PX133. PxLight Controller INSTRUKCJA OBSŁUGI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PX133. PxLight Controller INSTRUKCJA OBSŁUGI"

Transkrypt

1 PX PxLight Controller INSTRUKCJA OBSŁUGI R

2 SPIS TREŚCI. Opis ogólny.... Warunki bezpieczeństwa.... Opis elementów sterownika..... Płyta czołowa..... Płyta tylna.... Załączanie sterownika Odtwarzanie Funkcje specjalne Tryb kolorów Programowanie kolorów Czas przejścia Ilość lamp PxLink Inicjalizacja Ustawienia indywidualne Adres DMX Balans bieli Kopiowanie parametrów do lamp Tryb Master / Slave Ustawienia no DMX Wybór języka Programowanie sterownika 7.. Programowanie parametrów Programowanie kolorów Kopiowanie kolorów Szybkość Xfade Programowanie sceny Programowanie chaserów Programowanie parametrów chasera Długość wzorca Ilość powtórzeń wzorca Kierunek Ustawianie programów Ustawianie kroku w programie Ustawianie ostatniego kroku... 5 Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w funkcjonowaniu i obsłudze sterownika, mających na celu ulepszenie wyrobu. PXM s.c. ul. Przemysłowa 0-70 Kraków tel.: (0 ) fax: (0 ) Internet:

3 8. Zatrzymanie Podłączenie do komputera Podłączenie sygnału DMX Wymiary Specyfikacja techniczna Deklaracja zgodności... 8 PXM s.c. ul. Przemysłowa 0-70 Kraków tel.: (0 ) fax: (0 ) Internet:

4 . OPIS OGÓLNY Sterownik PX PxLight Controller jest dedykowanym sterownikiem oświetlenia RGB. Urządzenie pozwala na kontrolowanie do 70 lamp RGB. Mogą to być zarówno oświetlacze zbudowane na diodach LED, jak i lampy fluorescencyjne. Sterownik PX obsługuje również klasyczne reflektory. Jedynym warunkiem, jaki musi zostać spełniony jest obsługa kanałów DMX, które odpowiadają kolejno kolorom R (czerwony), G (zielony) i B (niebieski). Sterownik programowany jest za pomocą klawiszy lub przy pomocy komputera z zainstalowanym systemem operacyjnym Microsoft Windows 98 SE, 000 bądź XP. Sterownik z komputerem można połączyć za pośrednictwem portu USB. Sterownik pozwala na zaprogramowanie scen, chaserów, sekwencji, szybkości chaserów, czasu zmiany każdego kroku w sekwencji oraz Xfade. Urządzenie posiada dwa tryby ustawiania kolorów: klasyczny RGB (w zakresie od 0 do 55 dla każdego koloru), jak również uproszczony - jasność (0-00%) i kolor (0% = fioletowy - 00% = biały). Sterownik PX PxLight Controller akceptuje protokół PxLink, który pozwala na programowe nadawanie adresów poszczególnym lampom, bez fizycznej ingerencji w ich ustawienia. System ten został stworzony przez firmę PROXIMA. Urządzenie pozwala również na wybór języka menu: polskiego lub angielskiego.. WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA Sterownik PX PxLight Controller jest zasilany napięciem bezpiecznym 9 - V, jednak podczas jego instalacji i użytkowania należy bezwzględnie przestrzegać poniższych reguł bezpieczeństwa:. Urządzenie może być podłączone wyłącznie do zasilania 9 - V AC / DC o obciążalności zgodnej z danymi technicznymi.. Należy chronić wszystkie przewody przed uszkodzeniami mechanicznymi i termicznymi.. W przypadku uszkodzenia któregokolwiek z przewodów należy zastąpić go przewodem o takich samych parametrach technicznych.. Do podłączenia sygnału DMX stosować wyłącznie przewód ekranowany. 5. Wszelkie naprawy jak i podłączenie sygnału DMX mogą być wykonywane wyłącznie przy odłączonym zasilaniu. 6. Należy bezwzględnie chronić PX przed kontaktem z wodą i innymi płynami. 7. Unikać gwałtownych wstrząsów, a w szczególności upadków. 8. Nie włączać urządzenia w pomieszczeniach o wilgotności powyżej 90%. o 9. Urządzenia nie należy używać w pomieszczeniach o temperaturze niższej niż + C lub o wyższej niż +0 C. 0. Do czyszczenia używać wyłącznie lekko wilgotnej ściereczki.

5 . OPIS ELEMENTÓW STEROWNIKA. PŁYTA CZOŁOWA. PŁYTA TYLNA PXM Px PUSH Ciekłokrystaliczny wyświetlacz Wyjście sygnału DMX Klawisze funkcyjne Gniazdo zasilające 9 V Port USB umożliwiający podłączenie sterownika do komputera. ZAŁĄCZANIE STEROWNIKA W chwili włączenia sterownika PX na wyświetlaczu pojawia się nazwa sterownika i wersja oprogramowania, po około dwóch sekundach następuje automatyczne przejście do aktualnie uruchomionego programu. Naciśnięcie przycisku "enter" spowoduje wejście do menu głównego sterownika. Menu główne podzielone jest na funkcje: Odtwarzanie, P rogramowanie i Funkcje specjalne. Za pomocą funkcji odtwarzanie można wybrać Program, Chaser i Scenę, która zostanie uruchomiona. Programowanie pozwala na definiowanie scen, chaserów i programów. Natomiast funkcje specjalne pozwalają na definiowanie takich parametrów jak tryb kolorów, czas zmiany scen, ilości lamp oraz wybór języka. PROXIMA Px Odtwarzanie Schemat menu głównego sterownika PX Programowanie Funkcje spec.

6 5. ODTWARZANIE Odtwarzanie pozwala na uruchomienie wcześniej zaprogramowanych scen, chaserów lub programów.. Wejdź w opcję Odtwarzanie.. Klawiszami next i previous wybierz scenę, chaser lub program.. Klawiszami next i previous wybierz odpowiedni zestaw jaki chcesz odtworzyć.. Naciśnij "enter", by rozpocząć odtwarzanie. Odtwarzanie Scena Chaser ESCAPE Chaser Program Stop 6. FUNKCJE SPECJALNE Dzięki funkcją specjalnym masz możliwość ustawienia trybu wyboru kolorów, czasu przejścia między scenami, ilości lamp podłączonych do sterownika, języka w jakim mają pojawiać się komunikaty na wyświetlaczu jak również parametrów PxLink. Schemat poniżej pokazuje w jaki sposób poruszać się po opcjach funkcji specjalnych. Funkcje spec. Tryb kolorow Czas Ilosc lamp PxLink Jezyk

7 6.. TRYB KOLORÓW Sterownik PX może pracować w trybie -kanałowym lub -kanałowym. Praca w trybie - kanałowym polega na ustawieniu każdego z kolorów oddzielnie: R (czerwony), G (zielony), B (niebieski). Natomiast praca w trybie -kanałowym polega na wyborze jasności i jednego z 56 zdefiniowanych przez producenta kolorów. UWAGA: Zmiana trybu regulacji kolorów powoduje usunięcie z pamięci wszystkich dotychczasowych ustawień kolorów, dlatego na wybór sposobu sterowania należy zdecydować się przed programowaniem scen, chaserów i programów. Ponadto przypadkowa zmiana tego parametru jest zabezpieczona dodatkowym pytaniem: Nadpisać kolory Kontynuować? 6... PROGRAMOWANIE KOLORÓW Aby zaprogramować kolory:. Wejdź w opcje Funkcje specjalne.. Przyciskami next i previous ustaw opcję Tryb kolorów.. Zostaniesz zapytany o nadpisanie kolorów. Wyrażenie zgody (przez naciśnięcie przycisku enter ), spowoduje zmianę wszystkich poprzednich ustawień kolorów, jakie wykonałeś do tej pory., 5. Przyciskami next i previous wybierz odpowiedni tryb kolorów, RGB lub Kolor / jasność. 6. Zatwierdź wybrane parametry klawiszem "enter". Funkcje spec. Tryb kolorow Nadpisac kolory Kontynuowac? Tryb kolorow Tryb kolorow CZAS PRZEJŚCIA Jest to czas, w którym odbywa się pełne płynne przejście między zmienianymi przez nas kolejnymi scenami lub chaserami. Aby początkowe rozświetlenie sceny / chasera oraz ich wygasanie nie było zbyt gwałtowne, parametr ten definiuje także czas, w jakim scena lub chaser osiąga ustawione natężenie światła i w jakim stopniowo gaśnie.. Przejdź do ustawień Funkcje specjalne.,. Przyciskami next i previous ustaw opcję Czas przejścia.. Przyciskami next i previous ustaw wybraną wartość. 5. Zatwierdź ustawienia klawiszem "enter".

