Przedmiar. Instalacja wody technologicznej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przedmiar. Instalacja wody technologicznej"

Transkrypt

1 Przedmiar Data: Budowa: Wydział InŜynierii Środowiska i Geodezji - laboratorium Kody CPV: Roboty budowlane Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych z edukacją i badaniami Hydraulika i roboty sanitarne Obiekt: Kraków ul. Mickiewicza 24/28 Zamawiający: AR im. H. Kołłątaja w Krakowie Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca:......

2 strona nr: 2 Kosztorys KNR 405/225/4 Pa demontaz pomp o wadze około 200 kg kazda 6,0 kpl Robotnicy budowlani r-g 4,05 24,3 Samochód skrzyniowy do 5 t (1) m-g 0,384 2,304 śuraw samochodowy do 4 t (1) m-g 0,607 3, NORM 1/117/2 (1) Przewóz samochodem skrzyniowym t materiałów sztukowych (elementów cięŝkich kg), załadowanie i wyładowanie mechaniczne, nawierzchnia kategorii IV (na 1 kurs), prace ładunkowe odwóz pomp i rur stalowych na złom 3 kurs Robotnicy r-g 6,04 18,12 śuraw samochodowy do 4 t (1) m-g 4,11 12, NORM 1/117/2 (11) Przewóz samochodem skrzyniowym t materiałów sztukowych (elementów cięŝkich kg), załadowanie i wyładowanie mechaniczne, nawierzchnia kategorii IV (na 1 kurs), przewóz na odległość do 10 km 3 kurs Samochód skrzyniowy do 5 t (1) m-g 4,93 14, NORM 1/117/2 (12) Przewóz samochodem skrzyniowym t materiałów sztukowych (elementów cięŝkich kg), załadowanie i wyładowanie mechaniczne, nawierzchnia kategorii IV (na 1 kurs), przewóz za kaŝdy rozpoczęty 1 km ponad 10 km 3 kurs krotność 5,00 Samochód skrzyniowy do 5 t (1) m-g 0,08 1,2 1.5 KNR 405/121/7 DemontaŜ rurociągu stalowego o złączach spawanych rury stalowe o średn. zewnętrznych 406/10.0 mm 10,0 m Robotnicy budowlani r-g 0,443 4,43 Przyczepa dłuŝycowa do samochodu, do 4.5 t m-g 0,072 0,72 Samochód skrzyniowy 5-10 t (1) m-g 0,046 0,46 Zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy m-g 0,072 0,72 śuraw samochodowy do 4 t (1) m-g 0,092 0, KNR 405/121/6 DemontaŜ rurociągu stalowego o złączach spawanych rury stalowe o średn. zewnętrznych 323/8.8 mm 28,0 m Robotnicy budowlani r-g 0,398 11,144 Przyczepa dłuŝycowa do samochodu, do 4.5 t m-g 0,064 1,792 Samochód skrzyniowy 5-10 t (1) m-g 0,04 1,12 Zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy m-g 0,064 1, KNR 405/121/5 DemontaŜ rurociągu stalowego o złączach spawanych rury stalowe o średn. zewnętrznych 273/8.8 mm 68,0 m Robotnicy budowlani r-g 0,327 22,236 Przyczepa dłuŝycowa do samochodu, do 4.5 t m-g 0,057 3,876 Samochód skrzyniowy 5-10 t (1) m-g 0,036 2,448 Zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy m-g 0,057 3, KNR 405/121/4 DemontaŜ rurociągu stalowego o złączach spawanych rury stalowe o średn. zewnętrznych 219/8.0 mm 6,0 m Robotnicy budowlani r-g 0,267 1,602 Przyczepa dłuŝycowa do samochodu, do 4.5 t m-g 0,05 0,3 Samochód skrzyniowy 5-10 t (1) m-g 0,033 0,198 Zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy m-g 0,05 0,3 1.9 KNR 405/121/3 DemontaŜ rurociągu stalowego o złączach spawanych rury stalowe o średn. zewnętrznych 159/5.6 mm 15,0 m Robotnicy budowlani r-g 0,203 3,045 Samochód skrzyniowy 5-10 t (1) m-g 0,029 0,435 Zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy m-g 0,04 0, KNR 405/121/2 DemontaŜ rurociągu stalowego o złączach spawanych rury stalowe o średn. zewnętrznych 108/5.0 mm 20,0 m Robotnicy budowlani r-g 0,14 2,8 Samochód skrzyniowy 5-10 t (1) m-g 0,02 0,4 Zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy m-g 0,024 0, KNR 405/121/1 DemontaŜ rurociągu stalowego o złączach spawanych rury stalowe o średn. zewnętrznych 50 mm 20,0 m Robotnicy budowlani r-g 0,11 2,2 Samochód skrzyniowy 5-10 t (1) m-g 0,017 0,34 Zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy m-g 0,022 0,44

3 strona nr: KNR 405/112/6 Wymiana wodomierza na rurze fi 300 mm analogia Robotnicy budowlani r-g 9,29 9,29 Folia aluminiowa zwykła grubości mm kg 5,52 5,52,8 Samochód dostawczy do 0.9 t (1) m-g 0,078 0,078 Wciągarka mechaniczna z napędem elektrycznym do 1.6 t m-g 2,175 2, KNR 707/107/3 Pompa zatapialna AMREX KRT R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 Monter urządzeń i konstrukcji metalowych IV r-g 0,68 1,2988 Monter urządzeń i konstrukcji metalowych III r-g 5,74 10,9634 Monter urządzeń i konstrukcji metalowych II r-g 5,06 9,6646 Agregat pompowy zatapiany AMREX KRT K /114U1G-S kpl 1 2 śuraw samojezdny kołowy do 5 t (1) m-g 5 10 Samochód dostawczy do 0.9 t (1) m-g 0,62 1, KNRW 215/515/5 Rurociągi z rur stalowych czarnych, łączonych przez spawanie, Dn 400 mm, grubość ścianki do 9,0 mm 10,0 m Robotnicy r-g 6,1 61 Rura stalowa kotłowa bez szwu czarna 406,4 (400) m 0,347 3,47 Łuk stalowy czarny 4-segmentowy, R=3Dn/90 Fi 400 mm szt 0,72 7,2 Środek transportowy (1) m-g 0,146 1,46 śuraw samochodowy 4 t (1) m-g 0,038 0,38 Spawarka elektryczna prostownikowa 250 A m-g 1,78 17, KNRW 215/515/3 Rurociągi z rur stalowych czarnych, łączonych przez spawanie, Dn 300 mm, grubość ścianki do 8,0 mm 28,0 m Robotnicy r-g 4,46 124,88 Rura stalowa kotłowa bez szwu czarna 323,9 (300) m 0,425 11,9 Łuk stalowy czarny 4-segmentowy, R=3Dn/90 Fi 300 mm szt 0,7 19,6 Środek transportowy (1) m-g 0,13 3,64 śuraw samochodowy 4 t (1) m-g 0,029 0,812 Spawarka elektryczna prostownikowa 250 A m-g 1,24 34, KNRW 215/515/1 Rurociągi z rur stalowych czarnych, łączonych przez spawanie, Dn 200 mm, grubość ścianki do 6,0 mm 40,0 m Robotnicy r-g 3,12 124,8 Rura stalowa kotłowa bez szwu czarna 219,1 (200) m 0,516 20,64 Łuk stalowy czarny 4-segmentowy, R=3Dn/90 Fi 200 mm szt 0,78 31,2 Środek transportowy (1) m-g 0,089 3,56 Spawarka elektryczna prostownikowa 250 A m-g 0, KNRW 215/514/7 Rurociągi z rur stalowych czarnych, łączonych przez spawanie, Dn 100 mm, grubość ścianki do 4,5 mm 20,0 m Robotnicy r-g 0,954 19,08 Rura stalowa bez szwu czarna, Fi 108,0/4,5 m 0,774 15,48 Podparcie ślizgowe wspornikowe rurociągów cieplnych Fi 100 mm szt 0,18 3,6 Uchwyty do rur Fi 100 mm szt 0,22 4,4 Kolano stalowe krótkie czarne R=2Dn/90, Fi 100 mm szt 0,32 6,4 Łuk stalowy gładki czarny R=3Dn/90 Fi 100 mm szt 0,28 5,6 Środek transportowy (1) m-g 0,03 0,6 Spawarka elektryczna prostownikowa 250 A m-g 0,382 7, KNRW 215/514/4 Rurociągi z rur stalowych czarnych, łączonych przez spawanie, Dn 50 mm, grubość ścianki do 3,65 mm 15,0 m Robotnicy r-g 0,68 10,2 Rura stalowa bez szwu czarna, Fi 60,3/3,6 m 1,03 15,45 Podparcie ślizgowe wspornikowe rurociągów cieplnych Fi 50 mm szt 0,52 7,8 Uchwyty do rur Fi 50 mm szt 0,28 4,2 Środek transportowy (1) m-g 0,027 0,405 1 szt 2 kpl

