Kosztorys OCIEPLENIE ELEWACJI WSCHODNIEJ I PÓŁNOCNEJ BUDYNKU. Budowa: PUCK, UL POKOJU 2 Obiekt: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORDZINNY Zamawiający:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kosztorys OCIEPLENIE ELEWACJI WSCHODNIEJ I PÓŁNOCNEJ BUDYNKU. Budowa: PUCK, UL POKOJU 2 Obiekt: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORDZINNY Zamawiający:"

Transkrypt

1 Kosztorys OCIEPLENIE ELEWACJI WSCHODNIEJ I PÓŁNOCNEJ BUDYNKU Budowa: PUCK, UL POKOJU 2 Obiekt: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORDZINNY Zamawiający: Kosztorys opracowali: Piotr Sołtysiak Pucka Gospodarka Komunalna,... Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca:......

2 Przedmiar Podstawa nakładu, opis pozycji, Ilość Krot. Jedn. 1 KOSZT ZAJĘCIA PASA 1.1 KNZ 1/101/1 Kalkulacja indywidualna: koszt zajęcia chodnika 6,8+18,1 = 24,9 24,9 ~24,90 m2 2 RUSZTOWANIA 2.1 KNR 202/1610/1 (1) Rusztowania ramowe RR-1/30 przyścienne, wysokość do 10 m, nakłady podstawowe FRONT (6,80+18,10)*5,90 = 146,91 146,91 ~146,91 m2 3 MANSARD 3.1 BC 2/204/2 Czyszczenie powierzchni betonowych strumieniowe wodne wysokociśnieniowe, powierzchnie wierzchnie nie malowane, pionowe - ANALOGIA CZYSZCZENIE MANSARDU MANSARD (6,8+18,1)*2,80 = 69,72 69,72 ~69,72 m2 3.2 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku MUREK OGNIOWY 0,35*2,30 = 0,805 0,805 ~0,81 m2 3.3 ORGB 202/541/2 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25 cm LUKARNA (1,8*2,0-0,97*1,27+1,8*0,9)*2 = 7,9762 MUREK OGNIOWY 0,5*2,30 = 1,15 9,1262 ~9,13 m2 3.4 KNR 401/628/5 Impregnacja grzybobójcza metodą smarowania (preparatami olejowymi), 3-krotna, deski i płyty 0,4*(6,0+17,70) = 9,48 9,48 ~9,48 m2 4 OBRÓBKI BLACHARSKIE, PARAPETY ZEWNĘTRZNE 4.1 KNZ 1/101/1 Wymiana parapetów zewnetrznych 1,10*15 = 16,5 16,5 ~16,50 mb 4.2 KNR 401/535/5 Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku 5,95 = 5,95 5,95 ~5,95 m 4.3 KNR 401/535/6 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 5,95 m 4.4 ORGB 202/519/4 (1) Montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy powlekanej - PONOWNY MONTAŻ 5,95 m 4.5 ORGB 202/519/4 (1) Montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy powlekanej 5,95 = 5,95 5,95 ~5,95 m 5 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 5.1 KNR 401/349/2 Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej WEJŚCIE DO BUDYNKU 0,28*(0,05+0,06) = 0,0308 0,28*1,0*0,06 = 0,0168 0,0476 ~0,05 m3 5.2 KNR 401/212/1 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości do 15 cm 3,25*0,14*0,07 = 0, ,03185 ~0,03 m3 5.3 KNR 401/702/6 Odbicie pasów tynków wewnętrznych, cementowo-wapiennych, szerokości do 30 cm OŚCIEŻA DRZWIOWE 2,23*2+0,96 = 5,42 5,42 ~5,42 m 6 OCIEPLENIE ELEWACJI 6.1 KNZ 1/101/1 Kalkulacja własna: przełożenie znaku drogowego o grubość ocieplenia 1,00 szt 6.2 ORGB 202/1134/2 (1) Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17 FRONT (6,8+18,10)*5,85+0,7*7,0 = 150,565 OSCIEŻA OKIENNE ((1,53*2+1,02)*15)*0,15 = 9,18 OŚCIEŻA DRZWIOWE (2,23*2+0,96)*0,48 = 2, ,7968 ~136,80 m2 6.3 KNZ 1/101/1 Kalkulacja własna: dodatek styropianu dla wyrównania grubości ściany 9,90*5,75-2,6*3,25 = 48,475 48,475 ~48,48 m2 6.4 KNR 23/2612/1 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie płyt styropianowych do ścian - GRUBOŚĆ 12CM FRONT (6,8+0,12+18,10+0,12)*5,85+0,7* 7,0 = 151, ,4192 ~126,42 m2

3 Podstawa nakładu, opis pozycji, Ilość Krot. Jedn. 6.5 KNR 23/2612/4 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, przymocowanie płyt styropianowych dyblami do ściany z cegły 126,5*4 = 506,0 506,0 ~506,00 szt 6.6 KNR 23/2612/6 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie warstwy siatki, ściany FRONT (6,8+0,12+0,12+18,10+0,12)* 5,85+(0,2+0,7)*7,0 = 154, ,5212 ~128,52 m2 6.7 KNR 23/2612/2 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie płyt styropianowych do ościeży OŚCIEŻA DRZWIOWE (2,23*2+0,96)*0,60 = 3,252 19,776 ~19,78 m2 6.8 KNR 23/2612/7 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie warstwy siatki, ościeża OŚCIEŻA DRZWIOWE (2,23*2+0,96)*0,60 = 3,252 19,776 ~19,78 m2 6.9 KNR 23/933/4 (1) Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekoracyjnych Atlas Cermit N200, R200 wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, wyprawa na ościeżach, szerokości do 30 cm, tynk Atlas N ,524 ~16,52 m KNR 23/2612/8 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym OKNA OŚCIEŻA (1,50*2+1,0)*15 = 60,0 DRZWI OŚCIEŻA 2,23*2+0,96 = 5,42 NAROŻNIK BUDOWY 5,95+5,80 = 11,75 77,17 ~77,17 mb 6.11 KNR 23/933/1 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekoracyjnych Atlas Cermit N200, R200 wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej FRONT (6,8+0,12+0,12+18,10+0,12)* 5,85+(0,2+0,7)*7,0 = 154,071 MUR PRUSKI -0,12*255,2 = -30,624 KLINKIER -16,32 = -16,32 81,5772 ~81,58 m KNR 23/933/2 (1) Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekoracyjnych Atlas Cermit N200, R200 wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, wyprawa na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych, tynk Atlas N ,58 m2 7 MUR PRUSKI - ELEMENTY DREWNIANE 7.1 KNZ 1/101/1 Montaż desek muru pruskiego PASY POZIOME (6,8+0,12+0,12+18,1+0,2+0,2+ 0,7)*5-1 = 130,2 PASY PIONOWE 4,2*25 = 105,0 ZASTRZAŁY 2,5*8 = 20,0 255,2 ~255,20 mb 7.2 KNR 401/628/5 Impregnacja grzybobójcza metodą smarowania (preparatami olejowymi), 3-krotna, deski i płyty (0,02+0,12)*2*255,20 = 71,456 71,456 ~71,46 m2 8 KLINKIER/PŁYTKI 8.1 KNR 202/829/1 Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża COKÓŁ (0,12+18,10+0,12-0,96)*(0,8+ 0,4)/2+0,9*0,4 = 10,788 6,92*(0,7+0,9)/2 = 5,536 19,504 ~19,50 m2 8.2 KNKRB 2/904/1 Licowanie płytkami klinkierowymi o wymiarach 25x6 cm ścian COKÓŁ (0,12+18,10+0,12-0,96)*(0,8+ 0,4)/2+0,9*0,4 = 10,788 6,92*(0,7+0,9)/2 = 5,536 16,324 ~16,32 m2 8.3 KNR 401/701/2 Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, do 5 m2, z zaprawy cementowo-wapiennej 3,18 ~3,18 m2 8.4 KNKRB 2/904/2 Licowanie płytkami klinkierowymi o wymiarach 25x6 cm ościeży 3,18 ~3,18 m2

