20 września 2019 OFERTY ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "20 września 2019 OFERTY ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ"

Transkrypt

1 20 września 2019 OFERTY ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ pułk przeciwlotniczy w Gołdapi (garnizony: Gołdap ul. Partyzantów 33, i Elbląg ul. Kwiatkowskiego 15) w korpusie oficerów, podoficerów i szeregowych w specjalnościach wojskowych, m. in.: kierowcy, operatora, elektronika, elektromechanika, kucharza, dalmierzysty, dowódców stacji, obsługi, aparatowni, kompanii i plutonu, techników, instruktorów, oficerów, szefów sekcji, grupy itp. Kwalifikacje wojskowe prowadzone będą w każdy poniedziałek, aż do odwołania od godz. 10:00. Warunki jakie powinni spełniać kandydaci: wiek poniżej 34 roku życia, wykształcenie minimum zasadnicze zawodowe, odbyta służba przygotowawcza lub zasadnicza służba wojskowa w pełnym wymiarze. Informacje pod nr tel.: pułk artylerii w Węgorzewie (ul. Bema 7) w korpusie szeregowych posiadających specjalności wojskowe w grupie osobowej rakietowej i artylerii; logistyki oraz łączności i informatyki. Pod uwagę będą brani również żołnierze innych specjalności posiadający wykształcenie cywilne bądź uprawnienia przydatne na stanowiskach służbowych. W przypadku byłych żołnierzy zawodowych wymagane jest świadectwo służby i ostatnia opinia służbowa. Honorowane będą oryginalne zaświadczenia ze zdanego egzaminu w-f w innych JW. Kwalifikacje wojskowe będą prowadzone w każdą środę od godz. 07:30. Terminy kwalifikacji mogą ulec zmianie, więc kandydaci na dzień przed egzaminami proszeni są o telefoniczne potwierdzenie ich terminu. Kandydaci muszą posiadać informację lekarską stwierdzającą brak przeciwwskazań do uczestnictwa w egzaminie ze sprawności fizycznej, książeczkę wojskową, dowód osobisty, prawo jazdy, opinię służbową po odbyciu służby przygotowawczej oraz inne dokumenty potwierdzające posiadane uprawnienia. Informacje pod nr tel.: ; , kom , fax Brygada Zmechanizowana w Giżycku (ul. W. Polskiego 21) w korpusie szeregowych posiadających specjalności wojskowe, m. in.: kierowcy i działonowego. Kwalifikacje będą prowadzone w każdy poniedziałek od godz. 07:30. Informacje pod nr tel.: ośrodek radioelektroniczny w Grójcu (ul. Słomczyn-Kącin 1), służba w m. Grójec, Lidzbark Warmiński, Roskosz, Rzucewo, Lębork, Zamość w różnych specjalnościach w korpusie oficerów młodszych na stanowiska m. in.: szefów zespołu, sekcji, dowódców sekcji, dowódców kompanii, oficera operacyjnego,w korpusie podoficerów na stanowiska m.in.podoficera sztabowego, technika dowódcy radiostacji, technika, oraz w korpusie szeregowch na stanowiska kierowcy kat. C i CE, elektromechanika. Podczas kwalifikacji planowane jest przeprowadzenie egzaminu WF (kandydaci powinni posiadać zaświadczenie od lekarza o braku przeciwskazań do zdawania WF oraz strój sportowy.) Kwalifikacje odbędą się w każdy wtorek i czwartek o Strona 1

2 godz. 08:00. Informacje na temat naboru umieszczone są na na stronie internetowej (zakładka pozostałe zakładka zostań żołnierzem 1.ORel ) oraz na stronie 1 ORel/Dowództwo1.ORel w folderze Potrzeby uzupełnieniowe i pod nr tel.: , batalion powietrznodesantowy w Krakowie (ul. Wrocławska 82) - w korpusie szeregowych specjalnościach wojskowych na stanowiska kierowca kucharz. Kwalifikacje wojskowe będą prowadzone w dniach: , , , r. Informacje pod nr tel.: ; 6. 6 batalion dowodzenia w Krakowie (ul. Ułanów 43) - w korpusie podoficerów posiadających specjalności wojskowe, m. in.: nurka, instruktora, dowódcy stacji, drużyny, analizy skażeń, ewakuacji medycznej, techników. Kwalifikacje wojskowe będą prowadzone po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. Informacje pod nr tel.: batalion logistyczny w Krakowie (ul. Głowackiego 11) - w korpusie szeregowych w specjalnościach wojskowych m.in.: kierowca, celowniczy, mechanik, operator, obserwator, mechanik, układacz spadochronowy. Kwalifikacje będą prowadzone od godz. 8:00 w dniach: , r. Informacje pod nr tel.: dywizja zmechanizowana w Białobrzegach (ul. Oś. Wojskowe 93) w korpusie oficerów w specjalnościach m.in.: oficerów planowania operacyjnego, technicznego, łączności, kierowania, personalnego oraz podoficerów w specjalnościach wojskowych m.in.: podoficerów sztabowych, specjalistów, kierowników kancelarii. Informacje pod nr tel.: ; batalion powietrznodesantowy w Gliwicach (ul. Gen. Andersa 47) - w korpusie oficerów na stanowiska dowódcy plutonu w specjalności rakietowej i artylerii, w korpusie podoficerów na stanowiska dowódcy plutonu w specjalności zestawów rakietowych, dowódcy obsługi urządzenia treningowego w specjalności rakietowej i artylerii, z-cy dowódcy plutonu w specjalności aeromobilnej, pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych, kierownika kancelarii. W korpusie szeregowych posiadających specjalności wojskowe m.in.: sapera, operatora, ratownika, elektormechanika. Informacje pod nr tel.: Centrum szkolenia wojsk obrony terytorialnej w Toruniu (ul. Piastowska 2-7) w korpusie oficerów m.in.: wykładowców, oficerów, oficera prasowego, szefów sekcji, kierowników zespołu i podoficerów, m.in.: wykładowców i instruktorów. Kwalifikacje wojskowe odbywać się będą w każdy piątek tygodnia od godz. 08:30. Informacje pod nr. tel.: ; ; pułk inżynieryjny w Szczecinie-Podjuchy (ul. Metalowa 39) - w korpusie szeregowych posiadających specjalność wojskową m.in.: kierowcy C, C+E, elektryka. Kwalifikacje wojskowe prowadzone będą w każdą środę w godz (stawiennictwo na godz ). Na kwalifikacje żołnierze powinni posiadać stosowne uprawnienia, życiorys (CV) świadectwo ukończenia ostatniej szkoły, dokumenty potwierdzające przebieg służby wojskowej. Informacje pod nr tel.: lub , Pułk reprezentacyjny wojska polskiego Warszawa (ul. Hynka 2) w korpusie szeregowych zawodowych. Kwalikacje wojskowe prowadzone będą raz w miesiącu po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. Informacje pod nr tel.: ; ; Szczegółowe informacje dotyczące procesu rekrutacji i wymagań dla kandydatów są umieszczone na stronie batalion dowodzenia w Żaganiu (ul. Żarska 1) w korpusie szeregowych zawodowych posiadających specjalność wojskową kierowcy kat. C, w korpusie podoficerów na stanowiska instruktora w specjalnościach m.in. kultury fizycznej, saperskiej, likwidacji skażeń, dowódcy obsługi, starszego operatora oraz dowódcy drużyny w specjalności łączności i informatyki, ratowników medycznych i pielęgniarki oraz w korpusie oficerów w stopniu mjr na stanowisko szefa służby zdrowia w specjalności lekarzy, ppor./por. na stanowiska m.in. młodszego oficera, dowódcy plutonu, dowódcy kompanii w specjalności systemów łączności i informatyki oraz ogólnologistycznej. Kwalifikacje będą prowadzone w każdy czwartek miesiąca od godz. 07:45 przy biurze przepustek Żarska, (brama środkowa). Informacje pod nr tel.: ; batalion kawalerii powietrznej w Leźnicy Wielkiej (woj. łódzkie) w korpusie szeregowych w specjalnościach m.in.: kierowcy, radiotelefonisty, sapera, celowniczego, strzelca, operatora, obsługi, ratownika. Strona 2

