DOKUMENT PODSUMOWUJĄCY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DOKUMENT PODSUMOWUJĄCY"

Transkrypt

1 DOKUMENT PODSUMOWUJĄCY MEGARON spółka akcyjna z siedzibą w Szczecinie Podmiot Oferujący oraz Doradca Finansowy: Biuro Maklerskie Banku DnB NORD Polska S.A. z siedzibą w Radomiu Niniejszy Dokument Podsumowujący został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 27 stycznia 2011r.

2 SPIS TREŚCI PODSUMOWANIE TOŻSAMOŚĆ DYREKTORÓW, WYŻSZEGO SZCEBLA KIEROWNICTWA, DORADCÓW I BIEGŁYCH REWIDENTÓW KLUCZOWE INFORMACJE O EMITENCIE SIEDZIBA I FORMA PRAWNA EMITENTA OGÓLNY ZARYS DZIAŁANOŚCI EMTENTA HISTORIA I ROZWÓJ EMITENTA... 5 WAŻNIEJSZE WYDARZENIA: STRUKTURA ASORTYMENTOWA PRZYCHODÓW ZE SPRZEDAŻY WYBRANE DANE FINANSOWE EMITENTA STRATEGIA ROZWOJU PODSTAWOWE DANE DOTYCZĄCE OFERTY PUBLICZNEJ STATYSTYKI OFERTY I PRZEWIDYWANY HARMONOGRAM PODSTAWOWE WARUNKI OFERTY PRZYCZYNY OFERTY ORAZ WYKORZYSTANIE WPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH NAJWAŻNIEJSZE CZYNNIKI RYZYKA CZYNNIKI RYZYKA ZWIAZANE Z MAKROOTOCZENIEM CZYNNIKI RYZYKA ZWIAZANE BEZPOSREDNIO Z DZIAŁANOŚCIA EMITENTA CZYNNIKI RYZYKA ZWIAZANE Z AKCJAMI

3 PODSUMOWANIE Niniejsze Podsumowanie stanowi wprowadzenie do Prospektu i jest częścią Prospektu. Decyzja o inwestycji w papiery wartościowe objęte niniejszym Prospektem, powinna być podejmowana w oparciu o treść całego Prospektu. Inwestor, w przypadku wystąpienia do sądu z roszczeniem odnoszącym się do treści Prospektu, ponosi koszt ewentualnego tłumaczenia Prospektu przed rozpoczęciem postępowania przed sądem. Osoby sporządzające Podsumowanie ponoszą odpowiedzialność jedynie za szkodę wyrządzoną w przypadku, gdy Podsumowanie wprowadza w błąd, jest niedokładne lub sprzeczne z innymi częściami Prospektu. OSTRZEŻENIE Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych dotyczących Akcji potencjalni inwestorzy powinni dokładnie przeanalizować czynniki ryzyka przedstawione poniżej i inne informacje zawarte w niniejszym Prospekcie. Każde z omówionych poniżej ryzyk może mieć istotnie negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową i perspektywy rozwoju Spółki, a tym samym może mieć negatywny wpływ na cenę Akcji lub prawa inwestorów wynikające z tych Akcji, w wyniku czego inwestorzy mogą stracić część lub całość zainwestowanych środków finansowych. Emitent przedstawił tylko te czynniki ryzyka specyficzne dla Emitenta i jego branży, które uznał za istotne. Potencjalni inwestorzy powinni mieć świadomość, że ryzyka opisane poniżej są jedynymi istotnymi ryzykami, na jakie narażona jest Spółka. Zgodnie z wiedzą Emitenta, na dzień zatwierdzenia Prospektu inne czynniki ryzyka nie mają istotnego znaczenia dla Emitenta i jego działalności i samej branży. 1. TOŻSAMOŚĆ DYREKTORÓW, WYŻSZEGO SZCEBLA KIEROWNICTWA, DORADCÓW I BIEGŁYCH REWIDENTÓW Zarząd Emitenta W skład Zarządu Emitenta wchodzą następujące osoby: Piotr Sikora Prezes Zarządu Rada Nadzorcza Mieszko Parszewski Adam Sikora Mariusz Adamowicz Krzysztof Koroch Andrzej Szczepański Przewodniczący Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej Doradca Finansowy oraz Oferujący (firma inwestycyjna) Doradcą finansowym oraz Oferującym papiery wartościowe Emitenta jest Biuro Maklerskie Banku DnB NORD Polska S.A. z siedzibą w Radomiu. Biegli Rewidenci Sprawozdania finansowe Emitenta za lata zostały zbadane przez: HLB M2 Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy (lata 2008 i 2009) BIEL audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (rok 2007) 3

