Karta Praktycznego Stosowania

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Karta Praktycznego Stosowania"

Transkrypt

1 Karta Praktycznego Stosowania 809 Polnisch Floortec 2K-Aqua-Basis 809 wodorozcieńczalna, dwuskładnikowa żywica gruntująca do Floortec 2K-Aqua-Dickschicht 810 i Floortec 2K-Epoxi-Siegel 848, do wnętrz Właściwości Wodorozcieńczalna, dwuskładnikowa i paroprzepuszczalna epoksydowa żywica gruntująca. Wolna od rozpuszczalników i LZO, bezbarwna, o łagodnym zapachu i łatwa w obróbce. Poddana kontroli zgodnie z wymogami schematu AgBB (niemieckiej komisji zajmującej się oceną wpływu substancji budowlanych). Zakres zastosowania Do gruntowania chłonnych powierzchni mineralnych. Do stosowania w systemie malarskim w połączeniu z Floortec 2K-Aqua-Dickschicht 810 i 2K-Epoxi-Siegel 848 na powierzchniach podłogowych z jastrychu cementowego lub betonu i jastrychu anhydrytowego. W systemie z Floortec 2K-Aqua-Dickschicht 810 również na jastrychach magnezjowych (w tym celu przestrzegać informacji w punkcie Wskazówki ). Ponadto w połączeniu z Floortec Quarzsand 1526 po zagruntowaniu do stosowania w systemie jako szpachla wypełniająca rysy, puste przestrzenie i nierówności (powłoka wylewana). Opis produktu Kolor: bezbarwny Stopień połysku: połysk Produkt bazowy: bezbarwny, wodorozcieńczalny addukt aminy z żywicą epoksydową Gęstość: ok. 1,05 g/cm³ Twardość powierzchni: Wymogi odnośnie podłoża są zależne od następujących później powłok oraz przewidywanego obciążenia powierzchni. Opakowanie: 4 kg (utwardzacz w oddzielnym opakowaniu) Stosowanie Mieszanie Połączyć Floortec 2K-Aqua- Basis 809 z utwardzaczem Floortec Aqua-Härter 812 w podanych proporcjach. Całkowicie opróżnić pojemnik z utwardzaczem. Dokładnie wymieszać ze sobą składniki do momentu powstania jednolitej masy bez smug. W tym celu zalecamy zastosowanie urządzenia mieszającego o niskich obrotach (maks. 400 U/min.) wyposażonego w specjalistyczny mieszalnik 2K, zapobiegający wmieszaniu w masę powietrza. Następnie przelać masę do innego pojemnika i jeszcze raz dokładnie wymieszać. Proporcje 2 części wagowe Floortec 2K- Aqua-Basis 809 na 1 część wagową Floortec Aqua-Härter 812. Rozcieńczanie Rozcieńczać wodą po wymieszaniu wyłącznie w przypadku gruntowania. W przypadku podłoża o zwykłej chłonności rozcieńczyć materiał w proporcjach: 1 część Floortec 2K-Aqua-Basis 809 (z utwardzaczem) na 1 część wody. W przypadku podłoża o silnej chłonności rozcieńczyć materiał w proporcjach: 1 część Floortec 2K-Aqua-Basis 809 (z utwardzaczem) na 2 części wody. W przypadku szpachlowania drapanego i wypełniania ubytków oraz nakładania powłok aplikować bez rozcieńczania. Barwienie Nie barwić. Kompatybilność Do mieszania jedynie z materiałami wyszczególnionymi w niniejszej karcie praktycznego stosowania. Stan: Strona 1 z 5

2 Aplikacja Floortec Floortec 2K-Aqua-Basis 809 poddawać obróbce pędzlem lub wałkiem, np. uniwersalnym wałkiem do farby 1102 lub poliamidowym wałkiem do farby Czas zastosowania (+20 C) Ok. 40 minut. Po upływie czasu zastosowania nie rozcieńczać materiału i nie poddawać go dalszej obróbce. Czas zastosowania ulega skróceniu wraz ze wzrostem temperatury. Wydajność (na warstwę) Do gruntowania powierzchni o zwykłej chłonności: ok g/m² gotowej mieszanki rozcieńczonej wodą w proporcjach (odpowiada ok g/m² materiału podstawowego i ok g/m² utwardzacza). Do gruntowania powierzchni o silnej chłonności: ok g/m² gotowej mieszanki rozcieńczonej wodą w proporcjach 1:2 (odpowiada ok g/m² materiału podstawowego i ok g/m² utwardzacza). Dokładne wartości zużycia można ustalić, wykonując próbę na danym obiekcie. W przypadku szpachlowania wypełniającego rysy, ubytki i nierówności (powłoka wylewana) przestrzegać danych dot. wydajności w tabeli Dodatek kwarcu. Temperatura aplikacji Obrabiać w temperaturze powietrza, powierzchni i materiału między +8 C a maks. +30 C. Poddawać obróbce w temperaturze wyższej od punktu rosy o przynajmniej 3 C. Względna wilgotność powietrza nie może przekraczać 80%. Czyszczenie narzędzi Czyścić wodą i zwilżaczem natychmiast po użyciu. Schnięcie (+20 C, 65% wilg. wzgl.) Powłoka gotowa do dalszej obróbki i wejścia po upływie ok. 6-8 godzin, gdy warstwa gruntująca wyschnie na bezbarwny kolor. Kolejne powłoki nakładać w ciągu 48 godzin. Gruntować jedynie taką ilość powierzchni, aby zapewnić jej odpowiednie pokrycie w danym czasie. W przypadku niższych temperatur i/lub większej wilgotności powietrza należy uwzględnić dłuższy czas schnięcia. Przechowywanie Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu przez ok. 12 miesięcy. Szczelnie zamykać napoczęte opakowania. Deklaracja Klasa szkodliwości dla wody WGK 2, zgodnie z klasyfikacją VwVwS. Kod produktu RE1. Przestrzegać danych zawartych w aktualnej karcie charakterystyki. Strona 2 z 5

3 Dodawanie piasku kwarcowego (stopnie wypełnienia) Grubość warstwy Proporcje mieszania Żywica/kwarc 1) Krzywa przesiewu Piasek kwarcowy Łączna wydajność 2) Wydajność żywicy 2) Szpachlowanie drapane i wypełnianie ubytków 1,20 kg/m² 0,60 kg/m² Szpachlowanie wyrównujące (powłoka wylewna) ok. 1,5 mm ok. 2,0 mm 1,80 kg/m² 0,90 kg/m² 2,40 kg/m² 1,20 kg/m² Po zaszpachlowaniu nie piaskować powierzchni. 1) Proporcje są zależne od szorstkości powierzchni oraz od temperatury obiektu i materiału. 2) Dokładne wartości zużycia można ustalić, wykonując próbę na danym obiekcie. Floortec Aqua-Härter 812 Właściwości Specjalistyczny utwardzacz epoksydowy. W opakowaniach dostosowanych do proporcji mieszania z Floortec 2K-Aqua- Basis 809 i Floortec 2K-Aqua- Dickschicht 810. Zakres zastosowania Mieszać jedynie z Floortec 2K- Aqua-Basis 809 i Floortec 2K- Aqua-Dickschicht 810 w odpowiednich proporcjach. Opis produktu Kolor: bezbarwny Produkt bazowy: żywica epoksydowa Temperatura zapłonu: +135 C Gęstość: ok. 1,12 g/cm³ Opakowanie: 2 kg utwardzacza na 4 kg Floortec 2K-Aqua-Basis 809 lub na 20 kg Floortec 2K-Aqua- Dickschicht 810 (składnik bazowy w oddzielnym opakowaniu). Aplikacja Wymieszać Floortec Aqua- Härter 812 w odpowiednich proporcjach z Floortec 2K-Aqua- Basis 809 lub Floortec 2K-Aqua- Dickschicht 810. Przestrzegać dalszych informacji dot. materiałów podstawowych. Przechowywanie W suchym i chłodnym miejscu. Szczelnie zamykać napoczęte opakowania. Deklaracja Klasa szkodliwości dla wody WGK 2, zgodnie z klasyfikacją VwVwS. Kod produktu RE1. Przestrzegać danych zawartych w aktualnej karcie charakterystyki. Strona 3 z 5

