PRZEDMIAR ROBÓT roboty drogowe

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEDMIAR ROBÓT roboty drogowe"

Transkrypt

1 PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-USŁUGOWE PROFIL s.c. Grzegorz Nowakowski, Piotr Przepaśniak Katowice, ul. Zamkowa 67/9 tel , , fax (032) , NIP , Regon PRZEDMIAR ROBÓT roboty drogowe OBIEKT: Przebudowa części drogowej ulicy Wyszyńskiego w Piekarach Śl. - strona prawa na odcinku od ul. Traugutta za ul. Szpitalną, - strona lewa od nr 19 za ul. Szpitalną INWESTOR: GMINA PIEKARY ŚLĄSKIE ul. Bytomska 84, Piekary Śląskie Kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 1 Roboty rozbiórkowe Roboty ziemne Kanalizacja Roboty drogowe nowe konstrukcje Roboty drogowe wzmocnienie konstrukcji Chodniki OPRACOWAŁ: mgr inż. Piotr PRZEPAŚNIAK... Katowice, maj 2010 r.

2 PRZEDMIAR ROBÓT roboty drogowe 1. Wytyczenie. Specyfikacja techniczna: D KNR Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.trasa dróg w terenie równinnym. 0,43 km 2. Roboty rozbiórkowe. Specyfikacja techniczna: D (AW) Kalk lacja własna-040 Mechaniczne cięcie szczelin w nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych, głębokość cięcia 20 cm. 765,00 m ,00 3 KNR Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm (jezdnia). 1180,00 m ,0+735,0+25,0 1180,00 4 KNR Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych w miejscach jw. Dodatek za dalsze 17 cm ,00 m ,0* ,00 5 KNR ,00 m2 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm ,0+25,0 760,00 6 KNR ,00 m2 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego. Dodatek za dalsze 15 cm ,0* ,00 7 KNR Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm (chodniki, wjazdy). 3024,00 m2 1.26,0+126,0+134,0+93,0+76,0+166,0+190,0+116,0+153, ,00 1,0+294,0+225,0+78,0+98,0+94,0+98,0+115,0+140,0+138, 0+186,0+15,0+9, ,0+23,5+35,5+16,0+20,0+35,0+13,5+14,0+25,0+27, ,00 0,0+17,5+20,0+40,0+63,0 4.Przeniesienie ,00 8 KNR Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych w miejscach jw. Dodatek za dalsze 2 cm. 6048,00 m ,0*2 6048,00 9 KNR Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej (chodniki, wjazdy) - 32 m2 kostki do ponownego wykorzystania. 332,00 m ,0+15,0+5,0+14,0+6,0+13,0+55,0+39,0 267, ,0+20,0+22,0 65,00 4.Przeniesienie + 332,00 strona 1 z 11

3 10 KNR Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych sześciokątnych (trylinka). Grubość płyt 15 cm. 148,00 m ,0+5*16,0 148,00 11 KNR ,00 m2 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm (wjazdy) ,0+65,0-5*16,0 378,00 12 KNR ,00 m2 Rozebranie chodników. Płyty betonowe o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej. 1. 6,0+65,0 71,00 13 KNR ,00 m2 Rozebranie nawierzchni z betonu zwykłego. Grubość nawierzchni 12 cm. 14 KNR Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej na podsypce cementowo-piaskowej. 15 (AW) kalk własna-050 Sfrezowanie nawierzchni asfaltobetonowej na głębokość 4 cm. Specyfikacja techniczna: D c. 16 (AW) kalk własna-050 Sfrezowanie nawierzchni asfaltobetonowej na głębokość 2 cm. Specyfikacja techniczna: D c. 15,00 m2 180,00 m2 2703,00 m ,00 17 KNR ,00 m Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1. 90,0+7,0+7,0+362,0+6,0+56,0+9,0+8,0+220,0+25,0+20,0 810,00 18 KNR ,58 m3 Rozebranie ław z betonu pod krawężniki ,0*0, ,58 19 KNR ,00 m Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej ,0+18,0+8,0+8,0 44,00 20 KNR ,00 kpl Demontaż studzienek ściekowych ulicznych betonowych. 21 KNR Wywiezienie materiałów rozbiórkowych z betonu asfaltowego na odległość do 1 km (docelowo 15 km) + KOSZT UTYLIZACJI. 448,46 m ,0*0,20 236, ,0*0,05 151, ,0*0,04 7, ,0*0,02 54, Przeniesienie + 448,46 22 KNR Wywiezienie materiałów jw. samochodami samowyładowczymi na dalsze 14 km. 6278,44 m ,46* ,44 strona 2 z 11

4 23 KNR Wywiezienie pozostałych materiałów rozbiórkowych na odległość do 1 km (docelowo 5 km) + KOSZT UTYLIZACJI. 430,42 m ,0*0,30 228,00 2. (332,0-32,0)*0,08 24, ,0*0,15 22, ,0*0,15 56, ,0*0,05 3, ,0*0,12 3, ,0*0,10 1, ,0*0,15*0,30 36, ,58 46, ,0*0,08*0,30 1, *0,785*0,6^2*2,0 6, Przeniesienie + 430,42 24 KNR Wywiezienie materiałów jw. samochodami samowyładowczymi na dalsze 4 km. 1721,68 m ,42*4 1721,68 3. Roboty ziemne. 25 KNR Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5 t, na odległość 1 km. Grunt kategorii IV (20% całości robót ziemnych) + KOSZT UTYLIZACJI. Specyfikacja techniczna: D ,82 m ,0*0,55+889,0*0,40+444,0*0,40+(2261,0+76,0)*0,26+(3 1175,37 8,0+14,0)*0, ,26 (68,0*0,15+30,0*0,12+15,0*0,10+420,0*0,20+393,0*0, ,0*0,05+267,0*0,08+65,0*0,26+71,0*0,05) 4.Suma 824,11 5.Przeniesienie pomnożone 6.0,2 164,82 26 KNR Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1km. Grunt kategorii III-IV (80% całości robót ziemnych) + KOSZT UTYLIZACJI. Specyfikacja techniczna: D ,29 m3 1. 0,8*824,11 659,29 27 KNR Nakłady uzupełniające za dalsze 4 km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.do 5t po drogach utwardzonych. Grunt kat.iii-iv. (nakłady na 0,5 km, krotność 8). 6592,88 m ,11*8 6592,88 28 KNR Wykonanie przekopów kontrolnych poprzecznych w gruncie kat. III-IV. Specyfikacja techniczna: D ,00 m3 1.1,0*0,6*2,0*50 60,00 29 KNR Ręczne zasypywanie wykopów jw. Grunt kat. III-IV. Specyfikacja techniczna: D ,00 m3 strona 3 z 11

5 4. Krawężniki, obrzeża. 30 KNR Ławy betonowe z oporem pod krawężniki. 70,58 m3 1. (49,0+857,0)*(0,35*0,15+0,15*0,15) 67,95 2. (8,0+27,0)*(0,35*0,15+0,15*0,15) 2,63 4.Przeniesienie + 70,58 31 KNR Dodatek za wykonanie ławy betonowej na łukach o promieniu do 40 m. 11,21 m3 1. (114,0+12,0+23,5)*(0,35*0,15+0,15*0,15) 11,21 32 KNR Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej. 534,00 m 1. 10,0+56,0+4,0+2*4,5+15,0+2*4,5+81,0+43,0+20,0+21,0+ 4,0+10,0+6,0+2*4,5+4,0+21,0+5,0+134,0+4,0+29,0+7,0+4, 0+4,0+25,0 33 KNR Krawężniki betonowe skośne o wymiarach 15x22-15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej (23 szt. - prawe, 23 szt. - lewe). 534,00 46,00 m 1. 23*2,0 46,00 34 KNR Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej - krawężniki łukowe o promieniu R=0,5 m. 49,00 m 1. 14*3,5 49,00 35 KNR Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej - krawężniki proste. 277,00 m 1.7,0+12,0+61,0+15,0+6,5+1,0+6,5+1,0+17,0+38,0+2*6, ,00 *2,0+134,0+20,0+37,0+20,0+8,0+24,0+1,0+6,0+12,0+2,0+ 6,0+1,0+2,0+9,0+4,0+44,0+184,0+20,0+32,0+20,0+45,0+4, 0+40, ,0-46,0-580,00 4.Przeniesienie + 277,00 36 KNR Krawężniki betonowe. Dodatek za ustawienie krawężników na łukach o promieniu do 10 m. 114,00 m 1. 49,0+6,5+6,5+2*6,5+24,0+6,0+9,0 114,00 37 KNR ,00 m Krawężniki betonowe. Dodatek za ustawienie krawężników na łukach o promieniu do 40 m 38 KNR Krawężniki kamienne obniżone o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej - krawężniki łukowe o promieniu R=0,5 m. Specyfikacja techniczna: D a. 8,00 m 1. 1,5+1,5+1,5+2,0+1,5 8,00 strona 4 z 11