4 2. KLUCZOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2.1. SIEDZIBA I FORMA PRAWNA EMITENTA Emitent jest spółką akcyjną z siedzibą w Szczecinie. Krajem siedziby Emitenta jest Rzeczpospolita Polska. Emitent został utworzony i działa zgodnie z przepisami prawa polskiego, w szczególności przepisami Kodeksu Spółek Handlowych. Głównym miejscem prowadzenia działalności przez Emitenta jest jego siedziba. Poniżej przedstawione zostały informacje o adresie siedziby oraz numery kontaktowe: Firma: MEGARON Spółka Akcyjna Siedziba: Szczecin, Rzeczpospolita Polska Adres siedziby: ul. Pyrzycka 3 E,F; Szczecin Adres korespondencyjny: ul. Pyrzycka 3 E,F; Szczecin Telefon: +48 (091) Fax: +48 (091) Strona internetowa: Adres OGÓLNY ZARYS DZIAŁANOŚCI EMTENTA Emitent prowadzi działalność w segmencie produkcji i dystrybucji materiałów budowlanych, poprzez produkcję mieszanek mineralnych do wewnętrznych prac wykończeniowych w budownictwie. Spółka posiada nowoczesny zakład produkcyjny pod Szczecinem, gdzie produkuje szeroką gamę produktów z kategorii chemii budowlanej. Główną specjalnością Spółki jest produkcja suchych mieszanek budowlanych na bazie surowców mineralnych takich jak gips, mączki wapienne i dolomitowe, z przeznaczeniem do prac wykończeniowych pomieszczeń. Asortyment wyrobów oferowanych przez Spółkę można podzielić na trzy grupy: gładzie tynkowe, gips szpachlowy, oraz kleje montażowe. Spółka sprzedając rocznie około 31 tys. ton gładzi i gipsów szpachlowych plasuje się ex aequo (wraz z firmą Franspol) w Polsce na trzecim miejscu wśród spółek producentów z tego segmentu chemii budowlanej. Cechy wyróżniające ofertę przedsiębiorstwa: MEGARON S.A. swoje wyroby na bazie gipsu sprzedaje już od ponad piętnastu lat, w związku z tym Spółka ma duże doświadczenie w produkcji, wdrażaniu i sprzedaży produkowanych wyrobów. Główne czynniki mające według Emitenta, wpływ na sukces rynkowy oferty to: - Wysoka jakość oferowanych produktów produkty Emitenta wytwarzane są na bazie najlepszych komponentów. Dużą część głównych materiałów Spółka importuje od dostawców niemieckich (np. gips) pozostałą część półproduktów jak również opakowań kupowana jest przez Spółkę od dostawców krajowych. - Konkurencyjna cena Spółka pozyskuje klientów oferując produkty wysokiej jakości za relatywnie niską cenę. Produkty te dostosowane są do potrzeb ostatecznego odbiorcy poprzez zastosowanie odpowiedniej wielkości opakowań np. 2, 10, 20, 25 kg. 4

5 - Logistyka - szybka dostawa towaru w przeciągu 24 godzin od złożenia zamówienia. Spółki konkurencyjne dostarczają zamówione towary w przeciągu 2-4 dni. Emitent osiąga krótszy czas dostawy, korzystając z usług firm, wyspecjalizowanych w dostawach małych towarów do marketów spożywczych. Minimalna wielkość zamówienia przyjmowana przez MEGARON S.A. rozpoczyna się od 1 tony produktów, inni dostawcy realizują zamówienia od 6 do 24 ton. Spółka realizuje również zamówienia na kilka produktów w niewielkich ilościach, tak by całość składała się na 1 paletę. Pod tym względem niewątpliwie Spółka jest liderem, gdyż realizacji tego typu zamówień konkurencja nie proponuje swoim klientom. - Wąska specjalizacja oferowanych produktów - Spółka specjalizuje się głównie w produkcji i dystrybucji gładzi i gipsów szpachlowych, zarówno dla profesjonalistów (firmy budowlane), jak również dla klientów indywidualnych (np. małe opakowania 2 kilogramowe). Emitent nieustannie poszerza już istniejącą ofertę produktów wytwarzanych na bazie gipsu, jak również wprowadza nowoczesne produkty w konkurencyjnych cenach, m.in. gładź polimerowo-gipsową, gładź polimerów HISTORIA I ROZWÓJ EMITENTA Ważniejsze wydarzenia: 1992 Zarejestrowanie działalności gospodarczej pana Piotra Sikory pod nazwą Megaron oraz rozpoczęcie produkcji wyrobów o nazwie gładź tynkowa, używanych jako pierwsze w Polsce do wygładzania ścian Utworzenie spółki z panem Andrzejem Zdanowskim (wniesienie kapitału zagranicznego). Powstanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcji Materiałów Budowlanych Megaron Sp. z o. o. z siedzibą w Szczecinie Powstanie przedstawicielstw przedsiębiorstwa we Wrocławiu, Poznaniu oraz w Lublinie Powstanie kolejnych przedstawicielstw w Warszawie, Gdańsku, Krakowie, Katowicach i Łodzi Utworzenie przedstawicielstwa w Bydgoszczy i Białymstoku Spółka uzyskuje certyfikat zarządzania jakością ISO 9001 (jako pierwsza spółka z segmentu gładzi i gipsów szpachlowych w Polsce oraz jedna z pierwszych w budownictwie) Debiut na Międzynarodowych Targach Poznańskich BUDMA'99 i VII Międzynarodowych Targach Budowlanych BUD-GRYF'99 złoty medal dla Megaronu za najlepszy wyrób Wprowadzenie do sprzedaży nowych, specjalistycznych wyrobów Wybudowanie nowej hali produkcyjno-magazynowej i budynku biurowego Rozruch pierwszej w Polsce, całkowicie zautomatyzowanej linii 5

