Biuro Projektowe Firma "KOWALEWSKI" - Bogdan Kowalewski. ul. Wojska Polskiego 26, Rawicz DATA OPRACOWANIA :

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Biuro Projektowe Firma "KOWALEWSKI" - Bogdan Kowalewski. ul. Wojska Polskiego 26, Rawicz DATA OPRACOWANIA :"

Transkrypt

1 Biuro Projektowe Firma "KOWALEWSKI" - Bogdan Kowalewski ul. Wojska Polskiego 26, Rawicz KOSZTORYS ZEROWY NAZWA INWESTYCJI : Termomodernizacja budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul.jana Onufrego Zagłoby1 ADRES INWESTYCJI : ul. Jana Onufrego Zagłoby 1, Rawicz INWESTOR : Rawicka Spółdzielnia Mieszkaniowa ADRES INWESTORA : ul. Mjr. H. Sucharskiego 15, Rawicz WYKONAWCA ROBÓT : Do wyłonienia podczas procedury przetargowej DATA OPRACOWANIA : Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania Data zatwierdzenia Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

2 Termomodernizacja budynku mieszklanego wielorodzinnego przy ul. Zagłoby Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe 1 KNR 2-31 d Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żużlowej 14x14 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem przedmiar = 0.5*128.5 = r-g r-g/ 2 d.1.1 KNR Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. IV - cokół przedmiar = poz.1*0.3 = m 3 r-g r-g/m 3 3 d.1.1 KNR-W Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m przedmiar = ( * )*14 = r-g/ r-g m m m kg kg * płyty pomostowe robocze / 3* płyty pomostowe komunikacyjne długie / 4* płyty pomostowe komunikacyjne krótkie / 5* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.ii m 3 / 6* deski iglaste obrzynane mm kl.ii m 3 / 7* Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.iii m 3 / 8* Haki do muru kg/ 9* drut stalowy okrągły 3 mm kg/ 10* materiały pomocnicze m-g * Ruszt. rur. zew. do 20 m m-g/ 4 d.1.1 NNRNKB a-01 (z.viii) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych przedmiar = poz.3 = r-g/ r-g * siatka / 3* materiały pomocnicze 5 d Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie przedmiar = m 3-2 -

3 front budynku ( *9-1.65* *12+0.1*2* *40.5) elewacja boczna elewacja boczna elewacja z loggiami *0.1*2+0.3* ( )+6.47* * * loggie 9.9*2* cokół *11-3* * ościeża (( )*6+( )*48+( )*9+( )+( )*11+( )*3)* r-g r-g/ 6 d.1.1 KNR Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku przedmiar = 10*0.5*2 = r-g r-g/ 7 d.1.1 KNR Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku przedmiar = 12.40*2*2 = m m 0.11 r-g/m 8 KNR 4-04 d r-g/m 9 d.1.1 KNR analogia Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku przedmiar = 41.00*2 = m Rozebranie istniejących stalowych parapetów okiennych przedmiar = 0.15*(9*1.6*4+9* *3*4+1.6* 4*3+4*3* *6*4+11*1.+3*1.1+13*1) = r-g 5.46 m r-g 8.20 r-g r-g/ 10 d.1.1 KNR Rozebranie obróbek blacharskich nad loggiami przedmiar = poz.42 = r-g r-g/ 11 d.1.1 KNR-W analogia Rozebranie pokrycia dachowego z onduliny nie nadającej się do użytku przedmiar = 3.2*3*3+2.2*2.2 = r-g r-g/ - 3 -

4 PODSUMOWANIE Zysk [Z] Kosz Pośrednie [KP] Materiał [M] Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe Robocizna Materiały Sprzęt OGÓŁEM Słownie: - 4 -

5 1.2 Roboty termoizolacyjne 12 KNR AT- Montaż listwy początkowej - cokół m d przedmiar = m r-g/m 2* listwa początkowa aluminiowa, gr. 0,7 mm, szer. 5 cm, dł. 200 cm szt./m 3* materiały pomocnicze 4* Kołek rozporowy z wkrętem fi 6mm 2.58 szt/m 5* Samochód dostaw.do 0.9t (1) 0.01 m-g/m 13 KNR AT-27 d Izolacje pionowe - warstwy ochronno-termoizolacyjne - ułożenie folii ochronnej - cokół przedmiar = 128.5*0.4 = r-g szt szt m-g r-g/ r-g * membrana kubełkowa 1.05 / 3* materiały pomocnicze 2 %(od M) % d Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - zamocowanie listwy cokołowej przedmiar = 2* * = m m r-g/m 2* Kołek rozporowy z wkrętem fi 6mm 2.58 szt/m 3* Listwa cokołowa o szer mm dł.250 mm 0.45 szt/m 4* materiały pomocnicze 5* Samochód dostaw.do 0.9t (1) 0.01 m-g/m 15 d Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych do ścian gr. 11cm przedmiar = r-g szt szt m-g 0.70 front budynku ( *9-1.65* *12+0.1*2* *40.5) elewacja boczna elewacja boczna elewacja z *0.1*2+0.3* loggiami ( )-0.88* * cokół *11-3* * *0.9*

6 1.329 r-g/ r-g m * płyty styropianowe 11 cm EPS m 3 / 3* uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropianowych kg kg/ 4* materiały pomocnicze m-g * Samochód dostaw.do 0.9t (1) 0.01 m-g/ 16 d Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych do ścian gr. 8 cm wnętrza loggi przedmiar = loggie 6.47* *24 = r-g/ r-g m * płyty styropianowe 8 cm EPS 032 grafitowy m 3 / 3* uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropianowych kg kg/ 4* materiały pomocnicze m-g 2.10 m-g * Żuraw okienny przenośny 0,15t m-g/ 6* Samochód dostaw.do 0.9t (1) 0.01 m-g/ 17 d Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych do ścian - styropian gr. 5cm -elementy boczne loggi przedmiar = loggie 9.9*2* *2*9 = r-g/ r-g m * płyty styropianowe 5 cm m 3 / 3* uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropianowych kg kg/ 4* materiały pomocnicze m-g 2.41 m-g * Żuraw okienny przenośny 0,15t m-g/ 6* Samochód dostaw.do 0.9t (1) 0.01 m-g/ - 6 -

7 18 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi- szt d przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z betonu przedmiar = 6*(poz.15+poz.16+poz.17) = szt r-g/szt 2* dyble plastikowe "z grzybkami"' 1.04 szt/szt 3* Żuraw okienny przenośny 0,15t m-g/szt 4* Samochód dostaw.do 0.9t (1) 0.01 m-g/szt 19 d Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ścianach przedmiar = poz.18/6 = r-g szt m-g m-g r-g/ r-g * uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropianowych 4 kg/ kg * siatka z włókna szklanego / * materiały pomocnicze m-g m-g * Żuraw okienny przenośny 0,15t m-g/ 6* Samochód dostaw.do 0.9t (1) 0.01 m-g/ 20 d Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych do ościeży gr. 3cm ościeża przedmiar = (( )*6+( )* 48+( )*9+( )+( )*11+( )*3)*0.15 = r-g/ r-g m * płyty styropianowe 3 cm m 3 / 3* uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropianowych kg kg/ 4* materiały pomocnicze m-g 0.54 m-g * Żuraw okienny przenośny 0,15t m-g/ 6* Samochód dostaw.do 0.9t (1) 0.01 m-g/ 21 d Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym (listwa narożna) przedmiar = 13.40* *2*9+1.2*6+0.8*2*2* mb

8 oscieża 13*( ) ościeża (( )*6+( )*48+( )*9+( )+( )*11+( )*3) mb 0.22 r-g/mb 2* uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropianowych ' 0.9 kg/mb 3* kątownik aluminiowy ochronny m/mb 4* materiały pomocnicze 5* Żuraw okienny przenośny 0,15t m-g/mb 6* Samochód dostaw.do 0.9t (1) 0.01 m-g/mb 22 d Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ościeżach przedmiar = poz.20 = r-g kg m m-g m-g r-g/ r-g * materiały pomocnicze 3* uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropianowych kg kg/ 4* siatka z włókna szklanego / m-g 0.54 m-g * Żuraw okienny przenośny 0,15t m-g/ 6* Samochód dostaw.do 0.9t (1) 0.01 m-g/ Słownie: PODSUMOWANIE Zysk [Z] Kosz Pośrednie [KP] Materiał [M] Roboty termoizolacyjne Robocizna Materiały Sprzęt OGÓŁEM - 8 -

