DOKUMENT PODSUMOWUJĄCY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DOKUMENT PODSUMOWUJĄCY"

Transkrypt

1 DOKUMENT PODSUMOWUJĄCY MEGARON spółka akcyjna z siedzibą w Szczecinie Podmiot Oferujący oraz Doradca Finansowy: Biuro Maklerskie Banku DnB NORD Polska S.A. z siedzibą w Radomiu Niniejszy Dokument Podsumowujący został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 27 stycznia 2011r.

2 SPIS TREŚCI PODSUMOWANIE TOŻSAMOŚĆ DYREKTORÓW, WYŻSZEGO SZCEBLA KIEROWNICTWA, DORADCÓW I BIEGŁYCH REWIDENTÓW KLUCZOWE INFORMACJE O EMITENCIE SIEDZIBA I FORMA PRAWNA EMITENTA OGÓLNY ZARYS DZIAŁANOŚCI EMTENTA HISTORIA I ROZWÓJ EMITENTA... 5 WAŻNIEJSZE WYDARZENIA: STRUKTURA ASORTYMENTOWA PRZYCHODÓW ZE SPRZEDAŻY WYBRANE DANE FINANSOWE EMITENTA STRATEGIA ROZWOJU PODSTAWOWE DANE DOTYCZĄCE OFERTY PUBLICZNEJ STATYSTYKI OFERTY I PRZEWIDYWANY HARMONOGRAM PODSTAWOWE WARUNKI OFERTY PRZYCZYNY OFERTY ORAZ WYKORZYSTANIE WPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH NAJWAŻNIEJSZE CZYNNIKI RYZYKA CZYNNIKI RYZYKA ZWIAZANE Z MAKROOTOCZENIEM CZYNNIKI RYZYKA ZWIAZANE BEZPOSREDNIO Z DZIAŁANOŚCIA EMITENTA CZYNNIKI RYZYKA ZWIAZANE Z AKCJAMI

3 PODSUMOWANIE Niniejsze Podsumowanie stanowi wprowadzenie do Prospektu i jest częścią Prospektu. Decyzja o inwestycji w papiery wartościowe objęte niniejszym Prospektem, powinna być podejmowana w oparciu o treść całego Prospektu. Inwestor, w przypadku wystąpienia do sądu z roszczeniem odnoszącym się do treści Prospektu, ponosi koszt ewentualnego tłumaczenia Prospektu przed rozpoczęciem postępowania przed sądem. Osoby sporządzające Podsumowanie ponoszą odpowiedzialność jedynie za szkodę wyrządzoną w przypadku, gdy Podsumowanie wprowadza w błąd, jest niedokładne lub sprzeczne z innymi częściami Prospektu. OSTRZEŻENIE Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych dotyczących Akcji potencjalni inwestorzy powinni dokładnie przeanalizować czynniki ryzyka przedstawione poniżej i inne informacje zawarte w niniejszym Prospekcie. Każde z omówionych poniżej ryzyk może mieć istotnie negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową i perspektywy rozwoju Spółki, a tym samym może mieć negatywny wpływ na cenę Akcji lub prawa inwestorów wynikające z tych Akcji, w wyniku czego inwestorzy mogą stracić część lub całość zainwestowanych środków finansowych. Emitent przedstawił tylko te czynniki ryzyka specyficzne dla Emitenta i jego branży, które uznał za istotne. Potencjalni inwestorzy powinni mieć świadomość, że ryzyka opisane poniżej są jedynymi istotnymi ryzykami, na jakie narażona jest Spółka. Zgodnie z wiedzą Emitenta, na dzień zatwierdzenia Prospektu inne czynniki ryzyka nie mają istotnego znaczenia dla Emitenta i jego działalności i samej branży. 1. TOŻSAMOŚĆ DYREKTORÓW, WYŻSZEGO SZCEBLA KIEROWNICTWA, DORADCÓW I BIEGŁYCH REWIDENTÓW Zarząd Emitenta W skład Zarządu Emitenta wchodzą następujące osoby: Piotr Sikora Prezes Zarządu Rada Nadzorcza Mieszko Parszewski Adam Sikora Mariusz Adamowicz Krzysztof Koroch Andrzej Szczepański Przewodniczący Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej Doradca Finansowy oraz Oferujący (firma inwestycyjna) Doradcą finansowym oraz Oferującym papiery wartościowe Emitenta jest Biuro Maklerskie Banku DnB NORD Polska S.A. z siedzibą w Radomiu. Biegli Rewidenci Sprawozdania finansowe Emitenta za lata zostały zbadane przez: HLB M2 Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy (lata 2008 i 2009) BIEL audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (rok 2007) 3

4 2. KLUCZOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2.1. SIEDZIBA I FORMA PRAWNA EMITENTA Emitent jest spółką akcyjną z siedzibą w Szczecinie. Krajem siedziby Emitenta jest Rzeczpospolita Polska. Emitent został utworzony i działa zgodnie z przepisami prawa polskiego, w szczególności przepisami Kodeksu Spółek Handlowych. Głównym miejscem prowadzenia działalności przez Emitenta jest jego siedziba. Poniżej przedstawione zostały informacje o adresie siedziby oraz numery kontaktowe: Firma: MEGARON Spółka Akcyjna Siedziba: Szczecin, Rzeczpospolita Polska Adres siedziby: ul. Pyrzycka 3 E,F; Szczecin Adres korespondencyjny: ul. Pyrzycka 3 E,F; Szczecin Telefon: +48 (091) Fax: +48 (091) Strona internetowa: Adres OGÓLNY ZARYS DZIAŁANOŚCI EMTENTA Emitent prowadzi działalność w segmencie produkcji i dystrybucji materiałów budowlanych, poprzez produkcję mieszanek mineralnych do wewnętrznych prac wykończeniowych w budownictwie. Spółka posiada nowoczesny zakład produkcyjny pod Szczecinem, gdzie produkuje szeroką gamę produktów z kategorii chemii budowlanej. Główną specjalnością Spółki jest produkcja suchych mieszanek budowlanych na bazie surowców mineralnych takich jak gips, mączki wapienne i dolomitowe, z przeznaczeniem do prac wykończeniowych pomieszczeń. Asortyment wyrobów oferowanych przez Spółkę można podzielić na trzy grupy: gładzie tynkowe, gips szpachlowy, oraz kleje montażowe. Spółka sprzedając rocznie około 31 tys. ton gładzi i gipsów szpachlowych plasuje się ex aequo (wraz z firmą Franspol) w Polsce na trzecim miejscu wśród spółek producentów z tego segmentu chemii budowlanej. Cechy wyróżniające ofertę przedsiębiorstwa: MEGARON S.A. swoje wyroby na bazie gipsu sprzedaje już od ponad piętnastu lat, w związku z tym Spółka ma duże doświadczenie w produkcji, wdrażaniu i sprzedaży produkowanych wyrobów. Główne czynniki mające według Emitenta, wpływ na sukces rynkowy oferty to: - Wysoka jakość oferowanych produktów produkty Emitenta wytwarzane są na bazie najlepszych komponentów. Dużą część głównych materiałów Spółka importuje od dostawców niemieckich (np. gips) pozostałą część półproduktów jak również opakowań kupowana jest przez Spółkę od dostawców krajowych. - Konkurencyjna cena Spółka pozyskuje klientów oferując produkty wysokiej jakości za relatywnie niską cenę. Produkty te dostosowane są do potrzeb ostatecznego odbiorcy poprzez zastosowanie odpowiedniej wielkości opakowań np. 2, 10, 20, 25 kg. 4

