MIERNIK CĘGOWY ACA INSTRUKCJA OBSŁUGI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MIERNIK CĘGOWY ACA INSTRUKCJA OBSŁUGI"

Transkrypt

1 2602 MIERNIK CĘGOWY ACA INSTRUKCJA OBSŁUGI

2 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 4 ZAWARTOŚĆ ZESTAWU... 4 ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA OBSŁUGI... 5 STANDARDY BEZPIECZEŃSTWA... 6 OPIS MIERNIKA... 7 POMIARY... 9 Pomiary napięć stałych i przemiennych... 9 Pomiary prądów przemiennych Pomiary rezystancji Test ciągłości obwodu Test diod Pomiary pojemności Pomiary częstotliwości SPECYFIKACJA...13 Dane ogólne Parametry techniczne...14 OBSŁUGA BIEŻĄCA I SERWIS Wymiana baterii zasilającej

3 WPROWADZENIE Poniższa instrukcja zawiera informacje i ostrzeżenia, których należy przestrzegać, aby posługiwać się miernikiem w sposób bezpieczny tak dla operatora jak i dla samego przyrządu. OSTRZEŻENIE PRZED UŻYCIEM PRZYRZĄDU NALEŻY KONIECZNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z PUNKTEM BEZPIECZEŃSTWO OBSŁUGI Miernik cęgowy CIE 2602 jest przenośnym przyrządem 3 ½ cyfry przeznaczonym dla instalatorów, służb energetycznych, serwisów maszyn i urządzeń oraz wszędzie tam gdzie jest niezbędny szybki i precyzyjny pomiar prądu przemiennego o dużej wartości. Urządzenie zapewnia łatwy i precyzyjny pomiar cyfrowy, a wzmocniona obudowa chroni je przed udarami mechanicznymi i wysoką temperaturą. Całość umieszczona jest dodatkowo w miękkim etui ułatwiającym transport i chroniącym miernik przed uszkodzeniami mechanicznymi. Model 2602 posiada elektroniczne zabezpieczenia wszystkich funkcji i zakresów pomiarowych. Dzięki tym wszystkim cechom model CIE 2600 jest bardzo wytrzymałym, precyzyjnym i profesjonalnym narzędziem pomiarowym. ZAWARTOŚĆ ZESTAWU Po rozpakowaniu nowego miernika w zestawie powinny znajdować się następujące elementy: 1. Miernik cęgowy 2. Przewody pomiarowe (para : czarny i czerwony) 3. Bateria 9V (w mierniku) 4. Miękkie etui na miernik 5. Instrukcja obsługi Kompletność zestawu należy sprawdzić w momencie zakupu w obecności sprzedawcy. 4

4 ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA OBSŁUGI Poniższa instrukcja obsługi zawiera informacje i ostrzeżenia, których należy przestrzegać, aby bezpiecznie posługiwać się miernikiem jednocześnie obsługując go w bezpiecznych warunkach: 1. Należy zachować dużą ostrożność przy pomiarze napięć przekraczających 40VDC lub 20VACrms. Napięcia te stanowią potencjalne zagrożenie dla człowieka. 2. Przed użyciem miernika należy zawsze sprawdzić przewody pomiarowe, wtyki bananowe i sondy pomiarowe pod kątem ewentualnych zniszczeń izolacji lub odsłoniętych części metalowych. Jeżeli zostaną wykryte uszkodzenia należy je bezwzględnie usunąć przed przystąpieniem do pomiarów. 3. Podczas pomiarów operator nie może mieć bezpośredniego kontaktu z uziemieniem (np. odsłonięte metalowe rury instalacji c.o., przewody uziemienia, itp.). Należy zapewnić sobie dobrą izolację dzięki odpowiednim ubraniom roboczym, obuwiu, matom izolującym, itd. 4. Nie wolno dotykać odsłoniętych części przewodzących jeżeli do mierzonego obwodu załączone jest zasilanie. 5. Bezpiecznik ceramiczny należy wymieniać na taki sam lub jego dokładny odpowiednik. 6. Miernika nie wolno używać w atmosferze grożącej wybuchem (np. w obecności gazów łatwopalnych, oparów, pyłów, itp.) 7. Nigdy nie wolno przekraczać maksymalnych wartości na wybranym zakresie pomiarowym, zgodnie z opisem na płycie czołowej miernika. 8. Potencjał na gnieździe COM w stosunku do ziemi nie może przekraczać 500VDC. 9. Aby uniknąć ryzyka pożaru lub porażenia prądem, należy chronić miernik przed bezpośrednimi promieniami słonecznymi, ekstremalnymi temperaturami, deszczem i wilgocią. Miernik przeznaczony jest do użytku wewnątrz pomieszczeń. 10. Przy sprawdzaniu obecności napięcia należy upewnić się, że funkcja ta działa prawidłowo (za pomocą pomiaru znanej wartości napięcia) zanim przyjmie się, że zerowy odczyt oznacza brak napięcia. 5

5 STANDARDY BEZPIECZEŃSTWA Miernik wykonany jest w II klasie izolacji i spełnia wymogi bezpieczeństwa dla kategorii instalacji Kat. III 1000V zgodnie z normami IEC/EN , UL3111-1, CAN/CSA C22.2 # Stopień zanieczyszczenia 2 zgodnie z IEC 664 wewnątrz pomieszczeń. Jeśli przyrząd jest używany niezgodnie ze specyfikacją, bezpieczeństwo gwarantowane przez miernik może ulec pogorszeniu.!! Podczas naprawy wymieniane części należy zastępować dokładnie takimi samymi, zgodnie ze specyfikacją OSTRZEŻENIE: Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem przed zdjęciem pokrywy pojemnika baterii wyjmij przewody pomiarowe z gniazd wejściowych Opis symboli:! UWAGA! Sprawdź wyjaśnienie w załączonej dokumentacji UWAGA! Ryzyko porażenia prądem Podwójna izolacja Prąd przemienny (AC) Prąd stały (DC) Uziemienie Akustyczny test ciągłości połączeń Wyrób spełnia następujące dyrektywy Unii Europejskiej: 89/336/EEC (Kompatybilność Electromagnetyczna), 73/23/EEC (Dyrektywa Niskonapięciowa) ze zmianami w 93/68/EEC (Znak CE). Pomimo zabezpieczeń miernik, jak każde urządzenie elektroniczne, może być czuły na znaczne zakłócenia elektryczne lub bardzo silne pola elektromagnetyczne. Również szum i zakłócenia w przebiegach mierzonych mogą wpływać na wynik pomiaru. Dlatego podczas pomiarów trzeba zwrócić szczególną uwagę na warunki pomiaru i zachować wszelkie możliwe środki zapobiegające zakłóceniom mogącym mieć wpływ na wynik pomiaru. 6

6 OPIS MIERNIKA 7

7 1. Gniazdo wejściowe VOLT Jest to wejście dodatnie (+) dla funkcji pomiaru napięcia. Do gniazda podłącza się czerwony przewód pomiarowy. 2. Gniazdo wejściowe COM Jest to wejście ujemne (-, masa) wspólne dla wszystkich funkcji pomiarowych oprócz pomiaru prądu. Do gniazda podłącza się czarny przewód pomiarowy. 3. Gniazdo wejściowe HzΩF Jest to wejście dodatnie (+) pomiaru częstotliwości, rezystancji, pojemności i testu diod. Do gniazda podłącza się czerwony przewód pomiarowy. 4. Wyświetlacz Wyświetlacz LCD pokazuje wartość i jednostkę wielkości mierzonej, wybraną funkcję pomiarową, tryb pracy i stan baterii zasilającej. 5. Przełącznik obrotowy - umożliwia wybór funkcji i zakresu pomiarowego. 6. Przycisk MAX - tryb rejestracji maksimum Ta funkcja specjalna służy do rejestracji maksymalnej wartości mierzonej wielkości na zakresach napięć, prądów, rezystancji i pojemności. W czasie pomiarów naciśnięcie przycisku MAX powoduje, że miernik zatrzymuje na wyświetlaczu maksymalną zarejestrowaną wartość wielkości mierzonej. Kiedy miernik zarejestruje nową wartość maksymalną zostanie ona natychmiast uaktualniona na wyświetlaczu. Wartość maksymalna jest zachowywana w cyfrowej pamięci miernika przez dłuższy czas. Aby opuścić tryb rejestracji maksimum należy ponownie nacisnąć przycisk MAX. 7. Przycisk HOLD tryb zatrzymania wyniku pomiaru Po naciśnięciu tego przycisku bieżąca wartość wielkości mierzonej zostaje zatrzymana na wyświetlaczu i pojawia się symbol HOLD. Aby powrócić do pomiarów bieżących należy ponownie nacisnąć przycisk HOLD. 8. Szczęki pomiaru prądu - służą do pomiaru prądu przemiennego. 9. Dźwignia otwarcia szczęk pomiarowych Naciśnięcie tej dźwigni powoduje otwarcie szczęk pomiarowych. Po jego zwolnieniu szczęki same zacisną się w pozycji wyjściowej. 8

