INSTRUKCJA OBSŁUGI MULTIMETR CYFROWY KT115. Corporation, TOKYO, JAPAN

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJA OBSŁUGI MULTIMETR CYFROWY KT115. Corporation, TOKYO, JAPAN"

Transkrypt

1 INSTRUKCJA OBSŁUGI MULTIMETR CYFROWY KT115 Corporation, TOKYO, JAPAN

2 1. Bezpieczeństwo Obsługi Miernik ten został zaprojektowany, wykonany i przetestowany zgodnie z następującymi standardami: PN-EN , Kat. III 300V, Stopień zanieczyszczenia 2 IEC IEC Instrukcja obsługi zawiera ostrzeżenia oraz zalecenia dotyczące bezpieczeństwa, które muszą być spełnione przez użytkownika w celu zapewnienia bezpiecznych warunków pomiaru, oraz przechowywania miernika we właściwych warunkach. Dlatego też przed przystąpieniem do pomiarów należy dokładnie zapoznać się z jej treścią. OSTRZEŻENIE Zachowaj niniejszą instrukcję pod ręką, tak aby zawsze gdy zajdzie potrzeba móc z niej skorzystać. Miernik powinna obsługiwać tylko osoba odpowiednio do tego przygotowana, tak aby pomiary były przeprowadzane bezpiecznie, zgodnie z instrukcją. Należy wykonywać tylko takie pomiary do jakich miernik jest przeznaczony, zgodnie z opisem w rozdziale Pomiary. Nieprzestrzeganie instrukcji stwarza potencjalne zagrożenie dla operatora, miernika oraz/lub testowanego urządzenia (obwodu). Taki symbol umieszczony na mierniku oznacza konieczność przeczytania odnośnych uwag zawartych w instrukcji aby bezpiecznie posługiwać się przyrządem. DANGER (Niebezpieczeństwo) określa takie warunki i działania, które powodują niebezpieczeństwo wystąpienia poważnego wypadku lub ciężkich obrażeń. WARNING (Ostrzeżenie) określa takie warunki i działania, które mogą być bezpośrednią przyczyną wypadku lub ciężkich obrażeń. CAUTION (Uwaga) określa takie warunki i działania, które mogą spowodować obrażenia lub uszkodzenie miernika

3 NIEBEZPIECZEŃSTWO Nie wolno dokonywać pomiarów w obwodzie powyżej 300VAC/DC. Nie wolno dokonywać pomiarów w otoczeniu, w którym obecne są gazy palne. W przeciwnym razie używanie miernika w tych warunkach może wywołać iskrzenia i być przyczyną eksplozji. Palce należy zawsze trzymać za kołnierzem ochronnym sond pomiarowych. Nigdy nie wolno używać miernika jeżeli jego powierzchnia jest mokra lub jeżeli użytkownik ma wilgotne dłonie. Podczas pomiarów nie wolno otwierać pojemnika baterii ani samego miernika. OSTRZEŻENIE Nie wolno dokonywać żadnych pomiarów jeżeli naruszona została struktura miernika (uszkodzona obudowa lub odkryte metalowe części). Nie wolno używać przełącznika obrotowego zakresów przy podłączonych przewodach pomiarowych do gniazd wejściowych miernika. Nie wolno samodzielnie dokonywać żadnych przeróbek ani napraw miernika. Jeżeli miernik wymaga naprawy lub ponownej kalibracji należy zwrócić się do sprzedawcy. Nie wolno wymieniać baterii jeżeli powierzchnia miernika jest mokra. Przed wymianą baterii należy zawsze wyłączyć miernik i odłączyć przewody pomiarowe. UWAGA Przed przystąpieniem do pomiarów upewnij się, że wybrana jest właściwa funkcja pomiarowa przełącznikiem obrotowym zakresów. Nie należy narażać miernika na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, wysokich temperatur oraz wilgoci lub rosy. Upewnij się, po zakończeniu pomiarów przełącznik zakresów jest ustawiony w pozycji OFF. Gdy miernik nie będzie używany przez dłuższy czas należy wyjąć z niego baterie

4 Do czyszczenia miernika należy używać miękkiej szmatki zwilżonej lekko w czystej, lub z niewielką ilością detergentu, wodzie. Do czyszczenia nie wolno używać agresywnych środków czyszczących lub rozpuszczalników. Maksymalny czas pomiaru ciągłego na zakresie 10A wynosi 15 sekund. Dłuższy pomiar ciągły może spowodować uszkodzenie miernika. 2. Cechy charakterystyczne Cyfrowy multimetr KT115 przeznaczony jest do pomiarów w obwodach niskiego napięcia. (1) Wykonany zgodnie z międzynarodowymi normami bezpieczeństwa: IEC kategoria III 300V stopień zanieczyszczenia 2 IEC (wymagania dotyczące mierników przenośnych). (2) Funkcja REL do pomiarów względnych w stosunku do wartości odniesienia. (3) Automatyczne wyłączanie zasilania (APO) w celu oszczędzania baterii w przypadku pozostawienia włączonego miernika na dłuższy czas (30 min.). (4) Funkcja zatrzymania wyniku pomiaru na wyświetlaczu Data Hold. (5) Testy diod i ciągłości obwodu (akustyczny). (6) Automatyczna zmiana zakresów pomiarowych. (7) Pomiar częstotliwości i wypełnienia przebiegów. (8) Zabezpieczenie funkcji pomiaru prądu szybkimi bezpiecznikami. (9) Specjalna osłona (holster) chroniąca miernik przed udarami mechanicznymi

5 3. Specyfikacja DANE OGÓLNE Wyświetlacz LCD : 3 3 /4 cyfry, maksymalne wskazanie: 3999 na funkcjach: ACV, ACA, DCV, DCA, Ω, F 5119 na pomiarze częstotliwości Hz Polaryzacja : automatyczna, wskazywanie ( - ) Sygnalizacja przekroczenia zakresu : symbol OL Automatyczna zmiana zakresów : w górę, gdy wartość przekroczy 3999 w dół, gdy wartość spadnie poniżej 360 Sygnalizacja wyczerpania baterii : wyświetlany jest symbol + - Próbkowanie : 2.5 x/s nominalnie Temperatura pracy : 0 C...40 C < 80% wilgotności względnej (RH) Temperatura przechowywania : -20 C...60 C < 75% RH (bez baterii) Rezystancja izolacji : > 10MΩ/1000VDC pomiędzy obwodem a obudową Wytrzymałość elektryczna : > 3700VAC przez 1 min. pomiędzy obwodem a obudową Zasilanie : 2 baterie 1.5V (AA, R06, itp.) Automatyczne wyłączanie zasilania : APO - po 30 minutach bezczynności przełącznika obrotowego lub przycisków funkcyjnych Wymiary : 155mm x 75mm x 33mm Waga Wyposażenie : ok. 260g z bateriami : przewody pomiarowe (para), baterie (w mierniku), osłona ochronna (holster), instrukcja obsługi DANE TECHNICZNE Dokładność: ± (% wartości wskazania + liczba cyfr) dla temp. 23 C ±5 C i RH < 75% Napięcie stałe UDC ZAKRES 400.0mV, 4.000V, 40.00V, 400.0V 600V Zabezpieczenia: 600VDC/ACrms Impedancja wejściowa: 10MΩ Dokładność 0.6% + 4c 1.0% + 4c - 5 -

6 Napięcie przemienne UAC ZAKRES Dokładność 50/60Hz 400.0mV 1.6% + 4c* 4.000V, 40.00V 1.3% + 4c 400.0V, 600V 1.6% + 4c Hz 400.0mV 2.0% + 4c* 4.000V, 40.00V 1.7% + 4c 400.0V, 600V 2.0% + 4c Zabezpieczenia: 600VDC/ACrms *Dokładność określona od 20mV Impedancja wejściowa: 10MΩ Prąd stały IDC ZAKRES 400.0µA, 4000µA 40.00mA, 400.0mA 4.000A*, 10.00A* Dokładność 2.0% + 4c 1.0% + 4c 1.6% + 4c Zabezpieczenia: szybkie bezpieczniki ma µa 0.5A/250V, A 10A/250V *Czas pomiaru ciągłego maksymalnie przez 15s. Prąd przemienny IAC ZAKRES 50/60Hz 400.0µA, 4000µA 40.00mA, 400.0mA 4.000A*, 10.00A* Hz 400.0µA, 4000µA 40.00mA, 400.0mA 4.000A*, 10.00A* Dokładność 2.6% + 4c 2.0% + 4c 3.0% + 4c 2.4% + 4c Zabezpieczenia: szybkie bezpieczniki ma µa 0.5A/250V, A 10A/250V *Czas pomiaru ciągłego maksymalnie przez 15s. Rezystancja Ω ZAKRES 400.0Ω, 4.000kΩ, 40.00kΩ, 400.0kΩ 4.000MΩ 40.00MΩ Zabezpieczenia: 250VDC/ACrms Pojemność ZAKRES 40.00nF 400.0nF, 4.000µF 40.00µF, 100µF Dokładność 1.0% + 4c 2.0% + 4c Dokładność* 3.5% + 10c 3.0% + 5c 3.5% + 5c Zabezpieczenia: 250VDC/ACrms *Dokładność dla kondensatorów warstwowych lub lepszych Częstotliwość Hz ZAKRES 5.120Hz, 51.20Hz, 512.0Hz, 5.120kHz, 51.20kHz, 512.0kHz, 5.120MHz, 10.00MHz Zabezpieczenia: 250VDC/ACrms Czułość (RMS) < 1MHz 1.5V > 1MHz 2.0V Dokładność 0.1% + 3c Wypełnienie DUTY ZAKRES Dokładność % 2.5% + 5c Zabezpieczenia: 250VDC/ACrms Czułość (RMS) < 1MHz 1.5V > 1MHz 2.0V Test ciągłości obwodu Sygnał dźwiękowy : dla R < 70Ω Test diod Napięcie testowe Prąd testu <1.5VDC (typowe) : 0.4mA - 6 -

