3/99/2016. Jubileusz 25-lecia. Towarzystwa Przyjaciół Drzewicy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "3/99/2016. Jubileusz 25-lecia. Towarzystwa Przyjaciół Drzewicy"

Transkrypt

1 3/99/2016 Jubileusz 25-lecia Towarzystwa Przyjaciół Drzewicy

2 Str. 2 Wieści znad Drzewiczki WYDANIE SPECJALNE 3/99/2016 Drodzy Czytelnicy! Kwartalnik niniejszy w całości poświęcamy działalności Towarzystwa Przyjaciół Drzewicy, które właśnie w 2016 roku obchodzi Jubileusz 25-lecia pracy na rzecz swojej Malej Ojczyzny. Miasteczko to, nieodżałowana poetka śp. Krystyna Staszewska, nazwała jak w wierszu poniżej naszych serc stolicą : SERC WYZNANIE Istnieje nam Drzewica, W pamięci ciągle trwa, To naszych serc stolica, Gdzie radość, śmiech i łza Tyle tu prochów bliskich, Tyle zbratanej krwi, Dlatego w sercach wszystkich Drzewica zawsze tkwi To tu szczęśliwe lata, Tutaj młodości czar I przeszłość tak bogata Jakby największy dar Nie zniszczy tej pamięci Nawet największy cios, Więc dalej uśmiechnięci Idźmy w przeznaczeń los Zapraszamy do krótkich wspomnień o dokonaniach społeczników miasta. Wielu z nich odeszło na zawsze, pozostawiając trwałe ślady i wdzięczną pamięć. Im wszystkim i obecnym członkom Towarzystwa, naszym przyjaciołom, sympatykom i darczyńcom w kraju i za granicą dedykujemy to wydanie życząc przyjemnej lektury. Red akcja

3 3/99/2016 Wieści znad Drzewiczki Str. 3 A tak to się zaczęło 16 kwietnia 1991 roku dr Maria Teresa Nowakowska przewodnicząca Rady Gminy i Miasta Drzewicy, wystąpiła z pomysłem utworzenia organizacji społecznej, zrzeszającej entuzjastów historii miasta na czele z panami: Romanem Gorzelakiem i Ryszardem Bogatkiem. Przy poparciu ówczesnego burmistrza Kazimierza Dworaka powołano do życia Koło Przyjaciół Drzewicy, którego zadaniem było budzenie aktywności społecznej mieszkańców na rzecz miasta. Wybrano władze i opracowano regulamin. W skład pierwszego Zarządu weszli: Komisję Rewizyjną stanowili: Przewodnicząca Anna Reszelewska Wiceprzewodnicząca Elżbieta Pierścińska Sekretarz Halina Gorzelak Skarbnik Julia Adamus Członek Ryszard Bogatek Przewodniczący Józef Wlazło Z-ca przewodniczącego Marek Pałgan Członek Andrzej Król W 2002 roku organizacja otrzymała wpis do Krajowego Rejestru Sadowego uzyskując formę prawną Stowarzyszenie i nową nazwę Towarzystwo Przyjaciół Drzewicy. Odtąd zadania do realizacji zostały ujęte w następujących zapisach statutowych: Gromadzenie i przekazywanie wiedzy historycznej i tradycji związanych z miastem Drzewica. Podejmowanie inicjatyw na rzecz pielęgnowania i tworzenia materialnych znaków historycznej pamięci. Promowanie kultury oraz walorów zabytkowych, krajobrazowych i turystycznych miasta. Integracja lokalnych środowisk oraz ożywianie więzi z ziomkami i przyjaciółmi mieszkającymi w różnych zakątkach Polski i świata.

4 Str. 4 Wieści znad Drzewiczki WYDANIE SPECJALNE 3/99/2016 Zadbaliśmy o pamięć historyczną Od 1992 roku, a więc od 24 lat nieprzerwanie wydajemy kwartalnik historyczny Wieści znad Drzewiczki, który pełni rolę edukacyjną, a także poznawczą, kulturalną i informacyjną. Od początku redaktorem naczelnym jest Ryszard Bogatek, a zespół redakcyjny tworzą: Anna Reszelewska i Alina Szymańska, wcześniej śp. Krystyna Staszewska. Skład komputerowy realizuje Stefan Kowal. Kwartalnik cieszy się dużym zainteresowaniem miejscowych czytelników, dociera również do około 200 odbiorców w kraju i na świecie. Warto wspomnieć, jakie były początki powstawania pisma. W ciągu 9 pierwszych lat Zbigniew Gapys przepisywał teksty na tradycyjnej maszynie do pisania (dzisiaj to już zabytek), natomiast Leokadia Kwiecień cały nakład odbijała na powielaczu zakładowym Gerlacha. Zmiana jakości wydawnictwa nastąpiła w 2000 roku za sprawą ciekawej winiety wg projektu Jana Wilczyńskiego, komputerowej obróbce ww. Stefana Kowala oraz usługi wydruku świadczonej przez Urząd Gminy i Miasta Drzewica. Obok słowa pisanego, podjęliśmy się przekazywania młodemu pokoleniu ważnych wydarzeń z dziejów naszej Małej Ojczyzny podczas licznych uroczystości rocznicowych, organizowanych przez Towarzystwo. W ten sposób wypełnialiśmy luki zapomnienia naszej historii i losów ludzi tej ziemi. 15 października 1994 roku, w 50-tą rocznicę pacyfikacji Drzewicy, na cmentarzu parafialnym dokonaliśmy uroczystego odsłonięcia i poświęcenia symbolicznego grobu z tablicą 28 nazwisk ofiar tej tragedii. Uroczystość rozpoczęła się w parku przy pomniku, w miejscu, skąd wywożono mieszkańców do obozów zagłady.

5 3/99/2016 Wieści znad Drzewiczki Poniższe zdjęcia ilustrują przebieg uroczystości. Str. 5 Drugi Grób-Symbol upamiętnia kolejne ofiary obozów koncentracyjnych II Wojny Światowej. Na tablicy widnieją 22 nazwiska naszych współbraci.

6 Str. 6 Wieści znad Drzewiczki WYDANIE SPECJALNE 3/99/2016 Na trwale zaznaczyliśmy tablicami i nagrobkami miejsca uświęcone męczeńską krwią synów naszej Ziemi. Tablica w miejscu kaźni ks. Stanisława Klimeckiego proboszcza parafii Drzewica (w lesie zw. Sacharynką ) Nagrobek na doczesnych szczątkach ks. Antoniego Dolacińskiego kapelana Wojska Polskiego (na cmentarzu przykościelnym) Zorganizowaliśmy uroczystości poświęcenia miejsc wiecznego spoczynku: Nagrobek w miejscu pochówku aptekarza Stanisława Makomaskiego bestialsko zamordowanego 22 stycznia 1943 roku. Płyta ufundowana przez drzewickich aptekarzy. Grób żołnierzy w lesie Parchowiec ufundowany przez właściciela firmy kamieniarskiej Jana Klatę. Zadbaliśmy o utrwalenie mogił powstańców styczniowych w Brzustowcu, Dąbrówce i pod Antoniowem. Uroczystości odbyły się z udziałem mieszkańców i młodzieży.

7 3/99/2016 Wieści znad Drzewiczki Str. 7 Upamiętniliśmy pobyt Generała Jana Henryka Dąbrowskiego na Rynku w Drzewicy stawiając w parku głaz z tablicą pamiątkową poświęconą temu wydarzeniu w 200-tną rocznicę. Uhonorowaliśmy najznakomitszego z rodu Drzewickich herbu Ciołek, Macieja Drzewickiego, prymasa Polski tablicą wmurowaną w bocznej nawie kościoła parafialnego p.w. św. Łukasza w Drzewicy. Za zgodą władz parafialnych postawiliśmy dwie duże granitowe tablice informacyjne usytuowane obok kościoła i na cmentarzu.

