Na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. (Dz.Ust. nr 120 poz.1133)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. (Dz.Ust. nr 120 poz.1133)"

Transkrypt

1 Opis techniczny do projektu sali gimnastycznej Na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. (Dz.Ust. nr 120 poz.1133) 1. Przeznaczenie i program użytkowy obiektu 1.1 Inwestor Inwestorem bezpośrednim jest Urząd Gminy i Mista Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, Czerwionka-Leszczyny. 1.2 Przeznaczenie obiektu Inwestycja obejmuje budowę sali gimnastycznej w Leszczynach przy ul. Ogrodowej 6, działka nr 299, 300, 3724/298 przy gimnazjum nr 2, celem uzupełnienia istniejącego kompleksu szkolnego o pełnowymiarową salę i zaplecza sanitarno-szatniowego. 1.3 Charakterystyka budynku Parametry gabarytów budynku: Ilość kondygnacji: 1użytkowa + piętro w części łącznika komunikacyjnego. Bryła budynku oparta jest na rzucie wielokąta o podstawowych wymiarach: - szerokość elewacji sali: 26,5-32,7m - długość sali: 42,40m - wysokość budynku sali: funkcja eliptyczna 8,20m-12,00m - wysokość przybudówek: 3,30m-5,20m Powierzchnia zabudowy: 1291m2 Powierzchnia użytkowa sali i zaplecza: 1198m2

2 Powierzchnia całkowita: Kubatura 1291m m3 1.4 Program użytkowy: - Sala z zapleczem z zapleczem RAZEM:

3 2. Forma architektoniczna i funkcja budynku 2.1 Forma architektoniczna Powstała forma architektoniczna sali jest wynikiem koncepcji pożądanej przez Inwestora, zmierzajacej do zastosowania eliptycznych dźwigarów nośnych z drewna klejonego. Budynek sali posiada symentryczny dach eliptyczny oraz dach zapleca jednospadowy. Elewację malować zgodnie z kolorystyką elewacji. Cokół wykończyć płytkami klinkierowymi w kolorze ciemnego brązu. Dach sali wykończony blachą trapezową w kolorze nr 8025 wg RAL, dach przybudówek wykończony membraną PCV w kolorze nr 7035 wg RAL, rynny tytanowo-cynkowe w kolorze materiału to jest 7035 wg RAL. Stolarka okienna i fasada aluminiowo szklana w kolorze 9003 wg RAL. 2.2 Funkcja budynku Istniejące budynki na działce pełnią funkcję użyteczności publicznej w zakresie oświaty gimnazjum. Projektowany budynek Sali gimnastycznej przeznaczony będzie dla uczniów gimnazjumoraz innych uczniów szkół publicznych pod nadzorem wychowawców. Nie przewiduje się zwiększenia personelu ani uczniów w związku z inwestycją. Przyjęte sanitariaty i szatnie przewidują korzystanie dla chłopców i dziewczynek lub 2 drużyn w grupach 42 osobowych. Trybuny przyjęto jako stałe dla 249 osób. Są skomunikowane i przewidziane ergonomią dla widzów również dorosłych. Sanitariaty dla widowni znajdują się w przedsionkach szatni męskiej i damskiej. Płyta boiska sali wykończona będzie wykładziną o szerokim profilu rozgrywek sportowych uwzględniająca również ewentualne obiążenie pod kątem widowiskowym. W holu glównym przewidziano pokój wf-isty lub gospodarza obiektu oraz magazynek sportowy. Sala posiada niezależne drogi komunikacyjne do placówek szkolnych jak i oficjalne na zewnątrz budynku. W samej sali przewidziano również drzwi zewnętrzne na boisko zewnętrzne, które pełnić będzie również funkcję drogi ewakuacji. Łącznik zaprojektowano tak, by umożliwiał przejście do sali ale również sprawne komunikowanie się pomiędzy obiektami szkoły. Niepożadanym również była mozliwość korzytania z sanitariatów sali przez osoby wyłącznie komunikujace się, dlatego część sanitarną przedzielono drzwiami

