Oferowane komputery muszą być wyprodukowane zgodnie z normami jakości ISO 9001:2000 oraz ISO 14001, kopie certyfikatów należy dołączyć do oferty.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Oferowane komputery muszą być wyprodukowane zgodnie z normami jakości ISO 9001:2000 oraz ISO 14001, kopie certyfikatów należy dołączyć do oferty."

Transkrypt

1 Załącznik nr 3 Opis przedmiotu zamówienia dla zadania: Dostawa sprzętu zapewniającego dostarczanie treści do portalu, projekt e-usługi e-organizacja pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Dostawa sprzętu dziedzinowego moduł e-kultura. SPIS treści: Warunki wstępne str. 1 Pakiet A Skanery i pokrewne urządzenia do digitalizacji str. 2 Pakiet B Urządzenia fotograficzne i wideo str. 9 Pakiet C Urządzenia komputerowe, akcesoria, peryferia i oprogramowanie str. 41 Pakiet D Sprzęt audio wideo do digitalizacji str. 66 Pakiet E Systemy nagraniowe na sale koncertowe str. 70 Pakiet F Systemy typu audioguide str. 79 Kryteria równoważności str. 82 Wykaz jednostek organizacyjnych Zamawiającego str. 84 Warunki wstępne: Wszystkie oferowane urządzenia muszą być fabrycznie nowe. Oferowane komputery muszą być wyprodukowane zgodnie z normami jakości ISO 9001:2000 oraz ISO 14001, kopie certyfikatów należy dołączyć do oferty. Wszystkie oferowane urządzenia muszą posiadać deklaracje zgodności CE (Dyrektywy: 73/23/EWG, 89/336/EWG, 1999/5/WE i 93/68/EWG) i być oznakowane zgodnie z ustawą o systemie oceny zgodności z r. (Dz.U. Nr 204 poz z 2004 r.), Rozporządzeniem Ministra Gospodarki w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego z dnia r. (Dz.U. 259 poz z 2005 r.) i Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie dokonywania oceny zgodności aparatury z zasadniczymi wymaganiami dotyczącymi kompatybilności elektromagnetycznej oraz sposobu jej oznakowania (Dz. U. nr 265 poz z 2005 r.), a w przypadku urządzeń posiadających telekomunikacyjne urządzenia końcowe i urządzenia radiowe muszą spełniać Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 15. kwietnia 2004 r. (Dz. U r. Nr 73 poz. 659 z późn. zm.) i Prawo Telekomunikacyjne (Dz. U r., Nr 171 poz z późn. zm.). Urządzenia i ich komponenty muszą być oznakowane przez producenta w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta. Urządzenia muszą pochodzić z legalnego kanału sprzedaży na terenie Unii Europejskiej a gwarancja musi pochodzić od producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta i być świadczona przez sieć serwisową producenta na terenie Polski. Urządzenia muszą być dostarczone Zamawiającemu w oryginalnych opakowaniach fabrycznych. Do każdego urządzenia musi być dostarczony komplet standardowej dokumentacji w formie papierowej lub elektronicznej. Oferowane oprogramowanie powinno być w języku polskim, chyba, że wskazany program nie posiada w ogóle wersji polskojęzycznej. Wszystkie urządzenia muszą współpracować z siecią energetyczną o parametrach: 230 V ± 10%, 50 Hz. Wszystkie wymagane specyfikacją funkcje i cechy muszą być opisane w publicznie dostępnej dokumentacji w dniu złożenia oferty. W przypadku gdy niniejsza specyfikacja wymaga dostarczenia zestawu składającego się z kilku elementów sprzęt dodatkowy, akcesoria i oprogramowanie w ramach wyspecyfikowanych niżej kompletów powinien być dedykowany lub w 100% kompatybilny w stosunku do głównego urządzenia, określonego w punkcie pierwszym każdego z zestawów. Jeżeli w poniższej specyfikacji nie określono inaczej wymagana jest co najmniej 12 miesięczna gwarancja na zamawiane przedmioty. Do wszystkich dostarczanych urządzeń Wykonawca dostarczy oznakowanie w odpowiednim formacie zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, które są dostępne na stronie w dziale Promocja - oznakowanie projektu. Oznakowanie powinno mieć formę samoprzylepnych naklejek, w formacie dobranym do wielkości urządzenia, wykonanych technologią zapewniająca czytelność oznakowania przez okres minimum 5 lat. Pakiet A : Skanery i urządzenia pokrewne Strona 1 z 84

2 Część 1. Skanery wielkoformatowe 1.1. Typ : skaner dużoformatowy - 1 szt. Zastosowanie: skaner do szybkiej i bezpiecznej digitalizacji najcenniejszych papierowych zbiorów bibliotecznych, kartograficznych i muzealnych z użyciem szyby lub bez szyby o następujących parametrach minimalnych: Rodzaj skanera: skaner dziełowy z głowicą skanującą umieszczoną ponad skanowanym obiektem; Źródło światła: Źródło światła: białe diody LED bez emisji IR i UV oddalone na odległość pozwalająca na wygodne operowanie paginami skanowanego obiektu, umożliwiające skanowanie zbioru głęboko zszytego bez istotnych różnic naświetlenia powierzchni przy zewnętrznej i wewnętrznej krawędzi strony; Rozdzielczość optyczna: minimum 400 dpi; Tryb skanowania: kolor 24 bit; odcienie szarości 8 bit, bitonal; Obszar skanowania: minimum A1 (594mm x 841mm); Stół skanera: elektryczny stół szalkowy z dwoma pulpitami dopasowującymi się do grubości skanowanego obiektu; regulacja rozsuwania pulpitów w poziomie i w pionie; Szyba szklana dociskowa: skaner powinien być wyposażony w szybę dociskową która po wykonaniu skanu może być podniesiona w sposób umożliwiający wygodne i bezpieczne operowanie skanowanym obiektem skaner powinien mieć także możliwość skanowania bez użycia szyby szklanej bez konieczności jej demontowania przy użyciu jakichkolwiek narzędzi Formaty zapisu: TIFF, PNM, JPEG, wielostronicowy TIF; Prędkość skanowania: 7 sek/a1/400dpi; Sterowanie: Sterowanie urządzeniem powinno odbywać się poprzez funkcje w oprogramowaniu bądź ręcznie np. za pomocą przycisków umieszczonych na panelu sterujących skanera. Oba sposoby powinny umożliwiać podnoszenie i opuszczanie szyby, blokadę szalek oraz skanowanie. Interfejs użytkownika przez przeglądarkę WWW. Przyłącza:1 GB Ethernet TCP/IP; Dołączone oprogramowanie: oprogramowanie skanera w polskiej wersji językowej, pozwalające na: korektę łuku kart książki: obcinanie i maskowanie, zarządzanie kolorami, eliminację odbić i refleksów, polepszanie kontrastu, rotację obrazów, filtrowanie szumów, zapis meta danych, pozwalające stosować profile kolorów ICC, oraz na pełne zarządzanie wyżej wymienionymi profilami; moduł oprogramowanie umożliwiający import plików z obrazami w formatach TIFF i JPEG do oprogramowania skanera; moduł oprogramowania umożliwiający zapisywanie obrazów w formacie PDF; moduł oprogramowania umożliwiający jednoczesny zapis rezultatów skanowania we wskazanych, różnych lokalizacjach, w plikach o różnych formatach oraz różnych parametrach; moduł oprogramowania umożliwiający korzystanie z wielu niezależnych, definiowalnych przez operatora masek skanowania oraz automatyczny bądź ręczny podział skanowanego materiału; Usługa serwisowa: Instalacja skanera oraz szkolenie dla operatorów; serwis 12-miesięcy z naprawą w miejscu użytkowania; Akcesoria dodatkowe: dodatkowy pedał sterujący; 1.2. Typ : skaner dużoformatowy - 1 szt. Zastosowanie: skaner do szybkiej i bezpiecznej digitalizacji najcenniejszych papierowych zbiorów bibliotecznych, kartograficznych i muzealnych z użyciem szyby lub bez szyby o następujących parametrach minimalnych: Rodzaj skanera Skaner dziełowy z głowicą skanującą umieszczoną ponad skanowanym obiektem Tryby skanowania Kolor 24 bity, odcienie szarości 8 bitów, bitonal Maksymalny format skanowanych obiektów Minimum 630x420 mm (A2+) Rozdzielczość optyczna urządzenia Minimum 600 dpi Formaty plików wynikowych Skaner musi umożliwiać transfer zeskanowanych obrazów do stacji skanującej w postaci plików o formatach JPEG, TIFF oraz PNM. Oświetlenie Skaner musi zapewniać oświetlenie oryginału zimnym światłem LED nie zawierającym promieniowania UV oraz IR. Skaner musi być wyposażony w oświetlenie boczne, diodowe, o niskim poborze energii, oświetlające wyłącznie skanowany fragment Strona 2 z 84

3 obiektu, minimalizujące czas naświetlania oryginału. Stół dokumentowy Skaner musi być wyposażony w stół szalkowy do skanowania oprawionych oryginałów, sterowany za pomocą przycisków, dostępnych na panelu sterującym urządzenia. Szyba dociskowa Skaner musi być wyposażony w szybę dociskową i dawać możliwość skanowania zarówno przy użyciu jak i bez użycia szyby. Ustawienia ostrości Skaner musi umożliwiać pracę w trybie ze stałą ostrością oraz w trybie z automatyczną regulacją ostrości przed każdym wykonanym skanem. Korekcja obrazów Skaner musi automatycznie rozpoznawać format skanowanego obiektu i zwracać obraz w postaci wykadrowanej. Skaner musi umożliwiać automatyczną korekcję zniekształceń geometrii obrazów wynikających z krzywizny rozłożonych pagin książki. Interfejs fizyczny Skaner musi być wyposażony w interfejs komunikacyjny 1Gb Fast Ethernet (protokół TCP/IP) umożliwiający realizację procesu skanowania w środowisku oprogramowania rozproszonego na różnych stacjach w sieci. Interfejs użytkownika Skaner musi być wyposażony w interfejs użytkownika dostępny przez przeglądarkę WWW. Dystrybucja plików Skaner musi umożliwiać dystrybucję plików z obrazami: a) bezpośrednio na wskazany udział sieciowy, b) bezpośrednio do wskazanej lokalizacji na serwerze FTP, Oprogramowanie Skaner musi być dostarczony wraz z oprogramowaniem. Oprogramowanie musi posiadać interfejs użytkownika w języku polskim. Oprogramowanie musi umożliwiać: a) wybór trybu i rozdzielczości skanowania czarno-biały, odcienie szarości, kolor, z możliwością przełączania w ramach zadania, b) wybór skanowanego formatu (również formatów niestandardowych) wraz z odpowiednim kadrowaniem, c) zapis obrazów w formatach: JPEG, TIFF, wielostronicowy TIFF, GIF, BMP, PCX, PNG, PDF, d) możliwość jednoczesnego zapisu rezultatów skanowania we wskazanych, różnych lokalizacjach, w plikach o różnych formatach (TIFF, JPEG, itp.) i różnych parametrach (rozdzielczość, tryb obrazu kolor, odcienie szarości, monochromatyczny), e) możliwość ręcznego kadrowania i podziału obrazu, przy skanowaniu książek, czasopism czy gazet, f) możliwość automatycznego oraz ręcznego podziału na prawą i lewą stronę, z usunięciem marginesu wewnętrznego, g) możliwość definiowania wielu masek skanowania oraz ich automatycznego wykorzystania do podziału skanowanych obiektów, h) możliwości korekcji obrazu: jasność, kontrast, prostowanie, usuwanie zanieczyszczeń, maskowanie zadanych obszarów, i) możliwość kompletowania dzieł z zeskanowanych obrazów, w sposób umożliwiający ich późniejszą całościową obróbkę, j) możliwość definiowania i zapisywania zestawów parametrów w celu ich późniejszego, wielokrotnego wykorzystywania. Zapisane w zestawach parametry muszą określać co najmniej ustawienia skanera, formaty wyjściowych plików z obrazami, nazewnictwo plików oraz miejsca ich zapisu, k) możliwość dodawania metadanych do skanowanych obiektów, l) możliwość dystrybucji skanowanych obiektów na wskazany udział lokalny bądź sieciowy, Gwarancja Skaner musi być objęty co najmniej 12-to miesięczną gwarancją, w ramach której Wykonawca zapewni: a) naprawy sprzętu w miejscu instalacji, b) wsparcie telefoniczne oraz mailowe w godzinach pracy (bez ograniczeń co do ilości). Dostawa Urządzenie zostanie dostarczone wraz z dokumentacją w języku polskim (komplet instrukcji oraz podręcznik użytkownika oprogramowania). Dostawa urządzenia musi obejmować: instalację i konfigurację sprzętu, instalację oprogramowania oraz szkolenie dla operatorów w zakresie obsługi sprzętu i oprogramowania. Uczestnicy szkolenia muszą otrzymać materiały szkoleniowe w języku polskim, opisujące czynności operatorskie niezbędne do wykonania podstawowych zadań procesu digitalizacji. Wsparcie W okresie obowiązywania gwarancji, Wykonawca musi zapewnić: a) wsparcie dla operatorów w zakresie konfiguracji sprzętu i oprogramowania, b) pomoc w rozwiązywaniu problemów związanych z bieżącą eksploatacją rozwiązania w środowisku Zamawiającego, c) okresową diagnostykę oraz operacje kalibracyjne, d) dwie dodatkowe sesje szkoleniowe dla operatorów w zakresie obsługi sprzętu i oprogramowania Typ : skaner dużoformatowy - 1 szt. Zastosowanie: skaner do szybkiej i bezpiecznej digitalizacji najcenniejszych papierowych zbiorów bibliotecznych, kartograficznych i muzealnych z użyciem szyby lub bez szyby o następujących parametrach minimalnych: Rodzaj skanera: skaner dziełowy z głowicą skanującą umieszczoną ponad skanowanym obiektem: Obszar skanowania: minimum 630x420 mm (A2+); Rozdzielczość optyczna: minimum 600 DPI dla całego obszaru stołu A2; Tryb skanowania: kolor 24 bit; odcienie szarości 8 bit, bitonal; Stół skanera: Skaner musi być wyposażony w stół szalkowy do skanowania oprawionych oryginałów, sterowany za pomocą przycisków, dostępnych na panelu sterującym urządzenia. Szyba szklana dociskowa: Skaner powinien być wyposażony w szybę dociskową która po wykonaniu skanu może być podniesiona w sposób Strona 3 z 84