8 Str. 8 Wieści znad Drzewiczki WYDANIE SPECJALNE 3/99/2016 Troska o cmentarz Miasto mej przyszłości, może niedalekiej. Gród zamkniętych grobów, uliczek bez nazwy. Poza bramą przestrzeń, gdzie ma miejsce każdy Gdzie domostwa nikłe jak i pełne blasku I gdzie tylko cisza wszędzie jednakowa Przyjdzie tu zamieszkać Tu już zmilkną słowa. Tu już i zmartwienia nie będą istniały. Jedno małe miejsce zamknie żywot cały. Tu wszystkie waluty nic już będą warte. Jedynie w banku modlitwy zostawię konto otwarte I to będzie moje ostatnie mieszkanie. Tutaj już poczekam na z martwych powstanie Śp. Krystyna Staszewska Znana jest powszechnie opinia, że chcąc poznać miejscowość należy udać się na cmentarz. Tam są świadectwa przeszłości i kultury. Dlatego też od pierwszych dni działalności członkowie Towarzystwa Przyjaciół Drzewicy skierowali swoje kroki na cmentarz z zamiarem zlokalizowania najstarszych, zaniedbanych grobów. Okazało się, że dotarcie do wielu z nich jest trudne, ponieważ zarośnięte są gęstymi kępami krzewów, często przysypane gruzem i śmieciami. Długotrwałe i mozolne prace z łopatami i siekierami, prowadzone pod kierunkiem niestrudzonej i nieodżałowanej śp. Stefanii Nowak pozwoliły dotrzeć do kamiennych płyt nagrobnych, tablic, pomników oraz bardzo uszkodzonych elementów żeliwnych konstrukcji grobowców i ich ogrodzeń. Kolejnym etapem były prace naprawcze, konserwacyjne i porządkowe, do których zaangażowali się członkowie Towarzystwa, niezrzeszeni przyjaciele i harcerze. Dużą pomoc przy utrzymaniu porządku świadczą nam pracownicy urzędu miasta. Wszystkim Państwu za tę pomoc serdecznie dziękujemy!

9 3/99/2016 Wieści znad Drzewiczki Str. 9 Obecnie wszystkie zabytkowe groby mają oznakowanie tabliczkami z numerami od 1 do 125 i są elektronicznie zinwentaryzowane.

10 Str. 10 3/99/2016 Wieści znad Drzewiczki WYDANIE SPECJALNE Nasze wspólne wysiłki są dostrzegane przez odwiedzających cmentarz oraz wysoko ocenione przez konserwatora zabytków. Dziękujemy Państwu za hojność podczas corocznych kwest cmentarnych. Zebrane środki przeznaczamy na renowację zabytkowych grobów. Prace przy zabytkowych grobach pozwoliły nam nawiązać osobisty kontakt z rodzinami, których przodkowie lub krewni spoczywają na naszym cmentarzu. Tak było m. in. w przypadku Państwa Profesorstwa Zofii i Adama Strzemboszów, córki Państwa Alicji i Adama Kobylańskich z Australii, jak również Pana Longina Suskiewicza mieszkającego w Anglii. Promujemy miasto Zgodnie ze statutem ważne miejsce w pracy Towarzystwa przypadło promocji miasta, z jego kulturą, zabytkami i walorami krajoznawczo-turystycznymi. Na tym odcinku zrobiliśmy wiele. Na łamach kwartalników prezentowaliśmy: historię miasta z jego zabytkami i tradycjami, promowaliśmy poezję rodzimych poetów, m.in.: Krystyny Staszewskiej, Kazimierza Łęgosza, Wacława Bombicza, Henryka Rejmera, Antoniego Kmity, Feliksa Wójcika, Moniki Wrzesień, Moniki Król-Kłobuckiej, Józefy Nity z Opoczna, Teresy Pyzik z Żardek i Barbary Wojtarek z Lipin. obejmowaliśmy patronatem medialnym liczne lokalne wydarzenia kulturalne i sportowe Ponadto: współfinansowaliśmy tomik poezji Krystyny Staszewskiej Pieśni mojej duszy, przeprowadziliśmy I Ogólnopolski Konkurs im. Krystyny Staszewskiej pn. Drzewica w poezji limeryk, którego pomysłodawcą był drzewiczanin Władysław Rudziński, wydaliśmy tomik poezji, będący zbiorem wierszy o Drzewicy autorzy to poeci z całej Polski biorący udział w konkursie,

11 3/99/2016 Wieści znad Drzewiczki Str. 11 wspieraliśmy inicjatywy edukacyjne, kulturalne, sportowe i turystyczne placówek oświatowych, Regionalnego Centrum Kultury w Drzewicy, Warsztatu Terapii Zajęciowej oraz organizacji społecznych istniejących w Drzewicy, współfinansowaliśmy foldery z corocznych plenerów malarskich pn. Drzewica w obrazach zaklęta oraz folder Dziedzictwo historyczne gminy Drzewica w oprawie artystycznej, wydaliśmy śpiewnik pieśni patriotycznych oraz piosenek regionalnych i biesiadnych,

12 Str. 12 Wieści znad Drzewiczki WYDANIE SPECJALNE 3/99/2016 wydaliśmy 2 serie widokówek miasta. Tworzenie więzi społecznych Nasze Stowarzyszenie nosi miano TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DRZEWICY i ta nazwa w sposób oczywisty zobowiązuje do przyjaznej i efektywnej współpracy z lokalnym środowiskiem. Na miarę naszych możliwości wspieramy różne środowiska podejmujące projekty edukacyjne, kulturalne, sportowe i turystyczne.

13 3/99/2016 Wieści znad Drzewiczki Str. 13 odwiedziny najstarszych mieszkańców Drzewicy z upominkami i kwiatami, paczki świąteczne dla najuboższych rodzin, zakup dywanu dla nowożeńców do kościoła, własnoręczne uszycie 60 flag państwowych i sprezentowanie ich mieszkańcom Placu Wolności, zawarcie umowy z Bankiem Żywnościowym na przekazanie najuboższym artykułów spożywczych w ramach programu Unii Europejskiej, W trudnych latach 90-tych ub. wieku członkowie Towarzystwa wykazali się szczególną pomysłowością i odwagą w podejmowaniu niepopularnych inicjatyw organizując m.in.: bezpłatny punkt wymiany odzieży używanej, dzisiaj mógłby mieć nazwę darmowy ciucholand, udaną zabawę sylwestrową w 1993 roku (z konsumpcją przyniesioną z domów), loterię fantową organizowaną wspólnie z wszystkimi organizacjami społecznymi, na czele z Ochotniczą Strażą Pożarną w Drzewicy, kwestę na kosztowną operację, kwestę cmentarną na ratowanie zabytkowych grobów. Wszystkie te inicjatywy były pozytywnie odbierane i stały się znaczącymi elementami integrującymi i aktywizującymi społeczność Drzewicy. Wyjątkowa integracja W ciągu pierwszych 15 lat działalności Towarzystwa kontakty z ziomkami i przyjaciółmi, mieszkającymi w kraju i na świecie, ograniczały się niemal wyłącznie do wysyłki kwartalników Wieści znad Drzewiczki. Czuliśmy potrzebę osobistego spotkania się z naszymi czytelnikami, zatem zrodził się pomysł zaproszenia ich w odwiedziny do Drzewicy. Od pomysłu do realizacji droga była krótka zaproszenia, potwierdzenia przyjazdu i 17 czerwca 2006 roku odbyło się I SPOTKANIE PO LATACH W DRZEWICY. Widok radosnych, gorących powitań przyjaciół i znajomych z kraju i ze świata, którzy nie widzieli się od lat oraz niekończące się rozmowy i serdeczne wspomnienia kolegów, kuzynów, sąsiadów, dawnych sympatii uświadomiły nam wyjątkowość tego czasu, tego wydarzenia.

