Stopnie wojskowe, kryteria, kwalifikacje. korpus szeregowych: kierowca kat. C, operator, strzelec, zwiadowca ratownik;

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Stopnie wojskowe, kryteria, kwalifikacje. korpus szeregowych: kierowca kat. C, operator, strzelec, zwiadowca ratownik;"

Transkrypt

1 L.p. Nazwa Jednostki Wojskowej - telefon Stopnie wojskowe, kryteria, kwalifikacje Termin kwalifikacji Dodatkowe informacje 1. Batalion Reprezentacyjny WP WARSZAWA ul. Hynka 2 tel korpus szeregowych szczegóły naboru na stronie internetowej jednostki kontakt telefoniczny z JW lub WKU ( , ) 2. Wojska Specjalne wszystkie korpusy osobowe szczegóły naboru: Agat GLIWICE ul. Andersa 47 tel wszystkie korpusy osobowe Kontakt telefoniczny lub osobisty z WKU (tel , ) Brygada Zmechanizowana GIŻYCKO Al. Wojska Polskiego 21 tel korpus szeregowych poniedziałki kwalifikacje Brygada Kawalerii Pancernej ŚWIĘTOSZÓW ul. Sztabowa 1 tel korpus szeregowych; korpus podoficerów; korpus oficerów; czwartki dowód osobisty, strój sportowy, prawo jazdy, dokumenty potwierdzające kwalifikacje Brygada Kawalerii Pancernej BRANIEWO ul. Sikorskiego 41 tel kierowca kat. C, operator, strzelec, zwiadowca ratownik; wtorki godz. 8:00 kwalifikacje, zaświadczenie o odbytych, świadectwo służby (byli żołnierze zawodowi) Dywizjon Trałowców ŚWINOUJŚCIE ul. Steyera 28 tel kucharz okrętowy, sygnalista, motorzysta, elektryk; wtorki godz Batalion Kawalerii Powietrznej LEŹNICA WIELKA tel specjalność ogólnowojskowa; wtorki godz dowód osobisty, strój sportowy, prawo jazdy, dokumenty potwierdzające kwalifikacje, kontrakt NSR, zaświadczenie o odbytych

2 Brygada Zmechanizowana SZCZECIN ul. Wojska Polskiego 250 tel kierowca kat. C, CE, kierowca-elektromechanik, kierowca-regulujący, kierowca-obsługa, kierowca-zwiadowca, kierowca-operator, kierowca-kucharz, kierowca-ślusarz, kierowca-spawacz, kierowca-ratownik, kierowca kołowego transportera opancerzonego; wtorki książeczkę wojskową, strój sportowy, prawo jazdy, kwalifikacje, świadectwo szkolne, kontrakt NSR, zaświadczenie o odbytych ćwiczeniach w NSR, korpus szeregowych; kierowca kat. C, elektromechanik, kierowca kat. CE - elektromechanik; Batalion Dowodzenia ŻAGAŃ ul. Żarska tel korpus podoficerów; /kpr., st. kpr., plut./ d-ca obsługi urządzeń i aparatowni transmisyjnych, starszy technik obsługi stacji i urządzeń łączności satelitarnej, d-ca drużyny starszy odbiorca spec. obsługa wojskowej poczty polowej, ratownik medyczny, pielęgniarka; komendant ochrony, podoficer specjalista, instruktor sportu kwalifikowanego, instruktor spec. gr. os. saperskiej, d-ca obsługi urządzeń radiowych, d-ca obsługi urządzeń i aparatowni komutacyjnych, d- ca drużyny d-ca obsługi, d-ca drużyny kierownik warsztatu spec. eksploatacja pojazdów kołowych; czwartki czas stawiennictwa: 7:45 strój sportowy, obuwie sportowe, książeczka wojskowa, dokumenty potwierdzające kwalifikacje, zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej, świadectwo ukończenia szkolenia podstawowego,, świadectwo służby (byli żołnierze zawodowi) korpus oficerów; /ppor., por./ d-ca plutonu gr. os. eksploatacji systemów łączności, młodszy oficer spec. zarządzanie i administrowanie systemami informatycznymi i bazami danych; /por./kpt/ szef zespołu gr. os. eksploatacji systemów łączności; /mjr./ szef służby zdrowia d-ca zespołu; Pułk Artylerii WĘGORZEWO ul. Gen. J. Bema 7 tel strzelec, obsługa, kierowca kat. B, C, CE, mechanik, elektromechanik, celowniczy; środy godz kwalifikacje, zaświadczenie o odbytych, świadectwo służby (byli żołnierze zawodowi)

3 Pułk Inżynieryjny SZCZECIN-PODJUCHY ul. Metalowa 39 tel kierowca kat. C, CE, kierowca kat. CE obsługa elektrowni, kierowca kat. C+E obsługa maszyn budowlanych, kierowca kat. C - radiotelefonista, kierowca kat. C ratownik, kierowca kat. C obsługa kotłów i mechanizmów parowych, spawacz, murarz, elektryk, hydraulik; środy godz. 8:00 kierowca kat. A, C, CE, elektromechanik, kierowca kołowego transportera opancerzonego, młodszy odkażacz, zwiadowca, radiotelefonista, celowniczy,, działonowy -operator, strzelec, obsługa ratownik, mechanik; Brygada Zmechanizowana MIĘDZYRZECZ ul. Wojska Polskiego 17 tel /kpr., st. kpr., plut./ d-ca drużyny, d-ca załogi, d-ca wozu dowodzenia; kierownik obiektu, instruktor, d-ca drużyny, d-ca obsługi, z-ca d-cy plutonu, technik pododdziału, d-ca drużyny remontowej, sekcji logistyki, sekcji operacyjnej; wtorki godz. 8:00 książeczkę wojskową, strój sportowy, prawo jazdy, kwalifikacje, świadectwo szkolne, kontrakt NSR, zaświadczenie o odbytych ćwiczeniach w NSR (sł. przygotowawcza) /ppor., por./ specjalności: pancerno zmechanizowana, eksploatacji systemów łączności, rozpoznania ogólnego, ogólnologistyczna; Pułk Artylerii Przeciwlotniczej GOŁDAP ul. Partyzantów 33 tel kandydaci poniżej 33 roku życia, wykształcenie minimum zawodowe; byli żołnierze zawodowi nie są brani pod uwagę!!!!!! poniedziałki godz. 10: Batalion Logistyczny WAŁCZ ul. Kościuszki 24 tel kierowca kat. C, CE, D; każdy wtorek po wcześniejszym uzgodnieniu z JW godz. 8: Batalion Powietrznodesantowy KRAKÓW ul. Wrocławska 82 tel korpus szeregowych; kierowca kat. C kucharz, operator; r r. WYMAGANE SKIEROWANIE Z WKU!!!

