KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA"

Transkrypt

1 KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012

2 Kierunek: Zarządzanie Zarządzanie przedsiębiorstwem Absolwenci specjalności zarządzanie przedsiębiorstwem nabywają umiejętności z zakresu zarządzanie przedsiębiorstwem, która obejmuje przede wszystkim zaawansowaną problematykę dotyczącą analizy i oceny zjawisk ekonomicznych w skali przedsiębiorstwa i jego otoczenia, a w szczególności otoczenia rynkowego i konkurencyjnego firmy, analizy zasobów wewnętrznych przedsiębiorstwa oraz formułowania jego strategii rozwoju. Istotnym elementem wykształcenia są wiadomości z zakresu zachowań organizacyjnych, międzynarodowych stosunków gospodarczych, ekonometrii, prognozowania, controllingu, prawa pracy, rachunkowości zarządczej. Wykształcenie uzupełniają umiejętności stosowania metod optymalizacji decyzji i zarządzania i planowania marketingowego. Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem Absolwenci specjalności zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem nabywają umiejętności w zakresie samodzielnego założenia jednostki gospodarczej, poznają wszystkie niezbędne procedury formalne, zdobywają umiejętności ubiegania się o źródła finansowania dla swojego biznesu, są przygotowani do pełnienia funkcji menedżerskich, na wszystkich szczeblach zarządzania w małych i średnich przedsiębiorstwach. Ich przygotowanie merytoryczne daje szanse wysokiej przydatności w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, w tym zwłaszcza w przedsiębiorstwach rodzinnych. Zarządzanie finansami i controlling Absolwenci specjalności zarządzanie finansami i controlling posiadają szerokie kompetencje w zakresie: badania i analizy rynków kapitałowych, podejmowania decyzji w warunkach niepewności posługiwania się narzędziami i technikami umożliwiającymi przeprowadzanie analiz finansowych, rachunku opłacalności inwestycji i budżetowania kapitałowego, opracowania budżetów operacyjnych, podnoszenia umiejętności i kreatywności kadry kierowniczej przy podejmowaniu decyzji strategicznych w przedsiębiorstwie, wykorzystania instrumentów controllingu strategicznego i operacyjnego w kreowaniu wartości przedsiębiorstwa. Absolwenci specjalności będą przede wszystkim menedżerami, doradcami finansowymi oraz wysokiej klasy specjalistami controllingu i rachunkowości zarządczej w przedsiębiorstwach, bankach, instytucjach ubezpieczeniowych, urzędach skarbowych, biurach maklerskich, funduszach inwestycyjnych, wydziałach finansowych administracji rządowej i samorządowej. Katalog przedmiotów / Pakiet informacyjny 2011/2012 2

3 Zarządzanie zasobami ludzkimi Absolwenci specjalności zarządzanie zasobami ludzkimi uzyskają szerokie kompetencje w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, a dotyczące: realizacji procesu doboru pracowników, planowania ścieżek kariery i zarządzania karierą, realizacji procesu doskonalenia i rozwoju zawodowego kształtowania nowoczesnych systemów motywowania do pracy, tworzenia systemów ocen pracowników, projektowanie działań kreujących kulturę organizacyjną, przeprowadzania analiz w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi i oceny efektywności pracy. Wymienione wyżej kompetencje predestynują absolwentów specjalności zarządzanie zasobami ludzkimi do pracy na stanowiskach menedżerskich oraz wysokiej klasy specjalistów w komórkach zarządzania kadrami czy zarządzania zasobami ludzkimi. Miejscem zatrudnienia absolwentów omawianej specjalności mogą być jednostki biznesowe, gospodarcze, jednostki administracji publicznej oraz jednostki samorządowe. Wymagania wstępne Minimalnym wymaganiem dla kandydata na studia na kierunku Zarządzanie jest posiadanie świadectwa maturalnego. W procesie rekrutacji uwzględnia się oceny uzyskane przez kandydatów na egzaminach maturalnych z matematyki, języka obcego oraz jednego z wybranych przedmiotów: język polski, geografia, historia lub wiedza o społeczeństwie. Egzamin końcowy Egzamin dyplomowy jest egzaminem ustnym. Na egzaminie student powinien wykazać się ogólną wiedzą studiowanego kierunku/specjalności oraz wiedzą związaną z pracą dyplomową. Zasady określenia ostatecznego wyniku studiów opisane są w Regulaminie Studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy. Ostateczny wynik studiów stanowi sumę: 0,6 średniej arytmetycznej ocen ze wszystkich egzaminów i zaliczeń z uwzględnieniem ocen niedostatecznych - uzyskanych w ciągu całego okresu studiów (łącznie z semestrami powtarzanymi oraz wznowionymi), 0,2 oceny pracy dyplomowej oraz 0,2 oceny egzaminu dyplomowego. Zasady oceniania i egzaminowania Ogólne zasady egzaminowania i zaliczania studiowanych przedmiotów są szczegółowo opisane w Regulaminie Studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy. Metody oceny poszczególnych przedmiotów podane są w odpowiednich kartach tych przedmiotów. Koordynator dr Dariusz Sobotkiewicz tel.: dsobotkiewicz@gmail.com Katalog przedmiotów / Pakiet informacyjny 2011/2012 3

4 Kierunek: Zarządzanie, Nabór 2011 stacjonarne Rok I Lp. Nazwa przedmiotu Liczba godzin Semestr 1 Semestr 2 w ć l p s w ć l p s Przedmioty kształcenia ogólnego Forma zaliczenia 1 Socjologia zaliczenie 2 Technologia informacyjna zaliczenie 3 Wykłady do wyboru: przedmioty humanistyczne zaliczenie Przedmioty podstawowe 4 Mikroekonomia Egzamin (1) 5 Matematyka zaliczenie 6 Statystyka opisowa Egzamin (1) 7 Prawo Egzamin (1) 8 Podstawy zarządzania Egzamin (2) 9 Nauka o organizacji Egzamin (2) 10 Makroekonomia zaliczenie Przedmioty kierunkowe 11 Zachowania organizacyjne zaliczenie 12 Marketing Egzamin (2) 13 Podstawy rachunkowości zaliczenie 14 Wykłady/warsztaty do wyboru zaliczenie Razem liczba godzin: Razem liczba godzin w semestrze (roku)/: Liczba egzaminów: BHP - I semestr 4h PRZYSPOSOBIENIE BIBLIOTECZNE - I semestr 4h Katalog przedmiotów / Pakiet informacyjny 2011/2012 4

5 Kierunek: Zarządzanie, Specjalność: Zarządzanie zasobami ludzkimi, Nabór 2011 stacjonarne Rok II Lp. Nazwa przedmiotu Liczba godzin Semestr 3 Semestr 4 w ć l p s w ć l p s Przedmioty kształcenia ogólnego Forma zaliczenia 1 Język obcy zaliczenie 2 Wychowanie fizyczne zal.b/o 3 Ochrona własności intelektualnej zaliczenie Przedmioty podstawowe 4 Finanse Egzamin (3) Przedmioty kierunkowe 5 Finanse przedsiębiorstwa Egzamin (4) 6 Rachunkowość finansowa zaliczenie 7 Strategia rozwoju organizacji Egzamin (3) 8 Prawo gospodarcze Egzamin (3) 9 Negocjacje w biznesie zaliczenie 10 Zarządzanie produkcją zaliczenie 11 Metody organizacji i zarządzania Egzamin (4) 12 Wykłady do wyboru zaliczenie Razem liczba godzin wspólnych/: Przedmioty specjalnościowe 1 Kierowanie ludźmi w organizacji Egzamin (4) 2 Komunikowanie się w organizacji zaliczenie 3 Kultura organizacyjna zaliczenie 4 Organizacja i praktyka ZZI zaliczenie 5 Psychologia zarządzania zaliczenie 6 Zarządzanie Karierą zaliczenie 7 Zarządzanie czasem pracy zaliczenie 8 Seminarium dyplomowe zaliczenie 9 Wykłady/warsztaty w języku obcym zaliczenie 10 Praktyka zal.b/o 11 Wykład do wyboru zal Razem liczba godzin przedmiotów specjalnościowych/: Razem liczba godzin/: Razem liczba godzin: w semestrze (roku): Liczba egzaminów: Katalog przedmiotów / Pakiet informacyjny 2011/2012 5

6 Kierunek: Zarządzanie, Specjalność: Zarządzanie zasobami ludzkimi, Nabór 2011 stacjonarne Rok III Lp. Nazwa przedmiotu Liczba godzin Semestr 5 Semestr 6 w ć l p s w ć l p s Przedmioty kształcenia ogólnego Forma zaliczenia 1 Język obcy Egzamin (6) Przedmioty kierunkowe 2 Zarządzanie projektami zaliczenie 3 Zarządzanie zasobami ludzkimi Egzamin (5) 4 Zarządzanie jakością zaliczenie 5 Informatyka w zarządzaniu zaliczenie 6 Badania marketingowe Egzamin (6) 7 Zarządzanie logistyką Egzamin (5) 8 Zarządzanie wiedzą zaliczenie Razem liczba godzin wspólnych/: Przedmioty specjalnościowe 1 Doradztwo zawodowe i personalne zaliczenie 2 Kształtowanie kadry menadżerskiej zaliczenia 3 Marketing personalny zaliczenie 4 Tworzenie i kierowanie zespołem w organizacji zaliczenie 5 Zarządzanie kompetencjami zaliczenia 6 Ergonomia i warunki środowiska pracy zaliczenie 7 Controlling personalny zaliczenie 8 Kształtowanie stosunków pracy w Polsce i UE zaliczenie 9 Polityka spoleczna zaliczenie 10 Rynek Pracy zaliczenie 11 Prawo pracy zaliczenie 12 Seminarium dyplomowe zaliczenie 13 wykłady/warsztaty do wyboru w języku obcym zaliczenie 14 Wykład do wyboru zaliczenie 15 Praca dyplomowa 10 zaliczenie Razem liczba godzin profilu dyplomowania/: Razem liczba godzin/: Razem liczba godzin w semestrze (roku): Liczba egzaminów: Katalog przedmiotów / Pakiet informacyjny 2011/2012 6

7 Kierunek: Zarządzanie, Specjalność: Zarządzanie finansami i controling, Nabór 2011 stacjonarne Rok II Lp. Nazwa przedmiotu Liczba godzin Semestr 3 Semestr 4 w ć l p s w ć l p s Przedmioty kształcenia ogólnego Forma zaliczenia 1 Język obcy zaliczenie 2 Wychowanie fizyczne zal. b/o 3 Ochrona własności intelektualnej zaliczenie Przedmioty podstawowe 4 Finanse Egzamin (3) Przedmioty kierunkowe 5 Finanse przedsiębiorstwa Egzamin (4) 6 Rachunkowość finansowa zaliczenie 7 Strategia rozwoju organizacji Egzamin (3) 8 Prawo gospodarcze Egzamin (3) 9 Negocjacje w biznesie zaliczenie 10 Zarządzanie produkcją zaliczenie 11 Metody organizacji i zarządzania Egzamin (4) 12 Wykłady do wyboru zaliczenie Razem liczba godzin wspólnych/: Przedmioty specjalnościowe 1 Biznes plan zaliczenie 2 Metody analizy rynków finansowych zaliczenie 3 Podstawy controllingu zaliczenie 4 Rachunek kosztów zaliczenie 5 Rynek kapitałowy i pieniężny Egzamin (3) 6 Zastosowanie metod matematycznych w finansach zaliczenie 7 Seminarium dyplomowe zaliczenie 8 Wykłady/warsztaty w języku obcym zaliczenie 9 Wykład do wyboru zaliczenie 10 Praktyka zal. b/o Razem liczba godzin przedmiotów specjalnościowych/: Razem liczba godzin/: Razem liczba godzin: w semestrze (roku): Liczba egzaminów: Katalog przedmiotów / Pakiet informacyjny 2011/2012 7

8 Kierunek: Zarządzanie, Specjalność: Zarządzanie finansami i controling, Nabór 2011 stacjonarne Rok III Lp. Nazwa przedmiotu Liczba godzin Semestr 5 Semestr 6 w ć l p s w ć l p s Przedmioty kształcenia ogólnego Forma zaliczenia 1 Język obcy Egzamin (6) Przedmioty kierunkowe 2 Zarządzanie projektami zaliczenie 3 Zarządzanie zasobami ludzkimi Egzamin (5) 4 Zarządzanie jakością zaliczenie 5 Informatyka w zarządzaniu zaliczenie 6 Badania marketingowe Egzamin (6) 7 Zarządzanie logistyką Egzamin (5) 8 Zarządzanie wiedzą zaliczenie Razem liczba godzin wspólnych/: Przedmioty specjalnościowe 1 Bankowość i ubezpieczenia zaliczenie 2 Finanse międzynarodowe i przedsiębiorstwa zaliczenie 3 Ocena zdolności kredytowej zaliczenie 4 Rachunkowość zarządcza Egzamin(5) 5 6 Sprawozdawczość i analiza finansowa Budżetowanie i planowanie finansowe zaliczenie zaliczenie 7 Controlling finansowy zaliczenie 8 Zarządzanie ryzykiem zaliczenie 9 Seminarium dyplomowe zaliczenie 10 wykłady/warsztaty do wyboru w języku obcym zaliczenie 11 Wykład do wyboru Praca dyplomowa 10 zaliczenie Razem liczba godzin profilu dyplomowania/: Razem liczba godzin/: Razem liczba godzin w semestrze (roku): Liczba egzaminów: Katalog przedmiotów / Pakiet informacyjny 2011/2012 8

