User Manual. The bluetooth pairing operation and related parameters

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "User Manual. The bluetooth pairing operation and related parameters"

Transkrypt

1

2 OV-Idol-2.1 ENGLISH User Manual Features 1. Power supply by rechargeable battery. 2. Function buttons and remote control operation, easy to use. 3. Supports playback of MP3 (U disk and SD card), radio, AUX. functions. 4. Track memory function: plays the last played song. 5. Karaoke function. 6. BLUETOOTH audio The bluetooth pairing operation and related parameters 1. ON/OFF: switch the power to ON, press the key MODE to enter the mode of Bluetooth, the display screen will show BLUE. 2. Switch on the Bluetooth function of Mobile phone and searching, while the Mobile phone shows OV-Idol-2.1, click the connect directly. Mobile phone connection do not need password, if need password, please input 0000 to go on pairing. After success pairing, the speaker will send out a voice of prompt. At the same time, the display screen BLUE will stop flickering. it is success pairing between mobile phone and Bluetooth speaker. 3. Play the music of your mobile phone directly and will give out beautiful voice from speaker. Functional Operations and Features 1. Display: LED display screen. 2. Master Volume: In MP3/FM/AUX mode, use it to regulate volume output from the speaker. 3. SD jack: used to read the 16G in MP3,FAT32 format, the music signal. 4. USB jack: used to read the 16G in MP3,FAT32 format, the music signal.

3 5. Under USB/SD mode: short press: Backward, Under FM mod, short press: Station selection Backward, station selection backward in single step ;long press: Vol-; Under AUX mode, long press: Vol- 6. Under USB/SD mode: short press: play and pause, long press: 4 cycle selection (All/Random/One/Fold); Under FM mode, short press : station selection and frequency modulation alternation, long press: scan automatically (Recommend : Be sure to scan FM station automatically before turn to FM mode) Under AUX mode, long press/short press: Mute/ unmute 7. Long press: Vol+, short press: Next ; Under FM mode, short press: Station selection Next,station selection forward in single step. long press: Vol+ 8. MODE: short press is shirt during PLAY/FM/MP3/AUX/ TIME mode;long Press the key to control the flash light switch. 9. EQ: Under MP3 mode, press EQ to select EQ - E 01 up to E SCAN: short press: scan automatically (Recommend : Be sure to scan FM station automatically before turn to FM mode) 11. ON/OFF: power button, ON is open, and OFF is close 12. DC 5V: DC5V used to charge. 13. AUX IN: external audio input. 14. MIC1/MIC2: External microphone jack. 15. MIC-VOL: The volume adjustment knob of microphone. 16. ECHO: The reverberation adjustment knob of microphone. Operation Instructions on Remote Control 1. POWER key: at boot time, press both the power off, shut down after the display OFF,, in addition to the effective outside of the boot keys, other keys are invalid; in the press turn off when the display HI, back to the MP3 mode, if the MP3 mode is not equipment, will go to clock mode. 2. PREV: as on the master device. 3. PLAY / PAUSE: as on the master device. 4. NEXT: as on the master device. 5. MODE: as on the master device. 6. VOL + / VOL- key: MP3 (USB / SD), FM, AUX, etc. mode, short press, long press VOL + or VOL-key, you can increase or decrease the speaker output of the electronic volume. Set the mode alarm clock changes, the sub-function key: To track down the jump 10, as is now playing the first 23, if you press the "10 +", skip to 33 tracks to start playing, the playback device if the total of 10 songs is not enough songs When you return to the first one track. In clock mode, press to enter alarm setting mode, and then press the up / down curve adjustment (setting the alarm clock settings). 8. Numeric keys 0-9: In the MP3 mode (USB / SD card), if want to listen to 123 songs, you can directly use the number keys on the remote control three-digit number followed by enter 1,2,3, wait 2 seconds minutes later, the player will automatically jump to the specified

4 123 songs to start playing, pay attention to the input device the total number of songs over songs, enter the number is invalid. In FM mode, just enter the number in the , directly for the input frequency features such as direct input to listen to 107.5MHZ 1075 to, other modes of digital input is invalid. 9. EQ: Under MP3 mode press EQ to select NORMAL / POP / ROCK / JAZZ / CLASS Notes: 1. Unless under proper guard or instruction of a person responsible for safety of the user, this product is not applicable to any person with poor health status or disability in sensory function, including children. 2. May be used by children aged 3 and above. 3. Do throw or drop this product. 4. Do not soak this product into water. Do not splash water onto the product. 5. Do not expose this product to sun and keep it in dry place with good ventilation. 6. Do not place any weight on this product. 7. Working temperatures: 0-50 C.

5 OV-Idol-2.1 Cechy produktu Instrukcja użytkownika POLSKI 1. Zasilanie przez akumulator. 2. Łatwa i wygodna obsługa dzięki przyciskom funkcyjnym oraz pilotowi. 3. Odtwarzanie plików MP3 (obsługa nośników USB i kart SD), radio FM oraz AUX. 4. Pamięć odtwarzania: umożliwia zapamiętanie i ponowne odtworzenie ostatnio odgrywanego utworu. 5. Funkcja Karaoke. 6. Obsługa urządzeń audio za pośrednictwem Bluetooth Parowanie urządzeń Bluetooth 1. ON / OFF: przełącz przycisk Włącznika do pozycji "ON", a następnie użyj przycisku MODE, aby włączyć tryb Bluetooth. Na wyświetlaczu pojawi się napis BLUE. 2. Włącz funkcję Bluetooth w telefonie i wyszukaj dostępne urządzenia. Następnie, z listy wyszukanych urządzeń kliknij pozycję o nazwie OV-Idol-2.1, aby nawiązać połączenie. W przypadku, gdy telefon wymaga wprowadzenia hasła Bluetooth, wpisz "0000". Po zakończeniu procesu parowania głośnik wyemituje dźwięk potwierdzający, a wyświetlony na ekranie napis "BLUE" przestanie migać. 3. Od tego momentu, dźwięki utworu odtworzonego w telefonie będą emitowane przez głośnik. Przyciski i porty oraz ich funkcje 1. Wyświetlacz 2. Główny regulator głośności: W trybach MP3, FM oraz AUX służy do regulacji głośności głośnika.

6 3. Port karty SD: umożliwia odczyt zapisanych na karcie pamięci plików MP3 w formacie FAT Port USB: umożliwia odczyt zapisanych na nośniku USB plików MP3 w formacie FAT W trybie USB/SD: - naciśnij krótko, aby odtworzyć poprzednią ścieżkę. W trybie radia FM: - naciśnij krótko, aby włączyć poprzednią zapisaną stację radiową; - naciśnij i przytrzymaj, aby zmniejszyć głośność. W trybie AUX: - naciśnij i przytrzymaj, aby zmniejszyć głośność. 6. W trybie USB/SD: - naciśnij krótko, aby odtworzyć lub wstrzymać odtwarzanie; - naciśnij i przytrzymaj, aby wybrać jeden z czterech trybów powtarzania (powtórz wszystkie / odtwarzanie w kolejności losowej / powtórz jeden / Fold). W trybie radia FM: - naciśnij krótko, aby zmienić zakres częstotliwości; - naciśnij i przytrzymaj, aby rozpocząć automatyczne wyszukiwanie stacji radiowych. Uwaga: Przed rozpoczęciem korzystania z radia FM zalecane jest przeprowadzenie przynajmniej jednego pełnego wyszukiwania stacji. W trybie AUX: - naciśnij i przytrzymaj, aby wyciszyć; - naciśnij krótko, aby przywrócić dźwięk Naciśnij i przytrzymaj, aby zwiększyć głośność; - naciśnij krótko, aby odtworzyć kolejną ścieżkę. W trybie radia FM: - naciśnij krótko, aby włączyć kolejną zapisaną stację radiową; - naciśnij i przytrzymaj, aby zwiększyć głośność. 8. MODE: - Naciskaj krótko, aby przełączać pomiędzy trybami pracy urządzenia (PLAY/FM/MP3/AUX/ TIME); - Naciśnij i przytrzymaj, aby włączyć lub wyłączyć latarkę. 9. EQ: Podczas odtwarzania plików MP3, naciskaj, aby przełączać pomiędzy zaprogramowanymi trybami korektora dźwięku: EQ - E 01 do E 06.