4 umożliwiający wygodne i bezpieczne operowanie skanowanym obiektem; skaner powinien mieć także możliwość skanowania bez użycia szyby szklanej bez konieczności jej demontowania przy użyciu jakichkolwiek narzędzi Formaty zapisu: TIFF, Tiff Group 4, JPEG, JPEG2000, wielostronicowy TIF; Źródło światła: Źródło światła białe diody LED bez emisji IR i UV oddalone na odległość pozwalająca na wygodne operowanie paginami skanowanego obiektu, umożliwiające skanowanie zbioru głęboko zszytego bez istotnych różnic naświetlenia powierzchni przy zewnętrznej i wewnętrznej krawędzi strony; Głębia ostrości: Skaner powinien charakteryzować się głębia ostrości minimum 50 mm lub umożliwiać prace w trybie autofocus Sterowanie: Sterowanie urządzeniem powinno odbywać się poprzez funkcje w oprogramowaniu bądź ręcznie np. za pomocą przycisków umieszczonych na panelu sterujących skanera. Oba sposoby powinny umożliwiać podnoszenie i opuszczanie szyby, blokadę szalek oraz skanowanie. Interface użytkownika przez przeglądarkę WWW. Przyłącza:1 GB Ethernet TCP/IP; Dołączone oprogramowanie: oprogramowanie skanera w polskiej wersji językowej, pozwalające na: korektę łuku kart książki: obcinanie i maskowanie, zarządzanie kolorami, eliminację odbić i refleksów, polepszanie kontrastu, rotację obrazów, filtrowanie szumów, zapis meta danych, pozwalające stosować profile kolorów ICC, oraz na pełne zarządzanie wyżej wymienionymi profilami; moduł oprogramowanie umożliwiający import plików z obrazami w formatach TIFF i JPEG do oprogramowania skanera; moduł oprogramowania umożliwiający przetwarzanie wsadowe plików (obróbka obrazów lub całych zadań bez ingerencji operatora). Usługa serwisowa: Instalacja skanera oraz szkolenie dla operatorów; Akcesoria dodatkowe: dodatkowy pedał sterujący; 1.4. Typ : skaner szerokoformatowy - 1 szt. Zastosowanie: skaner szerokoformatowy z oprogramowaniem do szybkiej i bezpiecznej digitalizacji papierowych zbiorów bibliotecznych, kartograficznych i muzealnych o następujących parametrach minimalnych: Obszar skanowania: maksymalna szerokość skanowania: 42" (106.07cm); Długość obrazu: nieograniczona przez skaner; Maksymalna szerokość mediów: 46" (116.8cm); Grubość dokumentu: do 20mm; Źródło światła: Podwójne diodowe światło dwuwymiarowe (2D LED); Optyka: 6 mikro soczewek ze zintegrowanym filtrem podczerwieni; Parametry optyki: 6 x cztero-liniowych przetworników CCD Charge Coupled Device), każdy po 10800px; 48-bitowe przetwarzanie wewnętrzne w kolorze; 16-bitowe przetwarzanie wewnętrzne w skali szarości; Panchromatyczny Czarno-Biały; Cyfrowe przetwarzanie obrazu: 2D Intelligent Adaptive Thresholding (IAT) (1-bit mode); Fixed Threshold Black & White (1-bit mode); Dynamic Normalisation Application (DNA) z dodatkowym 16-bitowym odwzorowaniem danych; Rozdzielczość optyczna: 1200 dpi; Rozdzielczość maksymalna: 9600dpi; Regulacja rozdzielczości: Zmienna od 100 do 9600dpi, co 1 dpi; Prędkość skanowania: 24-bit RGB kolor / 200dpi cm/s 8-bit skala szarości i monochromatyczne / 200dpi cm/s Mechaniczna regulacja grubości (MTM): Przystosowanie APT do mediów o grubości do 20mm (0.8in); Automatyczne rozpoznanie dla optymalnego nacisku rolek; Prosta regulacja przy pomocy przycisków na panelu kontrolnym skanera. Formaty zapisu: TIFF, JPEG, PDF; Panel Sterowania: Wyświetlacz LCD z przyciskami funkcji : Stop, Forward, Rewind, Scan&Copy; Ustawienia języka, oraz zmiana aresu IP; Przycisk Open / Close. Przyłącza: USB2, Gigabit Ethernet; Dołączone oprogramowanie: oprogramowanie skanera umożliwiające: skanowanie do pliku z przeglądarką w czasie rzeczywistym; skanowanie do druku z przeglądarką w czasie rzeczywistym; skanowanie do z przeglądarką w czasie rzeczywistym; Oprogramowanie do obsługi konserwacyjnej skanera. Strona 4 z 84

5 Akcesoria do skanera: Podstawa standard: 82cm wysokość x 55cm głębokość; waga 14kg. Usługa serwisowa: Instalacja skanera oraz szkolenie dla operatorów; Wymiary: 144 szerokość x 18 wysokość x 37 głębokość cm; waga: nie więcej niż 44 kg; Pobór mocy: Tryb skanowania mniej niż 72Wh; w trybie czuwania 5,7Wh; Certyfikaty/Zgodność: RoHS; ENERGY STAR Gwarancja 12 miesięcy Typ : przenośna kamera skanująca z obiektywem - 1 szt. Zastosowanie: mobilna kamera skanująca z obiektywem z oprogramowaniem do szybkiej i bezpiecznej digitalizacji papierowych zbiorów bibliotecznych, kartograficznych i muzealnych o równoważnych z systemem KAISER parametrach minimalnych: Kamera skanująca: cyfrowa kamera skanująca typu SLR; Wizjer: refleksyjny z obrazem dzielonym z plamką ogniskującą z mikropryzmatu (wizjer wyposażony w matówkę z klinem optycznym i mikrorastrem); Obszar skanowania: pole skanowania przetwornika: 40x40 mm; Cyfrowe przetwarzanie obrazu: przetwornik obrazu CCD z potrójną linią 3x10000 pikseli; Maksymalny rozmiar pliku: przetwarzanie 24-bitowe: 570 MB przetwarzanie 48-bitowe: 1140 MB Wielkość rejestrowanego obrazu: 20000x20000 pikseli; Rozdzielczość: 400mln pikseli; Przyłącza: USB 2.0 Dołączone oprogramowanie: oprogramowaniem SilverFast i sterownikiem Twain; Mocowania elementów zgodne z systemem Kaiser R1-System lub równoważne; Akcesoria do skanera: Torba przenośna; wzorzec IT8; Obsługiwane systemy operacyjne: XP, Vista, Windows ver.: 32/64bit; Obiektyw kamery: jasność obiektywu: 4,0; długość ogniskowej: 50mm; zakres przesłony: 4-22; przesłona ręczna, ustawiana skokowo; 6-cio elementowa konstrukcja optyczna; gwint filtra 43mm x0,75; mocowanie obiektywu Helical M 39x Typ : stanowisko reprograficzne 1 szt. Zastosowanie: mobilne wieloelementowe stanowisko reprograficzne do szybkiej i bezpiecznej digitalizacji najcenniejszych papierowych zbiorów bibliotecznych, kartograficznych i muzealnych metodami fotografii cyfrowej; elementy stanowiska reprograficznego winny być zgodne z systemem mocowania KAISER R1 lub równoważne, o następujących parametrach minimalnych: Zestaw winien zawierać elementy: 2x płyta reprodukcyjna minimalne wymiar: 800x600mm, kolumna reprodukcyjna wysokość: 1500mm; uchwyt ścienny odległość od ściany: max. 260 mm; 3x nasadka przedłużająca ramię do kolumny reprodukcyjnej o 80mm; ramię do kamery z możliwością regulacji w poziomie RLR, minimalna długość przesuwu horyzontalnego: 400mm, średnica gwintu mocującego aparat ¼ ; uniwersalne, wielozakresowe ramię do kolumny reprodukcyjnej z możliwością regulacji w poziomie RTX, zakres obrotu w poziomie i w pionie: +/-90, poziomica, minimalna długość zmiany odległości od kolumny: mm; fotograficzna głowica kulowa: obrót w poziomie: 360 przechył boczny: +/- 90, obciążenie głowicy min 8 kg, mocowanie aparatu: gwint 1/4", mocowanie do statywu: 3/8, płytka szybkiego odłączania aparatu z zabezpieczeniem (Manfrotto 200PL), konstrukcja aluminiowa; 2x reflektor powierzchniowy z kompletem szyb (rozpraszająca i zmiękczająca), lampy fluoroscencyjne o niskiej emisji ciepła, maksymalna luminancja w odległości 1m: min 9000 lux; minimalny zakres moc lamp: 6x55wat, płynna regulacja jasności; temp barwowa: 5400 K; 2x statyw do reflektora z kompletem kółek; minimalna nośność statywu: 10kg, minimalny zakres regulacji wysokości: cm, system pozycjonowania statywu: trójnóg i łatwo demontowalne kółka; 2x stół pod płytę reprodukcyjną; rama z szybą dociskową umożliwiająca reprodukcję książek do formatu: 450x400mm oraz do wysokości 95mm, na Strona 5 z 84

6 wyposażeniu gąbki do wyrównywania poziomu; 2x stolik na kółkach z blokadą wysokość do 315mm, wymiary blatu: 922 x 680 mm. Gwarancja: 12 miesięcy 1.7. Typ : stanowisko reprodukcyjne - 1 szt. Przeznaczenie: mobilne wieloelementowe stanowisko reprograficzne do szybkiej i bezpiecznej digitalizacji najcenniejszych papierowych zbiorów bibliotecznych, kartograficznych, muzealnych metodami fotografii cyfrowej, elementy stanowiska reprograficznego winny być zgodne z systemem mocowania KAISER R1 lub równoważnym. Zestaw powinien zawierać elementy: 1x aluminiową kolumna reprodukcyjna o wysokości max. 1.2 m, wyposażona w skalę cechowaną w centymetrach i calach. Regulacja wysokości korbą; centralne, czopowe mocowanie ramienia kamery; kolumna winna być wyposażona w śrubę blokującą i przeciwwagę; 1x ramię do kamery regulowane precyzyjnie w poziomie wyposażone w śrubą mikrometryczną; na równoległych szynach. Obracane o kąt +/- 90º; zaopatrzone w poziomicę; umożliwiające montaż kamery z przodu i tyłu; 1x matowa płyta reprodukcyjna o wymiarach: 80cm x 60cm x 32 mm z nadrukiem skali w centymetrach i calach; z możliwością indywidualnej regulacji wysokości nóg; zaopatrzona w aluminiowy uchwyt do kolumny z wbudowaną poziomicą; 1x podstawa do fotografowania otwartych książek z szybą przykrywającą kartki; z możliwością regulacji wysokości w pionie samej książki (maksymalnie 95 mm) i ośmioma gąbkami poziomującymi książkę otwartą; podstawa winna być zaopatrzona w antypoślizgowy spód oraz mieć wymiary: szer. 47 cm, wys. 13 cm, głęb. 45 cm; 1x uchwyt ścienny do kolumn systemu winien posiadać w części górnej regulację dla uzyskania absolutnie pionowej pozycji, część dolna posiadać sztywne mocowanie z poziomicą; odległość od ściany do przedniej krawędzi mechanizmu przesuwu pionowego (bez ramienia kamery)winna wynosić cm; 1x płyta z podświetlarką i ściemniaczem wyposażona w kolumnę i uchwyt mocujący kamerę; winna dawać możliwość dopasowane oświetlenia bocznego zgodnie z potrzebami; powierzchnia podświetlana o wymiarach 43x35 cm; 1x podstawa z szybą i zaciskiem podtrzymującym, wykonana z wysokiej klasy szkła kryształowego, przeznaczona do pofałdowanych powierzchni oraz jako ochrona podświetlanej płyty ze szkła akrylowego; winna mieć możliwość mocowania na zawiasach do podstawy podświetlanej; Część 2: Skanery małoformatowe 2.1. Typ : skaner małoformatowy - 4 szt. Zastosowanie: skaner z oprogramowaniem do szybkiej i bezpiecznej digitalizacji papierowych zbiorów bibliotecznych, kartograficznych i muzealnych o następujących parametrach minimalnych: Zestaw typu A: skaner małoformatowy z oprogramowaniem 4 szt. Typ skanera: stolikowy, płaski, kolorowy; skanowanie arkuszy refleksyjnych i transparentnych; Źródło światła: biała lampa fluorescencyjna z zimną katodą; Element światłoczuły: naprzemienna 6-wierszowa kolorowa matryca CCD z mikroobiektywem; Ilość układów optycznych: system podwójnych soczewek; Format skanowanych dokumentów: od A8 do A4; Obszar skanowania: 216mm x297mm; Maksymalna prędkość skanowania (mono); 5.5 str./min.; Maksymalna prędkość skanowania (kolor); 4.3 str./min Gęstość Optyczna: 4 Dmax Rozdzielczość skanowania: 6400 DPI x 9600 DPI (poziomo x pionowo); Głębia kolorów: wejście: 48 Bit/Kolor : 48 Bit/Monochromatyczny; Przyłącza: IEEE 1394 (FireWire), USB 2.0 typu B; Współpraca z aplikacjami: TWAIN, WIA; Akcesoria dodatkowe: wbudowany adapter do klisz 10x8 cali, oraz uchwyty dla klisz powszechnych formatów; Skanowanie materiałów transparentnych: 12 klatek szer. 35mm; 4 x 6 klatek szer. 35mm; 2 klatki 6x20 cm; 10.16mm x 12.7 mm (2 klatki); 20,3mmx 25.4 mm; szklane klisze fotograficzne. oprogramowanie wbudowane: oprogramowanie automatycznie usuwanie zabrudzeń i zadrapań; Kompatybilne systemy operacyjne: Windows XP, Windows Vista, Windows 7; w wer.: 32bit/64bit; Strona 6 z 84

7 Dołączone oprogramowanie: obsługi skanera, rozpoznawanie pisma OCR, zarządzania plikami graficznymi, edycji plików graficznych. waga: nie mniej niż 6.5 kg Pobór mocy: praca: 32W Typ : skaner małoformatowy - 2 szt. Zastosowanie: skaner z oprogramowaniem do szybkiej i bezpiecznej digitalizacji papierowych zbiorów bibliotecznych, kartograficznych i muzealnych o następujących parametrach minimalnych: Typ skanera: stolikowy, płaski, kolorowy; Źródło światła: Ksenonowa lampa fluorescencyjna; Rozdzielczość optyczna: 1600 x 1600 DPI; Głębia kolorów : kolor: 48 bitów wewn./zewn.; Skala szarości: 16 bitów wewn./zewn.; czarno-biały: 1 bit; Obsługiwane Formaty papieru: A3, A4, A5, A8, Letter, Letter Legal; Obszar skanowania: 297 mm x 432 mm (poziomo x pionowo) Prędkość skanowania - kolor 11.2 s; Prędkość skanowania - b/w 11.2 s; Klawisze szybkiego dostępu: 7 przycisków; Przyłącza: Złącze USB 2; Dołączone oprogramowanie: oprogramowanie sterujące funkcjami skanera; oprogramowanie rozpoznawania tekstu OCR; oprogramowanie zarządzania plikami graficznymi; Współpraca z aplikacjami: TWAIN; Kompatybilne systemy operacyjne: Windows XP, Windows Vista, Windows 7; w wer.: 32bit/64bit; Certyfikaty: CB, CE, FCC, ETL/cETL, C-Tick, BSM; Waga: nie mniej niż 7.5 kg; Gwarancja: 24 miesięcy Typ : skaner małoformatowy - 5 szt. Zastosowanie: skaner z oprogramowaniem do szybkiej i bezpiecznej digitalizacji papierowych zbiorów bibliotecznych, kartograficznych i muzealnych o następujących parametrach minimalnych: Typ skanera: stolikowy, płaski, kolorowy; Źródło światła: Ksenonowa lampa fluorescencyjna Moduł fotoelektryczny: Kolorowy liniowy czujnik CCD (linia R,G,B i Bk); Rozdzielczość skanowania: 600 DPI x DPI (poziomo x pionowo) 50 ~ 9,600 dpi (przyrost co 1 dpi); od 50 do 4800 dpi (przyrost co 1 dpi); (skanowanie z rozdzielczością 9600 jest realizowane jako skanowanie z rozdzielczością 4800 dpi i powiększeniem o 200%); Głębia kolorów:wejście: 48 Bit Kolor / 16 Bit Monochromatyczny, Wyjście: 24 Bit Kolor / 8 Bit Monochromatyczny; Formaty papieru: A3, A4, A5, A8, B4, B5, Letter, Letter Legal; Obszar skanowania: 297 mm x 432 mm (poziomo x pionowo) Prędkość skanowania: monochromatyczny 4,3 s/stronę, kolor: 6,1 s/stronę; Przyłącza: Złącze USB 2.0, SCSI ; Funkcje obrazowania dokumentów: automatyczne wykrywanie formatu strony: technologia wzmacniania tekstu; usunięcie kolorów RGB; bezpieczne pliki PDF; automatyczna korekcja przekosów; automatyczna segmentacja obszaru. Format plików wyjściowych: TIFF; JPG; PDF; zabezpieczony PDF. Obciążenie dzienne: do 2500 skanów; Dołączone oprogramowanie: oprogramowanie sterujące funkcjami skanera; oprogramowanie rozpoznawania tekstu OCR; oprogramowanie zarządzania plikami graficznymi; Współpraca z aplikacjami: TWAIN, ISIS; Kompatybilne systemy operacyjne: Windows XP, Windows Vista, Windows 7 w ver.: 32bit/64bit; waga: nie mniej niż 13 kg; Inne: Zdejmowana klapa dociskowa; Pobór mocy: praca: 50W; 6,2 W - w trybie sleep; 2.4. Typ : skaner małoformatowy 7 szt. Zastosowanie: skaner z oprogramowaniem do szybkiej i bezpiecznej digitalizacji papierowych zbiorów bibliotecznych, kartograficznych i muzealnych o następujących parametrach minimalnych: Typ skanera: stolikowy, płaski, kolorowy; Źródło światła: Ksenonowa lampa fluorescencyjna; Moduł fotoelektryczny: Kolorowy, 4-liniowy czujnik CCD (linia R,G,B i szary); Strona 7 z 84

