Stopnie wojskowe, kryteria, kwalifikacje. korpus szeregowych: kierowca kat. C;

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Stopnie wojskowe, kryteria, kwalifikacje. korpus szeregowych: kierowca kat. C;"

Transkrypt

1 L.p. Nazwa Jednostki Wojskowej - telefon Stopnie wojskowe, kryteria, kwalifikacje Termin kwalifikacji Dodatkowe informacje kierowca kat. C; batalion dowodzenia ŻAGAŃ ul. Żarska tel d-ca obsługi, starszy operator, technik warsztatu, pielęgniarka, ratownik medyczny; instruktor, kierownik grupy, d-ca obsługi, d-ca aparatowni, starszy technik, technik kompanii, d-ca drużyny d-ca obsługi, d-ca drużyny remontowej d-ca aparatowni; szef sekcji; /ppor., por./ młodszy oficer, d-ca plutonu, z-ca d-cy kompanii; /por./kpt/ d-ca ośrodka analizy skażeń, dowódca kompanii, szef zespołu; /mjr/ szef służby zdrowia d-ca zespołu; czwartki godz strój sportowy, obuwie sportowe, dokumenty potwierdzające kwalifikacje, zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej świadectwo ukończenia szkolenia podstawowego kierowca kat. D, Brygada Radiotechniczna ul. Graniczna 13 tel młodszy podoficer sztabowy, młodszy podoficer specjalista, podoficer sztabowy, starszy kurier kryptografii, d-ca radiostacji; szef służby zdrowia, oficer sekcji, inżynier; batalion radiotechniczny ul. Graniczna 13 tel Garnizon: Wrocław, Poznań, Powidz, Bytom, Łask o specjalnościach: radiotechniczna, eksploatacja systemów łączności i eksploatacja systemów informatycznych dokumenty potwierdzające wykształcenie 4. Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych ul. Obornicka 108 tel wykładowca, oficer, dowódca kompanii; pułk dowodzenia ul. Trzmielowicka 28 tel Korpus szeregowych: kierowca-elektromechanik, kierowca kat.c, monter,operator( SW 38 i SW 28) starszy operator, starszy ratownik, technik, d-ca aparatowni, d-ca obsługi; d-ca radiostacji( SW 28 i SW 29) g.7.40

2 kierowcy C,C+E Wojskowy Szpital Polowy ul. Hallera tel pielęgniarka starsza pielęgniarka, dowódca drużyny; ratownik medyczny specjalista pielęgniarka /ppor./por./ młodszy oficer, szef sekcji, oficer, asystent, dowódca kompanii, /mjr/ starszy asystent, starszy oficer, kierownik zespołu kierownik sekcji, /ppłk/ kierownik zespołu, kierownik oddziału, g.7.00 (biuro przepustek od ul.gajowickiej) Wojskowy Oddział Gospodarczy ul. Obornicka tel tel starszy magazynier; kierownik kuchni, podoficer specjalista; metrolog, szef sekcji, szef służby, kierownik ambulatorium; /mjr/ szef wydziału podoficer specjalista; Regionalna Baza Logistyczna ul. Pretficza tel por./kpt. kierownik miejsca udzielania świadczeń, szef sekcji, oficer, /mjr/ szef wydziału; skład Milicz: pdf.st.:komendant ochrony; starszy magazynier. WT Oleśnica: pdf.st.: kierownik kancelarii kryptograficznej; por./kpt.:z-ca kierownika warsztatówkierownik sekcji remontowej; 9. Regionalne Centrum Informatyki ul. Pretficza 28 tel starszy technik, podoficer sztabowy. 10. Wydział Żandarmerii Wojskowej ul. Hallera tel tel żandarm/operator; inspektor starszy przewodnik psów, administrator systemu; szef sekcji;. 11. Pułk Reprezentacyjny WP WARSZAWA ul. Hynka 2 tel korpus szeregowych szczegóły naboru na stronie internetowej jednostki kontakt telefoniczny z JW lub WKU ( )

3 Brygada Pancerna WARSZAWA WESOŁA ul. Okuniewska 1 tel korpus szeregowych; korpus podoficerów; korpus oficerów młodszych; g.8.00 prawo jazdy, książeczka Oddział Zabezpieczenia WARSZAWA ul. Bystra 1 tel Centrum Reagowania Epidemiologicznego SZ RP WARSZAWA ul. płk K. Leskiego 7 tel : szef służby, komendant ochrony,starszy podoficer eksploatacji; szef sekcji, kierownik ambulatorium; : komendant ochrony, podoficer specjalista,r atownik medyczny, starszy technik w specjalnościach: obsługa laboratorium i pracowni, eksploatacja sprzętu rozpoznania i likwidacji skażeń; : kierownik laboratorium, oficer w specjalnościach: weterynaria ogólna, analityka laboratoryjna; dowódca zespołu spec. medycyna ogólna; szef wydziału, kierownik laboratorium 15. Batalion Dowodzenia Wojsk Lądowych WARSZAWA ul. Dymińska 13 tel strzelec,; : administrator sieci informatycznych, kierownik kancelarii; : d-ca kompanii, szef sekcji; Baza Lotnictwa Transportowego WARSZAWA ul. Żwirki i Wigury 1 C tel : kierownik kancelarii, starszy kurier kryptografii, technik samolotu starszy technik, podoficer sztabowy, kierownik składu, pomocnik koordynatora, młodszy technik obsługi pokładowej, technik śmigłowca, technik klucza, starszy technik śmigłowca, /chor., st. chor., st. chor.sztab./: starszy meteorolog, dowódca plutonu, kierownik kuchni, podoficer specjalista, starszy technik klucza; /ppor./por./: starszy pilot śmigłowca; oficer bezpieczeństwa teleinf., oficer sekcji, dowódca kompanii, dowódca zespołu, młodszy inżynier, pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych, szef sekcji, dowódca klucza; dowódca załogi, dowódca eskadry, kontakt telefoniczny 17. Wojska Specjalne wszystkie korpusy osobowe szczegóły naboru:

