Dostarcza szybkich i właściwych informacji na temat zagrożeń bezpieczeństwa, takich jak: - ważność zaatakowanych zasobów. - tożsamość atakującego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dostarcza szybkich i właściwych informacji na temat zagrożeń bezpieczeństwa, takich jak: - ważność zaatakowanych zasobów. - tożsamość atakującego"

Transkrypt

1 Prospekt informacyjny Security Information & Event Manager (SIEM) Zapewnianie zgodności poprzez zarządzanie informacjami o bezpieczeństwie, zarządzanie logami i analizy zachowań sieci Opis produktu Rozwiązanie Enterasys Security Information and Event Manger (SIEM), łączy najlepsze metody detekcji, z analizą zachowań i informacjami z narzędzi oceniających niechronione elementy innych producentów, w celu zapewnienia najinteligentniejszego na rynku systemu zarządzania bezpieczeństwem. Enterasys SIEM dostarcza praktycznych informacji, umożliwiających skuteczne zarządzanie poziomem bezpieczeństwa w organizacjach o dowolnych rozmiarach. Największym problemem, stwarzanym przez większość systemów detekcji zagrożeń jest olbrzymia ilość informacji jakie one generują - utrudnia to ocenę, które punkty wymagają natychmiastowej i najważniejszej reakcji. Enterasys SIEM to rozwiązanie zarządzania bezpieczeństwem, które rozwiązuje ten problem i dostarcza wydajnych narzędzi, które umożliwiają personelowi odpowiedzialnemu za bezpieczeństwo sieci, aktywnie zarządzać złożoną infrastrukturą bezpieczeństwa sieci. Enterasys Security Information and Event Manager: Dostarcza szybkich i właściwych informacji na temat zagrożeń bezpieczeństwa, takich jak: - siła ataku - ważność zaatakowanych zasobów - tożsamość atakującego - wiarygodność źródeł danych - identyfikacja anormalnych zachowań Wykracza poza możliwości tradycyjnych produktów zarządzania informacją i zdarzeniami oraz analizy zachowań sieciowych, zapewniając zarządzanie zagrożeniami, zarządzanie logami, raportowanie zgodności oraz zwiększoną efektywność operacji. Zbiera i łączy dane o aktywności sieci, zdarzenia bezpieczeństwa, logi, dane o podatności oraz o zagrożeniach zewnętrznych w jedną, wydajną platformę, która inteligentnie współdziała, normalizuje i priorytetyzuje, znacząco poprawiając czasy odpowiedzi i naprawy oraz zwiększając efektywność działu IT. Tworzy punkt odniesienia o normalnym zachowaniu sieci, na podstawie zbierania, analizowania i agregacji przepływów sieciowych z szerokiej gamy urządzeń sieciowych i bezpieczeństwa, włączając w to dane z JFlow, NetFlow, SFlow. Następnie rozpoznaje wzorce zachowań ruchu sieciowego, które odbiegają od danych odniesienia i oznacza potencjalne ataki lub ich możliwości. Nieprawidłowe zachowanie jest wychwytywane i raportowane dla korelacji i naprawy. Śledzi informacje o logach i trendach, a następnie generuje szeroką gamę raportów dotyczących bezpieczeństwa sieci, optymalizacji sieci oraz zgodności z regułami. Wzory raportów są zapewniane przez COBIT, GLB, HIPAA, PCI i Sarbanes Oxley. Korzyści Personel NOC i SOC skupiony jest na analizie tylko praktycznych informacji, zamiast zmagać się z interpretacją milionów zdarzeń, generowanych dziennie przez urządzenia bezpieczeństwa, przełączniki, routery, serwery i aplikacje. Wykorzystuje zaawansowaną obserwacje oraz analizę ocen do zapewnienia świadomości sytuacyjnej dotyczącej zagrożeń zewnętrznych i wewnętrznych, takich jak nieodpowiednie treści, przesyłanie plików, IM, ruch z nieznanych punktów, kradzież danych i infekcje złośliwych robaków. Wykorzystuje istniejącą infrastrukturę sieciową i bezpieczeństwa, jednocześnie przyspieszając zwrot inwestycji poprzez funkcjonalność outof-box, szybkie wdrożenie i wzrost efektywności pracowników Integracja z rozwiązaniami Enterasys Intrusion Prevention (IPS), Network Access Control, Automated Security Management (ASM), zapewniając tym samym ujednolicony, rzeczywisty podgląd zagrożeń, by efektywnie wykrywać, izolować i automatycznie naprawiać zagrożenia. Integruje się z szeroką gamą produktów sieciowych i bezpieczeństwa innych dostawców, w tym firewallami i routerami, dla uzyskania najwyższego poziomu widoczności i ochrony Rozwiązanie Virtual Flow Collector pozwala na analizowanie zachowań sieci i oferuje widoczność warstwy 7 w wirtualnej infrastrukturze Spełnia wymagania wdrożeniowe największych organizacji, oferując modułowe komponenty i proste w uruchomieniu funkcje wysokiej dostępności. There is nothing more important than our customers