5 - Logistyka - szybka dostawa towaru w przeciągu 24 godzin od złożenia zamówienia. Spółki konkurencyjne dostarczają zamówione towary w przeciągu 2-4 dni. Emitent osiąga krótszy czas dostawy, korzystając z usług firm, wyspecjalizowanych w dostawach małych towarów do marketów spożywczych. Minimalna wielkość zamówienia przyjmowana przez MEGARON S.A. rozpoczyna się od 1 tony produktów, inni dostawcy realizują zamówienia od 6 do 24 ton. Spółka realizuje również zamówienia na kilka produktów w niewielkich ilościach, tak by całość składała się na 1 paletę. Pod tym względem niewątpliwie Spółka jest liderem, gdyż realizacji tego typu zamówień konkurencja nie proponuje swoim klientom. - Wąska specjalizacja oferowanych produktów - Spółka specjalizuje się głównie w produkcji i dystrybucji gładzi i gipsów szpachlowych, zarówno dla profesjonalistów (firmy budowlane), jak również dla klientów indywidualnych (np. małe opakowania 2 kilogramowe). Emitent nieustannie poszerza już istniejącą ofertę produktów wytwarzanych na bazie gipsu, jak również wprowadza nowoczesne produkty w konkurencyjnych cenach, m.in. gładź polimerowo-gipsową, gładź polimerów HISTORIA I ROZWÓJ EMITENTA Ważniejsze wydarzenia: 1992 Zarejestrowanie działalności gospodarczej pana Piotra Sikory pod nazwą Megaron oraz rozpoczęcie produkcji wyrobów o nazwie gładź tynkowa, używanych jako pierwsze w Polsce do wygładzania ścian Utworzenie spółki z panem Andrzejem Zdanowskim (wniesienie kapitału zagranicznego). Powstanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcji Materiałów Budowlanych Megaron Sp. z o. o. z siedzibą w Szczecinie Powstanie przedstawicielstw przedsiębiorstwa we Wrocławiu, Poznaniu oraz w Lublinie Powstanie kolejnych przedstawicielstw w Warszawie, Gdańsku, Krakowie, Katowicach i Łodzi Utworzenie przedstawicielstwa w Bydgoszczy i Białymstoku Spółka uzyskuje certyfikat zarządzania jakością ISO 9001 (jako pierwsza spółka z segmentu gładzi i gipsów szpachlowych w Polsce oraz jedna z pierwszych w budownictwie) Debiut na Międzynarodowych Targach Poznańskich BUDMA'99 i VII Międzynarodowych Targach Budowlanych BUD-GRYF'99 złoty medal dla Megaronu za najlepszy wyrób Wprowadzenie do sprzedaży nowych, specjalistycznych wyrobów Wybudowanie nowej hali produkcyjno-magazynowej i budynku biurowego Rozruch pierwszej w Polsce, całkowicie zautomatyzowanej linii 5

6 produkcyjnej do produkcji gładzi tynkowych i gipsów szpachlowych. Luty 2008 Marzec 2008 Lipiec 2008 Ogólnopolska medialna kampania reklamowa promującą produkty Emitenta Przekształcenie P.P.M.B. Megaron Sp. z o. o. w spółkę akcyjną oraz rozpoczęcie przygotowania pierwszej oferty publicznej akcji Spółki. Kolejna odsłona ogólnopolskiej kampanii medialnej. Marzec 2009 Otrzymanie Certyfikatu Przejrzysta Firma nadawanego za publikację sprawozdań finansowych lub przekazywanie ich Dun and Bradstreet Poland. Październik 2009 Lipiec 2010 Lipiec 2010 Rozpoczęcie budowy drugiej hali produkcyjno-magazynowej oraz instalacji linii technologicznej do produkcji gotowych mas budowlanych. Zakończenie budowy drugiej hali magazynowo-produkcyjnej oraz I etapu linii technologicznej. Rozruch linii technologicznej do produkcji gotowych mas budowlanych. Ogólnopolska kampania reklamowa w mediach promującą nowy produkt Emitenta - gotową masę szpachlową o nazwie ŚMIG STRUKTURA ASORTYMENTOWA PRZYCHODÓW ZE SPRZEDAŻY Wykres. Asortymentowa struktura sprzedaży w roku 2009 (dane w zł) Gładź gipsowa Gt Gładź gipsowa Gs - 1 Gładź gipsowa Gt - 90 Gips francuski Klej montażowy Gips szpachlowy Gips szpachlowy Zbrojony Klej gipsowy PREMIUM PROFESSIONAL Źródło: Emitent Spółka osiąga największe przychody ze sprzedaży gładzi gipsowej Gt Tylko w 2009 r. sprzedaż tego produktu stanowiła 44% całkowitej sprzedaży Spółki. Głównym przeznaczeniem gładzi gipsowej Gt jest wygładzanie nierówności i chropowatości 6

7 tynków mineralnych, stosowana jest do wewnętrznych robót wykończeniowych. Produkt pakowany jest w 10 i 20 kg worki. Kolejny istotny produkt w strukturze sprzedaży Spółki to gładź gipsowa Gs - 1, stanowiąca 39% wielkości sprzedaży w 2009 r. Na sprzedaży tych dwóch produktów, tj. gładzi gipsowej Gt oraz gipsu Gs - 1 Spółka osiągnęła w roku % przychodów ze sprzedaży WYBRANE DANE FINANSOWE EMITENTA Niniejsze wybrane dane finansowe Emitenta zostały sporządzone na podstawie zbadanych przez Biegłego Rewidenta jednostkowych sprawozdań finansowych obejmujących okresy roczne zakończone 31 grudnia 2007 roku, 31 grudnia 2008 roku i 31 grudnia 2009 roku, które zostały sporządzone zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości wynikającymi z ustawy o rachunkowości. Tabela: Wybrane historyczne informacje finansowe za lata obrotowe (tys. zł) w tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 2009 rok 2008 rok 2007 rok 2009 rok 2008 rok 2007 rok I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto IV. Zysk (strata) netto V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne netto, razem IX. Aktywa razem X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania XI. Zobowiązania długoterminowe XII. Zobowiązania krótkoterminowe XIII. Kapitał własny XIV. Kapitał zakładowy XV. Liczba akcji XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 1,51 0,30 0,97 0,37 0,07 0,27 XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 1,51 0,30 0,97 0,37 0,07 0,27 XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 3,63 2,29 2,08 0,88 0,55 0,58 XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 3,63 2,29 2,08 0,88 0,55 0,58 XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) 0,99 0,54 1,54 0,24 0,13 0,43 Źródło: Historyczne informacje finansowe Emitenta 7

8 Niniejsze wybrane dane finansowe Emitenta zostały sporządzone na podstawie śródrocznych sprawozdań finansowych obejmujących okresy: oraz , które zostały sporządzone zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości wynikającymi z ustawy o rachunkowości. Sprawozdania te nie zostały zbadane przez Biegłego Rewidenta. Tabela: Wybrane historyczne informacje finansowe za okres śródroczny (tys. zł) w tys. zł w tys. zł WYBRANE DANE FINANSOWE I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 15066, ,34 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3109, ,02 III. Zysk (strata) brutto 3608, ,72 IV. Zysk (strata) netto 2876, ,44 V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 6165, ,81 VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -5114,04-431,97 VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1224, ,41 VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -172,78 828,43 IX. Aktywa razem 19454, ,87 X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 8496, ,89 XI. Zobowiązania długoterminowe 1749, ,60 XII. Zobowiązania krótkoterminowe 4086, ,30 XIII. Kapitał własny 10958, ,98 XIV. Kapitał zakładowy 500,00 500,00 XV. Liczba akcji XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 1,15 0,64 XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 1,15 0,64 XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 4,38 2,91 XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 4,38 2,91 XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł) - - Źródło: Historyczne informacje finansowe Emitenta 2.6. STRATEGIA ROZWOJU Lata Spółka zamierza zwiększyć produkcję do 130 tys. ton rocznie poprzez wybudowanie drugiej hali produkcyjno-magazynowej oraz opanować ok. 20% rynku gładzi i gipsów szpachlowych. Dalsze wzmacnianie marki Megaron tak by uczynić z niej powszechnie znaną markę, która kojarzona będzie z najwyższą jakością. Pozwoli to na osiągnięcie wyższych wyników finansowych oraz pozyskanie bardziej wymagającego klienta. Wypromowanie na szeroką skalę produktów bezgipsowych (polimerowych), które Spółka wprowadziła w lipcu Produkty polimerowe pozwolą Emitentowi osiągnąć 8

