Podręcznik. Jednostka diagnostyczna DUV10A. Wydanie 06/ / PL FE500000

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podręcznik. Jednostka diagnostyczna DUV10A. Wydanie 06/2006 11425148 / PL FE500000"

Transkrypt

1 Motoreduktory \ Przekładnie przemysłowe \ Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Serwisy Jednostka diagnostyczna DUV10A FE Wydanie 06/ / PL Podręcznik

2 SEW-EURODRIVE Driving the world

3 Spis tresci 1 Ważne wskazówki dotyczące podręcznika Objaśnienie symboli Część składowa produktu Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem Wykwalifikowany personel Odpowiedzialność za wady Nazwy produktu i znak towarowy Złomowanie Wskazówki bezpieczeństwa Uwagi wstępne Informacje ogólne Transport / Magazynowanie Montaż / Uruchomienie Przeglądy i konserwacja Opis produktu Osprzęt Ciągła kontrola Sposób działania Zakres dostawy i budowa urządzenia Zakres dostawy Typy i opcje wyposażenia Oznaczenie typu i tabliczka identyfikacyjna Budowa jednostki diagnostycznej DUV10A Montaż i uruchomienie Przegląd systemu Przed rozpoczęciem Instalacja oprogramowania DUV10A-S Sposób postępowania podczas montażu i uruchamiania Analiza wyjść przełączających Eksploatacja i obsługa Ustawienia Eksploatacja Konserwacja Serwis Błąd / naprawa Funkcje urządzenia Funkcje czujnika Parametr Aplikacja Obiekty diagnozowane Baza danych łożysk tocznych Monitoring Obłożenie uniwersalne Historia Kod LED Łańcuch danych Podręcznik Jednostka diagnostyczna DUV10A 3

4 Spis tresci 8 Dane techniczne Ogólne dane techniczne Uproszczony rysunek z wymiarami Załącznik Leksykon Rysunki wymiarowe dla miejsc montażowych na napędzie Index Szybkie uruchamianie Betriebsanleitung Explosionsgeschützte Getriebe, Typ Podręcznik R147 LX140 Jednostka BMG8Ddiagnostyczna DUV10A

5 Ważne wskazówki dotyczące podręcznika Objaśnienie symboli 1 Podręcznik 1 Ważne wskazówki dotyczące podręcznika 1.1 Objaśnienie symboli Koniecznie przestrzegaj zawartych w niniejszej instrukcji wskazówek bezpieczeństwa i ostrzeżeń! Zagrożenie elektryczne Możliwe skutki: śmierć lub ciężkie uszkodzenie ciała. Niebezpieczeństwo Możliwe skutki: śmierć lub ciężkie uszkodzenie ciała. Niebezpieczna sytuacja Możliwe skutki: lekkie i nieznaczne uszkodzenia ciała. Niebezpieczeństwo uszkodzenia urządzenia Możliwe skutki: uszkodzenie urządzenia i powstanie uszkodzeń w jego otoczeniu. Wskazówka Wskazówki dotyczące sposobu użytkowania i inne przydatne informacje. Wskazówka dot. dokumentacji Wskazówki odsyłające do dokumentacji, np. instrukcji obsługi, katalogu, karty danych. 1.2 Część składowa produktu Ten podręcznik jest częścią składową jednostki diagnostycznej DUV10A i zawiera ważne wskazówki dotyczące eksploatacji i obsługi. Niniejszy podręcznik przeznaczony jest dla wszystkich osób, które wykonują prace montażowe, instalacyjne, prace z zakresu uruchamiania i obsługi technicznej jednostki diagnostycznej DUV10A. Podręcznik Jednostka diagnostyczna DUV10A 5

6 1 Ważne wskazówki dotyczące podręcznika Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem 1.3 Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem Zasady użytkowania zgodnego z przeznaczeniem określone zostały w podręczniku. Jednostka diagnostyczna DUV10A przeznaczona jest do użytku w urządzeniach przemysłowych. Zastosowanie jednostki diagnostycznej DUV10A w innych urządzeniach niż przemysłowe możliwe tylko po konsultacji z SEW-EURODRIVE. Zgodnie z dyrektywą UE dla maszyn 98/37/EG jednostka diagnostyczna DUV10A jest komponentem do montażu w maszynach i instalacjach. Zgodnie z dyrektywą EG rozpoczęcie użytkowania zgodnego z przeznaczeniem zabronione jest do momentu stwierdzenia, że produkt końcowy spełnia wymogi dyrektywy maszynowej 98/37/EG. 1.4 Wykwalifikowany personel Jednostka diagnostyczna DUV10A może stanowić zagrożenie dla osób lub wartości materialnych. Dlatego prace montażowe, instalacyjne, prace z zakresu uruchamiania i obsługi technicznej mogą być wykonywane wyłącznie przez przeszkolony personel, świadomy możliwych zagrożeń. Personel ten musi posiadać wymagane kwalifikacje do wykonywania określonych czynności i musi być zaznajomiony ze sposobem montażu, instalacji, uruchamiania i użytkowania tego produktu. W tym celu należy dokładnie przeczytać, zrozumieć i przestrzegać podręcznik a w szczególności wskazówki bezpieczeństwa. 1.5 Odpowiedzialność za wady Niewłaściwa obsługa oraz inne czynności, niezgodne z niniejszym podręcznikiem, mogą spowodować uszkodzenie produktu. Powoduje to utratę wszelkich roszczeń z tytułu odpowiedzialności za wady w stosunku do firmy SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG. 1.6 Nazwy produktu i znak towarowy Wymienione w niniejszym podręczniku marki i nazwy produktu są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi należącymi do ich posiadacza. 1.7 Złomowanie Należy przestrzegać aktualnych przepisów krajowych! Poszczególne elementy należy złomować oddzielnie, w zależności od ich właściwości i przepisów obowiązujących w danym kraju. 6 Podręcznik Jednostka diagnostyczna DUV10A

7 Wskazówki bezpieczeństwa Uwagi wstępne 2 2 Wskazówki bezpieczeństwa 2.1 Uwagi wstępne Poniższe wskazówki bezpieczeństwa odnoszą się do użytkowania jednostki diagnostycznej DUV10A. Przestrzegaj również uzupełniających wskazówek bezpieczeństwa w poszczególnych rozdziałach tej instrukcji obsługi. Niebezpieczeństwo poparzenia podczas montażu na napędach! Dotykanie napędu przed jego ostygnięciem grozi poparzeniem. Temperatura napędu na powierzchni może sięgać do 95 C. Jednostkę diagnostyczną DUV10A należy montować dopiero po fazie schładzania po wyłączeniu. 2.2 Informacje ogólne Nie wolno nigdy instalować lub uruchamiać produktów uszkodzonych. Natychmiast zareklamuj uszkodzenia w przedsiębiorstwie transportowym. Wymienione poniżej prace mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel fachowy: Magazynowanie Ustawienie / Montaż Podłączenie Uruchomienie Konserwacja Utrzymywanie urządzenia w dobrym stanie Należy przestrzegać przy tym następujących wskazówek i dokumentacji: Właściwe instrukcje obsługi i schematy Tabliczki ostrzegawcze i tabliczki bezpieczeństwa na urządzeniu Właściwe dla danego urządzenia ustalenia i wymogi Krajowe / regionalne przepisy dotyczące bezpieczeństwa i zapobiegania wypadkom Szkody materialne mogą powstać z powodu: nieodpowiedniego stosowania urządzenia błędnej instalacji lub obsługi niedozwolonego usunięcia wymaganych osłon lub obudowy Podręcznik Jednostka diagnostyczna DUV10A 7

8 2 Wskazówki bezpieczeństwa Transport / Magazynowanie 2.3 Transport / Magazynowanie Zbadać dostawę natychmiast po otrzymaniu pod kątem ewentualnych uszkodzeń powstałych podczas transportu. Informacje o uszkodzeniach natychmiast przekaż przedsiębiorstwu transportowemu. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń nie wolno uruchamiać tego urządzenia. Możliwe uszkodzenia na skutek nieprawidłowego magazynowania! Jeśli nie zamontujesz jednostki diagnostycznej od razu, przechowuj ją w suchym pomieszczeniu wolnym od pyłów. 2.4 Montaż / Uruchomienie Przestrzegaj wskazówek z rozdziału 5, "Montaż i uruchomienie". 2.5 Przeglądy i konserwacja Przestrzegaj wskazówek z rozdziału 6, "Eksploatacja i obsługa". 8 Podręcznik Jednostka diagnostyczna DUV10A

9 Opis produktu Osprzęt 3 3 Opis produktu 3.1 Osprzęt Jednostka diagnostyczna DUV10A, zgodnie z metodą analizy częstotliwości, oszacowuje sygnały drgań. Rolę czujnika pełni mikromechaniczny przetwornik przyspieszenia. Dane mogą być decentralnie rejestrowane, przetwarzane i analizowane bez wiedzy specjalistycznej. 3.2 Ciągła kontrola Jednostka diagnostyczna DUV10A nadaje się do wczesnego rozpoznawania uszkodzeń łożysk tocznych lub niewyważenia. Ciągła kontrola oferuje niezawodne i korzystne cenowo rozwiązanie w stosunku do metod przerywanych. Urządzenie DUV10A umożliwia kontrolę maks. do 5 różnych obiektów lub 20 pojedynczych częstotliwości. Jako obiekt definiowane jest np. łożysko toczne lub wał. Dzięki jednostce diagnostycznej DUV10A możliwa jest natychmiast ciągła kontrola drgań. 3.3 Sposób działania Opis skrócony Dźwięk materiałowy jest rejestrowany, obliczane jest widmo i w taki sposób analizowany jest np. stan łożyska tocznego, niewyważenie itp. Stan można odczytać bezpośrednio na miejscu i sygnalizowany jest przez binarne wyjścia przełączające. Sygnał przełączający może być transmitowany przez nieekranowane przewody. Możliwe jest także podłączenie do układu magistrali. Podręcznik Jednostka diagnostyczna DUV10A 9

