Testowanie i walidacja oprogramowania

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Testowanie i walidacja oprogramowania"

Transkrypt

1 Testowanie i walidacja oprogramowania Inżynieria oprogramowania, sem.5 cz. 5 Rok akademicki 2010/2011 Dr inż. Wojciech Koziński Przykład Obliczmy sumę: i, i є [0,100] read(i); if((i < 0)(i > 100)) error(); else {sum = 0; x = 0; while (x < i) { x = x + 1; if ( i == 10) sum = 1; else sum = sum + x;} print (sum) } TIWO cz / Przykład test czar-skrzynkowy Kod programu jest niedostępny!! i = -1 i = 0 i = 1 i = 50 i = 99 i = 100 i = 101 jednakże i = 10 => AWARIA (sum = 1) TIWO cz /

2 Pojęcia podstawowe (1) Analizowane są szczegóły kodu źródłowego, Projekty testów bazują na strukturze kodu. Ścieżka wykonania: określona sekwencja instrukcji programu, która jest wykonywana przy określonym zestawie danych wejściowych (przypadek testowy), Dla różnych przypadków testowych => różne ścieżki wykonań, Testowanie grafu przepływu instrukcji (ang. control-flow testing): bazuje na kolejści wykonania instrukcji, Testowanie grafu przepływu danych (ang. data-flow testing): bazuje na kolejści operacji na wybranych danych. TIWO cz / Pojęcia podstawowe (2) Graf przepływu (instrukcji): abstrakcyjne pojęcie przepływu w formie graficznej. Graf przepływu (danych): abstrakcyjne pojęcie przepływu danych, dla wybranych zmiennych w formie graficznej; rozszerzenie grafu przepływu instrukcji. Grafy przepływu instrukcji, grafy przepływu danych powinny być generowane automatycznie na podstawie kodu. Przypadki testowe projektowane są na podstawie grafów. Pokrycie (ang. coverage): względna liczba instrukcji (lub innych elementów grafu) wykonana podczas testowania, wyznaczana z grafu przepływu instrukcji lub danych. TIWO cz / Struktury grafów przepływowych (1) s1 s2 lub s1; s2; p sn s1 s2 sn Sekwencja zdań s1; s2; ; sn Instrukcja warunkowa if (p) s1; else s2 TIWO cz /

3 Struktury grafów przepływowych (2) s p s p pętla (while do) while (p) do s pętla (do - while ) do s while (p) TIWO cz / Struktury grafów przepływowych (3) s1 e1 s1 e2 p s e s2 s2 en sn pętla (for) for (s1: p: s2) do s przełącznik (switch - case) swich (e) {case e1:s1; case e2: s2; }; TIWO cz / Testowanie przepływu instrukcji (1) Pokrycie: miara jak dobrze program (moduł) został przetestowany przez określony zbiór testów. Względna liczba węzłów (instrukcji) w grafie przepływów wykonana podczas testowania. Względna liczba krawędzi (przejścia do kolejnej instrukcji) w grafie przepływów wykonana podczas testowania. Pokrycie instrukcji: Każdy węzeł (instrukcja) powinien być wykonany przynajmniej jeden raz. Pokrycie gałęzi: Każda gałąź (przejście do kolejnej instrukcji) powinna być wykonana przynajmniej jeden raz. Różna siła skuteczści dla różnych definicji pokrycia. Specjalne procedury dla testowania pętli. TIWO cz /

4 Testowanie przepływu instrukcji (2) Ścieżka wykonania to sekwencja węzłów (i łączących je gałęzi) od jedynego węzła początkowego grafu do określonego węzła końcowego grafu TIWO cz / Testowanie przepływu instrukcji (3) Zbiór P ścieżek wykonania spełnia kryterium pokrycia instrukcji, wtedy i tylko wtedy, gdy dla każdego węzła n w grafie przepływu instrukcji istnieje przynajmniej jedna ścieżka p w zbiorze P, która zawiera węzeł n. Inaczej: każda instrukcja w programie jest wykonana przynajmniej jeden raz w czasie testowania. Spełnione kryterium => 100% pokrycia instrukcji. Niespełnione kryterium => częściowe pokrycie (<100%). Węzeł początkowy, węzeł końcowy, złączenia są wyłączone z kryterium. Pełne pokrycie instrukcji jest trudne do osiągnięcia w praktyce ze względu na nie wykonywalny kod oraz kompilacje warunkowe. TIWO cz / Testowanie przepływu instrukcji (4) Zbiór P ścieżek wykonania spełnia kryterium pokrycia gałęzi, wtedy i tylko wtedy, gdy dla każdej gałęzi e w grafie przepływu instrukcji istnieje przynajmniej jedna ścieżka p w zbiorze P, która zawiera gałąź e. Inaczej: każda gałąź / decyzja (prawda / fałsz, tak / nie) w programie jest wykonana przynajmniej jeden raz w czasie testowania. Spełnione kryterium => 100% pokrycia gałęzi. Całkowite pokrycie gałęzi => zapewnia całkowite pokrycie instrukcji. Zwykle jest konieczna większa liczba testów dla całkowitego pokrycia gałęzi niż całkowitego pokrycia instrukcji. Pokrycie gałęzi jest silniejszym testem niż pokrycie instrukcji. Niespełnione kryterium => częściowe pokrycie (<100%). TIWO cz /

5 Testowanie przepływu instrukcji (5) error() read(i) (i<0) (i>100) sum=0;x=0 i= -1 i= 0 i= 1 i= 50 i= 99 i= 100 i= 101 print(sum) x<i sum=1 x=x+1 i==10 sum=sum+x Pokrycie instrukcji 9 / 10 = 90% Pokrycie gałęzi 13 / 15 = 87% Nie wykona!!! TIWO cz / Testowanie przepływu instrukcji (6) read(i) (i<0) i= -1 i= 1 i= 10 (i>100) error() sum=0;x=0 print(sum) x<i sum=1 x=x+1 i==10 sum=sum+x Pokrycie instrukcji 10 / 10 = 100% Pokrycie gałęzi 15 / 15 = 100% TIWO cz / pokrycie instrukcji pokrycie gałęzi (1) Obliczmy sumę: i, i є [0,100] read(i); if((i < 0)(i > 100)) error(); else {sum = 0; x = 0; while (x < i) { x = x + 1; if ( i <> 10) sum = sum + x;} // zmiana // if ( i == 10) sum = 1; else sum = sum + x;} print (sum) } TIWO cz /

6 pokrycie instrukcji pokrycie gałęzi (2) read(i) (i<0) (i>100) i= -1 i= 1 error() sum=0;x=0 print(sum) x<i x=x+1 i==10 sum=sum+x Pokrycie instrukcji 10 / 10 = 100% Pokrycie gałęzi 13 / 14 = 93% Nie wykonane!! TIWO cz / pokrycie instrukcji pokrycie gałęzi (3) read(i) i= 10 error() (i<0) (i>100) sum=0;x=0 sum = 0 AWARIA!!! x<i x=x+1 print(sum) i==10 sum=sum+x Teraz wykona! TIWO cz / Pokrycie warunkowe Zbiór P ścieżek wykonania spełnia kryterium pokrycia warunków, wtedy i tylko wtedy, gdy dla każdego warunku zawierającego predykaty (c 1, c 2,,c n ), c i przyjmuje wartość true () gdy znajduje się w ścieżce p j w zbiorze P oraz c i przyjmuje wartość false () gdy znajduje się w ścieżce p k w zbiorze P dla i,j,k = 1,2,,n. Wewnętrzna struktura predykatów musi być brana pod uwagę: (i<0)(i>100), {true / false} {true / false} Każdy predykat prosty (atomowy) musi być przetestowany oddzielnie. TIWO cz /