3 Kwalifikacje wojskowe odbywać się będą w każdy wtorek tygodnia o godz. 09:00. Informacje pod nr tel.: Morska jednostka rakietowa w Siemirowicach informuje, że istnieje możliwość wyznaczenia na stanowiska służbowe w specjalnościach wojskowych: dowódcy zespołu/ratownika medycznego oraz ratownika. Kwalifikacje będą prowadzone po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. Informacje pod nr tel.: Centrum operacji powietrznych - dowództwo komponentu powietrznego oraz podległe jednostki wojskowe poszukuje kandydatów w korpusie oficerów i podoficerów w różnych specjalnościach wojskowych. Kwalifikacje będą prowadzone po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. Informacje pod nr tel.: Centrum reagowania epidemiologicznego SZ RP w Warszawie (ul. płk Leskiego 7) w korpusie oficerów m.in.: szefa wydziału, dowódcy zespołu, kierownika laboratorium oraz w korpusie podoficerów m.in.: starszych techników. Kwalifikacje odbędą po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. Informacje pod nr tel.: ; ; Centralny ośrodek analizy skażeń w Warszawie (ul. Leskiego 7) - w korpusie podoficerów i oficerów m.in.: analityk, młodszy oficer, szef sekcji. Kwalifikacje będą prowadzone po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. Informacje pod nr tel.: Brygada Zmechanizowana w Lublinie w korpusie szeregowych podoficerów i oficerów w różnych specjalnościach wojskowych. Kandydaci powinni posiadać przy sobie świadectwa ukończenia szkół, opinie służbowe jeśli posiadają, dokumenty opiniodawcze, legitymacje i inne. Kwalifikacje będą prowadzone po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. Informacje pod nr tel.: , batalion w Wałczu (ul.kościuszki 24) we wszystkich korpusach w specjalnościach wojskowych m.in.: dowódcy aparatowni, dowódcy radiostacji, starszego technika, administratora sieci informatycznej. Kwalifikacje będą prowadzone po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. Informacje pod nr tel.: , Jednostki wojskowe podległe Dowódcy Operacyjnemu RSZ na stanowiska adiutantów w korpusie podoficerów w dowództwie operacyjnym RSZ oraz dowództwach centrum operacji powietrznych, centrum operacji morskich i centrum operacji lądowych. Kwalifikacje będą prowadzone po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. Informacje pod nr tel.: ; Centrum przygotowań do misji zagranicznych w Kielcach w korpusie oficerów młodszych por./kpt na stanowiska oficer, szef zespołu w specjalności wojskowej ogólnej. Wymagana jest znajomość języka angielskiego potwierdzona świadectwem, certyfikatem oraz posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa. Mile widziane doświadczenie misyjne. Informacje pod nr tel.: ; Oddział zabezpieczenia w Warszawie (ul. Bystra 1) w korpusie oficerów starszych w specjalności logistyki, służby zdrowia, w korpusie podoficerów w specjalności ogólnologistycznej, zmechanizowanej, materiałowej. Wymagane jest posiadanie poświadczenie bezpieczeństwa. Informacje pod tel ; Wojewódzki sztab wojskowy w Białymstoku (ul. Kawaleryjska 70) w korpusie podoficerów w stopniu wojskowym: sierżant, st. sierżant lub mł. chorąży posiadających specjalności wojskowe w grupie osobowej pancerno zmechanizowanej. Wymagania to: wykształcenie średnie i motywacja do służby na stanowisku sztabowym. Mile będzie widziane dotychczasowe doświadczenie w obszarze działalności sztabowej związanej z mobilizacją. Aktualne uposażenie żołnierza zawodowego w zależności od stopnia wojskowego wynosi od 4440 zł do 4560 zł (brutto) + dodatek za wysługę lat. Osoby chętne do pracy na ww. stanowisku proszone są o zgłoszenie się do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Suwałkach przy ul. Wojska Polskiego 21a. Informacje pod nr. tel.: baza lotnictwa transportowego w Warszawie (ul. Żwirki i Wigury 1C) w korpusie oficerów młodszych por/kpt w specjalności wojskowej w grupie osobowej m.in.: ochrony informacji niejawnych, nawigatorów, Strona 3

