MODLITWY PE NIĄCYCH RÓŻNE POS UGI I FUNKCJE LITURGICZNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MODLITWY PE NIĄCYCH RÓŻNE POS UGI I FUNKCJE LITURGICZNE"

Transkrypt

1 opracł: Centralna Diakonia Liturgiczna Ruchu Świat o-życie na odstawie wyd. 3. roboczego Dyrektorium dusz asterstwa służby liturgicznej MODLITWY PE NIĄCYCH RÓŻNE POS UGI I FUNKCJE LITURGICZNE DLA WSZYSTKICH POS UGUJĄCYCH (PROWADZI CELEBRANS PRZED I PO LITURGII) Przed liturgią: Oto za chwilę przystąpię do ołtarza Bożego, do Boga, który rozwesela młodość moją; do świętej przystępuję służby, chcę ją dobrze pełnić. Proszę Cię, Panie Jezu, o łaskę skupienia, by myśli moje były przy Tobie, by oczy moje były zwrócone na ołtarz, a serce moje oddane tylko Tobie. Amen. Po liturgii: Boże, którego dobroć powołała mnie do Twojej służby, spraw, bym uświęcony uczestnictwem w Twych tajemnicach, przez dzień dzisiejszy i całe me życie szedł tylko drogą zbawienia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

2 Każda funkcja liturgiczna jest świętym posługiwaniem, w którym człowiek jednoczy się z Chrystusem uobecniającym swe zbawcze dzieło. Jest to również służba wobec ludzi, którzy zgromadzili się na wspólną celebrację. Posługujący powinien więc modlić się nie tylko za siebie, lecz także za tych, którym służy. MODLITWY DLA POSZCZEGÓLNYCH POS UGUJĄCYCH (DO INDYWIDUALNEGO ODMAWIANIA - w stosownym czasie) S U Ż B A S O W A LEKTOR: Przed liturgiąś Przyjdź, Duchu więty! Udziel mi łaski godnego głoszenia słowa Bożego, a wszystkim zgromadzonym na liturgii udziel daru przyjęcia tego słowa w swoim sercu. Naucz nas wiernie pełnić wolę Ojca niebieskiego. do głoszenia słowa Bożego w więtej liturgii Ko cioła. Spraw, abym gorliwie wprowadzał słowo w czyn i był jego wiadkiem wobec innych ludzi.

3 ORANT (CZYTAJĄCY WEZWANIA MODLITWY POWSZECHNEJ): godnego odczytywania wezwań modlitwy powszechnej, a wszystkim zgromadzonym na liturgii udziel daru modlitwy pełnej wiary i miło ci. Naucz nas modlić się z Jezusem Chrystusem, naszym Panem i Zbawicielem. do odczytywania wezwań modlitwy powszechnej w więtej liturgii Ko cioła. Spraw, abym zawsze gorliwie się modlił i był apostołem modlitwy wobec innych ludzi. KOMENTATOR: godnego odczytywania komentarzy w więtej liturgii Ko cioła, a wszystkim zgromadzonym udziel daru rozumienia znaków wyrażających tajemnicę Chrystusa. Spraw, aby my wiadomie i czynnie uczestniczyli w więtych obrzędach liturgicznych. do odczytywania komentarzy w więtej liturgii Ko cioła. Spraw, abym nieustannie pogłębiał rozumienie tajemnic Chrystusa i był apostołem Eucharystii wobec innych ludzi.

4 S U Ż B A C Z Y N U CEREMONIARZ: godnego pełnienia zadań ceremoniarza w więtej liturgii Ko cioła, a wszystkim pełniącym wyznaczone funkcje udziel daru gorliwo ci i współpracy. Spraw, aby my przez piękno spełnianych funkcji, pomogli wszystkim zgromadzonym zbliżyć się do Ciebie. do pełnienia zadań ceremoniarza w więtej liturgii Ko cioła. Spraw, abym upodobniał się coraz bardziej do Chrystusa i pomagał innym umiłować posługiwanie w liturgii. POS UGUJĄCY PRZY O TARZU: godnego posługiwania przy więtym ołtarzu, a wszystkim zgromadzonym udziel daru ofiarnej miło ci. Naucz nas siebie samych składać w ofierze za braci. do posługiwania przy więtym ołtarzu. Spraw, abym umiał służyć braciom we wszystkich ich potrzebach.

