WIEDZA PLUS 2 Kompleksowy monitoring potencjału i barier regionalnego rynku pracy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WIEDZA PLUS 2 Kompleksowy monitoring potencjału i barier regionalnego rynku pracy"

Transkrypt

1 Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Unia Europejska A N E K S T A B E L A R Y C Z N Y D O R A P O R T U Analiza potencjału i sytuacji na regionalnym rynku pracy opracowanie powstało w ramach projektu WIEDZA PLUS 2 Kompleksowy monitoring potencjału i barier regionalnego rynku pracy Projekt jest realizowany w ramach Priorytetu II Działanie 2.1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia w regionie. Projekt jest realizowany na terenie woj. dolnośląskiego. Opracowanie wykonał mgr Artur Mikulec Projekt realizuje: ASM Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o Kutno ul. Grunwaldzka 5 tel. (024) fax. (024) Informacji na temat Projektu Wiedza Plus 2 oraz niniejszego opracowania udziela Kierownik Projektu Jakub Ryszard Stempień tel. (024)

2 ANEKS TABELARYCZNY Tabl. 1. Ważniejsze dane o województwach w 2004 r Tabl. 2. Rozwój demograficzny w latach Tabl. 3. Ludność według podregionów i powiatów w 2004 r Tabl. 4. Tabl. 5. Tabl. 6. Tabl. 7. Tabl. 8. Ruch naturalny według podregionów i powiatów w 2004 r Ludność w wieku 13 lat i więcej według poziomu wykształcenia, wieku i płci w 2002 r Ludność w wieku 13 lat i więcej według poziomu wykształcenia, płci oraz podregionów, powiatów i gmin w 2002 r Ludność według głównego źródła utrzymania, podregionów, powiatów i gmin w 2002 r Ludność według ekonomicznych grup wieku i źródeł utrzymania według sektora własności w 2002 r Tabl. 9. Ludność według głównego źródła utrzymania i województw Tabl. 10. Migracje wewnętrzne ludności w latach według obecnego i poprzedniego miejsca zamieszkania napływ Tabl. 11. Migracje wewnętrzne ludności w latach według obecnego i poprzedniego miejsca zamieszkania odpływ a Tabl. 12. Migracje wewnętrzne i zagraniczne ludności na pobyt stały według podregionów i powiatów w 2004 r Tabl. 13. Prognoza ludności do roku 2010 według płci i ekonomicznych grup wieku Tabl. 14. Prognoza ludności do roku 2010 według podregionów i powiatów Tabl. 15. Prognoza ludności do roku 2010 według ekonomicznych grup wieku oraz podregionów i powiatów Tabl. 16. Produkt krajowy brutto (ceny bieżące) Tabl. 17. Wartość dodana brutto według rodzajów działalności i podregionów (ceny bieżące) Tabl. 18. Wartość dodana brutto według rodzajów działalności i województw w 2003 r. (ceny bieżące) Tabl. 19. Wartość dodana brutto na 1 pracującego według rodzajów działalności i województw w 2003 r. (ceny bieżące) Tabl. 20. Produkcja sprzedana przemysłu (ceny bieżące) Tabl. 21. Pracujący a w gospodarce narodowej Tabl. 22. Przeciętne zatrudnienie w przemyśle a Tabl. 23. Jednostki oraz zatrudnieni w działalności badawczej i rozwojowej

3 ANEKS TABELARYCZNY (CD.) Tabl. 24. Zatrudnieni w działalności B+R według grup stanowisk i województw w ekwiwalentach pełnego czasu pracy w 2003 r Tabl. 25. Jednostki oraz zatrudnieni w działalności badawczej i rozwojowej Tabl. 26. Nakłady na działalność B+R według kategorii nakładów i województw w 2003 r Tabl. 27. Liczba jednostek i nakłady na działalność B+R według źródeł finansowania i województw w 2003 r Tabl. 28. Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON Tabl. 29. Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON według sektorów własności i sekcji PKD w 2004 r Tabl. 30. Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON na 10 tys. ludności według podregionów i powiatów w 2004 r Tabl. 31. Aktywność ekonomiczna ludności w wieku 15 lat i więcej według grup wieku i związku ludności wiejskiej z indywidualnym gospodarstwem rolnym w 2002 r Tabl. 32. Ludność w wieku 15 lat i więcej według aktywności ekonomicznej, podregionów, powiatów i gmin w 2002 r Tabl. 33. Pracujący według poziomu wykształcenia i wieku w 2002 r Tabl. 34. Pracujący według statusu zatrudnienia i wieku w 2002 r Tabl. 35. Pracujący według statusu zatrudnienia i poziomu wykształcenia w 2002 r Tabl. 36. Pracujący według statusu zatrudnienia i sekcji PKD w 2002 r Tabl. 37. Pracujący według grup zawodów i sekcji PKD w 2002 r Tabl. 38. Pracujący w więcej niż jednym miejscu pracy według statusu zatrudnienia i sektorów ekonomicznych głównego i dodatkowego miejsca pracy w 2002 r Tabl. 39. Pracujący według statusu zatrudnienia i grup zawodów w 2002 r Tabl. 40. Pracujący według poziomu wykształcenia i sekcji PKD w 2002 r Tabl. 41. Pracujący według wieku i grup zawodów w 2002 r Tabl. 42. Pracujący według poziomu wykształcenia i grup zawodów w 2002 r

4 TABL. 1. WAŻNIEJSZE DANE O WOJEWÓDZTWACH W 2004 R. Powierzchnia ab Ludność a WOJEWÓDZTWA w wieku w % ogółem w odsetkach w km 2 w tys. w odsetkach na 1 km 2 produkcyjnym przedprodukcyjnym poprodukcyjnym w miastach w % ogółu ludności Ludność w wieku 13 lat i więcej c w % z wykształceniem wyższym średnim Przyrost naturalny Saldo migracji wewnętrznych i zagranicznych na pobyt stały na 1000 ludności POLSKA , , ,2 63,5 15, ,5 9,9 28,3-0,2-0,2 Dolnośląskie ,4 2893,1 7,6 19,5 65,1 15, ,0 9,9 29,9-1,2-0,5 Kujawsko-pomorskie ,8 2068,3 5,4 21,9 63,8 14, ,7 8,3 26,2 0,5-0,7 Lubelskie ,0 2185,2 5,7 22,2 61,4 16, ,7 9,4 27,6-0,9-2,0 Lubuskie ,5 1009,2 2,6 21,7 64,8 13, ,2 8,2 28,6 0,9-0,4 Łódzkie ,8 2587,7 6,8 19,3 63,5 17, ,7 9,2 28,6-3,1-0,6 Małopolskie ,9 3260,2 8,5 22,4 62,2 15, ,7 10,1 27,9 1,2 1,0 Mazowieckie ,4 5146,0 13,5 20,1 63,1 16, ,7 13,8 30,6-0,6 2,8 Opolskie ,0 1051,5 2,8 20,3 64,1 15, ,7 8,0 24,9 0,9-3,2 Podkarpackie ,6 2098,0 5,5 23,9 61,4 14, ,5 8,5 27,5 1,2-1,0 Podlaskie ,5 1202,4 3,1 22,4 61,1 16, ,1 9,1 27,4-0,9-1,4 Pomorskie ,9 2194,0 5,7 22,3 63,9 13, ,5 10,9 28,6 2,1 0,9 Śląskie ,0 4700,8 12,3 19,5 65,1 15, ,8 8,9 28,9-1,2-1,8 Świętokrzyskie ,7 1288,7 3,4 21,2 61,9 16, ,5 9,1 26,9-1,6-1,8 Warmińsko-mazurskie ,7 1428,7 3,7 23,2 63,5 13, ,1 8,3 26,3 1,6-1,8 Wielkopolskie ,5 3365,3 8,8 22,2 64,1 13, ,3 9,3 27,4 0,9 0,7 Zachodniopomorskie ,3 1694,9 4,4 21,1 65,1 13, ,3 10,0 28,7 0,4-0,8 a Stan w dniu 31 XII. b Według ewidencji geodezyjnej; obszar ladowy(łącznie z wodami śródlądowymi) oraz część morskich wód lądowych. c Dane Narodowego Spisu powszechnego Ludności i Mieszkań

5 TABL. 1. WAŻNIEJSZE DANE O WOJEWÓDZTWACH W 2004 R. (cd.) WOJEWÓDZTWA Produkt krajowy brutto a (ceny bieżące) w mln zł na 1 pracującego na 1 mieszkańca na 1 mieszkańca ogółem w zł Polska= =100 b w mln zł w zł Wartość dodana brutto a (ceny bieżące) Polska= =100 b rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo; rybołówstwo;r ybactwo przemysł w odsetkach budownictwo Polska = 100 b usługi rynkowe usługi nierynkowe Nominalne dochody do dyspozycji w sektorze gospodarstw domowych a (ceny bieżące) w mln zł w zł Polska= =100 b POLSKA ,6 100, , , ,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100, , ,0 Dolnośląskie ,3 7, , , ,4 152,8 110,7 106,7 95,0 101, , ,0 Kujawsko-pomorskie ,3 4, , , ,8 130,8 88,9 104,6 94,9 98, , ,6 Lubelskie ,7 4, , , ,8 61,0 82,8 101,2 93,1 99, , ,7 Lubuskie ,6 2, , , ,2 116,0 94,6 105,8 91,1 100, , ,6 Łódzkie ,9 6, , , ,1 68,2 87,4 107,6 92,8 98, , ,4 Małopolskie ,8 7, , , ,0 49,0 91,9 94,3 92,0 97, , ,3 Mazowieckie ,6 20, , , ,3 125,2 129,1 98,4 125,2 106, , ,7 Opolskie ,1 2, , , ,2 139,2 97,5 87,0 91,5 102, , ,7 Podkarpackie ,4 4, , , ,6 34,4 85,5 92,2 86,3 96, , ,0 Podlaskie ,8 2, , , ,5 88,0 87,2 111,5 91,1 106, , ,9 Pomorskie ,7 5, , , ,4 155,8 99,5 102,7 94,6 99, , ,6 Śląskie ,5 13, , , ,7 113,4 108,1 95,3 97,9 91, , ,1 Świętokrzyskie ,3 2, , , ,4 82,8 92,6 106,2 90,4 98, , ,9 Warmińsko-mazurskie ,1 2, , , ,9 144,8 87,0 95,5 93,1 105, , ,4 Wielkopolskie ,6 9, , , ,7 162,3 94,8 103,3 91,9 99, , ,5 Zachodniopomorskie ,8 4, , , ,1 241,4 87,3 101,1 98,8 106, , ,1 a W 2003 r. b Relacja do średniej krajowej. 4