8 krawędź skanowania: 2 mm krawędź ułatwiająca skanowanie grubych książek bez efektu zszarzenia i deformacji linii grzbietu; Rozdzielczość optyczna: 600 DPI; Rozdzielczość sprzętowa: 600 DPI x DPI; Głębia kolorów : kolor: 48 bitów wewn./zewn.; Skala szarości: 16 bitów wewn./zewn.; czarno-biały: 1 bit; Obsługiwane Formaty papieru: A3, A4, A5, A8, Letter, Letter Legal; Obszar skanowania: 297 mm x 432 mm (poziomo x pionowo) Prędkość skanowania: 2,48 sek. format A3-kolor 300 dpi; 2.10 sek. format A3-B&W 300dpi; Przyłącza: Złącze USB 2; Obciążenie dzienne: do 5000 skanów; Dołączone oprogramowanie: oprogramowanie sterujące funkcjami skanera; oprogramowanie rozpoznawania tekstu OCR; oprogramowanie zarządzania plikami graficznymi; Współpraca z aplikacjami: TWAIN; Kompatybilne systemy operacyjne: Windows XP, Windows Vista, Windows 7; w wer.: 32bit/64bit; Certyfikaty bezpieczeństwa: CE, FCC, UL/cUL, TUV, certyfikat B certyfikat pochodzenia: ISO9001; Wymiary: 623 x 400 x 133 mm; waga: nie mniej niż 7 kg; Pobór mocy: praca: 36W; 8W - w trybie sleep; 2.5. Typ : skaner filmów i slajdów - 1 szt. Zastosowanie: skaner do szybkiej i bezpiecznej digitalizacji archiwizowanych zasobów klisz negatywowych i pozytywowych o następujących parametrach minimalnych: Technologia przetwarzanie obrazu: CCD; Źródło światła: Biale diody LED Gęstość optyczna: 3.5 D Rozdzielczość optyczna: 7200 x 7200 dpi; Głębia barw: 48bit/pix. Tryb skanowania: jednoprzebiegowy; Szybkość skanowania podgląd bez kalibracji: negatyw: 7.96 sec włączona funkcja Multi-Sampling, pozytyw: 7.57 sec włączona funkcja Multi-Sampling; Szybkość skanowania (negatyw, głębia barw 24 bit): Dla rozdzielczości 3600 dpi: sec włączona funkcja Multi-Sampling; Dla rozdzielczości 7200 dpi: sec włączona funkcja Multi-Sampling; Przyłącza: USB 2; Dołączone oprogramowanie: oprogramowanie obsługujące skaner; oprogramowanie edycji obrazu; oprogramowanie zarządzania plikami; Współpraca z systemami: Windows XP, Vista, Windows 7 ver.: 32/64 bit; Akcesoria do skanera: podajnik do kliszy filmowej 35mm: podajniki na max. 4 slajdy w ramkach; podajniki na negatywy w kliszy do max. 6 klatek. Wymiary: 272 x 120 x 119; waga: nie więcej niż 1.6 kg; Gwarancja: 24 miesięcy Typ : skaner ręczny - 1 szt. Zastosowanie: mobilny, liniowy skaner dokumentów A4 i mniejszych o następujących parametrach minimalnych: Typ skanera: mobilny. Obszar skanowania: 21,6 cm; Rozdzielczość Optyczna: 600 dpi; Wybór trybu skanowania kolor lub mono, Prędkość skanowania strony A4 w kolorze w maksymalnej rozdzielczości wynosi 13s; Wyświetlacz LCD; Obsługiwane karty pamięci: micro SD do 32GB; Nie wymaga sterownika do przesyłania danych w Windows XP SP2/Vista oraz w systemach Mac OS 10.4 lub nowszych; Format zapisu plików: bezpośredni zapis do pliku JPEG lub na kartę Micro SD; konwersja pliku JPEG do pliku edytora Word; Kompatybilne systemy operacyjne: Windows XP, Windows Vista, Windows 7; w wer,: 32bit/64bit; Oprogramowanie: oprogramowanie rozpoznawania tekstu OCR; Komunikacja: Wybudowany port USB 2.0 Wymiary: Szerokość: 255 mm; Głębokość: 30 mm; Wysokość: 30 mm; Waga: 156 g. Zasilanie: 2 baterie AA; Strona 8 z 84

9 Akcesoria: W zestawie pokrowiec ochronny na urządzenie Typ : skaner mikrofilmowy - 1 szt. Zastosowanie: skaner do mikrofilmów zwojowych formatu 16/35 mm z oprogramowaniem do szybkiej i bezpiecznej digitalizacji archiwizowanych zasobów mikrofilmowych o następujących parametrach minimalnych: Maksymalny obszar skanowania: 35mm x 51mm; Źródło światła: CCFL/ lampy LED; Sensor obrazu: Wysokiej rozdzielczości 6.5 fps monochromatyczny; Odświeżanie ekranu: 30 klatek/sek.; Rozdzielczość optyczna: sekwencyjnie do 600dpi; Skala szarości: 256 bit; Prędkość skanowania: 1/6 sek./300 dpi; w wyższych rozdzielczościach 1 sek.; Interface: FireWire (IEEE 1394); Obsługiwane systemy operacyjne: XP, Vista, Windows (32- and 64-bit); Wymiary: 30.48cm x 43.18cm x cm, waga: nie więcej niż 4.5 kg; Zasilanie: 13.8 VDC 2A; źródło prądu: AC V 50Hz 60Hz; Pakiet B: Urządzenia fotograficzne i wideo Część 1. Urządzenia do digitalizacji metodą foto/wideo 1.1. Typ : aparat cyfrowy - 1 szt. Zastosowanie: aparat cyfrowy do digitalizacji papierowych zbiorów bibliotecznych, kartograficznych i muzealnych o następujących parametrach minimalnych: Typ aparatu: cyfrowa lustrzanka jednoobiektywowa; Typ i rozmiar matrycy : CMOS; 24x36 mm; Liczba pikseli: 22.1 Mpix; Rozmiar i cechy LCD: 3 cale; rozdzielczość: punktów; kolorowy TFT; jasność 7 poziomów; kąt widzenia: 170º ; Czas otwarcia migawki: 30 1/8000 s (w krokach 1/2 lub 1/3 stopnia) + tryb Bulb (zakres dostępnych czasów otwarcia migawki zależy od trybu fotografowania); Samowyzwalacz: 10 sekund + zdalny, 2 sekundy + zdalny; Pomiar światła: centralnie ważony uśredniony, Skoncentrowany, Punktowy, Wielosegmentowy, Zakres pomiaru od 1 do 20EV, TTL przy otwartej przysłonie z użyciem 63-strefowego dwuwarstwowego SPC; Wizjer: pentagonalny, korekcja dioptrii -3 do +1, 100% pokrycia kadru; Autofokus: 61 punktów / 41 punktów krzyżowych (f/4), w tym 5 podwójnie krzyżowych (f/2,8); liczba punktów krzyżowych AF zależy od obiektywu; Tryby ekspozycji: auto, manualny, preselekcja czasu migawki, preselekcja przysłony, programowa automatyka; Balans bieli: Białe światło fluorescencyjne, Miejsca ocienione, Niestandardowy, Ustawienie własne, Regulacja balansu bieli Purpurowy/Zielony +/-9, Zachmurzenie, Regulacja balansu bieli Niebieski/Bursztynowy +/-9, Światło żarowe, Światło dzienne, Lampa błyskowa, Automatyczny; Rozdzielczości zdjęć: 720 x 480, 1920 x 1280, 2880 x 1920, 2880 x 1920 (S-RAW), 3840 x 2560, 3960 x 2640 (M-RAW), 5760 x 3840, 5760 x 3840 (RAW); Format zapisu danych: JPEG, RAW+JPEG, sraw 1, sraw 2, RAW; Jednoczesny zapis plików RAW i JPEG, RAW: RAW; sraw1; sraw2; Karta pamięci: Compact Flash - CF Typ I/II; SD, SDHC, SDXC; Zakres ISO: Auto ( ISO), ISO w skoku co 1/3 EV, Tryby rozszerzone poniżej ISO 100: 50 ISO (tryb L) Tryby rozszerzone powyżej ISO 25600: ISO (tryb H1), ISO (tryb H2); Tryb Auto ISO z określeniem minimalnego czasu migawki; Migawka: sterowana elektronicznie, szczelinowa o pionowym przebiegu szczeliny w płaszczyźnie ostrości. 30 s - 1/8000 s w krokach co 1/2 lub 1/3 EV, Bulb żywotność: 150 tys. zdjęć tryb cichych zdjęć (pojedynczych i seryjnych) Zapis video: rozdzielczość 1920 x 1080 pix (HD 16:9 1080p) z szybkością 29.97, 25, kl./s, 1280 x 720 pix (HD 720p) z szybkością 59.94, 50 kl./s, 640 x 480 pix (VGA) z szybkością 29.97, 25 kl./s, Kompresja: ALL-I, IPB Maks. długość filmów do 4 GB lub 29 min. 59; Sterowanie ekspozycją: Auto, Priorytet przysłony, Priorytet migawki, Ręczna ekspozycja Obsługa kodów czasowych do synchronizacji wielu aparatów podczas filmowania. Wbudowany mikrofon mono. Zdjęcia seryjne: szybkość 3.9 kl./s - maksymalnie 78 zdjęć w formacie JPEG, (310 przy zapisie na kartę UDMA) lub - 13 zdjęć w Strona 9 z 84

10 formacie RAW (14 przy zapisie na kartę UDMA) lub - 8 zdjęć w formacie RAW+JPEG (przy zapisie na kartę UDMA); Mocowanie: Canon EF; Złącza: Hi-Speed USB, mini HDMI, wyjście wideo (PAL/NTSC), gniazdo słuchawek typu mini jack, zewnętrzny mikrofon (mini jack stereo); Gniazdo mocowania statywu Akcesoria dodatkowe: akumulator litowo-jonowy, bateria litowa CR1616 dla podtrzymania ustawień zegara, zestaw zasilający, ładowarka, ładowarka samochodowa; Wymiary: waga <= 870g. Korpus ze stopów magnezu 1.2. Typ : aparat cyfrowy - 1 szt. Zastosowanie: aparat cyfrowy do digitalizacji papierowych zbiorów bibliotecznych, kartograficznych i muzealnych o następujących parametrach minimalnych: Typ: cyfrowa lustrzanka jednoobiektywowa z wbudowaną lampą błyskową. Matryca: CMOS 22,3 mm x 14,9 mm; Efektywne piksele: 18 mln.; Proporcje obrazu: 3:2; Czyszczenie matrycy: wbudowany system czyszczący z powłoką fluorytową; Mocowanie obiektywu: EF/EF-S; Ekran LCD: 3-calowy (7,7 cm) ekran TFT Clear View o zmiennym kącie, ze współczynnikiem proporcji obrazu 3:2, ok punktów. Pole widzenia około 100%. Kąt widzenia (poziomo/pionowo) około 160. Wizjer: pentagonalny układ pryzmatyczny z korekcją dioptrii -3 do +1; 100% pokrycia kadru, Migawka: elektronicznie sterowana migawka szczelinowa; Przysłona obiektywu: samopowrotna, sterowana elektronicznie. Tryby ekspozycji: automatyczny, bez lampy błyskowej, automatyczny artystyczny, portrety, krajobrazy, zbliżenie, sport, nocny portret, film, AE programowy, AE z preselekcją migawki, AE z preselekcją przysłony, ręczny, niestandardowy. Nośniki pamięci: Karty pamięci SD oraz zgodne ze standardem UHS-I karty SDHC i SDXC; Rozmiar obrazów :JPEG 3:2: (L) 5184x3456, (M) 3456x2304, (S1) 2592x1728, (S2) 1920x1280, (S3) 720x480 JPEG 4:3: (L) 4608x3456, (M) 3072x2304, (S1) 2304x1728, (S2) 1696x1280, (S3) 640x480 JPEG 16:9: (L) 5184x2912, (M) 3456x1944, (S1) 2592x1456 (S2) 1920x1080, (S3) 720x400 JPEG 1:1: (L) 3456x3456, (M) 2304x2304, (S1) 1728x1728, (S2) 1280x1280, (S3) 480x480 RAW: (RAW) 5184x3456, (M-RAW) 3888x2592, (S-RAW) 2592x1728 Rozmiar filmów:1920 x 1080 (29,97, 25, 23,976 klatek/s), 1280 x 720 (59,94, 50 klatek/s), 640 x 480 (59,94, 50 klatek/s); Długość filmu: maks. czas trwania filmu do 30 min; maks. rozmiar pliku - 4 GB; Balans bieli: automatyczny balans bieli, światło dzienne, miejsca ocienione, pochmurny dzień, światło żarówek, białe światło fluorescencyjne, lampa błyskowa, nastawa własna, ustawienie temperatury barwowej Kompensacja balansu bieli: niebieski/bursztynowy +/-9; purpurowy/zielony +/-9 Czas naświetlania [s]: 30-1/8000 s (z dokładnością do 1/2 lub 1/3 stopnia), tryb Bulb; Czułość ISO: automatycznie ( ), (z dokładnością do 1/3 lub całego stopnia); Czułość ISO można rozszerzyć do H: 12800; Samowyzwalacz: (2s+zdalny, 10s+zdalny) Format zapisu plików: JPEG: Dokładna, Standardowa (zgodny z Exif 2.3) / zgodny ze standardem DCF (2.0), RAW: RAW, M-RAW, S-RAW (14-bitowy, oryginalny RAW firmy Canon wersja 2), Zgodna ze standardem Digital Print Order Format [DPOF] wersja 1.1 Wbudowana lampa błyskowa: - manualne podnoszenie lampy za pomocą przycisku; - liczba przewodnia 13 m i tyle samo w trybie błysku manualnego (ISO 100, 20 C). Akumulator: akumulator jonowo-litowy; Złącza: Hi-Speed USB, wyjście wideo (PAL/ NTSC) (zintegrowane ze złączem USB), wyjście HDMI mini (zgodne z HDMI-CEC), mikrofon zewnętrzny (mini jack 3,5 mm stereo); Inne: gniazdo mocowania statywu: 1/4 cala (ISO 1222); Cechy fizyczne: Waga: <= 920 g; Obudowa ze stopów magnezowych Typ : aparat cyfrowy - 2 szt. Zastosowanie: aparat cyfrowy do digitalizacji papierowych zbiorów bibliotecznych, kartograficznych i muzealnych o następujących Strona 10 z 84

