Szczegółowe Warunki Promocji Twoja Telewizja Biznesowa III

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szczegółowe Warunki Promocji Twoja Telewizja Biznesowa III"

Transkrypt

1 BSA/WLR Szczegółowe Warunki Promocji Twoja Telewizja Biznesowa III 1. Ogólne warunki Promocji 1.1. Promocja trwa od dnia r. do r Operator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia Promocji Z Promocji może skorzystać wyłącznie Nowy Abonent Promocja dotyczy wyłącznie Umów zawieranych na czas 24 Okresów Rozliczeniowych w zakresie Pakietu albo Usługi Mobilny Internet dla Firm W ramach niniejszej Promocji przy zakupie Pakietu Abonentom aktywowana jest Usługa Pomoc w biurze Ceny podane w dokumencie są cenami netto, chyba że wskazano inaczej. Do cen netto należy doliczyć podatek VAT według obowiązującej stawki. 2. Definicje 2.1. Usługa Telefoniczna (Telefon) usługa głosowa realizowana w oparciu o technologię WLR Usługa Internetowa (Internet) usługa stałego dostępu do Internetu wraz z aktywnymi opcjami Netia Secure (3 PC) i Wirtualny Dysk dla Firm, realizowana wyłącznie w oparciu o technologię BSA. Wraz z aktywacją Usługi Internetowej jednocześnie włączamy dwie opcje Netia Secure oraz Wirtualny Dysk dla Firm Usługa Mobilny Internet dla Firm (Mobilny Internet) usługa dostępu do Internetu realizowana poprzez sieć UMTS operatora P4 Sp. z o.o. W przypadku Usługi Mobilny Internet bez Usługi Internetowej aktywowana jest także opcja Netia Secure Usługa HBO GO usługa telewizji kablowej, umożliwiająca dostęp do kanału HBO wraz z możliwością korzystania z biblioteki filmów HBO GO poprzez sieć internetową, np. z wykorzystaniem przeglądarki internetowej. Aktywacja Usługi następuje poprzez rejestrację użytkownika w serwisie HBO GO, którego właścicielem jest HBO Česká Republika. Do poprawnego działania Usługi niezbędne jest łącze internetowe o przepustowości co najmniej 2 Mb/s Usługa Telewizyjna (TV, Telewizja) usługa telewizji kablowej umożliwiająca dostęp do programów telewizyjnych, wybranych przez Abonenta zgodnie z aktualną ofertą programową Operatora, poprzez sieć internetową za pośrednictwem Urządzenia Netia Player. Do poprawnego działania Telewizji niezbędna jest aktywna Usługa Internetowa Operatora Multiroom Usługa Telewizyjna świadczona na drugim Urządzeniu Netia Player na tym samym łączu Usługa Pomoc w biurze usługa ubezpieczenia od zdarzeń losowych, realizowana przez Partnera Ubezpieczeniowego polegająca na bezpłatnym serwisie sprzętu biurowego, komputerowego (np. PC, laptop, router, modem, drukarka, skaner itp.), elektrycznego oraz elektronicznego (RTV, AGD) wraz z dojazdem specjalisty i naprawą do wartości 700,00 zł brutto rocznie oraz z pokryciem kosztów części zamiennych do wartości 700,00 zł brutto rocznie. Pełny zakres Usługi zawarty jest w Szczegółowych Warunkach Ubezpieczenia, znajdujących się na stronie netia.pl/assistance, które stanowią załącznik do niniejszego dokumentu. Dla jednego konta Abonenta możliwe jest posiadanie jednej Usługi Pomoc w biurze Pakiet Usługa Internetowa wraz z Usługą Telewizyjną i/lub Usługą Telefoniczną, świadczone na tej samej linii telefonicznej i zakupione łącznie na warunkach niniejszej Promocji WLR technologia, w której świadczona jest przez Operatora Usługa Telefoniczna na łączu Telekomunikacji Polskiej SA, realizowana w oparciu o hurtowy zakup abonamentu BSA technologia, w której świadczona jest Usługa Internetowa świadczona przez Operatora na łączu Telekomunikacji Polskiej SA w oparciu o Bitstream Access Netia Spot router bezprzewodowy będący własnością Operatora, udostępniony Abonentowi w ramach Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie Usługi Internetowej Netia Player dekoder TV będący własnością Operatora, udostępniony Abonentowi w ramach Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych w celu korzystania z Usługi Telewizyjnej. Netia Player umożliwia dostęp do dodatkowych usług oraz aplikacji świadczonych przez podmioty trzecie oraz odbiór ogólnodostępnej naziemnej telewizji cyfrowej w technologii DVB-T. Odbiór naziemnej telewizji wymaga zestawu antenowego, niebędącego częścią Urządzenia Netia Player Wi-Fi Community aplikacja domyślnie instalowana na Netia Spocie, udostępniająca pasmo częstotliwości na potrzeby innych użytkowników Wi-Fi Community, umożliwiająca korzystanie z udostępnionego pasma w celu uzyskania dostępu do internetu, stworzona przez FON WIRELESS, Ltd., spółkę zarejestrowaną w Wielkiej Brytanii, o numerze , z siedzibą firmy znajdującą się na 8, Clifford Street, London W1S, 2LQ ( Fon ) W momencie skorzystania z Netia Spota router w ustawieniach fabrycznych automatycznie tworzy dodatkowy SSID udostępniający łącze członkom Wi-Fi Community. Stworzona sieć zewnętrzna jest niezależna od sieci wewnętrznej, z której korzysta wyłącznie Abonent, oraz posiada niższy priorytet ruchu Abonent wyraża zgodę na przekazanie do Fon Wireless informacji na temat miejsca instalacji Urządzenia Aby zostać pełnoprawnym członkiem społeczności Wi-Fi Community, trzeba dokonać rejestracji Netia Spota za pomocą serwisu netiaonline.pl lub z aplikacji znajdującej się na Urządzeniu Netia Spot. Netia Spot to router dający możliwość automatycznej konfiguracji połączenia internetowego oraz łatwej obsługi i prostego rozwiązywania problemów technicznych. Urządzenie oferuje również możliwość korzystania z dodatkowych funkcjonalności (jak np. Wi-Fi Community). Wi-Fi Community to sieć ponad 12 milionów hot spotów na całym świecie. Za korzystanie z hot spotów przez członków społeczności Netia nie pobiera opłat. By zostać członkiem społeczności, należy zarejestrować posiadany Netia Spot wraz z aktywną aplikacją FON. Informacje dotyczące Wi-Fi Community można znaleźć na stronie netia.pl. Rezygnacji z funkcjonalności można dokonać za pomocą serwisu netiaonline.pl lub aplikacji zainstalowanej na Urządzeniu Netia Spot Nowy Abonent Abonent, który nie posiada obowiązującej Umowy w zakresie Usługi, na którą ma być zawarta nowa Umowa Operator Netia SA, z siedzibą w Warszawie przy ul. Poleczki 13, Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy, XIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , o kapitale zakładowym w wysokości PLN opłaconym w całości, NIP , REGON Partner Ubezpieczeniowy Inter Partner Assistance S.A. Oddział w Polsce, z siedzibą w Warszawie, ul. Chłodna 51, Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , o numerze NIP , o kapitale zakładowym zagranicznego zakładu ubezpieczeń Inter Partner Assistance SA z siedzibą w Brukseli, który utworzył oddział, wynoszącym EUR, realizująca Usługę Pomoc w biurze Pozostałe terminy pisane wielką literą mają znaczenie określone w Regulaminie Świadczenia Usług przez Spółki Grupy Netia. 3. Usługi dostępne w ramach Promocji 3.1. W ramach niniejszej Promocji oferujemy następujące Usługi: Usługę Telefoniczną w wariancie Lepszy Telefon 30, Firma 200, Firma 500 plus albo Firma Usługę Internetową w wariancie 10M (do 10 Mbit/s), 20M (do 20 Mb/s) albo 40M (do 40 Mb/s, maksymalna dostępna przepływność łącza) Usługę Mobilnego Internetu w wariancie 2 GB, 10 GB albo 20 GB Usługę Telewizyjną dostępną wyłącznie w Pakiecie z Usługą Internetową w wariancie Pakiety TV o minimalnej wartości Usługę HBO GO dostępną wyłącznie z Usługą Internetową Usługę Pomoc w Biurze aktywowaną do dowolnej Usługi Telefonicznej, Internetowej lub Pakietu, w ramach Umowy zawartej na podstawie niniejszej Promocji.

