PRZEDMIAR ROBÓT- ETAP II

Save this PDF as:
Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEDMIAR ROBÓT- ETAP II"

Transkrypt

1 EURO- PROJEKT Elbląg, ul. Królewiecka195a PRZEDMIAR ROBÓT- ETAP II NAZWA INWESTYCJI : Budynek hotelowo-sportowy "ATLETIKON" ADRES INWESTYCJI : ul.agrykola 8, działka nr 75/1, obręb 18, Elbląg INWESTOR : Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblagu ADRES INWESTORA : ul.karowa 1; Elbląg BRANŻA : budowlana SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : gr. inż. Magdalena Szyańska SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : inż. Zbigniew Kuśierz DATA OPRACOWANIA : WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania Data zatwierdzenia

2 DZIAŁY KOSZTORYSU Lp. Nazwa działu Od Do 1 Hala Roboty przygotowawcze, deontaż Rury spustowe, rynny, przyłączenie do kanalizacji deszczowej- 4 iejsca ( jedna rura spustowa nie podłączona do kanalizacji deszczowej) 1.3 Docieplenie ścian zewnętrznych- zaleca się aby wszystkie ateriały użyte do ociepleń budynku należały do systeu ociepleń jednego producenta 1.4 Stolarka okienna i drzwiowa Prace wykończeniowe Rozbiórka zadaszenia przy okapie Rusztowanie Łącznik Roboty przygotowawcze, deontaż Rury spustowe, rynny, przyłączenie do kanalizacji deszczowej- 3iejsc Docieplenie ścian zewnętrznych- zaleca się aby wszystkie ateriały użyte do ociepleń budynku należały do systeu ociepleń jednego producenta 2.4 Stolarka okienna i drzwiowa Prace wykończeniowe Rozbiórka zadaszenia przy okapie Rusztowanie Wejście główne

3 Lp. Podst Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 1 Hala 1.1 Roboty przygotowawcze, deontaż 1 KNR analogia 2 KNR KNR KNR KNR-W KNR Wykucie z uru każdej wurowanej końcówki wspornika stalowego- deontaż eleentów znajdujących się na elewajci (tablice, uchwyty itp.) 10 10,00 RAZEM 10,00 Wykucie z uru kratek wentylacyjnych,drzwiczek- wykucie kratek wentylacyjnych 3 3,00 RAZEM 3,00 Wykucie z uru każdej wurowanej końcówki balustraddeontaż barierki na schodach 2 2,00 RAZEM 2,00 Deontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików stałowych- deontaż barierek i balustrad przy schodach zewnętrznych 12 12,00 RAZEM 12,00 Rozebranie obróbek urów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzysów itp. z blachy nie nadającej się do użytku- rozebranie podokienników stalowych 0,3<>*(15*5,6<>+5,74<>) 26,92 RAZEM 26,92 Rozbiórka eleentów konstrukcji betonowych zbrojonychrozbiórka 3 konstrukcji schodów zewnętrznych stopnie 0,035<2>*1,5<>*16 3 0,84 płyty 0,1<>*1,5<>*(1,37<>+2,3<>)+0,12<>*1,8<>* 3 4,94 1,22<>+0,2<>*(4,42<>*2,1<>+4,12<>*1,8<>) +0,62<2>*1,27<> słupy 0,25<>*0,25<>*(2,65<>+1,05<>) 3 0,23 belka 2,41<2>*0,4<> 3 0,96 daszek 2*0,1<>*2,0<>*1,2<> RAZEM 6,97 7 KNR-W Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku- rozbiórka pokryć daszków przy schodach 2*1,22<>*2,0<>+0,15<>*(1,2<>*2+2,0<>) 5,54 RAZEM 5,54 8 KNR analogia Wykucie z uru podokienników betonowych z lastrykowykucie z uru podokienników wewnętrznych przy wyienianych oknach 5,74<>+9*5,6<> 56,14 RAZEM 56,14 9 KNR Osłony okien folia polietylenowa ,00 10 KNR-W KNR KNR-W KNR Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg.lub zaurowanie otworów w ściankach na zaprawie ceentowo-wa- piennej- zaurowanie otworu drzwiowego w ścianie zewnętrznej gr 1 cegły Krotność = 2 3,05<2> 3,05 Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyńcze na ścianach na zaprawie na paskach- okładzina od wewnątrz z płyt g-k na zaurowany otworze 3,0<2> 3,00 Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii II o podłożach z cegły, pustaków ceraicznych, gazo-i pianobetonów o pow. do 5 2 w 1 iejscu- wykonanie tynku na ścianie w iejscu zaurowanego otworu i zdeontowanego daszku 5,76<2> 5,76 RAZEM 120,00 RAZEM 3,05 RAZEM 3,00 RAZEM 5,76 Odbicie tynków wewn.z zaprawy ceentowo-wapiennej na ścianach,filarach,pilastrach o pow.odbicia do 5 2- odbicie tynków z elewacji 20 20,00 RAZEM 20,00-3 -

4 Lp. Podst Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 14 KNR Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.iii o podłożach z cegły,pustaków,gazo-i pianobetonów ( do 5 2 w 1 iejscu )- uzupełnienie ubytków tynków na elewacji 30 30,00 RAZEM 30, Rury spustowe, rynny, przyłączenie do kanalizacji deszczowej- 4 iejsca ( jedna rura spustowa nie podłączona do kanalizacji deszczowej) 15 KNR analogia 16 KNR analogia 17 KNR Ręczne rozebranie podbudowy betonowej o grub. 12 cskucie opaski betonowej gr 15c wokół budynku 86<>*0,5<> 43,00 RAZEM 43,00 Ręczne rozebranie podbudowy betonowej - dalszy 1 c grub.- dodatek 3c poz.15 43,00 RAZEM 43,00 Ręczne wykopy ciągłe lub jaiste ze skarpai o szer.dna do i głębok.do 1.5 ze złożenie urobku na odkład (kat. gr.iv) Krotność = 4 1,5 3 1,50 RAZEM 1,50 18 KNR Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 24,2+<>30,02<> 54,22 19 KNR KNR RAZEM 54,22 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 7<> 7,00 RAZEM 7,00 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 4<> 4,00 21 KNR-W Deontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr na ścianach budynku- deontaż przykanalika żeliwnego na elewacji 1,5 1,50 22 KNR-W analogia 23 KNR KNR KNR-W KNR-W KNR-W KNR analogia RAZEM 4,00 RAZEM 1,50 Deontaż osadnika deszczowego żeliwnego- deontaż czyszczaka 1 1,00 Rury spustowe okrągłe o śr.10c - z blachy ocynkowanej Krotność = 4 7 7,00 RAZEM 7,00 Rynny dachowe półokrągłe o śr.12c - z blachy ocynkowanej poz.18 54,22 Wyiana odcinka rury żeliwnej kanalizacyjnej kielichowej sc. o śr. 150 Krotność = 4 1 sc. 1,00 Rurociągi żeliwne kanalizacyjne o śr. 150 na ścianach w budynkach nieieszkalnych uszczelnione zaprawą ceentową Krotność = 4 2,00 Czyszczaki żeliwne kanalizacyjne uszczelniane sznure i zaprawą ceentową lub folią aluiniową o śr. 150 Krotność = 4 1 1,00 RAZEM 54,22 RAZEM 2,00 Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych 3 głębokości do 1.5 kat.gr.iii-iv- zasypanie obu wykopów zieią z odkładu Krotność = 4 1,5 3 1,50 RAZEM 1,50-4 -

5 Lp. Podst Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 29 KNR Nawierzchnia betonowa - warstwa dolna o grub.12 c- odtworzenie opaski betonowej gr 15c poz.15 43,00 RAZEM 43,00 30 KNR Nawierzchnia betonowa - warstwa dolna - każdy dalszy 1 c grub.- dodatek 3c w 10 iejscach poz.15 43,00 RAZEM 43, Docieplenie ścian zewnętrznych- zaleca się aby wszystkie ateriały użyte do ociepleń budynku należały do systeu ociepleń jednego producenta 31 KNR Przygotowanie podłoża pod ocieplenie etodą lekką-okrą d.1.3 analiza indywidualna - oczyszczenie echaniczne i zycie- ściany 645<2>*0,4 258,00 RAZEM 258,00 32 KNR Przygotowanie podłoża pod ocieplenie etodą lekką-okrą d gruntowanie preparate wzacniający- jednokrotnie poz ,00 RAZEM 258,00 33 KNR Ocieplenie ścian budynków płytai styropianowyi etodą d.1.3 lekką-okrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian- wyrównanie powierzchni ścian styropiane gr 5c UWAGA: Założono wyrównanie na 40% powierzchni ścian poz ,00 34 d.1.3 analiza indywidualna 35 KNR d.1.3 analiza indywidualna Zaocowanie listwy cokołowej RAZEM 258, ,00 RAZEM 125,00 Ocieplenie ścian budynków z cegłypłytai styropianowyi etodą lekką-okrą wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. suchej ieszanki 36 KNR d KNR d KNR d.1.3 analiza indywidualna 39 KNR-W d.1.3 analiza indywidualna UWAGA: W pozycji uwzględniono kopletny syste ocieplenia budynku składający się z zaprwy paroprzepuszczalnej, odpornej na rysy i pęknięcia, zbrojonej włóknai, płyt styropianowych gr 14c i siatki w włókna szklanego, farby gruntującej i wyprawy elewacyjnej 645<2>-poz ,00 Ocieplenie ścian budynków płytai styropianowyi etodą lekką-okrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach parteru 355<2> 355,00 Ocieplenie ościeży z cegły o szer. do 30 c Ocieplenie ścian budynków płytai styropianowyi etodą lekką-okrą wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. suchej ieszanki UWAGA: W pozycji uwzględniono kopletny syste ocieplenia budynku składający się z zaprwy paroprzepuszczalnej, odpornej na rysy i pęknięcia, zbrojonej włóknai, płytpłyt styropianowych gr 2c i siatki w włókna szklanego, farby gruntującej i wyprawy elewacyjnej 2,4*13,27 31,85 Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styropianowych pionowe na zaprawie z siatką etal.- izolacja z płyt poistyrenowych gr 10c cokołów 45<2> 45,00 RAZEM 600,00 RAZEM 355,00 RAZEM 31,85 RAZEM 45,00 Licowanie płytkai klinkierowyi o wyiarach 25x12 c ścian- licowanie cokołów płytkai klinkierowyi na zaprawie z trase poz.38 45,00 RAZEM 45,00-5 -

