INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA KLIMATYZATORA KASETONOWEGO FIRMY CHIGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA KLIMATYZATORA KASETONOWEGO FIRMY CHIGO"

Transkrypt

1 CHIGO INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA KLIMATYZATORA KASETONOWEGO FIRMY CHIGO ( MODEL ) KFR-75QW KFR-75QW/S KFR-110QW Dziękujemy za zakupienie klimatyzatora firmy CHIGO. Prosimy o zapoznanie się z treścią instrukcji przed przystąpieniem do użytku.

2 UWAGA Klimatyzator jest drogim urządzeniem, i dlatego też zalecamy, aby został zainstalowany przez doświadczonych instalatorów. W przeciwnym wypadku mogą wystąpić nie tylko straty materialne, lecz również niewłaściwe działanie i spadek efektywności pracy. Firma CHIGO nie odpowiada za awarie klimatyzatora, który został nieprawidłowo zainstalowany. Ta instrukcja przeznaczona jest dla klimatyzatorów typu kanałowego. Wygląd klimatyzatora może nieco odbiegać od rysunków zawartych w poniższej instrukcji. Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią instrukcji obsługi i pozostawienie jej w miejscu umożliwiającym skorzystanie z niej w razie potrzeby. SPIS TREŚCI Wskazówki dla użytkownika.. 1 Nazwy i funkcje poszczególnych części klimatyzatora. 2 Funkcje pilota zdalnego sterowania 3 Przygotowania przed użyciem klimatyzatora. 5 Sposób użycia i opis działania.. 7 Uzyskiwanie lepszych rezultatów 10 Konserwacja 11 Pomoc w trakcje awarii. 12

3 WSKAZÓWKI DLA UŻYTKOWNIKA Przed rozpoczęciem użytkowania, proszę dokładnie zapoznać się z treścią instrukcji obsługi. Nie należy otwierać kraty powietrza powrotnego powrotnego czasie pracy klimatyzatora. Nie wkładać palców, patyków, itp. do otworu wlotowego/wylotowego powietrza Nie używać farb, środków owadobójczych, łatwopalnych substancji w sprayu w pobliżu klimatyzatora. Zawsze mieć na uwadze wartości znamionowe napięcia oraz zdolności wytrzymałościowe bezpieczników i wyłącznika. Klimatyzator powinien być zawsze uziemiony. W trakcie czyszczenia woda nie może dostać się do wnętrza klimatyzatora. Może to uszkodzić klimatyzator bądź doprowadzić do porażenia prądem. Nigdy nie zastępować bezpieczników o nominalnej wartości większymi bezpiecznikami. Może to być źródłem pożaru. Nie zasłaniać wlotu lub wylotu powietrza w jednostce wewnętrznej lub zewnętrznej. Zablokowany przepływ powietrza może doprowadzić do awarii klimatyzatora. Nie poddawać skóry na działanie zimnego powietrza, szczególnie przez dłuższy czas. Może to spowodować problemy zdrowotne Kiedy urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy wyciągnąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka. jednostka wewnętrzna jednostka zewnętrzna zasłonięty wylot zasłonięty wylot Nie siadać i nie kłaść niczego na jednostce zewnętrznej. Upadek jednostki lub spadające z niej przedmioty mogą spowodować niebezpieczny wypadek. W przypadku gdy bezpiecznik jest często rozłączany należy wyłączyć klimatyzator i skontaktować się z monterem. Gdy klimatyzator jest uruchamiany po dłuższej przerwie należy sprawdzić czy klimatyzator i przewody elektryczne są w nienaruszonym stanie. 1

4 NAZWY I FUNKCJE POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA A. Wlot powietrza (powietrze zaczerpywanie z pomieszczenia) B. Wylot powietrza (wydmuchiwane zimne lub ciepłe powietrze) C. Automatyczne żaluzje (do ukierunkowania wydmuchiwanego powietrza) D. Filtr powietrza E. Panel frontowy F. Pilot zdalnego sterowania JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA A. Wylot powietrza B. Wlot powietrza typ KFR-75QW(S) typ KFR-110QW Obszar sterowania na panelu frontowym Awaryjny tryb ogrzewania Awaryjny tryb chłodzenia Dioda (świeci na zielono w trybie chłodzenia lub osuszania, świeci na czerwono w trybie ogrzewania) 2

5 FUKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA Przycisk ON/OFF Naciśnięcie tego przycisku uruchamia klimatyzator. Ponowne naciśnięcie zatrzymuje jego pracę. OBSZAR WYŚWIETLACZA Przycisk nastawy temperatury Każde naciśnięcie przycisku lub powoduje podwyższenie lub obniżenie żądanej temperatury o 1 o C. Przycisk wyboru funkcji Naciśnięcie tego przycisku powoduje zmianę trybu pracy klimatyzatora w sekwencji: chłodzenie, ogrzewanie, Przycisk nastawy kierunku nadmuchu Naciskając ten przycisk można ustawić żądany kierunek nadmuchu powietrza. Przycisk kontroli obrotów wentylatora Naciśnięcie tego przycisku powoduje zmniejszenie lub zwiększenie intensywności nadmuchu powietrza. Przycisk timera Przycisk ten służy do nastawienia momentu włączenia/wyłączenia klimatyzatora. Przycisk blokady Naciśnięcie tego przycisku powoduje zablokownie klawiatury pilota. Przycisk nastawy czasu Przycisk ten służy do ustawienia aktualnego czasu lub momentu włączenia/wyłączenia klimatyzatora w funkcji timer. 3

6 FUKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA WYŚWIETLACZ PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA Część wysyłająca sygnał Wyświetlacz trybu chłodzenia Wyświetlacz ustawionej temperatury Wyświetlacz trybu osuszania Wyświetlacz trybu ruchomych żaluzji Wyświetlacz trybu ogrzewania Wyświetlacz trybu intensywnego nadmuchu Wyświetlacz timera Wysyłanie sygnału Skierować pilota w stronę jednostki wewnętrznej. Nacisnąć wybrany przycisk na pilocie, sygnał zostanie wysłany do jednostki. Prawidłowo wysłany sygnał jest potwierdzany dźwiękiem. Uwaga Powyższy rysunek przedstawia wszystkie możliwe wskazania pilota. W trakcie zasadniczej pracy klimatyzatora wyświetlane są odpowiednie wskazania 4

7 PRZYGOTOWANIA PRZED UŻYCIEM KLIMTYZATORA PRZYGOTOWANIE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA 1. Wysunąć tylną pokrywę i włożyć baterie. 2. Nacisnąć przycisk reset Użyć cienkiego przedmiotu Zwrócić uwagę na właściwe usytuowanie baterii 3. Nacisnąć przycisk clock 4. Ustawić bieżący czas Użyć cienkiego przedmiotu Naciskanie przycisku hour zmieniany jest czas o jedną godzinę. Naciskanie przycisku minute zmieniany jest czas o jedną minutę. 4. Ponownie nacisnąć przycisk clock i zamknąć pokrywę. 5

8 PRZYGOTOWANIA PRZED UŻYCIEM KLIMTYZATORA INSTALACJA UCHWYTU DLA PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA Należy wybrać miejsce, z którego sygnał wysyłany z pilota będzie dobrze odbierany i przy pomocy śrub przymocować uchwyt na pilota. Umieścić pilota w uchwycie. W momencie użycia należy go wyjąć z uchwytu. Uchwyt pilota zdalnego sterowania UŻYWANIE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA Skieruj pilota w stronę frontu jednostki wewnętrznej klimatyzatora. Zasięg sygnału wynosi około 8 metrów. Po naciśnięciu wybranego przycisku z jednostki wewnętrznej powinien wydobyć się krótki sygnał dźwiękowy. W przypadku jego braku należy ponowić próbę. W pomieszczeniu gdzie znajdują się urządzenia zakłócające sygnał może być odbierany nieprawidłowo. Należy chronić pilota zdalnego sterowania przed upadkiem i zawilgoceniem. WYMIANA BATERII Kiedy sygnał wysyłany z pilota nie uruchamia jednostki wewnętrznej albo światło wyświetlacza przygasa, należy wymienić baterie na nowe. Należy wymienić dwie baterie na nowe tego samego typu, Jeśli pilot nie będzie używany przez dłuższy czas, należy wyjąć baterie, aby nie dopuścić do wycieku elektrolitu, który może uszkodzić pilota, Należy zwrócić uwagę na właściwą pozycję umieszczanych baterii. 6