7 Pokrycie wielo-warunkowe Zbiór P ścieżek wykonania spełnia kryterium pokrycia wielo-warunkowego, wtedy i tylko wtedy, gdy dla każdego warunku zawierającego predykaty (c 1, c 2,,c n ), wszystkie możliwe kombinacje ich wartości są realizowane w jednej ze ścieżek p k w zbiorze P dla k = 1,2,,n. Wymaganie silniejsze niż pokrycie warunków. Dla 2 warunków atomowych 4 kombinacje, Dla 3 warunków atomowych 8 kombinacji. TIWO cz / Pokrycie wszystkich ścieżek Każda możliwa ścieżka w programie zostanie wykonana. Jest to najsilniejsze kryterium. Zwykle jest nie możliwe do osiągnięcia. Kryterium słabsze - to pokrycie niezależnych ścieżek. Jest o silniejsze niż pokrycie gałęzi. TIWO cz / Porównanie kryteriów (1) Kryterium pokrycia instrukcji Kryterium pokrycia gałęzi Kryterium pokrycia warunków Kryterium pokrycia wielo-warunkowego if ((x <> 0) && (z >= 0)) y = z/x (x <> 0) && (z >= 0) y = z/x TIWO cz /

8 Porównanie kryteriów (2) Pełne spełnienie kryterium pokrycia instrukcji: {x = 1, z = 0} [1 test], Pełne spełnienie kryterium pokrycia gałęzi: {x = 1, z = 0} dla gałęzi oraz {x = 1, z = -1} dla gałęzi. [2 testy], Pełne spełnienie kryterium warunków: {x = 0, z = 0} dla kombinacji (false, true) oraz {x = 1, z = -1} dla kombinacji (true, false). (gałąź jest nie przetestowana!) [2 testy], Pełne spełnienie kryterium wielo-warunkowości: {x = 1, z = 0} dla kombinacji (true, true), {x = 1, z = -1} dla kombinacji (true, false), {x = 0, z = 0} dla kombinacji (false, true), {x = 0, z = -1} dla kombinacji (false, false). [4 testy] TIWO cz / Wybór przypadków testowych Dla wybranego kryterium pokrycia i żądanej wartości kryterium, należy zaprojektować przypadki testowe by spełnić zadane warunki. Zbudować graf badanego modułu (należy użyć narzędzia), Wybrać ścieżki, które spełniają kryterium, Dla każdej z wybranych ścieżek, zaprojektować przypadki testowe (wartości zmiennych wejściowych), które spowodują wykonanie odpowiedniej ścieżki. Wykonać test, z wykorzystaniem narzędzia, które oblicza pokrycie, Jeżeli żądana wartość pokrycia nie została osiągnięta, wówczas należy zaprojektować we przypadki testowe. Heurystyka: należy zacząć od końca ścieżki i posuwać się w górę tując napotkane warunki. Analiza tych warunków może prowadzić do wyboru właściwych wartości zmiennych wejściowych. TIWO cz / Testowanie pętli (1) Pętle proste Pętle zagnieżdżone Pętle seryjne TIWO cz /

9 Testowanie pętli (2) Testowanie pętli prostych: 0 iteracji (pętla nie wykonana), minimalna liczba iteracji, minimalna+1 liczba iteracji, typowa liczba iteracji, maksymalna-1 liczba iteracji, maksymalna liczba iteracji, maksymalna+1 liczba iteracji (może być niemożliwe), Pętle z ustaloną liczba iteracji nie poddają się wszystkim sugerowanym testom przykładowo: for (j=0; j<999; j++) { }. Testowanie pętli seryjnych: Jeżeli nie ma przepływu danych między nimi, to należy testować osob jako pętle proste, Jeżeli występuje przepływ danych, to należy testować jako pętle zagnieżdżone (reguły będą później). Testowanie pętli nieustrukturyzowanych (ze skokami): zmienić kod na kod strukturalny. TIWO cz / Testowanie pętli (3) Testowanie pętli zagnieżdżonych: możliwa bardzo duża liczba przypadków testowych więc: Pętla (najbardziej) wewnętrzna jest testowana jak pętla prosta, pętla zewnętrzne testowane są minimalna liczbą iteracji. Ustawienie pętli wewnętrznej by wykonywała typową liczbę iteracji. Przetestować pętlę nadrzędną wykorzystując strategie testowania pętli prostej. Pętle zewnętrzne wykonywane są minimalną liczbę razy. Powtarzać poprzednie dwa etapy, aż osiągnięta zostanie pętla zewnętrzna. Powtórzyć test z maksymalnymi liczbami iteracji dla wszystkich zagnieżdżonych pętli. TIWO cz / Testowanie przepływu danych (1) Zdarzenia dotyczące poszczególnych zmiennych: d (defined): zmienna otrzymuje wartość za pomocą instrukcji przypisania, zainicjowania, instrukcji wejścia, k (killed): wartość zmiennej staje się nieokreślona (brak referencji, NaN), u (used) zmienna została użyta w: c (computation) obliczeniach, zwykle po prawej stronie, p (predicate) w warunku sterującym kolejścią wykonywania instrukcji. TIWO cz /

10 Testowanie przepływu danych (2) Przypadki przepływu danych: ;x:=1; y:=y+10; read(z); z:=x+y+z; d u dd: podejrzane, może być nieszkodliwe x:=1; x:=2; dk: prawdopodobnie błąd. Zmienna zdefiniowana lecz nie użyta. du: przypadek rmalny, zmienna zdefiniowana i użyta, kd: przypadek rmalny, zmienna zniszczona i pownie zdefiniowana, kk: przypadek nieszkodliwy, lecz pewnie błędny po co niszczyć zmienna dwa razy? ku: błąd. Zmienna zniszczona nie może być użyta. TIWO cz / Testowanie przepływu danych (3) ud: przypadek rmalny y:=x+1; x:=x+1; uk: przypadek rmalny, uu: przypadek rmalny y:=x+x; -d: przypadek rmalny, -k: prawdopodobnie błąd, zmienna niszczona lecz nie była wcześniej użyta, -u: prawdopodobnie błąd, zmienna użyta bez nadania jej wartości, d-: podejrzane, po co definiować zmienną, która nie została użyta, k-: przypadek rmalny, u-: przypadek rmalny, jednakże dla zmiennych dynamicznych, powinna być zwolniona pamięć. TIWO cz / Testowanie przepływu danych (4) Metody testowania Zbudowanie grafu przepływu danych z adtacjami dotyczącymi wybranej zmiennej, Adtacje, umieszczenie przy każdym węźle symboli d, k, c, p, u. Różne sposoby oceny pokrycia, jak sekwencje d, k, c, p, u są wykonywane podczas przebiegów testowych. Testy przepływu danych są silniejsze niż testy przepływów. TIWO cz /

11 Testowanie przepływu danych (4) Ścieżka bez definicji ze względu na zmienną x, to ścieżka w której nie występuje operacja (d) definiowania wartości zmiennej. Definicja (d) wartości zmiennej x w węźle n osiąga węzeł v z użyciem tej zmiennej (u, c, p), wtedy i tylko wtedy, gdy istnieje ścieżka przez węzły (n,w 1,w 2,,w m,v) od n do v nie zawierająca definicji zmiennej x. = x x = x = x = x d u(p) u(c) u(c) TIWO cz / Kryteria przepływu danych (4) Zbiór ścieżek P spełnia kryterium wszystkich definicji (ang. all-definitions criterion) (ze względu na zmienną x), wtedy i tylko wtedy, gdy dla każdej definicji (d) zmiennej x, istnieje przynajmniej jedna ścieżka w zbiorze P, która dociera do użycia (u, c, p) zmiennej x. Zbiór ścieżek P spełnia kryterium wszystkich zastosowań (ang. all-uses criterion) (ze względu na zmienną x), wtedy i tylko wtedy, gdy dla każdej definicji (d) zmiennej x i dla wszystkich użyć zmiennej x, istnieje przynajmniej jedna ścieżka w zbiorze P, która dociera do użycia (u, c, p) zmiennej x wychodząc z definicji d. TIWO cz / Przykład (1) Obliczmy sumę: i, i є [0,100] read(i); if((i < 0)(i > 100)) error(); else {sum = 0; x = 0; while (x < i) { x = x + 1; if ( (i==1)(i == 10)) sum = 1; else sum = sum + x;} print (sum) } Wybra zmienną sum do analizy. TIWO cz /