8 Funkcje spec. Tryb kolorow Czas przejscia Czas przejscia Czas [s]: 0 6. ILOŚĆ LAMP Sterownik PX pozwala na jednoczesne wysterowanie 70 lamp. Jeśli jednak podłączonych jest mniej lamp, to nie ma potrzeby aby urządzenie pracowało w trybie 70. Należy pamiętać, że im więcej podłączonych lamp, tym sterowanie jest wolniejsze. Dlatego optymalnym rozwiązaniem jest zdefiniować ich ilość zgodnie z faktyczną liczbą podłączonych lamp.. Wejdź w ustawienia Funkcje specjalne.. Przyciskami next i previous ustaw opcję Ilość lamp.. Przyciskami next i previous ustaw odpowiednią ilość lamp.. Zatwierdź ustawienia klawiszem "enter". Funkcje spec. Ilosc lamp Ilosc lamp 6.. PxLink PxLink jest zastrzeżonym znakiem towarowym przypisanym do opracowanego przez firmę PROXIMA protokołu zdalnego programowania odbiorników sygnału DMX za pomocą linii DMX. Jest to szczególnie przydatne w sytuacjach, w których dostęp do lampy jest utrudniony lub uciążliwy (na przykład ze względu na miejsce montażu). PxLink Inicjalizacja Schemat opcji PxLink Ustawienia Tryb Ustawienia 5

9 6... INICJALIZACJA Proces inicjalizacji służy zdalnemu nadaniu fizycznych adresów (nie tożsamych z adresami DMX) poszczególnym lampom. Każdej z lamp zostaje przypisany kolejny numer, co ułatwia późniejsze sterowanie. Inicjalizację należy wykonać po każdej instalacji systemu DMX. UWAGA: Przy dużych instalacjach z wieloma lampami inicjalizacja może trwać nawet kilkadziesiąt sekund. Inicjalizacja Wykonac? Inicjalizacja Koniec ESCAPE Inicjalizacja 6... USTAWIENIA INDYWIDUALNE Można tu zadecydować o przypisaniu lampie wybranego adresu DMX, ustawić balans bieli oraz, w razie potrzeby, skopiować powyższe ustawienia do innych lamp.. Ustaw funkcję Adresowanie DMX.,. Przyciskami next i previous wybierz odpowiednią lampę. Lampa zaświeci się, aby zasygnalizować wybór., 5. Teraz masz możliwość ustawienia dla wybranej lampy adresu DMX i balansu bieli. Ustawienia indywidualne Lampa Lampa Adres DMX 6... ADRES DMX 5 Balans bieli Funkcja pozwala zdalnie ustawić adres DMX oddzielnie dla każdej lampy. Można wybierać spośród wartości w przedziale od do 5.. Ustaw opcję Adres DMX.,. Przyciskami next i previous ustaw odpowiedni adres DMX.. Zatwierdź ustawienia klawiszem "enter". Adres DMX 5 6

10 6... BALANS BIELI Czasami mogą pojawić się kłopoty z osiągnięciem barwy białej na diodach LED z serii RGB. Może to być spowodowane stosowaniem diod o różnych parametrach technicznych. Z tego powodu sterownik PX został wyposażony w funkcję balansu bieli, za pomocą której można dobrać właściwą temperaturę barwy dla pełnego wysterowania wszystkich trzech wyjść (kolor biały).. Wejdź w opcję Balans bieli.. Przyciskami next i previous ustaw odpowiedni kolor do regulacji.. Zredukuj intensywność zbyt jasnego koloru.. Zatwierdź ustawienia klawiszem "enter". Balans bieli R 0-50 G 0-50 B KOPIOWANIE PARAMETRÓW DO LAMP Ustawienia adresu DMX oraz balansu bieli każdej lampy skonfigurowane z pomocą protokołu PxLink można przesłać do wybranych kolejnych lamp, bez potrzeby ustawiania każdej z osobna. Pozwala na to funkcja Kopiuj do lamp, która umożliwia kopiowanie ustawień poszczególnych lamp na szereg kolejnych. 7

11 Kopiuj do lamp Od numeru Aby skopiować ustawienia adresu DMX oraz balansu bieli:. Przejdź do funkcji Skopiuj do lamp.. W funkcji Od numeru, przyciskami next i previous wybierz numer pierwszej lampy z zakresu do którego chcesz skopiować kolor.. W funkcji Do numeru, przyciskami next i previous wybierz numer ostatniej lampy z zakresu, do którego chcesz skopiować kolor. Numer lampy Od numeru musi być zawsze mniejszy lub równy numerowi lampy Do numeru Do numeru 5 Wykonaj TRYB MASTER / SLAVE Tryb Master wymusza na wybranej przez nas lampie, by stała się nadajnikiem sygnału DMX i wysyłała do innych swój program. Tryb Wszystkie slave ustawia wszystkie lampy jako odbiorniki DMX. Aby ustawić jedną z lamp w trybie Master:. Wejdź w opcję Tryb Master / Slave.,. Ustaw opcję Numer lampy Master i przyciskami next i previous ustaw odpowiednią wartość.. Zatwierdź ustawienia klawiszem "enter". Aby podporządkować wszystkie lampy zewnętrznemu sterownikowi: 5. Wybierz opcję Wszystkie Slave. 6. Zatwierdź te ustawienia przyciskiem enter. Tryb Master/Slave Numer lampy 70 5 Wszystkie SLAVE Ustaw 6 8

12 6... USTAWIENIA no DMX Pozwalają zdefiniować reakcję lamp na brak sygnału DMX. Do wyboru są cztery możliwości: lampy gasną, świecą pełnym światłem, odtwarzają wybrany program lub scenę. Ustawienia Lampa wylaczona Lampa zalaczona. Ustaw funkcję Ustawienia no DMX. Zaznacz funkcję Lampa wyłączona.. Zaznacz funkcję Lampa załączona.. Jeżeli chcesz w trybie no DMX ustawić scenę musisz zaznaczyć funkcję Scena. 5 Scena Kolor 0 R-B 6 00 RGB 7 Jasnosc Program Numer programu 5, 6. Ustaw odpowiedni Kolor. 7, 8. Ustaw odpowiednią Jasność. 9. Jeżeli w trybie no DMX chcesz ustawić Program, musisz otworzyć funkcję Program. 0,. Ustaw Numer programu.,. Ustaw Szybkość dla wybranego programu., 5. Ustaw Xfade*. Szybkosc 6 0. s 5 s Xfade 0 % 5 *patrz punkt 7.., str.. 00 % 9

13 6.5. WYBÓR JĘZYKA Sterownik PX posiada możliwość wyboru języka polskiego lub angielskiego. Aby ustawić jeden z dostępnych języków menu:. Przejdź do funkcji Język.. Przyciskami next i previous ustaw odpowiedni język.. Zatwierdź ustawienia klawiszem "enter". Jezyk Polski English 7. PROGRAMOWANIE STEROWNIKA 7.. PROGRAMOWANIE PARAMETRÓW Sterownik PX PxLight Controller pozwala na zaprogramowanie własnych scen, chaserów, sekwencji, szybkości chaserów, czasu zmiany każdego kroku w sekwencji oraz Xfade. W chaserach, jak i w programach istnieje możliwość ustawienia kolorów, kopiowania kolorów, ustawienia szybkości, jak również Xfade. Jednakże bez względu na to, która z funkcji jest programowana, opcje te ustawia się w sposób identyczny. PROXIMA Px Odtwarzanie Programowanie Programy Funkcje spec. Chasery Sceny 7... PROGRAMOWANIE KOLORÓW Urządzenie posiada możliwość ustawienia kolorów RGB (w zakresie od 0 do 55 dla każdego koloru), jak również możliwość ustawienia kolorów w trybie kolor / jasność. Bez względu na to czy programuje się scenę, chaser czy program, definiowanie trybu kolorów przebiega w ten sam sposób. 0

14 Aby ustawić lampę w trybie RGB:. Wybierz lampę którą chcesz wysterować.,. Przyciskami next i previous wybierz kolor a następnie go zdefiniuj.. Potwierdź ustawienia klawiszem "enter". Lampa Lampa Lampa Czerwony Zielony Niebieski Czerwony Aby ustawić lampę w trybie Kolor / jasność:. Wybierz lampę, którą chcesz wysterować... Dla wartości Kolor ustaw, z zakresu od do 00, odpowiedni kolor lampy. Dla wartości Jasność ustaw odpowiednią jasność, z zakresu od do 00%.. Potwierdź ustawienia klawiszem "enter". Schemat prezentuje pełne kolory w trybie Kolor / jasność: Kolor fioletowy: 0 R-B Kolor czerwony: 6 R Kolor żółty: R-G Kolor zielony: 9 G Cyjan: 66 G-B Kolor niebieski: 8, 8 B Kolor biały: 99, 00 RGB Lampa Lampa Lampa Kolor Jasnosc Kolor Jasnosc Litery pojawiające się obok numeru koloru oznaczają tu "pełne" kolory KOPIOWANIE KOLORÓW Ustawiony kolor i jasność z jednej lampy można skopiować do ciągu innych.. Przejdź do funkcji Skopiuj do lamp.. W funkcji Od numeru, przyciskami next i previous wybierz numer pierwszej lampy z szeregu, na który chcesz skopiować kolor.. W funkcji Do numeru, przyciskami next i previous wybierz numer ostatniej lampy z szeregu, na który chcesz skopiować kolor.. Wykonaj kopiowanie.