6 TABL. 1. WAŻNIEJSZE DANE O WOJEWÓDZTWACH W 2004 R. (cd.) WOJEWÓDZTWA Wartość brutto środków trwałych a (bieżące ceny ewidencyjne) w mln zł w odsetkach na 1 mieszkańca Nakłady inwestycyjne (ceny bieżące) w mln zł w odsetkach na 1 mieszkańca Wydatki inwestycyjne na ochronę środowiska w % nakładów inwestycyjnych ogółem Nakłady na działalność innowacyjną w przemyśle b (ceny bieżące) w mln zł w odsetkach Nakłady na działalność badawczorozwojową (B+R) c (ceny bieżące) w mln zł ogółem w odsetkach na 1 mieszkańca relacja do produktu krajowego brutto w % w 2003 r. Zatrudnienie w działalności badawczo-rozwojowej (B+R) w EPC ogółem w odsetkach pracownicy naukowobadawczy na 1000 osób aktywnych zawodowo POLSKA ,7 100, , ,7 100,0 3155,7 4, ,0 100,0 5155,4 100, , ,0 3,6 Dolnośląskie ,6 7, , ,1 8,6 3600,0 7,1 4581,7 10,9 289,8 5, , ,2 3,8 Kujawsko-pomorskie ,6 4, ,7 4660,3 3,9 2253,2 3,7 1940,1 4,6 120,5 2,3 58 0, ,6 2,4 Lubelskie ,6 4, ,9 4042,5 3,4 1850,0 3,9 1175,1 2,8 168,0 3,3 77 0, ,2 2,6 Lubuskie ,0 2, ,8 2,3 2727,8 11,0 1064,5 2,5 23,1 0,4 23 0, ,2 1,8 Łódzkie ,9 5, ,3 7266,2 6,0 2808,0 7,7 3188,0 7,6 299,9 5, , ,6 2,4 Małopolskie ,9 7, ,2 9185,8 7,6 2817,6 4,7 3045,9 7,3 645,5 12, , ,2 6,3 Mazowieckie ,3 21, , ,8 22,7 5302,3 1,8 6349,0 15,1 2261,7 43, , ,8 8,0 Opolskie ,9 2, ,1 2330,4 1,9 2216,2 8,3 950,2 2,3 29,4 0,6 28 0, ,3 2,0 Podkarpackie ,9 4, ,2 4918,2 4,1 2344,3 7,8 1714,2 4,1 104,0 2,0 50 0, ,8 1,1 Podlaskie ,9 2, ,4 2793,0 2,3 2322,8 4,6 795,3 1,9 51,5 1,0 43 0, ,3 1,8 Pomorskie ,9 5, ,6 6669,8 5,5 3039,9 4,5 1801,1 4,3 247,6 4, , ,4 4,2 Śląskie ,0 12, , ,5 11,9 3054,3 5,0 6124,9 14,6 402,8 7,8 86 0, ,2 2,7 Świętokrzyskie ,4 2, ,3 2999,6 2,5 2327,6 3,9 1067,5 2,5 18,4 0,4 14 0, ,9 1,0 Warmińsko-mazurskie ,6 3, ,4 2,6 2164,5 6,2 1001,3 2,4 56,3 1,1 39 0, ,6 1,7 Wielkopolskie ,9 8, ,9 10,6 3796,1 3,7 5213,2 12,4 372,6 7, , ,1 2,8 Zachodniopomorskie ,0 4, ,7 4922,5 4,1 2904,4 5,5 1899,0 4,5 64,2 1,2 38 0, ,6 2,4 a Stan w dniu 31 XII. b Dane dotyczą podmiotów gospodarczych, w których liczba pracujących przekracza 49 osób. c Bez amortyzacji środków trwałych. 5

7 TABL. 1. WAŻNIEJSZE DANE O WOJEWÓDZTWACH W 2004 R. (cd.) Pracujący ab Podmioty gospodarki narodowej ac zarejestrowane w rejestrze REGON Produkcja sprzedana przemysłu d (ceny bieżące) Użytki rolne e Powierzchnia gruntów leśnych WOJEWÓDZTWA ogółem w tys. w odsetkach w liczbach bezwzględ nych ogółem na 10 tys. ludności osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej w liczbach bezwzględ nych na 10 tys. ludności osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w liczbach bezwzględ nych na 10 tys. ludności w mln zł w odsetkach w tys. ha w odsetkach w tys. ha w odsetkach Lesistość w% POLSKA ,0 100, , ,4 100,0 9170,9 100,0 28,7 Dolnośląskie ,6 7, ,5 1031,8 6,3 595,9 6,5 29,1 Kujawsko-pomorskie ,6 5, ,6 1051,2 6,4 425,1 4,6 23,1 Lubelskie ,0 5, ,4 1487,5 9,1 569,3 6,2 22,3 Lubuskie ,9 2, ,1 511,7 3,1 701,8 7,7 48,7 Łódzkie ,8 7, ,9 1105,6 6,8 383,0 4,2 20,6 Małopolskie ,9 8, ,2 750,6 4,6 435,7 4,8 28,4 Mazowieckie ,9 16, ,2 2136,4 13,0 795,7 8,7 22,1 Opolskie ,9 2, ,7 539,2 3,3 254,1 2,8 26,3 Podkarpackie ,1 5, ,5 760,2 4,7 662,3 7,2 36,5 Podlaskie ,7 3, ,7 1113,0 6,8 609,6 6,6 29,7 Pomorskie ,8 5, ,8 810,4 5,0 672,6 7,3 35,8 Śląskie ,4 12, ,6 501,3 3,1 399,2 4,4 31,7 Świętokrzyskie ,4 3, ,2 633,5 3,9 328,1 3,6 27,5 Warmińsko-mazurskie ,5 3, ,4 1034,7 6,3 743,0 8,1 29,9 Wielkopolskie ,8 9, ,3 1805,4 11,1 777,4 8,5 25,4 Zachodniopomorskie ,7 3, ,9 1054,9 6,5 818,1 8,9 34,7 a Stan w dniu 31 XII. b Według faktycznego miesjca pracy; bez pracujących w jednostkach budżetowych prowadzących działalność w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego; dla pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie - dane szacunkowe. c Bez osób prowadzącyh gospodarstwa indywidualne w rolnictwie. d Dane dotyczą podmiotw gospodarczych, w których liczba pracujących przekracza 9 osób. e Stan w czerwcu; bez gruntów niestanowiących gospodarstw rolnych. 6

8 TABL. 1. WAŻNIEJSZE DANE O WOJEWÓDZTWACH W 2004 R. (cd.) WOJEWÓDZTWA w tys. Bezrobotni zarejestrowani a ogółem w odsetkach z liczby ogółem w % długotrwale bezrobotni w wieku do 25 lat Stopa bezrobocia rejestrowanego a w % Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto b w zł Polska= 100 g Przeciętna miesięczna emerytura i renta brutto w zł z pozarolniczego systemu ubezpieczeń społecznych rolników indywidualnych w tys. Zasoby mieszkaniowe c mieszkania na 1000 ludności przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę w m 2 Studenci de szkół wyższych na 10 tys. ludności Widzowie i słuchacze w teatrach i instytucji muzycznych f Wypożyczenia księgozbioru z bibliotek publicznych w wol. na 1000 ludności POLSKA ,6 100,0 52,2 24,3 19, , h 747 h 12683,4 332,3 22,9 481, Dolnośląskie ,1 8,6 49,6 21,4 22, , ,5 347,2 22,9 552, Kujawsko-pomorskie ,6 6,7 52,9 25,9 23, , ,8 322,4 21,1 402, Lubelskie ,8 5,5 54,7 28,0 17, , ,2 318,6 23,3 457, Lubuskie... 99,4 3,3 47,3 21,8 25, , ,8 327,8 22,4 390, Łódzkie ,3 7,3 54,7 22,4 19, , ,9 365,1 23,7 477, Małopolskie ,6 6,4 51,2 28,8 15, , ,9 310,1 22,8 541, Mazowieckie ,9 11,8 56,0 22,6 15, , ,7 359,8 24,1 476, Opolskie... 74,6 2,5 50,0 21,6 19, , ,3 316,9 24,2 348, Podkarpackie ,3 5,7 55,3 26,2 19, , ,4 285,2 21,9 368, Podlaskie... 76,1 2,5 50,2 25,6 15, , ,6 329,8 23,9 416, Pomorskie ,7 6,0 53,3 23,4 21, , ,4 324,7 22,0 415, Śląskie ,7 10,3 50,1 24,2 16, , ,3 354,7 23,4 424, Świętokrzyskie ,3 4,2 53,0 25,4 21, , ,6 320,2 22,6 440, Warmińsko-mazurskie ,4 5,4 52,3 23,3 29, , ,0 317,7 20,6 411, Wielkopolskie ,3 7,7 48,4 27,4 16, , ,7 306,9 23,4 452, Zachodniopomorskie ,7 6,1 51,5 21,0 27, , ,4 336,6 22,0 517, a Stan w dniu 31 XlI. b Pozajednostkami budżetowymi prowadzącymi działalność w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób. c Stan w dniu 31 XII; na podstawie bilansu zasobów mieszkaniowych. d W 2003 r. e Bez cudzoziemców; bez szkół resortu obrony narodowej oraz resortu spraw wewnętrznych i administracji. f Dane dotyczą działalności prowadzonej na terenie województwa;łącznie z imprezami zorganizowanymi w plenerze. g Relacja do średniej krajowej. h Łącznie z emeryturami i rentami wypłacanymi przez: Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Sp 7

9 TABL. 1. WAŻNIEJSZE DANE O WOJEWÓDZTWACH W 2004 R. (dok.) WOJEWÓDZTWA Miejsca noclegowe a w turystycznych obiektach zbiorowego zakwaterowania w tys. w odsetkach Liczba ludności b na łóżko w szpitalach ogólnych ambulatoryjny zakład opieki zdrowotnej h Samochody osobowe zarejestrowane c Telefoniczne łącza główne d Gospodarstwa domowe wyposażone w komputer osobisty b w % ogółu gospodarstw domowych Linie kolejowe eksploatowane normalnotorowe e Drogi publiczne o twardej nawierzchni na 1000 ludności na 100 km 2 w km Ludność korzystająca z oczyszczaln i ścieków w % ludności ogółem f Ścieki przemysłowe i komunalne nieoczyszczane na 1 km 2 w dam 3 Emisja zanieczyszczeń powietrza z zakładów szczególnie uciążliwych w odsetkach pyłowych gazowych (bez dwutlenku węgla) Odpady g wytworzone na 1 km 2 powierzchni ogólnej w t POLSKA ,6 100, ,6 29,0 6,4 80,7 59,0 0,6 100,0 100,0 396,7 Dolnośląskie... 47,7 8, ,0 30,4 8,9 91,5 73,9 0,3 7,0 4,5 1739,8 Kujawsko-pomorskie... 25,7 4, ,1 26,5 7,1 76,7 60,2 0,2 6,3 3,2 141,9 Lubelskie... 21,9 3, ,4 25,8 4,1 71,4 50,5 0,1 5,4 1,9 162,1 Lubuskie... 20,3 3, ,2 28,6 6,8 57,1 62,7 0,3 2,5 1,7 44,5 Łódzkie... 15,7 2, ,5 26,6 5,8 91,0 62,7 0,6 6,0 11,4 268,1 Małopolskie... 65,3 11, ,6 29,4 7,4 143,3 51,1 0,1 10,1 9,3 663,6 Mazowieckie... 38,2 6, ,1 33,3 4,8 81,0 47,3 1,9 10,1 10,3 164,3 Opolskie... 7,9 1, ,2 25,5 8,9 90,5 55,1 0,3 3,6 2,6 193,0 Podkarpackie... 17,2 2, ,3 26,3 5,3 77,4 49,6 0,3 2,8 1,3 65,5 Podlaskie... 12,6 2, ,2 29,7 3,3 53,8 61,2 0,0 1,8 0,6 44,0 Pomorskie... 87,3 14, ,5 35,5 7,2 63,3 77,6 0,6 3,5 2,1 114,6 Śląskie... 35,4 6, ,7 28,9 17,2 163,8 65,5 3,5 21,6 35,5 3524,4 Świętokrzyskie... 8,3 1, ,3 22,5 6,0 103,6 45,3 0,7 4,8 3,7 150,4 Warmińsko-mazurskie... 34,8 6, ,7 27,2 5,0 50,8 68,7 0,1 1,5 0,5 24,6 Wielkopolskie... 38,1 6, ,6 28,8 6,8 83,2 59,1 0,1 8,4 9,4 144,3 Zachodniopomorskie ,3 18, ,1 27,9 5,1 56,6 59,4 0,9 4,6 2,0 226,3 a Stan w dniu 31 VII. b Stan w dniu 31 XII 2003 r. c Na podstawie ewidencji prowadzonej przez burmistrzów i starostów. d Dane dotyczą operatorów telekomunikacyjnych sieci publicznej. e Stan w dniu 31 XII; łącznie z szerokotorowymi. f Ludność korzystająca - na podstawie szacunków, ludność ogółem - na podstawie bilansów. g Z wyłączeniem odpadów komunalnych. h Zakłady opieki zdrowotnej łącznie z praktykami lekarskimi. 8