12 Przykład (2) read(i) (i<0) (i>100) d error() sum=0;x=0 x<i c print(sum) d x=x+1 (i==1) (i==10) cd i= 1 i= % pokrycia dla kryterium wszystkich zastosowań sum=1 sum=sum+x TIWO cz / Przykład (3) read(i) (i<0) (i>100) d error() sum=0;x=0 x<i c print(sum) d sum=1 x=x+1 (i==1) (i==10) sum=sum+x cd i= 1 i= 2. <100% pokrycia dla kryterium wszystkich zastosowań (użyć) i = 0 TIWO cz / Porównanie testów biało- i czar-skrzynkowych Testy biało-skrzynkowe Potencjalnie nieskończenie wielka liczba testów do otrzymania zadowalającego pokrycia, Testowanie tego co zostało napisane, a nie tego co miało być napisane, Nie wykrywa brakujących funkcjonalści. Testy czar-skrzynkowe Kombinatoryczny wybuch liczby testów, Czasem nieczytelna (trudna) diagstyka usterki, Brak możliwości wykrycia dodatkowych ukrytych funkcjonalści. Oba rodzaje testów są niezbędne, Stawią one ekstrema sposobów testowania. Wybór sposobów testowania zależy od: Liczby możliwych, logicznych ścieżek wykonań, Rodzaju danych, Mocy obliczeniowej, Rodzaju i stopnia skomplikowania algorytmów i struktur danych TIWO cz /

Język JAVA podstawy. Wykład 3, część 3. Jacek Rumiński. Politechnika Gdańska, Inżynieria Biomedyczna

Język JAVA podstawy. Wykład 3, część 3. Jacek Rumiński. Politechnika Gdańska, Inżynieria Biomedyczna Język JAVA podstawy Wykład 3, część 3 1 Język JAVA podstawy Plan wykładu: 1. Konstrukcja kodu programów w Javie 2. Identyfikatory, zmienne 3. Typy danych 4. Operatory, instrukcje sterujące instrukcja warunkowe,

Bardziej szczegółowo

Pętla for. Matematyka dla ciekawych świata -19- Scilab. for i=1:10... end. for k=4:-1:1... end. k=3 k=4. k=1. k=2

Pętla for. Matematyka dla ciekawych świata -19- Scilab. for i=1:10... end. for k=4:-1:1... end. k=3 k=4. k=1. k=2 Pętle wielokrotne wykonywanie ciągu instrukcji. Bardzo często w programowaniu wykorzystuje się wielokrotne powtarzanie określonego ciągu czynności (instrukcji). Rozróżniamy sytuacje, gdy liczba powtórzeń

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania Laboratorium. Ćwiczenie 2 Programowanie strukturalne podstawowe rodzaje instrukcji

Podstawy programowania Laboratorium. Ćwiczenie 2 Programowanie strukturalne podstawowe rodzaje instrukcji Podstawy programowania Laboratorium Ćwiczenie 2 Programowanie strukturalne podstawowe rodzaje instrukcji Instrukcja warunkowa if Format instrukcji warunkowej Przykład 1. if (warunek) instrukcja albo zestaw

Bardziej szczegółowo

Informatyka I. Wykład 3. Sterowanie wykonaniem programu. Instrukcje warunkowe Instrukcje pętli. Dr inż. Andrzej Czerepicki

Informatyka I. Wykład 3. Sterowanie wykonaniem programu. Instrukcje warunkowe Instrukcje pętli. Dr inż. Andrzej Czerepicki Informatyka I Wykład 3. Sterowanie wykonaniem programu. Instrukcje warunkowe Instrukcje pętli Dr inż. Andrzej Czerepicki Politechnika Warszawska Wydział Transportu 2018 Operacje relacji (porównania) A

Bardziej szczegółowo

Testowanie oprogramowania. Testowanie oprogramowania 1/34

Testowanie oprogramowania. Testowanie oprogramowania 1/34 Testowanie oprogramowania Testowanie oprogramowania 1/34 Testowanie oprogramowania 2/34 Cele testowania testowanie polega na uruchamianiu oprogramowania w celu wykrycia błędów, dobry test to taki, który

Bardziej szczegółowo

ALGORYTMY. 1. Podstawowe definicje Schemat blokowy

ALGORYTMY. 1. Podstawowe definicje Schemat blokowy ALGORYTMY 1. Podstawowe definicje Algorytm (definicja nieformalna) to sposób postępowania (przepis) umożliwiający rozwiązanie określonego zadania (klasy zadań), podany w postaci skończonego zestawu czynności

Bardziej szczegółowo

Język ludzki kod maszynowy

Język ludzki kod maszynowy Język ludzki kod maszynowy poziom wysoki Język ludzki (mowa) Język programowania wysokiego poziomu Jeśli liczba punktów jest większa niż 50, test zostaje zaliczony; w przeciwnym razie testu nie zalicza

Bardziej szczegółowo

ALGORYTMY. 1. Podstawowe definicje Schemat blokowy

ALGORYTMY. 1. Podstawowe definicje Schemat blokowy ALGORYTMY 1. Podstawowe definicje Algorytm (definicja nieformalna) to sposób postępowania (przepis) umożliwiający rozwiązanie określonego zadania (klasy zadań), podany w postaci skończonego zestawu czynności

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania skrót z wykładów:

Podstawy programowania skrót z wykładów: Podstawy programowania skrót z wykładów: // komentarz jednowierszowy. /* */ komentarz wielowierszowy. # include dyrektywa preprocesora, załączająca biblioteki (pliki nagłówkowe). using namespace

Bardziej szczegółowo

1 Wprowadzenie do algorytmiki

1 Wprowadzenie do algorytmiki Teoretyczne podstawy informatyki - ćwiczenia: Prowadzący: dr inż. Dariusz W Brzeziński 1 Wprowadzenie do algorytmiki 1.1 Algorytm 1. Skończony, uporządkowany ciąg precyzyjnie i zrozumiale opisanych czynności

Bardziej szczegółowo

Pętle. Dodał Administrator niedziela, 14 marzec :27

Pętle. Dodał Administrator niedziela, 14 marzec :27 Pętlami nazywamy konstrukcje języka, które pozwalają na wielokrotne wykonywanie powtarzających się instrukcji. Przykładowo, jeśli trzeba 10 razy wyświetlić na ekranie pewien napis, to można wykorzystać

Bardziej szczegółowo

Techniki (automatyzacji) projektowania testów. Adam Roman WarszawQA, 24 II 2016

Techniki (automatyzacji) projektowania testów. Adam Roman WarszawQA, 24 II 2016 Techniki (automatyzacji) projektowania testów Adam Roman WarszawQA, 24 II 2016 Prelegent Quality Assurance R&D Lead, Rivet Group Adiunkt w Instytucie Informatyki i Matematyki Komputerowej UJ Członek Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Testowanie oprogramowania