10 3 Opis produktu Sposób działania Opis szczegółowy Jednostka diagnostyczna DUV10A rejestruje ciągle przyspieszenie drgań przy nie obracającej się powierzchni maszyny (32000 wartości / sekunda) i oblicza amplitudy częstotliwości uszkodzeniowych (łożysko toczne: pierścień wewnętrzny, pierścień zewnętrzny i elementy toczne) do 5 różnych obiektów diagnostycznych, składających się z maks. 20 częstotliwości pojedynczych. Przeznaczone do nadzorowania łożyska toczne lub obiekty diagnostyczne definiowane są na komputerze za pomocą specjalnego programu i następnie poprzez złącze RS-232 przesyłane są do czujnika jako zestaw parametrów. Analiza i nadzorowanie stanu łożyska tocznego odbywa się względnie do wartości Teach-In (wartość odniesienia). Obiekt Obiekt Obiekt Obiekt Obiekt POZIOM Częstotliwość pojedyncza Procedura analizująca FFT / H-FFT Częstotliwość 1 Częstotliwość 2 Częstotliwość 3 Częstotliwość 4 Częstotliwość 5 Częstotliwość 6 Częstotliwość 7 Częstotliwość 8 Częstotliwość 9 Częstotliwość 10 Częstotliwość 11 Częstotliwość 12 Częstotliwość 13 Częstotliwość 14 Częstotliwość 15 Częstotliwość 16 Częstotliwość 17 Częstotliwość 18 Częstotliwość 19 Częstotliwość 20 Średnia wartość bezwzględna Wartość pik Średnia wartość bezwzględna Spektrum FFT Spektrum H-FFT APL 10 Podręcznik Jednostka diagnostyczna DUV10A

11 Opis produktu Sposób działania 3 Jednostka diagnostyczna oblicza opcjonalnie dodatkowo maksymalną średnią wartość bezwzględną lub wartość maksymalną przyspieszenia. Analiza i nadzorowanie odbywa się poprzez absolutne wartości graniczne bez wartości odniesienia. Obiekt diagnozowany lub próg z najwyższym stopniem szkodliwości powoduje wyświetlanie przez wyjścia przełączające alarmów wstępnych i głównych. Postęp uszkodzenia diagnozowanych obiektów wyświetlany jest także poprzez łańcuch LED na jednostce diagnostycznej DUV10A. Jednostka diagnostyczna DUV10A może być stosowana zarówno w przypadku stałej prędkości obrotowej, jak i przy zmiennej prędkości obrotowej. Do prawidłowej diagnostyki przy zmiennej prędkości obrotowej aktualna prędkość obrotowa musi być udostępniana przez pętlę prądową ma lub sygnał impulsowy. Gdy czujnik łożyska tocznego stosowany jest przy zmiennej prędkości obrotowej, musi być zapewnione okresowe utrzymywanie stałej roboczej prędkości obrotowej w zależności od ustawionych wartości. Maksymalny obszar roboczy wynosi 12 min 1 do 3500 min 1 prędkości obrotowej wału. Montaż odbywa się poprzez przykręcenie w pobliżu łożyska tocznego osiowo do osi obrotu (patrz rozdział 5 "Montaż i uruchomienie"). Przydatność miejsca montażu do trybu "Kontrola łożyska tocznego" musi być zapewniona przez test impulsów, o ile montaż nie odbywa się bezpośrednio na gnieździe łożyska. Jednostka diagnostyczna DUV10A stosuje dla wszystkich ustawionych spektralnych obiektów diagnozowanych własne wartości graniczne obiektu dla alarmu wstępnego (żółty) i alarmu głównego (czerwony). Wartości graniczne obiektów diagnozowanych odnoszą się zawsze do ustalonej wartości Teach-In i opisują powielanie sygnału. "Zielony" zawsze odpowiada 100 %. Aby w przypadku trybu ze zmienną prędkością obrotową uwzględniane były różnice odnośnie progu wyzwalającego przy różnych prędkościach obrotowych, parametr diagnostyczny ustalany jest odpowiednio do ustawionej krzywej "Ważenie sygnału". Każdy diagnozowany obiekt posiada indywidualne krzywe ważenia. Jednostka diagnostyczna DUV10A stosuje własne szerokopasmowe wartości graniczne do nadzorowania poziomu drgań w okresie czasu. Te wartości, w przeciwieństwie do diagnozowanych obiektów, są wartościami absolutnymi przyspieszenia (jednostka "mg ). Aby w przypadku trybu ze zmienną prędkością obrotową uwzględniane były różnice odnośnie progu wyzwalającego przy różnych prędkościach obrotowych, nadzorowany poziom ważony jest odpowiednio do ustawionej krzywej "Ważenie sygnału". Podręcznik Jednostka diagnostyczna DUV10A 11

12 4 Zakres dostawy i budowa urządzenia Zakres dostawy 4 Zakres dostawy i budowa urządzenia 4.1 Zakres dostawy Zakres dostawy jednostki diagnostycznej DUV10A Dla jednego zlecenia = 1 x podręcznik 4.2 Typy i opcje wyposażenia Jednostka diagnostyczna DUV10A Nr produktu Znaczenie Określenie Jednostka diagnostyczna DUV10A Opcja dla jednostki diagnostycznej DUV10A Nr produktu Znaczenie Określenie Oprogramowanie parametryzujące DUV10A-S Przewód dla oprogramowania DUV10A-K-RS232-M Zasilacz DUV10A-N24DC Tester impulsowy DUV10A-I Przewód z 1 wtyczką, długość 2 m DUV10A-K-M12-2m Przewód z 1 wtyczką, długość 5 m DUV10A-K-M12-5m 12 Podręcznik Jednostka diagnostyczna DUV10A

13 Zakres dostawy i budowa urządzenia Typy i opcje wyposażenia Adapter do montażu Cokół do montażu na przekładni standardowej (R, F, K, S) Nr produktu Znaczenie Cokół mocujący wraz z pierścieniem uszczelniającym M10 x Cokół mocujący wraz z pierścieniem uszczelniającym M12 x Cokół mocujący wraz z pierścieniem uszczelniającym M22 x Cokół mocujący wraz z pierścieniem uszczelniającym M33 x Cokół mocujący wraz z pierścieniem uszczelniającym M42 x 2 Cokół do montażu na silnikach standardowych Nr produktu Znaczenie Cokół mocujący M Cokół mocujący M16 Cokół do montażu na przekładniach przemysłowych Nr produktu Znaczenie Cokół mocujący z pierścieniem uszczelniającym G 3/ Cokół mocujący z pierścieniem uszczelniającym G Cokół mocujący z pierścieniem uszczelniającym G1 1/ Cokół mocujący z pierścieniem uszczelniającym G1 1/2 Podręcznik Jednostka diagnostyczna DUV10A 13

14 4 Zakres dostawy i budowa urządzenia Oznaczenie typu i tabliczka identyfikacyjna 4.3 Oznaczenie typu i tabliczka identyfikacyjna Oznaczenie typu jednostki diagnostycznej DUV10A Rys. 1: Ilustracja jednostki diagnostycznej DUV10A 58212AXX DUV 10 A Status zmian Typ Diagnostic Unit Vibration (jednostka diagnostyczna) Tabliczka identyfikacyjna IP67 SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG D Bruchsal : L +, VDC 2: OUT2, REACT I = 100 ma 3: L 4: OUT1, CHECK I = 100 ma 5: IN, CURRENT / PULSE 1: VCC (OUT) 2: TxD (OUT) 3: 0 V (GND) 4: RxD (IN) Rys. 2: Tabliczka identyfikacyjna 58504AXX 14 Podręcznik Jednostka diagnostyczna DUV10A

15 Zakres dostawy i budowa urządzenia Budowa jednostki diagnostycznej DUV10A Budowa jednostki diagnostycznej DUV10A [A] [1] [2] [3] [4] [5] Rys. 3: Budowa jednostki diagnostycznej DUV10A 58210AXX [1] Śruba M5 [2] Podkładka [3] Tuleja dystansowa [4] Cokół czujnika [5] Powierzchnia maszyny [A] Oś masy Podręcznik Jednostka diagnostyczna DUV10A 15

16 5 Montaż i uruchomienie Przegląd systemu 5 Montaż i uruchomienie 5.1 Przegląd systemu [1] [2] + DC 24 V Rys. 4: Przegląd systemu DUV10A 59361AXX [1] Obiekt przeznaczony do nadzorowania [2] Jednostka diagnostyczna DUV10A 5.2 Przed rozpoczęciem Jednostka diagnostyczna może być zamontowana wyłącznie wtedy, gdy: dane na tabliczce identyfikacyjnej jednostki diagnostycznej są zgodne z napięciem sieciowym; jednostka diagnostyczna nie jest uszkodzona (brak uszkodzeń, powstałych na skutek transportu lub magazynowania) Założenia dla montażu i uruchomienia Należy upewnić się, że spełnione zostały następujące warunki: Temperatura otoczenia powinna zawierać się w przedziale pomiędzy 30 C a +60 C. W przypadku występowania wyższych lub niższych temperatur prosimy skonsultować się z firmą SEW-EURODRIVE Potrzebne narzędzia / środki pomocnicze Zestaw kluczy płaskich / kluczy imbusowych PC lub notebook ze złączem RS-232 do parametryzacji 16 Podręcznik Jednostka diagnostyczna DUV10A