6 39 KNR Krawężniki kamienne obniżone o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej - krawężniki proste. Specyfikacja techniczna: D a. 27,00 m 1. 3,5+3,5+8,5+1,0+2,5+4,0+4,0 27,00 40 KNR ,50 m Krawężniki kamienne. Dodatek za ustawienie krawężników na łukach o promieniu do 10 m. 1. 3,5+8,5+1,0+2,5+8,0 23,50 41 KNR Ławy z kruszywa łamanego (pod krawężniki wtopione). 4,12 m ,0*0,20*0,20 4,12 42 KNR Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce piaskowej. 103,00 m 1. 3,0+3,0+3,5+3,5+7,0+3,0+3,0+3,5+3,5+3,0+5,0+6,0+5,0+4,0+3,5+3,5+4,0+5,0+7,0+2,0+6,0+11,0+5,0 43 KNR Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem. Specyfikacja techniczna: D ,00 58,00 m 1. 28,0+5,0+2,0+10,0+10,0+3,0 58,00 5. Odwodnienie. Specyfikacja techniczna: D KNR Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,25 m3 na odkład (pod nowe studzienki ściekowe). Grunt kategorii III-IV. 60,05 m *0,785*1,5^2*2,0 60,05 45 KNR ,03 m2 Podłoża z piasku o grubości 20 cm. 1.17*0,785*1,5^2 30,03 46 KNR Ustawienie nowych studzienek ściekowych ulicznych w gotowym wykopie. Studzienki o średnicy 500 mm z osadnikiem i syfonem oraz wpustem żeliwnym zawiasowym. 17,00 szt 47 KNR Obsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie wykonywana z gotowego kruszywa. 50,44 m ,05-17*0,785*0,6^2*2,0 50,44 48 KNR Wywóz ziemi z wykopów samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km (docelowo 5 km). Kategoria gruntu IV. + KOSZT UTYLIZACJI. 60,05 m3 49 KNR Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi. Dodatek za dalsze 4 km. 240,20 m ,05*4 240,20 6. Regulacja urządzeń. Specyfikacja techniczna: D a. 50 KNR Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - kratek ściekowych ulicznych. 5,00 szt strona 5 z 11

7 51 KNR Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - włazów kanałowych. 52 KNR Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - włazów kanałowych (zabudować nowe włazy kanałowe żeliwne typ ciężki o średnicy 600 mm klasy D i nowe żelbetowe pokrywy nastudzienne z pierścieniem odciążającym o średnicy 1600 mm). 53 KNR Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - studzienek telefonicznych. 54 KNR Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - studzienek telefonicznych (zabudować nowe pokrywy studzienek). 55 KNR Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - zaworów wodociągowych i gazowych. 56 KNR Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - zaworów wodociągowych i gazowych (zabudować nowe pokrywy zaworów). 57 KNR Regulacja pionowa obudowy okienek piwnicznych. ANALOGIA. 58 KNR Regulacja pionowa wycieraczek przy wejściach do budynków. ANALOGIA. 39,00 szt 3,00 szt 32,00 szt 3,00 szt 46,00 szt 5,00 szt 49,00 szt 5,00 szt 7. Zabezpieczenie urządzeń podziemnych. Specyfikacja techniczna: D (AW) kalk własna-040 Zabezpieczenie kabli energetycznych i teletechnicznych rurami ochronnymi dwudzielnymi o średnicy 110 mm (w pozycji uwzględnić konieczne roboty ziemne, podsypkę i obsypkę). 720,00 m 1. 8,0+2*(6,0+6,0+7,0+7,0+6,0)+7,0+30,0+140,0+35,0+10,0 +7,0 2. 2*(6,0+40,0)+80,0+3*6,0+7,0+30,0+140,0+10,0+7,0+35,0 419,00 4.Przeniesienie + 720,00 8. Jezdnia. 301,00 60 KNR Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV. Specyfikacja techniczna: D KNR Warstwa odsączająca w korycie lub na całej szerokości drogi. Zagęszczanie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm Specyfikacja techniczna: D KNR Warstwa odsączająca w korycie lub na całej szerokości drogi. Zagęszczanie mechaniczne. Dodatek za dalsze 5 cm. 735,00 m2 735,00 m2 3675,00 m ,0*5 3675,00 strona 6 z 11

8 63 KNR Podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm. 64 KNR Podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. Warstwa dolna. Dodatek za dalsze 7 cm grubości warstwy ponad 15 cm. 735,00 m2 5145,00 m ,0*7 5145,00 65 KNR Skropienie podbudowy asfaltem. 735,00 m2 66 KNR Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych. Mieszanki o lepiszczu asfaltowym. Grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm. Specyfikacja techniczna: D KNR Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych. Mieszanki o lepiszczu asfaltowym. Dodatek za dalsze 10 cm. 735,00 m2 7350,00 m ,0* ,00 68 KNR Oczyszczenie mechaniczne podbudowy z kruszywa (w miejscach ułożenia przykanalików). 55,00 m2 69 KNR Skropienie podbudowy asfaltem. 70 KNR Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową. Sposób wbudowania-ręczny. Grubość wyrównania 14 cm. Specyfikacja techniczna: D ,00 m2 19,25 t 1. 55,0*0,14*2,5 19,25 71 KNR Ręcznie profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu III-IV (poszerzenia jezdni). Specyfikacja techniczna: D KNR Warstwa odsączająca na poszerzeniach. Zagęszczanie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm. Specyfikacja techniczna: D KNR Warstwa odsączająca na poszerzeniach. Zagęszczanie mechaniczne. Dodatek za dalsze 5 cm ,0*5 125,00 74 KNR Podbudowa z chudego betonu. Grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm. Specyfikacja techniczna: D strona 7 z 11

9 75 KNR Podbudowa z chudego betonu. Dodatek za dalsze 10 cm. 250,00 m ,0*10 250,00 76 KNR Skropienie podbudowy asfaltem. 77 KNR Wyrównanie podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową. Sposób wbudowania-ręczny. Grubość wyrównania 14 cm. Specyfikacja techniczna: D ,75 t 1. 25,0*0,14*2,5 8,75 78 KNR Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej ulepszonej z bitumu (po frezowaniu). 2883,00 m , ,00 4.Przeniesienie ,00 79 KNR Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem (pod warstwę wyrównawczą). 2883,00 m2 80 KNR Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową. Sposób wbudowaniamechaniczny. Średnia grubość wyrównania 6 cm. Specyfikacja techniczna: D ,45 t *0,06*2,5 432,45 81 KNR Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej ulepszonej z bitumu 3698,00 m ,00 82 KNR Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem 3698,00 m2 83 KNR Nawierzchnia z mieszanek SMA. Warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 3 cm. Specyfikacja techniczna: D KNR Nawierzchnia z mieszanek SMA. Warstwa ścieralna - dodatek za dalszy 1 cm. 3698,00 m2 3698,00 m *1 3698,00 9. Miejsca postojowe. 85 KNR Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV. Specyfikacja techniczna: D ,5+43,0+58,5+19,0+23,5+32,5+41,5+83,5+56,0+42,0+6 2,0+51,5+97,0+74,0+137,5+47,0 889,00 m2 889,00 strona 8 z 11