9 1.3 Roboty tynkarskie Powierzchnie poddane termomodernizacji 23 NNRNKB 202 (z.vii) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie d pionowe.1 przedmiar = front budynku ( *9-1.65* *12+0.1*2* *40.5) elewacja boczna elewacja boczna poz.16+poz *0.1*2+0.3* ( )-0.88* * elewacja z loggiami ościeża (( )*6+( )*48+( )*9+( ))* r-g/ r-g dm * preparat gruntujący 0.22 dm 3 / 3* materiały pomocnicze m-g 0.22 m-g * wyciąg m-g/ 5* środek transportowy m-g/ 24 d Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z silikonowych tynków dekoracyjnych gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome przedmiar = front budynku ( *9-1.65* *12+0.1*2* *40.5) elewacja boczna elewacja boczna elewacja z loggiami poz.16+poz *0.1*2+0.3* ( )-0.88* * r-g/ r-g * materiały pomocnicze 3* silikonowy tynk dekoracyjny 2.2 kg/ kg m-g m-g * Żuraw okienny przenośny 0,15t m-g/ 5* Samochód dostaw.do 0.9t (1) 0.01 m-g/ 25 d Wyprawa elew. cienkowarstwowa z silikonowy tynków dekor. np Steiner o gr. 2 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ościeża o szer. do 30 cm ościeża przedmiar = (( )*6+( )* 48+( )*9+( ))*0.15 =

10 r-g/ r-g * materiały pomocnicze 3* silikonowy tynk dekoracyjny 2.2 kg/ kg m-g 0.48 m-g * Żuraw okienny przenośny 0,15t m-g/ 5* Samochód dostaw.do 0.9t (1) 0.01 m-g/ 26 d NNRNKB (z.vii) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe przedmiar = cokół *11-3* * *0.6* cokół ościeża (( )*11+( )*3)* *13*( ) r-g/ r-g dm * preparat gruntujący 0.22 dm 3 / 3* materiały pomocnicze m-g 0.03 m-g * wyciąg m-g/ 5* środek transportowy m-g/ 27 d analogia Wyprawa elew. cienkowarstwowa z silikonowych tynków dekor. np Steiner o gr. 2 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu, ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome - powierzchnie po termomodernizacji - cokół, warstwa tynku cokół przedmiar = *11-3* * *0.6* 0.9 = r-g/ r-g * materiały pomocnicze 3* silikonowy tynk dekoracyjny 2.2 kg/ kg m-g 1.96 m-g * Żuraw okienny przenośny 0,15t m-g/ 5* Samochód dostaw.do 0.9t (1) 0.01 m-g/ 28 d Wyprawa elew. cienkowarstwowa z silikonowych tynków dekor. np Steiner gr. 2 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome - cokół - ościeża

11 cokół ościeża przedmiar = (( )*11+( )* 3)* *13*( ) = r-g/ r-g * materiały pomocnicze 3* silikonowy tynk dekoracyjny 2.2 kg/ kg m-g 0.12 m-g * Żuraw okienny przenośny 0,15t m-g/ 5* Samochód dostaw.do 0.9t (1) 0.01 m-g/ Słownie: PODSUMOWANIE Zysk [Z] Kosz Pośrednie [KP] Materiał [M] Powierzchnie poddane termomodernizacji Robocizna Materiały Sprzęt OGÓŁEM

12 1.3.2 Powierzchnie nie poddane termomodernizacji 29 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z silokonowych d tynków dekor. np Steiner o gr. 2 mm wyk..2 ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkars- klej - powierzchnie górnej części attyki, frontu i stropów loggii, balustrad przedmiar = 40.9*2+2.5* *1.3* * *2+2.5* *1.3* *3 = r-g/ r-g kg * podkładowa masa elewacyjna 0.3 kg/ 3* materiały pomocnicze m-g * Samochód dostaw.do 0.9t (1) 0.01 m-g/ 30 d Przyklejenie warstwy siatki na ścianach, w zaprawie klejowej przedmiar = poz.29 = r-g/ r-g kg * uniwersalna zaprawa klejowa 4 kg/ 3* siatka z włókna szklanego'' / 4* materiały pomocnicze m-g 2.25 m-g * Żuraw okienny przenośny 0,15t m-g/ 6* Samochód dostaw.do 0.9t (1) 0.01 m-g/ 31 d NNRNKB (z.vii) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe krotność 2 przedmiar = poz.29 = r-g/ r-g dm * preparat gruntujący 0.22 dm 3 / 3* materiały pomocnicze m-g 0.06 m-g * wyciąg m-g/ 5* środek transportowy m-g/

13 32 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z silikonowych d tynków dekor. np Steiner o gr. 2 mm wyk..2 ręcznie na uprzednio przyg. podłożu, ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome - powierzchnie górnej części attyki, fronyu i stropów loggi, balustrad przedmiar = poz.29 = r-g/ r-g * materiały pomocnicze 3* silikonowy tynk dekoracyjny 2.5 kg/ kg m-g 4.34 m-g * Żuraw okienny przenośny 0,15t m-g/ 5* Samochód dostaw.do 0.9t (1) 0.01 m-g/ 33 d Wyprawa elew. cienkowarstwowa z silikonowych tynków dekor. np Steiner o gr. 2 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkars- klej - powierzchnie wokół wiatrołapów i słupy przy wejściu do piwnic przedmiar = (6.08* *2.25* *2.3)*3+4* 0.15*4* *( )+1.8*2.2+2* (6.08* *2.25* *2.3)* 3+4*0.15*4* *( )+1.8*2.2+2*4 = r-g/ r-g 7.84 kg * podkładowa masa elewacyjna 0.3 kg/ 3* materiały pomocnicze m-g * Samochód dostaw.do 0.9t (1) 0.01 m-g/ 34 d Przyklejenie warstwy siatki na ścianach, w zaprawie klejowej przedmiar = poz.33 = r-g/ r-g kg * uniwersalna zaprawa klejowa 4 kg/ 3* siatka z włókna szklanego'' / 4* materiały pomocnicze m-g 0.52 m-g * Żuraw okienny przenośny 0,15t m-g/ 6* Samochód dostaw.do 0.9t (1) 0.01 m-g/

14 35 NNRNKB 202 Gruntowanie podłoży pod tynki preparatami np. d Steiner - powierzchnie pionowe.2 krotność 2 przedmiar = poz.33 = r-g/ r-g 5.97 dm * preparat gruntujący 0.22 dm 3 / 3* materiały pomocnicze m-g 0.01 m-g * wyciąg m-g/ 5* środek transportowy m-g/ 36 d Wyprawa elew. cienkowarstwowa z silikonowyh tynków dekor. np Steiner o gr. 2 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu, ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome - powierzchnie po termomodernizacji przedmiar = poz.33 = r-g/ r-g * materiały pomocnicze 3* silikonowy tynk dekoracyjny 2.5 kg/ kg m-g 1.01 m-g * Żuraw okienny przenośny 0,15t m-g/ 5* Samochód dostaw.do 0.9t (1) 0.01 m-g/ Słownie: PODSUMOWANIE Zysk [Z] Kosz Pośrednie [KP] Materiał [M] Powierzchnie nie poddane termomodernizacji Robocizna Materiały Sprzęt OGÓŁEM

15 Kosztorys inwestorski.kst PODSUMOWANIE Zysk [Z] Kosz Pośrednie [KP] Materiał [M] Roboty tynkarskie Robocizna Materiały Sprzęt OGÓŁEM Słownie:

16 1.4 Roboty uzupełniające 37 KNR 4-01 Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem m 3 d ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. IV - cokół przedmiar = poz.2 = m 3 r-g r-g/m 3 38 d.1.4 KNR Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz. przedmiar = 0.5* = r-g/ r-g 7.92 m m * Piasek, 0-2 mm m 3 / 3* woda' m 3 / 4* materiały pomocnicze 0.5 %(od M) % KNNR 6 d Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową - opaska wokół budynku przedmiar = poz.38 = r-g/ r-g * płyty chodnikowe betonowe 35x35x5 cm - z szt odzysku 8.09 szt./ 3* piasek, 0-2 mm m m 3 / 4* Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work t t/ 5* woda m m 3 / 6* materiały pomocnicze 0.2 %(od M) % KSNR 2 d Obróbki blacharskie przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - blacha powlekana obróbka murów ogniowych oraz obróbki pod zwieńczeniem attyki przedmiar = 10*0.5*2+41*0.4*2 = r-g/ r-g * Blacha stalowa ocynkowana płaska grub. 0,60 mm, szer mm 1.05 / 3* materiały pomocnicze 5 %(od M) % 5.00 m-g * Samochód dostaw.do 0.9t (1) 0.01 m-g/

17 41 KNR-W 2-02 Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad d cm - montaż z gotowych elementów prefabrykowanych z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku - parapety okienne zewnętrzne przedmiar = 0.3*(9*1.6*4+9* *3*4+1.6* 4*3+4*3* *6*4+11*1.+3*1.1+13*1) = r-g/ r-g * elementy prefabrykowane z blachy stalowej ocynkowanej 1.01 / * Spoiwa cynowo-ołowiane LC60 kg kg/ 4* Kołki rozporowe z tworzywa sztucznego' szt szt/ 5* pianka montażowa dm dm 3 / 6* materiały pomocnicze m-g * środek transportowy' m-g/ 42 d.1.4 KNR-W Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - montaż obróbek blacharskich nad loggiami przedmiar = 0.4*8.5*3 = r-g/ r-g * elementy prefabrykowane z blachy stalowej ocynkowanej 1.01 / * Spoiwa cynowo-ołowiane LC60 kg kg/ 4* Kołki rozporowe z tworzywa sztucznego' szt szt/ 5* pianka montażowa dm dm 3 / 6* materiały pomocnicze m-g * środek transportowy' m-g/ 43 d.1.4 KNR-W Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku przedmiar = poz.8 = m m r-g/m 2* elementy prefabrykowane z blachy stalowej ocynkowanej-rynny półokrągłe 1.03 m/m 3* spoiwo cynowo-ołowiowe LC kg/m 4* uchwyty do rynien dachowych ocynkowane 2 szt/m 5* materiały pomocnicze r-g m kg 1.56 szt

18 6* środek transportowy m-g/m 44 KNR-W 2-02 d Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku przedmiar = poz.7 = m m-g 0.26 m r-g/m 2* elementy prefabrykowane z blachy stalowej ocynkowanej okrągłe 1.03 m/m 3* spoiwo cynowo-ołowiowe LC kg/m 4* uchwyty do rur spustowych ocynkowane 0.33 szt/m 5* materiały pomocnicze r-g m kg 0.20 szt * środek transportowy m-g/m 45 d.1.4 KNR analogia Lekka obudowa dachu płaskiego o nachyleniu do 10% z blach stalowych fałdowych bez ocieplenia montowana metodą tradycyjną - pokrycie daszków nad wiatrołapami blachodachówką przedmiar = poz.11 = m-g *0.955= r-g/ r-g * blachodachówka / 3* wkręty do blachodachówki szt szt/ m-g * Samochód dostaw.do 0.9t (1) 0.01 m-g/ 46 d.1.4 KNR Jednokrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych - balustrady loggi przedmiar = 1.7*24 = r-g/ r-g * farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania' dm dm 3 / 3* Benzyny do lakierów dm dm 3 / 4* papier ścierny w arkuszach'' ark ark/ 5* materiały pomocnicze 2 %(od M) % KNR 4-01 d Jednokrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych- zejście do piwnicy na elewacji bocznej przedmiar = 1.2*(1.8*2.2) =

19 0.65 r-g/ r-g * materiały pomocnicze % %(od M) 3* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania' dm dm 3 / 4* Benzyny do lakierów dm dm 3 / 5* papier ścierny w arkuszach'' 0.56 ark/ ark d.1.4 KNR z.o Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 1200 mm - do przewodów stalowych i aluminiowych - na wysokości 8-15 m przedmiar = 4*2 = 8.00 szt. szt. 1.22*0.955*1.1= r-g/szt. 2* kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1200 mm 1 szt./szt. 3* uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 1200 mm 1.04 szt./szt. 4* Blacha stalowa ocynkowana płaska grub. 0,60 mm, szer mm 0.25 /szt. 5* wkręty stalowe samogwintujące do blach z łbem stalowym śr. 6.3 mm o dług. do 45 mm kg/szt. 6* materiały pomocnicze 0.5 %(od M) 7* samochód dostawczy 0.9 t 0.03*1.1=0.033 m-g/szt. r-g szt szt kg 0.02 % 0.50 m-g 0.26 PODSUMOWANIE Zysk [Z] Kosz Pośrednie [KP] Materiał [M] Roboty uzupełniające Robocizna Materiały Sprzęt OGÓŁEM Słownie:

20 Kosztorys inwestorski.kst PODSUMOWANIE Termomodernizacja budynku mieszklanego wielorodzinnego przy ul. Zagłoby 1 Robocizna Materiały Sprzęt Zysk [Z] Kosz Pośrednie [KP] Materiał [M] OGÓŁEM Słownie: PODSUMOWANIE Zysk [Z] Kosz Pośrednie [KP] Materiał [M] Podatek Vat [V] CAŁY KOSZTORYS Robocizna Materiały Sprzęt OGÓŁEM Słownie:

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Biuro Projektowe Fira "KOWALEWSKI" - Bogdan Kowalewski ul. Wojska Polskiego 26, 63-900 Rawicz 45321000-3 Izolacja cieplna PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień NAZWA INWESTYCJI :

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. RSM Rawicz

Kosztorys. RSM Rawicz RSM Rawicz Kosztorys NAZWA INWESTYCJI : Docieplenie szczytu południowego - tynk w górnej części /jak obecnie/ ADRES INWESTYCJI : ul. Kopernika 3 63-900 RAWICZ INWESTOR : Rawicka Spółdzielnia Mieszkaniowa

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. GALA projekt architektura i nieruchomości Szczecin, al. Wojska Polskiego 38/3

PRZEDMIAR. GALA projekt architektura i nieruchomości Szczecin, al. Wojska Polskiego 38/3 GALA projekt architektura i nieruchomości 7-75 Szczecin, al. Wojska Polskiego 38/3 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Termomodernizacja budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Szczecinie ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

Koszt1 Such.10 szczyt zerowy.kst

Koszt1 Such.10 szczyt zerowy.kst OBMIAR Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 1 KNR 4-01 Rozebranie obicia ścian drewnianych z desek nieotynkowanych na wpust lub 0426-03 analogia półwpust- rozebranie boazerii PCW i styropianu

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA 3

KOSZTORYS NAKŁADCZY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA 3 KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : Termomodernizacja Auli Politechniki Warszawskiej Filia Płock ADRES INWESTYCJI : Płock ul.jachowicza INWESTOR : Politechnika Warszawska Filia Płock Ogółem wartość

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. 71-372 SZCZECIN ul. KĄPIELISKOWA 3 PROJEKTOWANIE KOSZTORYSOWANIE. tech. JACEK RYCHLICKI

PRZEDMIAR ROBÓT. 71-372 SZCZECIN ul. KĄPIELISKOWA 3 PROJEKTOWANIE KOSZTORYSOWANIE. tech. JACEK RYCHLICKI PROJEKTOWANIE KOSZTORYSOWANIE JACEK RYCHLICKI 71-372 SZCZECIN ul. KĄPIELISKOWA 3 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : DOCIEPLENIE ŚCIANY BUDYNKU MIESZKALNEGO ADRES INWESTYCJI : SZCZECIN UL. MONTE CASSINO

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR :

KOSZTORYS NAKŁADCZY SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : DOCIEPLENIE BUDYNKU ADM-GOSPODARCZEGO ADRES INWESTYCJI : UL. PRÓCHNIKA INWESTOR : SZPITAL REJONOWY W PIOTRKOWIE TRYB. ADRES INWESTORA : ROOSEVELTA 3 BRANŻA : BUDOWLANA

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ślepy. Naprawa ocieplenia poprzez wymianę warstw wierzchnich budynku zlokalizowanego w Tarnowie oś. Zielone 28 wersja z siatką i wyprawą

Kosztorys ślepy. Naprawa ocieplenia poprzez wymianę warstw wierzchnich budynku zlokalizowanego w Tarnowie oś. Zielone 28 wersja z siatką i wyprawą Kosztorys ślepy Tarnowie oś. Zielone 28 wersja z siatką i wyprawą Inwestor: Spółdzielnia Mieszkaniowa JASKÓŁKA, ul. Hodowlana 7, 33-100 Tarnów Data opracowania: 2017-05-23 strona nr: 2 Kosztorys Kosztorys

Bardziej szczegółowo

Zielone 28 - wersja z styropianem ZUZIA12 (C) Datacomp (lic. 1C54D6A1) strona nr: 2. Kosztorys

Zielone 28 - wersja z styropianem ZUZIA12 (C) Datacomp (lic. 1C54D6A1) strona nr: 2. Kosztorys Kosztorys slepy Tarnowie oś. Zielone 28( wersja ze styropianem gr.5cm) Inwestor: Spółdzielnia Mieszkaniowa JASKÓŁKA, ul. Hodowlana 7, 33-100 Tarnów Data opracowania: 2016-09-06 strona nr: 2 Kosztorys Kosztorys

Bardziej szczegółowo

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem Przyjemskiego oczyszczenie mechaniczne i zmycie m

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem Przyjemskiego oczyszczenie mechaniczne i zmycie m OBMIAR Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem Przyjemskiego 24 1 1 KNR 0-23 2611- Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie 866.240+74.496+82.192

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. RSM Rawicz

Kosztorys. RSM Rawicz RSM Rawicz Kosztorys NAZWA INWESTYCJI : Docieplenie szczytu południowego - fundusz remontowy ADRES INWESTYCJI : ul. Kopernika 3 63-900 RAWICZ INWESTOR : Rawicka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Rawiczu ADRES

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót ul. Bitwy pod Studziankami 3

Przedmiar robót ul. Bitwy pod Studziankami 3 Przedmiar robót ul. Bitwy pod Studziankami 3 1. Docieplenie ścian ściana szczytowa wschodnia CPV: 1 KNR 2-2 161-2-5 Rusztowania ramowe zewnętrzne,przyścienne o wysokości do 16 m. 1. 222-149 r-g,2483 4,9198

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY CHANÓW

KOSZTORYS OFERTOWY CHANÓW PD CONSTRUCTION POLAND SP. Z O.O. UL. WOJKSA POLSKIEGO 1/2, 06-400 CIE- CHANÓW KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku koszarowego ADRES INWESTYCJI : Turowo 12, 06-415

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY. Cz.Sp.M. ul. Kombatantów 4

KOSZTORYS ŚLEPY. Cz.Sp.M. ul. Kombatantów 4 Cz.Sp.M. ul. Kombatantów 4 KOSZTORYS ŚLEPY NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa ścian oszklonych na ściany murowane + ocieplenie ADRES INWESTYCJI : Czeladź ul. 35-Lecia 14 INWESTOR : Czeladzka Spółdzielnia Mieszkaniowa

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ZEROWY. NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

KOSZTORYS ZEROWY. NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)) PRACOWNIA PROJEKTOWA "SYMETRIA" PROJEKTOWANIE I NADZOROWANIE MAR- ENA SŁOMIŃSKA ul. Żwirki i Wigury 18/8, 89-600 Chojnice KOSZTORYS ZEROWY NAZWA INWESTYCJI : Reont schodów zewnętrznych oraz docieplenie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień PRZEDMIAR 45000000-7 Roboty budowlane Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : Termomodernizacja budynku Gimnazjum Publicznego w Krzynowłodze Małej ADRES INWESTYCJI : Krzynowłoga

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :... DATA OPRACOWANIA :... Stawka roboczogodziny : 0.00 zł Poziom cen :... NARZUTY

KOSZTORYS OFERTOWY SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :... DATA OPRACOWANIA :... Stawka roboczogodziny : 0.00 zł Poziom cen :... NARZUTY KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU ADRES INWESTYCJI : Zduńska Dąbrowa 64, 99-440 Zduny INWESTOR : Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY. NAZWA INWESTYCJI : Dom Dziecka nr 5- roboty remontowe elewacji. ADRES INWESTYCJI : Łódź, ul. Wygodna 20

KOSZTORYS NAKŁADCZY. NAZWA INWESTYCJI : Dom Dziecka nr 5- roboty remontowe elewacji. ADRES INWESTYCJI : Łódź, ul. Wygodna 20 KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : Dom Dziecka nr 5- roboty remontowe elewacji ADRES INWESTYCJI : Łódź, ul. Wygodna 20 INWESTOR : Dom Dziecka nr 5 ADRES INWESTORA : 90-159 Łódź, ul. Małachowskiego54

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. mgr inż. Wojciech Pawłowski

PRZEDMIAR ROBÓT. mgr inż. Wojciech Pawłowski mgr inż. Wojciech Pawłowski PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Budynek "Ł-2" ul. Wołoska 137 02-507 Warszawa ADRES INWESTYCJI : Ocieplenie budynku "Ł-2" Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA INWESTOR

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Pułanki 152, 38-130 Frysztak. USŁUGI BUDOWLANE Projektowanie, nadzor, kosztorysowamie mgr inż. Jerzy Armata

PRZEDMIAR ROBÓT. Pułanki 152, 38-130 Frysztak. USŁUGI BUDOWLANE Projektowanie, nadzor, kosztorysowamie mgr inż. Jerzy Armata USŁUGI BUDOWLANE Projektowanie, nadzor, kosztorysowamie mgr inż. Jerzy Armata Pułanki 152, 38-130 Frysztak PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ - Ocieplenie ścian

Bardziej szczegółowo

Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA STD

Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA STD KOSZTORYS OFERTOWY SZCZEGÓŁOWY NAZWA INWESTYCJI : Ocieplenie budynku Szkoły Podstawowej - cały obiekt - ocieplenie z wyprawą, podbitka okapu, opaska. ADRES INWESTYCJI : Międzyleś gmina Poświętne INWESTOR

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Biuro Realizacji Inwestycji "INVESTA" ul. Bosmańska 23a/23, Koszalin

KOSZTORYS OFERTOWY. Biuro Realizacji Inwestycji INVESTA ul. Bosmańska 23a/23, Koszalin Biuro Realizacji Inwestycji "INVESTA" ul. Bosmańska 23a/23, 75-257 Koszalin NAZWA INWESTYCJI : Termomodernizacja budynku ADRES INWESTYCJI : Jastrowie ul. Żymierskiego 77-78 INWESTOR : Wspólnota Mieszkaniowa

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI URZĄD MIASTA I GMINY LIDZBARKU ul.sądowa 21 KOSZTORYS INWESTORSKI CPV 45321000-3 CPV 45421125-6 CPV454221 00-2 Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień DOCIEPLNIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH WYMIANA STOLARKI

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI "Wit- Bud" Zdzisław Witkowski 97-200 Tomaszów Maz. ul. Jodłowa 8 KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : Remont budynku Szkoły ADRES INWESTYCJI : Guzew, gm. Rzgów INWESTOR : Gmina Rzgów ADRES INWESTORA

Bardziej szczegółowo

Białostocka 22 - remont elewacji z dociepleniem oraz remont opaski wokół budynku. Przedmiar

