Na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. (Dz.Ust. nr 120 poz.1133)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. (Dz.Ust. nr 120 poz.1133)"

Transkrypt

1 Opis techniczny do projektu sali gimnastycznej Na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. (Dz.Ust. nr 120 poz.1133) 1. Przeznaczenie i program użytkowy obiektu 1.1 Inwestor Inwestorem bezpośrednim jest Urząd Gminy i Mista Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, Czerwionka-Leszczyny. 1.2 Przeznaczenie obiektu Inwestycja obejmuje budowę sali gimnastycznej w Leszczynach przy ul. Ogrodowej 6, działka nr 299, 300, 3724/298 przy gimnazjum nr 2, celem uzupełnienia istniejącego kompleksu szkolnego o pełnowymiarową salę i zaplecza sanitarno-szatniowego. 1.3 Charakterystyka budynku Parametry gabarytów budynku: Ilość kondygnacji: 1użytkowa + piętro w części łącznika komunikacyjnego. Bryła budynku oparta jest na rzucie wielokąta o podstawowych wymiarach: - szerokość elewacji sali: 26,5-32,7m - długość sali: 42,40m - wysokość budynku sali: funkcja eliptyczna 8,20m-12,00m - wysokość przybudówek: 3,30m-5,20m Powierzchnia zabudowy: 1291m2 Powierzchnia użytkowa sali i zaplecza: 1198m2

2 Powierzchnia całkowita: Kubatura 1291m m3 1.4 Program użytkowy: - Sala z zapleczem z zapleczem RAZEM:

3 2. Forma architektoniczna i funkcja budynku 2.1 Forma architektoniczna Powstała forma architektoniczna sali jest wynikiem koncepcji pożądanej przez Inwestora, zmierzajacej do zastosowania eliptycznych dźwigarów nośnych z drewna klejonego. Budynek sali posiada symentryczny dach eliptyczny oraz dach zapleca jednospadowy. Elewację malować zgodnie z kolorystyką elewacji. Cokół wykończyć płytkami klinkierowymi w kolorze ciemnego brązu. Dach sali wykończony blachą trapezową w kolorze nr 8025 wg RAL, dach przybudówek wykończony membraną PCV w kolorze nr 7035 wg RAL, rynny tytanowo-cynkowe w kolorze materiału to jest 7035 wg RAL. Stolarka okienna i fasada aluminiowo szklana w kolorze 9003 wg RAL. 2.2 Funkcja budynku Istniejące budynki na działce pełnią funkcję użyteczności publicznej w zakresie oświaty gimnazjum. Projektowany budynek Sali gimnastycznej przeznaczony będzie dla uczniów gimnazjumoraz innych uczniów szkół publicznych pod nadzorem wychowawców. Nie przewiduje się zwiększenia personelu ani uczniów w związku z inwestycją. Przyjęte sanitariaty i szatnie przewidują korzystanie dla chłopców i dziewczynek lub 2 drużyn w grupach 42 osobowych. Trybuny przyjęto jako stałe dla 249 osób. Są skomunikowane i przewidziane ergonomią dla widzów również dorosłych. Sanitariaty dla widowni znajdują się w przedsionkach szatni męskiej i damskiej. Płyta boiska sali wykończona będzie wykładziną o szerokim profilu rozgrywek sportowych uwzględniająca również ewentualne obiążenie pod kątem widowiskowym. W holu glównym przewidziano pokój wf-isty lub gospodarza obiektu oraz magazynek sportowy. Sala posiada niezależne drogi komunikacyjne do placówek szkolnych jak i oficjalne na zewnątrz budynku. W samej sali przewidziano również drzwi zewnętrzne na boisko zewnętrzne, które pełnić będzie również funkcję drogi ewakuacji. Łącznik zaprojektowano tak, by umożliwiał przejście do sali ale również sprawne komunikowanie się pomiędzy obiektami szkoły. Niepożadanym również była mozliwość korzytania z sanitariatów sali przez osoby wyłącznie komunikujace się, dlatego część sanitarną przedzielono drzwiami

4 3. Konstrukcja, technologia budynku 3.1. Charakterystyka geologiczno-inżynierska W miejscu budowy Sali gimnastycznej znajduje się boisko asfaltowe które przewidziane jest do rozbiórki wraz z rozebraniem podbudowy boiska gr cm. W pozostałej części przewiduje się wykonanie rozkopów pod osie ław fundamentowych. Ustala się II kategorię geotechniczną obiektu budowlanego (na podst. Dz.Ust. nr 126 z 98r., poz. 839) Poziom wody gruntowej-poniżej poziomu posadowienia Warunki klimatyczne Wg. PN-81/B teren zlokalizowany jest w III-szej strefie klimatycznej. Głębokość przemarzania gruntu h z =1.00 m Wpływy eksploatacji górniczej. Działka poza wpływami eksploatacji górniczej. 3.4 Fundamenty Pod projektowany obiekt zaprojektowano fundament w postaci rusztu ław fundamentowych ze stopami w miejscu słupów poz.5. Stopa poz.4 o wymiarach 108x100cm i wysokości 40cm posadowiona zbrojona jest 1 siatką Ø12 co 10 98x90cm. Poszczególne zlokalizowane naprzeciw siebie stopy łączone są ściągami - poz.2 patrz obliczenia konstrukcyjne. Poszczególne ramy stóp i ściągów rozstawione co 4,1m połączone są podłużnie lawą 60x40 - poz.1.b..lawę zbroić na całej długości na moment ujemny odporu gruntu górą 6Ø16 oraz dołem 4Ø16, strzemiona Ø6 co 30cm. Pod pozostałą częścią ścian zewnętrznych i wewnętrznych nośnych wykonać lawy 60x40 - poz.1a. zbrojone 4Ø16, strzemiona Ø6 co 30cm.. Poszczególne stopy poz.4. łączyć ze sobą ściągiem poz.3. Wszystkie pozycje fundamentów, pomimo fragmentarycznego przebijania się lub nakładania wykonać konstrukcyjnie niezależnie, nie uwzględniając zbrojenia elementu sąsiedniego. Całość fundamentu wykonać z betonu B20, zbroić: pręty główne - stalą AII (18G2), strzemiona - stalą A0 (St0S). Stosować otulinę prętów głównych betonem min. 5cm., zaleca się wykonać podkład z chudego betonu 5cm.