4 Pułk Artylerii SULECHÓW ul. Wojska Polskiego 1 tel grupa osobowa: rakietowa i artylerii, eksploatacji systemów łączności, saperska, techniczna, kierowca kat. B, C, CE; /kpr., st. kpr., plut./ grupa osobowa: rakietowa i artylerii, saperska, ogólnologistyczna; grupa osobowa: rakietowa i artylerii, eksploatacji systemów łączności, materiałowa, techniczna, ratownictwa medycznego; środy godz. 8:00 strój sportowy (osobne obuwie na bieżnię i halę sportową), książeczka wojskowa, /ppor., por., kpt./ grupa osobowa: rakietowa i artylerii, ogólnologistyczna; Batalion Kawalerii Powietrznej TOMASZÓW MAZOWIECKI ul. Piłsudskiego 72 tel korpus szeregowych r r r r r. godz strój sportowy (osobne obuwie na bieżnię i halę sportową), książeczka wojskowa, kierowca kat. CE; Batalion Logistyczny KRAKÓW ul. Głowackiego 11 tel korpus podoficerów; d-ca sekcji specjalności zabezpieczenie desantowania; /chor., st. chor., st. chor. sztab./ d-ca plutonu spec. gospodarka i eksploatacja w służbie żywnościowej, szef kompanii d-ca drużyny, d-ca plutonu gr. os. aeromobilnej; r. korpus oficerów; /ppor./por./ d-ca plutonu spec. gospodarka i zaopatrywanie; /por./kpt./ szef zespołu spec. instruktor spadochronowy; Batalion Remontu Lotnisk JAROCIN ul. Wojska Polskiego 71 tel obsługa spycharkoładowarki, obsługa sprzętu inżynieryjnego, obsługa spycharki gąsienicowej, obsługa sprężarki, mechanik pojazdów kołowych, kierowca kat. CE; r. kwalifikacje

5 Batalion Dowodzenia KRAKÓW ul. Ułanów 43 tel /kpr., st. kpr., plut./: starszy nurek, d-ca drużyny instruktor, instruktor spec. ratownictwo medyczne, d-ca sekcji d-ca grupy ewakuacji medycznej; :, instruktor, starszy technik, technik pododdziału, d-ca obsługi radiostacji, zastępca kierownika kancelarii, d-ca aparatowni, z-ca d-cy plutonu d-ca działonu, d-ca drużyny remontowej kierownik warsztatu; /chor.,st.chor., st. chor. sztab./: szef kompanii d-ca drużyny; r r. /ppor./por./: d-ca plutonu spec. eksploatacji systemów łączności, zestawy artyleryjskie; Batalion Dowodzenia TOMASZÓW MAZOWIECKI ul. Piłsudskiego 72 tel kierowca kat. C, CE, kierowca ratownik, saper; / sierż., st. sierż., mł. chor./ specjalności korpusu osobowego: łączności i informatyki, przeciwlotniczego, logistyki, wojsk lądowych, inżynierii wojskowej; kwalifikacje, zaświadczenie o odbytych, świadectwo służby (byli żołnierze zawodowi) Kontakt telefoniczny z JW. w celu zgłoszenia chęci przystąpienia do kwalifikacji Uwaga: Stanowiska w korpusie osobowym szeregowych objęte szkoleniem spadochronowym. Na weryfikację mogą zgłaszać się żołnierze rezerwy posiadający stopień: - PLUTONOWY Brygada Pancerna WARSZAWA WESOŁA ul. Okuniewska 1 tel korpus szeregowych; korpus podoficerów; korpus oficerów młodszych; korpus szeregowych; Pułk Inżynieryjny INO ul. Dworcowa 56 tel korpus podoficerów; /ppor., por., kpt./; Specjalności grupy osobowej łączności

6 Pułk Saperów BRZEG ul. Sikorskiego 6 tel korpus szeregowych r r. kwalifikacje, zaświadczenie o odbytych Batalion Logistyczny KOMPRACHCICE ul. Ochodzka 5 tel kierowca kat. CE operator; korpus oficerów; /por./kpt./ szef sekcji S ;, kierownik kancelarii, instruktor; 27. Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej TORUŃ ul. Piastowska 2 7 (wejście od ul. Dobrzyńskiej) tel /ppor./por./: młodszy wykładowca, dowódca plutonu kompanii zabezpieczenia; /por./kpt./: oficer prasowy, oficer, szef sekcji OIN, kierownik zespołu, wykładowca, dowódca kompanii 28. Centrum Reagowania Epidemiologicznego SZ RP WARSZAWA ul. płk K. Leskiego 7 tel : starszy technik kierowca kat. B,CE w specjalnościach: obsługa laboratorium i pracowni, ratownictwo medyczne, eksploatacja sprzętu rozpoznania i likwidacji skażeń; /ppor./por./: młodszy oficer w specjalnościach: biologia, analityka laboratoryjna; /por./kpt./: kierownik laboratorium, oficer gr. os. ogólnologistyczna i weterynarii; Batalion Powietrznodesantowy GLIWICE ul. gen. Andersa 47 tel operator spec. obsługa przenośnego zestawu rakietowego, kierowca kat. B ratownik, rachmistrz; WYMAGANE SKIEROWANIE Z WKU!!! 30. Dywizjon Okrętów Bojowych GDYNIA ul. Rondo Bitwy pod Oliwą 1 tel elektryk; Preferowane wykształcenie techniczne o profilu elektrycznym i posiadanie kwalifikacji w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci energetycznych

7 ratownik, kierowca kat. CEelektromechanik; Ośrodek Radioelektroniczny GRÓJEC ul. Słomczyn- Kącin tel /kpr., st. kpr., plut./: st. operator - kierowca kat. CE; : starszy, młodszy, podoficer operacyjny, podoficer namierzania, kancelista materiałów kryptograficznych, samodzielny technik, starszy technik, technik, technik- elektromechanik, kancelista, dyżurny operacyjny, d-ca stacji; /chor., st. chor., st. chor. szt./: Podoficer operacyjny, d-ca plutonu; /por., kpt./: oficer sekcji, szef zespołu, oficer operacyjny, d-ca kompanii; /mjr/: d-ca stanowiska dowodzenia, szef sekcji, szef sekcji S ; Wolne etaty w garnizonach: Grójec, Lidzbark, Braniewo, Lębork, Rzucewo, Mrzeżyno, Roskosz Brygada Radiotechniczna ul. Graniczna 13 tel kierowca kat. D; kierownik kancelarii, starszy,, starszy kurier kryptografii, d-ca plutonu, d-ca radiostacji; referent prawny, szef służby zdrowia, oficer sekcji, inżynier; strój sportowy (osobne obuwie na bieżnię i halę sportową), książeczka wojskowa, Batalion Radiotechniczny ul. Graniczna 13 tel kierownik kancelarii, kancelista materiałów kryptograficznych, technik pododdziału, d-ca radiostacji,, starszy ; oficer, inżynier, szef zespołu; strój sportowy (osobne obuwie na bieżnię i halę sportową), książeczka wojskowa, Batalion Dowodzenia BIAŁOBRZEGI ul. Osiedle Wojskowe 93 tel wszystkie korpusy osobowe

