Tabela oprocentowania. produktów bankowych. w Banku Spółdzielczym w Krotoszynie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tabela oprocentowania. produktów bankowych. w Banku Spółdzielczym w Krotoszynie"

Transkrypt

1 Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Krotoszynie Obowiązuje od dnia 05 marca 05 r. (aktualizacja wg stanu na dzień 03 sierpnia 05 r.)

2 Spis treści I. Zasady stosowania oprocentowania produktów bankowych II. KLIENCI INDYWIDUALNI 3. Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe, oszczędnościowe, a vista 3. Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych 3 3. Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych zakładane przez Internet 4 4. Rachunki walutowe 4 5. Kredyty 5 6. Karty kredytowe 6 III. KLIENCI INSTYTUCJONALNI 7. Rachunki rozliczeniowe 7. Rachunki lokat terminowych 7 3. Rachunki lokat terminowych podmioty gospodarcze i inne jednostki organizacyjne 7 4. Rachunki lokat terminowych zakładane przez Internet klienci korporacyjni 7 5. Rachunki walutowe 8 6. Kredyty 8 IV. ZADŁUŻENIE PRZETERMINOWANE 0. Zadłużenie przeterminowane 0 V. PRODUKTY NIEAKTYWNE KLIENCI INDYWIDUALNI. Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe, oszczędnościowe, a vista. Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych 3. Kredyty 5 4. Karty kredytowe 7 VI. PRODUKTY NIEAKTYWNE KLIENCI INSTYTUCJONALNI 8. Rachunki lokat terminowych 8. Rachunki lokat terminowych podmioty gospodarcze i inne jednostki organizacyjne 8 3. Rachunki lokat terminowych zakładane przez Internet klienci korporacyjni 9 4. Kredyty 9 Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Krotoszynie

3 I. Zasady stosowania oprocentowania produktów bankowych. Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Krotoszynie (zwana dalej Tabelą) obowiązuje w Banku Spółdzielczym w Krotoszynie (zwanym dalej Bankiem) oraz wszystkich jednostkach organizacyjnych Banku i dotyczy oprocentowania produktów bankowych w złotych oraz dla rachunków walutowych w EUR i USD dla: osób prywatnych, rolników indywidualnych, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, podmiotów utworzonych na mocy przepisów prawa (przedsiębiorstwa, spółki, spółdzielnie, partie, organizacje, inne).. W uzasadnionych przypadkach Zarząd Banku może zastosować inne niż określone w Tabeli oprocentowanie zgodnie z zawartą umową. 3. Oprocentowanie kredytów konsumpcyjnych (okazjonalnych, świątecznych, wakacyjnych itp.) oraz lokat terminowych okazjonalnych promocyjnych określone jest w Uchwałach Zarządu Banku wprowadzających dany produkt bankowy. 4. W przypadku, gdy w tabeli podano dolną i górną granicę oprocentowania do ustalenia wysokości oprocentowania kredytu przyjmuje się jako bazową górną granicę stawki oprocentowania. Na wniosek kredytobiorcy decyzją Zarządu Banku górne oprocentowanie może być obniżone w zależności od stopnia ryzyka. Ustalone oprocentowanie nie może być niższe niż dolana granica oprocentowania. 5. W przypadku, gdy w tabeli podano stawkę bazową oraz dolną i górną granicę marży do ustalenia wysokości oprocentowania kredytu/pożyczki przyjmuje się jako bazowe stawkę bazową powiększoną o górną granicę marży. Na wniosek kredytobiorcy/pożyczkobiorcy decyzją Zarządu Banku marża może być obniżona w zależności od stopnia ryzyka. Marża nie może być niższa niż dolna granica ustalonej marży. 6. W przypadku, gdy w tabeli podano stawkę bazową oraz dolną i górną granicę mnożnika do ustalenia wysokości oprocentowania kredytu przyjmuje się jako bazowe stawkę bazową pomnożoną przez górną granicę mnożnika. Na wniosek kredytobiorcy decyzją Zarządu Banku mnożnik może być obniżony w zależności od stopnia ryzyka. Mnożnik nie może być niższy niż dolna granica ustalonego mnożnika. 7. Oprocentowanie lokat terminowych (standardowych) dla osób prywatnych, rolników indywidualnych w kwotach od ,00 zł i na okres powyżej miesiąca decyzją Zarządu Banku w toku negocjacji z klientem może być ustalone indywidualnie. Oprocentowanie ustalone indywidualnie może być wyższe maksymalnie o,50 punktów procentowych od oprocentowania ustalonego w Tabeli. W przypadku zerwania lokaty (standardowej) przed terminem obowiązuje oprocentowanie za cały okres przechowywania lokaty w wysokości stopy oprocentowania rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego osób prywatnych. 8. Oprocentowanie lokat terminowych (standardowych) dla osób prawnych, podmiotów gospodarczych w kwotach od ,00 zł decyzją Zarządu Banku w toku negocjacji z klientem może być ustalone indywidualnie. Oprocentowanie ustalone indywidualnie może być wyższe maksymalnie o,50 punktów procentowych od oprocentowania ustalonego w Tabeli. W przypadku zerwania lokaty (standardowej) przed terminem obowiązuje oprocentowanie za cały okres przechowywania lokaty w wysokości stopy oprocentowania rachunku bieżącego. 9. Użyte w Tabeli skróty oznaczają: R stopa redyskonta weksli NBP (od dnia r. wynosi,75%), WIBOR 3M (kredyty dla klientów indywidualnych, kredyt na zakup i montaż kolektorów słonecznych dla wspólnot mieszkaniowych) stopa WIBOR 3M jako średnia arytmetyczna pięciu ostatnich kwotowań w kwartale poprzedzającym kwartał naliczania odsetek (od dnia r. wynosi,7%), WIBOR 3M (kredyty dla klientów instytucjonalnych, kredyt z przeznaczeniem na remont dla wspólnot mieszkaniowych) stopa WIBOR 3M jako średnia arytmetyczna pięciu ostatnich kwotowań w miesiącu poprzedzającym miesiąc naliczania odsetek (od dnia r. wynosi,7%), WIBOR 3M (kredyty preferencyjne z linii objętych dopłatami ARiMR do oprocentowania linia: RR, Z, PR, inwestycyjna K0, obrotowa K0 oraz z częściową spłatą kapitału na zakup użytków rolnych przez młodych rolników linia MRcsk) stopa WIBOR 3M ogłaszana na ostatni dzień roboczy drugiego miesiąca kwartału, podlega zmianom w okresie kredytowania zgodnie z wysokością stopy referencyjnej WIBOR 3M ogłaszaną w ostatnim dniu roboczym drugiego miesiąca poprzedzającego każdy następny kwartał (od dnia r. wynosi,68%), WIBOR M (karty kredytowe dla klientów indywidualnych) stopa WIBOR M jako średnia arytmetyczna kwotowań w IV kwartale kalendarzowym roku poprzedzającego rok naliczania odsetek (od dnia r. wynosi,03%). Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Krotoszynie

4 II. KLIENCI INDYWIDUALNI. Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe, oszczędnościowe, a vista SKO Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy ROR 0,00% ROR Junior (od 3 do 8 roku życia) ROR Młodzieżowy (powyżej 8 do 30 roku życia) 0,00% 0,00% ROR Emeryt Senior i Rencista 0,00% Rachunek oszczędnościowy SPÓŁDZIELCZY saldo środków: umowy zawierane od dnia r. do ,00 zł 0,50% od ,0 zł do ,00 zł 0,75% od ,0 zł,00% 3 Rachunek oszczędnościowy a vista SKO,00%. Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych umowy zawierane od dnia r. miesięczna,5% 3 miesięczna,50% 6 miesięczna,75% miesięczna,00% 4 miesięczna,0% 36 miesięczna 3,0% dynamiczna PLEJADA SPÓŁDZIELCZA umowy zawierane od dnia r. za miesiąc 0,50% za miesiąc 0,80% za 3 miesiąc,00% za 4 miesiąc,30% za 5 miesiąc,50% za 6 miesiąc,00% za 7 miesiąc,0% za 8 miesiąc,50% za 9 miesiąc,65% za 0 miesiąc 3,00% za miesiąc 3,50% za miesiąc 4,00% Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Krotoszynie 3

5 3 4 5 OSZCZĘDZAJ I ZARABIAJ 3 miesięczna umowy zawierane od dnia r. ZYSKUJ Z BS,75% umowy zawierane od dnia r.,50% SGB Pora na zysk 6 miesięczna sprzedaż od dnia r. do dnia r.,75% 3. Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych zakładane przez Internet umowy zawierane od dnia r. miesięczna,5% 3 miesięczna,50% 3 6 miesięczna,75% OSZCZĘDZAJ I ZARABIAJ 3 miesięczna umowy zawierane od dnia r.,75% SGB Pora na zysk 6 miesięczna sprzedaż od dnia r. do dnia r.,75% 4. Rachunki walutowe Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy waluta: EUR 0,00% USD 0,00% waluta: EUR: miesięczne 0,00% 3 miesięczne 0,00% 6 miesięczne 0,0% USD: miesięczne 0,00% 3 miesięczne 0,0% 6 miesięczne 0,5% Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Krotoszynie 4

6 5. Kredyty L. p. rodzaj kredytu oprocentowanie w skali roku Kredyt odnawialny w ROR umowy zawierane od dnia 9..0 r. Kredyt gotówkowy R + 8,5% 0,00% umowy zawierane od dnia r. do miesięcy R + stała marża 6,5% 8,00% powyżej do 4 miesięcy R + stała marża 7,5% 9,00% powyżej 4 do 36 miesięcy R + stała marża 8,5% 0,00% powyżej 36 do 60 miesięcy R + stała marża 8,5% 0,00% powyżej 60 do 96 miesięcy R + stała marża 8,5% 0,00% Kredyt gotówkowy umowy zawierane od dnia r. do miesięcy 9,00% powyżej do 4 miesięcy 0,00% powyżej 4 do 36 miesięcy 0,00% powyżej 36 do 60 miesięcy 0,00% powyżej 60 do 96 miesięcy 0,00% Kredyt gotówkowy promocja WAKACYJNA GOTÓWKA sprzedaż od dnia r. do dnia r. do miesięcy 5,00% powyżej do 4 miesięcy 6,00% Kredyt gotówkowy zabezpieczony hipotecznie ) umowy zawierane od dnia r. powyżej 36 do 60 miesięcy R + stała marża 7,75% 9,50% powyżej 60 do 96 miesięcy R + stała marża 8,5% 0,00% powyżej 96 do 0 miesięcy R + stała marża 8,5% 0,00% Kredyt mieszkaniowy ) umowy zawierane od dnia r. Kredyt mieszkaniowy Mieszkanie dla młodych ) umowy zawierane od dnia r. Kredyt na budowę domów energooszczędnych z dopłatą NFOŚiGW ) umowy zawierane od dnia.0.03 r. Kredyt konsolidacyjny (zabezpieczony hipotecznie) ) oprocentowanie na dzień r. 3,% - 4,7% (,50% - 3,00%) oprocentowanie na dzień r.,0% 3,9% oprocentowanie na dzień r.,0% 3,9% umowy zawierane od dnia r. oprocentowanie na dzień r. do 60 miesięcy 4,00% 5,7% powyżej 60 miesięcy 5,00% 6,7% Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Krotoszynie 5

7 0 Pożyczka hipoteczna ) umowy zawierane od dnia r. oprocentowanie na dzień r. do 60 miesięcy powyżej 60 miesięcy Kredyt studencki umowy zawierane od dnia r. (,50% - 3,00%) 3,5% - 4,7% (,00% - 3,50%) 3,65% - 5,% oprocentowanie pełne,0-krotna stawka R oprocentowanie pełne,0% ) stawki marż podwyższa się z tytułu objęcia ochroną: a) ubezpieczenia pomostowego o 0,90% w okresie ubezpieczenia w stosunku rocznym, b) ubezpieczenia niskiego wkładu o 0,07% w okresie ubezpieczenia w stosunku rocznym. 6. Karty kredytowe L. p. rodzaj kredytu oprocentowanie w skali roku Karta kredytowa Visa / MasterCard umowy zawierane od dnia r. Karta kredytowa MasterCard PayPass Gold umowy zawierane od dnia r. oprocentowanie na dzień r. WIBOR M + stała marża 7,97% 0,00% oprocentowanie na dzień r. WIBOR M + stała marża 7,97% 0,00% Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Krotoszynie 6

8 III. KLIENCI INSTYTUCJONALNI. Rachunki rozliczeniowe Rachunek bieżący i pomocniczy rolników indywidualnych 0,00% podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych (organizacje społeczne, stowarzyszenia, fundacje itp. Nie prowadzące działalności gospodarczej) 0,00%. Rachunki lokat terminowych umowy zawierane od dnia r. miesięczna,5% 3 miesięczna,50% 6 miesięczna,75% miesięczna,00% 4 miesięczna,0% 36 miesięczna 3,0% 3. Rachunki lokat terminowych podmioty gospodarcze i inne jednostki organizacyjne umowy zawierane od dnia r. 3 dni,00% 4 dni,00% tydzień,00% tygodnie,00% 3 tygodnie,00% miesięczne,5% 3 miesięczne,50% 6 miesięczne,75% miesięczne,00% 4 miesięczne,0% 36 miesięczne 3,0% SGB Pora na zysk 6 miesięczna,75% sprzedaż od dnia r. do dnia r. 4. Rachunki lokat terminowych zakładane przez Internet klienci korporacyjni umowy zawierane od dnia r. 3 dni,00% 4 dni,00% tydzień,00% tygodnie,00% 3 tygodnie,00% miesięczne,5% Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Krotoszynie 7

9 3 miesięczne,50% 6 miesięczne,75% SGB Pora na zysk 6 miesięczna,75% sprzedaż od dnia r. do dnia r. 5. Rachunki walutowe Rachunek bieżący waluta: EUR 0,00% USD 0,00% waluta: EUR: miesięczne 0,00% 3 miesięczne 0,00% 6 miesięczne 0,0% USD: miesięczne 0,00% 3 miesięczne 0,0% 6 miesięczne 0,5% 6. Kredyty L. p. rodzaj kredytu oprocentowanie w skali roku Kredyt odnawialny w rachunku bieżącym 5,00% - 0,00% podmioty gospodarcze 5,00% - 9,00% Kredyt obrotowy - do miesięcy 5,00% - 0,00% - powyżej miesięcy 5,00% - 0,00% podmioty gospodarcze - do miesięcy 5,00% - 8,50% - powyżej miesięcy 5,00% - 9,00% 3 Kredyt inwestycyjny - do miesięcy 5,00% - 0,00% - powyżej miesięcy 5,00% - 0,00% podmioty gospodarcze - do miesięcy 5,00% - 8,50% - powyżej miesięcy 5,00% - 9,00% Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Krotoszynie 8

10 4 5 6 Kredyt obrotowy BS na zakup rzeczowych środków do produkcji rolnej umowy zawierane od dnia r. Kredyt obrotowy AGROKREDYT Kredyt inwestycyjny AGRO INWESTYCJA umowy zawierane od dnia r. 7,90% 6,00% - 9,50% - do 60 miesięcy 4,50% - 6,00% - powyżej 60 miesięcy do 0 miesięcy 4,50% - 6,50% 7 8 Kredyt inwestycyjny AGRO ROZWÓJ umowy zawierane od dnia r. Kredyt inwestycyjny AGRO ZIEMIA umowy zawierane od dnia r. 4,50% - 6,50% - do 60 miesięcy 4,50% - 6,00% - powyżej 60 miesięcy do 80 miesięcy 4,50% - 6,50% 9 Kredyt UNIJNY SGB - do 36 miesięcy 5,00% - 7,00% - powyżej 36 miesięcy do 96 miesięcy 5,75% - 8,00% podmioty gospodarcze - do 36 miesięcy 5,00% - 7,00% - powyżej 36 miesięcy do 96 miesięcy 5,75% - 8,00% 0 3 Kredyt inwestycyjny BIZNES ROZWÓJ podmioty gospodarcze Kredyt z przeznaczeniem na remont wspólnoty mieszkaniowe Kredyt preferencyjny z linii objętej dopłatami ARiMR linia: RR, Z, PR, inwestycyjna K0, obrotowa K0 umowy zawierane zgodnie z Zarządzeniem Nr /05 Prezesa ARiMR z dnia marca 05 r. Kredyt preferencyjny z częściową spłatą kapitału na zakup użytków rolnych przez młodych rolników linia MRcsk umowy zawierane zgodnie z Zarządzeniem Nr /05 Prezesa ARiMR z dnia marca 05 r. oprocentowanie na dzień r. (,50% - 5,00%) 4,% - 6,7% oprocentowanie na dzień r. (,50% - 5,00%) 4,% - 6,7% oprocentowanie na dzień r. oprocentowanie pełne,50% oprocentowanie pełne 4,8% oprocentowanie na dzień r. (,00% - 4,00%) 3,68% - 5,68% Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Krotoszynie 9

11 IV. ZADŁUŻENIE PRZETERMINOWANE. Zadłużenie przeterminowane Kredyt przeterminowany* umowy zawarte od dnia r. umowy zawarte od dnia r. do dnia r. 4-krotna stawka kredytu lombardowego 0,00% 4-krotna stawka R 7,00% umowy zawarte do dnia r. 3-krotna stawka R 5,5% Czeki bez pokrycia 4-krotna stawka kredytu lombardowego 0,00% * z wyłączeniem umów, dla których stopa procentowa dla należności przeterminowanych równa jest stopie odsetek ustawowych w stosunku rocznym. Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Krotoszynie 0

12 V. PRODUKTY NIEAKTYWNE KLIENCI INDYWIDUALNI. Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe, oszczędnościowe, a vista Rachunek oszczędnościowy mieszkaniowy,50% 3 4 Rachunek oszczędnościowy a vista umowy zawarte do dnia r. Rachunek oszczędnościowy umowy zawarte do dnia r. Rachunek oszczędnościowy PLUS umowy zawarte od dnia r. do dnia r. saldo środków: 0,00% 0,30% do 5.000,00 zł 0,30% od 5.000,0 zł do ,00 zł 0,55% 5 od ,0 zł 0,80% Rachunek oszczędnościowy BIS umowy zawarte od dnia r. do dnia r. saldo środków: do 5.000,00 zł 0,30% od 5.000,0 zł do ,00 zł 0,55% 6 od ,0 zł 0,80% Rachunek oszczędnościowy BIS umowy zawarte od dnia r. do dnia r. saldo środków: do ,00 zł 0,50% od ,0 zł do ,00 zł,5% 7 od ,0 zł,50% Rachunek oszczędnościowy BS umowy zawarte od dnia r. do dnia r. saldo środków: do ,00 zł 0,50-krotna stawka R 0,8750% od ,0 zł do ,00 zł 0,60-krotna stawka R,0500% od ,0 zł 0,70-krotna stawka R,50%. Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych umowy zawarte do dnia r. miesięczna,5% 3 miesięczna,50% 6 miesięczna,75% Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Krotoszynie

13 miesięczna,00% 4 miesięczna,0% 3 36 miesięczna 3,0% umowy zawarte od dnia r. do dnia r. zakładane w placówkach Banku oprocentowanie miesięczna 0,75-krotna stawka R 3 miesięczna 0,85-krotna stawka R 6 miesięczna 0,90-krotna stawka R miesięczna,00-krotna stawka R 4 miesięczna,0-krotna stawka R dynamiczna PLEJADA umowy zawarte do dnia r. na dzień r. zakładane przez Internet oprocentowanie,35% 0,75-krotna stawka R,4875% 0,85-krotna stawka R,5750% 0,90-krotna stawka R na dzień r.,35%,4875%,5750%,7500% - -,950% - - za miesiąc,80% za miesiąc,90% za 3 miesiąc,95% za 4 miesiąc,00% za 5 miesiąc,05% za 6 miesiąc,0% za 7 miesiąc,5% za 8 miesiąc,0% za 9 miesiąc,5% za 0 miesiąc,30% za miesiąc,35% za miesiąc,40% 4 dynamiczna PLEJADA PLUS umowy zawarte od dnia.0.00 r. do dnia..0 r. za miesiąc,0% za miesiąc,30% za 3 miesiąc,70% za 4 miesiąc,95% za 5 miesiąc,0% za 6 miesiąc,45% za 7 miesiąc,70% za 8 miesiąc,95% za 9 miesiąc 3,0% za 0 miesiąc 3,70% za miesiąc 3,95% za miesiąc 4,45% Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Krotoszynie

14 5 6 dynamiczna PLEJADA BIS umowy zawarte od dnia 3..0 r. do dnia r. za miesiąc,45% za miesiąc,50% za 3 miesiąc,75% za 4 miesiąc,95% za 5 miesiąc,05% za 6 miesiąc,50% za 7 miesiąc,75% za 8 miesiąc 3,00% za 9 miesiąc 3,5% za 0 miesiąc 3,50% za miesiąc 3,75% za miesiąc dynamiczna PLEJADA BS 4,75% umowy zawarte od dnia r. do dnia r. za miesiąc 0,60-krotna stawka R,0500% za miesiąc 0,70-krotna stawka R,50% za 3 miesiąc 0,80-krotna stawka R,4000% za 4 miesiąc 0,90-krotna stawka R,5750% za 5 miesiąc,00-krotna stawka R,7500% za 6 miesiąc,0-krotna stawka R,950% za 7 miesiąc,0-krotna stawka R,000% za 8 miesiąc,30-krotna stawka R,750% za 9 miesiąc,40-krotna stawka R,4500% za 0 miesiąc,50-krotna stawka R,650% za miesiąc,75-krotna stawka R 3,065% za miesiąc,00-krotna stawka R 3,5000% Terminowy wkład oszczędnościowy BS 6 miesięczny wprowadzony Uchwałą Zarządu BS Nr 8/VII/004 z dnia r. Terminowy wkład oszczędnościowy Lato 007 z BS wprowadzony Uchwałą Zarządu BS Nr 58//V/007 z dnia r.,50% 6 miesięczny,50% miesięczny,75% Terminowy wkład oszczędnościowy SUPER Lokata 5 miesięczny wprowadzony Uchwałą Zarządu BS Nr 77/39/IX/007 z dnia r.,50% Terminowy wkład oszczędnościowy Lokata na każdą porę roku 7 miesięczny wprowadzony Uchwałą Zarządu BS Nr 4/4/I/008 z dnia r.,75% Terminowy wkład oszczędnościowy Lokata na szóstkę z plusem miesięczny wprowadzony Uchwałą Zarządu BS Nr 34/8/V/008 z dnia r.,50% Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Krotoszynie 3

15 Terminowy wkład oszczędnościowy Dobra Lokata wprowadzony Uchwałą Zarządu BS Nr 75/35/VIII/008 z dnia r. 3 miesięczny,55% 6 miesięczny,00% 9 miesięczny,5% miesięczny,50% 3 4 Terminowy wkład oszczędnościowy Lokata BS Oszczędzam na wakacje 5 miesięczny wprowadzony Uchwałą Zarządu BS Nr 4//I/009 z dnia r.,75% Terminowy wkład oszczędnościowy Lokata BS Przyjazny Bank przyjazny procent 3 miesięczny wprowadzony Uchwałą Zarządu BS Nr 4/4/III/009 z dnia r. kwota wkładu: do 0.000,00 zł,00% od 0.000,0 zł do ,00 zł,30% od ,0 zł,70% Terminowy wkład oszczędnościowy Lokata BS Jesień miesięczny wprowadzony Uchwałą Zarządu BS Nr 6/44/X/009 z dnia r.,50% Terminowy wkład oszczędnościowy Lokata BS Słoneczna Lokata 3 miesięczny wprowadzony Uchwałą Zarządu BS Nr 54/6/VI/00 z dnia r.,75% Terminowy wkład oszczędnościowy Lokata BS Złota Lokata 5 miesięczny wprowadzony Uchwałą Zarządu BS Nr 69/39/IX/00 z dnia r.,00% Terminowy wkład oszczędnościowy 3 miesięczna lokata z dzienną kapitalizacją wprowadzony Uchwałą Zarządu BS Nr 88/49/XI/00 z dnia r. Terminowy wkład oszczędnościowy Lokata BS Spółdzielcza Lokata wprowadzony Uchwałą Zarządu BS Nr 5/0/III/0 z dnia r.,55% 3 miesięczny,55% - 6 miesięczny -,05% 0 OSZCZĘDZAJ I ZARABIAJ zakładane w placówkach 3 miesięczna zakładane przez Internet Banku wprowadzona Uchwałą Zarządu BS Nr 54/3/VIII/0 z dnia r. saldo środków: do 0.000,00 zł,50%,50% od 0.000,0 zł do ,00 zł,75%,75% od ,0 zł,05%,05% Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Krotoszynie 4

16 BS Wiosenna Lokata wprowadzona Uchwałą Zarządu BS Nr /0/II/03 z dnia r. zakładane w placówkach Banku zakładane przez Internet miesięczna,00%,00% miesięczna,50%,50% OSZCZĘDZAJ I ZARABIAJ W BS 3 miesięczna zakładane w placówkach Banku zakładane przez Internet saldo środków: do ,00 zł,50%,50% od ,0 zł do ,00 zł,75%,75% od ,0 zł,00%,00% 3 4 SGB Twoje marzenia procentują 6 miesięczna sprzedaż od dnia r. do dnia r. SGB Podwójnie się opłaca 6 miesięczna sprzedaż od dnia r. do dnia r. zakładane w placówkach Banku zakładane przez Internet,55%,55% zakładane w placówkach Banku zakładane przez Internet,95%,95% 3. Kredyty L. p. rodzaj kredytu oprocentowanie w skali roku Kredyt odnawialny w ROR umowy zawarte do dnia 8..0 r.,5%* Kredyt konsumpcyjny umowy zawarte do dnia r. powyżej 36 do 60 miesięcy 3,50%* powyżej 60 do 96 miesięcy 3,75%* Kredyt konsumpcyjny umowy zawarte do dnia r. do r., z zastrzeżeniem 4 i 5 powyżej 4 do 36 miesięcy,50%* powyżej 36 do 60 miesięcy 3,00%* powyżej 60 do 96 miesięcy 3,50%* Kredyt konsumpcyjny powyżej 4 do 36 miesięcy umowy zawarte od dnia r. do dnia r. Kredyt konsumpcyjny powyżej 4 do 36 miesięcy umowy zawarte do wniosków złożonych od dnia 9..0 r. do r. Kredyt konsumpcyjny WIOSNA 03 powyżej do 4 miesięcy umowy zawarte od dnia r. do r. Kredyt studencki umowy zawarte do dnia r. 0,00% 9,50% 0,00% oprocentowanie pełne,5-krotna stawka R oprocentowanie pełne,05% Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Krotoszynie 5

17 Pożyczka hipoteczna umowy zawarte do dnia r. 8,30% Kredyt mieszkaniowy umowy zawarte do dnia r. 8,50% Kredyt mieszkaniowy umowy zawarte od dnia r. do dnia r. 6,90% Kredyt mieszkaniowy preferencyjny RODZINA NA SWOIM umowy zawarte od dnia r. do dnia r. Kredyt na zakup i montaż kolektorów słonecznych z dopłatą NFOŚiGW umowy zawarte do dnia r. Kredyt na zakup i montaż kolektorów słonecznych z dopłatą NFOŚiGW umowy zawarte od dnia r. Kredyt gotówkowy GOTÓWKA REMONTÓWKA oprocentowanie na dzień r.,50% 4,% 9,00% oprocentowanie na dzień r. 5,00% 6,7% umowy zawarte od dnia r. do r. oprocentowanie na dzień r. do 48 miesięcy 4,00% 5,7% powyżej 48 do 96 miesięcy 5,00% 6,7% 5 Kredyt gotówkowy umowy zawarte od dnia r. do r. do miesięcy R + stała marża 6,5% 8,00% powyżej do 4 miesięcy R + stała marża 7,5% 9,00% powyżej 4 do 36 miesięcy R + stała marża 8,5% 0,00% powyżej 36 do 60 miesięcy R + stała marża 9,5%,00%* powyżej 60 do 96 miesięcy R + stała marża 0,5%,00%* 6 Kredyt gotówkowy umowy zawarte od dnia r. do r. do miesięcy 9,00% powyżej do 4 miesięcy 0,00% powyżej 4 do 36 miesięcy,00%* powyżej 36 do 60 miesięcy,00%* powyżej 60 do 96 miesięcy 3,00%* 7 Kredyt gotówkowy umowy zawarte od dnia r. do r. do miesięcy R + stała marża 6,5% 8,00% powyżej do 4 miesięcy R + stała marża 7,5% 9,00% powyżej 4 do 36 miesięcy R + stała marża 8,5% 0,00% powyżej 36 do 60 miesięcy R + stała marża 9,5%,00%* powyżej 60 do 96 miesięcy R + stała marża 9,75%,50%* 8 Kredyt gotówkowy umowy zawarte od dnia r. do r. do miesięcy 9,00% powyżej do 4 miesięcy 0,00% powyżej 4 do 36 miesięcy,00%* powyżej 36 do 60 miesięcy,50%* powyżej 60 do 96 miesięcy,00%* Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Krotoszynie 6

18 9 0 0 Kredyt gotówkowy promocja KREDYT NA SZÓSTKĘ Z PLUSEM do miesięcy 6,50% sprzedaż od dnia r. do dnia r. Kredyt gotówkowy promocja KREDYT LEKKI JAK PIÓRKO do miesięcy sprzedaż od dnia r. do dnia r. Kredyt gotówkowy zabezpieczony hipotecznie 5,00% umowy zawarte od dnia r. do r. powyżej 36 do 60 miesięcy R + stała marża 7,75% 9,50% powyżej 60 do 96 miesięcy R + stała marża 8,5% 0,00% powyżej 96 do 0 miesięcy R + stała marża 8,75% 0,50%* Kredyt gotówkowy promocja KREDYT NA WAKACJE do miesięcy sprzedaż od dnia r. do dnia r. Kredyt mieszkaniowy 5,00% umowy zawarte od dnia r. do dnia r. oprocentowanie na dzień r. do 60 miesięcy powyżej 60 miesięcy (,50% -,00%) (,50% -,0%) 3,% - 3,7% 3,% - 3,9% 4. Karty kredytowe L. p. rodzaj kredytu oprocentowanie w skali roku 3 Karta kredytowa Visa / MasterCard umowy zawarte od dnia r. do dnia r. Karta kredytowa Visa / MasterCard umowy zawierane od dnia r. do dnia r. Karta kredytowa MasterCard PayPass Gold umowy zawierane od dnia r. do dnia r. oprocentowanie na dzień r. WIBOR M + stała marża,45% 3,48%* oprocentowanie na dzień r. WIBOR M + stała marża 9,5%,8%* oprocentowanie na dzień r. WIBOR M + stała marża 9,5%,8%* * maksymalna wysokość odsetek nie może w stosunku rocznym przekroczyć czterokrotności wysokości stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego (odsetki maksymalne), jeżeli wysokość odsetek przekracza wysokość odsetek maksymalnych, należą się odsetki maksymalne. Od dnia r. wysokość odsetek maksymalnych wynosi 0,00% (stopa kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego wynosi,50%), zatem w okresie obowiązywania stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego w wysokości,50% oprocentowanie kredytu w skali roku wynosi 0,00%. Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Krotoszynie 7

19 VI. PRODUKTY NIEAKTYWNE KLIENCI INSTYTUCJONALNI. Rachunki lokat terminowych umowy zawarte do dnia r. miesięczna,5% 3 miesięczna,50% 6 miesięczna,75% miesięczna,00% 4 miesięczna,0% 36 miesięczna 3,0% umowy zawarte od dnia r. do dnia r. miesięczna 0,75-krotna stawka R,35% 3 miesięczna 0,85-krotna stawka R,4875% 6 miesięczna 0,90-krotna stawka R,5750% miesięczna,00-krotna stawka R,7500% 4 miesięczna,0-krotna stawka R,950%. Rachunki lokat terminowych podmioty gospodarcze i inne jednostki organizacyjne umowy zawarte do dnia r. 3 dni,00% 4 dni,00% tydzień,00% tygodnie,00% 3 tygodnie,00% miesięczne,5% 3 miesięczne,50% 6 miesięczne,75% miesięczne,00% 4 miesięczne,0% 36 miesięczne 3,0% umowy zawarte do dnia r. do dnia r. miesięczna 0,75-krotna stawka R,35% 3 miesięczna 0,85-krotna stawka R,4875% 6 miesięczna 0,90-krotna stawka R,5750% miesięczna,00-krotna stawka R,7500% 3 4 SGB Twoje marzenia procentują 6 miesięczna sprzedaż od dnia r. do dnia r. SGB Podwójnie się opłaca 6 miesięczna sprzedaż od dnia r. do dnia r.,55%,95% Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Krotoszynie 8

20 3. Rachunki lokat terminowych zakładane przez Internet klienci korporacyjni umowy zawarte do dnia r. 3 dni,00% 4 dni,00% tydzień,00% tygodnie,00% 3 tygodnie,00% miesięczne,5% 3 miesięczne,50% 6 miesięczne,75% umowy zawarte do dnia r. do dnia r. 3 4 miesięczna 0,75-krotna stawka R,35% 3 miesięczna 0,85-krotna stawka R,4875% 6 miesięczna 0,90-krotna stawka R,5750% miesięczna,00-krotna stawka R,7500% SGB Twoje marzenia procentują 6 miesięczna sprzedaż od dnia r. do dnia r.,55% SGB Podwójnie się opłaca 6 miesięczna sprzedaż od dnia r. do dnia r.,95% 4. Kredyty L. p. rodzaj kredytu oprocentowanie w skali roku Kredyt inwestycyjny na zakup gruntów rolnych umowy zawarte do dnia r. Kredyt obrotowy promocja AGRO GOTÓWKA do miesięcy sprzedaż od dnia r. do dnia r. Kredyt obrotowy promocja BIZNES GOTÓWKA podmioty gospodarcze do miesięcy sprzedaż od dnia r. do dnia r. Kredyt obrotowy BS na zakup rzeczowych środków do produkcji rolnej umowy zawarte do dnia r. Kredyt inwestycyjny AGRO INWESTYCJA 6,00% 8,00% 7,00% 7,00% 9,00% umowy zawarte do dnia r. - do 60 miesięcy (,50,75)-krotna stawka R,650% 3,065% - powyżej 60 miesięcy do 0 miesięcy (,50,00)-krotna stawka R,650% 3,5000% 6 Kredyt inwestycyjny AGRO ROZWÓJ umowy zawarte do dnia r. (,00,50)-krotna stawka R 3,5000% 4,3750% Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Krotoszynie 9

21 7 Kredyt inwestycyjny AGRO ZIEMIA umowy zawarte do dnia r. - do 60 miesięcy (,50,75)-krotna stawka R,650% 3,065% - powyżej 60 miesięcy do 80 miesięcy (,50,00)-krotna stawka R,650% 3,5000% 8 Kredyt na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych z pomocą ARiMR częściowa spłata kapitału CSK umowy zawarte do dnia r. R + stała marża (,5% 3,50%) 4,00% 5,5% Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Krotoszynie 0

Tabela oprocentowania. produktów bankowych. w Banku Spółdzielczym w Krotoszynie

Tabela oprocentowania. produktów bankowych. w Banku Spółdzielczym w Krotoszynie Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Krotoszynie Obowiązuje od dnia 01 października 015 r. (aktualizacja wg stanu na dzień sierpnia 016 r.) Spis treści I. Zasady stosowania

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania. produktów bankowych. w Banku Spółdzielczym w Krotoszynie

Tabela oprocentowania. produktów bankowych. w Banku Spółdzielczym w Krotoszynie Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Krotoszynie Aktualizacja na dzień 05 października 07 r. Spis treści I. Zasady stosowania oprocentowania produktów bankowych II. KLIENCI

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania kredytów w Banku Spółdzielczym w Chodzieży (obowiązuje od 1 października 2016 r.)

Tabela oprocentowania kredytów w Banku Spółdzielczym w Chodzieży (obowiązuje od 1 października 2016 r.) Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 89 /B/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chodzieży z 26 września 2016 r. Tabela oprocentowania kredytów w Banku (obowiązuje od 1 października 2016 r.) Chodzież, wrzesień 2016

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA PODMIOTÓW NIEFINANSOWYCH OD DNIA r.

TABELA OPROCENTOWANIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA PODMIOTÓW NIEFINANSOWYCH OD DNIA r. Bank Spółdzielczy w Jutrosinie TABELA OPROCENTOWANIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA PODMIOTÓW NIEFINANSOWYCH OD DNIA 13.11. 2017r. RODZAJ RACHUNKU RODZIAJ OPROCENTOWANIA OPROCENTOWANIE 1. Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania kredytów w Banku Spółdzielczym w Chodzieży (obowiązuje od 23 września 2017 r.)

Tabela oprocentowania kredytów w Banku Spółdzielczym w Chodzieży (obowiązuje od 23 września 2017 r.) Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 49 /B/2017 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chodzieży z 18 września 2017 r. Tabela oprocentowania kredytów w Banku (obowiązuje od 23 września 2017 r.) Chodzież, wrzesień 2017

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W ZAMOŚCIU TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH POWIATOWEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZAMOŚCIU

POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W ZAMOŚCIU TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH POWIATOWEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZAMOŚCIU POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W ZAMOŚCIU TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH POWIATOWEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZAMOŚCIU Zamość, kwiecień 2015 1 CZĘŚĆ A. KLIENCI INDYWIDUALNI...3 KONTA OSOBISTE...3

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Jutrosinie. TABELA OPROCENTOWANIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA PODMIOTÓW NIEFINANSOWYCH OD DNIA r.

Bank Spółdzielczy w Jutrosinie. TABELA OPROCENTOWANIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA PODMIOTÓW NIEFINANSOWYCH OD DNIA r. Tabela oprocentowania rachunków bankowych dla podmiotów niefinansowych w Banku Spółdzielczym w Jutrosinie Bank Spółdzielczy w Jutrosinie TABELA OPROCENTOWANIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA PODMIOTÓW NIEFINANSOWYCH

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów kredytowych

Tabela oprocentowania produktów kredytowych Załącznik do Uchwały nr 107/2016 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego we Wrześni z dnia 31 maja 2016 roku Powiatowy Bank Spółdzielczy we Wrześni Rok założenia 1871 Tabela oprocentowania produktów kredytowych

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania kredytów w Banku Spółdzielczym w Chodzieży (obowiązuje od 15 kwietnia 2016 r.)

Tabela oprocentowania kredytów w Banku Spółdzielczym w Chodzieży (obowiązuje od 15 kwietnia 2016 r.) Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 37/B/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chodzieży z 11 kwietnia 2016r. Tabela oprocentowania kredytów (obowiązuje od 15 kwietnia 2016 r.) Chodzież, kwiecień 2016 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów kredytowych

Tabela oprocentowania produktów kredytowych Załącznik do Uchwały nr 217/2015 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego we Wrześni z dnia 6 listopada 2015 roku Powiatowy Bank Spółdzielczy we Wrześni Rok założenia 1871 Tabela oprocentowania produktów

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KŁODZKU

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KŁODZKU TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KŁODZKU CZĘŚĆ A. KLIENCI INDYWIDUALNI Tab. 1 Rachunki i lokaty Tab. 2 Kredyty konsumenckie 1. Kredyt odnawialny w ROR do 12 miesięcy 9,50%

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TORUNIU

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TORUNIU W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TORUNIU obowiązuje od 12 czerwca 2017 roku ROZDZIAŁ I OPROCENTOWANIE PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH KREDYTY NA CELE MIESZKANIOWE ORAZ CELE ZWIĄZANE Z BUDOWNICTWEM

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania kredytów w Banku Spółdzielczym w Chodzieży (obowiązuje od 23 września 2019 r.)

Tabela oprocentowania kredytów w Banku Spółdzielczym w Chodzieży (obowiązuje od 23 września 2019 r.) Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 43/B/2019 Zarządu Spółdzielczego z 16 września 2019 r. (obowiązuje od 23 września 2019 r.) Chodzież, wrzesień 2019 r. Spis treści KLIENCI INDYWIDUALNI Tab. 1. Kredyty konsumenckie...3

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY WYCOFANE Z OFERTY

PRODUKTY WYCOFANE Z OFERTY Załącznik nr 1 do Decyzji nr 117/2015 z dnia 16 września 2015 r. Tabela oprocentowania rachunków i lokat terminowych złotowych dla klientów Oddziału SGB-Banku S.A. w Lesznowoli (z wyłączeniem zrzeszonych

Bardziej szczegółowo

KLIENCI INDYWIDUALNI. * oprocentowanie na dzień 11.06.2015r.

KLIENCI INDYWIDUALNI. * oprocentowanie na dzień 11.06.2015r. * oprocentowanie na dzień 11.06.2015r. KLIENCI INDYWIDUALNI Aktualne oprocentowanie kredytów nie może przekroczyć czterokrotności wysokości stopy kredytu lombardowego NBP (odsetek maksymalnych), wynoszących

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania kredytów w Banku Spółdzielczym w Chodzieży (obowiązuje od 23 września 2018 r.)

Tabela oprocentowania kredytów w Banku Spółdzielczym w Chodzieży (obowiązuje od 23 września 2018 r.) Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 66/B/2018 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chodzieży z 17 września 2018 r. Tabela oprocentowania kredytów (obowiązuje od 23 września 2018 r.) Chodzież, wrzesień 2018 r. Spis

Bardziej szczegółowo

Tabela Oprocentowania Kredytów i Pożyczek w Banku Spółdzielczym w Wieleniu

Tabela Oprocentowania Kredytów i Pożyczek w Banku Spółdzielczym w Wieleniu Załącznik do uchwały nr 99/2018 Zarządu Banku Spółdzielczego w Wieleniu z dnia 03.09.2018 r. Tabela Oprocentowania Kredytów i Pożyczek w Banku Spółdzielczym w Wieleniu ( obowiązuje od 3 września 2018 r.)

Bardziej szczegółowo

KREDYTY I POŻYCZKI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 1)2)5)10)21)

KREDYTY I POŻYCZKI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 1)2)5)10)21) Tabela oprocentowania kredytów i pożyczek złotowych dla klientów Załącznik do Uchwały Zarządu PBS w Janikowie nr 172/2016 z dnia 108.2016 r. Obowiązuje od dnia 22-08-2016 r. Lp. Pozycja Rodzaj oprocentowania

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania kredytów w Banku Spółdzielczym w Chodzieży (obowiązuje od 21 marca 2019 r.)

Tabela oprocentowania kredytów w Banku Spółdzielczym w Chodzieży (obowiązuje od 21 marca 2019 r.) Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 8/B/2019 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chodzieży z 18 marca 2019 r. (obowiązuje od 21 marca 2019 r.) Chodzież, marzec 2019 r. Spis treści KLIENCI INDYWIDUALNI Tab. 1. Kredyty

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych

Tabela oprocentowania produktów bankowych Załącznik do Uchwały Zarządu BS nr 4/2016 z dnia 05-02-2016 r. Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Międzyrzecu Podlaskim Tekst jednolity Zmiany: Uchwała nr 16/2016 z dnia

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania kredytów dla klientów Banku Spółdzielczego w Sławnie

Tabela oprocentowania kredytów dla klientów Banku Spółdzielczego w Sławnie Załącznik do Uchwały nr 213/2018 z dnia 15.11.2018r. (po ostatniej zmianie) Bank Spółdzielczy w Sławnie Spółdzielcza Grupa Bankowa Tabela oprocentowania kredytów dla klientów Banku Spółdzielczego w Sławnie

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W STAREJ BIAŁEJ W WALUCIE KRAJOWEJ

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W STAREJ BIAŁEJ W WALUCIE KRAJOWEJ Załącznik do Uchwały Zarządu nr 11/2014 z dnia 31.01.2014 r. zmieniony Uchwałą Zarządu nr 88/2015 z dnia 22.07.2015 r. SPÓŁDZIELCZA GRUPA BANKOWA TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY WYCOFANE Z OFERTY

PRODUKTY WYCOFANE Z OFERTY Załącznik nr 1 Tabela oprocentowania rachunków i lokat terminowych złotowych dla klientów Oddziału SGB-Banku S.A. w Lesznowoli (z wyłączeniem zrzeszonych banków spółdzielczych) Nr 1/2015 Obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TORUNIU

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TORUNIU W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TORUNIU obowiązuje od 25 maja 2015 roku ROZDZIAŁ I OPROCENTOWANIE PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH KREDYTY NA CELE MIESZKANIOWE ORAZ CELE ZWIĄZANE Z BUDOWNICTWEM

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Tabeli oprocentowania kredytów w złotych udzielanych przez Bank Spółdzielczy w Goleniowie

Wyciąg z Tabeli oprocentowania kredytów w złotych udzielanych przez Bank Spółdzielczy w Goleniowie Wyciąg z Tabeli oprocentowania kredytów w złotych udzielanych przez Bank Spółdzielczy w Goleniowie 1. Stopy procentowe dla kredytów i pożyczek są ustalane w stosunku rocznym i są w okresie umownym stopami

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych

Tabela oprocentowania produktów bankowych Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu BS nr 15/2015 z dnia 26-02-2015 r. Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Międzyrzecu Podlaskim Tekst jednolity Zmiany: Uchwała nr 20/2015 z

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów kredytowych

Tabela oprocentowania produktów kredytowych Załącznik do Uchwały nr 202/2014 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego we Wrześni z dnia 29 grudnia 2014 roku Tabela oprocentowania produktów kredytowych w Powiatowym Banku Spółdzielczym we Wrześni

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów kredytowych

Tabela oprocentowania produktów kredytowych Załącznik do Uchwały nr 68/2015 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego we Wrześni z dnia 18 marca 2015 roku Powiatowy Bank Spółdzielczy we Wrześni Rok założenia 1871 Tabela oprocentowania produktów kredytowych

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH POWIATOWEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZAMOŚCIU

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH POWIATOWEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZAMOŚCIU POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W ZAMOŚCIU TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH POWIATOWEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZAMOŚCIU tekst jednolity Zamość, 2017 CZĘŚĆ A. KLIENCI INDYWIDUALNI...3 KONTA OSOBISTE...3

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 54/Z/2015 Zarządu BS w Podegrodziu z dnia 29.12.2015 r Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu obowiązująca

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania kredytów dla klientów Banku Spółdzielczego w Sławnie

Tabela oprocentowania kredytów dla klientów Banku Spółdzielczego w Sławnie Załącznik do Uchwały nr 67/2019 z dnia 12.06.2019r. (po ostatniej zmianie) Bank Spółdzielczy w Sławnie Spółdzielcza Grupa Bankowa Tabela kredytów dla klientów Banku Spółdzielczego w Sławnie Rozdział 1.

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu. obowiązująca od dnia

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu. obowiązująca od dnia Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 25/Z/2017 Zarządu BS w Podegrodziu z dnia 23.06.2017 r Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu obowiązująca

Bardziej szczegółowo

Tabela Oprocentowania Produktów Bankowych. Spółdzielczego Banku Rozwoju

Tabela Oprocentowania Produktów Bankowych. Spółdzielczego Banku Rozwoju Załącznik do Uchwały nr 28/2/2017 Zarządu Spółdzielczego Rozwoju z dnia 28.03.2017 r. Tabela Oprocentowania Spółdzielczego Rozwoju Obowiązuje od 01.04.2017 r. A. KLIENCI INDYWIDUALNI Lp. Nazwa produktu

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych

Tabela oprocentowania produktów bankowych Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu BS nr 15/2015 z dnia 26-02-2015 r. Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Międzyrzecu Podlaskim Tekst jednolity Zmiany: Uchwała nr 20/2015 z

Bardziej szczegółowo

Tabela Oprocentowania Produktów Bankowych. Spółdzielczego Banku Rozwoju

Tabela Oprocentowania Produktów Bankowych. Spółdzielczego Banku Rozwoju Załącznik do Uchwały nr 13/2/2017 Zarządu Spółdzielczego Rozwoju z dnia 31.01.2017 r. Tabela Oprocentowania Spółdzielczego Rozwoju Obowiązuje od 06.02017 r. A. KLIENCI INDYWIDUALNI Lp. Nazwa produktu Stopa

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W ZAMOŚCIU TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH POWIATOWEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZAMOŚCIU

POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W ZAMOŚCIU TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH POWIATOWEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZAMOŚCIU POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W ZAMOŚCIU TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH POWIATOWEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZAMOŚCIU tekst jednolity Zamość, marzec 2016 1 CZĘŚĆ A. KLIENCI INDYWIDUALNI...3 KONTA

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu. obowiązująca od dnia

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu. obowiązująca od dnia Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 33/Z/2017 z dnia 07.09.2017 r Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu obowiązująca od dnia 01.12.2017

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 14/06/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Limanowej z dnia 16.06.2015 roku TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH Obowiązuje od 1 lipca 2015 r. Limanowa, 2015 r. CZĘŚĆ A.

Bardziej szczegółowo

Tabela. Oprocentowania Kredytów i Pożyczek. w Banku Spółdzielczym. w Wieleniu

Tabela. Oprocentowania Kredytów i Pożyczek. w Banku Spółdzielczym. w Wieleniu Załącznik do uchwały nr 132/2015/WKR Zarządu Banku Spółdzielczego w Wieleniu z dnia 30.09.2015r. Tabela Oprocentowania Kredytów i Pożyczek w Banku Spółdzielczym w Wieleniu ( obowiązuje od 30 września 2015r.)

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŃSKOWOLI TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KOŃSKOWOLI

BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŃSKOWOLI TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KOŃSKOWOLI Załącznik do Uchwały Nr 62/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Końskowoli z dnia 31.10.2014r. BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŃSKOWOLI TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KOŃSKOWOLI

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W WĄSEWIE

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W WĄSEWIE Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 65/2017 Zarządu Banku Spółdzielczego w Wąsewie z dnia 15 września 2017 r. z późn. zm. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W WĄSEWIE OBOWIĄZUJĄCA

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TABELA. OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w Nowym Sączu

BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TABELA. OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w Nowym Sączu Załącznik do Uchwały Nr 13 z dnia 05.03.2015 r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH dla klientów indywidualnych w Banku

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Ciechanowcu obowiązująca od dnia r.

Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Ciechanowcu obowiązująca od dnia r. Załącznik do Uchwały nr 110/2018 Zarządu BS w Ciechanowcu z dnia 28.11.2018r. Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Ciechanowcu obowiązująca od dnia 01.01.2019r. A. KLIENCI

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu

Tabela oprocentowania produktów bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu Tabela oprocentowania produktów bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu obowiązuje od 01.03.2016 r. Załącznik do Uchwały Nr 206/Z/2015 Zarządu Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu z dnia

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu. obowiązująca od dnia

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu. obowiązująca od dnia Załącznik nr 7 do Uchwały Zarządu Nr 44/Z/2018 z dnia 15.10.2018 r Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu obowiązująca od dnia 15.10.2018

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania kredytów w Powiślańskim Banku Spółdzielczym w Kwidzynie

Tabela oprocentowania kredytów w Powiślańskim Banku Spółdzielczym w Kwidzynie Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu PBS z dnia 18.06.2015r Nr 04/2015 Tabela oprocentowania kredytów w Powiślańskim Banku Spółdzielczym w Kwidzynie 1 Spis treści CZĘŚĆ A - KLIENCI INDYWIDUALNI. 3 Kredyty

Bardziej szczegółowo

Tabela Oprocentowania Produktów Bankowych. Spółdzielczego Banku Rozwoju

Tabela Oprocentowania Produktów Bankowych. Spółdzielczego Banku Rozwoju Załącznik do Uchwały nr 37/4/2017 Zarządu Spółdzielczego Rozwoju z dnia 27.06.2018 r. Tabela Oprocentowania Spółdzielczego Rozwoju Obowiązuje od 007.2018 r. A. KLIENCI INDYWIDUALNI Lp. Nazwa produktu Stopa

Bardziej szczegółowo

I. Oprocentowanie kredytów złotowych udzielanych osobom fizycznym

I. Oprocentowanie kredytów złotowych udzielanych osobom fizycznym I. kredytów złotowych udzielanych osobom fizycznym Tabela 1. Kredyty konsumpcyjne gotówkowe stałe 1. Kredyt odnawialny dla posiadaczy ROR - 14,75 % 2. Debet dopuszczalny w ROR - 18,00 % 3. Kredyt konsumpcyjny

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Rykach

Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Rykach Załącznik Nr do Uchwały Nr 9/08 Zarządu Banku Spółdzielczego w Rykach z dnia 6.0.08 Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Rykach Ryki, listopad 08 Część I. Postanowienia ogólne.

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM (obowiązuje od 20 kwietnia 2011 r.) Spis treści I. kredytów złotowych udzielanych osobom fizycznym... 2 Tabela nr 1 Kredyty

Bardziej szczegółowo

TABELA STAWEK OPROCENTOWANIA

TABELA STAWEK OPROCENTOWANIA Załącznik do Uchwały Nr 36/2015 Zarządu BS Lipsko z dnia 16 grudnia 2015 r. zm. Uchwałą Nr 16/2017 Zarządu BS z dn. 26-04-2017 r. zm. Uchwałą Nr 35/2017 Zarządu BS z dn. 29-06-2017 r. TABELA STAWEK OPROCENTOWANIA

Bardziej szczegółowo

Tabela Oprocentowania Kredytów i Pożyczek w Banku Spółdzielczym w Wieleniu

Tabela Oprocentowania Kredytów i Pożyczek w Banku Spółdzielczym w Wieleniu Załącznik do uchwały nr 152/2017/ZPK Zarządu Banku Spółdzielczego w Wieleniu z dnia 30.11.2017r. Tabela Oprocentowania Kredytów i Pożyczek w Banku Spółdzielczym w Wieleniu ( obowiązuje od 30 listopada

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 1/03/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Limanowej z dnia 07.03.2013 roku TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH Obowiązuje od 14 marzec 2013 r. Limanowa, 2013 r. LIMANOWA

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania kredytów w Powiślańskim Banku Spółdzielczym w Kwidzynie

Tabela oprocentowania kredytów w Powiślańskim Banku Spółdzielczym w Kwidzynie Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu PBS z dnia 12.05.2017r Nr 05/2017 Tabela oprocentowania kredytów w Powiślańskim Banku Spółdzielczym w Kwidzynie 1 Spis treści CZĘŚĆ A - KLIENCI INDYWIDUALNI. 3 Kredyty

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych w BS Ciechanowiec obowiązująca od dnia r.

Tabela oprocentowania produktów bankowych w BS Ciechanowiec obowiązująca od dnia r. Załącznik do Uchwały nr 28/2017 Zarządu BS w Ciechanowcu z dnia 07.04.2017r. Tabela oprocentowania produktów bankowych w BS Ciechanowiec obowiązująca od dnia 20.04.2017r. Tabela I Oprocentowanie środków

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WILAMOWICACH

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WILAMOWICACH Załącznik do Uchwały nr 35/5/2017 Zarządu Banku Spółdzielczego w Wilamowicach z dnia TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WILAMOWICACH Wilamowice, 2017r. CZĘŚĆ A: KLIENCI INDYWIDUALNI

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu ROZDZIAŁ I Kędzierzyn Koźle, 05 marca 2015r. SPIS TREŚCI: Rozdział Wyszczególnienie Str. Rozdział I depozytów

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych

Tabela oprocentowania produktów bankowych Załącznik do Uchwały Zarządu BS nr 4/2016 z dnia 05-02-2016 r. Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Międzyrzecu Podlaskim Tekst jednolity Zmiany: Uchwała nr 16/2016 z dnia

Bardziej szczegółowo

TABELA STAWEK OPROCENTOWANIA

TABELA STAWEK OPROCENTOWANIA Załącznik do Uchwały Nr 36/2015 Zarządu BS Lipsko z dnia 16 grudnia 2015 r. TABELA STAWEK OPROCENTOWANIA zm. Uchwałą Nr 16/2017 Zarządu BS z dn. 26-04-2017 r. OBOWIĄZUJĄCYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W LIPSKU

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TORUNIU

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TORUNIU W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TORUNIU obowiązuje od 11 marca 2015 roku ROZDZIAŁ I OPROCENTOWANIE PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH KREDYTY NA CELE MIESZKANIOWE ORAZ CELE ZWIĄZANE Z BUDOWNICTWEM

Bardziej szczegółowo

Tabela. Oprocentowania Kredytów i Pożyczek. w Banku Spółdzielczym. w Wieleniu

Tabela. Oprocentowania Kredytów i Pożyczek. w Banku Spółdzielczym. w Wieleniu Załącznik do uchwały nr 177/2015/WKR Zarządu Banku Spółdzielczego w Wieleniu z dnia 31.12.2015r. Tabela Oprocentowania Kredytów i Pożyczek w Banku Spółdzielczym w Wieleniu ( obowiązuje od 1 stycznia 2016r.)

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu

Tabela oprocentowania produktów bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu Tabela oprocentowania produktów bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu obowiązuje od 26.09.2016 r. Załącznik do Uchwały Nr 99/Z/2016 Zarządu Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu z dnia

Bardziej szczegółowo

Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie

Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie (obowiązuje od 1 maj 2013 r) Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie Bychawa, maj 2013 Strona 1 z 8 Spis treści... 2 I. Klienci indywidualni.... 3 Tabela 1. Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe, oszczędnościowe,

Bardziej szczegółowo

Bank. Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

Bank. Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OSTROWI MAZOWIECKIEJ Załącznik nr 1 do Uchwały 36/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 29.04..2015r Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu ROZDZIAŁ I Kędzierzyn Koźle, tekst jednolity na dzień 15 lipca 2014r. SPIS TREŚCI: Rozdział Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie

Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie (obowiązuje od 1 wrzesień 2013 r) Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie Bychawa, wrzesień 2013 Spis treści... 2 Strona 1 z 8 I. Klienci indywidualni.... 3 Tabela 1. Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe,

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Białej

Bank Spółdzielczy w Białej Bank Spółdzielczy w Białej Zatwierdzona: Uchwała Zarządu Nr 19/2015 z dnia 04-03-2015 r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH *Biała czerwiec 2011 r. * *TEKST JEDNOLITY Marzec 2015 rok* SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW

TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM (obowiązuje od 1 lipca 2011 r.) Nowy Dwór Mazowiecki, lipiec 2011 r. Spis treści I. kredytów złotowych udzielanych osobom

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W STAREJ BIAŁEJ

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W STAREJ BIAŁEJ Załącznik do Uchwały nr 4/2017 Zarządu BS w Starej Białej z dnia 18.01.2017 r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W STAREJ BIAŁEJ tekst jednolity obowiązuje od dnia 23 stycznia

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu ROZDZIAŁ I Kędzierzyn Koźle, tekst jednolity na dzień 12 grudnia 2014r. SPIS TREŚCI: Rozdział Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie

Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie Zał. Nr 1 do Uchwały Nr 3/12 /2012 Zarządu Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie z dnia 09 maj 2012r. Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie Bychawa, czerwiec 2012 Strona 1 z 8 SPIS TREŚCI Spis

Bardziej szczegółowo

KREDYTY I POŻYCZKI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 1)2)5)10)21)

KREDYTY I POŻYCZKI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 1)2)5)10)21) Załącznik do Uchwały Zarządu PBS w Janikowie nr 17/2016 Tabela oprocentowania kredytów i pożyczek złotowych dla klientów z dnia 28.01.2016 r. Obowiązuje od dnia 01-02-2016 r. Lp. Pozycja Rodzaj oprocentowania

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim

Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim Załącznik do Uchwały nr 45/1/2015 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim z dnia 06.11.2015 r. Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania kredytów w Powiślańskim Banku Spółdzielczym w Kwidzynie

Tabela oprocentowania kredytów w Powiślańskim Banku Spółdzielczym w Kwidzynie Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu PBS z dnia 10.06.2013r Nr 05/2013 Tabela oprocentowania kredytów w Powiślańskim Banku Spółdzielczym w Kwidzynie Strona 1 Spis treści CZĘŚĆ A - KLIENCI INDYWIDUALNI. 3

Bardziej szczegółowo

Bank. Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

Bank. Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OSTROWI MAZOWIECKIEJ Załącznik nr 1 do Uchwały 113/2019 Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 30.10.2019 r. Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych

Tabela oprocentowania produktów bankowych Załącznik do Uchwały Zarządu BS nr 4/2016 z dnia 05-02-2016 r. Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Międzyrzecu Podlaskim Tekst jednolity Zmiany: Uchwała nr 16/2016 z dnia

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 1/19/769/2015 Zarządu Hexa Banku Spółdzielczego z dnia 09.03.2015 (obowiązuje od 11.03.2015 r.) TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO Piątnica,

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania kredytów w Powiślańskim Banku Spółdzielczym w Kwidzynie

Tabela oprocentowania kredytów w Powiślańskim Banku Spółdzielczym w Kwidzynie Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu PBS z dnia 06.10.2017r Nr 04/2017 Tabela oprocentowania kredytów w Powiślańskim Banku Spółdzielczym w Kwidzynie 1 Spis treści CZĘŚĆ A - KLIENCI INDYWIDUALNI. 3 Kredyty

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach Starachowice, czerwiec 2017 r.

Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach Starachowice, czerwiec 2017 r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr /2017 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 09 czerwca 2017 r. Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach Starachowice,

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Białej

Bank Spółdzielczy w Białej Bank Spółdzielczy w Białej Zatwierdzona: Uchwała Zarządu Nr 67/2015 z dnia 10-06-2015 r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH *Biała czerwiec 2011 r. * *TEKST JEDNOLITY Czerwiec 2015 rok* SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 10/1/822/2016 Zarządu Hexa Banku Spółdzielczego z dnia 04.01.2016 (obowiązuje od 01.01.2016 r.) TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO Piątnica,

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MILICZU

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MILICZU Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Miliczu Nr 153/15 z dnia 31.12.2015 r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MILICZU Tekst jednolity na dzień 01.01.2016

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Andrespolu

Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Andrespolu Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 36.1/2012 Banku Spółdzielczego w Andrespolu z dnia 010. 2012 r. z późn. zmianami Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Andrespolu Andrespol,

Bardziej szczegółowo

Bank. Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

Bank. Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OSTROWI MAZOWIECKIEJ Załącznik nr 1 do Uchwały 58/2019 Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 19.06.2019 r Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim

Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim Załącznik do Uchwały nr 52/4/2015 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim z dnia 29.12.2015 r. Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie

Bardziej szczegółowo

Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie

Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie (obowiązuje od 01.11.2016) Uchwała Zarządu 6/29/2016 z dnia roku 20 lipca 2016 Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie Bychawa, październik 2016 Strona 1 z 9 Spis treści I. Klienci indywidualni....

Bardziej szczegółowo

Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie

Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie (obowiązuje od 05.03.2015) Uchwała Zarządu Nr 1/7/2015 z dnia 05.03.2015 Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie Bychawa, marzec 2015 Strona 1 z 9 Spis treści... 2 I. Klienci indywidualni.... 3 Tabela

Bardziej szczegółowo

tekst jednolity: wg stanu na roku

tekst jednolity: wg stanu na roku tekst jednolity: wg stanu na 17.06.2019 roku Załącznik do uchwały Nr 26/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Zwoleniu z dnia 18.03.2015 roku TABELA OPROCENTOWANIA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH I KREDYTÓW TABELA 1

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim

Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim Załącznik do Uchwały nr 49/ 1/2015 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim z dnia 04.12.2015 r. Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu ROZDZIAŁ I Kędzierzyn Koźle, listopad 2015 r. SPIS TREŚCI: Rozdział Wyszczególnienie Str. Rozdział I depozytów

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania kredytów w Powiślańskim Banku Spółdzielczym w Kwidzynie

Tabela oprocentowania kredytów w Powiślańskim Banku Spółdzielczym w Kwidzynie Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu PBS z dnia 27.08.2015r Nr 02/2015 Tabela oprocentowania kredytów w Powiślańskim Banku Spółdzielczym w Kwidzynie 1 Spis treści CZĘŚĆ A - KLIENCI INDYWIDUALNI. 3 Kredyty

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Białej

Bank Spółdzielczy w Białej Bank Spółdzielczy w Białej Zmiana Nr 19 Uchwała Zarządu nr 86/2017 z dnia 29-08-2017 r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH *Biała czerwiec 2011 r. * *TEKST JEDNOLITY Sierpień 2017 rok* SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ZAWADZKIEM

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ZAWADZKIEM Załącznik do Uchwały Nr 48/22/2018 Zarządu BS w Zawadzkiem z dnia 08.03.2018 r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ZAWADZKIEM Zawadzkie, marzec 2018 rok 1 SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pleszewie Spółdzielcza Grupa Bankowa

Bank Spółdzielczy w Pleszewie Spółdzielcza Grupa Bankowa Bank Spółdzielczy w Pleszewie Spółdzielcza Grupa Bankowa TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK w Banku Spółdzielczym w Pleszewie obowiązująca od dnia 01.02.2016r. Pleszew, grudzień 2015r. I. Oprocentowanie

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W WĄSEWIE

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W WĄSEWIE Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 65/2017 Zarządu Banku Spółdzielczego w Wąsewie z dnia 15 września 2017 r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W WĄSEWIE OBOWIĄZUJĄCA OD DNIA 18.09.2017

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W STAREJ BIAŁEJ W WALUCIE KRAJOWEJ

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W STAREJ BIAŁEJ W WALUCIE KRAJOWEJ Załącznik do Uchwały Zarządu nr 11/2014 z dnia 31.01.2014 r. zmieniony Uchwałą Zarządu nr 8/2016 z dnia 20.01.2016 r. SPÓŁDZIELCZA GRUPA BANKOWA TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych w BS Ciechanowiec obowiązująca od dnia r.

Tabela oprocentowania produktów bankowych w BS Ciechanowiec obowiązująca od dnia r. Załącznik do Uchwały nr 60/2016 Zarządu BS w Ciechanowcu z dnia 16.09.2016r. Tabela oprocentowania produktów bankowych w BS Ciechanowiec obowiązująca od dnia 19.09.2016r. Tabela I Oprocentowanie środków

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych w BS Ciechanowiec obowiązująca od dnia 01.01.2016r.

Tabela oprocentowania produktów bankowych w BS Ciechanowiec obowiązująca od dnia 01.01.2016r. Załącznik do Uchwały nr 83/2015 Zarządu BS w Ciechanowcu z dnia 28.12.2015r. Tabela oprocentowania produktów bankowych w BS Ciechanowiec obowiązująca od dnia 01.01.2016r. Oprocentowanie środków na rachunkach

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MILICZU

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MILICZU Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Miliczu Nr 7/16 z dnia 27.01.2017 r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MILICZU Tekst jednolity na dzień 01.02.2017 r.

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SKIERNIEWICACH

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SKIERNIEWICACH Załącznik nr 2 do UZ nr 185/2014 r Zarządu BS w Skierniewicach z późniejszymi zmianami TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SKIERNIEWICACH (obowiązuje od 15.09.2015 roku) 1

Bardziej szczegółowo