8 POMIARY Przed przystąpieniem do pomiarów należy zawsze sprawdzić miernik i jego akcesoria pod kątem zabrudzeń i uszkodzeń. Przewody pomiarowe nie mogą mieć zniszczonej izolacji, a wtyki bananowe powinny być ciasno osadzone w gniazdach wejściowych miernika. Jeżeli warunki te nie są spełnione nie należy przystępować do pomiarów. Pomiary napięć stałych i przemiennych V 1. Czarny przewód pomiarowy należy włożyć do gniazda COM a czerwony do gniazda VOLT. 2. Przełącznikiem obrotowym należy wybrać funkcję i zakres mierzonego napięcia (napięcie przemienne ~ lub napięcie stałe ). OSTRZEŻENIE Aby uniknąć ryzyka zniszczenia przyrządu lub ewentualnego porażenia prądem nie wolno dokonywać pomiarów napięcia powyżej 1000VDC lub 750VAC. Wartości te są maksymalnymi jakie ten przyrząd może mierzyć. Potencjał gniazda COM w stosunku do ziemi nie powinien nigdy przekraczać 500V. 3. Kiedy nie ma pewności co do maksymalnej wartości napięcia, które chcemy zmierzyć należy zawsze zaczynać od najwyższego zakresu pomiarowego. 4. Końcówki sond należy przyłożyć punktów pomiaru i odczytać wynik z wyświetlacza. Należy przy tym zwrócić szczególną uwagę aby nie dotknąć palcami części przewodzących dostępnych będących pod napięciem. 5. Przy pomiarze napięcia stałego czerwona sonda powinna być przyłożona do plusa (wyższego potencjału) a czarna do minusa (niższego potencjału). Jeżeli przewody podłączone są odwrotnie z lewej strony przed wynikiem na wyświetlaczu pojawi się znak minus. 6. Po zakończeniu pomiarów należy odłączyć sondy od mierzonego obwodu i wyjąć wtyczki bananowe przewodów z gniazd wejściowych miernika. Uwaga: Jeżeli wartość napięcia, które chcemy zmierzyć przekracza wartość 1000V należy użyć sondy wysokiego napięcia. 9

9 Pomiary prądów przemiennych A ~ OSTRZEŻENIE Cęgi pomiarowe tego przyrządu są przeznaczone do pomiaru prądu w obwodach o maksymalnej różnicy potencjałów 500VAC w stosunku do ziemi. Pomiary prądu w obwodach, w których występuje większa różnica potencjałów niż 500V stanowi potencjalne ryzyko porażenia prądem, zniszczenia miernika i/lub mierzonego obwodu. Przed pomiarem należy upewnić się, że przewody pomiarowe są wyjęte z gniazd wejściowych miernika. Ochrona cęgów pomiarowych wynosi 1 min. dla napięcia 500VAC. Nie należy dokonywać pomiarów w obwodach o nieznanej potencjalnej wartości prądu. Nie wolno przekraczać maksymalnych wartości zakresów pomiaru prądu. 1. Przełącznikiem obrotowym należy wybrać zakres 1000A AC. 2. Szczęki pomiarowe należy zacisnąć wokół przewodu, w którym płynący prąd chcemy zmierzyć. Przed odczytem wskazania szczęki powinny być całkowicie zamknięte. 3. Najbardziej dokładny pomiar uzyskamy kiedy przewód będzie znajdował się w centrum szczęk pomiarowych. 4. Odczytaj wynik pomiaru na wyświetlaczu. 5. Jeżeli wybrany zakres jest zbyt duży należy wybrać niższy aż do uzyskania najlepszej możliwej rozdzielczości pomiaru. Pomiary rezystancji Ω UWAGA Pomiar rezystancji w obwodach pod napięciem może spowodować porażenie prądem, zniszczenie miernika i/lub mierzonego obwodu Przed pomiarem rezystancji należy wyłączyć zasilanie obwodu i rozładować wszystkie pojemności. Jeżeli na mierzonym elemencie występuje zewnętrzne napięcie dokładny pomiar jego rezystancji jest niemożliwy. 10

10 1. Czarny przewód pomiarowy należy włożyć do gniazda COM a czerwony do gniazda Ω. 2. Przełącznikiem obrotowym należy wybrać żądany zakres pomiaru rezystancji. 3. Upewniwszy się wcześniej, że w obwodzie nie występuje napięcie przyłożyć końcówki sond do punktów pomiaru i odczytać wynik z wyświetlacza. Obecność zewnętrznego napięcia na mierzonej oporności spowoduje wystąpienie błędów pomiarowych, lub nawet zniszczenie miernika jeżeli napięcie to przekroczy wartość 500VDC/ACrms. 4. Przy bardzo małych wartościach mierzonej rezystancji w celu zachowania dokładności pomiaru rezystancja przewodów pomiarowych powinna zostać odjęta od wskazania wyświetlacza. W tym celu należy zewrzeć przewody pomiarowe i odczytać wartość ich rezystancji, którą następnie należy odjąć od wyniku pomiaru. 5. Po zakończeniu pomiarów wyjmij przewody z gniazd wejściowych miernika. Test ciągłości obwodu 1. Przełącznikiem obrotowym należy wybrać pozycję. 2. Postępuj zgodnie z punktami 1 3 pomiaru rezystancji. 3. Sygnał dźwiękowy pojawia się przy wartościach rezystancji poniżej 75Ω. Po zakończeniu pomiarów należy odłączyć sondy od mierzonego obwodu i gniazd wejściowych miernika. Test diod UWAGA Przed pomiarem należy bezwzględnie wyłączyć zasilanie obwodu i rozładować wszystkie pojemności. 1. Przełącznikiem obrotowym należy wybrać pozycję. 2. Postępuj zgodnie z punktami pomiaru rezystancji. 3. Czerwona sonda powinna być przyłożona do anody a czarna do katody. Napięcie przewodzenia typowej diody krzemowej wynosi ok. 0.65V. 11

11 4. Jeżeli dioda spolaryzowana jest w kierunku zaporowym na wyświetlaczu pojawi się OL. Pomiar pojemności µf 1. Przed pomiarem wyłącz zasilanie obwodu i rozładuj pojemności. 2. Przed pomiarem upewnij się, że na kondensatorze nie występuje napięcie. Uwaga: Bezpiecznym sposobem rozładowania kondensatora jest chwilowe podłączenie do jego wyprowadzeń rezystora o wartości 100kΩ. 3. Przełącznikiem obrotowym wybierz zakres pomiaru pojemności 200µF. 4. Upewniwszy się wcześniej, że w obwodzie nie występuje napięcie przyłożyć końcówki sond do wyprowadzeń kondensatora i odczytać wynik z wyświetlacza. 5. Odczytaj wynik pomiaru z wyświetlacza. Pomiar częstotliwości khz 1. Przełącznik obrotowy należy ustawić w pozycji 40kHz. 2. Czarny przewód pomiarowy należy włożyć do gniazda COM a czerwony do gniazda Hz. 3. Upewnij się, że poziom sygnału jest wyższy niż poziom czułości miernika, ale nie przekracza limitu 500VDC/AC. 4. Końcówki sond należy przyłożyć punktów pomiaru i odczytać wynik z wyświetlacza. Miernik automatycznie wybierze zakres pomiarowy i wyświetli wynik z maksymalną rozdzielczością. 5. Po zakończeniu pomiarów wyjmij przewody z gniazd wejściowych miernika. 12

