ATM. Asynchronous Transfer Mode asynchroniczny tryb transferu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ATM. Asynchronous Transfer Mode asynchroniczny tryb transferu"

Transkrypt

1 ATM 1/7 ATM Asynchronous Transfer Mode asynchroniczny tryb transferu Standard kształtowany od przez ATM Forum - transfer danych oparty o presyłanie pakietów (komórek) z wykorzystaniem techniki asynchronicznej multipleksacji etykietowanej z podziałem czasu. Przenoszenie pakietów odbywa się na przestrzeni kanałów wirtualnych (VCC virtual channel connection) Szybkości transmisji na interfejsach od kilku Mb/s do kilku Gb/s o IMA 4x2Mb/s o E3 34Mb/s o STM-1 1Mb/s o STM-4 622Mb/s o STM-16 2,4 Gb/s Multiplexing Komórki ATM Demultiplexing Rys. 1 Multipleksacja etykietowana w technice ATM Szybkość transferu w ramach kanału wirtualnego jest zmienna, zgodna z szybkością źródła lub najbliższego węzła technika asynchroniczna. Jednokierunkowe łącze transmisji danych w sensie logicznym, identyfikowane w nagłówku przez parametry. (Virtual Path Identifier. Virtual Channel Identifier) - dwa różne VCC dla dwóch kierunków transmisji. Połączenia: - jednokierunkowe punkt-punkt (unicast) - jednokierunkowe grupowe punkt do wielu punktów (multicast) Węzły ATM ( Virtual Channel Switching Nodes) realizują komutację kanałów wirtualnych.

2 ATM 2/7 `` LEGENDA: - PRZEŁĄCZNIK ATM - SCIEŻKA WIRTUALNA - KANAŁY WIRTUALNE Rys. 2 Połączenia wirtualne na przestrzeni sieci ATM

3 ATM 3/7 Początkowo myślano o komórkach o długości 100 oktetów, aby możliwe było przenoszenie zawartości ramek Ethernet bez potrzeby fragmentacji. Jednak opóźnienie wnoszone przez transmisję na łączu około 1 Mb/s takiej porcji informacji wnosiło 12 ms opóźnienia, które przeszkadzałoby w przenoszeniu usług multimedialnych, np. głosu. Niewielki rozmiar komórki miał spowodować bardziej elastyczne wykorzystanie techniki ATM oraz umożliwić szybką multipleksację strumieni, która nie wnosiłaby zbytniego opóźnienia w transferze danych. Struktura komórki ATM była dyskutowana na forum ATM. Propozycja Europy to komórki o długości 32 oktety, a propozycja USA komórki o długości 64 oktety. Kompromisem było przyjęcie komórki o długości 48 oktetów w polu danych i oktetów nagłówka: 48 + = 3 oktety Propozycje: - Europa 32 oktety - USA 64 oktety = kompromis: 48 oktetów + oktetów nagłówka Packet Frame Cell Cell Cell Cell Cell Cell Cell 3 octets Rys. 3 Kapsułkowanie i fragmentacja w sieci ATM Wyróżniono ze względu na pełnione funkcje interfejsy na styku z użytkownikiem UNI (User Network Interface) oraz wewnątrz sieci ATM NNI (Netowrk to Network Interface)

4 ATM 4/7 ATM NETWORK ATM UNI ATM NNI ATM NNI ATM UNI ATM UNI - ATM User Network Interface ATM NNI - ATM Network to Network Interface Rys. 4 Interfejsy UNI i NNI w sieciach ATM UNI bits NNI bits GFC 1 octets 1 octets PTI CLP 4 PTI CLP 4 HEC HEC PAYLOAD PAYLOAD GFC -Generic Flow Control PTI -Payload Type Identification CLP - Cell Loss Priority HEC -Header Error Check : PTI Content ACU 8-bits (UNI) 16- bits (NNI) 16-bits A=User (0), Management (1) C= Congestion indication U= User-user indication bit Rys. Format komórki ATM na styku UNI

5 ATM /7 Struktura komórki ATM różni się dla interfejsów UNI i NNI długością pola. Na interfejsie UNI występuje pole GFC (General Flow Control) umieszczone tam z myślą o wykorzystaniu pojedynczego łącza wirtualnego przez wielu użytkowników. Do tej pory każde z połączeń przypisane jest dla pojedynczego użytkownika i niezależnie przełączane. Pole GFC nie jest wykorzystywane. Pozostałe pole 8-bitów jest wykorzystywane jako, które przewidywane było jako uproszczenie adresu łącza ATM jako wiązki kanałów wirtualnych o 16-bitowym adresie, który odnosi się po pojedynczego jednokierunkowego łącza wirtualnego. Pole PTI (Payload Type Notification) o długości 3 bitów opisuje komórkę: bit A wskazuję czy pole danych komórki przenosi dane użytkownika, czy informację zarządzającą związaną z sygnalizacją ATM; bit C używany jest powiadomienie o zatorze w typie usługi ABR i mechanizmie EFCI; bit U identyfikuje jednostki danych protokołów wyższych warstw, np. IP. Dla komórek przenoszących dane użytkownika istotny jest ostatni bit pola PTI. Jest to bit CLP (Cell Loss Priority), który ustawiany jest w sytuacji gdy dana komórka przekracza dopuszczalne pasmo wynikające z kontraktu dla danego łącza i typu usługi. Pole HEC (Header Error Check) umożliwia sprawdzenie poprawności danych w nagłówku wykrycie i korektę jednego błędu lub wykrycie większej liczby błędów. Architektura warstwowa ATM Płaszczyzna zarządzania Płaszczyzna sterowania Warstwy wyższe Warstwa adaptacji Warstwa ATM Płaszczyzna użytkownika Warstwa zarządzająca Płaszczyzna zarządzająca Warstwa fizyczna Rys. 6 Struktura warstwowa techniki ATM Warstwa fizyczna transport komórek pomiędzy urządzeniami ATM - podwarstwa zbieżności transmisji (TCS Transmission Convergence Sublayer) adaptacja strumienia komórek do przepływu podstawowych elementów danych w medium fizycznym, np. do SDH, PDH, Sonet, ATM o oblicza i ustawia pole HEC w komórkach o weryfikuje nagłówki dzięki HEC o skramblowanie pola informacyjnego komórki o procedura wstawiania pustych komórek - podwarstwa medium fizycznego realizuje funkcje związane z medium transmisyjnym o transmisja bitów / kodowanie liniowe o synchronizacja o transformacja optyczno-elektryczna