6 Lp. Podst Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 40 KNR Ocieplenie ścian budynków płytai styropianowyi etodą d.1.3 analiza indywidualna lekką-okrą wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wypra- wy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. suchej ieszanki - ochrona narożników kątownikie etalowy okienne 10<>+5,6<>*9+11,1<>*6 127,00 drzwiowe 5,7<> 5,70 8<>+8,5<>*5+6,2<>*24<>+5,5<>*9+1,35<>* 5 55,55 41 KNR d.1.3 analiza indywidualna 42 KNR d KNR d Stolarka okienna i drzwiowa KNR d KNR d.1.4 analogia Dwukrotne alowanie zwykłe farbą eulsyjną tynków gładkich zewn.- alowanie tynków zewnętrznych ineralnych farbą silikatową UWAGA: W pozycji uwzględniono farbę silikatowa do tynków ineralnych nawierzchniowa zewn.-kolorową poz ,00 RAZEM 388,25 RAZEM 600,00 Dwukrotne alowanie zwykłe farbą eulsyjną tynków gładkich zewn.- alowanie ościeży UWAGA: W pozycji uwzględniono farbę silikatowa do tynków ineralnych nawierzchniowa zewn.-kolorową poz.37 31,85 RAZEM 31,85 Obsadzenie wsporników lub haków zawiasowych w ścianach z cegieł- obsadzenie zdeontowanych eleentów poz.1 10,00 RAZEM 10,00 Wykucie z uru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.ponad 2 2- wykucie kraty z okna Krotność = 2 2,8<2>+2,2<2> 5,00 Przygotowanie skrzydeł okiennych z rozbiórki do użytkudeontaż skrzydeł okiennych 46 KNR d KNR d KNR d.1.4 analiza indywidualna 49 KNR d.1.4 analogia 50 KNR d.1.4 analiza indywidualna 51 KNR d.1.4 analiza indywidualna UWAGA: Współczynnik do robocizny ,00 RAZEM 48,00 Przygotowanie skrzydeł drzwiowych z rozbiórki do użytkudeontaż drzwi drewnianych UWAGA: Współczynnik do robocizny ,00 RAZEM 2,00 Wyiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylnorozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad ,24<2>+9*3,3<2> 41,94 RAZEM 41,94 Wyiana stolarki drewnianej na drzwi aluiniowe dwuskrzydłowe oszklone na budowie- wyiana drzwi drewnia- nych na drzwi aluiniowe fabrycznie wykończone 4,25<2> 4,25 RAZEM 4,25 Wyiana stolarki aluiniowej na witryny aluiniowe fabrycznie wykończone UWAGA: W pozycji uwzględniono witryny aluiniowe zewnętrzne fabrycznie wykończone Krotność = 2 7,2<2> 7,20 Zabetonowanie gruzobetone bruzd o przekroju do w podłożach, stropach i ścianach bez deskowań i steplowań- wykonanie wylewki wyrównawczej pod parapety z asy wyrównawczej do ścian 5,74<>+9*5,6<> 56,14 Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1.5 w ścianach z cegieł- obsadzenie wew podokienników z PVC RAZEM 7,20 RAZEM 56,14 UWAGA: W pozycju uwzględniono podokienniki PCV koorowe, w kolorze biały, fornirowane 0,3<>*poz.50 16,84 RAZEM 16,84-6 -

7 Lp. Podst Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 52 KNR d.1.4 analiza indywidualna Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1.5 w ścianach z cegieł- obsadzenie stalowych podokienników zewnętrznych UWAGA: W pozycji uwzględniono parapety zewnętrzne stalowe powlekane 0,4<>*poz.50 22,46 RAZEM 22,46 53 KNR Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyńcze d.1.4 na słupach,belkach i ościeżach na zaprawie- obróbka ościeży płytai g-k okienne 0,2<>*(10<>+9*5,6<>+5,7<>) 13,22 RAZEM 13, Prace wykończeniowe 54 d.1.5 KNR NNRNKB d KNR d.1.5 Przecieranie istniejacych tynków wewn.z zeskrob.farby lub zdzieranie tapet na ścianach- przecieranie tynków na ścianach ( ta gdzie wyieniana była stolarka okienna) 200<2> 200,00 RAZEM 200,00 (z.vii) Gruntowanie podłoży preparatai gruntującyi- powierzchnie pionowe- ściany i ościeża poz.54+poz ,22 RAZEM 213,22 Dwukrotne alowanie farbai eulsyjnyi starych tynków wewnętrznych ścian poz ,22 RAZEM 213,22 iejsc. 57 KNR Naprawa podłoża betonowego o pow.zniszczonej do 0.5 d naprawa podestu przy wejściu głowny i na schodach przy hotelu 58 KNR d KNR d.1.5 analogia 60 KNR KNR KNR KNR KNR d KNR KNR iejsc. 10,00 RAZEM 10,00 Podkłady betonowe na podł.gruntowy- podkład z betonu 3 B10 pod nowe schody i pochylnię 1,2 3 1,20 RAZEM 1,20 Płyty fundaentowe żelbetowe- odtworzenie podestu, schodów 3 i pochylni 0,625<2>*1,3<>+0,25<>*2,1<>*4,42<>+0,15< 3 5,10 >*(1,8<>*4,12<>+1,5<>*3,82<>) RAZEM 5,10 Przygotowanie i ontaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich kg lub żebrowanych o śr. 8 - zbrojenie płyty górą siat- ką zbrojeniową o oczku 15x15c z prętów o śr 6 5,17<kg/2>*0,672/0,14<> kg 24,82 RAZEM 24,82 Posadzki płytkowe z kaieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża 1,5<>*3,82<>+1,27<>*2,55<> 8,97 RAZEM 8,97 Posadzki płytkowe z kaieni sztucznych; płytki 30x30 c układane na klej etodą zwykłą- układanie płytek 30x30 ( na zewątrz) gres nieszkliwiony naturalny poz.61 8,97 RAZEM 8,97 Okładziny schodów z płytek układanych na klej - przygotowanie podłoża 1,1<>*(3,82<>+1,5<>) 5,85 RAZEM 5,85 Okładziny schodów z płytek 30x30 c układanych na klej etodą kobinowaną- układanie płytek na schodach gres nieszkliwiony poz.63 5,85 RAZEM 5,85 Cokoliki wysokości 10 c na schodach z płytek układanych na klej - przygotowanie podłoża 1,04<>+1,28<>,32 RAZEM 2,32 Cokoliki płytkowe z kaieni sztucznych z płytek 10x10 c układane na klej bez przecinania płytek etodą kobinowaną- wykonanie cokołów z płytek gresowych 8x30 poz.65,32 RAZEM 2,32-7 -

8 Lp. Podst Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 67 KNR Okładziny schodów z płytek układanych na klej - przygotowanie podłoża 5<2> 5,00 68 KNR-W Licowanie płytkai klinkierowyi o wyiarach 25x12 c ścian- licowanie bocznych części schodów i podestów płytkai klinkierowyi na zaprawie z trase poz.67 5,00 69 KNR KNR d Osłony okien folia polietylenowa- zdjęcie folii z okien poz.9 120,00 RAZEM 120,00 Obsadzenie wsporników lub haków zawiasowych w ścianach z cegieł- obsadzenie daszku z pliwęglanu nad schoda- i 5 5,00 Dostawa zadaszenia nad wejście UWAGA: Wpozycji uwzględniono zadaszenie o wyiarach 120x200c, wypełnienie daszków: płyta z akrylu gr. 4 (przejrzysta), profile aluiniu alowane proszkowo na kolor srebrny RAL , Rozbiórka zadaszenia przy okapie KNR Rozebranie rynien z blachy nadającej się do użytku 72 d <>+24<> 55,00 RAZEM 55,00 73 KNR Przygotowanie blachy z rozbiórki do dalszego użytku d.1.6 poz.72*0,4<> 22,00 74 KNR-W d KNR-W d KNR-W d.1.6 analiza indywidualna RAZEM 22,00 Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa 0,4<>*(31<>+24<>) 22,00 RAZEM 22,00 Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa poz.74 22,00 RAZEM 22,00 Rozbiórka izolacji dachu z wełny ineralnej UWAGA: Współczynnik do robocizny 0,5. Z pozycji usunięto ateriały 0,2<>*(31<>+24<>) 11,00 RAZEM 11,00 77 KNR-W Uzupełnienie zbrojonych konstrukcji dachu z betonu onolitycznego- 3 d.1.6 uzupełnienie powierzchni dachu po deontażu 2 3 2,00 RAZEM 2,00 78 KNR-W Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny ineralnej pozioe d.1.6 analiza indywidualna z płyt układanych na sucho - jedna warstwa- warstwa wełny ineralnej gr 10c na dachu 0,4<>*(31<>+24<>) 22,00 RAZEM 22,00 79 KNR-W Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny ineralnej pozioe d.1.6 analiza indywidualna z płyt układanych na sucho - jedna warstwa- warstwa wełny lainowanej papą gr 10c na dachu- łaczna warstwa wełny laiowanej 20c poz.78 22,00 RAZEM 22,00 80 KNR-W Pokrycie dachów papą terozgrzewalną dwuwarstwowe d.1.6 0,7<>*(31<>+24<>) 38,50 81 KNR d.1.6 analogia Rynny dachowe półokrągłe o śr.12c - z blachy ocynkowanej RAZEM 38,50 UWAGA: Blacha z rozbiórki 31<>+24<> 55,00 RAZEM 55,00-8 -