4 strona nr: KNRW 215/128/2 Płukanie instalacji wodociągowej, w budynkach niemieszkalnych R= 4,000 M= 1,000 S= 1, ,0 m krotność 2,00 Robotnicy r-g 0, , KNRW 215/126/6 (1) Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur Ŝeliwnych, stalowych i miedzianych, w budynkach niemieszkalnych, rurociąg Fi do 400 mm R= 2,000 M= 1,000 S= 1, ,0 m Robotnicy r-g 0,113 25,538 Rura stalowa ze szwem gwintowana ocynkowana, (Dn 15) m 0,02 2,26 Zawór wodny przelotowy prosty mosięŝny M83 15 mm szt 0,002 0,226 Zawór zwrotny przelotowy c.o. M3003 mosięŝny, Fi 15 mm szt 0,002 0,226 Łączniki z Ŝeliwa ciągliwego ocynkowane Fi 15 mm szt 0,006 0,678 Środek transportowy (1) m-g 0,0001 0, KNRW 215/521/8 Zasuwa kołnierzowa Dn 300 mm 2,0 szt Robotnicy r-g 13,7 27,4 6.4 MPa, 350 mm szt MPa, Fi 300 mm szt 2 4 Fi 300 mm szt 2 4 śuraw samochodowy 4 t (1) m-g 0,22 0,44 Środek transportowy (1) m-g 0,97 1,94 Spawarka elektryczna prostownikowa 250 A m-g 5,28 10, KNRW 215/521/7 Zasuwa kołnierzowa fi 250 mm 4,0 szt Robotnicy r-g 11,8 47,2 6.4 MPa, 250 mm szt MPa, Fi 250 mm szt 2 8 Fi 250 mm szt 2 8 śuraw samochodowy 4 t (1) m-g 0,15 0,6 Środek transportowy (1) m-g 0,7 2,8 Spawarka elektryczna prostownikowa 250 A m-g 3,62 14, KNRW 215/521/3 (2) zasuwa kołnierzowa fi 100 mm 2,0 szt Robotnicy r-g 3,81 7, MPa, 100 mm szt MPa, Fi 100 mm szt 2 4 Fi 100 mm szt 2 4 Środek transportowy (1) m-g 0,19 0,38 Spawarka elektryczna prostownikowa 250 A m-g 1,1 2, KNRW 215/521/2 (1) Zasuwa kołnierzowa fi 50 mm 16,0 szt Robotnicy r-g 3,13 50, MPa, 50 mm szt MPa, Fi 50 mm szt 2 32 Fi 50 mm szt 2 32 Środek transportowy (1) m-g 0,12 1,92

5 strona nr: KNRW 218/116/7 Spawanie kołnierzy do rur stalowych, Fi 323,9/8,8 mm Robotnicy r-g 3,19 19,14 okrągły 1.6 MPa Fi 300 mm szt 1 6 i niskostopowej szt 148,5 891 Spawarka elektryczna prostownikowa 250 A m-g 3,612 21, KNRW 218/116/6 Spawanie kołnierzy do rur stalowych, Fi 273/8,8 mm Robotnicy r-g 2,79 33,48 okrągły 1.6 MPa Fi 250 mm szt 1 12 i niskostopowej szt 123, Spawarka elektryczna prostownikowa 250 A m-g 3,16 37, KNRW 218/116/3 Spawanie kołnierzy do rur stalowych, Fi 108/5,0 mm Robotnicy r-g 0,926 5,556 okrągły 1.6 MPa Fi 100 mm szt 1 6 i niskostopowej szt 22,2 133,2 Spawarka elektryczna prostownikowa 250 A m-g 1,048 6, KNRW 218/116/1 Spawanie kołnierzy do rur stalowych, Fi 57/3,5 mm Robotnicy r-g 0,484 19,36 okrągły 1.6 MPa Fi 50 mm szt 1 40 i niskostopowej szt 8,1 324 Spawarka elektryczna prostownikowa 250 A m-g 0,548 21, KNRW 202/1518/4 Malowanie farbami poliwinylowymi, ochronne, rury, Fi do 400 mm Robotnicy r-g 0,593 8,895 Emalia poliwinylowa ogólnego stosowania dm3 0,267 4,005 przeciwrdzewna chromianowa reaktywna dm3 0,188 2,82 Rozcieńczalnik dm3 0,0589 0,8835 Papier ścierny m2 0,014 0,21 Środek transportowy (1) m-g 0,0005 0, KNRW 202/1518/4 Malowanie farbami poliwinylowymi, ochronne, rury, Fi do 300 mm Robotnicy r-g 0,593 16,604 Emalia poliwinylowa ogólnego stosowania dm3 0,267 7,476 przeciwrdzewna chromianowa reaktywna dm3 0,188 5,264 Rozcieńczalnik dm3 0,0589 1,6492 Papier ścierny m2 0,014 0,392 Środek transportowy (1) m-g 0,0005 0, KNRW 202/1518/3 Malowanie farbami poliwinylowymi, ochronne, rury, Fi do 200 mm Robotnicy r-g 0,469 18,76 Emalia poliwinylowa ogólnego stosowania dm3 0,18 7,2 przeciwrdzewna chromianowa reaktywna dm3 0,127 5,08 Rozcieńczalnik dm3 0,0397 1,588 Papier ścierny m2 0,0093 0,372 Środek transportowy (1) m-g 0,0003 0,012 6 szt 12 szt 6 szt 40 szt 10,0 m krotność 1,50 28,0 m 40,0 m

6 strona nr: KNRW 202/1518/2 Malowanie farbami poliwinylowymi, ochronne, rury, Fi do 100 mm Robotnicy r-g 0,377 13,195 Emalia poliwinylowa ogólnego stosowania dm3 0,0893 3,1255 przeciwrdzewna chromianowa reaktywna dm3 0,0629 2,2015 Rozcieńczalnik dm3 0,0197 0,6895 Papier ścierny m2 0,0058 0,203 Środek transportowy (1) m-g 0,0002 0, KNR 708/203/1 Zawór regulacyjny 2-drogowy VKF Elektromonter aparatury kontrolno-pomiarowej IV r-g 91,23 91,23 Konstrukcja wsporcza o masie do 30 kg kg 21,6 21,6 Zawór regulacyjny 2-drogowy VKF szt 1 1 Napęd elektryczny SQL 36E 110 szt 1 1 Szafka sterująca z okablowaniem zaworu regul. szt 1 1 Materiały inne (Materiały) % 5 Samochód dostawczy do 0.9 t (1) m-g 3,82 3,82 Spawarka elektryczna wirująca 300 A m-g KNR 708/202/3 Montaz układu do pompy zatapialnej Amarex falownik i szafa sterownicza Elektromonter aparatury kontrolno-pomiarowej IV r-g 51,4 102,8 Konstrukcja wsporcza o masie do 5 kg kg 14,4 28,8 Falownik VLT kpl 1 2 Szafa sterująca HcSD 21/1 FS szt 1 2 Okablowanie pompy Amarex szt 1 2 Materiały inne (Materiały) % 5 Samochód dostawczy do 0.9 t (1) m-g 0,78 1,56 Spawarka elektryczna wirująca 300 A m-g 0,2 0,4 35,0 m 1 układ 2 układ Zestawienie robocizny Lp. Nazwa zawodu Jedn. Ilość 1. Elektromonter aparatury kontrolno-pomiarowej IV r-g 194,03 2. Monter urządzeń i konstrukcji metalowych II r-g 9, Monter urządzeń i konstrukcji metalowych III r-g 10, Monter urządzeń i konstrukcji metalowych IV r-g 1, Robotnicy r-g 701, Robotnicy budowlani r-g 81,047 Razem (z dokładnością do zaokrągleń): 998,1742 Zestawienie materiałów Lp. Nazwa materiału Jedn. Ilość 1. Agregat pompowy zatapiany AMREX KRT K /114U1G-S kpl 2 2. i niskostopowej szt 2 830,2 3. Emalia poliwinylowa ogólnego stosowania dm3 21, Falownik VLT kpl 2 5. przeciwrdzewna chromianowa reaktywna dm3 15, Folia aluminiowa zwykła grubości mm kg 5,52 7. Kolano stalowe krótkie czarne R=2Dn/90, Fi 100 mm szt 6,4 8. okrągły 1.6 MPa Fi 50 mm szt okrągły 1.6 MPa Fi 100 mm szt okrągły 1.6 MPa Fi 250 mm szt okrągły 1.6 MPa Fi 300 mm szt MPa, Fi 50 mm szt MPa, Fi 100 mm szt MPa, Fi 250 mm szt MPa, Fi 300 mm szt Konstrukcja wsporcza o masie do 5 kg kg 28,8 17. Konstrukcja wsporcza o masie do 30 kg kg 21,6 18. Łączniki z Ŝeliwa ciągliwego ocynkowane Fi 15 mm szt 0, Łuk stalowy czarny 4-segmentowy, R=3Dn/90 Fi 200 mm szt 31,2 20. Łuk stalowy czarny 4-segmentowy, R=3Dn/90 Fi 300 mm szt 19,6 21. Łuk stalowy czarny 4-segmentowy, R=3Dn/90 Fi 400 mm szt 7,2 22. Łuk stalowy gładki czarny R=3Dn/90 Fi 100 mm szt 5,6 23. Napęd elektryczny SQL 36E szt Okablowanie pompy Amarex szt Papier ścierny m2 1, Podparcie ślizgowe wspornikowe rurociągów cieplnych Fi 50 mm szt 7,8 27. Podparcie ślizgowe wspornikowe rurociągów cieplnych Fi 100 mm szt 3,6 28. Rozcieńczalnik dm3 4, Rura stalowa bez szwu czarna, Fi 60,3/3, m 15,45