17 Montaż i uruchomienie Instalacja oprogramowania DUV10A-S Instalacja oprogramowania DUV10A-S Oprogramowanie parametryzujące i nadzorujące DUV10A-S Za pomocą opcjonalnego oprogramowania parametryzującego i nadzorującego DUV10A-S można nadzorować do 5 różnych obiektów lub 20 pojedynczych częstotliwości. Program DUV10A-S tworzy plik parametryzacji. Następnie plik przesyłany jest do jednostki diagnostycznej DUV10A. Dla wszystkich funkcji dostępna jest pomoc sieciowa on-line. Aby uruchomić okno pomocy dla poszczególnej funkcji należy przycisnąć klawisz <F1> Wymagania systemowe Oprogramowanie DUV10A-S wymaga komputera PC wyposażonego w: Pentium II 266 MHz lub wyższy (zalecany Pentium III) Przynajmniej 128 MB pamięci RAM VGA 800 x 600 m lub wyższa System operacyjny Microsoft Windows 95 / 98 / NT / 2000 / XP Instalacja oprogramowania DUV10A-S Oprogramowanie do parametryzowania i programowania dostarczane jest na płycie CD. Program instalacyjny uruchamia się automatycznie po włożeniu płyty CD do napędu CD-ROM. Jeśli nie nastąpi automatyczne uruchomienie, wówczas należy w menu startowym wybrać komendę [Uruchom] i wpisać polecenie D:/DUV10A-S.exe (gdzie D: oznacza napęd płyt CD-ROM). Aby zainstalować oprogramowanie należy kliknąć myszą na nazwę programu i postępować zgodnie ze wskazówkami. Podręcznik Jednostka diagnostyczna DUV10A 17

18 5 Montaż i uruchomienie Sposób postępowania podczas montażu i uruchamiania 5.4 Sposób postępowania podczas montażu i uruchamiania Należy wykonać poniższe czynności, aby uruchomić jednostkę diagnostyczną DUV10A. Każda czynność jest w pełni opisana. Open or load parameter file Mount Electrical connection Conduct impulse test Transfer parameters to sensor Teach-in and data recording 58213AEN Otwieranie lub tworzenie pliku parametryzacji Tworzenie odpowiedniego zestawu parametrów za pomocą dostarczonego oprogramowania AEN 18 Podręcznik Jednostka diagnostyczna DUV10A

19 Montaż i uruchomienie Sposób postępowania podczas montażu i uruchamiania 5 Kliknij na przycisk [Parameterdatei erstellen oder erzeugen] (Tworzenie pliku parametryzacji) AEN Teraz wprowadź dane parametryzacji poprzez asystenta lub otwórz istniejący plik. Jeśli nie został jeszcze utworzony żaden plik parametryzacji, uruchom asystenta. Wprowadź żądane dane i kliknij na przycisk [Fertig] (Gotowe) Montaż 11294ADE Podręcznik Jednostka diagnostyczna DUV10A 19

20 5 Montaż i uruchomienie Sposób postępowania podczas montażu i uruchamiania Montaż jednostki diagnostycznej DUV10A odbywa się poprzez cokół czujnika (patrz rozdział na str. 13), który wkręcany jest w otwór zamykania przekładni lub w ucho do haka na silniku. Należy przestrzegać następujących reguł montażowych: Wybierz miejsce montażu, znajdujące się w pobliżu łożyska tocznego lub najlepiej osiowo do osi obrotu (patrz rozdział 9.2 na str. 71). Zastosuj dodatkowo podkładkę i tuleję, przylegające do jednostki diagnostycznej. Wszystkie ustawione obiekty diagnozowane typu "łożysko toczne" muszą charakteryzować się wystarczająco dobrym przebiegiem sygnału. Wymagana jest tamowność jednostkowa toru przewodowego >5 mg/n. Podczas montażu muszą być spełnione następujące założenia: Musi być zawsze zapewniony swobodny dostęp do jednostki diagnostycznej DUV10A. Diody LED muszą być zawsze widoczne. Śruby spustu oleju oraz zawory odpowietrzające nie mogą być zajęte. Podczas montażu zwracać uwagę na poziom oleju. W przypadku montażu poniżej poziomu oleju może dojść do wycieku oleju z przekładni. Dociągnij śrubę M5 momentem 7 Nm. Po zamontowaniu jednostki diagnostycznej DUV10A kliknij w programie DUV10A na przycisk [Sensor montieren] (Montowanie czujnika). Gdy maszyny rozdzielone są sprzęgami, zalecamy zastosowanie na każdą maszynę po jednej jednostce diagnostycznej. Podczas montażu przez adapter należy zwrócić uwzględnić rozmiary śrub, podane w rozdziale na str. 13. Zamontuj jednostkę diagnostyczną DUV10A poprzez dostarczoną tuleję dystansową w celu termicznego oddzielenia. 20 Podręcznik Jednostka diagnostyczna DUV10A

21 Montaż i uruchomienie Sposób postępowania podczas montażu i uruchamiania Podłączenie elektryczne To urządzenie może być instalowane tylko przez elektryka. Przestrzegać krajowych i międzynarodowych przepisów dotyczących budowy elektrotechnicznych instalacji. Zasilanie napięciem według EN 50178, SELV, PELV. Aby spełnić wymagania "limited voltage / current" odnośnie UL 508, urządzenie musi być zasilane z galwanicznie rozdzielonego źródła i zabezpieczone urządzeniem nadprądowym. Przed podłączeniem urządzenia odłączyć dopływ napięcia do instalacji. Wyjścia są odporne na zwarcia. Schemat połączeń Wtyczka Styk Obłożenie M12 1 Zasilanie (czerwone-funkcja) Wyjście przełączające 2 (alarm główny), 100 ma Programowany zestyk rozwierny / zestyk zwierny 5 3 Zasilanie (żółte-funkcja) Wyjście przełączające 1 (alarm wstępny), 100 ma Programowany zestyk rozwierny / zestyk zwierny 5 Prędkość obrotowa ( ma) lub wejście impulsu M8 1 Nie dostępne 1 2 T D 2 3 GND 4 R D 3 4 Analiza wyjść przełączających, patrz rozdział 5.3. Sposób postępowania Podłącz zasilanie napięciem i wyjścia przełączające i udostępnij w razie potrzeby prędkość obrotową. Po podłączeniu jednostki diagnostycznej DUV10A kliknij w programie na przycisk [Sensor montieren] (Montowanie czujnika). Teraz można utworzyć połączenie z czujnikiem poprzez menu [Verbindung] / [Verbinden] (Połączenie/Połącz). Podręcznik Jednostka diagnostyczna DUV10A 21

22 5 Montaż i uruchomienie Sposób postępowania podczas montażu i uruchamiania Przeprowadzanie testu impulsów Miejsce montażu sprawdzanie jest testerem impulsów (nr katalogowy ). Wówczas zdefiniowana siła doprowadzana jest możliwie najbliżej miejsca montażu danego łożyska tocznego. Czujnik mierzy odpowiednią odpowiedź impulsową. Ustalony współczynnik transmisji podawany jest w przyspieszeniu na siłę (mg/n). Opisuje jakość przebiegu sygnału. Wartość współczynnika transmisji musi być większa niż 5 mg/n. W przypadku mniejszych wartości nie jest zapewnione pewne nadzorowanie. Sposób postępowania Naciśnij na przycisk [Impulstest durchführen] (Przeprowadź test impulsów). Wybierz obiekt w tabeli. Kliknij na test impulsów. Rozpocznij pomiar. Najpierw mierzony jest poziom podstawowy (pomiar zakłóceń). Następnie przeprowadź pomiar możliwie najbliżej miejsca montażu łożyska tocznego, na każdy pomiar przynajmniej jeden impuls sprawdź testerem impulsów. Informacja o przydatności miejsca montażu przedstawiana jest zarówno w sposób graficzny, jak i poprzez komunikat tekstowy AEN Uwaga Z reguły test impulsów może być przeprowadzany podczas eksploatacji. Gdy pojawi się komunikat błędu "Die Differenz zwischen Rauschen und Impulstests ist zu gering" (Za mała różnica pomiędzy zakłóceniami a testami impulsów), należy powtórzyć pomiar przy wyłączonej maszynie. W przypadku komunikatu "Messort ungeeignet" (Nieodpowiednie miejsce pomiaru) należy zmienić miejsce montażu i powtórzyć test impulsów. 22 Podręcznik Jednostka diagnostyczna DUV10A

23 Montaż i uruchomienie Sposób postępowania podczas montażu i uruchamiania Zapisywanie parametrów w czujniku 11295AEN Kliknij na przycisk [Parameter auf Sensor schreiben] (Zapisywanie parametrów w czujniku), aby poprzez złącze RS-232 przenieś parametry do czujnika. Tylko pełne parametry mogą być przenoszone. Pełny zestaw parametrów musi zawierać przynajmniej prędkość obrotową, liczbę porządkową, w przypadku łożysk tocznych współczynnik przenoszenia sygnałów i wartość Teach-In. Podręcznik Jednostka diagnostyczna DUV10A 23

24 5 Montaż i uruchomienie Sposób postępowania podczas montażu i uruchamiania W czujniku zapisywane są następujące parametry: Prędkość obrotowa, stała lub zmienna, od przynajmniej 12 min 1 do maksymalnie 3500 min 1 Obiekty diagnozowane i liczby porządkowe: Metody analizy (HFFT i / lub FFT) Liczba uśrednień i histereza Przeliczanie: Uśrednienia histereza 1,6 sekundy = maksymalny czas diagnostyki Prędkość obrotowa musi być stała przynajmniej raz na dzień dla maksymalnego czasu diagnostyki. Wartości progowe dla koloru czerwonego i żółtego Okno częstotliwości, tzn. zakres częstotliwości uszkodzeniowej (typowo: % częstotliwości uszkodzeniowej) Wartość progowa dla czujnika poziomu Tamowność jednostkowa toru przewodowego sygnału na obiekt Wartości bazowe biegu Teach-In 24 Podręcznik Jednostka diagnostyczna DUV10A