2 Usługa Pomoc w biurze polega na bezpłatnym dojeździe specjalisty, naprawie i pokryciu kosztów części zamiennych w sumie do kwoty zł brutto rocznie (700 zł brutto na dojazd i naprawę oraz 700 zł brutto na części zamienne). W ramach tej usługi można naprawić komputery, laptopy, drukarki, skanery, urządzenia RTV i AGD. Dokładne warunki i zakres urządzeń określone są w Szczegółowych Warunkach Ubezpieczenia naszego Partnera Ubezpieczeniowego. Jedyny i najszybszy sposób realizacji Usługi Pomoc w biurze to bezpośredni kontakt z naszym Partnerem Ubezpieczeniowym świadczącym usługi pod marką AXA Assistance. Dane kontaktowe dostępne są na stronie netia.pl/assistance Brak możliwości technicznych Operatora do świadczenia Usługi Telefonicznej lub Usługi Internetowej w lokalizacji wskazanej w Umowie powoduje, iż Umowa nie może zostać zawarta, a jeśli Umowę zawarto, Abonent ma prawo do odstąpienia od niej w całości lub w części dotyczącej danej Usługi. 4. Opłaty abonamentowe 4.1. W ramach niniejszej Promocji obniżamy opłaty abonamentowe za korzystanie z Usług zgodnie z tabelami poniżej: W przypadku Pakietu Usługi Internetowej i Telewizji w wariancie Pakiety TV: z Telewizją w tym Internet w tym Telewizja Wariant Pakietu Internet 10M Internet 20M Internet 40M 72,31 zł 39,90 zł 82,31 zł 49,90 zł 92,31 zł 59,90 zł W zakresie Usługi Telewizyjnej w ramach niniejszej Promocji przez 1. pełny Okres Rozliczeniowy Abonent otrzymuje dostęp do: Pakietu Pełnego (zawierającego wszystkie kanały telewizyjne dostępne w ofercie, a wyszczególnione w pkt 5.1. z wyjątkiem Pakietu Na Start) w promocyjnej cenie 18,52 zł (20,00 zł brutto) Pakietu Na Start w cenie 13,89 zł (15,00 zł brutto) Do Pakietów wymienionych w pkt powyżej istnieje możliwość zamówienia Usługi Telefonicznej. Obniżona opłata abonamentowa dla Usługi Telefonicznej w Pakiecie z Usługą Internetową i Telewizyjną wynosi: z krajowymi numerami stacjonarnymi z krajowymi numerami komórkowymi z numerami stacjonarnymi w Unii Europejskiej oraz stacjonarnymi i komórkowymi w USA i Kanadzie Opłata od 1. pełnego Okresu Rozliczeniowego Firma 6.0 bez limitu bez limitu bez limitu 69,90 zł Firma 500 plus Firma wymienne na 100 do sieci komórkowych 200 wymienne na 50 do sieci komórkowych 100 wymienne na 500 do sieci stacjonarnych 50 wymienne na 200 do sieci stacjonarnych 49,90 zł 32,90 zł Lepszy Telefon ,90 zł W taryfie Firma 500 plus Abonent otrzymuje do wykorzystania w ramach opłaty abonamentowej 500 minut połączeń do sieci stacjonarnych w kraju lub wymiennie 100 minut połączeń do sieci komórkowych w kraju (1 minuta do sieci komórkowej = 5 minutom do sieci stacjonarnej). W taryfie Firma 200 Abonent otrzymuje do wykorzystania w ramach opłaty abonamentowej 200 minut połączeń do sieci stacjonarnych w kraju lub wymiennie 50 minut połączeń do sieci komórkowych w kraju (1 minuta do sieci komórkowej = 4 minutom do sieci stacjonarnej) W przypadku zamówienia Usługi Telewizyjnej wraz z Usługą Internetową 20M lub 40M istnieje możliwość zamówienia na tym samym łączu internetowym dodatkowej Usługi Telewizyjnej (Multiroom) z opłatą abonamentową określoną w tabeli poniżej: Usługa Opłata od 1. Okresu Rozliczeniowego Multiroom 13,89 zł (15,00 zł brutto) Dla Usługi HBO GO opłaty abonamentowe wynoszą: Usługa Opłata przez 1 pełny Okres Rozliczeniowy Opłata od 2. Okresu Rozliczeniowego HBO GO 0,93 zł ( brutto) 23,15 zł (25,00 zł brutto) Aktywacja Usługi HBO GO musi nastąpić w ciągu 6 miesięcy od daty podpisania Umowy i oznacza zamówienie Usługi HBO GO na okres 24 pełnych Okresów Rozliczeniowych. Brak aktywacji w tym terminie lub rezygnacja z Usługi HBO GO skutkuje brakiem możliwości skorzystania z Usługi HBO GO na warunkach opisanych powyżej. Abonent może dokonać rezygnacji (w formie telefonicznej lub pisemnej) z Usługi HBO GO bez konieczności ponoszenia Opłaty Wyrównawczej ze skutkiem na koniec pierwszego pełnego Okresu Rozliczeniowego, najpóźniej na 7 dni przed upływem 1. Okresu Rozliczeniowego. Rezygnacja z Usługi Internetowej lub rozwiązanie Umowy przez Operatora z winy Abonenta przed upływem 24 pełnych Okresów Rozliczeniowych oznacza rezygnację z usługi HBO GO i skutkuje obowiązkiem zapłaty przez Abonenta Opłaty Wyrównawczej. Opłaty za Usługę HBO GO pobieramy od momentu aktywacji Usługi HBO GO. Aktywacja HBO GO następuje poprzez rejestrację użytkownika w serwisie HBO GO na stronie hbogo.pl, wymagającą podania dostarczonych przez nas: identyfikatora Klienta oraz kodu aktywacyjnego. W przypadku zakupu Usługi Telewizyjnej z Opcją HBO HD, w ramach Pakietu TV umożliwimy korzystanie z Usługi HBO GO, bez dodatkowych opłat na czas trwania Umowy. Do momentu aktywacji Usługi Telewizyjnej Abonent ma możliwość technicznego dostępu testowego do Usługi HBO GO, bez dodatkowych opłat, w ramach sprawdzenia jakości i dostępności serwisu HBO GO W przypadku Usługi Mobilny Internet ceny wynoszą: Mobilny Internet 2 GB Mobilny Internet 10 GB Mobilny Internet 20 GB 19,90 zł 34,90 zł 64,90 zł