9 Kierunek: Zarządzanie, Specjalność: Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem, Nabór 2011 stacjonarne Rok II Lp. Nazwa przedmiotu Liczba godzin Semestr 3 Semestr 4 w ć l p s w ć l p s Przedmioty kształcenia ogólnego Forma zaliczenia 1 Język obcy zaliczenie 2 Wychowanie fizyczne zal. b/o 3 Ochrona własności intelektualnej zaliczenie Przedmioty podstawowe 4 Finanse Egzamin (3) Przedmioty kierunkowe 5 Finanse przedsiębiorstwa Egzamin (4) 6 Rachunkowość finansowa zaliczenie 7 Strategia rozwoju organizacji Egzamin (3) 8 Prawo gospodarcze Egzamin (3) 9 Negocjacje w biznesie zaliczenie 10 Zarządzanie produkcją zaliczenie 11 Metody organizacji i zarządzania Egzamin (4) 12 Wykłady do wyboru zaliczenie Razem liczba godzin wspólnych/: Organizacja i funkcjonowanie małego przedsiębiorstwa Przedmioty specjalnościowe Egzamin (4) 2 Przedsiębiorca i przedsiębiorczość zaliczenie 3 Małe i średnie przedsiębiorstwa w UE zaliczenie 4 Biznes plan zaliczenie 5 Procedury założycielskie zaliczenie 6 Analiza ekonomiczna zaliczenie 7 Seminarium dyplomowe zaliczenie 8 Wykłady w języku obcym zaliczenie 9 Wykład do wyboru praktyka zal. b/o Razem liczba godzin przedmiotów specjalnościowych/: Razem liczba godzin/: Razem liczba godzin: w semestrze (roku): Liczba egzaminów: Katalog przedmiotów / Pakiet informacyjny 2011/2012 9

10 Kierunek: Zarządzanie, Specjalność: Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem, Nabór 2011 stacjonarne Rok III Lp. Nazwa przedmiotu Liczba godzin Semestr 5 Semestr 6 w ć l p s w ć l p s Przedmioty kształcenia ogólnego Forma zaliczenia 1 Język obcy Egzamin (6) Przedmioty kierunkowe 2 Zarządzanie projektami zaliczenie 3 Zarządzanie zasobami ludzkimi Egzamin (5) 4 Zarządzanie jakością zaliczenie 5 Informatyka w zarządzaniu zaliczenie 6 Badania marketingowe Egzamin (6) 7 Zarządzanie logistyką Egzamin (5) 8 Zarządzanie wiedzą zaliczenie Razem liczba godzin wspólnych/: Przedmioty specjalnościowe 1 Otoczenie prawno-instytucjonalne MŚP zaliczenie 2 Strategie cenowe małego przedsiębiorstwa Egzamin (5) 3 Analiza konkurentów i strategie konkurencji małego przedsiębiorstwa zaliczenie 4 Gra kierownicza "Przedsiębiorca" zaliczenie 5 Przedsiębiorstwo rodzinne zaliczenie 6 Prawo pracy dla przedsiębiorcy zaliczenie 7 Warsztaty komputerowe- Rachunkowośc małej firmy Polityka biznesowa i podatkowa w malej firmie zaliczenie zaliczenie 8 Techniki sprzedazy zaliczenie 9 Źródła finansowania rozwoju MSP zaliczenie 10 Controlling i budżetowanie w małym i średnim przedsiębiorstwie Egzamin (6) 11 Seminarium dyplomowe zaliczenie 12 wykłady do wyboru w języku obcym zaliczenie 13 Wykład do wyboru zaliczenie 14 Praca dyplomowa 10 zaliczenie Razem liczba godzin profilu dyplomowania/: Razem liczba godzin/: Razem liczba godzin w semestrze (roku): Liczba egzaminów: Katalog przedmiotów / Pakiet informacyjny 2011/

11 Kierunek: Zarządzanie, Specjalność: Zarządzanie przedsiębiorstwem, Nabór 2011 stacjonarne Rok II Lp. Nazwa przedmiotu Liczba godzin Semestr 3 Semestr 4 w ć l p s w ć l p s Przedmioty kształcenia ogólnego Forma zaliczenia 1 Język obcy zaliczenie 2 Wychowanie fizyczne zal. b/o 3 Ochrona własności intelektualnej zaliczenie Przedmioty podstawowe 4 Finanse Egzamin (3) Przedmioty kierunkowe 5 Finanse przedsiębiorstwa Egzamin (4) 6 Rachunkowość finansowa Zaliczenie 7 Strategia rozwoju organizacji Egzamin (3) 8 Prawo gospodarcze Egzamin (3) 9 Negocjacje w biznesie zaliczenie 10 Zarządzanie produkcją zaliczenie 11 Metody organizacji i zarządzania Egzamin (4) 12 Wykłady do wyboru zaliczenie Razem liczba godzin wspólnych/: Przedmioty specjalnościowe 1 Podstawy ekonometrii zaliczenie 2 Zarządzanie i planowanie marketingowe zaliczenie 3 Zarządzanie małą firmą Egzamin (4) 4 Analiza ekonomiczna zaliczenie 5 podstawy nauki o przedsiębiorstwie zaliczenie 6 Seminarium dyplomowe zaliczenie 7 Wykłady/warsztaty w języku obcym zaliczenie 8 Wykład do wyboru zaliczenie 9 Praktyka zal. b/o Razem liczba godzin przedmiotów specjalnościowych/: Razem liczba godzin/: Razem liczba godzin: w semestrze (roku): Liczba egzaminów: Katalog przedmiotów / Pakiet informacyjny 2011/

12 Kierunek: Zarządzanie, Specjalność: Zarządzanie przedsiębiorstwem, Nabór 2011 stacjonarne Rok III Lp. Nazwa przedmiotu Liczba godzin Semestr 5 Semestr 6 w ć l p s w ć l p s Przedmioty kształcenia ogólnego Forma zaliczenia 1 Język obcy Egzamin (6) Przedmioty kierunkowe 2 Zarządzanie projektami zaliczenie 3 Zarządzanie zasobami ludzkimi Egzamin (5) 4 Zarządzanie jakością zaliczenie 5 Informatyka w zarządzaniu zaliczenie 6 Badania marketingowe Egzamin (6) 7 Zarządzanie logistyką Egzamin (5) 8 Zarządzanie wiedzą zaliczenie Razem liczba godzin wspólnych/: Przedmioty specjalnościowe 1 Marketing w handlu i usługach zaliczenie 2 Rachunkowość zarządcza Egzamin (5) 3 Podstawy prognozowania zaliczenie 4 Międzynarodowe stosunki gospodarcze zaliczenie 5 Metody optymalizacji decyzji Egzamin (6) 6 Prawo pracy zaliczenie 7 Controlling zaliczenie 8 Seminarium dyplomowe zaliczenie 9 wykłady/warsztaty do wyboru w języku obcym zaliczenie 10 Wyklad do wyboru Praca dyplomowa 10 zaliczenie Razem liczba godzin profilu dyplomowania/: Razem liczba godzin/: Razem liczba godzin w semestrze (roku): Liczba egzaminów: Katalog przedmiotów / Pakiet informacyjny 2011/

13 Kierunek: Zarządzanie, Nabór 2011 niestacjonarne Rok I Lp. Nazwa przedmiotu Liczba godzin Semestr 1 Semestr 2 w ć l p s w ć l p s Przedmioty kształcenia ogólnego Forma zaliczenia 1 Socjologia zaliczenie 2 Technologia informacyjna zaliczenie 3 Wykłady do wyboru: przedmioty humanistyczne zaliczenie Przedmioty podstawowe 4 Mikroekonomia Egzamin (1) 5 Matematyka zaliczenie 6 Statystyka opisowa Egzamin (1) 7 Prawo Egzamin (1) 8 Podstawy zarządzania Egzamin (2) 9 Nauka o organizacji Egzamin (2) 10 Makroekonomia zaliczenie Przedmioty kierunkowe 11 Zachowania organizacyjne zaliczenie 12 Marketing Egzamin (2) 13 Podstawy rachunkowości zaliczenie 14 Wykład do wyboru zaliczenie Razem liczba godzin: Razem liczba godzin w semestrze (roku)/: Liczba egzaminów: BHP - I semestr 4h PRZYSPOSOBIENIE BIBLIOTECZNE - I semestr 4h Katalog przedmiotów / Pakiet informacyjny 2011/

14 Kierunek: Zarządzanie, Specjalność: Zarządzanie zasobami ludzkimi, Nabór 2011 niestacjonarne Rok II Lp. Nazwa przedmiotu Liczba godzin Semestr 3 Semestr 4 w ć l p s w ć l p s Przedmioty kształcenia ogólnego Forma zaliczenia 1 Język obcy zaliczenie 2 Ochrona własności intelektualnej zaliczenie Przedmioty podstawowe 3 Finanse Egzamin (3) Przedmioty kierunkowe 4 Finanse przedsiębiorstwa Egzamin (4) 5 Rachunkowość finansowa zaliczenie 6 Strategia rozwoju organizacji Egzamin (3) 7 Prawo gospodarcze Egzamin (3) 8 Negocjacje w biznesie zaliczenie 9 Zarządzanie produkcją zaliczenie 10 Metody organizacji i zarządzania Egzamin (4) 11 Wykłady do wyboru zaliczenie Razem liczba godzin wspólnych/: Przedmioty specjalnościowe 1 Kierowanie ludźmi w organizacji Egzamin (4) 2 Komunikowanie się w organizacji zaliczenie 3 Kultura organizacyjna zaliczenie 4 Organizacja i praktyka ZZI zaliczenie 5 Psychologia zarządzania zaliczenie 7 Zarządzanie Karierą zaliczenie 8 Zarządzanie czasem pracy zaliczenie 9 Seminarium dyplomowe zaliczenie 10 Wykłady do wyboru zaliczenie 11 Wykłady/warsztaty do wyboru w języku obcym zaliczenie 12 praktyka zal. b/o Razem liczba godzin przedmiotów specjalnościowych/: Razem liczba godzin/: Razem liczba godzin: w semestrze (roku): Liczba egzaminów: Katalog przedmiotów / Pakiet informacyjny 2011/

15 Kierunek: Zarządzanie, Specjalność: Zarządzanie zasobami ludzkimi, Nabór 2011 niestacjonarne Rok III Lp. Nazwa przedmiotu Liczba godzin Semestr 5 Semestr 6 w ć l p s w ć l p s Przedmioty kształcenia ogólnego Forma zaliczenia 1 Język obcy Egzamin (6) Przedmioty kierunkowe 2 Zarządzanie projektami zaliczenie 3 Zarządzanie zasobami ludzkimi Egzamin (5) 4 Zarządzanie jakością zaliczenie 5 Informatyka w zarzadzaniu zaliczenie 6 Badania marketingowe Egzamin (6) 7 Zarządzanie logistyką Egzamin (5) 8 Zarządzanie wiedzą zaliczenie Razem liczba godzin wspólnych/: Przedmioty specjalnościowe 1 Doradztwo zawodowe i personalne zaliczenie 2 Ksztaltowanie kadry menadżerskiej ZALICZENIE 3 Marketing personalny zaliczenie 4 Tworzenie i kierowanie zespolem w organizacji zaliczenie 5 Zarządzanie kompetencjami zaliczenie 6 Ergonomia i warunki środowiska pracy zaliczenie 7 Controlling personalny zaliczenie 8 Kształtowanie stosunków pracy w Polsce i UE zaliczenie 9 Polityka spoleczna zaliczenie 10 Rynek Pracy zaliczenie 11 Prawo pracy zaliczenie 12 Seminarium dyplomowe zaliczenie 13 wykłady do wyboru zaliczenie 14 Wykłady/warsztaty do wyboru w języku obcym zaliczenie 15 Praca dyplomowa 0 10 zaliczenie Razem liczba godzin profilu dyplomowania/: Razem liczba godzin/: Razem liczba godzin w semestrze (roku): Liczba egzaminów: Katalog przedmiotów / Pakiet informacyjny 2011/

