ZASTOSOWANIE MASZYNY INDUKCYJNEJ PIERŚCIENIOWEJ W ELEKTROWNI WIATROWEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZASTOSOWANIE MASZYNY INDUKCYJNEJ PIERŚCIENIOWEJ W ELEKTROWNI WIATROWEJ"

Transkrypt

1 Tomasz Lerch (V rok) Koło Naukowe Magnesik Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki ZASTOSOWANIE MASZYNY INDUKCYJNEJ PIERŚCIENIOWEJ W ELEKTROWNI WIATROWEJ Opiekun naukowy referatu: Dr hab. Inż. Jerzy Skwarczyński - 1 -

2 Wstęp Wiatr jako źródło energii odnawialnej znany jest od bardzo dawna. Zaś do produkcji energii elektrycznej zaczęto go wykorzystywać w połowie XX wieku. W Polsce pierwsza elektrownia wiatrowa została zbudowana w 1991 roku. Od początku lat 90-tych XX wieku energetyka wiatrowa zaczęła się bardzo intensywnie rozwijać. W Polsce głównym bodźcem rozwoju energetyki wiatrowej są wymogi, które Polska musi spełniać w związku z przystąpieniem do Unii Europejskiej, a które zakładają udział energii ze źródeł odnawialnych na poziomie 7,5% w roku W praktyce oznacza to, że do 2010 roku moc zainstalowana w elektrowniach wiatrowych musi wzrosnąć 10- krotnie. Z tych danych wynika, że w ciągu najbliższych kilku lat energetyka wiatrowa będzie bardzo dynamicznie rozwijającą się gałęzią przemysłu co potwierdza celowość badań na tym polu. Celem mojej pracy było zbadanie możliwości zastosowania maszyny indukcyjnej pierścieniowej z układem przekształtnikowym do pracy w elektrowni wiatrowej. Badaniu zostały poddane dwa tego typu układy: pierwszym z nich jest kaskada zaworowa pracująca w nadsynchronizmie, drugim zaś maszyna indukcyjna pracująca w synchronizmie o wzbudzeniu przemiennoprądowym zasilanym z falownika prądu. Na początku przedstawię budowę i zasadę działania elektrowni wiatrowej a następnie badane układy oraz wyniki badań. Budowa i działanie elektrowni wiatrowych Elektrownie wiatrowe budowane obecnie na świecie mają moce od kilkudziesięciu kilowatów do 4,5 megawata. Większość z nich bez względu na moc ma bardzo podobną budowę, składają się one z trzech podstawowych części: wieży, gondoli i wirnika. Gondola umieszczona jest na szczycie wieży w taki sposób, że może się obracać, ustawiając wirnik w kierunku wiatru. We wnętrzu gondoli znajduje się generator połączony poprzez wał szybkoobrotowy ze skrzynią przekładniową, która z kolei poprzez wał wolnoobrotowy połączona jest z wirnikiem. Na wale wolnoobrotowym podpartym na dwóch łożyskach znajduje się hamulec ograniczający obroty wirnika przy silnym wietrze. Najważniejszym elementem każdej siłowni wiatrowej jest wirnik. Łopaty współczesnych turbin wiatrowych charakteryzują się aerodynamicznym kształtem i wykonane są z wysoko przetworzonych komponentów. Najczęściej obecnie spotykanym w profesjonalnych elektrowniach rozwiązaniem silnika wiatrowego jest turbina z trzema łopatami wykonanymi z włókna szklanego o długości 20 40m. Rozwiązanie z trzema łopatami jest kompromisem pomiędzy większą wydajnością, a stabilnością i długim okresem funkcjonowania turbiny. W większości przypadków wirniki mają regulowany kąt natarcia łopat, co umożliwia regulację prędkości obrotowej i momentu na wale turbiny. Charakterystycznym parametrem każdej turbiny wiatrowej jest szybkobieżność oznaczana jako Z. Wartość szybkobieżności wynika z konstrukcyjnych własności wirnika, takich jak ilość łopat, ich kształt oraz kąt natarcia. Zależność prędkości obrotowej silnika wiatrowego od prędkości wiatru, długości łopaty oraz szybkobieżności wyraża się wzorem: ν ω = Z R Widać zatem, że w turbinach o regulowanym kącie natarcia łopat można nastawiać prędkość obrotową niezależnie od prędkości wiatru. Typowe turbiny obracają się z prędkością obr./min, przy czym przedział ten zależy od średnicy wirnika i dla większych jednostek może wynosić np obr./min. Ogólnie można stwierdzić, że zakres prędkości pracy typowych silników wiatrowych mieści się w zakresie

3 Rys 1 Charakterystyka silnika wiatrowego o mocy 1000 kw [1] Wspólną własnością wszystkich turbin wiatrowych bez względu na średnicę czy liczbę łopat jest występowanie maksimum mocy przy pewnej prędkości obrotowej. Jak widać na powyższym rysunku, maksima mocy dla różnych prędkości wiatru występują przy różnych prędkościach obrotowych wirnika. Z tej własności wynika bardzo ważny wniosek: aby osiągnąć jak najwyższy uzysk mocy przy różnych prędkościach wiatru silnik wiatrowy powinien pracować ze zmienną prędkością obrotową, odpowiadającą w każdym punkcie maksymalnej mocy. Warunek ten można spełnić tylko w turbinie o regulowanym kącie natarcia łopat. Kolejnym ważnym elementem siłowni wiatrowej jest generator, którego zadaniem jest przetwarzanie energii mechanicznej silnika wiatrowego na energię elektryczną w jak najefektywniejszy sposób. Dlatego też powinien on spełniać następujące wymogi: konstrukcja generatora powinna zapewniać długotrwałą pracę bez wymiany i konserwacji podzespołów generator nie powinien pobierać mocy biernej z sieci, czyli współczynnik mocy cosϕ powinien być bliski jedności prąd dostarczany do sieci powinien być jak najmniej odkształcony, czyli udział wyższych harmonicznych powinien być minimalny - 3 -

4 Aby spełniać wszystkie te wymagania generator powinien mieć jak najprostszą budowę, pracować bez przekładni mechanicznej, a moc powinna być oddawana bezpośrednio z maszyny bez pośrednictwa przekształtników. W praktyce warunki te wykluczają się wzajemnie i konstruując układy: turbina generator można jedynie starać się osiągnąć warunki do nich zbliżone. Ogólnie generatory w siłowniach wiatrowych można podzielić na dwie grupy: układy pracujące ze stałą i zmienną prędkością obrotową. Pierwsze z nich cechują się prostą i stosunkowo tanią konstrukcją. Układy generatorów w elektrowniach pracujących ze zmienną prędkością obrotową są znacznie droższe i bardziej skomplikowane, ale dają większy uzysk energii wiatru. Wynika to z faktu, że tego typu generatory współpracują z turbinami pracującymi ze zmienną prędkością obrotową, które zgodnie z charakterystyką przedstawioną na rysunku 1 sterowane są zawsze na maksimum mocy. Poniżej zostaną przedstawione dwie z kilku praktycznych realizacji układu generatora elektrycznego elektrowni wiatrowej pracującej ze zmienną prędkością obrotową. Praca generatorowa układu kaskady zaworowej Rys 2 Schemat ideowy kaskady zaworowej Schemat ideowy kaskady zaworowej przedstawia rysunek 2. Głównym elementem tego układu jest maszyna indukcyjna pierścieniowa, której stojan połączony jest bezpośrednio z siecią zaś do pierścieni wirnika dołączony jest przekształtnik złożony z prostownika niesterowalnego i prostownika starowanego wysterowanego do pracy falowniczej. Przekształtnik ten poprzez transformator dopasowujący połączony jest z siecią. Właściwości kaskady zaworowej pracującej generatorowo najlepiej obrazuje bilans mocy tego układu w zestawieniu z takim samym bilansem dla pracy silnikowej przedstawiony na rys