8 kierowca kołowego transportera opancerzonego zwiadowca, kierowca poj. na podwoziu czołgowym mechanik poj. gąsienicowych; 35. Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych ul. Obornicka 108 tel /kpr., st. kpr., plut./: saper nurek; : spec. gr. os. saperskiej; /chor., st. chor., st. chor. sztab./ d-ca plutonu; /por./kpt./: kierownik zespołu spec. gr. os. saperskiej, oficer spec. Rozpoznanie; strój sportowy (osobne obuwie na bieżnię i halę sportową), książeczka wojskowa, Wolne etaty w garnizonie Orzysz: elektryk; : instruktor spec. gr. os. saperskiej; Pułk Dowodzenia ul. Trzmielowicka 28 tel kierowca kat. CE - radiotelefonista, kierowca kat. CE - elektromechanik, kierowca kat. CE; szef kompanii d-ca drużyny; zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do ćwiczeń, strój sportowy (osobne obuwie na bieżnię i halę sportową), dowód osobisty, prawo jazdy, książeczka wojskowa, kopia kontraktu NSR, wykształcenie oraz posiadane uprawnienia, zaświadczenie o odbytych Wojskowy Oddział Gospodarczy JW 4220 USTKA ul. Osiedla Lędowo 1N tel korpus podoficerów; podoficer specjalista grupy osobowej kadrowej, grupy osobowej technicznej, starszy magazynier, kierownik magazynu, kierownik warsztatu; korpus oficerów; oficer finansowy specjalności ogólnoekonomicznej, szef sekcji grupy osobowej kadrowej, szef sekcji grupy osobowej pancerno zmechanizowanej, szef służby grupy osobowej materiałowej, szef służby grupy osobowej technicznej, lekarz medycyny ogólnej, lekarz stomatologii;

9 Brygada Wsparcia Dowodzenia SIERADZ ul. Wojska Polskiego 78 tel Korpus szeregowych; /kpr., st. kpr., plut./; ; /por./kpt./; r. strój sportowy (osobne obuwie na bieżnię i halę sportową), książeczka wojskowa, starsza pielęgniarka spec. pielęgniarstwo operacyjne, pielęgniarstwo ratunkowe, pielęgniarka spec. pielęgniarstwo ogólne, specjalista pielęgniarka, d-ca drużyny - d-ca sekcji spec. ratownictwo medyczne, d-ca drużyny ratownik medyczny; Wojskowy Szpital Polowy ul. Hallera tel szef sekcji personalnej, oficer gr. os. pancerno zmechanizowanej, młodszy oficer sekcji logistyki, starszy oficer spec. gr. os. psychologów, kierownik zespołu spec. interna, kierownik zespołu kierownik sekcji spec. chirurgia, szef zespołu kierownik pracowni spec. radiologia i diagnostyka obrazowa, szef zespołu kierownik sekcji spec. chirurgia, kierownik zespołu spec. interna, kierownik sekcji spec. medycyna ogólna, młodszy asystent spec. medycyna ogólna, asystent spec. chirurgia, starszy asystent spec. anestezjologia i intensywna terapia, lekarz spec. medycyna ogólna; zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do ćwiczeń, strój sportowy (osobne obuwie na bieżnię i halę sportową), dowód osobisty, prawo jazdy, książeczka wojskowa, kopia kontraktu NSR, wykształcenie oraz posiadane uprawnienia, zaświadczenie o odbytych 40. Regionalne Centrum Informatyki ul. Pretficza 28 tel starszy technik, spec. obsługa urządzeń i central telefonicznych; Brygada Zmechanizowana ZŁOCIENIEC ul. Czwartaków 4 tel kierowca kat. C, CE, kierowca BWP;

10 42. Powietrzna Jednostka Ewakuacji Medycznej LUBOCHNIA ul. Nowy Glinnik tel (sekcji operacyjnej, logistyki i bezpieczeństwa lotów), starszy technik śmigłowca, technik śmigłowca; /ppor./por./ oficer zespołu medycznego, pilot śmigłowca; inżynier grupy obsługi technicznej; /por./kpt./ szef sekcji personalnej, szef sekcji operacyjnej, starszy lekarz internista; zwiadowca nurek, kierowca kat. C+E radiotelefonista, kierowca kat. C+E obsługa, kierowca kat. C+E; Batalion Inżynieryjny GŁOGÓW ul. Wojska Polskiego 58 tel z-ca d-cy plutonu d-ca drużyny, z-ca d-cy plutonu, podoficer eksploatacji, d-ca drużyny starszy magazynier,, kierownik magazynu, technik kompanii, podoficer sanitarny spec. ratownictwo medyczne; korpus oficerów młodszych: szef sekcji, d-ca plutonu kierownik prac podwodnych, d-ca kompanii, młodszy oficer, kierownik składu, z-ca dowódcy zespołu lekarz; strzelec, kierowca kat. C; 44. Batalion Dowodzenia Wojsk Lądowych WARSZAWA ul. Dymińska 13 tel : administrator sieci informatycznych, kierownik kancelarii; /por./kpt./: d-ca kompanii, szef sekcji; 45. Morska Jednostka Rakietowa LĘBORK tel ratownik; dowódca zespołu ratownik medyczny;

11 : kierownik kancelarii kryptograficznej, kierownik kancelarii, starszy technik spec. eksploatacji lotnisk i obiektów lotniskowych, spec. interpretacja i opracowywanie wyników rozpoznania elektronicznego, pomocnik koordynatora spec. zabezpieczenie ruchu lotniczego, młodszy technik obsługi pokładowej, technik śmigłowca, starszy technik śmigłowca, technik klucza, starszy technik samolotu; /chor., st. chor., st. chor.sztab./: starszy meteorolog, dowódca plutonu, kierownik kuchni i stołówki, szef kompanii, młodszy podoficer specjalista, starszy podoficer eksploatacji, starszy technik klucza; Baza Lotnictwa Transportowego WARSZAWA ul. Żwirki i Wigury 1 C tel /ppor./por./: koordynator spec. zabezpieczenie ruchu lotniczego, starszy pilot śmigłowca; /por./kpt./ oficer bezpieczeństwa teleinformatycznego, oficer sekcji szkolenia lotniczego, dowódca kompanii remontowej, dowódca zespołu zabezpieczenia operacji lotniczych, dowódca zespołu rozpoznania, dowódca załogi, starszy pilot samolotu transportowego wielosilnikowego, szef służby spec. gr. os. ogólnologistycznej, szef służby uzbrojenia i elektroniki, szef sekcji kontroli technicznej, starszy inżynier spec. eksploatacja uzbrojenia lotniczego, starszy inżynier spec. eksploatacja urządzeń elektrogazowych, szef sekcji spec. eksploatacja śmigłowców, dowódca klucza eksploatacji śmigłowców, dowódca klucza; /mjr./: zastępca głównego księgowego szefa finansów, szef sekcji wychowawczej; kontakt telefoniczny lub osobisty z WKU (tel , ) Kompania Regulacji Ruchu OLEŚNICA ul. Wileńska 14 tel d-ca radiostacji;

12 Pułk Przeciwlotniczy CZERWIEŃSK ul. Składowa 10 tel kier. kat. B, C, CE, kierowca- elektromechanik, kierowca- radiotelefonista, mechanik, operator, monter, obsługa; d-ca obsługi zestawów rakietowych, instruktor, starszy technik, dowódca wozu dowodzenia; Pułk Artylerii BOLESŁAWIEC ul. Wojska Polskiego tel kierowca kat. C obsługa, kierowca kat. C elektromechanik, kierowca kołowego transportera opancerzonego mechanik, kierowca kat. C operator, celowniczy, kierowca kat. CE, kierowca kat. C, operator; z-ca d-cy plutonu, d-ca drużyny, d-ca wozu dowodzenia, z-ca d-cy plutonu d-ca obsługi; szef sekcji, d-ca baterii, d-ca plutonu; 50. Pułk Ochrony WARSZAWA ul. Żwirki i Wigury 9/13 tel kierowca kat. B, C, CE; starszy technik; /chor., st. chor., st. chor. sztab./ podoficer specjalista, d-ca plutonu; Wojskowy Oddział Gospodarczy ul. Obornicka tel podoficer specjalista, starszy technik spec. plastyk, starszy magazynier, kierownik kuchni i stołówki; meteorolog, szef sekcji, oficer, szef służby /spec. żywnościowa, materiałów pędnych i smarów, czołgowo samochodowej/, szef wydziału medycyny ogólnej, kierownik ambulatorium; Regionalna Baza Logistyczna ul. Pretficza tel kierownik kancelarii kryptograficznej, kierownik warsztatu; /chor., st. chor., st. chor. sztab./ dyżurny operacyjny; szef zmiany dyżurnej, oficer sekcji, oficer;