4 Pułk Artylerii WĘGORZEWO ul. Gen. J. Bema 7 tel strzelec, obsługa, kierowca kat. B, C, CE, mechanik, elektromechanik, celowniczy; środy godz prawo jazdy, książeczka batalion kawalerii powietrznej TOMASZÓW MAZOWIECKI ul. Piłsudskiego 72 tel korpus szeregowych r r r. g.8.30 dokumenty potwierdzające wykształcenie oraz posiadane uprawnienia, przybory piśmiennicze batalion dowodzenia TOMASZÓW MAZOWIECKI ul. Piłsudskiego 72 Tel kierowca kat. CE, saper, kawaleria powietrzna; instruktor, podoficer sztabowy, d-ca wozu dowodzenia, d-ca drużyna, specjalność korpusu osobowego: łączności i informatyki, przeciwlotniczego, logistyki, wojsk lądowych, inżynierii wojskowej; prawo jazdy, książeczka,zaśw.o ukończeniu sł.przygotowawczej Kontakt telefoniczny z JW. w celu zgłoszenia chęci przystąpienia do kwalifikacji Brygada Kawalerii Pancernej ŚWIĘTOSZÓW ul. Sztabowa 1 tel wszystkie korpusy osobowe prawo jazdy, książeczka dokumenty potwierdzające kwalifikacje Brygada Zmechanizowana SZCZECIN ul. Wojska Polskiego 250 tel korpus szeregowych wtorki książeczkę wojskową, strój sportowy, prawo jazdy, świadectwo szkolne, pułk inżynieryjny SZCZECIN-PODJUCHY ul. Metalowa 39 tel kierowca kat. C, kierowca kat. C+E, obsługa elektryk, środy godz. 8:00 prawo jazdy, książeczka życiorys (CV), dokumenty potwierdzające wykształcenie oraz posiadane uprawnienia, zaświadczenie o odbytych ćwiczeniach rotacyjnych (żołnierze NSR)

5 celowniczy regulujący, obsługa, strzelec radiotelefonista, kierowca kołowego transportera opancerzonego mechanik, monter, mechanik spawacz, operator spycharki gąsienicowej, elektromechanik, kierowca kat. B, C; pułk artylerii SULECHÓW ul. Wojska Polskiego 1 tel d-ca drużyny, d-ca obsługi, z-ca d-cy grupy, technik warsztatu, d-ca obsługi starszy operator, d-ca wozu dowodzenia, d-ca drużyny magazynier, d-ca gr. ewakuacji med. ratownik med., kierownik warsztatu d-ca obsługi; z-ca d-cy plutonu d-ca obsługi, d-ca grupy, starszy technik, podoficer sztabowy, instruktor, d-ca obsługi- starszy technik; d-ca plutonu, szef baterii (kompanii) d-ca drużyny; środy godz. 8:00 zaświadczenie o odbytych ćwiczeniach rotacyjnych (żołnierze NSR) /ppor./por./ d-ca plutonu, szef sekcji, młodszy oficer ; oficer tłumacz, szef sekcji, d-ca baterii, oficer, d-ca kompanii; dywizjon zabezpieczenia OP SOCHACZEW tel d-ca obsługi, starszy operator, zastęp straży pożarnej ratownik; z-ca d-cy plutonu, d-ca zastępu straży pożarnej, d-ca sekcji, kierownik kancelarii kryptograficznej, komendant ochrony, starszy instruktor, d-ca aparatownii, kierownik stacji telefonicznej, starszy technik; młodszy podoficer specjalista, samodzielny technik, d-ca plutonu; Brygada Wsparcia Dowodzenia SIERADZ ul. Wojska Polskiego 78 tel tel tel tel wszystkie specjalności; w stopniach: sierż., st. sierż., mł. chor., chor., st. chor., st. chor. sztab. w stopniach: ppor., por., kpt., mjr, Wyczerpujące CV przesłać na adres Dywizja Zmechanizowana SIEDLCE ul. Witolda Pileckiego 5 tel starszy kancelista, podoficer sztabowy z-ca kier. kanc. krypto., starszy adiutant, podoficer specjalista komendant ochrony; : oficer sekcji: personalnej, uzupełnień, materiałowej, technicznej, operacyjnej, planowania i kierowania, oficer bezpieczeństwa teleinf.; szef sekcji, /ppłk/: szef wydziału służby zdrowia,

6 batalion dowodzenia SIEDLCE ul. Witolda Pileckiego 5 tel d-ca gr. ewakuacji med. ratownik, pielęgniarka; młodszy instruktor, instruktor, podoficer sztabowy, komendant ochrony; dowódca aparatownii, dowódca drużyny, technik kompanii, szef grupy bezpieczeństwa łączności; starszy podoficer, dowódca plutonu, : szef sztabu batalionu, szef sekcji: personalnej, operacyjnej, dowódca kompanii, dowódca Ośrodka Analizy Skażeń; zastępca dowódcy batalionu, szef służby zdrowia - oficerów i podoficerów rezerwy w niżej wymienionych korpusach i grupach osobowych: Ośrodek Radioelektroniczny PRZASNYSZ ul. Makowska 69 tel POR./KPT.: 28B, 28T, 30B, 38A, 40A, 54A PPOR./POR.: 22G, 30B, 34A, 36A, 38T, 52A, 54B, 54D PDF. ST.: 28D, 30T, 38A, 54B PDF. : 28B, 28D, 28T, 29A, 30B, 34A, 38B, 54D PDF. MŁ.: 28B, 28T, 30B, 30T, 36A, 38A, 38B, 38T,40H, 54C g Baza Lotnictwa Taktycznego POZNAŃ ul. Silniki 1 tel kompania regulacji ruchu OLEŚNICA ul. Wileńska 14 tel łączność i informatyka, rozpoznanie i walka elektroniczna, kucharz, ratownik, kierowca kat. C i C+E, tokarz, spawacz (+kat. C), ślusarz (+kat. C), elektromechanik; specjalności gr. os. ruchu lotniczego, inżynieryjno lotniczej, łączności i informatyki oraz logistyki; preferowani byli żołnierze zawodowi w strukturach służby inżynieryjno lotniczej lub ruchu lotniczego technik pododdziału,d-ca punktu-starszy dyspozytor,d-ca posterunku; kierowca-radiotelefonista. lub WKU Brygada Logistyczna OPOLE ul. Domańskiego 68 tel tel kierowca kat. C i C+E; podoficer,sztabowy,technik, starszy magazynier, magazynier, dokumenty potwierdzające posiadane uprawnienia oraz dodatkowe kwalifikacje.

7 kierowca kat. A, C, CE, elektromechanik, kierowca kołowego transportera opancerzonego, młodszy odkażacz, zwiadowca, radiotelefonista, celowniczy, działonowy -operator, strzelec, obsługa ratownik, mechanik; Brygada Zmechanizowana MIĘDZYRZECZ ul. Wojska Polskiego 17 tel d-ca drużyny, d-ca załogi, d-ca wozu dowodzenia; kierownik obiektu, instruktor, d-ca drużyny, d-ca obsługi, z-ca d-cy plutonu, technik pododdziału, d-ca drużyny remontowej, podoficer sztabowy sekcji logistyki, podoficer sztabowy sekcji operacyjnej; wtorki godz. 8:00 książeczka strój sportowy, prawo jazdy, świadectwo szkolne, świadectwo lub zaświadczenie ukończenia służby przygotowawczej /ppor., por./ specjalności: pancerno zmechanizowana, eksploatacji systemów łączności, rozpoznania ogólnego, ogólnologistyczna; Pułk Logistyczny ŁOMŻA Aleja Legionów 133 tel Korpus szeregowych: kierowca kat.c,c+e,d ratownik,mechanik,ślusarz,spawacz, tokarz,kucharz,rusznikarz, operator urz.przeładunkowych, operator.śr.łączności,elektromechanik korpus oficerski:do kapitana oficer(logistyka,łączność, ogólnowojskowy) korpus podoficerski: podoficer sztabowy(łączność,logistyka)