4 Podstawa nakładu, opis pozycji, Ilość Krot. Jedn. 8.5 KNR 202/1121/1 Okładziny schodów z płytek na klej, przygotowanie podłoża 1,0*0,75 = 0,75 0,75 ~0,75 m2 8.6 KNR 202/1121/5 Okładziny schodów z płytek na klej, metoda kombinowana, płytki 30x30 cm 0,75 m2 9 WYWÓZ GRUZU 9.1 KNR 401/108/9 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1 km 5,00 m3 9.2 KNR 401/108/10 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km 5,00 m3 Kosztorys Opis pozycji 1 KOSZT ZAJĘCIA PASA 1.1 KNZ 1/101/1 Kalkulacja indywidualna: koszt zajęcia chodnika 6,8+18,1 = 24,9 24,9 ~24,90 m2 Zajęcie chodnika m2 1 24,9 2 RUSZTOWANIA 2.1 KNR 202/1610/1 (1) Rusztowania ramowe RR-1/30 przyścienne, wysokość do 10 m, nakłady podstawowe FRONT (6,80+18,10)*5,90 = 146,91 146,91 ~146,91 m2 Monter grupa II r-g 0, ,43975 Robotnicy grupa I r-g 0, ,9367 Bale iglaste obrzynane klasa II, grubości 50 mm m3 0, ,02644 Deski iglaste obrzynane klasa II, grubości 25 mm m3 0, ,0191 Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25 mm m3 0,0003 0,04407 Drut stalowy okrągły miękki Fi 3 mm kg 0,009 1,32219 Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,0009 0,13222 Haki do muru kg 0,012 1,76292 Maty (płyty) trzcinowe grubości 3.5 cm m2 0,0311 4,5689 Płyty pomostowe komunikacyjne m2 0,0002 0,02938 Płyty pomostowe robocze m2 0,0062 0,91084 Rusztowania ramowe zewnętrzne RR-1/30 do 20m m-g 0, , MANSARD 3.1 BC 2/204/2 Czyszczenie powierzchni betonowych strumieniowe wodne wysokociśnieniowe, powierzchnie wierzchnie nie malowane, pionowe - ANALOGIA CZYSZCZENIE MANSARDU MANSARD (6,8+18,1)*2,80 = 69,72 69,72 ~69,72 m2 Robotnicy r-g 0,3 20,916 Woda m3 0,056 3,90432 Materiały inne (Materiały) % 1 Agregat wodny ciśnieniowy m-g 0,24 16,7328 Ciągnik kołowy KM m-g 0,029 2,02188 Przyczepa skrzyniowa 3.5 t m-g 0,029 2, KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku MUREK OGNIOWY 0,35*2,30 = 0,805 0,805 ~0,81 m2 Robotnicy grupa I r-g 0,3 0, ORGB 202/541/2 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25 cm LUKARNA (1,8*2,0-0,97*1,27+1,8*0,9)*2 = 7,9762 MUREK OGNIOWY 0,5*2,30 = 1,15 9,1262 ~9,13 m2 Blacharze grupa II r-g 0,64 5,8432 Robotnicy grupa I r-g 0,71 6,4823 Blacha stalowa powlekana m2 1,23 11,2299 Wkręty stalowe samogwintujące SW do blach szt 17,2 157,036 Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 0,001 0,00913 Środek transportowy (1) m-g 0,008 0, KNR 401/628/5 Impregnacja grzybobójcza metodą smarowania (preparatami olejowymi), 3-krotna, deski i płyty 0,4*(6,0+17,70) = 9,48 9,48 ~9,48 m2 Robotnicy grupa I r-g 0,13 1,2324 Robotnicy grupa II r-g 0,19 1,8012 Środek impregnacyjny i grzybobójczy (olejowy) kg 0,62 5,8776 Materiały inne (Materiały) % 2

5 Opis pozycji 4 OBRÓBKI BLACHARSKIE, PARAPETY ZEWNĘTRZNE 4.1 KNZ 1/101/1 Wymiana parapetów zewnetrznych 1,10*15 = 16,5 16,5 ~16,50 mb Parapety powlekane mb 1,05 17, KNR 401/535/5 Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku 5,95 = 5,95 5,95 ~5,95 m Robotnicy grupa I r-g 0,21 1, KNR 401/535/6 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 5,95 m Robotnicy grupa I r-g 0,11 0, ORGB 202/519/4 (1) Montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy powlekanej - PONOWNY MONTAŻ 5,95 m Blacharze grupa II r-g 0,5608 3,33676 Robotnicy grupa I r-g 0,0774 0,46053 Uchwyty do rur spustowych powlekane szt 0,33 1,9635 Środek transportowy (1) m-g 0,0034 0, ORGB 202/519/4 (1) Montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy powlekanej 5,95 = 5,95 5,95 ~5,95 m Blacharze grupa II r-g 0,5608 3,33676 Robotnicy grupa I r-g 0,0774 0,46053 rura spustowa Fi 125 mm powlekana mb 1,05 6,2475 Uchwyty do rur spustowych powlekane szt 0,33 1,9635 Środek transportowy (1) m-g 0,0034 0, ROBOTY ROZBIÓRKOWE 5.1 KNR 401/349/2 Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej WEJŚCIE DO BUDYNKU 0,28*(0,05+0,06) = 0,0308 0,28*1,0*0,06 = 0,0168 0,0476 ~0,05 m3 Cieśle grupa II r-g 0,17 0,0085 Robotnicy grupa I r-g 7,1 0, KNR 401/212/1 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości do 15 cm 3,25*0,14*0,07 = 0, ,03185 ~0,03 m3 Robotnicy grupa I r-g 13,81 0, KNR 401/702/6 Odbicie pasów tynków wewnętrznych, cementowo-wapiennych, szerokości do 30 cm OŚCIEŻA DRZWIOWE 2,23*2+0,96 = 5,42 5,42 ~5,42 m Robotnicy grupa I r-g 0,26 1, OCIEPLENIE ELEWACJI 6.1 KNZ 1/101/1 Kalkulacja własna: przełożenie znaku drogowego o grubość ocieplenia 1,00 szt Robocizna r-g ORGB 202/1134/2 (1) Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17 FRONT (6,8+18,10)*5,85+0,7*7,0 = 150,565 OSCIEŻA OKIENNE ((1,53*2+1,02)*15)*0,15 = 9,18 OŚCIEŻA DRZWIOWE (2,23*2+0,96)*0,48 = 2, ,7968 ~136,80 m2 Robotnicy grupa I r-g 0,08 10,944 Środek impregnacyjno-wzmacniający do podłoży - Głęboko penetrujący grunt "bezrozpuszczalnikowy" "Ceresit CT 17" dm3 0,22 30,096 Wyciąg m-g 0,002 0,2736 Środek transportowy (1) m-g 0,003 0, KNZ 1/101/1 Kalkulacja własna: dodatek styropianu dla wyrównania grubości ściany 9,90*5,75-2,6*3,25 = 48,475 48,475 ~48,48 m2 Styropian m3 0,0825 3,9996

6 Opis pozycji 6.4 KNR 23/2612/1 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie płyt styropianowych do ścian - GRUBOŚĆ 12CM FRONT (6,8+0,12+18,10+0,12)*5,85+0,7*7,0 = 151, ,4192 ~126,42 m2 Tynkarze grupa III r-g 0,615 77,7483 Tynkarze grupa II r-g 0,615 77,7483 Robotnicy grupa I r-g 0,099 12,51558 Płyta styropianowa samogasnąca m3 0, ,48645 Stopter K-20 kg 6 758,52 Żuraw okienny przenośny 0.15 t m-g 0,0135 1,70667 Środek transportowy (1) m-g 0,01 1, KNR 23/2612/4 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, przymocowanie płyt styropianowych dyblami do ściany z cegły 126,5*4 = 506,0 506,0 ~506,00 szt Tynkarze grupa II r-g 0,0084 4,2504 Robotnicy grupa I r-g 0, ,1842 Kołki rozporowe plastykowe z "grzybkami" szt 1,04 526,24 Żuraw okienny przenośny 0.15 t m-g 0,0002 0,1012 Środek transportowy (1) m-g 0,0002 0, KNR 23/2612/6 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie warstwy siatki, ściany FRONT (6,8+0,12+0,12+18,10+0,12)*5,85+(0,2+ 0,7)*7,0 = 154, ,5212 ~128,52 m2 Tynkarze grupa III r-g 0,275 35,343 Tynkarze grupa II r-g 0,275 35,343 Robotnicy grupa I r-g 0,0612 7,86542 Stopter K-20 kg 4 514,08 Siatka z włókna szklanego m2 1, ,8702 Żuraw okienny przenośny 0.15 t m-g 0,007 0,89964 Środek transportowy (1) m-g 0,0052 0, KNR 23/2612/2 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie płyt styropianowych do ościeży OŚCIEŻA DRZWIOWE (2,23*2+0,96)*0,60 = 3,252 19,776 ~19,78 m2 Tynkarze grupa III r-g 0,738 14,59764 Tynkarze grupa II r-g 0,738 14,59764 Robotnicy grupa I r-g 0,119 2,35382 Płyta styropianowa samogasnąca m3 0,0225 0,44505 Stopter K-20 kg 6 118,68 Żuraw okienny przenośny 0.15 t m-g 0,0135 0,26703 Środek transportowy (1) m-g 0,01 0, KNR 23/2612/7 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie warstwy siatki, ościeża OŚCIEŻA DRZWIOWE (2,23*2+0,96)*0,60 = 3,252 19,776 ~19,78 m2 Tynkarze grupa III r-g 0, ,30118 Tynkarze grupa II r-g 0, ,30118 Robotnicy grupa I r-g 0,1382 2,7336 Stopter K-20 kg 4 79,12 Siatka z włókna szklanego m2 1,643 32,49854 Żuraw okienny przenośny 0.15 t m-g 0,007 0,13846 Środek transportowy (1) m-g 0,0052 0, KNR 23/933/4 (1) Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekoracyjnych Atlas Cermit N200, R200 wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, wyprawa na ościeżach, szerokości do 30 cm, tynk Atlas N ,524 ~16,52 m2 Tynkarze grupa III r-g 1, ,92649 Robotnicy grupa I r-g 0,0288 0,47578 Tynk dekoracyjny silikonowo -silikatowy kg 3,3 54,516 Żuraw okienny przenośny 0.15 t m-g 0,0064 0,10573 Środek transportowy (1) m-g 0,009 0,14868

