NFORMACJA O STANIE I ZAGOSPODAROWANIU MIENIA KOMUNALNEGO W GMINIE WĘGORZEWO wg stanu na dzień roku.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NFORMACJA O STANIE I ZAGOSPODAROWANIU MIENIA KOMUNALNEGO W GMINIE WĘGORZEWO wg stanu na dzień roku."

Transkrypt

1 Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza nr 41/2016 z dnia 15marca 2016 roku NFORMACJA O STANIE I ZAGOSPODAROWANIU MIENIA KOMUNALNEGO W GMINIE WĘGORZEWO wg stanu na dzień roku. Na dzień roku Gmina Węgorzewo jest właścicielem nieruchomości o powierzchni ogólnej 1274,3719 ha o wartości łącznej ,66 zł, z czego wartość gruntów wynosi ,92 zł, wartość budynków i budowli wynosi ,74 zł. Na miasto Węgorzewo przypada 398,3525 ha o wartości łącznej ,04 zł z czego wartość gruntów wynosi ,36 zł, wartość budynków i budowli wynosi ,68 zł. Na 42 miejscowości wiejskich przypada 876,0194 ha o wartości łącznej ,62 zł, z czego wartość gruntów wynosi ,56 zł, wartość budynków i budowli wynosi ,06 zł. I. W 2015 roku ZBYTO NASTĘPUJĄCE NIERUCHOMOŚCI: 2 lokale mieszkalne, 1 działkę pod wodami stojącymi, 1 działkę rolną, 1 działkę na rzecz Zboru Kościoła Zielonoświątkowego, 1 działkę pod budownictwo mieszkaniowe, 3 działki pod budownictwo usługowo-mieszkalne, w tym jedna na uzupełnienie, 1 działkę pod zabudowę garażową II. W 2015 roku OSIĄGNIĘTO Z GOSPODAROWANIA MAJĄTKIEM KOMUNALNYM NASTĘPUJĄCE DOCHODY: ,17 zł z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie i trwały zarząd od osób prawnych ,45 zł z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie od osób fizycznych, ,16 zł z tytułu przekształceń użytkowania wieczystego w prawo własności, ,20 zł z tytułu opłat adiacenckich, ,47 zł z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych, ,90 zł z tytułu zbycia gruntów oraz udziałów w gruntach pod budynkami, 7. Osiągnięto ,93 zł z wymierzonych ,57 zł z tytułu dzierżawy gruntów w tym: ,11 zł z wymierzonych ,44 zł z tytułu umów dzierżawy gruntów pod działki warzywne, ,47 zł z wymierzonych ,39 zł z tytułu umów dzierżawy gruntów rolnych,

2 42.201,29 zł z wymierzonych ,47 zł z tytułu umów dzierżawy gruntu pod działki garażowe, 881,33 zł z wymierzonych 759,81 zł z tytułu dzierżawy terenu wspólnego użytkowanego przez wspólnoty mieszkaniowe, ,50 zł z wymierzonych ,24 zł z tytułu umów dzierżawy gruntów pod działki handlowe, 1.621,47 zł wymierzonych 1.621,46 zł z tytułu umów dzierżawy gruntów przeznaczonych pod cmentarze komunalne, 3.847,76 zł wymierzonych 3.847,76 zł z tytułu umów dzierżawy gruntów przeznaczonych pod boiska, obozowiska i świetlice. 8. Osiągnięto ,89 zł z wymierzonych ,56 zł z tytułu najmu lokali użytkowych w tym: 3.886,33 zł z wymierzonych 3.994,85 zł z tytułu umów najmu na terenie miasta i gminy Węgorzewo, ,88 zł z wymierzonych ,40 zł z tytułu innych umów najmu, ,68 zł z wymierzonych ,31 zł z tytułu umów najmu na terenie miasta i gminy Węgorzewo, które zostały przekazane z dniem r. dla Ciepłowni Miejskich Sp. z o. o. w Węgorzewie w administrowanie. 9. Osiągnięto ,61 zł z wymierzonych ,75 zł z tytułu najmu lokali mieszkalnych wraz z opłatami za media na terenie miasta i gminy Węgorzewo, które zostały przekazane z dniem r. dla Ciepłowni Miejskich Sp. z o. o. w Węgorzewie w administrowanie. III W 2015 r. PRZEJĘTO I NABYTO NA MIENIE KOMUNALNE: 1. W drodze decyzji komunalizacyjnej wydanej przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego przejęto nieruchomość: nr geod. 81/9 o pow. 0,0200 ha, nr geod. 102/2 o pow. 0,1000 ha, nr geod. 134 o pow. 0,8000 ha poł. w obrębie Kal - jako drogi. 2. Dokonano w drodze zamiany z ZUK Sp. z o.o. w Węgorzewie, nieruchomość ozn. nr geod. 1312/28 o pow. 0,0788 ha zabudowaną czynną studnią głębinową, ogrodzoną siatką stanowiącą własność Gminy w zamian za niezabudowane działki ozn. nr geod. 1341, 1352 i 1340/1 o łącznej powierzchni 0,0929 ha stanowiące własność Gminy będące w użytkowaniu wieczystym ZUK Sp. z o.o. 3. W drodze decyzji komunalizacyjnej wydanej przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego przejęto nieruchomość: - nr geod. 53/1 o powierzchni 0,6630 ha, poł. w obrębie Czerwony Dwór jako droga, - nr geod. 245 o powierzchni 0,0600 ha, poł. w obrębie Ogonki jako droga, - nr geod. 227/2 o powierzchni 4,8400 ha, poł. w obrębie Rudziszki jako droga,

3 - nr geod. 30/3 o powierzchni 0,0400 ha, nr geod. 32/3 o powierzchni 0,0600 ha, nr geod. 74/2 o powierzchni 0,4200 ha, poł. w obrębie Ruska Wieś jako drogi, - nr geod. 8/2 o powierzchni 0,1100 ha, poł. w obrębie Pilwa jako droga. 4. W drodze umowy darowizny przez Kościół Zielonoświątkowy na rzecz Gminy przejęto działkę nr geod. 251/12 i działkę nr geod. 263 o łącznej powierzchni 0,2981 ha, poł. w Węgorzewie przy ul. Teatralnej. 5. Odpłatnie od osób fizycznych grunt oznaczony nr geod. 597/2 o pow. 0,0106 ha i nr geod. 916/2 o pow. 0,0006 ha, poł. w Węgorzewie z przeznaczeniem na poszerzenie pasa drogi gminnej ulicy Zbożowej, za kwotę 4.648,00 zł Akt Not. Rep. A Nr 4890/2015 z dnia r. umowa przeniesienia własności nieruchomości zamiennej. 6. Nabyto od osób fizycznych w ramach przyznania z zasobów gminnych nieruchomości zamiennej w postaci działek nr geod. 898/2 o pow. 0,0080 ha i nr geod. 898/3 o pow. 0,0037 ha, poł. w Węgorzewie z przeznaczeniem na poszerzenie pasa drogi gminnej ulicy Zbożowej, za kwotę 4.856,00 zł - Protokół uzgodnień i protokół zdawczo-odbiorczy z dnia r. 7. W drodze decyzji komunalizacyjnej wydanej przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego przejęto nieruchomość: - nr geod. 210/3 o powierzchni 0,0500 ha, poł. w obrębie Trygort jako droga, - nr geod. 21/13 o powierzchni 0,49 ha i nr geod. 38/6 o powierzchni 0,0500 ha, poł. w obrębie Trygort jako drogi, IV W 2015 r. GMINA NIE SKORZYSTAŁA Z PRAWA PIERWOKUPU DO NIŻEJ WYMIENIONYCH NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANYCH: 1. Działka nr geod. 670/31 o pow. 324 m 2 wraz z rozpoczętą na niej budowlą budynku usługowego, poł. w Węgorzewie przy ul. Zamkowej prawo własności zbywane za ,00,-zł brutto. 2. Działka nr geod. 19 o pow. 600 m 2, poł. w obrębie Ruska Wieś gmina Węgorzewo prawo własności zbywane za ,00 zł. 3. Działka nr geod. 967/5 o pow. 998 m 2, poł. w Węgorzewie przy ul. Wodociągowej prawo własności zbywane za ,00 zł 4. Działka nr geod. 386 i 387 o łącznej powierzchni 3178 m 2, poł. w obrębie Ogonki gmina Węgorzewo prawo własności zbywane za ,00 zł. 5. Działka nr geod. 580/6 o powierzchni 795 m 2, poł. w Węgorzewie przy ul. Stefana Żeromskiego prawo własności zbywane za ,00 zł 6. Działka nr geod. 382 o powierzchni 900 m 2, poł. w obrębie Prynowo prawo własności zbywane za ,00 zł 7. Niezabudowane działki nr geod. 479/32 i 479/35 o łącznej powierzchni 2747 m 2 - udział do1/2 części, poł. Węgorzewie przy ul. Przemysłowej - prawo użytkowania wieczystego za kwotę ,00 zł.