4 3. Konstrukcja, technologia budynku 3.1. Charakterystyka geologiczno-inżynierska W miejscu budowy Sali gimnastycznej znajduje się boisko asfaltowe które przewidziane jest do rozbiórki wraz z rozebraniem podbudowy boiska gr cm. W pozostałej części przewiduje się wykonanie rozkopów pod osie ław fundamentowych. Ustala się II kategorię geotechniczną obiektu budowlanego (na podst. Dz.Ust. nr 126 z 98r., poz. 839) Poziom wody gruntowej-poniżej poziomu posadowienia Warunki klimatyczne Wg. PN-81/B teren zlokalizowany jest w III-szej strefie klimatycznej. Głębokość przemarzania gruntu h z =1.00 m Wpływy eksploatacji górniczej. Działka poza wpływami eksploatacji górniczej. 3.4 Fundamenty Pod projektowany obiekt zaprojektowano fundament w postaci rusztu ław fundamentowych ze stopami w miejscu słupów poz.5. Stopa poz.4 o wymiarach 108x100cm i wysokości 40cm posadowiona zbrojona jest 1 siatką Ø12 co 10 98x90cm. Poszczególne zlokalizowane naprzeciw siebie stopy łączone są ściągami - poz.2 patrz obliczenia konstrukcyjne. Poszczególne ramy stóp i ściągów rozstawione co 4,1m połączone są podłużnie lawą 60x40 - poz.1.b..lawę zbroić na całej długości na moment ujemny odporu gruntu górą 6Ø16 oraz dołem 4Ø16, strzemiona Ø6 co 30cm. Pod pozostałą częścią ścian zewnętrznych i wewnętrznych nośnych wykonać lawy 60x40 - poz.1a. zbrojone 4Ø16, strzemiona Ø6 co 30cm.. Poszczególne stopy poz.4. łączyć ze sobą ściągiem poz.3. Wszystkie pozycje fundamentów, pomimo fragmentarycznego przebijania się lub nakładania wykonać konstrukcyjnie niezależnie, nie uwzględniając zbrojenia elementu sąsiedniego. Całość fundamentu wykonać z betonu B20, zbroić: pręty główne - stalą AII (18G2), strzemiona - stalą A0 (St0S). Stosować otulinę prętów głównych betonem min. 5cm., zaleca się wykonać podkład z chudego betonu 5cm.

5 3.5 Ściany nośne zewnętrzne i wewnętrzne Ściany zewnętrzne murować z pustaków Porotherm 44, od wewnątrz wykończyć zaprawą tynkarską Atlas 1,5cm, w części sali ściany za bramkami na całej szerokości do wysokości 3,2m obłożyć płytkami elewacyjnymi, klinkierowymi w kolorze czerwonego klinkieru. Od zewnątrz ściany wykończyć zaprawą tynkarską np. Atlas 1,5cm, podkładem pod tynk silikatowy Atlas Silkat Asx oraz tynkiem silikatowym Atlas Silkat N (baranek) w kombinacjach kolorystycznych opisanych w pkt 2.1. opisu. Ściany wewnętrzne nośne z pustaków Porotherm 25 lub cegły kratówki, wykończone zaprawą tynkarską np. Atlas. 3.6 Ścianki działowe. Z pustaków Porotherm 10,5 na zaprawie cementowo wapiennej marki 50 o grubości odpowiednio 6,5 i 12 cm. 3.7 Nadproża i wieńce. Wieniec poz.6a 25x25 wykonać po obwodzie wszystkich ścian zewnętrznych i wewnętrznych nośnych. Zbroić 4Ø12 stal AII (18G2), strzemiona Ø6 co 25cm, stal A0 (St0S). Stosować beton B20. Wieniec stosować na wielu poziomach zgodnie z częścią graficzną. Wieniec 6b stosować w na ścianach gr 25cm, które ponad dachem zaplecza murowane będą na szer. 44cm z pustaka Porotherm. W ścianach szczytowych stosować co 7,5m pionowe słupy żelbetowe 25x25cm poz.8. od ławy do wysokości dachu, przecinające wieńce na poszczególnych poziomach. Slupy zbroić jak wienieć żelbetowy poz.6a, 4fi 12 18G2, strzemiona fi6 co 25cm. Stosować nadproża typu L19, uwzględniając oparcie min. 10cm. na podporach. W ścianach zewnętrznych stosować 3 beleczki + pomiędzy ocieplenie 2x5cm styropianu, lub system nadproży Porotherm. W ścianach wewnętrznych gr 25cm, stosować 2 beleczki lub system nadproży Porotherm. W ścianach działowych gr 12cm, stosować 1 beleczkę lub system nadproży Porotherm. 3.8 Schody zewnętrzne i wewnętrzne, pochylnie, trybuny. Powierzchnie schodów zewnętrznych wykończyć z płytek ceramicznych typu gress. Konstrukcję schodów wykonać w postaci dwóch ścian bocznych, monolitycznych gr 25cm, środek uzupełnić zagęszczonym piaskiem po wysokości podbudowy pod kostkę. Stosować podbudowę gr 20cm w posraci piasku stabilizowanego cementem. Stosować do schodów