9 przewagę użytkową nad konkurencyjnymi produktami gipsowymi oraz na większe uniezależnienie się od dostawców spoiwa gipsowego. Uzyskanie statusu innowacyjnej i wiodącej spółki na rynku w zakresie produktów polimerowych. Skierowanie oferty Emitenta do mieszkańców państw nowej Unii takich jak: Słowacja, Czechy i Węgry. W wymienionych państwach istnieją wysokie potrzeby mieszkaniowe, a prognozy przewidują znaczny wzrost na rynku budowlanym. Emitent kierować będzie swoją ofertę do stosunkowo niewielkiej, najbardziej wymagającej części rynku (max. 20%), co pozwoli mu na sprzedaż wyrobów wysokiej jakości. Planowane działania w zakresie realizacji celów strategicznych Spółki: W latach w związku z opracowanym planem rozwoju Spółka planuje wydatki, które koncentrować się będą głównie na: Zwiększeniu mocy produkcyjnych - Emitent zamierza rozbudować posiadane możliwości produkcyjne o budowę drugiej hali produkcyjno - magazynowej o powierzchni 2,5 tys. m 2. Planowany jest także wzrost zatrudnienia pracowników produkcyjno - magazynowych, co umożliwi sprostanie zwiększonej liczbie zamówień, jakie spodziewane są po przeprowadzeniu ogólnopolskiej kampanii reklamowej oraz zatrudnieniu nowych przedstawicieli handlowych. Rozwoju produktów Emitent zamierza rozwijać gamę polimerowych produktów, z których pierwszy wprowadzony został w lipcu Produkt ten mimo wysokiej ceny spotkał się z uznaniem klientów, co pozwala przypuszczać, iż docenili oni wyższość użytkową produktów polimerowych nad gipsowymi i że dla znaczącej części klientów wysoka jakość jest ważniejsza od niskiej ceny. Organizacji i przeprowadzeniu ogólnopolskiej kampanii promocyjnej marki MEGARON - po sukcesie jaki przyniosła kampania reklamowa przeprowadzona w lipcu 2008 Emitent planuje przeznaczyć w 2010 r. dalsze środki na promocję i reklamę swoich wyrobów. Megaron SA, promocją i reklamą chce mocniej związać dystrybutorów, wychodząc z założenia, że zapotrzebowanie płynące ze strony ostatecznych odbiorców wymusi na przedsiębiorstwach dystrybucyjnych oferowanie pełnej gamy wyrobów Spółki. Rozbudowie działu handlowego środki pozyskane z Publicznej Emisji Akcji, Emitent planuje przeznaczyć także na rozbudowę działu handlowego o kolejne lokalizacje, zatrudnienie nowych przedstawicieli handlowych (zwiększenie zatrudnienia z 13 do 20 osób) oraz zakup niezbędnej infrastruktury sprzętowej (zakup samochodów, komputerów itp.). 3. PODSTAWOWE DANE DOTYCZĄCE OFERTY PUBLICZNEJ 3.1. STATYSTYKI OFERTY I PRZEWIDYWANY HARMONOGRAM Na podstawie niniejszego Prospektu Emitent ubiega się o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu giełdowego Akcji o wartości nominalnej 0,20 złoty każda i łącznej wartości nominalnej złotych, w tym: Akcji zwykłych na okaziciela Serii B o wartości nominalnej 0,20 złoty każda, Akcji zwykłych na okaziciela Serii C o wartości nominalnej 0,20 złoty każda. Emitent ubiega się także o wprowadzenie do obrotu giełdowego Praw do Akcji (PDA) Serii C. 9

10 Na podstawie niniejszego Prospektu oferowanych jest Akcji zwykłych na okaziciela Serii C o wartości nominalnej 0,20 złoty każda, oferowanych przez Emitenta w ramach Subskrypcji Otwartej. Podstawą prawną emisji Akcji Serii C są przepisy Kodeksu Spółek Handlowych oraz uchwała nr 3/10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Megaron S.A. z dnia 20 października 2010 roku zgodnie, z którą postanowiono dokonać podwyższenia kapitału zakładowego z kwoty złotych o kwotę złotych, poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela Serii C o wartości nominalnej 0,20 złoty każda, bez prawa pierwszeństwa do ich nabycia przez dotychczasowych Akcjonariuszy. Harmonogram Oferty Publicznej Akcji Serii C: Dzień publikacji prospektu emisyjnego otwarcie Oferty Publicznej Akcji Serii C 1 lutego 2011 r. - ustalenie Ceny Emisyjnej i podanie jej do publicznej wiadomości 3 lutego 2011 r. - rozpoczęcie przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane 8 lutego 2011 r. - zakończenie przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane 8 lutego 2011 r. - zamknięcie publicznej subskrypcji Akcji Oferowanych 10 lutego 2011 r. - dokonanie przydziału Akcji Oferowanych Wszystkie wyżej wymienione terminy mogą ulec zmianie. Po rozpoczęciu przyjmowania zapisów Emitent zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu przyjmowania zapisów, w sytuacji, gdy łączna liczba Akcji Oferowanych objętych złożonymi zapisami będzie mniejsza niż liczba Akcji Oferowanych w Ofercie Publicznej. W przypadku wydłużenia terminu przyjmowania zapisów, właściwa informacja zostanie podana do publicznej wiadomości zgodnie z postanowieniami art. 51 Ustawy o Ofercie, w formie aneksu do Prospektu, nie później niż w dniu upływu danego terminu. W przypadku zmian harmonogramu nie mających istotnego charakteru wskazanego w art. 51 ust. 1 Ustawy o Ofercie, właściwa informacja zostanie podana do publicznej wiadomości zgodnie z postanowieniami art. 52 ust. 2 Ustawy o Ofercie, w formie komunikatu aktualizującego. Zmiany terminów realizacji Oferty Publicznej mogą odbywać się tylko w okresie ważności Prospektu. W przypadku, gdy po otwarciu publicznej subskrypcji Akcji Oferowanych, zostanie podany do publicznej wiadomości aneks, dotyczący zdarzenia lub okoliczności zaistniałych przed dokonaniem ostatecznego przydziału Akcji serii C, o którym Emitent powziął wiadomość przed tym przydziałem, zostanie dokonana odpowiednia zmiana terminu przydziału Akcji Oferowanych, aby Inwestorzy, którzy złożyli zapisy przed upublicznieniem tego aneksu, mogli uchylić się od skutków prawnych złożenia tych zapisów w terminie 2 dni roboczych od dnia udostępnienia tego aneksu do publicznej wiadomości, poprzez złożenie w miejscu, w którym uprzednio złożył zapis, pisemnego oświadczenia PODSTAWOWE WARUNKI OFERTY Na podstawie niniejszego Prospektu Emitent ubiega się o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu giełdowego Akcji o wartości nominalnej 0,20 złoty każda i łącznej wartości nominalnej złotych, w tym: Akcji zwykłych na okaziciela Serii B o wartości nominalnej 0,20 złoty każda, Akcji zwykłych na okaziciela Serii C o wartości nominalnej 0,20 złoty każda. 10

11 Emitent ubiega się także o wprowadzenie do obrotu giełdowego Praw do Akcji (PDA) Serii C. Na podstawie niniejszego Prospektu oferowanych jest Akcji zwykłych na okaziciela Serii C o wartości nominalnej 0,20 złoty każda, oferowanych przez Emitenta w ramach Subskrypcji Otwartej. Akcje oferowane będą bez podziału na transze. W ramach oferty można składać zapisy na nie mniej niż 100 sztuk i nie więcej niż liczba Akcji Oferowanych. Przydział Akcji Oferowanych będzie dokonywany za pośrednictwem systemu GPW. Inwestor składający zapis na Akcje serii C musi posiadać Rachunek Papierów Wartościowych w domu maklerskim przyjmującym zapis. Cena maksymalna w rozumieniu art. 54 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o Ofercie wynosi 24 zł. i została określona w Uchwale Zarządu nr 1 z dnia 29 grudnia 2010r. Emitent w porozumieniu z Oferującym podejmą działania w celu ustalenia ceny emisyjnej, na poziomie nie niższym niż cena umożliwiająca spełnienie warunku dopuszczenia do obrotu giełdowego dotyczącego wartości rynkowej wynoszącej co najmniej euro, przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane. Na dzień zatwierdzenia prospektu warunek ten może zostać spełniony jeżeli ostateczna cena emisyjna będzie nie niższa niż 22 zł. Koordynatorem całej oferty, objętej niniejszym Prospektem, jest Biuro Maklerskie Banku DnB NORD Polska S. A. z siedzibą w Radomiu, ul. Żeromskiego 75, występujący jako podmiot oferujący Akcje Serii C. Oferujący planuje zorganizować konsorcjum domów maklerskich członków Giełdy, które będą przyjmować zapisy na Akcje Serii C. Informacje o poszerzeniu konsorcjum dystrybucyjnego o nowe podmioty będą przekazywane w formie Komunikatu aktualizującego PRZYCZYNY OFERTY ORAZ WYKORZYSTANIE WPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Celem oferty publicznej emisji Akcji Serii C jest pozyskanie środków pieniężnych, które przeznaczone zostaną na dokończenie bieżącej inwestycji Emitenta, polegającej na budowie hali magazynowo-produkcyjnej z niezbędną infrastrukturą techniczną i urządzeniami budowlanymi o powierzchni 2,5 tys. m 2 oraz budową automatycznej linii technologicznej do produkcji gotowych mas budowlanych. Proces inwestycyjny dotyczący rozbudowy zakładu został ukończony w części dotyczącej budowy nowej hali oraz I etapu budowy linii produkcyjnej. Zarząd Emitenta szacuje, iż wpływy z oferty osiągną wartość około PLN (4,8 mln PLN brutto pomniejszone o koszty emisji ok. 0,4 mln PLN). Planowane wykorzystanie pozyskanego kapitału będzie przekładać się na realizację poniższych zadań: 1. Automatyzacja podawania opakowań linii produktów gotowych oraz wzrost jej wydajność z 40 do 80 T/h: ,- zł 2. System regałów wysokiego składowania w hali nr 2 zwiększający możliwości magazynowania z 2200 do 3600 palet: ,- zł 3. Rozbudowa hali nr.1 z 800 do 1100 m2 zwiększająca możliwości magazynowe z 430 do 790 palet: ,- zł 4. Transporter rolkowy do palet łączący halę nr 1 i 2: ,- zł 11

