User Manual. The bluetooth pairing operation and related parameters

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "User Manual. The bluetooth pairing operation and related parameters"

Transkrypt

1

2 OV-Idol-2.1 ENGLISH User Manual Features 1. Power supply by rechargeable battery. 2. Function buttons and remote control operation, easy to use. 3. Supports playback of MP3 (U disk and SD card), radio, AUX. functions. 4. Track memory function: plays the last played song. 5. Karaoke function. 6. BLUETOOTH audio The bluetooth pairing operation and related parameters 1. ON/OFF: switch the power to ON, press the key MODE to enter the mode of Bluetooth, the display screen will show BLUE. 2. Switch on the Bluetooth function of Mobile phone and searching, while the Mobile phone shows OV-Idol-2.1, click the connect directly. Mobile phone connection do not need password, if need password, please input 0000 to go on pairing. After success pairing, the speaker will send out a voice of prompt. At the same time, the display screen BLUE will stop flickering. it is success pairing between mobile phone and Bluetooth speaker. 3. Play the music of your mobile phone directly and will give out beautiful voice from speaker. Functional Operations and Features 1. Display: LED display screen. 2. Master Volume: In MP3/FM/AUX mode, use it to regulate volume output from the speaker. 3. SD jack: used to read the 16G in MP3,FAT32 format, the music signal. 4. USB jack: used to read the 16G in MP3,FAT32 format, the music signal.

3 5. Under USB/SD mode: short press: Backward, Under FM mod, short press: Station selection Backward, station selection backward in single step ;long press: Vol-; Under AUX mode, long press: Vol- 6. Under USB/SD mode: short press: play and pause, long press: 4 cycle selection (All/Random/One/Fold); Under FM mode, short press : station selection and frequency modulation alternation, long press: scan automatically (Recommend : Be sure to scan FM station automatically before turn to FM mode) Under AUX mode, long press/short press: Mute/ unmute 7. Long press: Vol+, short press: Next ; Under FM mode, short press: Station selection Next,station selection forward in single step. long press: Vol+ 8. MODE: short press is shirt during PLAY/FM/MP3/AUX/ TIME mode;long Press the key to control the flash light switch. 9. EQ: Under MP3 mode, press EQ to select EQ - E 01 up to E SCAN: short press: scan automatically (Recommend : Be sure to scan FM station automatically before turn to FM mode) 11. ON/OFF: power button, ON is open, and OFF is close 12. DC 5V: DC5V used to charge. 13. AUX IN: external audio input. 14. MIC1/MIC2: External microphone jack. 15. MIC-VOL: The volume adjustment knob of microphone. 16. ECHO: The reverberation adjustment knob of microphone. Operation Instructions on Remote Control 1. POWER key: at boot time, press both the power off, shut down after the display OFF,, in addition to the effective outside of the boot keys, other keys are invalid; in the press turn off when the display HI, back to the MP3 mode, if the MP3 mode is not equipment, will go to clock mode. 2. PREV: as on the master device. 3. PLAY / PAUSE: as on the master device. 4. NEXT: as on the master device. 5. MODE: as on the master device. 6. VOL + / VOL- key: MP3 (USB / SD), FM, AUX, etc. mode, short press, long press VOL + or VOL-key, you can increase or decrease the speaker output of the electronic volume. Set the mode alarm clock changes, the sub-function key: To track down the jump 10, as is now playing the first 23, if you press the "10 +", skip to 33 tracks to start playing, the playback device if the total of 10 songs is not enough songs When you return to the first one track. In clock mode, press to enter alarm setting mode, and then press the up / down curve adjustment (setting the alarm clock settings). 8. Numeric keys 0-9: In the MP3 mode (USB / SD card), if want to listen to 123 songs, you can directly use the number keys on the remote control three-digit number followed by enter 1,2,3, wait 2 seconds minutes later, the player will automatically jump to the specified

4 123 songs to start playing, pay attention to the input device the total number of songs over songs, enter the number is invalid. In FM mode, just enter the number in the , directly for the input frequency features such as direct input to listen to 107.5MHZ 1075 to, other modes of digital input is invalid. 9. EQ: Under MP3 mode press EQ to select NORMAL / POP / ROCK / JAZZ / CLASS Notes: 1. Unless under proper guard or instruction of a person responsible for safety of the user, this product is not applicable to any person with poor health status or disability in sensory function, including children. 2. May be used by children aged 3 and above. 3. Do throw or drop this product. 4. Do not soak this product into water. Do not splash water onto the product. 5. Do not expose this product to sun and keep it in dry place with good ventilation. 6. Do not place any weight on this product. 7. Working temperatures: 0-50 C.

5 OV-Idol-2.1 Cechy produktu Instrukcja użytkownika POLSKI 1. Zasilanie przez akumulator. 2. Łatwa i wygodna obsługa dzięki przyciskom funkcyjnym oraz pilotowi. 3. Odtwarzanie plików MP3 (obsługa nośników USB i kart SD), radio FM oraz AUX. 4. Pamięć odtwarzania: umożliwia zapamiętanie i ponowne odtworzenie ostatnio odgrywanego utworu. 5. Funkcja Karaoke. 6. Obsługa urządzeń audio za pośrednictwem Bluetooth Parowanie urządzeń Bluetooth 1. ON / OFF: przełącz przycisk Włącznika do pozycji "ON", a następnie użyj przycisku MODE, aby włączyć tryb Bluetooth. Na wyświetlaczu pojawi się napis BLUE. 2. Włącz funkcję Bluetooth w telefonie i wyszukaj dostępne urządzenia. Następnie, z listy wyszukanych urządzeń kliknij pozycję o nazwie OV-Idol-2.1, aby nawiązać połączenie. W przypadku, gdy telefon wymaga wprowadzenia hasła Bluetooth, wpisz "0000". Po zakończeniu procesu parowania głośnik wyemituje dźwięk potwierdzający, a wyświetlony na ekranie napis "BLUE" przestanie migać. 3. Od tego momentu, dźwięki utworu odtworzonego w telefonie będą emitowane przez głośnik. Przyciski i porty oraz ich funkcje 1. Wyświetlacz 2. Główny regulator głośności: W trybach MP3, FM oraz AUX służy do regulacji głośności głośnika.

6 3. Port karty SD: umożliwia odczyt zapisanych na karcie pamięci plików MP3 w formacie FAT Port USB: umożliwia odczyt zapisanych na nośniku USB plików MP3 w formacie FAT W trybie USB/SD: - naciśnij krótko, aby odtworzyć poprzednią ścieżkę. W trybie radia FM: - naciśnij krótko, aby włączyć poprzednią zapisaną stację radiową; - naciśnij i przytrzymaj, aby zmniejszyć głośność. W trybie AUX: - naciśnij i przytrzymaj, aby zmniejszyć głośność. 6. W trybie USB/SD: - naciśnij krótko, aby odtworzyć lub wstrzymać odtwarzanie; - naciśnij i przytrzymaj, aby wybrać jeden z czterech trybów powtarzania (powtórz wszystkie / odtwarzanie w kolejności losowej / powtórz jeden / Fold). W trybie radia FM: - naciśnij krótko, aby zmienić zakres częstotliwości; - naciśnij i przytrzymaj, aby rozpocząć automatyczne wyszukiwanie stacji radiowych. Uwaga: Przed rozpoczęciem korzystania z radia FM zalecane jest przeprowadzenie przynajmniej jednego pełnego wyszukiwania stacji. W trybie AUX: - naciśnij i przytrzymaj, aby wyciszyć; - naciśnij krótko, aby przywrócić dźwięk Naciśnij i przytrzymaj, aby zwiększyć głośność; - naciśnij krótko, aby odtworzyć kolejną ścieżkę. W trybie radia FM: - naciśnij krótko, aby włączyć kolejną zapisaną stację radiową; - naciśnij i przytrzymaj, aby zwiększyć głośność. 8. MODE: - Naciskaj krótko, aby przełączać pomiędzy trybami pracy urządzenia (PLAY/FM/MP3/AUX/ TIME); - Naciśnij i przytrzymaj, aby włączyć lub wyłączyć latarkę. 9. EQ: Podczas odtwarzania plików MP3, naciskaj, aby przełączać pomiędzy zaprogramowanymi trybami korektora dźwięku: EQ - E 01 do E 06.