12 SPECYFIKACJA DANE OGÓLNE Maksymalny rozmiar obejmowanego przewodu: 57mm, szyna 70 x 18mm Wyświetlacz : LCD 3 ½ cyfry (1999), h = 21mm Polaryzacja : automatyczna, wskazywanie ujemnej (-) Sygnalizacja przekroczenia zakresu : OL Sygnalizacja wyczerpania baterii: wyświetlany jest symbol + - Odświeżanie wskazań : 2.5x/s nominalnie Temperatura pracy : 0 C...50 C < 70% wilgotności względnej (RH) Temperatura przechowywania : -20 C...60 C < 80% RH (bez baterii) Współczynnik temperaturowy : 0.1 x podana dokładność / ºC dla temperatur poniżej 18ºC i powyżej 28ºC Zasilanie : bateria 9V (6F22) 1szt. Żywotność baterii : około 300 godzin dla typowej baterii alkalicznej Wymiary : 277mm x 102mm x 49mm Waga : ok. 540g z baterią Wyposażenie : przewody pomiarowe (para), bateria (w mierniku), miękkie etui, instrukcja obsługi 13

13 PARAMETRY TECHNICZNE Dokładność: ± (% wartości wskazania + liczba cyfr) dla temperatury 23 C ±5 C i wilgotności względnej < 70% Napięcie stałe DC V ZAKRES 200.0mV, 20.00V, 1000V Dokładność 0.5% + 1c Zabezpieczenia: zakres 200mV : 500VDC / 350VACrms (15s. maks) pozostałe zakresy : 1000VDC / 750VACrms Impedancja wejściowa: 10MΩ Napięcie przemienne AC V ZAKRES Dokładność 50Hz Hz 200.0V, 750V 1.5% + 4c Zabezpieczenia: 1000VDC / 750VACrms Impedancja wejściowa: 4.5MΩ Prąd przemienny ACA ZAKRES Dokładność 20.00A, 50/60Hz < 20.00A 2.5% + 5c 200.0A, 20.00A 600A 1.5% + 5c 1000A > 600A 2.0% + 5c 20.00A, 61Hz...400Hz < 20.00A 3.5% + 5c 200.0A, 20.00A 600A 3.0% + 5c 1000A > 600A 3.5% + 5c Zabezpieczenia: 1200A maksymalnie przez 60s. Pojemność µf ZAKRES 200.0µF Dokładność 3.5% + 5c Rezystancja Ω Napięcie ZAKRES testowe Dokładność 200.0Ω 3.0Vdc 1.2% + 4c 2.000kΩ, 20.00kΩ 200.0kΩ, 0.3Vdc 1.0% + 3c 2.000MΩ 20.00MΩ 0.3Vdc 2.0% + 5c Zabezpieczenia: 500VDC/ACrms Częstotliwość khz ZAKRES 2.000kHz kHz (10Hz...40kHz) Zabezpieczenia: 500VDC/ACrms * dla f > 10Hz Czułość Dokładność* 0.5% + 3c : 2Vrms Minimalna szerokość impulsu : 7.5µs Wypełnienie przebiegu : 30%...70% Test ciągłości połączeń Sygnał dźwiękowy Napięcie testowe Czas odpowiedzi Zabezpieczenia Test Diod Rozdzielczość Napięcie testowe Prąd testu Dokładność Zabezpieczenia : dla R < 75Ω : 3.0VDC : ok. 500ms : 500VDC/ACrms : 1mV : 3.0VDC (typowe) : ok. 1mA : 1.5% + 2c : 500VDC/ACrms Zabezpieczenia: 500VDC/ACrms Częstotliwość napięcia pomiarowego: 42Hz UWAGA: Przed pomiarem rozładuj pojemność! 14

14 OBSŁUGA BIEŻĄCA I SERWIS Obsługa bieżąca miernika polega na utrzymywaniu go w czystości i wymianie baterii zasilającej. Obudowę miernika należy czyścić miękką suchą szmatką. Nie wolno używać rozpuszczalników ani roztworów z detergentami. Wszelkie prace serwisowe związane z kalibracją lub naprawą mogą być przeprowadzane wyłącznie przez autoryzowane punkty serwisowe Wymiana baterii zasilającej OSTRZEŻENIE ABY UNIKNĄĆ RYZYKA PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM PRZED WYMIANĄ BATERII ZASILAJĄCEJ NALEŻY ZAKOŃCZYĆ WSZYSTKIE POMIARY I WYJĄĆ PRZEWODY POMIAROWE Z GNIAZD WEJŚCIOWYCH MIERNIKA. BATERIĘ NALEŻY ZASTĄPIĆ NOWĄ DOKŁADNIE TEGO SAMEGO TYPU. Miernik jest zasilany 9V baterią alkaliczną typu 6LF22. Aby zachować gwarantowaną dokładność pomiaru i zapewnić właściwe działanie miernika należy wymienić baterię zasilającą kiedy tylko na wyświetlaczu pojawi się symbol Odłącz przewody pomiarowe od wszelkich źródeł sygnału, wyłącz miernik przekręcając przełącznik obrotowy w pozycję OFF i wyjmij przewody pomiarowe z gniazd wejściowych miernika. 2. Pokrywa pojemnika baterii zabezpieczona jest wkrętem. Wykręć go używając do tego celu wkrętaka typu Phillips i zdejmij pokrywę. 3. Wyjmij baterię i wymień ją na nową, alkaliczną 9V. 4. Załóż z powrotem pokrywę pojemnika baterii i zabezpiecz ją wkrętem. 15

15

INSTRUKCJA OBSŁUGI M9805G #02998 MULTIMETR CĘGOWY

INSTRUKCJA OBSŁUGI M9805G #02998 MULTIMETR CĘGOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI M9805G #02998 MULTIMETR CĘGOWY! 1. INFORMACJE O BEZPIECZEŃSTWIE Przed przystąpieniem do pomiarów lub naprawy miernika należy zapoznać się z niniejszą instrukcją. Aby uniknąć zniszczenia

Bardziej szczegółowo

6M 500V 6M 1000V MEGAOMOMIERZ

6M 500V 6M 1000V MEGAOMOMIERZ 6M 500V 6M 1000V MEGAOMOMIERZ INSTRUKCJA OBSŁUGI WSTĘP Miernik ten jest łatwym w użyciu, przenośnym 3 ½ cyfrowym megaomomierzem zaprojektowanym do łatwego pomiaru rezystancji izolacji przy użyciu tylko

Bardziej szczegółowo

6M 500V 6M 1000V MEGAOMOMIERZ INSTRUKCJA OBSŁUGI

6M 500V 6M 1000V MEGAOMOMIERZ INSTRUKCJA OBSŁUGI 6M 500V 6M 1000V MEGAOMOMIERZ INSTRUKCJA OBSŁUGI WSTĘP Miernik ten jest łatwym w użyciu, przenośnym 3 ½ cyfrowym megaomomierzem zaprojektowanym do łatwego pomiaru rezystancji izolacji przy użyciu tylko

Bardziej szczegółowo

V & A VA312 Multimetr cęgowy Numer katalogowy - # 5173

V & A VA312 Multimetr cęgowy Numer katalogowy - # 5173 V & A VA312 Multimetr cęgowy Numer katalogowy - # 5173 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKŁADNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY Niestosowanie się do zaleceń zawartych w instrukcji może spowodować

Bardziej szczegółowo

MULTIMETR CYFROWY Z POMIAREM RLC TÜV GS INSTRUKCJA OBSŁUGI

MULTIMETR CYFROWY Z POMIAREM RLC TÜV GS INSTRUKCJA OBSŁUGI 8007 MULTIMETR CYFROWY Z POMIAREM RLC TÜV GS INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 3 ZAWARTOŚĆ ZESTAWU... 3 BEZPIECZEŃSTWO OBSŁUGI... 4 OPIS PŁYTY CZOŁOWEJ MIERNIKA... 6 POMIARY... 9 Pomiar napięcia...

Bardziej szczegółowo

KIESZONKOWY MULTIMETR CYFROWY AX-MS811. Instrukcja obsługi

KIESZONKOWY MULTIMETR CYFROWY AX-MS811. Instrukcja obsługi KIESZONKOWY MULTIMETR CYFROWY AX-MS811 Instrukcja obsługi Bezpieczeństwo Międzynarodowe symbole bezpieczeństwa Ten symbol użyty w odniesieniu do innego symbolu lub gniazda oznacza, że należy przeczytać

Bardziej szczegółowo

MULTIMETR CYFROWY TES 2360 #02970 INSTRUKCJA OBSŁUGI

MULTIMETR CYFROWY TES 2360 #02970 INSTRUKCJA OBSŁUGI MULTIMETR CYFROWY TES 2360 #02970 INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. SPECYFIKACJE 1.1. Specyfikacje ogólne. Zasada pomiaru: przetwornik z podwójnym całkowaniem; Wyświetlacz: LCD, 3 3 / 4 cyfry; Maksymalny odczyt: 3999;

Bardziej szczegółowo

8007 MULTIMETR CYFROWY Z POMIAREM RLC

8007 MULTIMETR CYFROWY Z POMIAREM RLC 8007 MULTIMETR CYFROWY Z POMIAREM RLC INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 3 ZAWARTOŚĆ ZESTAWU... 3 BEZPIECZEŃSTWO OBSŁUGI... 4 OPIS PŁYTY CZOŁOWEJ MIERNIKA... 5 POMIARY... 7 Pomiar napięcia...

