ZASADY OGÓLNE. 7. Światła odblaskowe z boku roweru (np. umieszczane w kołach) są wyposażeniem: a) dodatkowym, b) obowiązkowym, c) niepotrzebnym.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZASADY OGÓLNE. 7. Światła odblaskowe z boku roweru (np. umieszczane w kołach) są wyposażeniem: a) dodatkowym, b) obowiązkowym, c) niepotrzebnym."

Transkrypt

1 ZASADY OGÓLNE 1. Kartę rowerową wydaje: a) policjant ruchu drogowego, b) wydział komunikacji na wniosek nauczyciela, c) dyrektor szkoły. 2. Karta rowerowa nie jest wymagana od osoby, która skończyła: a) 13 lat b) 15 lat c) 18 lat 3. Jeśli klasa wybiera się na wycieczkę rowerową, to: a) osoby powyżej 15 roku życia, nie mają obowiązku (jadąc w kolumnie) mieć uprawnień do kierowania rowerem, b) osoby jadące w środku kolumny mogą jechać bez karty rowerowej, ale muszą mieć zgodę rodziców lub opiekunów, c) kartę rowerową musi mieć każdy uczestnik wycieczki. 4. Zasada ruchu prawostronnego polega na tym, że rowerzysta powinien jechać: a) możliwie blisko prawej krawędzi jezdni, b) po prawej jezdni, c) środkiem prawej strony jezdni. 5. Nie należą do obowiązkowego wyposażenia w rowerze: a) światło pozycyjne z przodu i z tyłu roweru, b) dzwonek lub sygnał o nieprzeraźliwym dźwięku, c) dwa sprawnie działające hamulce. 6. Rower musi być obowiązkowo wyposażony w: a) migające światło pozycyjne barwy czerwonej umieszczone z przodu, b) światło odblaskowe barwy czerwonej w kształcie innym niż trójkąt umieszczone z tyłu, c) co najmniej dwa skutecznie działające hamulce. 7. Światła odblaskowe z boku roweru (np. umieszczane w kołach) są wyposażeniem: a) dodatkowym, b) obowiązkowym, c) niepotrzebnym. 8. Czerwone światło pozycyjne z tyłu roweru: a) może być migające, b) może być zastąpione światłem odblaskowym, c) powinno być widoczne z odległości minimum 1 km. 9. Rowerzysta ma obowiązek włączenia świateł przy rowerze podczas: a) jazdy poza terenem zabudowanym, b) jazdy w tunelu, c) jazdy w kolumnie. 10. Kierujący rowerem, może: a) jechać obok drugiego uczestnika ruchu drogowego, niezależnie od tego, na jakiej części drogi się znajduje, b) używać sygnału dźwiękowego celem ostrzeżenia innych uczestników ruchu drogowego przed niebezpieczeństwem, c) jechać bez wymaganego wyposażenia roweru, jeżeli porusza się wyłącznie po poboczu.

2 11. Kierujący rowerem przed rozpoczęciem jazdy: a) powinien sprawdzić, czy poprawnie działa hamulec, b) powinien sprawdzić ustawienie lusterka bocznego, c) może jechać bez uprzedniego sprawdzenia stanu technicznego roweru. 12. W czasie gęstej mgły: a) kierującemu rowerem zabrania się wyprzedzania innego pojazdu, b) kierujący rowerem podczas omijania jest obowiązany używać sygnałów dźwiękowych, c) kierującemu rowerem pod żadnym warunkiem nie wolno jechać po jezdni. 13. Rowerzysta, którzy porusza się drogą w czasie mgły, jest obowiązany: a) gdy nie ma pobocza prowadzić na piechotę rower jak najbliżej krawędzi jezdni, b) włączyć światła, w które rower jest wyposażony, c) wyposażyć rower w dodatkowe światło przeciwmgłowe. 14. Poza obszarem zabudowanym, po zmroku, należy nosić elementy odblaskowe: a) tylko do ukończenia 10 roku życia, b) w każdym wieku, c) tylko do chwili ukończenia 15 lat. 15. Kierujący rowerem, korzystając w czasie jazdy z telefonu komórkowego w sposób wymagający trzymania słuchawki w ręce: a) postępuje niezgodnie z przepisami, b) nie narusza przepisów, bo przecież trzyma jedną rękę na kierownicy, c) nie narusza przepisów, bo zakaz korzystania z telefonu komórkowego dotyczy tylko kierujących samochodami. 16. Kierującemu rowerem nie wolno wjechać: a) na drogę osiedlową, b) na drogę gruntową, c) na drogę ekspresową. 17. Jazda rowerem, w kołach którego znajduje się niedostateczna ilość powietrza: a) powoduje uszkodzenie drogi, b) może doprowadzić do uszkodzenia opon, c) nie ma wpływu na bezpieczeństwo jazdy. 18. Najkrótsza droga hamowania jest przy wykorzystaniu: a) hamulca przedniego, b) dwóch hamulców jednocześnie, c) hamulca tylniego. 19. Do jazdy po drogach publicznych osobę w wieku 11 lat upoważnia: a) karta rowerowa, b) pisemna zgoda rodziców, c) zgoda wychowawcy podczas wycieczki klasowej. 20. Zachowanie ostrożności w trakcie jazdy rowerem: a) obowiązuje zawsze w ruchu drogowym, b) obowiązuje tylko w przypadku, gdy podejrzewamy możliwość zaistnienia zagrożenia, c) nie obowiązuje, gdy rower porusza się po pustej drodze. 21. Szczególną ostrożność należy zachować podczas: a) wymijania, b) wyprzedzania, c) omijania.

3 22. Szczególna ostrożność obowiązuje: a) kierujących pojazdami przy zmianie kierunku jazdy, b) pieszych idących wzdłuż jezdni, c) rowerzystę wyprzedzanego przez inny pojazd. 23. Jadąc z dużą prędkością rowerem, który jest wyposażony w oddzielne hamulce, przedniego i tylnego koła należy: a) unikać hamowania przednim hamulcem, b) hamować przednim hamulcem, c) unikać hamowania. 24. Polecenia i sygnały dawane przez osoby kierujące ruchem: a )muszą być zgodne ze znakami drogowymi, b) mają pierwszeństwo przed sygnałami świetlnymi, c) nie dotyczą kierujących rowerami. 25. Kierujący rowerem poruszając się po drodze dla rowerów i pieszych: a) ma pierwszeństwo przed pieszymi, b) obowiązany jest zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym, c) ma równe prawa z pieszymi. 26. Rowerzysta jadąc ulicą jednokierunkową z wyznaczonym na tej ulicy kontrapasem: a) może jechać dowolną częścią ulicy - zależy gdzie jest mniej tłoczno, b) powinien poruszać się jedynie kontrapasem, niezależnie od obranego kierunku jazdy, c) powinien jechać kontrapasem tylko wtedy, kiedy jedzie "pod prąd". 27. Przejeżdżanie rowerem po przejściu dla pieszych jest: a) dozwolone, pod warunkiem ustąpienia pierwszeństwa pieszym, b) zabronione, c) dozwolone, pod warunkiem ustąpienia pierwszeństwa pieszym. 28. Kierujący rowerem na drodze: a) ma obowiązek poruszać się poboczem, chyba że nie nadaje się ono do jazdy, albo ruch rowerów utrudniałby ruch pieszym, b) zawsze może korzystać z chodnika, pod warunkiem ustępowania pierwszeństwa pieszym, c) zawsze może korzystać z jezdni, po warunkiem zachowania szczególnej ostrożności. 29. Kierujący rowerem bądź samochodem, skręcając w bramę wjazdową: a) ma pierwszeństwo przed nachodzącym pieszym, b) musi ustąpić pierwszeństwa przechodzącym pieszym, c) ustępuje pierwszeństwa pieszemu tylko wtedy, gdy pieszy przechodzący przez chodnik nie widzi nadjeżdżającego pojazdu. 30. Kierujący rowerem ma obowiązek: a) korzystać ze ścieżek dla rowerów, b) jeździć rowerem tylko w dzień, c) cały czas podczas jazdy trzymać kierownicę obiema rękami. 31. Jeżeli obok jezdni jest równoległa droga dla rowerów, to rowerzyście: a) zabrania się jechać po jezdni, b) wolno jechać po jezdni, c) wolno jechać po jezdni, jeżeli znak tego nie zabrania. 32. Kierujący rowerem, poza obszarem zabudowanym: a) powinien jechać wyłącznie jezdnią, b) może jechać dowolnie wybraną częścią drogi,

4 c) powinien jechać wyłącznie jezdnią. 33. Korzystanie z chodnika lub drogi dla pieszych przez kierującego rowerem jest dozwolone gdy: a) na chodniku nie ma pieszych, b) opiekuje się on osobą do lat 10 kierującą rowerem, c) przewozi na rowerze osobę do lat dziesięciu. 34. Jezdnia to: a) część drogi przeznaczona do ruchu pojazdów i pieszych, b) zawsze asfaltowa część drogi, c) część drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 35. Droga to: a) inaczej jezdnia ograniczona krawężnikiem lub poboczem, b) wyłącznie jezdnia z chodnikiem, c) wydzielony pas terenu, składający się z jezdni, pobocza, torowisk, przeznaczony do ruchu pojazdów, a także do ruchu pieszych. 36. Chodnik lub ścieżka dla pieszych, to część składowa: a) drogi, b) jezdni, c) pobocza. 37. Skrzyżowanie to przecięcie się: a) drogi gruntowej z drogą utwardzoną, b) dróg o różnych poziomach, c) na jednym poziomie dróg mających jezdnie. 38. Pas ruchu dla rowerów to: a) część drogi przeznaczona do ruchu rowerów, oddzielona konstrukcyjnie lub za pomocą urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, b) część jezdni na wlocie skrzyżowania na całej szerokości jezdni lub wybranego pasa ruchu przeznaczona do zatrzymania rowerów w celu zmiany kierunku jazdy lub ustąpienia pierwszeństwa przejazdu, oznaczona odpowiednimi znakami drogowymi, c) część jezdni przeznaczona do ruchu rowerów w jednym kierunku, oznaczona odpowiednimi znakami drogowymi. 39. Dziecko do lat 7 może być przewożone na rowerze: a) na bagażniku roweru, b) na drugim siodełku roweru typu tandem, c) w siodełku zapewniającym bezpieczną jazdę. 40. Przewożenia na rowerze dziecka w wieku do lat 7 jest możliwe: a) jeżeli rower wyposażony jest w bagażnik, b) gdy rowerzysta ma skończone 17 lat, c) tylko, gdy rowerzysta posiada kartę rowerową. 41. Za pieszego w ruchu drogowym uznaje się osobę: a) prowadzącą kolumnę pieszych b) w wieku powyżej 10 roku życia jadącą na rowerze c) pchającą wózek inwalidzki 42. Dziesięcioletnie dziecko prowadzące rower jest: a) pieszym, b) kierującym, c) kierowcą.