2 Wszystkie urządzenia SIEM oferują funkcje wysokiej dostępności HA ( High Availability), które gwarantują dostępność danych SIEM w razie awarii sieci lub sprzętu. Funkcje te zapewniają możliwości automatycznego przełączenia na inne urządzenie w razie awarii ( automatic failover) oraz pełną replikację dysku, pomiędzy głównym a dodatkowym hostem. Dodatkowy host posiada te same dane co główny poprzez replikowanie danych z głównego hosta lub korzystanie ze współdzielonej zewnętrznej pamięci masowej. W regularnych odstępach czasowych, dodatkowy host wysyła zapytania do głównego hosta, w celu wykrycia awarii sprzętu lub samej sieci. Jeżeli dodatkowy host wykryje awarię, automatycznie przejmuje wówczas wszystkie funkcje, za które odpowiedzialny był główny host. Funkcja HA Enterasys SIEM jest łatwo i opłacalnie wdrożona przez urządzenia i kreatorów konfiguracji, nie wymaga przy tym dodatkowych rozwiązań do zarządzania błędami oraz pamięci masowych. Właściwości Urządzenia SIEM typu Base oraz All-In-One Urządzenia SIEM typu All-In-One oraz Base zapewniają praktyczną, inteligentną ochronę w postaci gotowych platform do montażu w szafach i stojakach telekomunikacyjnych. Wraz z elastycznymi opcjami instalacji, zapewniają wbudowane zbieranie i korelowanie zdarzeń, analizy ruchu warstwy 7, zbieranie danych o przepływie z wielu urządzeń podłączonych do sieci oraz bogaty w funkcje interfejs zarządzania. Wbudowane oprogramowanie oraz konfiguracja przez przeglądarkę upraszczają instalację i konfiguracje, dla jednolitego zarządzania bezpieczeństwem. Urządzenia Enterasys SIEM typu All-In-One zapewniają prostą instalację i efektywne ekonomicznie monitorowanie sieci w małych biurach i oddziałach firm. Urządzenie SIEM Small Office (DSIMBA7-GB) spełnia potrzeby małych biur, związane z monitorowaniem minimalnej liczby zdarzeń sieciowych i przepływów, gdzie nie będzie wymagana rozbudowa. Centrala małej firmy lub oddział korporacji mogą mieć wyższe wymaganie związane z liczbą zbieranych danych o zdarzeniach i przepływie. Urządzenie Enterasys SIEM Small Enterprises (DSIMBA7- SE) stanowi idealną opcję typu All-in-one dla tego typu środowisk. Urządzenia Enterasys SIEM typu Base (DSIMBA7-LX oraz DSIMBA7-LU) zapewniają zestaw opcji odpowiedni dla dużych i geograficznie rozproszonych organizacji. Są one idealne dla użytkowników, którzy wymagają skalowalnego rozwiązania klasy korporacyjnej, które może być łatwo, w razie potrzeby, rozbudowywane dla obsługi dodatkowej liczby przepływów i zdarzeń. Wszystkie platformy urządzeń SIEM przechwytują dane o przepływie i zdarzeniach z szerokiej gamy urządzeń sieciowych, w tym serwerów aplikacji, serwerów Web, stacji roboczych, routerów, przełączników, firewalli, serwerów tunelujących VPN oraz urządzeń IDS/IPS. Pełna lista obsługiwanych urządzeń dostępna jest w dokumencie: Enterasys_SIEM_Supported_DSMs.pdf. Enterasys SIEM Flow Anomaly Processor Urządzenie SIEM Flow Anomaly Processor (DSIMBA7-FAP) to jednostka rozszerzenia do Enterasys SIEM. Jej zadaniem jest odciążanie i poprawa możliwości przetwarzania danych o przepływie, analizowanych przez bazowe urządzenie. Współpracuje z czujnikami Behavioral Flow Sensor w zbieraniu informacji o przepływie ruchu IP Portfel rozwiązań Enterasys SIEM obejmuje urządzenia proste i szybkie w konfiguracji. Uzupełnieniem famy urządzeń Enterasys SIEM jest Virtual Flow (VFlow) Collector. To urządzenie umożliwia monitorowanie ruchu na warstwie aplikacji i inteligentną ochronę w wirtualnej infrastrukturze. Dostępne elementy rozwiązania Enterasys SIEM to: SIEM Base Appliance Flow Anomaly Processor Event Processor Network Behavioral Flow Sensors Virtual Flow Collector SIEM Console Manager Opcje High Availability z szerokiej gamy urządzeń. Każdy SIEM Flow Anomaly Processor może przetwarzać do przepływów na minutę (jednokierunkowo). SIEM Event Processor Urządzenie SIEM Event Processor to jednostka rozszerzenia do Enterasys SIEM. Jej zadaniem jest odciążanie i poprawa możliwości przetwarzania danych o zdarzeniach, analizowanych przez urządzenie bazowe (Base). Statusy zdarzeń są pobierane z szerokiej gamy urządzeń sieciowych i bezpieczeństwa - syslog routera, zdarzenia zarejestrowane przez SNMP i firewalle. Każdy SIEM Event Processor może przetwarzać do zdarzeń na sekundę i dla zwiększenia elastyczności, do jednego urządzenia bazowego może być podłączonych kilka jednostek SIEM Event Processor. SIEM Combined Event/Flow Anomaly Processor Urządzenie SIEM Combined Event/Flow Anomaly Processor (DSIMBA7- EVP-FAP) jest jednostką rozszerzenia dla Enterasys SIEM. Przetwarza zarówno dane o przepływie jak i o zdarzeniach. Połączony procesor przetwarza 1000 zdarzeń na sekundę i przepływów na minutę, przy najwyższej licencji. Wdrożenie Combined Flow/Event Anomaly Processor daje wysoce rozproszonym firmom efektywne ekonomicznie rozwiązanie lokalnego zbierania zdarzeń i przepływów. Bardzo dobrze sprawdza się ono jako wstępny element przetwarzający zdarzenia i dane o aktywności sieci, w oddziałach firmy. SIEM Network Behavioral Flow Sensors Przepływający ruch sieciowy jest sekwencją pakietów, które mają wiele wspólnych cech, takich jak adres IP źródłowy/docelowy, port TCP docelowy/źródłowy, wykorzystywany protokół IP. SIEM Network Behavioral Flow Sensors (Sensory zachowań przepływu) są wdrażane w strategicznych punktach sieci, do zbierania informacji o przepływie ruchu IP, z szerokiej gamy urządzeń sieciowych takich jak: przełączniki, routery, urządzenia bezpieczeństwa, serwery i aplikacje. SIEM Behavioral Flow Sensor wykracza poza tradycyjne, oparte na przepływie źródła danych, umożliwiając analizę przepływów na warstwie aplikacji oraz detekcje anomalii. Możliwości szczegółowej kontroli pakietów i zawartości identyfikują zagrożenia stunelowane w standardowych protokołach i portach. SIEM Network Behavioral Flow Sensors współpracuje z SIEM Base Appliances oraz SIEM Flow Anomaly Processor. 2