Bardziej szczegółowo

MIERNIK CĘGOWY AC AX-202. Instrukcja obsługi

MIERNIK CĘGOWY AC AX-202. Instrukcja obsługi MIERNIK CĘGOWY AC AX-202 Instrukcja obsługi Bezpieczeństwo Międzynarodowe symbole bezpieczeństwa Ten symbol w odniesieniu do innego symbolu lub gniazda oznacza, że użytkownik musi odnieść się do instrukcji

Bardziej szczegółowo

CIE-2601C MIERNIK CĘGOWY 1000A AC

CIE-2601C MIERNIK CĘGOWY 1000A AC INSTRUKCJA OBSŁUGI CIE-2601C MIERNIK CĘGOWY 1000A AC 1 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 3 ZAWARTOŚĆ ZESTAWU... 3 BEZPIECZEŃSTWO OBSŁUGI... 3 INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA. 4 OPIS PRZYRZĄDU... 6 PRZEPROWADZANIE

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI CIE 2605B CYFROWY MIERNIK CĘGOWY AC/DC

INSTRUKCJA OBSŁUGI CIE 2605B CYFROWY MIERNIK CĘGOWY AC/DC INSTRUKCJA OBSŁUGI CIE 2605B CYFROWY MIERNIK CĘGOWY AC/DC SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 3 ZAWARTOŚĆ ZESTAWU... 3 BEZPIECZEŃSTWO OBSŁUGI... 3 INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 4 OPIS PRZYRZĄDU...6 PRZEPROWADZANIE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi miernika uniwersalnego MU-07L

Instrukcja obsługi miernika uniwersalnego MU-07L 1. Informacje ogólne Miernik MU-07L umożliwia pomiary napięć stałych (do 600V) i przemiennych (do 600V), natężenia prądu stałego (do 10A), oporności (do 2MΩ) oraz sprawdzanie diod półprzewodnikowych, ciągłości

Bardziej szczegółowo

MIERNIK CĘGOWY AC/DC AX-203. Instrukcja obsługi

MIERNIK CĘGOWY AC/DC AX-203. Instrukcja obsługi MIERNIK CĘGOWY AC/DC AX-203 Ω Instrukcja obsługi Bezpieczeństwo Międzynarodowe symbole bezpieczeństwa Ten symbol w odniesieniu do innego symbolu lub gniazda oznacza, że użytkownik musi zapoznać się z instrukcją

Bardziej szczegółowo

CĘGOWY MULTIMETR CYFROWY AX-M266C. Instrukcja obsługi

CĘGOWY MULTIMETR CYFROWY AX-M266C. Instrukcja obsługi CĘGOWY MULTIMETR CYFROWY AX-M266C Instrukcja obsługi 1.INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA Miernik jest całkowicie przenośny, posiada wyświetlacz LCD 3 ½ cyfry oraz funkcję testu izolacji (z opcjonalnym

Bardziej szczegółowo

260B/T MIERNIK CĘGOWY ACA

260B/T MIERNIK CĘGOWY ACA 260B/T MIERNIK CĘGOWY ACA 1 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 3 ZAWARTOŚĆ ZESTAWU... 3 BEZPIECZEŃSTWO OBSŁUGI... 4 OPIS MIERNIKA... 6 POMIARY... 8 Pomiar napięcia... 8 Pomiar prądu... 9 Pomiar wartości szczytowej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK CĘGOWY #5490 DT-3368

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK CĘGOWY #5490 DT-3368 INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK CĘGOWY #5490 DT-3368 Charakterystyka: wyświetlacz 4 cyfry kategoria bezpieczeństwa CAT III 600V pomiar True RMS automatyczna zmiana zakresu pomiar prądu zmiennego i stałego do

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Multimetr kieszonkowy DT920B

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Multimetr kieszonkowy DT920B INSTRUKCJA OBSŁUGI Multimetr kieszonkowy DT920B 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA Miernik DT920B zaprojektowany został zgodnie z normą IEC61010 w odniesieniu do elektronicznych przyrządów pomiarowych

Bardziej szczegółowo

Pęseta R/C do SMD AX-503. Instrukcja obsługi

Pęseta R/C do SMD AX-503. Instrukcja obsługi Pęseta R/C do SMD AX-503 Instrukcja obsługi 1. OPIS OGÓLNY Pęseta R/C do SMD umożliwia szybki i precyzyjny pomiar drobnych elementów układów. Żeby wykorzystać miernik w pełni, proszę przeczytać uważnie

Bardziej szczegółowo

MULTIMETR CYFROWY GSM-880 INSTRUKCJA OBSŁUGI

MULTIMETR CYFROWY GSM-880 INSTRUKCJA OBSŁUGI MULTIMETR CYFROWY GSM-880 INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA Żeby zapewnić bezpieczną pracę oraz wykorzystać w pełni funkcjonalność miernika, proszę uważnie przeczytać informacje

Bardziej szczegółowo

MULTIMETR CYFROWY AX-585

MULTIMETR CYFROWY AX-585 MULTIMETR CYFROWY AX-585 Instrukcja obsługi Spis treści: 1. Ogólne informacje... 3 2. Informacje dotyczące bezpieczeństwa... 3 3. Funkcje... 4 4. Prowadzenie pomiarów... 8 5. Utrzymanie i konserwacja...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Amperomierz cęgowy

Instrukcja obsługi. Amperomierz cęgowy Instrukcja obsługi Amperomierz cęgowy Spis treści 1 INSTRUKCJA OBSŁUGI... 4 1.1 Środki ostrożności... 4 1.1.1 Wstęp... 4 1.1.2 Użytkowanie... 4 1.1.3 Symbole... 5 1.1.4 Instrukcje... 5 2 OPIS... 6 2.1

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi miernika uniwersalnego MU-02D

Instrukcja obsługi miernika uniwersalnego MU-02D Instrukcja obsługi miernika uniwersalnego MU-02D 1. Informacje ogólne Miernik MU-02D umożliwia pomiary napięć stałych (do 1000V) i przemiennych (do 750V), natężenia prądu stałego (do 10A), oporności (do

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DT-3216

INSTRUKCJA OBSŁUGI DT-3216 INSTRUKCJA OBSŁUGI DŁugopisowy wskaźnik napięcia DT-3216 Wydanie LS 13/01 OPIS DT-3216 to długopisowy wskaźnik napięcia z wyświetlaczem. Wskazuje napięcie AC/DC, rezystancję oraz wykonuje pomiary testu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. MINI MULTIMETR CYFROWY M M

INSTRUKCJA OBSŁUGI. MINI MULTIMETR CYFROWY M M INSTRUKCJA OBSŁUGI MINI MULTIMETR CYFROWY M - 838 M - 838+ www.atel.com.pl/produkt.php?hash=02915! 1 2 I. WPROWADZENIE Przed przystąpieniem do normalnej eksploatacji miernika, prosimy zapoznać się z możliwościami

Bardziej szczegółowo

Mastech MS8222 Multimetr cyfrowy Numer katalogowy - # 5178

Mastech MS8222 Multimetr cyfrowy Numer katalogowy - # 5178 Mastech MS8222 Multimetr cyfrowy Numer katalogowy - # 5178 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKŁADNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY Niestosowanie się do zaleceń zawartych w instrukcji może

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DT-3290

INSTRUKCJA OBSŁUGI DT-3290 INSTRUKCJA OBSŁUGI DŁugopisowy wskaźnik napięcia DT-3290 Wydanie LS 13/01 Bezpieczeństwo Międzynarodowe Znaki Bezpieczeństwa: Symbol ten oznacza konieczność zapoznania się z instrukcją obsługi przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń: Nigdy nie podłączaj do dwóch gniazd wejściowych lub do dowolnego gniazda wejściowego i uziemionej masy napięcia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MULTIMETR CYFROWY KT115. Corporation, TOKYO, JAPAN