6 ATM 6/7 Warstwa ATM - multipleksacja i demultipleksacja komórek w przełącznikach - dobór trasy dla komórki (. na porcie IN ->. na porcie OUT) - tworzenie i dekodowanie nagłówka komórki (za wyjątkiem HEC) - wymiana informacji umieszczonej w polu danych komórek z warstwą adaptacyjną - realizacja procedur sterowania przepływem Warstwa adaptacyjna ATM AAL (Adaptation Layer) - adaptacja (dostosowanie) protokołów warstw wyższych do specyfikacji ATM Podwarstwa segmentacji i składania SAR (Segmentation and Reassemble) - transformacja jednostek danych protokołów warstw wyższych PDU (Protocol Data Unit) na jednostki SDU (Service Data Unit) oraz odwrotnie. Podwarstwa zbieżności CS (Convergance Sublayer) odpowiedzialna za sposób realizacji usług przez warstwę AAL, wykrywanie i reakcja na błędy transmisji, sterowanie przepływem - ocenia możliwość realizacji zgłoszonych usług - wykrywanie zagubionych lub niesekwencyjnych komórek - inicjacja i nadzór procesów sygnalizacyjnych i multipleksacji SAR i CS tworzą wspólnnie różne AAL (1,2,3,4,) dla realizacji różnych klas usług (A,B,C,D). Klasa A Klasa B Klasa C Klasa D Synchronizacja między wymaga nie wymaga terminalami Szybkość bitowa stała zmienna Tryb połączenia połączeniowy bezpołączeniowy Typ AAL Przykład Dźwięk/obraz; Emulacja kanału E1 Wideo z kompresją Dane IP/X.2 Przykład AAL1 tryb połączeniowy - stała przepływność, np. CBR (Constant Bit Rate) - przekazywanie informacji synchronizacyjnych - wykrywanie straty i zmiany kolejności komórek wg. numeru sekwencyjnego SN AAL1 SN H SNPDANE SAR Payload ATM Cell H SAR DANE - PDU DANE Payload SN - Sequence Number SNP - Sequence Number Protection SAR - Segmentation and Reassembly PDU - Protocol Data Unit Rys. 7 Kapsułkowanie w AAL1

7 ATM 7/7 Typy usług w sieciach ATM: CBR (Constant Bit Rate) usługi z pełnym zapotrzebowaniem na pasmo pasmo gwarantowane, np. emulacja łączy, głos VBR (Variable Bit Rate) usługi wymagają zmiennej przepływności - rt VBR real time VBR z istotnym uzależnieniem czasowym, np. skompresowane wideo (występuje tolerancja różnic w opóźnieniach) - nrt VBR non real time VBR bez uzależnienia czasowego, np. transakcje bazodanowe ABR (Available Bit Rate) z gwarancją pewnego minimalnego pasma oraz maksymalnego CLR (Cell Loss Ratio), np. transfery plików, dostęp do Internetu UBR (Unspecified Bit Rate) bez gwarancji jakościowych, gdy zabraknie pasma to nie ma transmisji w ogóle (best-effort) Param. ruchu\typ usługi CBR rtvbr nrtvbr ABR UBR PCR i CDVT * * * * SCR i MBS * * MCR * Parametry QoS Peak-to-peak CDV * * Max. CTD * * CLR * * * low Informacja o zatorach * Parametry ruchu: PCR Peak Cell Rate maksymalna intensywność generowania komórek przez źródło CDVT Cell Delay Variation Tolerance - SCR Sustained Cell Rate górna granica średniej intensywności generowania komórek liczonej w odpowiednio długim czasie MBS Maximum Burst Size maksymalna liczba komórek w paczce gdy źródło nadaje z szybkością równą PCR. MCR Minimum Cell Rate minimalna szybkość transmisji komórek ze źródła Parametry QoS: Max. CTD Maximum Cell Transfer Delay opóźnienie komórki CDV Cell Delay Variation różnica pomiędzy największą i najmniejszą wartością CTD CLR Cell Loss Ratio stosunek liczby komórek utraconych do liczby wszystkich nadanych komórek CER Cell Error Ratio stosunek liczby komórek z błędem do liczby przesłanych poprawnie i z błędem CMR Cell Missinsertion Ratio stosunek liczby błędnie przesłanych komórek do przedziału czasu SECBR Severly Errored Cell Block Ratio stosunek liczby odebranych bloków błędnych do liczby bloków wysłanych, gdzie blok jest sekwencją N komórek wysłanych w danym połączeniu. Blok błędne to takie sekwencje N komórek, w których więcej niż M komórek zostało odebranych z błędem (M<N). CAC Commision Admission Control - mechanizm kontrolujący rezerwację pasma dla definiowanych usług na łączach ATM.

Zarządzanie ruchem i jakością usług w sieciach komputerowych

Zarządzanie ruchem i jakością usług w sieciach komputerowych Zarządzanie ruchem i jakością usług w sieciach komputerowych Część 1 wykładu SKO2 Mapa wykładu Wprowadzenie 10 trendów rozwoju sieci Komunikacja multimedialna w sieciach IP Techniki QoS ATM IEEE 802.1D

Bardziej szczegółowo

Systemy i Sieci Telekomunikacyjne TI

Systemy i Sieci Telekomunikacyjne TI Systemy i Sieci Telekomunikacyjne TI ATM Krzysztof Wajda Katedra Telekomunikacji AGH marzec, 2017 Zakres wykładu Terminale szerokopasmowe Podstawy ATM Wirtualizacja zasobów QoS, GoS QoS, GoS Warstwowa

Bardziej szczegółowo

Przełączanie obwodów Przełączanie pakietów (datagramów, komórek) Połączenie wirtualne

Przełączanie obwodów Przełączanie pakietów (datagramów, komórek) Połączenie wirtualne Komutacja Przełączanie obwodów Przełączanie pakietów (datagramów, komórek) Połączenie wirtualne Węzły (Nodes) Węzły mogą być połączone tylko do innych węzłów lub też do hostów i węzłów Łącza węzeł węzel

Bardziej szczegółowo

Sieci ATM. Plan wykładu

Sieci ATM. Plan wykładu Sieci ATM Janusz Kleban Instytut Elektroniki i Telekomunikacji Politechnika Poznańska Plan wykładu Ewolucja sieci telekomunikacyjnych Wymagania komunikacyjne aplikacji multimedialnych Standardy ATM Klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

Systemy i Sieci Telekomunikacyjne TI

Systemy i Sieci Telekomunikacyjne TI Systemy i Sieci Telekomunikacyjne TI Zarządzanie ruchem w ATM Krzysztof Wajda Katedra Telekomunikacji AGH marzec, 2017 Zakres wykładu Zadania TM (TE) Klasy usług Kategorie ruchowe Parametry dla klas usług

Bardziej szczegółowo

Poziomy zabezpieczeń danych w sieciach szerokopasmowych opartych na technice ATM

Poziomy zabezpieczeń danych w sieciach szerokopasmowych opartych na technice ATM Jacek Majewski, Zbigniew Zakrzewski Instytut Telekomunikacji ATR w Bydgoszczy, Bydgoszcz Poziomy zabezpieczeń danych w sieciach szerokopasmowych opartych na technice ATM W opracowaniu przedstawiono charakterystykę

Bardziej szczegółowo

Systemy i Sieci Radiowe

Systemy i Sieci Radiowe Systemy i Sieci Radiowe Wykład 6 Protokoły część 1 Program wykładu Model ISO - OSI ISDN V5 ATM 1 Model referencyjny OSI ISO OSI (Open Systems Interconnection) Zaakceptowany w roku 1984 jako standard dla

Bardziej szczegółowo

PRZEKAZ INFORMACJI MIĘDZY SIECIĄ LOKALNĄ (LAN), A SIECIĄ SZEROKOPASMOWĄ OPARTĄ NA TECHNICE ATM. mgr inż. Zbigniew Zakrzewski, mgr inż.