7 4. Opis miernika Przełącznik obrotowy Przycisk RESET Przycisk RANGE Przycisk HOLD Gniazdo wejściowe (+) V//Hz Gniazdo wejściowe (+) A Przewody pomiarowe Wyświetlacz LCD Przycisk SELECT Przycisk REL Przycisk Hz/DUTY Gniazdo wejściowe (-) COM Gniazdo wejściowe (+) ma Osłona ochronna (holster) 5. Przygotowanie do pomiarów 5-1 Sprawdzanie baterii zasilających Należy ustawić przełącznik zakresów w dowolnej pozycji różnej od OFF. Jeżeli wyświetlacz nie pokazuje symbolu - + to znaczy, że baterie są w dobrym stanie

8 Jeżeli natomiast wyświetlacz niczego nie pokazuje lub wyświetlany jest symbol należy wymienić baterie, patrz punkt Po około 30 minutach od ostatniej operacji przełącznikiem obrotowym lub przyciskami funkcyjnymi miernik przechodzi w tryb tzw. uśpienia i automatycznie wyłącza zasilanie wygaszając wyświetlacz. Dlatego brak wskazań na wyświetlaczu pomimo ustawionego przełącznika w pozycji różnej od OFF może być wynikiem uśpienia miernika. Powrót do trybu aktywnego następuje po ustawieniu przełącznika w pozycję OFF, a następnie ponownym wybraniu żądanej funkcji. Jeżeli wyświetlacz nadal nic nie pokazuje tzn., że należy wymienić baterie zasilające. 5-2 Sprawdzanie ustawień miernika Upewnij się, że przełącznik obrotowy jest ustawiony we właściwej pozycji i nie jest aktywna funkcja Data Hold. W przeciwnym razie nie będzie można wykonać pomiarów. 6. Pomiary 6-1 Pomiar napięcia stałego UDC (DCV) i przemiennego UAC (ACV) NIEBEZPIECZEŃSTWO W celu uniknięcia ryzyka porażenia prądem nie należy dokonywać pomiarów w obwodach powyżej 600VAC/DC (potencjał w stosunku do ziemi 300VAC/DC). Nie wolno operować przełącznikiem obrotowym podczas pomiarów Pomiar napięcia stałego UDC (DCV) do gniazda VΩHz

9 (2) Przełącznik obrotowy ustaw w pozycji V. Na wyświetlaczu pojawią się symbole AUTO i mv. (3) Końcówki sond należy przyłożyć punktów pomiaru i odczytać wynik z wyświetlacza. Należy przy tym zwrócić szczególną uwagę aby nie dotknąć odsłoniętych części przewodnika będących pod napięciem. Przy pomiarze napięcia stałego czerwona sonda powinna być przyłożona do plusa (wyższego potencjału) a czarna do minusa (niższego potencjału). Jeżeli przewody podłączone są odwrotnie z lewej strony przed wynikiem na wyświetlaczu pojawi się znak minus Pomiar napięcia przemiennego UAC (ACV) do gniazda VΩHz. (2) Przełącznik obrotowy ustaw w pozycji V. Na wyświetlaczu pojawią się symbole AC, AUTO i mv. (3) Końcówki sond należy przyłożyć punktów pomiaru i odczytać wynik z wyświetlacza. Należy przy tym zwrócić szczególną uwagę aby nie dotknąć odsłoniętych części przewodnika będących pod napięciem. Uwaga: Wartości napięcia przemiennego poniżej 20mV na zakresie 400mVAC mogą nie być wskazywane poprawnie. Na zakresie 4VAC nawet po zwarciu końcówek pomiarowych na wyświetlacz może wskazywać 1 ~ 3 cyfry. W takim przypadku wyzerowania wskazań można dokonać po naciśnięciu przycisku REL. 6-2 Pomiar prądu stałego IDC (DCA) i przemiennego IAC (ACA) NIEBEZPIECZEŃSTWO Nie wolno podawać napięcia na gniazda wejściowe pomiaru prądu. W celu uniknięcia ryzyka porażenia prądem nie należy dokonywać pomiarów w obwodach powyżej 300VAC/DC (potencjał w stosunku do ziemi 300VAC/DC). Nie wolno operować przełącznikiem obrotowym podczas pomiarów. Nie wolno dokonywać pomiarów z otwartą pokrywą pojemnika baterii miernika

10 6-2-1 Pomiar prądu stałego IDC do 400mA do gniazda ma. (2) Przełącznik obrotowy ustaw we właściwej pozycji µa (pomiar poniżej 3999µA) lub ma (pomiar poniżej 399.9mA). Na wyświetlaczu pojawią się symbole AUTO i µa lub ma. (3) Wyłącz mierzony obwód lub najlepiej odłącz go od wszelkich źródeł zasilania. (4) Przewody pomiarowe miernika włącz szeregowo z mierzonym obwodem. Przy pomiarze prądu stałego czerwona sonda powinna być przyłożona do wyższego potencjału a czarna do niższego potencjału. (5) Włącz zasilanie mierzonego obwodu. (6) Wynik pomiaru odczytaj na wyświetlaczu. Jeżeli przewody podłączone są odwrotnie z lewej strony przed wynikiem na wyświetlaczu pojawi się znak minus Pomiar prądu stałego IDC do 10A UWAGA Maksymalny dozwolony czas pomiaru ciągłego na zakresie 10A wynosi 15 sekund. Kontynuowanie pomiarów ciągłych ponad ten czas może być przyczyną błędnych pomiarów, a nawet doprowadzić do zniszczenia miernika. do gniazda 10A. (2) Przełącznik obrotowy ustaw w pozycji A. Na wyświetlaczu pojawią się symbole AUTO i A. (3) Wyłącz mierzony obwód lub najlepiej odłącz go od wszelkich źródeł zasilania. (4) Przewody pomiarowe miernika włącz szeregowo z mierzonym obwodem. Przy pomiarze prądu stałego czerwona sonda powinna być przyłożona do wyższego potencjału a czarna do niższego potencjału. (5) Włącz zasilanie mierzonego obwodu

11 (6) Wynik pomiaru odczytaj na wyświetlaczu. Jeżeli przewody podłączone są odwrotnie z lewej strony przed wynikiem na wyświetlaczu pojawi się znak minus Pomiar prądu przemiennego IAC do 400mA do gniazda ma. (2) Przełącznik obrotowy ustaw we właściwej pozycji µa (pomiar poniżej 3999µA) lub ma (pomiar poniżej 399.9mA). Na wyświetlaczu pojawią się symbole AUTO i µa lub ma. (3) Naciskając przycisk SELECT przełącz miernik w tryb pomiaru prądu przemiennego (na wyświetlaczu pojawi się symbol AC) (4) Wyłącz mierzony obwód lub najlepiej odłącz go od wszelkich źródeł zasilania. (5) Przewody pomiarowe miernika włącz szeregowo z mierzonym obwodem. (6) Włącz zasilanie mierzonego obwodu. (7) Wynik pomiaru odczytaj na wyświetlaczu Pomiar prądu stałego IDC do 10A UWAGA Maksymalny dozwolony czas pomiaru ciągłego na zakresie 10A wynosi 15 sekund. Kontynuowanie pomiarów ciągłych ponad ten czas może być przyczyną błędnych pomiarów, a nawet doprowadzić do zniszczenia miernika. do gniazda 10A. (2) Przełącznik obrotowy ustaw w pozycji A. Na wyświetlaczu pojawią się symbole AUTO i A. (3) Naciskając przycisk SELECT przełącz miernik w tryb pomiaru prądu przemiennego (na wyświetlaczu pojawi się symbol AC)