5 NIOSĄCY KADZID O: godnego pełnienia zadań ministranta kadzidła w więtej liturgii Ko cioła, a wszystkim zgromadzonym udziel daru pięknej modlitwy wznoszącej się ku Bogu jak woń kadzidła. Spraw, aby my trwali w zjednoczeniu z Chrystusem, który składa na krzyżu całopalną ofiarę. do pełnienia zadań ministranta kadzidła w więtej liturgii Ko cioła. Spraw, aby całe moje życie było wypełnione miło cią, która umie spalać się w służbie braciom. NIOSĄCY KRZYŻ: godnego niesienia krzyża w liturgicznych procesjach, a wszystkim zgromadzonym udziel daru na ladowania Chrystusa niosącego krzyż. Naucz nas jeden drugiego brzemiona nosić. do niesienia krzyża w liturgicznych procesjach. Spraw, abym wiernie trwał pod krzyżem Chrystusa i był Jego wiadkiem wobec braci.

6 MINISTRANCI ŚWIAT A: godnego niesienia wiatła w liturgicznych procesjach, a wszystkim zgromadzonym udziel daru życia w wietle Chrystusowej Ewangelii. Naucz nas miłować prawdę i według niej kształtować nasze życie. do niesienia wiatła w liturgicznych procesjach. Spraw, abym trwał w zjednoczeniu z Chrystusem i był przez swoje postępowanie był wiatłem dla moich braci. MINISTRANT KSIĘGI: godnego pełnienia zadań ministranta księgi w więtej liturgii Ko cioła, a wszystkim zgromadzonym udziel daru łączenia osobistej modlitwy z modlitwą Chrystusa. Spraw, aby my umieli korzystać ze skarbca modlitw Ko cioła, zawartych w księgach liturgicznych. do pełnienia zadań ministranta księgi w więtej liturgii Ko cioła. Spraw, abym coraz lepiej poznawał piękno liturgicznej modlitwy i umiał ukazać to piękno moim braciom.

7 PRZYNOSZĄCY DARY OFIARNE: godnego przynoszenia na ołtarz chleba i wina, a wszystkim zgromadzonym na Eucharystii udziel daru wiadomego uczestnictwa w Naj więtszej Ofierze. Naucz nas łączyć nasze życie z życiem Chrystusa. do przynoszenia darów ludu Bożego na ołtarz eucharystyczny. Spraw, abym za wzorem Chrystusa stawał się chlebem dla moich braci. S UŻBA ADU: godnego pełnienia zadań upiększania ko cioła oraz troski o ład i porządek w czasie więtych celebracji, a wszystkim zgromadzonym udziel daru umiłowania piękna. Spraw, aby my wspólnie troszczyli się o piękno domu Bożego i piękno liturgicznych celebracji. do pełnienia zadań upiększania ko cioła oraz troski o ład i porządek w czasie więtych celebracji. Spraw, abym zawsze dostrzegał piękno dzieł Bożych i był wiadkiem umiłowania piękna wobec braci.

8 S UŻBA ŚPIEWU PSA TERZYSTA: godnego piewania psalmu responsoryjnego w więtej liturgii Ko cioła, a wszystkim zgromadzonym udziel daru wzniesienia serca ku Bogu przez słowa i melodię psalmu. Naucz nas wyrażać Ojcu Niebieskiemu nasze uwielbienie, dziękczynienie, przeproszenie i pro bę. do piewania psalmu responsoryjnego w więtej liturgii Ko cioła. Spraw, abym coraz bardziej ubogacał moją osobistą modlitwę psalmami i pomagał innym odkrywać piękno tej biblijnej modlitwy. SCHOLA LUB CHÓR: godnego ożywiania i ubogacania piewu w więtej liturgii Ko cioła, a wszystkim zgromadzonym udziel daru modlitwy piewem. Spraw, aby my umieli piewać sercem i ustami, jednocząc się z pie nią aniołów i więtych w niebie. do ożywiania i ubogacania piewu w więtej liturgii Ko cioła. Spraw, aby całe moje życie było piewem na Twoją chwałę i pomagało braciom wznosić swe serca ku Tobie.