Białostocka 22 - remont elewacji z dociepleniem oraz remont opaski wokół budynku. Przedmiar 1 Elewacja 1 KNR 4-01 d.1 0535-08 Rozebranie obróbek blacharskich - parapetów z blachy nie nadającej się do użytku - parapety (6*1.02+0.66*2+1.76+1.02+1.72+0.77+1.05*3+0.7*3+1.05*3+1.69*4+2.49*2+ 1.05*3+1.69+0.6+0.8*2)*0.25

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. P 177 Ocieplenie elewacji

Przedmiar robót. P 177 Ocieplenie elewacji Przedmiar robót Budowa: Przedszkole nr 177 oś Kombatantów 13 w Krakowie Obiekt: Przedszkole nr 177 oś Kombatantów 13 w Krakowie Zamawiający: Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie ul. Ułanów 9, 31-450 Kraków

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :... DATA OPRACOWANIA :... Stawka roboczogodziny : 0.00 zł Poziom cen :... NARZUTY

KOSZTORYS OFERTOWY SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :... DATA OPRACOWANIA :... Stawka roboczogodziny : 0.00 zł Poziom cen :... NARZUTY KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY ADRES INWESTYCJI : Zduńska Dąbrowa 64, 99-440 Zduny INWESTOR : Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski Kosztorys inwestorski Termomodernizacja budynku przy ul.prądnickiej 76 w Krakowie Obiekt lub rodzaj robót: Roboty dociepleniowe Lokalizacja: Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna, ul. Prądnicka

Bardziej szczegółowo

m 2 d analogia

m 2 d analogia OBMIAR Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 1 1 KNR 4-01 Rozebranie obicia ścian drewnianych z desek nieotynkowanych na wpust lub 0426-03 analogia półwpust - rozebranie boazerii PCW i syropianu

Bardziej szczegółowo

Kosztorys 2/1/2013 SZPNR6 - Remont elewacji na trzech ściananch budynku sali gimnastycznej w tym ściana południowa docieplona sytropianem 12cm

Kosztorys 2/1/2013 SZPNR6 - Remont elewacji na trzech ściananch budynku sali gimnastycznej w tym ściana południowa docieplona sytropianem 12cm Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys 2/1/2013 SZPNR6 - Remont elewacji na trzech ściananch budynku sali gimnastycznej w tym docieplona sytropianem 12cm ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Zakład Inwestycji Miejskich sc, Paweł Orleański, Magdalena Orleańska. Aleja Powstańców Wielkopolskich 20, Ostrów Wielkopolski

PRZEDMIAR ROBÓT. Zakład Inwestycji Miejskich sc, Paweł Orleański, Magdalena Orleańska. Aleja Powstańców Wielkopolskich 20, Ostrów Wielkopolski Zakład Inwestycji Miejskich sc, Paweł Orleański, Magdalena Orleańska 45324000-4 Tynkowanie PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Aleja Powstańców Wielkopolskich 20, 63-400

Bardziej szczegółowo

Tabela przedmiaru robót

Tabela przedmiaru robót PRZEBUDOWA PAWILONU MIESZKALNEGO A W ZAKŁADZIE KARNYM W CHEŁMIE Tabela robót Dział nr. Roboty rozbiórkowe KNR -0 0-08 KNR -0 0-08 KNR -0 0-0 Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT DATA OPRACOWANIA : LISTOPAD 2007 R. Stawka roboczogodziny : 0.00 zł Poziom cen : Intercenbud IV kw r

PRZEDMIAR ROBÓT DATA OPRACOWANIA : LISTOPAD 2007 R. Stawka roboczogodziny : 0.00 zł Poziom cen : Intercenbud IV kw r PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : DOCIEPLENIE ELEWACJI W BUDYNKU. U.G. ADRES INWESTYCJI : 34-322 GILOWICE UL. KRAKOWSKA 40 INWESTOR : URZĄD GMINY W GILOWICACH ADRES INWESTORA : 34-322 GILOWICE UL.KRAKOWSKA

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ZEROWY. NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

KOSZTORYS ZEROWY. NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)) KOSZTORYS ZEROWY NAZWA INWESTYCJI : Zespół Szkół w Gostkowie - Remont elewacji budynku Szkoły w Gostkowie ADRES INWESTYCJI : Gostkowo, Niepart INWESTOR : Zespół Szkół ADRES INWESTORA : Gostkowo 87, 63-910

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Termomodernizacja budynku. Słownie :...

KOSZTORYS OFERTOWY. Termomodernizacja budynku. Słownie :... F O R M U L A R Z O F E R T O W Y ORGBUD-SERWIS Poznań KOSZTORYS OFERTOWY Obiekt : Przełajowa 8 Inwestor : WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA Adres : POZNAŃ, UL. PRZEŁAJOWA 8 Wykonawca :... Adres :... Wartość kosztorysowa

Bardziej szczegółowo

Kosztorys OCIEPLENIE ELEWACJI POŁUDNIOWEJ OFICYNY. Budowa: PUCK, UL POKOJU 7 Obiekt: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORDZINNY

Kosztorys OCIEPLENIE ELEWACJI POŁUDNIOWEJ OFICYNY. Budowa: PUCK, UL POKOJU 7 Obiekt: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORDZINNY OCIEPLENIE ELEWACJI POŁUDNIOWEJ OFICYNY Budowa: PUCK, UL POKOJU 7 Obiekt: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORDZINNY Kosztorys Kosztorys opracowali: Piotr Sołtysiak Pucka Gospodarka Komunalna,... Sprawdzający:...

Bardziej szczegółowo

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR :

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : Remont elewacji i posadzki w magazynie EZSZ Strażów NAZWA INWESTYCJI : Prace remontowe w EZSZ Strażów ADRES INWESTYCJI : Strażów INWESTOR : PKP Energetyka S. A..Zakład Południowy ADRES INWESTORA : 31-403

Bardziej szczegółowo

"NAKŁADCZY" Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku Gdańsk, ul. Okopowa 21/27

NAKŁADCZY Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku Gdańsk, ul. Okopowa 21/27 Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku 80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27 "NAKŁADCZY" Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45410000-4 Tynkowanie 45443000-4 Roboty elewacyjne 45332300-6 Roboty

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

KOSZTORYS NAKŁADCZY. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Zatwierdzam: KOSZTORYS NAKŁADCZY Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor 45410000-4 - Tynkowanie 45321000-3 - Izolacja cieplna Hufiec ZHP Olkusz przy

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY CPV

KOSZTORYS NAKŁADCZY CPV KAJOCH Kompleksowa Obsługa Budownictwa Czesław Kajoch Kąkolewo ul. Kwiatowa 12 KOSZTORYS NAKŁADCZY CPV 45321000-3 NAZWA INWESTYCJI : Termomodernizacja budynku gimnazjum nr 2 w Gostyniu ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. NAZWA INWESTORA: SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA CENTRUM ADRES INWESTORA: PŁOCK, ul. Harc. A. GRADOWSKIEGO 9a SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

PRZEDMIAR ROBÓT. NAZWA INWESTORA: SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA CENTRUM ADRES INWESTORA: PŁOCK, ul. Harc. A. GRADOWSKIEGO 9a SPORZĄDZIŁ KALKULACJE: PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI: Docieplenie budynku mieszkalnego wielorodzinnego ADRES INWESTYCJI: PŁOCK, ul. Harc. A. Gradowskiego 9A (dz. nr 1409/1) NAZWA INWESTORA: SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA CENTRUM

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI ZGM Czerwionka-Leszczyny 44-230 Czerwionka - Leszczyny ul. ligonia 5c KOSZTORYS INWESTORSKI Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne NAZWA INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA Kosztorys ofertowy Data: 2010-05-04 Budowa: ul. Peowiaków 10 Kody CPV: 45454000-4 Roboty restrukturyzacyjne Obiekt: Budynek mieszkalny ul. Peowiaków 10 22-400 Zamość Zamawiający: WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA

Bardziej szczegółowo

NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) Koszty zakupu [Kz]... % M VAT [V]... % R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(M), S+Kp(S)+Z(S)

NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) Koszty zakupu [Kz]... % M VAT [V]... % R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(M), S+Kp(S)+Z(S) PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO ADRES INWESTYCJI : OSTRÓW MAZOWIECKA UL.POCZTOWA 14 INWESTOR : WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA NIERUCHOMOŚCI ADRES INWESTORA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Pułanki 152, 38-130 Frysztak. USŁUGI BUDOWLANE Projektowanie, nadzor, kosztorysowamie mgr inż. Jerzy Armata

PRZEDMIAR ROBÓT. Pułanki 152, 38-130 Frysztak. USŁUGI BUDOWLANE Projektowanie, nadzor, kosztorysowamie mgr inż. Jerzy Armata USŁUGI BUDOWLANE Projektowanie, nadzor, kosztorysowamie mgr inż. Jerzy Armata Pułanki 152, 38-130 Frysztak PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ - Ocieplenie ścian

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Docieplenie elewacji

Przedmiar robót. Docieplenie elewacji Przedmiar robót Data: 3/14/2013 Budowa: Rada dzielnicy i sala komputerowa Obiekt/Rodzaj robót: Szkoła nr 31 Lokalizacja: Kraków ul.b.prusa 18 Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca:...... strona nr: 2

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski ARKADA Ryszard Alcer ul. Sienkiewicza 20/6 Kosztorys inwestorski NAZWA INWESTYCJI : Docieplenie budynku ieszkalnego wielorodzinnego ADRES INWESTYCJI : ul. Jana Kaziierza 4 RAWICZ INWESTOR : RSM rawicz

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski ARKADA Ryszard Alcer ul. Sienkiewicza 20/6 Kosztorys inwestorski NAZWA INWESTYCJI : Docieplenie budynku ieszkalnego wielorodzinnego ADRES INWESTYCJI : ul. Władysława IV RAWICZ INWESTOR : RSM rawicz ADRES

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

PRZEDMIAR. NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)) PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO NA BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM W NOWYM TARGU OŚ. TOPOLOWE 3 - POKRYCIE BLACHĄ PŁASKĄ NA RĄBEK STOJĄCY ADRES INWESTYCJI : 34-400 Nowy Targ,

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI Zachodniopomorski Uniwersytet Technologicznyw Szczecinie Szczecin ul. Piastów 17 KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : Uzupełnienie tynków na antresoli WTMiT ADRES INWESTYCJI : ul. Piastów 41 Szczecin

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Powiat Gryfiński Gryfino, ul. Sprzymierzonych 4

Przedmiar. Powiat Gryfiński Gryfino, ul. Sprzymierzonych 4 Powiat Gryfiński 74-100 Gryfino, ul. Sprzymierzonych 4 Przedmiar NAZWA INWESTYCJI : Remont elewacji budynku sali gimnastycznej SOSW w Chojnie ADRES INWESTYCJI : 74-500 Chojna, ul. Podmurze 4 INWESTOR :

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT DATA OPRACOWANIA : 18 KWIECIEŃ Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR ROBÓT DATA OPRACOWANIA : 18 KWIECIEŃ Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : ROBOTY REMONTOWE ADRES INWESTYCJI : OSTRÓW WIELKOPOLSKI UL.GIMNAZJALNA INWESTOR : I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE ADRES INWESTORA : OSTRÓW WIELKOPOLSKI UL. GIMNAZJALNA BRANŻA

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Prace remontowo budowlane remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Maszycach, działka nr 85

Przedmiar. Prace remontowo budowlane remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Maszycach, działka nr 85 Przedmiar Data: 2018-02-24 Budowa: Kod CPV 45216121-8 - Roboty budowlane w zakresie obiektów straży pożarnej Zamawiający: Gmina Skała, 32-043 Skała ul. Rynek 29 Jednostka opracowująca kosztorys: Załad

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość robót netto:... Słownie:... Wartość robót brutto:...

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość robót netto:... Słownie:... Wartość robót brutto:... Samolicz sykal.pl KOSZTORYS OFERTOWY CPV: Nazwa robót: Docieplenie ścian elewacji budynku na os. Wojska Polskiego 6 * Poziomy cen: stawka...... robocizny......... kalkulacyjnej.........................

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ROBÓT

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ROBÓT Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy Warszawa ul. Bema 70 SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45000000-7 Roboty budowlane 45400000-1

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Piotr Siejka DATA OPRACOWANIA : r. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie:

KOSZTORYS OFERTOWY. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Piotr Siejka DATA OPRACOWANIA : r. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: BUDYNEK UL. POLNA 28 ŚCIANY SZCZYTOWE KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Budynek mieszkalny wielorodzinny - Termomodernizacja ADRES INWESTYCJI : ul. Polna 28; 22-400 Zamość INWESTOR : Wspólnota Mieszkaniowa

Bardziej szczegółowo

Przedmiar REMONT ELEWACJI BUDYNKU, WYMIANA KANALIZACJI DESZCZOWEJ I ODWODNIENIE

Przedmiar REMONT ELEWACJI BUDYNKU, WYMIANA KANALIZACJI DESZCZOWEJ I ODWODNIENIE Przedmiar Data: 2013-10-07 Budowa: SP Krzywe Obiekt: Szkoła Podst. w miejscowości Krzywe Zamawiający: Gmina Dydnia Jednostka opracowująca kosztorys: K.W. Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca:......

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI ŚLEPY

KOSZTORYS INWESTORSKI ŚLEPY NAZWA INWESTYCJI : Remont balkonów ADRES INWESTYCJI : Poznań ul.szewska 14 INWESTOR : Wspólnota Mieszkaniowa ADRES INWESTORA : Poznań ul.szewska 14 KOSZTORYS INWESTORSKI ŚLEPY Ogółem wartość kosztorysowa

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski ARKADA Ryszard Alcer ul. Sienkiewicza 20/6 Kosztorys inwestorski NAZWA INWESTYCJI : Docieplenie budynku ieszkalnego wielorodzinnego ADRES INWESTYCJI : ul. Sobieskiego 1 63-900 RAWICZ INWESTOR : RSM rawicz

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI PROJEKTOWANIE I USŁUGI BUDOWANE BOGDAN SOWIŃSKI ŁÓDŹ, U. STRUMYKOWA 10a KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : DOCIEPENIE ŚCIANY SZCZYTOWEJ EWEJ OFICYNY ADRES INWESTYCJI : ŁÓDŹ, U. WÓCZAŃSKA 145 INWESTOR

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł. Słownie: WYKONAWCA :

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł. Słownie: WYKONAWCA : KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU GMINY W RADOMINIE ADRES INWESTYCJI : 87-404 RADOMIN 1a INWESTOR : GMINA RADOMIN ADRES INWESTORA : 87-404 RADOMIN 1 a BRANŻA : OGÓLNOBUDOWLANA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY-DOCIEPLENIE WRAZ Z KOLORYSTYKĄ

PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY-DOCIEPLENIE WRAZ Z KOLORYSTYKĄ PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY-DOCIEPLENIE WRAZ Z KOLORYSTYKĄ KOD CPV: 454530000-7 ADRES INWESTYCJI : KONIN UL. CHOPINA 12 INWESTOR : MIASTO KONIN ADRES INWESTORA :

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY CPV

KOSZTORYS NAKŁADCZY CPV KAJOCH Kompleksowa Obsługa Budownictwa ul.kwiatowa, Kąkolewo 64-3 Osieczna KOSZTORYS NAKŁADCZY CPV 45453000-7 NAZWA INWESTYCJI : Ocieplenie budynku, nałozenie tynku, wymiana parapetów zewnętrznych, rynien

Bardziej szczegółowo

Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Szczecin Al. Piastów 17 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Remont spalonej elewacji budynku DS-1 ADRES INWESTYCJI : Szczecin ul. B.Warszawy 55 INWESTOR

Bardziej szczegółowo

Tabela przedmiaru robót

Tabela przedmiaru robót PRZEBUDOWA PAWILONU MIESZKALNEGO A W ZAKŁADZIE KARNYM W CHEŁMIE Tabela robót Dział nr. Roboty rozbiórkowe KNR 4-0 0535-08 2 KNR 4-0 0535-08 3 KNR 4-0 0535-04 4 KNR 4-0 0535-06 Rozebranie obróbek blacharskich