4 V NA DZIEŃ DZISIEJSZY TUT. URZĄD POSIADA DO SPRZEDAŻY NASTĘPUJĄCE NIERUCHOMOŚCI: 1. 2 nieruchomość na cele handlowe, poł. w Węgorzewie przy ul. Jana Pawła II i ul. gen. J. Bema nieruchomości zabudowane budynkami gospodarczymi poł. w Kalskich Nowinach działki pod budowę garaży poł. przy ul. Teatralnej. 4. Działkę poł w Węgorzewie przy ul. Jasnej przeznaczoną do sprzedaży na uzupełnienie nieruchomości sąsiedniej. 5. Nieruchomość zabudowaną budynkiem garażowy, poł. w Węgielsztynie. 6. Działkę gruntu oznaczoną jako użytek B, poł. w Kolonii Rybackiej. 7. Działkę gruntu oznaczoną jako użytek RIVa, poł. w Węgorzewie przy ul. Turystycznej działki poł. w Kalu, przeznaczone pod zabudowę mieszkalną, usługową z dopuszczeniem realizacji obiektów mieszkalno-pensjonatowych. VI GMINA POSIADA UDZIAŁY W NASTĘPUJĄCYCH SPÓŁKACH, ZWIĄZKACH I FUNDACJACH: 1. Zakładzie Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Węgorzewie utworzonej na podstawie uchwały Nr XXIX/221/2000 Rady Miejskiej w Węgorzewie z dnia 27 września 2000 roku w sprawie likwidacji zakładu budżetowego Zakład Usług Komunalnych i utworzenia Spółki Zakład Usług Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Węgorzewie. Likwidacja nastąpiła z dniem 31 grudnia 2000 r. Akt założycielski Spółki został sporządzony aktem notarialnym Rep. A Nr 5611/2000 z dnia 21 grudnia 2000 roku. Wysokość kapitału założycielskiego zł. 2) Aport w wysokości zł. Uchwała Rady Miejskiej Nr XLII/337/2001 z dnia 26 września 2001 r. akt notarialny Rep. 312/2002 z dnia r. oświadczenie potwierdzające objęcie udziałów. 3) Aport w wysokości zł. Uchwała Rady Miejskiej Nr XII/76/2003 z dnia 27 czerwca 2003 r. akt notarialny 5597/2003 z dnia r. oświadczenie potwierdzające objęcie udziałów. Akt notarialny Rep A Nr 5601/2003 z dnia r. - ustanowienie wieczystego użytkowania gruntu i przeniesienie własności budynku. 4) Aport w wysokości zł. Uchwała Rady Miejskiej Nr XLIV/287/2005 z dnia 26 października 2005 r., oświadczenie wspólników o objęciu podwyższonego kapitału z dnia r. akt notarialny Rep A nr 2337/2006 z dnia r.- ustanowienie wieczystego użytkowania gruntów i przeniesienie własności budynków. 5) Aport w wysokości zł uchwała Rady Miejskiej Nr XVIII/139/2007 z dnia 28 grudnia 2007 r. oświadczenie wspólników o objęciu podwyższonego kapitału z dnia 9 stycznia 2008 r. 6) Aport w wysokości zł uchwała Rady Miejskiej w Węgorzewie Nr XXII/169/2008 z dnia 28 marca 2008 r., uchwała Rady Miejskiej w Węgorzewie Nr XXVII/205/2008 z

5 dnia 4 sierpnia 2008 r., uchwała Rady Miejskiej w Węgorzewie Nr XXVII/208/2008 z dnia 4 sierpnia 2008 r., oświadczenie wspólników o objęciu podwyższonego kapitału z dnia 30 września 2008 r. akt notarialny Rep. A Nr 9793/2008 z dnia r. przeniesienia własności nieruchomości. 7) Uchwała nr IX/65/2016 Rady Miejskiej w Węgorzewie z dnia 27 maja 2015 roku w sprawie wyposażenia w majątek o wartości ,00 zł. Wartość aportu ,15 zł, w środkach pieniężnych 155,71 zł. Gmina Węgorzewo jest jedynym udziałowcem tej spółki. Udziały stanowią wartość ,86 zł, 2. Ciepłownie Miejskie Sp. z o. o. w Węgorzewie utworzonej na podstawie uchwały Nr III/16/95 Rady Miejskiej w Węgorzewie z dnia 28 marca 1995 r. w sprawie przekształcenia Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Węgorzewie w jednoosobową spółkę gminy. Akt założycielski spółki sporządzony został aktem notarialnym Rep. A Nr 3034/95 z dnia 19 czerwca 1995 r. Wysokość kapitału założycielskiego ,00 zł. 1) Aktem notarialnym Rep. A Nr 6772/98 z dnia 11 grudnia 1998 r. dokonano zmian w akcie założycielskim, m.in. nazwy spółki z Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Węgorzewie na Ciepłownie Miejskie Sp. z o. o. w Węgorzewie. Aport w wysokości zł. 2) Uchwała Rady Miejskiej w Węgorzewie Nr XII/87/99 z dnia 28 czerwca 1999 r. akt notarialny Rep 3957/99 z dnia r. protokół zgromadzenia wspólników. Aport w wysokości zł. 3) Uchwała Rady Miejskiej w Węgorzewie Nr XVI/121/99 z dnia 27 października 1999 r. akt notarialny Rep 5747/99 z dnia r. protokół zgromadzenia wspólników. Aport w wysokości zł. 4) Uchwała Rady Miejskiej w Węgorzewie Nr LII/362/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r. akt notarialny Rep 2868/2006 z dnia r. protokół ze zgromadzenia wspólników akt notarialny Rep 2872/2006 z dnia r. świadczenie wspólnika o objęciu udziałów Aport w wysokości zł 5) Uchwała Rady Miejskiej w Węgorzewie Nr XVIII/138/2007 z dnia 28 grudnia 2007 r. oświadczenie wspólników o objęciu podwyższonego kapitału z dnia 9 stycznia 2008 r. Aport w wysokości zł. 6) Uchwała Rady Miejskiej w Węgorzewie Nr XXVII/204/2008 z dnia 4 sierpnia 2008 r. oświadczenie wspólników o objęciu podwyższonego kapitału z dnia 26sierpna 2008 r. Gmina Węgorzewo jest jedynym udziałowcem tej spółki. Udziały stanowią wartość ,00 zł. 3. Towarzystwie Budownictwa Społecznego Mamry w Węgorzewie utworzonego na podstawie uchwały Nr XXXV/3030/98 Rady Miejskiej w Węgorzewie z dnia 19 czerwca 1998 r. Decyzją Nr 167 znak: GM-4/1024/99 z dnia 10 maja 1999 r. Prezes Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast zatwierdził Statut Towarzystwa Budownictwa Społecznego Mamry Spółdzielni Osób Prawnych w Węgorzewie. Uchwałą Nr 3/2006 z dnia 11 grudnia 2006 r. Walne Zgromadzenie Członków TBS Mamry zdecydowało o