10 86 KNR Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm. 87 KNR Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa górna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm. 88 KNR Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa górna. Dodatek za dalsze 6 cm warstwy ponad 8 cm. 889,00 m2 889,00 m2 5334,00 m ,0*6 5334,00 89 KNR Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubości 8 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej. Kostka czerwona typu KRAKOWSKA lub równoważna. Specyfikacja techniczna: D a. 889,00 m2 10. Wjazdy. 90 KNR Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV. Specyfikacja techniczna: D ,5+16,0+20,5+13,0+21,5+13,0+14,5+17,5+19,0+17,0+3 6,0+38,5+23,5+21,5+22,5+18,5+24,5+22,5+27,5+40,5 91 KNR Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm. 92 KNR Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa górna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm. 93 KNR Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa górna. Dodatek za dalsze 6 cm warstwy ponad 8 cm. 444,00 m2 444,00 444,00 m2 444,00 m2 2664,00 m ,0*6 2664,00 94 KNR Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubości 8 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej. Kostka czerwona typu HOLLAND lub równoważna. Specyfikacja techniczna: D a. 444,00 m2 11. Wyspy przejezdne. 95 KNR Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV. Specyfikacja techniczna: D ,0+2,0+10,0+8,0 25,00 96 KNR Warstwa odsączająca. Zagęszczanie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm. Specyfikacja techniczna: D KNR Warstwa odsączająca. Zagęszczanie mechaniczne. Dodatek za dalsze 5 cm ,0*5 125,00 strona 9 z 11

11 98 KNR Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm. 99 KNR Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa górna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm. 100 KNR Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa górna. Dodatek za dalsze 2 cm warstwy ponad 8 cm. 50,00 m ,0*2 50, KNR Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 10 cm układanej na mokro na warstwie mieszanki betonowej o grubości 5 cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową. ANALOGIA. Specyfikacja techniczna: D Chodniki. 102 KNR Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV Specyfikacja techniczna: D ,00 m ,0+50,5+78,5+49,5+84,5+155,0+51,0+69,0+36,0+79, ,00 25,0+17,5+60,0+49,0+97,0+118,0+39,0+23,0+15,0+37,5+4 8,0+84,0+136,0+117,0+205,0+51,0+40,5+96,5+121,0+85,5 +143,0+8,5+7,5+6,5+14,0+6,0+5,5+2,0+8,5 2. 4,0+4,0+7,5+8,5+4*4,0+2*8,0+5,0+6,0 67,00 4.Przeniesienie , KNR Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm (wzmocniona konstrukcja). 52,00 m ,0+15,0+14,0 52, KNR Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa górna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm (wzmocniona konstrukcja). 52,00 m2 105 KNR Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa górna. Dodatek za dalsze 6 cm warstwy ponad 8 cm (wzmocniona konstrukcja). 312,00 m ,0*6 312, KNR Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa górna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm. 2364,00 m , KNR ,00 m2 Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa górna. Dodatek za dalsze 7 cm warstwy ponad 8 cm ,0* ,00 strona 10 z 11

12 108 KNR Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 8 cm układanej na podsypce piaskowej (kostka z odzysku). Specyfikacja techniczna: D a. 109 KNR Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubości 8 cm układanej na podsypce piaskowej. Kostka integracyjna granatowa. Specyfikacja techniczna: D a. 110 KNR Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubości 8 cm układanej na podsypce piaskowej. Kostka kolorowa typu HOLLAND lub równoważna (wzór ułożenia jak na wyremontowanym odcinku ul. Wyszyńskiego). Specyfikacja techniczna: D a. 32,00 m2 67,00 m2 2317,00 m , Obramowania lamp. 111 KNR Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa górna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm. 8,40 m *0,6 8, KNR ,80 m2 Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa górna. Dodatek za dalsze 2 cm warstwy ponad 8 cm. 1. 8,4*2 16, KNR Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej 4/6 cm układanej na mokro na warstwie mieszanki betonowej o grubości 5 cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową. ANALOGIA. Specyfikacja techniczna: D ,40 m2 14. Zieleńce. Specyfikacja techniczna: D KNR Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego.grunt kategorii IV. 61,00 m , KNR ,00 m2 Humusowanie i obsianie zieleńców przy grubości warstwy humusu 5 cm. 116 KNR Humusowanie i obsianie zieleńców. Dodatek za następne 5 cm humusu. 61,00 m2 15. Geodezyjny operat powykonawczy. 117 (AW) kalk własna-043 Pomiary powykonawcze wraz z wykonaniem geodezyjnego operatu powykonawczego. 0,43 km strona 11 z 11

PRZEDMIAR ROBÓT. Budowa miejsc postojowych przy Placu Rostka w Katowicach

PRZEDMIAR ROBÓT. Budowa miejsc postojowych przy Placu Rostka w Katowicach PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-USŁUGOWE PROFIL s.c. Grzegorz Nowakowski, Piotr Przepaśniak 40 414 Katowice, ul. Zamkowa 67/9 tel. 505-002-343, 504-015-728, fax (032) 353-43-26 e-mail: gnprofil@o2.pl, ppprofil@o2.pl

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. 1 KNR Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.trasa dróg w terenie równinnym.

PRZEDMIAR ROBÓT. 1 KNR Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.trasa dróg w terenie równinnym. PRZEDMIAR ROBÓT 1. Roboty pomiarowe. Specyfikacja techniczna: D-01.01.01. 1 KNR 2-01 0119-03-043 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.trasa dróg w terenie równinnym. 0,03 km 2. Roboty rozbiórkowe.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT NR PRZEDMIAR ROBÓT ETAP 3

PROJEKT NR PRZEDMIAR ROBÓT ETAP 3 PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-USŁUGOWE PROFIL s.c. Grzegorz Nowakowski, Piotr Przepaśniak 40 414 Katowice, ul. Zamkowa 67/9 tel. 505-002-343, 504-015-728, fax (032) 353-43-26 e-mail: gnprofil@o2.pl, ppprofil@o2.pl

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO NR D-089

PRZEDMIAR ROBÓT DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO NR D-089 JEDNOSTKA PROJEKTOWA: USŁUGI PROJEKTOWE MICHAŁ KORAL 43-340 Kozy, ul.astrów 5 ( 501-188 322 fax 33-444 67 02 PRZEDMIAR ROBÓT DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO NR D-089 NAZWA ZADANIA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT część drogowa

PRZEDMIAR ROBÓT część drogowa 1. Roboty pomiarowe. SST D-01.01.01. PRZEDMIAR ROBÓT część drogowa 1 KNR 2-01 0119-03-043 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.trasa dróg w terenie równinnym. 0,11 km 2. Roboty rozbiórkowe.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY. Przebudowa ul. Jaworowej w Katowicach PRZEDMIAR ROBÓT

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY. Przebudowa ul. Jaworowej w Katowicach PRZEDMIAR ROBÓT PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Przebudowa ul. Jaworowej w Katowicach PRZEDMIAR ROBÓT INWESTOR : MIEJSKI ZARZĄD ULIC I MOSTÓW UL. J. KANTORÓWNY 2a 40 381 KATOWICE JEDNOSTKA PROJEKTOWA : B O B BIURO ORGANIZACJI

Bardziej szczegółowo

Roboty w zakresie, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad i dróg

Roboty w zakresie, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad i dróg spółka z o.o. w Katowicach 40-619 KATOWICE, ul. Szenwalda 42 Centrala: 32 202-79-60, 32 202-77-61 NIP - 634-013-25-19 FAX : 32 206-13-20 Pracownia Inżynieria Ruchu : 32 608-84-71 e-mail: bsipk@bsipk.katowice.pl

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY. Przebudowa układu drogowego na os. Wajdy w Katowicach. Roboty podobne PRZEDMIAR ROBÓT

