Zalecenia Małopolskiego Kuratorium Oświaty przy organizacji wycieczek zagranicznych.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zalecenia Małopolskiego Kuratorium Oświaty przy organizacji wycieczek zagranicznych."

Transkrypt

1 Zalecenia i załączniki wycieczki zagraniczne. Zalecenia Małopolskiego Kuratorium Oświaty przy organizacji wycieczek zagranicznych. 1.Podstawową zasadą jest zadbanie o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w kraju docelowym. Ministerstwo Spraw Zagranicznych na bieżąco podaje informacje o aktualnych ostrzeżeniach dla podróżujących planujących wyjazd zagraniczny. Informacje są podawane na stronie internetowej w zakładce Ostrzeżenia dla podróżujących. 2.Ministerstwo Spraw Zagranicznych przygotowało również specjalny serwis internetowy Polak za Granicą zawierający ważne i pomocne informacje dla Polaków wyjeżdżających za granicę m.in. aktualne zagrożenia, możliwość wjazdu i pobytu, bezpieczeństwo, ubezpieczenie, zagrożenia epidemiologiczno-sanitarne oraz inne istotne informacje na temat kraju docelowego. Poradnik dostępny jest na stronie internetowej 3.Ponadto Ministerstwo Spraw Zagranicznych stworzyło bezpłatną aplikację ipolak dla posiadaczy smartfonów i tabletów. Aplikacja polskiego MSZ zwiększa bezpieczeństwo podróżujących Polaków. W aplikacji są dostępne są m. in. opisy krajów świata, dane teleadresowe polskich placówek za granicą wraz z mechanizmem wyznaczania trasy na mapie do wybranej placówki, zestaw niezbędnych informacji potrzebnych w podróży, dotyczących m.in. wiz, bezpieczeństwa, ostrzeżenia MSZ o niebezpieczeństwach na świecie przycisk S.O.S, który ułatwi szybki kontakt z polską placówką dyplomatyczną. Jednocześnie na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakładce Wypoczynek znajdą Państwo wiele istotnych informacji dotyczących organizacji różnych form turystyki i krajoznawstwa oraz wypoczynku, w tym organizowanych poza granicami kraju. 4.Podczas wyjazdu za granicę zaleca się kierownikom wycieczek oraz wypoczynku, wychowawcom i opiekunom posiadanie aktualnych informacji na temat polskich placówek dyplomatycznych i konsularnych w kraju docelowym, tj. adres, numer telefonu, numer faksu oraz adres poczty elektronicznej. Informacje niezbędne do kontaktu z ww. placówkami znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych w zakładce Polskie placówki za granicą. 5.Zachęcam Państwa, aby przed wyjazdem za granicę skorzystać z indywidualnej formy rejestracji swojego wyjazdu w serwisie Odyseusz, stworzonym przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Rejestracja dzieci i młodzieży wyjeżdżających za granicę sprawi, że placówka dyplomatyczna lub konsularna będzie powiadomiona o pobycie tych osób na terenie danego państwa. W przypadku wystąpienia konieczności szybkiego kontaktu, pozwoli na udzielenie skutecznej pomocy. Rejestracja jest bezpłatna i dobrowolna, odbywa się za pośrednictwem strony internetowej 6.Mając na uwadze bezpieczeństwo dzieci i młodzieży przebywającej poza granicami Polski proszę Państwa o zachowanie szczególnej ostrożności podczas organizowania tego typu wycieczek i wypoczynku.

2 ..... Nazwa i adres szkoły (pieczęć adresowa) Małopolski Kurator Oświaty..., dnia.. Forma wyjazdu (zaznaczyć właściwe): wycieczka przedmiotowa wycieczka krajoznawczo turystyczna impreza krajoznawczo turystyczna Zawiadomienie o wyjeździe zagranicznym uczniów impreza turystyki kwalifikowanej i obozy wędrowne. Nazwa kraju będącego celem wyjazdu:. Czas pobytu (od do):... Imię i nazwisko kierownika wycieczki:. Imię i nazwisko opiekuna (opiekunów) wycieczki:.. Imię i nazwisko osoby znającej język obcy w stopniu umożliwiającym porozumiewanie się w kraju docelowym, jak również w krajach znajdujących się na trasie planowanego wyjazdu: Czy w przypadku uczniów niepełnoletnich ich przedstawiciele ustawowi wyrażają zgodę na udział w wyjeździe? TAK / NIE (zakreślić właściwe). Środek transportu:.. Czy uczestnicy wyjazdu posiadają ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków? TAK / NIE (zakreślić właściwe). Czy uczestnicy wyjazdu posiadają ubezpieczenie od kosztów leczenia? TAK / NIE (zakreślić właściwe).. (pieczęć i podpis dyrektora szkoły) Załączniki: 1. Lista uczniów biorących udział w wyjeździe wraz z określeniem wieku. 2. Lista podróżujących dla wycieczek w Unii Europejskiej. 3. Program pobytu.

