Szczegółowe Warunki Promocji GigaOferta dla Firm 4 z terminalem (Internetia)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szczegółowe Warunki Promocji GigaOferta dla Firm 4 z terminalem (Internetia)"

Transkrypt

1 Szczegółowe Warunki Promocji GigaOferta dla Firm 4 z terminalem (Internetia) 1. Ogólne warunki Promocji 1.1. Promocja trwa od dnia r. do r Z Promocji może skorzystać wyłącznie Nowy Abonent, który zawiera Umowę Promocyjną na czas określony 24 pełnych Okresów Rozliczeniowych (licząc od daty aktywacji wszystkich Usług objętych Umową Promocyjną) obejmującą co najmniej Usługi: Usługa Internetowa łącznie z usługą dodatkową Netia Secure 3 lub Pomoc w biurze lub Pakiet Usług łącznie z usługą dodatkową Netia Secure 3, Identyfikacja Numeru, Pomoc w biurze oraz eprawnik W ramach Promocji przy zakupie Usługi Internetowej lub Pakietu Usług Abonentom przysługuje możliwość zakupu Terminala Płatniczego PIN+ od Firmy SumUp w promocyjnej cenie 1,00 zł. Dodatkowo Abonent będzie otrzymywał od Partnera zwrot prowizji z transakcji płatniczych za pierwsze zł z każdego miesiąca przez okres korzystania z Usług Nowy Abonent, który spełni warunki określone w pkt 1.2. powyżej, ma możliwość zamówienia w ramach Umowy Promocyjnej innych usług określonych w niniejszych Szczegółowych Warunkach Promocji W przypadku zamówienia Usług Muzyka dla Firm lub Bezpieczna Firma, warunkiem skorzystania z zamówionych Usług na warunkach Promocji jest pozytywna ocena wiarygodności płatniczej Nowego Abonenta przez Operatora Ceny podane w dokumencie są cenami netto, chyba że w jego treści wskazano inaczej. Do cen netto należy doliczyć podatek VAT według obowiązującej stawki. 2. Definicje 2.1. Usługa Telefoniczna (Telefon) stacjonarna usługa głosowa realizowana przez zakończenie sieci mające stałą lokalizację Usługa Internetowa (Internet) usługa stałego dostępu do internetu, realizowana w oparciu o technologię ETTH Terminal Płatniczy PIN+ mobilny terminal płatniczy służący do akceptacji kart płatniczych oferowany przez Partnera w ramach niniejszej Promocji Partner SumUp Services GmbH Sp. z o.o. oddział w Polsce, z siedzibą przy ul. Pięknej 20, Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , posiadająca NIP: , REGON , realizująca sprzedaż Produktu w ramach niniejszej Promocji zgodnie z Regulaminem dostępnym na stronie Partnera Usługa Pomoc w biurze usługa ubezpieczenia od zdarzeń losowych, realizowana przez Partnera Ubezpieczeniowego, polegająca na bezpłatnym serwisie sprzętu biurowego, komputerowego (np. PC, laptop, router, modem, drukarka, skaner itp.), elektrycznego oraz elektronicznego (RTV, AGD) wraz z dojazdem specjalisty i naprawą do wartości 700 zł brutto rocznie oraz z pokryciem kosztów części zamiennych do wartości 700 zł brutto rocznie. Pełny zakres Usługi zawarty jest w Szczegółowych Warunkach Ubezpieczenia, znajdujących się na stronie netia.pl/assistance, które stanowią załącznik do niniejszego dokumentu. Dla jednego konta Abonenta możliwe jest posiadanie jednej Usługi Pomoc w biurze Usługa eprawnik usługa polegająca na organizowaniu przez Partnera Usługi eprawnik dla Klientów Operatora zdalnej pomocy prawnej, która odbywa się poprzez komunikację na odległość za pośrednictwem telefonu lub on-line ( , faks). Zakres Usługi obejmuje organizowanie przez Partnera Usługi eprawnik pomocy prawnej adwokata, radcy prawnego lub doradcy podatkowego, analizę dokumentów potrzebnych do udzielenia prawidłowej porady, udostępnianie wzorów pism, aktów prawnych oraz opracowanie dokumentów dotyczących postępowania przedprocesowego do ustalonej wartości przedmiotu sporu. Pełny zakres oferowanej pomocy oraz zasad współpracy zawarty jest w Ogólnych Warunkach Świadczenia Usługi przez Partnera, znajdujących się na stronie netia.pl/eprawnik. Dla jednego konta Abonenta możliwe jest posiadanie jednego dostępu do Usługi eprawnik Usługa Muzyka dla Firm (Muzyka dla Firm) usługa polegająca na zapewnieniu przez Operatora dostępu do usługi Muzyka dla Firm dla Abonentów Netii, świadczonej przez Partnera zgodnie z jego Regulaminem, dostępnym na stronie muzykadlafirm.netia.pl. Do poprawnego działania Usługi niezbędne jest łącze internetowe o przepustowości co najmniej 2 Mb/s Usługa Bezpieczna Firma (Bezpieczna Firma) usługa polegająca na zapewnieniu przez Operatora dostępu do usługi Bezpieczna Firma dla Abonentów Netii, świadczonej przez Partnera zgodnie z jego Regulaminem, dostępnym na stronie bezpiecznafirma.netia.pl. Do poprawnego działania Usługi niezbędne jest łącze internetowe o przepustowości co najmniej 2 Mb/s Pakiet Usługa Internetowa wraz z Usługą Telewizyjną i/lub Usługą Telefoniczną, zakupione łącznie na warunkach niniejszej Promocji. Usługi świadczone są przez Operatora pod tym samym adresem, za pomocą tego samego łącza ETTH (Ethernet) technologia świadczenia przez Operatora Usług, wykorzystywana w budowie lokalnych sieci informatycznych Netia Spot router bezprzewodowy udostępniony Abonentowi w ramach Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie Usługi Internetowej. Netia Spot może aktywować w chwili przyłączenia Urządzenia do sieci Operatora, niezależny i odseparowany od punktu dostępu i sieci wewnętrznej Abonenta, publiczny punkt dostępu WiFi. Publiczny punkt dostępu WiFi pozwala innym użytkownikom na połączenie się z siecią internet za pośrednictwem łącza internetowego Abonenta. Zasady dostępu użytkowników do publicznego punktu dostępu WiFi określa Operator. Operator upublicznia dane dotyczące lokalizacji publicznych punktów dostępu WiFi. Abonent może w każdym czasie dezaktywować publiczny punkt dostępu WiFi poprzez ustawienia konfiguracyjne Netia Spota Nowy Abonent Abonent niebędący konsumentem, który nie posiada obowiązującej Umowy w zakresie Usługi, na którą ma być zawarta nowa Umowa Umowa Promocyjna Umowa na warunkach promocyjnych określonych w niniejszych Szczegółowych Warunkach Promocji obejmująca co najmniej Usługi wraz z usługami dodatkowymi, wskazane w pkt powyżej Operator Internetia Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Poleczki 13, Warszawa, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS , wysokość kapitału zakładowego: PLN, NIP , REGON Partner Ubezpieczeniowy Inter Partner Assistance SA Oddział w Polsce, z siedzibą w Warszawie, ul. Chłodna 51, Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , o numerze NIP , o kapitale zakładowym zagranicznego zakładu ubezpieczeń Inter Partner Assistance SA z siedzibą w Brukseli, który utworzył oddział, wynoszącym EUR, realizująca Usługę Pomoc w biurze. Operator ma prawo do zmiany Partnera w zakresie świadczonej Usługi Partner Usługi eprawnik firma Availo Sp. z o.o., z siedzibą w Jasionce, Jasionka 954, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Sądu Rejonowego w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , posiadająca numer NIP , REGON , o kapitale zakładowym zł, realizująca Usługę eprawnik. Operator ma prawo do zmiany Partnera w zakresie świadczonej Usługi Partner Usługi Muzyka dla Firm firma Make Sense Media Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Cząstkowskiej 32, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego XIII Wydział KRS w Warszawie pod numerem KRS , o kapitale zakładowym ,00 zł, numer NIP , REGON , realizująca Usługę Muzyka dla Firm. Operator ma prawo do zmiany Partnera w zakresie świadczonej Usługi Partner Usługi Bezpieczna Firma firma Locon Sp. z o.o., z siedzibą w Szczecinie przy ul. Tama Pomorzańska 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego XVII Wydział KRS w Szczecinie pod numerem KRS , o kapitale zakładowym ,00 zł, NIP , REGON , realizująca Usługę Bezpieczna Firma. Operator ma prawo do zmiany Partnera w zakresie świadczonej Usługi Pozostałe terminy pisane wielką literą mają znaczenie określone w Regulaminie Świadczenia Usług przez Spółki Grupy Netia. 3. Usługi dostępne w ramach Promocji 3.1. W ramach niniejszej Promocji oferujemy następujące Usługi: Usługę Telefoniczną w technologii ETTH dostępną wyłącznie w Pakiecie Usług lub w przypadku posiadania przez Nowego Abonenta aktywnej Usługi Internetowej, w wariancie Firma 2.0, Firma Usługę Internetową w wariancie: Max 50 (do 50 Mb/s) lub Max 100 (do 100 Mb/s) Usługę Pomoc w biurze dostępną wyłącznie łącznie z dowolną Usługą (Internetowa, Telefoniczna lub Pakietem Usług) aktywowaną na podstawie niniejszej Promocji Usługę eprawnik aktywowaną do Pakietu, w ramach Umowy zawartej na podstawie niniejszej Promocji Usługę Muzyka dla Firm dostępną przy zakupie Usługi Telefonicznej lub Usługi Internetowej. Zamówienie Usługi Muzyka dla Firm oznacza jednoczesny zakup u Partnera jednego urządzenia Set Top Box wskazanego w serwisie Partnera w promocyjnej cenie 1,00 zł. Zamawiając Usługę Muzyka dla Firm Abonent wyraża zgodę na przekazanie do Partnera danych niezbędnych do dostarczenia Abonentowi urządzenia Set Top Box przez Partnera oraz do przekazywania Partnerowi informacji o statusie Usługi Muzyka dla Firm, w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji przez Partnera Usługi Muzyka dla Firm dla Abonentów Netii. Korzystanie z Usługi Muzyka dla Firm wymaga podania przez Abonenta kontaktowego numeru telefonu komórkowego, który to numer będzie identyfikował Abonenta u Partnera.