PRZEKAZ INFORMACJI MIĘDZY SIECIĄ LOKALNĄ (LAN), A SIECIĄ SZEROKOPASMOWĄ OPARTĄ NA TECHNICE ATM. mgr inż. Zbigniew Zakrzewski, mgr inż. PRZEKAZ INFORMACJI MIĘDZY SIECIĄ LOKALNĄ (LAN), A SIECIĄ SZEROKOPASMOWĄ OPARĄ NA ECNICE AM mgr inż. Zbigniew Zakrzewski, mgr inż. Jacek Majewski INSYU ELEKOMKACJI AR BYDGOSZCZ 85-795 Bydgoszcz ul. Prof.

Bardziej szczegółowo

Interfejs DXI dostępu do sieci szerokopasmowej opartej na technice ATM

Interfejs DXI dostępu do sieci szerokopasmowej opartej na technice ATM Zbigniew Zakrzewski Jacek Majewski Instytut elekomunikacji AR - Bydgoszcz Interfejs dostępu do sieci szerokopasmowej opartej na technice AM W referacie przedstawiono realizację podłączenia strumienia danych

Bardziej szczegółowo

W 10 stron dookoła QoS a

W 10 stron dookoła QoS a W 10 stron dookoła QoS a 25 czerwca 2009 Spis treści 1 Wstęp 1 1.1 Charakter ruchu................................ 2 2 ATM QoS 3 2.1 Parametry.................................... 3 2.2 Klasy......................................

Bardziej szczegółowo

Transmisja danych multimedialnych. mgr inż. Piotr Bratoszewski

Transmisja danych multimedialnych. mgr inż. Piotr Bratoszewski Transmisja danych multimedialnych mgr inż. Piotr Bratoszewski Wprowadzenie Czym są multimedia? Informacje przekazywane przez sieć mogą się składać z danych różnego typu: Tekst ciągi znaków sformatowane

Bardziej szczegółowo

1.1 Warstwa AAL Informacje wstępne

1.1 Warstwa AAL Informacje wstępne 1.1 Warstwa AAL 1.1.1 Informacje wstępne Adaptacyjna warstwa modelu odniesienia techniki ATM (ATM Adaptation Layer - AAL) zawiera funkcje rozszerzające ograniczone z założenia możliwości warstwy ATM, dzięki

Bardziej szczegółowo

Komutacja ATM i IP. Dr inż. Robert Wójcik. na podstawie wykładu Prof. dr hab. inż. Andrzeja Jajszczyka

Komutacja ATM i IP. Dr inż. Robert Wójcik. na podstawie wykładu Prof. dr hab. inż. Andrzeja Jajszczyka Komutacja ATM i IP Dr inż. Robert Wójcik na podstawie wykładu Prof. dr hab. inż. Andrzeja Jajszczyka Systemy komutacji 202/203 Plan Wstęp Sieci ATM Komutacja ATM i IP Koncepcja Buforowanie Adresowanie

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY I SIECI TELEKOMUNIKACYJNE

SYSTEMY I SIECI TELEKOMUNIKACYJNE SYSTEMY I SIECI TELEKOMUNIKACYJNE Systemy i sieci telekomunikacyjne 1 Zakres wykładu Aspekty ewolucji sieci i protokołów Podstawowe koncepcje sieciowe (szkieletowe, core ): ATM MPLS GMPLS protokoły i koncepcje

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe WAN. dr inż. Andrzej Opaliński andrzej.opalinski@agh.edu.pl. Akademia Górniczo-Hutnicza 1.04.2015, Kraków

Sieci komputerowe WAN. dr inż. Andrzej Opaliński andrzej.opalinski@agh.edu.pl. Akademia Górniczo-Hutnicza 1.04.2015, Kraków Sieci komputerowe WAN Akademia Górniczo-Hutnicza 1.04.2015, Kraków dr inż. Andrzej Opaliński andrzej.opalinski@agh.edu.pl Plan wykładu Standardy Urządzenia Łącza Enkapsulacja Komutacja Technologie sieci

Bardziej szczegółowo

System A. System B. komunikacja (protokoły warstw) WARSTWA WARSTWA APLIKACJI APLIKACJI PREZENTACJI PREZENTACJI SESJI SESJI TRANSPORTOWA TRANSPORTOWA

System A. System B. komunikacja (protokoły warstw) WARSTWA WARSTWA APLIKACJI APLIKACJI PREZENTACJI PREZENTACJI SESJI SESJI TRANSPORTOWA TRANSPORTOWA ISO/OSI, X. Relacje pomiędzy funkcjami realizowanymi przez warstwy: Warstwa wyższa korzysta z usług warstwy niższej - oraz komplementarnie - warstwa niższa udostępnia usługi warstwie wyższej; Każda z warstw

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ruchem i jakością usług w sieciach komputerowych

Zarządzanie ruchem i jakością usług w sieciach komputerowych Zarządzanie ruchem i jakością usług w sieciach komputerowych Część 1 wykładu SKO2 Mapa wykładu Wprowadzenie 10 trendów rozwoju sieci Komunikacja multimedialna w sieciach IP Techniki QoS ATM IEEE 802.1D

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY I SIECI TELEKOMUNIKACYJNE

SYSTEMY I SIECI TELEKOMUNIKACYJNE SYSTEMY I SIECI TELEKOMUNIKACYJNE Systemy i sieci telekomunikacyjne 1 Integracja sieci Rozwój koncepcji sieci szerokopasmowej Systemy i sieci telekomunikacyjne 2 Plan (KT) Ewolucja systemów telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Protokół transferu danych LAP-F (Q.922)

Protokół transferu danych LAP-F (Q.922) Protokół transferu danych LAP-F (Q.922) LAP-F wywodzi się z protokołu LAP-D (Link Access Protocol for D-channel), stosowanego w sieciach ISDN W sieciach z przekazywaniem ramek wykorzystywany jest tylko

Bardziej szczegółowo

Mapa wykładu. 5.6 Koncentratory, mosty, i switche 5.7 Bezprzewodowe łącza i sieci lokalne 5.8 PPP 5.9 ATM 5.10 Frame Relay

Mapa wykładu. 5.6 Koncentratory, mosty, i switche 5.7 Bezprzewodowe łącza i sieci lokalne 5.8 PPP 5.9 ATM 5.10 Frame Relay Mapa wykładu 5.1 Wprowadzenie i usługi warstwy łącza 5.2 Rozpoznawanie i naprawa błędów 5.3 Protokoły wielodostępowe 5.4 Adresy w sieciach LAN oraz protokół ARP 5.5 Ethernet 5.6 Koncentratory, mosty, i

Bardziej szczegółowo

Dariusz Kusz Wojciech Stojanowski

Dariusz Kusz Wojciech Stojanowski POLITECHNIKA SZCZECIŃSKA INSTYTUT ELEKTRONIKI, TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja Szerokopasmowa technologia teleinformatyczna ATM, monitoring i elementy projektowania

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe - warstwa transportowa

Sieci komputerowe - warstwa transportowa Sieci komputerowe - warstwa transportowa mgr inż. Rafał Watza Katedra Telekomunikacji AGH Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, Polska tel. +48 12 6174034, fax +48 12 6342372 e-mail: watza@kt.agh.edu.pl Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