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY. Przebudowa układu drogowego na os. Wajdy w Katowicach. Roboty podobne PRZEDMIAR ROBÓT PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Przebudowa układu drogowego na os. Wajdy w Katowicach Roboty podobne PRZEDMIAR ROBÓT INWESTOR : MIEJSKI ZARZĄD ULIC I MOSTÓW UL. J. KANTORÓWNY 2a 40 381 KATOWICE JEDNOSTKA

Bardziej szczegółowo

Roboty w zakresie, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad i dróg

Roboty w zakresie, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad i dróg spółka z o.o. w Katowicach 40-619 KATOWICE, ul. Szenwalda 42 Centrala: 32 202-79-60, 32 202-77-61 NIP - 634-013-25-19 FAX : 32 206-13-20 Pracownia Inżynieria Ruchu : 32 608-84-71 e-mail: bsipk@bsipk.katowice.pl

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT roboty podstawowe

PRZEDMIAR ROBÓT roboty podstawowe PRACOWNIA PROJEKTOWO - USŁUGOWA " RONDO " mgr inż. Bogdan Markowski tel. 032 720 52 45 ul. Armii Krajowej 192/19 kom. 0-501-79-78-82 40-750 Katowice faks 032 720 52 45 e-mail : bmarkowski@wp.pl PRZEDMIAR

Bardziej szczegółowo

MZUiM Katowice ul.kantorówny 2a Katowice. Roboty w zakresie, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad i dróg

MZUiM Katowice ul.kantorówny 2a Katowice. Roboty w zakresie, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad i dróg spółka z o.o. w Katowicach 40-619 KATOWICE, ul. Szenwalda 42 Centrala: 32 202-79-60, 32 202-77-61 NIP - 634-013-25-19 FAX : 32 206-13-20 Pracownia Inżynieria Ruchu : 32 608-84-71 e-mail: bsipk@bsipk.katowice.pl

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT TEMAT: OPRACOWAŁ:

PRZEDMIAR ROBÓT TEMAT: OPRACOWAŁ: PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-USŁUGOWE PROFIL s.c. Grzegorz Nowakowski, Piotr Przepaśniak 40 414 Katowice, ul. Zamkowa 67/9 tel. (032) 353-43-26, 504-015-728, 505-002-343 PRZEDMIAR ROBÓT TEMAT: Przebudowa

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Gdańska w Katowicach. MIEJSKI ZARZĄD ULIC I MOSTÓW W KATOWICACH ul. J. Kantorówny 2a, Katowice

PRZEDMIAR ROBÓT. Gdańska w Katowicach. MIEJSKI ZARZĄD ULIC I MOSTÓW W KATOWICACH ul. J. Kantorówny 2a, Katowice PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-USŁUGOWE PROFIL s.c. Grzegorz Nowakowski, Piotr Przepaśniak 40 414 Katowice, ul. Zamkowa 67/9 tel. 505-002-343, 504-015-728, fax (032) 353-43-26 e-mail: gnprofil@o2.pl, ppprofil@o2.pl

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Nazwa kosztorysu: PRZEBUDOWA CIĄGU KOMUNIKACYJNEGO - SKWERU - UL. OSIEDLOWEJ W

Przedmiar robót. Nazwa kosztorysu: PRZEBUDOWA CIĄGU KOMUNIKACYJNEGO - SKWERU - UL. OSIEDLOWEJ W Przedmiar robót Nazwa kosztorysu: PRZEBUDOWA CIĄGU KOMUNIKACYJNEGO - SKWERU - UL. OSIEDLOWEJ W GRONOWIE ELBLĄSKIM Nazwa obiektu lub robót: DROGA GMINNA Lokalizacja: GRONOWO ELBLĄSKIE Zamawiający: GMINA

Bardziej szczegółowo

MZUiM Katowice ul.kantorówny 2a Katowice. Roboty w zakresie, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad i dróg

MZUiM Katowice ul.kantorówny 2a Katowice. Roboty w zakresie, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad i dróg spółka z o.o. w Katowicach 40-619 KATOWICE, ul. Szenwalda 42 Centrala: 32 202-79-60, 32 202-77-61 NIP - 634-013-25-19 FAX : 32 206-13-20 Pracownia Inżynieria Ruchu : 32 608-84-71 e-mail: bsipk@bsipk.katowice.pl

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Droga dojazdowa do siedziby KP PSP w Oświęcimu przy ul. Zatorskiej wraz z parkingiem, odwodnieniem i oświetleniem terenu.

Przedmiar robót. Droga dojazdowa do siedziby KP PSP w Oświęcimu przy ul. Zatorskiej wraz z parkingiem, odwodnieniem i oświetleniem terenu. Przedmiar robót Droga dojazdowa do siedziby KP PSP w Oświęcimu przy ul. Zatorskiej wraz z parkingiem, odwodnieniem i oświetleniem terenu. Budowa: Budowa miejsc parkingowych, jezdni manewrowej, chodników.

Bardziej szczegółowo

Krakowska boczna - roboty rem.drogowe Zuzia (C) DataComp (lic. 2) strona nr: 1. Przedmiar

Krakowska boczna - roboty rem.drogowe Zuzia (C) DataComp (lic. 2) strona nr: 1. Przedmiar Krakowska boczna - roboty rem.drogowe Zuzia (C) DataComp 1994-2007(lic. 2) 1.1 KNR 231/815/2 36,00*1,50+16,50*1,00+3,00* 1,50+(5,50+3,00)*0,50*2+ 4,50+6,00+1,50*2,50*2 = 101,5 101,5 ~101,500 m2 1.2 KNR

Bardziej szczegółowo

Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca: ...

Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca: ... P R Z E D M I A R R O B Ó T Remont nawierzchni placu postojowego przykościelnego z uzbrojeniem podziemnym i remont chodników przy placu kościelnym i ul. Ks. Antoniego Szlęzaka w Odporyszowie Data: 2012-02-27

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót wg ceny jednostkowej (AW) AW0

Przedmiar robót wg ceny jednostkowej (AW) AW0 Przedmiar robót Ul. Twarda odc. Złota - Prosta Lokalizacja : Dzielnica Wola - Warszawa Lp. Podstawa ustalenia Opis robót Wymagania ogólne D-M-00-00-00 1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE D-01-00-00, D-05-03-11 Jedn.

Bardziej szczegółowo

Przebudowa drogi publicznej gminnej nr E ul. Bohaterów Warszawy, oraz drogi nr E ul. Konstytucji 3-go Maja w Brzezinach.

Przebudowa drogi publicznej gminnej nr E ul. Bohaterów Warszawy, oraz drogi nr E ul. Konstytucji 3-go Maja w Brzezinach. Przedmiar robót 1 Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU 1.1 Nr STWiOR: D.00.00.00 Kalkulacja własna Tymczasowa organizacja ruchu 1,00 = 1,000000 1,00 1,00 kpl

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys ofertowy Obiekt Inwestor Powiat Sanocki 38-500 Sanok, ul. Rynek 1 Koszty zakupu Sanok Styczeń 2014 "Rekomendacja Jakości"dla programu

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Bieżące utrzymanie chodników i poboczy w ciągu dróg wojewódzkich i powiatowych w zakresie robót naprawczych i remontowych.