9 WŁĄCZANIE KLIMATYZATORA SPOSÓB UŻYCIA I OPIS DZIAŁANIA Ustawianie temperatury 1. Po włączeniu zasilania, nacisnąć przycisk ON/OFF 5. Jeśli jest zbyt gorąco i trzeba obniżyć temperaturę należy naciskać ten przycisk. Każde naciśnięcie obniża zadaną temperaturę o 1 o C. 2. Naciskając przycisk MODE wybrać żądany tryb pracy 3. Naciskając przycisk FAN SPEED wybrać żądany intensywność nadmuchu powietrza. 4. Naciskając przycisk SWING wybrać żądany kierunek nadmuchu powietrza 6. Jeśli jest zbyt chłodno i trzeba podwyższyć temperaturę należy naciskać ten przycisk. Każde naciśnięcie podwyższa zadaną temperaturę o 1 o C. Jeśli istnieje potrzeba włączania lub wyłączania czasowego klimatyzatora należy użyć tego przycisku. Szczegóły znajdują się na stronie 9. USTAWIENIE INTENSYWNOŚCI I KIERUNKU NADMUCHU POWIETRZA Aby zmienić intensywność nadmuchu należy nacisnąć przycisk FAN SPEED Każde naciśnięcie powoduje zmianę intensywności nadmuchu pomiędzy wysokim i niskim, W trybie osuszania, intensywność nadmuchu ustawiana jest automatycznie na niski poziom i nie może być zmieniana. Aby zmienić kierunek nadmuchiwanego powietrza należy nacisnąć przycisk SWING. Każde naciśnięcie powoduje nieznaczną zmianę kierunku nadmuchu. WYŁĄCZANIE KLIMATYZATORA Aby wyłączyć klimatyzator należy nacisnąć przycisk ON/OFF. Po wyłączeniu klimatyzatora zostają zapamiętane ostatnie ustawienia. 7

10 SPOSÓB UŻYCIA I OPIS DZIAŁANIA OPIS TRYBÓW PRACY KLIMATYZATORA CHŁODZENIE - Ochładzanie powietrza przez klimatyzator. Przedział nastawy temperatury od 18 o C do 29 o C. OSUSZANIE - Osuszanie powietrza przez klimatyzator. Przedział nastawy temperatury od 18 o C do 29 o C. OGRZEWANIE - Ogrzewanie powietrza przez klimatyzator. Przedział nastawy temperatury od 18 o C do 29 o C. TRYB AWARYJNY W sytuacji gdy nastąpi uszkodzenie pilota zdalnego sterowania lub baterie ulegną wyczerpaniu możliwe jest proste serowanie pracą klimatyzatora. Awaryjny tryb ogrzewania Awaryjny tryb chłodzenia AWARYJNY TRYB CHŁODZENIA Naciśnięcie przycisku chłodzenie na panelu frontowym spowoduje uruchomienie klimatyzatora w trybie chłodzenia z ostatnio używanymi nastawieniami. Zaświeci się dioda sygnalizująca pracę klimatyzatora. Równoczesne naciśnięcie przycisków chłodzenie i ogrzewanie spowoduje wyłączenie urządzenia. AWARYJNY TRYB OGRZEWANIA Naciśnięcie przycisku ogrzewanie na panelu frontowym spowoduje uruchomienie klimatyzatora w trybie ogrzewania z ostatnio używanymi nastawieniami. Zaświeci się dioda sygnalizująca pracę klimatyzatora. Równoczesne naciśnięcie przycisków chłodzenie i ogrzewanie spowoduje wyłączenie urządzenia. UWAGA w trybie osuszanie intensywność nadmuchu zostaje automatycznie przełączona na niski poziom. Zabezpiecza to niekorzystny wpływ nadmuchu zbyt zimnego powietrza na organizm człowieka. W poniższych sytuacjach informacje wyświetlane na pilocie zdalnego sterowania są niezgodne z jego pracą: 1. Kiedy w czasie pracy wentylatora na wysokich obrotach zostanie włączony tryb osuszanie. Na pilocie pozostanie wyświetlona praca wentylatora na wysokich obrotach podczas gdy jego obroty zostaną zmniejszone. 2.Kiedy w trakcie pracy klimatyzatora w trybie osuszanie zostanie zmieniona intensywność nadmuchu na wysoki poziom. Na pilocie zostanie wyświetlona praca wentylatora na wysokich obrotach podczas gdy w dalszym ciągu będzie on pracował na niskich obrotach. 8

11 FUNKCJA TIMER SPOSÓB UŻYCIA I OPIS DZIAŁANIA Funkcja timera służy do ustawiania momentu automatycznego włączenia lub wyłączenia klimatyzatora. przed dokonywaniem nastaw przy użyciu funkcji timera należy ustawić na pilocie bieżący czas, Dokonywanie ustawień przy pomocy funkcji timera jest możliwe tylko podczas pracy klimatyzatora, Podczas nastawiania momentu włączenia lub wyłączenia należy się upewnić czy sygnał został prawidłowo przesłany do jednostki wewnętrznej klimatyzatora, poniższy rysunek obrazuje procedurę ustawień funkcji timera : Nacisnąć przycisk TIMER Naciskając przycisk HOUR ustaw moment włączenia lub wyłączenia klimatyzatora Ponowne naciśnięcie przycisku TIMER powoduje skasowanie nastawień. Podczas pracy funkcji timer żadne inne ustawienia nie są możliwe. W przypadku gdy klimatyzator uruchamia się w wyniku użycia funkcji Timer pracuje on z ostatnimi ustawieniami sprzed jego wyłączenia. Uwaga: podczas gdy funkcja timer jest aktywna, mruga dioda na panelu jednostki wewnętrznej. FUNKCJA BLOKOWANIA Naciśnięcie przycisku HOLD powoduje zablokowanie lub odblokowanie klawiatury pilota zdalnego sterowania. 9

12 UZYSKIWANIE LEPSZYCH REZULTATÓW CZYSZCZENIE FILTRA POWIETRZA Zabrudzony filtr powietrza powoduje spadek intensywności nadmuchu i w efekcie obniżenie mocy chłodniczej lub grzewczej. Należy czyścić filtr raz na dwa tygodnie w czasie normalnego użytkowania. Kiedy klimatyzator nie był używany przez dłuższy czas należy oczyścić filtr powietrza przed ponownym uruchomieniem. Procedura czyszczenia: 1. Wyjąć filtr powietrza, 2. Użyć odkurzacza lub czystej nawilżonej szmatki do oczyszczenia filtra, 3. Przed powtórnym umieszczeniem filtra w klimatyzatorze należy odczekać do momentu jego całkowitego osuszenia. filtr powietrza krata wlotu powietrza NASTAWIANIE KOMFORTOWEJ TEMPERATURY Podczas pracy klimatyzatora w funkcji chłodzenia różnica temperatury pomiędzy powietrzem wewnątrz pomieszczenia a zewnętrznym nie powinna być większa niż 5 o C. Zbyt duża różnica temperatur jest niekorzystna dla zdrowia. Dodatkowo zwiększa to zużycie energii elektrycznej. Każde obniżenie temperatury o 1 o C powoduje zwiększenie zużycia energii elektrycznej o około 10%. Jaką temperaturę nastawić? STARAJ SIĘ OGRANICZAĆ STRATĘ CHŁODU LUB CIEPŁA Podczas gdy klimatyzator pracuje w trybie chłodzenia powinno się ograniczać dopływ światła słonecznego. Okna i drzwi powinny być zamknięte. Zamykać drzwi PRZEWIETRZAĆ POMIESZCZENIE Od czasu do czasu należy otworzyć okno i przewietrzyć pomieszczenie. 10

