Zawartość opracowania

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zawartość opracowania"

Transkrypt

1 KNITTER Usługi Inwestycyjne Karnieszewice, grudzień 2011 r. Grzegorz Knitter Sianów Karnieszewice 45 b tel. fax. (0-94) ; (0-604) Zawartość opracowania I. Opis techniczny 1. Podstawa, cel i zakres opracowania 2. Zieleń projektowana i jej charakterystyka 3. Usytuowanie projektowanego materiału roślinnego 4. Wykaz projektowanego materiału roślinnego - nowe nasadzenia 5. Wykaz projektowanego materiału, odzyskanego z przesadzenia. 6. Przygotowanie miejsc sadzenia 8. Pora sadzenia 9. Technika sadzenia 10. Sadzenie drzew i krzewów z bryłą korzeniową 11. Odstępy przy sadzeniu 12. Jakość zakupionego materiału roślinnego 13. Pielęgnacja drzew i krzewów 14. Powierzchnie trawiaste II. Uzgodnienia III. Projekt zagospodarowania terenu - zieleń rys. nr 1/1 1/5

2 1 Opis techniczny 1. Podstawy, cel i zakres opracowania. Podstawą opracowania jest: Umowa z Inwestorem na wykonanie zadania projektowego, Przepisy prawne, w tym ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych ( Dz. U. Nr 80 z dnia 10 maja 2003 r., z późn. zm. ), Wizja lokalna w terenie, Projekt zagospodarowania terenu plansza zbiorcza w skali 1:500, Inwentaryzacja istniejącego zadrzewienia w terenie, Mapa sytuacyjno - wysokościowa w skali 1:500, Ustalenia i uzgodnienia z Inwestorem, Konsultacja z projektantami poszczególnych branŝ, Literatura fachowa, branŝowa. Teren będący przedmiotem opracowania jest terenem zieleńców przylegającym do jezdni ul. Armii Krajowej w śukowie. Jednocześnie teren ten stanowi pas ochronno izolacyjny dla domów mieszkalnych usytuowanych obok istniejącej drogi, chroniąc mieszkańców przed hałasem i zanieczyszczeniami. Projekt zieleni przewiduje zaprojektowanie nowej szaty roślinnej, która ma nadać pasowi drogowemu nowy estetyczny wygląd ( po wykonaniu robót budowlano montaŝowych oraz terenowych prac porządkowych ). Lokalizacja roślin podana jest na planach sytuacyjnych rys. nr 1/1 1/5. Na zadanym terenie zinwentaryzowano 271 drzew i krzewów. 2. Zieleń projektowana i jej ogólna charakterystyka. Do obsadzenia zastosowano gatunki drzew i krzewów dobrze rosnących w warunkach miejskich, nie mających duŝych wymagań w stosunku do gleby, potrzebujących stosunkowo niewielkich nakładów pielęgnacyjnych i tworzących barwne zestawienia kompozycyjne, co wynikało z uzgodnień, dokonanych z przyszłym administratorem terenu. Ponadto wykorzystano do obsadzeń część krzewów przeznaczonych do przesadzenia, uwzględniając egzemplarze o zdrowym i ładnym pokroju i kształcie. DuŜa ilość drzew i krzewów mimo małych wymiarów nie została zakwalifikowana do przesadzenia ze względu na brzydki pokrój i liczne odrosty korzeniowe, oraz brak moŝliwości prawidłowego wyodrębnienia i nie uszkodzenia systemu korzeniowego. Większość zastosowanego materiału roślinnego znosi przycinanie i jest podatna na formowanie. Są to ponadto gatunki znoszące niezbyt duŝe wymagania siedliskowe.

3 2 3. Usytuowanie projektowanego materiału roślinnego. Na planszy w skali 1:500 przedstawiono rozmieszczenie projektowanego materiału roślinnego. Numery na planie odpowiadają numerom w wykazie projektowanego materiału roślinnego ( pkt. 4). Teren, na którym będą wykonane nasadzenia krzewami w formie skupin czy szpalerów, naleŝy wysypać warstwą zleŝałej kory, o grubości 5 cm w celu ograniczenia do minimum wzrostu chwastów i ograniczenia parowania wody z gleby. W projekcje branŝy drogowej uwzględniono ponadto tereny przeznaczone pod trawniki ( wykonane metodą tradycyjną ). 4. Wykaz projektowanego materiału roślinnego - nowe nasadzenia. Oznaczenie na planie Rodzaj, gatunek Język łaciński Język polski. Opis Wysokość rośliny Wielkość donicy Ilość ( szt. ) 1 Pyracantha coccinea Red Column Ognik szkarłatny, odm. Red Column 2 Juniperus Sabina Blaue Donau Jałowiec sabiński, odm. Blaue Donau. 3 Spiraea japonica Goldflame Tawuła japońska, odm. Goldflame 4 Spiraea Nipponica Snowmound Tawuła nippońska, odm.snowmound 5 Pyracanta coccinea Soleil d Or Ognik szkarłatny, odm.soleil d Or. 6 Juniperus Sabina Glauca Jałowiec sabiński, odm. Glauca 7 Juniperus Sabina Broadmoor Jałowiec sabiński, odm. Broadmoor 8 Spiraea japonica Goldmound Tawuła japońska, odm. Goldmound 9 Juniperus Sabina Arcadia Jałowiec sabiński, odm. Arcadia 10 Prunus Serrulata Kanzan Wisnia piłkowana, odm.kanzan 11 Berberis thunbergii Atropurpurea Berberys Thunberga, odm. Atropurpurea 12 Berberis thunbergii Green Carpet Berberys Thunberga, odm. Green Carpet 13 Prunus cerasus Umbraculifera Wiśnia pospolita, odm.umbraculifera 14 Juniperus Sabina Blaue Donau Jałowiec sabiński, odm. Blaue Donau 15 Rośliny jednoroczne wg uznania inwestora Wys cm. 5C 27 Wys cm. 7C 21 Wys cm. 3C 228 Wys cm. 5C 57 Wys cm. 5C 18 Wys cm. 7C 12 Wys cm. 7C 15 Wys cm. 3C 36 Wys cm. 7C 12 Wys cm. 65C 22 Wys cm. 3C 54 Wys cm. 5C 68 Wys cm. 65C 6 Wys cm. 7C 90 Sadzonki z dobrze wykształconą bryłą korzeniową i częścią nadziemną. Razem 660

4 3 5. Wykaz projektowanego materiału roślinnego, odzyskanego z przesadzenia. Nr ozn. na planie Rodzaj, gatunek Opis Ilość ( szt. ) 55 Rosa canina Dzika róŝa 56 Rosa canina Dzika róŝa 58 Rosa canina Dzika róŝa 59 Rosa canina Dzika róŝa 60 Rosa canina Dzika róŝa 65 Rosa canina Dzika róŝa Odzyskany z przesadzenia, tab. 1 inwentaryzacyjna nr 55 o pow. 1 m2 Odzyskany z przesadzenia, tab. 60 inwentaryzacyjna nr 56 o pow. 60 m2 Odzyskany z przesadzenia, tab. 1 inwentaryzacyjna nr 58 o pow. 1 m2 Odzyskany z przesadzenia, tab. 3 inwentaryzacyjna nr 59 o pow. 3 m2 Odzyskany z przesadzenia, tab. 25 inwentaryzacyjna nr 60 o pow. 25 m2 Odzyskany z przesadzenia, tab. 15 inwentaryzacyjna nr 65 o pow. 15 m2 Razem Przygotowanie miejsca do sadzenia. Po ukształtowaniu i wyrównaniu miejsc przeznaczonych do obsadzenia, konieczne jest przygotowanie gleby, polegające na stworzeniu odpowiedniej struktury i dostarczeniu niezbędnej ilości materiału organicznego. NaleŜy zastosować zabiegi agrotechniczne wg obowiązujących zasad. Najprostszym sposobem poprawienia warunków glebowych i Ŝyzności gleby, jest zabieg zwany zaprawianiem dołów, polegający na dodaniu do gleby odpowiedniej ilości Ŝyznej ziemi lub kompostu podczas sadzenia drzew i krzewów. W kaŝdym dołku naleŝy umieścić ok. 0,05 m3 kompostu lub Ŝyznej ziemi. Doły na drzewa kopiemy zwykle na głębokość 50x50x70 cm. Doły na krzewy kopiemy na głębokość 30x30x30 cm. WaŜne w przygotowaniu gleby jest równieŝ sprawdzenie jej odczynu i doprowadzenie go do wartości odpowiedniej dla poszczególnych gatunków roślin. Proponowane do nasadzeń drzewa i krzewy są odporne na zanieczyszczenia powietrza i tolerancyjne, co do gleby. Wymagają na ogół gleby o odczynie ph 5,5-7,0, jednakŝe dokładne informacje na temat indywidualnych wymagań poszczególnych gatunków naleŝy uzyskać w szkółkach lub punktach sprzedaŝy. Przy nadmiernym zakwaszaniu zaleca się wapnowanie gleby odpowiednimi dawkami CaO lub CaCO. Natomiast w przypadku środowiska nadmiernie alkalicznego zaleca się obniŝenie ph przez zastosowanie kwaśnych kompostów, przygotowanych z torfu torfowiska wysokiego lub ściółek iglastych, albo zastosowanie odpowiednich dawek nawozów mineralnych.

