SYSTEM TELEWIZJI DOZOROWEJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SYSTEM TELEWIZJI DOZOROWEJ"

Transkrypt

1 Łódź dn PROJEKT WYKONAWCZY SYSTEM TELEWIZJI DOZOROWEJ INWESTOR : CENTRALNY OŚRODEK SPORTU ul. Łazienkowska 6a Warszawa OBIEKT : CENTRALNY OŚRODEK SPORTU ul. Łazienkowska 6a Warszawa Projektował: Opracował: Jacek Cegielski Ireneusz Reszka Egz. 4/4

2 Spis treści 1. WPROWADZENIE 3 2. OPIS FUNKCJONALNOŚCI PRZYJĘTEGO ROZWIĄZANIA 3 3. CHARAKTERYSTYKA FUNKCJONALNOŚCI OPROGRAMOWANIA 6 4. WYMAGANIA SPRZĘTOWE 9 5. DOBÓR KAMER OKABLOWANIE STRUKTURALNE CCTV WYTYCZNE INSTALACJI I MONTAŻU URZĄDZEŃ ZASILANIE WYKAZ URZĄDZEŃ CZĘŚĆ RYSUNKOWA 29 Strona 2 z 29

3 1. WPROWADZENIE Przedmiotem niniejszego opracowania jest Projekt Wykonawczy - Systemu Telewizji Dozorowej [CCTV], na terenie Centralnego Ośrodka Sportu w Warszawie przy ul. Łazienkowskiej 6a, zapewniającego utrwalenie przebiegu imprezy masowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011r. Proponowane rozwiązanie zakłada zastosowanie urządzeń sieciowych: kamery standardowej i wysokiej rozdzielczości, urządzenia rejestrujące, macierze dyskowe oraz stacje robocze. Zgodnie z zaleceniem Inwestora w opracowaniu nie wskazuje się dostawcy urządzeń, a jedynie funkcjonalności i dane techniczne, jakie te urządzenia powinny posiadać. 2. OPIS FUNKCJONALNOŚCI PRZYJĘTEGO ROZWIĄZANIA Lokalizacja punktów kamerowych w systemie wynika z zadań, jakie powinny spełniać poszczególne urządzenia w kontekście Rozporządzenia MSWiA w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej. Rozporządzenie różnicuje w sposób zasadniczy wymagania w zależności od strefy, w której prowadzona jest obserwacja, nakładając jednocześnie konieczność zapewnienia zobrazowania zgodnego z jedną z czterech kategorii. Rejestracja zgodnie z kat. I, II i IV obowiązuje w następujących lokalizacjach sektory dla uczestników imprezy masowej, płyta boiska lub scena. Kategoria III obowiązuje w pozostałych lokalizacjach na terenie imprezy masowej, czyli: kasy biletowe na terenie imprezy masowej, bramy, furtki i inne miejsca przeznaczone do wejścia uczestników na teren imprezy masowej, drogi dla służb ratowniczych, drogi ewakuacyjne oraz ciągi komunikacyjne na terenie imprezy masowej z wyłączeniem klatek schodowych, parkingi zorganizowane na terenie imprezy masowej. Koncepcję lokalizacji kamer na obiekcie podzielić można, zatem dla dwóch oddzielnych stref: strefa trybun oraz płyty hali, strefa ciągów komunikacyjnych, kas, bram oraz terenów zewnętrznych. Strefa trybun i płyty boiska Zgodnie z 4 pkt 2. rozporządzenia MSWiA obszar trybun i płyty boiska powinien znajdować się w zasięgu co najmniej dwóch urządzeń rejestrujących obraz. Rejestracja obrazów z obszarów kategorii I i II może być realizowana przy pomocy kamer obrotowych. Rejestracja obrazów z obszarów kategorii IV zgodnie z 2 pkt 4) musi być realizowana przy pomocy kamery zapewniającej ciągłą rejestrację obrazu w tych obszarach. Strona 3 z 29

4 W związku z tym projektuje się rozmieszczenie dedykowanych kamer stałopozycyjnych w obszarach kat. IV. Jednocześnie kamery dedykowane do kat. I na trybunach mają zapewnić kat. II na płycie boiska. Co za tym idzie, kamery dedykowane do kat. I na boisku, będą w stanie także zapewnić rejestrację obrazu kat. II na trybunach. Nad płytą boiska oraz nad trybunami w budynku Torwar I zostaną zainstalowane oświetlacze podczerwieni, wspomagające oświetlenie tych obszarów podczas imprez typu koncert, charakteryzujących się słabym oraz zróżnicowanym oświetleniem. Strefa ciągów komunikacyjnych, kasy, bramy oraz tereny zewnętrzne Zgodnie z 4 pkt 2 i 3 rozporządzenia MSWiA obszary poza trybunami i płytą boiska powinny znajdować się w zasięgu jednego urządzenia rejestrującego obraz. Lokalizacja i dobór kamer w wyznaczonych strefach powinien wynikać z wielkości obserwowanej sceny. Możliwe jest zastosowanie kamer obrotowych (szczególnie w miejscach rozległych i na terenie zewnętrznym) oraz kamer stałopozycyjnych. Rejestracja dźwięku Zgodnie z 4 pkt 4 rozporządzenia MSWiA obszar trybun i płyty boiska podlega obowiązkowej rejestracji dźwięku w paśmie od 300Hz do 4kHz. Proponowane rozwiązanie techniczne dla tego wymogu zakłada rozmieszczenie mikrofonów nad poszczególnymi sektorami trybun oraz połówkami boiska. Sygnały dźwiękowe z mikrofonów zostaną podłączone bezpośrednio na wejścia audio kamer zlokalizowanych najbliżej mikrofonów. Urządzenia sieciowe i rejestrujące Szafy z urządzeniami rejestrującymi obraz (tzw. centralny punkt dystrybucyjny CPD) zostaną zlokalizowane w budynku Torwar I na poziomie -1 w pomieszczeniu powstałym z wydzielenia szatni nr 6. W pomieszczeniu tym należy zainstalować klimatyzator zapewniający odbiór nadmiaru ciepła wydzielanego przez urządzeń elektroniczne. Wydzielenie pomieszczenia na CPD oraz instalacja klimatyzatora są poza zakresem tego opracowania. Pojemność macierzy dyskowych powinna pozwolić na zapis obrazów z kamer przez 70 godzin z imprez masowych (jedna impreza 8-godzinna tygodniowo przez 60 dni) oraz przez 60 dni poza imprezami masowymi, przy założeniu poklatkowości odpowiednio: dla obrazów kat. I i II - 12 kl./sek. dla obrazów kat. III i IV - 6 kl./sek. poza imprezami masowymi - 3 kl./sek. Szacowana pojemność dyskowa przy powyższych założeniach wynosi 73,92 TB. Złożenia funkcjonalne dla przełączników sieciowych: interfejsy FastEthernet 1000Mb/s wsparcie dla IGMP Snooping Strona 4 z 29

5 obsługa VLAN możliwość konfiguracji QoS zarządzalność na warstwie 2/3 routing IP implementacja protokołu SNMP (v3), RMON zasilanie urządzeń PoE Stanowiska operatorskie W budynku Torwar I, na parterze w pomieszczeniu ochrony będą zlokalizowane dwa stanowiska operatorskie, w budynku Torwar II, na parterze przy wejściu będzie zlokalizowane jedno stanowisko operatorskie. Stanowiska te będą się składały z: komputera PC z zainstalowanym oprogramowaniem klienta, klawiatury do sterowania kamer obrotowych, przemysłowego monitora LCD 42 o rozdzielczości 1920 x 1080px (zainstalowanego na uchwycie na ścianie), dwóch przemysłowych monitorów LCD 26 o rozdzielczości 1920 x 1080px, drukarki kolorowej pozwalającej na wydruki min. 9x13 cm z rozdzielczością 300 DPI. W budynku Torwar I na pierwszym piętrze w pomieszczeniu nr 108 zostanie zlokalizowane dodatkowe stanowisko obserwacyjne CCTV składające się z: odpowiedniego komputera PC z zainstalowanym oprogramowaniem klienta, przemysłowego monitora LCD 26 o rozdzielczości 1920 x 1080px, Strona 5 z 29

6 3. CHARAKTERYSTYKA FUNKCJONALNOŚCI OPROGRAMOWANIA Projekt Systemu Telewizji Dozorowej zakłada budowę wszechstronnego systemu zarządzania obrazem w architekturze klient serwer. Proponowana struktura zapewni szerokie możliwości konfiguracyjne z centralnym zarządzaniem oraz elastyczną możliwość rozbudowy systemu w przyszłości. Najważniejsze cechy, jakimi charakteryzować się powinno oprogramowanie zarządzające: a. skalowalność systemu - oprogramowanie zarządzające musi umożliwiać podłączenie docelowo, co najmniej 300 kamer i wizualizację obrazu z nich na nie mniej niż 15 stanowiskach operatorskich o przypisywanych parametrach użytkowych. Rozbudowa nie może pociągać za sobą konieczności dokonania zasadniczych zmian systemu, lecz jedynie jego rozszerzenie o kolejne elementy i licencje, b. instalacja na dedykowanej jednostce komputerowej serwerze centralnym, c. praca w architekturze klient serwer z centralnym zarządzaniem uprawnieniami użytkowników w systemie, d. interfejs konfiguracyjny oprogramowania zarządzającego w języku polskim, e. zapewniona obsługa kamer IP, f. możliwość definiowania parametrów nagrywania (rozdzielczość i poklatkowość zapisu) niezależnie dla każdej kamery, determinujące zajętość pasma transmisji; g. obsługa w systemie strumieni o parametrach nie gorszych niż ustawiane w zakresie: poklatkowość: od 1 do 25/30 kl/sek., rozdzielczość: SD (704 x 576), HD 720P (1280 x 720) oraz HD 1080p (1920 x 1080) h. wizualizacja na stacjach roboczych wyposażonych w 1 do 4 monitorów i. zapewniona synchronizacja czasu względem jednego zegara, tzn. czas rejestrowany z wszystkich kamer powinien być identyczny j. zapewnienie centralnego zarządzanie uprawnieniami wszystkich użytkowników systemu monitoringu uwzględniające tworzenie grup użytkowników i przydzielenia użytkowników do utworzonych grup, k. zapewniona priorytetyzacja sterowania kamerami (np. blokowanie przez operatora o wyższym priorytecie sterowania kamerą dla innych użytkowników) z powiadamianiem operatorów o użytkowniku, który zablokował daną kamerę, l. zapewnione sterowanie funkcjami podłączonych kamer szybkoobrotowych w zakresie obrót/pochylenie/zoom oraz przydzielonych użytkownikom funkcji dodatkowych takich jak uruchamianie tras patrolowych czy wywoływanie prepozycji, m. umożliwienie nadawanie priorytetów stanom alarmowym, wraz z odtworzeniem zadanego dźwięku dla każdego z alarmów, n. funkcja przypływu pracy z instrukcjami dla użytkowników i komentarzami oraz wymuszenia np. opisu zdarzenia oraz podjętych działań) przed wyczyszczeniem stanu alarmowego, o. możliwość adresacji alarmów dla zadanej grupy użytkowników, Strona 6 z 29

