Systemy ociepleniowe, dekoracyjne i ochronne MAPEI DC-21

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Systemy ociepleniowe, dekoracyjne i ochronne MAPEI DC-21"

Transkrypt

1 Systemy ociepleniowe, dekoracyjne i ochronne MAPEI DC-21

2 Budujesz raz, a dobrze! PRODUKTY DO MONTAŻU PŁYTEK CERAMICZNYCH I KAMIENIA NATURALNEGO SPECJALISTYCZNE PRODUKTY LINII BUDOWLANEJ TAŚMY I MATY Z WŁÓKIEN WĘGLOWYCH DO WZMACNIANIA KONSTRUKCJI PRODUKTY DO RENOWACJI I WZMACNIANIA KONSTRUKCJI MUROWYCH DOMIESZKI DO BETONU PRODUKTY DO MONTAŻU POSADZEK DREWNIANYCH PRODUKTY DO WYKONYWANIA TERMOIZOLACJI PRODUKTY DO WYKONYWANIA HYDROIZOLACJI POSADZKI PRZEMYSŁOWE DODATKI DO MIELENIA CEMENTU PRODUKTY DO MONTAŻU WYKŁADZIN ELASTYCZNYCH I TEKSTYLNYCH PRODUKTY DO WYKONYWANIA POWŁOK DEKORACYJNO-OCHRONNYCH USZCZELNIACZE PRODUKTY DO WYKONYWANIA IZOLACJI AKUSTYCZNYCH PRODUKTY STOSOWANE W PRACACH PODZIEMNYCH

3 DATACOMP Sp. z o.o., Kraków, ul. Grzegórzecka 79; tel./fax ; Katalog DC - 21 Nakładów Rzeczowych Systemy ociepleniowe, dekoracyjne i ochronne MAPEI 1

4 Wydanie I, DATACOMP Sp. z o.o., Kraków 2013 r. Katalog Nakładów Rzeczowych DC-21 został opracowany przez: Kraków, ul. Grzegórzecka 79 Tel./fax ISBN Wszelkie prawa zastrzeżone Wszelkie prawa druku, powielania, rozpowszechniania i udostępniania w postaci komputerowych plików, baz danych oraz przez Internet zastrzeżone dla Datacomp Sp. z o.o. Treść niniejszego opracowania oraz wszelkie materiały graficzne w nim zawarte są chronione prawami autorskimi firmy MAPEI Polska Sp. z o.o. Kopiowanie i rozpowszechnianie zawartych treści zarówno w całości jak i we fragmentach i dowolnym sposobem wyłącznie za pisemną zgodą. 2

5 Współpraca przy opracowywaniu katalogu: MAPEI Polska Sp. z o.o. Siedziba: ul. Gustawa Eiffela 14, Gliwice Biuro Handlowe: ul. Chałubińskiego 8, Warszawa tel fax Zakład produkcyjny GLIWICE: ul. Gustawa Eiffela 14, Gliwice tel fax Zakład produkcyjny BARCIN: Sadłogoszcz 59, Piechcin tel fax

6 4

7 Spis treści Część ogólna 8 Założenia ogólne 10 Rozdział 1. System izolacji cieplnej budynków Mapetherm 12 TABELA System Mapetherm - mineralne masy tynkarskie 14 TABELA System Mapetherm - akrylowe masy tynkarskie 15 TABELA System Mapetherm - silikatowe masy tynkarskie 17 TABELA System Mapetherm - silikonowe masy tynkarskie 19 Rozdział 2. System izolacji cieplnej budynków Mapetherm Wool 21 TABELA System Mapetherm wool - mineralne masy tynkarskie 23 TABELA System Mapetherm wool - silikatowe masy tynkarskie 24 TABELA System Mapetherm wool - silikonowe masy tynkarskie 26 Rozdział 3. Wyprawy elewacyjne 28 TABELA Wyprawy elewacyjne mineralne z tynkiem Planitop Mineral 29 TABELA Wyprawy elewacyjne akrylowe z tynkiem Quarzolite 30 TABELA Wyprawy elewacyjne silikatowe z tynkiem Silexcolor 31 TABELA Wyprawy elewacyjne silikonowe z tynkiem Silancolor 32 5

8 Rozdział 4. Dekoracyjne masy tynkarskie typu stiuk na ścianach zewnętrznych lub wewnętrznych 34 TABELA Dekoracyjne masy tynkarskie typu stiuk na ścianach zewnętrznych lub wewnętrznych 35 Rozdział 5. Renowacja elewacji w systemie Silancolor Plus, porażonej przez grzyby i pleśnie 36 TABELA Renowacja elewacji w systemie Silancolor Plus, porażonej przez grzyby i pleśnie 37 Rozdział 6. Malowanie tynków gotowych farbami elewacyjnymi 38 TABELA Malowanie elewacji farbami akrylowymi 40 TABELA Malowanie elewacji farbami silikatowymi 41 TABELA Malowanie elewacji farbami silikonowymi 42 Rozdział 7. Elementy uzupełniające 43 TABELA Przygotowanie podłoża pod wyprawy elewacyjne Mapetherm 45 TABELA Przygotowanie podłoża pod wyprawy elewacyjne Mapetherm wool 46 TABELA Zbrojenie naroży ościeży okiennych i drzwiowych 48 TABELA Mocowanie parapetu 49 TABELA Zbrojenie naroży elewacji 50 TABELA Połączenia tarasowe i balkonowe 51 TABELA Połączenia dachowe - attyka 53 TABELA Połączenie ściany z dachem płaskim lub skośnym 54 6

9 TABELA Połączenie z roletą osadzoną na ścianie 56 Rozdział 8. Impregnacja elewacji preparatem Antypluviol 57 TABELA Impregnacja elewacji preparatem Antipluviol W 58 TABELA Impregnacja elewacji preparatem Antipluviol S 59 Rozdział 9. Wykonanie zabezpieczenia elewacji kamiennych oraz innych podłoży mineralnych powłoką antygraffiti, usuwanie graffiti 60 TABELA Wykonanie zabezpieczenia elewacji powłoką antygraffiti 61 TABELA Usuwanie graffiti 62 Rozdział 10. Malowanie ścian wewnętrznych 63 TABELA Malowanie farbami ścian wewnętrznych 65 7

10 Część ogólna 1. Katalog Nakładów Rzeczowych na wykonanie systemów ociepleniowych, dekoracyjnych i ochronnych Mapei opracowano na podstawie: Zarządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 lipca 1996 r. w sprawie metod kosztorysowania obiektów i robót budowlanych (Monitor Polski z dnia r., nr 48, poz.461, Katalogu Nakładów Rzeczowych 2-02 z wykorzystaniem ekstrapolacji i interpolacji, danych technicznych i materiałów producenta materiałów MAPEI Polska Sp. z o.o. 2. Zakres katalogu 2.1. KNR DC 21 zawiera nakłady rzeczowe na wykonanie ociepleń w systemie Mapei metodą lekką mokrą dla izolacji termicznej ze styropianu i wełny, 2.2. KNR DC 21 może stanowić podstawę do sporządzania kosztorysów na roboty budowlane oraz bilansowania, rozliczania i kontroli nakładów rzeczowych między wykonawcą a inwestorem Roboty nieujęte w tablicach niniejszego katalogu należy kalkulować indywidualnie Do opracowanych norm nie można wprowadzać żadnych zmian bez zgody autorów. 3. Układ katalogu 3.1. Katalog podzielony jest na rozdziały obejmujące poszczególne rodzaje robót Oprócz części ogólnej i tablic z nakładami rzeczowymi katalog zawiera założenia ogólne odnoszące się do wszystkich tablic, oraz założenia szczegółowe odnoszące się do tablic w poszczególnych rozdziałach Założenia ogólne zawierają: - warunki techniczne wykonywania robót w takim zakresie, jaki ma wpływ na wysokość kosztów 8

11 - ogólne założenia kalkulacyjne dla nakładów rzeczowych zawartych w tablicach katalogu 3.4. Założenia szczegółowe zawierają: - zakres stosowania nakładów rzeczowych z tablic w danym rozdziale - założenia kalkulacyjne dla robót danego rozdziału - zasady przedmiarowania 3.5. Nakłady robocizny, materiałów i pracy sprzętu potrzebne do wykonania poszczególnych robót objętych katalogiem, zawarte są w tablicach ponumerowanych kolejno w ramach danego rozdziału. Numery tablic składają się z czterech cyfr arabskich. Dwie pierwsze z nich oznaczają numer kolejny rozdziału, dwie pozostałe numer kolejny tablicy w rozdziale Nad tablicami podano wielkości i jednostek miary robót, dla których zostały ustalone nakłady rzeczowe Nad każdą tablicą podano jej tytuł oraz " robót" zawierające opis czynności przy wykonywaniu poszczególnych robót. 9

12 Założenia ogólne 1. Warunki techniczne wykonania robót: 1.1. Katalog Nakładów Rzeczowych przewiduje wykonanie robót zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych W Katalogu uwzględnione zostały wytyczne zawarte w Kartach Technicznych i Aprobatach Technicznych oraz zalecenia producenta Nakłady zużycia materiałów uwzględniają zastosowanie materiałów odpowiadających wymaganiom jakościowym określonym w Kartach Technicznych oraz przez Aprobaty Techniczne Nakłady pracy sprzętu zawarte w katalogu uwzględniają użycie maszyn i sprzętu, odpowiednich dla danego rodzaju robót i wynikające z racjonalnego wykorzystania ich na budowie. 2. Założenia kalkulacyjne 2.1. Nakłady podane w niniejszym katalogu zostały ustalone dla robót wykonywanych w przeciętnych warunkach, na terenach umożliwiających dowóz i składowanie materiałów w strefie przy obiektowej. W nakładach nie uwzględniono specjalnych utrudnień Nakłady uwzględniają całość procesów technologicznych, przy założeniu właściwej organizacji i technologii robót oraz przy uwzględnieniu wszystkich czynności niezbędnych do wykonania robót z wykorzystaniem materiałów budowlanych MAPEI Katalog podaje nakłady na wykonanie robót dla przyjętych (podanych nad poszczególnymi tablicami) jednostek miar Jeżeli założenia szczegółowe do rozdziału nie mówią inaczej, nakłady robocizny podane w katalogu obejmują roboty podstawowe podane w wyszczególnieniu robót nad tablicami oraz następujące czynności pomocnicze: - przygotowanie stanowiska pracy 10

13 - wewnętrzny transport pionowy i poziomy materiałów oraz elementów osprzętu na przeciętne odległości i wysokości - wznoszenie, ustawianie, przestawianie i usunięcie czasowych podpór i rusztowań roboczych, które umożliwiają wykonanie prac na wysokości do 4 m - obsługiwanie sprzętu niewymagającego etatowej obsługi - uporządkowanie miejsca pracy - likwidacja stanowiska roboczego W nakładach czasu pracy nie uwzględniono transportu materiałów i sprzętu na plac budowy i z placu budowy Nakłady podane w nawiasach dotyczą rozwiązań alternatywnych Nakłady zużycia materiałów nie zawierają nakładów na wykonanie rusztowań przenośnych (koszt tych nakładów uwzględniony jest w kosztach pośrednich lub jeżeli strony uznają, jako dodatkowe pozycje kosztorysowe w oparciu o rozdział 16 katalogu KNR 2-02) Wartość kosztorysową materiałów pomocniczych ustala się w wysokości 1,5% liczonego od sumy kosztów materiałów ujętych w poszczególnych kolumnach tablic KNR Normy pracy sprzętu zawierają czas zatrudnienia sprzętu niezbędnego do wykonania normowanej roboty. 11

14 Rozdział 1. System izolacji cieplnej budynków Mapetherm 1. Zakres stosowania nakładów Rozdział zawiera nakłady rzeczowe na wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych budynków w systemie izolacji cieplnej Mapetherm wraz z przygotowaniem podłoża pod docieplenie Nakłady zawarte w niniejszym rozdziale dotyczą ścian w budynkach nowo wznoszonych i już eksploatowanych o różnych rozwiązaniach materiałowo-konstrukcyjnych. 2. Założenia kalkulacyjne Rozdział zawiera nakłady na roboty podstawowe i czynności pomocnicze wymienione w założeniach ogólnych oraz podane w wyszczególnieniu robót nad tablicami Pozostałe założenia jak w założeniach szczegółowych do rozdziału 26 KNR 2-02, w zakresie ocieplenia. 3. Warunki techniczne 3.1. Wymagania szczegółowe w zakresie robót objętych rozdziałem podają: warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, tom I, Budownictwo Ogólne, aktualne świadectwa i deklaracje zgodności, roboty objęte niniejszym rozdziałem powinny być wykonane zgodnie z wytycznymi zawartymi w kartach technicznych produktów wydanych przez Mapei Polska Sp. z o.o. 12