13 Baza Lotnictwa Taktycznego MALBORK ul. 17-do Marca tel / sierż., st. sierż., mł. chor./ młodszy kontroler ruchu lotniczego, technik samolotu; /chor., st. chor., st. chor. szt./ młodszy podoficer specjalista; /ppor./por./ kierownik warsztatu, inżynier; por./kpt. szef służby, szef grupy oficer bezpieczeństwa teleinformatycznego, starszy inżynier, dowódca klucza technicznego, dowódca klucza, dowódca kompanii; 54. Ośrodek Rozpoznania Obrazowego BIAŁOBRZEGI ul. Osiedle Wojskowe 93 tel obsługa urządzeń rozpoznania obrazowego fotogrametra; spec. eksploatacja infrastruktury komputerowej, gr. os. kadrowej oraz administracji wojskowej; Dywizja Zmechanizowana BIAŁOBRZEGI ul. Osiedle Wojskowe 93 tel gr. os. rozpoznania ogólnego, geograficzna, pancerno- zmechanizowana; /chor., st. chor., st. chor. sztab./ podoficer specjalista spec. promocja zdrowia i edukacja zdrowotna, podoficer specjalista sekcji: prasowej, personalnej, informatyki, wf-u i sportu; podoficer specjalista gr. os. rakietowa i artylerii, saperska; /por./kpt./: oficer sekcji: personalnej, uzupełnień, planowania, kierowania, analiz rozpoznawczych, operacyjnej, materiałowej, technicznej, informatyki, planowania i kierowania, oficer wychowawczy, oficer bezpieczeństwa teleinformatycznego, oficer łącznikowy; /mjr/: szef sekcji planowania, szef sekcji informatyki;

Stopnie wojskowe, kryteria, kwalifikacje. korpus szeregowych: kierowca kat. C, operator, strzelec, zwiadowca ratownik;

Stopnie wojskowe, kryteria, kwalifikacje. korpus szeregowych: kierowca kat. C, operator, strzelec, zwiadowca ratownik; L.p. Nazwa Jednostki Wojskowej - telefon Stopnie wojskowe, kryteria, kwalifikacje Termin kwalifikacji Dodatkowe informacje 1. Batalion Reprezentacyjny WP WARSZAWA ul. Hynka 2 tel. 261 848 731 korpus szeregowych

Bardziej szczegółowo

Stopnie wojskowe, kryteria, kwalifikacje. korpus szeregowych; kierowca kat. C, elektromechanik, kierowca kat. CE - elektromechanik;

Stopnie wojskowe, kryteria, kwalifikacje. korpus szeregowych; kierowca kat. C, elektromechanik, kierowca kat. CE - elektromechanik; L.p. Nazwa Jednostki Wojskowej - telefon Stopnie wojskowe, kryteria, kwalifikacje Termin kwalifikacji Dodatkowe informacje korpus szeregowych; kierowca kat. C, elektromechanik, kierowca kat. CE - elektromechanik;

Bardziej szczegółowo

Stopnie wojskowe, kryteria, kwalifikacje. korpus szeregowych: specjalność ogólnowojskowa;

Stopnie wojskowe, kryteria, kwalifikacje. korpus szeregowych: specjalność ogólnowojskowa; L.p. Nazwa Jednostki Wojskowej - telefon Stopnie wojskowe, kryteria, kwalifikacje Termin kwalifikacji Dodatkowe informacje 1. Batalion Reprezentacyjny WP WARSZAWA ul. Hynka 2 tel. 261 848 731 korpus szeregowych

Bardziej szczegółowo

Stopnie wojskowe, kryteria, kwalifikacje. korpus szeregowych; kierowca kat. C, elektromechanik, kierowca kat. CE - elektromechanik;

Stopnie wojskowe, kryteria, kwalifikacje. korpus szeregowych; kierowca kat. C, elektromechanik, kierowca kat. CE - elektromechanik; L.p. Nazwa Jednostki Wojskowej - telefon Stopnie wojskowe, kryteria, kwalifikacje Termin kwalifikacji Dodatkowe informacje korpus szeregowych; kierowca kat. C, elektromechanik, kierowca kat. CE - elektromechanik;

Bardziej szczegółowo

Stopnie wojskowe, kryteria, kwalifikacje

Stopnie wojskowe, kryteria, kwalifikacje L.p. Nazwa Jednostki Wojskowej - telefon Stopnie wojskowe, kryteria, kwalifikacje Termin kwalifikacji Dodatkowe informacje kierowca kat. B; 1. 11. Batalion Dowodzenia ŻAGAŃ ul. Żarska tel. 261 688 360

Bardziej szczegółowo

Stopnie wojskowe, kryteria, kwalifikacje

Stopnie wojskowe, kryteria, kwalifikacje L.p. Nazwa Jednostki Wojskowej - telefon Stopnie wojskowe, kryteria, kwalifikacje Termin kwalifikacji Dodatkowe informacje kierowca kat. B; 1. 11. Batalion Dowodzenia ŻAGAŃ ul. Żarska tel. 261 688 360

Bardziej szczegółowo

Stopnie wojskowe, kryteria, kwalifikacje

Stopnie wojskowe, kryteria, kwalifikacje L.p. Nazwa Jednostki Wojskowej - telefon Stopnie wojskowe, kryteria, kwalifikacje Termin kwalifikacji Dodatkowe informacje kierowca kat. B; 1. 11. Batalion Dowodzenia ŻAGAŃ ul. Żarska tel. 261 688 360

Bardziej szczegółowo

Stopnie wojskowe, kryteria, kwalifikacje

Stopnie wojskowe, kryteria, kwalifikacje L.p. Nazwa Jednostki Wojskowej - telefon Stopnie wojskowe, kryteria, kwalifikacje Termin kwalifikacji Dodatkowe informacje kierowca kat. B; 1. 11. Batalion Dowodzenia ŻAGAŃ ul. Żarska tel. 261 688 360

Bardziej szczegółowo

Stopnie wojskowe, kryteria, kwalifikacje

Stopnie wojskowe, kryteria, kwalifikacje L.p. Nazwa Jednostki Wojskowej - telefon Stopnie wojskowe, kryteria, kwalifikacje Termin kwalifikacji Dodatkowe informacje kierowca kat. B; 1. 11. batalion dowodzenia ŻAGAŃ ul. Żarska tel. 261 688 360

Bardziej szczegółowo

Stopnie wojskowe, kryteria, kwalifikacje

Stopnie wojskowe, kryteria, kwalifikacje L.p. Nazwa Jednostki Wojskowej - telefon Stopnie wojskowe, kryteria, kwalifikacje Termin kwalifikacji Dodatkowe informacje kierowca kat. B; 1. 11. batalion dowodzenia ŻAGAŃ ul. Żarska tel. 261 688 360