12 4. NAJWAŻNIEJSZE CZYNNIKI RYZYKA 4.1. CZYNNIKI RYZYKA ZWIAZANE Z MAKROOTOCZENIEM Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną Polski Ryzyko walutowe Ryzyko związane ze zmianami prawnymi Ryzyko związane ze zmianami stóp procentowych Ryzyko związane ze zmianami w prawie podatkowym Ryzyko konkurencji Ryzyko związane z rynkiem chemii budowlanej i rynkiem gładzi szpachlowych Ryzyko stagnacji bądź regresji rynków, na których działa Emitent 4.2. CZYNNIKI RYZYKA ZWIAZANE BEZPOSREDNIO Z DZIAŁANOŚCIA EMITENTA Ryzyko związane z sezonowością sprzedaży Ryzyko związane z kanałami dystrybucji oraz utratą kluczowych odbiorców Ryzyko związane z kadrą zarządzającą Ryzyko dotyczące zatrudnienia Ryzyko związane z awarią systemów informatycznych Ryzyko dotyczące utraty kluczowych dostawców Ryzyko związane z anomaliami pogodowymi Ryzyko związane ze sprawą sądową 4.3. CZYNNIKI RYZYKA ZWIAZANE Z AKCJAMI Ryzyko związane z odwołaniem, odstąpieniem lub zawieszeniem oferty publicznej Ryzyko niedojścia emisji Akcji serii C do skutku Ryzyko związane z przyszłym kursem akcji oraz płynnością obrotu Ryzyko związane z naruszeniem lub podejrzeniem naruszenia przepisów prawa przez Emitenta w związku z ubieganiem się o wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Akcji serii C oraz PDA serii C Ryzyko wstrzymania dopuszczenia do obrotu, zawieszenia obrotu wykluczenia z obrotu Ryzyko opóźnienia we wprowadzeniu akcji Emitenta lub odmowa wprowadzenia akcji Emitenta do obrotu giełdowego Ryzyko zawieszenia notowań Ryzyko związane z wykluczeniem akcji z obrotu na GPW Ryzyko związane z wydłużeniem czasu przyjmowania zapisów Ryzyko związane z PDA Ryzyko związane z niewypełnieniem obowiązków informacyjnych Ryzyko niedopuszczenia akcji do obrotu giełdowego Ryzyko związane ze struktura akcjonariatu Ryzyko dotyczące nie powołania Komitetu Audytu Ryzyko związane z możliwością niespełnienia wymogów obowiązującego od dnia Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych 12

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA ZA OKRES ROKU

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA ZA OKRES ROKU PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA ZA OKRES 1.01.2012 30.06.2012 ROKU Zarząd MEGARON Spółka Akcyjna przedstawia Sprawozdanie z działalności Spółki za pierwsze półrocze 2012 roku, sporządzone

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku

Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku Kutno, 16 listopada 2015 r. Spis treści 1 Wybrane dane finansowe...

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT PRASOWY PRZEDZIAŁ CENOWY DLA AKCJI KOMPUTRONIK S.A. USTALONY NA POZIOMIE OD 35 ZŁ DO 39,10 ZŁ

KOMUNIKAT PRASOWY PRZEDZIAŁ CENOWY DLA AKCJI KOMPUTRONIK S.A. USTALONY NA POZIOMIE OD 35 ZŁ DO 39,10 ZŁ KOMUNIKAT PRASOWY 22 czerwca 2007 PRZEDZIAŁ CENOWY DLA AKCJI KOMPUTRONIK S.A. USTALONY NA POZIOMIE OD 35 ZŁ DO 39,10 ZŁ Przedział Ceny Emisyjnej Akcji Serii C oraz Ceny Sprzedaży Akcji Sprzedawanych w

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT PRASOWY KOMPUTRONIK S.A. OPUBLIKOWAŁ PROSPEKT EMISYJNY

KOMUNIKAT PRASOWY KOMPUTRONIK S.A. OPUBLIKOWAŁ PROSPEKT EMISYJNY KOMUNIKAT PRASOWY 13 czerwca 2007 KOMPUTRONIK S.A. OPUBLIKOWAŁ PROSPEKT EMISYJNY Komputronik S.A., czołowy na polskim rynku dostawca sprzętu i oprogramowania komputerowego, elektroniki użytkowej oraz operator

Bardziej szczegółowo

Raport roczny SA-R spółki AB S.A. za rok obrotowy 2009/2010. obejmujący okres od do

Raport roczny SA-R spółki AB S.A. za rok obrotowy 2009/2010. obejmujący okres od do Raport roczny SA-R spółki AB S.A. za rok obrotowy 2009/2010 obejmujący okres od 01-07-2009 do 30-06-2010 Wybrane dane finansowe przeliczone na euro WYBRANE DANE FINANSOWE w tys PLN w tys EUR 01.07.2009-30.06.2010

Bardziej szczegółowo

6. Kluczowe informacje dotyczące danych finansowych

6. Kluczowe informacje dotyczące danych finansowych Aneks nr 4 z dnia 08 listopada 2007 r. zaktualizowany w dniu 20 listopada 2007 r. do Prospektu Emisyjnego Spółki PC GUARD S.A. Niniejszy aneks został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu okresowego za IV kwartał 2012 r.

Pozostałe informacje do raportu okresowego za IV kwartał 2012 r. Pozostałe informacje do raportu okresowego za IV kwartał 2012 r. Zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych. 1. WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

2. Wybrane dane finansowe Spółki w przeliczeniu na Euro.

2. Wybrane dane finansowe Spółki w przeliczeniu na Euro. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FABRYKI ELEKTRONARZĘDZI CELMA S.A. 1. Podstawowe dane dotyczące spółki. Fabryka Elektronarzędzi CELMA S.A. z siedzibą w Łodzi (92-312) przy ul. Papierniczej 7 została

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r.

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych. 1. WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

Poznań, 25 czerwca 2015 r. Szanowni Akcjonariusze,

Poznań, 25 czerwca 2015 r. Szanowni Akcjonariusze, Szanowni Akcjonariusze, W imieniu Zarządu Spółki GPPI S.A. z siedzibą w Poznaniu przedstawiam Państwu Raport Roczny podsumowujący działalność Spółki w 2014 roku, na który składają się w szczególności:

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE DODATKOWE

POZOSTAŁE INFORMACJE DODATKOWE POZOSTAŁE INFORMACJE DODATKOWE 1. Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje skróconego sprawozdania finansowego (również przeliczone na tys. euro) przedstawiające dane narastająco za pełne

Bardziej szczegółowo

H A R D E X SPÓŁKA AKCYJNA W KROŚNIE ODRZAŃSKIM

H A R D E X SPÓŁKA AKCYJNA W KROŚNIE ODRZAŃSKIM H A R D E X SPÓŁKA AKCYJNA W KROŚNIE ODRZAŃSKIM SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2009 1 INFORMACJE OGÓLNE I. Dane jednostki: Nazwa: Forma prawna: Siedziba: Podstawowy przedmiot działalności: Hardex Spółka

Bardziej szczegółowo

kwartał(y) narastająco kwartał(y) narastająco Zysk (strata) z działalności operacyjnej

kwartał(y) narastająco kwartał(y) narastająco Zysk (strata) z działalności operacyjnej S t r o n a 1 POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU OKRESOWEGO ZA III KWARTAŁ 2016 ROKU Megaron S.A. Zgodnie z 87 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i