6 wyrażeniu woli przyjęcia w poczet członków spółdzielni spółek komunalnych: Ciepłownie Miejskie i Zakładu Usług Komunalnych. Wg stanu na dzień 19 czerwca 2007 r. udziałowcami TBS są: Gmina Węgorzewo, System BB SA z Warszawy, Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o., Ciepłownie Miejskie Sp. z o. o. Wszyscy udziałowcy posiadają po 10 udziałów o wartości 500 zł każdy. Udział Gminy Węgorzewo stanowi kwotę 5.000,00 zł, 4. Mazurskim Związku Międzygminnym o wartości 5.000,00 zł, 5. Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich o wartości 6.000,00 zł. VII GMINA PRZYSTĄPIŁA DO: 1. Związku Gmin Warmińsko Mazurskich, na podstawie uchwały Nr VIII/42/91 Rady Miejskiej w Węgorzewie z dnia 19 września 1991 r., 2. Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich, na podstawie uchwały Nr V/19/90 Rady Gminy i Miasta w Węgorzewie z dnia 14 sierpnia 1990 r., 3. Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregion Niemen, na podstawie uchwały Nr II/12/96 Rady Miejskiej w Węgorzewie z dnia 26 lutego 1996 r., 4. Stowarzyszenia Gmin i Powiatów pn. Zielona energia na Mazurach, na podstawie uchwały Nr XXII/162/2000 Rady Miejskiej w Węgorzewie z dnia 28 lutego 2000 r. Uchwałą nr 4/2015 z dnia 2 grudnia 2015 r. Zwyczajny Zjazd Stowarzyszenia postanowił o formalnym zamknięciu działalności Stowarzyszenia.,6. Związku międzygminnego pn. Mazurski Związek Międzygminny Gospodarka Odpadami z siedzibą w Giżycku, na podstawie uchwały Nr XVIII/121/2003 Rady Miejskiej w Węgorzewie z dnia 10 grudnia 2003 r., 7. Związku Stowarzyszeń Na Rzecz Rozwoju Gmin Północnego Obszaru Wielkich Jezior Mazurskich w ramach programu Leader+ - Schemat I, na podstawie uchwały Nr VIII/44/2007 Rady Miejskiej w Węgorzewie z dnia 28 marca 2007 r., zmienionej uchwałą Nr XIX/163/2008 Rady Miejskiej w Węgorzewie z dnia 27 lutego 2008 r., 8. Ogólnopolskiej Federacji Młodzieżowych Samorządów Lokalnych, na podstawie uchwały Nr XXIII/175/2008 Rady Miejskiej w Węgorzewie z dnia 24 kwietnia 2008 roku, 9. Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Wielkie Jeziora Mazurskie, na podstawie uchwały Nr XLVII/357/2009 Rady Miejskiej w Węgorzewie z dnia 30 grudnia 2009 roku. 10. Mazurskiego Związku Międzygminnego Gospodarka Odpadami z siedzibą w Giżycku, na podstawie uchwały Nr XVIII/121/2003 Rady Miejskiej w Węgorzewie z dnia 10 grudnia 2003 roku zmienionej Uchwałą nr XXVIII/204/2012 Rady Miejskiej w Węgorzewie z dnia 19 września 2012 roku. 11. Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie 2020, na podstawie uchwały nr LVIII/432/2014 Rady Miejskiej w Węgorzewie z dnia 22 października 2014 roku

7 Dochody z mienia komunalnego I Sprzedaż na własność Lp. Przedmiot zbycia Plan na 2015 r. Wykonanie za 2015 r. m 2 /szt zł m 2 /szt zł 1. Grunty rolne m , m ,00 2. Grunty rekreacyjne m ,95 3. Działki pod budownictwo mieszkaniowe m , m ,00 4. Działki pod budownictwo usługowo-mieszkalne 988 m , m ,15 5. Działki pod budownictwo przemysłowo-handlowe m , Działki garażowe 54 m ,00 35 m ,00 7. Budynki i budowle 1 szt 6.500, Lokale mieszkalne + raty 5 szt ,00 2 szt ,47 9. Udziały w gruncie pod budynkami 750 m , m , Lokale użytkowe + raty RAZEM: , ,37 II Sprzedaż na użytkowanie wieczyste Lp. Przedmiot sprzedaży Plan na 2015 r. Wykonanie za 2015 r. m 2 zł m 2 zł 1. Udziały pod budynkami + inne grunty - osoby fizyczne. 60 m 2 200, m ,25 2. Udziały pod budynkami + inne grunty - osoby prawne - - RAZEM: 200, ,25

8 III Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste i trwały zarząd Lp. Przedmiot opłat Plan na 2015 r. Wykonanie za 2015 r. 1. Od osób prawnych i trwały zarząd , ,17 2. Od osób fizycznych , ,20 Razem: , ,37 IV Przekształcenia z użytkowania wieczystego na własność, opłaty adiacenckie i planistyczne Lp. Przedmiot opłat Plan na 2015 r. Wykonanie za 2015 r. 1. Przekształcenia - działki gruntu + raty , ,16 2. Opłaty adiacenckie 5.000, ,20 3. Opłaty planistyczne 1.000,00 - Razem: , ,36 V Dochody z dzierżaw i najmu Lp. Przedmiot opłat Plan na 2015 r. Wykonanie za 2015 r. 1. Działki warzywne , ,11 2. Grunty rolne , ,47 3. Działki pod garaże , ,29 4. Tereny wspólnego użytk. dzierż. wspólnot mieszk. 725,00 881,33 5. Działki handlowe , ,50 6. Działki pod cmentarzem 1.620, ,47 7. Boiska, obozowiska, świetlice 3.000, ,76 8 Najem lokali użytkowych , ,68 9. Najem pomieszczeń różnych , , Najem lokali mieszkalnych z opłatami za media , ,61 Razem: , ,43

INFORMACJA O STANIE I ZAGOSPODAROWANIU MIENIA KOMUNALNEGO W GMINIE WĘGORZEWO wg stanu na dzień 31.12.2014 roku.

INFORMACJA O STANIE I ZAGOSPODAROWANIU MIENIA KOMUNALNEGO W GMINIE WĘGORZEWO wg stanu na dzień 31.12.2014 roku. Załącznik nr 2 do zarządzenia Burmistrza nr 31/2015 z dnia 26 marca 2015 roku INFORMACJA O STANIE I ZAGOSPODAROWANIU MIENIA KOMUNALNEGO W GMINIE WĘGORZEWO wg stanu na dzień 31.12.2014 roku. Na dzień 31.12.2014

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A o stanie mienia komunalnego.