13 Przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji klimatyzatora należy wyłączyć jego zasilanie. Czyszczenie jednostki wewnętrznej KONSERWACJA Metoda 1: Używając kawałka czystej, miękkiej i suchej szmatki wytrzeć obudowę klimatyzatora, Metoda 2: Użyć neutralnego środka czyszczącego do oczyszczenia tłuszczu, oleju, brudu lub istniejących plam. Po sezonie, kiedy klimatyzator nie będzie używany przez dłuższy czas: Włączyć klimatyzator i ustawić jego pracę w trybie wentylowanie. Urządzenie powinno pracować 3 do 4 godzin, do momentu całkowitego wysuszenia jego wnętrza. Wyłączyć klimatyzator i odciąć jego zasilanie. Starannie oczyścić filtr powietrza i jednostkę zewnętrzną. Wyjąć baterie z pilota zdalnego sterowania. Przed rozpoczęciem pracy w sezonie Sprawdzić czy jednostka zewnętrzna jest nienaruszona oraz czy kable zasilający i uziemienia nie są uszkodzone. Sprawdzić czy wlot i wylot powietrza jednostki wewnętrznej i zewnętrznej nie są zablokowane. Sprawdzić czy filtr powietrza jest właściwie umieszczony. 11

14 POMOC W TRAKCIE AWARII Przed skontaktowaniem się z serwisem sprawdzić poszczególne punkty. Problem Wskazanie Przyczyna Naprawa Brak zasilania Nacisnąć przycisk ON/OFF po pojawieniu się zasilania Klimatyzator nie daje się uruchomić Dioda zasilania nie świeci się po naciśnięciu przycisku ON/OFF oraz jednostka nie wydaje sygnału dźwiękowego Nie włączone główne zasilanie Przepalony bezpiecznik Przerwa w obwodzie zasilania Pilot jest niewłaściwie skierowany Baterie są wyczerpane Włączyć główne zasilanie Wymienić bezpiecznik Sprawdzić obwód i usunąć w nim przerwę Skierować pilota w stronę jednostki Wymienić baterie na nowe Wydmuchiwane powietrze nie jest schłodzone ani podgrzane Klimatyzator nie daje się uruchomić Klimatyzator wyłącza się zaraz po jego włączeniu Dioda zasilania świeci się Wskazania na pilocie są wyświetlone ale klimatyzator nie działa Niewłaściwe ustawienie temperatury Zanieczyszczony jest filtr powietrza Zablokowany jest wlot lub wylot powietrza jednostki wewnętrznej lub zewnętrznej Otwarte są drzwi lub okno Zablokowany jest wlot lub wylot powietrza jednostki wewnętrznej lub zewnętrznej. Filtr powietrza jest mocno zanieczyszczony Aktywna jest automatyczna funkcja zabezpieczająca Sprawdzić ustawienia temperatury w pomieszczeniu na wskaźniku panelu, i odnieść się do str. 7 (Regulacja temperatury w pomieszczeniu) Wyczyścić filtr powietrza Usunąć przeszkodę Zamknąć drzwi lub okno Usunąć przeszkodę Oczyścić filtr powietrza Odczekać około 3 minuty Kiedy klimatyzator wyłączy się na skutek awarii zasilania, nie uruchomi się po powrocie napięcia. Należy włączyć go poprzez naciśnięcie przycisku ON/OFF na pilocie zdalnego sterowania. Samodiagnoza Klimatyzator CHIGO posiada funkcję automatycznego wykrywania usterek. Sygnalizowane jest to przy pomocy diod w jednostce wewnętrznej Miganie czerwonej diody Przyczyna awarii 2 razy / 4 sekundy uszkodzony wymiennik 3 razy / 5 sekund uszkodzony czujnik temperatury wewnętrznej 4 razy / 6 sekund uszkodzona pompka skroplin 6 razy / 8 sekund działa zabezpieczenie przeciwzamrożeniowe 7 razy / 9 sekund uszkodzona jednostka zewnętrzna (brak przepływu, awaria zasilania) 8 razy / 10 sekund zabezpieczenie przed przegrzaniem Następujące zjawiska nie są objawem wadliwej pracy klimatyzatora Powietrze wydmuchiwane z klimatyzatora ma nieprzyjemny zapach. Pochodzi on z dymu tytoniowego, kosmetyków itp., które podczas pracy klimatyzatora przywierają do filtra powietrza i innych jego części. Podczas pracy klimatyzatora lub po jego zatrzymaniu słyszalny jest świst wydobywający się z jego wnętrza. Jest to odgłos czynnika chłodniczego krążącego w klimatyzatorze. Słyszalne są odgłosy wydobywające się z klimatyzatora po rozpoczęciu pracy w trybie chłodzenia lub ogrzewania. Jest to spowodowane kurczeniem się lub rozszerzaniem plastikowych elementów obudowy klimatyzatora wywołane zmianami termicznymi. 12

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji Wstęp Klimatyzator jest drogim urządzeniem i dlatego też zalecamy, aby został zainstalowany przez doświadczonych instalatorów. W przeciwnym wypadku mogą wystąpić nie tylko straty materialne, lecz również

Bardziej szczegółowo

1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard)

1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard) 1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard) 1.1 Specyfikacje kontrolera bezprzewodowego Model R51/CE i R51/E Napięcie znamionowe 3.0V Najniższe napięcie procesora CPU emitującego sygnał 2.0V

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE Model sterownika R05/BGE Zasilane 3.0V (Baterie alkaliczne LR03 X 2) Najniższa wartość zasilania przy której emitowany jest sygnał ze sterownika 2.4V Maksymalna

Bardziej szczegółowo

Instrukcja używania pilota zdalnego sterowania

Instrukcja używania pilota zdalnego sterowania Instrukcja używania pilota zdalnego sterowania 035M00010-000 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI Zasłony, drzwi lub podobne do nich obiekty utrudniają lub uniemożliwiają odbiór sygnału przez klimatyzator. Nie pozwalaj

Bardziej szczegółowo

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PILOT ZDALNEGO STEROWANIA R5/E-30 Ostrzeżenie. Należy upewnić się, że między pilotem a odbiornikiem urządzenia wewnętrznego nie znajdują się żadne przegrody; w przeciwnym wypadku

Bardziej szczegółowo

instrukcja serwisowa Klimatyzatory system multi

instrukcja serwisowa Klimatyzatory system multi instrukcja serwisowa Klimatyzatory system multi SPIS TREŚCI Usuwanie problemów 3 Kody błędów 4 Sprawdzić poniższe przed wezwaniem centrum serwisowego AUX, jeśli wystąpi nieprawidłowe działanie. Klimatyzator

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA SPIS TREŚCI FUNKCJE PILOTA...3 FUNKCJE WYŚWIETLACZA...4 MONTAŻ I WYMIANA BATERII...5 PRACA AUTOMATYCZNA...6 FUNKCJA CHŁODZENIA / GRZANIA / WENTYLACJI...7 FUNKCJA OSUSZANIA...7

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW MDV

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW MDV INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW MDV KLIMATYZATORY KANAŁOWE MHA (C ) 24HRDN1 MHA (C ) 30HRDN1 MHA (C ) 36HRDN1 MHA (C ) 48HRDN1 MHA (C ) 60HRDN1 Wyłączny importer Spis treści FUNKCJE PILOTA... 3 FUNKCJE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi PL

Instrukcja obsługi PL nstrukcja obsługi OBŁUGA U OBŁUGA 5.1 Elektroniczny dotykowy panel sterowania (LCD) ze zmiennym podświetleniem, wbudowany w urządzenie terownik umożliwia całkowicie niezależną regulację temperatury w pomieszczeniu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA SERWISOWA

INSTRUKCJA SERWISOWA INSTRUKCJA SERWISOWA Klimatyzator kasetonowy typu Multisplit. CNAUX.PL SPIS TREŚCI Usuwanie problemów: Kody błędów 3 5 USUWANIE PROBLEMÓW Sprawdzić poniższe przed wezwaniem centrum serwisowego AUX, jeśli

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI PARAMETRY TECHNICZNE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA... 3 MOŻLIWOŚCI PRACY... 3 PRZYCISKI FUNKCYJNE NA PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA...