6 kostkę gr 6cm. Pochylnię wykonać z kostki brukowej gr 6cm., na podbudowie piaskowocementowej, ze spadkiem 8%. Plyta pochylni winna posiadać szerokość netto 120cm, i balustrady obustronne z pochwytami na 2 wysokosciach. Wszystkie schody winny posiadać obustronne balustrady lub pochwyty zgodnie z rysunkiem. Grubość płyty biegowej min. 15cm zbroić konstrukcyjnie zgodnie z załączonym rysunkiem Wentylacja, Kominy W sali system wentylacji nawiewno-wywiewny. Nawiew za pomocą aparatów grzewczowentylacyjnych. Wywiew za pomocą wentylatorów dachowych. Przewidziano nawiew 1,5x/h, wywiew 2x/h. Część pozostała wentylowana mechanicznie, nawiew za pomocą nawietrzaków podokiennych, wywiew za pomocą wentylacji mechanicznej zamontowanej na czapce kominów. Przewody pośrednie wentylacji wykonane będą z blachy aluminiowej. Wyrzutnie dachowe zlokalizowano przy ścianach nośnych, do których stosować mocowanie Dach Konstrukcja sali głównej z szeregu dźwigarów drewna klejonego klasy Gl28c 18x75cm, rozstawionych co 4,1m. Drewno zabezpieczyć do klasy EI30. Wszelkie wymagania produkcyjno - materiałowe oraz eksploatacyjne wg PN-EN 386. Drewno klejone warstwowo. Wymagania eksploatacyjne i minimalne wymagania produkcyjne. Stosować okucia nierdzewne, przy zachowaniu minimalnych wymiarów łączników podanych w obliczeniach konstrukcyjnych. Drewno winno być odpowiednio zabezpieczone przed korozją biologiczną powierzchniowo lub pod ciśnieniem. Dźwigary usztywnione zostaną przez równomiernie rozstawione poprzecznie stężenia 16x18 z drewna C28 patrz rysunek konstrukcyjny. Na dźwigarach mocowana zostanie blacha trapezowa TR 94/255-1,25mm, która jest elementem nośnym izolacji termicznej i pokrycia. Blachę mocować do każdego dźwigara blachowkrętami dn 8 x 150 co 20cm na całej linii dźwigara. Na blasze rozwinąć folię budowlaną paroizolacyjną a następnie mocować profile dystansowe 20cm z blachy gr 1,5 mm w kształcie litery Z wys. 18cm w rozstawie co max. 1m. Pomiędzy garbami rozłożyć wełnę mineralną twardą gr 18cm. Następnie do profili dystansowych mocować blachę

7 trapezową LTP 45, LVP 45, gr. 0,5 poliester np. LINDAB, ocynk min. 275g/mkw, poliester min. 25µm, HBP min. 50µm. Konstrukcja dachów przybudówek w postaci strpodachów wentylowanych, składająca się z konstrukcji nożnej blachy trapezowej TR 94/255-1,25mm, rozstawionej co ~4,1 na murłatach HEB140. Blachę montować do elementów za pomocą śrub M8 co 20cm. Na blasze trapezowej kleić wełnę mineralną gr 20cm, następnie folię paroprzepuszczalną i membranę dachową PCV np. DachGam S, 1,2mm, 2560g/m2, NRO, parametry nie gorsze niż okreslone dla w/w produktu w AT /2003. Elementy drewniane impregnować preparatem Ogniochron lub Kromos i Soltox R Izolacja przeciwwilgociowa System izolacji zgodny z opisem warstw na rysunkach przekrojów A1-C Podłogi i posadzki sala wykładzina kauczukowa np. MONDO w systemie powierzchniowo sprężystym. sanitariaty płytki ceramiczne komunikacja - płytki ceramiczne o podwyższonej klasie ścieralności stopnie zewnętrzne kostka brukowa gr 6cm na podbudowie piaskowo cementowej 20cm. pomieszczenia gospodarcze - płytki ceramiczne o podwyższonej klasie ścieralności Wykończenie ścian i sufitów Tynki wewnętrzne zaprawa tynkarska cem.-wap. gr 1,5cm., w sanitariatach i szatniach do wys. 2m obłożona płytkami ceramicznymi ściennymi. Tynk w sali zaprawa tynkarska gr 1,5cm, ściany frontowa i tylna do wys. 2,5m. wykończone tynkiem mozaikowym w kolorze brązowym ciemnym. W celu uzyskania gładkiej faktury ściany zaleca się wykonanie gładzi gipsowych na ścianach i sufitach w systemie np. Gipsar Obróbki blacharskie. Rynny i rury spustowe tytanowo-cynkowe. Obróbki blacharskie z blachy powlekanej w kolorze brązowym gr 0.5mm.