10 TABL.2. ROZWÓJ DEMOGRAFICZNY W LATACH WYSZCZEGÓLNIENIE a Ludność ogółem w tys. (stan w dniu 31 XII) ,1 2977,6 2912,2 2909,6 2904,7 2898,3 2893,1 rok poprzedni = ,9 99,8 97,8 99,9 99,8 99,8 99,8 na 1 km 2 149, Kobiety w % ogółu ludności... 51,7 51,7 51,9 51,9 51,9 52,0 52,0 na 100 mężczyzn , Ludność miejska w % ogółu ludności... 71,6 71,5 71,5 71,4 71,3 71,1 71,0 Ludność w wieku (w % ogółu ludności): przedprodukcyjnym... 24,0 23,2 22,8 21,9 21,0 20,1 19,5 produkcyjnym... 61,5 62,1 62,2 64,8 63,7 64,5 65,1 poprodukcyjnym... 14,5 14,7 15,0 15,3 15,3 15,3 15,4 Przecietne dalsze trwanie życia mężczyźni... 68,3 68,0 68,8 69,7 69,9 70,1 70,1 kobiety... 77,0 76,9 77,6 78,1 78,2 78,4 78,6 Małżeństwa w tys... 15,6 16,5 16,0 14,0 13,6 14,0 13,7 na 1000 ludności... 5,2 5,5 5,4 4,7 4,7 4,8 4,7 Urodzenia żywe w tys... 27,6 26,4 26,1 26,0 27,5 28,0 24,9 na 1000 ludności... 9,3 8,9 9,0 8,7 8,4 8,3 8,6 Zgony ogółem w tys... 28,3 29,3 28,3 27,5 24,4 24,0 28,4 na 1000 ludności... 9,5 9,8 9,7 9,3 9,5 9,7 9,8 według przyczyn (w % zgonów ogółem ): choroby układu krążenia ,6 47,6 47,5 47,1 47,2. nowotwory złośliwe ,8 23,7 24,8 25,1 24,9. Zgony niemowląt na 1000 żywych urodzeń... 10,0 11,1 9,6 9,9 9,8 8,3 8,1 Przyrost naturalny w tys... -0,7-2,9-2,2-1,8-3,0-4,0-3,5 na 1000 ludności... -0,2-1,0-0,8-0,6-1,0-1,4-1,2 Saldo migracji wewnetrznych i zagranicznych w tys... -2,0-1,5-2,0-1,0-2,1-2,3-1,4 na 1000 ludności... -0,7-0,5-0,7-0,5-0,7-0,8-0,5 a Dla lat dane dotyczace liczby i struktury ludności zabilansowano przy przejściu na bazę wyjściową wyników NSP

11 TABL. 3. LUDNOŚĆ WEDŁUG PODREGIONÓW I POWIATÓW W 2004 R. Stan w dniu 31 XII WYSZCZEGÓLNIENIE poprodukcyjnym Powierzchnia w km 2 ogółem w tys. Ludność w wieku w % ogółu ludności przedprodukcyjnym poprodukcyjnym na 1 km 2 w miastach w % ogółu ludności POLSKA ,8 21,2 63,5 15, ,5 Województwo dolnoślaskie ,1 19,5 65,1 15, ,0 Podregion jeleniogórsko -wałbrzyski ,6 19,9 64,2 15, ,2 bolesławiecki ,4 22,0 63,9 14, ,1 dzierżoniowski ,7 19,1 63,5 17, ,4 jaworski ,3 21,1 64,3 14, ,2 jeleniogórski ,0 19,6 65,3 15, ,1 kamiennogórski ,8 20,8 63,5 15, ,4 kłodzki ,0 19,3 64,2 16, ,1 lubański ,3 21,2 63,8 15, ,3 lwówecki ,5 21,9 63,0 15, ,4 strzeliński ,4 21,3 62,9 15, ,6 świdnicki ,9 20,1 64,7 15, ,1 wałbrzyski ,7 17,9 64,2 17, ,3 ząbkowicki ,9 20,8 63,5 15, ,1 zgorzelecki ,2 20,6 64,8 14, ,3 złotoryjski ,0 21,5 65,0 13, ,1 m. Jelenia Góra ,6 16,7 65,4 17, ,0 Podregion legnicki ,2 21,2 65,8 13, ,1 głogowski ,6 21,1 68,3 10, ,2 górowski ,7 24,6 61,5 13, ,2 legnicki ,1 21,6 63,8 14, ,3 lubiński ,0 20,3 67,8 11, ,7 polkowicki ,1 24,3 64,3 11, ,6 wołowski ,6 21,2 63,2 15, ,8 m. Legnica ,1 19,2 66,3 14, ,0 Podregion wrocławski ,9 22,2 64,5 13, ,0 milicki ,9 23,4 63,5 13, ,8 oleśnicki ,2 22,4 64,4 13, ,1 oławski ,1 20,9 66,4 12, ,2 średzki ,1 21,9 63,9 14, ,8 trzebnicki ,1 22,3 64,4 13, ,2 wrocławski ,5 22,3 64,3 13, ,1 Podregion m. Wrocław ,3 15,5 66,8 17, ,0 Powiat m. Wrocław ,3 15,5 66,8 17, ,0 10

12 TABL. 4. RUCH NATURALNY WEDŁUG PODREGIONÓW I POWIATÓW W 2004 R. WYSZCZEGÓLNIENIE Małżeństwa Urodzenia żywe ogółem Zgony w tym niemowląt Przyrost naturalny Saldo migracji wewnętrznych i zagranicznych na pobyt stały na 1000 ludności POLSKA... 5,0 9,3 9,5 6,8-0,2-0,2 Województwo dolnoślaskie... 7,8 9,2 9,8 8,1-1,2-0,5 Podregion jeleniogórsko -wałbrzyski... 7,2 9,1 10,7 8,0-2,2-2,1 bolesławiecki... 8,0 9,7 8,8 2,5 0,3-0,7 dzierżoniowski... 6,7 7,5 10,6 6,7-2,2-1,9 jaworski... 8,3 10,7 9,9 12,7-1,0-2,2 jeleniogórski... 7,5 8,3 10,8 5,1-1,5 2,1 kamiennogórski... 7,8 9,1 10,5 9,8-1,9-2,9 kłodzki... 6,7 8,6 11,2 10,5-3,4-2,2 lubański... 6,1 10,4 10,1 14,7-0,8-3,0 lwówecki... 5,8 9,3 11,6 4,7-2,8 1,0 strzeliński... 8,3 10,5 10,3 15,4-1,6-1,9 świdnicki... 7,5 9,9 9,9 6,9-1,0-2,4 wałbrzyski... 7,1 8,9 12,4 5,4-4,5-3,6 ząbkowicki... 7,4 8,4 11,0 8,9-2,9-1,7 zgorzelecki... 6,1 10,3 10,4-1,3-2,2 złotoryjski... 7,3 9,9 8,7 4,7 0,5-1,4 m. Jelenia Góra... 7,6 7,3 10,8 7,9-3,7-4,6 Podregion legnicki... 8,5 10,2 8,4 6,7 0,8-2,6 głogowski... 9,3 11,0 7,3 5,8 2,5-4,0 górowski... 8,0 10,3 8,8 2,8 0,7-2,4 legnicki... 7,3 9,4 10,1 4,2-1,2 2,4 lubiński... 9,4 10,8 6,7 7,8 2,9-4,4 polkowicki... 8,4 11,2 8,3 1,5 2,2-2,7 wołowski... 8,1 9,1 10,0 19,8-1,6 - m. Legnica... 8,1 9,1 9,4 6,9-1,3-3,1 Podregion wrocławski... 8,9 10,3 8,9 6,6 0,9 4,4 milicki... 10,5 10,3 9,4 7,6 1,3-2,2 oleśnicki... 9,7 10,0 8,6 6,0 1,1-1,1 oławski... 9,3 11,7 8,3 5,7 1,5 0,6 średzki... 10,0 11,0 9,2 6,6 0,1 4,4 trzebnicki... 7,6 10,2 9,5 6,3 1,0 4,7 wrocławski... 7,9 9,2 8,9 7,7 0,3 15,3 Podregion m. Wrocław... 7,9 7,8 9,8 11,2-2,2 1,2 Powiat m. Wrocław... 7,9 7,8 9,8 11,2-2,2 1,2 11

13 TABL. 5. LUDNOŚĆ W WIEKU 13 LAT I WIĘCEJ WEDŁUG POZIOMU WYKSZTAŁCENIA, WIEKU I PŁCI W 2002 R. WIEK Ogółem wyższe policealne średnie razem zawodowe Poziom wykształcenia ogólnokształcące zasadnicze zawodowe podstawowe ukończone podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego nieustalony OGÓŁEM O G Ó Ł E M przedprodukcyjny produkcyjny mobilny niemobilny poprodukcyjny MĘŻCZYŹNI przedprodukcyjny produkcyjny mobilny niemobilny poprodukcyjny KOBIETY przedprodukcyjny produkcyjny mobilny niemobilny poprodukcyjny

14 TABL. 5. LUDNOŚĆ W WIEKU 13 LAT I WIĘCEJ WEDŁUG POZIOMU WYKSZTAŁCENIA, WIEKU I PŁCI W 2002 R. (dok.) WYSZCZEGÓLNIENIE Ogółem wyższe policealne średnie razem zawodowe Poziom wykształcenia ogólnokształcące zasadnicze zawodowe podstawowe ukończone podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego nieustalony W ODSETKACH O G Ó Ł E M ,0 9,9 3,4 29,9 20,9 9,0 23,3 28,7 3,5 1,4 przedprodukcyjny , ,7 85,9 12,3 1,2 produkcyjny ,0 11,9 4,3 35,9 25,5 10,4 29,4 16,6 0,5 1,5 mobilny ,0 12,1 4,6 38,4 26,1 12,3 29,4 13,6 0,4 1,6 niemobilny ,0 11,5 3,8 31,6 24,4 7,2 29,3 21,9 0,6 1,2 poprodukcyjny ,0 6,9 1,5 19,9 12,5 7,4 9,5 50,0 11,3 1,0 MĘŻCZYŹNI ,0 9,6 1,8 27,8 22,0 5,8 30,0 26,8 2,5 1,4 przedprodukcyjny , ,8 85,3 12,7 1,2 produkcyjny ,0 10,6 2,1 32,1 25,5 6,6 35,8 17,3 0,6 1,5 mobilny ,0 10,0 2,5 34,6 26,1 8,4 36,3 14,5 0,5 1,6 niemobilny ,0 11,6 1,6 28,0 24,4 3,6 34,9 21,9 0,7 1,3 poprodukcyjny ,0 10,6 0,9 21,4 16,4 5,0 14,8 43,9 7,6 0,9 KOBIETY ,0 10,2 4,9 31,7 19,9 11,8 17,2 30,4 4,3 1,3 przedprodukcyjny , ,5 86,5 11,9 1,1 produkcyjny ,0 13,2 6,5 39,8 25,4 14,4 22,7 15,9 0,4 1,4 mobilny ,0 14,2 6,7 42,2 26,1 16,2 22,4 12,6 0,3 1,6 niemobilny ,0 11,4 6,2 35,6 24,3 11,2 23,2 21,9 0,6 1,1 poprodukcyjny ,0 5,2 1,7 19,3 10,8 8,5 7,1 52,7 12,9 1,1 13