7 10. SCAN: - Naciśnij krótko, aby automatycznie wyszukać dostępne stacje radiowe. Uwaga: Przed rozpoczęciem korzystania z radia FM zalecane jest przeprowadzenie przynajmniej jednego pełnego wyszukiwania stacji. 11. ON/OFF: przycisk zasilania. ON - urządzenie jest włączone; OFF - urządzenie jest wyłączone. 12. DC 5V: Port zasilania. 13. AUX IN: port zewnętrznych urządzeń audio. 14. MIC1/MIC2: Porty mikrofonów. 15. MIC-VOL: Potencjometr głośności mikrofonu. 16. ECHO: Potencjometr efektu pogłosu mikrofonu. Funkcje przycisków pilota 1. Przycisk zasilania (POWER): - Gdy urządzenie jest włączone naciśnij krótko przycisk zasilania, aby je wyłączyć. Na wyświetlaczu pojawi się napis OFF, a następnie wyświetlony zostanie aktualny czas (zegar). W trybie tym pozostałe przyciski są nieaktywne (działa jedynie przycisk zasilania). - Gdy urządzenie jest wyłączone naciśnij krótko przycisk zasilania, aby je włączyć. Na wyświetlaczu pojawi się napis HI i nastąpi powrót do trybu MP3. W przypadku braku wykrytych nośników danych z plikami MP3 system automatycznie przejdzie do trybu zegara. 2. PREV: funkcja identyczna z odpowiednikiem przycisku na jednostce głównej. 3. PLAY / PAUSE: funkcja identyczna z odpowiednikiem przycisku na jednostce głównej. 4. NEXT: funkcja identyczna z odpowiednikiem przycisku na jednostce głównej. 5. MODE: funkcja identyczna z odpowiednikiem przycisku na jednostce głównej. 6. VOL + / VOL-: Przyciski regulacji głośności głośnika. Ich dodatkową funkcją jest zmiana ustawień funkcji alarmu : Przycisk ułatwiający wybór wyższych numerów ścieżek. W trybie odtwarzania MP3 (USB / SD) naciśnij krótko, aby powiększyć aktualny numer ścieżki o 10. Przykładowo, w przypadku odtwarzania ścieżki numer 23, jego wciśnięcie spowoduje odtworzenie ścieżki numer 33. Jeśli całkowita liczba ścieżek jest mniejsza niż numer, który uzyskalibyśmy po wciśnięciu przycisku 10+, system odtworzy ścieżkę numer 1. W trybie zegara: - naciśnij długo, aby przejść do ustawień alarmu. Następnie użyj przycisków VOL+/VOL-, aby zaprogramować pożądany czas alarmu. 8. Klawisze numeryczne 0~-9: W trybie odczytu plików MP3 z karty SD lub nośnika USB: aby odtworzyć ścieżkę numer 123, naciśnij przycisk "1" a zaraz potem przyciski "2" oraz "3". W ciągu dwóch sekund system rozpocznie odtwarzanie pożądanej ścieżki. Niemożliwe jest

8 wprowadzenie numeru ścieżki, który jest większy od całkowitej liczby dostępnych ścieżek. W trybie radia FM: - aby włączyć stację o częstotliwości 107.5MHZ, wprowadź numer "1075". Niemożliwe jest wprowadzanie numerów wykraczających poza zakres częstotliwości FM, a więc spoza przedziału EQ: Podczas odtwarzania plików MP3, naciskaj, aby przełączać pomiędzy zaprogramowanymi trybami korektora dźwięku: NORMAL/ POP/ ROCK / JAZZ / CLASS. Uwagi: 1. Niniejszy produkt nie jest przeznaczony do samodzielnego użytkowania przez osoby z zaburzeniami funkcji sensorycznych, w złym stanie zdrowia oraz dzieci. Korzystanie z produktu przez wymienione wyżej osoby może odbywać się wyłącznie pod nadzorem osób odpowiedzialnych za ich bezpieczeństwo. 2. Produkt przeznaczony dla dzieci w wieku 3 lat oraz starszych. 3. Nie należy dopuszczać do wstrząsów ani upuszczenia urządzenia. 4. Nie należy zanurzać urządzenia w wodzie ani innych płynach. Nie należy dopuszczać do zamoczenia urządzenia. 5. Nie należy wystawiać urządzenia na działanie słońca. Należy je przechowywać w suchym miejscu o dobrej wentylacji. 6. Na urządzeniu nie należy umieszczać żadnych obiektów. 7. Temperatura pracy: 0-50 C.

9 OV-Idol-2.1 ROMANA Manual de utilizare Caracteristici 1. Alimentare prin acumulator reincarcabil. 2. Butoane functionale si telecomanda usor de folosit. 3. Suporta redare MP3 (U disk si card SD), radio, functii AUX. 4. Functie de memorarea melodiei: redarea ultimei melodii. 5. Functie de Karaoke. 6. BLUETOOTH audio Operatia de imperechere bluetooth si parameteri asociati 1. ON / OFF: porniti apasand butonul de alimentare ON, apasati tasta MODE pentru a accesa modul Bluetooth; ecranul va afisa mesajul BLUE. 2. Activati functia Bluetooth a telefonului mobil si cautati dispozitivul; telefonul va afisa textul OV-Idol-2.1 ; apasati pe text pentru a va conecta direct. Conexiunile cu telefoanele mobile nu necesita parola, daca aceasta va este solicitata, introduceti 0000 pentru a realiza imperecherea. Dupa succesul imperecherii, difuzorul va emite un sunet vocal. In acelasi timp, afisajul BLUE de pe ecran va inceta sa mai clipeasca. Imperecherea a avut succes intre telefonul mobil si difuzorul Bluetooth. 3. Redati muzica direct de pe telefonul mobil. Operatiuni functionale si caracteristici 1. Display: Ecran LED.

10 2. Volum Master: In modul MP3 / FM / AUX, il puteti folosi pentru a regla volumul de redare al difuzorului. 3. SD jack: utilizat pentru a citi 16G in format MP3,FAT32, semnal muzica. 4. USB jack: utilizat pentru a citi 16G in format MP3,FAT32, semnal muzica. 5. In modul USB/SD: apasare scurta: Inapoi, in modul FM; apasare scurta: Selectarea postului inapoi; selectia postului inapoi intr-o singura etapa ;apasare lunga: Vol-; In modul AUX apasare lunga: Vol- 6. In modul USB/SD: apasare scurta: redare si pauza; apasare lunga: ciclu de 4 selectii (Toate/Aleatoriu/Unul/Incrucisare); In modul FM apasare scurta: selectia postului si alternarea modularii frecventei; apasare lunga: scanare automata (Recomandat : Asigurati-va ca scanati posturile FM automat inainte de a porni modul FM). In modul AUX, apasare lunga/apasare scurta: Silentios/Anulare silentios. 7. Apasare lunga: Vol+, apasare scurta: Urmatorul; In modul FM, apasare scurta: selectarea postului urmator; selectarea inainte a postului intr-o singura etapa. Apasare lunga: Vol+ 8. MODE: apasare scurta in timpul modului PLAY/FM/MP3/AUX/ TIMP;Apasati lung tasta pentru a controla comutatorul de lumina intermitenta. 9. EQ: In modul MP3 apasati EQ pentru a selecta EQ - E 01 - E SCAN: apasare scurta: scanare automata (Recomandat : Asigurati-va ca scanati automat posturile FM inainte de a porni modul FM) 11. ON/OFF: butonul de alimentare; ON este deschis si OFF este inchis. 12. DC 5V: DC5V utilizat pentru a incarca. 13. AUX IN: audio input extern. 14. MIC1/MIC2: jack microfon extern. 15. MIC-VOL: Buton de reglarea volumului pentru microfon. 16. ECHO: Reglarea efectului de rezonanta a microfonului. Instructiuni privind comenzile de pe telecomanda 1. POWER key: at boot time, press both the power off, shut down after the display OFF, then back to the time to show, in addition to the effective outside of the boot keys, other keys are invalid; in the press turn off when the display HI, back to the MP3 mode, if the MP3 mode is not equipment, will go to radio mode. 2. PREV: ca pe dispozitivul principal. 3. REDARE / PAUZA: ca pe dispozitivul principal. 4. URMATORUL: ca pe dispozitivul principal. 5. MODE: ca pe dispozitivul principal. 6. VOL + / VOL- : MP3 (USB / SD), FM, AUX, etc. moda, apasare scurta, apasare lunga VOL + sau VOL- puteti mari sau micsora iesirea volumului electronic al difuzorului. Setati

11 modul de alarma, schimbarile de ceas, sub-functia. 7. Tasta 10 +: Pentru a face un salt de 10 melodii inainte. Daca in acest moment este redata melodia cu numarul 23 si apasati "10 +", va sari la melodia 33 si va incepe difuzarea. Daca numarul total de melodii este mai mic decat 10, operatia este invalida si se va intoarce la prima melodie. In functia ceas, apasati pentru a intra in setarile alarmei, apoi selectati sus/jos pentru a utiliza setarile alarmei. 8. Tastele numerice 0-9: In modul MP3 (USB / card SD), daca doriti sa ascultati melodia numarul 123, puteti sa folositi direct tastele numerice de pe telecomanda, tastand cifrele 1, 2, 3 si asteptati 2 secunde. Playerul va sari automat la melodia 123 specificata si va inceperedarea acesteia. Atentie, daca numarul total de melodii este mai mic decat numarul introdus de dumneavoastra, comanda este anulata. In modul FM, doar introduceti un numar intre 875 si 1080 direct pentru a selecta frecventa de difuzare (de exemplu, daca doriti sa ascultati frecventa107.5mhz, tastati 1075), alte metode de introducere digitala fiind ineficiente. 9. EQ: sub modul MP3, apasati EQ pentru a selecta NORMAL / POP / ROCK / JAZZ / CLASS Nota: 1. Atata timp cat nu se afla sub stricta supraveghere sau instructie a unei persoane responsabile de siguranta utilizatorului, acest produs nu trebuie folosit de nicio persoana cu o stare precara de sanatate sau disabilitati ale functiilor senzoriale, inclusiv copii. 2. Acest dispozitiv poate fi utilizat de copiii in varsta de cel putin 3 ani. 3. Nu aruncati si nu scapati din mana acest produs. 4. Nu introduceti acest produs in apa. Nu aruncati cu apa peste acest produs. 5. Nu expuneti acest dispozitiv la soare si pastrati-l in spatii uscate, cu o buna ventilatie. 6. Nu puneti nicio greutate pe produs. 7. Temepratura de operare: 0-50 C.