Bardziej szczegółowo

Stopnie wojskowe, kryteria, kwalifikacje

Stopnie wojskowe, kryteria, kwalifikacje L.p. Nazwa Jednostki Wojskowej - telefon Stopnie wojskowe, kryteria, kwalifikacje Termin kwalifikacji Dodatkowe informacje kierowca kat. B; 1. 11. batalion dowodzenia ŻAGAŃ ul. Żarska tel. 261 688 360

Bardziej szczegółowo

Stopnie wojskowe, kryteria, kwalifikacje. korpus szeregowych: kierowca kat. C;

Stopnie wojskowe, kryteria, kwalifikacje. korpus szeregowych: kierowca kat. C; L.p. Nazwa Jednostki Wojskowej - telefon Stopnie wojskowe, kryteria, kwalifikacje Termin kwalifikacji Dodatkowe informacje kierowca kat. C; 1. 11. batalion dowodzenia ŻAGAŃ ul. Żarska tel. 261 688 360

Bardziej szczegółowo

Oferty służby zawodowej do końca roku

Oferty służby zawodowej do końca roku Oferty służby zawodowej do końca roku TERMINY KWALIFIKACJI DO KORPUSU SZEREGOWYCH ZAWODOWYCH ORAZ DO NARODOWYCH SIŁ REZERWY NA 2018 ROK W JEDNOSTKACH WOJSKOWYCH 6 BRYGADY POWIETRZNODESANTOWEJ JW. LISTOPAD

Bardziej szczegółowo

Stopnie wojskowe, kryteria, kwalifikacje. korpus szeregowych: kierowca kat. C;

Stopnie wojskowe, kryteria, kwalifikacje. korpus szeregowych: kierowca kat. C; L.p. Nazwa Jednostki Wojskowej - telefon Stopnie wojskowe, kryteria, kwalifikacje Termin kwalifikacji Dodatkowe informacje kierowca kat. C; 1. 11. batalion dowodzenia ŻAGAŃ ul. Żarska tel. 261 688 360

Bardziej szczegółowo

24 września 2018 OFERTY ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

24 września 2018 OFERTY ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ 24 września 2018 OFERTY ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ Wojskowa Komenda Uzupełnień w Suwałkach informuje, że następujące jednostki wojskowe prowadzą lub będą prowadziły kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej

Bardziej szczegółowo

20 sierpnia Oferty służby zawodowej

20 sierpnia Oferty służby zawodowej 20 sierpnia 2018 Oferty służby zawodowej 1. 15 pułk przeciwlotniczy w Gołdapi (garnizony: Gołdap ul. Partyzantów 33, ielbląg ul. Kwiatkowskiego 15) w korpusie oficerów, podoficerów i szeregowych w specjalnościach

Bardziej szczegółowo

100 BATALION ŁĄCZNOŚCI JEDNOSTKA WOJSKOWA 4092 78-601 WAŁCZ ul. Kościuszki 24 tel. 472-010

100 BATALION ŁĄCZNOŚCI JEDNOSTKA WOJSKOWA 4092 78-601 WAŁCZ ul. Kościuszki 24 tel. 472-010 100 BATALION ŁĄCZNOŚCI JEDNOSTKA WOJSKOWA 4092 78-601 WAŁCZ ul. Kościuszki 24 tel. 472-010 1. MŁODSZY TECHNIK PLUT. 2. KIEROWNIK STACJI SIERŻ. 3. MŁODSZY ODBIORCA SZER. 4. DOWÓDCA APARATOWNI SIERŻ. 5.

Bardziej szczegółowo

27 sierpnia Oferty służby w NSR

27 sierpnia Oferty służby w NSR 27 sierpnia 2018 Oferty służby w NSR 15 pułk przeciwlotniczy w Gołdapi (ul. Partyzantów 33) w korpusie oficerów i podoficerów w różnych specjalnościach wojskowych. Informacje pod nr tel.: 261-336-244.

Bardziej szczegółowo

05 października 2018 OFERTY ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

05 października 2018 OFERTY ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ 05 października 2018 OFERTY ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ 1. 15 pułk przeciwlotniczy w Gołdapi (garnizony: Gołdap ul. Partyzantów 33, i Elbląg ul. Kwiatkowskiego 15) w korpusie oficerów, podoficerów i szeregowych

Bardziej szczegółowo

Stopnie wojskowe, kryteria, kwalifikacje. korpus szeregowych: kierowca kat. C;

Stopnie wojskowe, kryteria, kwalifikacje. korpus szeregowych: kierowca kat. C; L.p. Nazwa Jednostki Wojskowej - telefon Stopnie wojskowe, kryteria, kwalifikacje Termin kwalifikacji Dodatkowe informacje kierowca kat. C; 1. 11. batalion dowodzenia ŻAGAŃ ul. Żarska tel. 261 688 360

Bardziej szczegółowo

Jednostki i terminy kwalifikacji

Jednostki i terminy kwalifikacji Jednostki i terminy kwalifikacji ZOSTAŃ ŻOŁNIERZEM ZAWODOWYM NABÓR DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ W związku z prowadzonym postępowaniem kwalifikacyjnym kandydatów - żołnierzy rezerwy do zawodowej służby

Bardziej szczegółowo

07 maja Oferty Zawodowej Służby Wojskowej

07 maja Oferty Zawodowej Służby Wojskowej 07 maja 2019 Oferty Zawodowej Służby Wojskowej 1. 15 pułk przeciwlotniczy w Gołdapi (garnizony: Gołdap ul. Partyzantów 33, ielbląg ul. Kwiatkowskiego 15) w korpusie oficerów, podoficerów i szeregowych

Bardziej szczegółowo

ZOSTAŃ ŻOŁNIERZEM ZAWODOWYM NABÓR DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

ZOSTAŃ ŻOŁNIERZEM ZAWODOWYM NABÓR DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ 18 marca 2019 NABÓR W JEDNOSTCE WOJSKOWEJ KOMANDOSÓW ZOSTAŃ ŻOŁNIERZEM ZAWODOWYM NABÓR DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ W związku z prowadzonym postępowaniem kwalifikacyjnym kandydatów - żołnierzy rezerwy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ Informujemy, że w Jednostce Wojskowej 1223 KOSZALIN odbywać się będą kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych: Miejsce

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ Informujemy, że Komenda Portu Wojennego w Świnoujściu posiada wolne stanowiska do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych : Kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ Informujemy, że w Jednostce Wojskowej 3854 w Świnoujściu odbędą się kwalifikacje do zawodowej służby: Miejsce kwalifikacji ul. Steyera 28,

Bardziej szczegółowo

Osoby zainteresowane zawodową służbą wojskową powinni posiadać na czas kwalifikacji następujące dokumenty:

Osoby zainteresowane zawodową służbą wojskową powinni posiadać na czas kwalifikacji następujące dokumenty: Osoby zainteresowane zawodową służbą wojskową powinni posiadać na czas kwalifikacji następujące dokumenty: zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do przystąpienia do egzaminu sprawnościowego (WF)

Bardziej szczegółowo

NSR KWALIFIKACJA DO NARODOWYCH SIŁ REZERWOWYCH. Nazwa JW: 91 batalion logistyczny. Miejsce kwalifikacji: Komprachcice. ul.