7 strona nr: 7 Lp. Nazwa materiału Jedn. Ilość 30. Rura stalowa bez szwu czarna, Fi 108,0/4, m 15, Rura stalowa kotłowa bez szwu czarna 219,1 (200) m 20, Rura stalowa kotłowa bez szwu czarna 323,9 (300) m 11,9 33. Rura stalowa kotłowa bez szwu czarna 406,4 (400) m 3, Rura stalowa ze szwem gwintowana ocynkowana, (Dn 15) m 2, Szafa sterująca HcSD 21/1 FS szt Szafka sterująca z okablowaniem zaworu regul szt Uchwyty do rur Fi 50 mm szt 4,2 38. Uchwyty do rur Fi 100 mm szt 4,4 39. Fi 50 mm szt Fi 100 mm szt Fi 250 mm szt Fi 300 mm szt MPa, 50 mm szt MPa, 100 mm szt MPa, 250 mm szt MPa, 350 mm szt Zawór regulacyjny 2-drogowy VKF szt Zawór wodny przelotowy prosty mosięŝny M83 15 mm szt 0, Zawór zwrotny przelotowy c.o. M3003 mosięŝny, Fi 15 mm szt 0,226 Zestawienie sprzętu Lp. Nazwa sprzętu Jedn. Ilość 1. Przyczepa dłuŝycowa do samochodu, do 4.5 t m-g 6, Samochód dostawczy do 0.9 t (1) m-g 6, Samochód skrzyniowy 5-10 t (1) m-g 5, Samochód skrzyniowy do 5 t (1) m-g 18, Spawarka elektryczna prostownikowa 250 A m-g 211,2 6. Spawarka elektryczna wirująca 300 A m-g 2,4 7. Środek transportowy (1) m-g 16, Wciągarka mechaniczna z napędem elektrycznym do 1.6 t m-g 2, Zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy m-g 8, śuraw samochodowy 4 t (1) m-g 2, śuraw samochodowy do 4 t (1) m-g 16, śuraw samojezdny kołowy do 5 t (1) m-g 10 Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń): 306,9448 Tabela elementów scalonych 1 Nazwa elementu Wartość z narzutami

Kosztorys. wewnętrzna instalacja gazowa

Kosztorys. wewnętrzna instalacja gazowa Kosztorys Budowa: Błądzikowo, ul Pucka Obiekt: budynek B Zamawiający: PUCKA GOSPODARKA KOMUNALNA SP Z OO UL ZAMKOWA 6 Jednostka opracowująca kosztorys: Sprawdzający: Zamawiający: Wykonawca: strona nr:

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Przebudowa pomieszczeń laboratorium Diagnostyki Agrofagów

Przedmiar. Przebudowa pomieszczeń laboratorium Diagnostyki Agrofagów Przedmiar Data: 2009-03-08 Budowa: Wydział Ogrodniczy UR Zamawiający: UR im. Hugo Kołłątaja w Krakowie Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca:...... strona nr: 2 Przedmiar 1 UR Laboratorium Diagnostki

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót REMONT INSTALACJI C.O. W BUDYNKU ZESPOŁU SZKOŁ PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO W POZNANIU

Przedmiar robót REMONT INSTALACJI C.O. W BUDYNKU ZESPOŁU SZKOŁ PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO W POZNANIU Przedmiar robót REMONT INSTALACJI C.O. W BUDYNKU ZESPOŁU SZKOŁ PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO W POZNANIU Data: 2011-06-06 Budowa: REMONT INSTALACJI C.O. - POZIOMY bez sali gimnastycznej (piony 3.1-3.7) i częśći

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI - Poziom cen SEKOCENBUD IV kwartał 2008r. - ceny średnie

KOSZTORYS INWESTORSKI - Poziom cen SEKOCENBUD IV kwartał 2008r. - ceny średnie K O S Z T O R Y S I N W E S T O R S K I KOSZTORYS INWESTORSKI - Poziom cen SEKOCENBUD IV kwartał 2008r. - ceny średnie Data: 2009-02-04 Budowa: Instalacja gazowa Kody CPV: 45212225-9 Hale sportowe Obiekt:

Bardziej szczegółowo

kosztorys i przedmiar co etap 1 Zuzia (C) DataComp (lic. 5711) strona nr: 1 Przedmiar

kosztorys i przedmiar co etap 1 Zuzia (C) DataComp (lic. 5711) strona nr: 1 Przedmiar strona nr: 1 Przedmiar Podstawa nakładu, opis pozycji, Ilość Krot. Jedn. 1 Rurociągi, grzejniki i uzbrojenie 1.1 KNRW 215/403/1 Dn 15 mm 129 m 1.2 KNRW 215/403/2 Dn 20 mm 80 m 1.3 KNRW 215/403/3 Dn 25

Bardziej szczegółowo

Podłączenie nagrzewnic instalacji wentylacji mechanicznej do instalacji c.o. - Aneks

Podłączenie nagrzewnic instalacji wentylacji mechanicznej do instalacji c.o. - Aneks K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Podłączenie nagrzewnic instalacji wentylacji mechanicznej do instalacji c.o. - Aneks Data: 2007-10-16 Inwestor: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku, 80-806

Bardziej szczegółowo

Nakłady. Budowa Przedszkola Publicznego, 5-cio oddziałowego w Piotrkowie Kuj.

Nakłady. Budowa Przedszkola Publicznego, 5-cio oddziałowego w Piotrkowie Kuj. Nakłady. Budowa Przedszkola Publicznego, 5-cio oddziałowego w Piotrkowie Kuj. Budowa: ul.poznańska (dz.nr 298/3) Obiekt lub rodzaj robót: ROBOTY INSTALACJI SANITARNYCH (wewnętrzna instalacja gazowa z butli).

Bardziej szczegółowo

Sprawdzający:... Wykonawca: Zamawiający: ...

Sprawdzający:... Wykonawca: Zamawiający: ... P R Z E D M I A R R O B Ó T Data: 2010-01-18 Budowa: Wewnętrzna instalacja wody. Kody CPV: 45251130-1 Obiekt: Przebudowa budynku Gminnego OSrodka Kultury w Perzowie Zamawiający: Gminny Ośrodek Kultury

Bardziej szczegółowo

kosztorys i przedmiar co etap 2 Zuzia (C) DataComp (lic. 5711) strona nr: 2 Opis

kosztorys i przedmiar co etap 2 Zuzia (C) DataComp (lic. 5711) strona nr: 2 Opis Kosztorys ofertowy Budowa: Hala Obiekt: inst.c.o. I I etap Zamawiający: Gmina Węgierska Górka Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca:...... strona nr: 2 Kosztorys nie uwzględnia podatku VAT Opis strona

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Ślepy. Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca: ...

