Stawka roboczogodziny : Poziom cen : NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Stawka roboczogodziny : Poziom cen : NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł"

Transkrypt

1 ŚLEPY NAZWA INWESTYCJI : WYMIANA CZĘŚCI ISTNIEJĄCEJ INSTALACJI WODNEJ W GŁÓWNYM BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH ADRES INWESTYCJI : ŚWIECIE, UL. KOŚCIUSZKI 6 A INWESTOR : ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH ADRES INWESTORA : ŚWIECIE, UL. KOŚCIUSZKI 6 A WYKONAWCA ROBÓT : WYBRANY Z PRZETARGU BRANŻA : BUDOWLANA-SANITARNA Stawka roboczogodziny : Pozio cen : NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) Ogółe wartość kosztorysowa robót : zł Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania Data zatwierdzenia

2 KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW Lp. Podst Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 1 Skucie posadzki i warstwy betonu lub zdjęcie płyt 1 d.1 Kalkulacja własna Cięcie betonu piłą do cięcia betonu * KNR 4-01 d Rozbiórka eleentów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.do 15 c *0.90* KNR 4-01 d analogia Przebicie otworów o pow.do w eleentach z betonu żwirowego o grub.do 30 c KNR 2-02 d Posadzki ceentowe zatarte na gładko gr * KNR 2-02 d Posadzki ceentowe zatarte na gładko - pogrubienie posadzki o 1c * KNR 4-01 d Wywiezienie saochodai skrzyniowyi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirobetonowych i żelbetowych na odległość do 1 k KNR 4-01 d Wywiezienie saochodai saowyładowczyi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 k Deontaż i ontaż rurociągu zinej wody w kanale z podłączeniani pionów 8 KNR-W 4-02 d Wyiana odcinka rury stalowej ocynkowanej o śr KNR-W 4-02 d Wyiana odcinka rury stalowej ocynkowanej o śr KNR-W 4-02 d Wyiana odcinka rury stalowej ocynkowanej o śr KNR-W 4-02 d Wyiana odcinka rury stalowej ocynkowanej o śr Deontaż i ontaż rurociągu ciepłej wody w kanale z podłączenie pionów 12 d.3 KNR-W KNR-W 4-02 d KNR-W 4-02 d KNR-W 4-02 d KNZ d KNZ d.3 05 analogia Wyiana odcinka rury stalowej ocynkowanej o śr Wyiana odcinka rury stalowej ocynkowanej o śr Wyiana odcinka rury stalowej ocynkowanej o śr Wyiana odcinka rury stalowej ocynkowanej o śr Montaż otulin teroizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M I P S dla rurociągów o śr. 32, gr. izolacji Montaż otulin teroizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M I P S dla rurociągów o śr. 40, gr. izolacji Nora PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

3 KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW Lp. Podst Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 18 KNZ d.3 01 analogia Montaż otulin teroizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M I P S dla rurociągów o śr. 25, gr. izolacji KNZ d.3 01 Montaż otulin teroizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M I P S dla rurociągów o śr. 32, gr. izolacji KNR 2-15 d Proba szczelnosci instalacji wodociągowych w budynkach ieszkalnych (rurociąg o śr.do 65 ) Deontaż i ontaż cyrkulacji w kanale ze spięcie z ciepłą wodą 21 KNR-W 4-02 d Wyiana odcinka rury stalowej ocynkowanej o śr KNR 2-15 d Proba szczelnosci instalacji wodociągowych w budynkach ieszkalnych (rurociąg o śr.do 65 ) KNR 2-16 d Izolacja wykonywana z pianki poliuretanowej ośr 25 ( cyrkulacja, gr izolacji 20) Deontaż zaworów 24 KNR-W 4-02 d Deontaż zaworu przelotowego lub zwrotnego o śr KNR-W 4-02 d Deontaż zaworu przelotowego lub zwrotnego o śr KNR-W 4-02 d Deontaż zaworu przelotowego lub zwrotnego o śr Montaż zaworów 27 KNR-W 4-02 d Wstawienie zaworu przelotowego o śr KNR-W 4-02 d Wstawienie zaworu przelotowego o śr KNR-W 4-02 d Wstawienie zaworu przelotowego o śr KNR-W 4-02 d Wstawienie zaworu przelotowego o śr KNR-W 4-02 d Wstawienie zaworu przelotowego o śr Wstawienie trójników 32 KNR-W 4-02 d Wstawienie trójnika o śr. 50 z żeliwa ciągliwego ocynkowanego KNR-W 4-02 d Wstawienie trójnika o śr. 40 z żeliwa ciągliwego ocynkowanego KNR-W 4-02 d Wstawienie trójnika o śr. 32 z żeliwa ciągliwego ocynkowanego KNR-W 4-02 d Wstawienie trójnika o śr. 25 z żeliwa ciągliwego ocynkowanego Nora PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

4 KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW Lp. Podst Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze KNR 2-15 d Proba szczelnosci instalacji wodociągowych w budynkach ieszkalnych (rurociąg o śr.do 65 ) Wyiana pionów cwu 37 KNR 4-02 d Deontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr * KNR 4-02 d Deontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr * KNR 4-02 d Deontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr * KNR-W 2-15 d Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.noinalnej 15 o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach nieieszkalnych 4* KNR-W 2-15 d Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.noinalnej 20 o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach nieieszkalnych 5* KNR-W 2-15 d Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.noinalnej 25 o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach nieieszkalnych 7* KNR-W 2-15 d Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.noinalnej 32 o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach nieieszkalnych 4* KNR-W 2-15 d Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.noinalnej 50 o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach nieieszkalnych 2* KNR-W 2-15 d Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i iedzianych w budynkach ieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 ) 4* KNR-W 2-15 d Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i iedzianych w budynkach ieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 ) 22* KNR-W 4-01 d analogia Uzupełnienie stropów z płyt prefabrykowanych typu WPS-ułożenie płyt prefabrykowanych na kanale ciepłowniczy * Nora PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

5 Lp. Podstawa Opis j Nakłady Koszt 1 Skucie posadzki i warstwy betonu lub zdjęcie płyt 1 Cięcie betonu piłą do cięcia betonu d.1 Kalkulacja obiar = * = własna 0.20r-g/ 2* Pił do cięcia betonu 0.20-g/ Raze koszty bezpośrednie: 2 KNR 4-01 d Rozbiórka eleentów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.do 15 c obiar = *0.90*0.12 = r-g g r-g/ 3 r-g KNR 4-01 d analogia Raze koszty bezpośrednie: Przebicie otworów o pow.do w eleentach z betonu żwirowego o grub.do 30 c obiar = r-g/ Raze koszty bezpośrednie: 4 KNR 2-02 d Posadzki ceentowe zatarte na gładko gr.25 2 obiar = *0.90 = r-g r-g/ 2 r-g t kg kg * Zaprawa ceentowa M / 2 3* Ceenty portlandzki t/ 2 4* asa asfaltowa izolacyjna 0.085kg/ 2 5* Drewno opalowe 0.15kg/ 2 6* ateriały poocnicze 7* wyciąg -g g/ 2 8* środek transportowy -g g/ 2 5 KNR 2-02 d Raze koszty bezpośrednie: Posadzki ceentowe zatarte na gładko - pogrubienie posadzki o 1c obiar = * = *0,5=0.0301r-g/ 2 r-g * Zaprawa ceentowa M *0,5= / 2 3* ateriały poocnicze 2 Nora PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

6 Lp. Podstawa Opis j Nakłady Koszt 4* Wyciag jednoasztowy z nap.elektr. 0,5 t -g *0,5= g/ 2 6 KNR 4-01 d Raze koszty bezpośrednie: Wywiezienie saochodai skrzyniowyi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirobetonowych i żelbetowych na odległość do 1 k obiar = r-g/ 3 r-g * saochód skrzyniowy do 5 t 1.64-g/ 3 -g KNR 4-01 d Raze koszty bezpośrednie: Wywiezienie saochodai saowyładowczyi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 k obiar = * saochód saowyładowczy do 5 t 0.04-g/ 3 -g Raze koszty bezpośrednie: 3 Słownie: Koszty pośrednie [Kp] Zysk [Z] PODSUMOWANIE Skucie posadzki i warstwy betonu lub zdjęcie płyt Robocizna Materiały Sprzęt OGÓŁEM Nora PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

