Program nauczania dla zawodu Pracownik Pomocniczy Obsługi Hotelowej nr prace gospodarcze w obiektach hotelarskich

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program nauczania dla zawodu Pracownik Pomocniczy Obsługi Hotelowej nr prace gospodarcze w obiektach hotelarskich"

Transkrypt

1 1.6. prace gospodarcze w obiektach hotelarskich Element kształcenia z podstawy programowej Uszczegółowienie efektu kształcenia (po przerobieniu programu uczeń potrafi ) oziom wymagań programowych ( lub ) Kategoria taksonomiczna Materiał nauczania Korelacja T.1(1)(9) T.1(1)(9).1 p 1. roces prania Obsługuje urządzenia stanowiące wyposażenie pralni hotelowej Obsłużyć wyposażenie techniczne pralni hotelowej T.1(1)(9).2 2. Środki piorące Rodzaje środków piorących Właściwie odczytywać oznakowania umieszczone na metkach ubrań echy środków piorących T.1(1)(9).3 3. Higiena procesów prania Dokonać drobnych napraw odzieży gości 4. Enzymy w proszkach do prania T.1(1)(9).4 5. Oznakowania na metkach ubrań Dobrać odpowiednie środki chemiczne do procesu prania oraz obliczyć ilość jaką trzeba użyć 6. Odplamianie wyrobów włókienniczych 7. Usługi pralnicze w zakładach hotelarskich T.1(3)(1) T.1(3)(1).1 B Rodzaje komórek działu pralniczego Rozpoznaje elementy otoczenia Rozpoznać i rozróżnić elementy otoczenia obiektu noclegowego Obieg brudnej bielizny i rzeczy gościa w eksploatacyjnego obiektu 30

2 świadczącego usługi hotelarskie T.1(3)(2) Rozróżnia rodzaje prac porządkowych w otoczeniu obiektu świadczącego usługi hotelarskie T.1(3)(1).2 Opisać elementy otoczenia obiektu noclegowego T.1(3)(2).1 Dobrać właściwą technikę pracy do zadania jakie należy wykonać w otoczeniu obiektu noclegowego T.1(3)(2).2 Utrzymać porządek w otoczeniu obiektu noclegowego A A obiekcie hotelarskim 8. Karta zamówienia na usługi pralnicze 9. Urządzenia stosowane w pralniach hotelowych 10. Rodzaje obiektów technicznych znajdujących się wokół obiektu noclegowego 11. Rodzaje obiektów rekreacyjnych znajdujących się wokół obiektu noclegowego 12. Sprzęt stosowany do utrzymania czystości wokół hotelu T.1(3)(3) Stosuje ręczny i T.1(3)(3).1 Rozróżnić i nazwać sprzęt niezbędny B 13. Rodzaje narzedzi stosowane do konserweacji sprzetu rekreacyjnego zmechanizowany sprzęt do prac porządkowych wokół obiektu 14. Rodzaje środków do malowania i konserwacji różnych do prac porządkowych w noclegowego powierzchni otoczeniu obiektu świadczącego usługi hotelarskie T.1(3)(3).2 zastosować sprzęt ręczny i 15. Zasady BH podczas prac porzadkowych wokół hotelu 16. Zasady BH podczas prac w pralni hotelowej zmechanizowany podczas prac porządkowych 17. ojęcie outsourcingu 31

3 T.1(3)(4) T.1(3)(4).1 Wykonuje prace związane Utrzymać w czystości i porządku z utrzymaniem czystości i parkingi porządku w otoczeniu obiektu świadczącego T.1(3)(4).2 usługi hotelarskie, na parkingu i drogach dojazdowych Utrzymać w czystości i porządku drogi dojazdowe do obiektu noclegowego T.1(3)(8) T.1(3)(8).1 B Stosuje narzędzia i materiały do prac związanych z konserwacją sprzętu rekreacyjnego Rozróżnić i nazwać narzędzia i materiały niezbędne do prac związanych z konserwacją sprzętu rekreacyjnego T.1(3)(8).2 zastosować narzędzia i materiały niezbędne do konserwacji sprzętu rekreacyjnego T.1(3)(9) T.1(3)(9).1 Wykonuje prace związane Wykonać proste naprawy sprzętu z konserwacją sprzętu rekreacyjnego rekreacyjnego T.1(3)(9).2 Wykonać proste czynności 32

4 konserwacyjne sprzętu rekreacyjnego lanowane zadania i ćwiczenia 1. Rozpoznawanie oznakowań na metkach ubrań 2. Dobieranie odpowiednich środków piorących 3. Odmierzanie odpowiedniej ilości środka piorącego 4. rasowanie różnych rodzajów tkanin 5. Dokonywanie drobnych napraw odzieży (guziki, zamki) 6. Rozróżnianie i obsługa sprzętu przystosowanego do utrzymania czystości wokół hotelu Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne Zajęcia edukacyjne z przedmiotu powinny być prowadzone w pracowni hotelarstwa oraz wokół szkoły i obiektu hotelarskiego. W pracowni powinny znajdować się: urządzenia multimedialne, odtwarzacz DVD, ustawa o usługach turystycznych, przepisy BH, żelazko, różnego rodzaju tkaniny, przyborniki do szycia, tablice z oznakowaniami na metkach ubrań Środki dydaktyczne lansze, foliogramy, znaki BH, znaki występujące na metkach ubrań, żelazka, różnego rodzaju tkaniny, przyborniki do szycia, czasopisma branżowe, foldery, zestawy ćwiczeń, teksty przewodnie do ćwiczeń Zalecane metody dydaktyczne W dziale powinny być kształtowane umiejętności planowania własnych działań zgodnie z obowiązującymi procedurami oraz właściwe wykonywanie zaplanowanych czynności. Dział programowy prace gospodarcze w obiektach hotelarskich wymaga stosowania aktywizujących metod kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem metody ćwiczeń, tekstu przewodniego, wykładu informacyjnego, dyskusji dydaktycznej. Dominującymi metodami powinny być metoda ćwiczeń, metoda tekstu przewodniego. Metody te zawierają opisy czynności niezbędne do wykonania zadania. Uczniowie pracują samodzielnie lub w grupach (do 5 osób). Formy organizacyjne Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form: indywidualnie oraz grupowo w pracowni. Stosowanie aktywizujących metod kształcenia wymaga różnego stopnia aktywności uczniów, zatem formy organizacyjne pracy uczniów powinny być zróżnicowane i 33

5 uwzględniać spektrum możliwości od jednolitej pracy całej grupy uczniów, poprzez jednolitą i zróżnicowaną pracę w mniejszych zespołach, aż do zróżnicowanej pracy indywidualnej. ropozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia Oceniając opanowanie poszczególnych umiejętności określonych w szczegółowych celach kształcenia należy posłużyć się następującymi kryteriami: biegłość posługiwania się terminologią branżową umiejętność planowania zadań zawodowych - umiejętność realizacji zaplanowanych działań Do sprawdzania efektów kształcenia wskazany jest test osiągnięć szkolnych (wielostopniowy, wielozadaniowy) składający się z zadań typu: wyboru jednokrotnego. Jako uzupełnienie proponuje się prace pisemne (sprawdziany otwarte), wypowiedzi ustne w formie krótkiej wypowiedzi, pracę na zajęciach, zadania domowe. Konstruując testy i ćwiczenia czy oceniając poszczególne umiejętności, należy uwzględnić poziomy wymagań podstawowy i ponadpodstawowy. Wymagania podstawowe dotyczą umiejętności z poziomu zapamiętania i zrozumienia wiadomości; wymaganie ponadpodstawowe wskazują na umiejętności zastosowania wiadomości. Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające: dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia. dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia. 34

6 1.7. ielęgnacja roślin pokojowych i terenów zieleni Element kształcenia z podstawy programowej Uszczegółowienie efektu kształcenia (po przerobieniu programu uczeń potrafi ) oziom wymagań programowych ( lub ) Kategoria taksonomiczna Materiał nauczania Korelacja T.1(3)(5) T.1(3)(5).1 A 1. Rodzaje roślin pokojowych Stosuje metody, środki i sprzęt do pielęgnacji roślin Określić rodzaje terenów zieleni T.1(3)(5).2 2. Metody pielęgnacji roślin doniczkowych 3. Metody pielęgnacji roślin formowanych Zastosować właściwe metody i odpowiedni sprzęt do pielęgnacji 4. Nawożenie (sposób i okres nawożenia) roślin ogrodowych i pokojowych 5. Rodzaje terenów zielonych T.1(3)(6) T.1(3)(6).1 6. Zasady pielęgnacji terenów zielonych Stosuje urządzenia, narzędzia i sprzęt do prac Dobrać odpowiedni sprzęt i urządzenia do konkretnych prac 7. Narzędzia stosowane w ogrodnictwie ogrodniczych ogrodniczych 8. Sprzęt zmechanizowany stosowany w ogrodnictwie T.1(3)(6).2 9. Zagrożenia wiążące się z wykonywaniem prac osługiwać się narzędziami ogrodniczych ogrodniczymi oraz sprzętem zmechanizowanym podczas prac 10. Działania profilaktyczne zapobiegające wypadkom 35

7 ogrodniczych podczas prac ogrosniczych (odzież i środki ochrony T.1(3)(7) T.1(3)(7).1 B indywidualnej) Wykonuje czynności Dobrać właściwy zakres czynności związane z pielęgnacją niezbędnych do wykonania roślin i terenów zieleni konkretnej pracy ogrodniczej T.1(3)(7).2 Zasadzić oraz zadbać o właściwy rozwój posadzonych roślin T.1(3)(7).3 Właściwie zadbać o teren zielony (trawnik, krzewy, drzewostan) lanowane zadania i ćwiczenia 1. Wykonywanie plansz przedstawiających teren wokół obiektu hotelarskiego 2. Rozróżnianie nawozów 3. Dobieranie narzędzi do prac ogrodowych 4. Analizowanie plansz przedstawiających techniki sadzenia roślin 5. Analizowanie instrukcji stosowania środków ochrony roślin 6. Sadzenie i pielęgnacja różnych roślin w doniczkach Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne Zajęcia edukacyjne z przedmiotu powinny być prowadzone w pracowni hotelarstwa oraz wokół szkoły i obiektu hotelarskiego. W pracowni powinny znajdować się: urządzenia multimedialne, odtwarzacz DVD, ustawa o usługach turystycznych, przepisy BH, różne narzędzia ogrodowe, plansze przedstawiające techniki sadzenia roślin, doniczki i ziemia oraz różnego rodzaju nasiona roślin oraz nawozy z instrukcjami obsługi 36