7 Opis pozycji 6.10 KNR 23/2612/8 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym OKNA OŚCIEŻA (1,50*2+1,0)*15 = 60,0 DRZWI OŚCIEŻA 2,23*2+0,96 = 5,42 NAROŻNIK BUDOWY 5,95+5,80 = 11,75 77,17 ~77,17 mb Tynkarze grupa III r-g 0,1067 8,23404 Tynkarze grupa II r-g 0,1067 8,23404 Robotnicy grupa I r-g 0,0066 0,50932 Stopter K-20 kg 0,9 69,453 Kątowniki aluminiowe z siatką m 1,176 90,75192 Żuraw okienny przenośny 0.15 t m-g 0,0007 0,05402 Środek transportowy (1) m-g 0,0005 0, KNR 23/933/1 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekoracyjnych Atlas Cermit N200, R200 wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej FRONT (6,8+0,12+0,12+18,10+0,12)*5,85+(0,2+ 0,7)*7,0 = 154,071 MUR PRUSKI -0,12*255,2 = -30,624 KLINKIER -16,32 = -16,32 81,5772 ~81,58 m2 Tynkarze grupa III r-g 0,0808 6,59166 Robotnicy grupa I r-g 0,0242 1,97424 Podkładowa masa tynkarska silikonowo -silikatowa kg 0,3 24,474 Środek transportowy (1) m-g 0,0004 0, KNR 23/933/2 (1) Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekoracyjnych Atlas Cermit N200, R200 wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, wyprawa na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych, tynk Atlas N ,58 m2 Tynkarze grupa III r-g 0, ,39155 Robotnicy grupa I r-g 0,028 2,28424 Tynk dekoracyjny silikonowo -silikatowy kg 3 244,74 Żuraw okienny przenośny 0.15 t m-g 0,0064 0,52211 Środek transportowy (1) m-g 0,009 0, MUR PRUSKI - ELEMENTY DREWNIANE 7.1 KNZ 1/101/1 Montaż desek muru pruskiego PASY POZIOME (6,8+0,12+0,12+18,1+0,2+0,2+0,7)*5-1 = 130,2 PASY PIONOWE 4,2*25 = 105,0 ZASTRZAŁY 2,5*8 = 20,0 255,2 ~255,20 mb Deska grubość 20mm, szeokość 120mm mb 1 255,2 Kołki szt 2 510,4 Klej montażowy szt 0, KNR 401/628/5 Impregnacja grzybobójcza metodą smarowania (preparatami olejowymi), 3-krotna, deski i płyty (0,02+0,12)*2*255,20 = 71,456 71,456 ~71,46 m2 Robotnicy grupa I r-g 0,13 9,2898 Robotnicy grupa II r-g 0,19 13,5774 Środek impregnacyjny i grzybobójczy (olejowy) kg 0,62 44,3052 Materiały inne (Materiały) % 2 8 KLINKIER/PŁYTKI 8.1 KNR 202/829/1 Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża COKÓŁ (0,12+18,10+0,12-0,96)*(0,8+0,4)/2+0,9*0,4 = 10,788 6,92*(0,7+0,9)/2 = 5,536 19,504 ~19,50 m2 Posadzkarz-płytkarz II r-g 0,2426 4,7307 Robotnicy grupa I r-g 0,0607 1,18365 Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) do płytek ceramicznych kg 4,75 92,625 Wyciąg m-g 0,0072 0,1404

8 Opis pozycji 8.2 KNKRB 2/904/1 Licowanie płytkami klinkierowymi o wymiarach 25x6 cm ścian COKÓŁ (0,12+18,10+0,12-0,96)*(0,8+0,4)/2+0,9*0,4 = 10,788 6,92*(0,7+0,9)/2 = 5,536 16,324 ~16,32 m2 Robotnicy grupa I r-g 4, ,64272 Płytki klinkierowe szkliwione 25x6x2.5 cm m2 0,86 14,0352 Zaprawa cementowo-wapienna M7 (m.50) m3 0,0021 0,03427 Zaprawa cementowo-wapienna M7 (m.50) m3 0,0308 0,50266 Środek transportowy (1) m-g 0,0593 0,96778 Żuraw okienny przenośny 0.15 t m-g 0,0658 1, KNR 401/701/2 Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, do 5 m2, z zaprawy cementowo-wapiennej 3,18 ~3,18 m2 Robotnicy grupa I r-g 0,41 1, KNKRB 2/904/2 Licowanie płytkami klinkierowymi o wymiarach 25x6 cm ościeży 3,18 ~3,18 m2 Robotnicy grupa I r-g 5, ,57088 Płytki klinkierowe szkliwione 25x6x2.5 cm m2 0,86 2,7348 Zaprawa cementowo-wapienna M7 (m.50) m3 0,0021 0,00668 Zaprawa cementowo-wapienna M7 (m.50) m3 0,0308 0,09794 Środek transportowy (1) m-g 0,0593 0,18857 Żuraw okienny przenośny 0.15 t m-g 0,0658 0, KNR 202/1121/1 Okładziny schodów z płytek na klej, przygotowanie podłoża 1,0*0,75 = 0,75 0,75 ~0,75 m2 Posadzkarz-płytkarz II r-g 0,217 0,16275 Robotnicy grupa I r-g 0,0548 0,0411 Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) do płytek ceramicznych kg 4,75 3,5625 Wyciąg m-g 0,0072 0, KNR 202/1121/5 Okładziny schodów z płytek na klej, metoda kombinowana, płytki 30x30 cm 0,75 m2 Posadzkarz-płytkarz II r-g 1,1388 0,8541 Robotnicy grupa I r-g 0,2475 0,18563 Płytki ceramiczne lub terakotowe 30x30 cm m2 1,03 0,7725 Sucha zaprawa do spoinowania kg 0,4 0,3 Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) do płytek ceramicznych kg 5,2 3,9 Środek transportowy (1) m-g 0,0275 0,02063 Wyciąg m-g 0,0295 0, WYWÓZ GRUZU 9.1 KNR 401/108/9 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1 km 5,00 m3 Robotnicy grupa I r-g 1,39 6,95 Samochód skrzyniowy do 5 t (1) m-g 0,72 3,6 9.2 KNR 401/108/10 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km 5,00 m3 Samochód skrzyniowy do 5 t (1) (S=10,000) m-g 0,02 1 Zestawienie robocizny Lp. Nazwa zawodu Jedn. Ilość 1. Blacharze grupa II r-g 12, Cieśle grupa II r-g 0, Monter grupa II r-g 30, Posadzkarz-płytkarz II r-g 5, Robocizna r-g 2 6. Robotnicy r-g 20, Robotnicy grupa I r-g 205, Robotnicy grupa II r-g 15, Tynkarze grupa II r-g 152, Tynkarze grupa III r-g 219,13386 Razem (z dokładnością do zaokrągleń): 664,52128 Zestawienie materiałów Lp. Nazwa materiału Jedn. Ilość 1. Bale iglaste obrzynane klasa II, grubości 50 mm m3 0, Blacha stalowa powlekana m2 11,2299

9 Lp. Nazwa materiału Jedn. Ilość 3. Deska grubość 20mm, szeokość 120mm mb 255,2 4. Deski iglaste obrzynane klasa II, grubości 25 mm m3 0, Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25 mm m3 0, Drut stalowy okrągły miękki Fi 3 mm kg 1, Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0, Haki do muru kg 1, Kątowniki aluminiowe z siatką m 90, Klej montażowy szt Kołki szt 510,4 12. Kołki rozporowe plastykowe z "grzybkami" szt 526, Maty (płyty) trzcinowe grubości 3.5 cm m2 4, Parapety powlekane mb 17, Płyta styropianowa samogasnąca m3 15, Płytki ceramiczne lub terakotowe 30x30 cm m2 0, Płytki klinkierowe szkliwione 25x6x2.5 cm m2 16, Płyty pomostowe komunikacyjne m2 0, Płyty pomostowe robocze m2 0, Podkładowa masa tynkarska silikonowo -silikatowa kg 24, rura spustowa Fi 125 mm powlekana mb 6, Siatka z włókna szklanego m2 178, Styropian m3 3, Sucha zaprawa do spoinowania kg 0,3 25. Środek impregnacyjno-wzmacniający do podłoży - Głęboko penetrujący grunt "bezrozpuszczalnikowy" "Ceresit CT 17" dm3 30, Środek impregnacyjny i grzybobójczy (olejowy) kg 50, Tynk dekoracyjny silikonowo -silikatowy kg 299, Uchwyty do rur spustowych powlekane szt 1, Uchwyty do rur spustowych powlekane szt 1, Wkręty stalowe samogwintujące SW do blach szt 157, Woda m3 3, Zajęcie chodnika m2 24,9 33. Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 0, Zaprawa cementowo-wapienna M7 (m.50) m3 0, Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) do płytek ceramicznych kg 100, Stopter K kg 1 539,853 Zestawienie sprzętu Lp. Nazwa sprzętu Jedn. Ilość 1. Agregat wodny ciśnieniowy m-g 16, Ciągnik kołowy KM m-g 2, Przyczepa skrzyniowa 3.5 t m-g 2, Rusztowania ramowe zewnętrzne RR-1/30 do 20m m-g 13, Samochód skrzyniowy do 5 t (1) m-g 4,6 6. Środek transportowy (1) m-g 4, Wyciąg m-g 0, Żuraw okienny przenośny 0.15 t m-g 5,07796 Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń): 49,85655

Kosztorys OCIEPLENIE ELEWACJI FRONTOWEJ I SZCZYTOWEJ BUDYNKU. Budowa: PUCK, UL POKOJU 7 Obiekt: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORDZINNY

Kosztorys OCIEPLENIE ELEWACJI FRONTOWEJ I SZCZYTOWEJ BUDYNKU. Budowa: PUCK, UL POKOJU 7 Obiekt: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORDZINNY Kosztorys OCIEPLENIE ELEWACJI FRONTOWEJ I SZCZYTOWEJ BUDYNKU Budowa: PUCK, UL POKOJU 7 Obiekt: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORDZINNY Kosztorys opracowali: Piotr Sołtysiak Pucka Gospodarka Komunalna,... Sprawdzający:...

