Część I. Oprocentowanie kredytów dla Klientów indywidualnych. 1)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Część I. Oprocentowanie kredytów dla Klientów indywidualnych. 1)"

Transkrypt

1 Część I. Oprocentowanie kredytów dla Klientów indywidualnych. 1) Tabela oprocentowania kredytów w BBSBanku Załącznik do Uchwały nr 11/2017 z dnia r. Lp. Rodzaj kredytu Oprocentowanie zmienne Oprocentowanie stałe 1. Gotówkowy 1.1 do 12 mcy 5,99% 1.2 od 13 mcy do 36 mcy 6,99% 1.3 od 37 mcy do 60 mcy stawka WIBOR 12M* + marża 5,68 p.p. 1.4 od 61 mcy do 96 mcy stawka WIBOR 12M* + marża 6,18 p.p. 1.5 Kredyt SENIOR EXPRESS 3% 2. Kredyt odnawialny 2.1 w rachunku oszczędnościowo rozliczeniowym 3. Kredyt konsolidacyjny 4. Kredyt gotówkowy zabezpieczony blokadą środków na rachunku bankowym lub kaucją pieniężną 5. Kredyt mieszkaniowy Dla klienta zakładającego lub posiadającego ROR oraz kartę kredytową w BBSBanku 4) Dla klienta zakładającego lub posiadającego ROR oraz kartę debetową w BBSBanku 4) Dla klienta nie posiadającego dodatkowych produktów z oferty BBSBanku 4) 6. Pożyczka hipoteczna Kredyty konsumpcyjne zabezpieczone hipotecznie Kredyt na budowę domów energooszczędnych 9. Karty kredytowe 9.1 transakcje bezgotówkowe 9.2 transakcje gotówkowe 10. Kredyty niespłacone w terminie lub postawione w stan natychmiastowej wymagalności stawka WIBOR 12M*+ marża 7,17 p.p. Banku od 6,58 p.p. 3) stawka WIBOR 12M*+ marża 8,16 p.p. Banku 1,50 p.p. 5) Banku 1,70 p.p. 5) Banku 2,00 p.p. 5) Banku od 6 p.p. 3) stawka WIBOR 3M** + marża 5,50 p.p. 3) Banku 3,50 p.p. 5) Banku 8,00 p.p. Banku 8,00 p.p. ustawowych za opóźnienie*** * Stawka bazowa stopa WIBOR 12 M obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, jako średnia arytmetyczna kwotowań w IV kwartale kalendarzowym roku poprzedzającego rok naliczania odsetek. Zmiana wysokości stawki bazowej powoduje zmianę wysokości oprocentowania o taką samą liczbę punktów procentowych. Zmiana wysokości oprocentowania następuje z dniem 1go lutego kolejnego roku kalendarzowego. ** Stawka bazowa stopa WIBOR 3 M obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, jako średnia arytmetyczna pięciu ostatnich kwotowań w kwartale poprzedzającym kwartał naliczania odsetek. Zmiana wysokości oprocentowania następuje z dniem 1go kolejnego kwartału. *** wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie równa się sumie stopy referencyjnej NBP i 5,5 p.p. i jest ogłaszana przez Ministra Sprawiedliwości w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej Monitor Polski 1) obowiązuje od roku w indywidualnych przypadkach istnieje możliwość negocjacji oprocentowania z Zarządem Banku

2 3) Bank stosuje podwyższoną marżę w następujących przypadkach: objęcia ochroną ubezpieczenia pomostowego do dnia dokonania przez sąd wpisu w księgach wieczystych zabezpieczenia docelowego w postaci hipoteki o 0,9 p.p. 4) Promocja obowiązuje dla wniosków o kredyt mieszkaniowy złożonych do dnia r. 5 ) Bank stosuje podwyższoną marżę w następujących przypadkach: objęcia ochroną ubezpieczenia pomostowego do dnia dokonania przez sąd wpisu w księgach wieczystych zabezpieczenia docelowego w postaci hipoteki o 0,9 p.p. objęcia ochroną ubezpieczenia niskiego wkładu do dnia dokonania spłaty części kredytu objętej ubezpieczeniem 0,07 p.p. (przy objęciu kredytu ubezpieczeniem na życie kredytobiorców) lub o 0,07 p.p. (w przypadku braku objęcia kredytu ubezpieczeniem na życie kredytobiorców). Aktualne stawki bazowe dostępne są w Placówkach Banku oraz na stronie internetowej

3 Część II. Oprocentowanie kredytów dla Firm 1) Lp. Rodzaj kredytu Oprocentowanie zmienne Oprocentowanie stałe 1. Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym 1.1 do 12 mcy 1.2 od 13 mcy do 36 mcy 1.3 od 37 mcy do 60 mcy 2. Kredyt obrotowy Small business 3. Kredyt w rachunku bieżącym 4. Kredyt rewolwingowy 5. Kredyt płatniczy 6. Kredyt inwestycyjny 7. Kredyt dla Firm Leasingowych + stała marża Banku od 5 p.p. + stała marża Banku od 5,50 p.p. + stała marża Banku od 6 p.p. Banku 3 p.p. + stała marża Banku od 5 p.p. + stała marża Banku od 6 p.p. + stała marża Banku od 7 p.p. + stała marża Banku od 5 p.p. stawka WIBOR 3M**+ stała marża banku od 3,55 p.p. 8. Kredyt Unijny SGB 8.1 do12 mcy stawka WIBOR 3M**+ marża 3,00 p.p. 8.2 od 13 mcy do 36 mcy stawka WIBOR 3M**+ marża 3,50 p.p. 8.3 od 37 mcy do 60 mcy stawka WIBOR 3M** + marża 4,50 p.p. 9. Kredyty niespłacone w terminie lub postawione w stan natychmiastowej ustawowych za opóźnienie *** wymagalności 10. Karty kredytowe 10.1 transakcje bezgotówkowe 10,00 % 10.2 transakcje gotówkowe 10,00 % * Stawka bazowa stopa WIBOR 1 M obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, jako średnia arytmetyczna pięciu ostatnich kwotowań w miesiącu poprzedzającym miesiąc naliczania odsetek. ** Stawka bazowa stopa WIBOR 3 M obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, jako średnia arytmetyczna pięciu ostatnich kwotowań w miesiącu poprzedzającym miesiąc naliczania odsetek. *** wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie równa się sumie stopy referencyjnej NBP i 5,5 p.p. i jest ogłaszana przez Ministra Sprawiedliwości w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej Monitor Polski 1) obowiązuje od roku w indywidualnych przypadkach istnieje możliwość negocjacji oprocentowania z Zarządem Banku Aktualne stawki bazowe dostępne są w Placówkach Banku oraz na stronie internetowej

4 Część III. Oprocentowanie kredytów dla rolnictwa 1) Lp. Rodzaj kredytu Oprocentowanie zmienne Oprocentowanie stałe 1. Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym 1.1 do 12 mcy 1.2 od 13 mcy do 36 mcy 1.3 od 37 mcy do 60 mcy 1.4 Kredyt obrotowy AGRO Dla Rolnika 2. Kredyt w rachunku bieżącym 3. Kredyt rewolwingowy 4. Kredyt płatniczy 5. Kredyt inwestycyjny 6. Kredyt w ramach promocyjnego finansowania fabrycznego wyrobów URSUS 7. Kredyt na zakup ziemi + stała marża Banku od 5 p.p. + stała marża Banku od 5,50 p.p. + stała marża Banku od 6 p.p. stawka WIBOR 1M* + stała marża Banku 1,80 p.p. + stała marża Banku od 5 p.p. + stała marża Banku od 6 p.p. + stała marża Banku od 7 p.p. + stała marża Banku od 5 p.p. stawka WIBOR 3m** + stała marża Banku 2,50 p.p. Banku 2 p.p. 8. Kredyt preferencyjny NOWA TECHNOLOGIA na zakup sprzętu i maszyn rolniczych 8.1 Wariant 1 kredytowanie do 100 % inwestycji Banku 3,00 p.p. 8.2 Wariant 2 kredytowanie 50%/50% inwestycji ( w tym 50% środki własne) 0 % 8.3 Wariant 3 kredytowanie 34%/33%/33% inwestycji (w tym 34% środki własne) Banku 1,50 p.p. 8.4 Wariant 4 kredytowanie 4x25% inwestycji (w tym 25% środki własne) Banku 2,50 p.p. 9. Kredyty preferencyjne z dopłatą ARiMR 9.1 Inwestycyjne Linia: RR, Z, PR Kredyt na inwestycje w rolnictwie i w rybactwie śródlądowym Symbol RR w ramach promocyjnego finansowania fabrycznego wyrobów URSUS Klęskowy z linii K Kredyt obrotowy klęskowy z linii K02 stawka WIBOR 3M*** + stała marża Banku 2,50 p.p. stawka WIBOR 3M*** + stała marża Banku 2,50 p.p. stawka WIBOR 3M*** + stała marża Banku 2,50 p.p. stawka WIBOR 3M*** + stała marża Banku 2,50 p.p. 9.3 Kredyt na zakup użytków rolnych przez młodych rolników z częściową spłatą kapitału kredytu przez ARiMR linia MRcsk Banku od 2,50 p.p.