6 produkcyjnej do produkcji gładzi tynkowych i gipsów szpachlowych. Luty 2008 Marzec 2008 Lipiec 2008 Ogólnopolska medialna kampania reklamowa promującą produkty Emitenta Przekształcenie P.P.M.B. Megaron Sp. z o. o. w spółkę akcyjną oraz rozpoczęcie przygotowania pierwszej oferty publicznej akcji Spółki. Kolejna odsłona ogólnopolskiej kampanii medialnej. Marzec 2009 Otrzymanie Certyfikatu Przejrzysta Firma nadawanego za publikację sprawozdań finansowych lub przekazywanie ich Dun and Bradstreet Poland. Październik 2009 Lipiec 2010 Lipiec 2010 Rozpoczęcie budowy drugiej hali produkcyjno-magazynowej oraz instalacji linii technologicznej do produkcji gotowych mas budowlanych. Zakończenie budowy drugiej hali magazynowo-produkcyjnej oraz I etapu linii technologicznej. Rozruch linii technologicznej do produkcji gotowych mas budowlanych. Ogólnopolska kampania reklamowa w mediach promującą nowy produkt Emitenta - gotową masę szpachlową o nazwie ŚMIG STRUKTURA ASORTYMENTOWA PRZYCHODÓW ZE SPRZEDAŻY Wykres. Asortymentowa struktura sprzedaży w roku 2009 (dane w zł) Gładź gipsowa Gt Gładź gipsowa Gs - 1 Gładź gipsowa Gt - 90 Gips francuski Klej montażowy Gips szpachlowy Gips szpachlowy Zbrojony Klej gipsowy PREMIUM PROFESSIONAL Źródło: Emitent Spółka osiąga największe przychody ze sprzedaży gładzi gipsowej Gt Tylko w 2009 r. sprzedaż tego produktu stanowiła 44% całkowitej sprzedaży Spółki. Głównym przeznaczeniem gładzi gipsowej Gt jest wygładzanie nierówności i chropowatości 6

7 tynków mineralnych, stosowana jest do wewnętrznych robót wykończeniowych. Produkt pakowany jest w 10 i 20 kg worki. Kolejny istotny produkt w strukturze sprzedaży Spółki to gładź gipsowa Gs - 1, stanowiąca 39% wielkości sprzedaży w 2009 r. Na sprzedaży tych dwóch produktów, tj. gładzi gipsowej Gt oraz gipsu Gs - 1 Spółka osiągnęła w roku % przychodów ze sprzedaży WYBRANE DANE FINANSOWE EMITENTA Niniejsze wybrane dane finansowe Emitenta zostały sporządzone na podstawie zbadanych przez Biegłego Rewidenta jednostkowych sprawozdań finansowych obejmujących okresy roczne zakończone 31 grudnia 2007 roku, 31 grudnia 2008 roku i 31 grudnia 2009 roku, które zostały sporządzone zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości wynikającymi z ustawy o rachunkowości. Tabela: Wybrane historyczne informacje finansowe za lata obrotowe (tys. zł) w tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 2009 rok 2008 rok 2007 rok 2009 rok 2008 rok 2007 rok I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto IV. Zysk (strata) netto V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne netto, razem IX. Aktywa razem X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania XI. Zobowiązania długoterminowe XII. Zobowiązania krótkoterminowe XIII. Kapitał własny XIV. Kapitał zakładowy XV. Liczba akcji XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 1,51 0,30 0,97 0,37 0,07 0,27 XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 1,51 0,30 0,97 0,37 0,07 0,27 XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 3,63 2,29 2,08 0,88 0,55 0,58 XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 3,63 2,29 2,08 0,88 0,55 0,58 XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) 0,99 0,54 1,54 0,24 0,13 0,43 Źródło: Historyczne informacje finansowe Emitenta 7

8 Niniejsze wybrane dane finansowe Emitenta zostały sporządzone na podstawie śródrocznych sprawozdań finansowych obejmujących okresy: oraz , które zostały sporządzone zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości wynikającymi z ustawy o rachunkowości. Sprawozdania te nie zostały zbadane przez Biegłego Rewidenta. Tabela: Wybrane historyczne informacje finansowe za okres śródroczny (tys. zł) w tys. zł w tys. zł WYBRANE DANE FINANSOWE I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 15066, ,34 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3109, ,02 III. Zysk (strata) brutto 3608, ,72 IV. Zysk (strata) netto 2876, ,44 V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 6165, ,81 VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -5114,04-431,97 VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1224, ,41 VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -172,78 828,43 IX. Aktywa razem 19454, ,87 X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 8496, ,89 XI. Zobowiązania długoterminowe 1749, ,60 XII. Zobowiązania krótkoterminowe 4086, ,30 XIII. Kapitał własny 10958, ,98 XIV. Kapitał zakładowy 500,00 500,00 XV. Liczba akcji XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 1,15 0,64 XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 1,15 0,64 XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 4,38 2,91 XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 4,38 2,91 XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł) - - Źródło: Historyczne informacje finansowe Emitenta 2.6. STRATEGIA ROZWOJU Lata Spółka zamierza zwiększyć produkcję do 130 tys. ton rocznie poprzez wybudowanie drugiej hali produkcyjno-magazynowej oraz opanować ok. 20% rynku gładzi i gipsów szpachlowych. Dalsze wzmacnianie marki Megaron tak by uczynić z niej powszechnie znaną markę, która kojarzona będzie z najwyższą jakością. Pozwoli to na osiągnięcie wyższych wyników finansowych oraz pozyskanie bardziej wymagającego klienta. Wypromowanie na szeroką skalę produktów bezgipsowych (polimerowych), które Spółka wprowadziła w lipcu Produkty polimerowe pozwolą Emitentowi osiągnąć 8