15 TABL. 6. LUDNOŚĆ W WIEKU 13 LAT I WIĘCEJ WEDŁUG POZIOMU WYKSZTAŁCENIA, PŁCI ORAZ PODREGIONÓW, POWIATÓW I GMIN W 2002 R. WYSZCZEGÓLNIENIE Ogółem wyższe policealne średnie razem zawodowe Poziom wykształcenia ogólnokształcące zasadnicze zawodowe podstawowe ukończone podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego nieustalony W LICZBACH BEZWZGLĘDNYCH O G Ó Ł E M Podregion jeleniogórsko -wałbrzyski bolesławiecki dzierżoniowski jaworski jeleniogórski kamiennogórski kłodzki lubański lwówecki strzeliński świdnicki wałbrzyski ząbkowicki zgorzelecki złotoryjski m. Jelenia Góra m.wałbrzych

16 TABL. 6. LUDNOŚĆ W WIEKU 13 LAT I WIĘCEJ WEDŁUG POZIOMU WYKSZTAŁCENIA, PŁCI ORAZ PODREGIONÓW, POWIATÓW I GMIN W 2002 R. (cd.) WYSZCZEGÓLNIENIE Ogółem wyższe policealne średnie razem zawodowe Poziom wykształcenia ogólnokształcące zasadnicze zawodowe podstawowe ukończone podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego nieustalony W LICZBACH BEZWZGLĘDNYCH (dok.) Podregion legnicki głogowski górowski legnicki lubiński polkowicki wołowski m. Legnica Podregion wrocławski milicki oleśnicki oławski średzki trzebnicki wrocławski Podregion m. Wrocław Powiat m. Wrocław

17 TABL. 6. LUDNOŚĆ W WIEKU 13 LAT I WIĘCEJ WEDŁUG POZIOMU WYKSZTAŁCENIA, PŁCI ORAZ PODREGIONÓW, POWIATÓW I GMIN W 2002 R. (cd.) WYSZCZEGÓLNIENIE Ogółem wyższe policealne średnie razem zawodowe Poziom wykształcenia ogólnokształcące zasadnicze zawodowe podstawowe ukończone podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego nieustalony W ODSETKACH O G Ó Ł E M ,0 9,9 3,4 29,9 20,9 9,0 23,3 28,7 3,5 1,4 Podregion jeleniogórsko -wałbrzyski ,0 6,8 3,3 28,4 20,8 7,5 24,9 31,8 3,9 0,9 bolesławiecki ,0 6,6 3,0 26,0 20,0 6,1 27,8 32,8 3,8 0,1 dzierżoniowski ,0 6,3 3,2 28,5 20,5 8,0 22,6 33,3 4,9 1,3 jaworski ,0 5,8 3,2 25,3 18,1 7,2 27,7 33,0 4,8 0,2 jeleniogórski ,0 6,9 3,5 28,4 19,8 8,6 26,3 30,4 3,9 0,5 kamiennogórski ,0 5,1 2,0 24,9 18,6 6,2 30,4 32,9 4,5 0,2 kłodzki ,0 6,3 4,0 29,4 20,4 8,9 23,1 32,5 3,9 0,8 lubański ,0 5,7 3,0 27,8 22,3 5,6 27,7 31,8 3,2 0,7 lwówecki ,0 5,1 3,1 24,2 17,4 6,7 28,6 34,0 4,6 0,4 strzeliński ,0 5,0 3,4 26,0 19,9 6,1 26,1 33,5 5,0 0,9 świdnicki ,0 7,4 3,3 30,3 22,6 7,6 23,7 30,3 3,9 1,2 wałbrzyski ,0 5,5 2,5 25,9 19,4 6,5 25,7 35,1 4,3 0,9 ząbkowicki ,0 5,7 4,0 27,8 21,9 5,9 24,0 33,3 4,8 0,3 zgorzelecki ,0 5,9 2,7 26,9 21,7 5,2 26,7 34,0 3,3 0,4 złotoryjski ,0 5,3 2,7 24,2 18,7 5,5 27,7 35,0 4,9 0,2 m. Jelenia Góra ,0 12,8 4,1 34,9 24,2 10,7 21,4 24,0 1,9 0,9 m.wałbrzych ,0 8,2 3,2 30,4 21,2 9,2 22,4 30,0 3,1 2,8 16

18 TABL. 6. LUDNOŚĆ W WIEKU 13 LAT I WIĘCEJ WEDŁUG POZIOMU WYKSZTAŁCENIA, PŁCI ORAZ PODREGIONÓW, POWIATÓW I GMIN W 2002 R. (dok.) WYSZCZEGÓLNIENIE Ogółem wyższe policealne średnie razem zawodowe Poziom wykształcenia ogólnokształcące zasadnicze zawodowe podstawowe ukończone podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego nieustalony W ODSETKACH (dok.) Podregion legnicki ,0 7,8 3,2 28,4 21,0 7,4 26,1 29,0 3,7 1,8 głogowski ,0 8,5 3,4 30,0 21,4 8,5 27,2 26,4 3,2 1,3 górowski ,0 4,9 3,0 22,0 16,9 5,2 28,9 35,3 5,7 0,2 legnicki ,0 4,8 2,5 23,5 19,2 4,4 27,4 35,2 6,1 0,4 lubiński ,0 8,9 3,2 30,2 22,4 7,8 26,3 26,6 2,8 2,0 polkowicki ,0 5,2 2,6 23,2 17,2 6,0 31,4 33,3 4,0 0,4 wołowski ,0 6,4 4,1 27,3 20,0 7,3 25,0 31,6 4,4 1,2 m. Legnica ,0 10,6 3,3 33,1 23,9 9,2 21,2 25,0 2,6 4,2 Podregion wrocławski ,0 6,6 3,0 25,5 19,1 6,5 27,7 31,8 4,4 1,0 milicki ,0 5,9 3,2 23,1 15,8 7,3 30,4 32,6 4,0 0,8 oleśnicki ,0 7,1 3,1 27,6 20,7 6,9 26,3 31,2 4,1 0,7 oławski ,0 7,5 3,4 28,1 20,8 7,3 26,9 28,7 3,8 1,6 średzki ,0 4,9 2,7 23,8 17,9 5,9 28,3 33,6 5,7 0,9 trzebnicki ,0 6,5 3,3 23,3 17,1 6,2 29,9 31,7 4,4 0,8 wrocławski ,0 6,8 2,4 25,0 19,4 5,6 26,5 33,6 4,7 1,0 Podregion m. Wrocław ,0 19,8 4,1 36,7 22,2 14,6 15,2 20,1 1,8 2,2 Powiat m. Wrocław ,0 19,8 4,1 36,7 22,2 14,6 15,2 20,1 1,8 2,2 17

19 TABL. 7. PODREGIONY POWIATY GMINY Ogółem razem poza rolnictwem w rolnictwie razem najemna Główne źródło utrzymania gospodarstwa domowego praca niezarobkowe źródło inne dochody na rachunek własny lub z dochodów z najmu razem w tym w swoim gospodarstwie rolnym (działce rolnej) razem emerytura renta z tytułu niezdolności do pracy (renta inwalidzka) pozostałe niezarobkowe źródła razem w tym dochody z własności nieustalone W LICZBACH BEZWZGLĘDNYCH O G Ó Ł E M Podregion jeleniogórsko-wałbrzyski bolesławiecki dzierżoniowski jaworski jeleniogórski kamiennogórski kłodzki lubański lwówecki strzeliński świdnicki wałbrzyski ząbkowicki zgorzelecki złotoryjski m. Jelenia Góra m.wałbrzych

20 TABL. 7. LUDNOŚĆ WEDŁUG GŁÓWNEGO ŹRÓDŁA UTRZYMANIA, PODREGIONÓW, POWIATÓW I GMIN W 2002 R. (cd.) PODREGIONY POWIATY GMINY Ogółem razem razem najemna Główne źródło utrzymania gospodarstwa domowego praca niezarobkowe źródło poza rolnictwem w rolnictwie na rachunek własny lub z dochodów z najmu razem w tym w swoim gospodarstwie rolnym (działce rolnej) razem nieustalone emerytura renta z tytułu niezdolności do pracy (renta inwalidzka) pozostałe niezarobkowe źródła inne dochody razem w tym dochody z własności W LICZBACH BEZWZGLĘDNYCH (dok.) Podregion legnicki głogowski górowski legnicki lubiński polkowicki wołowski m. Legnica Podregion wrocławski milicki oleśnicki oławski średzki trzebnicki wrocławski Podregion m. Wrocław Powiat m. Wrocław

21 TABL. 7. LUDNOŚĆ WEDŁUG GŁÓWNEGO ŹRÓDŁA UTRZYMANIA, PODREGIONÓW, POWIATÓW I GMIN W 2002 R. (cd.) PODREGIONY POWIATY GMINY Ogółem razem razem najemna Główne źródło utrzymania gospodarstwa domowego praca niezarobkowe źródło poza rolnictwem w rolnictwie na rachunek własny lub z dochodów z najmu razem w tym w swoim gospodarstwie rolnym (działce rolnej) razem nieustalone emerytura renta z tytułu niezdolności do pracy (renta inwalidzka) pozostałe niezarobkowe źródła inne dochody razem w tym dochody z własności W ODSETKACH O G Ó Ł E M ,0 58,5 54,3 47,5 6,8 4,3 3,1 40,1 17,0 9,5 13,6 0,2 0,1 1,1 Podregion jeleniogórsko-wałbrzyski ,0 53,7 49,3 43,3 6,0 4,4 3,0 45,3 17,5 11,1 16,6 0,2 0,1 0,8 bolesławiecki ,0 59,0 51,7 45,4 6,3 7,3 5,1 40,8 16,6 9,5 14,6 0,2 0,1 0,1 dzierżoniowski ,0 50,7 46,6 40,2 6,4 4,1 2,8 47,5 19,9 9,7 17,9 0,3 0,2 1,4 jaworski ,0 57,0 47,4 41,5 5,9 9,6 7,0 42,3 15,7 10,3 16,3 0,2 0,1 0,5 jeleniogórski ,0 56,5 54,2 46,7 7,5 2,4 1,6 42,5 16,8 10,8 14,8 0,3 0,2 0,7 kamiennogórski ,0 49,7 46,5 41,7 4,8 3,2 2,3 49,8 20,5 10,3 19,1 0,2 0,1 0,4 kłodzki ,0 49,3 46,3 40,0 6,3 3,0 2,3 49,7 18,2 12,7 18,8 0,2 0,1 0,8 lubański ,0 53,0 48,8 43,3 5,5 4,2 3,2 46,4 18,9 8,7 18,8 0,1 0,1 0,5 lwówecki ,0 51,4 44,9 39,9 5,0 6,5 4,9 47,9 17,9 11,4 18,6 0,2 0,2 0,5 strzeliński ,0 59,3 45,4 40,8 4,6 13,9 9,9 39,7 16,2 10,1 13,4 0,2 0,2 0,9 świdnicki ,0 55,7 51,1 44,2 6,9 4,6 2,9 43,1 16,1 11,0 16,0 0,2 0,1 1,0 wałbrzyski ,0 47,1 44,6 38,9 5,8 2,5 1,4 51,9 17,8 14,3 19,8 0,1 0,0 0,8 ząbkowicki ,0 54,5 45,5 40,1 5,4 9,0 6,7 44,8 15,2 12,9 16,7 0,1 0,1 0,6 zgorzelecki ,0 62,2 60,4 55,8 4,6 1,8 1,3 37,2 17,0 6,7 13,4 0,2 0,2 0,4 złotoryjski ,0 55,7 46,9 42,1 4,8 8,8 6,2 43,7 15,3 10,7 17,6 0,1 0,0 0,5 m. Jelenia Góra ,0 57,0 56,4 48,5 8,0 0,6 0,2 41,4 18,8 10,5 12,1 0,5 0,3 1,1 m.wałbrzych ,0 47,1 46,7 41,1 5,6 0,4 0,1 51,2 17,8 15,2 18,1 0,2 0,1 1,5 20