Bardziej szczegółowo

Raport roczny SA-R Spółki AB S.A. za rok obrotowy 2014/2015. obejmujący okres od 01-07-2014 do 30-06-2015

Raport roczny SA-R Spółki AB S.A. za rok obrotowy 2014/2015. obejmujący okres od 01-07-2014 do 30-06-2015 Raport roczny SA-R Spółki AB S.A. za rok obrotowy 2014/2015 obejmujący okres od 01-07-2014 do 30-06-2015 31-08-2015 Wybrane dane finansowe przeliczone na euro WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. EUR

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 7 Do Prospektu emisyjnego Spółki INVISTA S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 26 marca 2013 roku

Aneks nr 7 Do Prospektu emisyjnego Spółki INVISTA S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 26 marca 2013 roku Warszawa, 14 sierpnia 2013 r. Aneks nr 7 Do Prospektu emisyjnego Spółki INVISTA S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 26 marca 2013 roku Terminy pisane wielką literą mają znaczenie

Bardziej szczegółowo

Poznań, 14 czerwca 2017 r. Szanowni Akcjonariusze,

Poznań, 14 czerwca 2017 r. Szanowni Akcjonariusze, Szanowni Akcjonariusze, W imieniu Zarządu Spółki GPPI S.A. z siedzibą w Poznaniu przedstawiam Państwu Raport Roczny podsumowujący działalność Spółki w 2016 roku, na który składają się w szczególności:

Bardziej szczegółowo

Raport roczny SA-R Spółki AB S.A. za rok obrotowy 2015/2016. obejmujący okres od do

Raport roczny SA-R Spółki AB S.A. za rok obrotowy 2015/2016. obejmujący okres od do Raport roczny SA-R Spółki AB S.A. za rok obrotowy 2015/2016 obejmujący okres od 01-07-2015 do 30-06-2016 19-09-2016 Wybrane dane finansowe przeliczone na euro WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. EUR

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO SPÓŁKI BERLING S.A. ZATWIERDZONEGO W DNIU 9 MARCA 2010 ROKU

ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO SPÓŁKI BERLING S.A. ZATWIERDZONEGO W DNIU 9 MARCA 2010 ROKU ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO SPÓŁKI BERLING S.A. ZATWIERDZONEGO W DNIU 9 MARCA 2010 ROKU Niniejszy Aneks został sporządzony w związku z ustaleniem przedziału cenowego, w ramach którego przyjmowane

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P Spółki AB S.A. za pierwsze półrocze 2012/2013. obejmujący okres od do

Raport półroczny SA-P Spółki AB S.A. za pierwsze półrocze 2012/2013. obejmujący okres od do Raport półroczny SA-P Spółki AB S.A. za pierwsze półrocze 2012/2013 obejmujący okres od 01-07-2012 do 31-12-2012 27-02-2013 Wybrane dane finansowe przeliczone na euro WYBRANE DANE FINANSOWE od 01.07.2012

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ NAVIMOR-INVEST S.A. za rok obrotowy 2014

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ NAVIMOR-INVEST S.A. za rok obrotowy 2014 SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ NAVIMOR-INVEST S.A. za rok obrotowy 2014 opublikowany w dniu 23 marca 2015 roku SPIS TREŚCI I. PISMO ZARZĄDU II. WYBRANE DANE FINANSOWE Z ROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO

Bardziej szczegółowo

Poznań, 31 maja 2013 r. Szanowni Akcjonariusze,

Poznań, 31 maja 2013 r. Szanowni Akcjonariusze, Poznań, 31 maja 2013 r. Szanowni Akcjonariusze, W imieniu Zarządu Spółki GPPI S.A. z siedzibą w Poznaniu przedstawiam Państwu Raport Roczny podsumowujący działalność Spółki w 2012 roku, na który składają

Bardziej szczegółowo

Aneks NR 1. do prospektu emisyjnego Trans Polonia SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 30 września 2010 roku.

Aneks NR 1. do prospektu emisyjnego Trans Polonia SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 30 września 2010 roku. Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego Trans Polonia SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 30 września roku. Niniejszy Aneks nr 1 został sporządzony w związku opublikowaniem przez Emitenta w dniu 21 października

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Spółki AB S.A. za rok obrotowy 2016/2017. obejmujący okres od do

Raport roczny Spółki AB S.A. za rok obrotowy 2016/2017. obejmujący okres od do Raport roczny Spółki AB S.A. za rok obrotowy 2016/2017 obejmujący okres od 01-07-2016 do 30-06-2017 11-09-2017 Wybrane dane finansowe przeliczone na euro WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. EUR I.

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego Z.P.C. Otmuchów S.A. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 września 2010 r.

Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego Z.P.C. Otmuchów S.A. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 września 2010 r. Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego Z.P.C. Otmuchów S.A. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 września 2010 r. Otmuchów, 12 listopada 2010r. Spis treści 1 Informacje wstępne...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU 1. Podstawa prawna działania Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. ( Emitent, Spółka ) jest spółką akcyjną z

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Mikołów, dnia 9 maja 2011 r. REGON: 278157364 RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 31/2010 10.05.2010 Temat: Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze nowej emisji akcji zwykłych

Raport bieżący nr 31/2010 10.05.2010 Temat: Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze nowej emisji akcji zwykłych RAPORTY ZA 2010 Raport bieżący nr 1/2010 07.01.2010 Temat: Zwiększenie zamówienia dostaw na rynek USA, na I Raport bieżący nr 2/2010 15.01.2010 Temat: Harmonogram przekazywania raportów okresowych. Raport

Bardziej szczegółowo

ANEKS. Założenia do prognozowanych informacji finansowych niezależne od Emitenta

ANEKS. Założenia do prognozowanych informacji finansowych niezależne od Emitenta ANEKS Katowice, 11 grudnia 2007 r. Niniejszy aneks zawiera zmiany, które zostały wprowadzone do Prospektu Emisyjnego Elektrobudowy Spółka Akcyjna (dalej, odpowiednio, Prospekt, Spółka lub Emitent ), zatwierdzonego

Bardziej szczegółowo

Raport roczny SA-R Spółki AB S.A. za rok obrotowy 2013/2014. obejmujący okres od 01-07-2013 do 30-06-2014

Raport roczny SA-R Spółki AB S.A. za rok obrotowy 2013/2014. obejmujący okres od 01-07-2013 do 30-06-2014 Raport roczny SA-R Spółki AB S.A. za rok obrotowy 2013/2014 obejmujący okres od 01-07-2013 do 30-06-2014 18-09-2014 Wybrane dane finansowe przeliczone na euro WYBRANE DANE FINANSOWE w tyś PLN w tyś EUR

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA IV KWARTAŁ 2010 ROKU

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA IV KWARTAŁ 2010 ROKU RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA IV KWARTAŁ 2010 ROKU (za okres od 01.10.2010 do 31.12.2010) Wrocław, 14.02.2011r. Wrocław, 14.02.2011r. Szanowni Inwestorzy i Akcjonariusze! Poniżej przekazujemy

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Labo Print S.A. za 4 kwartał 2015 roku, tj. za okres od 1 października do 31 grudnia 2015 roku

Raport kwartalny Labo Print S.A. za 4 kwartał 2015 roku, tj. za okres od 1 października do 31 grudnia 2015 roku , tj. za okres od 1 października do 31 grudnia 2015 roku do raportu kwartalnego Labo Print S.A. za 4 kwartał 2015 roku Poznań, 29 lutego 2016 roku 1. Informacje ogólne Dane Emitent firma: Labo Print Spółka

Bardziej szczegółowo

Agenda. Charakterystyka Spółki. Pozycja rynkowa. Wyniki finansowe. Strategia rozwoju. Publiczna oferta. Podsumowanie

Agenda. Charakterystyka Spółki. Pozycja rynkowa. Wyniki finansowe. Strategia rozwoju. Publiczna oferta. Podsumowanie Agenda Charakterystyka Spółki Pozycja rynkowa Wyniki finansowe Strategia rozwoju Publiczna oferta Podsumowanie 1 Władze Spółki Tomasz Tuora Prezes Zarządu Barbara Tuora - Wysocka Członek Zarządu Profil

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU ZA IV KWARTAŁ 2013 R. zgodnie z 87 ust. 4 Rozp. MF

POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU ZA IV KWARTAŁ 2013 R. zgodnie z 87 ust. 4 Rozp. MF POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU ZA IV KWARTAŁ 2013 R. zgodnie z 87 ust. 4 Rozp. MF 1. Wybrane dane finansowe Wybrane dane finansowe (rok bieżący) 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY HOTBLOK S.A. za okres od roku do roku Dąbrowa Górnicza, sierpień 2010r.