14 Str. 14 Wieści znad Drzewiczki WYDANIE SPECJALNE 3/99/2016 O przebiegu I Spotkania po latach opowiedzą zdjęcia: Msza św. w kościele parafialnym p.w. św. Łukasza Poświęcenie tablicy z historią kościoła Wspólne zdjęcie pod pomnikiem Złożenie kwiatów Przemarsz ulicami miasta Zwiedzanie wystawy z okazji 15-lecia Towarzystwa Wpisy do kroniki Towarzystwa Oficjalne powitanie przy obiadowym stole

15 3/99/2016 Wieści znad Drzewiczki Str. 15 Czytanie wierszy, śpiewy i tańce przy torze kajakowym Przy pożegnaniu podjęto jednogłośnie decyzję, by spotkania w Drzewicy były organizowane w kolejnych latach. Słowa dotrzymaliśmy i co roku, od 10 lat odbywają się zjazdy w Drzewicy. Scenariusz spotkań jest już tradycyjny i przewiduje: powitalny koncert Młodzieżowej Orkiestry Dętej w parku lub przed kościołem, msza św. w intencji uczestników spotkania i za zmarłych przyjaciół, przemarsz ulicami miasta, spotkanie przy obiadowym stole, popołudnia i wieczory należały do imprez rozrywkowych w plenerze. W zależności od aktualnych wydarzeń czy jubileuszy przewidywano dodatkowe atrakcje. Każde spotkanie było upamiętnione zbiorowym zdjęciem uczestników i sesją zdjęć okolicznościowych, które otrzymują wszyscy obecni na zjeździe. Wizyta na cmentarzu II Spotkanie Kiermasz WTZ II Spotkanie Tańce i pląsy obok WTZ II Spotkanie Ognisko przy zamku i wspólne śpiewy III Spotkanie

16 Str. 16 Wieści znad Drzewiczki WYDANIE SPECJALNE 3/99/2016 Odsłonięcie tablicy upamiętniającej 65 rocznicę pacyfikacji mieszkańców Drzewicy IV Spotkanie Udział w uroczystej Sesji w rocznicę nadania praw miejskich Drzewicy IV Spotkanie Wspomnienia podczas prezentacji starych fotografii V Spotkanie Burmistrz dziękuje za przybycie Pani Krystynie Dominik V Spotkanie Zwiedzanie wystawy VI Spotkanie. Na pierwszym planie Anna Kord z Kanady. Wspólne rozmowy przy ognisku VI Spotkanie

17 Str. 17 Wieści znad Drzewiczki WYDANIE SPECJALNE 3/99/2016 Uroczysta msza św. VII Spotkanie Prezentacja historii kajakarstwa górskiego VII Spotkanie Zakup obrazów z plenerów malarskich VIII Spotkanie Olimpijskie powitanie w progach Szkoły Podstawowej Popisy sportowe IX Spotkanie Powitanie w nowo wybudowanym RCK X Spotkanie Laureaci i organizatorzy konkursu limeryków X Spotkanie

18 Str. 18 Wieści znad Drzewiczki WYDANIE SPECJALNE 3/99/2016 Słodki poczęstunek z okazji X Jubileuszowego Spotkania Uczestnicy X Spotkania po latach przed budynkiem Szkoły Podstawowej w Drzewicy

19 3/99/2016 Wieści znad Drzewiczki Str. 19 ROK 2016 jest rokiem Jubileuszu 25-lecia TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ DRZEWICY 18 czerwca był okazją świętowania srebrnego Jubileuszu podczas XI SPOTKANIA PO LATACH. A tak utrwalił tę uroczystość aparat fotograficzny:

20 Str. 20 Wieści znad Drzewiczki WYDANIE SPECJALNE 3/99/2016

21 Str. 21 Wieści znad Drzewiczki WYDANIE SPECJALNE 3/99/2016

22 Str. 22 Wieści znad Drzewiczki WYDANIE SPECJALNE 3/99/2016 Aktualnie Towarzystwo Przyjaciół Drzewicy zrzesza 54 członków. Członkowie Towarzystwa na scenie w RCK Pracami Towarzystwa kieruje Zarząd w składzie: Przewodnicząca Anna Reszelewska Wiceprzewodnicząca Maria Teresa Nowakowska Sekretarz Irena Kwiecień Skarbnik Jadwiga Gapys Członek Alina Szymańska W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą: Przewodnicząca Bożena Ramus Sekretarz Leokadia Kwiecień Członek Anna Witczak Kronikę prowadzi Anna Reszelewska Zarząd Towarzystwa od lewej: A. Szymańska, M.T. Nowakowska, A. Reszelewska, I. Kwiecień, J. Gapys Redaktor naczelny kwartalnika Wieści znad Drzewiczki Ryszard Bogatek

23 3/99/2016 Wieści znad Drzewiczki Str. 23 Uczestnicy XI Spotkania po latach w Drzewicy

24 Str. 24 Wieści znad Drzewiczki WYDANIE SPECJALNE 3/99/2016 Szanowni Państwo! Zaprezentowaliśmy pokrótce 25-letnią pracę Towarzystwa Przyjaciół Drzewicy, w różnych aspektach działalności na rzecz miasteczka nad Drzewiczką i jego mieszkańców. Owoce tej pracy są sumą: zaangażowania obecnych i nieżyjących już członków Stowarzyszenia, pomocą wolontariuszy, wsparciem finansowym naszych ziomków, przyjaciół i czytelników z kraju i z zagranicy, efektywnej pomocy władz miasta i powiatu, a także dobrej współpracy z miejscową parafią, organizacjami społecznymi, placówkami oświaty i kultury oraz instytucjami naszego miasta. Dziękujemy Wszystkim Państwu za pomoc i współpracę. Pozostajemy z nadzieją na kolejne lata naszej aktywnej działalności w Drzewicy członkowie Towarzystwa Przyjaciół Drzewicy z zespołem redakcyjnym Wieści znad Drzewiczki

W i e s c i z n a d D r z e w i c z k i 2/58/2006 str. 2

W i e s c i z n a d D r z e w i c z k i 2/58/2006 str. 2 W i e s c i z n a d D r z e w i c z k i 2/58/2006 str. 2 Szanowni Czytelnicy, Zapraszam do lektury Kwartalnika Wieści znad Drzewiczki, w którym zapoznacie się Państwo z działalnością Towarzystwa Przyjaciół

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie "Rodzina Policyjna 1939 r.", Szkoła Policji w Katowicach, Konferencja naukowa z okazji 70 rocznicy ujawnienia Zbrodni Katyńskiej

Stowarzyszenie Rodzina Policyjna 1939 r., Szkoła Policji w Katowicach, Konferencja naukowa z okazji 70 rocznicy ujawnienia Zbrodni Katyńskiej URZĄD MASTA KATOWGf WYDZAŁ KUL TURY 4o_o9~.K3AM;~rcfl!chodów rocznic, dzieazictwa, tradycji i pamięci narodowej na rok 2013 na terenie miasta Katowice 4 kwietnia Szkoła Policji w Katowicach Konferencja

Bardziej szczegółowo

Plan obchodów rocznic, dziedzictwa, tradycji i pamięci narodowej na rok 2012 na terenie miasta Katowice

Plan obchodów rocznic, dziedzictwa, tradycji i pamięci narodowej na rok 2012 na terenie miasta Katowice Plan obchodów rocznic, dziedzictwa, tradycji i pamięci narodowej na rok 2012 na terenie miasta Katowice Data Miejsce obchodów Forma obchodów 4 kwietnia Szkoła Policji Posadzenie Dębów Pamięci i odsłonięcie

Bardziej szczegółowo

Imprezy organizowane przez MiPBP w Ropczycach w latach 2011 i 2012 w związku z obchodami 650-lecia nadania praw miejskich Ropczycom

Imprezy organizowane przez MiPBP w Ropczycach w latach 2011 i 2012 w związku z obchodami 650-lecia nadania praw miejskich Ropczycom Imprezy organizowane przez MiPBP w Ropczycach w latach 2011 i w związku z obchodami 650-lecia nadania praw miejskich Ropczycom Lp. Rodzaj imprezy Tytuł Termin Adresaci Frekwencja Uwagi 1. Konferencja 1.