15 Skopiuj do lamp Od numeru 70 Numer lampy Od numeru musi być zawsze mniejszy lub równy numerowi lampy Do numeru Do numeru 70 Wykonaj 7... SZYBKOŚĆ Szybkość określa czas trwania kroku.. Przejdź do funkcji Parametry.. Przyciskami next lub previous wybierz opcję Szybkość.. Ustaw odpowiednią szybkość przyciskami next i previous.. Zatwierdź ustawienia klawiszem "enter". Parametry Szybkosc Szybkosc Czas [s]: Xfade Xfade określa płynność pojawiania się koloru, jak również jasności. Im wyższa wartość tym płynność jest większa. Maksymalna wartość wynosi 00%, minimalna 0%. Przy minimalnej wartości przejście z jednego koloru do drugiego następuje w formie skoku.. Przejdź do funkcji Parametry.. Przyciskami next lub previous ustaw opcję Xfade.. Przyciskami next lub previous ustaw odpowiednia wartość.. Zatwierdź ustawienia klawiszem "enter". Parametry Xfade Xfade

16 7.. PROGRAMOWANIE SCENY Scena jest statyczną prezentacją świateł. Urządzenie zezwala na zaprogramowanie 0 scen.. Ustaw opcję Programowanie.. Wybierz opcję Sceny.. Wybierz numer sceny jaką chcesz zaprogramować.. Ustaw wartości kolorów dla poszczególnych lamp. Programowanie Sceny Scena Lampa Lampa 7.. PROGRAMOWANIE CHASERÓW Lampa Chaser jest powtarzającą się dynamiczną sekwencją świateł. W pamięci sterownika mieszczą się cztery chasery.. Przejdź do funkcji Programowanie.. Przyciskami next lub previous wybierz opcję Chasery.. Wybierz chaser, który chcesz programować.. Wybierz Lampy, jakie chcesz zaprogramować i ustaw dla nich wybrane wartości kolorów. 5. Zaprogramuj pozostałe parametry Chasera. Chaser Programowanie Chasery Lampy 5 Parametry Warto dodać, że przy ustawieniu większej ilości lamp, niż fizycznie mamy do dyspozycji można osiągać interesujące efekty, np. dysponując 8 lampami w menu Funkcje specjalne - Ilość lamp zadeklarować 6. W konsekwencji definiując chaser możemy uzyskać wrażenie uciekających świateł. Poniżej przykład wykorzystania takiej możliwości: Chaser Lampy Lampa Czerwony Wyk. kopiowanie Od numeru Do numeru PREV Kopiuj do lamp

17 7... PROGRAMOWANIE PARAMETRÓW CHASERA 7... DŁUGOŚĆ WZORCA Długość wzorca określa, co która kolejna lampa będzie powtarzać ustawienia poprzedniczek. Dla przykładu, ustawiając pierwszą lampę w kolorze czerwonym i długość wzorca równą, kolejną świecącą na czerwono lampą będzie lampa nr.. Przejdź do funkcji Parametry.. Wybierz opcję Długość wzorca.. Za pomocą przycisków next i previous wybierz odpowiednią wartość.. Zatwierdź ustawienia klawiszem "enter". Parametry Dlugosc wzorca Dlugosc wzorca 7... ILOŚĆ POWTÓRZEŃ WZORCA Ilość powtórzeń określa, na ile kolejnych, określonych przez długość wzorca lamp, ma być powtarzany kolor z pierwotnej lampy. Dla przykładu: definiując lampę pierwszą jako czerwoną, ustalając długość wzorca równą, zaś ilość jego powtórzeń jako, na czerwono rozbłysną lampy nr, oraz 5.. Przejdź do funkcji Parametry.. Ustaw opcję Ilość powtórzeń.. Przyciskami next lub previous ustaw odpowiednią wartość.. Zatwierdź ustawienia klawiszem "enter". Parametry Ilosc powtorzen Ilosc powtorzen 7... KIERUNEK Za pomocą opcji kierunek, możemy określić w którą stronę mają przechodzić kolory.. Przejdź do funkcji Parametry.. Ustaw opcję Kierunek.. Przyciskami next lub previous ustaw odpowiednią wartość.. Zatwierdź ustawienia klawiszem "enter". Parametry Kierunek Kierunek Kierunek

18 7.. USTAWIANIE PROGRAMÓW Program jest to zespół scen, które następują po sobie. W programie, poza opcjami jakie były dostępne w scenach, dodatkowo możemy ustawić szybkość zmiany następujących po sobie scen, Xfade czyli płynność zmiany kolorów, jak również ostatni krok, określający na którym z zaprogramowanych kroków ma kończyć się i rozpoczynać odtwarzanie na nowo dany program. Można zaprogramować do programów składających się z kroków każdy. Aby zdefiniować program:. Przejdź do funkcji Programowanie.. Ustaw opcję Programy.. Ustaw numer programu który zamierzasz zaprogramować. Programowanie Programy Program 7... USTAWIANIE KROKU W PROGRAMIE Aby zdefiniować parametry poszczególnychkroków w programie:. Przejdź do funkcji danego programu.. Wybierz numer kroku, który zamierzasz ustawić.. Ustaw dla tego kroku kolor lamp.. Ustaw pozostałe parametry takie jak Szybkość oraz Xfade. Program Krok Lampy Parametry 7... USTAWIANIE OSTATNIEGO KROKU Ostatni krok określa na którym dokładnie kroku dany program się kończy. Aby ustawić ostatni krok programu:. Przejdź do ustawień danego kroku.. Przyciskami next lub previous ustaw opcję Parametry.. Przyciskami next lub previous ustaw opcję Ostatni krok.. Zaznacz klawiszem "enter" opcję Ostatni krok Tak. Krok 5 Parametry Ostatni krok Ostatni krok Ostatni krok 5

19 5 mm 8. ZATRZYMANIE Aby zatrzymać odtwarzanie:. Przejdź do funkcji Odtwarzanie.. Przyciskami next lub previous zaznacz opcję Stop.. Potwierdź ustawienia klawiszem "enter". Odtwarzanie Stop 9. PODŁĄCZENIE DO KOMPUTERA Sterownik PX może zostać podłączony do komputera. Podłączenie odbywa się za pośrednictwem portu USB. Samo oprogramowanie, za pomocą którego możliwe jest programowanie sterownika może zostać uruchomione na komputerach klasy PC z zainstalowanym systemem operacyjnym Microsoft Windows 98 SE, 000 oraz XP. Oprogramowanie oraz jego aktualizacje można ściągnąć nieodpłatnie ze strony 0. PODŁĄCZENIE SYGNAŁU DMX PUSH DMX - DMX + EKRAN. masa. DMX (-) OSTATNIE URZĄDZENIE. DMX (+) PUSH REZYSTOR 0 Ohm. Do łączenia najlepiej stosować przewód mikrofonowy (dwie żyły w ekranie). Urządzenia należy łączyć szeregowo. W celu rozgałęzienia linii DMX należy zastosować DMX splitter (PX09). Maksymalnie w linii DMX można podłączyć urządzenia 5. Maksymalna długość linii DMX to 500 metrów 6. W ostatnim urządzeniu do wyjścia DMX koniecznie musi być wpięty terminator, czyli rezystor 0 Ohm między i pinem gniazda XLR. WYMIARY 0mm PUSH 5 mm 6

20 . DANE TECHNICZNE - kanały DMX - zasilanie - pobór mocy - programowanie - PxLink - wymiary - szerokość - wysokość - głębokość V AC 50 ma sceny (0) chasery () programy () tak 0mm 5mm 5mm 7