8 Środki dydaktyczne lansze, foliogramy, znaki BH, znaki, różne narzędzia ogrodowe, plansze przedstawiające techniki sadzenia roślin, doniczki i ziemia oraz różnego rodzaju nasiona roślin oraz nawozy z instrukcjami obsługi czasopisma branżowe, foldery, zestawy ćwiczeń, teksty przewodnie do ćwiczeń Zalecane metody dydaktyczne W dziale powinny być kształtowane umiejętności planowania własnych działań zgodnie z obowiązującymi procedurami oraz właściwe wykonywanie zaplanowanych czynności. Dział programowy pielęgnacja roślin pokojowych i terenów zieleni wymaga stosowania aktywizujących metod kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem metody ćwiczeń, tekstu przewodniego, wykładu informacyjnego, dyskusji dydaktycznej. Dominującymi metodami powinny być metoda ćwiczeń, metoda tekstu przewodniego. Metody te zawierają opisy czynności niezbędne do wykonania zadania. Uczniowie pracują samodzielnie lub w grupach (do 5 osób). Formy organizacyjne Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form: indywidualnie oraz grupowo w pracowni. Stosowanie aktywizujących metod kształcenia wymaga różnego stopnia aktywności uczniów, zatem formy organizacyjne pracy uczniów powinny być zróżnicowane i uwzględniać spektrum możliwości od jednolitej pracy całej grupy uczniów, poprzez jednolitą i zróżnicowaną pracę w mniejszych zespołach, aż do zróżnicowanej pracy indywidualnej. ropozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia Oceniając opanowanie poszczególnych umiejętności określonych w szczegółowych celach kształcenia należy posłużyć się następującymi kryteriami: biegłość posługiwania się terminologią branżową umiejętność planowania zadań zawodowych - umiejętność realizacji zaplanowanych działań Do sprawdzania efektów kształcenia wskazany jest test osiągnięć szkolnych (wielostopniowy, wielozadaniowy) składający się z zadań typu: wyboru jednokrotnego. Jako uzupełnienie proponuje się prace pisemne (sprawdziany otwarte), wypowiedzi ustne w formie krótkiej wypowiedzi, pracę na zajęciach, zadania domowe. Konstruując testy i ćwiczenia czy oceniając poszczególne umiejętności, należy uwzględnić poziomy wymagań podstawowy i ponadpodstawowy. Wymagania podstawowe dotyczą umiejętności z poziomu zapamiętania i zrozumienia wiadomości; wymaganie ponadpodstawowe wskazują na umiejętności zastosowania wiadomości. 37

9 Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające: dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia. dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia. 38

10 2. race pomocnicze w gastronomii hotelowej 284 godzin 2.1. odstawowe wiadomości na temat higieny pracy, przepisów sanitarnych oraz systemów bezpieczeństwa żywności obowiązujących w gastronomii 2.2. racownicy, układ funkcjonalny i wyposażenie hotelowego zakładu gastronomicznego 2.3. odstawowe wiadomości z technologii gastronomicznej 2.4. Wybrane zagadnienia obsługi konsumenta 2.5. race pomocnicze w gastronomii hotelowej oraz zasady BH obowiązujące podczas tych prac 2.1. odstawowe wiadomości na temat higieny pracy, przepisów sanitarnych oraz systemów bezpieczeństwa żywności obowiązujących w gastronomii Element kształcenia z podstawy programowej Uszczegółowienie efektu kształcenia (po przerobieniu programu uczeń potrafi ) oziom wymagań programowych ( lub ) Kategoria taksonomiczna Materiał nauczania Korelacja BH(7) Organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska BH(7).1 Tak przygotować sobie stanowisko pracy aby było bezpieczne BH(7).2 Wykonywać obowiązki zawodowe w taki sposób aby nie stwarzać zagrożenia pożarowego BH(7).3 Utrzymać higienę osobistą na takim poziomie aby nie stwarzać zagrożenia zakażenia żywności 1. Higiena osobista pracowników 2. racownicza książeczka zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych 3. Środki ochrony indywidualnej, odzież ochronna 4. Zatrucia i zakażenia pokarmowe występujące w gastronomii 5. Zagrożenia i wypadki występujące podczas pracy w zakładach gastronomicznych 6. odstawowe wiadomości na temat systemów 39

11 BH(7).4 Wymienić zagrożenia i wypadki jakie występują podczas prac w gastronomii zapewniających bezpieczeństwo 7. żywności w zakładach gastronomicznych BH(7).5 Wymienić podstawowe informacje związane z systemami bezpieczeństwa żywności A BH(8) Stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych BH(8).1 Wymienić i zastosować środki ochrony indywidualnej podczas pracy w kuchni hotelowej BH(8).2 Wymienić i zastosować środki A, A, ochrony indywidualnej podczas pracy na Sali obsługi konsumenta BH(8).3 Wymienić i zastosować środki ochrony indywidualnej podczas pracy w zmywalni naczyń A, BH(8).4 Wymienić i zastosować środki A, ochrony indywidualnej podczas pracy w obieralni warzyw lanowane zadania i ćwiczenia 1. Dobieranie środków ochrony indywidualnej i zbiorowej 2. Opisywanie zagrożeń jakie mogą wystąpić podczas prac 3. zynności jakie trzeba wykonać podczas wypadku podczas pracy 40

12 Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne Zajęcia edukacyjne z przedmiotu powinny być prowadzone w pracowni gastronomicznej. W pracowni powinny znajdować się: urządzenia multimedialne, odtwarzacz DVD, piece gazowe z piekarnikami, narzędzia i naczynia kuchenne, zastawa stołowa, plansze przedstawiające zagrożenia jakie mogą wystąpić w gastronomii hotelowej. Środki dydaktyczne lansze, foliogramy, znaki BH, znaki, różne narzędzia kuchenne, czasopisma branżowe, foldery, zestawy ćwiczeń, teksty przewodnie do ćwiczeń Zalecane metody dydaktyczne W dziale powinny być kształtowane umiejętności planowania własnych działań zgodnie z obowiązującymi procedurami oraz właściwe wykonywanie zaplanowanych czynności. Dział programowy odstawowe wiadomości na temat higieny pracy, przepisów sanitarnych oraz systemów bezpieczeństwa żywności obowiązujących w gastronomii wymaga stosowania aktywizujących metod kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem metody ćwiczeń, tekstu przewodniego, wykładu informacyjnego, dyskusji dydaktycznej. Dominującymi metodami powinny być metoda ćwiczeń, metoda tekstu przewodniego. Metody te zawierają opisy czynności niezbędne do wykonania zadania. Uczniowie pracują samodzielnie lub w grupach (do 5 osób). Formy organizacyjne Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form: indywidualnie oraz grupowo w pracowni. Stosowanie aktywizujących metod kształcenia wymaga różnego stopnia aktywności uczniów, zatem formy organizacyjne pracy uczniów powinny być zróżnicowane i uwzględniać spektrum możliwości od jednolitej pracy całej grupy uczniów, poprzez jednolitą i zróżnicowaną pracę w mniejszych zespołach, aż do zróżnicowanej pracy indywidualnej. ropozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia Oceniając opanowanie poszczególnych umiejętności określonych w szczegółowych celach kształcenia należy posłużyć się następującymi kryteriami: biegłość posługiwania się terminologią branżową umiejętność planowania zadań zawodowych - umiejętność realizacji zaplanowanych działań Do sprawdzania efektów kształcenia wskazany jest test osiągnięć szkolnych (wielostopniowy, wielozadaniowy) składający się z zadań typu: wyboru jednokrotnego. Jako uzupełnienie proponuje się prace pisemne (sprawdziany otwarte), wypowiedzi ustne w formie krótkiej wypowiedzi, pracę na zajęciach, zadania domowe. Konstruując testy i ćwiczenia czy oceniając poszczególne umiejętności, należy uwzględnić poziomy wymagań podstawowy i ponadpodstawowy. Wymagania podstawowe dotyczą umiejętności z poziomu zapamiętania i zrozumienia wiadomości; wymaganie ponadpodstawowe wskazują na umiejętności zastosowania wiadomości. 41

13 Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające: dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia. dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia racownicy, układ funkcjonalny i wyposażenie hotelowego zakładu gastronomicznego Element kształcenia z podstawy programowej Uszczegółowienie efektu kształcenia (po przerobieniu programu uczeń potrafi ) oziom wymagań programowych ( lub ) Kategoria taksonomiczna Materiał nauczania Korelacja KS (1). rzestrzega zasad kultury i etyki KS (1).1 osługiwać się zwrotami grzecznościowymi KS (1).2 Komunikować się z innymi osobami KS (1).3 osługiwać się podstawowymi pojęciami z zakresu etyki 1. Struktura organizacyjna gastronomii hotelowej 2. Zakres obowiązków na poszczególnych stanowiskach 3. Układ funkcjonalny zakładu gastronomicznego 4. odział i rodzaje zakładów gastronomicznych 5. Usługi świadczone przez zakłady gastronomiczne 6. Wyposażenie techniczne ekspedycji 7. Wyposażenie zmywalni naczyń stołowych 42