16 Kierunek: Zarządzanie, Specjalność: Zarządzanie finansami i controling, Nabór 2011 niestacjonarne Rok II Lp. Nazwa przedmiotu Liczba godzin Semestr 3 Semestr 4 w ć l p s w ć l p s Przedmioty kształcenia ogólnego Forma zaliczenia 1 Język obcy zaliczenie 2 Ochrona własności intelektualnej zaliczenie Przedmioty podstawowe 3 Finanse Egzamin (3) Przedmioty kierunkowe 4 Finanse przedsiębiorstwa Egzamin (4) 5 Rachunkowość finansowa zaliczenie 6 Strategia rozwoju organizacji Egzamin (3) 7 Prawo gospodarcze Egzamin (3) 8 Negocjacje w biznesie zaliczenie 9 Zarządzanie produkcją zaliczenie 10 Metody organizacji i zarządzania Egzamin (4) 11 Wykłady do wyboru zaliczenie Razem liczba godzin wspólnych/: Przedmioty specjalnościowe 1 Biznes plan zaliczenie 2 Metody analizy rynków finansowych zaliczenie 3 Podstawy controllingu zaliczenie 4 Rachunek kosztów zaliczenie 5 Rynek kapitałowy i pieniężny Egzamin (4) 6 Zastosowanie metod matematycznych w finansach zaliczenie 7 Seminarium dyplomowe zaliczenie 8 Wykłady do wyboru w języku obcym zaliczenie 9 Wykład do wyboru zaliczenie 10 praktyka zal. b/o Razem liczba godzin przedmiotów specjalnościowych/: Razem liczba godzin/: Razem liczba godzin: w semestrze (roku): Liczba egzaminów: Katalog przedmiotów / Pakiet informacyjny 2011/

17 Kierunek: Zarządzanie, Specjalność: Zarządzanie finansami i controling, Nabór 2011 niestacjonarne Rok III Lp. Nazwa przedmiotu Liczba godzin Semestr 5 Semestr 6 w ć l p s w ć l p s Przedmioty kształcenia ogólnego Forma zaliczenia 1 Język obcy Egzamin (6) Przedmioty kierunkowe 2 Zarządzanie projektami zaliczenie 3 Zarządzanie zasobami ludzkimi Egzamin (5) 4 Zarządzanie jakością zaliczenie 5 Informatyka w zarzadzaniu zaliczenie 6 Badania marketingowe Egzamin (6) 7 Zarządzanie logistyką Egzamin (5) 8 Zarządzanie wiedzą zaliczenie Razem liczba godzin wspólnych/: Przedmioty specjalnościowe 1 Bankowość i ubezpieczenia zaliczenie 2 Finanse międzynarodowe i przedsiębiorstwa zaliczenie 3 Ocena zdolnosci kredytowej zaliczenie 4 Rachunkowość zarządcza Egzamin(5) 5 6 Sprawozdawczość i analiza finansowa Budżetowanie i planowanie finansowe zaliczenie zaliczenie 7 Controlling finansowy zaliczenie 8 Zarządzanie ryzykiem zaliczenie 9 Seminarium dyplomowe zaliczenie 10 wykłady do wyboru zaliczenie 11 Wykłady do wyboru w języku obcym zaliczenie 12 praktyka zal. b/o 13 Praca dyplomowa 10 zaliczenie Razem liczba godzin profilu dyplomowania/: Razem liczba godzin/: Razem liczba godzin w semestrze (roku): Liczba egzaminów: Katalog przedmiotów / Pakiet informacyjny 2011/

18 Kierunek: Zarządzanie, Specjalność: Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem, Nabór 2011 niestacjonarne Rok II Lp. Nazwa przedmiotu Liczba godzin Semestr 3 Semestr 4 w ć l p s w ć l p s Przedmioty kształcenia ogólnego Forma zaliczenia 1 Język obcy zaliczenie 2 Ochrona własności intelektualnej zaliczenie Przedmioty podstawowe 3 Finanse Egzamin (3) Przedmioty kierunkowe 4 Finanse przedsiębiorstwa Egzamin (4) 5 Rachunkowość finansowa zaliczenie 6 Strategia rozwoju organizacji Egzamin (3) 7 Prawo gospodarcze Egzamin (3) 8 Negocjacje w biznesie zaliczenie 9 Zarządzanie produkcją zaliczenie 10 Metody organizacji i zarządzania Egzamin (4) 11 Wykłady do wyboru zaliczenie 1 Razem liczba godzin wspólnych/: Organizacja i funkcjonowanie małego przedsiębiorstwa Przedmioty specjalnościowe Egzamin (4) 2 Przedsiębiorca i przedsiębiorczość zaliczenie 3 Małe i średnie przedsiębiorstwa w UE zaliczenie 4 Biznes plan zaliczenie 5 Procedury założycielskie zaliczenie 6 Analiza ekonomiczna zaliczenie 7 Wykłady/warsztaty do wyboru w języku obcym zaliczenie 8 Wykład do wyboru zaliczenie 9 Seminarium dyplomowe zaliczenie 10 praktyka zal. b/o Razem liczba godzin przedmiotów specjalnościowych/: Razem liczba godzin/: Razem liczba godzin: w semestrze (roku): Liczba egzaminów: Katalog przedmiotów / Pakiet informacyjny 2011/

19 Kierunek: Zarządzanie, Specjalność: Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem, Nabór 2011 niestacjonarne Rok III Lp. Nazwa przedmiotu Liczba godzin Semestr 5 Semestr 6 w ć l p s w ć l p s Przedmioty kształcenia ogólnego Forma zaliczenia 1 Język obcy Egzamin (6) Przedmioty kierunkowe 2 Zarządzanie projektami zaliczenie 3 Zarządzanie zasobami ludzkimi Egzamin (5) 4 Zarządzanie jakością zaliczenie 5 Informatyka w zarządzaniu zaliczenie 6 Badania marketingowe Egzamin (6) 7 Zarządzanie logistyką Egzamin (5) 8 Zarządzanie wiedzą zaliczenie Razem liczba godzin wspólnych/: Przedmioty specjalnościowe 1 Otoczenie prawno-instytucjonalne MŚP zaliczenie 2 3 Strategie cenowe małego przedsiębiorstwa Analiza konkurentów i strategie konkurencji małego przedsiębiorstwa Egzamin (5) zaliczenie 4 Gra kierownicza " Przedsiębiorca" zaliczenie 5 Przedsiębiorstwo rodzinne zaliczenie 6 Prawo pracy dla przedsiębiorcy zaliczenie 7 8 Warsztaty komputerowe- Rachunkowośc małej firmy Polityka biznesowa i podatkowa w malej firmie zaliczenie zaliczenie 9 Techniki sprzedaży zaliczenie 10 Źródła finansowania rozwoju MSP zaliczenie 11 Controlling i budżetowanie w małym i średnim przedsiębiorstwie Egzamin (6) 12 Seminarium dyplomowe zaliczenie 13 wykłady do wyboru zaliczenie 14 Wykłady do wyboru w języku obcym zaliczenie 15 Praca dyplomowa 10 zaliczenie 16 praktyka zal. b/o Razem liczba godzin profilu dyplomowania/: Razem liczba godzin/: Razem liczba godzin w semestrze (roku): Liczba egzaminów: Katalog przedmiotów / Pakiet informacyjny 2011/

20 Kierunek: Zarządzanie, Specjalność: Zarządzanie przedsiębiorstwem, Nabór 2011 niestacjonarne Rok II Lp. Nazwa przedmiotu Liczba godzin Semestr 3 Semestr 4 w ć l p s w ć l p s Przedmioty kształcenia ogólnego Forma zaliczenia 1 Język obcy zaliczenie 2 Ochrona własności intelektualnej zaliczenie Przedmioty podstawowe 3 Finanse Egzamin (3) Przedmioty kierunkowe 4 Finanse przedsiębiorstwa Egzamin (4) 5 Rachunkowość finansowa zaliczenie 6 Strategia rozwoju organizacji Egzamin (3) 7 Prawo gospodarcze Egzamin (3) 8 Negocjacje w biznesie zaliczenie 9 Zarządzanie produkcją zaliczenie 10 Metody organizacji i zarzadzania Egzamin (4) 11 Wykłady do wyboru zaliczenie Razem liczba godzin wspólnych/: Przedmioty specjalnościowe 1 Podstawy ekonometrii zaliczenie 2 Zarządzanie i planowanie marketingowe zaliczenie 3 Zarządzanie małą firmą Egzamin (4) 4 Analiza ekonomiczna zaliczenie 5 podstawy nauki o przedsiębiorstwie zaliczenie 6 Wykłady/warsztaty w języku obcym zaliczenie 7 Wykład do wyboru zaliczenie 8 Seminarium dyplomowe zaliczenie 9 praktyka zal. b/o Razem liczba godzin przedmiotów specjalnościowych/: Razem liczba godzin/: Razem liczba godzin: w semestrze (roku): Liczba egzaminów: Katalog przedmiotów / Pakiet informacyjny 2011/

21 Kierunek: Zarządzanie, Specjalność: Zarządzanie przedsiębiorstwem, Nabór 2011 niestacjonarne Rok III Lp. Nazwa przedmiotu Liczba godzin Semestr 5 Semestr 6 w ć l p s w ć l p s Przedmioty kształcenia ogólnego Forma zaliczenia 1 Język obcy Egzamin (6) Przedmioty kierunkowe 2 Zarządzanie projektami zaliczenie 3 Zarządzanie zasobami ludzkimi Egzamin (5) 4 Zarządzanie jakością zaliczenie 5 Informatyka w zarzadzaniu zaliczenie 6 Badania marketingowe Egzamin (6) 7 Zarządzanie logistyką Egzamin (5) 8 Zarządzanie wiedzą zaliczenie Razem liczba godzin wspólnych/: Przedmioty specjalnościowe 1 Marketing w handlu i usługach zaliczenie 2 Rachunkowość zarządcza Egzamin (5) 3 Podstawy prognozowania zaliczenie 4 Międzynarodowe stosunki gospodarcze zaliczenie 5 Metody optymalizacji decyzji Egzamin(6) 6 Prawo pracy zaliczenie 7 Controlling zaliczenie 8 Seminarium dyplomowe zaliczenie 9 wykłady do wyboru zaliczenie 10 Wykłady/warsztaty do wyboru w języku obcym zaliczenie 11 Praca dyplomowa 10 Razem liczba godzin profilu dyplomowania/: Razem liczba godzin/: Razem liczba godzin w semestrze (roku): Liczba egzaminów: Katalog przedmiotów / Pakiet informacyjny 2011/

22 Kierunek: Zarządzanie, Specjalność: Zarządzanie zasobami ludzkimi, Nabór 2010 stacjonarne Rok I Lp. Nazwa przedmiotu Liczba godzin Semestr 1 Semestr 2 w ć l p s w ć l p s Przedmioty kształcenia ogólnego Forma zaliczenia 1 Socjologia zaliczenie 2 Technologia informacyjna zaliczenie 3 Wykłady do wyboru: przedmioty humanistyczne zaliczenie Przedmioty podstawowe 4 Mikroekonomia Egzamin (1) 5 Matematyka zaliczenie 6 Statystyka opisowa Egzamin (1) 7 Prawo Egzamin (1) 8 Podstawy zarządzania Egzamin (2) 9 Nauka o organizacji Egzamin (2) 10 Makroekonomia zaliczenie Przedmioty kierunkowe 11 Zachowania organizacyjne zaliczenie 12 Marketing Egzamin (2) 13 Podstawy rachunkowości zaliczenie 14 Wykłady/warsztaty do wyboru zaliczenie Razem liczba godzin: Razem liczba godzin w semestrze (roku)/: Liczba egzaminów: BHP - I semestr 4h PRZYSPOSOBIENIE BIBLIOTECZNE - I semestr 4h Katalog przedmiotów / Pakiet informacyjny 2011/

23 Kierunek: Zarządzanie, Specjalność: Zarządzanie zasobami ludzkimi, Nabór 2010 stacjonarne Rok II Lp. Nazwa przedmiotu Liczba godzin Semestr 3 Semestr 4 w ć l p s w ć l p s Przedmioty kształcenia ogólnego Forma zaliczenia 1 Język obcy zaliczenie 2 Wychowanie fizyczne zal.b/o 3 Ochrona własności intelektualnej zaliczenie Przedmioty podstawowe 4 Finanse Egzamin (3) Przedmioty kierunkowe 5 Finanse przedsiębiorstwa Egzamin (4) 6 Rachunkowość finansowa zaliczenie 7 Strategia rozwoju organizacji Egzamin (3) 8 Prawo gospodarcze Egzamin (3) 9 Negocjacje w biznesie zaliczenie 10 Zarządzanie produkcją zaliczenie 11 Metody organizacji i zarządzania Egzamin (4) 12 Wykłady do wyboru zaliczenie Razem liczba godzin wspólnych/: Przedmioty specjalnościowe 1 Kierowanie ludźmi w organizacji Egzamin (4) 2 Komunikowanie się w organizacji zaliczenie 3 Kultura organizacyjna zaliczenie 4 Organizacja i praktyka ZZI zaliczenie 5 Psychologia zarządzania zaliczenie 6 Zarządzanie Karierą zaliczenie 7 Zarządzanie czasem pracy zaliczenie 8 Seminarium dyplomowe zaliczenie 9 Wykłady/warsztaty w języku obcym zaliczenie 10 Praktyka zal.b/o 11 Wykład do wyboru zal Razem liczba godzin przedmiotów specjalnościowych/: Razem liczba godzin/: Razem liczba godzin: w semestrze (roku): Liczba egzaminów: Katalog przedmiotów / Pakiet informacyjny 2011/