NSR KWALIFIKACJA DO NARODOWYCH SIŁ REZERWOWYCH. Nazwa JW: 91 batalion logistyczny. Miejsce kwalifikacji: Komprachcice. ul. NSR KWALIFIKACJA DO NARODOWYCH SIŁ REZERWOWYCH 91 batalion logistyczny Miejsce kwalifikacji: Komprachcice ul. Ochodzkiej 5 Termin kwalifikacji: 17 września2018 r. godz. 8.00 Stanowiska : STE por./kpt.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ W związku z formowaniem 102 batalionu ochrony w Stargardzie Szczecińskim informujemy, że prowadzone będą kwalifikacje do zawodowej służby

Bardziej szczegółowo

08 maja Oferty zawodowej służby wojskowej

08 maja Oferty zawodowej służby wojskowej 08 maja 2019 Oferty zawodowej służby wojskowej 1. 15 pułk przeciwlotniczy w Gołdapi (garnizony: Gołdap ul. Partyzantów 33, ielbląg ul. Kwiatkowskiego 15) w korpusie oficerów, podoficerów i szeregowych

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacje NSR KWALIFIKACJE JEDNOSTKA WOJSKOWA NR BATALION POWIETRZNODESANTOWY. ul. gen. Andersa Gliwice. tel.

Kwalifikacje NSR KWALIFIKACJE JEDNOSTKA WOJSKOWA NR BATALION POWIETRZNODESANTOWY. ul. gen. Andersa Gliwice. tel. Kwalifikacje NSR KWALIFIKACJE JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 4115 6 BATALION POWIETRZNODESANTOWY ul. gen. Andersa 47 44-121 Gliwice tel. 261 111 718 Kwalifikacje w 2018 roku zostały zaplanowane o godz. 8 00 w terminach:

Bardziej szczegółowo

20 maja Oferty zawodowej służby wojskowej

20 maja Oferty zawodowej służby wojskowej 20 maja 2019 Oferty zawodowej służby wojskowej 1. 15 pułk przeciwlotniczy w Gołdapi (garnizony: Gołdap ul. Partyzantów 33, ielbląg ul. Kwiatkowskiego 15) w korpusie oficerów, podoficerów i szeregowych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ Informujemy, że jednostki Wojskowe 8 Flotylli Obrony Wybrzeża w Świnoujściu PILNIE!!!!!!!!! poszukiwani są kierowcy kat C i C+E do zawodowej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ Informujemy, że w Jednostce Wojskowej 2901 Szczecin Podjuchy odbywają się kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ Informujemy, że w Jednostce Wojskowej 1223 KOSZALIN odbywać się będą kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych: Miejsce

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ Jednostka Wojskowa 1749 Szczecin ( 12 Brygada Zmechanizowana) ul. Wojska Polskiego 250; 70-904 SZCZECIN Korpus szeregowych Terminy kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

13 lutego 2019 OFERTY ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

13 lutego 2019 OFERTY ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ 13 lutego 2019 OFERTY ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ 15 pułk przeciwlotniczy w Gołdapi (garnizony: Gołdap ul. Partyzantów 33, ielbląg ul. Kwiatkowskiego 15) w korpusie oficerów, podoficerów i szeregowych w

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ Informujemy, że w JW 3937 Mrzeżyno odbędą się kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej dla podoficerów młodszych i szeregowych Miejsce

Bardziej szczegółowo

08 lipca 2019 OFERTY ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

08 lipca 2019 OFERTY ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ 08 lipca 2019 OFERTY ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ 1. 15 pułk przeciwlotniczy w Gołdapi (garnizony: Gołdap ul. Partyzantów 33, ielbląg ul. Kwiatkowskiego 15) w korpusie oficerów, podoficerów i szeregowych

Bardziej szczegółowo

21 czerwca 2019 OFERTY ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

21 czerwca 2019 OFERTY ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ 21 czerwca 2019 OFERTY ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ 1. 15 pułk przeciwlotniczy w Gołdapi (garnizony: Gołdap ul. Partyzantów 33, ielbląg ul. Kwiatkowskiego 15) w korpusie oficerów, podoficerów i szeregowych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ Informujemy, że Komenda Portu Wojennego w Świnoujściu posiada wolne stanowiska do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych : Kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ Informujemy, że w 3 batalionie zmechanizowanym w Trzebiatowie odbywać się będą kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych:

Bardziej szczegółowo

JW 4115 Gliwice. JW 1128 Malbork

JW 4115 Gliwice. JW 1128 Malbork JW 4115 Gliwice Adres 44-421 Gliwice ul. Andersa 47 kontakt: st. sierż. Grzegorz MROZEK tel. 32 46-14-726 TERMINY KWALIFIKACJI DO KORPUSU SZEREGOWYCH w 2014 r. 15 stycznia 12 lutego 12 marca 16 kwietnia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ Informujemy, że w 3 batalionie zmechanizowanym w Trzebiatowie odbywać się będą kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych:

Bardziej szczegółowo

» Terminy i miejsca egzaminów

» Terminy i miejsca egzaminów » Terminy i miejsca egzaminów Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kłodzku telefon kontaktowy w sprawie zawodowej służby wojskowej: 261 647 431 KWALIFIKACJE DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ LP. 1. Nazwa, adres Korpus

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ 102 batalion ochrony w Stargardzie -korpus szeregowych- Miejsce kwalifikacji Dowództwo Brygady Wsparcia Dowodzenia WKP-W Aleja Żołnierza

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ Poszukuje kandydatów do zawodowej służby wojskowej W 2019 roku kwalifikacje będą się odbywać w następujących terminach : 15 marzec, 12 kwiecień,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ Informujemy, że Jednostka Wojskowa 4071 ŻAGAŃ prowadzić będzie w dniu 18.11.2015r o godz. 08:15 kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej

Bardziej szczegółowo

27 sierpnia 2019 OFERTY ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

27 sierpnia 2019 OFERTY ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ 27 sierpnia 2019 OFERTY ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ 1. 15 pułk przeciwlotniczy w Gołdapi (garnizony: Gołdap ul. Partyzantów 33, i Elbląg ul. Kwiatkowskiego 15) w korpusie oficerów, podoficerów i szeregowych

Bardziej szczegółowo

29 maja Oferty zawodowej służby wojskowej

29 maja Oferty zawodowej służby wojskowej 29 maja 2019 Oferty zawodowej służby wojskowej 1. 15 pułk przeciwlotniczy w Gołdapi (garnizony: Gołdap ul. Partyzantów 33, ielbląg ul. Kwiatkowskiego 15) w korpusie oficerów, podoficerów i szeregowych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ Poszukuje kandydatów do zawodowej służby wojskowej W 2019 roku kwalifikacje będą się odbywać w następujących terminach : 12 kwiecień, 17

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ Informujemy, że JW 3854 w Świnoujściu prowadzi kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych oraz podoficerów ( sierż.