2 Usługę Bezpieczna Firma dostępną przy zakupie Usługi Telefonicznej lub Usługi Internetowej dla Umów zawieranych na czas określony 24 miesięcy. Zamówienie Usługi Bezpieczna Firma oznacza jednoczesny zakup u Partnera jednej Kamery IP wskazanej w serwisie Partnera w promocyjnej cenie 1,00 zł. Zamawiając Usługę Bezpieczna Firma Abonent wyraża zgodę na przekazanie do Partnera danych niezbędnych do dostarczenia Abonentowi Kamery IP przez Partnera oraz do przekazywania Partnerowi informacji o statusie Usługi Bezpieczna Firma, w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji przez Partnera Usługi Bezpieczna Firma dla Abonentów Netii. Korzystanie z Usługi Bezpieczna Firma wymaga podania przez Abonenta kontaktowego numeru telefonu komórkowego, który to numer będzie identyfikował Abonenta u Partnera. Usługa eprawnik to zapewniana przez naszego Partnera na rzecz Abonentów usługa, która polega na organizowaniu pomocy prawnej i doradztwa w zakresie wszystkich dziedzin prawa obowiązującego w Polsce. W zakresie pomocy prawnej nieobjętej dodatkową odpłatnością ze strony Abonentów znajduje się nielimitowana telefoniczna pomoc prawna, tj. porady udzielane przez adwokata, radcę prawnego lub doradcę podatkowego, analiza umów i innych dokumentów potrzebnych do udzielenia prawidłowej porady, udostępnianie wzorów odpowiednich pism i aktów prawnych, informowanie o wysokości kosztów sądowych i procedurach oraz o właściwości sądów i innych organów w danej sprawie oraz opracowanie dokumentów dotyczących postępowania przedprocesowego do wartości przedmiotu sporu złotych, w ilości 4 dokumenty rocznie, tj. nieograniczona liczba kontaktów z prawnikiem w ramach tworzenia jednego dokumentu; dokumenty tworzone będą na podstawie stanu faktycznego podanego przez klienta. Porady prawne są realizowane telefonicznie lub on-line ( , faks) od poniedziałku do piątku, w każdy dzień roboczy, w godzinach 8:00 20:00. Jedyny i najszybszy sposób realizacji Usługi eprawnik to bezpośredni kontakt z Partnerem, świadczącym usługi pod marką Availo. Dane kontaktowe Partnera Usługi eprawnik oraz zasady współpracy dostępne są na stronie netia.pl/eprawnik. Usługa Pomoc w biurze polega na bezpłatnym dojeździe specjalisty, naprawie i pokryciu kosztów części zamiennych w sumie do kwoty zł brutto rocznie (700 zł brutto na dojazd i naprawę oraz 700 zł brutto na części zamienne). W ramach tej usługi można naprawić komputery, laptopy, drukarki, skanery, urządzenia RTV i AGD. Dokładne warunki i zakres urządzeń określone są w Szczegółowych Warunkach Ubezpieczenia naszego Partnera Ubezpieczeniowego. Jedyny i najszybszy sposób realizacji Usługi Pomoc w biurze to bezpośredni kontakt z naszym Partnerem Ubezpieczeniowym świadczącym usługi pod marką AXA Assistance. Dane kontaktowe dostępne są na stronie netia.pl/assistance. Muzyka dla Firm, to zapewniana przez Partnera na rzecz Abonentów usługa polegająca na udostępnianiu muzyki. Muzyka jest odtwarzana poprzez przeglądarkę lub dedykowane urządzenie (Set Top Box). Do prawidłowego działania usługi niezbędny jest dostęp do stacjonarnego internetu. Set Top Box, dostępny w ramach Promocji, sprzedawany jest przez Partnera. Dokument sprzedaży zostanie wystawiony przez Partnera po aktywacji Usług u Operatora i wysłany wraz z urządzeniem do Abonenta. Kontakt ze sprzedawcą możliwy jest mailowo: lub pod numerem: Parametry urządzenia oferowanego w ramach niniejszej Promocji dostępne są u Partnera. Bezpieczna Firma to zapewniana przez Partnera na rzecz Abonentów usługa monitoringu wizyjnego, polegająca na umożliwieniu podglądu obrazu z kamery przez internet. Do prawidłowego działania usługi niezbędny jest dostęp do stacjonarnego internetu. Kamera IP, dostępna w ramach Promocji, sprzedawana jest przez Partnera. Dokument sprzedaży zostanie wystawiony przez Partnera po aktywacji Usług u Operatora i wysłany wraz z urządzeniem do Abonenta. Kontakt ze sprzedawcą możliwy jest mailowo: lub telefonicznie: Parametry urządzenia oferowanego w ramach niniejszej Promocji dostępne są u Partnera W ramach niniejszej Promocji oferujemy możliwość zakupu Terminala Płatniczego PIN+ od Partnera (firmy SumUp) w promocyjnej cenie 1,00 zł. Dodatkowo w ramach Promocji Abonent otrzyma od Partnera zwrot prowizji od transakcji płatniczych za pierwsze zł z każdego miesiąca przez 24 miesiące Zakup Terminala Płatniczego odbywa się na stronie Partnera: sumup.pl Korzystając z niniejszej Promocji Abonent wyraża zgodę na przekazanie do Partnera danych niezbędnych do prawidłowej realizacji Promocji przez Partnera: nazwa firmy, adres firmy, NIP firmy, imię i nazwisko osoby, na którą zarejestrowana jest Usługa, nr telefonu, adres mailowy, adres korespondencyjny Po aktywacji Usługi Internetowej w Netii, dane Abonenta przekazywane są do Partnera. Od tego momentu Abonent może zamówić Terminal Płatniczy w promocyjnej cenie 1,00 zł od Partnera. Terminale Płatnicze, dostępne w ramach Promocji, sprzedawane są przez Partnera. Partner odpowiada za wystawienie faktury i wysyłkę Urządzenia do Abonenta. Za obsługę płatności elektronicznych na terminalu płatniczym odpowiada Partner. Wszelkie sprawy dotyczące sprzedaży Terminala Płatniczego, obsługi zwrotów, gwarancji oraz poprawności działania należy kierować do Partnera na adres mailowy: lub pod numer: Korzystanie z Terminala Płatniczego wymaga spełnienia warunków określonych na stronie Partnera Brak możliwości technicznych Operatora do świadczenia Usługi Telefonicznej lub Usługi Internetowej w lokalizacji wskazanej w Umowie powoduje, iż Umowa nie może zostać zawarta, a jeśli Umowę zawarto, Abonent ma prawo do odstąpienia od niej w całości lub w części dotyczącej danej Usługi. 4. Opłaty abonamentowe 4.1. W ramach niniejszej Promocji obniżamy opłaty abonamentowe za korzystanie z Usług zgodnie z tabelami poniżej, o ile zawarta Umowa zawiera zamówienie odpowiednich Usług dodatkowych wskazanych w pkt i W przypadku Pakietu Usług: Internetowej i Telefonicznej (Umowa na 24 Okresy Rozliczeniowe): Telefon Firma 6.0 w tym Internet w tym Telefon Telefon Firma 2.0 w tym Internet w tym Telefon Wariant Pakietu Max 50 Max ,80 zł 92,80 zł 32,90 zł 129,80 zł 102,80 zł 32,90 zł Firma 6.0 nielimitowane połączenia do sieci stacjonarnych i komórkowych w Polsce, USA i Kanadzie oraz do sieci stacjonarnych w Unii Europejskiej. Firma minut połączeń do sieci stacjonarnych w kraju lub wymiennie 200 minut połączeń do sieci komórkowych w kraju W przypadku Usługi Internetowej (Umowa na 24 Okresy Rozliczeniowe): Wariant Usługi Max 50 Max 100

