Liturgia Eucharystii 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Liturgia Eucharystii 1"

Transkrypt

1 Liturgia Eucharystii 1

2 2 Liturgia Eucharystii

3 Liturgia Eucharystii to rzeczywistość, w której chrześcijanin może doświadczyć modlącej się wspólnoty i Boga objawiającego się w słowie i sakramentach. Wzorem dla Liturgii Eucharystii Reformowanego Kościoła Katolickiego w Polsce jest wydarzenie drogi do Emaus (Łk ). W opisie ewangelicznym widzimy najważniejsze właściwości chrześcijańskiej Liturgii wspólnota (dwóch uczniów), zwiastowanie słowa (Jezus wykładający pisma), sakrament (Jezus łamiący chleb), doświadczenie obecności Zmartwychwstałego (rozpoznanie Jezusa wśród uczniów poprzez łamanie chleba) i posłanie, by głosić zmartwychwstałego Jezusa (uczniowie wracający do Jerozolimy i opowiadający o swoim doświadczeniu apostołom). Taką samą strukturę ma Liturgia Eucharystii w RKK. Składa się ona z dwóch zasadniczych części Liturgii Słowa i Liturgii Łamania Chleba w nich doświadczamy Zmartwychwstałego i przyjmujemy Jego nauczanie oraz zostajemy posłani, by głosić Dobrą Nowinę. Liturgia Eucharystii ma również za zadanie podtrzymywać i obiektywizować naszą relację z Bogiem i Jego Kościołem, dlatego tak ważne jest regularne uczestnictwo w niej. Podczas zgromadzenia eucharystycznego doświadczamy w sposób konkretny naszej przynależności do Ciała Chrystusowego Kościoła. Reformowany Kościół Katolicki w Polsce, będąc Kościołem starokatolickim uznaje wagę Deklaracji Utrechckiej, w której czytamy: Zważywszy fakt, że Eucharystia św. w Kościele katolickim od dawna stanowi prawdziwy ośrodek służby Bożej, uważamy za swój obowiązek oświadczyć również, że zachowujemy wiernie w nienaruszonej formie starą katolicką wiarę w Najświętszy Sakrament Ołtarza, wierząc, że pod postaciami chleba i wina przyjmujemy Ciało i Krew naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Sprawowanie Eucharystii w Kościele nie jest ciągłym powtarzaniem, czy odnawianiem Ofiary pojednania, jaką Chrystus złożył na krzyżu raz na zawsze. Jej ofiarny charakter polega na tym, że stanowi trwałą pamiątkę tej Ofiary i jest dokonującym się tu na ziemi realnym uobecnieniem tej jedynej Ofiary Chrystusa poniesionej dla zbawienia odkupionej ludzkości, która według Hbr 9, składana jest nieustannie przez Chrystusa w niebie, gdzie sam Chrystus wstawia się za nami przed obliczem Boga (Hbr 9, 24). Eucharystia, posiadając taki właśnie charakter w odniesieniu do Ofiary Chrystusa, jest jednocześnie uświęconą ucztą ofiarną, podczas której wierni, przyjmując Ciało i Krew Pana, wchodzą ze sobą w społeczność (1 Kor 10,17). W Zbiorze Wiary zatwierdzonym przez I Synod RKK w Polsce czytamy: Wierzymy, że w Komunii Świętej karmimy się ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa, który jest w niej obecny w sposób rzeczywisty. Nie dociekamy jednak w jaki sposób się to dokonuje i trwa. Jezus postanowił, by ciało i krew były spożywane przez wszystkich wierzących w Chrystusa, dlatego do stołu eucharystycznego dopuszczamy wszystkich chrześcijan, którzy tego pragną. Liturgia Eucharystii sprawowana przez wiernych przygotowanych do tego i ordynowanych w ciągłości sukcesji apostolskiej nauczania i nakładania rąk, łączy nas w sposób obiektywny z całym Kościołem powszechnym żyjącym współcześnie, jak i w przeszłości. Łączy nas też z nakazem samego Chrystusa, skierowanym do apostołów, by szli nauczać i chrzcić (Mt ). Kościół nasz zazwyczaj stosuje własny obrzęd zwany Wspólnym Uwielbieniem - Liturgią Eucharystii. W obrzędzie tym podkreślony jest paschalny charakter Eucharystii, gdyż jest ona ucztą paschalną nowego Ludu Bożego. Liturgia nasza czerpie z bogatego doświadczenia liturgicznego Kościoła zachodniego. Podczas prac nad naszą liturgią korzystaliśmy również z tekstów innych wspólnot chrześcijańskich, zwłaszcza z Book of Common Prayer oraz Common Worship Kościoła Anglii, jak również z tekstów mszału Die Feier der Eucharistie Kościoła starokatolickiego w Niemczech oraz starożytnych tekstów liturgicznych Kościoła. Przygotowany tutaj ryt zawiera również własne modlitwy i rozwiązania liturgiczne, które w pełniejszy sposób ukazują naszą wiarę, doświadczenie i przekonania. Wierzymy, że przy pracach nad Wspólnym Uwielbianiem Liturgią Eucharystii Reformowanego Kościoła Katolickiego w Polsce towarzyszył nam Duch Święty, a cała ta praca niech służy na większą chwałę Boga. Tylko Bogu chwała! Soli Deo Gloria! Liturgia Eucharystii 3

4 OBRZĘDY WEJŚCIA Gdy wszyscy się zgromadzą, razem powinni odczytać jeden z niżej podanych psalmów lub odśpiewać pieśń na wejście. Psalm 46 Bóg jest dla nas ucieczką i mocą: łatwo znaleźć u Niego pomoc w trudnościach. Przeto się nie boimy, choćby waliła się ziemia i góry zapadały w otchłań morza. Niech wody jego burzą się i kipią, niech góry się chwieją pod jego naporem: Pan Zastępów jest z nami, Bóg Jakuba jest dla nas obroną. Odnogi rzeki rozweselają miasto Boże - uświęcony przybytek Najwyższego. Bóg jest w jego wnętrzu, więc się nie zachwieje; Bóg mu pomoże o brzasku poranka. Zaszemrały narody, wzburzyły się królestwa. Głos Jego zagrzmiał - rozpłynęła się ziemia: Pan Zastępów jest z nami, Bóg Jakuba jest dla nas obroną. Przyjdźcie, zobaczcie dzieła Pana, dzieła zdumiewające, których dokonuje na ziemi. On uśmierza wojny aż po krańce ziemi, On kruszy łuki, łamie włócznie, tarcze pali w ogniu. Zatrzymajcie się, i we Mnie uznajcie Boga wzniosłego wśród narodów, wzniosłego na ziemi! Pan Zastępów jest z nami, Bóg Jakuba jest dla nas obroną. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku i teraz, i na wieki wieków. Amen. 4 Liturgia Eucharystii

5 Dziękujcie Panu, bo jest dobry, bo Jego łaska trwa na wieki. W ucisku wzywałem Pana, Pan mnie wysłuchał i na wolność wyprowadził. Niczego się nie boję, bo Pan jest ze mną! Lepiej się uciekać do Pana niż pokładać ufność w człowieku. Lepiej się uciekać do Pana niż pokładać ufność w książętach. Abym upadł, uderzono mnie i pchnięto, lecz Pan mnie podtrzymał. Pan moją mocą i pieśnią, On stał się moim Zbawcą. Głosy radości z ocalenia w namiotach sprawiedliwych. Prawica Pańska moc okazała, prawica Pańska wzniesiona wysoko. Nie umrę, ale żyć będę i głosić dzieła Pana. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku i teraz, i na wieki wieków. Amen. Następnie celebrans z usługującymi, ubrani w szaty liturgiczne, udają się do ołtarza w następującym porządku: 1. ministrant z dymiącą kadzielnicą, jeśli się stosuje okadzenia, 2. ministranci niosący świeczniki z płonącymi świecami, a pomiędzy nimi inny ministrant z krzyżem, jeśli wymagają tego okoliczności, 3. inni ministranci, 4. diakon lub lektor, który może nieść księgę Pisma Świętego, 5. celebrans. Psalm 118 Jeśli się używa kadzidła, celebrans nakłada je do kadzielnicy przed wyruszeniem procesji. W czasie procesji wykonuje się antyfonę na wejście albo śpiewa pieśni na wejście. Po przybyciu do ołtarza celebrans i usługujący czynią głęboki pokłon, duchowni całują ołtarz. Krzyż, jeśli go niesiono w procesji, umieszcza się przy ołtarzu lub w innym stosownym miejscu. Natomiast świeczniki, które nieśli ministranci, stawia się w pobliżu ołtarza. Księgę Pisma Świętego kładzie się na ołtarzu. Następnie celebrans udaje się na miejsce przewodniczenia. Liturgia Eucharystii 5

6 ROZPOCZĘCIE Celebrans: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Wszyscy: Amen. Celebrans: Błogosławione królestwo Ojca i Syna, i Ducha Świętego, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Wszyscy: Amen. POZDROWIENIE Celebrans pozdrawia zgromadzonych: Celebrans: Pan z wami. Wszyscy: I z duchem twoim. Celebrans: Łaska, miłosierdzie i pokój od Boga, Ojca naszego, i Pana Jezusa Chrystusa niech będą z Wami. Wszyscy: I z duchem Twoim. Tych słów używa się zwłaszcza w liturgii sprawowanej przez biskupa: Celebrans: Pokój wam. Wszyscy: I z duchem Twoim. Od Wielkanocy do Niedzieli Zesłania Ducha Świętego używa się: Celebrans: Alleluja. Chrystus zmartwychwstał. Wszyscy: Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja. Słowa powitania i wprowadzenia w liturgię dnia. 6 Liturgia Eucharystii

7 MODLITWA DO DUCHA ŚWIĘTEGO Wszyscy: Duchu Święty, dla Ciebie wszystkie serca są otwarte, wszystkie pragnienia znane i tajemnice nie są ukryte: oczyść nasze myśli i serca, byśmy mogli doskonale Cię kochać i uwielbiać Twoje Święte Imię; przyjdź i zamieszkaj w nas. Amen. Modlitwa św. Efrema Wszyscy: Królu niebieski, Pocieszycielu, Duchu Prawdy, Ty, który jesteś wszędzie i wszystko wypełniasz, Skarbnico dóbr i Dawco życia, przyjdź, uczyń w nas swe mieszkanie, oczyść nas z wszelkiej nieczystości, zbaw nasze dusze, Ty, który jesteś dobry. Modlitwa św. Augustyna Wszyscy: Duchu Święty, Boże, tchnij mnie swoim tchnieniem, abym myślał o tym, co jest święte. Prowadź mnie, Duchu Święty, abym czynił to, co jest święte. Przyciągaj mnie do siebie, Duchu Święty, abym kochał to, co jest święte. Umacniaj mnie, Duchu Święty, abym strzegł tego, co jest święte. Strzeż mnie, Duchu Święty, abym nigdy nie utracił tego, co jest święte. Amen. Liturgia Eucharystii 7

8 SPOWIEDŹ POWSZECHNA Spowiedź Powszechną można według podanego niżej porządku sprawować przed rozpoczęciem Liturgii Eucharystii; w takim przypadku, teraz następuje Kyrie eleison. Celebrans wzywa wiernych do pokuty: Uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni, abyśmy mogli z czystym sercem sprawować świętą Eucharystię i powrócić do pełnej przyjaźni z naszym Stwórcą. Przeprośmy Boga za nasze grzechy, abyśmy mogli godnie przyjąć słowo Boże i sakrament Bożej obecności. Przed Bogiem stojąc, w obecności naszych sióstr i braci, świętych na ziemi i w niebie oraz aniołów Bożych, otwórzmy nasze serca przed ich Stwórcą i wyznajmy nasze grzechy Bogu. Następuje chwila ciszy. Celebrans: Nasz Pan, Jezus Chrystus powiedział: pierwsze przykazanie jest to: Słuchaj, Izraelu, Bóg nasz, Pan jest jedyny. Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem, i ze wszystkich sił. Drugie jest to: Miłuj bliźniego swego jak siebie samego. Nie ma innego przykazania większego od tych. Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe Prawo i Prorocy. Wszyscy: Amen. Panie, zmiłuj się nad nami. 8 Liturgia Eucharystii

9 Wszyscy: Wszechmogący Boże, Ojcze naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Stworzycielu wszystkich rzeczy, Sędzio wszystkich ludzi, uznajemy i wyznajemy bolesne i okrutne grzechy, które tak często popełniamy myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem przeciwko Twojemu majestatowi, prowokując Twój sprawiedliwy gniew i oburzenie wobec nas. Wszyscy: Miej miłosierdzie nad nami, nasz najmiłosierniejszy Ojcze. Przez Jezusa Chrystusa okaż nam łaskę przebaczenia grzechów, które w sercu nosimy i Tobie wyznajemy. Pomóż nam odnowić relacje z Tobą, braćmi i siostrami oraz całym Twoim stworzeniem. Wszyscy: Spowiadam się Bogu wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem, i zaniedbaniem: moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Celebrans udziela rozgrzeszenia: Boże, zmiłuje nad nami. Odpuść nam nasze grzechy i przez Twoją łaskę wprowadź nas do + życia wiecznego. Wszyscy: Amen. Celebrans: Bóg, Ojciec miłosierdzia, który pojednał świat ze sobą przez śmierć i zmartwychwstanie swojego Syna, i zesłał Ducha Świętego na odpuszczenie grzechów, niech wam udzieli przebaczenia + i pokoju. Wszyscy: Amen. Liturgia Eucharystii 9