8 kierowca kat. B; adiutant; kierownik kancelarii kryptograficznej, instruktor, kierownik obiektu, kierownik kancelarii tajnej, technik pododdziału, komendant ochrony, podoficer sztabowy sekcji personalnej; starszy podoficer, podoficer specjalista szef baterii; Brygada Zmechanizowana LUBLIN tel , /ppor./por./ młodszy oficer, szef sekcji S-1, S-2, S-4; : oficer prasowy, referent prawny, oficer sekcji: personalnej, rozpoznawczej, operacyjnej, logistyki, współpracy cywilno-wojskowej, wsparcia dowodzenia i łączności, szkolenia, szef grupy zarządz. bezpieczeństwem łączn. szef sekcji S-3, d-ca baterii dowodzenia; asystent dowódcy ds.służby zdrowia, zastępca szefa sztabu, szef sekcji: personalnej, rozpoznawczej, współpracy cywilno-wojskowej, wsparcia dowodzenia i łączności, szkolenia, WF i sportu, ochrony informacji niejawnych, szef wojsk chemicznych brygady, z-ca dowódcy dywizjonu przeciwlotniczego, /ppłk/: szef wojsk rakietowych i artylerii brygady, dowódca dywizjonu przeciwlotniczego, batalion powietrznodesantowy KRAKÓW ul. Wrocławska 82 tel korpus szeregowych; kierowca kat. C kucharz, r r. kierowca kat. CE, kucharz, elektromechanik, układacz spadochronów; batalion logistyczny KRAKÓW ul. Głowackiego 11 tel korpus podoficerów; d-ca sekcji specjalności zabezpieczenie desantowania; d-ca plutonu spec. gospodarka i eksploatacja w służbie żywnościowej, szef kompanii d-ca drużyny, d-ca plutonu gr. os. aeromobilnej; r. korpus oficerów; /ppor./por./ d-ca plutonu spec. gospodarka i zaopatrywanie; szef zespołu spec. instruktor spadochronowy;

9 batalion dowodzenia KRAKÓW ul. Ułanów 43 tel : instruktor, starszy nurek,d-ca drużynyinstruktor, : podoficer sztabowy, d-ca obsługi radiostacji, d-ca aparatowni, d-ca drużyny - d-ca obsługi, d-ca obsługi-instruktor, technik pododdziału, starszy technik, zastępca kierownika kancelarii, z-ca d-cy plutonu d-ca działonu, z-ca d-cy plutonu d-ca drużyny; podoficer starszy: szef kompanii-d-ca drużyny : mł.oficer, szef zespołu, dowódca kompanii; kierowca - radiotelefonista strzelec- ratownik, r r r r r batalion piechoty górskiej KŁODZKO ul. Walecznych 59 tel ratownik medyczny, inspektor, d-ca plutonu,. książeczka 41. Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych KIELCE ul. Wojska Polskiego 300 tel tel : szef zespołu, oficer; korpus podoficerski : d-ca sekcji, podoficer sztabowy pułk inżynieryjny INO ul. Dworcowa 56 tel Ośrodek Radioelektroniczny GRÓJEC ul. Słomczyn-Kącin 1 tel Garnizony: Grójec, Lębork, Lidzbark Warmiński, Roskosz, Zamość kierowca kat. C, C + E; : Wszystkie specjalności.,kierowca-elektromechanik : podoficer operator, : technik, dyżurny operacyjny, podoficer sztabowy, dowódca radiostacji, /chor.,st.chor., st. chor. sztab./: podoficer specjalista, /ppor./por./: oficer,, dowódca SD, : szef zespołu, oficer sekcji, dowódca kompanii; szef sekcji, dowódca SD, r. g.8.00 wtorki czwartki godz. 8:00 prawo jazdy, książeczka zaświadczenie o odbytych ćwiczeniach rotacyjnych (żołnierze NSR),. wymagania:wykształcenie techniczne,znajomość jezyka angielskiego i rosyjskiego batalion inżynieryjny GŁOGÓW ul. Wojska Polskiego 58 tel saper, obsługa KDM sierż/st.sierż./mł.chor. z-ca d-cy plutonu,podoficer eksploatacji,d-ca drużyny starszy magazynier, podoficer sztabowy; korpus oficerów młodszych: ppor/por/kpt szef sekcji, dowódcy kompani, d-cy plutonu, kierownik składu;

10 celowniczy, obsługa, radiotelefonista, ratownik, strzelec, kierowca, elektromechanik; batalion powietrznodesantowy GLIWICE ul. gen. Andersa 47 tel : kierownik kancelarii, dowódca obsługi urządzenia treningowego, zastępca dowódcy plutonu; pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych, dowódca plutonu; /ppor./por./: dowódca plutonu; Brygada Zmechanizowana GIŻYCKO Al. Wojska Polskiego 21 tel korpus szeregowych poniedziałki prawo jazdy, książeczka dokumenty potwierdzające kwalifikacje pułk przeciwlotniczy CZERWIEŃSK ul. Składowa 10 tel kier. kat. B, C, CE, kierowca- elektromechanik, kierowca- radiotelefonista, mechanik, operator, monter, obsługa; d-ca obsługi zestawów rakietowych, instruktor, starszy technik, dowódca wozu dowodzenia; pułk saperów BRZEG ul. Sikorskiego 6 tel kierowca kat. C + E; operator, saper, pomocnik kierowcy specjalności grupy osobowej saperskiej; oficer,szef sekcji, r r r r. prawo jazdy, książeczka zaświadczenie o odbytych ćwiczeniach rotacyjnych (żołnierze NSR), Brygada Kawalerii Pancernej BRANIEWO ul. Sikorskiego 41 tel kierowca kat. C, operator, strzelec, zwiadowca ratownik;działonowy; wtorki godz. 8:00 prawo jazdy, książeczka zaświadczenie o odbytych ćwiczeniach rotacyjnych (żołnierze NSR), pułk artylerii BOLESŁAWIEC ul. Wojska Polskiego tel kierowca- elektromechanik kat. B, C; celowniczy, obsługa, strzelec, operator, kierowca; starszy operator, d-ca drużyny, d- ca aparatowni, instruktor; młodszy oficer, szef grupy,d-ca plutonu Kujawsko Pomorska Brygada Obrony Terytorialnej BYDGOSZCZ ul. Warszawska 10 tel podoficer specjalista, podoficer sztabowy, administrator sieci informatycznej, kierownik kancelarii kryptograficznej, kurier środków i materiałów kryptograficznych, d-ca obsługi, d-ca radiostacji, z-ca kierownika kancelarii, d-ca aparatowni, starszy technik, d-ca plutonu, technik kompanii; referent prawny, oficer, szef zespołu, kierownik grupy, z-ca szefa sekcji, d-ca kompanii, szef sekcji, młodszy oficer, d-ca plutonu, d-ca kompanii;