5 4 8. Pora sadzenia. Do projektowanych obsadzeń wskazane jest zastosowanie drzew i krzewów w pojemnikach i kontenerach, które posiadają system korzeniowy proporcjonalny do części nadziemnej, co wpływa korzystnie na przesadzenie i adaptację rośliny w nowym środowisku. Okres sadzenia roślin pojemnikowych trwa przez cały sezon, wykluczając okres, gdy gleba jest zmarznięta. NaleŜy jednak pamiętać o zastosowaniu wzmoŝonego, obfitego i systematycznym podlewania, gdy rośliny są sadzone w okresie lata. Najlepszą jednak porą do wysadzania roślin jest wiosna i wczesna jesień ze względu na odpowiednie warunki atmosferyczne i czas potrzebny do ukorzenienia się roślin w nowym gruncie, co naleŝy uwzględniać w rozpatrywanym miejscu. 9. Technika sadzenia. Przed sadzeniem naleŝy glebę spulchnić na cm. W tym czasie naleŝy równieŝ usunąć wszystkie chwasty, które mogłyby wpłynąć negatywnie na wzrost drzew i krzewów. Głębokość sadzenia określa połoŝenie szyjki korzeniowej w stosunku do powierzchni otoczenia. Szyjka korzenna powinna znajdować się mniej więcej 5 cm pod powierzchnią gleby. Ogólnie przyjmuje się, Ŝe rośliny powinny być sadzone tak głęboko, jak rosły w szkółce. Rozmiary dołów lub rowów, a więc głębokość i szerokość, powinny umoŝliwiać swobodne umieszczenie i rozłoŝenie systemu korzeniowego. Doły na drzewa kopie się zwykle do głębokości ok. 50 cm lub nieco głębiej do głębokości 70 cm. Na krzewy, od 30 do 50 cm. JednakŜe dokładne informacje naleŝy uzyskać w szkółkach. Podczas kopania nie powinno się mieszać warstwy powierzchniowej z podglebiem. Doły lub rowy naleŝy wykopać przed dostarczeniem roślin na miejsce sadzenia. Przed przystąpieniem do sadzenia uszkodzone końce korzeni naleŝy obciąć. Do przysypywania dołów naleŝy uŝyć ziemi sypkiej, która łatwo wypełnia przestrzenie między korzeniami. Podczas sadzenia roślinę powinno się lekko potrząsać pionowo. Po napełnieniu ziemią ok. połowy dołu naleŝy ją lekko udeptać. Po całkowitym napełnieniu dołu ziemią moŝna ponownie udeptać i zalać wodą w ilości litrów. Następnie powierzchnie ziemi wokół roślin formuje się w miskę i przykrywa warstwą kory lub ściółki, która zapobiega nadmiernemu parowaniu gleby. 10. Sadzenie drzew i krzewów z bryłą korzeniową. Rozmiary bryły korzeniowej określają wielkość potrzebnego dołka. Głębokość dołów powinno się dokładnie zmierzyć, aby nie wyjmować roślin do kolejnych przymiarek. Zwykle dół winien być dwukrotnie większy niŝ bryła korzeniowa danej rośliny. W zaleŝności od potrzeb mieszamy miejscową ziemię z kompostem lub urodzajna ziemią ogrodniczą. Jeśli gleba jest uboga i przepuszczalna, dodawane podłoŝe powinno być próchnicze i zwięzłe, aby zatrzymywało wodę i składniki pokarmowe. Glebę cięŝką i zlewną, naleŝy rozluźnić poprzez dodanie piasku. W przypadku bardzo nieprzepuszczalnego podłoŝa gliniastego lub ilastego, dno dołu dobrze jest wzruszyć szpadlem i wymieszać z piaskiem lub Ŝwirem. Taki zabieg umoŝliwi przynajmniej częściowe odwodnienie dołu (drenaŝ), który w przeciwnym razie staje się rodzajem donicy bez otworu w dnie. Jeśli gleba jest bardzo zbita, dobrze jest wzruszyć ściany dołu. Przed sadzeniem dobrze jest zanurzyć korzenie na kilka godzin w wodzie. Zabieg ten nie powinien jednak spowodować rozpłynięcia się bryły korzeniowej. Sadzone drzewa i krzewy naleŝy umieścić w glebie na takiej samej głębokości, na jakiej rosły w szkółce.

6 Szyjka korzeniowa powinna znajdować się mniej więcej 5 cm pod powierzchnią gleby. Wolną przestrzeń pomiędzy bryłą a ściankami dołu wypełnia się sypką ziemią, która łatwo wypełnia przestrzenie między korzeniami i lekko ugniata i zalewa wodą. Bardzo waŝną czynnością w przypadku drzew jest ich palikowanie. Zarówno Prunus serrulata Kanzan jak i Prunus cerasus Umbraculifera wymagają palikowania w celu zabezpieczenia przed uszkodzeniami i utrzymania prostej formy wzrostu. Najlepiej gdy kaŝde posadzone drzewko za pomocą specjalnych, elastycznych pasów przymocowane jest do trzech palików umocowanych w ziemi wokół sadzonego drzewa. Paliki powinny być obsadzone w ziemi podczas sadzenia i w miejscu zaraz poza bryłą korzeniową nie dopuszczając tym samym do jej uszkodzenia. Głębokość zamontowanych palików powinna być na tyle odpowiednia, by mogły utrzymać drzewo w pozycji pionowej i nie dopuścić do naruszenia bryły korzeniowej Odstępy przy sadzeniu. Pyracantha coccinea Red Column ( nr 1 ) sadzony w skupinie po 3 szt. w odstępach 1m. Juniperus Sabina Blaue Donau ( nr 2 ) sadzony w skupinie po 3 szt. w odstępach 1m. Spiraea japonica Goldflame ( nr 3 ) sadzona w dwóch rzędach co 0,4 m na długości 2,5 m. Spiraea Nipponica Snowmound ( nr 4 ) sadzona w rzędzie co 0,8 m na długości 2,5m. Pyracanta coccinea Soleil d Or ( nr 5 ) sadzony w skupinie po 3 szt. w odległości 1m. Juniperus Sabina Glauca ( nr 6 ) sadzony w skupinie po 3 szt. w odstępach 1m. Juniperus Sabina Broadmoor ( nr 7 ) sadzony w skupinie po 3 szt. w odstępach 1m. Spiraea japonica Goldmound ( nr 8 ) sadzony w dwóch rzędach co 0,4 m na długości 2,5 m. Juniperus Sabina Arcadia ( nr 9 ) sadzony w skupinie po 3 szt. w odstępach 1m. Prunus Serrulata Kanzan ( nr 10 ) soliter Berberis thunbergii Atropurpurea ( nr 11 ) sadzony w rzędzie 3 szt/mb na długości 4,5 m. Berberis thunbergii Green Carpet ( nr 12 ) sadzony w rzędzie 3 szt/mb na długości 4,5 m. Prunus cera sus Umbraculifera ( nr 13 ) soliter Juniperus Sabina Blaue Donau ( nr 14 ) sadzony w trzech rzędach 2 szt/mb na długości 5 m. 12. Jakość zakupionego materiału. Zakupiony materiał roślinny powinien mieć określone cechy. Sadzonki powinny być prawidłowo uformowane ( wymaganą wysokość roślin podano w tabeli ) z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadać następujące cechy: Pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie wykształcony, Przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłuŝać przewodnik, System korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty, U roślin sadzonych z bryłą korzeniową, bryła ta powinna być prawidłowo wykształcona,