I N F O R M A C J A o stanie mienia komunalnego. I. Grunty komunalne : I N F O R M A C J A o stanie mienia komunalnego. a) Miasto Czaplinek - mienie komunalne wynosi 69 ha + 4 ha oddanych w użytkowanie wieczyste b) Gmina Czaplinek - mienie komunalne

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A o stanie mienia komunalnego.

I N F O R M A C J A o stanie mienia komunalnego. I N F O R M A C J A o stanie mienia komunalnego. I. Grunty komunalne : a) Miasto Czaplinek - mienie komunalne wynosi 179 ha + 44 ha oddanych w użytkowanie wieczyste b) Gmina Czaplinek - mienie komunalne

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O MIENIU KOMUNALNYM GMINY OGRODZIENIEC ZA OKRES X.2006 X.2007

INFORMACJA O MIENIU KOMUNALNYM GMINY OGRODZIENIEC ZA OKRES X.2006 X.2007 INFORMACJA O MIENIU KOMUNALNYM GMINY OGRODZIENIEC ZA OKRES X.2006 X.2007 INFORMACJA O MIENIU KOMUNALNYM GMINY OGRODZIENIEC ZA ROK 2007. Zgodnie z art. 180 ustawy z dnia 30.06.2005r. o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Gołdap według stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Gołdap według stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku. Załącznik Nr 17 Do Zarządzenia Nr 911/III/2014 Burmistrza Gołdapi z dnia 25 marca 2014 roku Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Gołdap według stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku. Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Informacja Prezydenta. o Stanie mienia komunalnego. Miasta Nowego Sącza

Informacja Prezydenta. o Stanie mienia komunalnego. Miasta Nowego Sącza URZĄD MIASTA NOWEGO SĄCZA Informacja Prezydenta o Stanie mienia komunalnego Miasta Nowego Sącza Nowy Sącz, 14 listopada 2008 roku 1. Stosownie do art. 180 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

I N F O R M A C J A O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO Zał.Nr 13 Przemków, 10 marca 2011 r. I N F O R M A C J A O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO oraz sprzedaży lokali mieszkalnych, użytkowych oraz innych nieruchomości stanowiących własność GMINY PRZEMKÓW w imieniu,

Bardziej szczegółowo

O GOSPODARCE MAJĄTKIEM NIERUCHOMYM MIASTA. od dnia 1 lipca 2004r. do 31 grudnia 2004r. UPOWAŻNIENIA RADY MIEJSKIEJ KATOWIC.

O GOSPODARCE MAJĄTKIEM NIERUCHOMYM MIASTA. od dnia 1 lipca 2004r. do 31 grudnia 2004r. UPOWAŻNIENIA RADY MIEJSKIEJ KATOWIC. Załącznik do uchwały nr XXXVIII/797/05 Rady Miasta Katowice z dnia 21 marca 2005r. SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA KATOWICE O GOSPODARCE MAJĄTKIEM NIERUCHOMYM MIASTA od dnia 1 lipca 2004r. do 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień roku

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień roku Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2015 roku Załącznik nr.3 Lp wyszczególnienie Stan na ostatni dzień roku poprzednie go Stan wg. powierzchni Planowane zwiększenie i zmniejszeni e Stan

Bardziej szczegółowo

1. Stan gruntów stanowiących własność gminy Mikołajki

1. Stan gruntów stanowiących własność gminy Mikołajki Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Nr 19/2015 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 25 marca 2015r. 1. Stan gruntów stanowiących własność gminy Mikołajki wynosi: - 411,7477 ha a) grunty oddane w użytkowanie wieczyste

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH INFORMACJA

PREZYDENT MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH INFORMACJA PREZYDENT MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH ------------------------------------------------------------------------------------ INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO 2010 ROK ---------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Informacja Prezydenta. o Stanie mienia komunalnego. Miasta Nowego Sącza

Informacja Prezydenta. o Stanie mienia komunalnego. Miasta Nowego Sącza URZĄD MIASTA NOWEGO SĄCZA Informacja Prezydenta o Stanie mienia komunalnego Miasta Nowego Sącza Nowy Sącz, 15 listopada 2004 roku W okresie od poprzedniej informacji do dnia 30 września 2004 roku Miasto

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I - INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA OLSZTYN za okres od 01 października 2009r. do 31 grudnia 2009r.

CZĘŚĆ I - INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA OLSZTYN za okres od 01 października 2009r. do 31 grudnia 2009r. CZĘŚĆ I - INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA OLSZTYN za okres od 01 października r. do 31 grudnia r. Powierzchnia Olsztyna wg stanu na dzień 31 grudnia roku wynosiła 8 833 ha, natomiast 4 138

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia komunalnego za okres od poprzedniej informacji przedstawiają załączone tabele od nr 1 do nr 8.

Informacja o stanie mienia komunalnego za okres od poprzedniej informacji przedstawiają załączone tabele od nr 1 do nr 8. W okresie od poprzedniej informacji do dnia 30 września 2005 roku Miasto Nowy Sącz otrzymało 33 decyzje od Wojewody Małopolskiego stwierdzające nabycie przez Gminę Nowy Sącz własności nieruchomości. Skomunalizowano

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE NR... PREZYDENTA MIASTA OPOLA. z dnia r.

SPRAWOZDANIE NR... PREZYDENTA MIASTA OPOLA. z dnia r. Projekt z dnia... SPRAWOZDANIE NR... PREZYDENTA MIASTA OPOLA z dnia... 2017 r. w sprawie sprzedanych, nabytych i obciążonych nieruchomości oraz uzyskanych z tego tytułu dochodów i poniesionych wydatków

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH ------------------------------------------------------------------------------------ INFORMACJA

PREZYDENT MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH ------------------------------------------------------------------------------------ INFORMACJA PREZYDENT MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH ------------------------------------------------------------------------------------ INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO 2013 ROK ---------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Informacja o sposobie gospodarowania zasobem nieruchomości Miasta w 2014 roku

Informacja o sposobie gospodarowania zasobem nieruchomości Miasta w 2014 roku Informacja o sposobie gospodarowania zasobem nieruchomości Miasta w 2014 roku Majątkiem nieruchomym miasta Katowice gospodaruje Prezydent Miasta w oparciu o zasady określone Uchwałą Nr XXXIV /725/08 Rady

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 8/2018 Prezydenta Miasta Konina z dnia 12 stycznia 2018 r. PLAN WYKORZYSTANIA ZASOBU MIASTA KONINA NA LATA

Załącznik do Zarządzenia Nr 8/2018 Prezydenta Miasta Konina z dnia 12 stycznia 2018 r. PLAN WYKORZYSTANIA ZASOBU MIASTA KONINA NA LATA Załącznik do Zarządzenia Nr 8/2018 Prezydenta Miasta Konina z dnia 12 stycznia 2018 r. PLAN WYKORZYSTANIA ZASOBU MIASTA KONINA NA LATA 2018-2020 1 Zgodnie z art. 24 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997

Bardziej szczegółowo

PLAN WYKORZYSTANIA ZASOBU NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH na lata

PLAN WYKORZYSTANIA ZASOBU NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH na lata Załącznik do Uchwały nr XXII/155/2016 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 19 września 2016 roku PLAN WYKORZYSTANIA ZASOBU NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH na lata 2017-2019 Zgodnie z art. 24 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Informacja. o stanie mienia komunalnego. Miasta Nowego Sącza

Informacja. o stanie mienia komunalnego. Miasta Nowego Sącza URZĄD MIASTA NOWEGO SĄCZA Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Nowego Sącza Nowy Sącz, 31 marca 2017 roku Gospodarka mieniem komunalnym prowadzona jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/310/2017 RADY GMINY BARTOSZYCE. z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Bartoszyce.