21 Konsole teatralne i estradowe Cyfrowe ściemniacze mocy SYSTEM dmx Sterowniki ARCHITEKTONICZNE OŚWIETLENIE LED ul. Przemysłowa 0-70 Kraków tel: fax: DEKLARACJA ZGODNOŚCI z dyrektywą nr 89/6/EWG Nazwa producenta: Adres producenta: PXM s.c. ul. Przemysłowa 0-70 Kraków deklarujemy, że nasz wyrób: Nazwa towaru: Kod towaru: PxLight Controller PX jest zgodny z następującymi normami: EMC: PN-EN 550- PN-EN 550- Dodatkowe informacje: Podłączenie sygnału DMX musi być wykonane przewodem ekranowanym, połączonym z pinem GND Kraków, mgr inż. Marek Żupnik. 8

PX127. Solo. RedLine INSTRUKCJA OBSŁUGI

PX127. Solo. RedLine INSTRUKCJA OBSŁUGI PX127 Solo RedLine INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny... 1 2. Warunki bezpieczeństwa... 1. Płyta czołowa... 2 4. Kopiowanie programów do sterownika SOLO... 5. Kopiowanie programów do sterownika

Bardziej szczegółowo

PX 151. DMX-RS232 Interface INSTRUKCJA OBSŁUGI

PX 151. DMX-RS232 Interface INSTRUKCJA OBSŁUGI PX 5 DMX-RS Interface INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI. Opis ogólny.. Warunki bezpieczeństwa. Opis elementów odtwarzacza.. 4.. Płyta czołowa... 4.. Płyta tylna... 4.. Bok lewy. 4.4. Bok prawy... 4 4. Kontrolki

Bardziej szczegółowo

DMX Demux 16 Demux 16 OEM

DMX Demux 16 Demux 16 OEM PX071 PX071-OEM DMX Demux 16 Demux 16 OEM INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny... 1 2. Warunki bezpieczeństwa... 1 3. Podłączenie sygnału DMX... 1 4. Opis złączy i elementów sterowania. 2 4.1.

Bardziej szczegółowo

PiXiMo Driver LED 12x350 ma

PiXiMo Driver LED 12x350 ma PX268 PiXiMo 12350 Driver LED 12x350 ma INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny. 1 2. Warunki bezpieczeństwa. 1 3. Opis złączy i elementów sterowania. 2 4. Ustawianie adresu DMX.. 3 4.1. Ustawianie

Bardziej szczegółowo

PX 292. DMX/4-20mA interface INSTRUKCJA OBSŁUGI

PX 292. DMX/4-20mA interface INSTRUKCJA OBSŁUGI PX 292 DMX/4-20mA interface INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny... 3 2. Warunki bezpieczeństwa... 3 3. Podłączenie sygnału DMX... 3 4. Opis urządzenia... 4. Programowanie urządzenia....1. Poruszanie

Bardziej szczegółowo

PX Relay Module INSTRUKCJA OBSŁUGI

PX Relay Module INSTRUKCJA OBSŁUGI PX159 8 Relay Module INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny... 1 2. Warunki bezpieczeństwa... 1 3. Opis złączy i elementów sterowania. 2 4. Programowanie urządzenia... 2 4.1. Poruszanie się po

Bardziej szczegółowo

PxArt + Settings Controller

PxArt + Settings Controller PX277 PxArt + Settings Controller INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny... 3 2. Warunki bezpieczeństwa... 3 3. Opis elementów konfiguratora... 3 4. Uruchomienie urządzenia... 4 5. Zmiana wersji

Bardziej szczegółowo

PX206. Switch 8 x 1A OC INSTRUKCJA OBSŁUGI

PX206. Switch 8 x 1A OC INSTRUKCJA OBSŁUGI PX206 Switch 8 x 1A OC INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny... 1 2. Warunki bezpieczeństwa... 1 3. Opis złączy i elementów sterowania... 2 4. Programowanie urządzenia... 2 4.1. Poruszanie się

Bardziej szczegółowo

PX097. DMX Repeater INSTRUKCJA OBSŁUGI

PX097. DMX Repeater INSTRUKCJA OBSŁUGI PX097 DMX Repeater INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny... 3 2. Warunki bezpieczeństwa... 3 3. Podłączenie sygnału DMX... 4 3.1. Przykładowa linia DMX... 4 3.2. Terminator... 5 3.3. Zasady łączenia

Bardziej szczegółowo

PX165. DMX Splitter INSTRUKCJA OBSŁUGI

PX165. DMX Splitter INSTRUKCJA OBSŁUGI PX165 DMX Splitter INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny... 3 2. Warunki bezpieczeństwa... 3 3. Podłączenie sygnału DMX... 4 3.1. Przykładowe linie DMX... 4 3.2. Terminator... 6 3.3. Zasady łączenia

Bardziej szczegółowo

PX165. DMX Splitter INSTRUKCJA OBSŁUGI

PX165. DMX Splitter INSTRUKCJA OBSŁUGI DMX Splitter INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny... 3 2. Warunki bezpieczeństwa... 3 3. Podłączenie sygnału DMX... 4 3.1. Przykładowe linie DMX... 4 3.2. Terminator... 7 3.3. Zasady łączenia

Bardziej szczegółowo

PX094-3 PX094-5. DMX Splitter INSTRUKCJA OBSŁUGI

PX094-3 PX094-5. DMX Splitter INSTRUKCJA OBSŁUGI PX094-3 PX094-5 DMX Splitter INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny... 1 2. Warunki bezpieczeństwa... 1 3. Podłączenie sygnału DMX... 2 3.1. Przykładowa linia DMX... 2 3.2. Terminator... 3 3.3.

Bardziej szczegółowo

PX342. Driver PWM 1x10A INSTRUKCJA OBSŁUGI

PX342. Driver PWM 1x10A INSTRUKCJA OBSŁUGI PX342 Driver PWM 1xA INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny... 3 2. Warunki bezpieczeństwa... 3 3. Opis złączy i elementów sterowania... 4 4. Funkcja smooth... 4 5. Ustawianie adresu DMX... 5

Bardziej szczegółowo

PX Relay Module INSTRUKCJA OBSŁUGI

PX Relay Module INSTRUKCJA OBSŁUGI PX232 1 Relay Module INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny... 3 2. Warunki bezpieczeństwa... 3 3. Opis złączy i elementów sterowania... 4 4. Ustawianie adresu DMX... 5 5. Schemat podłączeń...

Bardziej szczegółowo

PX202. Arcus INSTRUKCJA OBSŁUGI

PX202. Arcus INSTRUKCJA OBSŁUGI PX202 Arcus INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny... 1 2. Warunki bezpieczeństwa... 1 3. Opis złączy... 2 4. Opis przycisków pilota... 2 4.1. Włączanie/wyłączanie i przechodzenie po trybach...

Bardziej szczegółowo

3 x 1W Lamp LED RJ 45

3 x 1W Lamp LED RJ 45 PX 185 3 x 1W Lamp LED RJ 45 INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny... 1. Warunki bezpieczeństwa... 1 3. Opis modelu... 4. Schemat podłączenia... 3 5. Opis przewodu RJ 45... 4 6. Dopuszczalna

Bardziej szczegółowo

PX 196 LED SPLITTER INSTRUKCJA OBSŁUGI

PX 196 LED SPLITTER INSTRUKCJA OBSŁUGI LED SPLITTER INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny... 1 2. Warunki bezpieczeństwa... 1 3. Opis modelu... 2 4. Schemat podłączenia... 3 5. Opis przewodu RJ 45... 5 6. Wymiary... 6 7. Dane techniczne...

Bardziej szczegółowo

PX109. RGB Demux INSTRUKCJA OBSŁUGI

PX109. RGB Demux INSTRUKCJA OBSŁUGI PX109 RGB Demux INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny... 1 2. Warunki bezpieczeństwa... 1 3. Opis złączy i elementów sterowania... 2 4. Oznaczenia wyświetlanych komunikatów... 2 5. Załączenie

Bardziej szczegółowo

Driver LED 1x1,5A/60V

Driver LED 1x1,5A/60V PX319-HV Driver LED 1x1,5A/60V INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny... 3 2. Warunki bezpieczeństwa... 3 3. Opis złączy i elementów sterowania... 4 4. Sygnalizacja kontrolki DMX... 4 5. Ustawianie

Bardziej szczegółowo

PX173. Rail DMX Merger INSTRUKCJA OBSŁUGI

PX173. Rail DMX Merger INSTRUKCJA OBSŁUGI PX173 Rail DMX Merger STRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny... 1 2. Warunki bezpieczeństwa... 1 3. Reguły tworzenia instalacji DMX... 2 4. Widok płyty czołowej... 3 4.1. Funkcje klawiszy... 3 5.