3 4.2. Opłaty abonamentowe za korzystanie z opcji dodatkowych wynoszą: Dla Usługi Netia Secure: Usługa Opłata przez pierwsze 2 pełne Okresy Rozliczeniowe Opłata od 3. Okresu Rozliczeniowego Netia Secure 3 (3 komputery). Usługa jest integralną częścią niniejszej Promocji. 0,01 zł 9,90 zł Netia Secure 5 (5 komputerów) 16,00 zł 16,00 zł Netia Secure 10 (10 komputerów) 35,00 zł 35,00 zł Rezygnacja z Usługi Netia Secure skutkuje brakiem możliwości skorzystania z Usługi na warunkach niniejszej Promocji. Aktywacja Usługi Netia Secure wymaga pobrania pliku instalacyjnego poprzez serwis Netia Online, zainstalowania oprogramowania podmiotu zewnętrznego na komputerze lub urządzeniu mobilnym oraz akceptacji warunków podmiotu zewnętrznego Dla Usługi Chmura Osobista dla Firm: Usługa Chmura Osobista dla Firm (100 GB). Usługa jest integralną częścią niniejszej Promocji. Chmura Osobista dla Firm (500 GB) do limitu 20 GB w ramach opłaty abonamentowej za Internet w przypadku aktywacji Usługi w ciągu 6 miesięcy od daty podpisania Umowy 39,90 zł po przekroczeniu limitu 20 GB 14,90 zł Brak aktywacji w terminie 6 miesięcy od daty podpisania Umowy lub rezygnacja z Usługi Chmura Osobista dla Firm skutkuje brakiem możliwości skorzystania z Usługi na warunkach niniejszej Promocji. Aktywacja Chmury Osobistej dla Firm wymaga założenia konta poprzez serwis Netia Online, pobrania i zainstalowania oprogramowania podmiotu zewnętrznego na komputerze lub urządzeniu mobilnym oraz akceptacji warunków podmiotu zewnętrznego. Założenie konta wymaga podania adresu użytkownika. Opłata miesięczna za korzystanie z Usługi Chmura Osobista dla Firm do momentu przekroczenia 20 GB zajętej przestrzeni zawarta jest w opłacie abonamentowej za Internet. W miesiącu przekroczenia tego limitu zostanie naliczona opłata w wysokości 14,90 zł. Jeśli w następnym Okresie Rozliczeniowym liczba danych na Chmurze Osobistej spadnie poniżej 20 GB, opłata będzie zawarta w opłacie abonamentowej za Internet do następnego przekroczenia limitu Dla Usługi Muzyka dla Firm (Umowa na 24 Okresy Rozliczeniowe): Usługa Opłata za pierwszy Okres Rozliczeniowy Opłata od 2. pełnego Okresu Rozliczeniowego Muzyka dla Firm 1,00 zł 79,90 zł Korzystanie z Usługi Muzyka dla Firm wymaga spełnienia warunków określonych w Regulaminie Partnera dostępnym na stronie muzykadlafirm.netia.pl Dla Usługi Bezpieczna Firma (Umowa na 24 Okresy Rozliczeniowe): Usługa Opłata za pierwszy Okres Rozliczeniowy Opłata od 2. pełnego Okresu Rozliczeniowego Bezpieczna Firma 1,00 zł 29,90 zł Bezpieczna Firma dodatkowa kamera 1,00 zł 24,90 zł Korzystanie z Usługi Bezpieczna Firma wymaga spełnienia warunków określonych w Regulaminie Partnera dostępnym na stronie bezpiecznafirma.netia.pl Dla pozostałych opcji: Usługa Usługa Telefoniczna Identyfikacja numeru (CLIP) 3,00 zł 4.3. Opłaty abonamentowe za Usługę Internetową, określone w tabeli w pkt oraz , uwzględniają rabat za fakturę w formie elektronicznej (e-fakturę) w wysokości 5,00 zł miesięcznie. e-faktura, którą wystawia Operator, stanowi dokument księgowy, który ma taką samą wartość jak faktura w wersji papierowej. W przypadku rezygnacji z e-faktury nie będziemy udzielali rabatu w wysokości 5 zł na abonament za Usługę Internetową Ceny Usługi Internetowej bez udzielonego rabatu za e-fakturę, o którym mowa w pkt 4.3. wynoszą: Dla Usługi Internetowej oraz Usługi Internetowej w Pakiecie (Umowa na 24 Okresy Rozliczeniowe): Wariant Usługi Max 50 Max ,90 zł 74,90 zł