RAPORT KWARTALNY HOTBLOK S.A. za okres od roku do roku Dąbrowa Górnicza, sierpień 2010r. RAPORT KWARTALNY HOTBLOK S.A. za okres od 01.04.2010 roku do 30.06.2010 roku Dąbrowa Górnicza, sierpień 2010r. SPIS TREŚCI : 1. Podstawowe dane o Emitencie 2. Wybrane dane finansowe z bilansu oraz rachunku

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.)

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) za okres I kwartału 2012 r. (od 01 stycznia 2012 r. do 31 marca 2012 r.) 15 maj 2012 r. Wrocław 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY SITE S.A. ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU

RAPORT OKRESOWY SITE S.A. ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU RAPORT OKRESOWY SITE S.A. ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU (dane 01-07-2012 r. - 30-09-2012 r.) Raport zawiera: 1. Podstawowe informacje o Emitencie 2. Informacja o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY AUTO-SPA S.A. ZA OKRES OD DO ROKu.

RAPORT ROCZNY AUTO-SPA S.A. ZA OKRES OD DO ROKu. RAPORT ROCZNY AUTO-SPA S.A. ZA OKRES OD 01.01.2011 DO 31.12.2011ROKu. 1. PISMO ZARZĄDU Szanowni Akcjonariusze, W imieniu spółki Auto-Spa S.A. przekazujemy jednostkowy raport roczny za 2011 rok. Działania

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Zapraszam Państwa do lektury Raportu Rocznego. Krzysztof Nowak Prezes Zarządu

Szanowni Państwo, Zapraszam Państwa do lektury Raportu Rocznego. Krzysztof Nowak Prezes Zarządu Szanowni Państwo, Ubiegły rok był em kontynuowania przyjętej strategii biznesowej. Dział konsultingu dla jednostek samorządu terytorialnego, zbudowany w oparciu o przejętą spółkę Inwest Consulting SA,

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY SITE S.A. ZA IV KWARTAŁ 2012 ROKU

RAPORT KWARTALNY SITE S.A. ZA IV KWARTAŁ 2012 ROKU RAPORT KWARTALNY SITE S.A. ZA IV KWARTAŁ 2012 ROKU (dane 01-10-2012 r. - 31-12-2012 r.) Raport zawiera: 1. Podstawowe informacje o Emitencie 2. Struktura akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1

4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1 JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD 1 LIPCA 2012 DO 30 WRZEŚNIA 2012 ROKU Olsztyn 2012 4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1 1. Informacje o spółce... 3 1.1. Podstawowe dane...

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Dziękując za kolejny rok owocnej współpracy prezentuję Państwu raport roczny Remedis SA. Krzysztof Nowak Prezes Zarządu

Szanowni Państwo, Dziękując za kolejny rok owocnej współpracy prezentuję Państwu raport roczny Remedis SA. Krzysztof Nowak Prezes Zarządu Szanowni Państwo, Miniony rok był em konsekwentnego realizowania przyjętych założeń rozwoju naszej spółki. Dział konsultingu dla jednostek samorządu terytorialnego znacząco rozwinął swoją działalność podpisując

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej AB za rok obrotowy 2009/2010. obejmujący okres od 01-07-2009 do 30-06-2010

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej AB za rok obrotowy 2009/2010. obejmujący okres od 01-07-2009 do 30-06-2010 Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej AB obejmujący okres od 01-07-2009 do 30-06-2010 Wybrane dane finansowe przeliczone na euro WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. EUR 30.06.2010 30.06.2009

Bardziej szczegółowo

INCANA Spółka Akcyjna

INCANA Spółka Akcyjna INCANA Spółka Akcyjna Raport kwartalny za 4 kwartał 2011 roku Ścinawa, dn. 14. lutego 2012 r. SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE... 3 1.1 Podstawowe dane o Spółce... 3 1.2 Organy Emitenta... 3 1.3 Struktura

Bardziej szczegółowo

RADA NADZORCZA SPÓŁKI

RADA NADZORCZA SPÓŁKI Poznań, 07.04.2015 r. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI INC S.A. ZA ROK 2014 DOKONANA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ Rada Nadzorcza działając zgodnie z przyjętymi przez Spółkę Zasadami Ładu Korporacyjnego dokonała zwięzłej

Bardziej szczegółowo

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A.

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z OCENY SYTUACJI SPÓŁKI W ROKU 2014 WRAZ Z OCENĄ SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I SYSTEMU ZARZĄDZANIA ISTOTNYM RYZYKIEM Zgodnie z częścią III, punkt

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE BRIJU S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 17 CZERWCA 2013 R.

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE BRIJU S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 17 CZERWCA 2013 R. PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE BRIJU S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 17 CZERWCA 2013 R. UCHWAŁA NR 1 W SPRAWIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO ZGROMADZENIA Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRIJU S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. III kwartał 2010r. (dane za okres r. do r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. III kwartał 2010r. (dane za okres r. do r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. III kwartał 2010r. (dane za okres 01-07-2010r. do 30-09-2010r.) Mikołów, dnia 10 listopada 2010 r. REGON: 278157364 RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej IBC Polska F&P S.A. za okres od do

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej IBC Polska F&P S.A. za okres od do Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej IBC Polska F&P S.A. za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013 SPIS TREŚCI I. PISMO ZARZĄDU... 3 II. WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE... 4 III. OŚWIADCZENIE

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY SITE S.A. ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU

RAPORT KWARTALNY SITE S.A. ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU RAPORT KWARTALNY SITE S.A. ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU (dane 01-01-2013 r. - 31-03-2013 r.) Raport zawiera: 1. Podstawowe informacje o Emitencie 2. Struktura akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 2. do Prospektu Emisyjnego Megaron S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 27 stycznia 2011 roku

ANEKS NR 2. do Prospektu Emisyjnego Megaron S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 27 stycznia 2011 roku ANEKS NR 2 do Prospektu Emisyjnego Megaron S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 27 stycznia 2011 roku sporządzonego w związku z ofertą publiczną 200.000 Akcji zwykłych na okaziciela

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki IPO Doradztwo Strategiczne SA, uchwala, co następuje:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki IPO Doradztwo Strategiczne SA, uchwala, co następuje: Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych oraz 15 ust. 1 Statutu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana/Panią

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY. w tys. PLN WYBRANE DANE FINANSOWE. od do

RAPORT KWARTALNY. w tys. PLN WYBRANE DANE FINANSOWE. od do Wybrane dane finansowe: Jednostkowe I kwartał 2011 Waluta sprawozdawcza: tysiące PLN RAPORT KWARTALNY DIVICOM Spółka Akcyjna ul. Strzeszyńska 31 60-479 Poznań KRS 0000267611 NIP 779-22-95-628 Tel. 061/839-90-68

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego S.A. z dnia 4 maja 2011 r.

KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego S.A. z dnia 4 maja 2011 r. KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego S.A. z dnia 4 maja 2011 r. Na podstawie 6 ust. 2 Regulaminu świadczenia usług maklerskich (dalej: Regulamin), z uwzględnieniem postanowień Prospektu Emisyjnego

Bardziej szczegółowo

1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Komputronik S.A. postanawia nie powoływać Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Komputronik S.A. postanawia nie powoływać Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Uchwała nr 1 w przedmiocie: nie dokonywania wyboru Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki. 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Komputronik S.A. postanawia nie powoływać

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU ZA I KWARTAŁ 2013 R. zgodnie z 87 ust. 4 Rozp. MF

POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU ZA I KWARTAŁ 2013 R. zgodnie z 87 ust. 4 Rozp. MF POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU ZA I KWARTAŁ 2013 R. zgodnie z 87 ust. 4 Rozp. MF 1. Wybrane dane finansowe Wybrane dane finansowe (rok bieżący) 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej AB za pierwsze półrocze 2016/2017. obejmujący okres od do

Skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej AB za pierwsze półrocze 2016/2017. obejmujący okres od do Skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej AB za pierwsze półrocze 2016/2017 obejmujący okres od 01-07-2016 do 31-12-2016 28-02-2017 Wybrane skonsolidowane dane finansowe przeliczone na euro WYBRANE

Bardziej szczegółowo

OCENA RADY NADZORCZEJ ZE SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2011.

