Oferowane komputery muszą być wyprodukowane zgodnie z normami jakości ISO 9001:2000 oraz ISO 14001, kopie certyfikatów należy dołączyć do oferty.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Oferowane komputery muszą być wyprodukowane zgodnie z normami jakości ISO 9001:2000 oraz ISO 14001, kopie certyfikatów należy dołączyć do oferty."

Transkrypt

1 Załącznik nr 3 Opis przedmiotu zamówienia dla zadania: Dostawa sprzętu zapewniającego dostarczanie treści do portalu, projekt e-usługi e-organizacja pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Dostawa sprzętu dziedzinowego moduł e-kultura. SPIS treści: Warunki wstępne str. 1 Pakiet A Skanery i pokrewne urządzenia do digitalizacji str. 2 Pakiet B Urządzenia fotograficzne i wideo str. 9 Pakiet C Urządzenia komputerowe, akcesoria, peryferia i oprogramowanie str. 41 Pakiet D Sprzęt audio wideo do digitalizacji str. 66 Pakiet E Systemy nagraniowe na sale koncertowe str. 70 Pakiet F Systemy typu audioguide str. 79 Kryteria równoważności str. 82 Wykaz jednostek organizacyjnych Zamawiającego str. 84 Warunki wstępne: Wszystkie oferowane urządzenia muszą być fabrycznie nowe. Oferowane komputery muszą być wyprodukowane zgodnie z normami jakości ISO 9001:2000 oraz ISO 14001, kopie certyfikatów należy dołączyć do oferty. Wszystkie oferowane urządzenia muszą posiadać deklaracje zgodności CE (Dyrektywy: 73/23/EWG, 89/336/EWG, 1999/5/WE i 93/68/EWG) i być oznakowane zgodnie z ustawą o systemie oceny zgodności z r. (Dz.U. Nr 204 poz z 2004 r.), Rozporządzeniem Ministra Gospodarki w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego z dnia r. (Dz.U. 259 poz z 2005 r.) i Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie dokonywania oceny zgodności aparatury z zasadniczymi wymaganiami dotyczącymi kompatybilności elektromagnetycznej oraz sposobu jej oznakowania (Dz. U. nr 265 poz z 2005 r.), a w przypadku urządzeń posiadających telekomunikacyjne urządzenia końcowe i urządzenia radiowe muszą spełniać Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 15. kwietnia 2004 r. (Dz. U r. Nr 73 poz. 659 z późn. zm.) i Prawo Telekomunikacyjne (Dz. U r., Nr 171 poz z późn. zm.). Urządzenia i ich komponenty muszą być oznakowane przez producenta w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta. Urządzenia muszą pochodzić z legalnego kanału sprzedaży na terenie Unii Europejskiej a gwarancja musi pochodzić od producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta i być świadczona przez sieć serwisową producenta na terenie Polski. Urządzenia muszą być dostarczone Zamawiającemu w oryginalnych opakowaniach fabrycznych. Do każdego urządzenia musi być dostarczony komplet standardowej dokumentacji w formie papierowej lub elektronicznej. Oferowane oprogramowanie powinno być w języku polskim, chyba, że wskazany program nie posiada w ogóle wersji polskojęzycznej. Wszystkie urządzenia muszą współpracować z siecią energetyczną o parametrach: 230 V ± 10%, 50 Hz. Wszystkie wymagane specyfikacją funkcje i cechy muszą być opisane w publicznie dostępnej dokumentacji w dniu złożenia oferty. W przypadku gdy niniejsza specyfikacja wymaga dostarczenia zestawu składającego się z kilku elementów sprzęt dodatkowy, akcesoria i oprogramowanie w ramach wyspecyfikowanych niżej kompletów powinien być dedykowany lub w 100% kompatybilny w stosunku do głównego urządzenia, określonego w punkcie pierwszym każdego z zestawów. Jeżeli w poniższej specyfikacji nie określono inaczej wymagana jest co najmniej 12 miesięczna gwarancja na zamawiane przedmioty. Do wszystkich dostarczanych urządzeń Wykonawca dostarczy oznakowanie w odpowiednim formacie zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, które są dostępne na stronie w dziale Promocja - oznakowanie projektu. Oznakowanie powinno mieć formę samoprzylepnych naklejek, w formacie dobranym do wielkości urządzenia, wykonanych technologią zapewniająca czytelność oznakowania przez okres minimum 5 lat. Pakiet A : Skanery i urządzenia pokrewne Strona 1 z 84

2 Część 1. Skanery wielkoformatowe 1.1. Typ : skaner dużoformatowy - 1 szt. Zastosowanie: skaner do szybkiej i bezpiecznej digitalizacji najcenniejszych papierowych zbiorów bibliotecznych, kartograficznych i muzealnych z użyciem szyby lub bez szyby o następujących parametrach minimalnych: Rodzaj skanera: skaner dziełowy z głowicą skanującą umieszczoną ponad skanowanym obiektem; Źródło światła: białe diody Luxeon LED zapalane tylko podczas skanowania, bez IR i UV; oddalone od skanowanego obiektu o min. 750 mm umożliwiające skanowanie zbioru głęboko zszytego bez istotnych różnic naświetlenia powierzchni przy zewnętrznej i wewnętrznej krawędzi strony; Rozdzielczość optyczna: minimum 400 dpi; Tryb skanowania: kolor 24 bit; odcienie szarości 8 bit, bitonal; Obszar skanowania: minimum A1 (594mm x 841mm); Stół skanera: elektryczny stół szalkowy z dwoma pulpitami dopasowującymi się do grubości skanowanego obiektu; regulacja rozsuwania pulpitów w poziomie i w pionie; Szyba szklana dociskowa: Skaner powinien być wyposażony w szybę dociskową, która pracuje w systemie automatycznego podnoszenia pod kątem 45º po wykonaniu skanu; skaner powinien mieć także możliwość skanowania bez użycia szyby szklanej bez konieczności jej demontowania przy użyciu jakichkolwiek narzędzi Formaty zapisu: TIFF, PNM, JPEG, wielostronicowy TIF; Prędkość skanowania: 7 sek/a1/400dpi; Sterowanie: ręczne poprzez funkcje w oprogramowaniu, za pomocą przycisków umieszczonych na panelu sterującym skanera: obsługa podnoszenia i opuszczania szyby, blokada szalek stołu oraz skanowanie: wyzwalane z panelu lub bezpośrednio z szalek stołu. Interfejs użytkownika przez przeglądarkę WWW. Przyłącza:1 GB Ethernet TCP/IP; Dołączone oprogramowanie: oprogramowanie skanera w polskiej wersji językowej, pozwalające na: korektę łuku kart książki: obcinanie i maskowanie, zarządzanie kolorami, eliminację odbić i refleksów, polepszanie kontrastu, rotację obrazów, filtrowanie szumów, zapis meta danych, pozwalające stosować profile kolorów ICC, oraz na pełne zarządzanie wyżej wymienionymi profilami; moduł oprogramowanie umożliwiający import plików z obrazami w formatach TIFF i JPEG do oprogramowania skanera; moduł oprogramowania umożliwiający zapisywanie obrazów w formacie PDF; moduł oprogramowania umożliwiający jednoczesny zapis rezultatów skanowania we wskazanych, różnych lokalizacjach, w plikach o różnych formatach oraz różnych parametrach; moduł oprogramowania umożliwiający korzystanie z wielu niezależnych, definiowalnych przez operatora masek skanowania oraz automatyczny bądź ręczny podział skanowanego materiału; Usługa serwisowa: Instalacja skanera oraz szkolenie dla operatorów; serwis 12-miesięcy z naprawą w miejscu użytkowania; Akcesoria dodatkowe: dodatkowy pedał sterujący; wymiary: 1250 x 1500 x 780 mm - z rozłożonymi lampami; waga: nie więcej niż 81 kg Typ : skaner dużoformatowy - 1 szt. Zastosowanie: skaner do szybkiej i bezpiecznej digitalizacji najcenniejszych papierowych zbiorów bibliotecznych, kartograficznych i muzealnych z użyciem szyby lub bez szyby o następujących parametrach minimalnych: Rodzaj skanera Skaner dziełowy z głowicą skanującą umieszczoną ponad skanowanym obiektem Tryby skanowania Kolor 24 bity, odcienie szarości 8 bitów, bitonal Maksymalny format skanowanych obiektów Minimum 630x420 mm (A2+) Rozdzielczość optyczna urządzenia Minimum 600 dpi Formaty plików wynikowych Skaner musi umożliwiać transfer zeskanowanych obrazów do stacji skanującej w postaci plików o formatach JPEG, TIFF oraz PNM. Oświetlenie Skaner musi zapewniać oświetlenie oryginału zimnym światłem LED nie zawierającym promieniowania UV oraz IR. Skaner musi być wyposażony w oświetlenie boczne, diodowe, o niskim poborze energii, oświetlające wyłącznie skanowany fragment Strona 2 z 84

