User Manual. The bluetooth pairing operation and related parameters

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "User Manual. The bluetooth pairing operation and related parameters"

Transkrypt

1

2 OV-Idol-2.1 ENGLISH User Manual Features 1. Power supply by rechargeable battery. 2. Function buttons and remote control operation, easy to use. 3. Supports playback of MP3 (U disk and SD card), radio, AUX. functions. 4. Track memory function: plays the last played song. 5. Karaoke function. 6. BLUETOOTH audio The bluetooth pairing operation and related parameters 1. ON/OFF: switch the power to ON, press the key MODE to enter the mode of Bluetooth, the display screen will show BLUE. 2. Switch on the Bluetooth function of Mobile phone and searching, while the Mobile phone shows OV-Idol-2.1, click the connect directly. Mobile phone connection do not need password, if need password, please input 0000 to go on pairing. After success pairing, the speaker will send out a voice of prompt. At the same time, the display screen BLUE will stop flickering. it is success pairing between mobile phone and Bluetooth speaker. 3. Play the music of your mobile phone directly and will give out beautiful voice from speaker. Functional Operations and Features 1. Display: LED display screen. 2. Master Volume: In MP3/FM/AUX mode, use it to regulate volume output from the speaker. 3. SD jack: used to read the 16G in MP3,FAT32 format, the music signal. 4. USB jack: used to read the 16G in MP3,FAT32 format, the music signal.

3 5. Under USB/SD mode: short press: Backward, Under FM mod, short press: Station selection Backward, station selection backward in single step ;long press: Vol-; Under AUX mode, long press: Vol- 6. Under USB/SD mode: short press: play and pause, long press: 4 cycle selection (All/Random/One/Fold); Under FM mode, short press : station selection and frequency modulation alternation, long press: scan automatically (Recommend : Be sure to scan FM station automatically before turn to FM mode) Under AUX mode, long press/short press: Mute/ unmute 7. Long press: Vol+, short press: Next ; Under FM mode, short press: Station selection Next,station selection forward in single step. long press: Vol+ 8. MODE: short press is shirt during PLAY/FM/MP3/AUX/ TIME mode;long Press the key to control the flash light switch. 9. EQ: Under MP3 mode, press EQ to select EQ - E 01 up to E SCAN: short press: scan automatically (Recommend : Be sure to scan FM station automatically before turn to FM mode) 11. ON/OFF: power button, ON is open, and OFF is close 12. DC 5V: DC5V used to charge. 13. AUX IN: external audio input. 14. MIC1/MIC2: External microphone jack. 15. MIC-VOL: The volume adjustment knob of microphone. 16. ECHO: The reverberation adjustment knob of microphone. Operation Instructions on Remote Control 1. POWER key: at boot time, press both the power off, shut down after the display OFF,, in addition to the effective outside of the boot keys, other keys are invalid; in the press turn off when the display HI, back to the MP3 mode, if the MP3 mode is not equipment, will go to clock mode. 2. PREV: as on the master device. 3. PLAY / PAUSE: as on the master device. 4. NEXT: as on the master device. 5. MODE: as on the master device. 6. VOL + / VOL- key: MP3 (USB / SD), FM, AUX, etc. mode, short press, long press VOL + or VOL-key, you can increase or decrease the speaker output of the electronic volume. Set the mode alarm clock changes, the sub-function key: To track down the jump 10, as is now playing the first 23, if you press the "10 +", skip to 33 tracks to start playing, the playback device if the total of 10 songs is not enough songs When you return to the first one track. In clock mode, press to enter alarm setting mode, and then press the up / down curve adjustment (setting the alarm clock settings). 8. Numeric keys 0-9: In the MP3 mode (USB / SD card), if want to listen to 123 songs, you can directly use the number keys on the remote control three-digit number followed by enter 1,2,3, wait 2 seconds minutes later, the player will automatically jump to the specified

4 123 songs to start playing, pay attention to the input device the total number of songs over songs, enter the number is invalid. In FM mode, just enter the number in the , directly for the input frequency features such as direct input to listen to 107.5MHZ 1075 to, other modes of digital input is invalid. 9. EQ: Under MP3 mode press EQ to select NORMAL / POP / ROCK / JAZZ / CLASS Notes: 1. Unless under proper guard or instruction of a person responsible for safety of the user, this product is not applicable to any person with poor health status or disability in sensory function, including children. 2. May be used by children aged 3 and above. 3. Do throw or drop this product. 4. Do not soak this product into water. Do not splash water onto the product. 5. Do not expose this product to sun and keep it in dry place with good ventilation. 6. Do not place any weight on this product. 7. Working temperatures: 0-50 C.

5 OV-Idol-2.1 Cechy produktu Instrukcja użytkownika POLSKI 1. Zasilanie przez akumulator. 2. Łatwa i wygodna obsługa dzięki przyciskom funkcyjnym oraz pilotowi. 3. Odtwarzanie plików MP3 (obsługa nośników USB i kart SD), radio FM oraz AUX. 4. Pamięć odtwarzania: umożliwia zapamiętanie i ponowne odtworzenie ostatnio odgrywanego utworu. 5. Funkcja Karaoke. 6. Obsługa urządzeń audio za pośrednictwem Bluetooth Parowanie urządzeń Bluetooth 1. ON / OFF: przełącz przycisk Włącznika do pozycji "ON", a następnie użyj przycisku MODE, aby włączyć tryb Bluetooth. Na wyświetlaczu pojawi się napis BLUE. 2. Włącz funkcję Bluetooth w telefonie i wyszukaj dostępne urządzenia. Następnie, z listy wyszukanych urządzeń kliknij pozycję o nazwie OV-Idol-2.1, aby nawiązać połączenie. W przypadku, gdy telefon wymaga wprowadzenia hasła Bluetooth, wpisz "0000". Po zakończeniu procesu parowania głośnik wyemituje dźwięk potwierdzający, a wyświetlony na ekranie napis "BLUE" przestanie migać. 3. Od tego momentu, dźwięki utworu odtworzonego w telefonie będą emitowane przez głośnik. Przyciski i porty oraz ich funkcje 1. Wyświetlacz 2. Główny regulator głośności: W trybach MP3, FM oraz AUX służy do regulacji głośności głośnika.