4 Przebieg prac Wstępne przygotowanie podłoża Z zasady podłoże musi spełniać normy budowlane. Zgodnie z normą DIN 1048, część 2 wytrzymałość na rozciąganie przyczepne musi wynosić przynajmniej 1,5 N/mm². Resztkowa wilgotność podłoża nie może przekraczać 6 CM%. Przygotowanie podłoża i wymogi minimalne są zależne od późniejszych powłok z wykorzystaniem Floortec 2K- Aqua-Dickschicht 810 lub Floortec 2K-Epoxi-Siegel 848. W tym celu przestrzegać poszczególnych kart praktycznego zastosowania. Podkład gruntujący W przypadku podłoża o zwykłej chłonności rozcieńczać Floortec 2K-Aqua-Basis 809 wodą w proporcjach, w przypadku podłoża o silnej chłonności w proporcjach 1:2. Wskazówki W przypadku jastrychów magnezytowych i zwiększonej wilgotności resztkowej Przed aplikacją materiału na jastrychy magnezytowe, beton oraz jastrychy cementowe o zwiększonej wilgotności resztkowej lub nieistniejącej bądź uszkodzonej izolacji przed wilgocią skontaktować się z doradcą firmy Brillux. Czas użytkowania Powłoki i warstwy ochronne powierzchni podłogowych ulegają zużyciu podczas użytkowania. Indywidualny czas użytkowania jest w dużym stopniu zależny od grubości warstw oraz natężenia użytkowania. Dalsze dane Należy przestrzegać wskazówek zawartych w kartach praktycznego stosowania poszczególnych produktów. Kolejne warstwy W zależności od wymogów i wyboru Floortec 2K-Aqua- Dickschicht 810 lub Floortec 2K- Epoxi-Siegel 848. Strona 4 z 5

5 Deklaracja zgodności WE Reakcja materiałów na ogień Brillux GmbH & Co. KG Weseler Straße 401 D Münster, Niemcy EN 13813:2002 Wylewka/powłoka z żywicy syntetycznej do stosowania w budynkach EN 13813: SR-B2,0-IR4 Wydzielanie substancji korozyjnych E fl SR Wytrzymałość na rozciąganie przyczepne B2,0 Odporność na uderzenia IR4 Uwaga Niniejsza instrukcja została opracowana z uwzględnieniem niemieckich ustaw, norm, przepisów i wytycznych. Jest ona tłumaczeniem wersji niemieckiej. Jej zawartość nie świadczy o żadnym stosunku prawnym. Wykonawca/kupujący nie jest zwolniony ze sprawdzenia przydatności i możliwości użycia naszych produktów na własną odpowiedzialność dla przewidzianego zastosowania. Poza tym obowiązują nasze Ogólne warunki handlowe. Z chwilą ukazania się nowego wydania niniejszej instrukcji technicznej dotychczasowe dane tracą ważność. Aktualna wersja jest dostępna w internecie. Brillux Polska Sp. z o.o. ul. Santocka Szczecin POLSKA tel faks Strona 5 z 5

Floortec 2K-Epoxi- Grund LF 832

Floortec 2K-Epoxi- Grund LF 832 Karta Praktycznego Stosowania 832 Grund LF 832 Wolna od rozpuszczalników, bezbarwna żywica gruntująca do aplikacji w systemie powłok Floortec PUR oraz pod Dickschicht LF 834 Właściwości Wolna od rozpuszczalników,

Bardziej szczegółowo

2K-Aqua Epoxi-Primer 2373

2K-Aqua Epoxi-Primer 2373 Karta Praktycznego Stosowania 2K-Aqua Epoxi-Primer 2373 na bazie wody, dwuskładnikowy, do stosowania na zewnątrz i do wnętrz w połączeniu z 2K-Aqua Epoxi-Härter 2374 Zakres zastosowania Właściwości Standardowe

Bardziej szczegółowo

Karta Praktycznego Stosowania. Residur 891. Opis produktu

Karta Praktycznego Stosowania. Residur 891. Opis produktu Karta Praktycznego Stosowania 891 Polnisch Residur 891 lakier na bazie żywicy syntetycznej, bez aromatów, wysoki połysk, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz Właściwości - bez aromatów, o łagodnym zapachu

Bardziej szczegółowo

EPOXOL FLOOR S KARTA TECHNICZNA 1/5 Samopoziomująca posadzka epoksydowa, bezrozpuszczalnikowa.

EPOXOL FLOOR S KARTA TECHNICZNA 1/5 Samopoziomująca posadzka epoksydowa, bezrozpuszczalnikowa. EPOXOL FLOOR S KARTA TECHNICZNA 1/5 ZASTOSOWANIE Samopoziomująca wylewka epoksydowa do stosowania na betonowych posadzkach, na których wymagana jest wysoka odporność mechaniczna i chemiczna, np.: fabryki,

Bardziej szczegółowo

Karta Praktycznego Stosowania. Impredur Fensterlack 860. Opis produktu

Karta Praktycznego Stosowania. Impredur Fensterlack 860. Opis produktu Karta Praktycznego Stosowania Polnisch Bez aromatów, o łagodnym zapachu, o wysokim połysku, biały, odporny na warunki atmosferyczne, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz Właściwości Bardzo odporny na warunki

Bardziej szczegółowo

Karta Praktycznego Stosowania. Opis produktu

Karta Praktycznego Stosowania. Opis produktu Karta Praktycznego Stosowania 855 Polnisch 2K-Epoxi-Haftgrund 855 Pasywujący rdzę, dwuskładnikowy, nadający się do uniwersalnego stosowania, na zewnątrz i do wnętrz, z utwardzaczem Epoxi-Härter 846 Właściwości

Bardziej szczegółowo

Floortec 2K-Epoxi-Siegel 848

Floortec 2K-Epoxi-Siegel 848 Karta Praktycznego Stosowania 848 Siegel 848 jedwabisty połysk, wodorozcieńczalna, o łagodnym zapachu, do wnętrz, do stosowania z utwardzaczem Utwardzacz epoksydowy 849 Właściwości Wodorozcieńczalna, dwukomponentowa

Bardziej szczegółowo

Karta Praktycznego Stosowania. Innendekor ELF. Opis produktu

Karta Praktycznego Stosowania. Innendekor ELF. Opis produktu Karta Praktycznego Stosowania 3601 Polnisch Innendekor ELF niskoemisyjny, bez rozpuszczalników i plastyfikatorów, tynk wiązany organicznie, niepalny zgodnie z DIN EN 15824, do wnętrz Właściwości Niskoemisyjny,