5 a) P 1 b) P 1 P cu1 P Ψ =Tωo P cu1 P Ψg=T gωo P m P m=p Ψ (1-s) P mu P Ψ s P 2 P cu2 P m P m=p Ψg(1+s g) P mu P Ψg s g P 2 Rys 3 Rozpływ mocy w maszynie indukcyjnej pierścieniowej przy pracy a) silnikowej i b) generatorowej z pominięciem strat w żelazie P cu2 Moc pola wirującego maszyny pierścieniowej pracującej generatorowa wyraża się wzorem: P Ψg = T g ω = P o Ψ = ( T ω ) o Natomiast moc poślizgu: P Ψ g s g = T ω s g o g = P Ψ s = T ω s o Z powyższych zależności wynika, że moc pola wirującego przy pracy generatorowej zmienia swój znak, a więc zmienia się kierunek przepływu energii. Moc poślizgu zaś ma ten sam znak zarówno dla pracy silnikowej, jak i generatorowej, zatem kierunek przepływu energii nie zmienia się. Z rozpływu mocy w maszynie widać, że przy pracy generatorowej maszyny indukcyjnej pierścieniowej istnieją dwie bramy elektryczne: stojanowa i wirnikowa, którymi można przetwarzać energię mechaniczną dostarczaną do układu na elektryczną. Parametry bramy stojanowej ściśle zależą od napięcia i częstotliwości sieci. Brama wirnikowa charakteryzuje się zmiennością w funkcji poślizgu napięcia i częstotliwości, dlatego też w celu dopasowania tych parametrów do parametrów sieci konieczne jest zastosowanie przekształtnika energoelektronicznego. Pomiary pracy generatorowej kaskady zaworowej wykonywane były w siedmiu seriach, dla różnych nastawionych wartości prądu wirnika. W każdej serii pomiary dokonywane były dla kolejnych dwunastu nastawionych prędkości obrotowych w zakresie 1 2 prędkości synchronicznych maszyny indukcyjnej. Ze względu na badanie pracy generatorowej kaskady moc elektryczna oddawana przez układ została oznaczona dodatnio, zaś pobierana ujemnie. Na podstawie zmierzonych wartości napięć, prądów, mocy oraz prędkości obrotowej sporządzone zostały wykresy poszczególnych wielkości, które przedstawiają właściwości kaskady zaworowej pracującej generatorowo

6 Wyniki pomiarów pracy generatorowej kaskady zaworowej T=const 1,80 1,60 1,40 1,20 1,00 Moc P/Pn 0,80 0,60 0,40 0,20 0,00-0,20 1,00 1,10 1,20 1,30 1,40 1,50 1,60 1,70 1,80 1,90 2,00 Prędkość n/ns Id=5A Id=10A Id=15A Id=20A Id=25A Id=30A Id=35A Naturalna Rys. 4 Moc sumaryczna kaskady zaworowej z funkcji prędkości obrotowej Rysunek 4 przedstawia zależność mocy oddawanej do sieci w funkcji prędkości obrotowej dla różnych wartości prądu wirnika. Z charakterystyki tej widać, że kaskada zaworowa może pracować generatorowo w szerokim zakresie zmian prędkości obrotowej (1,05 2n s ). Na wykresie przedstawiona została także naturalna charakterystyka maszyny indukcyjnej (ze zwartym wirnikiem). Z porównania tych charakterystyk widać, że układ kaskady zaworowej, w przeciwieństwie do maszyny indukcyjnej klatkowej, pozwala na pracę generatorową w bardzo szerokim zakresie prędkości obrotowej, dzięki czemu doskonale nadaje się do współpracy z turbiną wiatrową pracująca ze zmienną prędkością. Na charakterystyce tej widać także, że dla prędkości 2n s i prądu I d = 35A sumaryczna moc oddawana przez układ wynosi około 1,8 mocy znamionowej maszyny indukcyjnej, przy nie przekroczonych parametrach prądowych stojana i wirnika. Wynika to właśnie z faktu, że maszyna przetwarza moc dwoma bramami elektrycznymi jak zostało pokazane na bilansie mocy. Jest to charakterystyczna własność kaskady zaworowej pracującej generatorowo (w nadsynchronizmie) i stanowi ona jej cenną zaletę

7 0,6 0,5 Współczynnik mocy cos fi 0,4 0,3 0,2 0,1 0,0 1,00 1,10 1,20 1,30 1,40 1,50 1,60 1,70 1,80 1,90 2,00 Prędkość obrotowa n/nn Id = 5A Id = 10A Id = 15A Id = 20A Id = 25A Id = 30A Id = 35A Rys. 5 Współczynnik mocy kaskady zaworowej pracującej generatorowo w funkcji prędkości obrotowej Rysunek 5 przestawia obliczeniowo wyznaczoną zależność współczynnika mocy cosφ kaskady zaworowej pracującej generatorowo w funkcji prędkości obrotowej. Z wyznaczonej charakterystyki wynika, że współczynnik mocy tego układu jest dosyć niski (nie przekracza 0,5), a ponadto jego wartość jest zmienna w szerokim zakresie. Warto tutaj także zauważyć, że zmienność współczynnika mocy w tym układzie nie wynika ze zmiennego poboru mocy biernej przez maszynę a jest efektem przesunięcia fazowego jakie wprowadza prostownik sterowany w torze stojana

8 1,00 0,90 0,80 0,70 Sprawność [0-1] 0,60 0,50 0,40 0,30 0,20 0,10 0,00 1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2 Prędkość n/ns Id=5A Id=10A Id=15A Id=20A Id=25A Id=30A Id=35A Rys 6 Sprawność kaskady zaworowej przy pracy generatorowej w funkcji prędkości obrotowej Sprawność układu została wyznaczona jako stosunek sumy mocy toru stojanowego i wirnikowego do mocy mechanicznej na wale generatora indukcyjnego. Jak widać dla wyższych wartości prądów wirnika sprawność kaskady zaworowej wynosi około 0,8 0,85, co należy uznać za wartość bardzo wysoką ze względu na złożoną budowę układu. Dla najniższej wartości prądu wirnika sprawność jest znacznie mniejsza co wynika z faktu, że w tym stanie pracy moc przetwarzana przez układ porównywalna jest ze stratami w układzie

9 Praca generatorowa maszyny dwustronnie zasilanej Rys. 7 Schemat ideowy maszyny dwustronnie zasilanej Układ maszyny dwustronnie zasilanej, której schemat ideowy przedstawia rysunek 7 zbudowany jest z maszyny indukcyjnej pierścieniowej oraz dołączonego do wirnika przekształtnika energoelektronicznego dwukierunkowego (umożliwiającego przepływ energii w obu kierunkach) który wymusza częstotliwość prądu wirnika. Tak zasilana maszyna indukcyjna pierścieniowa pracuje w synchronizmie, gdyż jej prędkość obrotowa jest wynikiem różnicy prędkości pola stojana i wirnika przy czym pole stojana wiruje ze stałą prędkością zależną od częstotliwości sieci natomiast prędkość pola wirnika zależy od częstotliwości prądu zasilającego wirnik. Ponieważ maszyna zasilana dwustronnie pracuje w synchronizmie charakter jej pracy (silnikowy lub generatorowy) podobnie jak w maszynie synchronicznej zależy od kąta mocy. Pomiary pracy generatorowej maszyny dwustronnie zasilanej wykonywane były w pięciu seriach, dla różnych nastawionych prędkości obrotowych. W każdej serii pomiary dokonywane były dla kolejnych pięciu nastawionych wartości momentu przy czym każdy pomiar wykonywany był dwukrotnie: dla nominalnego i minimalnego prądu wirnika. Za minimalną uznawana była wartość prądu wirnika poniżej której maszyna dwustronnie zasilana wypadała z synchronizmu przy danym momencie na wale. Na podstawie zmierzonych wartości napięć, prądów i mocy sporządzone zostały wykresy poszczególnych wielkości w funkcji momentu na wale dla kolejnych wartości prędkości obrotowej. Dla lepszego ukazania właściwości MDZ jako generatora pracującego ze zmienną prędkością obrotową na podstawie wykresów w funkcji momentu zostały obliczone charakterystyki przedstawiające poszczególne wielkości w funkcji prędkości obrotowej dla różnych wartości momentu na wale

10 Wyniki pomiarów pracy generatorowej maszyny dwustronnie zasilanej 1,60 1,40 1,20 Moc sumaryczna P/Pn 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0,00 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9-0,20 Predkość obrotowa n/nn T = 100%, Iwn T = 80%, Iwn T = 60%, Iwn T = 40%, Iwn T = 20%, Iwn T = 80%, Iw min T = 60%, Iw min T = 40%, Iw min T = 20%, Iw min Rys. 8 Moc sumaryczna w funkcji prędkości obrotowej dla różnych wartości momentu na wale i prądu wirnika Na powyższej charakterystyce przedstawiona została zależność mocy oddawanej przez układ w funkcji prędkości obrotowej dla różnych wartości momentu na wale. Charakterystyki wyznaczone przy nominalnym prądzie oznaczone są kolorem niebieskim zaś dla minimalnego prądu kolorem czerwonym. Można zauważyć, że w każdym punkcie pracy moc oddawana przy minimalnym prądzie wirnika jest większa od mocy dla nominalnego prądu wirnika. Wynika to z faktu, że przy minimalnym prądzie wirnika straty w złożonym torze wirnikowym są mniejsze. Jak widać maszyna dwustronnie zasilana może pracować generatorowo w szerokim zakresie prędkości obrotowej. Prędkość ta zależy od częstotliwości prądu wirnika, zatem zasilając wirnik z częstotliwościami bliskimi 50Hz maszyna mogłaby pracować z prędkościami porównywalnymi z obrotami silnika wiatrowego współpracując z nim bez przekładni mechanicznej, co stanowi główną zaletę tego układu