9 Lp. Podst Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 82 KNR Wyiana obróbek blacharskich attyki i pasów nadrynnowych d.1.6 0,7<>*(20,50<>+11,5<>+16,0<>) 33,60 0,5<>*(31<>+24<>) 27,50 RAZEM 61, Rusztowanie 83 KNR Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 10 d ,00 RAZEM 650,00 84 KNR Instalacje odgroowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych d.1.7 wys.do 10 - przyłączenie do istniejącej instala- cji odgroowej budynku UWAGA: Współczynnik do robocizny 3,14, do pracy sprzętu 3,24 poz ,00 RAZEM 650,00 2 Łącznik 2.1 Roboty przygotowawcze, deontaż 85 KNR Wykucie z uru każdej wurowanej końcówki wspornika d.2.1 analogia stalowego- deontaż eleentów znajdujących się na elewajci (tablice, uchwyty itp.) 5 5,00 86 KNR d KNR d KNR-W d KNR d.2.1 analogia Wykucie z uru kratek wentylacyjnych,drzwiczek- wykucie kratek wentylacyjnych 5 5,00 Deontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików stałowych- deontaż barierek i balustrad przy schodach zewnętrznych 3 3,00 RAZEM 3,00 Rozebranie obróbek urów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzysów itp. z blachy nie nadającej się do użytku- rozebranie podokienników stalowych 0,3<>*(2,6<>*10+1,4<>) 8,22 RAZEM 8,22 Wykucie z uru podokienników betonowych z lastrykowykucie z uru podokienników wewnętrznych przy wyie- nianych oknach 2,6<>*10+1,4<> 7,40 RAZEM 27,40 90 KNR Osłony okien folia polietylenowa d ,00 91 KNR d KNR d.2.1 Odbicie tynków wewn.z zaprawy ceentowo-wapiennej na ścianach,filarach,pilastrach o pow.odbicia do 5 2- odbicie tynków z elewacji 5 5,00 Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.iii o podłożach z cegły,pustaków,gazo-i pianobetonów ( do 5 2 w 1 iejscu )- uzupełnienie ubytków tynków na elewacji 10 10,00 RAZEM 32,00 RAZEM 10,00 93 KNR-W Zerwanie posadzek lub okładzin z asy lastrykowej d.2.1 8<2> 8,00 RAZEM 8, Rury spustowe, rynny, przyłączenie do kanalizacji deszczowej- 3iejsc 94 KNR analogia 95 KNR analogia Ręczne rozebranie podbudowy betonowej o grub. 12 cskucie opaski betonowej gr 15c wokół budynku 45<>*0,5<> 22,50 RAZEM 22,50 Ręczne rozebranie podbudowy betonowej - dalszy 1 c grub.- dodatek 3c poz.94 22,50 RAZEM 22,50-9 -

10 Lp. Podst Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 96 KNR Ręczne wykopy ciągłe lub jaiste ze skarpai o szer.dna do i głębok.do 1.5 ze złożenie urobku na odkład (kat. gr.iv) 1,5 3 1,50 97 KNR Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 16,6<>+23,2<> 39,80 98 KNR Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 7<> 7,00 99 KNR-W Deontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr na ścianach budynku- deontaż przykanalika żeliwnego na elewacji 1,5 1, KNR-W analogia 101 KNR KNR KNR-W KNR-W KNR-W KNR analogia 107 KNR RAZEM 1,50 RAZEM 39,80 RAZEM 7,00 RAZEM 1,50 Deontaż osadnika deszczowego żeliwnego- deontaż czyszczaka 1 1,00 Rury spustowe okrągłe o śr.10c - z blachy ocynkowanej 7 7,00 RAZEM 7,00 Rynny dachowe półokrągłe o śr.12c - z blachy ocynkowanej poz.97 39,80 Wyiana odcinka rury żeliwnej kanalizacyjnej kielichowej sc. o śr sc. 1,00 Rurociągi żeliwne kanalizacyjne o śr. 150 na ścianach w budynkach nieieszkalnych uszczelnione zaprawą ceentową 2,00 Czyszczaki żeliwne kanalizacyjne uszczelniane sznure i zaprawą ceentową lub folią aluiniową o śr ,00 RAZEM 39,80 RAZEM 2,00 Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych 3 głębokości do 1.5 kat.gr.iii-iv- zasypanie obu wykopów zieią z odkładu 1,5 3 1,50 RAZEM 1,50 Nawierzchnia betonowa - warstwa dolna o grub.12 c- odtworzenie opaski betonowej gr 15c poz.94 22,50 RAZEM 22, KNR Nawierzchnia betonowa - warstwa dolna - każdy dalszy 1 c grub.- dodatek 3c w 10 iejscach poz.94 22,50 RAZEM 22, Docieplenie ścian zewnętrznych- zaleca się aby wszystkie ateriały użyte do ociepleń budynku należały do systeu ociepleń jednego producenta 109 KNR d.2.3 analiza indywidualna 110 KNR d.2.3 Przygotowanie podłoża pod ocieplenie etodą lekką-okrą - oczyszczenie echaniczne i zycie- ściany 194<2>*0,4 77,60 RAZEM 77,60 Przygotowanie podłoża pod ocieplenie etodą lekką-okrą - gruntowanie preparate wzacniający- jednokrotnie poz ,60 RAZEM 77,

11 Lp. Podst Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 111 KNR Ocieplenie ścian budynków płytai styropianowyi etodą d.2.3 lekką-okrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian- wyrównanie powierzchni ścian styropiane gr 5c UWAGA: Założono wyrównanie na 40% powierzchni ścian poz , d.2.3 analiza indywidualna 113 KNR d.2.3 analiza indywidualna Zaocowanie listwy cokołowej RAZEM 77,60 30<>+17<> 47,00 RAZEM 47,00 Ocieplenie ścian budynków z cegłypłytai styropianowyi etodą lekką-okrą wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. suchej ieszanki 114 KNR d KNR d.2.3 UWAGA: W pozycji uwzględniono kopletny syste ocieplenia budynku składający się z zaprwy paroprzepuszczalnej, odpornej na rysy i pęknięcia, zbrojonej włóknai, płyt styropianowych gr 14c i siatki w włókna szklanego, farby gruntującej i wyprawy elewacyjnej 194<2>-poz ,00 Ocieplenie ścian budynków płytai styropianowyi etodą lekką-okrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach 194<2> 194,00 Ocieplenie ościeży z cegły o szer. do 30 c Ocieplenie ścian budynków płytai styropianowyi etodą lekką-okrą wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. suchej ieszanki RAZEM 170,00 RAZEM 194, KNR d.2.3 analiza indywidualna 117 KNR-W d.2.3 analiza indywidualna 118 KNR d.2.3 analiza indywidualna UWAGA: W pozycji uwzględniono kopletny syste ocieplenia budynku składający się z zaprwy paroprzepuszczalnej, odpornej na rysy i pęknięcia, zbrojonej włóknai, płytpłyt styropianowych gr 2c i siatki w włókna szklanego, farby gruntującej i wyprawy elewacyjnej 2,4*6,9 16,56 Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styropianowych pionowe na zaprawie z siatką etal.- izolacja z płyt poistyrenowych gr 10c cokołów 24<2> 24,00 Licowanie płytkai klinkierowyi o wyiarach 25x12 c ścian- licowanie cokołów i bocznych części schodów i podestów płytkai klinkierowyi na zaprawie z trase poz ,00 Ocieplenie ścian budynków płytai styropianowyi etodą lekką-okrą wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. suchej ieszanki - ochrona narożników kątownikie etalowy okienne i drzwiowe 6,9/0,1<> 69,00 10<> 10, KNR d.2.3 analiza indywidualna 120 KNR d KNR d.2.3 Dwukrotne alowanie zwykłe farbą eulsyjną tynków gładkich zewn.- alowanie tynków zewnętrznych ineralnych farbą silikatową UWAGA: W pozycji uwzględniono farbę silikatowa do tynków ineralnych nawierzchniowa zewn.-kolorową poz ,00 RAZEM 16,56 RAZEM 24,00 RAZEM 24,00 RAZEM 79,00 RAZEM 170,00 Dwukrotne alowanie zwykłe farbą eulsyjną tynków gładkich zewn.- alowanie ościeży UWAGA: W pozycji uwzględniono farbę silikatowa do tynków ineralnych nawierzchniowa zewn.-kolorową poz ,56 RAZEM 16,56 Obsadzenie wsporników lub haków zawiasowych w ścia- nach z cegieł- obsadzenie zdeontowanych eleentów poz.85 5, Stolarka okienna i drzwiowa

12 Lp. Podst Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 122 KNR Wykucie z uru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o d.2.4 pow.ponad 2 2- wykucie kraty z okna 2,9<2> 2,90 RAZEM 2, KNR d.2.4 analogia Przygotowanie skrzydeł okiennych z rozbiórki do użytkudeontaż skrzydeł okiennych 124 KNR d KNR d KNR d.2.4 analiza indywidualna 127 KNR d.2.4 analiza indywidualna 128 KNR d.2.4 analiza indywidualna UWAGA: Współczynnik do robocizny <> 31,00 RAZEM 31,00 Wyiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylnorozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad *2,87<2>+2*4,25<2> 28,59 RAZEM 28,59 Wyiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylnorozwierane dwudzielne z PCV o pow. do ,5<2>+1,76<2> 3,26 RAZEM 3,26 Zabetonowanie gruzobetone bruzd o przekroju do w podłożach, stropach i ścianach bez deskowań i steplowań- wykonanie wylewki wyrównawczej pod parapety z asy wyrównawczej do ścian 2,6<>*10+1,4<> 7,40 RAZEM 27,40 Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1.5 w ścianach z cegieł- obsadzenie wew podokienni- ków z PVC UWAGA: W pozycju uwzględniono podokienniki PCV koorowe, w kolorze biały, fornirowane 0,3<>*(2,6<>*10+1,4<>) 8,22 RAZEM 8,22 Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1.5 w ścianach z cegieł- obsadzenie stalowych podokienników zewnętrznych UWAGA: W pozycji uwzględniono parapety zewnętrzne stalowe powlekane 0,4<>*(2,6<>*10+1,4<>) 10,96 RAZEM 10, KNR Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyńcze d.2.4 na słupach,belkach i ościeżach na zaprawie- obróbka ościeży płytai g-k okienne 0,2<>*(4<>+9*5,9<>+3,7<>+8,16<>) 13,79 RAZEM 13, Prace wykończeniowe 130 d.2.5 KNR NNRNKB d KNR d.2.5 Przecieranie istniejacych tynków wewn.z zeskrob.farby lub zdzieranie tapet na ścianach- przecieranie tynków na ścianach ( ta gdzie wyieniana była stolarka okienna) 133 KNR Naprawa podłoża betonowego o pow.zniszczonej do 0.5 d KNR KNR KNR ,8<>*(16,6<>+23,2<>) 111,44 RAZEM 111,44 (z.vii) Gruntowanie podłoży preparatai gruntującyi- powierzchnie pionowe- ściany i ościeża poz.130+poz ,23 RAZEM 125,23 Dwukrotne alowanie farbai eulsyjnyi starych tynków wewnętrznych ścian poz ,23 RAZEM 125,23 iejsc. 2- naprawa schodów zewnętrznych i podestu 5 iejsc. 5,00 Posadzki płytkowe z kaieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża 6,7<2> 6,70 RAZEM 6,70 Posadzki płytkowe z kaieni sztucznych; płytki 30x30 c układane na klej etodą zwykłą- układanie płytek 30x30 ( na zewątrz) gres nieszkliwiony naturalny poz.134 6,70 RAZEM 6,70 Okładziny schodów z płytek układanych na klej - przygotowanie podłoża 1,3<2> 1,30 RAZEM 1,