Przedmiar robót. Bieżące utrzymanie chodników i poboczy w ciągu dróg wojewódzkich i powiatowych w zakresie robót naprawczych i remontowych. Przedmiar robót Bieżące utrzymanie chodników i poboczy w ciągu dróg wojewódzkich i powiatowych w zakresie robót naprawczych i remontowych. Nr Pozycja Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Jedn. Ilość

Bardziej szczegółowo

Ulica Ligonia Zawadzkie część drogowa Przedmiar robót L.p. Podstawa Specyfikacja 1 ROBOTY PRZYGOTOWACZE I ROBOTY ROZBIÓRKOWE

Ulica Ligonia Zawadzkie część drogowa Przedmiar robót L.p. Podstawa Specyfikacja 1 ROBOTY PRZYGOTOWACZE I ROBOTY ROZBIÓRKOWE Ulica Ligonia Zawadzkie część drogowa Przedmiar robót L.p. Podstawa Specyfikacja Opis/Obmiar opisu techniczna Obmiar Jedn. 1 ROBOTY PRZYGOTOWACZE I ROBOTY ROZBIÓRKOWE 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 0201

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Nr Pozycja Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Jedn. Ilość poz. katalog. miary robót

Przedmiar robót. Nr Pozycja Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Jedn. Ilość poz. katalog. miary robót Przedmiar robót Roboty naprawcze i remontowe ciągów pieszych przy drogach wojewódzkich i powiatowych. Nr Pozycja Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Jedn. Ilość poz. katalog. miary robót 1. 2. 3.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT ul. Wyplera

PRZEDMIAR ROBÓT ul. Wyplera PRACOWNIA PROJEKTOWO - USŁUGOWA " RONDO " mgr inż. Bogdan Markowski tel. 032 720 52 45 ul. Armii Krajowej 192/19 kom. 0-501-79-78-82 40-750 Katowice faks 032 720 52 45 e-mail : bmarkowski@wp.pl PRZEDMIAR

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień PRZEDMIAR ROBÓT 45220-6 NAZWA INWESTYCJI ADRES INWESTYCJI INWESTOR ADRES INWESTORA Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty w zakresie budowy dróg Przebudowa ul. Kościelnej na odcinku

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Gmina Dolsk, pl. Wyzwolenia 4, DOLSK Ulica Brzozowa w Dolsku - koszt niekwalifikowany

KOSZTORYS OFERTOWY. Gmina Dolsk, pl. Wyzwolenia 4, DOLSK Ulica Brzozowa w Dolsku - koszt niekwalifikowany 1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE 1 0119-03 analogia Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych, sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej km 0.1 2 3 4 5 6 7 D-01.01.01a kalkulacja Organizacja

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty drogowe Roboty odwadniające

KOSZTORYS OFERTOWY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty drogowe Roboty odwadniające KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45233140-2 Roboty drogowe 45232452-5 Roboty odwadniające NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA ULICY POLNEJ W KOŹMINIE WLKP. ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

Remont nawierzchni jezdni i chodnika drogi dojazdowej do Przedszkola nr 2 na os. Kopernika w Wadowicach GK.7040/18/341/2008

Remont nawierzchni jezdni i chodnika drogi dojazdowej do Przedszkola nr 2 na os. Kopernika w Wadowicach GK.7040/18/341/2008 ROZDZIAŁ V PRZEDMIAR ROBÓT NA: Remont nawierzchni jezdni i chodnika drogi dojazdowej do Przedszkola nr 2 na os. Kopernika w Wadowicach GK.7040/18/341/2008 Nr CPV: 45233253-7, 45233223-8 1. Roboty rozbiórkowe

Bardziej szczegółowo

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W ISTEBNEJ ZAOLZIU

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W ISTEBNEJ ZAOLZIU Strona 1 pieczęć oferenta TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W ISTEBNEJ ZAOLZIU Cena Wartość Poz. Podstawa Opis robót Jedn. Ilość jednost. robót koszt.

Bardziej szczegółowo

ul.różana Zuzia (C) DataComp (lic. 2) strona nr: 1 Przedmiar

ul.różana Zuzia (C) DataComp (lic. 2) strona nr: 1 Przedmiar ul.różana Zuzia (C) DataComp 1994-2007(lic. 2) strona nr: 1 Przedmiar 1 Roboty ziemne 1 KNR 201/119/4 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub podgórskim

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień PRZEDMIAR ROBÓT 45233120-6 NAZWA INWESTYCJI ADRES INWESTYCJI INWESTOR ADRES INWESTORA SPORZĄDZIŁ KALKULACJE Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty w zakresie budowy dróg Przebudowa ul.

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Przebudowa dróg gminnych ul. Słowackiego i ul. 11 Listopada w Libiążu

Przedmiar robót. Przebudowa dróg gminnych ul. Słowackiego i ul. 11 Listopada w Libiążu Przedmiar robót Przebudowa dróg gminnych ul. Słowackiego i ul. 11 Listopada w Libiążu Budowa: Libiąż Obiekt lub rodzaj robót: Droga - nawierzchnia, chodniki Lokalizacja: ul. Słowackiego, ul. 11 Listopada

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY BRANŻA DROGOWA. Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej m 22,00

KOSZTORYS OFERTOWY BRANŻA DROGOWA. Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej m 22,00 INWESTOR: KOSZTORYS OFERTOWY BRANŻA DROGOWA URZĄD GMINY W POMIECHÓWKU z siedzibą w Brodach Parcelach ul. Szkolna 1a 05-180 Pomiechówek OBIEKT: PRZEBUDOWA UL. WOLNOŚCI WE WSI POMIECHÓWEK W GM. POMIECHÓWEK

Bardziej szczegółowo

Cetus 1.0 Opracował: inż. Edwin ECKERT Str. 1

Cetus 1.0 Opracował: inż. Edwin ECKERT Str. 1 1 KNR-0201-01-19-3 D-01.01.01. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa dróg w terenie równinnym. Obmiar (w km) (245,00+230,00-217,65+28,45)/1000 = 0,2858 Ilość: 0,2858 Jedn.: km 2 KNR-0231-08-10-1

Bardziej szczegółowo

Wyceniony przedmiar robót

Wyceniony przedmiar robót Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wyceniony przedmiar robót Obiekt Kod CPV 45100000-8, 45230000-8 Budowa Darłowo Inwestor Miasto Darłowo Biuro kosztorysowe Pracownia Projektowa

Bardziej szczegółowo

Remont chodnika wzdłuż ul. Oficerskiej w Lędzinach

Remont chodnika wzdłuż ul. Oficerskiej w Lędzinach Lp. Podstawa Opis Jednostka przedmiaru Przedmiar ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE (SST D-00.00, D-.) 1. CPV: 45.11.13.00-1 roboty rozbiórkowe Kalkulacja 1 indywidualna Kalk. ind. Organizacja ruchu na

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Remont drogi gminnej z utwardzeniem pobocza Obok Szkoły w miejscowości Sopotnia Wielka.

Przedmiar robót. Remont drogi gminnej z utwardzeniem pobocza Obok Szkoły w miejscowości Sopotnia Wielka. Przedmiar robót Remont drogi gminnej z utwardzeniem pobocza Obok Szkoły w miejscowości Sopotnia Wielka. Budowa: Droga Obok Szkoły w Sopotni Wielkiej Obiekt lub rodzaj robót: Remont drogi gminnej na odcinku

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Nazwa i adres zamawiającego:

Przedmiar robót. Nazwa i adres zamawiającego: Przedmiar robót Nazwa zamówienia: Nazwy i kody CPV: Nazwa i adres zamawiającego: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty

Bardziej szczegółowo

Tabela przedmiaru robót

Tabela przedmiaru robót Przebudowa i remont ulicy Magazynowej ( dr. pow. Nr 2677B) i Legionowej ( dr. pow. Nr 2678B ). Tabela robót Lp Dział nr 1. REMONTY ULICY LEGIONOWEJ W LOK. KM 0+000 - KM 0+464 Dział nr 1.1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Przedmiar. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Przedmiar Obiekt Kod CPV Inwestor Biuro kosztorysowe 45233140-2 Roboty drogowe Gmina Stara Dąbrowa Stara Dąbrowa 20 73-112 Stara Dąbrowa Biuro

Bardziej szczegółowo

1. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe

1. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe 1. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe 1 KNR-0201-01-19-3 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa dróg w terenie równinnym. Obmiar (w km) [1] = 0,15 Ilość: 0,15 Jedn.: km 2 KNR-0231-08-10-1

Bardziej szczegółowo

Wyceniony przedmiar robót

Wyceniony przedmiar robót Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wyceniony przedmiar robót Obiekt Kod CPV 45100000-8, 45230000-8 Budowa Darłowo Inwestor Miasto Darłowo Biuro kosztorysowe Pracownia Projektowa

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Złotów październik 2016 r.