15 4. Zasady przedmiarowania 4.1. Powierzchnię docieplenia ścian budynku oblicza się w metrach kwadratowych, jako iloczyn długości ścian w rozwinięciu przez wysokość mierzoną od wierzchu cokołu do górnej krawędzi warstwy docieplanej Powierzchnię ścian parteru z tytułu dodatkowego wzmocnienia warstwy ocieplającej siatką z włókna szklanego, oblicza się w metrach kwadratowych, jako iloczyn długości ścian w rozwinięciu przez wysokość mierzoną od wierzchu cokołu do górnej krawędzi stropu nad parterem Z obliczonych powierzchni potrąca się powierzchnie niedocieplone i zajęte przez otwory, większe od 1 m Odlicza się powierzchnie zajmowane przez loggie, przyjmując wymiary w świetle krawędzi loggii w licu docieplanej ściany Docieplenia ścian loggii oblicza się odrębnie, licząc ich powierzchnie w rozwinięciu z potrąceniem powierzchni otworów mierzonych w świetle krawędzi ościeży Powierzchnię docieplenia (okładania) ościeży zewnętrznych oblicza się w metrach kwadratowych, jako iloczyn długości ościeży mierzonych w świetle krawędzi ościeży i ich szerokości Ochrony narożników wypukłych kątownikami lub kształtownikami profilowymi z aluminium lub z PCV oblicza się w metrach Przy obliczaniu ilości materiałów, tj. płyt izolacyjnych, elewacyjnych, należy uwzględniać odmiany i rodzaje, ewentualnie inne grubości płyt izolacyjnych niż podane w tablicach. 13

16 TABELA System Mapetherm - mineralne masy tynkarskie robót 1. Kontrola podłoża. 2. Przygotowanie zapraw do styropianu i siatki. 3. Przyklejenie styropianu. 4. Nałożenie siatki i zatopienie kleju w siatce. 5. Nałożenie podkładu gruntującego. 6. Nałożenie masy tynkarskiej. TABELA 0101 Nakłady na 1 m2 lp. Rodzaje zawodów, materiałów i maszyn Cyfrowe Literowe Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi Planitop Mineral 1.5 mm Planitop Mineral 2.0 mm o fakturze baranka o fakturze baranka a b c d Robocizna 149 r-g 2,018 2, Mapetherm - zaprawa klejąca do styropianu 033 kg 4,00 4,00 21 Płyta styropianowa EPS m3 0,105 0, Siatka z włókna szklanego Mapenet m2 1,10 1,10 23 Mapetherm - zaprawa szpachlowa i klejąca do siatki 033 kg 4,00 4,00 24 Preparat gruntujący na bazie żywic silikonowych Silancolor Primer 033 kg 0, Silexcolor Base Coat SP grupa A - podkład gruntujący 033 kg (0,30) (0,30) 26 Planitop Mineral 1,5 mm - mineralna masa tynkarska o fakturze baranka 033 kg 2,75-27 Silexcolor Primer - preparat gruntujący na bazie mod. krzemianu potasu 033 kg - 0, Planitop Mineral 2,0 mm - mineralna masa tynkarska o fakturze baranka 033 kg - 3,00 Materiały inne (Materiały) 147 % 1,50 1,50 70 Środek transportowy (1) 148 m-g 0,055 0,055 Uwaga: Nakłady robocizny i sprzętu nie uwzględniają nakładów najmu rusztowań dla wysokości powyżej 4 m. 14

17 TABELA System Mapetherm - akrylowe masy tynkarskie robót 1. Kontrola podłoża. 2. Przygotowanie zapraw do styropianu i siatki.3. Przyklejenie styropianu. 4. Nałożenie siatki i zatopienie kleju w siatce. 5. Nałożenie podkładu gruntującego. 6. Nałożenie masy tynkarskiej TABELA 0102 Nakłady na 1 m2 lp. Rodzaje zawodów, materiałów i maszyn Cyfrowe Literowe Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi Quarzolite Tonachino SP o fakturze baranka, uziarnienie 1,5 mm 2,0 mm Quarzolite Graffiato SP 1,8 mm o fakturze drapanej kornika a b c d Robocizna 149 r-g 2,018 2,018 2, Mapetherm - zaprawa klejąca do styropianu 033 kg 4,00 4,00 4,00 21 Płyta styropianowa EPS m3 0,105 0,105 0, Siatka z włókna szklanego Mapenet m2 1,10 1,10 1,10 23 Mapetherm - zaprawa szpachlowa i klejąca do siatki 033 kg 4,00 4,00 4,00 24 Preparat gruntujący na bazie żywic akrylowych Malech 033 kg 0, Quarzolite Base Coat grupa A - podkład gruntujący 033 kg (0,30) (0,30) (0,30) 26 Quarzolite Base Coat grupa B - podkład gruntujący 033 kg (0,30) (0,30) (0,30) 27 Quarzolite Base Coat grupa C - podkład gruntujący 033 kg (0,30) (0,30) (0,30) 28 Quarzolite Tonachino SP 1.5 mm grupa A - akrylowa masa tynkarska o fakturze baranka 033 kg 2, Quarzolite Tonachino SP 1.5 mm grupa B - akrylowa masa tynkarska o fakturze baranka 033 kg (2,40) Quarzolite Tonachino SP 1.5 mm grupa C - akrylowa masa tynkarska o fakturze baranka 033 kg (2,40) Preparat gruntujący Malech 033 kg - 0,125 0, Quarzolite Tonachino SP 2.0 mm grupa A - akrylowa masa tynkarska o fakturze baranka 033 kg - 2,80-33 Quarzolite Tonachino SP 2.0 mm grupa B - akrylowa masa tynkarska o fakturze baranka 033 kg - (2,80) - 34 Quarzolite Tonachino SP 2.0 mm grupa C - akrylowa masa tynkarska o fakturze baranka 033 kg - (2,80) - 35 Quarzolite Graffiato SP 1.8 mm grupa A - akrylowa masa tynkarska o fakturze drapanej kornika 36 Quarzolite Graffiato SP 1.8 mm grupa B - akrylowa masa tynkarska o fakturze drapanej kornika 033 kg - - 2, kg - - (2,60) 15

18 lp. Rodzaje zawodów, materiałów i maszyn Cyfrowe Literowe Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi Quarzolite Tonachino SP o fakturze baranka, uziarnienie 1,5 mm 2,0 mm Quarzolite Graffiato SP 1,8 mm o fakturze drapanej kornika a b c d Quarzolite Graffiato SP 1.8 mm grupa C - akrylowa masa tynkarska o fakturze drapanej kornika 033 kg - - (2,60) Materiały inne (Materiały) 147 % 1,50 1,50 1,50 70 Środek transportowy (1) 148 m-g 0,055 0,055 0,055 Uwaga: Nakłady robocizny i sprzętu nie uwzględniają nakładów najmu rusztowań dla wysokości powyżej 4 m. 16

19 TABELA System Mapetherm - silikatowe masy tynkarskie robót 1. Kontrola podłoża. 2. Przygotowanie zapraw do styropianu i siatki. 3. Przyklejenie styropianu. 4. Nałożenie siatki i zatopienie kleju w siatce. 5. Nałożenie podkładu gruntującego. 6. Nałożenie masy tynkarskiej TABELA 0103 Nakłady na 1 m2 lp. Rodzaje zawodów, materiałów i maszyn Cyfrowe Literowe Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi Silexcolor Tonachino SP o Silexcolor Graffiato fakturze baranka, uziarnienie SP 1,8 mm o fakturze 1,5 mm 2,0 mm drapanej kornika a b c d Robocizna 149 r-g 2,018 2,018 2, Mapetherm - zaprawa klejąca do styropianu 033 kg 4,00 4,00 4,00 21 Płyta styropianowa EPS m3 0,105 0,105 0, Siatka z włókna szklanego Mapenet m2 1,10 1,10 1,10 23 Mapetherm - zaprawa szpachlowa i klejąca do siatki 033 kg 4,00 4,00 4,00 24 Preparat gruntujący na bazie modyfikowanego krzemianu potasowego Silexcolor Primer 033 kg 0,125 0,125 0, Silexcolor Base Coat SP grupa A - podkład gruntujący 033 kg (0,30) (0,30) (0,30) 26 Silexcolor Base Coat SP grupa B - podkład gruntujący 033 kg (0,30) (0,30) (0,30) 27 Silexcolor Base Coat SP grupa C - podkład gruntujący 033 kg (0,30) (0,30) (0,30) 28 Silexcolor Tonachino SP 1.5 mm grupa A - silikatowa masa tynkarska o fakturze baranka 033 kg 2, Silexcolor Tonachino SP 1.5 mm grupa B - silikatowa masa tynkarska o fakturze baranka 033 kg (2,40) Silexcolor Tonachino SP 1.5 mm grupa C - silikatowa masa tynkarska o fakturze baranka 033 kg (2,40) Silexcolor Tonachino SP 2.0 mm grupa A - silikatowa masa tynkarska o fakturze baranka 033 kg - 2,80-32 Silexcolor Tonachino SP 2.0 mm grupa B - silikatowa masa tynkarska o fakturze baranka 033 kg - (2,80) - 33 Silexcolor Tonachino SP 2.0 mm grupa C - silikatowa masa tynkarska o fakturze baranka 033 kg - (2,80) - 34 Silexcolor Graffiato SP 1.8 mm grupa A - silikatowa masa tynkarska o fakturze drapanej 033 kg - - 2,60 35 Silexcolor Graffiato SP 1.8 mm grupa B - silikatowa masa tynkarska o fakturze drapanej 033 kg - - (2,60) 36 Silexcolor Graffiato SP 1.8 mm grupa C - silikatowa masa tynkarska o fakturze drapanej 033 kg - - (2,50) Materiały inne (Materiały) 147 % 1,50 1,50 1,50 17

20 lp. Rodzaje zawodów, materiałów i maszyn Cyfrowe Literowe Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi Silexcolor Tonachino SP o Silexcolor Graffiato fakturze baranka, uziarnienie SP 1,8 mm o fakturze 1,5 mm 2,0 mm drapanej kornika a b c d Środek transportowy (1) 148 m-g 0,055 0,055 0,055 Uwaga: Nakłady robocizny i sprzętu nie uwzględniają nakładów najmu rusztowań dla wysokości powyżej 4 m. 18

21 TABELA System Mapetherm - silikonowe masy tynkarskie robót 1. Kontrola podłoża. 2. Przygotowanie zapraw do styropianu i siatki. 3. Przyklejenie styropianu. 4. Nałożenie siatki i zatopienie kleju w siatce. 5. Nałożenie podkładu gruntującego. 6. Nałożenie masy tynkarskiej TABELA 0104 Nakłady na 1 m2 Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi Silancolor Graffiato, fakturze lp. Silancolor Tonachino, o fakturze baranka, uziarnienie drapanej kornika, uziarnienie Rodzaje zawodów, materiałów i maszyn Cyfrowe Literowe 0,7 mm 1,2 mm 1,5 mm 2,0 mm 1,2 mm 1,8 mm a b c d Robocizna 149 r-g 2,018 2,018 2,018 2,018 2,018 2, Mapetherm - zaprawa klejąca do styropianu 033 kg 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 21 Płyta styropianowa EPS m3 0,105 0,105 0,105 0,105 0,105 0, Siatka z włókna szklanego Mapenet m2 1,10 1,10 1,10 1,10-1,10 23 Mapetherm - zaprawa szpachlowa i klejąca do siatki 033 kg 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 24 Preparat gruntujący na bazie żywic silikonowych Silancolor Primer 033 kg 0,125 0,125 0,125 0,125 0,125 0, Silancolor Base Coat grupa A - podkład gruntujący 033 kg (0,30) (0,30) (0,30) (0,30) (0,30) (0,30) 26 Silancolor Base Coat grupa B - podkład gruntujący 033 kg (0,30) (0,30) (0,30) (0,30) (0,30) (0,30) 27 Silancolor Base Coat grupa C - podkład gruntujący 033 kg (0,30) (0,30) (0,30) (0,30) (0,30) (0,30) 28 Silancolor Tonachino 0.7 mm grupa A - silikonowa masa tynkarska o fakturze baranka 29 Silancolor Tonachino 0.7 mm grupa B - silikonowa masa tynkarska o fakturze barank 30 Silancolor Tonachino 0.7 mm grupa C - silikonowa masa tynkarska o fakturze baranka 31 Silancolor Tonachino 1.2 mm grupa A - silikonowa masa tynkarska o fakturze baranka 32 Silancolor Tonachino 1.2 mm grupa B - silikonowa masa tynkarska o fakturze baranka 33 Silancolor Tonachino 1.2 mm grupa C - silikonowa masa tynkarska o fakturze baranka 34 Silancolor Tonachino 1.5 mm grupa A - silikonowa masa tynkarska o fakturze baranka 35 Silancolor Tonachino 1.5 mm grupa B - silikonowa masa tynkarska o fakturze baranka 033 kg 1, kg (1,80) kg (1,80) kg - 2, kg - (2,10) kg - (2,10) kg - - 2, kg - - (2,40)

22 lp. Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi Silancolor Graffiato, fakturze Silancolor Tonachino, o fakturze baranka, uziarnienie drapanej kornika, uziarnienie Rodzaje zawodów, materiałów i maszyn Cyfrowe Literowe 0,7 mm 1,2 mm 1,5 mm 2,0 mm 1,2 mm 1,8 mm a b c d Silancolor Tonachino 1.5 mm grupa C - silikonowa masa tynkarska o fakturze baranka 033 kg - - (2,40) Silancolor Tonachino 2.0 mm grupa A - silikonowa masa tynkarska o fakturze baranka 033 kg , Silancolor Tonachino 2.0 mm grupa B - silikonowa masa tynkarska o fakturze baranka 033 kg (2,70) Silancolor Tonachino 2.0 mm grupa C - silikonowa masa tynkarska o fakturze baranka 033 kg (2,70) Silancolor Graffiato 1.2 mm grupa A - silikonowa masa tynkarska o fakturze drapanej kornika 033 kg ,10-41 Silancolor Graffiato 1.2 mm grupa B - silikonowa masa tynkarska o fakturze drapanej kornika 033 kg (2,10) - 42 Silancolor Graffiato 1.2 mm grupa C - silikonowa masa tynkarska o fakturze drapanej kornika 033 kg (2,10) - 43 Silancolor Graffiato 1.8 mm grupa A - silikonowa masa tynkarska o fakturze drapanej kornika 033 kg ,60 44 Silancolor Graffiato 1.8 mm grupa B - silikonowa masa tynkarska o fakturze drapanej kornika 033 kg (2,60) 45 Silancolor Graffiato 1.8 mm grupa C - silikonowa masa tynkarska o fakturze drapanej kornika 033 kg (2,60) Materiały inne (Materiały) 147 % 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 70 Środek transportowy (1) 148 m-g 0,055 0,055 0,055 0,055 0,055 0,055 Uwaga: Nakłady robocizny i sprzętu nie uwzględniają nakładów najmu rusztowań dla wysokości powyżej 4 m. 20

23 Rozdział 2. System izolacji cieplnej budynków Mapetherm Wool 1. Zakres stosowania nakładów Rozdział zawiera nakłady rzeczowe na wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych budynków w systemie izolacji cieplnej Mapetherm Wool wraz z przygotowaniem podłoża pod docieplenie Nakłady zawarte w niniejszym rozdziale dotyczą ścian w budynkach nowo wznoszonych i już eksploatowanych o różnych rozwiązaniach materiałowo-konstrukcyjnych. 2. Założenia kalkulacyjne Rozdział zawiera nakłady na roboty podstawowe i czynności pomocnicze wymienione w założeniach ogólnych oraz podane w wyszczególnieniu robót nad tablicami Pozostałe założenia jak w założeniach szczegółowych do rozdziału 26 KNR 2-02, w zakresie ocieplenia 3. Warunki techniczne 3.1. Wymagania szczegółowe w zakresie robót objętych rozdziałem podają: warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych, tom I, Budownictwo Ogólne, aktualne świadectwa i deklaracje zgodności roboty objęte niniejszym rozdziałem powinny być wykonane zgodnie z wytycznymi zawartymi w kartach technicznych produktów wydanych przez Mapei Polska Sp. z o.o. 4. Zasady przedmiarowania 4.1. Powierzchnię docieplenia ścian budynku oblicza się w metrach kwadratowych, jako iloczyn długości ścian w rozwinięciu przez wysokość mierzoną od wierzchu cokołu do górnej krawędzi warstwy docieplanej. 21

24 Powierzchnię ścian parteru z tytułu dodatkowego wzmocnienia warstwy ocieplającej siatką z włókna szklanego oblicza się w metrach kwadratowych, jako iloczyn długości ścian w rozwinięciu przez wysokość mierzoną od wierzchu cokołu do górnej krawędzi stropu nad parterem Z obliczonych powierzchni potrąca się powierzchnie niedocieplone i zajęte przez otwory, większe od 1 m Odlicza się powierzchnie zajmowane przez loggie, przyjmując wymiary w świetle krawędzi loggii w licu docieplanej ściany Docieplenia ścian loggii oblicza się odrębnie, licząc ich powierzchnie w rozwinięciu z potrąceniem powierzchni otworów mierzonych w świetle krawędzi ościeży Powierzchnię docieplenia (okładania) ościeży zewnętrznych oblicza się w metrach kwadratowych, jako iloczyn długości ościeży mierzonych w świetle krawędzi ościeży i ich szerokości Ochrony narożników wypukłych kątownikami lub kształtownikami profilowymi z aluminium lub z PCV oblicza się w metrach Przy obliczaniu ilości materiałów, tj. płyt izolacyjnych, elewacyjnych, należy uwzględniać odmiany i rodzaje, ewentualnie inne grubości płyt izolacyjnych niż podane w tablicach.

25 TABELA System Mapetherm wool - mineralne masy tynkarskie robót 1. Kontrola podłoża. 2. Przygotowanie zapraw do wełny i siatki. 3. Przyklejenie płyt z wełny mineralnej. 4. Nałożenie siatki i zatopienie kleju w siatce. 5. Nałożenie podkładu gruntującego 6. Nałożenie masy tynkarskiej TABELA 0201 Nakłady na 1 m2 lp. Rodzaje zawodów, materiałów i maszyn Cyfrowe Literowe Docieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej i pokrycie wyprawami elewacyjnymi Planitop Mineral 1.5 mm Planitop Mineral 2.0 mm o fakturze baranka o fakturze baranka a b c d Robocizna 149 r-g 2,018 2, Mapetherm Wool - zaprawa klejąca do wełny 033 kg 4,00 4,00 21 Płyty z wełny mineralnej - stosowane przy izolacjach fasad metodą lekką mokrą grubości 100 mm 050 m2 1,05 1,05 22 Siatka z włókna szklanego Mapenet m2 1,10 1,10 23 Mapetherm Wool - zaprawa szpachlowa i klejąca do siatki 033 kg 4,00 4,00 24 Preparat gruntujący na bazie modyfikowanego krzemianu potasowego Silexcolor Primer 033 kg 0,125 0, Silexcolor Base Coat SP grupa A - podkład gruntujący 033 kg (0,30) (0,30) 26 Planitop Mineral 1,5 mm - mineralna masa tynkarska o fakturze baranka 033 kg 2,75-27 Planitop Mineral 2,0 mm - mineralna masa tynkarska o fakturze baranka 033 kg - 3,00 Materiały inne (Materiały) 147 % 1,50 1,50 70 Środek transportowy (1) 148 m-g 0,055 0,055 Uwaga: Nakłady robocizny i sprzętu nie uwzględniają nakładów najmu rusztowań dla wysokości powyżej 4 m. 23

26 TABELA System Mapetherm wool - silikatowe masy tynkarskie robót 1. Kontrola podłoża. 2. Przygotowanie zapraw do wełny i siatki. 3. Przyklejenie płyt z wełny mineralnej. 4. Nałożenie siatki i zatopienie kleju w siatce. 5. Nałożenie podkładu gruntującego 6. Nałożenie masy tynkarskiej TABELA 0202 Nakłady na 1 m2 lp. 24 Rodzaje zawodów, materiałów i maszyn Cyfrowe Literowe Docieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej i pokrycie wyprawami elewacyjnymi Silexcolor Tonachino SP o fakturze Silexcolor Graffiato baranka, uziarnienie SP 1.8 mm 1,5 mm 2,0 mm o fakturze drapanej kornika a b c d Robocizna 149 r-g 2,018 2,018 2, Mapetherm Wool - zaprawa klejąca do wełny 033 kg 4,00 4,00 4,00 21 Płyty z wełny mineralnej - stosowane przy izolacjach fasad metodą lekką mokrą grubości 100 mm 050 m2 1,05 1,05 1,05 22 Siatka z włókna szklanego Mapenet m2 1,10 1,10 1,10 23 Mapetherm Wool - zaprawa szpachlowa i klejąca do siatki 033 kg 4,00 4,00 4,00 24 Preparat gruntujący na bazie modyfikowanego krzemianu potasowego Silexcolor Primer 033 kg 0,125 0,125 0, Silexcolor Base Coat SP grupa A - podkład gruntujący 033 kg (0,30) (0,30) (0,30) 26 Silexcolor Base Coat SP grupa B - podkład gruntujący 033 kg (0,30) (0,30) (0,30) 27 Silexcolor Base Coat SP grupa C - podkład gruntujący 033 kg (0,30) (0,30) (0,30) 28 Silexcolor Tonachino SP 1.5 mm grupa A - silikatowa masa tynkarska o fakturze baranka 033 kg 2, Silexcolor Tonachino SP 1.5 mm grupa B - silikatowa masa tynkarska o fakturze baranka 033 kg (2,40) Silexcolor Tonachino SP 1.5 mm grupa C - silikatowa masa tynkarska o fakturze baranka 033 kg (2,40) Silexcolor Tonachino SP 2.0 mm grupa A - silikatowa masa tynkarska o fakturze baranka 033 kg - 2,80-32 Silexcolor Tonachino SP 2.0 mm grupa B - silikatowa masa tynkarska o fakturze baranka 033 kg - (2,80) - 33 Silexcolor Tonachino SP 2.0 mm grupa C - silikatowa masa tynkarska o fakturze baranka 033 kg - (2,80) - 34 Silexcolor Graffiato SP 1.8 mm grupa A - silikatowa masa tynkarska o fakturze drapanej 033 kg - - 2,60

27 lp. Rodzaje zawodów, materiałów i maszyn Cyfrowe Literowe Docieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej i pokrycie wyprawami elewacyjnymi Silexcolor Tonachino SP o fakturze Silexcolor Graffiato baranka, uziarnienie SP 1.8 mm 1,5 mm 2,0 mm o fakturze drapanej kornika a b c d Silexcolor Graffiato SP 1.8 mm grupa B - silikatowa masa tynkarska o fakturze drapanej 033 kg - - (2,60) 36 Silexcolor Graffiato SP 1.8 mm grupa C - silikatowa masa tynkarska o fakturze drapanej 033 kg - - (2,60) Materiały inne (Materiały) 147 % 1,50 1,50 1,50 70 Środek transportowy (1) 148 m-g 0,055 0,055 0,055 Uwaga: Nakłady robocizny i sprzętu nie uwzględniają nakładów najmu rusztowań dla wysokości powyżej 4 m. 25

28 TABELA System Mapetherm wool - silikonowe masy tynkarskie robót 1. Kontrola podłoża. 2. Przygotowanie zapraw do wełny i siatki. 3. Przyklejenie płyt z wełny mineralnej. 4. Nałożenie siatki i zatopienie kleju w siatce. 5. Nałożenie podkładu gruntującego 6. Nałożenie masy tynkarskiej TABELA 0203 Nakłady na 1 m2 lp. Rodzaje zawodów, materiałów i maszyn Cyfrowe Literowe Docieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej i pokrycie wyprawami elewacyjnymi Silancolor Graffiato Silancolor Tonachino o fakturze baranka, o fakturze drapanej uziarnienie kornika, uziarnienie 0,7 mm 1,2 mm 1,5 mm 2,0 mm 1,2 mm 1,8 mm a b c d Robocizna 149 r-g 2,018 2,018 2,018 2,018 2,018 2, Mapetherm Wool - zaprawa klejąca do wełny 033 kg 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 21 Płyty z wełny mineralnej - stosowane przy izolacjach fasad metodą lekką mokrą grubości 050 m2 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 0, mm 22 Siatka z włókna szklanego Mapenet m2 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 23 Mapetherm Wool - zaprawa szpachlowa i klejąca do siatki 033 kg 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 24 Preparat gruntujący na bazie żywic silikonowych Silancolor Primer 033 kg 0,125 0,125 0,125 0,125 0,125 0, Silancolor Base Coat grupa A - podkład gruntujący 033 kg (0,30) (0,30) (0,30) (0,30) (0,30) (0,30) 26 Silancolor Base Coat grupa B - podkład gruntujący 033 kg (0,30) (0,30) (0,30) (0,30) (0,30) (0,30) 27 Silancolor Base Coat grupa C - podkład gruntujący 033 kg (0,30) (0,30) (0,30) (0,30) (0,30) (0,30) 28 Silancolor Tonachino 0.7 mm grupa A - silikonowa masa tynkarska o fakturze baranka 033 kg 1, Silancolor Tonachino 0.7 mm grupa B - silikonowa masa tynkarska o fakturze baranka 033 kg (1,70) Silancolor Tonachino 0.7 mm grupa C - silikonowa masa tynkarska o fakturze baranka 033 kg (1,70) Silancolor Tonachino 1.2 mm grupa A - silikonowa masa tynkarska o fakturze baranka 033 kg - 2, Silancolor Tonachino 1.2 mm grupa B - silikonowa masa tynkarska o fakturze baranka 033 kg - (2,10) Silancolor Tonachino 1.2 mm grupa C - silikonowa masa tynkarska o fakturze baranka 033 kg - (2,10) Silancolor Tonachino 1.5 mm grupa A - silikonowa masa tynkarska o fakturze baranka 033 kg - - 2, Silancolor Tonachino 1.5 mm grupa B - silikonowa masa tynkarska o fakturze baranka 033 kg - - (2,40)

29 lp. Rodzaje zawodów, materiałów i maszyn Cyfrowe Literowe Docieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej i pokrycie wyprawami elewacyjnymi Silancolor Graffiato Silancolor Tonachino o fakturze baranka, o fakturze drapanej uziarnienie kornika, uziarnienie 0,7 mm 1,2 mm 1,5 mm 2,0 mm 1,2 mm 1,8 mm a b c d Silancolor Tonachino 1.5 mm grupa C - silikonowa masa tynkarska o fakturze baranka 033 kg - - (2,40) Silancolor Tonachino 2.0 mm grupa A - silikonowa masa tynkarska o fakturze baranka 033 kg , Silancolor Tonachino 2.0 mm grupa B - silikonowa masa tynkarska o fakturze baranka 033 kg (2,70) Silancolor Tonachino 2.0 mm grupa C - silikonowa masa tynkarska o fakturze baranka 033 kg (2,70) Silancolor Graffiato 1.2 mm grupa A - silikonowa masa tynkarska o fakturze drapanej kornika 033 kg ,10-41 Silancolor Graffiato 1.2 mm grupa B - silikonowa masa tynkarska o fakturze drapanej kornika 033 kg (2,10) - 42 Silancolor Graffiato 1.2 mm grupa C - silikonowa masa tynkarska o fakturze drapanej 033 kg (2,10) - kornika 43 Silancolor Graffiato 1.8 mm grupa A - silikonowa masa tynkarska o fakturze drapanej 033 kg ,60 kornika 44 Silancolor Graffiato 1.8 mm grupa B - silikonowa masa tynkarska o fakturze drapanej kornika 033 kg (2,60) 45 Silancolor Graffiato 1.8 mm grupa C - silikonowa masa tynkarska o fakturze drapanej kornika 033 kg (2,60) Materiały inne (Materiały) 147 % 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 70 Środek transportowy (1) 148 m-g 0,055 0,055 0,055 0,055 0,055 0,055 Uwaga: Nakłady robocizny i sprzętu nie uwzględniają nakładów najmu rusztowań dla wysokości powyżej 4 m. 27

30 Rozdział 3. Wyprawy elewacyjne 1. Zakres stosowania nakładów Rozdział zawiera nakłady rzeczowe na wykonanie wypraw ścian zewnętrznych budynków w systemie izolacji cieplnej Mapetherm lub Mapetherm Wool wraz z przygotowaniem podłoża pod docieplenie Nakłady zawarte w niniejszym rozdziale dotyczą ścian w budynkach nowo wznoszonych i już eksploatowanych o różnych rozwiązaniach materiałowo-konstrukcyjnych. 2. Założenia kalkulacyjne Rozdział zawiera nakłady na roboty podstawowe i czynności pomocnicze wymienione w założeniach ogólnych oraz podane w wyszczególnieniu robót nad tablicami Pozostałe założenia jak w założeniach szczegółowych do rozdziału 26 KNR 2-02, w zakresie ocieplenia. 3. Warunki techniczne Wymagania szczegółowe w zakresie robót objętych rozdziałem podają: warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych, tom I, Budownictwo Ogólne, aktualne świadectwa i deklaracje zgodności, roboty objęte niniejszym rozdziałem powinny być wykonane zgodnie z wytycznymi zawartymi w kartach technicznych produktów wydanych przez Mapei Polska Sp. z o.o. 4. Zasady przedmiarowania Zasady przedmiarowania zgodnie z punktem 4. rozdziału 1 i 2 katalogu KNR DC

31 TABELA Wyprawy elewacyjne mineralne z tynkiem Planitop Mineral robót 1. Kontrola podłoża, oczyszczenie z brudu i kurzu (kol. 1). 2. Gruntowanie preparatem wzmacniającym (kol. 1). 3. Pokrycie wyprawą elewacyjną (kol. 2-3) TABELA 0301 Nakłady na 1 m2 lp. Rodzaje zawodów, materiałów i maszyn Cyfrowe Literowe Gruntowanie podłoża Planitop Mineral 1,5 mm o fakturze baranka Pokrycie wyprawami elewacyjnymi Planitop Mineral 2,0 mm o fakturze baranka Planitop Mineral - ościeża o szerokości do 30 cm a b c d Robocizna 149 r-g 0,104 0,45 0,45 1, Preparat gruntujący na bazie modyfikowanego krzemianu potasowego Silexcolor Primer 033 kg 0, Silexcolor Base Coat SP grupa A - podkład gruntujący 033 kg (0,30) Planitop Mineral 1,5 mm - mineralna masa tynkarska o fakturze baranka 033 kg - 2,75-2,75 23 Planitop Mineral 2,0 mm - mineralna masa tynkarska o fakturze baranka 033 kg - - 3,00 (3,00) Materiały inne (Materiały) 147 % 1,50 1,50 1,50 1,50 70 Środek transportowy (1) 148 m-g 0,0004 0,015 0,015 0,01 71 Żuraw okienny przenośny 0.15 t 148 m-g ,007 Uwaga: Nakłady robocizny i sprzętu nie uwzględniają nakładów najmu rusztowań dla wysokości powyżej 4 m. 29

32 TABELA Wyprawy elewacyjne akrylowe z tynkiem Quarzolite robót 1. Kontrola podłoża, oczyszczenie z brudu i kurzu (kol. 1). 2. Gruntowanie preparatem wzmacniającym (kol. 1). 3. Pokrycie wyprawą elewacyjną (kol. 2-5) TABELA 0302 Nakłady na 1 m2 lp. 30 Rodzaje zawodów, materiałów i maszyn Cyfrowe Literowe Gruntowanie podłoża Pokrycie wyprawami elewacyjnymi Quarzolite Tonachino SP o fakturze baranka, uziarnienie 1,5 mm 2,0 mm Quarzolite Graffiato SP 1,8 mm o fakturze drapanej kornika a b c d Robocizna 149 r-g 0,104 0,45 0,45 0,45 1, Preparat gruntujący Malech 033 kg 0, Quarzolite Base Coat grupa A - podkład gruntujący 033 kg (0,30) Quarzolite Base Coat grupa B - podkład gruntujący 033 kg (0,30) Quarzolite Base Coat grupa C - podkład gruntujący 033 kg (0,30) Quarzolite Tonachino SP 1.5 mm grupa A - akrylowa masa tynkarska o fakturze baranka 033 kg - 2, ,40 25 Quarzolite Tonachino SP 1.5 mm grupa B - akrylowa masa tynkarska o fakturze baranka 033 kg - (2,40) - - (2,40) 26 Quarzolite Tonachino SP 1.5 mm grupa C - akrylowa masa tynkarska o fakturze baranka 033 kg - (2,40) - - (2,40) 27 Quarzolite Tonachino SP 2.0 mm grupa A - akrylowa masa tynkarska o fakturze baranka 033 kg - - 2,80 - (2,80) 28 Quarzolite Tonachino SP 2.0 mm grupa B - akrylowa masa tynkarska o fakturze baranka 033 kg - - (2,80) - (2,80) 29 Quarzolite Tonachino SP 2.0 mm grupa C - akrylowa masa tynkarska o fakturze baranka 033 kg - - (2,80) - (2,80) 30 Quarzolite Graffiato SP 1.8 mm grupa A - akrylowa masa tynkarska o fakturze drapanej kornika 033 kg ,60 (2,60) 31 Quarzolite Graffiato SP 1.8 mm grupa B - akrylowa masa tynkarska o fakturze drapanej kornika 033 kg (2,60) (2,60) 32 Quarzolite Graffiato SP 1.8 mm grupa C - akrylowa masa tynkarska o fakturze drapanej kornika 033 kg (2,60) (2,60) Materiały inne (Materiały) 147 % 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 70 Środek transportowy (1) 148 m-g 0,0004 0,015 0,015 0,015 0,01 71 Żuraw okienny przenośny 0.15 t 148 m-g ,007 Uwaga: Nakłady robocizny i sprzętu nie uwzględniają nakładów najmu rusztowań dla wysokości powyżej 4 m. Quarzolite - ościeża o szerokości do 30 cm

33 TABELA Wyprawy elewacyjne silikatowe z tynkiem Silexcolor robót 1. Kontrola podłoża, oczyszczenie z brudu i kurzu (kol. 1). 2. Gruntowanie preparatem wzmacniającym (kol. 1). 3. Pokrycie wyprawą elewacyjną (kol. 2-5) TABELA 0303 Nakłady na 1 m2 lp. Rodzaje zawodów, materiałów i maszyn Cyfrowe Literowe Gruntowanie podłoża Pokrycie wyprawami elewacyjnymi Silexcolor Tonachino SP o fakturze baranka, uziarnienie 1,5 mm 2,0 mm Silexcolor Graffiato SP 1,8 mm o fakturze drapanej kornika a b c d Robocizna 149 r-g 0,104 0,45 0,45 0,45 1, Preparat gruntujący na bazie modyfikowanego krzemianu potasowego Silexcolor Primer 033 kg 0, Silexcolor Base Coat SP grupa A - podkład gruntujący 033 kg (0,30) Silexcolor Base Coat SP grupa B - podkład gruntujący 033 kg (0,30) Silexcolor Base Coat SP grupa C - podkład gruntujący 033 kg (0,30) Silexcolor Tonachino SP 1.5 mm grupa A - silikatowa masa tynkarska o fakturze baranka 033 kg - 2, ,40 Silexcolor ościeża o szerokości do 30 cm 25 Silexcolor Tonachino SP 1.5 mm grupa B - silikatowa masa tynkarska o fakturze baranka 033 kg - (2,40) - - (2,40) 26 Silexcolor Tonachino SP 1.5 mm grupa C - silikatowa masa tynkarska o fakturze baranka 033 kg - (2,40) - - (2,40) 27 Silexcolor Tonachino SP 2.0 mm grupa A - silikatowa masa tynkarska o fakturze baranka 033 kg - - 2,80 - (2,80) 28 Silexcolor Tonachino SP 2.0 mm grupa B - silikatowa masa tynkarska o fakturze baranka 033 kg - - (2,80) - (2,80) 29 Silexcolor Tonachino SP 2.0 mm grupa C - silikatowa masa tynkarska o fakturze baranka 033 kg - - (2,80) - (2,80) 30 Silexcolor Graffiato SP 1.8 mm grupa A - silikatowa masa tynkarska o fakturze drapanej 033 kg ,60 (2,60) 31 Silexcolor Graffiato SP 1.8 mm grupa B - silikatowa masa tynkarska o fakturze drapanej 033 kg (2,60) (2,60) 32 Silexcolor Graffiato SP 1.8 mm grupa C - silikatowa masa tynkarska o fakturze drapanej 033 kg (2,60) (2,60) Materiały inne (Materiały) 147 % 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 70 Środek transportowy (1) 148 m-g 0,0004 0,015 0,015 0,015 0,01 71 Żuraw okienny przenośny 0.15 t 148 m-g ,007 Uwaga: Nakłady robocizny i sprzętu nie uwzględniają nakładów najmu rusztowań dla wysokości powyżej 4 m. 31

34 TABELA Wyprawy elewacyjne silikonowe z tynkiem Silancolor robót 1. Kontrola podłoża, oczyszczenie z brudu i kurzu (kol. 1). 2. Gruntowanie preparatem wzmacniającym (kol. 1). 3. Pokrycie wyprawą elewacyjną (kol. 2-5). TABELA 0304 Nakłady na 1 m2 lp. Rodzaje zawodów, materiałów i maszyn Cyfrowe Literowe Gruntowanie podłoża Pokrycie wyprawami elewacyjnymi Silancolor Tonachino o fakturze baranka, uziarnienie Silancolor Graffiato o fakturze drapanej kornika, uziarnienie 0,7 mm 1,2 mm 1,5 mm 2,0 mm 1,2 mm 1,8 mm Silancolor - ościeża o szerokości do 30 cm 32 a b c d Robocizna 149 r-g 0,104 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 1, Preparat gruntujący na bazie żywic silikonowych Silancolor Primer 033 kg 0, Silancolor Base Coat grupa A - podkład gruntujący 033 kg (0,30) Silancolor Base Coat grupa B - podkład gruntujący 033 kg (0,30) Silancolor Base Coat grupa C - podkład gruntujący 033 kg (0,30) Silancolor Tonachino 0.7 mm grupa A - silikonowa masa tynkarska o fakturze baranka 25 Silancolor Tonachino 0.7 mm grupa B - silikonowa masa tynkarska o fakturze baranka 26 Silancolor Tonachino 0.7 mm grupa C - silikonowa masa tynkarska o fakturze baranka 27 Silancolor Tonachino 1.2 mm grupa A - silikonowa masa tynkarska o fakturze baranka 28 Silancolor Tonachino 1.2 mm grupa B - silikonowa masa tynkarska o fakturze baranka 29 Silancolor Tonachino 1.2 mm grupa C - silikonowa masa tynkarska o fakturze baranka 30 Silancolor Tonachino 1.5 mm grupa A - silikonowa masa tynkarska o fakturze baranka 31 Silancolor Tonachino 1.5 mm grupa B - silikonowa masa tynkarska o fakturze baranka 32 Silancolor Tonachino 1.5 mm grupa C - silikonowa masa tynkarska o fakturze baranka 33 Silancolor Tonachino 2.0 mm grupa A - silikonowa masa tynkarska o fakturze baranka 033 kg - 1, , kg - (1,70) (1,70) 033 kg - (1,70) (1,70) 033 kg - - 2, (2,10) 033 kg - - (2,10) (2,10) 033 kg - - (2,10) (2,10) 033 kg , (2,40) 033 kg (2,40) (2,40) 033 kg (2,40) (2,40) 033 kg , (2,70)

35 lp. Rodzaje zawodów, materiałów i maszyn Cyfrowe Literowe Gruntowanie podłoża Pokrycie wyprawami elewacyjnymi Silancolor Tonachino o fakturze baranka, uziarnienie Silancolor Graffiato o fakturze drapanej kornika, uziarnienie 0,7 mm 1,2 mm 1,5 mm 2,0 mm 1,2 mm 1,8 mm Silancolor - ościeża o szerokości do 30 cm a b c d Silancolor Tonachino 2.0 mm grupa B - silikonowa masa tynkarska o fakturze baranka 033 kg (2,70) - - (2,70) 35 Silancolor Tonachino 2.0 mm grupa C - silikonowa masa tynkarska o fakturze baranka 033 kg (2,70) - - (2,70) 36 Silancolor Graffiato 1.2 mm grupa A - silikonowa masa tynkarska o fakturze drapanej kornika 033 kg , Silancolor Graffiato 1.2 mm grupa B - silikonowa masa tynkarska o fakturze drapanej kornika 033 kg (2,10) Silancolor Graffiato 1.2 mm grupa C - silikonowa masa tynkarska o fakturze drapanej kornika 033 kg (2,10) Silancolor Graffiato 1.8 mm grupa A - silikonowa masa tynkarska o fakturze drapanej kornika 033 kg ,60 (2,60) 40 Silancolor Graffiato 1.8 mm grupa B - silikonowa masa tynkarska o fakturze drapanej kornika 033 kg (2,60) (2,60) 41 Silancolor Graffiato 1.8 mm grupa C - silikonowa masa tynkarska o fakturze drapanej kornika 033 kg (2,60) (2,60) Materiały inne (Materiały) 147 % 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 70 Środek transportowy (1) 148 m-g 0,0004 0,015 0,015 0,015 0,015-0,015 0,01 71 Środek transportowy pływający (2) 148 m-g , Żuraw okienny przenośny 0.15 t 148 m-g ,007 Uwaga: Nakłady robocizny i sprzętu nie uwzględniają nakładów najmu rusztowań dla wysokości powyżej 4 m. 33

36 Rozdział 4. Dekoracyjne masy tynkarskie typu stiuk na ścianach zewnętrznych lub wewnętrznych 1. Zakres stosowania nakładów Rozdział zawiera nakłady rzeczowe na wykonanie wypraw ścian za pomocą dekoracyjnych mas tynkarskich typu stiuk wraz z przygotowaniem podłoża Nakłady zawarte w niniejszym rozdziale dotyczą ścian w budynkach nowo wznoszonych i już eksploatowanych o różnych rozwiązaniach materiałowo-konstrukcyjnych. 2. Założenia kalkulacyjne Rozdział zawiera nakłady na roboty podstawowe i czynności pomocnicze wymienione w założeniach ogólnych oraz podane w wyszczególnieniu robót nad tablicami. 3. Warunki techniczne Wymagania szczegółowe w zakresie robót objętych rozdziałem podają: warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych, tom I, Budownictwo Ogólne, aktualne świadectwa i deklaracje zgodności, roboty objęte niniejszym rozdziałem powinny być wykonane zgodnie z wytycznymi zawartymi w kartach technicznych produktów wydanych przez Mapei Polska Sp. z o.o. 4. Zasady przedmiarowania Powierzchnię stiuku ścian budynku oblicza się w metrach kwadratowych, jako iloczyn długości ścian w rozwinięciu przez wysokość mierzoną od wierzchu cokołu do górnej krawędzi warstwy stiuku. 34

37 TABELA Dekoracyjne masy tynkarskie typu stiuk na ścianach zewnętrznych lub wewnętrznych robót 1. Kontrola podłoża, oczyszczenie z brudu i kurzu (kol. 1). 2. Naniesienie podkładowej masy gruntującej (kol. 1). 3. Pokrycie wyprawą dekoracyjną (kol. 2). TABELA 0401 Nakłady na 1 m2 lp. Rodzaje zawodów, materiałów i maszyn Cyfrowe Literowe Przygotowanie podłoża nałożenie podkładowej masy gruntującej pod tynk Silexcolor Marmorino Tynk dekoracyjny wykonany ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, na ścianach płaskich Silexcolor Marmorino a b c d Robocizna 149 r-g 0,115 0, Preparat gruntujący na bazie modyfikowanego krzemianu potasowego Silexcolor Primer 033 kg 0, Silexcolor Marmorino kolor dekoracyjna masa tynkarska typu stiuk 033 kg - 0,90 22 Silexcolor Marmorino kolor dekoracyjna masa tynkarska typu stiuk 033 kg - (0,90) 23 Silexcolor Marmorino kolor dekoracyjna masa tynkarska typu stiuk 033 kg - (0,90) 24 Silexcolor Marmorino kolor dekoracyjna masa tynkarska typu stiuk 033 kg - (0,90) 25 Silexcolor Marmorino kolor dekoracyjna masa tynkarska typu stiuk 033 kg - (0,90) 26 Silexcolor Marmorino kolor dekoracyjna masa tynkarska typu stiuk 033 kg - (0,90) 27 Silexcolor Marmorino kolor dekoracyjna masa tynkarska typu stiuk 033 kg - (0,90) 28 Silexcolor Marmorino kolor dekoracyjna masa tynkarska typu stiuk 033 kg - (0,90) 29 Silexcolor Marmorino kolor dekoracyjna masa tynkarska typu stiuk 033 kg - (0,90) 30 Silexcolor Marmorino kolor dekoracyjna masa tynkarska typu stiuk 033 kg - (0,90) Materiały inne (Materiały) 147 % 1,50 1,50 70 Środek transportowy (1) 148 m-g 0,0003 0, Żuraw okienny przenośny 0.15 t 148 m-g - 0,0064 Uwaga: Nakłady robocizny i sprzętu nie uwzględniają nakładów najmu rusztowań dla wysokości powyżej 4 m. 35

38 Rozdział 5. Renowacja elewacji w systemie Silancolor Plus, porażonej przez grzyby i pleśnie 1. Zakres stosowania nakładów Rozdział zawiera nakłady rzeczowe na wykonanie renowacji elewacji w systemie Mapei Silancolor Plus, porażonej przez grzyby i pleśnie Nakłady zawarte w niniejszym rozdziale dotyczą ścian już eksploatowanych o różnych rozwiązaniach materiałowych. 2. Założenia kalkulacyjne Rozdział zawiera nakłady na roboty podstawowe i czynności pomocnicze wymienione w założeniach ogólnych oraz podane w wyszczególnieniu robót nad tablicami. 3. Warunki techniczne Wymagania szczegółowe w zakresie robót objętych rozdziałem podają: warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych, tom I, Budownictwo Ogólne, aktualne świadectwa i deklaracje zgodności, roboty objęte niniejszym rozdziałem powinny być wykonane zgodnie z wytycznymi zawartymi w kartach technicznych produktów wydanych przez Mapei Polska Sp. z o.o. 4. Zasady przedmiarowania Powierzchnię ścian budynku oblicza się w metrach kwadratowych, jako iloczyn długości ścian w rozwinięciu przez wysokość mierzoną od wierzchu cokołu do górnej krawędzi warstwy renowacji. 36

39 TABELA Renowacja elewacji w systemie Silancolor Plus, porażonej przez grzyby i pleśnie robót 1. Kontrola podłoża, naniesienie preparatu czyszczącego (kol. 1). 2. Gruntowanie podłoża (kol. 2). 3. Malowanie dwukrotnie farba odporna na grzyb i pleśnie (kol. 3). TABELA 0501 Nakłady na 1 m2 lp. Rodzaje zawodów, materiałów i maszyn Cyfrowe Literowe 1-krotne nałożenie preparatu czyszczącego Silancolor Cleaner Plus Gruntowane podłoża preparatem Silancolor Primer Plus Malowanie 2-krotne elewacji farbą silikonową Silancolor Plus a b c d Robocizna 149 r-g 0,17 0,17 0,31 20 Silancolor Cleaner Plus - preparat czyszczący 033 kg 0, Silancolor Primer Plus - preparat gruntujący 033 kg - 0, Silancolor Pittura Plus grupa A - farba silikonowa odporna na grzyby i pleśnie 033 kg - - 0,30 23 Silancolor Pittura Plus grupa B - farba silikonowa odporna na grzyby i pleśnie 033 kg - - (0,30) 24 Silancolor Pittura Plus grupa C - farba silikonowa odporna na grzyby i pleśnie 033 kg - - (0,30) Materiały inne (Materiały) 147 % 1,50 1,50 1,50 70 Środek transportowy (1) 148 m-g 0,0003 0,0003 0,0003 Uwaga: Nakłady robocizny i sprzętu nie uwzględniają nakładów najmu rusztowań dla wysokości powyżej 4 m. 37

Katalog nakładów rzeczowych KNR K-29 został opracowany przez:

Katalog nakładów rzeczowych KNR K-29 został opracowany przez: Katalog nakładów rzeczowych KNR K-29 został opracowany przez: KOPRIN Spółka z o.o. 75-062 Koszalin ul. Wyszyńskiego 1 tel.: 094 347 13 00, fax: 094 347 13 05 wydawnictwo@koprin.com.pl www.koprin.com.pl

Bardziej szczegółowo

ATHENASOFT SPÓŁKA Z O.O. nr AT-31. Technologia ocieplenia budynków w systemach BAUMIT. Warszawa 2005 r.

ATHENASOFT SPÓŁKA Z O.O. nr AT-31. Technologia ocieplenia budynków w systemach BAUMIT. Warszawa 2005 r. ATHENASOFT SPÓŁKA Z O.O. nr AT-31 Technologia ocieplenia budynków w systemach BAUMIT Warszawa 2005 r. Wszelkie prawa druku, powielania, rozpowszechniania w postaci komputerowych plików i baz danych oraz

Bardziej szczegółowo

Katalog nakładów rzeczowych KNR K-29 został opracowany przez:

Katalog nakładów rzeczowych KNR K-29 został opracowany przez: Katalog nakładów rzeczowych KNR K-29 został opracowany przez: KOPRIN Spółka z o.o. 75-062 Koszalin ul. Wyszyńskiego 1 tel.: 094 347 13 00, fax: 094 347 13 05 wydawnictwo@koprin.com.pl www.koprin.com.pl

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. 71-372 SZCZECIN ul. KĄPIELISKOWA 3 PROJEKTOWANIE KOSZTORYSOWANIE. tech. JACEK RYCHLICKI

PRZEDMIAR ROBÓT. 71-372 SZCZECIN ul. KĄPIELISKOWA 3 PROJEKTOWANIE KOSZTORYSOWANIE. tech. JACEK RYCHLICKI PROJEKTOWANIE KOSZTORYSOWANIE JACEK RYCHLICKI 71-372 SZCZECIN ul. KĄPIELISKOWA 3 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : DOCIEPLENIE ŚCIANY BUDYNKU MIESZKALNEGO ADRES INWESTYCJI : SZCZECIN UL. MONTE CASSINO

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Zakład Inwestycji Miejskich sc, Paweł Orleański, Magdalena Orleańska. Aleja Powstańców Wielkopolskich 20, Ostrów Wielkopolski

PRZEDMIAR ROBÓT. Zakład Inwestycji Miejskich sc, Paweł Orleański, Magdalena Orleańska. Aleja Powstańców Wielkopolskich 20, Ostrów Wielkopolski Zakład Inwestycji Miejskich sc, Paweł Orleański, Magdalena Orleańska 45324000-4 Tynkowanie PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Aleja Powstańców Wielkopolskich 20, 63-400

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OCIEPLEŃ MAPETHERM

SYSTEM OCIEPLEŃ MAPETHERM MOCOWANIE PARAPETU W SYSTEMIE OCIEPLENIOWYM MAPETHERM 1. Pianka montażowa 2. Parapet aluminiowy, PCV z profilem bocznym 3. Profil podparapetowy 4. Sznur dylatacyjny Mapefoam z pianki polietylenowej 5.

Bardziej szczegółowo

Katalog nakładów rzeczowych KNR K-29 został opracowany przez:

Katalog nakładów rzeczowych KNR K-29 został opracowany przez: Katalog nakładów rzeczowych KNR K-29 został opracowany przez: KOPRIN Spółka z o.o. 75-062 Koszalin ul. Wyszyńskiego 1 tel.: 094 347 13 00, fax: 094 347 13 05 wydawnictwo@koprin.com.pl www.koprin.com.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa zadania: Docieplenie i kolorystyka elewacji ściany południowowschodniej budynku Zespołu Szkół nr 2 w Milanówku przy ul. Wójtowskiej 3

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. GALA projekt architektura i nieruchomości Szczecin, al. Wojska Polskiego 38/3

PRZEDMIAR. GALA projekt architektura i nieruchomości Szczecin, al. Wojska Polskiego 38/3 GALA projekt architektura i nieruchomości 7-75 Szczecin, al. Wojska Polskiego 38/3 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Termomodernizacja budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Szczecinie ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa zadania: Docieplenie i kolorystyka elewacji budynku Szkoła Podstawowa w Dębowej Kłodzie Inwestor: Gmina Dębowa Kłoda 21-211 Dębowa Kłoda

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł ADMINISTRACJA OSIEDLA NR AO 3 SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "BUDOWLANI" W BARTOSZYCACH 11-200 BARTOSZYCE, UL. BEMA 32 KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : REMONT DOCIEPLENIA SZCZYTU ADRES INWESTYCJI : CHILMANOWICZA

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Lekowo, Gmina Świdwin - część mieszkalna i gabinet lekarski.

Kosztorys ofertowy. Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Lekowo, Gmina Świdwin - część mieszkalna i gabinet lekarski. Kosztorys ofertowy Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Lekowo, Gmina Świdwin - część mieszkalna i gabinet lekarski. Data: 2011-07-20 Budowa: Remont świetlicy wiejskiej w Lekowie Obiekt: Świetlica

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY. Dom Pomocy Społecznej "Jedlina" w Mieni, Cegłów DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "JEDLINA" DPS "Jedlina" w Mieni, Cegłów

KOSZTORYS ŚLEPY. Dom Pomocy Społecznej Jedlina w Mieni, Cegłów DOM POMOCY SPOŁECZNEJ JEDLINA DPS Jedlina w Mieni, Cegłów KOSZTORYS ŚLEPY Nazwa zadania: Termomodernizacja budynku nr 1 DPS "Jedlina" Adres inwestycji: Inwestor: Adres inwestora: Dom Pomocy Społecznej "Jedlina" w Mieni, 05-319 Cegłów DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "JEDLINA"

Bardziej szczegółowo

Katalog. Nakładów Rzeczowych. nr K-30. Nowe technologie. Roboty budowlane w technologii Porotherm. Wydawca:

Katalog. Nakładów Rzeczowych. nr K-30. Nowe technologie. Roboty budowlane w technologii Porotherm. Wydawca: Katalog nr K-30 Nakładów Rzeczowych Nowe technologie Roboty budowlane w technologii Porotherm Wydawca: Katalog nr K-30 Nakładów Rzeczowych Nowe technologie Roboty budowlane w technologii Porotherm Wydanie

Bardziej szczegółowo

SYNTHOS XPS SYNTHOS XPS PRIME SYNTHOS XPS PRIME S Pianka polistyrenowa wytłaczana / Polistyren ekstrudowany

SYNTHOS XPS SYNTHOS XPS PRIME SYNTHOS XPS PRIME S Pianka polistyrenowa wytłaczana / Polistyren ekstrudowany SYNTHOS XPS SYNTHOS XPS PRIME SYNTHOS XPS PRIME S Pianka polistyrenowa wytłaczana / Polistyren ekstrudowany Strona 1 z 35 KATALOGI NAKŁADÓW RZECZOWYCH - TERMOIZOLACJA Z UŻYCIEM POLISTYRENU EKSTRUDOWANEGO

Bardziej szczegółowo

STEKRA Sp. z o.o MIKOŁÓW, ul. Okrzei 25

STEKRA Sp. z o.o MIKOŁÓW, ul. Okrzei 25 M Z B M ZØ 0 8, ELEWACJA PÓŁNOCNO-ZACHODNIA - STAN ISTNIEJĄCY Sobieskiego 0 Sobieskiego ELEWACJA POŁUDNIOWO-WSCHODNIA - STAN ISTNIEJĄCY Sobieskiego 0 Sobieskiego Sobieskiego 0 Sobieskiego ELEWACJA PÓŁNOCNO-WSCHODNIA

Bardziej szczegółowo

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR :

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : Remont elewacji i posadzki w magazynie EZSZ Strażów NAZWA INWESTYCJI : Prace remontowe w EZSZ Strażów ADRES INWESTYCJI : Strażów INWESTOR : PKP Energetyka S. A..Zakład Południowy ADRES INWESTORA : 31-403

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR :

KOSZTORYS NAKŁADCZY SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : DOCIEPLENIE BUDYNKU ADM-GOSPODARCZEGO ADRES INWESTYCJI : UL. PRÓCHNIKA INWESTOR : SZPITAL REJONOWY W PIOTRKOWIE TRYB. ADRES INWESTORA : ROOSEVELTA 3 BRANŻA : BUDOWLANA

Bardziej szczegółowo

Białostocka 22 - remont elewacji z dociepleniem oraz remont opaski wokół budynku. Przedmiar

Białostocka 22 - remont elewacji z dociepleniem oraz remont opaski wokół budynku. Przedmiar 1 Elewacja 1 KNR 4-01 d.1 0535-08 Rozebranie obróbek blacharskich - parapetów z blachy nie nadającej się do użytku - parapety (6*1.02+0.66*2+1.76+1.02+1.72+0.77+1.05*3+0.7*3+1.05*3+1.69*4+2.49*2+ 1.05*3+1.69+0.6+0.8*2)*0.25

Bardziej szczegółowo

Katalog nakładów rzeczowych KNR K-29 został opracowany przez:

Katalog nakładów rzeczowych KNR K-29 został opracowany przez: Katalog nakładów rzeczowych KNR K-29 został opracowany przez: KOPRIN Spółka z o.o. 75-062 Koszalin ul. Wyszyńskiego 1 tel.: 094 347 13 00, fax: 094 347 13 05 wydawnictwo@koprin.com.pl www.koprin.com.pl

Bardziej szczegółowo

ST OCIEPLENIE I WYKOŃCZENIE ŚCIAN ZEWĘTRZYNYCH WEŁNĄ MINERALNĄ

ST OCIEPLENIE I WYKOŃCZENIE ŚCIAN ZEWĘTRZYNYCH WEŁNĄ MINERALNĄ ST. 20.00.00. OCIEPLENIE I WYKOŃCZENIE ŚCIAN ZEWĘTRZYNYCH WEŁNĄ MINERALNĄ FASADOWĄ. 1. Wstęp 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST 20.00.00. Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót 3B/2013

Przedmiar robót 3B/2013 Przedmiar robót 3B/2013 Elewacja północna i zachodnia - etap N+2 Obiekt Ocieplenie budynku Państwowej Szkoły Muzycznej im. M. Karłowicza w Katowicach przy ulicy Teatralnej 16. Kod CPV 45453100-8 - Roboty

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OCIEPLENIA I WYKONANIA ELEWACJI

KOSZTORYS OCIEPLENIA I WYKONANIA ELEWACJI Strona tytułowa Rodzaj: KOSZTORYS Wspólny Słownik Zamówień: BUDOWA: INWESTOR: KOSZTORYSANT: KOSZTORYS OCIEPLENIA I WYKONANIA ELEWACJI Budynek administracyjny j.w. budowlana Wczasowa 40 87-300 Brodnica

Bardziej szczegółowo

Przedmiar REMONT ELEWACJI BUDYNKU, WYMIANA KANALIZACJI DESZCZOWEJ I ODWODNIENIE

Przedmiar REMONT ELEWACJI BUDYNKU, WYMIANA KANALIZACJI DESZCZOWEJ I ODWODNIENIE Przedmiar Data: 2013-10-07 Budowa: SP Krzywe Obiekt: Szkoła Podst. w miejscowości Krzywe Zamawiający: Gmina Dydnia Jednostka opracowująca kosztorys: K.W. Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca:......

Bardziej szczegółowo

Zakład Us łu g Projek towych KM P s.c. inż. Krzysztof Paluszyński, mgr inż. Marcin Paluszyński

Zakład Us łu g Projek towych KM P s.c. inż. Krzysztof Paluszyński, mgr inż. Marcin Paluszyński str/z 1/5 SECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Opracowanie Inwestor Temat Lokalizacja Rodzaj robót Nr arch. opracowania Zakład Us łu g Projek towych KM P s.c. inż. Krzysztof Paluszyński,

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI KOSZTORYS INWESTORSKI Lokalizacja: Pobiedziska Zamawiający:.. Poziomy cen: poziom...... cen.... robót.............................. poziom...... cen.... robocizny.............................. stawka......

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość robót netto:... Słownie:... Wartość robót brutto:...

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość robót netto:... Słownie:... Wartość robót brutto:... Samolicz sykal.pl KOSZTORYS OFERTOWY CPV: Nazwa robót: Docieplenie ścian elewacji budynku na os. Wojska Polskiego 4 * Poziomy cen: stawka...... robocizny......... kalkulacyjnej.........................

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł WYKONAWCA : INWESTOR :

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł WYKONAWCA : INWESTOR : KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ ADRES INWESTYCJI : 61-381 POZNAŃ - OS. ARMII KRAJOWEJ 100 INWESTOR : Szkoła Podstawowa nr 18 ADRES INWESTORA : Os. Armii Krajowej 100, 61-381

Bardziej szczegółowo

Przedmiar SCHODY ZEWNĘTRZNE

Przedmiar SCHODY ZEWNĘTRZNE Przedmiar Data: 2009-07-15 Budowa: Remont schodów zewnętrznych Zamawiający: Instytut Materiałoznawstwa i Inżynierii Materiałowej PAN, Kraków, Ul.Reymonta 25 Jednostka opracowująca kosztorys: Biuro Obsługi

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy: GKLP Załącznik nr 11

Numer sprawy: GKLP Załącznik nr 11 Numer sprawy: GKLP.271.10.2019 Załącznik nr 11 Przedmiar robót na roboty budowlane pod nazwą: Termomodernizacja częściowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Izbicy Kujawskiej wraz z remontem

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Budowa: Listopadowa 34 Obiekt: Budynek mieszkalny Zamawiający: Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Spółka z o.o ul.

Kosztorys ofertowy. Budowa: Listopadowa 34 Obiekt: Budynek mieszkalny Zamawiający: Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Spółka z o.o ul. Kosztorys ofertowy Budowa: Listopadowa 34 Obiekt: Budynek mieszkalny Zamawiający: Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Spółka z o.o ul. Peowiaków 8 Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca:...... strona

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Nazwa zamówienia:

PRZEDMIAR ROBÓT. Nazwa zamówienia: PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia: PROJEKT ZAMIENNY DO POZWOLENIA NA BUDOWĘ 81/09 Z DNIA 02.03.2009 NADBUDOWY DACHU NAD ISTNIEJĄCYM BUDYNKIEM URZĘDU GMINY SZULBORZE WIELKIE - ETAP III- TERMOMODERNIZACJA

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ślepy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys ślepy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Zatwierdzam: Kosztorys ślepy Obiekt Szkoła Rogowo - roboty budowlane termoizolacyjne Budowa Rogowo gm. Białogard Inwestor Gmina Białogard 78-200

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY DO OFERTOWANIA

KOSZTORYS ŚLEPY DO OFERTOWANIA USŁUGI PROJEKTOWE LESZEK SKRZYPCZAK ul. Brandowskiego 8a, 63-200 Jarocin KOSZTORYS ŚLEPY DO OFERTOWANIA Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne NAZWA

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: ofertowy

Kosztorys. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: ofertowy Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Zatwierdzam: Kosztorys ofertowy Obiekt Kod CPV 45000000-7 Budowa ul.: Żymierskiego 16, Jastrowie Inwestor ZGM Jastrowie Biuro kosztorysowe KNKTBR,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. 00-714 Warszawa ul.czerniakowska 24 m.15. Kosztorysy i Nadzory Budowlane mgr inż. Izabella Krawczyk tel.

PRZEDMIAR ROBÓT. 00-714 Warszawa ul.czerniakowska 24 m.15. Kosztorysy i Nadzory Budowlane mgr inż. Izabella Krawczyk tel. Kosztorysy i Nadzory Budowlane mgr inż. Izabella Krawczyk tel. 841-66-68 00-714 Warszawa ul.czerniakowska 24 m.15 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45111100-9 Roboty w

Bardziej szczegółowo

Katalog nakładów rzeczowych KNR K-29 został opracowany przez:

Katalog nakładów rzeczowych KNR K-29 został opracowany przez: Katalog nakładów rzeczowych KNR K-29 został opracowany przez: KOPRIN Spółka z o.o. 75-062 Koszalin ul. Wyszyńskiego 1 tel.: 094 347 13 00, fax: 094 347 13 05 wydawnictwo@koprin.com.pl www.koprin.com.pl

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość robót netto:... Słownie:... Wartość robót brutto:...

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość robót netto:... Słownie:... Wartość robót brutto:... Samolicz sykal.pl KOSZTORYS OFERTOWY CPV: Nazwa robót: Docieplenie ścian elewacji budynku na os. Wojska Polskiego 6 * Poziomy cen: stawka...... robocizny......... kalkulacyjnej.........................

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 8, Remont odtworzeniowy balkonów wraz z termomodernizacją ścian Pawilon A, elewacja wschodnia i zachodnia KOSZTORYS OFERTOWY

ZAŁĄCZNIK NR 8, Remont odtworzeniowy balkonów wraz z termomodernizacją ścian Pawilon A, elewacja wschodnia i zachodnia KOSZTORYS OFERTOWY ZAŁĄCZNIK NR 8, Remont odtworzeniowy balkonów wraz z termomodernizacją ścian Pawilon A, elewacja wschodnia i zachodnia KOSZTORYS OFERTOWY Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość Cena jedn. Wartość 1 45215000-7

Bardziej szczegółowo

DATA OPRACOWANIA : Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 08.

DATA OPRACOWANIA : Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 08. KOSZTORYS ŚLEPY NAZWA INWESTYCJI : Termomodernizacja 3 ścian budynku przy ul. Grunwaldzkiej 28-30 w Lublińcu ADRES INWESTYCJI : 42-700 Lubliniec ul. Grunwaldzka 28-30 DATA OPRACOWANIA : 08.2017 Wartość

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych docieplenia ścian budynku Centrum Kształcenia Zawodowego w Puławach

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych docieplenia ścian budynku Centrum Kształcenia Zawodowego w Puławach Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych docieplenia ścian budynku Centrum Kształcenia Zawodowego w Puławach SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DOCIEPLENIE

Bardziej szczegółowo

"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul.

Rekomendacja Jakości dla programu do kosztorysowania Rodos przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Kosztorys ofertowy Uzupełnienie uszkodzonych tynków na główkach przewodów wentylacyjnych z wykonaniem wyprawy elewacyjnej oraz zabezpieczenie pozostałych kominów wentylacyjnych przed uszkodzeniem Obiekt

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Wartość kosztorysowa Słownie: Remont elewacji, ChełmŜa Ks. Piotra Skargi Toruńskie TBS Sp. z o.o. Poziom cen II kw. 2010r.

Kosztorys. Wartość kosztorysowa Słownie: Remont elewacji, ChełmŜa Ks. Piotra Skargi Toruńskie TBS Sp. z o.o. Poziom cen II kw. 2010r. Wartość kosztorysowa Słownie: Kosztorys Obiekt Inwestor Toruńskie TBS Sp. z o.o. Poziom cen II kw. 2010r. Toruń Czerwiec 2010r Kosztorys Strona 2/17 Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Elewacja

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI URZĄD MIASTA I GMINY LIDZBARKU ul.sądowa 21 KOSZTORYS INWESTORSKI CPV 45321000-3 CPV 45421125-6 CPV454221 00-2 Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień DOCIEPLNIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH WYMIANA STOLARKI

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY CPV

KOSZTORYS NAKŁADCZY CPV KAJOCH Kompleksowa Obsługa Budownictwa Czesław Kajoch Kąkolewo ul. Kwiatowa 12 KOSZTORYS NAKŁADCZY CPV 45321000-3 NAZWA INWESTYCJI : Termomodernizacja budynku gimnazjum nr 2 w Gostyniu ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI ZGM Czerwionka-Leszczyny 44-230 Czerwionka - Leszczyny ul. ligonia 5c KOSZTORYS INWESTORSKI Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne NAZWA INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Kosztorysy i Nadzory Budowlane mgr inż. Izabella Krawczyk. 00-714 Warszawa ul.czerniakowska 24 m.15

PRZEDMIAR ROBÓT. Kosztorysy i Nadzory Budowlane mgr inż. Izabella Krawczyk. 00-714 Warszawa ul.czerniakowska 24 m.15 Kosztorysy i Nadzory Budowlane mgr inż. Izabella Krawczyk 00-714 Warszawa ul.czerniakowska 24 m.15 PRZEDMIAR ROBÓT 45321000-3 Izolacja cieplna 45410000-4 Tynkowanie Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika

Bardziej szczegółowo

Kliniczny w Białymstoku

Kliniczny w Białymstoku Unowersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny w Białymstoku 15-001 Białystok Waszyngtona 17 NAZWA INWESTYCJI: ADRES INWESTYCJI: Białystok, ul. J Waszyngtona 17 NAZWA INWESTORA: Unowersytecki Dziecięcy Szpital

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

PRZEDMIAR. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Budowa nowoczesnego obiektu dydaktyczno-kulturalnego Zespołu Szkół Plastycznych w Częstochowie. Etap II, CZĘŚĆ "B2" - okna, sala audytoryjna ADRES INWESTYCJI : 42-200 Częstochowa

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Ocieplenie elewacji

Przedmiar robót. Ocieplenie elewacji Przedmiar robót Budowa: Przedszkole nr 177 os.kombatantów Obiekt lub rodzaj robót: Data opracowania: 2013-06-11 strona nr: 2 Przedmiar robót 1 - ściana szczytowa 1.1 KNRW 202/1609/1 Rusztowania ramowe

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. MALOWANIE KLATEK SCHODOWYCH I WIATROŁAPÓW - 2 szt.

Kosztorys ofertowy. MALOWANIE KLATEK SCHODOWYCH I WIATROŁAPÓW - 2 szt. Kosztorys ofertowy Budowa: Listopadowa 45 Kody CPV: 45000000-7 Roboty budowlane 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych Obiekt: Budynek mieszkalny Zamawiający: Zakład Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Docieplenie elewacji z robotami towarzyszącymi, malowanie pomieszczeń.

Przedmiar robót. Docieplenie elewacji z robotami towarzyszącymi, malowanie pomieszczeń. Przedmiar robót Budowa: Termomodernizacji budynku Liceum Ogólnokształcącego nr 5 Bielsko-Biała ul. Słowackiego. Inwestor: Miasto Bielsko-Biała - Urząd Miejski w Bielsku-Białej 43-300 Bielsko-Biała Plac

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Remont budynku wczasowego nr 69 MEDUZA w Wojskowym Domu Wypoczynkowym w Rogowie ETAP II

PRZEDMIAR ROBÓT. Remont budynku wczasowego nr 69 MEDUZA w Wojskowym Domu Wypoczynkowym w Rogowie ETAP II PRZEDMIAR ROBÓT Remont budynku wczasowego nr 69 MEDUZA w Wojskowym Domu Wypoczynkowym w Rogowie ETAP II Roboty ujęto w przedmiarze robót. CVP KOD CPV 45212410-3 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY OBIEKTÓW

Bardziej szczegółowo

Kosztorys nakładczy. Wartość kosztorysowa Słownie: Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Krzęcinie Roboty budowlane.

Kosztorys nakładczy. Wartość kosztorysowa Słownie: Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Krzęcinie Roboty budowlane. Wartość kosztorysowa Słownie: Kosztorys nakładczy Obiekt Kod CPV Biuro kosztorysowe 45000000-7 - Roboty budowlane CeDIR Sp. z o.o. Koszty zakupu Koszalin marzec 2009 rok Przedmiar Strona 2/5 Nr Podstawa

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski Wartość kosztorysowa Słownie: PLN Kosztorys inwestorski Obiekt Kod CPV 45453100-8 - Roboty renowacyjne Budowa śeromskiego 11 Inwestor Wspólnota Mieszkaniowa śeromskiego 11, AWiL-2 Niemcewicza 15. Stawka

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. RSM Rawicz

Kosztorys. RSM Rawicz RSM Rawicz Kosztorys NAZWA INWESTYCJI : Docieplenie szczytu południowego - tynk w górnej części /jak obecnie/ ADRES INWESTYCJI : ul. Kopernika 3 63-900 RAWICZ INWESTOR : Rawicka Spółdzielnia Mieszkaniowa

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY CHANÓW

KOSZTORYS OFERTOWY CHANÓW PD CONSTRUCTION POLAND SP. Z O.O. UL. WOJKSA POLSKIEGO 1/2, 06-400 CIE- CHANÓW KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku koszarowego ADRES INWESTYCJI : Turowo 12, 06-415

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY. Cz.Sp.M. ul. Kombatantów 4

KOSZTORYS ŚLEPY. Cz.Sp.M. ul. Kombatantów 4 Cz.Sp.M. ul. Kombatantów 4 KOSZTORYS ŚLEPY NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa ścian oszklonych na ściany murowane + ocieplenie ADRES INWESTYCJI : Czeladź ul. 35-Lecia 14 INWESTOR : Czeladzka Spółdzielnia Mieszkaniowa

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Pułanki 152, 38-130 Frysztak. USŁUGI BUDOWLANE Projektowanie, nadzor, kosztorysowamie mgr inż. Jerzy Armata

PRZEDMIAR ROBÓT. Pułanki 152, 38-130 Frysztak. USŁUGI BUDOWLANE Projektowanie, nadzor, kosztorysowamie mgr inż. Jerzy Armata USŁUGI BUDOWLANE Projektowanie, nadzor, kosztorysowamie mgr inż. Jerzy Armata Pułanki 152, 38-130 Frysztak PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ - Ocieplenie ścian

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Inwestorski

Przedmiar robót Inwestorski Przedmiar robót Inwestorski Obiekt BUDYNEK OŚRODKA ADAPTACYJNEGO - REMONT DASZKA NAD WEJŚCIEM DO BUDYNKU Budowa Gdynia ul. Maciejewicza 11 Inwestor Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Gdynia ul. Grabowo

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY DATA OPRACOWANIA : Stawka roboczogodziny :

KOSZTORYS OFERTOWY DATA OPRACOWANIA : Stawka roboczogodziny : KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Remont gzymsu pośredniego w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 10 ADRES INWESTYCJI : Poznań, ul. Żeromskiego INWESTOR : Miasto Poznań, Zespół Szkół Ogólnokształcących

Bardziej szczegółowo

Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA STD

Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA STD KOSZTORYS OFERTOWY SZCZEGÓŁOWY NAZWA INWESTYCJI : Ocieplenie budynku Szkoły Podstawowej - cały obiekt - ocieplenie z wyprawą, podbitka okapu, opaska. ADRES INWESTYCJI : Międzyleś gmina Poświętne INWESTOR

Bardziej szczegółowo

Rusztowania ramowe elewacyjne o szerokości 0,73 [m] i rozstawie podłużnym ram 2,57 [m] o wysokości do 15 [m].

Rusztowania ramowe elewacyjne o szerokości 0,73 [m] i rozstawie podłużnym ram 2,57 [m] o wysokości do 15 [m]. Lp. GIMNAZJUM_P-Z 1 Roboty przy wznoszeniu rusztowań 1 KNR ATd.1 05 1651-2 KNR ATd.1 05 1663-04 3 KNR-W 4- d.1 01 0433-4 d.2 Rusztowania raowe elewacyjne o szerokości 0,73 [] i rozstawie podłużny ra,57

Bardziej szczegółowo

Kosztorys OCIEPLENIE ELEWACJI POŁUDNIOWEJ OFICYNY. Budowa: PUCK, UL POKOJU 7 Obiekt: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORDZINNY

Kosztorys OCIEPLENIE ELEWACJI POŁUDNIOWEJ OFICYNY. Budowa: PUCK, UL POKOJU 7 Obiekt: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORDZINNY OCIEPLENIE ELEWACJI POŁUDNIOWEJ OFICYNY Budowa: PUCK, UL POKOJU 7 Obiekt: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORDZINNY Kosztorys Kosztorys opracowali: Piotr Sołtysiak Pucka Gospodarka Komunalna,... Sprawdzający:...

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA 3

KOSZTORYS NAKŁADCZY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA 3 KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : Termomodernizacja Auli Politechniki Warszawskiej Filia Płock ADRES INWESTYCJI : Płock ul.jachowicza INWESTOR : Politechnika Warszawska Filia Płock Ogółem wartość

Bardziej szczegółowo

SYSTEM DOCIEPLEŃ TEAIS

SYSTEM DOCIEPLEŃ TEAIS SYSTEM DOCIEPLEŃ TEAIS APOIS Klej na bazie cementu w szarym lub białym kolorze, który po wymieszaniu z wodą tworzy bardzo skuteczną zaprawę klejącą do montażu płyt ze styropianu (EPS) lub ze styroduru

Bardziej szczegółowo

KW - PROJEKT Warszawa, ul. Chełmska 24a/ Białystok, ul. Sokólska 7/19 PRZEDMIAR ROBÓT

KW - PROJEKT Warszawa, ul. Chełmska 24a/ Białystok, ul. Sokólska 7/19 PRZEDMIAR ROBÓT KW - PROJEKT 00-725 Warszawa, ul. Chełmska 24a/4 15-865 Białystok, ul. Sokólska 7/19 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia 45443000-4

Bardziej szczegółowo

Tabela przedmiaru robót

Tabela przedmiaru robót PRZEBUDOWA PAWILONU MIESZKALNEGO A W ZAKŁADZIE KARNYM W CHEŁMIE Tabela robót Dział nr. Roboty rozbiórkowe KNR -0 0-08 KNR -0 0-08 KNR -0 0-0 Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy,

Bardziej szczegółowo

strona od garaży 40.00*14.90+2.00*8.50*4+6.20*3 m2 682.600 strona od Policji 40.00*14.90+2*8.50*4+6.20*3 m2 682.600 maszynownia 60 m2 60.

strona od garaży 40.00*14.90+2.00*8.50*4+6.20*3 m2 682.600 strona od Policji 40.00*14.90+2*8.50*4+6.20*3 m2 682.600 maszynownia 60 m2 60. Sąd Rejonowy w Przasnyszu - malowanie elewacji KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem KNR 0-23 Przygotowanie starego podłoża pod malowanie poprzez oczyszczenie me- 2611-01 chaniczne

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR Święciechowa, ul. LESZCZYŃSKICH BIURO INŻYNIERSKIE MICHAŁ IZYDOREK

PRZEDMIAR Święciechowa, ul. LESZCZYŃSKICH BIURO INŻYNIERSKIE MICHAŁ IZYDOREK BIURO INŻYNIERSKIE MICHAŁ IZYDOREK 64-115 Święciechowa, ul. LESZCZYŃSKICH 502 721 715 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Podest pod klimatyzatory, roboty naprawcze po wykonaniu instalacji klimatyzacji ADRES