9 przewagę użytkową nad konkurencyjnymi produktami gipsowymi oraz na większe uniezależnienie się od dostawców spoiwa gipsowego. Uzyskanie statusu innowacyjnej i wiodącej spółki na rynku w zakresie produktów polimerowych. Skierowanie oferty Emitenta do mieszkańców państw nowej Unii takich jak: Słowacja, Czechy i Węgry. W wymienionych państwach istnieją wysokie potrzeby mieszkaniowe, a prognozy przewidują znaczny wzrost na rynku budowlanym. Emitent kierować będzie swoją ofertę do stosunkowo niewielkiej, najbardziej wymagającej części rynku (max. 20%), co pozwoli mu na sprzedaż wyrobów wysokiej jakości. Planowane działania w zakresie realizacji celów strategicznych Spółki: W latach w związku z opracowanym planem rozwoju Spółka planuje wydatki, które koncentrować się będą głównie na: Zwiększeniu mocy produkcyjnych - Emitent zamierza rozbudować posiadane możliwości produkcyjne o budowę drugiej hali produkcyjno - magazynowej o powierzchni 2,5 tys. m 2. Planowany jest także wzrost zatrudnienia pracowników produkcyjno - magazynowych, co umożliwi sprostanie zwiększonej liczbie zamówień, jakie spodziewane są po przeprowadzeniu ogólnopolskiej kampanii reklamowej oraz zatrudnieniu nowych przedstawicieli handlowych. Rozwoju produktów Emitent zamierza rozwijać gamę polimerowych produktów, z których pierwszy wprowadzony został w lipcu Produkt ten mimo wysokiej ceny spotkał się z uznaniem klientów, co pozwala przypuszczać, iż docenili oni wyższość użytkową produktów polimerowych nad gipsowymi i że dla znaczącej części klientów wysoka jakość jest ważniejsza od niskiej ceny. Organizacji i przeprowadzeniu ogólnopolskiej kampanii promocyjnej marki MEGARON - po sukcesie jaki przyniosła kampania reklamowa przeprowadzona w lipcu 2008 Emitent planuje przeznaczyć w 2010 r. dalsze środki na promocję i reklamę swoich wyrobów. Megaron SA, promocją i reklamą chce mocniej związać dystrybutorów, wychodząc z założenia, że zapotrzebowanie płynące ze strony ostatecznych odbiorców wymusi na przedsiębiorstwach dystrybucyjnych oferowanie pełnej gamy wyrobów Spółki. Rozbudowie działu handlowego środki pozyskane z Publicznej Emisji Akcji, Emitent planuje przeznaczyć także na rozbudowę działu handlowego o kolejne lokalizacje, zatrudnienie nowych przedstawicieli handlowych (zwiększenie zatrudnienia z 13 do 20 osób) oraz zakup niezbędnej infrastruktury sprzętowej (zakup samochodów, komputerów itp.). 3. PODSTAWOWE DANE DOTYCZĄCE OFERTY PUBLICZNEJ 3.1. STATYSTYKI OFERTY I PRZEWIDYWANY HARMONOGRAM Na podstawie niniejszego Prospektu Emitent ubiega się o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu giełdowego Akcji o wartości nominalnej 0,20 złoty każda i łącznej wartości nominalnej złotych, w tym: Akcji zwykłych na okaziciela Serii B o wartości nominalnej 0,20 złoty każda, Akcji zwykłych na okaziciela Serii C o wartości nominalnej 0,20 złoty każda. Emitent ubiega się także o wprowadzenie do obrotu giełdowego Praw do Akcji (PDA) Serii C. 9

