PRZEDMIAR ROBÓT DATA OPRACOWANIA : WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania Data zatwierdzenia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEDMIAR ROBÓT DATA OPRACOWANIA : 11.2014 WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 11.2014. Data zatwierdzenia"

Transkrypt

1 "ARTOP". Pracownia Projektowa Szczecin ul Zuzanny PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń Domu Studenta nr 4 ADRES INWESTYCJI : Szczecin ul Podgórna INWESTOR : Uniwersytet Szczeciński ADRES INWESTORA : Szczecin al. PapieŜa Jana Pawła II 22a SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : techn. J. Rychlicki DATA OPRACOWANIA : WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania Data zatwierdzenia Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA 3

2 1 ROBOTY W POMIESZCZENIACH PARTERU 1KNR 4-01 Wykucie z muru ościeŝnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 d *1.40*( ) RAZEM KNR 4-01 Wykucie z muru podokienników drewnianych m d *7 m RAZEM KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 d na ścianach 3.28*(3.79* )<pomieszczenie> *( )<łazienka nad glazurą> *( *2)<ościeza okien > *1.40*1-( )*2.00<okna i drzwi> A (suma częściowa) *( ) *( ) *(1.00*2+0.99* )<łaziemka> *( *2)*2<ościeza okien > *1.40*2-( )*2.00* B (suma częściowa) C (suma częściowa) D (suma częściowa) RAZEM KALK. INDY- Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 d.1 WID na stropach POMIESZCZENIE <strop> <strop> <strop> <strop> RAZEM KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków d z poszpachlow.nierówności <strop> A (suma częściowa) <strop> B (suma częściowa) <strop> C (suma częściowa) <strop> D (suma częściowa) RAZEM KNR-W 2-02 Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o pow. ponad 1.5 m2 d * RAZEM KNR 4-01 Obsadzenie podokienników drewnianych lub z płyt drewnopodobnych d RAZEM

3 8KNR 4-01 Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.iii z zaprawy cem.-wap. na ościeŝach szer.do m d cm 7*( *2) RAZEM NNRNKB (z.vii) Gruntowanie podłoŝy preparatami np "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie d poziome 12.93<strop> <strop> <strop> POMIESZCZENIE7 i <strop> RAZEM NNRNKB (z.vii) Gruntowanie podłoŝy preparatami np "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie d pionowe RAZEM KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów d <strop> <strop> <strop> POMIESZCZENIE7 i <strop> RAZEM KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian d RAZEM KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbą ftalową rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 m d mm 5 m m m m RAZEM KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbą ftalową grzejników radiatorowych d *0.15*2* *0.15*2*12* RAZEM KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych d RAZEM KALK. INDY- Zasłanie i zdjęcie z podłóg foli ochronnej d.1 WID <strop>

4 22.36<strop> <strop> POMIESZCZENIE7 i <strop> RAZEM KALK. INDY- Zabezpieczenie okien, drzwi i drzwi balkonowych folią i jej usunięcie d.1 WID 18KNR 4-01 d KNR 4-01 d KNR 4-01 d KNR 4-01 d OKNA 1.45* *1.40* DRZWI 1.80*1+1.60*2<do łazienki po dwóch stronach> i *2+1.60*2*2<do łazienki po dwóch stronach> POMIESZCZENIE 9b RAZEM Mycie po robotach malarskich okien 1.45* *1.40* RAZEM Mycie po robotach malarskich drzwi 1.80*1+1.60*2<do łazienki po dwóch stronach> i *2+1.60*2*2<do łazienki po dwóch stronach> RAZEM Mycie po robotach malarskich posadzek terakotowych RAZEM Mycie po robotach malarskich podłóg z wykładzin z tworzyw sztucznych RAZEM ROBOTY W POMIESZCZENIACH I P 22KNR 4-01 Wykucie z muru ościeŝnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 d POMIESZCZENIE *1.40*( ) KNR 4-01 d KNR 4-01 d Wykucie z muru podokienników drewnianych,stalowych m POMIESZCZENIE * Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 na ścianach RAZEM

5 POMIESZCZENIE *( ) *(1.45*1+1.40*2)<ościeŜa okien> *2*( )<łazienka> *1.40*1-( )* A (suma częściowa) POMIESZCZENIE *( ) *(1.45*1+1.40*2)<ościeŜa okien> *2*( )<łazienka> *1.40*1-( )* B (suma częściowa) POMIESZCZENIE 103 i *(3.42*2+3.44*2+3.42*2+2.24*2) *(1.45*1+1.11*2)*2<ościeŜa okien> *2*( )<łazienka> *1.11*2-( )*2.00* C (suma częściowa) POMIESZCZENIE 105 i *( ) *( ) *(1.00*2+0.99* )<łazienka> *( *2)*2<ościeza okien > *1.40*2-( )*2.00* D (suma częściowa) POMIESZCZENIE 107 i E (suma częściowa) POMIESZCZENIE 109 i F (suma częściowa) POMIESZCZENIE *( * ) *(1.45*1+1.40*2)+0.22*( *2)<ościeŜa okien>+0.27<występ w ścianie> *2*( )<łazienka> *1.40*2-( )* G (suma częściowa) POMIESZCZENIE H (suma częściowa) POMIESZCZENIE 113 i I (suma częściowa) POMIESZCZENIE 115 i J (suma częściowa) POMIESZCZENIE *( ) *(1.45*1+1.40*2)<ościeŜa okien> *2*( )<łazienka> *1.40*1-( )* K (suma częściowa) KALK. INDY- Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 d.2 WID na stropach POMIESZCZENIE <strop> POMIESZCZENIE <strop> POMIESZCZENIE 103 i <strop> POMIESZCZENIE 105 i <strop> POMIESZCZENIE 107 i <strop> POMIESZCZENIE 109 i

6 23.69<strop> POMIESZCZENIE POMIESZCZENIE POMIESZCZENIE 113 i <strop> POMIESZCZENIE 115 i <strop> POMIESZCZENIE <strop> KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków d z poszpachlow.nierówności POMIESZCZENIE <ściany> <strop> A (suma częściowa) RAZEM KNR-W 2-02 Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o pow. ponad 1.5 m2 d POMIESZCZENIE * KNR 4-01 Obsadzenie podokienników drewnianych lub z płyt drewnopodobnych d POMIESZCZENIE KNR 4-01 d KNR 4-01 d RAZEM Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.iii z zaprawy cem.-wap. na ościeŝach szer.do m 15 cm POMIESZCZENIE i *( *2) m RAZEM Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.iii z zaprawy cem.-wap. na ościeŝach szer.do m 25 cm POMIESZCZENIE101, 102, 111, 112 4*( *2) m RAZEM NNRNKB (z.vii) Gruntowanie podłoŝy preparatami np "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie d poziome POMIESZCZENIE <strop> NNRNKB (z.vii) Gruntowanie podłoŝy preparatami np "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie d pionowe POMIESZCZENIE <ściany> KNR 4-01 d KNR 4-01 d KNR 4-01 d KNR 4-01 d Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów POMIESZCZENIE <strop> Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian POMIESZCZENIE <ściany> Dwukrotne malowanie farbą ftalową rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 m mm POMIESZCZENIE <101> m <102> < > m < > m < > m < > m <111> m <112> m < > m < > m <117> m RAZEM Dwukrotne malowanie farbą ftalową grzejników radiatorowych POMIESZCZENIE

7 2*0.60*0.15*12<101> <102> *0.60*0.15*(11+7)< > *0.60*0.15*(5+5)< > < > < > *0.60*0.15*(12+6)<111> <112> < > < > <117> RAZEM KALK. INDY- Zasłanie i zdjęcie z podłóg foli ochronnej d.2 WID. 38 KALK. INDYd.2 WID 39KNR 4-01 d KNR 4-01 d KNR 4-01 d KNR 4-01 d POMIESZCZENIE Zabezpieczenie okien, drzwi i drzwi balkonowych folią i jej usunięcie OKNA POMIESZCZENIA *1.40*( ) DRZWI POMIESZCZENIE *17<do pokoii>+1.60*17*2<do łazienek> Mycie po robotach malarskich okien RAZEM POMIESZCZENIE Mycie po robotach malarskich drzwi POMIESZCZENIE RAZEM Mycie po robotach malarskich posadzek terakotowych POMIESZCZENIE RAZEM Mycie po robotach malarskich podłóg z wykładzin z tworzyw sztucznych RAZEM ROBOTY W POMIESZCZENIACH IIP 43KNR 4-01 Wykucie z muru ościeŝnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 d KNR 4-01 d KNR 4-01 d KALK. INDYd.3 WID na stropach Wykucie z muru podokienników drewnianych,stalowych m 1.55* RAZEM Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 na ścianach Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m <strop> KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków d z poszpachlow.nierówności <ściany> <strop> RAZEM KNR-W 2-02 Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o pow. ponad 1.5 m2 d *

8 49KNR 4-01 Obsadzenie podokienników drewnianych lub z płyt drewnopodobnych d RAZEM KNR 4-01 Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.iii z zaprawy cem.-wap. na ościeŝach szer.do m d cm POMIESZCZENIA i m RAZEM KNR 4-01 Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.iii z zaprawy cem.-wap. na ościeŝach szer.do m d cm POMIESZCZENIA 201, 202, 211, m RAZEM NNRNKB (z.vii) Gruntowanie podłoŝy preparatami np "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie d poziome <strop> NNRNKB (z.vii) Gruntowanie podłoŝy preparatami np "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie d pionowe <ściany> KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów d <strop> KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian d POMIESZCZENIA <ściany> KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbą ftalową rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 m d mm m RAZEM KALK. INDY- Zasłanie i zdjęcie z podłóg foli ochronnej d.3 WID KALK. INDY- Zabezpieczenie okien, drzwi i drzwi balkonowych folią i jej usunięcie d.3 WID OKNA DRZWI RAZEM KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich okien d KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich drzwi d RAZEM KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich posadzek terakotowych d POMIESZCZENIE RAZEM KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich podłóg z wykładzin z tworzyw sztucznych d RAZEM ROBOTY W POMIESZCZENIACH IIIP 63KNR 4-01 Wykucie z muru ościeŝnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 d

