PIERWSZA POMOC Z ELEMENTAMI PIELĘGNIARSTWA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PIERWSZA POMOC Z ELEMENTAMI PIELĘGNIARSTWA"

Transkrypt

1 Projekt OPERACJA SUKCES unikatowy model kształcenia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi odpowiedzią na potrzeby gospodarki opartej na wiedzy współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu PIERWSZA POMOC Z ELEMENTAMI PIELĘGNIARSTWA 2. Numer kodowy EMM01c 3. Język, w którym prowadzone są zajęcia polski 4. Typ kursu obowiązkowy 5. Grupa treści kształcenia nauki podstawowe 6. Poziom studiów według klasyfikacji bolońskiej studia magisterskie 7. Rok studiów/semestr I rok/semestr 1 8. Formuła przedmiotu wykłady/ćwiczenia 9. Liczba godzin zajęć Rodzaj zajęć z uwzględnieniem podziału godzin wykłady w wymiarze 8 godzin; ćwiczenia w wymiarze 22 godziny 11. Liczba punktów ECTS Jednostka dydaktyczna prowadząca przedmiot

2 Zakład Medycyny Ratunkowej i Medycyny Katastrof Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii 13. Imię i nazwisko osoby egzaminującej lub zaliczającej przedmiot dr hab. n. med. Tomasz Gaszyński 14. Imię i nazwisko osoby prowadzącej wykłady dr hab. n. med. Tomasz Gaszyński 15. Osoby prowadzące zajęcia mgr Ewa Maj, mgr Elżbieta Miros 16. Wymagania wstępne i wymagania równoległe brak 17. Zaliczenie przedmiotu jest wymagane przed rozpoczęciem zajęć z: laboratoryjnego nauczania medycyny klinicznej 18. Cele i założenia nauczania przedmiotu Opanowanie materiału z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej na miejscu zdarzenia w przypadku nagłych stanów zagrożenia życia takich jak nagłe zatrzymanie krążenia, nagły ból w klatce piersiowej, napad drgawek, nagłe zaburzenia świadomości i nagłe wystąpienie niedowładów, a także pomocy na miejscu wypadku w zranieniach, złamaniach, zatruciach i oparzeniach. Poznanie zasad zabezpieczenia miejsca wypadku, ewakuacji poszkodowanych. Poznanie zagadnień etycznych i prawnych dotyczących udzielania pierwszej pomocy w Polsce. 19. Metody dydaktyczne wykłady multimedialne, omawianie przypadków klinicznych, ćwiczenia praktyczne na manekinach: resuscytacja krążeniowo-oddechowa na specjalistycznych manekinach, automatyczna defibrylacja zewnętrzna przy użyciu defibrylatorów treningowych, nauka podaży leków w stanach nagłych na manekinach do iniekcji, nauka opatrywania ran na manekinach z symulowanymi obrażeniami 20. Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej

3 Wytyczne 2005 resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Polska Rada Resuscytacji. Wyd. PANDIT, Kraków, 2005; Medycyna ratunkowa i medycyna katastrof Podręcznik dla studentów. Gaszyński W i wsp., Wyd. Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Łódź, Forma i warunki zaliczenia przedmiotu, w tym zasady dopuszczenia do egzaminu Ćwiczenia: praktyczne zaliczenie na manekinach. 22. Treści merytoryczne budujące wiedzę etyka i prawo w medycynie ratunkowej; wytyczne resuscytacji; pierwsza pomoc w wybranych internistycznych stanach nagłych; zabezpieczenie i organizacja miejsca wypadku; szybkie sprawdzenie podstawowych parametrów życiowych pacjenta; pierwsza pomoc w zadławieniach; pierwsza pomoc w zatruciach; pierwsza pomoc w zranieniach, krwotokach, złamaniach, poparzeniach; opatrywanie ran. 23. Efekty kształcenia umiejętności i kompetencje Student po zakończeniu kursu pierwszej pomocy z elementami pielęgniarstwa powinien: posiadać motywację do podejmowania i popularyzowania działań ratowniczych; stosować podstawy prawne i etyczne związane z udzielaniem pierwszej pomocy i akty prawne dotyczące tego tematu; stosować zasady aseptyki i antyseptyki; posiadać umiejętność podawania leków w stanach zagrożenia życia; umieć udzielić pierwszej pomocy i kwalifikowanej pierwszej pomocy w nagłym zatrzymaniu krążenia u dorosłych i u dzieci; umieć bezprzyrządowo udrażniać drogi oddechowe; wdrażać postępowanie w zadławieniu i stosuje pozycję bezpieczną; udzielać pierwszej pomocy w nagłych stanach zagrożenia życia takich jak nagłe zatrzymanie krążenia, specyficzne zatrucia, ból w klatce piersiowej, duszność, drgawki, nagłe pojawienie się niedowładów, nagłe zaburzenia świadomości, ciężką reakcję uczuleniową;