7 p. możliwość powiadamiania em o zdarzeniach alarmowych w systemie, q. możliwość automatycznego wyszukiwania urządzeń systemowych w sieci. Komponent oprogramowania operatorskiego Stacje robocze systemu monitoringu powinny być wyposażone w oprogramowanie klienckie współpracujące z oprogramowaniem zarządzającym. Oprogramowanie operatorskie powinno umożliwiać następujące funkcjonalności: a. obsługę do 4 monitorów na stacji roboczej, b. podpięcie klawiatury sterującej z manipulatorem drążkowym, c. zarządzanie wyświetlaniem strumieni wizyjnych z kamer w parametrach indywidualnie nadawanych dla każdej z nich, d. zdalne sterowanie kamerami (obrót/pochylenie/zoom) z panelu na ekranie stacji zarządzającej i za pomocą systemowej klawiatury z manipulatorem drążkowym, e. wywoływanie funkcji kamer takich jak odtwarzanie tras patrolowych i wywoływanie prepozycji, f. logowanie się użytkowników na stacji roboczej za pomocą haseł unikalnych w całym systemie, g. dostęp do podglądu na żywo, odtwarzania nagrań oraz sterowania PTZ zgodnie z centralnie nadanymi użytkownikowi uprawnieniami, h. wizualizację lokalizacji kamer na skalowalnych mapach terenu, i. skalowanie okien podglądu obrazu z kamer, j. prezentację nazwy kamery oraz czasu na obrazie, k. bezpośredni wydruk obrazu na żywo na drukarce, l. dostęp do rejestru zdarzeń/logów systemowych, m. obsługę alarmów z możliwością potwierdzania i kasowania stanów alarmowych w systemie, n. wyświetlanie procedur postępowania oraz wpisania akcji podjętej przez operatora w przypadku wystąpienia alarmu (funkcja przepływu pracy), o. interfejs oprogramowania klienckiego w języku polskim. Komponent oprogramowania archiwizującego W skład oprogramowania stacji roboczej powinien również wchodzić komponent odpowiedzialny za zarządzanie odtwarzaniem nagrań w systemie. Komponent powinien umożliwiać następujące funkcjonalności a. dostęp do nagrań dla uprawnionych użytkowników, b. dostęp do eksportu nagrań dla uprawnionych użytkowników, c. przeszukiwanie zarejestrowanych danych wg nr kamery, daty, czasu, wystąpienia alarmu lub detekcji ruchu, d. eksport nagrań do formatów plików wideo z weryfikacją autentyczności nagrań, Strona 7 z 29

8 e. eksport klatek obrazów do typowego formatu pliku graficznego: jpg, bmp, f. bezpośrednie wykonywanie wydruków plików graficznych na opcjonalnej kolorowej drukarce, g. bezpośrednią archiwizację zapisu na płytach CD/DVD za pomocą nagrywarki wbudowanej w stację roboczą, h. interfejs oprogramowania w języku polskim. Stworzone w systemie archiwa na nośnikach CD/DVD powinny umożliwiać sprawdzenie autentyczności nagrania, także na komputerze, na którym nośniki będą odtwarzane. Strona 8 z 29

9 4. WYMAGANIA SPRZĘTOWE Wymagania ogólne: a. Celem zapewnienia pełnej kompatybilności i spójności systemu, wymaga się, aby poszczególne grupy urządzeń były oparte o rozwiązania jednego producenta. b. Wszystkie kamery powinny pochodzić od jednego producenta. c. Oprogramowanie zarządzające oraz system rejestracji obrazu i dźwięku powinien pochodzić od jednego producenta. d. Serwer i stacje robocze powinny pochodzić od jednego producenta. e. Wszystkie urządzenia sieciowe (switche) powinny pochodzić od jednego producenta. f. Całość dostarczanego sprzętu i oprogramowania musi pochodzić z autoryzowanego kanału sprzedaży producentów g. Wszystkie dostarczone urządzenia powinny być nowe (tzn. wyprodukowane nie dawniej, niż na 6 miesięcy przed ich dostarczeniem) oraz by były nieużywane. Kamera szybkoobrotowa wewnętrzna FullHD (kat I i II) Rozdzielczość 1920 x 1080p30 Przetwornik CMOS 1/3" Zoom optyczny Zoom cyfrowy Czułość Stosunek sygnał/szum Standardy Obrót Pochylenie Prędkość obrotu Obsługiwane protokoły Obraz i sterowanie Wejście liniowe Wejścia alarmowe Wyjście Inne Zgodność Kopułka Menu ekranowe Obudowa zewnętrzna Temperatura pracy Montaż 20x (4,7-94mm) 10x nie gorsza niż 1,8 lux w trybie dziennym i 0,4 lux w trybie nocnym dla obrazu 50IRE, przy migawce 1/30 s minimum 50dB (ARW wyłączone) H.264 (ISO/IEC ), M-JPEG 360, ciągły do 18 ponad poziom zmienna 0,1 /s 120 /s, przy zmianie prepozycji 360 /s RTP, Telnet, UDP, TCP, IP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, IGMP V2/V3, ICMP, ARP, SMTP, SNTP, SNMP, RTSP, 802.1x, iscsi, DynDNS, UPnP RJ Base-TX Ethernet Audio co najmniej 2 programowane jako NO lub NC jedno alarmowe wbudowany mechanizm inteligentnej wideo analizy osobno konfigurowane strumienie w kodowaniu H.264 i M-JPEG, możliwość konfigurowania częstotliwości odświeżania i szerokości pasma ONVIF (Open Network Video Interface Forum) z zaproponowanym oprogramowaniem do zarządzania i rejestracji obrazu Przeźroczysta w języku polskim IP st C uchwyt do montażu na maszcie lub narożny Strona 9 z 29

10 Kamera stała wewnętrzna FullHD (kat IV): Rozdzielczość 1920 x 1080p30 Przetwornik CMOS 1/ 2,7" Obiektyw Czułość Standardy Obsługiwane protokoły Obraz i sterowanie Wejście liniowe Wejścia alarmowe Wyjście Inne Zgodność Zapis lokalny Obudowa wewnętrzna Megapikselowy, 3-12 mm, DC Iris Nie gorsza niż 0,3 lux w trybie dziennym i 0,05 lux w trybie nocnym dla obrazu 30IRE, przy migawce 1/50 s, F1.2 H.264 (ISO/IEC ), M-jpeg RTP, Telnet, UDP, TCP, IP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, IGMP V2/V3, ICMP, ARP, SMTP, SNTP, SNMP, RTSP, 802.1x, iscsi, dyndns, upnp Rj base-tx Ethernet Audio Co najmniej 2 programowane jako NO lub NC Jedno alarmowe Osobno konfigurowane strumienie w kodowaniu H.264 i M-JPEG, możliwość konfigurowania częstotliwości odświeżania i szerokości pasma ONVIF (Open Network Video Interface Forum) z zaproponowanym oprogramowaniem do zarządzania i rejestracji obrazu Slot karty SD lub MicroSD Chroniąca przed kurzem IP55 Kamera szybkoobrotowa zewnętrzna SD (kat III): Rozdzielczość 704 x 576 Przetwornik CCD 1/4" Zoom optyczny Zoom cyfrowy Czułość Stosunek sygnał/szum Standardy Obrót Pochylenie Prędkość obrotu Obsługiwane protokoły Obraz i sterowanie Wejście liniowe Wejścia alarmowe Wyjście Inne Zgodność Kopułka Menu ekranowe Obudowa zewnętrzna Temperatura pracy Montaż 36x (3,4-122mm) 12x nie gorsza niż 1,4 lux w trybie dziennym i 0,21 lux w trybie nocnym dla obrazu 50IRE, przy migawce 1/50 s minimum 50dB H.264 (ISO/IEC ), M-JPEG 360, ciągły do 18 ponad poziom zmienna 0,1 /s 120 /s, przy zmianie prepozycji 360 /s RTP, Telnet, UDP, TCP, IP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, IGMP V2/V3, ICMP, ARP, SMTP, SNTP, SNMP, RTSP, 802.1x, iscsi, DynDNS, UPnP RJ Base-TX Ethernet Audio co najmniej 2 programowane jako NO lub NC jedno alarmowe wbudowany mechanizm inteligentnej wideo analizy osobno konfigurowane strumienie w kodowaniu H.264 i M-JPEG, możliwość konfigurowania częstotliwości odświeżania i szerokości pasma ONVIF (Open Network Video Interface Forum) z zaproponowanym oprogramowaniem do zarządzania i rejestracji obrazu Przeźroczysta w języku polskim IP st C uchwyt do montażu na maszcie lub narożny Strona 10 z 29

11 Kamera szybkoobrotowa wewnętrzna SD (kat III): Rozdzielczość 704 x 576 Przetwornik CCD 1/4" Zoom optyczny Zoom cyfrowy Czułość Stosunek sygnał/szum Standardy Obrót Prędkość obrotu Obsługiwane protokoły Obraz i sterowanie Wejścia alarmowe Wyjście Inne Zgodność Kopułka Menu ekranowe Obudowa Montaż 10x (4,2-42mm) 12x nie gorsza niż 1,7 lux w trybie dziennym i 0,2 lux w trybie nocnym dla obrazu 50IRE, przy migawce 1/50 s minimum 50dB H.264 (ISO/IEC ), M-JPEG 360, ciągły zmienna 0,1 /s 120 /s, przy zmianie prepozycji 360 /s RTP, Telnet, UDP, TCP, IP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, IGMP V2/V3, ICMP, ARP, SMTP, SNTP, SNMP, RTSP, 802.1x, iscsi, DynDNS, UPnP RJ Base-TX Ethernet co najmniej 2 programowane jako NO lub NC jedno alarmowe wbudowany mechanizm inteligentnej wideo analizy osobno konfigurowane strumienie w kodowaniu H.264 i M-JPEG, możliwość konfigurowania częstotliwości odświeżania i szerokości pasma ONVIF (Open Network Video Interface Forum) z zaproponowanym oprogramowaniem do zarządzania i rejestracji obrazu Przeźroczysta w języku polskim Wewnętrzna Nawierzchniowy, wpuszczany lub zwieszany na wysięgniku Strona 11 z 29

