SYSTEM TELEWIZJI DOZOROWEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SYSTEM TELEWIZJI DOZOROWEJ"

Transkrypt

1 Łódź dn PROJEKT WYKONAWCZY SYSTEM TELEWIZJI DOZOROWEJ INWESTOR : CENTRALNY OŚRODEK SPORTU ul. Łazienkowska 6a Warszawa OBIEKT : CENTRALNY OŚRODEK SPORTU ul. Łazienkowska 6a Warszawa Projektował: Opracował: Jacek Cegielski Ireneusz Reszka Egz. 4/4

2 Spis treści 1. WPROWADZENIE 3 2. OPIS FUNKCJONALNOŚCI PRZYJĘTEGO ROZWIĄZANIA 3 3. CHARAKTERYSTYKA FUNKCJONALNOŚCI OPROGRAMOWANIA 6 4. WYMAGANIA SPRZĘTOWE 9 5. DOBÓR KAMER OKABLOWANIE STRUKTURALNE CCTV WYTYCZNE INSTALACJI I MONTAŻU URZĄDZEŃ ZASILANIE WYKAZ URZĄDZEŃ CZĘŚĆ RYSUNKOWA 29 Strona 2 z 29

3 1. WPROWADZENIE Przedmiotem niniejszego opracowania jest Projekt Wykonawczy - Systemu Telewizji Dozorowej [CCTV], na terenie Centralnego Ośrodka Sportu w Warszawie przy ul. Łazienkowskiej 6a, zapewniającego utrwalenie przebiegu imprezy masowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011r. Proponowane rozwiązanie zakłada zastosowanie urządzeń sieciowych: kamery standardowej i wysokiej rozdzielczości, urządzenia rejestrujące, macierze dyskowe oraz stacje robocze. Zgodnie z zaleceniem Inwestora w opracowaniu nie wskazuje się dostawcy urządzeń, a jedynie funkcjonalności i dane techniczne, jakie te urządzenia powinny posiadać. 2. OPIS FUNKCJONALNOŚCI PRZYJĘTEGO ROZWIĄZANIA Lokalizacja punktów kamerowych w systemie wynika z zadań, jakie powinny spełniać poszczególne urządzenia w kontekście Rozporządzenia MSWiA w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej. Rozporządzenie różnicuje w sposób zasadniczy wymagania w zależności od strefy, w której prowadzona jest obserwacja, nakładając jednocześnie konieczność zapewnienia zobrazowania zgodnego z jedną z czterech kategorii. Rejestracja zgodnie z kat. I, II i IV obowiązuje w następujących lokalizacjach sektory dla uczestników imprezy masowej, płyta boiska lub scena. Kategoria III obowiązuje w pozostałych lokalizacjach na terenie imprezy masowej, czyli: kasy biletowe na terenie imprezy masowej, bramy, furtki i inne miejsca przeznaczone do wejścia uczestników na teren imprezy masowej, drogi dla służb ratowniczych, drogi ewakuacyjne oraz ciągi komunikacyjne na terenie imprezy masowej z wyłączeniem klatek schodowych, parkingi zorganizowane na terenie imprezy masowej. Koncepcję lokalizacji kamer na obiekcie podzielić można, zatem dla dwóch oddzielnych stref: strefa trybun oraz płyty hali, strefa ciągów komunikacyjnych, kas, bram oraz terenów zewnętrznych. Strefa trybun i płyty boiska Zgodnie z 4 pkt 2. rozporządzenia MSWiA obszar trybun i płyty boiska powinien znajdować się w zasięgu co najmniej dwóch urządzeń rejestrujących obraz. Rejestracja obrazów z obszarów kategorii I i II może być realizowana przy pomocy kamer obrotowych. Rejestracja obrazów z obszarów kategorii IV zgodnie z 2 pkt 4) musi być realizowana przy pomocy kamery zapewniającej ciągłą rejestrację obrazu w tych obszarach. Strona 3 z 29

4 W związku z tym projektuje się rozmieszczenie dedykowanych kamer stałopozycyjnych w obszarach kat. IV. Jednocześnie kamery dedykowane do kat. I na trybunach mają zapewnić kat. II na płycie boiska. Co za tym idzie, kamery dedykowane do kat. I na boisku, będą w stanie także zapewnić rejestrację obrazu kat. II na trybunach. Nad płytą boiska oraz nad trybunami w budynku Torwar I zostaną zainstalowane oświetlacze podczerwieni, wspomagające oświetlenie tych obszarów podczas imprez typu koncert, charakteryzujących się słabym oraz zróżnicowanym oświetleniem. Strefa ciągów komunikacyjnych, kasy, bramy oraz tereny zewnętrzne Zgodnie z 4 pkt 2 i 3 rozporządzenia MSWiA obszary poza trybunami i płytą boiska powinny znajdować się w zasięgu jednego urządzenia rejestrującego obraz. Lokalizacja i dobór kamer w wyznaczonych strefach powinien wynikać z wielkości obserwowanej sceny. Możliwe jest zastosowanie kamer obrotowych (szczególnie w miejscach rozległych i na terenie zewnętrznym) oraz kamer stałopozycyjnych. Rejestracja dźwięku Zgodnie z 4 pkt 4 rozporządzenia MSWiA obszar trybun i płyty boiska podlega obowiązkowej rejestracji dźwięku w paśmie od 300Hz do 4kHz. Proponowane rozwiązanie techniczne dla tego wymogu zakłada rozmieszczenie mikrofonów nad poszczególnymi sektorami trybun oraz połówkami boiska. Sygnały dźwiękowe z mikrofonów zostaną podłączone bezpośrednio na wejścia audio kamer zlokalizowanych najbliżej mikrofonów. Urządzenia sieciowe i rejestrujące Szafy z urządzeniami rejestrującymi obraz (tzw. centralny punkt dystrybucyjny CPD) zostaną zlokalizowane w budynku Torwar I na poziomie -1 w pomieszczeniu powstałym z wydzielenia szatni nr 6. W pomieszczeniu tym należy zainstalować klimatyzator zapewniający odbiór nadmiaru ciepła wydzielanego przez urządzeń elektroniczne. Wydzielenie pomieszczenia na CPD oraz instalacja klimatyzatora są poza zakresem tego opracowania. Pojemność macierzy dyskowych powinna pozwolić na zapis obrazów z kamer przez 70 godzin z imprez masowych (jedna impreza 8-godzinna tygodniowo przez 60 dni) oraz przez 60 dni poza imprezami masowymi, przy założeniu poklatkowości odpowiednio: dla obrazów kat. I i II - 12 kl./sek. dla obrazów kat. III i IV - 6 kl./sek. poza imprezami masowymi - 3 kl./sek. Szacowana pojemność dyskowa przy powyższych założeniach wynosi 73,92 TB. Złożenia funkcjonalne dla przełączników sieciowych: interfejsy FastEthernet 1000Mb/s wsparcie dla IGMP Snooping Strona 4 z 29