25 Montaż i uruchomienie Sposób postępowania podczas montażu i uruchamiania Teach-In Teach-In to automatyczny proces samouczenia się czujnika w typowych warunkach eksploatacyjnych uruchamiany przyciskiem Teach-In na urządzeniu lub przez dostarczone oprogramowanie. Prędkość obrotowa Teach-In musi znajdować się we wcześniej zdefiniowanym obszarze dla roboczej prędkości obrotowej i w idealnym przypadku powinna znajdować się blisko lub bezpośrednio przy górnej roboczej prędkości obrotowej. Za pomocą funkcji Teach-In (menu [Sensor] / [Teach-In] (Czujnik / Teach-In) mierzone są wartości referencyjne pracującej maszyny i zapisywane są w czujniku. Informacje diagnostyczne odnoszą się do wartości Teach-In. Dlatego musi być zapewniony przebieg procesu Teach-In w typowych warunkach eksploatacyjnych i bez zakłóceń. Aby w przypadku nadzorowania typu diagnostyki "Łożysko toczne" możliwe było stosowanie ustawionych wstępnie wartości granicznych, należy zapewnić, aby nadzorowane łożysko toczne nie było wstępnie uszkodzone. Gdy czujnik używany jest przy zmiennej prędkości obrotowej maszyny, proces Teach- In odbywa się przy typowej prędkości obrotowej, przy równowartościowych stanach eksploatacji w średnim obszarze prędkości obrotowej. Ustawiona liczba uśrednień jest ważna także w procesie Teach-In. Na zakończenie następuje zapisanie danych referencyjnych (obwiednie FFT i spektrum FFT). Plik powinien zostać zarchiwizowany. Przy późniejszej diagnostyce te dane mogą zostać użyte jako referencje. Podręcznik Jednostka diagnostyczna DUV10A 25

26 5 Montaż i uruchomienie Sposób postępowania podczas montażu i uruchamiania Sposób postępowania przy Teach-In Po podłączeniu jednostki diagnostycznej DUV10A zapalają się wszystkie diody LED (stan dostawy). O.K. CHECK REACT A B L NEXT TEACH Rys. 5: Diody LED - stan dostawy 58307AXX Teach-In bezpośrednio przy DUV10A Wciśnij na 5 sekund przycisk <TEACH>. Parametryzowana jednostka diagnostyczna DUV10A dopasowuje się automatycznie do istniejących warunków eksploatacyjnych. Najpierw migają żółte diody LED 2, 3 i 4. Teach-In poprzez dostarczone oprogramowanie W przypadku Teach-In poprzez komputer PC / notebook świeci się dioda LED 1, a dioda LED 2 miga. Komunikat wyświetlany jest na ekranie i urządzenie przechodzi w tryb nadzorowania. W trybie nadzorowanie diody LED 1 i 2 świecą się stale na zielono. Urządzenie znajduje się teraz w trybie nadzorowania i poprzez diodę LED wskazuje postęp uszkodzenia. 26 Podręcznik Jednostka diagnostyczna DUV10A

27 Montaż i uruchomienie Analiza wyjść przełączających Analiza wyjść przełączających Analiza czujników może się odbywać poprzez: Przetwornicę częstotliwości Technikę decentralną (Przyłącze sygnałów binarnych do modułów MFP/MFI/MFD/MFO lub MQP/MQI/ MQD/MQO i przekazywanie informacji w słowie 4.PD poprzez Profibus, Interbus, DeviceNet lub CANopen, bądź przyłącze sygnałów binarnych do innych modułów Feldbus) Sterowanie Analiza poprzez przetwornicę częstotliwości M V/100 ma GND Podtrzymywanie +24 V VI24 VO24 GND DCOM Wyjście przełączające 1 / Ostrzeżenie DIxx Wyjście przełączające 1 / Błąd DIxx MDX B +24 V GND VIO24 GND DIxx DIxx MC07B Opcja DIO 11B Opcja moduł analogowy Opcjonalna prędkość obrotowa ma AOCx AOxx Rys. 6: Analiza poprzez przetwornicę częstotliwości 58382APL Podręcznik Jednostka diagnostyczna DUV10A 27

28 5 Montaż i uruchomienie Analiza wyjść przełączających Analiza poprzez decentralną technikę Profibus Interbus DeviceNet CANopen M V/100 ma GND Opcjonalna prędkość obrotowa ma k.a. +24 V/max. 100 ma GND Wyjście przełączające 1 / Ostrzeżenie DI0 Wyjście przełączające 1 / Błąd DI1 24 V (V024) DI0 24 V (V024) DI2 DI4 GND GND GND DIO DI2 DI4 DI1 24 V (V024) DI1 DI3 DI5 24 V (V024) DI3 24 V (V024) DI5 DI1 GND DI3 GNDDI5 GND Rys. 7: Analiza poprzez decentralną technikę 58372APL Analiza poprzez sterowanie M12 SPS V/100 ma GND Wyjście przełączające 1 / Ostrzeżenie Wyjście przełączające 1 / Błąd 24V GND DIxx DIxx Opcjonalna prędkość obrotowa ma Iout Rys. 8: Analiza poprzez sterowanie 58381APL 28 Podręcznik Jednostka diagnostyczna DUV10A

29 Eksploatacja i obsługa Ustawienia I Eksploatacja i obsługa 6.1 Ustawienia Ustawiania krajowe Poprzez [Extras] / [Einstellungen] (Narzędzia / Ustawienia) można przestawiać rodzaj wprowadzanych parametrów z metrycznego (przecinek, mm) na US (kropka, cal). Wybór języka odbywa się poprzez [Datei] / [Language] (Plik / Język) Wyszukiwanie złączy Poprzez [Extras] / [Schnittstellen suchen] (Narzędzia / Wyszukiwanie złączy) aktualizowana jest lista oferowanych złączy ([Verbindung] / [Einstellungen] (Połączenie / Ustawienia)). Oznacza to, że ewentualnie po uruchomieniu programu dodawane są nowe wirtualne złącza szeregowe (np. konwertery USB E30098) Ustawienia programu Należy tu dokonać żądanych ustawień odnośnie miar długości (milimetry lub cale) i znaków dziesiętnych (przecinek lub kropka). Poszczególne promienie wyszukiwania wyświetlanych na wskazaniu spektralnym (monitor) podobiektów mogą zostać włączone AEN Podręcznik Jednostka diagnostyczna DUV10A 29

30 6 I 0 Eksploatacja i obsługa Eksploatacja 6.2 Eksploatacja Upewnić się, czy jednostka diagnostyczna DUV10A jest prawidłowo sparametryzowana za pomocą oprogramowania eksperckiego dla danej aplikacji. W tym celu patrz rozdziały 7.2 i 7.3. Gdy nie występują żadne zestawy parametrów, świecą się diody LED (stan dostawy). O.K. CHECK REACT A B L NEXT TEACH Rys. 9: Diody LED - stan dostawy 58307AXX Po zakończeniu trybu Teach-In (patrz rozdział na str. 25) urządzeniu znajduje się w trybie nadzorowania i poprzez diodę LED wskazuje postęp uszkodzenia. 30 Podręcznik Jednostka diagnostyczna DUV10A

Bufor danych DL 111K Nr produktu

Bufor danych DL 111K Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Bufor danych DL 111K Nr produktu 000100034 Strona 1 z 7 Elementy sterowania 1 Wtyczka USB 4 Zielona dioda (REC) 2 Przycisk bufora danych Data 5 Pokrywa zasobnika baterii 3 Czerwona dioda

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Wzmacniacz światłowodowy. OBF5xx 704513 / 00 04 / 2009

Instrukcja obsługi Wzmacniacz światłowodowy. OBF5xx 704513 / 00 04 / 2009 Instrukcja obsługi Wzmacniacz światłowodowy PL OBF5xx 705 / 00 0 / 009 Spis treści Uwaga wstępna. Symbole Funkcje i własności. Zastosowania Montaż. Podłączenie światłowodów Podłączenie elektryczne 5 5

Bardziej szczegółowo

Interfejs analogowy LDN-...-AN

Interfejs analogowy LDN-...-AN Batorego 18 sem@sem.pl 22 825 88 52 02-591 Warszawa www.sem.pl 22 825 84 51 Interfejs analogowy do wyświetlaczy cyfrowych LDN-...-AN zakresy pomiarowe: 0-10V; 0-20mA (4-20mA) Załącznik do instrukcji obsługi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Rejestrator Parametrów

Instrukcja obsługi Rejestrator Parametrów Instrukcja obsługi Rejestrator Parametrów ( instrukcja dostępna także w programie diagnostycznym oraz na www.ac.com.pl) ver. 1.1 2012-06-20 Producent: AC Spółka Akcyjna. 15-182 Białystok, ul. 27 Lipca

Bardziej szczegółowo

REGULOWANE ZASILACZE DC SERIA DPD

REGULOWANE ZASILACZE DC SERIA DPD REGULOWANE ZASILACZE DC SERIA DPD 3 WYJŚCIOWY KLASA LABORATORYJNA INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Informacje i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 3. Ogólne wskazówki 4. Specyfikacje 5. Regulatory

Bardziej szczegółowo

ABB i-bus KNX Wejście anal., 4-krotne, MDRC AE/S 4.1.1.3, 2CDG110190R0011

ABB i-bus KNX Wejście anal., 4-krotne, MDRC AE/S 4.1.1.3, 2CDG110190R0011 Dane techniczne 2CDC504084D4001 ABB i-bus KNX Opis produktu Urządzenie służy do rejestracji sygnałów analogowych. Do urządzenia podłączyć można cztery dostępne na rynku czujniki. Połączenie z magistralą

Bardziej szczegółowo

Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną. Instrukcja obsługi i instalacji

Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną. Instrukcja obsługi i instalacji Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną Instrukcja obsługi i instalacji 1 Spis treści: 1. Ważne wskazówki. 2 1.1. Wskazówki bezpieczeństwa....2 1.2. Wskazówki dot. utrzymania

Bardziej szczegółowo

Rejestratory Sił, Naprężeń.