6 3. Port karty SD: umożliwia odczyt zapisanych na karcie pamięci plików MP3 w formacie FAT Port USB: umożliwia odczyt zapisanych na nośniku USB plików MP3 w formacie FAT W trybie USB/SD: - naciśnij krótko, aby odtworzyć poprzednią ścieżkę. W trybie radia FM: - naciśnij krótko, aby włączyć poprzednią zapisaną stację radiową; - naciśnij i przytrzymaj, aby zmniejszyć głośność. W trybie AUX: - naciśnij i przytrzymaj, aby zmniejszyć głośność. 6. W trybie USB/SD: - naciśnij krótko, aby odtworzyć lub wstrzymać odtwarzanie; - naciśnij i przytrzymaj, aby wybrać jeden z czterech trybów powtarzania (powtórz wszystkie / odtwarzanie w kolejności losowej / powtórz jeden / Fold). W trybie radia FM: - naciśnij krótko, aby zmienić zakres częstotliwości; - naciśnij i przytrzymaj, aby rozpocząć automatyczne wyszukiwanie stacji radiowych. Uwaga: Przed rozpoczęciem korzystania z radia FM zalecane jest przeprowadzenie przynajmniej jednego pełnego wyszukiwania stacji. W trybie AUX: - naciśnij i przytrzymaj, aby wyciszyć; - naciśnij krótko, aby przywrócić dźwięk Naciśnij i przytrzymaj, aby zwiększyć głośność; - naciśnij krótko, aby odtworzyć kolejną ścieżkę. W trybie radia FM: - naciśnij krótko, aby włączyć kolejną zapisaną stację radiową; - naciśnij i przytrzymaj, aby zwiększyć głośność. 8. MODE: - Naciskaj krótko, aby przełączać pomiędzy trybami pracy urządzenia (PLAY/FM/MP3/AUX/ TIME); - Naciśnij i przytrzymaj, aby włączyć lub wyłączyć latarkę. 9. EQ: Podczas odtwarzania plików MP3, naciskaj, aby przełączać pomiędzy zaprogramowanymi trybami korektora dźwięku: EQ - E 01 do E 06.

7 10. SCAN: - Naciśnij krótko, aby automatycznie wyszukać dostępne stacje radiowe. Uwaga: Przed rozpoczęciem korzystania z radia FM zalecane jest przeprowadzenie przynajmniej jednego pełnego wyszukiwania stacji. 11. ON/OFF: przycisk zasilania. ON - urządzenie jest włączone; OFF - urządzenie jest wyłączone. 12. DC 5V: Port zasilania. 13. AUX IN: port zewnętrznych urządzeń audio. 14. MIC1/MIC2: Porty mikrofonów. 15. MIC-VOL: Potencjometr głośności mikrofonu. 16. ECHO: Potencjometr efektu pogłosu mikrofonu. Funkcje przycisków pilota 1. Przycisk zasilania (POWER): - Gdy urządzenie jest włączone naciśnij krótko przycisk zasilania, aby je wyłączyć. Na wyświetlaczu pojawi się napis OFF, a następnie wyświetlony zostanie aktualny czas (zegar). W trybie tym pozostałe przyciski są nieaktywne (działa jedynie przycisk zasilania). - Gdy urządzenie jest wyłączone naciśnij krótko przycisk zasilania, aby je włączyć. Na wyświetlaczu pojawi się napis HI i nastąpi powrót do trybu MP3. W przypadku braku wykrytych nośników danych z plikami MP3 system automatycznie przejdzie do trybu zegara. 2. PREV: funkcja identyczna z odpowiednikiem przycisku na jednostce głównej. 3. PLAY / PAUSE: funkcja identyczna z odpowiednikiem przycisku na jednostce głównej. 4. NEXT: funkcja identyczna z odpowiednikiem przycisku na jednostce głównej. 5. MODE: funkcja identyczna z odpowiednikiem przycisku na jednostce głównej. 6. VOL + / VOL-: Przyciski regulacji głośności głośnika. Ich dodatkową funkcją jest zmiana ustawień funkcji alarmu : Przycisk ułatwiający wybór wyższych numerów ścieżek. W trybie odtwarzania MP3 (USB / SD) naciśnij krótko, aby powiększyć aktualny numer ścieżki o 10. Przykładowo, w przypadku odtwarzania ścieżki numer 23, jego wciśnięcie spowoduje odtworzenie ścieżki numer 33. Jeśli całkowita liczba ścieżek jest mniejsza niż numer, który uzyskalibyśmy po wciśnięciu przycisku 10+, system odtworzy ścieżkę numer 1. W trybie zegara: - naciśnij długo, aby przejść do ustawień alarmu. Następnie użyj przycisków VOL+/VOL-, aby zaprogramować pożądany czas alarmu. 8. Klawisze numeryczne 0~-9: W trybie odczytu plików MP3 z karty SD lub nośnika USB: aby odtworzyć ścieżkę numer 123, naciśnij przycisk "1" a zaraz potem przyciski "2" oraz "3". W ciągu dwóch sekund system rozpocznie odtwarzanie pożądanej ścieżki. Niemożliwe jest

8 wprowadzenie numeru ścieżki, który jest większy od całkowitej liczby dostępnych ścieżek. W trybie radia FM: - aby włączyć stację o częstotliwości 107.5MHZ, wprowadź numer "1075". Niemożliwe jest wprowadzanie numerów wykraczających poza zakres częstotliwości FM, a więc spoza przedziału EQ: Podczas odtwarzania plików MP3, naciskaj, aby przełączać pomiędzy zaprogramowanymi trybami korektora dźwięku: NORMAL/ POP/ ROCK / JAZZ / CLASS. Uwagi: 1. Niniejszy produkt nie jest przeznaczony do samodzielnego użytkowania przez osoby z zaburzeniami funkcji sensorycznych, w złym stanie zdrowia oraz dzieci. Korzystanie z produktu przez wymienione wyżej osoby może odbywać się wyłącznie pod nadzorem osób odpowiedzialnych za ich bezpieczeństwo. 2. Produkt przeznaczony dla dzieci w wieku 3 lat oraz starszych. 3. Nie należy dopuszczać do wstrząsów ani upuszczenia urządzenia. 4. Nie należy zanurzać urządzenia w wodzie ani innych płynach. Nie należy dopuszczać do zamoczenia urządzenia. 5. Nie należy wystawiać urządzenia na działanie słońca. Należy je przechowywać w suchym miejscu o dobrej wentylacji. 6. Na urządzeniu nie należy umieszczać żadnych obiektów. 7. Temperatura pracy: 0-50 C.

9 OV-Idol-2.1 ROMANA Manual de utilizare Caracteristici 1. Alimentare prin acumulator reincarcabil. 2. Butoane functionale si telecomanda usor de folosit. 3. Suporta redare MP3 (U disk si card SD), radio, functii AUX. 4. Functie de memorarea melodiei: redarea ultimei melodii. 5. Functie de Karaoke. 6. BLUETOOTH audio Operatia de imperechere bluetooth si parameteri asociati 1. ON / OFF: porniti apasand butonul de alimentare ON, apasati tasta MODE pentru a accesa modul Bluetooth; ecranul va afisa mesajul BLUE. 2. Activati functia Bluetooth a telefonului mobil si cautati dispozitivul; telefonul va afisa textul OV-Idol-2.1 ; apasati pe text pentru a va conecta direct. Conexiunile cu telefoanele mobile nu necesita parola, daca aceasta va este solicitata, introduceti 0000 pentru a realiza imperecherea. Dupa succesul imperecherii, difuzorul va emite un sunet vocal. In acelasi timp, afisajul BLUE de pe ecran va inceta sa mai clipeasca. Imperecherea a avut succes intre telefonul mobil si difuzorul Bluetooth. 3. Redati muzica direct de pe telefonul mobil. Operatiuni functionale si caracteristici 1. Display: Ecran LED.

10 2. Volum Master: In modul MP3 / FM / AUX, il puteti folosi pentru a regla volumul de redare al difuzorului. 3. SD jack: utilizat pentru a citi 16G in format MP3,FAT32, semnal muzica. 4. USB jack: utilizat pentru a citi 16G in format MP3,FAT32, semnal muzica. 5. In modul USB/SD: apasare scurta: Inapoi, in modul FM; apasare scurta: Selectarea postului inapoi; selectia postului inapoi intr-o singura etapa ;apasare lunga: Vol-; In modul AUX apasare lunga: Vol- 6. In modul USB/SD: apasare scurta: redare si pauza; apasare lunga: ciclu de 4 selectii (Toate/Aleatoriu/Unul/Incrucisare); In modul FM apasare scurta: selectia postului si alternarea modularii frecventei; apasare lunga: scanare automata (Recomandat : Asigurati-va ca scanati posturile FM automat inainte de a porni modul FM). In modul AUX, apasare lunga/apasare scurta: Silentios/Anulare silentios. 7. Apasare lunga: Vol+, apasare scurta: Urmatorul; In modul FM, apasare scurta: selectarea postului urmator; selectarea inainte a postului intr-o singura etapa. Apasare lunga: Vol+ 8. MODE: apasare scurta in timpul modului PLAY/FM/MP3/AUX/ TIMP;Apasati lung tasta pentru a controla comutatorul de lumina intermitenta. 9. EQ: In modul MP3 apasati EQ pentru a selecta EQ - E 01 - E SCAN: apasare scurta: scanare automata (Recomandat : Asigurati-va ca scanati automat posturile FM inainte de a porni modul FM) 11. ON/OFF: butonul de alimentare; ON este deschis si OFF este inchis. 12. DC 5V: DC5V utilizat pentru a incarca. 13. AUX IN: audio input extern. 14. MIC1/MIC2: jack microfon extern. 15. MIC-VOL: Buton de reglarea volumului pentru microfon. 16. ECHO: Reglarea efectului de rezonanta a microfonului. Instructiuni privind comenzile de pe telecomanda 1. POWER key: at boot time, press both the power off, shut down after the display OFF, then back to the time to show, in addition to the effective outside of the boot keys, other keys are invalid; in the press turn off when the display HI, back to the MP3 mode, if the MP3 mode is not equipment, will go to radio mode. 2. PREV: ca pe dispozitivul principal. 3. REDARE / PAUZA: ca pe dispozitivul principal. 4. URMATORUL: ca pe dispozitivul principal. 5. MODE: ca pe dispozitivul principal. 6. VOL + / VOL- : MP3 (USB / SD), FM, AUX, etc. moda, apasare scurta, apasare lunga VOL + sau VOL- puteti mari sau micsora iesirea volumului electronic al difuzorului. Setati

11 modul de alarma, schimbarile de ceas, sub-functia. 7. Tasta 10 +: Pentru a face un salt de 10 melodii inainte. Daca in acest moment este redata melodia cu numarul 23 si apasati "10 +", va sari la melodia 33 si va incepe difuzarea. Daca numarul total de melodii este mai mic decat 10, operatia este invalida si se va intoarce la prima melodie. In functia ceas, apasati pentru a intra in setarile alarmei, apoi selectati sus/jos pentru a utiliza setarile alarmei. 8. Tastele numerice 0-9: In modul MP3 (USB / card SD), daca doriti sa ascultati melodia numarul 123, puteti sa folositi direct tastele numerice de pe telecomanda, tastand cifrele 1, 2, 3 si asteptati 2 secunde. Playerul va sari automat la melodia 123 specificata si va inceperedarea acesteia. Atentie, daca numarul total de melodii este mai mic decat numarul introdus de dumneavoastra, comanda este anulata. In modul FM, doar introduceti un numar intre 875 si 1080 direct pentru a selecta frecventa de difuzare (de exemplu, daca doriti sa ascultati frecventa107.5mhz, tastati 1075), alte metode de introducere digitala fiind ineficiente. 9. EQ: sub modul MP3, apasati EQ pentru a selecta NORMAL / POP / ROCK / JAZZ / CLASS Nota: 1. Atata timp cat nu se afla sub stricta supraveghere sau instructie a unei persoane responsabile de siguranta utilizatorului, acest produs nu trebuie folosit de nicio persoana cu o stare precara de sanatate sau disabilitati ale functiilor senzoriale, inclusiv copii. 2. Acest dispozitiv poate fi utilizat de copiii in varsta de cel putin 3 ani. 3. Nu aruncati si nu scapati din mana acest produs. 4. Nu introduceti acest produs in apa. Nu aruncati cu apa peste acest produs. 5. Nu expuneti acest dispozitiv la soare si pastrati-l in spatii uscate, cu o buna ventilatie. 6. Nu puneti nicio greutate pe produs. 7. Temepratura de operare: 0-50 C.

12 OV-Idol-2.1 MAGYAR Használati útmutató Tulajdonságok 1. Újratölthető akkumulátor. 2. Funkciógombok távszabályozó az egyszerű használatért. 3 MP3 támogatás (U disk és SD kártya), rádió, AUX. 4. Zeneszám memória funkció: legutóbbi szám lejátszása. 5. Karaoke funkció. 6. BLUETOOTH Bluetooth párosítás és kapcsolódó paraméterek 1. BE (ON) / KI (OFF): kapcsolja be a készüléket, nyomja meg a MODE gombot a Bluetooth módba való belépéshez és a kijelzőn megjelenik a BLUE felirat. 2. Kapcsolja be a Bluetooth funkciót a mobiltelefonon és keressen rá a(z) OV-Idol-2.1 -re, klikkeljen rá a kapcsolódáshoz. A mobiltelefon kapcsolathoz nincs szükség jelszóra, ha mégis akkor a következőt adja meg 0000 a párosításhoz. Sikeres párosítás után a hangszóró hangot fog kiadni. Ugyanakkor a kijelzőn lévő BLUE elkezd villogni sikeres a párosítás a mobiltelefon és a Bluetooth hangszóró között. 3. Játsszon le zenét a mobiltelefonjával és élvezze a hangszóró gyönyörű hangját. Funkciók, használat és tulajdonságok 1. Kijelző: LED kijelző. 2. Hangerő: MP3 / FM / AUX módban használja a hangszóró hangerejének meghatározásához. 3. SD jack: Hangfájlok beolvasása MP3 formátumban micro SD kártyáról (max 16.GB-ig, FAT 32 formátumban). 4. USB jack: Hangfájlok beolvasása MP3 formátumban külső FAT 32-es tárhelyről (max 16

13 GB-ig). 5. USB/SD módban nyomja meg röviden a visszatekeréshez. FM módban nyomja meg röviden az állomás visszafelé hangolásához; hosszan megnyomva hangerőt tud csökkenteni; AUX módban hosszan megnyomva hangerőt tud növelni. 6. USB / SD kártya olvasásakor nyomja meg röviden a lejátszáshoz/szünethez vagy hosszan megnyomva választhat a négy lejátszási mód közül (All/Random/One/Fold); FM módban nyomja meg röviden az állomáshangoláshoz, hosszan megnyomva automatikusan tudja az állomásokat behangolni (ajánlott végrehajtani a rádió használata előtt, mert az összes talált rádióállomás elmentődik.). AUX módban nyomja meg röviden illetve hosszan így válthat a néma vagy normál hangerő között 7. Hosszan megnyomva hangerőt tud növelni, röviden megnyomva a következő számra tud lépni; FM módban röviden megnyomva a következő állomásra tud lépni, hosszan megnyomva hangerőt tud növelni. 8. MODE: röviden megnyomva tud váltani a(z) PLAY/FM/MP3/AUX/ TIME módok között;hosszan megnyomva tudja szabályozni a vakut. 9. EQ: MP3 módban nyomja meg a(z) EQ-t a(z) EQ - E 01 - E 06 hangszínek kiválasztásához. 10. SCAN: röviden megnyomva automatikusan tud hangolni (ajánlott végrehajtani a rádió használata előtt, mert az összes talált rádióállomás elmentődik.) 11. ON/OFF: be (ON) illetve ki (OFF) kapcsoló gomb. 12. DC 5V: DC5V töltő. 13. AUX IN: külső hangbemenet. 14. MIC1/MIC2: külső mikrofon jack. 15. MIC-VOL: Mikrofon hangerő-szabályozó gomb. 16. ECHO: Mikrofon vízhangjának szabályozó gombja. Távszabályzó használata 1. POWER gomb: boot-oláskor nyomja meg a egyszer a kikapcsoláskor és a kijelző kikapcsol, majd visszatér az idő kijelzéséhez, minden más gomb ilyenkor érvénytelen; a kikapcsoló gomb megnyomása amikor a kijelzőn a HI jelenik meg akkor visszalép MP3 módba, ha MP3 mód nem lehetséges akkor rádió módba. 2. PREV: funkciója ugyanaz, mint készüléken. 3. PLAY / PAUSE: funkciója ugyanaz, mint készüléken. 4. NEXT: funkciója ugyanaz, mint készüléken. 5. MODE: funkciója ugyanaz, mint készüléken. 6. VOL + / VOL- key: MP3 (USB / SD), FM, AUX, stb módokban röviden vagy hosszan megnyomva tudja a hangerőt növelni vagy csökkenteni. Ébresztőóra és al-funkciókat tud be tud állítani gomb: 10 zeneszámot tud előreugrani, azaz ha éppen a 23 számnál tart és megnyomja a "10 +" gombot akkor 33 zeneszámra ugrik és azt kezdi el lejátszani a

