Wydawca: Stowarzyszenie Media Dizajn ul. Zakole 31 lok Szczecin

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wydawca: Stowarzyszenie Media Dizajn ul. Zakole 31 lok. 5 71-454 Szczecin www.mediadizajn.pl e-mail: biuro@mediadizajn.pl"

Transkrypt

1

2 Wydawca: Stowarzyszenie Media Dizajn ul. Zakole 31 lok Szczecin Redakcja: Dorota Kowalewska Monika Tomczyk Kinga Rabińska Emilia Wolf Redaktor prowadzący: Kinga Rabińska kierownik projektu FUNdusze na Kulturę Korekta: Emilia Wolf Projekt i skład: Martyna Pazera Copyright by Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Wydanie pierwsze Wszystkie informacje prezentowane w publikacji zostały opracowane na podstawie dokumentów programowych i aplikacyjnych. Informacje dotyczące dobrych praktyk zostały opracowane na podstawie materiałów zamieszczonych na oficjalnych stronach internetowych beneficjentów projektów oraz materiałów przekazanych przez koordynatorów lokalnych projektu FUNdusze na Kulturę. Informacje w niniejszej publikacji prezentują stan na dzień 30 listopada 2012 r. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w dokumentach, na podstawie których publikacja została opracowana, a które mogą pojawić się po ww.dacie. ISBN:

3 SPIS TREŚCI WSTĘP ŹRÓDŁA FINANSOWANIA JEKTÓW KULTURALNYCH... 8 ABC OPRACOWANIA JEKTU KULTURALNEGO DOBRE PRAKTYKI SZCZECIN TRÓJMIASTO ŁÓDŹ KATOWICE WROCŁAW WARSZAWA

4

5 PRZEDMOWA Zastanawiasz się nad złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu kulturalnego, ale nie wiesz od czego zacząć? Masz wrażenie, że pozyskanie środków finansowych z Funduszy Europejskich (FE) jest dla Ciebie nieosiągalne i nie orientujesz się w dostępnych programach? Boisz się, że zarówno opracowanie wniosku, jak również realizacja i rozliczenie projektu przytłoczy Cię nawałem dokumentów? Jeśli tak, ten podręcznik jest dla Ciebie! W niniejszej publikacji chcielibyśmy pokazać, że projekty europejskie to zarówno szansa rozwoju dla Twojej organizacji, jak i możliwość wprowadzenia pozytywnych zmian w otoczeniu. I choć na początku przygody z Funduszami Europejskimi może się to wydawać trudne, zapewniamy, że nabycie odpowiednich umiejętności koniecznych do opracowania wniosku o dofinansowanie, realizacji i rozliczenia projektu to jedynie kwestia praktyki. Jednak by zacząć, potrzebujesz fundamentu, czyli informacji dotyczących tego, gdzie szukać wsparcia, jakie kroki podjąć, by wniosek trafił do odpowiedniej instytucji i, co więcej, został uznany za na tyle dobry, by go dofinansować z pieniędzy publicznych czyli naszych wspólnych pieniędzy. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie ten podręcznik. Zawarliśmy w nim najważniejsze wiadomości, niezbędne osobom dopiero zyskującym doświadczenie w pracy nad projektami finansowanymi z Funduszy Europejskich. Znajdziesz więc tu podpowiedzi dotyczące potencjalnych źródeł finansowania Twojego pomysłu wraz z danymi kontaktowymi właściwych instytucji, które pomogą rozwiać Twoje ewentualne wątpliwości. Opisaliśmy także krok po kroku jak powinna wyglądać droga od koncepcji do dobrze przygotowanego projektu, mającego szansę na dofinansowanie. Dodatkowo, szczegółowo wypunktowaliśmy miejsca, w których uzyskasz odpowiedzi na konkretne pytania, jakie na pewno pojawią się w trakcie Twojej pracy nad wnioskiem, a potem przy realizacji projektu ten podręcznik powstał po to, byś wiedział o co i jak pytać. W ramach projektu FUNdusze na Kulturę, którego częścią jest ta publikacja, wyselekcjonowaliśmy także 36 inspirujących, według nas najlepszych, projektów kulturalnych z sześciu województw. Naszym celem było przybliżenie tematu Funduszy Europejskich na kulturę i pokazanie na konkretnych przykładach jak efekty unijnych projektów wpływają na codzienne życie odbiorców. Wierzymy, że wybrane przez nas inicjatywy będą inspirować i ukażą przynajmniej w części spektrum działań, na jakie można uzyskać dofinansowanie z FE. Mamy nadzieję, że ta publikacja pomoże Ci w realizacji pomysłów na projekty i będzie stanowić drogowskaz do dalszego poszukiwania informacji. W tym celu zachęcamy także do odwiedzenia Portalu Funduszy Europejskich pod adresem: lub najbliższego Punktu Informacji Funduszy Europejskich, których lista dostępna jest na tej stronie. NO FUNDS, NO FUN! Zespół FUNduszy na Kulturę 5

6 W ST ĘP

7 WSTĘP Kultura kształtuje naszą tożsamość, nasze ambicje, styl życia czy stosunki międzyludzkie. Takie dziedziny kultury jak sztuka, dziedzictwo kulturowe, teatr, działalność wydawnicza czy design wpływają na naszą codzienność, a od niedawna są również postrzegane jako istotne czynniki wzrostu gospodarczego i społecznego. Stanowią one tzw. sektor kreatywny i sektor kultury. Sektory kreatywne w Europie zatrudniają ponad 6 milionów osób, co stanowi 3% wszystkich pracowników w Unii Europejskiej w samej Polsce w tych sektorach pracuje 230 tysięcy 1 osób! Kultura i kreatywność posiadają cechy dóbr publicznych, a zarazem poprawiają jakość życia. Tam, gdzie działania kreatywne są naprawdę intensywne żyje i pracuje się lepiej. Kultura uzupełnia społeczny i gospodarczy wymiar projektu, jakim jest Unia Europejska, wpływa na dobrobyt we wszystkich sektorach i przyczynia się do zwiększenia 3 kreatywności. Projekty ze sfery kultury uczą współdziałania, współpracy z innymi, poznania odmienności i radzenia 4 sobie ze światem. Kultura pozwala na promowanie istotnych wartości i celów, wybiegających poza dobrobyt materialny. Sektor kreatywny i sektor kultury działają w szybko zmieniającym się otoczeniu, kształtowanym przez postępującą 5 cyfryzację i globalizację, i w tym kontekście dostęp do komercyjnych źródeł finansowania jest ogromnym wyzwaniem. Banki nie dysponują bowiem odpowiednimi narzędziami oraz wiedzą do analizowania przedsięwzięć, gdzie głównym kapitałem jest wiedza i pomysł, w związku z czym nieadekwatnie oceniają wartość niematerialną przedsiębiorstwa. W dodatku pozornie odrębne dziedziny kultury jak np. muzyka, film czy moda, wciąż pozostają wzajemnie zamknięte, co ogranicza możliwość powstania nowych, silnych przedsiębiorstw. Zgodnie z dokumentem Komisji Europejskiej The Economy of Culture in Europe, przyszłość gospodarcza Europy związana będzie z jej przywództwem w zakresie kreatywności i innowacji. Również w dokumentach strategicznych UE wskazuje się na przedsiębiorstwa z sektora kultury i sektora kreatywnego jako te, które posiadają potencjał pozwalający przyczynić się do sukcesu strategii Europa 2020, w tym jej kluczowych inicjatyw, takich jak Unia Innowacji, agenda cyfrowa, program na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia oraz polityka przemysłowa w erze globalizacji. W latach państwa członkowskie otrzymały łącznie 347 mld EUR na rzecz osiągnięcia celów polityki spójności, z czego 6 mld zostało przeznaczonych na kulturę. W ramach tej polityki kulturę wiąże się głównie z turystyką, rewitalizacją, zapewnieniem usług kulturowych czy dziedzictwa kulturowego. Doceniając rolę i znaczenie sektorów kreatywnych w rozwoju regionalnym, Komisja Europejska podjęła decyzję dla nowych ram finansowania na lata dotyczącą powstania programu Kreatywna Europa, którego celem jest propagowanie różnorodności kulturowej i językowej oraz zwiększenie konkurencyjności sektora kreatywnego. Celami programu jest, m.in. wspieranie tworzenia transgranicznych sieci współpracy, sprostanie wyzwaniom cyfryzacji, wzmocnienie potencjału do prowadzenia działalności poza granicami oraz ustanowienie specjalnego mechanizmu finansowego pomagającego w uzyskaniu kredytów bankowych wszystko to będzie miało ogromny wpływ na realizację projektów z obszaru kultury. Ten program, obok instrumentów Horyzont 2020 i COSME, ma ułatwić instytucjom finansowym dokonywanie oceny projektów w zakresie kultury i projektów kreatywnych oraz umożliwić wsparcie dla potencjału na rzecz poszerzenia kręgu odbiorców, testowania nowych modeli oraz współpracy transgranicznej. Unię Europejską czeka nowa perspektywa finansowa, która obecnie omawiana jest przez przedstawicieli zainteresowanych krajów, jednak możemy być pewni, że kultura wciąż stanowić będzie istotny wkład w proces kreowania nowej, innowacyjnej i opartej na wiedzy Europy Rola kreatywności, 2 R.Towse Ekonomika Kultury. Kompendium, Warszwa 2011 str Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C175/1 dostęp z M.Kowalewski, A.Nowak, R.Thurow Czy kultura może wzmacniać spójność społeczną str Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-społecznego i Komitetu Regionów. 6 Ibidem str.4. 7 UNCTAD (2008), Creative Economy Report 2008, cz. I, str Baza danych DG REGIO. 7