5 obsługa VLAN możliwość konfiguracji QoS zarządzalność na warstwie 2/3 routing IP implementacja protokołu SNMP (v3), RMON zasilanie urządzeń PoE Stanowiska operatorskie W budynku Torwar I, na parterze w pomieszczeniu ochrony będą zlokalizowane dwa stanowiska operatorskie, w budynku Torwar II, na parterze przy wejściu będzie zlokalizowane jedno stanowisko operatorskie. Stanowiska te będą się składały z: komputera PC z zainstalowanym oprogramowaniem klienta, klawiatury do sterowania kamer obrotowych, przemysłowego monitora LCD 42 o rozdzielczości 1920 x 1080px (zainstalowanego na uchwycie na ścianie), dwóch przemysłowych monitorów LCD 26 o rozdzielczości 1920 x 1080px, drukarki kolorowej pozwalającej na wydruki min. 9x13 cm z rozdzielczością 300 DPI. W budynku Torwar I na pierwszym piętrze w pomieszczeniu nr 108 zostanie zlokalizowane dodatkowe stanowisko obserwacyjne CCTV składające się z: odpowiedniego komputera PC z zainstalowanym oprogramowaniem klienta, przemysłowego monitora LCD 26 o rozdzielczości 1920 x 1080px, Strona 5 z 29

6 3. CHARAKTERYSTYKA FUNKCJONALNOŚCI OPROGRAMOWANIA Projekt Systemu Telewizji Dozorowej zakłada budowę wszechstronnego systemu zarządzania obrazem w architekturze klient serwer. Proponowana struktura zapewni szerokie możliwości konfiguracyjne z centralnym zarządzaniem oraz elastyczną możliwość rozbudowy systemu w przyszłości. Najważniejsze cechy, jakimi charakteryzować się powinno oprogramowanie zarządzające: a. skalowalność systemu - oprogramowanie zarządzające musi umożliwiać podłączenie docelowo, co najmniej 300 kamer i wizualizację obrazu z nich na nie mniej niż 15 stanowiskach operatorskich o przypisywanych parametrach użytkowych. Rozbudowa nie może pociągać za sobą konieczności dokonania zasadniczych zmian systemu, lecz jedynie jego rozszerzenie o kolejne elementy i licencje, b. instalacja na dedykowanej jednostce komputerowej serwerze centralnym, c. praca w architekturze klient serwer z centralnym zarządzaniem uprawnieniami użytkowników w systemie, d. interfejs konfiguracyjny oprogramowania zarządzającego w języku polskim, e. zapewniona obsługa kamer IP, f. możliwość definiowania parametrów nagrywania (rozdzielczość i poklatkowość zapisu) niezależnie dla każdej kamery, determinujące zajętość pasma transmisji; g. obsługa w systemie strumieni o parametrach nie gorszych niż ustawiane w zakresie: poklatkowość: od 1 do 25/30 kl/sek., rozdzielczość: SD (704 x 576), HD 720P (1280 x 720) oraz HD 1080p (1920 x 1080) h. wizualizacja na stacjach roboczych wyposażonych w 1 do 4 monitorów i. zapewniona synchronizacja czasu względem jednego zegara, tzn. czas rejestrowany z wszystkich kamer powinien być identyczny j. zapewnienie centralnego zarządzanie uprawnieniami wszystkich użytkowników systemu monitoringu uwzględniające tworzenie grup użytkowników i przydzielenia użytkowników do utworzonych grup, k. zapewniona priorytetyzacja sterowania kamerami (np. blokowanie przez operatora o wyższym priorytecie sterowania kamerą dla innych użytkowników) z powiadamianiem operatorów o użytkowniku, który zablokował daną kamerę, l. zapewnione sterowanie funkcjami podłączonych kamer szybkoobrotowych w zakresie obrót/pochylenie/zoom oraz przydzielonych użytkownikom funkcji dodatkowych takich jak uruchamianie tras patrolowych czy wywoływanie prepozycji, m. umożliwienie nadawanie priorytetów stanom alarmowym, wraz z odtworzeniem zadanego dźwięku dla każdego z alarmów, n. funkcja przypływu pracy z instrukcjami dla użytkowników i komentarzami oraz wymuszenia np. opisu zdarzenia oraz podjętych działań) przed wyczyszczeniem stanu alarmowego, o. możliwość adresacji alarmów dla zadanej grupy użytkowników, Strona 6 z 29

7 p. możliwość powiadamiania em o zdarzeniach alarmowych w systemie, q. możliwość automatycznego wyszukiwania urządzeń systemowych w sieci. Komponent oprogramowania operatorskiego Stacje robocze systemu monitoringu powinny być wyposażone w oprogramowanie klienckie współpracujące z oprogramowaniem zarządzającym. Oprogramowanie operatorskie powinno umożliwiać następujące funkcjonalności: a. obsługę do 4 monitorów na stacji roboczej, b. podpięcie klawiatury sterującej z manipulatorem drążkowym, c. zarządzanie wyświetlaniem strumieni wizyjnych z kamer w parametrach indywidualnie nadawanych dla każdej z nich, d. zdalne sterowanie kamerami (obrót/pochylenie/zoom) z panelu na ekranie stacji zarządzającej i za pomocą systemowej klawiatury z manipulatorem drążkowym, e. wywoływanie funkcji kamer takich jak odtwarzanie tras patrolowych i wywoływanie prepozycji, f. logowanie się użytkowników na stacji roboczej za pomocą haseł unikalnych w całym systemie, g. dostęp do podglądu na żywo, odtwarzania nagrań oraz sterowania PTZ zgodnie z centralnie nadanymi użytkownikowi uprawnieniami, h. wizualizację lokalizacji kamer na skalowalnych mapach terenu, i. skalowanie okien podglądu obrazu z kamer, j. prezentację nazwy kamery oraz czasu na obrazie, k. bezpośredni wydruk obrazu na żywo na drukarce, l. dostęp do rejestru zdarzeń/logów systemowych, m. obsługę alarmów z możliwością potwierdzania i kasowania stanów alarmowych w systemie, n. wyświetlanie procedur postępowania oraz wpisania akcji podjętej przez operatora w przypadku wystąpienia alarmu (funkcja przepływu pracy), o. interfejs oprogramowania klienckiego w języku polskim. Komponent oprogramowania archiwizującego W skład oprogramowania stacji roboczej powinien również wchodzić komponent odpowiedzialny za zarządzanie odtwarzaniem nagrań w systemie. Komponent powinien umożliwiać następujące funkcjonalności a. dostęp do nagrań dla uprawnionych użytkowników, b. dostęp do eksportu nagrań dla uprawnionych użytkowników, c. przeszukiwanie zarejestrowanych danych wg nr kamery, daty, czasu, wystąpienia alarmu lub detekcji ruchu, d. eksport nagrań do formatów plików wideo z weryfikacją autentyczności nagrań, Strona 7 z 29

8 e. eksport klatek obrazów do typowego formatu pliku graficznego: jpg, bmp, f. bezpośrednie wykonywanie wydruków plików graficznych na opcjonalnej kolorowej drukarce, g. bezpośrednią archiwizację zapisu na płytach CD/DVD za pomocą nagrywarki wbudowanej w stację roboczą, h. interfejs oprogramowania w języku polskim. Stworzone w systemie archiwa na nośnikach CD/DVD powinny umożliwiać sprawdzenie autentyczności nagrania, także na komputerze, na którym nośniki będą odtwarzane. Strona 8 z 29