MODEL WARSTWOWY PROTOKOŁY TCP/IP

MODEL WARSTWOWY PROTOKOŁY TCP/IP MODEL WARSTWOWY PROTOKOŁY TCP/IP TCP/IP (ang. Transmission Control Protocol/Internet Protocol) protokół kontroli transmisji. Pakiet najbardziej rozpowszechnionych protokołów komunikacyjnych współczesnych

Bardziej szczegółowo

Sieci Komputerowe Modele warstwowe sieci

Sieci Komputerowe Modele warstwowe sieci Sieci Komputerowe Modele warstwowe sieci mgr inż. Rafał Watza Katedra Telekomunikacji AGH Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, Polska tel. +48 12 6174034, fax +48 12 6342372 e-mail: watza@kt.agh.edu.pl Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Stos protokołów TCP/IP (ang. Transmission Control Protocol/Internet Protocol)

Stos protokołów TCP/IP (ang. Transmission Control Protocol/Internet Protocol) Stos protokołów TCP/IP (ang. Transmission Control Protocol/Internet Protocol) W latach 1973-78 Agencja DARPA i Stanford University opracowały dwa wzajemnie uzupełniające się protokoły: połączeniowy TCP

Bardziej szczegółowo

SIECI KOMPUTEROWE wykład dla kierunku informatyka semestr 4 i 5

SIECI KOMPUTEROWE wykład dla kierunku informatyka semestr 4 i 5 SIECI KOMPUTEROWE wykład dla kierunku informatyka semestr 4 i 5 dr inż. Michał Sajkowski Instytut Informatyki PP pok. 227G PON PAN, Wieniawskiego 17/19 Michal.Sajkowski@cs.put.poznan.pl tel. +48 (61) 8

Bardziej szczegółowo

Wykład 10. Technologie sieci WAN. Projektowanie i Realizacja Sieci Komputerowych

Wykład 10. Technologie sieci WAN. Projektowanie i Realizacja Sieci Komputerowych Projektowanie i Realizacja Sieci Komputerowych Wykład 10 Technologie sieci WAN dr inż. Artur Sierszeń asiersz@kis.p.lodz.pl dr inż. Łukasz Sturgulewski luk@kis.p.lodz.pl Projektowanie i Realizacja Sieci

Bardziej szczegółowo

Akademickie Centrum Informatyki PS. Wydział Informatyki PS

Akademickie Centrum Informatyki PS. Wydział Informatyki PS Akademickie Centrum Informatyki PS Wydział Informatyki PS Akademickie Centrum Informatyki Wydział Informatyki P.S. Warstwy transmisyjne Protokoły sieciowe Krzysztof Bogusławski tel. 449 41 82 kbogu@man.szczecin.pl

Bardziej szczegółowo

OSI Data Link Layer. Network Fundamentals Chapter 7. ITE PC v4.0 Chapter 1 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

OSI Data Link Layer. Network Fundamentals Chapter 7. ITE PC v4.0 Chapter 1 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. OSI Data Link Layer Network Fundamentals Chapter 7 1 Objectives Explain the role of Data Link layer protocols in data transmission. Describe how the Data Link layer prepares data for transmission on network

Bardziej szczegółowo

Systemy i Sieci Telekomunikacyjne TI

Systemy i Sieci Telekomunikacyjne TI Systemy i Sieci Telekomunikacyjne TI N-ISDN B-ISDN Krzysztof Wajda Katedra Telekomunikacji AGH marzec, 2017 Zakres wykładu N-ISDN Usługi sieciowe Ewolucja w stronę B-ISDN Motywacja wprowadzenia ATM Podstawy

Bardziej szczegółowo

Sieci ATM. Sebastian Zagrodzki. Sieci ATM p.1/25

Sieci ATM. Sebastian Zagrodzki. Sieci ATM p.1/25 Sieci ATM Sebastian Zagrodzki Sieci ATM p.1/25 Czym jest ATM? niskopoziomowy protokół sieciowy multimedialność: głos, obraz, dane bardzo dokładne ustalanie jakości usług (QoS) skalowalność Sieci ATM p.2/25

Bardziej szczegółowo

Akademickie Centrum Informatyki PS. Wydział Informatyki PS

Akademickie Centrum Informatyki PS. Wydział Informatyki PS Akademickie Centrum Informatyki PS Wydział Informatyki PS Akademickie Centrum Informatyki Wydział Informatyki P.S. Warstwy transmisyjne Protokoły sieciowe Krzysztof Bogusławski tel. 449 41 82 kbogu@man.szczecin.pl

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Zajęcia 2 Warstwa łącza, sprzęt i topologie sieci Ethernet

Sieci komputerowe. Zajęcia 2 Warstwa łącza, sprzęt i topologie sieci Ethernet Sieci komputerowe Zajęcia 2 Warstwa łącza, sprzęt i topologie sieci Ethernet Zadania warstwy łącza danych Organizacja bitów danych w tzw. ramki Adresacja fizyczna urządzeń Wykrywanie błędów Multipleksacja

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja dostępu do Internetu ADSL na przykładzie Vigora serii 2700

Konfiguracja dostępu do Internetu ADSL na przykładzie Vigora serii 2700 Podstawowym zadaniem routera jest realizacja wymiany informacji pomiędzy sieciami (czyli tzw. routing). Routery pozwalają nadać sieci lokalnej złożoną strukturę, łącząc w całość wiele jej segmentów i odpowiednio

Bardziej szczegółowo

PORADNIKI. WAN Wide Area Networks

PORADNIKI. WAN Wide Area Networks PORADNIKI WAN Wide Area Networks X.25 - dostęp Jedną z najpopularniejszych usług sieci WAN jest X.25. Jest to sieć z komutacją pakietów w oparciu o standard ITU X.25. Duża różnica między X.25 a łączmi

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. -Sterownie przepływem w WŁD i w WT -WŁD: Sterowanie punkt-punkt p2p -WT: Sterowanie end-end e2e

Sieci komputerowe. -Sterownie przepływem w WŁD i w WT -WŁD: Sterowanie punkt-punkt p2p -WT: Sterowanie end-end e2e Sieci komputerowe -Sterownie przepływem w WŁD i w WT -WŁD: Sterowanie punkt-punkt p2p -WT: Sterowanie end-end e2e Józef Woźniak Katedra Teleinformatyki WETI PG OSI Model Niezawodne integralne dostarczanie,

Bardziej szczegółowo

STANDARD IEEE802 - CD

STANDARD IEEE802 - CD STANDARD IEEE802 Projekt 802 IEEE zorganizował swoje standardy wokół trójpoziomowej hierarchii protokołów, które odpowiadają dwóm najniższym warstwom OSI: fizycznej oraz łącza danych. STANDARD IEEE802

Bardziej szczegółowo

ISO/OSI warstwach 2 i 1 Standardy IEEE podwarstwy

ISO/OSI warstwach 2 i 1 Standardy IEEE podwarstwy Ethernet Standard Ethernet zorganizowany jest w oparciu o siedmiowarstwowy model ISO/OSI. Opisuje funkcje toru komunikacyjnego, umieszczonego w modelu ISO/OSI w warstwach 2 i 1 (fizyczna i łącza danych).