SPIS TREŚCI PARAMETRY TECHNICZNE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA... 3 MOŻLIWOŚCI PRACY... 3 PRZYCISKI FUNKCYJNE NA PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA... SPIS TREŚCI PARAMETRY TECHNICZNE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA... 3 MOŻLIWOŚCI PRACY... 3 PRZYCISKI FUNKCYJNE NA PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA... 3 NAZWY I FUNKCJE WSKAŹNIKÓW W PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA:

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA: INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA: JAK ZAINSTALOWAĆ BATERIE Usuń zaślepkę znajdującą się na odwrocie pilota. Włóż dwie baterie alkaliczne AAA 1,5 V-DC. Upewnij się, że baterie są włożone prawidłowo.

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZACJA INSTRUKCJA OBSŁUGI

KLIMATYZACJA INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZACJA INSTRUKCJA OBSŁUGI Konstrukcja oraz dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia w celu poprawy produktów. Skonsultuj się z agencją sprzedaży lub producentem, aby dowiedzieć się o szczegółach.

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZATOR POKOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI

KLIMATYZATOR POKOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATOR POKOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI MODEL: KC(R)-20/A(Ya) KC(R)-22/A(Ya) KC(R)-25/A(Ya) KC(R)-32/(Ya) KC(R)-35/(Ya) KC(R)-46/(Ya) KC(R)-50/(Ya) Jesteśmy wdzięczni za wybranie tego klimatyzatora. Prosimy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1 Spis treści: 1. Parametry techniczne pilota... 2 2. Informacje ogólne 2 3. Opis funkcji... 2 4. Opis wskaźników wyświetlacza. 3

Bardziej szczegółowo

Sterownik przewodowy. Bosch Climate 5000 SCI / MS. Model: KJR-12B/DP(T)-E-2

Sterownik przewodowy. Bosch Climate 5000 SCI / MS. Model: KJR-12B/DP(T)-E-2 Bosch Climate 5000 SCI / MS Sterownik przewodowy Model: KJR-12B/DP(T)-E-2 Instrukcja obsługi sterownika przewodowego klimatyzatora kasetonowego 4-stronnego i kanałowego 6720867708 (2017/06) PL Kompatybilny

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZATOR C S R 9 1 E PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

KLIMATYZATOR C S R 9 1 E PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KLIMATYZATOR PILOT ZDALNEGO STEROWANIA C S 3 3 5 - R 9 1 E Dziękujemy bardzo za nabycie naszego klimatyzatora. Przed użyciem klimatyzatora prosimy o dokładne przeczytanie instrukcji.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA YX1F

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA YX1F INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA YX1F Przed rozpoczęciem użytkowania prosimy o zapoznanie się z poniższą instrukcją. Dziękujemy za zakup klimatyzatora Airwell. Nazwy i funkcje pilota bezprzewodowego Nota: Upewnij

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- 24 HRN1 INSTRUKCJA OBSŁUGI

Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- 24 HRN1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- 24 HRN1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści: 1. Parametry techniczne pilota... 2 2. Informacje ogólne 2 3. Opis funkcji... 2 4. Opis wskaźników wyświetlacza. 3

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Diagnostyka

Instrukcja obsługi Diagnostyka Instrukcja obsługi Diagnostyka Dziękujemy za nabycie artykułu i zaufaniu do naszego asortymentu produktów. Compact 3.0 N&D jest urządzeniem klimatyzacyjnym niezależnym od wyłączonego lub włączonego silnika,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. urządzeń klimatyzacyjnych typu split

INSTRUKCJA OBSŁUGI. urządzeń klimatyzacyjnych typu split INSTRUKCJA OBSŁUGI urządzeń klimatyzacyjnych typu split 1 Ścienne: ON/OFF: MSR1-09HRN1-QC2 MSR1-12HRN1-QC2 MSR1-18HRN1-QB8 MSR1-24HRN1-QB8W INVERTER: MSR1-09HRDN1-QC2 MSR1-12HRDN1-QC2 MSR1-18HRDN1-QC2

Bardziej szczegółowo

PRACA PROGRAMATOR CZASU WŁ. / WYŁ. PROGRAM PRĘDKOŚĆ WENTYLATORA START/STOP. 4. Wciśnij przycisk

PRACA PROGRAMATOR CZASU WŁ. / WYŁ. PROGRAM PRĘDKOŚĆ WENTYLATORA START/STOP. 4. Wciśnij przycisk PRACA PROGRAMATOR CZASU WŁ. / WYŁ. 1. Wciśnij przycisk Wybierz OFF TIMER lub ON TIMER. UWAGI RESET OFF TIMER ON TIMER PROGRAM TIMER (OFF ON, OFF ON) 2. Wciskając przyciski ustaw czas włączenia (ON) lub

Bardziej szczegółowo

NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA (400V) Instrukcja obsługi

NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA (400V) Instrukcja obsługi NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA (400V) Instrukcja obsługi EL 9/ 15 / 22 Przed pierwszym uruchomieniem należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi. Instrukcja powinna znajdować się w bezpiecznym, łatwo dostępnym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Sterownik ścienny KJR-12B/DP

Instrukcja obsługi. Sterownik ścienny KJR-12B/DP Instrukcja obsługi Sterownik ścienny KJR-12B/DP Wyłączny importer IO0024A032015 Spis treści Parametry sterownika... 3 Parametry sterownika... 3 Nazwy i funkcje wyświetlacza sterownika ściennego... 4 Przyciski

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów

Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów ASH 25 HMV ECO ASH 35 HMV ECO ASH 50 HMV ECO ASH 71 HMV ECO Spis treści: 1. Parametry techniczne pilota.. 2 2. Informacje ogólne... 2 3. Opis funkcji.... 2 4. Opis

Bardziej szczegółowo

42HQE009. / 012. Pilot i jego funkcje

42HQE009. / 012. Pilot i jego funkcje Pilot i jego funkcje PL POLSKI 1. Przycisk wyboru trybu Za każdym naciśnięciem tego przycisku wybierany jest tryb pracy zgodnie z następującą sekwencją: AUTO, CHŁODZENIE, SUSZENIE, OGRZEWANIE (niedostępne

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATOR ARTEL PRZYPODŁOGOWO - PODSUFITOWY. Przeczytaj uważnie i zachowaj na przyszłość. http://www.agdex.