12 (4) Wyłącz mierzony obwód lub najlepiej odłącz go od wszelkich źródeł zasilania. (5) Przewody pomiarowe miernika włącz szeregowo z mierzonym obwodem. Przy pomiarze prądu stałego czerwona sonda powinna być przyłożona do wyższego potencjału a czarna do niższego potencjału. (6) Włącz zasilanie mierzonego obwodu. (7) Wynik pomiaru odczytaj na wyświetlaczu. 6-3 Pomiar rezystancji R (Ω), diod i ciągłości obwodu NIEBEZPIECZEŃSTWO W celu uniknięcia ryzyka porażenia prądem nie wolno dokonywać pomiarów rezystancji w obwodach pod napięciem. Przed pomiarem rezystancji w obwodzie należy wyłączyć jego zasilanie i rozładować wszystkie pojemności. Jeżeli na mierzonym elemencie występuje zewnętrzne napięcie dokładny pomiar jego rezystancji jest niemożliwy. Nie wolno dokonywać pomiarów z otwartą pokrywą pojemnika baterii miernika Pomiar rezystancji do gniazda VΩHz. (2) Przełącznik obrotowy ustaw w pozycji Ω. Na wyświetlaczu pojawią się symbole AUTO i MΩ oraz odczyt O.L. Po zwarciu końcówek sond pomiarowych wyświetlacz powinien pokazać 0. (3) Końcówki sond należy przyłożyć punktów pomiaru i odczytać wynik z wyświetlacza. Uwaga: Nawet po zwarciu końcówek sond pomiarowych wyświetlacz może nie pokazywać 0, ale pewną niewielką wartość rezystancji (zazwyczaj jest to wartość od 0.1 do 0.2Ω). Jest to rezystancja samych przewodów pomiarowych, i może mieć wpływ na dokładność pomiaru bardzo małych rezystancji na najniższym zakresie 400Ω. Aby automatycznie odjąć rezystancję przewodów przy pomiarze małych rezystancji należy po zwarciu końcówek nacisnąć przycisk REL. W trybie pomiaru

13 różnicowego rezystancja przewodów stanowi wartość odniesienia i jest automatycznie odejmowana od wartości pomiaru Pomiar diod (test złącza P-N) do gniazda VΩHz. (2) Przełącznik obrotowy ustaw w pozycji Ω. Na wyświetlaczu pojawią się symbole AUTO i MΩ. (3) Naciskając przycisk SELECT przełącz miernik w tryb pomiaru diod (na wyświetlaczu pojawią się symbole i V). Wyświetlacz powinien pokazywać odczyt O.L., a po zwarciu końcówek sond pomiarowych 0. (4) Czerwoną sondę pomiarową przyłóż do anody a czarną do katody badanego złącza. Wyświetlacz pokaże napięcie przewodzenia badanego złącza. Napięcie przewodzenia typowej diody krzemowej wynosi ~ 0.6V. (5) Zamień miejscami sondy (czerwoną sondę pomiarową przyłóż do katody a czarną do anody złącza). Wyświetlacz powinien pokazać O.L. co oznacza, że dioda jest sprawna. Inny wynik zwykle oznacza, że złącze jest zniszczone. Uwaga: Napięcie testowe w stanie jałowym wynosi ~1.5V, a prąd pomiarowy ~0.4mA Pomiar ciągłości obwodu (test akustyczny) do gniazda VΩHz. (2) Przełącznik obrotowy ustaw w pozycji Ω. Na wyświetlaczu pojawią się symbole AUTO i MΩ. (3) Naciskając przycisk SELECT przełącz miernik w tryb pomiaru ciągłości (na wyświetlaczu pojawią się symbole i Ω). Wyświetlacz powinien pokazywać odczyt O.L., a po zwarciu końcówek sond pomiarowych 0 wraz z sygnałem dźwiękowym buzzera. (4) Końcówki sond należy przyłożyć punktów pomiaru i odczytać wynik z wyświetlacza. Poniżej wartości 70Ω słyszalny będzie również sygnał dźwiękowy

14 Uwaga: Nawet po zwarciu końcówek sond pomiarowych wyświetlacz może nie pokazywać 0, ale pewną niewielką wartość rezystancji (zazwyczaj jest to wartość od 0.1 do 0.2Ω). Jest to rezystancja samych przewodów pomiarowych, i może mieć wpływ na dokładność pomiaru bardzo małych rezystancji na najniższym zakresie 400Ω. Aby automatycznie odjąć rezystancję przewodów przy pomiarze małych rezystancji należy po zwarciu końcówek nacisnąć przycisk REL. W trybie pomiaru różnicowego rezystancja przewodów stanowi wartość odniesienia i jest automatycznie odejmowana od wartości pomiaru. 6-4 Pomiar pojemności C ( ) NIEBEZPIECZEŃSTWO W celu uniknięcia ryzyka porażenia prądem nie wolno dokonywać pomiarów rezystancji w obwodach pod napięciem. Nie wolno dokonywać pomiarów z otwartą pokrywą pojemnika baterii miernika. Przed pomiarem rezystancji w obwodzie należy wyłączyć jego zasilanie i rozładować wszystkie pojemności. do gniazda VΩHz. (2) Przełącznik obrotowy ustaw w pozycji. Na wyświetlaczu pojawią się symbole AUTO i nf. (3) Naciśnij przycisk REL i wyświetlacz powinien pokazać 0. (4) Końcówki sond przyłóż do badanej pojemności i odczytaj wynik pomiaru z wyświetlacza. Jednostka pomiaru pojemności nf / µf jest automatycznie dobierana stosownie do zakresu pomiarowego. Uwaga: Pomiar większych pojemności wymaga dłuższego czasu, np.: C < 4µF - czas pomiaru ~ 2 sekund C < 40µF - czas pomiaru ~ 7 sekund C < 100µF - czas pomiaru ~ 15 sekund

15 6-5 Pomiar częstotliwości f (Hz) NIEBEZPIECZEŃSTWO W celu uniknięcia ryzyka porażenia prądem nie należy dokonywać pomiarów w obwodach powyżej 300VAC/DC (potencjał w stosunku do ziemi 300VAC/DC). Nie wolno operować przełącznikiem obrotowym podczas pomiarów. Nie wolno dokonywać pomiarów z otwartą pokrywą pojemnika baterii i ik do gniazda VΩHz. (2) Przełącznik obrotowy ustaw w pozycji Hz. Na wyświetlaczu pojawi się symbol Hz. (3) Końcówki sond przyłóż do punktów pomiaru i odczytaj wynik z wyświetlacza. Pomiaru częstotliwości można dokonać bezpośrednio podczas pomiarów napięć lub prądów na funkcjach ACV, DCV, ACA i DCA poprzez naciśnięcie przycisku Hz/DUTY, patrz opis w punkcie 7-6. Uwaga: Czułość (RMS): 1.5V 7. Przyciski funkcyjne 7-1 Przycisk SELECT Przycisk służy do zmiany ustawień początkowych i zmiany funkcji pomiarowych lub rodzaju mierzonego prądy zgodnie z poniższym: Funkcje Ω,, : Ω Ω Funkcje µa, ma, A : DC AC 7-2 Przycisk RESET Służy do powrotu ustawień funkcji (zakres, rodzaj pomiaru i Data Hold) do wartości początkowych

16 7-3 Przycisk RANGE Naciśnięcie przycisku RANGE powoduje przejście w tryb ręcznej zmiany zakresów pomiarowych i zniknięcie z wyświetlacza komunikatu AUTO. Każdorazowe naciśnięcie przycisku RANGE powoduje zmianę zakresu pomiarowego i wyświetlenie odpowiedniej jednostki pomiarowej. Powrotu do trybu automatycznej zmiany zakresów można dokonać na 3 sposoby: 1) naciśnięcie i przytrzymanie przycisku RANGE przez 2 sekundy 2) wybór innej funkcji pomiarowej 3) naciśnięcie przycisku RESET. 7-4 Przycisk REL Tryb pomiaru różnicowego można wykorzystać na następujących funkcjach: ACV, DCV, Ω, C, ACA i DCA. Naciśnięcie przycisku REL powoduje wyświetlenie symbolu REL i przyjęcie aktualnej wartości wielkości mierzonej jako wartości odniesienia. Kolejne pomiary będą różnicą pomiędzy wartością bieżącą pomiaru a wartością odniesienia. Ponowne naciśnięcie przycisku REL lub RESET albo zmiana funkcji pomiarowej powoduje wyłączenie trybu pomiaru różnicowego i powrót do normalnego trybu pomiarowego. 7-5 Przycisk HOLD Funkcja HOLD dzieła na wszystkich funkcjach pomiarowych. Umożliwia zamrożenie aktualnego odczytu na wyświetlaczu. Naciśnięcie przycisku HOLD aktywuje / dezaktywuje funkcję co jest sygnalizowane odpowiednio pojawieniem się lub zniknięciem symbolu Hz wyświetlacza. 7-6 Przycisk Hz/DUTY Pomiar częstotliwości i wypełnienia przebiegu mierzonego: (1) Przejście do odczytu częstotliwości podczas pomiarów innych wielkości. Każde naciśnięcie przycisku Hz/DUTY powoduje przełączenie wskazań zgodnie z następującą sekwencją: Częstotliwość Wypełnienie Pomiar normalny Częstotliwość (2) Naciskając przycisk Hz/DUTY podczas pomiaru samej częstotliwości można przełączyć się bezpośrednio na pomiar wypełnienia:

17 Częstotliwość Wypełnienie Częstotliwość 8. Automatyczne wyłączanie zasilania - APO Funkcja APO (Auto Power Off) automatycznego wyłączania zasilania uaktywnia się po 30 minutach bezczynności miernika. Funkcja ma na celu oszczędzanie baterii zasilającej jeżeli miernik zostanie przypadkowo pozostawiony w stanie włączenia. Po wyłączeniu miernika w trybie APO ponowne jego uaktywnienie następuje po naciśnięciu dowolnego przycisku funkcyjnego. Funkcja APO może zostać wyłączona poprzez przytrzymanie przycisku SELECT podczas włączania miernika przyciskiem obrotowym. 9. Wymiana baterii i bezpieczników NIEBEZPIECZEŃSTWO Nie wolno otwierać pokrywy pojemnika baterii podczas pomiarów. Aby uniknąć ryzyka porażenia przed wymianą baterii lub bezpieczników należy wyjąć przewody pomiarowe z gniazd wejściowych miernika. 9-1 Wymiana baterii (1) Odłącz przewody pomiarowe od wszelkich źródeł sygnału, wyłącz miernik przekręcając przełącznik obrotowy w pozycję OFF i wyjmij przewody pomiarowe z gniazd wejściowych miernika. (2) Zdejmij osłonę ochronną (holster) (3) Wykręć wkręt mocujący i otwórz pojemnik baterii. (4) Wyjmij baterie i wymień je na nowe, alkaliczne 1.5V AA (R06). (5) Załóż z powrotem pokrywę pojemnika baterii i zamocuj ją wkrętem

18 Wkręt mocujący Baterie: 1.5V AA (R06) 2szt. 9-2 Wymiana bezpieczników (1) Odłącz przewody pomiarowe od wszelkich źródeł sygnału, wyłącz miernik przekręcając przełącznik obrotowy w pozycję OFF i wyjmij przewody pomiarowe z gniazd wejściowych miernika. (2) Zdejmij osłonę ochronną (holster) (3) Wykręć dwa wkręty mocujące obudowę u dołu miernika oraz otwórz pojemnik baterii. Zdejmij tylną część obudowy. (4) Wymień bezpiecznik na taki sam, sprawny. (5) Załóż z powrotem obudowę miernika oraz pokrywę pojemnika baterii i zamocuj je wkrętami. Wkręty mocujące Szybkie bezpieczniki (F): 10A/250V, 6.3 x 25mm 500mA/250V, 5.2 x 20mm

19 10. Czyszczenie Miernik należy czyścić miękką szmatką zwilżoną w roztworze wody i niewielkiej ilości łagodnego detergentu. Do czyszczenia nie wolno używać materiałów ściernych lub rozpuszczalników

KIESZONKOWY MULTIMETR CYFROWY AX-MS811. Instrukcja obsługi

KIESZONKOWY MULTIMETR CYFROWY AX-MS811. Instrukcja obsługi KIESZONKOWY MULTIMETR CYFROWY AX-MS811 Instrukcja obsługi Bezpieczeństwo Międzynarodowe symbole bezpieczeństwa Ten symbol użyty w odniesieniu do innego symbolu lub gniazda oznacza, że należy przeczytać

Bardziej szczegółowo

MULTIMETR CYFROWY KEW

MULTIMETR CYFROWY KEW INSTRUKCJA OBSŁUGI MULTIMETR CYFROWY KEW 1009 KYORITSU ELECTRICAL INSTRUMENTS WORKS, LTD., Spis treści Strona 1. BEZPIECZEŃSTWO POMIARÓW...3 2. CHARAKTERYSTYKA MIERNIKA...5 3. SPECYFIKACJA TECHNICZNA...6

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI M9805G #02998 MULTIMETR CĘGOWY

INSTRUKCJA OBSŁUGI M9805G #02998 MULTIMETR CĘGOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI M9805G #02998 MULTIMETR CĘGOWY! 1. INFORMACJE O BEZPIECZEŃSTWIE Przed przystąpieniem do pomiarów lub naprawy miernika należy zapoznać się z niniejszą instrukcją. Aby uniknąć zniszczenia

Bardziej szczegółowo

MIERNIK CĘGOWY AC/DC AX-203. Instrukcja obsługi

MIERNIK CĘGOWY AC/DC AX-203. Instrukcja obsługi MIERNIK CĘGOWY AC/DC AX-203 Ω Instrukcja obsługi Bezpieczeństwo Międzynarodowe symbole bezpieczeństwa Ten symbol w odniesieniu do innego symbolu lub gniazda oznacza, że użytkownik musi zapoznać się z instrukcją

Bardziej szczegółowo

MIERNIK CĘGOWY AC AX-202. Instrukcja obsługi

MIERNIK CĘGOWY AC AX-202. Instrukcja obsługi MIERNIK CĘGOWY AC AX-202 Instrukcja obsługi Bezpieczeństwo Międzynarodowe symbole bezpieczeństwa Ten symbol w odniesieniu do innego symbolu lub gniazda oznacza, że użytkownik musi odnieść się do instrukcji

Bardziej szczegółowo

MULTIMETR CYFROWY TES 2360 #02970 INSTRUKCJA OBSŁUGI

MULTIMETR CYFROWY TES 2360 #02970 INSTRUKCJA OBSŁUGI MULTIMETR CYFROWY TES 2360 #02970 INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. SPECYFIKACJE 1.1. Specyfikacje ogólne. Zasada pomiaru: przetwornik z podwójnym całkowaniem; Wyświetlacz: LCD, 3 3 / 4 cyfry; Maksymalny odczyt: 3999;

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DT-3290

INSTRUKCJA OBSŁUGI DT-3290 INSTRUKCJA OBSŁUGI DŁugopisowy wskaźnik napięcia DT-3290 Wydanie LS 13/01 Bezpieczeństwo Międzynarodowe Znaki Bezpieczeństwa: Symbol ten oznacza konieczność zapoznania się z instrukcją obsługi przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DT-3216

INSTRUKCJA OBSŁUGI DT-3216 INSTRUKCJA OBSŁUGI DŁugopisowy wskaźnik napięcia DT-3216 Wydanie LS 13/01 OPIS DT-3216 to długopisowy wskaźnik napięcia z wyświetlaczem. Wskazuje napięcie AC/DC, rezystancję oraz wykonuje pomiary testu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK CĘGOWY #5490 DT-3368

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK CĘGOWY #5490 DT-3368 INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK CĘGOWY #5490 DT-3368 Charakterystyka: wyświetlacz 4 cyfry kategoria bezpieczeństwa CAT III 600V pomiar True RMS automatyczna zmiana zakresu pomiar prądu zmiennego i stałego do

Bardziej szczegółowo

MULTIMETR CYFROWY GSM-880 INSTRUKCJA OBSŁUGI

MULTIMETR CYFROWY GSM-880 INSTRUKCJA OBSŁUGI MULTIMETR CYFROWY GSM-880 INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA Żeby zapewnić bezpieczną pracę oraz wykorzystać w pełni funkcjonalność miernika, proszę uważnie przeczytać informacje

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWY CĘGOWY MIERNIK PRĄDU STAŁEGO DC I PRZEMIENNEGO AC MODEL KEW 2033

INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWY CĘGOWY MIERNIK PRĄDU STAŁEGO DC I PRZEMIENNEGO AC MODEL KEW 2033 INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWY CĘGOWY MIERNIK PRĄDU STAŁEGO DC I PRZEMIENNEGO AC MODEL KEW 2033 1. UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA Miernik ten został zaprojektowany i przetestowany zgodnie ze standardem PN-EN

Bardziej szczegółowo

MULTIMETR CYFROWY AX-585

MULTIMETR CYFROWY AX-585 MULTIMETR CYFROWY AX-585 Instrukcja obsługi Spis treści: 1. Ogólne informacje... 3 2. Informacje dotyczące bezpieczeństwa... 3 3. Funkcje... 4 4. Prowadzenie pomiarów... 8 5. Utrzymanie i konserwacja...

Bardziej szczegółowo

Pęseta R/C do SMD AX-503. Instrukcja obsługi

Pęseta R/C do SMD AX-503. Instrukcja obsługi Pęseta R/C do SMD AX-503 Instrukcja obsługi 1. OPIS OGÓLNY Pęseta R/C do SMD umożliwia szybki i precyzyjny pomiar drobnych elementów układów. Żeby wykorzystać miernik w pełni, proszę przeczytać uważnie

Bardziej szczegółowo

MULTIMETR CYFROWY AX-100

MULTIMETR CYFROWY AX-100 MULTIMETR CYFROWY AX-100 INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Informacje dotyczące bezpieczeństwa 1. Nie podawaj na wejście wartości przekraczającej wartość graniczną podczas pomiarów. 2. Podczas pomiarów napięcia wyŝszego

Bardziej szczegółowo

V & A VA312 Multimetr cęgowy Numer katalogowy - # 5173

V & A VA312 Multimetr cęgowy Numer katalogowy - # 5173 V & A VA312 Multimetr cęgowy Numer katalogowy - # 5173 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKŁADNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY Niestosowanie się do zaleceń zawartych w instrukcji może spowodować

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi miernika uniwersalnego MU-07L

Instrukcja obsługi miernika uniwersalnego MU-07L 1. Informacje ogólne Miernik MU-07L umożliwia pomiary napięć stałych (do 600V) i przemiennych (do 600V), natężenia prądu stałego (do 10A), oporności (do 2MΩ) oraz sprawdzanie diod półprzewodnikowych, ciągłości

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. MINI MULTIMETR CYFROWY M M

INSTRUKCJA OBSŁUGI. MINI MULTIMETR CYFROWY M M INSTRUKCJA OBSŁUGI MINI MULTIMETR CYFROWY M - 838 M - 838+ www.atel.com.pl/produkt.php?hash=02915! 1 2 I. WPROWADZENIE Przed przystąpieniem do normalnej eksploatacji miernika, prosimy zapoznać się z możliwościami

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI M-320 #02905 KIESZONKOWY MULTIMETR CYFROWY

INSTRUKCJA OBSŁUGI M-320 #02905 KIESZONKOWY MULTIMETR CYFROWY INSTRUKCJA OBSŁUGI M-320 #02905 KIESZONKOWY MULTIMETR CYFROWY! 1. WSTĘP Instrukcja obsługi dostarcza informacji dotyczących bezpieczeństwa i sposobu użytkowania, parametrów technicznych oraz konserwacji

Bardziej szczegółowo

Axiomet AX Uwagi dotyczące bezpieczeństwa. 2. Cechy charakterystyczne

Axiomet AX Uwagi dotyczące bezpieczeństwa. 2. Cechy charakterystyczne Axiomet AX-150 1. dotyczące bezpieczeństwa Urządzenie spełnia wymogi normy IEC1010 (standard bezpieczeństwa opublikowany przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną) dotyczące konstrukcji. Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi AX-7020

Instrukcja Obsługi AX-7020 Instrukcja Obsługi AX-7020 1. Opis ogólny Jest to analogowy multimetr o wysokiej dokładności. Bezpieczeństwo pracy zostało znacząco podniesione. Miernik jest zgodny ze standardem KAT III 600V. Posiada

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Multimetr kieszonkowy DT920B

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Multimetr kieszonkowy DT920B INSTRUKCJA OBSŁUGI Multimetr kieszonkowy DT920B 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA Miernik DT920B zaprojektowany został zgodnie z normą IEC61010 w odniesieniu do elektronicznych przyrządów pomiarowych

Bardziej szczegółowo

KT 33 MULTIMETRY CYFROWE INSTRUKCJA OBSŁUGI. Strona 1

KT 33 MULTIMETRY CYFROWE INSTRUKCJA OBSŁUGI. Strona 1 MULTIMETRY CYFROWE KT 33 INSTRUKCJA OBSŁUGI Instrukcja obsługi dostarcza informacji dotyczących parametrów technicznych, sposobu uŝytkowania oraz bezpieczeństwa pracy. Strona 1 1. WPROWADZENIE: Mierniki

Bardziej szczegółowo

M 830 M 830 BUZ M 838

M 830 M 830 BUZ M 838 MULTIMETRY CYFROWE M 830 M 830 BUZ M 838 INSTRUKCJA OBSŁUGI Instrukcja obsługi dostarcza informacji dotyczących parametrów technicznych, sposobu użytkowania oraz bezpieczeństwa pracy. 1. WPROWADZENIE:

Bardziej szczegółowo

MULTIMETR CYFROWY AX-588B

MULTIMETR CYFROWY AX-588B MULTIMETR CYFROWY AX-588B Instrukcja obsługi 1. Wiadomości ogólne Multimetr umożliwia pomiar napięć i prądów stałych oraz zmiennych, rezystancji, pojemności, indukcyjności, temperatury, częstotliwości,

Bardziej szczegółowo

KT 890 MULTIMETRY CYFROWE INSTRUKCJA OBSŁUGI WPROWADZENIE: 2. DANE TECHNICZNE:

KT 890 MULTIMETRY CYFROWE INSTRUKCJA OBSŁUGI WPROWADZENIE: 2. DANE TECHNICZNE: MULTIMETRY CYFROWE KT 890 INSTRUKCJA OBSŁUGI Instrukcja obsługi dostarcza informacji dotyczących parametrów technicznych, sposobu uŝytkowania oraz bezpieczeństwa pracy. WPROWADZENIE: Mierniki umożliwiają

Bardziej szczegółowo

MULTIMETR CYFROWY AX-582 INSTRUKCJA OBSŁUGI

MULTIMETR CYFROWY AX-582 INSTRUKCJA OBSŁUGI MULTIMETR CYFROWY AX-582 INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Wiadomości ogólne Multimetr umożliwia pomiar napięć i prądów stałych oraz zmiennych, rezystancji, pojemności, temperatury, częstotliwości, testu ciągłości,

Bardziej szczegółowo

CĘGOWY MULTIMETR CYFROWY AX-M266C. Instrukcja obsługi

CĘGOWY MULTIMETR CYFROWY AX-M266C. Instrukcja obsługi CĘGOWY MULTIMETR CYFROWY AX-M266C Instrukcja obsługi 1.INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA Miernik jest całkowicie przenośny, posiada wyświetlacz LCD 3 ½ cyfry oraz funkcję testu izolacji (z opcjonalnym

Bardziej szczegółowo

MAS343 #2999 MAS344 #3900 MAS345 #3901

MAS343 #2999 MAS344 #3900 MAS345 #3901 INSTRUKCJA OBSŁUGI MAS343 #2999 MAS344 #3900 MAS345 #3901 MULTIMETR CYFROWY Z INTERFEJSEM RS-232! 1. INFORMACJE O BEZPIECZEŃSTWIE Przed przystąpieniem do pomiarów lub naprawy miernika należy zapoznać się

Bardziej szczegółowo

MULTIMETR CYFROWY Z OTWARTYMI CĘGAMI PRĄDOWYMI AC/DC

MULTIMETR CYFROWY Z OTWARTYMI CĘGAMI PRĄDOWYMI AC/DC INSTRUKCJA OBSŁUGI MULTIMETR CYFROWY Z OTWARTYMI CĘGAMI PRĄDOWYMI AC/DC KEW MATE 2000/2001 KYORITSU ELECTRICAL INSTRUMENTS WORKS, LTD., TOKYO, JAPAN 1. CECHY CHARAKTERYSTYCZNE Pomiar prądu AC/DCA do 60A

Bardziej szczegółowo

MIERNIK UNIWERSALNY UNI-T UT133A/B MIE0383 INSTRUKCJA OBSŁUGI

MIERNIK UNIWERSALNY UNI-T UT133A/B MIE0383 INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK UNIWERSALNY UNI-T UT133A/B MIE0383 INSTRUKCJA OBSŁUGI KWESTIE BEZPIECZEŃSTWA Nie należy korzystać z urządzenia jeżeli klapka baterii jest otwarta. Grozi to porażeniem prądem. Nie należy korzystać

Bardziej szczegółowo

Mastech MS8222 Multimetr cyfrowy Numer katalogowy - # 5178

Mastech MS8222 Multimetr cyfrowy Numer katalogowy - # 5178 Mastech MS8222 Multimetr cyfrowy Numer katalogowy - # 5178 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKŁADNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY Niestosowanie się do zaleceń zawartych w instrukcji może

Bardziej szczegółowo

6M 500V 6M 1000V MEGAOMOMIERZ

6M 500V 6M 1000V MEGAOMOMIERZ 6M 500V 6M 1000V MEGAOMOMIERZ INSTRUKCJA OBSŁUGI WSTĘP Miernik ten jest łatwym w użyciu, przenośnym 3 ½ cyfrowym megaomomierzem zaprojektowanym do łatwego pomiaru rezystancji izolacji przy użyciu tylko

Bardziej szczegółowo

6M 500V 6M 1000V MEGAOMOMIERZ INSTRUKCJA OBSŁUGI

6M 500V 6M 1000V MEGAOMOMIERZ INSTRUKCJA OBSŁUGI 6M 500V 6M 1000V MEGAOMOMIERZ INSTRUKCJA OBSŁUGI WSTĘP Miernik ten jest łatwym w użyciu, przenośnym 3 ½ cyfrowym megaomomierzem zaprojektowanym do łatwego pomiaru rezystancji izolacji przy użyciu tylko

Bardziej szczegółowo

Meraserw-5 s.c Szczecin, ul.gen.j.bema 5, tel.(91) , fax (91) ,

Meraserw-5 s.c Szczecin, ul.gen.j.bema 5, tel.(91) , fax (91) , Meraserw-5 s.c. 70-312 Szczecin, ul.gen.j.bema 5, tel.(91)484-21-55, fax (91)484-09-86, e-mail: handel@meraserw5.pl, www.meraserw.szczecin.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI KEW1011 MULTIMETRY CYFROWE KEW 1011 & 1012

Bardziej szczegółowo

MULTIMETR PIÓROWY KEW

MULTIMETR PIÓROWY KEW INSTRUKCJA OBSŁUGI MULTIMETR PIÓROWY KEW 1030 KYORITSU ELECTRICAL INSTRUMENTS WORKS, LTD., TOKYO, JAPAN -2- Spis treści Strona 1. BEZPIECZEŃSTWO POMIARÓW...5 2. CHARAKTERYSTYKA MIERNIKA...9 3. SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Multimetr cyfrowy 6w1 AX-190A

Multimetr cyfrowy 6w1 AX-190A Multimetr cyfrowy 6w1 AX-190A Instrukcja obsługi 1. Zasady bezpieczeństwa NIGDY nie należy stosować napięcia lub prądu do miernika, który przekracza określone wartości maksymalne. Funkcja Maksymalne wartości

Bardziej szczegółowo

SAMOCHODOWY MULTIMETR DIAGNOSTYCZNY AT-9945 DANE TECHNICZNE

SAMOCHODOWY MULTIMETR DIAGNOSTYCZNY AT-9945 DANE TECHNICZNE SAMOCHODOWY MULTIMETR DIAGNOSTYCZNY AT-9945 DANE TECHNICZNE Przyrząd spełnia wymagania norm bezpieczeństwa: IEC 10101-1 i EN-PN 61010-1. Izolacja: podwójna, druga klasa ochronności. Kategoria przepięciowa:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi mierników cęgowych UT205A, UT206A

Instrukcja obsługi mierników cęgowych UT205A, UT206A Instrukcja obsługi mierników cęgowych UT205A, UT206A Spis treści Wstęp... 2 Zawartość opakowania... 2 Bezpieczeństwo... 2 Zasady bezpiecznego użytkowania... 3 Międzynarodowe symbole elektryczne... 4 Budowa

Bardziej szczegółowo

MULTIMETR CYFROWY AX-MS8250

MULTIMETR CYFROWY AX-MS8250 TEMP MULTIMETR CYFROWY AX-MS8250 C INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. OGÓLNE INSTRUKCJE Multimetr ten został zaprojektowany zgodnie z normą IEC1010 dotyczącą elektronicznych urządzeń pomiarowych z kategorią przepięć

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Nr produktu: Miernik Cęgowy Extech EX710, CAT III 600 V

Instrukcja obsługi. Nr produktu: Miernik Cęgowy Extech EX710, CAT III 600 V Miernik Cęgowy Extech EX710, CAT III 600 V Instrukcja obsługi Nr produktu: 121670 Opis Opis miernika (model EX730) 1. Cęgi 2. Przycisk otwierający cęgi 3. Przyciski sterowania Przycisk funkcji 'zamrażania'

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Multimetr SMD-100 #

Instrukcja obsługi Multimetr SMD-100 # Instrukcja obsługi Multimetr SMD-100 # 3472 4 Prawidłowe usuwanie produktu Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach wskazuje, że produktu po upływie okresu użytkowania

Bardziej szczegółowo

SAMOCHODOWY MULTIMETR CYFROWY TES 1550 #02969 INSTRUKCJA OBSŁUGI

SAMOCHODOWY MULTIMETR CYFROWY TES 1550 #02969 INSTRUKCJA OBSŁUGI SAMOCHODOWY MULTIMETR CYFROWY TES 1550 #02969 INSTRUKCJA OBSŁUGI! 1. WSTĘP. Miernik jest przenośnym multimetrem cyfrowym zaprojektowanym do pomiarów: obrotów silnika spalinowego (tachometr indukcyjny);

Bardziej szczegółowo

MULTIMETR CYFROWY AX-588. Instrukcja obsługi

MULTIMETR CYFROWY AX-588. Instrukcja obsługi MULTIMETR CYFROWY AX-588 Instrukcja obsługi 1. Wiadomości ogólne Multimetr umożliwia pomiar napięć i prądów stałych oraz zmiennych, rezystancji, pojemności, indukcyjności, temperatury, częstotliwości,

Bardziej szczegółowo

Miernik Cęgowy Extech EX730, CAT III 600 V

Miernik Cęgowy Extech EX730, CAT III 600 V Miernik Cęgowy Extech EX730, CAT III 600 V Instrukcja obsługi Nr produktu: 121642 Opis Opis miernika (model EX730) 1. Miernik cęgowy 2. Przycisk otwierający miernik 3. Przyciski sterowania Zapamiętywanie

Bardziej szczegółowo

MIERNIK CĘGOWY PRĄDU AC/DC CHY 99T

MIERNIK CĘGOWY PRĄDU AC/DC CHY 99T INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK CĘGOWY PRĄDU AC/DC CHY 99T CHY FIREMATE Co., LTD., TAIWAN Spis treści Strona 1. BEZPIECZEŃSTWO POMIARÓW...3 2. SPECYFIKACJA TECHNICZNA...5 2.1. Charakterystyka ogólna...5 2.2.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. MULTIMETR CYFROWY AteX UT 93

INSTRUKCJA OBSŁUGI. MULTIMETR CYFROWY AteX UT 93 INSTRUKCJA OBSŁUGI MULTIMETR CYFROWY AteX UT 93 #02955 PRZED URUCHOMIENIEM PRZYRZĄDU DOKŁADNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI Nie zastosowanie się do tego polecenia jak i do innych uwag zawartych w

Bardziej szczegółowo

MIERNIK CĘGOWY ACA INSTRUKCJA OBSŁUGI

MIERNIK CĘGOWY ACA INSTRUKCJA OBSŁUGI 2602 MIERNIK CĘGOWY ACA INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 4 ZAWARTOŚĆ ZESTAWU... 4 ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA OBSŁUGI... 5 STANDARDY BEZPIECZEŃSTWA... 6 OPIS MIERNIKA... 7 POMIARY...

Bardziej szczegółowo

strona 1 MULTIMETR CYFROWY M840D INSTRUKCJA OBSŁUGI

strona 1 MULTIMETR CYFROWY M840D INSTRUKCJA OBSŁUGI strona 1 MULTIMETR CYFROWY M840D INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. WPROWADZENIE. Prezentowany multimetr cyfrowy jest zasilany bateryjnie. Wynik pomiaru wyświetlany jest w postaci 3 1 / 2 cyfry. Miernik może być stosowany

Bardziej szczegółowo

UNIWERSALNY MIERNIK z pomiarem RLC CHY 20 INSTRUKCJA OBSŁUGI

UNIWERSALNY MIERNIK z pomiarem RLC CHY 20 INSTRUKCJA OBSŁUGI UNIWERSALNY MIERNIK z pomiarem RLC CHY 20 INSTRUKCJA OBSŁUGI INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA OBSŁUGI... 3 DANE OGÓLNE... 3 SPECYFIKACJA ELEKTRYCZNA... 3 POMIARY... 4 Przycisk MAX HOLD... 4 Pomiar napięcia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MULTIMETR PRZEMYSŁOWY DT-9931

INSTRUKCJA OBSŁUGI MULTIMETR PRZEMYSŁOWY DT-9931 INSTRUKCJA OBSŁUGI MULTIMETR PRZEMYSŁOWY DT-9931 Wydanie LS 13/01 OPIS DT-9931 to przemysłowy multimetr RLC rozbudowany o wiele funkcji pomiarowych. Mierzy napięcie i prąd AC/DC, rezystancję, indukcyjność,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI CHY 9001

INSTRUKCJA OBSŁUGI CHY 9001 INSTRUKCJA OBSŁUGI CHY 9001 Miernik cęgowy prądu AC CHY FIREMATE Co., LTD., TAIWAN Spis treści Strona 1. BEZPIECZEŃSTWO POMIARÓW...3 2. SPECYFIKACJA TECHNICZNA...5 2.1. Charakterystyka ogólna...5 2.2.

Bardziej szczegółowo

Miernik uniwersalny UT39B MIE0258. Instrukcja obsługi

Miernik uniwersalny UT39B MIE0258. Instrukcja obsługi Miernik uniwersalny UT39B MIE0258 I. WSTĘP Mierniki z serii UT39B charakteryzują się maksymalnym odczytem o wartości 1999, oraz miarodajnym i rzetelnym pomiarem. Zostały wyposażone w układy scalone, konwertery

Bardziej szczegółowo

Multimetr automatyczny z bargrafem i USB AX-594. Instrukcja obsługi

Multimetr automatyczny z bargrafem i USB AX-594. Instrukcja obsługi Multimetr automatyczny z bargrafem i USB AX-594 Instrukcja obsługi Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Rozpakowanie i sprawdzenie... 3 3. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa... 3 4. Symbole bezpieczeństwa... 4 5.

Bardziej szczegółowo

Axiomet AX-582B. 1. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa. 2. Specyfikacja

Axiomet AX-582B. 1. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa. 2. Specyfikacja Axiomet AX-582B 1. dotyczące bezpieczeństwa Urządzenie spełnia wymogi normy IEC1010 (standard bezpieczeństwa opublikowany przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną) dotyczące konstrukcji. Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Amperomierz cęgowy

Instrukcja obsługi. Amperomierz cęgowy Instrukcja obsługi Amperomierz cęgowy Spis treści 1 INSTRUKCJA OBSŁUGI... 4 1.1 Środki ostrożności... 4 1.1.1 Wstęp... 4 1.1.2 Użytkowanie... 4 1.1.3 Symbole... 5 1.1.4 Instrukcje... 5 2 OPIS... 6 2.1

Bardziej szczegółowo

CYFROWY MULTIMETR TRUE RMS Z AUTOMATYCZNĄ ZMIANĄ ZAKRESU AX-155

CYFROWY MULTIMETR TRUE RMS Z AUTOMATYCZNĄ ZMIANĄ ZAKRESU AX-155 CYFROWY MULTIMETR TRUE RMS Z AUTOMATYCZNĄ ZMIANĄ ZAKRESU AX-155 INSTRUKCJA OBSŁUGI OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA Należy postępować zgodnie z poniższymi wskazówkami, żeby zapewnić sobie najwyższe

Bardziej szczegółowo

AX-595 MIERNIK CYFROWY - INSTRUKCJA OBSŁUGI

AX-595 MIERNIK CYFROWY - INSTRUKCJA OBSŁUGI AX-595 MIERNIK CYFROWY - INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Informacje ogólne Jest to nowy rodzaj multimetru cyfrowego 3 5/6 wyposażony w przyciski dotykowe zamiast tradycyjnego mechanicznego regulatora obrotowego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi miernika uniwersalnego MU-02D