Bardziej szczegółowo

Kosztorys OCIEPLENIE ELEWACJI POŁUDNIOWEJ OFICYNY. Budowa: PUCK, UL POKOJU 7 Obiekt: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORDZINNY

Kosztorys OCIEPLENIE ELEWACJI POŁUDNIOWEJ OFICYNY. Budowa: PUCK, UL POKOJU 7 Obiekt: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORDZINNY OCIEPLENIE ELEWACJI POŁUDNIOWEJ OFICYNY Budowa: PUCK, UL POKOJU 7 Obiekt: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORDZINNY Kosztorys Kosztorys opracowali: Piotr Sołtysiak Pucka Gospodarka Komunalna,... Sprawdzający:...

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ślepy. Naprawa ocieplenia poprzez wymianę warstw wierzchnich budynku zlokalizowanego w Tarnowie oś. Zielone 28 wersja z siatką i wyprawą

Kosztorys ślepy. Naprawa ocieplenia poprzez wymianę warstw wierzchnich budynku zlokalizowanego w Tarnowie oś. Zielone 28 wersja z siatką i wyprawą Kosztorys ślepy Tarnowie oś. Zielone 28 wersja z siatką i wyprawą Inwestor: Spółdzielnia Mieszkaniowa JASKÓŁKA, ul. Hodowlana 7, 33-100 Tarnów Data opracowania: 2017-05-23 strona nr: 2 Kosztorys Kosztorys

Bardziej szczegółowo

Kosztorys CZĘŚCIOWE OCIEPLENIE ELEWACJI FRONTOWEJ BUDYNKU. Budowa: PUCK, UL POKOJU 5 Obiekt: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORDZINNY

Kosztorys CZĘŚCIOWE OCIEPLENIE ELEWACJI FRONTOWEJ BUDYNKU. Budowa: PUCK, UL POKOJU 5 Obiekt: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORDZINNY Kosztorys CZĘŚCIOWE OCIEPLENIE ELEWACJI FRONTOWEJ BUDYNKU Budowa: PUCK, UL POKOJU 5 Obiekt: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORDZINNY Kosztorys opracowali: Piotr Sołtysiak Pucka Gospodarka Komunalna,... Sprawdzający:...

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. P 177 Ocieplenie elewacji

Przedmiar robót. P 177 Ocieplenie elewacji Przedmiar robót Budowa: Przedszkole nr 177 oś Kombatantów 13 w Krakowie Obiekt: Przedszkole nr 177 oś Kombatantów 13 w Krakowie Zamawiający: Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie ul. Ułanów 9, 31-450 Kraków

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Remont balkonów. Budowa: Budynek mieszkalny wielorodzinny Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Abrahama 13. Sprawdzający:...

Kosztorys. Remont balkonów. Budowa: Budynek mieszkalny wielorodzinny Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Abrahama 13. Sprawdzający:... Kosztorys Budowa: Budynek mieszkalny wielorodzinny Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Abrahama 13 Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca:...... strona nr: 2 Przedmiar Podstawa nakładu, opis pozycji,

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Roboty remontowe elewacyjne budynku Internatu - szczyt budynku od ulicy

Przedmiar robót. Roboty remontowe elewacyjne budynku Internatu - szczyt budynku od ulicy Przedmiar robót Roboty remontowe elewacyjne budynku Internatu - szczyt budynku od ulicy Data: 2010-04-16 Budowa: Zespół Szkół Rolniczych w Lesznie Kody CPV: 45000000-7 Roboty budowlane 45410000-4 Tynkowanie

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski Kosztorys inwestorski Termomodernizacja budynku przy ul.prądnickiej 76 w Krakowie Obiekt lub rodzaj robót: Roboty dociepleniowe Lokalizacja: Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna, ul. Prądnicka

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Wymiana stolarki okiennej w gimnazjum w Białce Tatrzańskiej

Przedmiar. Wymiana stolarki okiennej w gimnazjum w Białce Tatrzańskiej Przedmiar Data: 2010-07-03 Zamawiający: Gmina Bukowina Tatrzanska, ul. Długa 144, 34-530 Bukowina tatrzańska Przedmiar Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn. 1 Wymiana

Bardziej szczegółowo

Zielone 28 - wersja z styropianem ZUZIA12 (C) Datacomp (lic. 1C54D6A1) strona nr: 2. Kosztorys

Zielone 28 - wersja z styropianem ZUZIA12 (C) Datacomp (lic. 1C54D6A1) strona nr: 2. Kosztorys Kosztorys slepy Tarnowie oś. Zielone 28( wersja ze styropianem gr.5cm) Inwestor: Spółdzielnia Mieszkaniowa JASKÓŁKA, ul. Hodowlana 7, 33-100 Tarnów Data opracowania: 2016-09-06 strona nr: 2 Kosztorys Kosztorys

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Lekowo, Gmina Świdwin - część mieszkalna i gabinet lekarski.

Kosztorys ofertowy. Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Lekowo, Gmina Świdwin - część mieszkalna i gabinet lekarski. Kosztorys ofertowy Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Lekowo, Gmina Świdwin - część mieszkalna i gabinet lekarski. Data: 2011-07-20 Budowa: Remont świetlicy wiejskiej w Lekowie Obiekt: Świetlica

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Docieplenie elewacji

Przedmiar robót. Docieplenie elewacji Przedmiar robót Data: 3/14/2013 Budowa: Rada dzielnicy i sala komputerowa Obiekt/Rodzaj robót: Szkoła nr 31 Lokalizacja: Kraków ul.b.prusa 18 Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca:...... strona nr: 2

Bardziej szczegółowo

Kosztorys OCIEPLENIE ELEWACJI BUDYNKU WRAZ Z WYMIANĄ POKRYCIA DACHOWEGO MANSARDU. Budowa: PUCK, UL POKOJU 6 Obiekt: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORDZINNY

Kosztorys OCIEPLENIE ELEWACJI BUDYNKU WRAZ Z WYMIANĄ POKRYCIA DACHOWEGO MANSARDU. Budowa: PUCK, UL POKOJU 6 Obiekt: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORDZINNY Kosztorys OCIEPLENIE ELEWACJI BUDYNKU WRAZ Z WYMIANĄ POKRYCIA DACHOWEGO MANSARDU Budowa: PUCK, UL POKOJU 6 Obiekt: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORDZINNY Kosztorys opracowali: Piotr Sołtysiak Pucka Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót ul. Bitwy pod Studziankami 3

Przedmiar robót ul. Bitwy pod Studziankami 3 Przedmiar robót ul. Bitwy pod Studziankami 3 1. Docieplenie ścian ściana szczytowa wschodnia CPV: 1 KNR 2-2 161-2-5 Rusztowania ramowe zewnętrzne,przyścienne o wysokości do 16 m. 1. 222-149 r-g,2483 4,9198

Bardziej szczegółowo

Przedmiar REMONT ELEWACJI BUDYNKU, WYMIANA KANALIZACJI DESZCZOWEJ I ODWODNIENIE

Przedmiar REMONT ELEWACJI BUDYNKU, WYMIANA KANALIZACJI DESZCZOWEJ I ODWODNIENIE Przedmiar Data: 2013-10-07 Budowa: SP Krzywe Obiekt: Szkoła Podst. w miejscowości Krzywe Zamawiający: Gmina Dydnia Jednostka opracowująca kosztorys: K.W. Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca:......

Bardziej szczegółowo

Koszt1 Such.10 szczyt zerowy.kst

Koszt1 Such.10 szczyt zerowy.kst OBMIAR Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 1 KNR 4-01 Rozebranie obicia ścian drewnianych z desek nieotynkowanych na wpust lub 0426-03 analogia półwpust- rozebranie boazerii PCW i styropianu

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Ocieplenie elewacji

Przedmiar robót. Ocieplenie elewacji Przedmiar robót Budowa: Przedszkole nr 177 os.kombatantów Obiekt lub rodzaj robót: Data opracowania: 2013-06-11 strona nr: 2 Przedmiar robót 1 - ściana szczytowa 1.1 KNRW 202/1609/1 Rusztowania ramowe

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA Kosztorys ofertowy Data: 2010-05-04 Budowa: ul. Peowiaków 10 Kody CPV: 45454000-4 Roboty restrukturyzacyjne Obiekt: Budynek mieszkalny ul. Peowiaków 10 22-400 Zamość Zamawiający: WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Remont elewacji z wymianą rynien i rur spustowych w magazynie rezerw w Zamościu - strona północna i wschodnia budynek główny

Kosztorys ofertowy. Remont elewacji z wymianą rynien i rur spustowych w magazynie rezerw w Zamościu - strona północna i wschodnia budynek główny Kosztorys ofertowy wschodnia budynek główny Data: 2019-04-29 Budowa: Roboty remontowe Kody CPV: 45410000-4 Tynkowanie 45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. RSM Rawicz

Kosztorys. RSM Rawicz RSM Rawicz Kosztorys NAZWA INWESTYCJI : Docieplenie szczytu południowego - tynk w górnej części /jak obecnie/ ADRES INWESTYCJI : ul. Kopernika 3 63-900 RAWICZ INWESTOR : Rawicka Spółdzielnia Mieszkaniowa

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Ocieplenie budynku garażu OSP Kacice i utwardzenie terenu przyległego

Kosztorys. Ocieplenie budynku garażu OSP Kacice i utwardzenie terenu przyległego Kosztorys Jednostka opracowująca kosztorys: RIiR Budowa: Budynek garażu OSP w Kacicach Zamawiający: Gmina Słomniki Urząd Miejski w Słomnikach Kosztorys opracowali: Grzegorz Szczęśniak,... Sprawdzający:...