11 batalion powietrznodesantowy BIELSKO - BIAŁA ul. Bardowskiego 2 tel celowniczy spec. gr. os. pancerno zmechanizowanej, kierowca kat. B, C, kierowca kat. C - radiotelefonista, kierowca kat. B radiotelefonista, obsługa moździerza lekkiego celowniczy, radiotelefonista celowniczy, ratownik, saper, strzelec spec. spadochronowa - celowniczy, strzelec wyborowy obserwator; r r r r r batalion ochrony BIELKOWO tel o specjalnościach ogólnowojskowych: celowniczy, zwiadowca, zwiadowca nurek; o specjalnościach logistycznych: kierowca z uprawnieniami kat. C, C+E, obsługa urządzeń i sprzętu przeładunkowego, kucharz, operator koparki, mechanik, elektromechanik; o specjalnościach przeciwlotniczych: obsługa armaty przeciwlotniczej, celowniczy; : starszy nurek, pielęgniarka, ratownik medyczny; : instruktor, podoficer sztabowy, dowódca drużyny; /ppor./por./: młodszy oficer, dowódca plutonu; r. Kandydat w dniu kwalifikacji powinien posiadać oryginał nw. dokumentów wraz z wykonaną kserokopią: książeczkę wojskową, dowód osobisty, prawo jazdy; zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej, opinie służbowe, kontrakt na pełnienie służby w Narodowych Siłach Rezerwowych, zaświadczenie o odbyciu ćwiczeń w NSR, dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje np. uprawnienia do obsługi maszyn inżynieryjnych. dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie; zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do odbycia testu wysiłkowego ze sprawności fizycznej; strój sportowy stosowny do warunków atmosferycznych, przybory do pisania, kserokopie posiadanych dokumentów. UWAGA! Każdorazowo przed udaniem się na kwalifikacje potwierdzić telefonicznie termin kwalifikacji z JW Dywizja Zmechanizowana BIAŁOBRZEGI ul. Osiedle Wojskowe 93 tel podoficer sztabowy gr. os. rozpoznania ogólnego, geograficzna, pancerno- zmechanizowana; podoficer specjalista spec. promocja zdrowia i edukacja zdrowotna, podoficer specjalista sekcji: prasowej, personalnej, informatyki, wf-u i sportu; podoficer specjalista gr. os. rakietowa i artylerii, saperska; : oficer sekcji: personalnej, uzupełnień, planowania, kierowania, analiz rozpoznawczych, operacyjnej, materiałowej, technicznej, informatyki, planowania i kierowania, oficer wychowawczy, oficer bezpieczeństwa teleinf., oficer łącznikowy; szef sekcji planowania, szef sekcji informatyki;

Stopnie wojskowe, kryteria, kwalifikacje. korpus szeregowych: kierowca kat. C;

Stopnie wojskowe, kryteria, kwalifikacje. korpus szeregowych: kierowca kat. C; L.p. Nazwa Jednostki Wojskowej - telefon Stopnie wojskowe, kryteria, kwalifikacje Termin kwalifikacji Dodatkowe informacje kierowca kat. C; 1. 11. batalion dowodzenia ŻAGAŃ ul. Żarska tel. 261 688 360

Bardziej szczegółowo

Stopnie wojskowe, kryteria, kwalifikacje

Stopnie wojskowe, kryteria, kwalifikacje L.p. Nazwa Jednostki Wojskowej - telefon Stopnie wojskowe, kryteria, kwalifikacje Termin kwalifikacji Dodatkowe informacje kierowca kat. B; 1. 11. batalion dowodzenia ŻAGAŃ ul. Żarska tel. 261 688 360

Bardziej szczegółowo

Stopnie wojskowe, kryteria, kwalifikacje

Stopnie wojskowe, kryteria, kwalifikacje L.p. Nazwa Jednostki Wojskowej - telefon Stopnie wojskowe, kryteria, kwalifikacje Termin kwalifikacji Dodatkowe informacje kierowca kat. B; 1. 11. batalion dowodzenia ŻAGAŃ ul. Żarska tel. 261 688 360

Bardziej szczegółowo

Stopnie wojskowe, kryteria, kwalifikacje

Stopnie wojskowe, kryteria, kwalifikacje L.p. Nazwa Jednostki Wojskowej - telefon Stopnie wojskowe, kryteria, kwalifikacje Termin kwalifikacji Dodatkowe informacje kierowca kat. B; 1. 11. Batalion Dowodzenia ŻAGAŃ ul. Żarska tel. 261 688 360

Bardziej szczegółowo

Stopnie wojskowe, kryteria, kwalifikacje. korpus szeregowych: kierowca kat. C;

Stopnie wojskowe, kryteria, kwalifikacje. korpus szeregowych: kierowca kat. C; L.p. Nazwa Jednostki Wojskowej - telefon Stopnie wojskowe, kryteria, kwalifikacje Termin kwalifikacji Dodatkowe informacje kierowca kat. C; 1. 11. batalion dowodzenia ŻAGAŃ ul. Żarska tel. 261 688 360

Bardziej szczegółowo

Stopnie wojskowe, kryteria, kwalifikacje

Stopnie wojskowe, kryteria, kwalifikacje L.p. Nazwa Jednostki Wojskowej - telefon Stopnie wojskowe, kryteria, kwalifikacje Termin kwalifikacji Dodatkowe informacje kierowca kat. B; 1. 11. batalion dowodzenia ŻAGAŃ ul. Żarska tel. 261 688 360

Bardziej szczegółowo

Stopnie wojskowe, kryteria, kwalifikacje

Stopnie wojskowe, kryteria, kwalifikacje L.p. Nazwa Jednostki Wojskowej - telefon Stopnie wojskowe, kryteria, kwalifikacje Termin kwalifikacji Dodatkowe informacje kierowca kat. B; 1. 11. Batalion Dowodzenia ŻAGAŃ ul. Żarska tel. 261 688 360

Bardziej szczegółowo

Stopnie wojskowe, kryteria, kwalifikacje

Stopnie wojskowe, kryteria, kwalifikacje L.p. Nazwa Jednostki Wojskowej - telefon Stopnie wojskowe, kryteria, kwalifikacje Termin kwalifikacji Dodatkowe informacje kierowca kat. B; 1. 11. Batalion Dowodzenia ŻAGAŃ ul. Żarska tel. 261 688 360

Bardziej szczegółowo

Stopnie wojskowe, kryteria, kwalifikacje

Stopnie wojskowe, kryteria, kwalifikacje L.p. Nazwa Jednostki Wojskowej - telefon Stopnie wojskowe, kryteria, kwalifikacje Termin kwalifikacji Dodatkowe informacje kierowca kat. B; 1. 11. Batalion Dowodzenia ŻAGAŃ ul. Żarska tel. 261 688 360

Bardziej szczegółowo

Stopnie wojskowe, kryteria, kwalifikacje. korpus szeregowych; kierowca kat. C, elektromechanik, kierowca kat. CE - elektromechanik;