14 KS (2) Jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań KS (4) Jest otwarty na zmiany KS (6) Aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe KS (1).4 osługiwać się kodeksem etyki hotelarza KS (2).1 Zakończyć rozpoczęte przez siebie zadanie KS (2).2 Samodzielnie zaplanować swoje działania KS (4). 1 Odnaleźć się w nowej sytuacji zawodowej KS (4). 2 o przeszkoleniu przez pracodawcę pracować na nowym stanowisku KS (6).1 Uzasadnić potrzebę ciągłego aktualizowania swojej wiedzy zawodowej 8. Wyposażenie sali konsumenckiej 9. Wyposażenie zakładu gastronomicznego w D B urządzenia do obróbki wstępnej brudnej 10. Wyposażenie zakładu gastronomicznego w urządzenia do obróbki wstępnej czystej 11. Wyposażenie zakładu gastronomicznego w aparaturę grzejną oraz chłodzącą stosowaną do produkcji i przechowywania potraw 12. Sprzęt pomocniczy stosowany podczas produkcji gastronomicznej w zakładach żywienia zbiorowego KS (10) Współpracuje w zespole KS (10).1 orozumieć się z współpracownikami KS (10).2 Wykonywać powierzone zadania zespołowo 43

15 T.1(2).1 Rozróżnia pomieszczenia gastronomii hotelowej T.1(2).2 Rozróżnia elementy wyposażenia pomieszczeń gastronomii hotelowej T.1(2).1.1 odać definicję struktury organizacyjnej T.1(2).1.2 odać definicję układu funkcjonalnego i wymienić części układu funkcjonalnego zakładu gastronomicznego T.1(2).1.3 Opisać poszczególne pomieszczenia zakładu gastronomicznego T.1(2).2.1 Opisać i rozpoznać elementy wyposażenia ekspedycji i Sali konsumenckiej T.1(2).2.2 Opisać i rozpoznać elementy wyposażenia zmywalni naczyń stołowych i kuchennych T.1(2).2.3 Opisać i rozpoznać elementy wyposażenia przygotowalni i kuchni właściwej A A B B B B 44

16 lanowane zadania i ćwiczenia 1. Rozróżnianie pomieszczeń w zakładzie gastronomicznym 2. rojektowanie zakładu gastronomicznego 3. Rozróżnianie i dobieranie sprzętu stanowiącego wyposażenie poszczególnych pomieszczeń Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne Zajęcia edukacyjne z przedmiotu powinny być prowadzone w pracowni gastronomicznej. W pracowni powinny znajdować się: urządzenia multimedialne, odtwarzacz DVD, piece gazowe z piekarnikami, narzędzia i naczynia kuchenne, zastawa stołowa, plansze przedstawiające zagrożenia jakie mogą wystąpić w gastronomii hotelowej. Środki dydaktyczne lansze, foliogramy, znaki BH, różne narzędzia kuchenne, czasopisma branżowe, foldery, zestawy ćwiczeń, teksty przewodnie do ćwiczeń Zalecane metody dydaktyczne W dziale powinny być kształtowane umiejętności planowania własnych działań zgodnie z obowiązującymi procedurami oraz właściwe wykonywanie zaplanowanych czynności. Dział programowy racownicy, układ funkcjonalny i wyposaŝenie hotelowego zakładu gastronomicznego wymaga stosowania aktywizujących metod kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem metody ćwiczeń, tekstu przewodniego, wykładu informacyjnego, dyskusji dydaktycznej. Dominującymi metodami powinny być metoda ćwiczeń, metoda tekstu przewodniego. Metody te zawierają opisy czynności niezbędne do wykonania zadania. Uczniowie pracują samodzielnie lub w grupach (do 5 osób). Formy organizacyjne Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form: indywidualnie oraz grupowo w pracowni. Stosowanie aktywizujących metod kształcenia wymaga różnego stopnia aktywności uczniów, zatem formy organizacyjne pracy uczniów powinny być zróżnicowane i uwzględniać spektrum możliwości od jednolitej pracy całej grupy uczniów, poprzez jednolitą i zróżnicowaną pracę w mniejszych zespołach, aż do zróżnicowanej pracy indywidualnej. ropozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia Oceniając opanowanie poszczególnych umiejętności określonych w szczegółowych celach kształcenia należy posłużyć się następującymi kryteriami: biegłość posługiwania się terminologią branżową umiejętność planowania zadań zawodowych - umiejętność realizacji zaplanowanych działań Do sprawdzania efektów kształcenia wskazany jest test osiągnięć szkolnych (wielostopniowy, wielozadaniowy) składający się z zadań typu: wyboru jednokrotnego. Jako uzupełnienie proponuje się prace pisemne (sprawdziany otwarte), wypowiedzi ustne w formie krótkiej wypowiedzi, pracę na zajęciach, zadania domowe. 45

17 Konstruując testy i ćwiczenia czy oceniając poszczególne umiejętności, należy uwzględnić poziomy wymagań podstawowy i ponadpodstawowy. Wymagania podstawowe dotyczą umiejętności z poziomu zapamiętania i zrozumienia wiadomości; wymaganie ponadpodstawowe wskazują na umiejętności zastosowania wiadomości. Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające: dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia. dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia odstawowe wiadomości z technologii gastronomicznej Element kształcenia z podstawy programowej Uszczegółowienie efektu kształcenia (po przerobieniu programu uczeń potrafi ) oziom wymagań programowych ( lub ) Kategoria taksonomiczna Materiał nauczania Korelacja T.1(2).6 Stosuje sprzęt, maszyny i urządzenia do wykonania czynności związanych z obróbką wstępną surowców spożywczych T.1(2).6.1 odać podstawowe definicje związane z technologią gastronomiczną T.1(2).6.2 Scharakteryzować poszczególne grupy produktów spożywczych T.1(2).6.3 rzygotować surowce do obróbki wstępnej A 1. Wiadomości wstępne z zakresu technologii gastronomicznej 2. Ważenie i mierzenie artykułów spożywczych B rzygotowywanie surowców do procesu technologicznego obróbka wstępna 3. Obróbka termiczna 4. odział i zastosowanie warzyw w technologii gastronomicznej 5. odział i zastosowanie ziemniaków w technologii 46

18 T.1(2).7 Wykonuje prace związane z obróbką wstępną surowców spożywczych T.1(2).6.4 Wymienić sprzęt i maszyny niezbędne do obróbki wstępnej T.1(2).7.1 Dobrać odpowiedni sprzęt do obróbki wstępnej surowca T.1(2).7.2 rzeprowadzić obróbkę wstępną surowca T.1(2).7.3 rzeprowadzić obróbkę termiczną surowca A gastronomicznej 6. Zastosowanie grzybów w technologii gastronomicznej B 7. odział i zastosowanie owoców w technologii gastronomicznej 8. Mleko i jego przetwory 9. Wiadomości wstępne na temat mleka 10. Jaja 11. iasta wyrabiane na stolnicy i w naczyniu 12. harakterystyka makaronu fabrycznego 13. odział i zastosowanie kasz 14. odział i sporządzanie zup 15. odział oraz sporządzanie sosów zimnych i gorących 16. Zagęszczanie zup i sosów 17. Mięso i podroby zwierząt rzeźnych 18. odstawowe wiadomości na temat drobiu 19. odstawowe wiadomości na temat ryb 20. odstawowe wiadomości na temat zakąsek 21. Wypieki ciast 22. Desery 23. Napoje 24. Napoje gorące 47

19 25. Napoje zimne lanowane zadania i ćwiczenia 1. Opisywanie w punktach etapy produkcji poszczególnych potraw 2. Mierzenie i warzenie poszczególnych produktów spożywczych 3. Dobieranie właściwych sprzętów i urządzeń do obróbki wstępnej 4. rzygotowywanie prostych potraw Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne Zajęcia edukacyjne z przedmiotu powinny być prowadzone w pracowni gastronomicznej. W pracowni powinny znajdować się: urządzenia multimedialne, odtwarzacz DVD, piece gazowe z piekarnikami, narzędzia i naczynia kuchenne, zastawa stołowa, plansze przedstawiające zagrożenia jakie mogą wystąpić w gastronomii hotelowej. Środki dydaktyczne lansze, foliogramy, znaki BH, różne narzędzia kuchenne, czasopisma branżowe, foldery, zestawy ćwiczeń, teksty przewodnie do ćwiczeń Zalecane metody dydaktyczne W dziale powinny być kształtowane umiejętności planowania własnych działań zgodnie z obowiązującymi procedurami oraz właściwe wykonywanie zaplanowanych czynności. Dział programowy odstawowe wiadomości z technologii gastronomicznej wymaga stosowania aktywizujących metod kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem metody ćwiczeń, tekstu przewodniego, wykładu informacyjnego, dyskusji dydaktycznej. Dominującymi metodami powinny być metoda ćwiczeń, metoda tekstu przewodniego. Metody te zawierają opisy czynności niezbędne do wykonania zadania. Uczniowie pracują samodzielnie lub w grupach (do 5 osób). Formy organizacyjne Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form: indywidualnie oraz grupowo w pracowni. Stosowanie aktywizujących metod kształcenia wymaga różnego stopnia aktywności uczniów, zatem formy organizacyjne pracy uczniów powinny być zróżnicowane i uwzględniać spektrum możliwości od jednolitej pracy całej grupy uczniów, poprzez jednolitą i zróżnicowaną pracę w mniejszych zespołach, aż do zróżnicowanej pracy indywidualnej. ropozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia Oceniając opanowanie poszczególnych umiejętności określonych w szczegółowych celach kształcenia należy posłużyć się następującymi kryteriami: biegłość posługiwania się terminologią branżową umiejętność planowania zadań zawodowych 48