4 5. Opłaty aktywacyjne i jednorazowe 5.1. W ramach niniejszej Promocji obniżamy opłaty za aktywację Usług i Urządzeń Opłaty aktywacyjne są naliczane z góry i wynoszą: Usługa/Urządzenie Opłata Internet Telefon Netia Spot 9,00 zł 9,00 zł 20,00 zł 5.3. W przypadku Usługi eprawnik jednorazowa opłata za Usługę na czas określony 24 Okresy Rozliczeniowe wynosi 1,00 zł. Usługa jest integralną częścią oferty W przypadku Usługi Pomoc w Biurze jednorazowa opłata za Usługę na czas określony 24 Okresy Rozliczeniowe wynosi 1,00 zł. Usługa jest integralną częścią oferty. 6. Opłaty Wyrównawcze 6.1. W przypadku podpisania Umowy na czas określony 24 Okresów Rozliczeniowych, w ramach niniejszej Promocji udzielone zniżki są: W zależności od wybranej Usługi, różnicą między miesięczną opłatą abonamentową opisaną w Cenniku dla poszczególnych Usług a promocyjnymi opłatami miesięcznymi opisanymi w tabelach w pkt 4.1. lub W zależności od wybranej Usługi, różnicą między jednorazową opłatą aktywacyjną opisaną w Cenniku dla poszczególnych Usług a promocyjną jednorazową opłatą aktywacyjną opisaną w tabeli w pkt Cenniki Usług dostępnych w ramach Promocji dostępne są na netia.pl/internetia W przypadku rozwiązania Umowy zawartej na czas określony przez Abonenta lub przez Operatora, z przyczyn leżących po stronie Abonenta, przed upływem okresu 24 pełnych Okresów Rozliczeniowych, Abonent zostanie obciążony Opłatą Wyrównawczą, zgodnie z zasadami określonymi w pkt 6.4. poniżej Opłata Wyrównawcza będzie naliczana proporcjonalnie do okresu, jaki pozostał do końca trwania Umowy, przy czym maksymalna kwota, jaka może zostać naliczona wynosi: W przypadku Usługi Internetowej 700,00 zł, W przypadku Usługi Telefonicznej 200,00 zł. 7. Opłaty za Urządzenia 7.1. W przypadku zawarcia Umowy w zakresie Usługi Internetowej istnieje możliwość korzystania z Urządzenia Netia Spot, bez dodatkowych opłat miesięcznych (w cenie Usługi Internetowej) na okres trwania Umowy W przypadku zawarcia Umowy w zakresie Usługi Telefonicznej w zależności od stanów magazynowych: Abonent do poprawnego działania Usługi kupuje Telefon IP w promocyjnej cenie 1,00 zł; do korzystania z Telefonu IP niezbędne jest posiadanie Urządzenia Netia Spot lub przekażemy do korzystania, bez dodatkowych opłat na czas trwania Umowy, Urządzenie bramka VoIP w celu umożliwienia świadczenia Usługi Telefonicznej. Wszystkie Urządzenia, udostępniane w ramach Promocji na czas trwania Umowy, muszą zostać zwrócone w przypadku rozwiązania Umowy. Brak zwrotu Urządzenia będzie się wiązał z naliczeniem kar umownych. 8. Postanowienia końcowe 8.1. W przypadku odstąpienia przez Abonenta od Umowy: Z przyczyn wskazanych w pkt 3.3. Abonent zobowiązany jest do odesłania na koszt Operatora Urządzeń: Netia Spot oraz bramka VoIP W zakresie Usługi Internetowej Abonent zobowiązany jest do odesłania na koszt własny Urządzenia Netia Spot W zakresie Usługi Telefonicznej opartej na technologii ETTH Abonent zobowiązany jest do odesłania na koszt własny Urządzenia bramka VoIP Wszystkie Urządzenia, o których mowa w pkt 8.1. należy odesłać w ciągu 14 dni od odstąpienia od Umowy W przypadku niedokonania zwrotu po rozwiązaniu Umowy, Abonent zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej w wysokości 400,00 zł za każde niezwrócone Urządzenie w terminie 14 dni od daty wystawienia noty obciążeniowej W przypadku rozwiązania Umowy zawartej na czas określony przez Abonenta lub przez Operatora, z przyczyn leżących po stronie Abonenta, przed upływem 24 pełnych Okresów Rozliczeniowych, Abonent zostanie obciążony karą umowną z tytułu rozwiązania Umowy w zakresie: Usługi Pomoc w biurze, w maksymalnej wysokości 115,12 zł netto płatnej w terminie 14 dni od daty wystawienia Rachunku. Kara umowna naliczana jest proporcjonalnie do okresu, jaki pozostał do końca trwania Umowy Usługi Muzyka dla Firm, kara umowna za wcześniejsze rozwiązanie Umowy naliczona zostanie w maksymalnej wysokości 400,00 zł netto płatnej w terminie 14 dni od daty wystawienia Rachunku. Kara umowna naliczana jest proporcjonalnie do okresu, jaki pozostał do końca trwania Umowy Usługi Bezpieczna Firma, kara umowna za wcześniejsze rozwiązanie Umowy naliczona zostanie w maksymalnej wysokości 170,00 zł netto płatnej w terminie 14 dni od daty wystawienia Rachunku. Kara umowna naliczana jest proporcjonalnie do okresu, jaki pozostał do końca trwania Umowy Opłata Wyrównawcza oraz kara umowna nie podlegają podatkowi VAT, za wyjątkiem kary umownej związanej z Usługą Pomoc w biurze, Usługą Muzyka dla Firm i Usługą Bezpieczna Firma, wskazanej powyżej Abonent będzie zobowiązany do uiszczenia Opłaty Wyrównawczej oraz kary umownej w terminie wskazanym w nocie debetowej, za wyjątkiem kary umownej związanej z Usługą Pomoc w biurze, Usługą Muzyka dla Firm i Usługą Bezpieczna Firma, wskazanej w pkt 8.4. powyżej W ramach niniejszej Promocji Abonentowi przysługuje prawo do zawarcia maksymalnie 3 Umów o świadczenie Usługi Telefonicznej w taryfie Firma Okres ubezpieczenia w Usłudze Pomoc w biurze rozpoczyna się od 1-go dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym aktywowano Usługi, w ramach niniejszej Promocji i trwa do ostatniego dnia miesiąca, w którym Umowa zostanie rozwiązana Okres świadczenia Usługi eprawnik rozpoczyna się od 1-go dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym aktywowano Usługi w ramach niniejszej Promocji i trwa do ostatniego dnia miesiąca, w którym Umowa zostanie rozwiązana Abonent oświadcza, że przystępuje do ubezpieczenia na warunkach określonych w Szczegółowych Warunkach Ubezpieczenia Usługi Pomoc w biurze, oferowanych przez Partnera Ubezpieczeniowego, w ramach Umowy Generalnej Ubezpieczenia zawartej pomiędzy Partnerem Ubezpieczeniowym a Operatorem Abonent przyjmuje do wiadomości, że jego dane osobowe, które są niezbędne do świadczenia Usługi Pomoc w biurze, zostaną przekazane do Partnera Ubezpieczeniowego i będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby realizacji Usługi Pomoc w biurze Abonent oświadcza, że skorzysta z Usługi eprawnik na warunkach określonych w Ogólnych Warunkach Świadczenia Usługi przez Partnera Usługi eprawnik Abonent przyjmuje do wiadomości, że jego dane osobowe, które są niezbędne do świadczenia Usługi eprawnik, zostaną przekazane do Partnera i będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby realizacji Usługi eprawnik Faktura VAT za sprzedaż Kamery IP lub urządzenia Set Top Box przez Partnera zostanie wystawiona na podstawie danych zawartych na Umowie w sekcji Dane Abonenta Partner zrealizuje wysyłkę Kamery IP lub urządzenia Set Top Box w ciągu 5 dni roboczych od momentu aktywacji Usługi Internetowej, nie wcześniej niż po upływie 14 dni od daty zawarcia Umowy Promocyjnej na adres wskazany w Umowie W sprawach nieuregulowanych w niniejszych Szczegółowych Warunkach Promocji stosuje się Regulamin Świadczenia Usług przez Spółki Grupy Netia W przypadku zawarcia Umowy, która nie spełnia warunków Umowy Promocyjnej (niezamówienia w ramach Umowy wszystkich usług będących integralną częścią Promocji wskazanych w pkt i ), podane powyżej ceny przestają obowiązywać i Umowa realizowana jest według cen określonych w Cenniku Po zakończeniu okresu lojalnościowego wskazanego w pkt 1.2. Umowa ulega automatycznemu przedłużeniu na czas nieokreślony, bez zmiany wysokości opłat Operator ma prawo zmiany Partnera wskazanego w pkt pod warunkiem zachowania wskazanych w niniejszych Szczegółowych Warunkach Promocji istotnych parametrów danej usługi dodatkowej. Abonentowi z tego tytułu nie przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy Promocyjnej bez zapłaty Opłaty Wyrównawczej.