12 Kamera stała zewnętrzna HD ready (kat III): Rozdzielczość 1280 x 720p30 Przetwornik CCD 1/3" Obiektyw Czułość Standardy Obsługiwane protokoły Obraz i sterowanie Wejście liniowe Wejścia Wyjście Inne Zgodność Zapis lokalny Obudowa zewnętrzna Megapikselowy, 3-12 mm, DC Iris Nie gorsza niż 1 lux w trybie dziennym i 0,4 lux w trybie nocnym dla obrazu 30IRE, przy migawce 1/50 s, F1.4 H.264 (ISO/IEC ), M-JPEG RTP, Telnet, UDP, TCP, IP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, IGMP V2/V3, ICMP, ARP, SMTP, SNTP, SNMP, RTSP, 802.1x, iscsi, DynDNS, UPnP RJ Base-TX Ethernet Audio jedno alarmowe jedno alarmowe wbudowany mechanizm inteligentnej wideo analizy osobno konfigurowane strumienie w kodowaniu H.264 i M-JPEG, możliwość konfigurowania częstotliwości odświeżania i szerokości pasma ONVIF (Open Network Video Interface Forum) z zaproponowanym oprogramowaniem do zarządzania i rejestracji obrazu slot karty SD lub microsd IP66 Kamera stała kopułowa HD ready (kat III): Rozdzielczość 1280 x 720p30 Przetwornik CCD 1/3" Obiektyw Czułość Standardy Obsługiwane protokoły Obraz i sterowanie Wejście liniowe Wejścia Wyjście Inne Zgodność Zapis lokalny 3-9 mm, DC Iris Nie gorsza niż 1 lux w trybie dziennym i 0,4 lux w trybie nocnym dla obrazu 30IRE, przy migawce 1/50 s, F1.4 H.264 (ISO/IEC ), M-JPEG RTP, Telnet, UDP, TCP, IP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, IGMP V2/V3, ICMP, ARP, SMTP, SNTP, SNMP, RTSP, 802.1x, iscsi, DynDNS, UPnP RJ Base-TX Ethernet Audio jedno alarmowe jedno alarmowe osobno konfigurowane strumienie w kodowaniu H.264 i M-JPEG, możliwość konfigurowania częstotliwości odświeżania i szerokości pasma ONVIF (Open Network Video Interface Forum) z zaproponowanym oprogramowaniem do zarządzania i rejestracji obrazu slot karty SD lub microsd Obudowa wandaloodporna IP66 ( st C) Strona 12 z 29

13 Kamera stała kopułowa SD (kat III): Rozdzielczość 704x576 Przetwornik CCD 1/3" Obiektyw 3-9 mm, DC Iris Czułość Nie gorsza niż 0,3 lux w trybie dziennym i 0,1 lux w trybie nocnym dla obrazu 30IRE, przy migawce 1/50 s, F1.2 Standardy H.264 (ISO/IEC ), M-JPEG Obsługiwane protokoły RTP, Telnet, UDP, TCP, IP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, IGMP V2/V3, ICMP, ARP, SMTP, SNTP, SNMP, RTSP, 802.1x, iscsi, DynDNS, UPnP Obraz i sterowanie RJ Base-TX Ethernet Wejście liniowe Audio Wejścia jedno alarmowe Wyjście jedno alarmowe Inne osobno konfigurowane strumienie w kodowaniu H.264 i M-JPEG, możliwość konfigurowania częstotliwości odświeżania i szerokości pasma Zgodność ONVIF (Open Network Video Interface Forum) z zaproponowanym oprogramowaniem do zarządzania i rejestracji obrazu Zapis lokalny slot karty SD lub microsd Obudowa wandaloodporna IP66 ( st C) Serwer zarządzający: Obudowa RACK Płyta główna serwerowa, interfejs SATA II (wspierany RAID 0,1,5,10), Procesor 2 x Intel XEON z serii 56xx o częstotliwości co najmniej 2GHz Pamięć RAM co najmniej 8 GB Dysk twardy 2 x 146 GB, skonfigurowane w RAID-1 Napęd DVD Karta graficzna zintegrowana na płycie głównej Interfejsy 2 x Gigabit Ethernet System operacyjny MS Windows Svr Std 2008 R2 64Bit PL, Komputer stacji roboczej: Procesor czterordzeniowy Intel Xeon o częstotliwości co najmniej 2,66 GHz, pamięć podręczna 8 MB Pamięć RAM DDR3, co najmniej 6 GB 1333 MHz Dysk twardy 250 GB Napęd DVD RW +- z aplikacją do nagrywania płyt CD i DVD Karta dźwiękowa Zintegrowana Komunikacja zintegrowana karta LAN 10/100/1000 Porty z przodu obudowy 2 USB 2.0, wejście mikrofon, 1 wyjście słuchawkowe, Porty z tyłu obudowy 4 USB 2.0, 1 wejście audio, 1 wyjście audio, 1 wejście mikrofon, 2 gniazda PS/2, 1 port szeregowy RS-232, Inne klawiatura, mysz optyczna Zasilacz 475W Obudowa Miniwieża System operacyjny Microsoft Windows 7 Professional PL 64-bit Strona 13 z 29

14 Karta grafiki stacji roboczej: Typ NVIDIA Quadro 2000 Pamięć RAM 1 GB Interejs PCIe 16x Monitor 26 : Wielkość matrycy: 26'' Panel LCD: CCFL Rozdzielczość 1920 x 1080 pikseli Format obrazu 16:9 Czas reakcji matrycy [ms]: 8 ms Jasność [cd/m2]: 450 cd/m2 Kontrast: 4000:1 Kąt widzenia poziomy 178 Kąt widzenia pionowy 178 Audio Wbudowany głośnik Sterowanie Menu Ekranowe Złącza 1 x DVI, 1xHDMI, 1x 15-stykowe D-sub, 2 wejścia CVBS przelotowe, 1 x wejście audio prawy/lewy Funkcje PIP (obraz w obrazie) Temperatura pracy 10 C 40 C Monitor 42 : Wielkość matrycy: 42'' Panel LCD: CCFL Rozdzielczość 1920 x 1080 pikseli Format obrazu 16:9 Czas reakcji matrycy [ms]: 8 ms Jasność [cd/m2]: 700 cd/m2 Kontrast: 3500:1 Kąt widzenia poziomy 178 Kąt widzenia pionowy 178 Audio Wbudowany głośnik Sterowanie Menu Ekranowe Złącza 1 x DVI, 1xHDMI, 1x 15-stykowe D-sub, 2 wejścia CVBS przelotowe, 1 x wejście audio prawy/lewy Funkcje PIP (obraz w obrazie) Temperatura pracy 10 C 40 C Strona 14 z 29

15 Dekoder wizyjny: Funkcja Dekodowanie strumieni H.264 w rozdzielczościach 4CiF/480p, 720p i 1080p i wyświetlanie ich na monitorze kompatybilność z proponowanymi kamerami IP Format obrazu 16:9 Jednoczesne wyświetlanie nie mniej niż 2 strumieni 1080p 30IPS Wydajność lub jednoczesne wyświetlanie nie mniej niż 6 strumieni /30IPS Obsługa 1 monitor poprzez złącze DVI lub HDMI Pulpit sterujący PTZ: Interfejs Manipulator Obsługa RS-232 do podpięcia do stacji roboczej Drążkowy do sterowania obrotem, pochyleniem i zoomem kamer Wyświetlanie obrazów na monitorach stacji roboczych Wyświetlanie obrazów na monitorach wielkoformatowych Możliwość przywoływania map terenu Serwer rejestracji: Dyski Kompatybilność Zasilacz Ilość sesji Przepustowość Interfejs Inne Zarządzanie 40 sztuk, każdy po 1 TB (do pracy ciągłej), RAID-4, RAID-DP Z systemem zarządzającym, potwierdzona przez dostawce oprogramowania podwójny redundantny 256 równoczesnych sesji i-scsi co najmniej 400 Mb/s 4 x Gigabit Ethernet 256 MB nieulotnej pamięci RAM dla zabezpieczenia transakcji w toku na wypadek zaniku zasilania możliwość rozbudowy przez dołączenie rozszerzeń modułowych do 50000GB (RAID DP) zdalne poprzez przeglądarkę oraz telnet, ssh, rsh Oprogramowanie zarządzające: Podstawowe funkcje Rejestracja w systemie Konfiguracja Obsługa kamer sieciowych i odbiorników proponowanych w ofercie. Możliwość rozbudowy systemu do 300 kamer/nadajników/odbiorników i kamer sieciowych oraz do 15 stacji operatorskich Zapis strumieni wideo z kamer bezpośrednio na macierzach i-scsi. Możliwość tworzenia logicznych podsystemów rejestracji obsługujących od jednej do czterech macierzy Możliwość konfiguracji nadmiarowej i redundantnej w ramach podsystemów, dla zapewnienia utrzymania zapisu w momencie awarii pojedynczych macierzy Możliwość zdefiniowania czasu przechowywania nagrań Automatyczne wykrywanie urządzeń IP, Automatyczne przydzielanie adresów IP urządzeniom, Funkcja wsadowej aktualizacji oprogramowania układowego urządzeń IP, Drzewo logiczne z możliwością konfigurowania, Funkcja wstępnie zdefiniowanych sekwencji kamer, Funkcja sekwencji automatycznych tworzonych przez wybór wielu obrazów i przeniesienie ich techniką przeciągnij i upuść do okien obrazów, Strona 15 z 29

16 Interfejs użytkownika Funkcje harmonogramu Obsługa zdarzeń Konfiguracja podglądu delta wyświetlanie tego, co zostało zmienione, informacji, kto dokonał zmiany i kiedy została ona dokonana, Programowalne przyciski zdarzeń definiowanych przez użytkownika. Mapy lokalizacji z obsługą funkcji zoom, połączeniami, urządzeniami, sekwencjami i skryptami poleceń, Obsługa do 4 monitorów za pomocą jednej stacji roboczej, Obsługa klawiatury CCTV, podłączonej do stacji roboczej lub nadajnika IP, Każde z okien obrazu można przełączyć na wyświetlanie obrazu odtwarzanego, Możliwość podglądu obrazu odtwarzanego równocześnie w wielu oknach, Okna obrazu umożliwiają wyświetlanie obrazu bieżącego, obrazu odtwarzanego, dokumentów tekstowych, map lub stron sieciowych, Stany urządzenia prezentowane przy pomocy ikon, łącznie z zanikiem połączenia sieciowego czy zanikiem sygnału wizyjnego, Możliwość indywidualnego konfigurowania drzewa Ulubionych indywidualnie dla każdego użytkownika, Funkcja drzewa Ulubionych z możliwością skonfigurowania kompleksowych widoków ze zdefiniowaniem układu okien obrazu i przydzielania poszczególnych kamer, Możliwość wyboru kamery dwukrotnym kliknięciem lub techniką przeciągnij i upuść z map lokalizacji, drzewa logicznego lub drzewa Ulubionych, Pełna obsługa stacji roboczych wyposażonych w monitory wielkoformatowe Możliwość pełnej obsługi stacji roboczych z komponentem monitor Wall z poziomu stacji klienckiej Synchroniczne odtwarzanie obrazu z wielu kamer Funkcja zaawansowanej osi czasu umożliwia łatwe wyszukiwanie zapisanych nagrań z prezentacją graficzną, Kolory osi czasu wskazują stan zapisu - zapis normalny, alarmowy, zapis po wykryciu ruchu, zapis chroniony i zapis dźwięku Możliwość łatwego wyboru odtwarzanego fragmentu techniką przeciągania znaczników (linii) na osi czasu, Możliwość eksportu wybranych fragmentów nagrań na płytę DVD, dyski sieciowe lub do zewnętrznej pamięci USB, Elastyczna funkcja wyszukiwania obejmująca wszystkie rejestratory, także sieciowe, dołączone do systemu, Funkcja wyszukiwania ruchu po zapisaniu obrazu umożliwiająca łatwe znalezienie zmian w wybranych fragmentach obrazu, Wyszukiwanie dochodzeniowe umożliwia użycie na zapisanych obrazach algorytmów Inteligentnej Analizy Obrazów Dwie opcje odsłuchu dźwięku tylko w wybranym kanale lub w wielu kanałach równocześnie, Opcjonalny interkom foniczny Możliwość zdefiniowania 10 harmonogramów zapisu z uwzględnieniem dni wolnych i wyłączonych z harmonogramu, Nieograniczona ilość harmonogramów zadań z uwzględnieniem dni wolnych, dni wyłączonych i powtórzeń harmonogramu, Minimalny i maksymalny czas zapisu definiowany oddzielnie dla każdej z kamer, Możliwość ustawienia częstotliwości odświeżania i jakości obrazu osobno dla każdej kamery i nagrania przy podglądzie obrazu bieżącego, normalnym zapisie, zapisie po wykryciu ruchu i zapisie alarmowym. Funkcja listy zdarzeń dla urządzeń (np. zanik sygnału wizyjnego), zdarzeń systemowych (np. brak wolnego miejsca na dysku), zdarzeń w sieci komputerowej (np. duży ruch w sieci), zdarzeń w systemach współpracujących, zdarzeń dotyczących użytkownika (np. nieudane logowanie) lub harmonogramu (np. każdy wtorek o 10:15), itp., Funkcja zdarzeń złożonych (łączenie zdarzeń za pomocą wyrażeń Strona 16 z 29