13 Lp. Podst Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 137 KNR Okładziny schodów z płytek 30x30 c układanych na klej d.2.5 etodą kobinowaną- układanie płytek na schodach gres nieszkliwiony poz.136 1, KNR KNR KNR-W KNR d.2.5 analogia 142 KNR Cokoliki płytkowe z kaieni sztucznych z płytek 10x10 c układane na klej bez przecinania płytek - przygotowanie podłoża 8 8,00 Cokoliki płytkowe z kaieni sztucznych z płytek 10x10 c układane na klej bez przecinania płytek etodą kobinowaną- wykonanie cokołów z płytek gresowych 8x30 8 8,00 RAZEM 1,30 RAZEM 8,00 RAZEM 8,00 Balustrady schodowe wypełnione eleentai płytowyi przyocowane do belek policzkowych śrubai lub spawane- ontaż balustrad z wypełnienie płytai z poliwęglanu jednokoorowego gr 4 UWAGA: W pozycji uwzględniono eleenty stalowe barierki ze stali czarnej i pochwyt ze stali nierdzewnej, akcesoria i ocowania do balustrad oraz płyty z poliwęglanu gr 4 6<> 6,00 RAZEM 6,00 Pochwyt stalowy na wspornikach 3,5 3,50 RAZEM 3,50 Osłony okien folia polietylenowa- zdjęcie folii z okien poz.90 32,00 RAZEM 32, KNR Balustrady ze stali ocynkowanej z pochwyte dla niepełnosprawnych proste 2,9<>+2<> 4,90 RAZEM 4, KNR Pochwyt stalowy na wspornikach przystosowany dla osób niepełnosprawnych ze stali ocynkowanej 4,4<> 4,40 RAZEM 4, Rozbiórka zadaszenia przy okapie 145 KNR-W Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza d.2.6 warstwa 0,4<>*(16,6<>+23,6<>) 16,08 RAZEM 16, KNR-W Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna d.2.6 warstwa poz ,08 RAZEM 16, KNR-W d.2.6 analiza indywidualna Rozbiórka izolacji dachu z wełny ineralnej 148 KNR-W d KNR-W d.2.6 analiza indywidualna 150 KNR-W d.2.6 analiza indywidualna UWAGA: Współczynnik do robocizny 0,5. Z pozycji usunięto ateriały 0,2<>*(16,6<>+23,6<>) 8,04 RAZEM 8,04 Uzupełnienie zbrojonych konstrukcji dachu z betonu onolitycznego- 3 uzupełnienie powierzchni dachu po deontażu 2 3 2,00 RAZEM 2,00 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny ineralnej pozioe z płyt układanych na sucho - jedna warstwa- warstwa wełny ineralnej gr 10c na dachu 0,4<>*(16,6<>+23,6<>) 16,08 RAZEM 16,08 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny ineralnej pozioe z płyt układanych na sucho - jedna warstwa- warstwa wełny lainowanej papą gr 10c na dachu- łaczna warstwa wełny laiowanej 20c poz ,08 RAZEM 16, KNR-W Pokrycie dachów papą terozgrzewalną dwuwarstwowe d.2.6 0,7<>*(16,6<>+23,6<>) 28,14 RAZEM 28,

14 Lp. Podst Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 152 KNR Wyiana obróbek blacharskich pasów nadrynnowych d.2.6 0,5<>*(16,6<>+23,6<>) 20,10 RAZEM 20, Rusztowanie KNR Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do d KNR d <2> 165,00 RAZEM 165,00 Instalacje odgroowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wys.do 10 - przyłączenie do istniejącej instala- cji odgroowej budynku 3 Wejście główne 155 KNR d.3 analogia 156 KNR d.3 analiza indywidualna 157 KNR-W d.3 analiza indywidualna 158 KNR d d KNR d KNR d.3 UWAGA: Współczynnik do robocizny 3,14, do pracy sprzętu 3,24 poz ,00 RAZEM 165,00 Deontaż barierek i balustrad przy schodach zewnętrznych przy wejściu główny 4 4,00 RAZEM 4,00 Balustrady ze stali ocynkowanej proste 4<> 4,00 RAZEM 4,00 Wykonanie napisu ATLETIKON w dwóch iejscach na elewacji UWAGA: Współczynnik do robocizny 5. 10<2> 10,00 RAZEM 10,00 Obsadzenie tablicy inforacyjnej 50x70 na elewacji za poocą kotew 4 4,00 RAZEM 4,00 Dostawa stalowej tablicy inforacyjnej na podkładzie blachy szt (grubość 0,5, płaski ocynk) wyklejony grafiką wek- torwą, wycinaną z folii podstawowych 1 szt 1,00 Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 10 - przy założeniu że rusztowanie do 4,5 jest wkalkulowane przy robo- tach dociepleniowych 14<2> 14,00 RAZEM 14,00 Instalacje odgroowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wys.do 10 - przyłączenie do istniejącej instala- cji odgroowej budynku UWAGA: Współczynnik do robocizny 3,14, do pracy sprzętu 3,24 poz ,00 RAZEM 14,

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT. 1. Przedmiot karkulacji Przedmiotem karkulacji jest termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul.

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT. 1. Przedmiot karkulacji Przedmiotem karkulacji jest termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT 1. Przediot karkulacji Przediote karkulacji jest teroodernizacja budynku ieszkalnego przy ul. Wyspiańskiego 6 2. Zaawiający Kosztorys wykonano

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR USŁUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE "NOR- BUD" NORBERT WAŚKIEWICZ. ul. Polna 23; 97-340 Rozprza

PRZEDMIAR USŁUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE NOR- BUD NORBERT WAŚKIEWICZ. ul. Polna 23; 97-340 Rozprza USŁUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE "NOR- BUD" NORBERT WAŚKIEWICZ ul. Polna 23; 97-340 Rozprza NAZWA INWESTYCJI : Reont poieszczeń w ZSP w Sulejowie ADRES INWESTYCJI : ul. Milejowska 21, 97-330 Sulejów INWESTOR

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Usługi Projektowe Henryk Tomaszewski

KOSZTORYS OFERTOWY. Usługi Projektowe Henryk Tomaszewski Usługi Projektowe Henryk Toaszewski KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Reont swietlicy wiejskiej w Tuławkach ADRES INWESTYCJI : Tuławki 14; 11-001 Dywity INWESTOR : Gina Dywity ADRES INWESTORA : ul.olsztyńska

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Urząd Miejski w GiŜycku. al. 1 Maja 14 11-500 GiŜycko

PRZEDMIAR ROBÓT. Urząd Miejski w GiŜycku. al. 1 Maja 14 11-500 GiŜycko Urząd Miejski w GiŜycku al 1 Maja 14 11-500 GiŜycko PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWEYCJI : ZAĘPCZE WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH - USUNIECIE UEREK PO ROBOTACH BUDO- WLANYCH WYKONANYCH W RAMACH ZADANIA PN "BUDOWA

Bardziej szczegółowo

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem Roboty budowlane 1 STOPY, ŚCIANY FUNDAMENTOWE 1 d.1

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem Roboty budowlane 1 STOPY, ŚCIANY FUNDAMENTOWE 1 d.1 Roboty budowlane 1 STOPY, ŚCIANY FUNDAMENTOWE 1 d.1 KNNR N001-0210-030 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkai podsiębiernyi o pojeności łyŝki 0,25 3, głębokość wykopu do 3,00. Grunt kategorii

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Piotr Rajca DATA OPRACOWANIA : maj 2016 r. WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania maj 2016 r.

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Piotr Rajca DATA OPRACOWANIA : maj 2016 r. WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania maj 2016 r. Pracownia Projektowa "KONSTRUKTOR" ul. Wojska Polskiego 5, 58-160 Świebodzice PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Teroodernizacja budynku ieszkalnego ADRES INWESTYCJI : Osiedle Górnicze 4 INWESTOR : Wspólnota

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Remont budynku ul. K.Paryskiej 14-16

Przedmiar. Remont budynku ul. K.Paryskiej 14-16 Przedmiar Budowa: Budynek użytkowy OSP Moszczenica Obiekt: Jastrzębie-Zdrój ul. Komuny Paryskiej 16 Zamawiający: Miejski Zarząd Nieruchomości Jastrzębie-Zdrój ul. 1 Maja 55 Jednostka opracowująca kosztorys:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR DATA OPRACOWANIA : 30.06.2014 WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 30.06.2014. Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR DATA OPRACOWANIA : 30.06.2014 WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 30.06.2014. Data zatwierdzenia NAZWA INWESTYCJI : PROJEKT TERMOMODERNIZACJI CIAN ZEWN TRZNYCH BUDYNKU WRAZ Z KOLORYSTY- ORAZ OCIEPLENIE STROPODACHU ZGODNIE Z AUDYTEM ENERGETYCZNYM NIERUCHO- MO CI ADRES INWESTYCJI : PADEREWSKIEGO 26,44-100

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT - IZOLACJA PIONOWA ŚCIAN FUNDAMENTO- WYCH SEGMENTU ŻYWIENIOWO-ADMINISTRACYJNEGO 4.1.1. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2

PRZEDMIAR ROBÓT - IZOLACJA PIONOWA ŚCIAN FUNDAMENTO- WYCH SEGMENTU ŻYWIENIOWO-ADMINISTRACYJNEGO 4.1.1. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 ROBÓT - IZOLACJA PIONOWA ŚCIAN FUNDAMENTO- WYCH SEGMENTU ŻYWIENIOWO-ADMINISTRACYJNEGO 4.1.1. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 NAZWA INWESTYCJI : IZOLACJA PIONOWA ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH SEGMENTU ŻYWIENIOWO-ADMINISTRACYJNE-

Bardziej szczegółowo

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 ROBOTY BUDOWLANE 1.1 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 1 d.1.