7 10. SCAN: - Naciśnij krótko, aby automatycznie wyszukać dostępne stacje radiowe. Uwaga: Przed rozpoczęciem korzystania z radia FM zalecane jest przeprowadzenie przynajmniej jednego pełnego wyszukiwania stacji. 11. ON/OFF: przycisk zasilania. ON - urządzenie jest włączone; OFF - urządzenie jest wyłączone. 12. DC 5V: Port zasilania. 13. AUX IN: port zewnętrznych urządzeń audio. 14. MIC1/MIC2: Porty mikrofonów. 15. MIC-VOL: Potencjometr głośności mikrofonu. 16. ECHO: Potencjometr efektu pogłosu mikrofonu. Funkcje przycisków pilota 1. Przycisk zasilania (POWER): - Gdy urządzenie jest włączone naciśnij krótko przycisk zasilania, aby je wyłączyć. Na wyświetlaczu pojawi się napis OFF, a następnie wyświetlony zostanie aktualny czas (zegar). W trybie tym pozostałe przyciski są nieaktywne (działa jedynie przycisk zasilania). - Gdy urządzenie jest wyłączone naciśnij krótko przycisk zasilania, aby je włączyć. Na wyświetlaczu pojawi się napis HI i nastąpi powrót do trybu MP3. W przypadku braku wykrytych nośników danych z plikami MP3 system automatycznie przejdzie do trybu zegara. 2. PREV: funkcja identyczna z odpowiednikiem przycisku na jednostce głównej. 3. PLAY / PAUSE: funkcja identyczna z odpowiednikiem przycisku na jednostce głównej. 4. NEXT: funkcja identyczna z odpowiednikiem przycisku na jednostce głównej. 5. MODE: funkcja identyczna z odpowiednikiem przycisku na jednostce głównej. 6. VOL + / VOL-: Przyciski regulacji głośności głośnika. Ich dodatkową funkcją jest zmiana ustawień funkcji alarmu : Przycisk ułatwiający wybór wyższych numerów ścieżek. W trybie odtwarzania MP3 (USB / SD) naciśnij krótko, aby powiększyć aktualny numer ścieżki o 10. Przykładowo, w przypadku odtwarzania ścieżki numer 23, jego wciśnięcie spowoduje odtworzenie ścieżki numer 33. Jeśli całkowita liczba ścieżek jest mniejsza niż numer, który uzyskalibyśmy po wciśnięciu przycisku 10+, system odtworzy ścieżkę numer 1. W trybie zegara: - naciśnij długo, aby przejść do ustawień alarmu. Następnie użyj przycisków VOL+/VOL-, aby zaprogramować pożądany czas alarmu. 8. Klawisze numeryczne 0~-9: W trybie odczytu plików MP3 z karty SD lub nośnika USB: aby odtworzyć ścieżkę numer 123, naciśnij przycisk "1" a zaraz potem przyciski "2" oraz "3". W ciągu dwóch sekund system rozpocznie odtwarzanie pożądanej ścieżki. Niemożliwe jest

8 wprowadzenie numeru ścieżki, który jest większy od całkowitej liczby dostępnych ścieżek. W trybie radia FM: - aby włączyć stację o częstotliwości 107.5MHZ, wprowadź numer "1075". Niemożliwe jest wprowadzanie numerów wykraczających poza zakres częstotliwości FM, a więc spoza przedziału EQ: Podczas odtwarzania plików MP3, naciskaj, aby przełączać pomiędzy zaprogramowanymi trybami korektora dźwięku: NORMAL/ POP/ ROCK / JAZZ / CLASS. Uwagi: 1. Niniejszy produkt nie jest przeznaczony do samodzielnego użytkowania przez osoby z zaburzeniami funkcji sensorycznych, w złym stanie zdrowia oraz dzieci. Korzystanie z produktu przez wymienione wyżej osoby może odbywać się wyłącznie pod nadzorem osób odpowiedzialnych za ich bezpieczeństwo. 2. Produkt przeznaczony dla dzieci w wieku 3 lat oraz starszych. 3. Nie należy dopuszczać do wstrząsów ani upuszczenia urządzenia. 4. Nie należy zanurzać urządzenia w wodzie ani innych płynach. Nie należy dopuszczać do zamoczenia urządzenia. 5. Nie należy wystawiać urządzenia na działanie słońca. Należy je przechowywać w suchym miejscu o dobrej wentylacji. 6. Na urządzeniu nie należy umieszczać żadnych obiektów. 7. Temperatura pracy: 0-50 C.

9 OV-Idol-2.1 ROMANA Manual de utilizare Caracteristici 1. Alimentare prin acumulator reincarcabil. 2. Butoane functionale si telecomanda usor de folosit. 3. Suporta redare MP3 (U disk si card SD), radio, functii AUX. 4. Functie de memorarea melodiei: redarea ultimei melodii. 5. Functie de Karaoke. 6. BLUETOOTH audio Operatia de imperechere bluetooth si parameteri asociati 1. ON / OFF: porniti apasand butonul de alimentare ON, apasati tasta MODE pentru a accesa modul Bluetooth; ecranul va afisa mesajul BLUE. 2. Activati functia Bluetooth a telefonului mobil si cautati dispozitivul; telefonul va afisa textul OV-Idol-2.1 ; apasati pe text pentru a va conecta direct. Conexiunile cu telefoanele mobile nu necesita parola, daca aceasta va este solicitata, introduceti 0000 pentru a realiza imperecherea. Dupa succesul imperecherii, difuzorul va emite un sunet vocal. In acelasi timp, afisajul BLUE de pe ecran va inceta sa mai clipeasca. Imperecherea a avut succes intre telefonul mobil si difuzorul Bluetooth. 3. Redati muzica direct de pe telefonul mobil. Operatiuni functionale si caracteristici 1. Display: Ecran LED.

10 2. Volum Master: In modul MP3 / FM / AUX, il puteti folosi pentru a regla volumul de redare al difuzorului. 3. SD jack: utilizat pentru a citi 16G in format MP3,FAT32, semnal muzica. 4. USB jack: utilizat pentru a citi 16G in format MP3,FAT32, semnal muzica. 5. In modul USB/SD: apasare scurta: Inapoi, in modul FM; apasare scurta: Selectarea postului inapoi; selectia postului inapoi intr-o singura etapa ;apasare lunga: Vol-; In modul AUX apasare lunga: Vol- 6. In modul USB/SD: apasare scurta: redare si pauza; apasare lunga: ciclu de 4 selectii (Toate/Aleatoriu/Unul/Incrucisare); In modul FM apasare scurta: selectia postului si alternarea modularii frecventei; apasare lunga: scanare automata (Recomandat : Asigurati-va ca scanati posturile FM automat inainte de a porni modul FM). In modul AUX, apasare lunga/apasare scurta: Silentios/Anulare silentios. 7. Apasare lunga: Vol+, apasare scurta: Urmatorul; In modul FM, apasare scurta: selectarea postului urmator; selectarea inainte a postului intr-o singura etapa. Apasare lunga: Vol+ 8. MODE: apasare scurta in timpul modului PLAY/FM/MP3/AUX/ TIMP;Apasati lung tasta pentru a controla comutatorul de lumina intermitenta. 9. EQ: In modul MP3 apasati EQ pentru a selecta EQ - E 01 - E SCAN: apasare scurta: scanare automata (Recomandat : Asigurati-va ca scanati automat posturile FM inainte de a porni modul FM) 11. ON/OFF: butonul de alimentare; ON este deschis si OFF este inchis. 12. DC 5V: DC5V utilizat pentru a incarca. 13. AUX IN: audio input extern. 14. MIC1/MIC2: jack microfon extern. 15. MIC-VOL: Buton de reglarea volumului pentru microfon. 16. ECHO: Reglarea efectului de rezonanta a microfonului. Instructiuni privind comenzile de pe telecomanda 1. POWER key: at boot time, press both the power off, shut down after the display OFF, then back to the time to show, in addition to the effective outside of the boot keys, other keys are invalid; in the press turn off when the display HI, back to the MP3 mode, if the MP3 mode is not equipment, will go to radio mode. 2. PREV: ca pe dispozitivul principal. 3. REDARE / PAUZA: ca pe dispozitivul principal. 4. URMATORUL: ca pe dispozitivul principal. 5. MODE: ca pe dispozitivul principal. 6. VOL + / VOL- : MP3 (USB / SD), FM, AUX, etc. moda, apasare scurta, apasare lunga VOL + sau VOL- puteti mari sau micsora iesirea volumului electronic al difuzorului. Setati

11 modul de alarma, schimbarile de ceas, sub-functia. 7. Tasta 10 +: Pentru a face un salt de 10 melodii inainte. Daca in acest moment este redata melodia cu numarul 23 si apasati "10 +", va sari la melodia 33 si va incepe difuzarea. Daca numarul total de melodii este mai mic decat 10, operatia este invalida si se va intoarce la prima melodie. In functia ceas, apasati pentru a intra in setarile alarmei, apoi selectati sus/jos pentru a utiliza setarile alarmei. 8. Tastele numerice 0-9: In modul MP3 (USB / card SD), daca doriti sa ascultati melodia numarul 123, puteti sa folositi direct tastele numerice de pe telecomanda, tastand cifrele 1, 2, 3 si asteptati 2 secunde. Playerul va sari automat la melodia 123 specificata si va inceperedarea acesteia. Atentie, daca numarul total de melodii este mai mic decat numarul introdus de dumneavoastra, comanda este anulata. In modul FM, doar introduceti un numar intre 875 si 1080 direct pentru a selecta frecventa de difuzare (de exemplu, daca doriti sa ascultati frecventa107.5mhz, tastati 1075), alte metode de introducere digitala fiind ineficiente. 9. EQ: sub modul MP3, apasati EQ pentru a selecta NORMAL / POP / ROCK / JAZZ / CLASS Nota: 1. Atata timp cat nu se afla sub stricta supraveghere sau instructie a unei persoane responsabile de siguranta utilizatorului, acest produs nu trebuie folosit de nicio persoana cu o stare precara de sanatate sau disabilitati ale functiilor senzoriale, inclusiv copii. 2. Acest dispozitiv poate fi utilizat de copiii in varsta de cel putin 3 ani. 3. Nu aruncati si nu scapati din mana acest produs. 4. Nu introduceti acest produs in apa. Nu aruncati cu apa peste acest produs. 5. Nu expuneti acest dispozitiv la soare si pastrati-l in spatii uscate, cu o buna ventilatie. 6. Nu puneti nicio greutate pe produs. 7. Temepratura de operare: 0-50 C.