3 SIEM Virtual Flow Collectors Rozwiązanie to pozwala uzyska ć, w ramach infrastruktury wirtualnej, ten sam poziom widoczności i te same funkcje co rozwiązanie SIEM Network Behavioral Flow Sensors w infrastrukturze fizycznej. SIEM Virtual Flow Collector to wirtualne urządzenie, które pozwala na analizowanie zachowań sieci i widoczność ruchu w warstwie 7, w obrębie wirtualnej infrastruktury przedsiębiorstwa. SIEM Virtual Flow Collector obsługuje do przepływów na minutę i monitorowanie trzech interfejsów wirtualnych z jednym dodatkowym przełącznikiem przeznaczonym na interfejs zarządzania. SIEM Console Manager Dla dużych wdroże ń, SIEM Console Manager odpowiada za dystrybucje zbierania i przetwarzania przepływów i logów, jednocześnie utrzymując globalny widok całej sieci. Console Manager wymaga minimalnie jednego urządzenia przetwarzającego (Event Processor, Flow Processor lub Combined Event/Flow Processor). Sensory BNAD są konieczne dla monitorowania warstwy 7. Dane techniczne* Dane techniczne urządzeń SIEM zaprezentowane są w poniższej tabeli. Wszystkie urządzenia obsługują RAID 10, dla zapewnienia wysokiej dostępności i redundancji OS oraz danych. Enterasys SIEM obsługuje ponadto zewnętrzne źródła przechowywania danych - iscsi SAN, NAS. Urządzenia SIEM typu Base **Maksymalna liczba przetwarzanych zdarzeń i przepływów może wymagać dodatkowej licencji *Dane odnoszą się do urządzeń Enterasys w wersji 6A lub wyższej, chyba że w tabeli określono inaczej. Enterasys zastrzega sobie prawo do zastąpienia wymienionych urządze ń, podobnymi, które posiadają takie same lub wyższe parametry. 3

