Uniwersytet Śląski w Katowicach WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII. Instytut Fizyki. Studia stacjonarne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uniwersytet Śląski w Katowicach WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII. Instytut Fizyki. Studia stacjonarne"

Transkrypt

1 Uniwersytet Śląski w Katowicach WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII Instytut Fizyki Studia stacjonarne Organizacja roku akademickiego 2017/2018

2 Kierunek: Fizyka, Fizyka Medyczna, Fizyka techniczna, Ekonofizyka, Biofizyka Studia I i II stopnia Semestr zimowy Zajęcia w semestrze zimowym Rejestracja na przedmioty XI 2017 Wakacje zimowe Sesja egzaminacyjna Przerwa międzysemestralna Sesja poprawkowa Końcowy termin wpisu ocen do USOSA Semestr letni Zajęcia w semestrze letnim Rejestracja na przedmioty III/ IV 2018 Wakacje wiosenne Sesja egzaminacyjna Sesja poprawkowa Końcowy termin wpisu ocen do USOSA dla sesji egzaminacyjnej Końcowy termin wpisu ocen do USOSA dla sesji poprawkowej

3 Fizyka 3- letnie studia I stopnia-rok 1 Lp. przedmiot Semestr 1 Semestr 2 Realizacja E/Z 1. Elementy matematyki K Z-1 2. Elementy fizyki W/S E-1 współczesnej 3. Statystyczne metody W/K Z-1 opracowania wyników 4. Programowanie W/L Z-1 5. Technologia L Z-1 informacyjna 6. Ochrona własności 15-1 W Z-1 intelektualnej; bezpieczeństwo i higiena pracy 8. Wstęp do 30-2 W E-1 przedsiębiorczości 9. WF Ćw. Z Podstawy fizyki: W/K Z/E-2 Mechanika 11. Podstawy fizyki: W/K Z/E-2 Elektryczność i magnetyzm 12. Analiza W/K Z/E-2 matematyczna cz Algebra z geometrią W/K Z/E Laboratorium L Z-2 fizyczne I 15. Programowanie W/L Z/E WF Ćw. Z-2

4 Fizyka 3- letnie studia I stopnia- Rok 2 Specjalność: Fizyka ogólna Lp. przedmiot Semestr 3 Semestr 4 Realizacja E/Z 1. Analiza W/K Z/E-3 matematyczna cz Podstawy fizyki: W/K Z/E-3 Fale, optyka i budowa materii 3. Laboratorium L Z-3 fizyczne cz Mechanika klasyczna W/K Z/E-3 i relatywistyczna 5. Elektronika cz W E-3 6. Metody W/K Z/E-3 matematyczne fizyki 8. Lektorat języka K Z-3 angielskiego I 9. Przedmiot z obszaru nauk społecznych 30-3 W Z WF Ćw. Z Astronomia W/L Z/E Podstawy fizyki: W/K Z/E-4 Termodynamika i fizyka statystyczna 13. Elektrodynamika W/K Z/E-4 klasyczna 14. Mechanika kwantowa W/K Z/E-4 cz Elektronika cz L Z Lektorat języka angielskiego II K Z-4

5 Fizyka 3- letnie studia I stopnia-rok 3 Specjalność: Fizyka ogólna Lp. przedmiot Semestr 5 Semestr 6 Realizacja E/Z 1. Mechanika kwantowa W/K Z/E-5 cz II Pracownia fizyczna L Z-5 3. Wstęp do fizyki jądra W/K Z-5 atomowego/wstęp do astrofizyki/ Wstęp do fizyki atomowej i molekularnej* 4. Wstęp do fizyki jądra W/K Z/E-5 atomowego/wstęp do astrofizyki/ Wstęp do fizyki atomowej i molekularnej** 5. Praktyki L Z-5 6. Lektorat języka K Z-5 angielskiego III 7. Przedmiot humanistyczny do wyboru 30-2 W E-5 8. Wstęp do fizyki fazy W/K Z-6 skondensowanej/ Wstęp do fizyki cząstek elementarnych* 9. Wstęp do fizyki fazy skondensowanej/ Wstęp do fizyki cząstek elementarnych** W/K E Pracownia dyplomowa, L/S Z-4 seminarium dyplomowe, wykonanie pracy dyplomowej 11. Lektorat języka angielskiego IV K E-6 * Spośród proponowanych wstępów student wybiera jeden, który kończy się zaliczeniem **Spośród proponowanych wstępów student wybiera jeden, który kończy się egzaminem

6 Fizyka 2- letnie studia II stopnia- Rok 1 Specjalność: Theoretical Physics Lp. przedmiot Semestr 1 Semestr 2 Realizacja E/Z 1. Laboratory of L Z-1 Physics 2. Selected Topics of W/K Z/E-1 Quantum Physics T 3. Quantum Field W/K Z/E-1 Theory 4. Master's Seminar p S Z-1 5. Advanced English Language Course K Z-1 6. Specialized Lecture I W Z/E-2 7. Selected Topics of 30-4 W E-2 Solid State Physics 8. Statistical Physics W/K Z/E-2 9. Master's Seminar p S Z M.Sc. Thesis Laboratory 1, Preparation of M.Sc. Project L Z-2

7 Fizyka 2- letnie studia II stopnia- Rok 2 Specjalność: Theoretical Physics Lp. przedmiot Semestr 3 Semestr 4 Realizacja E/Z 1. Specialized Lecture I 30-3 K E-3 2. Specialized Lecture W/K Z/E-3 II: 3. Specialized Lecture 30-3 W E-3 III 4. Selected Topics of 30-3 W E-3 Theoretical Physics T 5. Master's Seminar p S Z-3 6. M.Sc. Thesis Laboratory 2, Preparation of M.Sc. Project L Z-3 7. Master's Seminar p S Z-4 8. M.Sc. Thesis Laboratory 3, Preparation of M.Sc. Project L Z-4

8 Fizyka 2- letnie studia II stopnia- Rok 1 Specjalność: Nanofizyka i materiały mezoskopowe- modelowanie i zastosowanie Lp. przedmiot Semestr 1 Semestr 2 Realizacja E/Z 1. Metody numeryczne W/L Z/E-1 2. Fizyka kwantowa W/K Z/E-1 3. Fizyka statystyczna W/K Z/E-1 4. Fizyka fazy W/K Z/E-1 skondensowanej 5. Metody W/K Z/E-1 matematyczne fizyki 6. Język angielski K E-1 specjalistyczny 7. Przedmiot z obszaru 30-3 W E-1 nauk humanistycznych 8. Przedmiot z obszaru nauk społecznych 30-2 W Z-1 9. Pracownia fizyczna L Z-2 9. Optyka klasyczna W/L/K Z/E Symulacje L Z-2 komputerowe 11. Fizyka materiałów półprzewodnikowych W/L/K Z/E Fizyka materiałów magnetycznych 13. Oddziaływanie promieniowania z materią 14. Metody spektroskopowe W/L/K Z/E W/L Z/E W/L/K Z/E-2

9 Fizyka 2- letnie studia II stopnia- Rok 2 Specjalność: Nanofizyka i materiały mezoskopowe- modelowanie i zastosowanie Lp. przedmiot Semestr 3 Semestr 4 Realizacja E/Z 1. Nanofizyka 60-5 W E-3 2. Fizyka materiałów W/K Z/E-3 mezoskopowych 3. Modelowanie W/L Z/E-3 numeryczne ciał stałych 4. Mikrosensory W/L Z/E-3 5. Optyka nieliniowa 20-2 W E-3 6. Zaawansowana 20-2 W E-3 fizyka fazy skondensowanej 7. Pracownia magisterska L Z-3 8. Przedmiot humanistyczny do wyboru: 30-3 W Z-3 9. Praktyka L Z-4

10 Fizyka Medyczna 3,5 -letnie studia I stopnia-rok 1 Lp. przedmiot Semestr 1 Semestr 2 Realizacja E/Z 1. Elementy matematyki K Z-1 2. Elementy fizyki 30-3 W E-1 współczesnej 3. Chemia W/L Z-1 4. Zagadnienia zdrowia 30-2 W Z-1 publicznego i socjologii medycyny 5. Biofizyka W/L Z/E-1 6. Podstawy W/L Z-1 statystycznej analizy danych I 7. Wstęp do 30-1 W Z-1 przedsiębiorczości 8. WF Ćw. Z-1 9. Ochrona własności intelektualnej; bezpieczeństwo i higiena pracy, ergonomia 15-1 W Z Technologia informacyjna L Z Podstawy fizyki: W/K Z/E-2 Mechanika 12. Podstawy fizyki: W/K Z/E-2 Elektryczność i magnetyzm 13. Matematyka cz W/K Z/E Podstawy anatomii W/L Z/E-2 prawidłowej człowieka 15. Laboratorium L Z-2 fizyczne I 16. Podstawy W/L Z-2 statystycznej analizy danych II 17. Programowanie L Z WF Ćw. Z-2

11 Fizyka Medyczna 3,5 letnie studia I stopnia-rok 2 Lp. przedmiot Semestr 3 Semestr 4 Realizacja E/Z 1. Termodynamika W/K Z/E-3 2. Podstawy fizyki: W/K Z/E-3 Optyka i budowa materii 3. Fizjologia z W/L Z/E-3 cytofizjologią 4. Podstawy medycyny W/L Z-3 klinicznej 5. Biochemia 30-2 W Z-3 6. Elektronika cz W Z-3 7. Grafika inżynierska W/L Z/E-3 8. Medycyna fizykalna L Z-3 9. Lektorat języka angielskiego I K Z WF Ćw. Z Biologia z W/L Z/E-4 embriologią i genetyką 12. Mechanika kwantowa W/K Z/E Wstęp do fizyki W/K Z/E-4 jądrowej 14. Wybrane zagadnienia W/K Z/E-4 z fizyki molekularnej i fizyki ciała stałego 15. Laboratorium L Z-4 fizyczne cz. II 16. Podstawy fizyczne W/K Z/E-4 metod diagnostyki i terapii 17. Elektronika cz L Z Lektorat języka angielskiego II K Z-4