5 3.5 Ściany nośne zewnętrzne i wewnętrzne Ściany zewnętrzne murować z pustaków Porotherm 44, od wewnątrz wykończyć zaprawą tynkarską Atlas 1,5cm, w części sali ściany za bramkami na całej szerokości do wysokości 3,2m obłożyć płytkami elewacyjnymi, klinkierowymi w kolorze czerwonego klinkieru. Od zewnątrz ściany wykończyć zaprawą tynkarską np. Atlas 1,5cm, podkładem pod tynk silikatowy Atlas Silkat Asx oraz tynkiem silikatowym Atlas Silkat N (baranek) w kombinacjach kolorystycznych opisanych w pkt 2.1. opisu. Ściany wewnętrzne nośne z pustaków Porotherm 25 lub cegły kratówki, wykończone zaprawą tynkarską np. Atlas. 3.6 Ścianki działowe. Z pustaków Porotherm 10,5 na zaprawie cementowo wapiennej marki 50 o grubości odpowiednio 6,5 i 12 cm. 3.7 Nadproża i wieńce. Wieniec poz.6a 25x25 wykonać po obwodzie wszystkich ścian zewnętrznych i wewnętrznych nośnych. Zbroić 4Ø12 stal AII (18G2), strzemiona Ø6 co 25cm, stal A0 (St0S). Stosować beton B20. Wieniec stosować na wielu poziomach zgodnie z częścią graficzną. Wieniec 6b stosować w na ścianach gr 25cm, które ponad dachem zaplecza murowane będą na szer. 44cm z pustaka Porotherm. W ścianach szczytowych stosować co 7,5m pionowe słupy żelbetowe 25x25cm poz.8. od ławy do wysokości dachu, przecinające wieńce na poszczególnych poziomach. Slupy zbroić jak wienieć żelbetowy poz.6a, 4fi 12 18G2, strzemiona fi6 co 25cm. Stosować nadproża typu L19, uwzględniając oparcie min. 10cm. na podporach. W ścianach zewnętrznych stosować 3 beleczki + pomiędzy ocieplenie 2x5cm styropianu, lub system nadproży Porotherm. W ścianach wewnętrznych gr 25cm, stosować 2 beleczki lub system nadproży Porotherm. W ścianach działowych gr 12cm, stosować 1 beleczkę lub system nadproży Porotherm. 3.8 Schody zewnętrzne i wewnętrzne, pochylnie, trybuny. Powierzchnie schodów zewnętrznych wykończyć z płytek ceramicznych typu gress. Konstrukcję schodów wykonać w postaci dwóch ścian bocznych, monolitycznych gr 25cm, środek uzupełnić zagęszczonym piaskiem po wysokości podbudowy pod kostkę. Stosować podbudowę gr 20cm w posraci piasku stabilizowanego cementem. Stosować do schodów

6 kostkę gr 6cm. Pochylnię wykonać z kostki brukowej gr 6cm., na podbudowie piaskowocementowej, ze spadkiem 8%. Plyta pochylni winna posiadać szerokość netto 120cm, i balustrady obustronne z pochwytami na 2 wysokosciach. Wszystkie schody winny posiadać obustronne balustrady lub pochwyty zgodnie z rysunkiem. Grubość płyty biegowej min. 15cm zbroić konstrukcyjnie zgodnie z załączonym rysunkiem Wentylacja, Kominy W sali system wentylacji nawiewno-wywiewny. Nawiew za pomocą aparatów grzewczowentylacyjnych. Wywiew za pomocą wentylatorów dachowych. Przewidziano nawiew 1,5x/h, wywiew 2x/h. Część pozostała wentylowana mechanicznie, nawiew za pomocą nawietrzaków podokiennych, wywiew za pomocą wentylacji mechanicznej zamontowanej na czapce kominów. Przewody pośrednie wentylacji wykonane będą z blachy aluminiowej. Wyrzutnie dachowe zlokalizowano przy ścianach nośnych, do których stosować mocowanie Dach Konstrukcja sali głównej z szeregu dźwigarów drewna klejonego klasy Gl28c 18x75cm, rozstawionych co 4,1m. Drewno zabezpieczyć do klasy EI30. Wszelkie wymagania produkcyjno - materiałowe oraz eksploatacyjne wg PN-EN 386. Drewno klejone warstwowo. Wymagania eksploatacyjne i minimalne wymagania produkcyjne. Stosować okucia nierdzewne, przy zachowaniu minimalnych wymiarów łączników podanych w obliczeniach konstrukcyjnych. Drewno winno być odpowiednio zabezpieczone przed korozją biologiczną powierzchniowo lub pod ciśnieniem. Dźwigary usztywnione zostaną przez równomiernie rozstawione poprzecznie stężenia 16x18 z drewna C28 patrz rysunek konstrukcyjny. Na dźwigarach mocowana zostanie blacha trapezowa TR 94/255-1,25mm, która jest elementem nośnym izolacji termicznej i pokrycia. Blachę mocować do każdego dźwigara blachowkrętami dn 8 x 150 co 20cm na całej linii dźwigara. Na blasze rozwinąć folię budowlaną paroizolacyjną a następnie mocować profile dystansowe 20cm z blachy gr 1,5 mm w kształcie litery Z wys. 18cm w rozstawie co max. 1m. Pomiędzy garbami rozłożyć wełnę mineralną twardą gr 18cm. Następnie do profili dystansowych mocować blachę

7 trapezową LTP 45, LVP 45, gr. 0,5 poliester np. LINDAB, ocynk min. 275g/mkw, poliester min. 25µm, HBP min. 50µm. Konstrukcja dachów przybudówek w postaci strpodachów wentylowanych, składająca się z konstrukcji nożnej blachy trapezowej TR 94/255-1,25mm, rozstawionej co ~4,1 na murłatach HEB140. Blachę montować do elementów za pomocą śrub M8 co 20cm. Na blasze trapezowej kleić wełnę mineralną gr 20cm, następnie folię paroprzepuszczalną i membranę dachową PCV np. DachGam S, 1,2mm, 2560g/m2, NRO, parametry nie gorsze niż okreslone dla w/w produktu w AT /2003. Elementy drewniane impregnować preparatem Ogniochron lub Kromos i Soltox R Izolacja przeciwwilgociowa System izolacji zgodny z opisem warstw na rysunkach przekrojów A1-C Podłogi i posadzki sala wykładzina kauczukowa np. MONDO w systemie powierzchniowo sprężystym. sanitariaty płytki ceramiczne komunikacja - płytki ceramiczne o podwyższonej klasie ścieralności stopnie zewnętrzne kostka brukowa gr 6cm na podbudowie piaskowo cementowej 20cm. pomieszczenia gospodarcze - płytki ceramiczne o podwyższonej klasie ścieralności Wykończenie ścian i sufitów Tynki wewnętrzne zaprawa tynkarska cem.-wap. gr 1,5cm., w sanitariatach i szatniach do wys. 2m obłożona płytkami ceramicznymi ściennymi. Tynk w sali zaprawa tynkarska gr 1,5cm, ściany frontowa i tylna do wys. 2,5m. wykończone tynkiem mozaikowym w kolorze brązowym ciemnym. W celu uzyskania gładkiej faktury ściany zaleca się wykonanie gładzi gipsowych na ścianach i sufitach w systemie np. Gipsar Obróbki blacharskie. Rynny i rury spustowe tytanowo-cynkowe. Obróbki blacharskie z blachy powlekanej w kolorze brązowym gr 0.5mm.

8 3.16 Stolarka okienna i drzwiowa Stolarka podstawowa Szczegółowo przedstawiono w wykazie stolarki okiennej o drzwiowej. W sali stosować okna ze szkła bezpiecznego. Fasada elewcyjna również z użyciem szkła bezpiecznego. Elementy aluminiowe fasady w kolorze brązowym, pozostała część stolarki PCV w kolorze białym. Drzwi łącznika pełne o odporności ogniowej EI30. Drzwi zewnęrzne aluminiowe główne z samozamykaczem i pochwytami, ocieplone, podwójny zamek Świetliki dachowe Stosować świetliki z poliwęglanu gr 30mm lub ze szkła bezpiecznego o K<1,1W/m2 x K. Konstrukcję wsporczą stosować z płatwie HEB200 co których mocowane będą ścianki czone z blachy trapezowej gr 2mm, ocipelnonej od zewnętrz wełną mineralną gr 15cm. Poziom świetlika stosować min 20cm ponad poziomem dachu, zaleca się jednak 50cm. Pod okap świetlika na całej wysokości ścianki stosować obróbkę blacharską z blachy powlekanej gr 0,55mm w kolorze brązowym wyprofilowane przy dachu izoklinem.