5 43. Kierującemu rowerem zabrania się: a) przewożenia innej osoby, jeżeli nie ukończył 17 lat, b) wyprzedzania na drodze jednokierunkowej, c) przejeżdżania przez chodnik. 44. Do niezgodnych z przepisami zachowań rowerzysty zaliczymy: a) jazdę rowerem z jedną tylko ręką na kierownicy, b) jazdę po jezdni bez trzymania nóg na pedałach, c) jazda bez kamizelki odblaskowej. 45. Zabrania się zatrzymywania roweru, jeśli nie wynika to z warunków ruchu drogowego: a) na drodze jednokierunkowej na obszarze zabudowanym, b) w odległości mniejszej niż 10 m od przejazdu lub skrzyżowania, c) w odległości mniejszej niż 2 m od znaku "STOP". 46. Kierujący rowerem powinien w kolejności stosować się do: a) poleceń policjanta kierującego ruchem drogowym, sygnalizacji świetlnej, znaków drogowych, b) sygnalizacji świetlnej, poleceń policjanta kierującego ruchem drogowym, znaków drogowych, c) poleceń policjanta kierującego ruchem drogowym, znaków drogowych, sygnalizacji świetlnej. 47. Sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu: a) zwalnia od obowiązku zachowania szczególnej ostrożności, b) jest ważniejsza od poleceń kierującego ruchem, c) pozwala wyprzedzać na takim skrzyżowaniu. 48. Rowerzysta może przejechać przez skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną, na którym policjant kieruje ruchem, jeżeli: a) zapali się zielony sygnał do jego kierunku ruchu, b) policjant da sygnał przejazdu dla jego kierunku ruchu, c) znajduje się na drodze oznaczonej jako droga z pierwszeństwem przejazdu. 49. Gdy policjant kieruje ruchem drogowym i stoi bokiem do naszego kierunku jazdy, to taką postawę policjanta można porównać do światła: a) zielonego, b) żółtego, c) czerwonego. 50. Jeżeli na sygnalizatorze świetnym miga żółte światło, to znaczy, że: a) za chwilę pojawi się światło czerwone, b) sygnalizacja nie działa i stosujemy się do znaków pionowych i poziomych, c) za chwilę pojawi się światło zielone. 51. Rowerzysta korzystający z drogi, na której znajdują się dwa pasy ruchu w jednym kierunku i wzdłuż której nie ma pobocza ani drogi dla rowerów, jest obowiązany: a) korzystać z pasa ruchu, na którym jest mniej pojazdów, b) jechać jezdnią możliwie blisko jej prawej krawędzi, c) korzystać z pasa ruchu rzadziej uczęszczanego przez ciężarówki. 52. Przechodzenie przez drogę o dwóch jezdniach jest: a) dopuszczalne poza obszarem zabudowanym, jeżeli odległość od najbliższego przejścia przekracza 50 metrów i pod warunkiem ustąpienia pierwszeństwa pojazdom, b) dozwolone na obszarze zabudowanym tylko na przejściach dla pieszych,

6 c) dozwolone zawsze, jeżeli odległość od wyznaczonego przejścia przekracza 100 metrów. 53. Gdy rowerzysta skręca w drogę poprzeczną to: a) ustępuje pierwszeństwa pieszym, przechodzącym na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża, b) ma pierwszeństwo przed pieszymi przechodzącymi przez jezdnię na skrzyżowaniu, c) ustępuje pierwszeństwa tylko pieszym będącym z jego prawej strony. 54. Rowerzysta wjeżdżający na jezdnię z posesji: a) ustępuje pierwszeństwa tylko pieszym poruszającym się po chodniku, b) ustępuje pierwszeństwa pieszym poruszającym się po chodniku i pojazdom, c) ma pierwszeństwo przed pieszymi poruszającymi się po chodniku i pojazdami. 55. Rowerzysta może przejechać przez skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną, na którym policjant kieruje ruchem, jeżeli: a) zapali się zielony sygnał dla jego kierunku ruchu, b) policjant da sygnał przejazdu dla jego kierunku ruchu, c) znajduje się na drodze oznaczonej jako droga z pierwszeństwem przejazdu. 56. Każda zmiana toru jazdy rowerzysty powinna być rozpoczęta od: a) zatrzymania i zejścia z roweru, b) wykonania skrętu i upewnienia się czy nie utrudnił on jazdy innym, c) wyraźnego upewnienia się o możliwości wykonania manewru. 57. Jeżeli na drodze obok białych linii znajdują się żółte, to kierujący rowerem zobowiązany jest do stosowania się: a) do znaków poziomych linii białych i żółtych, b) do znaków poziomych linii żółtych, c) do znaków poziomych linii białych. 58. Włączanie się do ruchu to: a) dalsza jazda po przepuszczeniu pieszych, b) wjazd na skrzyżowanie po zapaleniu się zielonego światła, c) wjazd z podwórka na drogę utwardzoną. 59. Włączanie się do ruch następuje: a) przy rozpoczynaniu jazdy po każdym zatrzymaniu się, b) podczas wjeżdżania na jezdnię ze ścieżki dla rowerów na przejeździe dla rowerzystów, c) przy wjeżdżaniu na drogę ze strefy zamieszkania. 60. Widząc tramwaj wyjeżdżający z pętli po prawej stronie drogi, rowerzysta: a) musi zawsze ustąpić pierwszeństwa pojazdom szynowym, b) ma zawsze przed nim pierwszeństwo, bo tramwaj włącza się do ruchu, c) ustępuje pierwszeństwa jeżeli tramwaj jedzie z jego prawej strony. 61. Włączanie się do ruchu następuje przy rozpoczęciu jazdy po postoju oraz przy wyjeżdżaniu: a) z drogi podporządkowanej, b) na jezdnię z pobocza, c) z drogi jednokierunkowej. 62. Rowerzysta wjeżdżający na pobocze z parkingu ustępuje pierwszeństwa : a. wszystkim pieszym i kierującym poruszającym się poboczem b. tylko motorowerom c. tylko osobom pieszym i rowerzystom.

7 63. Rowerzysta wjeżdżając z drogi żwirowej: a) ustępuje pierwszeństwa tylko pojazdom nadjeżdżającym z prawej strony, b) jest włączającym się do ruchu, c) ma obowiązek zawsze się zatrzymać. 64. Korzystanie z chodnika lub drogi dla pieszych przez kierującego rowerem jest dozwolone wyjątkowo gdy: a) opiekuje się on osobą w wieku do lat 11 kierującą rowerem, b) warunki pogodowe zagrażają bezpieczeństwu rowerzysty na jezdni ( np. silny wiatr lub ulewa), c) ruch pieszych na chodniku jest bardzo mały 65. Rowerzysta, jadąc po ścieżce dla rowerów i pieszych: a) jest obowiązany zachować szczególną ostrożność wobec pieszych i ustępować im pierwszeństwa, b) ma pierwszeństwo wobec pieszych, c) musi ustępować pierwszeństwa tylko osobom niepełnosprawnym. 66. Rowerzysta jadący po jezdni, którą jedzie pojazd uprzywilejowany powinien: a) zawsze się zatrzymać, b) zawsze zjechać do lewej krawędzi jezdni, c) niezwłocznie usunąć się z jego drogi, a w razie potrzeby zatrzymać się. 67. Kierujący rowerem widząc przed sobą pojazd, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszym: a) może go ominąć, b) może go ominąć z zachowaniem szczególnej ostrożności, c) nie może go ominąć. 68. Rowerzysta widząc pieszego z białą laską wkraczającego na jezdnię powinien: a) użyć sygnału dźwiękowego (dzwonka) aby ostrzec niewidomego, b) starać się zwiększyć prędkość i ominąć pieszego, c) zwolnić lub zatrzymać się w celu umożliwienia przejścia pieszemu przez jezdnię. 69. Widząc pieszego poruszającego się o kulach przechodzącego przez jezdnię, rowerzysta powinien: a) zwolnić i użyć sygnału dźwiękowego (dzwonka), b) przyspieszyć i użyć sygnału dźwiękowego (dzwonka), c) zatrzymać się w celu umożliwienia pieszemu przejścia. 70. Jazda rowerzysty po chodniku jest: a) zawsze zabroniona, b) zawsze dozwolona, c) dozwolona przy spełnieniu określonych warunków 71. Pieszy korzystający z jezdni ma obowiązek: a) iść lewą stroną jezdni, b) iść prawą stroną jezdni, c) nigdy pieszemu nie wolno iść po jezdni. 72. Gdy na przejściu dla pieszych wyświetlany jest sygnał zielony, to pieszy: a) zawsze musi się upewnić, czy nie nadjeżdża pojazd, b) może po takim przejściu przebiegać, c) może nie zwracać uwagi na pojazdy, gdyż mają one czerwone światło. 73. Pieszemu przechodzącemu przez jezdnię po przejściu dla pieszych zabrania się:

8 a) trzymania za rękę innej osoby, b) jedzenia, c) zwalniania kroku. 74. Przechodząc przez przejście dla pieszych w miejscu, w którym ruch pojazdów jest rozdzielony wysepką, pieszy: a) nie musi zatrzymywać się na wysepce, gdyż po wejściu na przejście przed wysepką ma pierwszeństwo przed pojazdami, b) przejście za wysepką powinien traktować jako odrębne i postępować tak, jakby wchodził na nie z chodnika, c) może wejść na przejście i przejść na drugą stronę drogi dopiero, jeżeli uzna, że sytuacja na drodze umożliwia pokonanie obu części przejścia bez zatrzymania. 75. Korzystanie przez pieszego z drogi dla rowerów: a) jest zawsze zabronione, b) jest dozwolone w razie braku chodnika lub pobocza albo niemożności korzystania z nich i pod warunkiem ustąpienia miejsca rowerom, c) jest dozwolone tylko na obszarze niezabudowanym na drogach dwujezdniowych e razie braku chodnika lub pobocza. 76. Na drodze o małym ruchu w warunkach dobrej widoczności dwóch pieszych: a) nie może iść obok siebie, b) są obowiązani iść jeden za drugim, c) mogą iść obok siebie. 77. Ruch kolumny pieszych w wieku do 10 lat na drodze jest: a) dozwolony prawą stroną drogi, b) zabroniony, c) dozwolony lewą strona drogi. 78. W czasie poruszania się kolumny pieszych w warunkach niedostatecznej widoczności: a) pierwszy z idących z prawej strony obowiązany jest nieść latarkę ze światłem białym skierowanym do przodu, b) pierwszy z idących z lewej strony obowiązany jest nieść latarkę ze światłem białym skierowanym do przodu, c) ostatni z idących w kolumnie powinien nieść latarkę ze światłem białym. 79. Za pieszego w ruchu drogowym uznaje się osobę: a) prowadzącą kolumnę pieszych, b) w wieku powyżej 10 roku życia jadącą na rowerze, c) pchającą wózek inwalidzki. 80. Aby pieszy mógł samodzielnie, bez opieki, korzystać z drogi (np. iść chodnikiem) musi mieć ukończone: a) 10 lat, b) 7 lat, c) 6 lat. 81. Dziecko w wieku 6 lat może poruszać się po drodze pod opieką osoby, która ukończyła co najmniej: a) 10 lat, b) 15 lat, c) 18 lat 82. W strefie zamieszkania pieszy: a) ma pierwszeństwo tylko na pasach,

9 b) ma zawsze pierwszeństwo, c) ma pierwszeństwo tylko wówczas gdy rowerzysta przejeżdża przez chodnik. 83. Pieszy idący w strefie zamieszkania: a) ma pierwszeństwo przed pojazdami i może korzystać z całej szerokości drogi, b) musi ustępować miejsca samochodom, c) musi iść możliwie blisko lewej strony drogi. 84. Rowerzysta może kierować w strefie zamieszkania rowerem nie przekraczając prędkości: a) 10 km/godz., b) 20 km/godz., c) przepisy nie określają prędkości rowerów w strefie zamieszkania. 85. Jadąc rowerem przez plac, na którym nie wyodrębniono chodnika i ruch pojazdów i pieszych odbywa się po tej samej powierzchni: a) rowerzysta ma pierwszeństwo przed pieszymi, b) rowerzysta powinien jechać powoli i ustępować pierwszeństwa pieszym, c) pierwszeństwo nie zostało określone przepisami. 86. Nie jest pieszym osoba, która: a) pcha rower, b) wykonuje na drodze czynności przewidziane odrębnymi przepisami, c) pcha wózek inwalidzki. 87. W czasie migania zielonego światła sygnalizacji świetlnej dla pieszych, pieszy będący na chodniku: a) może rozpocząć przechodzenie przez jezdnię, bo ma jeszcze trochę czasu zanim zapali się światło czerwone, b) nie może rozpocząć przechodzenia przez jezdnię, c) może jeszcze przebiec przez jezdnię 88. Jeżeli urządzenia zabezpieczające ( barierki, łańcuchy itp.) oddzielają chodnik od jezdni, przechodzenie przez jezdnię w tym miejscu: a) jest zawsze zabronione, b) jest dozwolone, jeżeli urządzenie to znajduje się po przeciwnej stronie jezdni, c) jest zabronione tylko wówczas, gdy urządzenia te są po oby stronach jezdni. 89. Przechodzenie przez torowisko wyodrębnione z jezdni jest: a) dozwolone wyłącznie na przejściach z sygnalizacją świetlną, b) dozwolone w dowolnym miejscu, najkrótszą drogą pod warunkiem, że nie zbliża się pojazd szynowy, c) dozwolone w miejscach do tego wyznaczonych. 90. Wyprzedzanie to: a) przejeżdżanie rowerem obok pieszego idącego w tym samym kierunku, b) przejeżdżanie rowerem obok innego rowery jadącego z przeciwka, c) przejeżdżanie rowerem obok unieruchomionego samochodu. 91. Podczas wyprzedzania innego rowerzysty należy zachować odstęp: a) minimum 0,5 metra, b) minimum 1 metr, c) bezpieczny, ale przepisy nie określają minimalnej odległości. 92. Rowerzyści mogą wyprzedzać samochody z ich prawej strony:

10 a) nigdy, w żadnym wypadku, b) zawsze, kiedy tylko jest taka możliwość, c) kiedy samochody wolno jadą w korku. 93. Przejeżdżając obok stojącego na przystanku autobusu komunikacji miejskiej należy: a) obowiązkowo zatrzymać się, b) ograniczyć prędkość i być przygotowanym do zatrzymania się, c) kontynuować jazdę bez względu na sytuację. 94. Wymijanie to manewr polegający na przejeżdżaniu obok: a) samochodu poruszającego się w tym samym kierunku, b) stojącego samochodu lub przeszkody (np. dziury w jezdni), c) idącego z przeciwka pieszego. 95. Wymijanie jest zabronione: a) na przejściu dla pieszych o ruchu niekierowanym, b) na ulicy jednokierunkowej, c) na zakręcie oznaczonym znakiem ostrzegawczym. 96. Rowerzyście zabrania się wyprzedzania traktora jadącego po jezdni: a) na drodze, wzdłuż której nie ma pobocza, b) jeżeli traktor ciągnie przyczepę, c) przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia. 97. Na mostach zabrania się: a) zawracania, b) wyprzedzania, c) wymijania. 98. Wyprzedzany rowerzysta: a) może przyśpieszać, b) zawsze musi zatrzymać się, aby ułatwić wyprzedzanie, c) nie może przyspieszać. 99. Kierującemu rowerem zabrania się: a) wyprzedzać inne pojazdy, b) ciągnąć za sobą osobę na wrotkach, sankach lub łyżwach, c) jechać w kolumnie rowerowej Kierujący stwarza zagrożenie w ruchu drogowym: a) wyprzedzając na jezdni jednokierunkowej, b) wyprzedzając przed wierzchołkiem wzniesienia, c) przejeżdżając przez przejście dla pieszych Kierującemu rowerem zabrania się wyprzedzania innego rowerzysty: a) w tunelach, na mostach i wiaduktach, b) z jego lewej strony, kiedy sygnalizuje on zamiar skrętu w lewo, c) na przejściach dla pieszych, gdy ruch jest kierowany Nie wolno wyprzedzać: a) na skrzyżowaniach typu rondo, b) na przejazdach kolejowych i tramwajowych oraz bezpośrednio przed nimi, c) na wszystkich skrzyżowaniach dróg i bezpośrednio przed nimi Rowerzyście zabrania się zatrzymywania, m.in. a) przy prawej krawędzi jezdni na wszystkich drogach, b) na pasie między jezdniami,

11 c) na drodze dla rowerów Postój roweru na chodniku jest: a) zabroniony, b) dozwolony bez ograniczeń, c) dozwolony, jeśli dla pieszych pozostaje 1,5 m chodnika Dwóch rowerzystów: a) nie może jechać obok siebie, b) może jechać obok siebie po jezdni, jeśli nie utrudnia to poruszania się pozostałym uczestnikom ruchu, c) może jechać obok siebie po chodniku Liczba rowerów jednośladowych jadących w zorganizowanej kolumnie nie może przekraczać: a) 15 rowerów, b) 10 rowerów, c) 5 rowerów Odległość między kolumnami rowerów powinna wynosić minimum: a) 100 metrów, b) 200 metrów, c) nie jest ustalona Jadąc w kolumnie rowerzystów, musisz pamiętać, że odległość od roweru jadącego przed Tobą: a) nie jest określona, b) wynosi 3 metry, c) musi wynosić do 5 metrów Kierującemu rowerem zabrania się: a) rozdzielania kolumny pieszych, b) wyprzedzania rowerów jadących w kolumnie, c) jazdy wzdłuż po chodniku w każdych warunkach Holowanie roweru przez kierującego innym rowerem: a) jest dopuszczalne jeżeli kierujący rowerem ciągnącym ma ukończone 17 lat, b) jest dopuszczalne tylko jeżeli holowany rower jest niesprawny, c) jest zabronione Kierujący rowerem powinien sygnalizować zamiar zmiany pasa ruchu: a) odpowiednio wcześniej, b) w trakcie manewru, c) po uprzednim użyciu dzwonka Kierujący pojazdem poruszający się jezdnią o ruchu jednokierunkowym przed skręcaniem w lewo obowiązany jest zbliżyć się: a) do środka jezdni, b) do lewej krawędzi jezdni, c) do prawej krawędzi jezdni Po skręceniu w lewo, kierujący rowerem: a) powinien zająć lewy skrajny pas ruchu na jezdni jednokierunkowej, b) może zająć dowolny pas ruchu na prawej połowie jezdni dwukierunkowej, c) powinien zająć najbliższy osi jezdni pas ruchu na drodze dwukierunkowej Zbliżając się do skrzyżowania rowerzysta ma obowiązek:

12 a) zwiększyć prędkość, aby jak najszybciej pokonać skrzyżowanie, b) zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pojazdom nadjeżdżającym z prawej strony, c) ustąpić pierwszeństwa pojazdom silnikowym, niezależnie od tego, z której strony nadjeżdżają Czy rowerzysta ma prawo korzystać z ronda, na którym są dwa i więcej pasy ruchu: a) tak, b) jest to zabronione, c) tak, ale tylko z takiego, na którym ruch jest kierowany Kierujący rowerem zbliżając się do dróg równorzędnych ma obowiązek: a) zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa nadjeżdżającym z prawej strony, a pojazdom szynowym i uprzywilejowanym będącym w akcji niezależnie od tego, z której strony nadjeżdżają, b) zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa tylko pojazdom szynowym i uprzywilejowanym, c) zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pojazdom nadjeżdżającym z lewej strony, a także pojazdom szynowym i uprzywilejowanym Zasada tzw. prawej ręki to: a) trzymanie prawą ręką kierownicy roweru w trakcie sygnalizowania skrętu w lewo, b) ustąpienie pierwszeństwa kierującemu pojazdem, który zbliża się od prawej strony na skrzyżowaniu oznakowanym znakami określającymi pierwszeństwo przejazdu, c) dotyczy skrzyżowania równorzędnego Zbliżając się do przejazdu kolejowego, przy którym stoi znak STOP rowerzysta: a) jeśli nie widać zbliżającego się pociągu, nie zatrzymuje się i przejeżdża przez tory, b) zatrzymuje się tuż przed torami, c) zatrzymuje się w miejscu o dobrej widoczności Zbliżając się do przejazdu kolejowego oraz przejeżdżając przez przejazd rowerzysta jest obowiązany: a) zsiąść z roweru i przeprowadzić go przez tory, b) włączyć światła, w które wyposażony jest rower, c) jechać z taką prędkością aby mógł się zatrzymać w bezpiecznym miejscu gdy nadjeżdża pojazd szynowy Upewnienie się, czy nadjeżdża pociąg, obowiązuje podczas przejeżdżania: a) przez każdy przejazd kolejowy, b) tylko przez przejazd kolejowy, który nie jest wyposażony w urządzenia zabezpieczające, c) tyko wtedy, gdy przejazd jest oznakowany znakiem "STOP".

PYTANIA NA ETAP SZKOLNY. Lubuski Konkurs BRD 2018/2019

PYTANIA NA ETAP SZKOLNY. Lubuski Konkurs BRD 2018/2019 PYTANIA NA ETAP SZKOLNY Lubuski Konkurs BRD 2018/2019 1. Kartę rowerową wydaje: a) policjant ruchu drogowego, b) wydział komunikacji na wniosek nauczyciela, c) dyrektor szkoły. 2. Karta rowerowa nie jest

Bardziej szczegółowo

Pytania dla rowerzystów

Pytania dla rowerzystów Pytania dla rowerzystów 1. W strefie zamieszkania: a) pieszy może korzystać z całej szerokości drogi; b) może korzystać z drogi samodzielnie, tylko jeśli ukończył 10 lat; c) musi korzystać z przejścia

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA ETAP WOJEWÓDZKI Lubuski Konkurs BRD

PYTANIA NA ETAP WOJEWÓDZKI Lubuski Konkurs BRD PYTANIA NA ETAP WOJEWÓDZKI Lubuski Konkurs BRD 11.05.2019 Zasady udzielania odpowiedzi: 1) Piszemy pismem czytelnym, najlepiej drukowanym lub technicznym. 2) Wpisujemy swoje nazwisko, imię, miejscowość,

Bardziej szczegółowo

1. Który znak nakazuje ustąpić pierwszeństwa przejazdu? 2. Nakaz jazdy prosto przez skrzyżowanie jest wyrażony znakiem:

1. Który znak nakazuje ustąpić pierwszeństwa przejazdu? 2. Nakaz jazdy prosto przez skrzyżowanie jest wyrażony znakiem: 1. Który znak nakazuje ustąpić pierwszeństwa przejazdu? 2. Nakaz jazdy prosto przez skrzyżowanie jest wyrażony znakiem: 3. Który za znaków zabrania wjazdu rowerzystom? 4. Obowiązek ustąpienia pierwszeństwa

Bardziej szczegółowo

TESTY ZASADY jazdy rowerem

TESTY ZASADY jazdy rowerem TESTY ZASADY jazdy rowerem 1. Polecenia i sygnały dawane przez osoby kierujące ruchem: a) muszą być zgodne ze znakami drogowymi, b) mają pierwszeństwo przed sygnałami świetlnymi, c) nie dotyczą kierujących

Bardziej szczegółowo

2. Przejeżdżanie obok nie poruszającego się pojazdu, przeszkody lub innego uczestnika ruchu to: a) omijanie b) zmiana kierunku jazdy c) wyprzedzanie

2. Przejeżdżanie obok nie poruszającego się pojazdu, przeszkody lub innego uczestnika ruchu to: a) omijanie b) zmiana kierunku jazdy c) wyprzedzanie MANEWRY - test na kartę rowerową 1. Przejeżdżanie obok innego uczestnika ruchu, który porusza się w kierunku przeciwnym niż my to: a) omijanie b) wymijanie c) wyprzedzanie 2. Przejeżdżanie obok nie poruszającego

Bardziej szczegółowo

TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH REJONOWYCH XXXVIII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM

TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH REJONOWYCH XXXVIII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH REJONOWYCH XXXVIII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM DLA SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH 2015 r 1. Który z pieszych poruszając się

Bardziej szczegółowo

Pytania dla motorowerzystów

Pytania dla motorowerzystów Pytania dla motorowerzystów 1. W czasie mgły kierujący motorowerem jest obowiązany: a) jechać po chodniku; b) włączyć światła, w które pojazd jest wyposażony; c) korzystać z pobocza drogi, a jeśli jest

Bardziej szczegółowo

3. Jaki jest numer alarmowy pogotowia ratunkowego? A. 997, B. 998, C Jaki jest numer alarmowy Policji? A. 997, B. 998, C. 999.

3. Jaki jest numer alarmowy pogotowia ratunkowego? A. 997, B. 998, C Jaki jest numer alarmowy Policji? A. 997, B. 998, C. 999. 1. Przejeżdżanie rowerem po przejściu dla pieszych jest: A. zalecane, gdy włączona jest sygnalizacja świetlna. B. dozwolone, pod warunkiem ustąpienia pierwszeństwa pieszym, C. zabronione. 2. Pieszy może

Bardziej szczegółowo

TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH REJONOWYCH XLII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM

TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH REJONOWYCH XLII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH REJONOWYCH XLII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM SZKOŁY PODSTAWOWE GRUPA I 2019 r 1. Pieszym nie jest: A- osoba pchająca

Bardziej szczegółowo

5. Dopuszczalna liczba motorowerów jadących w zorganizowanej kolumnie to: a) 15 b) 10 c) 5

5. Dopuszczalna liczba motorowerów jadących w zorganizowanej kolumnie to: a) 15 b) 10 c) 5 1. W przedstawionej sytuacji rowerzysta R: a) ustępuje pierwszeństwa pojazdom A i B b) ustępuje pierwszeństwa pojazdowi A c) przejeżdża jako pierwszy 2. W przedstawionej sytuacji rowerzysta R: a) przejeżdża

Bardziej szczegółowo

Rowerzysta bezpiecznym użytkownikiem dróg

Rowerzysta bezpiecznym użytkownikiem dróg 1 LEKCJA 4 TEMAT: Rowerzysta bezpiecznym użytkownikiem dróg MATERIAŁ POMOCNICZY NR 1 ROWERZYSTA - UCZESTNIK RUCHU DROGOWEGO I KIERUJĄCY POJAZDEM Rowerzysta powinien poruszać się zgodnie z zasadami ruchu

Bardziej szczegółowo

TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH POWIATOWYCH XLII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM

TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH POWIATOWYCH XLII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH POWIATOWYCH XLII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM 1. Jeżeli pchasz rower po drodze to jesteś osobą? A- kierującą rowerem,

Bardziej szczegółowo

TEST 3. Wielokrotnego wyboru. 1 Kierującemu rowerem zabrania się: 2 Rowerzysta, jadący przez skrzyżowanie drogą z pierwszeństwem powinien stosować

TEST 3. Wielokrotnego wyboru. 1 Kierującemu rowerem zabrania się: 2 Rowerzysta, jadący przez skrzyżowanie drogą z pierwszeństwem powinien stosować TEST 3 Wielokrotnego wyboru Kierującemu rowerem zabrania się:. łamania przepisów ruchu drogowego,. poruszania się rowerem w miesiącach jesiennych, 3. objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór na przejeździe