5 9. Przetwarzanie danych 9.1. Administratorem danych jest Operator (Internetia Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Poleczki 13, Warszawa) i: SumUp Services GmbH Sp. z o.o. oddział w Polsce, z siedzibą przy ul. Pięknej 20, Warszawa dla Terminala Płatniczego PIN+, Availo Sp. z o.o., z siedzibą w Jasionce, Jasionka 954 dla Usługi eprawnik, Make Sense Media Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Cząstkowskiej 32 dla Usługi Muzyka dla Firm, Locon Sp. z o.o., z siedzibą w Szczecinie przy ul. Tama Pomorzańska 1 dla Usługi Bezpieczna Firma, Inter Partner Assistance SA Oddział w Polsce, z siedzibą w Warszawie, ul. Chłodna 51, Warszawa dla Usługi Pomoc w biurze Dane będą przetwarzane w celu realizacji Promocji, w tym rozliczenia prowizji od transakcji. Dane będą przekazywane pomiędzy administratorami danych w następującym zakresie: nazwa firmy, NIP firmy, numer Klienta, imię i nazwisko osoby kontaktowej, numer telefonu osoby kontaktowej, adres osoby kontaktowej, data podpisania umowy z Operatorem, data aktywacji usług u Operatora, status usługi (aktywna/nieaktywna) Operator i Partner zapewniają realizację uprawnień wynikających z Ustawy o ochronie danych osobowych, tzn. zapewnienie Abonentowi dostępu do informacji dotyczącej własnych danych osobowych i ich poprawiania. Abonent ma też prawo wniesienia w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4. i 5. Ustawy sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w tym żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych Abonenta Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy kierować na adres Operatora lub Partnera.