12 OV-Idol-2.1 MAGYAR Használati útmutató Tulajdonságok 1. Újratölthető akkumulátor. 2. Funkciógombok távszabályozó az egyszerű használatért. 3 MP3 támogatás (U disk és SD kártya), rádió, AUX. 4. Zeneszám memória funkció: legutóbbi szám lejátszása. 5. Karaoke funkció. 6. BLUETOOTH Bluetooth párosítás és kapcsolódó paraméterek 1. BE (ON) / KI (OFF): kapcsolja be a készüléket, nyomja meg a MODE gombot a Bluetooth módba való belépéshez és a kijelzőn megjelenik a BLUE felirat. 2. Kapcsolja be a Bluetooth funkciót a mobiltelefonon és keressen rá a(z) OV-Idol-2.1 -re, klikkeljen rá a kapcsolódáshoz. A mobiltelefon kapcsolathoz nincs szükség jelszóra, ha mégis akkor a következőt adja meg 0000 a párosításhoz. Sikeres párosítás után a hangszóró hangot fog kiadni. Ugyanakkor a kijelzőn lévő BLUE elkezd villogni sikeres a párosítás a mobiltelefon és a Bluetooth hangszóró között. 3. Játsszon le zenét a mobiltelefonjával és élvezze a hangszóró gyönyörű hangját. Funkciók, használat és tulajdonságok 1. Kijelző: LED kijelző. 2. Hangerő: MP3 / FM / AUX módban használja a hangszóró hangerejének meghatározásához. 3. SD jack: Hangfájlok beolvasása MP3 formátumban micro SD kártyáról (max 16.GB-ig, FAT 32 formátumban). 4. USB jack: Hangfájlok beolvasása MP3 formátumban külső FAT 32-es tárhelyről (max 16

13 GB-ig). 5. USB/SD módban nyomja meg röviden a visszatekeréshez. FM módban nyomja meg röviden az állomás visszafelé hangolásához; hosszan megnyomva hangerőt tud csökkenteni; AUX módban hosszan megnyomva hangerőt tud növelni. 6. USB / SD kártya olvasásakor nyomja meg röviden a lejátszáshoz/szünethez vagy hosszan megnyomva választhat a négy lejátszási mód közül (All/Random/One/Fold); FM módban nyomja meg röviden az állomáshangoláshoz, hosszan megnyomva automatikusan tudja az állomásokat behangolni (ajánlott végrehajtani a rádió használata előtt, mert az összes talált rádióállomás elmentődik.). AUX módban nyomja meg röviden illetve hosszan így válthat a néma vagy normál hangerő között 7. Hosszan megnyomva hangerőt tud növelni, röviden megnyomva a következő számra tud lépni; FM módban röviden megnyomva a következő állomásra tud lépni, hosszan megnyomva hangerőt tud növelni. 8. MODE: röviden megnyomva tud váltani a(z) PLAY/FM/MP3/AUX/ TIME módok között;hosszan megnyomva tudja szabályozni a vakut. 9. EQ: MP3 módban nyomja meg a(z) EQ-t a(z) EQ - E 01 - E 06 hangszínek kiválasztásához. 10. SCAN: röviden megnyomva automatikusan tud hangolni (ajánlott végrehajtani a rádió használata előtt, mert az összes talált rádióállomás elmentődik.) 11. ON/OFF: be (ON) illetve ki (OFF) kapcsoló gomb. 12. DC 5V: DC5V töltő. 13. AUX IN: külső hangbemenet. 14. MIC1/MIC2: külső mikrofon jack. 15. MIC-VOL: Mikrofon hangerő-szabályozó gomb. 16. ECHO: Mikrofon vízhangjának szabályozó gombja. Távszabályzó használata 1. POWER gomb: boot-oláskor nyomja meg a egyszer a kikapcsoláskor és a kijelző kikapcsol, majd visszatér az idő kijelzéséhez, minden más gomb ilyenkor érvénytelen; a kikapcsoló gomb megnyomása amikor a kijelzőn a HI jelenik meg akkor visszalép MP3 módba, ha MP3 mód nem lehetséges akkor rádió módba. 2. PREV: funkciója ugyanaz, mint készüléken. 3. PLAY / PAUSE: funkciója ugyanaz, mint készüléken. 4. NEXT: funkciója ugyanaz, mint készüléken. 5. MODE: funkciója ugyanaz, mint készüléken. 6. VOL + / VOL- key: MP3 (USB / SD), FM, AUX, stb módokban röviden vagy hosszan megnyomva tudja a hangerőt növelni vagy csökkenteni. Ébresztőóra és al-funkciókat tud be tud állítani gomb: 10 zeneszámot tud előreugrani, azaz ha éppen a 23 számnál tart és megnyomja a "10 +" gombot akkor 33 zeneszámra ugrik és azt kezdi el lejátszani a

14 készülék, abban az esetben ha a készüléken összesen 10 szám van és megnyomja ezt a gombot akkor az első számot kezdi el lejátszani. Óra módban megnyomva be tudja állítani az ébresztőórát, majd nyomja meg a fel/le görgetőt a beállításhoz számgombok: MP3 módban (USB/SD kártya) a 123. szám lejátszásához egyszerűen csak gépelje be a "1", "2" és "3" számjegyeket és a készülék 2 másodperc múlva odalép a 123. számhoz és elkezdi lejátszani. Bármely nagyobb szám megadása, mint ami elérhető hibához fog vezetni. FM módban a tartomány között tud lépni, a 107.5MHZ frekvenciához való lépéshez, adja meg a "1075" számokat. 9. EQ: MP3 módban nyomja meg az EQ gombot a NORMAL / POP / ROCK / JAZZ / CLASS kiválasztásához. Megjegyzések: 1. A készülék biztonságos és rendeltetésszerű működéséért a felhasználó a felelős, a terméket nem használhatja rossz egészségügyi állapotban lévő és/vagy fogyatékos személy és/vagy gyermek sem éves kortól használhatják a gyermekek. 3. Ne ejtse le a készüléket. 4. Ne tegye vízbe a terméket. Ne öntsön vizet a készülékre. 5. Ne tegye ki közvetlen napfénynek és tartsa száraz, jól szellőző helyen. 6. Ne tegyen semmilyen súlyt a készülékre. 7. Működési, használati hőmérséklet: 0-50 C.

15 OV-Idol-2.1 EESTI Kasutusjuhend Funktsioonid 1. Laetav aku. 2. Funktsiooninupud ja pult. 3. Toetab MP3 taasesitamist (U-ketas ja SD kaart), omab raadio ja AUX funktsioone. 4. Lugude mälufunktsioon - esitab viimasena esitatud loo. 5. Karaoke funktsioon. 6. Bluetooth-heli. Bluetoothiga sidumine ja vastavad parameetrid 1. Lülita toide sisse ning vajuta Bluetooth režiimi aktiveerimiseks režiimi nupule, ekraanile ilmub kiri "BLUE". 2. Lülita oma mobiili Bluetoothi funktsioon sisse ning otsi seadeid, telefon näitab "OV-Idol-2.1". Vajuta ühenda. Mobiiliga ühendamiseks pole parooli vaja. Kui küsitakse parooli, siis tuleb sisestada "0000". Pärast edukat sidumist saadab kõlar hääleviiba. Samal ajal lõppeb ekraanil "BLUE" vilkumine. See tähendab, et Bluetooth kõlar on mobiiliga edukalt ühendatud. 3. Esita muusikat otse oma telefonist ning kõlar annab sellele ilusa heli. Funktsioonid 1. Ekraan: LED ekraan. 2. Helitugevus: kasuta MP3/FM/AUX režiimis kõlari helitugevuse muutmiseks. 3. SD pesa: saab kasutada kuni 16GB MP3, FAT32 formaadis muusika lugemiseks. 4. USB pesa: saab kasutada kuni 16GB MP3, FAT32 formaadis muusika lugemiseks. 5. USB/SD režiimis: lühike vajutus: tagasi; FM režiimis: lühike vajutus: eelmine raadiojaam;