7 Lp. Podstawa Opis j Nakłady Koszt 2 Deontaż i ontaż rurociągu zinej wody w kanale z podłączeniani pionów KNR-W d.2 Wyiana odcinka rury stalowej ocynkowanej o śr. 50 obiar = r-g/ 2* Rura stal.z/s gwint.oc sredn. 60,3/3,6 1.05/ 3* uchwyty do rur 1szt/ 1szt/ 5* złączki nakrętne z żeliwa ciągliwego ocynkowane 2szt/ 6* ateriały poocnicze Raze koszty bezpośrednie: 9 KNR-W 4-02 d r-g/ Wyiana odcinka rury stalowej ocynkowanej o śr. 40 obiar = 18 2* rury stalowe ze szwe przewodowe gwintowane ocynkowane 1.05/ 3* uchwyty do rur 1szt/ 1szt/ 5* złączki nakrętne z żeliwa ciągliwego ocynkowane 2szt/ 6* ateriały poocnicze Raze koszty bezpośrednie: 10 KNR-W 4-02 d r-g/ Wyiana odcinka rury stalowej ocynkowanej o śr. 32 obiar = 25 2* rury stalowe ze szwe przewodowe gwintowane ocynkowane 1.05/ 3* uchwyty do rur 1szt/ 1szt/ 5* złączki nakrętne z żeliwa ciągliwego ocynkowane 2szt/ 6* ateriały poocnicze Raze koszty bezpośrednie: 11 KNR-W 4-02 d r-g/ Wyiana odcinka rury stalowej ocynkowanej o śr. 25 obiar = 14 r-g szt szt szt r-g szt szt szt r-g szt szt szt r-g Nora PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

8 Lp. Podstawa Opis j Nakłady Koszt 2* rury stalowe ze szwe przewodowe gwintowane ocynkowane 1.05/ 3* uchwyty do rur szt szt/ szt szt/ 5* złączki nakrętne z żeliwa ciągliwego ocynkowane szt szt/ 6* ateriały poocnicze 7* Trojnik nakr.1-zwez.z zel.oc B1 50x15x50 szt szt/ Raze koszty bezpośrednie: Koszty pośrednie [Kp] Zysk [Z] PODSUMOWANIE Deontaż i ontaż rurociągu zinej wody w kanale z podłączeniani pionów Robocizna Materiały Sprzęt OGÓŁEM Słownie: Nora PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

9 Lp. Podstawa Opis j Nakłady Koszt 3 Deontaż i ontaż rurociągu ciepłej wody w kanale z podłączenie pionów KNR-W d.3 Wyiana odcinka rury stalowej ocynkowanej o śr. 40 obiar = r-g/ 2* rury stalowe ze szwe przewodowe gwintowane ocynkowane' 1.05/ 3* uchwyty do rur 1szt/ 1szt/ 5* złączki nakrętne z żeliwa ciągliwego ocynkowane 2szt/ 6* ateriały poocnicze Raze koszty bezpośrednie: 13 KNR-W 4-02 d r-g/ Wyiana odcinka rury stalowej ocynkowanej o śr. 32 obiar = 12 2* rury stalowe ze szwe przewodowe gwintowane ocynkowane'' 1.05/ 3* uchwyty do rur 1szt/ 1szt/ 5* złączki nakrętne z żeliwa ciągliwego ocynkowane 2szt/ 6* ateriały poocnicze Raze koszty bezpośrednie: 14 KNR-W 4-02 d r-g/ Wyiana odcinka rury stalowej ocynkowanej o śr. 25 obiar = 6 2* rury stalowe ze szwe przewodowe gwintowane ocynkowane''' 1.05/ 3* uchwyty do rur 1szt/ 1szt/ 5* złączki nakrętne z żeliwa ciągliwego ocynkowane 2szt/ 6* ateriały poocnicze Raze koszty bezpośrednie: 15 KNR-W 4-02 d r-g/ Wyiana odcinka rury stalowej ocynkowanej o śr. 15 obiar = 9 r-g szt szt szt r-g szt szt szt r-g szt szt szt r-g Nora PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

10 Lp. Podstawa Opis j Nakłady Koszt 2* rury stalowe ze szwe przewodowe gwintowane ocynkowane'''' 1.05/ 3* uchwyty do rur 1szt/ 1szt/ 5* złączki nakrętne z żeliwa ciągliwego ocynkowane 2szt/ 6* ateriały poocnicze Raze koszty bezpośrednie: 16 KNZ d r-g/ Montaż otulin teroizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M I P S dla rurociągów o śr. 32, gr. izolacji 20 obiar = 12 2* otulina PUR o śr. 32 i gr. 20 ' 1.01/ 3* taśa klejąca z PCV szer. 30 dł. 33 ' 0.038szt/ 4* ankiet 30 o dł. 10 ' 0.08/ 5* drut ocynkowany 0,7 ' 0.007kg/ 6* nity plastikowe' 8szt/ 7* kolana z PCV typ MIPS do izolacji rur o śr. do 25 ' 0.18/ 8* saochód skrzyniowy do 5 t g/ Raze koszty bezpośrednie: 17 KNZ d.3 analogia 0.19r-g/ Montaż otulin teroizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M I P S dla rurociągów o śr. 40, gr. izolacji 20 obiar = * otulina PUR o śr. 32 i gr / 3* taśa klejąca z PCV szer. 30 dł szt/ 4* ankiet 30 o dł / 5* drut ocynkowany 0, kg/ 6* nity plastikowe 8szt/ 7* kolana z PCV typ MIPS do izolacji rur o śr. do / 8* saochód skrzyniowy do 5 t g/ Raze koszty bezpośrednie: szt szt szt r-g szt kg szt g r-g szt kg szt g Nora PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

11 Lp. Podstawa Opis j Nakłady Koszt 18 KNZ d.3 analogia Montaż otulin teroizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M I P S dla rurociągów o śr. 25, gr. izolacji 20 obiar = r-g/ 2* otulina PUR o śr. 25 i gr / 3* taśa klejąca z PCV szer. 30 dł szt/ 4* ankiet 25 o dł / 5* drut ocynkowany 0, kg/ 6* nity plastikowe 6szt/ 7* kolana z PCV typ MIPS do izolacji rur o śr. do / 8* saochód skrzyniowy do 5 t g/ Raze koszty bezpośrednie: 19 KNZ d r-g/ Montaż otulin teroizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M I P S dla rurociągów o śr. 32, gr. izolacji 20 obiar = 12 2* otulina PUR o śr. 32 i gr / 3* taśa klejąca z PCV szer. 30 dł szt/ 4* ankiet 30 o dł / 5* drut ocynkowany 0, kg/ 6* nity plastikowe 8szt/ 7* kolana z PCV typ MIPS do izolacji rur o śr. do / 8* saochód skrzyniowy do 5 t g/ Raze koszty bezpośrednie: 20 KNR 2-15 d Proba szczelnosci instalacji wodociągowych w budynkach ieszkalnych (rurociąg o śr.do 65 ) obiar = *0.955= r-g/ 2* rury stalowe ze szwe gwintowane typ S ocynkowane śr / 3* zawory przelotowe żeliwne,ocynkowane śr szt/ 4* zawory zwrotne przelotowe osiężne śr szt/ r-g szt kg szt g r-g szt kg szt g r-g szt szt Nora PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

12 Lp. Podstawa Opis j Nakłady Koszt 5* łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr.15 szt szt/ 6* ateriały poocnicze % % 7* saochód dostawczy do 0.9 t g/ Raze koszty bezpośrednie: -g Koszty pośrednie [Kp] Zysk [Z] PODSUMOWANIE Deontaż i ontaż rurociągu ciepłej wody w kanale z podłączenie pionów Robocizna Materiały Sprzęt OGÓŁEM Słownie: Nora PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

13 Lp. Podstawa Opis j Nakłady Koszt 4 Deontaż i ontaż cyrkulacji w kanale ze spięcie z ciepłą wodą KNR-W d.4 Wyiana odcinka rury stalowej ocynkowanej o śr. 25 obiar = r-g/ 2* rury stalowe ze szwe przewodowe gwintowane ocynkowane 1.05/ 3* uchwyty do rur 1szt/ 1szt/ 5* złączki nakrętne z żeliwa ciągliwego ocynkowane 2szt/ 6* ateriały poocnicze Raze koszty bezpośrednie: 22 KNR 2-15 d Proba szczelnosci instalacji wodociągowych w budynkach ieszkalnych (rurociąg o śr.do 65 ) obiar = *0.955= r-g/ 2* rury stalowe ze szwe gwintowane typ S ocynkowane śr / 3* zawory przelotowe żeliwne,ocynkowane śr szt/ 4* zawory zwrotne przelotowe osiężne śr szt/ 5* łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr szt/ 6* ateriały poocnicze 0.9% 7* saochód dostawczy do 0.9 t g/ Raze koszty bezpośrednie: 23 KNR 2-16 d Izolacja wykonywana z pianki poliuretanowej ośr 25 ( cyrkulacja, gr izolacji 20) obiar = *0.955=2.3111r-g/ 2* ciągnik kołowy KM;29-37 kw 0.1-g/ 3* przyczepa skrzyniowa 4.5 t 0.1-g/ 4* nożyce gilotynowe echaniczne,elektryczne do g/ Raze koszty bezpośrednie: r-g szt szt szt r-g szt szt szt % g r-g g g g Nora PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

14 PODSUMOWANIE Koszty pośrednie [Kp] Zysk [Z] Deontaż i ontaż cyrkulacji w kanale ze spięcie z ciepłą wodą Robocizna Materiały Sprzęt OGÓŁEM Słownie: Nora PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