Bardziej szczegółowo

Przykładowe pytania karta rowerowa

Przykładowe pytania karta rowerowa 1 Przykładowe pytania karta rowerowa Imię i nazwisko. Klasa. Pytanie nr 1 Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem nr 1 (rowerem): A - ustępuje pierwszeństwa tylko pojazdowi nr 2 B - ustępuje pierwszeństwa

Bardziej szczegółowo

TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH REJONOWYCH XLII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM

TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH REJONOWYCH XLII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH REJONOWYCH XLII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM SZKOŁY PODSTAWOWE GRUPA II 2019 r 1. Kierującemu rowerem lub motorowerem:

Bardziej szczegółowo

P R Z E P I S Y O R U C H U P I E S Z Y C H

P R Z E P I S Y O R U C H U P I E S Z Y C H P R Z E P I S Y O R U C H U P I E S Z Y C H PIESZY osoba znajdująca się poza pojazdem na drodze i nie wykonująca na niej robót lub czynności przewidzianych odrębnymi przepisami. Za pieszego uważa się również

Bardziej szczegółowo

Test nr 18 Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny

Test nr 18 Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny Test nr 18 Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny (test jednokrotnego wyboru tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa) 1. W tej sytuacji kierujący pojazdem może: a. zawrócić przed skrzyżowaniem b. zawrócić na

Bardziej szczegółowo

TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH POWIATOWYCH XLI OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM

TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH POWIATOWYCH XLI OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH POWIATOWYCH XLI OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM SZKOŁY PODSTAWOWE 2018 r 1. Poruszasz się pieszo z rodzicami po zmierzchu

Bardziej szczegółowo

TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH REJONOWYCH XLI OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM

TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH REJONOWYCH XLI OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH REJONOWYCH XLI OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM SZKOŁY PODSTAWOWE 2018 r 1. Jeżeli znajdujesz się na początku przejścia

Bardziej szczegółowo

WIRTUALNA LEKCJA. Przygotowanie do egzaminu na kartę rowerową. Materiał szkoleniowy dla uczniów NSP Nasza Szkoła

WIRTUALNA LEKCJA. Przygotowanie do egzaminu na kartę rowerową. Materiał szkoleniowy dla uczniów NSP Nasza Szkoła WIRTUALNA LEKCJA Przygotowanie do egzaminu na kartę rowerową Materiał szkoleniowy dla uczniów NSP Nasza Szkoła Spis Treści Przepisy, znaki i sygnały drogowe obowiązujące pieszych Przygotowanie do egzaminu

Bardziej szczegółowo

FINAŁ POWIATOWY OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSWTA RUCHU DROGOWEGO DLA SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH

FINAŁ POWIATOWY OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSWTA RUCHU DROGOWEGO DLA SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH FINAŁ POWIATOWY OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSWTA RUCHU DROGOWEGO DLA SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH ZASADY UDZIELANIA ODPOWIEDZI Piszemy pismem czytelnym, najlepiej technicznym. Wpisujemy swoje imię i nazwisko,

Bardziej szczegółowo

A. o jednym pasie ruchu, B. o jednym kierunku ruchu, C. o obowiązkowej jeździe w kierunku na wprost przez skrzyżowanie.

A. o jednym pasie ruchu, B. o jednym kierunku ruchu, C. o obowiązkowej jeździe w kierunku na wprost przez skrzyżowanie. 1. Przedstawiony znak informuje o wjeździe na drogę: A. o jednym pasie ruchu, B. o jednym kierunku ruchu, C. o obowiązkowej jeździe w kierunku na wprost przez skrzyżowanie. 2. Przedstawiony znak informuje

Bardziej szczegółowo

UCZEŃ JAKO PIESZY I PASAŻER - test do karty rowerowej

UCZEŃ JAKO PIESZY I PASAŻER - test do karty rowerowej 1. Osoba pchająca rower po jezdni to: a) rowerzysta b) pieszy c) kierujący UCZEŃ JAKO PIESZY I PASAŻER - test do karty rowerowej 2. Chodnik to: a) część drogi przeznaczona do ruchu pieszych b) część jezdni

Bardziej szczegółowo

Zestaw przykładowych pytań na kartę rowerową

Zestaw przykładowych pytań na kartę rowerową S t r o n a 1 Zestaw przykładowych pytań na kartę rowerową 1. Poprawne numery ratunkowe to: A) Policja 997, Pogotowie Ratunkowe 998, Straż Pożarna 999; B) Pogotowie Ratunkowe 999, Policja 997, Straż Pożarna

Bardziej szczegółowo

1. W czasie poruszania się kolumny pieszych w warunkach niedostatecznej widoczności:

1. W czasie poruszania się kolumny pieszych w warunkach niedostatecznej widoczności: 1 TEST ZE ZNAJOMOŚCI PRZEPISÓW RUCHU DROGOWEGO Dla szkół gimnazjalnych (wielokrotnego wyboru) 1. W czasie poruszania się kolumny pieszych w warunkach niedostatecznej widoczności: a) pierwszy z idących

Bardziej szczegółowo

ZNAKI SYGNAŁY POLECENIA - pytania testowe

ZNAKI SYGNAŁY POLECENIA - pytania testowe 1. Gdy policjant kieruje ruchem na skrzyżowaniu i stoi tyłem do naszego kierunku, to jego postawa oznacza dla nas: a) zielone światło, b) czerwone światło, c) żółte światło. 2. Jeżeli na skrzyżowaniu z

Bardziej szczegółowo

TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH EJONOWYCH XXXVIII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM

TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH EJONOWYCH XXXVIII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH EJONOWYCH XXXVIII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM SZKOŁY PODSTAWOWE 2015 r 1. Z całej szerokości drogi jako pieszy

Bardziej szczegółowo

TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH REJONOWYCH XLI OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM

TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH REJONOWYCH XLI OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH REJONOWYCH XLI OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM SZKOŁY GIMNAZJALNE 2018 r 1. W strefie zamieszkania jako pieszy: A-

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN NA KARTĘ ROWEROWĄ

PYTANIA NA EGZAMIN NA KARTĘ ROWEROWĄ PYTANIA NA EGZAMIN NA KARTĘ ROWEROWĄ 1.Kartę rowerową może uzyskać osoba, która: a) ukończyła 7 lat, b) ukończyła, 9 lat; c) ukończyła 10 lat. 2. W jaki sposób można przewozić na rowerze dziecko do 7 lat:

Bardziej szczegółowo

FINAŁ POWIATOWY OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSWTA RUCHU DROGOWEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH TEST WIEDZY

FINAŁ POWIATOWY OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSWTA RUCHU DROGOWEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH TEST WIEDZY FINAŁ POWIATOWY OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSWTA RUCHU DROGOWEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH TEST WIEDZY ZASADY UDZIELANIA ODPOWIEDZI Piszemy pismem czytelnym, najlepiej technicznym. Wpisujemy swoje

Bardziej szczegółowo

Manewry wykonywane przez kierującego. Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II w Hrubieszowie 1

Manewry wykonywane przez kierującego. Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II w Hrubieszowie 1 Manewry wykonywane przez kierującego Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II w Hrubieszowie 1 Włączanie się do ruchu Włączanie się do ruchu następuje przy rozpoczynaniu jazdy po postoju lub zatrzymaniu się nie

Bardziej szczegółowo

7. Wskaż znak, który informuje Ciebie, że będziesz przejeżdżał rowerem lub motorowerem przez przejazd kolejowy wielotorowy:

7. Wskaż znak, który informuje Ciebie, że będziesz przejeżdżał rowerem lub motorowerem przez przejazd kolejowy wielotorowy: TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH POWIATOWYCH XLI OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM SZKOŁY GIMNAZJALNE 2018 r 1. Kolumna pieszych to: A- grupa pieszych

Bardziej szczegółowo

TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH POWIATOWYCH XLII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM

TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH POWIATOWYCH XLII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH POWIATOWYCH XLII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM SZKOŁY PODSTAWOWE GRUPA II 2019 r 1. Korzystanie przez pieszego z

Bardziej szczegółowo

TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH REJONOWYCH XXXVII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM

TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH REJONOWYCH XXXVII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH REJONOWYCH XXXVII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM SZKOŁY PODSTAWOWE 2014 r 1. Z całej szerokości drogi jako pieszy

Bardziej szczegółowo

FINAŁ WOJEWÓDZKI OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSWTA W RUCHU DROGOWYM DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH TEST

FINAŁ WOJEWÓDZKI OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSWTA W RUCHU DROGOWYM DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH TEST FINAŁ WOJEWÓDZKI OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSWTA W RUCHU DROGOWYM DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH TEST ZASADY UDZIELANIA ODPOWIEDZI Piszemy pismem czytelnym, najlepiej technicznym. Wpisujemy swoje imię

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY DLA ROWERZYSTÓW

PRZEPISY DLA ROWERZYSTÓW PRZEPISY DLA ROWERZYSTÓW Przepisy dla rowerzystów Korzystanie z chodnika lub drogi dla pieszych przez kierującego rowerem Art.33 ust 5 jest dozwolone wyjątkowo, gdy: 1) opiekuje się on osobą w wieku do

Bardziej szczegółowo

Dla szkół podstawowych

Dla szkół podstawowych 1 TEST ZE ZNAJOMOŚCI PRZEPISÓW RUCHU DROGOWEGO Dla szkół podstawowych (Testy jednokrotnego wyboru) 1. W czasie poruszania się kolumny pieszych w warunkach niedostatecznej widoczności: a) pierwszy z idących

Bardziej szczegółowo

FINAŁ WOJEWÓDZKI OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSWTA W RUCHU DROGOWYM DLA SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH TEST

FINAŁ WOJEWÓDZKI OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSWTA W RUCHU DROGOWYM DLA SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH TEST FINAŁ WOJEWÓDZKI OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSWTA W RUCHU DROGOWYM DLA SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH TEST ZASADY UDZIELANIA ODPOWIEDZI Piszemy pismem czytelnym, najlepiej technicznym. Wpisujemy swoje imię

Bardziej szczegółowo

Rowerzysta w ruchu drogowym

Rowerzysta w ruchu drogowym Rowerzysta w ruchu drogowym 1 Każdy może zostać rowerzystą. Rowerzystą może być każdy, niezależnie od wieku. Jednak należy pamiętać, że rowerzysta, który wyjeżdża na drogę ma obowiązek przestrzegania zasad

Bardziej szczegółowo

TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH POWIATOWYCH XXXVIII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM

TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH POWIATOWYCH XXXVIII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH POWIATOWYCH XXXVIII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM 1. Jeżeli idziesz po jezdni to: A- jesteś obowiązany iść prawą

Bardziej szczegółowo

TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH POWIATOWYCH XXXVIII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM

TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH POWIATOWYCH XXXVIII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH POWIATOWYCH XXXVIII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM 1. Jeżeli idziesz drogą o małym natężeniu ruchu i masz dobrą widoczność:

Bardziej szczegółowo

Scenariusz 3. Środki dydaktyczne: Plansze przedstawiające wykonanie poszczególnych manewrów, plansze ze znakami drogowymi.