Szczegółowe Warunki Promocji Twoja Telewizja Biznesowa III

Szczegółowe Warunki Promocji Twoja Telewizja Biznesowa III BSA/WLR Szczegółowe Warunki Promocji Twoja Telewizja Biznesowa III 1. Ogólne warunki Promocji 1.1. Promocja trwa od dnia 4.11.2013 r. do 31.12.2014 r. 1.2. Operator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Warunki Promocji GigaOferta III na krótki okres CU, PON, ETTH

Szczegółowe Warunki Promocji GigaOferta III na krótki okres CU, PON, ETTH Szczegółowe Warunki Promocji GigaOferta III na krótki okres CU, PON, ETTH 1. Ogólne warunki Promocji 1.1. Promocja trwa od 29.09.2014 r. do 30.06.2015 r. Zastrzegamy prawo do skrócenia czasu obowiązywania

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Warunki Promocji Oferta z GigaNagrywarką

Szczegółowe Warunki Promocji Oferta z GigaNagrywarką Szczegółowe Warunki Promocji Oferta z GigaNagrywarką 1. Ogólne warunki Promocji 1.1. Promocja trwa od 13.04.2015 r. do 30.06.2016 r. 1.2. Z Promocji może skorzystać wyłącznie Nowy Abonent, który zawrze

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Warunki Promocji Na czasie dla przyjaciół Netii

Szczegółowe Warunki Promocji Na czasie dla przyjaciół Netii Szczegółowe Warunki Promocji Na czasie dla przyjaciół Netii 1. Ogólne warunki Promocji: 1.1. Promocja trwa od 1.07.2013 r. do 31.12.2013 r. Zastrzegamy prawo do skrócenia czasu obowiązywania Promocji.