9 4. WYMAGANIA SPRZĘTOWE Wymagania ogólne: a. Celem zapewnienia pełnej kompatybilności i spójności systemu, wymaga się, aby poszczególne grupy urządzeń były oparte o rozwiązania jednego producenta. b. Wszystkie kamery powinny pochodzić od jednego producenta. c. Oprogramowanie zarządzające oraz system rejestracji obrazu i dźwięku powinien pochodzić od jednego producenta. d. Serwer i stacje robocze powinny pochodzić od jednego producenta. e. Wszystkie urządzenia sieciowe (switche) powinny pochodzić od jednego producenta. f. Całość dostarczanego sprzętu i oprogramowania musi pochodzić z autoryzowanego kanału sprzedaży producentów g. Wszystkie dostarczone urządzenia powinny być nowe (tzn. wyprodukowane nie dawniej, niż na 6 miesięcy przed ich dostarczeniem) oraz by były nieużywane. Kamera szybkoobrotowa wewnętrzna FullHD (kat I i II) Rozdzielczość 1920 x 1080p30 Przetwornik CMOS 1/3" Zoom optyczny Zoom cyfrowy Czułość Stosunek sygnał/szum Standardy Obrót Pochylenie Prędkość obrotu Obsługiwane protokoły Obraz i sterowanie Wejście liniowe Wejścia alarmowe Wyjście Inne Zgodność Kopułka Menu ekranowe Obudowa zewnętrzna Temperatura pracy Montaż 20x (4,7-94mm) 10x nie gorsza niż 1,8 lux w trybie dziennym i 0,4 lux w trybie nocnym dla obrazu 50IRE, przy migawce 1/30 s minimum 50dB (ARW wyłączone) H.264 (ISO/IEC ), M-JPEG 360, ciągły do 18 ponad poziom zmienna 0,1 /s 120 /s, przy zmianie prepozycji 360 /s RTP, Telnet, UDP, TCP, IP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, IGMP V2/V3, ICMP, ARP, SMTP, SNTP, SNMP, RTSP, 802.1x, iscsi, DynDNS, UPnP RJ Base-TX Ethernet Audio co najmniej 2 programowane jako NO lub NC jedno alarmowe wbudowany mechanizm inteligentnej wideo analizy osobno konfigurowane strumienie w kodowaniu H.264 i M-JPEG, możliwość konfigurowania częstotliwości odświeżania i szerokości pasma ONVIF (Open Network Video Interface Forum) z zaproponowanym oprogramowaniem do zarządzania i rejestracji obrazu Przeźroczysta w języku polskim IP st C uchwyt do montażu na maszcie lub narożny Strona 9 z 29

10 Kamera stała wewnętrzna FullHD (kat IV): Rozdzielczość 1920 x 1080p30 Przetwornik CMOS 1/ 2,7" Obiektyw Czułość Standardy Obsługiwane protokoły Obraz i sterowanie Wejście liniowe Wejścia alarmowe Wyjście Inne Zgodność Zapis lokalny Obudowa wewnętrzna Megapikselowy, 3-12 mm, DC Iris Nie gorsza niż 0,3 lux w trybie dziennym i 0,05 lux w trybie nocnym dla obrazu 30IRE, przy migawce 1/50 s, F1.2 H.264 (ISO/IEC ), M-jpeg RTP, Telnet, UDP, TCP, IP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, IGMP V2/V3, ICMP, ARP, SMTP, SNTP, SNMP, RTSP, 802.1x, iscsi, dyndns, upnp Rj base-tx Ethernet Audio Co najmniej 2 programowane jako NO lub NC Jedno alarmowe Osobno konfigurowane strumienie w kodowaniu H.264 i M-JPEG, możliwość konfigurowania częstotliwości odświeżania i szerokości pasma ONVIF (Open Network Video Interface Forum) z zaproponowanym oprogramowaniem do zarządzania i rejestracji obrazu Slot karty SD lub MicroSD Chroniąca przed kurzem IP55 Kamera szybkoobrotowa zewnętrzna SD (kat III): Rozdzielczość 704 x 576 Przetwornik CCD 1/4" Zoom optyczny Zoom cyfrowy Czułość Stosunek sygnał/szum Standardy Obrót Pochylenie Prędkość obrotu Obsługiwane protokoły Obraz i sterowanie Wejście liniowe Wejścia alarmowe Wyjście Inne Zgodność Kopułka Menu ekranowe Obudowa zewnętrzna Temperatura pracy Montaż 36x (3,4-122mm) 12x nie gorsza niż 1,4 lux w trybie dziennym i 0,21 lux w trybie nocnym dla obrazu 50IRE, przy migawce 1/50 s minimum 50dB H.264 (ISO/IEC ), M-JPEG 360, ciągły do 18 ponad poziom zmienna 0,1 /s 120 /s, przy zmianie prepozycji 360 /s RTP, Telnet, UDP, TCP, IP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, IGMP V2/V3, ICMP, ARP, SMTP, SNTP, SNMP, RTSP, 802.1x, iscsi, DynDNS, UPnP RJ Base-TX Ethernet Audio co najmniej 2 programowane jako NO lub NC jedno alarmowe wbudowany mechanizm inteligentnej wideo analizy osobno konfigurowane strumienie w kodowaniu H.264 i M-JPEG, możliwość konfigurowania częstotliwości odświeżania i szerokości pasma ONVIF (Open Network Video Interface Forum) z zaproponowanym oprogramowaniem do zarządzania i rejestracji obrazu Przeźroczysta w języku polskim IP st C uchwyt do montażu na maszcie lub narożny Strona 10 z 29

11 Kamera szybkoobrotowa wewnętrzna SD (kat III): Rozdzielczość 704 x 576 Przetwornik CCD 1/4" Zoom optyczny Zoom cyfrowy Czułość Stosunek sygnał/szum Standardy Obrót Prędkość obrotu Obsługiwane protokoły Obraz i sterowanie Wejścia alarmowe Wyjście Inne Zgodność Kopułka Menu ekranowe Obudowa Montaż 10x (4,2-42mm) 12x nie gorsza niż 1,7 lux w trybie dziennym i 0,2 lux w trybie nocnym dla obrazu 50IRE, przy migawce 1/50 s minimum 50dB H.264 (ISO/IEC ), M-JPEG 360, ciągły zmienna 0,1 /s 120 /s, przy zmianie prepozycji 360 /s RTP, Telnet, UDP, TCP, IP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, IGMP V2/V3, ICMP, ARP, SMTP, SNTP, SNMP, RTSP, 802.1x, iscsi, DynDNS, UPnP RJ Base-TX Ethernet co najmniej 2 programowane jako NO lub NC jedno alarmowe wbudowany mechanizm inteligentnej wideo analizy osobno konfigurowane strumienie w kodowaniu H.264 i M-JPEG, możliwość konfigurowania częstotliwości odświeżania i szerokości pasma ONVIF (Open Network Video Interface Forum) z zaproponowanym oprogramowaniem do zarządzania i rejestracji obrazu Przeźroczysta w języku polskim Wewnętrzna Nawierzchniowy, wpuszczany lub zwieszany na wysięgniku Strona 11 z 29