4 udzielać pierwszej pomocy w przypadku zranień, krwotoków, złamań, poparzeń na miejscu zdarzenia; wykonywać podstawowe czynności resuscytacyjne, wykonać automatyczną defibrylację serca, zakładać opatrunek, tamować krwawienie i krwotok na miejscu zdarzenia; posiadać umiejętność zabezpieczenia miejsca zdarzenia np. wypadku komunikacyjnego; posiadać umiejętności wydobywania, ewakuacji i transportu poszkodowanych w warunkach pozaszpitalnych. 24. Opis efektów kształcenia na poszczególnych zajęciach w grupach studenckich (10-12 osobowych) Ćwiczenie: Podstawy pielęgniarstwa. Zasady aseptyki i antyseptyki (1 godz.). Zasady podawania leków w nagłych stanach zagrożenia życia (1 godz.). Wiedza: student zna zasady aseptyki i antyseptyki, zasady uzyskiwania dostępu dożylnego, iniekcji domięśniowych, podawania leków w stanach zagrożenia życia. Umiejętności i kompetencje: student potrafi zastosować zasady aseptyki i antyseptyki i potrafi się do nich stosować; posiada umiejętność uzyskiwania dostępu dożylnego, wykonywania iniekcji domięśniowych oraz stosuje zasady podawania leków w stanach zagrożenia życia i potrafi wdrożyć te umiejętności w praktyce klinicznej. Ćwiczenie : Ocena podstawowych funkcji życiowych świadomości, oddechu i krążenia. Postępowanie w zadławieniu. Pozycja bezpieczna, pozycja przeciwwstrząsowa (2 godz.). Zapewnienie drożności górnych dróg oddechowych metodami bezprzyrządowymi oraz sposoby wentylacji bezprzyrządowej i za pomocą worka samorozprężalnego (Ambu) (2 godz.). Wiedza: student zna zasady bezprzyrządowego udrażniania dróg oddechowych, postępowania w zadławieniach i zastosowania pozycji bezpiecznej, udrażniania dróg oddechowych bez użycia sprzętu ratowniczego, wentylacji workiem samorozprężalnym w warunkach ratunkowych. Umiejętności i kompetencje: student potrafi bezprzyrządowo udrażniać drogi oddechowe i prowadzić wentylację zastępczą w warunkach ratunkowych; wdrożyć odpowiednie postępowanie w zadławieniu i zastosować pozycję bezpieczną.