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe - warstwa fizyczna

Sieci komputerowe - warstwa fizyczna Sieci komputerowe - warstwa fizyczna mgr inż. Rafał Watza Katedra Telekomunikacji AGH Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, Polska tel. +48 12 6174034, fax +48 12 6342372 e-mail: watza@kt.agh.edu.pl Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Dr Michał Tanaś(http://www.amu.edu.pl/~mtanas)

Dr Michał Tanaś(http://www.amu.edu.pl/~mtanas) Dr Michał Tanaś(http://www.amu.edu.pl/~mtanas) Jest to zbiór komputerów połączonych między sobą łączami telekomunikacyjnymi, w taki sposób że Możliwa jest wymiana informacji (danych) pomiędzy komputerami

Bardziej szczegółowo

WARSTWA ADAPTACYJNA ATM (AAL)

WARSTWA ADAPTACYJNA ATM (AAL) ZESZYTY NAUKOW E POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ Seria: ELEKTRONIKA z. 12 2000 Nr kol. 1492 Maria DZICZKOWSKA Politechnika Śląska, Instytut Elektroniki WARSTWA ADAPTACYJNA ATM (AAL) Streszczenie. Praca zawiera opis

Bardziej szczegółowo

1. W jakich technologiach QoS w sieciach komputerowych wykorzystywany jest miękki stan? W technologii IntServ.

1. W jakich technologiach QoS w sieciach komputerowych wykorzystywany jest miękki stan? W technologii IntServ. 1. W jakich technologiach QoS w sieciach komputerowych wykorzystywany jest miękki stan? W technologii IntServ. 2. W jakich technologiach QoS w sieciach komputerowych wykorzystywany jest zarządzanie ruchem

Bardziej szczegółowo

Ogólna charakterystyka interfejsów VB5.1 i VB5.2

Ogólna charakterystyka interfejsów VB5.1 i VB5.2 Scharakteryzowano interfejsy, ich niezależność od technologii sieci dostępowych, funkcje zarządzania, integrację dostępów użytkownika i współpracę z różnymi rodzajami węzłów usługowych. Przedstawiono również

Bardziej szczegółowo

Analiza sposobu uregulowania w ofercie ramowej pełnego zakresu usług dostępu szerokopasmowego.

Analiza sposobu uregulowania w ofercie ramowej pełnego zakresu usług dostępu szerokopasmowego. URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ Dokument konsultacyjny Analiza sposobu uregulowania w ofercie ramowej pełnego zakresu usług dostępu szerokopasmowego. I. Wstęp...3 II. Prośba o przedstawienie opinii...4

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe - Wstęp do intersieci, protokół IPv4

Sieci komputerowe - Wstęp do intersieci, protokół IPv4 Piotr Kowalski KAiTI Internet a internet - Wstęp do intersieci, protokół IPv Plan wykładu Informacje ogólne 1. Ogólne informacje na temat sieci Internet i protokołu IP (ang. Internet Protocol) w wersji.

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIE SIECI LAN

TECHNOLOGIE SIECI LAN TECHNOLOGIE SIECI LAN Rodzaje technologii sieci LAN ArcNet; Ethernet; Token Ring; FDDI. ArcNet Standardową topologią jest gwiazda z węzłami (stacjami) przyłączonymi do urządzeń rozdzielczych zwanych hubami.

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA I ZARZĄDZANIE SIECIĄ SZEROKOPASMOWĄ OPARTĄ NA TECHNICE ATM. mgr inż. Jacek Majewski, mgr inż. Zbigniew Zakrzewski

ADMINISTRACJA I ZARZĄDZANIE SIECIĄ SZEROKOPASMOWĄ OPARTĄ NA TECHNICE ATM. mgr inż. Jacek Majewski, mgr inż. Zbigniew Zakrzewski ADMINISTRACJA I ZARZĄDZANIE SIECIĄ SZEROKOPASMOWĄ OPARTĄ NA TECHNICE ATM mgr inż. Jacek Majewski, mgr inż. Zbigniew Zakrzewski INSTYTUT TELEKOMUNIKACJI ATR BYDGOSZCZ 85-795 Bydgoszcz ul. Prof. S. Kaliskiego

Bardziej szczegółowo

SIECI CYFROWE Z INTEGRACJĄ USŁUG ISDN ISDN Integrated Services Digital Networks

SIECI CYFROWE Z INTEGRACJĄ USŁUG ISDN ISDN Integrated Services Digital Networks SIECI CYFROWE Z INTEGRACJĄ USŁUG ISDN ISDN Integrated Services Digital Networks CHARAKTERYSTYKA SIECI ISDN Klasyczne publiczne sieci telekomunikacyjne świadczyły różne rodzaje usług (rys.1) Wady wielu

Bardziej szczegółowo

Rywalizacja w sieci cd. Protokoły komunikacyjne. Model ISO. Protokoły komunikacyjne (cd.) Struktura komunikatu. Przesyłanie między warstwami

Rywalizacja w sieci cd. Protokoły komunikacyjne. Model ISO. Protokoły komunikacyjne (cd.) Struktura komunikatu. Przesyłanie między warstwami Struktury sieciowe Struktury sieciowe Podstawy Topologia Typy sieci Komunikacja Protokoły komunikacyjne Podstawy Topologia Typy sieci Komunikacja Protokoły komunikacyjne 15.1 15.2 System rozproszony Motywacja

Bardziej szczegółowo

Dlaczego? Mało adresów IPv4. Wprowadzenie ulepszeń względem IPv4 NAT CIDR

Dlaczego? Mało adresów IPv4. Wprowadzenie ulepszeń względem IPv4 NAT CIDR IPv6 Dlaczego? Mało adresów IPv4 NAT CIDR Wprowadzenie ulepszeń względem IPv4 Większa pula adresów Lepszy routing Autokonfiguracja Bezpieczeństwo Lepsza organizacja nagłówków Przywrócenie end-to-end connectivity

Bardziej szczegółowo

TCP/IP. Warstwa łącza danych. mgr inż. Krzysztof Szałajko

TCP/IP. Warstwa łącza danych. mgr inż. Krzysztof Szałajko TCP/IP Warstwa łącza danych mgr inż. Krzysztof Szałajko Modele odniesienia 7 Aplikacji 6 Prezentacji 5 Sesji 4 Transportowa 3 Sieciowa 2 Łącza danych 1 Fizyczna Aplikacji Transportowa Internetowa Dostępu

Bardziej szczegółowo

Akademickie Centrum Informatyki PS. Wydział Informatyki PS

Akademickie Centrum Informatyki PS. Wydział Informatyki PS Akademickie Centrum Informatyki PS Wydział Informatyki PS Wydział Informatyki Sieci komputerowe i Telekomunikacyjne DQDB - dwumagistralowa sieć z rozproszoną kolejką Krzysztof Bogusławski tel. 449 41 82

Bardziej szczegółowo

Systemy i Sieci Radiowe

Systemy i Sieci Radiowe Systemy i Sieci Radiowe Wykład 5 Sieci szkieletowe Program wykładu Standardy TDM Zwielokrotnianie strumieni cyfrowych PDH a SDH Ochrona łączy Synchronizacja Sieci SDH na różnych poziomach WDM i DWDM 1

Bardziej szczegółowo

Protokoły sieciowe model ISO-OSI Opracował: Andrzej Nowak

Protokoły sieciowe model ISO-OSI Opracował: Andrzej Nowak Protokoły sieciowe model ISO-OSI Opracował: Andrzej Nowak OSI (ang. Open System Interconnection) lub Model OSI to standard zdefiniowany przez ISO oraz ITU-T, opisujący strukturę komunikacji sieciowej.