4 kryptologii, technicznej, inżynieryjno lotniczej, w korpusie podoficerów starszych w specjalności wojskowej w grupie osobowej saperskiej, kultury fizycznej, meterologicznej, materiałowej, ogólnologistcznej, transportu, inżynieryjno lotniczej, w korpusie podoficerów w specjalności wojskowej w grupie osobowej kryptologii, administracji wojskowej, meterologicznej, inżynieryjno lotniczej, w korpusie podoficerów młodszych w specjalności wojskowej w grupie osobowej inżynieryjno lotniczej. Informacje pod tel.: lub dywizjon zabezpieczenia obrony powietrznej w Sochaczewie w korpusie podoficerów na stanowiska: młodszego podoficera specjalistę sekcji personalnej w specjalności wojskowej ogólnej w grupie kadrowej, młodszego podoficera specjalistę sekcji logistyki w specjalności wojskowej ogólnej, w grupie osobowej zestawy rakietowe przeciwlotnicze na stanowiska m.in. młodszego podoficera specjalistę sekcji szkolenia, dowódcę obsługi, dowódcę sekcji, dowódcę plutonu, komendanta ochrony, z-cę dowódcy plutonu, starszego operatora, w grupie osobowej łączności na stanowiska dowódcy plutonu, samodzielnego technika,dowódcę aparatowni, kierownika stacji telefonicznej, w grupie osobowej technicznej na stanowisko dowódcy plutonu, w specjalności wojskowej ogólnej na stanowisko kierownika kancelarii kryptologicznej, oraz w grupie ochrony przeciwpożarowej na stanowiska dowódcy zastępu, ratownika.kwalifikacje będą przeprowadzone w październiku. Informacje pod tel.: ; ; Brygada Kawalerii Pancernej w Braniewie ( ul. Sikorskiego 41) w różnych specjalnościach w korpusie oficerów starszych na stanowiska m.in. szefa służby zdrowia, szefa sekcji, z-cy dowódcy batalionu, z-cy dowódcy dywizjonu, szefa wojsk chemicznych brygady, w korpusie oficerów młodszych na stanowiska m.in. oficera, szefa sekcji, szefa zespołu, dowódcy plutonu, dowódcy kompanii,dowódcy baterii, w korpusie podoficerów na stanowiska m.in.podoficera sztabowego, technika kompanii, instruktora, starszego technika, z-cy dowódcy ośrodka,dowódcy załogi, instruktora,dowódcy stacji, dowódca obsługi, zastępca dowódcy plutonu, w korpusie podoficerów młodszych na stanowiska m.in. dowódcy drużyny, ratownika medycyny,dowódcy sekcji,dowódcy załogi,kierownika warsztatu,dowódcy działonu, technika, w korpusie szeregowych na stanowiska m.in. celowniczego, kierowcy, strzelca, kucharza, elektromechanika, radiotelefonisty, operatora, zwiadowcę, mechanika. Informacje pod tel.: ; ; dywizjon przeciwpancerny w Suwałkach (ul. Wojska Polskiego 21) w korpusie oficerów starszych (podporucznik, porucznik, kapitan, major) na stanowiska szefa sekcji S-6, oficera S-1, S-2, S-3, szefa grupy zarządzania bezpieczeństwem łączności i informatyki oraz referenta prawnego. W korpsie podoficerów (sierżant, starszy sierżant, młodszy chorąży) na stanowiska kierownika kancelarii kryptograficznej oraz technika baterii, podoficerów młodszych (kapral, starszy kapral, plutonowy) na stanowiska dowódcy wozu dowodzenia oraz dowódcy obsługi. Kandydaci powinni posiadać: dokument tożsamości ze zdjęciem, dokumenty potwierdzające uprawnienia, zaświadczenie lekarskie od lekarza rodzinnego (medycyny pracy) o braku przeciwskazań do zdawania egzaminu z wychowania fizycznego,strój sportowy. Kwalifikacje odbędą się w dniu r. o godz Informacje pod nr tel.: batalion kawalerii powietrznej w Tomaszowie Mazowieckim (ul. Piłsudskiego 72) w korpusie szeregowych zawodowych. Kwalifikacje odbędą się w dniu r. o godz Kandydaci powinni posiadać: dokument tożsamości ze zdjęciem, dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwości przystąpienia do zdawania egzaminu z wychowania fizycznego,strój sportowy, przybory piśmiennicze.informacje pod nr tel.: pułk logistyczny w Łomży - w korpusie szeregowych, podoficerów, oficerów, szczególnie preferowane specjalności kandydatów to: oficer (logistyka, łączność, ogólnowojskowy), podoficer sztabowy (łączność, logistyka), kierowca kat.c, C+ E, D, ratownik,mechanik, elektromechanik, ślusarz, spawacz, tokarz, operator urządzeń przeładunkowych (żurawie,wózki widłowe), operator środków łączności (radiostacje, wozy dowodzenia), operator zespołów prądotwórczych, kucharz, rusznikarz. Kwalifikacje odbędą się r. od godz Zakres kwalifikacji obejmować będzie wypełnienie karty statystycznej kandydata, sprawdzian Strona 4

5 sprawności fizycznej, marszobieg na 3000m,podciąganie na drążku wysokim, bieg wahadłowy 10x10 m,bieg zygzakiem koperta,rozmowę z psychologiem, rozmowę kwalifikacyjną. Miejsce stawiennictwa: Łomża ul. Aleja Legionów 133. Kandydaci powinni posiadać: dowód osobisty, aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do odbycia sprawdzianu sprawności fizycznej, strój sportowy, książeczkę wojskową z wpisem o złożeniu przysięgi wojskowej, świadectwo ukończenia szkoły,dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje kandydata, świadectwo pracy, świadectwo lub zaświadczenie ukończenia służby przygotowawczej,świadectwo służby i ostatnią opinię służbową, zaświadczenie o zaliczonym sprawdzianie sprawności fizycznej. Informacje pod nr tel.: ; batalion dowodzenia w Tomaszowie Mazowieckim (ul. Piłsudskiego 72 biuro przepustek) - w korpusie podoficerów w specjalnościach łączności i informatyki, inżynierii wojskowej, przeciwlotniczej, oraz w korpusie szeregowych w specjalnościach kawaleria powietrzna (stanowiska objęte szkoleniem spadochronowym). Kandydaci powinni posiadać: dowód osobisty, strój sportowy, książeczkę wojskową, zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do przystąpienia do egzaminu sprawnościowego, zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej, świadectwo służby, inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe (prawa jazdy, świadectwa,certyfikaty).kwalifikacje odbędą się r. o godz Przed wyjazdem na kwalifikacje wymagany jest kontakt telefoniczny z przedstawicielami JW. w celu potwierdzenia informacji o wolnych stanowiskach oraz zgłoszenia chęci przystąpienia do kwalifikacji. Informacje pod nr tel.: batalion radiotechniczny we Wrocławiu (ul. Graniczna 13) służba w garnizonach Wrocław, Poznań, Powidz, Łask, oraz Bytom we wszystkich korpusach na stanowiska o specjalnościach wojskowych w grupie osobowej radiotechnicznej, eksploatacji systemów łączności, eksploatacji systemów informatycznych. Kandydaci powinni posiadać: dowód osobisty, książeczkę wojskową, prawo jazdy, dokumenty potwierdzające: posiadane wykształcenie, kwalifikacje i specjalności wojskowe, odbycie służby wojskowej (ćwiczeń wojskowych),zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wysiłku fizycznego, strój sportowy. Informacje pod nr tel.: ; ośrodek radioelektroniczny w Przasnyszu w korpusie oficerów młodszych, oraz podoficerów na stanowiska o specjalnościach wojskowych w grupie osobowej m.in. systemów łączności, rozpoznania zakłóceń ekektronicznych, ogólnologistycznej, saperskiej, rozpoznania i likwidacji skażeń, technicznej, ochrony informacji niejawnych, administracji wojskowej, lekarzy, ratownictwa medycznego. W korpusie szeregowych na stanowiska: kierowca kat. C, C + E, kucharz, ratownik, tokarz, spawacz, ślusarz, elektromechanik oraz na stanowiska o specjalnościach wojskowych w grupie osobowej systemów łączności, łączności i informatyki, materiałowej. Na kwalifikacje żołnierze powinni posiadać: strój sportowy,cv,opinie służbowe,świadectwo szkolne z ostatniej szkoły średniej z ocenami, dyplomy i świadectwa potwierdzające posiadane wykształcenie i umiejętności. Informacje pod nr. tel.: ; ; Kandydaci przystępujący do kwalifikacji (egzamin ze sprawności fizycznej oraz rozmowa kwalifikacyjna) powinni posiadać: a. Książeczkę wojskową b. Dowód osobisty c. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wysiłku fizycznego w ramach sprawdzianu z WF d. Dokumenty potwierdzające wykształcenie, kwalifikacje, uprawnienia itp. e. Strój sportowy Po szczegółowe informacje zapraszamy do Wydziału Rekrutacji WKU w Suwałkach, ul. W. Polskiego 21a (tel.: ). SZEF WYDZIAŁU REKRUTACJI Strona 5