Bardziej szczegółowo

Karta Praktycznego Stosowania 3059

Karta Praktycznego Stosowania 3059 Karta Praktycznego Stosowania 3059 Polnisch Fußboden-Nivelliermasse CA 3059 na bazie siarczanu wapnia, bardzo niskoemisyjna, samorozpływowa, bardzo twarda, o niskim napięciu powierzchniowym, do wnętrz,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Techniczna StoPox GH 530

Instrukcja Techniczna StoPox GH 530 Epoksydowa żywica gruntująca, zawiera wypełniacz, dedykowana do systemów ochrony powierzchni posadzek, odporna na podciąganie kapilarne wody Charakterystyka Zastosowanie do wnętrz i na powierzchniach obciążonych

Bardziej szczegółowo

Systemy napraw i ochrony konstrukcji budowlanych MC - Bauchemie MC-DURFLOOR WERSJA ANTYPOŚLIZGOWA

Systemy napraw i ochrony konstrukcji budowlanych MC - Bauchemie MC-DURFLOOR WERSJA ANTYPOŚLIZGOWA MC-DURFLOOR WERSJA ANTYPOŚLIZGOWA Posadzka przemysłowa na bazie bezrozpuszczalnikowej żywicy epoksydowej i barwionego kruszywa kwarcowego Antypoślizgowa posadzka przemysłowa MC-DUROFLOOR Opis produktu

Bardziej szczegółowo

Karta Praktycznego Stosowania. Zakres zastosowania

Karta Praktycznego Stosowania. Zakres zastosowania Karta Praktycznego Stosowania 3471 Polnisch o jedwabistym połysku, wodorozcieńczalna, odporna na środki dezynfekcyjne, możliwość dekontaminacji, odporność na ścieranie na mokro klasa 1, do wnętrz Właściwości

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Techniczna StoPur WV 200 farbig

Instrukcja Techniczna StoPur WV 200 farbig Poliuretanowa powłoka zamykająca, wodorozcieńczalna, matowa Charakterystyka Zastosowanie do wnętrz i na powierzchniach obciążonych warunkami atmosferycznymi kolorowa powłoka zamykająca na posadzki narażone

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Techniczna StoPox 452 EP

Instrukcja Techniczna StoPox 452 EP Epoksydowa żywica gruntująca na wilgotne podłoża Charakterystyka Zastosowanie do wnętrz i na powierzchniach obciążonych warunkami atmosferycznymi powłoka posadzkowa uszczelnianie kapilar i porów w podłożach

Bardziej szczegółowo

Fußboden- Nivelliermasse FX 3109

Fußboden- Nivelliermasse FX 3109 Karta Praktycznego Stosowania 3109 Polnisch Fußboden- Nivelliermasse FX 3109 bardzo niskoemisyjna, o niskim napięciu powierzchniowym, samorozpływowa, wzmocniona włóknami, do wnętrz, z paskiem do uszczelniania

Bardziej szczegółowo

Vitashine Karta Praktycznego Stosowania

Vitashine Karta Praktycznego Stosowania Karta Praktycznego Stosowania jedwabiście matowa dyspersja do wnętrz, bez konserwantów, odporność na szorowanie na mokro klasy 1 i na działanie preparatów dezynfekcyjnych, z dobrą możliwością czyszczenia,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Techniczna StoCryl V 400

Instrukcja Techniczna StoCryl V 400 Powłoka lazurująca, matowa Charakterystyka Zastosowanie sztywna, barwiona powłoka ochronna na betonowe konstrukcje nośne Właściwości zapobiega wnikaniu wody i substancji szkodliwych rozpuszczonych w wodzie

Bardziej szczegółowo

Karta Techniczna GRUNTOEMALIA HYBRYDOWA 2K Dwuskładnikowa gruntoemalia poliuretanowo-epoksydowa PRODUKTY POWIĄZANE

Karta Techniczna GRUNTOEMALIA HYBRYDOWA 2K Dwuskładnikowa gruntoemalia poliuretanowo-epoksydowa PRODUKTY POWIĄZANE GRUNTOEMALIA HYBRYDOWA 2K Dwuskładnikowa gruntoemalia poliuretanowo-epoksydowa PRODUKTY POWIĄZANE ZASTOSOWANIA Gruntoemalia hybrydowa 2K przeznaczona jest do malowania powierzchni stalowych, żeliwnych,

Bardziej szczegółowo

Karta Techniczna PROTECT 321 UHS Podkład akrylowy Wypełniający podkład akrylowy utwardzany izocyjanianem alifatycznym.

Karta Techniczna PROTECT 321 UHS Podkład akrylowy Wypełniający podkład akrylowy utwardzany izocyjanianem alifatycznym. UHS Podkład akrylowy Wypełniający podkład akrylowy utwardzany izocyjanianem alifatycznym. PRODUKTY POWIĄZANE Utwardzacz do wyrobów poliuretanowych standardowy Utwardzacz do wyrobów poliuretanowych szybki

Bardziej szczegółowo

Karta Praktycznego Stosowania. Opis produktu

Karta Praktycznego Stosowania. Opis produktu Karta Praktycznego Stosowania 2288 Polnisch wodorozcieńczalna, o łagodnym zapachu, jakość natrysku XVLP, do wnętrz Właściwości Wodorozcieńczalny, jedwabiście matowy lakier Premium opracowany w oparciu

Bardziej szczegółowo

Utwardzacz do gruntoemalii poliuretanowej

Utwardzacz do gruntoemalii poliuretanowej Gruntoemalia Poliuretanowa 2k PRODUKTY POWIĄZANE THIN 50 Utwardzacz do gruntoemalii poliuretanowej Rozcieńczalnik uniwersalny, wolny, standardowy, szybki ZASTOSOWANIA Gruntoemalia Poliuretanowa 2k przeznaczona

Bardziej szczegółowo

Karta Techniczna PROTECT 321 Podkład akrylowy Wypełniający podkład akrylowy utwardzany izocyjanianem alifatycznym.

Karta Techniczna PROTECT 321 Podkład akrylowy Wypełniający podkład akrylowy utwardzany izocyjanianem alifatycznym. Podkład akrylowy Wypełniający podkład akrylowy utwardzany izocyjanianem alifatycznym. PRODUKTY POWIĄZANE Utwardzacz do wyrobów poliuretanowych, standardowy, szybki Rozcieńczalnik uniwersalny, wolny, standardowy,

Bardziej szczegółowo

Karta Techniczna Spectral UNDER 335 Dwuskładnikowy podkład akrylowy PRODUKTY POWIĄZANE. Spectral SOLV 855

Karta Techniczna Spectral UNDER 335 Dwuskładnikowy podkład akrylowy PRODUKTY POWIĄZANE. Spectral SOLV 855 Dwuskładnikowy podkład akrylowy Spectral SOLV 855 Spectral PLAST 775 PRODUKTY POWIĄZANE Podkład akrylowy biały P Podkład akrylowy szary P3 Podkład akrylowy czarny P5 Utwardzacz Rozcieńczalnik do wyrobów

Bardziej szczegółowo

Parkettversiegelung 342

Parkettversiegelung 342 Karta Praktycznego Stosowania Parkettversiegelung 342 na bazie wody, o łagodnym zapachu, z połyskiem, bezbarwna, jednoskładnikowa, odporna na ścieranie, do wnętrz Zakres zastosowania Właściwości Opis produktu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Techniczna StoPur WV 150