11 1,00 0,90 0,80 0,70 Sprawność Pe/Pm 0,60 0,50 0,40 0,30 0,20 0,10 0,00 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 Predkość obrotowa n/nn T = 100%, Iwn T = 80%, Iwn T = 60%, Iwn T = 40%, Iwn T = 20%, Iwn T = 80%, Iw min T = 60%, Iw min T = 40%, Iw min T = 20%, Iw min Rys. 9 Sprawność układu w funkcji prędkości obrotowej dla różnych wartości momentu na wale i prądu wirnika Wpływ wartości prądu wirnika na moc bardzo łatwo zauważyć także na wykresie sprawności maszyny dwustronnie zasilanej. Widać tu wyraźnie, że przy minimalnym prądzie wirnika dla każdej wartości momentu na wale sprawność układu jest większa. Dowodzi to, że dobór prądu wirnika do warunków pracy ma w tym układzie duże znaczenie. Podsumowanie Oba przedstawione układy badane były pod kątem zastosowania w elektrowni wiatrowej. Podsumowując można stwierdzić, że kaskada zaworowa na stały moment pracująca w nadsynchronizmie jest bardzo dobrym rozwiązaniem układu generatora elektrowni wiatrowej pracującej ze zmienną prędkością obrotową w której turbina wiatrowa napędza generator poprzez przekładnie. Potwierdza to fakt, że wiodące na rynku siłowni wiatrowych firmy wykorzystują ten układ w elektrowniach dużej mocy. Jako przykład można podać siłownie firmy Vastas V80 [2], w której do przetwarzania mocy mechanicznej na elektryczną wykorzystuje się właśnie kaskadę zaworową na stały moment. Maszyna dwustronnie zasilana jak na razie nie znalazła zastosowania w energetyce wiatrowej, niemniej jednak dzięki swoim właściwościom ten właśnie układ wydaje się być szczególnie obiecujący jako rozwiązanie generatora elektrowni wiatrowej pracującej bez przekładni mechanicznej. Właściwości tego układu zwłaszcza przy pracy z niskimi prędkościami nie zostały jeszcze do końca zbadane. Literatura [1] ZDZISŁAW BUDZYŃSKI, TADEUSZ GLINKA Generatory w elektrowniach wiatrowych Europy Wiadomości elektrotechniczne 2002 nr 4 s. 136 [2] Oferta handlowa firmy VESTAS

f r = s*f s Rys. 1 Schemat układu maszyny dwustronnie zasilanej R S T P r Generator MDZ Transformator dopasowujący Przekształtnik wirnikowy

f r = s*f s Rys. 1 Schemat układu maszyny dwustronnie zasilanej R S T P r Generator MDZ Transformator dopasowujący Przekształtnik wirnikowy PORTFOLIO: Opracowanie koncepcji wdrożenia energooszczędnego układu obciążenia maszyny indukcyjnej dla przedsiębiorstwa diagnostyczno produkcyjnego. (Odpowiedź na zapotrzebowanie zgłoszone przez przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

Energetyka wiatrowa. dr hab. inż. Jerzy Skwarczyński prof. nz. AGH mgr inż. Tomasz Lerch ENERGETYKA JĄDROWA WE WSPÓŁCZESNEJ ELEKTROENERGETYCE

Energetyka wiatrowa. dr hab. inż. Jerzy Skwarczyński prof. nz. AGH mgr inż. Tomasz Lerch ENERGETYKA JĄDROWA WE WSPÓŁCZESNEJ ELEKTROENERGETYCE Energetyka wiatrowa dr hab. inż. Jerzy Skwarczyński prof. nz. AGH mgr inż. Tomasz Lerch ENERGETYKA JĄDROWA WE WSPÓŁCZESNEJ ELEKTROENERGETYCE Jaworzno 04.12.2009 Plan wykładu Wykorzystanie energii wiatru

Bardziej szczegółowo

Z powyższej zależności wynikają prędkości synchroniczne n 0 podane niżej dla kilku wybranych wartości liczby par biegunów:

Z powyższej zależności wynikają prędkości synchroniczne n 0 podane niżej dla kilku wybranych wartości liczby par biegunów: Bugaj Piotr, Chwałek Kamil Temat pracy: ANALIZA GENERATORA SYNCHRONICZNEGO Z MAGNESAMI TRWAŁYMI Z POMOCĄ PROGRAMU FLUX 2D. Opiekun naukowy: dr hab. inż. Wiesław Jażdżyński, prof. AGH Maszyna synchrocznina

Bardziej szczegółowo

Maszyna indukcyjna jest prądnicą, jeżeli prędkość wirnika jest większa od prędkości synchronicznej, czyli n > n 1 (s < 0).

Maszyna indukcyjna jest prądnicą, jeżeli prędkość wirnika jest większa od prędkości synchronicznej, czyli n > n 1 (s < 0). Temat: Wielkości charakteryzujące pracę silnika indukcyjnego. 1. Praca silnikowa. Maszyna indukcyjna jest silnikiem przy prędkościach 0 < n < n 1, co odpowiada zakresowi poślizgów 1 > s > 0. Moc pobierana

Bardziej szczegółowo

SILNIK INDUKCYJNY KLATKOWY

SILNIK INDUKCYJNY KLATKOWY SILNIK INDUKCYJNY KLATKOWY 1. Budowa i zasada działania silników indukcyjnych Zasadniczymi częściami składowymi silnika indukcyjnego są nieruchomy stojan i obracający się wirnik. Wewnętrzną stronę stojana

Bardziej szczegółowo

Silnik indukcyjny - historia

Silnik indukcyjny - historia Silnik indukcyjny - historia Galileo Ferraris (1847-1897) - w roku 1885 przedstawił konstrukcję silnika indukcyjnego. Nicola Tesla (1856-1943) - podobną konstrukcję silnika przedstawił w roku 1886. Oba

Bardziej szczegółowo

Rozwój sterowania prędkością silnika indukcyjnego trójfazowego

Rozwój sterowania prędkością silnika indukcyjnego trójfazowego Rozwój sterowania prędkością silnika indukcyjnego trójfazowego 50Hz Maszyna robocza Rotor 1. Prawie stała prędkość automatyka Załącz- Wyłącz metod a prymitywna w pierwszym etapie -mechanizacja AC silnik

Bardziej szczegółowo

Badanie prądnicy synchronicznej

Badanie prądnicy synchronicznej POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ENERGETYKI INSTYTUT MASZYN I URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH LABORATORIUM ELEKTRYCZNE Badanie prądnicy synchronicznej (E 18) Opracował: Dr inż. Włodzimierz OGULEWICZ

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK A DO WNIOSKU

ZAŁĄCZNIK A DO WNIOSKU Nr wniosku (wypełnia Z. Ch POLICE S.A.) Miejscowość Data (dzień, miesiąc, rok) Nr Kontrahenta SAP (jeśli dostępny wypełnia Z. Ch POLICE S.A.) ZAŁĄCZNIK A DO WNIOSKU O OKREŚLENIE WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA FARMY

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie: "Silnik indukcyjny"

Ćwiczenie: Silnik indukcyjny Ćwiczenie: "Silnik indukcyjny" Opracowane w ramach projektu: "Wirtualne Laboratoria Fizyczne nowoczesną metodą nauczania realizowanego przez Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki. Zakres ćwiczenia: Zasada

Bardziej szczegółowo

Maszyny elektryczne. Materiały dydaktyczne dla kierunku Technik Optyk (W12) Kwalifikacyjnego kursu zawodowego.