6 mjr Wiesław JANKOWSKI Strona 6

27 sierpnia 2019 OFERTY ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

27 sierpnia 2019 OFERTY ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ 27 sierpnia 2019 OFERTY ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ 1. 15 pułk przeciwlotniczy w Gołdapi (garnizony: Gołdap ul. Partyzantów 33, i Elbląg ul. Kwiatkowskiego 15) w korpusie oficerów, podoficerów i szeregowych

Bardziej szczegółowo

21 czerwca 2019 OFERTY ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

21 czerwca 2019 OFERTY ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ 21 czerwca 2019 OFERTY ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ 1. 15 pułk przeciwlotniczy w Gołdapi (garnizony: Gołdap ul. Partyzantów 33, ielbląg ul. Kwiatkowskiego 15) w korpusie oficerów, podoficerów i szeregowych

Bardziej szczegółowo

07 maja Oferty Zawodowej Służby Wojskowej

07 maja Oferty Zawodowej Służby Wojskowej 07 maja 2019 Oferty Zawodowej Służby Wojskowej 1. 15 pułk przeciwlotniczy w Gołdapi (garnizony: Gołdap ul. Partyzantów 33, ielbląg ul. Kwiatkowskiego 15) w korpusie oficerów, podoficerów i szeregowych

Bardziej szczegółowo

08 lipca 2019 OFERTY ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

08 lipca 2019 OFERTY ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ 08 lipca 2019 OFERTY ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ 1. 15 pułk przeciwlotniczy w Gołdapi (garnizony: Gołdap ul. Partyzantów 33, ielbląg ul. Kwiatkowskiego 15) w korpusie oficerów, podoficerów i szeregowych

Bardziej szczegółowo

08 maja Oferty zawodowej służby wojskowej

08 maja Oferty zawodowej służby wojskowej 08 maja 2019 Oferty zawodowej służby wojskowej 1. 15 pułk przeciwlotniczy w Gołdapi (garnizony: Gołdap ul. Partyzantów 33, ielbląg ul. Kwiatkowskiego 15) w korpusie oficerów, podoficerów i szeregowych

Bardziej szczegółowo

20 maja Oferty zawodowej służby wojskowej

20 maja Oferty zawodowej służby wojskowej 20 maja 2019 Oferty zawodowej służby wojskowej 1. 15 pułk przeciwlotniczy w Gołdapi (garnizony: Gołdap ul. Partyzantów 33, ielbląg ul. Kwiatkowskiego 15) w korpusie oficerów, podoficerów i szeregowych

Bardziej szczegółowo

29 maja Oferty zawodowej służby wojskowej

29 maja Oferty zawodowej służby wojskowej 29 maja 2019 Oferty zawodowej służby wojskowej 1. 15 pułk przeciwlotniczy w Gołdapi (garnizony: Gołdap ul. Partyzantów 33, ielbląg ul. Kwiatkowskiego 15) w korpusie oficerów, podoficerów i szeregowych

Bardziej szczegółowo

01 lipca Oferty zawodowej służby wojskowej

01 lipca Oferty zawodowej służby wojskowej 01 lipca 2019 Oferty zawodowej służby wojskowej 1. 15 pułk przeciwlotniczy w Gołdapi (garnizony: Gołdap ul. Partyzantów 33, ielbląg ul. Kwiatkowskiego 15) w korpusie oficerów, podoficerów i szeregowych

Bardziej szczegółowo

12 sierpnia 2019 OFERTY ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

12 sierpnia 2019 OFERTY ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ 12 sierpnia 2019 OFERTY ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ 1. 15 pułk przeciwlotniczy w Gołdapi (garnizony: Gołdap ul. Partyzantów 33, ielbląg ul. Kwiatkowskiego 15) w korpusie oficerów, podoficerów i szeregowych

Bardziej szczegółowo

13 lutego 2019 OFERTY ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

13 lutego 2019 OFERTY ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ 13 lutego 2019 OFERTY ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ 15 pułk przeciwlotniczy w Gołdapi (garnizony: Gołdap ul. Partyzantów 33, ielbląg ul. Kwiatkowskiego 15) w korpusie oficerów, podoficerów i szeregowych w

Bardziej szczegółowo

20 sierpnia Oferty służby zawodowej

20 sierpnia Oferty służby zawodowej 20 sierpnia 2018 Oferty służby zawodowej 1. 15 pułk przeciwlotniczy w Gołdapi (garnizony: Gołdap ul. Partyzantów 33, ielbląg ul. Kwiatkowskiego 15) w korpusie oficerów, podoficerów i szeregowych w specjalnościach

