Kosztorys inwestorski

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kosztorys inwestorski"

Transkrypt

1 Kosztorys inwestorski ponad połacą dachową - w budynku UP w Olkuszu przy ul. Kazimierza Wielkiego 58A. Budowa: UP Olkusz przy ul. Kazimierza Wielkiego 58A. Obiekt: jw. Zamawiający: POCZTA POLSKA CI OR w Krakowie ul. Bronowicka 44 Jednostka opracowująca kosztorys: jw. Kosztorys opracowali: Jan Piechnik, inpektor nadzoru ds. budowlanych... Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca:......

2 strona nr: 2 Przedmiar robót Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn. 1 Kody CPV: Roboty remontowe i renowacyjne IA27-7 Remont Roboty przy wznoszeniu rusztowań Roboty murarskie i murowe Tynkowanie Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe Ścianki kolankowe 1.1 KNNR 3/301/1 Rozbiórka konstrukcji z cegły, na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej 111*0,8*0,3 = 26, ,64 26,64 m3 1.2 KNR 401/311/5 (1) Uzupełnienie rolek, poziomo, zaprawa cem-wap, szerokość 2 cegły 106 m 1.3 KNR 28/2627/3 mocowanie płyt styropianowych lub z wełny mineralnej, ściany z betonu - analogia - wiercenie otworów 264 szt 1.4 KNNR 2/104/4 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, pręty Ŝebrowane do Fi 14 mm 0,15 t 1.5 KNR 202/806/1 Tynki zwykłe IV kategorii wykonywane ręcznie; ściany i pilastry 212 m2 1.6 KNR 1323/106/5 Rozbiórki obróbek blacharskich 132 m2 1.7 KNR 22/527/1 Krycie dachów papą termozgrzewalną DKD, podłoŝe betonowe 264 m2 1.8 KNR 202/1612/4 (1) Rusztowanie ramowe warszawskie przestrzenne, wysokość do 10 m, nakłady podstawowe ,20 m2 1.9 KNR 202/923/4 Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy 132 m KNR 1313/901/8 (1) Lekka obudowa ścian i dachów z płyt obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej 0,5 t

3 strona nr: 3 Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn. 2 Kody CPV: Roboty instalacyjne w budynkach IA27-7 Remont Roboty instalacyjne elektryczne Inne instalacje elektryczne Instalacja odgromowa 2.1 KNR 403/708/1 Wymiana przewodów instalacji odgromowej napręŝanej z pręta o Fi 8mm, na uprzednio zainstalowanych wspornikach, zwód poziomy, dach płaski 300 m 2.2 KNR 403/708/1 Wymiana przewodów instalacji odgromowej napręŝanej z pręta o Fi do 10 mm, na uprzednio zainstalowanych wspornikach, zwód poziomy, dach płaski 300 m 2.3 KNR 403/1205/3 Badanie i pomiar instalacji odgromowej, pomiar pierwszy 15 pomiar 2.4 KNR 33/1/1 (1) Wielowarstwowe systemy ociepleń ścian "STO" - Przyklejenie płyt styropianowych i zbrojenie (ręcznie), płyty grubości 2cm zaprawa Sto-Baukleber/przez analogie/ 7 m2

4 strona nr: 4 Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn. 3 Wywóz gruzu 3.1 KNR 401/108/9 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1 km 31,8 m3 3.2 KNR 401/108/10 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kaŝdy następny 1 km 31,8 10,0 m3 3.3 KI - opłata za korzystanie ze środowiska - DzU nr 260/ opłata za wysypisko śmieci 31,8 m3

5 strona nr: 5 Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn. 4 Przemurowanie kominów ponad połacią pokrycia dach+czapki kominów+obróki blacharskie 4.1 KNR 401/212/4 Roboty rozbiórkowe, betonowe czapki kominowe 10 m2 4.2 KNR 401/350/1 Rozebranie kominów wolno stojących 7 m3 4.3 KNR 401/532/6 Uzupełnienie pokryć lub obróbek blacharskich kominów 9 szt 4.4 KNR 202/122/1 Kominy wolno stojące w budynkach, wieloprzewodowe, przewód 1/2x1/2 cegły 7 m3 4.5 KNR 401/201/10 Deskowanie elementów betonowych i Ŝelbetowych, czapki kominowe 10 m 4.6 KNR 401/202/1 Przygotowanie i montaŝ zbrojenia, pręty Fi do 6 mm, gładkie 100 kg 4.7 KNR 202/219/5 Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości płyty 7 cm 10 m2 4.8 KNR 202/1505/10 Malowanie 2-krotne zewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania - CERplast ATLAS 50 m2 4.9 KNR 401/518/5 Smarowanie pokrycia dachu materiałami smołowymi, abizolem "D" - IZOBUD "R' 10 m KNR 401/532/6 Uzupełnienie pokryć lub obróbek blacharskich, z blachy ocynkowanej 10 szt 4.11 KNR 401/310/5 Przewody kominowe - sprawdzenie 300 m 4.12 KNR 401/108/9 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1 km 10 m KNR 401/108/10 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kaŝdy następny 1 km 10 10,0 m KNR 401/310/6 Przewody kominowe - odgruzowanie 50 m 4.15 KI -opłata za korzystanie ze środowiska - DzU 260/ m3

6 strona nr: 6 Kosztorys inwestorski Opis pozycji Jedn. Norma Ilość Cena Wartość jednostkowa podstawy nakładów wyliczenie ilości robót Robocizna Materiały Sprzęt 1 Kody CPV: Roboty remontowe i renowacyjne IA27-7 Remont Roboty przy wznoszeniu rusztowań Roboty murarskie i murowe Tynkowanie Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe Ścianki kolankowe 1.1 KNNR 3/301/1 Rozbiórka konstrukcji z cegły, na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej 111*0,8*0,3 = 26, ,64 26,64 m3 Robotnicy r-g 7,36 7, KNR 401/311/5 (1) Uzupełnienie rolek, poziomo, zaprawa cem-wap, szerokość 2 cegły 106 m Murarze grupa II r-g 0,45 0,45000 Robotnicy grupa I r-g 0,49 0,49000 Cegła budowlana pełna 25x12x6.5 cm szt 29 29,0000 Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków kg 4,8 4,80000 Piasek do zapraw m3 0,025 0,02500 Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 2,66 2,66000 Plastyfikator kg 0,5 0,50000 Woda m3 0,012 0,01200 Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,03 0,03000 Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5 t m-g 0,17 0, KNR 28/2627/3 mocowanie płyt styropianowych lub z wełny mineralnej, ściany z betonu - analogia - wiercenie otworów 264 szt Tynkarze grupa II r-g 0,0084 0,00840 Robotnicy r-g 0,0725 0, KNNR 2/104/4 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, pręty Ŝebrowane do Fi 14 mm 0,15 t Robotnicy r-g 40,2 40,20000 Pręty Ŝebrowane skośnie do zbrojenia betonu Fi mm 18G2 kg ,00000 Prościarka automatyczna do prętów Fi 4-10 mm m-g 4,3 4,30000 NoŜyce elektro-mechaniczne do prętów Fi 40 mm m-g 5,8 5,80000 Giętarka mechaniczna do prętów zbrojeniowych Fi 40 mm m-g 4,8 4,80000 Wyciąg m-g 0,8 0, KNR 202/806/1 Tynki zwykłe IV kategorii wykonywane ręcznie; ściany i pilastry 212 m2 Cieśle grupa II r-g 0,018 0,01800 Robotnicy grupa I r-g 0,1085 0,10850 Tynkarze grupa III r-g 0,5486 0,54860 Zaprawa cementowo-wapienna M2 (m.15) m3 0,0208 0,02080 Zaprawa cementowo-wapienna M7 (m.50) m3 0,0021 0,00210 Zaprawa wapienna M 0.6 (m.4) m3 0,0027 0,00270 Wyciąg m-g 0,0382 0, KNR 1323/106/5 Rozbiórki obróbek blacharskich 132 m2 Robotnicy grupa I r-g 0,5 0,50000 Samochód skrzyniowy do 5 t (1) m-g 0,01 0,01000 Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5 t m-g 0,01 0,01000