7 Pędy korony u drzew i krzewów nie powinny być przycięte, Korony drzew powinny być dobrze wykształcone przedstawiając odpowiednio nadaną formę kulistą (Prunus serrulata i Prunus cerasus ) Blizny na przewodniku powinny być dobrze zarośnięte. Wady niedopuszczalne: - silne uszkodzenie mechaniczne rośliny - ślady zerowania szkodników - oznaki chorobowe - zwiędniecie i pomarszczenie kory na korzeniach - martwice i pęknięcie kory - uszkodzenie paka szczytowego przewodnika - uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej Pielęgnacja drzew i krzewów w pierwszym roku po posadzeniu i w latach następnych. Zabiegi pielęgnacyjne w pierwszym roku po posadzeniu naleŝy przeprowadzać wg obowiązujących zasad mających na celu doprowadzenie do regeneracji systemu korzeniowego, ewentualne zmniejszenie części nadziemnej przez ucinanie zbędnych pędów i gałęzi, podlewanie roślin wg ogólnie przyjętych zasad, zasilanie nawozami, wykonanie innych zabiegów pielęgnacyjnych. RównieŜ naleŝy zwrócić uwagę, czy na roślinach nie występują objawy chorobowe, które naleŝy zwalczać. Aby drzewa i krzewy dobrze się ukorzeniły i zniosły szok spowodowany przesadzeniem, wymagają one obfitego podlewania, zwłaszcza w pierwszych dniach. Trwa to do momentu przerośnięcia korzeni w głąb gleby. Niezbędne jest co najmniej trzykrotne, obfite podlewanie w ciągu roku. Z tego względu wokół roślin robi się misę, którą następnie wypełniamy wodą. Rośliny świeŝo posadzonym trzeba podczas kaŝdego podlewania dostarczyć co najmniej 10 litrów wody. Ziemię wokół krzewów i drzew naleŝy często motyczyć, aby zmniejszyć parowanie wody. W ciągu pierwszych lat po posadzeniu naleŝy ponadto glebę dokładnie odchwaszczać i w Ŝadnym wypadku nie dopuścić do zakwitania chwastów. Przy końcu zimy lub na początku wiosny glebę przykrywa się dobrze rozłoŝonym kompostem, warstwą grubości ok. 2 cm. Młode rośliny moŝna zasilać nawozem wieloskładnikowym w dawce 70 g na 1 m2. Nawozi się je trzykrotnie, w kolejności: przed rozpoczęciem wegetacji, na początku m-c czerwca, przy końcu lipca, aby nie opóźnić drewnienia tegorocznych pędów. W pierwszych latach po posadzeniu drzewa i krzewy mają słabo rozwinięty system korzeniowy i są wraŝliwe na mrozy, dlatego przed nadejściem zimy na powierzchnię gleby wokół roślin kładzie się warstwę igliwia, suchych liści lub zleŝałą korę a następnie przykrywa gałęziami świerkowymi w celu ochrony przed wiatrem. 14. Powierzchnie trawiaste. Wykonując powierzchnie przeznaczone pod nowe trawniki naleŝy stosować metodę tradycyjną zagadnienie omówiono w projekcie branŝy drogowej.

8 7 UWAGA! Roboty związane z wykonaniem i pielęgnacją robót w zakresie zieleni winno się zlecić firmie wyspecjalizowanej w tego rodzaju robotach. NaleŜy spełnić wymagania dodatkowe, podane w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej SST D Sporządziła: Ewa Boral - Knitter

9

10

11

12

13

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D ZIELEŃ DROGOWA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D ZIELEŃ DROGOWA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.09.01.01 ZIELEŃ DROGOWA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z nasadzeniem

Bardziej szczegółowo

DOSTAWA DRZEW I KRZEWÓW

DOSTAWA DRZEW I KRZEWÓW Załącznik Nr 1 DOSTAWA DRZEW I KRZEWÓW I. Szczegółowe zalecenia dotyczące materiału roślinnego: Dostarczone rośliny powinny być zgodne z normą PN-R-67026:2002 i PN-R-67023:1987. Materiał dostarczony musi

Bardziej szczegółowo

ROŚ ŚR Nysa, Zaproszenie do złożenia oferty. Zapraszam do złożenia oferty na nasadzenie drzew i krzewów na terenach gminnych.

ROŚ ŚR Nysa, Zaproszenie do złożenia oferty. Zapraszam do złożenia oferty na nasadzenie drzew i krzewów na terenach gminnych. ROŚ ŚR.7021.21.2014 Nysa, 2014 02 05 Zaproszenie do złożenia oferty Zapraszam do złożenia oferty na nasadzenie drzew i krzewów na terenach gminnych. W ofercie należy podać: 1. Cenę jednostkową brutto za

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ STUDIALNA...

SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ STUDIALNA... SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ STUDIALNA... 2 1. Przedmiot opracowania... 2 2. Podstawa opracowania... 2 3. Cel opracowania... 2 4. Lokalizacja... 2 5. Analiza zasobów przyrodniczych i wyposaŝenia... 2 5.1. Warunki

Bardziej szczegółowo

PROJEKT URZĄDZENIA TERENÓW ZIELENI

PROJEKT URZĄDZENIA TERENÓW ZIELENI Pracownia Projektowo-Konsultingowa DROMOS Dróg i Mostów Spółka z o.o. 10-059 Olsztyn ul.polna 1B/10 tel./fax 534-94-20 PROJEKT URZĄDZENIA TERENÓW ZIELENI Nazwa inwestycji: Budowa przedłużenia ulicy Zielonej

Bardziej szczegółowo

1. Prace agrotechniczne przed zagospodarowaniem terenu Wykaz projektowanego materiału roślinnego Sadzenie roślin Ściółkowanie korą 4

1. Prace agrotechniczne przed zagospodarowaniem terenu Wykaz projektowanego materiału roślinnego Sadzenie roślin Ściółkowanie korą 4 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA SIENKIEWICZA TERENÓW ZIELENI NA UL. W BOCHNI Spis treści 1. Prace agrotechniczne przed zagospodarowaniem terenu 2 2. Wykaz projektowanego materiału roślinnego 2 3. Sadzenie roślin

Bardziej szczegółowo

,,ZUBiD,, inŝ. Bogdan Misiura Sianów, Karnieszewice 45a tel. (0) ; fax: ; NIP

,,ZUBiD,, inŝ. Bogdan Misiura Sianów, Karnieszewice 45a tel. (0) ; fax: ;   NIP ,,ZUBiD,, inŝ. Bogdan Misiura 76-004 Sianów, Karnieszewice 45a tel. (0) 604-118 578; fax: 91 882 10 64; e-mail: zubidbm@interia.pl NIP 673-119-76-70 PROJEKT ZIELENI INWESTOR: Gmina Miasto Świnoujście ul.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. obwód pnia cm mierzony na wysokości 1m,

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. obwód pnia cm mierzony na wysokości 1m, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia I. CHARAKTERYSTYKA MATERIAŁU ROŚLINNEGO Gatunki drzew: jarząb pospolity Fastigiata (26 szt.) forma kolumnowa, obwód pnia 12-14 cm mierzony na wysokości 1 m, wysokość

Bardziej szczegółowo

Projekt zagospodarowania zieleni. Opis techniczny

Projekt zagospodarowania zieleni. Opis techniczny Projekt zagospodarowania zieleni przy budynkach wielorodzinnych ul. Porębskiego 50-52, ul. Dulina 10-12 Projekt zagospodarowania zieleni Opis techniczny Opracowała: Katarzyna Domańska marzec 2012 Opis

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA STRONA 1 SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. DANE OGÓLNE...2 II. OPIS NASADZEŃ ZAMIENNYCH...3 III. OPIS PROJEKTOWANYCH GATUNKÓW ROŚLIN ZE ZDJĘCIAMI...4 IV. MATERIAŁ ROŚLINNY SPIS ILOŚCIOWY I WYMAGANIA...4 V.