17 Obsługa alarmów Zarządzanie użytkownikami Monitorowanie stanu systemu Funkcje dostosowania systemu i interfejsów Wdrażanie systemu boolowskich), Funkcja powielania zdarzeń umożliwiająca ich oddzielną obsługę, Funkcja przypisywania zdarzenia grupom użytkowników, Generowanie alarmów w zależności od harmonogramu, Logowanie zdarzeń w zależności od harmonogramu, Wywoływanie skryptu poleceń przy wystąpieniu zdarzenia, uzależnione od harmonogramu. Możliwość uruchomienia zapisu obrazu z dowolnej kamery przy wystąpieniu alarmu, 100 priorytetów alarmu, Możliwość wyświetlania automatycznego wyskakującego okienka przy wystąpieniu alarmu, Wyświetlanie alarmów w osobnym oknie, Możliwość wyświetlenia wielu okien z obrazem bieżącym lub odtwarzanym, mapami lokalizacji, dokumentami lub stronami WWW w określonej kolejności, począwszy od alarmów o najwyższym priorytecie, Możliwość odtwarzania pliku dźwiękowego dla każdego z alarmów, Praca z instrukcjami dla użytkowników i komentarzami, Funkcja powiadamiania o alarmie pocztą elektroniczną lub za pomocą wiadomości SMS, Wyświetlanie alarmu na ścianach monitorów Opcje automatycznego resetowania alarmu w zależności od czasu lub statusu. Współpraca z mechanizmem inteligentnej analizy obrazu w kamerach. Kompatybilność z funkcją LDAP umożliwiająca integrację z korporacyjnymi systemami zarządzania użytkownikami, w rodzaju Microsoft Active Directory, Oddzielna kontrola dostępu do zasobów dla każdej z grup użytkowników, Możliwość dostosowania drzewa logicznego dla każdej z grup użytkowników dla użytkowników widoczne są jedynie te urządzenia, do których posiadają dostęp, Możliwość definiowania uprawnień użytkowników dotyczących zabezpieczania, usuwania, eksportowania i wydruku obrazu, Możliwość definiowania uprawnień użytkowników do pliku rejestru, Możliwość przydzielania poszczególnym grupom użytkowników uprawnień do obsługi poszczególnych kamer w zakresie dostępu do obrazu bieżącego, odtwarzania obrazu lub dźwięku, wyświetlania metadanych lub sterowania kamerą PTZ, Logowanie z podwójną autoryzacją przyznawanie specjalnych przywilejów i priorytetów przy logowaniu do systemu przez dwóch użytkowników jednocześnie. Funkcje monitorowania stanu całego systemu obejmujące kamery, komputery, oprogramowanie i urządzenia sieciowe, Możliwość monitorowania stanu urządzeń sieciowych i urządzeń innych producentów z wykorzystaniem protokołów SNMP, Możliwość sterowania całością funkcji systemu za pomocą niestandardowych skryptów poleceń (Custom Command Scripts), Wewnętrzny edytor skryptów poleceń z obsługą języków C# oraz Visual Basic.Net, Możliwość wyzwalania zdarzeń i przesyłania metadanych przez zewnętrzne oprogramowanie za pomocą funkcji "Wirtualnych Wejść" Funkcja wejść wirtualnych może wykorzystywać dowolny język programowania platformy.net (C#, JScript, itp.) lub języki programowania typu COM (C++, Visual Basic, itd.), Aktualizacje klienta-stacji operatorskiej systemu muszą być wdrażane automatycznie z poziomu serwera centralnego, Strona 17 z 29

18 5. DOBÓR KAMER L. p. Numer Typ Rozdzielczość Typ Obiektyw kamery kamery kamery obudowy Obszar obserwacji 1 K-1.1 PTZ 704x576 4,2 42mm wewnętrzna szatnia 2 K-1.2 kopułowa 704x576 2,8 10mm wewnętrzna szatnia 3 K-1.3 kopułowa 1280x mm wewnętrzna wejście 4 K-1.4 kopułowa 704x576 2,8 10mm wewnętrzna szatnia 5 K-1.5 kopułowa 1280x mm wewnętrzna wejście 6 K-1.6 kopułowa 704x576 2,8 10mm wewnętrzna komunikacja 7 K-1.7 kopułowa 704x576 2,8 10mm wewnętrzna komunikacja 8 K-1.8 kopułowa 704x576 2,8 10mm wewnętrzna komunikacja 9 K-1.9 kopułowa 704x576 2,8 10mm wewnętrzna komunikacja 10 K-1.10 kopułowa 704x576 2,8 10mm wewnętrzna komunikacja 11 K-1.11 kopułowa 704x576 2,8 10mm wewnętrzna komunikacja 12 K-1.12 kopułowa 704x576 2,8 10mm wewnętrzna komunikacja 13 K-1.13 kopułowa 704x576 2,8 10mm wewnętrzna komunikacja 14 K0.1 kopułowa 1280x mm wewnętrzna wejście główne 15 K0.2 kopułowa 1280x mm wewnętrzna wejście główne 16 K0.3 kopułowa 1280x mm wewnętrzna wejście główne 17 K0.4 kopułowa 1280x mm wewnętrzna wejście główne 18 K0.5 kopułowa 1280x mm wewnętrzna wejście główne 19 K0.6 PTZ 704x576 4,2-42 mm wewnętrzna hol główny 20 K0.7 PTZ 704x576 4,2-42 mm wewnętrzna hol główny 21 K0.8 PTZ 704x576 4,2-42 mm wewnętrzna komunikacja 22 K0.9 kopułowa 1280x mm wewnętrzna kasa biletowa 23 K0.10 kopułowa 1280x mm wewnętrzna kasa biletowa 24 K0.11 kopułowa 704x576 2,8 10mm wewnętrzna wejście na boisko 25 K0.12 kopułowa 704x576 2,8 10mm wewnętrzna komunikacja 26 K0.13 kopułowa 704x576 2,8 10mm wewnętrzna komunikacja 27 K0.14 kopułowa 704x576 2,8 10mm wewnętrzna komunikacja 28 K0.15 PTZ 704x576 4,2-42 mm wewnętrzna sala bankietowa 29 K0.16 kopułowa 704x576 2,8 10mm wewnętrzna komunikacja 30 K0.17 kopułowa 1280x mm wewnętrzna wejście 31 K0.18 kopułowa 704x576 2,8 10mm wewnętrzna wejście 32 K0.19 PTZ 704x576 4,2-42 mm wewnętrzna wejście / karetka 33 K0.20 kopułowa 704x576 2,8 10mm wewnętrzna komunikacja 34 K0.21 kopułowa 704x576 2,8 10mm wewnętrzna komunikacja 35 K0.22 kopułowa 704x576 2,8 10mm wewnętrzna komunikacja 36 K0.23 kopułowa 1280x mm wewnętrzna wejście VIP 37 K1.1 PTZ 704x576 4,2-42 mm wewnętrzna komunikacja 38 K1.2 kopułowa 704x576 2,8 10mm wewnętrzna komunikacja 39 K1.3 kopułowa 704x576 2,8 10mm wewnętrzna komunikacja 40 K1.4 kopułowa 704x576 2,8 10mm wewnętrzna wejście na widownię 41 K1.5 kopułowa 1280x mm wewnętrzna wyjścia ewakuacyjne 42 K1.6 PTZ 704x576 4,2-42 mm wewnętrzna komunikacja 43 K1.7 kopułowa 1280x mm wewnętrzna wyjścia ewakuacyjne 44 K1.8 PTZ 704x576 4,2-42 mm wewnętrzna komunikacja 45 K1.9 kopułowa 704x576 2,8 10mm wewnętrzna komunikacja 46 K1.10 kopułowa 704x576 2,8 10mm wewnętrzna komunikacja 47 K1.11 kopułowa 704x576 2,8 10mm wewnętrzna wejście na widownię 48 K1.12 kopułowa 1280x mm wewnętrzna wyjścia ewakuacyjne 49 K1.13 PTZ 704x576 4,2-42 mm wewnętrzna komunikacja 50 K1.14 kopułowa 1280x mm wewnętrzna wyjścia ewakuacyjne 51 K2.1 PTZ 704x576 4,2-42 mm wewnętrzna komunikacja 52 K2.2 kopułowa 704x576 2,8 10mm wewnętrzna komunikacja 53 K2.3 kopułowa 704x576 2,8 10mm wewnętrzna sala konferencyjna 54 K2.4 kopułowa 704x576 2,8 10mm wewnętrzna sala konferencyjna Strona 18 z 29