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. 71-372 SZCZECIN ul. KĄPIELISKOWA 3 PROJEKTOWANIE KOSZTORYSOWANIE. tech. JACEK RYCHLICKI

PRZEDMIAR ROBÓT. 71-372 SZCZECIN ul. KĄPIELISKOWA 3 PROJEKTOWANIE KOSZTORYSOWANIE. tech. JACEK RYCHLICKI PROJEKTOWANIE KOSZTORYSOWANIE JACEK RYCHLICKI 71-372 SZCZECIN ul. KĄPIELISKOWA 3 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : DOCIEPLENIE ŚCIANY BUDYNKU MIESZKALNEGO ADRES INWESTYCJI : SZCZECIN UL. MONTE CASSINO

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY CHANÓW

KOSZTORYS OFERTOWY CHANÓW PD CONSTRUCTION POLAND SP. Z O.O. UL. WOJKSA POLSKIEGO 1/2, 06-400 CIE- CHANÓW KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku koszarowego ADRES INWESTYCJI : Turowo 12, 06-415

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. mgr inż. Wojciech Pawłowski

PRZEDMIAR ROBÓT. mgr inż. Wojciech Pawłowski mgr inż. Wojciech Pawłowski PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Budynek "Ł-2" ul. Wołoska 137 02-507 Warszawa ADRES INWESTYCJI : Ocieplenie budynku "Ł-2" Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA INWESTOR

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Sprawdzający:... ...

Kosztorys ofertowy. Sprawdzający:... ... Kosztorys ofertowy Budowa: Roboty budowlane - docieplenie budynku Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny - Partyzantów 5 Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Partyzantów 5 Jednostka opracowująca

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca: ...

Przedmiar. Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca: ... Przedmiar ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJĄCE NA REMONCIE DACHU - TJ. WYMIANIE POKRYCIA DACHOWEGO Z BLACHY NA BLACHODACHÓWKĘ NA BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM Obiekt: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY ZLOKALIZOWANY

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy Wzmocnienie zarysowanych ścian - Naprawa tynków elewacji i malowanie Zał. nr 2a do SIWZ Nr 21/ZP/p.n./r.b./2010

Kosztorys ofertowy Wzmocnienie zarysowanych ścian - Naprawa tynków elewacji i malowanie Zał. nr 2a do SIWZ Nr 21/ZP/p.n./r.b./2010 Kosztorys ofertowy Wzmocnienie zarysowanych ścian - Naprawa tynków elewacji i malowanie Zał nr 2a do SIWZ Nr 21/ZP/pn/rb/2010 Data: 2010-07-02 Budowa: Naprawa tynków elewacji i malowanie Kody CPV: 45453000-7

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA 3

KOSZTORYS NAKŁADCZY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA 3 KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : Termomodernizacja Auli Politechniki Warszawskiej Filia Płock ADRES INWESTYCJI : Płock ul.jachowicza INWESTOR : Politechnika Warszawska Filia Płock Ogółem wartość

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Przedszkole Nr 177 w Krakowie - kontynuacja remontu kapitalnego elewacji - elewacja od strony ogrodu i boczna z wejściem służbowym

Przedmiar robót. Przedszkole Nr 177 w Krakowie - kontynuacja remontu kapitalnego elewacji - elewacja od strony ogrodu i boczna z wejściem służbowym Przedmiar robót strony ogrodu i boczna z wejściem służbowym Inwestor: ZEO w Krakowie, Kraków, ul. U łanów 9 Data opracowania: 2016-05-09 strona nr: 2 Przedmiar robót strony ogrodu i boczna z wejściem służbowym

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót ul. Cegielniana 5, docieplenie ściany północnej

Przedmiar robót ul. Cegielniana 5, docieplenie ściany północnej Przedmiar robót ul. Cegielniana 5, docieplenie ściany północnej 1. ściana od podwórka CPV: 1 KNR 2-2 161-2-5 Rusztowania zewnętrzne,przyścienne o wysokości do 16 m. 424,8 m2 1. 222-149 r-g,2483 15,299

Bardziej szczegółowo

Kosztorys OCIEPLENIE ELEWACJI I STROPODACHU BUDYNKU WRAZ Z PRZEMUROWANIEM KOMINÓW

Kosztorys OCIEPLENIE ELEWACJI I STROPODACHU BUDYNKU WRAZ Z PRZEMUROWANIEM KOMINÓW Kosztorys Budowa: PUCK, UL. GDAŃSKA 2 Obiekt: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Zamawiający: WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA Kosztorys opracowali: PIOTR SOŁTYSIAK, PUCKA GOSPODARKA KOMUNALNA,... Sprawdzający:...

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Wartość kosztorysowa 0,00 Słownie: PLN

Kosztorys. Wartość kosztorysowa 0,00 Słownie: PLN Wartość kosztorysowa Słownie: PLN Kosztorys Obiekt Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 w Spytkowicach- część istniejąca przed przebudową Kod CPV 45453000-7 Budowa Spytkowice 566 Inwestor Gmina Spytkowice

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. GALA projekt architektura i nieruchomości Szczecin, al. Wojska Polskiego 38/3

PRZEDMIAR. GALA projekt architektura i nieruchomości Szczecin, al. Wojska Polskiego 38/3 GALA projekt architektura i nieruchomości 7-75 Szczecin, al. Wojska Polskiego 38/3 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Termomodernizacja budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Szczecinie ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Jedn. Norma Ilość Cena Wartość jedn. podstawy nakładów wyliczenie ilości robót

Kosztorys. Jedn. Norma Ilość Cena Wartość jedn. podstawy nakładów wyliczenie ilości robót strona nr: 1 Kosztorys 1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 1 KNR 401/818/5 Zerwanie okładziny sciennej z tworzyw sztucznych 69,226 m2 Robotnicy grupa I r-g 0,18 0,18000 2 KNNR 3/601/1 Odbicie tynków, tynk z zaprawy wapiennej

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy STOLARKA OKIENNA - Blok XX - Stare Miasto / II etap /

Kosztorys ofertowy STOLARKA OKIENNA - Blok XX - Stare Miasto / II etap / Kosztorys ofertowy Data: 2010-01-14 Budowa: WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ w BLOKU XX ZESPOŁU STAROMIEJSKIEGO Obiekt: BLOK XX - STARE MIASTO / od ulrynek Wielki 1, Staszica 18, Kolegiacka 14 i podwórze / 22-400

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA Kosztorys ofertowy Data: 2010-04-28 Budowa: SZCZYTOWEJ (wschodniej) Kody CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Peowiaków 22, 22-400 Zamość Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Kosztorys 2/1/2013 SZPNR6 - Remont elewacji na trzech ściananch budynku sali gimnastycznej w tym ściana południowa docieplona sytropianem 12cm

Kosztorys 2/1/2013 SZPNR6 - Remont elewacji na trzech ściananch budynku sali gimnastycznej w tym ściana południowa docieplona sytropianem 12cm Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys 2/1/2013 SZPNR6 - Remont elewacji na trzech ściananch budynku sali gimnastycznej w tym docieplona sytropianem 12cm ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR :

KOSZTORYS NAKŁADCZY SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : DOCIEPLENIE BUDYNKU ADM-GOSPODARCZEGO ADRES INWESTYCJI : UL. PRÓCHNIKA INWESTOR : SZPITAL REJONOWY W PIOTRKOWIE TRYB. ADRES INWESTORA : ROOSEVELTA 3 BRANŻA : BUDOWLANA

Bardziej szczegółowo

Kosztorys OCIEPLENIE POŁOWY ŚCIANY WSCHODNIEJ I REMONT 3 szt. WIATROŁAPÓW- Polna 7

Kosztorys OCIEPLENIE POŁOWY ŚCIANY WSCHODNIEJ I REMONT 3 szt. WIATROŁAPÓW- Polna 7 Kosztorys OCIEPLENIE POŁOWY ŚCIANY WSCHODNIEJ I REMONT 3 szt. WIATROŁAPÓW- Polna 7 Data: 2009-07-01 Budowa: Polna 7 Obiekt: Budynek mieszkalny Zamawiający: Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Spółka

Bardziej szczegółowo

ZS 2 ele I etap 2012 Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2012(lic. 5899) strona nr: 1. Kosztorys

ZS 2 ele I etap 2012 Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2012(lic. 5899) strona nr: 1. Kosztorys strona nr: 1 Kosztorys 1 Element 1.1 KNR 1323/1001/11 Zabezpieczenie okien folia Robocizna razem r-g 0.1002 16.05805 Folia polietylenowa budowlana osłonowa 0,06-0,10 mm m2 0.183 29.32758 Gwoździe budowlane

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy kosztorys ofertowy REMONT KOMINÓW

Szczegółowy kosztorys ofertowy REMONT KOMINÓW Szczegółowy kosztorys ofertowy Budowa: ul. Hrubieszowska 26, 22-400 Zamość 45 000000-7 Roboty budowlane Obiekt lub rodzaj robót: Budynek mieszkalny, wielorodzinny Nazwa i kod CPV: 45262522-6 Roboty murarskie

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Docieplenie elewacji z robotami towarzyszącymi, malowanie pomieszczeń.