10 WEZWANIE DO CHRYSTUSA Znaczenie Kyrie najlepiej oddaje tłumaczenie: Panie zmiłowania, Chryste zmiłowania. Jest to uwielbienie skierowane do Chrystusa. Wypada, aby było śpiewane zgodnie z charakterem uwielbiającym. Kyrie to radosny, powitalny okrzyk ku czci Chrystusa, który jest głównym adresatem tych aklamacji. Celebrans: Kyrie eleison. Wszyscy: Kyrie eleison. Celebrans: Christe eleison. Wszyscy: Christe eleison. Celebrans: Kyrie eleison. Wszyscy: Kyrie eleison. CHWAŁA NA WYSOKOŚCI Odmawia się w niedziele i święta poza okresem adwentu i przygotowania paschalnego. Wszyscy: Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię. Błogosławimy Cię. Wielbimy Cię. Wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu nieba, Boże, Ojcze wszechmogący. Panie, Synu Jednorodzony, Jezu Chryste. Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca. Który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Który gładzisz grzechy świata, przyjm błaganie nasze. Który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami. Albowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem. Tylko Tyś Najwyższy, Jezu Chryste. Z Duchem Świętym w chwale Boga Ojca. Amen. KOLEKTA Po skończeniu hymnu Chwała na wysokości celebrans ze złożonymi rękami mówi: Módlmy się. Wszyscy razem z celebransem modlą się przez chwilę w ciszy. Celebrans może w tym miejscu wspomnieć szczególna intencje modlitewną. Kolekta składa się z trzech części: Wspomnienia dzieł Boga, prośby oraz wezwania Chrystusa Pośrednika. Celebrans z rozłożonymi rękami odmawia modlitwę. Po jej zakończeniu lud odpowiada: Wszyscy: Amen. 10 Liturgia Eucharystii

11 CZYTANIE TEKSTÓW PISMA ŚWIĘTEGO Lektor udaje się na odpowiednie miejsce i odczytuje pierwsze czytanie, którego wszyscy słuchają siedząc. Aby zaznaczyć koniec czytania, lektor dodaje: Lektor: Oto słowo Boże. Wszyscy: Bogu niech będą dzięki. Psalmista, czyli kantor śpiewa lub recytuje psalm (refren musi być odśpiewany). Wszyscy powtarzają refren. Następnie, jeżeli jest drugie czytanie, lektor je odczytuje, jak poprzednio. Lektor zaznacza koniec czytania słowami: Lektor: Oto słowo Boże. Wszyscy: Bogu niech będą dzięki. CZYTANIE EWANGELII Po aklamacji Alleluja celebrans lub diakon na miejsce właściwe dla odczytania Ewangelii. Celebrans lub diakon: Pan z wami. Wszyscy: I z duchem Twoim. Celebrans lub diakon: Słuchajmy Ewangelii Pana naszego Jezusa Chrystusa według ewangelisty N. Wszyscy: Chwała Tobie, Panie. W tym miejscu można okadzić księgę Ewangeliarza. Po okadzeniu następuje odczytanie Ewangelii. Aby zaznaczyć koniec, mówi: Celebrans lub diakon: Oto słowo Pańskie. Wszyscy: Chwała Tobie, Panie Jezu Chryste. W tym miejscu celebrans może uczynić znak krzyża Ewangeliarzem. Można też podać go uczestnikom liturgii do ucałowania na znak szacunku oraz pragnienia wypełniania woli Boga w życiu. HOMILIA Po odczytaniu Ewangelii celebrans lub inna przygotowana i wyznaczona do tego osoba powinna wygłosić homilię. Liturgia Eucharystii 11

12 WYZNANIE WIARY Konstantynopolitańskie wyznanie wiary Wszyscy: Wierzę w jednego Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych. I w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, Światłość ze Światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego. Zrodzony a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba. I za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Marii Panny i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas, pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany. I zmartwychwstał dnia trzeciego, jak oznajmia Pismo. I wstąpił do nieba; siedzi po prawicy Ojca. I powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a Królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca pochodzi. Który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę; który mówił przez Proroków. Wierzę w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów. I oczekuję wskrzeszenia umarłych. I życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. 12 Liturgia Eucharystii

13 Apostolski symbol wiary Wszyscy: Wierzę w Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego. Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego; narodził się z Marii Panny. Umęczon pod Poncjuszem Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion; zstąpił do piekieł. Trzeciego dnia zmartwychwstał. Wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. MODLITWA POWSZECHNA W modlitwie powszechnej lud spełniając powszechne kapłaństwo, modli się za wszystkich ludzi. Wypada tę modlitwę odmawiać podczas każdej Liturgii Eucharystii, by w ten sposób zanoszono prośby za Kościół; za tych, którzy nami rządzą; za tych, którzy znajdują się w trudnych sytuacjach życiowych; za wszystkich ludzi i o zbawienie całego świata. Zwykle należy zachować następującą kolejność intencji: 1. za Kościół powszechny, 2. za Reformowany Kościół Katolicki w Polsce oraz siostrzane wspólnoty, 3. w potrzebach społeczności świeckiej, 4. za tych, którzy się znajdują w trudnościach życiowych, 5. za lokalną wspólnotę. Wspólnota na wezwania modlitewne może odpowiadać tak: Osoba podająca intencje: Ciebie prosimy. Wszyscy: Wysłuchaj nas, Panie. Osoba podająca intencje: Panie, w Twoim miłosierdziu. Wszyscy: Wysłuchaj naszej modlitwy. Liturgia Eucharystii 13

14 Na koniec modlitwy powszechnej: Celebrans: Ojcze Miłosierdzia, Wszyscy: Przyjmij te modlitwy, przez Twojego Syna, naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Amen. ZNAK POKOJU Celebrans wprowadza w Znak Pokoju, mówiąc: Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim Apostołom: Pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. <...> Wstęp modlitwy można dostosować do okresu liturgicznego: W OKRESIE NARODZENIA PAŃSKIEGO Panie Jezu Chryste, przy Twoim narodzeniu aniołowie zwiastowali ziemi pokój. <...> W OKRESIE WIELKIEGO POSTU Panie Jezu Chryste, przez Twoją śmierć na krzyżu Bóg Ojciec wprowadził pokój między niebem i ziemią. <...> W OKRESIE WIELKANOCNYM Panie Jezu Chryste, w dniu zmartwychwstania pozdrowiłeś uczniów słowami: Pokój wam. <...> W UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO Panie Jezu Chryste, Ty zesłałeś Ducha Świętego, aby obdarzyć Kościół jednością i pokojem. <...> Składa ręce. <...> Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Wszyscy Amen. Celebrans rozkładając i składając ręce, mówi: Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Wszyscy I z duchem twoim. Następnie diakon lub celebrans mówi: Przekażmy sobie znak pokoju. 14 Liturgia Eucharystii

15 PRZYGOTOWANIE DARÓW Chleb i wino przeznaczone do sprawowania Eucharystii przynosi się na ołtarz. Przyjmuje się także pieniądze lub inne dary na rzecz ubogich i potrzeby Kościoła. Dary, przyniesione przez wiernych lub zebrane w kościele, składa się w odpowiednim miejscu w prezbiterium. Celebrans stojąc przy ołtarzu bierze patenę z chlebem, unosi ją nieco i mówi: Błogosławiony jesteś, Panie, Boże wszechświata. Dzięki Tobie mamy chleb, który nam z ziemi dałeś, a przez pracę człowieka nadaje się do spożycia. Prosimy, pobłogosław ten chleb, by stał się dla nas chlebem życia. Wszyscy Błogosławiony jesteś, Jahwe, nasz Boże, teraz i na wieki Jeśli kielich z winem nie został przygotowany przed Liturgią, w tym miejscu przynosi się wino i wodę, którą celebrans lub diakon wlewają do kielicha mówiąc: Przez to misterium wina i wody daj nam, Boże, udział w Bóstwie Chrystusa, który przyjął nasze człowieczeństwo. Następnie celebrans bierze kielich z winem, unosi go nieco nad ołtarzem i mówi: Błogosławimy jesteś, Panie, Boże wszechświata. Dzięki Tobie mamy wino, które nam z ziemi dałeś - owoc winnego krzewu, który przez pracę człowieka nadaje się do spożycia. Prosimy, pobłogosław to wino, by stało się napojem duchowym. Wszyscy Błogosławiony jesteś, Jahwe, nasz Boże, teraz i na wieki Jeśli stosuje się okadzenie, teraz następuje pieśń a celebrans okadza ołtarz i święte dary. Następnie diakon lub inna odpowiednia osoba, okadza celebransa i zgromadzonych na Liturgii. Celebrans Sławcie Pana wszystkie narody, Wszyscy chwalcie Go, wszystkie ludy. Bo potężna nad nami Jego łaska, a wierność Pana trwa na wieki. Celebrans Módlmy się, aby Bóg, Ojciec wszechmogący, przyjął nasze dziękczynienie na swoją chwałę i obdarzył nas miłosierdziem. Wszyscy Amen. Liturgia Eucharystii 15

16 MODLITWY EUCHARYSTYCZNE MODLITWA I Traditio Apostolica Celebrans Pan z wami. Pan jest tutaj. Wszyscy I z duchem twoim. Jego Duch jest z nami. Celebrans W górę serca. Wszyscy Wznosimy je do Pana. Celebrans Dzięki składajmy Panu, Bogu naszemu. Wszyscy Godne to i sprawiedliwe. Celebrans rozkłada ręce i mówi: Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie, Ojcze Święty, wszechmogący, wieczny Boże. Ty w każdym czasie udzielasz swojemu Kościołowi odpowiednich darów i nim kierujesz. Mocą Ducha Świętego tak podtrzymujesz swój Lud w wierności, że w doświadczeniach nie przestaje Ciebie wzywać, a wśród radości, Tobie składa dziękczynienie i zawsze pragnie być z Tobą w przyjaźni przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dlatego zjednoczeni z chórami Aniołów, wysławiamy Ciebie, z radością wołając: Wszyscy Święty, Święty, Święty Pan, Bóg Sił i Mocy, niebo i ziemia są pełne Twojej chwały. Hosanna na wysokościach. Błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie. Hosanna na wysokościach. Celebrans rozkłada ręce i mówi dalej: Dziękujemy Ci, Boże, przez Twojego umiłowanego Syna, Jezusa Chrystusa. Ty posłałeś Go w pełni czasu jako Zbawiciela, aby ogłosił Twoją wolę. On jest Twoim Słowem, nierozerwalnie z Tobą złączonym. Przez Niego wszystko stworzyłeś i widziałeś, że było dobre. On zamieszkał w łonie Marii, przyjął ciało i został objawiony jako Twój Syn, narodzony z Ducha Świętego i ludzkiej matki. On pragnął wypełnić Twoją wolę i zgromadzić Twój święty lud. 16 Liturgia Eucharystii

17 Rozciągnął ręce na krzyżu, aby wybawić od cierpienia tych, którzy w Ciebie wierzą. On wydał się z własnej woli na mękę, aby pozbawić śmierć jej mocy, zerwać kajdany zła, podeptać źródło potępienia, którym jest grzech, sprawiedliwych wprowadzić do światła, położyć kres cierpieniu i ukazać prawdę o zmartwychwstaniu i odnowieniu życia. Wszyscy Dziękujemy Ci, Ojcze nasz, za życie i za poznanie, które objawiłeś nam przez Jezusa, Sługę Twego. Tobie chwała na wieki! (1) Nasz Pan i Zbawiciel Jezus Chrystus, w noc przed swoja śmiercią, zgromadził uczniów na wieczerzy, wziął chleb i dzięki, Ojcze, Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: Bierzcie i jedzcie, to jest ciało moje, które za was oddaję. Czyńcie to na moją pamiątkę. (2) Pan Jezus tej nocy, której był wydany, wziął chleb, odmówił dziękczynienie, połamał, i powiedział: To jest ciało moje, to dla was. Czyńcie to na moją pamiątkę. Wszyscy Dziękujemy Ci, Ojcze nasz, za świętą winorośl Dawida, sługi Twego, którą objawiłeś nam przez Jezusa, Sługę Twego. Tobie chwała na wieki! (1) Podobnie po wieczerzy wziął kielich z winem i dzięki Tobie składając podał swoim uczniom mówiąc: Pijcie z niego wszyscy. To jest moja krew przymierza, którą przelewam za was, na odpuszczenie grzechów. Czyńcie to na moją pamiątkę. Liturgia Eucharystii 17

18 (2) Tak samo, po spożyciu wieczerzy, wziął kielich, mówiąc: Ten kielich jest nowym przymierzem we krwi mojej. To czyńcie, ilekroć pić będziecie, na moją pamiątkę. Wszyscy Jak ten chleb łamany, rozrzucony po górach, został w jedno zebrany, tak niech Kościół Twój, aż po najdalsze krańce ziemi, zbierze się w jednym królestwie Twoim, bo Twoja jest chwała i moc przez Jezusa Chrystusa na wieki! Celebrans rozkłada ręce i kontynuuje: Pamiętając o poleceniu Jezusa, świętujemy pamiątkę paschy Twojego Syna i przynosimy ten chleb oraz kielich przed Twoje Oblicze. Celebrans składa ręce i mówi: Tajemnica wiary! Wszyscy Chrystus umarł, Chrystus zmartwychwstał, Chrystus powróci! Celebrans rozkłada ręce i mówi: Dziękujemy Ci, że uznałeś nas godnymi, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Celebrans wyciąga ręce nad darami i mówi: Prosimy Cię, ześlij Twego Świętego Ducha na te dary, które Tobie przynosi Twój Kościół. Ty sprawiasz, że jesteśmy w jedności. Wszystkich, którzy przyjmują święte dary, napełnij Twoim Duchem, umocnij ich wiarę i prowadź w prawdzie. Tak chcemy Cię chwalić i oddawać tylko Tobie cześć, przez Twojego Syna Jezusa + Chrystusa. Celebrans podnosi święte dary (Jeśli diakon asystuje, podnosi kielich) i mówi: Przez Niego, z Nim i w Nim, niech będzie Tobie Boże, wszechmogący Ojcze, we wspólnocie Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała, teraz i na wieki wieków. Wszyscy Amen. Po Amen celebrans odstawia święte dary i czyni głęboki skłon lub przyklęka. Następuje modlitwa Ojcze nasz. 18 Liturgia Eucharystii

19 MODLITWA II Wszystko przez Chrystusa Celebrans Pan z wami. Pan jest tutaj. Wszyscy I z duchem twoim. Jego Duch jest z nami. Celebrans W górę serca. Wszyscy Wznosimy je do Pana. Celebrans Dzięki składajmy Panu, Bogu naszemu. Wszyscy Godne to i sprawiedliwe. Celebrans rozkłada ręce i mówi: Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i dające prawdziwą radość, aby w każdym czasie i we wszystkich miejscach, składać Tobie dziękczynienie i uwielbienie, Ojcze Święty, Wszechmogący, wieczny Boże, przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, Pana naszego. On jest Twoim żywym Słowem, przez Niego wszystko zostało stworzone, w tym i my, na Twój obraz i podobieństwo. Tobie chwała i cześć na wieki. Dzięki krwi przelanej przez Twojego Syna, uwolniłeś nas z niewoli grzechu. On dla nas narodził się z kobiety i umarł na krzyżu, a Ty Go wskrzesiłeś z martwych i wywyższyłeś po swojej prawicy w niebie. Tobie chwała i cześć na wieki. Dzięki Twojemu Synowi posłałeś nam, świętego i ożywiającego Ducha, i uczyniłeś nas swoją własnością. Tobie chwała i cześć na wieki. W jedności z aniołami i archaniołami, i wszystkimi braćmi i siostrami w niebie, uwielbiamy Twoje wielkie i chwalebne imię, mówiąc: Wszyscy Święty, Święty, Święty Pan, Bóg Sił i Mocy, niebo i ziemia są pełne Twojej chwały. Hosanna na wysokościach. Błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie. Hosanna na wysokościach. Celebrans rozkłada ręce i mówi dalej: Przyjmij nasze uwielbienie, Ojcze niebieski, przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela. My za Jego przykładem i słuchając Jego polecenia, zbieramy się, by przeżywać pamiątkę naszego wyzwolenia. Liturgia Eucharystii 19

20 Wszyscy Dziękujemy Ci, Ojcze nasz, za życie i za poznanie, które objawiłeś nam przez Jezusa, Sługę Twego. Tobie chwała na wieki! (1) Nasz Pan i Zbawiciel Jezus Chrystus, w noc przed swoja śmiercią, zgromadził uczniów na wieczerzy, wziął chleb i dzięki, Ojcze, Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: Bierzcie i jedzcie, to jest ciało moje, które za was oddaję. Czyńcie to na moją pamiątkę. (2) Pan Jezus tej nocy, której był wydany, wziął chleb, odmówił dziękczynienie, połamał, i powiedział: To jest ciało moje, to dla was. Czyńcie to na moją pamiątkę. Wszyscy Dziękujemy Ci, Ojcze nasz, za świętą winorośl Dawida, sługi Twego, którą objawiłeś nam przez Jezusa, Sługę Twego. Tobie chwała na wieki! (1) Podobnie po wieczerzy wziął kielich z winem i dzięki Tobie składając podał swoim uczniom mówiąc: Pijcie z niego wszyscy. To jest moja krew przymierza, którą przelewam za was, na odpuszczenie grzechów. Czyńcie to na moją pamiątkę. (2) Tak samo, po spożyciu wieczerzy, wziął kielich, mówiąc: Ten kielich jest nowym przymierzem we krwi mojej. To czyńcie, ilekroć pić będziecie, na moją pamiątkę. Wszyscy Jak ten chleb łamany, rozrzucony po górach, został w jedno zebrany, tak niech Kościół Twój, aż po najdalsze krańce ziemi, zbierze się w jednym królestwie Twoim, 20 Liturgia Eucharystii

21 bo Twoja jest chwała i moc przez Jezusa Chrystusa na wieki! Celebrans Wielka jest tajemnica wiary! Wszyscy Chrystus umarł, Chrystus zmartwychwstał, Chrystus powróci! Celebrans Chwała Tobie, Panie Jezu! Wszyscy Śmierć Twoja zniszczyła naszą śmierć, Twoje zmartwychwstanie przywróciło nam życie. Panie Jezu, przyjdź w chwale! Celebrans Chrystus jest chlebem życia! Wszyscy Kiedy spożywamy ten chleb i pijemy z tego kielicha, głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, aż przyjdziesz w chwale! Celebrans Jezus Chrystus jest Panem! Wszyscy Panie, przez krzyż i zmartwychwstanie Twoje, uczyniłeś nas wolnymi, Ty jesteś Zbawicielem świata! Celebrans rozkłada ręce i kontynuuje: Ojcze, przyjmij przez Jezusa Chrystusa, naszego jedynego kapłana i pośrednika, ofiarę dziękczynienia i uwielbienia Kościoła, który stoi przed Tobą. Celebrans wyciąga ręce nad darami i mówi: Prośmy Cię, ześlij swojego Ducha Świętego i uświęć ten chleb i wino, by stały się dla nas ciałem + i krwią naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Liturgia Eucharystii 21

22 Celebrans rozkłada ręce i kontynuuje: Gdy będziemy jeść i pić te święte dary, w obecności Twojego Boskiego majestatu, odnów nas przez Ducha Świętego, pociągaj nas do miłości, i jednocz nas w ciele Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Celebrans podnosi święte dary (Jeśli diakon asystuje, podnosi kielich) i mówi: Przez Niego, z Nim i w Nim, niech będzie Tobie Boże, wszechmogący Ojcze, we wspólnocie Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała, teraz i na wieki wieków. Wszyscy Amen. Po Amen celebrans odstawia święte dary i czyni głęboki skłon lub przyklęka. Następuje modlitwa Ojcze nasz. 22 Liturgia Eucharystii

23 MODLITWA III Dzieło Chrystusa Celebrans Pan z wami. Pan jest tutaj. Wszyscy I z duchem twoim. Jego Duch jest z nami. Celebrans W górę serca. Wszyscy Wznosimy je do Pana. Celebrans Dzięki składajmy Panu, Bogu naszemu. Wszyscy Godne to i sprawiedliwe. Celebrans rozkłada ręce i mówi: Ojcze, dziękujemy Ci i uwielbiamy przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, który jest Twoim żywym Słowem. Dzięki Niemu utworzyłeś wszystko. Posłałeś Go nam w swojej dobroci, jako Zbawiciela. Przez Ducha Świętego, Jezus Chrystus stał się człowiekiem, narodził się z Dziewicy Marii i mieszkał między nami na ziemi. On też otworzył szeroko swoje ramiona dla nas na krzyżu i położył kres śmierci, umierając za nas. Twój Syn, Ojcze, powołał nas przez zmartwychwstanie do nowego życia, uwalniając nas od grzechów i czyniąc świętym ludem. W jedności z aniołami i archaniołami, i wszystkimi braćmi i siostrami w niebie, uwielbiamy Twoje wielkie i chwalebne imię, mówiąc: Wszyscy Święty, Święty, Święty Pan, Bóg Sił i Mocy, niebo i ziemia są pełne Twojej chwały. Hosanna na wysokościach. Błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie. Hosanna na wysokościach. Celebrans rozkłada ręce i mówi: Przyjmij nasze uwielbienie, Ojcze niebieski, przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela. My za Jego przykładem i słuchając Jego polecenia, zbieramy się, by przeżywać pamiątkę naszego wyzwolenia. Wszyscy Dziękujemy Ci, Ojcze nasz, za życie i za poznanie, które objawiłeś nam przez Jezusa, Sługę Twego. Tobie chwała na wieki! Liturgia Eucharystii 23

24 (1) Nasz Pan i Zbawiciel Jezus Chrystus, w noc przed swoja śmiercią, zgromadził uczniów na wieczerzy, wziął chleb i dzięki, Ojcze, Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: Bierzcie i jedzcie, to jest ciało moje, które za was oddaję. Czyńcie to na moją pamiątkę. (2) Pan Jezus tej nocy, której był wydany, wziął chleb, odmówił dziękczynienie, połamał, i powiedział: To jest ciało moje, to dla was. Czyńcie to na moją pamiątkę. Wszyscy Dziękujemy Ci, Ojcze nasz, za świętą winorośl Dawida, sługi Twego, którą objawiłeś nam przez Jezusa, Sługę Twego. Tobie chwała na wieki! (1) Podobnie po wieczerzy wziął kielich z winem i dzięki Tobie składając podał swoim uczniom mówiąc: Pijcie z niego wszyscy. To jest moja krew przymierza, którą przelewam za was, na odpuszczenie grzechów. Czyńcie to na moją pamiątkę. (2) Tak samo, po spożyciu wieczerzy, wziął kielich, mówiąc: Ten kielich jest nowym przymierzem we krwi mojej. To czyńcie, ilekroć pić będziecie, na moją pamiątkę. Wszyscy Jak ten chleb łamany, rozrzucony po górach, został w jedno zebrany, tak niech Kościół Twój, aż po najdalsze krańce ziemi, zbierze się w jednym królestwie Twoim, bo Twoja jest chwała i moc przez Jezusa Chrystusa na wieki! 24 Liturgia Eucharystii

25 Celebrans Wielka jest tajemnica wiary! Wszyscy Chrystus umarł, Chrystus zmartwychwstał, Chrystus powróci! Celebrans Chwała Tobie, Panie Jezu! Wszyscy Śmierć Twoja zniszczyła naszą śmierć, Twoje zmartwychwstanie przywróciło nam życie. Panie Jezu, przyjdź w chwale! Celebrans Chrystus jest chlebem życia! Wszyscy Kiedy spożywamy ten chleb i pijemy z tego kielicha, głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, aż przyjdziesz w chwale! Celebrans Jezus Chrystus jest Panem! Wszyscy Panie, przez krzyż i zmartwychwstanie Twoje, uczyniłeś nas wolnymi, Ty jesteś Zbawicielem świata! Celebrans wyciąga ręce nad darami i mówi: Prośmy Cię, ześlij swojego Ducha Świętego i uświęć ten chleb i wino, by stały się dla nas ciałem + i krwią naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Celebrans rozkłada ręce i kontynuuje: Najlepszy Ojcze, wspominamy śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, Zbawiciela świata. On jest teraz z nami. Ofiarujemy Tobie nasze uwielbienia i dziękczynienia oraz nas samych. Liturgia Eucharystii 25

26 Wysłuchaj nas, Boże, i udziel Twojej miłości wszystkim, którzy uczestniczą w komunii z Twoim Synem, aby w Twoim Kościele coraz bardziej byli zjednoczeni z Tobą i z tymi wszystkimi, którzy pracują dla Twojego ludu. Nie zapominaj o tych, których bardzo kochamy i o tych, których kochamy jeszcze za mało. Doprowadź nas wszystkich do siebie, abyśmy razem ze wszystkimi, którzy kochają naszego Pana Jezusa Chrystusa, na wieki śpiewali Tobie pieśń chwały. Celebrans podnosi święte dary (Jeśli diakon asystuje, podnosi kielich) i mówi: Przez Niego, z Nim i w Nim, niech będzie Tobie Boże, wszechmogący Ojcze, we wspólnocie Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała, teraz i na wieki wieków. Wszyscy Amen. Po Amen celebrans odstawia święte dary i czyni głęboki skłon lub przyklęka. Następuje modlitwa Ojcze nasz. 26 Liturgia Eucharystii