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 ROBOTY BUDOWLANE 1.1 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 1 d.1. Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze ROBOTY BUDOWLANE. 0- Roboty rozbiórkowe d.. KNR -0 0-0 KNR -0 d.. 0-0 KNR -0 d.. 0- KNR -0 d.. 0- d.. kalk. własna Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości

Bardziej szczegółowo

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 KNR-W 2-02 Rusztowania raowe przy cienne RR - 1/30 wysoko do 16 d.1 1609-02 8.5*8.5+9*12.5+2.6*3.5+8.5*6.5+8.5*3.5 278.850 2 KNR

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. 44-200 Rybnik, dzielnica Śródmieście. Kody CPV:

Przedmiar robót. 44-200 Rybnik, dzielnica Śródmieście. Kody CPV: Przediar robót Rodzaj robót (branża): Budowlana i instalacyjna Inwestycja 7.7.0 _ zadanie OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ I PSYCHOTERAPII REMONT SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH, ZADASZEŃ I MURKÓW ORAZ WYMIANA KANALIZACJI

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY UPROSZCZONY formularz NAZWA INWESTYCJI : Remont kompleksowy budynku Komisariatu Policji w Darłowie-

KOSZTORYS OFERTOWY UPROSZCZONY formularz NAZWA INWESTYCJI : Remont kompleksowy budynku Komisariatu Policji w Darłowie- OFERTOWY UPROSZCZONY formularz NAZWA INWESTYCJI : Remont kompleksowy budynku Komisariatu Policji w Darłowie- I etap ADRES INWESTYCJI : Darłowo ul. Rzemieślnicza 48 INWESTOR : Komenda Wojewódzka Policji

Bardziej szczegółowo

1. Budynek nadle nictwa wie Kromnów dz. 246 gmina Brochów.

1. Budynek nadle nictwa wie Kromnów dz. 246 gmina Brochów. Załącznik nr 1 1. Budynek nadleśnictwa wieś Kromnów dz. 246 gmina Brochów. Prace termomodernizacyjne obejmują wykonanie docieplenia ścian metodą lekką mokrą gr. 14 cm z wyprawą z tynku akrylowego typu

Bardziej szczegółowo

KSIĄśKA PRZEDMIARÓW. Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 KNR-W 4-01 Zerwanie nawierzchni z kostki betonowej m 2

KSIĄśKA PRZEDMIARÓW. Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 KNR-W 4-01 Zerwanie nawierzchni z kostki betonowej m 2 Lp. Podst Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 1 KNR-W 4-01 Zerwanie nawierzchni z kostki betonowej 2 0101-02 24.00 2 24.000 2 KNR-W 4-01 Zerwanie nawierzchni z płyt chodnikowych 2 0101-03 31.20 2 31.200

Bardziej szczegółowo

Jan Witkowski. Łukasz Gardian DATA OPRACOWANIA : 10.04.2013

Jan Witkowski. Łukasz Gardian DATA OPRACOWANIA : 10.04.2013 .. KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU BIUROWO-WARSZTATOWEGO ADRES INWESTYCJI : Baćkowice, dz. nr ew. 181/5 INWESTOR : Gina Baćkowice ADRES INWESTORA : Baćkowice 84, 27-552

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : RYSZARD SAS DATA OPRACOWANIA : 12 maj 2014. Stawka roboczogodziny : Poziom cen :

KOSZTORYS NAKŁADCZY. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : RYSZARD SAS DATA OPRACOWANIA : 12 maj 2014. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : REMONT DACHU I EEWACJI BUDYNKU MIESZKANEG0 ADRES INWESTYCJI : GDAŃSK REJTANA 2C INWESTOR : PKP S.A. ODDZIAŁ GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W GDAŃSKU ADRES INWESTORA

Bardziej szczegółowo

Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 10.05.2013. Data zatwierdzenia

Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 10.05.2013. Data zatwierdzenia KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Odnowienie elewacji wraz z balkonami ADRES INWESTYCJI : Budynek mieszkalny ul. Warszawska 1 w Gizycku INWESTOR : Wspólnota Mieszkaniowa nr 114 ADRES INWESTORA : ul.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR DATA OPRACOWANIA : 30.06.2014 WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 30.06.2014. Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR DATA OPRACOWANIA : 30.06.2014 WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 30.06.2014. Data zatwierdzenia NAZWA INWESTYCJI : PROJEKT TERMOMODERNIZACJI CIAN ZEWN TRZNYCH BUDYNKU WRAZ Z KOLORYSTY- ORAZ OCIEPLENIE STROPODACHU ZGODNIE Z AUDYTEM ENERGETYCZNYM NIERUCHO- MO CI ADRES INWESTYCJI : PADEREWSKIEGO 22,44-100

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI- ETAP II

KOSZTORYS INWESTORSKI- ETAP II KOSZTORYS INWESTORSKI- ETAP II NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA LABORATORIÓW NAUKOWYCH W BUDYNKU HALI TECHNOLOGICZNEJ WYDZIA- ŁU INśYNIERII MECHANICZNEJ I MECHATRONIKI ZUT w SZCZECINIE ADRES INWESTYCJI :

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Roman Borowski DATA OPRACOWANIA : 26.05.2011. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR :

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Roman Borowski DATA OPRACOWANIA : 26.05.2011. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Zakład Budowlany Roan Borowski ul. Miodowa 10 68-100 ŻAGAŃ PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Wyiana stolarki okiennej skrzynkowej na okna drewniane jednoraowe ADRES INWESTYCJI : 66-612 Gubin, ul. Piastowska

Bardziej szczegółowo

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 Remont dachu

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 Remont dachu Ceynowy 18 - przediar Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 1 Reont dachu 1 KNR 202 Rusztowania raowe warszawskie, wielokolunowe, daszki ochronne nad 2 1611-0900 wejściai. [3*2*4] 2 24.000 2 KNR

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. DATA OPRACOWANIA : Sierpień 2010 R. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR ROBÓT. DATA OPRACOWANIA : Sierpień 2010 R. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : REMONT CZĄSTKOWY DACHU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 30 ADRES INWESTYCJI : WARSZAWA, UL.KAWĘCZYŃSKA 2 INWESTOR : URZAD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DZIELNICA PRAGA PÓŁNOC ADRES INWESTORA

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS "ślepy" bez nakładów finansowych

KOSZTORYS ślepy bez nakładów finansowych KOSZTORYS "ślepy" bez nakładów finansowych NAZWA INWESTYCJI : Poieszczenie serwerowni ADRES INWESTYCJI : 59-220 Legnica INWESTOR : Sąd Rejonowy w Legnicy ADRES INWESTORA : 59-220 Legnica, ul.złotoryjska

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Nr: 1/B/08

Przedmiar robót Nr: 1/B/08 Inwestor: Urząd Dzielnicy Praga Północ ul. Kłopotowskiego 15 Warszawa Wykonawca: 2008-07-08 Przedmiar robót Nr: 1/B/08 Nr. Umowy: Kod CPV: 45453100-8 Data Oprac.: 2008-07-03 Umowa z dnia: 2008-07-03 Nazwa

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR DATA OPRACOWANIA : 23.10.2015 WYKONAWCA : INWESTOR :

PRZEDMIAR DATA OPRACOWANIA : 23.10.2015 WYKONAWCA : INWESTOR : O.I.B. "Concrete" Rafał Głaz Ul.Słoneczna 3a, 98-100 Łask PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa o szyb windowy, przedsionki oraz przebudowa WC na Ip dla potrzeb SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU PODSTAWOWEJ

Bardziej szczegółowo

Nazwa Firmy Kosztorysowanie FORTE 9.52

Nazwa Firmy Kosztorysowanie FORTE 9.52 Nazwa Firy Koorysowanie FORTE 9.52 Prawa autorskie INWESTPROJEKT-SŁUPSK 45213150-9 Roboty budowlane w zakresie biurowców REMONT I MODERNIZACJA ELEWACJI BUDYNKU RATUSZA OD STRONY PLACU DOMINIKAŃSKIEGO -

Bardziej szczegółowo

NAZWA INWESTYCJI : Przystosowanie wejścia do budynku szkoły do potrzeb osób niepełnosprawnych

NAZWA INWESTYCJI : Przystosowanie wejścia do budynku szkoły do potrzeb osób niepełnosprawnych KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia 45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 45410000-4 Tynkowanie

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY - PRZEDMIAR

KOSZTORYS NAKŁADCZY - PRZEDMIAR Biuro Projektów "IZOL" 87-8 Włocławek, ul. Płocka 26 KOSZTORYS NAKŁADCZY - PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 4521-2 Roboty budowlane w zakresie budynków NAZWA INWESTYCJI : Kompleksowa

Bardziej szczegółowo

SP NR 16 W GDYNI-WZMOCNIENIE STROPODACHU-INWESTORSKI.KST

SP NR 16 W GDYNI-WZMOCNIENIE STROPODACHU-INWESTORSKI.KST SP NR 16 W GDYNI-WZMOCNIENIE STROPODACHU-INWESTORSKI.KST PRZEDMIAR Lp. Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze SP NR 16 W GDYNI - WZMOCNIENIE STROPODACHU 1 WZMOCNIENIE STROPU 1.1 Zabezpieczenie podłóg folią

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR - TARAS DOLNY

PRZEDMIAR - TARAS DOLNY PRZEDMIAR - TARAS DOLNY 45000000-7 Roboty budowlane Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień NAZWA INWESTYCJI : Wyiana okładzin schodów zewn.i posadzki tarasu w Budynku Wojewódzkiego Sądu Adinistracyjnego

Bardziej szczegółowo

REMONT ORAZ WYMIANA STROPU W POMIESZCZENIACH PIWNIC BUDYNKU PRZY UL. MORAWY 24 W KATOWICACH

REMONT ORAZ WYMIANA STROPU W POMIESZCZENIACH PIWNIC BUDYNKU PRZY UL. MORAWY 24 W KATOWICACH INWESTOR: KOMUNALNY ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ 40-126 KATOWICE UL. GRAŻYŃSKIEGO 5 NR UMOWY: 715/07/2011/TI NR PROJEKTU : P- 390-2 NAZWA I ADRES OBIEKTU: BUDYNEK MIESZKALNY W KATOWICACH PRZY UL. MORAWY

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne KRUS Turek - roboty reontowe budynku ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45453000-7 Roboty reontowe i renowacyjne NAZWA INWESTYCJI : Roboty reontowe budynku Placówki Terenowej KRUS

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Kosztorys

Kosztorys ofertowy. Kosztorys Kosztorys ofertowy Kosztorys Budowa: ADAPTACJA BUDYNKU NA POTRZEBY POMIESZCZEŃ URZĘDU STANU CYWILNEGO DOPIEWO Obiekt: ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE Zamawiający: URZĄD GMINY DOPIEWO ul.leśna 1c 62-070 Dopiewo