Rejestratory Sił, Naprężeń. JAS Projektowanie Systemów Komputerowych Rejestratory Sił, Naprężeń. 2012-01-04 2 Zawartość Typy rejestratorów.... 4 Tryby pracy.... 4 Obsługa programu.... 5 Menu główne programu.... 7 Pliki.... 7 Typ

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO

INSTRUKCJA DO OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO INSTRUKCJA DO OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO DLA LEKKIEJ PŁYTY DO BADAŃ DYNAMICZNYCH HMP LFG WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE: SPRZĘT: - urządzenie pomiarowe HMP LFG 4 lub HMP LFG Pro wraz z kablem

Bardziej szczegółowo

Oscyloskop USB Voltcraft

Oscyloskop USB Voltcraft INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 122445 Oscyloskop USB Voltcraft Strona 1 z 5 OSCYLOSKOP CYFROWY VOLTCRAFT numer produktu 12 24 36 DSO-5200A USB numer produktu 12 24 45 DSO-2090 USB numer produktu 12 24

Bardziej szczegółowo

ABB i-bus KNX Zasilacz napięciowy KNX z funkcją diagnostyki, 320 ma/640 ma, MDRC SV/S , 2CDG110145R0011, SV/S

ABB i-bus KNX Zasilacz napięciowy KNX z funkcją diagnostyki, 320 ma/640 ma, MDRC SV/S , 2CDG110145R0011, SV/S Dane techniczne 2CDC501052D4001 ABB i-bus KNX Opis produktu Zasilacze napięciowe KNX wytwarzają i monitorują napięcie systemowe KNX (SELV). Przy użyciu zintegrowanego dławika linia magistralna jest podłączona

Bardziej szczegółowo

LUPS-11ME LISTWOWY UNIWERSALNY PRZETWORNIK SYGNAŁOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 2003 r.

LUPS-11ME LISTWOWY UNIWERSALNY PRZETWORNIK SYGNAŁOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 2003 r. LISTWOWY UNIWERSALNY PRZETWORNIK SYGNAŁOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Wrocław, kwiecień 2003 r. 50-305 WROCŁAW TEL./FAX (+71) 373-52-27 ul. S. Jaracza 57-57a TEL. 0-602-62-32-71 str.2 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ1

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ1 05-090 Raszyn, ul Gałczyńskiego 6 tel (+48) 22 101-27-31, 22 853-48-56 automatyka@apar.pl www.apar.pl Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ1 wersja 3.x 1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ1 umożliwia konfigurację i

Bardziej szczegółowo

LUZS-12 LISTWOWY UNIWERSALNY ZASILACZ SIECIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 1999 r.

LUZS-12 LISTWOWY UNIWERSALNY ZASILACZ SIECIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 1999 r. LISTWOWY UNIWERSALNY ZASILACZ SIECIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Wrocław, kwiecień 1999 r. 50-305 WROCŁAW TEL./FAX (+71) 373-52-27 ul. S. Jaracza 57-57a TEL. 602-62-32-71 str.2 SPIS TREŚCI 1.OPIS

Bardziej szczegółowo

www.viaken.pl INTERFEJS FIAT ECU SCAN USB INSTRUKCJA OBSŁUGI www.viaken.pl strona 1/17

www.viaken.pl INTERFEJS FIAT ECU SCAN USB INSTRUKCJA OBSŁUGI www.viaken.pl strona 1/17 INTERFEJS FIAT ECU SCAN USB INSTRUKCJA OBSŁUGI www.viaken.pl strona 1/17 1. BEZPIECZEŃSTWO PRACY Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi. Urządzenie przeznaczone

Bardziej szczegółowo

ADVANCE ELECTRONIC. Instrukcja obsługi aplikacji. Modbus konfigurator. Modbus konfigurator. wersja 1.1

ADVANCE ELECTRONIC. Instrukcja obsługi aplikacji. Modbus konfigurator. Modbus konfigurator. wersja 1.1 Instrukcja obsługi aplikacji 1 1./ instalacja aplikacji. Aplikacja służy do zarządzania, konfigurowania i testowania modułów firmy Advance Electronic wyposażonych w RS485 pracujących w trybie half-duplex.

Bardziej szczegółowo

Konfigurator Modbus. Instrukcja obsługi programu Konfigurator Modbus. wyprodukowano dla

Konfigurator Modbus. Instrukcja obsługi programu Konfigurator Modbus. wyprodukowano dla Wersja 1.1 29.04.2013 wyprodukowano dla 1. Instalacja oprogramowania 1.1. Wymagania systemowe Wspierane systemy operacyjne (zarówno w wersji 32 i 64 bitowej): Windows XP Windows Vista Windows 7 Windows

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 5v1 IU.01.04.SY5

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 5v1 IU.01.04.SY5 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 5v1 Spis treści: 1. Wymagania systemowe...2 2. Parametry techniczne...2 3. Zestaw...2 4. Instalacja oprogramowania...3 4.1. Instalacja w systemie

Bardziej szczegółowo

www.viaken.pl INTERFEJS DIAGNOSTYCZNY BMW INPA / ADS/ GT1/ DIS / EDIABAS INSTRUKCJA OBSŁUGI Strona 1

www.viaken.pl INTERFEJS DIAGNOSTYCZNY BMW INPA / ADS/ GT1/ DIS / EDIABAS INSTRUKCJA OBSŁUGI Strona 1 INTERFEJS DIAGNOSTYCZNY BMW INPA / ADS/ GT1/ DIS / EDIABAS INSTRUKCJA OBSŁUGI Strona 1 1. BEZPIECZEŃSTWO PRACY Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi. Urządzenie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII PRĄDOWEJ

INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII PRĄDOWEJ Towarzystwo Produkcyjno Handlowe Spółka z o.o. 05-462 Wiązowna, ul. Turystyczna 4 Tel. (22) 6156356, 6152570 Fax.(22) 6157078 http://www.peltron.pl e-mail: peltron@home.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII

Bardziej szczegółowo

Rejestrator temperatury i wilgotności AX-DT100. Instrukcja obsługi

Rejestrator temperatury i wilgotności AX-DT100. Instrukcja obsługi Rejestrator temperatury i wilgotności AX-DT100 Instrukcja obsługi Wstęp Rejestrator temperatury i wilgotności wyposażony jest w bardzo dokładny czujnik temperatury i wilgotności. Głównymi zaletami rejestratora

Bardziej szczegółowo

Amperomierz EPM Nr produktu 000128718

Amperomierz EPM Nr produktu 000128718 INSTRUKCJA OBSŁUGI Amperomierz EPM Nr produktu 000128718 Strona 1 z 14 Amperomierz EPM04A/EPM-4C/EPM-4D/EPM-4P EPM-4D (amperomierz z zapotrzebowaniem) : EPM-4D służy do pomiarów wartości RMS prądu AC płynącego

Bardziej szczegółowo

Licznik energii z certyfikatem MID 0046 82

Licznik energii z certyfikatem MID 0046 82 Licznik energii z certyfikatem MID 0046 82 A Dioda sygnalizacyjna pomiaru: 0,1 Wh = 1 impuls B Przyciski programowania i pomiaru Dane techniczne Urządzenie do montażu na szynie EN 60715 Klasa ochronności

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ DPC250; DPC250-D; DPC4000; DPC4000-D

SPECYFIKACJA PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ DPC250; DPC250-D; DPC4000; DPC4000-D SPECYFIKACJA PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ DPC250; DPC250-D; DPC4000; DPC4000-D 1. Wprowadzenie...3 1.1. Funkcje urządzenia...3 1.2. Charakterystyka urządzenia...3 1.3. Warto wiedzieć...3 2. Dane techniczne...4

Bardziej szczegółowo

DTR.ZSP-41.SP-11.SP-02 APLISENS PRODUKCJA PRZEMYSŁOWEJ APARATURY POMIAROWEJ I ELEMENTÓW AUTOMATYKI INSTRUKCJA OBSŁUGI

DTR.ZSP-41.SP-11.SP-02 APLISENS PRODUKCJA PRZEMYSŁOWEJ APARATURY POMIAROWEJ I ELEMENTÓW AUTOMATYKI INSTRUKCJA OBSŁUGI DTR.ZSP-41.SP-11.SP-02 APLISENS PRODUKCJA PRZEMYSŁOWEJ APARATURY POMIAROWEJ I ELEMENTÓW AUTOMATYKI INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ SEPARATOR PRZETWORNIK SYGNAŁÓW ZSP-41 ZASILACZ SEPARATOR PRZETWORNIK SYGNAŁÓW

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi urządzenia DS150E z systemem operacyjnym Windows 7. Dangerfield luty 2010 V1.0 Delphi PSS

Instrukcja obsługi urządzenia DS150E z systemem operacyjnym Windows 7. Dangerfield luty 2010 V1.0 Delphi PSS Instrukcja obsługi urządzenia DS150E z systemem operacyjnym Windows 7 Dangerfield luty 2010 V1.0 Delphi PSS 1 SPIS TREŚCI Główne elementy....3 Instrukcje instalacji.......5 Instalacja adaptera Bluetooth.....17

Bardziej szczegółowo

PRZEKAŹNIKI CZASOWE W PRZEKAŹNIKI CZASOWE I KONTROLI SERIA 5 PRZEKAŹNIKI MODUŁOWE SERIA 6 PRZEKAŹNIKI PRZEMYSŁOWE. strona 440

PRZEKAŹNIKI CZASOWE W PRZEKAŹNIKI CZASOWE I KONTROLI SERIA 5 PRZEKAŹNIKI MODUŁOWE SERIA 6 PRZEKAŹNIKI PRZEMYSŁOWE. strona 440 PRZEKAŹNIKI CZASOWE W PRZEKAŹNIKI CZASOWE I KONTROLI SERIA 5 PRZEKAŹNIKI MODUŁOWE 440 SERIA 6 PRZEKAŹNIKI PRZEMYSŁOWE PRZEKAŹNIKI CZASOWE W PRZEKAŹNIKI CZASOWE W SERIA 5 PRZEKAŹNIKI MODUŁOWE WSKAŹNIK PRACY

Bardziej szczegółowo

Przekaźnik sygnalizacyjny PS-1 DTR_2011_11_PS-1

Przekaźnik sygnalizacyjny PS-1 DTR_2011_11_PS-1 Przekaźnik sygnalizacyjny 1. ZASTOSOWANIE Przekaźnik sygnalizacyjny przeznaczony jest do użytku w układach automatyki i zabezpieczeń. Urządzenie umożliwia wizualizację i powielenie jednego sygnału wejściowego.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń: Nigdy nie podłączaj do dwóch gniazd wejściowych lub do dowolnego gniazda wejściowego i uziemionej masy napięcia

Bardziej szczegółowo

Licznik prędkości LP100 rev. 2.48

Licznik prędkości LP100 rev. 2.48 Licznik prędkości LP100 rev. 2.48 Instrukcja obsługi programu PPH WObit mgr inż. Witold Ober 61-474 Poznań, ul. Gruszkowa 4 tel.061/8350-620, -800 fax. 061/8350704 e-mail: wobit@wobit.com.pl Instrukcja

Bardziej szczegółowo

PROFIBUS DP w topologii pierścieniowej LWL

PROFIBUS DP w topologii pierścieniowej LWL PROFIBUS DP w topologii pierścieniowej LWL 1. Zastosowanie... 1 2. Dane techniczne... 2 2.1. Płytka złącza światłowodowego LWL... 2 2.2. Typy przewodów złącza światłowodowego LWL... 2 3. Konfiguracja PROFIBUS...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Czujnik dyfuzyjny z tłumieniem tła O1D101 / O1D104

Instrukcja obsługi Czujnik dyfuzyjny z tłumieniem tła O1D101 / O1D104 Instrukcja obsługi R Czujnik dyfuzyjny z tłumieniem tła OD0 / OD0 Sachnr. 70089 / 0 08 / 06 Spis treści Funkcje i własności.......................................... Elementy wskazujące i przyciski programujące.....................