8 3.16 Stolarka okienna i drzwiowa Stolarka podstawowa Szczegółowo przedstawiono w wykazie stolarki okiennej o drzwiowej. W sali stosować okna ze szkła bezpiecznego. Fasada elewcyjna również z użyciem szkła bezpiecznego. Elementy aluminiowe fasady w kolorze brązowym, pozostała część stolarki PCV w kolorze białym. Drzwi łącznika pełne o odporności ogniowej EI30. Drzwi zewnęrzne aluminiowe główne z samozamykaczem i pochwytami, ocieplone, podwójny zamek Świetliki dachowe Stosować świetliki z poliwęglanu gr 30mm lub ze szkła bezpiecznego o K<1,1W/m2 x K. Konstrukcję wsporczą stosować z płatwie HEB200 co których mocowane będą ścianki czone z blachy trapezowej gr 2mm, ocipelnonej od zewnętrz wełną mineralną gr 15cm. Poziom świetlika stosować min 20cm ponad poziomem dachu, zaleca się jednak 50cm. Pod okap świetlika na całej wysokości ścianki stosować obróbkę blacharską z blachy powlekanej gr 0,55mm w kolorze brązowym wyprofilowane przy dachu izoklinem.

9 Fasada aluminiowa a.) Fasada. System profili aluminiowych SCHUCO FW 50+. Malowana w kolorze brązowym Podział fasady na 12 pól w poziomie i 8 do 4 pól w pionie wg projektu. Podział na szerokości fasady symetryczny wszystkie pola równej szerokości. Podział fasady na wysokości rozstawy osiowe rygli symetryczne. Wszystkie pola fasady nie otwierane. Fasada wykonana ze słupów aluminiowych rozmiaru 175 mm o długości zmiennej od 3820 mm do 5900 mm. Słupy kotwione na wsuwkach aluminiowych bez dylatacji pośredniej. SCHEMAT STATYCZNY FASADY dolne mocowanie za pomocą wsuwek aluminiowych skręcanych 4 x M8 z aluminiowymi płytami podstawy. Płyty podstawy zatopione docelowo w wylewce lub ustawione na betonowym wieńcu dolnym. ( wg wytycznych wykonawcy POLO ) Mocowane wsuwek ( stóp dolnych ) do fasady przez systemowe tuleje mocujące Schuco. Śruby mocujące tuleje widoczne w pasie 500 mm od wieńca dolnego po 6 szt na każdym słupie. Mocowanie to statycznie określone jest jako podpora stała przenosząca ciężar fasady na wieniec betonowy dolny. Mocowanie fasady do dźwigara drewnianego. Mocowanie przeprowadzone statycznie jako ślizgowe za pomocą obejm wykonanych z grubościennych kątowników aluminiowych lub systemowych wsuwek z dokręconymi płytami aluminiowymi. Stopy górne kotwione mechanicznie do dźwigara. RYGLE FASADY Wszystkie rygle fasady zostały zaprojektowane o głębokości zabudowy 55 mm. b.) Montaż Wszystkie elementy z dostawą i montażem z rusztowań. Montaż za pomocą aluminiowych konsol łączących z budynkiem zapewniających pracę konstrukcji pod wpływem rozszerzalności termicznej. Wszystkie fasady dołem i górą posiadają specjalne fartuchy EPDM szerokości 150 mm zabudowane w dolny pas oryglowania i wyklejone na konstrukcję okalającą fasadę. Boki fasad wyklejone