Bardziej szczegółowo

Plac Wolności w Drzewicy

Plac Wolności w Drzewicy Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXIII/210/2009Rady Gminy i Miasta w Drzewicy z dnia 30 października 2009r W rozdziale II. Inwentaryzacja zasobów służących odnowie miejscowości w punkcie 3. Obiekty i tereny

Bardziej szczegółowo

Uroczystości okolicznościowe

Uroczystości okolicznościowe Uroczystości okolicznościowe Data, godzina. Nazwa uroczystości Forma realizacji Organizator 2 IX 78.rocznica wybuchu II wojny światowej. 2 IX godz. 11:00 4 IX Wesele lekturą Narodowego Czytania 2017. Inauguracja

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Bolesławcu NASZA SZKOŁA W KLUBIE SZKÓŁ WESTERPLATTE

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Bolesławcu NASZA SZKOŁA W KLUBIE SZKÓŁ WESTERPLATTE Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Bolesławcu NASZA SZKOŁA W KLUBIE SZKÓŁ WESTERPLATTE major Henryk Sucharski 30.10.1977r. nasza szkoła otrzymała imię majora Henryka Sucharskiego. Od tamtej

Bardziej szczegółowo

WYKAZ UROCZYSTOŚCI PATRIOTYCZNYCH W 2018 ROKU

WYKAZ UROCZYSTOŚCI PATRIOTYCZNYCH W 2018 ROKU WYKAZ UROCZYSTOŚCI PATRIOTYCZNYCH W 2018 ROKU L.p Główny Uroczystość Termin Organizator/rzy 1. 73. rocznica rozstrzelania 56 żołnierzy Armii Krajowej 19 stycznia Prezydent M. Kalisza Przewodniczący Rady

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2010roku

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2010roku Załącznik do Zarządzenia Nr 1658/2009 Burmistrza Krotoszyna z dnia 17 grudnia 2009 r. HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2010roku DATA NAZWA ŚWIĘTA MIEJSCE UROCZYSTOŚCI ZAPROSZONE OSOBY,

Bardziej szczegółowo

PATRIOTYCZNĄ WIECZORNICĘ

PATRIOTYCZNĄ WIECZORNICĘ Wiadomości Czwartek, 10 listopada 2016 Już dziś Patriotyczna Wieczornica Spotkanie mieszkańców, spontaniczność i radość to najlepsza nauka patriotyzmu. Dlatego też kolejny rok, w przededniu Święta Niepodległości

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolski Konkurs Aktywny zuch, harcerz i uczeń w szkole II edycja r r. KARTA PRACY nr 2b

Ogólnopolski Konkurs Aktywny zuch, harcerz i uczeń w szkole II edycja r r. KARTA PRACY nr 2b Ogólnopolski Konkurs Aktywny zuch, harcerz i uczeń w szkole II edycja 19.01. 2016 r. - 19.06. 2016 r. KARTA PRACY nr 2b ZADANIE 2 - Mapa pamięci o miejscach i bohaterach stworzenie mapki z zaznaczeniem

Bardziej szczegółowo

OBCHODY NARODOWEGO ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI NA TERENIE GMINY MIELEC [FOTO] :16:23

OBCHODY NARODOWEGO ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI NA TERENIE GMINY MIELEC [FOTO] :16:23 OBCHODY NARODOWEGO ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI NA TERENIE GMINY MIELEC [FOTO] 2015-11-16 11:16:23 Listopada w Polskie Narodowe Święto Niepodległości, w Chorzelowie odbyły się uroczyści gminne dla uczczenia 97

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXXV/848/10 RADY MIASTA OŚWIĘCIM. z dnia 27 października 2010 r.

UCHWAŁA NR LXXV/848/10 RADY MIASTA OŚWIĘCIM. z dnia 27 października 2010 r. UCHWAŁA NR LXXV/848/10 RADY MIASTA OŚWIĘCIM z dnia 27 października 2010 r. w sprawie organizacji na terenie miasta Oświęcim obchodów świąt narodowych oraz innych rocznic i świąt. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Uroczystość ku czci Św. Barbary

Sprawozdanie Uroczystość ku czci Św. Barbary Sprawozdanie Uroczystość ku czci Św. Barbary I. Informacje wstępne W dniu 4 grudnia 2013 roku w Ulanowie odbyły się obchody uroczystość ku czci Świętej Barbary patronki flisaków. Organizatorem obchodów

Bardziej szczegółowo

Obchody Narodowego Święta Niepodległości w województwie podlaskim

Obchody Narodowego Święta Niepodległości w województwie podlaskim Obchody Narodowego Święta Niepodległości w województwie podlaskim W 1918 r., po 123 latach zaborów Polska odzyskała niepodległość. W sobotę, 11 listopada przypada 99. rocznica tego wydarzenia uroczystości

Bardziej szczegółowo

OBCHODY 100-LECIA ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI. Kalendarium imprez organizowanych przez szkoły

OBCHODY 100-LECIA ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI. Kalendarium imprez organizowanych przez szkoły OBCHODY 100-LECIA ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI Kalendarium imprez organizowanych przez szkoły KWIECIEŃ 11 kwietnia 2018 r. 13.30 15.00 Przygotowanie Kodeksu Postaw Patriotycznych 12 kwietnia

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA SWARZĘDZKIEJ JEDYNKI W RAMACH OBCHODÓW 100-LECIA ODZYSKANIA NIEPODLEŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ

DZIAŁANIA SWARZĘDZKIEJ JEDYNKI W RAMACH OBCHODÓW 100-LECIA ODZYSKANIA NIEPODLEŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ DZIAŁANIA SWARZĘDZKIEJ JEDYNKI W RAMACH OBCHODÓW 100-LECIA ODZYSKANIA NIEPODLEŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ Naród, który traci pamięć przestaje być Narodem staje się jedynie zbiorem ludzi, czasowo zajmujących dane

Bardziej szczegółowo

KALENDARIUM OBCHODÓW 100-LECIA WYBUCHU POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO W CHODZIEŻY

KALENDARIUM OBCHODÓW 100-LECIA WYBUCHU POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO W CHODZIEŻY KALENDARIUM OBCHODÓW 100-LECIA WYBUCHU POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO W CHODZIEŻY Data wydarzenia Organizator Nazwa wydarzenia Miejsce 4 maja i cała społeczność Miasta Odsłonięcie Pomnika za Plac przy Kościele

Bardziej szczegółowo

Okolicznościowe przemówienie wygłosiła Pani Dyrektor Barbara Bogacz.

Okolicznościowe przemówienie wygłosiła Pani Dyrektor Barbara Bogacz. 22 maja 2010 roku świętowaliśmy Jubileusz pięćdziesięciolecia Szkoły Podstawowej nr 15 im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie. Uroczystości rozpoczęły się Wielką Galą otwarcia w Filharmonii Olsztyńskiej.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku O godzinie 16 00 posiedzenie Komisji otworzył i przywitał wszystkich zebranych Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N II Gminnego Przeglądu Folklorystycznego dla Dzieci i Młodzieży pod honorowym patronatem WÓJTA GMINY WRĘCZYCA WIELKA

R E G U L A M I N II Gminnego Przeglądu Folklorystycznego dla Dzieci i Młodzieży pod honorowym patronatem WÓJTA GMINY WRĘCZYCA WIELKA Szkoła Podstawowa im. Synów Pułku w Węglowicach Węglowice 3; 42-133 Węglowice ; woj. śląskie Tel. ( 34 ) 310 41 08; Tel./fax. ( 34 ) 310 41 09 R E G U L A M I N II Gminnego Przeglądu Folklorystycznego

Bardziej szczegółowo

CHWILA WSPOMNIEŃ WIZYTY PASTERZY BIAŁOSTOCKICH W NASZEJ SZKOLE

CHWILA WSPOMNIEŃ WIZYTY PASTERZY BIAŁOSTOCKICH W NASZEJ SZKOLE CHWILA WSPOMNIEŃ WIZYTY PASTERZY BIAŁOSTOCKICH W NASZEJ SZKOLE 1991-2012 Wizyta J. E. Ks. Bpa Edwarda Kisiela z okazji uroczystości nadania Szkole Podstawowej w Jaświłach imienia Konstytucji 3 Maja 17.06.1991

Bardziej szczegółowo

W porogramie było między innymi: Powitanie zgromadzonych Gości przez współorganizatorów. odśpiewanie Mazurka Dąbrowskiego

W porogramie było między innymi: Powitanie zgromadzonych Gości przez współorganizatorów. odśpiewanie Mazurka Dąbrowskiego Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kroczewa i Okolic, Dyrektor Zespołu Szkół nr.1 w Kroczewie oraz Rada Rodziców, pragnąc uczcić Narodowe Święto Niepodległości, wspólnie zaprosili wszystkich mieszkańców,

Bardziej szczegółowo

Za jej mogiły święte i krwawe...