15 Lp. Podstawa Opis j Nakłady Koszt 5 Deontaż zaworów 24 KNR-W 4-02 d Deontaż zaworu przelotowego lub zwrotnego o śr.-50 obiar = r-g/ Raze koszty bezpośrednie: 25 KNR-W 4-02 d Deontaż zaworu przelotowego lub zwrotnego o śr obiar = r-g/ Raze koszty bezpośrednie: 26 KNR-W 4-02 d Deontaż zaworu przelotowego lub zwrotnego o śr obiar = r-g/ Raze koszty bezpośrednie: r-g r-g r-g Koszty pośrednie [Kp] Zysk [Z] PODSUMOWANIE Deontaż zaworów Robocizna Materiały Sprzęt OGÓŁEM Słownie: Nora PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

16 Lp. Podstawa Opis j Nakłady Koszt 6 Montaż zaworów 27 KNR-W 4-02 d Wstawienie zaworu przelotowego o śr. 15 obiar = r-g/ 2* Zawor wodny przelot.prost.zel.oc.m * Zlaczka wkr.rownoprzel.z zel.oc N8 15 2szt/ 5* uchwyty do rurociągów stalowych 6* ateriały poocnicze Raze koszty bezpośrednie: 28 KNR-W 4-02 d r-g/ Wstawienie zaworu przelotowego o śr. 20 obiar = 5 2* Zawor wodny przelot.prost.zel.oc.m * Zlaczka wkr.zwezkowa z zel.oc N8 20x15 2szt/ 5* uchwyty do rurociągów stalowych 6* ateriały poocnicze Raze koszty bezpośrednie: 29 KNR-W 4-02 d r-g/ Wstawienie zaworu przelotowego o śr. 25 obiar = 8 2* zawory wodne przelotowe żeliwne ocynkowane o śr 25 3* Zlaczka nakr-wkretna z zel.oc N4 25x20 2szt/ 5* uchwyty do rurociągów stalowych 6* ateriały poocnicze Raze koszty bezpośrednie: 30 KNR-W 4-02 d r-g/ Wstawienie zaworu przelotowego o śr. 32 obiar = 4 2* Zawor wodny przelot.prost.zel.oc.m * Zlaczka wkr.zwezkowa z zel.oc N8 20x15 2szt/ r-g szt szt szt szt r-g szt szt szt szt r-g szt szt szt szt r-g szt szt Nora PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

17 Lp. Podstawa Opis j Nakłady Koszt szt * uchwyty do rurociągów stalowych szt * ateriały poocnicze Raze koszty bezpośrednie: 31 KNR-W 4-02 d Wstawienie zaworu przelotowego o śr. 50 obiar = 1 4.1r-g/ 2* zawory wodne przelotowe żeliwne ocynkowane o śr 50 3* Zlaczka wkr.zwezkowa z zel.oc N8 50x20 2szt/ 5* uchwyty do rurociągów stalowych 6* ateriały poocnicze Raze koszty bezpośrednie: r-g szt szt szt szt Koszty pośrednie [Kp] Zysk [Z] PODSUMOWANIE Montaż zaworów Robocizna Materiały Sprzęt OGÓŁEM Słownie: Nora PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

18 Lp. Podstawa Opis j Nakłady Koszt 7 Wstawienie trójników 32 KNR-W 4-02 d Wstawienie trójnika o śr. 50 z żeliwa ciągliwego ocynkowanego obiar = r-g/ 2* Trojnik nakr.1-zwez.z zel.oc B1 50x15x50 3* Zlaczka wkr.zwezkowa z zel.oc N8 50x20 2szt/ 4* Przeciwnakretka z zeliwa OC P4 50 5* Hak stalowy do rur o srednicy 50 6* ateriały poocnicze Raze koszty bezpośrednie: 33 KNR-W 4-02 d r-g/ Wstawienie trójnika o śr. 40 z żeliwa ciągliwego ocynkowanego obiar = 6 2* Trojnik nakr.1-zwez.z zel.oc B1 40x25x40 3* Zlaczka wkr.zwezkowa z zel.oc N8 40x20 2szt/ 5* uchwyty do rur 6* ateriały poocnicze Raze koszty bezpośrednie: 34 KNR-W 4-02 d r-g/ Wstawienie trójnika o śr. 32 z żeliwa ciągliwego ocynkowanego obiar = 1 2* Trojnik nakr.1-zwez.z zel.oc B1 32x25x32 3* Zlaczka wkr.zwezkowa z zel.oc N8 32x20 2szt/ 5* uchwyty do rur 6* ateriały poocnicze Raze koszty bezpośrednie: 35 KNR-W 4-02 d r-g/ Wstawienie trójnika o śr. 25 z żeliwa ciągliwego ocynkowanego obiar = 3 2* Zlaczka wkr.zwezkowa z zel.oc N8 25x20 2szt/ r-g szt szt szt szt r-g szt szt szt szt r-g szt szt szt szt r-g szt Nora PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

19 Lp. Podstawa Opis j Nakłady Koszt 3* przeciwnakrętki z żeliwa ciągliwego ocynkowane szt * uchwyty do rur szt * Trojnik nakr.1-zwez.z zel.oc B1 25x15x25 szt * ateriały poocnicze Raze koszty bezpośrednie: 36 KNR 2-15 d Proba szczelnosci instalacji wodociągowych w budynkach ieszkalnych (rurociąg o śr.do 65 ) obiar = *0.955= r-g/ 2* rury stalowe ze szwe gwintowane typ S ocynkowane śr / 3* zawory przelotowe żeliwne,ocynkowane śr szt/ 4* zawory zwrotne przelotowe osiężne śr szt/ 5* łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr szt/ 6* ateriały poocnicze 0.9% 7* saochód dostawczy do 0.9 t g/ Raze koszty bezpośrednie: r-g szt szt szt % g Koszty pośrednie [Kp] Zysk [Z] PODSUMOWANIE Wstawienie trójników Robocizna Materiały Sprzęt OGÓŁEM Słownie: Nora PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

20 Lp. Podstawa Opis j Nakłady Koszt 8 Wyiana pionów cwu 37 KNR 4-02 d Deontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr obiar = 9*12.60 = r-g/ 2* ateriały poocnicze 10% Raze koszty bezpośrednie: 38 KNR 4-02 d r-g/ Deontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr obiar = 11*12.60 = * ateriały poocnicze 10% Raze koszty bezpośrednie: 39 KNR 4-02 d r-g/ Deontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr obiar = 2*12.60 = * ateriały poocnicze 10% Raze koszty bezpośrednie: 40 KNR-W 2-15 d r-g/ Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.noinalnej 15 o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach nieieszkalnych obiar = 4*12.60 = * rury stalowe ze szwe przewodowe gwintowane ocynkowane o śr.noinalnej / 3* łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane o śr.noinalnej szt/ 4* uchwyty do rur o śr.noinalnej szt/ 5* ateriały poocnicze r-g % r-g % r-g % r-g szt szt * środek transportowy g/ Raze koszty bezpośrednie: 41 KNR-W 2-15 d Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.noinalnej 20 o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach nieieszkalnych obiar = 5*12.60 = g r-g/ r-g Nora PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

21 Lp. Podstawa Opis j Nakłady Koszt 2* rury stalowe ze szwe przewodowe gwintowane ocynkowane o śr.noinalnej / 3* łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane o śr.noinalnej szt/ 4* uchwyty do rur o śr.noinalnej szt/ 5* ateriały poocnicze szt szt * środek transportowy g/ Raze koszty bezpośrednie: 42 KNR-W 2-15 d Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.noinalnej 25 o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach nieieszkalnych obiar = 7*12.60 = g r-g/ 2* rury stalowe ze szwe przewodowe gwintowane ocynkowane o śr.noinalnej / 3* łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane o śr.noinalnej szt/ 4* uchwyty do rur o śr.noinalnej szt/ 5* ateriały poocnicze r-g szt szt * środek transportowy g/ Raze koszty bezpośrednie: 43 KNR-W 2-15 d Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.noinalnej 32 o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach nieieszkalnych obiar = 4*12.60 = g r-g/ 2* rury stalowe ze szwe przewodowe gwintowane ocynkowane o śr.noinalnej / 3* łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane o śr.noinalnej szt/ 4* uchwyty do rur o śr.noinalnej szt/ 5* ateriały poocnicze r-g szt szt * środek transportowy g/ Raze koszty bezpośrednie: 44 KNR-W 2-15 d Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.noinalnej 50 o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach nieieszkalnych obiar = 2*12.60 = g Nora PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