Bardziej szczegółowo

Bandwidth on Demand - wyzwania i ograniczenia. Tomasz Szewczyk tomeks@man.poznan.pl

Bandwidth on Demand - wyzwania i ograniczenia. Tomasz Szewczyk tomeks@man.poznan.pl Bandwidth on Demand - wyzwania i ograniczenia Tomasz Szewczyk tomeks@man.poznan.pl 1 O PCSS Jednostka afiliowana przy Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN Dział sieci Dział usług sieciowych Dział komputerów

Bardziej szczegółowo

Systemy i Sieci. EiT III Laboratorium. Krzysztof Wajda. Katedra Telekomunikacji 2017

Systemy i Sieci. EiT III Laboratorium. Krzysztof Wajda. Katedra Telekomunikacji 2017 Systemy i Sieci Telekomunikacyjne EiT III Laboratorium Krzysztof Wajda Katedra Telekomunikacji 2017 Briefing Badania symulacyjne Przełącznik ATM VC Zastosowanie AAL5 Symulacje Modele ewaluacyjne oraz wydajnościowe

Bardziej szczegółowo

Systemy i Sieci. Laboratorium. Krzysztof Wajda. Katedra Telekomunikacji 2018

Systemy i Sieci. Laboratorium. Krzysztof Wajda. Katedra Telekomunikacji 2018 Systemy i Sieci Telekomunikacyjne Laboratorium Krzysztof Wajda Katedra Telekomunikacji 2018 Briefing Przełącznik ATM VC Zastosowanie AAL5 Etykieta i ścieżka MPLS Badania symulacyjne ATM Virtual channel

Bardziej szczegółowo

Architektura komputerów

Architektura komputerów Architektura komputerów PCI EXPRESS Rozwój technologii magistrali Architektura Komputerów 2 Architektura Komputerów 2006 1 Przegląd wersji PCI Wersja PCI PCI 2.0 PCI 2.1/2.2 PCI 2.3 PCI-X 1.0 PCI-X 2.0

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Budowa sieci WAN w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Białymstoku

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Budowa sieci WAN w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Białymstoku Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/11 pn. Podlaski System Informacyjny e-zdrowie realizowanego w ramach Decyzji nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/11-00 z dnia 8 listopada 2011r Załącznik nr 1.1 do

Bardziej szczegółowo

Pytania na kolokwium z Systemów Teleinformatycznych

Pytania na kolokwium z Systemów Teleinformatycznych Pytania na kolokwium z Systemów Teleinformatycznych Nr Pytanie 1 Podaj maksymalną długość jaką może osiągać datagram protokołu IP w wersji 4. 5 2 Podaj ile adresów może maksymalnie obsłużyć protokół IP

Bardziej szczegółowo

PRZESYŁ GŁOSU PRZEZ ATM - PODSTAWY

PRZESYŁ GŁOSU PRZEZ ATM - PODSTAWY PRZESYŁ GŁOSU PRZEZ ATM - PODSTAWY Standaryzacją przekazu głosu przez sieci ATM zajmuje się grupa robocza VTOA (Voice and Telephony Services Over ATM), utworzona w 1993 r. przy ATM Forum. Podstawowym i

Bardziej szczegółowo

Telecommunication. Voice service. Krzysztof Wajda. Deparment of Telecommunications, AGH-UST November, 2017

Telecommunication. Voice service. Krzysztof Wajda. Deparment of Telecommunications, AGH-UST November, 2017 Telecommunication Networks and Systems Voice service Krzysztof Wajda Deparment of Telecommunications, AGH-UST November, 2017 Outline Integration of voice services Voice integration technologies Voice coding

Bardziej szczegółowo

DANE W SIECIACH TELEKOMUNIKACYJNYCH

DANE W SIECIACH TELEKOMUNIKACYJNYCH DANE W SIECIACH TELEKOMUNIKACYJNYCH WŁASNOŚCI DANYCH W SIECIACH TELEKOMUNIKACYJNYCH DANE TEKSTOWE Dane tekstowe są najpopularniejszym typem przesyłanych mediów. Można je odnaleźć w usługach takich jak

Bardziej szczegółowo

Podstawy sieci komputerowych

Podstawy sieci komputerowych mariusz@math.uwb.edu.pl http://math.uwb.edu.pl/~mariusz Uniwersytet w Białymstoku 2018/2019 Skąd się wziął Internet? Komutacja pakietów (packet switching) Transmisja danych za pomocą zaadresowanych pakietów,

Bardziej szczegółowo

Systemy i sieci GMPLS. Wprowadzenie do GMPLS. Krzysztof Wajda. Katedra Telekomunikacji AGH Czerwiec, 2018

Systemy i sieci GMPLS. Wprowadzenie do GMPLS. Krzysztof Wajda. Katedra Telekomunikacji AGH Czerwiec, 2018 Systemy i sieci telekomunikacyjne: GMPLS Wprowadzenie do GMPLS Krzysztof Wajda Katedra Telekomunikacji AGH Czerwiec, 2018 Plan Podstawy GMPLS Ewolucja od koncepcji MPLS do GMPLS Etykieta uogólniona Interfejsy

Bardziej szczegółowo

Podstawy Informatyki. Inżynieria Ciepła, I rok. Wykład 13 Topologie sieci i urządzenia

Podstawy Informatyki. Inżynieria Ciepła, I rok. Wykład 13 Topologie sieci i urządzenia Podstawy Informatyki Inżynieria Ciepła, I rok Wykład 13 Topologie sieci i urządzenia Topologie sieci magistrali pierścienia gwiazdy siatki Zalety: małe użycie kabla Magistrala brak dodatkowych urządzeń

Bardziej szczegółowo

SIECI KOMPUTEROWE wykład dla kierunku informatyka semestr 4 i 5

SIECI KOMPUTEROWE wykład dla kierunku informatyka semestr 4 i 5 SIECI KOMPUTEROWE wykład dla kierunku informatyka semestr 4 i 5 dr inż. Michał Sajkowski Instytut Informatyki PP pok. 227G PON PAN, Wieniawskiego 17/19 Michal.Sajkowski@cs.put.poznan.pl tel. +48 (61) 8

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do Umowy Ramowej Usługa Transmisja Danych Ethernet

Załącznik nr 7 do Umowy Ramowej Usługa Transmisja Danych Ethernet Załącznik nr 7 do Umowy Ramowej Usługa Transmisja Danych Ethernet Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1) Niniejszy załącznik określa ramowe warunki współpracy Stron w zakresie świadczenia usług Transmisji