12 Kamera stała zewnętrzna HD ready (kat III): Rozdzielczość 1280 x 720p30 Przetwornik CCD 1/3" Obiektyw Czułość Standardy Obsługiwane protokoły Obraz i sterowanie Wejście liniowe Wejścia Wyjście Inne Zgodność Zapis lokalny Obudowa zewnętrzna Megapikselowy, 3-12 mm, DC Iris Nie gorsza niż 1 lux w trybie dziennym i 0,4 lux w trybie nocnym dla obrazu 30IRE, przy migawce 1/50 s, F1.4 H.264 (ISO/IEC ), M-JPEG RTP, Telnet, UDP, TCP, IP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, IGMP V2/V3, ICMP, ARP, SMTP, SNTP, SNMP, RTSP, 802.1x, iscsi, DynDNS, UPnP RJ Base-TX Ethernet Audio jedno alarmowe jedno alarmowe wbudowany mechanizm inteligentnej wideo analizy osobno konfigurowane strumienie w kodowaniu H.264 i M-JPEG, możliwość konfigurowania częstotliwości odświeżania i szerokości pasma ONVIF (Open Network Video Interface Forum) z zaproponowanym oprogramowaniem do zarządzania i rejestracji obrazu slot karty SD lub microsd IP66 Kamera stała kopułowa HD ready (kat III): Rozdzielczość 1280 x 720p30 Przetwornik CCD 1/3" Obiektyw Czułość Standardy Obsługiwane protokoły Obraz i sterowanie Wejście liniowe Wejścia Wyjście Inne Zgodność Zapis lokalny 3-9 mm, DC Iris Nie gorsza niż 1 lux w trybie dziennym i 0,4 lux w trybie nocnym dla obrazu 30IRE, przy migawce 1/50 s, F1.4 H.264 (ISO/IEC ), M-JPEG RTP, Telnet, UDP, TCP, IP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, IGMP V2/V3, ICMP, ARP, SMTP, SNTP, SNMP, RTSP, 802.1x, iscsi, DynDNS, UPnP RJ Base-TX Ethernet Audio jedno alarmowe jedno alarmowe osobno konfigurowane strumienie w kodowaniu H.264 i M-JPEG, możliwość konfigurowania częstotliwości odświeżania i szerokości pasma ONVIF (Open Network Video Interface Forum) z zaproponowanym oprogramowaniem do zarządzania i rejestracji obrazu slot karty SD lub microsd Obudowa wandaloodporna IP66 ( st C) Strona 12 z 29

13 Kamera stała kopułowa SD (kat III): Rozdzielczość 704x576 Przetwornik CCD 1/3" Obiektyw 3-9 mm, DC Iris Czułość Nie gorsza niż 0,3 lux w trybie dziennym i 0,1 lux w trybie nocnym dla obrazu 30IRE, przy migawce 1/50 s, F1.2 Standardy H.264 (ISO/IEC ), M-JPEG Obsługiwane protokoły RTP, Telnet, UDP, TCP, IP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, IGMP V2/V3, ICMP, ARP, SMTP, SNTP, SNMP, RTSP, 802.1x, iscsi, DynDNS, UPnP Obraz i sterowanie RJ Base-TX Ethernet Wejście liniowe Audio Wejścia jedno alarmowe Wyjście jedno alarmowe Inne osobno konfigurowane strumienie w kodowaniu H.264 i M-JPEG, możliwość konfigurowania częstotliwości odświeżania i szerokości pasma Zgodność ONVIF (Open Network Video Interface Forum) z zaproponowanym oprogramowaniem do zarządzania i rejestracji obrazu Zapis lokalny slot karty SD lub microsd Obudowa wandaloodporna IP66 ( st C) Serwer zarządzający: Obudowa RACK Płyta główna serwerowa, interfejs SATA II (wspierany RAID 0,1,5,10), Procesor 2 x Intel XEON z serii 56xx o częstotliwości co najmniej 2GHz Pamięć RAM co najmniej 8 GB Dysk twardy 2 x 146 GB, skonfigurowane w RAID-1 Napęd DVD Karta graficzna zintegrowana na płycie głównej Interfejsy 2 x Gigabit Ethernet System operacyjny MS Windows Svr Std 2008 R2 64Bit PL, Komputer stacji roboczej: Procesor czterordzeniowy Intel Xeon o częstotliwości co najmniej 2,66 GHz, pamięć podręczna 8 MB Pamięć RAM DDR3, co najmniej 6 GB 1333 MHz Dysk twardy 250 GB Napęd DVD RW +- z aplikacją do nagrywania płyt CD i DVD Karta dźwiękowa Zintegrowana Komunikacja zintegrowana karta LAN 10/100/1000 Porty z przodu obudowy 2 USB 2.0, wejście mikrofon, 1 wyjście słuchawkowe, Porty z tyłu obudowy 4 USB 2.0, 1 wejście audio, 1 wyjście audio, 1 wejście mikrofon, 2 gniazda PS/2, 1 port szeregowy RS-232, Inne klawiatura, mysz optyczna Zasilacz 475W Obudowa Miniwieża System operacyjny Microsoft Windows 7 Professional PL 64-bit Strona 13 z 29

14 Karta grafiki stacji roboczej: Typ NVIDIA Quadro 2000 Pamięć RAM 1 GB Interejs PCIe 16x Monitor 26 : Wielkość matrycy: 26'' Panel LCD: CCFL Rozdzielczość 1920 x 1080 pikseli Format obrazu 16:9 Czas reakcji matrycy [ms]: 8 ms Jasność [cd/m2]: 450 cd/m2 Kontrast: 4000:1 Kąt widzenia poziomy 178 Kąt widzenia pionowy 178 Audio Wbudowany głośnik Sterowanie Menu Ekranowe Złącza 1 x DVI, 1xHDMI, 1x 15-stykowe D-sub, 2 wejścia CVBS przelotowe, 1 x wejście audio prawy/lewy Funkcje PIP (obraz w obrazie) Temperatura pracy 10 C 40 C Monitor 42 : Wielkość matrycy: 42'' Panel LCD: CCFL Rozdzielczość 1920 x 1080 pikseli Format obrazu 16:9 Czas reakcji matrycy [ms]: 8 ms Jasność [cd/m2]: 700 cd/m2 Kontrast: 3500:1 Kąt widzenia poziomy 178 Kąt widzenia pionowy 178 Audio Wbudowany głośnik Sterowanie Menu Ekranowe Złącza 1 x DVI, 1xHDMI, 1x 15-stykowe D-sub, 2 wejścia CVBS przelotowe, 1 x wejście audio prawy/lewy Funkcje PIP (obraz w obrazie) Temperatura pracy 10 C 40 C Strona 14 z 29

15 Dekoder wizyjny: Funkcja Dekodowanie strumieni H.264 w rozdzielczościach 4CiF/480p, 720p i 1080p i wyświetlanie ich na monitorze kompatybilność z proponowanymi kamerami IP Format obrazu 16:9 Jednoczesne wyświetlanie nie mniej niż 2 strumieni 1080p 30IPS Wydajność lub jednoczesne wyświetlanie nie mniej niż 6 strumieni /30IPS Obsługa 1 monitor poprzez złącze DVI lub HDMI Pulpit sterujący PTZ: Interfejs Manipulator Obsługa RS-232 do podpięcia do stacji roboczej Drążkowy do sterowania obrotem, pochyleniem i zoomem kamer Wyświetlanie obrazów na monitorach stacji roboczych Wyświetlanie obrazów na monitorach wielkoformatowych Możliwość przywoływania map terenu Serwer rejestracji: Dyski Kompatybilność Zasilacz Ilość sesji Przepustowość Interfejs Inne Zarządzanie 40 sztuk, każdy po 1 TB (do pracy ciągłej), RAID-4, RAID-DP Z systemem zarządzającym, potwierdzona przez dostawce oprogramowania podwójny redundantny 256 równoczesnych sesji i-scsi co najmniej 400 Mb/s 4 x Gigabit Ethernet 256 MB nieulotnej pamięci RAM dla zabezpieczenia transakcji w toku na wypadek zaniku zasilania możliwość rozbudowy przez dołączenie rozszerzeń modułowych do 50000GB (RAID DP) zdalne poprzez przeglądarkę oraz telnet, ssh, rsh Oprogramowanie zarządzające: Podstawowe funkcje Rejestracja w systemie Konfiguracja Obsługa kamer sieciowych i odbiorników proponowanych w ofercie. Możliwość rozbudowy systemu do 300 kamer/nadajników/odbiorników i kamer sieciowych oraz do 15 stacji operatorskich Zapis strumieni wideo z kamer bezpośrednio na macierzach i-scsi. Możliwość tworzenia logicznych podsystemów rejestracji obsługujących od jednej do czterech macierzy Możliwość konfiguracji nadmiarowej i redundantnej w ramach podsystemów, dla zapewnienia utrzymania zapisu w momencie awarii pojedynczych macierzy Możliwość zdefiniowania czasu przechowywania nagrań Automatyczne wykrywanie urządzeń IP, Automatyczne przydzielanie adresów IP urządzeniom, Funkcja wsadowej aktualizacji oprogramowania układowego urządzeń IP, Drzewo logiczne z możliwością konfigurowania, Funkcja wstępnie zdefiniowanych sekwencji kamer, Funkcja sekwencji automatycznych tworzonych przez wybór wielu obrazów i przeniesienie ich techniką przeciągnij i upuść do okien obrazów, Strona 15 z 29