Stopnie wojskowe, kryteria, kwalifikacje. korpus szeregowych; kierowca kat. C, elektromechanik, kierowca kat. CE - elektromechanik; L.p. Nazwa Jednostki Wojskowej - telefon Stopnie wojskowe, kryteria, kwalifikacje Termin kwalifikacji Dodatkowe informacje korpus szeregowych; kierowca kat. C, elektromechanik, kierowca kat. CE - elektromechanik;

Bardziej szczegółowo

Stopnie wojskowe, kryteria, kwalifikacje. korpus szeregowych; kierowca kat. C, elektromechanik, kierowca kat. CE - elektromechanik;

Stopnie wojskowe, kryteria, kwalifikacje. korpus szeregowych; kierowca kat. C, elektromechanik, kierowca kat. CE - elektromechanik; L.p. Nazwa Jednostki Wojskowej - telefon Stopnie wojskowe, kryteria, kwalifikacje Termin kwalifikacji Dodatkowe informacje korpus szeregowych; kierowca kat. C, elektromechanik, kierowca kat. CE - elektromechanik;

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ Informujemy, że w Jednostce Wojskowej 2901 Szczecin Podjuchy odbywają się kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ Informujemy, że jednostki Wojskowe 8 Flotylli Obrony Wybrzeża w Świnoujściu PILNIE!!!!!!!!! poszukiwani są kierowcy kat C i C+E do zawodowej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ Informujemy, że w Jednostce Wojskowej 3854 w Świnoujściu odbędą się kwalifikacje do zawodowej służby: Miejsce kwalifikacji ul. Steyera 28,

Bardziej szczegółowo

Stopnie wojskowe, kryteria, kwalifikacje. korpus szeregowych: kierowca kat. C, operator, strzelec, zwiadowca ratownik;

Stopnie wojskowe, kryteria, kwalifikacje. korpus szeregowych: kierowca kat. C, operator, strzelec, zwiadowca ratownik; L.p. Nazwa Jednostki Wojskowej - telefon Stopnie wojskowe, kryteria, kwalifikacje Termin kwalifikacji Dodatkowe informacje 1. Batalion Reprezentacyjny WP WARSZAWA ul. Hynka 2 tel. 261 848 731 korpus szeregowych

Bardziej szczegółowo

Stopnie wojskowe, kryteria, kwalifikacje. korpus szeregowych: kierowca kat. C, operator, strzelec, zwiadowca ratownik;

Stopnie wojskowe, kryteria, kwalifikacje. korpus szeregowych: kierowca kat. C, operator, strzelec, zwiadowca ratownik; L.p. Nazwa Jednostki Wojskowej - telefon Stopnie wojskowe, kryteria, kwalifikacje Termin kwalifikacji Dodatkowe informacje 1. Batalion Reprezentacyjny WP WARSZAWA ul. Hynka 2 tel. 261 848 731 korpus szeregowych

Bardziej szczegółowo

27 sierpnia Oferty służby w NSR

27 sierpnia Oferty służby w NSR 27 sierpnia 2018 Oferty służby w NSR 15 pułk przeciwlotniczy w Gołdapi (ul. Partyzantów 33) w korpusie oficerów i podoficerów w różnych specjalnościach wojskowych. Informacje pod nr tel.: 261-336-244.

Bardziej szczegółowo

Oferty służby zawodowej do końca roku

Oferty służby zawodowej do końca roku Oferty służby zawodowej do końca roku TERMINY KWALIFIKACJI DO KORPUSU SZEREGOWYCH ZAWODOWYCH ORAZ DO NARODOWYCH SIŁ REZERWY NA 2018 ROK W JEDNOSTKACH WOJSKOWYCH 6 BRYGADY POWIETRZNODESANTOWEJ JW. LISTOPAD

Bardziej szczegółowo

Stopnie wojskowe, kryteria, kwalifikacje. korpus szeregowych: specjalność ogólnowojskowa;

Stopnie wojskowe, kryteria, kwalifikacje. korpus szeregowych: specjalność ogólnowojskowa; L.p. Nazwa Jednostki Wojskowej - telefon Stopnie wojskowe, kryteria, kwalifikacje Termin kwalifikacji Dodatkowe informacje 1. Batalion Reprezentacyjny WP WARSZAWA ul. Hynka 2 tel. 261 848 731 korpus szeregowych

Bardziej szczegółowo

NSR KWALIFIKACJA DO NARODOWYCH SIŁ REZERWOWYCH. Nazwa JW: 91 batalion logistyczny. Miejsce kwalifikacji: Komprachcice. ul.

NSR KWALIFIKACJA DO NARODOWYCH SIŁ REZERWOWYCH. Nazwa JW: 91 batalion logistyczny. Miejsce kwalifikacji: Komprachcice. ul. NSR KWALIFIKACJA DO NARODOWYCH SIŁ REZERWOWYCH 91 batalion logistyczny Miejsce kwalifikacji: Komprachcice ul. Ochodzkiej 5 Termin kwalifikacji: 17 września2018 r. godz. 8.00 Stanowiska : STE por./kpt.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ Informujemy, że w Jednostce Wojskowej 1223 KOSZALIN odbywać się będą kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych: Miejsce

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ Jednostka Wojskowa 1749 Szczecin ( 12 Brygada Zmechanizowana) ul. Wojska Polskiego 250; 70-904 SZCZECIN Korpus szeregowych Terminy kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ W związku z formowaniem 102 batalionu ochrony w Stargardzie Szczecińskim informujemy, że prowadzone będą kwalifikacje do zawodowej służby

Bardziej szczegółowo

Osoby zainteresowane zawodową służbą wojskową powinni posiadać na czas kwalifikacji następujące dokumenty:

Osoby zainteresowane zawodową służbą wojskową powinni posiadać na czas kwalifikacji następujące dokumenty: Osoby zainteresowane zawodową służbą wojskową powinni posiadać na czas kwalifikacji następujące dokumenty: zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do przystąpienia do egzaminu sprawnościowego (WF)

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ Informujemy, że Komenda Portu Wojennego w Świnoujściu posiada wolne stanowiska do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych : Kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

20 sierpnia Oferty służby zawodowej

20 sierpnia Oferty służby zawodowej 20 sierpnia 2018 Oferty służby zawodowej 1. 15 pułk przeciwlotniczy w Gołdapi (garnizony: Gołdap ul. Partyzantów 33, ielbląg ul. Kwiatkowskiego 15) w korpusie oficerów, podoficerów i szeregowych w specjalnościach

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ Jednostka Wojskowa 1749 Szczecin ( 12 Brygada Zmechanizowana) ul. Wojska Polskiego 250; 70-904 SZCZECIN Informujemy, że w/w Jednostka od

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ Informujemy, że w Jednostce Wojskowej 1223 KOSZALIN odbywać się będą kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych: Miejsce