9 Fasada aluminiowa a.) Fasada. System profili aluminiowych SCHUCO FW 50+. Malowana w kolorze brązowym Podział fasady na 12 pól w poziomie i 8 do 4 pól w pionie wg projektu. Podział na szerokości fasady symetryczny wszystkie pola równej szerokości. Podział fasady na wysokości rozstawy osiowe rygli symetryczne. Wszystkie pola fasady nie otwierane. Fasada wykonana ze słupów aluminiowych rozmiaru 175 mm o długości zmiennej od 3820 mm do 5900 mm. Słupy kotwione na wsuwkach aluminiowych bez dylatacji pośredniej. SCHEMAT STATYCZNY FASADY dolne mocowanie za pomocą wsuwek aluminiowych skręcanych 4 x M8 z aluminiowymi płytami podstawy. Płyty podstawy zatopione docelowo w wylewce lub ustawione na betonowym wieńcu dolnym. ( wg wytycznych wykonawcy POLO ) Mocowane wsuwek ( stóp dolnych ) do fasady przez systemowe tuleje mocujące Schuco. Śruby mocujące tuleje widoczne w pasie 500 mm od wieńca dolnego po 6 szt na każdym słupie. Mocowanie to statycznie określone jest jako podpora stała przenosząca ciężar fasady na wieniec betonowy dolny. Mocowanie fasady do dźwigara drewnianego. Mocowanie przeprowadzone statycznie jako ślizgowe za pomocą obejm wykonanych z grubościennych kątowników aluminiowych lub systemowych wsuwek z dokręconymi płytami aluminiowymi. Stopy górne kotwione mechanicznie do dźwigara. RYGLE FASADY Wszystkie rygle fasady zostały zaprojektowane o głębokości zabudowy 55 mm. b.) Montaż Wszystkie elementy z dostawą i montażem z rusztowań. Montaż za pomocą aluminiowych konsol łączących z budynkiem zapewniających pracę konstrukcji pod wpływem rozszerzalności termicznej. Wszystkie fasady dołem i górą posiadają specjalne fartuchy EPDM szerokości 150 mm zabudowane w dolny pas oryglowania i wyklejone na konstrukcję okalającą fasadę. Boki fasad wyklejone

10 foliami paroszczelnymi. Wszystkie elementy złączne ze stali nierdzewnej A4 ewentualnie w miejscach dopuszczonych przez system A2. Konstrukcja fasady posadowiona jest w taki sposób, że cała konstrukcja wstawiona jest w obrys konstrukcji budynku z zachowaniem technologicznych dylatacji dla systemu Schuco. Wykończenia murów, podejście ścianami do fasady, wykonanie ociepleń murów, wykończenie pilastrów bocznych oraz wykończenie dźwigara drewnianego nie należy do zakresu montażu fasady. Fasada jedynie po obwodzie z zewnątrz posiada zabudowane minimalne oblachowania wykańczające ( szerokość tych oblachowań nie przekracza w rozwinięciu 100 mm ). Są to elementy konieczne do połączenia konstrukcji fasady z elementami wykończenia elewacji typu tynk. c.) Szklenie Szklenie fasady szkłem zespolonym termoizolacyjnym. Zalecane szklenie fasady to zespolenie szyb; od zewnątrz hartowane szkło ESG 6 mm typu Float lub szkło antysłoneczne fasadowe np. Parsol szary ESG ramka pomiędzyszybowa 16 mm wypełniona argonem Wewnętrzna szyba odporna na uderzenia i stłuczenia typu 44.2 opisywana jako P2 klejona na foliach pvb. Tafla szkła o grubości ok. 8 mm 4. Korzystanie z obiektu przez osoby niepełnosprawne Opisano w pkt Podtawowe dane technologiczne Nie dotyczy budynku mieszkalnego, jednorodzinnego. 6. Rozwiązania techniczne dla obiektów liniowych Nie dotyczy projektowanego budynku. 7. Rozwiązania zasadniczych elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego Szczegółowo zawarto w projektach branż. Budynek wyposażono w następujące instalacje: - wod.-kan., - c.o., - wentylacji, - elektryczna gniazd wtykowych i oświetlenia, - odgromowa

11 8. Rozwiązanie instalacji przemysłowych w budynku Brak w/w instalacji. 9. Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego Przedstawiono szczegółowo w załączonym projekcie instalacji c.o. i wentylacji. 10. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na srodowisko Brak niekorzystnego wpływu inwestycji na środowisko. 11. Zagadnienia p.poż. Projektowana sala gimnastyczna wraz z zapleczem będzie się łączyła z istniejącym budynkiem szkolnym, stanowiąc oddzielny segment poprzez zastosowanie oddzielenia pożarowego na styku starego i nowego budynku. Sala gimnastyczna będzie obiektem jednokondygnacyjnym, niepodpiwniczonym, niskim (wys. poniżej 12m.), w którym oprócz samej sali gimnastycznej znajdują się pomieszczenia pomocnicze (szatnie, sanitariaty, gabinety trenerskie). Powierzchnia użytkowa obiektu 1120m2. Z uwagi na możliwość przebywania jednorazowego grupy ludzi o liczbie ponad 50 osób, obiekt kwalifikuje się do kategorii zagrożenia ludzi ZL I. Nowoprojektowany obiekt stanowi strefę pożarową z usytuowanym obok drugim budynkiem szkolnym. Powierzchnia strefy jest znacznie mniejsza niż największa dopuszczalna strefa pożarowa dla kategorii budynków ZLI o wielkości 8000m2. Klasa odporności pożarowej budynku D będzie odpowiadała klasie odporności ogniowej poszczególnych jego elementów : - ściany zewnętrzne i wewnętrzne wykonane z pustaków ceramicznych spełnią z nadmiarem warunek odporności ogniowej EI30, - główna konstrukcja nośna w postaci słupów i podciągów żelbetowych spełnia warunek j.w. lecz R30, - strop wykonany z blachy trapezowej, podwójnej z wypełnieniem wełną mineralna będzie miał klasę odporności ogniowej REI30.

12 Warunki ewakuacji w zakresie : - przejść ewakuacyjnych (krótszych niż 40m.) - dojść ewakuacyjnych jedno i dwukierunkowych (krótszych niż 10 i 40m.) - ilość drzwi ( 4 wyjścia z budynku, 2 wyjścia z sali) - szerokość drzwi i korytarzy oraz innych wymagań spełnia wymogi przepisów ochrony p.poż. Oddzielenie p.poż od przyległego budynku szkolnego będzie wykonane przy pomocy drzwi przeciwpożarowych o klasie odporności ogniowej EI30. Dla gaszenia wewnętrznego pożaru przewiduje się hydrant wewnętrzny 25 z wężem półsztywnym o zasięgu działania 33m. Szafka hydrantowa będzie usytuowana na korytarzu sali w pobliżu drzwi wyjściowych. Do gaszenia zewnętrznego będą służyły dwa hydranty 80 usytuowane w odległości do 75m od budynku należące do istniejącej sieci hydrantów zewnętrznych. Jako sprzęt gaśniczy będą w obiekcie zainstalowane gaśnice płynowe, pianowe lub proszkowe jak do gaszenia pożarów gr. ABC z ilością środka gaśniczego 4 kg w każdej gaśnicy. Ilość gaśnic 1szt./100m2 powierzchni użytkowej. Dojazdem pożarowym do nowego obiektu będzie ul. Ogrodowa.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY. Moje boisko Orlik 2012 DOBUDOWA DWÓCH WIATROŁAPÓW DO ZAPLECZA HALI SPORTOWEJ W MIEJSC.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY. Moje boisko Orlik 2012 DOBUDOWA DWÓCH WIATROŁAPÓW DO ZAPLECZA HALI SPORTOWEJ W MIEJSC. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY Moje boisko Orlik 2012 DOBUDOWA DWÓCH WIATROŁAPÓW DO ZAPLECZA HALI SPORTOWEJ W MIEJSC. BIAŁACZÓW INWESTOR: Gmina Białaczów ul. Piotrkowska 12 26-307 Białaczów OPRACOWANIE