UCHWAŁA NR XXV/310/2017 RADY GMINY BARTOSZYCE. z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Bartoszyce. UCHWAŁA NR XXV/310/2017 RADY GMINY BARTOSZYCE z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Bartoszyce. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a, art. 40 ust.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr VII/21/2014 Wójta Gminy Tarnów z dnia 30 grudnia 2014 r.

Zarządzenie Nr VII/21/2014 Wójta Gminy Tarnów z dnia 30 grudnia 2014 r. Zarządzenie Nr VII/21/2014 Wójta Gminy Tarnów z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2015-2017 Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 130 /2014 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 28marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 130 /2014 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 28marca 2014 r. BURMISTRZ MIASTA ŁAŃCUTA ul. Plac Sobieskiego 18 37-100 ŁAŃCUT OA.0050.130.2014 ZARZĄDZENIE NR 130 /2014 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 28marca 2014 r. w sprawie przedłożenia informacji o stanie mienia

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Nowego Sącza za 2018 rok

Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Nowego Sącza za 2018 rok URZĄD MIASTA NOWY SĄCZ Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Nowego Sącza za 2018 rok Gospodarka mieniem komunalnym prowadzona jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie ze sposobu gospodarowania majątkiem nieruchomym miasta za 6 miesięcy 2014 roku

Sprawozdanie ze sposobu gospodarowania majątkiem nieruchomym miasta za 6 miesięcy 2014 roku Sprawozdanie ze sposobu gospodarowania majątkiem nieruchomym miasta za 6 miesięcy 2014 roku Majątkiem nieruchomym miasta Katowice gospodaruje Prezydent Miasta w oparciu o zasady określone Uchwałą Nr XXXIV

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SKARSZEWY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SKARSZEWY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU BURMISTRZ SKARSZEW INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SKARSZEWY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU SKARSZEWY, MARZEC 2016 ROK 1 Spis treści Str. 1 Przysługujące Gminie prawa własności a) Grunty na

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA o stanie mienia komunalnego Powiatu Gryfińskiego. na dzień 31 grudnia 2017r.

INFORMACJA o stanie mienia komunalnego Powiatu Gryfińskiego. na dzień 31 grudnia 2017r. STAROSTWO POWIATOWE W GRYFINIE INFORMACJA o stanie mienia komunalnego Powiatu Gryfińskiego na dzień 31 grudnia 2017r. Gryfino, 01 marca 2018 roku Informacja o stanie mienia komunalnego Powiatu Gryfińskiego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Opoczno została przygotowana zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych i zawiera dane o składnikach majątkowych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY BRANIEWO (na dzień 31.12.2014r.)

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY BRANIEWO (na dzień 31.12.2014r.) Załącznik 1g do Zarządzenia Nr 13/VII/2015 Wójta Gminy Braniewo z dnia 26 lutego 2015 roku INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY BRANIEWO (na dzień 31.12.2014r.) Informacja o stanie mienia Gminy Braniewo na

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Gminy i Miasta Nowogrodziec. Informacja o stanie mienia Gminy i Miasta Nowogrodziec

Burmistrz Gminy i Miasta Nowogrodziec. Informacja o stanie mienia Gminy i Miasta Nowogrodziec Załącznik nr 19 do Zarządzenia nr 25/2012 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 28 marca 2012 roku. Burmistrz Gminy i Miasta Nowogrodziec Informacja o stanie mienia Gminy i Miasta Nowogrodziec Nowogrodziec, marzec

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE NR... PREZYDENTA MIASTA OPOLA. z dnia r.

SPRAWOZDANIE NR... PREZYDENTA MIASTA OPOLA. z dnia r. Druk nr 675 Projekt z dnia... SPRAWOZDANIE NR... PREZYDENTA MIASTA OPOLA z dnia... 2016 r. w sprawie sprzedanych, nabytych i obciążonych nieruchomościach oraz o uzyskanych z tego tytułu dochodach i poniesionych

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia gminy na dzień 31 grudnia 2018 roku

Informacja o stanie mienia gminy na dzień 31 grudnia 2018 roku Załącznik nr 7 do Zarządzenia Nr 19/2019 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 8 marca 2019r. Informacja o stanie mienia gminy na dzień 31 grudnia 2018 roku I. Gospodarka nieruchomościami Według stanu na dzień

Bardziej szczegółowo

Plan wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Gryfino na lata

Plan wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Gryfino na lata Załącznik do zarządzenia Nr 0050.39.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 09 kwietnia 2014 r. Plan wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Gryfino na lata 2014-2016 1. Podstawa prawna opracowania

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Nowego Sącza

Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Nowego Sącza URZĄD MIASTA NOWEGO SĄCZA Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Nowego Sącza Nowy Sącz, 29 marca 2018 r. Gospodarka mieniem komunalnym prowadzona jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Nowego Sącza

Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Nowego Sącza URZĄD MIASTA NOWEGO SĄCZA Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Nowego Sącza Nowy Sącz, 31 marca 2016 r. Gospodarka mieniem komunalnym prowadzona jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. o stanie mienia komunalnego Gminy PYZDRY. za okres od r do r.

I N F O R M A C J A. o stanie mienia komunalnego Gminy PYZDRY. za okres od r do r. Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr VII/2014 Burmistrza Pyzdr z dnia 27.03.2014r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy i Miasta Pyzdry za 2013rok. I N F O R M A C J A o

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH INFORMACJA

PREZYDENT MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH INFORMACJA PREZYDENT MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH ------------------------------------------------------------------------------------ INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO 2012 ROK ---------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Słubice za 2014 rok

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Słubice za 2014 rok 2014 Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Słubice za 2014 rok Do wiadomości 1. Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze 2. Rada Miejska w Słubicach Burmistrz Słubic: Tomasz Ciszewicz Gmina

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIEJSKIEJ MIĘDZYRZEC PODLASKI NA DZIEŃ 15.11.2004r. CZEŚĆ OPISOWA

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIEJSKIEJ MIĘDZYRZEC PODLASKI NA DZIEŃ 15.11.2004r. CZEŚĆ OPISOWA INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIEJSKIEJ MIĘDZYRZEC PODLASKI NA DZIEŃ 5..2004r. CZEŚĆ OPISOWA W wyniku komunalizacji mienia ogólnonarodowego trwającego od czerwca 990 r. oraz w wyniku obrotu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY BRZESZCZE

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY BRZESZCZE Kliknij, aby edytować styl wzorca podtytułu INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY BRZESZCZE stan na dzień 31 grudnia 2010 roku Zgodnie z art. 180 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

I n f o r m a c j a o stanie mienia Gminy i Miasta Jastrowie za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011r.