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. NAZWA INWESTYCJI : Prace naprawcze balkonów i tarasów w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych

PRZEDMIAR ROBÓT. NAZWA INWESTYCJI : Prace naprawcze balkonów i tarasów w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Prace naprawcze balkonów i tarasów w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych ADRES INWESTYCJI : Poznań, ul. Stróżyńskiego 15B INWESTOR : Wspólnota Mieszkaniowa ADRES INWESTORA

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski ARKADA Ryszard Alcer ul. Sienkiewicza 20/6 Kosztorys inwestorski NAZWA INWESTYCJI : Docieplenie budynku ieszkalnego wielorodzinnego ADRES INWESTYCJI : ul. Wały Dąbrowskiego 8 63-900 RAWICZ INWESTOR : RSM

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ślepy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys ślepy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys ślepy Obiekt Budowa 78-520 ZŁOCIENIEC UL WOLNOŚCI 14 Inwestor WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA NIERUCHOMOŚCI Kosztorys Strona 2/12 Nr Podstawa,

Bardziej szczegółowo

termomodernizacjaszklolabilawszczyrku1p Zuzia (C) DataComp 1994-2007(lic. 11755) strona nr: 2 Wyliczenie ilości robót

termomodernizacjaszklolabilawszczyrku1p Zuzia (C) DataComp 1994-2007(lic. 11755) strona nr: 2 Wyliczenie ilości robót Przedmiar robót Budowa: Budynek zespołu szkolno - przedszkolnego,szczyrk Biła, ul.górska 104 Obiekt: Termomodernizacja budynku zespołu szkolno - przedszkolnego - budynek główny Etap I Zamawiający: Urząd

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Czarnieckiego 3

Przedmiar robót Czarnieckiego 3 Przedmiar robót Czarnieckiego 3 1 Lp Normatyw Opis Suma Element: Bud.nr 3-DOCIEPLENIE BUDYNKU 1. 1. KNR 02-02-1604-0200 1. 2. KNR 00-23-2611-0100 1. 3. KNR 00-23-2611-0200 1. 4. KNR 00-23-2612-0900 1.

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI ŚLEPY UL. KONOPNICKIEJ 18 Roboty budowlane dociepleniowe wykonywane w technologii i materiałach marki CERESIT

KOSZTORYS INWESTORSKI ŚLEPY UL. KONOPNICKIEJ 18 Roboty budowlane dociepleniowe wykonywane w technologii i materiałach marki CERESIT Lp. Opis robót, nakłady Jm Ilość robót, normy Cena R M S 1 KNR 2-02 1610/02 Rusztowanie ramowe zewnętrzne przyścienne o wys. do 16m Rys. 1.1 664,29m2 Rys. 1.2. 188,70m2 Rys. 1.3. 117,90m2 Rys. 1.4. 155,63m2

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Docieplenie elewacji z robotami towarzyszącymi, malowanie pomieszczeń.

Przedmiar robót. Docieplenie elewacji z robotami towarzyszącymi, malowanie pomieszczeń. Przedmiar robót Budowa: Termomodernizacji budynku Liceum Ogólnokształcącego nr 5 Bielsko-Biała ul. Słowackiego. Inwestor: Miasto Bielsko-Biała - Urząd Miejski w Bielsku-Białej 43-300 Bielsko-Biała Plac

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Piekielniku

Przedmiar robót. Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Piekielniku Przedmiar robót Data: 2011-07-04 Budowa: Dom Nauczyciela Nr STWiOR: SST-7/2011 Kody CPV: 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe Lokalizacja: Piekielnik Zamawiający: Gmina Czarny Dunajec ul.

Bardziej szczegółowo

KW - PROJEKT Warszawa, ul. Chełmska 24a/ Białystok, ul. Sokólska 7/19 PRZEDMIAR ROBÓT

KW - PROJEKT Warszawa, ul. Chełmska 24a/ Białystok, ul. Sokólska 7/19 PRZEDMIAR ROBÓT KW - PROJEKT 00-725 Warszawa, ul. Chełmska 24a/4 15-865 Białystok, ul. Sokólska 7/19 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia 45443000-4

Bardziej szczegółowo

file:///e:/żerpmskiego%2042-44%20remont%20dachu%20pm.htm

file:///e:/żerpmskiego%2042-44%20remont%20dachu%20pm.htm Zeromskieo 42-44 remont dachu PM file:///e:/żerpmskieo%2042-44%20remont%20dachu%20pm.htm Strona 1 z 7 Wspólnota mieszkaniowa Żeromskieo 42-44 Sikorskieo 82a KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Remont

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY. DATA OPRACOWANIA : 19.01.2007r. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : Ogółem wartość kosztorysowa robót :

KOSZTORYS NAKŁADCZY. DATA OPRACOWANIA : 19.01.2007r. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : Ogółem wartość kosztorysowa robót : KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie ocieplenia i prac remontowych budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Kamieńsku (budynek kotłowni) ściana wschodnia i północna ADRES INWESTYCJI : Szkoła

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR :

KOSZTORYS NAKŁADCZY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : ARCHIMIKA - Studio Architektury ul. Wspólna 15/17/180A, 91-464 Łódź KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : Malowanie elewacji północnej i południowej ADRES INWESTYCJI : ul. Konstytucyjna 9, 90-155 Łódź

Bardziej szczegółowo

Kosztorys OCIEPLENIE ELEWACJI WSCHODNIEJ I PÓŁNOCNEJ BUDYNKU. Budowa: PUCK, UL POKOJU 2 Obiekt: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORDZINNY Zamawiający:

Kosztorys OCIEPLENIE ELEWACJI WSCHODNIEJ I PÓŁNOCNEJ BUDYNKU. Budowa: PUCK, UL POKOJU 2 Obiekt: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORDZINNY Zamawiający: Kosztorys OCIEPLENIE ELEWACJI WSCHODNIEJ I PÓŁNOCNEJ BUDYNKU Budowa: PUCK, UL POKOJU 2 Obiekt: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORDZINNY Zamawiający: Kosztorys opracowali: Piotr Sołtysiak Pucka Gospodarka Komunalna,...

Bardziej szczegółowo

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt jedn. 1 KNR 4-01 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie m 2

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt jedn. 1 KNR 4-01 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie m 2 ariuisz 20.02.14.KST Podstawa Opis j Nakłady Koszt 1 KNR 4-01 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie 0535-02 nadającej się do użytku obiar = 725.62 1* robocizna r-g 87.0744 Raze koszty bezpośrednie:

Bardziej szczegółowo

DATA OPRACOWANIA : Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 08.

DATA OPRACOWANIA : Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 08. KOSZTORYS ŚLEPY NAZWA INWESTYCJI : Termomodernizacja 3 ścian budynku przy ul. Grunwaldzkiej 28-30 w Lublińcu ADRES INWESTYCJI : 42-700 Lubliniec ul. Grunwaldzka 28-30 DATA OPRACOWANIA : 08.2017 Wartość

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ślepy Kosztorys szczegółowy. Opis / Długi opis Cena jedn. R M S Razem. Spec. techn. opisu. 1 Element 1 0,00 zł

Kosztorys ślepy Kosztorys szczegółowy. Opis / Długi opis Cena jedn. R M S Razem. Spec. techn. opisu. 1 Element 1 0,00 zł 1 Element 1 1.1 KNR 0202 1610-0100 Remont elewacji od ulicy Ilość: 1,0000 Rusztowania ramowe, zewnętrzne, przyścienne o wysokości do 10 m. 22*12 = 264,0000 1 222-149 Monter urządzeń i konst.metalow. II

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Ocieplenie elewacji

Przedmiar robót. Ocieplenie elewacji Przedmiar robót Budowa: Przedszkole nr 177 os.kombatantów Obiekt lub rodzaj robót: Data opracowania: 2013-06-11 strona nr: 2 Przedmiar robót 1 - ściana szczytowa 1.1 KNRW 202/1609/1 Rusztowania ramowe

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ślepy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys ślepy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Zatwierdzam: Kosztorys ślepy Obiekt Szkoła Rogowo - roboty budowlane termoizolacyjne Budowa Rogowo gm. Białogard Inwestor Gmina Białogard 78-200

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy. Ocieplenie ścian - szkoła w Zelczynie Numer Opis Jedn. Ilość Krotn. Obliczenia Cena jdn. Wartość netto. m2 1,9 1.