12 OV-Idol-2.1 MAGYAR Használati útmutató Tulajdonságok 1. Újratölthető akkumulátor. 2. Funkciógombok távszabályozó az egyszerű használatért. 3 MP3 támogatás (U disk és SD kártya), rádió, AUX. 4. Zeneszám memória funkció: legutóbbi szám lejátszása. 5. Karaoke funkció. 6. BLUETOOTH Bluetooth párosítás és kapcsolódó paraméterek 1. BE (ON) / KI (OFF): kapcsolja be a készüléket, nyomja meg a MODE gombot a Bluetooth módba való belépéshez és a kijelzőn megjelenik a BLUE felirat. 2. Kapcsolja be a Bluetooth funkciót a mobiltelefonon és keressen rá a(z) OV-Idol-2.1 -re, klikkeljen rá a kapcsolódáshoz. A mobiltelefon kapcsolathoz nincs szükség jelszóra, ha mégis akkor a következőt adja meg 0000 a párosításhoz. Sikeres párosítás után a hangszóró hangot fog kiadni. Ugyanakkor a kijelzőn lévő BLUE elkezd villogni sikeres a párosítás a mobiltelefon és a Bluetooth hangszóró között. 3. Játsszon le zenét a mobiltelefonjával és élvezze a hangszóró gyönyörű hangját. Funkciók, használat és tulajdonságok 1. Kijelző: LED kijelző. 2. Hangerő: MP3 / FM / AUX módban használja a hangszóró hangerejének meghatározásához. 3. SD jack: Hangfájlok beolvasása MP3 formátumban micro SD kártyáról (max 16.GB-ig, FAT 32 formátumban). 4. USB jack: Hangfájlok beolvasása MP3 formátumban külső FAT 32-es tárhelyről (max 16

13 GB-ig). 5. USB/SD módban nyomja meg röviden a visszatekeréshez. FM módban nyomja meg röviden az állomás visszafelé hangolásához; hosszan megnyomva hangerőt tud csökkenteni; AUX módban hosszan megnyomva hangerőt tud növelni. 6. USB / SD kártya olvasásakor nyomja meg röviden a lejátszáshoz/szünethez vagy hosszan megnyomva választhat a négy lejátszási mód közül (All/Random/One/Fold); FM módban nyomja meg röviden az állomáshangoláshoz, hosszan megnyomva automatikusan tudja az állomásokat behangolni (ajánlott végrehajtani a rádió használata előtt, mert az összes talált rádióállomás elmentődik.). AUX módban nyomja meg röviden illetve hosszan így válthat a néma vagy normál hangerő között 7. Hosszan megnyomva hangerőt tud növelni, röviden megnyomva a következő számra tud lépni; FM módban röviden megnyomva a következő állomásra tud lépni, hosszan megnyomva hangerőt tud növelni. 8. MODE: röviden megnyomva tud váltani a(z) PLAY/FM/MP3/AUX/ TIME módok között;hosszan megnyomva tudja szabályozni a vakut. 9. EQ: MP3 módban nyomja meg a(z) EQ-t a(z) EQ - E 01 - E 06 hangszínek kiválasztásához. 10. SCAN: röviden megnyomva automatikusan tud hangolni (ajánlott végrehajtani a rádió használata előtt, mert az összes talált rádióállomás elmentődik.) 11. ON/OFF: be (ON) illetve ki (OFF) kapcsoló gomb. 12. DC 5V: DC5V töltő. 13. AUX IN: külső hangbemenet. 14. MIC1/MIC2: külső mikrofon jack. 15. MIC-VOL: Mikrofon hangerő-szabályozó gomb. 16. ECHO: Mikrofon vízhangjának szabályozó gombja. Távszabályzó használata 1. POWER gomb: boot-oláskor nyomja meg a egyszer a kikapcsoláskor és a kijelző kikapcsol, majd visszatér az idő kijelzéséhez, minden más gomb ilyenkor érvénytelen; a kikapcsoló gomb megnyomása amikor a kijelzőn a HI jelenik meg akkor visszalép MP3 módba, ha MP3 mód nem lehetséges akkor rádió módba. 2. PREV: funkciója ugyanaz, mint készüléken. 3. PLAY / PAUSE: funkciója ugyanaz, mint készüléken. 4. NEXT: funkciója ugyanaz, mint készüléken. 5. MODE: funkciója ugyanaz, mint készüléken. 6. VOL + / VOL- key: MP3 (USB / SD), FM, AUX, stb módokban röviden vagy hosszan megnyomva tudja a hangerőt növelni vagy csökkenteni. Ébresztőóra és al-funkciókat tud be tud állítani gomb: 10 zeneszámot tud előreugrani, azaz ha éppen a 23 számnál tart és megnyomja a "10 +" gombot akkor 33 zeneszámra ugrik és azt kezdi el lejátszani a

14 készülék, abban az esetben ha a készüléken összesen 10 szám van és megnyomja ezt a gombot akkor az első számot kezdi el lejátszani. Óra módban megnyomva be tudja állítani az ébresztőórát, majd nyomja meg a fel/le görgetőt a beállításhoz számgombok: MP3 módban (USB/SD kártya) a 123. szám lejátszásához egyszerűen csak gépelje be a "1", "2" és "3" számjegyeket és a készülék 2 másodperc múlva odalép a 123. számhoz és elkezdi lejátszani. Bármely nagyobb szám megadása, mint ami elérhető hibához fog vezetni. FM módban a tartomány között tud lépni, a 107.5MHZ frekvenciához való lépéshez, adja meg a "1075" számokat. 9. EQ: MP3 módban nyomja meg az EQ gombot a NORMAL / POP / ROCK / JAZZ / CLASS kiválasztásához. Megjegyzések: 1. A készülék biztonságos és rendeltetésszerű működéséért a felhasználó a felelős, a terméket nem használhatja rossz egészségügyi állapotban lévő és/vagy fogyatékos személy és/vagy gyermek sem éves kortól használhatják a gyermekek. 3. Ne ejtse le a készüléket. 4. Ne tegye vízbe a terméket. Ne öntsön vizet a készülékre. 5. Ne tegye ki közvetlen napfénynek és tartsa száraz, jól szellőző helyen. 6. Ne tegyen semmilyen súlyt a készülékre. 7. Működési, használati hőmérséklet: 0-50 C.

15 OV-Idol-2.1 EESTI Kasutusjuhend Funktsioonid 1. Laetav aku. 2. Funktsiooninupud ja pult. 3. Toetab MP3 taasesitamist (U-ketas ja SD kaart), omab raadio ja AUX funktsioone. 4. Lugude mälufunktsioon - esitab viimasena esitatud loo. 5. Karaoke funktsioon. 6. Bluetooth-heli. Bluetoothiga sidumine ja vastavad parameetrid 1. Lülita toide sisse ning vajuta Bluetooth režiimi aktiveerimiseks režiimi nupule, ekraanile ilmub kiri "BLUE". 2. Lülita oma mobiili Bluetoothi funktsioon sisse ning otsi seadeid, telefon näitab "OV-Idol-2.1". Vajuta ühenda. Mobiiliga ühendamiseks pole parooli vaja. Kui küsitakse parooli, siis tuleb sisestada "0000". Pärast edukat sidumist saadab kõlar hääleviiba. Samal ajal lõppeb ekraanil "BLUE" vilkumine. See tähendab, et Bluetooth kõlar on mobiiliga edukalt ühendatud. 3. Esita muusikat otse oma telefonist ning kõlar annab sellele ilusa heli. Funktsioonid 1. Ekraan: LED ekraan. 2. Helitugevus: kasuta MP3/FM/AUX režiimis kõlari helitugevuse muutmiseks. 3. SD pesa: saab kasutada kuni 16GB MP3, FAT32 formaadis muusika lugemiseks. 4. USB pesa: saab kasutada kuni 16GB MP3, FAT32 formaadis muusika lugemiseks. 5. USB/SD režiimis: lühike vajutus: tagasi; FM režiimis: lühike vajutus: eelmine raadiojaam;