10 Na podstawie niniejszego Prospektu oferowanych jest Akcji zwykłych na okaziciela Serii C o wartości nominalnej 0,20 złoty każda, oferowanych przez Emitenta w ramach Subskrypcji Otwartej. Podstawą prawną emisji Akcji Serii C są przepisy Kodeksu Spółek Handlowych oraz uchwała nr 3/10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Megaron S.A. z dnia 20 października 2010 roku zgodnie, z którą postanowiono dokonać podwyższenia kapitału zakładowego z kwoty złotych o kwotę złotych, poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela Serii C o wartości nominalnej 0,20 złoty każda, bez prawa pierwszeństwa do ich nabycia przez dotychczasowych Akcjonariuszy. Harmonogram Oferty Publicznej Akcji Serii C: Dzień publikacji prospektu emisyjnego otwarcie Oferty Publicznej Akcji Serii C 1 lutego 2011 r. - ustalenie Ceny Emisyjnej i podanie jej do publicznej wiadomości 3 lutego 2011 r. - rozpoczęcie przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane 8 lutego 2011 r. - zakończenie przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane 8 lutego 2011 r. - zamknięcie publicznej subskrypcji Akcji Oferowanych 10 lutego 2011 r. - dokonanie przydziału Akcji Oferowanych Wszystkie wyżej wymienione terminy mogą ulec zmianie. Po rozpoczęciu przyjmowania zapisów Emitent zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu przyjmowania zapisów, w sytuacji, gdy łączna liczba Akcji Oferowanych objętych złożonymi zapisami będzie mniejsza niż liczba Akcji Oferowanych w Ofercie Publicznej. W przypadku wydłużenia terminu przyjmowania zapisów, właściwa informacja zostanie podana do publicznej wiadomości zgodnie z postanowieniami art. 51 Ustawy o Ofercie, w formie aneksu do Prospektu, nie później niż w dniu upływu danego terminu. W przypadku zmian harmonogramu nie mających istotnego charakteru wskazanego w art. 51 ust. 1 Ustawy o Ofercie, właściwa informacja zostanie podana do publicznej wiadomości zgodnie z postanowieniami art. 52 ust. 2 Ustawy o Ofercie, w formie komunikatu aktualizującego. Zmiany terminów realizacji Oferty Publicznej mogą odbywać się tylko w okresie ważności Prospektu. W przypadku, gdy po otwarciu publicznej subskrypcji Akcji Oferowanych, zostanie podany do publicznej wiadomości aneks, dotyczący zdarzenia lub okoliczności zaistniałych przed dokonaniem ostatecznego przydziału Akcji serii C, o którym Emitent powziął wiadomość przed tym przydziałem, zostanie dokonana odpowiednia zmiana terminu przydziału Akcji Oferowanych, aby Inwestorzy, którzy złożyli zapisy przed upublicznieniem tego aneksu, mogli uchylić się od skutków prawnych złożenia tych zapisów w terminie 2 dni roboczych od dnia udostępnienia tego aneksu do publicznej wiadomości, poprzez złożenie w miejscu, w którym uprzednio złożył zapis, pisemnego oświadczenia PODSTAWOWE WARUNKI OFERTY Na podstawie niniejszego Prospektu Emitent ubiega się o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu giełdowego Akcji o wartości nominalnej 0,20 złoty każda i łącznej wartości nominalnej złotych, w tym: Akcji zwykłych na okaziciela Serii B o wartości nominalnej 0,20 złoty każda, Akcji zwykłych na okaziciela Serii C o wartości nominalnej 0,20 złoty każda. 10

11 Emitent ubiega się także o wprowadzenie do obrotu giełdowego Praw do Akcji (PDA) Serii C. Na podstawie niniejszego Prospektu oferowanych jest Akcji zwykłych na okaziciela Serii C o wartości nominalnej 0,20 złoty każda, oferowanych przez Emitenta w ramach Subskrypcji Otwartej. Akcje oferowane będą bez podziału na transze. W ramach oferty można składać zapisy na nie mniej niż 100 sztuk i nie więcej niż liczba Akcji Oferowanych. Przydział Akcji Oferowanych będzie dokonywany za pośrednictwem systemu GPW. Inwestor składający zapis na Akcje serii C musi posiadać Rachunek Papierów Wartościowych w domu maklerskim przyjmującym zapis. Cena maksymalna w rozumieniu art. 54 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o Ofercie wynosi 24 zł. i została określona w Uchwale Zarządu nr 1 z dnia 29 grudnia 2010r. Emitent w porozumieniu z Oferującym podejmą działania w celu ustalenia ceny emisyjnej, na poziomie nie niższym niż cena umożliwiająca spełnienie warunku dopuszczenia do obrotu giełdowego dotyczącego wartości rynkowej wynoszącej co najmniej euro, przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane. Na dzień zatwierdzenia prospektu warunek ten może zostać spełniony jeżeli ostateczna cena emisyjna będzie nie niższa niż 22 zł. Koordynatorem całej oferty, objętej niniejszym Prospektem, jest Biuro Maklerskie Banku DnB NORD Polska S. A. z siedzibą w Radomiu, ul. Żeromskiego 75, występujący jako podmiot oferujący Akcje Serii C. Oferujący planuje zorganizować konsorcjum domów maklerskich członków Giełdy, które będą przyjmować zapisy na Akcje Serii C. Informacje o poszerzeniu konsorcjum dystrybucyjnego o nowe podmioty będą przekazywane w formie Komunikatu aktualizującego PRZYCZYNY OFERTY ORAZ WYKORZYSTANIE WPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Celem oferty publicznej emisji Akcji Serii C jest pozyskanie środków pieniężnych, które przeznaczone zostaną na dokończenie bieżącej inwestycji Emitenta, polegającej na budowie hali magazynowo-produkcyjnej z niezbędną infrastrukturą techniczną i urządzeniami budowlanymi o powierzchni 2,5 tys. m 2 oraz budową automatycznej linii technologicznej do produkcji gotowych mas budowlanych. Proces inwestycyjny dotyczący rozbudowy zakładu został ukończony w części dotyczącej budowy nowej hali oraz I etapu budowy linii produkcyjnej. Zarząd Emitenta szacuje, iż wpływy z oferty osiągną wartość około PLN (4,8 mln PLN brutto pomniejszone o koszty emisji ok. 0,4 mln PLN). Planowane wykorzystanie pozyskanego kapitału będzie przekładać się na realizację poniższych zadań: 1. Automatyzacja podawania opakowań linii produktów gotowych oraz wzrost jej wydajność z 40 do 80 T/h: ,- zł 2. System regałów wysokiego składowania w hali nr 2 zwiększający możliwości magazynowania z 2200 do 3600 palet: ,- zł 3. Rozbudowa hali nr.1 z 800 do 1100 m2 zwiększająca możliwości magazynowe z 430 do 790 palet: ,- zł 4. Transporter rolkowy do palet łączący halę nr 1 i 2: ,- zł 11