10 foliami paroszczelnymi. Wszystkie elementy złączne ze stali nierdzewnej A4 ewentualnie w miejscach dopuszczonych przez system A2. Konstrukcja fasady posadowiona jest w taki sposób, że cała konstrukcja wstawiona jest w obrys konstrukcji budynku z zachowaniem technologicznych dylatacji dla systemu Schuco. Wykończenia murów, podejście ścianami do fasady, wykonanie ociepleń murów, wykończenie pilastrów bocznych oraz wykończenie dźwigara drewnianego nie należy do zakresu montażu fasady. Fasada jedynie po obwodzie z zewnątrz posiada zabudowane minimalne oblachowania wykańczające ( szerokość tych oblachowań nie przekracza w rozwinięciu 100 mm ). Są to elementy konieczne do połączenia konstrukcji fasady z elementami wykończenia elewacji typu tynk. c.) Szklenie Szklenie fasady szkłem zespolonym termoizolacyjnym. Zalecane szklenie fasady to zespolenie szyb; od zewnątrz hartowane szkło ESG 6 mm typu Float lub szkło antysłoneczne fasadowe np. Parsol szary ESG ramka pomiędzyszybowa 16 mm wypełniona argonem Wewnętrzna szyba odporna na uderzenia i stłuczenia typu 44.2 opisywana jako P2 klejona na foliach pvb. Tafla szkła o grubości ok. 8 mm 4. Korzystanie z obiektu przez osoby niepełnosprawne Opisano w pkt Podtawowe dane technologiczne Nie dotyczy budynku mieszkalnego, jednorodzinnego. 6. Rozwiązania techniczne dla obiektów liniowych Nie dotyczy projektowanego budynku. 7. Rozwiązania zasadniczych elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego Szczegółowo zawarto w projektach branż. Budynek wyposażono w następujące instalacje: - wod.-kan., - c.o., - wentylacji, - elektryczna gniazd wtykowych i oświetlenia, - odgromowa

11 8. Rozwiązanie instalacji przemysłowych w budynku Brak w/w instalacji. 9. Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego Przedstawiono szczegółowo w załączonym projekcie instalacji c.o. i wentylacji. 10. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na srodowisko Brak niekorzystnego wpływu inwestycji na środowisko. 11. Zagadnienia p.poż. Projektowana sala gimnastyczna wraz z zapleczem będzie się łączyła z istniejącym budynkiem szkolnym, stanowiąc oddzielny segment poprzez zastosowanie oddzielenia pożarowego na styku starego i nowego budynku. Sala gimnastyczna będzie obiektem jednokondygnacyjnym, niepodpiwniczonym, niskim (wys. poniżej 12m.), w którym oprócz samej sali gimnastycznej znajdują się pomieszczenia pomocnicze (szatnie, sanitariaty, gabinety trenerskie). Powierzchnia użytkowa obiektu 1120m2. Z uwagi na możliwość przebywania jednorazowego grupy ludzi o liczbie ponad 50 osób, obiekt kwalifikuje się do kategorii zagrożenia ludzi ZL I. Nowoprojektowany obiekt stanowi strefę pożarową z usytuowanym obok drugim budynkiem szkolnym. Powierzchnia strefy jest znacznie mniejsza niż największa dopuszczalna strefa pożarowa dla kategorii budynków ZLI o wielkości 8000m2. Klasa odporności pożarowej budynku D będzie odpowiadała klasie odporności ogniowej poszczególnych jego elementów : - ściany zewnętrzne i wewnętrzne wykonane z pustaków ceramicznych spełnią z nadmiarem warunek odporności ogniowej EI30, - główna konstrukcja nośna w postaci słupów i podciągów żelbetowych spełnia warunek j.w. lecz R30, - strop wykonany z blachy trapezowej, podwójnej z wypełnieniem wełną mineralna będzie miał klasę odporności ogniowej REI30.

12 Warunki ewakuacji w zakresie : - przejść ewakuacyjnych (krótszych niż 40m.) - dojść ewakuacyjnych jedno i dwukierunkowych (krótszych niż 10 i 40m.) - ilość drzwi ( 4 wyjścia z budynku, 2 wyjścia z sali) - szerokość drzwi i korytarzy oraz innych wymagań spełnia wymogi przepisów ochrony p.poż. Oddzielenie p.poż od przyległego budynku szkolnego będzie wykonane przy pomocy drzwi przeciwpożarowych o klasie odporności ogniowej EI30. Dla gaszenia wewnętrznego pożaru przewiduje się hydrant wewnętrzny 25 z wężem półsztywnym o zasięgu działania 33m. Szafka hydrantowa będzie usytuowana na korytarzu sali w pobliżu drzwi wyjściowych. Do gaszenia zewnętrznego będą służyły dwa hydranty 80 usytuowane w odległości do 75m od budynku należące do istniejącej sieci hydrantów zewnętrznych. Jako sprzęt gaśniczy będą w obiekcie zainstalowane gaśnice płynowe, pianowe lub proszkowe jak do gaszenia pożarów gr. ABC z ilością środka gaśniczego 4 kg w każdej gaśnicy. Ilość gaśnic 1szt./100m2 powierzchni użytkowej. Dojazdem pożarowym do nowego obiektu będzie ul. Ogrodowa.

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU:

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU: PROJEKT SUWAŁKI 2 SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU: I. Część opisowa: 1. Opis projektu II. Część graficzna: 1. Plan sytuacyjny...rys. nr 21/U1 2. Rzut przyziemia...rys. nr 21/A1 3. Rzut piętra...rys. nr 21/A2

Bardziej szczegółowo

ARHEAD Spółka z o.o. BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE 03-905 Warszawa, ul. Francuska 30/2 tel. +48 22 616 29 30, e-mail: arhead@arhead.pl www.arhead.

ARHEAD Spółka z o.o. BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE 03-905 Warszawa, ul. Francuska 30/2 tel. +48 22 616 29 30, e-mail: arhead@arhead.pl www.arhead. 87-800 Włocławek, ul. Barska 47 tel./fax +48 54 252 83 33 e-mail: przybylski@przybylski.info.pl ARHEAD Spółka z o.o. BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE 03-905 Warszawa, ul. Francuska 30/2 tel. +48 22 616 29 30,

Bardziej szczegółowo

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom.

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. USŁUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. 602 702 324 EGZ. WYKONAWCY PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34, www.biagb.pl biuro@biagb.pl PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TEMAT LOKALIZACJA INWESTOR

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr VII OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAŁĄCZNIK nr VII OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Inwestor: Gmina Kowalewo Pomorskie, ul. Plac Wolności 1; 87-410 Kowalewo Pomorskie Temat: Budowa Krytej Pływalni w Kowalewie Pomorskim ZAŁĄCZNIK nr VII OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA e-mail inwestproj@inwestproj.pl

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA OPISY ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA OPISY ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA OPISY ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA część 1 Opis techniczny architektoniczny Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia /Informacja BIOZ/ KONSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ARCHITEKTURA:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ARCHITEKTURA: ZAWARTOŚĆ ORACOWANIA ARCHITEKTURA: II. Architektura 3. Opis techniczny 4. Rys. nr A1 Rzut parteru skala 1: 5. Rys. nr A2 Rzut dachu skala 1: 6. Rys. nr A3 - rzekroje A A, B B i C - C skala 1: 7. Rys. nr

Bardziej szczegółowo

II. Część ogólna, Inwestor: INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH ul. Księcia Bolesława 6 01-494 Warszawa. Faza; Projekt robót budowlanych

II. Część ogólna, Inwestor: INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH ul. Księcia Bolesława 6 01-494 Warszawa. Faza; Projekt robót budowlanych II. Część ogólna, Nazwa i adres inwestycji: PRZEBUDOWA BUDYNKU nr 11(4) CZĘŚĆ BIUROWA WRAZ ZE ZGŁOSZENIEM ROBÓT NA OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH I DACHU oraz NAPRAWĄ SCHODÓW PRZY STOLARNI Inwestor: INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt.

MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt. MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt.eu TEMAT ETAP PROJEKT BUDOWLANY REMONTU (OCIEPLENIA) ELEWACJI

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PIASTÓW. DWORZEC KOLEJOWY W PIASTOWIE Ul. Dworcowa 1, PIASTÓW, Nr działki ew. 147/2 obręb 5, 278/36 obręb 4 PROJEKT BUDOWLANY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PIASTÓW. DWORZEC KOLEJOWY W PIASTOWIE Ul. Dworcowa 1, PIASTÓW, Nr działki ew. 147/2 obręb 5, 278/36 obręb 4 PROJEKT BUDOWLANY INWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWA POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE SPÓŁKA AKCYJNA Ul. Szczęśliwicka 62, 00-973 Warszawa RAIL PROJEKT Sp. z o.o. ul. J. Chłopickiego 50, 04-275 Warszawa TYTUŁ OPRACOWANIA PRZEBUDOWA