16 pikk vajutus: vol-; AUX režiimis; pikk vajutus: vol-. 6. USB/SD režiimis: lühike vajutus: esita/paus; pikk vajutus: 4 esitamisvalikut (all/random/one/fold); FM režiimis: lühike vajutus: raadiojaama valimine ja sageduse muutmine; pikk vajutus: automaatne otsimine (soovitus: otsi enne FM režiimi kasutamist raadiojaamu automaatselt). AUX režiimis, tee pikk/lühike vajutus: vaigista/häälega. 7. Pikk vajutus: vol+; lühike vajutus: järgmine; FM režiimis: lühike vajutus: järgmine raadiojaam; pikk vajutus: vol+. 8. REŽIIM: lühike vajutus: esita/fm/mp3/aux/aja režiim; pikk: taskulambi kasutamine. 9. EQ: MP3 režiimis saad selle abil valida: EQ - E 01 - E Skaneerimine: lühike vajutus: automaatne skaneerimine (soovitus: vii enne FM režiimi kasutamist automaatne raadiojaamade skaneering läbi). 11. ON/OFF: toitelüliti, ON peal töötab, OFF peal on väljalülitatud. 12. DC 5V: DC5V laadimine. 13. AUX IN: väline helisisend. 14. MIC1/MIC2: Väline mikrofoni sisend. 15. MIC-VOL: Mikrofoni helitugevuse reguleerimine. 16. ECHO: Mikrofoni kajaefekti reguleerimine. Puldi funktsioonid 1. POWER nupp: lülitab seadme sisse/välja. Kui seadme sisselülitamise puudub MP3 lugude esitamiseks vajalik andmekandja, siseneb seade automaatselt FM režiimi. 2. PREV: nagu ülemseadmel. 3. PLAY/PAUSE: nagu ülemseadmel. 4. NEXT: nagu ülemseadmel. 5. MODE: nagu ülemseadmel. 6. VOL + / VOL- nupud: vajuta, et MP3 (USB / SD), FM, AUX režiimis helitugevust suurendada/vähendada. Äratuskella alamfunktsioonide muutmine nupp: Lisab praegusele loo numbrile "10" juurde. Kui hetkel mängib lugu 23, siis vajutades "10 +" nupule, hakatakse esitama lugu number 33. Kui pole piisavalt lugusid, siis minnakse tagasi esimese loo juurde. Kellarežiimis saad muuta äratuse seadeid. 8. Numbrite nupud0-9: Kui soovid MP3 režiimis (USB/SD kaart) kuulata lugu number 123, siis vajuta puldil numbritele 1,2,3 ning ära oota rohkem kui 2 sekundit. Number, mis on suurem, kui lugude koguarv, on kehtetu. FM režiimis saad sageduse 87,5-108,8 otse puldilt sisestada. Kui soovid kuulata näiteks sagedust 107,5MHz, siis tuleb puldil vajutada EQ: MP3 režiimis saad selle abil valida: normaalne/pop/rokk/džäss/klassikaline.

17 Märkused: 1. See seade pole mõeldud kasutamiseks kehva tervisliku seisundi või sensoorse funktsiooni puudega inimestele (sealhulgas lapsed), välja arvatud juhul, kui neid juhendatakse või nad on saanud juhiseid kelleltki, kes nende turvalisuse eest vastutab. 2. Seda tohivad kasutada alates 3-aastased lapsed. 3. Ära viska ega pilla toodet maha. 4. Ära tee seadet märjaks. Ära pritsi seadmele vett. 5. Ära jäta toodet päikese kätte. Hoia seda hea ventilatsiooniga kuivas kohas. 6. Ära aseta seadmele raskusi. 7. Töötemperatuurid: 0-50 C.

18 Declaration of Conformity We, the undersigned: Manufacturer: Address, City: Country: Overmax Polska Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, S.K. ul. Dziadoszańska Poznań Polska Declare the following apparatus: Products name: Brand and Model name: Bluetooth Speaker OV-Idol-2.1 Hereby we confirm above product compliance with the European directive of CE: EMC : 2004/108/EC LVD : 2006/95/EC ROHS : 2011/65/EU WE : 1275/2008 Below standards were tested and passed: EMC : ETSI EN V1.8.1 ( ) ETSI EN V2.1.1 ( ) LVD : EN : A11: A1: A12:2011 Release date:

19

SLU0056. Multifunctional Wireless Stereo Headphone

SLU0056. Multifunctional Wireless Stereo Headphone SLU0056 Multifunctional Wireless Stereo Headphone Owner s manual Instrukcja obsługi EN PL Owner s manual 1. Technical parameter Bluetooth Protocol Frequency range Effective distance FM frequency range

Bardziej szczegółowo

All the contents of the manual are subject to change without prior notice.

All the contents of the manual are subject to change without prior notice. All the contents of the manual are subject to change without prior notice. Functions TV function on your tablet and phone Electronic program guide Time-Shifting TV scan No batteries required No Internet

Bardziej szczegółowo

CAR MP3 PLAYER RDS 982 INSTRUKCJA kompatybilny z SD, USB, MP3

CAR MP3 PLAYER RDS 982 INSTRUKCJA kompatybilny z SD, USB, MP3 Wygląd panelu i opis funkcji CAR MP3 PLAYER RDS 982 INSTRUKCJA kompatybilny z SD, USB, MP3 1. Włącznik / MODE 2. Przycisk obuszczania panelu 3. Zegar 4. Numer 5 / TYPE 5. Numer 6 / D/ 5+ 6. 1/PAU 7. 2/INT

Bardziej szczegółowo

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian 1 / 14 Content list / Spis Treści 1. Hardware and software requirements, preparing device to upgrade Wymagania sprzętowe i programowe, przygotowanie urządzenia do aktualizacji 2. Installing drivers and

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MP-F400 FM

INSTRUKCJA OBSŁUGI MP-F400 FM 1 CYFROWY ODTWARZACZ VIDEO I MUZYKI MP3, WMA, AMV INSTRUKCJA OBSŁUGI MP-F400 FM www.mpmaneurope.com Przed podłączeniem, rozpoczęciem korzystania lub zmianą ustawień urządzenia należy uważnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

MP4 FY535D. Włączanie: Przesuń przełacznik ON/OFF na pozycję ON i przytrzymaj przycisk > aby właczyć. Aby wyłączyć przesuń przełacznik na pozycję OFF

MP4 FY535D. Włączanie: Przesuń przełacznik ON/OFF na pozycję ON i przytrzymaj przycisk > aby właczyć. Aby wyłączyć przesuń przełacznik na pozycję OFF MP4 FY535D Cechy urządzenia: 3,0" wysokiej przejżystości ekran TFT, rozdzielczość 480x240 TFT Odtwarzanie video: Wsparcie formatów video: RM, RMVB, 3GP, MP4, AVI, WMV, MOV, FLV, MPG, MPEG, DAT itp Odtwarzanie

Bardziej szczegółowo

DVD MAKER USB2.0 Instrukcja instalacji

DVD MAKER USB2.0 Instrukcja instalacji DVD MAKER USB2.0 Instrukcja instalacji Spis treści V1.0 Rozdział1: Instalacja karty telewizyjnej DVD MAKER USB2.0...2 1.1. Zawartość opakowania...2 1.2. Wymagania systemowe...2 1.3. Instalacja sprzętu...2

Bardziej szczegółowo

LF 01z dzwonkiem TF 01 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA DOMOFONU URZ0165. I. Budowa

LF 01z dzwonkiem TF 01 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA DOMOFONU URZ0165. I. Budowa WAŻNE Dziękujemy za wybranie naszego produktu. Przed użyciem proszę zapoznać się z niniejszą instrukcją INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA DOMOFONU URZ0165 LF 01z dzwonkiem TF 01 I. Budowa 1. Otwory do zamocowania

Bardziej szczegółowo

High Definition Car Video Recorder Quer. Operation Manual KOM0474

High Definition Car Video Recorder Quer. Operation Manual KOM0474 High Definition Car Video Recorder Quer Operation Manual KOM0474 EN Instruction to Keys Function 1 USB Interface 2 On/Off key 3.5V power input jack 4 SD/MMC card slot 5 Speaker 6 Bracket hole 7 MIC 8 Battery

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi odtwarzacza Vorson RV

Instrukcja obsługi odtwarzacza Vorson RV Instrukcja obsługi odtwarzacza Vorson RV Spis treści Wstęp...3 Cechy charakterystyczne...3 Uwagi...4 1.1. Wywoływanie menu...4 1.2. Przeglądanie...4 1.3. Wybieranie trybu pracy...4 1.4. Regulacja głośności...4

Bardziej szczegółowo

Digital Surround Integrated Amplifier

Digital Surround Integrated Amplifier User s Manual Instrukcja obsługi AWS-001 Digital Surround Integrated Amplifier User s Manual Front panel User s Manual 1. Power 2. Signal input/standby or light 3. VFD display screen 4. Remote receiver

Bardziej szczegółowo

KOM0774. Owner s manual EN. Car DVR Instrukcja obsługi PL

KOM0774. Owner s manual EN. Car DVR Instrukcja obsługi PL KOM0774 Owner s manual EN Car DVR Instrukcja obsługi PL Owner s manual Instruction to keys function 1 USB Interface 2 On/Off key 3.5V power input jack 4 SD/MMC card slot 5 Speaker 6 Bracket hole 7 MIC

Bardziej szczegółowo

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian 1 / 12 Content list / Spis Treści 1. Hardware and software requirements, preparing device to upgrade Wymagania sprzętowe i programowe, przygotowanie urządzenia do aktualizacji 2. Installing drivers needed