16 pikk vajutus: vol-; AUX režiimis; pikk vajutus: vol-. 6. USB/SD režiimis: lühike vajutus: esita/paus; pikk vajutus: 4 esitamisvalikut (all/random/one/fold); FM režiimis: lühike vajutus: raadiojaama valimine ja sageduse muutmine; pikk vajutus: automaatne otsimine (soovitus: otsi enne FM režiimi kasutamist raadiojaamu automaatselt). AUX režiimis, tee pikk/lühike vajutus: vaigista/häälega. 7. Pikk vajutus: vol+; lühike vajutus: järgmine; FM režiimis: lühike vajutus: järgmine raadiojaam; pikk vajutus: vol+. 8. REŽIIM: lühike vajutus: esita/fm/mp3/aux/aja režiim; pikk: taskulambi kasutamine. 9. EQ: MP3 režiimis saad selle abil valida: EQ - E 01 - E Skaneerimine: lühike vajutus: automaatne skaneerimine (soovitus: vii enne FM režiimi kasutamist automaatne raadiojaamade skaneering läbi). 11. ON/OFF: toitelüliti, ON peal töötab, OFF peal on väljalülitatud. 12. DC 5V: DC5V laadimine. 13. AUX IN: väline helisisend. 14. MIC1/MIC2: Väline mikrofoni sisend. 15. MIC-VOL: Mikrofoni helitugevuse reguleerimine. 16. ECHO: Mikrofoni kajaefekti reguleerimine. Puldi funktsioonid 1. POWER nupp: lülitab seadme sisse/välja. Kui seadme sisselülitamise puudub MP3 lugude esitamiseks vajalik andmekandja, siseneb seade automaatselt FM režiimi. 2. PREV: nagu ülemseadmel. 3. PLAY/PAUSE: nagu ülemseadmel. 4. NEXT: nagu ülemseadmel. 5. MODE: nagu ülemseadmel. 6. VOL + / VOL- nupud: vajuta, et MP3 (USB / SD), FM, AUX režiimis helitugevust suurendada/vähendada. Äratuskella alamfunktsioonide muutmine nupp: Lisab praegusele loo numbrile "10" juurde. Kui hetkel mängib lugu 23, siis vajutades "10 +" nupule, hakatakse esitama lugu number 33. Kui pole piisavalt lugusid, siis minnakse tagasi esimese loo juurde. Kellarežiimis saad muuta äratuse seadeid. 8. Numbrite nupud0-9: Kui soovid MP3 režiimis (USB/SD kaart) kuulata lugu number 123, siis vajuta puldil numbritele 1,2,3 ning ära oota rohkem kui 2 sekundit. Number, mis on suurem, kui lugude koguarv, on kehtetu. FM režiimis saad sageduse 87,5-108,8 otse puldilt sisestada. Kui soovid kuulata näiteks sagedust 107,5MHz, siis tuleb puldil vajutada EQ: MP3 režiimis saad selle abil valida: normaalne/pop/rokk/džäss/klassikaline.

17 Märkused: 1. See seade pole mõeldud kasutamiseks kehva tervisliku seisundi või sensoorse funktsiooni puudega inimestele (sealhulgas lapsed), välja arvatud juhul, kui neid juhendatakse või nad on saanud juhiseid kelleltki, kes nende turvalisuse eest vastutab. 2. Seda tohivad kasutada alates 3-aastased lapsed. 3. Ära viska ega pilla toodet maha. 4. Ära tee seadet märjaks. Ära pritsi seadmele vett. 5. Ära jäta toodet päikese kätte. Hoia seda hea ventilatsiooniga kuivas kohas. 6. Ära aseta seadmele raskusi. 7. Töötemperatuurid: 0-50 C.

18 Declaration of Conformity We, the undersigned: Manufacturer: Address, City: Country: Overmax Polska Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, S.K. ul. Dziadoszańska Poznań Polska Declare the following apparatus: Products name: Brand and Model name: Bluetooth Speaker OV-Idol-2.1 Hereby we confirm above product compliance with the European directive of CE: EMC : 2004/108/EC LVD : 2006/95/EC ROHS : 2011/65/EU WE : 1275/2008 Below standards were tested and passed: EMC : ETSI EN V1.8.1 ( ) ETSI EN V2.1.1 ( ) LVD : EN : A11: A1: A12:2011 Release date:

19

Tuber radio BT MA407. Instrukcja obsługi User s Manual

Tuber radio BT MA407. Instrukcja obsługi User s Manual Tuber radio BT MA407 Instrukcja obsługi User s Manual User s Manual MA407 INSTRUCTIONS...4 BASIC...4 TROUBLESHOOTING...5 DATA TRANSFERRING / CHARGING VIA USB CABLE...5 INTERFACES...5 SPECIFICATIONS...6

Bardziej szczegółowo

Hippo Boombox MM209N CD. Instrukcja obsługi User s Manual

Hippo Boombox MM209N CD. Instrukcja obsługi User s Manual Hippo Boombox Instrukcja obsługi User s Manual OPIS PRZYCISKÓW: PL ON-OFF/MODE: 1. Włącz on/off: Naciśnij przycisk, aby włączyć urządzenie. Przytrzymaj dłużej, aby wyłączyć. 2. MODE: Wybierz źródło sygnału:

Bardziej szczegółowo

Car MP3 Player MM211. Aby zapewnić prawidłową obsługę sprzętu zapoznaj się dokładnie z instrukcją i zachowaj ją na przyszłość.

Car MP3 Player MM211. Aby zapewnić prawidłową obsługę sprzętu zapoznaj się dokładnie z instrukcją i zachowaj ją na przyszłość. Car MP3 Player MM211 Aby zapewnić prawidłową obsługę sprzętu zapoznaj się dokładnie z instrukcją i zachowaj ją na przyszłość. To ensure proper use of this product please read this User s Manual carefully

Bardziej szczegółowo

KEYS 1. POWER 2. KEYBOARD 3. VOLUME 4. TONE 5. NUMBER SELECT 6. RHYTHM 7. START / STOP 8. TEMPO 9. CHORD 10. SYNC 11. SUSTAIN 12. VIBRATO 13.

KEYS 1. POWER 2. KEYBOARD 3. VOLUME 4. TONE 5. NUMBER SELECT 6. RHYTHM 7. START / STOP 8. TEMPO 9. CHORD 10. SYNC 11. SUSTAIN 12. VIBRATO 13. JESS USER MANUAL KEYS 1. POWER 2. KEYBOARD 3. VOLUME 4. TONE 5. NUMBER SELECT 6. RHYTHM 7. START / STOP 8. TEMPO 9. CHORD 10. SYNC 11. SUSTAIN 12. VIBRATO 13. ECHO 14. DRUM GROUP 15. DRUM 16. RECORD 17.

Bardziej szczegółowo

PY-FM01. Patent N.O.: BLUETOOTH CAR KIT WITH FM MODULATOR

PY-FM01. Patent N.O.: BLUETOOTH CAR KIT WITH FM MODULATOR EN Patent N.O.: 200830101862.9 BLUETOOTH CAR KIT WITH FM MODULATOR 1 FEATURES AND FUNCTIONS Bluetooth Hand-free Car Kit 1 Bluetooth A2DP wireless music transmission, hand-free car kit for dialing and conversation.

Bardziej szczegółowo

MM210. Instrukcja obsługi User s Manual

MM210. Instrukcja obsługi User s Manual Chilli Boombox Instrukcja obsługi User s Manual OPIS PRZYCISKÓW: PL ON-OFF/MODE: 1. Włącz on/off: Naciśnij przycisk, aby włączyć urządzenie. Przytrzymaj dłużej, aby wyłączyć. 2. MODE: Wybierz źródło sygnału:

Bardziej szczegółowo

Moduł odtwarzacza plików MP3 audio

Moduł odtwarzacza plików MP3 audio Gotronik PPHU Dane aktualne na dzień: 19-01-2017 09:19 Link do produktu: /modul-odtwarzacza-plikow-mp3-audio-p-2905.html Moduł odtwarzacza plików MP3 audio Cena Dostępność Numer katalogowy 35,00 zł Dostępny

Bardziej szczegółowo

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian 1 / 9 Content list / Spis Treści 1. Hardware and software requirements, preparing device to upgrade Wymagania sprzętowe i programowe, przygotowanie urządzenia do aktualizacji 2. Installing drivers and

Bardziej szczegółowo

Rainbow Eye Bluetooth Speaker MA417 User s Manual

Rainbow Eye Bluetooth Speaker MA417 User s Manual Rainbow Eye Bluetooth Speaker MA417 User s Manual Opis funkcji: INSTRUKCJA OBSŁUGI Wbudowany Bluetooth 2.1 + bezprzewodowy moduł EDR Dzwięk audio przez Bluetooth, perfekcyjna jakość dzwięku oraz efekt

Bardziej szczegółowo

SLU0056. Multifunctional Wireless Stereo Headphone

SLU0056. Multifunctional Wireless Stereo Headphone SLU0056 Multifunctional Wireless Stereo Headphone Owner s manual Instrukcja obsługi EN PL Owner s manual 1. Technical parameter Bluetooth Protocol Frequency range Effective distance FM frequency range

Bardziej szczegółowo

Soundbar MM291. Instrukcja obsługi User s Manual

Soundbar MM291. Instrukcja obsługi User s Manual Soundbar MM291 Instrukcja obsługi User s Manual Instrukcja obsługi MM291 SCHEMAT...3 BLUETOOTH...5 OPTICAL IN...6 AUX1...7 AUX2...8 TRYB NAUKI PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA...9 MONTAŻ... User s Manual CHEMAT...11

Bardziej szczegółowo

Radioodtwarzacz CD, FM SoundMaster RCD1750SI. Strona 1 z 9

Radioodtwarzacz CD, FM SoundMaster RCD1750SI. Strona 1 z 9 INSTRUKCJA OBSŁUGI Radioodtwarzacz CD, FM SoundMaster RCD1750SI Nr produktu 1424954 Strona 1 z 9 Główne elementy sterujące VOLUME UP 12. MONO/STEREO 1. 2. FUNCTION 13. MODE: REPEAT/ REPEAT ALL/ RANDOM

Bardziej szczegółowo

LED PAR 56 7*10W RGBW 4in1 SLIM

LED PAR 56 7*10W RGBW 4in1 SLIM LED PAR 56 7*10W RGBW 4in1 SLIM USER MANUAL Attention: www.flash-butrym.pl Strona 1 1. Please read this specification carefully before installment and operation. 2. Please do not transmit this specification

Bardziej szczegółowo

All the contents of the manual are subject to change without prior notice.