Bardziej szczegółowo

24 września 2018 OFERTY ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

24 września 2018 OFERTY ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ 24 września 2018 OFERTY ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ Wojskowa Komenda Uzupełnień w Suwałkach informuje, że następujące jednostki wojskowe prowadzą lub będą prowadziły kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ Informujemy, że Jednostka Wojskowa 4071 ŻAGAŃ prowadzić będzie w dniu 18.11.2015r o godz. 08:15 kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej

Bardziej szczegółowo

07 maja Oferty Zawodowej Służby Wojskowej

07 maja Oferty Zawodowej Służby Wojskowej 07 maja 2019 Oferty Zawodowej Służby Wojskowej 1. 15 pułk przeciwlotniczy w Gołdapi (garnizony: Gołdap ul. Partyzantów 33, ielbląg ul. Kwiatkowskiego 15) w korpusie oficerów, podoficerów i szeregowych

Bardziej szczegółowo

100 BATALION ŁĄCZNOŚCI JEDNOSTKA WOJSKOWA 4092 78-601 WAŁCZ ul. Kościuszki 24 tel. 472-010

100 BATALION ŁĄCZNOŚCI JEDNOSTKA WOJSKOWA 4092 78-601 WAŁCZ ul. Kościuszki 24 tel. 472-010 100 BATALION ŁĄCZNOŚCI JEDNOSTKA WOJSKOWA 4092 78-601 WAŁCZ ul. Kościuszki 24 tel. 472-010 1. MŁODSZY TECHNIK PLUT. 2. KIEROWNIK STACJI SIERŻ. 3. MŁODSZY ODBIORCA SZER. 4. DOWÓDCA APARATOWNI SIERŻ. 5.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ 102 batalion ochrony w Stargardzie -korpus szeregowych- Miejsce kwalifikacji Dowództwo Brygady Wsparcia Dowodzenia WKP-W Aleja Żołnierza

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ Informujemy, ze w dniu 26.06.2019r o godz. 08:00 odbędą się kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej do 102 batalionu ochrony w Bielkowie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ Poszukuje kandydatów do zawodowej służby wojskowej W 2019 roku kwalifikacje będą się odbywać w następujących terminach : 15 marzec, 12 kwiecień,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ Informujemy, że Komenda Portu Wojennego w Świnoujściu posiada wolne stanowiska do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych : Kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ Jednostka Wojskowa 1749 Szczecin ( 12 Brygada Zmechanizowana) ul. Wojska Polskiego 250; 70-904 SZCZECIN Informujemy, że w/w Jednostka od

Bardziej szczegółowo

08 maja Oferty zawodowej służby wojskowej

08 maja Oferty zawodowej służby wojskowej 08 maja 2019 Oferty zawodowej służby wojskowej 1. 15 pułk przeciwlotniczy w Gołdapi (garnizony: Gołdap ul. Partyzantów 33, ielbląg ul. Kwiatkowskiego 15) w korpusie oficerów, podoficerów i szeregowych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWE

INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWE INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWE Informujemy, że Jednostka Wojskowa 4391 posiada wolne stanowiska do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych: Termin kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ Informujemy, że w dniu 24.05.2019r o godz. 08:00 w 3 batalionie logistycznym w Glewicach odbędą się kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej

Bardziej szczegółowo

20 maja Oferty zawodowej służby wojskowej

20 maja Oferty zawodowej służby wojskowej 20 maja 2019 Oferty zawodowej służby wojskowej 1. 15 pułk przeciwlotniczy w Gołdapi (garnizony: Gołdap ul. Partyzantów 33, ielbląg ul. Kwiatkowskiego 15) w korpusie oficerów, podoficerów i szeregowych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ Informujemy, że JW 3854 w Świnoujściu prowadzi kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych oraz podoficerów ( sierż.

Bardziej szczegółowo

Narodowe Siły Rezerwowe

Narodowe Siły Rezerwowe Narodowe Siły Rezerwowe 2018-09-05 1 batalion strzelców podhalańskich Rzeszów ul. Lwowska 5 Data kwalifikacji: 10.10.2018 godz. 8.00 Preferowany korpus/specjalności wojskowe w korpusie szeregowych STE:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ Informujemy, że w JW 3937 Mrzeżyno odbędą się kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej dla podoficerów młodszych i szeregowych Miejsce

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ Informujemy, że w 3 batalionie zmechanizowanym w Trzebiatowie odbywać się będą kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ Informujemy, że w KPW Świnoujście, JW 5018 Dziwnów, JW 1905 Dziwnów PILNIE!!!!!!!!! poszukiwani są kierowcy kat C i C+E do zawodowej służby

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ Informujemy, że w 3 batalionie zmechanizowanym w Trzebiatowie odbywać się będą kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ Poszukuje kandydatów do zawodowej służby wojskowej W 2019 roku kwalifikacje będą się odbywać w następujących terminach : 12 kwiecień, 17

Bardziej szczegółowo

Dywizja Zmechanizowana m. Siedlce woj. Mazowieckie prowadzi nabór

Dywizja Zmechanizowana m. Siedlce woj. Mazowieckie prowadzi nabór 2019-05-10 18 Dywizja Zmechanizowana m. Siedlce woj. Mazowieckie prowadzi nabór 18 Dywizja Zmechanizowana m. Siedlce (garnizony również w m. Chełm, Zamość) woj. Mazowieckie prowadzi nabór kandydatów we

Bardziej szczegółowo

JW 4115 Gliwice. JW 1128 Malbork

JW 4115 Gliwice. JW 1128 Malbork JW 4115 Gliwice Adres 44-421 Gliwice ul. Andersa 47 kontakt: st. sierż. Grzegorz MROZEK tel. 32 46-14-726 TERMINY KWALIFIKACJI DO KORPUSU SZEREGOWYCH w 2014 r. 15 stycznia 12 lutego 12 marca 16 kwietnia

Bardziej szczegółowo

05 października 2018 OFERTY ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

05 października 2018 OFERTY ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ 05 października 2018 OFERTY ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ 1. 15 pułk przeciwlotniczy w Gołdapi (garnizony: Gołdap ul. Partyzantów 33, i Elbląg ul. Kwiatkowskiego 15) w korpusie oficerów, podoficerów i szeregowych

Bardziej szczegółowo

29 maja Oferty zawodowej służby wojskowej

29 maja Oferty zawodowej służby wojskowej 29 maja 2019 Oferty zawodowej służby wojskowej 1. 15 pułk przeciwlotniczy w Gołdapi (garnizony: Gołdap ul. Partyzantów 33, ielbląg ul. Kwiatkowskiego 15) w korpusie oficerów, podoficerów i szeregowych

Bardziej szczegółowo

13 lutego 2019 OFERTY ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

13 lutego 2019 OFERTY ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ 13 lutego 2019 OFERTY ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ 15 pułk przeciwlotniczy w Gołdapi (garnizony: Gołdap ul. Partyzantów 33, ielbląg ul. Kwiatkowskiego 15) w korpusie oficerów, podoficerów i szeregowych w