27 MODLITWA IV Tajemnica Paschalna Celebrans Pan z wami. Pan jest tutaj. Wszyscy I z duchem twoim. Jego Duch jest z nami. Celebrans W górę serca. Wszyscy Wznosimy je do Pana. Celebrans Dzięki składajmy Panu, Bogu naszemu Wszyscy Godne to i sprawiedliwe. Celebrans rozkłada ręce i mówi: Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie chwalili, Panie, Ojcze niebieski, wszechmogący i miłosierny Boże, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to sprawił, że przez wielkanocne tajemnice zostaliśmy uwolnieni z jarzma grzechu i śmierci, i wezwani do chwały. Jesteśmy bowiem plemieniem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem odkupionym i wszędzie głosimy wszechmoc Twoją, Boże, który nas wezwałeś z ciemności do Twojego przedziwnego światła. Dlatego z aniołami i archaniołami, i z wszystkimi chórami niebios, głosimy Twoją chwałę, razem z nimi wołając: Wszyscy Święty, Święty, Święty Pan, Bóg Sił i Mocy, niebo i ziemia są pełne Twojej chwały. Hosanna na wysokościach. Błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie. Hosanna na wysokościach. Celebrans wyciąga ręce nad darami i mówi: Zaprawdę, święty jesteś Boże, źródło wszelkiej świętości. My zgodnie z poleceniem Jezusa wspominamy Jego dzieło podczas uczty miłości. Wszyscy Dziękujemy Ci, Ojcze nasz, za życie i za poznanie, które objawiłeś nam przez Jezusa, Sługę Twego. Tobie chwała na wieki! Liturgia Eucharystii 27

28 (1) Nasz Pan i Zbawiciel Jezus Chrystus, w noc przed swoja śmiercią, zgromadził uczniów na wieczerzy, wziął chleb i dzięki, Ojcze, Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: Bierzcie i jedzcie, to jest ciało moje, które za was oddaję. Czyńcie to na moją pamiątkę. (2) Pan Jezus tej nocy, której był wydany, wziął chleb, odmówił dziękczynienie, połamał, i powiedział: To jest ciało moje, to dla was. Czyńcie to na moją pamiątkę. Wszyscy Dziękujemy Ci, Ojcze nasz, za świętą winorośl Dawida, sługi Twego, którą objawiłeś nam przez Jezusa, Sługę Twego. Tobie chwała na wieki! (1) Podobnie po wieczerzy wziął kielich z winem i dzięki Tobie składając podał swoim uczniom mówiąc: Pijcie z niego wszyscy. To jest moja krew przymierza, którą przelewam za was, na odpuszczenie grzechów. Czyńcie to na moją pamiątkę. (2) Tak samo, po spożyciu wieczerzy, wziął kielich, mówiąc: Ten kielich jest nowym przymierzem we krwi mojej. To czyńcie, ilekroć pić będziecie, na moją pamiątkę. Wszyscy Jak ten chleb łamany, rozrzucony po górach, został w jedno zebrany, tak niech Kościół Twój, aż po najdalsze krańce ziemi, zbierze się w jednym królestwie Twoim, bo Twoja jest chwała i moc przez Jezusa Chrystusa na wieki! 28 Liturgia Eucharystii

29 Celebrans Wielka jest tajemnica wiary! Wszyscy Chrystus umarł, Chrystus zmartwychwstał, Chrystus powróci! Celebrans Chwała Tobie, Panie Jezu! Wszyscy Śmierć Twoja zniszczyła naszą śmierć, Twoje zmartwychwstanie przywróciło nam życie. Panie Jezu, przyjdź w chwale! Celebrans Chrystus jest chlebem życia! Wszyscy Kiedy spożywamy ten chleb i pijemy z tego kielicha, głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, aż przyjdziesz w chwale! Celebrans Jezus Chrystus jest Panem! Wszyscy Panie, przez krzyż i zmartwychwstanie Twoje, uczyniłeś nas wolnymi, Ty jesteś Zbawicielem świata! Celebrans wyciąga ręce nad darami i mówi: Prośmy Cię, ześlij swojego Ducha i uświęć ten chleb i wino, by stały się dla nas według Twojej woli ciałem + i krwią Chrystusa, naszego Pana. Celebrans rozkłada ręce i kontynuuje: Wspominając, Boże, zbawczą mękę Twojego Syna, jak również cudowne Jego zmartwychwstanie i wniebowstąpienie, oraz czekając na powtórne Jego przyjście, składamy Ci wśród dziękczynnych modlitw naszą ofiarę uwielbienia i dziękczynienia. Spraw, abyśmy posileni ciałem i krwią Twojego Syna, i napełnieni Duchem Świętym, stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie. Liturgia Eucharystii 29

30 Niech On nas uczyni darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo z Twoimi wybranymi, błogosławioną Marią Dziewicą, apostołami i męczennikami, (ze świętym N.) i wszystkimi świętymi, którzy uwielbiają Twoje oblicze w niebie. Prosimy, Boże, daj całemu światu pokój i zbawienie. Utwierdź w wierze i miłości Twój Kościół pielgrzymujący na ziemi, naszego biskupa N., wszystkich biskupów świata, prezbiterów, diakonów i cały lud odkupiony. W miłosierdziu swoim, dobry Ojcze, zjednocz ze sobą wszystkie swoje dzieci rozproszone po całym świecie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarzasz świat wszelkimi dobrami. Celebrans podnosi święte dary (Jeśli diakon asystuje, podnosi kielich) i mówi: Przez Niego, z Nim i w Nim, niech będzie Tobie Boże, wszechmogący Ojcze, we wspólnocie Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała, teraz i na wieki wieków. Wszyscy Amen. Po Amen celebrans odstawia święte dary i czyni głęboki skłon lub przyklęka. Następuje modlitwa Ojcze nasz. 30 Liturgia Eucharystii

31 MODLITWA V Bóg zwrócony ku człowiekowi Celebrans Pan z wami. Pan jest tutaj. Wszyscy I z duchem twoim. Jego Duch jest z nami. Celebrans W górę serca. Wszyscy Wznosimy je do Pana. Celebrans Dzięki składajmy Panu, Bogu naszemu. Wszyscy Godne to i sprawiedliwe. Celebrans rozkłada ręce i mówi: Wszechmogący Boże, nasz dobry Ojcze, Twoja twarz jest zawsze zwrócona w naszą stronę. Z miłości dałeś nam Jezusa Chrystusa, który uratował nas od grzechu i śmierci. Twoje Słowo, zaprasza nas do Twojego domu w niebie, gdzie słychać anielską pieśń uwielbienia. My, radując się z Twojej obecności, wołamy razem z aniołami: Wszyscy Święty, Święty, Święty Pan, Bóg Sił i Mocy, niebo i ziemia są pełne Twojej chwały. Hosanna na wysokościach. Błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie. Hosanna na wysokościach. Celebrans rozkłada ręce i mówi: Nasz Ojcze, dziękujemy Ci za dary, które nam dajesz z nieba. Jezus, ze znakiem wiary i słowem nadziei, wyprowadził nas z ciemności do światła. On oczyścił nas z grzechu i uczynił wolnymi. Wszyscy Dziękujemy Ci, Ojcze nasz, za życie i za poznanie, które objawiłeś nam przez Jezusa, Sługę Twego. Tobie chwała na wieki! (1) Nasz Pan i Zbawiciel Jezus Chrystus, w noc przed swoja śmiercią, zgromadził uczniów na wieczerzy, wziął chleb i dzięki, Ojcze, Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: Bierzcie i jedzcie, to jest ciało moje, które za was oddaję. Czyńcie to na moją pamiątkę. Liturgia Eucharystii 31

32 (2) Pan Jezus tej nocy, której był wydany, wziął chleb, odmówił dziękczynienie, połamał, i powiedział: To jest ciało moje, to dla was. Czyńcie to na moją pamiątkę. Wszyscy Dziękujemy Ci, Ojcze nasz, za świętą winorośl Dawida, sługi Twego, którą objawiłeś nam przez Jezusa, Sługę Twego. Tobie chwała na wieki! (1) Podobnie po wieczerzy wziął kielich z winem i dzięki Tobie składając podał swoim uczniom mówiąc: Pijcie z niego wszyscy. To jest moja krew przymierza, którą przelewam za was, na odpuszczenie grzechów. Czyńcie to na moją pamiątkę. (2) Tak samo, po spożyciu wieczerzy, wziął kielich, mówiąc: Ten kielich jest nowym przymierzem we krwi mojej. To czyńcie, ilekroć pić będziecie, na moją pamiątkę. Wszyscy Jak ten chleb łamany, rozrzucony po górach, został w jedno zebrany, tak niech Kościół Twój, aż po najdalsze krańce ziemi, zbierze się w jednym królestwie Twoim, bo Twoja jest chwała i moc przez Jezusa Chrystusa na wieki! Celebrans Wielka jest tajemnica wiary! Wszyscy Chrystus umarł, Chrystus zmartwychwstał, Chrystus powróci! 32 Liturgia Eucharystii

33 Celebrans Chwała Tobie, Panie Jezu! Wszyscy Śmierć Twoja zniszczyła naszą śmierć, Twoje zmartwychwstanie przywróciło nam życie. Panie Jezu, przyjdź w chwale! Celebrans Chrystus jest chlebem życia! Wszyscy Kiedy spożywamy ten chleb i pijemy z tego kielicha, głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, aż przyjdziesz w chwale! Celebrans Jezus Chrystus jest Panem! Wszyscy Panie, przez krzyż i zmartwychwstanie Twoje, uczyniłeś nas wolnymi, Ty jesteś Zbawicielem świata! Celebrans wyciąga ręce nad darami i mówi: Prosimy, poślij Ducha Świętego na ten chleb i wino, by ten pokarm stał się ciałem + i krwią Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Celebrans rozkłada ręce i kontynuuje: Obchodząc pamiątkę śmierci i zmartwychwstania Twojego Syna, który jest naszą paschą i naszym pokojem, i oczekując błogosławionego dnia Jego przyjścia na końcu czasów, składamy Ci, Boże prawdziwy i wierny, ofiarę uwielbienia i dziękczynienia. Wejrzyj, Ojcze, na swoją rodzinę, która łączy się z Tobą w Jezusie Chrystusie, i daj nam moc Ducha Świętego, abyśmy zwyciężywszy podziały i niezgodę złączyli się w jedno ciało. Zachowaj nas wszystkich w jednej wierze i miłości z pasterzami Kościoła, z naszym biskupem N., i wszystkimi kobietami i mężczyznami w służbie apostolskiej. Liturgia Eucharystii 33

34 Wspieraj nas we wspólnym budowaniu Twojego Królestwa aż do dnia, w którym przyjdziemy do Ciebie w Twoim domu, święci pośród świętych, z błogosławioną Dziewicą Marią, z apostołami, (ze świętym N.) i naszymi zmarłymi braćmi i siostrami, których polecamy Tobie. Wtedy, pośród nowego stworzenia, wyzwolonego ostatecznie od zepsucia śmierci, śpiewać będziemy hymn dziękczynienia, który wznosi się ku Tobie od Chrystusa żyjącego na wieki. Celebrans podnosi święte dary (Jeśli diakon asystuje, podnosi kielich) i mówi: Przez Niego, z Nim i w Nim, niech będzie Tobie Boże, wszechmogący Ojcze, we wspólnocie Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała, teraz i na wieki wieków. Wszyscy Amen. Po Amen celebrans odstawia święte dary i czyni głęboki skłon lub przyklęka. Następuje modlitwa Ojcze nasz. 34 Liturgia Eucharystii

35 MODLITWA VI Tajemnica Wcielenia Celebrans Pan z wami. Pan jest tutaj. Wszyscy I z duchem twoim. Jego Duch jest z nami. Celebrans W górę serca. Wszyscy Wznosimy je do Pana. Celebrans Dzięki składajmy Panu, Bogu naszemu. Wszyscy Godne to i sprawiedliwe. Celebrans rozkłada ręce i mówi: Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali, Panie, Ojcze niebieski, wszechmogący i miłosierny Boże. Poznaliśmy Twoją niezmierzoną chwałę, gdy nam zesłałeś swojego Syna, aby stał się człowiekiem i wybawił nas od zguby wiecznej. W ten sposób nasze śmiertelne człowieczeństwo stało się narzędziem zbawienia, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przez Niego Twój majestat uwielbiają zastępy aniołów, którzy zawsze się radują w Twojej obecności. Prosimy, aby i nasze głosy przyłączyły się do nich, razem z nimi wołając: Wszyscy Święty, Święty, Święty Pan, Bóg Sił i Mocy, niebo i ziemia są pełne Twojej chwały. Hosanna na wysokościach. Błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie. Hosanna na wysokościach. Celebrans rozkłada ręce i mówi: Uwielbiamy Cię i błogosławimy Ciebie, nasz żyjący Ojcze, przez Jezusa Chrystusa naszego Pana. Wszyscy Dziękujemy Ci, Ojcze nasz, za życie i za poznanie, które objawiłeś nam przez Jezusa, Sługę Twego. Tobie chwała na wieki! (1) Nasz Pan i Zbawiciel Jezus Chrystus, w noc przed swoja śmiercią, zgromadził uczniów na wieczerzy, wziął chleb i dzięki, Ojcze, Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: Bierzcie i jedzcie, to jest ciało moje, które za was oddaję. Czyńcie to na moją pamiątkę. Liturgia Eucharystii 35

36 (2) Pan Jezus tej nocy, której był wydany, wziął chleb, odmówił dziękczynienie, połamał, i powiedział: To jest ciało moje, to dla was. Czyńcie to na moją pamiątkę. Wszyscy Dziękujemy Ci, Ojcze nasz, za świętą winorośl Dawida, sługi Twego, którą objawiłeś nam przez Jezusa, Sługę Twego. Tobie chwała na wieki! (1) Podobnie po wieczerzy wziął kielich z winem i dzięki Tobie składając podał swoim uczniom mówiąc: Pijcie z niego wszyscy. To jest moja krew przymierza, którą przelewam za was, na odpuszczenie grzechów. Czyńcie to na moją pamiątkę. (2) Tak samo, po spożyciu wieczerzy, wziął kielich, mówiąc: Ten kielich jest nowym przymierzem we krwi mojej. To czyńcie, ilekroć pić będziecie, na moją pamiątkę. Wszyscy Jak ten chleb łamany, rozrzucony po górach, został w jedno zebrany, tak niech Kościół Twój, aż po najdalsze krańce ziemi, zbierze się w jednym królestwie Twoim, bo Twoja jest chwała i moc przez Jezusa Chrystusa na wieki! Celebrans Wielka jest tajemnica wiary! Wszyscy Chrystus umarł, Chrystus zmartwychwstał, Chrystus powróci! 36 Liturgia Eucharystii

37 Celebrans Chwała Tobie, Panie Jezu! Wszyscy Śmierć Twoja zniszczyła naszą śmierć, Twoje zmartwychwstanie przywróciło nam życie. Panie Jezu, przyjdź w chwale! Celebrans Chrystus jest chlebem życia! Wszyscy Kiedy spożywamy ten chleb i pijemy z tego kielicha, głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, aż przyjdziesz w chwale! Celebrans Jezus Chrystus jest Panem! Wszyscy Panie, przez krzyż i zmartwychwstanie Twoje, uczyniłeś nas wolnymi, Ty jesteś Zbawicielem świata! Celebrans wyciąga ręce nad darami i mówi: My, według polecenia Jezusa, przedstawiamy Tobie chleb i wino, i prosimy, poślij nam Ducha Świętego. Niech On przemieni ten pokarm w ciało + i krew Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa. Celebrans rozkłada ręce i kontynuuje: Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie uwielbienie i dziękujemy za Chleb Życia i Kielich Zbawienia oraz za to, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Prosimy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym biskupem N., prezbiterami i diakonami oraz wszystkimi kobietami i mężczyznami pracującymi dla Twojego świętego ludu. Pamiętaj, Boże, o tych, których odrodziłeś z wody i Ducha Świętego, udzielając im odpuszczenia wszystkich grzechów. Liturgia Eucharystii 37

38 Pamiętaj także o naszych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z błogosławioną Dziewicą Marią, ze świętymi apostołami, męczennikami, wyznawcami i wszystkimi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Celebrans podnosi święte dary (Jeśli diakon asystuje, podnosi kielich) i mówi: Przez Niego, z Nim i w Nim, niech będzie Tobie Boże, wszechmogący Ojcze, we wspólnocie Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała, teraz i na wieki wieków. Wszyscy Amen. Po Amen celebrans odstawia święte dary i czyni głęboki skłon lub przyklęka. Następuje modlitwa Ojcze nasz. 38 Liturgia Eucharystii

39 MODLITWA VII Bóg jest światłem dla ludzi Celebrans Pan z wami. Pan jest tutaj. Wszyscy I z duchem twoim. Jego Duch jest z nami. Celebrans W górę serca. Wszyscy Wznosimy je do Pana. Celebrans Dzięki składajmy Panu, Bogu naszemu. Wszyscy Godne to i sprawiedliwe. Celebrans rozkłada ręce i mówi: Zaprawdę, godne to jest, abyśmy Tobie składali dziękczynienie, i sprawiedliwe, abyśmy Ciebie wychwalali, jedyny Ojcze Święty, albowiem Ty jesteś Bogiem żywym i prawdziwym, Ty jesteś przedwieczny i trwasz na wieki, mieszkając w niedostępnej światłości. Tylko Ty, Boże, jesteś dobry i jako jedyne źródło życia powołałeś wszystko do istnienia, aby napełnić swoje stworzenia dobrami i wiele z nich uszczęśliwić jasnością Twojej chwały. Stoją przed Tobą niezliczone zastępy aniołów, którzy służą Tobie dniem i nocą, wpatrzeni w chwałę Twojego oblicza nieustannie cześć Tobie oddają. Łącząc się z nimi, razem z całym stworzeniem, które jest pod niebem i wielbi Cię przez nasze usta, z radością wysławiamy Twoje imię, wołając: Wszyscy Święty, Święty, Święty Pan, Bóg Sił i Mocy, niebo i ziemia są pełne Twojej chwały. Hosanna na wysokościach. Błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie. Hosanna na wysokościach. Celebrans z rozłożonymi rękami kontynuuje: Ojcze, tylko Ty jesteś święty i wszystko należy do Ciebie. Wszelkie dobra jawne i ukryte pochodzą z Twojej miłości jaką nas obdarzyłeś. Wszyscy Dziękujemy Ci, Ojcze nasz, za życie i za poznanie, które objawiłeś nam przez Jezusa, Sługę Twego. Tobie chwała na wieki! Liturgia Eucharystii 39

40 (1) Nasz Pan i Zbawiciel Jezus Chrystus, w noc przed swoja śmiercią, zgromadził uczniów na wieczerzy, wziął chleb i dzięki, Ojcze, Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: Bierzcie i jedzcie, to jest ciało moje, które za was oddaję. Czyńcie to na moją pamiątkę. (2) Pan Jezus tej nocy, której był wydany, wziął chleb, odmówił dziękczynienie, połamał, i powiedział: To jest ciało moje, to dla was. Czyńcie to na moją pamiątkę. Wszyscy Dziękujemy Ci, Ojcze nasz, za świętą winorośl Dawida, sługi Twego, którą objawiłeś nam przez Jezusa, Sługę Twego. Tobie chwała na wieki! (1) Podobnie po wieczerzy wziął kielich z winem i dzięki Tobie składając podał swoim uczniom mówiąc: Pijcie z niego wszyscy. To jest moja krew przymierza, którą przelewam za was, na odpuszczenie grzechów. Czyńcie to na moją pamiątkę. (2) Tak samo, po spożyciu wieczerzy, wziął kielich, mówiąc: Ten kielich jest nowym przymierzem we krwi mojej. To czyńcie, ilekroć pić będziecie, na moją pamiątkę. Wszyscy Jak ten chleb łamany, rozrzucony po górach, został w jedno zebrany, tak niech Kościół Twój, aż po najdalsze krańce ziemi, zbierze się w jednym królestwie Twoim, bo Twoja jest chwała i moc przez Jezusa Chrystusa na wieki! 40 Liturgia Eucharystii

OBRZĘDY MSZY ŚWIĘTEJ Z LUDEM OBRZĘDY WSTĘPNE

OBRZĘDY MSZY ŚWIĘTEJ Z LUDEM OBRZĘDY WSTĘPNE WEJŚCIE OBRZĘDY MSZY ŚWIĘTEJ Z LUDEM OBRZĘDY WSTĘPNE Kapłan podchodzi do ołtarza i całuje go na znak czci. Następnie może okadzić ołtarz, obchodząc go dookoła. Potem kapłan udaje się na miejsce przewodniczenia.

Bardziej szczegółowo

OBRZĘDY MSZY ŚWIĘTEJ OBRZĘDY WSTĘPNE. Pozdrowienie wiernych K: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. W: Amen.

OBRZĘDY MSZY ŚWIĘTEJ OBRZĘDY WSTĘPNE. Pozdrowienie wiernych K: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. W: Amen. OBRZĘDY MSZY ŚWIĘTEJ OBRZĘDY WSTĘPNE Pozdrowienie wiernych K: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. K: Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z

Bardziej szczegółowo

raniero cantalamessa w co wierzysz? rozwazania na kazdy dzien przelozyl Zbigniew Kasprzyk wydawnictwo wam

raniero cantalamessa w co wierzysz? rozwazania na kazdy dzien przelozyl Zbigniew Kasprzyk wydawnictwo wam raniero cantalamessa w co wierzysz? rozwazania na kazdy dzien przelozyl Zbigniew Kasprzyk wydawnictwo wam 3 Spis treści Przedmowa.... 5 CZĘŚĆ PIERWSZA Otwórzcie drzwi wiary! 1. Drzwi wiary są otwarte...

Bardziej szczegółowo

Przedstaw otrzymane zdanie za pomocą pantomimy. Jezus wychodzi z grobu. Przedstaw otrzymane zdanie za pomocą pantomimy.

Przedstaw otrzymane zdanie za pomocą pantomimy. Jezus wychodzi z grobu. Przedstaw otrzymane zdanie za pomocą pantomimy. Przedstaw otrzymane zdanie za pomocą pantomimy. Jezus wychodzi z grobu. Przedstaw otrzymane zdanie za pomocą pantomimy. Jezus przychodzi mimo zamkniętych drzwi. Przedstaw otrzymane zdanie za pomocą pantomimy.

Bardziej szczegółowo

NA GÓRZE PRZEMIENIENIA

NA GÓRZE PRZEMIENIENIA KS. JERZY LECH KONTKOWSKI SJ NA GÓRZE PRZEMIENIENIA Modlitewnik dla dorosłych Wydawnictwo WAM KSIĘGA MODLITW ZNAK KRZYŻA W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. MODLITWA PAŃSKA Ojcze nasz, któryś jest

Bardziej szczegółowo

Jak odmawiać Koronkę do Miłosierdzia Bożego oraz Różaniec Święty?

Jak odmawiać Koronkę do Miłosierdzia Bożego oraz Różaniec Święty? Jak odmawiać Koronkę do Miłosierdzia Bożego oraz Różaniec Święty? - *** - Jak odmawiać Koronkę lub Różaniec? Pytanie to może wyda Wam się banalne, ale czy takie jest w rzeczywistości. Wielu ludzi bardzo

Bardziej szczegółowo

OBRZĘDY SAKRAMENTU CHRZTU

OBRZĘDY SAKRAMENTU CHRZTU OBRZĘDY SAKRAMENTU CHRZTU OBRZĘD PRZYJĘCIA DZIECKA Rodzice: Rodzice: Rodzice: Chrzestni: Drodzy rodzice, jakie imię wybraliście dla swojego dziecka?... O co prosicie Kościół Boży dla? O chrzest. Drodzy

Bardziej szczegółowo

Poniżej lista modlitw które są wypowiadane przy każdym odmawianiu różańca:

Poniżej lista modlitw które są wypowiadane przy każdym odmawianiu różańca: 1. Na krzyżyku, na stojąco odmawiamy Wierzę w Boga. 2. Odmawiamy Ojcze nasz. 3. Teraz mamy trzy paciorki na każdym z nich odmawiamy Zdrowaś Maryjo Pierwsza modlitwa to jest modlitwa za pogłębienie wiary,

Bardziej szczegółowo

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Sens życia Gdy na początku dnia czynię z wiarą znak krzyża, wymawiając słowa "W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego", Bóg uświęca cały czas i przestrzeń, która otworzy

Bardziej szczegółowo

Schola Gregoriana Sancti Casimiri

Schola Gregoriana Sancti Casimiri WARSZTATY CHORAŁOWE TRADICAMP Schola Gregoriana Sancti Casimiri PROPRIUM MISSAE Msza o Trójcy Przenajświętszej Niech będzie błogosławiona Święta Trójca i nierozdzielna Jedność, wyznawajmy ją, albowiem

Bardziej szczegółowo

Nabożeństwo powołaniowo-misyjne

Nabożeństwo powołaniowo-misyjne Nabożeństwo powołaniowo-misyjne Nabożeństwo powołaniowo-misyjne (Wystawienie Najświętszego Sakramentu) K: O Boże, Pasterzu i nauczycielu wiernych, któryś dla zachowania i rozszerzenia swojego Kościoła

Bardziej szczegółowo

1) Zapalenie świecy i wypowiedzenie słów Światło Chrystusa (uczestnicy odpowiadają Bogu niech będą dzięki ).

1) Zapalenie świecy i wypowiedzenie słów Światło Chrystusa (uczestnicy odpowiadają Bogu niech będą dzięki ). Temat: Struktura Mszy Świętej Modlitwa Eucharystyczna. Do spotkania należy przygotować: świecę, zapałki, porozcinaną tabelkę z ostatniej strony potrzebną do aktywizacji grupy, długopisy i kartki do konkursu.

Bardziej szczegółowo

Archidiecezjalny Program Duszpasterski. Okres PASCHALNy. ROK A Propozycje śpiewów

Archidiecezjalny Program Duszpasterski. Okres PASCHALNy. ROK A Propozycje śpiewów Archidiecezjalny Program Duszpasterski Okres PASCHALNy ROK A Propozycje śpiewów Poznań 2007/2008 21 WIELKI CZWARTEK W. W Krzyżu cierpienie; A myśmy się chlubić powinni (antyfona śpiewana na przemian z

Bardziej szczegółowo

PORZĄDEK NABOŻEŃSTWA EKUMENICZNEGO W KOŚCIELE EWANGELICKO AUGSBURSKIM [LUTERAŃSKIEGO]

PORZĄDEK NABOŻEŃSTWA EKUMENICZNEGO W KOŚCIELE EWANGELICKO AUGSBURSKIM [LUTERAŃSKIEGO] Aby wszyscy byli jedno PORZĄDEK NABOŻEŃSTWA EKUMENICZNEGO W KOŚCIELE EWANGELICKO AUGSBURSKIM [LUTERAŃSKIEGO] Dzwony, preludium organowe Liturgiczne pozdrowienie Ksiądz ewangelicki (mówi lub śpiewa): W

Bardziej szczegółowo

Modlitwa Różańcowa stanowi swego rodzaju streszczenie Ewangelii i składa się z czterech tajemnic opisujących wydarzenia z życia Jezusa i Maryi.

Modlitwa Różańcowa stanowi swego rodzaju streszczenie Ewangelii i składa się z czterech tajemnic opisujących wydarzenia z życia Jezusa i Maryi. Poprawne odmawianie różańca oznacza odmawianie modlitwy oraz medytację w tym samym czasie. Dzięki temu odmawianie różańca jest tak wspaniałym przeżyciem duchowym. Każda z tajemnic różańca koncentruje się

Bardziej szczegółowo

KANON RZYMSKI MSZA ŚWIĘTA WIECZERZY PAŃSKIEJ

KANON RZYMSKI MSZA ŚWIĘTA WIECZERZY PAŃSKIEJ KANON RZYMSKI MSZA ŚWIĘTA WIECZERZY PAŃSKIEJ PIERWSZA MODLITWA EUCHARYSTYCZNA Kapłan z rozłożonymi rękami mówi: CZYLI KANON RZYMSKI GC Ojcze nieskończenie dobry, * pokornie Cię błagamy przez Jezusa Chrystusa,

Bardziej szczegółowo

2 NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM

2 NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM 2 NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM PIERWSZE CZYTANIE Syr 24, 1-2. 8-12 Mądrość Boża mieszka w Jego ludzie Czytanie z Księgi Syracydesa. Mądrość wychwala sama siebie, chlubi się pośród swego ludu. Otwiera

Bardziej szczegółowo

TRIDUUM PASCHALNE MĘKI, ŚMIERCI I ZMARTWYCHWSTANIA CHRYSUSA ŚPIEWNIK

TRIDUUM PASCHALNE MĘKI, ŚMIERCI I ZMARTWYCHWSTANIA CHRYSUSA ŚPIEWNIK TRIDUUM PASCHALNE MĘKI, ŚMIERCI I ZMARTWYCHWSTANIA CHRYSUSA ŚPIEWNIK PARAFIA ŚWIĘTEGO STANISŁAWA BISKUPA I MĘCZENNIKA W ŁABOWEJ A.D. 2015 TRIDUUM PASCHALNE Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Pana Ogólne

Bardziej szczegółowo

Koronka ku czci Trójcy Przenajświętszej

Koronka ku czci Trójcy Przenajświętszej Koronka ku czci Trójcy Przenajświętszej Parafia Trójcy Świętej w Koszęcinie [ wersja dla wiernych ] K: Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. W: Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu. * Chwała Ojcu i Synowi, i

Bardziej szczegółowo

Śpiewnik Diakonii Muzycznej Wypłyń na głębię. diakonia-muzyczna.pl Częstochowa 2014-03-01

Śpiewnik Diakonii Muzycznej Wypłyń na głębię. diakonia-muzyczna.pl Częstochowa 2014-03-01 Śpiewnik Diakonii Muzycznej Wypłyń na głębię diakonia-muzyczna.pl Częstochowa 2014-03-01 1. WEJŚCIE: Maryjo, śliczna Pani Maryjo, śliczna Pani. G h Matko Boga i ludzi na ziemi. C D G Tyś świata Królową,

Bardziej szczegółowo

Jezus do Ludzkości. Modlitwy Litanii (1-6) przekazane przez Jezusa Marii od Miłosierdzia Bożego

Jezus do Ludzkości. Modlitwy Litanii (1-6) przekazane przez Jezusa Marii od Miłosierdzia Bożego Jezus do Ludzkości Modlitwy Litanii (1-6) przekazane przez Jezusa Marii od Miłosierdzia Bożego źródło: www.thewarningsecondcoming.com tłumaczenie: www.armiajezusachrystusa.pl Modlitwa Litanii 1 Ochrona

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Od Autora...5 ALFABETYCZNY SPIS PIEŚNI

SPIS TREŚCI. Od Autora...5 ALFABETYCZNY SPIS PIEŚNI SPIS TREŚCI Od Autora...5 ALFABETYCZNY SPIS PIEŚNI Bądź na wieki pochwalony...9 Bądź pochwalony, Boże...10 Bądź pozdrowiony, Ojcze...11 Bądź z nami z łaską swoją...12 Będę składał Tobie dzięki...13 Błogosławcie

Bardziej szczegółowo

Celebracja zamknięcia Roku Wiary

Celebracja zamknięcia Roku Wiary Celebracja zamknięcia Roku Wiary W czasie Mszy św. niedzielnej 24 listopada 2013 roku. Jest to uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata. 1. Przed Mszą św. wiernym rozdaje się świece i zapala się paschał

Bardziej szczegółowo

M O D L IT W Y I PIEŚNI M ARYJN E

M O D L IT W Y I PIEŚNI M ARYJN E M O D L IT W Y I PIEŚNI M ARYJN E M O D L I T W Y ANIOŁ PAŃSKI Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha świętego. Zdrowaś Maryjo Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa

Bardziej szczegółowo

Modlitwa powierzenia się św. Ojcu Pio

Modlitwa powierzenia się św. Ojcu Pio 3 Modlitwa powierzenia się św. Ojcu Pio Święty Ojcze Pio, przed złem broń mnie, pod płaszcz Twej opieki pomóż mi chronić się zawsze i wszędzie, w dobrym i uczciwym życiu umacniaj mnie, w ostatniej godzinie

Bardziej szczegółowo

Modlitwy, które powinniśmy znać przystępując do Pierwszej Komunii Świętej

Modlitwy, które powinniśmy znać przystępując do Pierwszej Komunii Świętej Modlitwy, które powinniśmy znać przystępując do Pierwszej Komunii Świętej Główne prawdy wiary: 1.Jest jeden Bóg. 2.Bóg jest Sędzią sprawiedliwym, który za dobro wynagradza, a za zło karze. 3.Są trzy Osoby

Bardziej szczegółowo

Parafia św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny w Dąbrowie Górniczej MAŁY KATECHIZM

Parafia św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny w Dąbrowie Górniczej MAŁY KATECHIZM MAŁY KATECHIZM Przykazanie miłości Będziesz miłował Pana Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą. Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Dziesięć

Bardziej szczegółowo

UROCZYSTE BŁOGOSŁAWIEŃSTWA

UROCZYSTE BŁOGOSŁAWIEŃSTWA UROCZYSTE BŁOGOSŁAWIEŃSTWA Kapłan może udzielić uroczystego błogosławieństwa na zakończenie Mszy, liturgii słowa, godziny kanonicznej albo na zakończenie obrzędów sakramentów. Diakon, albo, jeżeli go nie

Bardziej szczegółowo

Rites. Ustawa pokutne KYRIE. Antyfona na wejście

Rites. Ustawa pokutne KYRIE. Antyfona na wejście Rites Antyfona na wejście Zapraszamy stałego kapłana, zbliża się do ołtarza i całuje go. Na ołtarzu lub ołtarzu są relikwie świętych i stanowi miejsce, gdzie ofiary zostały wykonane. W Starym Testamencie

Bardziej szczegółowo

Dusze czyśćowe potrzebują naszej modlitwy

Dusze czyśćowe potrzebują naszej modlitwy Dusze czyśćowe potrzebują naszej modlitwy 128. Panie mój p r z y c h o d z ę d z i ś, G C serce me skruszone przyjm. G C Skłaniam się przed świętym tronem Twym. e a D D7 Wznoszę ręce moje wzwyż, G C miłość

Bardziej szczegółowo

ADWENT, BOŻE NARODZENIE I OKRES ZWYKŁY

ADWENT, BOŻE NARODZENIE I OKRES ZWYKŁY Archidiecezjalny Program Duszpasterski ADWENT, BOŻE NARODZENIE I OKRES ZWYKŁY ROK A Komentarze do niedzielnej liturgii słowa Poznań 2007/2008 25 Adwent I Niedziela Adwentu 2 grudnia 2007 Iz 2, 1-5 Ps 122

Bardziej szczegółowo

Nowenna do św. Charbela

Nowenna do św. Charbela Nowenna do św. Charbela Modlitwa do odmawiania każdego dnia O dobry, miłosierny i najukochańszy Boże, z głębi serca, z pokorą wobec Ciebie pragnę moją modlitwą wyrazić wdzięczność za wszystko co otrzymałem

Bardziej szczegółowo

ALLELUJA. Ref. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja.

ALLELUJA. Ref. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. ALLELUJA 1. Niech zabrzmi Panu chwała w niebiosach, na wysokościach niech cześć oddadzą. Wielbijcie Pana Jego Zastępy, Wielbijcie Pana Duchy niebieskie. Ref. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja,

Bardziej szczegółowo

Propozycje śpiewów na Rekolekcje Oazowe stopnia podstawowego

Propozycje śpiewów na Rekolekcje Oazowe stopnia podstawowego Propozycje śpiewów na Rekolekcje Oazowe stopnia podstawowego Wersja robocza 1999 Diakonia Muzyczna Ruchu Światło Życie Archidiecezji Warszawskiej i Diecezji Warszawsko Praskiej Objaśnienia: Pd: Piosenka

Bardziej szczegółowo

UDZIELANIE WIATYKU POZA MSZĄ ŚW.

UDZIELANIE WIATYKU POZA MSZĄ ŚW. UDZIELANIE WIATYKU POZA MSZĄ ŚW. 124. Kapłan powinien delikatnie zapytać, czy chory chce się spowiadać. W takim wypadku powinien wysłuchać spowiedzi chorego, w miarę możności jeszcze przed udzieleniem

Bardziej szczegółowo

Wpisany przez Redaktor niedziela, 20 listopada :10 - Poprawiony niedziela, 20 listopada :24

Wpisany przez Redaktor niedziela, 20 listopada :10 - Poprawiony niedziela, 20 listopada :24 Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana Nieśmiertelny Królu Wieków, Panie Jezu Chryste, nasz Boże i Zbawicielu! W Roku Jubileuszowym 1050-lecia Chrztu Polski, w roku Nadzwyczajnego

Bardziej szczegółowo

NIESZPORY WEJŚCIE (INGRES) PSALM CZYTANIE SŁOWA BOŻEGO CISZA ODPOWIEDŹ - RESPONSORIUM WYKŁAD SŁOWA BOŻEGO PIEŚŃ POCHWALNA

NIESZPORY WEJŚCIE (INGRES) PSALM CZYTANIE SŁOWA BOŻEGO CISZA ODPOWIEDŹ - RESPONSORIUM WYKŁAD SŁOWA BOŻEGO PIEŚŃ POCHWALNA WEJŚCIE (INGRES) NIESZPORY L: Panie, zostań z nami; Zb: Gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się juz nachylił. L: Boże, pamiętaj o mnie według łaski Swojej. Zb: Panie, wysłuchaj mnie w sprawiedliwości Swojej.