Przedmiar. Złotów październik 2016 r. Przedmiar Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor Biuro kosztorysowe Przebudowa drogi gminnej - ul. Maćkowiczów w Złotowiena dz. ewid. 676/2, 661, 727. Remont nawierzchni istniejącego chodnika na dz. ewid/. wraz

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski Wartość kosztorysowa 203.331,75 Podatek VAT 23% 46.766,30 Cena kosztorysowa 250.098,05 Słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy dziewięćdziesiąt osiem i 05/100 zł Zatwierdzam: Kosztorys inwestorski Obiekt

Bardziej szczegółowo

Przebudowa chodnika zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej 5907S, ul. Krakowskiej w km w Bieruniu

Przebudowa chodnika zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej 5907S, ul. Krakowskiej w km w Bieruniu Przebudowa chodnika zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej 59S, ul. Krakowskiej w km 0+000-1+586 w Bieruniu Lp. Podstawa Opis Jednostka przedmiaru Przedmiar 1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE (SST D-00.00, D-.) Cięcie

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Branża drogowa

Przedmiar robót Branża drogowa Przedmiar robót Branża drogowa Obiekt Kod CPV 45233200-1 Budowa Koszalin ul. Mieszka I 39, dz. nr 7 obr. 7 oraz dz. nr 1/5 i 1/7 obr. 9 Inwestor Zachodniopomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Koszalinie Biuro

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Modernizacja polegająca na poprawie infrastruktury dojścia i wejścia do Kina Stargardzkiego Centrum Kultury drogowa.

Przedmiar robót. Modernizacja polegająca na poprawie infrastruktury dojścia i wejścia do Kina Stargardzkiego Centrum Kultury drogowa. Przedmiar robót Obiekt Branża Kod CPV Budowa Inwestor Biuro kosztorysowe Modernizacja polegająca na poprawie infrastruktury dojścia i wejścia do Kina Stargardzkiego Centrum Kultury drogowa Stargard, ul.

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót mgr inż. Arkadiusz Krzesak, autor kosztorysu...

Przedmiar robót mgr inż. Arkadiusz Krzesak, autor kosztorysu... Przedmiar robót Remont chodnika prawostronnego w ciągu drogi powiatowej nr 1439 S Kamesznica-Milówka-Rajcza-Ujsoły-Granica państwa w miejscowości Rajcza - ETAP III B. Budowa: Remont chodnika prawostronnego

Bardziej szczegółowo

Przedmiar Remont dróg w Bukowinie Tatrzańskiej

Przedmiar Remont dróg w Bukowinie Tatrzańskiej Przedmiar Data: 2013-06-16 Zamawiający: Gmina Bukowina Tatrzańska, ul. Długa 144, 34-530 Bukowina Tatrzańska Przedmiar Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn. 1 Remiza

Bardziej szczegółowo

ODCINEK KM KM I KM KM

ODCINEK KM KM I KM KM PRZEDMIAR ROBÓT BRANŻA DROGOWA PRZEBUDOWA DROGI NR 102731 R - ULICA KOŚCIUSZKI ODCINEK KM 0+006.04 - KM 0+361.23 I KM 0+004.29 - KM 0+135.77 Lp Normatyw Opis Obmiar 1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1.1 KNNR 00-01-0111-01

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Ul. Marcinkowskiego odc. Targowa Jagiellońska Lokalizacja : Warszawa Dzielnica Praga Północ

Przedmiar robót. Ul. Marcinkowskiego odc. Targowa Jagiellońska Lokalizacja : Warszawa Dzielnica Praga Północ Przedmiar robót Ul. Marcinkowskiego odc. Targowa Jagiellońska Lokalizacja : Warszawa Dzielnica Praga Północ Lp. Podstawa ustalenia Opis robót Jedn. miary Ilość 1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 1 wg nakładów KNR 2-31I0815-07-

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót / kosztorys ślepy PRZEBUDOWA ULICY KUŚNIERSKIEJ I ULICY BAYSTAKA W KOŁACZYCACH

Przedmiar robót / kosztorys ślepy PRZEBUDOWA ULICY KUŚNIERSKIEJ I ULICY BAYSTAKA W KOŁACZYCACH Przedmiar robót / kosztorys ślepy PRZEBUDOWA ULICY KUŚNIERSKIEJ I ULICY BAYSTAKA W KOŁACZYCACH Data: 2013-09-10 Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic 45233222-1

Bardziej szczegółowo

Kosztorys 3. ROBOTY ZIEMNE. 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - podsumowanie. Razem element ROBOTY ROZBIÓRKOWE - podsumowanie. Razem element...

Kosztorys 3. ROBOTY ZIEMNE. 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - podsumowanie. Razem element ROBOTY ROZBIÓRKOWE - podsumowanie. Razem element... 3. ROBOTY ZIEMNE 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 Mechaniczne karczowanie zagajników i krzaków. Krzaki i podszycia gęste powyżej 60% powierzchni. D-01.02.01 2 Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi. Transport na

Bardziej szczegółowo

1 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe D a Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym

1 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe D a Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 1 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe 1 KNR 2-01 d.1 0119-03 D.01.01.01a Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym km 0.825 km 0.825 RAZEM 0.825 2 KNR 2-31 d.1

Bardziej szczegółowo

Twarde KOSZTORYS OFERTOWY. Data : 11/27/2014 Str: 1 Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m. Cena jedn.

Twarde KOSZTORYS OFERTOWY. Data : 11/27/2014 Str: 1 Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m. Cena jedn. Budowa : BU Obiekt : Bieżące utrzymanie-kosztorysy KOSZTORYS OFERTOWY Data : 11/27/2014 Str: 1 1 KNR 231-0101-01-00 3 Mechaniczne wykonanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie 2 KNR

Bardziej szczegółowo

1. Roboty pzrygotowawcze i rozbiórkowe

1. Roboty pzrygotowawcze i rozbiórkowe 1. Roboty pzrygotowawcze i rozbiórkowe 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa dróg w terenie równinnym. 2 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej brukowej na podsypce cementowo- piaskowej,

Bardziej szczegółowo

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH NR 1 - ZAMIENNA NR 1 - ZADANIE NR 1

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH NR 1 - ZAMIENNA NR 1 - ZADANIE NR 1 Pieczęć Wykonawcy Załacznik nr do Rozdziału III TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH NR - ZAMIENNA NR - ZADANIE NR REMONT ODCINKA ULICY HAJDUCZKA W BIELSKU-BIAŁEJ. ODCINEK O DŁUGOŚCI 4m Lp. Nr Spec. Technicz.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. remont chodnika z odwodnieniem w m. Osowa Sień gmina Wschowa od km do km 0+146

PRZEDMIAR ROBÓT. remont chodnika z odwodnieniem w m. Osowa Sień gmina Wschowa od km do km 0+146 PRZEDMIAR ROBÓT remont chodnika z odwodnieniem w m. Osowa Sień gmina Wschowa od km 0+000 do km 0+146 Kod głównego przedmiotu zamówienia CPV 45000000-7 Roboty budowlane Lp. Podstawa wyceny Kod Ogólnej Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. ul. Krzywa 48, Słupsk. AMW Biuro Projektów Anna Wąchnicka

PRZEDMIAR ROBÓT. ul. Krzywa 48, Słupsk. AMW Biuro Projektów Anna Wąchnicka AMW Biuro Projektów Anna Wąchnicka ul. Krzywa 48, 76-200 Słupsk ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa i budowa

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. remont chodników przy ul. Kochanowskiego 16,18,20, ul. Ogrodowa 13 w Sanoku

Przedmiar robót. remont chodników przy ul. Kochanowskiego 16,18,20, ul. Ogrodowa 13 w Sanoku Przedmiar robót 16,18,20, ul. w Sanoku Budowa: remont chodników i utwardzenie powierzchni gruntu Obiekt lub rodzaj robót: ul. Kochanowskiego 16,18,20, ul. Ogrodowej 13 w Sanoku Inwestor: Sanocka Spółdzielnia