8 1. 1. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA JEKTÓW KULTURALNYCH Ź R Ó D Ł A F I N A N S O W A N I A P R O J E K T Ó W K U L T U R A L N Y C H

9 1. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA JEKTÓW KULTURALNYCH Środki unijne, czyli co? Skąd pochodzą środki finansowe Unii Europejskiej (UE)? Składamy się na nie wszyscy. Gromadzone są one przez państwa członkowskie i przekazywane do wspólnego, unijnego budżetu. Budżet ten przeznaczany jest na realizację celów istotnych dla całej Unii, w tym realizację tzw. polityki spójności, której zadaniem jest zmniejszanie różnic pomiędzy krajami członkowskimi UE. Tym samym Polska i inne kraje członkowskie realizują obecnie wielki plan inwestycyjny, którego zadaniem jest zarówno stworzenie lub unowocześnienie infrastruktury technicznej (np. stworzenie nowych linii komunikacyjnych czy budowa nowoczesnych obiektów odpowiadających potrzebom ich użytkowników), jak i wsparcie działań miękkich, czyli tych, które nakierowane są na zdobywanie nowych umiejętności, przekazywanie wiedzy czy realizację pomysłów z dziedziny kultury. Budżet unijny co to takiego? W skrócie można powiedzieć, że roczny budżet UE to część składowa wieloletniego planu finansowego, tzw. perspektywy finansowej. Obecnie UE realizuje siedmioletni plan budżetowy, który rozpoczął się w roku 2007, co oznacza, że zakończy się on w nadchodzącym, W ramach tej perspektywy finansowej Polska otrzymała 67,3 mld EUR, a największe środki przeznaczone są na zadania pomagające zmniejszać różnice ekonomiczne i społeczne pomiędzy regionami UE, a więc zmieniające rzeczywistość wokół nas. Kultura w Funduszach Europejskich Środki przeznaczone na realizację pomysłów z dziedziny kultury na lata są rozproszone pomiędzy różnymi programami. Projekty kulturalne mogą być obecnie dofinansowane w ramach właściwie wszystkich polskich programów operacyjnych, tj: - programów centralnych: Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (PO IiŚ), Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) i Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG), - 16 programów regionalnych (tzw. Regionalnych Programów Operacyjnych RPO), - 10 programów współpracy terytorialnej. 1. 9

10 Każdy z tych programów ma swoje cele główne, określające zakres działań, jakie w ramach danego programu mogą być realizowane. Na przykład środki z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (PO IiŚ) przeznaczone są głównie na rozwój infrastruktury, a z kolei te z Programu Kapitał Ludzki (PO KL) na wzrost zatrudnienia i zmniejszanie różnic społecznych. Jednocześnie każdy program ma swoje cele strategiczne i priorytety, które stanowią swoiste drogowskazy na ścieżce realizacji Twojego projektu. W tym podręczniku przedstawimy najważniejsze programy, z których możesz korzystać w celu uzyskiwania dofinansowania na swój projekt kulturalny. DE FI NI CJA Priorytety to spis działań, których realizacja nakierowana jest na osiągnięcie celu określonego w programie. Priorytety podzielone są na działania i poddziałania, które skupiają projekty realizujące ten sam cel. Gdzie możesz znaleźć pomoc? Wiemy, że zwłaszcza na początku Twojej przygody z pisaniem, realizowaniem i rozliczaniem projektów wszystko to może wydawać się niezwykle skomplikowane. Pamiętaj, by się nie zniechęcać, bo realizacji projektów dofinansowywanych z FE po prostu trzeba się nauczyć poprzez praktykę. W całej Polsce znajdziesz Punkty Informacji Funduszy Europejskich, których pracownicy pomogą Tobie, m.in. w znalezieniu właściwego źródła dofinansowania (czyli programu, który przewiduje finansowanie działań podobnych do tych założonych przez Ciebie) czy, jeśli jesteś już na etapie realizacji projektu, w przygotowaniu dokumentacji finansowo-księgowej projektu. Konsultacje są bezpłatne i możesz o nie wystąpić zarówno telefonicznie, pisemnie (także owo), jak i osobiście, odwiedzając najbliższy Punkt Informacji Funduszy Europejskich. O co możesz pytać? Jeśli jesteś na etapie spajania swojego pomysłu w całość, możesz przedstawić go konsultantowi, a on udzieli informacji do jakiego programu należy złożyć wniosek, jaka instytucja zajmuje się przyjmowaniem dokumentów i jaki jest najbliższy termin naboru. Może także podpowiedzieć, jakie są mocne strony Twojego projektu, a nad czym trzeba jeszcze popracować. Jeśli natomiast już realizujesz projekt i zbliża się termin jego rozliczenia, konsultant wyjaśni Ci, jak należy opisać dokumenty finansowo-księgowe (faktury, rachunki, umowy, itp.), jak wypełnić formularz sprawozdania końcowego, co do niego dołączyć. Punkty organizują też otwarte spotkania dla potencjalnych beneficjentów, warto więc na bieżąco śledzić ogłoszenia na ich stronach internetowych. Pamiętaj, że by uzyskać najpełniejszą odpowiedź powinieneś wiedzieć, o co pytać. Przygotuj się więc do konsultacji. Określ, kim będzie wnioskodawca (czyli w czyim imieniu będzie składany projekt) czy będziesz składać go jako firma, organizacja pozarządowa, instytucja kultury czy jeszcze inaczej. Zdecyduj, gdzie będzie realizowany projekt (chociażby w jakim województwie), jaki jest jego szacunkowy koszt oraz jaki jest jego cel i działania. Im więcej informacji będziesz w stanie podać, tym bardziej konsultant będzie mógł pomóc. Jeśli chcesz zadać pytanie z zakresu rozliczania dotacji - uściślij z jakiego programu, gdzie oraz jako kto realizujesz projekt, kiedy odbył się nabór. Pamiętaj, że najważniejsze to wiedzieć, o co pytać. Punkty Informacji Funduszy Europejskich, o których mowa znajdują się w każdym województwie (jest ich ponad sto!). Poniżej przedstawiamy listę głównych Punktów w każdym województwie. Pamiętaj jednak, że na tej liście może nie być najbliższego Tobie Punktu (w każdym województwie są także lokalne Punkty Informacyjne) by uzyskać pełen wykaz odwiedź Portal Funduszy Europejskich (www.funduszeeuropejskie.gov.pl)

11 Województwo Nazwa i adres Głównego Punktu Informacyjnego Dane kontaktowe i godziny pracy zachodniopomorskie Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego ul. Kuśnierska 12b Szczecin godz. pracy: pon.-pt tel.: , fax: pomorskie Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego ul. Augustyńskiego Gdańsk godz.pracy: pon.-czw. 7:45-15:45, pt. 08:00-18:00, ostatnia sobota miesiąca 10:00-14:00 tel.: , , fax: warmińsko-mazurskie Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ul. Kościuszki Olsztyn godz. pracy: pn , wt-pt tel.:(89) , (89) fax: (89) podlaskie Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego ul. Kard. St. Wyszyńskiego Białystok godz. pracy: pon , wt.-pt tel.: , fax: mazowieckie Centralny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich ul. Żurawia 3/ Warszawa godz. pracy: pon-pt. 8-18, sob tel.: , , fax: Telefon do ustalania terminów konsultacji w CPI: kujawsko-pomorskie Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pl. Teatralny Toruń godz. pracy: pon.,śr.,czw , wt , pt tel.: , , fax: wielkopolskie Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego ul. Szyperska Poznań godz. pracy: pon.-pt tel.: , , fax: lubuskie Główny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich ul. Podgórna Zielona Góra godz. pracy: pon-pt , jedna sobota w miesiącu tel.: , , , , fax:

12 Województwo Nazwa i adres Głównego Punktu Informacyjnego Dane kontaktowe i godziny pracy świętokrzyskie Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego ul. Św. Leonarda Kielce godz. pracy: pon.-pt , sob tel.: fax.: lubelskie Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, Departament Polityki Rozwoju, Oddział Funduszy Europejskich ul. Stefczyka 3B/ Lublin godz. pracy: ; Bezpłatna infolinia : (tylko z terenu województwa lubelskiego), tel.: , , fax: małopolskie Centrum Informacyjne Fundusze Europejskie w Małopolsce (FEM) Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Funduszy Europejskich ul. Wielicka 72B Kraków godz. pracy: pon. do pt tel.: , , fax: podkarpackie Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Rzeszowie ul. Ł. Cieplińskiego Rzeszów godz. pracy: pon.-pt , sob tel.: , fax: dolnośląskie Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (PIFE) Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego ul. Mazowiecka 17 (pokój 0002) Wrocław godz. pracy: pon. do pt.: infolinia tel.: ; fax: łódzkie Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich ul. Moniuszki 7/ Łódź godz. pracy: pon.-pt tel.: , fax: opolskie Główny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich w Opolu ul. Barlickiego Opole godz. pracy: pon.-pt ; sob.: tel.: (77) ,21,22, fax: (77) śląskie (mieszkańcy tego województwa powinni kierować zapytania do Centralnego Punktu Informacyjnego FE w Warszawie) Centralny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich ul. Żurawia 3/ Warszawa godz. pracy: pon-pt. 8-18, sob tel.: , , fax: Telefon do ustalania terminów konsultacji w CPI:

13 Poniżej przedstawiamy pokrótce programy, z których możesz starać się o dofinansowanie projektu kulturalnego. Pamiętaj jednak, by nawet jeśli już realizujesz projekt, zawsze sprawdzać wytyczne do nowoogłoszonych konkursów na projekty czasem mała zmiana w wytycznych może skutkować odrzuceniem wniosku ze względów formalnych (bo np. nie dołączono wymaganego dokumentu). Program Kapitał Ludzki (PO KL) O co chodzi? PO KL jest programem nakierowanym, jak sama nazwa wskazuje, na rozwój kapitału ludzkiego, czyli nas wszystkich poprzez nabywanie i podnoszenie naszych umiejętności (czyli np. doszkalanie) i zwiększenie dostępu do wiedzy, zachęcanie do wprowadzania innowacji i tworzenie trwałych miejsc pracy. Jaki ma to wpływ na naszą codzienność? Więcej pracy, więcej wykwalifikowanych pracowników, więcej możliwości tzw. edukacji nieformalnej, czyli uzyskiwanej poza murami szkół. W Programie tym dofinansowywane są tzw. projekty miękkie, czyli nieinwestycyjne (co oznacza, ze w tym Programie nie uzyskasz dofinansowania na wybudowanie teatru czy rewitalizację budynku na cele kulturalne). DE FI NI CJA Beneficjent osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje osobowość prawną, realizująca projekty finansowane z budżetu państwa lub ze źródeł zagranicznych na podstawie decyzji lub umowy o dofinansowanie projektu. Jakie priorytety tyczą się kultury? Tak, w ramach PO KL możesz starać się o dofinansowanie projektu kulturalnego w ramach Priorytetu 3 Wysoka jakość systemu oświaty, Priorytetu 4: Szkolnictwo wyższe i nauka, Priorytetu 7: Promocja integracji społecznej i Priorytetu 9: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Pamiętaj jednak, że priorytety stanowią swoiste cele główne Programu zapoznaj się z celami szczegółowymi, które określają działania i poddziałania w ich ramach lub skorzystaj z pomocy pracowników najbliższego Punktu Informacji Funduszy Europejskich. Tam też uzyskasz informacje dot. minimalnych i maksymalnych kwot dofinansowania (np. w Priorytecie 3 minimalna kwota dofinansowania to 50 tys. zł, co oznacza, że mniejsze projekty nie są dofinansowywane w ramach tego Priorytetu). Kim mogą być beneficjenci? Beneficjentami mogą być: - instytucje rynku pracy, - instytucje szkoleniowe, - jednostki administracji rządowej i samorządowej, - przedsiębiorcy, - instytucje otoczenia biznesu, - organizacje pozarządowe, - instytucje systemu oświaty i szkolnictwa wyższego, - inne podmioty. Przykład projektu: stworzenie programu edukacyjnego z zakresu kultury (np. projekt Design Silesia II, por. str. 54). Więcej informacji o Programie i aktualne ogłoszenia naborów projektów:

14 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (PO IiŚ) O co chodzi? PO IiŚ to największy Program Operacyjny realizowany w Polsce. Celem programu jest zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Polski poprzez zrównoważony rozwój infrastruktury technicznej, ochronę środowiska, zdrowia, zachowanie tożsamości kulturowej i wspieranie rozwoju spójności terytorialnej. Innymi słowy PO IiŚ jest programem, w ramach którego realizuje się inwestycje infrastrukturalne. Jakie priorytety tyczą się kultury? Dla działań z zakresu kultury w ramach PO IiŚ stworzono osobny Priorytet (Priorytet 11) pn. Kultura i dziedzictwo kulturowe. W ramach tego Priorytetu finansowane są takie działania jak rewitalizacja czy konserwacja zabytków, digitalizacja zasobów muzealnych czy bibliotecznych, budowa czy remont instytucji kultury i uczelni artystycznych, zakup wyposażenia. Pamiętaj jednak, że priorytety stanowią swoiste cele główne Programu zapoznaj się z celami szczegółowymi, które określają działania i poddziałania w ich ramach lub skorzystaj z pomocy pracowników najbliższego Punktu Informacji Funduszy Europejskich. Tam też uzyskasz informacje dot. minimalnych i maksymalnych kwot dofinansowania, jednak w przypadku tego Priorytetu możesz uzyskać dofinansowanie w wysokości do 85% kosztów kwalifikowalnych projektu. DE FI NI CJA Koszty kwalifikowalne wydatki poniesione bezpośrednio przez beneficjenta w cenach netto, potwierdzone fakturą lub rachunkiem, poniesione w trakcie realizacji projektu (NIGDY nie wcześniej niż przed złożeniem wniosku o dofinansowanie). WAŻNE! Programy różnią się pod względem kwalifkowalności wydatków, dlatego ZAWSZE należy uważnie czytać wytyczne do Programów (dostępne na stronach www). Kim mogą być beneficjenci? O środki finansowe w ramach PO IiŚ mogą się starać: - jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, - administracja rządowa, - przedsiębiorcy, - inspekcje i straże w zakresie ochrony środowiska, - jednostki naukowe, szkoły wyższe, - instytucje kultury, - zakłady opieki zdrowotnej, - partnerstwa publiczno-prywatne, - organizacje pozarządowe, - kościoły i związki wyznaniowe. Przykład projektu: rewitalizacja obiektów architektonicznych na cele związane z działaniami kulturalnymi (np. projekt EC-1, por. str. 51). 1. Więcej informacji o Programie i aktualne ogłoszenia naborów projektów: 14

15 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (PO IG) O co chodzi? PO IG to Program nakierowany na rozwój krajowej gospodarki, co oznacza, że wspiera on głównie przedsiębiorców lub przyszłych przedsiębiorców, którzy pragną, by ich firma była innowacyjna i mają na to pomysł. Jakie priorytety tyczą się kultury? Dla działań z zakresu kultury w ramach PO IG stworzono Priorytet 6: Polska gospodarka na rynku międzynarodowym. W ramach tego Priorytetu finansowane są działania nakierowane na stworzenie projektów turystycznych (zwłaszcza realizowanych w partnerstwie) czy ochronę obiektów o szczególnym znaczeniu turystycznym. Pamiętaj jednak, że priorytety stanowią swoiste cele główne Programu zapoznaj się z celami szczegółowymi, które określają działania i poddziałania w ich ramach lub skorzystaj z pomocy pracowników najbliższego Punktu Informacji Funduszy Europejskich. Tam też uzyskasz informacje dot. minimalnych i maksymalnych kwot dofinansowania. Kim mogą być beneficjenci? O środki finansowe w ramach PO IG mogą się starać: - jednostki samorządu terytorialnego i instytucje im podległe, - administracja rządowa i instytucje jej podległe, - instytucje otoczenia biznesu (w tym także organizacje pozarządowe), - przedsiębiorcy. Więcej informacji o Programie i aktualne ogłoszenia naborów projektów: Regionalne Programy Operacyjne (RPO) O ile PO KL i PO IiŚ są Programami funkcjonującymi na poziomie krajowym, o tyle każde z 16 polskich województw realizuje swój własny, regionalny Program Operacyjny. Tak, jak w przypadku programów realizowanych na poziomie krajowym, RPO mają określone priorytety. Zwykle w ich ramach można pozyskać dofinansowanie na projekty związane ze zdrowiem, edukacją, rozwojem miast, kulturą i turystyką, budowaniem społeczeństwa informacyjnego czy promocją regionu. Dostępne środki służą przede wszystkim zmniejszaniu różnic w rozwoju regionów należących do UE. Co więcej, każdy z RPO dopasowany jest do potrzeb danego regionu, co oznacza, że różnią się one między sobą, funkcjonują na nieco innych zasadach, a każdemu z nich przypisana jest inna jednostka zarządzająca, np. w przypadku Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego (RPO WP) za wdrażanie (realizację) Programu odpowiedzialna jest komórka Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Co ważne, wszystkie projekty w ramach danego RPO muszą być realizowane na terenie przypisanego mu województwa. By uzyskać pełne informacje nt. źródeł finansowania, zasad aplikowania o środki, wytycznych i terminów aktualnych konkursów wniosków zachęcamy do odwiedzenia portali internetowych i punktów konsultacyjnych RPO dla Twojego województwa. DE FI NI CJA Instytucja (jednostka) zarządzająca instytucja odpowiadająca za poprawne przygotowanie i wdrażanie (realizację) danego programu

16 Program Punkt konsultacyjny Programu www RPO dla Województwa Zachodniopomorskiego Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego Wydział Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego ul. Wyszyńskiego 30 - I, II, III i IV piętro, Szczecin tel.: , fax: Adres do korespondencji: ul. Korsarzy 34, Szczecin Wydział Zamiejscowy Urzędu Marszałkowskiego al. Monte Casino 2, Koszalin tel.: RPO dla Województwa Pomorskiego Departament Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego ul. Augustyńskiego 2, Gdańsk RPO dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego Główny Punkt Informacyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata przy Departamencie Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. ul. Kościuszki 83, Olsztyn tel , informacja RPO dla Województwa Podlaskiego Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Zarządzania RPO ul. Poleska 89, Białystok tel: (sekretariat), (kancelaria) fax: RPO dla Województwa Mazowieckiego Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego Al. Solidarności 61, Warszawa, tel.: , fax: RPO dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko- Pomorskiego Sekretariat Departamentu Plac Teatralny 2a, Toruń tel.: , fax: RPO dla Województwa Wielkopolskiego Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Poznaniu ul. Szyperska 14, Poznań tel.: ,

17 RPO dla Województwa Lubuskiego Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Departament Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego ul. Św. Jadwigi 1, Zielona Góra tel.: , fax: RPO dla Województwa Dolnośląskiego Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Punkt Informacyjno-Kontaktowy ds. ZPORR i RPO Wyb. Juliusza Słowackiego 12-14, Wrocław tel.: , RPO dla Województwa Łódzkiego Urząd Marszałkowski w Łodzi Główny Punkt Informacyjny w Łodzi ul. Moniuszki 7/9, Łódź tel.: , RPO dla Województwa Opolskiego Główny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich w Opolu ul. Barlickiego 17, Opole tel.: ,21,22, fax: RPO dla Województwa Śląskiego Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Rozwoju Regionalnego ul. Dąbrowskiego 23 (siedziba), ul. Ligonia 46 (poczta), Katowice Tel.: , , fax: RPO dla Województwa Świętokrzyskiego Punkt Informacyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata Departament Polityki Regionalnej Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego ul. Sienkiewicza 63 (I piętro, wejście od ul. Wspólnej 4), Kielce tel.: , , fax: RPO dla Województwa Lubelskiego Punkt Informacyjny w Departamencie Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego ul. Stefczyka 3b, Lublin tel.: , (bezpłatna infolinia) RPO dla Województwa Małopolskiego Centrum Informacyjne Fundusze Europejskie w Małopolsce (FEM) Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Funduszy Europejskich ul. Wielicka 72B, Kraków RPO dla Województwa Podkarpackiego Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Rzeszowie ul. Ł. Cieplińskiego 4, Rzeszów tel.: , , fax:

18 Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej (EWT) O co chodzi? Programy EWT wyróżnia na tle innych prezentowanych w tej publikacji Programów to, że dotyczą projektów międzynarodowych, czyli inicjatyw realizowanych ponad granicami. Oznacza to, że projekty proponowane do realizacji w ramach EWT muszą dotyczyć działań planowanych i realizowanych przez partnerów z co najmniej dwóch krajów Unii Europejskiej. Celem takiego podejścia jest inicjowanie i rozwijanie współpracy ponadnarodowej pomiędzy różnymi instytucjami i organizacjami jednak w każdym składanym projekcie musi być tzw. partner wiodący, czyli taki, który jest odpowiedzialny za cały projekt. To partner wiodący ma najważniejszą rolę - odpowiada za ostateczną treść wniosku, jego poprawną realizację i rozliczenie, także w kontekście obowiązków nałożonych na pozostałych partnerów. Choć oczywiście nie wykonuje za nich pracy, musi panować nad tym, co się dzieje w projekcie i motywować. W ramach EWT możemy rozróżnić tzw. programy transgraniczne (służące przede wszystkim budowaniu relacji łączących społeczności po obu stronach granicy, m.in. poprzez wspólne inicjatywy dotyczące ochrony środowiska, infrastruktury czy właśnie kultury) i transnarodowe (służące społecznościom z obszarów więcej niż dwóch państw). Zwykle już z nazwy programu można wywnioskować, jakie kraje w nim uczestniczą, jednak zawsze należy sprawdzić dokładne obszary wsparcia, gdyż często nie jest to równoznaczne z granicami geograficznymi tych krajów. Dokładne wytyczne można znaleźć na stronach internetowych programów. Poniżej przedstawiamy Programy EWT: Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska (Województwo Lubuskie) Brandenburgia Celem Programu jest spójny wzrost ekonomiczno-społeczny wyżej wymienionych regionów poprzez stymulowanie gospodarki, inwestycje infrastrukturalne i prowadzenie działań nakierowanych na nabywanie nowych umiejętności. Co jest istotne w przypadku przygotowywania i realizacji projektu w ramach tego Programu (jak i innych przewidzianych w ramach EWT) to silny czynnik transgraniczny, wyrażony we wspólnych pracach nad wnioskiem i realizacji projektu przez partnerów z różnych krajów lub wpływ na społeczność regionu po obu stronach granicy. Partnerzy w projekcie mogą liczyć na dofinansowanie projektów w wysokości do 85% kosztów kwalifikowalnych (co oznacza, że 15% kosztów pokrywają sami). Wnioski składać mogą: jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki administracji państwowej i jednostki samorządowe utworzone w celu zapewnienia usług publicznych, instytucje edukacyjne i kulturalne, uczelnie wyższe, organizacje pozarządowe non profit, kościoły i związki wyznaniowe, instytucje otoczenia biznesu. Więcej informacji o programie i aktualne ogłoszenia naborów projektów: Program Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Zachodniopomorskie) Meklemburgia Pomorze Przednie / Brandenburgia 1. Celem Programu (zwanego w skrócie INTERREG IVA) jest równomierny rozwój tego obszaru poprzez wspólne działania instytucji, organizacji i mieszkańców, zarówno w kontekście infrastruktury, ekonomii i nauki, jak i turystyki czy kultury. Tu także kwestią kluczową jest współpraca partnerów z obydwu stron granicy. Dla projektów kulturalnych szczególnie istotny jest Priorytet 3: Transgraniczny rozwój zasobów ludzkich oraz wsparcie współpracy transgranicznej w zakresie kultury i edukacji i ochrony zdrowia. Partnerzy mogą liczyć na dofinansowanie projektów w wysokości do 85% kosztów kwalifikowalnych (w formie refundacji). Partnerami mogą być: 18

19 jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, organy administracji rządowej, jednostki sektora finansów publicznych, podmioty prawa publicznego, osoby prawne pożytku publicznego (stowarzyszenia, związki, fundacje) i pozostałe organizacje pozarządowe (NGO), zakłady budżetowe jednostek samorządowych nie prowadzące działalności komercyjnej, komunalne związki celowe, towarzystwa i organizacje wspierania gospodarki, centra technologiczne, placówki B+R, szkoły wyższe, placówki naukowo-dydaktyczne, placówki kultury i sportu, placówki służby zdrowia i pomocy społecznej, Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania, organizacje samorządów gospodarczych, zawodowych i rolniczych, Lasy Państwowe. Więcej informacji o programie i aktualne ogłoszenia naborów projektów: DE FI NI CJA Refundacja sposób udzielania dofinansowania dla projektów. Refundacja części lub całości wydatków kwalifikowanych następuje po ich poniesieniu, tj. najpierw wydatki projektu ponoszone są ze środków własnych beneficjenta, a później dopiero zwracane (refundowane) zgodnie z dowodami księgowymi. Program Współpracy Transgranicznej Polska Saksonia W przypadku tego Programu EWT celem jest także działanie na rzecz zacieśniania transgranicznych więzi pomiędzy podmiotami i działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju. Dla osób składających wnioski o dofinansowanie z obszaru kultury istotna jest Oś Priorytetowa 2: Transgraniczna integracja społeczna. O dofinansowanie w wysokości do 85% kosztów kwalifikowalnych mogą się starać: jednostki samorządu terytorialnego każdego szczebla oraz ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego, organy administracji rządowej oraz ich jednostki organizacyjne, podmioty, w tym spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia lub Skarb Państwa, pozostałe jednostki sektora finansów publicznych, parki narodowe i krajobrazowe, podmioty zarządzające obszarami chronionymi, PGL Lasy Państwowe wraz z jednostkami organizacyjnymi, instytucje kultury, muzea i biblioteki, placówki naukowe, w tym placówki PAN oraz inne publiczne instytucje prowadzące działalność edukacyjną lub badawczo-rozwojową, szkoły wyższe oraz podstawowe jednostki organizacyjne szkół wyższych, osoby prawne prowadzące szkoły i placówki oświatowe, jednostki systemu ratownictwa medycznego i Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej lub Niepubliczne 1. 19