Testowanie oprogramowania estowanie oprogramowania Adam Roman Instytut Informatyki UJ Wykład 6 techniki projektowania testów oparte o strukturę: pokrycia logiczne pokrycie decyzji, warunków, D/C, MC/DC pokrycia elementów projektowych

Bardziej szczegółowo

Pętle i tablice. Spotkanie 3. Pętle: for, while, do while. Tablice. Przykłady

Pętle i tablice. Spotkanie 3. Pętle: for, while, do while. Tablice. Przykłady Pętle i tablice. Spotkanie 3 Dr inż. Dariusz JĘDRZEJCZYK Pętle: for, while, do while Tablice Przykłady 11/26/2016 AGH, Katedra Informatyki Stosowanej i Modelowania 2 Pętla w największym uproszczeniu służy

Bardziej szczegółowo

Liczby losowe i pętla while w języku Python

Liczby losowe i pętla while w języku Python Liczby losowe i pętla while w języku Python Mateusz Miotk 17 stycznia 2017 Instytut Informatyki UG 1 Generowanie liczb losowych Na ogół programy są spójne i prowadzą do przewidywanych wyników. Czasem jednak

Bardziej szczegółowo

a[1] a[2] a[3] a[4] a[5] a[6] a[7] a[8] a[9] a[10] 3-2 5 8 12-4 -26 12 45-76

a[1] a[2] a[3] a[4] a[5] a[6] a[7] a[8] a[9] a[10] 3-2 5 8 12-4 -26 12 45-76 . p. 1 Algorytmem nazywa się poddający się interpretacji skończony zbiór instrukcji wykonania zadania mającego określony stan końcowy dla każdego zestawu danych wejściowych W algorytmach mogą występować

Bardziej szczegółowo

Java. język programowania obiektowego. Programowanie w językach wysokiego poziomu. mgr inż. Anna Wawszczak

Java. język programowania obiektowego. Programowanie w językach wysokiego poziomu. mgr inż. Anna Wawszczak Java język programowania obiektowego Programowanie w językach wysokiego poziomu mgr inż. Anna Wawszczak 1 Język Java Język Java powstał w roku 1995 w firmie SUN Microsystems Java jest językiem: wysokiego

Bardziej szczegółowo

Definicje wyższego poziomu

Definicje wyższego poziomu Definicje wyższego poziomu Interpreter Scheme-a nie będzie narzekad w przypadku wystąpienia niezdefionowanej zmiennej w ciele wyrażenia lambda dopóki nie będzie zastosowana Przykład braku informacji o

Bardziej szczegółowo

Wydział Zarządzania AGH. Katedra Informatyki Stosowanej. Podstawy VBA cz. 1. Programowanie komputerowe

Wydział Zarządzania AGH. Katedra Informatyki Stosowanej. Podstawy VBA cz. 1. Programowanie komputerowe Wydział Zarządzania AGH Katedra Informatyki Stosowanej Podstawy VBA cz. 1 Programowanie 1 Program wykładu Struktura programu Instrukcja przypisania Wprowadzanie danych Wyprowadzanie wyników Instrukcja

Bardziej szczegółowo

xx + x = 1, to y = Jeśli x = 0, to y = 0 Przykładowy układ Funkcja przykładowego układu Metody poszukiwania testów Porównanie tabel prawdy

xx + x = 1, to y = Jeśli x = 0, to y = 0 Przykładowy układ Funkcja przykładowego układu Metody poszukiwania testów Porównanie tabel prawdy Testowanie układów kombinacyjnych Przykładowy układ Wykrywanie błędów: 1. Sklejenie z 0 2. Sklejenie z 1 Testem danego uszkodzenia nazywa się takie wzbudzenie funkcji (wektor wejściowy), które daje błędną

Bardziej szczegółowo

Testowanie i walidacja oprogramowania

Testowanie i walidacja oprogramowania i walidacja oprogramowania Inżynieria oprogramowania, sem.5 cz. 3 Rok akademicki 2010/2011 Dr inż. Wojciech Koziński Zarządzanie testami Cykl życia testów (proces) Planowanie Wykonanie Ocena Dokumentacja

Bardziej szczegółowo

Języki skryptowe w programie Plans

Języki skryptowe w programie Plans Języki skryptowe w programie Plans Warsztaty uŝytkowników programu PLANS Kościelisko 2010 Zalety skryptów Automatyzacja powtarzających się czynności Rozszerzenie moŝliwości programu Budowa własnych algorytmów

Bardziej szczegółowo

Kontrola przebiegu programu

Kontrola przebiegu programu Kontrola przebiegu programu Wykład 9 Instrukcje sterujące: pętle rozgałęzienia skoki PRZYPOMINAJKA Zadanie : Zaprojektuj rekurencyjny przepis na wyznaczenie największej takiej liczby m, że 2 m jest podzielnikiem

Bardziej szczegółowo

Podstawy Programowania C++

Podstawy Programowania C++ Wykład 3 - podstawowe konstrukcje Instytut Automatyki i Robotyki Warszawa, 2014 Wstęp Plan wykładu Struktura programu, instrukcja przypisania, podstawowe typy danych, zapis i odczyt danych, wyrażenia:

Bardziej szczegółowo

ForPascal Interpreter języka Pascal

ForPascal Interpreter języka Pascal Akademia Podlaska w Siedlcach Wydział Nauk Ścisłych Instytut Informatyki ForPascal Interpreter języka Pascal Przedmiot: Sieci i Systemy Wirtualne Informatyka IV Prowadzący: dr Krzysztof Trojanowski Grupa:

Bardziej szczegółowo

Instrukcje sterujące. wer. 11 z drobnymi modyfikacjami! Wojciech Myszka :53:

Instrukcje sterujące. wer. 11 z drobnymi modyfikacjami! Wojciech Myszka :53: Instrukcje sterujące wer. 11 z drobnymi modyfikacjami! Wojciech Myszka 2017-07-05 10:53:09 +0200 Ala ma kota Część I Prosty przykład Problem 1. Zadanie polega na tym, żeby opracować algorytm który dla

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Komputerowego Wspomagania Analizy i Projektowania

Laboratorium Komputerowego Wspomagania Analizy i Projektowania Laboratorium Komputerowego Wspomagania Analizy i Projektowania Ćwiczenie 3. Operacje logiczne i struktury sterujące. Opracował: dr inż. Sebastian Dudzik 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcje sterujące. Programowanie Proceduralne 1

Instrukcje sterujące. Programowanie Proceduralne 1 Instrukcje sterujące Programowanie Proceduralne 1 Przypomnienie: operatory Operator przypisania = przypisanie x = y x y Operatory arytmetyczne * mnożenie x * y x y x / dzielenie x / y y + dodawanie x +

Bardziej szczegółowo

Uwagi dotyczące notacji kodu! Moduły. Struktura modułu. Procedury. Opcje modułu (niektóre)

Uwagi dotyczące notacji kodu! Moduły. Struktura modułu. Procedury. Opcje modułu (niektóre) Uwagi dotyczące notacji kodu! Wyrazy drukiem prostym -- słowami języka VBA. Wyrazy drukiem pochyłym -- inne fragmenty kodu. Wyrazy w [nawiasach kwadratowych] opcjonalne fragmenty kodu (mogą być, ale nie

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania w języku C

Podstawy programowania w języku C Podstawy programowania w języku C WYKŁAD 1 Proces tworzenia i uruchamiania programów Algorytm, program Algorytm przepis postępowania prowadzący do rozwiązania określonego zadania. Program zapis algorytmu

Bardziej szczegółowo

Opis: Instrukcja warunkowa Składnia: IF [NOT] warunek [AND [NOT] warunek] [OR [NOT] warunek].