9 64KNR 4-01 Wykucie z muru podokienników drewnianych,stalowych m d * RAZEM KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 d na ścianach KALK. INDY- Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 d.4 WID na stropach <strop> KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków d z poszpachlow.nierówności <ściany> <strop> RAZEM KNR-W 2-02 Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o pow. ponad 1.5 m2 d * KNR 4-01 Obsadzenie podokienników drewnianych lub z płyt drewnopodobnych d RAZEM KNR 4-01 Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.iii z zaprawy cem.-wap. na ościeŝach szer.do m d cm POMIESZCZENIA i m RAZEM KNR 4-01 Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.iii z zaprawy cem.-wap. na ościeŝach szer.do m d cm POMIESZCZENIA 301, 302, 311, m RAZEM NNRNKB (z.vii) Gruntowanie podłoŝy preparatami np "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie d poziome <strop> NNRNKB (z.vii) Gruntowanie podłoŝy preparatami np "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie d pionowe <ściany> KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów d <strop> KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian d <ściany> KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbą ftalową rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 m d mm m RAZEM KALK. INDY- Zasłanie i zdjęcie z podłóg foli ochronnej d.4 WID KALK. INDY- Zabezpieczenie okien, drzwi i drzwi balkonowych folią i jej usunięcie d.4 WID OKNA DRZWI - 9 -

10 RAZEM KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich okien d KNR 4-01 d KNR 4-01 d KNR 4-01 d Mycie po robotach malarskich drzwi RAZEM Mycie po robotach malarskich posadzek terakotowych 35.36<łazienki> RAZEM Mycie po robotach malarskich podłóg z wykładzin z tworzyw sztucznych RAZEM ROBOTY W POMIESZCZENIACH IVP 83KNR 4-01 Wykucie z muru ościeŝnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 d KNR 4-01 d KNR 4-01 d KALK. INDYd.5 WID na stropach Wykucie z muru podokienników drewnianych,stalowych m 1.55* RAZEM Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 na ścianach Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m <strop> KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków d z poszpachlow.nierówności <ściany> <strop> RAZEM KNR-W 2-02 Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o pow. ponad 1.5 m2 d * KNR 4-01 d KNR 4-01 d KNR 4-01 d RAZEM Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.iii z zaprawy cem.-wap. na ościeŝach szer.do m 15 cm POMIESZCZENIA i m RAZEM Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.iii z zaprawy cem.-wap. na ościeŝach szer.do m 25 cm POMIESZCZENIA 401, 402, 411, m RAZEM (z.vii) Gruntowanie podłoŝy preparatami np "ATLAS UNI GRUNT" - powierzch- 92 NNRNKB d nie poziome Obsadzenie podokienników drewnianych lub z płyt drewnopodobnych <strop> NNRNKB (z.vii) Gruntowanie podłoŝy preparatami np "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe d

11 d KNR 4-01 d KNR 4-01 d KALK. INDYd.5 WID <ściany> KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi- tów <strop> Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian <ściany> Dwukrotne malowanie farbą ftalową rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 m mm m RAZEM Zasłanie i zdjęcie z podłóg foli ochronnej KALK. INDY- Zabezpieczenie okien, drzwi i drzwi balkonowych folią i jej usunięcie d.5 WID OKNA DRZWI RAZEM KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich okien d KNR 4-01 d KNR 4-01 d KNR 4-01 d Mycie po robotach malarskich drzwi RAZEM Mycie po robotach malarskich posadzek terakotowych 35.36<łazienki> RAZEM Mycie po robotach malarskich podłóg z wykładzin z tworzyw sztucznych RAZEM ROBOTY W POMIESZCZENIACH VP 103KNR 4-01 Wykucie z muru ościeŝnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 d KNR 4-01 d KNR 4-01 d KALK. INDYd.6 WID na stropach 107KNR 4-01 d Wykucie z muru podokienników drewnianych,stalowych m 1.55* RAZEM Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 na ścianach Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m <strop> Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności <ściany> <strop> RAZEM

12 108KNR-W 2-02 Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o pow. ponad 1.5 m2 d * KNR 4-01 Obsadzenie podokienników drewnianych lub z płyt drewnopodobnych d RAZEM KNR 4-01 Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.iii z zaprawy cem.-wap. na ościeŝach szer.do m d cm POMIESZCZENIA i m RAZEM KNR 4-01 Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.iii z zaprawy cem.-wap. na ościeŝach szer.do m d cm POMIESZCZENIA 501, 502, 511, m RAZEM NNRNKB (z.vii) Gruntowanie podłoŝy preparatami np "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie d poziome <strop> NNRNKB (z.vii) Gruntowanie podłoŝy preparatami np "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie d pionowe <ściany> KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów d <strop> KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian d <ściany> KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbą ftalową rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 m d mm m RAZEM KALK. INDY- Zasłanie i zdjęcie z podłóg foli ochronnej d.6 WID KALK. INDY- Zabezpieczenie okien, drzwi i drzwi balkonowych folią i jej usunięcie d.6 WID OKNA DRZWI RAZEM KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich okien d KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich drzwi d RAZEM KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich posadzek terakotowych d <łazienki> RAZEM KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich podłóg z wykładzin z tworzyw sztucznych d

13 RAZEM ROBOTY W POMIESZCZENIACH VI P 123KNR 4-01 Wykucie z muru ościeŝnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 d KNR 4-01 d KNR 4-01 d KALK. INDYd.7 WID na stropach Wykucie z muru podokienników drewnianych,stalowych m 1.55* RAZEM Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 na ścianach Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m <strop> KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków d z poszpachlow.nierówności <ściany> <strop> RAZEM KNR-W 2-02 Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o pow. ponad 1.5 m2 d * KNR 4-01 d KNR 4-01 d KNR 4-01 d RAZEM Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.iii z zaprawy cem.-wap. na ościeŝach szer.do m 15 cm POMIESZCZENIA i m RAZEM Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.iii z zaprawy cem.-wap. na ościeŝach szer.do m 25 cm POMIESZCZENIA 601, 602, 611, m RAZEM (z.vii) Gruntowanie podłoŝy preparatami np "ATLAS UNI GRUNT" - powierzch- 132 NNRNKB d nie poziome Obsadzenie podokienników drewnianych lub z płyt drewnopodobnych <strop> NNRNKB (z.vii) Gruntowanie podłoŝy preparatami np "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie d pionowe <ściany> KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów d <strop> KNR 4-01 d KNR 4-01 d KALK. INDYd.7 WID. Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian <ściany> Dwukrotne malowanie farbą ftalową rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 m mm m RAZEM Zasłanie i zdjęcie z podłóg foli ochronnej

14 138 KALK. INDY- Zabezpieczenie okien, drzwi i drzwi balkonowych folią i jej usunięcie d.7 WID OKNA DRZWI RAZEM KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich okien d KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich drzwi d RAZEM KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich posadzek terakotowych d <łazienki> RAZEM KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich podłóg z wykładzin z tworzyw sztucznych d RAZEM ROBOTY W POMIESZCZENIACH VII P 143KNR 4-01 Wykucie z muru ościeŝnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 d KNR 4-01 Wykucie z muru podokienników drewnianych,stalowych m d * RAZEM KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 d na ścianach KALK. INDY- Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 d.8 WID na stropach <strop> KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków d z poszpachlow.nierówności <ściany> <strop> RAZEM KNR-W 2-02 Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o pow. ponad 1.5 m2 d * KNR 4-01 Obsadzenie podokienników drewnianych lub z płyt drewnopodobnych d RAZEM KNR 4-01 Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.iii z zaprawy cem.-wap. na ościeŝach szer.do m d cm POMIESZCZENIA i m RAZEM KNR 4-01 Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.iii z zaprawy cem.-wap. na ościeŝach szer.do m d cm POMIESZCZENIA 701, 702, 711, m RAZEM NNRNKB d (z.vii) Gruntowanie podłoŝy preparatami np "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome

15 240.84<strop> NNRNKB (z.vii) Gruntowanie podłoŝy preparatami np "ATLAS UNI GRUNT" - powierzch- d nie pionowe 154KNR 4-01 d KNR 4-01 d KNR 4-01 d KALK. INDYd.8 WID <ściany> Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów <strop> Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian <ściany> Dwukrotne malowanie farbą ftalową rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 m mm m RAZEM Zasłanie i zdjęcie z podłóg foli ochronnej KALK. INDY- Zabezpieczenie okien, drzwi i drzwi balkonowych folią i jej usunięcie d.8 WID OKNA DRZWI RAZEM KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich okien d KNR 4-01 d KNR 4-01 d KNR 4-01 d Mycie po robotach malarskich drzwi RAZEM Mycie po robotach malarskich posadzek terakotowych 35.36<łazienki> RAZEM Mycie po robotach malarskich podłóg z wykładzin z tworzyw sztucznych RAZEM ROBOTY W POMIESZCZENIACH VIII P 163KNR 4-01 Wykucie z muru ościeŝnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 d KNR 4-01 d KNR 4-01 d KALK. INDYd.9 WID na stropach Wykucie z muru podokienników drewnianych,stalowych m 1.55* RAZEM Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 na ścianach Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m <strop>

16 167KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków d z poszpachlow.nierówności <ściany> <strop> RAZEM KNR-W 2-02 Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o pow. ponad 1.5 m2 d * KNR 4-01 Obsadzenie podokienników drewnianych lub z płyt drewnopodobnych d RAZEM KNR 4-01 Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.iii z zaprawy cem.-wap. na ościeŝach szer.do m d cm POMIESZCZENIA i m RAZEM KNR 4-01 Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.iii z zaprawy cem.-wap. na ościeŝach szer.do m d cm POMIESZCZENIA 801, 802, 811, m RAZEM NNRNKB (z.vii) Gruntowanie podłoŝy preparatami np "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie d poziome <strop> NNRNKB (z.vii) Gruntowanie podłoŝy preparatami np "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie d pionowe <ściany> KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów d <strop> KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian d <ściany> KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbą ftalową rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 m d mm m RAZEM KALK. INDY- Zasłanie i zdjęcie z podłóg foli ochronnej d.9 WID KALK. INDY- Zabezpieczenie okien, drzwi i drzwi balkonowych folią i jej usunięcie d.9 WID OKNA DRZWI RAZEM KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich okien d KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich drzwi d RAZEM KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich posadzek terakotowych d