Bardziej szczegółowo

NASADZENIA DRZEW I PIELĘGNACJA WCZEŚNIEJ NASADZONYCH DRZEW W PASACH DRÓG POWIATOWYCH ZDP POZNAŃ

NASADZENIA DRZEW I PIELĘGNACJA WCZEŚNIEJ NASADZONYCH DRZEW W PASACH DRÓG POWIATOWYCH ZDP POZNAŃ Załącznik nr 1 /2016 NASADZENIA DRZEW I PIELĘGNACJA WCZEŚNIEJ NASADZONYCH DRZEW W PASACH DRÓG POWIATOWYCH ZDP POZNAŃ Zadanie I NA TERENIE GMIN: Kostrzyn, Czerwonak, Pobiedziska, Kleszczewo, Swarzędz, Murowana

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZIELENI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. Część opisowa:... I. Podstawa opracowania projektu. II. Materiały wyjściowe do projektowania.

PROJEKT ZIELENI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. Część opisowa:... I. Podstawa opracowania projektu. II. Materiały wyjściowe do projektowania. PROJEKT ZIELENI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Część opisowa:... I. Podstawa opracowania projektu. II. Materiały wyjściowe do projektowania. III. Zakres inwestycji. IV. Teren lokalizacji inwestycji: 1. Położenie

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA SZATY ROŚLINNEJ I GOSPODARKA DRZEWOSTANEM

INWENTARYZACJA SZATY ROŚLINNEJ I GOSPODARKA DRZEWOSTANEM POLE S.C. Podgórski, Ostrowski, Lazar-Borkowska 07-200 Wyszków ul. I Armii Wojska Polskiego 41 c NIP 7621953094, REGON 141362159 Zadanie: Modernizacja skweru z miejscem pamięci przy ul. Wojciechowskiego/

Bardziej szczegółowo

TEMAT: PROJEKT ZIELENI. Opracował: dr inż. Maciej Wałecki

TEMAT: PROJEKT ZIELENI. Opracował: dr inż. Maciej Wałecki PRACOWNIA ZIELENI ul. Studencka 23/5, 31-116 KRAKÓW tel.12-412-21-88, fax: 12-413-44-73, tel. kom. 602-46-98-78 e-mail: biuro@pracownia-zieleni.pl NIP 676-001-22-65 Bank Spółdzielczy Rzemiosła Kraków,

Bardziej szczegółowo

Katowice, grudzień 2016r.

Katowice, grudzień 2016r. FIRMA,,ABS OCHRONA ŚRODOWISKA SP. Z O.O. 40 169 Katowice, ul. Wierzbowa 14 Tel./fax. 32/ 258 90 15 NIP 634 24 41-957 PROJEKT NASADZEŃ Inwestor/ Zleceniodawca Gmina Miasto Mysłowice ul. Powstańców 1 41-400

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA Ul. Długa 49, Wrocław INWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWA NAZWA INWESTYCJI LOKALIZACJA INWESTYCJI: TEMAT OPRACOWANIA

ZARZĄD DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA Ul. Długa 49, Wrocław INWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWA NAZWA INWESTYCJI LOKALIZACJA INWESTYCJI: TEMAT OPRACOWANIA INWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWA ZARZĄD DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA Ul. Długa 49, 53-633 Wrocław BETTULLA Anneet taa Brrooddaa Ul..Elbbl ląąsskkaa 1155 5544- -334411 Wrrooccł łaaw NAZWA INWESTYCJI LOKALIZACJA

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D ZIELEŃ DROGOWA

OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D ZIELEŃ DROGOWA ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BYDGOSZCZY OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 09.01.01 ZIELEŃ DROGOWA 2 Zieleń drogowa D-09.01.01 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE NA WYKONANIE NASADZEŃ ZIELENI PRZYDROśNEJ W PASIE DROGOWYM DRÓG WOJEWÓDZKICH BĘDĄCYCH NA TERENIE DZIAŁANIA REJONU DRÓG WOJEWÓDZKICH W GNIEŹNIE CPV: 77.31.00.00-6 Usługi

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZIELENI. PLAC WOLNOŚCI I ULICE PRZYLEGAJĄCE w CZARNKOWIE. mgr.inż.magdalena Lisiak. POZNAŃ, czerwiec 2006 r.

PROJEKT ZIELENI. PLAC WOLNOŚCI I ULICE PRZYLEGAJĄCE w CZARNKOWIE. mgr.inż.magdalena Lisiak. POZNAŃ, czerwiec 2006 r. PROJEKT ZIELENI OBIEKT : PLAC WOLNOŚCI I ULICE PRZYLEGAJĄCE w CZARNKOWIE WYKONAWCA : mgr.inż.magdalena Lisiak POZNAŃ, czerwiec 2006 r. 2 2 SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI Strona tytułowa Spis zawartości teczki

Bardziej szczegółowo

USŁUGI BUDOWLANE Z ZAKRESU PROJEKTOWANIA I NADZOROWANIA ADAM NOSSOL WALCE UL. LIPOWA 4

USŁUGI BUDOWLANE Z ZAKRESU PROJEKTOWANIA I NADZOROWANIA ADAM NOSSOL WALCE UL. LIPOWA 4 DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIE BOISKA SPORTOWEGO W KROMOŁOWIE BUDOWA BUDYNKU SZATNI SPORTOWEJ WRAZ Z SZAMBEM Inwestor: Lokalizacja: 1. Wstęp GMINA WALCE UL. MICKIEWICZA 18, 47-344 WALCE KROMOŁÓW, OBRĘB BROŻEC

Bardziej szczegółowo

TEMAT: PROJEKT ZIELENI. Opracowali : dr inż. Danuta Kraus. Błażej Kraus, stud. Arch. i Urb. PK

TEMAT: PROJEKT ZIELENI. Opracowali : dr inż. Danuta Kraus. Błażej Kraus, stud. Arch. i Urb. PK PRACOWNIA ZIELENI ul. Studencka 23/5, 31-116 KRAKÓW tel.12-412-21-88, fax: 12-413-44-73, tel. kom. 602-46-98-78 e-mail: biuro@pracownia-zieleni.pl NIP 676-001-22-65 Bank Spółdzielczy Rzemiosła Kraków,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu nasadzeń 90 szt. krzewów wraz z trzyletnią pielęgnacją na terenie kompleksów wojskowych w Kielcach.