20 - umiejętność realizacji zaplanowanych działań Do sprawdzania efektów kształcenia wskazany jest test osiągnięć szkolnych (wielostopniowy, wielozadaniowy) składający się z zadań typu: wyboru jednokrotnego. Jako uzupełnienie proponuje się prace pisemne (sprawdziany otwarte), wypowiedzi ustne w formie krótkiej wypowiedzi, pracę na zajęciach, zadania domowe. Konstruując testy i ćwiczenia czy oceniając poszczególne umiejętności, należy uwzględnić poziomy wymagań podstawowy i ponadpodstawowy. Wymagania podstawowe dotyczą umiejętności z poziomu zapamiętania i zrozumienia wiadomości; wymaganie ponadpodstawowe wskazują na umiejętności zastosowania wiadomości. Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające: dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia. dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia Wybrane zagadnienia obsługi konsumenta Element kształcenia z podstawy programowej Uszczegółowienie efektu kształcenia (po przerobieniu programu uczeń potrafi ) oziom wymagań programowych ( lub ) Kategoria taksonomiczna Materiał nauczania Korelacja T.1(2).9 T.1(2) Zastawa stołowa, sztućce i szkło stosowane do obsługi Wykonuje prace Rozróżnić i zastosować zastawę konsumenta pomocnicze związane z stołową, sztućce i zastawę 2. Rodzaje i zastosowanie bielizny stołowej przygotowaniem Sali szklaną 3. Metoda składania i rozkładania obrusów do obsługi konsumenta T.1(2) rzygotowanie serwetek oraz dekoracyjne ich Rozróżnić i zastosować bieliznę składanie stołową 5. Nakrywanie stołów, zasady obsługi konsumenta oraz 49

21 T.1(2).9.3 Nakryć stół zgodnie z obowiązującymi zasadami T.1(2).9.4 Wymienić i opisać zasady obsługi konsumenta T.1(2).9.5 Rozróżnia rodzaje śniadań podawanych w gastronomii hotelowej T.1(2).9.6 Zaserwować dania zgodnie z zasadami lanowane zadania i ćwiczenia 1. Nakrywanie do posiłku 2. Nakrywanie do śniadania 3. Składanie i rozkładanie obrusów 4. Dekoracyjne składanie serwetek 5. Noszenie talerzy 50 rodzaje serwisów 6. Nakrywanie stołów 7. Zasady obsługi 8. Rodzaje serwisów 9. Systemy obsługi występujące w zakładach gastronomicznych 10. rzebieg obsługi Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne 11. Noszenie talerzy i tac oraz zasady zbierania brudnych naczyń po konsumpcji 12. Serwowanie śniadań, przekąsek, zup, dań zasadniczych, deserów, napojów gorących i zimnych 13. Serwowanie napojów alkoholowych Zajęcia edukacyjne z przedmiotu powinny być prowadzone w pracowni gastronomicznej. W pracowni powinny znajdować się: urządzenia multimedialne, odtwarzacz DVD, piece gazowe z piekarnikami, narzędzia i naczynia kuchenne, zastawa stołowa, bielizna stołowa, plansze przedstawiające zagrożenia jakie mogą wystąpić w gastronomii hotelowej. Środki dydaktyczne lansze, foliogramy, znaki BH, różne narzędzia kuchenne, czasopisma branżowe, foldery, zestawy ćwiczeń, teksty przewodnie do ćwiczeń Zalecane metody dydaktyczne

22 W dziale powinny być kształtowane umiejętności planowania własnych działań zgodnie z obowiązującymi procedurami oraz właściwe wykonywanie zaplanowanych czynności. Dział programowy Wybrane zagadnienia obsługi konsumenta wymaga stosowania aktywizujących metod kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem metody ćwiczeń, tekstu przewodniego, wykładu informacyjnego, dyskusji dydaktycznej. Dominującymi metodami powinny być metoda ćwiczeń, metoda tekstu przewodniego. Metody te zawierają opisy czynności niezbędne do wykonania zadania. Uczniowie pracują samodzielnie lub w grupach (do 5 osób). Formy organizacyjne Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form: indywidualnie oraz grupowo w pracowni. Stosowanie aktywizujących metod kształcenia wymaga różnego stopnia aktywności uczniów, zatem formy organizacyjne pracy uczniów powinny być zróżnicowane i uwzględniać spektrum możliwości od jednolitej pracy całej grupy uczniów, poprzez jednolitą i zróżnicowaną pracę w mniejszych zespołach, aż do zróżnicowanej pracy indywidualnej. ropozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia Oceniając opanowanie poszczególnych umiejętności określonych w szczegółowych celach kształcenia należy posłużyć się następującymi kryteriami: biegłość posługiwania się terminologią branżową umiejętność planowania zadań zawodowych - umiejętność realizacji zaplanowanych działań Do sprawdzania efektów kształcenia wskazany jest test osiągnięć szkolnych (wielostopniowy, wielozadaniowy) składający się z zadań typu: wyboru jednokrotnego. Jako uzupełnienie proponuje się prace pisemne (sprawdziany otwarte), wypowiedzi ustne w formie krótkiej wypowiedzi, pracę na zajęciach, zadania domowe. Konstruując testy i ćwiczenia czy oceniając poszczególne umiejętności, należy uwzględnić poziomy wymagań podstawowy i ponadpodstawowy. Wymagania podstawowe dotyczą umiejętności z poziomu zapamiętania i zrozumienia wiadomości; wymaganie ponadpodstawowe wskazują na umiejętności zastosowania wiadomości. Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające: dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia. dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia. 51

23 2.5. race pomocnicze w gastronomii hotelowej oraz zasady BH obowiązujące podczas tych prac Element kształcenia z podstawy programowej Uszczegółowienie efektu kształcenia (po przerobieniu programu uczeń potrafi ) oziom wymagań programowych ( lub ) Kategoria taksonomiczna Materiał nauczania Korelacja T.1(2).3 Stosuje sprzęt, środki i urządzenia do utrzymania czystości i porządku w pomieszczeniach gastronomii hotelowej T.1(2).4 Wykonuje prace porządkowe w Sali konsumpcyjnej, w kuchni i na zapleczu T.1(2).3.1 Dobrać odpowiedni sprzęt i środki do utrzymania w czystości pomieszczeń gastronomii hotelowej T.1(2).3.2 Zastosować odpowiedni sprzęt i środki do utrzymania w czystości pomieszczeń gastronomii hotelowej T.1(2).4.1 Dobrać odpowiednie metody utrzymania czystości w Sali konsumpcyjnej, kuchni i na zapleczu B 1. Technika mycia zastawy stołowej za pomocą maszyn myjących 2. Technika ręcznego mycia zastawy stołowej 3. Obsługa urządzeń przeznaczonych do obróbki B wstępnej Zasady BH obowiązujące podczas eksploatacji urządzeń do obróbki wstępnej 4. Zasady obsługi urządzeń grzejnych 5. Zasady obsługi urządzeń chłodniczych 6. Zasady BH obowiązujące podczas eksploatacji urządzeń chłodniczych i grzejnych 52

24 T.1(2).4.2 Sprzątnąć zgodnie z procedurami salę konsumpcyjną, kuchnię i zaplecze T.1(2).5 T.1(2).5.1 B Wykonuje prace Rozróżnia sprzęt i urządzenia do związane z myciem mycia naczyń stołowych i naczyń i sprzętu kuchennych kuchennego T.1(2).5.2 B Opisać technikę mycia naczyń stołowych i kuchennych T.1(2).10 T.1(2).10.1 Utrzymuje porządek i Utrzymać ład i porządek na czystość na stanowisku swoim stanowisku pracy pracy oraz przestrzega zasad higieny T.1(2).10.2 Zachować higienę osobistą oraz narzędzi których używa do pracy T.1(2).11 T.1(2).11.1 Stosuje środki ochrony Zastosować środki ochrony indywidualnej podczas indywidualnej wykonywania prac w pomieszczeniach gastronomii hotelowej T.1(2).11.2 W bezpieczny sposób obsługiwać urządzenia i maszyny w zakładzie gastronomicznym z 53

25 uwzględnieniem przepisów BH lanowane zadania i ćwiczenia 1. Rozróżnianie sprzętu i narzędzi niezbędnych do utrzymania porządku w zakłądzie gastronomicznych 2. lanowanie czynności porządkowych 3. Ręczne mycie, osuszanie i polerowanie zastawy stołowej Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne Zajęcia edukacyjne z przedmiotu powinny być prowadzone w pracowni gastronomicznej. W pracowni powinny znajdować się: urządzenia multimedialne, odtwarzacz DVD, piece gazowe z piekarnikami, narzędzia i naczynia kuchenne, zastawa stołowa, plansze przedstawiające zagrożenia jakie mogą wystąpić w gastronomii hotelowej. Środki dydaktyczne lansze, foliogramy, znaki BH, różne narzędzia kuchenne, czasopisma branżowe, foldery, zestawy ćwiczeń, teksty przewodnie do ćwiczeń Zalecane metody dydaktyczne W dziale powinny być kształtowane umiejętności planowania własnych działań zgodnie z obowiązującymi procedurami oraz właściwe wykonywanie zaplanowanych czynności. Dział programowy race pomocnicze w gastronomii hotelowej oraz zasady BH obowiązujące podczas tych prac wymaga stosowania aktywizujących metod kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem metody ćwiczeń, tekstu przewodniego, wykładu informacyjnego, dyskusji dydaktycznej. Dominującymi metodami powinny być metoda ćwiczeń, metoda tekstu przewodniego. Metody te zawierają opisy czynności niezbędne do wykonania zadania. Uczniowie pracują samodzielnie lub w grupach (do 5 osób). Formy organizacyjne Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form: indywidualnie oraz grupowo w pracowni. Stosowanie aktywizujących metod kształcenia wymaga różnego stopnia aktywności uczniów, zatem formy organizacyjne pracy uczniów powinny być zróżnicowane i uwzględniać spektrum możliwości od jednolitej pracy całej grupy uczniów, poprzez jednolitą i zróżnicowaną pracę w mniejszych zespołach, aż do zróżnicowanej pracy indywidualnej. ropozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia Oceniając opanowanie poszczególnych umiejętności określonych w szczegółowych celach kształcenia należy posłużyć się następującymi kryteriami: biegłość posługiwania się terminologią branżową umiejętność planowania zadań zawodowych - umiejętność realizacji zaplanowanych działań 54