Bardziej szczegółowo

Sieci WAN. Mgr Joanna Baran

Sieci WAN. Mgr Joanna Baran Sieci WAN Mgr Joanna Baran Technologie komunikacji w sieciach Analogowa Cyfrowa Komutacji pakietów Połączenia analogowe Wykorzystanie analogowych linii telefonicznych do łączenia komputerów w sieci. Wady

Bardziej szczegółowo

Protokoły sieciowe - TCP/IP

Protokoły sieciowe - TCP/IP Protokoły sieciowe Protokoły sieciowe - TCP/IP TCP/IP TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol) działa na sprzęcie rożnych producentów może współpracować z rożnymi protokołami warstwy

Bardziej szczegółowo

DR INŻ. ROBERT WÓJCIK DR INŻ. JERZY DOMŻAŁ

DR INŻ. ROBERT WÓJCIK DR INŻ. JERZY DOMŻAŁ DR INŻ. ROBERT WÓJCIK DR INŻ. JERZY DOMŻAŁ INTERNET PROTOCOL (IP) INTERNET CONTROL MESSAGE PROTOCOL (ICMP) WSTĘP DO SIECI INTERNET Kraków, dn. 7 listopada 2016 r. PLAN IPv4: schemat nagłówka ICMP: informacje

Bardziej szczegółowo

Materiały dodatkowe Krótka charakterystyka protokołu MODBUS

Materiały dodatkowe Krótka charakterystyka protokołu MODBUS Katedra Inżynierii Systemów Sterowania Materiały dodatkowe Krótka charakterystyka protokołu MODBUS Opracowali: mgr inż. Tomasz Karla Data: Luty, 2017 r. Dodatkowe informacje Materiały dodatkowe mają charakter

Bardziej szczegółowo

Model OSI. mgr inż. Krzysztof Szałajko

Model OSI. mgr inż. Krzysztof Szałajko Model OSI mgr inż. Krzysztof Szałajko Protokół 2 / 26 Protokół Def.: Zestaw reguł umożliwiający porozumienie 3 / 26 Komunikacja w sieci 101010010101101010101 4 / 26 Model OSI Open Systems Interconnection

Bardziej szczegółowo

Systemy wbudowane - wykład 8. Dla zabicia czasu Notes. I 2 C aka IIC aka TWI. Notes. Notes. Notes. Przemek Błaśkiewicz.

Systemy wbudowane - wykład 8. Dla zabicia czasu Notes. I 2 C aka IIC aka TWI. Notes. Notes. Notes. Przemek Błaśkiewicz. Systemy wbudowane - wykład 8 Przemek Błaśkiewicz 17 maja 2017 1 / 82 Dla zabicia czasu Bluetooth Terminal HC-05, urządzenie...:8f:66, kod 1234 2 / 82 I 2 C aka IIC aka TWI Inter-Integrated Circuit 3 /

Bardziej szczegółowo

Podstawy Transmisji Danych. Wykład IV. Protokół IPV4. Sieci WAN to połączenia pomiędzy sieciami LAN

Podstawy Transmisji Danych. Wykład IV. Protokół IPV4. Sieci WAN to połączenia pomiędzy sieciami LAN Podstawy Transmisji Danych Wykład IV Protokół IPV4 Sieci WAN to połączenia pomiędzy sieciami LAN 1 IPv4/IPv6 TCP (Transmission Control Protocol) IP (Internet Protocol) ICMP (Internet Control Message Protocol)

Bardziej szczegółowo

Model warstwowy sieci

Model warstwowy sieci Model warstwowy sieci 15 Związek między usługą i protokołem 16 17 Model odniesienia OSI (Open System Interconnection) 20 Funkcje warstw modelu OSI (3) łącza danych (data link layer) zapewnia niezawodne

Bardziej szczegółowo

Warstwy i funkcje modelu ISO/OSI

Warstwy i funkcje modelu ISO/OSI Warstwy i funkcje modelu ISO/OSI Organizacja ISO opracowała Model Referencyjny Połączonych Systemów Otwartych (model OSI RM - Open System Interconection Reference Model) w celu ułatwienia realizacji otwartych

Bardziej szczegółowo

Ponadto SLA powinno definiować następujące parametry:

Ponadto SLA powinno definiować następujące parametry: SERVICE LEVEL AGREEMENT (SLA) CZ. I Service Level Agreement (SLA) jest to porozumienie pomiędzy klientem a dostawcą usługi. SLA powinno określać w sposób jasny i zrozumiały dla klienta, czego może on oczekiwać

Bardziej szczegółowo

Transmisja danych multimedialnych. mgr inż. Piotr Bratoszewski

Transmisja danych multimedialnych. mgr inż. Piotr Bratoszewski Transmisja danych multimedialnych mgr inż. Piotr Bratoszewski Wprowadzenie Czym są multimedia? Informacje przekazywane przez sieć mogą się składać z danych różnego typu: Tekst ciągi znaków sformatowane

Bardziej szczegółowo

Migracja tradycyjnych systemów komutacyjnych w kierunku szerokopasmowej platformy dostępu abonenckiego

Migracja tradycyjnych systemów komutacyjnych w kierunku szerokopasmowej platformy dostępu abonenckiego Jerzy Zacharków Tomasz Tomala Obszar Telekomunikacji w Opolu Telekomunikacja Polska S.A. Migracja tradycyjnych systemów komutacyjnych w kierunku szerokopasmowej platformy dostępu abonenckiego STRESZCZENIE

Bardziej szczegółowo

ADRESY PRYWATNE W IPv4

ADRESY PRYWATNE W IPv4 ADRESY PRYWATNE W IPv4 Zgodnie z RFC 1918 zaleca się by organizacje dla hostów wymagających połączenia z siecią korporacyjną a nie wymagających połączenia zewnętrznego z Internetem wykorzystywały tzw.

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe - administracja

Sieci komputerowe - administracja Sieci komputerowe - administracja wstęp i adresacja IP Andrzej Stroiński andrzej.stroinski@cs.put.edu.pl http://www.cs.put.poznan.pl/astroinski/ Historia internetu 2 1969 DARPA finansuje prace badawcze

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Usługi transmisji danych 10Gbit/s pomiędzy Węzłami Centralnymi i Regionalnymi OSE

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Usługi transmisji danych 10Gbit/s pomiędzy Węzłami Centralnymi i Regionalnymi OSE Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Usługi transmisji danych 10Gbit/s pomiędzy Węzłami Centralnymi i Regionalnymi OSE 1. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

router wielu sieci pakietów

router wielu sieci pakietów Dzisiejsze sieci komputerowe wywierają ogromny wpływ na naszą codzienność, zmieniając to, jak żyjemy, pracujemy i spędzamy wolny czas. Sieci mają wiele rozmaitych zastosowań, wśród których można wymienić

Bardziej szczegółowo

Systemy i sieci komputerowe

Systemy i sieci komputerowe Systemy i sieci komputerowe WAN sieci rozległe dr inż. Andrzej Opaliński andrzej.opalinski@agh.edu.pl Plan wykładu Standardy Urządzenia Łącza Enkapsulacja Komutacja Technologie sieci WAN 2 / 50 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Światłowodowy multiplekser styków RS-232, RS-485, RS-422