OCENA RADY NADZORCZEJ ZE SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2011. OCENA RADY NADZORCZEJ ZE SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2011. Rada Nadzorcza spółki eo Networks S.A. w trybie 17 pkt. 7 Statutu spółki w zw. z

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2012 r.

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2012 r. Al. Jana Pawła II 29 00-867 Warszawa JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2012 r. 31 maja 2013 r. Spis treści: 1. PISMO PREZESA ZARZĄDU... 3 2. WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE PRZELICZONE NA EURO... 4 3. INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej AB za rok obrotowy 2015/2016. obejmujący okres od do

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej AB za rok obrotowy 2015/2016. obejmujący okres od do Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej AB obejmujący okres od 01-07-2015 do 30-06-2016 19-09-2016 Wybrane dane finansowe przeliczone na euro I. II. III. WYBRANE DANE FINANSOWE Przychody netto ze

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie T-Bull S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia [ ].

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie T-Bull S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia [ ]. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie T-Bull S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY HOTBLOK S.A. za okres od roku do roku Dąbrowa Górnicza, wrzesień 2010r.

RAPORT KWARTALNY HOTBLOK S.A. za okres od roku do roku Dąbrowa Górnicza, wrzesień 2010r. RAPORT KWARTALNY HOTBLOK S.A. za okres od 01.07.2010 roku do 30.09.2010 roku Dąbrowa Górnicza, wrzesień 2010r. SPIS TREŚCI : 1. Podstawowe dane o Emitencie 2. Wybrane dane finansowe z bilansu oraz rachunku

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY POWER PRICE SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU

RAPORT OKRESOWY POWER PRICE SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU RAPORT OKRESOWY POWER PRICE SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU obejmujący sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 31 marca 2013 roku I. Informacje ogólne Firma: Power Price Forma prawna: Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ZA ROK OBROTOWY 2015

RAPORT ROCZNY ZA ROK OBROTOWY 2015 RAPORT ROCZNY ZA ROK OBROTOWY 2015 MPAY SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie Warszawa, 25 kwietnia 2016 Spis treści: I. PISMO ZARZĄDU II. WYBRANE DANE FINANSOWE ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE ROCZNEGO

Bardziej szczegółowo

Wierzyciel S.A. Prezentacja emitenta. Zaproszenie do subskrypcji prywatnej akcji Spółki

Wierzyciel S.A. Prezentacja emitenta. Zaproszenie do subskrypcji prywatnej akcji Spółki Wierzyciel S.A. Prezentacja emitenta Zaproszenie do subskrypcji prywatnej akcji Spółki Zaproszenie do subskrypcji prywatnej Celem niniejszej prezentacji jest przybliżenie profilu działalności firmy potencjalnym

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego S.A.

KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego S.A. KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego S.A. z dnia 13 czerwca 2011 r. Na podstawie 6 ust. 2 Regulaminu świadczenia usług maklerskich (dalej: Regulamin), z uwzględnieniem postanowień Prospektu Emisyjnego

Bardziej szczegółowo

Raport niezależnego biegłego rewidenta

Raport niezależnego biegłego rewidenta Raport niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego HELIO Spółka Akcyjna z siedzibą w Wyglądach za okres od 01.07.2015 r. do 30.06.2016 r. Spis treści 1. Część ogólna raportu 3 1.1.

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA 2016 R.

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA 2016 R. Al. Jana Pawła II 29 00-867 Warszawa SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA 2016 R. 21 marca 2017 r. Spis treści: 1. PISMO PREZESA ZARZĄDU...3 2. WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE PRZELICZONE NA EURO 4 3.

Bardziej szczegółowo

BLIRT S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES R. Gdańsk, 26 kwietnia 2013 r. Autoryzowany Doradca

BLIRT S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES R. Gdańsk, 26 kwietnia 2013 r. Autoryzowany Doradca BLIRT S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 01.01.2013 31.03.2013 R. Gdańsk, 26 kwietnia 2013 r. Autoryzowany Doradca Raport sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej AB za rok obrotowy 2014/2015. obejmujący okres od 01-07-2014 do 30-06-2015

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej AB za rok obrotowy 2014/2015. obejmujący okres od 01-07-2014 do 30-06-2015 Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej AB obejmujący okres od 01-07-2014 do 30-06-2015 31-08-2015 Wybrane dane finansowe przeliczone na euro I. II. III. WYBRANE DANE FINANSOWE Przychody netto ze

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY GEKOPLAST S.A. ZA 2015 R. Krupski Młyn, 04 kwietnia 2016 r.

RAPORT ROCZNY GEKOPLAST S.A. ZA 2015 R. Krupski Młyn, 04 kwietnia 2016 r. RAPORT ROCZNY GEKOPLAST S.A. ZA 2015 R. Krupski Młyn, 04 kwietnia 2016 r. 1. List Prezesa Zarządu... 3 2. Wybrane dane finansowe... 4 3. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2015... 5 4. Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Raport z badania sprawozdania finansowego. HELIO Spółka Akcyjna. z siedzibą w Wyględach

Raport z badania sprawozdania finansowego. HELIO Spółka Akcyjna. z siedzibą w Wyględach Raport z badania sprawozdania finansowego HELIO Spółka Akcyjna z siedzibą w Wyględach za okres od 01.07.2014 r. do 30.06.2015 r. za okres od 01.01r. do 31.12. r. Raport uzupełniający opinię zawiera 10

Bardziej szczegółowo

J.W. Construction debiutuje na giełdzie

J.W. Construction debiutuje na giełdzie Warszawa, 4 czerwca 2007 r. INFORMACJA PRASOWA J.W. Construction debiutuje na giełdzie 4 czerwca 2007 spółka J. W. Construction Holding S.A zadebiutowała na rynku podstawowym Giełdy. Do obrotu giełdowego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr 1. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna

UCHWAŁA nr 1. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna UCHWAŁA nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii E 1. 1. Na podstawie art. 431 1 i 2

Bardziej szczegółowo

W związku z powyższym, dokonuje się następujących zmian w treści prospektu emisyjnego:

W związku z powyższym, dokonuje się następujących zmian w treści prospektu emisyjnego: Aneks numer 21 do prospektu emisyjnego spółki TRION Spółka Akcyjna (obecnie Korporacja Budowlana Dom S.A.) zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 30 marca 2012 roku Niniejszy aneks został

Bardziej szczegółowo

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku.

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Niniejszy Aneks nr 1 został sporządzony w związku opublikowaniem przez Emitenta

Bardziej szczegółowo

W Prospekcie dokonuje się następujących zmian: W pkt C6 Podsumowania na końcu dodaje się

W Prospekcie dokonuje się następujących zmian: W pkt C6 Podsumowania na końcu dodaje się Aneks nr 3 z dnia 4 marca 2013 r. do Prospektu emisyjnego spółki BETOMAX Polska S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 20 grudnia 2012 r. Niniejszy aneks do Prospektu emisyjnego spółki

Bardziej szczegółowo

12. Podjęcie uchwały w przedmiocie powierzenia Panu Jarosławowi Kopeć funkcji Wiceprezesa Zarządu w miejsce funkcji Prezesa Zarządu. 13.

12. Podjęcie uchwały w przedmiocie powierzenia Panu Jarosławowi Kopeć funkcji Wiceprezesa Zarządu w miejsce funkcji Prezesa Zarządu. 13. Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HURTIMEX SA z siedzibą w Łodzi, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego

Bardziej szczegółowo

MSR 34 w walucie zł MSR 34 w walucie zł

MSR 34 w walucie zł MSR 34 w walucie zł 08OCTAVA QSr 1/2016 1 / 2016 rok dla za 1 2016 MSR 34 w walucie zł MSR 34 w walucie zł 2016-05-12 OCTAVA SA 08OCTAVA 00-131 Warszawa 2 lok 54 (ulica) (numer) (telefon) (fax) (e-mail) (www) 010986677 (NIP)

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY ZA KWIECIEŃ 2016 ROKU

RAPORT MIESIĘCZNY ZA KWIECIEŃ 2016 ROKU RAPORT MIESIĘCZNY ZA KWIECIEŃ 2016 ROKU Lubsko, 14 maja 2016 roku 1 Podstawa prawna Raport miesięczny LZMO S.A. ( Emitent, Spółka, LZMO ) publikowany jest zgodnie z punktem 16 Załącznika do Uchwały Nr

Bardziej szczegółowo

Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna

Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna ANEKS NR 6 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna ZATWIERDZONEGO W DNIU 8 GRUDNIA 2015 ROKU DECYZJĄ NR DPI/WE/410/76/22/15 Informacja o zmianie Oferującego Niniejszy aneks

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU ZA III KWARTAŁ 2013 R. zgodnie z 87 ust. 4 Rozp. MF

POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU ZA III KWARTAŁ 2013 R. zgodnie z 87 ust. 4 Rozp. MF POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU ZA III KWARTAŁ 2013 R. zgodnie z 87 ust. 4 Rozp. MF 1. Wybrane dane finansowe Wybrane dane finansowe (rok bieżący) 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY INFRA S.A. z siedzibą w Opolu za okres

RAPORT ROCZNY INFRA S.A. z siedzibą w Opolu za okres RAPORT ROCZNY z siedzibą w Opolu za okres 01.01.2016-31.12.2016 Opole, dnia 31 maja 2017 r. Spis treści I. List do Akcjonariuszy i Inwestorów... 3 II. Informacje o Spółce... 4 III. Wybrane dane finansowe...