Bardziej szczegółowo

BUDOWA SIEDZIBY PLACÓWKI TERENOWEJ W STASZOWIE PRZY UL. MICKIEWICZA PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA SPIS TREŚCI

BUDOWA SIEDZIBY PLACÓWKI TERENOWEJ W STASZOWIE PRZY UL. MICKIEWICZA PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI I./ OPIS TECHNICZNY II./ WYKAZY STALI III./ RYSUNKI 1K.RZUT FUNDAMENTÓW SKALA 1 : 50 2K.RZUT KONSTRUKCYJNY PARTERU SKALA 1 : 100 3K.RZUT KONSTRUKCYJNY I PIĘTRA SKALA 1 : 100 4K.RZUT KONSTRUKCYJNY

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Opis inwestycji

OPIS TECHNICZNY. 1. Opis inwestycji OPIS TECHNICZNY 1. Opis inwestycji 1.1. Przeznaczenie budynku i jego charakterystyka. Budynek jest wolnostojącym obiektem pełniący rolę zaplecza boisk. Wykonany jest w technologii tradycyjnej, murowanej.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do koncepcji architektonicznej budowy budynku sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Wieliszewie

OPIS TECHNICZNY do koncepcji architektonicznej budowy budynku sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Wieliszewie OPIS TECHNICZNY do koncepcji architektonicznej budowy budynku sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Wieliszewie INWESTOR: GMINA WIELISZEW 05-135 WIELISZEW UL. MODLIŃSKA 1 ADRES BUD: WIELISZEW GM. WIELISZEW

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKÓW WOLNOSTOJĄCYCH I SZEREGOWYCH

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKÓW WOLNOSTOJĄCYCH I SZEREGOWYCH STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKÓW WOLNOSTOJĄCYCH I SZEREGOWYCH I ETAP REALIZACJI OSIEDLA NOWE KONINKO 2010-2011 ELEMENTY OGÓLNOBUDOWLANE ELEMENTY WYKOŃCZENIA ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI ELEMENTY WYPOSAŻENIA ELEMENTY

Bardziej szczegółowo

Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych. Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych

Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych. Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych 0 Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych 0.0 Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych Ściany zewnętrzne 0. Ściany wewnętrzne 0. Słupy żelbetowe

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI. 1. Opis techniczny konstrukcji str Obliczenia konstrukcyjne(fragmenty) str Rysunki konstrukcyjne str.

SPIS ZAWARTOŚCI. 1. Opis techniczny konstrukcji str Obliczenia konstrukcyjne(fragmenty) str Rysunki konstrukcyjne str. SPIS ZAWARTOŚCI 1. konstrukcji str.1-5 2. Obliczenia konstrukcyjne(fragmenty) str.6-20 3. Rysunki konstrukcyjne str.21-22 OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 1.1. Projekt architektoniczny 1.2. Uzgodnienia

Bardziej szczegółowo

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 299 PERŁA

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 299 PERŁA Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 299 PERŁA Lp Opis robót Jedn. Ilość Opis elementów budynku miary jedn. 1. Roboty ziemne 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 169,85 2 Wykopy

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA

CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA BUDOWA WOLNO STOJĄCEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO Z DWOMA WYDZIELONYMI LOKALAMI MIESZKALNYMI WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI: WOD-KAN I ELEKTRYCZNĄ, BUDOWA PRZYŁĄCZA WODY ORAZ BUDOWA DWÓCH BEZODPŁYWOWYCH

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZAGRODY LEŚNEJ

PROJEKT BUDOWLANY ZAGRODY LEŚNEJ PRACOWNIA PROJEKTOWA MGR INŻ. DOROTA SUKIENNIK UL. BOHATERÓW WARSZAWY 15/16, 70-370 SZCZECIN TEL. 512-422-123, E-MAIL: SUKIENNIK.DOROTA1@INTERIA.PL --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

I.OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA

I.OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA I.OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA 1. Podstawa opracowania 1.1. Zlecenie Inwestora. 1.2. Mapa sytuacyjno wysokościowa 1: 500. 1.3. Inwentaryzacja 2. Inwestor: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 314 VIVALDI

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 314 VIVALDI Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 336,00 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 214 TONI

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 214 TONI Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 143,00 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

Przebudowa wejścia do budynku ZSP Nr 2 w Mysłowicach przy ul. Pocztowej 20

Przebudowa wejścia do budynku ZSP Nr 2 w Mysłowicach przy ul. Pocztowej 20 PROJEKT KONSTRUKCYJNY dla zamierzenia inwestycyjnego p.n.: Przebudowa wejścia do budynku ZSP Nr 2 w Mysłowicach przy ul. Pocztowej 20 1. Podstawa opracowania: 1.1. Zlecenie Inwestora. 1.2. Projekt architektoniczny.

Bardziej szczegółowo

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GLX 20 MALWA

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GLX 20 MALWA Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GLX 20 MALWA Lp Opis robót Jedn. Ilość Opis elementów budynku miary jedn. 1. Roboty ziemne 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15cm m2 178 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY. adres: Rogóźno, Jamy 5. Adres budowy: Osada Leśna Słup, dz. nr 3236/1

PROJEKT BUDOWLANY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY. adres: Rogóźno, Jamy 5. Adres budowy: Osada Leśna Słup, dz. nr 3236/1 1 PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY Inwestor: Nadleśnictwo Jamy adres: 86-318 Rogóźno, Jamy 5 Adres budowy: Osada Leśna Słup, dz. nr 3236/1 Stadium: Projekt remontu budynku z wymianą

Bardziej szczegółowo

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 385 WILLA MARION

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 385 WILLA MARION Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 385 WILLA MARION Lp Opis robót Jedn. Ilość Opis elementów budynku miary jedn. 1. Roboty ziemne 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 172,85 2

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 47 ONUFRY

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 47 ONUFRY Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15cm m2 253,80 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 387 BELLA

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 387 BELLA Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 387 BELLA Lp Opis robót Jedn. Ilość Opis elementów budynku miary jedn. 1. Roboty ziemne 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 190 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

1. Klasyfikacja pożarowa budynku

1. Klasyfikacja pożarowa budynku 1. Klasyfikacja pożarowa budynku Na podstawie rozporządzenia MI w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DZU nr 75 poz. 690 z 12 kwietnia 2002 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA Z NADBUDOWĄ WYDZIELONEJ CZESCI BUDYNKU ZESPOŁU PLACÓWEK OSWIATOWYCH NA DZIAŁCE NR 1054/34 W KRZYWACZCE, GM.SUŁKOWICE

PRZEBUDOWA Z NADBUDOWĄ WYDZIELONEJ CZESCI BUDYNKU ZESPOŁU PLACÓWEK OSWIATOWYCH NA DZIAŁCE NR 1054/34 W KRZYWACZCE, GM.SUŁKOWICE Przedmiar robót Nazwa zamówienia: PRZEBUDOWA Z NADBUDOWĄ WYDZIELONEJ CZESCI BUDYNKU ZESPOŁU PLACÓWEK OSWIATOWYCH NA DZIAŁCE NR 1054/34 W KRZYWACZCE, GM.SUŁKOWICE Nazwy i kody CPV: 45000000-7 Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 187 KORMORAN

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 187 KORMORAN Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 157,85 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU PODSTAWOWEGO NA PRZEBUDOWĘ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W ZBOROWCU.