26 Do sprawdzania efektów kształcenia wskazany jest test osiągnięć szkolnych (wielostopniowy, wielozadaniowy) składający się z zadań typu: wyboru jednokrotnego. Jako uzupełnienie proponuje się prace pisemne (sprawdziany otwarte), wypowiedzi ustne w formie krótkiej wypowiedzi, pracę na zajęciach, zadania domowe. Konstruując testy i ćwiczenia czy oceniając poszczególne umiejętności, należy uwzględnić poziomy wymagań podstawowy i ponadpodstawowy. Wymagania podstawowe dotyczą umiejętności z poziomu zapamiętania i zrozumienia wiadomości; wymaganie ponadpodstawowe wskazują na umiejętności zastosowania wiadomości. Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające: dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia. dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia. 55

Program nauczania dla zawodu Pracownik Pomocniczy Obsługi Hotelowej nr prace gospodarcze w obiektach hotelarskich

Program nauczania dla zawodu Pracownik Pomocniczy Obsługi Hotelowej nr prace gospodarcze w obiektach hotelarskich 1.6. prace gospodarcze w obiektach hotelarskich Element kształcenia z podstawy programowej Uszczegółowienie efektu kształcenia (po przerobieniu programu uczeń potrafi ) Poziom wymagań programowych (P lub

Bardziej szczegółowo

Program nauczania dla zawodu Pracownik Pomocniczy Obsługi Hotelowej nr 911205

Program nauczania dla zawodu Pracownik Pomocniczy Obsługi Hotelowej nr 911205 ZAŁĄCZNIKI: Załącznik 1: EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA ZAWODU PRACOWNIK POMOCNICZY OBSŁUGI HOTELOWEJ ZAPISANE W ROZPORZĄDZENIU W SPRAWIE PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA W ZAWODACH Załącznik 2: POGRUPOWANE EFEKTY

Bardziej szczegółowo

Gastronomia hotelowa

Gastronomia hotelowa Technik hotelarstwa 1 Marek Halama Gastronomia hotelowa Skrypt do nauki zawodu Technik hotelarstwa 2 Gastronomia hotelowa Skrypt został opracowany zgodnie z obowiązującą od dnia 1 września 2012 r. podstawą

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa kształcenia w zawodzie pracownik pomocniczy obsługi hotelowej (911205) 1

Podstawa programowa kształcenia w zawodzie pracownik pomocniczy obsługi hotelowej (911205) 1 3 Podstawa programowa kształcenia w zawodzie pracownik pomocniczy obsługi hotelowej (911205) 1 PKZ(T.a) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie pracownik pomocniczy obsługi hotelowej

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ I II I II I II Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania /1//2/ Zawód: pracownik pomocniczy obsługi hotelowej;

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH DLA ZAWODU - TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH - 343404 NR PROGRAMU:

PROGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH DLA ZAWODU - TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH - 343404 NR PROGRAMU: PROGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH DLA ZAWODU - TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH - 343404 NR PROGRAMU: ZSP1/T-V-tżu-12/13 12.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy w zakładzie gastronomicznym. Uszczegółowione

Bardziej szczegółowo

Poziom wymagań programowych. Uszczegółowione efekty kształcenia Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: Kategoria taksonomiczna. Materiał nauczania

Poziom wymagań programowych. Uszczegółowione efekty kształcenia Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: Kategoria taksonomiczna. Materiał nauczania T.12. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie- technik hotelarstwa 3. Utrzymanie czystości i porządku w jednostkach mieszkalnych 4. rzygotowanie i podawanie śniadań 3. Utrzymanie czystości

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE PRACOWNIK POMOCNICZY OBSŁUGI HOTELOWEJ

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE PRACOWNIK POMOCNICZY OBSŁUGI HOTELOWEJ Załącznik nr 6 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE PRACOWNIK POMOCNICZY OBSŁUGI HOTELOWEJ SYMBOL CYFROWY 913[01] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) utrzymywać

Bardziej szczegółowo

Poziom wymagań programowych. Rodzaje sprzątania. mieszkalnych; Systemy pracy. T.12.1(4)3 dobrać urządzenia i sprzęt oraz właściwe środki czystości do

Poziom wymagań programowych. Rodzaje sprzątania. mieszkalnych; Systemy pracy. T.12.1(4)3 dobrać urządzenia i sprzęt oraz właściwe środki czystości do rogram I praktyki zawodowej w ZS im J. Tuwima Technik hotelarstwa (5 dni kuchnia, 10 dni restauracja, 5 dni służba pięter) T.12. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie - Utrzymanie czystości

Bardziej szczegółowo

OŚRODEK SZKOLNO WYCHOWAWCZY W SŁUPSKU ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 7. Company LOGO

OŚRODEK SZKOLNO WYCHOWAWCZY W SŁUPSKU ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 7. Company LOGO OŚRODEK SZKOLNO WYCHOWAWCZY W SŁUPSKU ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 7 LOGO Kierunki nauczania 1 Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej - 3 lata 2 Kucharz - 3 lata Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE KUCHARZ MAŁEJ GASTRONOMII

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE KUCHARZ MAŁEJ GASTRONOMII Załącznik nr 3 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE KUCHARZ MAŁEJ GASTRONOMII SYMBOL CYFROWY 512[05] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) stosować zasady

Bardziej szczegółowo

1) rozróżnia pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią;

1) rozróżnia pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią; TECHNIK HOTELARSTWA Podstawy hotelarstwa 90 godz. BHP 1) rozróżnia pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią; 2) rozróżnia zadania i uprawnienia

Bardziej szczegółowo

Wymagania z pracowni obsługi konsumenta

Wymagania z pracowni obsługi konsumenta Wymagania z pracowni obsługi konsumenta Dział: 8.1. Organizacja pracy i funkcjonowanie usług gastronomicznych w obiektach hotelarskich Ocena celujący Otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania na ocenę bardzo

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1.1. Podstawowe pojęcia związane z hotelarstwem Historia hotelarstwa w Polsce i na świecie... 9

Spis treści 1.1. Podstawowe pojęcia związane z hotelarstwem Historia hotelarstwa w Polsce i na świecie... 9 3 Spis treści 1.1. Podstawowe pojęcia związane z hotelarstwem... 8 1.2. Historia hotelarstwa w Polsce i na świecie... 9 1.2.1. Najważniejsze daty z historii hotelarstwa polskiego... 9 1.2.2. Najważniejsze

Bardziej szczegółowo

Praktyki zawodowe technik hotelarstwa Załącznik nr 4 Dla kwalifikacji: T.11. Planowanie i realizacja usług w recepcji

Praktyki zawodowe technik hotelarstwa Załącznik nr 4 Dla kwalifikacji: T.11. Planowanie i realizacja usług w recepcji raktyki zawodowe technik hotelarstwa Załącznik nr 4 la kwalifikacji: T.11. lanowanie i realizacja usług w recepcji Wykonywanie prac związanych z rezerwacją usług oraz obsługą gości w recepcji. Wykonywanie

Bardziej szczegółowo

Program nauczania dla zawodu Pracownik Pomocniczy Obsługi Hotelowej nr 911205

Program nauczania dla zawodu Pracownik Pomocniczy Obsługi Hotelowej nr 911205 rogram nauczania dla zawodu racownik omocniczy Obsługi Hotelowej nr 911205 ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU racownik omocniczy Obsługi Hotelowej nr 911205 TY SZKOŁY: Zasadnicza Szkoła Zawodowa 1. TY ROGRAMU:

Bardziej szczegółowo

2. Cykle tematyczne z uwzględnieniem działów programowych. Działy tematyczne I. ORGANIZACJA PRACY W OBIEKCIE HOTELARSKIM

2. Cykle tematyczne z uwzględnieniem działów programowych. Działy tematyczne I. ORGANIZACJA PRACY W OBIEKCIE HOTELARSKIM Program praktyki zawodowej do Umowy o praktykę zawodową dla Technikum dla zawodu TECHNIK HOTELARSTWA opracowany na podstawie programu nauczania: 341[04]//MEN/2008.02.07 1. Szczegółowe cele kształcenia.

Bardziej szczegółowo

Miejsce realizacji zajęć/nazwa instytucji (miejscowość, ulica, nr lokalu, nr sali) :00-12:45

Miejsce realizacji zajęć/nazwa instytucji (miejscowość, ulica, nr lokalu, nr sali) :00-12:45 Harmonogram 1. Harmonogram Data realizacji Godziny realizacji zajęć od-do Temat zajęć Wykładowca Miejsce realizacji zajęć/nazwa instytucji (miejscowość, ulica, nr lokalu, nr sali) 26.10.2017 12:00-12:45

Bardziej szczegółowo

Zawód i symbol cyfrowy zawodu: Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych Przedmiot: Pracownia gastronomiczna. Klasa: I TŻ

Zawód i symbol cyfrowy zawodu: Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych Przedmiot: Pracownia gastronomiczna. Klasa: I TŻ Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych (kształcenie w zawodzie) Zawód i symbol cyfrowy zawodu: Technik

Bardziej szczegółowo

Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie Technik hotelarstwa 1 Marek Halama Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie Zbiór zadań Technik hotelarstwa Kwalifikacja T.12 2 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie Zbiór

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Podstawowe wiadomości o zakładach gastronomicznych... 11. 2. Podział przestrzenny zakładu gastronomicznego... 26

Spis treści. 1. Podstawowe wiadomości o zakładach gastronomicznych... 11. 2. Podział przestrzenny zakładu gastronomicznego... 26 Spis treści 1. Podstawowe wiadomości o zakładach gastronomicznych... 11 1.1. Działalność usługowa zakładów gastronomicznych........ 11 1.2. Podział zakładów gastronomicznych w zależności od zakresu świadczonych

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY PRZEDMIOT: PRACOWNIA OBSŁUGI KONSUMENTA KLASA III

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY PRZEDMIOT: PRACOWNIA OBSŁUGI KONSUMENTA KLASA III TECHNIKUM MENEDŻERSKO-USŁUGOWE W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 6 IM. KRÓLOWEJ JADWIGI W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY PRZEDMIOT: PRACOWNIA OBSŁUGI KONSUMENTA