Bardziej szczegółowo

PX147. LED 3 W Module INSTRUKCJA OBSŁUGI

PX147. LED 3 W Module INSTRUKCJA OBSŁUGI PX147 LED 3 W Module INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny... 1 2. Warunki bezpieczeństwa... 1 3. Opis elementu świecącego... 2 3.1. Moduł do zabudowy... 2 3.2. Moduł z uchwytem... 3 4. Sposób

Bardziej szczegółowo

PX152-8 PX /16-Channel Timer INSTRUKCJA OBSŁUGI

PX152-8 PX /16-Channel Timer INSTRUKCJA OBSŁUGI PX152-8 PX152-16 8-/16-Channel Timer INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny... 1 2. Warunki bezpieczeństwa... 1 3. Opis złączy i elementów sterownika... 2 4. Realizowane funkcje (wersja 8-kanałowa)...

Bardziej szczegółowo

DMX/0-10V Interface 8ch

DMX/0-10V Interface 8ch PX227 DMX/0-10V Interface 8ch INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny... 3 2. Warunki bezpieczeństwa... 3 3. Opis urządzenia... 4 4. Schemat podłączenia.. 5 5. Podłączenie sygnału DMX... 5 6. Programowanie

Bardziej szczegółowo

PX736-3 PX DMX Splitter 2/10 INSTRUKCJA OBSŁUGI

PX736-3 PX DMX Splitter 2/10 INSTRUKCJA OBSŁUGI PX736-3 PX736-5 DMX Splitter 2/10 INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny... 3 2. Warunki bezpieczeństwa... 3 3. Opis budowy splittera... 4 4. Schemat podłączenia... 5 5. Dane techniczne... 6 6.

Bardziej szczegółowo

PX 265 PX265 OEM INSTRUKCJA OBSŁUGI

PX 265 PX265 OEM INSTRUKCJA OBSŁUGI PX 265 PX265 OEM INSTUKCJA OBSŁUGI SPIS TEŚCI 1. Opis ogólny 3 2. Warunki bezpieczeństwa. 3 3. Opis złączy i elementów sterowania... 4 4. Poruszanie się po menu...... 8 5. Oznaczenia wyświetlanych komunikatów....

Bardziej szczegółowo

PX716. Splitter DMX-RDM INSTRUKCJA OBSŁUGI

PX716. Splitter DMX-RDM INSTRUKCJA OBSŁUGI PX716 Splitter INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny... 3 2. Warunki bezpieczeństwa... 3 3. Opis budowy splittera... 4 4. Schemat podłączenia... 5 5. Dane techniczne... 6 6. Wymiarowanie... 6

Bardziej szczegółowo

PX106 (128 kanałów) PX105 (64 kanały) PX114 (32 kanały) Demultiplexer DMX INSTRUKCJA OBSŁUGI

PX106 (128 kanałów) PX105 (64 kanały) PX114 (32 kanały) Demultiplexer DMX INSTRUKCJA OBSŁUGI PX106 (128 kanałów) PX105 (64 kanały) PX114 (32 kanały) Demultiplexer INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny... 1 2. Warunki bezpieczeństwa... 1 3. Reguły tworzenia instalacji... 2 4. Ustawianie

Bardziej szczegółowo

PiXiMo 4350. LED Driver 4 x 350 ma 48 V

PiXiMo 4350. LED Driver 4 x 350 ma 48 V PX241 PiXiMo 4350 LED Driver 4 x 350 ma 48 V INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny... 3 2. Warunki bezpieczeństwa... 3 3. Opis złączy i elementów sterowania... 4 4. Oznaczenia wyświetlanych komunikatów...

Bardziej szczegółowo

LED Driver 3 x 350 ma

LED Driver 3 x 350 ma PX172 LED Driver 3 x 350 ma INSTUKCJA OBSŁUGI SPIS TEŚCI 1. Opis ogólny... 3 2. Warunki bezpieczeństwa... 3 3. Opis złączy i elementów sterowania... 4 4. Oznaczenia wyświetlanych komunikatów... 4 5. Ustawianie

Bardziej szczegółowo

PX106 (128 kanałów) PX105 (64 kanały) PX114 (32 kanały) Demultiplexer DMX INSTRUKCJA OBSŁUGI

PX106 (128 kanałów) PX105 (64 kanały) PX114 (32 kanały) Demultiplexer DMX INSTRUKCJA OBSŁUGI PX106 (128 kanałów) PX105 (64 kanały) PX114 (32 kanały) Demultiplexer INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny... 1 2. Warunki bezpieczeństwa... 1 3. Reguły tworzenia instalacji... 2 4. Ustawianie

Bardziej szczegółowo

PX113. Merger DMX INSTRUKCJA OBSŁUGI

PX113. Merger DMX INSTRUKCJA OBSŁUGI PX113 Merger STRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny... 1 2. Warunki bezpieczeństwa... 1 3. Reguły tworzenia instalacji... 2 4. Widok płyty czołowej... 3 4.1. Funkcje klawiszy... 3 5. Podłączenie

Bardziej szczegółowo

PX154. DMX - MP3 Player INSTRUKCJA OBSŁUGI

PX154. DMX - MP3 Player INSTRUKCJA OBSŁUGI PX154 DMX - MP3 Player INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny... 1 2. Warunki bezpieczeństwa... 1 3. Opis elementów odtwarzacza... 2 4. Kontrolki informacyjne... 2 5. Aktualny stan odtwarzacza...

Bardziej szczegółowo

PX 303. PxCrop Mini INSTRUKCJA OBSŁUGI

PX 303. PxCrop Mini INSTRUKCJA OBSŁUGI PX 303 PxCrop Mini INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny... 3 2. Warunki bezpieczeństwa... 3 3. Informacje na temat wersji... 5 4. Opis modelu... 5 5. Schemat podłączenia... 7 6. Wymiary... 9

Bardziej szczegółowo

PX 284. PxAqua 3 SH 12V INSTRUKCJA OBSŁUGI

PX 284. PxAqua 3 SH 12V INSTRUKCJA OBSŁUGI PX 84 PxAqua 3 SH V INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI. Opis ogólny... 3. Warunki bezpieczeństwa... 3 3. Informacje na temat wersji... 5 4. Opis modelu... 5 5. Schemat podłączenia... 7 6. Wymiary... 8 7.

Bardziej szczegółowo

Switch 8 x OC/ 8 Relay DMX

Switch 8 x OC/ 8 Relay DMX PX257 Switch 8 x OC/ 8 Relay DMX INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny... 3 2. Warunki bezpieczeństwa... 3 3. Opis złączy i elementów sterowania... 4 4. Programowanie urządzenia... 5 4.1. Poruszanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. PLD 24 - pixel LED driver DMX V1.0.1. MODUS S.J. Wadowicka 12 30-415 Kraków, Polska. www.modus.pl

Instrukcja obsługi. PLD 24 - pixel LED driver DMX V1.0.1. MODUS S.J. Wadowicka 12 30-415 Kraków, Polska. www.modus.pl Instrukcja obsługi PLD 24 - pixel LED driver DMX V1.0.1 1 Dziękujemy za zakup naszego urządzenia. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby nasze produkty były najwyższej jakości i spełniły Państwa oczekiwania.

Bardziej szczegółowo

PX292. DMX/4-20mA interface INSTRUKCJA OBSŁUGI

PX292. DMX/4-20mA interface INSTRUKCJA OBSŁUGI PX292 DMX/4-20mA interface INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny... 3 2. Warunki bezpieczeństwa... 3 3. Opis złączy i elementów sterowania... 4 4. Programowanie urządzenia... 4 4.1. Poruszanie

Bardziej szczegółowo

Lamp LED 9 x 3W REBEL IP67 UNDERGR

Lamp LED 9 x 3W REBEL IP67 UNDERGR PX192 Lamp LED 9 x 3W REBEL IP67 UNDERGR INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny... 1 2. Warunki bezpieczeństwa... 1 3. Sposób oznaczania typu oświetlacza... 4. Demontaż oświetlacza... 3 3 5. Wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

PX139-a PX139-c. LED Driver 3 x OC INSTRUKCJA OBSŁUGI

PX139-a PX139-c. LED Driver 3 x OC INSTRUKCJA OBSŁUGI PX139-a PX139-c LED Driver 3 x OC INSTUKCJA OSŁUI SPIS TEŚCI 1. Opis ogólny... 1 2. Warunki bezpieczeństwa... 1 3. Opis złączy i elementów sterowania... 2 4. Oznaczenia wyświetlanych komunikatów... 2 5.