Kosztorys Ślepy. Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca: ... Kosztorys Ślepy Budowa: ROBOTY REMONTOWE OBIETU SŁUśĄCEGO REHABILITACJI - REMONT INSTALACJI C.O. Z WYMIANĄ GRZEJNIKÓW Obiekt: BUDYNEK MIESZKALNO-ADMINISTRACYJNY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ - POKOJE 6, 7, 113,

Bardziej szczegółowo

Sprawdzający:... Wykonawca: Zamawiający: ...

Sprawdzający:... Wykonawca: Zamawiający: ... P R Z E D M I A R R O B Ó T Data: 2010-01-18 Budowa: Instalacja centralnego ogrzewania. Kody CPV: 45331100-7 Obiekt: Przebudowa Świetlicy Wiejskiej w Trębaczowie. Zamawiający: Urzad Gminy w Perzowie Jednostka

Bardziej szczegółowo

DATA OPRACOWANIA : maj 2012 r. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : NARZUTY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł. Słownie: zero i 00/100 zł

DATA OPRACOWANIA : maj 2012 r. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : NARZUTY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł. Słownie: zero i 00/100 zł PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej z Salą Gimnastyczną - Modernizacja systemu grzewczego - wymiana całej instalacji CO ADRES INWESTYCJI : Wola Droszewska Nr

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Przebudowa pomieszczeń laboratotium na salę projektową branża sanitarna

Przedmiar. Przebudowa pomieszczeń laboratotium na salę projektową branża sanitarna Przedmiar Data: 2009-03-08 Budowa: Wydział Ogrodniczy UR Obiekt: Bufynek Przyszklarniowy Zamawiający: UR im. Hugo Kołłątaja w Krakowie Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca:...... strona nr: 2 Przedmiar

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Instalacje sanitarne - Instalacja centralnego ogrzewania

Przedmiar robót Instalacje sanitarne - Instalacja centralnego ogrzewania Przedmiar robót Instalacje sanitarne - Instalacja centralnego ogrzewania Budowa: Obiekt lub rodzaj robót: Budowa wielofunkcyjnego obiektu usługowego infrastruktury społecznej - przedszkola, sali gimnastycznej

Bardziej szczegółowo

Kosztorys rozpatrywać wspólnie z projektem technicznym. Kosztorys nakładczy. Ratownictwo Medyczne instalacja centralnego ogrzewania

Kosztorys rozpatrywać wspólnie z projektem technicznym. Kosztorys nakładczy. Ratownictwo Medyczne instalacja centralnego ogrzewania Kosztorys rozpatrywać wspólnie z projektem technicznym Kosztorys nakładczy Data: 2010-02-23 Budowa: Kody CPV: 45331100-7 Instalowanie Obiekt: Zamawiający: Szpital Wojewódzki 87-800 ul Wieniecka 49 Jednostka

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Słownie:

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Słownie: Przedmiar robót Obiekt Projekt wykonawczy dostosowania cieplnego i hydraulicznego instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 322 w Skołyszynie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Szczegółowy kosztorys ofertowy Szczegółowy kosztorys ofertowy Roboty remontowe instalacji wodnej w budynku. Budowa: Wymiana poziomów w piwnicy i pionów instalacji wodnej w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym. Obiekt: ul. Kamienna 13

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Kod CPV : 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania Inwestor : Uniwersytet Rolniczy Kraków Opracował : A.Bielecki Data : 08-08-28 Sprawdził

Bardziej szczegółowo

Przedmiar Przebudowa instalacji c.o. w budynku GOK w Pogwizdowie

Przedmiar Przebudowa instalacji c.o. w budynku GOK w Pogwizdowie Przedmiar Przebudowa instalacji c.o. w budynku GOK w Pogwizdowie Obiekt: Przebudowa instalacji c.o. w budynku GOK w Pogwizdowie Zamawiający: Gmina Czarna Przebudowa instalacji c.o. w budynku GOK w Pogwizdowie

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Data opracowania: 2014-06-16

Przedmiar robót. Data opracowania: 2014-06-16 Przedmiar robót Nazwa zamówienia: Data opracowania przedmiaru robót: 2014-06-16 Nazwa obiektu lub robót: instalacja gazowa Data opracowania: 2014-06-16 strona nr: 2 Przedmiar robót Nr Kod pozycji Opis

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót PRZEBUDOWA BUDYNKU SORTOWNI DLA INSTALACJI KRÓTKIEJ LINII SORTOWNICZEJ NA TERENIE ZAKŁADU EKO - DOLINA

Przedmiar robót PRZEBUDOWA BUDYNKU SORTOWNI DLA INSTALACJI KRÓTKIEJ LINII SORTOWNICZEJ NA TERENIE ZAKŁADU EKO - DOLINA Przedmiar robót PRZEBUDOWA BUDYNKU SORTOWNI DLA INSTALACJI KRÓTKIEJ LINII SORTOWNICZEJ NA TERENIE ZAKŁADU EKO - DOLINA Obiekt lub rodzaj robót: Wykonanie instalacji wewnętrznych sanitarnych: zasilenie

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. mgr inŝ. Dorota Wolak

Przedmiar robót. mgr inŝ. Dorota Wolak Przedmiar robót Obiekt INTERNAT ZESPOŁU SZKOŁ SPOśYWCZYCH W RZESZOWIE - USPRAWNIENIE PRACY INSTALACJI C.O. Budowa RZESZÓW, UL. WARSZAWSKA 20 Inwestor GMINA MIASTO RZESZÓW Sporządził mgr inŝ. Dorota Wolak

Bardziej szczegółowo

REMONT POKRYCIA DACHU

REMONT POKRYCIA DACHU P R Z E D M I A R R O B Ó T REMONT POKRYCIA DACHU Data: 2010-07-29 Budowa: GDYNIA UL. PŁK. DĄBKA 167 Kody CPV: 45000000-7, 45260000-7, 45261000-4, 45261200-6, 45261210-9, 45261213-0, 45261221-9, 45261320-3,

Bardziej szczegółowo

Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca: ...

Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca: ... P R Z E D M I A R R O B Ó T Roboty wentylacyjne i sanitarne UZUPEŁNIENIE - Przebudowa hali nr 2 w Krakowie ul. Półłanki 27C na potrzeby pracowni scenotechnicznych Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie,

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Montaż instalacji doprowadzającą ciepłą wodę, oraz remont sanitariatów

Przedmiar robót. Montaż instalacji doprowadzającą ciepłą wodę, oraz remont sanitariatów Przedmiar robót Data: 2015-08-05 Budowa: Zadanie Dzielnicy VI Obiekt/Rodzaj robót: Szkoła Podstawowa nr 153/Roboty remontowe instalacji sanitarnych, malowanie ścian Lokalizacja: Ul. Na błonie 15d, 30-147

Bardziej szczegółowo

Przedmiar Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej oraz budowa instalacji CO w budynku GOK w Medyni Głogowskiej

Przedmiar Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej oraz budowa instalacji CO w budynku GOK w Medyni Głogowskiej Przedmiar Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej oraz budowa instalacji CO w budynku GOK w Medyni Głogowskiej Obiekt: Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej oraz budowa instalacji CO w budynku GOK

Bardziej szczegółowo

Przedmiar NAPRAWA INSTALACJI WENTYLACYJNEJ I KLIMATYZACYJNEJ NA PO-16

Przedmiar NAPRAWA INSTALACJI WENTYLACYJNEJ I KLIMATYZACYJNEJ NA PO-16 Przedmiar Obiekt: PO-16 Zamawiający: Centrum Wsparcia Teleinformatycznego i Dowodzenia MW, ul. Sobieskiego 277, 84-200 Wejherowo Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca:...... strona nr: 2 Przedmiar Podstawa

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski inwestorski Data: 2008-09-29 Budowa: ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. JANA PAWŁA II W ŁOWISKU. Obiekt: MODERNIZACJA INSTALACJI WEWNĘTRZNEJ C.O. Zamawiający: URZĄD GMINY KAMIEŃ opracowali: inż. Stefan Tur,...

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Technologia Węzła Ciepła dla budynku Administracji i Poradni ODTA - Chorzów, ul.zjednoczenia 10.

Przedmiar robót. Technologia Węzła Ciepła dla budynku Administracji i Poradni ODTA - Chorzów, ul.zjednoczenia 10. Przedmiar robót Technologia Węzła Ciepła dla budynku Administracji i Poradni ODTA - Chorzów, ul.zjednoczenia 10. Data: 2013-09-24 Budowa: roboty instalacji c.o. Kody CPV: 45331100-7 Instalowanie centralnego

Bardziej szczegółowo

Technologia kotłowni. Kosztorys opracowali: inż. Grzegorz Szafarski,...