Bardziej szczegółowo

Rozkład jednostek lekcyjnych

Rozkład jednostek lekcyjnych Rozkład jednostek lekcyjnych Przedmiot: Technologia prac w obiektach hotelarskich Zawód: Pracownik Pomocniczy Obsługi Hotelowej (911205) Klasa: Trzecia Liczba godzin w tygodniu: 4 Liczba godzin w całym

Bardziej szczegółowo

Miejsce realizacji zajęć/nazwa instytucji (miejscowość, ulica, nr lokalu, nr sali) :00-07:45

Miejsce realizacji zajęć/nazwa instytucji (miejscowość, ulica, nr lokalu, nr sali) :00-07:45 Harmonogram 1. Harmonogram Data realizacji Godziny realizacji zajęć od-do Temat zajęć Wykładowca Miejsce realizacji zajęć/nazwa instytucji (miejscowość, ulica, nr lokalu, nr sali) 29.11.2017 07:00-07:45

Bardziej szczegółowo

2. Bezpieczeństwo i higiena pracy ( Technik farmacji )

2. Bezpieczeństwo i higiena pracy ( Technik farmacji ) 2. ezpieczeństwo i higiena pracy ( Technik farmacji ) Uszczegółowione efekty kształcenia Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: H(1)1. wyjaśnić pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy H(1)2.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny. Przedmiot: pracownia gastronomiczna. Klasa: I

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny. Przedmiot: pracownia gastronomiczna. Klasa: I Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny Przedmiot: pracownia gastronomiczna Klasa: I Procedury obowiązujące w gastronomii. Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena

Bardziej szczegółowo

Prace pomocnicze w gastronomii hotelowej

Prace pomocnicze w gastronomii hotelowej Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej 1 Marek Halama Prace pomocnicze w gastronomii hotelowej Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej 2 Prace pomocnicze w gastronomii hotelowej Podręcznik został opracowany

Bardziej szczegółowo

Praktyki zawodowe technik ochrony fizycznej osób i mienia Załącznik nr 8

Praktyki zawodowe technik ochrony fizycznej osób i mienia Załącznik nr 8 raktyki zawodowe technik ochrony fizycznej osób i mienia Załącznik nr 8 1. Organizacja ochrony osób i mienia 2. Realizacja ochrony osób i mienia 1. Organizacja ochrony osób i mienia Uszczegółowione efekty

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny

Wymagania na poszczególne oceny Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych (kształcenie w zawodzie) Zawód i symbol cyfrowy zawodu: Technik

Bardziej szczegółowo

Rozkład jednostek lekcyjnych

Rozkład jednostek lekcyjnych Rozkład jednostek lekcyjnych Przedmiot: Technologia prac w obiektach hotelarskich Zawód: Pracownik Pomocniczy Obsługi Hotelowej (911205) Klasa: Druga Liczba godzin w tygodniu: 4 Liczba godzin w całym cyklu:

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z przedmiotu. procesy technologiczne w gastronomii. w Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych:

Przedmiotowy System Oceniania z przedmiotu. procesy technologiczne w gastronomii. w Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych: Przedmiotowy System Oceniania z przedmiotu procesy technologiczne w gastronomii w Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych: Opracowanie: Alicja Wojnach Przedmiotowy system oceniania opracowany w oparciu

Bardziej szczegółowo

Program II praktyki zawodowej w ZS im. J. Tuwima : Technik obsługi turystycznej (4 tygodnie)

Program II praktyki zawodowej w ZS im. J. Tuwima : Technik obsługi turystycznej (4 tygodnie) rogram II praktyki zawodowej w ZS im. J. Tuwima : Technik obsługi turystycznej (4 tygodnie) - Sprzedaż i rozliczanie imprez i usług turystycznych w biurze podróży - Informacja turystyczna - Obiekty noclegowe

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKA ZAWODOWA. nr szkolnego zestawu programów nauczania 422402/H/ZSE-H/2012.08.30

PRAKTYKA ZAWODOWA. nr szkolnego zestawu programów nauczania 422402/H/ZSE-H/2012.08.30 1) Informacje o zawodzie PRAKTYKA ZAWODOWA PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK HOTELARSTWA 422402 nr szkolnego zestawu programów nauczania 422402/H/ZSE-H/2012.08.30 Technik hotelarstwa planuje, organizuje,

Bardziej szczegółowo

Praktyki zawodowe technik ochrony fizycznej osób i mienia Załącznik nr 9

Praktyki zawodowe technik ochrony fizycznej osób i mienia Załącznik nr 9 raktyki zawodowe technik ochrony fizycznej osób i mienia Załącznik nr 9 1. Organizowanie ochrony osób i mienia 2. Realizowanie ochrony osób i mienia 1. Organizowanie ochrony osób i mienia Uszczegółowione

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKA ZAWODOWA TECHNIK HOTELARSTWA 341 [04]/SP/MEN/2008.01.07. Stara podstawa programowa. TRWANIA PRAKTYKI 8 TYGODNI x 5 dni = 40 dni

PRAKTYKA ZAWODOWA TECHNIK HOTELARSTWA 341 [04]/SP/MEN/2008.01.07. Stara podstawa programowa. TRWANIA PRAKTYKI 8 TYGODNI x 5 dni = 40 dni PRAKTYKA ZAWODOWA TECHNIK HOTELARSTWA 341 [04]/SP/MEN/2008.01.07 Stara podstawa programowa CZAS TRWANIA PRAKTYKI 8 TYGODNI x 5 dni = 40 dni 1. Szczegółowe cele kształcenia W wyniku procesu kształcenia

Bardziej szczegółowo

* potrafi samodzielnie zaplanować wyposażenie pracowni tak aby była ona funkcjonalna i spelniała wszystkie wymogi sanitarno-higieniczne

* potrafi samodzielnie zaplanować wyposażenie pracowni tak aby była ona funkcjonalna i spelniała wszystkie wymogi sanitarno-higieniczne Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych Zawód i symbol cyfrowy zawodu: [ 343 404 ] Technik żywienia i usług gastronomicznych klasa : II OCENA NAZWA DZIAŁU

Bardziej szczegółowo

Program I praktyki zawodowej w ZS im. J. Tuwima : Technik obsługi turystycznej 4 tygodnie

Program I praktyki zawodowej w ZS im. J. Tuwima : Technik obsługi turystycznej 4 tygodnie rogram I praktyki zawodowej w ZS im. J. Tuwima : Technik obsługi turystycznej 4 tygodnie - lanowanie i realizacja imprez i usług turystycznych w biurze podróży 1. lanowanie i realizacja imprez i usług

Bardziej szczegółowo

Program praktyk. Lublin, 2012

Program praktyk. Lublin, 2012 Program praktyk przeznaczony dla nauczycieli przedmiotów zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu w branży gastronomicznej opracowany w ramach projektu Praktyka kluczem do sukcesu Opracował:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY PRZEDMIOT: PRACOWNIA OBSŁUGI KONSUMENTA

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY PRZEDMIOT: PRACOWNIA OBSŁUGI KONSUMENTA TECHNIKUM MENEDŻERSKO-USŁUGOWE W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 6 IM. KRÓLOWEJ JADWIGI W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY PRZEDMIOT: PRACOWNIA OBSŁUGI KONSUMENTA

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Zawodowych w Przeworsku

Zespół Szkół Zawodowych w Przeworsku poznanie zwyczajów i kultury włoskiej, zasad organizacji pracy w zakładach gastronomicznych, sporządzanie i ekspedycja potraw i napojów kuchni włoskiej, wyposażenie uczniów w umiejętności, umożliwiające

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ U PRACODAWCY - rok szkolny 2015/2016

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ U PRACODAWCY - rok szkolny 2015/2016 PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ U PRACODAWCY - rok szkolny 2015/2016 TECHNIK HOTELARSTWA NR PROGRAMU- 422402 ILOŚĆ GODZIN 160 Klasa III MIEJSCE PRAKTYK Obiekty i zakłady hotelarskie Modelowy program praktyk

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK HOTELARSTWA,

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK HOTELARSTWA, ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK HOTELARSTWA, 422402 wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 15.05.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Do wykonywania wyżej wymienionych zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia, na które składają się:

Do wykonywania wyżej wymienionych zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia, na które składają się: Technik żywienia i usług gastronomicznych 343404 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych powinien być przygotowany do wykonywania

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 2. Urządzenia techniki komputerowej 2.1. ezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania prac na stanowisku serwisowym

Bardziej szczegółowo

Program nauczania. w zawodzie technik hotelarstwa 341 [04] wg programu 341[04]/MEN/

Program nauczania. w zawodzie technik hotelarstwa 341 [04] wg programu 341[04]/MEN/ Szczegółowe cele kształcenia Program nauczania z przedmiotu praktyka zawodowa w technikum w zawodzie technik hotelarstwa 341 [04] wg programu 341[04]/MEN/2008.02.07 W wyniku procesu kształcenia uczeń (słuchacz)

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ U PRACODAWCY - rok szkolny 2015/2016

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ U PRACODAWCY - rok szkolny 2015/2016 PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ U PRACODAWCY - rok szkolny 2015/2016 TECHNIK HOTELARSTWA NR PROGRAMU- 422402 ILOŚĆ GODZIN 160 Klasa II MIEJSCE PRAKTYK Obiekty i zakłady hotelarskie Modelowy program praktyk

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY NAUCZANIA ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W GIMNAZJUM. Podstawowe [P] zna przedmiotowe zasady oceniania omawia regulamin pracowni

PLAN WYNIKOWY NAUCZANIA ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W GIMNAZJUM. Podstawowe [P] zna przedmiotowe zasady oceniania omawia regulamin pracowni PLAN WYNIKOWY NAUCZANIA ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W GIMNAZJUM KLASA III Moduł Dział podręcznika Treści nauczania Wiadomości Osiągnięcia szczegółowe uczniów Umiejętności Podstawowe [P] Ponadpodstawowe [PP] Podstawowe

Bardziej szczegółowo

6.1. Zasady bezpiecznego wykonywania napraw nadwozi pojazdów samochodowych Uszczegółowione efekty kształcenia. Poziom wymagań programowych