16 Interfejs użytkownika Funkcje harmonogramu Obsługa zdarzeń Konfiguracja podglądu delta wyświetlanie tego, co zostało zmienione, informacji, kto dokonał zmiany i kiedy została ona dokonana, Programowalne przyciski zdarzeń definiowanych przez użytkownika. Mapy lokalizacji z obsługą funkcji zoom, połączeniami, urządzeniami, sekwencjami i skryptami poleceń, Obsługa do 4 monitorów za pomocą jednej stacji roboczej, Obsługa klawiatury CCTV, podłączonej do stacji roboczej lub nadajnika IP, Każde z okien obrazu można przełączyć na wyświetlanie obrazu odtwarzanego, Możliwość podglądu obrazu odtwarzanego równocześnie w wielu oknach, Okna obrazu umożliwiają wyświetlanie obrazu bieżącego, obrazu odtwarzanego, dokumentów tekstowych, map lub stron sieciowych, Stany urządzenia prezentowane przy pomocy ikon, łącznie z zanikiem połączenia sieciowego czy zanikiem sygnału wizyjnego, Możliwość indywidualnego konfigurowania drzewa Ulubionych indywidualnie dla każdego użytkownika, Funkcja drzewa Ulubionych z możliwością skonfigurowania kompleksowych widoków ze zdefiniowaniem układu okien obrazu i przydzielania poszczególnych kamer, Możliwość wyboru kamery dwukrotnym kliknięciem lub techniką przeciągnij i upuść z map lokalizacji, drzewa logicznego lub drzewa Ulubionych, Pełna obsługa stacji roboczych wyposażonych w monitory wielkoformatowe Możliwość pełnej obsługi stacji roboczych z komponentem monitor Wall z poziomu stacji klienckiej Synchroniczne odtwarzanie obrazu z wielu kamer Funkcja zaawansowanej osi czasu umożliwia łatwe wyszukiwanie zapisanych nagrań z prezentacją graficzną, Kolory osi czasu wskazują stan zapisu - zapis normalny, alarmowy, zapis po wykryciu ruchu, zapis chroniony i zapis dźwięku Możliwość łatwego wyboru odtwarzanego fragmentu techniką przeciągania znaczników (linii) na osi czasu, Możliwość eksportu wybranych fragmentów nagrań na płytę DVD, dyski sieciowe lub do zewnętrznej pamięci USB, Elastyczna funkcja wyszukiwania obejmująca wszystkie rejestratory, także sieciowe, dołączone do systemu, Funkcja wyszukiwania ruchu po zapisaniu obrazu umożliwiająca łatwe znalezienie zmian w wybranych fragmentach obrazu, Wyszukiwanie dochodzeniowe umożliwia użycie na zapisanych obrazach algorytmów Inteligentnej Analizy Obrazów Dwie opcje odsłuchu dźwięku tylko w wybranym kanale lub w wielu kanałach równocześnie, Opcjonalny interkom foniczny Możliwość zdefiniowania 10 harmonogramów zapisu z uwzględnieniem dni wolnych i wyłączonych z harmonogramu, Nieograniczona ilość harmonogramów zadań z uwzględnieniem dni wolnych, dni wyłączonych i powtórzeń harmonogramu, Minimalny i maksymalny czas zapisu definiowany oddzielnie dla każdej z kamer, Możliwość ustawienia częstotliwości odświeżania i jakości obrazu osobno dla każdej kamery i nagrania przy podglądzie obrazu bieżącego, normalnym zapisie, zapisie po wykryciu ruchu i zapisie alarmowym. Funkcja listy zdarzeń dla urządzeń (np. zanik sygnału wizyjnego), zdarzeń systemowych (np. brak wolnego miejsca na dysku), zdarzeń w sieci komputerowej (np. duży ruch w sieci), zdarzeń w systemach współpracujących, zdarzeń dotyczących użytkownika (np. nieudane logowanie) lub harmonogramu (np. każdy wtorek o 10:15), itp., Funkcja zdarzeń złożonych (łączenie zdarzeń za pomocą wyrażeń Strona 16 z 29

17 Obsługa alarmów Zarządzanie użytkownikami Monitorowanie stanu systemu Funkcje dostosowania systemu i interfejsów Wdrażanie systemu boolowskich), Funkcja powielania zdarzeń umożliwiająca ich oddzielną obsługę, Funkcja przypisywania zdarzenia grupom użytkowników, Generowanie alarmów w zależności od harmonogramu, Logowanie zdarzeń w zależności od harmonogramu, Wywoływanie skryptu poleceń przy wystąpieniu zdarzenia, uzależnione od harmonogramu. Możliwość uruchomienia zapisu obrazu z dowolnej kamery przy wystąpieniu alarmu, 100 priorytetów alarmu, Możliwość wyświetlania automatycznego wyskakującego okienka przy wystąpieniu alarmu, Wyświetlanie alarmów w osobnym oknie, Możliwość wyświetlenia wielu okien z obrazem bieżącym lub odtwarzanym, mapami lokalizacji, dokumentami lub stronami WWW w określonej kolejności, począwszy od alarmów o najwyższym priorytecie, Możliwość odtwarzania pliku dźwiękowego dla każdego z alarmów, Praca z instrukcjami dla użytkowników i komentarzami, Funkcja powiadamiania o alarmie pocztą elektroniczną lub za pomocą wiadomości SMS, Wyświetlanie alarmu na ścianach monitorów Opcje automatycznego resetowania alarmu w zależności od czasu lub statusu. Współpraca z mechanizmem inteligentnej analizy obrazu w kamerach. Kompatybilność z funkcją LDAP umożliwiająca integrację z korporacyjnymi systemami zarządzania użytkownikami, w rodzaju Microsoft Active Directory, Oddzielna kontrola dostępu do zasobów dla każdej z grup użytkowników, Możliwość dostosowania drzewa logicznego dla każdej z grup użytkowników dla użytkowników widoczne są jedynie te urządzenia, do których posiadają dostęp, Możliwość definiowania uprawnień użytkowników dotyczących zabezpieczania, usuwania, eksportowania i wydruku obrazu, Możliwość definiowania uprawnień użytkowników do pliku rejestru, Możliwość przydzielania poszczególnym grupom użytkowników uprawnień do obsługi poszczególnych kamer w zakresie dostępu do obrazu bieżącego, odtwarzania obrazu lub dźwięku, wyświetlania metadanych lub sterowania kamerą PTZ, Logowanie z podwójną autoryzacją przyznawanie specjalnych przywilejów i priorytetów przy logowaniu do systemu przez dwóch użytkowników jednocześnie. Funkcje monitorowania stanu całego systemu obejmujące kamery, komputery, oprogramowanie i urządzenia sieciowe, Możliwość monitorowania stanu urządzeń sieciowych i urządzeń innych producentów z wykorzystaniem protokołów SNMP, Możliwość sterowania całością funkcji systemu za pomocą niestandardowych skryptów poleceń (Custom Command Scripts), Wewnętrzny edytor skryptów poleceń z obsługą języków C# oraz Visual Basic.Net, Możliwość wyzwalania zdarzeń i przesyłania metadanych przez zewnętrzne oprogramowanie za pomocą funkcji "Wirtualnych Wejść" Funkcja wejść wirtualnych może wykorzystywać dowolny język programowania platformy.net (C#, JScript, itp.) lub języki programowania typu COM (C++, Visual Basic, itd.), Aktualizacje klienta-stacji operatorskiej systemu muszą być wdrażane automatycznie z poziomu serwera centralnego, Strona 17 z 29