12 4. NAJWAŻNIEJSZE CZYNNIKI RYZYKA 4.1. CZYNNIKI RYZYKA ZWIAZANE Z MAKROOTOCZENIEM Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną Polski Ryzyko walutowe Ryzyko związane ze zmianami prawnymi Ryzyko związane ze zmianami stóp procentowych Ryzyko związane ze zmianami w prawie podatkowym Ryzyko konkurencji Ryzyko związane z rynkiem chemii budowlanej i rynkiem gładzi szpachlowych Ryzyko stagnacji bądź regresji rynków, na których działa Emitent 4.2. CZYNNIKI RYZYKA ZWIAZANE BEZPOSREDNIO Z DZIAŁANOŚCIA EMITENTA Ryzyko związane z sezonowością sprzedaży Ryzyko związane z kanałami dystrybucji oraz utratą kluczowych odbiorców Ryzyko związane z kadrą zarządzającą Ryzyko dotyczące zatrudnienia Ryzyko związane z awarią systemów informatycznych Ryzyko dotyczące utraty kluczowych dostawców Ryzyko związane z anomaliami pogodowymi Ryzyko związane ze sprawą sądową 4.3. CZYNNIKI RYZYKA ZWIAZANE Z AKCJAMI Ryzyko związane z odwołaniem, odstąpieniem lub zawieszeniem oferty publicznej Ryzyko niedojścia emisji Akcji serii C do skutku Ryzyko związane z przyszłym kursem akcji oraz płynnością obrotu Ryzyko związane z naruszeniem lub podejrzeniem naruszenia przepisów prawa przez Emitenta w związku z ubieganiem się o wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Akcji serii C oraz PDA serii C Ryzyko wstrzymania dopuszczenia do obrotu, zawieszenia obrotu wykluczenia z obrotu Ryzyko opóźnienia we wprowadzeniu akcji Emitenta lub odmowa wprowadzenia akcji Emitenta do obrotu giełdowego Ryzyko zawieszenia notowań Ryzyko związane z wykluczeniem akcji z obrotu na GPW Ryzyko związane z wydłużeniem czasu przyjmowania zapisów Ryzyko związane z PDA Ryzyko związane z niewypełnieniem obowiązków informacyjnych Ryzyko niedopuszczenia akcji do obrotu giełdowego Ryzyko związane ze struktura akcjonariatu Ryzyko dotyczące nie powołania Komitetu Audytu Ryzyko związane z możliwością niespełnienia wymogów obowiązującego od dnia Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych 12

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU SPÓŁKI MEGARON S.A. ZA OKRES 1.01.2013 31.12.2013

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU SPÓŁKI MEGARON S.A. ZA OKRES 1.01.2013 31.12.2013 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU SPÓŁKI MEGARON S.A. ZA OKRES 1.01.2013 31.12.2013 1 PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE Emitent jest spółką akcyjną z siedzibą w Szczecinie. Został utworzony i działa zgodnie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU SPÓŁKI MEGARON S.A. ZA OKRES 1.01.2014 31.12.2014

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU SPÓŁKI MEGARON S.A. ZA OKRES 1.01.2014 31.12.2014 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU SPÓŁKI MEGARON S.A. ZA OKRES 1.01.2014 31.12.2014 1 PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE Emitent jest spółką akcyjną z siedzibą w Szczecinie. Został utworzony i działa zgodnie

Bardziej szczegółowo

1 lutego 2011 r. 3 lutego 2011 r. 8 lutego 2011 r. 8 lutego 2011 r. 10 lutego 2011 r. Zapis [szt.] Cena emisyjna. Warunki emisji

1 lutego 2011 r. 3 lutego 2011 r. 8 lutego 2011 r. 8 lutego 2011 r. 10 lutego 2011 r. Zapis [szt.] Cena emisyjna. Warunki emisji Raport analityczny MEGARON S.A. - IPO Wycena jednej akcji: 36,14 PLN Podsumowanie raportu i najwaŝniejsze informacje: Spółka posiada dwuletnią przewagę technologiczną nad konkurencją w zakresie produkcji

Bardziej szczegółowo

Oferujący: Millennium Dom Maklerski S.A.