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MP-FUB300 FM. www.mpmaneurope.com

INSTRUKCJA OBSŁUGI MP-FUB300 FM. www.mpmaneurope.com DIGITAL MUSIC PLAYER MP3&WMA INSTRUKCJA OBSŁUGI MP-FUB300 FM www.mpmaneurope.com Dziękujemy za wybór naszego odtwarzacza MP3! Przed podłączeniem, rozpoczęciem korzystania lub zmianą ustawień urządzenia

Bardziej szczegółowo

[ROBOKIDS MANUAL] ROBOROBO

[ROBOKIDS MANUAL] ROBOROBO 1 2 When you plug in or unplug the cable, be sure to insert pressing the hook of the connection cable. If you want to input the program to your robot, you should first connect the Card reader with the

Bardziej szczegółowo

Odtwarzacz kasetowy/konwersja mp3

Odtwarzacz kasetowy/konwersja mp3 Odtwarzacz kasetowy/konwersja mp3 Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup odtwarzacza kasetowego. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

Radio i odtwarzacz CD Nr produktu 001196685

Radio i odtwarzacz CD Nr produktu 001196685 INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio i odtwarzacz CD Nr produktu 001196685 Strona 1 z 5 IDENTYFIKACJA ELEMENTÓW STEROWANIA 1. rączka 2. regulacja głośności 3. przełącznik funkcji (AM - FM - CD) 4. antena teleskopowa

Bardziej szczegółowo

EDGE MECHANICAL GAMING USB KEYBOARD. Руководство по эксплуатации CZ SK PL EN RU HU. Návod k obsluze Návod na obsluhu

EDGE MECHANICAL GAMING USB KEYBOARD. Руководство по эксплуатации CZ SK PL EN RU HU. Návod k obsluze Návod na obsluhu EDE MECHNICL MIN USB KEYBORD P PL EN Instrukcja obsługi Instructions for use CZ SK Návod k obsluze Návod na obsluhu RU HU Руководство по эксплуатации Használati útmutató PL KLWISZE MULTIMEDILNE Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

Odbiornik z wyświetlaczem

Odbiornik z wyświetlaczem Odbiornik z wyświetlaczem GEN-910 Przed włączeniem zapoznaj się z treścią niniejszej instrukcji. Zaleca się zachować instrukcję na przyszłość. Genway - pomoc techniczna tel. +48 (24) 366 88 26 e-mail:

Bardziej szczegółowo

RADIO SAMOCHODOWE CAU-7120 INSTRUKCJA OBSŁUGI ODTWARZACZ MP3 USB/SD/AUX

RADIO SAMOCHODOWE CAU-7120 INSTRUKCJA OBSŁUGI ODTWARZACZ MP3 USB/SD/AUX RADIO SAMOCHODOWE CAU-7120 INSTRUKCJA OBSŁUGI ODTWARZACZ MP3 USB/SD/AUX UWAGI BEZPIECZEŃSTWA Przed ostateczną instalacją urządzenia zaleca się wykonanie próbnego podłączenia celem weryfikacji poprawności

Bardziej szczegółowo

Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe

Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe Nr produktu 343515 Strona 1 z 6 Elementy sterowania 1. Przycisk zasilania 2. Sygnał AUX-in 3. Wybór pasma i strojenie 4. Alarm 5. Wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian 1 / 8 Content list / Spis Treści 1. Hardware and software requirements, preparing device to upgrade Wymagania sprzętowe i programowe, przygotowanie urządzenia do aktualizacji 2. Installing drivers and

Bardziej szczegółowo

MMS-201. GŁOŚNIK MULTIMEDIALNY Z RADIEM FM, GNIAZDEM USB I CZYTNIKIEM USB Instrukcja obsługi

MMS-201. GŁOŚNIK MULTIMEDIALNY Z RADIEM FM, GNIAZDEM USB I CZYTNIKIEM USB Instrukcja obsługi MMS-201 GŁOŚNIK MULTIMEDIALNY Z RADIEM FM, GNIAZDEM USB I CZYTNIKIEM USB Instrukcja obsługi IMPORTER: DSV Sp. z o.o. S.K.A.: Plac Kaszubski 8; 81-350 Gdynia Więcej informacji na www.lenco.eu 1. Opis elementów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Routera 4G

Instrukcja obsługi Routera 4G Instrukcja obsługi Routera 4G Dziękujemy za zakup routera 4G L T EWiFi. Tourządzenie zapewni ci bezprzewodowy internet o bardzo dobrej szybkości. Ta instrukcja pomoże ci zrozumieć twój router Mobile WiF

Bardziej szczegółowo

RADIO SAMOCHODOWE MODEL: 4001U INSTRUKCJA OBSŁUGI

RADIO SAMOCHODOWE MODEL: 4001U INSTRUKCJA OBSŁUGI RADIO SAMOCHODOWE MODEL: 4001U 1. Informacje podstawowe INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio samochodowe 4001U pozwoli cieszyć się cyfrową jakością odtwarzanej muzyki bez korzystania z uciążliwych, rysujących się

Bardziej szczegółowo

U-DRIVE DVR. Instrukcja obsługi. Car DVR Device MT4036

U-DRIVE DVR. Instrukcja obsługi. Car DVR Device MT4036 U-DRIVE DVR Car DVR Device MT4036 Instrukcja obsługi PL 2 Wprowadzenie Dziękujemy za zakup MT4026 U-DRIVE DVR. Jest to kamera specjalnie zaprojektowana do kręcenia filmów z perspektywy kierowcy samochodu.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji usługi Wirtualnej Sieci Prywatnej w systemie Mac OSX

Instrukcja konfiguracji usługi Wirtualnej Sieci Prywatnej w systemie Mac OSX UNIWERSYTETU BIBLIOTEKA IEGO UNIWERSYTETU IEGO Instrukcja konfiguracji usługi Wirtualnej Sieci Prywatnej w systemie Mac OSX 1. Make a new connection Open the System Preferences by going to the Apple menu

Bardziej szczegółowo

NANO DVB-T STICK. Instrukcja obsługi. Watch & record Digital TV programs on Your PC! MT4161

NANO DVB-T STICK. Instrukcja obsługi. Watch & record Digital TV programs on Your PC! MT4161 NANO DVB-T STICK Watch & record Digital TV programs on Your PC! MT4161 Instrukcja obsługi PL Spis treści Spis treści...2 Wprowadzenie...2 Zawartość opakowania...2 Wymagania systemowe...2 Instalacja urządzenia...3

Bardziej szczegółowo

Plantronics Explorer 10. Instrukcja użytkowania

Plantronics Explorer 10. Instrukcja użytkowania Plantronics Explorer 10 Instrukcja użytkowania Spis treści Witamy! 3 Zawartość opakowania 4 Opis słuchawki 5 Zapewnij sobie bezpieczeństwo 5 Parowanie i ładowanie 6 Parowanie 6 Aktywuj tryb parowania 6

Bardziej szczegółowo

70-606 SZCZECIN Telefon:+48 091 4539619

70-606 SZCZECIN Telefon:+48 091 4539619 INSTRUKCJA OBSŁUGI DYSTRYBUCJA : DJ-DISTRIBUTION NUMARK POLSKA ul. Hryniewieckiego 1 mag.iii 2p. 70-606 SZCZECIN Telefon:+48 091 4539619 Zawartość pudełka: NDX200 Przewód zasilający Przewód audio RCA Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Wieża stereo MHX-550.LP

Wieża stereo MHX-550.LP Wieża stereo MHX-550.LP Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup wielofunkcyjnej wieży stereo. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

Plantronics Explorer 50. Instrukcja użytkowania

Plantronics Explorer 50. Instrukcja użytkowania Plantronics Explorer 50 Instrukcja użytkowania Spis treści Witamy! 3 Zawartość opakowania 4 Opis słuchawki 5 Zapewnij sobie bezpieczeństwo 5 Parowanie i ładowanie 6 Parowanie 6 Aktywuj tryb parowania 6

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Radio Sangean DDR-31, DAB+, FM, RDS, czarne

Instrukcja obsługi. Radio Sangean DDR-31, DAB+, FM, RDS, czarne Instrukcja obsługi Radio Sangean DDR-31, DAB+, FM, RDS, czarne Nr produktu 326031 Strona 1 z 29 Przód 1. Głośnik 2. Przycisk podświetlenia 3. Przycisk pasma 4. Automatyczne wyszukiwanie 5. Przycisk alarmu

Bardziej szczegółowo

Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji

Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji Nr produktu 351595 Strona 1 z 14 Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa 1. Przechowuj radio z dala od źródeł ciepła

Bardziej szczegółowo

CAR MP3 PLAYER 9016 PANEL INSTRUKCJA kompatybilny z SD, USB, MP3

CAR MP3 PLAYER 9016 PANEL INSTRUKCJA kompatybilny z SD, USB, MP3 Wygląd panelu i opis funkcji CAR MP3 PLAYER 9016 PANEL INSTRUKCJA kompatybilny z SD, USB, MP3 1. Włącznik ON/OFF 2. Regulacja głośności i dopasowania funkcji dzwiękowych 3. PTY Wyszukiwanie najlepszego