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU PODSTAWOWEGO NA PRZEBUDOWĘ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W ZBOROWCU. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU PODSTAWOWEGO NA PRZEBUDOWĘ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W ZBOROWCU. 1. DANE OGÓLNE. Opis techniczny został sporządzony w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO Modernizacja pomieszczeń i traktów komunikacyjnych budynku administracyjnego Rejonu Dystrybucji Bochnia 1. Spis zawartości Opis stanu istniejącego, Rzut piwnicy inwentaryzacja,

Bardziej szczegółowo

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Z.P.H.U. Usługi Budowlane Janusz Lipiec 23-100 Bychawa u. Roweckiego 16 Tel. 502 040 840 TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Roboty remontowe Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE Pierwszy dom 3

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE Pierwszy dom 3 mb m m3 szt Cena 3 3a 4 5 5a Ławy fundamentowe B-0 0,06 Stopy fundamentowe B-0 0,5 Ściany fundamentowe 49,00 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9()cm bloczki betonowe na ścianę o gr. 4cm 96,30 bloczki betonowe

Bardziej szczegółowo

Część I. Pytania do kosztorysu Remont części budynku OSP w Adamowicach

Część I. Pytania do kosztorysu Remont części budynku OSP w Adamowicach ZP.271.3.2012.IR Lyski, 22.02.2012 r. Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.3.2012.IR, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Remont budynku gminnego w Adamowicach

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJA PROJEKT BUDOWLANY SWK/0019/POOK/08 11.2013. Opracowała : --- 11.2013. Sprawdził : Witold Korus

KONSTRUKCJA PROJEKT BUDOWLANY SWK/0019/POOK/08 11.2013. Opracowała : --- 11.2013. Sprawdził : Witold Korus PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJA Zespół autorski : Stanowisko Imię i nazwisko uprawnienia podpis Data Projektował : inż. Krzysztof Oleś SWK/0019/POOK/08 11.2013 Opracowała : Sprawdził : uprawnienia do projektowania

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 135 PAN HRABIA

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 135 PAN HRABIA Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 245,05 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 66 TOMCIO PALUCH

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 66 TOMCIO PALUCH Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15cm m2 115,60 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

OPIS ZAWARTOŚCI 1. RZUT FUNDAMENTÓW. SKALA 1:50 2. RZUT ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH PRZYZIEMIA. SKALA 1:50 3. RZUT STROPU NAD PRZYZIEMIEM.

OPIS ZAWARTOŚCI 1. RZUT FUNDAMENTÓW. SKALA 1:50 2. RZUT ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH PRZYZIEMIA. SKALA 1:50 3. RZUT STROPU NAD PRZYZIEMIEM. OPIS ZAWARTOŚCI I. OPIS TECHNICZNY. II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA. 1. RZUT FUNDAMENTÓW. SKALA 1:50 2. RZUT ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH PRZYZIEMIA. SKALA 1:50 3. RZUT STROPU NAD PRZYZIEMIEM. SKALA 1:50 4. PRZEKRÓJ

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU Domy Po Sąsiedzku realizowane będą według trzech standardów wykończenia STANDARD DEWELOPERSKI MINUS 1. OPIS STANDARDU DEWELOPERSKIEGO MINUS 1.1. Fundamenty 1.2. Płyta betonowa

Bardziej szczegółowo

OPIS KONSTRUKCJI. 1. Elementy więźby dachowej należy wykonać z drewna sosnowego klasy C24 o wilgotności nie przekraczającej 12%;

OPIS KONSTRUKCJI. 1. Elementy więźby dachowej należy wykonać z drewna sosnowego klasy C24 o wilgotności nie przekraczającej 12%; OPIS KONSTRUKCJI I. UWAGI DOTYCZĄCE KONSTRUKCJI DACHOWEJ 1. Elementy więźby dachowej należy wykonać z drewna sosnowego klasy C24 o wilgotności nie przekraczającej 12%; 2. Należy stosować połączenia na

Bardziej szczegółowo

DOBUDOWA WERANDY DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WOJCIECHOWIE 59-516 Zagrodno działka nr 392. Gmina Zagrodno 59-516 Zagrodno 52. Autorzy

DOBUDOWA WERANDY DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WOJCIECHOWIE 59-516 Zagrodno działka nr 392. Gmina Zagrodno 59-516 Zagrodno 52. Autorzy Nr egz. 2 PROJEKT BUDOWLANY Nazwa i adres obiektu budowlanego DOBUDOWA WERANDY DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WOJCIECHOWIE 59-516 Zagrodno działka nr 392 Nazwa i adres inwestora Gmina Zagrodno 59-516 Zagrodno

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GLX 21 DIAMENT

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GLX 21 DIAMENT Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 215,05 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

Element - podłoża 4. pozycja kosztorysowa nr 2 - proszę podać klasę betonu podkładu betonowego ilości 72,97 m 3.

Element - podłoża 4. pozycja kosztorysowa nr 2 - proszę podać klasę betonu podkładu betonowego ilości 72,97 m 3. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie Budowy sali gimnastycznej wraz z zapleczem i salami lekcyjnymi przy Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zaskalu Uprzejmie proszę o odpowiedź na niżej

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 158/5 w Słuchaj

Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 158/5 w Słuchaj Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 158/5 w Słuchaj Inwestor: Agencja Nieruchomości Rolnych ul. Hetmańska 38 85-039 Bydgoszcz 1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Energo House Sp. z o.o. TAK PRACUJEMY

Energo House Sp. z o.o. TAK PRACUJEMY TAK PRACUJEMY STAN ZERO Wyznaczenie obrysu budynku oraz zdjęcie warstwy humusu Wyznaczenie osi konstrukcyjnych budynku przez uprawnionego geodetę Wykop pod ławy żelbetowe Protokół odbioru gruntu w wykopie

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Założenia ogólne: Dane powierzchniowo kubaturowe:

OPIS TECHNICZNY. Założenia ogólne: Dane powierzchniowo kubaturowe: OPIS TECHNICZNY do projektu architektoniczno budowlanego docieplenia budynku mieszkalnego V-cio kondygnacyjnego przy ul. Mickiewicza 114 znajdującego się na nieruchomości oznaczonej nr geod 2600/1, 2599/2,

Bardziej szczegółowo

I/ OPIS TECHNICZNY + OBLICZENIA STATYCZNE. II/ RYSUNKI:

I/ OPIS TECHNICZNY + OBLICZENIA STATYCZNE. II/ RYSUNKI: 1 T E C Z K A Z A W I E R A I/ OPIS TECHNICZNY + OBLICZENIA STATYCZNE. II/ RYSUNKI: 1. Rzut ław i stóp fundamentowych 2. Przekroje ław i stóp fundamentowych 3. Uziom instalacji odgromowej 4. Stopy żelbetowe

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 124 FISTASZEK

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 124 FISTASZEK Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 133,40 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

II. OPINIA STANU TECHNICZNEGO WRAZ Z DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNĄ

II. OPINIA STANU TECHNICZNEGO WRAZ Z DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNĄ II. OPINIA STANU TECHNICZNEGO WRAZ Z DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNĄ 1. PODSTAWA OPRACOWANIA: Zlecenie Inwestora, Wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem, Obowiązujące przepisy i normy w zakresie Prawa Budowlanego,

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: 1. Uprawnienia budowlane autorów opracowania; 2. Część opisowa: Opis techniczny elementów konstrukcyjnych budynku szkoły podstawowej; 3. Część graficzna: Rysunki konstrukcyjne budynku

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW domu "Bryza 6 "

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW domu Bryza 6 1 1 2 3 3a 4 5 5a Ławy fundamentowe B-20 13,49 Stopy fundamentowe B-2,80 Ściany fundamentowe 48,40 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm bloczki betonowe na ścianę o gr. 24cm 905,08 bloczki betonowe

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GLX 5 JASIEK

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GLX 5 JASIEK Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 112,06 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - projekt indywidualny

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - projekt indywidualny 1 1 Ławy fundamentowe B-20 27,44 Stopy fundamentowe B-20 2,10 Ściany fundamentowe 102,65 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12) 2 bloczki betonowe na ścianę o gr. 24 1 919,56 bloczki betonowe na ścianę

Bardziej szczegółowo

I. INWENTARYZACJA BUDOWLANA EKSPERTYZA TECHNICZNA O MOŻLIWOŚCI PRZEBUDOWY I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA

I. INWENTARYZACJA BUDOWLANA EKSPERTYZA TECHNICZNA O MOŻLIWOŚCI PRZEBUDOWY I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA 1 I. INWENTARYZACJA BUDOWLANA II. EKSPERTYZA TECHNICZNA O MOŻLIWOŚCI PRZEBUDOWY I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA III. KONCEPCJA ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA LOKALE MIESZKALNE SOCJALNE Obiekt: Budynek po SDDO

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW "Chatka war. C"

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW Chatka war. C 1 1 2 3 Ławy fundamentowe B-20 4,59 Stopy fundamentowe B-20 1,28 Ściany fundamentowe 24,92 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm bloczki betonowe na ścianę o gr. 24cm 466,00 bloczki betonowe na ścianę

Bardziej szczegółowo

7. Wykonanie nowych tynków, malowanie i glazura na ścianach

7. Wykonanie nowych tynków, malowanie i glazura na ścianach BUDYNEK Nr 5 SEGMENT A OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO PRZEBUDOWY BUDYNKU WARSZTATÓW Nr 5 segment A ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWA Z PRZYSTOSOWANIEM NA MIESZKANIA AKTYWIZUJĘCE I TERAPII ŚWIATŁEM Przebudowa

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Budowa nowego obiektu szpitalnego na terenie Zakładu Karnego w Czarnem

OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Budowa nowego obiektu szpitalnego na terenie Zakładu Karnego w Czarnem OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Budowa nowego obiektu szpitalnego na terenie Zakładu Karnego w Czarnem 1. Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy wolnostojącego

Bardziej szczegółowo

Poz. 71. KNR 017-0927-03-00 IGM Warszawa Wykonanie ręcznie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku żywicznego - na ścianach płaskich wys. 15 cm.

Poz. 71. KNR 017-0927-03-00 IGM Warszawa Wykonanie ręcznie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku żywicznego - na ścianach płaskich wys. 15 cm. ELEMENT : h. Elewacja Data : 2015-04-26 Str: 13 127,11 = 127,110 Razem obmiar = 127,110 Poz. 71. KNR 017-0927-03-00 IGM Warszawa Wykonanie ręcznie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku żywicznego

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW Rezydencja parkowa 4 - budynek gospodarczy

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW Rezydencja parkowa 4 - budynek gospodarczy 1 1 2 3 Ławy fundamentowe B-20 10,42 Stopy fundamentowe B-20 2,90 Ściany fundamentowe 31,60 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm bloczki betonowe na ścianę o gr. 24cm 590,92 bloczki betonowe na ścianę

Bardziej szczegółowo

architektura SOL-AR arch. Jerzy Solarek PRACOWNIA ARCHITEKTURY I URBANISTYKI PROJEKTY NADZORY WYKONAWSTWO

architektura SOL-AR arch. Jerzy Solarek PRACOWNIA ARCHITEKTURY I URBANISTYKI PROJEKTY NADZORY WYKONAWSTWO SOL-AR arch. Jerzy Solarek PRACOWNIA ARCHITEKTURY I URBANISTYKI PROJEKTY NADZORY WYKONAWSTWO 02-816 Warszawa ul. Rajskich Ptaków 17 tel/fax 022 643-76 -77,sol-ar@qdnet.pl 00-761 Warszawa ul. Belwederska

Bardziej szczegółowo

INWESTOR: Gmina Lelis, ul. Szkolna 32 Zakład Administracji Szkół i Przedszkoli w Lelisie Lelis, ul. Szkolna 48. Projekt budowlany-konstrukcja

INWESTOR: Gmina Lelis, ul. Szkolna 32 Zakład Administracji Szkół i Przedszkoli w Lelisie Lelis, ul. Szkolna 48. Projekt budowlany-konstrukcja 07-413 Ostrołęka, Al. Jana Pawła II 119/22 ; NIP 542-172-51-34 INWESTOR: Gmina Lelis, ul. Szkolna 32 Zakład Administracji Szkół i Przedszkoli w Lelisie 07-402 Lelis, ul. Szkolna 48 TEMAT: Budowa sali gimnastycznej

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAMIENNEGO BUDOWY SALI GIMNASTYCZNEJ W SMÓLNIKU Projekt sali gimnastycznej został zatwierdzony i uzyskał pozwolenie na

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAMIENNEGO BUDOWY SALI GIMNASTYCZNEJ W SMÓLNIKU Projekt sali gimnastycznej został zatwierdzony i uzyskał pozwolenie na OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAMIENNEGO BUDOWY SALI GIMNASTYCZNEJ W SMÓLNIKU Projekt sali gimnastycznej został zatwierdzony i uzyskał pozwolenie na budowę Decyzją nr.20/2005 z dnia 18.01.2005 wydaną przez

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWO-KOSZTOWE

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWO-KOSZTOWE 1 MATERIAŁY mb m szt 1 3 3a 4 5 5a Ławy fundamentowe B-0 7,5 Stopy fundamentowe B-0 1,01 Ściany fundamentowe 48,08 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(1)cm bloczki betonowe na ścianę o gr. 4cm 899,10 bloczki

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI BUDYNKU A CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO

PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI BUDYNKU A CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO ARC-KONS PRACOWNIA PROJEKTOWANIA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH mgr inż. Janusz OLEJNICZAK * PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI BUDYNKU A CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO Temat: Modernizacja budynku A Centrum Kształcenia

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW domu "Bryza 5 "

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW domu Bryza 5 1 1 Ławy fundamentowe B-20 13,49 Stopy fundamentowe B-2,80 Ściany fundamentowe 48,40 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm 2 bloczki betonowe na ścianę o gr. 24cm 905,08 bloczki betonowe na ścianę o

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 141 ALICJA

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 141 ALICJA Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 166,65 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

1.1 PROJEKTOWANY ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH BĘDZIE OBEJMOWAŁ :

1.1 PROJEKTOWANY ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH BĘDZIE OBEJMOWAŁ : 1.1 PROJEKTOWANY ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH BĘDZIE OBEJMOWAŁ : Prace Przygotowawcze: uporządkowanie i zabezpieczenie terenu inwestycji, zabezpieczenie instalacji, wytyczenie budynku, Prace ziemne i rozbiórkowe:

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE Stylowy

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE Stylowy 1 m2 m3 szt 1 2 3 3a 4 5 5a Ławy fundamentowe B-20 28,58 Stopy fundamentowe B-2,80 Ściany fundamentowe 210,00 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm 0,00 bloczki betonowe na ścianę o gr. 24cm 3 927,00

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY VI.2012 PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA KOTŁOWNI OLEJOWEJ NA ŹRÓDŁA ODNAWIALNE BIOMASA I PELET NA DZIAŁKACH O NR EWID

PROJEKT WYKONAWCZY VI.2012 PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA KOTŁOWNI OLEJOWEJ NA ŹRÓDŁA ODNAWIALNE BIOMASA I PELET NA DZIAŁKACH O NR EWID Spis treści 1.Podstawa i zakres opracowania projektu. 2.Projekt wykonawczy- branża architektoniczna. 2.1.Przedmiot inwestycji. 2.2.Projekt zagospodarowania terenu. 2.3.Zestawienie powierzchni i kubatury.