Oferujący: Millennium Dom Maklerski S.A. PROSPEKT EMISYJNY ZWIĄZANY Z PUBLICZNĄ OFERTĄ AKCJI SERII B ORAZ WPROWADZENIEM DO OBROTU NA RYNKU REGULOWANYM AKCJI SERII A i B ORAZ PRAW DO AKCJI SERII B KONSORCJUM STALI S.A. Oferujący: Millennium Dom

Bardziej szczegółowo

Prospekt został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 28 kwietnia 2008 roku.

Prospekt został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 28 kwietnia 2008 roku. PROSPEKT EMISYJNY BIURO PROJEKTOWANIA SYSTEMÓW CYFROWYCH SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Chorzowie 41-506 Chorzów, ul. Gałeczki 61 Adres głównej strony internetowej Emitenta: www.bpsc.com.pl przygotowany w

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny. www.idmsa.pl

Prospekt Emisyjny. www.idmsa.pl Prospekt Emisyjny 2008 www.idmsa.pl Prospekt emisyjny sporządzony w związku z publiczną ofertą akcji zwykłych na okaziciela serii I oraz ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji

Bardziej szczegółowo

Dom Maklerski IDM S.A.

Dom Maklerski IDM S.A. Prospekt emisyjny sporządzony w związku z Ofertą Publiczną nie mniej niż 4.000.000 i nie więcej niż 10.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D ( Akcje Oferowane ) o wartości nominalnej 1 złoty każda

Bardziej szczegółowo

Eko Export Spółka Akcyjna

Eko Export Spółka Akcyjna PROSPEKT EMISYJNY Eko Export Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej sporządzony w związku z ubieganiem się o dopuszczenie: 900.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, 250.000 akcji zwykłych na okaziciela

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY WITTCHEN SPÓŁKA AKCYJNA

PROSPEKT EMISYJNY WITTCHEN SPÓŁKA AKCYJNA PROSPEKT EMISYJNY WITTCHEN SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Kiełpinie, ul. Ogrodowa 27/29 www.wittchen.com Niniejszy Prospekt Emisyjny został sporządzony w związku z Ofertą Publiczną do 384.800 akcji zwykłych

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. PCC Rokita Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu Dolnym

PROSPEKT EMISYJNY. PCC Rokita Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu Dolnym PROSPEKT EMISYJNY PCC Rokita Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu Dolnym Na podstawie niniejszego Prospektu oferowanych jest: 1.588.264 Akcji serii C, zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 1 zł każda

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny. Data zatwierdzenia 12 kwietnia 2007 r.

Prospekt Emisyjny. Data zatwierdzenia 12 kwietnia 2007 r. Prospekt Emisyjny Data zatwierdzenia 12 kwietnia 2007 r. Spis treści Spis treści I. CZĘŚĆ PODSUMOWANIE... 5 1 WPROWADZENIE... 5 2 CZŁONKOWIE ZARZĄDU EMITENTA ORAZ OSOBY ZARZĄDZAJĄCE WYŻSZEGO SZCZEBLA,

Bardziej szczegółowo

PR PROSPEKT OSPEKT EMI EMISYJNY SYJNY www.braster.eu

PR PROSPEKT OSPEKT EMI EMISYJNY SYJNY www.braster.eu PROSPEKT EMISYJNY BRASTER S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Szeligach w Polsce i adresem przy ul. Cichy Ogród 7 zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 405201)

Bardziej szczegółowo

Oferujący: Data zatwierdzenia: 15 stycznia 2007 roku

Oferujący: Data zatwierdzenia: 15 stycznia 2007 roku PROSPEKT EMISYJNY SPORZĄDZONY W ZWIĄZKU Z PUBLICZNĄ OFERTĄ AKCJI SERII A I AKCJI SERII C ORAZ WPROWADZENIEM DO OBROTU NA RYNKU REGULOWANYM AKCJI SERII A, B I C ORAZ PRAW DO AKCJI SERII C SPÓŁKI GADU-GADU

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. IZO-BLOK Spółka Akcyjna. z siedzibą w Chorzowie, ul. Narutowicza 15, 41-503 Chorzów,

PROSPEKT EMISYJNY. IZO-BLOK Spółka Akcyjna. z siedzibą w Chorzowie, ul. Narutowicza 15, 41-503 Chorzów, PROSPEKT EMISYJNY IZO-BLOK Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie, ul. Narutowicza 15, 41-503 Chorzów, adres głównej strony internetowej Emitenta: www.izo-blok.pl Sporządzony w związku z ubieganiem się

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego BALTONA S.A.

Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego BALTONA S.A. Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego BALTONA S.A. spółka akcyjna z siedzibą przy ul. Działkowej 115, 02-234 Warszawa wpisana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem 0000051757 UBIEGANIE SIĘ O DOPUSZCZENIE

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Data zatwierdzenia: 5 LUTEGO 2008 r. OFERUJĄCY: INTERNETOWY DOM MAKLERSKI SPÓŁKA AKCYJNA

PROSPEKT EMISYJNY. Data zatwierdzenia: 5 LUTEGO 2008 r. OFERUJĄCY: INTERNETOWY DOM MAKLERSKI SPÓŁKA AKCYJNA PROSPEKT EMISYJNY SPORZĄDZONY W ZWIĄZKU Z PUBLICZNĄ OFERTĄ AKCJI SERII C ORAZ UBIEGANIEM SIĘ O WPROWADZENIE DO OBROTU GIEŁDOWEGO PRAW POBORU AKCJI SERII C, PRAW DO AKCJI SERII C ORAZ AKCJI SERII C SANWIL