Instrukcja Techniczna StoPur WV 150 Poliuretanowa powłoka zamykająca, wodorozcieńczalna, o połysku satynowym Charakterystyka Zastosowanie do wnętrz i na powierzchniach obciążonych warunkami atmosferycznymi kolorowa powłoka zamykająca na

Bardziej szczegółowo

7P-258 C-THANE S258 Emalia poliuretanowa akrylowa utwardzana Izocjanianem alifatycznym Aktualizacja: Marzec 2018

7P-258 C-THANE S258 Emalia poliuretanowa akrylowa utwardzana Izocjanianem alifatycznym Aktualizacja: Marzec 2018 OPIS C-Thane 258 jest emalią poliuretanową akrylową utwardzaną izocjanianem o następujących właściwościach: - Wysokia jakość i wygląd. - Wysoka odporność na ekspozycję zewnętrzną. - Dobre retencja koloru

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA TECHNICZNA

INFORMACJA TECHNICZNA Strona 1 z 5 Dwukomponentowa epoksydowa powłoka gruntująca High-Solid do konstrukcji stalowych z większym obciążeniem korozją do stali, stali ocynkowanej ogniowo i nawierzchni ze starymi powłokami ZASTOSOWANIE

Bardziej szczegółowo

Karta Praktycznego Stosowania. Zakres zastosowania

Karta Praktycznego Stosowania. Zakres zastosowania Karta Praktycznego Stosowania 470 Polnisch Floortec 2K-Mineralico SL 470 dwuskładnikowa, samopoziomująca posadzka do tworzenia kreatywnych dekoracji podłóg, kolorowa, do wnętrz, z utwardzaczem Floortec

Bardziej szczegółowo

PROTECT 320 Karta Techniczna LT Karta techniczna PROTECT 320 Podkład akrylowy WŁAŚCIWOŚCI

PROTECT 320 Karta Techniczna LT Karta techniczna PROTECT 320 Podkład akrylowy WŁAŚCIWOŚCI Karta techniczna Podkład akrylowy WŁAŚCIWOŚCI PODKŁAD AKRYLOWY szybki podkład wypełniający na bazie żywic akrylowych. Charakteryzuje się znacznie mniejszą tendencją do zaklejania papieru, szczególnie przy

Bardziej szczegółowo

PROTECT 390 Karta Techniczna LT Karta techniczna PROTECT 390 Podkład akrylowy WŁAŚCIWOŚCI

PROTECT 390 Karta Techniczna LT Karta techniczna PROTECT 390 Podkład akrylowy WŁAŚCIWOŚCI Karta techniczna Podkład akrylowy WŁAŚCIWOŚCI PODKŁAD AKRYLOWY podkład wypełniający na bazie żywic akrylowych. Charakteryzuje się możliwością aplikacji grubych warstw oraz bardzo dobrą obróbką. Przy zadanej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Techniczna StoPox WL 100 transparent

Instrukcja Techniczna StoPox WL 100 transparent Epoksydowy, wodorozcieńczalny lakier bezbarwny, niskoemisyjny Charakterystyka Zastosowanie do wnętrz powłoka posadzkowa do podłoży cementowych jastrychów magnezjowych i siarczanowych przezroczysta powłoka

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Techniczna StoPox DV 100

Instrukcja Techniczna StoPox DV 100 Epoksydowa powłoka zamykająca do obsypanych piaskiem powłok na bazie żywicy syntetycznej, Charakterystyka Zastosowanie do wnętrz i na powierzchniach obciążonych warunkami atmosferycznymi powłoka posadzkowa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Techniczna StoPox BI

Instrukcja Techniczna StoPox BI Rozpuszczalnikowy impregnat na bazie żywicy epoksydowej Charakterystyka Zastosowanie do wnętrz i na powierzchniach obciążonych warunkami atmosferycznymi powłoka posadzkowa impregnacja podłoży cementowych,

Bardziej szczegółowo

Karta Techniczna Spectral UNDER 355 Dwuskładnikowy podkład akrylowy PRODUKTY POWIĄZANE. Spectral SOLV 855

Karta Techniczna Spectral UNDER 355 Dwuskładnikowy podkład akrylowy PRODUKTY POWIĄZANE. Spectral SOLV 855 UNDER 355 Dwuskładnikowy podkład akrylowy UNDER 355 PLAST 775 PLAST 825 EXTRA 755 EXTRA 745 PRODUKTY POWIĄZANE Podkład akrylowy szary Utwardzacz Rozcieńczalnik do wyrobów akrylowych standardowy, szybki,

Bardziej szczegółowo

Karta Techniczna Spectral KLAR 535 MAT Dwuskładnikowy bezbarwny lakier akrylowy matowy PRODUKTY POWIĄZANE. Spectral SOLV 855

Karta Techniczna Spectral KLAR 535 MAT Dwuskładnikowy bezbarwny lakier akrylowy matowy PRODUKTY POWIĄZANE. Spectral SOLV 855 Dwuskładnikowy bezbarwny lakier akrylowy matowy Spectral PLAST 775 PRODUKTY POWIĄZANE Lakier akrylowy matowy Utwardzacz standardowy, szybki, wolny Rozcieńczalnik do wyrobów akrylowych standardowy, szybki,

Bardziej szczegółowo

PROMAPAINT SC4 ogniochronna farba do zabezpieczania konstrukcji stalowych

PROMAPAINT SC4 ogniochronna farba do zabezpieczania konstrukcji stalowych PROMAPAINT SC4 ogniochronna farba do zabezpieczania konstrukcji stalowych Farba ogniochronna PROMAPAINT SC4 Opis produktu PROMAPAINT SC4 jest wydajną, ekologiczną wodorozcieńczalną powłoką do zabezpieczeń

Bardziej szczegółowo

PLUS 750 Przyspieszacz do wyrobów akrylowych. LT PLUS 760 Dodatek antysilikonowy. LT-04-04

PLUS 750 Przyspieszacz do wyrobów akrylowych. LT PLUS 760 Dodatek antysilikonowy. LT-04-04 Karta techniczna Podkład akrylowy +1 WŁAŚCIWOŚCI PODKŁAD AKRYLOWY - silnie wypełniający podkład na bazie żywic akrylowych. Dzięki wysokiej lepkości natryskowej pozwala na nanoszenie bardzo grubych warstw,

Bardziej szczegółowo

Karta Praktycznego Stosowania. Opis produktu. Odcień standardowy:

Karta Praktycznego Stosowania. Opis produktu. Odcień standardowy: Karta Praktycznego Stosowania 5741 Polnisch Dwuskładnikowy, o bardzo dobrej odporności mechanicznej, na zewnątrz i do wnętrz, z Utwardzacz 5770 Seidenglanzlack 5741 Właściwości Dwuskładnikowy, akrylowy

Bardziej szczegółowo

Karta Techniczna Spectral UNDER 365 Dwuskładnikowy podkład akrylowy PRODUKTY POWIĄZANE. Spectral SOLV 855

Karta Techniczna Spectral UNDER 365 Dwuskładnikowy podkład akrylowy PRODUKTY POWIĄZANE. Spectral SOLV 855 Dwuskładnikowy podkład akrylowy PLAST 775 PLAST 825 EXTRA 755 EXTRA 745 PRODUKTY POWIĄZANE Podkład akrylowy biały P1 Podkład akrylowy szary P3 Podkład akrylowy czarny P5 Utwardzacz Rozcieńczalnik do wyrobów