3 obiektu, minimalizujące czas naświetlania oryginału. Stół dokumentowy Skaner musi być wyposażony w stół szalkowy do skanowania oprawionych oryginałów, sterowany za pomocą przycisków, dostępnych na panelu sterującym urządzenia. Szyba dociskowa Skaner musi być wyposażony w szybę dociskową i dawać możliwość skanowania zarówno przy użyciu jak i bez użycia szyby. Ustawienia ostrości Skaner musi umożliwiać pracę w trybie ze stałą ostrością oraz w trybie z automatyczną regulacją ostrości przed każdym wykonanym skanem. Korekcja obrazów Skaner musi automatycznie rozpoznawać format skanowanego obiektu i zwracać obraz w postaci wykadrowanej. Skaner musi umożliwiać automatyczną korekcję zniekształceń geometrii obrazów wynikających z krzywizny rozłożonych pagin książki. Interfejs fizyczny Skaner musi być wyposażony w interfejs komunikacyjny 1Gb Fast Ethernet (protokół TCP/IP) umożliwiający realizację procesu skanowania w środowisku oprogramowania rozproszonego na różnych stacjach w sieci. Interfejs użytkownika Skaner musi być wyposażony w interfejs użytkownika dostępny przez przeglądarkę WWW. Dystrybucja plików Skaner musi umożliwiać dystrybucję plików z obrazami: a) bezpośrednio na wskazany udział sieciowy, b) bezpośrednio do wskazanej lokalizacji na serwerze FTP, Oprogramowanie Skaner musi być dostarczony wraz z oprogramowaniem. Oprogramowanie musi posiadać interfejs użytkownika w języku polskim. Oprogramowanie musi umożliwiać: a) wybór trybu i rozdzielczości skanowania czarno-biały, odcienie szarości, kolor, z możliwością przełączania w ramach zadania, b) wybór skanowanego formatu (również formatów niestandardowych) wraz z odpowiednim kadrowaniem, c) zapis obrazów w formatach: JPEG, TIFF, wielostronicowy TIFF, GIF, BMP, PCX, PNG, PDF, d) możliwość jednoczesnego zapisu rezultatów skanowania we wskazanych, różnych lokalizacjach, w plikach o różnych formatach (TIFF, JPEG, itp.) i różnych parametrach (rozdzielczość, tryb obrazu kolor, odcienie szarości, monochromatyczny), e) możliwość ręcznego kadrowania i podziału obrazu, przy skanowaniu książek, czasopism czy gazet, f) możliwość automatycznego oraz ręcznego podziału na prawą i lewą stronę, z usunięciem marginesu wewnętrznego, g) możliwość definiowania wielu masek skanowania oraz ich automatycznego wykorzystania do podziału skanowanych obiektów, h) możliwości korekcji obrazu: jasność, kontrast, prostowanie, usuwanie zanieczyszczeń, maskowanie zadanych obszarów, i) możliwość kompletowania dzieł z zeskanowanych obrazów, w sposób umożliwiający ich późniejszą całościową obróbkę, j) możliwość definiowania i zapisywania zestawów parametrów w celu ich późniejszego, wielokrotnego wykorzystywania. Zapisane w zestawach parametry muszą określać co najmniej ustawienia skanera, formaty wyjściowych plików z obrazami, nazewnictwo plików oraz miejsca ich zapisu, k) możliwość dodawania metadanych do skanowanych obiektów, l) możliwość dystrybucji skanowanych obiektów na wskazany udział lokalny bądź sieciowy, Gwarancja Skaner musi być objęty co najmniej 12-to miesięczną gwarancją, w ramach której Wykonawca zapewni: a) naprawy sprzętu w miejscu instalacji, b) wsparcie telefoniczne oraz mailowe w godzinach pracy (bez ograniczeń co do ilości). Dostawa Urządzenie zostanie dostarczone wraz z dokumentacją w języku polskim (komplet instrukcji oraz podręcznik użytkownika oprogramowania). Dostawa urządzenia musi obejmować: instalację i konfigurację sprzętu, instalację oprogramowania oraz szkolenie dla operatorów w zakresie obsługi sprzętu i oprogramowania. Uczestnicy szkolenia muszą otrzymać materiały szkoleniowe w języku polskim, opisujące czynności operatorskie niezbędne do wykonania podstawowych zadań procesu digitalizacji. Wsparcie W okresie obowiązywania gwarancji, Wykonawca musi zapewnić: a) wsparcie dla operatorów w zakresie konfiguracji sprzętu i oprogramowania, b) pomoc w rozwiązywaniu problemów związanych z bieżącą eksploatacją rozwiązania w środowisku Zamawiającego, c) okresową diagnostykę oraz operacje kalibracyjne, d) dwie dodatkowe sesje szkoleniowe dla operatorów w zakresie obsługi sprzętu i oprogramowania Typ : skaner dużoformatowy - 1 szt. Zastosowanie: skaner do szybkiej i bezpiecznej digitalizacji najcenniejszych papierowych zbiorów bibliotecznych, kartograficznych i muzealnych z użyciem szyby lub bez szyby o następujących parametrach minimalnych: Rodzaj skanera: skaner dziełowy z głowicą skanującą umieszczoną ponad skanowanym obiektem: Obszar skanowania: minimum 630x420 mm (A2+); Rozdzielczość optyczna: minimum 600 DPI dla całego obszaru stołu A2; Tryb skanowania: kolor 24 bit; odcienie szarości 8 bit, bitonal; Stół skanera: Skaner musi być wyposażony w stół szalkowy do skanowania oprawionych oryginałów, sterowany za pomocą przycisków, dostępnych na panelu sterującym urządzenia. Szyba szklana dociskowa: Skaner powinien być wyposażony w szybę dociskową, która pracuje w systemie automatycznego podnoszenia pod kątem Strona 3 z 84

4 45º po wykonaniu skanu; skaner powinien mieć także możliwość skanowania bez użycia szyby szklanej bez konieczności jej demontowania przy użyciu jakichkolwiek narzędzi Formaty zapisu: TIFF, Tiff Group 4, JPEG, JPEG2000, wielostronicowy TIF; Źródło światła: białe diody Luxeon LED zapalane tylko podczas skanowania, bez IR i UV; Oddalone od skanowanego obiektu o min. 750 mm umożliwiające skanowanie zbioru głęboko zszytego bez istotnych różnic naświetlenia powierzchni przy zewnętrznej i wewnętrznej krawędzi strony; Głębia ostrości: minimum 50mm Sterowanie: Ręczne poprzez funkcje w oprogramowaniu, za pomocą przycisków umieszczonych na panelu sterującym skanera: obsługa podnoszenia i opuszczania szyby, blokada szalek stołu oraz skanowanie: wyzwalane z panelu lub bezpośrednio z szalek stołu. Interface użytkownika przez przeglądarkę WWW. Przyłącza:1 GB Ethernet TCP/IP; Dołączone oprogramowanie: oprogramowanie skanera w polskiej wersji językowej, pozwalające na: korektę łuku kart książki: obcinanie i maskowanie, zarządzanie kolorami, eliminację odbić i refleksów, polepszanie kontrastu, rotację obrazów, filtrowanie szumów, zapis meta danych, pozwalające stosować profile kolorów ICC, oraz na pełne zarządzanie wyżej wymienionymi profilami; moduł oprogramowanie umożliwiający import plików z obrazami w formatach TIFF i JPEG do oprogramowania skanera; moduł oprogramowania umożliwiający przetwarzanie wsadowe plików (obróbka obrazów lub całych zadań bez ingerencji operatora). Usługa serwisowa: Instalacja skanera oraz szkolenie dla operatorów; Akcesoria dodatkowe: dodatkowy pedał sterujący; Wymiary:1065 x 1270 x 700 mm - z rozłożonymi lampami; waga: nie więcej niż 65 kg; 1.4. Typ : skaner szerokoformatowy - 1 szt. Zastosowanie: skaner szerokoformatowy z oprogramowaniem do szybkiej i bezpiecznej digitalizacji papierowych zbiorów bibliotecznych, kartograficznych i muzealnych o następujących parametrach minimalnych: Obszar skanowania: maksymalna szerokość skanowania: 42" (106.07cm); Długość obrazu: nieograniczona przez skaner; Maksymalna szerokość mediów: 46" (116.8cm); Grubość dokumentu: do 20mm; Źródło światła: Podwójne diodowe światło dwuwymiarowe (2D LED); Optyka: 6 mikro soczewek ze zintegrowanym filtrem podczerwieni; Parametry optyki: 6 x cztero-liniowych przetworników CCD Charge Coupled Device), każdy po 10800px; 48-bitowe przetwarzanie wewnętrzne w kolorze; 16-bitowe przetwarzanie wewnętrzne w skali szarości; Panchromatyczny Czarno-Biały; Cyfrowe przetwarzanie obrazu: 2D Intelligent Adaptive Thresholding (IAT) (1-bit mode); Fixed Threshold Black & White (1-bit mode); Dynamic Normalisation Application (DNA) z dodatkowym 16-bitowym odwzorowaniem danych; Rozdzielczość optyczna: 1200 dpi; Rozdzielczość maksymalna: 9600dpi; Regulacja rozdzielczości: Zmienna od 100 do 9600dpi, co 1 dpi; Prędkość skanowania: 24-bit RGB kolor / 200dpi cm/s 8-bit skala szarości i monochromatyczne / 200dpi cm/s Mechaniczna regulacja grubości (MTM): Przystosowanie APT do mediów o grubości do 20mm (0.8in); Automatyczne rozpoznanie dla optymalnego nacisku rolek; Prosta regulacja przy pomocy przycisków na panelu kontrolnym skanera. Formaty zapisu: TIFF, JPEG, PDF; Panel Sterowania: Wyświetlacz LCD z przyciskami funkcji : Stop, Forward, Rewind, Scan&Copy; Ustawienia języka, oraz zmiana aresu IP; Przycisk Open / Close. Przyłącza: USB2, Gigabit Ethernet; Dołączone oprogramowanie: oprogramowanie skanera umożliwiające: skanowanie do pliku z przeglądarką w czasie rzeczywistym; skanowanie do druku z przeglądarką w czasie rzeczywistym; skanowanie do z przeglądarką w czasie rzeczywistym; Strona 4 z 84