Maszyny elektryczne. Materiały dydaktyczne dla kierunku Technik Optyk (W12) Kwalifikacyjnego kursu zawodowego. Maszyny elektryczne Materiały dydaktyczne dla kierunku Technik Optyk (W12) Kwalifikacyjnego kursu zawodowego. Podział maszyn elektrycznych Transformatory - energia prądu przemiennego jest zamieniana w

Bardziej szczegółowo

Wykład 2 Silniki indukcyjne asynchroniczne

Wykład 2 Silniki indukcyjne asynchroniczne Wykład 2 Silniki indukcyjne asynchroniczne Katedra Sterowania i InŜynierii Systemów 1 Budowa silnika inukcyjnego Katedra Sterowania i InŜynierii Systemów 2 Budowa silnika inukcyjnego Tabliczka znamionowa

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Laboratorium z Elektrotechniki z Napędami Elektrycznymi

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Laboratorium z Elektrotechniki z Napędami Elektrycznymi Wydział: EAIiE kierunek: AiR, rok II Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Laboratorium z Elektrotechniki z Napędami Elektrycznymi Grupa laboratoryjna: A Czwartek 13:15 Paweł Górka

Bardziej szczegółowo

Maszyny elektryczne. Materiały dydaktyczne dla kierunku Technik Optyk (W10) Szkoły Policealnej Zawodowej.

Maszyny elektryczne. Materiały dydaktyczne dla kierunku Technik Optyk (W10) Szkoły Policealnej Zawodowej. Maszyny elektryczne Materiały dydaktyczne dla kierunku Technik Optyk (W10) Szkoły Policealnej Zawodowej. Podział maszyn elektrycznych Transformatory - energia prądu przemiennego jest zamieniana w energię

Bardziej szczegółowo

MMB Drives 40 Elektrownie wiatrowe

MMB Drives 40 Elektrownie wiatrowe Elektrownie wiatrowe MMB Drives Zbigniew Krzemiński, Prezes Zarządu Elektrownie wiatrowe produkowane przez MMB Drives zostały tak zaprojektowane, aby osiągać wysoki poziom produkcji energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

SILNIK INDUKCYJNY KLATKOWY

SILNIK INDUKCYJNY KLATKOWY SILNIK INDUKCYJNY KLATKOWY. Budowa i zasada działania silników indukcyjnych Zasadniczymi częściami składowymi silnika indukcyjnego są nieruchomy stojan i obracający się wirnik. Wewnętrzną stronę stojana

Bardziej szczegółowo

Semestr letni Maszyny elektryczne

Semestr letni Maszyny elektryczne KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM PRZETWORNIKÓW ELEKTROMECHANICZNYCH

LABORATORIUM PRZETWORNIKÓW ELEKTROMECHANICZNYCH -CEL- LABORATORIUM PRZETWORNIKÓW ELEKTROMECHANICZNYCH PODSTAWOWE CHARAKTERYSTYKI I PARAMETRY SILNIKA RELUKTANCYJNEGO Z KLATKĄ ROZRUCHOWĄ (REL) Zapoznanie się z konstrukcją silników reluktancyjnych. Wyznaczenie

Bardziej szczegółowo

Badanie silnika indukcyjnego jednofazowego i transformatora

Badanie silnika indukcyjnego jednofazowego i transformatora Zakład Napędów Wieloźródłowych Instytut Maszyn Roboczych Ciężkich PW Laboratorium Elektrotechniki i Elektroniki Ćwiczenie M3 - protokół Badanie silnika indukcyjnego jednofazowego i transformatora Data

Bardziej szczegółowo

Podstawy Elektrotechniki i Elektroniki. Opracował: Mgr inż. Marek Staude

Podstawy Elektrotechniki i Elektroniki. Opracował: Mgr inż. Marek Staude Podstawy Elektrotechniki i Elektroniki Opracował: Mgr inż. Marek Staude Instytut Elektrotechniki i Automatyki Okrętowej Część 8 Maszyny asynchroniczne indukcyjne prądu zmiennego Maszyny asynchroniczne

Bardziej szczegółowo

PL B1. POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice, PL

PL B1. POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice, PL PL 214302 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 214302 (21) Numer zgłoszenia: 379747 (22) Data zgłoszenia: 22.05.2006 (13) B1 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

HYDROENERGETYKA PRĄDNICE ELEKTRYCZNE. Ryszard Myhan WYKŁAD 5

HYDROENERGETYKA PRĄDNICE ELEKTRYCZNE. Ryszard Myhan WYKŁAD 5 HYDROENERGETYKA PRĄDNICE ELEKTRYCZNE Ryszard Myhan WYKŁAD 5 TYPY PRĄDNICY W małych elektrowniach wodnych są stosowane dwa rodzaje prądnic: prądnice asynchroniczne (indukcyjne) trójfazowe prądu przemiennego;

Bardziej szczegółowo

Trójfazowe silniki indukcyjne. 1. Wyznaczenie charakterystyk rozruchowych prądu stojana i momentu:

Trójfazowe silniki indukcyjne. 1. Wyznaczenie charakterystyk rozruchowych prądu stojana i momentu: A3 Trójfazowe silniki indukcyjne Program ćwiczenia. I. Silnik pierścieniowy 1. Wyznaczenie charakterystyk rozruchowych prądu stojana i momentu: a - bez oporów dodatkowych w obwodzie wirnika, b - z oporami

Bardziej szczegółowo

Temat: ŹRÓDŁA ENERGII ELEKTRYCZNEJ PRĄDU PRZEMIENNEGO

Temat: ŹRÓDŁA ENERGII ELEKTRYCZNEJ PRĄDU PRZEMIENNEGO Temat: ŹRÓDŁA ENERGII ELEKTRYCZNEJ PRĄDU PRZEMIENNEGO 1 Źródła energii elektrycznej prądu przemiennego: 1. prądnice synchroniczne 2. prądnice asynchroniczne Surowce energetyczne: węgiel kamienny i brunatny

Bardziej szczegółowo

Maszyny i urządzenia elektryczne. Tematyka zajęć

Maszyny i urządzenia elektryczne. Tematyka zajęć Nazwa przedmiotu Maszyny i urządzenia elektryczne Wprowadzenie do maszyn elektrycznych Transformatory Maszyny prądu zmiennego i napęd elektryczny Maszyny prądu stałego i napęd elektryczny Urządzenia elektryczne

Bardziej szczegółowo

MMB Drives 40 Elektrownie wiatrowe

MMB Drives 40 Elektrownie wiatrowe Elektrownie wiatrowe MMB Drives Zbigniew Krzemiński, Prezes Zarządu Elektrownie wiatrowe produkowane przez MMB Drives zostały tak zaprojektowane, aby osiągać wysoki poziom produkcji energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

BADANIE JEDNOFAZOWEGO SILNIKA ASYNCHRONICZNEGO Strona 1/5

BADANIE JEDNOFAZOWEGO SILNIKA ASYNCHRONICZNEGO Strona 1/5 BADANIE JEDNOFAZOWEGO SILNIKA ASYNCHRONICZNEGO Strona 1/5 BADANIE JEDNOFAZOWEGO SILNIKA ASYNCHRONICZNEGO 1. Wiadomości wstępne Silniki asynchroniczne jednofazowe są szeroko stosowane wszędzie tam, gdzie

Bardziej szczegółowo

Parametry elektryczne i czasowe układów napędowych wentylatorów głównego przewietrzania kopalń z silnikami asynchronicznymi

Parametry elektryczne i czasowe układów napędowych wentylatorów głównego przewietrzania kopalń z silnikami asynchronicznymi dr inż. ANDRZEJ DZIKOWSKI Instytut Technik Innowacyjnych EMAG Parametry elektryczne i czasowe układów napędowych wentylatorów głównego przewietrzania kopalń z silnikami asynchronicznymi zasilanymi z przekształtników

Bardziej szczegółowo

Badanie trójfazowych maszyn indukcyjnych: silnik klatkowy, silnik pierścieniowy

Badanie trójfazowych maszyn indukcyjnych: silnik klatkowy, silnik pierścieniowy Zakład Napędów Wieloźródłowych Instytut Maszyn Roboczych CięŜkich PW Laboratorium Elektrotechniki i Elektroniki Ćwiczenie M2 protokół Badanie trójfazowych maszyn indukcyjnych: silnik klatkowy, silnik pierścieniowy

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM Z PROEKOLOGICZNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ODNAWIALNEJ

LABORATORIUM Z PROEKOLOGICZNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ODNAWIALNEJ VIII-EW ELEKTROWNIA WIATROWA LABORATORIUM Z PROEKOLOGICZNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ODNAWIALNEJ Katedra Aparatury i Maszynoznawstwa Chemicznego Instrukcja ćwiczenia nr 8. EW 1 8 EW WYZNACZENIE ZAKRESU PRACY I

Bardziej szczegółowo

Układ kaskadowy silnika indukcyjnego pierścieniowego na stały moment

Układ kaskadowy silnika indukcyjnego pierścieniowego na stały moment Ćwiczenie 15 Układ kaskadowy silnika indukcyjnego pierścieniowego na stały moment 15.1. Program ćwiczenia 1. Zapoznanie się z budową i działaniem układu napędowego kaskady zaworowej stałego momentu. 2.