6.1. Zasady bezpiecznego wykonywania napraw nadwozi pojazdów samochodowych Uszczegółowione efekty kształcenia. Poziom wymagań programowych 4. race blacharskie zajęcia praktyczne 4.1. Zasady bezpiecznego wykonywania napraw nadwozi pojazdów samochodowych 4.2. omiary warsztatowe i dokumentacja techniczna 4.3. rzygotowanie do naprawy nadwozi

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ TECHNIKUM

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ TECHNIKUM PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ TECHNIKUM Klasa III, zawód: technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, symbol cyfrowy klasyfikacji zawodu: 311930, program nauczania dopuszczony do użytku szkolnego

Bardziej szczegółowo

TECHNIK OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA

TECHNIK OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA TECHNIK OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA CENTRUM NAUKI I BIZNESU ŻAK UL. CHOPINA 26-28; 62-800 KALISZ TEL. 62 767 68 40 E-MAIL KALISZ@ZAK.EDU.PL Praktyka zawodowa do zrealizowania na III semestrze w wymiarze

Bardziej szczegółowo

Projekt Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: kelner; symbol 513101 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje: K1

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania */przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania */przedmiotowe kształcenie zawodowe/ I II I II I II Przykładowy szkolny plan nauczania */przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania /1//2/ Zawód: kucharz; symbol 512001 Podbudowa programowa:

Bardziej szczegółowo

standard wymagań egzaminacyjnych dla zawodu kucharz małej gastronomii,

standard wymagań egzaminacyjnych dla zawodu kucharz małej gastronomii, PROGRAM/HARMONOGRAM PRAKTYK KRAJOWYCH DLA NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH ORAZ INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU DLA ZAWODU: KUCHARZ MAŁEJ GASTRONOMII Wstęp: 1. Podstawą opracowania programu są:

Bardziej szczegółowo

Rozkład jednostek lekcyjnych

Rozkład jednostek lekcyjnych Rozkład jednostek lekcyjnych Przedmiot: Technologia prac w obiektach hotelarskich Zawód: Pracownik Pomocniczy Obsługi Hotelowej (911205) Klasa: Pierwsza Liczba godzin w tygodniu: 4 Liczba godzin w całym

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania */ przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania */ przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania */ przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania /1/ Zawód: kucharz ; symbol 512001 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

REKRUTACJA 2016/2017

REKRUTACJA 2016/2017 12-100 Szczytno, ul. Janusza Korczaka 4 tel. centr. 89 624 21 06 internat 89 624 23 66 fax 89 623 10 68 REKRUTACJA 2016/2017 Nasza oferta edukacyjna obejmuje kształcenie w następujących zawodach: kucharz

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU PROGRAM NAUCZANIA PRACOWNIK POMOCNICZY OBSŁUGI HOTELOWEJ 913[01]

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU PROGRAM NAUCZANIA PRACOWNIK POMOCNICZY OBSŁUGI HOTELOWEJ 913[01] MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 913[01]/ZSZ/MENiS/2005.. PROGRAM NAUCZANIA PRACOWNIK POMOCNICZY OBSŁUGI HOTELOWEJ 913[01] Zatwierdzam Minister Edukacji Narodowej i Sportu Warszawa 2005 Autorzy:

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania */ przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania */ przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania */ przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania /1//2/ Zawód: kucharz; symbol 512001 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Kucharz KUCHARZ

Kucharz KUCHARZ TG.07. Sporządzanie potraw i napojów 512001 Kucharz 343404 Technik żywienia i usług gastronomicznych PKZ(TG.c) KUCHARZ 512001 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie kucharz

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWY PLAN REALIZACJI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO PRZEDMIOTOWE KSZTAŁCENIE ZAWODOWE

PRZYKŁADOWY PLAN REALIZACJI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO PRZEDMIOTOWE KSZTAŁCENIE ZAWODOWE PRZYKŁADOWY PLAN REALIZACJI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO PRZEDMIOTOWE KSZTAŁCENIE ZAWODOWE ZAWÓD: PRACOWNIK POMOCNICZY STOLARZA - 932918 TYP SZKOŁY: BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA PODBUDOWA: GIMNAZJUM 1. TYGODNIOWY

Bardziej szczegółowo

Zawód i symbol cyfrowy zawodu: Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych Przedmiot: Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem.

Zawód i symbol cyfrowy zawodu: Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych Przedmiot: Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych (kształcenie w zawodzie) Zawód i symbol cyfrowy zawodu: Technik Żywienia i Usług

Bardziej szczegółowo

DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ

DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ HOTELARSKO TURYSTYCZNYCH im. WŁADYSŁAWA ZAMOYSKIEGO w ZAKOPANEM ul. Partyzantów 1/5, 34-500 Zakopane Typ szkoły: TECHNIK HOTELARSTWA 341[04] (Imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo

Etyka kelnera - barmana organizacja i techniki pracy optymalizacja ruchów i ergonomia pracy Majas Hanna ul. Grunwaldzka 13; Iława

Etyka kelnera - barmana organizacja i techniki pracy optymalizacja ruchów i ergonomia pracy Majas Hanna ul. Grunwaldzka 13; Iława Harmonogram 1. Harmonogram Data realizacji Godziny realizacji zajęć od-do Temat zajęć Wykładowca Miejsce realizacji zajęć/nazwa instytucji (miejscowość, ulica, nr lokalu, nr sali) 04.05.2017 16:00-16:45

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ Technik pojazdów samochodowych

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ Technik pojazdów samochodowych Załącznik 2 Działy programowe: 1. Diagnostyka, naprawa i obsługa pojazdów samochodowych 2. Organizacja obsługi i naprawy pojazdów samochodowych 1. Diagnostyka i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie tapicer powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie tapicer powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: Tapicer numer indeksu 753402 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie

Bardziej szczegółowo

PLAN NAUCZANIA KWALIFIKACYJNEGO KURSU ZAWODOWEGO

PLAN NAUCZANIA KWALIFIKACYJNEGO KURSU ZAWODOWEGO PLAN NAUCZANIA KWALIFIKACYJNEGO KURSU ZAWODOWEGO DLA KWALIFIKACJI T.5. ORGANIZACJA ŻYWIENIA I USUG GASTRONOMICZNYCH W OBRĘBIE ZAWODU: TECHNIK ŻYWIENIA I USUG GASTRONOMICZNYCH 330 Przedmiot nauczania Dział

Bardziej szczegółowo

1. Harmonogram. Miejsce realizacji zajęć/nazwa instytucji (miejscowość, ulica, nr lokalu, nr sali) Godziny realizacji zajęć od-do.

1. Harmonogram. Miejsce realizacji zajęć/nazwa instytucji (miejscowość, ulica, nr lokalu, nr sali) Godziny realizacji zajęć od-do. Harmonogram 1. Harmonogram Data realizacji Godziny realizacji zajęć od-do 05.05.2017 13:00-13:45 Temat zajęć Zasady działania i funkcjonowania placówek gastronomicznych podział placówek gastronomicznych

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania*/przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania*/przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania*/przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: technik żywienia i usług gastronomicznych; symbol 343404 Podbudowa programowa:

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z zajęć artystycznych

Przedmiotowy system oceniania z zajęć artystycznych Przedmiotowy system oceniania z zajęć artystycznych Nakrywanie Wymagania edukacyjne z zajęć artystycznych NAKRYWANIE STOŁU Wymagania na o c e n ę l.p Temat lekcji Liczb a Godz. 1. Zapoznanie z 2 programem

Bardziej szczegółowo

1. Harmonogram. Miejsce realizacji zajęć/nazwa instytucji (miejscowość, ulica, nr lokalu, nr sali) Godziny realizacji zajęć od-do.

1. Harmonogram. Miejsce realizacji zajęć/nazwa instytucji (miejscowość, ulica, nr lokalu, nr sali) Godziny realizacji zajęć od-do. Harmonogram 1. Harmonogram Data realizacji Godziny realizacji zajęć od-do 05.05.2017 13:00-13:45 Temat zajęć Zasady działania i funkcjonowania placówek gastronomicznych podział placówek gastronomicznych

Bardziej szczegółowo

Program praktyk. Opracował: Renata Sadurska Anna Łubiarz Krzysztof Jonaszek Grzegorz Gruszecki Adam Mazur

Program praktyk. Opracował: Renata Sadurska Anna Łubiarz Krzysztof Jonaszek Grzegorz Gruszecki Adam Mazur Program praktyk przeznaczony dla nauczycieli przedmiotów zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu w branży hotelarskiej opracowany w ramach projektu Praktyka kluczem do sukcesu Opracował: Renata

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania*/przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania*/przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania*/przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: technik żywienia i usług gastronomicznych; symbol 343404 Podbudowa programowa:

Bardziej szczegółowo

Program nauczania. w zawodzie technik hotelarstwa 341 [04] wg programu 341[04]/MEN/2008.02.07

Program nauczania. w zawodzie technik hotelarstwa 341 [04] wg programu 341[04]/MEN/2008.02.07 Szczegółowe cele kształcenia Program nauczania z przedmiotu zajęcia praktyczne w technikum w zawodzie technik hotelarstwa 341 [04] wg programu 341[04]/MEN/200.02.07 W wyniku procesu kształcenia uczeń (słuchacz)

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WSTĘP... 9

SPIS TREŚCI WSTĘP... 9 SPIS TREŚCI WSTĘP................................. 9 I. Podstawy bezpieczeństwa, higieny i prawa pracy 1. Ochrona i nadzór państwa nad przestrzeganiem przepisów bezpieczeństwa, prawa i higieny pracy..............