17 35.36<łazienki> RAZEM KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich podłóg z wykładzin z tworzyw sztucznych d RAZEM ROBOTY W POMIESZCZENIACH IX P 183KNR 4-01 Wykucie z muru ościeŝnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 d KNR 4-01 d KNR 4-01 d KALK. INDYd.10 WID na stropach Wykucie z muru podokienników drewnianych,stalowych m 1.55* RAZEM Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 na ścianach Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m <strop> KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków d z poszpachlow.nierówności <ściany> <strop> RAZEM KNR-W 2-02 Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o pow. ponad 1.5 m2 d * KNR 4-01 d KNR 4-01 d KNR 4-01 d RAZEM Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.iii z zaprawy cem.-wap. na ościeŝach szer.do m 15 cm POMIESZCZENIA i m RAZEM Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.iii z zaprawy cem.-wap. na ościeŝach szer.do m 25 cm POMIESZCZENIA 901, 902, 911, m RAZEM (z.vii) Gruntowanie podłoŝy preparatami np "ATLAS UNI GRUNT" - powierzch- 192 NNRNKB d nie poziome Obsadzenie podokienników drewnianych lub z płyt drewnopodobnych <strop> NNRNKB (z.vii) Gruntowanie podłoŝy preparatami np "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie d pionowe <ściany> KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów d <strop> KNR 4-01 d KNR 4-01 d Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian <ściany> Dwukrotne malowanie farbą ftalową rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 m mm m

18 RAZEM KALK. INDY- Zasłanie i zdjęcie z podłóg foli ochronnej d.10 WID KALK. INDY- Zabezpieczenie okien, drzwi i drzwi balkonowych folią i jej usunięcie d.10 WID OKNA DRZWI RAZEM KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich okien d KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich drzwi d RAZEM KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich posadzek terakotowych d <łazienki> RAZEM KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich podłóg z wykładzin z tworzyw sztucznych d RAZEM ROBOTY W POMIESZCZENIACH XP 203KNR 4-01 Wykucie z muru ościeŝnic drewnianych o pow.do 2 m2 d POMIESZCZENIA RAZEM KNR 4-01 Wykucie z muru ościeŝnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 d POMIESZCZENIA *1.45*( ) RAZEM KNR 4-01 Wykucie z muru podokienników drewnianych,stalowych m d *11 m RAZEM KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 d na ścianach POMIESZCZENIE *( ) *(1.45*1+1.40*2)<ościeŜa okien> *2*( )<łazienka> *1.40*1-( )* A (suma częściowa) POMIESZCZENIE *( ) *(1.45*1+1.40*2)<ościeŜa okien> *2*( )<łazienka> *1.40*1-( )* B (suma częściowa) POMIESZCZENIE 1003 i *(3.42*2+3.44*2+3.42*2+2.24*2) *(1.45*1+1.11*2)*2<ościeŜa okien> *2*( )<łazienka> *1.11*2-( )*2.00* C (suma częściowa) POMIESZCZENIE 1005 i *( ) *( ) *(1.00*2+0.99* )<łazienka> *( *2)*2<ościeza okien >

19 -1.45*1.40*2-( )*2.00* D (suma częściowa) POMIESZCZENIE 1007 i E (suma częściowa) POMIESZCZENIE 1009 i F (suma częściowa) POMIESZCZENIE *( ) *(1.45*1+1.11*2)<ościeŜa okien> *2*( )<łazienka> *1.11*1-( )* G (suma częściowa) RAZEM KALK. INDY- Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 d.11 WID na stropach POMIESZCZENIE <strop> POMIESZCZENIE <strop> POMIESZCZENIE 1003 i <strop> POMIESZCZENIE 1005 i <strop> POMIESZCZENIE 1007 i <strop> POMIESZCZENIE 1009 i <strop> POMIESZCZENIE <strop> RAZEM KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków d z poszpachlow.nierówności <ściany> <strop> RAZEM KNR-W 2-02 Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o pow. ponad 1.5 m2 d * * KNR 4-01 d KNR 4-01 d KNR 4-01 d RAZEM Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.iii z zaprawy cem.-wap. na ościeŝach szer.do m 15 cm 1.15*2+1.11*4+1.45*3+1.11*6+1.45*6+1.40*12 m RAZEM Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.iii z zaprawy cem.-wap. na ościeŝach szer.do m 25 cm POMIESZCZENIA 1001, *( *2) m RAZEM (z.vii) Gruntowanie podłoŝy preparatami np "ATLAS UNI GRUNT" - powierzch- 213 NNRNKB d nie poziome Obsadzenie podokienników drewnianych lub z płyt drewnopodobnych RAZEM <strop> RAZEM NNRNKB (z.vii) Gruntowanie podłoŝy preparatami np "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie d pionowe <ściany> RAZEM KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów d <strop> RAZEM

20 216KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian d <ściany> RAZEM KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbą ftalową rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 m d mm m RAZEM KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbą ftalową grzejników radiatorowych d POMIESZCZENIE *0.60*0.15*12<1001> <1002> *0.60*0.15*(11+7)< > *0.60*0.15*(12+12)< > < > < > *0.60*0.15*12<1011> RAZEM KALK. INDY- Zasłanie i zdjęcie z podłóg foli ochronnej d.11 WID <strop> RAZEM KALK. INDY- Zabezpieczenie okien, drzwi i drzwi balkonowych folią i jej usunięcie d.11 WID OKNA DRZWI 1.80* *11* RAZEM KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich okien d KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich drzwi d RAZEM KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich posadzek terakotowych d <łazienki> RAZEM KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich podłóg z wykładzin z tworzyw sztucznych d RAZEM DS 4 Rowerownia 225 KALK. INDY- Przygotowanie ścian do wykonania robót wykończeniowych polegające na usunięciu kpl d.12 WID z nich elementów stalowych i z tworzyw sztucznych (haki, uchwyty, końcó- wki rur itp.) 1 kpl 1.00 RAZEM KNR 4-01 Wykucie z muru ościeŝnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 d * RAZEM KNR 4-01 Odgruzowanie przewodów wentylacyjnych m d <sprawdzić obmiar> m RAZEM KNR 2-02 Kratki,osadzone w ścianach o pow.elem.do 0.2 m2 d RAZEM KNR 4-01 Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg. d RAZEM

21 230KNR 4-01 Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/4 ceg. lub zamurowanie otworów w sśianach d na zaprawie cementowo-wapiennej RAZEM KNR 4-01 Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej m 3 d cegłami 0.20 m RAZEM KNR 4-01 Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o pow.do 0.1 m2 przy głębok. ponad d cm bez deskowania i stemplowania 2<w ścianach bocznych podestu> RAZEM KNR 4-01 Naprawa pęknięć i małych uszkodzeń w jednym stopniu do 0.1 m2 d RAZEM KNR 4-01 Naprawa większych uszkodzeń w jednym stopniu do 0.2 m2 d RAZEM KNR 4-02 DemontaŜ rurociągu Ŝeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50mm - na ścianach budyn-ku d m RAZEM KNR 4-02 DemontaŜ podejścia odpływowego z rur Ŝeliwnych o śr. 50mm z jego zakorkowaniem d RAZEM KNR 4-02 Wymiana wpustu ściekowego Ŝeliwnego podłogowego o śr. 50 mm d RAZEM KNR-W 4-03 Wymiana gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A w obudowie uszczelnio-sztnej d ze stykiem ochronnym na cegle RAZEM KNR-W 4-03 Wymiana wyłącznika 1-bieg. natynkowego na cegle d RAZEM KNR-W 4-03 Wymiana opraw Ŝarowych hermetycznych porcelanowych na świeltówkowe do kpl. d przykręcania na betonie 3 kpl RAZEM KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlow.nierówności d *( ) *( ) *( *2) * * A (suma częściowa) *(4.26* ) *( *2) * B (suma częściowa) *2.43<strop> *2.70<strop> C (suma częściowa) RAZEM KALK. INDY- Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 d.12 WID na stropach 6.94* * RAZEM KNR 2-02 OścieŜnice stalowe z wykuciem gniazd d * RAZEM KNR 2-02 Drzwi stalowe pełne antywłamaniowe z kompletem okuć o pow.do 2 m2 d * RAZEM KNR 4-01 d Tynki wewn.zwykłe kat. II wykonyw.ręcznie na podł.z cegły i pustaków cegły i pustaków na ścianach o pow.podłogi ponad 5 m2 (w materiale naroŝniki ochronne w ilości 6 szt)

22 2.90*( ) *( ) * * A (suma częściowa) B (suma częściowa) RAZEM KNR 4-01 Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.iii z zaprawy cem.-wap. na ościeŝach szer.do m d cm *2 m *2 m RAZEM NNRNKB (z.vii) Gruntowanie podłoŝy preparatami np "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie d pionowe RAZEM NNRNKB (z.vii) Gruntowanie podłoŝy preparatami np "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie d poziome KNR 2-02 d KNR 2-02 d KNR-W 4-01 d Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą RAZEM *( ) *( ) *1.40* * * A (suma częściowa) *(4.24* ) *0.20* * B (suma częściowa) RAZEM Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania RAZEM Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów RAZEM Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o gr.5 cm ( 252 NNRNKB d przyjęto 2cm krotność 0,4) 253KNR 2-02 d KNR 2-02 d KNR 4-01 d NNRNKB d KNR 2-02 d KNR 2-02 d *1.10<posadzka> * *( )<ściana boczna spocznika i schodów> RAZEM Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej meto-dą zwykłą *2.15<spocznik płytki ryflowane> *2.15<schody> RAZEM Okładziny schodów z płytek 30x30 cm układanych na klej metodą kombinowaną *(0.20*2+0.25*2) RAZEM Wykonanie zbrojonej platformy na schodach do sprowadzania rowerów z betonu m 3 monolitycznego 0.30*0.25*3.15 m RAZEM Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o gr.5 cm na zewnątrz (przyjęto 2cm krotność 0,4) 0.97*(0.25* *10)+1.40* RAZEM Okładziny schodów, platformy i spocznika z płytek mrozoodpornych 30x30 cm układanych na klej metodą kombinowaną RAZEM Cokoliki wysokości 15 cm na schodach z płytek układanych na klej - przygotowanie podłoŝa 0.15*(1.40* *2)