Formularz cenowy. Ocieplenie ścian - szkoła w Zelczynie Numer Opis Jedn. Ilość Krotn. Obliczenia Cena jdn. Wartość netto. m2 1,9 1. Ocieplenie ścian - szkoła w Zelczynie Numer Opis Jedn. Ilość Krotn. Obliczenia Cena jdn. Wartość netto 1 Wymiana drzwi zewnętrznych 1.1 Drzwi aluminiowe o powierzchni do 3,0 m2, osadzanie na kotwach, z

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Remont elewacji z wymianą rynien i rur spustowych w magazynie rezerw w Zamościu - strona północna i wschodnia budynek główny

Kosztorys ofertowy. Remont elewacji z wymianą rynien i rur spustowych w magazynie rezerw w Zamościu - strona północna i wschodnia budynek główny Kosztorys ofertowy wschodnia budynek główny Data: 2019-04-29 Budowa: Roboty remontowe Kody CPV: 45410000-4 Tynkowanie 45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Sprawdzający:... ...

Kosztorys ofertowy. Sprawdzający:... ... Kosztorys ofertowy Budowa: Roboty budowlane - docieplenie budynku Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny - Partyzantów 5 Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Partyzantów 5 Jednostka opracowująca

Bardziej szczegółowo

ZS 2 ele I etap 2012 Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2012(lic. 5899) strona nr: 1. Kosztorys

ZS 2 ele I etap 2012 Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2012(lic. 5899) strona nr: 1. Kosztorys strona nr: 1 Kosztorys 1 Element 1.1 KNR 1323/1001/11 Zabezpieczenie okien folia Robocizna razem r-g 0.1002 16.05805 Folia polietylenowa budowlana osłonowa 0,06-0,10 mm m2 0.183 29.32758 Gwoździe budowlane

Bardziej szczegółowo

Przedmiar docieplenie ściany frontowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Powstańców Śląskich 9 w Będzinie.

Przedmiar docieplenie ściany frontowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Powstańców Śląskich 9 w Będzinie. Przedmiar docieplenie ściany frontowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Powstańców Śląskich 9 w Będzinie. I. Rusztowania i roboty przygotowawcze. 1. Osłony okien folią polietylenową 141,24

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Wartość kosztorysowa 0,00 Słownie: PLN

Kosztorys. Wartość kosztorysowa 0,00 Słownie: PLN Wartość kosztorysowa Słownie: PLN Kosztorys Obiekt Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 w Spytkowicach- część istniejąca przed przebudową Kod CPV 45453000-7 Budowa Spytkowice 566 Inwestor Gmina Spytkowice

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY. Dom Pomocy Społecznej "Jedlina" w Mieni, Cegłów DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "JEDLINA" DPS "Jedlina" w Mieni, Cegłów

KOSZTORYS ŚLEPY. Dom Pomocy Społecznej Jedlina w Mieni, Cegłów DOM POMOCY SPOŁECZNEJ JEDLINA DPS Jedlina w Mieni, Cegłów KOSZTORYS ŚLEPY Nazwa zadania: Termomodernizacja budynku nr 1 DPS "Jedlina" Adres inwestycji: Inwestor: Adres inwestora: Dom Pomocy Społecznej "Jedlina" w Mieni, 05-319 Cegłów DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "JEDLINA"

Bardziej szczegółowo

Kliniczny w Białymstoku. WYKONAWCA: INWESTOR: Zatwierdził. Data opracowania Data zatwierdzenia Data zatwierdzenia - -

Kliniczny w Białymstoku. WYKONAWCA: INWESTOR: Zatwierdził. Data opracowania Data zatwierdzenia Data zatwierdzenia - - Unowersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny w Białymstoku 15-001 Białystok Waszyngtona 17 NAZWA INWESTYCJI: ADRES INWESTYCJI: Białystok, ul. J Waszyngtona 17 NAZWA INWESTORA: Unowersytecki Dziecięcy Szpital

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł ADMINISTRACJA OSIEDLA NR AO 3 SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "BUDOWLANI" W BARTOSZYCACH 11-200 BARTOSZYCE, UL. BEMA 32 KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : REMONT DOCIEPLENIA SZCZYTU ADRES INWESTYCJI : CHILMANOWICZA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Obiekt TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU DOMU STRAŻAKA W POŁOMII Budowa POŁOMIA gm. NIEBYLEC Inwestor GMINA NIEBYLEC NIEBYLEC 170

PRZEDMIAR ROBÓT. Obiekt TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU DOMU STRAŻAKA W POŁOMII Budowa POŁOMIA gm. NIEBYLEC Inwestor GMINA NIEBYLEC NIEBYLEC 170 PRZEDMIAR ROBÓT Obiekt Budowa POŁOMIA gm. NIEBYLEC Inwestor GMINA NIEBYLEC 38-114 NIEBYLEC 170 Rzeszów sierpień 2014 r. Przedmiar robót Strona 2/8 Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość 1 KNR 0-23 2611/01 2 KNR

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy: GKLP Załącznik nr 11

Numer sprawy: GKLP Załącznik nr 11 Numer sprawy: GKLP.271.10.2019 Załącznik nr 11 Przedmiar robót na roboty budowlane pod nazwą: Termomodernizacja częściowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Izbicy Kujawskiej wraz z remontem

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT CPV

PRZEDMIAR ROBÓT CPV KAJOCH Kompleksowa Obsługa Budownictwa Czesław Kajoch Kąkolewo ul. Kwiatowa 12 PRZEDMIAR ROBÓT CPV 45321000-3 NAZWA INWESTYCJI : Termomodernizacja budynku gimnazjum nr 2 w Gostyniu ADRES INWESTYCJI : Gostyń

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Pułanki 152, Frysztak. USŁUGI BUDOWLANE Projektowanie, nadzor, kosztorysowamie mgr inż. Jerzy Armata

PRZEDMIAR ROBÓT. Pułanki 152, Frysztak. USŁUGI BUDOWLANE Projektowanie, nadzor, kosztorysowamie mgr inż. Jerzy Armata USŁUGI BUDOWLANE Projektowanie, nadzor, kosztorysowamie mgr inż. Jerzy Armata Pułanki 152, 38-130 Frysztak PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ - Ocieplenie ścian

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 8, Remont odtworzeniowy balkonów wraz z termomodernizacją ścian Pawilon A, elewacja wschodnia i zachodnia KOSZTORYS OFERTOWY

ZAŁĄCZNIK NR 8, Remont odtworzeniowy balkonów wraz z termomodernizacją ścian Pawilon A, elewacja wschodnia i zachodnia KOSZTORYS OFERTOWY ZAŁĄCZNIK NR 8, Remont odtworzeniowy balkonów wraz z termomodernizacją ścian Pawilon A, elewacja wschodnia i zachodnia KOSZTORYS OFERTOWY Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość Cena jedn. Wartość 1 45215000-7

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Pułanki 152, Frysztak. USŁUGI BUDOWLANE Projektowanie nadzór kosztorysowanie mgr inż. Jerzy Armata

PRZEDMIAR ROBÓT. Pułanki 152, Frysztak. USŁUGI BUDOWLANE Projektowanie nadzór kosztorysowanie mgr inż. Jerzy Armata USŁUGI BUDOWLANE Projektowanie nadzór kosztorysowanie mgr inż. Jerzy Armata Pułanki 152, 38-130 Frysztak PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa szybu windy wraz z dostawą urzadzenia ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

KOSZTORYS OFERTOWY. NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)) KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Docieplenie i kolorystya elewacji budynku WM Kraszewskeigo 6-7 w Pile ADRES INWESTYCJI : 64-920 Piła,ul. Kraszewskiego 6-7 INWESTOR : Wspólnota Mieszkaniowa Kraszewskiego

Bardziej szczegółowo