12 Fizyka Medyczna 3,5 letnie studia I stopnia-rok 3 Specjalność: Dozymetria Kliniczna Lp. przedmiot Semestr 5 Semestr 6 Realizacja E/Z L Z-5 1. Podstawy fizyczne metod diagnostyki i terapiilaboratorium 2. Metody obrazowania w medycynie 3. Aparatura medyczna i jej zastosowanie 4. Analiza sygnałów biomedycznych 5. Fizyka jądra atomowego i cząstek elementarnych 6. Dozymetria promieniowania jonizującego I 7. Zastosowanie izotopów w medycynie 8. Pracownia specjalistyczna- projekt 9. Filozofia i etyczne problemy nauk przyrodniczych 10. Lektorat języka angielskiego III 11. Metody obrazowania w medycynie 12. Aparatura medyczna i jej zastosowanielaboratorium W/L Z/E W E W/P Z W/K Z/E W/L Z/E W/L Z P Z W E K Z P Z L Z Ochrona radiologiczna cz W/L Z/E Podstawy radioterapii W/L Z/E Dozymetria promieniowania jonizującego II L Z Systemy informatyczne w W/L Z/E-6 medycynie 17. Kontrola jakości w W/L Z/E-6 pracowniach medycznych( QA) 18. Seminarium dyplomowe/ L/S Z-6 Pracownia dyplomowa 19. Praktyki P Z Elementy psychologii 30-2 W E Lektorat języka angielskiego IV K E-6

13 Fizyka Medyczna 3,5 letnie studia I stopnia-rok 3 Specjalność: Elektroradiologia Lp. przedmiot Semestr 5 Semestr 6 Realizacja w E/Z grupach 1. Podstawy fizyczne metod L Z-5 diagnostyki i terapiilaboratorium 2. Metody obrazowania w W/L Z/E-5 medycynie 3. Aparatura medyczna i jej 30-2 W E-5 zastosowanie 4. Analiza sygnałów W/P Z-5 biomedycznych 5. Anatomia radiologiczna W/L Z/E-5 6. Rentgenodiagnostyka W/L E-5 medyczna 7. Techniki radiologiczne I L Z-5 8. Zastosowanie izotopów w W Z-5 medycynie 9. Dozymetria W/L Z/E-5 promieniowania jonizującego I 10. Pracownia P Z-5 specjalistyczna- projekt 11. Filozofia i etyczne 30-2 W E-5 problemy nauk przyrodniczych 13. Lektorat języka angielskiego III K Z Metody obrazowania w P Z-6 medycynie- projekt 15. Aparatura medyczna i jej L Z-6 zastosowanielaboratorium 16. Ochrona radiologiczna cz W/L Z/E Patofizjologia W/L Z Techniki radiologiczne II L Z Podstawy W/L Z-6 elektrodiagnostyki i elektroterapii 20. Seminarium dyplomowe, L/S Z-6 praca dyplomowa 21. Podstawy radioterapii W/P Z Elementy psychologii 30-2 W E Lektorat języka angielskiego IV K E-6

14 Fizyka Medyczna 3,5 letnie studia I stopnia-rok 4 Specjalność: Dozymetria kliniczna Lp. przedmiot Semestr 7 Realizacja E/Z W Ćw. ECTS 1. Pierwsza pomoc 15-1 W Z-7 lekarska 2. Ochrona L E-7 radiologiczna cz Teleradioterapia I W/L Z/E-7 4. Wykład 30-3 W E-7 specjalistyczny I 5. Wykład 30-2 W E-7 specjalistyczny II 6. Seminarium L/P Z-7 dyplomowe, pracownia dyplomowa, wykonanie pracy dyplomowej 7. Praktyki L Z-7

15 Fizyka Medyczna 3,5 letnie studia I stopnia-rok 4 Specjalność: Elektroradiologia Lp. przedmiot Semestr 7 Realizacja E/Z W Ćw. ECTS 1. Pierwsza pomoc 15-1 W Z-7 lekarska 2. Techniki L E-7 radiologiczne III 3. Radioterapia z W/L Z/E-7 elementami onkologii klinicznej 4. Kontrola jakości w L Z-7 prac. medycznych QA 5. Teleradioterapia I W E-7 6. Wykład 30-2 W Z-7 specjalistyczny I 7. Seminarium L/P Z-7 dyplomowe, pracownia dyplomowa, wykonanie pracy dyplomowej 8. Praktyki L Z-7

16 Fizyka Medyczna 3- semestralna studia II stopnia- semestr I Lp. przedmiot Semestr 1 Realizacja w E/Z grupach W Ćw. ECTS 1. Metody fizyczne w W/L/K Z/E-1 medycynie i biologii 2. Bioelektryczność i W/L Z/E-1 biomagnetyzm, elementy biocybernetyki 3. Zastosowanie W/L Z/E-1 informatyki w medycynie 4. Wybrane zagadnienia z W/K Z/E-1 fizyki teoretycznej 5. Seminarium magisterskie cz S Z-1

17 Fizyka Medyczna 3- semestralna studia II stopnia- semestr II i III Specjalność: Dozymetria i terapia onkologiczna Lp. przedmiot Semestr 2 Semestr 3 Realizacja w E/Z grupach 1. Laboratorium fizyki L Z-2 medycznej 2. Podstawy radiobiologii 30-3 W E-2 3. Wybrane zagadnienia z W/L Z/E-2 fizyki doświadczalnej 4. Terapia radiacyjna W/L Z/E-2 planowanie terapii 5. Brachyterapia i terapia W/L Z/E-2 otwartymi źródłami promieniowania 6. Zaawansowane metody W/L Z/E-2 fizyki jądrowej w medycynie nuklearnej i radioterapii onkologicznej 7. Wykład specjalistyczny 30-2 W E-2 8. Seminarium S Z-2 magisterskie cz Pracownia magisterska L Z-2 cz. 1, wykonanie pracy magisterskiej 10. Praktyki P Z Język angielski specjalistyczny K E Zagadnienia prawnoorganizacyjne 45-3 W E-3 fizyki medycznej i systemy zarządzania jakością w pracowniach medycznych QA 13. Zaawansowane metody 15-1 W Z-3 dozymetryczne 14. Wykład specjalistyczny 30-2 W Z Seminarium S Z-3 magisterskie cz Pracownia magisterska L Z-3 cz.2, wykonanie pracy magisterskiej 17. Wykład do wyboru z obszaru nauk humanistycznych 30-3 W Z-3

18 Fizyka Medyczna 3- semestralna studia II stopnia-semestr II i III Specjalność: Diagnostyka i obrazowanie medyczne Lp. przedmiot Semestr 2 Semestr 3 Realizacja w E/Z grupach 1. Laboratorium fizyki L Z-2 medycznej 2. Podstawy radiobiologii 30-3 W E-2 3. Wybrane zagadnienia z W/L Z/E-2 fizyki doświadczalnej 4. Zaawansowane techniki W/L Z/E-2 obrazowania w zakresie światła widzialnego i podczerwieni oraz ultradźwięków 5. Zaawansowane techniki W/L Z/E-2 obrazowania przy pomocy rezonansu magnetycznego 6. Zaawansowane techniki W/L Z/E-2 diagnostyczne z użyciem promieniowania jonizującego 7. Wykład specjalistyczny 30-2 W E-2 8. Seminarium S Z-2 magisterskie cz Pracownia magisterska L Z-2 cz. 1, wykonanie pracy magisterskiej 10. Praktyki P Z Język angielski specjalistyczny K E Zagadnienia prawnoorganizacyjne 45-3 W E-3 fizyki medycznej i systemy zarządzania jakością w pracowniach medycznych QA 13. Radiologia zabiegowa 15-1 W Z Wykład specjalistyczny 30-2 W Z Seminarium magisterskie cz Pracownia magisterska L Z-3 cz.2, wykonanie pracy magisterskiej 17. Wykład do wyboru z obszaru nauk humanistycznych 30-3 W Z-3

19 Fizyka Techniczna 3,5 letnie studia I stopnia-rok 2 Lp. przedmiot Semestr 3 Semestr 4 Realizacja E/Z 1. Podstawy fizyki cz W/K Z/E-3 2. Laboratorium fizyczne L Z-3 I cz Mechanika W/K E/Z-3 stosowana 4. Elektronika cz W E W/K Z/E-3 5. Metody statystyczne w fizyce doświadczalnej 6. Metody matematyczne W/K Z/E-3 fizyki 7. Lektorat języka K Z-3 angielskiego I 8. Wstęp do 30-2 W E-3 przedsiębiorczości 9. Przedmiot z obszaru 30-3 W Z-3 nauk społecznych: 10. Wychowanie fizyczne Ćw. Z Elektrodynamika W/K Z/E Mechanika kwantowa W/K Z/E Elektronika cz L Z Wstęp do fizyki jądra atomowego i cząstek elementarnych/ Wstęp do fizyki atomowej i molekularnej/ Wstęp do fizyki fazy skondensowanej* 15. Wstęp do fizyki jądra atomowego i cząstek elementarnych/ Wstęp do fizyki atomowej i molekularnej/ Wstęp do fizyki fazy skondensowanej** 16. Lektorat języka angielskiego II W/K E W/K W/K Z-4 Z K Z-4 * Spośród proponowanych wstępów student wybiera jeden, który kończy się egzaminem **Spośród proponowanych wstępów student wybiera dwa, które kończą się zaliczeniem