Scenariusz 3. Środki dydaktyczne: Plansze przedstawiające wykonanie poszczególnych manewrów, plansze ze znakami drogowymi. Scenariusz 3 TEMAT: Manewry wykonywane przez rowerzystów. Cel zajęć: Poznanie właściwego zachowania się kierującego rowerem podczas wykonywania manewrów, zapoznanie z definicjami manewrów, kształcenie

Bardziej szczegółowo

Vademecum rowerzysty

Vademecum rowerzysty Vademecum rowerzysty Opracował: Oficer Rowerowy Gorzowa Wlkp. mgr inż. Krzysztof Kropiński Konsultacje: Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. podinsp. Wiesław

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA ETAP REJONOWY. Lubuski Konkurs BwRD

PYTANIA NA ETAP REJONOWY. Lubuski Konkurs BwRD PYTANIA NA ETAP REJONOWY Lubuski Konkurs BwRD 20.03.2019 Zasady udzielania odpowiedzi 1) Piszemy czytelnym pismem - najlepiej technicznym. 2) Wpisujemy nazwisko, imię, miejscowość i nr swojej szkoły, jeżeli

Bardziej szczegółowo

TEST 2. Wielokrotnego wyboru. 1 Pieszy idący po jezdni jest obowiązany: 2 Pieszemu podczas przechodzenia przez jezdnię zabrania się:

TEST 2. Wielokrotnego wyboru. 1 Pieszy idący po jezdni jest obowiązany: 2 Pieszemu podczas przechodzenia przez jezdnię zabrania się: TEST Wielokrotnego wyboru Pieszy idący po jezdni jest obowiązany:. poruszać się jej lewą stroną,. poruszać się jej prawą stroną, 3. ustępować pierwszeństwa nadjeżdżającym pojazdom. Pieszemu podczas przechodzenia

Bardziej szczegółowo

W Europie jeździmy bezpiecznie Eliminacje rejonowe test Stare Kurowo r. Górzyn r. nr 1 Zielona Góra r.

W Europie jeździmy bezpiecznie Eliminacje rejonowe test Stare Kurowo r. Górzyn r. nr 1 Zielona Góra r. W Europie jeździmy bezpiecznie Eliminacje rejonowe test Stare Kurowo 18.11.2017 r. Górzyn 25.11.2017 r. nr 1 Zielona Góra 2.12.2017 r. Zasady udzielania odpowiedzi Piszemy pismem czytelnym, najlepiej technicznym,

Bardziej szczegółowo

ZESTAW NR 1 ZESTAW NR 2 ZESTAW NR 3

ZESTAW NR 1 ZESTAW NR 2 ZESTAW NR 3 ZESTAW NR 1 Kierujący rowerem: powinien trzymać kierownicę oburącz b/ powinien trzymać kierownicę przynajmniej jedną ręką i nogi na pedałach c/ powinien trzymać kierownicę jedną ręką bez trzymania nóg

Bardziej szczegółowo

FINAŁ GMINNY OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSWTA RUCHU DROGOWEGO DLA SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH

FINAŁ GMINNY OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSWTA RUCHU DROGOWEGO DLA SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH FINAŁ GMINNY OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSWTA RUCHU DROGOWEGO DLA SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH (test jednokrotnego wyboru tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa) 1. Znak ten oznacza: a. wypukłości na drodze,

Bardziej szczegółowo

Manewry w ruchu drogowym

Manewry w ruchu drogowym Manewry w ruchu drogowym Włączanie się do ruchu Włącznie się do ruchu następuje przy rozpoczynaniu jazdy po zatrzymaniu lub postoju nie wynikającym z warunków lub przepisów ruchu drogowego, jak również

Bardziej szczegółowo

manewry ruchu drogowego

manewry ruchu drogowego manewry ruchu drogowego włączenie się do ruchu WŁĄCZANIE SIĘ DO RUCHU włączanie się do ruchu następuje przy rozpoczęciu jazdy po postoju lub zatrzymaniu się nie spowodowanym warunkami lub przepisami ruchu

Bardziej szczegółowo

W Europie jeździmy bezpiecznie Finał lubuski test SP nr 3 Słubice 6 maja 2017 r.

W Europie jeździmy bezpiecznie Finał lubuski test SP nr 3 Słubice 6 maja 2017 r. W Europie jeździmy bezpiecznie Finał lubuski test SP nr 3 Słubice 6 maja 2017 r. Zasady udzielania odpowiedzi Piszemy pismem czytelnym, najlepiej technicznym, Wpisujemy swoje nazwisko, imię, miejscowość

Bardziej szczegółowo

1. Ten znak oznacza, że:

1. Ten znak oznacza, że: 1. Ten znak oznacza, że: A. poruszasz się drogą podporządkowaną, B. masz obowiązek zatrzymania się przed drogą z pierwszeństwem przejazdu w każdym przypadku, C. poruszasz się drogą z pierwszeństwem przejazdu.

Bardziej szczegółowo

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU W RUCHU DROGOWYM.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU W RUCHU DROGOWYM. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU W RUCHU DROGOWYM. Zasady bezpiecznego poruszania się po drodze: Zasada ruchu prawostronnego. Zasada ostrożności- każdy uczestnik ruchu i wszystkie osoby znajdujące się

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla rodziców i nauczycieli

Poradnik dla rodziców i nauczycieli Poradnik dla rodziców i nauczycieli Dziecko do lat 7 nie powinno samodzielnie poruszać się po drogach, powinno znajdować się pod opieką rodziców, starszego rodzeństwa lub kolegów. W drodze do szkoły/domu

Bardziej szczegółowo

FINAŁ GMINNY OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSWTA RUCHU DROGOWEGO DLA SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH

FINAŁ GMINNY OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSWTA RUCHU DROGOWEGO DLA SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH FINAŁ GMINNY OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSWTA RUCHU DROGOWEGO DLA SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH ZASADY UDZIELANIA ODPOWIEDZI Piszemy pismem czytelnym, najlepiej technicznym. Wpisujemy swoje imię i nazwisko,

Bardziej szczegółowo

TEST 1. Wielokrotnego wyboru. 1 Pieszy ma pierwszeństwo przed rowerzystą: 2 Pieszy może korzystać z całej jezdni:

TEST 1. Wielokrotnego wyboru. 1 Pieszy ma pierwszeństwo przed rowerzystą: 2 Pieszy może korzystać z całej jezdni: TEST Wielokrotnego wyboru Pieszy ma pierwszeństwo przed rowerzystą:. na chodniku,. na drodze dla rowerów, 3. na jezdni. Pieszy może korzystać z całej jezdni:. na rondzie,. w strefie zamieszkania, 3. na

Bardziej szczegółowo

Dziecko jako pieszy uczestnik ruchu drogowego

Dziecko jako pieszy uczestnik ruchu drogowego Dziecko jako pieszy uczestnik ruchu drogowego Dziecko do lat 7 nie powinno samodzielnie poruszać się po drogach, powinno znajdować się pod opieką rodziców, starszego rodzeństwa lub kolegów. W drodze do

Bardziej szczegółowo

3. Aby pieszy mógł samodzielnie, bez opieki, korzystać z drogi (np. iść chodnikiem) musi mieć ukończone: A. 10 lat, B. 7 lat. C. 5 lat.

3. Aby pieszy mógł samodzielnie, bez opieki, korzystać z drogi (np. iść chodnikiem) musi mieć ukończone: A. 10 lat, B. 7 lat. C. 5 lat. Przykładowe pytania na kartę rowerową: 1. Osoba jadąca rowerem po chodniku w wieku do lat 10 to: A. pieszy, B. rowerzysta, C. kierujący. 2. Jeżeli pieszy z uwagi na brak chodnika i pobocza zmuszony jest

Bardziej szczegółowo

W Europie jeździmy bezpiecznie Eliminacje rejonowe test Zawada r. Międzylesie r. Tuplice r. nr 2 Słubice

W Europie jeździmy bezpiecznie Eliminacje rejonowe test Zawada r. Międzylesie r. Tuplice r. nr 2 Słubice W Europie jeździmy bezpiecznie Eliminacje rejonowe test Zawada 26.11.2016 r. Międzylesie 3.12.2016 r. Tuplice 14.01.2017 r. nr 2 Słubice 21.01.2017 r. Zasady udzielania odpowiedzi Piszemy pismem czytelnym,

Bardziej szczegółowo

W Europie jeździmy bezpiecznie Finał lubuski test SP nr 1 Zielona Góra 12 maja 2018 r.