19 L. p. Numer Typ Rozdzielczość Typ Obiektyw kamery kamery kamery obudowy Obszar obserwacji 55 K2.5 kopułowa 704x576 2,8 10mm wewnętrzna komunikacja 56 K2.6 kopułowa 704x576 2,8 10mm wewnętrzna sala konferencyjna 57 K2.7 PTZ 1920x1080 4,7 94mm wewnętrzna widownia 58 K2.8 PTZ 1920x1080 4,7 94mm wewnętrzna widownia 59 K2.9 PTZ 1920x1080 4,7 94mm wewnętrzna widownia 60 K2.10 PTZ 1920x1080 4,7 94mm wewnętrzna widownia 61 K2.11 PTZ 1920x1080 4,7 94mm wewnętrzna widownia 62 K2.12 PTZ 1920x1080 4,7 94mm wewnętrzna widownia 63 K2.13 stała 1920x1080 3,8 13mm wewnętrzna widownia 64 K2.14 stała 1920x1080 3,8 13mm wewnętrzna widownia 65 K2.15 stała 1920x1080 3,8 13mm wewnętrzna widownia 66 K2.16 stała 1920x1080 3,8 13mm wewnętrzna widownia 67 K2.17 stała 1920x1080 3,8 13mm wewnętrzna widownia 68 K2.18 stała 1920x1080 3,8 13mm wewnętrzna widownia 69 K2.19 stała 1920x1080 3,8 13mm wewnętrzna widownia 70 K2.20 stała 1920x1080 3,8 13mm wewnętrzna widownia 71 L0.1 kopułowa 1280x mm wewnętrzna wyjście ewakuacyjne 72 L0.2 PTZ 704x576 4,2-42 mm wewnętrzna komunikacja 73 L0.3 kopułowa 1280x mm wewnętrzna wejście 74 L0.4 kopułowa 1280x mm wewnętrzna kasa 75 L0.5 kopułowa 1280x mm wewnętrzna wejście 76 L0.6 PTZ 704x576 4,2-42 mm wewnętrzna komunikacja 77 L0.7 kopułowa 1280x mm wewnętrzna kasa 78 L0.8 kopułowa 1280x mm wewnętrzna wyjście ewakuacyjne 79 L1.1 PTZ 704x576 4,2-42 mm wewnętrzna komunikacja 80 L1.2 stała 1920x1080 3,8 13mm wewnętrzna lodowisko / widownia 81 L1.3 stała 1920x1080 3,8 13mm wewnętrzna widownia 82 L1.4 PTZ 1920x1080 4,7 94mm wewnętrzna lodowisko / widownia 83 L1.5 PTZ 1920x1080 4,7 94mm wewnętrzna lodowisko / widownia 84 L1.6 stała 1920x1080 3,8 13mm wewnętrzna widownia 85 L1.7 stała 1920x1080 3,8 13mm wewnętrzna lodowisko / widownia 86 L1.8 kopułowa 1280x mm wewnętrzna wejście 87 L1.9 PTZ 704x576 4,2-42 mm wewnętrzna komunikacja 88 L1.10 kopułowa 1280x mm wewnętrzna wyjście ewakuacyjne 89 Z1 PTZ 704x576 3,4 122,4mm zewnętrzna przed wej. głównym 90 Z2 stała 1280x720 3,8 13mm zewnętrzna kasy 91 Z3 PTZ 704x576 3,4 122,4mm zewnętrzna wyjście ewakuacyjne 92 Z4 stała 1280x720 3,8 13mm zewnętrzna wejście techniczne 93 Z5 stała 1280x720 3,8 13mm zewnętrzna komunikacja 94 Z6 stała 1280x720 3,8 13mm zewnętrzna wejście techniczne 95 Z7 stała 1280x720 3,8 13mm zewnętrzna warsztat 96 Z8 stała 1280x720 3,8 13mm zewnętrzna brama od Al. Armii Ludowej 97 Z9 PTZ 704x576 3,4 122,4mm zewnętrzna ogrodzenie od Al. Armii Ludowej 98 Z10 PTZ 704x576 3,4 122,4mm zewnętrzna wyjście ewakuacyjne 99 Z11 stała 1280x720 3,8 13mm zewnętrzna wejście techniczne 100 Z12 PTZ 704x576 3,4 122,4mm zewnętrzna ogrodzenie od Al. Armii Ludowej 101 Z13 PTZ 704x576 3,4 122,4mm zewnętrzna wyjście ewakuacyjne 102 Z14 stała 1280x720 3,8 13mm zewnętrzna wejście dla pracowników 103 Z15 PTZ 704x576 3,4 122,4mm zewnętrzna teren od ul. Czerniakowskiej 104 Z16 stała 1280x720 3,8 13mm zewnętrzna wejście dla pracowników 105 Z17 PTZ 704x576 3,4 122,4mm zewnętrzna wyjście ewakuacyjne Strona 19 z 29

20 L. p. Numer kamery Typ kamery Rozdzielczość kamery Obiektyw Typ obudowy Obszar obserwacji 106 Z18 PTZ 704x576 3,4 122,4mm zewnętrzna teren od ul. Czerniakowskiej 107 Z19 stała 1280x720 3,8 13mm zewnętrzna wejście główne 108 Z20 PTZ 704x576 3,4 122,4mm zewnętrzna teren od ul. Łazienkowskiej 109 Z21 stała 1280x720 3,8 13mm zewnętrzna wejście na I piętrze 110 Z22 PTZ 704x576 3,4 122,4mm zewnętrzna 111 Z23 PTZ 704x576 3,4 122,4mm zewnętrzna 112 Z24 stała 1280x720 3,8 13mm zewnętrzna teren od ul. Łazienkowskiej teren od Al. Armii Ludowej brama od ul. Łazienkowskiej Strona 20 z 29

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015 Załącznik nr 4 do SIWZ/Nr 1 do umowy Nr postępowania OI/IP/031/2015 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015 1. Założenia ogólne System telewizji przemysłowej/dozorowej ma być integralną

Bardziej szczegółowo

BUDOWA MONITORINGU CCTV dla potrzeb imprez masowych dostosowanie do aktualnych przepisów. PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

BUDOWA MONITORINGU CCTV dla potrzeb imprez masowych dostosowanie do aktualnych przepisów. PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zadania : BUDOWA MONITORINGU CCTV dla potrzeb imprez masowych dostosowanie do aktualnych przepisów. PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Obiekt: Lodowisko Ul. De Gaulle a w Tychach Inwestor: Miejski Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number):

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number): Załącznik nr 6 do SIWZ 1. Stacja robocza 46 szt. NUMER PRODUKTU (part number): LP. Atrybut Parametr wymagany Opis parametru urządzenia 1. Procesor Min. 2-rdzeniowy, osiągający w teście PassMark CPU Mark

Bardziej szczegółowo

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ 1. Serwer Załącznik nr 1 do SIWZ Lp. Nazwa elementu, Opis wymagań parametru lub cechy 1 Obudowa RACK o wysokości max. 2U z szynami i elementami niezbędnymi do zabudowy w szafie 19" 2 Procesor Czterordzeniowy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia. . Wymagania techniczne sieci komputerowej.

Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia. . Wymagania techniczne sieci komputerowej. Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia.. Wymagania techniczne sieci komputerowej. 1. Sieć komputerowa spełnia następujące wymagania techniczne: a) Prędkość przesyłu danych wewnątrz sieci min. 100 Mbps b) Działanie

Bardziej szczegółowo

KAMERING / MONITORING IP. Kamery IP kopułkowe

KAMERING / MONITORING IP. Kamery IP kopułkowe Kamery IP kopułkowe GV-MDR120 Mpix GV-FE4301 GV-VD1530 GV-FE2301 Mpix Geovision GV-EFD2100-0F Przetwornik: 1/3" CMOS ze skanowaniem progresywnym, Rozdzielczość [Mpix]: 1,3, Wielkość obrazu [px]: 1280 x

Bardziej szczegółowo

Opis oferowanego przedmiotu zamówienia

Opis oferowanego przedmiotu zamówienia Wypełnia Wykonawca Opis oferowanego przedmiotu zamówienia Załącznik nr 8 do siwz i formularza ofertowego 1. Serwer NAS Liczba sztuk: 2 Oferowany model:.. Producent:..... L.p. Wymagania minimalne Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ROBÓT

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ROBÓT Załącznik nr 1 do umowy SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ROBÓT WYKONANIE INSTALACJI TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ W BUDYNKU MAZOWIECKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W WARSZAWIE PRZY UL. MARSZAŁKOWSKIEJ 3/5 Lp. Podstawa Opis Jedn.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Zadanie 1 Komputery stacjonarne Procesor Pamięć RAM Dysk Twardy Napęd Optyczny Płyta główna Dwurdzeniowy w architekturze x86 o częstotliwości 2,5 GHz (preferowany Intel Core 2 Duo lub inny o takiej samej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ/DOZOROWEJ Łódź 2014

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ/DOZOROWEJ Łódź 2014 Załącznik nr 5 do SIWZ/ nr 1 do Umowy Postępowanie nr OI/PP/171/2014 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ/DOZOROWEJ Łódź 2014 1. Założenia ogólne System telewizji przemysłowej/dozorowej

Bardziej szczegółowo

telewizja-przemyslowa.pl

telewizja-przemyslowa.pl Informacje o produkcie Kamera NoVus NVIP-2DN3000H/IR-1P Cena : 899,00 zł (netto) 1.105,77 zł (brutto) Producent : NoVus Dostępność : Dostępny Stan magazynowy : brak w magazynie Średnia ocena : brak recenzji

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY IP INTROX ORAZ EVOS

SYSTEMY IP INTROX ORAZ EVOS Symbol Opis Cena netto SYSTEMY IP INTROX ORAZ EVOS KAMERY STANDARDOWE Cena brutto Gr. rabat Uwagi Zdjęcia IN-IP3-1.3MP-S Kamera sieciowa 1.3MP w obudowie standardowej, przetwornik CMOS 1/3, skanowanie

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy Pakiet nr 2

Formularz cenowy Pakiet nr 2 ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik r 2 Formularz cenowy Pakiet nr 2 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP-4/09 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Lp. Wyszczególnienie Cena

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na Informatyzację Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie sp. z o.o.

Załącznik nr 2. do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na Informatyzację Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie sp. z o.o. Załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na Informatyzację Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie sp. z o.o. Wymagania dla sprzętu komputerowego 1. Serwer Bazodanowy ilość sztuk 1 szt.

Bardziej szczegółowo

JUŻ ZA 1400,00 ZŁ BRUTTO MOŻESZ MONITOROWAĆ I KONTROLOWAĆ SWOJĄ FIRMĘ LUB MIESZKANIE ZA POMOCĄ TELEFONU KOMÓRKOWEGO

JUŻ ZA 1400,00 ZŁ BRUTTO MOŻESZ MONITOROWAĆ I KONTROLOWAĆ SWOJĄ FIRMĘ LUB MIESZKANIE ZA POMOCĄ TELEFONU KOMÓRKOWEGO Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe KOMSERWIS sp. z o. o. 15-044 Białystok, ul. Piasta 16 tel. 85 744-30-30, 85 744-28-63, fax. 85 744-30-30 KRS Nr 0000148643 w SR Białystok, XII Wydz. Gosp., Kapitał

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 18 listopad 2014

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 18 listopad 2014 MONITORING IP > kamery IP > kamery 2Mpx > Model : - Producent : BCS przetwornik: 1/2.8" 2MP PS CMOS rozdzielczość: 1920x1080 / 25kl/s interfejs: Ethernet 10/100 Base-T PoE+ 802.3at kompresja: H.264/ MJPEG/

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis techniczny sieci monitoringu wideo.

1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis techniczny sieci monitoringu wideo. 2. Zawartość dokumentacji 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis techniczny sieci monitoringu wideo. 3. Spis rysunków Rys nr S-1 schemat instalacji CCTV Piwnica Rys nr

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa Parametry techniczne

Lp. Nazwa Parametry techniczne Załącznik do Zaproszenia Nr sprawy 1/N/2012 Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa stacjonarnych zestawów komputerowych oraz komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem o parametrach

Bardziej szczegółowo

Opis oferowanego przedmiotu zamówienia

Opis oferowanego przedmiotu zamówienia Wypełnia Wykonawca Załącznik 8 do siwz i formularza ofertowego Opis oferowanego przedmiotu zamówienia 1. Cyfrowy rejestrator rozmów Liczba sztuk: 1 Oferowany model:.. Producent:...... L.p. 1. 2. 3. 4.