Opis: Instrukcja warunkowa Składnia: IF [NOT] warunek [AND [NOT] warunek] [OR [NOT] warunek]. ABAP/4 Instrukcja IF Opis: Instrukcja warunkowa Składnia: IF [NOT] warunek [AND [NOT] warunek] [OR [NOT] warunek]. [ELSEIF warunek. ] [ELSE. ] ENDIF. gdzie: warunek dowolne wyrażenie logiczne o wartości

Bardziej szczegółowo

Algorytmy i struktury danych

Algorytmy i struktury danych Algorytmy i struktury danych 4. Łódź 2018 Suma szeregu harmonicznego - Wpisz kod programu w oknie edycyjnym - Zapisz kod w pliku harmonic.py - Uruchom skrypt (In[1]: run harmonic.py) - Ten program wykorzystuje

Bardziej szczegółowo

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI EFEKTY KSZTAŁCENIA

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI EFEKTY KSZTAŁCENIA I. KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: PODSTAWY PROGRAMOWANIA. Kod przedmiotu: Ovi1 3. Jednostka prowadząca: Wydział Mechaniczno-Elektryczny 4. Kierunek: Mechatronika 5. Specjalność: Eksploatacja Systemów

Bardziej szczegółowo

Konstrukcje warunkowe Pętle

Konstrukcje warunkowe Pętle * Konstrukcje warunkowe Pętle *Instrukcja if sposób na sprawdzanie warunków *Konstrukcja: if(warunek) else { instrukcje gdy warunek spełniony} {instrukcje gdy warunek NIE spełniony} * 1. Wylicz całkowity

Bardziej szczegółowo

Bloki anonimowe w PL/SQL

Bloki anonimowe w PL/SQL Język PL/SQL PL/SQL to specjalny język proceduralny stosowany w bazach danych Oracle. Język ten stanowi rozszerzenie SQL o szereg instrukcji, znanych w proceduralnych językach programowania. Umożliwia

Bardziej szczegółowo

W 5_2 Typy języków programowania sterowników PLC (zdefiniowane w IEC-61131) - języki graficzne (LD, FBD); języki tekstowe (ST, IL).

W 5_2 Typy języków programowania sterowników PLC (zdefiniowane w IEC-61131) - języki graficzne (LD, FBD); języki tekstowe (ST, IL). Norma IEC-61131-3 definiuje typy języków: graficzne: schematów drabinkowych LD, schematów blokowych FBD, tekstowe: lista instrukcji IL, tekst strukturalny ST, grafów: graf funkcji sekwencyjnych SFC, graf

Bardziej szczegółowo

Tworzenie przypadków testowych

Tworzenie przypadków testowych Tworzenie przypadków testowych Prowadząca: Katarzyna Pietrzyk Agenda 1. Wprowadzenie 2. Wymagania 3. Przypadek testowy Definicja Schemat Cechy dobrego przypadku testowego 4. Techniki projektowania Czarnej

Bardziej szczegółowo

Skrypty i funkcje Zapisywane są w m-plikach Wywoływane są przez nazwę m-pliku, w którym są zapisane (bez rozszerzenia) M-pliki mogą zawierać

Skrypty i funkcje Zapisywane są w m-plikach Wywoływane są przez nazwę m-pliku, w którym są zapisane (bez rozszerzenia) M-pliki mogą zawierać MatLab część III 1 Skrypty i funkcje Zapisywane są w m-plikach Wywoływane są przez nazwę m-pliku, w którym są zapisane (bez rozszerzenia) M-pliki mogą zawierać komentarze poprzedzone znakiem % Skrypty

Bardziej szczegółowo

1. Nagłówek funkcji: int funkcja(void); wskazuje na to, że ta funkcja. 2. Schemat blokowy przedstawia algorytm obliczania

1. Nagłówek funkcji: int funkcja(void); wskazuje na to, że ta funkcja. 2. Schemat blokowy przedstawia algorytm obliczania 1. Nagłówek funkcji: int funkcja(void); wskazuje na to, że ta funkcja nie ma parametru i zwraca wartość na zewnątrz. nie ma parametru i nie zwraca wartości na zewnątrz. ma parametr o nazwie void i zwraca

Bardziej szczegółowo

Laboratorium 2: Pętle i instrukcje warunkowe. mgr inż. Leszek Ciopiński dr inż. Arkadiusz Chrobot dr inż. Grzegorz Łukawski

Laboratorium 2: Pętle i instrukcje warunkowe. mgr inż. Leszek Ciopiński dr inż. Arkadiusz Chrobot dr inż. Grzegorz Łukawski Laboratorium 2: Pętle i instrukcje warunkowe mgr inż. Leszek Ciopiński dr inż. Arkadiusz Chrobot dr inż. Grzegorz Łukawski 17 października 2015 1. Wprowadzenie Pierwsza część instrukcji zawiera informacje

Bardziej szczegółowo

Zapis algorytmów: schematy blokowe i pseudokod 1

Zapis algorytmów: schematy blokowe i pseudokod 1 Zapis algorytmów: schematy blokowe i pseudokod 1 Przed przystąpieniem do napisania kodu programu należy ten program najpierw zaprojektować. Projekt tworzącego go algorytmu może być zapisany w formie schematu

Bardziej szczegółowo

Podstawy Programowania Podstawowa składnia języka C++

Podstawy Programowania Podstawowa składnia języka C++ Podstawy Programowania Podstawowa składnia języka C++ Katedra Analizy Nieliniowej, WMiI UŁ Łódź, 3 października 2013 r. Szablon programu w C++ Najprostszy program w C++ ma postać: #include #include

Bardziej szczegółowo

PL/SQL. Część 1 Bloki PL/SQL. Piotr Medoń

PL/SQL. Część 1 Bloki PL/SQL. Piotr Medoń PL/SQL Część 1 Bloki PL/SQL Piotr Medoń Cele Zapoznanie się z podstawowymi typami PL/SQL Zapoznanie się z blokiem PL/SQL Zapoznanie się z instrukcjami sterującymi wykonaniem 2 Blok PL/SQL Struktura bloku

Bardziej szczegółowo

Zapisywanie algorytmów w języku programowania

Zapisywanie algorytmów w języku programowania Temat C5 Zapisywanie algorytmów w języku programowania Cele edukacyjne Zrozumienie, na czym polega programowanie. Poznanie sposobu zapisu algorytmu w postaci programu komputerowego. Zrozumienie, na czym

Bardziej szczegółowo

Wstęp do informatyki- wykład 7

Wstęp do informatyki- wykład 7 1 Wstęp do informatyki- wykład 7 Operatory przypisania, złożone operatory przypisania, Pętla while i do..while Treści prezentowane w wykładzie zostały oparte o: S. Prata, Język C++. Szkoła programowania.