20 Zakłady Opieki Zdrowotnej działające w publicznym systemie ochrony zdrowia, publiczne placówki zdrowotne, w tym szpitale uzdrowiskowe, sanatoria uzdrowiskowe, prewentoria uzdrowiskowe dla dzieci, przychodnie uzdrowiskowe, organizacje pozarządowe, fundacje i stowarzyszenia, kościoły i inne związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i innych związków wyznaniowych, instytucje otoczenia biznesu, instytucje i organizacje wspierające rozwój przedsiębiorczości, innowacyjności oraz rozwój regionalny w tym centra transferu technologii, parki technologiczne, przemysłowe, inkubatory przedsiębiorczości, agencje i fundacje rozwoju regionalnego, izby oraz małe i średnie przedsiębiorstwa łącznie z przedsiębiorstwami o profilu gospodarki wiejskiej i leśnej. Więcej informacji o programie i aktualne ogłoszenia naborów projektów: Program Współpracy Transgranicznej Polska Czechy Celem nadrzędnym programu jest rozwój społeczno-gospodarczy tego obszaru poprzez promowanie i wspieranie wspólnych działań po obu stronach granicy. Wnioskodawcy mogą liczyć na pokrycie do 85% kosztów kwalifikowalnych projektu w formie refundacji. O dofinansowanie takie mogą się starać: jednostki samorządu terytorialnego wszystkich szczebli, podmioty i jednostki organizacyjne powoływane albo tworzone przez państwo, wojewodów lub jednostki samorządu terytorialnego w celu świadczenia usług publicznych, pozarządowe organizacje non-profit (NGO), izby gospodarcze, szkoły wyższe, inne instytucje prowadzące działalność edukacyjną lub badawczą, inne podmioty i stowarzyszenia o charakterze non-profit (np. instytucje kulturalne, edukacyjne i kościelne). Więcej informacji o programie i aktualne ogłoszenia naborów projektów: Program Współpracy Transgranicznej Polska Słowacja W tym programie największy nacisk położono na realizację działań dążących do wyrównania różnic i intensyfikacji rozwoju społeczno-gospodarczego na obszarze przygranicznym poprzez wspólne działania transgraniczne. Dla osób pragnących realizować projekty kulturalne, istotny jest przede wszystkim Priorytet 2: Rozwój społeczno-gospodarczy oraz Priorytet 3: Wsparcie inicjatyw lokalnych (mikroprojekty), który to dofinansowuje działania ludzi dla ludzi (także z zakresu kultury!). Wnioskodawcy mogą liczyć na pokrycie 85% kosztów kwalifikowalnych projektu w formie refundacji. O dofinansowanie takie mogą się starać: jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki administracji państwowej i jednostki samorządowe utworzone w celu zapewnienia usług publicznych, organizacje pozarządowe non profit (NGO), Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej. 1. Więcej informacji o programie i aktualne ogłoszenia naborów projektów: 20

Wydawca: Stowarzyszenie Media Dizajn ul. Zakole 31 lok. 5 71-454 Szczecin www.mediadizajn.pl e-mail: biuro@mediadizajn.pl

Wydawca: Stowarzyszenie Media Dizajn ul. Zakole 31 lok. 5 71-454 Szczecin www.mediadizajn.pl e-mail: biuro@mediadizajn.pl Wydawca: Stowarzyszenie Media Dizajn ul. Zakole 31 lok. 5 71-454 Szczecin www.mediadizajn.pl e-mail: biuro@mediadizajn.pl Redakcja: Dorota Kowalewska Monika Tomczyk Kinga Rabińska Emilia Wolf Redaktor

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska Saksonia 2007 2013

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska Saksonia 2007 2013 Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska Saksonia 2007 2013 Aleksandra Sibiga Żagań, 25 marzec 2010 roku WARUNKI OTRZYMANIA WSPARCIA W ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej

Bardziej szczegółowo

Współpraca transnarodowa i międzyregionalna

Współpraca transnarodowa i międzyregionalna Współpraca transnarodowa i międzyregionalna Programy Interreg: Europa Środkowa, Region Morza Bałtyckiego, EUROPA Toruń, 17 marca 2015 roku 1 Programy transnarodowe to: współpraca w ramach określonych obszarów

Bardziej szczegółowo

Programy EWT dla rozwoju wybrzeża Morza Bałtyckiego w latach

Programy EWT dla rozwoju wybrzeża Morza Bałtyckiego w latach Programy EWT dla rozwoju wybrzeża Morza Bałtyckiego w latach 2014-2020 Europejska Współpraca Terytorialna cel 2 polityki spójności UE realizacja celów wynikających ze strategii Europa 2020, koncentracja

Bardziej szczegółowo

Współpraca transnarodowa i międzyregionalna

Współpraca transnarodowa i międzyregionalna Europejska Współpraca Terytorialna Współpraca transnarodowa i międzyregionalna Wprowadzenie Warszawa, 8 października 2014 roku 1 Europejska Współpraca Terytorialna 2007-2013 Trzy typy programów różnice

Bardziej szczegółowo

Polityka spójności 2007-2013

Polityka spójności 2007-2013 Regionalne Programy Operacyjne jako źródło finansowania centrów nauki i wystaw interaktywnych Agnieszka Dawydzik Departament Koordynacji Programów Regionalnych Konferencja INTERAKCJA-INTEGRACJA INTEGRACJA

Bardziej szczegółowo

Kultura w programach EWT 2014-2020. Katowice, 14 marca 2014 r.

Kultura w programach EWT 2014-2020. Katowice, 14 marca 2014 r. Kultura w programach EWT 2014-2020 Katowice, 14 marca 2014 r. EUROPEJSKA WSPÓŁPRACA TERYTORIALNA Zasady: - partnerstwo ponadnarodowe, - poziom dofinansowania dla polskich partnerów: do 85% kosztów kwalifikowalnych,

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ. Programy. Europejskiej Współpracy Terytorialnej

PROGRAMY EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ. Programy. Europejskiej Współpracy Terytorialnej Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej Europejska Współpraca Terytorialna (EWT) Współpraca transgraniczna Granice kraju województwo kujawsko-pomorskie nie ma możliwości uczestnictwa w tych programach

Bardziej szczegółowo

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki 476,46 mln euro (ok. 1,95 mld PLN ) z EFRR na rozwój gospodarczy regionu

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy Transnarodowej dla Europy Środkowej 2007-2013 (ang. Central-East Programme CEP)

Program Współpracy Transnarodowej dla Europy Środkowej 2007-2013 (ang. Central-East Programme CEP) Program Współpracy Transnarodowej dla Europy Środkowej 2007-2013 (ang. Central-East Programme CEP) Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Polityki Regionalnej Zespół Europejskiej Współpracy

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy Wspólnotowe

Inicjatywy Wspólnotowe Inicjatywy Wspólnotowe INTERREG III Podstawowe informacje i dokumenty AUTOR: DOMINIKA RARÓG-OŚLIŹLOK 1.06.2004 Opracowano na podstawie informacji z Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach, MGPiPS oraz stron

Bardziej szczegółowo

W Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki są jeszcze stosunkowo znaczne środki do wykorzystania przez firmy z sektora MSP.

W Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki są jeszcze stosunkowo znaczne środki do wykorzystania przez firmy z sektora MSP. W Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki są jeszcze stosunkowo znaczne środki do wykorzystania przez firmy z sektora MSP. Perspektywa finansowa 20072013 w obszarze dotacji dla sektora MSP jest już w znacznej

Bardziej szczegółowo

Inne Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2014-2020 Szczecin, 8 lipca 2014

Inne Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2014-2020 Szczecin, 8 lipca 2014 Inne Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2014-2020 Szczecin, 8 lipca 2014 Beneficjenci W programach transnarodowych (CE, BSR) zarówno instytucje publiczne, jak i prywatne. W programie INTERREG

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... Wykaz autorów... Wstęp...

Wykaz skrótów... Wykaz autorów... Wstęp... Wykaz skrótów... Wykaz autorów... Wstęp... XI XIII XV Rozdział I. Uwarunkowania prawne funkcjonowania instytucji kultury w Polsce, podział instytucji działających w obszarze kultury i ich specyfika w kontekście

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020. Warszawa, 14 października 2014 r.

Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020. Warszawa, 14 października 2014 r. Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020 Warszawa, 14 października 2014 r. 1 Cele tematyczne 2 Programy operacyjne na poziomie krajowym i regionalnym 3 Programy ramowe Unii Europejskiej Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Archiwa państwowe a nowa perspektywa finansowa UE na lata 2014-2020

Archiwa państwowe a nowa perspektywa finansowa UE na lata 2014-2020 Narada Dyrektorów AP Archiwa państwowe a nowa perspektywa finansowa UE na lata 2014-2020 Daniel Wiciński Doradca Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych Warszawa, 29.11.2013 r. Fundusze Europejskie 2014-2020

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKA WSPÓŁPRACA TERYTORIALNA - trzy wymiary współpracy międzynarodowej

EUROPEJSKA WSPÓŁPRACA TERYTORIALNA - trzy wymiary współpracy międzynarodowej EUROPEJSKA WSPÓŁPRACA TERYTORIALNA - trzy wymiary współpracy międzynarodowej Monika Strojecka-Gevorgyan Zielona Góra, 23 września 2008 r. Polityka spójności UE 2007-2013 Trzy cele: 1. Konwergencja 2. Konkurencyjność

Bardziej szczegółowo

Spotkanie konsultacyjne na temat polsko-słowackiej współpracy transgranicznej w latach

Spotkanie konsultacyjne na temat polsko-słowackiej współpracy transgranicznej w latach Spotkanie konsultacyjne na temat polsko-słowackiej współpracy transgranicznej w latach 2014-2020 Nowy Targ, 15.01.2014 r. Spotkanie realizowane w ramach mikroprojektu pt. Polsko-słowacka strategia działania

Bardziej szczegółowo

SZANSE NA WSPÓŁPRACĘ TRANSGRANICZNĄ PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ LITWA-POLSKA 2014-2020

SZANSE NA WSPÓŁPRACĘ TRANSGRANICZNĄ PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ LITWA-POLSKA 2014-2020 SZANSE NA WSPÓŁPRACĘ TRANSGRANICZNĄ PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ LITWA-POLSKA 2014-2020 Program współpracy Interreg V-A Litwa-Polska jest kontynuacją współpracy rozpoczętej wraz z Programem Współpracy

Bardziej szczegółowo

Program LEADER 2014-2020 realizowany będzie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Program LEADER 2014-2020 realizowany będzie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Leśna Kraina Górnego Śląska współfinansowana jest ze środków

Bardziej szczegółowo

Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)

Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR) Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR) Zapraszamy na szkolenia informacyjne podnoszące kompetencje pracowników i właścicieli mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Transnarodowy Program InterregEuropa Środkowa

Transnarodowy Program InterregEuropa Środkowa Transnarodowy Program InterregEuropa Środkowa Polityka spójności w Europie W celu wspierania harmonijnego rozwoju całej Unii, rozwija ona i prowadzi działania służące wzmacnianiu jej spójności gospodarczej,

Bardziej szczegółowo

Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej (INTERREG) w latach 2014-2020

Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej (INTERREG) w latach 2014-2020 Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej (INTERREG) w latach 2014-2020 PARTNERSKIE PROJEKTY TURYSTYCZNE WNIOSKI DLA PASA NADMORSKIEGO Jak realizować projekty partnerskie z zakresu turystyki w latach

Bardziej szczegółowo

Wykaz autorów... Wykaz skrótów... Wstęp...