Technologia kotłowni. Kosztorys opracowali: inż. Grzegorz Szafarski,... P R Z E D M I A R R O B Ó T Technologia kotłowni Data: 2007-02-12 Budowa: SALA GIMNASTYCZNA PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W ZEDERMANIE Kody CPV: 45331110-0 Obiekt: SALA GIMNASTYCZNA Zamawiający: URZĄD MIASTA

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Instalacja wentylacji i klimatyzacji

Kosztorys. Instalacja wentylacji i klimatyzacji Kosztorys Data: 2009-10-13 Budowa: Budynek usługowo-medyczny w Budziwoju Kody CPV: 45331200-8 Instalacja cieplna, wentylacyjna i konfekcjonowania powietrza Zamawiający: ORTOVITA Sp. z o.o. 35-113 Rzeszów,

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Wymiennikownia c.o.i c.w.u.

Przedmiar robót. Wymiennikownia c.o.i c.w.u. Przedmiar robót Budowa: Budowa przyłacza ciepłowniczego wraz z instalacja grzewczą zasilajacą budynek 1 Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Kromera w Gorlicach Obiekt lub rodzaj robót: Budynek 1 Liceum

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ślepy. Kosztorys. Budowa: Remont wymiennikowni co+ cwu w budynku Studenckim " Filon" Rzeszów ul.cicha. Sprawdzający:... ...

Kosztorys ślepy. Kosztorys. Budowa: Remont wymiennikowni co+ cwu w budynku Studenckim  Filon Rzeszów ul.cicha. Sprawdzający:... ... ślepy Budowa: Remont wymiennikowni co+ cwu w budynku Studenckim " Filon" Rzeszów ul.cicha Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca:...... strona nr: 2 1 Roboty demontażowe 1 KNR 402/417/6 Demontaż zasobnika

Bardziej szczegółowo

Przedmiar Robót + Kosztorys Nakładczy

Przedmiar Robót + Kosztorys Nakładczy Przedmiar Robót + Kosztorys Nakładczy WYMIANA INSTALACJI CO W BUDYNKU SZPITALA im. dr med. JÓZEFA BIABIŃSKIEGO, 91-229 ŁÓDŹ, ul. ALEKSANDROWSKA 159, OBIEKT NR 3 - PAWILON IV Data: 2013-11-22 Budowa: 91-229

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Modernizacja instalacji c.o. z wymianą grzejników

Przedmiar robót. Modernizacja instalacji c.o. z wymianą grzejników Przedmiar robót Data: 2013-05-27 Budowa: Zadanie inwestycyjne Dzielnicy VI Bronowice Obiekt/Rodzaj robót: Przedszkole Nr 137 w Krakowie/ Roboty instalacyjne. Lokalizacja: Kraków 30-147, ul. Na Błonie 15c

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inŝ. Henryk Bujak DATA OPRACOWANIA : MARZEC Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie:

KOSZTORYS NAKŁADCZY. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inŝ. Henryk Bujak DATA OPRACOWANIA : MARZEC Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : BLOK XIX - INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA - PRZEWODTY GŁÓWNE W PIWNICACH ADRES INWESTYCJI : Blok XIX ul. śeromskiego 8,10,12,14,16,18 ; 22-400 ZAMOŚĆ INWESTOR

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT gaz. na wykonanie zadania pn.: Rozbudowa budynku Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Podlipiu etap II

PRZEDMIAR ROBÓT gaz. na wykonanie zadania pn.: Rozbudowa budynku Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Podlipiu etap II Załącznik nr 17 PRZEDMIAR ROBÓT gaz na wykonanie zadania pn.: Rozbudowa budynku Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Podlipiu etap II Część opisowa Klauzula: Na podstawie art. 29 pkt. 3 Ustawy Prawo Zamówień

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Prace budowlane - rozebranie o odwóz kontenerów

Przedmiar. Prace budowlane - rozebranie o odwóz kontenerów Przedmiar Budowa: Wieliczka dz. 375/1 i 375/2 Kody CPV: 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków 45215500-2 Obiekty użyteczności społecznej Obiekt: Świetlica Środowiskowo-Profilaktyczna w Wieliczce-Bogucicach

Bardziej szczegółowo

Kosztorys rozpatrywać wraz z dokumentacją. Kosztorys nakładczy. Szpital Tuchola. Instalacja gazów medycznych I Etap

Kosztorys rozpatrywać wraz z dokumentacją. Kosztorys nakładczy. Szpital Tuchola. Instalacja gazów medycznych I Etap Kosztorys rozpatrywać wraz z dokumentacją Kosztorys nakładczy Data: 2009-03-14 Budowa: Kody CPV: 24111500-0 Gazy medyczne Obiekt: Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca:...... Przedmiar robót Podstawa

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Sprawdzający:

Przedmiar. Sprawdzający: Przedmiar Data: 2016-06-22 Budowa: Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w pomieszczeniu kotłowni Obiekt: Szkoła Policji w Katowicach 40-684 Katowice Piotrowice ul. gen. Jankego 276 Sprawdzający:...

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. REMONT KOTŁOWNI WĘGLOWEJ W BUDYNKU URZĘDU GMINY i MIASTA w Miechowie

Przedmiar robót. REMONT KOTŁOWNI WĘGLOWEJ W BUDYNKU URZĘDU GMINY i MIASTA w Miechowie Przedmiar robót REMONT KOTŁOWNI WĘGLOWEJ W BUDYNKU URZĘDU GMINY i MIASTA w Miechowie Data: 2012-08-29 Budowa: CZĘŚĆ INSTALACYJNA Kody CPV: 45331110-0 Instalowanie kotłów Obiekt: Istniejąca kotłownia na

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY CPV 45212225-9

KOSZTORYS NAKŁADCZY CPV 45212225-9 ARCHIMEDIA POZNAŃ UL. WOLSZTYŃSKA 4, 60-367 POZNAŃ KOSZTORYS NAKŁADCZY CPV 45212225-9 NAZWA INWESTYCJI : Ośrodek Sportowo-Rekreacyjny ADRES INWESTYCJI : Słupsk, ul. Niedziałkowskiego, dz. nr ewid.: 574/7

Bardziej szczegółowo

P 107, co,2012 Zuzia10 (C) Datacomp (lic. 8590) strona nr: 1. Przedmiar robót

P 107, co,2012 Zuzia10 (C) Datacomp (lic. 8590) strona nr: 1. Przedmiar robót strona nr: 1 Przedmiar robót 1 ELEMENT 1.1 KNR 402/515/3 Demontaż grzejnika żeliwnego członowego do wymiany zaworów i płukania, ponowny montaż 44 kpl Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II r-g

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Budynek Ośrodka Usług Opiekuńczo Wychowawczych

Przedmiar. Budynek Ośrodka Usług Opiekuńczo Wychowawczych Przedmiar Data: 2008-09-29 Budowa: Modernizacja /wymiana/ instalacji co - częściowa -budynek "B" Jednostka opracowująca kosztorys: K Błeszynski Sprawdzający: Zamawiający: Wykonawca: strona nr: 2 Przedmiar

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Instalacja wentylacji w bloku Ŝywieniowym Szkóly Podstawowej w Granowcu

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Instalacja wentylacji w bloku Ŝywieniowym Szkóly Podstawowej w Granowcu Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Przedmiar robót Szkóly Podstawowej w Granowcu Obiekt Kod CPV 45215000-7, 45214210-5, 45331210-1 Budowa Szkoła Podstawowa w Granowcu Inwestor

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Przejście Graniczne - Budynek kontroli szczegółowej - Gołdap. mgr inŝ. Dorota Bazylewicz r

PRZEDMIAR. Przejście Graniczne - Budynek kontroli szczegółowej - Gołdap. mgr inŝ. Dorota Bazylewicz r PRZEDMIAR Obiekt Budowa Przejście Graniczne - Budynek kontroli szczegółowej - Gołdap Sporządził mgr inŝ. Dorota Bazylewicz 04.2009 r "Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos 6.0 przyznana

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski. Wymiana pionu i poziomu instalacji gazowej w budynku przy ul. Szujskiego 31A w Tarnowie

Kosztorys inwestorski. Wymiana pionu i poziomu instalacji gazowej w budynku przy ul. Szujskiego 31A w Tarnowie Kosztorys inwestorski Obiekt lub rodzaj robót: Budynek mieszkalny wielorodzinny Lokalizacja: ul. Szujskiego 31A w Tarnowie Inwestor: Spóldzielnia Mieszkaniowa "Jaskółka" w Tarnowie ul. Hodowlana 7, 33-100

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO

INSTALACJA CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO Przedmiar robót Nazwa zamówienia: INSTALACJA CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO Adres obiektu budowlanego: 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny ZOZ we Wrocławiu Kompleks Wojskowy 2857

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy WYKONANIE WEWNĘTRZNEJ INSTALCJI GAZOWEJ W CZĘŚCIACH WSPÓLNYCH WRAZ Z PRZEJŚCIEM DO KAŻDEGO LOKALU DO KUCHENKI GAZOWEJ

Kosztorys ofertowy WYKONANIE WEWNĘTRZNEJ INSTALCJI GAZOWEJ W CZĘŚCIACH WSPÓLNYCH WRAZ Z PRZEJŚCIEM DO KAŻDEGO LOKALU DO KUCHENKI GAZOWEJ Kosztorys ofertowy WRAZ Z PRZEJŚCIEM DO KAŻDEGO LOKALU Budowa: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Inwestor: WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA PUCK WEJHEROWSKA 14A i B strona nr: 2 Kosztorys Jm Norma Ilość Cena jedn.