All the contents of the manual are subject to change without prior notice. All the contents of the manual are subject to change without prior notice. Functions TV function on your tablet and phone Electronic program guide Time-Shifting TV scan No batteries required No Internet

Bardziej szczegółowo

WAKEBOX BT MT3148. Instrukcja obsługi

WAKEBOX BT MT3148. Instrukcja obsługi WAKEBOX BT MT3148 Instrukcja obsługi Widok ogólny Opis przycisków PL 2 1. wciśnij dłużej aby włączyć/wyłączyć 2. MODE wciśnij krótko aby zmienić bieżący tryb pracy 3. wciśnij krótko aby przejść do poprzedniego

Bardziej szczegółowo

Sentinel SE-1 by Instrukcja obsługi

Sentinel SE-1 by Instrukcja obsługi Sentinel SE-1 by Instrukcja obsługi Funkcje: Bluetooth 2.1 Karta Micro SD Micro USB Radio FM Handsfree Wejście audio Podświetlenie LED Obsługa: Podświetlenie LED Następny / Głośność + Poprzedni / Głośność

Bardziej szczegółowo

CAR MP3 PLAYER RDS 982 INSTRUKCJA kompatybilny z SD, USB, MP3

CAR MP3 PLAYER RDS 982 INSTRUKCJA kompatybilny z SD, USB, MP3 Wygląd panelu i opis funkcji CAR MP3 PLAYER RDS 982 INSTRUKCJA kompatybilny z SD, USB, MP3 1. Włącznik / MODE 2. Przycisk obuszczania panelu 3. Zegar 4. Numer 5 / TYPE 5. Numer 6 / D/ 5+ 6. 1/PAU 7. 2/INT

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MP-F400 FM

INSTRUKCJA OBSŁUGI MP-F400 FM 1 CYFROWY ODTWARZACZ VIDEO I MUZYKI MP3, WMA, AMV INSTRUKCJA OBSŁUGI MP-F400 FM www.mpmaneurope.com Przed podłączeniem, rozpoczęciem korzystania lub zmianą ustawień urządzenia należy uważnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

FMT300BT Nr produktu

FMT300BT Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI FMT300BT Nr produktu 000374338 Strona 1 z 15 FMT300BT Instrukcja obsługi Przed uruchomieniem proszę starannie przeczytać niniejszą instrukcję! Akcesoria: FMT300BT, pilot zdalnej obsługi

Bardziej szczegółowo

MP4 FY535D. Włączanie: Przesuń przełacznik ON/OFF na pozycję ON i przytrzymaj przycisk > aby właczyć. Aby wyłączyć przesuń przełacznik na pozycję OFF

MP4 FY535D. Włączanie: Przesuń przełacznik ON/OFF na pozycję ON i przytrzymaj przycisk > aby właczyć. Aby wyłączyć przesuń przełacznik na pozycję OFF MP4 FY535D Cechy urządzenia: 3,0" wysokiej przejżystości ekran TFT, rozdzielczość 480x240 TFT Odtwarzanie video: Wsparcie formatów video: RM, RMVB, 3GP, MP4, AVI, WMV, MOV, FLV, MPG, MPEG, DAT itp Odtwarzanie

Bardziej szczegółowo

PL Ważne informacje:

PL Ważne informacje: BABYLINE3.1 PL Ważne informacje: Nie pozostawiaj urządzenia oraz zasilacza/ładowarki w miejscu dostępnym dla dzieci. Zawsze używaj oryginalnego zasilacza/ładowarki dołączonego do zestawu. Używanie niestandardowych

Bardziej szczegółowo

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian 1 / 14 Content list / Spis Treści 1. Hardware and software requirements, preparing device to upgrade Wymagania sprzętowe i programowe, przygotowanie urządzenia do aktualizacji 2. Installing drivers and

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI RADIO SAMOCHODOWE CAU-7380 SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI ODTWARZACZ MP3 USB/SD/AUX Pełna instrukcja obsługi dostępna na stronie internetowej akai-atd.com do ściągnięcia w formacie PDF, niezbędna jest aplikacja

Bardziej szczegółowo

Transmiter FM DNT MusicFly Select, czytnik SD, MP3, WMA

Transmiter FM DNT MusicFly Select, czytnik SD, MP3, WMA INSTRUKCJA OBSŁUGI Transmiter FM DNT MusicFly Select, czytnik SD, MP3, WMA Nr produktu 372223 Strona 1 z 13 OPIS URZĄDZENIA Funkcje Wykorzystanie wszystkich pasm kanałów (87.6 ~ 107.9 MHz) 6 kanałów skonfigurowanych

Bardziej szczegółowo

LF 01z dzwonkiem TF 01 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA DOMOFONU URZ0165. I. Budowa

LF 01z dzwonkiem TF 01 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA DOMOFONU URZ0165. I. Budowa WAŻNE Dziękujemy za wybranie naszego produktu. Przed użyciem proszę zapoznać się z niniejszą instrukcją INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA DOMOFONU URZ0165 LF 01z dzwonkiem TF 01 I. Budowa 1. Otwory do zamocowania

Bardziej szczegółowo

DVD MAKER USB2.0 Instrukcja instalacji

DVD MAKER USB2.0 Instrukcja instalacji DVD MAKER USB2.0 Instrukcja instalacji Spis treści V1.0 Rozdział1: Instalacja karty telewizyjnej DVD MAKER USB2.0...2 1.1. Zawartość opakowania...2 1.2. Wymagania systemowe...2 1.3. Instalacja sprzętu...2

Bardziej szczegółowo

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian 1 / 12 Content list / Spis Treści 1. Hardware and software requirements, preparing device to upgrade Wymagania sprzętowe i programowe, przygotowanie urządzenia do aktualizacji 2. Installing drivers needed

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MP-FUB300 FM. www.mpmaneurope.com

INSTRUKCJA OBSŁUGI MP-FUB300 FM. www.mpmaneurope.com DIGITAL MUSIC PLAYER MP3&WMA INSTRUKCJA OBSŁUGI MP-FUB300 FM www.mpmaneurope.com Dziękujemy za wybór naszego odtwarzacza MP3! Przed podłączeniem, rozpoczęciem korzystania lub zmianą ustawień urządzenia

Bardziej szczegółowo

Freedom Wireless Headphone MM65. Instrukcja obsługi User s Manual

Freedom Wireless Headphone MM65. Instrukcja obsługi User s Manual Freedom Wireless Headphone MM65 Instrukcja obsługi User s Manual Manual INSTALLATION... 4 WIRELESS NET AUDIO CHAT... 5 WIRELESS MONITORING... 5 LISTEN TO THE RADIO... 5 WIRED HEADPHONE (WITHOUT BATTERIES)...

Bardziej szczegółowo

Radio FM kuchenne SoundMaster UR 2006, LCD, pamięć 30 stacji

Radio FM kuchenne SoundMaster UR 2006, LCD, pamięć 30 stacji INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio FM kuchenne SoundMaster UR 2006, LCD, pamięć 30 stacji Nr produktu 352350 Strona 1 z 8 Podstawowe funkcje - Zasilanie zasilacz AC/AC - Radio FM w technologii PLL - 12/24 godzinny

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi odtwarzacza Vorson RV

Instrukcja obsługi odtwarzacza Vorson RV Instrukcja obsługi odtwarzacza Vorson RV Spis treści Wstęp...3 Cechy charakterystyczne...3 Uwagi...4 1.1. Wywoływanie menu...4 1.2. Przeglądanie...4 1.3. Wybieranie trybu pracy...4 1.4. Regulacja głośności...4

Bardziej szczegółowo

[ROBOKIDS MANUAL] ROBOROBO

[ROBOKIDS MANUAL] ROBOROBO 1 2 When you plug in or unplug the cable, be sure to insert pressing the hook of the connection cable. If you want to input the program to your robot, you should first connect the Card reader with the

Bardziej szczegółowo

Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube

Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini stacji MP3 z radiem UKF, zegarem i alarmem. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad,

Bardziej szczegółowo

Obsługa kart pamięci i przenośnych dysków USB

Obsługa kart pamięci i przenośnych dysków USB Instrukcja I. Panel kontrolny 1. Pauza / Ręczne wyszukiwanie kanałów 2. Włącznik / Tryb / Siła głosu 3. Wyświetlacz LCD 4. Wyszukiwanie w dół / Przewijanie do tyłu 5. Następny kanał 6. Wyszukiwanie do

Bardziej szczegółowo

LED MAGIC BALL MP3 F

LED MAGIC BALL MP3 F USER MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI LED MAGIC BALL MP3 F7000623 LED MAGIC BALL MP3 F7000623 Table of contents 1 Introduction... 2 2 Safety information... 2 3 Product information... 2 3.1 Specification...