7 strona nr: 7 Opis pozycji Jedn. Norma Ilość Cena Wartość jednostkowa podstawy nakładów wyliczenie ilości robót Robocizna Materiały Sprzęt 1.7 KNR 22/527/1 Krycie dachów papą termozgrzewalną DKD, podłoŝe betonowe Dekarze grupa II r-g 0,4282 0,42820 Robotnicy grupa I r-g 0,636 0,63600 Papa termozgrzewalna DKD podkładowa m2 1,11 1,11000 Papa termozgrzewalna DKD wentylacyjna m2 1,11 1,11000 Papa termozgrzewalna DKD wierzchniego krycia m2 1,18 1,18000 Lepik asfaltowy stosowany na zimno "Abizol DM" kg 1,6 1,60000 Gaz propanowo-butanowy płynny kg 0,4702 0,47020 Wyciąg m-g 0,0043 0,00430 Środek transportowy (1) m-g 0,0072 0,00720 śuraw okienny przenośny 0.15 t m-g 0,0001 0, KNR 202/1612/4 (1) Rusztowanie ramowe warszawskie przestrzenne, wysokość do 10 m, nakłady podstawowe Monter grupa II r-g 1,0743 1,2892 Robotnicy grupa I r-g 0,4366 0,52392 Bale iglaste obrzynane klasa II, grubości 50 mm m3 0, ,00128 Deski iglaste obrzynane klasa II, grubości 25 mm m3 0, ,00006 Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,0194 0,02328 Płyty pomostowe długie m2 0,0423 0,05076 Płyty pomostowe komunikacyjne krótkie m2 0,0002 0,00024 Rusztowania ramowe warszawskie m-g 0,428 0, KNR 202/923/4 Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy Robotnicy grupa I r-g 0,0777 0,07770 Tynkarze grupa III r-g 1,0904 1,09040 Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,028 0,02800 śuraw okienny przenośny 0.15 t m-g 0,1427 0, KNR 1313/901/8 (1) Lekka obudowa ścian i dachów z płyt obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej Monterzy r-g ,52500 Kit uszczelniający trwale plastyczny "Olkit" kg 82,5 82,50000 Obróbka blacharska z blachy stalowej ocynkowanej, grubości 0.75 mm kg ,00000 Rusztowania wiszące segmentowe m-g 63,75 63, m m2 krotność 1, m2 0,5 t

8 strona nr: 8 Opis pozycji Jedn. Norma Ilość Cena Wartość jednostkowa podstawy nakładów wyliczenie ilości robót Robocizna Materiały Sprzęt 2 Kody CPV: Roboty instalacyjne w budynkach IA27-7 Remont Roboty instalacyjne elektryczne Inne instalacje elektryczne Instalacja odgromowa 2.1 KNR 403/708/1 Wymiana przewodów instalacji odgromowej napręŝanej z pręta o Fi 8mm, na uprzednio zainstalowanych wspornikach, zwód poziomy, dach płaski 300 m Elektromonter grupa III r-g 0,2598 0,25980 Pręty stalowe ocynkowane FI 8 szt 1,04 1,04000 Materiały inne (Materiały) % KNR 403/708/1 Wymiana przewodów instalacji odgromowej napręŝanej z pręta o Fi do 10 mm, na uprzednio zainstalowanych wspornikach, zwód poziomy, dach płaski 300 m Elektromonter grupa III r-g 0,2598 0,25980 Pręty stalowe ocynkowane m 1,04 1,04000 Materiały inne (Materiały) % KNR 403/1205/3 Badanie i pomiar instalacji odgromowej, pomiar pierwszy 15 pomiar Elektromonter grupa III r-g 0,63 0,63000 Elektromonter grupa IV r-g 0,63 0, KNR 33/1/1 (1) Wielowarstwowe systemy ociepleń ścian "STO" - Przyklejenie płyt styropianowych i zbrojenie (ręcznie), płyty grubości 2cm zaprawa Sto-Baukleber/przez analogie/ 7 m2 Tynkarze grupa III r-g 0,331 0,33100 Tynkarze grupa II r-g 0,331 0,33100 Robotnicy grupa I r-g 0,1105 0,11050 Płyta styropianowa FS 20 m3 0,0864 0,08640 Zaprawa klejąca Sto-Baukleber kg 4,5 4,50000 śuraw okienny przenośny 0.15 t m-g 0,0216 0,02160 Środek transportowy (1) m-g 0,016 0,01600

9 strona nr: 9 Opis pozycji Jedn. Norma Ilość Cena Wartość jednostkowa podstawy nakładów wyliczenie ilości robót Robocizna Materiały Sprzęt 3 Wywóz gruzu 3.1 KNR 401/108/9 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1 km Robotnicy grupa I r-g 1,39 1,39000 Samochód skrzyniowy do 5 t (1) m-g 0,72 0, KNR 401/108/10 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kaŝdy następny 1 km Samochód skrzyniowy do 5 t (1) m-g 0,02 0, KI - opłata za korzystanie ze środowiska - DzU nr 260/ opłata za wysypisko śmieci opłata za składowanie MPO m3 1 1, ,8 m3 31,8 m3 krotność 10,0 31,8 m3

10 strona nr: 10 Opis pozycji Jedn. Norma Ilość Cena Wartość jednostkowa podstawy nakładów wyliczenie ilości robót Robocizna Materiały Sprzęt 4 Przemurowanie kominów ponad połacią pokrycia dach+czapki kominów+obróki blacharskie 4.1 KNR 401/212/4 Roboty rozbiórkowe, betonowe czapki kominowe Robotnicy grupa I r-g 1,42 1, KNR 401/350/1 Rozebranie kominów wolno stojących Robotnicy grupa I r-g 7,35 7, KNR 401/532/6 Uzupełnienie pokryć lub obróbek blacharskich kominów Blacharze grupa II r-g 2,48 2,48000 Robotnicy grupa I r-g 0,04 0,04000 Blacha stalowa ocynkowana płaska grubości mm kg 9,46 9,46000 Gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane kg 0,085 0,08500 Kwas solny techniczny kg 0,013 0,01300 Spoiwo cynowo-ołowiane (w prętach) kg 0,011 0,01100 Materiały inne (Materiały) % KNR 202/122/1 Kominy wolno stojące w budynkach, wieloprzewodowe, przewód 1/2x1/2 cegły Cieśle grupa II r-g 0,36 0,36000 Murarze grupa III r-g 7,5 7,50000 Robotnicy grupa I r-g 5,82 5,82000 Cegła budowlana pełna 25x12x6.5 cm szt ,0000 Zaprawa budowlana zwykła m3 0,261 0,26100 Wyciąg m-g 1,58 1, KNR 401/201/10 Deskowanie elementów betonowych i Ŝelbetowych, czapki kominowe Cieśle grupa II r-g 0,46 0,46000 Robotnicy grupa I r-g 0,05 0,05000 Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości mm m3 0,003 0,00300 Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,07 0,07000 Materiały inne (Materiały) % KNR 401/202/1 Przygotowanie i montaŝ zbrojenia, pręty Fi do 6 mm, gładkie Robotnicy grupa I r-g 0,01 0,01000 Zbrojarze grupa II r-g 0,09 0,09000 Drut stalowy okrągły miękki kg 0,025 0,02500 Pręt stalowy okrągły gładki zbrojeniowy Fi 6 mm St0S kg 1,002 1,00200 Materiały inne (Materiały) % KNR 202/219/5 Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości płyty 7 cm Betoniarze grupa II r-g 0,86 0,86000 Cieśle grupa II r-g 1,73 1,73000 Robotnicy grupa I r-g 0,65 0,65000 Beton zwykły z kruszywa naturalnego m3 0,071 0,07100 Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25 mm m3 0,014 0,01400 Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,6 0,60000 Środek transportowy (1) m-g 0,01 0,01000 Wyciąg m-g 0,15 0, KNR 202/1505/10 Malowanie 2-krotne zewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania - CERplast ATLAS Malarze grupa II r-g 0,1333 0,13330 Robotnicy grupa I r-g 0,0308 0,03080 Cerplast ATLAS dm3 0,303 0,30300 Środek transportowy (1) m-g 0,0004 0, KNR 401/518/5 Smarowanie pokrycia dachu materiałami smołowymi, abizolem "D" - IZOBUD "R' Dekarze grupa II r-g 0,09 0,09000 Robotnicy grupa I r-g 0,01 0,01000 Lepik asfaltowy stosowany na zimno kg 1,6 1,60000 Materiały inne (Materiały) % 2 śuraw okienny do 0.5 t m-g 0,01 0, m2 7 m3 9 szt 7 m3 10 m 100 kg 10 m2 50 m2 10 m2

11 strona nr: 11 Opis pozycji Jedn. Norma Ilość Cena Wartość jednostkowa podstawy nakładów wyliczenie ilości robót Robocizna Materiały Sprzęt 4.10 KNR 401/532/6 Uzupełnienie pokryć lub obróbek blacharskich, z blachy ocynkowanej Blacharze grupa II r-g 2,48 2,48000 Robotnicy grupa I r-g 0,04 0,04000 Blacha stalowa ocynkowana płaska grubości mm kg 9,46 9,46000 Gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane kg 0,085 0,08500 Kwas solny techniczny kg 0,013 0,01300 Spoiwo cynowo-ołowiane (w prętach) kg 0,011 0,01100 Materiały inne (Materiały) % KNR 401/310/5 Przewody kominowe - sprawdzenie Murarze grupa II r-g 0,03 0, KNR 401/108/9 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1 km Robotnicy grupa I r-g 1,39 1,39000 Samochód skrzyniowy do 5 t (1) m-g 0,72 0, KNR 401/108/10 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kaŝdy następny 1 km Samochód skrzyniowy do 5 t (1) m-g 0,02 0, KNR 401/310/6 Przewody kominowe - odgruzowanie Murarze grupa II r-g 0,38 0,38000 Robotnicy grupa I r-g 0,09 0,09000 Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5 t m-g 0,03 0, KI -opłata za korzystanie ze środowiska - DzU 260/2005 opłata za składowanie MPO m3 1 1, szt 300 m 10 m3 10 m3 krotność 10,0 50 m 10 m3