22 Lp. Podstawa Opis j Nakłady Koszt 0.582r-g/ 2* rury stalowe ze szwe przewodowe gwintowane ocynkowane o śr.noinalnej / 3* łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane o śr.noinalnej szt/ 4* uchwyty do rur o śr.noinalnej szt/ 5* ateriały poocnicze 6* środek transportowy g/ Raze koszty bezpośrednie: 45 KNR-W 2-15 d r-g/ Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i iedzianych w budynkach ieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 ) obiar = 4*12.60 = * rury stalowe ze szwe gwintowane ocynkowane śr / 3* zawory przelotowe proste osiężne śr szt/ 4* zawory zwrotne przelotowe osiężne śr szt/ 5* łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr szt/ 6* ateriały poocnicze 7* środek transportowy g/ Raze koszty bezpośrednie: 46 KNR-W 2-15 d r-g/ Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i iedzianych w budynkach ieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 ) obiar = 22*12.60 = * rury stalowe ze szwe gwintowane ocynkowane śr / 3* zawory przelotowe proste osiężne śr szt/ 4* zawory zwrotne przelotowe osiężne śr szt/ 5* łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr szt/ 6* ateriały poocnicze r-g szt szt g r-g szt szt szt g r-g szt szt szt Nora PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

23 Lp. Podstawa Opis j Nakłady Koszt 7* środek transportowy -g g/ Raze koszty bezpośrednie: 47 KNR-W 4-01 d analogia Uzupełnienie stropów z płyt prefabrykowanych typu WPS-ułożenie płyt prefabrykowanych na kanale ciepłowniczy obiar = *0.90 = r-g/ 2 r-g szt t * płyty stropowe "wrocławskie"wps "90" 2.24szt/ 2 3* ceent portlandzki zwykły bez dodatkow t/ 2 4* piasek do zapraw / 2 5* ateriały poocnicze 2% % * betoniarka 150 d3 -g g/ 2 7* żuraw okienny przenośny -g g/ 2 Raze koszty bezpośrednie: Słownie: Koszty pośrednie [Kp] Zysk [Z] PODSUMOWANIE Wyiana pionów cwu Robocizna Materiały Sprzęt OGÓŁEM Słownie: Koszty pośrednie [Kp] Zysk [Z] PODSUMOWANIE CAŁY Robocizna Materiały Sprzęt OGÓŁEM Nora PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

PRZEDMIAR ROBÓT - KOSZTORYS ŚLEPY

PRZEDMIAR ROBÓT - KOSZTORYS ŚLEPY PRZEDMIAR ROBÓT - KOSZTORYS ŚLEPY NAZWA INWESTYCJI : Instalacja centralnego ogrzewania - część wspólna ADRES INWESTYCJI : Poznań, ul. Mokra 1 INWESTOR : Wspólnota Mieszkaniowa, Zarządca: MPGM S.A. Poznań

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT - KOSZTORYS ŚLEPY

PRZEDMIAR ROBÓT - KOSZTORYS ŚLEPY PRZEDMIAR ROBÓT - KOSZTORYS ŚLEPY NAZWA INWESTYCJI : Wyiana pozioów instalacji c.o. ADRES INWESTYCJI : Poznań ul. Kasztanowa 23-33 INWESTOR : Wspólnota Mieszkaniowa ul. Kasztanowa 23-33 ADRES INWESTORA

Bardziej szczegółowo

DATA OPRACOWANIA : Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 07.

DATA OPRACOWANIA : Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 07. PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Wyiana instalacji wod-kan ADRES INWESTYCJI : ul. Za Groblą 1, Poznań INWESTOR : ul. Za Groblą 1, Poznań Adinistracja LTG Nieruchoości Sp. z o.o. ADRES INWESTORA : ul.

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS PRZETARGOWY ("ŚLEPY")

KOSZTORYS PRZETARGOWY (ŚLEPY) KOSZTORYS PRZETARGOWY ("ŚLEPY") Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 4500-7 Instalowanie centralnego ogrzewania NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowy ZPO i Ginazju ADRES INWESTYCJI : Szreńsk ul.budzyn

Bardziej szczegółowo

DATA OPRACOWANIA : Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 07.

DATA OPRACOWANIA : Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 07. PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Wyiana instalacji wod-kan ADRES INWESTYCJI : ul. Za Groblą 1, Poznań INWESTOR : ul. Za Groblą 1, Poznań Adinistracja LTG Nieruchoości Sp. z o.o. ADRES INWESTORA : ul.

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : Instalacja ciepłej wody użytkowej wraz z cyrkulacją ADRES INWESTYCJI : Poznań ul. Grottgera 7,7a INWESTOR : Wspólnota Mieszkaniowa ul. Grottgera 7,7a ADRES INWESTORA

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY. Stawka roboczogodziny : Poziom cen :

KOSZTORYS NAKŁADCZY. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA INSTAACJI CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ Z CYRKUACJĄ W BUDYNKU MIESZKANYM WIEORODZINNYM ADRES INWESTYCJI : ul. Łaska 82, Pabianice INWESTOR : Wspólnota Mieszkaniowa

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY. Stawka roboczogodziny : Poziom cen :

KOSZTORYS NAKŁADCZY. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA INSTAACJI CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ Z CYRKUACJĄ W BUDYNKU MIESZKANYM WIEORODZINNYM ADRES INWESTYCJI : ul. udowa 3, Pabianice INWESTOR : Wspólnota Mieszkaniowa

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : Instalacja ciepłej wody użytkowej wraz z cyrkulacją ADRES INWESTYCJI : Poznań ul. Grottgera 8,8a INWESTOR : Wspólnota Mieszkaniowa ul. Grottgera 8,8a ADRES INWESTORA

Bardziej szczegółowo

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt jedn. 1 2.1 MONTAŻ INSTALACJI CWU kod CPV 45331100-7 kpl. -- R -- 1* robocizna r-g 1.8900 1.89r-g/kpl.

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt jedn. 1 2.1 MONTAŻ INSTALACJI CWU kod CPV 45331100-7 kpl. -- R -- 1* robocizna r-g 1.8900 1.89r-g/kpl. Lp. Podstawa Opis j Nakłady Koszt 1 2.1 MONTAŻ INSTALACJI CWU kod CPV 45331100-7 1 KNR 0-31 0108- Wykonanie podejścia obustronnego do wodoierzy kpl. d.1 03 skrzydełkowych w rurociągu o śr. 25 obiar = 1kpl.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Hydraulika i roboty sanitarne

PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Hydraulika i roboty sanitarne 45330000-9 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień Hydraulika i roboty sanitarne NAZWA INWESTYCJI : ROBOTY REMONTOWE INSTALACJI WOD - KAN. W POMIESZCZENIU PRALNI NA POZIOMIE 100

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Sławomir Partyka DATA OPRACOWANIA : listopad 2009r. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie:

Przedmiar. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Sławomir Partyka DATA OPRACOWANIA : listopad 2009r. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: Przediar NAZWA INWESTYCJI : Instalacje c.o. w budynku łącznika Szkoły i Sali Ginastycznej ADRES INWESTYCJI : Czarna Woda, ul. Mickiewicza INWESTOR : Urząd Miejski w Czarnej Wodzie ADRES INWESTORA : Czarna

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

PRZEDMIAR. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Wyiana instalacji wodociągowej wraz z zaworai pod pionowyi ADRES INWESTYCJI : Piekary Śląskie ul. Ks. Waculika 13 INWESTOR : Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Ks. Waculika 13

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Szczecin al. Piastów 17

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Szczecin al. Piastów 17 Zachodniopoorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Szczecin al. Piastów 17 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Wyiana poziou wodnego i pionu cw w budynku WTiICH Stara Cheia ADRES INWESTYCJI : Szczecin ul.

Bardziej szczegółowo

DATA OPRACOWANIA : Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 07.

DATA OPRACOWANIA : Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 07. PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Wyiana instalacji wod-kan ADRES INWESTYCJI : ul. Za Groblą 1, Poznań INWESTOR : ul. Za Groblą 1, Poznań Adinistracja LTG Nieruchoości Sp. z o.o. ADRES INWESTORA : ul.

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS BUDOWLANY. DATA OPRACOWANIA : r. Stawka roboczogodziny : NARZUTY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

KOSZTORYS BUDOWLANY. DATA OPRACOWANIA : r. Stawka roboczogodziny : NARZUTY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł MZGM TBS sp. z o.o. Płock ul.sienkiewicza 13A KOSZTORYS BUDOWLANY NAZWA INWESTYCJI : Wyiana instalacji wod-kan - piony i podejścia odpływowe ADRES INWESTYCJI : Płock ul. Jachowicza 44 INWESTOR : Wspólnota

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKA WOJSKOWA TORUŃ, UL.OKÓLNA 37 KOSZTORYS NAKŁADCZY

JEDNOSTKA WOJSKOWA TORUŃ, UL.OKÓLNA 37 KOSZTORYS NAKŁADCZY JEDNOSTKA WOJSKOWA 4620 87-100 TORUŃ, ULOKÓLNA 37 KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : ROBOTY REMONTOWE W BUDYNKU nr 3 - W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM PRZY ULSOBIESKIEGO W TORUNIU - WYPROWADZENIE PRZEWODÓW

Bardziej szczegółowo

33 KOSZTORYS OFERTOWY

33 KOSZTORYS OFERTOWY Usługi Projektowe Czesław Syska Jastrowie ul. Mickiewicza 33 KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach NAZWA INWESTYCJI : Instalacja