14 készülék, abban az esetben ha a készüléken összesen 10 szám van és megnyomja ezt a gombot akkor az első számot kezdi el lejátszani. Óra módban megnyomva be tudja állítani az ébresztőórát, majd nyomja meg a fel/le görgetőt a beállításhoz számgombok: MP3 módban (USB/SD kártya) a 123. szám lejátszásához egyszerűen csak gépelje be a "1", "2" és "3" számjegyeket és a készülék 2 másodperc múlva odalép a 123. számhoz és elkezdi lejátszani. Bármely nagyobb szám megadása, mint ami elérhető hibához fog vezetni. FM módban a tartomány között tud lépni, a 107.5MHZ frekvenciához való lépéshez, adja meg a "1075" számokat. 9. EQ: MP3 módban nyomja meg az EQ gombot a NORMAL / POP / ROCK / JAZZ / CLASS kiválasztásához. Megjegyzések: 1. A készülék biztonságos és rendeltetésszerű működéséért a felhasználó a felelős, a terméket nem használhatja rossz egészségügyi állapotban lévő és/vagy fogyatékos személy és/vagy gyermek sem éves kortól használhatják a gyermekek. 3. Ne ejtse le a készüléket. 4. Ne tegye vízbe a terméket. Ne öntsön vizet a készülékre. 5. Ne tegye ki közvetlen napfénynek és tartsa száraz, jól szellőző helyen. 6. Ne tegyen semmilyen súlyt a készülékre. 7. Működési, használati hőmérséklet: 0-50 C.

15 OV-Idol-2.1 EESTI Kasutusjuhend Funktsioonid 1. Laetav aku. 2. Funktsiooninupud ja pult. 3. Toetab MP3 taasesitamist (U-ketas ja SD kaart), omab raadio ja AUX funktsioone. 4. Lugude mälufunktsioon - esitab viimasena esitatud loo. 5. Karaoke funktsioon. 6. Bluetooth-heli. Bluetoothiga sidumine ja vastavad parameetrid 1. Lülita toide sisse ning vajuta Bluetooth režiimi aktiveerimiseks režiimi nupule, ekraanile ilmub kiri "BLUE". 2. Lülita oma mobiili Bluetoothi funktsioon sisse ning otsi seadeid, telefon näitab "OV-Idol-2.1". Vajuta ühenda. Mobiiliga ühendamiseks pole parooli vaja. Kui küsitakse parooli, siis tuleb sisestada "0000". Pärast edukat sidumist saadab kõlar hääleviiba. Samal ajal lõppeb ekraanil "BLUE" vilkumine. See tähendab, et Bluetooth kõlar on mobiiliga edukalt ühendatud. 3. Esita muusikat otse oma telefonist ning kõlar annab sellele ilusa heli. Funktsioonid 1. Ekraan: LED ekraan. 2. Helitugevus: kasuta MP3/FM/AUX režiimis kõlari helitugevuse muutmiseks. 3. SD pesa: saab kasutada kuni 16GB MP3, FAT32 formaadis muusika lugemiseks. 4. USB pesa: saab kasutada kuni 16GB MP3, FAT32 formaadis muusika lugemiseks. 5. USB/SD režiimis: lühike vajutus: tagasi; FM režiimis: lühike vajutus: eelmine raadiojaam;