Bardziej szczegółowo

Digital Surround Integrated Amplifier

Digital Surround Integrated Amplifier User s Manual Instrukcja obsługi AWS-001 Digital Surround Integrated Amplifier User s Manual Front panel User s Manual 1. Power 2. Signal input/standby or light 3. VFD display screen 4. Remote receiver

Bardziej szczegółowo

High Definition Car Video Recorder Quer. Operation Manual KOM0474

High Definition Car Video Recorder Quer. Operation Manual KOM0474 High Definition Car Video Recorder Quer Operation Manual KOM0474 EN Instruction to Keys Function 1 USB Interface 2 On/Off key 3.5V power input jack 4 SD/MMC card slot 5 Speaker 6 Bracket hole 7 MIC 8 Battery

Bardziej szczegółowo

Radio kieszonkowe DAB+, FM Albrecht Zestaw motocyklowy DR 72, S1, czarny

Radio kieszonkowe DAB+, FM Albrecht Zestaw motocyklowy DR 72, S1, czarny INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 1427889 Radio kieszonkowe DAB+, FM Albrecht Zestaw motocyklowy DR 72, 27372.S1, czarny Strona 1 z 6 1. Instrukcje bezpieczeństwa: 1. Wyczyść radio za pomocą suchej ściereczki

Bardziej szczegółowo

Pomoc do programu konfiguracyjnego RFID-CS27-Reader User Guide of setup software RFID-CS27-Reader

Pomoc do programu konfiguracyjnego RFID-CS27-Reader User Guide of setup software RFID-CS27-Reader 2017-01-24 Pomoc do programu konfiguracyjnego RFID-CS27-Reader User Guide of setup software RFID-CS27-Reader Program CS27 Reader należy uruchomić przez wybór opcji CS27 i naciśnięcie przycisku START. Programme

Bardziej szczegółowo

Odtwarzacz kasetowy/konwersja mp3

Odtwarzacz kasetowy/konwersja mp3 Odtwarzacz kasetowy/konwersja mp3 Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup odtwarzacza kasetowego. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

Energy Sistem dziękuje za zakup nowego Energy Tower 5, mamy nadzieję, że będziesz zadowolony z zakupu.

Energy Sistem dziękuje za zakup nowego Energy Tower 5, mamy nadzieję, że będziesz zadowolony z zakupu. Wprowadzenie Energy Sistem dziękuje za zakup nowego Energy Tower 5, mamy nadzieję, że będziesz zadowolony z zakupu. Rozbudź swoje zmysły dzięki wieży z systemem dźwięku 2.1. W łatwy sposób podłącz urządzenia

Bardziej szczegółowo

Radio i odtwarzacz CD Nr produktu 001196685

Radio i odtwarzacz CD Nr produktu 001196685 INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio i odtwarzacz CD Nr produktu 001196685 Strona 1 z 5 IDENTYFIKACJA ELEMENTÓW STEROWANIA 1. rączka 2. regulacja głośności 3. przełącznik funkcji (AM - FM - CD) 4. antena teleskopowa

Bardziej szczegółowo

KOM0774. Owner s manual EN. Car DVR Instrukcja obsługi PL

KOM0774. Owner s manual EN. Car DVR Instrukcja obsługi PL KOM0774 Owner s manual EN Car DVR Instrukcja obsługi PL Owner s manual Instruction to keys function 1 USB Interface 2 On/Off key 3.5V power input jack 4 SD/MMC card slot 5 Speaker 6 Bracket hole 7 MIC

Bardziej szczegółowo

Dyktafon cyfrowy z bluetooth VR837 4GB - instrukcja użycia

Dyktafon cyfrowy z bluetooth VR837 4GB - instrukcja użycia Dyktafon cyfrowy z bluetooth VR837 4GB - instrukcja użycia Główne Menu W trybie czuwania, naciśnij i przytrzymaj przycisk M, żeby wejść do głównego menu. Na ekranie wyświetli się następujący obraz: Tryb

Bardziej szczegółowo

EDGE MECHANICAL GAMING USB KEYBOARD. Руководство по эксплуатации CZ SK PL EN RU HU. Návod k obsluze Návod na obsluhu

EDGE MECHANICAL GAMING USB KEYBOARD. Руководство по эксплуатации CZ SK PL EN RU HU. Návod k obsluze Návod na obsluhu EDE MECHNICL MIN USB KEYBORD P PL EN Instrukcja obsługi Instructions for use CZ SK Návod k obsluze Návod na obsluhu RU HU Руководство по эксплуатации Használati útmutató PL KLWISZE MULTIMEDILNE Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI WT 500 Radiobudzik z lampką budzącą

INSTRUKCJA OBSŁUGI WT 500 Radiobudzik z lampką budzącą INSTRUKCJA OBSŁUGI WT 500 Radiobudzik z lampką budzącą S. 1 Podpisy pod rysunki: Figure 1: ENGLISH POLSKI Front View LED DISPLAY SET / MEMORY DIMMER DOWN MODE SNOOZE / LIGHT UP / NAP VOLUME SLEEP Widok

Bardziej szczegółowo

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian 1 / 8 Content list / Spis Treści 1. Hardware and software requirements, preparing device to upgrade Wymagania sprzętowe i programowe, przygotowanie urządzenia do aktualizacji 2. Installing drivers and

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi odtwarzacza Vorson X2

Instrukcja obsługi odtwarzacza Vorson X2 Instrukcja obsługi odtwarzacza Vorson X2 Gratulujemy wyboru odtwarzacza MP3 nowej generacji i życzymy satysfakcji z jego użytkowania! 1/7 1. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA : 1. Chroń odtwarzacz przed

Bardziej szczegółowo

WSKAZÓWKI UŻYTKOWANIA BTL-300

WSKAZÓWKI UŻYTKOWANIA BTL-300 WSKAZÓWKI UŻYTKOWANIA BTL-300 WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE, PRAWA AUTORSKIE DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com/ OPIS PANELU 1.Wyświetlacz LED 2.WŁĄCZNIK/WEJŚCIE: Przycisk przełączania między

Bardziej szczegółowo

RADIO SAMOCHODOWE MODEL: 4001U INSTRUKCJA OBSŁUGI

RADIO SAMOCHODOWE MODEL: 4001U INSTRUKCJA OBSŁUGI RADIO SAMOCHODOWE MODEL: 4001U 1. Informacje podstawowe INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio samochodowe 4001U pozwoli cieszyć się cyfrową jakością odtwarzanej muzyki bez korzystania z uciążliwych, rysujących się

Bardziej szczegółowo

Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe

Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe Nr produktu 343515 Strona 1 z 6 Elementy sterowania 1. Przycisk zasilania 2. Sygnał AUX-in 3. Wybór pasma i strojenie 4. Alarm 5. Wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

RADIO SAMOCHODOWE CAU-7120 INSTRUKCJA OBSŁUGI ODTWARZACZ MP3 USB/SD/AUX

RADIO SAMOCHODOWE CAU-7120 INSTRUKCJA OBSŁUGI ODTWARZACZ MP3 USB/SD/AUX RADIO SAMOCHODOWE CAU-7120 INSTRUKCJA OBSŁUGI ODTWARZACZ MP3 USB/SD/AUX UWAGI BEZPIECZEŃSTWA Przed ostateczną instalacją urządzenia zaleca się wykonanie próbnego podłączenia celem weryfikacji poprawności

Bardziej szczegółowo

Radio do zabudowy Reflexion CLR2610USB, FM, srebrne

Radio do zabudowy Reflexion CLR2610USB, FM, srebrne INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio do zabudowy Reflexion CLR2610USB, FM, srebrne Numer produktu 325913 LOKALIZACJA KONTROLEK 1. Alarm 2 / Głos 2. Alarm 1 / Głos + 3. Góra / Następny 4. Dół / Poprzedni 5. Włącz /Wyłącz

Bardziej szczegółowo

Radio z odtwarzaczem CD Lenco

Radio z odtwarzaczem CD Lenco INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio z odtwarzaczem CD Lenco Nr produktu 325823 Strona 1 z 9 1. Przycisk CD Program 2. Przycisk CD Repeat 3. Przycisk BBS 4. Wskaźnik zasilania 5. Wyświetlacz CD 6. Głośnik 7. Pokrywa

Bardziej szczegółowo

MMS-201. GŁOŚNIK MULTIMEDIALNY Z RADIEM FM, GNIAZDEM USB I CZYTNIKIEM USB Instrukcja obsługi

MMS-201. GŁOŚNIK MULTIMEDIALNY Z RADIEM FM, GNIAZDEM USB I CZYTNIKIEM USB Instrukcja obsługi MMS-201 GŁOŚNIK MULTIMEDIALNY Z RADIEM FM, GNIAZDEM USB I CZYTNIKIEM USB Instrukcja obsługi IMPORTER: DSV Sp. z o.o. S.K.A.: Plac Kaszubski 8; 81-350 Gdynia Więcej informacji na www.lenco.eu 1. Opis elementów

Bardziej szczegółowo

Register your product and get support at CEM3000

Register your product and get support at  CEM3000 Register your product and get support at www.philips.com/welcome CEM3000 4 2 Samochodowy zestaw audio 7 Odtwarzanie losowe 20 Skanowanie 20 Odtwarzanie z odtwarzacza ipod lub telefonu iphone 20 23 Wyciszenie