5 Oprogramowanie do obsługi konserwacyjnej skanera. Akcesoria do skanera: Podstawa standard: 82cm wysokość x 55cm głębokość; waga 14kg. Usługa serwisowa: Instalacja skanera oraz szkolenie dla operatorów; Wymiary: 144 szerokość x 18 wysokość x 37 głębokość cm; waga: nie więcej niż 44 kg; Pobór mocy: Tryb skanowania mniej niż 72Wh; w trybie czuwania 5,7Wh; Certyfikaty/Zgodność: RoHS; ENERGY STAR Gwarancja 12 miesięcy Typ : przenośna kamera skanująca z obiektywem - 1 szt. Zastosowanie: mobilna kamera skanująca z obiektywem z oprogramowaniem do szybkiej i bezpiecznej digitalizacji papierowych zbiorów bibliotecznych, kartograficznych i muzealnych o równoważnych z systemem KAISER parametrach minimalnych: Kamera skanująca: cyfrowa kamera skanująca typu SLR; Wizjer: refleksyjny z obrazem dzielonym z plamką ogniskującą z mikropryzmatu (wizjer wyposażony w matówkę z klinem optycznym i mikrorastrem); Obszar skanowania: pole skanowania przetwornika: 40x40 mm; Cyfrowe przetwarzanie obrazu: przetwornik obrazu CCD z potrójną linią 3x10000 pikseli; Maksymalny rozmiar pliku: przetwarzanie 24-bitowe: 570 MB przetwarzanie 48-bitowe: 1140 MB Wielkość rejestrowanego obrazu: 20000x20000 pikseli; Rozdzielczość: 400mln pikseli; Przyłącza: USB 2.0 Dołączone oprogramowanie: oprogramowaniem SilverFast i sterownikiem Twain; Mocowania elementów zgodne z systemem Kaiser R1-System lub równoważne; Akcesoria do skanera: Torba przenośna; wzorzec IT8; Obsługiwane systemy operacyjne: XP, Vista, Windows ver.: 32/64bit; Obiektyw kamery: jasność obiektywu: 4,0; długość ogniskowej: 50mm; zakres przesłony: 4-22; przesłona ręczna, ustawiana skokowo; 6-cio elementowa konstrukcja optyczna; gwint filtra 43mm x0,75; mocowanie obiektywu Helical M 39x Typ : stanowisko reprograficzne 1 szt. Zastosowanie: mobilne wieloelementowe stanowisko reprograficzne do szybkiej i bezpiecznej digitalizacji najcenniejszych papierowych zbiorów bibliotecznych, kartograficznych i muzealnych metodami fotografii cyfrowej; elementy stanowiska reprograficznego winny być zgodne z systemem mocowania KAISER R1 lub równoważne, o następujących parametrach minimalnych: Zestaw winien zawierać elementy: 2x płyta reprodukcyjna minimalne wymiar: 800x600mm, kolumna reprodukcyjna wysokość: 1500mm; uchwyt ścienny odległość od ściany: max. 260 mm; 3x nasadka przedłużająca ramię do kolumny reprodukcyjnej o 80mm; ramię do kamery z możliwością regulacji w poziomie RLR, minimalna długość przesuwu horyzontalnego: 400mm, średnica gwintu mocującego aparat ¼ ; uniwersalne, wielozakresowe ramię do kolumny reprodukcyjnej z możliwością regulacji w poziomie RTX, zakres obrotu w poziomie i w pionie: +/-90, poziomica, minimalna długość zmiany odległości od kolumny: mm; fotograficzna głowica kulowa: obrót w poziomie: 360 przechył boczny: +/- 90, obciążenie głowicy min 8 kg, mocowanie aparatu: gwint 1/4", mocowanie do statywu: 3/8, płytka szybkiego odłączania aparatu z zabezpieczeniem (Manfrotto 200PL), konstrukcja aluminiowa; 2x reflektor powierzchniowy z kompletem szyb (rozpraszająca i zmiękczająca), lampy fluoroscencyjne o niskiej emisji ciepła, maksymalna luminancja w odległości 1m: min 9000 lux; minimalny zakres moc lamp: 6x55wat, płynna regulacja jasności; temp barwowa: 5400 K; 2x statyw do reflektora z kompletem kółek; minimalna nośność statywu: 10kg, minimalny zakres regulacji wysokości: cm, system pozycjonowania statywu: trójnóg i łatwo demontowalne kółka; 2x stół pod płytę reprodukcyjną; Strona 5 z 84

6 rama z szybą dociskową umożliwiająca reprodukcję książek do formatu: 450x400mm oraz do wysokości 95mm, na wyposażeniu gąbki do wyrównywania poziomu; 2x stolik na kółkach z blokadą wysokość do 315mm, wymiary blatu: 922 x 680 mm. Gwarancja: 12 miesięcy 1.7. Typ : stanowisko reprodukcyjne - 1 szt. Przeznaczenie: mobilne wieloelementowe stanowisko reprograficzne do szybkiej i bezpiecznej digitalizacji najcenniejszych papierowych zbiorów bibliotecznych, kartograficznych, muzealnych metodami fotografii cyfrowej, elementy stanowiska reprograficznego winny być zgodne z systemem mocowania KAISER R1 lub równoważnym. Zestaw powinien zawierać elementy: 1x aluminiową kolumna reprodukcyjna o wysokości max. 1.2 m, wyposażona w skalę cechowaną w centymetrach i calach. Regulacja wysokości korbą; centralne, czopowe mocowanie ramienia kamery; kolumna winna być wyposażona w śrubę blokującą i przeciwwagę; 1x ramię do kamery regulowane precyzyjnie w poziomie wyposażone w śrubą mikrometryczną; na równoległych szynach. Obracane o kąt +/- 90º; zaopatrzone w poziomicę; umożliwiające montaż kamery z przodu i tyłu; 1x matowa płyta reprodukcyjna o wymiarach: 80cm x 60cm x 32 mm z nadrukiem skali w centymetrach i calach; z możliwością indywidualnej regulacji wysokości nóg; zaopatrzona w aluminiowy uchwyt do kolumny z wbudowaną poziomicą; 1x podstawa do fotografowania otwartych książek z szybą przykrywającą kartki; z możliwością regulacji wysokości w pionie samej książki (maksymalnie 95 mm) i ośmioma gąbkami poziomującymi książkę otwartą; podstawa winna być zaopatrzona w antypoślizgowy spód oraz mieć wymiary: szer. 47 cm, wys. 13 cm, głęb. 45 cm; 1x uchwyt ścienny do kolumn systemu winien posiadać w części górnej regulację dla uzyskania absolutnie pionowej pozycji, część dolna posiadać sztywne mocowanie z poziomicą; odległość od ściany do przedniej krawędzi mechanizmu przesuwu pionowego (bez ramienia kamery)winna wynosić cm; 1x płyta z podświetlarką i ściemniaczem wyposażona w kolumnę i uchwyt mocujący kamerę; winna dawać możliwość dopasowane oświetlenia bocznego zgodnie z potrzebami; powierzchnia podświetlana o wymiarach 43x35 cm; 1x podstawa z szybą i zaciskiem podtrzymującym, wykonana z wysokiej klasy szkła kryształowego, przeznaczona do pofałdowanych powierzchni oraz jako ochrona podświetlanej płyty ze szkła akrylowego; winna mieć możliwość mocowania na zawiasach do podstawy podświetlanej; Część 2: Skanery małoformatowe 2.1. Typ : skaner małoformatowy - 4 szt. Zastosowanie: skaner z oprogramowaniem do szybkiej i bezpiecznej digitalizacji papierowych zbiorów bibliotecznych, kartograficznych i muzealnych o następujących parametrach minimalnych: Zestaw typu A: skaner małoformatowy z oprogramowaniem 4 szt. Typ skanera: stolikowy, płaski, kolorowy; skanowanie arkuszy refleksyjnych i transparentnych; Źródło światła: biała lampa fluorescencyjna z zimną katodą; Element światłoczuły: naprzemienna 6-wierszowa kolorowa matryca CCD z mikroobiektywem; Ilość układów optycznych: system podwójnych soczewek; Format skanowanych dokumentów: od A8 do A4; Obszar skanowania: 216mm x297mm; Maksymalna prędkość skanowania (mono); 5.5 str./min.; Maksymalna prędkość skanowania (kolor); 4.3 str./min Gęstość Optyczna: 4 Dmax Rozdzielczość skanowania: 6400 DPI x 9600 DPI (poziomo x pionowo); Głębia kolorów: wejście: 48 Bit/Kolor : 48 Bit/Monochromatyczny; Przyłącza: IEEE 1394 (FireWire), USB 2.0 typu B; Współpraca z aplikacjami: TWAIN, WIA; Akcesoria dodatkowe: wbudowany adapter do klisz 10x8 cali, oraz uchwyty dla klisz powszechnych formatów; Skanowanie materiałów transparentnych: 12 klatek szer. 35mm; 4 x 6 klatek szer. 35mm; 2 klatki 6x20 cm; 10.16mm x 12.7 mm (2 klatki); 20,3mmx 25.4 mm; szklane klisze fotograficzne. oprogramowanie wbudowane: oprogramowanie automatycznie usuwanie zabrudzeń i zadrapań; Strona 6 z 84