16 pikk vajutus: vol-; AUX režiimis; pikk vajutus: vol-. 6. USB/SD režiimis: lühike vajutus: esita/paus; pikk vajutus: 4 esitamisvalikut (all/random/one/fold); FM režiimis: lühike vajutus: raadiojaama valimine ja sageduse muutmine; pikk vajutus: automaatne otsimine (soovitus: otsi enne FM režiimi kasutamist raadiojaamu automaatselt). AUX režiimis, tee pikk/lühike vajutus: vaigista/häälega. 7. Pikk vajutus: vol+; lühike vajutus: järgmine; FM režiimis: lühike vajutus: järgmine raadiojaam; pikk vajutus: vol+. 8. REŽIIM: lühike vajutus: esita/fm/mp3/aux/aja režiim; pikk: taskulambi kasutamine. 9. EQ: MP3 režiimis saad selle abil valida: EQ - E 01 - E Skaneerimine: lühike vajutus: automaatne skaneerimine (soovitus: vii enne FM režiimi kasutamist automaatne raadiojaamade skaneering läbi). 11. ON/OFF: toitelüliti, ON peal töötab, OFF peal on väljalülitatud. 12. DC 5V: DC5V laadimine. 13. AUX IN: väline helisisend. 14. MIC1/MIC2: Väline mikrofoni sisend. 15. MIC-VOL: Mikrofoni helitugevuse reguleerimine. 16. ECHO: Mikrofoni kajaefekti reguleerimine. Puldi funktsioonid 1. POWER nupp: lülitab seadme sisse/välja. Kui seadme sisselülitamise puudub MP3 lugude esitamiseks vajalik andmekandja, siseneb seade automaatselt FM režiimi. 2. PREV: nagu ülemseadmel. 3. PLAY/PAUSE: nagu ülemseadmel. 4. NEXT: nagu ülemseadmel. 5. MODE: nagu ülemseadmel. 6. VOL + / VOL- nupud: vajuta, et MP3 (USB / SD), FM, AUX režiimis helitugevust suurendada/vähendada. Äratuskella alamfunktsioonide muutmine nupp: Lisab praegusele loo numbrile "10" juurde. Kui hetkel mängib lugu 23, siis vajutades "10 +" nupule, hakatakse esitama lugu number 33. Kui pole piisavalt lugusid, siis minnakse tagasi esimese loo juurde. Kellarežiimis saad muuta äratuse seadeid. 8. Numbrite nupud0-9: Kui soovid MP3 režiimis (USB/SD kaart) kuulata lugu number 123, siis vajuta puldil numbritele 1,2,3 ning ära oota rohkem kui 2 sekundit. Number, mis on suurem, kui lugude koguarv, on kehtetu. FM režiimis saad sageduse 87,5-108,8 otse puldilt sisestada. Kui soovid kuulata näiteks sagedust 107,5MHz, siis tuleb puldil vajutada EQ: MP3 režiimis saad selle abil valida: normaalne/pop/rokk/džäss/klassikaline.

17 Märkused: 1. See seade pole mõeldud kasutamiseks kehva tervisliku seisundi või sensoorse funktsiooni puudega inimestele (sealhulgas lapsed), välja arvatud juhul, kui neid juhendatakse või nad on saanud juhiseid kelleltki, kes nende turvalisuse eest vastutab. 2. Seda tohivad kasutada alates 3-aastased lapsed. 3. Ära viska ega pilla toodet maha. 4. Ära tee seadet märjaks. Ära pritsi seadmele vett. 5. Ära jäta toodet päikese kätte. Hoia seda hea ventilatsiooniga kuivas kohas. 6. Ära aseta seadmele raskusi. 7. Töötemperatuurid: 0-50 C.

18 Declaration of Conformity We, the undersigned: Manufacturer: Address, City: Country: Overmax Polska Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, S.K. ul. Dziadoszańska Poznań Polska Declare the following apparatus: Products name: Brand and Model name: Bluetooth Speaker OV-Idol-2.1 Hereby we confirm above product compliance with the European directive of CE: EMC : 2004/108/EC LVD : 2006/95/EC ROHS : 2011/65/EU WE : 1275/2008 Below standards were tested and passed: EMC : ETSI EN V1.8.1 ( ) ETSI EN V2.1.1 ( ) LVD : EN : A11: A1: A12:2011 Release date:

19

NAVIO 500 Plus, 705V Plus, 705CAM OWNER S MANUAL. NAVIO 500 Plus, 705V Plus, 705CAM INSTRUKCJA OBSŁUGI

NAVIO 500 Plus, 705V Plus, 705CAM OWNER S MANUAL. NAVIO 500 Plus, 705V Plus, 705CAM INSTRUKCJA OBSŁUGI NAVIO 500 Plus, 705V Plus, 705CAM OWNER S MANUAL NAVIO 500 Plus, 705V Plus, 705CAM INSTRUKCJA OBSŁUGI VISIT OUR WEBSITE WWW.GOCLEVER.COM TO SEE MORE PRODUCTS TAB, NAVIO, DVR, DVB-T Read this manual before

Bardziej szczegółowo

URZ0198. SET TOP BOX Digital receiver. Owner s manual Instrukcja obsługi EN PL

URZ0198. SET TOP BOX Digital receiver. Owner s manual Instrukcja obsługi EN PL URZ0198 SET TOP BOX Digital receiver Owner s manual Instrukcja obsługi EN PL Owner s manual SAFETY INFORMATION TO REDUCE THE RISK OF FIRE AND ELECTRIC SHOCK, DO NOT EXPOSE THIS UNIT TO RAIN OR MOISTURE.

Bardziej szczegółowo

user s manual MODECOM

user s manual MODECOM user s manual MODECOM Contents: Important Notices 4 Keys and Functions 5 I. Getting Started 6 1.1 Turn on/off 6 1.2 Lock/unlock the screen (sleep mode) 6 1.3 Connect to computer 7 II. Your Home Screen

Bardziej szczegółowo

AHD-115. TV tuner DVB-T Tuner telewizyjny DVB-T. Instruction Manual 3 Instrukcja obsługi 23

AHD-115. TV tuner DVB-T Tuner telewizyjny DVB-T. Instruction Manual 3 Instrukcja obsługi 23 AHD-115 TV tuner DVB-T Tuner telewizyjny DVB-T Instruction Manual 3 Instrukcja obsługi 23 This product meets all the requirements and provisions of the applicable European Union directives. Declaration