11 parametrach minimalnych: Typ: cyfrowa lustrzanka jednoobiektywowa; System usuwania kurzu: czyszczenie matrycy, zbieranie danych porównawczych dla funkcji usuwania Matryca CMOS o wymiarach 35,9 x 24,0 mm; Efektywne piksele: 36,3 mln. Czułość ISO ; Ekran: typ ekranu - LCD, rozmiar 3,2 ; rozdzielczość pikseli; Wizjer: korekcja dioptrii -3 do +1; 100% pokrycia kadru; pentagonalny układ pryzmatyczny; Matówka: typu B z ramkami pól AF i liniami kadrowania; Lustro szybkopowrotne; Przysłona obiektywu: samopowrotna, sterowana elektronicznie; Tryby ekspozycji: Automatyka programowa z fleksją programu (P), Automatyka z preselekcją czasu (S), Automatyka z preselekcją przysłony (A), Ręczna Ekspozycja (M). Samowyzwalacz: 10 sekund, 20 sekund, 2 sekundy, 5 sekund. Od 1 do 9 ekspozycji z interwałem 0, 5, 1, 2 lub 3 sek.; Nośniki pamięci: karty pamięci SD oraz zgodne ze standardem UHS-I karty SDHC i SDXC; karty pamięci CompactFlash typu I (zgodne ze standardem UDMA); Podwójne gniazdo kart pamięci: dowolna karta może pełnić rolę podstawowej lub zapasowej albo służyć do osobnego zapisywania zdjęć NEF (RAW) i JPEG; zdjęcia można kopiować między kartami; Rozdzielczości zdjęć: 2400 x 1600, , , 2400 x 1352, 3360 x 1888, 3600 x 2024, 3600 x 2400, 3680 x 2456, 4608 x 3056, 4608 x 3680, 4800 x 2704, 4800 x 3200, 5040 x 2832, 5520 x 3680, 6144 x 4080, 6144 x 4912, 6720 x 3776, 7360 x Balans bieli: Manualny, Pochmurny dzień, Automatyczny (2 rodzaje), Bezpośrednie światło słoneczne, Światło jarzeniowe (7 rodzajów), Cień, Lampa błyskowa, Światło żarowe. Ustawienie barwy temperatury K; Pomiar światła: matrycowy, centralnie ważony, punktowy, TTL korzystający z czujnika RGB o rozdzielczości pikseli, zakres pomiaru matrycowego lub centralnie ważonego od 0 do 20EV, zakres pomiaru punktowego od 2 do 20EV. Czas naświetlania [s]: 1/ Czułość: , Auto; Format zapisu plików: NNEF (RAW): 12- lub 14-bitowy z kompresją bezstratną, stratną lub format TIFF (RGB) bez kompresji. JPEG: zgodność z podstawowym formatem JPEG; ustawienia dla opcji kompresji: fine (około 1: 4), normal (około 1: 8) i basic (około 1: 16) (Priorytet wielkości); dostępna opcja kompresji Optymalna jakość NEF (RAW)+JPEG: pojedyncze zdjęcia zapisywane jednocześnie w formatach NEF (RAW) i JPEG. System plików: DCF (Design Rule for Camera File System) 2.0, DPOF (Digital Print Order Format), Exif (Exchangeable Image File Format for Digital Still Cameras) 2.3, PictBridge Wbudowana lampa błyskowa: manualne podnoszenie lampy za pomocą przycisku; liczba przewodnia 12 m i tyle samo w trybie błysku manualnego (ISO 100, 20 C). Akumulator akumulator jonowo-litowy EN-EL15; Złącza: USB SuperSpeed (złącze mikro B USB 3.0), złącze AV, 10-stykowe, MiniHDMI (typu C); Inne: gniazdo mocowania statywu: 1/4 cala (ISO 1222); wejście dźwięku stereofoniczne typu minijack (średnica 3.5 mm), wyjście dźwięku stereofoniczne typu minijack (średnica 3.5 mm). Cechy fizyczne: Waga: <= 900 g; Obudowa ze stopów magnezowych Typ: kamera cyfrowa ze statywem i głowicą 1 szt. Zastosowanie: kamera cyfrowa do profesjonalnej digitalizacji zbiorów metodami fotografii cyfrowej o następujących parametrach minimalnych: Przetwornik obrazu: 1/5.8-typu MOS; Panoramiczny ekran LCD: 6.7cm (2.7"); ( 230,400 punktów); Szerokokątny obiektyw: 33,7 mm; Całkowita liczba pikseli: 1.50 megapikseli; Standardowe oświetlenie: 1400 lx; Oświetlenie minimalne: 7.0 lx (1/25 w trybie słabego oświetlenia), 1 lx (Color Night View); Stabilizator obrazu: HYBIRD O.I.S. Optyczno-elektroniczny; Tryb ustawiania ostrości: Automatyczny, Manualny; Balans bieli : Auto, We wnętrzu1, We wnętrzu2, Na słońcu, Pochmurno, Ustawienie użytkownika; Liczba przysłony obiektywu: F1.8(WIDE), 4.0(TELE) Długość ogniskowej obiektywu: mm; Inteligentny zoom x42; Zoom cyfrowy 90x / 2000x (Maksymalna wartość przybliżenia); Strona 11 z 84

12 Format zdjęć JPEG; Rejestrowana wielkość zdjęcia: 2.6 megapikseli (1856 x 1392); 0.3 megapikseli (640 x 480) [4:3] / 2.8 megapikseli (2064 x 1376) [3:2] / 3.0 megapikseli (2304 x 1296); 2.1 megapikseli (1920 x 1080) [16:9]; Tryb ia (Tryb Inteligentnej Automatyki) z funkcją rozpoznawania twarzy; Format nagrywania wideo: MPEG4-AVC/H.264 (zgodnt ze standardem AVCHD); Tryb nagrywania/odtwarzania: HA (17 Mb/s / VBR), (1920x1080) / HG (13 Mb/s / VBR), (1920x1080) / HX (9 Mb/s / VBR), (1920x1080) / HE (5Mbps / VBR), (1920x1080); System nagrywania dźwiękudolby Digital (2-kanałowy); Mikrofon 2-kanałowy stereo z funkcją zoom oraz funkcja wyciszania szumu wiatru; Wskaźnik pozostałego wolnego miejsca; Nośniki zapisu: karty pamięci SD/SDHC/SDXC; Przyłacza: minihdmi; USB2.0 Hi-Speed; Złącze AV; Zasilanie: (Akumulator / Zasilacz AC) DC 3,6 V / 5,0 V; Pobór mocymaks. 4.4W (nagrywanie) / Maks. 7.7W (ładowanie); Masa (bez akumulatora) max. 195 g; Akcesoria dodatkowe: zasilacz i przewód AC; przewód DC dołączony do zasilacza AC; akumulator litowo-jonowy min mah; przewód AV; rysik; kabel USB; Gwarancja: 24 miesiące Statyw do kamery: maksymalna wysokość robocza statywu: 177 cm, minimalna wysokość robocza: 21 cm; 3x nogi statywu o rozstawie 92 cm; waga maksymalnie 1,95 kg; maksymalny udźwig 15 kg, wymiary po złożeniu: 77cm x 12cm x 11cm; konstrukcja statywu winna być wykonanej z minimum ośmiu warstw włókien węglowych a klamry i zaciski ze stopów magnezowych. Statyw winien być wyposażony w dwie kulowe głowice oraz kolumnę, którą można pochylić pod dowolnym kątem i umożliwiającą fotografowanie dwoma aparatami na raz. Statyw powinien spełniać funkcje dodatkowe jako monopod oraz łamana kolumna centralna. Statywem z dwiema głowicami powinien być zapakowana w będący częścią zestawu pokrowiec. Pierwsza kulowa głowica statywu: o maksymalnym udźwigu 15 kg, wykonana ze stopów magnezowych winna posiadać trzy pokrętła regulacji, szybkozłączka z blokadą, dwie poziomice; rozmiar gwintu mocowania aparatu 1,4", rozmiar gwintu mocowania statywu 3,8"; waga max. 530g. Druga kulowa głowica statywu: o maksymalnym udźwigu 4kg, wykonana ze stopów magnezowych winna posiadać jedno pokrętło regulacji, szybkozłączka z blokadą i korkiem; rozmiar gwintu mocowania aparatu 1,4", rozmiar gwintu mocowania statywu 1,4"; waga max. 145g. Gwarancja: 24 miesiące 1.5. Typ : obiektyw fotograficzny - 1 szt. Zastosowanie: obiektyw zmiennoogniskowy do aparatu cyfrowego o następujących parametrach minimalnych: Ogniskowa: mm; Jasności f/2.8; Konstrukcja: 14 elementów w 12 grupach; Max. wartość przesłony: 22.0; Min. wartość przesłony: 2.8; Listki przesłony: 9; Kąt widzenia: 84.1º-34.3º ( dla matryc APS-C) Dystans minimalny: 38cm od matrycy aparatu; Średnica filtra: 82 mm; Autofokus wbudowany; silnik HSM; Mocowanie: standard Nikon; Wymiary (śr. x dł.): 88.6mm x 94.7mm; masa:790 g. Gwarancja: 24 miesiące Typ : obiektyw fotograficzny - 1 szt. Zastosowanie: obiektyw zmiennoogniskowy do aparatu cyfrowego o następujących parametrach minimalnych: Ogniskowa: mm; Jasność: f/2.8; Dystans min. od 0,38 m; Powiększenie maks. 1/3,7; Kąt obrazowy ( w przypadku aparatu o formacie DX); Minimalna odległość ogniskowania: 0,38 m (przy ogniskowej mm); Autofokus z wbudowanym silnik ultradźwiękowy SWM i wewnętrznym ogniskowaniem; konstrukcja: 15 elementów w 11 grupach; Strona 12 z 84

13 Mocowanie: Nikon; Filtr: 77 mm; Średnica x długość: mm; masa 900 g Typ : obiektyw fotograficzny - 1 szt. Zastosowanie: Obiektyw szerokoogniskowy do aparatu cyfrowego o następujących parametrach minimalnych: Ogniskowa: 35mm; Minimalna odległość ustawiania ostrości: 0.25 m; Kąt widzenia: 62 ; Minimalny otwór przysłony: 22; Minimalna odległość ostrzenia: 0,25 m; Konstrukcja optyczna: 6 soczewek w 5 grupach; Napęd: przenoszony z aparatu; Średnica filtra: 52 mm; Mocowanie: Nikon; Wymiary (średnica x długość) 64.5 x 43.5 mm; masa 205 g Typ : obiektyw fotograficzny - 1 szt. Zastosowanie: Obiektyw zmiennoogniskowy tele do aparatu cyfrowego o następujących parametrach minimalnych: Ogniskowa: mm; Największa przysłona: f/2,8; Najmniejsza przysłona: f/22; Kąt widzenia: ; Minimalna odległość fotografowania: 1,4 m (w całym zakresie ogniskowych); Budowa obiektywu (elementy/grupy): 21/15; Liczba listków przysłony: 9; System redukcji drgań drugiej generacji z trybami Normalny i Aktywny; Autofokus wbudowany silnik SWM; Średnica filtra: 77 mm; Mocowanie: Nikon; Wymiary (średnica x długość) 87 x 215 mm; masa 1470 g Typ : obiektyw fotograficzny - 1 szt. Zastosowanie: Obiektyw zmiennoogniskowy do aparatu cyfrowego o następujących parametrach minimalnych: Ogniskowa: mm; Ogniskowa równoważna dla filmu 35mm: Kąt widzenia: 53º -10º; Liczba listków przysłony: 7; Przysłona [f/]: ; Minimalna wartość przysłony - szeroki kąt [f/]: 3.5; Minimalna wartość przysłony - wąski kąt [f/] : 5.6; Maksymalna wartość przysłony - szeroki kąt [f/]: 22; Maksymalna wartość przysłony - wąski kąt [f/]: 38; Minimalna odległość ostrzenia AF/MF: 35 cm; Stabilizacja: 4-stopniowy stabilizator obrazu; Napęd AF: silnik pierścieniowy; Średnica filtra:72 mm; Mocowanie: standard Canon; Wymiary (średnica x długość): 81.6 mm x 87.5 mm; masa: 575 g Typ : obiektyw fotograficzny - 1 szt. Zastosowanie: Obiektyw stałogniskowy makro do aparatu cyfrowego o następujących parametrach minimalnych: Ogniskowa: 100 mm; Światłosiła: f/2.8; Kąt widzenia (pion, poziom, przekątna): 19,8, 13,5, 24 ; Strona 13 z 84

14 Ostrość od: 0.3 m Maksymalne powiększenie: x 1:1; Liczba listków przysłony: 9; Konstrukcja: 15 elementów/12 grup Stabilizacja: 4-stopniowy stabilizator obrazu (3 stopnie przy powiększeniu 0,5x 2 stopnie przy powiększeniu 1,0x); Napęd AF: silnik pierścieniowy; Średnica filtra: 67mm; Mocowanie: standard Canon; Wymiary (średnica x długość): 77.7 mm x 123 mm; masa: 625 g.; Typ : obiektyw fotograficzny - 1 szt. Zastosowanie: Obiektyw zmiennoogniskowy do aparatu cyfrowego o następujących parametrach minimalnych: Ogniskowa [mm]: 24 70; Kąt widzenia (poziomo, pionowo, po przekątnej): ', Budowa obiektywu (elementy/grupy):18/13; Liczba listków przysłony: 9; Minimalny otwór przysłony: 22; Minimalna odległość ostrości (m):0,38 (makro); Maksymalne powiększenie (x): 0,21 (przy 70 mm) Dostępne informacje o odległości; Napęd AF: silnik pierścieniowy; Mocowanie: standard Canon; Średnica filtra: 82 mm; Maks. średnica x długość (mm) 88,5 x 113; masa: 805 g Typ : obiektyw fotograficzny - 1 szt. Zastosowanie: Obiektyw zmiennoogniskowy tele do aparatu cyfrowego o następujących parametrach minimalnych: Ogniskowa: mm; Kat widzenia (pion, poziom, przekątna):29 10, 19 30' 7, ; Konstrukcja optyczna (elementy/grupy): 23/19: Liczba listków przysłony: 8; Min. otwór względny (max. przysłona): 32; Min. odległość ogniskowania (m): 1,2; Max. powiększenie (x): 0,21 (przy ogniskowej 200 mm); Dostępne informacja o odległości; Napęd AF: silnik pierścieniowy; Mocowanie: standard Canon; Średnica filtra: 77 mm; Max. średnica x długość (mm): 88,8 x 199; masa: 1490 g Typ : obiektyw fotograficzny - 1 szt. Zastosowanie: Obiektyw zmiennoogniskowy tele do aparatu cyfrowego o następujących parametrach minimalnych: Ogniskowa: mm; Kąt widzenia (pion, poziom, przekątna): 29º-6º50', 19º30'-4º35', 34º-8 15'; Konstrukcja optyczna (elementy/grupy): 15/10; Liczba listków przysłony: 8; Min. otwór względny (max. przysłona): 32-45; Min. odległość ogniskowania: 1,5 m; Max. powiększenie (x): 0,26 (przy 300 mm); Dostępne informacje o odległości; Stabilizator obrazu 0,26 (przy 300 mm); Napęd AF: silnik pierścieniowy micro; Mocowanie: standard Canon; Średnica filtra: 58 mm; Max. średnica x długość (mm): 76,5 x 142,8; masa: 630g. Strona 14 z 84