Bardziej szczegółowo

Acer Advanced MP3. Instrukcja obsługi

Acer Advanced MP3. Instrukcja obsługi Acer Advanced MP3 Instrukcja obsługi Copyright 2004 Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się reprodukowania jakiejkolwiek części niniejszej publikacji, jej przechowywania w systemie

Bardziej szczegółowo

User Manual. OV-Idol-3.1 ENGLISH. Features

User Manual. OV-Idol-3.1 ENGLISH. Features OV-Idol-3.1 ENGLISH User Manual Features Ultra-large magnetic circuit high-sensitivity speaker with high penetrating power, low-frequency shock and perfect medium-/high-frequency representation The latest

Bardziej szczegółowo

CONCEPTRONIC. Instrukcja Szybkiej Instalacji

CONCEPTRONIC. Instrukcja Szybkiej Instalacji CONCEPTRONIC Tuner TV DVB-T USB CTVDIGUSB2, CTVDIGDUAL Instrukcja Szybkiej Instalacji Produkt posiada 5-letnią gwarancję Dane kontaktowe serwisu: Email: serwis@impakt.com.pl Dystrybutor: Impakt Sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

Gramofon USB Reflexion TTR-8642 UCE

Gramofon USB Reflexion TTR-8642 UCE Gramofon USB Reflexion TTR-8642 UCE Instrukcja obsługi Strona 1 z 10 Bezpieczeństwo Znak błyskawicy w trójkącie, ma za zadanie ostrzec użytkownika o ryzyku porażenia prądem ze względu na nieizolowane elementy.

Bardziej szczegółowo

Zawartość pudełka: Rejestracja: Zasady ogólne:

Zawartość pudełka: Rejestracja: Zasady ogólne: INSTRUKCJA OBSŁUGI Zawartość pudełka: NDX400 Przewód zasilający Przewód audio RCA (cinch) Instrukcja obsługi Umowa gwarancyjna Rejestracja: Proszę zarejestrować sprzęt na stronie http://www.numark.com

Bardziej szczegółowo

Mouse Tracer Fiorano RF

Mouse Tracer Fiorano RF Mysz Tracer Fiorano RF Instrukcja obsługi Mouse Tracer Fiorano RF User s Manual Mysz Tracer Fiorano RF 2 www.tracer.eu Mysz Tracer Fiorano RF www.tracer.eu 3 Mysz Tracer Fiorano RF Uwaga Uwaga: 4 www.tracer.eu

Bardziej szczegółowo

Quick Guide Skrócona instrukcja obsługi

Quick Guide Skrócona instrukcja obsługi Quick Guide Skrócona instrukcja obsługi OV-CB-501B Polski Uwaga: CB Radio posiada funkcję zmiany zakresu częstotliwości. Prosimy o zapoznaniu się z poniższą instrukcją w celu wybory właściwego pasma dla

Bardziej szczegółowo

VIDEO REKORDER 4-KANAŁOWY (STAND-ALONE) model : DVR-4/25U INSTRUKCJA OBSŁUGI

VIDEO REKORDER 4-KANAŁOWY (STAND-ALONE) model : DVR-4/25U INSTRUKCJA OBSŁUGI VIDEO REKORDER -KANAŁOWY (STAND-ALONE) model : DVR-/25U INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści 1. Opis podstawowy 2. Wygląd 2.1.Panel przedni 2.2.Panel tylny 3. Instalacja 3.2.Podłączenie kamer i monitorów 3.3.Podłączenie

Bardziej szczegółowo

WSKAZÓWKI UŻYTKOWANIA

WSKAZÓWKI UŻYTKOWANIA WSKAZÓWKI UŻYTKOWANIA Radio z zegarem, Bluetooth TYP: DENVER CRB-818 Znak błyskawicy w trójkącie oznacza niebezpiecznie wysokie napięcie wewnątrz produktu. OSTRZEŻENIE: Dla minimalizacji ryzyka porażenia

Bardziej szczegółowo

70-606 SZCZECIN Telefon:+48 091 4539619

70-606 SZCZECIN Telefon:+48 091 4539619 INSTRUKCJA OBSŁUGI DYSTRYBUCJA : DJ-DISTRIBUTION NUMARK POLSKA ul. Hryniewieckiego 1 mag.iii 2p. 70-606 SZCZECIN Telefon:+48 091 4539619 icdmix 2 Przewód zasilający Przewód RCA Instrukcja obsługi Gwarancja

Bardziej szczegółowo

DVB-T STICK LT. Instrukcja obsługi. Tuner USB do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T MT4171

DVB-T STICK LT. Instrukcja obsługi. Tuner USB do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T MT4171 DVB-T STICK LT Tuner USB do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T MT4171 Instrukcja obsługi PL Spis treści Spis treści 2 Wprowadzenie 2 Zawartość opakowania 2 Wymagania systemowe 2 Instalacja urządzenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfigurowania GPS Trackera

Instrukcja konfigurowania GPS Trackera Gdzie możesz zaopatrzyć się w lokalizator GPS? Instrukcja konfigurowania GPS Trackera Jeśli nie posiadasz własnego lokalizatora GPS, to można wypożyczyć go w wyznaczonych Punktach Informacji i Monitorowania

Bardziej szczegółowo

Rejestrator dźwięku DR2 24bit WAV/MP3

Rejestrator dźwięku DR2 24bit WAV/MP3 Rejestrator dźwięku DR2 24bit WAV/MP3 Instrukcja obsługi Nr produktu: 304369 Ważne informacje Dziękujemy za zakup tego produktu. Zalecamy przeczytanie uważnie niniejszej instrukcji przed użyciem urządzenia.

Bardziej szczegółowo

instrukcja instalacji i konfiguracji programu Express Talk Spis treści

instrukcja instalacji i konfiguracji programu Express Talk Spis treści instrukcja instalacji i konfiguracji programu Express Talk Spis treści Instalacja programu Express Talk... 2 Konfiguracja programu Express Talk... 3 Aktywacja poczty głosowej tp... 4 Opcje powiadamiania

Bardziej szczegółowo

Ramka cyfrowa iview. Uwaga: Zachowaj oryginalne opakowanie w celu zabezpieczenia urządzenia podczas ewentualnego transportu.

Ramka cyfrowa iview. Uwaga: Zachowaj oryginalne opakowanie w celu zabezpieczenia urządzenia podczas ewentualnego transportu. Ramka cyfrowa iview Instrukcja obsługi(dpf07p1h-cbco/c0) Prezentacja urządzenia: Gratulujemy! Stałeś się właścicielem ramki cyfrowej iview. Przed włączeniem urządzenia prosimy o uważne zapoznanie się z

Bardziej szczegółowo

1.POWER ON/OFF LOCK BUTTON Przycisk służący do włączania i wyłączania odbiornika,jak również blokowania klawiatury

1.POWER ON/OFF LOCK BUTTON Przycisk służący do włączania i wyłączania odbiornika,jak również blokowania klawiatury INSTRUKCJA OBSŁUGI RX-1300 POLMAR Przyciski(str 43 org.instr) 1.POWER ON/OFF LOCK BUTTON Przycisk służący do włączania i wyłączania odbiornika,jak również blokowania klawiatury 2.CONTROL KNOB Gałka służąca

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika słuchawek ibox HPI 7010mvu 11-21

Podręcznik użytkownika słuchawek ibox HPI 7010mvu 11-21 User Manual For Headphones ibox HPI 7010mvu 1-10 Podręcznik użytkownika słuchawek ibox HPI 7010mvu 11-1 1. Function and Feature USB port, USB-ready for PC and notebook Multi-channel technology, easily

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia

Podłączenie urządzenia Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji punktu dostępowego należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, injector i punkt dostępowy).