Bardziej szczegółowo

Sigmafloor 2K Epoxy Aqua

Sigmafloor 2K Epoxy Aqua Zakres stosowania Główne zalety produktu Kolory Połysk Parametry techniczne to dwuskładnikowa żywica epoksydowa do posadzek betonowych i ścian o średnim i wysokim obciążeniu użytkowym. Produkt przeznaczony

Bardziej szczegółowo

Karta Praktycznego Stosowania. wodorozcieńczalna, o łagodnym zapachu, do aplikacji natryskowej do wnętrz

Karta Praktycznego Stosowania. wodorozcieńczalna, o łagodnym zapachu, do aplikacji natryskowej do wnętrz Karta Praktycznego Stosowania 2188 Polnisch wodorozcieńczalna, o łagodnym zapachu, do aplikacji natryskowej do wnętrz Właściwości Wodorozcieńczalny, jedwabiście matowy lakier Premium opracowany w oparciu

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY POWIĄZANE Utwardzacz do podkładu akrylowego Rozcieńczalnik do wyrobów akrylowych i poliuretanowych

PRODUKTY POWIĄZANE Utwardzacz do podkładu akrylowego Rozcieńczalnik do wyrobów akrylowych i poliuretanowych ACRYLIC FILLER : Podkład akrylowy z dodatkami antykorozyjnymi PRODUKTY POWIĄZANE Utwardzacz do podkładu akrylowego Rozcieńczalnik do wyrobów akrylowych i poliuretanowych WŁAŚCIWOŚCI Wyrób zaprojektowany

Bardziej szczegółowo

PLUS 750 Przyspieszacz do wyrobów akrylowych. LT PLUS 760 Dodatek antysilikonowy. LT-04-04

PLUS 750 Przyspieszacz do wyrobów akrylowych. LT PLUS 760 Dodatek antysilikonowy. LT-04-04 Karta techniczna Podkład akrylowy WŁAŚCIWOŚCI PODKŁAD AKRYLOWY silnie wypełniający podkład na bazie żywic akrylowych. Dzięki wysokiej lepkości natryskowej pozwala na nanoszenie bardzo grubych warstw, doskonale

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Techniczna StoPox KSH thix

Instrukcja Techniczna StoPox KSH thix Epoksydowy mostek sczepny i ochrona antykorozyjna Charakterystyka Zastosowanie ochrona antykorozyjna stali zbrojeniowej mostek sczepny, trwałe połączenie zaprawy naprawczej z podłożem betonowym Właściwości

Bardziej szczegółowo

Karta Techniczna Spectral UNDER 335 Dwuskładnikowy podkład akrylowy PRODUKTY POWIĄZANE. Spectral SOLV 855

Karta Techniczna Spectral UNDER 335 Dwuskładnikowy podkład akrylowy PRODUKTY POWIĄZANE. Spectral SOLV 855 Dwuskładnikowy podkład akrylowy PLAST 775 PLAST 825 EXTRA 755 EXTRA 745 PRODUKTY POWIĄZANE Podkład akrylowy biały P1 Podkład akrylowy szary P3 Podkład akrylowy czarny P5 Utwardzacz Rozcieńczalnik do wyrobów

Bardziej szczegółowo

Karta Techniczna Spectral KLAR 575 Dwuskładnikowy bezbarwny lakier akrylowy o zwiększonej odporności na zarysowanie Scratch Resistant (SR)

Karta Techniczna Spectral KLAR 575 Dwuskładnikowy bezbarwny lakier akrylowy o zwiększonej odporności na zarysowanie Scratch Resistant (SR) Dwuskładnikowy bezbarwny lakier akrylowy o zwiększonej odporności na zarysowanie Scratch Resistant (SR) Spectral PLAST 775 Spectral S-D10 Spectral EXTRA 895 PRODUKTY POWIĄZANE Lakier akrylowy SR Utwardzacz

Bardziej szczegółowo

Karta Techniczna Spectral UNDER 325 Dwuskładnikowy podkład akrylowy PRODUKTY POWIĄZANE. Spectral SOLV 855

Karta Techniczna Spectral UNDER 325 Dwuskładnikowy podkład akrylowy PRODUKTY POWIĄZANE. Spectral SOLV 855 UNDER 325 Dwuskładnikowy podkład akrylowy UNDER 325 UNDER 325 UNDER 325 PLAST 775 PLAST 825 EXTRA 755 EXTRA 745 PRODUKTY POWIĄZANE Podkład akrylowy biały P1 Podkład akrylowy szary P3 Podkład akrylowy czarny

Bardziej szczegółowo

Karta Techniczna Spectral KLAR 575 Dwuskładnikowy bezbarwny lakier akrylowy o zwiększonej odporności na zarysowanie Scratch Resistant (SR)

Karta Techniczna Spectral KLAR 575 Dwuskładnikowy bezbarwny lakier akrylowy o zwiększonej odporności na zarysowanie Scratch Resistant (SR) Dwuskładnikowy bezbarwny lakier akrylowy o zwiększonej odporności na zarysowanie Scratch Resistant (SR) H 6125 SOLV 855 PLAST 775 S-D10 EXTRA 835 EXTRA 895 PRODUKTY POWIĄZANE Lakier akrylowy SR Utwardzacz

Bardziej szczegółowo

Rozcieńczalnik do wyrobów epoksydowych

Rozcieńczalnik do wyrobów epoksydowych EPOXY PRIMER 3:1 Antykorozyjny podkład epoksydowy PRODUKTY POWIĄZANE EPOXY PRIMER HARDENER Utwardzacz do podkładu epoksydowego Rozcieńczalnik do wyrobów epoksydowych WŁAŚCIWOŚCI Wyrób zaprojektowany i

Bardziej szczegółowo

Opis wykonania. Karta Informacyjna

Opis wykonania. Karta Informacyjna Karta Informacyjna Opis wykonania Aktywne zapobieganie rozwojowi grzybów i pleśni z wykorzystaniem KlimAir Panel 1866, KlimAir Keil 1866, KlimAir Entkopplungsstreifen 1867 oraz KlimAir Klebespachtel 1868

Bardziej szczegółowo

Karta Praktycznego Stosowania. Creativ Floc-System. Obróbka w systemie

Karta Praktycznego Stosowania. Creativ Floc-System. Obróbka w systemie Karta Praktycznego Stosowania 47 Polnisch Creativ Floc-System dekoracyjna powłoka z płatkami ozdobnymi, klasa 1 odporności na ścieranie na mokro, do wnętrz Cechy systemowe Dekoracyjna i wytrzymała powłoka

Bardziej szczegółowo

Karta Techniczna PROTECT 330 Podkład akrylowy Wypełniający podkład akrylowy utwardzany izocyjanianem alifatycznym.