Bardziej szczegółowo

Różnicowy przetwornik ciśnienia EL-PS-xxx

Różnicowy przetwornik ciśnienia EL-PS-xxx Różnicowy przetwornik ciśnienia EL-PS-xxx 1. Dane techniczne Wymiary: 95 x 104 x 55mm Różnicowy pomiar ciśnienia w zakresie: EL-PS-2.5: -2.5 2.5 kpa EL-PS-7.5: -7.5 7.5 kpa EL-PS-35: -35 35 kpa EL-PS-100:

Bardziej szczegółowo

PC0060. ADAPTER Kabel Easy Copy PC-Link USB 2.0 Proste kopiowanie, bez instalacji. Instrukcja obsługi

PC0060. ADAPTER Kabel Easy Copy PC-Link USB 2.0 Proste kopiowanie, bez instalacji. Instrukcja obsługi PC0060 ADAPTER Kabel Easy Copy PC-Link USB 2.0 Proste kopiowanie, bez instalacji Instrukcja obsługi Rozdział 1 Produkt 1.1 Instrukcja Produkt PC0060 to najlepsze rozwiązanie w zakresie przesyłania danych.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Moduł kliencki Kodak Asset Management Software Stan i ustawienia zasobów... 1 Menu Stan zasobów... 2 Menu Ustawienia zasobów... 3 Obsługa alertów... 7 Komunikaty zarządzania zasobami...

Bardziej szczegółowo

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Instrukcja obsługi Nr produktu: 956256 Strona 1 z 5 1. Szczegóły produktu Nr Nazwa Opis 1 Przycisk obsługi Jest to wielofunkcyjny przycisk, którego funkcje zależą od

Bardziej szczegółowo

Moduł rozszerzeń ATTO dla systemu monitorującego SMOK.

Moduł rozszerzeń ATTO dla systemu monitorującego SMOK. Moduł rozszerzeń ATTO dla systemu monitorującego SMOK. ATTO-UIO jest przeznaczony do systemów rozproszonych bazujących na magistrali RS485 obsługującej protokół MODBUS RTU. Sterownik może pracować jako

Bardziej szczegółowo

INTERFEJS SUBARU USB INSTRUKCJA OBSŁUGI strona 1/14

INTERFEJS SUBARU USB INSTRUKCJA OBSŁUGI  strona 1/14 INTERFEJS SUBARU USB INSTRUKCJA OBSŁUGI www.viaken.pl strona 1/14 1. BEZPIECZEŃSTWO PRACY Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi. Urządzenie przeznaczone

Bardziej szczegółowo

EUROSTER INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 EUROSTER 1316

EUROSTER INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 EUROSTER 1316 EUROSTER 1316 -INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 1. ZASTOSOWANIE EUROSTER 1316 Euroster E1316 to nowoczesny regulator temperatury przeznaczony do regulacji temperatury w pomieszczeniach mieszkalnych w zakresie temperatur

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1 Moduł RFID (APA) 3

Spis treści. 1 Moduł RFID (APA) 3 Spis treści 1 Moduł RFID (APA) 3 1.1 Konfigurowanie Modułu RFID..................... 3 1.1.1 Lista elementów Modułu RFID................. 3 1.1.2 Konfiguracja Modułu RFID (APA)............... 4 1.1.2.1

Bardziej szczegółowo

RPTC CONTROLLER (v1.11) STEROWNIK PRZEMIENNIKA RADIOWEGO OBSŁUGA KOMUNIKATÓW GŁOSOWYCH OBSŁUGA KOMUNIKATÓW IDCW OPCJONALNY MODUŁ GSM

RPTC CONTROLLER (v1.11) STEROWNIK PRZEMIENNIKA RADIOWEGO OBSŁUGA KOMUNIKATÓW GŁOSOWYCH OBSŁUGA KOMUNIKATÓW IDCW OPCJONALNY MODUŁ GSM RPTC CONTROLLER (v1.11) STEROWNIK PRZEMIENNIKA RADIOWEGO OBSŁUGA KOMUNIKATÓW GŁOSOWYCH OBSŁUGA KOMUNIKATÓW IDCW OPCJONALNY MODUŁ GSM Instrukcja użytkownika Instrukcja oprogramowania konfiguracyjnego Designer:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 3v1 IU SY3

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 3v1 IU SY3 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 3v1 Spis treści: 1. Wymagania systemowe...2 2. Parametry techniczne...2 3. Zestaw montażowy...2 4. Montaż czytnika...2 5. Instalacja oprogramowania...3

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10 INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10 1. DANE TECHNICZNE. 1 wejście pomiaru temperatury (czujnik temperatury NTC R25=5k, 6x30mm, przewód 2m) 1 wejście sygnałowe dwustanowe (styk zwierny) 1

Bardziej szczegółowo

Panelowe przyrządy cyfrowe. Ogólne cechy techniczne

Panelowe przyrządy cyfrowe. Ogólne cechy techniczne DHB Panelowe przyrządy cyfrowe Panelowe przyrządy cyfrowe, pokazujące na ekranie, w zależności od modelu, wartość mierzonej zmiennej elektrycznej lub wartość proporcjonalną sygnału procesowego. Zaprojektowane

Bardziej szczegółowo

Modem radiowy MR10-GATEWAY-S

Modem radiowy MR10-GATEWAY-S Modem radiowy MR10-GATEWAY-S - instrukcja obsługi - (dokumentacja techniczno-ruchowa) Spis treści 1. Wstęp 2. Budowa modemu 3. Parametry techniczne 4. Parametry konfigurowalne 5. Antena 6. Dioda sygnalizacyjna

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi AP3.8.4 Adapter portu LPT

Instrukcja obsługi AP3.8.4 Adapter portu LPT Instrukcja obsługi AP3.8.4 Adapter portu LPT P.P.H. WObit E.K.J. Ober s.c. 62-045 Pniewy, Dęborzyce 16 tel.48 61 22 27 422, fax. 48 61 22 27 439 e-mail: wobit@wobit.com.pl www.wobit.com.pl SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

CONVERT SP. Z O.O. MK-SH-DC M30400 LICZNIK ENERGII PRĄDU STAŁEGO INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. CIRCUTOR S.A. CONVERT Sp. z o.o.

CONVERT SP. Z O.O. MK-SH-DC M30400 LICZNIK ENERGII PRĄDU STAŁEGO INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. CIRCUTOR S.A. CONVERT Sp. z o.o. CONVERT SP. Z O.O. MK-SH-DC M30400 LICZNIK ENERGII PRĄDU STAŁEGO INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA CIRCUTOR S.A. CONVERT Sp. z o.o. 2013-07-12 Zawartość Dane techniczne:... 2 Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3

Bardziej szczegółowo

MultiTool instrukcja użytkownika 2010 SFAR

MultiTool instrukcja użytkownika 2010 SFAR MultiTool instrukcja użytkownika 2010 SFAR Tytuł dokumentu: MultiTool instrukcja użytkownika Wersja dokumentu: V1.0 Data: 21.06.2010 Wersja urządzenia którego dotyczy dokumentacja: MultiTool ver. 1.00

Bardziej szczegółowo

dokument DOK 02-05-12 wersja 1.0 www.arskam.com

dokument DOK 02-05-12 wersja 1.0 www.arskam.com ARS3-RA v.1.0 mikro kod sterownika 8 Linii I/O ze zdalną transmisją kanałem radiowym lub poprzez port UART. Kod przeznaczony dla sprzętu opartego o projekt referencyjny DOK 01-05-12. Opis programowania

Bardziej szczegółowo

INDU-40. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie. Dozowniki płynów, mieszacze płynów.