15 1.14. Typ: fotograficzny stół bezcieniowy 2 szt. Zastosowanie: stół do bezcieniowej digitalizacji obiektów metodami fotografii cyfrowej o następujących parametrach minimalnych: Stół metalowy (stop magnezu) o wymiarach: szerokość blatu 130cm; długość blatu 240cm; głębokość 87cm; wysokość 75cm - przeznaczony do bezcieniowej fotografii obiektów; elementy stołu winny być łączone śrubami motylkowymi celem szybkiego montażu, konstrukcja powinna być wyposażona w kółka ułatwiające przemieszczanie stołu. Przezroczysty blat z tworzywa sztucznego łatwy do montażu poprzez wsunięcie go w prowadnice; konstrukcja winna mieć możliwości dowolnej regulacji tylnej części stołu oraz domontowania łukowej płyty dyfuzyjnej Typ: bezcieniowy namiot fotograficzny 1 szt. Zastosowanie: namiot do bezcieniowej digitalizacji obiektów metodami fotografii cyfrowej o następujących parametrach minimalnych: namiot bezcieniowy 100x180: namiot bezcieniowy o średnicy podstawy 100 cm i wysokości 100 cm z obudową ze stopów magnezowych będący komorą miękkiego światła niezbędny do fotografowania przedmiotów błyszczących, obiektów 3- wymiarowych o kształcie bryły walca, kuli lub stożka Typ: bezcieniowy namiot fotograficzny 1 szt. Zastosowanie: namiot do bezcieniowej digitalizacji obiektów metodami fotografii cyfrowej o następujących parametrach minimalnych: namiot bezcieniowy o średnicy podstawy 60 cm i wysokości 60 cm z obudową ze stopów magnezowych będący komorą miękkiego światła niezbędny do fotografowania przedmiotów błyszczących, obiektów 3-wymiarowych o kształcie bryły walca, kuli lub stożka. Wymaganymi w zestawie są 4 tła fotograficzne: białe, czarne, niebieskie i czerwone Typ: kalibrator 2 szt. Zastosowanie: kompletny system zawierający wszystkie niezbędne narzędzia kontroli koloru w zakresie kalibracji monitorów, wyświetlaczy i drukarek, między innymi spektrokolorymetr umożliwiający tworzenie profili druku w oparciu o wzorce EZ zoptymalizowane dla wydruków kolorowych i czarno-białych, intuicyjne oprogramowanie profilujące wyposażone w funkcję softproofing w obrębie aplikacji dostępny dla monitorów i każdego z profili druku. Zestaw winien być kompatybilny lub równoważny na poziomie funkcji i parametrów z systemem kolorymetrycznym Spyder3 Studio. Wymagane są elementy zestawu: Spektrokolorymetr wraz z podkładką; Kalibrator monitorowy dla ekranów LCD/CRT, wyświetlaczy laptopów oraz projektorów; Kostka do korekty kolorystycznej i ustawień balansu bieli; Przewód USB; Podstawka biurkowa, uchwyt do statywu; Szmatka do czyszczenia ekranu; Przewodniki użytkownika i szybkiego startu; Oprogramowanie na CD oraz dodatkowe do bezpłatnego pobrania ze strony internetowej producenta; Gwarancja: 24 miesiące Typ: fotograficzna lampa błyskowa - 1 szt. Zastosowanie: elektroniczna lampa fotograficzna do aparatu cyfrowego o następujących parametrach minimalnych: Liczba przewodnia (ISO 100) metry: 60 (200 mm); Funkcje ZOOM: oświetlane pole mm; oświetlane pole z dyfuzorem - 14 mm; auto zoom; Tryby błysku: automatyka ekspozycji E-TTLII/E-TTL/TTL, synchronizacja z krótkimi czasami (FP), ręczne ustawienia mocy błysku w przedziale: 1/1 1/128, nastawy ręczne co 1/3 stopnia, ręczne ustawienia mocy błysku stroboskopowego w przedziale: 1/4 1/128; Funkcje bezprzewodowe: przekazywanie na podczerwień / komunikacja radiowa; maksymalny zasięg wyzwalacza: wnętrza: m/30 m; na zewnątrz: 8 10 m/30 m; spełnia funkcję lampa podrzędnej; Ruch głowicy lampy: góra 45, 60, 75 i 90 ; dół 7 ; lewo/prawo ; Wspomaganie AF: lampa winna obsługiwać od 1 do 61 punktów AF; Źródło zasilania: 4 baterie/akumulatory typu AA; minimalny czas ładowania około 3,3 s; możliwe zasilanie zewnętrzne; Akcesoria dodatkowe: przewód synchronizacyjny, kompaktowy akumulator, wyzwalacz Speedlite, wężyk spustowy, filtr kolorowy SCF-E1 z uchwytem, uchwyt do lampy. Strona 15 z 84

16 Wymiary i masa: Wymiary (szer. x wys. x gł.) [mm]: 79,7 x 142,9 x 125; masa (bez baterii) g Typ: fotograficzna lampa błyskowa - 1 szt. Zastosowanie: elektroniczna lampa fotograficzna do aparatu cyfrowego o następujących parametrach minimalnych: Liczba przewodnia: (przy pozycji palnika lampy 35 mm, formacie FX, standardowym rozkładzie oświetlenia, 20 C) : 28 (ISO 100, m), 39 (ISO 200, m); Zoom: mm; Zasięg błysku: 00,6 do 20 m (w zależności od ustawienia obszaru zdjęcia, rozkładu oświetlenia, czułości ISO, pozycji zoomu i przysłony obiektywu); Funkcje błysku: i-ttl, D-TTL, TTL-BL; Tryby błysku: i-ttl ; Błysk manualny ; Błysk manualny z priorytetem odległości; Rozkład oświetlenia: standardowy, równomierny i centralnie ważony; Funkcje dodatkowe: sterowanie bezprzewodowe, błysk próbny, przebłysk monitorujący, dioda wspomagająca AF dla wielopolowego AF i błysk modelujący; Wyświetlacz LCD: informacje na wyświetlaczu LCD: przedbłyski, TTL, BL, FP, ISO, zasięg lampy, ogniskowa, przysłona, kompensacja mocy błysku; Obracany reflektor: po 180 stopni w prawo oraz 180 w lewo; Uchylny reflektor: -7 stopni, +90 stopni; Liczba błysków: ok 150 (akumulator 2000 mah); Czas trwania błysku: 1/1042 s przy mocy M1/1 (pełnej), 1/1136 s przy mocy M1/2, 1/2857 s przy mocy M1/4, 1/5714 s przy mocy M1/8, 1/10000 s przy mocy M1/16, 1/18182 s przy mocy M1/32, 1/25000 s przy mocy M1/64, 1/40000 s przy mocy M1/128; Kompensacja błysku: -3,0 do +3,0 EV w kroku co 1/3 w trybie i-ttl; Czas ładowania lampy: akumulatory niklowo-wodorkowe (2600 mah)1,2 V - 2,5 s; Zasilanie: Cztery baterie typu AA tej samej marki i jednego z następujących rodzajów: alkaliczne baterie typu AA 1,5 V; litowe baterie typu AA 1,5 V; akumulatory NiMH typu AA 1,2 V (zapewniają minimalną liczbę błysków i czas regeneracji poszczególnych akumulatorów); Waga: maksimum 360g. Akcesoria dodatkowe: podstawka do lampy błyskowej; nasadka rozpraszająca; zestaw filtrów barwnych; uchwyt na filtry barwne; futerał; Typ: fotograficzna lampa błyskowa - 1 szt. Zastosowanie: elektroniczna lampa fotograficzna do aparatu cyfrowego o następujących parametrach minimalnych: Konstrukcja elektroniczna: automatyczny tranzystor IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistor) i zespół szeregowych obwodów elektrycznych; Liczba przewodnia: 34 (ISO 100, m), 48 (ISO 200, m); Zoom: mm; Zasięg błysku: 0,6 20 m (w zależności od ustawienia obszaru zdjęcia, wzorca oświetlenia, czułości ISO, pozycji palnika lampy i przysłony obiektywu); Tryby pracy lampy: i-ttl, automatyka przysłony, automatyka bez TTL, tryb manualny błysku z priorytetem odległości, tryb manualny oraz błysk stroboskopowy; Czas trwania błysku: 1/880 s przy pełnej mocy 1/1, 1/1100 s przy 1/2 mocy, 1/2550 s przy 1/4 mocy, 1/5000 s przy 1/8 mocy, 1/ s przy 1/16 mocy, 1/20000 s przy 1/32 mocy, 1/35700 s przy 1/64 mocy, 1/38500 s przy 1/128 mocy; Funkcje dodatkowe: błysk testowy, przedbłyski monitorujące, wspomaganie diodą wielopolowego AF i oświetlenie modelujące; Fotografowanie przy użyciu kilku lamp: zaawansowany bezprzewodowy system oświetlenia, zdjęcia z wieloma bezprzewodowymi lampami z użyciem sterownika SU-4; Obracany reflektor: w poziomie do 180 w lewo lub w prawo z blokowaniem w pozycjach 0, 30, 60, 75, 90, 120, 150, 180 ; Zasilanie: 4x AA (baterie alkaliczne 1,5 V LR6, baterie litowe 1,5 V FR6, akumulatory niklowo-wodorkowe 1,2 V HR6); Akcesoria dodatkowe: podstawka do lampy błyskowej; nasadka rozpraszająca; filtr światła jarzeniowego; Strona 16 z 84

17 filtr światła żarowego; futerał Typ: zestaw bezcieniowych lamp fotograficznych - 2 szt. Zastosowanie: zestaw lamp do fotografii bezcieniowej do profesjonalnej digitalizacji zbiorów metodami fotografii cyfrowej o następujących parametrach minimalnych: zestaw lamp błyskowych: elementy zestawu powinny być zgodne ze standardowym systemem mocowania ELFO oraz umożliwiać złożenie praktycznie dowolnego osprzętu wedle konkretnej potrzeby; zestaw winien zawierać w komplecie: 2x lamp wyzwalających maksymalną energię błysku o sile: 250 W/s t temperaturze barwowej 5400ºK, 2x statyw do lamp wysokość: min.-max cm i udźwig do 6,5 kg; 2x softboks o wymiarach 50 90cm, 2x przewód zasilający o długości. min. 5m oraz przewód synchronizacyjny o długości min. 5m. Zestaw winien mieć możliwość wyzwalania błysku przez przewód synchronizacyjny, fotocelę (pierwszy i drugi błysk), podczerwień oraz posiadać funkcję blokowanie nastaw i ustawianie mocy żarówki pilotującej. Komplet powinien być pakowalny w dołączoną do zestawu torbę z regulowany pasek na ramię, wypełnioną pianką tłumiącą uderzenia Typ: zestaw bezcieniowych lamp fotograficznych - 1 szt. Zastosowanie: zestaw lamp do fotografii bezcieniowej do profesjonalnej digitalizacji zbiorów metodami fotografii cyfrowej o następujących parametrach minimalnych: Zestaw lamp bezcieniowych: powinien być to kompletny, gotowy do pracy zestaw do fotografii bezcieniowej zawierający: 3x reflektory o średnica czaszy 26cm z obsługą lamp o mocy 30 W i temperaturze barwowej 5500K, statywy do lamp: 2x 24-35cm oraz 1x cm umożliwiające płynną regulację wysokości. Zestaw winien zwierać wysokiej klasy namiot bezcieniowy o wymiarach 60x60x60 cm oraz 2 tła fotograficzne: czarne i białe Typ: zestaw bezcieniowych lamp fotograficznych - 1 szt. Zastosowanie: zestaw lamp do fotografii bezcieniowej do profesjonalnej digitalizacji zbiorów metodami fotografii cyfrowej o następujących parametrach minimalnych: Zestaw lamp bezcieniowych: powinien być to kompletny, gotowy do pracy zestaw do fotografii bezcieniowej zawierający: 2x lampy błyskowe o mocy 250 Ws i temperaturze barwowej 5400K każda; wartość obsługiwanej przesłony (1m, ISO 100)-22,4; czas ładowania lamp max. 1,5 s; czas błysku:1/750s; system winien posiadać mocowanie Bowensa które umożliwia założenie praktycznie dowolnego osprzętu wedle potrzeby; musi zawierać 2x statywy do lamp, 2x parasolki odblaskowe białe o średnicy 90 cm, 2x przewody zasilające o długości minimalnej 5m oraz przewód synchronizacyjny o długości minimalnej 5m. Zestaw powinien dawać możliwość wyzwolenia błysku poprzez: przewód synchro, fotocelę (pierwszy i drugi błysk) i podczerwień, powinien dawać napięcie wyzwalania o wartości [V]: 12 DC. Całość powinna być zapakowana w wypełniona specjalną pianką tłumiącą uderzenia torbę chroniącą sprzęt w podczas przenoszenia. Gwarancja: 36 miesięcy Typ: zestaw bezcieniowych lamp fotograficznych 1 szt. Zastosowanie: zestaw lamp do fotografii bezcieniowej do profesjonalnej digitalizacji zbiorów metodami fotografii cyfrowej o następujących parametrach minimalnych: Zestaw lamp bezcieniowych: powinien być to kompletny, gotowy do pracy zestaw do fotografii bezcieniowej zawierający: 3x lampy błyskowe o mocy 200 Ws i temperaturze barwowej 5400K każda; wartość obsługiwanej przesłony (1m, ISO 100)-22,4; czas ładowania lamp max. 1,2 s; czas błysku: t 0,5: 1/750 s; posiadający możliwość regulacja mocy błysku w zakresie 1/4-1/2-1/1; zestaw winien posiadać mocowanie systemem Bowensa, które umożliwia założenie praktycznie dowolnego osprzętu wedle potrzeby; musi zawierać 3x statywy do lamp, 2x softboks o wymiarach nie mniejszych niż 40x60, 3x przewody zasilające o długości max. 5m oraz przewód synchronizacyjny o długości max. 5m. Zestaw powinien dawać możliwość wyzwolenia błysku poprzez: przewód synchro, fotocelę (pierwszy i drugi błysk) i podczerwień oraz być obsługiwany pilotem. Do zestawu powinny być dołączone 1x wrota z ramką; 1x plaster miodu. Całość powinna być zapakowana w wypełniona specjalną pianką tłumiącą uderzenia torbę chroniącą sprzęt podczas przenoszenia. Gwarancja: 24 miesięcy Typ : drobne akcesoria fotograficzne 1 zestaw. Zastosowanie: dodatkowe drobne akcesoria fotograficzne do aparatu cyfrowego spełniające następujące parametry minimalne: 1 szt. Akumulator: bateria akumulatorowa do aparatów cyfrowych typu EN-EL15 wykonany w technologii litowo-jonowej o pojemności 1900 mah i napięciu 7.0 V. Strona 17 z 84