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : Instalacje wewnetrzne sanitarne c.o. w Cedrach Wielkich ADRES INWESTYCJI : Koisariat Policji w Cedrach Wielkich INWESTOR : Wojewódzka Koenda Policji w Gdansku ADRES

Bardziej szczegółowo

R - 10 SZCZECIN UL. ŁOKIETKA 22 PRZEDMIAR

R - 10 SZCZECIN UL. ŁOKIETKA 22 PRZEDMIAR ZBiLK R - 10 SZCZECIN UL. ŁOKIETKA 22 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : REMONT LOKALU MIESZKALNEGO- SOCJALNEGO ADRES INWESTYCJI : SZCZECIN UL. KRÓLOWEJ JADWIGI 15 29 INWESTOR : ZARZAD BUDYNKÓW I LOKALI KOMUNALNYCH

Bardziej szczegółowo

ZBiLK REJON SZCZECIN UL. KASZUBSKA 30 KOSZTORYS OFERTOWY

ZBiLK REJON SZCZECIN UL. KASZUBSKA 30 KOSZTORYS OFERTOWY ZBiLK REJON 13 70-227 SZCZECIN UL. KASZUBSKA 30 KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : REMONT MIESZKANIA - SOCJALNE ADRES INWESTYCJI : UL.JAGIEŁŁY 2125 INWESTOR : ZARZĄD BUDYNKÓW i LOKALI KOMUNALNYCH ADRES

Bardziej szczegółowo

<<adres firmy opracowującej kosztorys>> KOSZTORYS NAKŁADCZY

<<adres firmy opracowującej kosztorys>> KOSZTORYS NAKŁADCZY Grażyna Pustelnik KOSZTORYS NAKŁADCZY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty

Bardziej szczegółowo

33 KOSZTORYS OFERTOWY

33 KOSZTORYS OFERTOWY Usługi Projektowe Czesław Syska Jastrowie ul. Mickiewicza 33 KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach NAZWA INWESTYCJI : Instalacja

Bardziej szczegółowo

BARTŁOMIEJ MISZTA MBPROJEKT , Józefów, ul. Ks. Wł. Walczewskiego 8. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Bartłomiej Miszta DATA OPRACOWANIA : r.

BARTŁOMIEJ MISZTA MBPROJEKT , Józefów, ul. Ks. Wł. Walczewskiego 8. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Bartłomiej Miszta DATA OPRACOWANIA : r. BARTŁOMIEJ MISZTA MBPROJEKT 5-41, Józefów, ul. Ks. Wł. Walczewskiego 8 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY INSTALACJI ZIMNEJ WODY, CIEPŁEJ WODY UŻYTKO- WEJ, CYRKULACJI ORAZ

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia

KOSZTORYS ŚLEPY DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia Sanitech - Biuro Projektowe Toasz Kubicki ul. Kwiatowa 2, 78-530 Wierzchowo NAZWA INWESTYCJI : Przyłacze ciepłownicze 2x40/90 ADRES INWESTYCJI : Złocieniec ul. I Dywizji W.P. 8 INWESTOR : Zakład Ciepłownictwa

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT - INSTALACJA WODY HYDRANTOWEJ DLA HALI 540H

PRZEDMIAR ROBÓT - INSTALACJA WODY HYDRANTOWEJ DLA HALI 540H PRZEDMIAR ROBÓT - INSTALACJA WODY HYDRANTOWEJ DLA HALI 540H Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 45453000-7 Roboty reontowe i renowacyjne

Bardziej szczegółowo

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW. Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 INSTALACJA WODOCIAGOWA WODY ZIMNEJ. 1 szt. 1.000

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW. Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 INSTALACJA WODOCIAGOWA WODY ZIMNEJ. 1 szt. 1.000 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : PROJEKT BUDOWLANY REMONTU ISTNIEJĄCEJ HYDROFORNI DLA POTRZEB REGIONALNEJ ROZGŁOŚNI "RADIA ŁÓDŹ" S.A. ADRES INWESTYCJI : ŁODŹ, UL. NARUTOWICZA 130 INWESTOR : "RADIO ŁÓDŹ"

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY ADRES INWESTYCJI : UL. LIBELTA 56 GNIEZNO. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie: zero i 00/100 zł

KOSZTORYS NAKŁADCZY ADRES INWESTYCJI : UL. LIBELTA 56 GNIEZNO. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie: zero i 00/100 zł ADRES INWESTYCJI : UL. LIBELTA 56 GNIEZNO KOSZTORYS NAKŁADCZY Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania Data zatwierdzenia Dokuent

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy ZUT/ATT/ /4/17 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Załącznik nr 2 Szczecin Al.

Znak sprawy ZUT/ATT/ /4/17 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Załącznik nr 2 Szczecin Al. Znak sprawy ZUT/ATT/231-1485/4/17 Zachodniopoorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Załącznik nr 2 Szczecin Al. Piastów 17 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : ZAD I - wyiana uszkodzonego pionu ciepłej

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne

KOSZTORYS NAKŁADCZY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne KOSZTORYS NAKŁADCZY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne NAZWA INWESTYCJI : Wyiana instalacji kanalizacyjnej ADRES INWESTYCJI : 99-400 Łowicz,

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inŝ. Henryk Bujak DATA OPRACOWANIA : MARZEC Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie:

KOSZTORYS NAKŁADCZY. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inŝ. Henryk Bujak DATA OPRACOWANIA : MARZEC Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : BLOK XIX - INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA - PRZEWODTY GŁÓWNE W PIWNICACH ADRES INWESTYCJI : Blok XIX ul. śeromskiego 8,10,12,14,16,18 ; 22-400 ZAMOŚĆ INWESTOR

Bardziej szczegółowo

PTH "Miastoprojekt-Delta" Opole ul. 1 Maja 30.a. SPORZĄDZIŁ PRZEDMIAR : inż. A. Nawrocki DATA OPRACOWANIA : Kwiecień 2012 r.

PTH Miastoprojekt-Delta Opole ul. 1 Maja 30.a. SPORZĄDZIŁ PRZEDMIAR : inż. A. Nawrocki DATA OPRACOWANIA : Kwiecień 2012 r. PTH "Miastoprojekt-Delta" Opole ul. 1 Maja 3.a PRZEDMIAR ROBÓT SANITARNYCH NAZWA INWESTYCJI : POSADOWIENIE KONTENERA BIUROWEGO ADRES INWESTYCJI : BRZEZIE K/OPOLA INWESTOR : PGE ELEKTROWNIA OPOLE ADRES

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 B ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY SZCZECIN AL PIASTÓW 17

Załącznik nr 8 B ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY SZCZECIN AL PIASTÓW 17 ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY PRZEDMIAR SZCZECIN AL PIASTÓW 17 Załącznik nr 8 B NAZWA INWESTYCJI : REMINT SAL NR 2,132 ROBOTY SANITARNE- WTiICH ADRES INWESTYCJI : WYDZIAŁ TECHNOLOGII i IŻYNIERII

Bardziej szczegółowo

Firma AGRA Łódź, ul. 1-go Maja 87 PRZEDMIAR ROBÓT

Firma AGRA Łódź, ul. 1-go Maja 87 PRZEDMIAR ROBÓT 0-To_Gin_3_wod_kuchnia.KST Fira AGRA 90-755 Łódź, ul. 1-go Maja 87 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne NAZWA INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY : HYDROFORNIA ORAZ MODERNIZACJIA POZIOMÓW WODY : I.B.S. PAN ul. NEWELSKA 6 : instalacje sanitarne

KOSZTORYS NAKŁADCZY : HYDROFORNIA ORAZ MODERNIZACJIA POZIOMÓW WODY : I.B.S. PAN ul. NEWELSKA 6 : instalacje sanitarne KOSZTORYS NAKŁADCZY : HYDROFORNIA ORAZ MODERNIZACJIA POZIOMÓW WODY : I.B.S. PAN ul. NEWESKA 6 : instalacje sanitarne : 11-2010 Ogółe wartość kosztorysowa robót : Słownie: zł Data opracowania 11-2010 Podst

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. NAZWA INWESTYCJI : Remont i przebudowa istniejącego budynku WOKiS ADRES INWESTYCJI : Pl. Kościeleckich 6 w Bydgoszczy BRANŻA : C.O.

PRZEDMIAR. NAZWA INWESTYCJI : Remont i przebudowa istniejącego budynku WOKiS ADRES INWESTYCJI : Pl. Kościeleckich 6 w Bydgoszczy BRANŻA : C.O. PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Reont i przebudowa istniejącego budynku WOKiS ADRES INWESTYCJI : Pl. Kościeleckich 6 w Bydgoszczy BRANŻA : C.O. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Ewa Jałowicka DATA OPRACOWANIA : 3 wrzesień

Bardziej szczegółowo

ZBiLK R - 10 SZCZECIN UL. ŁOKIETKA 22

ZBiLK R - 10 SZCZECIN UL. ŁOKIETKA 22 ZBiLK R - 10 SZCZECIN UL. ŁOKIETKA 22 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : REMONT LOKALU MIESZKALNEGO- SOCJALNEGO ADRES INWESTYCJI : SZCZECIN UL. KRYWOUSTEGO 51 m 18 INWESTOR : ZARZAD BUDYNKÓW I LOKALI KOMUNALNYCH

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT REMONT BUDYNKU TOALET NAD JEZIOREM GRZYMISŁAWSKIM W ŚREMIE

PRZEDMIAR ROBÓT REMONT BUDYNKU TOALET NAD JEZIOREM GRZYMISŁAWSKIM W ŚREMIE PRZEDMIAR ROBÓT REMONT BUDYNKU TOALET NAD JEZIOREM GRZYMISŁAWSKIM W ŚREMIE NAZWA INWESTYCJI : REMONT BUDYNKU TOALET NAD JEZIOREM GRZYMISŁAWSKIM W ŚREMIE ADRES INWESTYCJI : 63-100 ŚREM UL. JEZIORNA INWESTOR

Bardziej szczegółowo

Podsypka i obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym m m RAZEM KNR Przykanaliki z rur kielichowych z PVC o śr. nom.

Podsypka i obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym m m RAZEM KNR Przykanaliki z rur kielichowych z PVC o śr. nom. KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW Lp. Podst Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 1ST 4.3. Przyłącze kanalizacji sanitarnej.- KOD CPV- 45255600-5 - KŁADZENIE RUR KANALIZACYJNYCH. 1KNR-W 2-01 Wykopy liniowe szer. 0.8-1.5

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI\Wymiana wewnętrznej instalacji c.o.na piętrze starego budynku NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU URZĘDU MIASTA R

KOSZTORYS INWESTORSKI\Wymiana wewnętrznej instalacji c.o.na piętrze starego budynku NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU URZĘDU MIASTA R KOSZTORYS INWESTORSKI\Wyiana wewnętrznej instalacji c.o.na piętrze starego budynku NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU URZĘDU MIASTA RZGÓW ADRES INWESTYCJI : RZGÓW 500-lecia 22 INWESTOR

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż Maciej Grzegolec SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inż Michał Janus DATA OPRACOWANIA : Wrzesień 2015r. WYKONAWCA : INWESTOR :

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż Maciej Grzegolec SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inż Michał Janus DATA OPRACOWANIA : Wrzesień 2015r. WYKONAWCA : INWESTOR : PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Pawilon ieszkalny na terenie DPS w Zgórsku g. Sitkówka Nowiny ADRES INWESTYCJI : Zgórsko, ul. Szewska 28, dz. nr 99/K obręb Zagrody INWESTOR : Do Poocy Społecznej ADRES

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : BUDYNEK MIESZKALNY WYMIANA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA KOD CPV:

PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : BUDYNEK MIESZKALNY WYMIANA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA KOD CPV: PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : BUDYNEK MIESZKALNY WYMIANA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA KOD CPV:45331100-7 ADRES INWESTYCJI : KONSTANTYNÓW ŁODZKI ul. KOŚCIUSZKI nr 1 INWESTOR : GMINA KONSTANTYNÓW

Bardziej szczegółowo

Poczta Polska SA. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Zbigniew Figiński DATA OPRACOWANIA : 25 styczeń Stawka roboczogodziny : NARZUTY

Poczta Polska SA. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Zbigniew Figiński DATA OPRACOWANIA : 25 styczeń Stawka roboczogodziny : NARZUTY Poczta Polska SA PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Reont i przebudowa poieszczeń UP Pszczyna ADRES INWESTYCJI : 43-200 Pszczyna, ul.batorego 1 INWESTOR : Poczta Polska SA Centru Infrastruktury Oddział Regionalny

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY - PRZEDMIAR ROBÓT

KOSZTORYS ŚLEPY - PRZEDMIAR ROBÓT KOSZTORYS ŚLEPY - PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Instalacja ciepłej wody użytkowej wraz z cyrkulacją ADRES INWESTYCJI : Poznań ul. Działyńskich 11 A,B INWESTOR : Wspólnota Mieszkaniowa ul. Działyńskich

Bardziej szczegółowo

DATA OPRACOWANIA : maj 2012 r. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : NARZUTY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł. Słownie: zero i 00/100 zł

DATA OPRACOWANIA : maj 2012 r. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : NARZUTY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł. Słownie: zero i 00/100 zł PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Teroodernizacja budynku Sali Nauczania z Biblioteką - Modernizacja systeu grzewczego ADRES INWESTYCJI : Wola Droszewska Nr 45, 62-872 Godziesze Wielkie INWESTOR : Gina

Bardziej szczegółowo

BARTŁOMIEJ MISZTA MBPROJEKT , Józefów, ul. Ks. Wł. Walczewskiego 8. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Bartłomiej Miszta DATA OPRACOWANIA : r.

BARTŁOMIEJ MISZTA MBPROJEKT , Józefów, ul. Ks. Wł. Walczewskiego 8. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Bartłomiej Miszta DATA OPRACOWANIA : r. BARTŁOMIEJ MISZTA MBPROJEKT 5-4, Józefów, ul. Ks. Wł. Walczewskiego 8 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY INSTALACJI ZIMNEJ WODY, CIEPŁEJ WODY UŻYTKO- WEJ, CYRKULACJI ORAZ MODERNIZACJI

Bardziej szczegółowo

BARTŁOMIEJ MISZTA MBPROJEKT , Józefów, ul. Ks. Wł. Walczewskiego 8. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Bartłomiej Miszta DATA OPRACOWANIA : r.

BARTŁOMIEJ MISZTA MBPROJEKT , Józefów, ul. Ks. Wł. Walczewskiego 8. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Bartłomiej Miszta DATA OPRACOWANIA : r. BARTŁOMIEJ MISZTA MBPROJEKT 5-4, Józefów, ul. Ks. Wł. Walczewskiego 8 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY INSTALACJI ZIMNEJ WODY, CIEPŁEJ WODY UŻYTKO- WEJ, CYRKULACJI ORAZ MODERNIZACJI

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKA WOJSKOWA 4620 87-100 TORUŃ, UL.OKÓLNA 37 KOSZTORYS NAKŁADCZY

JEDNOSTKA WOJSKOWA 4620 87-100 TORUŃ, UL.OKÓLNA 37 KOSZTORYS NAKŁADCZY JEDNOSTKA WOJSKOWA 4620 87-100 TORUŃ, UL.OKÓLNA 37 KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : ROBOTY REMONTOWE W BUDYNKU nr 1 - W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM PRZY UL.SOBIESKIEGO W TORUNIU - WYPROWADZENIE PRZEWODÓW

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ślepy. Nazwa nakładu Jm Norma Wsp. Ilość. Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr mm Obmiar = 458.

Kosztorys ślepy. Nazwa nakładu Jm Norma Wsp. Ilość. Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr mm Obmiar = 458. Obiekt 1. Centralne Ogrzewania Opis: Obmiar = 0.000 Element 1. 1. c.o. - roboty demontazowe Opis: Obmiar = 0.000 1. 1. 1. KNR 04-02-0506-0100 Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT - INSTALACJE SANITARNE

PRZEDMIAR ROBÓT - INSTALACJE SANITARNE ZARZĄD BUDYNKÓW I LOKALI KOMUNAL- NYCH 70-546 SZCZECIN UL. MARIACKA 25 PRZEDMIAR ROBÓT - INSTALACJE SANITARNE NAZWA INWESTYCJI : WYMIANA KOTŁÓW GAZOWYCH DWUFUNKCYJNYCH ADRES INWESTYCJI : SZCZECIN Ul. PAPROCI

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY- przedmiar

KOSZTORYS ŚLEPY- przedmiar KOSZTORYS ŚLEPY- przediar NAZWA INWESTYCJI : MODERNIZACJA OBIEKTÓW POMOCY SPOŁECZNEJ-Insalacja wod-kan w budynku DPS ADRES INWESTYCJI : Glinik Dolny INWESTOR : POWIAT STRZYśOWSKI ADRES INWESTORA : StrzyŜów

Bardziej szczegółowo

Opis jm Nakłady Koszt jedn. m. Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0, KNNR 4. Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0, KNNR 4

Opis jm Nakłady Koszt jedn. m. Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0, KNNR 4. Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0, KNNR 4 Krakowska 16 instalacja azowa -Wyrób Pieczątek.kst Lp. Podstawa 1 KNNR 4 0304-02 Opis j Nakłady Koszt Rurociąi w instalacjach azowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.no. 20 na ścianach w budynkach

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : III kw.2016 r.