Bardziej szczegółowo

KNR 7-24 szt 1,00. 0151/01 Dostawa i montaż - Szafa na 3 butle z gazami technicznymi ( tlen,azot )-

KNR 7-24 szt 1,00. 0151/01 Dostawa i montaż - Szafa na 3 butle z gazami technicznymi ( tlen,azot )- Page 1 of 6 Przedmiar robót Obiekt INSTALACJA GAZÓW TECHNICZNYCH I SPRĘŻONEGO POWIETRZA DLA PROJEKTOWANEGO BUDYNKU LABORATORIUM BADAWCZEGO DLA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ PRZY UL. POZNAŃSKIEJ W RZESZOWIE

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Remont tablicy informacyjnej na terenie Parku G. Dreszera.

Przedmiar robót. Remont tablicy informacyjnej na terenie Parku G. Dreszera. Przedmiar robót Remont tablicy informacyjnej na terenie Parku G. Dreszera. Budowa: Park gen.gustawa Orlicz-Dreszera w Warszawie (rej.zab.nr 1238 z 12-03-1989r.) Obiekt lub rodzaj robót: ROBOTY REMONTOWE.

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Przepompownia - Technologia

Przedmiar robót. Przepompownia - Technologia Przedmiar robót Przepompownia - Technologia Data: 2013-05-11 Budowa: MODERNIZACJA GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ WRAZ Z PRZEPOMPOWNIĄ przy Szpitalu Specjalistycznym w Chorzowie przy ul.zjednoczenia 10. Kody CPV:

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa: WYMIANA RUR WODY, CWU, CO, PARY Kody CPV: 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych; 45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne; 45331000-6 Instalacje cieplne,

Bardziej szczegółowo

Przedmiar Robót. Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn. 1 INSTALACJA GAZOWA

Przedmiar Robót. Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn. 1 INSTALACJA GAZOWA Przedmiar Robót 1 INSTALACJA GAZOWA 1.001 KNRW 215/304/6 Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Dn 50 mm 2,4 m 1.002 KNR 401/1212/28 gazowe, średnica 50 mm,

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Budynek zaplecza boisk sportowych - Chełm Śląski ul. Techników - INSTALACJA WODY ZIMNEJ I CIEPŁEJ

Przedmiar. Budynek zaplecza boisk sportowych - Chełm Śląski ul. Techników - INSTALACJA WODY ZIMNEJ I CIEPŁEJ Przedmiar Budynek zaplecza boisk sportowych - Chełm Śląski ul. Techników - INSTALACJA WODY ZIMNEJ I CIEPŁEJ Data: 2007-05-11 Budowa: Budynek zaplecza boisk sportowych - Chełm Śląski ul. Techników Kody

Bardziej szczegółowo

B.U.B.S.S. Licencja Kosztorys nakładczy

B.U.B.S.S. Licencja Kosztorys nakładczy B.U.B.S.S. Licencja 2368 Kosztorys nakładczy 96/3, 96/4, 96/6, 96/7. Roboty róŝne Data: 2009-02-07 Budowa: 96/3, 96/4, 96/6, 96/7. Obiekt: WieŜa poŝarowa Zamawiający: Urzad Gminy Wielgie ul Starowiejska

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Wartość kosztorysowa Słownie:

Przedmiar. Wartość kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Słownie: Przedmiar Obiekt Budowa Inowrocław ul. Wilkońskiego 35 Inwestor PGKiM - Inowrocław Przedmiar Strona 2/6 Nr Podstawa, opis robót Jm Ilość 1 Roboty demontażowe 1 KNR 4-02W 0311/04

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Dla: Dom Dziecka nr 1 w Zwierzyńcu Zwierzyniec, ul. Rózin 8

PRZEDMIAR ROBÓT. Dla: Dom Dziecka nr 1 w Zwierzyńcu Zwierzyniec, ul. Rózin 8 PRZEDMIAR ROBÓT Dla: Dom Dziecka nr 1 w Zwierzyńcu Zwierzyniec, ul. Rózin 8 Rodzaj robót: Sanitarne Zakres robót: Wymiana instalacji centralnego ogrzewania - budynek mieszk. nr 8B Lokalizacja robót: Zwierzyniec,

Bardziej szczegółowo

Nakłady. Budowa przedszkola pięcioodziałowego Gmina Lubanie dz nr 77/14 Przyłacze wody

Nakłady. Budowa przedszkola pięcioodziałowego Gmina Lubanie dz nr 77/14 Przyłacze wody Kosztorys rozpatrywać wspólnie z projektem technicznym Nakłady Budowa: Budowa przedszkola pięcioodziałowego Obiekt lub rodzaj robót: Przyłącze wody Lokalizacja: Lubanie dz nr 77/14 Nazwa i kod CPV: 45231300-8

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT NR 04/01/10/UGIN/G-01 BUDOWA SALI SPORTOWEJ Z ŁĄCZNIKIEM INSTALACJA C.O.

PRZEDMIAR ROBÓT NR 04/01/10/UGIN/G-01 BUDOWA SALI SPORTOWEJ Z ŁĄCZNIKIEM INSTALACJA C.O. PRZEDMIAR ROBÓT NR 04/01/10/UGIN/G-01 BUDOWA SALI SPORTOWEJ Z ŁĄCZNIKIEM INSTALACJA C.O. Obiekt Kod CPV Inwestor SZKOŁA PODSTAWOWA W GÓRZE GMINA INOWROCŁAW SALA SPORTOWA + ŁĄCZNIK DZIAŁKA NR 42/1 45212225-9

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Dla: Dom Dziecka nr 1 w Zwierzyńcu Zwierzyniec, ul. Rózin 8

PRZEDMIAR ROBÓT. Dla: Dom Dziecka nr 1 w Zwierzyńcu Zwierzyniec, ul. Rózin 8 PRZEDMIAR ROBÓT Dla: Dom Dziecka nr 1 w Zwierzyńcu Zwierzyniec, ul. Rózin 8 Rodzaj robót: Sanitarne Zakres robót: Wymiana instalacji centralnego ogrzewania - budynek mieszk. nr 8A Lokalizacja robót: Zwierzyniec,

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Remont instalacji centralnego ogrzewania w starym budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Osieku

Przedmiar robót. Remont instalacji centralnego ogrzewania w starym budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Osieku strona nr: 1 Przedmiar robót Remont instalacji centralnego ogrzewania w starym budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Osieku Data: 2009-04-20 Budowa: Roboty instalacyjne Obiekt: Budynek Szkoły Podstawowej nr

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Sieć wodociągowa przy ul Kościuszki w Gorlicach

Przedmiar robót. Sieć wodociągowa przy ul Kościuszki w Gorlicach Przedmiar robót Budowa: Obiekt lub rodzaj robót: Sieć wodociągowa Lokalizacja: Gorlice ul. na działkach nr 2442/6, 2442/5, 2437/17, 2437/16, 2438/5, 2436/3 Inwestor: MPGK Sp. z o.o. 38-320 Gorlice ul.

Bardziej szczegółowo

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW. Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 INSTALACJA WODOCIAGOWA WODY ZIMNEJ. 1 szt. 1.000

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW. Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 INSTALACJA WODOCIAGOWA WODY ZIMNEJ. 1 szt. 1.000 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : PROJEKT BUDOWLANY REMONTU ISTNIEJĄCEJ HYDROFORNI DLA POTRZEB REGIONALNEJ ROZGŁOŚNI "RADIA ŁÓDŹ" S.A. ADRES INWESTYCJI : ŁODŹ, UL. NARUTOWICZA 130 INWESTOR : "RADIO ŁÓDŹ"

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ślepy. Nazwa nakładu Jm Norma Wsp. Ilość. Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr mm Obmiar = 458.

Kosztorys ślepy. Nazwa nakładu Jm Norma Wsp. Ilość. Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr mm Obmiar = 458. Obiekt 1. Centralne Ogrzewania Opis: Obmiar = 0.000 Element 1. 1. c.o. - roboty demontazowe Opis: Obmiar = 0.000 1. 1. 1. KNR 04-02-0506-0100 Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr.

Bardziej szczegółowo

Kosztorys nakładczy. Remont ogrodzenia działki w Złoczewie

Kosztorys nakładczy. Remont ogrodzenia działki w Złoczewie Kosztorys nakładczy Remont ogrodzenia działki w Złoczewie Data: 2009-05-18 Kody CPV: 45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń Obiekt: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Złoczewie działka nr ewidencyjny 260 obręb

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Przebudowa zaplecza socjalnego przy sali gimnastycznej

Przedmiar robót. Przebudowa zaplecza socjalnego przy sali gimnastycznej Przedmiar robót Budowa: Instalcja grzewcza i wentylacja mechaniczna w SZ nr 5 w Obiekt: Budynek Szkoły Podstawoiwej nr 5 Kwota kosztorysu netto: 20 291,41 zł VAT: 4 464,11 zł Kwota kosztorysu brutto: 24

Bardziej szczegółowo

Markowe Szczawiny_kotłownia (ślepy) Zuzia (C) DataComp (lic ) strona nr: 1. Przedmiar

Markowe Szczawiny_kotłownia (ślepy) Zuzia (C) DataComp (lic ) strona nr: 1. Przedmiar Markowe Szczawiny_kotłownia ślepy) Zuzia C) DataComp 1994-2007lic. 10398) strona nr: 1 Przedmiar Podstawa nakładu, opis pozycji, Ilość Krot. Jedn. 1 Transport technologiczny 1 Kalkulacja indywidualna -

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : Szkoła Podstawowa w Czempiniu ADRES INWESTYCJI : ul. Kolejowa 3, Czempiń INWESTOR : Urząd Gminy Czempiń ADRES INWESTORA : Czempiń, ul. 24 Stycznia 25 BRANśA : Modernizacja instalacji

Bardziej szczegółowo

Przedmiar SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż Sławomir Partyka. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR :

Przedmiar SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż Sławomir Partyka. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : NAZWA INWESTYCJI : Sieć wodociągowa ADRES INWESTYCJI : Brzeźno Wielkie INWESTOR : Gmina Wiejska Starogard Gdański ADRES INWESTORA : Starogard Gd., ul. Sikowrskiego 9 BRANŻA : Sanitarna Przedmiar SPORZĄDZIŁ

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. 25-734 Kielce, ul. Jageillońska 74. ZAKŁAD EKSPERTYZ I PROJEKTOWANIA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW w Kielcach mgr inŝ.

PRZEDMIAR. 25-734 Kielce, ul. Jageillońska 74. ZAKŁAD EKSPERTYZ I PROJEKTOWANIA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW w Kielcach mgr inŝ. ZAKŁAD EKSPERTYZ I PROJEKTOWANIA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW w Kielcach mgr inŝ. Adam Marzec 25-734 Kielce, ul. Jageillońska 74 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w msc. Gózd ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

Sprawdzający:... Wykonawca: Zamawiający: ...

Sprawdzający:... Wykonawca: Zamawiający: ... P R Z E D M I A R R O B Ó T Data: 2010-01-18 Budowa: Wewnętrzna instalacja kanalizacji. Kody CPV: 45332200-5 Obiekt: Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Perzowie Zamawiający: Gminny Ośrodek Kultury

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. 2013-07-11 Mgr inż. Michał Wałkuski,...

Przedmiar robót. 2013-07-11 Mgr inż. Michał Wałkuski,... Przedmiar robót Nazwa kosztorysu: Nazwa obiektu lub robót: budynek biurowy Lokalizacja: Gliwice ul. Konarskiego Nazwy i kody CPV: 45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalno - usługowym

Przedmiar robót. Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalno - usługowym Przedmiar robót Budowa: Budynek mieszkalno - usługowy Obiekt lub rodzaj robót: Instalacja centralnego ogrzewania Lokalizacja: Nowy Sącz - Rynek 3 Inwestor: Urząd Miasta Nowego Sącza Data opracowania: 2018-04-25

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. 25-734 Kielce, ul. Jageillońska 74. ZAKŁAD EKSPERTYZ I PROJEKTOWANIA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW w Kielcach mgr inŝ.

PRZEDMIAR. 25-734 Kielce, ul. Jageillońska 74. ZAKŁAD EKSPERTYZ I PROJEKTOWANIA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW w Kielcach mgr inŝ. ZAKŁAD EKSPERTYZ I PROJEKTOWANIA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW w Kielcach mgr inŝ. Adam Marzec 25-734 Kielce, ul. Jageillońska 74 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w msc. Gózd ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

Lp. ETO Nazwa Jedn ostka

Lp. ETO Nazwa Jedn ostka Lp. ETO Nazwa Jedn ostka Ilość całkowita WYMIANA I MODERNIZACJA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA-WERSJA -I. 000 Acetylen techniczny - rozpuszczony kg 9,00 00099 Benzyna do ekstrakcji dm3,0093 3 80099

Bardziej szczegółowo

0814 Brzeszcze, świetlica os. Paderew. -c.o. Zuzia (C) DataComp (lic. 1452) strona nr: 1. Przedmiar

0814 Brzeszcze, świetlica os. Paderew. -c.o. Zuzia (C) DataComp (lic. 1452) strona nr: 1. Przedmiar 0814 Brzeszcze, świetlica os. Paderew. -c.o. Zuzia (C) DataComp 1994-2007(lic. 1452) strona nr: 1 Przedmiar Kosztorys nr 2289.CO/01/08. Przebudowa wymiennikowni ciepła na świetlicę osiedlową w Brzeszczach,

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót WĘZEŁ CIEPLNY DLA PROJEKTOWANEGO BUDYNKU LABORATORIUM BADAWCZEGO DLA POLITECHNIKI

Przedmiar robót WĘZEŁ CIEPLNY DLA PROJEKTOWANEGO BUDYNKU LABORATORIUM BADAWCZEGO DLA POLITECHNIKI Page 1 of 7 Przedmiar robót Obiekt WĘZEŁ CIEPLNY DLA PROJEKTOWANEGO BUDYNKU LABORATORIUM BADAWCZEGO DLA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ W RZESZOWIE REALIZOWANEGO W RAMACH PODKARPACKIEGO PARKU NAUKOWO- Kod CPV:

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Kosztorys opracowali: Roman Domański, Kosztorysant... Sprawdzający:

Przedmiar robót. Kosztorys opracowali: Roman Domański, Kosztorysant... Sprawdzający: Przedmiar robót Rozbudowa z przebudową części parteru dla potrzeb zespołu pomieszczeń izolacyjnych dla chorych wysokozakaźnych - Instalacja Gazów Medycznych. Data: 2016-01-23 Budowa: roboty instalacji

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Pracownia Projektowa Sieci i Instalacji Sanitarnych "INSTALATOR" ul.rumińskiego 3, 62-800 Kalisz

PRZEDMIAR ROBÓT. Pracownia Projektowa Sieci i Instalacji Sanitarnych INSTALATOR ul.rumińskiego 3, 62-800 Kalisz Pracownia Projektowa Sieci i Instalacji Sanitarnych "INSTALATOR" ul.rumińskiego 3, 62-800 Kalisz PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Budynek dydaktyczno-konferencyjny PWSZ - Przyłącze i zewnętrzna sieć

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA ULICY KORCZAKA ORAZ BUDOWA ŁĄCZNIKA ULICY BARDIOWSKIEJ Z ULICĄ 11- LISTOPADA W GORLICACH

Przedmiar robót PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA ULICY KORCZAKA ORAZ BUDOWA ŁĄCZNIKA ULICY BARDIOWSKIEJ Z ULICĄ 11- LISTOPADA W GORLICACH Przedmiar robót PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA ULICY KORCZAKA ORAZ BUDOWA ŁĄCZNIKA ULICY BARDIOWSKIEJ Z ULICĄ 11- LISTOPADA W GORLICACH Budowa: Przebudowa sieci wodociagowej Obiekt: BUDOWA ŁĄCZNIKA ULICY BARDIOWSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. WYMIANA OGRODZENIA i REMONT KOMINÓW W ZAKRESIE OKREŚLONYM PRZEZ ZLECAJĄCEGO / ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR. III