W Europie jeździmy bezpiecznie Finał lubuski test SP nr 1 Zielona Góra 12 maja 2018 r. W Europie jeździmy bezpiecznie Finał lubuski test SP nr 1 Zielona Góra 12 maja 2018 r. Zasady udzielania odpowiedzi Piszemy pismem czytelnym, najlepiej technicznym, Wpisujemy swoje nazwisko, imię, miejscowość

Bardziej szczegółowo

ZESTAW PYTAŃ I ODPOWIEDZI PRZYGOTOWUJĄCYCH DO EGZAMINU NA KARTĘ ROWEROWĄ

ZESTAW PYTAŃ I ODPOWIEDZI PRZYGOTOWUJĄCYCH DO EGZAMINU NA KARTĘ ROWEROWĄ ZESTAW PYTAŃ I ODPOWIEDZI PRZYGOTOWUJĄCYCH DO EGZAMINU NA KARTĘ ROWEROWĄ 1. OBOWIĄZKOWE WYPOSAŻENIE ROWERU 1. Jakie jest obowiązkowe wyposażenie roweru? 2. ZASADY RUCHU DROGOWEGO 1. Co nazywamy drogą i

Bardziej szczegółowo

VII Gminny Konkurs BRD Karta Pytań Dąbrowa 2009

VII Gminny Konkurs BRD Karta Pytań Dąbrowa 2009 1. Pieszy po drodze publicznej powinien poruszać się A Chodnikiem, a jeśli nie ma chodnika, to lewą stroną drogi. Prawą stroną drogi. Prawym poboczem lub chodnikiem. 2. Czy pieszy może przechodzić na drugą

Bardziej szczegółowo

TEST NA KARTĘ ROWEROWĄ

TEST NA KARTĘ ROWEROWĄ TEST NA KARTĘ ROWEROWĄ 1. Do obowiązkowego wyposażenia roweru nie należy a. hamulec b. sygnał dźwiękowy c. kierunkowskaz d. światełko odblaskowe 2. Skręcając w lewo z drogi dwukierunkowej manewr wykonujemy

Bardziej szczegółowo

Włączanie się do ruchu

Włączanie się do ruchu Włączanie się do ruchu Włączanie się do ruchu następuje przy rozpoczynaniu jazdy po postoju lub zatrzymaniu się nie wynikającym z warunków lub przepisów ruchu drogowego oraz przy wjeżdżaniu: na drogę z

Bardziej szczegółowo

Temat: Egzamin na kartę motorowerową zadania teoretyczne. (1 godzina w I roku, 1 godzina w II roku)

Temat: Egzamin na kartę motorowerową zadania teoretyczne. (1 godzina w I roku, 1 godzina w II roku) Scenariusz tematu: nr 0 Temat: Egzamin na kartę motorowerową zadania teoretyczne. ( godzina w I roku, godzina w II roku) Cel ogólny: Sprawdzenie stopnia opanowania wiedzy Środki dydaktyczne: Testy sprawdzające

Bardziej szczegółowo

DROGA to wydzielony pas ziemi łączący miejscowości i punkty terenu, przystosowany do ruchu pojazdów, ludzi i zwierząt.

DROGA to wydzielony pas ziemi łączący miejscowości i punkty terenu, przystosowany do ruchu pojazdów, ludzi i zwierząt. Schemat drogi w mieście. Schemat drogi poza miastem. DROGA to wydzielony pas ziemi łączący miejscowości i punkty terenu, przystosowany do ruchu pojazdów, ludzi i zwierząt. Pobocze to przyległa do jezdni

Bardziej szczegółowo

4. Zabrania się zawracania rowerem: a) na drodze jednokierunkowej b) na skrzyżowaniach c) na drodze dla rowerów i pieszych

4. Zabrania się zawracania rowerem: a) na drodze jednokierunkowej b) na skrzyżowaniach c) na drodze dla rowerów i pieszych 1. Oznakowany rowerem element drogi pokazanej na rysunku, przeznaczony do jazdy rowerem tylko w jednym kierunku, to: a) droga dla rowerów b) ścieżka dla rowerów c) pas ruchu dla rowerów 2. Rower powinien

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY KONKURS Z PRZEPISAMI DROGOWYMI NA TY

SZKOLNY KONKURS Z PRZEPISAMI DROGOWYMI NA TY SZKOLNY KONKURS Z PRZEPISAMI DROGOWYMI NA TY 1. Przepisy o ruchu drogowym obowiązują A - tylko kierujących pojazdami samochodowymi i szynowymi B - wszystkich uczestników ruchu C - tylko kierujących pojazdami

Bardziej szczegółowo

2. Za tym znakiem motorowerzysta: a. może pchać motorower tylko po chodniku b. nie może pchać motoroweru c. nie może jechać

2. Za tym znakiem motorowerzysta: a. może pchać motorower tylko po chodniku b. nie może pchać motoroweru c. nie może jechać Turniej BRD - Eliminacje gminne Gimnazjum TEST WIEDZY Test zawiera jedną prawidłową odpowiedź. Rozwiązania należy zaznaczyć na karcie odpowiedzi, wstawiając znak "X" w odpowiedniej rubryce. Nie dopuszcza

Bardziej szczegółowo

Test nr 6 Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny

Test nr 6 Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny Test nr 6 Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny (test jednokrotnego wyboru tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa) 1. W tej sytuacji kierujący pojazdem jest ostrzegany o możliwości poślizgu pojazdu: a. 50 metrów

Bardziej szczegółowo

Test nr 15 Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny

Test nr 15 Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny Test nr 15 Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny (test jednokrotnego wyboru tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa) 1. W tej sytuacji kierujący pojazdem powinien zatrzymać pojazd: a. przed znakiem pionowym

Bardziej szczegółowo

Poradnik pieszego. czyli przepisy dla każdego

Poradnik pieszego. czyli przepisy dla każdego Poradnik pieszego czyli przepisy dla każdego PIESZY osoba znajdującą się poza pojazdem na drodze i niewykonującą na niej robót lub czynności przewidzianych odrębnymi przepisami; za pieszego uważa się również

Bardziej szczegółowo

PRAWO O RUCHU DROGOWYM

PRAWO O RUCHU DROGOWYM USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. PRAWO O RUCHU DROGOWYM DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE Art. 1. [Zakres przedmiotowy ustawy] 1. Ustawa określa: 1) zasady ruchu na drogach publicznych, w strefach zamieszkania oraz

Bardziej szczegółowo

Pytanie. Czy na tej drodze możesz spodziewać się jadącego w przeciwnym kierunku rowerzysty? Odpowiedź TAK NIE

Pytanie. Czy na tej drodze możesz spodziewać się jadącego w przeciwnym kierunku rowerzysty? Odpowiedź TAK NIE Czy na tej drodze możesz spodziewać się jadącego w przeciwnym kierunku rowerzysty? Czy na rondzie o dwóch pasach ruchu wolno wyprzedzać? Wyjaśnienie UPoRD Art. 24. Pkt. 7. "Zabrania się wyprzedzania pojazdu

Bardziej szczegółowo

Test nr 1 Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny

Test nr 1 Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny Test nr 1 Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny (test jednokrotnego wyboru tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa) 1. W tej sytuacji kierujący pojazdem: a. jest ostrzegany o zbliżaniu się do skrzyżowania z

Bardziej szczegółowo

Bank pytań egzaminacyjnych do egzaminowania kandydatów na kierowców ubiegających się o uprawnienia do prowadzenia pojazdów samochodowych

Bank pytań egzaminacyjnych do egzaminowania kandydatów na kierowców ubiegających się o uprawnienia do prowadzenia pojazdów samochodowych Dział 2 Z081 81 Znak ten (linia ciągła): A. rozdziela pasy o tym samym kierunku ruchu, Tak B. rozdziela pasy o przeciwnych kierunkach ruchu, Nie C. zezwala na przejeżdżanie na sąsiedni pas ruchu. Nie Z082

Bardziej szczegółowo

Przepisy o ruchu drogowym

Przepisy o ruchu drogowym Przepisy o ruchu drogowym Marta Matłachowska Andrzej Olejniczak Przepisy o ruchu drogowym Wprowadzenie 1. Droga, jej elementy, rodzaje dróg 2. Zasady ruchu na drogach 3. Podstawowe pojęcia i definicje

Bardziej szczegółowo

ZDOBYWAMY KARTĘ ROWEROWĄ

ZDOBYWAMY KARTĘ ROWEROWĄ ZDOBYWAMY KARTĘ ROWEROWĄ Do dziesiątego roku życia na rowerze wolno jeździć tylko w bezpiecznych miejscach, z dala od ruchu ulicznego. Na drogę publiczną przepisy zezwalają wyjechać dopiero z kartą rowerową,

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO (BRD) Pytania testowe

BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO (BRD) Pytania testowe BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO (BRD) Pytania testowe POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY GŁÓWNA KOMISJA SPORTÓW POPULARNYCH I TURYSTYKI WARSZAWA, KWIECIEŃ 2013 Pytanie 1: Pytanie 2: Czy w tej sytuacji kierujący pojazdem

Bardziej szczegółowo

Pas ruchu dla rowerów - część jezdni przeznaczoną do ruchu rowerów w jednym kierunku, oznaczoną odpowiednimi znakami drogowymi. (art. 2 pkt.