Bardziej szczegółowo

FIRMA PROJKTOWO BUDOWLANA ŁAŚ S.C. 34-511 KOŚCIELISKO, ul STRZELCÓW PODHALAŃSKICH 7, tel. 0604 06 73 74

FIRMA PROJKTOWO BUDOWLANA ŁAŚ S.C. 34-511 KOŚCIELISKO, ul STRZELCÓW PODHALAŃSKICH 7, tel. 0604 06 73 74 FIRMA PROJKTOWO BUDOWLANA ŁAŚ S.C. 34-511 KOŚCIELISKO, ul STRZELCÓW PODHALAŃSKICH 7, tel. 0604 06 73 74 PROJEKT KONCEPCYJNY : Projekt przebudowy i rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej w Jurgowie ADRES

Bardziej szczegółowo

1. SPIS RYSUNKÓW..3 2. DANE OGÓLNE... 4 2.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI... 4

1. SPIS RYSUNKÓW..3 2. DANE OGÓLNE... 4 2.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI... 4 SPIS TREŚCI 1. SPIS RYSUNKÓW..3 2. DANE OGÓLNE... 4 2.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI... 4 2.2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU... 4 STAN ISTNIEJĄCY... 4 2.3. OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU... 5 3.

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia Składający się z: L. p. Oznaczenie rozdziałów 1 Rozdział 1 Opis Projektu 2 Rozdział 2 3 Rozdział 3 Nazwa rozdziału Ogólna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Budowa przyszkolnej hali sportowej w Koniuszy

Przedmiar robót. Budowa przyszkolnej hali sportowej w Koniuszy Przedmiar robót Budowa przyszkolnej hali sportowej w Koniuszy Budowa: Budowa przyszkolnej hali sportowej w Koniuszy - ROBOTY BUDOWLANE Obiekt: Szkoła Podstawowa w Koniuszy, Koniusza 19, 32-104 Koniusza

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa Str.1 2. Spis treści Str.2 II. Dokumenty formalne

1. Strona tytułowa Str.1 2. Spis treści Str.2 II. Dokumenty formalne I. Zawartość opracowania 1-40 1. Strona tytułowa Str.1 2. Spis treści Str.2 II. Dokumenty formalne 1. Uprawnienia projektanta architektury Str.3 2. PrzynaleŜność projektanta do Izby Budowlanej Str.4 3.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia - realizacja II etapu zadania inwestycyjnego pod nazwą:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia - realizacja II etapu zadania inwestycyjnego pod nazwą: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia - realizacja II etapu zadania inwestycyjnego pod nazwą: ODRESTAUROWANIE BUDYNKU ZABYTKOWEGO BĘDĄCEGO SIEDZIBĄ DELEGATURY MAZOWIECKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY PS PROJEKT Piotr Siejka 22400 Zamość, ul. Kilińskiego 72 tel./fax 84 627 94 38 Egz. Nr 1 PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY BRANŻA: BUDOWLANA OBIEKT: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY TEMAT: TERMOMODERNIZACJA

Bardziej szczegółowo

Ul. Prądzyńskiego 3 05-200 Wołomin

Ul. Prądzyńskiego 3 05-200 Wołomin OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego przebudowy oraz zmiany sposobu uŝytkowania wraz z infrastrukturą towarzyszącą na cele edukacyjno-kulturalne zabytkowego zespołu pałacowoparkowego oraz budowie ogrodzenia

Bardziej szczegółowo

Ogółem opracowanie zawiera 39 stron i 6 rysunków. 2

Ogółem opracowanie zawiera 39 stron i 6 rysunków. 2 Ekspertyza biurowca ul. Jagiellońska 55 w Warszawie SPS TREŚ 1. DANE FORMALNE 3 2. DANE OGÓLNE O OBEKE 3. OENA STANU TEHNZNEGO 5 3.1. Konstrukcja stropodachu nad kondygnacją techniczną 5 3.2. Stropodach

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO WYKONANIA ROBÓT (WDWR)

WYTYCZNE DO WYKONANIA ROBÓT (WDWR) WYTYCZNE DO WYKONANIA ROBÓT (WDWR) do zadania Budowa budynku mieszkalnego nr 115 w Gdańsku-Letnicy przy ul. Suchej 10 z wyposażeniem pod klucz wraz z zagospodarowaniem terenu, drogami wewnętrznymi, chodnikami,