Instrukcja obsługi miernika uniwersalnego MU-02D Instrukcja obsługi miernika uniwersalnego MU-02D 1. Informacje ogólne Miernik MU-02D umożliwia pomiary napięć stałych (do 1000V) i przemiennych (do 750V), natężenia prądu stałego (do 10A), oporności (do

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI EasyTester

INSTRUKCJA OBSŁUGI EasyTester INSTRUKCJA OBSŁUGI EasyTester Cęgowy tester elektryka NIEAF-SMITT, HOLLAND -2- Spis treści Strona 1. BEZPIECZEŃSTWO...5 2. OBSŁUGA MIERNIKA...7 2.1. Włączenie i wyłączenie miernika...7 2.2. Automatyczne

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYCZNY MULTIMETR CYFROWY

AUTOMATYCZNY MULTIMETR CYFROWY AUTOMATYCZNY MULTIMETR CYFROWY True RMS CIE 3129B INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Strona 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA... 3 2. SPECYFIKACJA... 3 3. ZAKRESY I DOKŁADNOŚCI... 3 4. OBSŁUGA MIERNIKA...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń: Nigdy nie podłączaj do dwóch gniazd wejściowych lub do dowolnego gniazda wejściowego i uziemionej masy napięcia

Bardziej szczegółowo

MULTIMETR CYFROWY Z POMIAREM RLC TÜV GS INSTRUKCJA OBSŁUGI

MULTIMETR CYFROWY Z POMIAREM RLC TÜV GS INSTRUKCJA OBSŁUGI 8007 MULTIMETR CYFROWY Z POMIAREM RLC TÜV GS INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 3 ZAWARTOŚĆ ZESTAWU... 3 BEZPIECZEŃSTWO OBSŁUGI... 4 OPIS PŁYTY CZOŁOWEJ MIERNIKA... 6 POMIARY... 9 Pomiar napięcia...

Bardziej szczegółowo

UT 33 B UT 33 C UT 33 D

UT 33 B UT 33 C UT 33 D MULTIMETRY CYFROWE UT 33 B UT 33 C UT 33 D INSTRUKCJA OBSŁUGI Instrukcja obsługi dostarcza informacji dotyczących parametrów technicznych, sposobu uŝytkowania oraz bezpieczeństwa pracy. Strona 1 1.WPROWADZENIE:

Bardziej szczegółowo

MULTIMER CYFROWY SERIA UT50

MULTIMER CYFROWY SERIA UT50 MULTIMER CYFROWY SERIA UT50 MIE0014 MIE0015 MIE0016 MIE0017 MIE0018 MIE0019 Instrukcja obsługi Drogi użytkowniku, Dziękujemy za wybranie naszego produktu Multimer Cyfrowy, seria UT50. Aby używanie przyrządu

Bardziej szczegółowo

TES 1601 #02982 TES 1602 #02983

TES 1601 #02982 TES 1602 #02983 INSTRUKCJA OBSŁUGI TES 1601 #02982 TES 1602 #02983 TESTER IZOLACJI! 1. INFORMACJE O BEZPIECZEŃSTWIE Przed przystąpieniem do pomiarów lub naprawy testera należy zapoznać się z niniejszą instrukcją. Aby

Bardziej szczegółowo

Miernik uniwersalny UT151B MIE0167. Instrukcja obsługi

Miernik uniwersalny UT151B MIE0167. Instrukcja obsługi Miernik uniwersalny UT151B MIE0167 Instrukcja obsługi I. WSTĘP Mierniki z serii UT151 charakteryzują się maksymalnym odczytem o wartości 1999, oraz miarodajnym i rzetelnym pomiarem. Zostały wyposażone

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYCZNY MULTIMETR CYFROWY. True RMS CIE 3130B INSTRUKCJA OBSŁUGI

AUTOMATYCZNY MULTIMETR CYFROWY. True RMS CIE 3130B INSTRUKCJA OBSŁUGI AUTOMATYCZNY MULTIMETR CYFROWY True RMS CIE 3130B INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Strona 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA...2 2. SPECYFIKACJA...3 3. ZAKRESY I DOKŁADNOŚCI...3 4. OBSŁUGA MIERNIKA...5

Bardziej szczegółowo

MULTIMETR CYFROWY AX-101B INSTRUKCJA OBSŁUGI

MULTIMETR CYFROWY AX-101B INSTRUKCJA OBSŁUGI MULTIMETR CYFROWY AX-101B INSTRUKCJA OBSŁUGI I. WSTĘP Urządzenie to jest stabilnym i bezpiecznym, poręcznym multimetrem z wyświetlaczem 3 ½ cyfry. Multimetr umożliwia wykonywanie pomiarów napięcia DC,

Bardziej szczegółowo

MIERNIK MT-1705 True RMS PROSKIT INSTRUKCJA OBSŁUGI

MIERNIK MT-1705 True RMS PROSKIT INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK MT-1705 True RMS PROSKIT INSTRUKCJA OBSŁUGI Dokładnie zapoznaj się z instrukcją obsługi przed rozpoczęciem pracy. Niestosowanie się do zaleceń zawartych w instrukcji może spowodować zagrożenie

Bardziej szczegółowo

Multimetr cyfrowy Extech EX410, CAT III 600 V

Multimetr cyfrowy Extech EX410, CAT III 600 V INSTRUKCJA OBSŁUGI Multimetr cyfrowy Extech EX410, CAT III 600 V Nr produktu 122308 Strona 1 z 15 1. Gumowa ochronna obudowa 2. Wyświetlacz LCD 2000 znaków 3. Przycisk F 4. Przycisk C 5. Przełącznik funkcji

Bardziej szczegółowo

CYFROWY MULTIMETR KIESZONKOWY AX-MS8221A. Instrukcja obsługi

CYFROWY MULTIMETR KIESZONKOWY AX-MS8221A. Instrukcja obsługi CYFROWY MULTIMETR KIESZONKOWY AX-MS8221A Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. Informacje dotyczące bezpieczeństwa... 3 2. Opis... 4 3. Specyfikacje... 5 4. Wykonywanie pomiarów... 9 4.1. Pomiar napięcia...

Bardziej szczegółowo

Automatyczny kieszonkowy multimetr cyfrowy AX-105

Automatyczny kieszonkowy multimetr cyfrowy AX-105 Automatyczny kieszonkowy multimetr cyfrowy AX-105 INSTRUKCJA OBSŁUGI I.Informacje ogólne Multimetr wyposażony jest w wyświetlacz LCD 3 ¾ cyfry, o wysokości tekstu 18,9mm z wyraźnym odczytem, dużą stabilnością

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI UNIWERSALNY MULTIMETR Z DETEKTOREM PRZEWODÓW LA-1014

INSTRUKCJA OBSŁUGI UNIWERSALNY MULTIMETR Z DETEKTOREM PRZEWODÓW LA-1014 INSTRUKCJA OBSŁUGI UNIWERSALNY MULTIMETR Z DETEKTOREM PRZEWODÓW I TESTEREM linii LA-1014 Wydanie LS 13/01 Bezpieczeństwo Międzynarodowe Znaki Bezpieczeństwa: Symbol ten oznacza konieczność zapoznania się

Bardziej szczegółowo

AX Instrukcja obsługi

AX Instrukcja obsługi 1. AX-102 - Instrukcja obsługi 2. WSTĘP Gratulujemy zakupu multimetru cyfrowego z ręczną i automatyczną zmianą zakresu AX-102. Urządzenia tej serii zostały zaprojektowane w sposób pozwalający na uzyskanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI CĘGOWY MULTIMETR CYFROWY MS2026 MS2026R

INSTRUKCJA OBSŁUGI CĘGOWY MULTIMETR CYFROWY MS2026 MS2026R INSTRUKCJA OBSŁUGI CĘGOWY MULTIMETR CYFROWY MS2026 MS2026R wersja 1.0 Wstęp Instrukcja obsługi dostarcza informacji dotyczących bezpieczeństwa i sposobu użytkowania, parametrów technicznych oraz konserwacji

Bardziej szczegółowo

8007 MULTIMETR CYFROWY Z POMIAREM RLC

8007 MULTIMETR CYFROWY Z POMIAREM RLC 8007 MULTIMETR CYFROWY Z POMIAREM RLC INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 3 ZAWARTOŚĆ ZESTAWU... 3 BEZPIECZEŃSTWO OBSŁUGI... 4 OPIS PŁYTY CZOŁOWEJ MIERNIKA... 5 POMIARY... 7 Pomiar napięcia...