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA INWESTOR: OBIEKT: TEMAT: NAZWA FIRMY: RODZAJ OPRACOWANIA: Tarnowo Podgórne ul. Poznańska 115 62-080 Tarnowo Podgórne ul. Rynkowa w Przeźmierowie gm. Tarnowo Podgórne I ETAP Zagospodarowanie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zarząd Zieleni Miejskiej w Rzeszowie Pl. Ofiar Getta 6, 35-002 Rzeszów tel.(0-17) 748-37-48/43 Załącznik nr I OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla realizacji zadania inwestycyjnego pn. Rewitalizacja pasów drogowych

Bardziej szczegółowo

PLAN NASADZEŃ DRZEW. Rozpędziny Gmina Kwidzyn działki nr 109/1 obręb 0024 Rozpędziny. Branża. Zieleń. ul. Grudziądzka Kwidzyn

PLAN NASADZEŃ DRZEW. Rozpędziny Gmina Kwidzyn działki nr 109/1 obręb 0024 Rozpędziny. Branża. Zieleń. ul. Grudziądzka Kwidzyn ZAKŁAD PROJEKTOWANIA NADZORU I USŁUG CONSULTINGOWYCH INŻDRÓG S.C. KRYSTYNA I WIESŁAW ŁUSZYŃSCY ADRES: UL. CHEŁMIŃSKA 106A/38 86-300 GRUDZIĄDZ TEL/FAX: (056) 4638042 E-MAIL: biuro@inzdrog.com.pl NIP: 876-15-14-389

Bardziej szczegółowo

SST 14 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót ZAGOSPODAROWANIE TERENU- TERENY ZIELONE. kody CPV:

SST 14 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót ZAGOSPODAROWANIE TERENU- TERENY ZIELONE. kody CPV: SST 14 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót ZAGOSPODAROWANIE TERENU- TERENY ZIELONE kody CPV: 45112710-5 - roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 1 1. Wstęp 1.1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY 58 Stadium: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY CPV: 77310000-6 Temat: Przebudowa drogi pożarowej do budynku I Liceum Ogólnokształcącego przy ulicy Mickiewicza 6 w Olsztynie obręb 71 dz. 75 obręb 72 dz. 174/6

Bardziej szczegółowo

Wytyczne sadzenia i pielęgnacji drzew

Wytyczne sadzenia i pielęgnacji drzew Wytyczne sadzenia i pielęgnacji drzew O ile nie zostało to określone szczegółowo w dokumentacji projektowej nasadzenia i pielęgnację drzew należy realizować stosując podane poniżej wytyczne 1) Materiał

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT - ZIELEŃ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT - ZIELEŃ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT - ZIELEŃ OBIEKT: Teren przy budynku przy ul. Płk Dąbka 76, 78 ADRES: Elbląg, ul. Płk Dąbka 76, 78 INWESTOR: ESM SIELANKA ul. Gwiezdna 26/27, 82-300 Elbląg

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do umowy 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa zagospodarowania terenów zieleni w miejscowości Olsztyn. 2. Zamówienie obejmuje: a) Dostawę materiałów niezbędnych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Nazwa inwestycji : Zagospodarowanie terenu Domu Pomocy Społecznej Budowlani przy ul. Elekcyjnej - etap II

PROJEKT WYKONAWCZY. Nazwa inwestycji : Zagospodarowanie terenu Domu Pomocy Społecznej Budowlani przy ul. Elekcyjnej - etap II PROJEKT WYKONAWCZY Nazwa inwestycji : Zagospodarowanie terenu Domu Pomocy Społecznej Budowlani przy ul. Elekcyjnej - etap II Inwestor : Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta ul. Senatorska 29/31, 00-099 Warszawa

Bardziej szczegółowo

1. Zestawienie drzew do przesadzenia w ramach realizacji przebudowy ul. Miłoszyckiej

1. Zestawienie drzew do przesadzenia w ramach realizacji przebudowy ul. Miłoszyckiej 1. Zestawienie drzew do przesadzenia w ramach realizacji przebudowy ul. Miłoszyckiej Drzewa należy przesadzić na teren dz. 59 i 64 AM-11 obręb Kowale przy ul. Kowalskiej we Wrocławiu. Rośliny należy sadzić

Bardziej szczegółowo

Z Zieleń drogowa projektowana SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Z Zieleń drogowa projektowana

Z Zieleń drogowa projektowana SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Z Zieleń drogowa projektowana SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Z - 09.01.01 Zieleń drogowa projektowana 149 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot STWiOR Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

BESKO - ElŜbieta Staworko Bogdan Staworko s.c.

BESKO - ElŜbieta Staworko Bogdan Staworko s.c. BESKO - ElŜbieta Staworko Bogdan Staworko s.c. Pracownia Projektowa 52-339 Wrocław, ul. Słowińców 57 tel./fax.71/ 78-79-792 NIP 899-253-47-59 Projekt wykonawczy Inwestor: Zarząd Inwestycji Miejskich ul.

Bardziej szczegółowo

Zagospodarowanie przestrzenie centrum wsi Zieluń. GMINA LUBOWIDZ ul. Zielona Lubowidz Zieluń gm. Lubowidz, dz. nr ewid.

Zagospodarowanie przestrzenie centrum wsi Zieluń. GMINA LUBOWIDZ ul. Zielona Lubowidz Zieluń gm. Lubowidz, dz. nr ewid. INWESTYCJA INWESTOR LOKALIZACJA Zagospodarowanie przestrzenie centrum wsi Zieluń GMINA LUBOWIDZ ul. Zielona 10 08-304 Lubowidz Zieluń gm. Lubowidz, dz. nr ewid. 321 LUTY 2012 I. OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. Umowa Nr./2011. Zawarta w dniu... pomiędzy

Załącznik nr 2. Umowa Nr./2011. Zawarta w dniu... pomiędzy Załącznik nr 2 Umowa Nr./2011 Zawarta w dniu... pomiędzy Zarządem Dróg i Zieleni w Pile z siedzibą: ul. gen. Władysława Andersa 10 64-920 Piła NIP 764-22-11-127 zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. nr działek: 526, 404/2 i 2591/3 w Żninie URZĄD MIEJSKI W ŻNINIE BURMISTRZ ŻNINA Żnin, ul. 700-lecia 39

PROJEKT BUDOWLANY. nr działek: 526, 404/2 i 2591/3 w Żninie URZĄD MIEJSKI W ŻNINIE BURMISTRZ ŻNINA Żnin, ul. 700-lecia 39 PROJEKT BUDOWLANY Przedmiot opracowania Projekt zieleni w ramach zadania: PROJEKT BUDOWLANY HALI SPORTOWEJ wraz z instalacjami wewnętrznymi, zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą techniczną oraz przebudową

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST

SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST 110 SPECYFIKACJE TECHNICZNE ZIELEŃ 111 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

D ZIELEŃ CPV WSTĘP.

D ZIELEŃ CPV WSTĘP. D.10.00.00 ZIELEŃ CPV 45112710 1. WSTĘP. 1.1 Przedmiot Specyfikacji. Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonywania i odbioru robót związanych z założeniem i pielęgnacją zieleni.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 162 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-09.00 ZIELEŃ 162 163 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA UL. LEGNICKIEJ NA ODCINKU OD UL. RYBACKIEJ DO UL. POZNAŃSKIEJ W CELU WYZNACZENIA TRASY ROWEROWEJ WRAZ Z WYNIESIENIAMI PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH I PRZEJAZDÓW ROWEROWYCH WE WROCŁAWIU OPIS TECHNICZNY

Bardziej szczegółowo

Doposażenie skweru przy ul. Przejazdowej w Tychach w ramach Budżetu Partycypacyjnego na 2017 r.