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATOR ARTEL PRZYPODŁOGOWO - PODSUFITOWY. Przeczytaj uważnie i zachowaj na przyszłość. http://www.agdex. INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATOR ARTEL PRZYPODŁOGOWO - PODSUFITOWY RT12 RT18 RT24 RT36 RT48 RT60 Przeczytaj uważnie i zachowaj na przyszłość. http://www.agdex.com/ KLIMATYZATOR PRZYPODŁOGOWO PODSUFITOWY

Bardziej szczegółowo

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA PILOT ZDALNEGO STEROWANIA WYŚWIETLACZ DZIAŁANIA Wyświetla bieżące ustawienia. Przycisk WYŚWIETLACZA Naciśnij ten przycisk jeden raz, by wstrzymać wyświetlanie przez zespół wewnątrz pomieszczenia, naciśnij

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRYCZNY PIEC KONWEKCYJNY

INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRYCZNY PIEC KONWEKCYJNY INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRYCZNY PIEC KONWEKCYJNY LineMiss STALGAST 2005 Panel sterowania CLASSIC Panel sterowania może być obsługiwany ręcznie lub pracować w trybie programowanym. W każdym trybie pracy

Bardziej szczegółowo

Wyłącznik czasowy GAO EMT757

Wyłącznik czasowy GAO EMT757 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wyłącznik czasowy GAO EMT757 Produkt nr 552451 Instrukcja obsługi Strona 1 z 10 Cyfrowy programator czasowy Artykuł nr: EMT757 A. Funkcje 1. Cyfrowy programator czasowy (zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania

Instrukcja użytkowania Instrukcja użytkowania Panel sterowania Wskaźnik prędkości nawiewu Duża wilgotność (75%) Średnia wilgotność (65%) Mała wilgotność (50%) Wskaźnik wilgotności Wskaźnik odszraniania Wskaźnik pełnego zbiornika

Bardziej szczegółowo

Sterownik bezprzewodowy

Sterownik bezprzewodowy Bosch Climate 5000 Sterownik bezprzewodowy RG57 A7/BGEF, RG57 B1/BGE Instrukcja użytkownika 6 720 868 641 (2016/11) PL Dziękujemy za zakup naszego klimatyzatora. Przed rozpoczęciem korzystania z klimatyzatora

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot bezprzewodowy RC

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot bezprzewodowy RC INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot bezprzewodowy RC Prosimy o przeczytanie niniejszej instrukcji uważnie i dokładnie przed uruchomieniem urządzenia! Zachowaj tę instrukcję, aby móc jej użyć w przyszłości. CNAUX.PL

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot bezprzewodowy H

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot bezprzewodowy H INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot bezprzewodowy H Prosimy o przeczytanie niniejszej instrukcji uważnie i dokładnie przed uruchomieniem urządzenia! Zachowaj tę instrukcję, aby móc jej użyć w przyszłości. CNAUX.PL

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORA KASETONOWEGO ARTEL

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORA KASETONOWEGO ARTEL INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORA KASETONOWEGO ARTEL Przed włączeniem klimatyzatora dokładnie zapoznaj się z instrukcją obsługi, a po uruchomieniu należy bezwzględnie przestrzegać warunków prawidłowego

Bardziej szczegółowo

5 LAT gwarancji. INSTRUKCJA OBSŁUGI urządzeń klimatyzacyjnych KAISAI

5 LAT gwarancji. INSTRUKCJA OBSŁUGI urządzeń klimatyzacyjnych KAISAI INSTRUKCJA OBSŁUGI urządzeń klimatyzacyjnych KAISAI SPLIT - ścienne ON/OFF: KSR1-09HRN KSR1-12HRN KSR1-18HRN KSR1-24HRN SPLIT - ścienne INVERTER: KSR1-09HRD KSR1-12HRD KSR1-18HRD KSR1-24HRD SPLIT - Multi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Pilot zdalnego sterowania BRC315D7

Instrukcja obsługi. Pilot zdalnego sterowania BRC315D7 1 3 2 1 4 11 NOT AVAILABLE 12 6 5 5 7 8 14 9 10 19 17 18 21 13 20 15 16 1 DZIĘKUJEMY, ŻE ZDECYDOWALI SIĘ PAŃSTWO NA ZAKUP TEGO PILOTA. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO INSTA- LACJI NALEŻY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZATOR NAŚCIENNY

KLIMATYZATOR NAŚCIENNY Uważnie przeczytaj ostrzeżenia oraz postępuj ściśle według instrukcji. UWAGA! Nie należy próbować instalować klimatyzator samemu; zawsze należy skontaktować się z firmą montażową - w przypadku przerwy

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ PILOT ZDALNEGO STEROWANIA RC7 INSTRUKCJA OBSŁUGI I PROGRAMOWANIA 1-2 3 4-15

ZAWARTOŚĆ PILOT ZDALNEGO STEROWANIA RC7 INSTRUKCJA OBSŁUGI I PROGRAMOWANIA 1-2 3 4-15 PILOT ZDALNEGO STEROWANIA RC7 INSTRUKCJA OBSŁUGI I PROGRAMOWANIA POLSKI ZAWARTOŚĆ ŚRODKI OSTROŻNOŚCI UŻYTKOWANIE PILOTA PODCZERWIENI PRACA Z PILOTEM 1-2 3 4-15 Dziekujemy za zakup klimatyzatora pokojowego.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW MDV

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW MDV INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW MDV KLIMATYZATORY KANAŁOWE SERIA MHA, MHC, MHD, MHG, MTB Ze sterownikiem przewodowym KJR 12 Prosimy o przeczytanie poniższej instrukcji Instrukcja zawiera wiele cennych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA NAZWY PRZYCISKÓW Przyciśnij raz wybierając tryb pracy. Przyciśnij raz uruchamiając klimatyzator, po ponownym przyciśnięciu następuje zatrzymanie urządzenia.

Bardziej szczegółowo

Szklany czajnik z regulacją temperatury

Szklany czajnik z regulacją temperatury Szklany czajnik z regulacją temperatury Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup czajnika z wyłącznikiem bezpieczeństwa, możliwością wyboru temperatury, wskaźnikiem poziomu wody i sygnałem dźwiękowym. Prosimy

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ PILOT ZDALNEGO STEROWANIA RC8A INSTRUKCJA OBSŁUGI I PROGRAMOWANIA 1-2 3 4-11

ZAWARTOŚĆ PILOT ZDALNEGO STEROWANIA RC8A INSTRUKCJA OBSŁUGI I PROGRAMOWANIA 1-2 3 4-11 PILOT ZDALNEGO STEROWANIA RC8A INSTRUKCJA OBSŁUGI I PROGRAMOWANIA POLSKI ZAWARTOŚĆ ŚRODKI OSTROŻNOŚCI UŻYTKOWANIE PILOTA PODCZERWIENI PRACA Z PILOTEM 1-2 3 4-11 Dziekujemy za zakup klimatyzatora pokojowego.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI TMT-502 PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

INSTRUKCJA OBSŁUGI TMT-502 PILOT ZDALNEGO STEROWANIA INSTRUKCJA OBSŁUGI TMT-502 PILOT ZDALNEGO STEROWANIA Gratulujemy zakupu produktu firmy COCO Aby jak najlepiej korzystać z zakupionego produktu, zarejestruj się na naszej stronie internetowej: www.coco-technology.com/register.