24 Kierunek: Zarządzanie, Specjalność: Zarządzanie zasobami ludzkimi, Nabór 2010 stacjonarne Rok III Lp. Nazwa przedmiotu Liczba godzin Semestr 5 Semestr 6 w ć l p s w ć l p s Przedmioty kształcenia ogólnego Forma zaliczenia 1 Język obcy Egzamin (6) Przedmioty kierunkowe 2 Zarządzanie projektami zaliczenie 3 Zarządzanie zasobami ludzkimi Egzamin (5) 4 Zarządzanie jakością zaliczenie 5 Informatyka w zarządzaniu zaliczenie 6 Badania marketingowe Egzamin (6) 7 Zarządzanie logistyką Egzamin (5) 8 Zarządzanie wiedzą zaliczenie Razem liczba godzin wspólnych/: Przedmioty specjalnościowe 1 Doradztwo zawodowe i personalne zaliczenie 2 Kształtowanie kadry menadżerskiej zaliczenia 3 Marketing personalny zaliczenie 4 Tworzenie i kierowanie zespołem w organizacji zaliczenie 5 Zarządzanie kompetencjami zaliczenia 6 Ergonomia i warunki środowiska pracy zaliczenie 7 Controlling personalny zaliczenie 8 Kształtowanie stosunków pracy w Polsce i UE zaliczenie 9 Polityka spoleczna zaliczenie 10 Rynek Pracy zaliczenie 11 Prawo pracy zaliczenie 12 Seminarium dyplomowe zaliczenie 13 wykłady/warsztaty do wyboru w języku obcym zaliczenie 14 Wykład do wyboru zaliczenie 15 Praca dyplomowa 10 zaliczenie Razem liczba godzin profilu dyplomowania/: Razem liczba godzin/: Razem liczba godzin w semestrze (roku): Liczba egzaminów: Katalog przedmiotów / Pakiet informacyjny 2011/

25 Kierunek: Zarządzanie, Specjalność: Zarządzanie zasobami ludzkimi, Nabór 2010 niestacjonarne Rok I Lp. Nazwa przedmiotu Liczba godzin Semestr 1 Semestr 2 w ć l p s w ć l p s Przedmioty kształcenia ogólnego Forma zaliczenia 1 Socjologia zaliczenie 2 Technologia informacyjna zaliczenie 3 Wykłady do wyboru: przedmioty humanistyczne zaliczenie Przedmioty podstawowe 4 Mikroekonomia Egzamin (1) 5 Matematyka zaliczenie 6 Statystyka opisowa Egzamin (1) 7 Prawo Egzamin (1) 8 Podstawy zarządzania Egzamin (2) 9 Nauka o organizacji Egzamin (2) 10 Makroekonomia zaliczenie Przedmioty kierunkowe 11 Zachowania organizacyjne zaliczenie 12 Marketing Egzamin (2) 13 Podstawy rachunkowości zaliczenie 14 Wykład do wyboru zaliczenie Razem liczba godzin: Razem liczba godzin w semestrze (roku)/: Liczba egzaminów: BHP - I semestr 4h PRZYSPOSOBIENIE BIBLIOTECZNE - I semestr 4h Katalog przedmiotów / Pakiet informacyjny 2011/

26 Kierunek: Zarządzanie, Specjalność: Zarządzanie zasobami ludzkimi, Nabór 2010 niestacjonarne Rok II Lp. Nazwa przedmiotu Liczba godzin Semestr 3 Semestr 4 w ć l p s w ć l p s Przedmioty kształcenia ogólnego Forma zaliczenia 1 Język obcy zaliczenie 2 Ochrona własności intelektualnej zaliczenie Przedmioty podstawowe 3 Finanse Egzamin (3) Przedmioty kierunkowe 4 Finanse przedsiębiorstwa Egzamin (4) 5 Rachunkowość finansowa zaliczenie 6 Strategia rozwoju organizacji Egzamin (3) 7 Prawo gospodarcze Egzamin (3) 8 Negocjacje w biznesie zaliczenie 9 Zarządzanie produkcją zaliczenie 10 Metody organizacji i zarządzania Egzamin (4) 11 Wykłady do wyboru zaliczenie Razem liczba godzin wspólnych/: Przedmioty specjalnościowe 1 Kierowanie ludźmi w organizacji Egzamin (4) 2 Komunikowanie się w organizacji zaliczenie 3 Kultura organizacyjna zaliczenie 4 Organizacja i praktyka ZZI zaliczenie 5 Psychologia zarządzania zaliczenie 7 Zarządzanie Karierą zaliczenie 8 Zarządzanie czasem pracy zaliczenie 9 Seminarium dyplomowe zaliczenie 10 Wykłady do wyboru zaliczenie 11 Wykłady/warsztaty do wyboru w języku obcym zaliczenie 12 praktyka zal. b/o Razem liczba godzin przedmiotów specjalnościowych/: Razem liczba godzin/: Razem liczba godzin: w semestrze (roku): Liczba egzaminów: Katalog przedmiotów / Pakiet informacyjny 2011/

27 Kierunek: Zarządzanie, Specjalność: Zarządzanie zasobami ludzkimi, Nabór 2010 niestacjonarne Rok III Lp. Nazwa przedmiotu Liczba godzin Semestr 5 Semestr 6 w ć l p s w ć l p s Przedmioty kształcenia ogólnego Forma zaliczenia 1 Język obcy Egzamin (6) Przedmioty kierunkowe 2 Zarządzanie projektami zaliczenie 3 Zarządzanie zasobami ludzkimi Egzamin (5) 4 Zarządzanie jakością zaliczenie 5 Informatyka w zarzadzaniu zaliczenie 6 Badania marketingowe Egzamin (6) 7 Zarządzanie logistyką Egzamin (5) 8 Zarządzanie wiedzą zaliczenie Razem liczba godzin wspólnych/: Przedmioty specjalnościowe 1 Doradztwo zawodowe i personalne zaliczenie 2 Ksztaltowanie kadry menadżerskiej zaliczenie 3 Marketing personalny zaliczenie 4 Tworzenie i kierowanie zespolem w organizacji zaliczenie 5 Zarządzanie kompetencjami zaliczenie 6 Ergonomia i warunki środowiska pracy zaliczenie 7 Controlling personalny zaliczenie 8 Kształtowanie stosunków pracy w Polsce i UE zaliczenie 9 Polityka spoleczna zaliczenie 10 Rynek Pracy zaliczenie 11 Prawo pracy zaliczenie 12 Seminarium dyplomowe zaliczenie 13 wykłady do wyboru zaliczenie 14 Wykłady/warsztaty do wyboru w języku obcym zaliczenie 15 Praca dyplomowa 0 10 zaliczenie Razem liczba godzin profilu dyplomowania/: Razem liczba godzin/: Razem liczba godzin w semestrze (roku): Liczba egzaminów: Katalog przedmiotów / Pakiet informacyjny 2011/

28 Kierunek: Zarządzanie, Specjalność: Zarządzanie przedsiębiorstwem, Nabór 2010 stacjonarne Rok I Lp. Nazwa przedmiotu Liczba godzin Semestr 1 Semestr 2 w ć l p s w ć l p s Przedmioty kształcenia ogólnego Forma zaliczenia 1 Socjologia zaliczenie 2 Technologia informacyjna zaliczenie 3 Wykłady do wyboru: przedmioty humanistyczne zaliczenie Przedmioty podstawowe 4 Mikroekonomia Egzamin (1) 5 Matematyka zaliczenie 6 Statystyka opisowa Egzamin (1) 7 Prawo Egzamin (1) 8 Podstawy zarządzania Egzamin (2) 9 Nauka o organizacji Egzamin (2) 10 Makroekonomia zaliczenie Przedmioty kierunkowe 11 Zachowania organizacyjne zaliczenie 12 Marketing Egzamin (2) 13 podstawy rachunkowości zaliczenie 14 Wykłady/warsztaty do wyboru zaliczenie Razem liczba godzin: Razem liczba godzin w semestrze (roku)/: Liczba egzaminów: BHP - I semestr 4h PRZYSPOSOBIENIE BIBLIOTECZNE - I semestr 4h Katalog przedmiotów / Pakiet informacyjny 2011/

29 Kierunek: Zarządzanie, Specjalność: Zarządzanie przedsiębiorstwem, Nabór 2010 stacjonarne Rok II Lp. Nazwa przedmiotu Liczba godzin Semestr 3 Semestr 4 w ć l p s w ć l p s Przedmioty kształcenia ogólnego Forma zaliczenia 1 Język obcy zaliczenie 2 Wychowanie fizyczne zal. b/o 3 Ochrona własności intelektualnej zaliczenie Przedmioty podstawowe 4 Finanse Egzamin (3) Przedmioty kierunkowe 5 Finanse przedsiębiorstwa Egzamin (4) 6 Rachunkowość finansowa Zaliczenie 7 Strategia rozwoju organizacji Egzamin (3) 8 Prawo gospodarcze Egzamin (3) 9 Negocjacje w biznesie zaliczenie 10 Zarządzanie produkcją zaliczenie 11 Metody organizacji i zarządzania Egzamin (4) 12 Wykłady do wyboru zaliczenie Razem liczba godzin wspólnych/: Przedmioty specjalnościowe 1 Podstawy ekonometrii zaliczenie 2 Zarządzanie i planowanie marketingowe zaliczenie 3 Zarządzanie małą firmą Egzamin (4) 4 Analiza ekonomiczna zaliczenie 5 podstawy nauki o przedsiębiorstwie zaliczenie 6 Seminarium dyplomowe zaliczenie 7 Wykłady/warsztaty w języku obcym zaliczenie 8 Wykład do wyboru zaliczenie 9 Praktyka zal. b/o Razem liczba godzin przedmiotów specjalnościowych/: Razem liczba godzin/: Razem liczba godzin: w semestrze (roku): Liczba egzaminów: Katalog przedmiotów / Pakiet informacyjny 2011/

30 Kierunek: Zarządzanie, Specjalność: Zarządzanie przedsiębiorstwem, Nabór 2010 stacjonarne Rok III Lp. Nazwa przedmiotu Liczba godzin Semestr 5 Semestr 6 w ć l p s w ć l p s Przedmioty kształcenia ogólnego Forma zaliczenia 1 Język obcy Egzamin (6) Przedmioty kierunkowe 2 Zarządzanie projektami zaliczenie 3 Zarządzanie zasobami ludzkimi Egzamin (5) 4 Zarządzanie jakością zaliczenie 5 Informatyka w zarządzaniu zaliczenie 6 Badania marketingowe Egzamin (6) 7 Zarządzanie logistyką Egzamin (5) 8 Zarządzanie wiedzą zaliczenie Razem liczba godzin wspólnych/: Przedmioty specjalnościowe 1 Marketing w handlu i usługach zaliczenie 2 Rachunkowość zarządcza Egzamin (5) 3 Podstawy prognozowania zaliczenie 4 Międzynarodowe stosunki gospodarcze zaliczenie 5 Metody optymalizacji decyzji Egzamin (6) 6 Prawo pracy zaliczenie 7 Controlling zaliczenie 8 Seminarium dyplomowe zaliczenie 9 wykłady/warsztaty do wyboru w języku obcym zaliczenie 10 Wyklad do wyboru Praca dyplomowa 10 zaliczenie Razem liczba godzin profilu dyplomowania/: Razem liczba godzin/: Razem liczba godzin w semestrze (roku): Liczba egzaminów: Katalog przedmiotów / Pakiet informacyjny 2011/

31 Kierunek: Zarządzanie, Specjalność: Zarządzanie przedsiębiorstwem, Nabór 2010 niestacjonarne Rok I Lp. Nazwa przedmiotu Liczba godzin Semestr 1 Semestr 2 w ć l p s w ć l p s Przedmioty kształcenia ogólnego Forma zaliczenia 1 Socjologia zaliczenie 2 Technologia informacyjna zaliczenie 3 Wykłady do wyboru: przedmioty humanistyczne zaliczenie Przedmioty podstawowe 4 Mikroekonomia Egzamin (1) 5 Matematyka zaliczenie 6 Statystyka opisowa Egzamin (1) 7 Prawo Egzamin (1) 8 Podstawy zarządzania Egzamin (2) 9 Nauka o organizacji Egzamin (2) 10 Makroekonomia zaliczenie Przedmioty kierunkowe 11 Zachowania organizacyjne zaliczenie 12 Marketing Egzamin (2) 13 podstawy rachunkowości zaliczenie 14 Wykłady/warsztaty do wyboru zaliczenie Razem liczba godzin: Razem liczba godzin w semestrze (roku)/: Liczba egzaminów: BHP - I semestr 4h PRZYSPOSOBIENIE BIBLIOTECZNE - I semestr 4h Katalog przedmiotów / Pakiet informacyjny 2011/