INSTRUKCJA OBSŁUGI MULTIMETR CYFROWY KT115. Corporation, TOKYO, JAPAN INSTRUKCJA OBSŁUGI MULTIMETR CYFROWY KT115 Corporation, TOKYO, JAPAN 1. Bezpieczeństwo Obsługi Miernik ten został zaprojektowany, wykonany i przetestowany zgodnie z następującymi standardami: PN-EN 61010-1,

Bardziej szczegółowo

MAS343 #2999 MAS344 #3900 MAS345 #3901

MAS343 #2999 MAS344 #3900 MAS345 #3901 INSTRUKCJA OBSŁUGI MAS343 #2999 MAS344 #3900 MAS345 #3901 MULTIMETR CYFROWY Z INTERFEJSEM RS-232! 1. INFORMACJE O BEZPIECZEŃSTWIE Przed przystąpieniem do pomiarów lub naprawy miernika należy zapoznać się

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI M-320 #02905 KIESZONKOWY MULTIMETR CYFROWY

INSTRUKCJA OBSŁUGI M-320 #02905 KIESZONKOWY MULTIMETR CYFROWY INSTRUKCJA OBSŁUGI M-320 #02905 KIESZONKOWY MULTIMETR CYFROWY! 1. WSTĘP Instrukcja obsługi dostarcza informacji dotyczących bezpieczeństwa i sposobu użytkowania, parametrów technicznych oraz konserwacji

Bardziej szczegółowo

MULTIMETR CYFROWY AX-582 INSTRUKCJA OBSŁUGI

MULTIMETR CYFROWY AX-582 INSTRUKCJA OBSŁUGI MULTIMETR CYFROWY AX-582 INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Wiadomości ogólne Multimetr umożliwia pomiar napięć i prądów stałych oraz zmiennych, rezystancji, pojemności, temperatury, częstotliwości, testu ciągłości,

Bardziej szczegółowo

MULTIMETR CYFROWY CIE 9006 INSTRUKCJA OBSŁUGI

MULTIMETR CYFROWY CIE 9006 INSTRUKCJA OBSŁUGI MULTIMETR CYFROWY CIE 9006 INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 3 ZAWARTOŚĆ ZESTAWU... 3 BEZPIECZEŃSTWO OBSŁUGI... 4 OPIS PŁYTY CZOŁOWEJ MIERNIKA... 6 POMIARY... 10 Pomiar napięcia... 10 Pomiar

Bardziej szczegółowo

MULTIMETR CYFROWY AX-101B INSTRUKCJA OBSŁUGI

MULTIMETR CYFROWY AX-101B INSTRUKCJA OBSŁUGI MULTIMETR CYFROWY AX-101B INSTRUKCJA OBSŁUGI I. WSTĘP Urządzenie to jest stabilnym i bezpiecznym, poręcznym multimetrem z wyświetlaczem 3 ½ cyfry. Multimetr umożliwia wykonywanie pomiarów napięcia DC,

Bardziej szczegółowo

MIERNIK CĘGOWY PRĄDU AC/DC CHY 99T

MIERNIK CĘGOWY PRĄDU AC/DC CHY 99T INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK CĘGOWY PRĄDU AC/DC CHY 99T CHY FIREMATE Co., LTD., TAIWAN Spis treści Strona 1. BEZPIECZEŃSTWO POMIARÓW...3 2. SPECYFIKACJA TECHNICZNA...5 2.1. Charakterystyka ogólna...5 2.2.

Bardziej szczegółowo

AX Instrukcja obsługi

AX Instrukcja obsługi 1. AX-102 - Instrukcja obsługi 2. WSTĘP Gratulujemy zakupu multimetru cyfrowego z ręczną i automatyczną zmianą zakresu AX-102. Urządzenia tej serii zostały zaprojektowane w sposób pozwalający na uzyskanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI CHY 9001

INSTRUKCJA OBSŁUGI CHY 9001 INSTRUKCJA OBSŁUGI CHY 9001 Miernik cęgowy prądu AC CHY FIREMATE Co., LTD., TAIWAN Spis treści Strona 1. BEZPIECZEŃSTWO POMIARÓW...3 2. SPECYFIKACJA TECHNICZNA...5 2.1. Charakterystyka ogólna...5 2.2.

Bardziej szczegółowo

KARTA KATALOGOWA Nazwa: Miliomomierz EM480C 0.1mOhm EnergyLab Typ: EG-EM480C

KARTA KATALOGOWA Nazwa: Miliomomierz EM480C 0.1mOhm EnergyLab Typ: EG-EM480C KARTA KATALOGOWA Nazwa: Miliomomierz EM480C 0.1mOhm EnergyLab Typ: EG-EM480C CECHY 1. Pomiar bardzo małej rezystancji jedną, cztero-przewodową izolowaną parą zacisków. 2. Przydatny pomiar rezystancji,

Bardziej szczegółowo

MULTIMETR CYFROWY AX-100

MULTIMETR CYFROWY AX-100 MULTIMETR CYFROWY AX-100 INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Informacje dotyczące bezpieczeństwa 1. Nie podawaj na wejście wartości przekraczającej wartość graniczną podczas pomiarów. 2. Podczas pomiarów napięcia wyŝszego

Bardziej szczegółowo

strona 1 MULTIMETR CYFROWY M840D INSTRUKCJA OBSŁUGI

strona 1 MULTIMETR CYFROWY M840D INSTRUKCJA OBSŁUGI strona 1 MULTIMETR CYFROWY M840D INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. WPROWADZENIE. Prezentowany multimetr cyfrowy jest zasilany bateryjnie. Wynik pomiaru wyświetlany jest w postaci 3 1 / 2 cyfry. Miernik może być stosowany

Bardziej szczegółowo

CYFROWY MULTIMETR KIESZONKOWY AX-MS8221A. Instrukcja obsługi

CYFROWY MULTIMETR KIESZONKOWY AX-MS8221A. Instrukcja obsługi CYFROWY MULTIMETR KIESZONKOWY AX-MS8221A Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. Informacje dotyczące bezpieczeństwa... 3 2. Opis... 4 3. Specyfikacje... 5 4. Wykonywanie pomiarów... 9 4.1. Pomiar napięcia...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Nr produktu: Miernik Cęgowy Extech EX710, CAT III 600 V

Instrukcja obsługi. Nr produktu: Miernik Cęgowy Extech EX710, CAT III 600 V Miernik Cęgowy Extech EX710, CAT III 600 V Instrukcja obsługi Nr produktu: 121670 Opis Opis miernika (model EX730) 1. Cęgi 2. Przycisk otwierający cęgi 3. Przyciski sterowania Przycisk funkcji 'zamrażania'

Bardziej szczegółowo

TM-508A MILIOMOMIERZ

TM-508A MILIOMOMIERZ INSTRUKCJA OBSŁUGI TM-508A MILIOMOMIERZ 0,1mΩ 20kΩ Cechy miernika 1. Pomiar bardzo małych rezystancji metodą 4-ro przewodową przy pomocy 2-ch par przewodów pomiarowych z klipsami. 2. Bezpiecznik 0,5A/250V

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI EasyTester

INSTRUKCJA OBSŁUGI EasyTester INSTRUKCJA OBSŁUGI EasyTester Cęgowy tester elektryka NIEAF-SMITT, HOLLAND -2- Spis treści Strona 1. BEZPIECZEŃSTWO...5 2. OBSŁUGA MIERNIKA...7 2.1. Włączenie i wyłączenie miernika...7 2.2. Automatyczne

Bardziej szczegółowo

SE-071 MIERNIK CĘGOWY MILIAMPEROWY do kontroli pętli 4 ~ 20mA

SE-071 MIERNIK CĘGOWY MILIAMPEROWY do kontroli pętli 4 ~ 20mA INSTRUKCJA OBSŁUGI SE-071 MIERNIK CĘGOWY MILIAMPEROWY do kontroli pętli 4 ~ 20mA 1 1. WPROWADZENIE Poniższa instrukcja zawiera informacje i ostrzeżenia, których należy przestrzegać, aby posługiwać się