Bardziej szczegółowo

07 czerwca Oferty Zawodowej Służby Wojskowej

07 czerwca Oferty Zawodowej Służby Wojskowej 07 czerwca 2019 Oferty Zawodowej Służby Wojskowej 1. 15 pułk przeciwlotniczy w Gołdapi (garnizony: Gołdap ul. Partyzantów 33, ielbląg ul. Kwiatkowskiego 15) w korpusie oficerów, podoficerów i szeregowych

Bardziej szczegółowo

24 września 2018 OFERTY ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

24 września 2018 OFERTY ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ 24 września 2018 OFERTY ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ Wojskowa Komenda Uzupełnień w Suwałkach informuje, że następujące jednostki wojskowe prowadzą lub będą prowadziły kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej

Bardziej szczegółowo

05 października 2018 OFERTY ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

05 października 2018 OFERTY ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ 05 października 2018 OFERTY ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ 1. 15 pułk przeciwlotniczy w Gołdapi (garnizony: Gołdap ul. Partyzantów 33, i Elbląg ul. Kwiatkowskiego 15) w korpusie oficerów, podoficerów i szeregowych

Bardziej szczegółowo

27 sierpnia Oferty służby w NSR

27 sierpnia Oferty służby w NSR 27 sierpnia 2018 Oferty służby w NSR 15 pułk przeciwlotniczy w Gołdapi (ul. Partyzantów 33) w korpusie oficerów i podoficerów w różnych specjalnościach wojskowych. Informacje pod nr tel.: 261-336-244.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ W związku z formowaniem 102 batalionu ochrony w Stargardzie Szczecińskim informujemy, że prowadzone będą kwalifikacje do zawodowej służby

Bardziej szczegółowo

NABÓR DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

NABÓR DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ NABÓR DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ Szczegółowe informacje w WKU w Brzegu pok. nr 10 (tel. 261 637 751) 1 OŚRODEK RADIOELEKTRONICZNY W GRÓJCU Adres oraz dane kontaktowe jednostki wojskowej: 05-600 Grójec.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ Informujemy, ze w dniu 26.06.2019r o godz. 08:00 odbędą się kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej do 102 batalionu ochrony w Bielkowie

Bardziej szczegółowo

Dywizja Zmechanizowana m. Siedlce woj. Mazowieckie prowadzi nabór

Dywizja Zmechanizowana m. Siedlce woj. Mazowieckie prowadzi nabór 2019-05-10 18 Dywizja Zmechanizowana m. Siedlce woj. Mazowieckie prowadzi nabór 18 Dywizja Zmechanizowana m. Siedlce (garnizony również w m. Chełm, Zamość) woj. Mazowieckie prowadzi nabór kandydatów we

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ Informujemy, że w dniu 24.05.2019r o godz. 08:00 w 3 batalionie logistycznym w Glewicach odbędą się kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej

Bardziej szczegółowo

» Terminy i miejsca egzaminów

» Terminy i miejsca egzaminów » Terminy i miejsca egzaminów Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kłodzku telefon kontaktowy w sprawie zawodowej służby wojskowej: 261 647 431 KWALIFIKACJE DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ LP. 1. Nazwa, adres Korpus

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ Poszukuje kandydatów do zawodowej służby wojskowej W 2019 roku kwalifikacje będą się odbywać w następujących terminach : 15 marzec, 12 kwiecień,

Bardziej szczegółowo

Oferty służby zawodowej do końca roku

Oferty służby zawodowej do końca roku Oferty służby zawodowej do końca roku TERMINY KWALIFIKACJI DO KORPUSU SZEREGOWYCH ZAWODOWYCH ORAZ DO NARODOWYCH SIŁ REZERWY NA 2018 ROK W JEDNOSTKACH WOJSKOWYCH 6 BRYGADY POWIETRZNODESANTOWEJ JW. LISTOPAD

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ Poszukuje kandydatów do zawodowej służby wojskowej W 2019 roku kwalifikacje będą się odbywać w następujących terminach : 12 kwiecień, 17

Bardziej szczegółowo

Osoby zainteresowane zawodową służbą wojskową powinni posiadać na czas kwalifikacji następujące dokumenty:

Osoby zainteresowane zawodową służbą wojskową powinni posiadać na czas kwalifikacji następujące dokumenty: Osoby zainteresowane zawodową służbą wojskową powinni posiadać na czas kwalifikacji następujące dokumenty: zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do przystąpienia do egzaminu sprawnościowego (WF)

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ Informujemy, że w Jednostce Wojskowej 2901 Szczecin Podjuchy odbywają się kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych

Bardziej szczegółowo

Jednostki i terminy kwalifikacji

Jednostki i terminy kwalifikacji Jednostki i terminy kwalifikacji ZOSTAŃ ŻOŁNIERZEM ZAWODOWYM NABÓR DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ W związku z prowadzonym postępowaniem kwalifikacyjnym kandydatów - żołnierzy rezerwy do zawodowej służby

Bardziej szczegółowo

Oferty powołań do Zawodowej Służby Wojskowej

Oferty powołań do Zawodowej Służby Wojskowej Oferty powołań do Zawodowej Służby Wojskowej Poniżej przedstawiamy aktualne oferty powołań: Informujemy, że 6 BATALION DOWODZENIA W KRAKOWIE posiada wolne stanowiska dla kandydatów do zawodowej służby

Bardziej szczegółowo

Więcej informacji można uzyskać pod nr tel ,

Więcej informacji można uzyskać pod nr tel , Informujemy, że w strukturach Dowództwa Brygady Wsparcia Dowodzenia Wielonarodowego Korpusu Północny-Wschód w Stargardzie występują wolne stanowiska służbowe w ramach NSR oraz w korpusie oficerskim. Więcej

Bardziej szczegółowo

WYKAZ JEDNOSTEK PROWADZĄCYCH NABÓR

WYKAZ JEDNOSTEK PROWADZĄCYCH NABÓR WYKAZ JEDNOSTEK PROWADZĄCYCH NABÓR 2 pułk inżynieryjny Inowrocław Informujemy, że 2 pułk inżynieryjny w Inowrocławiu prowadzi nabór dp zawodowej służby wojskowej w korpusie podoficerów - sierż., st. sierż.,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ Jednostka Wojskowa 1749 Szczecin ( 12 Brygada Zmechanizowana) ul. Wojska Polskiego 250; 70-904 SZCZECIN Informujemy, że w/w Jednostka od

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ Jednostka Wojskowa 1749 Szczecin ( 12 Brygada Zmechanizowana) ul. Wojska Polskiego 250; 70-904 SZCZECIN Korpus szeregowych Terminy kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ Informujemy, że Jednostka Wojskowa 4071 ŻAGAŃ prowadzić będzie w dniu 18.11.2015r o godz. 08:15 kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ Informujemy, że w dniu 04.06.2019r o godz. 09:00 w 3 batalionie zmechanizowanym w Trzebiatowie ul. Zagórska 21 odbędą się kwalifikacje do

Bardziej szczegółowo

Informuję, że w każdy czwartek miesiąca od godz , Jednostka Wojskowa Nr 4071 w m. Żagań (czas stawiennictwa na godz. 07.