20 Fizyka Techniczna 3,5 letnie studia I stopnia-rok 3 Specjalność: Modelowanie komputerowe Lp. przedmiot Semestr 5 Semestr 6 Realizacja E/Z 1. Elektrotechnika W/K Z/E-5 2. Grafika inżynierska W/L Z/E-5 3. II Pracownia fizyczna L Z-5 cz. I 4. Systemy operacyjne W/L Z/E-5 5. Sieci komputerowe W/L Z/E-5 6. Algorytmy, struktury W/K Z/E-5 danych i metody numeryczne 7. Lektorat języka 30-2 K Z-5 angielskiego III 8. Przedmiot humanistyczny: 30-2 W E-5 9. Komputeryzacja pomiarów W/L Z/E II Pracownia fizyczna cz. II L Z-6 11 Fizyczne metody badawcze w przemyśle W/L Z/E Sieci neuronowe W/L Z/E Komputerowe metody W/L Z/E-6 symulacji cz Wykład specjalistyczny 30-3 W E-6 15 Programowanie-kurs zaawansowany L Z Lektorat języka angielskiego IV K E-6

21 Fizyka Techniczna 3,5 letnie studia I stopnia-rok 4 Specjalność: Modelowanie komputerowe Lp. przedmiot Semestr 7 Realizacja E/Z W Ćw. ECTS 1. Bazy danych W/L Z/E-7 2. Komputerowe L Z-7 metody symulacji cz Wykład 30-3 W E-7 specjalistyczny: 4. Pracownia dyplomowa, L/S Z-7 seminarium dyplomowe, wykonanie pracy dyplomowej, przygotowanie do egzaminu dyplomowego 5. Praktyki P Z-7

22 Fizyka Techniczna III- semestralna studia II stopnia-rok 1 semestr 1 Lp. przedmiot Semestr 1 Realizacja E/Z W Ćw. ECTS 1. Laboratorium fizyki L Z-1 technicznej cz Wybrane zagadnienia W/K Z/E-1 z fizyki fazy skondensowanej 3. Wybrane zagadnienia W/K Z/E-1 z fizyki kwantowej 4. Metody W/L Z/E-1 eksperymentalne fizyki 5. Programowanie W/L Z/E-1 6. Wybrane zagadnienia z fizyki jądrowej W/K Z/E-1

23 Fizyka Techniczna III- semestralna studia II stopnia- semestr II i III Lp. przedmiot Semestr 2 Semestr 3 Realizacja w E/Z grupach 1. Laboratorium fizyki L Z-2 technicznej cz Pracownia magisterska L Z-2 cz.1, wykonanie pracy magisterskiej 3. Seminarium S Z-2 magisterskie cz Wykład specjalistyczny 30-3 W Z-2 do wyboru I 5. Sterowanie pomiarami L Z-2 6. Energetyka jądrowa 15-1 W E-2 7. Elementy myślenia 15 - W Z-2 projektowego ( design thinking) 8. Modelowanie numeryczne ciał stałych W/L Z-2 9. Język angielski specjalistyczny C E Pracownia magisterska L Z-3 cz.2, wykonanie pracy magisterskiej 11. Seminarium S Z-3 magisterskie cz Wykład specjalistyczny 30-3 W E-3 do wyboru II 13. Wykład specjalistyczny 30-3 W E-3 do wyboru III 14. Nanofizyka i 30-3 W E-3 nanotechnologia 15. Wykład do wyboru z obszaru nauk społecznych 30-3 W Z-3

24 Ekonofizyka 2-letnie studia II stopnia-rok 1 Lp. przedmiot Semestr 1 Semestr 2 Realizacja w E/Z grupach 1. Teoria gier i jej W/K Z/E-1 zastosowania 2. Analiza decyzji II W/K Z/E-1 3. Fizyka dla W/K Z/E-1 ekonomistów 4. Metody analizy W/L/K Z/E-1 statystycznej 5. Statystyka w ujęciu W/K Z/E-1 Bayesowskim 6. Język angielski specjalistyczny Ćw. E-1 7. Komputerowe W/L Z/E-2 modelowanie zjawisk rynkowych 8. Metody komputerowe W/L Z/E-2 statystyki 9. Przedmiot do wyboru z S W/L Z/E Przedmiot do wyboru z S W/K Z/E Analiza szeregów czasowych W/K Z/E-2

25 Biofizyka 3-letnie studia pierwszego stopnia- rok 1 Lp. przedmiot Semestr 1 Semestr 2 Realizacja E/Z 1. Elementy matematyki K Z-1 2. Elementy fizyki 30-3 W E-1 współczesnej 3. Podstawy chemii z W/L/K Z/E-1 elementami chemii fizycznej 4. Wprowadzenie do W/K Z/E-1 biofizyki 5. Ochrona własności 15-1 W Z-1 intelektualnej, bezpieczeństwo i higiena pracy, ergonomia 6. Technologia L Z-1 informacyjna 7. WF Ćw. Z-1 8. Matematyka W/K Z/E-2 9. Chemia organiczna W/L/K Z/E Podstawy procesów W/L Z/E-2 życiowych 11. Fizyka doświadczalna: W/K Z/E-2 mechanika, drgania i fale 12. Fizyka doświadczalna: W/K Z/E-2 elektryczność i magnetyzm 13. Statystyczne metody W/K Z-2 opracowania danych doświadczalnych 14. WF Ćw. Z-2

26 Biofizyka 3-letnie studia pierwszego stopnia- rok 2 Lp. przedmiot Semestr 3 Semestr 4 Realizacja E/Z w Ćw. ECTS W Ćw. ECTS 1. Struktura, funkcje, W/L Z/E-3 rozwój i bioróżnorodność 2. Fizyka doświadczalna: W/K Z/E-3 optyka i budowa materii 3. Podstawy W/K Z/E-3 termodynamiki: Termodynamika procesów biologicznych 4. Krystalochemia W/L Z-3 5. Biochemia W/L Z/E-3 6. Laboratorium z L Z-3 biofizyki cz Lektorat z języka K Z-3 angielskiego I 8. Przedmiot 30-3 W Z-3 humanistyczny 9. WF Ćw. Z Fizyka atomów i W/K Z/E-4 cząsteczek. Podstawy spektroskopii atomowej i molekularnej 11. Mikrobiologia W/L Z Matematyczne W/K Z/E-4 metody biofizyki 13. Chemia kwantowa W/L Z/E Genetyka W/L Z/E-4 molekularna 15. Wstęp do L Z-4 bioinformatyki 16. Laboratorium z L Z-4 biofizyki cz Lektorat z języka angielskiego II K Z-4

27 Biofizyka 3-letnie studia pierwszego stopnia- rok 3 Specjalność: Biofizyka molekularna Lp. przedmiot Semestr 5 Semestr 6 Realizacja E/Z w Ćw. ECTS W Ćw. ECTS 1. Wstęp do biofizyki W/K Z/E-5 molekularnej cz Procesy nieliniowe w 30-3 W E-5 układach biologicznych 3. Podstawy W/L Z-5 modelowania molekularnego 4. Biofizyka białek i W/L Z/E-5 błon komórkowych 5. Wybrane metody W/L Z/E-5 analityczne w badaniach układów biologicznych 6. Praktyki L Z-5 7. Lektorat z języka K Z-5 angielskiego III 8. Filozofia i etyczne 30-2 W E-5 problemy nauk przyrodniczych 9. Wstęp do przedsiębiorczości 30-1 W Z Wstęp do biofizyki W/K Z/E-6 molekularnej cz Metody W/L Z/E-6 eksperymentalne w biofizyce molekularnej 12. Immunologia W/L Z Fizjologiczne podstawy działania leków W/L/K Z W/L Z/E Biofizyka tkanek. Molekularne procesy zachodzące w tkance nerwowej i mięśniowej 15. EPR w badaniach układów biologicznych 16. Wykład specjalistyczny 17. Seminarium dyplomowe, pracownia dyplomowa, wykonanie pracy 18. Lektorat z języka angielskiego III W/L Z W E L/S Z K E-6

28 Biofizyka 2-letnie studia drugiego stopnia - rok 1 semestr 1 Lp. przedmiot Semestr 1 Realizacja E/Z w Ćw. ECTS 1. Wybrane elementy W/K Z/E-1 matematyki wyższej 2. Matematyczne 45-5 W Z-1 podstawy modelowania komputerowego cz Modelowanie L Z-1 komputerowe cz Biofizyka W/L Z/E-1 molekularna 5. Podstawy anatomii 30-4 W E-1 człowieka 6. Pracownia L Z-1 specjalistyczna cz Lektorat języka angielskiego K E-1

29 Biofizyka 2-letnie studia drugiego stopnia - rok 2 Specjalność: Biofizyka molekularna Lp. przedmiot Semestr 3 Semestr 4 Realizacja E/Z 1. Fizyka biomateriałów 15-3 W Z-3 2. Nanobiosensory W/L Z/E-3 3. Zastosowanie L Z-1 spektroskopii wibracyjnej w badaniach substancji leczniczych 4. Wykład 30-3 W E-3 specjalistyczny 5. Wykład 30-3 W E-3 specjalistyczny 6. Seminarium magisterskie cz. 1, pracownia magisterska cz. 1, wykonanie pracy magisterskiej L/S Z-3 7. Naturalne i sztuczne W/L Z-4 źródła promieniowania w środowisku człowieka 8. Elementy fizyki materii W/L Z/E-4 skondensowanej 9. Rentgenografia strukturalnawyznaczanie struktur układów biologicznych W/L Z Wykład 30-3 W E-4 specjalistyczny 11. Wykład 30-3 W E-4 specjalistyczny 12. Seminarium magisterskie cz. 2, pracownia magisterska cz. 2, wykonanie pracy magisterskiej L/S Z-4

Uniwersytet Śląski w Katowicach WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII. Instytut Fizyki. Studia stacjonarne

Uniwersytet Śląski w Katowicach WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII. Instytut Fizyki. Studia stacjonarne Uniwersytet Śląski w Katowicach WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII Instytut Fizyki Studia stacjonarne Organizacja roku akademickiego 2016/2017 Kierunek: Fizyka, Fizyka Medyczna, Fizyka techniczna, Ekonofizyka,

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Śląski w Katowicach WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII. Instytut Fizyki. Studia stacjonarne

Uniwersytet Śląski w Katowicach WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII. Instytut Fizyki. Studia stacjonarne Uniwersytet Śląski w Katowicach WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII Instytut Fizyki Studia stacjonarne Organizacja roku akademickiego 2018/2019 Kierunek: Fizyka, Fizyka Medyczna, Fizyka techniczna, Ekonofizyka,

Bardziej szczegółowo

Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Kierunek: Fizyka Medyczna Specjalność: Elektroradiologia

Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Kierunek: Fizyka Medyczna Specjalność: Elektroradiologia A Lp Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Kierunek: Fizyka Medyczna Specjalność: Elektroradiologia Kod modułu Nazwa modułu/przedmiotu E/Z 1 0305-1FM-12-01 Podstawy fizyki: Mechanika E 60 30 30 5 30 30 5

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Śląski w Katowicach WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII. Kierunek Chemia Studia stacjonarne I i II stopnia

Uniwersytet Śląski w Katowicach WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII. Kierunek Chemia Studia stacjonarne I i II stopnia Uniwersytet Śląski w Katowicach WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII Kierunek Studia stacjonarne I i II stopnia Kierunek Technologia Chemiczna Studia stacjonarne I stopnia Organizacja roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Śląski w Katowicach WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII. Informatyka Stosowana. Studia stacjonarne I stopnia

Uniwersytet Śląski w Katowicach WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII. Informatyka Stosowana. Studia stacjonarne I stopnia Uniwersytet Śląski w Katowicach WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII Studia stacjonarne I stopnia Organizacja roku akademickiego 2017/2018 3,5-letnie studia pierwszego stopnia Semestr zimowy Zajęcia w semestrze

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Śląski w Katowicach WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII. Kierunek Matematyka. Studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia

Uniwersytet Śląski w Katowicach WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII. Kierunek Matematyka. Studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia Uniwersytet Śląski w Katowicach WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII Kierunek Matematyka Studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia Organizacja roku akademickiego 2017/2018 Studia stacjonarne I

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Fizyka, rok I, specjalność: Akustyka i realizacja dźwięku

Kierunek: Fizyka, rok I, specjalność: Akustyka i realizacja dźwięku Kierunek: Fizyka, rok I, specjalność: ustyka i realizacja dźwięku 1 Filozofia przyrody F 1 30 30 5 x 2 Analiza matematyczna F 1 15 30 3 3 Algebra liniowa z geometrią F 1 30 30 5 x 4 Mechanika klasyczna

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Fizyka, rok I, specjalność: Akustyka i realizacja dźwięku Rok akademicki 2018/2019

Kierunek: Fizyka, rok I, specjalność: Akustyka i realizacja dźwięku Rok akademicki 2018/2019 Kierunek: Fizyka, rok I, specjalność: Akustyka i realizacja dźwięku Rok akademicki 018/019 Filozofia przyrody F 1 Metody uczenia się i studiowania F 1 Technologia informacyjna F 1 Analiza matematyczna

Bardziej szczegółowo

Studia I stopnia, stacjonarne. Liczba godzin. Ogółem W Lab./Ćw Kon zaliczenia

Studia I stopnia, stacjonarne. Liczba godzin. Ogółem W Lab./Ćw Kon zaliczenia Fizyka, specjalność: Semestr pierwszy Studia I stopnia, stacjonarne Ogółem W Lab./Ćw Kon zaliczenia Wprowadzenie do matematyki () - - 4 Analiza matematyczna I 60 - E 6 Statystyczne metody opracowania -

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Fizyka, rok I, specjalność: Akustyka i realizacja dźwięku Rok akademicki 2017/2018

Kierunek: Fizyka, rok I, specjalność: Akustyka i realizacja dźwięku Rok akademicki 2017/2018 Kierunek: Fizyka, rok I, specjalność: ustyka i realizacja dźwięku Rok akademicki 2017/2018 Filozofia przyrody F 1 30 30 5 x Metody uczenia się i studiowania F 1 15 1 Technologia informacyjna F 1 30 2 Analiza

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. efekty kształcenia

PLAN STUDIÓW. efekty kształcenia WYDZIAŁ: KIERUNEK: poziom kształcenia: profil: forma studiów: Lp. O/F Semestr 1 kod modułu/ przedmiotu* 1 O PG_00008512 CHEMIA 2 O PG_00019346 PODSTAWY MATEMATYKI 3 O PG_00008606 PODSTAWY PROGRAMOWANIA

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Fizyka Medyczna Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Fizyka Medyczna Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Fizyki i Informatyki Stosowanej Kierunek: Medyczna Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 2016/2017 Język wykładowy: Polski Semestr 1 JFM-1-102-s Mechanika

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Śląski w Katowicach WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII. Kierunek Matematyka. Studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia

Uniwersytet Śląski w Katowicach WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII. Kierunek Matematyka. Studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia Uniwersytet Śląski w Katowicach WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII Kierunek Matematyka Studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia Organizacja roku akademickiego 2016/2017 Studia stacjonarne I

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Fizyka Medyczna Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Fizyka Medyczna Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Fizyki i Informatyki Stosowanej Kierunek: Medyczna Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 2014/2015 Język wykładowy: Polski Semestr 1 JFM-1-102-s Mechanika

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Fizyka Medyczna Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. audytoryjne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Fizyka Medyczna Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. audytoryjne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Fizyki i Informatyki Stosowanej Kierunek: Medyczna Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 2017/201 Język wykładowy: Polski Semestr 1 JFM-1-102-s Mechanika

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH studia inżynierskie pierwszego stopnia

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH studia inżynierskie pierwszego stopnia Egzamin po semestrze Kierunek: FIZYKA TECHNICZNA wybór specjalności po semestrze czas trwania: 7 semestrów profil: ogólnoakademicki PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH studia inżynierskie pierwszego stopnia 01/015-1

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH: BIOFIZYKA, STUDIA I STOPNIA, PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI. Rodzaj zajęć* wykład + O Egz. 30W+30Ć 5.

PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH: BIOFIZYKA, STUDIA I STOPNIA, PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI. Rodzaj zajęć* wykład + O Egz. 30W+30Ć 5. I ROK STUDIÓW: Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 12 Rektora UJ z 15 lutego 2012 r. PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH: BIOFIZYKA, STUDIA I STOPNIA, PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI I semestr: Mechanika MS

Bardziej szczegółowo

Ad. pkt 5. Uchwała w sprawie zatwierdzenia zmodyfikowanego programu studiów I i II stopnia o kierunku "Energetyka i Chemia Jądrowa".

Ad. pkt 5. Uchwała w sprawie zatwierdzenia zmodyfikowanego programu studiów I i II stopnia o kierunku Energetyka i Chemia Jądrowa. Ad. pkt 5. Uchwała w sprawie zatwierdzenia zmodyfikowanego programu studiów I i II stopnia o kierunku "Energetyka i Chemia Jądrowa". PROGRAM STUDIÓW I STOPNIA na kierunku ENERGETYKA I CHEMIA JĄDROWA prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 70a/2015. Rady Wydziału Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 16 czerwca 2015 r.

Uchwała nr 70a/2015. Rady Wydziału Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 16 czerwca 2015 r. Uchwała nr 70a/2015 Rady Wydziału Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w programach studiów prowadzonych na Wydziale Na podstawie Art. 68 ust. 1 Ustawy

Bardziej szczegółowo

I semestr: Nazwa modułu kształcenia. Rodzaj zajęć dydaktycznych * O/F ** forma. ECTS Zajęcia wyrównawcze z. ćw O Z 30ćw 2 fizyki Zajęcia wyrównawcze z

I semestr: Nazwa modułu kształcenia. Rodzaj zajęć dydaktycznych * O/F ** forma. ECTS Zajęcia wyrównawcze z. ćw O Z 30ćw 2 fizyki Zajęcia wyrównawcze z Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 12 Rektora UJ z 15 lutego 2012 r. PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH: FIZYKA, SPECJALIZACJA FIZYKA STOSOWANA, STUDIA I STOPNIA profil ogólnoakademicki I ROK STUDIÓW:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW I STOPNIA ENERGETYKA I CHEMIA JĄDROWA

PROGRAM STUDIÓW I STOPNIA ENERGETYKA I CHEMIA JĄDROWA PROGRAM STUDIÓW I STOPNIA na kierunku ENERGETYKA I CHEMIA JĄDROWA prowadzonych na Wydziałach Chemii i Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego Wakacyjne zajęcia przygotowawcze (wrzesień) Matematyka Fizyka 25

Bardziej szczegółowo

STUDIA I STOPNIA NA KIERUNKU ASTRONOMIA UW

STUDIA I STOPNIA NA KIERUNKU ASTRONOMIA UW STUDIA I STOPNIA NA KIERUNKU ASTRONOMIA UW I.CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW Studia pierwszego stopnia na kierunku astronomia UW trwają trzy lata i kończą się nadaniem tytułu licencjata. II.SYLWETKA ABSOLWENTA

Bardziej szczegółowo

Ramowy Program Specjalizacji MODELOWANIE MATEMATYCZNE i KOMPUTEROWE PROCESÓW FIZYCZNYCH Studia Specjalistyczne (III etap)

Ramowy Program Specjalizacji MODELOWANIE MATEMATYCZNE i KOMPUTEROWE PROCESÓW FIZYCZNYCH Studia Specjalistyczne (III etap) Ramowy Program Specjalizacji MODELOWANIE MATEMATYCZNE i KOMPUTEROWE PROCESÓW FIZYCZNYCH Studia Specjalistyczne (III etap) Z uwagi na ogólno wydziałowy charakter specjalizacji i możliwość wykonywania prac

Bardziej szczegółowo

Program studiów studia I stopnia, kierunek: CHEMIA MEDYCZNA studia inżynierskie o profilu ogólnoakademickim

Program studiów studia I stopnia, kierunek: CHEMIA MEDYCZNA studia inżynierskie o profilu ogólnoakademickim Program studiów studia I stopnia, kierunek: CHEMIA MEDYCZNA studia inżynierskie o profilu ogólnoakademickim Legenda: W- wykład; P- proseminarium; Ć ćwiczenia; L laboratorium * : egz (egzamin pisemny),

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. efekty kształcenia K6_W08 K6_U04 K6_W03 K6_U01 K6_W01 K6_W02 K6_U01 K6_K71 K6_U71 K6_W71 K6_K71 K6_U71 K6_W71

PLAN STUDIÓW. efekty kształcenia K6_W08 K6_U04 K6_W03 K6_U01 K6_W01 K6_W02 K6_U01 K6_K71 K6_U71 K6_W71 K6_K71 K6_U71 K6_W71 WYDZIAŁ: KIERUNEK: poziom kształcenia: profil: forma studiów: Lp. O/F Semestr 1 kod modułu/ przedmiotu* I stopnia - inżynierskie ogólnoakademicki 1 O PG_00020714 Planowanie i analiza eksperymentu 2 O PG_00037339

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW I STOPNIA ENERGETYKA I CHEMIA JĄDROWA

PROGRAM STUDIÓW I STOPNIA ENERGETYKA I CHEMIA JĄDROWA PROGRAM STUDIÓW I STOPNIA na kierunku ENERGETYKA I CHEMIA JĄDROWA prowadzonych na Wydziałach Chemii i Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego W trakcie studiów I stopnia student kierunku Energetyka i Chemia

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIA FIZYKI W BIOLOGII I MEDYCYNIE Specjalność: Biofizyka molekularna. 2-letnie studia II stopnia (magisterskie)

ZASTOSOWANIA FIZYKI W BIOLOGII I MEDYCYNIE Specjalność: Biofizyka molekularna. 2-letnie studia II stopnia (magisterskie) ZASTOSOWANIA FIZYKI W BIOLOGII I MEDYCYNIE Specjalność: Biofizyka molekularna 2-letnie studia II stopnia (magisterskie) 1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW Biofizyka to uznana dziedzina nauk przyrodniczych

Bardziej szczegółowo

Program studiów studia I stopnia, kierunek: Chemia medyczna. studia inżynierskie o profilu ogólnoakademickim

Program studiów studia I stopnia, kierunek: Chemia medyczna. studia inżynierskie o profilu ogólnoakademickim Program studiów studia I stopnia, kierunek: Chemia medyczna studia inżynierskie o profilu ogólnoakademickim Legenda: W- wykład; P- proseminarium; Ć ćwiczenia; L laboratorium * : egz (egzamin pisemny),

Bardziej szczegółowo

15 tyg. 15 tyg. w tym laborat. ECTS. laborat. semin. semin. ćwicz. ćwicz. wykł. ECTS. w tym laborat. 15 tyg. ECTS. laborat. semin. semin. ćwicz.

15 tyg. 15 tyg. w tym laborat. ECTS. laborat. semin. semin. ćwicz. ćwicz. wykł. ECTS. w tym laborat. 15 tyg. ECTS. laborat. semin. semin. ćwicz. Lp. Nazwa modułu Kod modułu E/Z I Treści podstawowe P 01 Matematyka 1 01 101P01 E 60 30 30 0 0 6 30 30 6 02 Matematyka 2 01 201P02 E 60 30 30 0 0 6 30 30 6 03 Fizyka z elementami biofizyki 02 102P03 E

Bardziej szczegółowo

STUDIA I STOPNIA NA KIERUNKU FIZYKA UW

STUDIA I STOPNIA NA KIERUNKU FIZYKA UW STUDIA I STOPNIA NA KIERUNKU FIZYKA UW I. CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW Studia pierwszego stopnia na kierunku fizyka UW trwają trzy lata i kończą się nadaniem tytułu licencjata (licencjat akademicki). II. SYLWETKA

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Chemia, rok I

Kierunek: Chemia, rok I : Chemia, rok I Przedsiębiorczość w praktyce lub Podstawy ekonomii Ch I 0 1 15 15 2 Metody uczenia się i studiowania Ch I 0 1 15 1 Elementy matematyki wyższej Ch I 0 1 45 30 6 x Matematyka w zastosowaniach

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 2013/2014 Język

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW I STOPNIA na kierunku ENERGETYKA I CHEMIA JĄDROWA. prowadzonych na Wydziałach Chemii i Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego

PROGRAM STUDIÓW I STOPNIA na kierunku ENERGETYKA I CHEMIA JĄDROWA. prowadzonych na Wydziałach Chemii i Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego PROGRAM STUDIÓW I STOPNIA na kierunku ENERGETYKA I MIA JĄDROWA prowadzonych na Wydziałach Chemii i Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego W trakcie studiów I stopnia student kierunku Energetyka i Chemia Jądrowa

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej.

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej. ydział Fizyki, Astronomii i Intyki Stosowanej. ykaz kurów, których zaliczenie wymagane jest wobec studentów Studiów Matematyczno- Przyrodniczych ubiegających się o dyplom licencjacki I stopień- na kierunku

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Fizyka, rok I, specjalność: Akustyka i realizacja dźwięku

Kierunek: Fizyka, rok I, specjalność: Akustyka i realizacja dźwięku Kierunek: Fizyka, rok I, specjalność: ustyka i realizacja dźwięku Filozofia przyrody F 1 30 30 5 x Analiza matematyczna F 1 15 30 3 Algebra liniowa z geometrią F 1 30 30 5 x Mechanika klasyczna F 1 30

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Chemia, rok I Rok akademicki 2015/2016

Kierunek: Chemia, rok I Rok akademicki 2015/2016 Kierunek: Chemia, rok I Bezpieczeństwo pracy i ergonomia Ch I 0 1 15 1 Przedsiębiorczość w praktyce lub Podstawy ekonomii Ch I 0 1 15 15 2 Elementy matematyki wyższej Ch I 0 1 45 30 6 x Fizyka Ch I 0 1

Bardziej szczegółowo

Plan studiów studia I stopnia, kierunek: Chemia medyczna. studia inżynierskie o profilu ogólnoakademickim

Plan studiów studia I stopnia, kierunek: Chemia medyczna. studia inżynierskie o profilu ogólnoakademickim Plan studiów studia I stopnia, kierunek: Chemia medyczna studia inżynierskie o profilu ogólnoakademickim Legenda: W- wykład; P- proseminarium; Ć ćwiczenia; L laboratorium * : egz (egzamin pisemny), zal

Bardziej szczegółowo

Program studiów od roku akad. 2019/20 studia I stopnia, kierunek: Chemia medyczna. studia inżynierskie o profilu ogólnoakademickim

Program studiów od roku akad. 2019/20 studia I stopnia, kierunek: Chemia medyczna. studia inżynierskie o profilu ogólnoakademickim Program studiów od roku akad. 2019/20 studia I stopnia, kierunek: Chemia medyczna studia inżynierskie o profilu ogólnoakademickim Legenda: W- wykład; P- proseminarium; Ć ćwiczenia; L laboratorium * do

Bardziej szczegółowo

Plan studiów na kierunku inżynieria biomedyczna studia stacjonarne WL CM UMK obowiązujący studentów rozpoczynających naukę w roku akad.

Plan studiów na kierunku inżynieria biomedyczna studia stacjonarne WL CM UMK obowiązujący studentów rozpoczynających naukę w roku akad. Plan studiów na kierunku inżynieria biomedyczna studia stacjonarne WL CM UMK obowiązujący studentów rozpoczynających naukę w roku akad. 2018/2019 I rok, semestr 1 (Z) *PHW Technologia informacyjna wykł.

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Chemia, rok I Rok akademicki 2016/2017

Kierunek: Chemia, rok I Rok akademicki 2016/2017 Kierunek: Chemia, rok I Przedsiębiorczość w praktyce lub Podstawy ekonomii Ch I 0 1 15 15 2 Elementy matematyki wyższej Ch I 0 1 45 30 6 x Fizyka Ch I 0 1 30 45 6 x Informatyka z podstawami programowania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA na kierunku ENERGETYKA I CHEMIA JĄDROWA. prowadzonych na Wydziałach Chemii i Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego

PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA na kierunku ENERGETYKA I CHEMIA JĄDROWA. prowadzonych na Wydziałach Chemii i Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA na kierunku ENERGETYKA I CHEMIA JĄDROWA prowadzonych na Wydziałach Chemii i Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego W trakcie studiów II stopnia student kierunku Energetyka i Chemia

Bardziej szczegółowo

Rodzaj zajęć dydaktycznych * O/F ** Forma

Rodzaj zajęć dydaktycznych * O/F ** Forma 5a. 5b. Zajęcia wyrównawcze z matematyki Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 12 Rektora UJ z 15 lutego 2012 r. Plan studiów na kierunku studiów wyższych: astronomia, studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE dla studentów K MISMaP ubiegających się o DYPLOM MAGISTERSKI na Wydziale Fizyki UW zrealizowany w ramach K MISMaP

WYMAGANIA PROGRAMOWE dla studentów K MISMaP ubiegających się o DYPLOM MAGISTERSKI na Wydziale Fizyki UW zrealizowany w ramach K MISMaP 1 Zasady przyjmowania absolwentów studiów licencjackich na studia 2 UCHWAŁA NR 2/2003 RADY WYDZIAŁU FIZYKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie minimów programowych dla studentów

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zal. po sem. Egz. po sem.

PLAN STUDIÓW. Zal. po sem. Egz. po sem. UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: FIZYKI poziom kształcenia: STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KIERUNEK: FIZYKA obowiązuje od roku akad. 2015/2016 specjalność: FIZYKA MEDYCZNA profil kształcenia:

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK CHEMIA - STUDIA STACJONARNE Specjalizacja nauczycielska - dwie specjalności "Chemia z fizyką"

KIERUNEK CHEMIA - STUDIA STACJONARNE Specjalizacja nauczycielska - dwie specjalności Chemia z fizyką KIERUNEK CHEMIA - STUDIA STACJONARNE Specjalizacja nauczycielska - dwie specjalności "Chemia z fizyką" 009/010 - I i II *) rok; Siatka godzin zgodna z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŜszego

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIA FIZYKI W BIOLOGII I MEDYCYNIE 3-letnie studia I stopnia (licencjackie)

ZASTOSOWANIA FIZYKI W BIOLOGII I MEDYCYNIE 3-letnie studia I stopnia (licencjackie) ZASTOSOWANIA FIZYKI W BIOLOGII I MEDYCYNIE 3-letnie studia I stopnia (licencjackie) 1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ABSOLWENTA STUDIÓW Absolwenci specjalności biofizyka molekularna uzyskują umiejętności stosowania

Bardziej szczegółowo

P l a n s t u d i ó w

P l a n s t u d i ó w Wydział prowadzący kierunek studiów: Kierunek studiów: (nazwa kierunku musi być adekwatna do zawartości programu kształcenia a zwłaszcza do zakładanych efektów kształcenia) Poziom kształcenia: (studia

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIA FIZYKI W BIOLOGII I MEDYCYNIE Specjalność: Projektowanie molekularne i bioinformatyka. 2-letnie studia II stopnia (magisterskie)

ZASTOSOWANIA FIZYKI W BIOLOGII I MEDYCYNIE Specjalność: Projektowanie molekularne i bioinformatyka. 2-letnie studia II stopnia (magisterskie) ZASTOSOWANIA FIZYKI W BIOLOGII I MEDYCYNIE Specjalność: Projektowanie molekularne i bioinformatyka 2-letnie studia II stopnia (magisterskie) 1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW Wieloskalowe metody molekularnego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy program właściwy dla standardowej ścieżki kształcenia na kierunku astronomia. Semestr I. 60 120 14 Egzamin. 45 75 9 Egzamin 75 2.

Szczegółowy program właściwy dla standardowej ścieżki kształcenia na kierunku astronomia. Semestr I. 60 120 14 Egzamin. 45 75 9 Egzamin 75 2. B3. Program studiów liczba punktów konieczna dla uzyskania kwalifikacji (tytułu zawodowego) określonej dla rozpatrywanego programu kształcenia - 180 łączna liczba punktów, którą student musi uzyskać na

Bardziej szczegółowo

STUDIA I STOPNIA NA KIERUNKU ZASTOSOWANIA FIZYKI W BIOLOGII I MEDYCYNIE. specjalność Biofizyka molekularna

STUDIA I STOPNIA NA KIERUNKU ZASTOSOWANIA FIZYKI W BIOLOGII I MEDYCYNIE. specjalność Biofizyka molekularna STUDIA I STOPNIA NA KIERUNKU ZASTOSOWANIA FIZYKI W BIOLOGII I MEDYCYNIE 1. CELE KSZTAŁCENIA specjalność Biofizyka molekularna Biofizyka to uznana dziedzina nauk przyrodniczych o wielkich tradycjach, która

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK CHEMIA - STUDIA STACJONARNE Specjalność nauczycielska w zakresie chemii i fizyki

KIERUNEK CHEMIA - STUDIA STACJONARNE Specjalność nauczycielska w zakresie chemii i fizyki KIERUNEK CHEMIA - STUDIA STACJONARNE Specjalność nauczycielska w zakresie chemii i fizyki 010/011 - I, II i III rok; Siatka godzin zgodna z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŜszego z dnia

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIA FIZYKI W BIOLOGII I MEDYCYNIE Specjalność: Projektowanie molekularne i bioinformatyka. 3-letnie studia I stopnia (licencjackie)

ZASTOSOWANIA FIZYKI W BIOLOGII I MEDYCYNIE Specjalność: Projektowanie molekularne i bioinformatyka. 3-letnie studia I stopnia (licencjackie) ZASTOSOWANIA FIZYKI W BIOLOGII I MEDYCYNIE Specjalność: Projektowanie molekularne i bioinformatyka 3-letnie studia I stopnia (licencjackie) 1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW Projektowanie molekuł biologicznie

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Fizyka Techniczna Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Fizyka Techniczna Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Fizyki i Informatyki Stosowanej Kierunek: Techniczna Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 2016/2017 Język wykładowy: Polski Semestr 1 JFT-1-104-s Mechanika

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Fizyka Techniczna Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Fizyka Techniczna Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Fizyki i Informatyki Stosowanej Kierunek: Techniczna Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 2013/2014 Język wykładowy: Polski Semestr 1 JFT-1-104-s Mechanika

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 201/2016 Język wykładowy:

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Fizyka Techniczna Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Fizyka Techniczna Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Fizyki i Informatyki Stosowanej Kierunek: Techniczna Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 2014/2015 Język wykładowy: Polski Semestr 1 JFT-1-104-s Mechanika

Bardziej szczegółowo

15 tyg. 15 tyg. 15 tyg. ECTS. laborat. laborat. semin. semin. ECTS. 15 tyg. ECTS. laborat. laborat. semin. semin. ECTS

15 tyg. 15 tyg. 15 tyg. ECTS. laborat. laborat. semin. semin. ECTS. 15 tyg. ECTS. laborat. laborat. semin. semin. ECTS I Lp. Nazwa modułu E/Z Treści podstawowe P 01 Matematyka I E 60 30 30 0 0 6 30 30 6 02 Matematyka II E 60 30 30 0 0 6 30 30 6 03 Fizyka z elementami biofizyki E 60 30 0 30 0 5 30 30 5 04 Chemia ogólna

Bardziej szczegółowo

Katedrai Zakład Anatomii Prawidłowej Zakład Biofizyki Katedra i Zakład Biofizyki Katedra i Zakład Biologii i Parazytologii Lekarskiej

Katedrai Zakład Anatomii Prawidłowej Zakład Biofizyki Katedra i Zakład Biofizyki Katedra i Zakład Biologii i Parazytologii Lekarskiej Samokształcenie PLAN STUDIÓW rok akadem. 2018/19 WYDZIAŁ FARMACEUTYCZNY Kierunek: analityka medyczna Rok: I Semestr: I II Forma studiów: stacjonarne Forma kształcenia: jednolite magisterskie Czas trwania

Bardziej szczegółowo

III Harmonogramy przebiegu studiów biologicznych I stopnia III Specjalności realizowane od III roku studiów. I rok

III Harmonogramy przebiegu studiów biologicznych I stopnia III Specjalności realizowane od III roku studiów. I rok III... Harmonogramy przebiegu studiów biologicznych I stopnia III.... Specjalności realizowane od III roku studiów Ćwiczenia: K konwersatoria, L lektoraty, T ćwicz. terenowe; pozostałe laboratoria. KP

Bardziej szczegółowo

Załącznik numer 1. PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA na kierunku ENERGETYKA I CHEMIA JĄDROWA

Załącznik numer 1. PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA na kierunku ENERGETYKA I CHEMIA JĄDROWA Załącznik numer 1 Uchwały nr 2/02/2018 Zarządu Samorządu Studentów Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego z 21.02.2018 Prodziekan Krasnodębska-Ostręga zwraca się do RW Chemii o zaakceptowanie zmian

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIA FIZYKI W BIOLOGII I MEDYCYNIE Specjalność: Biofizyka molekularna. 3-letnie studia I stopnia (licencjackie)

ZASTOSOWANIA FIZYKI W BIOLOGII I MEDYCYNIE Specjalność: Biofizyka molekularna. 3-letnie studia I stopnia (licencjackie) ZASTOSOWANIA FIZYKI W BIOLOGII I MEDYCYNIE Specjalność: Biofizyka molekularna 3-letnie studia I stopnia (licencjackie) 1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW Biofizyka to uznana dziedzina nauk przyrodniczych

Bardziej szczegółowo

Rodzaj zajęć zaliczenia *** O

Rodzaj zajęć zaliczenia *** O Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 12 Rektora UJ z 15 lutego 2012 r. Plan studiów na kierunku studiów wyższych: astronomia, studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki I RK STUDIÓW: 3a. 3b. 5a. 5b.

Bardziej szczegółowo

I ROK (rok akad. 2016/2017) I i II semestr

I ROK (rok akad. 2016/2017) I i II semestr I RK (rok akad. 016/017) I i II semestr Anatomia W/Ćw. Egzamin 30/30 6. Język angielski Ćw 90 3 3. Język łaciński Ćw 45 4. Wychowanie fizyczne Ćw 60 0 Łączna liczba godzin: 55 Łączna liczba punktów ECTS:

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzono na Radzie Wydziału w dniu 11 czerwca 2015 r.

Zatwierdzono na Radzie Wydziału w dniu 11 czerwca 2015 r. PLAN STUDIÓW DLA KIERUNKU INFORMATYKA STUDIA: INŻYNIERSKIE TRYB STUDIÓW: STACJONARNE Zatwierdzono na Radzie Wydziału w dniu 11 czerwca 201 r. Egzamin po semestrze Obowiązuje od naboru na rok akademicki

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne o kierunku studiów. Tytuł zawodowy uzyskany przez absolwenta

Informacje ogólne o kierunku studiów. Tytuł zawodowy uzyskany przez absolwenta Informacje ogólne o kierunku studiów Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Liczba semestrów i liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na danym poziomie Profil kształcenia Formy studiów

Bardziej szczegółowo

7. I Pracownia fizyczna L 3 45L 3 8. Informatyka L 4 C Przedmioty kierunkowe 1. Chemia analityczna K

7. I Pracownia fizyczna L 3 45L 3 8. Informatyka L 4 C Przedmioty kierunkowe 1. Chemia analityczna K 1 UNIWERSYTET ŁÓDZKI KIERUNEK CHEMIA - STUDIA STACJONARNE STUDIA MAGISTERSKIE Specjalizacja nauczycielska dwie specjalności Chemia z Fizyką Zatwierdzony przez Radę Wydziału Chemii Uniwersytetu Łódzkiego

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Chemia, rok I

Kierunek: Chemia, rok I : Chemia, rok I Podstawy ekonomii lub Przedsiębiorczość w praktyce Ch I 0 1 Metody uczenia się i studiowania Ch I 0 1 Elementy matematyki wyższej Ch I 0 1 Matematyka w zastosowaniach chemicznych Fizyka

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 118 Rektora UJ z 19 grudnia 2016 r.

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 118 Rektora UJ z 19 grudnia 2016 r. Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 118 Rektora UJ z 19 grudnia 2016 r. Plan studiów na kierunku studiów wyższych: astronomia, studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki Rekomendacje dla studentów.

Bardziej szczegółowo

STUDIA I STOPNIA NA KIERUNKU ASTRONOMIA UW

STUDIA I STOPNIA NA KIERUNKU ASTRONOMIA UW STUDIA I STOPNIA NA KIERUNKU ASTRONOMIA UW 1. CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW Studia pierwszego stopnia na kierunku astronomia UW trwają trzy lata i kończą się nadaniem tytułu licencjata. 2. SYLWETKA ABSOLWENTA

Bardziej szczegółowo

Studia stacjonarne I stopnia, kierunek: FIZYKA TECHNICZNA. specjalność: EKOTECHNOLOGIE - Odnawialne źródła energii. profil kształcenia: PRAKTYCZNY

Studia stacjonarne I stopnia, kierunek: FIZYKA TECHNICZNA. specjalność: EKOTECHNOLOGIE - Odnawialne źródła energii. profil kształcenia: PRAKTYCZNY Studia stacjonarne I stopnia, kierunek: FIZYKA TECHNICZNA specjalność: EKOTECHNOLOGIE - Odnawialne źródła energii Rok immatrykulacji 2016 profil kształcenia: PRAKTYCZNY Legenda: forma prowadzenia zajęć:

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW I STOPNIA, STACJONARNE. Podstawowych Problemów Techniki. Optyka okularowa. Sporządzone 20 lutego 2007 Uchwała z dnia Obowiązuje od

PLAN STUDIÓW I STOPNIA, STACJONARNE. Podstawowych Problemów Techniki. Optyka okularowa. Sporządzone 20 lutego 2007 Uchwała z dnia Obowiązuje od PLAN STUDIÓW Załącznik nr 2 Studia WYDZIAŁ KIERUNEK SPECJALNOŚĆ I STOPNIA, STACJONARNE typ i system Podstawowych Problemów Techniki Fizyka Techniczna Optyka okularowa Sporządzone 20 lutego 2007 Uchwała

Bardziej szczegółowo

P l a n s t u d i ó w

P l a n s t u d i ó w Wydział prowadzący kierunek studiów: Kierunek studiów: (nazwa kierunku musi być adekwatna do zawartości programu kształcenia a zwłaszcza do zakładanych efektów kształcenia) Poziom kształcenia: (studia

Bardziej szczegółowo

Objaśnienie oznaczeń w symbolach K przed podkreślnikiem kierunkowe efekty kształcenia W kategoria wiedzy

Objaśnienie oznaczeń w symbolach K przed podkreślnikiem kierunkowe efekty kształcenia W kategoria wiedzy Efekty kształcenia dla kierunku studiów FIZYKA - studia I stopnia, profil praktyczny - i ich odniesienia do efektów kształcenia w obszarze nauk ścisłych i obszarach pokrewnych Kierunek studiów fizyka należy

Bardziej szczegółowo

Planu studiów na kierunku analityka medyczna obowiązujący w roku akademickim 2017/2018. I ROK STUDIÓW (rok akad. 2017/2018)

Planu studiów na kierunku analityka medyczna obowiązujący w roku akademickim 2017/2018. I ROK STUDIÓW (rok akad. 2017/2018) Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 118 Rektora UJ z 19 grudnia 2016 r. Planu studiów na kierunku analityka medyczna obowiązujący w roku akademickim 2017/2018 I ROK STUDIÓW (rok akad. 2017/2018) I i II semestr:

Bardziej szczegółowo

Zasady studiów magisterskich na kierunku astronomia

Zasady studiów magisterskich na kierunku astronomia Zasady studiów magisterskich na kierunku astronomia Sylwetka absolwenta Absolwent jednolitych studiów magisterskich na kierunku astronomia powinien: posiadać rozszerzoną wiedzę w dziedzinie astronomii,

Bardziej szczegółowo

Plan studiów - edycja

Plan studiów - edycja Kierunek: BIOLOGIA specjalność: Rodzaj studiów: pierwszego stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil studiów: ogólnoakademicki Wykład Plan studiów - edycja 2015-2018 Semestr 1 Konwersatorium audytoryjne

Bardziej szczegółowo

LICZBA GODZIN (P/K/PW)** ŁĄCZNIE B. GRUPA ZAJĘĆ OBOWIĄZKOWYCH Z ZAKRESU KIERUNKU STUDIÓW

LICZBA GODZIN (P/K/PW)** ŁĄCZNIE B. GRUPA ZAJĘĆ OBOWIĄZKOWYCH Z ZAKRESU KIERUNKU STUDIÓW II. PROGRAM STUDIÓW. FORMA STUDIÓW: stacjonarne. LICZBA SEMESTRÓW:. LICZBA PUNKTÓW :. MODUŁY KSZTAŁCENIA (zajęcia lub grupy zajęć) wraz z przypisaniem zakładanych efektów kształcenia i liczby punktów :

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA na kierunku ENERGETYKA I CHEMIA JĄDROWA. prowadzonych na Wydziałach Chemii i Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego

PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA na kierunku ENERGETYKA I CHEMIA JĄDROWA. prowadzonych na Wydziałach Chemii i Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA na kierunku ENERGETYKA I CHEMIA JĄDROWA prowadzonych na Wydziałach Chemii i Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego W trakcie studiów II stopnia student kierunku Energetyka i Chemia

Bardziej szczegółowo

Inżynieria Biomedyczna I stopnia (stacjonarne). Siatka obowiązuje od roku akademickiego 2016/2017. Zatwierdzone przez Radę WM i WEiI (22.06.

Inżynieria Biomedyczna I stopnia (stacjonarne). Siatka obowiązuje od roku akademickiego 2016/2017. Zatwierdzone przez Radę WM i WEiI (22.06. Inżynieria Biomedyczna I stopnia (stacjonarne). Siatka obowiązuje od roku akademickiego 2016/2017. Zatwierdzone przez Radę WM i WEiI (22.06.2016) 1 MK_1 Matematyka 30 30 60 6 E WM MK_1 2 MK_39 BHP O 15

Bardziej szczegółowo

I. OPIS KIERUNKU. Fizyka techniczna studia stacjonarne I stopnia, inżynierskie

I. OPIS KIERUNKU. Fizyka techniczna studia stacjonarne I stopnia, inżynierskie I. OPIS KIERUNKU Fizyka techniczna studia stacjonarne I stopnia, inżynierskie Studia trwają 7 semestrów i kończą się uzyskaniem dyplomu inżyniera. Głównym celem kształcenia na kierunku fizyka techniczna

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Medyczny, Instytut Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu

Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Medyczny, Instytut Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Medyczny, Instytut Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu PLAN KSZTAŁCENIA NA STUDIACH PIERWSZEGO STOPNIA KIERUNEK ELEKTRORADIOLOGIA STUDIA STACJONARNE / NIESTACJONARNE Rzeszów,

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Faculty of Fundamental Problems of Technology Field of study: PHYSICS

PLAN STUDIÓW. Faculty of Fundamental Problems of Technology Field of study: PHYSICS 160 PLAN STUDIÓW 3.2. FIZYKA 3.2. PHYSICS - MSc Studies - dzienne studia magisterskie - day studies WYDZIAŁ: PPT KIERUNEK: FIZYKA SPECJALNOŚCI: Faculty of Fundamental Problems of Technology Field of study:

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Medyczny, Instytut Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu

Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Medyczny, Instytut Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Medyczny, Instytut Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu PLAN KSZTAŁCENIA NA STUDIACH PIERWSZEGO STOPNIA KIERUNEK ELEKTRORADIOLOGIA STUDIA STACJONARNE Rzeszów, 11.09.2014 Tylko

Bardziej szczegółowo

I ROK STUDIÓW 2013/2014

I ROK STUDIÓW 2013/2014 I ROK STUDIÓW 2013/2014 I i II semestr 1. Chemia organiczna W/S/Ćw O Egzamin 30/69/111 15 2. Chemia ogólna i nieorganiczna W/S/Ćw O Egzamin 24/10/116 15 3. Język angielski Ćw O Zaliczenie 60 2 4. Język

Bardziej szczegółowo

Plan studiów na kierunku farmacja studia stacjonarne i niestacjonarne dla rozpoczynających w roku akademickim 2018/2019. I ROK (rok akad.

Plan studiów na kierunku farmacja studia stacjonarne i niestacjonarne dla rozpoczynających w roku akademickim 2018/2019. I ROK (rok akad. I ROK (rok akad. 2018/2019) 1 i 2 Chemia ogólna i nieorganiczna W/S/Ćw O Egzamin 92 58 150 12 1 i 2 Chemia organiczna W/S/Ćw O Egzamin 115 95 210 13 1 i 2 Język obcy do wyboru* Lek O Zaliczenie 45 45 90

Bardziej szczegółowo

GODZINY ZAJĘĆ sem. zimowy FORMA ZAL. ECTS. sem. letni ćwicz. KOD. razem wyk. labor. inne. labor. inne. ćwicz. NAZWA PRZEDMIOTU. wyk.

GODZINY ZAJĘĆ sem. zimowy FORMA ZAL. ECTS. sem. letni ćwicz. KOD. razem wyk. labor. inne. labor. inne. ćwicz. NAZWA PRZEDMIOTU. wyk. AS Fiz 1 - mechanika 70 30 40 E 6 Fiz 2 - elektryczność i magnetyzm 70 30 40 E 6 Fiz 3 - fizyka falowa i optyka 40 20 20 E 4 Fiz 4 - fizyka materii 40 20 20 E 4 Astronomia klasyczna 60 30 30 E 5 Astronomia

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH: BIOFIZYKA, STUDIA II STOPNIA, PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI. wykład O Egz. 30W 3. laboratorium O Zal.

PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH: BIOFIZYKA, STUDIA II STOPNIA, PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI. wykład O Egz. 30W 3. laboratorium O Zal. Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 12 Rektora UJ z 15 lutego 2012 r. PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH: BIOFIZYKA, STUDIA II STOPNIA, PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Specjalność Biofizyka Molekularna I ROK

Bardziej szczegółowo

PISMO OKÓLNE NR 8 DZIEKANA WYDZIAŁU REHABILITACJI W WARSZAWIE z dnia 1 lipca 2016 r.

PISMO OKÓLNE NR 8 DZIEKANA WYDZIAŁU REHABILITACJI W WARSZAWIE z dnia 1 lipca 2016 r. PISMO OKÓLNE NR 8 DZIEKANA WYDZIAŁU REHABILITACJI W WARSZAWIE z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie: szczegółowej organizacji roku akademickiego 2016/2017 W oparciu o Zarządzenie nr 35/2015/2016Rektora Akademii

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET RZESZOWSKI WYDZIAŁ MEDYCZNY INSTYTUT PIELĘGNIARSTWA I NAUK O ZDROWIU PLAN STUDIÓW. KIERUNEK: Elektroradiologia

UNIWERSYTET RZESZOWSKI WYDZIAŁ MEDYCZNY INSTYTUT PIELĘGNIARSTWA I NAUK O ZDROWIU PLAN STUDIÓW. KIERUNEK: Elektroradiologia UNIWERSYTET RZESZOWSKI WYDZIAŁ MEDYCZNY INSTYTUT PIELĘGNIARSTWA I NAUK O ZDROWIU PLAN STUDIÓW KIERUNEK: Elektroradiologia STUDIA STACJONARNE/ STUDIA NIESTACJONARNE Od roku 2016/2017 Plan studiów zatwierdzony

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Medyczny, Instytut Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu

Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Medyczny, Instytut Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Medyczny, Instytut Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu PLAN KSZTAŁCENIA NA STUDIACH PIERWSZEGO STOPNIA KIERUNEK ELEKTRORADIOLOGIA STUDIA STACJONARNE/ NIESTACJONARNE Rzeszów,

Bardziej szczegółowo

III Harmonogramy przebiegu studiów biologicznych I stopnia III Specjalności realizowane od III roku studiów. I rok

III Harmonogramy przebiegu studiów biologicznych I stopnia III Specjalności realizowane od III roku studiów. I rok III... Harmonogramy przebiegu studiów biologicznych I stopnia III.... Specjalności realizowane od III roku studiów Ćwiczenia: K konwersatoria, L lektoraty, T ćwicz. terenowe; pozostałe laboratoria. KP

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ŁÓDZKI KIERUNEK CHEMIA - STUDIA STACJONARNE Specjalność nauczycielska w zakresie chemii i informatyki

UNIWERSYTET ŁÓDZKI KIERUNEK CHEMIA - STUDIA STACJONARNE Specjalność nauczycielska w zakresie chemii i informatyki UNIWERSYTET ŁÓDZKI KIERUNEK CHEMIA - STUDIA STACJONARNE Specjalność nauczycielska w zakresie chemii i informatyki 010/011 - I rok; Siatka godzin zgodna z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŜszego

Bardziej szczegółowo

Plan studiów na kierunku analityka medyczna dla rozpoczynających w roku akademickim 2018/2019

Plan studiów na kierunku analityka medyczna dla rozpoczynających w roku akademickim 2018/2019 I rok studiów (rok akad. 2018/2019) I i II semestr: 1 Anatomia W/Ćw O Egzamin 60 4 2 Język angielski I Ćw O Zaliczenie na ocenę 90 4 3 Wychowanie fizyczne Ćw O Zaliczenie na ocenę 60 2 razem: 210 10 I

Bardziej szczegółowo

Rok I, semestr I (zimowy) Liczba godzin

Rok I, semestr I (zimowy) Liczba godzin Instytut Nauk Technicznych, PWSZ w Nysie Kierunek: Informatyka Specjalność: Systemy i sieci komputerowe, SSK studia stacjonarne Dla rocznika: 2018/2019 Rok I, semestr I (zimowy) Lp. Nazwa przedmiotu zajęć

Bardziej szczegółowo

STUDIA I STOPNIA NA KIERUNKU FIZYKA UW

STUDIA I STOPNIA NA KIERUNKU FIZYKA UW STUDIA I STOPNIA NA KIERUNKU FIZYKA UW 1. CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW Studia pierwszego stopnia na kierunku fizyka UW trwają trzy lata i kończą się nadaniem tytułu licencjata (licencjat akademicki). 2. SYLWETKA

Bardziej szczegółowo

Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej A Z. 1. Anatomia człowieka. 2. Biofizyka Katedra i Zakład Biofizyki B Z

Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej A Z. 1. Anatomia człowieka. 2. Biofizyka Katedra i Zakład Biofizyki B Z PLAN STUDIÓW rok akadem. 2018/19 Kierunek: farmacja Rok: I Semestr: I II Lp. Przedmiot Jednostka organizująca Kateg. liczba godzin Razem I sem. II sem. Wykłady Ćwiczenia Seminaria Samokształc. I sem. II

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ŁÓDZKI KIERUNEK CHEMIA - STUDIA STACJONARNE Specjalizacja nauczycielska - dwie specjalności "Chemia z biologią"

UNIWERSYTET ŁÓDZKI KIERUNEK CHEMIA - STUDIA STACJONARNE Specjalizacja nauczycielska - dwie specjalności Chemia z biologią UNIWERSYTET ŁÓDZKI KIERUNEK CHEMIA - STUDIA STACJONARNE Specjalizacja nauczycielska - dwie specjalności "Chemia z biologią" 2009/2010 - I i II*) rok; Siatka godzin zgodna z Rozporządzeniem Ministra Nauki

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII

WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII Matematyka specjalności: Kierunek/specjalność modelowanie matematyczne matematyka w finansach i ekonomii matematyczne metody informatyki metody statystyczne nauczycielska

Bardziej szczegółowo

Plan studiów na kierunku studiów wyższych: BIOCHEMIA studia pierwszego stopnia, profil ogólnoakademicki

Plan studiów na kierunku studiów wyższych: BIOCHEMIA studia pierwszego stopnia, profil ogólnoakademicki Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie zmian programu i planu studiów na kierunku BIOCHEMIA na poziomie studiów pierwszego

Bardziej szczegółowo