Bardziej szczegółowo

DVM830 MULTIMETR CYFROWY 3 ½ CYFROWY

DVM830 MULTIMETR CYFROWY 3 ½ CYFROWY MULTIMETR CYFROWY 3 ½ CYFROWY INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 1. Wstęp DIGITAL MULTIMETER 3 ½ DIGITS Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników w krajach Unii Europejskiej. Ważne informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK CĘGOWY DT-356

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK CĘGOWY DT-356 INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK CĘGOWY DT-356 Wydanie LS 13/07 Bezpieczeństwo Międzynarodowe Znaki Bezpieczeństwa: Symbol ten oznacza konieczność zapoznania się z instrukcja obsługi przed rozpoczęciem pracy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi miernika uniwersalnego MU-39P

Instrukcja obsługi miernika uniwersalnego MU-39P 1. Informacje ogólne Miernik MU-39P umożliwia pomiary napięć stałych (do 1000V) i przemiennych (do 750V), natężenia prądu stałego (do 10A) i przemiennego (do 10A), oporności (do 200MΩ), pojemności (do

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK CĘGOWY DT-362

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK CĘGOWY DT-362 INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK CĘGOWY DT-362 Wydanie LS 13/07 Bezpieczeństwo DTR.MC-01 Międzynarodowe Znaki Bezpieczeństwa: Symbol ten oznacza konieczność zapoznania się z instrukcja obsługi przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

UNIWERSALNY MIERNIK z pomiarem RLC i temperatury CHY 21C INSTRUKCJA OBSŁUGI

UNIWERSALNY MIERNIK z pomiarem RLC i temperatury CHY 21C INSTRUKCJA OBSŁUGI UNIWERSALNY MIERNIK z pomiarem RLC i temperatury CHY 21C INSTRUKCJA OBSŁUGI INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA OBSŁUGI... 3 DANE OGÓLNE... 3 SPECYFIKACJA ELEKTRYCZNA... 3 POMIARY... 4 Przycisk MAX HOLD...

Bardziej szczegółowo

MIERNIK MATECH MAS830, 830B, 830L, 838 INSTRUKCJA OBSŁUGI

MIERNIK MATECH MAS830, 830B, 830L, 838 INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK MATECH MAS830, 830B, 830L, 838 INSTRUKCJA OBSŁUGI Dokładnie zapoznaj się z instrukcją obsługi przed rozpoczęciem pracy. Niestosowanie się do zaleceń zawartych w instrukcji może spowodować zagrożenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi. Multimetr True RMS Extech EX430

Instrukcja Obsługi. Multimetr True RMS Extech EX430 Instrukcja Obsługi Multimetr True RMS Extech EX430 Wstęp Gratulujemy zakupu multimetru True RMS Extech 430 (symbol katalogowy EX430) z automatyczną zmianą zakresu. Miernik ten umożliwia wykonywanie pomiarów

Bardziej szczegółowo

UNI-T UT39A/B/C Multimetr cyfrowy Numer katalogowy - UT39A # 5278 UT39B # 5279 UT39C # 5280

UNI-T UT39A/B/C Multimetr cyfrowy Numer katalogowy - UT39A # 5278 UT39B # 5279 UT39C # 5280 UNI-T UT39A/B/C Multimetr cyfrowy Numer katalogowy - UT39A # 5278 UT39B # 5279 UT39C # 5280 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKŁADNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY Niestosowanie się do

Bardziej szczegółowo

Multimetr cyfrowy Extech EX320, CAT III 600V

Multimetr cyfrowy Extech EX320, CAT III 600V Multimetr cyfrowy Extech EX320, CAT III 600V Instrukcja obsługi Nr produktu: 122310 Strona 1 z 1 1. Czujnik wykrywacza napięcia AC 2. Światło wskaźnika wykrywacza napięcia AC 3. Wyświetlacz LCD 4. Przycisk

Bardziej szczegółowo

CYFROWY TESTER IZOLACJI AX-T2400. Instrukcja obsługi

CYFROWY TESTER IZOLACJI AX-T2400. Instrukcja obsługi CYFROWY TESTER IZOLACJI AX-T2400 Instrukcja obsługi INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA Przeczytaj poniższe informacje dotyczące bezpieczeństwa przed przystąpieniem do pracy lub serwisowania miernika.

Bardziej szczegółowo

UT 30 B UT 30 C UT 30 D UT 30 F

UT 30 B UT 30 C UT 30 D UT 30 F MULTIMETRY CYFROWE UT 30 B UT 30 C UT 30 D UT 30 F INSTRUKCJA OBSŁUGI Instrukcja obsługi dostarcza informacji dotyczących parametrów technicznych, sposobu uŝytkowania oraz bezpieczeństwa pracy. Strona

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMOMETR CYFROWY

INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMOMETR CYFROWY INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMOMETR CYFROWY 9612 tel: 91 880 88 80 www.thermopomiar.pl info@thermopomiar.pl Spis treści Strona 1. WSTĘP...3 2. BEZPIECZEŃSTWO...3 3. SPECYFIKACJA TECHNICZNA...4 3.1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Bezstykowy detektor napięcia Model EX 330 Nr produktu

Bezstykowy detektor napięcia Model EX 330 Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Bezstykowy detektor napięcia Model EX 330 Nr produktu 122213 Strona 1 z 15 Elementy sterowania i złącza 1. Czujnik detektora napięcia AC 2. Lampka wskaźnika detektora napięcia AC 3.

Bardziej szczegółowo

KEW 2200 MIERNIK Z CEWKĄ ROGOWSKIEGO

KEW 2200 MIERNIK Z CEWKĄ ROGOWSKIEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI KEW 2200 MIERNIK Z CEWKĄ ROGOWSKIEGO OPIS MIERNIKA Bariery ochronne obudowy Osłona gumowa Bariera ochronna końcówki pomiarowej 2 OSTRZEŻENIE Przed używaniem miernika należy zapoznać

Bardziej szczegółowo

MIERNIK MT-1210 PROSKIT INSTRUKCJA OBSŁUGI

MIERNIK MT-1210 PROSKIT INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK MT-1210 PROSKIT INSTRUKCJA OBSŁUGI Dokładnie zapoznaj się z instrukcją obsługi przed rozpoczęciem pracy. Niestosowanie się do zaleceń zawartych w instrukcji może spowodować zagrożenie zdrowia użytkownika

Bardziej szczegółowo

UNI-T UT33A Multimetr cyfrowy Numer katalogowy UT33A - # 5281

UNI-T UT33A Multimetr cyfrowy Numer katalogowy UT33A - # 5281 UNI-T UT33A Multimetr cyfrowy Numer katalogowy UT33A - # 5281 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKŁADNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY Niestosowanie się do zaleceń zawartych w instrukcji

Bardziej szczegółowo

MIERNIK MT-5211 PROSKIT INSTRUKCJA OBSŁUGI

MIERNIK MT-5211 PROSKIT INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK MT-5211 PROSKIT INSTRUKCJA OBSŁUGI Dokładnie zapoznaj się z instrukcją obsługi przed rozpoczęciem pracy. Niestosowanie się do zaleceń zawartych w instrukcji może spowodować zagrożenie zdrowia użytkownika

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. EnergyLab VC97M. VC97M Multimetr uniwersalny automat AC/DC 20A

Instrukcja obsługi. EnergyLab VC97M. VC97M Multimetr uniwersalny automat AC/DC 20A Instrukcja obsługi EnergyLab VC97M VC97M Multimetr uniwersalny automat AC/DC 20A 1. INFORMACJE OGÓLNE Multimetr cyfrowy VC97 wyposażony jest w wyświetlacz LCD 3 3/4 cyfry (wysokość cyfry 32mm), który umożliwia

Bardziej szczegółowo

UNI-T UT33B/C/D Multimetr cyfrowy Numer katalogowy UT33B - # 5281 UT33C - # UT33D - #

UNI-T UT33B/C/D Multimetr cyfrowy Numer katalogowy UT33B - # 5281 UT33C - # UT33D - # UNI-T UT33B/C/D Multimetr cyfrowy Numer katalogowy UT33B - # 5281 UT33C - # UT33D - # INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKŁADNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY Niestosowanie się do zaleceń

Bardziej szczegółowo

MULTIMETR CYFROWY WAŻNE:

MULTIMETR CYFROWY WAŻNE: MULTIMETR CYFROWY Nr. katalog. 60792 Nr. części DMM1A WAŻNE: PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYWANIA TEGO URZĄDZENIA NALEŻY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI. Multimetr cyfrowy jest idealny do pracy i do

Bardziej szczegółowo

KARTA KATALOGOWA Nazwa: Miliomomierz EM480C 0.1mOhm EnergyLab Typ: EG-EM480C

KARTA KATALOGOWA Nazwa: Miliomomierz EM480C 0.1mOhm EnergyLab Typ: EG-EM480C KARTA KATALOGOWA Nazwa: Miliomomierz EM480C 0.1mOhm EnergyLab Typ: EG-EM480C CECHY 1. Pomiar bardzo małej rezystancji jedną, cztero-przewodową izolowaną parą zacisków. 2. Przydatny pomiar rezystancji,

Bardziej szczegółowo

UNI-T UT50D Multimetr cyfrowy Numer katalogowy UT50D - # 4960

UNI-T UT50D Multimetr cyfrowy Numer katalogowy UT50D - # 4960 UNI-T UT50D Multimetr cyfrowy Numer katalogowy UT50D - # 4960 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKŁADNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY Niestosowanie się do zaleceń zawartych w instrukcji

Bardziej szczegółowo

MIERNIK MASTECH MS8332C INSTRUKCJA OBSŁUGI

MIERNIK MASTECH MS8332C INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK MASTECH MS8332C INSTRUKCJA OBSŁUGI Dokładnie zapoznaj się z instrukcją obsługi przed rozpoczęciem pracy. Niestosowanie się do zaleceń zawartych w instrukcji może spowodować zagrożenie zdrowia użytkownika

Bardziej szczegółowo