Bardziej szczegółowo

PLD48 PIXEL DMX LED Driver

PLD48 PIXEL DMX LED Driver PLD48 PIXEL DMX LED Driver Instrukcja obsługi www.modus.pl ziękujemy za zakup naszego urządzenia. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby nasze produkty były najwyższej jakości i spełniły Państwa oczekiwania.

Bardziej szczegółowo

AC Dimmer 12 x 2300 W

AC Dimmer 12 x 2300 W PX 095 AC Dimmer 12 x 2300 W INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny 3 2. Warunki bezpieczeństwa. 3 3. Płyta czołowa... 4 4. Kontrola przerwy w sterowanym obwodzie... 4 5. Programowanie urządzenia...

Bardziej szczegółowo

PX357. Gate 4 DMX INSTRUKCJA OBSŁUGI

PX357. Gate 4 DMX INSTRUKCJA OBSŁUGI PX357 Gate 4 DMX INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny... 3 2. Warunki bezpieczeństwa... 3 3. Opis budowy bramki... 4 4. Podstawowe informacje na temat protokołu DMX 512... 5 5. Instalacja oprogramowania...

Bardziej szczegółowo

DMX/0-10 Interface 1ch

DMX/0-10 Interface 1ch PX385 DMX/0-10 Interface 1ch INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny... 3 2. Warunki bezpieczeństwa... 3 3. Opis urządzenia... 4 4. Schemat podłączenia... 5 5. Podłączenie sygnału DMX... 5 6. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Digital Dimmpack 2 x 1200 W

Digital Dimmpack 2 x 1200 W PX062 Digital Dimmpack 2 x 1200 W INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny... 1 2. Warunki bezpieczeństwa... 1 3. Opis złączy i elementów sterowania... 2 4. Podłączenie sygnału DMX... 3 5. Oznaczenia

Bardziej szczegółowo

PiXiMo 3350 LED Driver 3 x 350 ma 24V DC

PiXiMo 3350 LED Driver 3 x 350 ma 24V DC PX305 PiXiMo 3350 LED Driver 3 x 350 ma 24V DC INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny... 3 2. Warunki bezpieczeństwa... 3 3. Opis złączy i elementów sterowania... 4 4. Oznaczenia wyświetlanych

Bardziej szczegółowo

PX 294. PxLine Mini INSTRUKCJA OBSŁUGI

PX 294. PxLine Mini INSTRUKCJA OBSŁUGI PX 294 PxLine Mini INSTRUKCJA OBSŁUGI R Spis treści 1. Opis ogólny... 3 2. Warunki bezpieczeństwa... 3 3. Opis budowy lampy... 4 4. Informacje na temat wersji... 5 5. Schemat podłączenia... 6 6. Wymiary...

Bardziej szczegółowo

PX175. DMX-DALI Converter INSTRUKCJA OBSŁUGI

PX175. DMX-DALI Converter INSTRUKCJA OBSŁUGI PX175 DMX-DALI Converter INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny... 1 2. Warunki bezpieczeństwa... 1 3. Opis złączy i elementów sterowania... 2 4. Programowanie urządzenia... 4.1. Poruszanie się

Bardziej szczegółowo

DMX/Relay Interface 8ch

DMX/Relay Interface 8ch PX257-OC PX257-RE DMX/Relay Interface 8ch INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny... 3 2. Warunki bezpieczeństwa... 3 3. Opis złączy i elementów sterowania... 4 4. Programowanie urządzenia... 5

Bardziej szczegółowo

Wersja polska PROLIGHT 2006 www.prolight.com.pl

Wersja polska PROLIGHT 2006 www.prolight.com.pl - 1 - Kolorado MK3 2500 Spis treści: Zawartość opakowania... 3 Ostrzeżenie... 3 Instalacja... 4 Montaż lampy... 4 Pozycje montażowe... 5 Montaż oddzielnego balastu... 5 Montaż urządzenia... 6 Montaż skrzydełek

Bardziej szczegółowo

PX046. AC Dimmer 6 x 3500 W INSTRUKCJA OBSŁUGI

PX046. AC Dimmer 6 x 3500 W INSTRUKCJA OBSŁUGI PX046 AC Dimmer 6 x 3500 W INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny... 2. Warunki bezpieczeństwa... 3. Płyta czołowa... 4. Kontrola przerwy w obwodzie wyjściowym... 5. Programowanie urządzenia 5.1.

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK LAMP LED MS-1 Konwerter sygnału 0-10V. Agropian System

STEROWNIK LAMP LED MS-1 Konwerter sygnału 0-10V. Agropian System STEROWNIK LAMP LED MS-1 Konwerter sygnału 0-10V Agropian System Opis techniczny Instrukcja montażu i eksploatacji UWAGA! Przed przystąpieniem do pracy ze sterownikiem należy zapoznać się z instrukcją.

Bardziej szczegółowo

Revolution-Tech. Neuturion LED

Revolution-Tech. Neuturion LED Revolution-Tech Neuturion LED 1 2 Spis treści Sterownik Neuturion LED 1. Opis sterownika...4 1.1. Schemat podłączenia dla komponentów LED zasilanych od 7V do 24V DC...5 1.2. Schemat podłączenia dla komponentów

Bardziej szczegółowo

PILOT RGB 4-STREFY, radiowy RF, programowalny, seria SEMI MAGIC

PILOT RGB 4-STREFY, radiowy RF, programowalny, seria SEMI MAGIC PILOT RGB 4-STREFY, radiowy RF, programowalny, seria SEMI MAGIC 1. Informacje o produkcie: Pilot RF zdalnego sterowania za pomocą dotykowego pola wyboru kolorów oraz przycisków pozwala na sterowanie 4

Bardziej szczegółowo

PX 311. PxLine 230V INSTRUKCJA OBSŁUGI

PX 311. PxLine 230V INSTRUKCJA OBSŁUGI PX 311 PxLine 30V INSTRUKCJA OBSŁUGI R Spis treści 1. Opis ogólny... 3. Warunki bezpieczeństwa... 3 3. Opis budowy lampy... 4 4. Informacje na temat wersji... 5 5. Schemat podłączenia... 6 6. Wymiary...

Bardziej szczegółowo

Firma DAGON Leszno ul. Jackowskiego 24 tel Produkt serii DAGON Lighting

Firma DAGON Leszno ul. Jackowskiego 24 tel Produkt serii DAGON Lighting Firma DAGON 64-100 Leszno ul. Jackowskiego 24 tel. 664-092-493 dagon@iadagon.pl www.iadagon.pl www.dagonlighting.pl Produkt serii DAGON Lighting INSTRUKCJA OBSŁUGI SPC-1A - 12V STEROWNIK PASKÓW CYFROWYCH

Bardziej szczegółowo

PX139-a PX139-c. LED Driver 3xOC INSTRUKCJA OBS UGI

PX139-a PX139-c. LED Driver 3xOC INSTRUKCJA OBS UGI PX139-a PX139-c LED Driver 3xOC INSTUKCJA OS UI SPIS TEŒCI 1. Opis ogólny... 1 2. Warunki bezpieczeñstwa... 1 3. Opis z³¹czy i elementów sterowania... 4. Oznaczenia wyœwietlanych komunikatów... 2 2 5.

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK TUBY LED STM-64

STEROWNIK TUBY LED STM-64 STEROWNIK TUBY LED STM-64 INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA WERSJI OPROGRAMOWANIA 1.1 WWW.SIGMA.NET.PL OPIS OGÓLNY Urządzenie przeznaczone jest do sterowania tubami led. Dzięki rozbudowanym funkcjom wyświetla bardzo

Bardziej szczegółowo

PX246. PxRing 12 S INSTRUKCJA OBSŁUGI

PX246. PxRing 12 S INSTRUKCJA OBSŁUGI PX246 PxRing 12 S INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny... 3 2. Warunki bezpieczeństwa... 3 3. Informacje na temat wersji... 5 4. Opis modelu... 6 5. Schemat podłączenia... 7 6. Wymiary... 9

Bardziej szczegółowo

PX254. LED Driver 3 x 5A OC INSTRUKCJA OBSŁUGI

PX254. LED Driver 3 x 5A OC INSTRUKCJA OBSŁUGI PX254 LED Driver 3 x 5A OC INSTUKCJA OSŁUI SPIS TEŚCI 1. Opis ogólny... 3 2. Warunki bezpieczeństwa... 3 3. Opis złączy i elementów sterowania... 4 4. Oznaczenia wyświetlanych komunikatów... 4 5. Ustawianie