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN DLA BIERZMOWANYCH

EGZAMIN DLA BIERZMOWANYCH EGZAMIN DLA BIERZMOWANYCH Ojcze nasz Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się Imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam

Bardziej szczegółowo

GDY UROCZYSTOŚĆ PRZYRZECZEŃ ODBYWA SIĘ PODCZAS MSZY ŚWIĘTEJ

GDY UROCZYSTOŚĆ PRZYRZECZEŃ ODBYWA SIĘ PODCZAS MSZY ŚWIĘTEJ GDY UROCZYSTOŚĆ PRZYRZECZEŃ ODBYWA SIĘ PODCZAS MSZY ŚWIĘTEJ Po Ewangelii OPIEKUN kandydatów do ślubowania zwraca się do Celebransa: Ojcze, obecni tu kandydaci pragną podczas tej Eucharystii, w uroczystość

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum kl. I, Temat 29

Gimnazjum kl. I, Temat 29 Rok liturgiczny Okres zwykły Wielki Post Okres Bożego Narodzenia Triduum Paschalne Okres wielkanocny Adwent Okres zwykły Dopasuj nabożeństwo do okresu liturgicznego. Dopisz kolor szat liturgicznych obowiązujący

Bardziej szczegółowo

drogi przyjaciół pana Jezusa

drogi przyjaciół pana Jezusa Jezus prowadzi ElEmEnta rz dziecka bożego 1 Podręcznik do religii dla I klasy szkoły podstawowej drogi przyjaciół pana Jezusa Wydawnictwo WAM Księża Jezuici rozdział 1 Jezus nas kocha pragniemy Go poznawać

Bardziej szczegółowo

NIEDZIELA, (2. niedziela adwentu)

NIEDZIELA, (2. niedziela adwentu) NIEDZIELA, 10.12.2017. (2. niedziela adwentu) Czytania mszalne: Iz 40, 1-5. 9-11; Ps 85; 2P 3, 8-14; Mk 1, 1-8; - Myśl na dzisiaj: Zobacz radość, którą otrzymasz od twego Boga. - EUCHARYSTIA? (jaka intencja

Bardziej szczegółowo

Jezus prowadzi. Wydawnictwo WAM - Księża jezuici

Jezus prowadzi. Wydawnictwo WAM - Księża jezuici Jezus prowadzi Elementarz dziecka bożego 1 Wydawnictwo WAM - Księża jezuici Jezus prowadzi Elementarz dziecka bożego 1 Drogi przyjaciół Pana Jezusa Księża Jezuici - Wydawnictwo WAM 1 Pan Jezus gromadzi

Bardziej szczegółowo

UDZIELANIE SAKRAMENTÓW CHOREMU W BLISKIM NIEBEZPIECZEŃSTWIE ŚMIERCI POŁĄCZONY OBRZĘD POKUTY, NAMASZCZENIA I WIATYKU

UDZIELANIE SAKRAMENTÓW CHOREMU W BLISKIM NIEBEZPIECZEŃSTWIE ŚMIERCI POŁĄCZONY OBRZĘD POKUTY, NAMASZCZENIA I WIATYKU UDZIELANIE SAKRAMENTÓW CHOREMU W BLISKIM NIEBEZPIECZEŃSTWIE ŚMIERCI POŁĄCZONY OBRZĘD POKUTY, NAMASZCZENIA I WIATYKU 157. Kapłan powinien delikatnie zapytać, czy chory chce się spowiadać. W takim wypadku

Bardziej szczegółowo

Nie ma innego Tylko Jezus Mariusz Śmiałek

Nie ma innego Tylko Jezus Mariusz Śmiałek Nie ma innego Tylko Jezus Mariusz Śmiałek http://onlyjesus.co.uk Nie ma innego Pan moim światłem Emmanuel (Wysławiamy Cię) Tańcz dla Pana Pan zmartwychwstał Niewidomi widzą Jak łania W Twoim ogniu (Duchu

Bardziej szczegółowo

Rok liturgiczny (kościelny)

Rok liturgiczny (kościelny) Rok liturgiczny (kościelny) Adwent Okres Narodzenia Pańskiego Okres zwykły cz. I Wielki Post Triduum Paschalne Okres Wielkanocny Okres zwykły cz. II Przeczytajcie fragment Składu apostolskiego. Jakie fakty

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenia Parafialne 15 maja 2016

Ogłoszenia Parafialne 15 maja 2016 15.05.2016 Niedziela Zesłania Ducha Świętego Ogłoszenia Parafialne 15 maja 2016 W następną niedzielę Uroczystość Trójcy Przenajświętszej. I Komunia Święta w naszej Parafii o 10.00 dla klasy III A, a o

Bardziej szczegółowo

Najczęściej o modlitwie Jezusa pisze ewangelista Łukasz. Najwięcej tekstów Chrystusowej modlitwy podaje Jan.

Najczęściej o modlitwie Jezusa pisze ewangelista Łukasz. Najwięcej tekstów Chrystusowej modlitwy podaje Jan. "Gdy Jezus przebywał w jakimś miejscu na modlitwie i skończył ją, rzekł jeden z uczniów do Niego: «Panie, naucz nas się modlić, jak i Jan nauczył swoich uczniów». Łk 11,1 Najczęściej o modlitwie Jezusa

Bardziej szczegółowo

Episkopalna Liturgia Eucharystyczna po polsku

Episkopalna Liturgia Eucharystyczna po polsku Episkopalna Liturgia Eucharystyczna po polsku Posted on http://dstp.cba.pl/ 08/03/2012 by admin The following text is a Polish translation of the Holy Eucharist: Rite Two from the 1979 BCP which we will

Bardziej szczegółowo

OBRZĘDY CHRZTU ŚWIĘTEGO

OBRZĘDY CHRZTU ŚWIĘTEGO OBRZĘDY CHRZTU ŚWIĘTEGO Obrzęd przyjęcia dzieci Rodzice i chrzestni z dzieckiem gromadzą się przed czasem w kruchcie kościoła. Kapłan pozdrawia obecnych, przypomina zebranym, że dziecko jest darem Boga,

Bardziej szczegółowo

Temat: Sakrament chrztu świętego

Temat: Sakrament chrztu świętego Temat: Sakrament chrztu świętego UWAGA! Do spotkania należy przygotować obrzędy chrztu świętego (powinny być dostępne w zakrystii) oraz w miarę możliwości drugą część spotkania przeprowadzić w kościele

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA CZYTAŃ BIBLIJNYCH tylko na Msze św. z formularzem o św. Janie Pawle II.

PROPOZYCJA CZYTAŃ BIBLIJNYCH tylko na Msze św. z formularzem o św. Janie Pawle II. 22 października ŚW. JANA PAWŁA II, PAPIEŻA Wspomnienie obowiązkowe [ Formularz mszalny ] [ Liturgia Godzin ] PROPOZYCJA CZYTAŃ BIBLIJNYCH tylko na Msze św. z formularzem o św. Janie Pawle II. 1 / 8 W pozostałych

Bardziej szczegółowo

LITURGIA MSZY ŚWIĘTEJ

LITURGIA MSZY ŚWIĘTEJ LITURGIA MSZY ŚWIĘTEJ ANTYFONA NA WEJŚCIE K. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. L. Amen. 1 STOJĄC POZDROWIENIE K. Miłość Boga Ojca, łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym

Bardziej szczegółowo

Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi.

Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. OBRZĘDY WSTĘPNE W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. Albo: Pan z wami. I z duchem

Bardziej szczegółowo

CREDO. Materiały dla animatorów muzycznych na rekolekcje. Warszawa, 2010

CREDO. Materiały dla animatorów muzycznych na rekolekcje. Warszawa, 2010 Materiały dla animatorów muzycznych na rekolekcje CREDO Warszawa, 2010 I dzień Zwiastowanie W: Jahwe, ja wiem, jesteś tu (176) Ty BoŜe wszystko wiesz (516) Wstanę i pójdę dziś D: Składamy Ci Ojcze (824)

Bardziej szczegółowo

Propozycje śpiewów na Rekolekcje Oazowe stopnia pierwszego

Propozycje śpiewów na Rekolekcje Oazowe stopnia pierwszego Propozycje śpiewów na Rekolekcje Oazowe stopnia pierwszego Wersja robocza 1999 Diakonia Muzyczna Ruchu Światło Życie Archidiecezji Warszawskiej i Diecezji Warszawsko Praskiej Objaśnienia: Pd: Piosenka

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE I KRYTERIA WYMAGAŃ z KATECHEZY. w SZKOLE PODSTAWOWEJ w KOŃCZYCACH MAŁYCH. KLASY II i III

WYMAGANIA PROGRAMOWE I KRYTERIA WYMAGAŃ z KATECHEZY. w SZKOLE PODSTAWOWEJ w KOŃCZYCACH MAŁYCH. KLASY II i III WYMAGANIA PROGRAMOWE I KRYTERIA WYMAGAŃ z KATECHEZY w SZKOLE PODSTAWOWEJ w KOŃCZYCACH MAŁYCH KLASY II i III WYMAGANIA Z RELIGII DLA KLASY II I. Znajomość modlitw: Znak Krzyża; Modlitwa Pańska; Pozdrowienie

Bardziej szczegółowo

NOWENNA DO ŚWIĘTEGO JANA BOSCO

NOWENNA DO ŚWIĘTEGO JANA BOSCO NOWENNA DO ŚWIĘTEGO JANA BOSCO 1 1. Pieśń na wejście 2. Pozdrowienie kapłana Dzień 1 (22.01.) Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa, i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi.

Bardziej szczegółowo

MSZA O ŚWIĘTYM MICHALE ARCHANIELE

MSZA O ŚWIĘTYM MICHALE ARCHANIELE MSZA O ŚWIĘTYM MICHALE ARCHANIELE ANTYFONA NA WEJŚCIE Wychwalajmy Pana duchów niebieskich, * potężnych i wzniosłych * i głośmy Jego wielkość; * poprzez świętego Michała Archanioła broni On nas * i podtrzymuje

Bardziej szczegółowo

Katechizm dla dzieci I Komunijnych

Katechizm dla dzieci I Komunijnych Katechizm dla dzieci I Komunijnych Akty: wiary, nadziei, miłości i Ŝalu Akt wiary Wierzę w Ciebie, BoŜe Ŝywy, w Trójcy jedyny, prawdziwy; Wierzę, coś objawił BoŜe, Twe słowo mylić się nie moŝe. Akt nadziei

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzcie na pytania w jednym okienku tabeli, a następnie kartkę przekażcie dalej.

Odpowiedzcie na pytania w jednym okienku tabeli, a następnie kartkę przekażcie dalej. Odpowiedzcie na pytania w jednym okienku tabeli, a następnie kartkę przekażcie dalej. 1. Jak nazywa się to naczynie? 2. Kiedy jest używane? 3. Do czego służy? 1. 2. 3. Odpowiedzcie na pytania w jednym

Bardziej szczegółowo

Nowenna do Chrystusa Króla Autor: sylka /04/ :21

Nowenna do Chrystusa Króla Autor: sylka /04/ :21 Nowenna do Chrystusa Króla Autor: sylka1989-07/04/2011 21:21 NOWENNA KU CZCI JEZUSA PRAWDZIWEGO KRÓLA Ta prosta nowenna jest szczególnym hojnym darem naszego Pana. W związku z tym Jezus da wyjątkowe tajemnice

Bardziej szczegółowo

LITURGIA MSZY ŚWIĘTEJ

LITURGIA MSZY ŚWIĘTEJ ANTYFONA NA WEJŚCIE LITURGIA MSZY ŚWIĘTEJ K. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. L. Amen. STOJĄC 1 POZDROWIENIE K. Miłość Boga Ojca, łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z KATECHEZY Szkoła Podstawowa - klasy I, II, III OCENA CELUJĄCA

KRYTERIA OCENIANIA Z KATECHEZY Szkoła Podstawowa - klasy I, II, III OCENA CELUJĄCA KRYTERIA OCENIANIA Z KATECHEZY Szkoła Podstawowa - klasy I, II, III OCENA CELUJĄCA 1. Uczeń spełnia kryteria na ocenę bardzo dobrą i jego wiedza wykracza poza program 2. Rozwija swoje zdolności i zainteresowania

Bardziej szczegółowo

M I N I S T R A N C I Ś W I A T Ł A

M I N I S T R A N C I Ś W I A T Ł A W s k a z ó w k i p r a k t y c z n e M I N I S T R A N C I Ś W I A T Ł A O G Ó L N E Z A S A D Y Każdy posługujący w liturgii: pamięta, że uczestniczy w misterium i ma innych do niego prowadzić przygotowuje

Bardziej szczegółowo

ROK SZKOLNY 2016/2017

ROK SZKOLNY 2016/2017 ROK SZKOLNY 2016/2017 Podstawowe kryteria przedmiotowego systemu oceniania z religii dla klas I Ocena celująca: uczeń: spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą; czynnie uczestniczy w życiu swojej parafii;

Bardziej szczegółowo

Nowenna do Ducha Świętego

Nowenna do Ducha Świętego 1 Nowenna do Ducha Świętego Dzień 1 - Modlitwa W dniu Wniebowstąpienia nakazałeś swym apostołom Nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca. Mówiłeś do nich: Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce

Bardziej szczegółowo

PANIE, ZOSTAŃ Z NAMI...