Doposażenie skweru przy ul. Przejazdowej w Tychach w ramach Budżetu Partycypacyjnego na 2017 r. URZĄD MIASTA TYCHY Doposażenie skweru przy ul. Przejazdowej w Tychach w ramach Budżetu Partycypacyjnego na 2017 r. Projektowała: mgr inż. Justyna Gałuszka justyna.galuszka@umtychy.pl.eu Wydział Komunalny,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 09.01.01. ZIELEŃ DROGOWA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robótzwiązanych z

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. dotycząca nasadzeń

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. dotycząca nasadzeń Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót dotycząca nasadzeń 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych

Bardziej szczegółowo

METRYKA PROJEKTU. Stadium dokumentacji: Projekt nasadzeń zamiennych za drzewa usuwane zgodnie z wnioskiem nr DO

METRYKA PROJEKTU. Stadium dokumentacji: Projekt nasadzeń zamiennych za drzewa usuwane zgodnie z wnioskiem nr DO P R O J E K T O W A N I E I W Y K O N A W S T W O T E R E N Ó W Z I E L E N I S Z E Ś Ć Marcin Czyżowski Ul. Powstańców Śląskich 6/2, 45-086 Opole NIP: 754-220-67-01, REGON: 531297121 Tel: (77) 454-40-29,

Bardziej szczegółowo

Projekt zagospodarowania Parku Ołtarzewskiego w zakresie nasadzeń w strefie brzegowej stawów oraz ścieżek parkowych

Projekt zagospodarowania Parku Ołtarzewskiego w zakresie nasadzeń w strefie brzegowej stawów oraz ścieżek parkowych architektura krajobrazu ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Projekt zagospodarowania Parku Ołtarzewskiego w zakresie nasadzeń

Bardziej szczegółowo

BRANŻA ZIELEŃ PRZEDMIOT DOKUMANTACJA WYKONAWCZA ZAGOSPODAROWANIA TERENU PRZY UL. PAWIEJ I UL. STRYJEWSKIEGO W GDAŃSKU.

BRANŻA ZIELEŃ PRZEDMIOT DOKUMANTACJA WYKONAWCZA ZAGOSPODAROWANIA TERENU PRZY UL. PAWIEJ I UL. STRYJEWSKIEGO W GDAŃSKU. RODZAJ PROJEKTU: PROJEKT ZIELENI BRANŻA ZIELEŃ PRZEDMIOT PROJEKTU: DOKUMANTACJA WYKONAWCZA ZAGOSPODAROWANIA TERENU PRZY UL. PAWIEJ I UL. STRYJEWSKIEGO W GDAŃSKU. ADRES INWESTYCJI: PLAC PRZY SKRZYŻOWANIU

Bardziej szczegółowo

PROJEKT URZĄDZENIA TERENÓW ZIELENI

PROJEKT URZĄDZENIA TERENÓW ZIELENI Projekt budowlany Budowa 2 budynków mieszkalnych 22 - rodzinnych wraz z pełną infrastrukturą techniczną na działkach nr 26 i 9, obręb 3 przy ul. Polnej w Lidzbarku Warmińskim PROJEKT URZĄDZENIA TERENÓW

Bardziej szczegółowo

PROJEKT NASADZEŃ REKOMPENSUJĄCYCH

PROJEKT NASADZEŃ REKOMPENSUJĄCYCH PROJEKTANT: Biuro 60 446 POZNAŃ Tel./fax: (0-61) 840 30 28 Kom: 0-605 29 42 33 e-mail: babst@udp.pl PROJEKT NASADZEŃ REKOMPENSUJĄCYCH NA TERENIE UAM przy ul. Umultowskiej 85 w Poznaniu ul. Umultowskiej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT NASADZEŃ DRZEW

PROJEKT NASADZEŃ DRZEW PRACOWNIA PROJEKTOWA DRÓG I MOSTÓW mgr inŝ. Ryszard KOWALSKI DIM R Y S Z A R D K O W A L S K I 71-468 SZCZECIN ul. Sosnowa 6a tel./fax (0-91) 45 00 745 biuro@dim.szczecin.pl, www.dim.szczecin.pl PROJEKT

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOTYCZĄCA WYKONANIA ROBÓT ZWIĄZANYCH Z ZAŁOŻENIEM I PIELĘGNACJĄ ZIELENI

SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOTYCZĄCA WYKONANIA ROBÓT ZWIĄZANYCH Z ZAŁOŻENIEM I PIELĘGNACJĄ ZIELENI SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOTYCZĄCA WYKONANIA ROBÓT ZWIĄZANYCH Z ZAŁOŻENIEM I PIELĘGNACJĄ ZIELENI Zleceniodawca: Urząd Gminy Tarnowo Podgórne Ul. Poznańska 115 62-080 Tarnowo Podgórne Opracował: mgr inż.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZIELENI. Zieleń

PROJEKT ZIELENI. Zieleń INWESTOR Gmina Strzelin ul. Ząbkowicka 11, 53-536 Strzelin JEDNOSTKA PROJEKTOWA NAZWA INWESTYCJI LOKALIZACJA INWESTYCJI OGRODY Grzegorz Szmidla ul. Świdnicka 54/1, 58-160 Świebodzice Projekt zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

BUDOWA DROGI POŻAROWEJ DO BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 39 PRZY UL. ADM. JÓZEFA UNRUGA 88 GDYNIA ETAP 1 33

BUDOWA DROGI POŻAROWEJ DO BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 39 PRZY UL. ADM. JÓZEFA UNRUGA 88 GDYNIA ETAP 1 33 GDYNIA ETAP 1 33 D-01.02.01 PRZESADZENIE DRZEW 1 WSTĘP 1.1 Przedmiot Specyfikacji Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru zieleni drogowej w ramach budowy drogi pożarowej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D ZIELEŃ DROGOWA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D ZIELEŃ DROGOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D - 09.01.01 ZIELEŃ DROGOWA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ROŚLINNOŚCI

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ROŚLINNOŚCI OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ROŚLINNOŚCI Obiekt : Warszawa ul. Agawy Autor : mgr inŝ. arch. krajobrazu Paweł Maj Warszawa, lipiec 2009 r. 1. Część ogólna 1.1. Podstawa opracowania 1. Uzgodnienia z Inwestorem.

Bardziej szczegółowo

I GOSPODARKA DRZEWOSTANEM

I GOSPODARKA DRZEWOSTANEM MAXPROJEKT Mateusz Jezierski ul.architektów 21/3, 81-528 Gdynia biuro@maxprojekt.gda.pl, tel. (0 58) 345 25 60 NIP 586-112-71-53 INWENTARYZACJA ZIELENI I GOSPODARKA DRZEWOSTANEM Temat projektu: Miejscowość:

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 1 do SIWZ i nr 1 do wzoru umowy

Zał. nr 1 do SIWZ i nr 1 do wzoru umowy Zał. nr 1 do SIWZ i nr 1 do wzoru umowy Opis prac składających się na przedmiot zamówienia Parametry materiału roślinnego użytego do nasadzeń oraz wytyczne techniczne wykonania i odbioru robót 1.MATERIAŁY.

Bardziej szczegółowo

INWESTOR PRZEDSTAWICIEL ZAMAWIAJĄCEGO WYKONAWCA NAZWA ZADANIA PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY PROJEKT ZIELENI NAZWA OPRACOWANIA

INWESTOR PRZEDSTAWICIEL ZAMAWIAJĄCEGO WYKONAWCA NAZWA ZADANIA PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY PROJEKT ZIELENI NAZWA OPRACOWANIA INWESTOR PRZEDSTAWICIEL ZAMAWIAJĄCEGO WYKONAWCA NAZWA ZADANIA NAZWA OPRACOWANIA Gmina Wrocław 50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1/8 tel. (071) 777-70-00 www.wroclaw.pl Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o. Ofiar

Bardziej szczegółowo

TOM VIII- URZĄDZENIE ZIELENI W OBRĘBIE RONDA KOSZTORYS OFERTOWY KOD SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ (CPV): Wartość netto VAT 23% Wartość brutto PLN Słownie:..