Bardziej szczegółowo

Odbiornik z wyświetlaczem

Odbiornik z wyświetlaczem Odbiornik z wyświetlaczem GEN-910 Przed włączeniem zapoznaj się z treścią niniejszej instrukcji. Zaleca się zachować instrukcję na przyszłość. Genway - pomoc techniczna tel. +48 (24) 366 88 26 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Radio przenośne Sangean DPR-25 Plus, DAB+

Radio przenośne Sangean DPR-25 Plus, DAB+ INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio przenośne Sangean DPR-25 Plus, DAB+ Nr produktu 326458 Strona 1 z 10 Obsługa radia DAB 1. Ostrożnie wysuń antenę teleskopową. 2. Naciśnij przycisk ON/OFF, aby włączyć radio. Na

Bardziej szczegółowo

RADIO SAMOCHODOWE MODEL: RS4B INSTRUKCJA OBSŁUGI

RADIO SAMOCHODOWE MODEL: RS4B INSTRUKCJA OBSŁUGI RADIO SAMOCHODOWE MODEL: RS4B INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Informacje podstawowe Radio samochodowe RS4B pozwoli cieszyć się cyfrową jakością odtwarzanej muzyki bez korzystania z uciążliwych, rysujących się i

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJE JAK AKTYWOWAĆ SWOJE KONTO PAYLUTION

INSTRUKCJE JAK AKTYWOWAĆ SWOJE KONTO PAYLUTION INSTRUKCJE JAK AKTYWOWAĆ SWOJE KONTO PAYLUTION Kiedy otrzymana przez Ciebie z Jeunesse, karta płatnicza została zarejestrowana i aktywowana w Joffice, możesz przejść do aktywacji swojego konta płatniczego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi odtwarzacza mp3 RX4. Gratulujemy wyboru odtwarzacza MP3 nowej generacji i życzymy satysfakcji z jego użytkowania!

Instrukcja obsługi odtwarzacza mp3 RX4. Gratulujemy wyboru odtwarzacza MP3 nowej generacji i życzymy satysfakcji z jego użytkowania! Instrukcja obsługi odtwarzacza mp3 RX4 Gratulujemy wyboru odtwarzacza MP3 nowej generacji i życzymy satysfakcji z jego użytkowania! 1/5 1. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA : 1. Chroń odtwarzacz przed

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi User s Manual Návod k obsluze Használati útmutató Bedienungsanleitung Инструкция использования CAR RADIO PLAYER RS4500

Instrukcja obsługi User s Manual Návod k obsluze Használati útmutató Bedienungsanleitung Инструкция использования CAR RADIO PLAYER RS4500 User s Manual Návod k obsluze Használati útmutató Bedienungsanleitung Инструкция использования CAR RADIO PLAYER RS4500 Uwagi dotyczące instalacji Urządzenie jest przeznaczone do zasilania 12V DC z masą

Bardziej szczegółowo

Źle ustawione lub nie podłączone słuchawki. Wyłącz urządzenia elektryczne w pobliżu Nie można połączyć odtwarzacza z komputerem

Źle ustawione lub nie podłączone słuchawki. Wyłącz urządzenia elektryczne w pobliżu Nie można połączyć odtwarzacza z komputerem Rozwiązywanie problemów Problem Przyczyna Rozwiązanie Brak dźwięku w Dźwięk ustawiony na 0 Ustaw głośność słuchawkach Niewłaściwie podłączone słuchawki Sprawdź podłączenie słuchawek Brak sygnału lub złej

Bardziej szczegółowo

Volcano MC-GM4 OPTICAL MOUSE USER S MANUAL MODECOM

Volcano MC-GM4 OPTICAL MOUSE USER S MANUAL MODECOM Volcano MC-GM4 OPTICAL MOUSE USER S MANUAL MODECOM Volcano MC-GM4 OPTICAL MOUSE PL Wymagania systemowe Komputer zgodny z systemem operacyjnym Windows Port USB Zawartość opakowania Myszka instrukcja obsługi

Bardziej szczegółowo

Céliane TM Vac 50-60Hz. 1 x 2.5 mm 2 2 x 1.5 mm 2. Max. 400 W 400 W 400 VA 400 VA. 240 Vac. Min. 40 W 40 W 40 VA 40 VA

Céliane TM Vac 50-60Hz. 1 x 2.5 mm 2 2 x 1.5 mm 2. Max. 400 W 400 W 400 VA 400 VA. 240 Vac. Min. 40 W 40 W 40 VA 40 VA Céliane TM instrukcja Remotelycontrollable ściemniacza dimmer 067087 switch for all incandescent loads 670 87 ( *) 100240 Vac 5060Hz 1 x 2.5 mm 2 2 x 1.5 mm 2 240 Vac Max. 400 W 400 W 400 VA 400 VA Min.

Bardziej szczegółowo

U-DRIVE DVR. Instrukcja obsługi. Car DVR Device MT4036

U-DRIVE DVR. Instrukcja obsługi. Car DVR Device MT4036 U-DRIVE DVR Car DVR Device MT4036 Instrukcja obsługi PL 2 Wprowadzenie Dziękujemy za zakup MT4026 U-DRIVE DVR. Jest to kamera specjalnie zaprojektowana do kręcenia filmów z perspektywy kierowcy samochodu.

Bardziej szczegółowo

METHOD 2 -DIAGNOSTIC OUTSIDE

METHOD 2 -DIAGNOSTIC OUTSIDE VW MOTOMETER BOSCH METHOD 1 - OBD 2 METHOD 2 -DIAGNOSTIC OUTSIDE AFTER OPERATION YOU MUST DISCONECT ACU OR REMOVE FUSE FOR RESTART ODOMETER PO ZROBIENIU LICZNIKA ZDJĄĆ KLEMĘ LUB WYJĄĆ 2 BEZPIECZNIKI OD

Bardziej szczegółowo

Głośnik Spectro II z diodami LED i funkcją Bluetooth

Głośnik Spectro II z diodami LED i funkcją Bluetooth Głośnik Spectro II z diodami LED i funkcją Bluetooth Instrukcja obsługi 33048 Ważne instrukcje bezpieczeństwa Obudowa głośnika zapewnia ochronę przed wodą rozpryskiwaną pod różnymi kątami. Zanurzenie urządzenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Radio Sangean DDR-31, DAB+, FM, RDS, czarne

Instrukcja obsługi. Radio Sangean DDR-31, DAB+, FM, RDS, czarne Instrukcja obsługi Radio Sangean DDR-31, DAB+, FM, RDS, czarne Nr produktu 326031 Strona 1 z 29 Przód 1. Głośnik 2. Przycisk podświetlenia 3. Przycisk pasma 4. Automatyczne wyszukiwanie 5. Przycisk alarmu

Bardziej szczegółowo

USER INSTRUCTION MANUAL ACR RADIOBUDZIK INSTRUKCJA OBSŁUGI (Przeczytaj zanim rozpoczniesz użytkowanie)

USER INSTRUCTION MANUAL ACR RADIOBUDZIK INSTRUKCJA OBSŁUGI (Przeczytaj zanim rozpoczniesz użytkowanie) ACR-3280 RADIOBUDZIK INSTRUKCJA OBSŁUGI (Przeczytaj zanim rozpoczniesz użytkowanie) 1 OPIS DZIAŁANIA 1. ON/OFF: włączenie/wyłączenie lub zmiana trybu FM/AM 2. SET: ustawienie zegara M+: programowanie stacji

Bardziej szczegółowo

Radio kuchenne Soundmaster UR2050

Radio kuchenne Soundmaster UR2050 Radio kuchenne Soundmaster UR2050 Pierwsze uruchomienie - Gdy urządzenie zostanie włączone po raz pierwszy, data i zegar są domyślnie ustawione na Sobotę, 01 Stycznia 2011, na 0:00 lub 12:00 AM. - Dwa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Routera 4G

Instrukcja obsługi Routera 4G Instrukcja obsługi Routera 4G Dziękujemy za zakup routera 4G L T EWiFi. Tourządzenie zapewni ci bezprzewodowy internet o bardzo dobrej szybkości. Ta instrukcja pomoże ci zrozumieć twój router Mobile WiF

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji usługi Wirtualnej Sieci Prywatnej w systemie Mac OSX

Instrukcja konfiguracji usługi Wirtualnej Sieci Prywatnej w systemie Mac OSX UNIWERSYTETU BIBLIOTEKA IEGO UNIWERSYTETU IEGO Instrukcja konfiguracji usługi Wirtualnej Sieci Prywatnej w systemie Mac OSX 1. Make a new connection Open the System Preferences by going to the Apple menu

Bardziej szczegółowo

DC UPS. User Manual. Page 1

DC UPS. User Manual. Page 1 DC UPS User Manual Page 1 1. Specyfikacja 1.1 Zasilacz PowerWalker DC UPS 12V jest innowacyjnym rozwiązaniem do zasilania prądem stałym o napięciu 12 VDC urządzeń do max 30W (2,5 A) obciążenia. W urządzeniu

Bardziej szczegółowo

NANO DVB-T STICK. Instrukcja obsługi. Watch & record Digital TV programs on Your PC! MT4161

NANO DVB-T STICK. Instrukcja obsługi. Watch & record Digital TV programs on Your PC! MT4161 NANO DVB-T STICK Watch & record Digital TV programs on Your PC! MT4161 Instrukcja obsługi PL Spis treści Spis treści...2 Wprowadzenie...2 Zawartość opakowania...2 Wymagania systemowe...2 Instalacja urządzenia...3