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : DATA OPRACOWANIA : Poziom cen : I kwartał 2009. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie:

KOSZTORYS ŚLEPY SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : DATA OPRACOWANIA : Poziom cen : I kwartał 2009. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: NAZWA INWESTYCJI : REMONT SALI BALETOWEJ INWESTOR : TEATR MUZYCZNY ROMA ADRES INWESTORA : Warszawa, ul. Nowogrodzka 49 BRANŻA : usługa reontowa SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : DATA OPRACOWANIA : KOSZTORYS ŚLEPY

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł WYKONAWCA : INWESTOR :

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł WYKONAWCA : INWESTOR : KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Odnowa i zagospodarowanie terenu centrum wsi Stare Żukowice - elewacja obiektu nr II ADRES INWESTYCJI : Stare Żukowice, gmina Lisia Góra INWESTOR : Gmina Lisia Góra

Bardziej szczegółowo

- doświetle nad drzwiami 1.65*0.80 m 2 1.32 - okienko w drzwiach 3.14*0.22*0.35*2 m 2 0.48

- doświetle nad drzwiami 1.65*0.80 m 2 1.32 - okienko w drzwiach 3.14*0.22*0.35*2 m 2 0.48 5500- Roboty reontowe i renowacyjne. Renowacja drzwi zewnętrznych - wejście główne 5 6 8 9 0 058-0 - Analogia 0-09 0-0 Analogia 0-05 0-09 0-0 0-0 0-0 08-0 09-0 05-9 05-0 Zdjęcie skrzydeł drzwiowych.0*.55.0

Bardziej szczegółowo

Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o wysokości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej

Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o wysokości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej j.. d.. 0805-03 Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o wysokości 8 c na podsypce ceentowo-piaskowej 93,880 d.. 085-0 Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych

Bardziej szczegółowo

Pracownia Autorska Architekt Krzysztof Kulik Katowice ul.wybickiego 55 PRZEDMIAR

Pracownia Autorska Architekt Krzysztof Kulik Katowice ul.wybickiego 55 PRZEDMIAR Pracownia Autorska Architekt Krzysztof Kulik Katowice ul.wybickiego 55 NAZWA INWESTYCJI : DOBUDOWA WINDY ZEWNĘTRZNEJ,PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ ORAZ NOWE NAWIERZCHNIE W DZIE- DZIŃCU ADRES INWESTYCJI : Katowice

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR/KOSZTORYS OFERTOWY

PRZEDMIAR/KOSZTORYS OFERTOWY PPHU INWEST-BUD-KOSZT Paweł Ulatowski Plac Teatralny 1, 06-100 Pułtusk PRZEDMIAR/KOSZTORYS OFERTOWY 45000000-7 Roboty budowlane Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień NAZWA INWESTYCJI : Budowa

Bardziej szczegółowo

MTBS SP Z. OO PRZEDMIAR. Przedmiar wykonania prac remontowych budynku mieszkalnego usytuowanego przy ul. Spółdzielczej 16 w Myszkowie

MTBS SP Z. OO PRZEDMIAR. Przedmiar wykonania prac remontowych budynku mieszkalnego usytuowanego przy ul. Spółdzielczej 16 w Myszkowie MTBS SP Z. OO PRZEDMIAR Przedmiar wykonania prac remontowych budynku mieszkalnego usytuowanego przy ul. Spółdzielczej 16 w Myszkowie 1 2 3 4 5 1 FUNDAMENTY I POSADZKI - PIWNICA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Projektowo-Wykonawcze DEEM Anna Dziuba-Jaglińska. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR :

Przedsiębiorstwo Projektowo-Wykonawcze DEEM Anna Dziuba-Jaglińska. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Przedsiębiorstwo Projektowo-Wykonawcze DEEM Anna Dziuba-Jaglińska KOSZTORYS NAKŁADCZY- termorenowacja stropodachu Nazwa inwestycji : Projekt termorenowacji stropodachu oraz odnowienia schodów zewnętrznych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT DATA OPRACOWANIA : 11.2014 WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 11.2014. Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR ROBÓT DATA OPRACOWANIA : 11.2014 WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 11.2014. Data zatwierdzenia "ARTOP". Pracownia Projektowa Szczecin ul Zuzanny PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń Domu Studenta nr 4 ADRES INWESTYCJI : Szczecin ul Podgórna INWESTOR : Uniwersytet Szczeciński ADRES

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Adaptacja pomieszczenia na sale wykładowe. Budowa : Główny Urząd Statystyczny Oddział w Poznaniu. Obiekt : Prace remontowe

PRZEDMIAR ROBÓT. Adaptacja pomieszczenia na sale wykładowe. Budowa : Główny Urząd Statystyczny Oddział w Poznaniu. Obiekt : Prace remontowe STRONA TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań Budowa : Główny Urząd Statystyczny Oddział w Poznaniu PRZEDMIAR ROBÓT Budowa : Główny Urząd Statystyczny Oddział w Poznaniu Data: 2014-04-17 SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU

Bardziej szczegółowo

W1 Przedmiar robót wyk.dn: 2012-07-20 str. 1 Nr Nazwa Jednostka miary Ilość 1 Roboty przygotowawcze, pomiarowe 1.1 Geodezja 3 KNR 2-01 101-3

W1 Przedmiar robót wyk.dn: 2012-07-20 str. 1 Nr Nazwa Jednostka miary Ilość 1 Roboty przygotowawcze, pomiarowe 1.1 Geodezja 3 KNR 2-01 101-3 Koorysowanie FORTE 11.00 Prawa autorskie INWESTPROJEKT-SŁUPSK Modernizacja Budynku i Otoczenia Przedszkola Publicznego nr 32 w Rzeszowie przy ul. Podwisłocze 26A Identyfikator koorysu: PRZEDSZKOLE NR 32

Bardziej szczegółowo

m 3 o grubości do 15 cm opaska (18.00)*0.50*0.10 m 3 0.900 betonowa stopnie schodowe (2.00*0.20*0.30)*2 m 3 0.240

m 3 o grubości do 15 cm opaska (18.00)*0.50*0.10 m 3 0.900 betonowa stopnie schodowe (2.00*0.20*0.30)*2 m 3 0.240 Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 1 45111300- Roboty rozbiórkowe 1 1 KNR-W 4- Ręczna rozbiórka eleentów konstrukcji betonowych niezbrojonych 3 d.1 01 0212- o grubości do 15 c 01 opaska (18.00)*0.50*0.10

Bardziej szczegółowo

11 Grupa robót: 45410000-7. DZIAŁ 11: Elewacja 136 159 12 Grupa robót: 45233000-1. DZIAŁ 12: Roboty zewnętrzne 160 168 - 1 - Norma PRO Wersja 4.

11 Grupa robót: 45410000-7. DZIAŁ 11: Elewacja 136 159 12 Grupa robót: 45233000-1. DZIAŁ 12: Roboty zewnętrzne 160 168 - 1 - Norma PRO Wersja 4. DZIAŁY KOSZTORYSU L Nazwa działu Od Do p. 1 Grupa robót: 45453000-7. DZIAŁ 1: Roboty rozbiórkowe 1 30 2 Grupa robót: 45262000-6. DZIAŁ 2: Roboty urowe 31 46 3 Grupa robót: 45261000-4. DZIAŁ 3: Roboty reontowe

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T B u d o w a : Budynek Mieszkalny Wielorodzinny O b i e k t : Budynek Mieszkalny Wielorodzinny A d r e s : ul. Grunwaldzka 12 75-110 Banie Remont

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT KOD 3608251

PRZEDMIAR ROBÓT KOD 3608251 "Inwestprojekt Rado" Rado ul. Czachowskiego 34 ROBÓT KOD 3608251 NAZWA INWESTYCJI : Adaptacja zabytkowego kotła w budynku centru sztuki - kod CPV 45453000-7 ADRES INWESTYCJI : Rado ul.kopernika 1 INWESTOR

Bardziej szczegółowo

Naprawa elewacji budynku Nr Spadochroniarnia

Naprawa elewacji budynku Nr Spadochroniarnia 1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE I ZABEZPIECZAJ CE 1 kalkulacja Zabezpieczenie istniej cej nawierzchni kpl. d.1 asna obiar = 1.000kpl. kalk. w asna ' 1r-g/kpl. r-g 1.0000 0.000000 0.00 2 KNR 0-23 d.1 2611-01 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : MODERNIZACJA ELEWACJI BUDYNKU URZEDU ADRES INWESTYCJI : CZESTOCHOWA INWESTOR : URZAD MIEJSKI ADRES INWESTORA : CZESTOCHOWA CPV : 00- CPV : 000- BRANŻA : ELEWACJA Ogółem

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Pracownia Architektoniczna WARS Tomasz Mach. 00-175 Warszawa, ul. Al. Jana Pawła II 70 lok. 10

PRZEDMIAR ROBÓT. Pracownia Architektoniczna WARS Tomasz Mach. 00-175 Warszawa, ul. Al. Jana Pawła II 70 lok. 10 Pracownia Architektoniczna WARS Toasz Mach 00-75 Warszawa, ul. Al. Jana Pawła II 70 lok. 0 ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 455000-7 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS. 54-153 Wrocław, ul. Dziadoszańska 31/1. Pracownia Autorska Ewa Mączyńska-Szymczak

KOSZTORYS. 54-153 Wrocław, ul. Dziadoszańska 31/1. Pracownia Autorska Ewa Mączyńska-Szymczak Pracownia Autorska Ewa Mączyńska-Szyczak 54-153 Wrocław, ul. Dziadoszańska 31/1 KOSZTORYS Nazwa inwestycji : Przebudowa i odernizacja poieszczeń Galerii Miejskiej Adres inwestycji : ul. Kiełbaśnicza 28

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenie podłóg folią m 2

Zabezpieczenie podłóg folią m 2 1 WYMIANA DZWI W POM. ODIZOLOWANIA WRAZ Z MALOWANIEM ( ISTNIEJĄCE POM. NA PARTERZE I PIERWSZYM PIĘTRZE) 1 KNR-W 4-01 d.1 1216-01 2 KNR 4-01 d.1 0354-05 3 KNR 0-19 d.1 0931-06 4 KNR 4-01 d.1 0708-01 5 NNRNKB

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45215140-0 Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych

PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45215140-0 Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych Biuro Projektów Budownictwa Ogólnego i SłuŜby Zdrowia 25-025 Kielce, ul. Jana Pawła II 13/18 ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45215140-0 Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych

Bardziej szczegółowo

Budowa : WYMIANA POSADZEK Obiekt : J/W Adres : UL. WOJSKA POLSKIEGO 142 69-100 SŁUBICE PRZEDMIAR INWESTORSKI

Budowa : WYMIANA POSADZEK Obiekt : J/W Adres : UL. WOJSKA POLSKIEGO 142 69-100 SŁUBICE PRZEDMIAR INWESTORSKI Budowa : WYMIANA POSADZEK Obiekt : J/W Adres : UL. WOJSKA POLSKIEGO 142 69-100 SŁUBICE PRZEDMIAR INWESTORSKI Str: 1 1. STAN : PARTER 1.1. ELEMENT : ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1. 1,000 kpl... Zabezpieczenie

Bardziej szczegółowo

ADMEX Zarządzanie Nieruchomościami ul. Komandorska 53A/8 Wrocław INWESTOR : Data zatwierdzenia

ADMEX Zarządzanie Nieruchomościami ul. Komandorska 53A/8 Wrocław INWESTOR : Data zatwierdzenia ADMEX Zarządzanie Nieruchoościai ul. Koandorska 53A/8 Wrocław PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Reont dachu ADRES INWESTYCJI : Wrocław ul. Ginazjalna 2a INWESTOR : ADMEX Zarządzanie Nieruchoościai ADRES INWESTORA

Bardziej szczegółowo

4 szt 4.000. 5.6 m 2 5.600. RAZEM 5.60 1.4 KNR 4-01 Rozebranie podłóg drewnianych, legary

4 szt 4.000. 5.6 m 2 5.600. RAZEM 5.60 1.4 KNR 4-01 Rozebranie podłóg drewnianych, legary Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze REMONT I PRZEBUDOWA ŁAZIENKI MIESZKANIA NR 5 PRZY UL. ST. WYSPIAŃSKIEGO NR 17 WE WROCŁAWIU 1 WZMOCNIENIE STROPU I POSADZKI ŁAZIENKI 1.1 KNR 4-01 Podsteplowanie

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Obiekt : Nadleśnictwo Piotrków zs. w Łęcznie Leśniczówka Wierzeje Adres : 97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Leśników 4 Inwestor : Nadleśnictwo

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Remont budynku KPPSP w Nowym Tomyślu Kod CPV : 45216121-8 45216121-8 Roboty budowlane w zakresie obiektów straŝy poŝarnej Obiekt :

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. 2014-11-10 mgr inż. arch. Krzysztof Junak,... mgr inż. arch. Dominika Stygar...

Przedmiar robót. 2014-11-10 mgr inż. arch. Krzysztof Junak,... mgr inż. arch. Dominika Stygar... Przedmiar robót Budowa: Dom Pomocy Społecznej ul. Praska 25 Kraków; Obiekt lub rodzaj robót: Remont pomieszceń pralni zlokalizowanych na parterze budynku - Roboty Budowlane Inwestor: Dom Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com. KI-WC2 parter I kond. ZS - UM Korfantów

PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com. KI-WC2 parter I kond. ZS - UM Korfantów KI-WC parter I kond. ZS - UM Korfantów DZIAŁY KOSZTORYSU Lp. Nazwa działu Od Do Reont poieszczeń sanitariatów Zespołu Szkół w Korfantowie. POMIESZCZENIE WC CHŁOPCY - PARTER. 5. ROBOTY REMONTOWE 4.. ROBOTY

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI KOSZTORYS INWESTORSKI Nazwa inwestycji : Termomodernizacja budynku biblioteki i ośrodka zdrowia Adres inwestycji : Koźle 44 gm. Stryków Inwestor : Gmina Stryków : Stryków ul. Tadeusza Kościuszki 27 Sporządził

Bardziej szczegółowo

Naprawa elewacji budynku Nr Spadochroniarnia

Naprawa elewacji budynku Nr Spadochroniarnia KOSZTORYS NAK ADCZY - LEPY Lp. Podstawa 1 1 kalkulacja d.1 asna kalk. w asna Opis j Nak ady R M S PRACE PRZYGOTOWAWCZE I ZABEZPIECZAJ CE Zabezpieczenie istniej cej nawierzchni kpl. obiar = 1.000kpl. --

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

PRZEDMIAR. NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)) Pracownia Audytorska inŝ. Jacek Stępień 27-400 Ostrowiec Św. ul. Bławatna 22 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Zespół Szkół Ekonoicznych i. Mikołaja Kopernika ADRES INWESTYCJI : 26-110 SkarŜysko-Kaienna ul.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. STEF-BUD Roboty remontowo - budowlane 07-200 Wyszków, ul. 3-go Maja 6/19

PRZEDMIAR ROBÓT. STEF-BUD Roboty remontowo - budowlane 07-200 Wyszków, ul. 3-go Maja 6/19 STEF-BUD Roboty remontowo - budowlane 07-200 Wyszków, ul. 3-go Maja 6/19 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : ARANśACJA WNĘTRZ POMIESZCZEŃ W BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO W WOŁOMINIE-SEKCJA I ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Biuro Realizacji Inwestycji "INVESTA" ul. Bosmańska 23a/23, 75-257 Koszalin

KOSZTORYS OFERTOWY. Biuro Realizacji Inwestycji INVESTA ul. Bosmańska 23a/23, 75-257 Koszalin Biuro Realizacji Inwestycji "INVESTA" ul. Bosmańska 23a/23, 75-257 Koszalin NAZWA INWESTYCJI : Termomodernizacja budynku ADRES INWESTYCJI : Jastrowie ul. Wojska Polskiego 14 INWESTOR : Wspólnota Mieszkaniowa

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. ul. Wspólna 4, 18-214 Klukowo. PHU Hydrobud Stanisław Kuźmiński

PRZEDMIAR. ul. Wspólna 4, 18-214 Klukowo. PHU Hydrobud Stanisław Kuźmiński PHU Hydrobud Sanisław Kuźiński ul. Wspólna 4, 18-214 Klukowo PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : REMONT ORAZ TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW ZESPOŁU SZKÓŁ W KULESZACH KOŚCIEL- NYCH ADRES INWESTYCJI : UL. GŁÓWNA 2,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień. 45321000-3 Izolacja cieplna

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień. 45321000-3 Izolacja cieplna PRZEDMIAR ROBÓT 45321000-3 Izolacja cieplna Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : TERMOMODERNIZACJA PODSTAWOWEJ W GOSTWICY ADRES INWESTYCJI : GOSTWICA GM. PODEGRODZIE INWESTOR

Bardziej szczegółowo

Przedmiar do zadania budowa WC Jaworzyna Śl. ul. Mickiewicza 3

Przedmiar do zadania budowa WC Jaworzyna Śl. ul. Mickiewicza 3 Przedmiar do zadania budowa WC Jaworzyna Śl. ul. Mickiewicza 3 Lp. Podstawa Opis, lokalizacja i wyliczenie Jm. Ilości składowe 1 2 3 4 5 6 1 (P1) 0333-1000 PARTER - Lokal nr 13 Przebicie otworów w ścianach

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR 482ai11URZĄD

PRZEDMIAR 482ai11URZĄD APA R. MALINA 4-500 BĘDZIN, ŚWIERCZEWSKIEGO 7 PRZEDMIAR 48aiURZĄD Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45000000-7 Roboty budowlane 45000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziene 4500- Roboty

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. ul. Zamkowa 20, 39-450 Baranów Sandomierski. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A, w Warszawie - Oddział w Baranowie Sandomierskim

PRZEDMIAR ROBÓT. ul. Zamkowa 20, 39-450 Baranów Sandomierski. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A, w Warszawie - Oddział w Baranowie Sandomierskim Agencja Rozwoju Przeysłu S.A, w Warszawie - Oddział w Baranowie Sandoierski ul. Zakowa 20, 39-450 Baranów Sandoierski PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : REMONT SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH, BALKONÓW, TARASÓW I

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory www.pdffactory.pl. KOD CPV 45421150-0 instalowanie stolarki

PRZEDMIAR ROBÓT. PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory www.pdffactory.pl. KOD CPV 45421150-0 instalowanie stolarki KOD CPV 454250-0 instalowanie stolarki nieetalowej KOD CPV 45443000-4 roboty elewacyjne ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa elewacji budynku biurowego ADRES INWESTYCJI : Sulechów ul. Poznańska 8 INWESTOR

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZ- NA - KASPERSKA-MACHURA 81-558 GDYNIA UL. MODOWA 21

PRZEDMIAR AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZ- NA - KASPERSKA-MACHURA 81-558 GDYNIA UL. MODOWA 21 AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZ- NA - KASPERSKA-MACHURA 81-558 GDYNIA UL. MODOWA 21 Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 52100- Roboty budowlane w zakresie obiektów budowlanych związanych

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż Sebastian Pietras DATA OPRACOWANIA : GRUDZIEŃ 2012. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie:

KOSZTORYS NAKŁADCZY. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż Sebastian Pietras DATA OPRACOWANIA : GRUDZIEŃ 2012. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : Wymiana Okien w Ramach Kompleksowej Termomodernizacji ZWPS w Katowicach wraz z Zastosowaniem Odnawialnego Źródła Energii ADRES INWESTYCJI : 40-038 Katowice ul.powstańców

Bardziej szczegółowo

KLJ Architekci Łukasz Janiak ul. Kaliska 22a/22, 61-131 Poznań tel.: 694 628 843, e-mail: biuro@kljarchitekci.pl, NIP: 6692236910, REGON: 302073293

KLJ Architekci Łukasz Janiak ul. Kaliska 22a/22, 61-131 Poznań tel.: 694 628 843, e-mail: biuro@kljarchitekci.pl, NIP: 6692236910, REGON: 302073293 KLJ Architekci Łukasz Janiak ul. Kaliska a/, - Poznań tel.: 9 8 8, e-ail: biuro@kljarchitekci.pl, NIP: 990, REGON: 0079 Obiekt B U D Y N E K M I E S Z K A L N O U S Ł U G O W Y Adres Koziegłowy, osiedle

Bardziej szczegółowo

93-312 Łódź ul. Tuszyńska 155. Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane "Ekobud" s.c. Ewa i Remigiusz Owczarek