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZATOR INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA

KLIMATYZATOR INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA KLIMATYZATOR INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA SPIS TREŚCI OBSŁUGA PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA......2 SPECYFIKACJA PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA.....3 FUNKCJE PRACY....4 IKONY NA WYŚWIETLACZU...6 PRZYCISKI FUNKCYJNE........7

Bardziej szczegółowo

Ekspres do kawy z timerem 550 W

Ekspres do kawy z timerem 550 W Ekspres do kawy z timerem 550 W Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup ekspresu do kawy z timerem. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PAR-FL32

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PAR-FL32 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PAR-FL32 1 WSKAZÓWKI BEZPIECZNEGO UśYTKOWANIA 2 2 NAZWY ELEMENTÓW WYŚWIETLACZ 1. Nadajnik podczerwieni 2. Wybór trybu pracy urządzenia 3. Temperatura zadana 4. Bieg wentylatora

Bardziej szczegółowo

UWAGA! Nie należy próbować instalować klimatyzator samemu; zawsze należy skontaktować się z firmą montażową

UWAGA! Nie należy próbować instalować klimatyzator samemu; zawsze należy skontaktować się z firmą montażową Uważnie przeczytaj ostrzeżenia oraz postępuj ściśle według instrukcji. UWAGA! Nie należy próbować instalować klimatyzator samemu; zawsze należy skontaktować się z firmą montażową - w przypadku przerwy

Bardziej szczegółowo

Delvotest Inkubator. Instrukcja obsługi. Wersja 1.0

Delvotest Inkubator. Instrukcja obsługi. Wersja 1.0 Delvotest Inkubator Instrukcja obsługi Wersja 1.0 Przedmowa Dziękujemy za zakup naszego produktu: Delvotest Inkubator. Ten podręcznik przeznaczony dla użytkowników i zawiera informacje oraz wskazówki funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. KLIMATYZATOR ResfriAgro

Instrukcja obsługi. KLIMATYZATOR ResfriAgro Instrukcja obsługi KLIMATYZATOR ResfriAgro Spis treści : Funkcje mikroprocesora Funkcje programu Ważne informacje Części zamienne Dane techniczne Opis funkcji mikroprocesora 1) Czujnik sygnału pilota (opcja)

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORA KASETONOWEGO ARTEL

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORA KASETONOWEGO ARTEL INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORA KASETONOWEGO ARTEL Przed włączeniem klimatyzatora dokładnie zapoznaj się z instrukcją obsługi, a po uruchomieniu należy bezwzględnie przestrzegać warunków prawidłowego

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZATOR POSTOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI

KLIMATYZATOR POSTOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATOR POSTOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Działanie: Wskazówki dla użytkowników Klimatyzator Sleeping Well 1000 pozwala utrzymać optymalne warunki termiczne w pojeździe w przedziale sypialnym kabiny.

Bardziej szczegółowo

Pompy ciepła SIRAC INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA (2007-12-06)

Pompy ciepła SIRAC INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA (2007-12-06) Pompy ciepła SIRAC INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA (2007-12-06) SOLARUS.pl tel. 0 71 71 70 501 45-631 Opole ul. Dunikowskiego 16c email: solarus@solarus.pl Solarus.pl 1 1. Wstęp 1. Panel kontrolny ma zastosowanie

Bardziej szczegółowo

CR035-RG

CR035-RG Konstrukcja oraz specyfikacje techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia o ulepszeniu produktu. Szczegółowe informacje można uzyskać u przedstawiciela handlowego lub producenta. CR035-RG52

Bardziej szczegółowo

PILOT PODCZERWIENI. Instrukcja obsługi

PILOT PODCZERWIENI. Instrukcja obsługi PILOT PODCZERWIENI Instrukcja obsługi PILOT OPIS PRZYCISKÓW PILOTA PODCZERWIENII 1. Transmiter sygnału podczerwieni 2. Przycisk ON/OFF Wciskając przycisk uruchamiany jest klimatyzator ( słyszalny jest

Bardziej szczegółowo

Uważnie przeczytaj ostrzeżenia oraz postępuj ściśle według instrukcji.

Uważnie przeczytaj ostrzeżenia oraz postępuj ściśle według instrukcji. Uważnie przeczytaj ostrzeżenia oraz postępuj ściśle według instrukcji. - W przypadku przerwy w dopływie energii elektrycznej, klimatyzator wyłączy się a po przywróceniu zasilania klimatyzator uruchomi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi GRZEJNIK ELEKTRYCZNY EWH-2000W V_1_00

Instrukcja obsługi GRZEJNIK ELEKTRYCZNY EWH-2000W V_1_00 Instrukcja obsługi GRZEJNIK ELEKTRYCZNY EWH-2000W V_1_00 02 Instrukcja obsługi - grzejnik elektryczny EWH-2000W 1 OPIS SYMBOLI Produkt jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami zawartymi w dyrektywach Unii

Bardziej szczegółowo

Opis jednostki wewnętrznej

Opis jednostki wewnętrznej Opis jednostki wewnętrznej Rzeczywisty produkt może różnić się nieznacznie od przedstawionego poniżej. 01 05 02 Podstawowe informacje 01 Wlot powietrza 02 Filtr powietrza 03 Łopatka regulująca kierunek

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. v_1_01

Instrukcja obsługi. v_1_01 Instrukcja obsługi v 0 02 Instrukcja obsługi - grzejnik elektryczny EWR-2000W OPIS SYMBOLI Produkt jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami zawartymi w dyrektywach Unii Europejskiej. UWAGA! Zabrania się

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OSUSZACZA POWIETRZA FIRMY CHIGO

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OSUSZACZA POWIETRZA FIRMY CHIGO CHIGO INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OSUSZACZA POWIETRZA FIRMY CHIGO (MODEL) CFZ-0.5BD CFZ-0.8BD Dziękujemy za zakupienie urządzenia firmy CHIGO. Prosimy o zapoznanie się z treścią instrukcji przed przystąpieniem

Bardziej szczegółowo

1.1 Zestawienie zbiorcze

1.1 Zestawienie zbiorcze 1. Osuszacz typu CF0.5E, CF08E 1.1 Zestawienie zbiorcze CF0.5E CF0.8E Rysunek 1-1 MODEL UWAGI CF0.5E CF0.8E CE 1Ph 220-230V 50Hz R134a -1- 1.2 Specyfikacja techniczna Tabela 1-1 Model Zasilanie elektryczne

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZACJA ILUSTRACJA PILOTA

KLIMATYZACJA ILUSTRACJA PILOTA KLIMATYZACJA ILUSTRACJA PILOTA W celu ulepszenia produktów ich konstrukcja oraz dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Skonsultuj się z agencją sprzedaży lub producentem, aby uzyskać szczegółowe

Bardziej szczegółowo

ATMT-502 PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

ATMT-502 PILOT ZDALNEGO STEROWANIA INSTRUKCJA OBSŁUGI ATMT-502 PILOT ZDALNEGO STEROWANIA Gratulujemy zakupu produktu firmy COCO Aby jak najlepiej korzystać z zakupionego produktu, zarejestruj się na naszej stronie internetowej: www.coco-technology.com/register.

Bardziej szczegółowo

CLIMATE 5000 VRF. Sterownik przewodowy do urządzeń HRV WRC-V. Instrukcja montażu i obsługi (2015/07) PL

CLIMATE 5000 VRF. Sterownik przewodowy do urządzeń HRV WRC-V. Instrukcja montażu i obsługi (2015/07) PL CLIMATE 5000 VRF Sterownik przewodowy do urządzeń HRV WRC-V Instrukcja montażu i obsługi 6720848346 (2015/07) PL Dziękujemy za zakup naszego klimatyzatora. Przed użyciem klimatyzatora należy uważnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

ISTRUKCJA OBSŁUGI TERMOWENTYLATORY RPL

ISTRUKCJA OBSŁUGI TERMOWENTYLATORY RPL ISTRUKCJA OBSŁUGI TERMOWENTYLATORY RPL UWAGA! Przed uruchomieniem nagrzewnicy dokładnie zapoznaj się z instrukcją obsługi. 1. OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA. Dla własnego bezpieczeństwa zaleca się zachowanie

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK OBSŁUGI PILOT PRZEWODOWY: UTB-YUB ZATRZYMAJ PODRĘCZNIK OBSŁUGI DO PRZYSZŁEGO KORZYSTANIA P/N

PODRĘCZNIK OBSŁUGI PILOT PRZEWODOWY: UTB-YUB ZATRZYMAJ PODRĘCZNIK OBSŁUGI DO PRZYSZŁEGO KORZYSTANIA P/N PODRĘCZNIK OBSŁUGI PILOT PRZEWODOWY: UTB-YUB ZATRZYMAJ PODRĘCZNIK OBSŁUGI DO PRZYSZŁEGO KORZYSTANIA P/N 9373329022 SPIS TREŚCI ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA... 1 NAZWA CZĘŚCI... 1 PRZYGOTOWANIE... 2 PRACA...