Bardziej szczegółowo

Adres korespondencyjny:

Adres korespondencyjny: UMOWA ABONENCKA zawarta w dnia...... w Pile pomiędzy: ASTA-NET S.A. z siedzibą w Pile przy ul.podgórna10, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

regulamin promocji Nowy Orange Biz przedłużam umowę obowiązuje od dnia 17 kwietnia 2015 roku do odwołania

regulamin promocji Nowy Orange Biz przedłużam umowę obowiązuje od dnia 17 kwietnia 2015 roku do odwołania regulamin promocji Nowy przedłużam umowę obowiązuje od dnia 17 kwietnia 2015 roku do odwołania 1 Definicje 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką literą:

Bardziej szczegółowo

1 Zmiana nie dotyczy Abonentów którzy przed dniem 18.01.2013 zawarli Umowę o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych.

1 Zmiana nie dotyczy Abonentów którzy przed dniem 18.01.2013 zawarli Umowę o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych. Szanowni Państwo Uprzejmie informujemy, że w związku z ustawą z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz w związku z Uchwałą Zarządu Voice-Net sp. z o.o. z dniem 20.05.2013

Bardziej szczegółowo

UMOWA ABONENCKA / ANEKS DO UMOWY ABONENCKIEJ* NR zawarta w dniu - - w pomiędzy:

UMOWA ABONENCKA / ANEKS DO UMOWY ABONENCKIEJ* NR zawarta w dniu - - w pomiędzy: UMOWA ABONENCKA / ANEKS DO UMOWY ABONENCKIEJ* NR zawarta w dniu - - w pomiędzy: Nowotarska Telewizja Kablowa Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Targu (34-400), ul. St. Józefczaka 1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin NK2015-2 B 1 Postanowienia ogólne 2 Definicje Załącznik 1 10. 3 Zasady promocji Załącznik 1 Załącznika 1 Załącznika 1 Załącznika 1

Regulamin NK2015-2 B 1 Postanowienia ogólne 2 Definicje Załącznik 1 10. 3 Zasady promocji Załącznik 1 Załącznika 1 Załącznika 1 Załącznika 1 1 Postanowienia ogólne 1. Postanowienia zawarte w niniejszym regulaminie określają warunki i zasady korzystania Abonentów z Promocji NK2015-2 B. 2. Organizatorem promocji jest Korbank Media Cyfrowe sp.

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty PrOmOcyjnej INTERNET mobilny lte 4g dla CIEBIE i rodziny MODEMY I routery w sklepie Internetowym

Warunki Oferty PrOmOcyjnej INTERNET mobilny lte 4g dla CIEBIE i rodziny MODEMY I routery w sklepie Internetowym Warunki Oferty PrOmOcyjnej mobilny lte 4g dla CIEBIE i rodziny MODEMY I routery w sklepie Internetowym 1. Opis oferty 1.1. W okresie od dnia 24.04.2015 roku do wyczerpania zapasów urządzeń objętych niniejszą

Bardziej szczegółowo

Umowa nr o świadczenie usługi telenetk@ Zawarta w dniu w pomiędzy: TK Telekom spółką z o.o. z siedzibą w Warszawie, 03-743 Warszawa, ul.

Umowa nr o świadczenie usługi telenetk@ Zawarta w dniu w pomiędzy: TK Telekom spółką z o.o. z siedzibą w Warszawie, 03-743 Warszawa, ul. Umowa nr o świadczenie usługi telenetk@ Zawarta w dniu w pomiędzy: TK Telekom spółką z o.o. z siedzibą w Warszawie, 03-743 Warszawa, ul. Kijowska 10/12A, wysokość kapitału zakładowego 470 711 500,00 złotych,

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty Promocyjnej e-promocja: Wiele możliwości na raty

Warunki Oferty Promocyjnej e-promocja: Wiele możliwości na raty Warunki Oferty Promocyjnej e-promocja: Wiele możliwości na raty Kody Promocji: B_WWW_T8_NF_R_5GB, B_WWW_T8_NF_R_2,5GB, B_WWW_T8_NF_R_500MB, B_WWW_T8_NF_R 1. Opis oferty 1.1. W okresie od dnia 12 kwietnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI ART-COM PRZEZ ART-COM SP. Z O. O. Z SIEDZIBĄ W JAWORZNIE PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 120 ROZDZIAŁ I

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI ART-COM PRZEZ ART-COM SP. Z O. O. Z SIEDZIBĄ W JAWORZNIE PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 120 ROZDZIAŁ I Strona: 1/33 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI ART-COM PRZEZ ART-COM SP. Z O. O. Z SIEDZIBĄ W JAWORZNIE PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 120 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi ComaRCh erp ifaktury24

Regulamin usługi ComaRCh erp ifaktury24 Regulamin usługi ComaRCh erp ifaktury24 świadczonej przez T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-647, ul. Marynarska 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług przez Spółki Grupy Netia. Rozdział 1 Postanowienia ogólne. Rozdział 2 Umowa. netia.pl

Regulamin Świadczenia Usług przez Spółki Grupy Netia. Rozdział 1 Postanowienia ogólne. Rozdział 2 Umowa. netia.pl Regulamin Świadczenia Usług przez Spółki Grupy Netia Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Definicje Użyte w niniejszym Regulaminie wyrażenia oznaczają: Abonent osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi MyDysk