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny NETMEDIA SA (dawniej AWP Multimedia Sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie

Prospekt Emisyjny NETMEDIA SA (dawniej AWP Multimedia Sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie Prospekt Emisyjny NETMEDIA SA (dawniej AWP Multimedia Sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z: Ofertą Publiczną 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela Serii

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny NETMEDIA SA z siedzibą w Warszawie

Prospekt Emisyjny NETMEDIA SA z siedzibą w Warszawie NETMEDIA SA z siedzibą w Warszawie Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z: Ofertą Publiczną 1.215.000 akcji zwykłych na okaziciela Serii F o wartości nominalnej 0,10 zł każda oraz dopuszczeniem

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. VANTAGE Development Spółka Akcyjna

PROSPEKT EMISYJNY. VANTAGE Development Spółka Akcyjna PROSPEKT EMISYJNY VANTAGE Development Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, Polska, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000030117 Oferta Publiczna 1 453 285 akcji zwykłych na okaziciela

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny spółki J.W. Construction Holding S.A.

Prospekt Emisyjny spółki J.W. Construction Holding S.A. Prospekt Emisyjny spółki Prospekt został przygotowany w związku z: publiczną subskrypcją Nowych Akcji Serii B ( Oferta Subskrypcji ); publiczną sprzedażą Nowych Akcji Serii A będących własnością SEZAM

Bardziej szczegółowo

POLMED SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Starogardzie Gdańskim, Os. Kopernika 21, 83-200 Starogard Gdański http://www.polmed.pl

POLMED SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Starogardzie Gdańskim, Os. Kopernika 21, 83-200 Starogard Gdański http://www.polmed.pl PROSPEKT EMISYJNY POLMED SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Starogardzie Gdańskim, Os. Kopernika 21, 83-200 Starogard Gdański http://www.polmed.pl Niniejszy Prospekt został przygotowany w związku z: - publiczną

Bardziej szczegółowo

MEMORANDUM INFORMACYJNE

MEMORANDUM INFORMACYJNE MEMORANDUM INFORMACYJNE Boruta Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy sporządzone w związku z ofertą publiczną od 1 do 46.525.050 akcji zwykłych na okaziciela Serii B o wartości nominalnej 0,10

Bardziej szczegółowo

PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna

PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna PROSPEKT EMISYJNY PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach sporządzony w związku z ubieganiem się o dopuszczenie 920 000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00

Bardziej szczegółowo

Oferta publiczna subskrypcji oraz sprzedaży do 163.000.000 Akcji o wartości nominalnej 1 PLN każda

Oferta publiczna subskrypcji oraz sprzedaży do 163.000.000 Akcji o wartości nominalnej 1 PLN każda (LC Corp S.A. z siedzibą we Wrocławiu zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000253077) Oferta publiczna subskrypcji oraz sprzedaży do 163.000.000 Akcji o wartości nominalnej 1 PLN

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. CP Energia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie KRS 0000235405 ul. Gen. Zajączka 28 01-510 Warszawa

PROSPEKT EMISYJNY. CP Energia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie KRS 0000235405 ul. Gen. Zajączka 28 01-510 Warszawa PROSPEKT EMISYJNY CP Energia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie KRS 0000235405 ul. Gen. Zajączka 28 01-510 Warszawa Prospekt Emisyjny został przygotowany w związku z: publiczną subskrypcją 50 000 000

Bardziej szczegółowo

LIBET Spółka Akcyjna

LIBET Spółka Akcyjna LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, ul. Powstańców Śląskich 5, 53-332 Wrocław www.libet.pl Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z: ofertą publiczną obejmującą nie mniej niż 17.500.000

Bardziej szczegółowo

Prospekt emisyjny akcji spółki Bakalland S.A. (dawniej Uno Fresco Tradex Sp. z o.o.)

Prospekt emisyjny akcji spółki Bakalland S.A. (dawniej Uno Fresco Tradex Sp. z o.o.) Prospekt emisyjny akcji spółki Bakalland S.A. (dawniej Uno Fresco Tradex Sp. z o.o.) Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z: publiczną subskrypcją 2 500 000 akcji nowej emisji zwykłych na okaziciela

Bardziej szczegółowo

STWIERDZENIA DOTYCZĄCE PRZYSZŁOŚCI

STWIERDZENIA DOTYCZĄCE PRZYSZŁOŚCI OFERTA PUBLICZNA JEST PRZEPROWADZANA WYŁĄCZNIE NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. POZA GRANICAMI POLSKI NINIEJSZY PROSPEKT NIE MOŻE BYĆ TRAKTOWANY JAKO PROPOZYCJA LUB OFERTA NABYCIA JAKICHKOLWIEK

Bardziej szczegółowo

Elemental Holding S.A.

Elemental Holding S.A. Elemental Holding S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim, adres: ul. Traugutta 42, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział

Bardziej szczegółowo

Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna

Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Generała Józefa Bema 2, 50-265 Wrocław zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo