Uchwała nr 70a/2015. Rady Wydziału Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 16 czerwca 2015 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uchwała nr 70a/2015. Rady Wydziału Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 16 czerwca 2015 r."

Transkrypt

1 Uchwała nr 70a/2015 Rady Wydziału Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w programach studiów prowadzonych na Wydziale Na podstawie Art. 68 ust. 1 Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym z dnia 27 lipca 2005 r (z późniejszymi zmianami) oraz 23 ust 2 Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego, w związku z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 2014 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia, Rada Wydziału Fizyki i Astronomii wprowadza następujące zmiany w programach studiów: 1 Studia I stopnia 1. Z programów studiów I stopnia fizyki, fizyki technicznej, astronomii oraz informatyki stosowanej i systemów pomiarowych usuwa się przedmiot BHP i ochrona własności intelektualnej. 2. W programach studiów, o których mowa w ust. 1 wprowadza się przedmioty: a) Szkolenie wstępne z BHP realizowany w I semestrze formie e-learningu, zaliczany bez oceny za 1 pkt ECTS, b) Ochrona własności intelektualnej realizowany w I semestrze w wymiarze 15 godz. kończący się zaliczeniem, za 1 pkt. ECTS. 3. W programie studiów I stopnia fizyki, fizyki technicznej oraz informatyki stosowanej i systemów pomiarowych przedmiot Podstawy przedsiębiorczości uzupełnia się o 30 godz. ćwiczeń i przypisuje się mu 4 pkt. ECTS. 4. W programie studiów astronomii w pozycji Przedmiot humanistyczny wprowadza się obowiązkowy Przedmiot (przedmioty) humanistyczny bez określenia liczby godzin za 4 pkt. ECTS. 5. Przedmiot (przedmioty), o którym mowa w ust. 4 student może realizować na dowolnym wydziale w dowolnym semestrze studiów, po uzyskaniu zgody dziekana, uzyskując w ten sposób co najmniej 4 pkt. ECTS 2 Studia II stopnia 1. Z programów studiów fizyki II stopnia na specjalnościach fizyka doświadczalna, fizyka teoretyczna i fizyka komputerowa, a także z programów fizyki technicznej II stopnia (obu specjalności) usuwa się jeden z wykładów specjalistycznych przewidzianych do realizacji w semestrze III. 2. W programach, o których mowa w ust. 1 oraz w programie studiów astronomii II stopnia, w semestrze III wprowadza się obowiązkowy przedmiot (przedmioty) z obszaru nauk humanistycznych/społecznych bez określenia liczby godzin za 6 pkt. ECTS. 3. Przedmiot (przedmioty), o którym mowa w ust. 2 student może realizować na dowolnym wydziale po uzyskaniu zgody dziekana. Przedmiot (przedmioty) ten może być realizowany w

2 dowolnym semestrze, a uzyskana za jego zaliczenie liczba punktów ECTS nie może być mniejsza niż 5. 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obejmuje studia rozpoczynające się w roku akademickim 2015/2016. W załączeniu plany 2015/ sem zima 2 sem lato 3 sem zima 4 sem lato 5 sem zima 6 sem lato w ćw. lab ECTS w ćw. lab ECTS w ćw. lab ECTS w ćw. lab ECTS w ćw. lab inne ECTS w ćw. sem. lab ECTS Fizyka - fizyka komputerowa Elementy rach. prawdopod. egz Elementy mech.teor.i STW egz Fizyka kwantowa egz Elememty fiz.statystycznej egz Metody numeryczne I egz Algorytmy i struktury danych egz Modelowanie komputerowe zal Językiskryptowe-Python lub egz Programowanie aplikacji WWW zal Programowanie w C++ egz Programowanie obiektowe egz Sieci komputerowe zal Języki programowania i GIU zal Bazy danych zal Szkolenie wstępne z zakresu BHP oraz ochrony Ppoż. ** zal Razem ** realizowany w formie e-learningu, 185

3 1 sem zima 2 sem lato 3 sem zima 4 sem lato 5 sem zima 6 sem lato w ćw. lab ECTS w ćw. lab ECTS w ćw. lab ECTS w ćw. lab inne ECTS w ćw. lab ECTS w ćw. lab sem. ECTS Fizyka - fizyka doświadczalna Algebra 1,2 egz 1, Analiza matematyczna 1, 2, 3 egz 1,2, Rachunek prawdopodobieństwa egz Mechanika egz Termodynamika egz Elektryczność i magnetyzm egz Fale egz Fizyka atomu, jądra i cząstek. elem. egz Mechanika teoretyczna egz Mechanika kwantowa 1 egz Mechanika kwantowa 2 egz Fizyka statystyczna egz Elektronika i elektrotechnika 1 egz Pracownia elektroniczna zal Zastosowania środ. LabView w pom. zal II pracownia fizyczna 1 zal Szkolenie wstępne z zakresu BHP oraz ochrony Ppoż. ** zal Razem ** realizowany w formie e-learningu, sem zima 2 sem lato 3 sem zima 4 sem lato 5 sem zima 6 sem lato w ćw. lab ECTS w ćw. lab ECTS w ćw. lab ECTS w ćw. lab inne ECTS w ćw. lab inne ECTS w ćw. lab sem. ECTS Fizyka - fizyka teoretyczna Algebra 1,2 egz 1, Analiza matematyczna 1, 2, 3 egz 1,2, Rachunek prawdopodobieństwa egz Mechanika egz Termodynamika egz Elektryczność i magnetyzm egz Fale egz Fizyka atomu, jądra i cząstek. egz Mechanika teoretyczna egz Mechanika kwantowa 1 egz Mechanika kwantowa 2 egz Fizyka statystyczna egz Metody mat.fiz.teoret. egz Elektrodynamika klasyczna egz Teoria materii skonden. LUB egz Wstęp do geometrii różn. * Wstęp do teorii wielu ciał LUB egz Optyka kwantowa * Dodatkowy do wyboru egz Szkolenie wstępne z zakresu BHP oraz ochrony Ppoż. ** zal Razem ** realizowany w formie e-learningu, 184

4 1 sem zima 2 sem lato 3 sem zima 4 sem lato 5 sem zima 6 sem lato w ćw. lab ECTS w ćw. lab ECTS w ćw. lab ECTS w ćw. lab inne ECTS w ćw. lab inne ECTS w ćw. lab sem. ECTS Fizyka - ekonofizyka Elementy rach. prawdopod. egz Elementy mech.teor.i STW egz Fizyka kwantowa egz Elememty fiz.statystycznej egz Ekonomia 1 zal Ekonomia 2 egz Procesy stoch.w ekonomii egz Podstawy prawa handlowego * egz Teoria p.fazowych i zjw.kryt. egz Zarządzanie finansami* egz 6 30, ,9 3 Ekonofizyka 1 egz Ekonofizyka 2 egz Podstawy rachunkowość* egz Szkolenie wstępne z zakresu BHP oraz ochrony Ppoż. ** zal Razem * zajęcia realizowane na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii ** realizowany w formie e-learningu, 183

5 przedmiotu sem, zem I rok 2015/2016 II rok 2016/2017 III rok 2017/2018 IV rok 2018/ sem zima 2 sem lato 3 sem zima 4 sem lato 5 sem zima 6 sem lato w ćw. lab ECTS w ćw. lab ECTS w ćw. lab ECTS w ćw. lab inne ECTS w ćw. lab ECTS w ćw. lab sem. inne ECTS w ćw lab sem. ECTS Inform. stosowana i systemy pomiarowe Fizyka dla informatyków 1 egz Fizyka dla informatyków 2 egz Fizyka dla informatyków 3 egz Podstawy fiz.4 - (fiz.współczesna) egz Matematyka dla informatyków 1 egz Matematyka dla informatyków 2 egz Rachunek p-stwa i statystyka egz Matematyka dyskretna egz Praktyczny wstęp do program. zal Pracownia problemów fizycznych zal I pracownia fizyczna 1 zal I pracownia fizyczna 2 zal Programowanie aplikacji WWW zal Modelowanie fiz. w animacji komuterowej zal Wstęp do elektroniki egz Pracownia elektroniczna dla informatyków zal Elektronika cyfrowa egz Zastosowania środowiska LabView w pom. zal Bazy Danych zal Języki skryptowe-python egz Algorytmy i Struktury Danych egz Programowanie w C++ egz Projekt C++ zal Programowanie Urządzeń Mobilnych zal Projekt Aplikacji Mobilnej 1 zal Psychologia biznesu egz Grafika inżynierska 1 egz Grafika inżynierska 2 zal Szkolenie wstępne z zakresu BHP oraz ochrony Ppoż. ** zal Praktyka zal ,0 3 Seminaium inż. zal Praca dypl. + egz. dyplom. egz Razem sem zima Do wyboru I Systemy operacyjne egz Programowanie układów logicznych zal Projekt w języku skryptowym zal Indywidualny projekt programistyczny zal Pracownia LabVIEW dla zaawansowanych zal Zaawansowane Programowanie C++ egz Podstawy grafiki komputerowej zal Wstęp do symulacji komputerowych egz Wzornictwo/design/grafika zal Pracownia systemów wbudowanych zal Informatyka w biznesie zal Metodologia prow.projektu programist. zal Zespołowy Projekt Programistyczny zal Projekt Aplikacji Mobilnej 2 zal Programowanie gier komputerowych zal Do wyboru II Pracownia pomiarów i sterowania* zal Języki programowania i GIU zal Elementy rachunku prawdopodobieństwa egz Fizyka kwantowa egz Elementy mech. teoretycznej i STW egz Sieci komputerowe zal Obliczenia numeryczne i symboliczne w fiz. zal Fizyka atomu, jądra i cząstek elementarnych egz Pracownia jądrowa zal Elementy astronomii i astrofizyki egz II pracownia fizyczna 1, 2 zal Razem Razem obowiązkowe Razem (wykł. ćwicz.) **(realizowane w formie e-learningu) 296 obow. 169