Wykaz autorów... Wykaz skrótów... Wstęp... Wykaz autorów... Wykaz skrótów... Wstęp... IX XI XIII Rozdział I. Uwarunkowania prawne funkcjonowania instytucji kultury w Polsce, podział instytucji działających w obszarze kultury i ich specyfika w kontekście

Bardziej szczegółowo

Europejska Współpraca Terytorialna w latach 2014-2020

Europejska Współpraca Terytorialna w latach 2014-2020 Europejska Współpraca Terytorialna w latach 2014-2020 Współpraca międzyregionalna doświadczenia i szanse Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej Katowice, 15 października 2013 r. Plan prezentacji

Bardziej szczegółowo

Projekt MAŁOPOLSKA 2015 -przygotowania do Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007-2013

Projekt MAŁOPOLSKA 2015 -przygotowania do Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007-2013 Projekt MAŁOPOLSKA 2015 -przygotowania do Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007-2013 Bożena PIETRAS-GOC Koordynator projektu Kancelaria Zarządu Województwa Małopolskiego Kontekst projektu

Bardziej szczegółowo

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE N O T A T K A S Ł U Ż B O W A

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE N O T A T K A S Ł U Ż B O W A URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE N O T A T K A S Ł U Ż B O W A DO: OD: Pani Wioletta Śląska-Zyśk, Wicemarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Lidia Wójtowicz, Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Związek ZIT jako Instytucja Pośrednicząca

Związek ZIT jako Instytucja Pośrednicząca Związek ZIT jako Instytucja Pośrednicząca II Posiedzenie Komitetu Sterującego Związku ZIT Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego Bydgoszcz,18.03.2015 r. CO TO JEST INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA (IP) IP

Bardziej szczegółowo

Interreg Europa Środkowa

Interreg Europa Środkowa Spotkanie informacyjne, Słupsk, 19 lutego 2015 r. Interreg Europa Środkowa Anna Deryło Emilia Simonowicz Biuro ds. Funduszy Zewnętrznych PROGRAM INTERREG EUROPA ŚRODKOWA Program Interreg Europa Środkowa

Bardziej szczegółowo

Europejska Współpraca Terytorialna 2007-2013

Europejska Współpraca Terytorialna 2007-2013 Europejska Współpraca Terytorialna 2007-2013 Europejska Współpraca Terytorialna (EWT) informacje ogólne - fundusz wyodrębniony w ramach polityki spójności, wspierający wspólne przedsięwzięcia krajów unijnych

Bardziej szczegółowo

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII PRZYSZŁOŚCIOWE INWESTYCJE

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII PRZYSZŁOŚCIOWE INWESTYCJE 1 ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII PRZYSZŁOŚCIOWE INWESTYCJE 2 PLAN SPOTKANIA 1. OZE - podstawowe informacje 2. Dotacje w 2013 roku 3. Inicjatywa Jessica na Mazowszu 4. Programy NFOŚiGW 3 OZE PODSTAWOWE INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Bielsko-Biała, 19 stycznia 2018 r.

Bielsko-Biała, 19 stycznia 2018 r. Bielsko-Biała, 19 stycznia 2018 r. Polska: części województw: śląskiego (powiaty: bielski, cieszyński, żywiecki, pszczyński, miasto Bielsko-Biała) małopolskiego podkarpackiego Słowacja: Kraj Preszowski

Bardziej szczegółowo

Perspektywa rozwoju obszaru z uwzględnieniem funduszy unijnych na lata

Perspektywa rozwoju obszaru z uwzględnieniem funduszy unijnych na lata Perspektywa rozwoju obszaru z uwzględnieniem funduszy unijnych na lata 2014-2020 Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania - Dorzecze Wisły Program LEADER 2014-2020 realizowany będzie

Bardziej szczegółowo

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Towarzystwo Inicjatyw Europejskich ul. Próchnika 1 lok. 303 90-408 Maj 2013 Operator Programu Wolontariatu Długoterminowego

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2007-2013

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2007-2013 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2007-2013 REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE W latach 2007-2013 w ramach Narodowej Strategii Spójności (Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia)

Bardziej szczegółowo

Obywatele dla Demokracji. program dla organizacji pozarządowych finansowany z funduszy EOG

Obywatele dla Demokracji. program dla organizacji pozarządowych finansowany z funduszy EOG Obywatele dla Demokracji program dla organizacji pozarządowych finansowany z funduszy EOG Obywatele dla Demokracji Realizatorzy: Fundacja im. Stefana Batorego w partnerstwie z Polską Fundacją Dzieci i

Bardziej szczegółowo

Programy Interreg: Europa Środkowa, Region Morza Bałtyckiego, EUROPA

Programy Interreg: Europa Środkowa, Region Morza Bałtyckiego, EUROPA Europejska Współpraca Terytorialna Programy Interreg: Europa Środkowa, Region Morza Bałtyckiego, EUROPA Gliwice, 23 października 2014 roku 1 Europejska Współpraca Terytorialna 2007-2013 Programy transnarodowe

Bardziej szczegółowo

Program dla Europy Środkowej 2007-2013

Program dla Europy Środkowej 2007-2013 Warszawa, 15 stycznia 2014 r. Program dla Europy Środkowej 2007-2013 Teresa Marcinów Departament Współpracy Terytorialnej, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Obszar programu UE Polska, Republika Czeska,

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008 Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO ElŜbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego Fundusze strukturalne jako instrument wsparcia rozwoju gospodarczego Opolszczyzny Opole,

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Mazowsza www.mazowia.eu PROMUJEMY PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Działanie 1.7 Promocja gospodarcza

dla rozwoju Mazowsza www.mazowia.eu PROMUJEMY PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Działanie 1.7 Promocja gospodarcza dla rozwoju Mazowsza PROMUJEMY PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Działanie 1.7 Promocja gospodarcza Priorytet I Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu Regionalny Program

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020 oraz wsparcie dla Turystyki z programu COSME. 25 czerwca 2015 r.

Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020 oraz wsparcie dla Turystyki z programu COSME. 25 czerwca 2015 r. Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020 oraz wsparcie dla Turystyki z programu COSME 25 czerwca 2015 r. Wsparcie pozafinansowe i instrumenty finansowe 2014-2020 1. Poziom krajowy: programy

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007-2013 STRUKTURA DOKUMENTU 2 1. Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubelskiego, 2. Strategia realizacji Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Program Badań Stosowanych Projekty Badawcze Rozwojowe Projekty Celowe Inicjatywa Technologiczna Innotech Program Badań Stosowanych PBS Program Badań Stosowanych Narodowego

Bardziej szczegółowo

Projekty systemowe realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wsparcie działalności naukowej

Projekty systemowe realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wsparcie działalności naukowej URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Projekty systemowe realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wsparcie działalności

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 1 POWT Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 CEL PROGRAMU 2 POWT Republika Czeska - Rzeczpospolita

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny

Europejski Fundusz Społeczny Europejski Fundusz Społeczny Co to jest Europejski Fundusz Społeczny? Europejski Fundusz Społeczny (EFS) jest jednym z funduszy, poprzez które Unia Europejska wspiera rozwój społeczno-gospodarczy wszystkich

Bardziej szczegółowo

CONTRACT CONSULTING KUMELA I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA

CONTRACT CONSULTING KUMELA I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA Autor: Tomasz Kublik Programy UE wspomagające współpracę terytorialną W bieŝącym okresie programowania (2007-2013) współpraca terytorialna realizowana będzie w trzech wymiarach: transgranicznym, transnarodowym

Bardziej szczegółowo

Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej w latach 2014-2020: Region Morza Bałtyckiego, Europa Środkowa, INTERREG EUROPA

Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej w latach 2014-2020: Region Morza Bałtyckiego, Europa Środkowa, INTERREG EUROPA Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej w latach 2014-2020: Region Morza Bałtyckiego, Europa Środkowa, INTERREG EUROPA I Regionalne Forum Współpracy Międzynarodowej Toruń, 18 września 2014 roku

Bardziej szczegółowo

Projekt Programu FIO na lata 2014-2020 Kontynuacja

Projekt Programu FIO na lata 2014-2020 Kontynuacja 1 PROGRAM FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH NA LATA 2014-2020 2020 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament PoŜytku Publicznego 2 Projekt Programu FIO na lata 2014-2020 Kontynuacja Projekt jest