32 Kierunek: Zarządzanie, Specjalność: Zarządzanie przedsiębiorstwem, Nabór 2010 niestacjonarne Rok II Lp. Nazwa przedmiotu Liczba godzin Semestr 3 Semestr 4 w ć l p s w ć l p s Przedmioty kształcenia ogólnego Forma zaliczenia 1 Język obcy zaliczenie 2 Ochrona własności intelektualnej zaliczenie Przedmioty podstawowe 3 Finanse Egzamin (3) Przedmioty kierunkowe 4 Finanse przedsiębiorstwa Egzamin (4) 5 Rachunkowość finansowa zaliczenie 6 Strategia rozwoju organizacji Egzamin (3) 7 Prawo gospodarcze Egzamin (3) 8 Negocjacje w biznesie zaliczenie 9 Zarządzanie produkcją zaliczenie 10 Metody organizacji i zarzadzania Egzamin (4) 11 Wykłady do wyboru zaliczenie Razem liczba godzin wspólnych/: Przedmioty specjalnościowe 1 Podstawy ekonometrii zaliczenie 2 Zarządzanie i planowanie marketingowe zaliczenie 3 Zarządzanie małą firmą Egzamin (4) 4 Analiza ekonomiczna zaliczenie 5 podstawy nauki o przedsiębiorstwie zaliczenie 6 Wykłady/warsztaty w języku obcym zaliczenie 7 Wykład do wyboru zaliczenie 8 Seminarium dyplomowe zaliczenie 9 praktyka zal. b/o Razem liczba godzin przedmiotów specjalnościowych/: Razem liczba godzin/: Razem liczba godzin: w semestrze (roku): Liczba egzaminów: Katalog przedmiotów / Pakiet informacyjny 2011/

33 Kierunek: Zarządzanie, Specjalność: Zarządzanie przedsiębiorstwem, Nabór 2010 niestacjonarne Rok III Lp. Nazwa przedmiotu Liczba godzin Semestr 5 Semestr 6 w ć l p s w ć l p s Przedmioty kształcenia ogólnego Forma zaliczenia 1 Język obcy Egzamin (6) Przedmioty kierunkowe 2 Zarządzanie projektami zaliczenie 3 Zarządzanie zasobami ludzkimi Egzamin (5) 4 Zarządzanie jakością zaliczenie 5 Informatyka w zarzadzaniu zaliczenie 6 Badania marketingowe Egzamin (6) 7 Zarządzanie logistyką Egzamin (5) 8 Zarządzanie wiedzą zaliczenie Razem liczba godzin wspólnych/: Przedmioty specjalnościowe 1 Marketing w handlu i usługach zaliczenie 2 Rachunkowość zarządcza Egzamin (5) 3 Podstawy prognozowania zaliczenie 4 Międzynarodowe stosunki gospodarcze zaliczenie 5 Metody optymalizacji decyzji Egzamin(6) 6 Prawo pracy zaliczenie 7 Controlling zaliczenie 8 Seminarium dyplomowe zaliczenie 9 wykłady do wyboru zaliczenie 10 Wykłady/warsztaty do wyboru w języku obcym zaliczenie 11 Praca dyplomowa 10 Razem liczba godzin profilu dyplomowania/: Razem liczba godzin/: Razem liczba godzin w semestrze (roku): Liczba egzaminów: Katalog przedmiotów / Pakiet informacyjny 2011/

PLAN STUDIÓW. obowiązuje dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2019/2020. Kierunek: ZARZĄDZANIE

PLAN STUDIÓW. obowiązuje dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2019/2020. Kierunek: ZARZĄDZANIE PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA im. Witelona w Legnicy WYDZIAŁ: NAUK TECHNICZNYCH I EKONOMICZNYCH PLAN STUDIÓW obowiązuje dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2019/2020 Kierunek: ZARZĄDZANIE

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. obowiązuje dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2017/2018

PLAN STUDIÓW. obowiązuje dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2017/2018 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA im. Witelona w Legnicy PLAN STUDIÓW obowiązuje dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2017/2018 WYDZIAŁ: NAUK TECHNICZNYCH I EKONOMICZNYCH Kierunek: ZARZĄDZANIE

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ) KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji, studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek Turystyka i rekreacja Organizacja turystyki i rekreacji Absolwent Państwowej

Bardziej szczegółowo

Kierunek FINANSE I BANKOWOŚĆ Kierunek FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ studia stacjonarne Struktura programu wraz z liczbą punktów ROK 1, SEMESTR ZIMOWY A. y kształcenia ogólnego 1. Historia gospodarcza B. y podstawowe

Bardziej szczegółowo

Przedmiot obowiązkowy do zaliczenia semestru A. Przedmioty kształcenia ogólnego - obligatoryjne 1. Liczba godzin

Przedmiot obowiązkowy do zaliczenia semestru A. Przedmioty kształcenia ogólnego - obligatoryjne 1. Liczba godzin Studia niestacjonarne w systemie Rok I, semestr I (zimowy) Lp. Nazwa przedmiotu zajęć A. y kształcenia ogólnego - obligatoryjne 1. Przepisy BHP i ergonomia nie 1 kształcenia ogólnego - wybieralny nie 1

Bardziej szczegółowo

Plan studiów na kierunku ZARZĄDZANIE

Plan studiów na kierunku ZARZĄDZANIE studiów: stacjonarne kształcenia/poziom studiów: I stopnia Uzyskane kwalifikacje: I stopnia, tytuł licencjata : pierwszy ECTS godzin dydaktycznych w tym: zorganizowane O Wymagania ogólne 1 Język obcy I

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin. A. Przedmioty kształcenia ogólnego - obligatoryjne 1. Przepisy BHP i ergonomia wykład 15 zaliczenie nie 1 2.

Liczba godzin. A. Przedmioty kształcenia ogólnego - obligatoryjne 1. Przepisy BHP i ergonomia wykład 15 zaliczenie nie 1 2. Studia stacjonarne w systemie Rok I, semestr I (zimowy) 1. Przepisy BHP i ergonomia nie 1 2. kształcenia ogólnego - wybieralny nie 2 3. Technologia informacyjna laboratorium 15 zaliczenie nie 2 B. y podstawowe

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin. laboratorium 15 zaliczenie. wykład 30 egzamin projekt 15 zaliczenie wykład 30 zaliczenie ćwiczenia 30 zaliczenie

Liczba godzin. laboratorium 15 zaliczenie. wykład 30 egzamin projekt 15 zaliczenie wykład 30 zaliczenie ćwiczenia 30 zaliczenie Studia stacjonarne w systemie Rok I, semestr I (zimowy) Lp. Nazwa przedmiotu zajęć A. y kształcenia ogólnego - obligatoryjne Przepisy BHP i ergonomia nie 1 2. kształcenia ogólnego - wybieralny nie 1 3.

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin. laboratorium 15 zaliczenie. wykład 30 egzamin projekt 15 zaliczenie wykład 30 zaliczenie ćwiczenia 30 zaliczenie

Liczba godzin. laboratorium 15 zaliczenie. wykład 30 egzamin projekt 15 zaliczenie wykład 30 zaliczenie ćwiczenia 30 zaliczenie Studia stacjonarne w systemie Rok I, semestr I (zimowy) Lp. Nazwa przedmiotu zajęć A. y kształcenia ogólnego - obligatoryjne Przepisy BHP i ergonomia nie 1 2. kształcenia ogólnego - wybieralny nie 1 Technologia

Bardziej szczegółowo

Przedmiot obowiązkowy do zaliczenia semestru A. Przedmioty kształcenia ogólnego - obligatoryjne 1. Liczba godzin

Przedmiot obowiązkowy do zaliczenia semestru A. Przedmioty kształcenia ogólnego - obligatoryjne 1. Liczba godzin Studia niestacjonarne w systemie Rok I, semestr I (zimowy) A. y kształcenia ogólnego - obligatoryjne Przepisy BHP i ergonomia nie 1 2. kształcenia ogólnego - wybieralny nie 1 3. Technologia informacyjna

Bardziej szczegółowo

PLANY STUDIÓW I 0 STACJONARNYCH 6 SEMESTRÓW 1800 godz. - 180 punktów ECTS I ROK STUDIÓW ( od roku akademickiego 2012/2013) studia 3 - letnie

PLANY STUDIÓW I 0 STACJONARNYCH 6 SEMESTRÓW 1800 godz. - 180 punktów ECTS I ROK STUDIÓW ( od roku akademickiego 2012/2013) studia 3 - letnie PLANY STUDIÓW I 0 STACJONARNYCH 6 SEMESTRÓW 1800 godz. - 180 punktów ECTS I ROK STUDIÓW ( od roku akademickiego 2012/2013) studia 3 - letnie Lp. Nazwa przedmiotu Blok Semestr zimowy (1) Semestr letni (2)

Bardziej szczegółowo

Plan studiów od roku akademickiego 2017/18 - studia licencjackie

Plan studiów od roku akademickiego 2017/18 - studia licencjackie PWSZ im. St. Pigonia w Krośnie Kierunek: Zarządzanie Specjalność: Zarządzanie w przedsiębiorstwie Forma: studia niestacjonarne Plan studiów od roku akademickiego 20/8 - studia licencjackie Rok I Rok II

Bardziej szczegółowo

Kierunek: EKONOMIA Specjalność: Finanse i rachunkowość

Kierunek: EKONOMIA Specjalność: Finanse i rachunkowość PLAN STUDIÓW Studia niestacjonarne pierwszego stopnia profil praktyczny Liczba godzin I semestr II semestr III semestr IV semestr V semestr VI semestr Kod L.p. Nazwa przedmiotu przedmiotu Raze m W Ć+L

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin. wykład 15 zaliczenie informacyjna. laboratorium 15 zaliczenie

Liczba godzin. wykład 15 zaliczenie informacyjna. laboratorium 15 zaliczenie Rok I, semestr I (zimowy) A. y kształcenia ogólnego - obligatoryjne Przepisy BHP i ergonomia nie 1 2. kształcenia ogólnego - wybieralny nie 1 Technologia informacyjna laboratorium 15 zaliczenie nie 2 Matematyka

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Rekrutacja 2016/2017

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Rekrutacja 2016/2017 WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Rekrutacja 2016/2017 Studia I stopnia - licencjackie ekonomia zarządzanie Studia I stopnia - inżynierskie zarządzanie i inżynieria produkcji Studia II stopnia - zarządzanie ekonomia

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Społecznych Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Olsztynie

Wydział Nauk Społecznych Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Olsztynie P l a n s t u d i ó w Wydział prowadzący kierunek studiów Kierunek studiów Poziom kształcenia Wydział Nauk Społecznych Ekonomia studia pierwszego stopnia Profil kształcenia: praktyczny Forma studiów studia

Bardziej szczegółowo

PLANY STUDIÓW I 0 STACJONARNYCH 6 SEMESTRÓW 1800 godz punktów ECTS I ROK STUDIÓW ( od roku akademickiego 2012/2013) studia 3 - letnie

PLANY STUDIÓW I 0 STACJONARNYCH 6 SEMESTRÓW 1800 godz punktów ECTS I ROK STUDIÓW ( od roku akademickiego 2012/2013) studia 3 - letnie PLANY STUDIÓW I 0 STACJONARNYCH 6 SEMESTRÓW 1800 godz. - 180 punktów ECTS I ROK STUDIÓW ( od roku akademickiego 2012/2013) studia 3 - letnie KIERUNEK: ZARZĄDZANIE Specjalność: Organizacja i zarządzanie

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK INFORMATYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK INFORMATYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK INFORMATYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek Informatyka Studiowanie na kierunku Informatyka daje absolwentom dobre podstawy

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin. A. Przedmioty kształcenia ogólnego - obligatoryjne 1. Przepisy BHP i ergonomia wykład 15 zaliczenie nie 1 2.

Liczba godzin. A. Przedmioty kształcenia ogólnego - obligatoryjne 1. Przepisy BHP i ergonomia wykład 15 zaliczenie nie 1 2. Rok I, semestr I (zimowy) A. y kształcenia ogólnego - obligatoryjne 1. Przepisy BHP i ergonomia nie 1 2. kształcenia ogólnego - wybieralny nie 1 3. Technologia informacyjna laboratorium 15 zaliczenie nie

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne o programie studiów

Informacje ogólne o programie studiów Informacje ogólne o programie studiów łączna liczba godzin zajęć dydaktycznych 1800 godz. łączna liczba jaką student musi uzyskać w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem NA lub innych osób

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin. A. Przedmioty kształcenia ogólnego - obligatoryjne 1. Przepisy BHP i ergonomia wykład 15 zaliczenie nie 1 2.

Liczba godzin. A. Przedmioty kształcenia ogólnego - obligatoryjne 1. Przepisy BHP i ergonomia wykład 15 zaliczenie nie 1 2. Rok I, semestr I (zimowy) A. y kształcenia ogólnego - obligatoryjne 1. Przepisy BHP i ergonomia nie 1 2. kształcenia ogólnego - wybieralny nie 1 3. Technologia informacyjna laboratorium 15 zaliczenie nie

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa. Wymiar godzinowy wykłady ćwiczenia.

Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa. Wymiar godzinowy wykłady ćwiczenia. 1 Plan studiów stacjonarnych I stopnia Kierunek Ekonomia 1 EOL101 Mikroekonomia 30 30 6 1 EOL102 Propedeutyka rolnictwa 30 0 3 1 EOL103 Geografia ekonomiczna 15 15 3 1 EOL104 Psychologia pracy 15 15 4

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW Kierunek studiów: Finanse i rachunkowość, studia I stopnia, forma studiów: stacjonarne, profil praktyczny

PLAN STUDIÓW Kierunek studiów: Finanse i rachunkowość, studia I stopnia, forma studiów: stacjonarne, profil praktyczny PLAN STUDIÓW Kierunek studiów: Finanse i rachunkowość, studia I stopnia, forma studiów: stacjonarne, profil praktyczny Semestr I 1 Podstawy prawa 30 15 15 E 3 2 Matematyka w ekonomii 45 15 30 E 4 3 Mikroekonomia

Bardziej szczegółowo

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ I-go STOPNIA

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ I-go STOPNIA Lp. FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ I-go STOPNIA Przedmioty podstawowe 1 Matematyka 2 Mikroekonomia 3 Podstawy nauki o finansach 4 Elementy prawa 5 Makroekonomia 6 Podstawy rachunkowości 7 Statystyka 8 Ekonometria

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin. wykład 15 zaliczenie informacyjna. laboratorium 15 zaliczenie

Liczba godzin. wykład 15 zaliczenie informacyjna. laboratorium 15 zaliczenie Rok I, semestr I (zimowy) A. y kształcenia ogólnego - obligatoryjne 1. laboratorium 30 zaliczenie tak 1 Przepisy BHP i ergonomia nie 1 kształcenia ogólnego - wybieralny nie 1 4. Technologia informacyjna

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW Kierunek studiów: Finanse i rachunkowość, studia I stopnia, forma studiów: niestacjonarne, profil praktyczny

PLAN STUDIÓW Kierunek studiów: Finanse i rachunkowość, studia I stopnia, forma studiów: niestacjonarne, profil praktyczny PLAN STUDIÓW Kierunek studiów: Finanse i rachunkowość, studia I stopnia, forma studiów: niestacjonarne, profil praktyczny Semestr I zakończenia Σ W CA PZ CP CL S 1 Podstawy prawa 18 9 9 E 3 2 Matematyka

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. rekrutacja 2018/2019

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. rekrutacja 2018/2019 WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH rekrutacja 2018/2019 Studia I stopnia licencjackie Studia II stopnia magisterskie - Nowa oferta specjalności!!! Studia doktoranckie w zakresie ekonomii http://www.uwm.edu.pl/wne/studia-doktoranckie

Bardziej szczegółowo

Kierunek EKONOMIA WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. rekrutacja 2017/2018

Kierunek EKONOMIA WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. rekrutacja 2017/2018 WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH rekrutacja 2017/2018 Kierunek EKONOMIA Studia stacjonarne i niestacjonarne Studia I stopnia licencjackie Studia II stopnia - Nowa oferta specjalności!!! Studia III stopnia doktoranckie

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin. wykład 30 zaliczenie nie 2 B. Przedmioty podstawowe - obligatoryjne

Liczba godzin. wykład 30 zaliczenie nie 2 B. Przedmioty podstawowe - obligatoryjne Rok I, semestr I (zimowy) A. y kształcenia ogólnego - obligatoryjne 1. Język obcy (do wyboru) laboratorium 30 zaliczenie tak 1 2. Przepisy BHP i ergonomia nie 1 3. kształcenia ogólnego - wybieralny nie

Bardziej szczegółowo

PLANY STUDIÓW I 0 STACJONARNYCH 6 SEMESTRÓW 1800 godz punktów ECTS I ROK STUDIÓW ( od roku akademickiego 2012/2013) studia 3 - letnie

PLANY STUDIÓW I 0 STACJONARNYCH 6 SEMESTRÓW 1800 godz punktów ECTS I ROK STUDIÓW ( od roku akademickiego 2012/2013) studia 3 - letnie PLANY STUDIÓW I 0 STACJONARNYCH 6 SEMESTRÓW 1800 godz. - 180 punktów ECTS I ROK STUDIÓW ( od roku akademickiego 2012/2013) studia 3 - letnie Semestr zimowy (1) Semestr letni (2) 1. Matematyka A 6 30 30

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTY REALIZOWANE W RAMACH KIERUNKU ZARZĄDZANIE II STOPNIA STUDIA STACJONARNE

PRZEDMIOTY REALIZOWANE W RAMACH KIERUNKU ZARZĄDZANIE II STOPNIA STUDIA STACJONARNE PRZEDMIOTY REALIZOWANE W RAMACH KIERUNKU ZARZĄDZANIE II STOPNIA STUDIA STACJONARNE Koncepcje zarządzania Makroekonomia Prawo cywilne Etyka w zarządzaniu Statystyka matematyczna Zarządzanie strategiczne

Bardziej szczegółowo

Forma zajęć. wykłady. Razem

Forma zajęć. wykłady. Razem Plan studiów STACJONARNYCH I stopnia Załącznik nr 1 do Uchwały nr 21/2018 Rady Wydziału Ekonomii z dnia 17 maja 2018 1 2 E/I/O.1 Przedmiot ogólnouczelniany ZAL 30 30 30 2 3 E/I/O.2 Język obcy ZAL 120 120

Bardziej szczegółowo

Kierunek Informatyka. Specjalność Systemy i sieci komputerowe. Specjalność Systemy multimedialne i internetowe

Kierunek Informatyka. Specjalność Systemy i sieci komputerowe. Specjalność Systemy multimedialne i internetowe Kierunek Informatyka Studiowanie na kierunku Informatyka daje absolwentom dobre podstawy z zakresu matematyki, fizyki, elektroniki i metrologii, teorii informacji, języka angielskiego oraz wybranych zagadnień

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1 do Uchwały Rady Wydziału nr 33/2015 z dnia r.

Załącznik 1 do Uchwały Rady Wydziału nr 33/2015 z dnia r. Załącznik 1 do Uchwały Rady Wydziału nr 33/2015 z dnia 29.05.2015 r. Plan studiów na rok akad. 2015/2016 udział w Łączna liczba godzin w programie studenta Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki 41,5%

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie. PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA Wydział/Instytut/Katedr a STUDIA STACJONARNE specjalności: Kształtowanie menedżera KIERUNEK :

Zarządzanie. PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA Wydział/Instytut/Katedr a STUDIA STACJONARNE specjalności: Kształtowanie menedżera KIERUNEK : KIERUNEK : Zarządzanie PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA Wydział/Instytut/Katedr a STUDIA STACJONARNE specjalności: Kształtowanie menedżera Zarządzanie marketingowe w ie Marketing i usługi Zarządzanie relacjami

Bardziej szczegółowo

Kierunek Ekonomia - studia stacjonarne pierwszego stopnia

Kierunek Ekonomia - studia stacjonarne pierwszego stopnia Kierunek Ekonomia - studia stacjonarne pierwszego stopnia obowiązujący od roku akademickiego 2015/201 (W wykład, C ćwiczenia, P projekt/seminarium, L laboratorium/lektorat, E -egzamin) Semestr I 1 Język

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I STOPNIA. Forma zajęć. forma zaliczenia. wykłady. Razem. wykład. Ćw/konw/zaj.t. ćwiczenia

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I STOPNIA. Forma zajęć. forma zaliczenia. wykłady. Razem. wykład. Ćw/konw/zaj.t. ćwiczenia Kierunek: EKONOMIA O. Grupa treści ogólnych E/I/O.1 Przedmiot ogólnouczelniany ZAL 30 30 30 2 E/I/O.2 Język obcy ZAL 120 120 30 3 30 3 30 3 30 3 WF1 Wychowanie fizyczne ZAL 60 60 30 1 30 1 A. Grupa treści

Bardziej szczegółowo

PLANY STUDIÓW I 0 STACJONARNYCH 6 SEMESTRÓW 1800 godz punktów ECTS I ROK STUDIÓW (od roku akademickiego 2012/2013) studia 3 - letnie

PLANY STUDIÓW I 0 STACJONARNYCH 6 SEMESTRÓW 1800 godz punktów ECTS I ROK STUDIÓW (od roku akademickiego 2012/2013) studia 3 - letnie PLANY STUDIÓW I 0 STACJONARNYCH 6 SEMESTRÓW 1800 godz. - 180 punktów ECTS I ROK STUDIÓW (od roku akademickiego 2012/2013) studia 3 - letnie KIERUNEK: ZARZĄDZANIE Specjalność: Zarządzanie przedsiębiorstwami

Bardziej szczegółowo

Arkusz przeniesienia punktów ECTS

Arkusz przeniesienia punktów ECTS Wydział Informatycznych Technik Zarządzania WSISiZ Rok akademicki 0/6 Arkusz przeniesienia punktów Nazwisko i imię Nazwa szkoły, w której uzyskano oceny Nazwa wydziału Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie, ul. Nowoursynowska 166, Warszawa

Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie, ul. Nowoursynowska 166, Warszawa 1, 2, 3 Plan studiów stacjonarnych I stopnia Kierunek Ekonomia 1 EOL101 Mikroekonomia 30 30 6 1 EOL102 Propedeutyka rolnictwa 30 0 3 1 EOL103 Geografia ekonomiczna 15 15 4 1 EOL104 Psychologia pracy 15

Bardziej szczegółowo

Rok I, semestr I (zimowy) Przedmiot obowiązkowy do zaliczenia semestru. Liczba godzin. Rodzaj zaliczenia* Punkty ECTS

Rok I, semestr I (zimowy) Przedmiot obowiązkowy do zaliczenia semestru. Liczba godzin. Rodzaj zaliczenia* Punkty ECTS Rok I, semestr I (zimowy) A. y kształcenia ogólnego - obligatoryjne 1. Język obcy (do wyboru) laboratorium 30 zaliczenie tak 1 2. Przepisy BHP i ergonomia nie 1 3. kształcenia ogólnego - wybieralny nie

Bardziej szczegółowo

Plan studiów niestacjonarnych I stopnia Kierunek Ekonomia Profil ogólnoakademicki realizacja od roku akademickiego 2018/2019

Plan studiów niestacjonarnych I stopnia Kierunek Ekonomia Profil ogólnoakademicki realizacja od roku akademickiego 2018/2019 I ROK II ROK III ROK Lp Kod przedmiotu Przedmiot Forma zaliczenia Grupa treści ogólnych 1 E/I/O1 Przedmiot ogólnouczelniany ZAL 18 18 18 2 2 E/I/O2 Język obcy ZAL 72 72 18 3 18 3 18 3 18 3 3 przedmioty

Bardziej szczegółowo

Plan studiów na kierunku ZARZĄDZANIE Specjalność Rachunkowość i Zarządzanie Finansami

Plan studiów na kierunku ZARZĄDZANIE Specjalność Rachunkowość i Zarządzanie Finansami Lp. Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: niestacjonarne Forma kształcenia/poziom studiów: II stopnia Uzyskane kwalifikacje: II stopnia, tytuł magistra Obszar kształcenia: w zakresie nauk

Bardziej szczegółowo

Ekonomia. studia pierwszego stopnia stacjonarne. specjalność - gospodarka przemysława. Przedmioty human. społeczne do wyboru

Ekonomia. studia pierwszego stopnia stacjonarne. specjalność - gospodarka przemysława. Przedmioty human. społeczne do wyboru Ekonomia studia pierwszego stopnia stacjonarne specjalność - gospodarka przemysława 6.1 6. 6. Przedmioty human. społeczne do wyboru Podstawy socjologii KO 6.1/1 Polska Myśl Demokratyczna KO 6.1/ Współczesna

Bardziej szczegółowo

Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego Politechnika Świętokrzyska Plan studiów Kierunek Ekonomia - studia stacjonarne pierwszego stopnia

Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego Politechnika Świętokrzyska Plan studiów Kierunek Ekonomia - studia stacjonarne pierwszego stopnia Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego Politechnika Świętokrzyska Plan studiów Kierunek Ekonomia - studia stacjonarne pierwszego stopnia obowiązujący od roku akademickiego 01/017 (W wykład, C