Przedmiar robót. Docieplenie elewacji z robotami towarzyszącymi, malowanie pomieszczeń. Przedmiar robót Budowa: Termomodernizacji budynku Liceum Ogólnokształcącego nr 5 Bielsko-Biała ul. Słowackiego. Inwestor: Miasto Bielsko-Biała - Urząd Miejski w Bielsku-Białej 43-300 Bielsko-Biała Plac

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy: GKLP Załącznik nr 11

Numer sprawy: GKLP Załącznik nr 11 Numer sprawy: GKLP.271.10.2019 Załącznik nr 11 Przedmiar robót na roboty budowlane pod nazwą: Termomodernizacja częściowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Izbicy Kujawskiej wraz z remontem

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ślepy - Załącznik nr. 12 Wymiana stolarki okiennej

Kosztorys ślepy - Załącznik nr. 12 Wymiana stolarki okiennej Kosztorys ślepy - Załącznik nr. 12 Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej nr. 2 w Sosnowcu ul. Jagielońska 2 41-200 Sosnowiec Jednostka opracowująca kosztorys: Adam Szafirski Sprawdzający:... Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Białostocka 22 - remont elewacji z dociepleniem oraz remont opaski wokół budynku. Przedmiar

Białostocka 22 - remont elewacji z dociepleniem oraz remont opaski wokół budynku. Przedmiar 1 Elewacja 1 KNR 4-01 d.1 0535-08 Rozebranie obróbek blacharskich - parapetów z blachy nie nadającej się do użytku - parapety (6*1.02+0.66*2+1.76+1.02+1.72+0.77+1.05*3+0.7*3+1.05*3+1.69*4+2.49*2+ 1.05*3+1.69+0.6+0.8*2)*0.25

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. S P likwidacja zawilgoceń szatni szkolnej, kontynuacja wymiany stolarki okiennej

Przedmiar robót. S P likwidacja zawilgoceń szatni szkolnej, kontynuacja wymiany stolarki okiennej Przedmiar robót Budowa: Szkoła Podstawowa Nr 156 w Krakowie, Kraków, ul. Centralna 39 Obiekt: Szkoła Podstawowa Nr 156 w Krakowie, Kraków, ul. Centralna 39 Zamawiający: ZEO w Krakowie, Kraków, ul. Ułanów

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI URZĄD MIASTA I GMINY LIDZBARKU ul.sądowa 21 KOSZTORYS INWESTORSKI CPV 45321000-3 CPV 45421125-6 CPV454221 00-2 Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień DOCIEPLNIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH WYMIANA STOLARKI

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy STOLARKA OKIENNA

Kosztorys ofertowy STOLARKA OKIENNA Kosztorys ofertowy Data: 2009-06-13 Budowa: WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ w BLOKU XX ZESPOŁU STAROMIEJSKIEGO Kody CPV: 45421135-9 Instalowanie okien drewnianych Obiekt: BLOK XX - STARE MIASTO 22-400 ZAMOŚĆ

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI ZGM Czerwionka-Leszczyny 44-230 Czerwionka - Leszczyny ul. ligonia 5c KOSZTORYS INWESTORSKI Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne NAZWA INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Zakład Inwestycji Miejskich sc, Paweł Orleański, Magdalena Orleańska. Aleja Powstańców Wielkopolskich 20, Ostrów Wielkopolski

PRZEDMIAR ROBÓT. Zakład Inwestycji Miejskich sc, Paweł Orleański, Magdalena Orleańska. Aleja Powstańców Wielkopolskich 20, Ostrów Wielkopolski Zakład Inwestycji Miejskich sc, Paweł Orleański, Magdalena Orleańska 45324000-4 Tynkowanie PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Aleja Powstańców Wielkopolskich 20, 63-400

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY. Cz.Sp.M. ul. Kombatantów 4

KOSZTORYS ŚLEPY. Cz.Sp.M. ul. Kombatantów 4 Cz.Sp.M. ul. Kombatantów 4 KOSZTORYS ŚLEPY NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa ścian oszklonych na ściany murowane + ocieplenie ADRES INWESTYCJI : Czeladź ul. 35-Lecia 14 INWESTOR : Czeladzka Spółdzielnia Mieszkaniowa

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ZEROWY. NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

KOSZTORYS ZEROWY. NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)) PRACOWNIA PROJEKTOWA "SYMETRIA" PROJEKTOWANIE I NADZOROWANIE MAR- ENA SŁOMIŃSKA ul. Żwirki i Wigury 18/8, 89-600 Chojnice KOSZTORYS ZEROWY NAZWA INWESTYCJI : Reont schodów zewnętrznych oraz docieplenie

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR :

KOSZTORYS NAKŁADCZY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : ARCHIMIKA - Studio Architektury ul. Wspólna 15/17/180A, 91-464 Łódź KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : Malowanie elewacji północnej i południowej ADRES INWESTYCJI : ul. Konstytucyjna 9, 90-155 Łódź

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

KOSZTORYS NAKŁADCZY. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Zatwierdzam: KOSZTORYS NAKŁADCZY Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor 45410000-4 - Tynkowanie 45321000-3 - Izolacja cieplna Hufiec ZHP Olkusz przy

Bardziej szczegółowo

Kosztorys OCIEPLENIE ELEWACJI I STROPODACHU, REMONT DWÓCH KLATEK SCHODOWYCH

Kosztorys OCIEPLENIE ELEWACJI I STROPODACHU, REMONT DWÓCH KLATEK SCHODOWYCH Kosztorys Budowa: PUCK, UL. SOBIESKIEGO 2 i 2A Obiekt: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Zamawiający: WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca:...... strona nr: 2 Przedmiar Podstawa

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Przedszkole Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Termomodernizacja

PRZEDMIAR ROBÓT. Przedszkole Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Termomodernizacja inż. K. Andrzej Ostaniewicz Łomża, ul. Krzywe Koło 20 Data opracowania: 2011-03-03 PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia: Przedszkole Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Termomodernizacja Adres inwestycji: 18-421

Bardziej szczegółowo

Kosztorys POKRYCIE DACHU.

Kosztorys POKRYCIE DACHU. Kosztorys Data: 2009-04-28 Budowa: REMONT POKRYCIA Obiekt: ul. Bema 6 Zamawiający: WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA ul. Bema 6 Jednostka opracowująca kosztorys: Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Spółka z oo

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy OCIEPLENIE ŚCIANY

Kosztorys ofertowy OCIEPLENIE ŚCIANY Kosztorys ofertowy Data: 2009-05-14 Budowa: Ocieplenie ściany południowej Kody CPV: 45410000-4 Tynkowanie Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny 22-400 Zamość, ul. Peowiaków 16 Zamawiający: Wspólnota

Bardziej szczegółowo

Kosztorys nakładczy - szatnia 1 Tynki wewn trzne Robocizna Robocizna Robocizna Materiały Sprz Materiały 2 Roboty na poddaszu Robocizna Materiały

Kosztorys nakładczy - szatnia 1 Tynki wewn trzne Robocizna Robocizna Robocizna Materiały Sprz Materiały 2 Roboty na poddaszu Robocizna Materiały Kosztorys nakładczy - szatnia Strona 1/7 Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena 1 Tynki wewnętrzne 1 KSNR 3 0601/01 Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez względu na ilość

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT DATA OPRACOWANIA : LISTOPAD 2007 R. Stawka roboczogodziny : 0.00 zł Poziom cen : Intercenbud IV kw r

PRZEDMIAR ROBÓT DATA OPRACOWANIA : LISTOPAD 2007 R. Stawka roboczogodziny : 0.00 zł Poziom cen : Intercenbud IV kw r PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : DOCIEPLENIE ELEWACJI W BUDYNKU. U.G. ADRES INWESTYCJI : 34-322 GILOWICE UL. KRAKOWSKA 40 INWESTOR : URZĄD GMINY W GILOWICACH ADRES INWESTORA : 34-322 GILOWICE UL.KRAKOWSKA

Bardziej szczegółowo

260) strona nr: 1. Przedmiar robót

260) strona nr: 1. Przedmiar robót strona nr: 1 Przedmiar robót Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn. 1 obróbki blacharskie 1.1 KNRW 401/545/8 Rozebranie obróbek, gzymsów itp. z blachy, nie nadających

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Kosztorys. Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Robocizna Materiały Sprzęt 1 2 3 Docieplenie - Blok Nr 5 Słowackiego 5 - ciana od strony klatek wejsciowych KNR 2-02 1610/02 wyd.v 1995 - Rusztowania ramowe zewnętrzne przycienne o wysokoci do 16m 70,0 * 16,2 1134 m2 Monterzy gr.ii

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Wartość kosztorysowa Słownie:

Kosztorys. Wartość kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Słownie: Kosztorys Obiekt Kod CPV 45 000000-7 Budowa Popielewko 7 gm. Połczyn Zdrój Inwestor Gmina Połczyn Zdrój Plac Wolności 3-4 78-320 Połczyn Zdrój Wykonawca Zakład Budowlany Sporządził

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: ofertowy

Kosztorys. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: ofertowy Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Zatwierdzam: Kosztorys ofertowy Obiekt Kod CPV 45000000-7 Budowa ul.: Żymierskiego 16, Jastrowie Inwestor ZGM Jastrowie Biuro kosztorysowe KNKTBR,

Bardziej szczegółowo

Dębica dnia 15.07.2008 r. Wszyscy wykonawcy

Dębica dnia 15.07.2008 r. Wszyscy wykonawcy Dębica dnia 15.07.2008 r. ITR-341-1-16/2008 Wszyscy wykonawcy Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane- Kostka brukowa i wymiana okien-boisko sportowe w Brzeźnicy

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Remont pokrycia dachu (częściowy) na budynku Szkoły Podstawowej w Korchowie Pierwszym

Kosztorys ofertowy. Remont pokrycia dachu (częściowy) na budynku Szkoły Podstawowej w Korchowie Pierwszym Kosztorys ofertowy Budowa: Obiekt lub rodzaj robót: Szkoła Podstawowa Lokalizacja: Korchów Pierwszy dz. nr 1078 Nazwa i kod CPV: 45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Budowa: Polna 11 Obiekt: Budynek mieszkalny Zamawiający: Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Spółka z o.o ul.