Bardziej szczegółowo

Pozyskiwanie środków UE Procedury i wymagania Regionalne Programy Operacyjne Infrastruktura i Środowisko Regionalne Programy Operacyjne wdrażane na poziomie każdego z 16 województw monofunduszowe: finansowane

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne 12 kwietnia 2016 Opole

Spotkanie informacyjne 12 kwietnia 2016 Opole Spotkanie informacyjne 12 kwietnia 2016 Opole Kto jest odpowiedzialny za program? Komisja Europejska Agencja Wykonawcza Powstanie programu Kreatywna Europa Kultura Media Media Mundus KREATYWNA EUROPA (2014-2020)

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE STRUKTURALNE I FUNDUSZ SPÓJNOŚCI W POLSCE NA LATA

FUNDUSZE STRUKTURALNE I FUNDUSZ SPÓJNOŚCI W POLSCE NA LATA FUNDUSZE STRUKTURALNE I FUNDUSZ SPÓJNOŚCI W POLSCE NA LATA 2007-2013 REDAKCJA ZBIGNIEW BAJKO BARTOSZ JÓŹWIK WYDAWNICTWO KUL Spis treści Wykaz skrótów 11 Wstęp (Zbigniew Bajko, Bartosz Jóźwik) 15 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Środki możliwe do pozyskania dla PTTK na działania związane z turystyką w Wojewódzkich Regionalnych Programach Operacyjnych

Środki możliwe do pozyskania dla PTTK na działania związane z turystyką w Wojewódzkich Regionalnych Programach Operacyjnych Środki możliwe do pozyskania dla PTTK na działania związane z turystyką w Wojewódzkich Regionalnych Programach Operacyjnych Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 W

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Lubuska Sieć Szerokopasmowa Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 ma na celu rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa poprzez: wspieranie szeroko rozumianej innowacyjności

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Europejska Współpraca Terytorialna Programy INTERREG VA na polsko-niemieckim pograniczu

Europejska Współpraca Terytorialna Programy INTERREG VA na polsko-niemieckim pograniczu Europejska Współpraca Terytorialna 2014-2020 Programy INTERREG VA na polsko-niemieckim pograniczu Programy INTERREG 2014-2020 Transgraniczne INTERREG VA Transnarodowe - INTERREG VB (Program Europa Środkowa

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego http://www.zporr.gov.pl/

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego http://www.zporr.gov.pl/ Oficjalne serwisy poświęcone funduszom pomocowym Fundusze strukturalne http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/ Fundusz Spójności http://www.funduszspojnosci.gov.pl/ Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Rafał Solecki Dyrektor MCP Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości (MCP) jest

Bardziej szczegółowo

Przegląd Regionalnych Programów Operacyjnych w perspektywie

Przegląd Regionalnych Programów Operacyjnych w perspektywie Przegląd Regionalnych Programów Operacyjnych w perspektywie 2014-2020 Agenda Perspektywa 2014-2020 Krajowe programy operacyjne Procedury ubiegania się o dotacje Nowa perspektywa 2014-2020 23 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Prezentacja założeń wybranych programów EWT w perspektywie 2014-2020. Wrocław, 26 września 2013 r.

Prezentacja założeń wybranych programów EWT w perspektywie 2014-2020. Wrocław, 26 września 2013 r. Prezentacja założeń wybranych programów EWT w perspektywie 2014-2020 Wrocław, 26 września 2013 r. Współpraca terytorialna w perspektywie finansowej 2014-2020 przygotowanie beneficjentów Aktywny udział

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE UNII EUROPEJSKIEJ W POLSCE

FUNDUSZE UNII EUROPEJSKIEJ W POLSCE FUNDUSZE UNII EUROPEJSKIEJ W POLSCE Wydanie drugie rozszerzone na lata 2007-2013 Redakcja Zbigniew Bajko Bartosz Jóźwik Marcin Szewczak Wydawnictwo KUL Lublin Spis treści Noty o autorach 11 Wykaz skrótów

Bardziej szczegółowo

Ogłasza konkurs otwarty na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków

Ogłasza konkurs otwarty na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w imieniu Samorządu Województwa Pomorskiego zwanego dalej Instytucją Pośredniczącą Ogłasza konkurs otwarty

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, dostępne w 2017 roku w ramach Regionalnych Programów operacyjnych

Wsparcie na infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, dostępne w 2017 roku w ramach Regionalnych Programów operacyjnych Wsparcie na infrastrukturę B+R, dostępne w 2017 roku w ramach Regionalnych Programów operacyjnych Działanie Rodzaje kwalifikowanych projektów RPO Dolnośląskie Tworzenie i rozwoju Schemat B infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 CCI 2014PL16M2OP002

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 CCI 2014PL16M2OP002 Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 16.12.2014 r. CCI 2014PL16M2OP002 Wieloaspektowe ujęcie obszaru kultury w Regionalnym

Bardziej szczegółowo

Program Europa Środkowa

Program Europa Środkowa Regionalne spotkanie informacyjne na temat procesu aplikowania o środki w programach BSR i CE, Gdańsk, 20 października 2014 r. Program Europa Środkowa 2014-2020 Agnieszka Burda, Krajowy Punkt Kontaktowy

Bardziej szczegółowo

Żywiec, 11 września 2017 r.

Żywiec, 11 września 2017 r. Żywiec, 11 września 2017 r. Polska: części województw: śląskiego (powiaty: bielski, cieszyński, żywiecki, pszczyński, miasto Bielsko-Biała) małopolskiego podkarpackiego Słowacja: Kraj Preszowski Kraj Żyliński

Bardziej szczegółowo

DOŚWIADCZENIA PARP Z POPRZEDNIEJ PERSPEKTYWY W REALIZACJI PROGRAMÓW I PROJEKTÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UE

DOŚWIADCZENIA PARP Z POPRZEDNIEJ PERSPEKTYWY W REALIZACJI PROGRAMÓW I PROJEKTÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UE 2012 2011 Jakub Moskal Dyrektor, Departament Koordynacji Wdrażania Programów Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości DOŚWIADCZENIA PARP Z POPRZEDNIEJ PERSPEKTYWY W REALIZACJI PROGRAMÓW I PROJEKTÓW FINANSOWANYCH

Bardziej szczegółowo

Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy dla organizacji pozarządowych

Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy dla organizacji pozarządowych Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy dla organizacji pozarządowych Norbert Tomkiewicz Departament Polityki Regionalnej i Funduszy Strukturalnych Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

Działanie 4.3 Kredyt technologiczny. w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Działanie 4.3 Kredyt technologiczny. w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 4.3 Kredyt technologiczny w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO Innowacyjna Gospodarka 4.3 Kredyt technologiczny Jest jednym z działań należących do Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny

Europejski Fundusz Społeczny Europejski Fundusz Społeczny (EFS) jest głównym narzędziem finansowym Unii Europejskiej, wspierającym zatrudnienie w państwach członkowskich oraz promującym spójność gospodarczą i społeczną. Wydatki EFS

Bardziej szczegółowo

(tekst o znaczeniu dla EOG) Pomoc nr XS 192/08 Państwo Członkowskie Rzeczpospolita Polska Region. Zachodni woj. zachodniopomorskie

(tekst o znaczeniu dla EOG) Pomoc nr XS 192/08 Państwo Członkowskie Rzeczpospolita Polska Region. Zachodni woj. zachodniopomorskie Informacje przekazane przez państwa członkowskie dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu

Bardziej szczegółowo

Wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości w ramach WRPO założenia programowe

Wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości w ramach WRPO założenia programowe Wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości w ramach WRPO 2014+ - założenia programowe Wielkopolskiego Departament Wdrażania Programu Regionalnego Wsparcie przedsiębiorczości w ramach WRPO 2007-2013 Podział

Bardziej szczegółowo

DOFINANSOWANIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII W ZAKRESIE DROGOWNICTWA. mgr Małgorzata Kuc-Wojteczek FORTY doradztwo gospodarczo-kadrowe

DOFINANSOWANIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII W ZAKRESIE DROGOWNICTWA. mgr Małgorzata Kuc-Wojteczek FORTY doradztwo gospodarczo-kadrowe DOFINANSOWANIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII W ZAKRESIE DROGOWNICTWA mgr Małgorzata Kuc-Wojteczek FORTY doradztwo gospodarczo-kadrowe Programy Operacyjne (PO) Krajowe Programy Operacyjne (PO) 16 Regionalnych

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Urząd d Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - Ostrowiec Świętokrzyski,

Bardziej szczegółowo

Regionalne Programy Operacyjne Konkursy planowane na lata

Regionalne Programy Operacyjne Konkursy planowane na lata Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 Konkursy planowane na lata 2014-2015 WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE Numer i nazwa Działania 1.1. Inwestycje dla przedsiębior stw 5.4. Zwiększenie efektywnośc i energetyczn

Bardziej szczegółowo

Europejska Współpraca Terytorialna w województwie śląskim PROGRAM INTERREG V-A REPUBLIKA CZESKA - POLSKA. Katowice, 24 listopada 2015 r.