I n f o r m a c j a o stanie mienia Gminy i Miasta Jastrowie za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011r. I n f o r m a c j a o stanie mienia Gminy i Miasta Jastrowie za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011r. Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 31/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 30 marca 2012r. Informacje

Bardziej szczegółowo

Przyjmuję plan wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata w treści jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

Przyjmuję plan wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata w treści jak w załączniku do niniejszego zarządzenia. Zarządzenie Nr G.6870..05 Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 9 lutego 05r. w sprawie zmiany Planu wykorzystania gminnego zasobu na lata 04-06. Na podstawie art. 0 ust. pkt ustawy z dnia 8 marca 990r.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA MIASTA OLSZTYNA sporządzona zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych

INFORMACJA O STANIE MIENIA MIASTA OLSZTYNA sporządzona zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych Załącznik Nr 3 do Zarządzenia nr 207 Prezydenta Olsztyna z dnia 28 maja 2014 r. INFORMACJA O STANIE MIENIA MIASTA OLSZTYNA sporządzona zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych 1.

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Gminy i Miasta Nowogrodziec. Informacja o stanie mienia Gminy i Miasta Nowogrodziec

Burmistrz Gminy i Miasta Nowogrodziec. Informacja o stanie mienia Gminy i Miasta Nowogrodziec Załącznik nr 17 do Zarządzenia nr 38/2014 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 31 marca 2014 roku. Burmistrz Gminy i Miasta Nowogrodziec Informacja o stanie mienia Gminy i Miasta Nowogrodziec Nowogrodziec, marzec

Bardziej szczegółowo

PLAN WYKORZYSTANIA ZASOBU NIERUCHOMOŚCI GMINY I MIASTA PYZDRY na lata

PLAN WYKORZYSTANIA ZASOBU NIERUCHOMOŚCI GMINY I MIASTA PYZDRY na lata Załącznik do Zarządzenia Nr LIX/2015 Burmistrza Pyzdr z dnia 31 grudnia 2015 r. PLAN WYKORZYSTANIA ZASOBU NIERUCHOMOŚCI GMINY I MIASTA PYZDRY na lata 2016-2018 1. Podstawa prawna opracowania planu wykorzystania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY STRZELIN W 2006 ROKU

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY STRZELIN W 2006 ROKU 1 INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY STRZELIN W 2006 ROKU Gmina Strzelin w 2005 r przystąpiła do Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej INVEST- PARK tworząc podstrefę Strzelin, która umożliwiła pozyskanie

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 29 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIX/220/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 24 listopada 2016 r.

Wrocław, dnia 29 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIX/220/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 24 listopada 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 29 listopada 2016 r. Poz. 5375 UCHWAŁA NR XXIX/220/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania

Bardziej szczegółowo

Mienie komunalne. I. Ogólna powierzchnia gruntów komunalnych wraz z wartością księgową

Mienie komunalne. I. Ogólna powierzchnia gruntów komunalnych wraz z wartością księgową Spis treści : 1. Wstęp. 2. Mienie komunalne. 3. Dzierżawa, najem i użyczenie mienia komunalnego. 4. Zbycie mienia komunalnego. 5. Nabycie nieruchomości. 6. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIASTA CHEŁMśA wg stanu na dzień 31 grudnia 20 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIASTA CHEŁMśA wg stanu na dzień 31 grudnia 20 r. Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 18/FK/11 Burmistrza Miasta ChełmŜy z dnia 7 lutego 2011 r. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIASTA CHEŁMśA wg stanu na dzień 31 grudnia 20 r. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MNIÓW ZA ROK 2012

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MNIÓW ZA ROK 2012 G m i n a M n i ó w u l. C e n t r a l n a 9, 2 6-0 8 0 M n i ó w t e l. ( 4 1 ) 3 7 3 7 0 0 2, 3 7 3 7 0 0 4, 3 7 3 7 0 2 0 f a x : ( 4 1 ) 3 7 3 7 0 2 4 e - m a i l : u g @ m n i o w. p l w w w. m n

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA o stanie mienia komunalnego Powiatu Gryfińskiego. na dzień 31 grudnia 2016r.

INFORMACJA o stanie mienia komunalnego Powiatu Gryfińskiego. na dzień 31 grudnia 2016r. STAROSTWO POWIATOWE W GRYFINIE INFORMACJA o stanie mienia komunalnego Powiatu Gryfińskiego na dzień 31 grudnia 2016r. Gryfino, 14 marca 2017 roku Informacja o stanie mienia komunalnego Powiatu Gryfińskiego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIASTA CHEŁMśA wg stanu na dzień 30 września 2009 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIASTA CHEŁMśA wg stanu na dzień 30 września 2009 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 96/FK/09 Burmistrza Miasta ChełmŜy z dnia 13 lipca 2009 r. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIASTA CHEŁMśA wg stanu na dzień 30 września 2009 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH INFORMACJA

PREZYDENT MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH INFORMACJA PREZYDENT MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH ------------------------------------------------------------------------------------ INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO 2011 ROK ---------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA BIAŁEGOSTOKU

PREZYDENT MIASTA BIAŁEGOSTOKU Załącznik Nr 17 PREZYDENT MIASTA BIAŁEGOSTOKU Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Białegostoku według stanu na 30 czerwca 2006 r.... BIAŁYSTOK 2006 ROK 1 WSTĘP Informację o stanie mienia komunalnego

Bardziej szczegółowo

1. OGÓLNE DANE O POWIERZCHNI MIASTA I GMINY SZTUM

1. OGÓLNE DANE O POWIERZCHNI MIASTA I GMINY SZTUM I N F O R M A C J A Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Sztum Nr 32.2016 z dnia 29 marca 2016 r. o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego Gminy Sztum za okres od 1 stycznia

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 20 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXVI/204/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 15 września 2016 r.

Wrocław, dnia 20 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXVI/204/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 15 września 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 20 września 2016 r. Poz. 4286 UCHWAŁA NR XXVI/204/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE z dnia 15 września 2016 r. w sprawie: określenia zasad gospodarowania

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 2 sierpnia 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVI RADY MIEJSKIEJ W CHOCIANOWIE. z dnia 26 lipca 2013 r.

Wrocław, dnia 2 sierpnia 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVI RADY MIEJSKIEJ W CHOCIANOWIE. z dnia 26 lipca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 2 sierpnia 2013 r. Poz. 4600 UCHWAŁA NR XXXVI.241.2013 RADY MIEJSKIEJ W CHOCIANOWIE z dnia 26 lipca 2013 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

Informacja. o stanie mienia komunalnego. Miasta Nowego Sącza

Informacja. o stanie mienia komunalnego. Miasta Nowego Sącza URZĄD MIASTA NOWEGO SĄCZA Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Nowego Sącza Nowy Sącz, 31 marca 2014 roku Gospodarka mieniem komunalnym prowadzona jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Informacja. o stanie mienia komunalnego Gminy Iława według stanu na dzień r.

Informacja. o stanie mienia komunalnego Gminy Iława według stanu na dzień r. 1 Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Iława według stanu na dzień 15.11.2006 r. I. Dane dotyczące przysługujących gminie praw własności Na ogólną powierzchnię gminy Iława wynoszącą 42 355 ha,

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. o stanie mienia komunalnego Gminy PYZDRY. za okres od r do r.