5 10. Kredyt Unijny SGB 10.1 do 12 mcy stawka WIBOR 3M**+ marża 3,00 p.p od 13 mcy do 36 mcy stawka WIBOR 3M**+ marża 3,50 p.p od 37 mcy do 60 mcy stawka WIBOR 3M**+ marża 4,50 p.p. 11. Kredyty niespłacone w terminie lub postawione w stan natychmiastowej wymagalności ustawowych za opóźnienie **** 12. Karty kredytowe 12.1 transakcje bezgotówkowe 10,00 % 12.2 transakcje gotówkowe 10,00 % * Stawka bazowa stopa WIBOR 1 M obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, jako średnia arytmetyczna pięciu ostatnich kwotowań w miesiącu poprzedzającym miesiąc naliczania odsetek. ** Stawka bazowa stopa WIBOR 3 M obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, jako średnia arytmetyczna pięciu ostatnich kwotowań w miesiącu poprzedzającym miesiąc naliczania odsetek. *** stawka WIBOR 3M stopa referencyjna WIBOR 3M, obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, ogłaszana na ostatni dzień roboczy drugiego miesiąca kwartału, która podlega zmianom w okresie kredytowania zgodnie z wysokością stopy referencyjnej WIBOR 3M ogłaszaną w ostatnim dniu roboczym drugiego miesiąca poprzedzającego każdy następny kwartał. **** wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie równa się sumie stopy referencyjnej NBP i 5,5 p.p. i jest ogłaszana przez Ministra Sprawiedliwości w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej Monitor Polski 1) obowiązuje od roku w indywidualnych przypadkach istnieje możliwość negocjacji oprocentowania z Zarządem Banku Aktualne stawki bazowe dostępne są w Placówkach Banku oraz na stronie internetowej Część IV. Kredyty finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej 1) Lp. Rodzaj kredytu Oprocentowanie zmienne Oprocentowanie stałe 1. Kredyty ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej 1.1 Przedsięwzięcia inwestycyjne na terenach wiejskich w zakresie agroturystyki w Plafonie A W Plafonie B Przedsięwzięcia inwestycyjne w zakresie budowy, przebudowy i remontu dróg publicznych gminnych i powiatowych na terenach wiejskich Przedsięwzięcia inwestycyjne w zakresie zbiorowego zaopatrzenia wsi w wodę Przedsięwzięcia inwestycyjne w zakresie wiejsko gminnych szkół podstawowych, gimnazjów i liceów oraz zawodowych szkół rolniczych Przeznaczony na pozarolniczą działalność gospodarczą na terenach wiejskich w ramach linii kredytowej "WIARYGODNY PARTNER" Kredyty niespłacone w terminie lub postawione w stan natychmiastowej wymagalności 1,20 stopy redyskonta weksli NBP (min. 4,00%) 1,60 stopy redyskonta weksli NBP (min. 4,00%) 2,06 stopy redyskonta weksli NBP (min. 6,00%) 2,06 stopy redyskonta weksli NBP (min. 6,00%) 2,06 stopy redyskonta weksli NBP (min. 6,00%) 3,20 stopy redyskonta weksli NBP (min. 2,83 %) ustawowych za opóźnienie *** *** wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie równa się sumie stopy referencyjnej NBP i 5,5 p.p. i jest ogłaszana przez Ministra Sprawiedliwości w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej Monitor Polski 1) obowiązuje od roku w indywidualnych przypadkach istnieje możliwość negocjacji oprocentowania z Zarządem Banku Aktualne stawki bazowe dostępne są w Placówkach Banku oraz na stronie internetowej

6 Część V. Oprocentowanie kredytów dla Jednostek Samorządu Terytorialnego 1) Lp. Rodzaj kredytu Oprocentowanie zmienne Oprocentowanie stałe 1. Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym stawka WIBOR 1M** lub WIBOR 3M*** + stała marża Banku ustalona w wyniku negocjacji 2. Kredyt w rachunku bieżącym 3. Kredyt inwestycyjny 4. Kredyty niespłacone w terminie lub postawione w stan natychmiastowej wymagalności stawka WIBOR 1M** lub WIBOR 3M*** + stała marża Banku ustalona w wyniku negocjacji stawka WIBOR 1M** lub WIBOR 3M*** + stała marża Banku ustalona w wyniku negocjacji ustawowych za opóźnienie **** ** Stawka bazowa stopa WIBOR 1 M obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, jako średnia arytmetyczna pięciu ostatnich kwotowań w miesiącu poprzedzającym miesiąc naliczania odsetek. *** Stawka bazowa stopa WIBOR 3 M obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, jako średnia arytmetyczna pięciu ostatnich kwotowań w miesiącu poprzedzającym miesiąc naliczania odsetek. **** wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie równa się sumie stopy referencyjnej NBP i 5,5 p.p. i jest ogłaszana przez Ministra Sprawiedliwości w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej Monitor Polski 1) obowiązuje od roku w indywidualnych przypadkach istnieje możliwość negocjacji oprocentowania z Zarządem Banku Część VI. Oprocentowanie kredytów dla Wspólnot Mieszkaniowych 1) Lp. Rodzaj kredytu Oprocentowanie zmienne Oprocentowanie stałe 1. Kredyt inwestycyjny 2. Kredyty niespłacone w terminie lub postawione w stan natychmiastowej wymagalności Banku od 4,50 p.p. ustawowych za opóźnienie *** ** Stawka bazowa stopa WIBOR 3 M obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, jako średnia arytmetyczna pięciu ostatnich kwotowań w miesiącu poprzedzającym miesiąc naliczania odsetek. Zmiana wysokości oprocentowania następuje z dniem 1go kolejnego miesiąca. *** wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie równa się sumie stopy referencyjnej NBP i 5,5 p.p. i jest ogłaszana przez Ministra Sprawiedliwości w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej Monitor Polski 1) obowiązuje od roku w indywidualnych przypadkach istnieje możliwość negocjacji oprocentowania z Zarządem Banku Aktualne stawki bazowe dostępne są w Placówkach Banku oraz na stronie internetowej

7 Część VII. Oprocentowanie produktów wycofanych z oferty Banku lub których okres udzielania upłynął Lp. Rodzaj kredytu Oprocentowanie zmienne Oprocentowanie stałe 1. Kredyt gotówkowy dla umów zawartych od dnia r. do r. 1.1 Gotówkowy do 36 mcy 12,00 % 1.2 Gotówkowy od 37 mcy do 60 mcy stawka WIBOR 12M* + marża 9 p.p. 2. Kredyt gotówkowy dla umów zawartych od dnia r. do r. 2.1 Gotówkowy do 36 mcy 9,00% 1) 2.2 Gotówkowy od 37 mcy do 60 mcy stawka WIBOR 12M* + marża 5 p.p. 3. Kredyt gotówkowy dla umów zawartych od dnia r. do r. 3.1 Gotówkowy do 36 mcy 9,00% 1) 3.2 Gotówkowy od 37 mcy do 60 mcy stawka WIBOR 12M* + marża 6,80 p.p. 4. Kredyt gotówkowy dla umów zawartych od dnia r. do r. 4.1 Gotówkowy do 36 mcy 9,00% 1) 4.2 Gotówkowy od 37 mcy do 60 mcy stawka WIBOR 12M* + marża 7,55 p.p. 5. Kredyt gotówkowy dla umów zawartych od dnia r do r. 5.1 Gotówkowy do 36 mcy 9,00% 3) 5.2 Gotówkowy od 37 mcy do 60 mcy stawka WIBOR 12M* + marża 7,55 p.p. 4) 6. Kredyt gotówkowy dla umów zawartych od dnia r. do r. 6.1 Gotówkowy do 36 mcy 9,00 3) 6.2 Gotówkowy od 37 mcy do 60 mcy stawka WIBOR 12M* +marża 7,76 p.p. 4) Kredyt gotówkowy Promocyjny kredyt Senior dla umów zawartych od r. do r. Kredyt gotówkowy Promocyjny kredyt Senior dla umów zawartych od r. do r. Kredyt w rachunku oszczędnościoworozliczeniowym dla umów zawartych do dnia r. oszczędnościoworozliczeniowym dla umów zawartych od dnia r. do r. oszczędnościoworozliczeniowym dla umów zawartych od dnia r. do r. oszczędnościoworozliczeniowym dla umów zawartych od dnia r. do r. stawka WIBOR 12M* + marża 1,97 p.p. stawka WIBOR 12M* + marża 2,18 p.p. 14,00 % stawka WIBOR 12M* + marża 10 p.p stawka WIBOR 12M* + marża 8 p.p. stawka WIBOR 12M* + marża 9,8 p.p.