4 SIEM Event Processor **Maksymalna liczba przetwarzanych zdarzeń może wymagać dodatkowej licencji SIEM Flow Processor **Maksymalna liczba przetwarzanych przepływów może wymagać dodatkowej licencji SIEM Combined Event/ Flow Anomaly Processor **Maksymalna liczba przetwarzanych zdarzeń i przepływów może wymagać dodatkowej licencji SIEM Console Appliance 4

5 SIEM Network Behavioral Flow Sensor Appliances ** Wersje 5x urządzeń Dane środowiskowe Temperatura pracy: 10º C do 35º C (50º F do 95º F) Temperatura przechowywania: -40º C do 65º C (-40º F do 149º F) Wilgotność środowiska pracy: 20% do 80% bez kondensacji Wilgotność miejsca przechowywania: 5% do 95% bez kondensacji Ma ksymalny wzrost wilgotności: 10% na godzinę Wysokość miejsca pracy: -16 do 3,048m (-50 ft do 10,000 ft) Wysokość w miejscu przechowywania : -16m do 10,600m (-50 ft do 35,000 ft) Wymagania systemowe dla SIEM Virtual Flow Collector (VFlow Collector ) VMware ESXi 4.0 VMware Infrastructure Client zainstalowany na komputerze (aplikacje serwerowe VMware są dostarczane z oprogramowaniem klienckim ) Host VMware wymaga 512 MB wolnej pamięci Host VMware wymaga 36GB wolnego miejsca na dysku Enterasys SIEM Console wersja Regulacje prawne i standardy Bezpieczeństwo UL FDA 21 CFR and CAN/CSA-C22.2 No EN EN EN IEC /95/EC (Low Voltage Directive) Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) FCC 47 CFR Part 15 (Class A) ICES-003 (Class A) EN (Class A) EN EN EN AS/NZS CISPR-22 (Class A) VCCI V-3 CNS (BSMI) 2004/108/EC (EMC Directive) Środowisko naturalne 2002/95/EC (RoHS Directive) 2002/96/EC (WEEE Directive) Ministry of Information Order #39 (China RoHS) 5