Bardziej szczegółowo

Kamera kopułkowa IP HQ-MP1328MD-IR

Kamera kopułkowa IP HQ-MP1328MD-IR HQ Vision Kamera kopułkowa IP HQ-MP1328MD-IR HQ-MP1328MD-IR to niewielka kopułkowa kamera megapikselowa IP z promiennikiem podczerwieni o zasięgu do 10m. Zastosowany przetwornik 1/3" 1.3 Mpx CMOS pozwala

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy

KAM-TECH sklep internetowy MONITORING IP > kamery IP > kamery 1.3Mpx > Model : Producent : BCS Kamera IP z bardzo dobrym przetwornikiem o dużej rozdzielczości. Dzięki temu idealnie nadaje się do systemów monitoringu gdzie wymagana

Bardziej szczegółowo

Produkt z kategorii: Zestawy do monitoringu IP

Produkt z kategorii: Zestawy do monitoringu IP Strona 1 MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl ZESTAW DO MONITORINGU "EURA PRO" MSP-08C5 (1MPX) 2 X KAMERA CBA-03C5, 2 KAMERA CDA-02C5, REJESTRATOR,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Zadanie I Komputery stacjonarne Procesor Dwurdzeniowy lub Czterordzeniowy w architekturze x86, zapewniający wydajność komputera obsługującego

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź: 5) Pytanie: Odpowiedź: 6) Pytanie: Odpowiedź:

Odpowiedź: 5) Pytanie: Odpowiedź: 6) Pytanie: Odpowiedź: W związku ze złożonym przez firmy zapytaniami dotyczącymi wyjaśnienia treści dokumentacji przetargowej dot. w/w przetargu, Referat Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Legionowo przedstawia poniżej treść

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy dla systemu Monitoringu wizyjnego Załącznik nr 9c. warunków CMOS formatu 1/2.8 ze skanowaniem przetwornik obrazu: 2.

Formularz cenowy dla systemu Monitoringu wizyjnego Załącznik nr 9c. warunków CMOS formatu 1/2.8 ze skanowaniem przetwornik obrazu: 2. Formularz cenowy dla systemu Monitoringu wizyjnego Załącznik nr 9c 1. Kamera zewnętrzna typu Bullet 2 MP Wymagane parametry kamer typu Bullet 2 MP Parametry proponowanego Spełnienie 1. urządzenia CMOS

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 21 grudzień 2014

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 21 grudzień 2014 TV PRZEMYSŁOWA > rejestratory cyfrowe DVR > 32 kanałowe > Model : - Producent : BCS tryb pracy: pentaplex liczba wejść wideo: 32 (BNC) liczba wyjść wideo: 1 (BNC) + 1 x VGA + 2 x HDMI + 1 x SPOT liczba

Bardziej szczegółowo

CENNIK DYSTRYBUTORSKI IP RABATY DLA INSTALATORÓW

CENNIK DYSTRYBUTORSKI IP RABATY DLA INSTALATORÓW CENNIK DYSTRYBUTORSKI IP RABATY DLA INSTALATORÓW Rozwiązania monitoringu dla Twojej firmy Od 2001 roku dbamy o spokój i bezpieczeństwo Naszych klientów. Specjalizujemy się w systemach alarmowych, monitoringu,

Bardziej szczegółowo

Seria i7-n9500. Uwagi: 1.Urządzenia NVR są dostarczane bez dysków HDD 2.Należy używać dysków HDD zalecanych przez producenta.

Seria i7-n9500. Uwagi: 1.Urządzenia NVR są dostarczane bez dysków HDD 2.Należy używać dysków HDD zalecanych przez producenta. Informacje ogólne Seria rejestratorów sieciowych NVR bazująca na ostatnich osiągnięciach technologicznych. i7-n9500 łączą w sobie szereg patentów w dziedzinach kodowania dźwięku i obrazu, systemów wbudowanych

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 09 listopad 2014

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 09 listopad 2014 MONITORING IP > kamery IP > kamery 2Mpx > Model : - Producent : ReviZOOM Kamera IP XWB-201V kompaktowa zewnętrzna z podświetleniem w podczerwieni 2Mpx 3,3-12mm 1/2,8" Exmor CMOS progressive scan TDN IR

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy Pakiet nr 4. Zestawienie parametrów technicznych oferowanego sprzętu

Formularz cenowy Pakiet nr 4. Zestawienie parametrów technicznych oferowanego sprzętu ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik r 4 Formularz cenowy Pakiet nr 4 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP-4/09 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Lp. Wyszczególnienie Cena

Bardziej szczegółowo

Część V - Serwery. UWAGA! Część V stanowi nierozerwalną całość. Ocena będzie łączna dla 4 zadań. Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY KWESTURA

Część V - Serwery. UWAGA! Część V stanowi nierozerwalną całość. Ocena będzie łączna dla 4 zadań. Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY KWESTURA Załącznik nr 3E do SIWZ DZP-0431-1257/2009 Część V - Serwery UWAGA! Część V stanowi nierozerwalną całość. Ocena będzie łączna dla 4 zadań Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY OBUDOWA Parametr KWESTURA Wymagane

Bardziej szczegółowo

Załacznik nr 4 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- załącznik do Formularza Oferty

Załacznik nr 4 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- załącznik do Formularza Oferty . Urządzenie wielofunkcyjne laserowe. a Minimalne parametry urządzenia wymagane przez Zamawiającego Technologia Laserowa Funkcje drukowanie, skanowanie, kopiowanie, fax Podajnik papieru Minimum 200 arkuszy

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą oraz

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ DZP /2009-II

Załącznik nr 3 do SIWZ DZP /2009-II Załącznik nr 3 do SIWZ DZP-0431-1490/2009-II Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY Parametr Wymagane parametry Parametry oferowane (Wymienić: nazwę, typ, model ilość sztuk oferowanych podzespołów) OBUDOWA Maksymalnie

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Dostawa 100 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej 1. Wydajność obliczeniowa Komputer uzyskujący w teście SYSMark 2012 Rating min. 95 pkt. Wykonawca załączy

Bardziej szczegółowo

Wymagania Zamawiającego względem Przedmiotu Zamówienia w zakresie Systemu Telewizji Przemysłowej (CCTV)

Wymagania Zamawiającego względem Przedmiotu Zamówienia w zakresie Systemu Telewizji Przemysłowej (CCTV) Załącznik PFU CCTV 1 wymagania ogólne Wymagania Zamawiającego względem Przedmiotu Zamówienia w zakresie Systemu Telewizji Przemysłowej (CCTV) I. Ogólne wymagania 1) Wykonawca w ramach Przedmiotu Zamówienia

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 04 marzec 2016

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 04 marzec 2016 MONITORING IP > rejestratory IP > 32 kanałowe > Model : - Producent : BCS BCS-NVR32082M-RH : Ilość kanałów video : do 32, Bitrate : wej./wyj. 192/192 Mbits, Ilość dysków: 8 szt (max. 32TB), RAID 0, RAID

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 22 grudzień 2015

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 22 grudzień 2015 MONITORING IP > kamery IP > kamery 3Mpx > Model : - Producent : BCS przetwornik: 1/3" 3MP PS Aptina CMOS wysokowydajny procesor DSP AMBARELLA rozdzielczość: 2048x1536 / 20kl/s interfejs: Ethernet 10/100

Bardziej szczegółowo

Inteligentna platforma CCTV. HSD820H1-IM Kamera szybkoobrotowa FullHD do zastosowań wewętrznych

Inteligentna platforma CCTV. HSD820H1-IM Kamera szybkoobrotowa FullHD do zastosowań wewętrznych HSD820H1-IM Kamera szybkoobrotowa FullHD do zastosowań wewętrznych Siqura HSD820H1-EP jest kamerą szybkoobrotową, pracującą w wysokiej rozdzielczości (1080p). Kamera nadaje się idealnie do szczegółowego

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Opis Przedmiotu Zamówienia I. Zestaw komputerowy 8 szt. 1. Komputer osobisty do zastosowań biurowych Lp. Nazwa parametru Wymagane minimalne parametry techniczne 1 2 3 1 Zainstalowany system operacyjny

Bardziej szczegółowo

elshop NVIP-TDN2401D/IR/MPX1.0 NOVUS Telewizja Przemysłowa CCTV > Systemy IP > Kamery kopułkowe > Kamery 1Mpix > NVIP-TDN2401D/IR/MPX1.

elshop NVIP-TDN2401D/IR/MPX1.0 NOVUS Telewizja Przemysłowa CCTV > Systemy IP > Kamery kopułkowe > Kamery 1Mpix > NVIP-TDN2401D/IR/MPX1. Model : - Producent : NOVUS kamera IP kupułkowa megapikselowa dzień/noc, matryca CMOS 1/4, mechaniczny filtr podczerwieni, wbudowany oświetlacz podczerwieni - 18 diod LED (15 m), 1.0 megapiksela, 1 lx/f=1.2

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie. DMS Lite. Podstawowa instrukcja obsługi

Oprogramowanie. DMS Lite. Podstawowa instrukcja obsługi Oprogramowanie DMS Lite Podstawowa instrukcja obsługi 1 Spis treści 1. Informacje wstępne 3 2. Wymagania sprzętowe/systemowe 4 3. Instalacja 5 4. Uruchomienie 6 5. Podstawowa konfiguracja 7 6. Wyświetlanie

Bardziej szczegółowo

Rejestrator INTERNEC: i7-t0604vh / HIKVISION: DS-7204HGHI-SH 4 kamery INTERNEC: i8-41d / HIKVISION: DS-2CE56D1T-IRM (2.8mm)

Rejestrator INTERNEC: i7-t0604vh / HIKVISION: DS-7204HGHI-SH 4 kamery INTERNEC: i8-41d / HIKVISION: DS-2CE56D1T-IRM (2.8mm) Zestaw promocyjny nr 2 1080 PIKSELI Rejestrator INTERNEC i7-t0604vh / HIKVISION: DS-7204HGHI-SH + 4 kamery INTERNEC: i8-41d / HIKVISION: DS-2CE56D1T- IRM W skład zestawu promocyjnego wchodzi: Rejestrator

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi Karta video USB + program DVR-USB/8F Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Spis treści 1. Wprowadzenie...3 1.1. Opis...3 1.2. Wymagania systemowe...5

Bardziej szczegółowo

Vat % Słownie złotych:...

Vat % Słownie złotych:... PAKIET NR 1 1 Sprzęt komputerowy PC szt. 13 Słownie złotych:... -Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC L.p. Komponent Parametry wymagane oferowana 1 Obudowa miniatx/microatx/atx -dwa porty USB 2.0

Bardziej szczegółowo

1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2

1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2 1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2 Lp. Identyfikator komponentu, inne wymagania Opis wymagań minimalnych Opis komponentu 1 Obudowa 2 Płyta główna 3 Procesor 4 Pamięć RAM 5 Gniazda PCI 6 Interfejsy sieciowe

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE ( dotyczy zamówienia sprzętu komputerowego wraz z montażem adaptacja, instalacją wykonaniem sieci (elektrycznej/lan).