5 Ćwiczenie: Podstawowe czynności resuscytacyjne u dorosłych i dzieci (BLS), oraz automatyczna defibrylacja zewnętrzna (AED). Łańcuch przeżycia (4 godz.). Wiedza: student posiada podstawową wiedzę z zakresu udzielania pierwszej pomocy i kwalifikowanej pierwszej pomocy w nagłym zatrzymaniu krążenia u dorosłych i u dzieci; zna zasady posługiwania się automatycznym defibrylatorem zewnętrznym i prostym sprzętem ratunkowym. Umiejętności i kompetencje: student potrafi wykonać podstawowe czynności resuscytacyjne według wytycznych Polskiej Rady Resuscytacji, w tym automatyczną defibrylację zewnętrzną. Ćwiczenie: Zatrzymanie krążenia w sytuacjach szczególnych (hipotermia, utonięcie, porażenie prądem elektrycznym, zatrucia, urazy, kobieta ciężarna) analiza przypadków (2 godz.). Pierwsza pomoc w wybranych stanach zagrożenia życia (nagły ból w klatce piersiowej, anafilaksja, ukąszenia, użądlenia, utonięcie, porażenie prądem elektrycznym, drgawki, nagła duszność, zaostrzenie cukrzycy, zatrucia) (2 godz.). Wiedza: student rozpoznaje wybrane stany zagrożenia życia. Umiejętności i kompetencje: student potrafi udzielić pierwszej pomocy w przypadku nagłego zatrzymania krążenia w sytuacjach szczególnych, udzielić pierwszej pomocy w nagłych stanach takich jak: nagłe niedowłady, nagły ból w klatce piersiowej, drgawki, nagła duszność, zatrucia; potrafi udzielić pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia takich jak ciężka reakcja uczuleniowa. Ćwiczenie: Pierwsza pomoc na miejscu zdarzenia w zranieniach, krwawieniach i oparzeniach. Zastosowanie opaski zaciskającej i uciskowej (2 godz.). Zasady zakładania opatrunków na miejscu zdarzenia (1 godz.). Pierwsza pomoc w złamaniach i w zwichnięciach. Unieruchomienia w różnego typu złamaniach na miejscu zdarzenia (1 godz.). Wiedza: student zna zasady zakładania unieruchomień w różnych typach złamań; student zna zasady opatrywania ran na miejscu zdarzenia; rozpoznaje zranienia, krwawienia i oparzenia. Umiejętności i kompetencje: student potrafi udzielić pierwszej pomocy w zranieniach, krwotokach, złamaniach, poparzeniach; założyć opatrunek, opanować krwawienie i krwotok. Ćwiczenie: Zabezpieczenie miejsca wypadku. Wydobywanie, ewakuacja, transport i przenoszenie poszkodowanych w warunkach pozaszpitalnych (2 godz.).

6 Wiedza: student zna zasady wydobywania, ewakuacji i transportu poszkodowanych w warunkach pozaszpitalnych. Umiejętności i kompetencje: student posiada umiejętność zabezpieczenia miejsca zdarzenia np. wypadku komunikacyjnego, wydobywania, ewakuacji i transportu poszkodowanych w warunkach pozaszpitalnych. 25. Kontynuacja przedmiotu przewidziana na zajęciach z: praktyka pielęgniarska, laboratoryjne nauczanie medycyny klinicznej, medycyna ratunkowa i medycyna katastrof 26. Zalecane kursy fakultatywne i zajęcia uzupełniające 27. Informacje dodatkowe dostępne są pod adresem

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE RATOWNIK MEDYCZNY SYMBOL CYFROWY 322[06] I. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE RATOWNIK MEDYCZNY SYMBOL CYFROWY 322[06] I. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE RATOWNIK MEDYCZNY SYMBOL CYFROWY 322[06] I. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE A. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA W wyniku kształcenia w zawodzie

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLLABUS)

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLLABUS) Prof. dr hab. Andrzej J. Szwarc Katedra Prawa Karnego Wydziała Prawa i Administracji Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLLABUS) dla przedmiotu Polskie prawo karne na

Bardziej szczegółowo

2. Chorego nieprzytomnego z zachowanym oddechem i krążeniem ułożysz w pozycji: A. na wznak B. przeciwwstrząsowej C. czterokończynowej D.

2. Chorego nieprzytomnego z zachowanym oddechem i krążeniem ułożysz w pozycji: A. na wznak B. przeciwwstrząsowej C. czterokończynowej D. ZESTAW ZADAŃ TESTOWYCH DO CZĘŚCI TEORETYCZNEJ EGZAMINU PRZEPROWADZANEGO NA ZAKOŃCZENIE SZKOLENIA PRZYGOTOWUJĄCEGO NAUCZYCIELI DO PROWADZENIA ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH W ZAKRESIE UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY 1.Dokonując

Bardziej szczegółowo

PIERWSZA POMOC W NAGŁYCH WYPADKACH

PIERWSZA POMOC W NAGŁYCH WYPADKACH Tomasz Rogowski nauczyciel wychowania fizycznego i edukacji dla bezpieczeństwa w Zespole Szkół w Tczycy PIERWSZA POMOC W NAGŁYCH WYPADKACH SPIS TREŚCI WSTĘP... 2 I. PIERWSZA POMOC W NAGŁYCH WYPADKACH W