Bardziej szczegółowo

21 czerwca 2019 OFERTY ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

21 czerwca 2019 OFERTY ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ 21 czerwca 2019 OFERTY ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ 1. 15 pułk przeciwlotniczy w Gołdapi (garnizony: Gołdap ul. Partyzantów 33, ielbląg ul. Kwiatkowskiego 15) w korpusie oficerów, podoficerów i szeregowych

Bardziej szczegółowo

Jednostki i terminy kwalifikacji

Jednostki i terminy kwalifikacji Jednostki i terminy kwalifikacji ZOSTAŃ ŻOŁNIERZEM ZAWODOWYM NABÓR DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ W związku z prowadzonym postępowaniem kwalifikacyjnym kandydatów - żołnierzy rezerwy do zawodowej służby

Bardziej szczegółowo

08 lipca 2019 OFERTY ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

08 lipca 2019 OFERTY ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ 08 lipca 2019 OFERTY ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ 1. 15 pułk przeciwlotniczy w Gołdapi (garnizony: Gołdap ul. Partyzantów 33, ielbląg ul. Kwiatkowskiego 15) w korpusie oficerów, podoficerów i szeregowych

Bardziej szczegółowo

27 sierpnia 2019 OFERTY ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

27 sierpnia 2019 OFERTY ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ 27 sierpnia 2019 OFERTY ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ 1. 15 pułk przeciwlotniczy w Gołdapi (garnizony: Gołdap ul. Partyzantów 33, i Elbląg ul. Kwiatkowskiego 15) w korpusie oficerów, podoficerów i szeregowych

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacje NSR KWALIFIKACJE JEDNOSTKA WOJSKOWA NR BATALION POWIETRZNODESANTOWY. ul. gen. Andersa Gliwice. tel.

Kwalifikacje NSR KWALIFIKACJE JEDNOSTKA WOJSKOWA NR BATALION POWIETRZNODESANTOWY. ul. gen. Andersa Gliwice. tel. Kwalifikacje NSR KWALIFIKACJE JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 4115 6 BATALION POWIETRZNODESANTOWY ul. gen. Andersa 47 44-121 Gliwice tel. 261 111 718 Kwalifikacje w 2018 roku zostały zaplanowane o godz. 8 00 w terminach:

Bardziej szczegółowo

» Terminy i miejsca egzaminów

» Terminy i miejsca egzaminów » Terminy i miejsca egzaminów Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kłodzku telefon kontaktowy w sprawie zawodowej służby wojskowej: 261 647 431 KWALIFIKACJE DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ LP. 1. Nazwa, adres Korpus

Bardziej szczegółowo

WYKAZ NIEOBSADZONYCH STANOWISK SŁUŻBOWYCH W STRUKTURACH WOJSK OBRONY TERYTORIALNEJ

WYKAZ NIEOBSADZONYCH STANOWISK SŁUŻBOWYCH W STRUKTURACH WOJSK OBRONY TERYTORIALNEJ WYKAZ NIEOBSADZONYCH STANOWISK SŁUŻBOWYCH W STRUKTURACH WOJSK OBRONY TERYTORIALNEJ stan na dzień 21.10.2016 r. Nazwa JW Miejscowość NAZWA KOMÓRKI / STANOWISKA SW1 SW2 UP D-two 1 PBOT Białystok STARSZY

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ Informujemy, że 3 batalion zmechanizowany w TRZEBIATOWIE prowadzi kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych: Miejsce

Bardziej szczegółowo

01 lipca Oferty zawodowej służby wojskowej

01 lipca Oferty zawodowej służby wojskowej 01 lipca 2019 Oferty zawodowej służby wojskowej 1. 15 pułk przeciwlotniczy w Gołdapi (garnizony: Gołdap ul. Partyzantów 33, ielbląg ul. Kwiatkowskiego 15) w korpusie oficerów, podoficerów i szeregowych

Bardziej szczegółowo

ZOSTAŃ ŻOŁNIERZEM ZAWODOWYM NABÓR DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

ZOSTAŃ ŻOŁNIERZEM ZAWODOWYM NABÓR DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ 18 marca 2019 NABÓR W JEDNOSTCE WOJSKOWEJ KOMANDOSÓW ZOSTAŃ ŻOŁNIERZEM ZAWODOWYM NABÓR DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ W związku z prowadzonym postępowaniem kwalifikacyjnym kandydatów - żołnierzy rezerwy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ Informujemy, że w dniu 04.06.2019r o godz. 09:00 w 3 batalionie zmechanizowanym w Trzebiatowie ul. Zagórska 21 odbędą się kwalifikacje do

Bardziej szczegółowo

WYKAZ JEDNOSTEK PROWADZĄCYCH NABÓR

WYKAZ JEDNOSTEK PROWADZĄCYCH NABÓR WYKAZ JEDNOSTEK PROWADZĄCYCH NABÓR 2 pułk inżynieryjny Inowrocław Informujemy, że 2 pułk inżynieryjny w Inowrocławiu prowadzi nabór dp zawodowej służby wojskowej w korpusie podoficerów - sierż., st. sierż.,

Bardziej szczegółowo

Wojskowa Komenda Uzupełnień Grójcu Ul. Piłsudskiego 58 Tel.: 048-664-21-78 wew. 216

Wojskowa Komenda Uzupełnień Grójcu Ul. Piłsudskiego 58 Tel.: 048-664-21-78 wew. 216 24.10.2008 OGŁOSZENIE WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ GRÓJEC poszukuje do uzupełnień w korpusie oficerów, podoficerów i szeregowych zawodowych w wybranych Jednostkach Wojskowych. Chętnych żołnierzy rezerwy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ Informujemy, że w Jednostce Wojskowej 1223 KOSZALIN odbywają się kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych: Miejsce

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWE

INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWE INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWE Informujemy, że 102 batalion ochrony Bielkowo k. Kobylanki PILNIE!!!!! poszukuje kandydatów do zawodowej służby wojskowej w korpusie podoficerów

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWE

INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWE INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWE Informujemy, że 3 batalion zmechanizowany w Trzebiatowie prowadzi kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych : Miejsce

Bardziej szczegółowo

07 czerwca Oferty Zawodowej Służby Wojskowej

07 czerwca Oferty Zawodowej Służby Wojskowej 07 czerwca 2019 Oferty Zawodowej Służby Wojskowej 1. 15 pułk przeciwlotniczy w Gołdapi (garnizony: Gołdap ul. Partyzantów 33, ielbląg ul. Kwiatkowskiego 15) w korpusie oficerów, podoficerów i szeregowych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ Informujemy, że w dniu 24.02.2016r. o godz. 08:00 po raz ostatni odbędą się kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych

Bardziej szczegółowo

Najbliższa weryfikacja przeprowadzana będzie w dn. 27 stycznia 2014 r. od godziny w Jednostce Wojskowej 2031 Lipowiec, Szczytno.