Kosztorys ofertowy. Budowa: Polna 11 Obiekt: Budynek mieszkalny Zamawiający: Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Spółka z o.o ul. Kosztorys ofertowy OCIEPLENIE ŚCIANY POŁUDNIOWEJ - OCIEPLENIE COKOŁU NA ŚCIANIE POŁUDNIOWEJ I WYMIANA OKIEN PIWNICZNYCH NA ŚCIANIE POŁUDNIOWEJ - NAPRAWA I MALOWANIE PŁYT BALKONOWYCH - PRZEBUDOWA I MALOWANIE

Bardziej szczegółowo

DATA OPRACOWANIA : Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 08.

DATA OPRACOWANIA : Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 08. KOSZTORYS ŚLEPY NAZWA INWESTYCJI : Termomodernizacja 3 ścian budynku przy ul. Grunwaldzkiej 28-30 w Lublińcu ADRES INWESTYCJI : 42-700 Lubliniec ul. Grunwaldzka 28-30 DATA OPRACOWANIA : 08.2017 Wartość

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy REMONT KLATKI SCHODOWEJ WRAZ Z ZAPLECZEM

Kosztorys ofertowy REMONT KLATKI SCHODOWEJ WRAZ Z ZAPLECZEM Budowa: 84-100 PUCK, POKOJU 7 Obiekt: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Zamawiający: WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA Kosztorys ofertowy Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca:...... strona nr: 2 Kosztorys 1 KLATKA

Bardziej szczegółowo

termomodernizacjaszklolabilawszczyrku1p Zuzia (C) DataComp 1994-2007(lic. 11755) strona nr: 2 Wyliczenie ilości robót

termomodernizacjaszklolabilawszczyrku1p Zuzia (C) DataComp 1994-2007(lic. 11755) strona nr: 2 Wyliczenie ilości robót Przedmiar robót Budowa: Budynek zespołu szkolno - przedszkolnego,szczyrk Biła, ul.górska 104 Obiekt: Termomodernizacja budynku zespołu szkolno - przedszkolnego - budynek główny Etap I Zamawiający: Urząd

Bardziej szczegółowo

Kosztorys REMONT ELEWACJI, OBRÓBEK BLACHARSKICH, POSADZEK, WYMIANA OKIEN i REMONT BALKONU - Spr. nr. 12/ZP/PN/r.b./2010 zał. nr.1 do SIWZ.

Kosztorys REMONT ELEWACJI, OBRÓBEK BLACHARSKICH, POSADZEK, WYMIANA OKIEN i REMONT BALKONU - Spr. nr. 12/ZP/PN/r.b./2010 zał. nr.1 do SIWZ. Kosztorys REMONT ELEWACJI, OBRÓBEK BLACHARSKICH, POSADZEK, WYMIANA OKIEN i REMONT BALKONU - Spr. nr. 12/ZP/PN/r.b./2010 zał. nr.1 do SIWZ. Data: 2010-06-14 Budowa: Nowy Rynek 17 Obiekt: Budynek mieszkalny

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy WYKONANIE ELEWACJI ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W ŁĘCE WIELKIEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

Kosztorys ofertowy WYKONANIE ELEWACJI ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W ŁĘCE WIELKIEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU Kosztorys ofertowy WYKONANIE ELEWACJI ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W ŁĘCE WIELKIEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU Data: 2012-03-01 Budowa: ROBOTY BUDOWLANE Obiekt: BUDYNEK ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W ŁĘCE WIELKIEJ Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. P 152 Remont tarasu

Przedmiar. P 152 Remont tarasu Przedmiar Budowa: Przedszkole nr 152, Kraków os. Piastów 10 Obiekt: Kraków os. Piastów 10 Zamawiający: Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie 31-450 Kraków ul. Ułanów 9 Kosztorys opracowali: J.Masłowski,...

Bardziej szczegółowo

Kosztorys REMONT BUDYNKU (ELEWACJA, DACH, KLATKA SCHODOWA, MIESZKANIA, INSTALACJA GAZOWA)

Kosztorys REMONT BUDYNKU (ELEWACJA, DACH, KLATKA SCHODOWA, MIESZKANIA, INSTALACJA GAZOWA) Kosztorys Budowa: 84-100 PUCK, PLAC WOLNOŚCI 12/POKOJU 1 Obiekt: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Zamawiający: GMINA MIASTA PUCK Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca:...... strona nr: 2 Przedmiar Podstawa

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ślepy Kosztorys szczegółowy. Opis / Długi opis Cena jedn. R M S Razem. Spec. techn. opisu. 1 Element 1 0,00 zł

Kosztorys ślepy Kosztorys szczegółowy. Opis / Długi opis Cena jedn. R M S Razem. Spec. techn. opisu. 1 Element 1 0,00 zł 1 Element 1 1.1 KNR 0202 1610-0100 Remont elewacji od ulicy Ilość: 1,0000 Rusztowania ramowe, zewnętrzne, przyścienne o wysokości do 10 m. 22*12 = 264,0000 1 222-149 Monter urządzeń i konst.metalow. II

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Kosztorys Ofertowy Naprawa tarasu - Grodzka 3/2 - Zał. nr 5 do Zapytania ofertowego znak: 28/ZP/art.4 pkt8/r.b./2016

Szczegółowy Kosztorys Ofertowy Naprawa tarasu - Grodzka 3/2 - Zał. nr 5 do Zapytania ofertowego znak: 28/ZP/art.4 pkt8/r.b./2016 Szczegółowy Kosztorys Ofertowy Naprawa tarasu - Grodzka 3/2 - Zał. nr 5 do Zapytania ofertowego znak: 28/ZP/art.4 pkt8/r.b./2016 Data: 2016-09-21 Budowa: Naprawa tarasu Kody CPV: 45440000-3 Roboty malarskie

Bardziej szczegółowo

ocieplenie Batorego 18 od podwórka Zuzia (C) DataComp (lic. 6688) strona nr: 1 Przedmiar

ocieplenie Batorego 18 od podwórka Zuzia (C) DataComp (lic. 6688) strona nr: 1 Przedmiar strona nr: 1 Przedmiar 1 OCIEPLENIE ŚCIAN 1.1 KNR 202/925/1 (1) Osłony okien, folią polietylenową 1,64*1,25*5+1,0*2,18*5+0,71* 1,58*5 = 26,759 1,70*1,25*3+2,08*0,90*4+1,45* 2,38 = 17,314 1,00*2,20*23+1,70*1,25*23

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : Odgrzybianie i malowanie elewacji północnej oraz montaż 4 szt daszków nad balkonami ostatniej kondygnacji

KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : Odgrzybianie i malowanie elewacji północnej oraz montaż 4 szt daszków nad balkonami ostatniej kondygnacji Łódzka Spółdzielnia Mieszkaniowa ul. Jaracza 77/79, 90-244 Łódź KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : Odgrzybianie i malowanie elewacji północnej oraz montaż 4 szt daszków nad balkonami ostatniej kondygnacji

Bardziej szczegółowo

Przedmiar Termomodernizacja budynku przedszkola - Etap 2

Przedmiar Termomodernizacja budynku przedszkola - Etap 2 Przedmiar Data: 2013-07-16 Budowa: Przedszkole nr 145 - z podziałem na 3 etapy Kody CPV: 45214100-1 Roboty budowlane w zakresie budowy przedszkolnych obiektów budowlanych Obiekt: Kraków ul. Poronińska

Bardziej szczegółowo

ZS 2 elewacja 2014 Zuzia10 (C) Datacomp (lic. 5899) strona nr: 1. Przedmiar robót

ZS 2 elewacja 2014 Zuzia10 (C) Datacomp (lic. 5899) strona nr: 1. Przedmiar robót strona nr: 1 Przedmiar robót 1 Remont elewacji 1.1 KNR 1323/1001/11 Zabezpieczenie okien folia Robotnicy grupa I r-g 0.1002 10.80156 Folia polietylenowa budowlana osłonowa 0,06-0,10 mm m2 0.183 19.72740

Bardziej szczegółowo

Spis działów przedmiaru robót

Spis działów przedmiaru robót strona nr: 2 Spis działów przedmiaru robót Nr Nazwa działu robót 1 ROBOTY BUDOWLANE 1.1 OPIERZENIE DACHU 1.1.1 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy

Bardziej szczegółowo

Przedmiar SCHODY ZEWNĘTRZNE

Przedmiar SCHODY ZEWNĘTRZNE Przedmiar Data: 2009-07-15 Budowa: Remont schodów zewnętrznych Zamawiający: Instytut Materiałoznawstwa i Inżynierii Materiałowej PAN, Kraków, Ul.Reymonta 25 Jednostka opracowująca kosztorys: Biuro Obsługi

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót REMONT ELEWACJI I SCHODÓW TECHNICZNYCH HALI SPORTOWEJ TOSIR UL. KRUPNICZA

Przedmiar robót REMONT ELEWACJI I SCHODÓW TECHNICZNYCH HALI SPORTOWEJ TOSIR UL. KRUPNICZA Przedmiar robót REMONT ELEWACJI I SCHODÓW TECHNICZNYCH HALI SPORTOWEJ TOSIR UL. KRUPNICZA Obiekt Kod CPV Inwestor Biuro kosztorysowe REMONT ELEWACJI I SCHODÓW TECHNICZNYCH HALI SPORTOWEJ TOSIR PRZY UL.