18 5. DOBÓR KAMER L. p. Numer Typ Rozdzielczość Typ Obiektyw kamery kamery kamery obudowy Obszar obserwacji 1 K-1.1 PTZ 704x576 4,2 42mm wewnętrzna szatnia 2 K-1.2 kopułowa 704x576 2,8 10mm wewnętrzna szatnia 3 K-1.3 kopułowa 1280x mm wewnętrzna wejście 4 K-1.4 kopułowa 704x576 2,8 10mm wewnętrzna szatnia 5 K-1.5 kopułowa 1280x mm wewnętrzna wejście 6 K-1.6 kopułowa 704x576 2,8 10mm wewnętrzna komunikacja 7 K-1.7 kopułowa 704x576 2,8 10mm wewnętrzna komunikacja 8 K-1.8 kopułowa 704x576 2,8 10mm wewnętrzna komunikacja 9 K-1.9 kopułowa 704x576 2,8 10mm wewnętrzna komunikacja 10 K-1.10 kopułowa 704x576 2,8 10mm wewnętrzna komunikacja 11 K-1.11 kopułowa 704x576 2,8 10mm wewnętrzna komunikacja 12 K-1.12 kopułowa 704x576 2,8 10mm wewnętrzna komunikacja 13 K-1.13 kopułowa 704x576 2,8 10mm wewnętrzna komunikacja 14 K0.1 kopułowa 1280x mm wewnętrzna wejście główne 15 K0.2 kopułowa 1280x mm wewnętrzna wejście główne 16 K0.3 kopułowa 1280x mm wewnętrzna wejście główne 17 K0.4 kopułowa 1280x mm wewnętrzna wejście główne 18 K0.5 kopułowa 1280x mm wewnętrzna wejście główne 19 K0.6 PTZ 704x576 4,2-42 mm wewnętrzna hol główny 20 K0.7 PTZ 704x576 4,2-42 mm wewnętrzna hol główny 21 K0.8 PTZ 704x576 4,2-42 mm wewnętrzna komunikacja 22 K0.9 kopułowa 1280x mm wewnętrzna kasa biletowa 23 K0.10 kopułowa 1280x mm wewnętrzna kasa biletowa 24 K0.11 kopułowa 704x576 2,8 10mm wewnętrzna wejście na boisko 25 K0.12 kopułowa 704x576 2,8 10mm wewnętrzna komunikacja 26 K0.13 kopułowa 704x576 2,8 10mm wewnętrzna komunikacja 27 K0.14 kopułowa 704x576 2,8 10mm wewnętrzna komunikacja 28 K0.15 PTZ 704x576 4,2-42 mm wewnętrzna sala bankietowa 29 K0.16 kopułowa 704x576 2,8 10mm wewnętrzna komunikacja 30 K0.17 kopułowa 1280x mm wewnętrzna wejście 31 K0.18 kopułowa 704x576 2,8 10mm wewnętrzna wejście 32 K0.19 PTZ 704x576 4,2-42 mm wewnętrzna wejście / karetka 33 K0.20 kopułowa 704x576 2,8 10mm wewnętrzna komunikacja 34 K0.21 kopułowa 704x576 2,8 10mm wewnętrzna komunikacja 35 K0.22 kopułowa 704x576 2,8 10mm wewnętrzna komunikacja 36 K0.23 kopułowa 1280x mm wewnętrzna wejście VIP 37 K1.1 PTZ 704x576 4,2-42 mm wewnętrzna komunikacja 38 K1.2 kopułowa 704x576 2,8 10mm wewnętrzna komunikacja 39 K1.3 kopułowa 704x576 2,8 10mm wewnętrzna komunikacja 40 K1.4 kopułowa 704x576 2,8 10mm wewnętrzna wejście na widownię 41 K1.5 kopułowa 1280x mm wewnętrzna wyjścia ewakuacyjne 42 K1.6 PTZ 704x576 4,2-42 mm wewnętrzna komunikacja 43 K1.7 kopułowa 1280x mm wewnętrzna wyjścia ewakuacyjne 44 K1.8 PTZ 704x576 4,2-42 mm wewnętrzna komunikacja 45 K1.9 kopułowa 704x576 2,8 10mm wewnętrzna komunikacja 46 K1.10 kopułowa 704x576 2,8 10mm wewnętrzna komunikacja 47 K1.11 kopułowa 704x576 2,8 10mm wewnętrzna wejście na widownię 48 K1.12 kopułowa 1280x mm wewnętrzna wyjścia ewakuacyjne 49 K1.13 PTZ 704x576 4,2-42 mm wewnętrzna komunikacja 50 K1.14 kopułowa 1280x mm wewnętrzna wyjścia ewakuacyjne 51 K2.1 PTZ 704x576 4,2-42 mm wewnętrzna komunikacja 52 K2.2 kopułowa 704x576 2,8 10mm wewnętrzna komunikacja 53 K2.3 kopułowa 704x576 2,8 10mm wewnętrzna sala konferencyjna 54 K2.4 kopułowa 704x576 2,8 10mm wewnętrzna sala konferencyjna Strona 18 z 29