3 Formularz nr 2.. (pieczątka szkoły) Lista uczestników wyjazdu zagranicznego do. w dniach.. imię i nazwisko ucznia wiek ucznia.. (podpis i pieczątka dyrektora szkoły

4 Formularz nr 3 Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 10 października 2014 r. (poz. 1476) LISTA PODRÓŻUJĄCYCH DLA WYCIECZEK W UNII EUROPEJSKIEJ LIST OF TRAVELLERS FOR TRIPS WITHIN THE EUROPEAN UNION LISTE DES VOYAGEURS POUR DES EXCURSION DE L'UNION EUROPÉENNE Nazwa szkoły Name of school/nom de l'école Adres szkoły Address of school/adresse de l'école Cel i długość podróży Destination and duration of journey/destination et durée du voyage Imię(imiona) i nazwisko(nazwiska) towarzyszącego nauczyciela(towarzyszących nauczycieli) Name(s) of accompanying teacher(s)/prénom (prénoms) et nom (noms) de l'enseignant (des enseignants) accompagnant Potwierdza się prawdziwość podanych informacji. Rodzice (opiekunowie) niepełnoletnich uczniów wyrazili zgodę na ich udział w wycieczce, w każdym indywidualnym przypadku. Potwierdza się prawdziwość zamieszczonych na liście danych osób podróżujących niebędących obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Podróżujący są uprawnieni do ponownego wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Hereby, the authenticity of provided information is confirmed. Parents(guardians) of under-aged pupils have expressed consent for their participation in the trip in each individual case. Je confirme l'autenticité des informations communiquées. Les parents (personnes en charges) des éleves mineurs ont exprimé l'accord pour leur participation au voyage, dans chaque cas individuel. Hereby, the authenticity of data regarding listed travellers, who are not citizens of a European Union Member State, is confirmed. Travellers are eligible for re-entry into the territory of the Republic of Poland. Je confirme l'autenticité des données personnelles des voyageurs figurant sur la liste qui ne sont pas des citoyens d'un Pays Membre de l'union Européenne. Les voyageurs ont le droit de rentrer sur le territoire de la République de Pologne Miejscowość/Place Data/Date/ /Lieu Date Miejscowość/Place Data/Date/Date Lieu Pieczęć urzędowa Dyrektor szkoły Official stamp/ School Principal/ Sceau officiel Directeur de l'école Pieczęć urzędowa Wojewoda Official stamp/ Voivod/Voivode Sceau officiel

5 Numer Number/ Numéro 1. Nazwisko Surname/Nom Imię First name/ Prénom Miejsce urodzenia Placeof birth /Lieude naissance Data urodzenia Date of birth/date de naissance Obywatelstwo Nationality/ Nationalité Miejsce na fotografie dla podróżujących bez dokumentu tożsamości zawierającego fotografię/ Place for photographs of persons travelling without an ID with a photograph /Place pour des photos des voyageurs avec une piece d'identité sans photo

REGULAMIN ORGANIZACJI KRAJOZNAWSTWA I TURYSTYKI. W I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM im. J. DĄBROWSKIEGO W RAWICZU

REGULAMIN ORGANIZACJI KRAJOZNAWSTWA I TURYSTYKI. W I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM im. J. DĄBROWSKIEGO W RAWICZU REGULAMIN ORGANIZACJI KRAJOZNAWSTWA I TURYSTYKI W I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM im. J. DĄBROWSKIEGO W RAWICZU Podstawa prawna: Rozporządzenia MENiS z 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania

Bardziej szczegółowo

Regulamin wycieczek. 3. W dalszej części regulaminu terminu wycieczka używa się zarówno na określenie wycieczki, biwaku oraz wyjazdów dydaktycznych.

Regulamin wycieczek. 3. W dalszej części regulaminu terminu wycieczka używa się zarówno na określenie wycieczki, biwaku oraz wyjazdów dydaktycznych. Regulamin wycieczek 1. Klasa ma prawo do wykorzystania dni dydaktyczne na wyjazdy organizowane przez szkołę: a) 4 dni dydaktyczne na cele turystyczne jeden raz w cyklu trzyletnim nauki b) 1 dzień na wyjazd

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI KRAJOZNAWSTWA I TURYSTYKI. W I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM im. J. DĄBROWSKIEGO W RAWICZU

REGULAMIN ORGANIZACJI KRAJOZNAWSTWA I TURYSTYKI. W I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM im. J. DĄBROWSKIEGO W RAWICZU REGULAMIN ORGANIZACJI KRAJOZNAWSTWA I TURYSTYKI W I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM im. J. DĄBROWSKIEGO W RAWICZU Podstawa prawna: Rozporządzenia MENiS z 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. I DYWIZJI KOŚCIUSZKOWSKIEJ W PIASECZNIE

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. I DYWIZJI KOŚCIUSZKOWSKIEJ W PIASECZNIE REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. I DYWIZJI KOŚCIUSZKOWSKIEJ W PIASECZNIE Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu dnia 8 listopada 2001 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA WYCIECZEK/IMPREZ SZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 225 IM.JÓZEFA GARDECKIEGO W WARSZAWIE

ORGANIZACJA WYCIECZEK/IMPREZ SZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 225 IM.JÓZEFA GARDECKIEGO W WARSZAWIE ORGANIZACJA WYCIECZEK/IMPREZ SZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 225 IM.JÓZEFA GARDECKIEGO W WARSZAWIE 1. Na podstawie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK I INNYCH IMPREZ KRAJOZNAWCZO-TURYSTYCZNYCH Zespołu Szkól Ekonomicznych w Nowym Sączu

REGULAMIN WYCIECZEK I INNYCH IMPREZ KRAJOZNAWCZO-TURYSTYCZNYCH Zespołu Szkól Ekonomicznych w Nowym Sączu REGULAMIN WYCIECZEK I INNYCH IMPREZ KRAJOZNAWCZO-TURYSTYCZNYCH Zespołu Szkól Ekonomicznych w Nowym Sączu Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu dnia 8 listopada 200 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W KOŚCIERZYNIE UL. SIKORSKIEGO 1 1. Postanowienia wstępne 1. Zorganizowane formy zajęć terenowych i wyjazdów grupowych młodzieży stanowią integralną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH W GIMNZJUM NR 1 IM. BŁOGOSŁAWIONEJ SALOMEI W SKALE. Zasady ogólne

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH W GIMNZJUM NR 1 IM. BŁOGOSŁAWIONEJ SALOMEI W SKALE. Zasady ogólne REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH W GIMNZJUM NR 1 IM. BŁOGOSŁAWIONEJ SALOMEI W SKALE Zasady ogólne 1. Wycieczki i inne formy turystyki są integralną formą działalności wychowawczej szkoły. 2. Organizowanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK I IMPREZ SZKOLNYCH Zespołu Szkół Elektrycznych nr 1 w Krakowie

REGULAMIN WYCIECZEK I IMPREZ SZKOLNYCH Zespołu Szkół Elektrycznych nr 1 w Krakowie Załącznik do Zarządzenia Nr 021.54/15 Dyrektora Zespołu Szkół Elektrycznych nr 1 z dnia 22 października 2015 r. REGULAMIN WYCIECZEK I IMPREZ SZKOLNYCH Zespołu Szkół Elektrycznych nr 1 w Krakowie Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK/IMPREZ TURYSTYCZNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ PUBLICZNYCH W SUMINIE.

REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK/IMPREZ TURYSTYCZNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ PUBLICZNYCH W SUMINIE. REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK/IMPREZ TURYSTYCZNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ PUBLICZNYCH W SUMINIE. Podstawa prawna: 1) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. / Dz. U. nr

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak. Regulamin organizacji wycieczek szkolnych

Zespół Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak. Regulamin organizacji wycieczek szkolnych Zespół Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak Regulamin organizacji wycieczek szkolnych Spis treści I. Akty prawne... 3 II. Ogólne zasady organizacji wycieczek szkolnych... 4 III. Zasady bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa w Waksmundzie

Szkoła Podstawowa w Waksmundzie Szkoła Podstawowa w Waksmundzie REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK SZKOLNYCH, KRAJOZNAWSTWA i TURYSTYKI Spis treści I. Postanowienia ogólne... 2 II. Rodzaje wycieczek... 4 III. Kierownik wycieczki i opiekunowie...

Bardziej szczegółowo

Zasady organizacji wycieczek szkolnych i wyjść poza teren szkoły w Centrum Edukacji w Zabrzu

Zasady organizacji wycieczek szkolnych i wyjść poza teren szkoły w Centrum Edukacji w Zabrzu Centrum Edukacji W Zabrzu Zasady organizacji wycieczek szkolnych i wyjść poza teren szkoły w Centrum Edukacji w Zabrzu Opracował: mgr inż. Krzysztof Kaptur Zabrze, czerwiec 2010 r. Spis treści 1. Wstęp...

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY ORGANIZOWANIA KRAJOZNAWSTWA I TURYSTYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 84 W WARSZAWIE

PROCEDURY ORGANIZOWANIA KRAJOZNAWSTWA I TURYSTYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 84 W WARSZAWIE Załącznik do ZARZĄDZENIA NR 31a/2018/2019 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 84 W WARSZAWIE z dnia 21 stycznia 2019 r. PROCEDURY ORGANIZOWANIA KRAJOZNAWSTWA I TURYSTYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 84 W WARSZAWIE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH NR 1 W KATOWICACH

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH NR 1 W KATOWICACH REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH NR 1 W KATOWICACH Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. z 2004r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Ustawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMINY OBOWIĄZUJĄCE W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM NR X WE WROCŁAWIU

REGULAMINY OBOWIĄZUJĄCE W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM NR X WE WROCŁAWIU REGULAMIN ORGANIZOWANIA WYCIECZEK I OBOZÓW NAUKOWYCH W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM nr X WE WROCŁAWIU 1 1. Szkoła organizuje dla uczniów różnorodne formy krajoznawstwa i turystyki. 2. W organizowaniu form

Bardziej szczegółowo

REGULAMINY OBOWIĄZUJĄCE W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM NR X WE WROCŁAWIU

REGULAMINY OBOWIĄZUJĄCE W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM NR X WE WROCŁAWIU REGULAMIN ORGANIZOWANIA WYCIECZEK I OBOZÓW NAUKOWYCH W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM nr X WE WROCŁAWIU 1 1. Szkoła organizuje dla uczniów różnorodne formy krajoznawstwa i turystyki. 2. W organizowaniu form

Bardziej szczegółowo

VI Liceum Ogólnokształcące im. Wacława Sierpińskiego tel./fax Gdynia ul. Kopernika 34

VI Liceum Ogólnokształcące im. Wacława Sierpińskiego tel./fax Gdynia ul. Kopernika 34 VI Liceum Ogólnokształcące im. Wacława Sierpińskiego tel./fax 58 622 22 33 81-424 Gdynia sekretariat@vilo.edu.gdynia.pl ul. Kopernika 34 www.vilo.org Regulamin Organizacji wycieczek uczniowskich opracowany

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół w Pilicy Regulamin wycieczek szkolnych

Zespół Szkół w Pilicy Regulamin wycieczek szkolnych Zespół Szkół w Pilicy Regulamin wycieczek szkolnych Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 95, poz. 425 z późn. zm.) Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY ORGANIZACJI WYCIECZEK SZKOLNYCH I INNYCH FORM ZORGANIZOWANYCH ZAJĘĆ TERENOWYCH I WYJAZDOWYCH LICEUM NR XII IM. BOLESŁAWA CHROBREGO WROCŁAW

PROCEDURY ORGANIZACJI WYCIECZEK SZKOLNYCH I INNYCH FORM ZORGANIZOWANYCH ZAJĘĆ TERENOWYCH I WYJAZDOWYCH LICEUM NR XII IM. BOLESŁAWA CHROBREGO WROCŁAW PROCEDURY ORGANIZACJI WYCIECZEK SZKOLNYCH I INNYCH FORM ZORGANIZOWANYCH ZAJĘĆ TERENOWYCH I WYJAZDOWYCH LICEUM NR XII IM. BOLESŁAWA CHROBREGO WROCŁAW Wrocław 2012 I PRZEPISY PRAWNE DOTYCZĄCE ORGANIZACJI

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizowania wycieczek szkolnych