PANIE, ZOSTAŃ Z NAMI... PANIE, ZOSTAŃ Z NAMI... "Zostań z nami, Panie, gdyż ma się ku wieczorowi" (por. Łk 24,29) Uczniowie po raz pierwszy wypowiedzieli te słowa w Emaus Zostań! żebyśmy mogli spotkać Cię na modlitwie uwielbienia

Bardziej szczegółowo

Obrzęd Chrztu Świętego

Obrzęd Chrztu Świętego Obrzęd Chrztu Świętego Ważną sprawą jest to, żeby rodzice i chrzestni uczestniczyli świadomie i czynnie w obrzędach chrztu św. na które składają się: obrzęd przyjęcia dziecka, liturgia Słowa Bożego, liturgia

Bardziej szczegółowo

MODLITWY PE NIĄCYCH RÓŻNE POS UGI I FUNKCJE LITURGICZNE

MODLITWY PE NIĄCYCH RÓŻNE POS UGI I FUNKCJE LITURGICZNE opracł: Centralna Diakonia Liturgiczna Ruchu Świat o-życie na odstawie wyd. 3. roboczego Dyrektorium dusz asterstwa służby liturgicznej MODLITWY PE NIĄCYCH RÓŻNE POS UGI I FUNKCJE LITURGICZNE DLA WSZYSTKICH

Bardziej szczegółowo

OKRES ADWENTU I BOŻEGO NARODZENIA

OKRES ADWENTU I BOŻEGO NARODZENIA SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW............................................... 5 SPECYFIKA EWANGELII PROKLAMOWANEJ W ROKU LITURGICZNYM C...................................... 7 OKRES ADWENTU I BOŻEGO NARODZENIA

Bardziej szczegółowo

SŁUŻYĆ BOGU TO SZUKAĆ DRÓG DO LUDZKICH SERC

SŁUŻYĆ BOGU TO SZUKAĆ DRÓG DO LUDZKICH SERC SŁUŻYĆ BOGU TO SZUKAĆ DRÓG DO LUDZKICH SERC NOWENNA Z KSIĘDZEM JERZYM POPIEŁUSZKO W INTENCJI BUDOWANIA CYWILIZACJI MIŁOŚCI TOWARZYSTWO UNIWERSYTECKIE FIDES ET RATIO ZA WIEDZĄ KURII METROPOLITALNEJ WARSZAWSKIEJ

Bardziej szczegółowo

ZWYKŁY OBRZĘD NAMASZCZENIA CHORYCH

ZWYKŁY OBRZĘD NAMASZCZENIA CHORYCH ZWYKŁY OBRZĘD NAMASZCZENIA CHORYCH PRZYGOTOWANIE OBRZĘDU 86. Kapłan mający udzielić choremu namaszczenia powinien się dowiedzieć, w jakim stanie chory się znajduje. Pomoże mu to wybrać odpowiedni obrzęd,

Bardziej szczegółowo

Nowenna Pompejańska (cz. błagalna)

Nowenna Pompejańska (cz. błagalna) Każdą z dwóch części Nowenny Pompejańskiej odmawiamy przez 27 kolejnych dni. Najpierw część błagalną, a potem część dziękczynną. Źródło: http://pompejanska.rosemaria.pl/. 2014-04-12. Nowenna Pompejańska

Bardziej szczegółowo

LITURGIA DOMOWA MODLITWA PO POSIŁKU MODLITWY W RODZINACH NA NIEDZIELE OKRESU WIELKIEGO POSTU 2017 MÓDLMY SIĘ:

LITURGIA DOMOWA MODLITWA PO POSIŁKU MODLITWY W RODZINACH NA NIEDZIELE OKRESU WIELKIEGO POSTU 2017 MÓDLMY SIĘ: która gromadzi się w dniu rozpoczęcia Wielkiego Postu. LITURGIA DOMOWA MODLITWY W RODZINACH NA NIEDZIELE OKRESU WIELKIEGO POSTU 2017 Gliwice 2017 [Do użytku wewnętrznego] Drogie Rodziny! SŁOWO WSTĘPNE

Bardziej szczegółowo

KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII. Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą.

KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII. Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą. KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą. KLASA I Semestr I Ocena dopuszczająca -Umie wykonać znak krzyża, -Zna niektóre modlitwy i wymaga dużej pomocy

Bardziej szczegółowo

ZNACZENIE ZNAKU KRZYŻA W LITURGII

ZNACZENIE ZNAKU KRZYŻA W LITURGII W s k a z ó w k i p r a k t y c z n e M I N I S T R A N T K R Z Y Ż A ZNACZENIE ZNAKU KRZYŻA W LITURGII Krzyż jest znakiem naszego zbawienia jest podstawowym symbolem chrześcijańskim, wyraża Kościół i

Bardziej szczegółowo

M O D L I T W A P O W S Z E C H N A

M O D L I T W A P O W S Z E C H N A M O D L I T W A P O W S Z E C H N A MODLITWA WIERNYCH Jest modlitwą błagalną lud odpowiada na słowo Boże przyjęte z wiarą i zanosi do Boga prośby wykonując wynikającą z chrztu funkcję kapłańską Powinna

Bardziej szczegółowo

CEREMONIAŁ ZERZEŃSKI LITURGIA BISKUPIA SKRÓCONA. Wskazania dla Służby Liturgicznej Parafii Wniebowzięcia N. M. P. w Zerzniu

CEREMONIAŁ ZERZEŃSKI LITURGIA BISKUPIA SKRÓCONA. Wskazania dla Służby Liturgicznej Parafii Wniebowzięcia N. M. P. w Zerzniu CEREMONIAŁ ZERZEŃSKI LITURGIA BISKUPIA SKRÓCONA Wskazania dla Służby Liturgicznej Parafii Wniebowzięcia N. M. P. w Zerzniu OBRZĘDY WSTĘPNE 1) Procesja wejścia Przed procesją wejścia posługujący ustawiają

Bardziej szczegółowo

Obrzędy Chrztu Świętego

Obrzędy Chrztu Świętego Obrzędy Chrztu Świętego Obrzęd przyjęcia dzieci Rodzice i chrzestni z dzieckiem gromadzą się w oznaczonym miejscu kościoła (najczęściej koło chrzcielnicy, w przedsionku, zakrystii lub kaplicy). Kapłan

Bardziej szczegółowo

LITURGIA MSZY ŚWIĘTEJ

LITURGIA MSZY ŚWIĘTEJ LITURGIA MSZY ŚWIĘTEJ Antyfona na Wejście K. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. STOJĄC Pozdrowienie K. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech

Bardziej szczegółowo

LITURGIA MSZY ŚWIĘTEJ

LITURGIA MSZY ŚWIĘTEJ LITURGIA MSZY ŚWIĘTEJ Antyfona na Wejście K. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. STOJĄC Pozdrowienie K. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech

Bardziej szczegółowo

LITURGIA MSZY ŚWIĘTEJ

LITURGIA MSZY ŚWIĘTEJ LITURGIA MSZY ŚWIĘTEJ Antyfona na Wejście K. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. STOJĄC Pozdrowienie K. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech

Bardziej szczegółowo

CEREMONIAŁ ZERZEŃSKI

CEREMONIAŁ ZERZEŃSKI CEREMONIAŁ ZERZEŃSKI PROCESJA W UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA Wskazania dla Służby Liturgicznej Parafii Wniebowzięcia N. M. P. w Zerzniu PROCESJA 1) Rozpoczęcie procesji Po modlitwie

Bardziej szczegółowo

MSZA RZYMSKA PAWŁA VI * MSZA RZYMSKA ŚW. PIUSA V **

MSZA RZYMSKA PAWŁA VI * MSZA RZYMSKA ŚW. PIUSA V ** MSZA RZYMSKA PAWŁA VI * MSZA RZYMSKA ŚW. PIUSA V ** K. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi.

Bardziej szczegółowo

15 maja Święto Zesłania Ducha Świętego PORZĄDEK NABOŻEŃSTWA

15 maja Święto Zesłania Ducha Świętego PORZĄDEK NABOŻEŃSTWA LITURGIA WSTĘPNA 15 maja 2016 - Święto Zesłania Ducha Świętego Refleksja przed nabożeństwem PORZĄDEK NABOŻEŃSTWA PRELUDIUM O Duchu Święty, Boże Melodia: Komm, Heiliger Geist, Herre Gott, ok.1480, Ebersberg.

Bardziej szczegółowo

SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO NIEMOWLĄT I MAŁYCH DZIECI

SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO NIEMOWLĄT I MAŁYCH DZIECI SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO NIEMOWLĄT I MAŁYCH DZIECI Zasadniczo chrzest święty powinien odbyć się w czasie nabożeństwa niedzielnego lub świątecznego przed wyznaniem apostolskiego wyznania wiary (jedynie

Bardziej szczegółowo

LITURGIA MSZY ŚWIĘTEJ

LITURGIA MSZY ŚWIĘTEJ LITURGIA MSZY ŚWIĘTEJ 1 ANTYFONA NA WEJŚCIE K. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. L. Amen. STOJĄC POZDROWIENIE K. Miłość Boga Ojca, łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym

Bardziej szczegółowo

LITURGIA MSZY ŚWIĘTEJ

LITURGIA MSZY ŚWIĘTEJ LITURGIA MSZY ŚWIĘTEJ 1 ANTYFONA NA WEJŚCIE K. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. L. Amen. STOJĄC POZDROWIENIE K. Miłość Boga Ojca, łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym

Bardziej szczegółowo

Pokój wam! Pan mój i Bóg mój!

Pokój wam! Pan mój i Bóg mój! PORZĄDEK UROCZYSTEGO NABOŻEŃSTWA WIELKANOCNEGO wg Śpiewnika Ewangelickiego (2002) Dzwony, preludium organowe, pieśń chóru Liturgiczne powitanie i pozdrowienie Ks: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Zb:

Bardziej szczegółowo

OKRES BOŻEGO NARODZENIA

OKRES BOŻEGO NARODZENIA Pomoce liturgiczne dla psałterzystów OKRES BOŻEGO NARODZENIA rok C CENTRUM RUCHU ŚWIATŁO-ŻYCIE DIECEZJI KOSZALIŃSKO-KOŁOBRZESKIEJ Adres: 75-817 Koszalin ul. Seminaryjna 2 Telefon / fax: (94) 340 98 69

Bardziej szczegółowo

ODWIEDZANIE CHORYCH MODLITWA WSTĘPNA. 46. Kapłan odmawia modlitwę niżej podaną albo inną modlitwę za chorego:

ODWIEDZANIE CHORYCH MODLITWA WSTĘPNA. 46. Kapłan odmawia modlitwę niżej podaną albo inną modlitwę za chorego: ODWIEDZANIE CHORYCH 42. Wszyscy chrześcijanie powinni uczestniczyć w troskliwej miłości Chrystusa i Jego Kościoła względem chorych. Niech troszczą się o nich według swoich możliwości, odwiedzają ich i

Bardziej szczegółowo

OKRES zwykły Propozycje śpiewów

OKRES zwykły Propozycje śpiewów Archidiecezjalny Program Duszpasterski ROK A OKRES zwykły Propozycje śpiewów Poznań 2007/2008 25 Niedziela Trójcy Przenajświętszej W. Jeden w naturze Już słońce wschodzi ogniste D. Najświętszą Trójcę K.

Bardziej szczegółowo

JAK ROZMAWIAĆ Z BOGIEM?

JAK ROZMAWIAĆ Z BOGIEM? JAK ROZMAWIAĆ Z BOGIEM? wg Lucy Rooney, Robert Faricy SJ MODLITWA NA TYDZIEŃ SZÓSTY Wejście w radość Zmartwychwstania Jezusa Dzień pierwszy Przeczytaj ze zrozumieniem fragment Pisma Świętego: Łk 24, 1-12

Bardziej szczegółowo

W s k a z ó w k i p r a k t y c z n e L E K T O R

W s k a z ó w k i p r a k t y c z n e L E K T O R W s k a z ó w k i p r a k t y c z n e L E K T O R O G Ó L N E Z A S A D Y Każdy posługujący w liturgii: pamięta, że uczestniczy w misterium i ma innych do niego prowadzić przygotowuje się do swoich zadań

Bardziej szczegółowo

K r y t e r i a o c e n i a n i a w klasie II szkoły podstawowej

K r y t e r i a o c e n i a n i a w klasie II szkoły podstawowej K r y t e r i a o c e n i a n i a w klasie II szkoły podstawowej W całym nauczaniu wczesnoszkolnym, a więc także w klasie drugiej traktujemy ocenę jako środek wspierania ucznia, wzmacniania pozytywnej

Bardziej szczegółowo

Modlitwa o wstawiennictwo Jana Pawła II

Modlitwa o wstawiennictwo Jana Pawła II Modlitwa o wstawiennictwo Jana Pawła II Modlitwa o wstawiennictwo Jana Pawła II Modlitwa o wstawiennictwo Jana Pawła II Modlitwa o wstawiennictwo Jana Pawła II Modlitwa o wstawiennictwo Jana Pawła II Kościół

Bardziej szczegółowo

ADORACJA EUCHARYSTYCZNA

ADORACJA EUCHARYSTYCZNA ADORACJA EUCHARYSTYCZNA Gdy w środowisku chrześcijańskim mówi się o adoracji, spontanicznie i słusznie myślimy o adoracji Najświętszego Sakramentu. Ona jest źródłem i uprzywilejowanym miejscem wszelkiej

Bardziej szczegółowo

M I N I S T R A N C I

M I N I S T R A N C I W s k a z ó w k i p r a k t y c z n e M I N I S T R A N C I M I T R Y I P A S T O R A Ł U O G Ó L N E Z A S A D Y Każdy posługujący w liturgii: pamięta, że uczestniczy w misterium i ma innych do niego

Bardziej szczegółowo

MODLITWA ZA RODZINY I BŁOGOSŁAWIEŃSTWO INDYWIDUALNE RODZIN

MODLITWA ZA RODZINY I BŁOGOSŁAWIEŃSTWO INDYWIDUALNE RODZIN MODLITWA ZA RODZINY I BŁOGOSŁAWIEŃSTWO INDYWIDUALNE RODZIN (jeżeli są odpowiednie warunki można zaprosić teraz rodziny na środek kościoła. Niech uklękną obok siebie dziadkowie, rodzice, dzieci.) KAPŁAN:

Bardziej szczegółowo