12 strona nr: 12 Zestawienie robocizny Lp. Nazwa zawodu Jedn. Ilość 1. Betoniarze grupa II r-g 8,6 2. Blacharze grupa II r-g 47,12 3. Cieśle grupa II r-g 28, Dekarze grupa II r-g 113, Elektromonter grupa III r-g 165,33 6. Elektromonter grupa IV r-g 9,45 7. Malarze grupa II r-g 6, Monter grupa II r-g 1 289,16 9. Monterzy r-g 121, Murarze grupa II r-g 75,7 11. Murarze grupa III r-g 52,5 12. Robotnicy r-g 221, Robotnicy grupa I r-g 1 023, Tynkarze grupa II r-g 4, Tynkarze grupa III r-g 262, Zbrojarze grupa II r-g 9 Razem (z dokładnością do zaokrągleń): 3 438,9842 Zestawienie materiałów Lp. Nazwa materiału Jedn. Ilość 1. Bale iglaste obrzynane klasa II, grubości 50 mm m3 1, Beton zwykły z kruszywa naturalnego m3 0,71 3. Blacha stalowa ocynkowana płaska grubości mm kg 179,74 4. Cegła budowlana pełna 25x12x6.5 cm szt Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków kg 508,8 6. Cerplast ATLAS dm3 15,15 7. Deski iglaste obrzynane klasa II, grubości 25 mm m3 0,06 8. Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości mm m3 0,03 9. Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25 mm m3 0, Drut stalowy okrągły miękki kg 2,5 11. Gaz propanowo-butanowy płynny kg 124, Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 29, Gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane kg 1, Kit uszczelniający trwale plastyczny "Olkit" kg 41, Kwas solny techniczny kg 0, Lepik asfaltowy stosowany na zimno kg Lepik asfaltowy stosowany na zimno "Abizol DM" kg 422,4 18. Obróbka blacharska z blachy stalowej ocynkowanej, grubości 0.75 mm kg opłata za składowanie MPO m3 41,8 20. Papa termozgrzewalna DKD podkładowa m2 293, Papa termozgrzewalna DKD wentylacyjna m2 293, Papa termozgrzewalna DKD wierzchniego krycia m2 311, Piasek do zapraw m3 2, Plastyfikator kg Płyta styropianowa FS m3 0, Płyty pomostowe długie m2 50, Płyty pomostowe komunikacyjne krótkie m2 0, Pręt stalowy okrągły gładki zbrojeniowy Fi 6 mm St0S kg 100,2 29. Pręty stalowe ocynkowane m Pręty stalowe ocynkowane FI szt Pręty Ŝebrowane skośnie do zbrojenia betonu Fi mm 18G kg 150,9 32. Spoiwo cynowo-ołowiane (w prętach) kg 0, Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 281, Woda m3 1, Zaprawa budowlana zwykła m3 1, Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 3, Zaprawa cementowo-wapienna M2 (m.15) m3 4, Zaprawa cementowo-wapienna M7 (m.50) m3 0, Zaprawa klejąca Sto-Baukleber kg 31,5 40. Zaprawa wapienna M 0.6 (m.4) m3 0,5724 Zestawienie sprzętu Lp. Nazwa sprzętu Jedn. Ilość 1. Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 3,18 2. Giętarka mechaniczna do prętów zbrojeniowych Fi 40 mm m-g 0,72 3. NoŜyce elektro-mechaniczne do prętów Fi 40 mm m-g 0,87 4. Prościarka automatyczna do prętów Fi 4-10 mm m-g 0, Rusztowania ramowe warszawskie m-g 513,6 6. Rusztowania wiszące segmentowe m-g 31, Samochód skrzyniowy do 5 t (1) m-g 39, Środek transportowy (1) m-g 2, Wyciąg m-g 21, Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5 t m-g 20,84

13 strona nr: 13 Lp. Nazwa sprzętu Jedn. Ilość 11. śuraw okienny do 0.5 t m-g 0,1 12. śuraw okienny przenośny 0.15 t m-g 19,014 Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń): 654,6664

14 strona nr: 14 Tabela elementów scalonych Nazwa elementu 1 Ścianki kolankowe ( ) 2 Instalacja odgromowa ( ) 3 Wywóz gruzu ( ) 4 Przemurowanie kominów ponad połacią pokrycia dach+czapki kominów+obróki blacharskie ( ) Wartość z narzutami % wartości kosztorysu

Kosztorys. Remont balkonów. Budowa: Budynek mieszkalny wielorodzinny Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Abrahama 13. Sprawdzający:...

Kosztorys. Remont balkonów. Budowa: Budynek mieszkalny wielorodzinny Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Abrahama 13. Sprawdzający:... Kosztorys Budowa: Budynek mieszkalny wielorodzinny Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Abrahama 13 Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca:...... strona nr: 2 Przedmiar Podstawa nakładu, opis pozycji,

Bardziej szczegółowo

UP Tarnów 1 A C E 2016 Zuzia (C) DataComp (lic. 1208) strona nr: 1. Kosztorys

UP Tarnów 1 A C E 2016 Zuzia (C) DataComp (lic. 1208) strona nr: 1. Kosztorys strona nr: 1 Kosztorys 1 Budynek A 1 KNR 401/535/7 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nadającej się do użytku 196,900 m2 Robotnicy grupa I r-g 0,39

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót REMONT POKRYCIA I DOCIEPLENIE DACHU BUDYNKU PRZY HALI GŁOWNEJ-(DOKOŃCZENIE).

Przedmiar robót REMONT POKRYCIA I DOCIEPLENIE DACHU BUDYNKU PRZY HALI GŁOWNEJ-(DOKOŃCZENIE). Przedmiar robót Data:2010-08-23 Budowa:KRAKÓW,UL.BALICKA 56 Kody CPV:45213000-3 Roboty budowlane w zakresie budowy domów handlowych, magazynów i obiektów budowlanych przemysłowych, obiektów budowlanych

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót REMONT POKRYCIA I DOCIEPLENIE DACHU.

Przedmiar robót REMONT POKRYCIA I DOCIEPLENIE DACHU. Przedmiar robót Data: 2011-11-03 Budowa: KRAKÓW,ULBALICKA 56 Kody CPV: 45213000-3 Roboty budowlane w zakresie budowy domów handlowych, magazynów i obiektów budowlanych przemysłowych, obiektów budowlanych

Bardziej szczegółowo

Kosztorys nakładczy REMONT DACHU BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL. TORUŃSKIEJ 62

Kosztorys nakładczy REMONT DACHU BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL. TORUŃSKIEJ 62 Kosztorys nakładczy Data: 2016-08-19 Obiekt: Koło, Ul. Toruńska 62 Zamawiający: Kolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. Z o.o. ul. Asnyka 21 62-600 Koło Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca:......

Bardziej szczegółowo

Budownictwo i Projektowanie "KESZEL" Warszawa ul. Modzelewskiego 54 m 25

Budownictwo i Projektowanie KESZEL Warszawa ul. Modzelewskiego 54 m 25 Budownictwo i Projektowanie "KESZEL" 02-679 Warszawa ul. Modzelewskiego 54 m 25 P R Z E D M I A R NAZWA INWESTYCJI : Remont kominów i instalacji odgromowej budynku mieszkalnego ADRES INWESTYCJI : Osiedle

Bardziej szczegółowo

Kosztorys POKRYCIE DACHU.