6 Zamawianie - informacje 6

7 Gwarancja Jako firma mająca na celu dobro swoich klientów, Enterasys zobowiązuje się do dostarczania najlepszych możliwych, pod względem jakości rozwiązań. Na wypadek, gdyby jeden z naszych produktów uległ awarii, wprowadziliśmy wszechstronną gwarancje, która chroni sieci naszych klientów i w prosty sposób pozwala na szybką naprawę ewentualnych usterek. Obsługa i wsparcie techniczne Enterasys Networks zapewnia wszechstronny serwis świadczony przez Professional Services, pomagający w projektowaniu, wdrażaniu i optymalizacji sieci klienta, prowadzeniu dedykowanych szkoleń, oraz zapewniający wsparcie i serwis, dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta. Prosimy o kontakt z Państwa opiekunem w Enterasys, w celu uzyskania wyczerpujących informacji w tym zakresie. Enterasys SIEM posiada roczną gwarancje na defekty powstałe w czasie produkcji. Jeżeli chcą Państwo uzyskać więcej informacji na temat warunków gwarancji, zapraszamy na stronę internetową: Informacje dodatkowe Jeżeli chcą Państwo uzyskać więcej informacji zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej: lub skontaktowania się z nami za pomocą poczty elektronicznej: Opracowanie i skład graficzny - Jakub Maśkiewicz, 12/2011

Główny Urząd Statystyczny

Główny Urząd Statystyczny Odpowiedź na pytania do dialogu technicznego nr 1/sisp-2/2014 Zadanie 1 sieć LAN w oddziałach Wymiana przełączników dostępowych w Urzędach Statystycznych Podstawowe wymagania: 48 portów o przepustowości

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT STADIUM: MIEJSCOWOŚĆ: OBIEKT: TEMAT: Dokumentacja techniczna systemu łączności dla potrzeb Portu Lotniczego Gdynia Kosakowo Kosakowo Port Lotniczy Gdynia

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIULETYN INFORMACYJNY Zabezpieczenia następnej generacji dla sieci firmowych W ciągu ostatnich paru lat, od momentu przedstawienia przez Gartnera koncepcji next-generation firewall, wielu dostawców z branży

Bardziej szczegółowo

Systemy dla przedsiębiorstw

Systemy dla przedsiębiorstw Systemy dla przedsiębiorstw Oferta Alstor 2014 konsultacje sprzedaż wdrożenia serwis Zaufanie Partnerów Alstor działa na polskim rynku od ponad 26 lat. Swoje wieloletnie sukcesy na rynku teleinformatycznym

Bardziej szczegółowo

Wybrane systemy dla przedsiębiorstw

Wybrane systemy dla przedsiębiorstw Wybrane systemy dla przedsiębiorstw Oferta Alstor 2014 konsultacje sprzedaż wdrożenia serwis Alstor od ponad 26 lat działa na polskim jako rynku jako dystrybutor IT, oferując klientom nie tylko produkty

Bardziej szczegółowo

F-Secure Business Suite

F-Secure Business Suite F-Secure Business Suite Produkt Business Suite to kompletne rozwiązanie zabezpieczające, które ułatwia administratorom IT scentralizowane zarządzanie. Łączy on w sobie niezrównaną ochronę i maksymalną

Bardziej szczegółowo

Szanowni Czytelnicy, W bieżącym wydaniu... Web Application Firewall jako metoda ochrony i ubezpieczenie inwestycji biznesowych

Szanowni Czytelnicy, W bieżącym wydaniu... Web Application Firewall jako metoda ochrony i ubezpieczenie inwestycji biznesowych Szanowni Czytelnicy, Polecamy lekturze nasz Biuletyn Zabezpieczeń IT. W tym numerze piszemy o stosunkowo nowych rozwiązaniach w ofercie Clico: propozycjach firmy Imperva i Tufin i nieco dokładniej przyglądamy

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Część 1 CPV: 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 48620000-0 - Systemy operacyjne 48214000-1 - Pakiety oprogramowania do sieciowego systemu operacyjnego 48710000-8 - Pakiety oprogramowania

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) S t r o n a 1 Załącznik nr 1 SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) BEZPIECZNA BRAMA DOSTĘPOWA DLA UMM (SMDB) S t r o n a 2 Spis treści OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)... 1 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Zastosowane