Bardziej szczegółowo

Wykład 8. Testowanie w JEE 5.0 (1) Autor: Zofia Kruczkiewicz. Zofia Kruczkiewicz

Wykład 8. Testowanie w JEE 5.0 (1) Autor: Zofia Kruczkiewicz. Zofia Kruczkiewicz Wykład 8 Testowanie w JEE 5.0 (1) Autor: 1. Rola testowania w tworzeniu oprogramowania Kluczową rolę w powstawaniu oprogramowania stanowi proces usuwania błędów w kolejnych fazach rozwoju oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Wykład z Technologii Informacyjnych. Piotr Mika

Wykład z Technologii Informacyjnych. Piotr Mika Wykład z Technologii Informacyjnych Piotr Mika Uniwersalna forma graficznego zapisu algorytmów Schemat blokowy zbiór bloków, powiązanych ze sobą liniami zorientowanymi. Jest to rodzaj grafu, którego węzły

Bardziej szczegółowo

ECDL Podstawy programowania Sylabus - wersja 1.0

ECDL Podstawy programowania Sylabus - wersja 1.0 ECDL Podstawy programowania Sylabus - wersja 1.0 Przeznaczenie Sylabusa Dokument ten zawiera szczegółowy Sylabus dla modułu Podstawy programowania. Sylabus opisuje, poprzez efekty uczenia się, zakres wiedzy

Bardziej szczegółowo

opracowanie Iteracje Rys.1. Przepływ działań w iteracyjno-rozwojowym procesie powstawiania oprogramowania obiektowego udział testowania

opracowanie Iteracje Rys.1. Przepływ działań w iteracyjno-rozwojowym procesie powstawiania oprogramowania obiektowego udział testowania Testowanie programów 6.1. Rola testowania w tworzeniu oprogramowania Kluczową rolę w powstawaniu oprogramowania stanowi proces usuwania błędów w kolejnych fazach rozwoju oprogramowania na drodze testowania

Bardziej szczegółowo

Komentarze w PHP (niewykonywane fragmenty tekstowe, będące informacją dla programisty)

Komentarze w PHP (niewykonywane fragmenty tekstowe, będące informacją dla programisty) Komentarze w PHP (niewykonywane fragmenty tekstowe, będące informacją dla programisty) // to jest pojedynczy komentarz (1-linijkowy) to jest wielolinijkowy komentarz Budowa "czystego" skryptu PHP (tak

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 1. Wprowadzenie do programu Octave

Ćwiczenie 1. Wprowadzenie do programu Octave Politechnika Wrocławska Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Przetwarzanie sygnałów laboratorium ETD5067L Ćwiczenie 1. Wprowadzenie do programu Octave Mimo że program Octave został stworzony do

Bardziej szczegółowo

Opis zagadnieo 1-3. Iteracja, rekurencja i ich realizacja

Opis zagadnieo 1-3. Iteracja, rekurencja i ich realizacja Opis zagadnieo 1-3 Iteracja, rekurencja i ich realizacja Iteracja Iteracja to czynnośd powtarzania (najczęściej wielokrotnego) tej samej instrukcji (albo wielu instrukcji) w pętli. Mianem iteracji określa

Bardziej szczegółowo

Temat zajęć: Tworzenie skryptów powłoki systemu operacyjnego.

Temat zajęć: Tworzenie skryptów powłoki systemu operacyjnego. Temat zajęć: Tworzenie skryptów powłoki systemu operacyjnego. Czas realizacji zajęć: 135 min. Zakres materiału, jaki zostanie zrealizowany podczas zajęć: Zmienne śrowiskowe oraz ich eksportowanie, argumenty

Bardziej szczegółowo

Skrypty powłoki Skrypty Najcz ciej u ywane polecenia w skryptach:

Skrypty powłoki Skrypty Najcz ciej u ywane polecenia w skryptach: Skrypty powłoki Skrypty są zwykłymi plikami tekstowymi, w których są zapisane polecenia zrozumiałe dla powłoki. Zadaniem powłoki jest przetłumaczenie ich na polecenia systemu. Aby przygotować skrypt, należy:

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do Scilab: podstawy języka Scilab

Wprowadzenie do Scilab: podstawy języka Scilab Wprowadzenie do Scilab: podstawy języka Scilab Magdalena Deckert, Izabela Szczęch, Barbara Wołyńska, Bartłomiej Prędki Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki Narzędzia Informatyki Narzędzia Informatyki

Bardziej szczegółowo

Programowanie w języku Python. Grażyna Koba

Programowanie w języku Python. Grażyna Koba Programowanie w języku Python Grażyna Koba Kilka definicji Program komputerowy to ciąg instrukcji języka programowania, realizujący dany algorytm. Język programowania to zbiór określonych instrukcji i

Bardziej szczegółowo

Definicje. Algorytm to:

Definicje. Algorytm to: Algorytmy Definicje Algorytm to: skończony ciąg operacji na obiektach, ze ściśle ustalonym porządkiem wykonania, dający możliwość realizacji zadania określonej klasy pewien ciąg czynności, który prowadzi

Bardziej szczegółowo

4. Funkcje. Przykłady

4. Funkcje. Przykłady 4. Funkcje Przykłady 4.1. Napisz funkcję kwadrat, która przyjmuje jeden argument: długość boku kwadratu i zwraca pole jego powierzchni. Używając tej funkcji napisz program, który obliczy pole powierzchni

Bardziej szczegółowo

Poprawność semantyczna

Poprawność semantyczna Poprawność składniowa Poprawność semantyczna Poprawność algorytmu Wypisywanie zdań z języka poprawnych składniowo Poprawne wartościowanie zdań języka, np. w języku programowania skutki wystąpienia wyróżnionych

Bardziej szczegółowo

Przeszukiwanie z nawrotami. Wykład 8. Przeszukiwanie z nawrotami. J. Cichoń, P. Kobylański Wstęp do Informatyki i Programowania 238 / 279

Przeszukiwanie z nawrotami. Wykład 8. Przeszukiwanie z nawrotami. J. Cichoń, P. Kobylański Wstęp do Informatyki i Programowania 238 / 279 Wykład 8 J. Cichoń, P. Kobylański Wstęp do Informatyki i Programowania 238 / 279 sformułowanie problemu przegląd drzewa poszukiwań przykłady problemów wybrane narzędzia programistyczne J. Cichoń, P. Kobylański

Bardziej szczegółowo

Certyfikowany tester Pytania przykładowe do poziomu podstawowego

Certyfikowany tester Pytania przykładowe do poziomu podstawowego ertyfikowany tester International Sotware Testing Qualifications oard ertyfikowany tester Pytania przykładowe do poziomu podstawowego Wersja dokumentu 2.0 Wersja sylabusu 1.00 Polish Testing oard International

Bardziej szczegółowo

Język programowania PASCAL

Język programowania PASCAL Język programowania PASCAL (wersja podstawowa - standard) Literatura: dowolny podręcznik do języka PASCAL (na laboratoriach Borland) Iglewski, Madey, Matwin PASCAL STANDARD, PASCAL 360 Marciniak TURBO

Bardziej szczegółowo

Zawód tester, czyli na czym polega testowanie. Katarzyna Łabinska Justyna Sacha - Gawlik

Zawód tester, czyli na czym polega testowanie. Katarzyna Łabinska Justyna Sacha - Gawlik Zawód tester, czyli na czym polega testowanie Katarzyna Łabinska Justyna Sacha - Gawlik Agenda: 1. Poznajmy się 2. Tester - kto to jest? 3. Podstawy testowania 4. Testowanie manualne a automatyczne 5.