Kosztorys POKRYCIE DACHU. Kosztorys Data: 2009-04-28 Budowa: REMONT POKRYCIA Obiekt: ul. Bema 6 Zamawiający: WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA ul. Bema 6 Jednostka opracowująca kosztorys: Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Spółka z oo

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. WYMIANA POKRYCIA DACHU BUDYNKU MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY "DOM HARCERZA", ul. REYMONTA 18, KRAKÓW NA CZĘŚCI NISKIEJ BUDYNKU

Przedmiar. WYMIANA POKRYCIA DACHU BUDYNKU MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY DOM HARCERZA, ul. REYMONTA 18, KRAKÓW NA CZĘŚCI NISKIEJ BUDYNKU Przedmiar WYMIANA POKRYCIA DACHU BUDYNKU MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY "DOM HARCERZA", ul. REYMONTA 18, KRAKÓW NA CZĘŚCI NISKIEJ BUDYNKU Data: 2017-06-20 Budowa: MLODZIEŻOWY DOM KULTURY "DOM HARCERZA" W KRAKOWIE

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. P 177 Ocieplenie elewacji

Przedmiar robót. P 177 Ocieplenie elewacji Przedmiar robót Budowa: Przedszkole nr 177 oś Kombatantów 13 w Krakowie Obiekt: Przedszkole nr 177 oś Kombatantów 13 w Krakowie Zamawiający: Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie ul. Ułanów 9, 31-450 Kraków

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT CPV

PRZEDMIAR ROBÓT CPV KAJOCH Kompleksowa Obsługa Budownictwa Czesław Kajoch Kąkolewo ul. Kwiatowa 12 PRZEDMIAR ROBÓT CPV 453221000-3 NAZWA INWESTYCJI : Termomodernizacja budynku gimnazjum nr 2 w Gostyniu ADRES INWESTYCJI :

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy kosztorys ofertowy REMONT KOMINÓW

Szczegółowy kosztorys ofertowy REMONT KOMINÓW Szczegółowy kosztorys ofertowy Budowa: ul. Hrubieszowska 26, 22-400 Zamość 45 000000-7 Roboty budowlane Obiekt lub rodzaj robót: Budynek mieszkalny, wielorodzinny Nazwa i kod CPV: 45262522-6 Roboty murarskie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy kosztorys ofertowy. REMONT POKRYCIA DACHU i KOMINÓW

Szczegółowy kosztorys ofertowy. REMONT POKRYCIA DACHU i KOMINÓW Szczegółowy kosztorys ofertowy Data: 2014-03-24 Budowa: ul. Wybickiego 6, 22-400 Zamość Kody CPV: 45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych 45262520-2 Roboty murarskie Obiekt: Budynek mieszkalny Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy STOLARKA OKIENNA

Kosztorys ofertowy STOLARKA OKIENNA Kosztorys ofertowy Data: 2009-06-13 Budowa: WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ w BLOKU XX ZESPOŁU STAROMIEJSKIEGO Kody CPV: 45421135-9 Instalowanie okien drewnianych Obiekt: BLOK XX - STARE MIASTO 22-400 ZAMOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy STOLARKA OKIENNA - Blok XX - Stare Miasto / II etap /

Kosztorys ofertowy STOLARKA OKIENNA - Blok XX - Stare Miasto / II etap / Kosztorys ofertowy Data: 2010-01-14 Budowa: WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ w BLOKU XX ZESPOŁU STAROMIEJSKIEGO Obiekt: BLOK XX - STARE MIASTO / od ulrynek Wielki 1, Staszica 18, Kolegiacka 14 i podwórze / 22-400

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Podgórska Biblioteka Publiczna

Przedmiar. Podgórska Biblioteka Publiczna Przedmiar Data: 2011-08-08 Budowa: Kraków ul. Powroźnicza 2 Kody CPV: 45000000-7 Roboty budowlane 45215500-2 Obiekty uŝyteczności społecznej Obiekt: Malowanie dachów z drobnymi naprawami Zamawiający: Kraków

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT M Z B M RZESZÓW. MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH Sp. z o.o. 35-025 RZESZÓW ul. płk. L. Lisa-Kuli 13a. Narzuty

PRZEDMIAR ROBÓT M Z B M RZESZÓW. MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH Sp. z o.o. 35-025 RZESZÓW ul. płk. L. Lisa-Kuli 13a. Narzuty M Z B M RZESZÓW MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH Sp. z o.o. 35-025 RZESZÓW ul. płk. L. Lisa-Kuli 13a KONTO: BANK PEKAO S.A. II 0/RZESZÓW, Nr 18 1240 2614 1111 0000 3959 6343, NIP 813-00-16-044 Sąd

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Remont dachów w Warsztatach Szkolnych Zespołu Szkół Zawodowych w Rawiczu

Przedmiar robót. Remont dachów w Warsztatach Szkolnych Zespołu Szkół Zawodowych w Rawiczu Przedmiar robót Remont dachów w Warsztatach Szkolnych Zespołu Szkół Zawodowych w Rawiczu Budowa: Warsztaty Szkolne ZSZ Rawicz Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ślepy - Załącznik nr. 12 Wymiana stolarki okiennej

Kosztorys ślepy - Załącznik nr. 12 Wymiana stolarki okiennej Kosztorys ślepy - Załącznik nr. 12 Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej nr. 2 w Sosnowcu ul. Jagielońska 2 41-200 Sosnowiec Jednostka opracowująca kosztorys: Adam Szafirski Sprawdzający:... Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T P R Z E D M I A R R O B Ó T Roboty rozbiórkowe komórek gospodarczych przy ul. Noakowskiego 6 w Gliwicach Data: 10-01-04 Budowa: 44-100 Gliwice, ul. Noakowskiego 4 Kody CPV: 45110000-1 Obiekt: Pomieszczenia

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót WYMIANA OKIEN.

Przedmiar robót WYMIANA OKIEN. Przedmiar robót Data:2010-03-12 Budowa:KRAKÓW,UL.BALICKA 56 Kody CPV:45000000-7 Roboty budowlane 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Remont pokrycia dachowego na budynku Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie zlokalizowanym przy ul. Worcella 7 w Krakowie

Przedmiar robót. Remont pokrycia dachowego na budynku Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie zlokalizowanym przy ul. Worcella 7 w Krakowie Przedmiar robót Remont pokrycia dachowego na budynku Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie zlokalizowanym przy ul. Worcella 7 w Krakowie Data: 8/18/2011 Obiekt/Rodzaj robót: Dekarskie, pokrycia

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy Wzmocnienie zarysowanych ścian - Naprawa tynków elewacji i malowanie Zał. nr 2a do SIWZ Nr 21/ZP/p.n./r.b./2010

Kosztorys ofertowy Wzmocnienie zarysowanych ścian - Naprawa tynków elewacji i malowanie Zał. nr 2a do SIWZ Nr 21/ZP/p.n./r.b./2010 Kosztorys ofertowy Wzmocnienie zarysowanych ścian - Naprawa tynków elewacji i malowanie Zał nr 2a do SIWZ Nr 21/ZP/pn/rb/2010 Data: 2010-07-02 Budowa: Naprawa tynków elewacji i malowanie Kody CPV: 45453000-7

Bardziej szczegółowo

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Jerzy JAKUBIEC DATA OPRACOWANIA : wrzesień 2011r. Ogółem wartość kosztorysowa robót :

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Jerzy JAKUBIEC DATA OPRACOWANIA : wrzesień 2011r. Ogółem wartość kosztorysowa robót : KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW NAZWA INWESTYCJI : REMONT POKRYCIE DACHOWEGO W BLOKU MIESZKALNYM NR 2 ADRES INWESTYCJI : ul. Zamkowa 3, 42-286 Koszęcin INWESTOR : ZESPÓŁ PIESNI I TAŃCA " ŚLĄSK " IM. ST. HADYNY ADRES

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Jedn. Norma Ilość Cena Wartość jedn. podstawy nakładów wyliczenie ilości robót

Kosztorys. Jedn. Norma Ilość Cena Wartość jedn. podstawy nakładów wyliczenie ilości robót strona nr: 1 Kosztorys 1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 1 KNR 401/818/5 Zerwanie okładziny sciennej z tworzyw sztucznych 69,226 m2 Robotnicy grupa I r-g 0,18 0,18000 2 KNNR 3/601/1 Odbicie tynków, tynk z zaprawy wapiennej

Bardziej szczegółowo

PODDASZA ZABYTKOWEJ KAMIENICY

PODDASZA ZABYTKOWEJ KAMIENICY Kosztorys WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO wraz z DOCIEPLENIEM PODDASZA ZABYTKOWEJ KAMIENICY w ZESPOLE STAROMIEJSKIM w ZAMOŚCIU. Załącznik Nr 1 do SIWZ 17/ZP/pn/rb/2010. Data: 2010-06-29 Budowa: ul. Żeromskiego

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Wykonanie prac naprawczych - renowacja zagłębień naświetli przy budynku " K "

Kosztorys ofertowy. Wykonanie prac naprawczych - renowacja zagłębień naświetli przy budynku  K Kosztorys ofertowy Budowa: Szpital Powiatowy w Poddębicach ul. A.Mickiewicza 16 Obiekt: Budynek "K" Zamawiający: Starostwo Powiatowe w Poddębicach ul. Łęczycka 16 Jednostka opracowująca kosztorys: Marek

Bardziej szczegółowo

Tabela elementów scalonych. narzutami 1 GRUPA-452 1.1 Remont i docieplenie pokrycia dachowego 2 GRUPA-453 2.1 Instalacja odgromowa