Za jej mogiły święte i krwawe... Autorka teksu: Teresa Gajek Autorka zdjęć: Beata Rześna Szkoła Podstawowa im. Bohaterów walk nad Bzurą 1939 roku w Kocierzewie Południowym Za jej mogiły święte i krwawe... Dnia 14 września 2018r. odbyły

Bardziej szczegółowo

2.3 Nadanie imienia Publicznej Szkole Podstawowej w Kiełczewicach Górnych

2.3 Nadanie imienia Publicznej Szkole Podstawowej w Kiełczewicach Górnych 2.3 Nadanie imienia Publicznej Szkole Podstawowej w Kiełczewicach Górnych Opracowanie: Agnieszka Rozwałka, dyrektor Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Kiełczewicach Górnych Orzeł Biały patronem Publicznej

Bardziej szczegółowo

His i t s o t ria i P la l cówki k i A K n c i a a J ara

His i t s o t ria i P la l cówki k i A K n c i a a J ara Historia Placówki AK Krężnica Jara Inicjatorem powstania Związku Walki Zbrojnej w Krężnicy Jarej był Antoni Karwowski, nauczyciel miejscowej szkoły. Wraz z księdzem Józefem Frankowskim i Krzysztofem Golińskim

Bardziej szczegółowo

Takie motto przewijało się przez cały dzień świętowania jubileuszu 90-lecia polskiej szkoły.

Takie motto przewijało się przez cały dzień świętowania jubileuszu 90-lecia polskiej szkoły. Takie motto przewijało się przez cały dzień świętowania jubileuszu 90-lecia polskiej szkoły. 9 listopada już od rana gwarno było w naszej szkole. Uczniowie galowo ubrani wzajemnie przypinali sobie kotyliony

Bardziej szczegółowo

Program wydarzeń na 100- lecia Odzyskania Niepodległości Polski w 2018r. Lp. Termin Wydarzenie Organizator

Program wydarzeń na 100- lecia Odzyskania Niepodległości Polski w 2018r. Lp. Termin Wydarzenie Organizator Program wydarzeń na 100- lecia Odzyskania Niepodległości Polski w 2018r Luty 1. 21.II.2018 Obchody 154 rocznicy Bitwy Opatowskiej, 155 rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego - Gloria Victis! Bohaterom

Bardziej szczegółowo

Ulica Zbigniewa Romaszewskiego w Radomiu

Ulica Zbigniewa Romaszewskiego w Radomiu Ulica Zbigniewa Romaszewskiego w Radomiu 24 czerwca odbyły się uroczystości nadania ulicy im. Zbigniewa Romaszewskiego oraz odsłonięcia pamiątkowej tablicy umieszczonej na budynku Dyrekcji Lasów Państwowych

Bardziej szczegółowo

Obchody Narodowego Święta Niepodległości

Obchody Narodowego Święta Niepodległości Obchody Narodowego Święta Niepodległości Napisano dnia: 2016-11-11 15:18:03 11 listopada 1918 roku po 123 latach niewoli pod zaborami Rosji, Prus i Austrii Polska odzyskała niepodległość. Dziś w całym

Bardziej szczegółowo

Stulecie powstania Komendy Polskiej Organizacji Wojskowej w Choroszczy

Stulecie powstania Komendy Polskiej Organizacji Wojskowej w Choroszczy Stulecie powstania Komendy Polskiej Organizacji Wojskowej w Choroszczy Burmistrz Choroszczy, Towarzystwo Przyjaciół Choroszczy, Fundacja Pole Kultury, Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2014 roku

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2014 roku HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2014 roku Załącznik do Zarządzenia Nr1553/2013 Burmistrza Krotoszyna z dnia10 grudnia 2013 r. DATA NAZWA ŚWIĘTA MIEJSCE UROCZYSTOŚCI 95 ROCZNICA WYBUCHU

Bardziej szczegółowo

Kilka dni Mnóstwo możliwości Świętujmy razem przyłącz się!

Kilka dni Mnóstwo możliwości Świętujmy razem przyłącz się! Kilka dni Mnóstwo możliwości Świętujmy razem przyłącz się! Obchody Święta Odzyskania Niepodległości - analiza obecnej sytuacji - Święto odzyskania przez Polskę niepodległości jest ważnym elementem budowy

Bardziej szczegółowo

KWIECIEŃ Nazwa wydarzenia: Spotkanie autorskie z Dominiką Czarny Charakter wydarzenia, Otwarcie i omówienie wystawy prac malarskich.

KWIECIEŃ Nazwa wydarzenia: Spotkanie autorskie z Dominiką Czarny Charakter wydarzenia, Otwarcie i omówienie wystawy prac malarskich. Wydarzenia w Białowieży w 2013 roku ---------------------------------------------- UWAGA! KALENDARZ JEST W CIĄGŁEJ AKTUALIZACJI, MOGĄ POJAWIĆ SIĘ NOWE IMPREZY MIEJSCA, TERMINY ORAZ GODZINY MOGĄ ULEC ZMIANIE

Bardziej szczegółowo

"Pokój ludziom dobrej woli."

Pokój ludziom dobrej woli. "Pokój ludziom dobrej woli." Z tym bożonarodzeniowym przesłaniem w dniu 20 grudnia 2010 r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Chorzelach odbyły się jasełka, które wspólnie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM JUBILEUSZU 750-LECIA NADANIA PRAW MIEJSKICH MIASTU PYSKOWICE W 2010 ROKU

PROGRAM JUBILEUSZU 750-LECIA NADANIA PRAW MIEJSKICH MIASTU PYSKOWICE W 2010 ROKU PROGRAM JUBILEUSZU 750-LECIA NADANIA PRAW MIEJSKICH MIASTU PYSKOWICE W ROKU LP Przedsięwzięcie Opis 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Wykłady Zawody Cykl Złotych Wykładów prof. Jan Miodek Zawody Podlodowe w wędkarstwie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OBCHODÓW 100. ROCZNICY ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI W GMINIE TUCHÓW w 2018 r.

PROGRAM OBCHODÓW 100. ROCZNICY ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI W GMINIE TUCHÓW w 2018 r. Patronat: Poseł na Sejm RP Michał Wojtkiewicz Organizatorzy: Burmistrz Tuchowa Koordynator: GMINA TUCHÓW powiat tarnowski województwo małopolskie PROGRAM OBCHODÓW 100. ROCZNICY ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Świętego Brata Alberta w Elblągu za rok 2011

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Świętego Brata Alberta w Elblągu za rok 2011 Elbląg, 2012-05-25 Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Świętego Brata Alberta w Elblągu za rok 2011 1. Dane Fundacji: Nazwa: Fundacja Świętego Brata Alberta Siedziba: ul. Częstochowska 28,

Bardziej szczegółowo

E-KRONIKA listopad 2011

E-KRONIKA listopad 2011 E-KRONIKA listopad 2011 9 listopada 2011 roku chór szkolny wraz z nauczycielami oraz kolegami z Gimnazjum z Żórawiny wyjechał na Ukrainę. W czwartek dotarliśmy do Łopatynia ok. godz. 12:00. Zostaliśmy

Bardziej szczegółowo

Apel do mieszkańców stolicy

Apel do mieszkańców stolicy Apel do mieszkańców stolicy 1 sierpnia, o godz. 17.00 w stolicy rozlegną się syreny zatrzymajmy się wtedy na chwilę i skierujmy myśli ku tym, którzy 71 lat temu walczyli za nasze miasto, za wolność. Uczcijmy

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Towarzystwa Miłośników Ziemi Muszyńskiej na 2010/2011 rok

Plan pracy Towarzystwa Miłośników Ziemi Muszyńskiej na 2010/2011 rok Plan pracy Towarzystwa Miłośników Ziemi Muszyńskiej na 2010/2011 rok Członkowie Towarzystwa Miłośników Ziemi Muszyńskiej, chcąc zmieniać wciąŝ na lepsze wizerunek swojej miejscowości, wytyczyli plan pracy

Bardziej szczegółowo

Plan działań Podlaskiej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II w roku szkolnym 2017/2018

Plan działań Podlaskiej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II w roku szkolnym 2017/2018 Plan działań Podlaskiej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II w roku szkolnym 2017/2018 Plan działań szkół o zasięgu wojewódzkim str. 2 WRZESIEŃ 2017 1. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kleosinie Konkurs

Bardziej szczegółowo

Pamiątkowa tablica na budynku przy ulicy Krzywej 2 Na uroczystość przybyli: senator RP Zbigniew Szaleniec, przewodniczący Rady Miejskiej - Janusz Gątk

Pamiątkowa tablica na budynku przy ulicy Krzywej 2 Na uroczystość przybyli: senator RP Zbigniew Szaleniec, przewodniczący Rady Miejskiej - Janusz Gątk 20 LECIE MŁODZIEŻOWEGO KOŁA FILATELISTYCZNEGO Odsłonięcie tablicy poświęconej pamięci Czesława Słani 24 marca 2006 roku w Czeladzi - Piaskach przy ulicy Krzywej 2, została odsłonięta tablica poświęcona

Bardziej szczegółowo

Motto: Nie chciejcie ojczyzny, która was nic nie kosztuje.