Bardziej szczegółowo

Firma DAGON Leszno ul. Jackowskiego 24 tel Produkt serii DAGON Lighting

Firma DAGON Leszno ul. Jackowskiego 24 tel Produkt serii DAGON Lighting Firma DAGON 64-100 Leszno ul. Jackowskiego 24 tel. 664-092-493 dagon@iadagon.pl www.iadagon.pl www.dagonlighting.pl Produkt serii DAGON Lighting SPM-24 STEROWNIK DMX-512 24 OUT DC / PWM INSTRUKCJA OBSŁUGI

Bardziej szczegółowo

DRIVER LED 48 x 700mA

DRIVER LED 48 x 700mA PX163+ DRIVER LED 48 x 700mA INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny... 3 2. Warunki bezpieczeństwa... 3 3. Opis modelu... 4 4. Schemat podłączenia... 5 5. Podłączenie sygnału DMX... 6 6. Oznaczenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. MLD 24 mini LED driver LED V1.0.1. MODUS S.J. Wadowicka 12 30-415 Kraków, Polska. www.modus.pl

Instrukcja obsługi. MLD 24 mini LED driver LED V1.0.1. MODUS S.J. Wadowicka 12 30-415 Kraków, Polska. www.modus.pl Instrukcja obsługi MLD 24 mini LED driver LED V1.0.1 1 Dziękujemy za zakup naszego urządzenia. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby nasze produkty były najwyższej jakości i spełniły Państwa oczekiwania. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Przekaźnik czasowy ETM ELEKTROTECH Dzierżoniów. 1. Zastosowanie

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Przekaźnik czasowy ETM ELEKTROTECH Dzierżoniów. 1. Zastosowanie INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Zastosowanie Przekaźnik czasowy ETM jest zadajnikiem czasowym przystosowanym jest do współpracy z prostownikami galwanizerskimi. Pozwala on załączyć prostownik w stan pracy na zadany

Bardziej szczegółowo

PX376. HD Multimedia Player INSTRUKCJA OBSŁUGI

PX376. HD Multimedia Player INSTRUKCJA OBSŁUGI PX376 HD Multimedia Player INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny... 3 2. Warunki bezpieczeństwa... 3 3. Opis budowy odtwarzacza... 4 4. Obsługiwane formaty plików... 5 5. Instalacja oprogramowania...

Bardziej szczegółowo

Kontroler LED programowalny czasowo 12V 20A 5 kanałów

Kontroler LED programowalny czasowo 12V 20A 5 kanałów S t r o n a 1 Kontroler LED programowalny czasowo 12V 20A 5 kanałów Programowalny kontroler LED pozwala zaplanować pracę system świetlnego opartego o LED. Użytkownik może zaprogramować godziny włączenia,

Bardziej szczegółowo

PX 331. PxArt 12W INSTRUKCJA OBSŁUGI

PX 331. PxArt 12W INSTRUKCJA OBSŁUGI PX 331 PxArt 12W INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny... 3 2. Warunki bezpieczeństwa... 3 3. Informacje na temat wersji... 5 4. Opis lampy... 6 4.1. Ręczna zmiana ustawień lampy... 7 4.2. Współpraca

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK LAMP LED MS-1 Agropian System

STEROWNIK LAMP LED MS-1 Agropian System STEROWNIK LAMP LED MS-1 Agropian System V 1.0 Opis techniczny Instrukcja montażu i eksploatacji UWAGA! Przed przystąpieniem do pracy ze sterownikiem należy zapoznać się z instrukcją. Za szkody wywołane

Bardziej szczegółowo

PX213. MultiMedia Player INSTRUKCJA OBSŁUGI

PX213. MultiMedia Player INSTRUKCJA OBSŁUGI PX213 MultiMedia Player INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny... 1 2. Warunki bezpieczeństwa... 1 3. Opis elementów odtwarzacza... 2 4. Kontrolki informacyjne... 2 5. Aktualny stan odtwarzacza...

Bardziej szczegółowo

Firma DAGON Leszno ul. Jackowskiego 24 tel Produkt serii DAGON Lighting

Firma DAGON Leszno ul. Jackowskiego 24 tel Produkt serii DAGON Lighting Firma DAGON 64-100 Leszno ul. Jackowskiego 24 tel. 664-092-493 dagon@iadagon.pl www.iadagon.pl www.dagonlighting.pl Produkt serii DAGON Lighting SPU-2 STEROWNIK DMX-512 2 WYJŚCIA ANALOGOWE NAPIĘCIOWE 2

Bardziej szczegółowo

PX713. Serial Driver INSTRUKCJA OBSŁUGI

PX713. Serial Driver INSTRUKCJA OBSŁUGI PX73 Serial Driver INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI. Opis ogólny... 3 2. Warunki bezpieczeństwa... 3 3. Opis złączy... 4 4. Współpraca z konfiguratorem PX277... 4 5. Programowanie urządzenia... 5 5.. Opis

Bardziej szczegółowo

MSA-1 Mikroprocesorowy sterownik do przełącznika antenowego

MSA-1 Mikroprocesorowy sterownik do przełącznika antenowego MSA-1 Mikroprocesorowy sterownik do przełącznika antenowego Instrukcja obsługi Autor projektu: Grzegorz Wołoszun SP8NTH Wstęp Sterownik MSA-1 powstał w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku krótkofalarskiego

Bardziej szczegółowo

PX254. LED Driver 3 x 6A OC INSTRUKCJA OBSŁUGI

PX254. LED Driver 3 x 6A OC INSTRUKCJA OBSŁUGI PX254 LED Driver 3 x 6A OC INSTUKCJA OBSŁUGI SPIS TEŚCI 1. Opis ogólny... 3 2. Warunki bezpieczeństwa... 3 3. Opis złączy i elementów sterowania... 4 4. Oznaczenia wyświetlanych komunikatów... 4 5. Ustawianie

Bardziej szczegółowo

PX229. PxAqua 3 SH/SP INSTRUKCJA OBSŁUGI

PX229. PxAqua 3 SH/SP INSTRUKCJA OBSŁUGI PX9 PxAqua SH/SP INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI. Opis ogólny.... Warunki bezpieczeństwa.... Informacje na temat wersji... 5. Opis modelu... 5 5. Schemat podłączenia... 7. Wymiary... 9 7. Dane techniczne...

Bardziej szczegółowo

PX333. Mini DMX Controller INSTRUKCJA OBSŁUGI

PX333. Mini DMX Controller INSTRUKCJA OBSŁUGI PX333 Mini DMX Controller INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny... 3 2. Warunki bezpieczeństwa... 3 3. Opis działania sterownika... 4 4. Schemat połączeń... 5 5. Ustawienia sieciowe sterownika...

Bardziej szczegółowo

PX249. Audio DMX Player INSTRUKCJA OBSŁUGI

PX249. Audio DMX Player INSTRUKCJA OBSŁUGI PX249 Audio DMX Player INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny... 3 2. Warunki bezpieczeństwa... 3 3. Opis elementów odtwarzacza... 4 4. Sterowanie bezpośrednie... 4 5. Stan odtwarzacza po włączeniu

Bardziej szczegółowo

GAMMA_X_1Cw. 1. Dane techniczne. 2. Opis urządzenia Sterowanie: możliwość sterowania 1 napędem. 2. Pamięć: do 20 nadajników

GAMMA_X_1Cw. 1. Dane techniczne. 2. Opis urządzenia Sterowanie: możliwość sterowania 1 napędem. 2. Pamięć: do 20 nadajników www.sukcesgroup.pl GAMMA_X_1Cw W celu optymalnego wykorzystania możliwości odbiorników serii GAMMA prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją. Odbiorniki serii GAMMA są kompatybilne ze wszystkimi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi sterownika Novitek Triton

Instrukcja obsługi sterownika Novitek Triton Instrukcja obsługi sterownika Triton I. Zastosowanie Sterownik TRITON przeznaczony jest do obsługi generatorów. Sterownik ten jest wyposażony w funkcję sterowania przekaźnikiem światła oraz przekaźnikiem

Bardziej szczegółowo

PX282. PiXiMo 18. LED Driver 3 x 6A OC INSTRUKCJA OBSŁUGI

PX282. PiXiMo 18. LED Driver 3 x 6A OC INSTRUKCJA OBSŁUGI PX282 PiXiMo 18 LED Driver 3 x 6A OC INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny... 3 2. Warunki bezpieczeństwa... 3 3. Opis złączy i elementów sterowania... 4 4. Oznaczenia wyświetlanych komunikatów...

Bardziej szczegółowo

PX 261. PxArt 12 INSTRUKCJA OBSŁUGI

PX 261. PxArt 12 INSTRUKCJA OBSŁUGI PX 261 PxArt 12 INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny... 3 2. Warunki bezpieczeństwa... 3 3. Informacje na temat wersji... 4. Opis lampy... 6 4.1. Ręczna zmiana ustawień lampy... 7 4.2. Współpraca

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KONTROLER LED RGB DDL-88. ver. 1.2

INSTRUKCJA OBSŁUGI KONTROLER LED RGB DDL-88. ver. 1.2 INSTRUKCJA OBSŁUGI KONTROLER LED RGB DDL-88 RGB LED DIMMER ver..2 Opis ogólny Sterownik DDL-88 jest trzykanałowym ściemniaczem przeznaczonym do sterowania diodami LED RGB (taśmy LED, moduły LED itp.).

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DOZOWNIKA AROMATÓW CA-50

INSTRUKCJA OBSŁUGI DOZOWNIKA AROMATÓW CA-50 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOZOWNIKA AROMATÓW CA-50 1 Dozownik aromatów CA-50 jest uniwersalnym urządzeniem służącym do podawania esencji aromatycznych w postaci płynnej. Podstawowe przeznaczenie urządzenia to

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 46/2011

Deklaracja zgodności nr 46/2011 tech -1- ST 293 instrukcja obsługi Deklaracja zgodności nr 46/2011 My, firma TECH, ul. St. Batorego 14, 34-120 Andrychów, deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZEKAŹNIKA TYPU TTV

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZEKAŹNIKA TYPU TTV INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZEKAŹNIKA TYPU TTV www.transformatory.opole.pl Strona 1 z 5 DANE TECHNICZNE Wymiary urządzenia: 96 x 96 x 140 mm; Obudowa wykonana jest z tworzywa samogasnącego; Napięcie zasilania:

Bardziej szczegółowo

Firma DAGON Leszno ul. Jackowskiego 24 tel Produkt serii DAGON Lighting

Firma DAGON Leszno ul. Jackowskiego 24 tel Produkt serii DAGON Lighting Firma DAGON 64-100 Leszno ul. Jackowskiego 24 tel. 664-092-493 dagon@iadagon.pl www.iadagon.pl www.dagonlighting.pl Produkt serii DAGON Lighting SPM-12 STEROWNIK DMX-512 12 OUT DC / PWM INSTRUKCJA OBSŁUGI

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI TMT-502 PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

INSTRUKCJA OBSŁUGI TMT-502 PILOT ZDALNEGO STEROWANIA INSTRUKCJA OBSŁUGI TMT-502 PILOT ZDALNEGO STEROWANIA Gratulujemy zakupu produktu firmy COCO Aby jak najlepiej korzystać z zakupionego produktu, zarejestruj się na naszej stronie internetowej: www.coco-technology.com/register.

Bardziej szczegółowo

Sterowanie LED Odpowiednio dobrane sterowanie może nie tylko zapewni komfort działania led ale również ;

Sterowanie LED Odpowiednio dobrane sterowanie może nie tylko zapewni komfort działania led ale również ; Sterowanie LED Odpowiednio dobrane sterowanie może nie tylko zapewni komfort działania led ale również ; oszczędność zużytej energii poprzez funkcję Dimm iluminację oświetleniem w kolorach RGBW zdalne

Bardziej szczegółowo

U-DRIVE DUAL. Instrukcja obsługi. Osobista czarna skrzynka kierowcy z kamerą cofania MT4056

U-DRIVE DUAL. Instrukcja obsługi. Osobista czarna skrzynka kierowcy z kamerą cofania MT4056 U-DRIVE DUAL Osobista czarna skrzynka kierowcy z kamerą cofania MT4056 Instrukcja obsługi PL Ogólne Kamera główna Gniazdo kamery tylnej Gniazdo USB/ ładowarki Gniazdo microsd Obiektyw kamery głównej Mikrofon

Bardziej szczegółowo

PX174. PxAqua 9 P INSTRUKCJA OBSŁUGI

PX174. PxAqua 9 P INSTRUKCJA OBSŁUGI PX174 PxAqua 9 P INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny... 3. Warunki bezpieczeństwa... 3 3. Sposób oznaczania typu oświetlacza... 5 4. Demontaż oświetlacza... 5 5. Wykorzystanie przepustów oświetlacza...

Bardziej szczegółowo

Terminal TR01. Terminal jest przeznaczony do montażu naściennego w czystych i suchych pomieszczeniach.

Terminal TR01. Terminal jest przeznaczony do montażu naściennego w czystych i suchych pomieszczeniach. Terminal TR01 Terminal jest m, umożliwiającym odczyt i zmianę nastaw parametrów, stanów wejść i wyjść współpracujących z nim urządzeń automatycznej regulacji wyposażonych w port komunikacyjny lub i obsługujących

Bardziej szczegółowo

Mini Light Controller

Mini Light Controller PX144 Mini Light Controller INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny... 1 2. Warunki bezpieczeństwa... 1 3. Schemat połączeń... 2 4. Instalacja oprogramowania... 3 5. Oprogramowanie sterownika...

Bardziej szczegółowo

Sterownik LED WIFI RGB 12V, 24V 12A + pilot dotykowy

Sterownik LED WIFI RGB 12V, 24V 12A + pilot dotykowy Sterownik LED WIFI RGB 12V, 24V 12A + pilot dotykowy Wymiary pilota: Prąd: Rodzaj pilota / komunikacji: Wymiary: Moc: 115 x 55 x 20 mm 3x4A (12A) dotykowy, radiowy RF, smarfon, WiFi 127 x 66 x 32 mm 144

Bardziej szczegółowo

PX229. PxAqua 3 SH/SP INSTRUKCJA OBSŁUGI

PX229. PxAqua 3 SH/SP INSTRUKCJA OBSŁUGI PX9 PxAqua SH/SP INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI. Opis ogólny.... Warunki bezpieczeństwa.... Informacje na temat wersji.... Opis modelu.... Schemat podłączenia... 7 6. Wymiary... 9 7. Dane techniczne...

Bardziej szczegółowo

REMOTE CONTROLLER RADIO 4

REMOTE CONTROLLER RADIO 4 PY 500 REMOTE CONTROLLER RADIO INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny... 3 2. Opis złączy i elementów sterowania... 3. Montaż... 5. Programowanie odbiornika.... 6.1. Dodawanie pilotów... 6.2.

Bardziej szczegółowo

REMOTE CONTROLLER RADIO 8

REMOTE CONTROLLER RADIO 8 PY 502 REMOTE CONTROLLER RADIO 8 INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny... 1 2. Opis złączy i elementów sterowania... 2 3. Programowanie odbiornika.... 5 3.1. Rejestracja pilota w pamięci odbiornika...

Bardziej szczegółowo

Kontroler LED RGB IR 12V 6A + pilot 44 przyciskowy kod produktu: T863

Kontroler LED RGB IR 12V 6A + pilot 44 przyciskowy kod produktu: T863 Kontroler LED RGB IR 12V 6A + pilot 44 przyciskowy kod produktu: T863 INSTRUKCJA OBSŁUGI Dziękujemy za zakup kontrolera T863. Przed instalacją należy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi, aby zapewnić

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna:

Specyfikacja techniczna: User manual Polski Proxi EU Plug to wtyczka sterowana zdalnie za pomocą BLE Bluetooth. Proxi EU Plug to przełącznik. Przełącznik: Po połączeniu z innym urządzeniem BLE, może być zdalnie włączany i wyłączany.

Bardziej szczegółowo

PX357. Gate 4 DMX INSTRUKCJA OBSŁUGI

PX357. Gate 4 DMX INSTRUKCJA OBSŁUGI PX357 Gate 4 DMX INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny... 3 2. Warunki bezpieczeństwa... 3 3. Opis budowy bramki... 4 4. Podstawowe informacje na temat protokołu DMX512... 5 5. Instalacja oprogramowania...

Bardziej szczegółowo

MultiTool instrukcja użytkownika 2010 SFAR

MultiTool instrukcja użytkownika 2010 SFAR MultiTool instrukcja użytkownika 2010 SFAR Tytuł dokumentu: MultiTool instrukcja użytkownika Wersja dokumentu: V1.0 Data: 21.06.2010 Wersja urządzenia którego dotyczy dokumentacja: MultiTool ver. 1.00

Bardziej szczegółowo

AKTUATOR DO SYSTEMU DUO Q

AKTUATOR DO SYSTEMU DUO Q AKTUATOR DO SYSTEMU DUO ----- 2281Q Aktuator 2281Q, przeznaczony do systemu DUO, umożliwia sterowanie funkcjami automatyki domowej lub aktywacji funkcji dodatkowych, takich jak otwieranie elektrozaczepu

Bardziej szczegółowo