Informuję, że w każdy czwartek miesiąca od godz , Jednostka Wojskowa Nr 4071 w m. Żagań (czas stawiennictwa na godz. 07. Informuję, że w każdy czwartek miesiąca od godz. 08.00, Jednostka Wojskowa Nr 4071 w m. Żagań (czas stawiennictwa na godz. 07.45 przy biurze przepustek ul. Żarska, brama środkowa) będzie prowadziła rozmowy

Bardziej szczegółowo

Szczegółowych informacji udziela Wojskowa Komenda Uzupełnień w Pile pod nr tel.

Szczegółowych informacji udziela Wojskowa Komenda Uzupełnień w Pile pod nr tel. Informujemy, że w 18 batalionie powietrznodesantowym w Bielsku Białej występują wolne stanowiska do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych. Najbliższy termin kwalifikacji: 7,21 luty.; 7,21 marzec

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ Informujemy, że JW 3854 w Świnoujściu prowadzi kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych oraz podoficerów ( sierż.

Bardziej szczegółowo

NA DZIEŃ r.

NA DZIEŃ r. Informujemy, iż w 6 batalionie dowodzenia w Krakowie kwalifikację do zawodowej służby wojskowej w 2019 r. przewidziane będą w nw. terminach: - 15, 29 stycznia 2019-12, 26 lutego 2019-12, 26 marca 2019-9,

Bardziej szczegółowo

NSR KWALIFIKACJA DO NARODOWYCH SIŁ REZERWOWYCH. Nazwa JW: 91 batalion logistyczny. Miejsce kwalifikacji: Komprachcice. ul.

NSR KWALIFIKACJA DO NARODOWYCH SIŁ REZERWOWYCH. Nazwa JW: 91 batalion logistyczny. Miejsce kwalifikacji: Komprachcice. ul. NSR KWALIFIKACJA DO NARODOWYCH SIŁ REZERWOWYCH 91 batalion logistyczny Miejsce kwalifikacji: Komprachcice ul. Ochodzkiej 5 Termin kwalifikacji: 17 września2018 r. godz. 8.00 Stanowiska : STE por./kpt.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ Informujemy, że jednostki Wojskowe 8 Flotylli Obrony Wybrzeża w Świnoujściu PILNIE!!!!!!!!! poszukiwani są kierowcy kat C i C+E do zawodowej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ Informujemy, że w Jednostce Wojskowej 1223 KOSZALIN odbywać się będą kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych: Miejsce

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ Jednostka Wojskowa 1749 Szczecin ( 12 Brygada Zmechanizowana) ul. Wojska Polskiego 250; 70-904 SZCZECIN Informujemy, że w/w Jednostka od

Bardziej szczegółowo

- korpus oficerów - STE: PPOR., POR., KPT. - korpus podoficerów - STE: SIERŻ., ST. SIERŻ., MŁ. CHOR. - korpus szeregowych - STE: SZER., ST. SZER.

- korpus oficerów - STE: PPOR., POR., KPT. - korpus podoficerów - STE: SIERŻ., ST. SIERŻ., MŁ. CHOR. - korpus szeregowych - STE: SZER., ST. SZER. Informujemy, że w Centrum Reagowania Epidemiologicznego Sił Zbrojnych RP występują wolne stanowiska do zawodowej służby wojskowej w korpusie oficerów i ramienia jednostki wojskowej: - tel. 261 892 762;

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ Informujemy, że w Jednostce Wojskowej 3854 w Świnoujściu odbędą się kwalifikacje do zawodowej służby: Miejsce kwalifikacji ul. Steyera 28,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ Informujemy, że Komenda Portu Wojennego w Świnoujściu posiada wolne stanowiska do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych : Kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ Informujemy, że w Jednostce Wojskowej 1223 KOSZALIN odbywać się będą kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych: Miejsce

Bardziej szczegółowo

ZOSTAŃ ŻOŁNIERZEM ZAWODOWYM NABÓR DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

ZOSTAŃ ŻOŁNIERZEM ZAWODOWYM NABÓR DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ 18 marca 2019 NABÓR W JEDNOSTCE WOJSKOWEJ KOMANDOSÓW ZOSTAŃ ŻOŁNIERZEM ZAWODOWYM NABÓR DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ W związku z prowadzonym postępowaniem kwalifikacyjnym kandydatów - żołnierzy rezerwy

Bardziej szczegółowo

Narodowe Siły Rezerwowe

Narodowe Siły Rezerwowe Narodowe Siły Rezerwowe 2018-09-05 1 batalion strzelców podhalańskich Rzeszów ul. Lwowska 5 Data kwalifikacji: 10.10.2018 godz. 8.00 Preferowany korpus/specjalności wojskowe w korpusie szeregowych STE:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ 102 batalion ochrony w Stargardzie -korpus szeregowych- Miejsce kwalifikacji Dowództwo Brygady Wsparcia Dowodzenia WKP-W Aleja Żołnierza

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ Informujemy, że w Jednostce Wojskowej 1223 KOSZALIN odbywać się będą kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych: Miejsce

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ Informujemy, że w KPW Świnoujście, JW 5018 Dziwnów, JW 1905 Dziwnów PILNIE!!!!!!!!! poszukiwani są kierowcy kat C i C+E do zawodowej służby

Bardziej szczegółowo

Informujemy, że 102 batalion ochrony w Bielkowie prowadzi kwalifikacje do korpusu szeregowych.