Motto: Nie chciejcie ojczyzny, która was nic nie kosztuje. Motto: Nie chciejcie ojczyzny, która was nic nie kosztuje. Potrzeba nieustannej odnowy umysłów i serc, aby przepełniała je miłość i sprawiedliwość, uczciwość i ofiarność, szacunek dla innych i troska o

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKI KONKURS FOTOGRAFICZNO-LITERACKI PRYMAS TYSIĄCLECIA STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI - ŚLADY PAMIECI REGULAMIN

OGÓLNOPOLSKI KONKURS FOTOGRAFICZNO-LITERACKI PRYMAS TYSIĄCLECIA STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI - ŚLADY PAMIECI REGULAMIN OGÓLNOPOLSKI KONKURS FOTOGRAFICZNO-LITERACKI PRYMAS TYSIĄCLECIA STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI - ŚLADY PAMIECI REGULAMIN Organizator: Szkoła Podstawowa nr 4 w Chełmie Współorganizator: Stowarzyszenie Przyjaciół

Bardziej szczegółowo

Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie :27:17

Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie :27:17 Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie 2014-09-24 07:27:17 18 września w Zespole Szkół w Chorzelowie odbyło się uroczyste poświęcenie i oddanie do użytku hali sportowej. Hala została wybudowana ze środków

Bardziej szczegółowo

Ku czci Zygmunta Lechosława Szadkowskiego

Ku czci Zygmunta Lechosława Szadkowskiego Irena Horban Ku czci Zygmunta Lechosława Szadkowskiego 5 września 1997 roku odbyła się w Pruszkowie niecodzienna uroczystość. W tym dniu został poświęcony kamień nagrobny ś.p. Zygmunta Lechosława Szadkowskiego,

Bardziej szczegółowo

Strona Gminy Kłobuck df

Strona Gminy Kłobuck  df Strona Gminy Kłobuck http://www.wuw.gminaklobuck.pl/aktualnosci/index/xv-dni-dlugoszowskie-za-nami/idn:1270/printp df Aktualności 19 Wrzesień 2016 kategoria: Aktualności W niedzielę, 18 września uroczystym

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁAD DOBREJ PRAKTYKI

PRZYKŁAD DOBREJ PRAKTYKI PRZYKŁAD DOBREJ PRAKTYKI Nazwa szkoły /placówki Imię i nazwisko dyrektora Zespół Szkół im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Publiczne Gimnazjum w Bogatem Piotr Sekuna szkoły / placówki Adres Bogate 11 Tel.

Bardziej szczegółowo

XXIX ZJAZD POLSKICH SENIORÓW ALBION 2018

XXIX ZJAZD POLSKICH SENIORÓW ALBION 2018 XXIX ZJAZD POLSKICH SENIORÓW ALBION 2018 W tym roku Dzień Polskiego Seniora, zorganizowany przez Federację Polskich Organizacji w Wiktorii i Polskie Biuro Opieki Społecznej odbył się w środę 10 października

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Rok szkolny 2015/2016 OPIEKUNKI: mgr Joanna Guzowska mgr Elżbieta Szczepańska Lp. Co jest do zrobienia? Realizowane cele Termin realizacji 1. I i II wojna światowa w

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2018 roku

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2018 roku HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2018 roku Załącznik do Zarządzenia Nr 1531/2017 Burmistrza Krotoszyna z dnia 20 grudnia 2017 r. DATA NAZWA ŚWIĘTA MIEJSCE UROCZYSTOŚCI 99 ROCZNICA WYBUCHU

Bardziej szczegółowo

UROCZYSTOŚCI UPAMIĘTNIAJĄCE POLICJANTÓW POMORDOWANYCH W MIEDNOJE W 1940 R.

UROCZYSTOŚCI UPAMIĘTNIAJĄCE POLICJANTÓW POMORDOWANYCH W MIEDNOJE W 1940 R. POLICJA.PL http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/131309,uroczystosci-upamietniajace-policjantow-pomordowanych-w-miednoje-w-1940-r.html 2019-10-07, 10:26 Strona znajduje się w archiwum. UROCZYSTOŚCI UPAMIĘTNIAJĄCE

Bardziej szczegółowo

Uroczystość nadania szkole imienia Ignacego Mielżyńskiego.

Uroczystość nadania szkole imienia Ignacego Mielżyńskiego. Uroczystość nadania szkole imienia Ignacego Mielżyńskiego. Dnia 26. września 2009r. odbyła się uroczystość nadania naszej szkole imienia Ignacego Mielżyńskiego. Dzień ten był dla nas dniem szczególnym,

Bardziej szczegółowo

WYJĄTKOWE KOBIETY NAGRODZONE :55:55

WYJĄTKOWE KOBIETY NAGRODZONE :55:55 WYJĄTKOWE KOBIETY NAGRODZONE 2018-03-12 15:55:55 Z okazji Dnia Kobiet w niedzielę w Samorządowym Ośrodku Kultury i Sportu w Chorzelowie odbyło się spotkanie, podczas którego wyróżniono kobiety szczególnie

Bardziej szczegółowo

Po przybyciu na miejsce spoczynku prof. Jana Rakowicza Wiceprezes Marek Wrzesiński oczyścił grobowiec i zapalił okolicznościowy znicz.

Po przybyciu na miejsce spoczynku prof. Jana Rakowicza Wiceprezes Marek Wrzesiński oczyścił grobowiec i zapalił okolicznościowy znicz. Poznań 03.09.2013 SPRAWOZDANIE ze spotkania z wnukiem pierwszego dyrektora Technikum Budowlanego w Poznaniu przy ul. Rybaki 17 (prof. Jan Rakowicz) p. Jerzym Rakowiczem W dniu 23 sierpnia b.r. doszło do

Bardziej szczegółowo

Uroczystości 3 majowe 6 Lipiec 2008/2 W dniu 3 maja 2008r. miała miejsce uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod pomnik Króla Władysława Łokietka połączona z obchodami Rocznicy Uchwalenia Konstytucji

Bardziej szczegółowo

pod patronatem Burmistrza Gminy Iwonicz Zdrój Szkoła Podstawowa im. ks. Antoniego Podgórskiego w Iwoniczu zaprasza

pod patronatem Burmistrza Gminy Iwonicz Zdrój Szkoła Podstawowa im. ks. Antoniego Podgórskiego w Iwoniczu zaprasza POWIATOWY KONKURS LITERACKI MOJA NIEPODLEGŁA pod patronatem Burmistrza Gminy Iwonicz Zdrój Szkoła Podstawowa im. ks. Antoniego Podgórskiego w Iwoniczu zaprasza uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z

Bardziej szczegółowo

Dzięki Wieluńskiemu Towarzystwu Naukowemu powstał w Wieluniu silny ośrodek badań regionalnych skupiający pasjonatów różnych dyscyplin naukowych,

Dzięki Wieluńskiemu Towarzystwu Naukowemu powstał w Wieluniu silny ośrodek badań regionalnych skupiający pasjonatów różnych dyscyplin naukowych, Dzięki Wieluńskiemu Towarzystwu Naukowemu powstał w Wieluniu silny ośrodek badań regionalnych skupiający pasjonatów różnych dyscyplin naukowych, który szczycić się może znaczącymi, jak na warunki niewielkiego

Bardziej szczegółowo

Obchody 73. rocznicy Powstania Warszawskiego.

Obchody 73. rocznicy Powstania Warszawskiego. Obchody 73. rocznicy Powstania Warszawskiego. W dniach 29 lipca 5 sierpnia 2017 r. odbędą się w stolicy uroczystości związane z obchodami 73. rocznicy Powstania Warszawskiego. Uroczystości na Ursynowie.

Bardziej szczegółowo

30 marca 2015 roku oddano do użytku ścieżkę edukacyjną poświęconą światowej sławy Wielopolaninowi Tadeuszowi Kantorowi.