6 przedmiotu sem, zem 1 sem zima 2 sem lato 3 sem zima 4 sem lato 5 sem zima 6 sem lato IV rok-2018/ sem zima w ćw. lab ECTS w ćw. lab ECTS w ćw. lab ECTS w ćw. lab inne ECTS w ćw. lab ECTS w ćw. lab sem. inne ECTS w ćw lab sem. ECTS Fizyka techniczna - dozymetria i ochrona radiologiczna Elementy rach.p-stwa egz Grafika inżynierska 1,2 egz Mechanika i termodynamika tech. egz Fizyka kwantowa egz Podstawy chemii zal Elektronika i elektrotechnika 1 i 2 egz 4, Energetyka jądrowa egz Prac.elektroniczna zal Prac.jądrowa zal Optyka instrumentalna egz II pracownia fizyczna 1 zal Szkolenie wstępne z zakresu BHP oraz ochrony Ppoż. ** zal Praktyka zal ,9 6,7 3 Seminaium inż. zal Praca dypl. + egz. dyplom. egz Przedmiot do wyboru 1 egz Przedmiot do wyboru 2 egz Detekcja prom.jonizu. egz Dozym. prom. joniz. i ochrona radiol. egz Metody optym.ochr.radiolog. zal Razem 2559, , ** realizowany w formie e-learningu, 214 przedmiotu sem, zem IV rok-2018/ sem zima 2 sem lato 3 sem zima 4 sem lato 5 sem zima 6 sem lato 7 sem zima w ćw. lab ECTS w ćw. lab ECTS w ćw. lab ECTS w ćw. labects w ćw. lab ECTS w ćw. lab inne sem.ects w ćw lab sem.ects Fizyka techniczna-fizyka medyczna Elementy rach.p-stwa egz Grafika inżynierska 1,2 egz Mechanika i termodynamika tech. egz Fizyka kwantowa egz Podstawy chemii zal Elektronika i elektrotechnika 1 i 2 egz 4, Energetyka jądrowa egz Prac. elektroniczna zal Prac. jądrowa zal Optyka instrumentalna egz II pracownia fizyczna 1 zal Szkolenie wstępne z zakresu BHP oraz zal ochrony Ppoż. ** Praktyka zal ,7 3 Seminaium inż. zal Praca dypl. + egz. dyplom. egz Elementy biologii dla fizyków egz Podstawy anatom.i fizjologii człowieka egz Wybrane zagad.biofizyki egz Prom.jon. a człow. I środowisko egz Wybrane metod.fiz.w medycynie egz Razem 2649, Razem (wykł. ćwicz.) ** realizowany w formie e-learningu, 214

7 IV rok /2019 przedmiotu sem, zem 1 sem zima 2 sem lato 3 sem zima 4 sem lato 5 sem zima 6 sem lato 7 sem zima w ćw. lab ECTS w ćw. lab ECTS w ćw. lab ECTS w ćw. lab inne ECTS w ćw. lab ECTS w ćw. lab sem. inne ECTS w ćw lab sem. ECTS Fizyka techniczna - stosowana fizyka ciała stałego Elementy rach. p-stwa egz Grafika inżynierska 1,2 egz Mechanika i termodynamika tech. egz Fizyka kwantowa egz Podstawy chemii zal Elektronika i elektrotechnika 1 i 2 egz 4, Energetyka jądrowa egz Prac.elektroniczna zal Prac.jądrowa zal Optyka instrumentalna egz II pracownia fizyczna 1 zal Szkolenie wstępne z zakresu BHP oraz ochrony Ppoż. ** zal Praktyka zal ,9 6,7 3 Seminaium inż.. zal Praca dypl. + egz. dyplom. egz Fizyka fazy skond. II egz Zastosowania środ. LabView w pom. zal Fizyka materiałów egz Razem 2619, , Razem (wykł. ćwicz.) ** realizowany w formie e-learningu, 214 Fizyka - fizyka komputerowa Wstęp do fizyki egz Wstęp do matematyki egz w. ćw. lab. ECTS w ćw. lab ECTS w ćw. lab ECTS w ćw. lab ECTS w ćw. lab ECTS w ćw. lab inne ECTS w ćw. sem. lab ECTS Pakiet programów biurowych zal Elementy rach. prawdopod. egz Elementy mech.teor.i STW egz Fizyka kwantowa egz Elememty fiz.statystycznej egz Metody numeryczne I egz Algorytmy i struktury danych egz Modelowanie komputerowe zal Języki skryptowe -Python lub egz Programowanie aplikacji WWW zal Programowanie w C++ egz Programowanie obiektowe egz Sieci komputerowe zal Języki programowania i GIU zal Bazy danych zal Szkolenie wstępne z zakresu BHP oraz ochrony Ppoż. ** zal Razem /2016 sem 0 lato 23 I rok 2016/2017 II rok 2017/ sem zima 2 sem lato 3 sem zima 4 sem lato III rok 2018/ sem zima 6 sem lato ** realizowany w formie e-learningu,

8 2015/2016 sem 0 lato Fizyka - fizyka doświadczalna Wstęp do fizyki egz Wstęp do matematyki egz I rok 2016/2017 II rok 2017/2018 III rok 2018/ sem zima 2 sem lato 3 sem zima 4 sem lato 5 sem zima 6 sem lato w. ćw. lab. ECTS w ćw. lab ECTS w ćw. lab ECTS w ćw. lab ECTS w ćw. lab inne ECTS w ćw. lab ECTS w ćw. lab sem. ECTS Pakiet programów biurowych zal Algebra 1,2 egz 1, Analiza matematyczna 1, 2, 3 egz 1,2, Rachunek prawdopodobieństwa egz Mechanika egz Termodynamika egz Elektryczność i magnetyzm egz Fale egz Fizyka atomu, jądra i cząstek. egz Mechanika teoretyczna egz Mechanika kwantowa 1 egz Mechanika kwantowa 2 egz Fizyka statystyczna egz Elektronika i elektrotechnika 1 egz Pracownia elektroniczna zal Zastosowania środ. LabView w pom. zal II pracownia fizyczna 1 zal Szkolenie wstępne z zakresu BHP oraz ochrony Ppoż. ** zal Razem ** realizowany w formie e-learningu, /2016 sem 0 lato Fizyka - fizyka teoretyczna Wstęp do fizyki egz Wstęp do matematyki egz I rok 2016/2017 II rok 2017/ sem zima 2 sem lato 3 sem zima 4 sem lato III rok 2018/ sem zima 6 sem lato w. ćw. lab. ECTS w ćw. lab ECTS w ćw. lab ECTS w ćw. lab ECTS w ćw. lab inne ECTS w ćw. lab inne ECTS w ćw. lab sem. ECTS Pakiet programów biurowych zal Algebra 1,2 egz 1, Analiza matematyczna 1, 2, 3 egz 1,2, Rachunek prawdopodobieństwa egz Mechanika egz Termodynamika egz Elektryczność i magnetyzm egz Fale egz Fizyka atomu, jądra i cząstek. egz Mechanika teoretyczna egz Mechanika kwantowa 1 egz Mechanika kwantowa 2 egz Fizyka statystyczna egz Metody mat.fiz.teoret. egz Elektrodynamika klasyczna egz Teoria materii skonden. LUB egz Wstęp do geometrii różn. * Wstęp do teorii wielu ciał LUB egz Optyka kwantowa * Dodatkowy do wyboru egz Szkolenie wstępne z zakresu BHP oraz ochrony Ppoż. ** zal Razem ** realizowany w formie e-learningu, 184

9 2015/2016 sem 0 lato Fizyka - ekonofizyka Wstęp do fizyki egz Wstęp do matematyki egz I rok 2016/2017 II rok 2017/ sem zima 2 sem lato III rok 2018/ sem zima 6 sem lato w. ćw. lab. ECTS w ćw. lab ECTS w ćw. lab ECTS w ćw. lab ECTS w ćw. lab inne ECTS w ćw. lab inne ECTS w ćw. lab sem. ECTS Pakiet programów biurowych zal Elementy rach. prawdopod. egz Elementy mech.teor.i STW egz Fizyka kwantowa egz Elememty fiz.statystycznej egz Ekonomia 1 zal Ekonomia 2 egz Procesy stoch.w ekonomii egz Podstawy prawa handlowego * egz Teoria p.fazowych i zjw.kryt. egz Zarządzanie finansami* egz 6 30,0 16, ,1 0,9 3 Ekonofizyka 1 egz Ekonofizyka 2 egz Podstawy rachunkowość* egz Szkolenie wstępne z zakresu BHP oraz ochrony Ppoż. ** zal Razem * zajęcia realizowane na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii ** realizowany w formie e-learningu, sem zima 4 sem lato Studia II stopnia - fizyka doświadczalna I rok 2015/2016 II rok 2016/ sem zima 2 sem lato 3 sem zima w ćw. sem lab inne ECTS w ćw. sem lab ECTS w ćw. sem lab ECTS w ćw. sem lab ECTS Pracownia jądrowa zal Elektrodynamika egz Praktyczna mechanika kwantowa egz Historia fizyki zal Wybr. metody diagnostyki pow.fazy.skond. egz Zaawansowane metody analizy danych zal Pracownia pom.i sterowania zal Wstęp do nanofizyki i nanotechnologii egz Wykład specjalistyczny 1 egz Wykład specjalistyczny 2 egz Wykład specjalistyczny 3 egz Wykład specjalistyczny 4 egz Wkład monograficzny 1 egz Wykład monograficzny 2 egz Pracownia magisterska 1,2 zal Pracownia specjalistyczna zal Seminarium magisterskie 1,2 zal Praca dyplomowa + egzamin egz RAZEM RAZEM (wykł. i ćwicz.) sem lato Uwaga: Wykład specjalistyczny można zamienić dwoma wykładami monograficznymi 120 *Student wybiera przedmiot (przedmioty) z obszaru nauk humanistycznych/społecznych, który może realizować na dowolnym wydziale po uzyskaniu zgody dziekana uzyskując w ten sposób minimum 5 punktów ECTS.

10 Studia II stopnia - fizyka teoretyczna I rok 2015/2016 II rok 2016/ sem zima 2 sem lato 3 sem zima w ćw sem lab inne ECTS w ćw. sem lab ECTS w ćw. sem lab ECTS w ćw. sem lab ECTS Kwantowa elektrodynamika (P) egz Kwantowa teoria pola (Φ4) (P) egz Teoria materii skondensowanej (M) Teoria wielu ciał (M) Teoria cząstek elementarnych (P) egz Grawitacja i kosmologia (P) egz Fizyka statystyczna 2(M) Klasyczna teoria pola (M) Wykład specjalistyczny do wyboru 1 egz Wykład specjalistyczny do wyboru 2 egz Wykład specjalistyczny do wyboru 3 egz Wykład specjalistyczny do wyboru 4 egz Wykład specjalistyczny do wyboru 5 egz Wykład monograficzny 1 egz Wykład monograficzny 2 egz Wykład monograficzny 3 egz Wykład monograficzny 4 egz Historia fizyki zal Pracownia magisterska 1,2 zal Praca dyplomowa + egzamin egz RAZEM RAZEM (wykł. i ćwicz.) P - przedmiot obowiązkowy dla ścieżki teorii pola M - przedmiot obowiązkowy dla ścieżki teorii materii skondensowanej Wykaz wykładów specjalistycznych na osobnej liście Wykłady monograficzne ogłaszane przed rozpoczęciem semestru *Student wybiera przedmiot (przedmioty) z obszaru nauk humanistycznych/społecznych, który może realizować na dowolnym wydziale po uzyskaniu zgody dziekana uzyskując w ten sposób minimum 5 punktów ECTS. 4 sem lato dwa z czterech cztery z sześciu Studia II stopnia - fizyka komputerowa Nazwa Ra- wykł. konw. sem. lab. inne I rok 2015/2016 II rok 2016/2017 przedmiotu zem 1 sem zima 2 sem lato 3 sem zima w ćw sem lab inne ECTS w ćw. semlab ECTS w ćw. sem lab ECTS w ćw. sem lab ECTS Highlights of Modern Physics and Astrophysicszal Elektrodynamika egz Praktyczna mech.kwantowa egz Metody symulacji egz Metody numeryczne 2 egz Symulacje komputerowe w fizyce egz Projekt programistyczny zal Wykład specjalistyczny do wyboru 1 egz Wykład specjalistyczny do wyboru 2 egz Wykład specjalistyczny do wyboru 3 egz Wykład specjalistyczny do wyboru 4 egz Wykład monograficzny 1 egz Wykład monograficzny 2 egz Wykład monograficzny 3 egz Historia fizyki zal Pracownia magisterska 1,2 zal Praca dyplomowa + egzamin egz RAZEM RAZEM (wykł. i ćwicz.) sem lato Wykaz wykładów specjalistycznych na osobnej liście Wykłady monograficzne ogłaszane przed rozpoczęciem semestru Dwa wykłady monograficzne można zastąpić wykładem specjalistycznym 120 *Student wybiera przedmiot (przedmioty) z obszaru nauk humanistycznych/społecznych, który może realizować na dowolnym wydziale po uzyskaniu zgody dziekana uzyskując w ten sposób minimum 5 punktów ECTS.

11 Studia II stopnia - fizyka nauczycielska (stacjonarne) I rok 2015/2016 II rok 2016/ sem zima 2 sem lato 3 sem zima w ćw. sem lab ECTS w ćw. sem lab inne ECTS w ćw. sem lab inne ECTS w ćw. sem lab inne ECTS Nauki przyrodnicze a rozwój cywilizacji zal Psychologia dla nauczycieli egz Psychologia dla nauczycieli zal Pedagogika dla nauczycieli egz Pedagogika dla nauczycieli zal Pedagogika - uczeń ze spec. potrz. eduk. w szkole zal Podstawy dydaktyki zal Metodyka nauczania fizyki egz Pracownia dydaktyki fizyki 1 zal Praktyka śródroczna w Gimn. zal Bezpieczeństwo w szkole zal Pedag. podst. edukacji w gimnaz.i szkl. ponad. zal Psych. podst. edukacji w gimnaz.i szkl. ponad. zal Praktyka opiekuńczo - wychowawcza w szkole zal Praktyka dydaktyczna w gimnazjum-ciągła zal Komp. psych-ped. nauczyciela w gim.i szkol.ponad. zal Pracownia dydaktyki fizyki 2 zal Metodyka oceniania zal Praktyka śródroczna w LO zal Warsztat pracy nauczyciela zal Historia fizyki zal Zastosowanie komput. w naucz. fizyki zal Pracownia jądrowa zal Obserwacje astronomiczne zal Wykład specjalistyczny 1 egz Wykład specjalistyczny 2 egz Wykład specjalistyczny 3 egz Wykład monograficzny 1 egz Wykład monograficzny 2 egz Pracownia magisterska 1,2 zal Praca dyplomowa + egzamin egz RAZEM RAZEM (wykł. i ćwicz.) sem lato Uwaga: wykłady specjalistyczne i monograficzne są zajęciami do wyboru i mogą być zastąpione realizacją innych wybranych przedmiotów za zgodą dziekana. 121 Fizyka techniczna II stopnia - fizyka materiałów wielofunkcjonalnych 2015/ / sem lato - I rok 2 sem zima - I rok 3 sem lato - II rok w ćw inne lab ECTS w ćw. sem lab ECTS w ćw. sem lab ECTS Mechanika kwantowa dla inż.. egz Pracownia pom.i sterowania zal Zaawansowane metod.analizy danych zal Podstawy materiałoznawstwa egz Pracownia specjalistyczna zal Wstęp do nanofizyki i nanotechnologii egz Wybr. metody diagnostyki pow.fazy.skond. egz Nanomateriały: wytw. właściw. zastosow. egz Wykład specjalistyczny 1 egz Wykład monograficzny 1 egz Pracownia magisterska 1 zal Pracownia magisterska 2 zal Praca dyplomowa + egzamin egz RAZEM RAZEM (wykł. i ćwicz.) WF może być realizowany w 1 lub 2 semestrze Zamiast wykładu specjalistycznego mogą być dwa wykłady monograficzne. * Student wybiera przedmiot (przedmioty) z obszaru nauk humanistycznych/społecznych, który może realizować na dowolnym wydziale po uzyskaniu zgody dziekana uzyskując w ten sposób minmum 5 punktów ECTS

12 Fizyka techniczna II stopnia - fizyka materiałów wielofunkcjonalnych 2015/ / sem zima - I rok 2 sem lato - I rok 3 sem zima - II rok w ćw sem lab ECTS w ćw. sem lab ECTS w ćw. sem lab ECTS Mechanika kwantowa dla inż.. egz Pracownia pom.i sterowania zal Zaawansowane metod.analizy danych zal Podstawy materiałoznawstwa egz Pracownia specjalistyczna zal Wstęp do nanofizyki i nanotechnologii egz Wybr. metody diagnostyki pow.fazy.skond. egz Nanomateriały: wytw. właściw. zastosow. egz Wykład specjalistyczny 1 egz Wykład monograficzny 1 egz WF zal Pracownia magisterska 1 zal Pracownia magisterska 2 zal Praca dyplomowa + egzamin egz RAZEM RAZEM (wykł. i ćwicz.) WF może być realizowany w 1 lub 2 semestrze Zamiast wykładu specjalistycznego mogą być dwa wykłady monograficzne. * Student wybiera przedmiot (przedmioty) z obszaru nauk humanistycznych/społecznych, który może realizować na dowolnym wydziale po uzyskaniu zgody dziekana uzyskując w ten sposób minmum 5 punktów ECTS Fizyka techniczna II stopnia - fizyka medyczna 2015/ / sem lato - I rok 2 sem zima - I rok 3 sem lato - II rok w ćw inne lab ECTS w ćw. sem lab ECTS w ćw. sem lab ECTS Mechanika kwantowa dla inż.. egz Pracownia pom.i sterowania zal Zaawansowane metod.anal.danych zal Podstawy materiałoznawstwa egz Wykład specjalistyczny 1 egz Pracownia magisterska 1 zal Pracownia magisterska 2 zal Praca dyplomowa + egzamin Egz Zastosowania laserów w medycynie egz ,4 3 Matematyczne podst. obrazowania egz Metody radiacyjne w terapii zal Podstawy spektroskopii molekularnej egz Radioizotopy w medycynie zal ,3 0,9 2 Zastosowanie fizyki w dermatologii zal ,6 1 Metody obrazowania w medycynie zal RAZEM ,4 11, , RAZEM (wykł. i ćwicz.) 28, , WF może być realizowany w 1 lub 2 semestrze Zamiast wykładu specjalistycznego mogą być dwa wykłady monograficzne. * Student wybiera przedmiot (przedmioty) z obszaru nauk humanistycznych/społecznych, który może realizować na dowolnym wydziale po uzyskaniu zgody dziekana uzyskując w ten sposób minmum 5 punktów ECTS