Tabela elementów scalonych. narzutami 1 GRUPA-452 1.1 Remont i docieplenie pokrycia dachowego 2 GRUPA-453 2.1 Instalacja odgromowa Przedmiar robót Data: 2011-11-03 Budowa: KRAKÓW,ULBALICKA 56 Kody CPV: 45213000-3 Roboty budowlane w zakresie budowy domów handlowych, magazynów i obiektów budowlanych przemysłowych, obiektów budowlanych

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy kosztorys ofertowy. Remont pokrycia dachu wraz z remontem kominów na budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Polnej 15 w Zamościu

Szczegółowy kosztorys ofertowy. Remont pokrycia dachu wraz z remontem kominów na budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Polnej 15 w Zamościu wielorodzinnym przy ul. Polnej 15 w Zamościu Obiekt lub rodzaj robót: Roboty remontowe Lokalizacja: ul. Polna 15 22-400 Zamość Nazwa i kod CPV: 45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych Data opracowania:

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Przebudowa budynku koszarowo-biurowego Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 4

Przedmiar robót. Przebudowa budynku koszarowo-biurowego Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 4 Firma Kosztorysowa Jarosław Kula 31-136 Kraków ul. Sobieskiego 22/4 tel. 602 124 118 Budowa: Budynek koszarowo-biurowy Obiekt lub rodzaj robót: Roboty budowlane - ocieplenie skrajnych stopodachów Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

Wartość kosztorysowa Słownie: Kosztorys nakładczy. Budynek UP Cmolas - Roboty remontowo-budowlane dachowe wraz z remontem kominów.

Wartość kosztorysowa Słownie: Kosztorys nakładczy. Budynek UP Cmolas - Roboty remontowo-budowlane dachowe wraz z remontem kominów. Wartość kosztorysowa Słownie: Kosztorys nakładczy Obiekt Budowa Inwestor Cmolas POCZTA POLSKA S.A. Pion Infrastruktury Obszar Operacyjny d/s Nieruchomości w Krakowie Poziom cen IV kwartał 2017 r. - sekocenbud

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Roboty remontowe elewacyjne budynku Internatu - szczyt budynku od ulicy

Przedmiar robót. Roboty remontowe elewacyjne budynku Internatu - szczyt budynku od ulicy Przedmiar robót Roboty remontowe elewacyjne budynku Internatu - szczyt budynku od ulicy Data: 2010-04-16 Budowa: Zespół Szkół Rolniczych w Lesznie Kody CPV: 45000000-7 Roboty budowlane 45410000-4 Tynkowanie

Bardziej szczegółowo

WYMIANA RYNIEN BIBLIOTECZNA Zuzia (C) DataComp (lic. 6688) strona nr: 1. Przedmiar

WYMIANA RYNIEN BIBLIOTECZNA Zuzia (C) DataComp (lic. 6688) strona nr: 1. Przedmiar WYMIANA RYNIEN BIBLIOTECZNA 31-33 - 2008 Zuzia (C) DataComp 1994-2005(lic. 6688) strona nr: 1 Przedmiar Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn. 1WYMIANA RYNIEN 1.1KNR

Bardziej szczegółowo

Przedmiar (kosztorys nakładczy) Rozbiórka komina c.o. w Centrum Kształcenia Praktycznego w Lesznie

Przedmiar (kosztorys nakładczy) Rozbiórka komina c.o. w Centrum Kształcenia Praktycznego w Lesznie Przedmiar (kosztorys nakładczy) Budowa: Centrum Kształcenia Praktycznego w Lesznie Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia Obiekt: Komin c.o. Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

a. ELEMENT : Roboty dekarskie

a. ELEMENT : Roboty dekarskie Budowa : Szkoła Podstawowa w Golicach Obiekt : Budynek Dydaktyczny wraz z salą gimnastyczną Adres : 69-100 Słubice ul. Słubicka 1 WIODĄCE NARZUTY I STAWKI KOSZTORYSU Stawka roboczogodziny R-g :... zł /

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski. Murowane ogrodzenie roboty budowlane

Kosztorys inwestorski. Murowane ogrodzenie roboty budowlane Kosztorys inwestorski Budowa: CMENTARZ POLSKI W KOŁOMYJI Obiekt lub rodzaj robót: ROBOTY RENOWACYJNE Lokalizacja: CMENTARZ KOMUNALNY W KOŁOMYJI UL. MAZEPY Stawka r-g: 11,50 zł Cennik materiałów: Sekocenbud

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ślepy. Dokumentacja kosztorysowa wstępna na roboty remontowe pokrycia dachowego

Kosztorys ślepy. Dokumentacja kosztorysowa wstępna na roboty remontowe pokrycia dachowego Kosztorys ślepy Dokumentacja kosztorysowa wstępna na roboty remontowe pokrycia dachowego Data: 2017-10-12 Budowa: Piekary Śląskie, ul. Gen. Ziętka Obiekt: Remont pokrcia dachowego obiektów przeróbki mechanicznej

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : Remont dachu i kominów ADRES INWESTYCJI : Przemysłowa 17

KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : Remont dachu i kominów ADRES INWESTYCJI : Przemysłowa 17 AZK ŁODŹ-BAŁUTY KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : Remont dachu i kominów ADRES INWESTYCJI : Przemysłowa 17 SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : TOMASZ MAGNUSKI DATA OPRACOWANIA : 19.06.2015 Ogółem wartość kosztorysowa

Bardziej szczegółowo

Kosztorys nakładczy Docieplenie stropodachu budynku internatu

Kosztorys nakładczy Docieplenie stropodachu budynku internatu Kosztorys nakładczy Docieplenie stropodachu budynku internatu Data: 2008-03-27 Kody CPV: 45321000-3 Izolacja cieplna Obiekt: ul. Krakowskie Przedmieście 58 98-200 Sieradz Zamawiający: Specjalny Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy REMONT DACHU PAPĄ TERMOZGRZEWALNĄ

Kosztorys ofertowy REMONT DACHU PAPĄ TERMOZGRZEWALNĄ Kosztorys ofertowy Budowa: ul. Wyszyńskiego 3 Obiekt: Budynek mieszkalny Zamawiający: Zakład Gospodarki Lokalowej wzamościu Spółka z o.o ul. Peowiaków 8 w Zamościu Jednostka opracowująca kosztorys: 9/PN/WM/r.b/2009

Bardziej szczegółowo

Kosztorys 0,00 0,00% Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT 0,00. Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość Cena jedn.

Kosztorys 0,00 0,00% Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT 0,00. Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość Cena jedn. TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH Lp. Pozycje kosztorysowe Nazwa Wartość Udział procentowy 1 2 3 4 5 Kosztorys 0,00 0,00% Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT 0,00 Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość

Bardziej szczegółowo

Kosztorys nakładczy. Wymiana pokrycia dachowego i obróbek blacharskich na budynku gospodarczym.

Kosztorys nakładczy. Wymiana pokrycia dachowego i obróbek blacharskich na budynku gospodarczym. Kosztorys nakładczy blacharskich na budynku gospodarczym. Data: 2011-09-18 Budowa: 45261410-1 Wymiana pokrycia i obróbek blacharskich. Obiekt/Rodzaj robót: Budynek gospodarczy. Działka Nr 170/2. Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. WYMIANA OGRODZENIA i REMONT KOMINÓW W ZAKRESIE OKREŚLONYM PRZEZ ZLECAJĄCEGO / ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR. III

Przedmiar. WYMIANA OGRODZENIA i REMONT KOMINÓW W ZAKRESIE OKREŚLONYM PRZEZ ZLECAJĄCEGO / ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR. III Przedmiar WYMIANA OGRODZENIA i REMONT KOMINÓW W ZAKRESIE OKREŚLONYM PRZEZ ZLECAJĄCEGO / ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR. III Budowa: ZSO III WYMIANA OGRODZENIA i REMONT KOMINÓW Obiekt: ZESPÓŁ SZKÓŁ

Bardziej szczegółowo

Budownictwo i Projektowanie "KESZEL" Warszawa ul. Modzelewskiego 54 m 25

Budownictwo i Projektowanie KESZEL Warszawa ul. Modzelewskiego 54 m 25 Budownictwo i Projektowanie "KESZEL" 02-679 Warszawa ul. Modzelewskiego 54 m 25 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Remont pokrycia dachu budynku mieszkalnego ADRES INWESTYCJI : Kazuń INWESTOR : PAN ZDN ADRES

Bardziej szczegółowo

Kosztorys nakładczy. Remont ogrodzenia działki w Złoczewie

Kosztorys nakładczy. Remont ogrodzenia działki w Złoczewie Kosztorys nakładczy Remont ogrodzenia działki w Złoczewie Data: 2009-05-18 Kody CPV: 45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń Obiekt: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Złoczewie działka nr ewidencyjny 260 obręb

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Naprawa uszkodzonych fundamentów i podbicia - Kamienica przy ul. Pereca 9 i 11

Kosztorys. Naprawa uszkodzonych fundamentów i podbicia - Kamienica przy ul. Pereca 9 i 11 Kosztorys Data: 2013-03-06 Budowa: Naprawa uszkodzonych fundamentów Obiekt: Kamienica ul. Pereca 9 i 11 Zamawiający: Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Kosztorys opracowali: Ryszard Laszczak,... Sprawdzający:...

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT 7/ZSO/2009 - BUDYNEK GŁÓWNY SZK. PODSTAWOWEJ

PRZEDMIAR ROBÓT 7/ZSO/2009 - BUDYNEK GŁÓWNY SZK. PODSTAWOWEJ PRZEDMIAR ROBÓT 7/ZSO/2009 - BUDYNEK GŁÓWNY SZK. PODSTAWOWEJ Obiekt Kod CPV 45261210-9 Budowa Hel, ul. Szkolna 1 Inwestor ZSO HEL Biuro kosztorysowe KOSZTBUD Maciej Łubkowski Sporządził mgr inż. Maciej

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ślepy. Wartość kosztorysowa 0,00 Podatek VAT 23% 0,00 Cena kosztorysowa 0,00 Słownie: PLN

Kosztorys ślepy. Wartość kosztorysowa 0,00 Podatek VAT 23% 0,00 Cena kosztorysowa 0,00 Słownie: PLN Wartość kosztorysowa Podatek VAT 23% Cena kosztorysowa Słownie: PLN Kosztorys ślepy Obiekt Kod CPV 45261900-3 - Naprawa i konserwacja dachów Budowa Toruń ul. Łyskowskiego 28 Inwestor Zespół Szkół nr 8

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. S P likwidacja zawilgoceń szatni szkolnej, kontynuacja wymiany stolarki okiennej

Przedmiar robót. S P likwidacja zawilgoceń szatni szkolnej, kontynuacja wymiany stolarki okiennej Przedmiar robót Budowa: Szkoła Podstawowa Nr 156 w Krakowie, Kraków, ul. Centralna 39 Obiekt: Szkoła Podstawowa Nr 156 w Krakowie, Kraków, ul. Centralna 39 Zamawiający: ZEO w Krakowie, Kraków, ul. Ułanów

Bardziej szczegółowo

Kosztorys WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO Z ETERNITU NA DACHÓWKĘ CERAMICZNĄ, PRZEMUROWANIE KOMINÓW, WYMIANA OPIERZEŃ, OBRUBEK BLACHARSKICH

Kosztorys WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO Z ETERNITU NA DACHÓWKĘ CERAMICZNĄ, PRZEMUROWANIE KOMINÓW, WYMIANA OPIERZEŃ, OBRUBEK BLACHARSKICH Kosztorys WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO Z ETERNITU NA DACHÓWKĘ CERAMICZNĄ, PRZEMUROWANIE KOMINÓW, WYMIANA OPIERZEŃ, OBRUBEK BLACHARSKICH Budowa: GENERAŁA JÓZEFA HALLERA 7 Obiekt: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski Kosztorys inwestorski Termomodernizacja budynku przy ul.prądnickiej 76 w Krakowie Obiekt lub rodzaj robót: Roboty dociepleniowe Lokalizacja: Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna, ul. Prądnicka

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR Wykonawca: Inwestor: Miejski Zakład Budynków Komunalnych Leszno ul. Dekana 10. Obiekt: Narutowicza 25 Roboty dekarskie

PRZEDMIAR Wykonawca: Inwestor: Miejski Zakład Budynków Komunalnych Leszno ul. Dekana 10. Obiekt: Narutowicza 25 Roboty dekarskie 2010-05-21 Wykonawca: Inwestor: Miejski Zakład Budynków Komunalnych 64-100 Leszno ul. Dekana 10 Obiekt: Narutowicza 25 Roboty dekarskie PRZEDMIAR Cena: Narzuty: Koszty pośrednie Zysk Podatek VAT 7,0% Sporządził:

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca: ...

Przedmiar. Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca: ... Przedmiar ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJĄCE NA REMONCIE DACHU - TJ. WYMIANIE POKRYCIA DACHOWEGO Z BLACHY NA BLACHODACHÓWKĘ NA BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM Obiekt: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY ZLOKALIZOWANY

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Kompleksowy remont zaplecza sali gimnastycznej - roboty budowlane - ETAP 1 - STAN SUROWY.

Przedmiar robót. Kompleksowy remont zaplecza sali gimnastycznej - roboty budowlane - ETAP 1 - STAN SUROWY. Przedmiar robót STAN SUROWY. Budowa: S.P. nr 2 Obiekt lub rodzaj robót: SZKOŁA PODSTAWOWA Lokalizacja: Kraków ul Strzelców nr 5 A Inwestor: Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie Data opracowania: 2014-10-09

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR Wykonawca: Inwestor: Miejski Zakład Budynków Komunalnych Leszno ul. Dekana 10. Obiekt: Nowy Rynek 3 Roboty dekarskie

PRZEDMIAR Wykonawca: Inwestor: Miejski Zakład Budynków Komunalnych Leszno ul. Dekana 10. Obiekt: Nowy Rynek 3 Roboty dekarskie 2010-05-24 Wykonawca: Inwestor: Miejski Zakład Budynków Komunalnych 64-100 Leszno ul. Dekana 10 Obiekt: Nowy Rynek 3 Roboty dekarskie PRZEDMIAR Cena: Narzuty: Koszty pośrednie Zysk Podatek VAT 7,0% Sporządził:

Bardziej szczegółowo

Pracownia Projektowa Jerzy Hungendorfer, Białystok ul. Szarych Szeregów 5A/5

Pracownia Projektowa Jerzy Hungendorfer, Białystok ul. Szarych Szeregów 5A/5 Pracownia Projektowa Jerzy Hungendorfer, 15-666 Białystok ul. Szarych Szeregów 5A/5 PRZEDMIAR ROBÓT DOCIEPLENIE DACHU NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa pomieszczeń budynku biurowego PWiK w Suwałkach ADRES

Bardziej szczegółowo

Kosztorys OCIEPLENIE ELEWACJI POŁUDNIOWEJ OFICYNY. Budowa: PUCK, UL POKOJU 7 Obiekt: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORDZINNY

Kosztorys OCIEPLENIE ELEWACJI POŁUDNIOWEJ OFICYNY. Budowa: PUCK, UL POKOJU 7 Obiekt: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORDZINNY OCIEPLENIE ELEWACJI POŁUDNIOWEJ OFICYNY Budowa: PUCK, UL POKOJU 7 Obiekt: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORDZINNY Kosztorys Kosztorys opracowali: Piotr Sołtysiak Pucka Gospodarka Komunalna,... Sprawdzający:...

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Remont tarasu. Data: Budowa: Przedszkole nr 112 Obiekt: Kraków os. Na Wzgórzach. Sprawdzający:

Przedmiar robót. Remont tarasu. Data: Budowa: Przedszkole nr 112 Obiekt: Kraków os. Na Wzgórzach. Sprawdzający: Przedmiar robót Remont tarasu Data: 2012-08-06 Budowa: Przedszkole nr 112 Obiekt: Kraków os. Na Wzgórzach Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca:...... strona nr: 2 Przedmiar robót 1 Remont tarasu 1 KNRW

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ, znak: 4/ZP/PN/art. 4 pkt 8/r.b./2016 Szczegółowy kosztorys ofertowy

Załącznik nr 7 do SIWZ, znak: 4/ZP/PN/art. 4 pkt 8/r.b./2016 Szczegółowy kosztorys ofertowy Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Spółka z o.o. Załącznik nr 7 do SIWZ, znak: 4/ZP/PN/art. 4 pkt 8/r.b./2016 Szczegółowy kosztorys ofertowy Remont konstrukcji dachu nad segmentem I klatki schodowej

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Kosztorys

Przedmiar robót. Kosztorys Przedmiar robót Kosztorys Data: 2015-04-02 Budowa: Modernizacja dachu obiektu przy ulicy Pokoju Obiekt: CHORZÓW, UL. POKOJU Zamawiający: Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Chorzowie 41-500 Chorzów, ul.

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót REMONT POKRYCIA I DOCIEPLENIE DACHU HALI.