Regulamin organizowania wycieczek szkolnych Załącznik nr 11 Regulamin organizowania wycieczek szkolnych w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Stefana Starzyńskiego w Gorzowie Wielkopolskim Podstawy prawne: Regulamin organizowania wycieczek szkolnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZOWANIA WYCIECZEK SZKOLNYCH. w Szkole Podstawowej Nr 83 we Wrocławiu

REGULAMIN ORGANIZOWANIA WYCIECZEK SZKOLNYCH. w Szkole Podstawowej Nr 83 we Wrocławiu REGULAMIN ORGANIZOWANIA WYCIECZEK SZKOLNYCH w Szkole Podstawowej Nr 83 we Wrocławiu Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (Dz. U. Nr 95, poz. 425 z późn. zm.). 2. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak. Regulamin organizacji wycieczek szkolnych

Szkoła Podstawowa im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak. Regulamin organizacji wycieczek szkolnych Szkoła Podstawowa im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak Regulamin organizacji wycieczek szkolnych Spis treści I. Akty prawne... 3 II. Ogólne zasady organizacji wycieczek szkolnych... 4 III. Zasady

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICH IM. JANA PAWŁA II W GDYNI REGULAMIN ORGANIZOWANIA WYCIECZEK I OPIEKI NAD UCZNIAMI

ZESPÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICH IM. JANA PAWŁA II W GDYNI REGULAMIN ORGANIZOWANIA WYCIECZEK I OPIEKI NAD UCZNIAMI ZESPÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICH IM. JANA PAWŁA II W GDYNI REGULAMIN ORGANIZOWANIA WYCIECZEK I OPIEKI NAD UCZNIAMI Gdynia, 2018 1 SPIS TREŚCI I. Podstawa prawna 3 II. Cele organizacji wycieczek 4 III. Formy wycieczek

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizowania wycieczek szkolnych

Regulamin organizowania wycieczek szkolnych Załącznik nr 11 Regulamin organizowania wycieczek szkolnych w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Stefana Starzyńskiego w Gorzowie Wielkopolskim Podstawy prawne: Regulamin organizowania wycieczek szkolnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH Podstawa prawna: OBOWIĄZUJĄCY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7 W ZDUŃSKIEJ WOLI WYCIECZKI KRAJOWE Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r., art.

Bardziej szczegółowo

Zgłoszenie wycieczki szkolnej

Zgłoszenie wycieczki szkolnej Zał.1 Skarżysko-Kamienna, dnia.... ZSP 1 414...2013 Zgłoszenie wycieczki szkolnej Zgłaszam wycieczkę szkolną do...organizowaną w dn....przez... Do zgłoszenia dołączam odpowiednie dokumenty zgodnie z Regulaminem

Bardziej szczegółowo

Krajoznawstwo i turystyka może być organizowana w ramach zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych oraz pozaszkolnych.

Krajoznawstwo i turystyka może być organizowana w ramach zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych oraz pozaszkolnych. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU. z dnia 8 listopada 2001 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU. z dnia 8 listopada 2001 r. Dz.U.2001.135.1516 2014.09.01 zm. Dz.U.2014.1150 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH W PUBLICZNYM ZESPOLE SZKÓŁ W SUSKOWOLI

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH W PUBLICZNYM ZESPOLE SZKÓŁ W SUSKOWOLI Podstawa prawna: REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH W PUBLICZNYM ZESPOLE SZKÓŁ W SUSKOWOLI Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Krajoznawstwo i turystyka dzieci i młodzieży szkolnej w świetle przepisów oświatowych. XVIII Łódzkie Targi Edukacyjne Łódź, 5 6 marca 2015 r.

Krajoznawstwo i turystyka dzieci i młodzieży szkolnej w świetle przepisów oświatowych. XVIII Łódzkie Targi Edukacyjne Łódź, 5 6 marca 2015 r. Krajoznawstwo i turystyka dzieci i młodzieży szkolnej w świetle przepisów oświatowych. XVIII Łódzkie Targi Edukacyjne Łódź, 5 6 marca 2015 r. Podstawowe akty prawne Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Tekst pierwotny: Dz. U. z 2001 r. Nr 135, poz Zmiany: Dz. U. z 2014 r., poz. 1150

Tekst pierwotny: Dz. U. z 2001 r. Nr 135, poz Zmiany: Dz. U. z 2014 r., poz. 1150 Materiał powstał w projekcie Przywództwo i zarządzanie w oświacie opracowanie i wdrożenie systemu kształcenia i doskonalenia dyrektorów szkół/placówek współfinansowanym ze środków EFS Tekst pierwotny:

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji wycieczek szkolnych w formie turystyki i krajoznawstwa w Zespole Szkół w Tuchlinie

Regulamin organizacji wycieczek szkolnych w formie turystyki i krajoznawstwa w Zespole Szkół w Tuchlinie Regulamin organizacji wycieczek szkolnych w formie turystyki i krajoznawstwa w Zespole Szkół w Tuchlinie 1. Szkoła może organizować dla wychowanków i uczniów, zwanych dalej uczniami", różnorodne formy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZOWANIA WYCIECZEK SZKOLNYCH I IMPREZ O CHARAKTERZE TURYSTYCZNO- KRAJOZNAWCZYM. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Łęczycy

REGULAMIN ORGANIZOWANIA WYCIECZEK SZKOLNYCH I IMPREZ O CHARAKTERZE TURYSTYCZNO- KRAJOZNAWCZYM. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Łęczycy Załącznik nr1 do Zarządzenia nr 12/2018 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Łęczycy z dnia 2 października 2018 roku REGULAMIN ORGANIZOWANIA WYCIECZEK SZKOLNYCH I IMPREZ O CHARAKTERZE

Bardziej szczegółowo

Regulamin wycieczek szkolnych

Regulamin wycieczek szkolnych Regulamin wycieczek szkolnych X Liceum Ogólnokształcącego im. Gdyńskich Nauczycieli Bohaterów II Wojny Światowej w Gdyni 1 SPIS TREŚCI WSTĘP Podstawa prawna... 3 ROZDZIAŁ 1 Zasady ogólne... 4 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK SZKOLNYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ARMII KRAJOWEJ W WIELKICH DROGACH

REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK SZKOLNYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ARMII KRAJOWEJ W WIELKICH DROGACH REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK SZKOLNYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ARMII KRAJOWEJ W WIELKICH DROGACH Aktami prawnymi regulującymi zasady organizowania wycieczek szkolnych oraz zapewnienia bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Apel Wojewody Dolnośląskiego w zw. z wyjazdami za granicę.