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej Załącznik nr 9 do Opisu Przedmiotu Zamówienia Infrastruktura informatyczna Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej 1. Wstęp 1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerów i urządzeń do masowego

Bardziej szczegółowo

Dokument przeznaczony wyłącznie do stosowania wewnętrznego w firmie VMware i przez jej partnerów handlowych

Dokument przeznaczony wyłącznie do stosowania wewnętrznego w firmie VMware i przez jej partnerów handlowych Dokument przeznaczony wyłącznie do stosowania wewnętrznego w firmie VMware i przez jej partnerów handlowych VPN Launch Guide Podręcznik VPN Spis treści Wprowadzenie....... Pakiet VMware vcloud... Suite....

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania którym możesz zaufać!

Rozwiązania którym możesz zaufać! O FER TA PRODUK TOWA Rozwiązania którym możesz zaufać! Pełna ochrona Firma SoniWALL posiada bogatą ofertę rozwiązań w zakresie zabezpieczeń sieci, zdalnego dostępu, poczty elektronicznej oraz archiwizacji

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja procesów informatycznych, maksymalny zwrot z inwestycji w zasoby i wyższy poziom usług

Optymalizacja procesów informatycznych, maksymalny zwrot z inwestycji w zasoby i wyższy poziom usług Rozwiązania do zarządzania zasobami i usługami wspomagające realizację celów biznesowych Optymalizacja procesów informatycznych, maksymalny zwrot z inwestycji w zasoby i wyższy poziom usług Przedstawiamy

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY Rozwiązanie MSSP

BIULETYN INFORMACYJNY Rozwiązanie MSSP BIULETYN INFORMACYJNY Rozwiązanie MSSP 1. Znaczenie skrótów MSS i MSSP Na początku należy dokładnie zdefiniować znaczenie skrótów MSS i MSSP. W niniejszym dokumencie MSS oznacza Managed Security Service

Bardziej szczegółowo

MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2007 PRZEWODNIK PO PRODUKCIE

MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2007 PRZEWODNIK PO PRODUKCIE MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2007 PRZEWODNIK PO PRODUKCIE Coraz częściej pracownicy do obsługi kluczowych potrzeb komunikacyjnych wykorzystują pocztę e-mail. Wraz ze wzrostem zapotrzebowania i wykorzystania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego Znak sprawy: TZ/370/32/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na nabycie licencji na oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Asseco Business Solutions SA. Pion Biznesowy Incenti

Asseco Business Solutions SA. Pion Biznesowy Incenti Asseco Business Solutions SA Pion Biznesowy Incenti Asseco Business Solutions S.A. (Asseco BS) dostarcza nowoczesne rozwiązania informatyczne dla przedsiębiorstw. Kompleksowa oferta firmy obejmuje gotowe

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące systemu analizy bezpieczeństwa sieci -

Wymagania dotyczące systemu analizy bezpieczeństwa sieci - Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Wymagania dotyczące systemu analizy bezpieczeństwa sieci - System analizy bezpieczeństwa sieci (system zbierania i korelowania incydentów i logów związanych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdrożenie systemu zapobiegającego atakom sieciowym, chroniącego przed oprogramowaniem

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Załącznik nr 1 SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Wyposażenie centrum utrzymania systemu epuap Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Zastosowane skróty i pojęcia... 3 1.2. Przedmiot zamówienia... 9

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do swiz

Załącznik nr 9 do swiz Załącznik nr 9 do swiz 1. Opis przedmiotu zamówienia Struktura organizacyjna zamawiającego. Państwową Inspekcję Pracy (PIP) tworzy Główny Inspektorat Pracy (GIP), 16 okręgowych inspektoratów pracy (OIP)

Bardziej szczegółowo

Process Automation System. Wydajna produkcja bezpieczna dla ludzi i przyjazna dla środowiska

Process Automation System. Wydajna produkcja bezpieczna dla ludzi i przyjazna dla środowiska Process Automation System Wydajna produkcja bezpieczna dla ludzi i przyjazna dla środowiska Wyzwania l Ograniczenie kosztów projektowania, eksploatacji i konserwacji l Maksymalizacja wydajności zakładu