Przedmiar robót REMONT POKRYCIA I DOCIEPLENIE DACHU HALI. Przedmiar robót Data: 2009-01-22 Budowa: KRAKÓW,UL.BALICKA 56 Kody CPV: 45213000-3 Roboty budowlane w zakresie budowy domów handlowych, magazynów i obiektów budowlanych przemysłowych, obiektów budowlanych

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI ŚLEPY

KOSZTORYS INWESTORSKI ŚLEPY Nadzory Budowlane i Kosztorysowanie Krzysztof Konieczny 73-110 Stargard Szczeciński ul. Jugosłowiańska 37C/5 KOSZTORYS INWESTORSKI ŚLEPY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45453000-7 Roboty

Bardziej szczegółowo

Kosztorys nakładczy. ul. Katarzynów 17

Kosztorys nakładczy. ul. Katarzynów 17 Kosztorys nakładczy Data: 2009-09-09 Budowa: 99-400 Łowicz ul. Świętojańska 1/3 działka nr ewid. 3002/8 Zamawiający: Starostwo Powiatowe w Łowiczu ul. Stanisławskiego 30 99-400 Łowicz Jednostka opracowująca

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót REMONT POKRYCIA DACHOWEGO Z PAPY

Przedmiar robót REMONT POKRYCIA DACHOWEGO Z PAPY Przedmiar robót REMONT POKRYCIA DACHOWEGO Z PAPY Data: 2011-02-16 Budowa: PRZEDSZKOLE nr 6 w BOCHNI Zamawiający: GMINA MIASTA BOCHNIA,ul.KAZIMIERZA WIELKIEGO 2, 32-700 BOCHNIA Kosztorys opracowany przez:

Bardziej szczegółowo

Przedmiar REMONT POKRYCIA DACHOWEGO Z DOCIEPLENIEM STROPODACHU

Przedmiar REMONT POKRYCIA DACHOWEGO Z DOCIEPLENIEM STROPODACHU Biuro Obsługi Budownictwa Andrzej Giszczyński 63-840 Krobia ul. Harcerska 6/8 tel: 600430367, 65 5738407 Przedmiar REMONT POKRYCIA DACHOWEGO Z DOCIEPLENIEM STROPODACHU Data: 2013-12-17 Budowa: GRANULATEM

Bardziej szczegółowo

Remont pokrycia dachu na budynku Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Siedliszowicach

Remont pokrycia dachu na budynku Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Siedliszowicach Remont pokrycia dachu na budynku Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Siedliszowicach Data: 2008-03-06 Budowa: Roboty budowlane Obiekt: Budynek Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Siedliszowicach

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Starostwo Powiatowe w Gryfinie DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR :

Przedmiar. Starostwo Powiatowe w Gryfinie DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Starostwo Powiatowe w Gryfinie Przedmiar DATA OPRACOWANIA : 21.07.2017 Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 21.07.2017 Data zatwierdzenia Dokument został

Bardziej szczegółowo

Przedmiar REMONT ELEWACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY ULICY TORUŃSKIEJ 66 W KOLE

Przedmiar REMONT ELEWACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY ULICY TORUŃSKIEJ 66 W KOLE Przedmiar REMONT ELEWACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY ULICY TORUŃSKIEJ 66 W KOLE Data: 2011-08-19 Budowa:Remont elewacji Budynku Mieszkalnego Wielorodzinnego w Kole przy ulicy Toruńskiej

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Prace remontowe pokrycia dachowego "MINIATURA" - S T A N A W A R Y J N Y

Przedmiar robót. Prace remontowe pokrycia dachowego MINIATURA - S T A N A W A R Y J N Y Przedmiar robót Prace remontowe pokrycia dachowego "MINIATURA" - S T A N A W A R Y J N Y Budowa: Kraków Obiekt/Rodzaj robót: MINIATURA Lokalizacja: Kraków Pl. Św. Ducha 2 Zamawiający: Teatr im. J. Słowackiego

Bardziej szczegółowo

Wartość: 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł Wartość z narzutami: 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

Wartość: 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł Wartość z narzutami: 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 1 Element 1 1.1 KNR 0401 0519-0600 Ilość: 1,0000 Rozbiórki pokrycia z papy na dachach betonowych,pierwsza warstwa 10*14.10 = 141,0000 0,3100 r-g * [ nakład = 43,7100 ] 1.2 KNR 0401 0519-0700 Rozbiórki

Bardziej szczegółowo

Materiały pomocnicze (1,50%) 0,00 zł 0,00 zł

Materiały pomocnicze (1,50%) 0,00 zł 0,00 zł 1 Element 1 1.1 KNR 0202 1611-0300 Ilość: 1,0000 Rusztowania ramowe warszawskie, jednokolumnowe o wysokości do 8 m.-przy przybudówce z WC Obmiar [szt.]: 1,0000 3,2800 r-g * [ nakład = 3,2800 ] Materiały

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski Inwestor: Wspólnota Mieszkaniowa Pl. Zamkowy 3 89-100 Nakło nad Notecią Kosztorys inwestorski Nazwa budowy: Modernizacja elementów budynku położonego w Nakle nad Notecią, ul. Pl. Zamkowy 3 Adres budowy:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. mgr inż. Wojciech Pawłowski

PRZEDMIAR ROBÓT. mgr inż. Wojciech Pawłowski mgr inż. Wojciech Pawłowski PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Budynek "Ł-2" ul. Wołoska 137 02-507 Warszawa ADRES INWESTYCJI : Ocieplenie budynku "Ł-2" Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA INWESTOR

Bardziej szczegółowo

Budownictwo i Projektowanie "KESZEL" 02-679 Warszawa ul. Modzelewskiego 54 m 25

Budownictwo i Projektowanie KESZEL 02-679 Warszawa ul. Modzelewskiego 54 m 25 Budownictwo i Projektowanie "KESZEL" 02-679 Warszawa ul. Modzelewskiego 54 m 25 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Remont pokrycia dachu budynku mieszkalnego ADRES INWESTYCJI : Osiedle Góra ul. Rzeczna 6 INWESTOR

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Kosztorys inwestorski dodatkowy

Kosztorys. Kosztorys inwestorski dodatkowy Kosztorys Data: 2008-09-15 Budowa: Termomodernizacja Obiekt: Przedszkole Zamawiający: Gmina i Miasto Złoczew Jednostka opracowująca kosztorys: inż. Mirosław Frontczak Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca:......

Bardziej szczegółowo

file://d:\zamowienia\2008\dzial Budowlany\Zal_7_przedmiar_robot-Patomorfologia...

file://d:\zamowienia\2008\dzial Budowlany\Zal_7_przedmiar_robot-Patomorfologia... Strona 1 z 6 Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys INWESTORSKI Wykonanie wymiany pokrycia dachowego w Budynku Zakładu Patomorfologii Obiekt Budynek Zakładu Patomorfologii

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót MODERNIZACJA BUDYNKU DIAGNOSTYCZNEGO.

Przedmiar robót MODERNIZACJA BUDYNKU DIAGNOSTYCZNEGO. Przedmiar robót Data:2010-03-12 Budowa:KRAKÓW,UL.BALICKA 56 Kody CPV:45000000-7 Roboty budowlane 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Wartość kosztorysowa Słownie:

Kosztorys. Wartość kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Słownie: Kosztorys Obiekt Kod CPV 45 000000-7 Budowa Popielewko 7 gm. Połczyn Zdrój Inwestor Gmina Połczyn Zdrój Plac Wolności 3-4 78-320 Połczyn Zdrój Wykonawca Zakład Budowlany Sporządził

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. ul. Katarzynów 17

Przedmiar robót. ul. Katarzynów 17 Przedmiar robót Data: 2009-09-09 Budowa: 99-400 Łowicz ul. Świętojańska 1/3 działka nr ewid. 3002/8 Zamawiający: Starostwo Powiatowe w Łowiczu ul. Stanisławskiego 30 99-400 Łowicz Jednostka opracowująca

Bardziej szczegółowo

Przedmiar REMONT POKRYCIA DACHOWEGO Z DOCIEPLENIEM STROPODACHU

Przedmiar REMONT POKRYCIA DACHOWEGO Z DOCIEPLENIEM STROPODACHU Biuro Obsługi Budownictwa Andrzej Giszczyński 63-840 Krobia ul. Harcerska 6/8 tel: 600430367, 65 5738407 Przedmiar REMONT POKRYCIA DACHOWEGO Z DOCIEPLENIEM STROPODACHU Data: 2013-04-25 Budowa: GRANULATEM

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Szczegółowy kosztorys ofertowy Szczegółowy kosztorys ofertowy Roboty remontowe instalacji wodnej w budynku. Budowa: Wymiana poziomów w piwnicy i pionów instalacji wodnej w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym. Obiekt: ul. Kamienna 13

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Termomodernizacja budynku. Słownie :...