Najbliższa weryfikacja przeprowadzana będzie w dn. 27 stycznia 2014 r. od godziny w Jednostce Wojskowej 2031 Lipowiec, Szczytno. JEDNOSTKA WOJSKOWA 2031 prowadzi stały nabór i comiesięczną weryfikację kandydatów do przyszłej zawodowej służby wojskowej w 8 Szczycieńskim Batalionie Radiotechnicznym. kontakt: mł. chor. Tomasz FILIPOWICZ

Bardziej szczegółowo

12 sierpnia 2019 OFERTY ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

12 sierpnia 2019 OFERTY ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ 12 sierpnia 2019 OFERTY ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ 1. 15 pułk przeciwlotniczy w Gołdapi (garnizony: Gołdap ul. Partyzantów 33, ielbląg ul. Kwiatkowskiego 15) w korpusie oficerów, podoficerów i szeregowych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ 08.07.2015r o godz. 8:00 Jednostka Wojskowa 2901 Szczecin Podjuchy ul. Metalowa 39, odbędą się kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ Informujemy, że Komenda Portu Wojennego w Świnoujściu posiada wolne stanowiska do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych : Kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ Informujemy, że w Jednostce Wojskowej 1223 KOSZALIN odbywać się będą kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych: Miejsce

Bardziej szczegółowo

NABÓR DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

NABÓR DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ NABÓR DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ Szczegółowe informacje w WKU w Brzegu pok. nr 10 (tel. 261 637 751) 1 OŚRODEK RADIOELEKTRONICZNY W GRÓJCU Adres oraz dane kontaktowe jednostki wojskowej: 05-600 Grójec.

Bardziej szczegółowo

20 września 2019 OFERTY ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

20 września 2019 OFERTY ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ 20 września 2019 OFERTY ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ 1. 15 pułk przeciwlotniczy w Gołdapi (garnizony: Gołdap ul. Partyzantów 33, i Elbląg ul. Kwiatkowskiego 15) w korpusie oficerów, podoficerów i szeregowych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWE

INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWE INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWE Informujemy, że JW 3854 w Świnoujściu prowadzi kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej : Miejsce kwalifikacji : 72-600 Świnoujście, ul.

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKA WOJSKOWA 4009 kontakt: Kraków ul. Ułanów 43 tel ;

JEDNOSTKA WOJSKOWA 4009 kontakt: Kraków ul. Ułanów 43 tel ; JEDNOSTKA WOJSKOWA 5700 kontakt: 66-301 Międzyrzecz ul. Wojska Polskiego 17 tel. 957 414 265; 957 414 815 Od 02.01.2014 r. rozpoczęła nabór do zawodowej służby wojskowej rekrutujących się spośród żołnierzy

Bardziej szczegółowo

Wojskowa Komenda Uzupełnień Grójcu Ul. Piłsudskiego 58 Tel.: wew. 216

Wojskowa Komenda Uzupełnień Grójcu Ul. Piłsudskiego 58 Tel.: wew. 216 1 30.12.2008 OGŁOSZENIE WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ GRÓJEC poszukuje do uzupełnień w korpusie oficerów, podoficerów i szeregowych zawodowych w wybranych Jednostkach Wojskowych. Chętnych żołnierzy rezerwy

Bardziej szczegółowo

Wojskowa Komenda Uzupełnień Grójcu Ul. Piłsudskiego 58 Tel.: 048-664-21-78 wew. 221

Wojskowa Komenda Uzupełnień Grójcu Ul. Piłsudskiego 58 Tel.: 048-664-21-78 wew. 221 17.02.2009 OGŁOSZENIE WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ GRÓJEC poszukuje do uzupełnień w korpusie oficerów, podoficerów i szeregowych zawodowych w wybranych Jednostkach Wojskowych. Chętnych żołnierzy rezerwy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ 08.07.2015r o godz. 8:00 Jednostka Wojskowa 2901 Szczecin Podjuchy ul. Metalowa 39, odbędą się kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWE

INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWE INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWE Informujemy, że 102 batalion ochrony Bielkowo k. Kobylanki PILNIE!!!!! poszukuje kandydatów do zawodowej służby wojskowej w korpusie podoficerów

Bardziej szczegółowo

Terminy Kwalifiacji Korpus Oficerów

Terminy Kwalifiacji Korpus Oficerów Terminy Kwalifiacji Korpus Oficerów AKTUALNE TERMINY KWALIFIKACJI WOJSKOWYCH /korpus oficerów/ W celu potwierdzenia terminu kwalifikacji proszę o kontakt tel. 261-124-832 OSOBA SKIEROWANA NA KWALIFIKACJĘ

Bardziej szczegółowo

5 PUŁK INŻYNIERYJNY UL. METALOWA 39, SZCZECIN PODJUCHY, TEL KORPUS OFICERÓW

5 PUŁK INŻYNIERYJNY UL. METALOWA 39, SZCZECIN PODJUCHY, TEL KORPUS OFICERÓW 5 PUŁK INŻYNIERYJNY ( Nazwa jednostki wojskowej ) UL. METALOWA 39, 70-727 SZCZECIN PODJUCHY, TEL. 261-45-45-52 ( Adres jednostki wojskowej, nr telefonu ) KORPUS OFICERÓW 1 OFICER SEKCJI SEKCJA PERSONALNA

Bardziej szczegółowo

Wykaz wakatów podoficerów zawodowych i oficerów młodszych w jednostkach Wojsk Lądowych NIS STE SW1 SW2 U

Wykaz wakatów podoficerów zawodowych i oficerów młodszych w jednostkach Wojsk Lądowych NIS STE SW1 SW2 U Wykaz wakatów podoficerów zawodowych i oficerów młodszych w jednostkach Wojsk Lądowych Lp. JW Nazwa stanowiska Komórka organizacyjna NIS STE SW1 SW2 U Wymagane poświadczenie bezpieczeństwa 1 100bł Wałcz

Bardziej szczegółowo

Informuję, że w każdy czwartek miesiąca od godz , Jednostka Wojskowa Nr 4071 w m. Żagań (czas stawiennictwa na godz. 07.

Informuję, że w każdy czwartek miesiąca od godz , Jednostka Wojskowa Nr 4071 w m. Żagań (czas stawiennictwa na godz. 07. Informuję, że w każdy czwartek miesiąca od godz. 08.00, Jednostka Wojskowa Nr 4071 w m. Żagań (czas stawiennictwa na godz. 07.45 przy biurze przepustek ul. Żarska, brama środkowa) będzie prowadziła rozmowy

Bardziej szczegółowo

WYKAZ. JW 1245 Wrocław. JW 2286 Opole

WYKAZ. JW 1245 Wrocław. JW 2286 Opole WYKAZ stanowisk służbowych, na które mogą być powołani żołnierze rezerwy i osoby, o których mowa w art. 17a ustawy pragmatycznej w Dowództwie Garnizonu Warszawa i jednostkach podległych JW 1245 Wrocław

Bardziej szczegółowo