Bardziej szczegółowo

Miernik Cęgowy Extech EX730, CAT III 600 V

Miernik Cęgowy Extech EX730, CAT III 600 V Miernik Cęgowy Extech EX730, CAT III 600 V Instrukcja obsługi Nr produktu: 121642 Opis Opis miernika (model EX730) 1. Miernik cęgowy 2. Przycisk otwierający miernik 3. Przyciski sterowania Zapamiętywanie

Bardziej szczegółowo

MULTIMETR CYFROWY AX-588B

MULTIMETR CYFROWY AX-588B MULTIMETR CYFROWY AX-588B Instrukcja obsługi 1. Wiadomości ogólne Multimetr umożliwia pomiar napięć i prądów stałych oraz zmiennych, rezystancji, pojemności, indukcyjności, temperatury, częstotliwości,

Bardziej szczegółowo

UNIWERSALNY MIERNIK z pomiarem RLC CHY 20 INSTRUKCJA OBSŁUGI

UNIWERSALNY MIERNIK z pomiarem RLC CHY 20 INSTRUKCJA OBSŁUGI UNIWERSALNY MIERNIK z pomiarem RLC CHY 20 INSTRUKCJA OBSŁUGI INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA OBSŁUGI... 3 DANE OGÓLNE... 3 SPECYFIKACJA ELEKTRYCZNA... 3 POMIARY... 4 Przycisk MAX HOLD... 4 Pomiar napięcia

Bardziej szczegółowo

M 830 M 830 BUZ M 838

M 830 M 830 BUZ M 838 MULTIMETRY CYFROWE M 830 M 830 BUZ M 838 INSTRUKCJA OBSŁUGI Instrukcja obsługi dostarcza informacji dotyczących parametrów technicznych, sposobu użytkowania oraz bezpieczeństwa pracy. 1. WPROWADZENIE:

Bardziej szczegółowo

KT 890 MULTIMETRY CYFROWE INSTRUKCJA OBSŁUGI WPROWADZENIE: 2. DANE TECHNICZNE:

KT 890 MULTIMETRY CYFROWE INSTRUKCJA OBSŁUGI WPROWADZENIE: 2. DANE TECHNICZNE: MULTIMETRY CYFROWE KT 890 INSTRUKCJA OBSŁUGI Instrukcja obsługi dostarcza informacji dotyczących parametrów technicznych, sposobu uŝytkowania oraz bezpieczeństwa pracy. WPROWADZENIE: Mierniki umożliwiają

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi mierników cęgowych UT205A, UT206A

Instrukcja obsługi mierników cęgowych UT205A, UT206A Instrukcja obsługi mierników cęgowych UT205A, UT206A Spis treści Wstęp... 2 Zawartość opakowania... 2 Bezpieczeństwo... 2 Zasady bezpiecznego użytkowania... 3 Międzynarodowe symbole elektryczne... 4 Budowa

Bardziej szczegółowo

KT 33 MULTIMETRY CYFROWE INSTRUKCJA OBSŁUGI. Strona 1

KT 33 MULTIMETRY CYFROWE INSTRUKCJA OBSŁUGI. Strona 1 MULTIMETRY CYFROWE KT 33 INSTRUKCJA OBSŁUGI Instrukcja obsługi dostarcza informacji dotyczących parametrów technicznych, sposobu uŝytkowania oraz bezpieczeństwa pracy. Strona 1 1. WPROWADZENIE: Mierniki

Bardziej szczegółowo

SAMOCHODOWY MULTIMETR DIAGNOSTYCZNY AT-9945 DANE TECHNICZNE

SAMOCHODOWY MULTIMETR DIAGNOSTYCZNY AT-9945 DANE TECHNICZNE SAMOCHODOWY MULTIMETR DIAGNOSTYCZNY AT-9945 DANE TECHNICZNE Przyrząd spełnia wymagania norm bezpieczeństwa: IEC 10101-1 i EN-PN 61010-1. Izolacja: podwójna, druga klasa ochronności. Kategoria przepięciowa:

Bardziej szczegółowo

UNI-T UT33A Multimetr cyfrowy Numer katalogowy UT33A - # 5281

UNI-T UT33A Multimetr cyfrowy Numer katalogowy UT33A - # 5281 UNI-T UT33A Multimetr cyfrowy Numer katalogowy UT33A - # 5281 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKŁADNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY Niestosowanie się do zaleceń zawartych w instrukcji

Bardziej szczegółowo

MIERNIK UNIWERSLANY UNI-T UT890C+/D MIE0306 INSTRUKCJA OBSŁUGI

MIERNIK UNIWERSLANY UNI-T UT890C+/D MIE0306 INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK UNIWERSLANY UNI-T UT890C+/D MIE0306 INSTRUKCJA OBSŁUGI KWESTIE BEZPIECZEŃSTWA Nie należy używać miernika, jeżeli klapka baterii jest otwarta. Grozi to porażeniem elektrycznym. Przełącznik trybu

Bardziej szczegółowo

Miernik uniwersalny UT39B MIE0258. Instrukcja obsługi

Miernik uniwersalny UT39B MIE0258. Instrukcja obsługi Miernik uniwersalny UT39B MIE0258 I. WSTĘP Mierniki z serii UT39B charakteryzują się maksymalnym odczytem o wartości 1999, oraz miarodajnym i rzetelnym pomiarem. Zostały wyposażone w układy scalone, konwertery

Bardziej szczegółowo

SAMOCHODOWY MULTIMETR CYFROWY TES 1550 #02969 INSTRUKCJA OBSŁUGI

SAMOCHODOWY MULTIMETR CYFROWY TES 1550 #02969 INSTRUKCJA OBSŁUGI SAMOCHODOWY MULTIMETR CYFROWY TES 1550 #02969 INSTRUKCJA OBSŁUGI! 1. WSTĘP. Miernik jest przenośnym multimetrem cyfrowym zaprojektowanym do pomiarów: obrotów silnika spalinowego (tachometr indukcyjny);

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Multimetr SMD-100 #

Instrukcja obsługi Multimetr SMD-100 # Instrukcja obsługi Multimetr SMD-100 # 3472 4 Prawidłowe usuwanie produktu Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach wskazuje, że produktu po upływie okresu użytkowania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. MULTIMETR CYFROWY AteX UT 93

INSTRUKCJA OBSŁUGI. MULTIMETR CYFROWY AteX UT 93 INSTRUKCJA OBSŁUGI MULTIMETR CYFROWY AteX UT 93 #02955 PRZED URUCHOMIENIEM PRZYRZĄDU DOKŁADNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI Nie zastosowanie się do tego polecenia jak i do innych uwag zawartych w

Bardziej szczegółowo

MULTIMETR CYFROWY AX-588. Instrukcja obsługi

MULTIMETR CYFROWY AX-588. Instrukcja obsługi MULTIMETR CYFROWY AX-588 Instrukcja obsługi 1. Wiadomości ogólne Multimetr umożliwia pomiar napięć i prądów stałych oraz zmiennych, rezystancji, pojemności, indukcyjności, temperatury, częstotliwości,

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYCZNY MULTIMETR CYFROWY

AUTOMATYCZNY MULTIMETR CYFROWY AUTOMATYCZNY MULTIMETR CYFROWY True RMS CIE 3129B INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Strona 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA... 3 2. SPECYFIKACJA... 3 3. ZAKRESY I DOKŁADNOŚCI... 3 4. OBSŁUGA MIERNIKA...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MULTIMETR CĘGOWY CYFROWY TES / wydanie grudzień2004

INSTRUKCJA OBSŁUGI MULTIMETR CĘGOWY CYFROWY TES / wydanie grudzień2004 INSTRUKCJA OBSŁUGI MULTIMETR CĘGOWY CYFROWY TES 3040 12/2001-4 wydanie grudzień2004 PRZEDSIĘBIORSTWO AUTOMATYZACJI I POMIARÓW INTROL Sp. z o.o. ul. Kościuszki 112, 40-519 Katowice tel. 032/ 205 33 44,

Bardziej szczegółowo

AX-850 Instrukcja obsługi

AX-850 Instrukcja obsługi AX-850 Instrukcja obsługi Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń: Nigdy nie podłączaj do dwóch gniazd wejściowych lub do dowolnego gniazda wejściowego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi miernika uniwersalnego MU-39P

Instrukcja obsługi miernika uniwersalnego MU-39P 1. Informacje ogólne Miernik MU-39P umożliwia pomiary napięć stałych (do 1000V) i przemiennych (do 750V), natężenia prądu stałego (do 10A) i przemiennego (do 10A), oporności (do 200MΩ), pojemności (do