30 marca 2015 roku oddano do użytku ścieżkę edukacyjną poświęconą światowej sławy Wielopolaninowi Tadeuszowi Kantorowi. Szanowni Państwo, 30 marca 2015 roku oddano do użytku ścieżkę edukacyjną poświęconą światowej sławy Wielopolaninowi Tadeuszowi Kantorowi. Oficjalne otwarcie ścieżki nastąpiło podczas uroczystych obchodów

Bardziej szczegółowo

Niech śmierć tak nieludzka nie powtórzy się więcej ". 74 rocznica spalenia więźniów Radogoszcza

Niech śmierć tak nieludzka nie powtórzy się więcej . 74 rocznica spalenia więźniów Radogoszcza 28-06-19 1/7 powtórzy się więcej ". 74 rocznica spalenia więźniów Radogoszcza 19.01.2019 16:17 Katarzyna Zielińska / BPKSiT kategoria: Tożsamość i tradycja 19 stycznia Łódź wspomina tragedię więzienia

Bardziej szczegółowo

Fot. 1 Stacja Radegast obecnie oddział Muzeum Tradycji Niepodległościowych

Fot. 1 Stacja Radegast obecnie oddział Muzeum Tradycji Niepodległościowych STACJA RADEGAST Na początku października otrzymaliśmy zaproszenie do wzięcia udziału w spotkaniu organizowanym przez Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi, upamiętniającym 75 rocznicę deportacji Żydów

Bardziej szczegółowo

Galeria zdjęć. z :16

Galeria zdjęć. z :16 ydarzenia z 9 2015-05-28 02:16 Galeria zdjęć Dyrektor szkoły w imieniu nauczycieli, rodziców i młodzieży prosi o poświęcenie sztandaru: "Jesteśmy przekonani, że pod tym sztandarem będą się wychowywały

Bardziej szczegółowo

Wieczór Seniora wspomnień czar... Młodość nie jest etapem życia, lecz stanem ducha

Wieczór Seniora wspomnień czar... Młodość nie jest etapem życia, lecz stanem ducha 06.02.2017 Wieczór Seniora 2017 - wspomnień czar... Młodość nie jest etapem życia, lecz stanem ducha Oto motto kolejnego WIECZORU SENIORA 2017 organizowanego już po raz szósty w Gminnym Ośrodku Kultury

Bardziej szczegółowo

20 LECIE NADANIA IMIENIA IGNACEGO ŁUKASIEWICZA SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 Dnia 21 listopada 2016 roku odbyła się niecodzienna uroczystość.

20 LECIE NADANIA IMIENIA IGNACEGO ŁUKASIEWICZA SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 Dnia 21 listopada 2016 roku odbyła się niecodzienna uroczystość. 20 LECIE NADANIA IMIENIA IGNACEGO ŁUKASIEWICZA SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 Dnia 21 listopada 2016 roku odbyła się niecodzienna uroczystość. W tym dniu nasza szkoła obchodziła dwudziestą rocznicę nadania imienia

Bardziej szczegółowo

UROCZYSTOŚCI UPAMIĘTNIAJĄCE 7. ROCZNICĘ KATASTROFY SMOLEŃSKIEJ

UROCZYSTOŚCI UPAMIĘTNIAJĄCE 7. ROCZNICĘ KATASTROFY SMOLEŃSKIEJ POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/141549,uroczystosci-upamietniajace-7-rocznice-katastrofy-smolenskiej.html Wygenerowano: Niedziela, 18 czerwca 2017, 15:48 Strona znajduje się w

Bardziej szczegółowo

Obchody Święta Wojska Polskiego i 96. rocznicy obrony Płocka [FOTO]

Obchody Święta Wojska Polskiego i 96. rocznicy obrony Płocka [FOTO] Obchody Święta Wojska Polskiego i 96. rocznicy obrony Płocka [FOTO] W poniedziałek, 15 sierpnia, w Płocku rozpoczęły się uroczyste obchody związane ze Świętem Wojska Polskiego oraz 96. rocznicą obrony

Bardziej szczegółowo

HISTORYCZNE ROCZNICE ROKU 2014

HISTORYCZNE ROCZNICE ROKU 2014 ,,To, co przeżyło jedno pokolenie, drugie przerabia w sercu i w pamięci. HISTORYCZNE ROCZNICE ROKU 2014 Rok 2014 obfituje w ważne dla Polski rocznice historyczne- zarówno wydarzeń, które kształtowały dzieje

Bardziej szczegółowo

Narodowe Święto Niepodległości w Podlaskiem

Narodowe Święto Niepodległości w Podlaskiem Narodowe Święto Niepodległości w Podlaskiem W Białymstoku obchody 96. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę rozpoczęły się od nabożeństw w cerkwi pw. św. Mikołaja i w katedrze pw. Wniebowzięcia

Bardziej szczegółowo

Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Joanna Orlik Dyrektor Małopolskiego Instytutu Kultury

Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Joanna Orlik Dyrektor Małopolskiego Instytutu Kultury W 2015 roku kontynuujemy Małopolski Program Obchodów 100-lecie I wojny światowej, którego celem jest upamiętnienie ofiar tego konfliktu, ale również pobudzenie do refleksji nad zmianami, jakie zapoczątkowała

Bardziej szczegółowo

80-lecie Rotary Club Kraków

80-lecie Rotary Club Kraków 80-lecie Rotary Club Kraków Zaproszenie na Rotariański Piknik Jubileuszowy 1934 2014 Rok 2014, rokiem 80-lecia Rotary Club Kraków Krakowski Klub Rotary obchodzi 80-lecie przyznania Karty, czyli dołączenia

Bardziej szczegółowo

Dożynki Gminy Mielec Chorzelów :37:42

Dożynki Gminy Mielec Chorzelów :37:42 Dożynki Gminy Mielec Chorzelów 2014 2014-08-20 07:37:42 17 sierpnia 2014r. w Chorzelowie odbyły się Dożynki Gminy Mielec. Uroczystości rozpoczął przemarsz korowodu wieńcowego do Kościoła Parafialnego w

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3166/2013 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 31 maja 2013 r.

Zarządzenie Nr 3166/2013 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 31 maja 2013 r. Zarządzenie Nr 3166/2013 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 31 maja 2013 r. w sprawie: powołania Płockiej Rady ds. Kombatantów oraz Ochrony Miejsc Pamięci Walk i Męczeństwa Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt

Bardziej szczegółowo

X Dolnośląski Przegląd Piosenki i Pieśni Patriotycznej

X Dolnośląski Przegląd Piosenki i Pieśni Patriotycznej X Dolnośląski Przegląd Piosenki i Pieśni Patriotycznej W dniu 28 kwietnia 2016 r. w Klubie 4.Regionalnej Bazy Logistycznej odbyła się Gala Finałowa X Dolnośląskiego Przeglądu Piosenki i Pieśni Patriotycznej,

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Rok szkolny 2014/2015 OPIEKUNKI: mgr Joanna Guzowska mgr Elżbieta Szczepańska Lp. Co jest do zrobienia? Realizowane cele Termin Odpowiedzialni realizacji 1. I i II wojna

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji zajęć KOŁA REGIONALNEGO w Miejskim Zespole Szkół w Annopolu

Sprawozdanie z realizacji zajęć KOŁA REGIONALNEGO w Miejskim Zespole Szkół w Annopolu Sprawozdanie z realizacji zajęć KOŁA REGIONALNEGO w Miejskim Zespole Szkół w Annopolu Zajęcia koła regionalnego odbywają się w wymiarze trzech godzin w tygodniu zgodnie z ustalonymi wcześniej terminami.

Bardziej szczegółowo

SZKOLNEGO WOLONTARIATU KLUBU OŚMIU

SZKOLNEGO WOLONTARIATU KLUBU OŚMIU SZKOLNEGO WOLONTARIATU KLUBU OŚMIU W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7 W STRZELCACH OPOLSKICH OPIEKUN KLUBU: MAŁGORZATA TREMBECKA ROK SZKOLNY 2018/2019 W roku szkolnym 2018/2019 praca Szkolnego Klubu

Bardziej szczegółowo

Wykaz imprez kulturalnych planowanych do realizacji w roku 2016 na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie.

Wykaz imprez kulturalnych planowanych do realizacji w roku 2016 na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie. Wykaz imprez kulturalnych planowanych do realizacji w roku 2016 na terenie Gminy Strzelce. *Dane podane w celach informacyjnych. Urząd Miejski nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w niniejszym harmonogramie.