3 4.2. Opłaty abonamentowe za korzystanie z opcji dodatkowych wynoszą: Usługa Opłata przez pierwsze 2 pełne Okresy Rozliczeniowe Opłata od 3. Okresu Rozliczeniowego Netia Secure (licencja na 3 komputery) 0,01 zł 9,90 zł Usługa Pomoc w biurze Identyfikacja numeru (CLIP) Netia Secure 5 Netia Secure 10 Fax Serwer Stały adres IP Podsieć 8 adresów IP Transfer Nocny Pakiet WWW Wirtualny Dysk dla Firm (limit 1 GB) Wirtualny Dysk dla Firm (opcja nielimitowana) w ramach opłaty abonamentowej za Internet 3,00 zł 16,00 zł 35,00 zł 5,00 zł 10,00 zł 32,00 zł 7,00 zł 9,90 zł w ramach opłaty abonamentowej za Internet 9,90 zł Opłata miesięczna za korzystanie z Wirtualnego Dysku dla Firm do momentu przekroczenia 1 GB zajętej przestrzeni zawarta jest w opłacie abonamentowej za Internet. W miesiącu przekroczenia tego limitu zostanie naliczona opłata w wysokości 9,90 zł. Jeśli w następnym Okresie Rozliczeniowym liczba danych na Wirtualnym Dysku spadnie poniżej 1GB, opłata będzie zawarta w opłacie abonamentowej za Internet do następnego przekroczenia limitu. Usługa Transfer Nocny to nielimitowany transfer danych codziennie w godzinach 23:45 8:45, bez zmniejszania przyznanego w ramach abonamentu Usługi Mobilny Internet limitu danych. Usługa Pakiet WWW pozwala na nielimitowane przeglądanie stron WWW przez całą dobę, bez zmniejszania przyznanego w ramach abonamentu Usługi Mobilny Internet limitu danych. Obejmuje ona ruch odbierany: ze stron WWW typu tekst i zdjęcia, z aplikacji flash, z aplikacji JAVA. Nie obejmuje między innymi streamingu (np. oglądane wideo na YouTube), połączeń szyfrowanych (np. https://), połączeń VPN, połączeń P2P. Opłaty za nasze usługi naliczamy w miesięcznych Okresach Rozliczeniowych, które nie muszą pokrywać się z miesiącem kalendarzowym. Okres Rozliczeniowy dla każdej z Usług wskazany jest na Rachunku. Opłata za pierwszy niepełny Okres Rozliczeniowy jest naliczana proporcjonalnie. Jeżeli w Okresie Rozliczeniowym kwota do zapłaty na rachunku Abonenta nie przekracza wartości 25,00 zł, Operator nie wystawia w danym okresie Rachunku za świadczone Usługi. Abonent otrzyma Rachunek uwzględniający wszystkie Okresy Rozliczeniowe dopiero w momencie, gdy suma wszystkich opłat przekroczy kwotę 25,00 zł Opłaty abonamentowe za Usługę Internetową oraz za Usługę Mobilny Internet określone w tabeli w pkt , oraz uwzględniają rabat za fakturę w formie elektronicznej (e-fakturę) w wysokości 5,00 zł miesięcznie. e-faktura, którą wystawia Operator, stanowi dokument księgowy, który ma taką samą wartość jak faktura w wersji papierowej. W przypadku rezygnacji z e-faktury nie będziemy udzielali rabatu w wysokości 5 zł na abonament za Usługę Internetową oraz Usługę Mobilny Internet Ceny Usługi Internetowej oraz Usługi Mobilny Internet bez udzielonego rabatu za e-fakturę, o którym mowa w pkt 4.3. wynoszą: Dla Usługi Internetowej oraz Usługi Internetowej w Pakiecie: Internet 10M Internet 20M Internet 40M Internet 44,90 zł 54,90 zł 64,90 zł Dla Usługi Mobilnego Internetu: Mobilny Internet 2 GB Mobilny Internet 10 GB Mobilny Internet 20 GB 24,90 zł 39,90 zł 69,90 zł

4 5. Postanowienia dotyczące Usługi Telewizyjnej w wariancie Pakiety TV 5.1. W ramach Usługi Telewizyjnej w wariancie Pakiety TV świadczymy Pakiet Na Start oraz Pakiety TV wybrane przez Abonenta z poniższej tabeli: Nazwa Pakietu Opłata miesięczna Nazwa Pakietu Opłata miesięczna Wiadomości 4,63 zł (5,00 zł brutto) Wiedza i odkrycia 9,26 zł (10,00 zł brutto) Muzyka 4,63 zł (5,00 zł brutto) Sport i emocje 13,89 zł (15,00 zł brutto) Styl życia 4,63 zł (5,00 zł brutto) HBO HD 23,15 zł (25,00 zł brutto) Młodsze dzieci 4,63 zł (5,00 zł brutto) Canal+ Silver 23,15 zł (25,00 zł brutto) Starsze dzieci 4,63 zł (5,00 zł brutto) Canal+ Gold 27,78 zł (30,00 zł brutto) Kino 9,26 zł (10,00 zł brutto) Canal+ Platinum Seriale 9,26 zł (10,00 zł brutto) Filmbox Live 18,52 zł (20,00 zł brutto) Ze świata 4,63 zł (5,00 zł brutto) TV Republika 4,63 zł (5,00 zł brutto) Natura 4,63 zł (5,00 zł brutto) TVN 4,63 zł (5,00 zł brutto) Spośród Pakietów: Canal+ Silver, Canal+ Gold, Canal+ Platinum można posiadać tylko jeden wybrany Pakiet Abonent samodzielnie dokonuje wyboru Pakietów TV o wartości co najmniej 18,52 zł (20,00 zł brutto), (Pakiet Na Start świadczony jest przez Operatora niezależnie od wyboru dokonanego przez Abonenta), najpóźniej na 3 dni przed upływem 1. pełnego Okresu Rozliczeniowego poprzez aplikację Wybór Pakietów dostępną na Netia Player oraz poprzez serwis netiaonline.pl W przypadku niedokonania samodzielnego wyboru Pakietów TV od początku 2. pełnego Okresu Rozliczeniowego Operator aktywuje Abonentowi Pakiety TV na podstawie indywidualnych statystyk oglądalności Abonenta Aktywowane przez nas Pakiety TV będą posiadały wartość nie większą niż minimalna opłata miesięczna określona w pkt Pozostawiamy Abonentowi możliwość jednorazowej zmiany tych pakietów do końca trwania Umowy Promocyjnej Wybrane przez Abonenta Pakiety TV będą aktywne od początku kolejnego Okresu Rozliczeniowego następującego po wyborze pakietów Abonent ma możliwość wyboru Pakietów TV o dowolnej wartość powyżej wartości minimalnej W przypadku wyboru Pakietów TV, których wartość osiągnie jeden z poniższych poziomów udzielamy rabatów w opłacie abonamentowej za Usługę Telewizyjną zgodnie tabelą poniżej: Wartość Pakietów Kwota rabatu 60,19 zł (65,00 zł brutto) 4,63 zł (5,00 zł brutto) 87,96 zł (95,00 zł brutto) 9,26 zł (10,00 zł brutto) 115,74 zł (125,00 zł brutto) 13,89 zł (15,00 zł brutto) 171,30 zł (185,00 zł brutto) wszystkie Pakiety TV 23,15 zł (25,00 zł brutto) 5.7. Istnieje możliwość dokupienia kolejnych Pakietów TV dostępnych w ramach niniejszej Promocji, bądź na podstawie oddzielnych promocji Operatora. W takim przypadku miesięczna kwota zostanie zwiększona o wartość wybranego Pakietu TV W kolejnym Okresie Rozliczeniowym następującym po wyborze własnych Pakietów TV istnieje możliwość rekonfiguracji (ponownego wyboru) Pakietów TV. Dokupienie w tym okresie nowego Pakietu TV równoznaczne jest z dokonaniem rekonfiguracji Nowo wybrane Pakiety TV oraz nowa opłata za Usługę Telewizyjną obowiązywać będzie od początku najbliższego Okresu Rozliczeniowego Abonent zobowiązuje się do korzystania z wybranych Pakietów TV do końca okresu trwania Umowy Promocyjnej. Rezygnacja z wybranych Pakietów TV (potwierdzonych w trakcie rekonfiguracji) lub rezygnacja z Pakietu Na Start równoznaczna jest z rozwiązaniem Umowy o świadczenie Usługi Telewizyjnej. 6. Opłaty aktywacyjne 6.1. W ramach niniejszej Promocji obniżamy opłaty za aktywację Usług i Urządzeń Opłaty aktywacyjne są naliczane z góry i wynoszą: Usługa/Urządzenie Opłata Promocyjna Internet Telefon TV Mobilny Internet HBO GO Netia Spot Netia Player 29,00 zł 9,00 zł 0,93 zł ( brutto) 29,00 zł W przypadku zamówienia Usługi Telewizyjnej wraz z Usługą Multiroom, pobierzemy opłaty aktywacyjne za każdą z Usług Telewizyjnych. Do świadczenia Usług udostępnimy dwa Urządzenia Netia Player, opłaty aktywacyjne pobierzemy za każde z udostępnionych Urządzeń Netia Player.

5 7. Opłaty Wyrównawcze 7.1. W przypadku podpisania Umowy na czas określony 24 Okresów Rozliczeniowych w ramach niniejszej Promocji udzielone zniżki są: W zależności od wybranej Usługi, różnicą między miesięczną opłatą abonamentową opisaną w Cenniku dla poszczególnych Usług a promocyjnymi opłatami miesięcznymi opisanymi w tabelach w pkt 4.1. lub W zależności od wybranej Usługi, różnicą między jednorazową opłatą aktywacyjną opisaną w Cenniku dla poszczególnych Usług a promocyjną jednorazową opłatą aktywacyjną opisaną w tabeli w pkt W przypadku automatycznego przedłużenia Umowy lojalnościowej na czas określony 12 Okresów Rozliczeniowych udzielone zniżki są w zależności od wybranej Usługi, różnicą między miesięczną opłatą abonamentową opisaną w Cenniku dla poszczególnych Usług a promocyjnymi miesięcznymi opłatami abonamentowymi opisanymi w tabelach w pkt 4.1. lub Cenniki Usług dostępnych w ramach Promocji dostępne są na netia.pl W przypadku rozwiązania Umowy zawartej na czas określony przez Abonenta lub przez Operatora, z przyczyn leżących po stronie Abonenta, przed upływem 24 pełnych Okresów Rozliczeniowych lub przed upływem 12 pełnych Okresów Rozliczeniowych w przypadku automatycznego przedłużenia Umowy, Abonent zostanie obciążony Opłatą Wyrównawczą, w wysokości nie większej niż suma przyznanych rabatów opisanych w pkt i pkt Opłata Wyrównawcza będzie naliczana proporcjonalnie do okresu, jaki pozostał do końca trwania Umowy, przy czym maksymalna kwota, jaka może zostać naliczona wynosi: w przypadku Usługi Internetowej 500,00 zł, w przypadku Usługi Telefonicznej 200,00 zł, w przypadku Usługi Mobilny Internet 200,00 zł, w przypadku Usługi Telewizyjnej 200,00 zł, w przypadku Usługi HBO GO 200,00 zł. 8. Opłaty za Urządzenia 8.1. W przypadku zawarcia Umowy w zakresie Usługi Internetowej przekażemy do korzystania Urządzenie Netia Spot, bez dodatkowych opłat (w cenie Usługi Internetowej) na okres trwania Umowy, w celu umożliwienia świadczenia usługi Internetowej. Urządzenie pozostaje własnością Operatora W przypadku zawarcia Umowy w zakresie Usługi Mobilny Internet, przekażemy do korzystania, bez dodatkowych opłat (w cenie Usługi Mobilny Internet) na czas trwania Umowy, Urządzenie modem mobilny UMTS/HSDPA w celu umożliwienia świadczenia Usługi Mobilny Internet. Urządzenie pozostaje własnością Operatora W przypadku zawarcia Umowy w zakresie Usługi Telewizyjnej przekażemy do korzystania Urządzenie Netia Player, bez dodatkowych opłat (w cenie Usługi Telewizyjnej) na okres trwania Umowy, w celu umożliwienia świadczenia Usługi Telewizyjnej. Urządzenie pozostaje własnością Operatora. Wszystkie Urządzenia udostępniane w ramach Promocji na czas trwania Umowy pozostają własnością Operatora i muszą zostać zwrócone w przypadku rozwiązania Umowy. Brak zwrotu Urządzenia będzie wiązał się z naliczeniem kar umownych. 9. Pozostałe opłaty 9.1. Miesięczna opłata za utrzymanie łącza wynosi 24,39 zł. Zgodnie z Cennikiem dla Usługi Internetowej, w przypadku posiadania Usługi Internetowej i braku na tym samym łączu Usługi Telefonicznej (świadczonej przez Operatora lub innego dostawcę), będziemy co miesiąc naliczać opłatę za utrzymanie łącza w wysokości 24,39 zł. 10. Postanowienia końcowe W przypadku odstąpienia przez Abonenta od Umowy: Z przyczyn wskazanych w pkt 3.2. Abonent zobowiązany jest do odesłania na koszt Operatora Urządzeń: Netia Spot, Netia Player oraz modem mobilny W zakresie Usługi Mobilnego Internetu, Abonent zobowiązany jest do odesłania na koszt własny Urządzenia modem mobilny UMTS/HSDPA W zakresie Usługi Internetowej lub Pakietu z Telewizją Abonent zobowiązany jest do odesłania na koszt własny Urządzenia Netia Spot lub Netia Spot i Netia Player Wszystkie Urządzenia, o których mowa w pkt należy odesłać w ciągu 14 dni od odstąpienia W przypadku niedokonania zwrotu po rozwiązaniu Umowy, Abonent zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej w wysokości 400,00 zł z każde niezwrócone Urządzenie w terminie 14 dni od daty wystawienia noty obciążeniowej W przypadku rozwiązania Umowy zawartej na czas określony przez Abonenta lub przez Operatora, z przyczyn leżących po stronie Abonenta, przed upływem 24 pełnych Okresów Rozliczeniowych lub przed upływem 12 pełnych Okresów Rozliczeniowych w przypadku automatycznego przedłużenia Umowy, Abonent zostanie obciążony karą umowną z tytułu rozwiązania Umowy w zakresie Usługi Pomoc w biurze, w maksymalnej wysokości 141,60 zł, płatnej w terminie 14 dni od daty wystawienia noty obciążeniowej. Kara umowna naliczana jest proporcjonalnie do okresu, jaki pozostał do końca trwania Umowy Opłata Wyrównawcza oraz kara umowna nie podlegają podatkowi VAT Abonent będzie zobowiązany do uiszczenia Opłaty Wyrównawczej oraz kary umownej w terminie wskazanym w nocie debetowej W technologii LLU możliwe jest świadczenie jedynie Usługi Internetowej lub Pakietu Po zakończeniu okresu lojalnościowego określonego w pkt 1.4. Umowa ulega automatycznemu przedłużeniu na warunkach z ostatniego Okresu Rozliczeniowego, na czas określony kolejnych 12 Okresów Rozliczeniowych, chyba że Abonent na co najmniej 30 dni przed datą upływu okresu obowiązywania Umowy złoży w siedzibie Operatora lub listownie pisemne oświadczenie o braku woli przedłużenia Umowy Usługa Transfer Nocny dostępna jest tylko w przypadku Usługi Mobilny Internet w wariancie 10 GB lub 20 GB W ramach niniejszej Promocji Abonentowi przysługuje prawo do zawarcia maksymalnie 10 Umów o świadczenie Usługi Mobilny Internet dla jednej zawartej Umowy o świadczenie Usługi Telefonicznej lub Usługi Internetowej W ramach niniejszej Promocji Abonentowi przysługuje prawo do zawarcia maksymalnie 3 Umów o świadczenie Usługi Telefonicznej w taryfie Firma Rozwiązanie Umowy w zakresie Usługi Telewizyjnej określonej w pkt oznacza automatyczne rozwiązanie Umowy w zakresie dodatkowej Usługi Telewizyjnej (Multiroom) określonej w pkt Okres ubezpieczenia w Usłudze Pomoc w biurze rozpoczyna się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym aktywowano Usługi w ramach niniejszej Promocji i trwa do ostatniego dnia miesiąca, w którym Umowa zostanie rozwiązana Abonent oświadcza, że przystępuje do ubezpieczenia na warunkach określonych w Szczegółowych Warunkach Ubezpieczenia Usługi Pomoc w biurze, oferowanych przez Partnera Ubezpieczeniowego, w ramach Umowy Generalnej Ubezpieczenia zawartej pomiędzy Partnerem Ubezpieczeniowym a Operatorem Abonent przyjmuje do wiadomości, że jego dane osobowe, które są niezbędne do świadczenia Usługi Pomoc w biurze, zostaną przekazane do Partnera Ubezpieczeniowego i będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby realizacji Usługi Pomoc w biurze.

Szczegółowe Warunki Promocji Oferta z GigaNagrywarką

Szczegółowe Warunki Promocji Oferta z GigaNagrywarką Szczegółowe Warunki Promocji Oferta z GigaNagrywarką 1. Ogólne warunki Promocji 1.1. Promocja trwa od 13.04.2015 r. do 30.06.2016 r. 1.2. Z Promocji może skorzystać wyłącznie Nowy Abonent, który zawrze

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Warunki Promocji GigaOferta III na krótki okres CU, PON, ETTH

Szczegółowe Warunki Promocji GigaOferta III na krótki okres CU, PON, ETTH Szczegółowe Warunki Promocji GigaOferta III na krótki okres CU, PON, ETTH 1. Ogólne warunki Promocji 1.1. Promocja trwa od 29.09.2014 r. do 30.06.2015 r. Zastrzegamy prawo do skrócenia czasu obowiązywania

Bardziej szczegółowo

regulamin promocji Nowy Orange Biz przedłużam umowę obowiązuje od dnia 17 kwietnia 2015 roku do odwołania

regulamin promocji Nowy Orange Biz przedłużam umowę obowiązuje od dnia 17 kwietnia 2015 roku do odwołania regulamin promocji Nowy przedłużam umowę obowiązuje od dnia 17 kwietnia 2015 roku do odwołania 1 Definicje 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką literą:

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Internet dla Firm Pro w E-sklepie i Telesprzedaży" obowiązuje od dnia 13 lipca 2012 r. do odwołania lub wyczerpania zapasów

Regulamin promocji Internet dla Firm Pro w E-sklepie i Telesprzedaży obowiązuje od dnia 13 lipca 2012 r. do odwołania lub wyczerpania zapasów Regulamin promocji w E-sklepie i 1 ZAKRES PROMOCJI 1. Promocja (dalej Promocja ), jest ofertą spółki pod firmą Polska Telefonia Komórkowa Centertel spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

1 Zmiana nie dotyczy Abonentów którzy przed dniem 18.01.2013 zawarli Umowę o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych.

1 Zmiana nie dotyczy Abonentów którzy przed dniem 18.01.2013 zawarli Umowę o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych. Szanowni Państwo Uprzejmie informujemy, że w związku z ustawą z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz w związku z Uchwałą Zarządu Voice-Net sp. z o.o. z dniem 20.05.2013

Bardziej szczegółowo

Regulamin NK2015-2 B 1 Postanowienia ogólne 2 Definicje Załącznik 1 10. 3 Zasady promocji Załącznik 1 Załącznika 1 Załącznika 1 Załącznika 1

Regulamin NK2015-2 B 1 Postanowienia ogólne 2 Definicje Załącznik 1 10. 3 Zasady promocji Załącznik 1 Załącznika 1 Załącznika 1 Załącznika 1 1 Postanowienia ogólne 1. Postanowienia zawarte w niniejszym regulaminie określają warunki i zasady korzystania Abonentów z Promocji NK2015-2 B. 2. Organizatorem promocji jest Korbank Media Cyfrowe sp.

Bardziej szczegółowo

W ramach niniejszej Oferty Promocyjnej, limit transmisji danych w ramach Abonamentu będzie wysokości określonej w poniższej tabeli:

W ramach niniejszej Oferty Promocyjnej, limit transmisji danych w ramach Abonamentu będzie wysokości określonej w poniższej tabeli: Oferta Promocyjna tylko SIM dla Abonentów (12) przy sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego lub telesprzedaży obowiązuje od 18.11.2013 r. do odwołania I. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej

Bardziej szczegółowo

Adres korespondencyjny:

Adres korespondencyjny: UMOWA ABONENCKA zawarta w dnia...... w Pile pomiędzy: ASTA-NET S.A. z siedzibą w Pile przy ul.podgórna10, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Smart Plan Halo II, Smart Plan Multi II, Smart Plan Multi II Max, Smart Plan Mix II to promocja (dalej: Promocja ) dostępna dla:

Smart Plan Halo II, Smart Plan Multi II, Smart Plan Multi II Max, Smart Plan Mix II to promocja (dalej: Promocja ) dostępna dla: regulamin promocji w ofertach Smart Plan Halo II, Smart Plan Multi II, obowiązuje od 10 lutego 2015 r. do odwołania Smart Plan Halo II, Smart Plan Multi II, to promocja (dalej: Promocja ) dostępna dla:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oferty Promocyjnej Play Online PRO obowiązuje od 22.03.2013 r. do odwołania

Regulamin Oferty Promocyjnej Play Online PRO obowiązuje od 22.03.2013 r. do odwołania Regulamin Oferty Promocyjnej Play Online PRO obowiązuje od 22.03.2013 r. do odwołania I. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Aby skorzystać z niniejszej Oferty Promocyjnej należy w okresie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Multimedialna z dnia 15 maja 2014 r. obowiązuje od 15.05.2014 r. do 30.06.2014 r. lub do odwołania

Regulamin Promocji Multimedialna z dnia 15 maja 2014 r. obowiązuje od 15.05.2014 r. do 30.06.2014 r. lub do odwołania Regulamin Promocji Multimedialna z dnia 15 maja 2014 r. obowiązuje od 15.05.2014 r. do 30.06.2014 r. lub do odwołania 1 Zasady ogólne 1. Niniejszy Regulamin Promocji Multimedialna z dnia 15.05.2014 r.

Bardziej szczegółowo

39 zł (47,97 zł z VAT) 49 zł (60,27 zł z VAT) 29 zł (35,67 zł z VAT) VAT) Pakiet Non Stop 0,5GB 1,5GB 3GB 6GB 6GB

39 zł (47,97 zł z VAT) 49 zł (60,27 zł z VAT) 29 zł (35,67 zł z VAT) VAT) Pakiet Non Stop 0,5GB 1,5GB 3GB 6GB 6GB REGULAMIN PROMOCJI JA+ NOWA FIRMA BEZ KOŃCA RATY 36/36 (01) ( REGULAMIN PROMOCJI ) MODEL RATALNY 36/36 DLA NOWO ZAKŁADANYCH FIRM (XNO3636A01; XNO3636B01; XNO3636C01) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja

Bardziej szczegółowo

regulamin neostrada tp + usługa tv Dział I Definicje

regulamin neostrada tp + usługa tv Dział I Definicje regulamin neostrada tp + usługa tv Dział I Definicje 1 Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Abonent Konsument, na rzecz którego świadczona jest Usługa na podstawie Umowy. 2. Antena antena z konwerterem,

Bardziej szczegółowo

39 zł (47,97 zł z VAT) 49 zł (60,27 zł z VAT) 29 zł (35,67 zł z VAT) VAT) Pakiet Non Stop 0,5GB 1,5GB 3GB 6GB 6GB

39 zł (47,97 zł z VAT) 49 zł (60,27 zł z VAT) 29 zł (35,67 zł z VAT) VAT) Pakiet Non Stop 0,5GB 1,5GB 3GB 6GB 6GB REGULAMIN PROMOCJI JA+ NOWA FIRMA BEZ KOŃCA TYLKO SIM (01) ( REGULAMIN PROMOCJI ) (SNOWA24A01; SNOWA24B01; SNOWA24C01) (SNOWA36A01; SNOWA36B01; SNOWA36C01) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja JA+ NOWA Firma

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z planu nju dodatkowy w ofercie nju z rachunkiem

Regulamin korzystania z planu nju dodatkowy w ofercie nju z rachunkiem Regulamin korzystania z planu nju dodatkowy w ofercie nju z rachunkiem obowiązuje od 27 kwietnia 2015 r. do odwołania Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady korzystania z planu taryfowego

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PROGRAMU SMARTDOM -TELEWIZJA, INTERNET, TELEFON ( REGULAMIN ) WERSJA Z DNIA 01.04.2014 R. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Program smartdom ( Program ) jest organizowany przez Polkomtel Sp. z o.o. 1

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oferty Promocyjnej Drugi numer obowiązuje od 1 lipca 2014r. do odwołania.

Regulamin Oferty Promocyjnej Drugi numer obowiązuje od 1 lipca 2014r. do odwołania. Regulamin Oferty Promocyjnej Drugi numer obowiązuje od 1 lipca 2014r. do odwołania. I. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Oferta Promocyjna Drugi numer skierowana jest do osób, które w

Bardziej szczegółowo

UMOWA ABONENCKA / ANEKS DO UMOWY ABONENCKIEJ* NR zawarta w dniu - - w pomiędzy:

UMOWA ABONENCKA / ANEKS DO UMOWY ABONENCKIEJ* NR zawarta w dniu - - w pomiędzy: UMOWA ABONENCKA / ANEKS DO UMOWY ABONENCKIEJ* NR zawarta w dniu - - w pomiędzy: Nowotarska Telewizja Kablowa Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Targu (34-400), ul. St. Józefczaka 1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Firma 700 Firma 445 Firma 325 Firma 215 Firma 115 Firma 55. 24 miesiące 12 miesięcy 6 miesięcy. A następnie:

Firma 700 Firma 445 Firma 325 Firma 215 Firma 115 Firma 55. 24 miesiące 12 miesięcy 6 miesięcy. A następnie: Warunki Oferty Promocyjnej Wszystkie rozmowy w Erze za 0 zł w sieci Era Kod promocji B_ZA_DARMO Oferta Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o., operatora sieci Era I. Opis oferty 1. W okresie od dnia 20

Bardziej szczegółowo

oraz w odniesieniu do możliwości uzyskania Rabatu Orange albo Rabatu Open, o których mowa odpowiednio w punkcie 2.2. i 2.3.

oraz w odniesieniu do możliwości uzyskania Rabatu Orange albo Rabatu Open, o których mowa odpowiednio w punkcie 2.2. i 2.3. regulamin oferty promocyjnej Orange Energia dla Domu Wszędzie z dnia 13 lutego 2015 r. (dalej Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy Regulamin stosuje się do umów kompleksowych sprzedaży i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU Rozdział I. Postanowienia Ogólne 1 Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady świadczenia usług przez Rainet sp. z o.o. z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

Dotyczy Promocyjny Plan Cenowy JA+ 49,99+ JA+ 69,99+ JA+ 89,99+ JA+ 99,99+ Nowy Klient i Abonament 49,99 zł 69,99 zł 89,99 zł 99,99 zł

Dotyczy Promocyjny Plan Cenowy JA+ 49,99+ JA+ 69,99+ JA+ 89,99+ JA+ 99,99+ Nowy Klient i Abonament 49,99 zł 69,99 zł 89,99 zł 99,99 zł Regulamin Promocji JA+ do wszystkich bez końca - Smartfon RATY (24/24) ( Regulamin Promocji ) Wersja z dnia 22/06/2015r. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja JA+ do wszystkich bez końca - Smartfon RATY (24/24)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH DLA ABONENTÓW SIECI EPOKA. Operator Epoka sp zoo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH DLA ABONENTÓW SIECI EPOKA. Operator Epoka sp zoo REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH DLA ABONENTÓW SIECI EPOKA Operator Epoka sp zoo Usługi : 1) Telefonia, Internet, telewizja kablowa TIT 2) Usługi radio-dostępowe telefonia i Internet 3)

Bardziej szczegółowo

Internet Power LTE 20 GB. Klasy serwisu Wygodna Szybka Maksymalna

Internet Power LTE 20 GB. Klasy serwisu Wygodna Szybka Maksymalna Regulamin Promocji POWER LTE z modemem lub routerem na 24 miesiące w sklepie internetowym ( Regulamin ) Wersja z dnia 03.07.2014 r. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja POWER LTE z modemem lub routerem na

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi Onet Dysk w Play dla Abonentów Play obowiązuje od dnia 29.07.2014 r.

Regulamin Usługi Onet Dysk w Play dla Abonentów Play obowiązuje od dnia 29.07.2014 r. Regulamin Usługi Onet Dysk w Play dla Abonentów Play obowiązuje od dnia 29.07.2014 r. 1 Definicje Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: 1. Onet-

Bardziej szczegółowo

Umowa o Świadczenie Usług. 1 Przedmiot Umowy 1. [Definicje] Słowa pisane w Umowie wielką literą mają następujące znaczenie:

Umowa o Świadczenie Usług. 1 Przedmiot Umowy 1. [Definicje] Słowa pisane w Umowie wielką literą mają następujące znaczenie: Virtual Line Sp. z o.o. Tuwima Juliana 6/5, 90-010 Łódź NIP: 7251927560, KRS: 0000260511 Regon: 100230688 Tel.: 42 663 66 66 ; fax: 42 630 44 27 Umowa o Świadczenie Usług Zawarta w dniu - w Łódź pomiędzy...,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji JA+ do wszystkich bez końca - Smartfon (z nielimitowane SMS/MMS) ( Regulamin Promocji ) Wersja z dnia 22/06/2015r.

Regulamin Promocji JA+ do wszystkich bez końca - Smartfon (z nielimitowane SMS/MMS) ( Regulamin Promocji ) Wersja z dnia 22/06/2015r. Regulamin Promocji JA+ do wszystkich bez końca - Smartfon (z nielimitowane SMS/MMS) ( Regulamin Promocji ) Wersja z dnia 22/06/2015r. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja JA+ do wszystkich bez końca - Smartfon

Bardziej szczegółowo

Dotyczy Promocyjny Plan Cenowy JA+ 49,99+ JA+ 69,99+ JA+ 89,99+ JA+ 99,99+ Nowy Klient i Abonament 49,99 zł 69,99 zł 89,99 zł 99,99 zł

Dotyczy Promocyjny Plan Cenowy JA+ 49,99+ JA+ 69,99+ JA+ 89,99+ JA+ 99,99+ Nowy Klient i Abonament 49,99 zł 69,99 zł 89,99 zł 99,99 zł Regulamin Promocji JA+ do wszystkich bez końca - Smartfon RATY (24/48) ( Regulamin Promocji ) Wersja z dnia 22/06/2015r. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja JA+ do wszystkich bez końca - Smartfon RATY (24/48)

Bardziej szczegółowo

Dotyczy Promocyjny Plan Cenowy JA+ 49,99+ JA+ 69,99+ JA+ 89,99+ JA+ 99,99+ Nowy Klient i Abonament 49,99 zł 69,99 zł 89,99 zł 99,99 zł

Dotyczy Promocyjny Plan Cenowy JA+ 49,99+ JA+ 69,99+ JA+ 89,99+ JA+ 99,99+ Nowy Klient i Abonament 49,99 zł 69,99 zł 89,99 zł 99,99 zł Regulamin Promocji JA+ do wszystkich bez końca - Smartfon RATY (24/36) ( Regulamin Promocji ) Wersja z dnia 22/06/2015r. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja JA+ do wszystkich bez końca - Smartfon RATY (24/36)

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oferty Promocyjnej Drugi numer dla Firm obowiązuje od 16 października 2013 r. do odwołania.

Regulamin Oferty Promocyjnej Drugi numer dla Firm obowiązuje od 16 października 2013 r. do odwołania. Regulamin Oferty Promocyjnej Drugi numer dla Firm obowiązuje od 16 października 2013 r. do odwołania. I. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Oferta Promocyjna Drugi numer dla Firm skierowana

Bardziej szczegółowo