TOM VIII- URZĄDZENIE ZIELENI W OBRĘBIE RONDA KOSZTORYS OFERTOWY KOD SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ (CPV): Wartość netto VAT 23% Wartość brutto PLN Słownie:.. Budowa ulicy Zabłockiego w Puławach wraz ze skrzyżowaniami z ulicą Powstańców Listopadowych i z ulicą Ceglaną (od km 0+581,70 do km 0+997,20) z oświetleniem ulicznym, kanalizacją sanitarną, siecią wodociągową,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D ZIELEŃ DROGOWA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D ZIELEŃ DROGOWA ZIELEŃ DROGOWA 128 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z założeniem i pielęgnacją zieleni w związku z

Bardziej szczegółowo

GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ WE WROCŁAWIU ul. Powstańców Śląskich 186, Wrocław

GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ WE WROCŁAWIU ul. Powstańców Śląskich 186, Wrocław GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ WE WROCŁAWIU ul. Powstańców Śląskich 186, 53-139 Wrocław Nasadzenia pnączy na ekranach akustycznych przy AOW A-8 część 2 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

Z.1 PROJEKT NASADZEŃ REKOMPENSUJĄCYCH

Z.1 PROJEKT NASADZEŃ REKOMPENSUJĄCYCH BUDYNEK WYDZIAŁU RZEŹBY ASP PROJEKT ARCHITEKTURY TOM I str. 1 Faza i symbol projektu: Z.1 PROJEKT NASADZEŃ REKOMPENSUJĄCYCH 89/2011 Nazwa obiektu: Adres: Budynek Wydziału Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych

Bardziej szczegółowo

SST- B07 ZIELEŃ SPIS TREŚCI

SST- B07 ZIELEŃ SPIS TREŚCI SST- B07 ZIELEŃ SPIS TREŚCI 1. Wstęp. 2. Materiały. 3. Sprzęt. 4. Transport. 5. Wykonanie robót. 6. Kontrola jakości robót. 7. Obmiar Robót. 8. Odbiór Robót. 9. Podstawa płatności. 10. Przepisy związane.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 452-3 ZIELEŃ 46 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 48 1.1. Przedmiot SST... 48 1.2. Zakres stosowania... 48 1.3. Określenia podstawowe... 48 1.4. Zakres

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Nasadzenie drzew na przebudowanej ulicy Lubelskiej od ulicy Podwalnej do ulicy Szpitalnej Chełm sierpień 2009r. 1 1. Wstęp 1.1 Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT URZĄDZENIA TERENÓW ZIELENI

PROJEKT URZĄDZENIA TERENÓW ZIELENI Pracownia Projektowo-Konsultingowa DROMOS Dróg i Mostów Spółka z o.o. 10-059 Olsztyn ul.polna 1B/10 tel./fax 534-94-20 PROJEKT URZĄDZENIA TERENÓW ZIELENI Nazwa inwestycji: Rozbudowa ulicy Sejneńskiej w

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania 1 Opis techniczny...2 1.1 Podstawa opracowania...2 1.2 Przedmiot opracowania...2 1.3 Opis stanu istniejącego...2 1.4 Opis zieleni projektowanej...2 1.5 Zestawienie materiału roślinnego:...3

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalny zagospodarowania działki

Program funkcjonalny zagospodarowania działki JEDNOSTKA PROJEKTOWA ARCHILAND ROBERT SZUMSKI INWESTOR GMINA KOSZĘCIN ZLECENIODAWCA GMINA KOSZĘCIN ADRES ul. Powstańców Śląskich 140/3, 53-315 Wrocław ADRES ul. Powstańców Śląskich 10, 42-286 Koszęcin

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ZIELEŃ DROGOWA 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru nasadzenia

Bardziej szczegółowo

Przebudowa dróg po inwestycjach współfinansowanych przez ISPA - Załącznik 3

Przebudowa dróg po inwestycjach współfinansowanych przez ISPA - Załącznik 3 Przebudowa dróg po inwestycjach współfinansowanych przez ISPA - Załącznik 3 Wytyczne dla ZABEZPIECZENIE ZIELENI NA PLACU BUDOWY ORAZ ORGANIZACJA RUCHU W OBRĘBIE DRZEW. Z uwagi na bardzo liczną zieleń istniejącą

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do złożenia oferty

Zaproszenie do złożenia oferty DRUK ZP-04 Gmina Nysa Urząd Miejski w Nysie ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa Nysa, dnia 03.03.2016 r. Zaproszenie do złożenia oferty (dostawy/usługi)* 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego. Gmina Nysa - Urząd

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. Ul. Bolesława Prusa 75/ Wrocław

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. Ul. Bolesława Prusa 75/ Wrocław INWESTOR PRZEDSTAWICIEL ZAMAWIAJĄCEGO JEDNOSTKA PROJEKTOWA NAZWA ZADANIA ADRES OBIEKTU Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. Ul. Bolesława Prusa 75/79 50-316 Wrocław Wrocławskie Inwestycje

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT UTWARDZENIA TERENU I WYKONANIA MIEJSC POSTOJOWYCH ORAZ CHODNIKA NA TERENIE PO BYŁEJ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT UTWARDZENIA TERENU I WYKONANIA MIEJSC POSTOJOWYCH ORAZ CHODNIKA NA TERENIE PO BYŁEJ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT UTWARDZENIA TERENU I WYKONANIA MIEJSC POSTOJOWYCH ORAZ CHODNIKA NA TERENIE PO BYŁEJ KOTŁOWNI przy ul. Paderewskiego 18 w Pyskowicach Nr działki 23/1,39/1

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA TOM III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Spis treści 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA...3 2. WYMAGANIA DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA...3 2.1. Lokalizacja...3 2.2. Zakres przedsięwzięcia:...3 2.3. Termin wykonania przedmiotu umowy...3

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY GAJEWSKI MARCIN PROJEKTY DROGOWE ul.kołłątaja 8/27A 24-100 Puławy NIP: 811-161-45-54 Tel. 0-605-412-444 Egz. Nr PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Budowa ulicy Zabłockiego w Puławach wraz ze skrzyżowaniami z

Bardziej szczegółowo

KATEGORIA Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA TERENÓW ZIELONYCH

KATEGORIA Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA TERENÓW ZIELONYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH KATEGORIA - 45112710-5 Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA TERENÓW ZIELONYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D.09.01.01 ZIELEŃ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D.09.01.01 ZIELEŃ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ZIELEŃ STWiORB 1. Wstęp 1.1. Przedmiot STWiORB. Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru pasów zieleni (trawników

Bardziej szczegółowo

wschodniej i południowej budynku przy ul. Wyszyńskiego 9 w Koninie.

wschodniej i południowej budynku przy ul. Wyszyńskiego 9 w Koninie. Kraśnica Kolonia 28A 62-590 Golina NIP: 665-255-79-21 Stadium dokumentacji: PROJEKT ZIELENI dokumentacji: Projekt zagospodarowania terenów zielonych od strony wschodniej i południowej budynku przy ul.

Bardziej szczegółowo

Prace związane ze skarpami nie umocnionymi płytami ażurowymi Wzmocnienie agrowłókniną 3.2. Zabezpieczenie przed wypłukiwaniem

Prace związane ze skarpami nie umocnionymi płytami ażurowymi Wzmocnienie agrowłókniną 3.2. Zabezpieczenie przed wypłukiwaniem OPIS PROWADZENIA PRAC PRZY SKARPACH PRZYKOŚCIELNYCH DOTYCZĄCYCH WYKARCZOWANIA, WZMOCNIENIA SKARP ORAZ NOWYCH NASADZEŃ W RAMACH REWITALIZACJI MIASTA OSIEK - ETAP II SPIS TREŚCI 1. Wstęp i uwagi Prace związane

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Załącznik nr 2 do OPZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT "Wykonanie nasadzeń drzew, krzewów, bylin i traw ozdobnych na terenie miasta Płocka w 2015 r. wraz z ich trzyletnią kompleksową pielęgnacją

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 1 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Przebudowa drogi pożarowej do budynku I Liceum Ogólnokształcącego przy ulicy Mickiewicza 6 w Olsztynie obręb 71 dz. 75 obręb 72 dz. 174/6 D-01. 02.01.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Załącznik nr 5 do SIWZ Rodzaj robót: CPV 45112710-5 KSZTAŁTOWANIE TERENÓW ZIELONYCH RODZAJ OPRACOWANIA: "Projekt Ogrodu Roślin przy Ośrodku