7 Kompatybilne systemy operacyjne: Windows XP, Windows Vista, Windows 7; w wer.: 32bit/64bit; Dołączone oprogramowanie: obsługi skanera, rozpoznawanie pisma OCR, zarządzania plikami graficznymi, edycji plików graficznych. waga: nie mniej niż 6.5 kg Pobór mocy: praca: 32W Typ : skaner małoformatowy - 2 szt. Zastosowanie: skaner z oprogramowaniem do szybkiej i bezpiecznej digitalizacji papierowych zbiorów bibliotecznych, kartograficznych i muzealnych o następujących parametrach minimalnych: Typ skanera: stolikowy, płaski, kolorowy; Źródło światła: Ksenonowa lampa fluorescencyjna; Rozdzielczość optyczna: 1600 x 1600 DPI; Głębia kolorów : kolor: 48 bitów wewn./zewn.; Skala szarości: 16 bitów wewn./zewn.; czarno-biały: 1 bit; Obsługiwane Formaty papieru: A3, A4, A5, A8, Letter, Letter Legal; Obszar skanowania: 297 mm x 432 mm (poziomo x pionowo) Prędkość skanowania - kolor 11.2 s; Prędkość skanowania - b/w 11.2 s; Klawisze szybkiego dostępu: 7 przycisków; Przyłącza: Złącze USB 2; Dołączone oprogramowanie: oprogramowanie sterujące funkcjami skanera; oprogramowanie rozpoznawania tekstu OCR; oprogramowanie zarządzania plikami graficznymi; Współpraca z aplikacjami: TWAIN; Kompatybilne systemy operacyjne: Windows XP, Windows Vista, Windows 7; w wer.: 32bit/64bit; Certyfikaty: CB, CE, FCC, ETL/cETL, C-Tick, BSM; Waga: nie mniej niż 7.5 kg; Gwarancja: 24 miesięcy Typ : skaner małoformatowy - 5 szt. Zastosowanie: skaner z oprogramowaniem do szybkiej i bezpiecznej digitalizacji papierowych zbiorów bibliotecznych, kartograficznych i muzealnych o następujących parametrach minimalnych: Typ skanera: stolikowy, płaski, kolorowy; Źródło światła: Ksenonowa lampa fluorescencyjna Moduł fotoelektryczny: Kolorowy liniowy czujnik CCD (linia R,G,B i Bk); Rozdzielczość skanowania: 600 DPI x DPI (poziomo x pionowo) 50 ~ 9,600 dpi (przyrost co 1 dpi); od 50 do 4800 dpi (przyrost co 1 dpi); (skanowanie z rozdzielczością 9600 jest realizowane jako skanowanie z rozdzielczością 4800 dpi i powiększeniem o 200%); Głębia kolorów:wejście: 48 Bit Kolor / 16 Bit Monochromatyczny, Wyjście: 24 Bit Kolor / 8 Bit Monochromatyczny; Formaty papieru: A3, A4, A5, A8, B4, B5, Letter, Letter Legal; Obszar skanowania: 297 mm x 432 mm (poziomo x pionowo) Prędkość skanowania: monochromatyczny 4,3 s/stronę, kolor: 6,1 s/stronę; Przyłącza: Złącze USB 2.0, SCSI ; Funkcje obrazowania dokumentów: automatyczne wykrywanie formatu strony: technologia wzmacniania tekstu; usunięcie kolorów RGB; bezpieczne pliki PDF; automatyczna korekcja przekosów; automatyczna segmentacja obszaru. Format plików wyjściowych: TIFF; JPG; PDF; zabezpieczony PDF. Obciążenie dzienne: do 2500 skanów; Dołączone oprogramowanie: oprogramowanie sterujące funkcjami skanera; oprogramowanie rozpoznawania tekstu OCR; oprogramowanie zarządzania plikami graficznymi; Współpraca z aplikacjami: TWAIN, ISIS; Kompatybilne systemy operacyjne: Windows XP, Windows Vista, Windows 7 w ver.: 32bit/64bit; waga: nie mniej niż 13 kg; Inne: Zdejmowana klapa dociskowa; Pobór mocy: praca: 50W; 6,2 W - w trybie sleep; 2.4. Typ : skaner małoformatowy 7 szt. Zastosowanie: skaner z oprogramowaniem do szybkiej i bezpiecznej digitalizacji papierowych zbiorów bibliotecznych, kartograficznych i muzealnych o następujących parametrach minimalnych: Typ skanera: stolikowy, płaski, kolorowy; Źródło światła: Ksenonowa lampa fluorescencyjna; Strona 7 z 84

8 Moduł fotoelektryczny: Kolorowy, 4-liniowy czujnik CCD (linia R,G,B i szary); krawędź skanowania: 2 mm krawędź ułatwiająca skanowanie grubych książek bez efektu zszarzenia i deformacji linii grzbietu; Rozdzielczość optyczna: 600 DPI; Rozdzielczość sprzętowa: 600 DPI x DPI; Głębia kolorów : kolor: 48 bitów wewn./zewn.; Skala szarości: 16 bitów wewn./zewn.; czarno-biały: 1 bit; Obsługiwane Formaty papieru: A3, A4, A5, A8, Letter, Letter Legal; Obszar skanowania: 297 mm x 432 mm (poziomo x pionowo) Prędkość skanowania: 2,48 sek. format A3-kolor 300 dpi; 2.10 sek. format A3-B&W 300dpi; Przyłącza: Złącze USB 2; Obciążenie dzienne: do 5000 skanów; Dołączone oprogramowanie: oprogramowanie sterujące funkcjami skanera; oprogramowanie rozpoznawania tekstu OCR; oprogramowanie zarządzania plikami graficznymi; Współpraca z aplikacjami: TWAIN; Kompatybilne systemy operacyjne: Windows XP, Windows Vista, Windows 7; w wer.: 32bit/64bit; Certyfikaty bezpieczeństwa: CE, FCC, UL/cUL, TUV, certyfikat B certyfikat pochodzenia: ISO9001; Wymiary: 623 x 400 x 133 mm; waga: nie mniej niż 7 kg; Pobór mocy: praca: 36W; 8W - w trybie sleep; 2.5. Typ : skaner filmów i slajdów - 1 szt. Zastosowanie: skaner do szybkiej i bezpiecznej digitalizacji archiwizowanych zasobów klisz negatywowych i pozytywowych o następujących parametrach minimalnych: Technologia przetwarzanie obrazu: CCD; Źródło światła: Biale diody LED Gęstość optyczna: 3.5 D Rozdzielczość optyczna: 7200 x 7200 dpi; Głębia barw: 48bit/pix. Tryb skanowania: jednoprzebiegowy; Szybkość skanowania podgląd bez kalibracji: negatyw: 7.96 sec włączona funkcja Multi-Sampling, pozytyw: 7.57 sec włączona funkcja Multi-Sampling; Szybkość skanowania (negatyw, głębia barw 24 bit): Dla rozdzielczości 3600 dpi: sec włączona funkcja Multi-Sampling; Dla rozdzielczości 7200 dpi: sec włączona funkcja Multi-Sampling; Przyłącza: USB 2; Dołączone oprogramowanie: oprogramowanie obsługujące skaner; oprogramowanie edycji obrazu; oprogramowanie zarządzania plikami; Współpraca z systemami: Windows XP, Vista, Windows 7 ver.: 32/64 bit; Akcesoria do skanera: podajnik do kliszy filmowej 35mm: podajniki na max. 4 slajdy w ramkach; podajniki na negatywy w kliszy do max. 6 klatek. Wymiary: 272 x 120 x 119; waga: nie więcej niż 1.6 kg; Gwarancja: 24 miesięcy Typ : skaner ręczny - 1 szt. Zastosowanie: mobilny, liniowy skaner dokumentów A4 i mniejszych o następujących parametrach minimalnych: Typ skanera: mobilny. Obszar skanowania: 21,6 cm; Rozdzielczość Optyczna: 600 dpi; Wybór trybu skanowania kolor lub mono, Prędkość skanowania strony A4 w kolorze w maksymalnej rozdzielczości wynosi 13s; Wyświetlacz LCD; Obsługiwane karty pamięci: micro SD do 32GB; Nie wymaga sterownika do przesyłania danych w Windows XP SP2/Vista oraz w systemach Mac OS 10.4 lub nowszych; Format zapisu plików: bezpośredni zapis do pliku JPEG lub na kartę Micro SD; konwersja pliku JPEG do pliku edytora Word; Kompatybilne systemy operacyjne: Windows XP, Windows Vista, Windows 7; w wer,: 32bit/64bit; Oprogramowanie: oprogramowanie rozpoznawania tekstu OCR; Komunikacja: Wybudowany port USB 2.0 Wymiary: Szerokość: 255 mm; Głębokość: 30 mm; Wysokość: 30 mm; Waga: 156 g. Strona 8 z 84