INDU-40. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie. Dozowniki płynów, mieszacze płynów. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy INDU-40 Przeznaczenie Dozowniki płynów, mieszacze płynów. Sp. z o.o. 41-250 Czeladź ul. Wojkowicka 21 Tel. 032 763 77 77, Fax: 032 763 75 94 www.mikster.pl mikster@mikster.pl

Bardziej szczegółowo

PlantVisor_1.90PL Instrukcja instalacji, konfiguracji oraz obsługi

PlantVisor_1.90PL Instrukcja instalacji, konfiguracji oraz obsługi PlantVisor_1.90PL Instrukcja instalacji, konfiguracji oraz obsługi 1/27 Wymagania sprzętowe dla komputera PC Processor: Pentium 4 2.0 GHz Ram: 512MB Twardy dysk: 20GB (200MB dla instalacji oprogramowania

Bardziej szczegółowo

1. INSTALACJA SERWERA

1. INSTALACJA SERWERA 1. INSTALACJA SERWERA Dostarczony serwer wizualizacji składa się z: 1.1. RASPBERRY PI w plastikowej obudowie; 1.2. Karty pamięci; 1.3. Zasilacza 5 V DC; 1,5 A; 1.4. Konwertera USB RS485; 1.5. Kabla

Bardziej szczegółowo

Instrukcja modułu czujnika wilgotności IMDHS

Instrukcja modułu czujnika wilgotności IMDHS Instrukcja modułu czujnika wilgotności IMDHS Model nr: 2190 Wersja dokumentu: 4.0 Data aktualizacji: 10 sierpnia 2016 Spółka Inżynierów Adres siedziby firmy: ul. Stefczyka 34, 20-151 LUBLIN E-Mail: info@sim.com.pl,

Bardziej szczegółowo

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik administratora dostarczono tylko w

Bardziej szczegółowo

Sterownik SZR-V2 system automatycznego załączania rezerwy w układzie siec-siec / siec-agregat

Sterownik SZR-V2 system automatycznego załączania rezerwy w układzie siec-siec / siec-agregat Sterownik SZR-V2 system automatycznego załączania rezerwy w układzie siec-siec / siec-agregat Opis Moduł sterownika elektronicznego - mikroprocesor ATMEGA128 Dwa wejścia do pomiaru napięcia trójfazowego

Bardziej szczegółowo

1. Opis. 2. Wymagania sprzętowe:

1. Opis. 2. Wymagania sprzętowe: 1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ2 umożliwia konfigurację, wizualizację i rejestrację danych pomiarowych urządzeń produkcji APAR wyposażonych w interfejs komunikacyjny RS232/485 oraz protokół MODBUS-RTU. Aktualny

Bardziej szczegółowo

Compaction measurement for vibrating rollers. CompactoBar ALFA-040-050H/P

Compaction measurement for vibrating rollers. CompactoBar ALFA-040-050H/P Compaction measurement for vibrating rollers CompactoBar ALFA-040-050H/P Spis treści Spis treści...1 1 Wstęp...2 2 Włączanie urządzenia...2 3 Konfiguracja...2 3.1 Próg CMV...2 3.2 Intensywność wyświetlacza...2

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Aktor przełączający

Instrukcja obsługi. Aktor przełączający Instrukcja obsługi Aktor przełączający 1289 00 Spis treści 2 Opis urządzenia... 3 Elementy obsługi i wskazania... 4 Zaciski przyłączeniowe... 7 Montaż... 8 Ustawianie trybu pracy... 9 Przełączanie trybu

Bardziej szczegółowo

Panelowy moduł automatyki SZR SIEĆ-AGREGAT ATS-10

Panelowy moduł automatyki SZR SIEĆ-AGREGAT ATS-10 Panelowy moduł automatyki SZR SIEĆ-AGREGAT ATS-10 Opis Moduł ATS-10 odpowiada za kontrolę napięcia zasilania sieciowego i automatyczne przełączenie na zasilanie z agregatu. W przypadku awarii głównego

Bardziej szczegółowo

ODBIORNIK ZDALNEGO STEROWANIA REMC0 DO MARKIZ I ROLET TDS GOLD MODEL INSTRUKCJA

ODBIORNIK ZDALNEGO STEROWANIA REMC0 DO MARKIZ I ROLET TDS GOLD MODEL INSTRUKCJA ODBIORNIK ZDALNEGO STEROWANIA DO MARKIZ I ROLET REMC0 MODEL TDS GOLD INSTRUKCJA POŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE Podłączenie centralki mogą wykonywać jedynie przeszkoleni instalatorzy a instalacja musi odbywać się

Bardziej szczegółowo

INTERFEJS LPG/CNG FTDI USB INSTRUKCJA INSTALACJI ORAZ KONFIGURACJI URZĄDZENIA

INTERFEJS LPG/CNG FTDI USB INSTRUKCJA INSTALACJI ORAZ KONFIGURACJI URZĄDZENIA INTERFEJS LPG/CNG FTDI USB INSTRUKCJA INSTALACJI ORAZ KONFIGURACJI URZĄDZENIA wersja 1.0 http://www.projekt-tech.pl 1. Wymagania sprzętowe - komputer klasy PC z portem USB - system operacyjny Microsoft

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5

INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5 INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5 Panel sterujący MT-5 miernik cyfrowy z wyświetlaczem LCD. Wskazuje informacje systemu, oznaczenia wykrytych błędów i aktualne parametry pracy. Duże i czytelne symbole i

Bardziej szczegółowo

Dialer Blocker Nr zam Instrukcja obsługi.

Dialer Blocker Nr zam Instrukcja obsługi. Dialer Blocker Nr zam. 954999 Instrukcja obsługi. Uwaga- ważne wskazówki. W przypadku problemów z zaprogramowaniem urządzenia, przestrzegaj następujących wskazówek: Jeżeli telefon podłączony jest do gniazda

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie HYDRO-SET jest używane do odczytu/parametryzacji i jest możliwe do pobrania na stronie www.hydrometer.de

Oprogramowanie HYDRO-SET jest używane do odczytu/parametryzacji i jest możliwe do pobrania na stronie www.hydrometer.de Instalacja i instrukcja użytkownika Ultradźwiękowy wodomierz HYDRUS Przewodnik instalacji Ten przewodnik instalacji jest przeznaczony dla przeszkolonego personelu i dlatego nie zawiera podstawowych czynności

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALATORA

INSTRUKCJA INSTALATORA -1- Zakład Elektroniki COMPAS 05-110 Jabłonna ul. Modlińska 17 B tel. (+48 22) 782-43-15 fax. (+48 22) 782-40-64 e-mail: ze@compas.com.pl INSTRUKCJA INSTALATORA MTR 105 STEROWNIK BRAMKI OBROTOWEJ AS 13

Bardziej szczegółowo

www.viaken.pl INTERFEJS RENAULT USB INSTRUKCJA OBSŁUGI www.viaken.pl strona 1/16

www.viaken.pl INTERFEJS RENAULT USB INSTRUKCJA OBSŁUGI www.viaken.pl strona 1/16 INTERFEJS RENAULT USB INSTRUKCJA OBSŁUGI www.viaken.pl strona 1/16 1. BEZPIECZEŃSTWO PRACY Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi. Urządzenie przeznaczone

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu DS150E. Dangerfield March. 2009V3.0 Delphi PSS

Instrukcja obsługi programu DS150E. Dangerfield March. 2009V3.0 Delphi PSS Instrukcja obsługi programu DS150E 1 SPIS TREŚCI Główne elementy... 3 Instrukcje instalacji.... 5 Konfiguracja Bluetooth.26 Program diagnostyczny...39 Zapis do ECU (OBD)...85 Skanowanie..88 Historia...93

Bardziej szczegółowo

Q3 Autonomiczny czytnik kart i zamek kodowy z kontrolerem dostępu, przyciskiem dzwonka i interfejsem Wiegand

Q3 Autonomiczny czytnik kart i zamek kodowy z kontrolerem dostępu, przyciskiem dzwonka i interfejsem Wiegand Q3 Autonomiczny czytnik kart i zamek kodowy z kontrolerem dostępu, przyciskiem dzwonka i interfejsem Wiegand Instrukcja obsługi Copyright Domster T. Szydłowski . Opis, funkcje i parametry techniczne. Opis:

Bardziej szczegółowo

Podłączenie do szyny polowej światłowodem (LWL) w topologii linii/gwiazdy

Podłączenie do szyny polowej światłowodem (LWL) w topologii linii/gwiazdy Podłączenie do szyny polowej światłowodem (LWL) w topologii linii/gwiazdy 1. Zastosowanie... 1 2. Dane techniczne... 2 2.1. Płytka złącza światłowodowego LWL... 2 2.2. Typy przewodów złącza światłowodowego

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy wzmacniacz AED dla przetworników tensometrycznych.

Cyfrowy wzmacniacz AED dla przetworników tensometrycznych. Cyfrowy wzmacniacz AED dla przetworników tensometrycznych. Zamień swoje analogowe przetworniki wagi na cyfrowe. AED sprawia, że wdrażanie systemów sterowania procesami jest łatwe i wygodne. AED przetwarza

Bardziej szczegółowo

Instalacja oprogramowania ESI 20 2.0 oraz konfiguracja

Instalacja oprogramowania ESI 20 2.0 oraz konfiguracja Instalacja oprogramowania ESI 20 2.0 oraz konfiguracja modułu KTS AA/DGP-ASA1-Wö 06/2012 Robert Bosch GmbH 2012. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, Instalacja

Bardziej szczegółowo

Commander 15.05.2015

Commander 15.05.2015 Commander 15.05.2015 w w w. m o b i c l i c k. c o m Commander to urządzenie, które po podłączeniu do systemu Compact 2 (wersja oprogramowania 1.70 lub wyższa) umożliwia rozbudowanie systemu alarmowego

Bardziej szczegółowo

GA-1. Instrukcja montażu i obsługi. Urządzenie alarmowe do separatora smaru

GA-1. Instrukcja montażu i obsługi. Urządzenie alarmowe do separatora smaru Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel.: +358 29 006 260 Faks: +358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Urządzenie alarmowe do separatora smaru Prawa autorskie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej

Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej MR-2E OSTRZEŻENIE: PRZESTRZEGANIE NINIEJSZEJ INSTRUKCJI JEST KONIECZNE DLA ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA OSÓB MONTUJĄCYCH ORAZ UŻYTKUJĄCYCH AUTOMATYCZNY NAPĘD DLA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Czujnik refleksyjny OJ / / 2005

Instrukcja obsługi. Czujnik refleksyjny OJ / / 2005 Instrukcja obsługi R Czujnik refleksyjny OJ 701809 / 0 0 / 005 Funkcje i własności W połączeniu z odbłyśnikiem lub folią refleksyjną, czujnik refleksyjny wykrywa przeźroczyste obiekty i materiały w sposób

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INSTAR 1.0

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INSTAR 1.0 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INSTAR 1.0 ver. 30.01.2014 Spis treści I. Wstęp... 2 II. Transmisja danych... 3 III. Aktualizacja oprogramowania... 4 IV. Ustawienia parametrów... 4 V. Konfiguracja modemu radiowego....