Bardziej szczegółowo

NAVIO 520 DVR OWNER S MANUAL NAVIO 520 DVR INSTRUKCJA OBSŁUGI

NAVIO 520 DVR OWNER S MANUAL NAVIO 520 DVR INSTRUKCJA OBSŁUGI NAVIO 520 DVR OWNER S MANUAL NAVIO 520 DVR INSTRUKCJA OBSŁUGI VISIT OUR WEBSITE WWW.GOCLEVER.COM TO SEE MORE PRODUCTS TAB, NAVIO, DVR, DVB-T Read this manual before installation and use. Contents / Spis

Bardziej szczegółowo

4-CH digital video recorder set URZ0158. User's manual Instrukcja obsługi H.264 DVR

4-CH digital video recorder set URZ0158. User's manual Instrukcja obsługi H.264 DVR 4-CH digital video recorder set URZ0158 User's manual Instrukcja obsługi EN PL H.264 DVR Owner s manual Notes The power supply of this DVR is provided through DC 12V/3A adapter, please check the power

Bardziej szczegółowo

10-in-1 Remote Control

10-in-1 Remote Control H O M E T E C H 10-in-1 Remote Control SFB 10.1 A1 10-in-1 Remote Control Operating manual Pilot uniwersalny Instrukcja obsługi Univerzális távirányító Használati utasítás KOMPERNASS GMBH BURGSTRASSE 21

Bardziej szczegółowo

TVAC16000B. User guide Instrukcja obsługi Betjeningsvejledning Manual de instrucciones

TVAC16000B. User guide Instrukcja obsługi Betjeningsvejledning Manual de instrucciones TVAC16000B GB PL DK ES User guide Instrukcja obsługi Betjeningsvejledning Manual de instrucciones Version 01/2013 This user guide contains important information on starting operation and using the device.

Bardziej szczegółowo

9 0 MENU. Remote Control RC 1825 V- P-

9 0 MENU. Remote Control RC 1825 V- P- Contents Remote Control RC 1825... 2 Contents... 3 Preparation & Safety Precautions... 3 Viewing the Connections (Optional) [Connections may vary depending on your model.]... 5 Viewing the Connections

Bardziej szczegółowo

User s manual NHDR-5004AHD NHDR-5008AHD NHDR-5016AHD

User s manual NHDR-5004AHD NHDR-5008AHD NHDR-5016AHD User s manual (short) NHDR-5004AHD NHDR-5008AHD NHDR-5016AHD NHDR-5004AHD, NHDR5008AHD, NHDR-5016AHD User's manual (short) ver. 1.0 IMPORTANT INFORMACJE SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD

Bardziej szczegółowo

(short) NDR-EA3104LCD NDR-EA3108LCD

(short) NDR-EA3104LCD NDR-EA3108LCD e. ro /d vr /N ov us /N D REA 3 10 4L CD U s e r s m a n u a l (short) ht tp :// ww w. e- ca m er NDR-EA3104LCD NDR-EA3108LCD NDR-EA3104LCD / NDR-EA3108LCD User's manual (short) ver. 1.0 IMPORTANT INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

User s manual. NVIP-3000 series IP camera

User s manual. NVIP-3000 series IP camera User s manual NVIP-3000 series IP camera NVIP-3000 series IP camera user s manual IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC ) Directives CE Marking Our products are manufactured

Bardziej szczegółowo

PENTAGRAM COMBO 4-CORE [P 400-1] Skrócona instrukcja obsługi. Quick Guide 2013-07-08

PENTAGRAM COMBO 4-CORE [P 400-1] Skrócona instrukcja obsługi. Quick Guide 2013-07-08 PENTAGRAM COMBO 4-CORE [P 400-1] Skrócona instrukcja obsługi Quick Guide 2013-07-08 Skrócona instrukcja obsługi PL PENTAGRAM COMBO 4-CORE [P 400-1] Najnowsze wersje instrukcji, sterowników i oprogramowania

Bardziej szczegółowo

USB TV BOX. User s Manual. Watch & record TV programs on Your PC! MT4151

USB TV BOX. User s Manual. Watch & record TV programs on Your PC! MT4151 USB TV BOX Watch & record TV programs on Your PC! MT4151 User s Manual Contents Features...2 System Requirements...2 Package Contents...3 Installation Drivers And Application...3 How to use TVR...5 TV

Bardziej szczegółowo

User s manual NVR-5304 POE

User s manual NVR-5304 POE User s manual (short) NVR-5304 POE NVR-5304 POE User s manual(short) ver.1.0 IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS All rights reserved AAT Holding sp. z o.o. 2 NVR-5304 POE User s manual(short) ver.1.0 FOREWORD

Bardziej szczegółowo

Electronic Labelmaker. Elektroniczna Drukarka Etykiet. Elektronikus Címkekészítő. Elektronická Tiskárna Štítků. Elektronická Tlačiareň Štítkov

Electronic Labelmaker. Elektroniczna Drukarka Etykiet. Elektronikus Címkekészítő. Elektronická Tiskárna Štítků. Elektronická Tlačiareň Štítkov LP100 E-EU.qxd 18-06-2001 17:10 Pagina 103 Electronic Labelmaker Instructions for Use Elektroniczna Drukarka Etykiet Instrukcja Obsługi Elektronikus Címkekészítő Használati Utasítás Elektronická Tiskárna

Bardziej szczegółowo

User s manual NVR-3404POE NVR-3408POE NVR-3408POE-H2 NVR-3416

User s manual NVR-3404POE NVR-3408POE NVR-3408POE-H2 NVR-3416 User s manual (short) NVR-3404POE NVR-3408POE NVR-3408POE-H2 NVR-3416 User s manual (Short) ver.1.1 IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS All rights reserved AAT Holding S. A. 2 User s manual (Short) ver.1.1

Bardziej szczegółowo

User s manual NVIP-ATM200

User s manual NVIP-ATM200 User s manual NVIP-ATM200 NVIP-ATM200 User s manual ver.1.0. IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC ) Directives CE Marking Our products are manufactured to comply with