9 Zasilanie: 2 baterie AA; Akcesoria: W zestawie pokrowiec ochronny na urządzenie Typ : skaner mikrofilmowy - 1 szt. Zastosowanie: skaner do mikrofilmów zwojowych formatu 16/35 mm z oprogramowaniem do szybkiej i bezpiecznej digitalizacji archiwizowanych zasobów mikrofilmowych o następujących parametrach minimalnych: Maksymalny obszar skanowania: 35mm x 51mm; Źródło światła: CCFL true color (nie zielona) lampy LED z dożywotnia gwarancja; Sensor obrazu: Wysokiej rozdzielczości 6.5 fps monochromatyczny; Odświeżanie ekranu: 30 klatek/sek.; Rozdzielczość optyczna: sekwencyjnie do 600dpi; Skala szarości: 256 bit; Prędkość skanowania: 1/6 sek./300 dpi; w wyższych rozdzielczościach 1 sek.; Interface: FireWire (IEEE 1394); Obsługiwane systemy operacyjne: XP, Vista, Windows (32- and 64-bit); Wymiary: 30.48cm x 43.18cm x cm, waga: nie więcej niż 4.5 kg; Zasilanie: 13.8 VDC 2A; źródło prądu: AC V 50Hz 60Hz; Pakiet B: Urządzenia fotograficzne i wideo Część 1. Urządzenia do digitalizacji metodą foto/wideo 1.1. Typ : aparat cyfrowy - 1 szt. Zastosowanie: aparat cyfrowy do digitalizacji papierowych zbiorów bibliotecznych, kartograficznych i muzealnych o następujących parametrach minimalnych: Typ aparatu: cyfrowa lustrzanka jednoobiektywowa; Typ i rozmiar matrycy : CMOS; 24x36 mm; Liczba pikseli: 22.1 Mpix; Rozmiar i cechy LCD: 3 cale; rozdzielczość: punktów; kolorowy TFT; jasność 7 poziomów; kąt widzenia: 170º ; Czas otwarcia migawki: 30 1/8000 s (w krokach 1/2 lub 1/3 stopnia) + tryb Bulb (zakres dostępnych czasów otwarcia migawki zależy od trybu fotografowania); Samowyzwalacz: 10 sekund + zdalny, 2 sekundy + zdalny; Pomiar światła: centralnie ważony uśredniony, Skoncentrowany, Punktowy, Wielosegmentowy, Zakres pomiaru od 1 do 20EV, TTL przy otwartej przysłonie z użyciem 63-strefowego dwuwarstwowego SPC; Wizjer: pentagonalny, korekcja dioptrii -3 do +1, 100% pokrycia kadru; Autofokus: 61 punktów / 41 punktów krzyżowych (f/4), w tym 5 podwójnie krzyżowych (f/2,8); liczba punktów krzyżowych AF zależy od obiektywu; Tryby ekspozycji: auto, manualny, preselekcja czasu migawki, preselekcja przysłony, programowa automatyka; Balans bieli: Białe światło fluorescencyjne, Miejsca ocienione, Niestandardowy, Ustawienie własne, Regulacja balansu bieli Purpurowy/Zielony +/-9, Zachmurzenie, Regulacja balansu bieli Niebieski/Bursztynowy +/-9, Światło żarowe, Światło dzienne, Lampa błyskowa, Automatyczny; Rozdzielczości zdjęć: 720 x 480, 1920 x 1280, 2880 x 1920, 2880 x 1920 (S-RAW), 3840 x 2560, 3960 x 2640 (M-RAW), 5760 x 3840, 5760 x 3840 (RAW); Format zapisu danych: JPEG, RAW+JPEG, sraw 1, sraw 2, RAW; Jednoczesny zapis plików RAW i JPEG, RAW: RAW; sraw1; sraw2; Karta pamięci: Compact Flash - CF Typ I/II; SD, SDHC, SDXC; Zakres ISO: Auto ( ISO), ISO w skoku co 1/3 EV, Tryby rozszerzone poniżej ISO 100: 50 ISO (tryb L) Tryby rozszerzone powyżej ISO 25600: ISO (tryb H1), ISO (tryb H2); Tryb Auto ISO z określeniem minimalnego czasu migawki; Migawka: sterowana elektronicznie, szczelinowa o pionowym przebiegu szczeliny w płaszczyźnie ostrości. 30 s - 1/8000 s w krokach co 1/2 lub 1/3 EV, Bulb żywotność: 150 tys. zdjęć tryb cichych zdjęć (pojedynczych i seryjnych) Zapis video: rozdzielczość 1920 x 1080 pix (HD 16:9 1080p) z szybkością 29.97, 25, kl./s, 1280 x 720 pix (HD 720p) z szybkością 59.94, 50 kl./s, 640 x 480 pix (VGA) z szybkością 29.97, 25 kl./s, Kompresja: ALL-I, IPB Maks. długość filmów do 4 GB lub 29 min. 59; Sterowanie ekspozycją: Auto, Priorytet przysłony, Priorytet migawki, Ręczna ekspozycja Obsługa kodów czasowych do synchronizacji wielu aparatów podczas filmowania. Wbudowany mikrofon mono. Strona 9 z 84

10 Zdjęcia seryjne: szybkość 3.9 kl./s - maksymalnie 78 zdjęć w formacie JPEG, (310 przy zapisie na kartę UDMA) lub - 13 zdjęć w formacie RAW (14 przy zapisie na kartę UDMA) lub - 8 zdjęć w formacie RAW+JPEG (przy zapisie na kartę UDMA); Mocowanie: Canon EF; Złącza: Hi-Speed USB, mini HDMI, wyjście wideo (PAL/NTSC), gniazdo słuchawek typu mini jack, zewnętrzny mikrofon (mini jack stereo); Gniazdo mocowania statywu Akcesoria dodatkowe: akumulator litowo-jonowy, bateria litowa CR1616 dla podtrzymania ustawień zegara, zestaw zasilający, ładowarka, ładowarka samochodowa; Wymiary: waga <= 870g. Korpus ze stopów magnezu 1.2. Typ : aparat cyfrowy - 1 szt. Zastosowanie: aparat cyfrowy do digitalizacji papierowych zbiorów bibliotecznych, kartograficznych i muzealnych o następujących parametrach minimalnych: Typ: cyfrowa lustrzanka jednoobiektywowa z wbudowaną lampą błyskową. Matryca: CMOS 22,3 mm x 14,9 mm; Efektywne piksele: 18 mln.; Proporcje obrazu: 3:2; Czyszczenie matrycy: wbudowany system czyszczący z powłoką fluorytową; Mocowanie obiektywu: EF/EF-S; Ekran LCD: 3-calowy (7,7 cm) ekran TFT Clear View o zmiennym kącie, ze współczynnikiem proporcji obrazu 3:2, ok punktów. Pole widzenia około 100%. Kąt widzenia (poziomo/pionowo) około 160. Wizjer: pentagonalny układ pryzmatyczny z korekcją dioptrii -3 do +1; 100% pokrycia kadru, Migawka: elektronicznie sterowana migawka szczelinowa; Przysłona obiektywu: samopowrotna, sterowana elektronicznie. Tryby ekspozycji: automatyczny, bez lampy błyskowej, automatyczny artystyczny, portrety, krajobrazy, zbliżenie, sport, nocny portret, film, AE programowy, AE z preselekcją migawki, AE z preselekcją przysłony, ręczny, niestandardowy. Nośniki pamięci: Karty pamięci SD oraz zgodne ze standardem UHS-I karty SDHC i SDXC; Rozmiar obrazów :JPEG 3:2: (L) 5184x3456, (M) 3456x2304, (S1) 2592x1728, (S2) 1920x1280, (S3) 720x480 JPEG 4:3: (L) 4608x3456, (M) 3072x2304, (S1) 2304x1728, (S2) 1696x1280, (S3) 640x480 JPEG 16:9: (L) 5184x2912, (M) 3456x1944, (S1) 2592x1456 (S2) 1920x1080, (S3) 720x400 JPEG 1:1: (L) 3456x3456, (M) 2304x2304, (S1) 1728x1728, (S2) 1280x1280, (S3) 480x480 RAW: (RAW) 5184x3456, (M-RAW) 3888x2592, (S-RAW) 2592x1728 Rozmiar filmów:1920 x 1080 (29,97, 25, 23,976 klatek/s), 1280 x 720 (59,94, 50 klatek/s), 640 x 480 (59,94, 50 klatek/s); Długość filmu: maks. czas trwania filmu do 30 min; maks. rozmiar pliku - 4 GB; Balans bieli: automatyczny balans bieli, światło dzienne, miejsca ocienione, pochmurny dzień, światło żarówek, białe światło fluorescencyjne, lampa błyskowa, nastawa własna, ustawienie temperatury barwowej Kompensacja balansu bieli: niebieski/bursztynowy +/-9; purpurowy/zielony +/-9 Czas naświetlania [s]: 30-1/8000 s (z dokładnością do 1/2 lub 1/3 stopnia), tryb Bulb; Czułość ISO: automatycznie ( ), (z dokładnością do 1/3 lub całego stopnia); Czułość ISO można rozszerzyć do H: 12800; Samowyzwalacz: (2s+zdalny, 10s+zdalny) Format zapisu plików: JPEG: Dokładna, Standardowa (zgodny z Exif 2.3) / zgodny ze standardem DCF (2.0), RAW: RAW, M-RAW, S-RAW (14-bitowy, oryginalny RAW firmy Canon wersja 2), Zgodna ze standardem Digital Print Order Format [DPOF] wersja 1.1 Wbudowana lampa błyskowa: - manualne podnoszenie lampy za pomocą przycisku; - liczba przewodnia 13 m i tyle samo w trybie błysku manualnego (ISO 100, 20 C). Akumulator: akumulator jonowo-litowy; Złącza: Hi-Speed USB, wyjście wideo (PAL/ NTSC) (zintegrowane ze złączem USB), wyjście HDMI mini (zgodne z HDMI-CEC), mikrofon zewnętrzny (mini jack 3,5 mm stereo); Inne: gniazdo mocowania statywu: 1/4 cala (ISO 1222); Cechy fizyczne: Waga: <= 920 g; Obudowa ze stopów magnezowych Typ : aparat cyfrowy - 2 szt. Strona 10 z 84