1. Modlitwa na rozpoczęcie i na zakończenie spotkania modlitewnego

1. Modlitwa na rozpoczęcie i na zakończenie spotkania modlitewnego Chrystusa, i wszystkie Dary, których udziela On ludzkości. Módl się, droga Matko, aby wszystkim duszom został przyznany Dar Zbawienia Wiecznego. Chroń mnie przed jedną światową religią (158) Modlitwa Krucjaty

Bardziej szczegółowo

PACIERZ - MODLITWY PODSTAWOWE

PACIERZ - MODLITWY PODSTAWOWE 1 PACIERZ - MODLITWY PODSTAWOWE Modlić się znaczy dać trochę swojego czasu Chrystusowi, zawierzyć Mu, pozostawać w milczącym słuchaniu Jego Słowa, pozwalać mu odbić się echem w sercu. ~ Jan Paweł II Bez

Bardziej szczegółowo

Wspomnienie o Matce Założycielce

Wspomnienie o Matce Założycielce Wspomnienie o Matce Założycielce Trudno jest opowiedzieć o Matce. Matka to wyjątkowa osoba, która nadaje charakter naszemu życiu. Ktoś kiedyś śpiewał, że o matce pieśń to pieśń bez słów. Nie da się powiedzieć,

Bardziej szczegółowo

XXIV Niedziela Zwykła

XXIV Niedziela Zwykła XXIV Niedziela Zwykła Nikt inny jak tylko Pan Bóg wspomaga i prowadzi tych, którzy pragną Mu służyć. Ta droga wymaga ofiary i poświęcenia w pokonywaniu przeciwności. Ten duchowy trening wzmaga odwagę,

Bardziej szczegółowo

630. Alleluja, Jezus Panem moim jest! e D h e Alleluja, Jemu chwała, Jemu cześć!

630. Alleluja, Jezus Panem moim jest! e D h e Alleluja, Jemu chwała, Jemu cześć! Powiedz Mu całą winę swą, D 7 On ci swój pokój, szczęście da. G D 629. To jest mój Pan, to jest mój Bóg F B To Jego Miłość mnie ogarnia. B F g C To właśnie dziś. C F B (F) 2. Tyś jest mój Pan, Tyś jest

Bardziej szczegółowo

Nowenna w intencji pracy

Nowenna w intencji pracy Nowenna w intencji pracy 4do św. Josemaríi Escrivy Modlitwa do św. Josemaríi S wie ty Josemaría Escrivá Założyciel Opus Dei MODLITWA O Boże, który za przyczyna Najs wie tszej Maryi Panny udzieliłes niezliczonych

Bardziej szczegółowo

Święty Michał Archanioł

Święty Michał Archanioł Święty Michał Archanioł Pieśń na wystawienie: Ubi Caritas et Amor -53 Pieśń: Nie bójcie się żyć dla miłości Dziś mamy wielki i błogosławiony dzień, bo, Panie Jezu, zgromadziłeś nas młodych tutaj kolejny

Bardziej szczegółowo

Ks. Aleksander Zienkiewicz. KAZANIA i HOMILIE NA RÓŻNE OKAZJE. Kraków

Ks. Aleksander Zienkiewicz. KAZANIA i HOMILIE NA RÓŻNE OKAZJE. Kraków KAZANIA i HOMILIE Ks. Aleksander Zienkiewicz KAZANIA i HOMILIE NA RÓŻNE OKAZJE Kraków 2006 by Wydawnictwo OO. Franciszkanów Bratni Zew spółka z o.o. ISBN 83-88903-76-4 Wszelkie prawa zastrzeżone. Książka

Bardziej szczegółowo

Jezu, zburz wszystkie mury

Jezu, zburz wszystkie mury Jezu, zburz wszystkie mury 7 DNIOWE MODLITEWNE OBLĘŻENIE JERYCHA Ks. Kamil Spolankiewicz (POLECANA, SKUTECZNA PRAKTYKA DUCHOWA DLA WSZYSTKICH INTENCJI) I. Przeczytać z listu św. Pawła do Efezjan z rozdziału

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź na internetową listę zarzutów (inny tytuł O czym 90% katolików nie wie )

Odpowiedź na internetową listę zarzutów (inny tytuł O czym 90% katolików nie wie ) Odpowiedź na internetową listę zarzutów (inny tytuł O czym 90% katolików nie wie ) Od kilku lat krąży po Internecie lista zarzutów wobec Kościoła. Ma wiele wersji, występuje też pod wieloma tytułami (np.

Bardziej szczegółowo

Post. Cz. I - Moc ze słabości

Post. Cz. I - Moc ze słabości Post Cz. I - Moc ze słabości Potrzeba wyrzeczeń i oddzielenia życia dla Jezusa Duch tego świata potrafi manifestować się w subtelny i wyrafinowany sposób. Przekonuje wszystkich do swoich racji i wspaniałych

Bardziej szczegółowo

DO BISKUPÓW, KAPŁANÓW, RODZIN ZAKONNYCH I WIERNYCH KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO O CHRZEŚCIJAŃSKIM SENSIE LUDZKIEGO CIERPIENIA

DO BISKUPÓW, KAPŁANÓW, RODZIN ZAKONNYCH I WIERNYCH KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO O CHRZEŚCIJAŃSKIM SENSIE LUDZKIEGO CIERPIENIA "Cierpienie, które pod tylu różnymi postaciami obecne jest w naszym ludzkim świecie, jest w nim obecne także i po to, ażeby wyzwalać w człowieku miłość, ów właśnie bezinteresowny dar z własnego ja na rzecz

Bardziej szczegółowo

MOC BOŻEGO SŁOWA. od redakcji. duchowość komunii. świadkowie. doświadcrenia. nowe horyronty. słownik. dodatek

MOC BOŻEGO SŁOWA. od redakcji. duchowość komunii. świadkowie. doświadcrenia. nowe horyronty. słownik. dodatek MOC BOŻEGO SŁOWA od redakcji duchowość komunii Carlos Garcia Andrade CMF: KU TEOLOGII SŁOWA 3 świadkowie Camillo Bianchin OFM: DO ZOBACZENIA, PADRE NOVO! 12 doświadcrenia Róża Wilczek: PANIE, DO KOGÓŻ

Bardziej szczegółowo

PROWADZIĆ życie, W KTÓRYM PODDAJEMY SIĘ

PROWADZIĆ życie, W KTÓRYM PODDAJEMY SIĘ KONFERENCJA SCALANIA TEMAT OGÓLNY: PROWADZIĆ życie, W KTÓRYM PODDAJEMY SIĘ JEDYNEMU ZWIERZCHNICTWU CHRYSTUSA I DOŚWIADCZAĆ ZBAWIENIA W życiu ORAZ KRÓLOWAĆ W życiu ZE WZGLĘDU NA życie CIAŁA WARSZAWA 1-3

Bardziej szczegółowo

RÓŻNE SPOSOBY BIBLIJNEGO ZWIASTOWANIA

RÓŻNE SPOSOBY BIBLIJNEGO ZWIASTOWANIA RÓŻNE SPOSOBY BIBLIJNEGO ZWIASTOWANIA przygotowane przez Richarda L. Blake Xtend Ministries International WPROWADZENIE W poprzedniej sesji dokładnie przyglądaliśmy się procesowi przechodzenia od tekstu

Bardziej szczegółowo

INNY JEZUS INNY DUCH INNA EWANGELIA

INNY JEZUS INNY DUCH INNA EWANGELIA Natan Chesed INNY JEZUS INNY DUCH INNA EWANGELIA Kluczowe doktryny Świadków Jehowy w świetle Biblii INNY JEZUS INNY DUCH INNA EWANGELIA Kluczowe doktryny Świadków Jehowy w świetle Biblii Natan Chesed

Bardziej szczegółowo

PL ISSN 0860-8474. Nasza Rodzina. czasopismo kościoła nowoapostolskiego

PL ISSN 0860-8474. Nasza Rodzina. czasopismo kościoła nowoapostolskiego PL ISSN 0860-8474 Nasza Rodzina czasopismo kościoła nowoapostolskiego Rok 26 Nr 10 Październik 2014 S Ł O W O W S T Ę P N E Żniwa czy owocobranie zawsze są piękną sprawą. Coś urosło, wydało owoce, mogło

Bardziej szczegółowo

LIST DO CHORYCH RODZINY MIŁOŚCI MIŁOSIERNEJ APOSTOLATU CHORYCH ARCHIDIECEZJI SZCZECIŃSKO - KAMIEŃSKIEJ MODLITWA RÓŻAŃCOWA

LIST DO CHORYCH RODZINY MIŁOŚCI MIŁOSIERNEJ APOSTOLATU CHORYCH ARCHIDIECEZJI SZCZECIŃSKO - KAMIEŃSKIEJ MODLITWA RÓŻAŃCOWA LIST DO CHORYCH RODZINY MIŁOŚCI MIŁOSIERNEJ APOSTOLATU CHORYCH ARCHIDIECEZJI SZCZECIŃSKO - KAMIEŃSKIEJ Październik, 184/2007 MODLITWA RÓŻAŃCOWA Różaniec to modlitwa, którą bardzo ukochałem. Przedziwna

Bardziej szczegółowo

Nowenna do św. Josemaríi Escrivy w intencji pracy

Nowenna do św. Josemaríi Escrivy w intencji pracy Nowenna do św. Josemaríi Escrivy w intencji pracy Dzień pierwszy Praca jako droga do świętości Przychodzimy by jeszcze raz zwrócić uwagę na przykład Jezusa, który przez trzydzieści lat przebywał w Nazarecie

Bardziej szczegółowo

Albo służycie Bogu, albo ulegniecie niefrasobliwości człowieka. Odłóżcie swój pancerz, bo zostanie on pokruszony na kawałki

Albo służycie Bogu, albo ulegniecie niefrasobliwości człowieka. Odłóżcie swój pancerz, bo zostanie on pokruszony na kawałki Albo służycie Bogu, albo ulegniecie niefrasobliwości człowieka Odłóżcie swój pancerz, bo zostanie on pokruszony na kawałki Niebawem staniecie się świadkami globalnego szczepienia, o którym wam mówiłem

Bardziej szczegółowo

Jezus głosił Ewangelię Bożą. Mówił: Czas się wypełnił!

Jezus głosił Ewangelię Bożą. Mówił: Czas się wypełnił! Mk 1,14 20 PONIEDZIAŁEK Jezus głosił Ewangelię Bożą. Mówił: Czas się wypełnił! Czas się wypełnił to są pierwsze słowa Pana Jezusa zapisane w Ewangelii św. Marka. Spróbujmy je skomentować. Również w naszym

Bardziej szczegółowo

Jeżeli Bóg jest z nami, to gdzie są te wszystkie cuda?

Jeżeli Bóg jest z nami, to gdzie są te wszystkie cuda? Jeżeli Bóg jest z nami, to gdzie są te wszystkie cuda? William Branham JEŻELI BÓG JEST Z NAMI, TO GDZIE SĄ TE WSZYSTKIE CUDA? (Kazanie wygłoszone przez brata Williama Branhama 31 grudnia 1961 roku w Jeffersonville,

Bardziej szczegółowo

STAN DZIEWIC MATERIAŁY POMOCNICZE DLA KOŚCIOŁA W POLSCE CZĘŚĆ PIERWSZA WSKAZANIA OGÓLNE

STAN DZIEWIC MATERIAŁY POMOCNICZE DLA KOŚCIOŁA W POLSCE CZĘŚĆ PIERWSZA WSKAZANIA OGÓLNE STAN DZIEWIC MATERIAŁY POMOCNICZE DLA KOŚCIOŁA W POLSCE CZĘŚĆ PIERWSZA WSKAZANIA OGÓLNE Rozdział I HISTORIA 1. Obrzęd konsekracji dziewic należy do najcenniejszych skarbów liturgii rzymskiej. Już w początkach

Bardziej szczegółowo

T r e ś ć: 1. Orędzie proroka Jeremiasza. 2. Orędzie proroka Ezechiela. 3. Nowy Testament. 4. Wnioski Summary

T r e ś ć: 1. Orędzie proroka Jeremiasza. 2. Orędzie proroka Ezechiela. 3. Nowy Testament. 4. Wnioski Summary Ks. Roman KRAWCZYK Wydział Teologii, UWM w Olsztynie STUDIA WARMIŃSKIE XLVII (2010) PRAWO WyPISANE W SERcAcH ludzkich T r e ś ć: 1. Orędzie proroka Jeremiasza. 2. Orędzie proroka Ezechiela. 3. Nowy Testament.

Bardziej szczegółowo

WSZYSTKO MA SWÓJ CZAS

WSZYSTKO MA SWÓJ CZAS 1 WSZYSTKO MA SWÓJ CZAS Budowniczy kościoła w Nowej Rudzie Opracował ks. Jerzy Kos Nowa Ruda 2008 2 Noworudzkie biografie Redakcja i opracowanie: ks. Jerzy Kos Projekt okładki: Roman Proszek Korekta: Aneta

Bardziej szczegółowo

Nasze ciało jest podobne do ciała Jezusa, nasz duch komunikuje z Duchem Świętym, nasza dusza ma wolną wolę, którą dał jej Bóg Ojciec.

Nasze ciało jest podobne do ciała Jezusa, nasz duch komunikuje z Duchem Świętym, nasza dusza ma wolną wolę, którą dał jej Bóg Ojciec. ZMARTWYCHWSTANIE 1. Bóg stworzył nas na swój obraz i podobieństwo 1 Rodzaju 1, 26 - (26) Potem rzekł Bóg: Uczyńmy człowieka na obraz nasz, podobnego do nas i niech panuje nad rybami morskimi i nad ptactwem

Bardziej szczegółowo

Jeden Mesjasz, ale dwa przyjścia

Jeden Mesjasz, ale dwa przyjścia Jeden Mesjasz, ale dwa przyjścia Autor: James Jacob Prasch A spożywając z nimi posiłek, nakazał im: Nie oddalajcie się z Jerozolimy, lecz oczekujcie obietnicy Ojca, o której słyszeliście ode mnie; Jan

Bardziej szczegółowo

WRZESIEŃ 2014 - NR 7 / 2014 PARAFIA ŚCIĘCIA ŚW. JANA CHRZCICIELA W MYSŁOWICACH. Czas wakacji czasem spotkań z Bogiem

WRZESIEŃ 2014 - NR 7 / 2014 PARAFIA ŚCIĘCIA ŚW. JANA CHRZCICIELA W MYSŁOWICACH. Czas wakacji czasem spotkań z Bogiem WRZESIEŃ 2014 - NR 7 / 2014 PARAFIA ŚCIĘCIA ŚW. JANA CHRZCICIELA W MYSŁOWICACH Czas wakacji czasem spotkań z Bogiem Okiem proboszcza FARAJANA nr 7/2014 Na początek roku szkolnego i duszpasterskiego Początek

Bardziej szczegółowo