13 Fizyka techniczna II stopnia - fizyka medyczna 2015/ / sem zima - I rok 2 sem lato - I rok 3 sem zima - II rok w ćw sem lab ECTS w ćw. sem lab ECTS w ćw. sem lab ECTS Mechanika kwantowa dla inż.. egz Pracownia pom.i sterowania zal Zaawansowane metod.anal.danych zal Podstawy materiałoznawstwa egz Wykład specjalistyczny 1 egz WF zal Pracownia magisterska 1 zal Pracownia magisterska 2 zal Praca dyplomowa + egzamin Egz Zastosowania laserów w medycynie egz ,4 3 Matematyczne podst. obrazowania egz Metody radiacyjne w terapii zal Podstawy spektroskopii molekularnej egz Radioizotopy w medycynie zal ,3 0,9 2 Zastosowanie fizyki w dermatologii zal ,6 1 Metody obrazowania w medycynie zal RAZEM , RAZEM (wykł. i ćwicz.) 24, , WF może być realizowany w 1 lub 2 semestrze Zamiast wykładu specjalistycznego mogą być dwa wykłady monograficzne. * Student wybiera przedmiot (przedmioty) z obszaru nauk humanistycznych/społecznych, który może realizować na dowolnym wydziale po uzyskaniu zgody dziekana uzyskując w ten sposób minmum 5 punktów ECTS

Kierunek: Fizyka, rok I, specjalność: Akustyka i realizacja dźwięku Rok akademicki 2018/2019

Kierunek: Fizyka, rok I, specjalność: Akustyka i realizacja dźwięku Rok akademicki 2018/2019 Kierunek: Fizyka, rok I, specjalność: Akustyka i realizacja dźwięku Rok akademicki 018/019 Filozofia przyrody F 1 Metody uczenia się i studiowania F 1 Technologia informacyjna F 1 Analiza matematyczna

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Fizyka, rok I, specjalność: Akustyka i realizacja dźwięku Rok akademicki 2017/2018

Kierunek: Fizyka, rok I, specjalność: Akustyka i realizacja dźwięku Rok akademicki 2017/2018 Kierunek: Fizyka, rok I, specjalność: ustyka i realizacja dźwięku Rok akademicki 2017/2018 Filozofia przyrody F 1 30 30 5 x Metody uczenia się i studiowania F 1 15 1 Technologia informacyjna F 1 30 2 Analiza

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Śląski w Katowicach WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII. Instytut Fizyki. Studia stacjonarne

Uniwersytet Śląski w Katowicach WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII. Instytut Fizyki. Studia stacjonarne Uniwersytet Śląski w Katowicach WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII Instytut Fizyki Studia stacjonarne Organizacja roku akademickiego 2017/2018 Kierunek: Fizyka, Fizyka Medyczna, Fizyka techniczna, Ekonofizyka,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy program właściwy dla standardowej ścieżki kształcenia na kierunku astronomia. Semestr I. 60 120 14 Egzamin. 45 75 9 Egzamin 75 2.

Szczegółowy program właściwy dla standardowej ścieżki kształcenia na kierunku astronomia. Semestr I. 60 120 14 Egzamin. 45 75 9 Egzamin 75 2. B3. Program studiów liczba punktów konieczna dla uzyskania kwalifikacji (tytułu zawodowego) określonej dla rozpatrywanego programu kształcenia - 180 łączna liczba punktów, którą student musi uzyskać na

Bardziej szczegółowo

I semestr: Nazwa modułu kształcenia. Rodzaj zajęć dydaktycznych * O/F ** forma. ECTS Zajęcia wyrównawcze z. ćw O Z 30ćw 2 fizyki Zajęcia wyrównawcze z

I semestr: Nazwa modułu kształcenia. Rodzaj zajęć dydaktycznych * O/F ** forma. ECTS Zajęcia wyrównawcze z. ćw O Z 30ćw 2 fizyki Zajęcia wyrównawcze z Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 12 Rektora UJ z 15 lutego 2012 r. PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH: FIZYKA, SPECJALIZACJA FIZYKA STOSOWANA, STUDIA I STOPNIA profil ogólnoakademicki I ROK STUDIÓW:

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Fizyka Techniczna Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Fizyka Techniczna Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Fizyki i Informatyki Stosowanej Kierunek: Techniczna Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 2013/2014 Język wykładowy: Polski Semestr 1 JFT-1-104-s Mechanika

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Śląski w Katowicach WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII. Instytut Fizyki. Studia stacjonarne

Uniwersytet Śląski w Katowicach WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII. Instytut Fizyki. Studia stacjonarne Uniwersytet Śląski w Katowicach WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII Instytut Fizyki Studia stacjonarne Organizacja roku akademickiego 2018/2019 Kierunek: Fizyka, Fizyka Medyczna, Fizyka techniczna, Ekonofizyka,

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Śląski w Katowicach WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII. Instytut Fizyki. Studia stacjonarne

Uniwersytet Śląski w Katowicach WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII. Instytut Fizyki. Studia stacjonarne Uniwersytet Śląski w Katowicach WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII Instytut Fizyki Studia stacjonarne Organizacja roku akademickiego 2016/2017 Kierunek: Fizyka, Fizyka Medyczna, Fizyka techniczna, Ekonofizyka,

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Fizyka Techniczna Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Fizyka Techniczna Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Fizyki i Informatyki Stosowanej Kierunek: Techniczna Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 2014/2015 Język wykładowy: Polski Semestr 1 JFT-1-104-s Mechanika

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Fizyka Techniczna Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Fizyka Techniczna Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Fizyki i Informatyki Stosowanej Kierunek: Techniczna Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 2016/2017 Język wykładowy: Polski Semestr 1 JFT-1-104-s Mechanika

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW I STOPNIA ENERGETYKA I CHEMIA JĄDROWA

PROGRAM STUDIÓW I STOPNIA ENERGETYKA I CHEMIA JĄDROWA PROGRAM STUDIÓW I STOPNIA na kierunku ENERGETYKA I CHEMIA JĄDROWA prowadzonych na Wydziałach Chemii i Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego W trakcie studiów I stopnia student kierunku Energetyka i Chemia

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej.

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej. ydział Fizyki, Astronomii i Intyki Stosowanej. ykaz kurów, których zaliczenie wymagane jest wobec studentów Studiów Matematyczno- Przyrodniczych ubiegających się o dyplom licencjacki I stopień- na kierunku

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW I STOPNIA na kierunku ENERGETYKA I CHEMIA JĄDROWA. prowadzonych na Wydziałach Chemii i Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego

PROGRAM STUDIÓW I STOPNIA na kierunku ENERGETYKA I CHEMIA JĄDROWA. prowadzonych na Wydziałach Chemii i Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego PROGRAM STUDIÓW I STOPNIA na kierunku ENERGETYKA I MIA JĄDROWA prowadzonych na Wydziałach Chemii i Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego W trakcie studiów I stopnia student kierunku Energetyka i Chemia Jądrowa

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. efekty kształcenia K6_W08 K6_U04 K6_W03 K6_U01 K6_W01 K6_W02 K6_U01 K6_K71 K6_U71 K6_W71 K6_K71 K6_U71 K6_W71

PLAN STUDIÓW. efekty kształcenia K6_W08 K6_U04 K6_W03 K6_U01 K6_W01 K6_W02 K6_U01 K6_K71 K6_U71 K6_W71 K6_K71 K6_U71 K6_W71 WYDZIAŁ: KIERUNEK: poziom kształcenia: profil: forma studiów: Lp. O/F Semestr 1 kod modułu/ przedmiotu* I stopnia - inżynierskie ogólnoakademicki 1 O PG_00020714 Planowanie i analiza eksperymentu 2 O PG_00037339

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH studia inżynierskie pierwszego stopnia

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH studia inżynierskie pierwszego stopnia Egzamin po semestrze Kierunek: FIZYKA TECHNICZNA wybór specjalności po semestrze czas trwania: 7 semestrów profil: ogólnoakademicki PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH studia inżynierskie pierwszego stopnia 01/015-1

Bardziej szczegółowo

Ad. pkt 5. Uchwała w sprawie zatwierdzenia zmodyfikowanego programu studiów I i II stopnia o kierunku "Energetyka i Chemia Jądrowa".

Ad. pkt 5. Uchwała w sprawie zatwierdzenia zmodyfikowanego programu studiów I i II stopnia o kierunku Energetyka i Chemia Jądrowa. Ad. pkt 5. Uchwała w sprawie zatwierdzenia zmodyfikowanego programu studiów I i II stopnia o kierunku "Energetyka i Chemia Jądrowa". PROGRAM STUDIÓW I STOPNIA na kierunku ENERGETYKA I CHEMIA JĄDROWA prowadzonych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW I STOPNIA ENERGETYKA I CHEMIA JĄDROWA

PROGRAM STUDIÓW I STOPNIA ENERGETYKA I CHEMIA JĄDROWA PROGRAM STUDIÓW I STOPNIA na kierunku ENERGETYKA I CHEMIA JĄDROWA prowadzonych na Wydziałach Chemii i Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego Wakacyjne zajęcia przygotowawcze (wrzesień) Matematyka Fizyka 25

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE dla studentów K MISMaP ubiegających się o DYPLOM MAGISTERSKI na Wydziale Fizyki UW zrealizowany w ramach K MISMaP

WYMAGANIA PROGRAMOWE dla studentów K MISMaP ubiegających się o DYPLOM MAGISTERSKI na Wydziale Fizyki UW zrealizowany w ramach K MISMaP 1 Zasady przyjmowania absolwentów studiów licencjackich na studia 2 UCHWAŁA NR 2/2003 RADY WYDZIAŁU FIZYKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie minimów programowych dla studentów

Bardziej szczegółowo

Studia I stopnia, stacjonarne. Liczba godzin. Ogółem W Lab./Ćw Kon zaliczenia

Studia I stopnia, stacjonarne. Liczba godzin. Ogółem W Lab./Ćw Kon zaliczenia Fizyka, specjalność: Semestr pierwszy Studia I stopnia, stacjonarne Ogółem W Lab./Ćw Kon zaliczenia Wprowadzenie do matematyki () - - 4 Analiza matematyczna I 60 - E 6 Statystyczne metody opracowania -

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Fizyka, rok I, specjalność: Akustyka i realizacja dźwięku

Kierunek: Fizyka, rok I, specjalność: Akustyka i realizacja dźwięku Kierunek: Fizyka, rok I, specjalność: ustyka i realizacja dźwięku 1 Filozofia przyrody F 1 30 30 5 x 2 Analiza matematyczna F 1 15 30 3 3 Algebra liniowa z geometrią F 1 30 30 5 x 4 Mechanika klasyczna

Bardziej szczegółowo

GODZINY ZAJĘĆ sem. zimowy FORMA ZAL. ECTS. sem. letni ćwicz. KOD. razem wyk. labor. inne. labor. inne. ćwicz. NAZWA PRZEDMIOTU. wyk.