11 Zastosowanie: aparat cyfrowy do digitalizacji papierowych zbiorów bibliotecznych, kartograficznych i muzealnych o następujących parametrach minimalnych: Typ: cyfrowa lustrzanka jednoobiektywowa; System usuwania kurzu: czyszczenie matrycy, zbieranie danych porównawczych dla funkcji usuwania Matryca CMOS o wymiarach 35,9 x 24,0 mm; Efektywne piksele: 36,3 mln. Czułość ISO ; Ekran: typ ekranu - LCD, rozmiar 3,2 ; rozdzielczość pikseli; Wizjer: korekcja dioptrii -3 do +1; 100% pokrycia kadru; pentagonalny układ pryzmatyczny; Matówka: typu B z ramkami pól AF i liniami kadrowania; Lustro szybkopowrotne; Przysłona obiektywu: samopowrotna, sterowana elektronicznie; Tryby ekspozycji: Automatyka programowa z fleksją programu (P), Automatyka z preselekcją czasu (S), Automatyka z preselekcją przysłony (A), Ręczna Ekspozycja (M). Samowyzwalacz: 10 sekund, 20 sekund, 2 sekundy, 5 sekund. Od 1 do 9 ekspozycji z interwałem 0, 5, 1, 2 lub 3 sek.; Nośniki pamięci: karty pamięci SD oraz zgodne ze standardem UHS-I karty SDHC i SDXC; karty pamięci CompactFlash typu I (zgodne ze standardem UDMA); Podwójne gniazdo kart pamięci: dowolna karta może pełnić rolę podstawowej lub zapasowej albo służyć do osobnego zapisywania zdjęć NEF (RAW) i JPEG; zdjęcia można kopiować między kartami; Rozdzielczości zdjęć: 2400 x 1600, , , 2400 x 1352, 3360 x 1888, 3600 x 2024, 3600 x 2400, 3680 x 2456, 4608 x 3056, 4608 x 3680, 4800 x 2704, 4800 x 3200, 5040 x 2832, 5520 x 3680, 6144 x 4080, 6144 x 4912, 6720 x 3776, 7360 x Balans bieli: Manualny, Pochmurny dzień, Automatyczny (2 rodzaje), Bezpośrednie światło słoneczne, Światło jarzeniowe (7 rodzajów), Cień, Lampa błyskowa, Światło żarowe. Ustawienie barwy temperatury K; Pomiar światła: matrycowy, centralnie ważony, punktowy, TTL korzystający z czujnika RGB o rozdzielczości pikseli, zakres pomiaru matrycowego lub centralnie ważonego od 0 do 20EV, zakres pomiaru punktowego od 2 do 20EV. Czas naświetlania [s]: 1/ Czułość: , Auto; Format zapisu plików: NNEF (RAW): 12- lub 14-bitowy z kompresją bezstratną, stratną lub format TIFF (RGB) bez kompresji. JPEG: zgodność z podstawowym formatem JPEG; ustawienia dla opcji kompresji: fine (około 1: 4), normal (około 1: 8) i basic (około 1: 16) (Priorytet wielkości); dostępna opcja kompresji Optymalna jakość NEF (RAW)+JPEG: pojedyncze zdjęcia zapisywane jednocześnie w formatach NEF (RAW) i JPEG. System plików: DCF (Design Rule for Camera File System) 2.0, DPOF (Digital Print Order Format), Exif (Exchangeable Image File Format for Digital Still Cameras) 2.3, PictBridge Wbudowana lampa błyskowa: manualne podnoszenie lampy za pomocą przycisku; liczba przewodnia 12 m i tyle samo w trybie błysku manualnego (ISO 100, 20 C). Akumulator akumulator jonowo-litowy EN-EL15; Złącza: USB SuperSpeed (złącze mikro B USB 3.0), złącze AV, 10-stykowe, MiniHDMI (typu C); Inne: gniazdo mocowania statywu: 1/4 cala (ISO 1222); wejście dźwięku stereofoniczne typu minijack (średnica 3.5 mm), wyjście dźwięku stereofoniczne typu minijack (średnica 3.5 mm). Cechy fizyczne: Waga: <= 900 g; Obudowa ze stopów magnezowych Typ: kamera cyfrowa ze statywem i głowicą 1 szt. Zastosowanie: kamera cyfrowa do profesjonalnej digitalizacji zbiorów metodami fotografii cyfrowej o następujących parametrach minimalnych: Przetwornik obrazu: 1/5.8-typu MOS; Panoramiczny ekran LCD: 6.7cm (2.7"); ( 230,400 punktów); Szerokokątny obiektyw: 33,7 mm; Całkowita liczba pikseli: 1.50 megapikseli; Standardowe oświetlenie: 1400 lx; Oświetlenie minimalne: 7.0 lx (1/25 w trybie słabego oświetlenia), 1 lx (Color Night View); Stabilizator obrazu: HYBIRD O.I.S. Optyczno-elektroniczny; Tryb ustawiania ostrości: Automatyczny, Manualny; Balans bieli : Auto, We wnętrzu1, We wnętrzu2, Na słońcu, Pochmurno, Ustawienie użytkownika; Liczba przysłony obiektywu: F1.8(WIDE), 4.0(TELE) Długość ogniskowej obiektywu: mm; Inteligentny zoom x42; Strona 11 z 84

12 Zoom cyfrowy 90x / 2000x (Maksymalna wartość przybliżenia); Format zdjęć JPEG; Rejestrowana wielkość zdjęcia: 2.6 megapikseli (1856 x 1392); 0.3 megapikseli (640 x 480) [4:3] / 2.8 megapikseli (2064 x 1376) [3:2] / 3.0 megapikseli (2304 x 1296); 2.1 megapikseli (1920 x 1080) [16:9]; Tryb ia (Tryb Inteligentnej Automatyki) z funkcją rozpoznawania twarzy; Format nagrywania wideo: MPEG4-AVC/H.264 (zgodnt ze standardem AVCHD); Tryb nagrywania/odtwarzania: HA (17 Mb/s / VBR), (1920x1080) / HG (13 Mb/s / VBR), (1920x1080) / HX (9 Mb/s / VBR), (1920x1080) / HE (5Mbps / VBR), (1920x1080); System nagrywania dźwiękudolby Digital (2-kanałowy); Mikrofon 2-kanałowy stereo z funkcją zoom oraz funkcja wyciszania szumu wiatru; Wskaźnik pozostałego wolnego miejsca; Nośniki zapisu: karty pamięci SD/SDHC/SDXC; Przyłacza: minihdmi; USB2.0 Hi-Speed; Złącze AV; Zasilanie: (Akumulator / Zasilacz AC) DC 3,6 V / 5,0 V; Pobór mocymaks. 4.4W (nagrywanie) / Maks. 7.7W (ładowanie); Masa (bez akumulatora) max. 195 g; Akcesoria dodatkowe: zasilacz i przewód AC; przewód DC dołączony do zasilacza AC; akumulator litowo-jonowy min mah; przewód AV; rysik; kabel USB; Gwarancja: 24 miesiące Statyw do kamery: maksymalna wysokość robocza statywu: 177 cm, minimalna wysokość robocza: 21 cm; 3x nogi statywu o rozstawie 92 cm; waga maksymalnie 1,95 kg; maksymalny udźwig 15 kg, wymiary po złożeniu: 77cm x 12cm x 11cm; konstrukcja statywu winna być wykonanej z minimum ośmiu warstw włókien węglowych a klamry i zaciski ze stopów magnezowych. Statyw winien być wyposażony w dwie kulowe głowice oraz kolumnę, którą można pochylić pod dowolnym kątem i umożliwiającą fotografowanie dwoma aparatami na raz. Statyw powinien spełniać funkcje dodatkowe jako monopod oraz łamana kolumna centralna. Statywem z dwiema głowicami powinien być zapakowana w będący częścią zestawu pokrowiec. Pierwsza kulowa głowica statywu: o maksymalnym udźwigu 15 kg, wykonana ze stopów magnezowych winna posiadać trzy pokrętła regulacji, szybkozłączka z blokadą, dwie poziomice; rozmiar gwintu mocowania aparatu 1,4", rozmiar gwintu mocowania statywu 3,8"; waga max. 530g. Druga kulowa głowica statywu: o maksymalnym udźwigu 4kg, wykonana ze stopów magnezowych winna posiadać jedno pokrętło regulacji, szybkozłączka z blokadą i korkiem; rozmiar gwintu mocowania aparatu 1,4", rozmiar gwintu mocowania statywu 1,4"; waga max. 145g. Gwarancja: 24 miesiące 1.5. Typ : obiektyw fotograficzny - 1 szt. Zastosowanie: obiektyw zmiennoogniskowy do aparatu cyfrowego o następujących parametrach minimalnych: Ogniskowa: mm; Jasności f/2.8; Konstrukcja: 14 elementów w 12 grupach; Max. wartość przesłony: 22.0; Min. wartość przesłony: 2.8; Listki przesłony: 9; Kąt widzenia: 84.1º-34.3º ( dla matryc APS-C) Dystans minimalny: 38cm od matrycy aparatu; Średnica filtra: 82 mm; Autofokus wbudowany; silnik HSM; Mocowanie: standard Nikon; Wymiary (śr. x dł.): 88.6mm x 94.7mm; masa:790 g. Gwarancja: 24 miesiące Typ : obiektyw fotograficzny - 1 szt. Zastosowanie: obiektyw zmiennoogniskowy do aparatu cyfrowego o następujących parametrach minimalnych: Ogniskowa: mm; Jasność: f/2.8; Dystans min. od 0,38 m; Powiększenie maks. 1/3,7; Kąt obrazowy ( w przypadku aparatu o formacie DX); Minimalna odległość ogniskowania: 0,38 m (przy ogniskowej mm); Autofokus z wbudowanym silnik ultradźwiękowy SWM i wewnętrznym ogniskowaniem; Strona 12 z 84

13 konstrukcja: 15 elementów w 11 grupach; Mocowanie: Nikon; Filtr: 77 mm; Średnica x długość: mm; masa 900 g Typ : obiektyw fotograficzny - 1 szt. Zastosowanie: Obiektyw szerokoogniskowy do aparatu cyfrowego o następujących parametrach minimalnych: Ogniskowa: 35mm; Minimalna odległość ustawiania ostrości: 0.25 m; Kąt widzenia: 62 ; Minimalny otwór przysłony: 22; Minimalna odległość ostrzenia: 0,25 m; Konstrukcja optyczna: 6 soczewek w 5 grupach; Napęd: przenoszony z aparatu; Średnica filtra: 52 mm; Mocowanie: Nikon; Wymiary (średnica x długość) 64.5 x 43.5 mm; masa 205 g Typ : obiektyw fotograficzny - 1 szt. Zastosowanie: Obiektyw zmiennoogniskowy tele do aparatu cyfrowego o następujących parametrach minimalnych: Ogniskowa: mm; Największa przysłona: f/2,8; Najmniejsza przysłona: f/22; Kąt widzenia: ; Minimalna odległość fotografowania: 1,4 m (w całym zakresie ogniskowych); Budowa obiektywu (elementy/grupy): 21/15; Liczba listków przysłony: 9; System redukcji drgań drugiej generacji z trybami Normalny i Aktywny; Autofokus wbudowany silnik SWM; Średnica filtra: 77 mm; Mocowanie: Nikon; Wymiary (średnica x długość) 87 x 215 mm; masa 1470 g Typ : obiektyw fotograficzny - 1 szt. Zastosowanie: Obiektyw zmiennoogniskowy do aparatu cyfrowego o następujących parametrach minimalnych: Ogniskowa: mm; Ogniskowa równoważna dla filmu 35mm: Kąt widzenia: 53º -10º; Liczba listków przysłony: 7; Przysłona [f/]: ; Minimalna wartość przysłony - szeroki kąt [f/]: 3.5; Minimalna wartość przysłony - wąski kąt [f/] : 5.6; Maksymalna wartość przysłony - szeroki kąt [f/]: 22; Maksymalna wartość przysłony - wąski kąt [f/]: 38; Minimalna odległość ostrzenia AF/MF: 35 cm; Stabilizacja: 4-stopniowy stabilizator obrazu; Napęd AF: silnik pierścieniowy; Średnica filtra:72 mm; Mocowanie: standard Canon; Wymiary (średnica x długość): 81.6 mm x 87.5 mm; masa: 575 g Typ : obiektyw fotograficzny - 1 szt. Zastosowanie: Obiektyw stałogniskowy makro do aparatu cyfrowego o następujących parametrach minimalnych: Ogniskowa: 100 mm; Światłosiła: f/2.8; Strona 13 z 84