Apel Wojewody Dolnośląskiego w zw. z wyjazdami za granicę. Źródło: http://duw.pl/pl/biuro-prasowe/aktualnosci/11046,apel-wojewody-dolnoslaskiego-w-zw-z-wyjazdami-za-granice.html Wygenerowano: Piątek, 24 czerwca 2016, 01:39 02 lipca 2015 Apel Wojewody Dolnośląskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK I IMPREZ KRAJOZNAWCZO-TURYSTYCZNYCH XXII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI.

REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK I IMPREZ KRAJOZNAWCZO-TURYSTYCZNYCH XXII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI. REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK I IMPREZ KRAJOZNAWCZO-TURYSTYCZNYCH XXII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. JOSÉ MARTÍ W WARSZAWIE Podstawy prawne Rozporządzenie Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

2) wycieczki krajoznawczo-turystyczne, w których udział nie wymaga od uczestników przygotowania kondycyjnego i umiejętności specjalistycznych - zwane

2) wycieczki krajoznawczo-turystyczne, w których udział nie wymaga od uczestników przygotowania kondycyjnego i umiejętności specjalistycznych - zwane Obowiązujące rozporządzenia ministra właściwego ds. oświaty dot. organizacji wycieczek wraz z wzorem (załączniki ) Karty Wycieczki oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji wraz ze wzorem Formularza

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARKA PRAWEGO W JEMIELNICY

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARKA PRAWEGO W JEMIELNICY REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARKA PRAWEGO W JEMIELNICY 1 1. Działalność szkoły w zakresie organizacji wycieczek, krajoznawstwa i turystyki obejmuje: a) wycieczki przedmiotowe

Bardziej szczegółowo

Krajoznawstwo i turystyka dzieci i młodzieży szkolnej w świetle nowych przepisów oświatowych.

Krajoznawstwo i turystyka dzieci i młodzieży szkolnej w świetle nowych przepisów oświatowych. Krajoznawstwo i turystyka dzieci i młodzieży szkolnej w świetle nowych przepisów oświatowych. Wydział Rozwoju Edukacji Kuratorium Oświaty w Łodzi, 2018 r. Podstawowe akty prawne art. 22, ust. 2, pkt 12

Bardziej szczegółowo

Organizacja rekreacji i turystyki szkolnej. dr hab. prof. AWF Jolanta Żyśko Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie

Organizacja rekreacji i turystyki szkolnej. dr hab. prof. AWF Jolanta Żyśko Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie Organizacja rekreacji i turystyki szkolnej dr hab. prof. AWF Jolanta Żyśko Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie Podstawy prawne Ustawa o kulturze fizycznej z 18 stycznia 1996 r. (Dz. U. z 2001 r.

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZOWANIA WYCIECZEK SZKOLNYCH

ZASADY ORGANIZOWANIA WYCIECZEK SZKOLNYCH ZASADY ORGANIZOWANIA WYCIECZEK SZKOLNYCH Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 95, poz. 425 z późn. zm.) Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacji Wycieczek i Imprez Szkolnych w II Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Cieszynie

Regulamin Organizacji Wycieczek i Imprez Szkolnych w II Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Cieszynie Regulamin Organizacji Wycieczek i Imprez Szkolnych w II Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Cieszynie Na podstawie: 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018 r. w

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacji Wycieczek i Imprez Szkolnych w II Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Cieszynie

Regulamin Organizacji Wycieczek i Imprez Szkolnych w II Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Cieszynie Regulamin Organizacji Wycieczek i Imprez Szkolnych w II Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Cieszynie Na podstawie: 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH w II LO w Jaworznie

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH w II LO w Jaworznie Załącznik Nr 5 REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH w II LO w Jaworznie Opracowana na podstawie: 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu

Bardziej szczegółowo

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ul. Żeromskiego 115, Łódź tel. (42) fax (42)

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ul. Żeromskiego 115, Łódź tel. (42) fax (42) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ul. Żeromskiego 115, 90-542 Łódź tel. (42) 637-72-78 fax (42) 637-72-82 REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH 1. Wycieczki i inne formy turystyki są integralną formą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH SP 113 WE WROCŁAWIU

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH SP 113 WE WROCŁAWIU REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH SP 113 WE WROCŁAWIU Na podstawie: 1. Rozporządzenia MEN z dnia 8.11.2001 w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK SZKOLNYCH, KRAJOZNAWSTWA I TURYSTYKI W ZESPOLE SZKÓŁ W SZUBINIE.

REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK SZKOLNYCH, KRAJOZNAWSTWA I TURYSTYKI W ZESPOLE SZKÓŁ W SZUBINIE. REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK SZKOLNYCH, KRAJOZNAWSTWA I TURYSTYKI W ZESPOLE SZKÓŁ W SZUBINIE. 1 1. Działalność szkoły w zakresie organizacji wycieczek, krajoznawstwa i Turystyki, zgodnie z rozporządzeniem,

Bardziej szczegółowo

organizowanych wycieczek i imprez

organizowanych wycieczek i imprez Regulamin organizowanych wycieczek i imprez w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Dzieci Niewidomych we Wrocławiu Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK SZKOLNYCH, KRAJOZNAWSTWA I TURYSTYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. W. BRONIEWSKIEGO

REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK SZKOLNYCH, KRAJOZNAWSTWA I TURYSTYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. W. BRONIEWSKIEGO REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK SZKOLNYCH, KRAJOZNAWSTWA I TURYSTYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. W. BRONIEWSKIEGO 1 1. Działalność szkoły w zakresie organizacji wycieczek, krajoznawstwa i Turystyki,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH 1 1. Działalność szkoły w zakresie krajoznawstwa i turystyki powinna służyć w szczególności: 1) poznawaniu kraju, jego środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury

Bardziej szczegółowo

7 REGULAMIN ORGANIZOWANIA WYCIECZEK, PLENERÓW I WYJAZDÓW WYKRACZAJĄCYCH POZA ZAJĘCIA LEKCYJNE

7 REGULAMIN ORGANIZOWANIA WYCIECZEK, PLENERÓW I WYJAZDÓW WYKRACZAJĄCYCH POZA ZAJĘCIA LEKCYJNE Załącznik nr 7 REGULAMIN ORGANIZOWANIA WYCIECZEK, PLENERÓW I WYJAZDÓW WYKRACZAJĄCYCH POZA ZAJĘCIA LEKCYJNE Zespół Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Dokument wewnątrzszkolny Załącznik do Statutu Szkoły

Dokument wewnątrzszkolny Załącznik do Statutu Szkoły Dokument wewnątrzszkolny Załącznik do Statutu Szkoły ZASADY ORGANIZACJI WYCIECZEK SZKOLNYCH, KRAJOZNAWSTWA I TURYSTYKI obowiązujące w Publicznej Szkole Podstawowej im. J. Korczaka w Kowali /opracowane

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 19 im. Karola Wojtyły w Łodzi ul. Żeromskiego 115, Łódź tel. (42) fax (42)

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 19 im. Karola Wojtyły w Łodzi ul. Żeromskiego 115, Łódź tel. (42) fax (42) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 19 im. Karola Wojtyły w Łodzi ul. Żeromskiego 115, 90-542 Łódź tel. (42) 637-72-78 fax (42) 637-72-82 REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH 1. Wycieczki i inne formy turystyki

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 sierpnia 2018 r. Poz. 1533

Warszawa, dnia 9 sierpnia 2018 r. Poz. 1533 Warszawa, dnia 9 sierpnia 2018 r. Poz. 1533 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 26 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH Zespołu Szkół Nr 3 im. Hugona Kołłątaja w Szamotułach

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH Zespołu Szkół Nr 3 im. Hugona Kołłątaja w Szamotułach Załącznik nr 6 REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH Zespołu Szkół Nr 3 im. Hugona Kołłątaja w Szamotułach 1 1. Wycieczki i inne formy turystyki są integralną formą działalności wychowawczej szkoły. Powinny być

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH ZAŁĄCZNIK NR 10 REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 95, poz. 425 z późn. zm.) Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej

Bardziej szczegółowo

Regulamin wycieczek organizowanych dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 152 im. Elizy Orzeszkowej w Łodzi

Regulamin wycieczek organizowanych dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 152 im. Elizy Orzeszkowej w Łodzi Podstawa prawna: Regulamin wycieczek organizowanych dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 152 im. Elizy Orzeszkowej w Łodzi 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji wycieczek szkolnych II Liceum Ogólnokształcące im. Emilii Plater REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK SZKOLNYCH

Regulamin organizacji wycieczek szkolnych II Liceum Ogólnokształcące im. Emilii Plater REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK SZKOLNYCH REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK SZKOLNYCH II LO im.e. Plater W SOSNOWCU 1. Podstawa prawna 2. Rodzaje wycieczek 3. Cele wycieczek 4. Zasady ogólne 5. Zadania kierownika wycieczki 6. Obowiązki i uprawnienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH 1. ZASADY OGÓLNE

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH 1. ZASADY OGÓLNE Załącznik nr 7 REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH 1. ZASADY OGÓLNE 1. Wycieczki i inne formy turystyki są integralną formą działalności wychowawczej szkoły. 2. Organizowane przez szkołę krajoznawstwa i turystyki

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia r. Projekt z dnia 4 stycznia 2018 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia.. 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa

Bardziej szczegółowo

Bezpieczny wypoczynek poradnik MEN dla rodziców i opiekunów

Bezpieczny wypoczynek poradnik MEN dla rodziców i opiekunów Warszawa, 15 czerwca 2018 roku Bezpieczny wypoczynek poradnik MEN dla rodziców i opiekunów Przed rozpoczęciem wakacji Ministerstwo Edukacji Narodowej zachęca do zapoznania się z Poradnikiem bezpiecznego

Bardziej szczegółowo

Radomsko, wrzesień 2007r.

Radomsko, wrzesień 2007r. Regulamin organizacji wycieczek szkolnych oraz opieki i bezpieczeństwa nad młodzieżą uczestniczącą w wycieczkach i imprezach krajoznawczo turystycznych. Podstawa prawna: Rozporządzenie MENiS z dnia 08.

Bardziej szczegółowo

Załączniki do Regulaminu wycieczek szkolnych w III Liceum Ogólnokształcącym im. A. Mickiewicza w Katowicach : Regulamin wycieczki

Załączniki do Regulaminu wycieczek szkolnych w III Liceum Ogólnokształcącym im. A. Mickiewicza w Katowicach : Regulamin wycieczki Załączniki do Regulaminu wycieczek szkolnych w III Liceum Ogólnokształcącym im. A. Mickiewicza w Katowicach : Regulamin wycieczki Przyjęcie regulaminu wycieczki do wiadomości przez uczestników Rozliczenie

Bardziej szczegółowo

Opracowana przez mgr Krystynę Solarek.

Opracowana przez mgr Krystynę Solarek. 1 Instrukcja trybu organizacji wycieczek (imprez) szkolnych, przygotowania dokumentacji i rozliczania wycieczki (imprezy) w świetle obowiązujących przepisów: Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZOWANIA WYCIECZEK SZKOLNYCH I IMPREZ REKREACYJNO TURYSTYCZNYCH

REGULAMIN ORGANIZOWANIA WYCIECZEK SZKOLNYCH I IMPREZ REKREACYJNO TURYSTYCZNYCH REGULAMIN ORGANIZOWANIA WYCIECZEK SZKOLNYCH I IMPREZ REKREACYJNO TURYSTYCZNYCH 1 Działalność szkoły w zakresie organizowania wycieczek, krajoznawstwa i turystyki zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Podstawy prawne. 1 Cele

REGULAMIN. Podstawy prawne. 1 Cele REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK, WYJŚĆ I IMPREZ ORGANIZOWANYCH POZA TERENEM SZKOŁY XXII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. JOSÉ MARTÍ W WARSZAWIE Podstawy prawne Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ Warunki i sposób organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki. Dz.U.2018.1055 z dnia 2018.06.01 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 1 czerwca 2018 r. Wejście w

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia r. Projekt z dnia 4 stycznia 2018 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia.. 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 1 czerwca 2018 r. Poz. 1055

Warszawa, dnia 1 czerwca 2018 r. Poz. 1055 Warszawa, dnia 1 czerwca 2018 r. Poz. 1055 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki

Bardziej szczegółowo

IX. Bezpieczeństwo uczniów w czasie zajęć organizowanych przez szkołę

IX. Bezpieczeństwo uczniów w czasie zajęć organizowanych przez szkołę IX. Bezpieczeństwo uczniów w czasie zajęć organizowanych przez szkołę 1. W szkole obowiązują wszelkie przepisy prawa dotyczące bezpieczeństwa i higieny 2. pracy w placówkach edukacyjnych. 3. Uczniowie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 czerwca 2014 r. Poz. 810 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 22 maja 2014 r.

Warszawa, dnia 23 czerwca 2014 r. Poz. 810 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 22 maja 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 czerwca 2014 r. Poz. 810 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 22 maja 2014 r. w sprawie kart i tabliczek tożsamości wydawanych żołnierzom

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK I IMPREZ KRAJOZNAWCZO TURYSTYCZNYCH w ZESPOLE SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO im. św. JANA PAWŁA II w RADOCZY

REGULAMIN WYCIECZEK I IMPREZ KRAJOZNAWCZO TURYSTYCZNYCH w ZESPOLE SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO im. św. JANA PAWŁA II w RADOCZY REGULAMIN WYCIECZEK I IMPREZ KRAJOZNAWCZO TURYSTYCZNYCH w ZESPOLE SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO im. św. JANA PAWŁA II w RADOCZY Spis treści: I. Cele i Formy Turystyki II. Zasady organizacji wycieczek

Bardziej szczegółowo

Zasady organizowania wycieczek.

Zasady organizowania wycieczek. Zasady organizowania wycieczek. I. Wycieczki kilkudniowe: 1. Wycieczki kilkudniowe mogą być organizowane w dniach, w których odbywają się lekcje, jeżeli stanowią uzupełnienie obowiązującego programu nauczania.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 30 MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH 1) z dnia 17 sierpnia 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr 30 MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH 1) z dnia 17 sierpnia 2011 r. 58 ZARZĄDZENIE Nr 30 MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH 1) z dnia 17 sierpnia 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie akredytacji korespondentów zagranicznych Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia

Bardziej szczegółowo

W WARSZAWIE 1. ZASADY OGÓLNE:

W WARSZAWIE 1. ZASADY OGÓLNE: REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH I IMPREZ DLA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 71 IM. EDMUNDA BOJANOWSKIEGO W WARSZAWIE PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. nr 256 z 2004r. poz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 23 W RADOMIU

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 23 W RADOMIU REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 23 W RADOMIU Rozdział I Postanowienia wstępne 1. Organizowane przez szkołę wycieczki i imprezy krajoznawczo - turystyczne powinny mieć na

Bardziej szczegółowo

Podstawowym aktem prawnym normującym sprawę wycieczek szkolnych jest wydane na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZOWANIA WYCIECZEK ORAZ WYJŚĆ POZA TEREN SZKOŁY w Zespole Szkół Ogólnokształcąco - Technicznych w Lublińcu

REGULAMIN ORGANIZOWANIA WYCIECZEK ORAZ WYJŚĆ POZA TEREN SZKOŁY w Zespole Szkół Ogólnokształcąco - Technicznych w Lublińcu REGULAMIN ORGANIZOWANIA WYCIECZEK ORAZ WYJŚĆ POZA TEREN SZKOŁY w Zespole Szkół Ogólnokształcąco - Technicznych w Lublińcu Podstawa prawna 1) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH Podstawę działalności krajoznawczo - turystycznej w szkole stanowi Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 listopada 2001 roku w sprawie warunków i sposobu organizowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK SZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W OSOLINIE

REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK SZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W OSOLINIE REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK SZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W OSOLINIE REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK SZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W OSOLINIE 1 1. Działalność szkoły w zakresie organizacji wycieczek

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji wycieczek szkolnych, krajoznawstwa i turystyki Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 w Radomsku

Regulamin organizacji wycieczek szkolnych, krajoznawstwa i turystyki Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 w Radomsku Regulamin organizacji wycieczek szkolnych, krajoznawstwa i turystyki Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 w Radomsku 1 1. Działalność szkoły w zakresie organizacji wycieczek, krajoznawstwa i turystyki, zgodnie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH obowiązujący w Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Wicku Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000 i 1290) 2.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK I IMPREZ SZKOLNYCH W GIMNAZJUM NR 56 W POZNANIU

REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK I IMPREZ SZKOLNYCH W GIMNAZJUM NR 56 W POZNANIU REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK I IMPREZ SZKOLNYCH W GIMNAZJUM NR 56 W POZNANIU Rozdział I Postanowienia ogólne Podstawę prawną niniejszego regulaminu stanowią: 1. Rozporządzenie Rady Ministrów z 6 maja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK I INNYCH IMPREZ KRAJOZNAWCZO TURYSTYCZNYCH Gimnazjum im. Jana Pawła II w Suchym Lesie

REGULAMIN WYCIECZEK I INNYCH IMPREZ KRAJOZNAWCZO TURYSTYCZNYCH Gimnazjum im. Jana Pawła II w Suchym Lesie Załącznik nr 8 do Statutu Gimnazjum im. Jana Pawła II w Suchym Lesie REGULAMIN WYCIECZEK I INNYCH IMPREZ KRAJOZNAWCZO TURYSTYCZNYCH Gimnazjum im. Jana Pawła II w Suchym Lesie Na podstawie Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji wycieczek szkolnych w Publicznym Gimnazjum w Cmolasie 1

Regulamin organizacji wycieczek szkolnych w Publicznym Gimnazjum w Cmolasie 1 Załącznik nr 1do UCHWAŁA Nr 18 2003/2004 Rady Pedagogicznej Publicznego Gimnazjum, w Cmolasie z dnia 11-03-2004r Regulamin organizacji wycieczek szkolnych w Publicznym Gimnazjum w Cmolasie 1 1. Działalność

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH I. Podstawa prawna Aktami prawnymi regulującymi zasady organizowania wycieczek szkolnych oraz zapewnienia bezpieczeństwa ich uczestnikom są: 1. ustawa z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 IM. JANA PAWŁA II W SANOKU I. Podstawa prawna

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 IM. JANA PAWŁA II W SANOKU I. Podstawa prawna REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 IM. JANA PAWŁA II W SANOKU I. Podstawa prawna 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ZATORACH

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ZATORACH REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ZATORACH Podstawę działalności krajoznawczo - turystycznej w szkole stanowi: Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 11/2002 z dnia 10 października 2002 r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 11/2002 z dnia 10 października 2002 r. Regulamin organizacji szkolnych wycieczek i imprez turystyczno - krajoznawczych w Zespole Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego w Lublinie 1 1. Działalność w zakresie krajoznawstwa i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZASADY I WARUNKI ORGANIZOWANIA WYCIECZEK. w Terespolu

REGULAMIN ZASADY I WARUNKI ORGANIZOWANIA WYCIECZEK. w Terespolu REGULAMIN ZASADY I WARUNKI ORGANIZOWANIA WYCIECZEK w Zespole Szkół Publicznych Nr 1 w Terespolu Z dniem dzisiejszym traci ważność regulamin zatwierdzony 28.06.2016r. Niniejszy regulamin obowiązuje od 8.10.2018r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK

REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK Wycieczką określa się każde wyjście poza teren ośrodka. I. Organizacja wycieczek ma na celu: 1) poszerzanie wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego, gospodarczego i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. organizowania wycieczek i imprez szkolnych

REGULAMIN. organizowania wycieczek i imprez szkolnych Szkoła Podstawowa nr 2 w Gdańsku z oddziałami sportowymi REGULAMIN organizowania wycieczek i imprez szkolnych Podstawy prawne: 1) Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. nr 25, poz.

Bardziej szczegółowo

Regulamin wycieczek szkolnych w Zespole Szkół Nr 1 w Brwinowie

Regulamin wycieczek szkolnych w Zespole Szkół Nr 1 w Brwinowie Załącznik nr 2 do Statutu Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki i Gimnazjum nr 1 im. Żołnierzy Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość w Zespole Szkół Nr 1 w Brwinowie Regulamin wycieczek szkolnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji wycieczek szkolnych. W Gimnazjum nr 2 w Puszczykowie

Regulamin organizacji wycieczek szkolnych. W Gimnazjum nr 2 w Puszczykowie Regulamin organizacji wycieczek szkolnych W Gimnazjum nr 2 w Puszczykowie (zgodny z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 8 listopada 2001r. w sprawie warunków i sposobu organizowania

Bardziej szczegółowo

Regulamin wycieczek szkolnych w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Żarach

Regulamin wycieczek szkolnych w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Żarach Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 2/2015 Dyrektora Gimnazjum nr 1 w Żarach z dnia 5 stycznia 2015 r. w sprawie Regulamin wycieczek szkolnych w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Żarach Na podstawie art. 95a ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMINWYCIECZEK I IMPREZ KRAJOZNAWCZO TURYSTYCZNYCH w ZESPOLE SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO im. św. JANA PAWŁA II w RADOCZY

REGULAMINWYCIECZEK I IMPREZ KRAJOZNAWCZO TURYSTYCZNYCH w ZESPOLE SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO im. św. JANA PAWŁA II w RADOCZY REGULAMINWYCIECZEK I IMPREZ KRAJOZNAWCZO TURYSTYCZNYCH w ZESPOLE SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO im. św. JANA PAWŁA II w RADOCZY 1 Spis treści: I. Cele i Formy Turystyki II. Zasady organizacji wycieczek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK. PRZEDSZKOLA nr 50 W RYBNIKU

REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK. PRZEDSZKOLA nr 50 W RYBNIKU REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK PRZEDSZKOLA nr 50 W RYBNIKU 1. Organizacja i program wycieczki powinny być dostosowane do wieku, zainteresowań i potrzeb wychowanków, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej,

Bardziej szczegółowo