Bardziej szczegółowo

Wykład 2 z podstaw energetyki wiatrowej

Wykład 2 z podstaw energetyki wiatrowej Wykład 2 z podstaw energetyki wiatrowej Piasta ( Hub) Wirnik rotora Wał napędow y Skrzynia biegów Generator Wieża Gondola Różne warianty budowy turbin wiatrowych Budowa standardowej siłowni wiatrowej Bezprzekładniowa

Bardziej szczegółowo

Gdansk Possesse, France Tel (0)

Gdansk Possesse, France Tel (0) Elektrownia wiatrowa GP Yonval 40-16 została zaprojektowana, aby osiągnąć wysoki poziom produkcji energii elektrycznej zgodnie z normą IEC 61400-2. Do budowy elektrowni wykorzystywane są niezawodne, europejskie

Bardziej szczegółowo

Opracował: mgr inż. Marcin Wieczorek

Opracował: mgr inż. Marcin Wieczorek Opracował: mgr inż. Marcin Wieczorek Jeżeli moment napędowy M (elektromagnetyczny) silnika będzie większy od momentu obciążenia M obc o moment strat jałowych M 0 czyli: wirnik będzie wirował z prędkością

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA LABORATORYJNA NR 4-EW ELEKTROWNIA WIATROWA

INSTRUKCJA LABORATORYJNA NR 4-EW ELEKTROWNIA WIATROWA LABORATORIUM ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII Katedra Aparatury i Maszynoznawstwa Chemicznego Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej INSTRUKCJA LABORATORYJNA NR 4-EW ELEKTROWNIA WIATROWA ELEKTROWNIA WIATROWA

Bardziej szczegółowo

KOMPENSACJA MOCY BIERNEJ W ELEKTROWNIACH WIATROWYCH Z MASZYNAMI INDUKCYJNYMI

KOMPENSACJA MOCY BIERNEJ W ELEKTROWNIACH WIATROWYCH Z MASZYNAMI INDUKCYJNYMI POZNAN UNIVE RSITY OF TE CHNOLOGY ACADE MIC JOURNALS No 70 Electrical Engineering 2012 Daniel KLEJNA* Radosław KOŁACIŃSKI** Marek PALUSZCZAK*** Grzegorz TWARDOSZ**** KOMPENSACJA MOCY BIERNEJ W ELEKTROWNIACH

Bardziej szczegółowo

Obliczenia polowe silnika przełączalnego reluktancyjnego (SRM) w celu jego optymalizacji

Obliczenia polowe silnika przełączalnego reluktancyjnego (SRM) w celu jego optymalizacji Akademia Górniczo Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Studenckie Koło Naukowe Maszyn Elektrycznych Magnesik Obliczenia polowe silnika

Bardziej szczegółowo

Pracownia Automatyki i Elektrotechniki Katedry Tworzyw Drzewnych Ćwiczenie 5. Analiza pracy oraz zasada działania silników asynchronicznych

Pracownia Automatyki i Elektrotechniki Katedry Tworzyw Drzewnych Ćwiczenie 5. Analiza pracy oraz zasada działania silników asynchronicznych ĆWCZENE 5 Analiza pracy oraz zasada działania silników asynchronicznych 1. CEL ĆWCZENA Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z podstawowymi układami elektrycznego sterowania silnikiem trójfazowym asynchronicznym

Bardziej szczegółowo

PORTFOLIO: Energooszczędny układ obciążenia maszyny indukcyjnej na stacji prób

PORTFOLIO: Energooszczędny układ obciążenia maszyny indukcyjnej na stacji prób PORTFOLIO: Energooszczędny układ obciążenia maszyny indukcyjnej na stacji prób Autorzy: Tomasz Lerch Opis merytoryczny: Badanie maszyn elektrycznych zgodnie z wytycznymi norm wymaga wyposażenia stacji

Bardziej szczegółowo

Silniki indukcyjne. Ze względu na budowę wirnika maszyny indukcyjne dzieli się na: -Maszyny indukcyjne pierścieniowe. -Maszyny indukcyjne klatkowe.

Silniki indukcyjne. Ze względu na budowę wirnika maszyny indukcyjne dzieli się na: -Maszyny indukcyjne pierścieniowe. -Maszyny indukcyjne klatkowe. Silniki indukcyjne Ze względu na budowę wirnika maszyny indukcyjne dzieli się na: -Maszyny indukcyjne pierścieniowe. -Maszyny indukcyjne klatkowe. Silniki pierścieniowe to takie silniki indukcyjne, w których

Bardziej szczegółowo

PRACA RÓWNOLEGŁA PRĄDNIC SYNCHRONICZNYCH WZBUDZANYCH MAGNESAMI TRWAŁYMI

PRACA RÓWNOLEGŁA PRĄDNIC SYNCHRONICZNYCH WZBUDZANYCH MAGNESAMI TRWAŁYMI Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Nr 66 Politechniki Wrocławskiej Nr 66 Studia i Materiały Nr 32 2012 Zdzisław KRZEMIEŃ* prądnice synchroniczne, magnesy trwałe PRACA RÓWNOLEGŁA

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie EA5 Silnik 2-fazowy indukcyjny wykonawczy

Ćwiczenie EA5 Silnik 2-fazowy indukcyjny wykonawczy Akademia Górniczo-Hutnicza im.s.staszica w Krakowie KATEDRA MASZYN ELEKTRYCZNYCH Ćwiczenie EA5 Silnik 2-fazowy indukcyjny wykonawczy 1. Zapoznanie się z konstrukcją, zasadą działania i układami sterowania

Bardziej szczegółowo

ELEKTROWNIA WIATROWA Z MASZYNĄ DWUSTRONNIE ZASILANĄ BADANIA SYMULACYJNE

ELEKTROWNIA WIATROWA Z MASZYNĄ DWUSTRONNIE ZASILANĄ BADANIA SYMULACYJNE Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej Nr 19 XIII Seminarium ZASTOSOWANIE KOMPUTERÓW W NAUCE I TECHNICE 2003 Oddział Gdański PTETiS ELEKTROWNIA WIATROWA Z MASZYNĄ

Bardziej szczegółowo

Zasilanie silnika indukcyjnego poprzez układ antyrównoległy

Zasilanie silnika indukcyjnego poprzez układ antyrównoległy XL SESJA STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH Zasilanie silnika indukcyjnego poprzez układ antyrównoległy Wykonał: Paweł Pernal IV r. Elektrotechnika Opiekun naukowy: prof. Witold Rams 1 Wstęp. Celem pracy było przeanalizowanie

Bardziej szczegółowo

EA3. Silnik uniwersalny

EA3. Silnik uniwersalny EA3 Silnik uniwersalny Program ćwiczenia 1. Oględziny zewnętrzne 2. Pomiar charakterystyk mechanicznych przy zasilaniu: a - napięciem sinusoidalnie zmiennym (z sieci), b - napięciem dwupołówkowo-wyprostowanym.

Bardziej szczegółowo

PRĄDNICE I SILNIKI. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

PRĄDNICE I SILNIKI. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PRĄDNICE I SILNIKI Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Prądnice i silniki (tzw. maszyny wirujące) W każdej maszynie można wyróżnić: - magneśnicę

Bardziej szczegółowo

ELASTYCZNY SYSTEM PRZETWARZANIA I PRZEKSZTAŁCANIA ENERGII MAŁEJ MOCY DLA MASOWEGO WYKORZYSTANIA W GOSPODARCE ENERGETYCZNEJ KRAJU

ELASTYCZNY SYSTEM PRZETWARZANIA I PRZEKSZTAŁCANIA ENERGII MAŁEJ MOCY DLA MASOWEGO WYKORZYSTANIA W GOSPODARCE ENERGETYCZNEJ KRAJU Warszawa 19 lipca 2011 Centrum Prasowe PAP ul. Bracka 6/8, Warszawa Stowarzyszenie na Rzecz Efektywności ETA i Procesy Inwestycyjne DEBATA UREALNIANIE MARZEŃ NOWE TECHNOLOGIE W ENERGETYCE POZWALAJĄCE ZAMKNĄĆ

Bardziej szczegółowo

Laboratorium z Konwersji Energii. Silnik Wiatrowy

Laboratorium z Konwersji Energii. Silnik Wiatrowy Laboratorium z Konwersji Energii Silnik Wiatrowy 1.0.WSTĘP Silnik wiatrowy to silnik wirnikowy zamieniający energię kinetyczną wiatru na pracę mechaniczną łopat wirnika, dzięki której wytwarzana jest energia

Bardziej szczegółowo

Eksperymentalnie wyznacz bilans energii oraz wydajność turbiny wiatrowej, przy obciążeniu stałą rezystancją..

Eksperymentalnie wyznacz bilans energii oraz wydajność turbiny wiatrowej, przy obciążeniu stałą rezystancją.. Eksperyment 1.2 1.2 Bilans energii oraz wydajność turbiny wiatrowej Zadanie Eksperymentalnie wyznacz bilans energii oraz wydajność turbiny wiatrowej, przy obciążeniu stałą rezystancją.. Układ połączeń

Bardziej szczegółowo

PL B1. PRZEDSIĘBIORSTWO HAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL BUP 20/14. JACEK RADOMSKI, Wrocław, PL

PL B1. PRZEDSIĘBIORSTWO HAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL BUP 20/14. JACEK RADOMSKI, Wrocław, PL PL 224252 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 224252 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 403166 (51) Int.Cl. B66C 13/08 (2006.01) H02K 7/14 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

Silniki prądu stałego. Wiadomości ogólne

Silniki prądu stałego. Wiadomości ogólne Silniki prądu stałego. Wiadomości ogólne Silniki prądu stałego charakteryzują się dobrymi właściwościami ruchowymi przy czym szczególnie korzystne są: duży zakres regulacji prędkości obrotowej i duży moment

Bardziej szczegółowo

Silniki synchroniczne

Silniki synchroniczne Silniki synchroniczne Silniki synchroniczne są maszynami synchronicznymi i są wykonywane jako maszyny z biegunami jawnymi, czyli występują w nich tylko moment synchroniczny, a także moment reluktancyjny.

Bardziej szczegółowo

Badanie charakterystyk turbiny wiatrowej w funkcji prędkości wiatru

Badanie charakterystyk turbiny wiatrowej w funkcji prędkości wiatru POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Instrukcja do zajęć laboratoryjnych w funkcji prędkości wiatru Ćwiczenie nr 1 Laboratorium z przedmiotu Odnawialne źródła energii Kod:

Bardziej szczegółowo

Projekt sterowania turbiną i gondolą elektrowni wiatrowej na farmie wiatrowej

Projekt sterowania turbiną i gondolą elektrowni wiatrowej na farmie wiatrowej Projekt sterowania turbiną i gondolą elektrowni wiatrowej na farmie wiatrowej z wykorzystaniem sterownika PLC Treść zadania Program ma za zadanie sterować turbiną elektrowni wiatrowej, w zależności od

Bardziej szczegółowo

V52-850 kw. Turbina na każde warunki

V52-850 kw. Turbina na każde warunki V2-8 kw Turbina na każde warunki Uniwersalna, wydajna, niezawodna oraz popularna Wysoka wydajność oraz swobodna konfiguracja turbiny wiatrowej V2 sprawiają, iż turbina ta stanowi doskonały wybór dla różnych

Bardziej szczegółowo

Silniki prądu stałego z komutacją bezstykową (elektroniczną)

Silniki prądu stałego z komutacją bezstykową (elektroniczną) Silniki prądu stałego z komutacją bezstykową (elektroniczną) Silnik bezkomutatorowy z fototranzystorami Schemat układu przekształtnikowego zasilającego trójpasmowy silnik bezszczotkowy Pojedynczy cykl

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁCZYNNIK WYKORZYSTANIA MOCY I PRODUKTYWNOŚĆ RÓŻNYCH MODELI TURBIN WIATROWYCH DOSTĘPNYCH NA POLSKIM RYNKU

WSPÓŁCZYNNIK WYKORZYSTANIA MOCY I PRODUKTYWNOŚĆ RÓŻNYCH MODELI TURBIN WIATROWYCH DOSTĘPNYCH NA POLSKIM RYNKU WSPÓŁCZYNNIK WYKORZYSTANIA MOCY I PRODUKTYWNOŚĆ RÓŻNYCH MODELI TURBIN WIATROWYCH DOSTĘPNYCH NA POLSKIM RYNKU Warszawa, 8 listopada 2017 r. Autorzy: Paweł Stąporek Marceli Tauzowski Strona 1 Cel analizy

Bardziej szczegółowo

Sposób analizy zjawisk i właściwości ruchowych maszyn synchronicznych zależą od dwóch czynników:

Sposób analizy zjawisk i właściwości ruchowych maszyn synchronicznych zależą od dwóch czynników: Temat: Analiza pracy i właściwości ruchowych maszyn synchronicznych Sposób analizy zjawisk i właściwości ruchowych maszyn synchronicznych zależą od dwóch czynników: budowy wirnika stanu nasycenia rdzenia

Bardziej szczegółowo

Lekcja 10. Temat: Moc odbiorników prądu stałego. Moc czynna, bierna i pozorna w obwodach prądu zmiennego.

Lekcja 10. Temat: Moc odbiorników prądu stałego. Moc czynna, bierna i pozorna w obwodach prądu zmiennego. Lekcja 10. Temat: Moc odbiorników prądu stałego. Moc czynna, bierna i pozorna w obwodach prądu zmiennego. 1. Moc odbiorników prądu stałego Prąd płynący przez odbiornik powoduje wydzielanie się określonej

Bardziej szczegółowo

Silniki prądu przemiennego

Silniki prądu przemiennego Silniki prądu przemiennego Podział maszyn prądu przemiennego Asynchroniczne indukcyjne komutatorowe jedno- i wielofazowe synchroniczne ze wzbudzeniem reluktancyjne histerezowe Silniki indukcyjne uzwojenie

Bardziej szczegółowo

BADANIA ELEKTROWNI WIATROWEJ Z GENERATOREM ASYNCHRONICZNYM DWUSTRONNIE ZASILANYM

BADANIA ELEKTROWNI WIATROWEJ Z GENERATOREM ASYNCHRONICZNYM DWUSTRONNIE ZASILANYM 37 Paweł Łapiński, Adam Kuźma Politechnika Białostocka, Białystok BADANIA ELEKTROWNI WIATROWEJ Z GENERATOREM ASYNCHRONICZNYM DWUSTRONNIE ZASILANYM INVESTIGATIONS OF WIND PLANT WITH DOUBLE FED ASYNCHRONOUS

Bardziej szczegółowo

Zmiana punktu pracy wentylatorów dużej mocy z regulowaną prędkością obrotową w obiektach wytwarzających energię cieplną lub elektryczną

Zmiana punktu pracy wentylatorów dużej mocy z regulowaną prędkością obrotową w obiektach wytwarzających energię cieplną lub elektryczną Zmiana punktu pracy wentylatorów dużej mocy z regulowaną prędkością obrotową w obiektach wytwarzających energię cieplną lub elektryczną Zbigniew Szulc 1. Wstęp Wentylatory dużej mocy (powyżej 500 kw stosowane

Bardziej szczegółowo

MAŁA PRZYDOMOWA ELEKTROWNIA WIATROWA SWIND 3200

MAŁA PRZYDOMOWA ELEKTROWNIA WIATROWA SWIND 3200 www.swind.pl MAŁA PRZYDOMOWA ELEKTROWNIA WIATROWA SWIND 3200 Producent: SWIND Elektrownie Wiatrowe 26-652 Milejowice k. Radomia ul. Radomska 101/103 tel. 0601 351 375, fax: 048 330 83 75. e-mail: biuro@swind.pl

Bardziej szczegółowo

MAKSYMALNIE SPRAWNA TURBINA AEROCOPTER 450

MAKSYMALNIE SPRAWNA TURBINA AEROCOPTER 450 PRZYDOMOWA ELEKTROWNIA WIATROWA MAKSYMALNIE SPRAWNA TURBINA AEROCOPTER 450 Powszechnie lansowane hasła ekologiczne oraz zmieniające się przepisy skłaniają nas do produkowania coraz większych ilości zielonej

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA NAPĘDU ELEKTRYCZNEGO WIRÓWKI DO TWAROGU TYPU DSC/1. Zbigniew Krzemiński, MMB Drives sp. z o.o.

MODERNIZACJA NAPĘDU ELEKTRYCZNEGO WIRÓWKI DO TWAROGU TYPU DSC/1. Zbigniew Krzemiński, MMB Drives sp. z o.o. Zakres modernizacji MODERNIZACJA NAPĘDU ELEKTRYCZNEGO WIRÓWKI DO TWAROGU TYPU DSC/1 Zbigniew Krzemiński, MMB Drives sp. z o.o. Wirówka DSC/1 produkcji NRD zainstalowana w Spółdzielni Mleczarskiej Maćkowy

Bardziej szczegółowo

Badanie silnika bezszczotkowego z magnesami trwałymi (BLCD)

Badanie silnika bezszczotkowego z magnesami trwałymi (BLCD) Badanie silnika bezszczotkowego z magnesami trwałymi (BLCD) Badane silniki BLCD są silnikami bezszczotkowymi prądu stałego (odpowiednikami odwróconego konwencjonalnego silnika prądu stałego z magnesami

Bardziej szczegółowo

Wykład 1. Serwonapęd - układ, którego zadaniem jest pozycjonowanie osi.

Wykład 1. Serwonapęd - układ, którego zadaniem jest pozycjonowanie osi. Serwonapędy w automatyce i robotyce Wykład 1 iotr Sauer Katedra Sterowania i Inżynierii Systemów Wprowadzenie Serwonapęd - układ, którego zadaniem jest pozycjonowanie osi. roces pozycjonowania osi - sposób

Bardziej szczegółowo

V90 1.8 MW oraz 2.0 MW Oparte na doświadczeniu

V90 1.8 MW oraz 2.0 MW Oparte na doświadczeniu V90 1.8 MW oraz 2.0 MW Oparte na doświadczeniu Innowacje w zakresie technologii łopat Optymalna wydajność Generatory OptiSpeed * turbin V90-1.8 MW oraz V90-2.0 MW zostały zaadaptowane z generatorów bardzo

Bardziej szczegółowo

Badanie prądnicy prądu stałego

Badanie prądnicy prądu stałego POLTECHNKA ŚLĄSKA WYDZAŁ NŻYNER ŚRODOWSKA ENERGETYK NSTYTUT MASZYN URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH LABORATORUM ELEKTRYCZNE Badanie prądnicy prądu stałego (E 18) Opracował: Dr inż. Włodzimierz OGULEWCZ 3 1. Cel

Bardziej szczegółowo

Maszyny elektryczne Electrical machines. Energetyka I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólnoakademicki / praktyczny)

Maszyny elektryczne Electrical machines. Energetyka I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólnoakademicki / praktyczny) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

Bardziej szczegółowo

V kw Turbina na każde warunki

V kw Turbina na każde warunki V2-8 kw Turbina na każde warunki Uniwersalna, wydajna, niezawodna oraz popularna Wysoka wydajność oraz swobodna konfiguracja turbiny wiatrowej V2 sprawiają, iż turbina ta stanowi doskonały wybór dla różnych

Bardziej szczegółowo

BADANIA MOCY W MODELU ELEKTROWNI WIATROWEJ Z GENERATOREM ASYNCHRONICZNYM DWUSTRONNIE ZASILANYM

BADANIA MOCY W MODELU ELEKTROWNI WIATROWEJ Z GENERATOREM ASYNCHRONICZNYM DWUSTRONNIE ZASILANYM 71 Paweł Łapiński, Adam Kuźma Politechnika Białostocka, Białystok BADANIA MOCY W MODELU ELEKTROWNI WIATROWEJ Z GENERATOREM ASYNCHRONICZNYM DWUSTRONNIE ZASILANYM INVESTIGATIONS OF POWER IN A WIND PLANT

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Elektromechaniczne Systemy Napędowe BADANIE AUTONOMICZNEGO GENERATORA INDUKCYJNEGO

Laboratorium Elektromechaniczne Systemy Napędowe BADANIE AUTONOMICZNEGO GENERATORA INDUKCYJNEGO Laboratorium Elektromechaniczne Systemy Napędowe Ćwiczenie BADANIE AUTONOMICZNEGO GENERATORA INDUKCYJNEGO Instrukcja Opracował: Dr hab. inż. Krzysztof Pieńkowski, prof. PWr Wrocław, listopad 2014 r. Ćwiczenie

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Krzywe mocy i momentu: a) w obcowzbudnym silniku prądu stałego, b) w odwzbudzanym silniku synchronicznym z magnesem trwałym

Rys. 1. Krzywe mocy i momentu: a) w obcowzbudnym silniku prądu stałego, b) w odwzbudzanym silniku synchronicznym z magnesem trwałym Tytuł projektu : Nowatorskie rozwiązanie napędu pojazdu elektrycznego z dwustrefowym silnikiem BLDC Umowa Nr NR01 0059 10 /2011 Czas realizacji : 2011-2013 Idea napędu z silnikami BLDC z przełączalną liczbą

Bardziej szczegółowo

BADANIE SPRAWNOŚCI UKŁADU MASZYNA PMSM PRZEKSZTAŁTNIK W SZEROKIM ZAKRESIE PRZETWARZANEJ MOCY

BADANIE SPRAWNOŚCI UKŁADU MASZYNA PMSM PRZEKSZTAŁTNIK W SZEROKIM ZAKRESIE PRZETWARZANEJ MOCY Maszyny Elektryczne - Zeszyty roblemowe Nr 2/217 (114) 11 Marcin Baszyński, Roman Dudek, Aleksander Dziadecki, Andrzej Stobiecki AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków BADANIE SRAWNOŚCI UKŁADU MASZYNA

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie EA1 Silniki wykonawcze prądu stałego

Ćwiczenie EA1 Silniki wykonawcze prądu stałego Akademia Górniczo-Hutnicza im.s.staszica w Krakowie KATEDRA MASZYN ELEKTRYCZNYCH Ćwiczenie EA1 Silniki wykonawcze prądu stałego Program ćwiczenia: A Silnik wykonawczy elektromagnetyczny 1. Zapoznanie się

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYKORZYSTANIA ELEKTROWNI WIATROWEJ W DANEJ LOKALIZACJI

ANALIZA WYKORZYSTANIA ELEKTROWNI WIATROWEJ W DANEJ LOKALIZACJI ANALIZA WYKORZYSTANIA ELEKTROWNI WIATROWEJ W DANEJ LOKALIZACJI Autorzy: Alina Bukowska (III rok Matematyki) Aleksandra Leśniak (III rok Fizyki Technicznej) Celem niniejszego opracowania jest wyliczenie

Bardziej szczegółowo

V80-2,0 MW Zróżnicowany zakres klasy MW/megawatowej

V80-2,0 MW Zróżnicowany zakres klasy MW/megawatowej V80-2,0 MW Zróżnicowany zakres klasy MW/megawatowej umożliwia utrzymanie poziomu hałasu w granicach określonych przez miejscowe przepisy. Optymalne wykorzystanie Kolejnym czynnikiem umożliwiającym maksymalizację

Bardziej szczegółowo

Zaznacz właściwą odpowiedź (właściwych odpowiedzi może być więcej niż jedna)

Zaznacz właściwą odpowiedź (właściwych odpowiedzi może być więcej niż jedna) EUROELEKTRA Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej Rok szkolny 0/0 Zadania dla grupy elektrycznej na zawody I stopnia Zaznacz właściwą odpowiedź (właściwych odpowiedzi może być więcej

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Laboratorium z Elektrotechniki z Napędami Elektrycznymi

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Laboratorium z Elektrotechniki z Napędami Elektrycznymi Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Laboratorium z Elektrotechniki z Napędami Elektrycznymi Wydział: EAIiE kierunek: AiR, rok II Temat ćwiczenia: Grupa laboratoryjna: A Czwartek

Bardziej szczegółowo

SYLWAN prezentuje nowy model SWT-10-pro,

SYLWAN prezentuje nowy model SWT-10-pro, SYLWAN prezentuje nowy model SWT-10-pro, o mocy nominalnej 10 kilowat. Ta dyfuzorowa turbina wiatrowa jest przeznaczona dla wszystkich tych osób, które chcą odsprzedawać energię elektryczną do sieci energetycznej.

Bardziej szczegółowo

MASZYNY INDUKCYJNE SPECJALNE

MASZYNY INDUKCYJNE SPECJALNE MASZYNY INDUKCYJNE SPECJALNE Maszyny indukcyjne pierścieniowe, dzięki wyprowadzeniu na zewnątrz końców uzwojenia wirnika, możemy wykorzystać jako maszyny specjalne. W momencie potrzeby regulacji przesunięcia

Bardziej szczegółowo

Wykład 2. Tabliczka znamionowa zawiera: Moc znamionową P N, Napięcie znamionowe uzwojenia stojana U 1N, oraz układ

Wykład 2. Tabliczka znamionowa zawiera: Moc znamionową P N, Napięcie znamionowe uzwojenia stojana U 1N, oraz układ Serwonapędy w automatyce i robotyce Wykład 2 Piotr Sauer Katedra Sterowania i Inżynierii Systemów Silnik indukcyjny 3-fazowy tabliczka znam. Tabliczka znamionowa zawiera: Moc znamionową P, apięcie znamionowe

Bardziej szczegółowo

Modelowanie układów elektroenergetycznych ze źródłami rozproszonymi. 1. Siłownie wiatrowe 2. Generacja PV

Modelowanie układów elektroenergetycznych ze źródłami rozproszonymi. 1. Siłownie wiatrowe 2. Generacja PV Modelowanie układów elektroenergetycznych ze źródłami rozproszonymi 1. Siłownie wiatrowe 2. Generacja PV Generatory z turbinami wiatrowymi maszyna indukcyjna z wirnikiem klatkowym maszyna indukcyjna pierścieniowa

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 3 Falownik

Ćwiczenie 3 Falownik Politechnika Poznańska Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania Automatyzacja i Nadzorowanie Maszyn Zajęcia laboratoryjne Ćwiczenie 3 Falownik Poznań 2012 Opracował: mgr inż. Bartosz Minorowicz Zakład Urządzeń

Bardziej szczegółowo

UKŁADY NAPĘDOWE POMP I WENTYLATORÓW - OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII. Mgr inż. Adam Tarłowski TAKOM Sp. z o.o.

UKŁADY NAPĘDOWE POMP I WENTYLATORÓW - OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII. Mgr inż. Adam Tarłowski TAKOM Sp. z o.o. - 1 UKŁADY NAPĘDOWE POMP I WENTYLATORÓW - OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII Mgr inż. Adam Tarłowski TAKOM Sp. z o.o. Firma TAKOM założona w 1991r jest firmą inżynierską specjalizującą się w technice automatyki napędu

Bardziej szczegółowo

MEW Z WYSOKOSPRAWNYM GENERATOREM SYNCHRONICZNYM WZBUDZANYM MAGNESAMI TRWAŁYMI

MEW Z WYSOKOSPRAWNYM GENERATOREM SYNCHRONICZNYM WZBUDZANYM MAGNESAMI TRWAŁYMI MEW Z WYSOKOSPRAWNYM GENERATOREM SYNCHRONICZNYM WZBUDZANYM MAGNESAMI TRWAŁYMI Autorzy: Jakub Bernatt, Robert Rossa, Paweł Pistelok - Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL ("Energetyka Wodna" -

Bardziej szczegółowo

Mała przydomowa ELEKTROWNIA WIATROWA SWIND 6000

Mała przydomowa ELEKTROWNIA WIATROWA SWIND 6000 www.swind.pl Mała przydomowa ELEKTROWNIA WIATROWA SWIND 6000 Producent: SWIND Elektrownie Wiatrowe 26-652 Milejowice k. Radomia ul. Radomska 101/103 tel. 0601 351 375, fax: 048 330 83 75. e-mail: biuro@swind.pl

Bardziej szczegółowo

Temat: Silniki komutatorowe jednofazowe: silnik szeregowy, bocznikowy, repulsyjny.

Temat: Silniki komutatorowe jednofazowe: silnik szeregowy, bocznikowy, repulsyjny. Temat: Silniki komutatorowe jednofazowe: silnik szeregowy, bocznikowy, repulsyjny. 1. Silnik komutatorowy jednofazowy szeregowy (silniki uniwersalne). silniki komutatorowe jednofazowe szeregowe maja budowę

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE KONSTRUKCJA UWAGI

ZASTOSOWANIE KONSTRUKCJA UWAGI ZASTOSOWANIE Silniki samohamowne z hamulcem wykorzystywane są tam gdzie konieczne jest szybkie zahamowanie silnika za pomocą zasilanego z tabliczki zaciskowej silnika. Oferujemy silniki z hamulem stałego

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE 15 BADANIE WZMACNIACZY MOCY MAŁEJ CZĘSTOTLIWOŚCI

ĆWICZENIE 15 BADANIE WZMACNIACZY MOCY MAŁEJ CZĘSTOTLIWOŚCI 1 ĆWICZENIE 15 BADANIE WZMACNIACZY MOCY MAŁEJ CZĘSTOTLIWOŚCI 15.1. CEL ĆWICZENIA Celem ćwiczenia jest poznanie podstawowych właściwości wzmacniaczy mocy małej częstotliwości oraz przyswojenie umiejętności

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie: "Pomiary mocy w układach trójfazowych dla różnych charakterów obciążenia"

Ćwiczenie: Pomiary mocy w układach trójfazowych dla różnych charakterów obciążenia Ćwiczenie: "Pomiary mocy w układach trójfazowych dla różnych charakterów obciążenia" Opracowane w ramach projektu: "Wirtualne Laboratoria Fizyczne nowoczesną metodą nauczania realizowanego przez Warszawską

Bardziej szczegółowo

Konstrukcje Maszyn Elektrycznych

Konstrukcje Maszyn Elektrycznych Konstrukcje Maszyn Elektrycznych Konspekt wykładu: dr inż. Krzysztof Bieńkowski GpK p.16 tel. 761 K.Bienkowski@ime.pw.edu.pl www.ime.pw.edu.pl/zme/ 1. Zakres wykładu, literatura. 2. Parametry konstrukcyjne

Bardziej szczegółowo

Alternator. Elektrotechnika w środkach transportu 125

Alternator. Elektrotechnika w środkach transportu 125 y Elektrotechnika w środkach transportu 125 Elektrotechnika w środkach transportu 126 Zadania alternatora: Dostarczanie energii elektrycznej o określonej wartości napięcia (ogranicznik napięcia) Zapewnienie

Bardziej szczegółowo

Na podstawie uproszczonego schematu zastępczego silnika w stanie zwarcia (s = 1) określamy:

Na podstawie uproszczonego schematu zastępczego silnika w stanie zwarcia (s = 1) określamy: Temat: Urządzenia rozruchowe i regulacyjne. I. Rozruch silników indukcyjnych. Rozruchem nazywamy taki stan pracy od chwili załączenia napięcia do osiągnięcia przez maszynę ustalonej prędkości określonej

Bardziej szczegółowo

W4. UKŁADY ZŁOŻONE I SPECJALNE PRZEKSZTAŁTNIKÓW SIECIOWYCH (AC/DC, AC/AC)

W4. UKŁADY ZŁOŻONE I SPECJALNE PRZEKSZTAŁTNIKÓW SIECIOWYCH (AC/DC, AC/AC) W4. UKŁADY ZŁOŻONE I SPECJALNE PRZEKSZTAŁTNIKÓW SIECIOWYCH (AC/DC, AC/AC) W W2 i W3 przedstawiono układy jednokierunkowe 2 i 3-pulsowe (o jednokierunkowym prądzie w źródle napięcia przemiennego). Ich poznanie

Bardziej szczegółowo

Maszyny Elektryczne I Electrical Machines I. Elektrotechnika I stopień ogólnoakademicki. niestacjonarne. kierunkowy obowiązkowy polski Semestr IV

Maszyny Elektryczne I Electrical Machines I. Elektrotechnika I stopień ogólnoakademicki. niestacjonarne. kierunkowy obowiązkowy polski Semestr IV Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

Bardziej szczegółowo

PROGRAM W ŚRODOWISKU LABVIEW DO POMIARU I OBLICZEŃ W LABORATORIUM MASZYN ELEKTRYCZNYCH

PROGRAM W ŚRODOWISKU LABVIEW DO POMIARU I OBLICZEŃ W LABORATORIUM MASZYN ELEKTRYCZNYCH XLIII SESJA STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH PROGRAM W ŚRODOWISKU LABVIEW DO POMIARU I OBLICZEŃ W LABORATORIUM MASZYN ELEKTRYCZNYCH Wykonali: Michał Górski, III rok Elektrotechnika Maciej Boba, III rok Elektrotechnika

Bardziej szczegółowo

Przetworniki Elektromaszynowe st. n.st. sem. V (zima) 2016/2017

Przetworniki Elektromaszynowe st. n.st. sem. V (zima) 2016/2017 Kolokwium poprawkowe Wariant A Przetworniki Elektromaszynowe st. n.st. sem. V (zima 016/017 Transormatory Transormator trójazowy ma następujące dane znamionowe: 60 kva 50 Hz HV / LV 15 750 ± x,5% / 400

Bardziej szczegółowo

SILNIK INDUKCYJNY STEROWANY Z WEKTOROWEGO FALOWNIKA NAPIĘCIA

SILNIK INDUKCYJNY STEROWANY Z WEKTOROWEGO FALOWNIKA NAPIĘCIA SILNIK INDUKCYJNY STEROWANY Z WEKTOROWEGO FALOWNIKA NAPIĘCIA Rys.1. Podział metod sterowania częstotliwościowego silników indukcyjnych klatkowych Instrukcja 1. Układ pomiarowy. Dane maszyn: Silnik asynchroniczny:

Bardziej szczegółowo