Informujemy, że 102 batalion ochrony w Bielkowie prowadzi kwalifikacje do korpusu szeregowych. Informujemy, że 102 batalion ochrony w Bielkowie prowadzi kwalifikacje do korpusu szeregowych. Kwalifikacje będą odbywać się w każdą 1 i 3 środę każdego miesiąca Stawiennictwo w dniu kwalifikacji godz.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWE

INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWE INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWE Informujemy, że JW 3854 w Świnoujściu prowadzi kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej : Miejsce kwalifikacji : 72-600 Świnoujście, ul.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ W związku z formowaniem 102 batalionu ochrony w Stargardzie Szczecińskim informujemy, że prowadzone będą kwalifikacje do zawodowej służby

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ Informujemy, że Komenda Portu Wojennego w Świnoujściu posiada wolne stanowiska do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych : Kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ Informujemy, że w Jednostce Wojskowej 1223 KOSZALIN odbywają się kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych: Miejsce

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWE

INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWE INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWE Informujemy, że 3 batalion zmechanizowany w Trzebiatowie prowadzi kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych : Miejsce

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ Informujemy, że w JW 3937 Mrzeżyno odbędą się kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej dla podoficerów młodszych i szeregowych Miejsce

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWE

INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWE INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWE Informujemy, że 102 batalion ochrony Bielkowo k. Kobylanki PILNIE!!!!! poszukuje kandydatów do zawodowej służby wojskowej w korpusie podoficerów

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ Informujemy, że w 3 batalionie zmechanizowanym w Trzebiatowie odbywać się będą kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWE

INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWE INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWE Informujemy, że 102 batalion ochrony Bielkowo k. Kobylanki PILNIE!!!!! poszukuje kandydatów do zawodowej służby wojskowej w korpusie podoficerów

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ Informujemy, że w dniu 24.02.2016r. o godz. 08:00 po raz ostatni odbędą się kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWE

INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWE INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWE Informujemy, że Jednostka Wojskowa 4391 posiada wolne stanowiska do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych: Termin kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ Informujemy, że w 3 batalionie zmechanizowanym w Trzebiatowie odbywać się będą kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ Informujemy, że 3 batalion zmechanizowany w TRZEBIATOWIE prowadzi kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych: Miejsce

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWE

INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWE INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWE Informujemy, że 3 batalion zmechanizowany w Trzebiatowie prowadzi kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych : Miejsce

Bardziej szczegółowo

Wojskowa Komenda Uzupełnień Grójcu Ul. Piłsudskiego 58 Tel.: 048-664-21-78 wew. 216

Wojskowa Komenda Uzupełnień Grójcu Ul. Piłsudskiego 58 Tel.: 048-664-21-78 wew. 216 24.10.2008 OGŁOSZENIE WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ GRÓJEC poszukuje do uzupełnień w korpusie oficerów, podoficerów i szeregowych zawodowych w wybranych Jednostkach Wojskowych. Chętnych żołnierzy rezerwy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ 08.07.2015r o godz. 8:00 Jednostka Wojskowa 2901 Szczecin Podjuchy ul. Metalowa 39, odbędą się kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ 08.07.2015r o godz. 8:00 Jednostka Wojskowa 2901 Szczecin Podjuchy ul. Metalowa 39, odbędą się kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej

Bardziej szczegółowo

Stopnie wojskowe, kryteria, kwalifikacje. korpus szeregowych: kierowca kat. C;

Stopnie wojskowe, kryteria, kwalifikacje. korpus szeregowych: kierowca kat. C; L.p. Nazwa Jednostki Wojskowej - telefon Stopnie wojskowe, kryteria, kwalifikacje Termin kwalifikacji Dodatkowe informacje kierowca kat. C; 1. 11. batalion dowodzenia ŻAGAŃ ul. Żarska tel. 261 688 360

Bardziej szczegółowo

Kandydat podczas kwalifikacji powinien posiadać:

Kandydat podczas kwalifikacji powinien posiadać: Informuję, że w dniu 13.09. oraz 26.09.2018 r. o godz. 08.00 w 16. BATALIONIE REMONTU LOTNISK w JAROCINIE odbędą się kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych. Osoby zainteresowane

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ Jednostka Wojskowa 1749 Szczecin ( 12 Brygada Zmechanizowana) ul. Wojska Polskiego 250; 70-904 SZCZECIN Informujemy, że w/w Jednostka od

Bardziej szczegółowo

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Łodzi prowadzi nabór żołnierzy rezerwy do Narodowych Sił Rezerwowych.

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Łodzi prowadzi nabór żołnierzy rezerwy do Narodowych Sił Rezerwowych. Kwalifikacje Wojskowa Komenda Uzupełnień w Łodzi prowadzi nabór żołnierzy rezerwy do Narodowych Sił Rezerwowych. Wymagania od kandydatów: odbyta czynna służba wojskowa; wykształcenie co najmniej gimnazjalne

Bardziej szczegółowo

Zawodowa Służba Wojskowa

Zawodowa Służba Wojskowa Zawodowa Służba Wojskowa KWALIFIKACJE DLA KANDYDATÓW DO SŁUŻBY ZAWODOWEJ WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ W MIELCU ul. Legionów 25, 39-300 Mielec Stanowisko: Oficer Wydziału Rekrutacji, STE: POR./KPT. Telefon:

Bardziej szczegółowo

WYKAZ NIEOBSADZONYCH STANOWISK SŁUŻBOWYCH W STRUKTURACH WOJSK OBRONY TERYTORIALNEJ

WYKAZ NIEOBSADZONYCH STANOWISK SŁUŻBOWYCH W STRUKTURACH WOJSK OBRONY TERYTORIALNEJ WYKAZ NIEOBSADZONYCH STANOWISK SŁUŻBOWYCH W STRUKTURACH WOJSK OBRONY TERYTORIALNEJ stan na dzień 21.10.2016 r. Nazwa JW Miejscowość NAZWA KOMÓRKI / STANOWISKA SW1 SW2 UP D-two 1 PBOT Białystok STARSZY

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ Informujemy, że Komenda Portu Wojennego w Świnoujściu posiada wolne stanowiska do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych : Kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

Wojskowa Komenda Uzupełnień Grójcu Ul. Piłsudskiego 58 Tel.: wew. 216

Wojskowa Komenda Uzupełnień Grójcu Ul. Piłsudskiego 58 Tel.: wew. 216 1 30.12.2008 OGŁOSZENIE WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ GRÓJEC poszukuje do uzupełnień w korpusie oficerów, podoficerów i szeregowych zawodowych w wybranych Jednostkach Wojskowych. Chętnych żołnierzy rezerwy

Bardziej szczegółowo

starszy magazynier, STE: kpr./ st. kpr./ plut., SW: eksploatacja i gospodarka w służbie czołgowo-samochodowej,

starszy magazynier, STE: kpr./ st. kpr./ plut., SW: eksploatacja i gospodarka w służbie czołgowo-samochodowej, Archiwum NSR Informuję, że w 1 batalionie czołgów w Żurawicy ul. Wojska Polskiego 22 w dniu 05 listopada 2014 r. o godz. 8:00 odbędą się kwalifikacje do Narodowych Sił Rezerwowych na niżej wymienione stanowiska