18 1 szt. Lupa kątowa: wziernik kątowy, który można mocować do wizjera lustrzanek firmy Nikon, pozwalający obserwować obraz w wizjerze pod kątem prostym (dzięki wbudowanemu pryzmatowi dachowemu) do osi optycznej obiektywu. Możliwość ustawienie skali odwzorowania 1:1 lub 1:2. 1 szt. Światłomierz: miernik ekspozycji z elementem pomiarowym pracujący w oparciu o fotodiodę krzemową posiadającymi cyfrowy wyświetlacz wyników pomiaru; powinien mierzy światło ciągłe i błyskowe przy kącie pomiarowy światła odbitego około 20, obsługiwać czas otwarcia migawki - od 1/8000 s do 60 min oraz wartości przysłon - od f/1 do f/90; powinien mieć również implementowaną funkcję synchronizacji błysku (czas błysku) - 1 s do 1/1000 s (również 1/90 s) oraz możliwość szacowania wartość ekspozycji dla kamer filmowych w zakresie: 8 do 64 kl/s (również 25 i 20 TV). Światłomierz winien umożliwiać poprawną pracę w zakresie temperatur od -10 C do 60 C. Gwarancja: 24 miesiące. 1 szt. Monochromatyczny fotograficzny wzornik barw: winien być wzorcową karta zawierającą trzy neutralne punkty odniesienia ciemny szary, średni szary (18%) i biały o neutralnej powierzchni odbijającej te same ilości poszczególnych kolorów RGB we wszystkich warunkach oświetleniowych; powinien nadawać się do do kontroli ekspozycji oraz balansu bieli; współpracować z popularnymi aplikacjami do edycji fotografii; wzornik powinien spełniać następujące wartości: Cie L*a*b: 35*0*0 (ciemny szary); 48*0*0 (szary) oraz 95*0*0 (biel); zestaw powinien zawierać 3x karty wzornika w rozmiarach 14cm x 4cm. 1 szt. Kolorowy fotograficzny wzornik barw: winien być barwnym wzorcem referencyjnym do wykorzystania w każdych warunkach oświetleniowych; musi zawierać 30 pól barwnych będących odpowiednikiem naturalnych obiektów (ludzka skóra, liście, błękitne niebo itp.) naniesionych przy pomocy specjalnych pigmentów, włączając siedem neutralnych barw i o zwiększonej odporności na blaknięcie; bezpłatne oprogramowanie do wzornika powinno być dostępne na stronie internetowej producenta; zestaw powinien zawierać 2x karty wzornika w rozmiarach 14cm x 4cm. 1 szt. Osłona przeciwsłoneczna: osłona przeciwsłoneczna przeznaczona do obiektywu Canon EF-S 15-85/ Chroni przednią soczewkę przed padaniem promieni słonecznych. Powinna spełniać następujące parametry: szerokość: 10.5 cm, głębokość: 10.4 cm, wysokość: 5.5 cm, waga: 0.04 kg. Gwarancja: 24 miesiące 1 szt. Pilot zdalnego sterowania: służy do zdalnego wyzwalania migawki w aparacie, winien współpracować z następującymi modelami cyfrowych aparatów fotograficznych: Canon EOS 450D, 500D, 550D, 7D, 5D Mark II, 600D. 1 szt. Torba naramienna na akcesoria fotograficzne: torba winna być wykonana z nylonu wodoodpornego i umożliwiać przenoszenie profesjonalne aparatu cyfrowego z podpiętym obiektywem (do f 2,8), pomieścić minimum 4 dodatkowe obiektywy, dodatkowy korpus drugiego aparatu cyfrowego, lampę elektroniczną, duży laptop (do 17") i dodatkowe akcesoria fotograficzne. Powinna mieć wymiary zewnętrzne nie większe niż: szer x głęb. 28 x wys. 32 cm, ważyć maksimum 2.8 kg oraz posiadać biodrowy pas stabilizujący. Gwarancja: wieczysta 1 szt. Radiowyzwalacz do lamp studyjnych: zestaw winien umożliwić bezprzewodowe (zdalne) wyzwolenie lamp ELFO z wykorzystaniem pasma radiowego o częstotliwości 433 MHz i posiadać czas synchronizacji 1/250 s. Radiowyzwalacz winien poprawnie pracować będąc podmontowany do aparatu tzw. gorącej stopki lub gniazda PC, do którego również możliwe jest podłączenie nadajnika za pomocą przewodu. Winien umożliwiać pracę na jednym z czterech możliwych kanałów transmisji; radiowyzwalacz powinien poprawnie pracować w otoczeniu małogabarytowych przeszkód terenowych jak drzewa, filary, itp.; powinien utrzymywać efektywny zasięg pracy na zewnątrz budynków do maksimum 30 m oraz we wnętrzu budynków masksimum 10 m. 1 szt. Kolorowy fotograficzny wzornik barw: winien być zestawem 2x plansz o wymiarach 76 x 356mm. o dwudziestostopniowej skali szarości pozwalającej precyzyjnie porównać wartości tonalne gotowej reprodukcji z wartościami oryginalnymi;. 18 pól barwnych (9 kolorów o dwóch różnych stopniach nasycenia) pozwala na obiektywną ocenę w jaki sposób barwy oryginału obrazowane są na wydruku lub odbitce fotograficznej. Wzornik powinien być odpowiednikiem znormalizowanego wzorca kontroli jakości procesów reprodukcyjnych Q14 oraz dawać możliwość określenia wartości do wykreślenia krzywej charakterystycznej reprodukcji. 1 szt. Kolorowy fotograficzny wzornik barw: winien być zestawem dwóch plansz o wymiarach 60 x 203mm i być odpowiednikiem znormalizowanego wzorca kontroli jakości procesów reprodukcyjnych Q13; winien być zaopatrzony w dwudziestostopniową skalę szarości pozwalającą w precyzyjny sposób porównać wartości tonalne uzyskane na gotowej reprodukcji z wartościami oryginalnymi; wzornik musi mieć 18 pól barwnych (9 kolorów o dwóch różnych stopniach nasycenia) które pozwolą na obiektywną ocenę obrazowania barwy oryginału na wydruku lub odbitce fotograficznej; winien dawać możliwość określenia wartości do wykreślenia krzywej charakterystycznej reprodukcji. Strona 18 z 84

19 1 szt. Zestaw filtrów fotograficznych: redukujących nadmiar koloru niebieskiego, eliminującego efekt zamglenia, filtry neutralne przy odwzorowania kolorów o następujących parametrach minimalnych: Wymagane są 4 rodzaje filtrów w zestawie: Filtr UV 82 mm Super HMC PRO1 mający 12 powłok przeciwodblaskowych o grubości pierścienia 3 mm i grubość szkła 1 mm. Średnica: 82 mm. Czarny kolor pierścienia. Filtr UV 72 mm Super HMC PRO1 mający 12 powłok przeciwodblaskowych o grubości pierścienia 3 mm i grubość szkła 1 mm. Średnica: 72 mm. Czarny kolor pierścienia. Filtr UV 67 mm Super HMC PRO1 mający 12 powłok przeciwodblaskowych o grubości pierścienia 3 mm i grubość szkła 1 mm. Średnica: 67 mm. Czarny kolor pierścienia. Filtr UV 77 mm Super HMC PRO1 mający 12 powłok przeciwodblaskowych o grubości pierścienia 3 mm i grubość szkła 1 mm. Średnica: 77 mm. Czarny kolor pierścienia. 2 szt Karta pamięci: zgodna ze standardem UHS-I kartasdhc lub SDXC; pojemność 16GB, prędkość zapisu minimum 30 Mb/s. Gwarancja typu life time. 2 szt Karta pamięci: CompactFlash typu I (zgodne ze standardem UDMA); pojemność 16GB, prędkość zapisu minimum 30 Mb/s. Gwarancja typu life time. Część 2. Zestawy do fotografii wnętrz, plenerowej, makro oraz panoramicznej Zestawy: Lustrzanki cyfrowe wraz z zestawem akcesoriów - 20 kompletów, w tym: Zestaw typu A: Zestaw aparat fotograficzny typu lustrzanka z zestawem obiektywów i akcesoriów 7 kompletów 1. Aparat fotograficzny typu lustrzanka - korpus szt. 1 typ aparatu - cyfrowa lustrzanka jednoobiektywowa rozmiar matrycy min x 15.1 mm (APS-C / DX) mnożnik ogniskowej 1,5 x przetwornik obrazu CMOS efektywna liczba pikseli min. 16 mln proporcje obrazu 3:2 system czyszczenia matrycy tak, usuwanie kurzu nośniki pamięci 2 x gniazdo karty pamięci typu Flash : SD/SDHC/SDXC z funkcja zapisu równoległego i kontynuacji po przepełnieniu nośnika numer 1 format zapisu plików RAW 12 lub 14 bit z kompresja bezstratną, JPEG z możliwością regulowania stopnia kompresji, równoczesny zapis do RAW i JPEG czułość ISO w krokach co 1/3 lub 1/2 EV autofocus - z detekcją fazową TTL, dokładną korektą, 39 punktami ostrości (w tym 9 czujnikami krzyżowymi) i diodą wspomagania AF tryby ekspozycji - auto, manualny, preselekcja czasu migawki, preselekcja przysłony, programowa automatyka, tryby pomiaru światła punktowy centralnie ważony, inne (zależnie od obiektywu) balans bieli - auto, światło słoneczne, chmury, światło żarowe, światło jarzeniowe, lampa błyskowa, cień, nastawy ręczne, ustawianie temperatury koloru (w stopniach Kelvina) stabilizacja obrazu po stronie obiektywu zdjęcia seryjne min. 6 klatek/s tryb Live view tak nagrywanie wideo - Full HD 1920x1080 tryb ciągłego autofokusa przy trybie filmowania - tak lustro szybkopowrotne migawka- sterowana elektromagnetycznie, szczelinowa o pionowym przebiegu czas otwarcia migawki - od 1/8000 s do 30 s w krokach co 1/3 lub 1/2 EV, bulb, time przysłona - sterowana elektronicznie, samopowrotna, z przyciskiem podglądu głębi ostrości Strona 19 z 84

20 lampa błyskowa - wbudowana, gorąca stopka wizjer optyczny z pryzmatem pentagonalnym z poziomu oka korekcja dioptrażu od -3 do +1 dptr. ekran LCD - min. 3.0" TFT pikseli, kąt widzenia 170 złącza - USB 2.0 Hi-Speed, AV out (wideo i audio), zasilacz sieciowy, gorąca stopka ISO 518 wyposażenie - akumulator, ładowarka, pasek, kabel USB, kabel Video, oprogramowanie, sterowniki, instrukcja w języku polskim np. aparat NIKON D7000 lub równoważny 2. Obiektyw szt. 1 typ - zoom rodzaj mocowania zgodny z aparatem z punktu 1 ogniskowa mm Kąt widzenia stopni przysłona - f 3,5-5.6 minimalna odległość ostrzenia AF/MF 45 cm stabilizacja - tak średnica filtra - 67 mm wyposażenie osłona, osłona przeciwsłoneczna 3. Obiektyw szt. 1 typ - szerokokątny rodzaj mocowania zgodny z aparatem z punktu 1 ogniskowa mm Kąt widzenia stopni przysłona - f 2,8 minimalna odległość ostrzenia AF/MF 30 cm stabilizacja - opcja średnica filtra - 77 mm wyposażenie osłona, osłona przeciwsłoneczna 4. Obiektyw szt. 1 typ - stałoogniskowy rodzaj mocowania zgodny z aparatem z punktu 1 ogniskowa 35 mm Kąt widzenia - 44 stopnie przysłona - f 1,8 minimalna odległość ostrzenia AF/MF 30 cm stabilizacja - opcja średnica filtra - 52 mm wyposażenie osłona 5. Lampa błyskowa szt. 1 mocowanie złącze gorąca stopka zgodne ze standardem ISO 518 liczba przewodnia - 56 dla 200 mm zoom mm zasięg błysku- 0,6 20 m funkcje błysku - i-ttl, D-TTL, TTL-BL tryby błysku - TTL, błysk z automatyczną regulacją przysłony, automatyczny bez TTL, błysk w trybie manualnym, wielokrotny błysk funkcje dodatkowe - sterowanie bezprzewodowe, automatyczna korekcja błysku, FP, blokada mocy błysku, błysk stroboskopowy wspomaganie AF - tak wyświetlacz LCD - tak obracany reflektor stopni lewo/prawo uchylny reflektor (-) 7 stopni, (+) 90 stopni zasilanie- 4x AA 6. Statyw z głowicą szt. 1 Strona 20 z 84

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZĘŚCI V 1. Lustrzanka cyfrowa liczba sztuk: 6

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZĘŚCI V 1. Lustrzanka cyfrowa liczba sztuk: 6 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZĘŚCI V 1. Lustrzanka cyfrowa liczba sztuk: 6 Załącznik nr 1 Matryca Obiektyw Ekran LCD Czułość ISO Co najmniej 100-12800 Pomiar światła Filmowanie Złącza APS-C

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do ogłoszenia/umowy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1 Przedmiotem zamówienia jest zakup 3 szt. aparatów cyfrowych wraz z dodatkowym wyposażeniem. 2 Wykaz asortymentowy Lp. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Załacznik nr 4 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- załącznik do Formularza Oferty

Załacznik nr 4 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- załącznik do Formularza Oferty . Urządzenie wielofunkcyjne laserowe. a Minimalne parametry urządzenia wymagane przez Zamawiającego Technologia Laserowa Funkcje drukowanie, skanowanie, kopiowanie, fax Podajnik papieru Minimum 200 arkuszy

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia ZP/UR/31/2012 Załącznik nr 1.1 do Siwz Opis przedmiotu zamówienia Zadanie nr 1: Sprzęt fotograficzny: lustrzanka cyfrowa z obiektywem 100 mm, obiektyw 70 mm, obiektyw 50 mm, tła kartonowe 1). LUSTRZANKA

Bardziej szczegółowo

Oferowane komputery muszą być wyprodukowane zgodnie z normami jakości ISO 9001:2000 oraz ISO 14001, kopie certyfikatów należy dołączyć do oferty.

Oferowane komputery muszą być wyprodukowane zgodnie z normami jakości ISO 9001:2000 oraz ISO 14001, kopie certyfikatów należy dołączyć do oferty. Załącznik nr 3 Opis przedmiotu zamówienia dla zadania: Dostawa sprzętu zapewniającego dostarczanie treści do portalu, projekt e-usługi e-organizacja pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA KGHM LETIA Legnicki Park Technologiczny S.A. ul. Złotoryjska 194 59-220 Legnica Polska tel. (076) 74 75 440 fax. (076) 74 75 444 www.letia.pl Przedmiot zamówienia: "Aparat cyfrowy z funkcją kamery wraz

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Białystok, dnia 21 listopada 2012 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na dostawę aparatu fotograficznego w ramach Zadania 4. Projektu pt. "Laboratoria do badań pestycydów z uwzględnieniem bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia/szczegółowe wymagania

Załącznik nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia/szczegółowe wymagania Załącznik nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia/szczegółowe wymagania Zapytanie ofertowe: Dostawa wyposażenia laboratorium studia AV (rejestracji i edycji obrazu oraz dźwięku) dla Akademii Sztuki w Szczecinie

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Do oferty (dla każdego zadania) należy dołączyć opis produktów jakie oferuje Wykonawca W opisie należy podać także min. okres gwarancji Zadanie 1: Dostawa aparatów fotograficznych

Bardziej szczegółowo

1. Katedra Informatyki Ekonomicznej p.ł.malon ilość. model/producent

1. Katedra Informatyki Ekonomicznej p.ł.malon ilość. model/producent 1. Katedra Informatyki Ekonomicznej p.ł.malon ilość aparat cyfrowy 1 liczba efektywnych pikseli [mln]: minimum 6 typ matrycy: CCD ekwiwalent ogniskowej: 1.5 format zapisu danych: JPEG, RAW czas otwarcia

Bardziej szczegółowo

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Nr postępowania: Załącznik nr 1B do SIWZ RAP.272.161.2012 WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZETU DRUKARKI, URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNE I SKANERY SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH I. DRUKARKI

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach wraz z wniesieniem do siedziby

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja PL (Ploter A1 24 ) (szt. 1) Wymagane parametry minimalne. 72 wydruki A1/godz. (+/- 1 m²/godz) 72 wydruki A1/godz.

Specyfikacja PL (Ploter A1 24 ) (szt. 1) Wymagane parametry minimalne. 72 wydruki A1/godz. (+/- 1 m²/godz) 72 wydruki A1/godz. Instrukcja wypełnienia: Wykonawca zobowiązany jest wypełnić kolumnę oznaczoną napisem Nazwa producenta oferowany model, wpisując wartość parametru dla oferowanego urządzenia, zgodnie z zapisami kolumny

Bardziej szczegółowo

Ochrona rzadkich ptaków strefowych w wybranych obszarach Natura 2000 na Lubelszczyźnie LIFEZONE LIFE13 NAT/PL/000060

Ochrona rzadkich ptaków strefowych w wybranych obszarach Natura 2000 na Lubelszczyźnie LIFEZONE LIFE13 NAT/PL/000060 FUNDACJA NATURA INTERNATIONAL POLSKA Sekretariat: ul. Tartaczna 3/4; 82-300 Elbląg NIP 578-30- 45-121; REGON 280381278 Tel: 58 7356529; email: info@natura-international.org.pl Lublin, 27 stycznia 2015

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) ZP/UR/03/2016 Załącznik nr 1.1 do siwz OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) Dostawa aparatu fotograficznego pełnoklatkowego wraz z akcesoriami dla Działu Informacji i Promocji Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Parametry oferowanego urządzenia:

Parametry oferowanego urządzenia: 1.Drukarka laserowa monochromatyczna Minimalne parametry urządzenia wymagane przez Zamawiającego Technologia druku Laserowa Wymiary max 370 x 365 x 185 mm Czas wydruku 1 strony max. 9 sek. Miesięczne obciążenie

Bardziej szczegółowo

MODYFIKACJA NR 2 treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

MODYFIKACJA NR 2 treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia ================================================================================================================= Gmina Łowicz ul. Długa 12 99-400 Łowicz Łowicz, dnia 29 września 2016 roku Uczestnicy postępowania

Bardziej szczegółowo

Część I: Windows 7 Home Premium 64 Bit w języku Polskim. Office Home and Business 2010 w języku Polskim

Część I: Windows 7 Home Premium 64 Bit w języku Polskim. Office Home and Business 2010 w języku Polskim Załącznik nr 5. Część I: Wymagania Certyfikat ISO9001:2000 dla producenta sprzętu - należy załączyć porty i złącza: Urządzenie wielofunkcyjne Podstawowe funkcje Biurowe wielofunkcyjne Kopiarka Drukarka

Bardziej szczegółowo

Pieczęć Wykonawcy ZADANIE NR 2 - po korekcie DOSTAWA SPRZĘTU FOTOGRAFICZNEGO. fotografic

Pieczęć Wykonawcy ZADANIE NR 2 - po korekcie DOSTAWA SPRZĘTU FOTOGRAFICZNEGO. fotografic Pieczęć Wykonawcy ZADANIE NR 2 - po korekcie DOSTAWA SPRZĘTU FOTOGRAFICZNEGO PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Parametry techniczne oferowanego sprzętu LP Prosimy o opisanie parametrów technicznych w takim samym zakresie

Bardziej szczegółowo

Canon. EOS 100D Podręcznik użytkownika INDEKS

Canon. EOS 100D Podręcznik użytkownika INDEKS Canon EOS 100D Podręcznik użytkownika A aberracja chromatyczna 94 akcesoria 198 207 Al, tryb autofokusu Focus AF 37 Servo AF 37 Autofokus (AF) działanie 109, 112 praca 105 punkt AF, wybór 38 tryby (wizjer)

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia dla postępowania prowadzonego z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych p.n.: DOSTAWA APARATU CYFROWEGO NIKON D810 NPS body.. Nr sprawy: 83849/2016

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III DRUKARKI

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III DRUKARKI DOA.III.272.1.62.2015 Załącznik nr 1C do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III DRUKARKI Zamówienie Część III - Dostawa drukarek, skanerów, ploterów i urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby

Bardziej szczegółowo

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Nr postępowania: Załącznik nr 1G do SIWZ RAP.272.19.2013 CZĘŚĆ 3 WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZETU DRUKARKI, URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNE I SKANERY SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH I.

Bardziej szczegółowo

Komputer będzie wykorzystywany na potrzeby aplikacji: biurowych, obliczeniowych, multimedialnych.

Komputer będzie wykorzystywany na potrzeby aplikacji: biurowych, obliczeniowych, multimedialnych. 1. Komputer stacjonarny: a) typ 1 (36szt.) Typ Zastosowanie Stacjonarny. Komputer będzie wykorzystywany na potrzeby aplikacji: biurowych, obliczeniowych, multimedialnych. Wydajność Komputer powinien osiągać

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Część IX zamówienia Nr ZSZiO 32.322.34.2013 Sprzęt fotograficzny

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Część IX zamówienia Nr ZSZiO 32.322.34.2013 Sprzęt fotograficzny Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Część IX zamówienia Nr ZSZiO 32.322.34.2013 Sprzęt fotograficzny 1.Kamera cyfrowa sztuk 1 Obiektyw Obiektyw typu G (G Lens) Zoom rozszerzony 55x Krotność zoomu (optycznego)

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE

CZĘŚĆ II PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia CZĘŚĆ II PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE I. Skaner Typ: 1 liczba sztuk: 50 Oferowany model *... lub konfiguracji) 1 Typ skanera Skaner płaski, nabiurkowy z

Bardziej szczegółowo

Kopie innego typu certyfikatów (np. ISO producenta sprzętu, ISV itp.) załączyć tylko wówczas, gdy poniższa specyfikacja tego wymaga.

Kopie innego typu certyfikatów (np. ISO producenta sprzętu, ISV itp.) załączyć tylko wówczas, gdy poniższa specyfikacja tego wymaga. Załącznik nr 3B do wniosku o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Zadanie Dostawa sprzętu zapewniającego dostarczanie treści do portalu, projekt e-usługi e-organizacja pakiet rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Wideoboroskop AX-B250

Wideoboroskop AX-B250 Wideoboroskop AX-B250 Instrukcja obsługi Przed włączeniem urządzenia proszę przeczytać instrukcję. Instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Spis treści 1. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

Wyposażenie fotograficzne

Wyposażenie fotograficzne Załącznik nr 3 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/FORMULARZ OFERTOWO- CENOWY Nawiązując do zaproszenia do udziału w zapytaniu ofertowym na Dostawę wyposażenia pracowni fotograficznych Akademii Sztuki w Szczecinie,

Bardziej szczegółowo

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Nr postępowania: Załącznik nr 1F do SIWZ RAP/39/2011 CZĘŚĆ 3 WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZETU DRUKARKI, DRUKARKI WIELOFUNKCYJNE I SKANERY SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH I. DRUKARKI

Bardziej szczegółowo

Opis parametrów technicznych sprzętu telewizyjnego i audiowizualnego (zestaw prezentacyjny), aparatów fotograficznych

Opis parametrów technicznych sprzętu telewizyjnego i audiowizualnego (zestaw prezentacyjny), aparatów fotograficznych Załącznik nr 2c do umowy nr... Opis parametrów technicznych sprzętu telewizyjnego i audiowizualnego (zestaw prezentacyjny), aparatów fotograficznych JeŜeli w opisie przedmiotu zamówienia (opisie parametrów

Bardziej szczegółowo

KOMPUTER PRZENOŚNY (LAPTOP) MINIMALNE WYMAGANIA

KOMPUTER PRZENOŚNY (LAPTOP) MINIMALNE WYMAGANIA Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Komputer przenośny laptop KOMPUTER PRZENOŚNY (LAPTOP) Ekran Przekątna ekranu 15 cali Karta graficzna 1GB Technologia LED Specyfikacja Procesor Intel

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 do SIWZ DOSTAWA SPRZĘTU FOTOGRAFICZNEGO DLA UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO 1. HYBRYDOWY APARAT FOTOGRAFICZNY Z WYMIENNYM OBIEKTYWEM W ZESTAWIE szt. 1 Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia cz. 3

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia cz. 3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia cz. 3 Załącznik nr 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Część 3 Sprzęt Audio -Video A. Moduł E-learning Pozycja 1 gwarancja przetwornik obrazu CMOS w formacie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Komputer stacjonarny PC 2 sztuki Procesor Minimum 3800 punktów w teście wydajności zamieszonym na stronie http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html

Bardziej szczegółowo

1. Skaner dokumentów (1 szt.)

1. Skaner dokumentów (1 szt.) Załącznik nr 2 do SIWZ ZP.341-16/PW/13 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 2: Dostawa sprzętu i akcesoriów komputerowych Kody CPV: 30237200-1 (Akcesoria komputerowe); 30237100-0 (Części komputerów);

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Zadanie 1 Komputery stacjonarne Procesor Pamięć RAM Dysk Twardy Napęd Optyczny Płyta główna Dwurdzeniowy w architekturze x86 o częstotliwości 2,5 GHz (preferowany Intel Core 2 Duo lub inny o takiej samej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE ZP/UR/134/2013 Załącznik nr 1.1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) Dostawa fabrycznie nowego, nie używanego zestawu fotograficznego

Bardziej szczegółowo

Canon. EOS 700D Podręcznik użytkownika INDEKS

Canon. EOS 700D Podręcznik użytkownika INDEKS Canon EOS 700D Podręcznik użytkownika A aberracja chromatyczna 94 Adobe Lightroom 91, 94 AI, tryb autofokusu Focus AF 37 Servo AF 37 akcesoria 196 207 akumulator 22 24 aparat funkcje podstawowe 25 28 przygotowanie

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Toruń, dn. 18.06.2014 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Województwo Kujawsko-Pomorskie (Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego) przeprowadza rozeznanie rynku dotyczące zaproszenia do złożenia

Bardziej szczegółowo

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Nr postępowania: Załącznik nr 1F do SIWZ RAP/15/2011 CZĘŚĆ 3 WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZETU DRUKARKI I SKANERY SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH I. DRUKARKI Drukarka atramentowa typ

Bardziej szczegółowo

E-510. Specyfikacja. Typ. Sensor obrazu. Procesor. Filtr

E-510. Specyfikacja. Typ. Sensor obrazu. Procesor. Filtr E-510 Wbudowany stabilizator obrazu Doskonały system redukcji kurzu 6.4cm/2.5'' ekran HyperCrystal LCD Nowy procesor przetwarzania obrazu Live Preview (Cyfrowy podgląd obrazu na żywo) 10 Megapikselowy

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ TECHNICZNY (FT) - ZMIENIONY NR 2 Część IV 1. PAKIET NR 1 Formularz techniczny dla pakietu nr 1

FORMULARZ TECHNICZNY (FT) - ZMIENIONY NR 2 Część IV 1. PAKIET NR 1 Formularz techniczny dla pakietu nr 1 ... (oznaczenie wykonawcy) 1. Typ skanera płaski, stolikowy 2. Rozdzielczość optyczna 2400x2400 dpi 3. Głębia koloru 48 bit 4. Prędkość skanowania - w trybie przeglądu: do 7 s, 5. Maksymalne rozmiary dokumentu

Bardziej szczegółowo

Cześć 1 akcesoria Powyższe wymagania spełnia np. Urządzenie wielofunkcyjne Samsung SL- C2620DW lub inne równoważne

Cześć 1 akcesoria Powyższe wymagania spełnia np. Urządzenie wielofunkcyjne Samsung SL- C2620DW lub inne równoważne Cześć 1 akcesoria 1 Drukarka: Kolorowa laserowa Wyświetlacz z funkcją ekranu dotykowego: tak Rozdzielczość druku - czerń [dpi]: 9600 x 600 Rozdzielczość druku - kolor [dpi]: 9600 x 600 Prędkość druku -

Bardziej szczegółowo

Oferowany model*.. Producent*..

Oferowany model*.. Producent*.. Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia CZĘŚĆ II PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE I. Kolorowa drukarka laserowa: Liczba sztuk: 1 1 Nośniki: Papier, koperty, kartony, pocztówki, etykiety 2 Rozmiar nośnika:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zaproszenia nr 03/07/2014

Załącznik nr 1 do Zaproszenia nr 03/07/2014 Załącznik nr 1 do Zaproszenia nr 03/07/2014 FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY Zamawiający wymaga dostawy urządzeń komputerowych w podanej niżej ilości oraz o określonych poniżej parametrach technicznych

Bardziej szczegółowo

1x HDMI, RJ 11 (modem), RJ45 (LAN),

1x HDMI, RJ 11 (modem), RJ45 (LAN), FORMULARZ OFERTY TECHNICZNEJ 1. KOMPUTERY PRZENOŚNE (LAPTOP) w zestawie z torbą i myszą optyczną z przeznaczeniem do prac biurowych oraz dla potrzeb dydaktyczno prezentacyjnych. ILOŚĆ SZTUK: 4+4 ** Procesor

Bardziej szczegółowo

1. MIKROSKOP BADAWCZY (1 SZT.) Z SYSTEMEM KONTRASTU NOMARSKIEGO DIC ORAZ CYFROWĄ DOKUMENTACJĄ I ANALIZĄ OBRAZU WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM

1. MIKROSKOP BADAWCZY (1 SZT.) Z SYSTEMEM KONTRASTU NOMARSKIEGO DIC ORAZ CYFROWĄ DOKUMENTACJĄ I ANALIZĄ OBRAZU WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM 1. MIKROSKOP BADAWCZY (1 SZT.) Z SYSTEMEM KONTRASTU NOMARSKIEGO DIC ORAZ CYFROWĄ DOKUMENTACJĄ I ANALIZĄ OBRAZU WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM Producent:... Typ/model:... Kraj pochodzenia:... LP. 1. Minimalne wymagane

Bardziej szczegółowo

A. Drukarka A4 kolor duplex szt. 5

A. Drukarka A4 kolor duplex szt. 5 DOA.III.272.1.92.2011 Załącznik nr 2 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA URZĄDZENIA KOMPUTEROWE A. Drukarka A4 kolor duplex szt. 5 1) Typ druku: laserowy lub ledowy. 2) Szybkość

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia. Drukarki Drukarka laser mono ilość 2 Drukarka laserowa monochromatyczna A4 (parametry minimalne)

Opis przedmiotu zamówienia. Drukarki Drukarka laser mono ilość 2 Drukarka laserowa monochromatyczna A4 (parametry minimalne) Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 3 do umowy Opis przedmiotu zamówienia 1. Dostarczony sprzęt komputerowy musi być fabrycznie nowy, nieużywany, bez braków i uszkodzeń oraz wyprodukowany w roku 2011.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (minimalne parametry techniczne)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (minimalne parametry techniczne) Załącznik Nr 1A SPECYFIKACJA TECHNICZNA (minimalne parametry techniczne) I. Urządzenie wielofunkcyjne 1 szt. Cechy produktu Ogólne Szybkość urządzenia, tryb cz.-b. w str./min (A4) Szybkość urządzenia,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet 1 (Gdańsk) Tabela 1. Komputer przenośny. Ilość 1 sztuka

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet 1 (Gdańsk) Tabela 1. Komputer przenośny. Ilość 1 sztuka Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia Pakiet 1 (Gdańsk) Tabela 1 Komputer przenośny Lp. Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji 1. W zakresie zastosowania 1.1. Komputer będzie wykorzystywany

Bardziej szczegółowo

szt. 1 Załącznik nr 2 do SIWZ Znak sprawy: DYR.Zam.Publ.-3-II/12 FORMULARZ CENOWY / ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW

szt. 1 Załącznik nr 2 do SIWZ Znak sprawy: DYR.Zam.Publ.-3-II/12 FORMULARZ CENOWY / ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW Załącznik nr 2 do SIWZ Znak sprawy: DYR.Zam.Publ.-3-II/12 FORMULARZ CENOWY / ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW Dostawa komputerów mobilnych (notebooków) wraz z oprogramowaniem i wyposażeniem oraz lustrzanki

Bardziej szczegółowo

Opis oferowanego towaru część II Multimedialne sale dydaktyczne. 2 szt. Tablica multimedialna

Opis oferowanego towaru część II Multimedialne sale dydaktyczne. 2 szt. Tablica multimedialna Opis oferowanego towaru część II Multimedialne sale dydaktyczne Lp. Nazwa Ilość Załącznik nr 7 Parametry oferowane przez Wykonawcę (wypełnia Wykonawca) Tablica multimedialna 2 szt 1. Parametry/warunki

Bardziej szczegółowo

Wykaz Standardowego Sprzętu Komputerowego w Akademii Marynarki Wojennej

Wykaz Standardowego Sprzętu Komputerowego w Akademii Marynarki Wojennej Załącznik do decyzji Rektora-Komendanta AMW Nr 51 z dnia 28.06.2013 r. Wykaz Standardowego Sprzętu Komputerowego w Akademii Marynarki Wojennej I. Sprzęt komputerowy 1. Komputer stacjonarny z monitorem

Bardziej szczegółowo

telewizja-przemyslowa.pl

telewizja-przemyslowa.pl Informacje o produkcie Kamera NoVus NVIP-2DN3000H/IR-1P Cena : 899,00 zł (netto) 1.105,77 zł (brutto) Producent : NoVus Dostępność : Dostępny Stan magazynowy : brak w magazynie Średnia ocena : brak recenzji

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SPEŁNIENIE WYMAGAŃ I. SKANERY (sztuk 2)

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SPEŁNIENIE WYMAGAŃ I. SKANERY (sztuk 2) Załącznik nr 1 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SPEŁNIENIE WYMAGAŃ I. SKANERY (sztuk 2) Parametry skanera Funkcjonalność skanera Gwarancja na skaner możliwość skanowanie dokumentów do formatu A2 (jeden aparat format

Bardziej szczegółowo

Postępowanie WB RM ZAŁĄCZNIK NR Mikroskop odwrócony z fluorescencją

Postępowanie WB RM ZAŁĄCZNIK NR Mikroskop odwrócony z fluorescencją Postępowanie WB.2410.6.2016.RM ZAŁĄCZNIK NR 5 L.p. Nazwa asortymentu Ilość Nazwa wyrobu, nazwa producenta, określenie marki, modelu, znaku towarowego Cena jednostkowa netto (zł) Wartość netto (zł) (kolumna

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO Toruń, dnia 05.08.2015 r. ZO/2015/08/1/SK ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO Towarzystwo Przyrodnicze ALAUDA z siedzibą w Toruniu, ul. Hallera 35, lok. 2 (adres korespondencyjny:

Bardziej szczegółowo

A1 - Elementy sterujące aparatem fotograficznym NIKON D3100

A1 - Elementy sterujące aparatem fotograficznym NIKON D3100 A1 - Elementy sterujące aparatem fotograficznym NIKON D3100 1. Budowa ogólna lustrzanek Opracował: Andrzej Kazimierczyk, Namysłów 2013 1 - Matryca - układ wielu elementów światłoczułych wykonaną w technologii