Bardziej szczegółowo

PANASONIC NS1000 SERWER KOMUNIKACYJNY ZAWSZE WIĘCEJ, NIŻ OCZEKUJESZ

PANASONIC NS1000 SERWER KOMUNIKACYJNY ZAWSZE WIĘCEJ, NIŻ OCZEKUJESZ ZAWSZE WIĘCEJ, NIŻ OCZEKUJESZ PANASONIC NS1000 SERWER KOMUNIKACYJNY SIP DLA FIRM JAKOŚĆ HD W PEŁNI PRZEJRZYSTE FUNKCJE SIECIOWE ORAZMOŻLIWOŚĆ ZWIĘKSZENIA POJEMNOŚCI NA ŻĄDANIE NS1000 KRÓTKI OPIS Serwer

Bardziej szczegółowo

światowy lider bezpieczeństwa sieciowego chroń i kontroluj swoje sieci, aplikacje, dane i urządzenia www.fortinet.pl

światowy lider bezpieczeństwa sieciowego chroń i kontroluj swoje sieci, aplikacje, dane i urządzenia www.fortinet.pl chroń i kontroluj swoje sieci, aplikacje, dane i urządzenia www.fortinet.pl bezpieczeństwo następnej generacji FORTINET Paradygmat bezpieczeństwa, który obowiązywał przez ostatnie dwie dekady musiał ewoluować,

Bardziej szczegółowo

CA Small and Medium Business Solutions Guide Tworzenie Kopii Zapasowych Bezpieczeństwo Zarządzanie stacjami roboczymi i usługami Modelowanie danych

CA Small and Medium Business Solutions Guide Tworzenie Kopii Zapasowych Bezpieczeństwo Zarządzanie stacjami roboczymi i usługami Modelowanie danych CA Small and Medium Business Solutions Guide Tworzenie Kopii Zapasowych Bezpieczeństwo Zarządzanie stacjami roboczymi i usługami Modelowanie danych 2 3 Spis treści Zestawy oprogramowania ochronnego 7 Desktop

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD PRODUKTÓW SOFTWARE AG

PRZEGLĄD PRODUKTÓW SOFTWARE AG PRZEGLĄD PRODUKTÓW SOFTWARE AG SPIS TREŚCI Wprowadzenie 3 Enterprise BPM Rozwiązania i Produkty - USPRAWNIENIE 4 Business Infrastructure Rozwiązania i Produkty DOSTOSOWANIE 12 Enterprise Data Rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Narzędzia umożliwiające tworzenie scentralizowanej polityki prowadzenia backupów Prowadzący: prof. dr hab. inż. Mikołaj Karpiński Opracowanie: Bogumił Gargula Bezpieczeństwo danych - Backup W dzisiejszych

Bardziej szczegółowo

Broszura informacyjna: Symantec Backup Exec 12.5 for Windows Servers Standard ochrony danych w systemach Windows

Broszura informacyjna: Symantec Backup Exec 12.5 for Windows Servers Standard ochrony danych w systemach Windows Standard ochrony danych w systemach Windows Wprowadzenie Oprogramowanie Symantec Backup Exec 12.5 to rynkowy lider w dziedzinie tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych (w zakresie od serwerów

Bardziej szczegółowo

Podręcznik wprowadzający programu Symantec Endpoint Protection

Podręcznik wprowadzający programu Symantec Endpoint Protection Podręcznik wprowadzający programu Symantec Endpoint Protection Podręcznik wprowadzający programu Symantec Endpoint Protection Oprogramowanie opisane w niniejszym podręczniku jest dostarczane w ramach umowy

Bardziej szczegółowo

1. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do przygotowanie planu wdrożenia zawierającego:

1. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do przygotowanie planu wdrożenia zawierającego: Część II Zaprojektowanie i wykonanie sieci bezprzewodowej WiFi Część II obejmuje zaprojektowanie, instalację, konfiguracja oraz wdrożenie systemu WiFi w budynku Ośrodka Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora

Bardziej szczegółowo