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy, elektryczny spieniacz do mleka 3w1

Bezprzewodowy, elektryczny spieniacz do mleka 3w1 Bezprzewodowy, elektryczny spieniacz do mleka 3w1 Szanowny Kliencie, Dziękujemy za zakup spieniacza do mleka. Dzięki temu urządzeniu łatwo spienisz mleko i będziesz cieszyć się kawą z pianką z mleka lub

Bardziej szczegółowo

Odwilżacz powietrza 20 l Nr produktu 560501

Odwilżacz powietrza 20 l Nr produktu 560501 INSTRUKCJA OBSŁUGI Odwilżacz powietrza 20 l Nr produktu 560501 Strona 1 z 5 Odwilżacz powietrza, 20 litrów, wersja 04/09 Nr produktu 56 05 01 Niniejsza instrukcja obsługi stanowi integralną część produktu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI FOLGARIDA (PL )

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI FOLGARIDA (PL ) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI FOLGARIDA (PL 04306513) Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją i przez uprawnionego instalatora. OPIS Okap może działać jako pochłaniacz lub wyciąg.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOT BEZPRZEWODOWY RM02

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOT BEZPRZEWODOWY RM02 INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOT BEZPRZEWODOWY RM02 Przed uruchomieniem urządzenia należy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi. Specyfikacje pilota Model RM02A/BGE-A; RM02A/BGE (T)-A Napięcie znamionowe 3.0

Bardziej szczegółowo

Sterownik bezprzewodowy

Sterownik bezprzewodowy Bosch Climate 5000 RAC Sterownik bezprzewodowy Model RG57 B/BGE Instrukcja obsługi sterownika bezprzewodowego klimatyzatora ściennego Kompatybilny z modelami serii Climate 5000: RAC 2,6-2 IBW RAC 3,5-2

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Termostat FH-CWP programowalny

Instrukcja Termostat FH-CWP programowalny Instrukcja Termostat FH-CWP programowalny Spis treśći 1. Przegląd funkcji... 3 2. Montaż... 4 3. Instalacja... 4 4. Tryb ręczny (ustawienie fabryczne)... 5 5. Programowanie w trybie ON/OFF... 6 6. Zaawansowane

Bardziej szczegółowo

DRY 35 Przenośny osuszacz powietrza.

DRY 35 Przenośny osuszacz powietrza. wer. 210111 PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "AVICOLD" Sp.J. 43-400 CIESZYN, ul. BIELSKA 61c tel. / fax: 0-33-85-67-444, 0-33-85-67-445, http://www.avicold.com.pl 0-33-85-67-446 e-mail: avicold@avicold.com.pl

Bardziej szczegółowo

PROSTY PILOT PRZEWODOWY

PROSTY PILOT PRZEWODOWY PODRĘCZNIK OBSŁUGI PROSTY PILOT PRZEWODOWY UTY-RSNYM ZATRZYMAJ PODRĘCZNIK OBSŁUGI DO PRZYSZŁEGO KORZYSTANIA P/N 9374142170 SPIS TREŚCI ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA...PL-1 NAZWY ELEMENTÓW...PL-2 PRACA...PL-3 PREZENTACJA

Bardziej szczegółowo

UWAGA! Nie należy próbować instalować klimatyzator samemu; zawsze należy skontaktować się z firmą montażową OSTRZEŻENIA!

UWAGA! Nie należy próbować instalować klimatyzator samemu; zawsze należy skontaktować się z firmą montażową OSTRZEŻENIA! Uważnie przeczytaj ostrzeżenia oraz postępuj ściśle według instrukcji. UWAGA! Nie należy próbować instalować klimatyzator samemu; zawsze należy skontaktować się z firmą montażową - w przypadku przerwy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza. Dyfuzyjny nawilżacz B 400

Instrukcja obsługi. Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza. Dyfuzyjny nawilżacz B 400 Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza Instrukcja obsługi Dyfuzyjny nawilżacz B 400 Najprostszy w obsłudze Najprostszy w czyszczeniu; Cicha praca Automatyczny higrostat Automatyczny wyłącznik Dry-Pol

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Sterownik przewodowy RBC-AMT32E

Instrukcja obsługi. Sterownik przewodowy RBC-AMT32E Instrukcja obsługi Sterownik przewodowy RBC-AMT32E 1 NAZWY ELEMENTÓW STEROWNIKA Niniejszy sterownik przewodowy może sterować pracą maksymalnie 8 jednostek wewnętrznych. Sekcja wyświetlania Na przykładowym

Bardziej szczegółowo

Galanz INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZENOŚNEGO KLIMATYZATORA. AM-09C53CD1(b)

Galanz INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZENOŚNEGO KLIMATYZATORA. AM-09C53CD1(b) Galanz INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZENOŚNEGO KLIMATYZATORA AM-09C53CD1(b) Dziękujemy za wybór naszego klimatyzatora. Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej INSTRUKCJI UŻYTKOWANIA przed użyciem oraz zachowanie

Bardziej szczegółowo

AT Wielofunkcyjne urządzenie klimatyzacyjne

AT Wielofunkcyjne urządzenie klimatyzacyjne AT-5461 Wielofunkcyjne urządzenie klimatyzacyjne Bezpieczeństwo Przeczytaj i zachowaj tę instrukcję Urządzenie może być używane przez dzieci powyżej 8 lat lub przez osoby z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Sterownik przewodowy (uproszczony) CZ-RE2C2 CZ-RELC2

Instrukcja obsługi Sterownik przewodowy (uproszczony) CZ-RE2C2 CZ-RELC2 Instrukcja obsługi Sterownik przewodowy (uproszczony) CZ-RE2C2 CZ-RELC2 4. Sterownik przewodowy CZ-RE2C2 (uproszczony) Oznaczenia i funkcje Przyciski sterujące A. Przycisk włączania/wyłączania Naciśnięcie

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK OBSŁUGI PILOT PRZEWODOWY: UTH-3TA16 ZATRZYMAJ PODRĘCZNIK OBSŁUGI DO PRZYSZŁEGO KORZYSTANIA P/N

PODRĘCZNIK OBSŁUGI PILOT PRZEWODOWY: UTH-3TA16 ZATRZYMAJ PODRĘCZNIK OBSŁUGI DO PRZYSZŁEGO KORZYSTANIA P/N PODRĘCZNIK OBSŁUGI PILOT PRZEWODOWY: UTH-3TA16 ZATRZYMAJ PODRĘCZNIK OBSŁUGI DO PRZYSZŁEGO KORZYSTANIA P/N 9373329053 SPIS TREŚCI ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA 1 NAZWY CZĘŚCI 1 INFORMACJA O FUNKCJONALNOŚCI 2 PRZYGOTOWANIE

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIK POMIESZCZENIOWY DLA URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH. Typ uproszczony RBC-AS21E

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIK POMIESZCZENIOWY DLA URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH. Typ uproszczony RBC-AS21E INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIK POMIESZCZENIOWY DLA URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH Typ uproszczony RBC-AS21E Dziękujemy bardzo za zakup Sterownika Pomieszczeniowego do klimatyzatora TOSHIBA. Przed użyciem Sterownika

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORY KASETONOWE MCA2-12,18

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORY KASETONOWE MCA2-12,18 INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORY KASETONOWE MCA2-12,18 MCC-24 48 Spis treści FUNKCJE PILOTA... 3 FUNKCJE WYŚWIETLACZA... 5 MONTAŻ BATERII... 6 PRACA AUTOMATYCZNA... 7 FUNKCJA CHŁODZENIA/GRZANIA/WENTYLACJI...