KOSZTORYS NAKŁADCZY. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : III kw.2016 r. KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : Reont pokrycia dachowego części niższej i a Auli w budynku GM PW Filia Płock ADRES INWESTYCJI : Płock ul. Jachowicza 2 INWESTOR : Politechnika Warszawska Filia Płock

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

KOSZTORYS OFERTOWY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne NAZWA INWESTYCJI : REMONT I PRZEBUDOWA INSTALACJI WOD - KAN ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW - BRANŻA SANITARNA

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW - BRANŻA SANITARNA KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW - BRANŻA SANITARNA 45453000-7 Roboty reontowe i renowacyjne NAZWA INWESTYCJI : "Wyiana wewnętrznej stolarki drzwiowej, ontaż przegród dyoszczelnych oraz odernizacja instalacji hydrantowej"

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR Załącznik nr 8

PRZEDMIAR Załącznik nr 8 ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY SZCZECIN AL PIASTÓW 17 PRZEDMIAR Załącznik nr 8 NAZWA INWESTYCJI : WYMIANA POZIOMÓW WODOCIĄGOWE INFORMATYKA - ŻOŁNIERSKA ADRES INWESTYCJI : SZCZECIN UL ŻOŁNIERSKA

Bardziej szczegółowo

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem ROBOTY ROZBIÓRKOWE NA DACHU ŁĄCZNIKA

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem ROBOTY ROZBIÓRKOWE NA DACHU ŁĄCZNIKA KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW Lp. Podst Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze ROBOTY ROZBIÓRKOWE NA DACHU ŁĄCZNIKA 1 KNR 4-01 Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa d.1 0519-06 3*(5,7*11,7)+3,7*6,5

Bardziej szczegółowo

Stawka roboczogodziny :

Stawka roboczogodziny : KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Wyiana instalacja c.o. w budynku Szkoły w ZSBiO w Biłgoraju INWESTOR : Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Biłgoraju ADRES INWESTORA : 23-400 Biłgoraj

Bardziej szczegółowo

JW TORUŃ SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR :

JW TORUŃ SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : JW 4620 87-100 TORUŃ KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : REMONT BUD. NR 95 ADRES INWESTYCJI : 87-100 TORUŃ ul. Okólna 37 INWESTOR : JW 4620 ADRES INWESTORA : 87-100 TORUŃ ul. Okólna 37 BRANŻA : INSTALACJE

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Załącznik nr 2 Szczecin Al. Piastów 17 DATA OPRACOWANIA :

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Załącznik nr 2 Szczecin Al. Piastów 17 DATA OPRACOWANIA : Zachodniopoorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Załącznik nr 2 Szczecin Al. Piastów 17 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Reont instalacji c.o. z wyianą pieca w dawny Serwisie Aparatury budynek WTMiT

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Krystyna Kohler DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR :

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Krystyna Kohler DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : ZBiLK REJON 4-5 SZCZECIN UL.KADŁUBKA NR.24 A PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Wyiana kotła gazowego dwufunkcyjnego ADRES INWESTYCJI : Szczecin ul. Niecewicza 23 INWESTOR : Zakład Budżetowy Szczecin -

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY - instalacja CO i CT

KOSZTORYS NAKŁADCZY - instalacja CO i CT KOSZTORYS NAKŁADCZY - instalacja CO i CT NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa poieszczeń parteru, wraz z przebudową klatek schodowych oraz przebudowa zewnętrznych istniejących schodów na pochylnię ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

DATA OPRACOWANIA : 27.09.2014. Stawka roboczogodziny :

DATA OPRACOWANIA : 27.09.2014. Stawka roboczogodziny : KOSZTORYS ŚLEPY NAZWA INWESTYCJI : Zakład Rehabilitacji - instalacja kliatyzacji ADRES INWESTYCJI : 05-600 Grójec ul. ks. Piotra Skargi 10 INWESTOR : PCM Grójec ADRES INWESTORA : 05-600 Grójec ul. ks.

Bardziej szczegółowo

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY SZCZECIN AL PIASTÓW 17. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : ANDRZEJ DOBROWOLSKI DATA OPRACOWANIA : Styczeń.

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY SZCZECIN AL PIASTÓW 17. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : ANDRZEJ DOBROWOLSKI DATA OPRACOWANIA : Styczeń. ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY SZCZECIN AL PIASTÓW 17 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Wyiana pionów kanalizacyjnych oraz wodnych. ADRES INWESTYCJI : Szczecin wydział WBiA INWESTOR : ZACHODNIOPOMORSKI

Bardziej szczegółowo

DATA OPRACOWANIA : maj 2012 r. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : NARZUTY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł. Słownie: zero i 00/100 zł

DATA OPRACOWANIA : maj 2012 r. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : NARZUTY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł. Słownie: zero i 00/100 zł PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Teroodernizacja budynku Przedszkola i Biblioteki - Modernizacja systeu grzewczego ADRES INWESTYCJI : Wola Droszewska Nr 45, 62-872 Godziesze Wielkie INWESTOR : Gina Godziesze

Bardziej szczegółowo

Stawka roboczogodziny : Poziom cen : Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł Słownie:

Stawka roboczogodziny : Poziom cen : Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł Słownie: KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : reont pokrycia 1/2 dachu papowego ADRES INWESTYCJI : Ul. Łokietka 22 w Szczecinie (Lokal uŝytkowy ) INWESTOR : ZBiLK R-10 ADRES INWESTORA : SZCZECIN ul. Łokietka 22

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej dn 50 ADRES INWESTYCJI : Łódź ul. Odrzańska nr 29 INWESTOR : Miejskie Centru Medyczne,,GÓRNA" ADRES INWESTORA : 93-252

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania 45320000-6 Roboty izolacyjne

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania 45320000-6 Roboty izolacyjne PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania 45320000-6 Roboty izolacyjne NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Warszawa, ul. Wiejska 10 PRZEDMIAR ROBÓT

Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Warszawa, ul. Wiejska 10 PRZEDMIAR ROBÓT PRZEDMIAR KIMATYZACJA POMIESZCZEŃ BIUROWYCH Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Warszawa, ul. Wiejska 10 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : KIMATYZACJA POMIESZCZEŃ BIUROWYCH W SIEDZIBIE KANCEARII

Bardziej szczegółowo

52/6 KOSZTORYS NAKŁADCZY

52/6 KOSZTORYS NAKŁADCZY Zakład Ogólnobudowlany Jakub Gałęski Łódź,ul. Zarzewska 52/6 KOSZTORYS NAKŁADCZY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej NAZWA INWESTYCJI : wyiana

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Projekty i Kosztorysy Krzysztof Pisrek Trzcianka os. Zacisze 2/14

PRZEDMIAR. Projekty i Kosztorysy Krzysztof Pisrek Trzcianka os. Zacisze 2/14 Projekty i Kosztorysy Krzysztof Pisrek 64-980 Trzcianka os. Zacisze 2/14 Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe NAZWA INWESTYCJI : Budowa budynku ieszkalnego

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania

KOSZTORYS ŚLEPY DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania KOSZTORYS ŚLEPY NAZWA INWESTYCJI : PRACE REMONTOWO-MODERNIZACYJNE W BUDYNKU OSP W ZACZARNIU ADRES INWESTYCJI : ZACZARNIE 33-140 LISIA GÓRA INWESTOR : Urząd Gminy Lisia Góra ADRES INWESTORA : 33-140 Lisia

Bardziej szczegółowo

DPS Rojna 15-opomiarowanie wody-nakladczy.ath

DPS Rojna 15-opomiarowanie wody-nakladczy.ath DPS Rojna 15-opoiarowanie wody-nakladczy.ath PRZEDMIAR Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 1 45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne 1 KNR-W 4-02 d.1 0140-01 DeontaŜ zaworu czerpalnego (wypływowego)

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY - PRZEDMIAR

KOSZTORYS OFERTOWY - PRZEDMIAR ZBiLK R-7,9 ul.jagiellońska 33 KOSZTORYS OFERTOWY - PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Wyiana podłóg w ieszkaniu wraz z ocieplenie ADRES INWESTYCJI : Sz-cin ul. Jagiellońsaka 30 13 INWESTOR : ZRZĄD BUDYNKÓW

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR - MODYFIKACJA Z DNIA

PRZEDMIAR - MODYFIKACJA Z DNIA Zachodniopoorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Załącznik nr 2 Szczecin Al. Piastów 17 PRZEDMIAR - MODYFIKACJA Z DNIA 8.11.2017 NAZWA INWESTYCJI : Reont instalacji c.o. z wyianą pieca w dawny

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY. Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość 1. robocizna r-g RAZEM

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY. Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość 1. robocizna r-g RAZEM czerwiec2013 ZESTAWIENIE ROBOCIZNY Lp. Nazwa J Ilość Cena jedn. Wartość 1. robocizna r-g 1195.1164 RAZEM Słownie: - 2 - ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW Lp. Nazwa J Ilość Cena jedn. Wartość 54. rury z polipropylenu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Instalowanie centralnego ogrzewania

PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Instalowanie centralnego ogrzewania Wojskowy Zarząd Infrastruktury POZNAŃ UL. KOŚCIUSZKI 92/98 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania NAZWA INWESTYCJI : Reont instalacji

Bardziej szczegółowo

JW TORUŃ SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł. Kosztorys Zatwierdzam

JW TORUŃ SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł. Kosztorys Zatwierdzam JW 4620 87-100 TORUŃ KOSZTORYS INWESTORSKI NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : REMONT BUD. NR 125 ADRES INWESTYCJI : 87-100 TORUŃ ul. Okólna 37 INWESTOR : JW 4620 ADRES INWESTORA : 87-100 TORUŃ ul. Okólna 37