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy odtwarzacz kaset/usb/sd z radiem stereo i zegarkiem PLL AM/FM Nr produktu

Cyfrowy odtwarzacz kaset/usb/sd z radiem stereo i zegarkiem PLL AM/FM Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Cyfrowy odtwarzacz kaset/usb/sd z radiem stereo i zegarkiem PLL AM/FM Nr produktu 000346396 Strona 1 z 6 Lokalizacja elementów sterowania 1. kieszeń karty SD 2. wejście USB 3. pulpit

Bardziej szczegółowo

WATER DANCING KARAOKE SPEAKER

WATER DANCING KARAOKE SPEAKER WATER DANCING KARAOKE SPEAKER TWS-40KMT THIS IS NOT A TOY. www.facebook.com/denverelectronics DENVER TWS-40KMT Szybki przewodnik PRZYCISKI STEROWANIA English Translation CDG INDICATOR WSKAŹNIK CDG PLAY/PAUSE

Bardziej szczegółowo

DVD9325 Nr produktu

DVD9325 Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI DVD9325 Nr produktu 000374233 Strona 1 z 11 Funkcje przycisków Urządzenie główne 1. Slot karty 2. POWER ON/OFF 3. Wejście słuchawek 4. Wejście koncentryczne 5. AV-OUT 6. Wejście USB

Bardziej szczegółowo

Acer Advanced MP3. Instrukcja obsługi

Acer Advanced MP3. Instrukcja obsługi Acer Advanced MP3 Instrukcja obsługi Copyright 2004 Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się reprodukowania jakiejkolwiek części niniejszej publikacji, jej przechowywania w systemie

Bardziej szczegółowo

Odtwarzacz Media Player 6w1

Odtwarzacz Media Player 6w1 Odtwarzacz Media Player 6w1 47119 Instrukcja obsługi Opis produktu: - Samodzielne zasilanie i wyjście AV, umoŝliwia bezpośrednie wyświetlanie zdjęć zapisanych w formacie JPEG, MPEG 1 oraz odtwarzanie muzyki

Bardziej szczegółowo

Volcano MC-GMX4 OPTICAL MOUSE USER S MANUAL MODECOM

Volcano MC-GMX4 OPTICAL MOUSE USER S MANUAL MODECOM Volcano MC-GMX4 OPTICAL MOUSE USER S MANUAL MODECOM Volcano MC-GMX4 OPTICAL MOUSE Wymagania systemowe Komputer zgodny z systemem operacyjnym Windows Port USB Zawartość opakowania Myszka instrukcja obsługi

Bardziej szczegółowo

BLACKLIGHT SPOT 400W F

BLACKLIGHT SPOT 400W F BLACKLIGHT SPOT 400W F2000339 USER MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI BLACKLIGHT SPOT 400W F2000339 Table of Contents 1 Introduction... 2 2 Safety information... 2 3 Product information... 2 3.1 Specification...

Bardziej szczegółowo

Plantronics Explorer 10. Instrukcja użytkowania

Plantronics Explorer 10. Instrukcja użytkowania Plantronics Explorer 10 Instrukcja użytkowania Spis treści Witamy! 3 Zawartość opakowania 4 Opis słuchawki 5 Zapewnij sobie bezpieczeństwo 5 Parowanie i ładowanie 6 Parowanie 6 Aktywuj tryb parowania 6

Bardziej szczegółowo

Radiobudzik FM, Karcher Radiobudzik UR , Pamięć programów: 10

Radiobudzik FM, Karcher Radiobudzik UR , Pamięć programów: 10 INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 001197354 Radiobudzik FM, Karcher Radiobudzik UR 1040 807254, Pamięć programów: 10 Strona 1 z 8 Funkcje i elementy sterujące 1. Przycisk MEM.SET / NAP/M+ / Display On/Off

Bardziej szczegółowo

WSKAZÓWKI UŻYTKOWANIA

WSKAZÓWKI UŻYTKOWANIA WSKAZÓWKI UŻYTKOWANIA Radio z zegarem, Bluetooth TYP: DENVER CRB-818 Znak błyskawicy w trójkącie oznacza niebezpiecznie wysokie napięcie wewnątrz produktu. OSTRZEŻENIE: Dla minimalizacji ryzyka porażenia

Bardziej szczegółowo

AJ-SYB007X AJ-SYB008X

AJ-SYB007X AJ-SYB008X INSTRUKCJA OBSŁUGI XTR CARP SENSITIVE Zestaw sygnalizatorów z radiopowiadamianiem AJ-SYB007X AJ-SYB008X FUNKCJE KLAWISZY A Dioda B Regulacja tonu C Włącznik lampki D Dioda pamięci E Czujnik F Włącznik/Regulacja

Bardziej szczegółowo

70-606 SZCZECIN Telefon:+48 091 4539619

70-606 SZCZECIN Telefon:+48 091 4539619 INSTRUKCJA OBSŁUGI DYSTRYBUCJA : DJ-DISTRIBUTION NUMARK POLSKA ul. Hryniewieckiego 1 mag.iii 2p. 70-606 SZCZECIN Telefon:+48 091 4539619 Zawartość pudełka: NDX200 Przewód zasilający Przewód audio RCA Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji

Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji Nr produktu 351595 Strona 1 z 14 Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa 1. Przechowuj radio z dala od źródeł ciepła

Bardziej szczegółowo

42" TFT LCD MONITOR VMC-42LED

42 TFT LCD MONITOR VMC-42LED QUICK MANUAL Instrukcja instalacji i obsługi 42" TFT LCD MONITOR VMC-42LED KEY BUTTON Główne przyciski funkcyjne OSD Key Function Włączanie oraz wyłączanie OSD Wybieranie źródła wejścia oraz poruszanie

Bardziej szczegółowo

IP Camera SVR201HD. Instrukcja Obsługi User s Manual

IP Camera SVR201HD. Instrukcja Obsługi User s Manual IP Camera SVR201HD Instrukcja Obsługi User s Manual SVR201HD PL Podłączenie urządzeń z systemem Android Instrukcja obsługi Przed ustawieniem kamery internetowej należy pobrać i zainstalować aplikację Guard.

Bardziej szczegółowo

Podłączyć do gniazda Przykręcić nakrętkę radełkowaną Sposób montażu akcesoriów Wszystkie trzy akcesoria (tj. lusterko, haczyk i magnes) są mocowane do kamery ten sam sposób, co poniżej. Sposób montażu:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Przenośny rejestrator cyfrowy DVR-V5

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Przenośny rejestrator cyfrowy DVR-V5 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Przenośny rejestrator cyfrowy DVR-V5 Odbiornik zgodny jest z warunkami dyrektywy 89/336/EEC dotyczącej przestrzegania przez kraje członkowskie przepisów zgodności elektromagnetycznej

Bardziej szczegółowo

Wieża stereo MHX-550.LP

Wieża stereo MHX-550.LP Wieża stereo MHX-550.LP Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup wielofunkcyjnej wieży stereo. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

LED WASHER 30x3W WHITE IP65 F

LED WASHER 30x3W WHITE IP65 F USER MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI LED WASHER 30x3W WHITE IP65 F7200171 LED WASHER 30x3W WHITE IP65 F7200171 Table of contents 1 Introduction... 2 2 Safety information... 2 3 Product information... 2 3.1

Bardziej szczegółowo

Plantronics Explorer 50. Instrukcja użytkowania

Plantronics Explorer 50. Instrukcja użytkowania Plantronics Explorer 50 Instrukcja użytkowania Spis treści Witamy! 3 Zawartość opakowania 4 Opis słuchawki 5 Zapewnij sobie bezpieczeństwo 5 Parowanie i ładowanie 6 Parowanie 6 Aktywuj tryb parowania 6

Bardziej szczegółowo

Zestaw głośnomówiący Bluetooth z transmiterem FM

Zestaw głośnomówiący Bluetooth z transmiterem FM Zestaw głośnomówiący Bluetooth z transmiterem FM Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup zestawu głośnomówiącego Bluetooth z transmiterem FM. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych

Bardziej szczegółowo

Ważne. Przewodu w kablu sieciowym są w następujących kolorach: Zielony/Żółty masa Niebieski Neutralny Brązowy Faza

Ważne. Przewodu w kablu sieciowym są w następujących kolorach: Zielony/Żółty masa Niebieski Neutralny Brązowy Faza INSTRUKCJA OBSŁUGI Ważne Przewodu w kablu sieciowym są w następujących kolorach: Zielony/Żółty masa Niebieski Neutralny Brązowy Faza Jeżeli kolory przewodów w kablu nie odpowiadają kolorom oznaczonych

Bardziej szczegółowo

CAR MP3 PLAYER 9016 PANEL INSTRUKCJA kompatybilny z SD, USB, MP3

CAR MP3 PLAYER 9016 PANEL INSTRUKCJA kompatybilny z SD, USB, MP3 Wygląd panelu i opis funkcji CAR MP3 PLAYER 9016 PANEL INSTRUKCJA kompatybilny z SD, USB, MP3 1. Włącznik ON/OFF 2. Regulacja głośności i dopasowania funkcji dzwiękowych 3. PTY Wyszukiwanie najlepszego

Bardziej szczegółowo