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW Gargamel z garażem

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW Gargamel z garażem 1 1 2 3 Ławy fundamentowe B-20 12,49 Stopy fundamentowe B-20 Ściany fundamentowe 62,80 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm bloczki betonowe na ścianę o gr. 24cm 1 174,36 bloczki betonowe na ścianę

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 270 CICHY KĄCIK

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 270 CICHY KĄCIK Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 183,70 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 262 ZAPACH RUMIANKU

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 262 ZAPACH RUMIANKU Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 130,70 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

1. Budynek przemysłowy/warsztat nr inw. 1.117: a) Fundamenty z cegły pełnej klinkierowej grubości 1,5 cegły. Ściany zewnętrzne cegła kratówka k.

1. Budynek przemysłowy/warsztat nr inw. 1.117: a) Fundamenty z cegły pełnej klinkierowej grubości 1,5 cegły. Ściany zewnętrzne cegła kratówka k. 1. Budynek przemysłowy/warsztat nr inw. 1.117: a) Fundamenty z cegły pełnej klinkierowej grubości 1,5 cegły. Ściany zewnętrzne cegła kratówka k.2 grubość 1 cegły otynkowane. Stropodach płyty PW8/B na belkach

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁY. Domu Benedykt III

ZESTAWIENIE MATERIAŁY. Domu Benedykt III 1 mb m2 m3 szt Cena Wartość 1 2 3 4 5 Ławy fundamentowe B-20 21,60 Stopy fundamentowe B-20 2,80 Ściany fundamentowe 83,00 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12) 0,00 bloczki betonowe na ścianę o gr. 24

Bardziej szczegółowo

OFERTA STAN DEWELOPERSKI

OFERTA STAN DEWELOPERSKI OFERTA STAN DEWELOPERSKI Nr ZESTAWIENIE PRAC TECHNOLOGIA WYKONANIA BUDYNKU 1 Fundamenty mury fundamentowe Ławy fundamentowe żelbetowe wylewane z betonu B15, zbrojenie stanowią pręty główne 4 Ф 12 i strzemiona

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 100/1 w Wichulcu

Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 100/1 w Wichulcu Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 100/1 w Wichulcu Inwestor: Agencja Nieruchomości Rolnych ul. Hetmańska 38 85-039 Bydgoszcz 1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

A B C D E F kuchnia. terakota A: 7,25 m2. d=19 d=19. hol. parkiet A: 4,00 m2. d=19. łazienka. pom. gosp. A: 10,67 m2.

A B C D E F kuchnia. terakota A: 7,25 m2. d=19 d=19. hol. parkiet A: 4,00 m2. d=19. łazienka. pom. gosp. A: 10,67 m2. RZUT PARTERU 6 5 3 30 5 36 5 5 5 5 5 5 36 5 30 5 3 5 30 5 6 60 6 0 naw. 5x5 55 5 A C D E F hp.30 0 5 0 5 600 5 0 o 50 h=0 0 0 hp.0 3 53 3 A:,66 m A:,3 m A:,05 m 35 330 3 30 5 05 6 5 5 5 0 5 0 50 wg 0 5

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW " Dom z widokiem 3"

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW  Dom z widokiem 3 1 1 2 3 3a 4 5 Ławy fundamentowe B-20 20,40 Stopy fundamentowe B-20 3,93 Ściany fundamentowe 62,50 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12) bloczki betonowe na ścianę o gr. 24 1 168,75 bloczki betonowe na

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE DOMU "SŁONECZNY" cl. wersja A

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE DOMU SŁONECZNY cl. wersja A 1 mb m2 m3 szt Cena 1 2 3 3a 4 5 5a Ławy fundamentowe B-20 7,21 Stopy fundamentowe B-20 0,85 Ściany fundamentowe 39,14 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm 0,00 bloczki betonowe na ścianę o gr. 24cm

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE Bursztyn

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE Bursztyn 1 m2 m3 szt 1 2 3 3a 4 5 5a Ławy fundamentowe B-2 1,44 Stopy fundamentowe B-2 2,98 Ściany fundamentowe 55,3 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm, bloczki betonowe na ścianę o gr. 24cm 1 34,11 bloczki

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. I. Opis techniczny

SPIS TREŚCI. I. Opis techniczny SPIS TREŚCI I. Opis techniczny 1. Podstawa opracowania 2. Zakres opracowania 3. Opis stanu istniejącego 4. Opis stanu projektowanego 5. Materiały budowlane 6. Prace związane z rozbiórką 7. Normy budowlane

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GLZ 165 LUTNIA III

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GLZ 165 LUTNIA III Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1 Opis robót Opis elementów budynku 1. Roboty ziemne Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm Jednostka miary Ilość jednostek m2 117,75 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. REMONT BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ Zespół Szkół nr 1

PROJEKT. REMONT BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ Zespół Szkół nr 1 PROJEKT REMONT BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ Zespół Szkół nr 1 Inwestor: Zespół Szkół Nr 1 im Kazimierza Wielkiego ul. Budowlana 4 05-300 Mińsk Mazowiecki Opracował: mgr inż. Bogusław Kowalczyk Mińsk Mazowiecki

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE DOMU "SŁONECZNY" z garażem wer.a

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE DOMU SŁONECZNY z garażem wer.a 1 L.p. MATERIAŁY mb m2 m3 szt Cena 1 2 3 3a 4 5 5a Ławy fundamentowe B-20 9,53 Stopy fundamentowe B-20 0,85 Ściany fundamentowe 54,20 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm 0,00 bloczki betonowe na ścianę

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW domu "Afrodyta"

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW domu Afrodyta 1 1 Ławy fundamentowe B-20 11,57 Stopy fundamentowe B-20 3,03 Ściany fundamentowe 67,68 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12) 2 bloczki betonowe na ścianę o gr. 24 1 265,62 bloczki betonowe na ścianę

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Założenia ogólne: Dane powierzchniowo kubaturowe:

OPIS TECHNICZNY. Założenia ogólne: Dane powierzchniowo kubaturowe: OPIS TECHNICZNY do projektu architektoniczno budowlanego docieplenia budynku mieszkalnego V-cio kondygnacyjnego przy ul. Mickiewicza 120 znajdującego się na nieruchomości oznaczonej nr geod. 2596/7 położonej

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJA do projektu wykonawczego Modernizacja i adaptacja pomieszczeń budynków Wydziału Chemicznego na nowoczesne laboratoria

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJA do projektu wykonawczego Modernizacja i adaptacja pomieszczeń budynków Wydziału Chemicznego na nowoczesne laboratoria OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJA do projektu wykonawczego Modernizacja i adaptacja pomieszczeń budynków Wydziału Chemicznego na nowoczesne laboratoria naukowe 1 1.1 Podstawa opracowania - Projekt architektoniczno

Bardziej szczegółowo

PROJEKT KONSTRUKCYJNY

PROJEKT KONSTRUKCYJNY egz. PROJEKT WYKONAWCZY ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU USŁUGOWEGO KUCHNI ZE STOŁÓWKĄ Z PRZEZNACZENIEM NA GASTROTERAPIĘ PRACOWNIA KULINARNA Z PRZEBUDOWĄ I ADAPTACJĄ POMIESZCZEŃ PODDASZA NA MIESZKANIA AKTYWIZACYJNE

Bardziej szczegółowo

RYSUNKI WYKONAWCZE W ZAKRESIE FUNDAMENTÓW DO PROJEKTU ROZBUDOWY BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ O FUNKCJE PRZEDSZKOLA. Gmina Tłuszcz