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi SmartWatch S28 Informacja bezpieczeństwa

Instrukcja obsługi SmartWatch S28 Informacja bezpieczeństwa Instrukcja obsługi SmartWatch S28 Informacja bezpieczeństwa Przed użyciem, proszę dokładnie przeczytać instrukcję. Zegarek pracuje tylko z dedykowanym akumulatorem, ładowarką i akcesoriami, producent/sprzedawca

Bardziej szczegółowo

Plantronics seria M70 M90. Instrukcja użytkowania

Plantronics seria M70 M90. Instrukcja użytkowania Plantronics seria M70 M90 Instrukcja użytkowania Spis treści Witamy! 3 Zawartość opakowania* 4 Wybór języka 5 Parowanie 6 Opis słuchawki 7 Zapewnij sobie bezpieczeństwo 7 Przejmij kontrolę 8 Odebranie

Bardziej szczegółowo

Samochodowy rejestrator trasy WDR DUO. Instrukcja obsługi [PL]

Samochodowy rejestrator trasy WDR DUO. Instrukcja obsługi [PL] Samochodowy rejestrator trasy WDR DUO Instrukcja obsługi [PL] Uwagi Dla własnego bezpieczeństwa nie obsługuj kamery w trakcie jazdy. Zainstaluj kamerę na szybie tak aby nie ograniczała widoczności. Upewnij

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi cyfrowego tygodniowego wyłącznika czasowego. Operating Instructions for Digital Weekly Timer

Instrukcja obsługi cyfrowego tygodniowego wyłącznika czasowego. Operating Instructions for Digital Weekly Timer Instrukcja obsługi cyfrowego tygodniowego wyłącznika czasowego Operating Instructions for Digital Weekly Timer 406-073 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original Instrukcja obsługi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi BEZPRZEWODOWE SŁUCHAWKI CYFROWE 2.4G TRACER SIN. User s manual 2.4G DIGITAL WIRELESS HEADPHONE TRACER SIN

Instrukcja obsługi BEZPRZEWODOWE SŁUCHAWKI CYFROWE 2.4G TRACER SIN. User s manual 2.4G DIGITAL WIRELESS HEADPHONE TRACER SIN PL EN Instrukcja obsługi BEZPRZEWODOWE SŁUCHAWKI CYFROWE 2.4G TRACER SIN User s manual 2.4G DIGITAL WIRELESS HEADPHONE TRACER SIN SŁUCHAWKI BEZPRZEWODOWE TRACER SIN Instrukcja obsługi 1. Ważne Zagrożenie:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI AUDIOMEDIA AMR 113. Tuner stereo z syntezą PLL. Automatyczne wyszukiwanie stacji USB SD/MMC. Wejście AUX

INSTRUKCJA OBSŁUGI AUDIOMEDIA AMR 113. Tuner stereo z syntezą PLL. Automatyczne wyszukiwanie stacji USB SD/MMC. Wejście AUX INSTRUKCJA OBSŁUGI AUDIOMEDIA AMR 113 Tuner stereo z syntezą PLL Automatyczne wyszukiwanie stacji USB SD/MMC Wejście AUX 1 SPIS TREŚCI Instalacja... 3 Wskazówki... 3 Montaż we wnęce 1DIN... 3 Demontaż...

Bardziej szczegółowo

Owner s manual. English

Owner s manual. English Owner s manual English 3 Owner s manual English 4 Owner s manual English 5 Owner s manual English 6 Owner s manual English 7 Owner s manual English 8 Owner s manual English 9 Owner s manual English 10

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi User s Manual MM266 (4GB) Mp3 Player. Demon 3

Instrukcja obsługi User s Manual MM266 (4GB) Mp3 Player. Demon 3 User s Manual MM266 (4GB) Mp3 Player Demon 3 MM266 Instrukcja obsługi...4 Przeczytaj w pierwszej kolejności...4 Cechy urządzenia...5 Wstęp...5 Opis odtwarzacza MM266...6 Włączenie urządzenia i odtwarzanie

Bardziej szczegółowo

NEED MORE HELP? For the latest support info and online User Manuals visit jabra.com/motionuc. Poland +48 12 254 40 15 jabrasupport.pl@jabra.

NEED MORE HELP? For the latest support info and online User Manuals visit jabra.com/motionuc. Poland +48 12 254 40 15 jabrasupport.pl@jabra. NEED MORE HELP? For the latest support info and online User Manuals visit jabra.com/motionuc TOLL FREE Customer Contact Details: Phone: E-mail: Poland +48 12 254 40 15 jabrasupport.pl@jabra.com 81-03759

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1: Wprowadzenie. Rozdział 2: Uruchamianie

Rozdział 1: Wprowadzenie. Rozdział 2: Uruchamianie Rozdział 1: Wprowadzenie Media Player 100 jest cyfrowym odtwarzaczem multimedialnym ze złączem do przyłączania urządzeń pamięci USB i czytnikiem kart. Media Player 100 stanowi domowe centrum rozrywki,

Bardziej szczegółowo

Ramka cyfrowa iview 9, 10

Ramka cyfrowa iview 9, 10 Ramka cyfrowa iview 9, 10 Instrukcja obsługi Prezentacja urządzenia: Gratulujemy! Stałeś się właścicielem ramki cyfrowej iview. Przed włączeniem urządzenia prosimy o uważne zapoznanie się z instrukcją

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi FiiO X1

Instrukcja obsługi FiiO X1 Instrukcja obsługi FiiO X1 Dziękujemy za zakup odtwarzacza wysokiej rozdzielczości FiiO X1. Aby lepiej wykorzystać to zaawansowane urządzenie, przygotowaliśmy tą instrukcję, która, jak mamy nadzieję, pozwoli

Bardziej szczegółowo

Głośnik Bluetooth BTS-31 Krótki przewodnik

Głośnik Bluetooth BTS-31 Krótki przewodnik 1. Działanie A. Stan włączenia: Długie naciśnięcie przycisku 'Φ/ lampki. B. Wyłączenie zasilania: Długie naciśnięcie przycisku 'Φ/ Głośnik Bluetooth BTS-31 Krótki przewodnik ' powoduje usłyszenie pisku

Bardziej szczegółowo

Głośnik Spectro z diodami LED i funkcją Bluetooth

Głośnik Spectro z diodami LED i funkcją Bluetooth Głośnik Spectro z diodami LED i funkcją Bluetooth Instrukcja obsługi 33042 Ważne instrukcje bezpieczeństwa Obudowa głośnika zapewnia ochronę przed wodą rozpryskiwaną pod różnymi kątami. Zanurzenie urządzenia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZEŃ ANDROID BOX MINIX

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZEŃ ANDROID BOX MINIX INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZEŃ ANDROID BOX MINIX 1 Spis treści Spis treści...2 1. Zawartość opakowania...3 2. Opis urządzenia...3 3. Funkcje...4 4. Oprogramowanie i konta...5 5. Pierwsze uruchomienie...5

Bardziej szczegółowo

Otwieranie menu instalacyjnego

Otwieranie menu instalacyjnego OTWIERANIE MENU INSTALACYJNEGO 1 Otwieranie menu instalacyjnego 1 Naciśnij i przytrzymaj przez 5 sekund przycisk SETTINGS (USTAWIENIA.) MUTE ENU AUTO S.MENU 2 Gdy pojawi się okienko(prawy górny róg (Hasło

Bardziej szczegółowo

Wygląd aparatu: POL 1

Wygląd aparatu: POL 1 Wygląd aparatu: ENGLISH Micro USB Micro HDMI Reset Micro SD LCD UP Down Mode TRANSLATION Micro USB Micro HDMI Reset Micro SD LCD Góra Dół Tryb ENGLISH Shutter key Power key Busy indicator WIFI indicator

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Dyktafon, nagrywanie rozmów tel, mp3, Radio FM

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Dyktafon, nagrywanie rozmów tel, mp3, Radio FM Instrukcja jest własnością Firmy KORJAR. Wszystkie zawarte w niej nazwy, marki, linki, screeny itp są zastrzeżone przez swoich właścicieli i są chronione międzynarodowymi przepisami o prawach autorskich.

Bardziej szczegółowo

Ford SYNC z AppLink UZUPEŁNIENIE

Ford SYNC z AppLink UZUPEŁNIENIE UZUPEŁNIENIE Zanim zaczniesz korzystać z systemu Ford SYNC z AppLink Parowanie smartfonu z samochodem Aby móc skorzystać z systemu, należy w pierwszej kolejności sparować telefon z pojazdem. Czynności,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. DYSTRYBUCJA : DJ-DISTRIBUTION NUMARK POLSKA ul. Hryniewieckiego 1 mag.iii 2p. 70-606 SZCZECIN Telefon:+48 091 4539619

INSTRUKCJA OBSŁUGI. DYSTRYBUCJA : DJ-DISTRIBUTION NUMARK POLSKA ul. Hryniewieckiego 1 mag.iii 2p. 70-606 SZCZECIN Telefon:+48 091 4539619 INSTRUKCJA OBSŁUGI DYSTRYBUCJA : DJ-DISTRIBUTION NUMARK POLSKA ul. Hryniewieckiego 1 mag.iii 2p. 70-606 SZCZECIN Telefon:+48 091 4539619 Zawartość pudełka: MP103 USB Przewód zasilający Przewód audio RCA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja QuickStart

Instrukcja QuickStart Instrukcja QuickStart Przyciski i łączność 1. Włącznik urządzenia: Przytrzymaj przycisk, aby włączyć urządzenie. Krótkie naciśnięcie włącza urządzenie, gdy znajduje się trybie gotowości. 2. Przyciski głośności:

Bardziej szczegółowo

JABRA solemate mini. Instrukcja obsługi. jabra.com/solemate

JABRA solemate mini. Instrukcja obsługi. jabra.com/solemate JABRA solemate mini Instrukcja obsługi jabra.com/solemate 2013 GN Netcom A/S. Wszelkie prawa zastrzeżone. Jabra jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy GN Netcom A/S. Wszystkie pozostałe znaki towarowe

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ 1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI... 01 2. KONSERWACJA.02 3. SPECYFIKACJA...02 4. NAZWY I FUNKCJONOWANIE ELEMENTÓW URZĄDZENIA...03

ZAWARTOŚĆ 1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI... 01 2. KONSERWACJA.02 3. SPECYFIKACJA...02 4. NAZWY I FUNKCJONOWANIE ELEMENTÓW URZĄDZENIA...03 Instrukcja obsługi MODELL: ISCD-36 USB ZAWARTOŚĆ 1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI... 01 2. KONSERWACJA.02 3. SPECYFIKACJA.....02 4. NAZWY I FUNKCJONOWANIE ELEMENTÓW URZĄDZENIA......03 4.1ELEMENTY NA PRZODZIE URZĄDZENIA...03

Bardziej szczegółowo

Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND.

Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND. Instalacja Podłączenie urządzenia Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND. Nadaj komputerowi statyczny adres IP: 192.168.1.100. W razie problemów przejdź do punktu T3 sekcji Rozwiązywanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi Telefonu CallCenter BH-208

Instrukcja Obsługi Telefonu CallCenter BH-208 Instrukcja Obsługi Telefonu CallCenter BH-208 1.Wstęp. Dziękujemy za zainteresowanie się telefonem BH-208. Mamy nadzieję, że produkt spełni Państwa oczekiwania. Przed użyciem telefonu proszę zapoznać się

Bardziej szczegółowo

JABRA speak 510. Instrukcja obsługi. jabra.com/speak510

JABRA speak 510. Instrukcja obsługi. jabra.com/speak510 JABRA speak 510 Instrukcja obsługi jabra.com/speak510 2013 GN Netcom A/S. Wszelkie prawa zastrzeżone. Jabra jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy GN Netcom A/S. Wszystkie pozostałe znaki towarowe

Bardziej szczegółowo

NEO X5 Nr produktu 394380

NEO X5 Nr produktu 394380 INSTRUKCJA OBSŁUGI NEO X5 Nr produktu 394380 Strona 1 z 7 Zawartość opakowania - MINIX NEO X5 x 1 - Pilot MINIX x 1 - Przejściówka zasilania 5V x 1 - Kabel mikro USB OTG x 1 - Kabel HDMI x 1 - Przewodnik

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne Doskonała jakość dźwięku. Przyciski i wyświetlacz. Odstęp kanałów: Plug & drive: łatwe podłączenie do gniazda zapalniczki

Dane techniczne Doskonała jakość dźwięku. Przyciski i wyświetlacz. Odstęp kanałów: Plug & drive: łatwe podłączenie do gniazda zapalniczki Funkcje: Czyta i odtwarza pliki w formacie MP3/WMA z karty SD/MMC i dysku przez port USB Wyświetlacz LCD przedstawia informacje o pliku audio i częstotliwości Funkcja LINE-IN (Wejście liniowe) umożliwia

Bardziej szczegółowo

Media Bank ME-747AP 1

Media Bank ME-747AP 1 Media Bank ME-747AP 1 1. Wprowadzenie 1. Instrukcja bezpieczeństwa 1. Zawsze odłącz zasilanie zanim podłączysz twardy dysk 2. Podłączenie zbyt dużego napięcia spowoduje uszkodzenie urządzenia oraz utratę

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi

Skrócona instrukcja obsługi Skrócona instrukcja obsługi 1. Przyciski i funkcje 1. Przedni aparat 2. Przycisk zwiększania głośności (+) 3. Przycisk zmniejszania głośności ( ) 4. Tylny aparat 5. Gniazdo słuchawek 6. Gniazdo karty SIM

Bardziej szczegółowo

RCForb (Client) Instrukcja Użytkownika

RCForb (Client) Instrukcja Użytkownika RCForb (Client) Instrukcja Użytkownika Dokumentacja wstępna. Spis treści Strona # - Instalacja i pierwsze uruchomienie Strona # - Konfiguracja ustawień Twego dźwięku Strona # - Odnalezienie stacji zdalnej

Bardziej szczegółowo

Mini kamera Full HD (AC-1080.ir)

Mini kamera Full HD (AC-1080.ir) Mini kamera Full HD (AC-1080.ir) Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini kamery Full HD. Mała i lekka kamera nagrywa filmy w jakości Full HD nawet w ciemności, dzięki wbudowanym diodom podczerwieni.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi NW-E013 / E015 / E016 / E013F / E015F / E016F. 2007 Sony Corporation 3-093-021-22 (1)

Instrukcja obsługi NW-E013 / E015 / E016 / E013F / E015F / E016F. 2007 Sony Corporation 3-093-021-22 (1) Instrukcja obsługi NW-E013 / E015 / E016 / E013F / E015F / E016F 2007 Sony Corporation 3-093-021-22 (1) Informacje o instrukcjach Do odtwarzacza dołączono instrukcję Quick Start Guide, niniejszą Instrukcję

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi mikrofonu Easi-Speak

Instrukcja obsługi mikrofonu Easi-Speak Instrukcję obsługi należy zachować, aby móc z niej skorzystać w późniejszym czasie. Mikrofon Easi-Speak jest wyposażony w niewymienną baterię akumulatorową. Nie należy wyjmować baterii. Mikrofon Easi-Speak

Bardziej szczegółowo

Radio ścienne PEHA by Honeywell

Radio ścienne PEHA by Honeywell INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio ścienne PEHA by Honeywell Nr produktu 551354 Strona 1 z 21 1.1 Zastosowanie Radio ścienne Audio Point może być używane na przykład w pokojach domowych (łazienka, kuchnia, sypialnia)

Bardziej szczegółowo

Przed użyciem kamery SmileCAM:

Przed użyciem kamery SmileCAM: Witamy w gronie właścicieli wyrobów SmileCAM. Dziękujemy za okazane zaufanie i nabycie tego doskonałego produktu. Zanim kamera zostanie zainstalowana prosimy o dokładne zapoznanie się z całą instrukcją

Bardziej szczegółowo

ainol V6000 HDB Rodimus instrukcja obsługi

ainol V6000 HDB Rodimus instrukcja obsługi ainol V6000 HDB Rodimus instrukcja obsługi Wszelkie prawa zastrzeŝone kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody MAG-TECH zabronione. Instrukcja tylko dla uŝytkowników końcowych dostarczana wraz z odtwarzaczami

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy odtwarzacz MP3 OXYGEN MX-312

Cyfrowy odtwarzacz MP3 OXYGEN MX-312 Cyfrowy odtwarzacz MP3 OXYGEN MX-312 INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Drogi kliencie, dziękujemy za zakup naszego produktu. Proszę uważnie przeczyta instrukcję zanim podłączysz odtwarzacz i zaczniesz go używa. Zachowaj

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi TCC-1280. Rejestrator samochodowy. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi TCC-1280. Rejestrator samochodowy. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi TCC-1280 Rejestrator samochodowy Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Odbiornik zgodny jest z warunkami dyrektywy 89/336/EEC dotyczącej

Bardziej szczegółowo

Xblitz Extreme II 4k

Xblitz Extreme II 4k Xblitz Extreme II 4k 1. Contents 2. Zasady bezpieczeństwa 3. Specjalne funkcje kamery 4. Akcesoria 5. Interfejs kamery 6. Funkcje przycisków 7. Obsługa kamery 8. włączanie/wyłączanie 9. ładowanie baterii

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA MPCC

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA MPCC V1.0.0 (10.14.2015) 1 (7) INSTALACJA UWAGA: Produkt działa jako urządzenie nadrzędne Modbus. Dlatego w przypadku podłączania narzędzia do istniejącej sieci Modbus konieczne może okazać się odłączenie innego

Bardziej szczegółowo

NR 912 Nr produktu 375466

NR 912 Nr produktu 375466 INSTRUKCJA OBSŁUGI NR 912 Nr produktu 375466 Strona 1 z 9 NR912/ Polska instrukcja obsługi 1 INSTALACJA GŁOŚNIKA (TUBY) Pozycja 1 Połączyć srebrną osłonę z tubą Pozycja 2 Połączyć tubę z uchwytem głośnika

Bardziej szczegółowo

DAB+ TUNER BOX 945. Enjoy it. Instrukcja obsługi

DAB+ TUNER BOX 945. Enjoy it. Instrukcja obsługi DAB+ TUNER BOX 945 Enjoy it. Instrukcja obsługi Spis treści Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa... 3 Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem...3 Wskazówki montażowe...3 Informacje producenta... 3 Gwarancja...3

Bardziej szczegółowo

Istnieją trzy sposoby tworzenia kopii zapasowej na panelu Comfort:

Istnieją trzy sposoby tworzenia kopii zapasowej na panelu Comfort: Istnieją trzy sposoby tworzenia kopii zapasowej na panelu Comfort: - automatyczna kopia zapasowa - kopia zapasowa / przywracanie z użyciem karty pamięci - kopia zapasowa / przywracanie z użyciem programu

Bardziej szczegółowo

U r. e a. M n u a l MODE COM PHONE KEYBOARD MC-9001 PHONE

U r. e a. M n u a l MODE COM PHONE KEYBOARD MC-9001 PHONE s U r e a M n u a l MODE COM PHONE KEYBOARD MC-9001 PHONE T A B L E O F C O N T E N T S E N G L I S H 3-8 P O L S K I 9-1 4 2 www.modecom.eu MODE COM PHONE KEYBOARD MC-9001 PHONE 1. Introduction The keyboard

Bardziej szczegółowo