Przedmiar. WYMIANA OGRODZENIA i REMONT KOMINÓW W ZAKRESIE OKREŚLONYM PRZEZ ZLECAJĄCEGO / ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR. III Przedmiar WYMIANA OGRODZENIA i REMONT KOMINÓW W ZAKRESIE OKREŚLONYM PRZEZ ZLECAJĄCEGO / ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR. III Budowa: ZSO III WYMIANA OGRODZENIA i REMONT KOMINÓW Obiekt: ZESPÓŁ SZKÓŁ

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Budynek mieszkalny wielorodzinny - TBS Trzebinia - instalacja gazu

Przedmiar robót. Budynek mieszkalny wielorodzinny - TBS Trzebinia - instalacja gazu Przedmiar robót Budowa: Budynek mieszkalny wielorodzinny z instalacjami wewnętrznymi tj. wod-kan, c.o.,c.w.u. gazu, instalacjami elektrycznymi oraz infrastrukturą techniczną tj. przyłączami wod-kan i kanalizacji

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Budynek MOPR przy ul. Piastowskiej 58 w Krosnie - wymiana instalacji kanalizacji sanitarnej

Kosztorys ofertowy. Budynek MOPR przy ul. Piastowskiej 58 w Krosnie - wymiana instalacji kanalizacji sanitarnej Kosztorys ofertowy Budowa: Wymiana Kody CPV: 45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne Obiekt: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie przy ul. Piastowskiej 58 w Krośnie Zamawiający: Gmina Krosno, ul. Lwowska

Bardziej szczegółowo

Zbiór: MYSTKOW - instalacja wod-kan i ppoz - INST - I Zuzia (C) DataComp Przedmiar Robót

Zbiór: MYSTKOW - instalacja wod-kan i ppoz - INST - I Zuzia (C) DataComp Przedmiar Robót Przedmiar Robót 1 INSTALACJA WOD-KAN 1.001 KNRW 215/112/1 1.002 KNRW 215/112/2 1.003 KNRW 215/112/3 1.004 KNRW 215/112/4 1.005 KNRW 215/112/5 1.006 KNRW 215/112/6 1.007 KNRW 215/112/1 1.008 KNRW 215/112/2

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Grzegorz Kwiatek DATA OPRACOWANIA : 28.09.2012r. Ogółem wartość kosztorysowa robót :

KOSZTORYS NAKŁADCZY. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Grzegorz Kwiatek DATA OPRACOWANIA : 28.09.2012r. Ogółem wartość kosztorysowa robót : KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : Wymiana kotła centralnego ogrzewania o mocy 240kW na kocioł o mocy znamionowej 150kW w kotłowni osiedlowej Dębołęka ADRES INWESTYCJI : Dębołęka INWESTOR : Agencja

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ślepy szczegółowy

Kosztorys ślepy szczegółowy Wartość kosztorysowa Słownie: Kosztorys ślepy szczegółowy Wartość kosztorysu podana w cenie netto Obiekt Budowa Inwestor Wg wykazu SIWZ MPGK Krosno sp. z o.o., ul. Fredry 12, 38-400 Krosno Sporządził mgr

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ślepy. Wymiana wyłączników siłowych nn st. 1643 i ul.kopernika 17

Kosztorys ślepy. Wymiana wyłączników siłowych nn st. 1643 i ul.kopernika 17 Kosztorys ślepy Data: 2011-06-14 Budowa: Wymiana wyłączników APU Kody CPV: 31213100-3 Rozdzielnie 31213400-6 Układ przesyłowy 31221100-2 Przekaźniki mocy 31230000-7 Części aparatury do przesyłu i eksploatacji

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Zakład Projektoeania Marceli Poleski. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty instalacyjne hydrauliczne

PRZEDMIAR. Zakład Projektoeania Marceli Poleski. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty instalacyjne hydrauliczne Zakład Projektoeania Marceli Poleski 80-308 Gdańsk ul. Polanki 123A PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne NAZWA INWESTYCJI : Przystosowanie

Bardziej szczegółowo

Rodos 6.0.16.21 [4376] - Rekomendacja SKB

Rodos 6.0.16.21 [4376] - Rekomendacja SKB Kosztorys ślepy Strona 1/10 Nr, Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena 1 KNR 4-02 0114/04 DemontaŜ rurociągu stalowego średnicy 65-80mm 20 m Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.ii r-g 0,2

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ślepy. Lp Normatyw Opis Nazwa nakładu Jm Norma Wsp. Ilość. Pompa głębinowa typ GBC.3.03-4kW

Kosztorys ślepy. Lp Normatyw Opis Nazwa nakładu Jm Norma Wsp. Ilość. Pompa głębinowa typ GBC.3.03-4kW Str. 1 Element 1. Budynek stacji uzdatniania wody - technologia 0.00 1. 1. KNR 70-70-1010-4 Pompa głębinowa typ GBC.3.03-4kW 1.00 kpl. mn. R = 0.955 mn. M = 1.000 mn. S = 1.000 Monter urządzeń i konstrukcji

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót REMONT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Przedmiar robót REMONT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA Przedmiar robót REMONT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA Data: 2010-04-07 Kody CPV: 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania Obiekt: MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 3 w BOCHNI ul.kącik 7 Zamawiający: GMINA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty w zakresie instalacji budowlanych

PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty w zakresie instalacji budowlanych PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych NAZWA INWESTYCJI : INSTALACJA C.O. - BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

Kosztorys nakładczy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys nakładczy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Zatwierdzam: Kosztorys nakładczy Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor 45232140-5 - Roboty budowlane w zakresie lokalnych sieci grzewczych 45331100-7

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Ofertowy INW-03/10/2008-AKT

Kosztorys Ofertowy INW-03/10/2008-AKT Wartość kosztorysowa netto Słownie: Kosztorys Ofertowy INW-03/10/2008-AKT Wewnętrzne instalacje gazowe Obiekt Kod CPV 45333000-0 - Roboty instalacyjne gazowe Budowa Brzeżno 15, dz. nr 22 Inwestor Gmina

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Dla: Dom Dziecka nr 1 w Zwierzyńcu Zwierzyniec ul. Rózin 8

PRZEDMIAR ROBÓT. Dla: Dom Dziecka nr 1 w Zwierzyńcu Zwierzyniec ul. Rózin 8 PRZEDMIAR ROBÓT Dla: Dom Dziecka nr 1 w Zwierzyńcu Zwierzyniec ul. Rózin 8 Rodzaj robót: Sanitarne Zakres robót: Budynek główny nr 8 - wymiana grzejników i zaworów grzejnikowych Lokalizacja robót: Zwierzyniec,

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzam: Kosztorys nakładczy

Zatwierdzam: Kosztorys nakładczy Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Zatwierdzam: Kosztorys nakładczy Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor 45232140-5 - Roboty budowlane w zakresie lokalnych sieci grzewczych 45331100-7

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Budynek zaplecza boisk sportowych - Chełm Śląski ul. Techników - PRZYŁĄCZE GAZU

Przedmiar. Budynek zaplecza boisk sportowych - Chełm Śląski ul. Techników - PRZYŁĄCZE GAZU Przedmiar Data: 2007-05-11 Budowa: Budynek zaplecza boisk sportowych - Chełm Śląski ul. Techników Kody CPV: 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych 45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Modernizacja instalacji c.o.

Przedmiar. Modernizacja instalacji c.o. Przedmiar Obiekt: Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki, ul. Szpitalna 60 16-100 Suwałki Jednostka opracowująca kosztorys: Biuro Projektów EURO-INSTAL mgr inż Leszek Kwiecień Sprawdzający:...

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inŝ. Norbert Jastrzębski SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inŝ. Norbert Jastrzębski DATA OPRACOWANIA : listopad 2007

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inŝ. Norbert Jastrzębski SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inŝ. Norbert Jastrzębski DATA OPRACOWANIA : listopad 2007 KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : INSTAACJA SOARNA ADRES INWESTYCJI : Szkoła Podstawowa w Długiem gm. Koluszki INWESTOR : Urząd Gminy w Koluszkach ADRES INWESTORA : 95-040 Koluszki ul. Brzezińska

Bardziej szczegółowo