Europejska Współpraca Terytorialna w województwie śląskim PROGRAM INTERREG V-A REPUBLIKA CZESKA - POLSKA. Katowice, 24 listopada 2015 r. Europejska Współpraca Terytorialna w województwie śląskim PROGRAM INTERREG V-A REPUBLIKA CZESKA - POLSKA Katowice, 24 listopada 2015 r. CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU Obszar CZ: 23,1 tys. km 2 PL: 24 tys. km

Bardziej szczegółowo

EKSPERT FUNDUSZY UNIJNYCH

EKSPERT FUNDUSZY UNIJNYCH EKSPERT FUNDUSZY UNIJNYCH POZYSKAJ Z NAMI DOTACJE UNII EUROPEJSKIEJ EUROPROJEKTY CONSULTING Sp. z o.o. Ekspert Funduszy Unii Europejskiej Andersia Business Centre Plac Andersa 7 61-894 Poznań tel. 61 668

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata (RPO WiM )

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata (RPO WiM ) Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. (RPO WiM 2014-2020) Możliwości finansowania projektów w zakresie dziedzictwa kulturowego i naturalnego Toruń, 17 marca

Bardziej szczegółowo

Nabór wniosków - Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Nabór wniosków - Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Nabór wniosków - Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie ogłasza konkurs otwarty Nr I/POKL/8.1.1/2013 na dofinansowanie realizacji

Bardziej szczegółowo

Konferencja inaugurująca Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego w Województwie Śląskim Katowice, 18 maja 2004 Materiały konferencyjne

Konferencja inaugurująca Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego w Województwie Śląskim Katowice, 18 maja 2004 Materiały konferencyjne Konferencja inaugurująca Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego w Województwie Śląskim Katowice, 18 maja 2004 Materiały konferencyjne Członkostwo w Unii Europejskiej daje ogromne szanse regionom,

Bardziej szczegółowo

OŚ PRIORYTETOWA I RPO WO INNOWACJE W GOSPODARCE - KRYTERIA SZCZEGÓŁOWE -

OŚ PRIORYTETOWA I RPO WO INNOWACJE W GOSPODARCE - KRYTERIA SZCZEGÓŁOWE - OŚ PRIORYTETOWA I RPO WO 2014-2020 INNOWACJE W GOSPODARCE - KRYTERIA SZCZEGÓŁOWE - Oś priorytetowa I INNOWACJE W GOSPODARCE Działanie 1.2 Infrastruktura B+R Zgodność projektu z Umową Partnerstwa tj.: 1.

Bardziej szczegółowo

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 Dariusz Styrna Kierownik projektu 30 listopada 2010 roku Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego (Załącznik do uzupełnienia)

Załącznik nr 2 do Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego (Załącznik do uzupełnienia) Załącznik nr 2 do Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego (Załącznik do uzupełnienia) Szczegółowe nakłady na realizację Programu Rozwoju Innowacji województwa lubuskiego. Dokument przedstawia

Bardziej szczegółowo

Zdolności finansowe organizacji pozarządowych w Lubuskiem (aplikowane o środki FIO, EFS, samorządowe) potrzeby III sektora

Zdolności finansowe organizacji pozarządowych w Lubuskiem (aplikowane o środki FIO, EFS, samorządowe) potrzeby III sektora Zdolności finansowe organizacji pozarządowych w Lubuskiem (aplikowane o środki FIO, EFS, samorządowe) potrzeby III sektora Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze W województwie lubuskim

Bardziej szczegółowo

www.asap24.com.pl Środki Unijne TRWALE WSPIERAJĄCE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA 0 801 2727 24 (22 654 09 35)

www.asap24.com.pl Środki Unijne TRWALE WSPIERAJĄCE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA 0 801 2727 24 (22 654 09 35) Środki Unijne TRWALE WSPIERAJĄCE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA 0 801 2727 24 (22 654 09 35) Właścicielu! Dyrektorze! Czy poszukujesz środków na rozwój swojej działalności? Chciałbyś sfinansować nowy projekt?

Bardziej szczegółowo

Działania Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w obszarze ppp

Działania Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w obszarze ppp Działania Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w obszarze ppp Robert Kałuża Dyrektor Departamentu Wsparcia Projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 23

Bardziej szczegółowo

TRANSGRANICZNA WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

TRANSGRANICZNA WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO TRANSGRANICZNA WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczególne położenie geopolityczne Województwa Zachodniopomorskiego: usytuowanie nad brzegiem Morza Bałtyckiego bliskość zachodniej

Bardziej szczegółowo

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/2014_2020/strony/ glowna.aspx 2 I Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja naukowoprzemysłowe

Bardziej szczegółowo

Fundusze na finansowanie działalności sportowej

Fundusze na finansowanie działalności sportowej Na co? Kto? Jak? Ile? Na jakich zasadach? Fundusze na finansowanie działalności sportowej Od kogo? Kraków, 29.11.2013 Kiedy? 1 Po pierwsze Fundusze Europejskie POLITYKA SPÓJNOŚCI 2007-2013 2014-2020 środki

Bardziej szczegółowo

Co przedsiębiorca wiedzieć powinien o pozyskiwaniu środków unijnych.

Co przedsiębiorca wiedzieć powinien o pozyskiwaniu środków unijnych. Co przedsiębiorca wiedzieć powinien o pozyskiwaniu środków unijnych. W latach 2007-2013, w odróżnieniu od lat poprzednich, unijna pomoc podzielona została między 16 programów regionalnych oraz programy

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Mazowieckiego na lata

Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Mazowieckiego na lata Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 Priorytety RPO WM 2007-2013 I. Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu II.

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania kultury z funduszy europejskich

Możliwości finansowania kultury z funduszy europejskich Możliwości finansowania kultury z funduszy europejskich Marek Góźdź Naczelnik Wydziału ds. Funduszy Europejskich Departamentu Funduszy Europejskich Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Pieniądze

Bardziej szczegółowo

Podstawowe założenia konkursu w ramach poddziałania Dziedzictwo kulturowe ZIT WrOF i Dziedzictwo kulturowe ZIT AJ

Podstawowe założenia konkursu w ramach poddziałania Dziedzictwo kulturowe ZIT WrOF i Dziedzictwo kulturowe ZIT AJ Podstawowe założenia konkursu w ramach poddziałania 4.3.2 Dziedzictwo kulturowe ZIT WrOF i 4.3.3 Dziedzictwo kulturowe ZIT AJ Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Wrocław,

Bardziej szczegółowo

NEWSLETTER INFORMACYJNY. Lokalnej Grupy Działania

NEWSLETTER INFORMACYJNY. Lokalnej Grupy Działania Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie NEWSLETTER INFORMACYJNY 1/2016 Lokalnej Grupy Działania Lokalna Strategia Rozwoju Krainy Łęgów Odrzańskich

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne

Spotkanie informacyjne Spotkanie informacyjne Konkurs nr RPLD.01.02.01-IP.02-10-005/16 Łódź, 15.03.2016 r. Ogłoszenie o konkursie numer RPLD.01.02.01-IP.02-10-005/16 Oś priorytetowa I: Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy

Bardziej szczegółowo

ŹRÓDŁA INFORMACJI O FUNDUSZACH EUROPEJSKICH

ŹRÓDŁA INFORMACJI O FUNDUSZACH EUROPEJSKICH ŹRÓDŁA INFORMACJI O FUNDUSZACH EUROPEJSKICH Strona internetowa MINISTERSTWA ROZWOJU REGIONALNEGO: www.mrr.gov.pl 2 www.mrr.gov.pl 3 Strona internetowa FUNDUSZY EUROPEJSKICH: www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Bardziej szczegółowo

ŹRÓDŁA I METODY FINANSOWANIA PROJEKTÓW SMART

ŹRÓDŁA I METODY FINANSOWANIA PROJEKTÓW SMART ŹRÓDŁA I METODY FINANSOWANIA PROJEKTÓW SMART PANELIŚCI Przedstawiciel MIiR: Agnieszka Dawydzik, Dyrektor Departamentu Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Przedstawiciel

Bardziej szczegółowo

SPO RZL. PARP jako Beneficjent Końcowy Działania 2.3. DZIAŁANIE 2.3. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki

SPO RZL. PARP jako Beneficjent Końcowy Działania 2.3. DZIAŁANIE 2.3. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki PARP jako Beneficjent Końcowy Działania 2.3 PRIORYTET 2 SPO RZL Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy DZIAŁANIE 2.3. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki CEL: Podniesienie konkurencyjności i rozwój potencjału

Bardziej szczegółowo

Europejska Współpraca Terytorialna 2014-2020 Programy INTERREG VA na polsko-niemieckim pograniczu

Europejska Współpraca Terytorialna 2014-2020 Programy INTERREG VA na polsko-niemieckim pograniczu Europejska Współpraca Terytorialna 2014-2020 Programy INTERREG VA na polsko-niemieckim pograniczu Programy INTERREG 2014-2020 Transgraniczne INTERREG VA Transnarodowe - INTERREG VB (Program Europa Środkowa

Bardziej szczegółowo

SOPOCKI DWUMIESIĘCZNIK POZARZĄDOWY STYCZEŃ LUTY

SOPOCKI DWUMIESIĘCZNIK POZARZĄDOWY STYCZEŃ LUTY SOPOCKI DWUMIESIĘCZNIK POZARZĄDOWY STYCZEŃ LUTY SPOŁECZEŃSTWO / POMOC SPOŁECZNA / ZDROWIE / GOSPODARKA... 2 NAUKA / EDUKACJA... 5 KULTURA I SZTUKA... 7 EKOLOGIA/OCHRONA ŚRODOWISKA/TURYSTYKA I KRAJOZNAWSTWO...

Bardziej szczegółowo