I N F O R M A C J A. o stanie mienia komunalnego Gminy PYZDRY. za okres od r do r. Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr X/16 Burmistrza Pyzdr z dnia 25.03.2016r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy i Miasta Pyzdry za 2015 rok. KM.6870.3.2016 I N F O R

Bardziej szczegółowo

1. Przedstawia się informację z wykonania planu finansowego za 2014 roku samorządowej instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

1. Przedstawia się informację z wykonania planu finansowego za 2014 roku samorządowej instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem Nr 1. ZARZĄDZENIE NR 27/2015 BURMISTRZA WASILKOWA z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Nowa Ruda

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Nowa Ruda 67 Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Nowa Ruda I. INFORMACJE OGÓLNE. Mienie publiczne kwalifikowane jest jako mienie państwowe i mienie samorządowe. Mienie państwowe to własność i inne prawa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY MIEJSKIEJ SZCZYTNO

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY MIEJSKIEJ SZCZYTNO INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY MIEJSKIEJ SZCZYTNO Załącznik Nr 4 Ia. PRAWO WŁASNOŚCI - GRUNTY - UŻYTKOWANIE WIECZYSTE osób ZASÓB GRUNTÓW GMINY MIEJSKIEJ SZCZYTNO fizycznych i prawnych Własność Gminy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 750/2013 WÓJTA GMINY LUBIN. z dnia 30 stycznia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 750/2013 WÓJTA GMINY LUBIN. z dnia 30 stycznia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 750/2013 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie przyjęcia na lata 2013-2015 planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Gminy i Miasta Nowogrodziec. Informacja o stanie mienia Gminy i Miasta Nowogrodziec

Burmistrz Gminy i Miasta Nowogrodziec. Informacja o stanie mienia Gminy i Miasta Nowogrodziec Załącznik nr 19 do Zarządzenia nr 36/2018 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 28 marca 2018 roku. Burmistrz Gminy i Miasta Nowogrodziec Informacja o stanie mienia Gminy i Miasta Nowogrodziec Nowogrodziec, marzec

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Gminy i Miasta Nowogrodziec. Informacja o stanie mienia Gminy i Miasta Nowogrodziec

Burmistrz Gminy i Miasta Nowogrodziec. Informacja o stanie mienia Gminy i Miasta Nowogrodziec Załącznik nr 19 do Zarządzenia nr 43/2015 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 30 marca 2015 roku. Burmistrz Gminy i Miasta Nowogrodziec Informacja o stanie mienia Gminy i Miasta Nowogrodziec Nowogrodziec, marzec

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia Gminy Pęcław na dzień 31 grudnia 2012r.

Informacja o stanie mienia Gminy Pęcław na dzień 31 grudnia 2012r. Załącznik nr 3 do Zarządzenia 11/13 Wójta Gminy Pęcław z dnia 22 marca 2013 r. Informacja o stanie mienia Gminy Pęcław na dzień 31 grudnia 2012r. Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie mienia komunalnego jednostki samorządu terytorialnego miasta Wysokie Mazowieckie za rok 2013

INFORMACJA. o stanie mienia komunalnego jednostki samorządu terytorialnego miasta Wysokie Mazowieckie za rok 2013 INFORMACJA o stanie mienia komunalnego jednostki samorządu terytorialnego miasta Wysokie Mazowieckie za rok 3 Jednostka samorządu terytorialnego miasta Wysokie Mazowieckie posiada ogólną powierzchnie gruntów

Bardziej szczegółowo

Trwały zarząd Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie /236/1, 236/2 w udz.8754/10000, 66, 75/9, 75/10, 75/11, 75/12, 75/13 o.5 m.

Trwały zarząd Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie /236/1, 236/2 w udz.8754/10000, 66, 75/9, 75/10, 75/11, 75/12, 75/13 o.5 m. Poz. Tabela 1 do informacji o stanie mienia powiatowego Zestawienie gruntów stanowiących własność Powiatu oraz ich zmiany w okresie od 1 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2011r. Tytuł władania Nazwa jednostki

Bardziej szczegółowo

Plan wykorzystania zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Reszel oraz oddanych w użytkowanie wieczyste na lata 2015-2017

Plan wykorzystania zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Reszel oraz oddanych w użytkowanie wieczyste na lata 2015-2017 Załącznik do Zarządzenia Nr 130/2014 Burmistrza Reszla z dnia 29 grudnia 2014 roku Plan wykorzystania zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Reszel oraz oddanych w użytkowanie wieczyste na lata

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINY CZELADŹ ZA 2016 ROK

INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINY CZELADŹ ZA 2016 ROK INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINY CZELADŹ ZA 2016 ROK CZELADŹ MARZEC 2017 ROK WSTĘP Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Czeladź na dzień 31.12.2016 roku została

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 185/2019 Burmistrza Nysy z dnia 29 marca 2019r.

Zarządzenie Nr 185/2019 Burmistrza Nysy z dnia 29 marca 2019r. IJU H M tdfk Z NYSY ul. Kolejowa 15 y 48-300 Nysa Zarządzenie Nr 185/2019 Burmistrza Nysy z dnia 29 marca 2019r. w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Nysa na lata

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały budżetowej na 2008 rok. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIEJSKIEJ PIEKARY ŚLĄSKIE NA DZIEŃ 30.09.

Załącznik do uchwały budżetowej na 2008 rok. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIEJSKIEJ PIEKARY ŚLĄSKIE NA DZIEŃ 30.09. Załącznik do uchwały budżetowej na 2008 rok. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIEJSKIEJ PIEKARY ŚLĄSKIE NA DZIEŃ 30.09.2007 Wstęp Mienie komunalne stanowią rzeczowe składniki majątku trwałego,

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA BIAŁEGOSTOKU

PREZYDENT MIASTA BIAŁEGOSTOKU PREZYDENT MIASTA BIAŁEGOSTOKU Informacja o stanie mienia komunalnego miasta Białegostoku według stanu na 30 czerwca 2005 r.... BIAŁYSTOK 2005 ROK WSTĘP Informację o stanie mienia komunalnego opracowano

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Gminy i Miasta Nowogrodziec. Informacja o stanie mienia Gminy i Miasta Nowogrodziec

Burmistrz Gminy i Miasta Nowogrodziec. Informacja o stanie mienia Gminy i Miasta Nowogrodziec Załącznik nr 19 do Zarządzenia nr 33/2016 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 30 marca 2016 roku. Burmistrz Gminy i Miasta Nowogrodziec Informacja o stanie mienia Gminy i Miasta Nowogrodziec Nowogrodziec, marzec

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Grzegorzew Nr 11/2011 z dnia 28 marca 2011 r. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO Gmina Grzegorzew na dzień 31 grudnia 2010 roku posiada następujące mienie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINY CZELADŹ ZA 2014 ROK CZELADŹ MARZEC 2015 ROK

INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINY CZELADŹ ZA 2014 ROK CZELADŹ MARZEC 2015 ROK INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINY CZELADŹ ZA 2014 ROK CZELADŹ MARZEC 2015 ROK 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 2. DANE DOTYCZĄCE PRZYSŁUGUJĄCYCH GMINIE PRAW WŁASNOŚCI 3. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Raciąż

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Raciąż Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 7.2015 Wójta Gminy Raciąż z dnia 20 marca 2015 roku Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Raciąż Informacja została opracowana na podstawie danych wynikających z

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJA O STANIE MIENIA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

I. INFORMACJA O STANIE MIENIA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO I. INFORMACJA O STANIE MIENIA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO (wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku) Na podstawie art. 267 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. o stanie mienia komunalnego Gminy i Miasta PYZDRY. za okres od r do r.

I N F O R M A C J A. o stanie mienia komunalnego Gminy i Miasta PYZDRY. za okres od r do r. Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr XVIII/09 Burmistrza Pyzdr z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie przyjęcia i przedłożenia projektu budżetu Gminy i Miasta Pyzdry na 2010r. I N F O R M A C J A o stanie mienia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 113/2015 Wójta Gminy Manowo z dnia 31 grudnia 2015 roku

ZARZĄDZENIE Nr 113/2015 Wójta Gminy Manowo z dnia 31 grudnia 2015 roku ZARZĄDZENIE Nr 113/2015 Wójta Gminy Manowo z dnia 31 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Manowo na lata 2016 2019 Na podstawie art. 25 ust.2 w

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ FINANSOWO-BUDŻETOWY

WYDZIAŁ FINANSOWO-BUDŻETOWY INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO WG STANU NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2004 ROKU 1. DANE DOTYCZĄCE PRZYSŁUGUJĄCYCH GMINIE PRAW WŁASNOŚCI Wg stanu na dzień 30 września 2004 roku gmina posiadała majątek trwały

Bardziej szczegółowo

PLAN WYKORZYSTANIA ZASOBU NIERUCHOMOŚCI GMINY I MIASTA PYZDRY NA LATA

PLAN WYKORZYSTANIA ZASOBU NIERUCHOMOŚCI GMINY I MIASTA PYZDRY NA LATA Załącznik do Zarządzenia Nr LVI/18 Burmistrza Pyzdr z dnia 31 grudnia 2018 r. PLAN WYKORZYSTANIA ZASOBU NIERUCHOMOŚCI GMINY I MIASTA PYZDRY NA LATA 2019-2021 1. Podstawa prawna opracowania planu wykorzystania

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. Powierzchnia nieruchomości. Drogi 1 285 762 2 653 767,42. Ogródki działkowe 111 000 222 000,00. Grunty szkolne 103 233 878 484,86

I N F O R M A C J A. Powierzchnia nieruchomości. Drogi 1 285 762 2 653 767,42. Ogródki działkowe 111 000 222 000,00. Grunty szkolne 103 233 878 484,86 I N F O R M A C J A dot. stanu mienia komunalnego Gminy Turek według stanu na dzień 31.12.2015 r. Ogółem stan gruntów na terenie Gminy Turek ( mienia komunalnego) wynosi 3 128 466 m 2. Stan ten : a/ zwiększył

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX/220/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 24 listopada 2016 r.

UCHWAŁA NR XXIX/220/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 24 listopada 2016 r. UCHWAŁA NR XXIX/220/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie: określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Żarów Na podstawie art. 18 ust 2 pkt

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2014 r.

I N F O R M A C J A. o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2014 r. I N F O R M A C J A o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2014 r. Źródłem pochodzenia mienia komunalnego na terenie Gminy Osiek jest komunalizacja, wykup i przekazanie gruntów na rzecz Gminy,

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA OKRES SPRAWOZDAWCZY OD ROKU DO ROKU

I N F O R M A C J A O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA OKRES SPRAWOZDAWCZY OD ROKU DO ROKU Załącznik do Zarządzenie Nr F.3023.1.2014.I Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 28 marca 2014 roku I N F O R M A C J A O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA OKRES SPRAWOZDAWCZY OD 1.01.2013

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31.12.2010r.

Informacja o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31.12.2010r. Zał. Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. Nr 8/2011 z dnia 29 marca 2011r Informacja o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31.12.2010r. Gmina Koźmin Wlkp. posiada majątek

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATU JAROSŁAWSKIEGO ZA ROK 2014

INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATU JAROSŁAWSKIEGO ZA ROK 2014 INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATU JAROSŁAWSKIEGO ZA ROK 2014 Jarosław, marzec 2015 rok A. DANE DOTYCZĄCE PRZYSŁUGUJĄCYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO PRAW WŁASNOŚCI Powiat Jarosławki jest właścicielem

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. o stanie mienia komunalnego Gminy PYZDRY. za okres od r do r.

I N F O R M A C J A. o stanie mienia komunalnego Gminy PYZDRY. za okres od r do r. Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr VI/2012 Burmistrza Pyzdr z dnia 20.03.2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy i Miasta Pyzdry za 2011rok. I N F O R M A C J A o

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4/2012 Burmistrza Miasta Łowicza z dnia 13 stycznia 2012 roku

Zarządzenie Nr 4/2012 Burmistrza Miasta Łowicza z dnia 13 stycznia 2012 roku Zarządzenie Nr 4/2012 Burmistrza Miasta Łowicza z dnia 13 stycznia 2012 roku w sprawie przyjęcia Planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

2. Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Wydziału Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Mieszkaniowej.

2. Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Wydziału Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Mieszkaniowej. ZARZĄDZENIE Nr GPK.0050.189.2014 BURMISTRZA WARKI z dnia 30 grudnia 2014 r.. w sprawie przyjęcia Planu wykorzystania zasobu nieruchomości, stanowiących własność Gminy Warka na lata 2015-2017 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

INFORMACJA STANIE MIENIA KOMUNALNEGO INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO RADOM, LISTOPAD 2009 Informacja o stanie mienia komunalnego ( spis treści ) 1. Informacja o stanie mienia komunalnego ( grunty ) 2. Zestawienie porównawcze gruntów

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. o stanie mienia komunalnego Gminy PYZDRY. za okres od r do r.

I N F O R M A C J A. o stanie mienia komunalnego Gminy PYZDRY. za okres od r do r. Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr XII /2015 Burmistrza Pyzdr z dnia 24.03.2015r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy i Miasta Pyzdry za 2014 rok. I N F O R M A C J A

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA OKRES SPRAWOZDAWCZY OD ROKU DO

I N F O R M A C J A O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA OKRES SPRAWOZDAWCZY OD ROKU DO Załącznik do Zarządzenie Nr BBiA.3023.1.2017 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 30 marca 2017 roku I N F O R M A C J A O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA OKRES SPRAWOZDAWCZY OD 01.01.2016

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 20 / 2019 Burmistrza Miasta Piastowa z dnia 22 stycznia 2019r. przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 20 / 2019 Burmistrza Miasta Piastowa z dnia 22 stycznia 2019r. przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 20 / 2019 Burmistrza Miasta Piastowa z dnia 22 stycznia 2019r. w sprawie: przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia Gminy Olecko

Informacja o stanie mienia Gminy Olecko Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr ORN.0050.55.2015 Burmistrza Olecka z dnia 27 marca 2015 r. Informacja o stanie mienia Gminy Olecko Powierzchnia stanowiących własność Gminy Olecko na dzień 1 stycznia 2014

Bardziej szczegółowo

Poradnia. Pedagogiczna. w Gryfinie /161/1 o.5.gryfino/

Poradnia. Pedagogiczna. w Gryfinie /161/1 o.5.gryfino/ Tabela 1 do informacji o stanie mienia powiatowego Zestawienie gruntów stanowiących własność Powiatu oraz ich zmiany w okresie od 1 października 2008r. do 30 września 2009r. stan na 01.10.2008r. Zwiększenia

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Gminy i Miasta Nowogrodziec. Informacja o stanie mienia Gminy i Miasta Nowogrodziec

Burmistrz Gminy i Miasta Nowogrodziec. Informacja o stanie mienia Gminy i Miasta Nowogrodziec Załącznik nr 19 do Zarządzenia nr 42/2017 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 16 marca 2017 roku. Burmistrz Gminy i Miasta Nowogrodziec Informacja o stanie mienia Gminy i Miasta Nowogrodziec Nowogrodziec, marzec

Bardziej szczegółowo