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ADMINISTRACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ADMINISTRACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ADMINISTRACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek Administracja Administrowanie środowiskiem dawne Administrowanie ochroną środowiska:

Bardziej szczegółowo

Ocena efektów kształcenia na kierunkach ekonomia, zarządzanie oraz turystyka w roku akademickim 2015/2016

Ocena efektów kształcenia na kierunkach ekonomia, zarządzanie oraz turystyka w roku akademickim 2015/2016 Ocena efektów kształcenia na kierunkach ekonomia, zarządzanie oraz turystyka w roku akademickim 2015/2016 1. Zgodnie z 11 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I STOPNIA. Forma zajęć. forma zaliczenia. wykłady. Razem. wykład. Ćw/konw/zaj.t. ćwiczenia

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I STOPNIA. Forma zajęć. forma zaliczenia. wykłady. Razem. wykład. Ćw/konw/zaj.t. ćwiczenia Kierunek: EKONOMIA O Grupa treści ogólnych E/I/O1 Przedmiot ogólnouczelniany ZAL 30 30 30 2 E/I/O2 Język obcy ZAL 120 120 30 3 30 3 30 3 30 3 WF1 Wychowanie fizyczne ZAL 60 60 30 30 A Grupa treści podstawowych

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje studentów rozpoczynających studia w 2018 r. Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie, ul. Nowoursynowska 166, Warszawa

Obowiązuje studentów rozpoczynających studia w 2018 r. Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie, ul. Nowoursynowska 166, Warszawa Obowiązuje studentów rozpoczynających studia w 2018 r. 1, 2, 3, 4 Plan studiów stacjonarnych I stopnia Kierunek Ekonomia Nazwa 1 EOL101 Mikroekonomia 30 30 6 1 EOL102 Propedeutyka rolnictwa 30 0 3 1 EOL103

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku ZARZĄDZANIE - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015

Program studiów dla kierunku ZARZĄDZANIE - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 Program studiów dla kierunku ZARZĄDZANIE - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 I. Ogólna charakterystyka studiów Studia pierwszego stopnia studia licencjackie

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. rekrutacja 2018/2019 studia I stopnia licencjackie. Studia stacjonarne i niestacjonarne. Kierunki ZARZĄDZANIE

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. rekrutacja 2018/2019 studia I stopnia licencjackie. Studia stacjonarne i niestacjonarne. Kierunki ZARZĄDZANIE WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH rekrutacja 2018/2019 studia I stopnia licencjackie Kierunki ZARZĄDZANIE Studia stacjonarne i niestacjonarne Zarządzanie studia licencjackie Język obcy Język obcy Język obcy Język

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTY REALIZOWANE W RAMACH KIERUNKU ZARZĄDZANIE II STOPNIA STUDIA STACJONARNE

PRZEDMIOTY REALIZOWANE W RAMACH KIERUNKU ZARZĄDZANIE II STOPNIA STUDIA STACJONARNE PRZEDMIOTY REALIZOWANE W RAMACH KIERUNKU ZARZĄDZANIE II STOPNIA STUDIA STACJONARNE Koncepcje zarządzania Makroekonomia Prawo cywilne Etyka w zarządzaniu Statystyka matematyczna Zarządzanie strategiczne

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA. Forma zajęć. forma zaliczenia. wykłady. Razem. wykład. Ćw/konw/zaj.t. ćwiczenia

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA. Forma zajęć. forma zaliczenia. wykłady. Razem. wykład. Ćw/konw/zaj.t. ćwiczenia Kierunek: EKONOMIA O Grupa treści ogólnych E/I/O1 Przedmiot ogólnouczelniany ZAL 18 18 18 2 E/I/O2 Język obcy ZAL 72 72 18 3 18 3 18 3 18 3 A Grupa treści podstawowych E/I/A1 Mikroekonomia E / 2 72 36

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1 do Uchwały Rady Wydziału nr 63/2014 z dnia r. (zmiany w Uchwale nr 21/2014 z dnia r.)

Załącznik 1 do Uchwały Rady Wydziału nr 63/2014 z dnia r. (zmiany w Uchwale nr 21/2014 z dnia r.) Załącznik 1 do Uchwały Rady Wydziału nr 63/2014 z dnia 26.09.2014 r. (zmiany w Uchwale nr 21/2014 z dnia 16.05.2014 r.) Plan studiów na rok akad. 2014/2015 udział w %Łączna liczba godzin w programie studenta

Bardziej szczegółowo

PLANY STUDIÓW I 0 STACJONARNYCH 6 SEMESTRÓW 1800 godz punktów ECTS I ROK STUDIÓW ( od roku akademickiego 2012/2013) studia 3 - letnie

PLANY STUDIÓW I 0 STACJONARNYCH 6 SEMESTRÓW 1800 godz punktów ECTS I ROK STUDIÓW ( od roku akademickiego 2012/2013) studia 3 - letnie KIERUNEK: ZARZĄDZANIE Specjalność: Konsulting gospodarczy PLANY STUDIÓW I 0 STACJONARNYCH 6 SEMESTRÓW 1800 godz. - 180 punktów ECTS I ROK STUDIÓW ( od roku akademickiego 2012/2013) studia 3 - letnie Semestr

Bardziej szczegółowo

Plan studiów stacjonarnych I stopnia - Kierunek Ekonomia

Plan studiów stacjonarnych I stopnia - Kierunek Ekonomia Plan studiów stacjonarnych I stopnia - Kierunek Ekonomia Semestr Wymiar godzinowy Punkty Nazwa przedmiotu przedmiotu 1 EOL101 Mikroekonomia 30 30 6 1 EOL102 Propedeutyka rolnictwa 30 0 3 1 EOL103 Geografia

Bardziej szczegółowo

Forma zaliczenia Razem. Egz.\zal. po sem. O F SN. Po sem. 3 i 4 - ZZO

Forma zaliczenia Razem. Egz.\zal. po sem. O F SN. Po sem. 3 i 4 - ZZO Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania PLAN STUDIÓW pierwszego stopnia KIERUNEK: Zarządzanie studia niestacjonarne Profil kształcenia: ogólnoakademicki specjalność/i: Kompetencje menedżerskie, Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTY REALIZOWANE W RAMACH KIERUNKU ZARZĄDZANIE I STOPNIA STUDIA STACJONARNE

PRZEDMIOTY REALIZOWANE W RAMACH KIERUNKU ZARZĄDZANIE I STOPNIA STUDIA STACJONARNE PRZEDMIOTY REALIZOWANE W RAMACH KIERUNKU ZARZĄDZANIE I STOPNIA STUDIA STACJONARNE Podstawy zarządzania Nauki o organizacji Mikroekonomia Finanse Prawo Matematyka Statystyka Zachowania organizacyjne Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Kierunek ZARZĄDZANIE WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. rekrutacja rok akademicki 2017/2018. Studia stacjonarne i niestacjonarne

Kierunek ZARZĄDZANIE WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. rekrutacja rok akademicki 2017/2018. Studia stacjonarne i niestacjonarne WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH rekrutacja rok akademicki 2017/2018 Kierunek ZARZĄDZANIE Studia stacjonarne i niestacjonarne Studia I stopnia licencjackie Studia II stopnia - Nowa oferta specjalności!!! Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA Wydział: Zarządzania i Administracji Kierunek: Zarządzanie Rok ak. 2014/2015 Rodzaj zajęć: Lp. Przedmiot kod M ZARZII _01 - MODUŁ OGÓLNOUCZELNIANY I W/WS II C/K/L/P/ PZ/S III PW/PE /KZ Rozkład godzin forma

Bardziej szczegółowo

PLANY STUDIÓW I 0 NIESTACJONARNYCH 6 SEMESTRÓW 1080 godz punktów ECTS I ROK STUDIÓW ( od roku akademickiego 2012/2013) studia 3 - letnie

PLANY STUDIÓW I 0 NIESTACJONARNYCH 6 SEMESTRÓW 1080 godz punktów ECTS I ROK STUDIÓW ( od roku akademickiego 2012/2013) studia 3 - letnie WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU PLANY STUDIÓW I 0 NIESTACJONARNYCH I ROK STUDIÓW ( od roku akademickiego 2012/2013) Specjalność: Analityka usług (po zmianie nazwy z: Analiza rynku

Bardziej szczegółowo

Ekonomia. studia pierwszego stopnia niestacjonarne. specjalność - gospodarka przemysława. Przedmioty human. społeczne do wyboru wspólne dla kierunku

Ekonomia. studia pierwszego stopnia niestacjonarne. specjalność - gospodarka przemysława. Przedmioty human. społeczne do wyboru wspólne dla kierunku Ekonomia studia pierwszego stopnia niestacjonarne specjalność - gospodarka przemysława 5.1 5. 5. Przedmioty human. społeczne do wyboru wspólne dla kierunku Podstawy socjologii KO 5.1/1 Polska Myśl Demokratyczna

Bardziej szczegółowo

Plan studiów stacjonarnych I stopnia (PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE)

Plan studiów stacjonarnych I stopnia (PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE) Plan studiów stacjonarnych I stopnia (PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE) PRZEDMIOTY OGÓLNE W TYGODNIU SEMESTR: I II III IV V VI RAZEM W Ć L P S W Ć L P S W Ć L P S W Ć L P S W Ć L P S W Ć L P S W Ć L P S 12 24 1.

Bardziej szczegółowo

Kierunki REKRUTACJA 2017/2018 WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI. Nowa oferta specjalności!!!

Kierunki REKRUTACJA 2017/2018 WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI. Nowa oferta specjalności!!! WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH REKRUTACJA 2017/2018 Kierunki EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Nowa oferta specjalności!!! Logistyka w języku angielskim NOWOŚĆ!!! Możliwość wyjazdu do

Bardziej szczegółowo

Kierunki REKRUTACJA 2018/2019 WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI. Nowa oferta specjalności!!!

Kierunki REKRUTACJA 2018/2019 WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI. Nowa oferta specjalności!!! WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH REKRUTACJA 2018/2019 Kierunki EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Nowa oferta specjalności!!! Logistyka NOWOŚĆ!!! Możliwość wyjazdu do Portugalii i uzyskania

Bardziej szczegółowo

Plan studiów na kierunku ZARZĄDZANIE

Plan studiów na kierunku ZARZĄDZANIE studiów: niestacjonarne kształcenia/poziom studiów: I stopnia Rok studiów: pierwszy : pierwszy ECTS w tym: zorganizowane 1 Język obcy I 2,0 1,16 0,84 1,16 Z o 30 30 2 2 Technologie informacyjne I 1,0 0,65

Bardziej szczegółowo

w Poznaniu RAMOWY PROGRAM STUDIÓW NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE STUDIA LICENCJACKIE SEMESTR: I Liczba godzin w Sposób

w Poznaniu RAMOWY PROGRAM STUDIÓW NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE STUDIA LICENCJACKIE SEMESTR: I Liczba godzin w Sposób Program 6 semestralny - dla stacjonarnych SEMESTR: I Studia stacjonarne 1 Język obcy Z 30 1 2 W-f Z 30 0 3 BHP Z. b.o. 4 0 Grupa treści podstawowych 1 Matematyka E Z 30 15 5 2 Mikroekonomia E Z 30 15 5

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 12/000/2015 RWE z dnia 29 czerwca 2015 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 12/000/2015 RWE z dnia 29 czerwca 2015 r. PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH II stopnia Forma zaliczenia w ćw lab p w ćw lab p w ćw lab p w ćw lab p w. ćw. lab p A. Przedmioty podstawowe 227 116 111 0 0 36 1 Język obcy z.o.i 30 3 30 0 30 0 0 3 2 Wychowanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 05/000/2016 RWE z dnia 21 czerwca 2016 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 05/000/2016 RWE z dnia 21 czerwca 2016 r. PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH II stopnia Forma zaliczenia w ćw lab p w ćw lab p w ćw lab p w ćw lab p w. ćw. lab p A. Przedmioty podstawowe 36 195 165 36 1 Język obcy z.o.i 3 3 2 Wychowanie fizyczne zal.

Bardziej szczegółowo

Kierunek: EKONOMIA Profil: OGÓLNOAKADEMICKI Plan studiów stacjonarnych pierwszego stopnia Obowiązujacy od rok I

Kierunek: EKONOMIA Profil: OGÓLNOAKADEMICKI Plan studiów stacjonarnych pierwszego stopnia Obowiązujacy od rok I I I Przedmioty ogólne (O) 1 Język obcy zo 2 120 120 6 60 3 60 3 2 Technologie informacyjne zo 1 15 15 3 15 3 3 Historia gospodarcza E 1 30 30 3 30 3 4 Socjologia zo 2 30 30 3 30 3 5 Ochrona własności intelektualnej

Bardziej szczegółowo

Dziekanat. Zawody po naszych kierunkach: www.ekonomia.zut.edu.pl. Wydział Ekonomiczny

Dziekanat. Zawody po naszych kierunkach: www.ekonomia.zut.edu.pl. Wydział Ekonomiczny www.ekonomia.zut.edu.pl Dziekanat Wydział Ekonomiczny ul. Żołnierska 47 71-210 Szczecin +48 91 91 449 69 00 : +48 91 449 69 51, 52, 56 nie: +48 91 449 69 53 dziekanat.wekon@zut.edu.pl Zawody po naszych

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Senatu nr 41/000/2013 z dnia 18 czerwca 2013 r.