RYSUNKI WYKONAWCZE W ZAKRESIE FUNDAMENTÓW DO PROJEKTU ROZBUDOWY BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ O FUNKCJE PRZEDSZKOLA. Gmina Tłuszcz JSP B I U R O PROJEKTÓW RYSUNKI WYKONAWCZE W ZAKRESIE FUNDAMENTÓW DO PROJEKTU ROZBUDOWY BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ O FUNKCJE PRZEDSZKOLA Inwestor: Gmina Tłuszcz Adres inwestora: 05-240 Tłuszcz ul. Warszawska

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE DOMU "Promyk" murowany

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE DOMU Promyk murowany 1 mb m2 m3 szt 1 2 3 3a 4 5 5a Ławy fundamentowe B-20 9,67 Stopy fundamentowe B-20 Ściany fundamentowe 53,40 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm bloczki betonowe na ścianę o gr. 24cm 998,58 bloczki

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE PIERWSZY DOM III wrd

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE PIERWSZY DOM III wrd 1 mb m2 m3 szt Cena Wartość 1 2 3 4 5 6 7 Ławy fundamentowe B-20 11,4,00 zł Stopy fundamentowe B-20 1,48 Ściany fundamentowe 56,00 bloczki betonowe na ścianę o gr. 24 1 047,2,00 zł bloczki betonowe na

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DLA BUDYNKU SZALETU PUBLICZNEGO

OPIS TECHNICZNY DLA BUDYNKU SZALETU PUBLICZNEGO 1 OPIS TECHNICZNY DLA BUDYNKU SZALETU PUBLICZNEGO 1. DANE OGÓLNE Przeznaczenie i program użytkowy budynku Budynek szalet publiczny. W budynku zlokalizowano: WC dla kobiet i mężczyzn, WC dla osoby niepełnosprawnej

Bardziej szczegółowo

1. DOKUMENTY FORMALNOPRAWNE

1. DOKUMENTY FORMALNOPRAWNE ZAWARTOŚĆ TECZKI 1. DOKUMENTY FORMALNOPRAWNE Mapa z decyzji zatwierdzającej projekt budowlany z dnia 24.12.2013r. Wyrażenie zgody na wykonanie studni wodomierzowej na istniejącym przyłączu TT-W.Cz.67/85/3596/w/14

Bardziej szczegółowo

OPIS BUDOWLANY Budynek garażowo-gospodarczy

OPIS BUDOWLANY Budynek garażowo-gospodarczy OPIS BUDOWLANY Budynek garażowo-gospodarczy BIURO PROJEKTÓW ul. NA SKARPIE 4 64-400 MIĘDZYCHÓD tel. 0-95-748-21-65, 0-501-244-503 1. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU Przedmiotem inwestycji, której inwestorem jest

Bardziej szczegółowo

Osiedle Borkowska ,,OSIEDLE BORKOWSKA to zespół 29 domów mieszkalnych w zabudowie szeregowej po sześć sztuk w każdym szeregu położonych przy ul. Św. Antoniego pomiędzy ul. Borkowską, a Jana Pawła I

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE Ambasador III

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE Ambasador III 1 mb m2 m3 szt 1 2 3 3a 4 5 5a Ławy fundamentowe B-20 19,56 Stopy fundamentowe B-2,48 Ściany fundamentowe 8 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12) bloczki betonowe na ścianę o gr. 24 1 496,00 bloczki betonowe

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE Prestiżowy

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE Prestiżowy 1 mb m2 m3 szt 1 2 3 3a 4 5 5a Ławy fundamentowe B-20 34,76 Stopy fundamentowe B-20 3,06 Ściany fundamentowe 119,40 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12) 0, bloczki betonowe na ścianę o gr. 24 2 232,78

Bardziej szczegółowo

Z204 wersja podstawowa w technologii murowanej

Z204 wersja podstawowa w technologii murowanej PERSPEKTYW WIDOK OD FRONTU PERSPEKTYW WIDOK OD OGRODU C F G 1 494 27 3 510 540 27 954 501 24 15 646 94 94 261 274 89 48 744 48 1 2 3 4 5 1 630 27 646 240 0 27 15 24 7 840 24 51 375 274 113 94 94 267 114

Bardziej szczegółowo

A B C D E. 2x12,5 30 -0.02 -0.27. hp.0 100. hp.0. kuchnia. terakota A: 7,25 m2. d=19 d=19. pokój dzienny. parkiet. A: 19,67 m2 16x19,6 20

A B C D E. 2x12,5 30 -0.02 -0.27. hp.0 100. hp.0. kuchnia. terakota A: 7,25 m2. d=19 d=19. pokój dzienny. parkiet. A: 19,67 m2 16x19,6 20 RZUT PARTERU 5 4 3 4 30 5 3 5 5 95 5 30 5 39 5 30 5 4 0 A C D E o 50 h=90 40 40 hp.0 43 53 43 A:, m A: 4,3 m A: 4,05 m 43 30 5 05 5 5 5 0 0 35 5 0 5 00 5 90 3 43 5 h=5 h=90 50 o d d 05 05 05 h=50 5 50

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. 1. KNNR 2 0302-0400 Ściany murowane. Ściany budynków wielokondygnacyjnych z bloczków z betonu komórkowego Jednostka: 1 m3 14.

Przedmiar robót. 1. KNNR 2 0302-0400 Ściany murowane. Ściany budynków wielokondygnacyjnych z bloczków z betonu komórkowego Jednostka: 1 m3 14. Roboty remontowo-budowlane Przedmiar robót Dział nr 1. Konstrukcje murowe [CPV: 45215000-7 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki zdrowotnej i społecznej, krematoriów oraz obiektów

Bardziej szczegółowo

II. OPIS TECHNICZNY STANU ISTNIEJĄCEGO - INWENTARYZACJA

II. OPIS TECHNICZNY STANU ISTNIEJĄCEGO - INWENTARYZACJA II. OPIS TECHNICZNY STANU ISTNIEJĄCEGO - INWENTARYZACJA 1. Dane ogólne Budynek świetlicy wiejskiej, częściowo podpiwniczony, wykonany w technologii tradycyjnej, ściany zewnętrzne i wewnętrzne murowane,

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski strona nr: 11 Kosztorys inwestorski Element, asortyment, rodzaj robót, Jedn. Krot. Ilość Wartość Wartość pozycja przedmiarowa jednostkowa netto 1Stan surowy zamknięty 1.1 Roboty ziemne 1.1.1 Usunięcie

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE Iskierka

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE Iskierka 1 m2 m3 szt 1 Ławy fundamentowe B-20 18,93 Stopy fundamentowe B-20 1,20 Ściany fundamentowe 65,00 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm 2 bloczki betonowe na ścianę o gr. 24cm 1 215,50 bloczki betonowe

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW Cypisek

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW Cypisek Ławy fundamentowe B-20 8,97 Stopy fundamentowe B-20,60 Ściany fundamentowe 4 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(2)cm 2 bloczki betonowe na ścianę o gr. 24cm 748,00 bloczki betonowe na ścianę o gr. 38cm

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW Optymalny 2

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW Optymalny 2 1 1 2 3 Ławy fundamentowe B-20 16,69 Stopy fundamentowe B-2,93 Ściany fundamentowe 50,98 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm bloczki betonowe na ścianę o gr. 24cm 953,33 bloczki betonowe na ścianę

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE Gabriela

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE Gabriela 1 1 2 3 3a 4 5 Ławy fundamentowe B-2 15, Stopy fundamentowe B-2 1,74 Ściany fundamentowe 141, bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm bloczki betonowe na ścianę o gr. 24cm 2 636,7 bloczki betonowe na

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW Zosia

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW Zosia 1 1 2 3 Ławy fundamentowe B-20 6,80 Stopy fundamentowe B-20 0,60 Ściany fundamentowe 32,50 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm bloczki betonowe na ścianę o gr. 24cm 607,75 bloczki betonowe na ścianę

Bardziej szczegółowo