KOSZTORYS OFERTOWY. Termomodernizacja budynku. Słownie :... F O R M U L A R Z O F E R T O W Y ORGBUD-SERWIS Poznań KOSZTORYS OFERTOWY Obiekt : Przełajowa 8 Inwestor : WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA Adres : POZNAŃ, UL. PRZEŁAJOWA 8 Wykonawca :... Adres :... Wartość kosztorysowa

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Modernizacja tarasu w Przedszkolu nr 109

Przedmiar robót. Modernizacja tarasu w Przedszkolu nr 109 Przedmiar robót Modernizacja tarasu w Przedszkolu nr 109 Budowa: Kraków, os. Urocze 9. Inwestor: Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie Data opracowania: 2014-03-13 J N strona nr: 2 Przedmiar robót Kosztorys

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Wartość kosztorysowa 0,00 Słownie: PLN

Kosztorys. Wartość kosztorysowa 0,00 Słownie: PLN Wartość kosztorysowa Słownie: PLN Kosztorys Obiekt Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 w Spytkowicach- część istniejąca przed przebudową Kod CPV 45453000-7 Budowa Spytkowice 566 Inwestor Gmina Spytkowice

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy REMONT POKRYCUIA DACHU I OCIEPLENIE STROPODACHU WEŁNĄ MINERALNĄ OD WEWNĄTRZ, ORAZ WYMIANA DRZWI WEJŚCIOWYCH NA DACH

Kosztorys ofertowy REMONT POKRYCUIA DACHU I OCIEPLENIE STROPODACHU WEŁNĄ MINERALNĄ OD WEWNĄTRZ, ORAZ WYMIANA DRZWI WEJŚCIOWYCH NA DACH Kosztorys ofertowy REMONT POKRYCUIA DACHU I OCIEPLENIE STROPODACHU WEŁNĄ MINERALNĄ OD WEWNĄTRZ, ORAZ WYMIANA DRZWI WEJŚCIOWYCH NA DACH Budowa: Lwowska 23 Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Starostwo Powiatowe w Gryfinie

Przedmiar. Starostwo Powiatowe w Gryfinie Starostwo Powiatowe w Gryfinie Przedmiar NAZWA INWESTYCJI : Remont dschu ADRES INWESTYCJI : Chojna ul. Żółkiewskiego INWESTOR : Powiat Gryfiński ADRES INWESTORA : ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino

Bardziej szczegółowo

Przedmiar Remont elewacji w L.O. Nr 1 w Lesznie

Przedmiar Remont elewacji w L.O. Nr 1 w Lesznie Przedmiar Budowa: L.O. Nr 1 w Lesznie Kody CPV: 45410000-4 Tynkowanie 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych Obiekt: Elewacja budynku głównego Zamawiający: Zespół Obsługi przy

Bardziej szczegółowo

DATA OPRACOWANIA : Stawka roboczogodziny : Poziom cen :

DATA OPRACOWANIA : Stawka roboczogodziny : Poziom cen : KOSZTORYS ŚLEPY NAZWA INWESTYCJI : Przemurowanie kominów ADRES INWESTYCJI : P-ń ul. Fredry 6 Kosciuszki 86 INWESTOR : Wspólnota mieszkaniowa WYKONAWCA ROBÓT : ADRES WYKONAWCY

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS. ul. Mickiewicza 8/17, Pisz. AG PROJEKT Usługi InŜynierskie mgr inŝ. Adrian Gajda

KOSZTORYS. ul. Mickiewicza 8/17, Pisz. AG PROJEKT Usługi InŜynierskie mgr inŝ. Adrian Gajda AG PROJEKT Usługi InŜynierskie mgr inŝ. Adrian Gajda ul. Mickiewicza 8/17, 12-200 Pisz KOSZTORYS NAZWA INWESTYCJI : naprawa kominów ADRES INWESTYCJI : działka nr geod. 162/5, Biała Piska przy ul. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót DOBUDOWA PRZEWODÓW WENTYLACYJNYCH W BUDYNKU UL. WARSZAWSKA 30 W GŁUBCZYCACH

Przedmiar robót DOBUDOWA PRZEWODÓW WENTYLACYJNYCH W BUDYNKU UL. WARSZAWSKA 30 W GŁUBCZYCACH Przedmiar robót DOBUDOWA PRZEWODÓW Kody CPV: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 45262500-6 Roboty murarskie i murowe 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Lekowo, Gmina Świdwin - część mieszkalna i gabinet lekarski.

Kosztorys ofertowy. Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Lekowo, Gmina Świdwin - część mieszkalna i gabinet lekarski. Kosztorys ofertowy Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Lekowo, Gmina Świdwin - część mieszkalna i gabinet lekarski. Data: 2011-07-20 Budowa: Remont świetlicy wiejskiej w Lekowie Obiekt: Świetlica

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS W WERSJI SZCZEGÓŁOWEJ- PRZEDSZKOLE NADA- RZYN

KOSZTORYS W WERSJI SZCZEGÓŁOWEJ- PRZEDSZKOLE NADA- RZYN KOSZTORYS W WERSJI SZCZEGÓŁOWEJ- PRZEDSZKOLE NADA- RZYN NAZWA INWESTYCJI : REMONT DACHU ADRES INWESTYCJI : NADARZYN - PRZEDSZKOLE INWESTOR : GMINA NADARZYN ADRES

Bardziej szczegółowo

Przedmiar Wykonanie pokrycia dachowego Domu Kultury w Żabnie

Przedmiar Wykonanie pokrycia dachowego Domu Kultury w Żabnie Przedmiar Data: 2009-10-16 Kody CPV: 45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych 45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych Zamawiający: Gminne Centrum Kultury w Żabnie 33-240 Żabno uul. Jagiełły 16 Jednostka

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ślepy Kosztorys szczegółowy. Spec. techn. Opis / Długi opis Cena jedn. R M S Razem. opisu. 1 Element 1 0,00 zł

Kosztorys ślepy Kosztorys szczegółowy. Spec. techn. Opis / Długi opis Cena jedn. R M S Razem. opisu. 1 Element 1 0,00 zł 1 Element 1 1.1 KNR 0202 1610-0200 Ilość: 1,0000 Rusztowania ramowe, zewnętrzne, przyścienne o wysokości do 16 m. - elewacja boczna ( 14 + 13 ) * 11 / 2 = 148,5000 1 222-149 Monter urządzeń i konst.metalow.

Bardziej szczegółowo

Kwota kosztorysu: ,68 PLN Słownie: sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto dziewięćdziesiąt sześć 68/100 PLN

Kwota kosztorysu: ,68 PLN Słownie: sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto dziewięćdziesiąt sześć 68/100 PLN Data: 2007-03-01 Budowa: Remont pokrycia dachu hali MORiS Kody CPV: 45261213-0 Kładzenie dachów metalowych Obiekt: Hala MORiS Chorzów ul.dąbrowskiego 113 Zamawiający: Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Wymiana świetlików dachowych na dachach budynków warsztatowych ZSZ w Rawiczu

Przedmiar robót. Wymiana świetlików dachowych na dachach budynków warsztatowych ZSZ w Rawiczu Przedmiar robót Data: 2009-02-07 Budowa: Warsztaty - Zespołu Szkół Zawodowych Kody CPV: 45214220-8 Roboty budowlane w zakresie szkół średnich Obiekt: Świetliki dachowe Kosztorys opracowali:,... Sprawdzający:...

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski Zespół Staromiejski- Malowanie klatek- Staszica 35

Kosztorys inwestorski Zespół Staromiejski- Malowanie klatek- Staszica 35 Kosztorys inwestorski Data: 2010-04-22 Budowa: Malowanie klatek schodowych Kody CPV: 45442100-8 Roboty malarskie Obiekt: Staszica 35 Zamawiający: Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Stawka roboczogodz:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

PRZEDMIAR ROBÓT. Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO NAZWA INWESTYCJI : Remont dachu budynku ADRES INWESTYCJI : Szczecin ul.bohaterów Getta Warszawskiego 8 INWESTOR : STBS ADRES INWESTORA : Szczecin ul.bohaterów Getta Warszawskiego 1 BRANśA : budowlana DATA

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ślepy. Naprawa ocieplenia poprzez wymianę warstw wierzchnich budynku zlokalizowanego w Tarnowie oś. Zielone 28 wersja z siatką i wyprawą

Kosztorys ślepy. Naprawa ocieplenia poprzez wymianę warstw wierzchnich budynku zlokalizowanego w Tarnowie oś. Zielone 28 wersja z siatką i wyprawą Kosztorys ślepy Tarnowie oś. Zielone 28 wersja z siatką i wyprawą Inwestor: Spółdzielnia Mieszkaniowa JASKÓŁKA, ul. Hodowlana 7, 33-100 Tarnów Data opracowania: 2017-05-23 strona nr: 2 Kosztorys Kosztorys

Bardziej szczegółowo

REMONT POKRYCIA DACHU

REMONT POKRYCIA DACHU P R Z E D M I A R R O B Ó T REMONT POKRYCIA DACHU Data: 2010-07-29 Budowa: GDYNIA UL. PŁK. DĄBKA 167 Kody CPV: 45000000-7, 45260000-7, 45261000-4, 45261200-6, 45261210-9, 45261213-0, 45261221-9, 45261320-3,

Bardziej szczegółowo