Bardziej szczegółowo

Stawka roboczogodziny : NARZUTY Narzuty kosztorysu Narzuty wspólne działów Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S)

Stawka roboczogodziny : NARZUTY Narzuty kosztorysu Narzuty wspólne działów Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Instalacja c.o. w budynku Hali sportowej wraz z zaplecze. ADRES INWESTYCJI : Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Biłgoraju INWESTOR : Zespół Szkół Budowlanych

Bardziej szczegółowo

ul. Mariacka 25, Szczecin Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR :

ul. Mariacka 25, Szczecin Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : ZBiLK ul. Mariacka 25, Szczecin PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Rozdział przyłącza wodociągowego w budynku frontowy dla budynku oficyny ADRES INWESTYCJI : Pocztowa 41 INWESTOR : ZBiLK Szczecin ADRES INWESTORA

Bardziej szczegółowo

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem budynek mieszkalny tychy darwina Demontaż instalacji. RAZEM Węzeł wodomierzowy

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem budynek mieszkalny tychy darwina Demontaż instalacji. RAZEM Węzeł wodomierzowy Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze budynek ieszkalny tychy darwina 15-21 1 Deontaż instalacji 1 d.1 KNR 4-02 0114-03 2 KNR 4-02 d.1 0114-02 ST- 01.00 3 KNR 4-02 d.1 0130-08 4 KNR 4-01 d.1 0303-03

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT I KOSZTORYS NAKŁADZY

PRZEDMIAR ROBÓT I KOSZTORYS NAKŁADZY Poczta Polska S.A. PRZEDMIAR ROBÓT I KOSZTORYS NAKŁADZY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45453000-7 Roboty reontowe i renowacyjne NAZWA INWESTYCJI : Reont FUP Łask w Sędziejowicach ADRES

Bardziej szczegółowo

Szczecin Al. Piastów 17. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Szczecin Al. Piastów 17. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Zachodniopoorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Szczecin Al. Piastów 17 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Roboty awaryjne w poieszczeniu konsewrwatora, archiwu i korytarza BJM ADRES INWESTYCJI : Szczecin

Bardziej szczegółowo

Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa: KNR-W 2-15

Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa: KNR-W 2-15 Lp. Podstawa Opis j Nakłady Koszt 1 KNR-W 2-15 Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych 0404-05 o śr. zewnętrznej 50 o połączeniach obiar = 34.460 0.438 r-g/ 2* rury z polipropylenu o śr. zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT BYDGOSZCZ ul. Jagiellońska 12a. BIURO PROJEKTOWO-BADAWCZE BUDO- WNICTWA OGÓLNEGO MIASTOPROJEKT- BYDGOSZCZ Sp. z o.o.

PRZEDMIAR ROBÓT BYDGOSZCZ ul. Jagiellońska 12a. BIURO PROJEKTOWO-BADAWCZE BUDO- WNICTWA OGÓLNEGO MIASTOPROJEKT- BYDGOSZCZ Sp. z o.o. BIURO PROJEKTOWO-BADAWCZE BUDO- WNICTWA OGÓLNEGO MIASTOPROJEKT- BYDGOSZCZ Sp. z o.o. 85-67 BYDGOSZCZ ul. Jagiellońska 12a PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 453311-7 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 2 Władysławowo ul lecia Państwa Polskiego. Przebudowa węzła cieplnego ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW.

Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 2 Władysławowo ul lecia Państwa Polskiego. Przebudowa węzła cieplnego ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW Lp. Nazwa J Ilość Il inw. Il wyk. Cena jedn. 51. nity plastikowe kpl 880.0000 880.0000 52. kolana z PCV typ MIPS do izolacji rur o śr. do 25 kpl 6.8400 6.8400 53. kolana z PCV typ

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR INWESTORSKI XII - Hala Sportowa w Kamienicy Polskiej - Gruntowy wymiennik ciepła typ SWP/GWC.

PRZEDMIAR INWESTORSKI XII - Hala Sportowa w Kamienicy Polskiej - Gruntowy wymiennik ciepła typ SWP/GWC. SWP SPÓŁKA Z O.O. 41-25 Czeladż, ul. Francuska 4 PRZEDMIAR INWESTORSKI XII - Hala Sportowa w Kaienicy Polskiej - Gruntowy wyiennik ciepła typ SWP/GWC., Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień

Bardziej szczegółowo

31 Baza Lotnictwa Taktycznego ul. Silniki 1, Poznań KOSZTORYS ŚLEPY

31 Baza Lotnictwa Taktycznego ul. Silniki 1, Poznań KOSZTORYS ŚLEPY 31 Baza Lotnictwa Taktycznego ul. Silniki 1, 61-325 Poznań KOSZTORYS ŚLEPY NAZWA INWESTYCJI : "Reont ogrodzeniana parkingu centralnego i studni nr 11 w kopleksie 6035 Poznań " ADRES INWESTYCJI : ul. Silniki

Bardziej szczegółowo

NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)) KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : MONTAś SYSTEMOWEGO WKŁADU KOMINOWEGO UL DĄBRÓWKI ADRES INWESTYCJI : UL. Dąbrówki, INWESTOR : ZBiLK SZCZECIN ADRES INWESTORA : SZ-N UL KOŚCIELNNA 12 BRANśA : SANITARNE

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU - 1 - KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW Lp. Podst Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 1 KNR 4-04 0901-05 Wykonanie rynny drewnianej do gruzu 30.0 0.000 RAZEM 30.000 2 KNR 4-04 0509-02 Rozebranie

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. DATA OPRACOWANIA : wrzesień 2011. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR :

KOSZTORYS OFERTOWY. DATA OPRACOWANIA : wrzesień 2011. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : REMONT I ZMIANA ELEWACJI SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W MOKRONOSIE - INS- TALACJA CO. I WENTYLACJA NAWIEWNO-WYWIEWNA ADRES INWESTYCJI : MOKRONOS g. KOŹMIN

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :. DATA OPRACOWANIA :. Stawka roboczogodziny : Poziom cen :

KOSZTORYS OFERTOWY SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :. DATA OPRACOWANIA :. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA REMIZY OCHOTNICZEJ STRAśY POśARNEJ WRAZ Z DROGĄ DOJAZDOWĄ Instalacje C.O. ADRES INWESTYCJI : 82-23 NOWY STAW DZ. NR 16 INWESTOR : URZĄD MIASTA ADRES INWESTORA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. ul. Mariacka 25, Szczecin

PRZEDMIAR. ul. Mariacka 25, Szczecin ZBiLK ul. Mariacka 25, Szczecin NAZWA INWESTYCJI : reont ieszkania ADRES INWESTYCJI : Śląska 27/6 INWESTOR : ZBiLK Szczecin ADRES INWESTORA : ul. Mariacka 25, Szczecin BRANśA : sanitarna PRZEDMIAR Ogółe

Bardziej szczegółowo

m szt. szt. szt.

m szt. szt. szt. Szpital Powiatowy w Brzesku 1 KNNR-W 3 3 0309-02 1) bruzd w ścianach z cegły na zaprawie ceentowej obiar = 0.2*0.2*32.0 = 1.280 3 147r-g/ 3 r-g 188.1600 szt 266.2400 3 0.3840 2* cegła budowlana 208szt/

Bardziej szczegółowo

Architekt PIOTR BILI SKI Łód pl. Komuny Paryskiej 3 m.5 PRZEDMIAR NARZUTY Słownie: Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówie

Architekt PIOTR BILI SKI Łód pl. Komuny Paryskiej 3 m.5 PRZEDMIAR NARZUTY Słownie: Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówie Architekt PIOTR BILIŃSKI 90-007 Łódź pl. Kouny Paryskiej 3.5 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Port Lotniczy Łódź i. W. Reyonta - warsztaty i agazyny ADRES INWESTYCJI : 94-328 Łódź ul.gen.s.maczka 35 INWESTOR

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych

PRZEDMIAR. Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych Zarząd Budynków i Lokali Kounalnych ul. Podhalańska 9, 70-452 Szczecin PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Reont dachu budynku przy ul. Mazurskiej 14 oficyna ADRES INWESTYCJI : ul. Mazurska 14 oficyna, Szczecin

Bardziej szczegółowo

JW TORUN UL OKÓLNA 37. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : W. Zubel DATA OPRACOWANIA : rok. Ogółem wartość kosztorysowa robót :

JW TORUN UL OKÓLNA 37. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : W. Zubel DATA OPRACOWANIA : rok. Ogółem wartość kosztorysowa robót : JW 4620 87-100 TORUN UL OKÓLNA 37 KOSZTORYS INWESTORSKI NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : NAPRAWA OGRODZENIE ZEWNĘTRZNEGO SKŁADU ADRES INWESTYCJI : 87-100 TORUŃ UL. OKÓLNA 37 INWESTOR : JW 4620 ADRES INWESTORA

Bardziej szczegółowo