8 oszczędnościoworozliczeniowym dla umów zawartych od dnia r. do r. oszczędnościoworozliczeniowym dla umów zawartych od dnia r. do r. oszczędnościoworozliczeniowym dla umów zawartych od dnia r. do r. oszczędnościoworozliczeniowym promocyjny kredyt Senior dla umów zawartych od dnia r. do r. oszczędnościoworozliczeniowym promocyjny kredyt Senior dla umów zawartych od dnia r. do r. Kredyt konsolidacyjny udzielony od dnia r. dla umów zawartych do dnia r. Kredyt konsolidacyjny dla umów zawartych od dnia r. do dnia r. Kredyt konsolidacyjny dla umów zawartych od dnia r. do dnia r. Kredyt konsolidacyjny dla umów zawartych od dnia r. do dnia r. Kredyt konsolidacyjny dla umów zawartych od dnia r. do dnia r. Kredyt konsolidacyjny dla umów zawartych od dnia r. do dnia r. Kredyt gotówkowy zabezpieczony blokadą środków na rachunku bankowym lub kaucją pieniężną dla umów zawartych od dnia r. do dnia r. Kredyt gotówkowy zabezpieczony blokadą środków na rachunku bankowym lub kaucją pieniężną dla umów zawartych od dnia r. do dnia r. Kredyt gotówkowy zabezpieczony blokadą środków na rachunku bankowym lub kaucją pieniężną dla umów zawartych od dnia r. do dnia r. Kredyt gotówkowy dla pracowników instytucji finansowych i samorządowych dla umów zawartych do dnia r. Kredyt gotówkowy dla pracowników instytucji finansowych i samorządowych dla umów zawartych od dnia r. do r. Kredyt gotówkowy dla pracowników instytucji finansowych i samorządowych (do 36 mcy) dla umów zawartych od dnia r. do r. stawka WIBOR 12M* + marża 8,8 p.p. stawka WIBOR 12M* + marża 9,55 p.p. stawka WIBOR 12M* + marża 7,97 p.p. stawka WIBOR 12M* + marża 1,97 p.p. stawka WIBOR 12M* + marża 2,18 p.p. 10,00 % 14,00 % Banku od 5,45 p.p. 5) Banku od 7,25 p.p. 5) Banku od 8,00 p.p. 5) Banku od 7,97 p.p. 5) Banku od 6,37 p.p. 5) stawka WIBOR 12M* + marża 8,8 p.p. stawka WIBOR 12M* + marża 9,55 p.p. stawka WIBOR 12M* + marża 7,97 p.p. stawka WIBOR 12M* + 2,50 p.p. stawka WIBOR 12M* + 1,50 p.p. 6,50%

9 Kredyt gotówkowy dla pracowników instytucji finansowych i samorządowych (od 37 mcy do 60 mcy) dla umów zawartych od dnia r. do r. Kredyt gotówkowy dla pracowników instytucji finansowych i samorządowych (od 37 mcy do 60 mcy) dla umów zawartych od dnia r. do r. Kredyt gotówkowy dla pracowników instytucji finansowych i samorządowych (od 37 mcy do 60 mcy) dla umów zawartych od dnia r. do r. Kredyt gotówkowy na okrągło dla umów zawartych do dnia r. Kredyt gotówkowy na okrągło dla umów zawartych od dnia r. do r. Kredyt gotówkowy na okrągło dla umów zawartych od dnia r. do r. Kredyt gotówkowy na okrągło dla umów zawartych od dnia r. do r. Kredyt samochodowy BBSBank dla umów zawartych od r. do r. Kredyt samochodowy BBSBank dla umów zawartych od r. do r. Kredyt mieszkaniowy dla klientów indywidualnych dla umów zawartych do dnia r. Kredyt mieszkaniowy dla klientów indywidualnych dla umów zawartych od dnia r. do r. stawka WIBOR 12M* + marża 3,30 p.p. stawka WIBOR 12M* + marża 4,05 p.p. stawka WIBOR 12M* + marża 4,26 p.p. 8,99% 7,00% 6) 7,00% 7) 7,00% 8) nowe WIBOR 12M* + marża 1,47 p.p. używane WIBOR 12M* + marża 1,97 p.p. 9) nowe WIBOR 12M* + marża 1,68 p.p. używane WIBOR 12M* + marża 2,18 p.p. 9) stawka WIBOR 3M** + marża 4,50 p.p. stawka WIBOR 3M** + marża 3,50 p.p. 41. Kredyt mieszkaniowy dla umów zawartych od r. do r Dla klienta zakładającego lub posiadającego ROR oraz kartę kredytową w BBSBanku Dla klienta zakładającego lub posiadającego ROR oraz kartę debetową w BBSBanku Dla klienta nie posiadającego dodatkowych produktów z oferty BBS Banku Banku 1 p.p. 10) Banku 1,20 p.p. 10) Banku 1,50 p.p. 10) 42. Kredyt mieszkaniowy dla umów zawartych od r. do r Dla klienta zakładającego lub posiadającego ROR oraz kartę kredytową w BBSBanku Dla klienta zakładającego lub posiadającego ROR oraz kartę debetową w BBSBanku Dla klienta nie posiadającego dodatkowych produktów z oferty BBS Banku Banku 1 p.p. 11) Banku 1,20 p.p. 11) Banku 1,50 p.p. 11) 43. Kredyt mieszkaniowy Rodzina na swoim stawka WIBOR 3M** + marża 2,45 p.p. 44. Kredyt na zakup i montaż kolektorów słonecznych dla osób fizycznych dla umów zawartych do dnia r. 9,99%

10 Kredyt na zakup i montaż kolektorów słonecznych dla osób fizycznych dla umów zawartych od dnia r. do r. Kredyt na zakup i montaż kolektorów słonecznych dla osób fizycznych dla umów zawartych od dnia r. do r. Pożyczka hipoteczna udzielona do dnia r. stawka WIBOR 12M* + marża 5 p.p. stawka WIBOR 12M* + marża 6,80 p.p. 12,00 % 48. Pożyczka hipoteczna dla umów zawartych od dnia r. do dnia r. stawka WIBOR 12M*+ stała marża Banku od 7,45 p.p. 49. Pożyczka hipoteczna dla umów zawartych od dnia r. do dnia r. Banku od 3,45 p.p. 5) Pożyczka hipoteczna dla umów zawartych od dnia r. do dnia r. Pożyczka pieniężna udzielona do dnia r. 52. Dopuszczalne saldo debetowe Karty kredytowe klientów indywidualnych dla umów zawartych do dnia r. Karty kredytowe klientów indywidualnych dla umów zawartych od dnia r. do r. Karty kredytowe klientów indywidualnych dla umów zawartych od dnia r. do r. Karty kredytowe klientów indywidualnych dla umów zawartych od dnia r. do r. Kredyt na zadanie z zakresu ochrony środowiska z częściową spłatą kapitału Banku od 5,25 p.p. 5) 8,00 % ustawowych za opóźnienie, wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie równa się sumie stopy referencyjnej NBP i 5,5 p.p. i jest ogłaszana przez Ministra Sprawiedliwości w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej Monitor Polski 16% Banku 11,45 p.p. Banku 9,25 p.p. Banku 7,97 p.p. 8,00% 58. Kredyty na działalność gospodarczą udzielone do dnia r z terminem spłaty powyżej 3 lat od 16,00% *** *** Kredyty negocjowane: w oparciu o stawkę bazową Banku 5,00% + marża w oparciu o WIBOR 1M lub 3M plus marża od 1 p.p WIBOR 1M lub 3M plus marża Banku od 1 p.p. do 6 p.p. Kredyty dla Firm udzielone od r. do r. 59. Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym 59.1 od 13 mcy do 36 mcy 59.2 od 37 mcy do 60 mcy 60. Kredyt rewolwingowy Banku od 3,50 p.p. Banku od 4 p.p. Banku od 4,50 p.p.

11 61. Kredyt inwestycyjny 62. Kredyt dla Jednostek Samorządu Terytorialnego dla umów zawartych do dnia r. Kredyty dla rolnictwa udzielone od r. do r. Banku od 3,00 p.p. banku od 3,55% WIBOR 1M lub 3M plus marża Banku od 0,1 do 6 p.p. 63. Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym 63.1 od 13 mcy do 36 mcy 63.2 od 37 mcy do 60 mcy 64. Kredyt rewolwingowy 65. Kredyt inwestycyjny 66. Kredyty preferencyjne z dopłatą ARiMR Dla umów zawartych do dnia r. ( linie: IP, MP, BR, RE, KZ, MR, GP, KL/01 i KL/0 Dla umów zawartych od r do r. (linie: IP, OR/IP, MP, BR, DM/BR, OR/BRz, KZ, MR, DM/MRz, OR/MR, OR/KZ, GR, NT, GP, KL/01, KL/0 Dla umów zawartych od r r. (linie: nip, nbr10, nbr13, nbr14, nbr16, nmr, nkz, ngr, ngp, nnt, nkl01, nkl0 Dla umów zawartych od r. do r. (linie: nip, nbr10, nbr13, nbr14, nbr16, nmr, nkz, ngr, ngp, nnt, nkl01, nkl0 Dla umów zawartych od r. do r. (linie: nip, nbr10, nbr13, nbr14, nbr16, nmr, nkz, ngr, ngp, nnt, nkl01, nkl0 Dla umów zawartych od r. do r. (linie: nip, nkz, nmr, nbr10, nbr13, nbr14, nbr15, ngr, ngp, nnt) Dla umów zawartych od r. do r. klęskowe z linii: nkl01, nkl 02 (ubezpieczeni) Dla umów zawartych od r. do r. klęskowe z linii: nkl01, nkl 02 (nieubezpieczeni) Dla umów zawartych od r. do r. klęskowe z linii: nkl01, nkl 02 (nieubezpieczeni) Kredyt na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych z częściową spłatą kapitału kredytu przez ARiMR symbol CSK dla umów zawartych do r. Banku od 4,50 p.p. Banku od 5,00 p.p. Banku od 5,00 p.p. Banku od 3,50 p.p. banku od 4,50 p.p. 1,25 stopy redyskonta weksli NBP (w wysokości i proporcjach określonych w umowie) (w proporcjach określonych w umowie) (w proporcjach określonych w umowie) (w proporcjach określonych w umowie) 1,60 stopy redyskonta weksli NBP (w proporcjach określonych w umowie) (w tym kredytobiorca min. 3%) (w tym kredytobiorca min. 1,50%) (min. 4,1250%) (w tym kredytobiorca min. 2,8125%) banku od 4,50 p.p. * Stawka bazowa stopa WIBOR 12 M obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, jako średnia arytmetyczna kwotowań w IV kwartale kalendarzowym roku poprzedzającego rok naliczania odsetek. Zmiana wysokości stawki bazowej powoduje zmianę wysokości oprocentowania o taką samą liczbę punktów procentowych. Zmiana wysokości oprocentowania następuje z dniem 1go lutego kolejnego roku kalendarzowego. ** Stawka bazowa stopa WIBOR 3 M obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, jako średnia arytmetyczna pięciu ostatnich kwotowań w kwartale poprzedzającym kwartał naliczania odsetek. Zmiana wysokości oprocentowania następuje z dniem 1go kolejnego kwartału.

12 1) dla klientów zakładających ROR w BBS w dniu złożenia wniosku i wykupujących ubezpieczenie oprocentowanie ulega obniżeniu o 0,5 p.p. dla klientów posiadających ROR w BBS min. 6 mcy oprocentowanie ulega obniżeniu o 1 p.p. dla klientów posiadających ROR w BBS min. 6 mcy i kartę płatniczą oprocentowanie ulega obniżeniu o 1,5 p.p. dla klientów posiadających ROR w BBS min. 6 mcy, kartę płatniczą i bankowość elektroniczną (w tym wykonano min. 4 przelewy miesięcznie przez okres min. 6 mcy) oprocentowanie ulega obniżeniu o 2 p.p. dla klientów zakładających ROR w BBS w dniu złożenia wniosku i wykupujących ubezpieczenie marża ulega obniżeniu o 0,5 p.p. dla klientów posiadających ROR w BBS min. 6 mcy marża ulega obniżeniu o 1 p.p. dla klientów posiadających ROR w BBS min. 6 mcy i kartę płatniczą marża ulega obniżeniu o 1,5 p.p. dla klientów posiadających ROR w BBS min. 6 mcy, kartę płatniczą i bankowość elektroniczną (w tym wykonano min. 4 przelewy miesięcznie przez okres min. 6 mcy) marża ulega obniżeniu o 2 p.p. 3) dla klientów zakładających ROR w BBSBanku w dniu złożenia wniosku i wykupujących ubezpieczenie oprocentowanie ulega obniżeniu o 0,5 p.p. dla klientów posiadających ROR w BBSBanku min. 6 mcy, na który wpływają regularne miesięczne wpływy z tytułu wynagrodzenia, emerytury, renty itp. oprocentowanie ulega obniżeniu o 1 p.p. dla klientów posiadających ROR w BBSBanku min. 6 mcy, na który wpływają regularne miesięczne wpływy z tytułu wynagrodzenia, emerytury, renty itp. i kartę płatniczą oprocentowanie ulega obniżeniu o 1,5 p.p. dla klientów posiadających ROR w BBSBanku min. 6 mcy, na który wpływają regularne miesięczne wpływy z tytułu wynagrodzenia, emerytury, renty itp., kartę płatniczą i bankowość elektroniczną (w tym wykonano min. 4 przelewy miesięcznie przez okres min. 6 mcy) oprocentowanie ulega obniżeniu o 2 p.p. 4) dla klientów zakładających ROR w BBSBanku w dniu złożenia wniosku i wykupujących ubezpieczenie marża ulega obniżeniu o 0,5 p.p. dla klientów posiadających ROR w BBSBanku min. 6 mcy, na który wpływają regularne miesięczne wpływy z tytułu wynagrodzenia, emerytury, renty itp. marża ulega obniżeniu o 1 p.p. dla klientów posiadających ROR w BBSBanku min. 6 mcy, na który wpływają regularne miesięczne wpływy z tytułu wynagrodzenia, emerytury, renty itp. i kartę płatniczą marża ulega obniżeniu o 1,5 p.p. dla klientów posiadających ROR w BBSBanku min. 6 mcy, na który wpływają regularne miesięczne wpływy z tytułu wynagrodzenia, emerytury, renty itp., kartę płatniczą i bankowość elektroniczną (w tym wykonano min. 4 przelewy miesięcznie przez okres min. 6 mcy) marża ulega obniżeniu o 2 p.p. 5) Bank stosuje podwyższoną marżę w następujących przypadkach: objęcia ochroną ubezpieczenia pomostowego do dnia dokonania przez sąd wpisu w księgach wieczystych zabezpieczenia docelowego w postaci hipoteki o 0,9 p.p. objęcia ochroną ubezpieczenia niskiego wkładu do dnia dokonania spłaty części kredytu objętej ubezpieczeniem 0,65 p.p. (przy objęciu kredytu ubezpieczeniem na życie kredytobiorców) lub o 0,7 p.p. (w przypadku braku objęcia kredytu ubezpieczeniem na życie kredytobiorców). 6) dla klientów zakładających ROR w BBS w dniu złożenia wniosku i wykupujących ubezpieczenie oprocentowanie ulega obniżeniu o 0,5 p.p. dla klientów posiadających ROR w BBS min. 6 mcy oprocentowanie ulega obniżeniu o 1 p.p. dla klientów posiadających ROR w BBS min. 6 mcy i kartę płatniczą oprocentowanie ulega obniżeniu o 1,5 p.p. dla klientów posiadających ROR w BBS min 6 mcy, kartę płatniczą i bankowość elektroniczną (w tym wykonano min. 4 przelewy miesięcznie przez okres min. 6 mcy) oprocentowanie ulega obniżeniu o 2 p.p. 7) dla klientów posiadających ROR w BBSBanku min. 6 mcy oprocentowanie ulega obniżeniu o 0,5 p.p. dla klientów posiadających ROR w BBSBanku min. 6 mcy i kartę płatniczą oprocentowanie ulega obniżeniu o 0,75 p.p. dla klientów posiadających ROR w BBSBanku min. 6 mcy, kartę płatniczą i bankowość elektroniczną (w tym wykonano min. 4 przelewy miesięcznie przez okres min. 6 mcy) oprocentowanie ulega obniżeniu o 1 p.p. 8 ) dla klientów posiadających ROR w BBSBanku min. 6 mcy, na który wpływają regularne miesięczne wpływy z tytułu wynagrodzenia, emerytury, renty itp. oprocentowanie ulega obniżeniu o 0,5 p.p. dla klientów posiadających ROR w BBSBanku min. 6 mcy, na który wpływają regularne miesięczne wpływy z tytułu wynagrodzenia, emerytury, renty itp. i kartę płatniczą oprocentowanie ulega obniżeniu o 0,75 p.p. dla klientów posiadających ROR w BBSBanku min. 6 mcy, na który wpływają regularne miesięczne wpływy z tytułu wynagrodzenia, emerytury, renty itp.,kartę płatniczą i bankowość elektroniczną (w tym wykonano min. 4 przelewy miesięcznie przez okres min. 6 mcy) oprocentowanie ulega obniżeniu o 1 p.p.

13 9) Używane wiek samochodu, od dnia produkcji nie może przekroczyć 5 lat, wiek motocykla, skutera, quada, od dnia produkcji nie może przekroczyć 3 lat 10) Bank stosuje podwyższoną marżę w następujących przypadkach: objęcia ochroną ubezpieczenia pomostowego do dnia dokonania przez sąd wpisu w księgach wieczystych zabezpieczenia docelowego w postaci hipoteki o 0,9 p.p. objęcia ochroną ubezpieczenia niskiego wkładu do dnia dokonania spłaty części kredytu objętej ubezpieczeniem 0,65 p.p. (przy objęciu kredytu ubezpieczeniem na życie kredytobiorców) lub o 0,7 p.p. (w przypadku braku objęcia kredytu ubezpieczeniem na życie kredytobiorców). 11 ) Bank stosuje podwyższoną marżę w następujących przypadkach: objęcia ochroną ubezpieczenia pomostowego do dnia dokonania przez sąd wpisu w księgach wieczystych zabezpieczenia docelowego w postaci hipoteki o 0,9 p.p. objęcia ochroną ubezpieczenia niskiego wkładu do dnia dokonania spłaty części kredytu objętej ubezpieczeniem 0,07 p.p. (przy objęciu kredytu ubezpieczeniem na życie kredytobiorców) lub o 0,07 p.p. (w przypadku braku objęcia kredytu ubezpieczeniem na życie kredytobiorców). Aktualne stawki bazowe dostępne są w Placówkach Banku oraz na stronie internetowej

Tabela oprocentowania kredytów dla klientów Banku Spółdzielczego w Sławnie

Tabela oprocentowania kredytów dla klientów Banku Spółdzielczego w Sławnie Załącznik do Uchwały nr 213/2018 z dnia 15.11.2018r. (po ostatniej zmianie) Bank Spółdzielczy w Sławnie Spółdzielcza Grupa Bankowa Tabela oprocentowania kredytów dla klientów Banku Spółdzielczego w Sławnie

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów kredytowych

Tabela oprocentowania produktów kredytowych Załącznik do Uchwały nr 202/2014 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego we Wrześni z dnia 29 grudnia 2014 roku Tabela oprocentowania produktów kredytowych w Powiatowym Banku Spółdzielczym we Wrześni

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania kredytów dla klientów Banku Spółdzielczego w Sławnie

Tabela oprocentowania kredytów dla klientów Banku Spółdzielczego w Sławnie Załącznik do Uchwały nr 67/2019 z dnia 12.06.2019r. (po ostatniej zmianie) Bank Spółdzielczy w Sławnie Spółdzielcza Grupa Bankowa Tabela kredytów dla klientów Banku Spółdzielczego w Sławnie Rozdział 1.

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA RACHUNKÓW BANKOWYCH KREDYTOWYCH

TABELA OPROCENTOWANIA RACHUNKÓW BANKOWYCH KREDYTOWYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 13/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Zambrowie z dnia 302013r. TABELA OPROCENTOWANIA RACHUNKÓW BANKOWYCH KREDYTOWYCH Banku Spółdzielczego w Zambrowie Zambrów, 2013 Część

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów kredytowych

Tabela oprocentowania produktów kredytowych Załącznik do Uchwały nr 217/2015 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego we Wrześni z dnia 6 listopada 2015 roku Powiatowy Bank Spółdzielczy we Wrześni Rok założenia 1871 Tabela oprocentowania produktów

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów kredytowych

Tabela oprocentowania produktów kredytowych Załącznik do Uchwały nr 68/2015 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego we Wrześni z dnia 18 marca 2015 roku Powiatowy Bank Spółdzielczy we Wrześni Rok założenia 1871 Tabela oprocentowania produktów kredytowych

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów kredytowych

Tabela oprocentowania produktów kredytowych Załącznik do Uchwały nr 107/2016 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego we Wrześni z dnia 31 maja 2016 roku Powiatowy Bank Spółdzielczy we Wrześni Rok założenia 1871 Tabela oprocentowania produktów kredytowych

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KŁODZKU

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KŁODZKU TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KŁODZKU CZĘŚĆ A. KLIENCI INDYWIDUALNI Tab. 1 Rachunki i lokaty Tab. 2 Kredyty konsumenckie 1. Kredyt odnawialny w ROR do 12 miesięcy 9,50%

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA RACHUNKÓW BANKOWYCH KREDYTOWYCH

TABELA OPROCENTOWANIA RACHUNKÓW BANKOWYCH KREDYTOWYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 13/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Zambrowie z dnia 302013r. TABELA OPROCENTOWANIA RACHUNKÓW BANKOWYCH KREDYTOWYCH Banku Spółdzielczego w Zambrowie Zambrów, 2013 Część

Bardziej szczegółowo

KREDYTY I POŻYCZKI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 1)2)5)10)21)

KREDYTY I POŻYCZKI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 1)2)5)10)21) Tabela oprocentowania kredytów i pożyczek złotowych dla klientów Załącznik do Uchwały Zarządu PBS w Janikowie nr 172/2016 z dnia 108.2016 r. Obowiązuje od dnia 22-08-2016 r. Lp. Pozycja Rodzaj oprocentowania

Bardziej szczegółowo

Oprocentowanie kredytów i pożyczek dla osób fizycznych

Oprocentowanie kredytów i pożyczek dla osób fizycznych Oprocentowanie kredytów i pożyczek dla osób fizycznych Kredyt gotówkowy oprocentowany wg stałej stopy procentowej do 1 roku dla kredytów udzielanych od dnia 18 września 2013 r. Kredyt gotówkowy od powyżej

Bardziej szczegółowo

Tabela Oprocentowania Kredytów i Pożyczek w Banku Spółdzielczym w Wieleniu

Tabela Oprocentowania Kredytów i Pożyczek w Banku Spółdzielczym w Wieleniu Załącznik do uchwały nr 99/2018 Zarządu Banku Spółdzielczego w Wieleniu z dnia 03.09.2018 r. Tabela Oprocentowania Kredytów i Pożyczek w Banku Spółdzielczym w Wieleniu ( obowiązuje od 3 września 2018 r.)

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA RACHUNKÓW BANKOWYCH KREDYTOWYCH

TABELA OPROCENTOWANIA RACHUNKÓW BANKOWYCH KREDYTOWYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 93/2011 Zarządu Banku Spółdzielczego w Zambrowie z dnia 27.12. 2011r. TABELA OPROCENTOWANIA RACHUNKÓW BANKOWYCH KREDYTOWYCH Banku Spółdzielczego w Zambrowie Zambrów, 2011 Część

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania kredytów w Powiślańskim Banku Spółdzielczym w Kwidzynie

Tabela oprocentowania kredytów w Powiślańskim Banku Spółdzielczym w Kwidzynie Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu PBS z dnia 18.06.2015r Nr 04/2015 Tabela oprocentowania kredytów w Powiślańskim Banku Spółdzielczym w Kwidzynie 1 Spis treści CZĘŚĆ A - KLIENCI INDYWIDUALNI. 3 Kredyty

Bardziej szczegółowo

KREDYTY I POŻYCZKI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 1)2)5)10)21)

KREDYTY I POŻYCZKI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 1)2)5)10)21) Załącznik do Uchwały Zarządu PBS w Janikowie nr 17/2016 Tabela oprocentowania kredytów i pożyczek złotowych dla klientów z dnia 28.01.2016 r. Obowiązuje od dnia 01-02-2016 r. Lp. Pozycja Rodzaj oprocentowania

Bardziej szczegółowo

Oprocentowanie kredytów i pożyczek dla osób fizycznych

Oprocentowanie kredytów i pożyczek dla osób fizycznych Oprocentowanie kredytów i pożyczek dla osób fizycznych Kredyt gotówkowy o zmiennej stopie procentowej do 7 lat WIBOR 12M + 8,59 p.p. Kredyt gotówkowy o stałej stopie procentowej do 1 roku 11,74% Kredyt

Bardziej szczegółowo

Tabela. Oprocentowania Kredytów i Pożyczek. w Banku Spółdzielczym. w Wieleniu

Tabela. Oprocentowania Kredytów i Pożyczek. w Banku Spółdzielczym. w Wieleniu Załącznik do uchwały nr 177/2015/WKR Zarządu Banku Spółdzielczego w Wieleniu z dnia 31.12.2015r. Tabela Oprocentowania Kredytów i Pożyczek w Banku Spółdzielczym w Wieleniu ( obowiązuje od 1 stycznia 2016r.)

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania kredytów w Powiślańskim Banku Spółdzielczym w Kwidzynie

Tabela oprocentowania kredytów w Powiślańskim Banku Spółdzielczym w Kwidzynie Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu PBS z dnia 12.05.2017r Nr 05/2017 Tabela oprocentowania kredytów w Powiślańskim Banku Spółdzielczym w Kwidzynie 1 Spis treści CZĘŚĆ A - KLIENCI INDYWIDUALNI. 3 Kredyty

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pleszewie Spółdzielcza Grupa Bankowa

Bank Spółdzielczy w Pleszewie Spółdzielcza Grupa Bankowa Bank Spółdzielczy w Pleszewie Spółdzielcza Grupa Bankowa TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK w Banku Spółdzielczym w Pleszewie obowiązująca od dnia 01.02.2016r. Pleszew, grudzień 2015r. I. Oprocentowanie

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania kredytów w Banku Spółdzielczym w Chodzieży (obowiązuje od 1 października 2016 r.)

Tabela oprocentowania kredytów w Banku Spółdzielczym w Chodzieży (obowiązuje od 1 października 2016 r.) Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 89 /B/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chodzieży z 26 września 2016 r. Tabela oprocentowania kredytów w Banku (obowiązuje od 1 października 2016 r.) Chodzież, wrzesień 2016

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH POWIATOWEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZAMOŚCIU

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH POWIATOWEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZAMOŚCIU POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W ZAMOŚCIU TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH POWIATOWEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZAMOŚCIU tekst jednolity Zamość, 2017 CZĘŚĆ A. KLIENCI INDYWIDUALNI...3 KONTA OSOBISTE...3

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania kredytów w Banku Spółdzielczym w Chodzieży (obowiązuje od 23 września 2019 r.)

Tabela oprocentowania kredytów w Banku Spółdzielczym w Chodzieży (obowiązuje od 23 września 2019 r.) Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 43/B/2019 Zarządu Spółdzielczego z 16 września 2019 r. (obowiązuje od 23 września 2019 r.) Chodzież, wrzesień 2019 r. Spis treści KLIENCI INDYWIDUALNI Tab. 1. Kredyty konsumenckie...3

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania kredytów w Powiślańskim Banku Spółdzielczym w Kwidzynie

Tabela oprocentowania kredytów w Powiślańskim Banku Spółdzielczym w Kwidzynie Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu PBS z dnia 10.06.2013r Nr 05/2013 Tabela oprocentowania kredytów w Powiślańskim Banku Spółdzielczym w Kwidzynie Strona 1 Spis treści CZĘŚĆ A - KLIENCI INDYWIDUALNI. 3

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W ZAMOŚCIU TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH POWIATOWEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZAMOŚCIU

POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W ZAMOŚCIU TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH POWIATOWEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZAMOŚCIU POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W ZAMOŚCIU TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH POWIATOWEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZAMOŚCIU tekst jednolity Zamość, marzec 2016 1 CZĘŚĆ A. KLIENCI INDYWIDUALNI...3 KONTA

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania kredytów w Powiślańskim Banku Spółdzielczym w Kwidzynie

Tabela oprocentowania kredytów w Powiślańskim Banku Spółdzielczym w Kwidzynie Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu PBS z dnia 06.10.2017r Nr 04/2017 Tabela oprocentowania kredytów w Powiślańskim Banku Spółdzielczym w Kwidzynie 1 Spis treści CZĘŚĆ A - KLIENCI INDYWIDUALNI. 3 Kredyty

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania kredytów w Banku Spółdzielczym w Chodzieży (obowiązuje od 23 września 2017 r.)

Tabela oprocentowania kredytów w Banku Spółdzielczym w Chodzieży (obowiązuje od 23 września 2017 r.) Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 49 /B/2017 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chodzieży z 18 września 2017 r. Tabela oprocentowania kredytów w Banku (obowiązuje od 23 września 2017 r.) Chodzież, wrzesień 2017

Bardziej szczegółowo

dla wniosków złożonych od dnia 23 marca 2015r. dla wniosków złożonych od dnia 23 marca 2015r. dla wniosków złożonych od dnia 23 marca 2015r.

dla wniosków złożonych od dnia 23 marca 2015r. dla wniosków złożonych od dnia 23 marca 2015r. dla wniosków złożonych od dnia 23 marca 2015r. 1. Zestawienie oprocentowania ów i pożyczek znajdujących się w ofercie Banku: L.p. rodzaj produktu owego 1. w rachunku bieżącym nazwa właściwa produktu owego 1 w rachunku bieżącym szczegóły dla wniosków

Bardziej szczegółowo

Oprocentowanie kredytów i pożyczek dla osób fizycznych

Oprocentowanie kredytów i pożyczek dla osób fizycznych Oprocentowanie kredytów i pożyczek dla osób fizycznych Kredyt gotówkowy oprocentowany wg stałej stopy procentowej do 1 roku dla kredytów udzielanych od dnia 18 września 2013 r. Kredyt gotówkowy od powyżej

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania kredytów w Powiślańskim Banku Spółdzielczym w Kwidzynie

Tabela oprocentowania kredytów w Powiślańskim Banku Spółdzielczym w Kwidzynie Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu PBS z dnia 27.08.2015r Nr 02/2015 Tabela oprocentowania kredytów w Powiślańskim Banku Spółdzielczym w Kwidzynie 1 Spis treści CZĘŚĆ A - KLIENCI INDYWIDUALNI. 3 Kredyty

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TORUNIU

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TORUNIU W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TORUNIU obowiązuje od 12 czerwca 2017 roku ROZDZIAŁ I OPROCENTOWANIE PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH KREDYTY NA CELE MIESZKANIOWE ORAZ CELE ZWIĄZANE Z BUDOWNICTWEM

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania kredytów w Banku Spółdzielczym w Chodzieży (obowiązuje od 15 kwietnia 2016 r.)

Tabela oprocentowania kredytów w Banku Spółdzielczym w Chodzieży (obowiązuje od 15 kwietnia 2016 r.) Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 37/B/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chodzieży z 11 kwietnia 2016r. Tabela oprocentowania kredytów (obowiązuje od 15 kwietnia 2016 r.) Chodzież, kwiecień 2016 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W ZAMOŚCIU TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH POWIATOWEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZAMOŚCIU

POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W ZAMOŚCIU TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH POWIATOWEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZAMOŚCIU POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W ZAMOŚCIU TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH POWIATOWEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZAMOŚCIU Zamość, kwiecień 2015 1 CZĘŚĆ A. KLIENCI INDYWIDUALNI...3 KONTA OSOBISTE...3

Bardziej szczegółowo

Oprocentowanie kredytów i pożyczek dla osób fizycznych

Oprocentowanie kredytów i pożyczek dla osób fizycznych Oprocentowanie kredytów i pożyczek dla osób fizycznych Kredyt gotówkowy oprocentowany wg stałej stopy procentowej do 1 roku dla kredytów udzielanych od dnia 18 września 2013 r. Kredyt gotówkowy od powyżej

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania kredytów w Banku Spółdzielczym w Chodzieży (obowiązuje od 23 września 2018 r.)

Tabela oprocentowania kredytów w Banku Spółdzielczym w Chodzieży (obowiązuje od 23 września 2018 r.) Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 66/B/2018 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chodzieży z 17 września 2018 r. Tabela oprocentowania kredytów (obowiązuje od 23 września 2018 r.) Chodzież, wrzesień 2018 r. Spis

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych BSZK w Kraśniku

Tabela oprocentowania produktów bankowych BSZK w Kraśniku Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 66/2014 Zarządu Spółdzielczego Ziemi Kraśnickiej z dnia 13.10.2014 r. Tabela oprocentowania produktów bankowych BSZK Kraśnik, marzec 2015 r. Spis treści: Spis treści:... 2

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania kredytów w Powiślańskim Banku Spółdzielczym w Kwidzynie

Tabela oprocentowania kredytów w Powiślańskim Banku Spółdzielczym w Kwidzynie Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu PBS z dnia 10.10.2014r Nr 02/2014 Tabela oprocentowania kredytów w Powiślańskim Banku Spółdzielczym w Kwidzynie 1 Spis treści CZĘŚĆ A - KLIENCI INDYWIDUALNI. 3 Kredyty

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania kredytów w Banku Spółdzielczym w Chodzieży (obowiązuje od 21 marca 2019 r.)

Tabela oprocentowania kredytów w Banku Spółdzielczym w Chodzieży (obowiązuje od 21 marca 2019 r.) Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 8/B/2019 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chodzieży z 18 marca 2019 r. (obowiązuje od 21 marca 2019 r.) Chodzież, marzec 2019 r. Spis treści KLIENCI INDYWIDUALNI Tab. 1. Kredyty

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania kredytów w Powiślańskim Banku Spółdzielczym w Kwidzynie

Tabela oprocentowania kredytów w Powiślańskim Banku Spółdzielczym w Kwidzynie Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu PBS z dnia 24.10.2013r Nr 02/2013 Tabela oprocentowania kredytów w Powiślańskim Banku Spółdzielczym w Kwidzynie 1 Spis treści CZĘŚĆ A - KLIENCI INDYWIDUALNI. 3 Kredyty

Bardziej szczegółowo

Tabela Oprocentowania Kredytów i Pożyczek w Banku Spółdzielczym w Wieleniu

Tabela Oprocentowania Kredytów i Pożyczek w Banku Spółdzielczym w Wieleniu Załącznik do uchwały nr 152/2017/ZPK Zarządu Banku Spółdzielczego w Wieleniu z dnia 30.11.2017r. Tabela Oprocentowania Kredytów i Pożyczek w Banku Spółdzielczym w Wieleniu ( obowiązuje od 30 listopada

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik do Uchwały Nr 35/2017/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 24 marca 2017r. obowiązuje od 01 kwietnia 2017r. Tabela oprocentowania kredytów Głogówek

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania kredytów w Powiślańskim Banku Spółdzielczym w Kwidzynie

Tabela oprocentowania kredytów w Powiślańskim Banku Spółdzielczym w Kwidzynie Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu PBS z dnia 23.06.2016r Nr 03/2016 Tabela oprocentowania kredytów w Powiślańskim Banku Spółdzielczym w Kwidzynie 1 Spis treści CZĘŚĆ A - KLIENCI INDYWIDUALNI. 3 Kredyty

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TORUNIU

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TORUNIU W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TORUNIU obowiązuje od 25 maja 2015 roku ROZDZIAŁ I OPROCENTOWANIE PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH KREDYTY NA CELE MIESZKANIOWE ORAZ CELE ZWIĄZANE Z BUDOWNICTWEM

Bardziej szczegółowo

Oprocentowanie kredytów i pożyczek dla osób fizycznych

Oprocentowanie kredytów i pożyczek dla osób fizycznych Oprocentowanie kredytów i pożyczek dla osób fizycznych Kredyt gotówkowy o zmiennej stopie procentowej spłata odsetek kwartalna do 1 roku 12,54% 12,54% powyżej 1 roku do 7 lat 13,54% 13,54% zabezpieczony

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PONIATOWEJ TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PONIATOWEJ

BANK SPÓŁDZIELCZY W PONIATOWEJ TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PONIATOWEJ Załącznik do Uchwały Nr 18/11/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Poniatowej z dnia 20 listopada 2015 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PONIATOWEJ TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU

Bardziej szczegółowo

I. KLIENCI DETALICZNI 1. Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe, oszczędnościowe, płatne na każde żądanie w złotych

I. KLIENCI DETALICZNI 1. Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe, oszczędnościowe, płatne na każde żądanie w złotych Załącznik nr 3 do uchwały nr 1/17/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 31 sierpnia 2015 r. Stawki oprocentowania rachunków w stosunku rocznym obowiązujące od dnia 01 września 2015 roku I. KLIENCI DETALICZNI

Bardziej szczegółowo

Tabela. Oprocentowania Kredytów i Pożyczek. w Banku Spółdzielczym. w Wieleniu

Tabela. Oprocentowania Kredytów i Pożyczek. w Banku Spółdzielczym. w Wieleniu Załącznik do uchwały nr 132/2015/WKR Zarządu Banku Spółdzielczego w Wieleniu z dnia 30.09.2015r. Tabela Oprocentowania Kredytów i Pożyczek w Banku Spółdzielczym w Wieleniu ( obowiązuje od 30 września 2015r.)

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik do Uchwały Nr 154/2017/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 27 listopada 2017r. Tabela oprocentowania kredytów Głogówek Listopad 2017 Spis treści

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM Załącznik nr 1 do Uchwały nr 125/2017 Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 28 grudnia 2017 r. TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM RZEMIOSŁA W RADOMIU Tekst jednolity - obowiązuje od 05.06.2015 r.

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM RZEMIOSŁA W RADOMIU Tekst jednolity - obowiązuje od 05.06.2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 44/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu z dnia 27.04.2015 r. Aneks nr 1 Uchwała Nr 71/2015 z dn. 29.05.2015 r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM RZEMIOSŁA W RADOMIU Tekst jednolity - obowiązuje od 01.01.2016 r.

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM RZEMIOSŁA W RADOMIU Tekst jednolity - obowiązuje od 01.01.2016 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 44/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu z dnia 27.04.2015 r. Aneks nr 1 Uchwała Nr 71/2015 z dn. 29.05.2015 r. Aneks nr 2 Uchwała Nr 115/2015 z dn. 308.2015

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Tabeli oprocentowania kredytów w złotych udzielanych przez Bank Spółdzielczy w Goleniowie

Wyciąg z Tabeli oprocentowania kredytów w złotych udzielanych przez Bank Spółdzielczy w Goleniowie Wyciąg z Tabeli oprocentowania kredytów w złotych udzielanych przez Bank Spółdzielczy w Goleniowie 1. Stopy procentowe dla kredytów i pożyczek są ustalane w stosunku rocznym i są w okresie umownym stopami

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RESZLU. /tekst jednolity obejmujący wprowadzone zmiany/

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RESZLU. /tekst jednolity obejmujący wprowadzone zmiany/ TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RESZLU /tekst jednolity obejmujący wprowadzone zmiany/ SPIS TREŚCI Ogólne zasady oprocentowania kredytów i pożyczek...3 I. KREDYTY DLA

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TORUNIU

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TORUNIU W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TORUNIU obowiązuje od 11 marca 2015 roku ROZDZIAŁ I OPROCENTOWANIE PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH KREDYTY NA CELE MIESZKANIOWE ORAZ CELE ZWIĄZANE Z BUDOWNICTWEM

Bardziej szczegółowo

KARTY KREDYTOWE. Oprocentowani e w skali roku Stopa redyskonta weksli (12) + 8,00% stała marża (Z) Stopa redyskonta. 8,00% stała.

KARTY KREDYTOWE. Oprocentowani e w skali roku Stopa redyskonta weksli (12) + 8,00% stała marża (Z) Stopa redyskonta. 8,00% stała. Załącznik nr 6 do Uchwały Nr 1/31/12/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Lubaczowie z dnia 31 grudnia 2015 r. Tabela onia kredytów w Banku Spółdzielczym w Lubaczowie I. KREDYTY DLA OSÓB FIZYCZNYCH KREDYTY

Bardziej szczegółowo

formuła oprocentowania

formuła oprocentowania Zestawienie oprocentowania kredytów i pożyczek znajdujących się w aktualnej ofercie Banku 1) klientów instytucjonalnych, z wyłączeniem kredytów dla Jednostek Samorządu Terytorialnego L.p. nazwa właściwa

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 1/19/769/2015 Zarządu Hexa Banku Spółdzielczego z dnia 09.03.2015 (obowiązuje od 11.03.2015 r.) TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO Piątnica,

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Krasnosielcu z siedzibą w Makowie Mazowieckim

Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Krasnosielcu z siedzibą w Makowie Mazowieckim BANK SPÓŁDZIELCZY W KRASNOSIELCU z siedzibą w Makowie Mazowieckim Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 56/2015 Zarządu Banku Spóldzielczego w Krasnosielcu z siedzibą w Makowie Mazowieckim z dnia 14.10.2015r. Tabela

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM Załącznik nr 1 do Uchwały nr 84/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 11 sierpnia 2015 r. TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LUBAWIE (obowiązuje od 30.09.2013r. )

TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LUBAWIE (obowiązuje od 30.09.2013r. ) TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LUBAWIE (obowiązuje od 30.09.2013r. ) I. PRODUKTY W OFERCIE TAB I. KLIENCI INSTYTUCJONALNI PROWADZĄCY DZIAŁALNOŚĆ ROLNICZĄ

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA

TABELA OPROCENTOWANIA Załącznik do Uchwały Nr 16 Zarządu Banku Spółdzielczego w Jarosławiu z dnia 10.03.2015r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W JAROSŁAWIU Obowiązuje od 16 marca 2015r. Jarosław

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA

TABELA OPROCENTOWANIA TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W JAROSŁAWIU Obowiązuje od 5 marca 2015r. Jarosław 2015rok Spis treści: CZĘŚĆ I. KLIENCI INDYWIDUALNI....3 Rozdział I. Konta osobiste... 3

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA

TABELA OPROCENTOWANIA Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 61 Zarządu Banku Spółdzielczego w Jarosławiu z dnia 04.10.2013r. ZMIANA I - Uchwała Nr 21Zarządu Banku Spółdzielczego w Jarosławiu z dnia 16.05.2014r. ZMIANA II - Uchwała Nr

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MIKOŁAJKACH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I INSTYTUCJONALNYCH

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MIKOŁAJKACH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I INSTYTUCJONALNYCH Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Mikołajkach Nr 90/2018 z dnia 30.08.2018r zm. UZ nr 100/2018 Banku Spółdzielczego w Mikołajkach z dnia 27.09.2018 roku. Tekst jednolity TABELA OPROCENTOWANIA

Bardziej szczegółowo

Oprocentowanie kredytów i pożyczek dla osób fizycznych

Oprocentowanie kredytów i pożyczek dla osób fizycznych kredytów i pożyczek dla osób fizycznych Kredyt gotówkowy oprocentowany wg stałej stopy procentowej do 1 roku dla kredytów udzielanych od dnia 18 września 2013 r. Kredyt gotówkowy od powyżej 1 roku do 3

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MIKOŁAJKACH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I INSTYTUCJONALNYCH

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MIKOŁAJKACH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I INSTYTUCJONALNYCH Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Mikołajkach Nr 14/2017 z dnia 28.02017r. Tekst jednolity TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MIKOŁAJKACH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Krasnosielcu z siedzibą w Makowie Mazowieckim

Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Krasnosielcu z siedzibą w Makowie Mazowieckim BANK SPÓŁDZIELCZY W KRASNOSIELCU Załącznik Nr 1 do Uchwały 94/2018 Zarządu Banku Spółdzielczego w Krasnosielcu z dnia 3.12.2018r. Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Krasnosielcu

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM RZEMIOSŁA W RADOMIU Obowiązuje od r.

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM RZEMIOSŁA W RADOMIU Obowiązuje od r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 114/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu z dnia 25.07.2016 r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM RZEMIOSŁA W RADOMIU Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA

TABELA OPROCENTOWANIA Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 4 Zarządu Banku Spółdzielczego w Jarosławiu z dnia 8 stycznia 2013r. zm. Uchwałą Nr 12 z dnia 11.02.2013r. zm. Uchwałą Nr 18 z dnia 08.03.2013r. zm. Uchwałą Nr 19 z dnia 08.03.2013r.

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania. produktów bankowych. w Banku Spółdzielczym w Krotoszynie

Tabela oprocentowania. produktów bankowych. w Banku Spółdzielczym w Krotoszynie Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Krotoszynie Obowiązuje od dnia 05 marca 05 r. (aktualizacja wg stanu na dzień 03 sierpnia 05 r.) Spis treści I. Zasady stosowania oprocentowania

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Krasnosielcu z siedzibą w Makowie Mazowieckim

Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Krasnosielcu z siedzibą w Makowie Mazowieckim BANK SPÓŁDZIELCZY W KRASNOSIELCU Załącznik Nr 1 do Uchwały 7/2017 Zarządu Banku Spóldzielczego w Krasnosielcu z dnia 01.02.2017r. Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Krasnosielcu

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania. produktów bankowych. w Banku Spółdzielczym w Krotoszynie

Tabela oprocentowania. produktów bankowych. w Banku Spółdzielczym w Krotoszynie Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Krotoszynie Obowiązuje od dnia 01 października 015 r. (aktualizacja wg stanu na dzień sierpnia 016 r.) Spis treści I. Zasady stosowania

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MIKOŁAJKACH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I INSTYTUCJONALNYCH

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MIKOŁAJKACH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I INSTYTUCJONALNYCH Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Mikołajkach Nr 40 /2015 z dnia 29.05.2015r. Tekst jednolity TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MIKOŁAJKACH DLA KLIENTÓW

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA

TABELA OPROCENTOWANIA Załącznik do Uchwały Nr 36 Zarządu Banku Spółdzielczego w Jarosławiu z dnia 25.10.2016r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W JAROSŁAWIU Obowiązuje od 01 listopada 2016r. Jarosław

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM RZEMIOSŁA W RADOMIU Oobowiązuje od r.

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM RZEMIOSŁA W RADOMIU Oobowiązuje od r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 114/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu z dnia 25.07.2016 r. Aneks nr 1 do Uchwały Nr 186/2016 z dnia 28.12016 r. Aneks nr 2 do Uchwały Nr 53/2017 z dnia

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Andrespolu

Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Andrespolu Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 36.1/2012 Banku Spółdzielczego w Andrespolu z dnia 010. 2012 r. z późn. zmianami Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Andrespolu Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA

TABELA OPROCENTOWANIA Załącznik do Uchwały Nr 16 Zarządu Banku Spółdzielczego w Jarosławiu z dnia 10.03.2015r. Zmiany: Uchwała Nr 27 z dnia 8 czerwca 2015r. Uchwała Nr 32 z dnia 06 sierpnia 2015r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM RZEMIOSŁA W RADOMIU Oobowiązuje od r.

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM RZEMIOSŁA W RADOMIU Oobowiązuje od r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 114/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu z dnia 25.07.2016 r. Aneks nr 1 do Uchwały Nr 186/2016 z dnia 28.12016 r. Aneks nr 2 do Uchwały Nr 53/2017 z dnia

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Krasnosielcu z siedzibą w Makowie Mazowieckim

Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Krasnosielcu z siedzibą w Makowie Mazowieckim BANK SPÓŁDZIELCZY W KRASNOSIELCU Załącznik Nr 1 do Uchwały 45/2016 Zarządu Banku Spóldzielczego w Krasnosielcu z dnia 05.09.2016r. Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Krasnosielcu

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Krasnosielcu z siedzibą w Makowie Mazowieckim

Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Krasnosielcu z siedzibą w Makowie Mazowieckim BANK SPÓŁDZIELCZY W KRASNOSIELCU Załącznik Nr 1 do Uchwały 62/2017 Zarządu Banku Spółdzielczego w Krasnosielcu z dnia 03.11.2017r. Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Krasnosielcu

Bardziej szczegółowo

od kwoty 1.000,00 zł do kwoty 9.999,99 zł Lp. Rodzaj kredytu oprocentowanie

od kwoty 1.000,00 zł do kwoty 9.999,99 zł Lp. Rodzaj kredytu oprocentowanie CZĘŚĆ A. KLIENCI INDYWIDUALNI KONTA OSOBISTE TAB. 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe 1. POL-Konto 0,02 stopy referencyjnej NBP 2. POL-Konto START 0,02 stopy referencyjnej NBP 3. Rachunek dla PKZP

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 21/05/AB/DMP/2014 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 1 kwietnia 2014r.

Załącznik do Uchwały Nr 21/05/AB/DMP/2014 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 1 kwietnia 2014r. Załącznik do Uchwały Nr 21/05/AB/DMP/2014 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 1 kwietnia 2014r. Warszawa, kwiecień 2014 1 Spis treści CZĘŚĆ A. KLIENCI INDYWIDUALNI... 4 KONTA OSOBISTE... 4 TAB. 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe...

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA

TABELA OPROCENTOWANIA Załącznik do Uchwały Nr 18 Zarządu Banku Spółdzielczego w Jarosławiu z dnia 01.04.2016r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W JAROSŁAWIU Obowiązuje od 11 kwietnia 2016r. Jarosław

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE Załącznik do Uchwały Nr 90/RB/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Szczytnie z dnia 10 lipca 2015 r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE Szczytno, lipiec 2015 r. Spis

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO Załącznik nr 1 do Uchwały Nr /66/659/2013 Zarządu Hexa Banku Spółdzielczego z dnia 30.12.2013 (obowiązuje od 01.01.2014 r.) TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO Piątnica,

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA

TABELA OPROCENTOWANIA Załącznik do Uchwały Nr 16 Zarządu Banku Spółdzielczego w Jarosławiu z dnia 10.03.2015r. Zmiany: Uchwała Nr 27 z dnia 8 czerwca 2015r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W JAROSŁAWIU

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu

Tabela oprocentowania produktów bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu Tabela oprocentowania produktów bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu obowiązuje od 01.03.2016 r. Załącznik do Uchwały Nr 206/Z/2015 Zarządu Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu z dnia

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA

TABELA OPROCENTOWANIA Załącznik do Uchwały Nr 32 Zarządu Banku Spółdzielczego w Jarosławiu z dnia 31 lipca 2018r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W JAROSŁAWIU Obowiązuje od 08 sierpnia 2018r.

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 1/26/619/2013 Zarządu Hexa Banku Spółdzielczego z dnia 10.06.2013 (obowiązuje od 12.06.2013 r.) TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO Piątnica,

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 44/18/AB/DZS/2014 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 31 lipca 2014r.

Załącznik do Uchwały Nr 44/18/AB/DZS/2014 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 31 lipca 2014r. Załącznik do Uchwały Nr 44/18/AB/DZS/2014 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 31 lipca 2014r. Warszawa, listopad 2014 1 Spis treści CZĘŚĆ A. KLIENCI INDYWIDUALNI... 4 KONTA OSOBISTE... 4 TAB. 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe...

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA PODMIOTÓW NIEFINANSOWYCH OD DNIA r.

TABELA OPROCENTOWANIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA PODMIOTÓW NIEFINANSOWYCH OD DNIA r. Bank Spółdzielczy w Jutrosinie TABELA OPROCENTOWANIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA PODMIOTÓW NIEFINANSOWYCH OD DNIA 13.11. 2017r. RODZAJ RACHUNKU RODZIAJ OPROCENTOWANIA OPROCENTOWANIE 1. Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Andrespolu

Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Andrespolu Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 36.1/2012 Banku Spółdzielczego w Andrespolu z dnia 010. 2012 r. z późn. zmianami Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Andrespolu Andrespol,

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Jutrosinie. TABELA OPROCENTOWANIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA PODMIOTÓW NIEFINANSOWYCH OD DNIA r.

Bank Spółdzielczy w Jutrosinie. TABELA OPROCENTOWANIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA PODMIOTÓW NIEFINANSOWYCH OD DNIA r. Tabela oprocentowania rachunków bankowych dla podmiotów niefinansowych w Banku Spółdzielczym w Jutrosinie Bank Spółdzielczy w Jutrosinie TABELA OPROCENTOWANIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA PODMIOTÓW NIEFINANSOWYCH

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE Załącznik do Uchwały nr 40 /2017 Zarządu Banku Spółdzielczego w Mrągowie z dnia 26 października 2017 r.. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE Wchodzi w życie od 26

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TORUNIU

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TORUNIU Załącznik do Uchwały Nr 66/Z/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Toruniu z dnia 12.08.2016 r. W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TORUNIU obowiązuje od 29 sierpnia 2016 roku ROZDZIAŁ I OPROCENTOWANIE PRODUKTÓW KREDYTOWYCH

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RESZLU

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RESZLU TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RESZLU /tekst jednolity obejmujący wprowadzone zmiany/ Reszel, 2014 r. SPIS TREŚCI Ogólne zasady oprocentowania kredytów i pożyczek...3

Bardziej szczegółowo

TABELA STAWEK OPROCENTOWANIA

TABELA STAWEK OPROCENTOWANIA Załącznik do Uchwały Nr 36/2015 Zarządu BS Lipsko z dnia 16 grudnia 2015 r. zm. Uchwałą Nr 16/2017 Zarządu BS z dn. 26-04-2017 r. zm. Uchwałą Nr 35/2017 Zarządu BS z dn. 29-06-2017 r. TABELA STAWEK OPROCENTOWANIA

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE . Załącznik do Uchwały nr 66/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Mrągowie z dnia 14 listopada 2016 r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE Wchodzi w życie od 15 listopada

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE Załącznik do Uchwały nr 25/2017 Zarządu Banku Spółdzielczego w Mrągowie z dnia 28 czerwca 2017 r.. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE Wchodzi w życie od 01 lipca

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 1/03/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Limanowej z dnia 07.03.2013 roku TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH Obowiązuje od 14 marzec 2013 r. Limanowa, 2013 r. LIMANOWA

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W RESZLU ROK ZAŁOŻENIA 1947 TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RESZLU. Reszel, 2016 r.

BANK SPÓŁDZIELCZY W RESZLU ROK ZAŁOŻENIA 1947 TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RESZLU. Reszel, 2016 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W RESZLU ROK ZAŁOŻENIA 1947 TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RESZLU Reszel, 2016 r. SPIS TREŚCI Ogólne zasady oprocentowania kredytów i pożyczek...3

Bardziej szczegółowo