Regulamin usługi MyDysk Regulamin usługi MyDysk świadczonej przez T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-674, ul. Marynarska 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd

Bardziej szczegółowo

39 zł (47,97 zł z VAT) 49 zł (60,27 zł z VAT) 29 zł (35,67 zł z VAT) VAT) Pakiet Non Stop 0,5GB 1,5GB 3GB 6GB 6GB

39 zł (47,97 zł z VAT) 49 zł (60,27 zł z VAT) 29 zł (35,67 zł z VAT) VAT) Pakiet Non Stop 0,5GB 1,5GB 3GB 6GB 6GB REGULAMIN PROMOCJI JA+ NOWA FIRMA BEZ KOŃCA RATY 36/36 (01) ( REGULAMIN PROMOCJI ) MODEL RATALNY 36/36 DLA NOWO ZAKŁADANYCH FIRM (XNO3636A01; XNO3636B01; XNO3636C01) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH DLA ABONENTÓW SIECI EPOKA. Operator Epoka sp zoo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH DLA ABONENTÓW SIECI EPOKA. Operator Epoka sp zoo REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH DLA ABONENTÓW SIECI EPOKA Operator Epoka sp zoo Usługi : 1) Telefonia, Internet, telewizja kablowa TIT 2) Usługi radio-dostępowe telefonia i Internet 3)

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Internet dla Firm Pro w E-sklepie i Telesprzedaży" obowiązuje od dnia 13 lipca 2012 r. do odwołania lub wyczerpania zapasów

Regulamin promocji Internet dla Firm Pro w E-sklepie i Telesprzedaży obowiązuje od dnia 13 lipca 2012 r. do odwołania lub wyczerpania zapasów Regulamin promocji w E-sklepie i 1 ZAKRES PROMOCJI 1. Promocja (dalej Promocja ), jest ofertą spółki pod firmą Polska Telefonia Komórkowa Centertel spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi Onet Dysk w Play dla Abonentów Play obowiązuje od dnia 29.07.2014 r.

Regulamin Usługi Onet Dysk w Play dla Abonentów Play obowiązuje od dnia 29.07.2014 r. Regulamin Usługi Onet Dysk w Play dla Abonentów Play obowiązuje od dnia 29.07.2014 r. 1 Definicje Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: 1. Onet-

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Przedmiot Regulaminu 1. Regulamin określa zakres i warunki świadczenia przez EMULTINET Sp.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH SYRION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH SYRION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Syrion Sp z o.o. ul. Grabowa 14/4, 43-178 Ornontowice NIP 635-178-71-87, REGON 240936477, Rejestr Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych Nr 7883 Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach, KRS 0000308765,

Bardziej szczegółowo

Klasy serwisu Efektywna Wygodna Szybka Premium

Klasy serwisu Efektywna Wygodna Szybka Premium Regulamin Promocji POWER LTE - Internet ze sprzętem na 24 raty ( Regulamin ) Wersja z dnia 18.11.2014r. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja POWER LTE - Internet ze sprzętem na 24 raty ( Promocja ) jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ TepsaNet Stanisław Nowacki. Rozdział I. Postanowienia ogólne.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ TepsaNet Stanisław Nowacki. Rozdział I. Postanowienia ogólne. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ TepsaNet Stanisław Nowacki Rozdział I. Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin, dalej zwany Regulaminem, określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A.

ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A. INTERNET Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Przedmiot Regulaminu 1. Regulamin określa zakres i warunki świadczenia przez OPEN-NET S.A., zwaną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ FORMUŁA KOMFORT 4.0 DLA FIRM II obowiązuje od 7 maja 2015 r. do odwołania

REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ FORMUŁA KOMFORT 4.0 DLA FIRM II obowiązuje od 7 maja 2015 r. do odwołania REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ FORMUŁA KOMFORT 4.0 DLA FIRM II obowiązuje od 7 maja 2015 r. do odwołania I. OGÓLNE WARUNKI SKORZYSTANIA Z OFERTY PROMOCYJNEJ 1. W celu skorzystania z niniejszej Oferty Promocyjnej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Umowy o świadczenie Usługi Dostęp do Internetu przez INTERKAR KOMPUTER-SERWIS w PROMOCJI E-FAKTURA - NADAJNIK

Załącznik nr 1 do Umowy o świadczenie Usługi Dostęp do Internetu przez INTERKAR KOMPUTER-SERWIS w PROMOCJI E-FAKTURA - NADAJNIK Załącznik nr 1 do Umowy o świadczenie Usługi Dostęp do Internetu przez INTERKAR KOMPUTER-SERWIS w PROMOCJI E-FAKTURA - NADAJNIK Regulamin Promocji E-FAKTURA NADAJNIK na świadczenia Usługi Dostęp do Internetu

Bardziej szczegółowo

regulamin neostrada tp + usługa tv Dział I Definicje

regulamin neostrada tp + usługa tv Dział I Definicje regulamin neostrada tp + usługa tv Dział I Definicje 1 Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Abonent Konsument, na rzecz którego świadczona jest Usługa na podstawie Umowy. 2. Antena antena z konwerterem,

Bardziej szczegółowo

STADIONOWA 7/ 41-400 MYSŁOWICE

STADIONOWA 7/ 41-400 MYSŁOWICE Umowa o świadczenie usług ISDN tp dla klientów biznesowych Umowa nr PKB/02107PH/000001/12 zawarta w dniu 2012-04-18 w... pomiędzy Telekomunikacją Polską S.A. z siedzibą i adresem w Warszawie (00-105) przy

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez wel.com mobile dla Abonentów. 1. Przedmiot Regulaminu

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez wel.com mobile dla Abonentów. 1. Przedmiot Regulaminu Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez wel.com mobile dla Abonentów 1. Przedmiot Regulaminu Regulamin określa zasady świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów

Bardziej szczegółowo