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Rok szkolny 2016/2017 OPIEKUNKI: mgr Joanna Guzowska mgr Elżbieta Szczepańska Lp. Co jest do zrobienia? Realizowane cele Termin realizacji Odpowiedzialni Kryteria sukcesu

Bardziej szczegółowo

Samorząd Uczniowski 2016/2017 sprawozdanie z działalności

Samorząd Uczniowski 2016/2017 sprawozdanie z działalności Samorząd Uczniowski 2016/2017 sprawozdanie z działalności Opiekunowie: mgr Elżbieta Małgorzata Doroszko mgr Ewa Stankiewicz Przewodniczący: Gabriela Kimszal Zastępca przewodniczącego: Julia Tur Sekretarz:

Bardziej szczegółowo

Konkursu historycznego

Konkursu historycznego Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Salezjańskiego w Szczecinie Ul. Ku Słońcu 124 Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe Pod patronatem Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty Organizują Drugą edycję Konkursu historycznego

Bardziej szczegółowo

DRZEWKO W KTÓRYM ODRADZA SIĘ HISTORIA

DRZEWKO W KTÓRYM ODRADZA SIĘ HISTORIA DRZEWKO W KTÓRYM ODRADZA SIĘ HISTORIA W pierwszych dniach września na terenie naszej Gminy odbyła się inicjatywa Symboliczne nasadzenie drzew w gminach i powiatach Śląskiego Związku Gmin i Powiatów celem

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2017roku

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2017roku HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2017roku Załącznik do Zarządzenia Nr 995/2016 Burmistrza Krotoszyna z dnia 13 grudnia 2016 r. DATA NAZWA ŚWIĘTA MIEJSCE UROCZYSTOŚCI 98 ROCZNICA WYBUCHU

Bardziej szczegółowo

Odznaka Krajoznawcza im. Edyty Stein - - św. Teresy Benedykty od Krzyża

Odznaka Krajoznawcza im. Edyty Stein - - św. Teresy Benedykty od Krzyża Szkic ulic Lublińca KSIĄŻECZKA ODZNAKI KRAJOZNAWCZEJ Odznaka Krajoznawcza im. Edyty Stein - - św. Teresy Benedykty od Krzyża Koło Terenowe PTTK w Lublińcu KSIĄŻECZKA ODZNAKI KRAJOZNAWCZEJ Potwierdzenie

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY POMIĘDZY STOWARZYSZENIEM RODZIN OSADNIKÓW WOJSKOWYCH I CYWILNYCH KRESÓW WSCHODNICH A MINISTREM OBRONY NARODOWEJ

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY POMIĘDZY STOWARZYSZENIEM RODZIN OSADNIKÓW WOJSKOWYCH I CYWILNYCH KRESÓW WSCHODNICH A MINISTREM OBRONY NARODOWEJ POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY POMIĘDZY STOWARZYSZENIEM RODZIN OSADNIKÓW WOJSKOWYCH I CYWILNYCH KRESÓW WSCHODNICH A MINISTREM OBRONY NARODOWEJ Zawarte w dniu 19 października 2000 r. 19 października 2000 roku

Bardziej szczegółowo

X Przystanek PaT w Warszawie

X Przystanek PaT w Warszawie Źródło: http://mswia.gov.pl/pl/aktualnosci/13410,x-przystanek-pat-w-warszawie.html Wygenerowano: Wtorek, 9 lutego 2016, 04:24 Strona znajduje się w archiwum. Poniedziałek, 22 czerwca 2015 X Przystanek

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ PRZEDSIĘWZIĘC PODEJMOWANYCH NA TERENIE POWIATU KROTOSZYŃSKIEGO DLA UCZCZENIA 100 ROCZNICY WYBUCHU POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO 2018/2019

KALENDARZ PRZEDSIĘWZIĘC PODEJMOWANYCH NA TERENIE POWIATU KROTOSZYŃSKIEGO DLA UCZCZENIA 100 ROCZNICY WYBUCHU POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO 2018/2019 KALENDARZ PRZEDSIĘWZIĘC PODEJMOWANYCH NA TERENIE POWIATU KROTOSZYŃSKIEGO DLA UCZCZENIA 100 ROCZNICY WYBUCHU POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO 2018/2019 Lp. Termin realizacji Nazwa przedsięwzięcia Miejsce realizacji

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ŚW. JANA PAWŁA II W SZWAGROWIE

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ŚW. JANA PAWŁA II W SZWAGROWIE PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ŚW. JANA PAWŁA II W SZWAGROWIE NA ROK SZKOLNY 2017/2018 Opracowała: Monika Rendzińska Cele i zadania: a) Celem samorządu jest kształtowanie samodzielnego

Bardziej szczegółowo

Cześć ich pamięci! Rocznica spalenia więźniów Radogoszcza i zakończenia okupacji niemieckiej w Łodzi

Cześć ich pamięci! Rocznica spalenia więźniów Radogoszcza i zakończenia okupacji niemieckiej w Łodzi 23-06-19 1/6 więźniów Radogoszcza i zakończenia okupacji niemieckiej w Łodzi 19.01.2018 19:22 Andrzej Janecki / BPKSiT kategoria: Tożsamość i tradycja Łodzianie wspomnieli tragiczne wydarzenia, które rozegrały

Bardziej szczegółowo

Gryfów Śląski: 100. Rocznica Odzyskania Niepodległości

Gryfów Śląski: 100. Rocznica Odzyskania Niepodległości Gryfów Śląski: 100. Rocznica Odzyskania Niepodległości Napisano dnia: 2018-11-11 18:46:31 Mszą Świętą w intencji Ojczyzny odprawionej w kościele pw. Św. Jadwigi w Gryfowie Śląskim rozpoczęły się obchodzone

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2013 roku

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2013 roku HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2013 roku Załącznik do Zarządzenia Nr1033/2012 Burmistrza Krotoszyna z dnia 10 grudnia 2012 r. DATA NAZWA ŚWIĘTA MIEJSCE UROCZYSTOŚCI ZAPROSZONE OSOBY,

Bardziej szczegółowo

Nasze 100 dni dla Niepodległej

Nasze 100 dni dla Niepodległej Nasze 100 dni dla Niepodległej W terminie od 3 września 2018 roku do 9 grudnia 2018 roku w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Zamościu realizowana była innowacja pedagogiczna Nasze 100 dni dla

Bardziej szczegółowo

Poznajemy historię swojego regionu

Poznajemy historię swojego regionu Poznajemy historię swojego regionu To hasło przyświecało organizatorom sesji popularno-naukowej, zorganizowanej w 49 rocznicę wyzwolenia Gąbina i okolicy. Sesja odbyła się 16 stycznia 2004 roku. Organizatorami

Bardziej szczegółowo

Relacja z uroczystość X-lecia WTZ w Gostwicy

Relacja z uroczystość X-lecia WTZ w Gostwicy Wiadomości Czwartek, 28 listopada 2013 Relacja z uroczystość X-lecia WTZ w Gostwicy 23 listopada 2013 w gościnnych progach Gminnego Ośrodka Kultury w Podegrodziu odbyła się uroczystość z okazji 10-lecia

Bardziej szczegółowo

Uroczystości okolicznościowe

Uroczystości okolicznościowe Plan pozalekcyjnych form realizacji Podstawy Programowej oraz Programu Wychowawczo-Profilaktycznego W roku szkolnym 2018/2019 Uroczystości okolicznościowe Data, godzina. 3 IX 8 IX godz. 11:00 Nazwa uroczystości

Bardziej szczegółowo

Temat wydarzenia: Uroczystość upamiętniającą 100 Rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości

Temat wydarzenia: Uroczystość upamiętniającą 100 Rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości WYDARZENIE PATRIOTYCZNE: Temat wydarzenia: Uroczystość upamiętniającą 100 Rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości I Marsz Szlakiem Józefa Piłsudskiego w Górach Świętokrzyskich Nazwa szkoły: Szkoła

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 23:32:46 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 23:32:46 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 06.12.2016 godz. 23:32:46 Numer KRS: 0000128209 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Świętego Brata Alberta w Elblągu za rok 2010

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Świętego Brata Alberta w Elblągu za rok 2010 Elbląg, 2011-03-11 Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Świętego Brata Alberta w Elblągu za rok 2010 1. Dane Fundacji: Nazwa: Fundacja Świętego Brata Alberta Siedziba: ul. Częstochowska 28,

Bardziej szczegółowo