22 TABL. 7. LUDNOŚĆ WEDŁUG GŁÓWNEGO ŹRÓDŁA UTRZYMANIA, PODREGIONÓW, POWIATÓW I GMIN W 2002 R. (dok.) PODREGIONY POWIATY GMINY Ogółem razem razem najemna Główne źródło utrzymania gospodarstwa domowego praca niezarobkowe źródło poza rolnictwem w rolnictwie na rachunek własny lub z dochodów z najmu razem w tym w swoim gospodarstwie rolnym (działce rolnej) razem nieustalone emerytura renta z tytułu niezdolności do pracy (renta inwalidzka) pozostałe niezarobkowe źródła inne dochody razem w tym dochody z własności W ODSETKACH (dok.) Podregion legnicki ,0 61,3 56,7 51,2 5,4 4,7 3,5 37,0 15,4 8,8 12,9 0,2 0,1 1,5 głogowski ,0 65,0 61,4 55,9 5,5 3,6 2,6 33,5 13,3 8,4 11,8 0,2 0,1 1,3 górowski ,0 56,3 43,6 39,5 4,1 12,7 9,2 43,3 13,1 15,1 15,0 0,1 0,1 0,3 legnicki ,0 58,1 47,5 42,5 4,9 10,6 8,1 41,3 15,7 8,2 17,4 0,1 0,1 0,5 lubiński ,0 63,5 60,4 54,9 5,5 3,1 2,3 34,5 16,3 8,1 10,1 0,2 0,2 1,7 polkowicki ,0 63,2 58,1 54,6 3,5 5,1 4,1 36,0 14,9 8,9 12,2 0,2 0,1 0,5 wołowski ,0 60,6 54,6 49,5 5,1 6,0 4,7 38,1 17,6 8,2 12,4 0,1 0,1 1,1 m. Legnica ,0 58,8 58,1 51,0 7,2 0,7 0,3 38,0 15,9 8,0 14,0 0,2 0,1 3,1 Podregion wrocławski ,0 63,4 54,4 47,4 6,9 9,0 6,8 35,5 14,4 9,1 12,0 0,2 0,2 0,9 milicki ,0 61,9 53,1 45,8 7,3 8,8 6,8 36,5 13,8 10,2 12,6 0,1 0,1 1,4 oleśnicki ,0 62,0 54,6 47,9 6,6 7,5 5,8 37,1 15,2 9,3 12,6 0,2 0,1 0,7 oławski ,0 61,8 55,4 48,9 6,5 6,4 4,5 36,6 15,1 7,4 14,1 0,5 0,4 1,2 średzki ,0 62,6 52,6 47,1 5,5 10,0 7,3 36,5 14,3 10,5 11,6 0,1 0,1 0,8 trzebnicki ,0 62,8 52,8 45,8 7,1 9,9 7,8 36,6 13,8 9,5 13,2 0,1 0,1 0,5 wrocławski ,0 67,5 56,0 48,0 8,1 11,4 8,7 31,4 13,6 8,8 9,0 0,3 0,2 0,9 Podregion m. Wrocław ,0 63,2 62,7 53,3 9,4 0,5 0,3 34,7 19,0 6,8 8,9 0,3 0,2 1,7 Powiat m. Wrocław ,0 63,2 62,7 53,3 9,4 0,5 0,3 34,7 19,0 6,8 8,9 0,3 0,2 1,7 21

23 TABL. 8. LUDNOŚĆ WEDŁUG EKONOMICZNYCH GRUP WIEKU I ŹRÓDEŁ UTRZYMANIA WEDŁUG SEKTORA WŁASNOŚCI W 2002 R. WYSZCZEGÓLNIENIE Ogółem przedprodukcyjnym razem W wieku produkcyjnym poprodukcyjnym mobilnym niemobilnym nieustalonym W LICZBA BEZWZGLĘDNYCH OGÓŁEM Utrzymujący się z pracy w sektorze publicznym posiadający własne źródła utrzymywani w sektorze prywatnym najemnej posiadający własne źródła utrzymywani w swoim gospodarstwie rolnym (działce rolnej) posiadający własne źródła utrzymywani na rachunek własny poza rolnictwem, w rolnictwie poza swoim gospodarstwem rolnym (działką rolną) lub z dochodów z najmu posiadający własne źródła utrzymywani

24 TABL. 8. LUDNOŚĆ WEDŁUG EKONOMICZNYCH GRUP WIEKU I ŹRÓDEŁ UTRZYMANIA WEDŁUG SEKTORA WŁASNOŚCI W 2002 R. (cd.) WYSZCZEGÓLNIENIE Ogółem przedprodukcyjnym W wieku produkcyjnym poprodukcyjnym razem mobilnym niemobilnym nieustalonym W LICZBA BEZWZGLĘDNYCH (dok.) Utrzymujący się z niezarobkowych źródeł z emerytur posiadający własne źródła utrzymywani posiadający własne źródła utrzymywani z pozostałych niezarobkowych źródeł posiadający własne źródła utrzymywani Utrzymujący się z dochodów z własności posiadający własne źródła utrzymywani Nieustalone źródło utrzymania

25 TABL. 8. LUDNOŚĆ WEDŁUG EKONOMICZNYCH GRUP WIEKU I ŹRÓDEŁ UTRZYMANIA WEDŁUG SEKTORA WŁASNOŚCI W 2002 R. (cd.) WYSZCZEGÓLNIENIE Ogółem przedprodukcyjnym W wieku produkcyjnym poprodukcyjnym razem mobilnym niemobilnym nieustalonym W ODSETKACH OGÓŁEM ,0 21,5 63,2 39,9 23,3 15,2 0,0 Utrzymujący się z pracy ,0 27,9 71,6 51,3 20,2 0,5 0,0 w sektorze publicznym ,0 27,7 71,7 49,0 22,7 0,6 0,0 posiadający własne źródła ,0 0,0 99,3 61,0 38,3 0,7 0,0 utrzymywani ,0 59,2 40,3 35,4 4,9 0,5 0,0 w sektorze prywatnym ,0 28,0 71,5 52,7 18,8 0,5 0,0 najemnej ,0 27,6 72,0 54,8 17,2 0,3 0,0 posiadający własne źródła ,0 0,1 99,5 72,3 27,2 0,3 0,0 utrzymywani ,0 60,1 39,5 34,2 5,3 0,4 0,0 w swoim gospodarstwie rolnym (działce rolnej) ,0 29,8 69,1 44,4 24,7 1,2 0,0 posiadający własne źródła ,0 0,4 97,6 55,8 41,8 2,0 - utrzymywani ,0 67,3 32,6 29,7 2,8 0,1 0,0 na rachunek własny poza rolnictwem, w rolnictwie poza swoim gospodarstwem rolnym (działką rolną) lub z dochodów z najmu 100,0 28,7 70,6 47,9 22,7 0,7 0,0 posiadający własne źródła ,0 0,1 98,7 59,4 39,3 1,3 0,0 utrzymywani ,0 57,8 42,0 36,3 5,7 0,2 0,0 24

26 TABL. 8. LUDNOŚĆ WEDŁUG EKONOMICZNYCH GRUP WIEKU I ŹRÓDEŁ UTRZYMANIA WEDŁUG SEKTORA WŁASNOŚCI W 2002 R. (dok.) WYSZCZEGÓLNIENIE Ogółem przedprodukcyjnym W wieku produkcyjnym poprodukcyjnym razem mobilnym niemobilnym nieustalonym W ODSETKACH (dok.) Utrzymujący się z niezarobkowych źródeł ,0 12,3 50,6 22,8 27,8 37,1 0,0 z emerytur ,0 3,9 31,0 9,7 21,3 65,2 0,0 posiadający własne źródła ,0-22,5 0,4 22,1 77,5 0,0 utrzymywani ,0 21,5 69,5 51,6 17,8 9,0 0,0 100,0 10,4 67,0 22,3 44,7 22,6 0,0 posiadający własne źródła ,0 0,0 69,7 13,7 55,9 30,3 0,0 utrzymywani ,0 38,6 59,9 45,8 14,1 1,5 0,0 z pozostałych niezarobkowych źródeł ,0 24,2 63,7 39,4 24,3 12,2 0,0 posiadający własne źródła ,0 4,4 77,1 44,0 33,2 18,5 0,0 utrzymywani ,0 61,8 38,1 30,7 7,3 0,1 0,0 Utrzymujący się z dochodów z własności ,0 21,1 77,7 49,2 28,5 1,1 - posiadający własne źródła ,0-98,3 56,0 42,3 1,7 - utrzymywani ,0 55,5 44,3 38,2 6,1 0,2 - Nieustalone źródło utrzymania ,0 15,6 78,3 55,9 22,4 6,0 0,1 25

27 TABL. 9. LUDNOŚĆ WEDŁUG GŁÓWNEGO ŹRÓDŁA UTRZYMANIA I WOJEWÓDZTW - PORÓWNANIE DANYCH NSP 1988 I 2002 Glćwne źródło utrzymania ludności NSP 1988 NSP 2002 WYSZCZEGÓLNIENIE Ogółem w tys. praca niezarobkowe niezarobkowe na utrzymaniu Ogółem w tys. praca w tym na utrzymaniu w % w % POLSKA ,1 45,5 18,0 36, ,1 32,3 28,0 38,1 Miasta ,1 44,4 18,5 37, ,4 33,1 27,9 36,7 Wieś ,0 47,1 17,1 35, ,7 31,1 28,0 40,2 Dolnośląskie ,2 44,6 19,4 36,0 2907,2 31,3 29,8 37,7 Miasta ,7 44,8 19,4 35,8 2076,1 32,2 30,2 36,2 Wieś ,5 44,1 19,3 36,6 831,1 29,3 28,7 41,4 Kujawsko-pomorskie ,0 44,5 17,4 38,1 2069,3 31,8 28,3 38,8 Miasta ,3 44,3 18,1 37,6 1288,5 32,6 29,2 36,7 Wieś ,8 44,8 16,3 38,9 780,8 30,4 26,9 42,3 Lubelskie ,2 47,5 16,9 35,7 2199,1 31,6 29,7 37,9 Miasta ,7 43,1 16,5 40,5 1025,6 31,9 27,5 39,3 Wieś ,6 50,8 17,2 32,0 1173,5 31,4 31,7 36,6 Lubuskie ,9 42,3 19,6 38,0 1009,0 29,8 29,3 39,4 Miasta ,1 43,3 18,8 37,9 651,0 31,1 29,4 37,7 Wieś ,8 40,6 21,2 38,2 357,9 27,6 29,2 42,4 Łódzkie ,7 47,5 20,8 31,8 2612,9 33,6 31,3 34,2 Miasta ,6 46,0 21,8 32,2 1697,7 33,3 31,7 33,7 Wieś ,1 50,0 18,9 31,1 915,1 34,1 30,5 35,1 Małopolskie ,5 45,3 18,8 35,9 3232,4 31,9 27,5 39,1 Miasta ,4 43,2 20,6 36,2 1626,9 32,7 27,9 37,0 Wieś ,1 47,6 16,8 35,5 1605,5 31,1 27,1 41,2 Mazowieckie ,8 47,5 18,2 34,3 5124,0 36,0 26,4 35,5 Miasta ,0 45,9 19,5 34,6 3312,6 36,8 26,0 34,1 Wieś ,9 50,1 15,9 33,9 1811,4 34,5 27,0 38,2 Opolskie ,7 46,9 16,6 36,6 1065,0 31,5 26,1 37,0 Miasta ,0 46,6 16,0 37,4 560,1 32,4 26,2 36,3 Wieś ,7 47,2 17,1 35,7 505,0 30,5 26,0 37,9 Podkarpackie ,9 47,1 15,1 37,8 2103,8 29,3 27,8 41,4 Miasta ,3 43,5 14,9 41,6 853,1 31,1 26,0 40,4 Wieś ,6 49,4 15,2 35,4 1250,8 28,0 29,0 42,2 Podlaskie ,4 47,1 17,1 35,8 1208,6 33,5 26,6 38,4 Miasta ,3 44,0 15,6 40,4 711,6 33,1 24,0 40,9 Wieś ,1 50,8 18,9 30,3 497,0 34,0 30,5 34,8 Pomorskie ,1 43,3 16,6 40,1 2179,9 32,6 25,5 40,1 Miasta ,2 43,8 17,6 38,6 1484,8 34,1 26,4 37,2 Wieś ,0 42,3 14,4 43,4 695,1 29,5 23,5 46,3 Śląskie ,9 43,9 18,5 37,6 4742,9 31,2 28,2 37,8 Miasta ,7 43,7 18,3 38,0 3751,4 31,3 28,3 37,4 Wieś ,2 44,9 19,3 35,8 991,5 30,8 27,9 39,3 Świętokrzyskie ,6 48,0 17,0 35,0 1297,5 30,8 30,4 37,9 Miasta ,9 45,0 16,3 38,7 595,4 31,1 29,6 37,7 Wieś ,6 50,2 17,6 32,2 702,1 30,5 31,0 38,0 Warmińsko-mazurskie ,2 43,2 16,2 40,6 1428,4 29,4 27,9 41,2 Miasta ,5 43,7 16,5 39,8 860,2 31,4 27,9 38,8 Wieś ,7 42,4 15,8 41,8 568,1 26,4 27,9 44,9 Wielkopolskie ,4 43,6 18,5 37,8 3351,9 34,4 26,6 38,3 Miasta ,9 43,3 19,5 37,2 1934,8 35,0 27,6 36,4 Wieś ,5 44,0 17,2 38,8 1417,1 33,5 25,3 41,0 Zachodniopomorskie ,6 44,8 16,3 38,9 1698,2 30,6 27,8 40,0 Miasta ,6 45,7 16,2 38,1 1180,6 32,6 27,6 37,8 Wieś ,0 42,6 16,6 40,8 517,7 26,1 28,1 45,2 26

OGÓŁEM MIASTO WIEŚ OGÓŁEM MIASTO WIEŚ OGÓŁEM MIASTO WIEŚ

OGÓŁEM MIASTO WIEŚ OGÓŁEM MIASTO WIEŚ OGÓŁEM MIASTO WIEŚ Tab. 1.1 Ludność w latach 2010-2012 w powiatach wg podziału miasto-wieś stan w dniu 31.12. Wyszczególnienie województwo OGÓŁEM MIASTO WIEŚ OGÓŁEM MIASTO WIEŚ OGÓŁEM MIASTO WIEŚ 2 877 840 2 016 830 861

Bardziej szczegółowo

Powierzchnia Gmin Powiatu Jaworskiego w km²

Powierzchnia Gmin Powiatu Jaworskiego w km² Tabela 1. Powierzchnia gmin powiatu jaworskiego Powierzchni Powierzchnia (w km²) Jednostka (w %) Ogółem Ogółem Powiat jaworski 582 100 Jawor 19 3,3 Bolków w tym miasto 153 8 26,3 1,4 Mściwojów 72 12,4

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I SYTUACJA DEMOGRAFICZNA W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM

DZIAŁ I SYTUACJA DEMOGRAFICZNA W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM DZIAŁ I SYTUACJA DEMOGRAFICZNA W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM Tab. 1.1 Ludność w latach 2009-2011 w powiatach wg podziału miasto-wieś stan w dniu 31.12. Wyszczególnienie 2009 2010 2011 OGÓŁEM MIASTO WIEŚ

Bardziej szczegółowo

2012 OGÓŁEM MIASTO WIEŚ OGÓŁEM MIASTO WIEŚ OGÓŁEM MIASTO WIEŚ województwo

2012 OGÓŁEM MIASTO WIEŚ OGÓŁEM MIASTO WIEŚ OGÓŁEM MIASTO WIEŚ województwo Tab. 1.1 Ludność w latach 2011-2013 w powiatach wg podziału miasto-wieś stan w dniu 31.12. Wyszczególnienie 2011 2012 2013 OGÓŁEM MIASTO WIEŚ OGÓŁEM MIASTO WIEŚ OGÓŁEM MIASTO WIEŚ województwo 2 916 577

Bardziej szczegółowo

2013 OGÓŁEM MIASTO WIEŚ OGÓŁEM MIASTO WIEŚ OGÓŁEM MIASTO WIEŚ województwo

2013 OGÓŁEM MIASTO WIEŚ OGÓŁEM MIASTO WIEŚ OGÓŁEM MIASTO WIEŚ województwo Tab. 1.1 Ludność w latach 2012-2014 w powiatach wg podziału miasto-wieś stan w dniu 31.12. Wyszczególnienie 2012 2013 2014 OGÓŁEM MIASTO WIEŚ OGÓŁEM MIASTO WIEŚ OGÓŁEM MIASTO WIEŚ województwo 2 914 362

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I SYTUACJA DEMOGRAFICZNA W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM

DZIAŁ I SYTUACJA DEMOGRAFICZNA W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM DZIAŁ I SYTUACJA DEMOGRAFICZNA W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM Tab. 1.1 Ludność w latach 2008-2010 w powiatach wg podziału miasto-wieś. stan w dniu 31.12. Wyszczególnienie 2008 2009 2010 OGÓŁEM MIASTO WIEŚ

Bardziej szczegółowo

Atlas jakości życia powiatów dolnośląskich metodologia i wyniki. Zespół Badawczy Przedsiębiorczości i Zarządzania Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

Atlas jakości życia powiatów dolnośląskich metodologia i wyniki. Zespół Badawczy Przedsiębiorczości i Zarządzania Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu Atlas jakości życia powiatów dolnośląskich metodologia i wyniki dr Tomasz Kopyściański dr Tomasz Rólczyński Zespół Badawczy Przedsiębiorczości i Zarządzania Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu Zastosowana

Bardziej szczegółowo

Miasto GORZÓW WIELKOPOLSKI

Miasto GORZÓW WIELKOPOLSKI URZĄD STATYSTYCZNY W ZIELONEJ GÓRZE Powierzchnia w km² 86 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1448 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto GORZÓW WIELKOPOLSKI LUDNOŚĆ WEDŁUG

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU Powierzchnia w km² 262 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2083 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto POZNAŃ LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Miasto CHORZÓW WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 33 2014. Województwo 2014 58,2

Miasto CHORZÓW WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 33 2014. Województwo 2014 58,2 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 33 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 3319 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto CHORZÓW LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 160 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1441 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto CZĘSTOCHOWA Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I

Bardziej szczegółowo

Miasto OPOLE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W OPOLU. Powierzchnia w km² 97 2014. Województwo 2014 55,6. w wieku produkcyjnym 53,7 56,1 58,4

Miasto OPOLE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W OPOLU. Powierzchnia w km² 97 2014. Województwo 2014 55,6. w wieku produkcyjnym 53,7 56,1 58,4 URZĄD STATYSTYCZNY W OPOLU Powierzchnia w km² 97 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1238 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto OPOLE LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W 2014

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W GDAŃSKU Powierzchnia w km² 262 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1762 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto GDAŃSK LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

UCZĄCY SIĘ JĘZYKÓW OBCYCH JAKO PRZEDMOTU OBOWIĄZKOWEGO W SZKOŁACH

UCZĄCY SIĘ JĘZYKÓW OBCYCH JAKO PRZEDMOTU OBOWIĄZKOWEGO W SZKOŁACH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY a W ROKU SZKOLNYM 2009/10 IN SCHOOLS FOR CHILDREN AND YOUTH a IN THE 2009/10 SCHOOL YEAR OGÓŁEM TOTAL WOJEWÓDZTWO... 260022 7990 170457 4299 1061 640 470 Podregion jeleniogórski...

Bardziej szczegółowo

Miasto GDYNIA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014. Powierzchnia w km² 135 2014. Województwo 2014. w wieku produkcyjnym 59,7 61,6 63,8 59,2

Miasto GDYNIA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014. Powierzchnia w km² 135 2014. Województwo 2014. w wieku produkcyjnym 59,7 61,6 63,8 59,2 URZĄD STATYSTYCZNY W GDAŃSKU Powierzchnia w km² 135 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1834 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto GDYNIA LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W BYDGOSZCZY Powierzchnia w km² 116 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1756 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto TORUŃ LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W BYDGOSZCZY Powierzchnia w km² 84 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1351 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto WŁOCŁAWEK Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM Stan na koniec 2013 r.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM Stan na koniec 2013 r. Kontakt: tel. 71 37-16-300 e-mail: SekretariatUSwro@stat.gov.pl Internet: www.stat.gov.pl/wroc INFORMACJA SYGNALNA nr 1/2014 PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU Powierzchnia w km² 293 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2167 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto WROCŁAW LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Miasto: Leszno. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 3467016 57,1 53,1 56,4 58,7

Miasto: Leszno. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 3467016 57,1 53,1 56,4 58,7 Miasto: Leszno Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2027 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 64654 64722 64589 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Szczecin. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 301. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1718861 55,2 52,7 55,8 57,7

Miasto: Szczecin. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 301. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1718861 55,2 52,7 55,8 57,7 Miasto: Szczecin Powierzchnia w km2 w 2013 r. 301 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1358 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 410245 408913 408172 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Rybnik. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 148. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 51,4 53,4 54,6

Miasto: Rybnik. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 148. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 51,4 53,4 54,6 Miasto: Rybnik Powierzchnia w km2 w 2013 r. 148 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 945 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 141036 140789 140173 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Suwałki Powierzchnia w km2 w 2013 r. 66 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1058 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 69245 69404 69317 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto SIEDLCE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W WARSZAWIE. Powierzchnia w km² 32 2014. Województwo 2014 61,4

Miasto SIEDLCE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W WARSZAWIE. Powierzchnia w km² 32 2014. Województwo 2014 61,4 URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE Powierzchnia w km² 32 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2404 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto SIEDLCE LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE Powierzchnia w km² 46 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1374 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto PRZEMYŚL LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Miasto BYTOM WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 69 2014. Województwo 2014 58,2

Miasto BYTOM WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 69 2014. Województwo 2014 58,2 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 69 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2481 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto BYTOM LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W

Bardziej szczegółowo

Miasto TYCHY WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 82 2014. Województwo 2014 58,2

Miasto TYCHY WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 82 2014. Województwo 2014 58,2 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 82 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1572 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto TYCHY LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W GDAŃSKU Powierzchnia w km² 43 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2160 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto SŁUPSK LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W

Bardziej szczegółowo

Miasto ZIELONA GÓRA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W ZIELONEJ GÓRZE. Powierzchnia w km² 58 2014. Województwo 2014 56,8

Miasto ZIELONA GÓRA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W ZIELONEJ GÓRZE. Powierzchnia w km² 58 2014. Województwo 2014 56,8 URZĄD STATYSTYCZNY W ZIELONEJ GÓRZE Powierzchnia w km² 58 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2038 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto ZIELONA GÓRA Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI

Bardziej szczegółowo

Miasto: Jelenia Góra. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 109. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2909997 55,8

Miasto: Jelenia Góra. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 109. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2909997 55,8 Miasto: Jelenia Góra Powierzchnia w km2 w 2013 r. 109 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 751 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 84015 82846 81985 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Wrocław Powierzchnia w km2 w 2013 r. 293 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2159 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 630691 631188 632067 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU Powierzchnia w km² 102 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2893 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto BIAŁYSTOK Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODLASKIE W LICZBACH RAPORT Z WYNIKÓW NARODOWEGO SPISU POWSZECHNEGO LUDNOŚCI I MIESZKAŃ Kobiety Mężczyźni.