ZAPYTANIE OFERTOWE ( dotyczy zamówienia sprzętu komputerowego wraz z montażem adaptacja, instalacją wykonaniem sieci (elektrycznej/lan). GMINA LUBYCZA KRÓLEWSKA ul. Kolejowa 1 22-680 Lubycza Królewska Tel. 84 66 17 002 Lubycza Królewska, 10.10.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE ( dotyczy zamówienia sprzętu komputerowego wraz z montażem adaptacja,

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie IPCCTV. ipims. Podstawowa instrukcja obsługi

Oprogramowanie IPCCTV. ipims. Podstawowa instrukcja obsługi Oprogramowanie IPCCTV ipims Podstawowa instrukcja obsługi Spis treści 1. Informacje wstępne 3 2. Wymagania sprzętowe/systemowe 4 3. Instalacja 5 4. Uruchomienie 6 5. Podstawowa konfiguracja 7 6. Wyświetlanie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja sprzętu komputerowego

Specyfikacja sprzętu komputerowego Załącznik nr 2 Specyfikacja sprzętu komputerowego Zestaw nr 1. 1 Procesor KONFIGURACJA OCZEKIWANA Technologia dwurdzeniowa; Taktowanie min 2,8 Ghz; Pamięć cache min 2 MB; Taktowanie wewnętrzne FSB 1066MHz;

Bardziej szczegółowo

... Załącznik nr 1 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) Arkusz informacji technicznej (AIT)

... Załącznik nr 1 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) Arkusz informacji technicznej (AIT) ... Załącznik nr 1 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) Arkusz informacji j (AIT) 1. Stacja graficzna/komputer stacjonarny obsługujący system operacyjny OS X 1 szt. 1 Nazwa produktu Stacja graficzna/komputer stacjonarny

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 02 marzec 2016

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 02 marzec 2016 MONITORING IP > rejestratory IP > 4 kanałowe > Model : - Producent : BCS BCS-NVR04025ME :Ilość kanałów video : do 4, Obsługiwana rozdzielczość kamer : 5Mpix, 3Mpix, 1080P, 1.3Mpix, 720P, D1, Bitrate :

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Numer sprawy: DGA/11/09 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik A do SIWZ A. Komputer stacjonarny (1 szt.) procesor stacjonarny, czterordzeniowy klasy x86 osiągający min. 3900 pkt. w teście pamięć

Bardziej szczegółowo

ZESTAW MONITORING IP REJESTRATOR SIECIOWY 4 KAMERA ZEWNĘTRZNA ZESTAW MONITORINGU REJESTRATOR IP

ZESTAW MONITORING IP REJESTRATOR SIECIOWY 4 KAMERA ZEWNĘTRZNA ZESTAW MONITORINGU REJESTRATOR IP Informacje o produkcie ZESTAW MONITORING IP REJESTRATOR SIECIOWY 4 KAMERA ZEWNĘTRZNA Cena : 4.548,54 zł (netto: 3.698,00 zł) Utworzono 18-06-2016 Nr katalogowy : NVR3204+IPC-HFW2100 Producent : Dahua Technology

Bardziej szczegółowo

Rejestrator cyfrowy, 8 kanałów HD-SDI, FULL HD, 1920x1080p, LAN, PILOT, USB, VGA, HDMI, HDSDI08H

Rejestrator cyfrowy, 8 kanałów HD-SDI, FULL HD, 1920x1080p, LAN, PILOT, USB, VGA, HDMI, HDSDI08H MDH System Strona 1 MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl Rejestrator cyfrowy, 8 kanałów HD-SDI, FULL HD, 1920x1080p, LAN, PILOT, USB, VGA,

Bardziej szczegółowo

Jednostka centralna. Miejsca na napędy 5,25 :CD-ROM, DVD. Miejsca na napędy 3,5 : stacja dyskietek

Jednostka centralna. Miejsca na napędy 5,25 :CD-ROM, DVD. Miejsca na napędy 3,5 : stacja dyskietek Ćwiczenia 1 Budowa komputera PC Komputer osobisty (Personal Komputer PC) komputer (stacjonarny lub przenośny) przeznaczony dla pojedynczego użytkownika do użytku domowego lub biurowego. W skład podstawowego

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 19 luty 2016

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 19 luty 2016 MONITORING IP > rejestratory IP > 16 kanałowe > +16-PORTOW Model : - Producent : BCS BCS-NVR16045ME-P: Ilość kanałów video : do 16, obsługiwana rozdzielczość kamer : 5Mpix, 3Mpix, 1080P, 1.3Mpix, 720P,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Dostawa 6 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej

Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Dostawa 6 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Dostawa 6 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej L.p. Komponent 1. Wydajność obliczeniowa jednostki Komputer uzyskujący w teście

Bardziej szczegółowo

PAKIET nr 12 Instytut Fizyki Teoretycznej

PAKIET nr 12 Instytut Fizyki Teoretycznej L.P. NAZWA ASORTYMENTU Opis urządzeń technicznych minimalne wymagania ILOŚĆ PAKIET nr 2 Instytut Fizyki Teoretycznej Zaoferowana gwarancja ZAOFEROWANY SPRZĘT (model i/lub parametry) CENA JEDNOSTKOWA NETTO

Bardziej szczegółowo

I Zestaw komputerowy: Stacja robocza i monitor wraz z oprogramowaniem systemowym i akcesoriami - 10 szt. STACJA ROBOCZA:

I Zestaw komputerowy: Stacja robocza i monitor wraz z oprogramowaniem systemowym i akcesoriami - 10 szt. STACJA ROBOCZA: Załącznik nr 6 C Część C Przedmiot zamówienia dotyczący pkt 1.1.3 SIWZ I Zestaw komputerowy: Stacja robocza i monitor wraz z oprogramowaniem systemowym i akcesoriami - 10 szt. STACJA ROBOCZA: 1. Procesor

Bardziej szczegółowo

MOBOTIX M15D-AllroundDual Camera Dualna. Modułowa. Unikalna. Broszura informacyjna z dnia 01.06.2013

MOBOTIX M15D-AllroundDual Camera Dualna. Modułowa. Unikalna. Broszura informacyjna z dnia 01.06.2013 MOBOTIX M15D-AllroundDual Camera Dualna. Modułowa. Unikalna. Broszura informacyjna z dnia 01.06.2013 Zgodna z oryginałem: odporna na warunki atmosferyczne, solidny następca dualnej kamery MOBOTIX. Oferuje

Bardziej szczegółowo

Dostawa serwera bazodanowego i półki dyskowej,

Dostawa serwera bazodanowego i półki dyskowej, Załącznik nr 5 do SIWZ Dostawa serwera bazodanowego i półki dyskowej, (Zadanie 1) 1 1. Serwer bazodanowy 1 szt. Producent. model Lp. Parametr Minimalne(maksymalne) parametry wymaganie 1. Obudowa Minimalnie

Bardziej szczegółowo

Rejestrator i7-h0816vh

Rejestrator i7-h0816vh Informacje ogólne 32-kamerowy rejestrator hybrydowy łączy obsługę kamer analogowych oraz kamer IP. Bazuje na ostatnich osiągnięciach technologicznych. i7-h0816vh jest zbudowany na dedykowanej platformie

Bardziej szczegółowo

CENNIK PRODUKTÓW CCTV 2016

CENNIK PRODUKTÓW CCTV 2016 CENNIK PRODUKTÓW CCTV 2016 www.alles24.com Cena netto Rejestratory sieciowe NVR Rejestratory sieciowe 32 kanałowe NVR77 DS-7732NI-E4/16P Rejestrator NVR Hikvision, pasmo wejściowe/wyjściowe: 160Mbps/80Mbps,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe minimalne wymagania dla dostarczonego sprzętu: Tabela nr 1

Szczegółowe minimalne wymagania dla dostarczonego sprzętu: Tabela nr 1 Załącznik nr 8 (Pieczęć Wykonawcy) Szczegółowe minimalne wymagania dla dostarczonego sprzętu Przedmiot postępowania: Dostawa fabrycznie nowego sprzętu informatycznego na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Państwowej

Bardziej szczegółowo

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DO FORMULARZA OFERTOWEGO

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DO FORMULARZA OFERTOWEGO ... Wykonawca SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DO FORMULARZA OFERTOWEGO Typ/ Procesor Płyta główna zegara Ilość pamięci cache L2 szyny danych (FSB) Liczba rdzeni Procesor z rodziny procesorów serwerowych

Bardziej szczegółowo

Pentaplex - Systemy Zabezpieczeń Utworzono : 18 czerwiec 2016

Pentaplex - Systemy Zabezpieczeń Utworzono : 18 czerwiec 2016 Zarządzanie Flotą > Rejestratory Mobilne > Model : EMV1200 Producent : Everfocus Cyfrowy rejestrator mobilny EMV1200 umożliwia nagrywanie obrazu z 12 kamer przemysłowych oraz dźwięku z 12 źródeł audio

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Zestaw komputerowy klasy PC nr 1 Stacja robocza PC 2. Monitor LCD

Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Zestaw komputerowy klasy PC nr 1 Stacja robocza PC 2. Monitor LCD Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na zestawy komputerowe z oprogramowaniem, komputer przenośny notebook, zasilacze awaryjne UPS, projektor

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do SIWZ. Sprzęt komputerowy i peryferyjny

Załącznik Nr 2 do SIWZ. Sprzęt komputerowy i peryferyjny Sprzęt komputerowy i peryferyjny Komputery stacjonarne 44 szt. Nazwa podzespołu Wymagana wartość minimalna 1 Obudowa typu desktop / tower pracująca w pozycji pionowej i poziomej, 1 zewnętrzna zatoka na

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 8 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Załącznik Nr 8 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA Załącznik Nr 8 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA Ilekroć w niniejszej specyfikacji przedmiot zamówienia jest opisany ze wskazaniem znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to przyjmuje się, że wskazaniom takim

Bardziej szczegółowo

BCS-NVR0402. Rejestrator sieciowy IP 4 kanałowy

BCS-NVR0402. Rejestrator sieciowy IP 4 kanałowy BCS-NVR0402 Rejestrator sieciowy IP 4 kanałowy Kanały wideo: 4 Switch PoE: Nie BCS-NVR0402: 4 kanały wideo. Rejestrator może obsługiwać nagrywanie w czasie rzeczywistym D1(25 kl/s) na 4 kanał. Prędkość

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 02 luty 2016

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 02 luty 2016 MONITORING IP > kamery IP > kamery 3Mpx > MOTOZOOM IR Model : - Producent : Dahua Kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.264 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ILOŚCIOWO-JAKOŚCIOWA. Cena jednostkowa netto (zł)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ILOŚCIOWO-JAKOŚCIOWA. Cena jednostkowa netto (zł) 1. Zestawy komputerowe Część I przedmiotu Typ, model 1. Stacja robocza 2. Monitor płaski min. 24.Drukarka. 9 9 9 netto Razem: Wartość netto Podatek VAT % Kwota Parametr System operacyjny Procesor Pamięć

Bardziej szczegółowo

Niniejszy załącznik zawiera opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia.