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie)

Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie) Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie) UWAGA Podstawowym wymaganiem dla uruchomienia modemu ED77 jest komputer klasy PC z portem USB 1.1 Instalacja

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Sterownik mikroklimatu FAG25-III

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Sterownik mikroklimatu FAG25-III DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Sterownik mikroklimatu FAG25-III 1 Spis treści 1. Opis głównych opcji... 2 2. Tryb konfiguracji A... 3 3. Tryb konfiguracji B... 5 4. Dane techniczne... 6 1. Opis głównych

Bardziej szczegółowo

CENTRALA STERUJĄCA SMART CONTROL

CENTRALA STERUJĄCA SMART CONTROL Dane Techniczne / Możliwość sterowania urządzeniami marki YOODA i CORTINO za pomocą smartfonów, tabletów i komputera / Tworzenie i zarządzanie grupami urządzeń / Możliwość konfiguracji zdarzeń czasowych

Bardziej szczegółowo

APS Właściwości. ZASILACZ BUFOROWY aps-412_pl 04/15

APS Właściwości. ZASILACZ BUFOROWY aps-412_pl 04/15 APS-412 ZASILACZ BUFOROWY aps-412_pl 04/15 Impulsowy zasilacz buforowy APS-412 umożliwia zasilanie urządzeń wymagających napięcia stałego 12 V. Posiada dedykowane złącze pozwalające na integrację z urządzeniami

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Centrala radiowa NETINO NRU-01. v r.

Instrukcja obsługi. Centrala radiowa NETINO NRU-01. v r. Instrukcja obsługi Centrala radiowa NETINO NRU-01 v.01 01.02.2016r. Spis treści: Przeznaczenie... 2 Części składowe... 2 Dane techniczne... 2 Parametry toru radiowego... 2 Opis wyprowadzeń... 3 Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Link SCM Simple Communication Module Instrukcja montażu. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Link SCM Simple Communication Module Instrukcja montażu. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Simple Communication Module Instrukcja montażu Danfoss Heating Solutions Spis treści Wstęp... 41 Montaż.... 41 Mocowanie.... 41 Podłączenia elektryczne... 42 Rejestrowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. SmartLink DP AC1335 7390843 / 00 07 / 2010

Instrukcja obsługi. SmartLink DP AC1335 7390843 / 00 07 / 2010 Instrukcja obsługi SmartLink P AC1335 PL 7390843 / 00 07 / 2010 Spis treści 1 Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa 3 2 Funkcje i własności 3 3 Interfejs Profibus-P 3 4 Montaż 3 5 Podłączenie elektryczne

Bardziej szczegółowo

Ile wynosi całkowite natężenie prądu i całkowita oporność przy połączeniu równoległym?

Ile wynosi całkowite natężenie prądu i całkowita oporność przy połączeniu równoległym? Domowe urządzenia elektryczne są często łączone równolegle, dzięki temu każde tworzy osobny obwód z tym samym źródłem napięcia. Na podstawie poszczególnych rezystancji, można przewidzieć całkowite natężenie

Bardziej szczegółowo

SAMOCHODOWY REJESTRATOR

SAMOCHODOWY REJESTRATOR SAMOCHODOWY REJESTRATOR v.1.6 MIKSTER Sp. z o.o. 41-250 Czeladź ul. Wojkowicka 21 tel. 32 763 77 77 fax. 32 763 75 94 www.mikster.pl mikster@mikster.pl Spis treści: Przeznaczenie...2 Dane techniczne......2

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika ARsoft-CFG WZ1 4.0

Instrukcja użytkownika ARsoft-CFG WZ1 4.0 05-090 Raszyn, ul Gałczyńskiego 6 tel. (+48) 22 101-27-31, 22 853-48-56 automatyka@apar.pl www.apar.pl Instrukcja użytkownika ARsoft-CFG WZ1 4.0 wersja 4.0 www.apar.pl 1 1. Opis Aplikacja ARsoft-CFG umożliwia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PROGRAMU DO REJESTRATORÓW SERII RTS-05 ORAZ RTC-06. wyposażonych w komunikację. Bluetooth lub USB PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE

INSTRUKCJA PROGRAMU DO REJESTRATORÓW SERII RTS-05 ORAZ RTC-06. wyposażonych w komunikację. Bluetooth lub USB PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE Program RTC_RTS dostarczany jest na płycie CD do rejestratorów wyposażonych w w systemy transmisji danych do komputera PC metodą bezprzewodową Bluetooth lub przewodową

Bardziej szczegółowo

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Włączanie / wyłączanie Aby uruchomić urządzenie należy podłączyć zasilanie. (wyłączenie poprzez odpięcie zasilania) Wyświetlacz Po włączeniu i podczas normalnej

Bardziej szczegółowo

Instalacja oprogramowania ESI[tronic] oraz konfiguracja Diagnozy Sterowników

Instalacja oprogramowania ESI[tronic] oraz konfiguracja Diagnozy Sterowników Instalacja oprogramowania ESI[tronic] oraz konfiguracja Diagnozy Sterowników 1 Instalacja oprogramowania ESI [ tronic ] Do pierwszej instalacji oprogramowania wymagane są: płyty bazowe DVD 1 i/lub DVD

Bardziej szczegółowo

OPTIMA PC v2.2.1. Program konfiguracyjny dla cyfrowych paneli domofonowy serii OPTIMA 255 2011 ELFON. Instrukcja obsługi. Rev 1

OPTIMA PC v2.2.1. Program konfiguracyjny dla cyfrowych paneli domofonowy serii OPTIMA 255 2011 ELFON. Instrukcja obsługi. Rev 1 OPTIMA PC v2.2.1 Program konfiguracyjny dla cyfrowych paneli domofonowy serii OPTIMA 255 Instrukcja obsługi Rev 1 2011 ELFON Wprowadzenie OPTIMA PC jest programem, który w wygodny sposób umożliwia konfigurację

Bardziej szczegółowo

ZASILACZ SEPARATOR ZS-30 DTR.ZS-30 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA

ZASILACZ SEPARATOR ZS-30 DTR.ZS-30 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA 0 DTR.ZS-30 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA ZASILACZ SEPARATOR ZS-30 WARSZAWA, KWIECIEŃ 2014 APLISENS S.A. 03-192 Warszawa ul. Morelowa

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 4: Eksploatacja systemu kontroli dostępu jednego Przejścia REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU

Ćwiczenie 4: Eksploatacja systemu kontroli dostępu jednego Przejścia REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU R C E Z w B I Ł G O R A J U Eksploatacja URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Ćwiczenie 4: Eksploatacja systemu kontroli dostępu jednego Przejścia Opracował mgr inż.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UZUPEŁNIAJĄCA DO CENTRAL DUPLEX ZE STEROWANIEM RD4

INSTRUKCJA UZUPEŁNIAJĄCA DO CENTRAL DUPLEX ZE STEROWANIEM RD4 INSTRUKCJA UZUPEŁNIAJĄCA DO CENTRAL DUPLEX ZE STEROWANIEM RD4 Quatrovent Morska 242 Gdynia Tel. +48 58 3505995, fax +48 58 6613553 1 Spis treści I. Ustawienie orientacji wentylatorów...3 A. Za pomocą regulatora

Bardziej szczegółowo

STHR-2810, 2811, 2812 Przetwornik temperatury i wilgotności z czujnikiem Sensirion

STHR-2810, 2811, 2812 Przetwornik temperatury i wilgotności z czujnikiem Sensirion STHR-2810, 2811, 2812 Przetwornik temperatury i wilgotności z czujnikiem Sensirion AN-STHR-2810_2811_2812v1_01 Data aktualizacji: 08/2011r. 08/2011 AN-STHR-2810_2811_2812v1_01 1 Spis treści Symbole i oznaczenia...

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Wersja 0 POL Wprowadzenie Ważna uwaga Treść niniejszego dokumentu i dane techniczne produktu mogą ulegać zmianom bez powiadomienia. Firma Brother zastrzega

Bardziej szczegółowo

VR 70. Instrukcja instalacji. Instrukcja instalacji. Dla instalatora. Wydawca / producent Vaillant GmbH

VR 70. Instrukcja instalacji. Instrukcja instalacji. Dla instalatora. Wydawca / producent Vaillant GmbH Instrukcja instalacji Dla instalatora Instrukcja instalacji VR 70 PL Wydawca / producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Bardziej szczegółowo

Układ pomiarowy CoachLab II

Układ pomiarowy CoachLab II Układ pomiarowy CoachLab II Warszawa, 2003 Wprowadzenie CoachLab II jest wielofunkcyjnym układem pomiarowym, który posiada szerokie możliwości w zakresie wykonywania pomiarów wspomaganych komputerowo i

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS

Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS 1. Uwagi o bezpieczeństwie 2. Zasady pracy: 1. Normalny tryb pracy 2. Awaryjny tryb pracy 3. Akumulator i ładowanie 3. Główne cechy: 1. Bezobsługowa

Bardziej szczegółowo

OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA małe elementy. Dla dzieci powyżej 3 roku życia.

OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA małe elementy. Dla dzieci powyżej 3 roku życia. OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA małe elementy. Dla dzieci powyżej 3 roku życia. Ostrzeżenia Instrukcję obsługi należy zachować, aby móc z niej skorzystać w późniejszym czasie. Mikroskop Easi-Scope

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA HTC-VR, HTC-VVR-RH, HTC-VVR-T, HTC-VVVR, HTC-VR-P, HTC-VVR-RH-P

SPECYFIKACJA HTC-VR, HTC-VVR-RH, HTC-VVR-T, HTC-VVVR, HTC-VR-P, HTC-VVR-RH-P SPECYFIKACJA HTC-VR, HTC-VVR-RH, HTC-VVR-T, HTC-VVVR, HTC-VR-P, HTC-VVR-RH-P Naścienny przetwornik CO2 z ustawianym progiem przekaźnikowym oraz pomiarem temperatury i wilgotności powietrza 2016-02-22 HOTCOLD

Bardziej szczegółowo