23 RAZEM KNR 2-02 Cokoliki wysokości 15 cm na schodach z płytek układanych na klej metodą kombinowaną d z przecinaniem płytek 0.15*(1.40* *2) RAZEM KALK. INDY- Wywóz gruzu i łomu kontenerem wraz z jego doniesieniem do komtenera o poj szt d.12 WID. 2,m3 1 szt RAZEM Zsyp 261KNR 4-01 Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem. d (1.25* )*9<na kondygnacjach> *(1.40*2+1.25)*9<cokół na kondygnacjach> RAZEM KNR 4-01 Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.do 15 cm-pogrubienie m 3 d posadzki 0.08*0.30*9 m RAZEM KNR 4-01 Ługowanie farby olejnej z tynków ścian d *(1.40*2+1.25)* *0.90* *( )+1.80*(1.15*2+1.46)-1.80*1.00<pom parteru> RAZEM KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi do 5 m2 d *( )+3.37*(1.15*2+1.46)<pom parteru> A (suma częściowa) RAZEM KALK. INDY- Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 d.13 WID na stropach (1.25* )*9<sufity> * *1.46<pom parteru sufiy> RAZEM KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków d z poszpachlow.nierówności 1.00*( )+3.37*(1.15*2+1.46)<pom parteru> A (suma częściowa) (1.25* )*9<sufity> * *1.46<pom parteru sufiy> RAZEM KNR 4-01 Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.ii o podłoŝach z betonów Ŝwirowych,bloczków d ( do 5 m2 w 1 miejscu ) 2.70*1.25*9<kondygnacje> RAZEM KNR 2-02 Kratki,osadzone w ścianach o wymiarach 20*20cm d RAZEM KNR 4-02 Wymiana wpustu ściekowego Ŝeliwnego podłogowego o śr. 50 mm d <pom parteru> RAZEM KNR-W 4-03 Wymiana wyłącznika 1-bieg. natynkowego na cegle d <pom parteru> RAZEM KNR-W 4-03 Wymiana opraw Ŝarowych hermetycznych porcelanowych na świeltówkowe do kpl. d przykręcania na betonie 5<pom parteru> kpl RAZEM KNR 4-01 Wykucie z muru ościeŝnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 d *1.00<pom parteru> RAZEM NNRNKB (z.vii) Gruntowanie podłoŝy preparatami np "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie d pionowe 2.70*2*( )*9-2.10*0.90* A (suma częściowa) *( ) *(1.15*2+1.46) * B (suma częściowa) RAZEM

24 274KNR 2-02 Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą d *2*( )*9-2.10*0.90* A (suma częściowa) *( ) *(1.15*2+1.46) * B (suma częściowa) RAZEM NNRNKB (z.vii) Gruntowanie podłoŝy preparatami np "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie d poziome (1.25* )*9<na kondygnacjach> * *1.46<pom parteru sufiy> RAZEM KNR-W 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów d RAZEM NNRNKB Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o gr.5 cm ( d przyjęto 2cm krotność 0,4) (1.25* )*9<na kondygnacjach> * *1.46<pom parteru sufiy> RAZEM KNR 2-02 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej meto-dą d zwykłą RAZEM KNR 2-02 OścieŜnice stalowe z wykuciem gniazd d * RAZEM KNR 2-02 Drzwi stalowe pełne z kompletem okuć o pow.do 2 m2 d * RAZEM KALK. INDY- Zsypy dla budynku 11 kondygnacyjnego z 10 klapami do wrzucania odpadków kpl d.13 WID. wymiana 1 kpl RAZEM Wyniana stolarki okiennej w piwnicy 282KNR 4-01 Wykucie z muru ościeŝnic o pow.do 1 m2 d <0.85*0,43m> <0,57*0,45> RAZEM KNR 4-01 Wykucie z muru ościeŝnic o pow.ponad 2 m2 d * *2.20<drzwi balkonowe> RAZEM KNR-W 2-02 Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o pow. do 0.6 m2 d *0.43* *0.45* RAZEM KNR-W 2-02 Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o pow. ponad 1.5 m2 d * RAZEM KNR-W 2-02 Drzwi balkonowe z kształtowników z wysokoudarowego PCW d * RAZEM KNR 4-01 Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.iii z zaprawy cem.-wap. na ościeŝach szer.do m d cm 4*2*( ) m *2*( ) *( ) m m RAZEM KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków d z poszpachlow.nierówności 45.36* RAZEM

25 289 NNRNKB (z.vii) Gruntowanie podłoŝy preparatami np "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie d pionowe RAZEM KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian d RAZEM ROBOTY W POMIESZCZENIACH BIUROWYCH PARTERU 291KNR 4-01 Wykucie z muru ościeŝnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 d *1.44*(1+1+1) RAZEM KNR 4-01 Wykucie z muru podokienników drewnianych m d *3 m RAZEM KNR 4-01 Wykucie z muru ościeŝnic stalowych okiennych o pow.ponad 2 m2 d *2.68<pom admin> RAZEM KNR 4-01 Wykucie z muru ościeŝnic stalowych drzwiowych o pow.ponad 2 m2 d *0.88<pom admin> RAZEM KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych d POMIESZCZENIE ADMINISTRACYJNE 4.25* * * RAZEM KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 d na ścianach POMIESZCZENIE *( *2)<ościeza okien > A (suma częściowa) POMIESZCZENIE *( ) *( *2)*2<ościeza okien > *1.44*1-1.00* B (suma częściowa) POMIESZCZENIE ARCHIWUM 3.28*( ) *3.28*2<pilaster > * C (suma częściowa) POMIESZCZENIE SOCJALNE 0.92*( ) D (suma częściowa) POMIESZCZENIE RECPCJI 3.28*2*( ) *( *2)*2<ościeza okien > *1.44*2-1.00* E (suma częściowa) POMIESZCZENIE ADMINISTRACYJNE 3.30*( ) *2*( )<WC> *2*( ) *( )<ościeza okien > *1.94*1<okno stalowe>-2.49*0.88<drzwi stalowe> *0.80<drzwi do WC> *( )<korytarzyk> F (suma częściowa) RAZEM KALK. INDY- Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 d.15 WID na stropach POMIESZCZENIE9 0<strop> POMIESZCZENIE <strop> POMIESZCZENIE ARCHIWUM 13.78<strop> POMIESZCZENIE SOCJALNE

26 8.64<strop> POMIESZCZENIE RECPCJI 9.51<strop> POMIESZCZENIE ADMINISTRACYJNE RAZEM KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków d z poszpachlow.nierówności POMIESZCZENIE BIUROWE <strop> RAZEM KNR-W 2-02 Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o pow. ponad 1.5 m2 d *3+1.49* RAZEM KNR 4-01 Obsadzenie podokienników drewnianych lub z płyt drewnopodobnych d RAZEM KNR 4-01 Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.iii z zaprawy cem.-wap. na ościeŝach szer.do m d cm 3*( *2) m RAZEM NNRNKB (z.vii) Gruntowanie podłoŝy preparatami np "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie d poziome POMIESZCZENIA BIUROWE 60.18<strop> RAZEM NNRNKB (z.vii) Gruntowanie podłoŝy preparatami np "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie d pionowe POMIESZCZENIA BIUROWE RAZEM KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów d POMIESZCZENIA BIUROWE 60.18<strop> KNR 4-01 d KNR 4-01 d KNR 4-01 d KNR 4-01 d Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian RAZEM BIUROWE RAZEM Dwukrotne malowanie farbą ftalową rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 m mm POMIESZCZENIE m POMIESZCZENIE POMIESZCZENIE ARCHIWUM 1.70 m POMIESZCZENIE SOCJALNE 8.50 m POMIESZCZENIE RECPCJI 8.50 m POMIESZCZENIE ADMINISTRACYJNE 8.50 m RAZEM Dwukrotne malowanie farbą ftalową grzejników radiatorowych POMIESZCZENIE *0.15*2* POMIESZCZENIE *0.15*8* POMIESZCZENIE ARCHIWUM 0.60*0.15*2* POMIESZCZENIE SOCJALNE POMIESZCZENIE RECPCJI RAZEM Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejnikow rurowo-ŝebrowych m POMIESZCZENIE ADMINISTRACYJNE 2*2 m RAZEM

PRZEDMIAR. Urząd Miasta Gdyni Al. Marszałka J. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia

PRZEDMIAR. Urząd Miasta Gdyni Al. Marszałka J. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia Urząd Miasta Gdyni Al. Marszałka J. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 45000000-7 Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT NR 2/NW/14

PRZEDMIAR ROBÓT NR 2/NW/14 NR 2/NW/14 NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń w budynku internatu ADRES INWESTYCJI : ul. Krakusa 16, Gliwice INWESTOR : Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych ADRES INWESTORA : 44-100 Gliwice ul.chorzowska

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR USŁUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE "NOR- BUD" NORBERT WAŚKIEWICZ. ul. Polna 23; 97-340 Rozprza

PRZEDMIAR USŁUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE NOR- BUD NORBERT WAŚKIEWICZ. ul. Polna 23; 97-340 Rozprza USŁUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE "NOR- BUD" NORBERT WAŚKIEWICZ ul. Polna 23; 97-340 Rozprza NAZWA INWESTYCJI : Reont poieszczeń w ZSP w Sulejowie ADRES INWESTYCJI : ul. Milejowska 21, 97-330 Sulejów INWESTOR

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Adaptacja pomieszczenia na sale wykładowe. Budowa : Główny Urząd Statystyczny Oddział w Poznaniu. Obiekt : Prace remontowe

PRZEDMIAR ROBÓT. Adaptacja pomieszczenia na sale wykładowe. Budowa : Główny Urząd Statystyczny Oddział w Poznaniu. Obiekt : Prace remontowe STRONA TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań Budowa : Główny Urząd Statystyczny Oddział w Poznaniu PRZEDMIAR ROBÓT Budowa : Główny Urząd Statystyczny Oddział w Poznaniu Data: 2014-04-17 SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU

Bardziej szczegółowo

Przedmiar Strona 2/6 Roboty remontowe na terenie przychodni MSWiA w Koszalinie-remont pokoju nr 218 Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

Przedmiar Strona 2/6 Roboty remontowe na terenie przychodni MSWiA w Koszalinie-remont pokoju nr 218 Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość Przedmiar robót Obiekt Kod CPV 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne Budowa Koszalin ul.szpitalna 2 Inwestor ZOZ MSWiA Koszalin ul.szpitalna 2 Przedmiar Strona 2/6 1 KNR 4-01 0354/04 2 KNR 4-01 0411/08

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych Szczecin ul Kościelna 12 45000000-7 KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : Remont lokalu Rejon ul Kościelna 12 ADRES