Bardziej szczegółowo

g p p grupa projektowa sp. z o. o al. Krasińskiego 17/6, 31-111 Kraków tel/fax +48(12)430 44 33; email:gpp@gpp.krakow.pl

g p p grupa projektowa sp. z o. o al. Krasińskiego 17/6, 31-111 Kraków tel/fax +48(12)430 44 33; email:gpp@gpp.krakow.pl g p p grupa projektowa sp. z o. o al. Krasińskiego 17/6, 31-111 Kraków tel/fax +48(12)430 44 33; email:gpp@gpp.krakow.pl NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: HOTEL Z ODNOWĄ BIOLOGICZNĄ I SPA ORAZ STUDIUM REHABILITACYJNYM

Bardziej szczegółowo

71-650 SZCZECIN DZIAŁKA NR 4/14, OBRĘB: 3018 NAD ODRĄ

71-650 SZCZECIN DZIAŁKA NR 4/14, OBRĘB: 3018 NAD ODRĄ programy / dotacje: generalny projektant: ATΞLIΞR XXI PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA KRZYSZTOF KALERT 7 0 5 3 5 S Z C Z E C I N UL. OSIEK 1 / 4 N I P 8 5 1 1 1 9 2 1 0 5 T 0 4 8 9 1 4 6 4 3 7 6 3 M 6 9 5 4

Bardziej szczegółowo

aarto s.c. ARCHITEKTURA I URBANISTYKA

aarto s.c. ARCHITEKTURA I URBANISTYKA jednostka projektowania : aarto s.c. ARCHITEKTURA I URBANISTYKA 02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 33 m 36 tel./22/857.98.20 tom / teczka : opracowanie/część : Adres inwestycji : Inwestor : PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy. Narodowy Bank Polski ul. Świętokrzyska 11/21 Warszawa. Inwestor:

Projekt wykonawczy. Narodowy Bank Polski ul. Świętokrzyska 11/21 Warszawa. Inwestor: Eko-Technologie eko-technologie.eu Krzysztof Żelazkiewicz ul. Borelowskiego 29 42-218 Częstochowa / 34 322 12 52 NIP 949-154-76-51 biuro@eko-technologie.eu Projekt wykonawczy Inwestor: Adres budynku: Temat:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTA POŻAROWEGO emes sp. z o.o. sp.k. ul. A. Vetulaniego 1a, p.224 31-227 Kraków INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTA POŻAROWEGO opracowana dla Mostostal Warszawa SA Region Południowy Oddział Kraków Budowa Hala Czyżyny Obiekt: Hala

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ TEKSTOWA: CZĘŚĆ GRAFICZNA: Rysunki do projektu zagospodarowania terenu Rysunki do projektowanego zjazdu publicznego

CZĘŚĆ TEKSTOWA: CZĘŚĆ GRAFICZNA: Rysunki do projektu zagospodarowania terenu Rysunki do projektowanego zjazdu publicznego Spis zawartości projektu: CZĘŚĆ TEKSTOWA: Rozdział 1. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU Rozdział 2. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWY ZJAZDU PUBLICZNEGO I CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH CZĘŚĆ GRAFICZNA:

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE W BUDOWNICTWIE. OPINIE I WYCENY.

PROJEKTOWANIE W BUDOWNICTWIE. OPINIE I WYCENY. BUDOGRAF PROJEKTOWANIE W BUDOWNICTWIE. OPINIE I WYCENY. 04-807 Warszawa ul. Sobierajska 31 tel/fax. (022)6157990 konto: BRE Bank SA 20114020040000340237821691 email: budograf@op.pl UPROSZCZONA DOKUMENTACJA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. HAJOTY 48 W WARSZAWIE

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. HAJOTY 48 W WARSZAWIE inpro- projektowanie, nadzory i wykonawstwo budownictwa ogólnego 00-682 Warszawa HoŜa 72/33 tel.(0 22) 625-40-85 kom.0602-190-624 e-mail: inpro@go2.pl NIP 527-015-66-83 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY 1. Podstawa opracowania. - Podkłady architektoniczno-budowlane. - Inwentaryzacja budowlana wykonana przez biuro architektoniczne - Polskie normy budowlane. - Wizja w terenie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W DALESZYCACH PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

PROJEKT BUDOWLANY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W DALESZYCACH PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO LOKALIZACJA: m. Daleszyce,dz. Nr 2134, 2135, 2153 INWESTOR: Gmina Daleszyce, ul. Pl. Staszica 9, 26-021 Daleszyce AUTORZY PROJEKTU: Branża Imię i

Bardziej szczegółowo