Światłowodowy multiplekser styków RS-232, RS-485, RS-422 RSMUX2-FO V4.06 Światłowodowy multiplekser styków RS-232, RS-485, RS-422 RSMUX2-FO Dostępne cztery interfejsy RS-232/422/485 lub dwa w wersji ze złączem śrubowym z wykorzystaniem łączy światłowodowych

Bardziej szczegółowo

Laboratorium LAN Switching & VLAN

Laboratorium LAN Switching & VLAN Laboratorium LAN Switching & VLAN Wojciech Mazurczyk Listopad 2009 Wprowadzenie do Ethernetu - urządzenia Mostki, Switche Urządzenia warstwy 2 Wykorzystują adresy MAC do przesyłania ramek Przechowują adresy

Bardziej szczegółowo

Rozproszone systemy multimedialne. Krzysztof Banaś Systemy rozproszone 1

Rozproszone systemy multimedialne. Krzysztof Banaś Systemy rozproszone 1 Rozproszone systemy multimedialne Krzysztof Banaś Systemy rozproszone 1 Systemy multimedialne Systemy multimedialne posiadają zazwyczaj własne dedykowane technologie przesyłania i obróbki danych Coraz

Bardziej szczegółowo

Pytanie 1 Z jakich protokołów korzysta usługa WWW? (Wybierz prawidłowe odpowiedzi)

Pytanie 1 Z jakich protokołów korzysta usługa WWW? (Wybierz prawidłowe odpowiedzi) Pytanie 1 Z jakich protokołów korzysta usługa WWW? (Wybierz prawidłowe odpowiedzi) Pytanie 2 a) HTTPs, b) HTTP, c) POP3, d) SMTP. Co oznacza skrót WWW? a) Wielka Wyszukiwarka Wiadomości, b) WAN Word Works,

Bardziej szczegółowo

Sieci Komórkowe naziemne. Tomasz Kaszuba 2013 kaszubat@pjwstk.edu.pl

Sieci Komórkowe naziemne. Tomasz Kaszuba 2013 kaszubat@pjwstk.edu.pl Sieci Komórkowe naziemne Tomasz Kaszuba 2013 kaszubat@pjwstk.edu.pl Założenia systemu GSM Usługi: Połączenia głosowe, transmisja danych, wiadomości tekstowe I multimedialne Ponowne użycie częstotliwości

Bardziej szczegółowo

Podstawowe protokoły transportowe stosowane w sieciach IP cz.2

Podstawowe protokoły transportowe stosowane w sieciach IP cz.2 Laboratorium Technologie Sieciowe Podstawowe protokoły transportowe stosowane w sieciach IP cz.2 Wprowadzenie Ćwiczenie przedstawia praktyczną stronę następujących zagadnień: połączeniowy i bezpołączeniowy

Bardziej szczegółowo

Kompresja dźwięku w standardzie MPEG-1

Kompresja dźwięku w standardzie MPEG-1 mgr inż. Grzegorz Kraszewski SYSTEMY MULTIMEDIALNE wykład 7, strona 1. Kompresja dźwięku w standardzie MPEG-1 Ogólne założenia kompresji stratnej Zjawisko maskowania psychoakustycznego Schemat blokowy

Bardziej szczegółowo

Łącza WAN. Piotr Steć. 28 listopada 2002 roku. P.Stec@issi.uz.zgora.pl. Rodzaje Łącz Linie Telefoniczne DSL Modemy kablowe Łącza Satelitarne

Łącza WAN. Piotr Steć. 28 listopada 2002 roku. P.Stec@issi.uz.zgora.pl. Rodzaje Łącz Linie Telefoniczne DSL Modemy kablowe Łącza Satelitarne Łącza WAN Piotr Steć P.Stec@issi.uz.zgora.pl 28 listopada 2002 roku Strona 1 z 18 1. Nośniki transmisyjne pozwalające łączyć sieci lokalne na większe odległości: Linie telefoniczne Sieci światłowodowe

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 7 do Umowy Ramowej USŁUGA TRANSMISJA DANYCH ETHERNET

Załącznik Nr 7 do Umowy Ramowej USŁUGA TRANSMISJA DANYCH ETHERNET Załącznik Nr 7 do Umowy Ramowej USŁUGA TRANSMISJA DANYCH ETHERNET Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy załącznik określa ramowe warunki współpracy Stron w zakresie świadczenia usług Transmisji

Bardziej szczegółowo

Akademickie Centrum Informatyki PS. Wydział Informatyki PS

Akademickie Centrum Informatyki PS. Wydział Informatyki PS Akademickie Centrum Informatyki PS Wydział Informatyki PS Akademickie Centrum Informatyki Wydział Informatyki Sieci komputerowe i Telekomunikacyjne FDDI - Fiber Distributed Data Interface Krzysztof Bogusławski

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie usługi ABR dla transmisji wideo w szerokopasmowej sieci lokalnej

Wykorzystanie usługi ABR dla transmisji wideo w szerokopasmowej sieci lokalnej Biuletyn WAT Vol. LV, Numer specjalny, 2006 Wykorzystanie usługi ABR dla transmisji wideo w szerokopasmowej sieci lokalnej PIOTR ŁUBKOWSKI Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Elektroniki, Instytut Telekomunikacji,

Bardziej szczegółowo

Mosty przełączniki. zasady pracy pętle mostowe STP. Domeny kolizyjne, a rozgłoszeniowe

Mosty przełączniki. zasady pracy pętle mostowe STP. Domeny kolizyjne, a rozgłoszeniowe Mosty przełączniki zasady pracy pętle mostowe STP Domeny kolizyjne, a rozgłoszeniowe 1 Uczenie się mostu most uczy się na podstawie adresu SRC gdzie są stacje buduje na tej podstawie tablicę adresów MAC

Bardziej szczegółowo

Adresy w sieciach komputerowych

Adresy w sieciach komputerowych Adresy w sieciach komputerowych 1. Siedmio warstwowy model ISO-OSI (ang. Open System Interconnection Reference Model) 7. Warstwa aplikacji 6. Warstwa prezentacji 5. Warstwa sesji 4. Warstwa transportowa

Bardziej szczegółowo

Unicast jeden nadawca i jeden odbiorca Broadcast jeden nadawca przesyła do wszystkich Multicast jeden nadawca i wielu (podzbiór wszystkich) odbiorców

Unicast jeden nadawca i jeden odbiorca Broadcast jeden nadawca przesyła do wszystkich Multicast jeden nadawca i wielu (podzbiór wszystkich) odbiorców METODY WYMIANY INFORMACJI W SIECIACH PAKIETOWYCH Unicast jeden nadawca i jeden odbiorca Broadcast jeden nadawca przesyła do wszystkich Multicast jeden nadawca i wielu (podzbiór wszystkich) odbiorców TRANSMISJA

Bardziej szczegółowo

MPLS. Krzysztof Wajda Katedra Telekomunikacji, 2015

MPLS. Krzysztof Wajda Katedra Telekomunikacji, 2015 MPLS (Multiprotocol Label Switching) Krzysztof Wajda Katedra Telekomunikacji, 2015 Plan wykładu Ewolucja od IP do MPLS Klasyfikacja ruchu Etykiety Elementy funkcjonalne MPLS: LSR, E-LSR Działanie LSR Dystrybucja

Bardziej szczegółowo