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Usługi Projektowe Henryk Tomaszewski

KOSZTORYS OFERTOWY. Usługi Projektowe Henryk Tomaszewski Usługi Projektowe Henryk Toaszewski KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Reont swietlicy wiejskiej w Tuławkach ADRES INWESTYCJI : Tuławki 14; 11-001 Dywity INWESTOR : Gina Dywity ADRES INWESTORA : ul.olsztyńska

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Roboty remontowe

Przedmiar robót. Roboty remontowe Przedmiar robót Roboty remontowe Data: 2009-10-21 Budowa: Szkoła Podstawowa Obiekt: Szkoła Podstawowa w Pobiedniku Małym Zamawiający: Chrześcijańskie Stoearzyszenie Osób Niepełnosprawnych Ich Rodzin i

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Roboty remontowo-budowlane Muzeum paw.c-2

Przedmiar robót. Roboty remontowo-budowlane Muzeum paw.c-2 Przedmiar robót Budowa: Paw.C-2 Obiekt lub rodzaj robót: Paw.C-2 Inwestor: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Muzeum strona nr: 2 Przedmiar robót Kosztorys 1 Element Muzeum - część na wprost 1 KNR 401/818/5

Bardziej szczegółowo

Roboty wodno - kanalizacyjne Ośrodek Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi. Przedmiar robót

Roboty wodno - kanalizacyjne Ośrodek Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi. Przedmiar robót Roboty wodno - kanalizacyjne Ośrodek Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi Przedmiar robót Dział nr 1. ROBOTY WODNO - KANALIZACYJNE 1. KNR 4-02 0230-0400 Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego

Bardziej szczegółowo

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 pom.1

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 pom.1 1 pom.1 1 KNR 4-01 Odbicie tynków wewn trznych z zaprawy cementowo-wapiennej na cianach, d.1 0701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 3.14*(5.68+11.66+11.73+8.79+5.86+3) 146.701

Bardziej szczegółowo

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni pod ogi ponad 5 m2 ( nale y za zdj cie i za enie listew z kablami)

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni pod ogi ponad 5 m2 ( nale y za zdj cie i za enie listew z kablami) 1 KNR 4-01 ugowanie farby olejnej ( nale y za zdj cie i za enie listew z kablami) lub 1208-02 tapeta natryskowa - ciany 1.20*(1.25+0.65*2+1.30+1.70+1.15+1.30+0.90+1.10+0.60+3.10+1.50+0.7*2+ 41.93 - balustrada

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. STEF-BUD Roboty remontowo - budowlane 07-200 Wyszków, ul. 3-go Maja 6/19

PRZEDMIAR ROBÓT. STEF-BUD Roboty remontowo - budowlane 07-200 Wyszków, ul. 3-go Maja 6/19 STEF-BUD Roboty remontowo - budowlane 07-200 Wyszków, ul. 3-go Maja 6/19 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : ARANśACJA WNĘTRZ POMIESZCZEŃ W BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO W WOŁOMINIE-SEKCJA I ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

Kosztorys - formularz cenowy dla branży budowlanej

Kosztorys - formularz cenowy dla branży budowlanej Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys - formularz cenowy dla branży budowlanej Obiekt "Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczenia szkoły na pomieszczenie sanitarne

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. 2014-11-10 mgr inż. arch. Krzysztof Junak,... mgr inż. arch. Dominika Stygar...

Przedmiar robót. 2014-11-10 mgr inż. arch. Krzysztof Junak,... mgr inż. arch. Dominika Stygar... Przedmiar robót Budowa: Dom Pomocy Społecznej ul. Praska 25 Kraków; Obiekt lub rodzaj robót: Remont pomieszceń pralni zlokalizowanych na parterze budynku - Roboty Budowlane Inwestor: Dom Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Obiekt : Nadleśnictwo Piotrków zs. w Łęcznie Leśniczówka Wierzeje Adres : 97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Leśników 4 Inwestor : Nadleśnictwo

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenie podłóg folią m 2

Zabezpieczenie podłóg folią m 2 1 WYMIANA DZWI W POM. ODIZOLOWANIA WRAZ Z MALOWANIEM ( ISTNIEJĄCE POM. NA PARTERZE I PIERWSZYM PIĘTRZE) 1 KNR-W 4-01 d.1 1216-01 2 KNR 4-01 d.1 0354-05 3 KNR 0-19 d.1 0931-06 4 KNR 4-01 d.1 0708-01 5 NNRNKB

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Remont budynku KPPSP w Nowym Tomyślu Kod CPV : 45216121-8 45216121-8 Roboty budowlane w zakresie obiektów straŝy poŝarnej Obiekt :

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Remont budynku ul. K.Paryskiej 14-16

Przedmiar. Remont budynku ul. K.Paryskiej 14-16 Przedmiar Budowa: Budynek użytkowy OSP Moszczenica Obiekt: Jastrzębie-Zdrój ul. Komuny Paryskiej 16 Zamawiający: Miejski Zarząd Nieruchomości Jastrzębie-Zdrój ul. 1 Maja 55 Jednostka opracowująca kosztorys:

Bardziej szczegółowo

PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com. KI-WC2 parter I kond. ZS - UM Korfantów

PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com. KI-WC2 parter I kond. ZS - UM Korfantów KI-WC parter I kond. ZS - UM Korfantów DZIAŁY KOSZTORYSU Lp. Nazwa działu Od Do Reont poieszczeń sanitariatów Zespołu Szkół w Korfantowie. POMIESZCZENIE WC CHŁOPCY - PARTER. 5. ROBOTY REMONTOWE 4.. ROBOTY

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR DATA OPRACOWANIA : 30.06.2014 WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 30.06.2014. Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR DATA OPRACOWANIA : 30.06.2014 WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 30.06.2014. Data zatwierdzenia NAZWA INWESTYCJI : PROJEKT TERMOMODERNIZACJI CIAN ZEWN TRZNYCH BUDYNKU WRAZ Z KOLORYSTY- ORAZ OCIEPLENIE STROPODACHU ZGODNIE Z AUDYTEM ENERGETYCZNYM NIERUCHO- MO CI ADRES INWESTYCJI : PADEREWSKIEGO 22,44-100

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY - PRZEDMIAR

KOSZTORYS NAKŁADCZY - PRZEDMIAR Biuro Projektów "IZOL" 87-8 Włocławek, ul. Płocka 26 KOSZTORYS NAKŁADCZY - PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 4521-2 Roboty budowlane w zakresie budynków NAZWA INWESTYCJI : Kompleksowa

Bardziej szczegółowo

ODBUDOWA ZALANEJ PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW NA OSIEDLU MIESZKALNYM PRZY HUCIE PILKINGTON (PORTOWA) WRAZ Z ODBUDOWA POMP PRZY POMPOWNI SCIEKÓW PRZY UL

ODBUDOWA ZALANEJ PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW NA OSIEDLU MIESZKALNYM PRZY HUCIE PILKINGTON (PORTOWA) WRAZ Z ODBUDOWA POMP PRZY POMPOWNI SCIEKÓW PRZY UL Przedmiar robót OSIEDLU MIESZKALNYM PRZY HUCIE PILKINGTON (PORTOWA) WRAZ Z ODBUDOWA POMP PRZY POMPOWNI SCIEKÓW PRZY UL. PORTOWEJ ORAZ REMONT I ODBUDOWA ZALANEGO BUDYNKU PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW W PRAWOBRZEŻNEJ

Bardziej szczegółowo

Przedmiar do zadania budowa WC Jaworzyna Śl. ul. Mickiewicza 3

Przedmiar do zadania budowa WC Jaworzyna Śl. ul. Mickiewicza 3 Przedmiar do zadania budowa WC Jaworzyna Śl. ul. Mickiewicza 3 Lp. Podstawa Opis, lokalizacja i wyliczenie Jm. Ilości składowe 1 2 3 4 5 6 1 (P1) 0333-1000 PARTER - Lokal nr 13 Przebicie otworów w ścianach

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. 70-204 Szczecin, ul.rybacka 1 POMORSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W SZCZECINIE

PRZEDMIAR. 70-204 Szczecin, ul.rybacka 1 POMORSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W SZCZECINIE POMORSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W SZCZECINIE 70-204 Szczecin, ul.rybacka 1 PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45410000-4 Tynkowanie 45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. 70-204 Szczecin, ul.rybacka 1 POMORSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W SZCZECINIE

PRZEDMIAR. 70-204 Szczecin, ul.rybacka 1 POMORSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W SZCZECINIE POMORSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W SZCZECINIE 70-204 Szczecin, ul.rybacka 1 PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych NAZWA

Bardziej szczegółowo

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni pod ogi ponad 5 m2 ( nale y za zdj cie i za enie listew z kablami)

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni pod ogi ponad 5 m2 ( nale y za zdj cie i za enie listew z kablami) 1 KNR 4-01 ugowanie farby olejnej ( nale y za zdj cie i za enie listew z kablami) lub 1208-02 tapeta natryskowa - ciany 1.20*(1.25+0.65*2+1.30+1.70+1.15+1.30+0.90+1.10+0.60+3.10+1.50+0.7*2+ 41.93 - balustrada

Bardziej szczegółowo

O P I S R O B Ó T. Gmina Sieroszewice ul. Ostrowska 65 63-405 Sieroszewice. Inwestycja: Remont pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy Sieroszewice

O P I S R O B Ó T. Gmina Sieroszewice ul. Ostrowska 65 63-405 Sieroszewice. Inwestycja: Remont pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy Sieroszewice O P I S R O B Ó T Inwestycja: Remont pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy Sieroszewice Inwestor: Gmina Sieroszewice ul. Ostrowska 65 63-405 Sieroszewice Opracował: inż. Paweł Woźniak 1 1. Pomieszczenia biurowe

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : DATA OPRACOWANIA : Poziom cen : I kwartał 2009. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie:

KOSZTORYS ŚLEPY SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : DATA OPRACOWANIA : Poziom cen : I kwartał 2009. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: NAZWA INWESTYCJI : REMONT SALI BALETOWEJ INWESTOR : TEATR MUZYCZNY ROMA ADRES INWESTORA : Warszawa, ul. Nowogrodzka 49 BRANŻA : usługa reontowa SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : DATA OPRACOWANIA : KOSZTORYS ŚLEPY

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45215140-0 Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych

PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45215140-0 Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych Biuro Projektów Budownictwa Ogólnego i SłuŜby Zdrowia 25-025 Kielce, ul. Jana Pawła II 13/18 ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45215140-0 Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT DATA OPRACOWANIA : 01.2015

PRZEDMIAR ROBÓT DATA OPRACOWANIA : 01.2015 "ARTOP". Pracownia Projektowa Szczecin ul Zuzanny PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Reont poieszczeń Dou Studenta nr 2 ADRES INWESTYCJI : Szczecin al Bohaterów Warszawy 74 INWESTOR : Uniwersytet Szczeciński

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Kosztorys

Kosztorys ofertowy. Kosztorys Kosztorys ofertowy Kosztorys Budowa: ADAPTACJA BUDYNKU NA POTRZEBY POMIESZCZEŃ URZĘDU STANU CYWILNEGO DOPIEWO Obiekt: ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE Zamawiający: URZĄD GMINY DOPIEWO ul.leśna 1c 62-070 Dopiewo

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Ofertowy ( lepy )

Kosztorys Ofertowy ( lepy ) Warto kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa ownie: Zatwierdzam: Kosztorys Ofertowy ( lepy ) REMONT POMIESZCZE II PI TRA W BUDYNKU PRZY UL. TARGOWEJ 13/15 W TORUNIU ADMINISTROWANEGO PRZEZ WOJEWÓDZKI

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR :

KOSZTORYS OFERTOWY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : NAZWA INWESTYCJI : Aranżacja wnętrz budynku Sądu Rejonowego w Tomaszowie Lubelskim przy ul. Lwowskiej 55 - KLATKA SCHODOWA ADRES INWESTYCJI : Tomaszów Lubelski, ul. Lwowska 55 INWESTOR : Skarb Państwa

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż Sebastian Pietras DATA OPRACOWANIA : GRUDZIEŃ 2012. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie:

KOSZTORYS NAKŁADCZY. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż Sebastian Pietras DATA OPRACOWANIA : GRUDZIEŃ 2012. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : Wymiana Okien w Ramach Kompleksowej Termomodernizacji ZWPS w Katowicach wraz z Zastosowaniem Odnawialnego Źródła Energii ADRES INWESTYCJI : 40-038 Katowice ul.powstańców

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót -aktualizacja 2012r ROBOTY REMONTOWE CZ.BUDOWLANA WEWNĘTRZNA

Przedmiar robót -aktualizacja 2012r ROBOTY REMONTOWE CZ.BUDOWLANA WEWNĘTRZNA Przedmiar robót -aktualizacja 2012r ROBOTY REMONTOWE CZ.BUDOWLANA WEWNĘTRZNA Data: 2012-01-31 Budowa: Budynek przy ul. Dworcowej 26 w Żywcu (starsza część) Obiekt: Gimnazjum Nr 1 w Żywcu Zamawiający: Urząd

Bardziej szczegółowo

NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) Koszty zakupu [Kz]... % M VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(M), S+Kp(S)+Z(S))

NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) Koszty zakupu [Kz]... % M VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(M), S+Kp(S)+Z(S)) KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń garażowych OSP w Miałach ADRES INWESTYCJI : Miały INWESTOR : Gmima Wieleń ADRES INWESTORA : 64-730 Wieleń ul. Kosciuszki 34 BRANŻA : Remontowo-budowlana

Bardziej szczegółowo

Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : MODERNIZACJA ELEWACJI BUDYNKU URZEDU ADRES INWESTYCJI : CZESTOCHOWA INWESTOR : URZAD MIEJSKI ADRES INWESTORA : CZESTOCHOWA CPV : 00- CPV : 000- BRANŻA : ELEWACJA Ogółem

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T P R Z E D M I A R R O B Ó T Zadanie : Remont węzła sanitarnego I p. -natryski w Domu Pomocy Społecznej w Nielestnie Obiekt : Remont węzła sanitarnego I p., natrysku w budynku Domu Pomocy Społecznej w Nielestnie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. 91-075 Łódź, ul. Okrzei 26/28 m 4. FERBUD S.J. Zbrzezny & Krygier. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

PRZEDMIAR. 91-075 Łódź, ul. Okrzei 26/28 m 4. FERBUD S.J. Zbrzezny & Krygier. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień FERBUD S.J. Zbrzezny & Krygier 91-075 Łódź, ul. Okrzei 6/8 PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień NAZWA INWESTYCJI: ADRES INWESTYCJI: INWESTOR: ADRES INWESTORA: WYKONAWCA: Roboty reontowe

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI KOSZTORYS INWESTORSKI 1. Nazwa robót budowlanych: REMONT POMIESZCZEŃ WOJEWÓDZKIEJ I MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GDAŃSKU II i III PIĘTRO 2. Nazwy i kody robót budowlanych wg Wspólnego Słownika Zamówień:

Bardziej szczegółowo

1. Budynek nadle nictwa wie Kromnów dz. 246 gmina Brochów.

1. Budynek nadle nictwa wie Kromnów dz. 246 gmina Brochów. Załącznik nr 1 1. Budynek nadleśnictwa wieś Kromnów dz. 246 gmina Brochów. Prace termomodernizacyjne obejmują wykonanie docieplenia ścian metodą lekką mokrą gr. 14 cm z wyprawą z tynku akrylowego typu

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. 44-200 Rybnik, dzielnica Śródmieście. Kody CPV:

Przedmiar robót. 44-200 Rybnik, dzielnica Śródmieście. Kody CPV: Przediar robót Rodzaj robót (branża): Budowlana i instalacyjna Inwestycja 7.7.0 _ zadanie OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ I PSYCHOTERAPII REMONT SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH, ZADASZEŃ I MURKÓW ORAZ WYMIANA KANALIZACJI

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS "ślepy" bez nakładów finansowych

KOSZTORYS ślepy bez nakładów finansowych KOSZTORYS "ślepy" bez nakładów finansowych NAZWA INWESTYCJI : Poieszczenie serwerowni ADRES INWESTYCJI : 59-220 Legnica INWESTOR : Sąd Rejonowy w Legnicy ADRES INWESTORA : 59-220 Legnica, ul.złotoryjska

Bardziej szczegółowo

- część budowlana i konstrukcyjna

- część budowlana i konstrukcyjna RUSZCZAK s.c. Firma usługowo Projektowa 02-695 Warszawa, ul. Orzycka 8 m 81 PRZEDMIAR ROBÓT - część budowlana i konstrukcyjna NAZWA INWESTYCJI : Montaz agregatu prądotwórczego 400 kva ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T Międzyginne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Towarowa 1, tel.(032)380-90-06 P R Z E D M I A R R O B Ó T Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45111300-1

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T B u d o w a : Budynek Mieszkalny Wielorodzinny O b i e k t : Budynek Mieszkalny Wielorodzinny A d r e s : ul. Grunwaldzka 12 75-110 Banie Remont

Bardziej szczegółowo

Ogólny opis przedmiotu zamówienia

Ogólny opis przedmiotu zamówienia Ogólny opis przedmiotu zamówienia Warszawa, 17.02.2016 r. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu pustostanów własność m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz: ul. Wojska Polskiego 58 m 3, 30; Bieniewicka

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR - TARAS DOLNY

PRZEDMIAR - TARAS DOLNY PRZEDMIAR - TARAS DOLNY 45000000-7 Roboty budowlane Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień NAZWA INWESTYCJI : Wyiana okładzin schodów zewn.i posadzki tarasu w Budynku Wojewódzkiego Sądu Adinistracyjnego

Bardziej szczegółowo

Prace murarsko-tynkarskie

Prace murarsko-tynkarskie Prace murarsko-tynkarskie Budowa domu - stan surowy otwarty (bez materiału) - powierzchnia netto Murowanie z cegły Tynkowanie tradycyjne cementowo-wapienne (bez materiału) Tynkowanie tradycyjne cementowo-wapienne

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY ŚLEPY

KOSZTORYS OFERTOWY ŚLEPY "KONSTRUKTOR" mgr inŝ. Krystian Szydłowski ul. Wylotowa 1/3, 74-320 Barlinek KOSZTORYS OFERTOWY ŚLEPY NAZWA INWESTYCJI : Remont wnętrza hali sportowej ADRES INWESTYCJI : ul. Za Bramką 8, 74-300 Myślibórz

Bardziej szczegółowo

DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR :

DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i

Bardziej szczegółowo

Nazwa Firmy Kosztorysowanie FORTE 9.70

Nazwa Firmy Kosztorysowanie FORTE 9.70 Nazwa Firmy Kosztorysowanie FORTE 9.70 Prawa autorskie INWESTPROJEKT-SŁUPSK Chata krajeńska Identyfikator kosztorysu: Chata krajeńska.forte W1 Przedmiar robót wyk.dn: 2010-02-25 str. 1 1 Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Nr: 1/B/08

Przedmiar robót Nr: 1/B/08 Inwestor: Urząd Dzielnicy Praga Północ ul. Kłopotowskiego 15 Warszawa Wykonawca: 2008-07-08 Przedmiar robót Nr: 1/B/08 Nr. Umowy: Kod CPV: 45453100-8 Data Oprac.: 2008-07-03 Umowa z dnia: 2008-07-03 Nazwa

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Prace modernizacyjne i remontowe Obiekt : Budynki oświatowe w Koninie Budowa : Prace modernizacyjne i remontowe Obiekt : Budynki oświatowe

Bardziej szczegółowo

Kosztorys wykonano w SEKO 7.1 OWEOB "Promocja" Sp. z o.o.

Kosztorys wykonano w SEKO 7.1 OWEOB Promocja Sp. z o.o. Wojsk.Spec. P.L.S.P. ZOZ Braniewo, KOSZTORYS NAKŁADCZY 1 E1 ROBOTY BUDOWLANE - PRZYSTOSOWANIE A1 DEMONTAśE, ROZBIÓRKI P1 KNR 4-01 Wykucie z muru ościeŝnic drewnianych o m2 0354-0500 powierzchni ponad 2

Bardziej szczegółowo

Szpital Powiatowy 44-120 Pyskowice, ul. Szpitalna 2

Szpital Powiatowy 44-120 Pyskowice, ul. Szpitalna 2 PRACOWNIA WIELOBRANśOWA KST TROCER STANISŁAW 1-106 Siemianowice Śląskie, ul. Grunwaldzka 3a 0-5 Katowice ul. Tysiąclecia 1 tel.250-53 fax: 250-52 e-mail: pracownia@upcpoczta.pl trocer@inwestprojekt.katowice.pl

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Roman Borowski DATA OPRACOWANIA : 26.05.2011. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR :

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Roman Borowski DATA OPRACOWANIA : 26.05.2011. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Zakład Budowlany Roan Borowski ul. Miodowa 10 68-100 ŻAGAŃ PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Wyiana stolarki okiennej skrzynkowej na okna drewniane jednoraowe ADRES INWESTYCJI : 66-612 Gubin, ul. Piastowska

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Urząd Miejski w GiŜycku. al. 1 Maja 14 11-500 GiŜycko

PRZEDMIAR ROBÓT. Urząd Miejski w GiŜycku. al. 1 Maja 14 11-500 GiŜycko Urząd Miejski w GiŜycku al 1 Maja 14 11-500 GiŜycko PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWEYCJI : ZAĘPCZE WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH - USUNIECIE UEREK PO ROBOTACH BUDO- WLANYCH WYKONANYCH W RAMACH ZADANIA PN "BUDOWA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR WYKONAWCA : INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA STD

PRZEDMIAR WYKONAWCA : INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA STD PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Dobudowa miejsc garaŝowych dla OSP ADRES INWESTYCJI : Szkaradowo 78a, 63-930 Jutrosin INWESTOR : Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Jutrosinie ADRES INWESTORA : ul. Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT BUDOWLANYCH

PRZEDMIAR ROBÓT BUDOWLANYCH R 03-719 Warszawa ul. Jagiello ska 32 lok 7 tel. 618 27 50, tel/fax 618 32 85 PRZEDMIAR ROBÓT BUDOWLANYCH NAZWA ZAMÓWIENIA: Roboty remontowo-budowlane polegaj ce na adaptacji i remoncie lokali nr 45 i

Bardziej szczegółowo

Roboty adaptacyjne wykonywane w budynku szko y. Instalowanie wind i ruchomych schodów

Roboty adaptacyjne wykonywane w budynku szko y. Instalowanie wind i ruchomych schodów P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 10 w Poznaniu Kod CPV : 45214200-2 szkolnictwem Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych zwi zanych

Bardziej szczegółowo

Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 10.05.2013. Data zatwierdzenia

Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 10.05.2013. Data zatwierdzenia KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Odnowienie elewacji wraz z balkonami ADRES INWESTYCJI : Budynek mieszkalny ul. Warszawska 1 w Gizycku INWESTOR : Wspólnota Mieszkaniowa nr 114 ADRES INWESTORA : ul.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Pracownia Architektoniczna WARS Tomasz Mach. 00-175 Warszawa, ul. Al. Jana Pawła II 70 lok. 10

PRZEDMIAR ROBÓT. Pracownia Architektoniczna WARS Tomasz Mach. 00-175 Warszawa, ul. Al. Jana Pawła II 70 lok. 10 Pracownia Architektoniczna WARS Toasz Mach 00-75 Warszawa, ul. Al. Jana Pawła II 70 lok. 0 ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 455000-7 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT - REMONT POKOI BIUROWYCH, KORYTARZA I POMIESZCZEŃ SA- NITARNYCH

PRZEDMIAR ROBÓT - REMONT POKOI BIUROWYCH, KORYTARZA I POMIESZCZEŃ SA- NITARNYCH PRZEDMIAR ROBÓT - REMONT POKOI BIUROWYCH, KORYTARZA I POMIESZCZEŃ SA- NITARNYCH Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45442100-8 Roboty malarskie 45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT CPV -45453000-7

PRZEDMIAR ROBÓT CPV -45453000-7 CPV -45453000-7 NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ BIUROWYCH W BUDYNKU CZERWONEGO RATUSZA ADRES INWESTYCJI : 70-207 SZCZECIN, PLBTOREGO 4, działka nr 21/5, obręb 1039 INWESTOR : URZĄD ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ

Bardziej szczegółowo

SP NR 16 W GDYNI-WZMOCNIENIE STROPODACHU-INWESTORSKI.KST

SP NR 16 W GDYNI-WZMOCNIENIE STROPODACHU-INWESTORSKI.KST SP NR 16 W GDYNI-WZMOCNIENIE STROPODACHU-INWESTORSKI.KST PRZEDMIAR Lp. Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze SP NR 16 W GDYNI - WZMOCNIENIE STROPODACHU 1 WZMOCNIENIE STROPU 1.1 Zabezpieczenie podłóg folią

Bardziej szczegółowo

Nazwa Firmy Kosztorysowanie FORTE 9.52

Nazwa Firmy Kosztorysowanie FORTE 9.52 Nazwa Firy Koorysowanie FORTE 9.52 Prawa autorskie INWESTPROJEKT-SŁUPSK 45213150-9 Roboty budowlane w zakresie biurowców REMONT I MODERNIZACJA ELEWACJI BUDYNKU RATUSZA OD STRONY PLACU DOMINIKAŃSKIEGO -

Bardziej szczegółowo

Kosztorys skrócony. 13 KNR 12/829/1 Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża - h=2,00 m - ściany nowe i istniejące ~49,84 m2

Kosztorys skrócony. 13 KNR 12/829/1 Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża - h=2,00 m - ściany nowe i istniejące ~49,84 m2 Kosztorys skrócony Opis pozycji 1 Pomieszczenie 1.06 i 1.07 - WC męskie; WC damskie - z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych; korytarz przy WC - poziom parteru 1 KNR 401/349/2 Rozebranie ścian, gr.

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Kod CPV : 45000000-7 Roboty budowlane Kod CPV : 45214210-5 Szkoły podstawowe Kod CPV : 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian Inwestor : Publiczne

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót PRACE REMONTOWE -STOLARKA ORAZ OSPRZĘT PPOŻ - BUDYNEK DOMU MŁODZIEŻY, PLACÓWKA OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZA W POZNANIU

Przedmiar robót PRACE REMONTOWE -STOLARKA ORAZ OSPRZĘT PPOŻ - BUDYNEK DOMU MŁODZIEŻY, PLACÓWKA OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZA W POZNANIU Przedmiar robót OSPRZĘT PPOŻ - BUDYNEK DOMU WYCHOWAWCZA W POZNANIU Data: 2010-12-28 Budowa: Obiekt: BUDYNEK DOMU UL. WOJSKA POLSKIEGO 53 Zamawiający: Miasto Poznań Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych 61-841

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. DATA OPRACOWANIA : Sierpień 2010 R. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR ROBÓT. DATA OPRACOWANIA : Sierpień 2010 R. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : REMONT CZĄSTKOWY DACHU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 30 ADRES INWESTYCJI : WARSZAWA, UL.KAWĘCZYŃSKA 2 INWESTOR : URZAD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DZIELNICA PRAGA PÓŁNOC ADRES INWESTORA

Bardziej szczegółowo

remont sali_2009 Zuzia (C) DataComp 1994-2006(lic. 12208) strona nr: 1 Przedmiar

remont sali_2009 Zuzia (C) DataComp 1994-2006(lic. 12208) strona nr: 1 Przedmiar strona nr: 1 Przedmiar 1 SALA WIDOWISKOWA 1.1 Remont podłogi w sali widowiskowej 1.1.1 Nr STWiOR: ST-02 Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze Rozebranie posadzek z deszczułek, mocowanych na lepik, do 111

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Remont łazienki

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Remont łazienki Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Przedmiar robót Remont łazienki Obiekt Kod CPV 45000000-7 - Roboty budowlane Budowa 42-200 Częstochowa ul. Czajkowskiego 3 Inwestor Urząd Miasta

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Piotr Rajca DATA OPRACOWANIA : maj 2016 r. WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania maj 2016 r.

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Piotr Rajca DATA OPRACOWANIA : maj 2016 r. WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania maj 2016 r. Pracownia Projektowa "KONSTRUKTOR" ul. Wojska Polskiego 5, 58-160 Świebodzice PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Teroodernizacja budynku ieszkalnego ADRES INWESTYCJI : Osiedle Górnicze 4 INWESTOR : Wspólnota

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót ROBOTY BUDOWLANE

Przedmiar robót ROBOTY BUDOWLANE Przedmiar robót ROBOTY BUDOWLANE Data: 2015-07-03 Budowa: ADAPTACJA POMIESZCZEŃ PIWNIC BUDYNKU "A" Z PRZEZNACZENIEM NA ARCHIWUM ZAKŁADOWE ORAZ ZABUDOWA PRZESUWNYCH REGAŁÓW ARCHIWIZACYJNYCH I SZAF SZUFLADOWYCH

Bardziej szczegółowo

SPORZDZIŁ KALKULACJE : Bogdanowicz Jerzy DATA OPRACOWANIA : 16.05.2011r WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 16.05.2011r. Data zatwierdzenia

SPORZDZIŁ KALKULACJE : Bogdanowicz Jerzy DATA OPRACOWANIA : 16.05.2011r WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 16.05.2011r. Data zatwierdzenia PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa oraz zmiana sposob uytkowania pomieszcze w istniejcym budynku,siedzibie WFO i GW -Pom. socjalne,pom.biurowe ADRES INWESTYCJI : 71-323 Szczecin ul. Solskiego 3 INWESTOR

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót ROBOTY REMONTOWE MALARSKIE ORAZ POSADZKOWE

Przedmiar robót ROBOTY REMONTOWE MALARSKIE ORAZ POSADZKOWE Przedmiar robót ROBOTY REMONTOWE MALARSKIE ORAZ POSADZKOWE Data: 2012-07-06 Budowa: Klatki schodowe Kody CPV: 45442100-8 Roboty malarskie 45432120-1 Instalowanie nawierzchni podłogowych Obiekt: Żłobek

Bardziej szczegółowo

WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W CIESZYNIE PRZY ULICY KOCHANOWSKIEGO

WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W CIESZYNIE PRZY ULICY KOCHANOWSKIEGO Nazwa Firmy Kosztorysowanie FORTE 6.01 Prawa autorskie INWESTPROJEKT-SŁUPSK WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W CIESZYNIE PRZY ULICY KOCHANOWSKIEGO 14 Poziom cen:ii KWARTAŁ 2007r. -

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł WYKONAWCA : INWESTOR :

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł WYKONAWCA : INWESTOR : KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Odnowa i zagospodarowanie terenu centrum wsi Stare Żukowice - elewacja obiektu nr II ADRES INWESTYCJI : Stare Żukowice, gmina Lisia Góra INWESTOR : Gmina Lisia Góra