Niniejszy załącznik zawiera opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia. Numer sprawy: DGA/11/09 Załącznik nr 2 do formularza oferty Niniejszy załącznik zawiera opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia. A. Komputer stacjonarny (1 szt.)typ*.. procesor stacjonarny, czterordzeniowy

Bardziej szczegółowo

Monitoring wizyjny w sieciach IP. Funkcjonalności kamer IP, projekt, funkcjonowanie i aspekty prawne monitoringu wizyjnego.

Monitoring wizyjny w sieciach IP. Funkcjonalności kamer IP, projekt, funkcjonowanie i aspekty prawne monitoringu wizyjnego. Monitoring wizyjny w sieciach IP. Funkcjonalności kamer IP, projekt, funkcjonowanie i aspekty prawne monitoringu wizyjnego. Czym się zajmujemy? Projektowanie, budowa i utrzymanie: kablowych sieci telewizji

Bardziej szczegółowo

www.kapitalludzki.gov.pl www.pokl.sbrr.pl www.efs.gov.pl

www.kapitalludzki.gov.pl www.pokl.sbrr.pl www.efs.gov.pl Zamiany w SIWZ II. Przedmiot zamówienia 2. Specyfikacja techniczna Komputera klasy PC (jednostka centralna) Komputer stacjonarny klasy PC Ilość sztuk 13 biurowych, aplikacji do tworzenia grafiki 2D oraz

Bardziej szczegółowo

Rodzaj zamówienia Dostawa. Tryb zamówienia. Termin składania ofert. Szacunkowa wartość zamówienia. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Rodzaj zamówienia Dostawa. Tryb zamówienia. Termin składania ofert. Szacunkowa wartość zamówienia. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Mogilany: Zakup wraz z dostawą do Zamawiającego sprzętu komputerowego oraz licencji wraz z nośnikami Numer ogłoszenia: 313839-2008; data zamieszczenia: 14.11.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Rodzaj

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU

PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU Nr sprawy: DAS-251-2/15 Załącznik F PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU Zadanie 1 Dostawa sprzętu komputerowego: notebook 1.1. Dostawa urządzenia Notebook z akcesoriami (Typ 1) [1 szt.]: ekran RAM

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (minimalne parametry techniczne)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (minimalne parametry techniczne) Załącznik Nr 1A SPECYFIKACJA TECHNICZNA (minimalne parametry techniczne) I. Urządzenie wielofunkcyjne 1 szt. Cechy produktu Ogólne Szybkość urządzenia, tryb cz.-b. w str./min (A4) Szybkość urządzenia,

Bardziej szczegółowo

SUKCESYWNA DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Opis techniczny oferowanego sprzętu

SUKCESYWNA DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Opis techniczny oferowanego sprzętu SUKCESYWNA DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Opis techniczny oferowanego sprzętu Zestaw komputerowy (konfiguracja nr 1) Dell OptiPlex 3020MT 1. Płyta główna Wyposażona w: 1 wolne - pełne złącze PCI Express

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ILOŚCIOWO-JAKOŚCIOWA Część I przedmiotu zamówienia. Cena jednostkowa netto (zł)

ZAŁĄCZNIK NR 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ILOŚCIOWO-JAKOŚCIOWA Część I przedmiotu zamówienia. Cena jednostkowa netto (zł) Część I przedmiotu 1. tasiemki RDX 500GB [IO MEGA 500GB lub równoważny] Typ, model Tasiemki RDX 500GB. (szt.) 6 netto Format RDX spełnia / nie spełnia * Pojemność 500GB nominalna Gwarancja 2 lata Część

Bardziej szczegółowo

CENNIK DYSTRYBUTORSKI CCTV RABATY DLA INSTALATORÓW

CENNIK DYSTRYBUTORSKI CCTV RABATY DLA INSTALATORÓW CENNIK DYSTRYBUTORSKI CCTV RABATY DLA INSTALATORÓW Rozwiązania monitoringu dla Twojej firmy Od 2001 roku dbamy o spokój i bezpieczeństwo Naszych klientów. Specjalizujemy się w systemach alarmowych, monitoringu,

Bardziej szczegółowo

A. ZESTAWY KOMPUTEROWE

A. ZESTAWY KOMPUTEROWE DOA.III.272.1.92.2011 Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA ZESTAWY KOMPUTEROWE I KOMPUTERY PRZENOŚNE A. ZESTAWY KOMPUTEROWE ZESTAW KOMPUTEROWY I szt. 49 1. Komputer

Bardziej szczegółowo

Opis oferowanych urządzeń i sprzętu

Opis oferowanych urządzeń i sprzętu Załącznik nr 4 do oferty Opis oferowanych urządzeń i sprzętu Dostawa, montaż i uruchomienie fabrycznie nowych urządzeń monitoringu wizyjnego dla 4 obiektów Nadleśnictwa. I. Siedziba Nadleśnictwa Jawor

Bardziej szczegółowo

Poz. Wyszczególnienie, typ Symbol montażowy Jedn. Ilość

Poz. Wyszczególnienie, typ Symbol montażowy Jedn. Ilość INSTALACJA SYGNALIZACJI ALARMU WŁAMANIA i NAPADU, KONTROLA DOSTĘPU 1. Centrala alarmowa główna typu master ; z obudową stalową, kartą sieciową, zasilaczem buforowym; 16 linii dozorowych na płycie; interfejs

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. OBIEKT : Budowa Żłobka, Przedszkola i Gminnej Biblioteki Publicznej w Podegrodziu

PROJEKT BUDOWLANY. OBIEKT : Budowa Żłobka, Przedszkola i Gminnej Biblioteki Publicznej w Podegrodziu PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT : Budowa Żłobka, Przedszkola i Gminnej Biblioteki Publicznej w Podegrodziu INWESTOR : Urząd Gminy Podegrodzie 33-386 Podegrodzie 248 ADRES INWESTYCJI : Podegrodzie Gmina Podegrodzie

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja Wymagania techniczne oferowana Producent. Rok produkcji..

Konfiguracja Wymagania techniczne oferowana Producent. Rok produkcji.. Pakiet I Formularz wymaganych warunków technicznych Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa serwerów, urządzeń infrastruktury sieciowej oraz wybór podmiotu obsługującego

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 16 czerwiec 2016

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 16 czerwiec 2016 MONITORING IP > kamery IP > kamery 3Mpx > WDR P Model : - Producent : Dahua Przetwornik 1/3 3 Megapixel progressive scan CMOS Kompresja H.264&MJPEG dual codec Ilość klatek 20fps 3Mp(2304x1296), & 25/30fps

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y NAZWA: INSTALACJA KAMER TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ NA TERENIE CMENTARZA KOMUNALNEGO ODDZIAŁ PSIE POLE UL. KIEŁCZOWSKA 90 WE WROCŁAWIU INWESTOR: Zarząd Cmentarzy Komunalnych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ. Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania

Załącznik nr 2 do SIWZ. Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania Załącznik nr 2 do SIWZ Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania 1. Komputerowa stacja robocza 4 sztuki Ilość zainstalowanych procesorów: 1 szt.; Maksymalna ilość procesorów: 1 szt.; Typ zainstalowanego

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni 1. Serwer główny 1 szt. Komponent Obudowa Płyta główna Wydajność Pamięć RAM Karta

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA A. Komputer stacjonarny typu all in one 13 sztuk 1. Procesor Procesor dwurdzeniowy zgodny z x86, o wydajności ocenionej, na co najmniej 212 punktów zdobytych w teście SYSmark 2007 Preview Rating według

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy dla Systemu głosu Załącznik nr 9e. Centrala Głosowa

Formularz cenowy dla Systemu głosu Załącznik nr 9e. Centrala Głosowa Formularz cenowy dla Systemu głosu Załącznik nr 9e 1. Centrala głosowa 1. Płyta główna 2. Procesor 3. Złącza PCI 4. Pamięć 5. Zarządzanie 6. Karta sieciowa Wymagane parametry sprzętowe Centrala Głosowa

Bardziej szczegółowo

Cennik detaliczny TurboHD, IP

Cennik detaliczny TurboHD, IP Grupa produktów Kod produktu Zdjęcie Opis PL Uwagi Cena katalogowa (MSRP) PLN DVR71 DS-7104HWI-SH Rejestrator DVR Hikvision, 4 wejścia wizyjne, 1 wejście audio, HDMI, VGA, BNC, 2 USB 2.0, 1 interfejs SATA,

Bardziej szczegółowo

Lp. Urządzenie Ilość Konfiguracja

Lp. Urządzenie Ilość Konfiguracja Opis przedmiotu zamówienia nie odnosi się do określonych znaków towarowych czy rodzajów, które są przedmiotem zamówienia. Przedstawione parametry są minimalnymi dopuszczalnymi i maja charakter informacyjny,

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 1 do SIWZ OPS 341-1/07 WYKAZ I KONFIGURACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Komputer 1 szt.

Zał. nr 1 do SIWZ OPS 341-1/07 WYKAZ I KONFIGURACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Komputer 1 szt. Zał. nr 1 do SIWZ OPS 341-1/07 WYKAZ I KONFIGURACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Komputer 1 szt. LAN 10/100, zintegrowana karta dźwiękowa, częstotliwość szyny FSB 800 MHz, cache min. 2MB, złącza zewnętrzne:

Bardziej szczegółowo

5. Napędy wewnętrzne 6. Obudowa: 7. Gniazda rozszerzeń 8. Porty i interfejsy zewnętrzne 1GB/s 9. Karta graficzna 10. Inne 11.

5. Napędy wewnętrzne 6. Obudowa: 7. Gniazda rozszerzeń 8. Porty i interfejsy zewnętrzne 1GB/s 9. Karta graficzna 10. Inne 11. Załącznik nr 6 A Część A Przedmiot zamówienia dotyczący pkt 1.1.1 SIWZ I. Zestaw komputerowy ( Stacja robocza i monitor wraz z oprogramowaniem systemowym i akcesoriami ) - 10 szt. o poniżej wskazanych

Bardziej szczegółowo

2. Zawartość dokumentacji. 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3.

2. Zawartość dokumentacji. 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3. 2. Zawartość dokumentacji 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3. Spis rysunków Rys nr 1 schemat instalacji KD Piwnica Rys nr 2 schemat

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 2 do Formularza oferty

ZAŁĄCZNIK NR 2 do Formularza oferty Dla części I ZAŁĄCZNIK NR 2 do Formularza oferty Przedmiot 1. Urządzenie wielofunkcyjne Urządzenie wielofunkcyjne A3 kolor laser spełnianie wymagań określonych przez Podstawowe funkcje urządzenia Drukowanie

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy

KAM-TECH sklep internetowy TV PRZEMYSŁOWA > rejestratory cyfrowe DVR > 16 kanałowe > Model : Producent : BCS Specyfikacja: tryb pracy: pentaplex liczba wejść wideo: 16 (BNC) liczba wyjść wideo: 1 x BNC + VGA, HDMI liczba wejść/wyjść

Bardziej szczegółowo