Bardziej szczegółowo

UNI-T UT33B/C/D Multimetr cyfrowy Numer katalogowy UT33B - # 5281 UT33C - # UT33D - #

UNI-T UT33B/C/D Multimetr cyfrowy Numer katalogowy UT33B - # 5281 UT33C - # UT33D - # UNI-T UT33B/C/D Multimetr cyfrowy Numer katalogowy UT33B - # 5281 UT33C - # UT33D - # INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKŁADNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY Niestosowanie się do zaleceń

Bardziej szczegółowo

UNI-T UT39A/B/C Multimetr cyfrowy Numer katalogowy - UT39A # 5278 UT39B # 5279 UT39C # 5280

UNI-T UT39A/B/C Multimetr cyfrowy Numer katalogowy - UT39A # 5278 UT39B # 5279 UT39C # 5280 UNI-T UT39A/B/C Multimetr cyfrowy Numer katalogowy - UT39A # 5278 UT39B # 5279 UT39C # 5280 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKŁADNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY Niestosowanie się do

Bardziej szczegółowo

TES 1601 #02982 TES 1602 #02983

TES 1601 #02982 TES 1602 #02983 INSTRUKCJA OBSŁUGI TES 1601 #02982 TES 1602 #02983 TESTER IZOLACJI! 1. INFORMACJE O BEZPIECZEŃSTWIE Przed przystąpieniem do pomiarów lub naprawy testera należy zapoznać się z niniejszą instrukcją. Aby

Bardziej szczegółowo

Miernik uniwersalny UT151B MIE0167. Instrukcja obsługi

Miernik uniwersalny UT151B MIE0167. Instrukcja obsługi Miernik uniwersalny UT151B MIE0167 Instrukcja obsługi I. WSTĘP Mierniki z serii UT151 charakteryzują się maksymalnym odczytem o wartości 1999, oraz miarodajnym i rzetelnym pomiarem. Zostały wyposażone

Bardziej szczegółowo

Axiomet AX-582B. 1. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa. 2. Specyfikacja

Axiomet AX-582B. 1. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa. 2. Specyfikacja Axiomet AX-582B 1. dotyczące bezpieczeństwa Urządzenie spełnia wymogi normy IEC1010 (standard bezpieczeństwa opublikowany przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną) dotyczące konstrukcji. Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi AX-7020

Instrukcja Obsługi AX-7020 Instrukcja Obsługi AX-7020 1. Opis ogólny Jest to analogowy multimetr o wysokiej dokładności. Bezpieczeństwo pracy zostało znacząco podniesione. Miernik jest zgodny ze standardem KAT III 600V. Posiada

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWY MIERNIK CĘGOWY PRĄDU AC/DC CMP SONEL S. A. ul. Wokulskiego Świdnica

INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWY MIERNIK CĘGOWY PRĄDU AC/DC CMP SONEL S. A. ul. Wokulskiego Świdnica INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWY MIERNIK CĘGOWY PRĄDU AC/DC CMP-2000 SONEL S. A. ul. Wokulskiego 11 58-100 Świdnica Wersja 1.02 02.04.2014 2 INSTRUKCJA OBSŁUGI CMP-2000 wersja 1.02 SPIS TREŚCI 1 WSTĘP...5 2

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYCZNY MULTIMETR CYFROWY. True RMS CIE 3130B INSTRUKCJA OBSŁUGI

AUTOMATYCZNY MULTIMETR CYFROWY. True RMS CIE 3130B INSTRUKCJA OBSŁUGI AUTOMATYCZNY MULTIMETR CYFROWY True RMS CIE 3130B INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Strona 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA...2 2. SPECYFIKACJA...3 3. ZAKRESY I DOKŁADNOŚCI...3 4. OBSŁUGA MIERNIKA...5

Bardziej szczegółowo

MULTIMETR CYFROWY AX-MS8250

MULTIMETR CYFROWY AX-MS8250 TEMP MULTIMETR CYFROWY AX-MS8250 C INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. OGÓLNE INSTRUKCJE Multimetr ten został zaprojektowany zgodnie z normą IEC1010 dotyczącą elektronicznych urządzeń pomiarowych z kategorią przepięć

Bardziej szczegółowo

Miernik Analogowo - Cyfrowy AX-7030. Instrukcja obsługi

Miernik Analogowo - Cyfrowy AX-7030. Instrukcja obsługi Miernik Analogowo - Cyfrowy AX-7030 Instrukcja obsługi Spis treści 1. Informacje dotyczące bezpieczeństwa... 4 1.1. Wstęp... 5 1.2. Podczas wykonywania pomiarów... 5 1.3. Po zakończeniu pomiarów... 5 2.

Bardziej szczegółowo

Axiomet AX Uwagi dotyczące bezpieczeństwa. 2. Cechy charakterystyczne

Axiomet AX Uwagi dotyczące bezpieczeństwa. 2. Cechy charakterystyczne Axiomet AX-150 1. dotyczące bezpieczeństwa Urządzenie spełnia wymogi normy IEC1010 (standard bezpieczeństwa opublikowany przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną) dotyczące konstrukcji. Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMOMETR CYFROWY

INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMOMETR CYFROWY INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMOMETR CYFROWY 9612 tel: 91 880 88 80 www.thermopomiar.pl info@thermopomiar.pl Spis treści Strona 1. WSTĘP...3 2. BEZPIECZEŃSTWO...3 3. SPECYFIKACJA TECHNICZNA...4 3.1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MULTIMETR PRZEMYSŁOWY DT-9931

INSTRUKCJA OBSŁUGI MULTIMETR PRZEMYSŁOWY DT-9931 INSTRUKCJA OBSŁUGI MULTIMETR PRZEMYSŁOWY DT-9931 Wydanie LS 13/01 OPIS DT-9931 to przemysłowy multimetr RLC rozbudowany o wiele funkcji pomiarowych. Mierzy napięcie i prąd AC/DC, rezystancję, indukcyjność,

Bardziej szczegółowo

V & A VA16 3in1 Multimetr sieciowy Numer katalogowy #4864

V & A VA16 3in1 Multimetr sieciowy Numer katalogowy #4864 V & A VA16 3in1 Multimetr sieciowy Numer katalogowy #4864 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKŁADNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY Niestosowanie się do zaleceń zawartych w instrukcji może

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI CĘGOWY MULTIMETR CYFROWY MS2026 MS2026R

INSTRUKCJA OBSŁUGI CĘGOWY MULTIMETR CYFROWY MS2026 MS2026R INSTRUKCJA OBSŁUGI CĘGOWY MULTIMETR CYFROWY MS2026 MS2026R wersja 1.0 Wstęp Instrukcja obsługi dostarcza informacji dotyczących bezpieczeństwa i sposobu użytkowania, parametrów technicznych oraz konserwacji

Bardziej szczegółowo

Miernik uniwersalny MIE0154 MIE0155 MIE0156. Instrukcja obsługi

Miernik uniwersalny MIE0154 MIE0155 MIE0156. Instrukcja obsługi Miernik uniwersalny MIE0154 MIE0155 MIE0156 Instrukcja obsługi Instrukcja obsługi WSTĘP MIE0154/MIE0155/MIE0156 z cyfrowym wyświetlaczem, charakteryzuje się dużą ilością funkcji, prostotą i wygodą użytkowania

Bardziej szczegółowo

MASTECH MAS345 Multimetr cyfrowy Numer katalogowy - # 3271

MASTECH MAS345 Multimetr cyfrowy Numer katalogowy - # 3271 MASTECH Multimetr cyfrowy Numer katalogowy - # 3271 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKŁADNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY Niestosowanie się do zaleceń zawartych w instrukcji może spowodować

Bardziej szczegółowo

Multimetr cyfrowy Extech EX410, CAT III 600 V

Multimetr cyfrowy Extech EX410, CAT III 600 V INSTRUKCJA OBSŁUGI Multimetr cyfrowy Extech EX410, CAT III 600 V Nr produktu 122308 Strona 1 z 15 1. Gumowa ochronna obudowa 2. Wyświetlacz LCD 2000 znaków 3. Przycisk F 4. Przycisk C 5. Przełącznik funkcji