Bardziej szczegółowo

Zielone 28 - wersja z styropianem ZUZIA12 (C) Datacomp (lic. 1C54D6A1) strona nr: 2. Kosztorys

Zielone 28 - wersja z styropianem ZUZIA12 (C) Datacomp (lic. 1C54D6A1) strona nr: 2. Kosztorys Kosztorys slepy Tarnowie oś. Zielone 28( wersja ze styropianem gr.5cm) Inwestor: Spółdzielnia Mieszkaniowa JASKÓŁKA, ul. Hodowlana 7, 33-100 Tarnów Data opracowania: 2016-09-06 strona nr: 2 Kosztorys Kosztorys

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Remont budynku administracyjnego 75-415 Koszalin, ul. Kościuszki 33 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Przedmiar robót. Remont budynku administracyjnego 75-415 Koszalin, ul. Kościuszki 33 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Przedmiar robót Budowa Inwestor Remont budynku administracyjnego 75-415 Koszalin, ul. Kościuszki 33 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 75-415 Koszalin, ul. Kościuszki 33 luty.2012

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Ocieplenie budynku Klubu Sportowego RABA w Dobczycach

Przedmiar robót. Ocieplenie budynku Klubu Sportowego RABA w Dobczycach Przedmiar robót Ocieplenie budynku Klubu Sportowego RABA w Dobczycach Budowa: Budowa budynku zaplecza sportowego KS "RABA" Dobczyce Obiekt lub rodzaj robót: Budynek KS "RABA" / roboty wykończeniowe Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA Kosztorys ofertowy Data: 2010-05-04 Budowa: ul. Peowiaków 10 Kody CPV: 45454000-4 Roboty restrukturyzacyjne Obiekt: Budynek mieszkalny ul. Peowiaków 10 22-400 Zamość Zamawiający: WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY KOSZTORYS. 1* robocizna 0.092r-g/m2 r-g * wapno suchogaszone t/m2 t

KOSZTORYS OFERTOWY KOSZTORYS. 1* robocizna 0.092r-g/m2 r-g * wapno suchogaszone t/m2 t KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Remont holu w ZSMEiE ADRES INWESTYCJI : ul. św. Józefa 26, Toruń BRANŻA : Budowlana Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CPV 45320000-6. Docieplenie ścian szczytowych.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CPV 45320000-6. Docieplenie ścian szczytowych. FIRMA PROJEKTOWO BUDOWLANA MTB Marcin Rajczakowski SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CPV 45320000-6 TEMAT: ADRES: INWESTOR: Docieplenie ścian szczytowych. ul. Kartuska 26, 59-220

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY. DATA OPRACOWANIA : 19.01.2007r. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : Ogółem wartość kosztorysowa robót :

KOSZTORYS NAKŁADCZY. DATA OPRACOWANIA : 19.01.2007r. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : Ogółem wartość kosztorysowa robót : KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie ocieplenia i prac remontowych budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Kamieńsku (budynek kotłowni) ściana wschodnia i północna ADRES INWESTYCJI : Szkoła

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Wartość kosztorysowa 0,00 Słownie: PLN

Kosztorys. Wartość kosztorysowa 0,00 Słownie: PLN Wartość kosztorysowa Słownie: PLN Kosztorys Obiekt Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 w Spytkowicach- część istniejąca przed przebudową Kod CPV 45453000-7 Budowa Spytkowice 566 Inwestor Gmina Spytkowice

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ślepy. Naprawa ocieplenia poprzez wymianę warstw wierzchnich budynku zlokalizowanego w Tarnowie oś. Zielone 28 wersja z siatką i wyprawą

Kosztorys ślepy. Naprawa ocieplenia poprzez wymianę warstw wierzchnich budynku zlokalizowanego w Tarnowie oś. Zielone 28 wersja z siatką i wyprawą Kosztorys ślepy Tarnowie oś. Zielone 28 wersja z siatką i wyprawą Inwestor: Spółdzielnia Mieszkaniowa JASKÓŁKA, ul. Hodowlana 7, 33-100 Tarnów Data opracowania: 2017-05-23 strona nr: 2 Kosztorys Kosztorys

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT CPV

PRZEDMIAR ROBÓT CPV KAJOCH Kompleksowa Obsługa Budownictwa Czesław Kajoch Kąkolewo ul. Kwiatowa 12 PRZEDMIAR ROBÓT CPV 45321000-3 NAZWA INWESTYCJI : Termomodernizacja budynku gimnazjum nr 2 w Gostyniu ADRES INWESTYCJI : Gostyń

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI. na wymianę płyty balkonu w budynku mieszkalnym przy ul. Wojska Polskiego nr 81 w Łodzi

KOSZTORYS INWESTORSKI. na wymianę płyty balkonu w budynku mieszkalnym przy ul. Wojska Polskiego nr 81 w Łodzi Nazwa i adres obiektu : Budynek mieszkalny Łódź, ul. Wojska Polskiego nr 8 KOSZTORYS INWESTORSKI na wymianę płyty balkonu w budynku mieszkalnym przy ul. Wojska Polskiego nr 8 w Łodzi Klasyfikacja robót

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość robót netto:... Słownie:... Wartość robót brutto:...

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość robót netto:... Słownie:... Wartość robót brutto:... Samolicz sykal.pl KOSZTORYS OFERTOWY CPV: Nazwa robót: Docieplenie ścian elewacji budynku na os. Wojska Polskiego 5 * Poziomy cen: stawka...... robocizny......... kalkulacyjnej.........................

Bardziej szczegółowo

Nazwa działu Od Do p. 1 NAPRAWA IZOLACJI BALKONÓW 1 11 2 DEMONTAś OCIEPLENIA I WYKONANIE NOWEJ ELEWACJI (system CAPAROL)

Nazwa działu Od Do p. 1 NAPRAWA IZOLACJI BALKONÓW 1 11 2 DEMONTAś OCIEPLENIA I WYKONANIE NOWEJ ELEWACJI (system CAPAROL) PROJEKTSERWIS 01-684 WARSZAWA, UL KLAUDYNY 32/261 PRZEDMIAR ROBÓT KOSZTORYS ŚLEPY NAZWA INWESTYCJI : ROBOTY NAPRAWCZE W BUDYNKU PRZY UL. STRYJEŃSKICH 1 W WARSZAWIE- ELEWACJA 1-2 ADRES INWESTYCJI : WARSZAWA,

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Wymiana stolarki okiennej w gimnazjum w Białce Tatrzańskiej

Przedmiar. Wymiana stolarki okiennej w gimnazjum w Białce Tatrzańskiej Przedmiar Data: 2010-07-03 Zamawiający: Gmina Bukowina Tatrzanska, ul. Długa 144, 34-530 Bukowina tatrzańska Przedmiar Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn. 1 Wymiana

Bardziej szczegółowo

USZCZELNIENIA I IZOLACJE PRZECIWWODNE

USZCZELNIENIA I IZOLACJE PRZECIWWODNE Biuro Handlowe: ul. Chałubińskiego 8, 00- Warszawa tel. +8 9 00, fax +8 9 0 USZCZELNIENIE MATĄ BENTONITOWĄ MAPEPROOF I SZNUREM USZCZELNIAJĄCYM IDROSTOP B. Mata bentonitowa Mapeproof. Sznur uszczelniający

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. mgr inż. Wojciech Pawłowski

PRZEDMIAR ROBÓT. mgr inż. Wojciech Pawłowski mgr inż. Wojciech Pawłowski PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Budynek "Ł-2" ul. Wołoska 137 02-507 Warszawa ADRES INWESTYCJI : Ocieplenie budynku "Ł-2" Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA INWESTOR

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty remontowe i renowacyjne

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty remontowe i renowacyjne Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne NAZWA INWESTYCJI : Naprawa połaci dachowych i opierzeń na budynkach:sp ZOZ w Czersku, Zespołu Szkół w Łęgu,

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :. DATA OPRACOWANIA :. Stawka roboczogodziny : Poziom cen :

KOSZTORYS OFERTOWY SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :. DATA OPRACOWANIA :. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA REMIZY OCHOTNICZEJ STRAśY POśARNEJ WRAZ Z DROGĄ DOJAZDOWĄ docieplenie i elewacje ADRES INWESTYCJI : 82-230 NOWY STAW DZ. NR 16 INWESTOR : URZĄD MIASTA ADRES

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Prace remontowo budowlane remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Maszycach, działka nr 85

Przedmiar. Prace remontowo budowlane remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Maszycach, działka nr 85 Przedmiar Data: 2018-02-24 Budowa: Kod CPV 45216121-8 - Roboty budowlane w zakresie obiektów straży pożarnej Zamawiający: Gmina Skała, 32-043 Skała ul. Rynek 29 Jednostka opracowująca kosztorys: Załad

Bardziej szczegółowo

Kosztorys 2/1/2013 SZPNR6 - Remont elewacji na trzech ściananch budynku sali gimnastycznej w tym ściana południowa docieplona sytropianem 12cm

Kosztorys 2/1/2013 SZPNR6 - Remont elewacji na trzech ściananch budynku sali gimnastycznej w tym ściana południowa docieplona sytropianem 12cm Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys 2/1/2013 SZPNR6 - Remont elewacji na trzech ściananch budynku sali gimnastycznej w tym docieplona sytropianem 12cm ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE

Bardziej szczegółowo

Przedmiar NAPRAWA USZKODZEŃ FASADY POŁUDNIOWEGO SEGMENTU BUDYNKU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W CHMIELNIKU

Przedmiar NAPRAWA USZKODZEŃ FASADY POŁUDNIOWEGO SEGMENTU BUDYNKU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W CHMIELNIKU Przedmiar NAPRAWA USZKODZEŃ FASADY POŁUDNIOWEGO SEGMENTU BUDYNKU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W CHMIELNIKU Data: 2013-06-22 Budowa: FASADA POŁUDNIOWEGO SEGMWNTU BUDYNKU SAMODZIELNEGO

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ Nr sprawy RKI.3410-23/07 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Roboty remontowo budowlane w budynku komunalnego przy ul. Rynek 82 w Okuniewie (docieplenie ściany szczytowej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Przedszkole Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Termomodernizacja

PRZEDMIAR ROBÓT. Przedszkole Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Termomodernizacja inż. K. Andrzej Ostaniewicz Łomża, ul. Krzywe Koło 20 Data opracowania: 2011-03-03 PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia: Przedszkole Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Termomodernizacja Adres inwestycji: 18-421

Bardziej szczegółowo

WEGNER Rumia, ul. Jantarowa 1 PRZEDMIAR

WEGNER Rumia, ul. Jantarowa 1 PRZEDMIAR WEGNER 8-0 Rumia, ul. Jantarowa Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 5000000-7 Roboty budowlane 500-9 Roboty w zakresie burzenia 50000- Tynkowanie 5000- Izolacja cieplna 500-8 Roboty malarskie

Bardziej szczegółowo

Kosztorys REMONT KLATEK SCHODOWYCH. Budowa: PUCK, UL. POKOJU 6 Obiekt: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Zamawiający: WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA

Kosztorys REMONT KLATEK SCHODOWYCH. Budowa: PUCK, UL. POKOJU 6 Obiekt: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Zamawiający: WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA Kosztorys Budowa: PUCK, UL. POKOJU 6 Obiekt: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Zamawiający: WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca:...... strona nr: 2 Przedmiar Podstawa nakładu,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W PRZECISZOWIE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W PRZECISZOWIE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W PRZECISZOWIE Inwestor: Gmina Przeciszów, ul. Podlesie 1, 32-641 Przeciszów Opracował

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy kosztorys ofertowy. Wykonanie izolacji termicznej oraz wilgotnościowej ścian fundamentowych wraz z przełożeniem opaski odwadniającej

Szczegółowy kosztorys ofertowy. Wykonanie izolacji termicznej oraz wilgotnościowej ścian fundamentowych wraz z przełożeniem opaski odwadniającej Szczegółowy kosztorys ofertowy wraz z przełożeniem opaski Budowa: Obiekt: Zamawiający: 22-400 Zamość Jednostka opracowująca kosztorys: ul. Kamienna 10, 22-400 Zamość Budynek mieszkalny, wielorodzinny Wspólnota

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pile Al. Powstańców Wlkp. 164 KOSZTORYS INWESTORSKI Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

Bardziej szczegółowo

9 23 NAKŁADÓW RZECZOWYCH

9 23 NAKŁADÓW RZECZOWYCH ORGBUD SERWIS Poznań Sp. z o.o. KATALOG nr 9 23 NAKŁADÓW RZECZOWYCH Izolacje bitumiczne podziemnych elementów budowli w technologii firmy BASF ORGBUD SERWIS Poznań Sp. z o.o. KATALOG nr 9 23 NAKŁADÓW

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT wg nakładów rzeczowych KNR 4-01W wg nakładów rzeczowych KNR 4-01W

PRZEDMIAR ROBÓT wg nakładów rzeczowych KNR 4-01W wg nakładów rzeczowych KNR 4-01W 2017-07-18 PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa budowy: REMONT TARASU Adres budowy: ul. Gdańska 173-175, 85-674 Bydgoszcz Obiekt: BUDYNEK KPCEE Rodzaj robót: BUDOWLANE CPV: 45453000-7, Roboty remontowe i renowacyjne

Bardziej szczegółowo