Karta Techniczna PROTECT 330 Podkład akrylowy Wypełniający podkład akrylowy utwardzany izocyjanianem alifatycznym. Podkład akrylowy Wypełniający podkład akrylowy utwardzany izocyjanianem alifatycznym. PRODUKTY POWIĄZANE HARD 0 Utwardzacz do wyrobów poliuretanowych, standardowy, szybki Rozcieńczalnik uniwersalny, wolny,

Bardziej szczegółowo

Dauerschutzlasur 580

Dauerschutzlasur 580 Karta Praktycznego Stosowania Wolna od aromatów lazura typu high-solid, tiksotropowa, jedwabisty połysk, do stosowania na zewnątrz i wewnątrz Właściwości Wolna od aromatów lazura w technologii High-Solid

Bardziej szczegółowo

7P-690 C-THANE S690 HB-F Farba poliuretanowa elastyczna

7P-690 C-THANE S690 HB-F Farba poliuretanowa elastyczna OPIS C-Thane S690 HB-F jest farbą poliuretanową alifatyczną o wysokiej zawartości części stałych. Do jej właściwości należą: - Zastosowane jako warstwa nawierzchniowa w systemach o długiej trwałości -

Bardziej szczegółowo

PLUS 750 Przyspieszacz do wyrobów akrylowych. LT PLUS 760 Dodatek antysilikonowy. LT-04-04

PLUS 750 Przyspieszacz do wyrobów akrylowych. LT PLUS 760 Dodatek antysilikonowy. LT-04-04 Karta techniczna Podkład akrylowy WŁAŚCIWOŚCI Podkład akrylowy Protect 330 jest podkładem akrylowym, który dzięki zastosowaniu wysokiej jakości żywic i specjalnych dodatków zapewnia dobrą ochronę antykorozyjną

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Techniczna StoPox WHG Leit 110

Instrukcja Techniczna StoPox WHG Leit 110 Epoksydowa powłoka przewodząca, wodorozcieńczalna, element systemu ochrony wód gruntowych Charakterystyka Zastosowanie do wnętrz i na powierzchniach obciążonych warunkami atmosferycznymi powłoka posadzkowa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Techniczna StoCryl BF 100

Instrukcja Techniczna StoCryl BF 100 Farba posadzkowa Charakterystyka Zastosowanie do wnętrz i na powierzchniach obciążonych warunkami atmosferycznymi rozcieńczalny za pomocą rozpuszczalnika anhydrytowy jastrych do wnętrz na powierzchnie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Techniczna StoTap Coll

Instrukcja Techniczna StoTap Coll Klej do flizeliny na bazie dyspersyjnokrzemianowej, sprawdzony pod kątem substancji szkodliwych Charakterystyka Zastosowanie do wnętrz do flizeliny szklanej i celulozowej, np. StoTap Vliese, do tapet typu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA TECHNICZNA

INFORMACJA TECHNICZNA Strona 1 z 5 Szybki, dwuskładnikowy podkład wypełniający klasy High Solid posiadający doskonałą przyczepność do szpachli poliestrowych, gruntów i wypełniaczy oraz starych powłok lakierowych. Jest łatwy

Bardziej szczegółowo

PLUS 750 Przyspieszacz do wyrobów akrylowych. LT PLUS 760 Dodatek antysilikonowy. LT-04-04

PLUS 750 Przyspieszacz do wyrobów akrylowych. LT PLUS 760 Dodatek antysilikonowy. LT-04-04 Karta techniczna Podkład akrylowy WŁAŚCIWOŚCI PODKŁAD AKRYLOWY podstawowy podkład akrylowy w naszej ofercie. Dzięki zastosowaniu wysokiej jakości żywic i specjalnych dodatków posiada bardzo dobrą przyczepność

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Techniczna StoPma RZ 500

Instrukcja Techniczna StoPma RZ 500 Warstwa ścieralna z PMMA dedykowana do systemów ochrony powierzchniowej posadzek w parkingach krytych Charakterystyka Zastosowanie do wnętrz i na powierzchniach obciążonych warunkami atmosferycznymi powłoka

Bardziej szczegółowo

PLUS 750 Przyspieszacz do wyrobów akrylowych. LT PLUS 760 Dodatek antysilikonowy. LT-04-04

PLUS 750 Przyspieszacz do wyrobów akrylowych. LT PLUS 760 Dodatek antysilikonowy. LT-04-04 Karta techniczna Podkład akrylowy WŁAŚCIWOŚCI Podkład akrylowy Protect 330 jest podkładem akrylowym, który dzięki zastosowaniu wysokiej jakości żywic i specjalnych dodatków zapewnia dobrą ochronę antykorozyjną

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA TECHNICZNA

INFORMACJA TECHNICZNA Strona 1 z 5 Dwuskładnikowy akrylowy podkład wypełniający klasy HIGH SOLID posiadający doskonałą przyczepność do stali, szpachli poliestrowych i starych powłok lakierowych oraz dobrą do stali ocynkowanej

Bardziej szczegółowo

2K-PUR-Acryl Seidenglanzlack 5741

2K-PUR-Acryl Seidenglanzlack 5741 Karta Praktycznego Stosowania 5741 Dwuskładnikowy, o bardzo dobrej odporności mechanicznej, na zewnątrz i do wnętrz, z Utwardzacz 5770 Seidenglanzlack 5741 Właściwości Dwuskładnikowy lakier na bazie akrylowej.

Bardziej szczegółowo

Karta Techniczna Spectral UNDER 365 Dwuskładnikowy podkład akrylowy PRODUKTY POWIĄZANE. Spectral SOLV 855

Karta Techniczna Spectral UNDER 365 Dwuskładnikowy podkład akrylowy PRODUKTY POWIĄZANE. Spectral SOLV 855 Dwuskładnikowy podkład akrylowy PLAST 775 PLAST 825 PRODUKTY POWIĄZANE Podkład akrylowy biały P Podkład akrylowy szary P3 Podkład akrylowy czarny P5 Utwardzacz Rozcieńczalnik do wyrobów akrylowych standardowy,

Bardziej szczegółowo

Karta Techniczna ISOLATOR PRIMER Izolujący podkład epoksydowy z dodatkami antykorozyjnymi

Karta Techniczna ISOLATOR PRIMER Izolujący podkład epoksydowy z dodatkami antykorozyjnymi Izolujący podkład epoksydowy z dodatkami antykorozyjnymi PRODUKTY POWIĄZANE Utwardzacz do podkładu epoksydowego Isolator Primer WŁAŚCIWOŚCI Szybkoschnący podkład epoksydowy Bardzo dobra przyczepność do

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA Sikafloor 155 WN

KARTA INFORMACYJNA Sikafloor 155 WN KARTA INFORMACYJNA 2 składnikowa, wodorozcieńczalna, epoksydowa żywica gruntująca OPIS PRODUKTU ZASTOSOWANIE CHARAKTERYSTYKA APROBATY / NORMY DANE PRODUKTU Dwuskładnikowa, bezrozpuszczalnikowa, wodorozcieńczalna,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Techniczna StoLook Decor Perl

Instrukcja Techniczna StoLook Decor Perl Niskoemisyjny, organiczny tynk natryskowy o strukturze perłowej Charakterystyka Zastosowanie Aplikacja tylko od wewnątrz (sufit) Powłoka wierzchnia z wyraźną fakturą powierzchni Właściwości efektywna obróbka

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Techniczna StoCryl V 100

Instrukcja Techniczna StoCryl V 100 Powłoka, średni połysk Charakterystyka Zastosowanie sztywna, barwna powłoka ochronna na konstrukcje betonowe/żelbetowe Właściwości zapobiega wnikaniu wody i substancji szkodliwych rozpuszczonych w wodzie

Bardziej szczegółowo

COBRA Karta Techniczna Karta techniczna COBRA Dwuskładnikowa Poliuretanowa Powłoka Ochronna WŁAŚCIWOŚCI