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU PRACOWNIK POMOCNICZY OBSŁUGI HOTELOWEJ, 911205 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU PRACOWNIK POMOCNICZY OBSŁUGI HOTELOWEJ, 911205 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU RAOWNIK OMONIZY OBSŁUGI HOTELOWEJ, 911205 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ Wersja po recenzjach Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

12.1 Praktyka zawodowa 4 tyg. 160 godz.

12.1 Praktyka zawodowa 4 tyg. 160 godz. TEHNIK MEHANIK (311504) 12.1 raktyka zawodowa 4 tyg. 160 godz. Uwaga: wymiar 120 godzin jest minimum natomiast rzeczywista liczba godzin to 160. I. ezpieczeństwo procesu produkcyjnego części maszyn i urządzeń

Bardziej szczegółowo

Praktyki zawodowe Technik pojazdów samochodowych 311513

Praktyki zawodowe Technik pojazdów samochodowych 311513 raktyki zawodowe Technik pojazdów samochodowych 311513 1. iagnostyka, naprawa i obsługa pojazdów samochodowych 2. Organizacja obsługi i naprawy pojazdów samochodowych 1. iagnostyka i naprawa podzespołów

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKA ZAWODOWA PROGRAM NAUCZANIA. nr szkolnego zestawu programów nauczania 343404/G/ZSE-H/2012.08.30

PRAKTYKA ZAWODOWA PROGRAM NAUCZANIA. nr szkolnego zestawu programów nauczania 343404/G/ZSE-H/2012.08.30 RAKTYKA ZAWODOWA ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMIZNYH 343404 nr szkolnego zestawu programów nauczania 343404/G/ZSE-H/2012.08.30 1. Informacje o zawodzie Technik żywienia i

Bardziej szczegółowo

2. Gospodarka magazynowa w zakładzie cukierniczym zajęcia praktyczne

2. Gospodarka magazynowa w zakładzie cukierniczym zajęcia praktyczne 2. Gospodarka magazynowa w zakładzie cukierniczym zajęcia praktyczne 2.1. Magazynowanie surowców cukierniczych, materiałów pomocniczych i wyrobów gotowych 2.2. Konfekcjonowanie i pakownie wyrobów cukierniczych

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie sprzedaży zajęcia praktyczne

Prowadzenie sprzedaży zajęcia praktyczne rowadzenie sprzedaży zajęcia praktyczne 7. 1. zynności przedsprzedażowe Uszczegółowione efekty kształcenia Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: oziom wymagań programo wych Kategoria taksonomic zna H(8)1

Bardziej szczegółowo

Ocena niedostateczny (1) Otrzymuje uczeń który: nie zna pojęcia,,jednostka mieszkalna w obiekcie hotelarskim,

Ocena niedostateczny (1) Otrzymuje uczeń który: nie zna pojęcia,,jednostka mieszkalna w obiekcie hotelarskim, Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z przedmiotu,,organizacja pracy w hotelarstwie dział 1.2. Organizacja pracy służby pięter Ocena

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA OBSŁUGA INFORMATYCZNA W HOTELARSTWIE. kl. IIT i IIIT rok szkolny 2015/2016

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA OBSŁUGA INFORMATYCZNA W HOTELARSTWIE. kl. IIT i IIIT rok szkolny 2015/2016 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA OBSŁUGA INFORMATYCZNA W HOTELARSTWIE kl. IIT i IIIT rok szkolny 2015/2016 Celem przedmiotowego systemu oceniania jest: 1. Wspieranie rozwoju ucznia przez diagnozowanie jego

Bardziej szczegółowo

I.1.1. Kucharz 512[02]

I.1.1. Kucharz 512[02] I.1.1. Kucharz 512[02] Do egzaminu zostało zgłoszonych: 2237 Przystąpiło łącznie: 1968 przystąpiło: 1950 przystąpiło: 1934 ETAP PISEMNY ETAP PRAKTYCZNY zdało: 1764 (90,5%) zdało: 1477 (76,4%) DYPLOM POTWIERDZAJĄCY

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA KELNERSKIE: PROGRAM SZKOLENIOWY SPECJALISTYCZNY SERWIS ANGIELSKI

SZKOLENIA KELNERSKIE: PROGRAM SZKOLENIOWY SPECJALISTYCZNY SERWIS ANGIELSKI Czas trwania: 6 godzin SZKOLENIA KELNERSKIE: PROGRAM SZKOLENIOWY SPECJALISTYCZNY SERWIS ANGIELSKI 1. Wprowadzenie ( przedstawienie prowadzącego i uczestników, przekazanie celu i metodyki szkolenia, zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw z 2010 r. Nr 103 poz. 652 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 marca 2010 r.

Dziennik Ustaw z 2010 r. Nr 103 poz. 652 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 marca 2010 r. Dziennik Ustaw z 2010 r. Nr 103 poz. 652 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK TURYSTYKI WIEJSKIEJ SYMBOL CYFROWY 341[08]

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK TURYSTYKI WIEJSKIEJ SYMBOL CYFROWY 341[08] PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK TURYSTYKI WIEJSKIEJ SYMBOL CYFROWY 341[08] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) określać znaczenie turystyki

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1//2/ Zawód: Technik technologii szkła; symbol 311925 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego

Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego oskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego raktyki zawodowe raktyki zawodowe

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE: TECHNIK ŻYWIENIA I GOSPODARSTWA DOMOWEGO SYMBOL CYFROWY: 512[04]

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE: TECHNIK ŻYWIENIA I GOSPODARSTWA DOMOWEGO SYMBOL CYFROWY: 512[04] PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE: TECHNIK ŻYWIENIA I GOSPODARSTWA DOMOWEGO SYMBOL CYFROWY: 512[04] I. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE A. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ TECHNIKUM

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ TECHNIKUM PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ TECHNIKUM Klasa IV, sem. I, zawód: technik mechanik, symbol cyfrowy klasyfikacji zawodu: 311504, program nauczania dopuszczony do użytku szkolnego przez dyrektora CKZiU/TM/2015

Bardziej szczegółowo

13. Praktyka zawodowe. 13.1 Bhp, ochrona ppoż., ochrona środowiska i ergonomia na stanowisku logistyka

13. Praktyka zawodowe. 13.1 Bhp, ochrona ppoż., ochrona środowiska i ergonomia na stanowisku logistyka 13. raktyka zawodowe 13.1. hp, ochrona ppoż., ochrona środowiska i ergonomia na stanowisku logistyka 13.2 odstawy prowadzenia działalności logistycznej 13.3 rocesy transportowe i magazynowe 13.1 hp, ochrona

Bardziej szczegółowo

Praktyki zawodowe. Program nauczania dla zawodu technik organizacji reklamy o strukturze przedmiotowej.

Praktyki zawodowe. Program nauczania dla zawodu technik organizacji reklamy o strukturze przedmiotowej. rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego raktyki zawodowe 9.1. rojektowanie i wykonywanie produktów i usług reklamowych 9.1. rojektowanie produktów i usług

Bardziej szczegółowo

PROGRAM EDUKACYJNY Z ZAKRESU ZAJĘĆ KULINARNYCH

PROGRAM EDUKACYJNY Z ZAKRESU ZAJĘĆ KULINARNYCH PROGRAM EDUKACYJNY Z ZAKRESU ZAJĘĆ KULINARNYCH OPRACOWANY PRZEZ WIESŁAWĘ CZWARNO NAUCZYCIELA ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W PĘCHERACH- ŁBISKACH 1 Rozwijanie umiejętności przygotowania posiłków zgodnie z zasadami

Bardziej szczegółowo

WSHiG Karta przedmiotu/sylabus. Turystyka i Rekreacja

WSHiG Karta przedmiotu/sylabus. Turystyka i Rekreacja WSHiG Karta przedmiotu/sylabus KIERUNEK Turystyka i Rekreacja SPECJALNOŚĆ TRYB STUDIÓW SEMESTR Hotelarstwo i gastronomia Stacjonarny / niestacjonarny I,II,III,VI/I stopnia Nazwa przedmiotu Metodyka usług

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ U PRACODAWCY - rok szkolny 2015/2016

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ U PRACODAWCY - rok szkolny 2015/2016 PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ U PRACODAWCY - rok szkolny 2015/2016 TECHNIK ŻYWIENIA I USŁU GASTRONOMICZNYCH NR PROGRAMU- 343404 ILOŚĆ GODZIN 160 Klasa III MIEJSCE PRAKTYK Obiekty i zakłady gastronomiczne

Bardziej szczegółowo

TECHNIK TECHNOLOGII SZKŁA

TECHNIK TECHNOLOGII SZKŁA AU.05. AU.49. Wytwarzanie wyrobów ze szkła Organizacja procesów wytwarzania wyrobów ze szkła 818116 Operator urządzeń przemysłu szklarskiego 311925 Technik technologii szkła 311925 Technik technologii

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS. Profil kształcenia: Zawodowy Stopień studiów: I. Hotelarstwo i Gastronomia

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS. Profil kształcenia: Zawodowy Stopień studiów: I. Hotelarstwo i Gastronomia Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS Profil kształcenia: Zawodowy Stopień studiów: I Kierunek studiów: Turystyka i Rekreacja Specjalność: Hotelarstwo i Gastronomia Semestr: I-VI Moduł

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU PRACOWNIK POMOCNICZY OBSŁUGI HOTELOWEJ, O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU PRACOWNIK POMOCNICZY OBSŁUGI HOTELOWEJ, O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU RAOWNIK OMONIZY OBSŁUGI HOTELOWEJ, 911205 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 8.06.2012r. Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY NAUCZANIA ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W GIMNAZJUM NR 2 IM JANA PAWŁA II W PANIÓWKACH. Podstawowe [P]

PLAN WYNIKOWY NAUCZANIA ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W GIMNAZJUM NR 2 IM JANA PAWŁA II W PANIÓWKACH. Podstawowe [P] PLAN WYNIKOWY NAUCZANIA ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W GIMNAZJUM NR IM JANA PAWŁA II W PANIÓWKACH CZĘŚĆ I Osiągnięcia szczegółowe uczniów Dział podręcznika Temat lekcji Liczba godzin Treści nauczania Wiadomości

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny

Wymagania na poszczególne oceny Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny Przedmiot: Wyposażenie i zasady bezpieczeństwa w gastronomii Klasa: II Poziom podstawowy Wymagania na poszczególne oceny Poziom ponadpodstawowy dopuszczający

Bardziej szczegółowo