14 Kąt widzenia (pion, poziom, przekątna): 19,8, 13,5, 24 ; Ostrość od: 0.3 m Maksymalne powiększenie: x 1:1; Liczba listków przysłony: 9; Konstrukcja: 15 elementów/12 grup Stabilizacja: 4-stopniowy stabilizator obrazu (3 stopnie przy powiększeniu 0,5x 2 stopnie przy powiększeniu 1,0x); Napęd AF: silnik pierścieniowy; Średnica filtra: 67mm; Mocowanie: standard Canon; Wymiary (średnica x długość): 77.7 mm x 123 mm; masa: 625 g.; Typ : obiektyw fotograficzny - 1 szt. Zastosowanie: Obiektyw zmiennoogniskowy do aparatu cyfrowego o następujących parametrach minimalnych: Ogniskowa [mm]: 24 70; Kąt widzenia (poziomo, pionowo, po przekątnej): ', Budowa obiektywu (elementy/grupy):18/13; Liczba listków przysłony: 9; Minimalny otwór przysłony: 22; Minimalna odległość ostrości (m):0,38 (makro); Maksymalne powiększenie (x): 0,21 (przy 70 mm) Dostępne informacje o odległości; Napęd AF: silnik pierścieniowy; Mocowanie: standard Canon; Średnica filtra: 82 mm; Maks. średnica x długość (mm) 88,5 x 113; masa: 805 g Typ : obiektyw fotograficzny - 1 szt. Zastosowanie: Obiektyw zmiennoogniskowy tele do aparatu cyfrowego o następujących parametrach minimalnych: Ogniskowa: mm; Kat widzenia (pion, poziom, przekątna):29 10, 19 30' 7, ; Konstrukcja optyczna (elementy/grupy): 23/19: Liczba listków przysłony: 8; Min. otwór względny (max. przysłona): 32; Min. odległość ogniskowania (m): 1,2; Max. powiększenie (x): 0,21 (przy ogniskowej 200 mm); Dostępne informacja o odległości; Napęd AF: silnik pierścieniowy; Mocowanie: standard Canon; Średnica filtra: 77 mm; Max. średnica x długość (mm): 88,8 x 199; masa: 1490 g Typ : obiektyw fotograficzny - 1 szt. Zastosowanie: Obiektyw zmiennoogniskowy tele do aparatu cyfrowego o następujących parametrach minimalnych: Ogniskowa: mm; Kąt widzenia (pion, poziom, przekątna): 29º-6º50', 19º30'-4º35', 34º-8 15'; Konstrukcja optyczna (elementy/grupy): 15/10; Liczba listków przysłony: 8; Min. otwór względny (max. przysłona): 32-45; Min. odległość ogniskowania: 1,5 m; Max. powiększenie (x): 0,26 (przy 300 mm); Dostępne informacje o odległości; Stabilizator obrazu 0,26 (przy 300 mm); Napęd AF: silnik pierścieniowy micro; Mocowanie: standard Canon; Średnica filtra: 58 mm; Max. średnica x długość (mm): 76,5 x 142,8; masa: 630g. Strona 14 z 84

15 1.14. Typ: fotograficzny stół bezcieniowy 2 szt. Zastosowanie: stół do bezcieniowej digitalizacji obiektów metodami fotografii cyfrowej o następujących parametrach minimalnych: Stół metalowy (stop magnezu) o wymiarach: szerokość blatu 130cm; długość blatu 240cm; głębokość 87cm; wysokość 75cm - przeznaczony do bezcieniowej fotografii obiektów; elementy stołu winny być łączone śrubami motylkowymi celem szybkiego montażu, konstrukcja powinna być wyposażona w kółka ułatwiające przemieszczanie stołu. Przezroczysty blat z tworzywa sztucznego łatwy do montażu poprzez wsunięcie go w prowadnice; konstrukcja winna mieć możliwości dowolnej regulacji tylnej części stołu oraz domontowania łukowej płyty dyfuzyjnej Typ: bezcieniowy namiot fotograficzny 1 szt. Zastosowanie: namiot do bezcieniowej digitalizacji obiektów metodami fotografii cyfrowej o następujących parametrach minimalnych: namiot bezcieniowy 100x180: namiot bezcieniowy o średnicy podstawy 100 cm i wysokości 100 cm z obudową ze stopów magnezowych będący komorą miękkiego światła niezbędny do fotografowania przedmiotów błyszczących, obiektów 3- wymiarowych o kształcie bryły walca, kuli lub stożka Typ: bezcieniowy namiot fotograficzny 1 szt. Zastosowanie: namiot do bezcieniowej digitalizacji obiektów metodami fotografii cyfrowej o następujących parametrach minimalnych: namiot bezcieniowy o średnicy podstawy 60 cm i wysokości 60 cm z obudową ze stopów magnezowych będący komorą miękkiego światła niezbędny do fotografowania przedmiotów błyszczących, obiektów 3-wymiarowych o kształcie bryły walca, kuli lub stożka. Wymaganymi w zestawie są 4 tła fotograficzne: białe, czarne, niebieskie i czerwone Typ: kalibrator 2 szt. Zastosowanie: kompletny system zawierający wszystkie niezbędne narzędzia kontroli koloru w zakresie kalibracji monitorów, wyświetlaczy i drukarek, między innymi spektrokolorymetr umożliwiający tworzenie profili druku w oparciu o wzorce EZ zoptymalizowane dla wydruków kolorowych i czarno-białych, intuicyjne oprogramowanie profilujące wyposażone w funkcję softproofing w obrębie aplikacji dostępny dla monitorów i każdego z profili druku. Zestaw winien być kompatybilny lub równoważny na poziomie funkcji i parametrów z systemem kolorymetrycznym Spyder3 Studio. Wymagane są elementy zestawu: Spektrokolorymetr wraz z podkładką; Kalibrator monitorowy dla ekranów LCD/CRT, wyświetlaczy laptopów oraz projektorów; Kostka do korekty kolorystycznej i ustawień balansu bieli; Przewód USB; Podstawka biurkowa, uchwyt do statywu; Szmatka do czyszczenia ekranu; Przewodniki użytkownika i szybkiego startu; Oprogramowanie na CD oraz dodatkowe do bezpłatnego pobrania ze strony internetowej producenta; Gwarancja: 24 miesiące Typ: fotograficzna lampa błyskowa - 1 szt. Zastosowanie: elektroniczna lampa fotograficzna do aparatu cyfrowego o następujących parametrach minimalnych: Liczba przewodnia (ISO 100) metry: 60 (200 mm); Funkcje ZOOM: oświetlane pole mm; oświetlane pole z dyfuzorem - 14 mm; auto zoom; Tryby błysku: automatyka ekspozycji E-TTLII/E-TTL/TTL, synchronizacja z krótkimi czasami (FP), ręczne ustawienia mocy błysku w przedziale: 1/1 1/128, nastawy ręczne co 1/3 stopnia, ręczne ustawienia mocy błysku stroboskopowego w przedziale: 1/4 1/128; Funkcje bezprzewodowe: przekazywanie na podczerwień / komunikacja radiowa; maksymalny zasięg wyzwalacza: wnętrza: m/30 m; na zewnątrz: 8 10 m/30 m; spełnia funkcję lampa podrzędnej; Ruch głowicy lampy: góra 45, 60, 75 i 90 ; dół 7 ; lewo/prawo ; Wspomaganie AF: lampa winna obsługiwać od 1 do 61 punktów AF; Źródło zasilania: 4 baterie/akumulatory typu AA; minimalny czas ładowania około 3,3 s; możliwe zasilanie zewnętrzne; Akcesoria dodatkowe: przewód synchronizacyjny, kompaktowy akumulator, wyzwalacz Speedlite, wężyk spustowy, filtr kolorowy Strona 15 z 84

Oferowane komputery muszą być wyprodukowane zgodnie z normami jakości ISO 9001:2000 oraz ISO 14001, kopie certyfikatów należy dołączyć do oferty.