Pas ruchu dla rowerów - część jezdni przeznaczoną do ruchu rowerów w jednym kierunku, oznaczoną odpowiednimi znakami drogowymi. (art. 2 pkt. Od dziś (21.05.2011) w życie weszły nowe przepisy prawa o ruchu drogowym. Najważniejsze zmiany to możliwość wyprzedzania z prawej strony wolno jadących pojazdów, pierwszeństwo roweru jadącego ścieżką rowerową

Bardziej szczegółowo

Dział. Bank pytań egzaminacyjnych do egzaminowania kandydatów na kierowców ubiegających się o uprawnienia do prowadzenia pojazdów samochodowych

Dział. Bank pytań egzaminacyjnych do egzaminowania kandydatów na kierowców ubiegających się o uprawnienia do prowadzenia pojazdów samochodowych Dział 1 Z001 1 W tej sytuacji kierujący pojazdem jest ostrzegany o: A. jednym niebezpiecznym zakręcie w prawo, Tak B. dwóch niebezpiecznych zakrętach, z których pierwszy jest w prawo, Nie C. nieokreślonej

Bardziej szczegółowo

Test na kartę rowerową 2014 - ćwiczenia

Test na kartę rowerową 2014 - ćwiczenia 1 Jaki jest wymagany wiek, aby otrzymać kartę rowerową a. 7 lat b. 10 lat c. 13 lat d. 11 lat 2 Kto lub co decyduje w pierwszej kolejności o ruchu na skrzyżowaniu? a. sygnalizacja świetlna b. znaki drogowe

Bardziej szczegółowo

Karta MOTOROWEROWA TEST

Karta MOTOROWEROWA TEST Karta MOTOROWEROWA TEST 1. Przechodzenie przez drogę o dwóch jezdniach jest: a) dopuszczalne poza obszarem zabudowanym, jeżeli odległość do najbliższego przejścia przekracza 50 m i pod warunkiem ustąpienia

Bardziej szczegółowo

Pytania testy na kartę rowerową

Pytania testy na kartę rowerową Pytania testy na kartę rowerową I. Dotyczące pieszych: UWAGA: TEST JEDNOKROTNEGO WYBORU! 1. Które zachowanie pieszego jest poprawne? A. przebieganie przez jezdnię, B. przechodzenie przez jezdnię w miejscach

Bardziej szczegółowo

Przepisy o ruchu rowerów i motorowerów. Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II w Hrubieszowie 1

Przepisy o ruchu rowerów i motorowerów. Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II w Hrubieszowie 1 Przepisy o ruchu rowerów i motorowerów Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II w Hrubieszowie 1 Uprawnienia wymagane do kierowania motorowerem Rowerem może kierować osoba która ukończyła 10 lat a motorowerem

Bardziej szczegółowo

Bank pytań egzaminacyjnych do egzaminowania kandydatów na kierowców ubiegających się o uprawnienia do prowadzenia pojazdów samochodowych

Bank pytań egzaminacyjnych do egzaminowania kandydatów na kierowców ubiegających się o uprawnienia do prowadzenia pojazdów samochodowych Dział 1 Z001 1 W tej sytuacji kierujący pojazdem jest ostrzegany o: A. jednym niebezpiecznym zakręcie w prawo, Tak B. dwóch niebezpiecznych zakrętach, z których pierwszy jest w prawo, Nie C. nieokreślonej

Bardziej szczegółowo

Przepisy ustawy Prawo o Ruchu Drogowym ze zmianami zaproponowanymi przez inicjatywę Miasta dla rowerów czerwiec 2008

Przepisy ustawy Prawo o Ruchu Drogowym ze zmianami zaproponowanymi przez inicjatywę Miasta dla rowerów czerwiec 2008 Miasta dla rowerów Polski Klub Ekologiczny - Zarząd Główny ul. Sławkowska 26A 31-014 Kraków tel/fax +48.12.4232047, 12.4232098 w w w. r o w e r y. o r g. p l Przepisy ustawy Prawo o Ruchu Drogowym ze zmianami

Bardziej szczegółowo

Test z zakresu znajomości przepisów ruchu drogowego oraz zasad udzielania I pomocy przedlekarskiej Zestaw nr 2

Test z zakresu znajomości przepisów ruchu drogowego oraz zasad udzielania I pomocy przedlekarskiej Zestaw nr 2 Test z zakresu znajomości przepisów ruchu drogowego oraz zasad udzielania I pomocy przedlekarskiej Zestaw nr 2 1. Pieszy, przechodząc przez drogę dwujezdniową na obszarze zabudowanym: a. może przejść w

Bardziej szczegółowo

Test na kartę rowerową

Test na kartę rowerową Test na kartę rowerową Test b Test zawiera 20 zadań. W każdym znajdują się trzy odpowiedzi: A, B, C. Wybierz tylko jedną z nich i zamaluj właściwą kratkę w karcie odpowiedzi. Jeżeli się pomylisz, błędne

Bardziej szczegółowo

5. droga dla rowerów - drogę lub jej część przeznaczoną do ruchu rowerów jednośladowych, oznaczoną odpowiednimi znakami drogowymi;

5. droga dla rowerów - drogę lub jej część przeznaczoną do ruchu rowerów jednośladowych, oznaczoną odpowiednimi znakami drogowymi; Rodzaje i części składowe drogi 1. droga - wydzielony pas terenu składający się z jezdni, pobocza, chodnika, drogi dla pieszych lub drogi dla rowerów, łącznie z torowiskiem pojazdów szynowych znajdującym

Bardziej szczegółowo

Test nr 11 Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny

Test nr 11 Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny Test nr 11 Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny (test jednokrotnego wyboru tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa) 1. W tej sytuacji kierujący pojazdem jest ostrzegany o: a. przejściu dla pieszych b. miejscu

Bardziej szczegółowo

Bank pytań egzaminacyjnych do egzaminowania kandydatów na kierowców ubiegających się o uprawnienia do prowadzenia pojazdów samochodowych

Bank pytań egzaminacyjnych do egzaminowania kandydatów na kierowców ubiegających się o uprawnienia do prowadzenia pojazdów samochodowych Dział 4 Z181 181 Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem 1: A. przejeżdża ostatni Nie B. ma pierwszeństwo przed pojazdem 2 Nie C. ma pierwszeństwo przed pojazdem 3 Tak Z182 182 Na tym skrzyżowaniu kierujący

Bardziej szczegółowo

Egzamin na kartę rowerową Śmiłowice 24 czerwca 2015 r.

Egzamin na kartę rowerową Śmiłowice 24 czerwca 2015 r. 1. Liczba rowerów jednośladowych, jadących w zorganizowanej kolumnie, nie może przekraczad: a) 5, b) 10, c) 15, d) 20. 2. Nie wymaga się uprawnieo do kierowania rowerem od osoby, która ukooczyła: a) 13,

Bardziej szczegółowo

Pytanie 1. a) b) c) Pytanie 7

Pytanie 1. a) b) c) Pytanie 7 2011 Mszana Górna Pytanie 1 Rower to: a) pojazd specjalny poruszany siłą mięśni osoby jadącej tym pojazdem, b) pojazd jednośladowy lub wielośladowy, c) pojazd samochodowy jednośladowy. Pytanie 2 Pieszy

Bardziej szczegółowo

IX GMINNY TURNIEJ WIEDZY O BEZPIECZEŃSTWIE RUCHU DROGOWEGO

IX GMINNY TURNIEJ WIEDZY O BEZPIECZEŃSTWIE RUCHU DROGOWEGO IX GMINNY TURNIEJ WIEDZY O BEZPIECZEŃSTWIE RUCHU DROGOWEGO KARTA PYTAŃ DANE UCZESTNIKA Imię i Nazwisko... Nr zawodnika Nazwa szkoły... Przed tobą zestaw 25 pytań. Przeczytaj bardzo uwaŝnie kaŝde pytanie.

Bardziej szczegółowo

Znaki drogowe z zakresu karty rowerowej

Znaki drogowe z zakresu karty rowerowej Szkoła Podstawowa nr 19 W Sosnowcu im. Marii Skłodowskiej - Curie Znaki drogowe z zakresu karty rowerowej Przygotował: Paweł Cembrzyński Znaki drogowe ostrzegawcze zakazu nakazu informacyjne znaki dodatkowe

Bardziej szczegółowo

ZNAKI DROGOWE test do karty rowerowej jednokrotnego wyboru

ZNAKI DROGOWE test do karty rowerowej jednokrotnego wyboru ZNAKI DROGOWE test do karty rowerowej jednokrotnego wyboru 1. O czym informuje ten znak? a) informuje nas że, znajdujemy się na drodze z pierwszeństwem przejazdu b) informuje nas że, zbliżamy się do drogi

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWE PYTANIA TESTOWE - JEDNOWARIANTOWE (jedna prawidłowa odpowiedź)

PRZYKŁADOWE PYTANIA TESTOWE - JEDNOWARIANTOWE (jedna prawidłowa odpowiedź) PRZYKŁADOWE PYTANIA TESTOWE - JEDNOWARIANTOWE (jedna prawidłowa odpowiedź) RUCH PIESZYCH 1. Osoba jadąca rowerem po chodniku w wieku do lat 10 to: A. pieszy, B. rowerzysta, C. kierujący. 2. Pieszy idący

Bardziej szczegółowo

Niezbędnik rowerzysty pytania do egzaminu teoretycznego na kartę rowerową

Niezbędnik rowerzysty pytania do egzaminu teoretycznego na kartę rowerową Niezbędnik rowerzysty pytania do egzaminu teoretycznego na kartę rowerową 1. Jakie jest obowiązkowe wyposażenie roweru? Światło barwy białej lub żółtej z przodu roweru Światło barwy czerwonej z tyłu roweru

Bardziej szczegółowo