Bardziej szczegółowo

Wojskowa Komenda Uzupełnień Grójcu Ul. Piłsudskiego 58 Tel.: 048-664-21-78 wew. 216

Wojskowa Komenda Uzupełnień Grójcu Ul. Piłsudskiego 58 Tel.: 048-664-21-78 wew. 216 24.10.2008 OGŁOSZENIE WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ GRÓJEC poszukuje do uzupełnień w korpusie oficerów, podoficerów i szeregowych zawodowych w wybranych Jednostkach Wojskowych. Chętnych żołnierzy rezerwy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ Informujemy, że w dniu 24.05.2019r o godz. 08:00 w 3 batalionie logistycznym w Glewicach odbędą się kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ Informujemy, ze w dniu 26.06.2019r o godz. 08:00 odbędą się kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej do 102 batalionu ochrony w Bielkowie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ Jednostka Wojskowa 1749 Szczecin ( 12 Brygada Zmechanizowana) ul. Wojska Polskiego 250; 70-904 SZCZECIN Informujemy, że w/w Jednostka od

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ Informujemy, że w KPW Świnoujście, JW 5018 Dziwnów, JW 1905 Dziwnów PILNIE!!!!!!!!! poszukiwani są kierowcy kat C i C+E do zawodowej służby

Bardziej szczegółowo

01 lipca Oferty zawodowej służby wojskowej

01 lipca Oferty zawodowej służby wojskowej 01 lipca 2019 Oferty zawodowej służby wojskowej 1. 15 pułk przeciwlotniczy w Gołdapi (garnizony: Gołdap ul. Partyzantów 33, ielbląg ul. Kwiatkowskiego 15) w korpusie oficerów, podoficerów i szeregowych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ Informujemy, że 3 batalion zmechanizowany w TRZEBIATOWIE prowadzi kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych: Miejsce

Bardziej szczegółowo

WYKAZ. JW 1245 Wrocław. JW 2286 Opole

WYKAZ. JW 1245 Wrocław. JW 2286 Opole WYKAZ stanowisk służbowych, na które mogą być powołani żołnierze rezerwy i osoby, o których mowa w art. 17a ustawy pragmatycznej w Dowództwie Garnizonu Warszawa i jednostkach podległych JW 1245 Wrocław

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWE

INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWE INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWE Informujemy, że Jednostka Wojskowa 4391 posiada wolne stanowiska do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych: Termin kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Najbliższa weryfikacja przeprowadzana będzie w dn. 27 stycznia 2014 r. od godziny w Jednostce Wojskowej 2031 Lipowiec, Szczytno.

Najbliższa weryfikacja przeprowadzana będzie w dn. 27 stycznia 2014 r. od godziny w Jednostce Wojskowej 2031 Lipowiec, Szczytno. JEDNOSTKA WOJSKOWA 2031 prowadzi stały nabór i comiesięczną weryfikację kandydatów do przyszłej zawodowej służby wojskowej w 8 Szczycieńskim Batalionie Radiotechnicznym. kontakt: mł. chor. Tomasz FILIPOWICZ

Bardziej szczegółowo

NABÓR DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

NABÓR DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ NABÓR DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ Szczegółowe informacje w WKU w Brzegu pok. nr 10 (tel. 261 637 751) 1 OŚRODEK RADIOELEKTRONICZNY W GRÓJCU Adres oraz dane kontaktowe jednostki wojskowej: 05-600 Grójec.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ Informujemy, że w Jednostce Wojskowej 1223 KOSZALIN odbywają się kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych: Miejsce

Bardziej szczegółowo

WYKAZ JEDNOSTEK PROWADZĄCYCH NABÓR

WYKAZ JEDNOSTEK PROWADZĄCYCH NABÓR WYKAZ JEDNOSTEK PROWADZĄCYCH NABÓR 2 pułk inżynieryjny Inowrocław Informujemy, że 2 pułk inżynieryjny w Inowrocławiu prowadzi nabór dp zawodowej służby wojskowej w korpusie podoficerów - sierż., st. sierż.,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ Informujemy, że Komenda Portu Wojennego w Świnoujściu posiada wolne stanowiska do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych : Kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKA WOJSKOWA 4009 kontakt: Kraków ul. Ułanów 43 tel ;

JEDNOSTKA WOJSKOWA 4009 kontakt: Kraków ul. Ułanów 43 tel ; JEDNOSTKA WOJSKOWA 5700 kontakt: 66-301 Międzyrzecz ul. Wojska Polskiego 17 tel. 957 414 265; 957 414 815 Od 02.01.2014 r. rozpoczęła nabór do zawodowej służby wojskowej rekrutujących się spośród żołnierzy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ Informujemy, że w Jednostce Wojskowej 1223 KOSZALIN odbywać się będą kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych: Miejsce

Bardziej szczegółowo

07 czerwca Oferty Zawodowej Służby Wojskowej

07 czerwca Oferty Zawodowej Służby Wojskowej 07 czerwca 2019 Oferty Zawodowej Służby Wojskowej 1. 15 pułk przeciwlotniczy w Gołdapi (garnizony: Gołdap ul. Partyzantów 33, ielbląg ul. Kwiatkowskiego 15) w korpusie oficerów, podoficerów i szeregowych

Bardziej szczegółowo

Wykaz wakatów podoficerów zawodowych i oficerów młodszych w jednostkach Wojsk Lądowych NIS STE SW1 SW2 U

Wykaz wakatów podoficerów zawodowych i oficerów młodszych w jednostkach Wojsk Lądowych NIS STE SW1 SW2 U Wykaz wakatów podoficerów zawodowych i oficerów młodszych w jednostkach Wojsk Lądowych Lp. JW Nazwa stanowiska Komórka organizacyjna NIS STE SW1 SW2 U Wymagane poświadczenie bezpieczeństwa 1 100bł Wałcz

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ Jednostka Wojskowa 1749 Szczecin ( 12 Brygada Zmechanizowana) ul. Wojska Polskiego 250; 70-904 SZCZECIN Informujemy, że w/w Jednostka od

Bardziej szczegółowo

JW 1245 Wrocław. kontakt: mjr Sereda - tel , kpt. Wychowaniak tel

JW 1245 Wrocław. kontakt: mjr Sereda - tel , kpt. Wychowaniak tel WYKAZ stanowisk służbowych, na które mogą być powołani żołnierze rezerwy i osoby, o których mowa w art. 17a ustawy pragmatycznej w Dowództwie Garnizonu Warszawa i jednostkach podległych JW 1245 Wrocław

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ Informujemy, że w dniu 04.06.2019r o godz. 09:00 w 3 batalionie zmechanizowanym w Trzebiatowie ul. Zagórska 21 odbędą się kwalifikacje do

Bardziej szczegółowo

Wojskowa Komenda Uzupełnień Grójcu Ul. Piłsudskiego 58 Tel.: wew. 216

Wojskowa Komenda Uzupełnień Grójcu Ul. Piłsudskiego 58 Tel.: wew. 216 1 30.12.2008 OGŁOSZENIE WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ GRÓJEC poszukuje do uzupełnień w korpusie oficerów, podoficerów i szeregowych zawodowych w wybranych Jednostkach Wojskowych. Chętnych żołnierzy rezerwy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ Informujemy, że w dniu 24.02.2016r. o godz. 08:00 po raz ostatni odbędą się kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych

Bardziej szczegółowo

Informuję, że w każdy czwartek miesiąca od godz , Jednostka Wojskowa Nr 4071 w m. Żagań (czas stawiennictwa na godz. 07.