19 L. p. Numer Typ Rozdzielczość Typ Obiektyw kamery kamery kamery obudowy Obszar obserwacji 55 K2.5 kopułowa 704x576 2,8 10mm wewnętrzna komunikacja 56 K2.6 kopułowa 704x576 2,8 10mm wewnętrzna sala konferencyjna 57 K2.7 PTZ 1920x1080 4,7 94mm wewnętrzna widownia 58 K2.8 PTZ 1920x1080 4,7 94mm wewnętrzna widownia 59 K2.9 PTZ 1920x1080 4,7 94mm wewnętrzna widownia 60 K2.10 PTZ 1920x1080 4,7 94mm wewnętrzna widownia 61 K2.11 PTZ 1920x1080 4,7 94mm wewnętrzna widownia 62 K2.12 PTZ 1920x1080 4,7 94mm wewnętrzna widownia 63 K2.13 stała 1920x1080 3,8 13mm wewnętrzna widownia 64 K2.14 stała 1920x1080 3,8 13mm wewnętrzna widownia 65 K2.15 stała 1920x1080 3,8 13mm wewnętrzna widownia 66 K2.16 stała 1920x1080 3,8 13mm wewnętrzna widownia 67 K2.17 stała 1920x1080 3,8 13mm wewnętrzna widownia 68 K2.18 stała 1920x1080 3,8 13mm wewnętrzna widownia 69 K2.19 stała 1920x1080 3,8 13mm wewnętrzna widownia 70 K2.20 stała 1920x1080 3,8 13mm wewnętrzna widownia 71 L0.1 kopułowa 1280x mm wewnętrzna wyjście ewakuacyjne 72 L0.2 PTZ 704x576 4,2-42 mm wewnętrzna komunikacja 73 L0.3 kopułowa 1280x mm wewnętrzna wejście 74 L0.4 kopułowa 1280x mm wewnętrzna kasa 75 L0.5 kopułowa 1280x mm wewnętrzna wejście 76 L0.6 PTZ 704x576 4,2-42 mm wewnętrzna komunikacja 77 L0.7 kopułowa 1280x mm wewnętrzna kasa 78 L0.8 kopułowa 1280x mm wewnętrzna wyjście ewakuacyjne 79 L1.1 PTZ 704x576 4,2-42 mm wewnętrzna komunikacja 80 L1.2 stała 1920x1080 3,8 13mm wewnętrzna lodowisko / widownia 81 L1.3 stała 1920x1080 3,8 13mm wewnętrzna widownia 82 L1.4 PTZ 1920x1080 4,7 94mm wewnętrzna lodowisko / widownia 83 L1.5 PTZ 1920x1080 4,7 94mm wewnętrzna lodowisko / widownia 84 L1.6 stała 1920x1080 3,8 13mm wewnętrzna widownia 85 L1.7 stała 1920x1080 3,8 13mm wewnętrzna lodowisko / widownia 86 L1.8 kopułowa 1280x mm wewnętrzna wejście 87 L1.9 PTZ 704x576 4,2-42 mm wewnętrzna komunikacja 88 L1.10 kopułowa 1280x mm wewnętrzna wyjście ewakuacyjne 89 Z1 PTZ 704x576 3,4 122,4mm zewnętrzna przed wej. głównym 90 Z2 stała 1280x720 3,8 13mm zewnętrzna kasy 91 Z3 PTZ 704x576 3,4 122,4mm zewnętrzna wyjście ewakuacyjne 92 Z4 stała 1280x720 3,8 13mm zewnętrzna wejście techniczne 93 Z5 stała 1280x720 3,8 13mm zewnętrzna komunikacja 94 Z6 stała 1280x720 3,8 13mm zewnętrzna wejście techniczne 95 Z7 stała 1280x720 3,8 13mm zewnętrzna warsztat 96 Z8 stała 1280x720 3,8 13mm zewnętrzna brama od Al. Armii Ludowej 97 Z9 PTZ 704x576 3,4 122,4mm zewnętrzna ogrodzenie od Al. Armii Ludowej 98 Z10 PTZ 704x576 3,4 122,4mm zewnętrzna wyjście ewakuacyjne 99 Z11 stała 1280x720 3,8 13mm zewnętrzna wejście techniczne 100 Z12 PTZ 704x576 3,4 122,4mm zewnętrzna ogrodzenie od Al. Armii Ludowej 101 Z13 PTZ 704x576 3,4 122,4mm zewnętrzna wyjście ewakuacyjne 102 Z14 stała 1280x720 3,8 13mm zewnętrzna wejście dla pracowników 103 Z15 PTZ 704x576 3,4 122,4mm zewnętrzna teren od ul. Czerniakowskiej 104 Z16 stała 1280x720 3,8 13mm zewnętrzna wejście dla pracowników 105 Z17 PTZ 704x576 3,4 122,4mm zewnętrzna wyjście ewakuacyjne Strona 19 z 29

20 L. p. Numer kamery Typ kamery Rozdzielczość kamery Obiektyw Typ obudowy Obszar obserwacji 106 Z18 PTZ 704x576 3,4 122,4mm zewnętrzna teren od ul. Czerniakowskiej 107 Z19 stała 1280x720 3,8 13mm zewnętrzna wejście główne 108 Z20 PTZ 704x576 3,4 122,4mm zewnętrzna teren od ul. Łazienkowskiej 109 Z21 stała 1280x720 3,8 13mm zewnętrzna wejście na I piętrze 110 Z22 PTZ 704x576 3,4 122,4mm zewnętrzna 111 Z23 PTZ 704x576 3,4 122,4mm zewnętrzna 112 Z24 stała 1280x720 3,8 13mm zewnętrzna teren od ul. Łazienkowskiej teren od Al. Armii Ludowej brama od ul. Łazienkowskiej Strona 20 z 29

Minimalne wymagania techniczne dotyczące projektowania i budowy systemu ochrony obwodowej dla Lotniska w Szymanach

Minimalne wymagania techniczne dotyczące projektowania i budowy systemu ochrony obwodowej dla Lotniska w Szymanach Minimalne wymagania techniczne dotyczące projektowania i budowy systemu ochrony obwodowej dla Lotniska w Szymanach 1. System ochrony obwodowej opis ogólny Należy wykonać system składający się z 14 kamer

Bardziej szczegółowo

Bosch Video Management System v.4.5.5

Bosch Video Management System v.4.5.5 Wideo Bosch Video Management System v.4.5.5 Bosch Video Management System v.4.5.5 www.boschsecurity.pl u u u u u System zarządzania obrazem przeznaczony dla firm, oparty o architekturę klient-serwer Ulepszona

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY ZADANIE DATA WYKONANIA LOKALIZACJA CPV ZAMAWIAJĄCY WERSJA ZAKRES Zaprojektowanie i wykonanie systemu monitoringu wizyjnego terenów rekreacyjnosportowych przy ul. Kusocińskiego

Bardziej szczegółowo

Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne PRACOWNIA PROJEKTOWA REGON: 634453564 64-600 OBORNIKI ul. Kowanowska 55 tel.: 6039630 ; 6039632 www. anmarprojekt.pl ; e-mail: anmarprojekt@wp.pl SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. INWESTOR : Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdańsku 80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29

PROJEKT WYKONAWCZY. INWESTOR : Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdańsku 80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29 STADION PIŁKARSKI MOSIR GDAŃSK PROJEKT WYKONAWCZY INWESTOR : Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdańsku 80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29 WYKONAWCA : EKO Elektronik Zakład Urządzeń i Systemów Elektronicznych

Bardziej szczegółowo

Spis treści PROJEKT WYKONAWCZY MAŁA MODERNIZACJA STADIONU GÓRNIKA ZABRZE ZABRZE, 2010. Strona 1 SPIS TREŚCI... 1 I WSTĘP... 2

Spis treści PROJEKT WYKONAWCZY MAŁA MODERNIZACJA STADIONU GÓRNIKA ZABRZE ZABRZE, 2010. Strona 1 SPIS TREŚCI... 1 I WSTĘP... 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 1 I WSTĘP... 2 1 NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO... 2 2 PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 3 KARTA UZGODNIEŃ BRANŻOWYCH... 2 II CZĘŚĆ OPISOWA... 3 1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 3 2 ZAKRES

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY Obiekt:

PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY Obiekt: PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY Obiekt: Inwestor: BUDOWA SZKOLNEJ SALI SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM PUBLICZNYM W NOWYCH ZDUNACH WRAZ Z BUDOWĄ ZBIORNIKA NA ŚCIEKI BYTOWE ORAZ PRZEBUDOWĄ NAPOWIETRZNEJ

Bardziej szczegółowo

TOM - XIV PROJEKT WYKONAWCZY

TOM - XIV PROJEKT WYKONAWCZY TOM - XIV PROJEKT WYKONAWCZY inwestycja BUDOWA BUDYNKU FILHARMONII ŚWIĘTOKRZYSKIEJ INWESTYCJA POD NAZWĄ: BUDOWA BUDYNKU MIĘDZYNARODOWEGO CENTRUM KULTUR lokalizacja Kielce, ul. Stefana Żeromskiego 12 działka

Bardziej szczegółowo

Warunki gwarancji i wsparcia technicznego dla sprzętu i oprogramowania sieciowego.