Bardziej szczegółowo

DE.WZP.321.1.4.2014.JC.2 Warszawa, 2014-02-24

DE.WZP.321.1.4.2014.JC.2 Warszawa, 2014-02-24 DE.WZP.321.1.4.2014.JC.2 Warszawa, 2014-02-24 WYKONAWCY ubiegający się o udzielenie zamówienia na dostawę urządzeń drukujących na potrzeby Ministerstwa Edukacji Narodowej - postępowanie nr DE.WZP.321.1.4.2014.JC

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr 26/8/2014 na dostawę komputerów przenośnych na potrzeby Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego LP PRODUKT

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Notebook nr 1. Procesor Ilość punktów uzyskanych w teście 3Dmark06 CPU Pamięć RAM Typ dysku twardego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Notebook nr 1. Procesor Ilość punktów uzyskanych w teście 3Dmark06 CPU Pamięć RAM Typ dysku twardego Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Notebook nr 1 5 szt. fabrycznie nowe (P1) Notebook nr 1 Procesor Ilość punktów uzyskanych w teście 3Dmark06 CPU -3100 Typ dysku twardego 8 GB SSD 256

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi TCC-1280. Rejestrator samochodowy. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi TCC-1280. Rejestrator samochodowy. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi TCC-1280 Rejestrator samochodowy Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Odbiornik zgodny jest z warunkami dyrektywy 89/336/EEC dotyczącej

Bardziej szczegółowo

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Nr postępowania: RAP.272.13.2014 Załącznik nr 1B do SIWZ WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZETU DRUKARKI, URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNE I SKANERY SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH I. DRUKARKI

Bardziej szczegółowo

E-450 Zestaw 14-42mm. Specyfikacja. Typ. Filtr. Sensor obrazu. Procesor

E-450 Zestaw 14-42mm. Specyfikacja. Typ. Filtr. Sensor obrazu. Procesor E-450 Zestaw 14-42mm Filtry artystyczne 100% jakości cyfrowej lustrzanki Procesor TruePic III dla idealnego odwzorowania kolorystyki i niskiego poziomu szumów Wygodny Live View dzięki szybkiemu AF opartemu

Bardziej szczegółowo

Odmiany aparatów cyfrowych

Odmiany aparatów cyfrowych Plan wykładu 1. Aparat cyfrowy 2. Odmiany aparatów cyfrowych 3. Kamera cyfrowa 4. Elementy kamery cyfrowej 5. Kryteria wyboru aparatu i kamery cyfrowej Aparat cyfrowy Aparat cyfrowy (ang. Digital camera)

Bardziej szczegółowo

Arkusz informacji technicznej

Arkusz informacji technicznej Załącznik nr 2 do SIWZ Arkusz informacji technicznej 1. Urządzenie wielofunkcyjne - atramentowe Producent i model: BROTHER DCP-J100 320,00zł 1 Funkcja drukowania, kopiowania i skanowania (sprzętowego)

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia ... SZCZEGÓŁOWY OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wartość netto (kolumna VI x V) I II III IV V VI VII

Przedmiot zamówienia ... SZCZEGÓŁOWY OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wartość netto (kolumna VI x V) I II III IV V VI VII Załącznik nr 6 do SIWZ z dn. 26.10.2015 r. Pieczęć adresowa Wykonawcy... CZĘŚĆ I: DOSTAWA LAPTOPÓW Lp. :....... SZCZEGÓŁOWY OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Laptop typ A: wydajność procesora (liczba rdzeni

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Dostawa 6 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej

Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Dostawa 6 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Dostawa 6 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej L.p. Komponent 1. Wydajność obliczeniowa jednostki Komputer uzyskujący w teście

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, http://www.us.edu.pl DZP.381.10.2013.DW

Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, http://www.us.edu.pl DZP.381.10.2013.DW UNIWERSYTET ŚLĄSKI DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ul. Bankowa 12, 40-006 Katowice tel. (032) 359 19 24 fax. (0-32) 359 20 48 Katowice dn. 17.04.2013 r. ODPOWIEDZI NA PYTANIE DO TREŚCI SIWZ / ZMIANA SIWZ Uczestnicy

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia. Część 2

Opis Przedmiotu Zamówienia. Część 2 Dostawa sprzętu dla Miejskiego Przedszkola nr 34 im. Kubusia Puchatka i Jego Przyjaciół w Płocku, ul. Harcerska 2. Opis Przedmiotu Zamówienia Część 2 Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 30190000-7 Różny

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 2 do Formularza oferty

ZAŁĄCZNIK NR 2 do Formularza oferty Dla części I ZAŁĄCZNIK NR 2 do Formularza oferty Przedmiot 1. Urządzenie wielofunkcyjne Urządzenie wielofunkcyjne A3 kolor laser spełnianie wymagań określonych przez Podstawowe funkcje urządzenia Drukowanie

Bardziej szczegółowo

1. ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH TAK TAK TAK TAK

1. ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH TAK TAK TAK TAK P/56/KOMP.OION/2011-ZAŁĄCZNIK 1A 1. ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH Przedmiot zamówienia: Komputery klasy PC wraz z dodatkowym osprzętem (14 szt.) VAT za 1 szt. zł Cena brutto za 1 szt...zł

Bardziej szczegółowo

SZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA SKANERA

SZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA SKANERA Załącznik Nr 4c do SIWZ SZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I ELEKTRONICZNY OBIEG DOKUMENTÓW SPECYFIKACJA SKANERA Komponenty Składowe Parametry Ilość Optyczna rozdzielczość skanowania 2400 dpi Sprzętowa

Bardziej szczegółowo

E-520. Specyfikacja. Typ. Sensor obrazu. Procesor. Filtr. Wbudowany stabilizator obrazu dla wszystkich obiektywów Doskonały system redukcji kurzu

E-520. Specyfikacja. Typ. Sensor obrazu. Procesor. Filtr. Wbudowany stabilizator obrazu dla wszystkich obiektywów Doskonały system redukcji kurzu E-520 Wbudowany stabilizator obrazu dla wszystkich obiektywów Doskonały system redukcji kurzu Profesjonalne funkcje 10 Megapikselowy sensor Live MOS Wygodny Live View dzięki szybkiemu AF opartemu na detekcji

Bardziej szczegółowo

E-420. Specyfikacja. Typ. Filtr. Sensor obrazu. Procesor. Wyjątkowa prostota obsługi

E-420. Specyfikacja. Typ. Filtr. Sensor obrazu. Procesor. Wyjątkowa prostota obsługi E-420 Najbardziej kompaktowa na świecie cyfrowa lustrzanka Wygodny podgląd ujęcia dzięki Live View z autofocusem 6.9cm / 2.7'' ekran HyperCrystal II LCD Doskonała ekspozycja i ostrość twarzy dzięki funkcji

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ 4 Załącznik nr 1.4

CZĘŚĆ 4 Załącznik nr 1.4 CZĘŚĆ 4 Załącznik nr 1.4 Komputerowy sprzęt peryferyjny: drukarki, skanery, urządzenia wielofunkcyjne (łącznie 14 szt.) SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 4.1. Drukarki laserowe z przewodami umożliwiającymi

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE

WYMAGANIA TECHNICZNE Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia CZĘŚĆ II PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE I. Drukarka monochromatyczna sieciowa Typ-1: liczba sztuk 60 Oferowany model*.. Producent*.. wymagań minimalnych i

Bardziej szczegółowo

KAMERY BEZPRZEWODOWE

KAMERY BEZPRZEWODOWE KAMERY BEZPRZEWODOWE KAMERA E-905IR Z ODBIORNIKIEM Kamera bezprzewodowa przeznaczona do pracy wewnątrz lub na zewnątrz, wyposażona w diody podczerwieni załączane automatycznie w ciemności. Zasięg do 100

Bardziej szczegółowo

Skanery SELECT i ATLAS firmy VIDAR

Skanery SELECT i ATLAS firmy VIDAR Skanery SELECT i ATLAS firmy VIDAR Wielkoformatowe skanery firmy VIDAR to rozwiązania zarówno dla profesjonalistów jak i dla użytkowników, którzy potrzebują dokładnych i precyzyjnych maszyn do pracy. Firma

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Zestaw komputerowy klasy PC nr 1 Stacja robocza PC 2. Monitor LCD

Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Zestaw komputerowy klasy PC nr 1 Stacja robocza PC 2. Monitor LCD Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na zestawy komputerowe z oprogramowaniem, komputer przenośny notebook, zasilacze awaryjne UPS, projektor

Bardziej szczegółowo

1. Skaner dokumentów (1 szt.)

1. Skaner dokumentów (1 szt.) Załącznik nr 2 do SIWZ ZP.341-20/PW/13 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 2: Dostawa sprzętu i akcesoriów komputerowych Kody CPV: 30237200-1 (Akcesoria komputerowe); 30237100-0 (Części komputerów);

Bardziej szczegółowo

CANON EOS 100D white z obiektywem IS 9124B018

CANON EOS 100D white z obiektywem IS 9124B018 Informacje o produkcie CANON EOS 100D white z obiektywem 18-55 IS 9124B018 Cena : 2.217,00 zł Producent : CANON Dostępność : Dostępny Utworzono 15-01-2017 CANON EOS 100D white 18-55 IS 9124B018 z ekranem

Bardziej szczegółowo

Karta sieciowa, 10/100/1000Mbit Dopuszcza się możliwość stosowania kart sieciowych zintegrowanych z płyta główną 8. Nagrywarka DVD+-RW DL SATA

Karta sieciowa, 10/100/1000Mbit Dopuszcza się możliwość stosowania kart sieciowych zintegrowanych z płyta główną 8. Nagrywarka DVD+-RW DL SATA CZEŚĆ I Komputer PC Procesor w architekturze x86 Częstotliwość taktowania procesora nie mniejsza niż: 2,6GHz Ilość rdzeni: 4 Technologia zapewniającą oszczędność energii lub procesor równoważny wydajnościowo

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis zamówienia, wymagania techniczno funkcjonalne. Nr zadania Rodzaj zamówienia Ilość 1 Aparat fotograficzny z wyposażeniem 1 zestaw

Szczegółowy opis zamówienia, wymagania techniczno funkcjonalne. Nr zadania Rodzaj zamówienia Ilość 1 Aparat fotograficzny z wyposażeniem 1 zestaw Załącznik nr 1 Szczegółowy opis zamówienia, wymagania techniczno funkcjonalne Nr zadania Rodzaj zamówienia Ilość 1 Aparat fotograficzny z wyposażeniem 1 zestaw 1. Aparat fotograficzny: Aparat fotograficzny

Bardziej szczegółowo

MIASTO ŁAŃCUT ul. Plac Sobieskiego 18 Łańcut, dnia 19 listopada 2011 37-100 ŁAŃCUT

MIASTO ŁAŃCUT ul. Plac Sobieskiego 18 Łańcut, dnia 19 listopada 2011 37-100 ŁAŃCUT MIASTO ŁAŃCUT ul. Plac Sobieskiego 18 Łańcut, dnia 19 listopada 2011 37-100 ŁAŃCUT GK. 271.19.2012 Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na Doposażenie szkól w sprzęt oraz pomoce dydaktyczne:

Bardziej szczegółowo

CZARNO-BIAŁY KOLOROWY. pomocy ramki

CZARNO-BIAŁY KOLOROWY. pomocy ramki - zesta w wideodomofonu CZARNO-BIAŁY KOLOROWY H1001 319 pln H1010 550 pln zestaw domowego wideodomofonu i pobór mocy: 14 VA max. kamery wyświetlacz: 4 (10cm) CM-06DNRM/CM-06D temperatura pracy: 0 C do

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy Pakiet nr 2

Formularz cenowy Pakiet nr 2 ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik r 2 Formularz cenowy Pakiet nr 2 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP-4/09 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Lp. Wyszczególnienie Cena

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi CARCAM-1080. Rejestrator samochodowy. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi CARCAM-1080. Rejestrator samochodowy. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi CARCAM-1080 Rejestrator samochodowy Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Odbiornik zgodny jest z warunkami dyrektywy 89/336/EEC dotyczącej

Bardziej szczegółowo

WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU FOTOGRAFICZNEGO I FILMOWEGO

WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU FOTOGRAFICZNEGO I FILMOWEGO WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU FOTOGRAFICZNEGO I FILMOWEGO ul. Poli Gojawiczyńskiej 60 20-827 Lublin NIP : 712-259-20-28 REGON: 060730074 Damian Bieniek tel. 606-422-540 db@edukatorfilm.pl Agata Pacek - Bieniek

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet 1 (Warszawa) Tabela 1. Komputer przenośny. Ilość 1 sztuka

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet 1 (Warszawa) Tabela 1. Komputer przenośny. Ilość 1 sztuka Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia Pakiet 1 (Warszawa) Tabela 1 Komputer przenośny Lp. Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji 1. W zakresie zastosowania 1.1. Komputer będzie wykorzystywany

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia jest określony we Wspólnym Słowniku Zamówień jako: kod CPV: 30216110-0 - Skanery komputerowe Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz instalacja skanerów

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Zamawianego sprzętu. Drukarka typ 1. 10szt. Lp. Parametr Charakterystyka (minimalne wymagania)

Specyfikacja Zamawianego sprzętu. Drukarka typ 1. 10szt. Lp. Parametr Charakterystyka (minimalne wymagania) Załącznik 2 do ogłoszenia Specyfikacja Zamawianego sprzętu Drukarka typ 1. szt. Lp. Parametr Charakterystyka (minimalne wymagania) Nominalna prędkość druku 26 str./min. (tryb draft) Rozdzielczość w pionie

Bardziej szczegółowo

Typ: Komputer przenośny typu laptop Spełnia/nie spełnia. Przekątna 15-15,9, matryca z podświetleniem LED

Typ: Komputer przenośny typu laptop Spełnia/nie spełnia. Przekątna 15-15,9, matryca z podświetleniem LED Utworzenie Polskiego Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego nr umowy POIS.08.01.00-00-009/10 Sprzęt komputerowy do sali konferencyjnej - dostawa i montaż Komputer przenośny - 1szt. Typ: Komputer

Bardziej szczegółowo

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Załącznik nr 1F do SIWZ RAP.272.53.2012 CZĘŚĆ 3 WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZETU DRUKARKI, URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNE I SKANERY SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH I. DRUKARKI Drukarka

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Toruń, dnia 03.06.2015 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Województwo Kujawsko-Pomorskie (Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego) przeprowadza rozeznanie rynku dotyczące zaproszenia do złożenia

Bardziej szczegółowo

Wymagania zamawiającego

Wymagania zamawiającego Załącznik nr 2 SPECYFIKACJA TECHNICZNO - CENOWA Część 1 - Komputer stacjonarny szt. 4 Obudowa Mini Tower Procesor min. 2 rdzenie częstotliwość taktowania procesora min. 2,8 GHz Płyta główna częstotliwość

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - Częśd 3. Zakup i dostawa urządzeo w ramach doposażenia stanowiska foto/multimedialnego.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - Częśd 3. Zakup i dostawa urządzeo w ramach doposażenia stanowiska foto/multimedialnego. Załącznik nr 6c do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - Częśd 3 Zakup i dostawa urządzeo w ramach doposażenia stanowiska foto/multimedialnego. nazwa specyfikacja Torba na kamerę Wymiary wewnętrzne: 66 x 29

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE Etapy instalacji: Wykorzystywanie automatycznej funkcji video Wykorzystywanie ręcznej funkcji video

WPROWADZENIE Etapy instalacji: Wykorzystywanie automatycznej funkcji video Wykorzystywanie ręcznej funkcji video P7000 FULL HD WPROWADZENIE Dziękujemy za zakup produktu naszej firmy. Omawiany produkt jest przenośnym urządzeniem DVR, łatwym do zainstalowania i wygodnym do przenoszenia. Urządzenie P6000 posiada obiektyw

Bardziej szczegółowo