Informuję, że w każdy czwartek miesiąca od godz , Jednostka Wojskowa Nr 4071 w m. Żagań (czas stawiennictwa na godz. 07. Informuję, że w każdy czwartek miesiąca od godz. 08.00, Jednostka Wojskowa Nr 4071 w m. Żagań (czas stawiennictwa na godz. 07.45 przy biurze przepustek ul. Żarska, brama środkowa) będzie prowadziła rozmowy

Bardziej szczegółowo

Narodowe Siły Rezerwowe

Narodowe Siły Rezerwowe Narodowe Siły Rezerwowe 2018-09-05 1 batalion strzelców podhalańskich Rzeszów ul. Lwowska 5 Data kwalifikacji: 10.10.2018 godz. 8.00 Preferowany korpus/specjalności wojskowe w korpusie szeregowych STE:

Bardziej szczegółowo

Wojskowa Komenda Uzupełnień Grójcu Ul. Piłsudskiego 58 Tel.: 048-664-21-78 wew. 221

Wojskowa Komenda Uzupełnień Grójcu Ul. Piłsudskiego 58 Tel.: 048-664-21-78 wew. 221 17.02.2009 OGŁOSZENIE WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ GRÓJEC poszukuje do uzupełnień w korpusie oficerów, podoficerów i szeregowych zawodowych w wybranych Jednostkach Wojskowych. Chętnych żołnierzy rezerwy

Bardziej szczegółowo

Terminy Kwalifiacji Korpus Oficerów

Terminy Kwalifiacji Korpus Oficerów Terminy Kwalifiacji Korpus Oficerów AKTUALNE TERMINY KWALIFIKACJI WOJSKOWYCH /korpus oficerów/ W celu potwierdzenia terminu kwalifikacji proszę o kontakt tel. 261-124-832 OSOBA SKIEROWANA NA KWALIFIKACJĘ

Bardziej szczegółowo

Zawodowa Służba Wojskowa

Zawodowa Służba Wojskowa Zawodowa Służba Wojskowa KWALIFIKACJE DLA KANDYDATÓW DO SŁUŻBY ZAWODOWEJ WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ W MIELCU ul. Legionów 25, 39-300 Mielec Stanowisko: Oficer Wydziału Rekrutacji, STE: POR./KPT. Telefon:

Bardziej szczegółowo

JW 1128 Malbork. GU 1. Oficer Prasowy 54E01 kpt Młodszy Lekarz 40A01 ppor

JW 1128 Malbork. GU 1. Oficer Prasowy 54E01 kpt Młodszy Lekarz 40A01 ppor JW 1128 Malbork Kontakt: Szef sekcji mjr Paweł KONEFAŁ tel. 55 620 62 93 podoficer specjalista st.chor. Józef GROMALA tel. 55 620 62 28 mł. podoficer specjalista chor. Mariusz ROGOWSKI tel.55 620 62 49

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ W związku z formowaniem 102 batalionu ochrony w Stargardzie Szczecińskim informujemy, że prowadzone będą kwalifikacje do zawodowej służby

Bardziej szczegółowo

- korpus oficerów - STE: PPOR., POR., KPT. - korpus podoficerów - STE: SIERŻ., ST. SIERŻ., MŁ. CHOR. - korpus szeregowych - STE: SZER., ST. SZER.

- korpus oficerów - STE: PPOR., POR., KPT. - korpus podoficerów - STE: SIERŻ., ST. SIERŻ., MŁ. CHOR. - korpus szeregowych - STE: SZER., ST. SZER. Informujemy, że w Centrum Reagowania Epidemiologicznego Sił Zbrojnych RP występują wolne stanowiska do zawodowej służby wojskowej w korpusie oficerów i ramienia jednostki wojskowej: - tel. 261 892 762;

Bardziej szczegółowo

Stopnie. wojskowe, kryteria, kwalifikacje. korpus oficerów i podoficerów. korpus oficerów i podoficerów. korpus podoficerów

Stopnie. wojskowe, kryteria, kwalifikacje. korpus oficerów i podoficerów. korpus oficerów i podoficerów. korpus podoficerów WYKAZ JEDNOSTEK WOJSKOWYCH PROWADZĄCYCH NABÓR DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ Stopnie L.p. Nazwa Jednostki Wojskowej - telefon wojskowe, kryteria, Termin kwalifikacji Dodatkowe informacje kwalifikacje JW

Bardziej szczegółowo

20 września 2019 OFERTY ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

20 września 2019 OFERTY ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ 20 września 2019 OFERTY ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ 1. 15 pułk przeciwlotniczy w Gołdapi (garnizony: Gołdap ul. Partyzantów 33, i Elbląg ul. Kwiatkowskiego 15) w korpusie oficerów, podoficerów i szeregowych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWE

INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWE INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWE Informujemy, że 102 batalion ochrony Bielkowo k. Kobylanki PILNIE!!!!! poszukuje kandydatów do zawodowej służby wojskowej w korpusie podoficerów

Bardziej szczegółowo

Terminy Kwalifiacji Korpus Podoficerów

Terminy Kwalifiacji Korpus Podoficerów Terminy Kwalifiacji Korpus Podoficerów AKTUALNE TERMINY KWALIFIKACJI WOJSKOWYCH /korpus podoficerów/ W celu potwierdzenia terminu kwalifikacji proszę o kontakt tel. 261-124-832 OSOBA SKIEROWANA NA KWALIFIKACJĘ

Bardziej szczegółowo

NA DZIEŃ r.

NA DZIEŃ r. Informujemy, iż w 6 batalionie dowodzenia w Krakowie kwalifikację do zawodowej służby wojskowej w 2019 r. przewidziane będą w nw. terminach: - 15, 29 stycznia 2019-12, 26 lutego 2019-12, 26 marca 2019-9,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowych informacji udziela Wojskowa Komenda Uzupełnień w Pile pod nr tel.

Szczegółowych informacji udziela Wojskowa Komenda Uzupełnień w Pile pod nr tel. Informujemy, że w 18 batalionie powietrznodesantowym w Bielsku Białej występują wolne stanowiska do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych. Najbliższy termin kwalifikacji: 7,21 luty.; 7,21 marzec

Bardziej szczegółowo

5 PUŁK INŻYNIERYJNY UL. METALOWA 39, SZCZECIN PODJUCHY, TEL KORPUS OFICERÓW

5 PUŁK INŻYNIERYJNY UL. METALOWA 39, SZCZECIN PODJUCHY, TEL KORPUS OFICERÓW 5 PUŁK INŻYNIERYJNY ( Nazwa jednostki wojskowej ) UL. METALOWA 39, 70-727 SZCZECIN PODJUCHY, TEL. 261-45-45-52 ( Adres jednostki wojskowej, nr telefonu ) KORPUS OFICERÓW 1 OFICER SEKCJI SEKCJA PERSONALNA

Bardziej szczegółowo

JW 2286 Opole. Sekcja wsparcia dowodzenia i łączności(s-6)

JW 2286 Opole. Sekcja wsparcia dowodzenia i łączności(s-6) WYKAZ stanowisk służbowych, na które mogą być powołani żołnierze rezerwy i osoby, o których mowa w art. 17a ustawy pragmatycznej w Dowództwie Garnizonu Warszawa i jednostkach podległych JW 2286 Opole kontakt:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ 08.07.2015r o godz. 8:00 Jednostka Wojskowa 2901 Szczecin Podjuchy ul. Metalowa 39, odbędą się kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej

Bardziej szczegółowo