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY TRICEPS.PL S.A. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU. za rok obrotowy obejmujący okres od roku do roku

RAPORT ROCZNY TRICEPS.PL S.A. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU. za rok obrotowy obejmujący okres od roku do roku RAPORT ROCZNY TRICEPS.PL S.A. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU za rok obrotowy obejmujący okres od 01.08.2011 roku do 31.12.2011 roku Wrocław, 13 czerwca 2012 roku Spis treści 1. PISMO ZARZĄDU... 3 2. WYBRANE DANE

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ATC-CARGO S.A. powołuje Pana na Przewodniczącego Zgromadzenia.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ATC-CARGO S.A. powołuje Pana na Przewodniczącego Zgromadzenia. Uchwała nr 1/2010 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ATC-CARGO S.A. powołuje Pana na Przewodniczącego Zgromadzenia. Uchwała nr 2/2010 w sprawie wyboru

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu za IV kwartał 2012 r. - zgodnie z 87 ust. 7 Rozp. MF

Pozostałe informacje do raportu za IV kwartał 2012 r. - zgodnie z 87 ust. 7 Rozp. MF 1. Wybrane dane finansowe Pozostałe informacje do raportu za IV kwartał 2012 r. - zgodnie z 87 ust. 7 Rozp. MF w tys. zł w tys. EURO Wybrane dane finansowe (rok bieżący) 1. Przychody netto ze sprzedaży

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI. COLOMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA ( dawniej COLEOS S.A.) ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI. COLOMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA ( dawniej COLEOS S.A.) ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI COLOMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA ( dawniej COLEOS S.A.) ZA ROK 2013 1 Spis treści I. PODSTAWOWE DANE O SPÓŁCE... 3 II. OSOBY ZARZĄDZAJACE I NADZORUJĄCE... 4 III. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY FACHOWCY.PL VENTURES SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU obejmujący okres 01.01.2012 do 31.03.2012 roku

RAPORT OKRESOWY FACHOWCY.PL VENTURES SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU obejmujący okres 01.01.2012 do 31.03.2012 roku RAPORT OKRESOWY FACHOWCY.PL VENTURES SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU obejmujący okres 01.01.2012 do 31.03.2012 roku Raport zawiera: 1. Podstawowe informacje o Emitencie. 2. Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

PÓŁROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE MEGARON S.A. INFORMACJA DODATKOWA ZA I PÓŁROCZE 2016 R.

PÓŁROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE MEGARON S.A. INFORMACJA DODATKOWA ZA I PÓŁROCZE 2016 R. PÓŁROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE MEGARON S.A. INFORMACJA DODATKOWA ZA I PÓŁROCZE 2016 R. INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, INFORMACJA O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI)

Bardziej szczegółowo

Zarząd APLISENS S.A. przedstawił następujące dokumenty:

Zarząd APLISENS S.A. przedstawił następujące dokumenty: Załącznik do Uchwały Nr 18/III-10/2014 Rady Nadzorczej APLISENS S.A. z dnia 21 maja 2014 r. Sprawozdanie Rady Nadzorczej APLISENS S.A. dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. z wyników oceny

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący EBI 13/2014 Raport bieżący ESPI_RB 11/2014. Spółka: Biomass Energy Project S.A.

Raport bieżący EBI 13/2014 Raport bieżący ESPI_RB 11/2014. Spółka: Biomass Energy Project S.A. Raport bieżący EBI 13/2014 Raport bieżący ESPI_RB 11/2014 Spółka: Temat: Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zarząd Biomass Energy Project Spółka Akcyjna z siedzibą w Wtelnie (Spółka) przekazuje

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY. Grupy Kapitałowej ABS INVESTMENT S.A. za rok obrotowy Bielsko-Biała, dnia 17 kwietnia 2013 r.

RAPORT ROCZNY. Grupy Kapitałowej ABS INVESTMENT S.A. za rok obrotowy Bielsko-Biała, dnia 17 kwietnia 2013 r. RAPORT ROCZNY Grupy Kapitałowej ABS INVESTMENT S.A. za rok obrotowy 2012 Bielsko-Biała, dnia 17 kwietnia 2013 r. ABS INVESTMENT S.A. 43-300 Bielsko-Biała, ul. Warszawska 153 Tel/Fax (33) 822-14-10; e-mail:

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej IBC Polska F&P S.A. za okres od do

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej IBC Polska F&P S.A. za okres od do Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej IBC Polska F&P S.A. za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012 SPIS TREŚCI I. PISMO ZARZĄDU... 3 II. WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE... 4 III. OŚWIADCZENIE

Bardziej szczegółowo

Raport miesięczny e-kancelarii Grupy Prawno Finansowej S.A.

Raport miesięczny e-kancelarii Grupy Prawno Finansowej S.A. Raport miesięczny e-kancelarii Grupy Prawno Finansowej S.A. Kwiecień 2011 Wrocław, 12 maja 2011 r. Spis treści: 1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które

Bardziej szczegółowo

Niniejszy Aneks został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 8 marca 2016 r.

Niniejszy Aneks został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 8 marca 2016 r. Aneks nr 3 z dnia 29 lutego 2016 r. do Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych serii 001, 002, 003 i 004 QUERCUS Multistrategy Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zatwierdzonego w dniu 8 października

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IndygoTech Minerals S.A. zwołanego na dzień 20 lutego 2017 roku

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IndygoTech Minerals S.A. zwołanego na dzień 20 lutego 2017 roku Projekty uchwał IndygoTech Minerals S.A. zwołanego na dzień 20 lutego 2017 roku Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego. Działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Gant Development S.A. w upadłości układowej w dniu 22 lipca 2014r.

PROJEKTY UCHWAŁ na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Gant Development S.A. w upadłości układowej w dniu 22 lipca 2014r. PROJEKTY UCHWAŁ na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Gant Development S.A. w upadłości układowej w dniu 22 lipca 2014r. UCHWAŁA NR 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny PRO-LOG S.A. za okres

Raport kwartalny PRO-LOG S.A. za okres Raport kwartalny PRO-LOG S.A. za okres 01.10.2012-31.12.2012 Pruszków, dnia 14.02.2013 r. Strona1 PRO-LOG Spółka Akcyjna z siedzibą w Pruszkowie, ul.3 Maja 8, 05-800 Pruszków, NIP:838-14-95-154, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny z działalności emitenta

Raport kwartalny z działalności emitenta TABLEO S.A. ul. Grunwaldzka 13 14-200 Iława Raport kwartalny z działalności emitenta tel./fax +48 896487559 +48 896482131 e-mail: biuro@tableo.pl http://tableo.pl Iława, dnia 14.02.2013 r. IV kwartał 2012

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT REJESTRACYJNY

DOKUMENT REJESTRACYJNY DOKUMENT REJESTRACYJNY MEGARON spółka akcyjna z siedzibą w Szczecinie www.megaron.com.pl Podmiot Oferujący oraz Doradca Finansowy : Biuro Maklerskie Banku DnB NORD Polska S.A. z siedzibą w Radomiu Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 zatwierdzony w dniu 5 czerwca 2017 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego

Aneks nr 1 zatwierdzony w dniu 5 czerwca 2017 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego Aneks nr 1 zatwierdzony w dniu 5 czerwca 2017 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego do prospektu emisyjnego podstawowego obligacji Echo Investment Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego

Bardziej szczegółowo