Bardziej szczegółowo

3. OSŁONA KABLI TELEKOMUNIKACYJNYCH

3. OSŁONA KABLI TELEKOMUNIKACYJNYCH 3. OSŁONA KABLI TELEKOMUNIKACYJNYCH 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 Roboty pomiarowe. Odtworzenie trasy drogi w terenie równinnym. D-01.01.01 km 0,307 Cena 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - podsumowanie 2. ROBOTY

Bardziej szczegółowo

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość. 3 KNR Rozebranie ław pod krawężniki z betonu m3 10

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość. 3 KNR Rozebranie ław pod krawężniki z betonu m3 10 załącznik nr 7 do SIWZ ZESTAWIENIE ZAPLANOWANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO PRAC w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonywanie remontów bieżących nawierzchni dróg utwardzonych nieasfaltowych

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy (wyceniony przedmiar robót) Odcinek C-D

Kosztorys ofertowy (wyceniony przedmiar robót) Odcinek C-D Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys ofertowy (wyceniony przedmiar robót) Odcinek C-D Obiekt Kod CPV 45100000-8, 45230000-8 Budowa m. Wytowno, gm. Ustka Inwestor Gmina

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Inwentaryzacja powykonawcza robót jezdnia - wycena własna. Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas trwania robót

Kosztorys ofertowy. Inwentaryzacja powykonawcza robót jezdnia - wycena własna. Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas trwania robót Lp. Nr spec.techn. Opis Jedn. miary Ilość Cena zł 1 2 3 4 5 6 7 Spichrzowa 1 d.1 2 d.2 3 d.2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 Jezdnia - roboty przygotowawcze 01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach

Bardziej szczegółowo

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH NR 1 - ZADANIE NR 1

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH NR 1 - ZADANIE NR 1 Pieczęć Wykonawcy Załacznik nr do Rozdziału III TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH NR - ZADANIE NR REMONT ODCINKA ULICY HAJDUCZKA W BIELSKU-BIAŁEJ. ODCINEK O DŁUGOŚCI 4m Lp. Nr Spec. Technicz. Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Paweł Brucko-Stempkowski DATA OPRACOWANIA : wrrzesień 2017 r. WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania wrrzesień 2017 r.

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Paweł Brucko-Stempkowski DATA OPRACOWANIA : wrrzesień 2017 r. WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania wrrzesień 2017 r. arch_it piotr zybura ul wierzbowa 15 lok 52, 50-056 wrocław KOSZTORYS INWESTORSKI Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45110000-1 Roboty w zakresie

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Przebudowa drogi leśnej. Zakres - etap I - bez trasy rowerowej

Przedmiar robót. Przebudowa drogi leśnej. Zakres - etap I - bez trasy rowerowej Mikołów sierpień, 2013 r. Przedmiar robót TEMAT ZADANIA: Przebudowa drogi leśnej Zakres - etap I - bez trasy rowerowej Kod Słownika Zamówień: 45233000-9 OPRACOWAŁ: mgr inż. Marek Myrcik str 1 Przedmiar

Bardziej szczegółowo

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2287L Bychawa - Kosarzew - Zielona - Krzczonów

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2287L Bychawa - Kosarzew - Zielona - Krzczonów P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : ROBOTY DROGOWE Obiekt : Droga powiatowa Inwestor : Zarząd Dróg Powiatowych w Lublinie z siedzibą w Bełżycach 24-200 Bełżyce, ul. Żeromskiego 3 Opracował : Lucjan Banaszek

Bardziej szczegółowo

Wyceniony przedmiar robót

Wyceniony przedmiar robót Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wyceniony przedmiar robót Obiekt Kod CPV 45.23.31.20-6 Budowa Działka nr 13/5, obręb Strzekęcino Inwestor Gmina Świeszyno 76-064 Świeszyno, Świeszyno

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PRZEBUDOWY CHODNIKÓW W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 1813 O UL.KRAPKOWICKIEJ W MIEJSCOWŚCI ŻUŻELA

PROJEKT PRZEBUDOWY CHODNIKÓW W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 1813 O UL.KRAPKOWICKIEJ W MIEJSCOWŚCI ŻUŻELA Przedmiar robót Nazwa zamówienia: PROJEKT PRZEBUDOWY CHODNIKÓW W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 1813 O UL.KRAPKOWICKIEJ W MIEJSCOWŚCI ŻUŻELA Nazwy i kody CPV: 45233290-8 Instalowanie znaków drogowych 45233222-1

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Przedmiar. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Przedmiar Obiekt Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Węgorzyno na działce nr 177 obręb 2 miasto Węgorzyno Kod CPV 45233120-6 Roboty w

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Remont ul. Turystycznej w Jaworzu

Kosztorys ofertowy. Remont ul. Turystycznej w Jaworzu Kosztorys ofertowy Budowa: ul. Turystyczna w Jaworzu Obiekt: Kod CPV 45233142-9 Roboty drogowe Zamawiający: Gmina Jaworze ul. Zdrojowa 82 43-384 Jaworze strona nr: 2 Przedmiar robót Podstawa nakładu, opis

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Lp. Opis Jedn. miary Ilość Cena zł ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE 1 d.

KOSZTORYS OFERTOWY. Lp. Opis Jedn. miary Ilość Cena zł ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE 1 d. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drogi w terenie równinnym wraz z wykonaniem geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Przedmiar robót Obiekt Przebudowa ulicy Warszawskiej stanowiącej łączznik pomiędzy ulicami Kowalską i Zamkową w Nowogardzie Kod CPV 45233120-6

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. 2. KNNR Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni, średnice drzew cm Jednostka: szt 4,0000. ul.

Przedmiar robót. 2. KNNR Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni, średnice drzew cm Jednostka: szt 4,0000. ul. Przebudowa ulicy Łąkowej Przedmiar robót Opis robót Dział nr 1. 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg [CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg] Dział nr 2. D.01.00.00 Roboty przygotowawcze Dział

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Remont powierzchni utwardzonych na terenie SM" KROWODRZA"

Przedmiar robót Remont powierzchni utwardzonych na terenie SM KROWODRZA Przedmiar robót Remont powierzchni utwardzonych na terenie SM" KROWODRZA" J I Przedmiar robót Kosztorys Remont powierzchni utwardzonych na terenie SM" KROWODRZA" 1 Rozdział Fieldorfa Nial 1 A 1.1 Element

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień PRZEDMIAR ROBÓT 45233120-6 NAZWA INWESTYCJI ADRES INWESTYCJI INWESTOR ADRES INWESTORA Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty w zakresie budowy dróg Przebudowa ul. Modrzewiowej na odcinku

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. <12+135, ,00> m RAZEM ROBOTY ZIEMNE 4.1 D D

PRZEDMIAR ROBÓT. <12+135, ,00> m RAZEM ROBOTY ZIEMNE 4.1 D D 1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1.1 D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. km 15.46600-12.13559 k.33 RAZEM 3.33 2 ROBOTY ROZBIÓRKOWE

Bardziej szczegółowo

Podstawa Opis robót Jm Ilość. ROBOTY ROZBIÓRKOWE Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 15 cm z wypełnieniem spoin piaskiem

Podstawa Opis robót Jm Ilość. ROBOTY ROZBIÓRKOWE Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 15 cm z wypełnieniem spoin piaskiem Podstawa Opis robót Jm Ilość 1 2 3 4 5 1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 15 cm z wypełnieniem spoin piaskiem Załącznik nr 12 Zakres czynności niezbędnych

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA ULICY ŁABĘDZIEJ W ZIELONEJ GÓRZE

PRZEBUDOWA ULICY ŁABĘDZIEJ W ZIELONEJ GÓRZE ZAŁĄCZNIK NR 11 KOSZTORYSY OFERTOWE Lp Podstawa opisu KOSZTORYS OFERTOWY ETAP II PRZEBUDOWA ULICY ŁABĘDZIEJ W ZIELONEJ GÓRZE Kod Specyfikacji Technicznej Opis J.m. Obmiar Cena jedn. Brutto 1 D-01.00.00