Bardziej szczegółowo

User s manual NVR-3304 NVR-3308 NVR-3326

User s manual NVR-3304 NVR-3308 NVR-3326 User s manual (short) NVR-3304 NVR-3308 NVR-3326 NVR-3304, NVR-3308, NVR-3326 User s manual (Short) ver.1.0 IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS All rights reserved AAT Holding sp. z o.o. 2 NVR-3304, NVR-3308,

Bardziej szczegółowo

User s manual (short) NDR-BA2208-II NDR-BB2208 NDR-BA2416 NDR-BA4104-II NDR-BB4104 NDR-BA4208 NDR-BA4416

User s manual (short) NDR-BA2208-II NDR-BB2208 NDR-BA2416 NDR-BA4104-II NDR-BB4104 NDR-BA4208 NDR-BA4416 User s manual (short) NDR-BA2208-II NDR-BB2208 NDR-BA2416 NDR-BA4104-II NDR-BB4104 NDR-BA4208 NDR-BA2208-II, NDR-BB2208,NDR-BA2416, NDR-BA4104-II, NDR-BB4104, NDR-BA4208 and User s manual (short) ver.1.3

Bardziej szczegółowo

User s manual (short) NDR-EA2104 NDR-EA2208 NDR-EA2416

User s manual (short) NDR-EA2104 NDR-EA2208 NDR-EA2416 User s manual (short) NDR-EA2104 NDR-EA2208 NDR-EA2416 NDR-EA2104 / NDR-EA2208 / NDR-EA2416 User's manual (short) ver. 1.0 IMPORTANT INFORMACJE SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. YDS-16KD Rejestrator Cyfrowy Sieciowy DVR

Instrukcja obsługi. YDS-16KD Rejestrator Cyfrowy Sieciowy DVR Instrukcja obsługi YDS-16KD Rejestrator Cyfrowy Sieciowy DVR 1 Wprowadzenie 1.1 Cechy Kompresja sprzętowa H.264 Nagrywanie do 200 PPS @ D1 (PAL) Współpraca z programem CMS (Centralna Stacja Monitorowania)

Bardziej szczegółowo

NVIP-2DN2001D/IR-2P/GO NVIP-2DN4001V/IR-2P/GO

NVIP-2DN2001D/IR-2P/GO NVIP-2DN4001V/IR-2P/GO User s manual NVIP-2DN2001D/IR-2P/GO NVIP-2DN4001V/IR-2P/GO NVIP-2DN2001D/IR-2P/GO, NVIP-2DN4001V/IR-2P/GO User s manual ver.1.0 IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC

Bardziej szczegółowo

Operating Instructions Instrukcja obsługi

Operating Instructions Instrukcja obsługi Operating Instructions Instrukcja obsługi SD Card/Hard Disk Video Camera Model No.SDR-H280 Before use, please read these instructions completely. Przed pierwszym włączeniem kamery prosimy o dokładne przeczytanie

Bardziej szczegółowo

user s manual NVR-5316 NVR-5509 NVR-5520

user s manual NVR-5316 NVR-5509 NVR-5520 user s manual NVR-5316 NVR-5509 NVR-5520 NVR-5316, NVR-5509, NVR-5520 User s manual ver.1.0 IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC ) Directives CE Marking Our products

Bardziej szczegółowo

User s manual NDR-BA3104

User s manual NDR-BA3104 User s manual NDR-BA3104 NDR-BA3104 User s manual ver.1.0 IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC ) Directives CE Marking Our products are manufactured to comply with requirements

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi v2.9

Instrukcja obsługi v2.9 Instrukcja obsługi v2.9 Copyright Tosibox Oy 2014 2 Table of Contents Tosibox in brief 3 Tosibox connections - Lock Mode A 4 Tosibox connections - Lock Mode B 5 Tosibox glossary 6 Tosibox products and

Bardziej szczegółowo

AVerMedia AVerDiGi EB1304 MPEG4+ Real-time Security DVR. Instrukcja obsługi

AVerMedia AVerDiGi EB1304 MPEG4+ Real-time Security DVR. Instrukcja obsługi AVerMedia AVerDiGi EB1304 MPEG4+ Real-time Security DVR Instrukcja obsługi Spis treści Rozdział 1 Wprowadzenie...1 1.1 Zawartość opakowania... 2 1.2 Specyfikacja... 2 1.3 Przedni panel... 3 1.4 Tylni

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i programowania 4/073 DUAL Intefejs sterowania z kierownicy CAN BUS / K-BUS

Instrukcja instalacji i programowania 4/073 DUAL Intefejs sterowania z kierownicy CAN BUS / K-BUS Instrukcja instalacji i programowania 4/073 DUAL Intefejs sterowania z kierownicy CAN BUS / K-BUS oraz sterowanie rezystancyjne do radioodtwarzaczy + funkcje serwisowe z CAN BUS / K-BUS Unterfejs uniwersalny

Bardziej szczegółowo

POLSKI. W skład zestawu XL-HF401PH wchodzi XL-HF401PH (urządzenie główne) i CP-HF401H (system kolumn).

POLSKI. W skład zestawu XL-HF401PH wchodzi XL-HF401PH (urządzenie główne) i CP-HF401H (system kolumn). CD/USB NETWORK W skład zestawu XL-HF401PH wchodzi XL-HF401PH (urządzenie główne) i CP-HF401H (system kolumn). Wprowadzenie Dziękujemy za zakup wieży firmy SHARP. Żeby zapewnić prawidłową pracę opisywanego

Bardziej szczegółowo