93-312 Łódź ul. Tuszyńska 155. Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane Ekobud s.c. Ewa i Remigiusz Owczarek Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane "Ekobud" s.c. Ewa i Remigiusz Owczarek 93-312 Łódź ul. Tuszyńska 155 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45214000-0 Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. 91-075 Łódź, ul. Okrzei 26/28 m 4. FERBUD S.J. Zbrzezny & Krygier. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

PRZEDMIAR. 91-075 Łódź, ul. Okrzei 26/28 m 4. FERBUD S.J. Zbrzezny & Krygier. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień FERBUD S.J. Zbrzezny & Krygier 91-075 Łódź, ul. Okrzei 6/8 PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień NAZWA INWESTYCJI: ADRES INWESTYCJI: INWESTOR: ADRES INWESTORA: WYKONAWCA: Roboty reontowe

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów

PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów "BHL" BIURO USŁUG BUDOWLANYCH inŝ. Halina Luty Gdańsk ul.kocurki 2 lok.9 Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych eleentów NAZWA INWESTYCJI :

Bardziej szczegółowo

1. 40,00/2,50 16,00 3 KNR 4-01 0811-07-050 Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej krotność= 1,00

1. 40,00/2,50 16,00 3 KNR 4-01 0811-07-050 Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej krotność= 1,00 Książka przedmiarów REMONT TARASÓW WIEJSKA 22A-22C, 56-400 OLEŚNICA 1. REMONT TARASÓW 1 KNR 2-02 1610-08-020 Rusztowania przesuwne typu RR 1/30,o wysokości kolumny do 10 m. 2 AW-020 Dodatek za przestawienie

Bardziej szczegółowo

WYKONAWCA : INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA STD

WYKONAWCA : INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA STD PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : REMONT I NAPRAWA ŚCIAN I INNYCH ELEMENTÓW BU- DYNKU ADRES INWESTYCJI : Szczecin, ul.kredowa 1 INWESTOR : ZARTZĄD BUDYNKÓW I LOKALI KOMUNALNYCH ADRES INWESTORA : Szczecin,

Bardziej szczegółowo

- część budowlana i konstrukcyjna

- część budowlana i konstrukcyjna RUSZCZAK s.c. Firma usługowo Projektowa 02-695 Warszawa, ul. Orzycka 8 m 81 PRZEDMIAR ROBÓT - część budowlana i konstrukcyjna NAZWA INWESTYCJI : Montaz agregatu prądotwórczego 400 kva ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) Koszty zakupu [Kz]... % M VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(M), S+Kp(S)+Z(S))

NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) Koszty zakupu [Kz]... % M VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(M), S+Kp(S)+Z(S)) KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń garażowych OSP w Miałach ADRES INWESTYCJI : Miały INWESTOR : Gmima Wieleń ADRES INWESTORA : 64-730 Wieleń ul. Kosciuszki 34 BRANŻA : Remontowo-budowlana

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót ul. Średnia 8 Dach i elewacja

Przedmiar robót ul. Średnia 8 Dach i elewacja Przedmiar robót ul. Średnia 8 Dach i elewacja Lp. Podstawa ustalenia 1 wg nakładów KNR 2-020908-01- Opis robót Tynki szlachetne nakrapiane wykonane ręcznie,na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych,balkonów,loggii.

Bardziej szczegółowo

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt jedn. 2 ELEWACJA Z BALKONAMI 44 KNR-W 4- Oderwanie listew wokół okien. m 2

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt jedn. 2 ELEWACJA Z BALKONAMI 44 KNR-W 4- Oderwanie listew wokół okien. m 2 2 ELEWACJA Z BALKONAMI 44 KNR-W 4- Oderwanie listew wokół okien d.2 01 0808-08 obiar = 381.00 analogia 1* robocizna r-g 68.5800 0.18r-g/ 45 KNR-W 4- d.2 01 0545-08 Rozebranie obróbek z blachy nie nadaj

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR DATA OPRACOWANIA : WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR DATA OPRACOWANIA : WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania Data zatwierdzenia NAZWA INWESTYCJI : PROJEKT TERMOMODERNIZACJI CIAN ZEWN TRZNYCH BUDYNKU WRAZ Z KOLORYSTY- ORAZ OCIEPLENIE STROPODACHU ZGODNIE Z AUDYTEM ENERGETYCZNYM NIERUCHO- MO CI ADRES INWESTYCJI : PADEREWSKIEGO 30-32,44-100

Bardziej szczegółowo

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszc Razem. 9.0 m 9.0

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszc Razem. 9.0 m 9.0 Lp. Podst Opis i wylicenia j.. Posc Rae Wykonywanie reontów bieŝących w akresie robót blacharsko-dekarskich w obiektach Urędu Miejskiego Wrocławia. 1 ROBOTY BLACHARSKO - DEKARSKIE. 1 KNR 4- Roebranie rynien

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR - ELEWACJA

PRZEDMIAR - ELEWACJA PRZEDMIAR - ELEWACJA 45000000-7 Roboty budowlane Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : Wyprawy tynkarskie i malowanie elewacji w budynku 16/17 cz. B i C Wojewódzkiego Sądu

Bardziej szczegółowo

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni pod ogi ponad 5 m2 ( nale y za zdj cie i za enie listew z kablami)

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni pod ogi ponad 5 m2 ( nale y za zdj cie i za enie listew z kablami) 1 KNR 4-01 ugowanie farby olejnej ( nale y za zdj cie i za enie listew z kablami) lub 1208-02 tapeta natryskowa - ciany 1.20*(1.25+0.65*2+1.30+1.70+1.15+1.30+0.90+1.10+0.60+3.10+1.50+0.7*2+ 41.93 - balustrada

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY - BUDYNEK BIUROWY Z GARAŻEM I SKŁADEM NA DREWNO Lp. Podstawa Opis Jedn.ob. Ilość 1 d.1.1 2 d.1.1 3 d.1.1 4 d.1.1 KNNR 1 0113-01 KNNR 1 0201-03 0106-01 0104-04 Usunięcie warstwy ziei

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł ADMINISTRACJA OSIEDLA NR AO 3 SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "BUDOWLANI" W BARTOSZYCACH 11-200 BARTOSZYCE, UL. BEMA 32 KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : REMONT DOCIEPLENIA SZCZYTU W SYSTEMIE CERESIT CE-

Bardziej szczegółowo

Opis Jedn. miary Ilość. 0102-02 w gruncie kat.iii z zasypaniem i odeskowaniem wykopu

Opis Jedn. miary Ilość. 0102-02 w gruncie kat.iii z zasypaniem i odeskowaniem wykopu Przediar Dodatek h do SIWZ Lp. Podst Opis Jedn. iary Ilość 1 3 4 5 1 Wykopy 1d.1 0403-01 Rozbiórka zewn. Eleentów betonowych - schody, opaska 2d.1 0101-03 Zerwanie nawierzchni z płyt chodnikowych 3d.1

Bardziej szczegółowo

ZBILK - ZAKŁAD BUDśETOWY SZCZECIN UL. MARIACKA 25. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR :

ZBILK - ZAKŁAD BUDśETOWY SZCZECIN UL. MARIACKA 25. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : ZBILK - ZAKŁAD BUDśETOWY SZCZECIN UL. MARIACKA 25 KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Reont dachu papowego ADRES INWESTYCJI : Szczecin ul. Dubois 36 INWESTOR : ZBILK - ZAKŁAD BUDśETOWY ADRES INWESTORA

Bardziej szczegółowo

Naprawa elewacji budynku spadochroniarni. Razem koszty bezpo rednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa: KNR 0-23.

Naprawa elewacji budynku spadochroniarni. Razem koszty bezpo rednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa: KNR 0-23. 1 1.1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE I ZABEZPIECZAJ CE 1 Zabezpieczenie istniej cej nawierzchni kpl d.1.1 kalk. w asna obiar = 1kpl 13.2r-g/kpl r-g 13.2000 0.000 0.00 2* Folia budowlana gruba 1szt/kpl szt 1.0000

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy docieplenia budynku socjalnego i cz. stolarni

Kosztorys ofertowy docieplenia budynku socjalnego i cz. stolarni Kosztorys ofertowy docieplenia budynku socjalnego i cz. stolarni NAZWA INWESTYCJI : Docieplenie budynku socjalnego i cz. stolarni ADRES INWESTYCJI : Kijany gm. Spiczyn INWESTOR : Zespól Szkól Rolniczych

Bardziej szczegółowo

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni pod ogi ponad 5 m2 ( nale y za zdj cie i za enie listew z kablami)

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni pod ogi ponad 5 m2 ( nale y za zdj cie i za enie listew z kablami) 1 KNR 4-01 ugowanie farby olejnej ( nale y za zdj cie i za enie listew z kablami) lub 1208-02 tapeta natryskowa - ciany 1.20*(1.25+0.65*2+1.30+1.70+1.15+1.30+0.90+1.10+0.60+3.10+1.50+0.7*2+ 41.93 - balustrada

Bardziej szczegółowo

4 WOG Gliwice ul. Gen. Andersa 47 PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

4 WOG Gliwice ul. Gen. Andersa 47 PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 4 WOG Gliwice ul. Gen. Andersa 47 45000000-7 Roboty budowlane Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie odprowadzenia wód deszczowych bud. nr ADRES INWESTYCJI : Jednostka

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Urząd Miasta Gdyni Al. Marszałka J. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia

PRZEDMIAR. Urząd Miasta Gdyni Al. Marszałka J. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia Urząd Miasta Gdyni Al. Marszałka J. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 45000000-7 Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU. Kosztorys sporz dzono w oparciu o projekt architektoniczno-budowlany domu jednorodzinnego wolnostoj cego "SIELANKA A"

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU. Kosztorys sporz dzono w oparciu o projekt architektoniczno-budowlany domu jednorodzinnego wolnostoj cego SIELANKA A OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU Kosztorys sporz dzono w oparciu o projekt architektoniczno-budowlany domu jednorodzinnego wolnostoj cego "SIELANKA A" Zało enia do kosztorysowania: - Roboty ziemne: przyj

Bardziej szczegółowo

COM PROJ Consulting ul. Dolna Wilda 20/4, 61-552 Poznań PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

COM PROJ Consulting ul. Dolna Wilda 20/4, 61-552 Poznań PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień COM PROJ Consulting ul. Dolna Wilda 20/4, 61-552 Poznań ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45410000-4 Tynkowanie 45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty

Bardziej szczegółowo