Bardziej szczegółowo

Terminy Kwalifiacji Korpus Oficerów

Terminy Kwalifiacji Korpus Oficerów Terminy Kwalifiacji Korpus Oficerów AKTUALNE TERMINY KWALIFIKACJI WOJSKOWYCH /korpus oficerów/ W celu potwierdzenia terminu kwalifikacji proszę o kontakt tel. 261-124-832 OSOBA SKIEROWANA NA KWALIFIKACJĘ

Bardziej szczegółowo

Wojskowa Komenda Uzupełnień Grójcu Ul. Piłsudskiego 58 Tel.: 048-664-21-78 wew. 221

Wojskowa Komenda Uzupełnień Grójcu Ul. Piłsudskiego 58 Tel.: 048-664-21-78 wew. 221 17.02.2009 OGŁOSZENIE WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ GRÓJEC poszukuje do uzupełnień w korpusie oficerów, podoficerów i szeregowych zawodowych w wybranych Jednostkach Wojskowych. Chętnych żołnierzy rezerwy

Bardziej szczegółowo

Stopnie wojskowe, kryteria, kwalifikacje. korpus szeregowych: kierowca kat. C;

Stopnie wojskowe, kryteria, kwalifikacje. korpus szeregowych: kierowca kat. C; L.p. Nazwa Jednostki Wojskowej - telefon Stopnie wojskowe, kryteria, kwalifikacje Termin kwalifikacji Dodatkowe informacje kierowca kat. C; 1. 11. batalion dowodzenia ŻAGAŃ ul. Żarska tel. 261 688 360

Bardziej szczegółowo

Stopnie wojskowe, kryteria, kwalifikacje

Stopnie wojskowe, kryteria, kwalifikacje L.p. Nazwa Jednostki Wojskowej - telefon Stopnie wojskowe, kryteria, kwalifikacje Termin kwalifikacji Dodatkowe informacje kierowca kat. B; 1. 11. Batalion Dowodzenia ŻAGAŃ ul. Żarska tel. 261 688 360

Bardziej szczegółowo

Stopnie wojskowe, kryteria, kwalifikacje

Stopnie wojskowe, kryteria, kwalifikacje L.p. Nazwa Jednostki Wojskowej - telefon Stopnie wojskowe, kryteria, kwalifikacje Termin kwalifikacji Dodatkowe informacje kierowca kat. B; 1. 11. Batalion Dowodzenia ŻAGAŃ ul. Żarska tel. 261 688 360

Bardziej szczegółowo

JW 4115 Gliwice. JW 1128 Malbork

JW 4115 Gliwice. JW 1128 Malbork JW 4115 Gliwice Adres 44-421 Gliwice ul. Andersa 47 kontakt: st. sierż. Grzegorz MROZEK tel. 32 46-14-726 TERMINY KWALIFIKACJI DO KORPUSU SZEREGOWYCH w 2014 r. 15 stycznia 12 lutego 12 marca 16 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacje NSR KWALIFIKACJE JEDNOSTKA WOJSKOWA NR BATALION POWIETRZNODESANTOWY. ul. gen. Andersa Gliwice. tel.

Kwalifikacje NSR KWALIFIKACJE JEDNOSTKA WOJSKOWA NR BATALION POWIETRZNODESANTOWY. ul. gen. Andersa Gliwice. tel. Kwalifikacje NSR KWALIFIKACJE JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 4115 6 BATALION POWIETRZNODESANTOWY ul. gen. Andersa 47 44-121 Gliwice tel. 261 111 718 Kwalifikacje w 2018 roku zostały zaplanowane o godz. 8 00 w terminach:

Bardziej szczegółowo

Stopnie wojskowe, kryteria, kwalifikacje

Stopnie wojskowe, kryteria, kwalifikacje L.p. Nazwa Jednostki Wojskowej - telefon Stopnie wojskowe, kryteria, kwalifikacje Termin kwalifikacji Dodatkowe informacje kierowca kat. B; 1. 11. Batalion Dowodzenia ŻAGAŃ ul. Żarska tel. 261 688 360

Bardziej szczegółowo

Stopnie wojskowe, kryteria, kwalifikacje. korpus szeregowych: kierowca kat. C;

Stopnie wojskowe, kryteria, kwalifikacje. korpus szeregowych: kierowca kat. C; L.p. Nazwa Jednostki Wojskowej - telefon Stopnie wojskowe, kryteria, kwalifikacje Termin kwalifikacji Dodatkowe informacje kierowca kat. C; 1. 11. batalion dowodzenia ŻAGAŃ ul. Żarska tel. 261 688 360

Bardziej szczegółowo

Stopnie wojskowe, kryteria, kwalifikacje. korpus szeregowych; kierowca kat. C, elektromechanik, kierowca kat. CE - elektromechanik;

Stopnie wojskowe, kryteria, kwalifikacje. korpus szeregowych; kierowca kat. C, elektromechanik, kierowca kat. CE - elektromechanik; L.p. Nazwa Jednostki Wojskowej - telefon Stopnie wojskowe, kryteria, kwalifikacje Termin kwalifikacji Dodatkowe informacje korpus szeregowych; kierowca kat. C, elektromechanik, kierowca kat. CE - elektromechanik;

Bardziej szczegółowo

Stopnie wojskowe, kryteria, kwalifikacje. korpus szeregowych; kierowca kat. C, elektromechanik, kierowca kat. CE - elektromechanik;

Stopnie wojskowe, kryteria, kwalifikacje. korpus szeregowych; kierowca kat. C, elektromechanik, kierowca kat. CE - elektromechanik; L.p. Nazwa Jednostki Wojskowej - telefon Stopnie wojskowe, kryteria, kwalifikacje Termin kwalifikacji Dodatkowe informacje korpus szeregowych; kierowca kat. C, elektromechanik, kierowca kat. CE - elektromechanik;

Bardziej szczegółowo

Stopnie wojskowe, kryteria, kwalifikacje

Stopnie wojskowe, kryteria, kwalifikacje L.p. Nazwa Jednostki Wojskowej - telefon Stopnie wojskowe, kryteria, kwalifikacje Termin kwalifikacji Dodatkowe informacje kierowca kat. B; 1. 11. batalion dowodzenia ŻAGAŃ ul. Żarska tel. 261 688 360

Bardziej szczegółowo