COBRA Karta Techniczna Karta techniczna COBRA Dwuskładnikowa Poliuretanowa Powłoka Ochronna WŁAŚCIWOŚCI Karta techniczna COBRA Dwuskładnikowa Poliuretanowa Powłoka Ochronna WŁAŚCIWOŚCI COBRA produkt tworzący powłokę o drobnoziarnistej strukturze, odporną na zadrapania. Zabezpiecza przed benzyną, olejami,

Bardziej szczegółowo

DELFLEET BC LAKIER BEZBARWNY DELFLEET

DELFLEET BC LAKIER BEZBARWNY DELFLEET DELFLEET BC LAKIER BEZBARWNY DELFLEET PRODUKTY SYSTEMU DELFLEET BC F390 Delfleet BC (Spoiwo F344) Wolny rozcieńczalnik Delfleet F371 Lakier bezbarwny Delfleet F390 Rozcieńczalnik Delfleet F372 Utwardzacz

Bardziej szczegółowo

Karta Praktycznego Stosowania. Opis produktu

Karta Praktycznego Stosowania. Opis produktu Karta Praktycznego Stosowania 840 Polnisch Bez aromatów, o łagodnym zapachu, najwyższej jakości, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz Właściwości Bez aromatów, najwyższej jakości lakier na bazie żywicy

Bardziej szczegółowo

Karta Techniczna Spectral KLAR 555 Dwuskładnikowy bezbarwny lakier akrylowy o zwiększonej odporności na zarysowanie Scratch Resistant (SR)

Karta Techniczna Spectral KLAR 555 Dwuskładnikowy bezbarwny lakier akrylowy o zwiększonej odporności na zarysowanie Scratch Resistant (SR) Dwuskładnikowy bezbarwny lakier akrylowy o zwiększonej odporności na zarysowanie Scratch Resistant (SR) H 6115 SOLV 855 PLAST 775 S-D10 EXTRA 835 EXTRA 895 PRODUKTY POWIĄZANE Lakier akrylowy SR Utwardzacz

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Techniczna StoCrete EH 200

Instrukcja Techniczna StoCrete EH 200 Epoksydowa, hybrydowa powłoka samorozlewna Charakterystyka Zastosowanie na zewnątrz i wewnątrz powłoka posadzkowa powłoka pośrednia na bazie cementu, uszlachetniona żywicą epoksydową, szybko gotowa do

Bardziej szczegółowo

Karta Techniczna Spectral KLAR 505 Dwuskładnikowy bezbarwny lakier akrylowy VHS. PRODUKTY POWIĄZANE. Utwardzacz standardowy, szybki, wolny

Karta Techniczna Spectral KLAR 505 Dwuskładnikowy bezbarwny lakier akrylowy VHS. PRODUKTY POWIĄZANE. Utwardzacz standardowy, szybki, wolny Dwuskładnikowy bezbarwny lakier akrylowy VHS. H 6115 PLAST 775 HS-D11 EXTRA 835 EXTRA 895 PRODUKTY POWIĄZANE Lakier akrylowy VHS Utwardzacz standardowy, szybki, wolny Dodatek zwiększający elastyczność

Bardziej szczegółowo

Karta Techniczna Spectral UNDER 00-RACE. Podkład aspartanowy czarny P5 PRODUKTY POWIĄZANE. Spectral PLAST 775 Spectral PLAST 825

Karta Techniczna Spectral UNDER 00-RACE. Podkład aspartanowy czarny P5 PRODUKTY POWIĄZANE. Spectral PLAST 775 Spectral PLAST 825 Podkład aspartanowy Spectral H 6525 Spectral PLAST 775 Spectral PLAST 825 PRODUKTY POWIĄZANE Podkład aspartanowy biały P1 Podkład aspartanowy szary P3 Podkład aspartanowy czarny P5 Utwardzacz standardowy

Bardziej szczegółowo

Vitalux Karta Praktycznego Stosowania

Vitalux Karta Praktycznego Stosowania Karta Praktycznego Stosowania Vitalux 9000 głęboko matowa dyspersja do wnętrz bez konserwantów, odporność na ścieranie na mokro klasy 2, niskoemisyjna, bez rozpuszczalników i plastyfikatorów Zakres zastosowania

Bardziej szczegółowo

Karta Praktycznego Stosowania. Profile do wykańczania powłok (BP) Właściwości

Karta Praktycznego Stosowania. Profile do wykańczania powłok (BP) Właściwości Karta Praktycznego Stosowania 770 Polnisch System odprowadzania wody z balkonu 770 Balkonentwässerungs-system 770 do tworzenia estetycznych krawędzi i odprowadzania wody w przypadku zastosowania powłok

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA TECHNICZNA

INFORMACJA TECHNICZNA Strona 1 z 5 Dwuskładnikowy, bez chromianowy, epoksydowy grunt wypełniający z zawartością 2K-fosforanu cynku. Przeznaczony do aktywnej ochrony antykorozyjnej na samochodach osobowych, autobusach i pojazdach

Bardziej szczegółowo

HYDROGRUNT EP WYRÓB DO STOSOWANIA PRZEMYSŁOWEGO

HYDROGRUNT EP WYRÓB DO STOSOWANIA PRZEMYSŁOWEGO 1/5 01 sierpnia 2008 - Wodorozcieńczalna farba epoksydowa do gruntowania, dwuskładnikowa. GŁÓWNE CECHY UŻYTKOWE: - Tworzy zestawy powłok, nadające się do zastosowań na rozmaitych podłożach przemysłowych,

Bardziej szczegółowo

Karta Techniczna Spectral KLAR 565 Dwuskładnikowy bezbarwny lakier akrylowy VHS. PRODUKTY POWIĄZANE. Spectral EXTRA 895. Rozcieńczalnik do cieniowania

Karta Techniczna Spectral KLAR 565 Dwuskładnikowy bezbarwny lakier akrylowy VHS. PRODUKTY POWIĄZANE. Spectral EXTRA 895. Rozcieńczalnik do cieniowania Dwuskładnikowy bezbarwny lakier akrylowy VHS. Spectral PLAST 775 Spectral EXTRA 895 PRODUKTY POWIĄZANE Lakier akrylowy VHS Utwardzacz standardowy, szybki Dodatek zwiększający elastyczność Rozcieńczalnik

Bardziej szczegółowo

Rozcieńczalnik do wyrobów epoksydowych

Rozcieńczalnik do wyrobów epoksydowych Podkład epoksydowy antykorozyjny Szybkoschnący antykorozyjny podkład epoksydowy utwardzany adduktem aminowym. PRODUKTY POWIĄZANE Utwardzacz do podkładu epoksydowego Utwardzacz do podkładu epoksydowego

Bardziej szczegółowo

Karta Techniczna Spectral KLAR 555 Dwuskładnikowy bezbarwny lakier akrylowy o zwiększonej odporności na zarysowanie Scratch Resistant (SR)

Karta Techniczna Spectral KLAR 555 Dwuskładnikowy bezbarwny lakier akrylowy o zwiększonej odporności na zarysowanie Scratch Resistant (SR) Dwuskładnikowy bezbarwny lakier akrylowy o zwiększonej odporności na zarysowanie Scratch Resistant (SR) H 6115 SOLV 855 PLAST 775 S-D10 HS-D11 EXTRA 835 EXTRA 895 PRODUKTY POWIĄZANE Lakier akrylowy SR