Bardziej szczegółowo

Osuszacz powietrza SUPER DRY SD40-GAE INSTRUKCJA OBSŁUGI

Osuszacz powietrza SUPER DRY SD40-GAE INSTRUKCJA OBSŁUGI Osuszacz powietrza SUPER DRY SD40-GAE INSTRUKCJA OBSŁUGI Producent FRAL S.r.l. www.fral.it Importer UNI-LUX Sp. z o.o. www.uni-lux.pl 1 INFORMACJE BEZPIECZEŃSTWA 1. Proszę uważnie przeczytać instrukcję

Bardziej szczegółowo

Opis panelu przedniego

Opis panelu przedniego Opis panelu przedniego 1. Klawisz wejścia do MENU sterownika oraz zatwierdzania ustawień 2. Klawisz wyjścia, cofnięcia do opcji wcześniejszej oraz start/stop pracy pieca 3. Klawisz + (wielofunkcyjny) Naciśnięcie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRZYNKA STEROWNICZA NAGRZEWNICY POWIETRZA I KURTYNY POWIETRZNEJ AIRCOM 4

INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRZYNKA STEROWNICZA NAGRZEWNICY POWIETRZA I KURTYNY POWIETRZNEJ AIRCOM 4 INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRZYNKA STEROWNICZA NAGRZEWNICY POWIETRZA I KURTYNY POWIETRZNEJ AIRCOM 4 Wymiary: szerokość = 147 mm, wysokość = 71 mm głębokość = 28 mm Opis: Ekran wyświetla bądź to ustawioną skorygowaną

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI VISSO (PL 04307617)

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI VISSO (PL 04307617) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI VISSO (PL 04307617) Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją i przez uprawnionego instalatora. OPIS Okap może działać jako pochłaniacz lub wyciąg.

Bardziej szczegółowo

Galanz INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZENOŚNEGO KLIMATYZATORA. AM-12C53CA1(a)

Galanz INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZENOŚNEGO KLIMATYZATORA. AM-12C53CA1(a) Galanz INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZENOŚNEGO KLIMATYZATORA AM-12C53CA1(a) Dziękujemy za wybór naszego klimatyzatora. Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej INSTRUKCJI UŻYTKOWANIA przed użyciem oraz zachowanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI (PL) Mill HT1500

INSTRUKCJA OBSŁUGI (PL) Mill HT1500 Instrukcja obsługi (PL) INSTRUKCJA OBSŁUGI (PL) Mill HT1500 Prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją i zachowanie jej na przyszłość. Zasady bezpieczeństwa Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

TERMO-HIGROMETR Z ZEGAREM DM-302 INSTRUKCJA OBSŁUGI

TERMO-HIGROMETR Z ZEGAREM DM-302 INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMO-HIGROMETR Z ZEGAREM DM-302 I. Główne cechy INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Trzyliniowy wyświetlacz LCD, na którym wyświetlana jest godzina (lub data), temperatura wewnętrzna i wilgotność względna. 2. Wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi NAGRZEWNICA EWP ELEKTRYCZNA EWP EWPT V ~50Hz V ~50Hz EWP V ~50Hz EWP V 3~50Hz V_2_00

Instrukcja obsługi NAGRZEWNICA EWP ELEKTRYCZNA EWP EWPT V ~50Hz V ~50Hz EWP V ~50Hz EWP V 3~50Hz V_2_00 Instrukcja obsługi NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA 0-40V ~50Hz kw T 0-40V ~50Hz kw 0-40V ~50Hz kw 80-400V ~50Hz 5kW V 00 0 Instrukcja obsługi - nagrzewnica - T OPIS SYMBOLI Produkt jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW KLIMATYZATORY ŚCIENNE MSR-09HRDN1 MSR-12HRDN1 MSR-18HRDN1 MSR-24HRDN1 SPIS TREŚCI FUNKCJE PILOTA...3 FUNKCJE WYŚWIETLACZA...5 MONTAŻ I WYMIANA BATERII...6 PRACA AUTOMATYCZNA...7

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Klimatyzatory typu Inverter Typ kanałowy sufitowy FXMQ40PVE FXMQ50PVE FXMQ63PVE FXMQ80PVE FXMQ100PVE FXMQ125PVE

Instrukcja obsługi. Klimatyzatory typu Inverter Typ kanałowy sufitowy FXMQ40PVE FXMQ50PVE FXMQ63PVE FXMQ80PVE FXMQ100PVE FXMQ125PVE Instrukcja obsługi Klimatyzatory typu Inverter FXMQ40PVE FXMQ50PVE FXMQ63PVE FXMQ80PVE FXMQ100PVE FXMQ125PVE 1 2 7 3 13 10 11 12 1 4 5 8 14 9 6 1 FXMQ40PVE FXMQ50PVE FXMQ63PVE FXMQ80PVE FXMQ100PVE FXMQ125PVE

Bardziej szczegółowo

EH1580 INVIERNO OCZYSZCZACZ POWIETRZA INSTRUKCJA OBSŁUGI

EH1580 INVIERNO OCZYSZCZACZ POWIETRZA INSTRUKCJA OBSŁUGI EH1580 INVIERNO OCZYSZCZACZ POWIETRZA INSTRUKCJA OBSŁUGI Proszę przeczytać dokładnie instrukcję obsługi i zachować do dalszego użytkowania. Przed włączeniem należy upewnić się co do jakości sprzętu, nie

Bardziej szczegółowo

1. STEROWNIK B Instrukcja użytkowania sterownika.

1. STEROWNIK B Instrukcja użytkowania sterownika. PL 1. STEROWNIK B 2003. 1.1 Instrukcja użytkowania sterownika. 1. Funkcje, przycisk skanowania funkcji, począwszy od stanu podstawowego. 1 naciśnięcie Ustawianie żądanego czasu rozpoczęcia nagrzewania

Bardziej szczegółowo

P340 MANUAL READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

P340 MANUAL READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS P340 MANUAL READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS 73 INSTRUKCJA OBSŁUGI BONECO P340 74 PRZEGLĄD I NAZEWNICTWO CZĘŚCI 1 2 3 4 5 1 Pokrywa przednia 2 Filtr wstępny 3 Filtr A341 4 BONECO P340 5 Panel obsługowy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Elektroniczny regulator pomieszczenia MILUX

Instrukcja obsługi. Elektroniczny regulator pomieszczenia MILUX Instrukcja obsługi Elektroniczny regulator pomieszczenia MILUX 1 7795 01 Informacje ogólne: Milux jest regulatorem termostatycznym z programem czasowym z wyświetlaczem. Termostat programowalny służy regulacji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550 INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 1. Montaż urządzenia może dokonać z odpowiednimi uprawnieniami SEP 2. Przed przystąpieniem do konserwacji odłącz zasilanie 3. Nie opierać/wieszać

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOT BEZPRZEWODOWY RG58A

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOT BEZPRZEWODOWY RG58A INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOT BEZPRZEWODOWY RG58A Przed uruchomieniem urządzenia należy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi. SPIS TREŚCI STRONA 1. Specyfikacje pilota 3 2. STEROWANIE ZA POMOCĄ PRZYCISKÓW

Bardziej szczegółowo