Załącznik do Uchwały Senatu nr 41/000/2013 z dnia 18 czerwca 2013 r. Forma zaliczenia I II w ćw lab p w ćw lab p w ćw lab p w ćw lab p w ćw lab p w ćw lab p w. ćw. lab p A. Przedmioty podstawowe 619 259 33 3 49 1 Język obcy z o. 3 2 3 2 6 6 4 2 Bezpieczeństwo i higiena

Bardziej szczegółowo

liczba godzin ogółem

liczba godzin ogółem liczba godzin ogółem ćwiczenia przedmioty obieralne liczba godzin % liczba godzin % stacjonarne gospodarka przemysłowa 80 75 40,6 540 9,5 informatyka w ekonomii 80 780 4,6 55 8,69 niestacjonarne 60,66%

Bardziej szczegółowo

P Zal. I Zk zarządzaniu 3. Matematyka P Zk 4. Ekonomia P E 5. Podstawy zarządzania

P Zal. I Zk zarządzaniu 3. Matematyka P Zk 4. Ekonomia P E 5. Podstawy zarządzania KIERUNEK: GOSPODARKA PRZESTRZENNA Specjalność: Gospodarka lokalna i globalna Lp. Nazwa przedmiotu Grupa I ROK STUDIÓW 1. Geografia ekonomiczna P 2 20 - Zal 2. Technologie informacyjne \ Informatyka w I

Bardziej szczegółowo

PLANY STUDIÓW I 0 STACJONARNYCH 6 SEMESTRÓW 1800 godz. - 180 punktów ECTS I ROK STUDIÓW ( od roku akademickiego 2012/2013) studia 3 - letnie

PLANY STUDIÓW I 0 STACJONARNYCH 6 SEMESTRÓW 1800 godz. - 180 punktów ECTS I ROK STUDIÓW ( od roku akademickiego 2012/2013) studia 3 - letnie PLANY STUDIÓW I 0 STACJONARNYCH 6 SEMESTRÓW 1800 godz. - 180 punktów ECTS I ROK STUDIÓW ( od roku akademickiego 2012/2013) studia 3 - letnie KIERUNEK: ZARZĄDZANIE Specjalność: Zarządzanie zasobami ludzkimi

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA

PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA US/WNEiZ Wydział/Instytut/Katedra PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA STUDIA STACJONARNE KIERUNEK: specjalność/i: EKONOMIA Ekonomia menedżerska Integracja europejska Ekonomika sektora publicznego Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH II stopnia KIERUNEK: ZARZĄDZANIE PROFIL: ogólnoakademicki

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH II stopnia KIERUNEK: ZARZĄDZANIE PROFIL: ogólnoakademicki PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH II stopnia Forma zaliczenia I w ćw lab p w ćw lab p w ćw lab p w ćw lab p w. ćw. lab p A. Przedmioty podstawowe 33 195 33 1 Język obcy z.o.i 3 3 3 3 3 2 Klasyczne i nowoczesne

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH II stopnia KIERUNEK: ZARZĄDZANIE PROFIL: ogólnoakademicki

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH II stopnia KIERUNEK: ZARZĄDZANIE PROFIL: ogólnoakademicki PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH II stopnia Forma zaliczenia w ćw lab p w ćw lab p w ćw lab p w ćw lab p w. ćw. lab p A. Przedmioty podstawowe 19 11 8 33 1 Język obcy z.o.i 18 3 18 18 3 2 Klasyczne i nowoczesne

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 05/000/2016 RWE z dnia 21 czerwca 2016 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 05/000/2016 RWE z dnia 21 czerwca 2016 r. PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH II stopnia Forma zaliczenia w ćw lab p w ćw lab p w ćw lab p w ćw lab p w. ćw. lab p A. Przedmioty podstawowe 227 116 111 0 0 36 1 Język obcy z.o.i 3 0 0 0 3 2 Wychowanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Senatu nr 52/000/2012 z dnia 19 czerwca 2012 r.

Załącznik do Uchwały Senatu nr 52/000/2012 z dnia 19 czerwca 2012 r. Załącznik do Uchwały Senatu nr 52//212 z dnia 19 czerwca 212 r. PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I stopnia obowiązuje I rok w r.a. 212/2 Forma zaliczenia w ćw lab p w ćw lab p w ćw lab p w ćw lab p w ćw lab

Bardziej szczegółowo

Załącznik 5 do Uchwały Rady Wydziału nr 33/2015 z dnia r.

Załącznik 5 do Uchwały Rady Wydziału nr 33/2015 z dnia r. Załącznik 5 do Uchwały Rady Wydziału nr 33/2015 z dnia 29.05.2015 r. Plan studiów na rok akad. 2015/2016 udział w Łączna liczba godzin w programie studenta Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki 40,5%

Bardziej szczegółowo

Kierunek: EKONOMIA Profil: PRAKTYCZNY Plan studiów stacjonarnych pierwszego stopnia Obowiązujacy od

Kierunek: EKONOMIA Profil: PRAKTYCZNY Plan studiów stacjonarnych pierwszego stopnia Obowiązujacy od I I II V Przedmioty ogólne (O) 1 Język obcy zo 2 150 130 120 10 20 6 6 60 3 60 3 2 Technologie informacyjne zo 1 75 40 30 10 35 3 3 30 3 3 Historia gospodarcza E 1 75 40 30 10 35 3 3 30 3 4 Socjologia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 08/000/2017 RWE z dnia 13 czerwca 2017 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 08/000/2017 RWE z dnia 13 czerwca 2017 r. PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH II stopnia Forma zaliczenia I w ćw lab p w ćw lab p w ćw lab p w ćw lab p w. ćw. lab p A. Przedmioty podstawowe 3 195 135 0 0 33 1 Język obcy z.o.i 3 0 0 0 3 2 Klasyczne i nowoczesne

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 12/000/2015 RWE z dnia 29 czerwca 2015 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 12/000/2015 RWE z dnia 29 czerwca 2015 r. PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH II stopnia Forma zaliczenia w ćw lab p w ćw lab p w ćw lab p w ćw lab p w. ćw. lab p A. Przedmioty podstawowe 360 195 165 0 0 36 1 Język obcy z.o.i 30 3 30 0 30 0 0 3 2 Wychowanie

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA KIERUNEK: Zarządzanie

PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA KIERUNEK: Zarządzanie Wydział/Instytut/Katedra PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA KIERUNEK: Zarządzanie STUDIA NIESTACJONARNE specjalności: Kształtowanie menedżera Zatwierdzony Uchwałą Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1 do Uchwały Rady Wydziału nr 16/2016 z dnia r.

Załącznik 1 do Uchwały Rady Wydziału nr 16/2016 z dnia r. Załącznik 1 do Uchwały Rady Wydziału nr 16/2016 z dnia 01.04.2016 r. Kierunek Ekonomia studia stacjonarne I stopnia Zestawienie zbiorcze Średnia % Gospodarka i Rachunkowość i doradztwo Ekonomia biznesu

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Senatu nr 52/000/2012 z 19 czerwca 2012 r.

Załącznik do Uchwały Senatu nr 52/000/2012 z 19 czerwca 2012 r. Załącznik do Uchwały Senatu nr 52//212 z 19 czerwca 212 r. Forma zaliczenia PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I stopnia I w ćw lab p w ćw lab p w ćw lab p w ćw lab p w ćw lab p w ćw lab p w. ćw. lab p A. Przedmioty

Bardziej szczegółowo

1. Informatyka w zarządzaniu, 2. Grafika komputerowa i budowa systemów internetowych,

1. Informatyka w zarządzaniu, 2. Grafika komputerowa i budowa systemów internetowych, KIERUNEK: INFORMATYKA I EKONOMETRIA Studia inżynierskie na kierunku Informatyka i Ekonometria obejmują kształcenie specjalistów w zakresie tworzenia i eksploatacji systemów informacji ekonomicznej, stosowania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 08/000/2017 RWE z dnia 13 czerwca 2017 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 08/000/2017 RWE z dnia 13 czerwca 2017 r. PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH II stopnia Forma zaliczenia w ćw lab p w ćw lab p w ćw lab p w ćw lab p w. ćw. lab p A. Przedmioty podstawowe 202 110 92 0 0 33 1 Język obcy z.o.i 3 0 0 0 3 2 Klasyczne i

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA I-go STOPNIA

EKONOMIA I-go STOPNIA Lp. EKONOMIA I-go STOPNIA Przedmioty podstawowe 1 Matematyka 2 Mikroekonomia 3 Podstawy zarządzania 4 Makroekonomia 5 Elementy Prawa 6 Podstawy rachunkowości 7 Statystyka 8 Ekonometria 9 Międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia)

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia) Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia) Specjalności: finanse przedsiębiorstw informatyka w finansach Ulotka

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I stopnia KIERUNEK: ZARZĄDZANIE PROFIL: OGÓLNOAKADEMICKI. ROK I ROK II ROK III 2 sem.

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I stopnia KIERUNEK: ZARZĄDZANIE PROFIL: OGÓLNOAKADEMICKI. ROK I ROK II ROK III 2 sem. Załącznik nr 2 do Uchwały nr 4//216 RWE z dnia 21 czerwca 216 r. obowiązuje I rok w r.a. 216/217 Forma zaliczenia w ćw lab p w ćw lab p w ćw lab p w ćw lab p w ćw lab p w ćw lab p w. ćw. lab p A. Przedmioty

Bardziej szczegółowo

Plan studiów na kierunku EKONOMIA. Plan studiów na kierunku EKONOMIA

Plan studiów na kierunku EKONOMIA. Plan studiów na kierunku EKONOMIA studiów: stacjonarne kształcenia/poziom studiów: I stopnia : pierwszy ECTS w tym: zorganizowane O Wymagania ogólne 1 Język obcy I 2,0 1,2 0,8 1,2 Z o 30 30 3 2 Wychowanie fizyczne I 1,0 1,0 0,0 1,0 Z o

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr 10/JK/2016 Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego podjęta na posiedzeniu w dniu 27 czerwca 2016 roku

UCHWAŁA nr 10/JK/2016 Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego podjęta na posiedzeniu w dniu 27 czerwca 2016 roku UCHWAŁA nr 10/JK/2016 Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego podjęta na posiedzeniu w dniu 27 czerwca 2016 roku w sprawie: zatwierdzenia programów kształcenia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1 do Uchwały Rady Wydziału nr 9/2016 z dnia r.

Załącznik 1 do Uchwały Rady Wydziału nr 9/2016 z dnia r. Załącznik 1 do Uchwały Rady Wydziału nr 9/2016 z dnia 26.02.2016 r. Kierunek Zarządzanie studia stacjonarne I stopnia Zestawienie zbiorcze Średnia % Zarządzanie zasobami Zarządzanie jakością i środowiskiem

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku EKONOMIA - studia drugiego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015

Program studiów dla kierunku EKONOMIA - studia drugiego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 Program studiów dla kierunku EKONOMIA - studia drugiego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 I. Ogólna charakterystyka studiów Studia drugiego stopnia studia magisterskie trwają

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NR VI. PROREKTOR w BYDGOSZCZY 2. MARKETING W ORGANIZACJI. ROZKŁAD ZAJĘĆ w SEMESTRZE

PLAN STUDIÓW NR VI. PROREKTOR w BYDGOSZCZY 2. MARKETING W ORGANIZACJI. ROZKŁAD ZAJĘĆ w SEMESTRZE 1. W HANDLU i USŁUGACH A. 1. PRZEDMIOTY OGÓLNE - INNE WYMAGANIA Język obcy kontynuowany do wyboru 4 4 5 80 0 0 80 0 0 0 0 20 20 20 20 0 2. Technologie informacyjne 2 4 30 10 0 20 0 0 0 10 15 0 0 0 0 0

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Społecznych Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Olsztynie

Wydział Nauk Społecznych Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Olsztynie Wyższa Szkoła nformatyki i Ekonomii Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Olsztynie Wydział prowadzący kierunek studiów: Kierunek studiów: Poziom kształcenia: P l a n s t u d i ó w Wydział Nauk Społecznych

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2 do Uchwały Rady Wydziału nr 33/2015 z dnia r.

Załącznik 2 do Uchwały Rady Wydziału nr 33/2015 z dnia r. Załącznik 2 do Uchwały Rady Wydziału nr 33/2015 z dnia 29.05.2015 r. Plan studiów na rok akad. 2015/2016 udział w Łączna liczba godzin w programie studenta Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki 51,9%

Bardziej szczegółowo