Bardziej szczegółowo

Wyłączny Przedstawiciel Handlowy ASD www.artsytemdeco.com RODADECK MICROCEMENT EKSKLUZYWNE GŁADKIE POWIERZCHNIE

Wyłączny Przedstawiciel Handlowy ASD www.artsytemdeco.com RODADECK MICROCEMENT EKSKLUZYWNE GŁADKIE POWIERZCHNIE RODADECK MICROCEMENT EKSKLUZYWNE GŁADKIE POWIERZCHNIE Techniki dekoracji powierzchni MIKROCEMENT RODADECK SF RODADECK SF jest to dwuskładnikowy produkt na bazie spoiw hydraulicznych, żywic syntetycznych,

Bardziej szczegółowo

Karta Techniczna Spectral UNDER 385 Dwuskładnikowy podkład epoksydowy PRODUKTY POWIĄZANE. Spectral H 6985 Spectral PLAST 825

Karta Techniczna Spectral UNDER 385 Dwuskładnikowy podkład epoksydowy PRODUKTY POWIĄZANE. Spectral H 6985 Spectral PLAST 825 Dwuskładnikowy podkład epoksydowy PLAST 825 PRODUKTY POWIĄZANE Podkład epoksydowy Utwardzacz Dodatek zwiększający przyczepność do tworzyw sztucznych WŁAŚCIWOŚCI Szybkoschnący podkład epoksydowy Bardzo

Bardziej szczegółowo

TYNK SILIKONOWO SILIKATOWY Masa tynkarska

TYNK SILIKONOWO SILIKATOWY Masa tynkarska Strona 1 KARTA TECHNICZNA PRODUKTU TYNK SILIKONOWO SILIKATOWY Masa tynkarska Zakres stosowania: Tynk Silikonowo Silikatowy jest przeznaczony do wykonywania wyprawy wierzchniej w systemie ociepleń Termodek

Bardziej szczegółowo

Karta Praktycznego Stosowania. Dauerschutzlasur 580

Karta Praktycznego Stosowania. Dauerschutzlasur 580 Karta Praktycznego Stosowania Polnisch Wolna od aromatów lazura typu high-solid, tiksotropowa, jedwabisty połysk, do stosowania na zewnątrz i wewnątrz Właściwości Wolna od aromatów lazura w technologii

Bardziej szczegółowo

Karta Techniczna Spectral UNDER 385 Dwuskładnikowy podkład epoksydowy PRODUKTY POWIĄZANE

Karta Techniczna Spectral UNDER 385 Dwuskładnikowy podkład epoksydowy PRODUKTY POWIĄZANE UNDER 385 Dwuskładnikowy podkład epoksydowy UNDER 385 H 6985 PLAST 825 EXTRA 745 PRODUKTY POWIĄZANE Podkład epoksydowy Utwardzacz Dodatek zwiększający przyczepność do tworzyw sztucznych Barwnik do podkładu

Bardziej szczegółowo

Karta Praktycznego Stosowania. Opis produktu

Karta Praktycznego Stosowania. Opis produktu Karta Praktycznego Stosowania 1806 Polnisch Silikat-Innenfarbe ELF 1806 Niskoemisyjna, bez rozpuszczalników i plastyfikatorów, głęboki mat, odporność na ścieranie na mokro klasy 3, odpowiednia dla alergików,

Bardziej szczegółowo

Czasy schnięcia i ponownego malowania zależą od grubości warstwy, temperatury, wilgotności powietrza i wentylacji. Połysk.

Czasy schnięcia i ponownego malowania zależą od grubości warstwy, temperatury, wilgotności powietrza i wentylacji. Połysk. 1(5) Dwuskładnikowa farba epoksydowa utwardzana adduktem aminowym. Stosowana jako powłoka nawierzchniowa w epoksydowych systemach narażonych na ścieranie oraz agresywne środowisko chemiczne. Dzięki oznakowaniu

Bardziej szczegółowo

Farba Akrylowa 2K Decocryl P 2K

Farba Akrylowa 2K Decocryl P 2K I. OPIS PRODUKTU: Farba akrylowa 2K to dwuskładnikowy produkt, który dzięki zastosowaniu dodatków nanotechnologicznych charakteryzuje się wysoką głębią koloru oraz doskonałym połyskiem. Dodatki nanotechnologiczne

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PRODUKTU Sikagard -950

KARTA INFORMACYJNA PRODUKTU Sikagard -950 KARTA INFORMACYJNA PRODUKTU ODPORNA NA PROMIENIOWANIE UV, BARWNA POWŁOKA DO POKRYWANIA MEMBRAN DA- CHOWYCH SIKAPLAN I SARNAFIL OPIS PRODUKTU jest wodorozcienczalną, dwuskładnikową, barwną powłoką poliuretanową,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Techniczna StoCryl RB

Instrukcja Techniczna StoCryl RB Powłoka ochronna, mostkująca zarysowania Charakterystyka Zastosowanie mostkująca zarysowania powłoka do ochrony i nadawania kolorystyki betonowym konstrukcjom nośnym zagrożonym pękaniem (beton i żelbet)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Techniczna StoCryl V 200

Instrukcja Techniczna StoCryl V 200 Powłoka, matowa Charakterystyka Zastosowanie sztywna powłoka do ochrony i nadawania kolorystyki powierzchniom betonowym Właściwości zapobiega wnikaniu wody i substancji szkodliwych rozpuszczonych w wodzie

Bardziej szczegółowo

Karta Techniczna Spectral UNDER Podkład akrylowy PRODUKTY POWIĄZANE. Spectral SOLV 855

Karta Techniczna Spectral UNDER Podkład akrylowy PRODUKTY POWIĄZANE. Spectral SOLV 855 UNDER 365-00 Podkład akrylowy UNDER 365-00 UNDER 365-00 UNDER 365-00 H 6525 SOLV 855 PLAST 775 PLAST 825 PRODUKTY POWIĄZANE Podkład akrylowy biały P1 Podkład akrylowy szary P3 Podkład akrylowy czarny P5

Bardziej szczegółowo

Karta Praktycznego Stosowania. Floortec 2K-PU-Siegel 474

Karta Praktycznego Stosowania. Floortec 2K-PU-Siegel 474 Karta Praktycznego Stosowania 474 Polnisch Floortec 2K-PU-Siegel 474 dwuskładnikowa, przezroczysta powłoka uszczelniająca do stosowania na Floortec 2K-Mineralico SL 470 i podłogach dekoracyjnych, do wnętrz

Bardziej szczegółowo

Karta Techniczna Spectral Under Dwuskładnikowy podkład akrylowy mokro na mokro VHS PRODUKTY POWIĄZANE

Karta Techniczna Spectral Under Dwuskładnikowy podkład akrylowy mokro na mokro VHS PRODUKTY POWIĄZANE Dwuskładnikowy podkład akrylowy mokro na mokro VHS EXTRA 755 PLAST 775 PLAST 825 PRODUKTY POWIĄZANE Podkład akrylowy szary P3 Utwardzacz standardowy, szybki, wolny, extra wolny Rozcieńczalnik do wyrobów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Techniczna StoColl KM

Instrukcja Techniczna StoColl KM Mineralna, elastyczna zaprawa do przyklejania płytek ceramicznych, klinkierowych, kamienia naturalnego oraz mozaiki szklanej Charakterystyka Zastosowanie na zewnątrz i wewnątrz zaprawa klejowa (elastyczna)

Bardziej szczegółowo