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY. NAZWA INWESTYCJI : Dom Dziecka nr 5- roboty remontowe elewacji. ADRES INWESTYCJI : Łódź, ul. Wygodna 20

KOSZTORYS NAKŁADCZY. NAZWA INWESTYCJI : Dom Dziecka nr 5- roboty remontowe elewacji. ADRES INWESTYCJI : Łódź, ul. Wygodna 20 KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : Dom Dziecka nr 5- roboty remontowe elewacji ADRES INWESTYCJI : Łódź, ul. Wygodna 20 INWESTOR : Dom Dziecka nr 5 ADRES INWESTORA : 90-159 Łódź, ul. Małachowskiego54

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy kosztorys ofertowy Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej - Zał. nr 7 do SIWZ nr 1/ZP/PN/art.4 pkt.8/r.b./2016

Szczegółowy kosztorys ofertowy Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej - Zał. nr 7 do SIWZ nr 1/ZP/PN/art.4 pkt.8/r.b./2016 Szczegółowy kosztorys ofertowy Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej - Zał. nr 7 do SIWZ nr 1/ZP/PN/art.4 pkt.8/r.b./2016 Data: 2016-01-22 Budowa: Wymiana stolarki okienne i drzwiowej Kody CPV: 45420000-7

Bardziej szczegółowo

Kosztorys OCIEPLENIE ELEWACJI POŁUDNIOWEJ BUDYNKU WRAZ ZE SCIANAMI FUNDAMENTOWYMI, PRZEMUROWANIE KOMINÓW PONAD POŁACIA DACHU, WYKONANIE OPASKI

Kosztorys OCIEPLENIE ELEWACJI POŁUDNIOWEJ BUDYNKU WRAZ ZE SCIANAMI FUNDAMENTOWYMI, PRZEMUROWANIE KOMINÓW PONAD POŁACIA DACHU, WYKONANIE OPASKI Kosztorys OCIEPLENIE ELEWACJI POŁUDNIOWEJ BUDYNKU WRAZ ZE SCIANAMI FUNDAMENTOWYMI, PRZEMUROWANIE KOMINÓW PONAD POŁACIA DACHU, WYKONANIE OPASKI Budowa: PUCK, UL POKOJU 4 Obiekt: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORDZINNY

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Remont dachów w Warsztatach Szkolnych Zespołu Szkół Zawodowych w Rawiczu

Przedmiar robót. Remont dachów w Warsztatach Szkolnych Zespołu Szkół Zawodowych w Rawiczu Przedmiar robót Remont dachów w Warsztatach Szkolnych Zespołu Szkół Zawodowych w Rawiczu Budowa: Warsztaty Szkolne ZSZ Rawicz Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ślepy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys ślepy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys ślepy Obiekt Budowa 78-520 ZŁOCIENIEC UL WOLNOŚCI 14 Inwestor WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA NIERUCHOMOŚCI Kosztorys Strona 2/12 Nr Podstawa,

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy do wyceny. Remont posadzek w korytarzu budynku nr 2 i w budynku nr 3

Kosztorys ofertowy do wyceny. Remont posadzek w korytarzu budynku nr 2 i w budynku nr 3 Kosztorys ofertowy do wyceny Remont posadzek w korytarzu budynku nr 2 i w budynku nr 3 Lokalizacja: 19-500 Gołdap ul. Jaćwieska 14 Inwestor: Powiat Gołdapski ul. Krótka1 19-500 Gołdap Zespół Szkół Zawodowych

Bardziej szczegółowo

P-28 kontynuacja dachu i posadzki Zuzia10 (C) Datacomp (lic ) strona nr: 1. Przedmiar robót

P-28 kontynuacja dachu i posadzki Zuzia10 (C) Datacomp (lic ) strona nr: 1. Przedmiar robót strona nr: 1 Przedmiar robót 1 Kontynuacja remontu dachu 1.1 KNR 401/519/6 Rozbiórka pokrycia z papy, dach betonowy, 1 warstwa Robotnicy grupa I r-g 0,31 0,31000 1.2 KNR 401/519/7 Rozbiórka pokrycia z

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy Wymiana stolarki okiennej z PCV w kolorze białym - Bazyliańska 34

Kosztorys ofertowy Wymiana stolarki okiennej z PCV w kolorze białym - Bazyliańska 34 Kosztorys ofertowy Wymiana stolarki okiennej z PCV w kolorze białym - Bazyliańska 34 Data: 2009-04-27 Budowa: Wymiana stolarki okiennej z PCV Obiekt: Zamo ul Bazyliańska 34 Zamawiający: Zakład Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Kompleksowy remont zaplecza sali gimnastycznej - roboty budowlane - ETAP 1 - STAN SUROWY.

Przedmiar robót. Kompleksowy remont zaplecza sali gimnastycznej - roboty budowlane - ETAP 1 - STAN SUROWY. Przedmiar robót STAN SUROWY. Budowa: S.P. nr 2 Obiekt lub rodzaj robót: SZKOŁA PODSTAWOWA Lokalizacja: Kraków ul Strzelców nr 5 A Inwestor: Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie Data opracowania: 2014-10-09

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY CPV

KOSZTORYS NAKŁADCZY CPV KAJOCH Kompleksowa Obsługa Budownictwa Czesław Kajoch Kąkolewo ul. Kwiatowa 12 KOSZTORYS NAKŁADCZY CPV 45321000-3 NAZWA INWESTYCJI : Termomodernizacja budynku gimnazjum nr 2 w Gostyniu ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

1. Ściany podwórza. Kosztorys Kordeckiego KNR Analiza własna 3 KNR Analiza własna.

1. Ściany podwórza. Kosztorys Kordeckiego KNR Analiza własna 3 KNR Analiza własna. 1. Ściany podwórza 1. Ściany podwórza 1 KNR-0202-16-10-2 Rusztowania ramowe zewnętrzne i przesuwne RR-1/30. Rusztowania przyścienne. Wysokość rusztowania do 16m. Ilość: 840 Jedn.: m2 2 Analiza własna Dzierżawa

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ZEROWY. NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

KOSZTORYS ZEROWY. NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)) KOSZTORYS ZEROWY NAZWA INWESTYCJI : Zespół Szkół w Gostkowie - Remont elewacji budynku Szkoły w Gostkowie ADRES INWESTYCJI : Gostkowo, Niepart INWESTOR : Zespół Szkół ADRES INWESTORA : Gostkowo 87, 63-910

Bardziej szczegółowo

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR :

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : Remont elewacji i posadzki w magazynie EZSZ Strażów NAZWA INWESTYCJI : Prace remontowe w EZSZ Strażów ADRES INWESTYCJI : Strażów INWESTOR : PKP Energetyka S. A..Zakład Południowy ADRES INWESTORA : 31-403

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY. Dom Pomocy Społecznej "Jedlina" w Mieni, Cegłów DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "JEDLINA" DPS "Jedlina" w Mieni, Cegłów

KOSZTORYS ŚLEPY. Dom Pomocy Społecznej Jedlina w Mieni, Cegłów DOM POMOCY SPOŁECZNEJ JEDLINA DPS Jedlina w Mieni, Cegłów KOSZTORYS ŚLEPY Nazwa zadania: Termomodernizacja budynku nr 1 DPS "Jedlina" Adres inwestycji: Inwestor: Adres inwestora: Dom Pomocy Społecznej "Jedlina" w Mieni, 05-319 Cegłów DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "JEDLINA"

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Piekielniku

Przedmiar robót. Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Piekielniku Przedmiar robót Data: 2011-07-04 Budowa: Dom Nauczyciela Nr STWiOR: SST-7/2011 Kody CPV: 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe Lokalizacja: Piekielnik Zamawiający: Gmina Czarny Dunajec ul.

Bardziej szczegółowo

Przedmiar Wykonanie pokrycia dachowego Domu Kultury w Żabnie

Przedmiar Wykonanie pokrycia dachowego Domu Kultury w Żabnie Przedmiar Data: 2009-10-16 Kody CPV: 45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych 45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych Zamawiający: Gminne Centrum Kultury w Żabnie 33-240 Żabno uul. Jagiełły 16 Jednostka

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót WYMIANA OKIEN.

Przedmiar robót WYMIANA OKIEN. Przedmiar robót Data:2010-03-12 Budowa:KRAKÓW,UL.BALICKA 56 Kody CPV:45000000-7 Roboty budowlane 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych

Bardziej szczegółowo