WOJEWÓDZTWO PODLASKIE W LICZBACH RAPORT Z WYNIKÓW NARODOWEGO SPISU POWSZECHNEGO LUDNOŚCI I MIESZKAŃ Kobiety Mężczyźni. WOJEWÓDZTWO PODLASKIE W LICZBACH RAPORT Z WYNIKÓW NARODOWEGO SPISU POWSZECHNEGO LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2002 Ludność według płci (w tys.) Razem 1208,6 -mężczyźni 591,2 -kobiety 617,4 W miastach (711,6): -mężczyźni

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Piekary Śląskie Powierzchnia w km2 w 2013 r. 40 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1429 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 58022 57502 57148 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy w Powiecie Kamiennogórskim w III 2011 r. - zestawienia tabelaryczne

Informacja o sytuacji na rynku pracy w Powiecie Kamiennogórskim w III 2011 r. - zestawienia tabelaryczne Informacja o sytuacji na rynku pracy w Powiecie Kamiennogórskim w III 2011 r. - zestawienia tabelaryczne kwiecień 2011 r. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOTNYCH W POWIECIE KAMIENNOGÓRSKIM Bezrobocie w gminach

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Poznań Powierzchnia w km2 w 2013 r. 262 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2092 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 555614 550742 548028 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Częstochowa Powierzchnia w km2 w 2013 r. 160 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1455 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 237203 234472 232318 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

Miasto: Zielona Góra. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 58. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1021470 55,4

Miasto: Zielona Góra. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 58. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1021470 55,4 Miasto: Zielona Góra Powierzchnia w km2 w 2013 r. 58 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2030 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 118950 119023 118405 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

Miasto: Kielce. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 110. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1268239 59,0 53,3 57,1 59,2

Miasto: Kielce. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 110. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1268239 59,0 53,3 57,1 59,2 Miasto: Kielce Powierzchnia w km2 w 2013 r. 110 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1823 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 202450 200938 199870 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Kraków. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 327. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 3360581 58,5 53,4 56,1 57,8

Miasto: Kraków. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 327. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 3360581 58,5 53,4 56,1 57,8 Miasto: Kraków Powierzchnia w km2 w 2013 r. 327 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2322 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 757740 758334 758992 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Katowice. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 165. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 54,7 56,7 58,4

Miasto: Katowice. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 165. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 54,7 56,7 58,4 Miasto: Katowice Powierzchnia w km2 w 2013 r. 165 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1849 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 311421 307233 304362 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Łomża Powierzchnia w km2 w 2013 r. 33 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1920 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 63240 62812 62711 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Opole. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 97. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1004416 54,5 50,4 53,7 56,1

Miasto: Opole. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 97. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1004416 54,5 50,4 53,7 56,1 Miasto: Opole Powierzchnia w km2 w 2013 r. 97 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1244 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 122656 121576 120146 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Toruń Powierzchnia w km2 w 2013 r. 116 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1758 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 205129 204299 203447 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Bydgoszcz. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 176. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2092564 57,0 55,1 57,6 59,4

Miasto: Bydgoszcz. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 176. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2092564 57,0 55,1 57,6 59,4 Miasto: Bydgoszcz Powierzchnia w km2 w 2013 r. 176 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2042 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 364443 361254 359428 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

Miasto: Gliwice. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 134. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 52,2 54,9 56,5

Miasto: Gliwice. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 134. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 52,2 54,9 56,5 Miasto: Gliwice Powierzchnia w km2 w 2013 r. 134 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1385 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 187830 186210 185450 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Załącznik V Tabela 5. Wskaźniki kontekstowe

Załącznik V Tabela 5. Wskaźniki kontekstowe Załącznik V Tabela 5. Wskaźniki kontekstowe Lp. Nazwa zmiennej lub wskaźnika Rok Jedn. Miary Zródło Ogółem (średnia) UE 28* Polska Małopolska SPOŁECZEŃSTWO 2006-45,2 47,4 2007 52,8 46,5 48,1 2008 53,3

Bardziej szczegółowo

Miasto: Sopot. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 17. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2295811 57,8 59,8 63,7 65,4

Miasto: Sopot. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 17. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2295811 57,8 59,8 63,7 65,4 Miasto: Sopot Powierzchnia w km2 w 2013 r. 17 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2193 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 38858 38217 37903 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Siedlce. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 5316840 60,1 51,7 54,7 57,6

Miasto: Siedlce. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 5316840 60,1 51,7 54,7 57,6 Miasto: Siedlce Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2396 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 76303 76393 76347 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Jaworzno. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 153. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 50,9 52,8 53,6

Miasto: Jaworzno. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 153. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 50,9 52,8 53,6 Miasto: Jaworzno Powierzchnia w km2 w 2013 r. 153 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 614 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 94831 94305 93708 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY I n f o r m a c j a POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE RYNEK PRACY POWIATU JAWORSKIEGO W MIESIĄCU LUTYM 2015 ROKU Informacja sygnalna JAWOR, MARZEC 2015 1. W miesiącu lutym 2015 r. zanotowano w powiecie jaworskim

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZEŃSTWO 2007 % GUS-BDR 53,3 48,5 46, % GUS-BDR 53,7 50,4 48, % GUS-BDR 52,5 50,4 49, % GUS-BDR 52,0 50,4 49,0

SPOŁECZEŃSTWO 2007 % GUS-BDR 53,3 48,5 46, % GUS-BDR 53,7 50,4 48, % GUS-BDR 52,5 50,4 49, % GUS-BDR 52,0 50,4 49,0 Załacznik nr V do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WSL w 2011 roku Wskaźniki kontekstowe dla RPO Lp. Nazwa zmiennej lub wskaźnika Rok* Jedn. Miary Źródło UE 27 Ogółem Polska Województwo SPOŁECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

Miasto: Warszawa. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 517. Miasto 2012 2013. Województwo 2013

Miasto: Warszawa. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 517. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 Miasto: Warszawa Powierzchnia w km2 w 2013 r. 517 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 3334 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 1700112 1715517 1724404 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

Miasto: Olsztyn. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 88. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1446915 54,6 48,8 51,9 53,7

Miasto: Olsztyn. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 88. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1446915 54,6 48,8 51,9 53,7 Miasto: Olsztyn Powierzchnia w km2 w 2013 r. 88 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1978 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 175388 174641 174675 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Rzeszów. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 117. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2129294 57,1 50,1 52,6 54,6

Miasto: Rzeszów. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 117. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2129294 57,1 50,1 52,6 54,6 Miasto: Rzeszów Powierzchnia w km2 w 2013 r. 117 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1574 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 179199 182028 183108 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Dąbrowa Górnicza Powierzchnia w km2 w 2013 r. 189 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 657 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 126079 124701 123994 Ludność w

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Bielsko-Biała Powierzchnia w km2 w 2013 r. 125 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1395 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 174755 174370 173699 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy w Powiecie Kamiennogórskim w I 2012 r. - zestawienia tabelaryczne

Informacja o sytuacji na rynku pracy w Powiecie Kamiennogórskim w I 2012 r. - zestawienia tabelaryczne Informacja o sytuacji na rynku pracy w Powiecie Kamiennogórskim w I 2012 r. - zestawienia tabelaryczne luty 2012 r. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOTNYCH W POWIECIE KAMIENNOGÓRSKIM Bezrobocie w gminach Powiatu

Bardziej szczegółowo

Miasto: Piotrków Trybunalski

Miasto: Piotrków Trybunalski Miasto: Piotrków Trybunalski Powierzchnia w km2 w 2013 r. 67 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1129 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 76881 76404 75903 Ludność w

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Świnoujście Powierzchnia w km2 w 2013 r. 197 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 210 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 41475 41509 41371 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Elbląg Powierzchnia w km2 w 2013 r. 80 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1540 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 124883 123659 122899 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ VI. SZKOŁY ZASADNICZE ZAWODOWE, ŚREDNIE ZAWODOWE ORAZ POLICEALNE

DZIAŁ VI. SZKOŁY ZASADNICZE ZAWODOWE, ŚREDNIE ZAWODOWE ORAZ POLICEALNE DZIAŁ VI. SZKOŁY ZASADNICZE ZAWODOWE, ŚREDNIE ZAWODOWE ORAZ POLICEALNE A. SZKOŁY ZASADNICZE ZAWODOWE, ŚREDNIE ZAWODOWE ORAZ POLICEALNE DLA MŁODZIEŻY (bez specjalnych) TABL.1(59). SZKOŁY ZAWODOWE I LICEA

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki kontekstowe dla Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata

Wskaźniki kontekstowe dla Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata Załącznik nr. 4 Wskaźniki kontekstowe dla Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa go na lata 2007-2013 Rok bazowy 2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. 2. SPOŁECZEŃSTWO Wskaźnik zatrudnienia ogółem(15 lat

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki kontekstowe - zestawienie dla województwa świętokrzyskiego

Wskaźniki kontekstowe - zestawienie dla województwa świętokrzyskiego Wskaźniki kontekstowe zestawienie dla województwa świętokrzyskiego 1 2 3 4 5 6 7 8 2007 2007 2006 2007 Nazwa zmiennej lub Jedn. Miary Zródło UE 27 Polska wskaźnika Lp Województwo Świętokrzyskie 1 SPOŁECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

% GUS-BDR 52,8 53,3 53,7

% GUS-BDR 52,8 53,3 53,7 2007 2008 2009 Lp Nazwa zmiennej lub wskaźnika Jedn. Miary Zródło UE 27 2007 UE 27 2008 UE 27 2009 SPOŁECZEŃSTWO 1 Wskaźnik zatrudnienia ogółem (15 lat i więcej, wg BAEL) % GUS-BDR 52,8 53,3 53,7 a) wg

Bardziej szczegółowo

Rok bazowy Zródło UE 27 Polska % 2008 GUS-BDR 53,7 50,4 51,6 49,6 46,4

Rok bazowy Zródło UE 27 Polska % 2008 GUS-BDR 53,7 50,4 51,6 49,6 46,4 Wskaźniki kontekstowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Lp Nazwa zmiennej lub wskaźnika Jedn. Miary Rok bazowy Zródło UE 27 Polska wskaźniki kontekstowe dla woj. świętokrzyskiego, dla których rokiem bazowym był rok

Bardziej szczegółowo

LISTA WSKAŹNIKÓW OGÓLNYCH I ICH DEKOMPOZYCJA

LISTA WSKAŹNIKÓW OGÓLNYCH I ICH DEKOMPOZYCJA Pole C Gospodarstwo, kapitał, kreatywność, technologie LISTA WSKAŹNIKÓW OGÓLNYCH I ICH DEKOMPOZYCJA przygotowana przez Warszawa, 25 lipca 2005 r. Wstęp Niniejszy dokument prezentuje listę wskaźników ogólnych