Bardziej szczegółowo

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku 80-819 Gdańsk ul. Okopowa 15. DATA OPRACOWANIA : wrzesień 2011. Stawka roboczogodziny : NARZUTY

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku 80-819 Gdańsk ul. Okopowa 15. DATA OPRACOWANIA : wrzesień 2011. Stawka roboczogodziny : NARZUTY Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku 80-819 Gdańsk ul. Okopowa 15 KOSZTORYS INWESTORSKI - ROBOTY REMONTOWE BUDYNEK KOSZAROWY NR 2 GDAŃSK, UL. SŁOWACKIEGO 161 NAZWA INWESTYCJI : Roboty remontowe łazienki

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ROBÓT

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ROBÓT SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Węzeł cieplny - roboty budowlane ADRES INWESTYCJI : Warszawa ul. śelazna 81 INWESTOR : Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawa

Bardziej szczegółowo

REMONT ORAZ WYMIANA STROPU W POMIESZCZENIACH PIWNIC BUDYNKU PRZY UL. MORAWY 24 W KATOWICACH

REMONT ORAZ WYMIANA STROPU W POMIESZCZENIACH PIWNIC BUDYNKU PRZY UL. MORAWY 24 W KATOWICACH INWESTOR: KOMUNALNY ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ 40-126 KATOWICE UL. GRAŻYŃSKIEGO 5 NR UMOWY: 715/07/2011/TI NR PROJEKTU : P- 390-2 NAZWA I ADRES OBIEKTU: BUDYNEK MIESZKALNY W KATOWICACH PRZY UL. MORAWY

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT - IZOLACJA PIONOWA ŚCIAN FUNDAMENTO- WYCH SEGMENTU ŻYWIENIOWO-ADMINISTRACYJNEGO 4.1.1. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2

PRZEDMIAR ROBÓT - IZOLACJA PIONOWA ŚCIAN FUNDAMENTO- WYCH SEGMENTU ŻYWIENIOWO-ADMINISTRACYJNEGO 4.1.1. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 ROBÓT - IZOLACJA PIONOWA ŚCIAN FUNDAMENTO- WYCH SEGMENTU ŻYWIENIOWO-ADMINISTRACYJNEGO 4.1.1. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 NAZWA INWESTYCJI : IZOLACJA PIONOWA ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH SEGMENTU ŻYWIENIOWO-ADMINISTRACYJNE-

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. 70-204 Szczecin, ul.rybacka 1 POMORSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W SZCZECINIE

PRZEDMIAR. 70-204 Szczecin, ul.rybacka 1 POMORSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W SZCZECINIE POMORSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W SZCZECINIE 70-204 Szczecin, ul.rybacka 1 PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych NAZWA

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T ZABEZPIECZENIE BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI MŚCIÓW GM. DWIKOZY USZKODZONEGO W Inwestor : Gmina Dwikozy ul. Spółdzielcza 15 Opracował

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR DATA OPRACOWANIA : 30.06.2014 WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 30.06.2014. Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR DATA OPRACOWANIA : 30.06.2014 WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 30.06.2014. Data zatwierdzenia NAZWA INWESTYCJI : PROJEKT TERMOMODERNIZACJI CIAN ZEWN TRZNYCH BUDYNKU WRAZ Z KOLORYSTY- ORAZ OCIEPLENIE STROPODACHU ZGODNIE Z AUDYTEM ENERGETYCZNYM NIERUCHO- MO CI ADRES INWESTYCJI : PADEREWSKIEGO 26,44-100

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA REWALORYZACJI ARCHI- TEKTURY "NOWY ZAMK" Marta Pinkiewicz-Woźniakowska. 03-0741 Warszawa ul. Białostocka 22 lok. 3

PRACOWNIA REWALORYZACJI ARCHI- TEKTURY NOWY ZAMK Marta Pinkiewicz-Woźniakowska. 03-0741 Warszawa ul. Białostocka 22 lok. 3 PRACOWNIA REWALORYZACJI ARCHI- TEKTURY "NOWY ZAMK" Marta Pinkiewicz-Woźniakowska PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 4500000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45453000-7 Roboty

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI- ETAP II

KOSZTORYS INWESTORSKI- ETAP II KOSZTORYS INWESTORSKI- ETAP II NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA LABORATORIÓW NAUKOWYCH W BUDYNKU HALI TECHNOLOGICZNEJ WYDZIA- ŁU INśYNIERII MECHANICZNEJ I MECHATRONIKI ZUT w SZCZECINIE ADRES INWESTYCJI :

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Starostwo Powiatowe - Roboty rem. i modern. budynku administarcyjno-biurowego Obiekt : Budynek administracyjno-biurowy Inwestor : Starostwo

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS. 54-153 Wrocław, ul. Dziadoszańska 31/1. Pracownia Autorska Ewa Mączyńska-Szymczak

KOSZTORYS. 54-153 Wrocław, ul. Dziadoszańska 31/1. Pracownia Autorska Ewa Mączyńska-Szymczak Pracownia Autorska Ewa Mączyńska-Szyczak 54-153 Wrocław, ul. Dziadoszańska 31/1 KOSZTORYS Nazwa inwestycji : Przebudowa i odernizacja poieszczeń Galerii Miejskiej Adres inwestycji : ul. Kiełbaśnicza 28

Bardziej szczegółowo

4 szt 4.000. 5.6 m 2 5.600. RAZEM 5.60 1.4 KNR 4-01 Rozebranie podłóg drewnianych, legary

4 szt 4.000. 5.6 m 2 5.600. RAZEM 5.60 1.4 KNR 4-01 Rozebranie podłóg drewnianych, legary Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze REMONT I PRZEBUDOWA ŁAZIENKI MIESZKANIA NR 5 PRZY UL. ST. WYSPIAŃSKIEGO NR 17 WE WROCŁAWIU 1 WZMOCNIENIE STROPU I POSADZKI ŁAZIENKI 1.1 KNR 4-01 Podsteplowanie

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY UPROSZCZONY formularz NAZWA INWESTYCJI : Remont kompleksowy budynku Komisariatu Policji w Darłowie-

KOSZTORYS OFERTOWY UPROSZCZONY formularz NAZWA INWESTYCJI : Remont kompleksowy budynku Komisariatu Policji w Darłowie- OFERTOWY UPROSZCZONY formularz NAZWA INWESTYCJI : Remont kompleksowy budynku Komisariatu Policji w Darłowie- I etap ADRES INWESTYCJI : Darłowo ul. Rzemieślnicza 48 INWESTOR : Komenda Wojewódzka Policji

Bardziej szczegółowo

Kosztorys INWESTORSKI - Roboty malarskie Gimnazjum Przedmiar-Obmiar

Kosztorys INWESTORSKI - Roboty malarskie Gimnazjum Przedmiar-Obmiar 1 45440000-3 45440000-3 MALOWANIE KUCHNI 1.1 KNR 0401 1202-0900 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 192,61 + 245,60 + 203,02 = 641,23 Razem = 641,23 641,23

Bardziej szczegółowo

Budowa : WYMIANA POSADZEK Obiekt : J/W Adres : UL. WOJSKA POLSKIEGO 142 69-100 SŁUBICE PRZEDMIAR INWESTORSKI

Budowa : WYMIANA POSADZEK Obiekt : J/W Adres : UL. WOJSKA POLSKIEGO 142 69-100 SŁUBICE PRZEDMIAR INWESTORSKI Budowa : WYMIANA POSADZEK Obiekt : J/W Adres : UL. WOJSKA POLSKIEGO 142 69-100 SŁUBICE PRZEDMIAR INWESTORSKI Str: 1 1. STAN : PARTER 1.1. ELEMENT : ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1. 1,000 kpl... Zabezpieczenie

Bardziej szczegółowo

WYKAZ WOLNYCH GARAŻY do rozdysponowania w trybie negocjacji miesięcznej stawki czynszu

WYKAZ WOLNYCH GARAŻY do rozdysponowania w trybie negocjacji miesięcznej stawki czynszu WYKAZ WOLNYCH GARAŻY do rozdysponowania w trybie negocjacji miesięcznej stawki czynszu Przeznaczenie lokalu Stan techniczny lokalu wraz z wyszczególnieniem BOK ŚRÓDMIEŚCIE ul. 1 Maja 35 1. Nowy Świat 5c

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR REMONT POMIESZCZEŃ W PRACOWNI PODAWANIA CHEMIOTERAPII

PRZEDMIAR REMONT POMIESZCZEŃ W PRACOWNI PODAWANIA CHEMIOTERAPII WCO Garbary 15, 61-866 Poznań REMONT POMIESZCZEŃ W PRACOWNI PODAWANIA CHEMIOTERAPII NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń w Pracowni Podawania Chemioterapii ADRES INWESTYCJI : ul. Garbary 15, Poznań, Oddział

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na pytania dotyczące SIWZ

Odpowiedzi na pytania dotyczące SIWZ Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Lubelskim Tomaszów Lubelski, dnia 07.10.2011r. Nr sprawy : PF-2370/13/11. Odpowiedzi na pytania dotyczące SIWZ Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

1. 40,00/2,50 16,00 3 KNR 4-01 0811-07-050 Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej krotność= 1,00

1. 40,00/2,50 16,00 3 KNR 4-01 0811-07-050 Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej krotność= 1,00 Książka przedmiarów REMONT TARASÓW WIEJSKA 22A-22C, 56-400 OLEŚNICA 1. REMONT TARASÓW 1 KNR 2-02 1610-08-020 Rusztowania przesuwne typu RR 1/30,o wysokości kolumny do 10 m. 2 AW-020 Dodatek za przestawienie

Bardziej szczegółowo

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Karłowice" 51-149 Wrocław, ul. Koszarowa 7~ PRZEDMIAR

Spółdzielnia Mieszkaniowa Karłowice 51-149 Wrocław, ul. Koszarowa 7~ PRZEDMIAR SPÓŁDZIELNIA MlESZKANlOVVA Spółdzielnia Mieszkaniowa "Karłowice" 51-149 Wrocław, ul. Koszarowa 7~ PRZEDMIAR N/l.zWA INWESTYCJI ADRES INWESTYCJI INWESTOR ADRES INWESTORA Forma zlecenia robót: Nr postępowania:

Bardziej szczegółowo