Oferowane komputery muszą być wyprodukowane zgodnie z normami jakości ISO 9001:2000 oraz ISO 14001, kopie certyfikatów należy dołączyć do oferty. Załącznik nr 3 Opis przedmiotu zamówienia dla zadania: Dostawa sprzętu zapewniającego dostarczanie treści do portalu, projekt e-usługi e-organizacja pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZESTAWIENIE KOSZTÓW ZAMÓWIENIA

FORMULARZ ZESTAWIENIE KOSZTÓW ZAMÓWIENIA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko FORMULARZ ZESTAWIENIE KOSZTÓW ZAMÓWIENIA Dot.: Dostawa

Bardziej szczegółowo

1. Skaner formatu A0 1 szt. Nazwa Lp.

1. Skaner formatu A0 1 szt. Nazwa Lp. 1. Skaner formatu A0 1 szt. Wymagane minimalne parametry parametru 1. Rodzaj skanera Skaner dziełowy do masowej digitalizacji map, książek, starodruków z głowicą skanującą przejeżdżającą nad skanowanym

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności nr 1/29348/2014

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności nr 1/29348/2014 Warszawa, 21.08.2014r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności nr 1/29348/2014 Postępowanie w celu wyłonienia wykonawcy na dostawę sprzętu komputerowego niezbędnego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik Nr 1 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa komputerów przenośnych z akcesoriami, urządzeń wielofunkcyjnych, aparatów z akcesoriami, kamery z akcesoriami,

Bardziej szczegółowo

w przypadku różnych stawek VAT należy wymienić wszystkie stawki oraz kwoty z nich wynikające

w przypadku różnych stawek VAT należy wymienić wszystkie stawki oraz kwoty z nich wynikające ZAŁĄCZNIK NR 1... ( pieczęć wykonawcy ) FORMULARZ OFERTOWY /wzór/ w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności nr 1/29348/2014 dla: ECORYS Polska Sp. z o. o. ul. Łucka 2/4/6, 00-845 Warszawa Szkoła

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna skanera S2

Specyfikacja techniczna skanera S2 Specyfikacja techniczna skanera S1 ilość : 1szt. (np. SMA ScanMaster 2 XXL lub równoważny) 1. Rodzaj skanera Skaner dziełowy do masowej digitalizacji map, książek, starodruków z głowicą skanującą przejeżdżającą

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja zamawianego sprzętu SIWZ

Specyfikacja zamawianego sprzętu SIWZ Specyfikacja zamawianego sprzętu SIWZ Część 1 Sprzęt komputerowy 1. Laptop 17 2 szt. Ekran: przekątna wyświetlacza 17 ; Procesor: dowolny procesor ze sprzętowym wsparciem dla wirtualizacji, uzyskujący

Bardziej szczegółowo

Oferowane komputery muszą być wyprodukowane zgodnie z normami jakości ISO 9001:2000 oraz ISO 14001, kopie certyfikatów należy dołączyć do oferty.

Oferowane komputery muszą być wyprodukowane zgodnie z normami jakości ISO 9001:2000 oraz ISO 14001, kopie certyfikatów należy dołączyć do oferty. Załącznik nr 3 Opis przedmiotu zamówienia dla zadania: Dostawa sprzętu zapewniającego dostarczanie treści do portalu, projekt e-usługi e-organizacja pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 6 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Dostawa i montaż sprzętu ICT oraz sprzętu audiowizualnego w ramach projektu systemowego nr POKL.09.0.0-0-073/5: Nowoczesne oddziały przedszkolne

Bardziej szczegółowo

Zestawienie ilościowe

Zestawienie ilościowe Numer postępowania: MZO.DZP.271.5.2015 Zestawienie ilościowe Ilość 1 Zestawy komputerowe 20 2 Laptopy/notebook 169 3 Drukarki laser kolor 10 4 Drukarki laser mono 20 5 Urządzenie wielofunkcyjne (laser

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia LAPTOP

Załącznik nr 5 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia LAPTOP Załącznik nr 5 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Część 1 sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem oraz urządzenia peryferyjne, 1. 9 Komputerów typu Laptop Miejsce dostawy komputerów typu Laptop:

Bardziej szczegółowo

Uwaga: w przetargu w pierwszej kolejności pod uwagę będzie brany sprzęt najbardziej zbliżony osiągami do żądanych parametrów.

Uwaga: w przetargu w pierwszej kolejności pod uwagę będzie brany sprzęt najbardziej zbliżony osiągami do żądanych parametrów. Załącznik nr 6 - opis przedmiotu zamówienia Przetarg na dostawę i montaż sprzętu multimedialnego, audiowizualnego z akcesoriami, komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Gminnej Biblioteki Publicznej w

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uwm.edu.pl/zamowienia/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uwm.edu.pl/zamowienia/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uwm.edu.pl/zamowienia/ Olsztyn: Dostawa sprzętu multimedialnego do Jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Projektor multimedialny 2 szt.

Projektor multimedialny 2 szt. Projektor multimedialny 2 szt. Producent... Model... Nazwa podzespołu/ Opis oferowanego towaru Opis minimalnych wymagań parametry Projekcja Długoogniskowa Technologia wyświetlania DLP Rozdzielczość Minimum

Bardziej szczegółowo

Komputer stacjonarny z oprogramowaniem systemowym.. 20 szt. Nazwa Producenta. Model.

Komputer stacjonarny z oprogramowaniem systemowym.. 20 szt. Nazwa Producenta. Model. Komputer stacjonarny z oprogramowaniem systemowym.. 20 szt. Komputer stacjonarny - parametry (wymagania minimalne) Procesor Procesor minimum dwurdzeniowy, czterowątkowy, ze zintegrowanym układem graficznym,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe sprzęt

Zapytanie Ofertowe sprzęt Wrocław, 05.06.2013r. Zapytanie Ofertowe sprzęt I. Dane Zamawiającego 1. Zamawiający Grupa Ergo Sp. z o.o. ul. Św. Mikołaja 56/57 pok. 102 50-127 Wrocław 2. Grupa Ergo Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty

Bardziej szczegółowo

zał. nr 5 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Wyszczególnienie Opis techniczny (minimalne wymagania)

zał. nr 5 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Wyszczególnienie Opis techniczny (minimalne wymagania) zał. nr 5 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - dostawa sprzętu multimedialnego i komputerowego, oprogramowania I. Wyposażenie sali konferencyjnej profesjonalny

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna / Formularz cenowy

Specyfikacja Techniczna / Formularz cenowy Zadanie 1 Specyfikacja Techniczna / Formularz cenowy Załącznik Nr 1. Występujące w tabelach parametry należy traktować jako minimum. Dopuszcza się składanie ofert na urządzenia lepsze, a przynajmniej równoważne

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/BAS/2012

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/BAS/2012 Kraków, 20 listopada 202 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Nr /BAS/202 Przedmiot: Dostawa sprzętu informatycznego oraz oprogramowań systemowych i specjalistycznych wraz z świadczeniem usług gwarancyjnych i usług wsparcia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA Dostawę i montaż komputerów, tablic interaktywnych oraz innych urządzeń dla Publicznego Gimnazjum w Goździe

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA Dostawę i montaż komputerów, tablic interaktywnych oraz innych urządzeń dla Publicznego Gimnazjum w Goździe Zp.271/1/ 3/ZEAS/11 Załącznik nr 1 do SIWZ Zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach PRIORYTETU VII Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju Kapitału

Bardziej szczegółowo

JESTEM GOTOWY, BY ROBIĆ WRAŻENIE

JESTEM GOTOWY, BY ROBIĆ WRAŻENIE MLN PIKSELI RUCHOMY EKRAN DOTYKOWY POLE AF WBUDOWANY INTERFEJS WI-FI JESTEM GOTOWY, BY ROBIĆ WRAŻENIE www.nikon.pl Zrób na jlepsze zdjęcie w życiu Pokaż światu co potrafisz z nowym modelem D5500. Ta lekka

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. PAKIET 1 1. Tablet (21 sztuk) o parametrach nie gorszych niż:

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. PAKIET 1 1. Tablet (21 sztuk) o parametrach nie gorszych niż: SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DZIAŁ II PAKIET 1 1. Tablet (21 sztuk) o parametrach nie gorszych niż: Wyświetlacz TFT Głębia koloru 16 mln Rozmiar 8 Rozdzielczość Co najmniej 1280 x 800 Procesor

Bardziej szczegółowo

Sprzęt musi być zgodny, równoważny lub o wyższych parametrach technicznych z wymaganiami określonymi poniżej:

Sprzęt musi być zgodny, równoważny lub o wyższych parametrach technicznych z wymaganiami określonymi poniżej: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Sprzęt musi być zgodny, równoważny lub o wyższych parametrach technicznych z wymaganiami określonymi poniżej: Lp. Nazwa sprzętu Ilość Opis elektronicznego (sztuki)

Bardziej szczegółowo

1.Komputer dla ucznia - 22 szt.

1.Komputer dla ucznia - 22 szt. Załącznik nr 3 do SIWZ.. ( pieczęć adresowa wykonawcy) CHARAKTERYSTYKA PROPONOWANEGO SPRZĘTU OFERTA WYKONAWCY 1.Komputer dla ucznia - 22 szt. Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 6 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Dostawa i montaż sprzętu ICT oraz sprzętu audiowizualnego w ramach projektu systemowego nr POKL.09.0.0-0-073/5: Nowoczesne oddziały przedszkolne

Bardziej szczegółowo

- Publiczna Szkoła podstawowa im. KEN w Szyszkowie 22 szt. - Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Lipinach Górnych 12 szt.

- Publiczna Szkoła podstawowa im. KEN w Szyszkowie 22 szt. - Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Lipinach Górnych 12 szt. Załącznik Nr 1 do SIWZ Aktualizacja SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA: Zakup pomocy dydaktycznych i innego sprzętu niezbędnego do realizacji programów nauczania z

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1.1 SIWZ

Załącznik nr 1.1 SIWZ Załącznik nr 1.1 SIWZ (pieczęć Wykonawcy) SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO - CENOWA w postępowaniu o zamówienie publiczne, w trybie przetargu nieograniczonego: Dostawa sprzętu komputerowego Oznaczenie sprawy

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Dostawa sprzętu i wyposażenia IT i AV do hali Kraków Arena. Nr referencyjny sprawy: ARM/02/2014.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Dostawa sprzętu i wyposażenia IT i AV do hali Kraków Arena. Nr referencyjny sprawy: ARM/02/2014. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Dostawa sprzętu i wyposażenia IT i AV do hali Kraków Arena. Nr referencyjny sprawy: ARM/02/2014. Część 3: dostawa komputerów, urządzeń biurowych i sprzętu audio-video

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne)

SZCZEGÓŁOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) ZP/UR/96/2012 Załącznik nr 1a do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) Zadanie nr 1: Dostawa komputera przenośnego dla Biura Karier Uniwersytetu Rzeszowskiego

Bardziej szczegółowo