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA Z DZIAŁAŃ POSZUKIWAWCZO-RATOWNICZYCH REALIZOWANYCH PRZEZ KSRG W ZAKRESIE PODSTAWOWYM

PROGRAM SZKOLENIA Z DZIAŁAŃ POSZUKIWAWCZO-RATOWNICZYCH REALIZOWANYCH PRZEZ KSRG W ZAKRESIE PODSTAWOWYM KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ BIURO SZKOLENIA PROGRAM SZKOLENIA Z DZIAŁAŃ POSZUKIWAWCZO-RATOWNICZYCH REALIZOWANYCH PRZEZ KSRG W ZAKRESIE PODSTAWOWYM Warszawa 2015 Opracowanie merytoryczne:

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ PROGRAM SZKOLENIA PODSTAWOWEGO W ZAWODZIE STRAŻAK

KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ PROGRAM SZKOLENIA PODSTAWOWEGO W ZAWODZIE STRAŻAK KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ PROGRAM SZKOLENIA PODSTAWOWEGO W ZAWODZIE STRAŻAK Warszawa, 2013 Program opracowany przez przedstawicieli szkół Państwowej Straży Pożarnej oraz ośrodków szkolenia

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ SYSTEM SZKOLENIA CZŁONKÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH BIORĄCYCH BEZPOŚREDNI UDZIAŁ W DZIAŁANIACH RATOWNICZYCH Warszawa, 2006 W opracowaniu systemu szkolenia

Bardziej szczegółowo

Pierwsza pomoc w urazach

Pierwsza pomoc w urazach Sylwia Roda Pierwsza pomoc w urazach Algorytmy postępowania Słupsk 2014 Szkoła Policji w Słupsku Materiał dydaktyczny opracowany w Szkole Policji w Słupsku do użytku wewnętrznego Policji może być reprodukowany

Bardziej szczegółowo

19. Pierwsza pomoc w stanach zagrożenia życia

19. Pierwsza pomoc w stanach zagrożenia życia 19. Pierwsza pomoc w stanach zagrożenia życia 19.1. Definicja pierwszej pomocy 19.2. Organizacja akcji ratunkowej 19.2.1. Wezwanie pomocy 19.2.2. Bezpieczeństwo akcji ratunkowej 19.2.3. Apteczka pierwszej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 12 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 15 lutego 2012 roku

Zarządzenie nr 12 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 15 lutego 2012 roku DO-0130/12/2012 Zarządzenie nr 12 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 15 lutego 2012 roku w sprawie: szczegółowych wzorów dokumentacji programów kształcenia na studiach wyższych, studiach podyplomowych

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Załącznik nr 1 DO STATUTU GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE I. PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

PIERWSZA POMOC W PIGUŁCE. Opracowanie: Michał Naranowicz

PIERWSZA POMOC W PIGUŁCE. Opracowanie: Michał Naranowicz PIERWSZA POMOC W PIGUŁCE Opracowanie: Michał Naranowicz Spis treści Spis treści...2 1. Podstawy prawne:...3 2. Stany zagrożenia życia:...4 2.1. Triada przeżyciowa:...4 2.2 Zaburzenia w funkcjonowaniu triady

Bardziej szczegółowo

PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA Na etapie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej NAWET NAJLEPSZY SPRZĘT NIE ZASTĄPI UMIEJĘTNOŚCI! Każdy ma obowiązek udzielić pierwszej pomocy Od naszej reakcji na wypadek

Bardziej szczegółowo

WYZWANIA. Nowa podstawa programowa - szanse i wyzwania dla szkół Mirosław Krajewski mirkraj@wp.pl

WYZWANIA. Nowa podstawa programowa - szanse i wyzwania dla szkół Mirosław Krajewski mirkraj@wp.pl WYZWANIA Nowa podstawa programowa - szanse i wyzwania dla szkół Mirosław Krajewski mirkraj@wp.pl Zmiana jest tym, co GÓRA prosi, żeby ŚRODEK zrobił DOŁOWI. Rosabeth Moss Kanter w: Liz Clarke Zarządzanei

Bardziej szczegółowo

Technik masażysta 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Technik masażysta 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Technik masażysta Masażysta stosuje wszystkie metody i techniki masażu oraz zabiegi, które usprawniają leczenie i rehabilitację ludzi chorych, a także relaksują i odmładzają zdrowych. Technik masażysta

Bardziej szczegółowo

Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r.

Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. higienistka stomatologiczna 325102 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK Obowiązujący dla studentów studiów MU

REGULAMIN PRAKTYK Obowiązujący dla studentów studiów MU REGULAMIN PRAKTYK Obowiązujący dla studentów studiów MU 1. Niniejszy regulamin określa zasady organizacji praktyki pedagogicznej, w tym cele, formy i miejsce praktyk, wymiar czasowy, organizację i warunki

Bardziej szczegółowo

H1A_W01 S 1A_W01 H1A_W06 S1A_W 08 S1A_W09 S2A_W09 S1A_W10 S1A_W09 S2A_W09 H1A_W04 S1A_W09 S2A_W09 H1A_W03 H1A_W04

H1A_W01 S 1A_W01 H1A_W06 S1A_W 08 S1A_W09 S2A_W09 S1A_W10 S1A_W09 S2A_W09 H1A_W04 S1A_W09 S2A_W09 H1A_W03 H1A_W04 1. Opis kierunkowych efektów kształcenia dla kierunku studiów prawo studia stacjonarne jednolite magisterskie oraz studia niestacjonarne jednolite magisterskie profil ogólnoakademicki Symbol kierunkowego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 października 2014 r. Poz. 1370 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 3 października 2014 r.

Warszawa, dnia 9 października 2014 r. Poz. 1370 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 3 października 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 października 2014 r. Poz. 1370 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 3 października 2014 r. w sprawie warunków prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Rzecznictwo na rzecz osób niepełnosprawnych

Rzecznictwo na rzecz osób niepełnosprawnych Raport Rzecznictwo na rzecz osób niepełnosprawnych standardy usług rehabilitacji społecznej 2 Spis treści 1. Wstęp...2 2. O projekcie...3 2.1. Cele 2.2. Działania 2.3. Założenia metodologiczne 3. Obszary

Bardziej szczegółowo

Projekt Pierwsza Pomoc w Przedszkolu. Ratujący Maluch

Projekt Pierwsza Pomoc w Przedszkolu. Ratujący Maluch Projekt Pierwsza Pomoc w Przedszkolu Ratujący Maluch Misja Fundacja Ochotnicza Grupa Ratownicza OGRy to organizacja założona przez studentów i absolwentów różnych kierunków studiów, którzy posiadają wspólny

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 maja 2014 r. Poz. 622 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 11 lutego 2014 r.

Warszawa, dnia 16 maja 2014 r. Poz. 622 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 11 lutego 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 maja 2014 r. Poz. 622 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 11 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU I AKUMULACJI PUNKTÓW (ECTS) Krótki przewodnik

EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU I AKUMULACJI PUNKTÓW (ECTS) Krótki przewodnik EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU I AKUMULACJI PUNKTÓW (ECTS) Krótki przewodnik opracowany na podstawie przewodnika Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów i Suplement do Dyplomu wydanego w roku 2004

Bardziej szczegółowo

Pierwsza pomoc przedmedyczna mini podręcznik

Pierwsza pomoc przedmedyczna mini podręcznik Pierwsza pomoc przedmedyczna mini podręcznik Wstęp Najpierw sprawdź, czy bezpiecznie możesz udzielić pomocy. Ostrożnie zbadaj ofiarę. Sprawdź, czy jest przytomna, oraz skontroluj podstawowe funkcje życiowe,

Bardziej szczegółowo

Nie jestem inny... mam tylko hemofilię

Nie jestem inny... mam tylko hemofilię Nie jestem inny... mam tylko hemofilię Poradnik dla nauczycieli i personelu szkolnego Polskie Stowarzyszenie Chorych na Hemofilię Członek Światowej Federacji ds. Hemofilii Polskie Stowarzyszenie Chorych

Bardziej szczegółowo