Bardziej szczegółowo

UT 33 B UT 33 C UT 33 D

UT 33 B UT 33 C UT 33 D MULTIMETRY CYFROWE UT 33 B UT 33 C UT 33 D INSTRUKCJA OBSŁUGI Instrukcja obsługi dostarcza informacji dotyczących parametrów technicznych, sposobu uŝytkowania oraz bezpieczeństwa pracy. Strona 1 1.WPROWADZENIE:

Bardziej szczegółowo

CYFROWY MULTIMETR TRUE RMS Z AUTOMATYCZNĄ ZMIANĄ ZAKRESU AX-155

CYFROWY MULTIMETR TRUE RMS Z AUTOMATYCZNĄ ZMIANĄ ZAKRESU AX-155 CYFROWY MULTIMETR TRUE RMS Z AUTOMATYCZNĄ ZMIANĄ ZAKRESU AX-155 INSTRUKCJA OBSŁUGI OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA Należy postępować zgodnie z poniższymi wskazówkami, żeby zapewnić sobie najwyższe

Bardziej szczegółowo

Miernik analogowy AX Instrukcja obsługi

Miernik analogowy AX Instrukcja obsługi Miernik analogowy AX-7003 Instrukcja obsługi Symbole Prąd stały Prąd zmienny Uziemienie Uwaga Niebezpieczne napięcie Symbol rozładowania baterii Podwójna izolacja Ostrzeżenia i środki ostrożności Nie używaj

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI UNIWERSALNY MULTIMETR Z DETEKTOREM PRZEWODÓW LA-1014

INSTRUKCJA OBSŁUGI UNIWERSALNY MULTIMETR Z DETEKTOREM PRZEWODÓW LA-1014 INSTRUKCJA OBSŁUGI UNIWERSALNY MULTIMETR Z DETEKTOREM PRZEWODÓW I TESTEREM linii LA-1014 Wydanie LS 13/01 Bezpieczeństwo Międzynarodowe Znaki Bezpieczeństwa: Symbol ten oznacza konieczność zapoznania się

Bardziej szczegółowo

Automatyczny kieszonkowy multimetr cyfrowy AX-105

Automatyczny kieszonkowy multimetr cyfrowy AX-105 Automatyczny kieszonkowy multimetr cyfrowy AX-105 INSTRUKCJA OBSŁUGI I.Informacje ogólne Multimetr wyposażony jest w wyświetlacz LCD 3 ¾ cyfry, o wysokości tekstu 18,9mm z wyraźnym odczytem, dużą stabilnością

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKI CĘGOWE CIE 2606 / CIE 2608

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKI CĘGOWE CIE 2606 / CIE 2608 INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKI CĘGOWE CIE 2606 / CIE 2608 WPROWADZENIE Poniższa instrukcja zawiera informacje i ostrzeżenia, których należy przestrzegać, aby posługiwać się miernikiem w sposób bezpieczny

Bardziej szczegółowo

CYFROWY TESTER IZOLACJI AX-T2400. Instrukcja obsługi

CYFROWY TESTER IZOLACJI AX-T2400. Instrukcja obsługi CYFROWY TESTER IZOLACJI AX-T2400 Instrukcja obsługi INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA Przeczytaj poniższe informacje dotyczące bezpieczeństwa przed przystąpieniem do pracy lub serwisowania miernika.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MCP MS-302 WOLTOMIERZ ANALOGOWY AC/DC

INSTRUKCJA OBSŁUGI MCP MS-302 WOLTOMIERZ ANALOGOWY AC/DC INSTRUKCJA OBSŁUGI MCP MS-302 WOLTOMIERZ ANALOGOWY AC/DC 1. BEZPIECZEŃSTWO POMIARÓW Znaczenie symbolu UWAGA Oznaczenie to wskazuje warunki pracy i zasady obsługi przyrządu, których nieprzestrzeganie grozi

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK CĘGOWY DT-356

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK CĘGOWY DT-356 INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK CĘGOWY DT-356 Wydanie LS 13/07 Bezpieczeństwo Międzynarodowe Znaki Bezpieczeństwa: Symbol ten oznacza konieczność zapoznania się z instrukcja obsługi przed rozpoczęciem pracy

Bardziej szczegółowo

MIERNIK UNIWERSALNY UNI-T UT133A/B MIE0383 INSTRUKCJA OBSŁUGI

MIERNIK UNIWERSALNY UNI-T UT133A/B MIE0383 INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK UNIWERSALNY UNI-T UT133A/B MIE0383 INSTRUKCJA OBSŁUGI KWESTIE BEZPIECZEŃSTWA Nie należy korzystać z urządzenia jeżeli klapka baterii jest otwarta. Grozi to porażeniem prądem. Nie należy korzystać

Bardziej szczegółowo

UNI-T UT50D Multimetr cyfrowy Numer katalogowy UT50D - # 4960

UNI-T UT50D Multimetr cyfrowy Numer katalogowy UT50D - # 4960 UNI-T UT50D Multimetr cyfrowy Numer katalogowy UT50D - # 4960 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKŁADNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY Niestosowanie się do zaleceń zawartych w instrukcji

Bardziej szczegółowo

MULTIMER CYFROWY SERIA UT50

MULTIMER CYFROWY SERIA UT50 MULTIMER CYFROWY SERIA UT50 MIE0014 MIE0015 MIE0016 MIE0017 MIE0018 MIE0019 Instrukcja obsługi Drogi użytkowniku, Dziękujemy za wybranie naszego produktu Multimer Cyfrowy, seria UT50. Aby używanie przyrządu

Bardziej szczegółowo

UNIWERSALNY MIERNIK z pomiarem RLC i temperatury CHY 21C INSTRUKCJA OBSŁUGI

UNIWERSALNY MIERNIK z pomiarem RLC i temperatury CHY 21C INSTRUKCJA OBSŁUGI UNIWERSALNY MIERNIK z pomiarem RLC i temperatury CHY 21C INSTRUKCJA OBSŁUGI INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA OBSŁUGI... 3 DANE OGÓLNE... 3 SPECYFIKACJA ELEKTRYCZNA... 3 POMIARY... 4 Przycisk MAX HOLD...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi miernika uniwersalnego MU-25G

Instrukcja obsługi miernika uniwersalnego MU-25G 1. Informacje ogólne Miernik MU-25G umożliwia pomiary napięć stałych (do 1000V) i przemiennych (do 700V), natężenia prądu stałego (do 10A) i przemiennego (do 10A), oporności (do 200MΩ), pojemności (do

Bardziej szczegółowo

TESTER NAPIĘCIA AX-T902

TESTER NAPIĘCIA AX-T902 ~ AC TESTER NAPIĘCIA AX-T902 L1 L2 V AUTO TEST Instrukcja obsługi Bezpieczeństwo Międzynarodowe symbole dotyczące bezpieczeństwa Ostrzeżenie przed potencjalnym niebezpieczeństwem. Przeczytaj instrukcję

Bardziej szczegółowo

MULTIMER CYFROWY CĘGOWY SERIA UT220 MIE0180. Instrukcja obsługi

MULTIMER CYFROWY CĘGOWY SERIA UT220 MIE0180. Instrukcja obsługi MULTIMER CYFROWY CĘGOWY SERIA UT220 MIE0180 Instrukcja obsługi Drogi użytkowniku, Dziękujemy za wybranie naszego produktu Multimer Cyfrowy Cęgowy, seria UT220. Aby używanie przyrządu było bezpieczne,

Bardziej szczegółowo

MULTIMETR CYFROWY KEW

MULTIMETR CYFROWY KEW INSTRUKCJA OBSŁUGI MULTIMETR CYFROWY KEW 1009 KYORITSU ELECTRICAL INSTRUMENTS WORKS, LTD., Spis treści Strona 1. BEZPIECZEŃSTWO POMIARÓW...3 2. CHARAKTERYSTYKA MIERNIKA...5 3. SPECYFIKACJA TECHNICZNA...6

Bardziej szczegółowo

MIERNIK CĘGOWY PRĄDU ACA/DCA M-600

MIERNIK CĘGOWY PRĄDU ACA/DCA M-600 INSTRUKCJA OBSŁUGI Made in Japan MIERNIK CĘGOWY PRĄDU ACA/DCA M-600 MULTI MEASURING INSTRUMENTS CO., LTD., TOKYO, JAPAN -2- Spis treści Strona 1. BEZPIECZEŃSTWO POMIARÓW...5 2. CHARAKTERYSTYKA MIERNIKA...6

Bardziej szczegółowo