Bardziej szczegółowo

ETAP II Plac Polonii Amerykańskiej

ETAP II Plac Polonii Amerykańskiej S t u d i o P r o j e k t o w o G r a f i c z n e Studio Projektowo - Graficzne SZEŚĆ ul. Powstańców Śląskich 6/2, 45-086 Opole NIP: 754-220-67-01; REGON: 531297121 Tel : (77) 454-40-29; 691-525-131 data:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D ZIELEŃ DROGOWA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D ZIELEŃ DROGOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D.09.01.01 581 582 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot STWiORB Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA Ul. Długa 49, Wrocław INWESTOR JEDNOSTKA PROEJKTOWA NAZWA INWESTYCJI LOKALIZACJA INWESTYCJI: NAZWA OPRACOWANIA

ZARZĄD DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA Ul. Długa 49, Wrocław INWESTOR JEDNOSTKA PROEJKTOWA NAZWA INWESTYCJI LOKALIZACJA INWESTYCJI: NAZWA OPRACOWANIA INWESTOR JEDNOSTKA PROEJKTOWA ZARZĄD DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA Ul. Długa 49, 53-633 Wrocław BETTULLA Anneet taa Brrooddaa Ul..Elbbl ląąsskkaa 1155 5544- -334411 Wrrooccł łaaw NAZWA INWESTYCJI LOKALIZACJA

Bardziej szczegółowo

ANEKS DO SST-06 NASADZENIE DRZEW I KRZEWÓW

ANEKS DO SST-06 NASADZENIE DRZEW I KRZEWÓW 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1 Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem robót na potoku Kalinkanasadzenia

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny do projektu zieleni dla projektu przebudowy i rozbudowy budynku szkoły podstawowej oraz budowy hali sportowej w miejscowości Malcanów

Opis techniczny do projektu zieleni dla projektu przebudowy i rozbudowy budynku szkoły podstawowej oraz budowy hali sportowej w miejscowości Malcanów Opis techniczny do projektu zieleni dla projektu przebudowy i rozbudowy budynku szkoły podstawowej oraz budowy hali sportowej w miejscowości Malcanów 1. Podstawa opracowania I. Zlecenie Inwestora; II.

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa: Słownie:

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa: Słownie: Wartość kosztorysowa: Słownie: Przedmiar robót Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę - CPV 45111200-0; Roboty w zakresie kształtowania terenów zieleni - CPV 45112710-5, 77310000-6 Obiekt: PRZEBUDOWA

Bardziej szczegółowo

ZIELEŃ I TY. Wojciech Tkaczyk TEMAT ZAKRES OPRACOWANIA INWESTOR PROJEKTOWANIE, URZĄDZANIE I PIELĘGNACJA ZIELENI. Warszawa, ul.

ZIELEŃ I TY. Wojciech Tkaczyk TEMAT ZAKRES OPRACOWANIA INWESTOR PROJEKTOWANIE, URZĄDZANIE I PIELĘGNACJA ZIELENI. Warszawa, ul. ZIELEŃ I TY PROJEKTOWANIE, URZĄDZANIE I PIELĘGNACJA ZIELENI Wojciech Tkaczyk Warszawa, ul. Nowomiejska 9 m5 TEMAT PRZEBUDOWA UL. GALLA ANONIMA W WARSZAWIE ZIELEŃ ZAKRES OPRACOWANIA SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D ZIELEŃ DROGOWA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D ZIELEŃ DROGOWA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-09.01.01 ZIELEŃ DROGOWA l. WSTĘP 1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) Przedmiotem n/n SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych

Bardziej szczegółowo

Cieszyn KARTA TYTUŁOWA

Cieszyn KARTA TYTUŁOWA miastoprojekt Cieszyn CN 336 KARTA TYTUŁOWA Obiekt: Projekt Zagospodarowania Placu Dominikańskiego częścią ulicy Ratuszowej z wykonaniem nowej nawierzchni parkingu i chodników wraz z elementami małej architektury

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA OLGA FREDOWICZ

PRACOWNIA PROJEKTOWA OLGA FREDOWICZ PRACOWNIA PROJEKTOWA OLGA FREDOWICZ 41-200 Sosnowiec ul. Tatrzańska 6 NIP 644 311 18 71 tel.: 601 383 754 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PROJEKT SZKOLNEGO PLACU ZABAW przy

Bardziej szczegółowo

Parametry materiału roślinnego użytego do nasadzeń oraz wytyczne techniczne wykonania i odbioru robót

Parametry materiału roślinnego użytego do nasadzeń oraz wytyczne techniczne wykonania i odbioru robót Parametry materiału roślinnego wykonania i odbioru robót 1.MATERIAŁY. 1.1. Ziemia urodzajna (do zaprawiania dołków pod nasadzenia oraz wymiany) Należy użyć ziemię urodzajną na bazie materiałów organicznych

Bardziej szczegółowo

Projekt przesadzeń drzew oraz dosadzeń rekompensujących wycinkę drzew w pasie przyulicznym ul. Białostockiej

Projekt przesadzeń drzew oraz dosadzeń rekompensujących wycinkę drzew w pasie przyulicznym ul. Białostockiej INWESTOR: Urząd m. st. Warszawy dla Dzielnicy Praga Północ ul. Ks. I. Kłopotowskiego 15, 03-708 Warszawa Projekt przesadzeń drzew oraz dosadzeń rekompensujących wycinkę drzew w pasie przyulicznym ul. Białostockiej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT KONCEPCYJNY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁEK W GMINIE ZABIERZÓW

PROJEKT KONCEPCYJNY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁEK W GMINIE ZABIERZÓW PROJEKT KONCEPCYJNY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁEK W GMINIE ZABIERZÓW Lokalizacja: Bolechowice, nr działki: 178, nr działki: 204/1, nr działki: 278/1 Inwestor: Gmina Zabierzów Projektant: Mgr inż. Anna Gabryś

Bardziej szczegółowo

BUDOWNICTWO SOCJALNE BUDOWA BUDYNKU SOCJALNEGO WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I INFRASTRUKTURĄ ZEWNETRZNĄ.

BUDOWNICTWO SOCJALNE BUDOWA BUDYNKU SOCJALNEGO WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I INFRASTRUKTURĄ ZEWNETRZNĄ. Nr egz 1 Zadanie: BUDOWNICTWO SOCJALNE Nazwa obiektu: BUDOWA BUDYNKU SOCJALNEGO WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I INFRASTRUKTURĄ ZEWNETRZNĄ. Adres obiektu: GORLICE, UL. CHOPINA

Bardziej szczegółowo

KARTA TYTUŁOWA. Kraków rejon ul. St. Lema oraz Al. Pokoju. Adres: Stadium: Projekt techniczny

KARTA TYTUŁOWA. Kraków rejon ul. St. Lema oraz Al. Pokoju. Adres: Stadium: Projekt techniczny KARTA TYTUŁOWA Obiekt: HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA W KRAKOWIE AL. POKOJU / UL. ST. LEMA Dz. Nr: 1/75, 1/76, 1/77, 1/78, 1/79, 1/80, 1/112, 1/114, 1/117, 1/118, 38/1, 38/2, 38/3, 38/4, 38/5, obr.52 Nowa Huta;

Bardziej szczegółowo

Technik architektury krajobrazu. Przykładowe rozwiązanie zadania praktycznego z informatora

Technik architektury krajobrazu. Przykładowe rozwiązanie zadania praktycznego z informatora Przykładowe rozwiązanie zadania praktycznego z informatora Tytuł: Projekt realizacji prac obejmujących wykonanie rewaloryzacji XIX-wiecznego ogrodu willowego w zakresie przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych

Bardziej szczegółowo

Urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni

Urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni Beata Fortuna-Antoszkiewicz Edyta Gadomska Krzysztof Gadomski Urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni CZĘŚĆ III Podręcznik dla uczniów szkół kształcących w zawodzie technik architektury krajobrazu WYDANIE

Bardziej szczegółowo