Bardziej szczegółowo

W języku C dostępne są trzy instrukcje, umożliwiające tworzenie pętli: for, while oraz do. for (w1;w2;w3) instrukcja

W języku C dostępne są trzy instrukcje, umożliwiające tworzenie pętli: for, while oraz do. for (w1;w2;w3) instrukcja Pętle W języku C dostępne są trzy instrukcje, umożliwiające tworzenie pętli: for, while oraz do. Instrukcja for ma następującą postać: for (w1;w2;w3) instrukcja w1, w2, w3 są wyrażeniami Schemat blokowy

Bardziej szczegółowo

Data Mining Wykład 9. Analiza skupień (grupowanie) Grupowanie hierarchiczne O-Cluster. Plan wykładu. Sformułowanie problemu

Data Mining Wykład 9. Analiza skupień (grupowanie) Grupowanie hierarchiczne O-Cluster. Plan wykładu. Sformułowanie problemu Data Mining Wykład 9 Analiza skupień (grupowanie) Grupowanie hierarchiczne O-Cluster Plan wykładu Wprowadzanie Definicja problemu Klasyfikacja metod grupowania Grupowanie hierarchiczne Sformułowanie problemu

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania. Wykład: 4. Instrukcje sterujące, operatory. dr Artur Bartoszewski -Podstawy programowania, sem 1 - WYKŁAD

Podstawy programowania. Wykład: 4. Instrukcje sterujące, operatory. dr Artur Bartoszewski -Podstawy programowania, sem 1 - WYKŁAD programowania Wykład: 4 Instrukcje sterujące, operatory 1 programowania w C++ Instrukcje sterujące 2 Pętla for for ( instrukcja_ini ; wyrazenie_warunkowe ; instrukcja_krok ) tresc_petli ; instrukcja_ini

Bardziej szczegółowo

Programowanie strukturalne. Opis ogólny programu w Turbo Pascalu

Programowanie strukturalne. Opis ogólny programu w Turbo Pascalu Programowanie strukturalne Opis ogólny programu w Turbo Pascalu STRUKTURA PROGRAMU W TURBO PASCALU Program nazwa; } nagłówek programu uses nazwy modułów; } blok deklaracji modułów const } blok deklaracji

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe

Programowanie obiektowe Programowanie obiektowe Język programowania Ruby Marcin Młotkowski 12 kwietnia 2018 Plan wykładu 1 Wstęp 2 Typy numeryczne Łańcuchy znaków (klasa String) Przedziały Tablice i tablice asocjacyjne Nazwy

Bardziej szczegółowo

Wydział Zarządzania AGH. Katedra Informatyki Stosowanej. Pętle. Programowanie komputerowe

Wydział Zarządzania AGH. Katedra Informatyki Stosowanej. Pętle. Programowanie komputerowe Wydział Zarządzania AGH Katedra Informatyki Stosowanej Pętle 1 Program wykładu Pojęcie pętli Pętla FOR Pętla DO LOOP Pętle zagnieżdżone 2 Pojęcie pętli Suma lub iloczyn dowolnych n liczb wprowadzanych

Bardziej szczegółowo

Programowanie w Logice Przykłady programów. Przemysław Kobylański

Programowanie w Logice Przykłady programów. Przemysław Kobylański Programowanie w Logice Przykłady programów Przemysław Kobylański Język Imperator 1 jest prostym językiem imperatywnym. Jego składnię opisuje poniższa gramatyka BNF: PROGRAM ::= PROGRAM ::= INSTRUKCJA ;

Bardziej szczegółowo

Strona główna. Strona tytułowa. Programowanie. Spis treści. Sobera Jolanta 16.09.2006. Strona 1 z 26. Powrót. Full Screen. Zamknij.

Strona główna. Strona tytułowa. Programowanie. Spis treści. Sobera Jolanta 16.09.2006. Strona 1 z 26. Powrót. Full Screen. Zamknij. Programowanie Sobera Jolanta 16.09.2006 Strona 1 z 26 1 Wprowadzenie do programowania 4 2 Pierwsza aplikacja 5 3 Typy danych 6 4 Operatory 9 Strona 2 z 26 5 Instrukcje sterujące 12 6 Podprogramy 15 7 Tablice

Bardziej szczegółowo

Blockly Kodowanie pomoc.

Blockly Kodowanie pomoc. 1 Blockly Kodowanie pomoc. Słowniczek: Zmienna posiada nazwę wywoływaną w programie oraz miejsce na przechowywanie wartości. Instrukcja warunkowa pozwala na wykonanie instrukcji w zależności od warunku

Bardziej szczegółowo

PoniŜej znajdują się pytania z egzaminów zawodowych teoretycznych. Jest to materiał poglądowy.

PoniŜej znajdują się pytania z egzaminów zawodowych teoretycznych. Jest to materiał poglądowy. PoniŜej znajdują się pytania z egzaminów zawodowych teoretycznych. Jest to materiał poglądowy. 1. Instrukcję case t of... w przedstawionym fragmencie programu moŝna zastąpić: var t : integer; write( Podaj

Bardziej szczegółowo

Swift (pol. jerzyk) nowy język programowania zaprezentowany latem 2014 r. (prace od 2010 r.)

Swift (pol. jerzyk) nowy język programowania zaprezentowany latem 2014 r. (prace od 2010 r.) Swift (pol. jerzyk) nowy język programowania zaprezentowany latem 2014 r. (prace od 2010 r.) przeznaczony do programowania zarówno pod ios jak i Mac OS X bazuje na logice Objective-C bez kompatybilności

Bardziej szczegółowo

Administracja sieciowymi systemami operacyjnymi III Klasa - Linux

Administracja sieciowymi systemami operacyjnymi III Klasa - Linux Administracja sieciowymi systemami operacyjnymi III Klasa - Linux SKRYPTY POWŁOKI mgr inż. Tomasz Borowiec SKRYPTY POWŁOKI - PODSTAWY W Linuksie skrypt jest plikiem tekstowym zawierającym polecenia systemowe

Bardziej szczegółowo

Instrukcje wyboru. Tworzenie programu, Schematy blokowe, Instrukcje wyboru, Operatory logiczne

Instrukcje wyboru. Tworzenie programu, Schematy blokowe, Instrukcje wyboru, Operatory logiczne Materiał pomocniczy do kursu Podstawy programowania Autor: Grzegorz Góralski ggoralski.com Instrukcje wyboru Tworzenie programu, Schematy blokowe, Instrukcje wyboru, Operatory logiczne Być, czy nie być?

Bardziej szczegółowo

/* dołączenie pliku nagłówkowego zawierającego deklaracje symboli dla wykorzystywanego mikrokontrolera */ #include <aduc834.h>

/* dołączenie pliku nagłówkowego zawierającego deklaracje symboli dla wykorzystywanego mikrokontrolera */ #include <aduc834.h> Szablon programu: /* dołączenie pliku nagłówkowego zawierającego deklaracje symboli dla wykorzystywanego mikrokontrolera */ #include /* opcjonalne: deklaracja typów o rozmiarze jednego i dwóch

Bardziej szczegółowo

Digraf. 13 maja 2017

Digraf. 13 maja 2017 Digraf 13 maja 2017 Graf skierowany, digraf, digraf prosty Definicja 1 Digraf prosty G to (V, E), gdzie V jest zbiorem wierzchołków, E jest rodziną zorientowanych krawędzi, między różnymi wierzchołkami,

Bardziej szczegółowo

Pascal - wprowadzenie

Pascal - wprowadzenie Pascal - wprowadzenie Ogólne informacje o specyfice języka i budowaniu programów Filip Jarmuszczak kl. III c Historia Pascal dawniej jeden z najpopularniejszych języków programowania, uniwersalny, wysokiego

Bardziej szczegółowo

Porządek dostępu do zasobu: procesory obszary pamięci cykle procesora pliki urządzenia we/wy

Porządek dostępu do zasobu: procesory obszary pamięci cykle procesora pliki urządzenia we/wy ZAKLESZCZENIA w SO brak środków zapobiegania zakleszczeniom Zamówienia na zasoby => przydział dowolnego egzemplarza danego typu Zasoby w systemie typy; identyczne egzemplarze procesory obszary pamięci

Bardziej szczegółowo

Kod doskonały : jak tworzyć oprogramowanie pozbawione błędów / Steve McConnell. Gliwice, cop Spis treści. Wstęp 15.