Bardziej szczegółowo

MĘŻCZYŹNI. 85 i więcej WYBRANE DANE STATYSTYCZNE

MĘŻCZYŹNI. 85 i więcej WYBRANE DANE STATYSTYCZNE URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU GMINA WIEJSKA AUGUSTÓW POWIAT AUGUSTOWSKI Liczba miejscowości sołectw 42 36 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W 2010 R. MĘŻCZYŹNI 85 i więcej WYBRANE DANE 2008 2009 2010 80-84

Bardziej szczegółowo

Miasto LEGNICA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE Powierzchnia w km² Województwo w wieku produkcyjnym 54,6 56,1 58,1 57,5

Miasto LEGNICA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE Powierzchnia w km² Województwo w wieku produkcyjnym 54,6 56,1 58,1 57,5 URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU Powierzchnia w km² 56 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1800 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto LEGNICA LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Miasto JELENIA GÓRA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE Powierzchnia w km² Województwo w wieku produkcyjnym 57,6 59,8 62,5 57,5

Miasto JELENIA GÓRA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE Powierzchnia w km² Województwo w wieku produkcyjnym 57,6 59,8 62,5 57,5 URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU Powierzchnia w km² 109 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 745 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto JELENIA GÓRA Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI

Bardziej szczegółowo

Kursy i szkolenia jako sposób podnoszenia kwalifikacji pracownika na Dolnym Śląsku

Kursy i szkolenia jako sposób podnoszenia kwalifikacji pracownika na Dolnym Śląsku Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Unia Europejska

Bardziej szczegółowo

Miasto KONIN WYBRANE DANE STATYSTYCZNE W POZNANIU. Powierzchnia w km² Województwo ,4

Miasto KONIN WYBRANE DANE STATYSTYCZNE W POZNANIU. Powierzchnia w km² Województwo ,4 URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU Powierzchnia w km² 82 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 931 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto KONIN LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W

Bardziej szczegółowo

Miasto TARNÓW WYBRANE DANE STATYSTYCZNE W KRAKOWIE. Powierzchnia w km² Województwo ,2

Miasto TARNÓW WYBRANE DANE STATYSTYCZNE W KRAKOWIE. Powierzchnia w km² Województwo ,2 URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE Powierzchnia w km² 72 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1539 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto TARNÓW LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Miasto ZABRZE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE W KATOWICE. Powierzchnia w km² Województwo ,2

Miasto ZABRZE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE W KATOWICE. Powierzchnia w km² Województwo ,2 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 80 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2204 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto ZABRZE LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE Powierzchnia w km² 197 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 209 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto ŚWINOUJŚCIE Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 125 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1390 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto BIELSKO-BIAŁA Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE Powierzchnia w km² 49 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1163 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto BIAŁA PODLASKA Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI

Bardziej szczegółowo

Miasto KROSNO WYBRANE DANE STATYSTYCZNE DEMOGRAFICZNEGO W RZESZOWIE. Powierzchnia w km² Województwo ,1

Miasto KROSNO WYBRANE DANE STATYSTYCZNE DEMOGRAFICZNEGO W RZESZOWIE. Powierzchnia w km² Województwo ,1 URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE Powierzchnia w km² 44 2015 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1075 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2013 2014 2015 Województwo 2015 Miasto KROSNO LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE I n f o r m a c j a RYNEK PRACY POWIATU JAWORSKIEGO W MIESIĄCU GRUDNIU 2016 ROKU Informacja sygnalna JAWOR, STYCZEŃ 2017 1. W miesiącu grudniu zanotowano w powiecie jaworskim

Bardziej szczegółowo

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM W 2014 R.

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM W 2014 R. Kontakt: tel. 71 37-16-300 e-mail: SekretariatUSwro@stat.gov.pl Internet: wroclaw.stat.gov.pl BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM W 2014 R. Wrocław, lipiec 2015 r. Podstawowe pojęcia 1.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE RYNEK PRACY POWIATU JAWORSKIEGO W MIESIĄCU STYCZNIU 2015 ROKU

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE RYNEK PRACY POWIATU JAWORSKIEGO W MIESIĄCU STYCZNIU 2015 ROKU I n f o r m a c j a POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE RYNEK PRACY POWIATU JAWORSKIEGO W MIESIĄCU STYCZNIU 2015 ROKU Informacja sygnalna JAWOR, LUTY 2015 W POWIECIE JAWORSKIM W MIESIĄCU «miesiacduzy» «rok»

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE I n f o r m a c j a RYNEK PRACY POWIATU JAWORSKIEGO W MIESIĄCU PAŹDZIERNIK 2018 ROKU Informacja sygnalna JAWOR, LISTOPAD 2018 1. W miesiącu październiku zanotowano w powiecie

Bardziej szczegółowo

Tabela 1.1 Statystyczny wizerunek Szczecina na tle innych dużych miast Polski, województwa zachodniopomorskiego i kraju Lp. 1. Liczba ludności (tys.)

Tabela 1.1 Statystyczny wizerunek Szczecina na tle innych dużych miast Polski, województwa zachodniopomorskiego i kraju Lp. 1. Liczba ludności (tys.) STRATEGIA ROZWOJU SZCZECINA MATERIAŁY TOWARZYSZĄCE 1.2. Statystyczny wizerunek Szczecina na tle województwa zachodniopomorskiego i kraju Miejsce Szczecina w województwie zachodniopomorskim i w kraju przedstawia

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE I n f o r m a c j a RYNEK PRACY POWIATU JAWORSKIEGO W MIESIĄCU STYCZNIU 2017 ROKU Informacja sygnalna JAWOR, LUTY 2017 1. W miesiącu styczniu 2017 r. zanotowano w powiecie

Bardziej szczegółowo

Województwo kujawsko-pomorskie na tle regionów Polski z punktu widzenia rozwoju demograficznego i gospodarczego

Województwo kujawsko-pomorskie na tle regionów Polski z punktu widzenia rozwoju demograficznego i gospodarczego URZĄD STATYSTYCZNY W BYDGOSZCZY Województwo kujawsko-pomorskie na tle regionów Polski z punktu widzenia rozwoju demograficznego i gospodarczego dr Wiesława Gierańczyk Urząd Statystyczny w Bydgoszczy Potencjał

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ V PERSONEL MEDYCZNY W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM

DZIAŁ V PERSONEL MEDYCZNY W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM DZIAŁ V PERSONEL MEDYCZNY W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM Tab. 5.1 Zatrudnienie personelu medycznego w województwie dolnośląskim w latach 2006-2010 stan w dniu 31.12 personel medyczny ogółem w tym: liczby

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY I n f o r m a c j a POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE RYNEK PRACY POWIATU JAWORSKIEGO W MIESIĄCU STYCZNIU 2018 ROKU Informacja sygnalna JAWOR, LUTY 2018 1. W miesiącu styczniu 2018 r. zanotowano w powiecie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY I n f o r m a c j a POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE RYNEK PRACY POWIATU JAWORSKIEGO W MIESIĄCU MAJU 2018 ROKU Informacja sygnalna JAWOR, CZERWIEC 2018 1. W miesiącu maju zanotowano w powiecie jaworskim

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE I n f o r m a c j a RYNEK PRACY POWIATU JAWORSKIEGO W MIESIĄCU LISTOPADZIE 2014 ROKU Informacja sygnalna JAWOR, GRUDZIEŃ 2014 1. W miesiącu listopadzie zanotowano w powiecie

Bardziej szczegółowo

Kwartał I, 2017 Q Województwo dolnośląskie. str. 1

Kwartał I, 2017 Q Województwo dolnośląskie. str. 1 Q1 2017 Województwo dolnośląskie str. 1 Adecco Poland jest światowym liderem wśród firm doradztwa personalnego, który posiada 5600 placówek w ponad 60 krajach. W Polsce działamy od 1994 roku. Wykorzystując

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO GOSPODARCZEJ W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM Warszawa, lipiec 2010 r. ANALIZA SYTUACJI

Bardziej szczegółowo

Informacja o aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych oraz poziomie i strukturze bezrobocia w Powiecie Kamiennogórskim w 2011 r.

Informacja o aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych oraz poziomie i strukturze bezrobocia w Powiecie Kamiennogórskim w 2011 r. POWIATOWY URZĄD D PRACY 58-00 Kamienna Góra, G ul. Sienkiewicza 6a tel. (075) 6-50-160, fax. (075) 6-50-170 e-mail: wrka@praca.gov.pl www.pupkamiennagora.pl Informacja o aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE I n f o r m a c j a RYNEK PRACY POWIATU JAWORSKIEGO W MIESIĄCU LIPCU 2017 ROKU Informacja sygnalna JAWOR, SIERPIEŃ 2017 1. W miesiącu lipcu zanotowano w powiecie jaworskim

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4. Zestaw wskaźników monitorowania celów Strategii

Załącznik nr 4. Zestaw wskaźników monitorowania celów Strategii Załącznik nr 4. Zestaw wskaźników monitorowania celów Strategii Tabela 1. Wskaźniki monitorowania celów strategicznych i operacyjnych SRWP 2020 Cel strategiczny 1. Konkurencyjna gospodarka 1. PKB na 1

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE I n f o r m a c j a RYNEK PRACY POWIATU JAWORSKIEGO W MIESIĄCU LIPCU 2018 ROKU Informacja sygnalna JAWOR, SIERPIEŃ 2018 1. W miesiącu lipcu 2018 r. zanotowano w powiecie

Bardziej szczegółowo

Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Jednostka podziału administracyjnego kraju

Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Jednostka podziału administracyjnego kraju ROLNYCH W GOSPODARSTWIE W KRAJU ZA 2006 ROK w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Województwo dolnośląskie 14,63 Województwo kujawsko-pomorskie 14,47 Województwo lubelskie 7,15 Województwo lubuskie

Bardziej szczegółowo

Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Myślenice 2004-2013 ANEKS nr 2. Ludność na podstawie bilansów

Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Myślenice 2004-2013 ANEKS nr 2. Ludność na podstawie bilansów Tabela nr A1 - Ludność na podstawie bilansów rok mężczyźni kobiety na 1 km² powierzchni kobiety na 1 mężczyzn ludność w wieku nieprodukcyjnym na 1 osób w wieku produkcyjnym Województwo 21 324928 1578176

Bardziej szczegółowo

Platforma C. Czynniki demograficzne

Platforma C. Czynniki demograficzne Platforma C. Czynniki demograficzne W tabeli 1 (33). odpowiedz na pytania dotyczące zjawisk charakteryzujących twoje otoczenie dalsze. Pytania obejmują czynniki demograficzne. Odpowiedzi wymagają od ciebie

Bardziej szczegółowo

Wyszczególnienie. rok 2009

Wyszczególnienie. rok 2009 rok 2000 rok 2001 rok 2002 rok 2003 rok 2004 rok 2005 rok 2006 rok 2007 rok 2008 rok 2009 rok 2010 rok 2011 rok 2012 rok 2013 wskaźnik na 10 tys. mieszkańców Tab. 3.1 Działalność ambulatoryjnej opieki

Bardziej szczegółowo

Analiza statystyczna ofert sprzedaży mieszkań w internetowych serwisach ogłoszeniowych. Województwo dolnośląskie

Analiza statystyczna ofert sprzedaży mieszkań w internetowych serwisach ogłoszeniowych. Województwo dolnośląskie Analiza statystyczna ofert sprzedaży mieszkań w internetowych serwisach ogłoszeniowych Województwo dolnośląskie 1. Analiza statystyczna ofert sprzedaży mieszkań w internetowych serwisach ogłoszeniowych

Bardziej szczegółowo