GODZINY ZAJĘĆ sem. zimowy FORMA ZAL. ECTS. sem. letni ćwicz. KOD. razem wyk. labor. inne. labor. inne. ćwicz. NAZWA PRZEDMIOTU. wyk. AS Fiz 1 - mechanika 70 30 40 E 6 Fiz 2 - elektryczność i magnetyzm 70 30 40 E 6 Fiz 3 - fizyka falowa i optyka 40 20 20 E 4 Fiz 4 - fizyka materii 40 20 20 E 4 Astronomia klasyczna 60 30 30 E 5 Astronomia

Bardziej szczegółowo

Zasady studiów magisterskich na kierunku astronomia

Zasady studiów magisterskich na kierunku astronomia Zasady studiów magisterskich na kierunku astronomia Sylwetka absolwenta Absolwent jednolitych studiów magisterskich na kierunku astronomia powinien: posiadać rozszerzoną wiedzę w dziedzinie astronomii,

Bardziej szczegółowo

Rodzaj zajęć dydaktycznych * O/F ** Forma

Rodzaj zajęć dydaktycznych * O/F ** Forma 5a. 5b. Zajęcia wyrównawcze z matematyki Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 12 Rektora UJ z 15 lutego 2012 r. Plan studiów na kierunku studiów wyższych: astronomia, studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Fizyka Medyczna Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Fizyka Medyczna Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Fizyki i Informatyki Stosowanej Kierunek: Medyczna Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 2016/2017 Język wykładowy: Polski Semestr 1 JFM-1-102-s Mechanika

Bardziej szczegółowo

Rodzaj zajęć zaliczenia *** O

Rodzaj zajęć zaliczenia *** O Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 12 Rektora UJ z 15 lutego 2012 r. Plan studiów na kierunku studiów wyższych: astronomia, studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki I RK STUDIÓW: 3a. 3b. 5a. 5b.

Bardziej szczegółowo

STUDIA I STOPNIA NA KIERUNKU ASTRONOMIA UW

STUDIA I STOPNIA NA KIERUNKU ASTRONOMIA UW STUDIA I STOPNIA NA KIERUNKU ASTRONOMIA UW I.CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW Studia pierwszego stopnia na kierunku astronomia UW trwają trzy lata i kończą się nadaniem tytułu licencjata. II.SYLWETKA ABSOLWENTA

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzono na Radzie Wydziału w dniu 11 czerwca 2015 r.

Zatwierdzono na Radzie Wydziału w dniu 11 czerwca 2015 r. PLAN STUDIÓW DLA KIERUNKU INFORMATYKA STUDIA: INŻYNIERSKIE TRYB STUDIÓW: STACJONARNE Zatwierdzono na Radzie Wydziału w dniu 11 czerwca 201 r. Egzamin po semestrze Obowiązuje od naboru na rok akademicki

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 118 Rektora UJ z 19 grudnia 2016 r.

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 118 Rektora UJ z 19 grudnia 2016 r. Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 118 Rektora UJ z 19 grudnia 2016 r. Plan studiów na kierunku studiów wyższych: astronomia, studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki Rekomendacje dla studentów.

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW I STOPNIA, STACJONARNE. Podstawowych Problemów Techniki. Optyka okularowa. Sporządzone 20 lutego 2007 Uchwała z dnia Obowiązuje od

PLAN STUDIÓW I STOPNIA, STACJONARNE. Podstawowych Problemów Techniki. Optyka okularowa. Sporządzone 20 lutego 2007 Uchwała z dnia Obowiązuje od PLAN STUDIÓW Załącznik nr 2 Studia WYDZIAŁ KIERUNEK SPECJALNOŚĆ I STOPNIA, STACJONARNE typ i system Podstawowych Problemów Techniki Fizyka Techniczna Optyka okularowa Sporządzone 20 lutego 2007 Uchwała

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 68/2011 Rady Wydziału Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego podjęta w dniu 14 czerwca 2011 r.

UCHWAŁA Nr 68/2011 Rady Wydziału Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego podjęta w dniu 14 czerwca 2011 r. UCHWAŁA Nr 68/2011 Rady Wydziału izyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego podjęta w dniu 14 czerwca 2011 r. Rada Wydziału izyki i Astronomii podjęła uchwałę o przyjęciu planów studiów i programów

Bardziej szczegółowo

STUDIA I STOPNIA NA KIERUNKU FIZYKA UW

STUDIA I STOPNIA NA KIERUNKU FIZYKA UW STUDIA I STOPNIA NA KIERUNKU FIZYKA UW I. CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW Studia pierwszego stopnia na kierunku fizyka UW trwają trzy lata i kończą się nadaniem tytułu licencjata (licencjat akademicki). II. SYLWETKA

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin w semestrze II r o k. Nazwa modułu. PLAN STUDIÓW (poziom studiów) I STOPNIA studia (forma studiów) stacjonarne

Liczba godzin w semestrze II r o k. Nazwa modułu. PLAN STUDIÓW (poziom studiów) I STOPNIA studia (forma studiów) stacjonarne PLAN STUDIÓW (poziom studiów) I STOPNIA studia (forma studiów) stacjonarne (kierunek studiów) informatyka specjalności: programowanie systemów i baz danych, systemy i sieci komputerowe, informatyczne systemy

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Fizyka, rok I, specjalność: Akustyka i realizacja dźwięku

Kierunek: Fizyka, rok I, specjalność: Akustyka i realizacja dźwięku Kierunek: Fizyka, rok I, specjalność: ustyka i realizacja dźwięku Filozofia przyrody F 1 30 30 5 x Analiza matematyczna F 1 15 30 3 Algebra liniowa z geometrią F 1 30 30 5 x Mechanika klasyczna F 1 30

Bardziej szczegółowo

7. I Pracownia fizyczna L 3 45L 3 8. Informatyka L 4 C Przedmioty kierunkowe 1. Chemia analityczna K

7. I Pracownia fizyczna L 3 45L 3 8. Informatyka L 4 C Przedmioty kierunkowe 1. Chemia analityczna K 1 UNIWERSYTET ŁÓDZKI KIERUNEK CHEMIA - STUDIA STACJONARNE STUDIA MAGISTERSKIE Specjalizacja nauczycielska dwie specjalności Chemia z Fizyką Zatwierdzony przez Radę Wydziału Chemii Uniwersytetu Łódzkiego

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Śląski w Katowicach WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII. Kierunek Matematyka. Studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia

Uniwersytet Śląski w Katowicach WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII. Kierunek Matematyka. Studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia Uniwersytet Śląski w Katowicach WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII Kierunek Matematyka Studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia Organizacja roku akademickiego 2017/2018 Studia stacjonarne I

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Fizyka Medyczna Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. audytoryjne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Fizyka Medyczna Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. audytoryjne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Fizyki i Informatyki Stosowanej Kierunek: Medyczna Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 2017/201 Język wykładowy: Polski Semestr 1 JFM-1-102-s Mechanika

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK CHEMIA - STUDIA STACJONARNE Specjalizacja nauczycielska - dwie specjalności "Chemia z fizyką"

KIERUNEK CHEMIA - STUDIA STACJONARNE Specjalizacja nauczycielska - dwie specjalności Chemia z fizyką KIERUNEK CHEMIA - STUDIA STACJONARNE Specjalizacja nauczycielska - dwie specjalności "Chemia z fizyką" 009/010 - I i II *) rok; Siatka godzin zgodna z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŜszego

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK CHEMIA - STUDIA STACJONARNE Specjalność nauczycielska w zakresie chemii i fizyki

KIERUNEK CHEMIA - STUDIA STACJONARNE Specjalność nauczycielska w zakresie chemii i fizyki KIERUNEK CHEMIA - STUDIA STACJONARNE Specjalność nauczycielska w zakresie chemii i fizyki 010/011 - I, II i III rok; Siatka godzin zgodna z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŜszego z dnia

Bardziej szczegółowo

Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Kierunek: Fizyka Medyczna Specjalność: Elektroradiologia

Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Kierunek: Fizyka Medyczna Specjalność: Elektroradiologia A Lp Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Kierunek: Fizyka Medyczna Specjalność: Elektroradiologia Kod modułu Nazwa modułu/przedmiotu E/Z 1 0305-1FM-12-01 Podstawy fizyki: Mechanika E 60 30 30 5 30 30 5

Bardziej szczegółowo

Program studiów studia I stopnia, kierunek: Chemia medyczna. studia inżynierskie o profilu ogólnoakademickim

Program studiów studia I stopnia, kierunek: Chemia medyczna. studia inżynierskie o profilu ogólnoakademickim Program studiów studia I stopnia, kierunek: Chemia medyczna studia inżynierskie o profilu ogólnoakademickim Legenda: W- wykład; P- proseminarium; Ć ćwiczenia; L laboratorium * : egz (egzamin pisemny),

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Śląski w Katowicach WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII. Kierunek Matematyka. Studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia

Uniwersytet Śląski w Katowicach WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII. Kierunek Matematyka. Studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia Uniwersytet Śląski w Katowicach WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII Kierunek Matematyka Studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia Organizacja roku akademickiego 2016/2017 Studia stacjonarne I

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA. PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH INŻYNIERSKICH 1-go STOPNIA STUDIA ROZPOCZYNAJĄCE SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020.

INFORMATYKA. PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH INŻYNIERSKICH 1-go STOPNIA STUDIA ROZPOCZYNAJĄCE SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020. PLAN STUDIÓ STACJONARNYCH INŻYNIERSKICH 1-go STOPNIA 2019-2023 STUDIA ROZPOCZYNAJĄCE SIĘ ROKU AKADEMICKIM 2019/2020 Semestr I stęp do matematyki 20 20 zal z oc. 3 Podstawy programowania* 20 45 65 zal z

Bardziej szczegółowo

Ramowy Program Specjalizacji MODELOWANIE MATEMATYCZNE i KOMPUTEROWE PROCESÓW FIZYCZNYCH Studia Specjalistyczne (III etap)

Ramowy Program Specjalizacji MODELOWANIE MATEMATYCZNE i KOMPUTEROWE PROCESÓW FIZYCZNYCH Studia Specjalistyczne (III etap) Ramowy Program Specjalizacji MODELOWANIE MATEMATYCZNE i KOMPUTEROWE PROCESÓW FIZYCZNYCH Studia Specjalistyczne (III etap) Z uwagi na ogólno wydziałowy charakter specjalizacji i możliwość wykonywania prac

Bardziej szczegółowo

Kierunek MATEMATYKA Specjalność MATEMATYKA FINANSOWO-UBEZPIECZENIOWA

Kierunek MATEMATYKA Specjalność MATEMATYKA FINANSOWO-UBEZPIECZENIOWA Załącznik nr 1 do Uchwały nr 20 Rady WMiI z dnia 22 marca 2016 roku Kierunek MATEMATYKA Specjalność MATEMATYKA FINANSOWO-UBEZPIECZENIOWA Profil kształcenia: ogólnoakademicki od 2017/18 Forma studiów: stacjonarne

Bardziej szczegółowo

LICZBA GODZIN (P/K/PW)** ŁĄCZNIE B. GRUPA ZAJĘĆ OBOWIĄZKOWYCH Z ZAKRESU KIERUNKU STUDIÓW

LICZBA GODZIN (P/K/PW)** ŁĄCZNIE B. GRUPA ZAJĘĆ OBOWIĄZKOWYCH Z ZAKRESU KIERUNKU STUDIÓW II. PROGRAM STUDIÓW. FORMA STUDIÓW: stacjonarne. LICZBA SEMESTRÓW:. LICZBA PUNKTÓW :. MODUŁY KSZTAŁCENIA (zajęcia lub grupy zajęć) wraz z przypisaniem zakładanych efektów kształcenia i liczby punktów :

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Fizyka Medyczna Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Fizyka Medyczna Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Fizyki i Informatyki Stosowanej Kierunek: Medyczna Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 2014/2015 Język wykładowy: Polski Semestr 1 JFM-1-102-s Mechanika

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ŁÓDZKI KIERUNEK CHEMIA - STUDIA STACJONARNE Specjalność nauczycielska w zakresie chemii i informatyki

UNIWERSYTET ŁÓDZKI KIERUNEK CHEMIA - STUDIA STACJONARNE Specjalność nauczycielska w zakresie chemii i informatyki UNIWERSYTET ŁÓDZKI KIERUNEK CHEMIA - STUDIA STACJONARNE Specjalność nauczycielska w zakresie chemii i informatyki 010/011 - I rok; Siatka godzin zgodna z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŜszego

Bardziej szczegółowo

Kierunek: INFORMATYKA Specjalność INŻYNIERIA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH

Kierunek: INFORMATYKA Specjalność INŻYNIERIA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Załącznik nr 1 do uchwały Nr 18 Rady WMiI z dnia 28 marca 2017 roku Kierunek: INFORMATYKA Specjalność INŻYNIERIA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Profil kształcenia: ogólnoakademicki obowiązuje od 2017/18 Forma

Bardziej szczegółowo

Kierunek: INFORMATYKA Specjalność INŻYNIERIA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH

Kierunek: INFORMATYKA Specjalność INŻYNIERIA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Załącznik nr 1 do uchwały Nr 18 Rady WMiI z dnia 28 marca 2017 roku Kierunek: INFORMATYKA Specjalność INŻYNIERIA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Profil kształcenia: ogólnoakademicki obowiązuje od 2017/18 Forma

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA DLA KIERUNKU INFORMATYKA I EKONOMETRIA

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA DLA KIERUNKU INFORMATYKA I EKONOMETRIA PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA DLA KIERUNKU INFORMATYKA I EKONOMETRIA NA WYDZIALE MATEMATYKI, INFORMATYKI I EKONOMETRII UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO rekrutacja w roku akademickim 2013/2014

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu. 1 Matematyka. 2 Fizyka. 3 Informatyka. 4 Rysunek techniczny. 12 Język angielski. 14 Podstawy elektroniki. 15 Architektura komputerów

Nazwa przedmiotu. 1 Matematyka. 2 Fizyka. 3 Informatyka. 4 Rysunek techniczny. 12 Język angielski. 14 Podstawy elektroniki. 15 Architektura komputerów Plan studiów dla kierunku: INFORMATYKA Specjalności: Bezpieczeństwo sieciowych systemów informatycznych, Informatyka techniczna, Technologie internetowe i techniki multimedialne E Z Σh W C L S P W C L

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin w semestrze II r o k III r o k IV rok. Nazwa modułu

Liczba godzin w semestrze II r o k III r o k IV rok. Nazwa modułu Załacznik 1. PLAN STUDIÓW (poziom studiów) I STOPNIA studia (forma studiów) stacjonarne (kierunek studiów) informatyka specjalności: programowanie systemów i baz danych, systemy i sieci komputerowe, grafika

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zal. po sem. Egz. po sem.

PLAN STUDIÓW. Zal. po sem. Egz. po sem. UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: FIZYKI poziom kształcenia: STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KIERUNEK: FIZYKA obowiązuje od roku akad. 2015/2016 specjalność: FIZYKA MEDYCZNA profil kształcenia:

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA DLA KIERUNKU MATEMATYKA NA WYDZIALE MATEMATYKI, INFORMATYKI I EKONOMETRII UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA DLA KIERUNKU MATEMATYKA NA WYDZIALE MATEMATYKI, INFORMATYKI I EKONOMETRII UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA DLA KIERUNKU MATEMATYKA NA WYDZIALE MATEMATYKI, INFORMATYKI I EKONOMETRII UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO rekrutacja w roku akademickim 2018/2019 Zatwierdzono:

Bardziej szczegółowo

Program studiów studia I stopnia, kierunek: CHEMIA MEDYCZNA studia inżynierskie o profilu ogólnoakademickim

Program studiów studia I stopnia, kierunek: CHEMIA MEDYCZNA studia inżynierskie o profilu ogólnoakademickim Program studiów studia I stopnia, kierunek: CHEMIA MEDYCZNA studia inżynierskie o profilu ogólnoakademickim Legenda: W- wykład; P- proseminarium; Ć ćwiczenia; L laboratorium * : egz (egzamin pisemny),

Bardziej szczegółowo

Plan studiów studia I stopnia, kierunek: Chemia medyczna. studia inżynierskie o profilu ogólnoakademickim

Plan studiów studia I stopnia, kierunek: Chemia medyczna. studia inżynierskie o profilu ogólnoakademickim Plan studiów studia I stopnia, kierunek: Chemia medyczna studia inżynierskie o profilu ogólnoakademickim Legenda: W- wykład; P- proseminarium; Ć ćwiczenia; L laboratorium * : egz (egzamin pisemny), zal

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I PLAN REALIZACJI

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I PLAN REALIZACJI (3,-letnie studia stacjonarne I stopnia - inżynierskie) Obowiązuje od roku akademickiego 009/00 WYKAZ PRZEDMIOTÓW I PLAN REALIZACJI ROZKŁAD GODZIN ZAJĘĆ Lp Nazwa przedmiotu Obowiązuje po semestrze Godziny

Bardziej szczegółowo

I semestr. Rok akademicki 2019/20. P l a n s t u d i ó w. Informatyki Stosowanej. Kierunek na którym są prowadzone studia:

I semestr. Rok akademicki 2019/20. P l a n s t u d i ó w. Informatyki Stosowanej. Kierunek na którym są prowadzone studia: Załącznik nr 3 do uchwały Nr 5 Senatu UMK z dnia 5 lutego 2019 r. P l a n s t u d i ó w Rok akademicki 2019/20 Wydział prowadzący studia: Kierunek na którym są prowadzone studia: Poziom studiów: Wydział

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I PLAN REALIZACJI

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I PLAN REALIZACJI WYKAZ PRZEDMIOTÓW I PLAN REALIZACJI Lp Nazwa przedmiotu Obowiązuje po semestrze ROZKŁAD GODZIN ZAJĘĆ Godziny zajęć w tym: I rok II rok III rok Egz. Zal. Razem 7 sem. sem. sem. 3 sem. sem. sem. sem. S L

Bardziej szczegółowo

Kierunek: INFORMATYKA Specjalność INŻYNIERIA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH

Kierunek: INFORMATYKA Specjalność INŻYNIERIA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Załącznik nr 3 do uchwały Nr 18 Rady WMiI z dnia 28 marca 2017 roku Kierunek: INFORMATYKA Specjalność INŻYNIERIA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Profil kształcenia: ogólnoakademicki obowiązuje od 2017/18 Forma

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA DLA KIERUNKU MATEMATYKA NA WYDZIALE MATEMATYKI, INFORMATYKI I EKONOMETRII UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA DLA KIERUNKU MATEMATYKA NA WYDZIALE MATEMATYKI, INFORMATYKI I EKONOMETRII UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA DLA KIERUNKU MATEMATYKA NA WYDZIALE MATEMATYKI, INFORMATYKI I EKONOMETRII UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO rekrutacja w roku akademickim 2017/2018 Zatwierdzono:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA na kierunku ENERGETYKA I CHEMIA JĄDROWA. prowadzonych na Wydziałach Chemii i Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego

PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA na kierunku ENERGETYKA I CHEMIA JĄDROWA. prowadzonych na Wydziałach Chemii i Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA na kierunku ENERGETYKA I CHEMIA JĄDROWA prowadzonych na Wydziałach Chemii i Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego W trakcie studiów II stopnia student kierunku Energetyka i Chemia

Bardziej szczegółowo

Plan studiów dla kierunku:

Plan studiów dla kierunku: Plan studiów dla kierunku: INFORMATYKA Specjalności: Bezpieczeństwo sieciowych systemów informatycznych, Informatyka techniczna, Technologie internetowe i techniki multimedialne Ogółem Semestr 1 Semestr

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA DLA KIERUNKU MATEMATYKA NA WYDZIALE MATEMATYKI, INFORMATYKI I EKONOMETRII UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA DLA KIERUNKU MATEMATYKA NA WYDZIALE MATEMATYKI, INFORMATYKI I EKONOMETRII UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA DLA KIERUNKU MATEMATYKA NA WYDZIALE MATEMATYKI, INFORMATYKI I EKONOMETRII UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO rekrutacja w roku akademickim 2014/2015 Zatwierdzono:

Bardziej szczegółowo

Zasady studiów magisterskich na kierunku fizyka

Zasady studiów magisterskich na kierunku fizyka Zasady studiów magisterskich na kierunku fizyka Sylwetka absolwenta Absolwent studiów magisterskich na kierunku fizyka powinien: posiadać rozszerzoną w stosunku do poziomu licencjata - wiedzę w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. efekty kształcenia

PLAN STUDIÓW. efekty kształcenia WYDZIAŁ: KIERUNEK: poziom kształcenia: profil: forma studiów: Lp. O/F Semestr 1 kod modułu/ przedmiotu* 1 O PG_00008512 CHEMIA 2 O PG_00019346 PODSTAWY MATEMATYKI 3 O PG_00008606 PODSTAWY PROGRAMOWANIA

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 70/2016/2017 Rady Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej z dnia r.

Nazwa przedmiotu. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 70/2016/2017 Rady Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej z dnia r. Plan studiów dla kierunku: INFORMATYKA Specjalności: Bezpieczeństwo sieciowych systemów informatycznych, Informatyka techniczna, Technologie internetowe i techniki multimedialne Ogółem Semestr 1 Semestr

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA DLA KIERUNKU INFORMATYKA I EKONOMETRIA

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA DLA KIERUNKU INFORMATYKA I EKONOMETRIA PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA DLA KIERUNKU INFORMATYKA I EKONOMETRIA NA WYDZIALE MATEMATYKI, INFORMATYKI I EKONOMETRII UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO rekrutacja w roku akademickim 2014/2015

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA DLA KIERUNKU MATEMATYKA

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA DLA KIERUNKU MATEMATYKA PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA DLA KIERUNKU MATEMATYKA NA WYDZIALE MATEMATYKI, INFORMATYKI I EKONOMETRII UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO rekrutacja w roku akademickim 2016/2017 Zatwierdzono:

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA. PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH 2-go STOPNIA (W UKŁADZIE SEMESTRALNYM) STUDIA ROZPOCZYNAJĄCE SIĘ W ROKU AKADEMICKIM A K L S P

INFORMATYKA. PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH 2-go STOPNIA (W UKŁADZIE SEMESTRALNYM) STUDIA ROZPOCZYNAJĄCE SIĘ W ROKU AKADEMICKIM A K L S P Semestr I INFORMATYKA PLAN STUDIÓ STACJONARNYCH 2-go STOPNIA ( UKŁADZIE SEMESTRALNYM) STUDIA ROZPOCZYNAJĄCE SIĘ ROKU AKADEMICKIM 2016-17 nazwa ybrane zagadnienia matematyki wyższej Logika i teoria mnogości

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA. PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH INŻYNIERSKICH 2-go STOPNIA STUDIA ROZPOCZYNAJĄCE SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2018/19.

INFORMATYKA. PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH INŻYNIERSKICH 2-go STOPNIA STUDIA ROZPOCZYNAJĄCE SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2018/19. PLAN STUDIÓ STACJONARNYCH INŻYNIERSKICH 2-go STOPNIA 2018-2020 STUDIA ROZPOCZYNAJĄCE SIĘ ROKU AKADEMICKIM 2018/19 Semestr I ybrane zagadnienia matematyki wyższej 45 30 75 E 6 Logika i teoria mnogości dla

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW W UKŁADZIE ROCZNYM

PLAN STUDIÓW W UKŁADZIE ROCZNYM PLAN STUDIÓ UKŁADZIE ROCZNYM Studia niestacjonarne I stopnia Kierunek: edukacja techniczno-informatyczna ROK I E/- Organizacja pracy i zarządzanie 30 30 1 Matematyka 1 20 20 40 6 Zarządzanie środowiskiem

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin w semestrze II r o k. Nazwa modułu. PLAN STUDIÓW (poziom studiów) I STOPNIA studia (forma studiów) niestacjonarne

Liczba godzin w semestrze II r o k. Nazwa modułu. PLAN STUDIÓW (poziom studiów) I STOPNIA studia (forma studiów) niestacjonarne PLAN STUDIÓW (poziom studiów) I STOPNIA studia (forma studiów) niestacjonarne (kierunek studiów) informatyka specjalności: programowanie systemów i baz danych, systemy i sieci komputerowe, informatyczne

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH: BIOFIZYKA, STUDIA I STOPNIA, PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI. Rodzaj zajęć* wykład + O Egz. 30W+30Ć 5.

PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH: BIOFIZYKA, STUDIA I STOPNIA, PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI. Rodzaj zajęć* wykład + O Egz. 30W+30Ć 5. I ROK STUDIÓW: Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 12 Rektora UJ z 15 lutego 2012 r. PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH: BIOFIZYKA, STUDIA I STOPNIA, PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI I semestr: Mechanika MS

Bardziej szczegółowo

STUDIA I STOPNIA NA KIERUNKU ASTRONOMIA UW

STUDIA I STOPNIA NA KIERUNKU ASTRONOMIA UW STUDIA I STOPNIA NA KIERUNKU ASTRONOMIA UW 1. CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW Studia pierwszego stopnia na kierunku astronomia UW trwają trzy lata i kończą się nadaniem tytułu licencjata. 2. SYLWETKA ABSOLWENTA

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA. PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH 1-go STOPNIA STUDIA ROZPOCZYNAJĄCE SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2016/17. zajęć w grupach A K L S P

INFORMATYKA. PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH 1-go STOPNIA STUDIA ROZPOCZYNAJĄCE SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2016/17. zajęć w grupach A K L S P PLAN STUDIÓ NIESTACJONARNYCH 1-go STOPNIA 2016-2019 STUDIA ROZPOCZYNAJĄCE SIĘ ROKU AKADEMICKIM 2016/17 Rok I nazwa stęp do matematyki 20 20 zal z oc. 3 Podstawy programowania* 15 30 45 prowadzenie do systemów

Bardziej szczegółowo

Kierunek Informatyka stosowana Studia stacjonarne Studia pierwszego stopnia

Kierunek Informatyka stosowana Studia stacjonarne Studia pierwszego stopnia Studia pierwszego stopnia I rok Matematyka dyskretna 30 30 Egzamin 5 Analiza matematyczna 30 30 Egzamin 5 Algebra liniowa 30 30 Egzamin 5 Statystyka i rachunek prawdopodobieństwa 30 30 Egzamin 5 Opracowywanie

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ŁÓDZKI KIERUNEK CHEMIA - STUDIA STACJONARNE Specjalizacja nauczycielska - dwie specjalności "Chemia z biologią"

UNIWERSYTET ŁÓDZKI KIERUNEK CHEMIA - STUDIA STACJONARNE Specjalizacja nauczycielska - dwie specjalności Chemia z biologią UNIWERSYTET ŁÓDZKI KIERUNEK CHEMIA - STUDIA STACJONARNE Specjalizacja nauczycielska - dwie specjalności "Chemia z biologią" 2008/2009 - I rok; Siatka godzin zgodna z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa

Bardziej szczegółowo

Załącznik numer 1. PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA na kierunku ENERGETYKA I CHEMIA JĄDROWA

Załącznik numer 1. PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA na kierunku ENERGETYKA I CHEMIA JĄDROWA Załącznik numer 1 Uchwały nr 2/02/2018 Zarządu Samorządu Studentów Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego z 21.02.2018 Prodziekan Krasnodębska-Ostręga zwraca się do RW Chemii o zaakceptowanie zmian

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Informatyka Stosowana Poziom studiów: Studia I stopnia Forma studiów: Stacjonarne. audytoryjne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Informatyka Stosowana Poziom studiów: Studia I stopnia Forma studiów: Stacjonarne. audytoryjne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Fizyki i Informatyki Stosowanej Kierunek: Informatyka Stosowana Poziom studiów: Studia I stopnia Forma studiów: Stacjonarne Rocznik: 2019/2020 Język wykładowy: Polski Semestr 1 z Fizyka 3 JINS-1-103-s

Bardziej szczegółowo

TOK STUDIÓW Kierunek: informatyka rok studiów: I studia stacjonarne pierwszego stopnia, rok akademicki 2014/2015. Forma zaliczen ia. egz. lab.

TOK STUDIÓW Kierunek: informatyka rok studiów: I studia stacjonarne pierwszego stopnia, rok akademicki 2014/2015. Forma zaliczen ia. egz. lab. Lp TOK TUDIÓW rok studiów: I studia stacjonarne pierwszego stopnia, rok akademicki 2014/2015 w ć w ko n lab EC T 1 Podstawy prawno-etyczne 15 1 x 2 Podstawy ekonomii 15 1 x 3 Repetytorium z matematyki

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA DLA KIERUNKU MATEMATYKA NA WYDZIALE MATEMATYKI, INFORMATYKI I EKONOMETRII UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA DLA KIERUNKU MATEMATYKA NA WYDZIALE MATEMATYKI, INFORMATYKI I EKONOMETRII UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA DLA KIERUNKU MATEMATYKA NA WYDZIALE MATEMATYKI, INFORMATYKI I EKONOMETRII UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO rekrutacja w roku akademickim 2011/2012 Zatwierdzono:

Bardziej szczegółowo

2012/2013. PLANY STUDIÓW stacjonarnych i niestacjonarnych I-go stopnia prowadzonych na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki

2012/2013. PLANY STUDIÓW stacjonarnych i niestacjonarnych I-go stopnia prowadzonych na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki PLANY STUDIÓW stacjonarnych i niestacjonarnych I-go stopnia prowadzonych na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki rok akademicki 2012/2013 Opole, styczeń 2013 r. Tekst jednolity po zmianach

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIA FIZYKI W BIOLOGII I MEDYCYNIE Specjalność: Biofizyka molekularna. 2-letnie studia II stopnia (magisterskie)

ZASTOSOWANIA FIZYKI W BIOLOGII I MEDYCYNIE Specjalność: Biofizyka molekularna. 2-letnie studia II stopnia (magisterskie) ZASTOSOWANIA FIZYKI W BIOLOGII I MEDYCYNIE Specjalność: Biofizyka molekularna 2-letnie studia II stopnia (magisterskie) 1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW Biofizyka to uznana dziedzina nauk przyrodniczych

Bardziej szczegółowo

Program studiów od roku akad. 2019/20 studia I stopnia, kierunek: Chemia medyczna. studia inżynierskie o profilu ogólnoakademickim

Program studiów od roku akad. 2019/20 studia I stopnia, kierunek: Chemia medyczna. studia inżynierskie o profilu ogólnoakademickim Program studiów od roku akad. 2019/20 studia I stopnia, kierunek: Chemia medyczna studia inżynierskie o profilu ogólnoakademickim Legenda: W- wykład; P- proseminarium; Ć ćwiczenia; L laboratorium * do

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW W UKŁADZIE SEMESTRALNYM

PLAN STUDIÓW W UKŁADZIE SEMESTRALNYM PLAN STUDIÓ UKŁADZIE SEMESTRALNYM Studia stacjonarne I stopnia Kierunek: edukacja techniczno-informatyczna Semestr I Organizacja pracy i zarządzanie 30 30-1 Matematyka 1 20 20 40-6 Zarządzanie środowiskiem

Bardziej szczegółowo

Wymagania ogólne. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 42 Rady WMiI z dnia 13 czerwca 2017 roku

Wymagania ogólne. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 42 Rady WMiI z dnia 13 czerwca 2017 roku Załącznik nr 1 do Uchwały nr 42 Rady WMiI z dnia 13 czerwca 2017 roku Kierunek: INFORMATYKA Specjalność PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH I SIECI KOMPUTEROWYCH Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji

Kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji Kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji - studia niestacjonarne pierwszego stopnia Semestralny plan studiów obowiązujący od roku akademickiego 017/01 Semestr 1 1 Język angielski I 0 1 Repetytorium

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA. PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH 1-go STOPNIA (W UKŁADZIE SEMESTRALNYM) STUDIA ROZPOCZYNAJĄCE SIĘ W ROKU AKADEMICKIM A K L S P

INFORMATYKA. PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH 1-go STOPNIA (W UKŁADZIE SEMESTRALNYM) STUDIA ROZPOCZYNAJĄCE SIĘ W ROKU AKADEMICKIM A K L S P Semestr I INFORMATYKA PLAN STUDIÓ STACJONARNYCH 1-go STOPNIA ( UKŁADZIE SEMESTRALNYM) STUDIA ROZPOCZYNAJĄCE SIĘ ROKU AKADEMICKIM 2016-17 stęp do matematyki 30 30 zo 3 Podstawy programowania 2 20 45 65

Bardziej szczegółowo

Podstawy fizyki: Budowa materii. Podstawy fizyki: Mechanika MS. Podstawy fizyki: Mechanika MT. Podstawy astronomii. Analiza matematyczna I, II MT

Podstawy fizyki: Budowa materii. Podstawy fizyki: Mechanika MS. Podstawy fizyki: Mechanika MT. Podstawy astronomii. Analiza matematyczna I, II MT Zajęcia wyrównawcze z matematyki Zajęcia wyrównawcze z fizyki Analiza matematyczna I, II MS Analiza matematyczna I, II MT Podstawy fizyki: Budowa materii Podstawy fizyki: Mechanika MS Podstawy fizyki:

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ŁÓDZKI KIERUNEK CHEMIA - STUDIA STACJONARNE Specjalizacja nauczycielska - dwie specjalności "Chemia z biologią"

UNIWERSYTET ŁÓDZKI KIERUNEK CHEMIA - STUDIA STACJONARNE Specjalizacja nauczycielska - dwie specjalności Chemia z biologią UNIWERSYTET ŁÓDZKI KIERUNEK CHEMIA - STUDIA STACJONARNE Specjalizacja nauczycielska - dwie specjalności "Chemia z biologią" 2009/2010 - I i II*) rok; Siatka godzin zgodna z Rozporządzeniem Ministra Nauki

Bardziej szczegółowo

Objaśnienie oznaczeń w symbolach K przed podkreślnikiem kierunkowe efekty kształcenia W kategoria wiedzy

Objaśnienie oznaczeń w symbolach K przed podkreślnikiem kierunkowe efekty kształcenia W kategoria wiedzy Efekty kształcenia dla kierunku studiów FIZYKA - studia I stopnia, profil praktyczny - i ich odniesienia do efektów kształcenia w obszarze nauk ścisłych i obszarach pokrewnych Kierunek studiów fizyka należy

Bardziej szczegółowo

Studia I stopnia, stacjonarne 3,5 letnie kierunek: EDUKACJA TECHNICZNO-INFORMATYCZNA Specjalność: nauczycielska profil kształcenia: praktyczny

Studia I stopnia, stacjonarne 3,5 letnie kierunek: EDUKACJA TECHNICZNO-INFORMATYCZNA Specjalność: nauczycielska profil kształcenia: praktyczny Rok immatrykulacji 2017 Studia I stopnia, stacjonarne 3,5 letnie kierunek: EDUKACJA TECHNICZNO-INFORMATYCZNA Specjalność: nauczycielska profil kształcenia: praktyczny Legenda: forma prowadzenia zajęć:

Bardziej szczegółowo

Plan studiów dla kierunku:

Plan studiów dla kierunku: Plan studiów dla kierunku: INFORMATYKA Specjalność: Bezpieczeństwo sieciowych systemów informatycznych, Informatyka techniczna, Technologie internetowe i techniki multimedialne Ogółem Semestr 1 Semestr

Bardziej szczegółowo

Wstęp do ochrony własności intelektualnej Akademickie dobre wychowanie 5 0 Razem

Wstęp do ochrony własności intelektualnej Akademickie dobre wychowanie 5 0 Razem Kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji - studia stacjonarne pierwszego stopnia Semestralny plan studiów obowiązujący od roku akademickiego 05/06 Semestr Język angielski I 30 Repetytorium z matematyki

Bardziej szczegółowo

Akademickie dobre wychowanie 5 0 Razem

Akademickie dobre wychowanie 5 0 Razem Kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji - studia stacjonarne pierwszego stopnia Semestralny plan studiów obowiązujący od roku akademickiego 2017/2018 Semestr 1 1 Język angielski I 30 1 2 Repetytorium

Bardziej szczegółowo

Repetytorium z matematyki 3,0 1,0 3,0 3,0. Analiza matematyczna 1 4,0 2,0 4,0 2,0. Analiza matematyczna 2 6,0 2,0 6,0 2,0

Repetytorium z matematyki 3,0 1,0 3,0 3,0. Analiza matematyczna 1 4,0 2,0 4,0 2,0. Analiza matematyczna 2 6,0 2,0 6,0 2,0 PROGRAM STUDIÓW I INFORMACJE OGÓLNE 1. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Wydział Matematyki i Informatyki 2. Nazwa kierunku: Informatyka 3. Oferowane specjalności: 4. Poziom kształcenia: studia pierwszego

Bardziej szczegółowo