Kod doskonały : jak tworzyć oprogramowanie pozbawione błędów / Steve McConnell. Gliwice, cop Spis treści. Wstęp 15. Kod doskonały : jak tworzyć oprogramowanie pozbawione błędów / Steve McConnell. Gliwice, cop. 2017 Spis treści Wstęp 15 Podziękowania 23 Listy kontrolne 25 Tabele 27 Rysunki 29 Część I Proces budowy oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Program znajduje największa lub najmniejsza z podanych liczb. Liczby podajemy dopóki nam sie nie znudzi.

Program znajduje największa lub najmniejsza z podanych liczb. Liczby podajemy dopóki nam sie nie znudzi. Program 3 Program znajduje największa lub najmniejsza z podanych liczb. Liczby podajemy póki nam sie nie znudzi. #include using namespace std; int main() int odp,a,m; bool pierwsze_podanie =

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE PORTALU DYDAKTYCZNEGO W NAUCE JĘZYKÓW PROGRAMOWANIA

WYKORZYSTANIE PORTALU DYDAKTYCZNEGO W NAUCE JĘZYKÓW PROGRAMOWANIA WYKORZYSTANIE PORTALU DYDAKTYCZNEGO W NAUCE JĘZYKÓW PROGRAMOWANIA Plan wystąpienia Wprowadzenie Zdalne nauczanie języków programowania Cele i przyjęte rozwiązania Przykładowe elementy kursów Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

DECLARE VARIABLE zmienna1 typ danych; BEGIN

DECLARE VARIABLE zmienna1 typ danych; BEGIN Procedury zapamiętane w Interbase - samodzielne programy napisane w specjalnym języku (właściwym dla serwera baz danych Interbase), który umożliwia tworzenie zapytań, pętli, instrukcji warunkowych itp.;

Bardziej szczegółowo

Wstęp do informatyki. stęp do informatyki Polecenia (cz.2)

Wstęp do informatyki. stęp do informatyki Polecenia (cz.2) Wstęp do informatyki stęp do informatyki Polecenia (cz.2) Lista procesów top Pokaż listę procesów polecenie interaktywne Procesy Uruchamianie w tle. shell nie czeka na zakończenie procesu, można wydawać

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wyboru, pętle. 2 wykład. Podstawy programowania - Paskal

Instrukcja wyboru, pętle. 2 wykład. Podstawy programowania - Paskal Instrukcja wyboru, pętle 2 wykład. Podstawy programowania - Paskal Tematy Instrukcja wyboru jeden z wielu wariantów: case Pętle while repeat for Instrukcje sterowania pętli break continue goto Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania w języku Visual Basic dla Aplikacji (VBA)

Podstawy programowania w języku Visual Basic dla Aplikacji (VBA) Podstawy programowania w języku Visual Basic dla Aplikacji (VBA) Instrukcje Język Basic został stworzony w 1964 roku przez J.G. Kemeny ego i T.F. Kurtza z Uniwersytetu w Darthmouth (USA). Nazwa Basic jest

Bardziej szczegółowo

Wykład 2 Składnia języka C# (cz. 1)

Wykład 2 Składnia języka C# (cz. 1) Wizualne systemy programowania Wykład 2 Składnia języka C# (cz. 1) 1 dr Artur Bartoszewski -Wizualne systemy programowania, sem. III- WYKŁAD Wizualne systemy programowania Budowa projektu 2 Struktura programu

Bardziej szczegółowo

Programowanie komputerowe. Zajęcia 3

Programowanie komputerowe. Zajęcia 3 Programowanie komputerowe Zajęcia 3 Instrukcje przypisania Poza zwykłą instrukcją przypisania, powodującą ustawienie wartości zmiennej na podane wyrażenie, istnieje wiele innych, np. += dodaj, a+=b jest

Bardziej szczegółowo

Metryki. Pomiar złożoności modułowej i międzymodułowej oprogramowania. autor: Zofia Kruczkiewicz

Metryki. Pomiar złożoności modułowej i międzymodułowej oprogramowania. autor: Zofia Kruczkiewicz Metryki Pomiar złożoności modułowej i międzymodułowej oprogramowania autor: Zofia Kruczkiewicz 1 Metryki złożoności modułowej i międzymodułowej Chidamber & Kemerer (CK) 2 Metryki złożoności modułowej i

Bardziej szczegółowo

a) 7 b) 19 c) 21 d) 34

a) 7 b) 19 c) 21 d) 34 Zadanie 1. Pytania testowe dotyczące podstawowych własności grafów. Zadanie 2. Przy każdym z zadań może się pojawić polecenie krótkiej charakterystyki algorytmu. Zadanie 3. W zadanym grafie sprawdzenie

Bardziej szczegółowo

Pętle. for, while, do... while, foreach. Materiał pomocniczy do kursu Podstawy programowania Autor: Grzegorz Góralski ggoralski.

Pętle. for, while, do... while, foreach. Materiał pomocniczy do kursu Podstawy programowania Autor: Grzegorz Góralski ggoralski. Materiał pomocniczy do kursu Podstawy programowania Autor: Grzegorz Góralski ggoralski.com Pętle for, while, do... while, foreach Jeszcze o operatorach... Skrócone operatory arytmetyczne przykład x +=

Bardziej szczegółowo

Modelowanie procesów współbieżnych

Modelowanie procesów współbieżnych Modelowanie procesów współbieżnych dr inż. Maciej Piotrowicz Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych PŁ piotrowi@dmcs.p.lodz.pl http://fiona.dmcs.pl/~piotrowi -> Modelowanie... Literatura M.

Bardziej szczegółowo

Jak zawsze wyjdziemy od terminologii. While oznacza dopóki, podczas gdy. Pętla while jest

Jak zawsze wyjdziemy od terminologii. While oznacza dopóki, podczas gdy. Pętla while jest Pętle Pętla to pewien fragment kodu, który jest wykonywany wielokrotnie. Wyobraź sobie taką sytuację. Piszesz program do szyfrowania danych. Dane są szyfrowane kolejno bajt po bajcie. Załóżmy, że plik

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Wstawianie skryptu na stroną: 2. Komentarze: 3. Deklaracja zmiennych

Laboratorium Wstawianie skryptu na stroną: 2. Komentarze: 3. Deklaracja zmiennych 1. Wstawianie skryptu na stroną: Laboratorium 1 Do umieszczenia skryptów na stronie służy znacznik: //dla HTML5 ...instrukcje skryptu //dla HTML4 ...instrukcje

Bardziej szczegółowo

Algorytmy i struktury danych

Algorytmy i struktury danych Algorytmy i struktury danych Definicja i cechy algorytmów Sieci działań Programowanie strukturalne Witold Marańda maranda@dmcs.p.lodz.pl 1 Literatura 1. iklaus Wirth, Algorytmy + Struktury danych = Programy,

Bardziej szczegółowo

Programowanie w języku C++ Grażyna Koba

Programowanie w języku C++ Grażyna Koba Programowanie w języku C++ Grażyna Koba Kilka definicji: Program komputerowy to ciąg instrukcji języka programowania, realizujący dany algorytm. Język programowania to zbiór określonych instrukcji i zasad

Bardziej szczegółowo

LibreOffice Calc VBA

LibreOffice Calc VBA LibreOffice Calc VBA LibreOffice Calc umożliwia tworzenie własnych funkcji i procedur przy użyciu składni języka VBA. Dostęp do edytora makr: Narzędzia->Makra->Zarządaj makrami->libreoffice Calc Aby rozpocząć

Bardziej szczegółowo

Cw.12 JAVAScript w dokumentach HTML

Cw.12 JAVAScript w dokumentach HTML Cw.12 JAVAScript w dokumentach HTML Wstawienie skryptu do dokumentu HTML JavaScript jest to interpretowany, zorientowany obiektowo, skryptowy język programowania.skrypty Java- Script mogą być zagnieżdżane

Bardziej szczegółowo