Warunki gwarancji i wsparcia technicznego dla sprzętu i oprogramowania sieciowego. Wymagania ogólne dla urządzeń i oprogramowania. Całość sprzętu musi być nowa (wyprodukowana nie wcześniej niż 3 miesięcy przed dostawą), nieużywana we wcześniejszych projektach; Całość sprzętu musi być

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJI SYSTEMU IDENTYFIKACJI KIBICÓW NA STADIONIE PRZY UL. KONWIKTORSKIEJ 6

INWESTYCJI SYSTEMU IDENTYFIKACJI KIBICÓW NA STADIONIE PRZY UL. KONWIKTORSKIEJ 6 Warszawa Marzec 2010 roku PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY DLA INWESTYCJI BUDOWA SYSTEMU KONTROLI DOSTĘPU, W TYM SYSTEMU IDENTYFIKACJI KIBICÓW NA STADIONIE PRZY UL. KONWIKTORSKIEJ 6 Adres obiektu: Ośrodek

Bardziej szczegółowo

SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN. Rejestrator Cyfrowy. Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN.

SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN. Rejestrator Cyfrowy. Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. Wersja 2009.02.27 Strona 1 I. ISTOTNE ZALECENIA...4 II. AKCESORIA...4 III. SPECYFIKACJA...4 IV. CECHY...5 V. WIDOK

Bardziej szczegółowo

ZAKRES RZECZOWY ZAMÓWIENIA

ZAKRES RZECZOWY ZAMÓWIENIA , Działanie 1.4 : Wsparcie przedsięwzięć powiązanych z Regionalną Strategią Innowacji, Schemat I Kompleksowe wsparcie świadczenia usług dla przedsiębiorstw Numer sprawy: FEIWNT 1/5/2015 ZAKRES RZECZOWY

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT SPORTU NIP 525-000-89-04 REGON 000786093. SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwaną, dalej także SIWZ. na:

INSTYTUT SPORTU NIP 525-000-89-04 REGON 000786093. SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwaną, dalej także SIWZ. na: INSTYTUT SPORTU 01 982 Warszawa, ul. Trylogii 2/16 Dyrektor Instytutu Bartosz Krawczyński tel.: (0-22) 569-99-99 www.insp.waw.pl, e-mail: przetargi@insp.waw.pl NIP 525-000-89-04 REGON 000786093 W dniu

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE

WYMAGANIA TECHNICZNE WYMAGANIA TECHNICZNE ZESTAWIENIE WYMAGAŃ DLA ARCHITEKTURY I FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU INFORMATYCZNEGO WSPIERAJĄCEGO SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI W LOTNICTWIE SZ RP 1. Przedmiot zamówienia 1) Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY GMINA OSTRÓW MAZOWIECKA PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY dla zadania inwestycyjnego pn.: Budowa sieci szerokopasmowej z dostawą sprzętu komputerowego, szkoleniami oraz utrzymaniem sieci w ramach realizacji

Bardziej szczegółowo

BranŜa Imię i nazwisko Numer uprawnień Data Podpis

BranŜa Imię i nazwisko Numer uprawnień Data Podpis Jednostka projektowania: Team s.c. www.team.busko.pl 28-100 Busko-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 18a tel./fax 0-41 378 74 65, e-mail: biuro@team.busko.pl 1 Egzemplarz Symbol projektu: 11.1220.7 Symbol opracowania:

Bardziej szczegółowo

Internet dla mieszkańców gminy Rzekuń

Internet dla mieszkańców gminy Rzekuń Program funkcjonalno-użytkowy dla projektu: Internet dla mieszkańców gminy Rzekuń współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia do Wykonawcy należeć będzie:

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia do Wykonawcy należeć będzie: Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Kompleksowa informatyzacja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie jako element Podkarpackiego Systemu Informacji

Bardziej szczegółowo

INFRASTRUKTURA I USŁUGI SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W KUL

INFRASTRUKTURA I USŁUGI SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W KUL PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY DLA PROJEKTU KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO IM. JANA PAWŁA II INFRASTRUKTURA I USŁUGI SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W KUL Lublin, luty 2009 1 Zawartość Zawartość...

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE

INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE IVa. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE Opis techniczny projektu 1. Dane ogólne 1.1 Przedmiot opracowania 1.2 Zakres opracowania 1.3 Podstawa opracowania * Instalacja pożarowa SAP * Instalacja

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY W TYŃCU MAŁYM Zamawiający: GMINA KOBIERZYCE AL. PAŁACOWA 1 55-040 KOBIERZYCE tel. +48 71 36 98 130 faks +48 71 31 11 252 strona internetowa: www.ugk.pl przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

II. budowa sieci logicznej światłowodowej wraz z remontem dedykowanej sieci elektrycznej w budynku Urzędu Miejskiego w Piszu

II. budowa sieci logicznej światłowodowej wraz z remontem dedykowanej sieci elektrycznej w budynku Urzędu Miejskiego w Piszu Załącznik nr 11 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na rozbudowę systemu informatycznego w Urzędzie Miejskim w Piszu wraz z dostawą sprzętu komputerowego i biurowego. Zawartość: I. stworzenie

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PRIORYTETU II

WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PRIORYTETU II 1 z 13 2014-05-14 10:52 Warszawa: kompleksowa informatyzacja Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie sposobem na przeciwdziałanie wykluczeniu informatycznemu WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE ZP/UR/42/2013 Załącznik nr 1.1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) Pozycja nr 1: Dostawa serwera blade o następujących parametrach

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1.1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1.1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1.1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zał. nr 1 do SIWZ SO.272.11.14 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wypełniony Załącznik należy załączyć do oferty. Należy określić: nazwę producenta, model oraz oferowane parametry. W kolumnie Deklaracja

Bardziej szczegółowo

Opis Ogólny. Zakres zamówienia

Opis Ogólny. Zakres zamówienia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA MPTI Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu i oprogramowania na potrzeby Centrum Zaawansowanych Technologii Multimedialnych (Laboratorium Multimedialnego) w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Zadanie : Wybudowanie infrastruktury technicznej - Program Funkcjonalno-Użytkowy

Zadanie : Wybudowanie infrastruktury technicznej - Program Funkcjonalno-Użytkowy Załącznik Nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dotyczy : Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy zamówienia związanego z realizacją projektu w ramach działania

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest: Zakup 45 zestawów komputerowych, uruchomienie 47 publicznych punktów dostępu do Internetu oraz wdrożenie systemu łączności VoIP w oparciu o centralę

Bardziej szczegółowo

Tabela zgodności spełnienia warunków funkcjonalno-technicznych

Tabela zgodności spełnienia warunków funkcjonalno-technicznych Załącznik nr 2 do SIWZ Tabela zgodności spełnienia warunków funkcjonalno-technicznych Instrukcja wypełnienia 1. W kolumnie PARAMETRY TECHNICZNE/FUNKCJONALNE WYMAGANE Zamawiający określił parametry jakie

Bardziej szczegółowo