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy Rondo Śmigielskiego- Paderewskiego roboty drogowe

Kosztorys ofertowy Rondo Śmigielskiego- Paderewskiego roboty drogowe Lp. Nr spec.techn. Opis Jedn. miary Ilość Cena zł 1 2 3 4 5 6 7 Śmigielskiego - Paderewskiego 1 d.1 2 d.2 3 d.2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 Jezdnia - roboty przygotowawcze D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. L.p. Kod Nazwa / Przemiar Ilość Jedn. 1 Roboty przygotowawcze. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych w terenie równinnym

Przedmiar robót. L.p. Kod Nazwa / Przemiar Ilość Jedn. 1 Roboty przygotowawcze. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych w terenie równinnym Przedmiar robót L.p. Kod Nazwa / Przemiar Ilość Jedn. 1 Roboty przygotowawcze 1.1 1.2 1.3 1.4 0001 0109-0300 0703-0300 0818-0800 S601 0103-0601 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych w terenie

Bardziej szczegółowo

"Przebudowa chodnika wewnątrzosiedlowego zlokalizowanego przy budynku wielomieszkanowym ozn. Kopernika 3"

Przebudowa chodnika wewnątrzosiedlowego zlokalizowanego przy budynku wielomieszkanowym ozn. Kopernika 3 Numer Podstawa Opis Jedn. Ilość Krotn. Cena jedn. Wartość Kosztorys "Przebudowa chodnika wewnątrzosiedlowego zlokalizowanego przy budynku wielomieszkanowym ozn. Kopernika 3" 1 Element ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. ul. Spichrzowa

Kosztorys ofertowy. ul. Spichrzowa Kosztorys ofertowy ul. Spichrzowa Lp. Nr spec.techn. Opis Jedn. miary Ilość Cena zł 1 2 3 4 5 6 7 Spichrzowa 1 d.1 2 d.2 3 d.2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 Jezdnia - roboty przygotowawcze 01.01.01 Roboty pomiarowe

Bardziej szczegółowo

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. PRZEDMIAR: 1 Branża drogowa 1 D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 45100000-8 D-01.01.01a Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych oraz sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej drogi 1 KNNR

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót ul. T. Kotarbińskiego w Mysłowicach. Inwestor : Gmina Miasto Mysłowice

Przedmiar robót ul. T. Kotarbińskiego w Mysłowicach. Inwestor : Gmina Miasto Mysłowice Przedmiar robót ul. T. Kotarbińskiego w Mysłowicach Inwestor : Gmina Miasto Mysłowice I. D-01.00.00 Roboty przygotowawcze D-01.01.01 Odtworzenie trasy i pkt wysokościowy 1 KNR 2-01 0119-03-043 Roboty pomiarowe

Bardziej szczegółowo

Wartość Netto [PLN] I D ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE D

Wartość Netto [PLN] I D ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE D Lp. Numer Specyfikacji Technicznej KOSZTORYS OFERTOWY dla zadania pn.: Odbudowa drogi powiatowej nr 3323D Dzikowiec Koszyn - Bożków, km 4+600 do 5+722 [intensywne opady deszczu lipiec 2012 r.] Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. remont chodników przy ul. Kochanowskiego 18,20,28 w Sanoku

Przedmiar robót. remont chodników przy ul. Kochanowskiego 18,20,28 w Sanoku Przedmiar robót Budowa: remont chodników i utwardzenie powierzchni gruntu Obiekt lub rodzaj robót: ul. Kochanowskiego Inwestor: Sanocka Spółdzielnia Mieszkaniowa, 38-500 Sanok, ul. Sienkiewicza 1 strona

Bardziej szczegółowo

Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Armii Kraków -Sikorskiego Klasyfikacja CPV Roboty budowlane w zakresie rurociagów

Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Armii Kraków -Sikorskiego Klasyfikacja CPV Roboty budowlane w zakresie rurociagów K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Armii Kraków -Sikorskiego Klasyfikacja CPV 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie rurociagów Data: 2011-12-10 Inwestor:

Bardziej szczegółowo

Nazwa Firmy Kosztorysowanie FORTE 8.02 Prawa autorskie INWESTPROJEKT-SŁUPSK

Nazwa Firmy Kosztorysowanie FORTE 8.02 Prawa autorskie INWESTPROJEKT-SŁUPSK Nazwa Firmy Kosztorysowanie FORTE 8.02 Prawa autorskie INWETPROJEKT-ŁUPK Luszowice - Przebudowa drogi cz. I Identyfikator kosztorysu: Luszowice - Przebudowa drogi W1 Przedmiar robót wyk. dn: 2009-10-12

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Gmina Tolkmicko Obiekt : Remont dróg wiejskich Adres : 82-340 Tolkmicko, ul. Portowa 2 Inwestor : Gmina Tolkmicko 82-340 Tolkmicko,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT NR - 372/B-K

PRZEDMIAR ROBÓT NR - 372/B-K PRZEDMIAR ROBÓT NR - 372/B-K na wykonanie : przebudowy ul. Dolnej w Sierakowicach na działkach o nr ewid. 214/20 i 5. Jednostka ewidencyjna Sierakowie 240506_5 Obręb ewidencyjny: 0005 Sierakowice. NAZWY

Bardziej szczegółowo

Biuro Projektowe i Nadzoru FILAR Paweł Wysocki Pisz, ul. K. I. Gałczyńskiego 7/15 NIP Regon Tel.

Biuro Projektowe i Nadzoru FILAR Paweł Wysocki Pisz, ul. K. I. Gałczyńskiego 7/15 NIP Regon Tel. Biuro Projektowe i Nadzoru FILAR Paweł Wysocki 2-200 Pisz, ul. K. I. Gałczyńskiego 7/5 NIP 849-33-38-95 Regon 280576763 Tel. 505 77 26 Nazwa inwestycji: Remont drogi gminnej ul. Zielonej w m. Drygały na

Bardziej szczegółowo

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Inwestycja : Przebudowa pasa drogowego polegająca na budowie chodnika w ulicy Czystej w Kiekrzu od torów kolejowych do rz. Samicy Kierskiej Obiekt : Branża drogowa Roboty

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys ofertowy Obiekt Inwestor Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne Koszty zakupu Przedmiar Strona 2/7 Nr Podstawa

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Budowa ulic miejskich w Kolnie - ul. 3KD-D od km do km 0+968,06. Nazwa zamówienia: Kolno, woj. podlaskie Miasto Kolno

PRZEDMIAR ROBÓT. Budowa ulic miejskich w Kolnie - ul. 3KD-D od km do km 0+968,06. Nazwa zamówienia: Kolno, woj. podlaskie Miasto Kolno PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia: Adres inwestycji: Zamawiającyr: Kolno, woj. podlaskie Miasto Kolno Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień 45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys ofertowy Obiekt Inwestor Przebudowa drogi gminnej nr 119225R - ulica Wyzwolenia na odcinku od ulicy Rynek do połaczenia z ulica Pionierską Gmina

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Załącznik Nr 9 do SIWZ. Remont dróg wewnętrznych na terenie JW 4226 Skład Hajnówka. Data opracowania:

PRZEDMIAR ROBÓT. Załącznik Nr 9 do SIWZ. Remont dróg wewnętrznych na terenie JW 4226 Skład Hajnówka. Data opracowania: Załącznik Nr 9 do SIWZ Data opracowania: 2014-03-03 PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa Remont dróg wewnętrznych na terenie JW 4226 Skład Hajnówka Adres inwestycji: JW 4226 Skład Hajnówka 17-200 Hajnówka Rodzaje robót

Bardziej szczegółowo

Tabela przedmiaru robót

Tabela przedmiaru robót Data utworzenia: 2011-08-12 Przebudowa drogi gminnej nr 105646B w Wyrzykach Tabela przedmiaru robót Opis robót Dział nr 1. Roboty przygotowawcze [CPV: 45113000-2 ] 1. KNNR 1 0111-0100 [D-01.01.01] Roboty

Bardziej szczegółowo