REGULAMIN ROZGRYWEK POLSKIEGO ZWIĄZKU TENISA STOŁOWEGO na sezon 2009/2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN ROZGRYWEK POLSKIEGO ZWIĄZKU TENISA STOŁOWEGO na sezon 2009/2010"

Transkrypt

1 REGULAMIN ROZGRYWEK POLSKIEGO ZWIĄZKU TENISA STOŁOWEGO na sezon 2009/2010 POSTANOWIENIA OGÓLNE Sezon rozgrywkowy w tenisie stołowym trwa od 1 lipca do 30 czerwca roku następnego. 1. ROZGRYWKI SZCZEBLA CENTRALNEGO Polski Związek Tenisa Stołowego bezpośrednio organizuje i sprawuje nadzór nad rozgrywkami szczebla centralnego. 1.1 Rozgrywki szczebla centralnego obejmują: Indywidualne Mistrzostwa Polski (IMP) seniorów, młodzieŝowców, juniorów, kadetów (OOM) i Puchar Polski młodzików półfinały Indywidualnych Mistrzostw Polski juniorów, kadetów (OOM) i Pucharu Polski młodzików, Indywidualne Mistrzostwa Polski weteranów (zawodnicy powyŝej 40 lat), półfinały i finały DruŜynowych Mistrzostw Polski (DMP) juniorów, kadetów (OOM) oraz DruŜynowego Pucharu Polski młodzików, Ogólnopolskie Turnieje Kwalifikacyjne w kategoriach seniorów, juniorów, kadetów, młodzików i weteranów, półfinały do I OTK juniorów, kadetów i młodzików, rozgrywki druŝynowe ekstraklasy oraz I ligi kobiet i męŝczyzn, baraŝe o I ligę kobiet i męŝczyzn, rozgrywki o DruŜynowy Puchar Polski kobiet i męŝczyzn, rozgrywki II ligi męŝczyzn i kobiet, Ogólnopolskie Turnieje Open seniorów inne imprezy pod patronatem PZTS (turnieje: Puchar PS i PZTS, Puchar PZTS dla UKSów, Mini Olympic Games, Memoriał imienia Andrzeja Grubby, Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików, itp). 1.2 Polski Związek Tenisa Stołowego prowadzi rozgrywki w następujących kategoriach wiekowych; w sezonie 2009/2010 obowiązują roczniki: młodzicy do 13 lat, urodzeni 1997 rok i młodsi, kadeci w wieku lat, urodzeni 1995 i 1996 rok, juniorzy w wieku lat, urodzeni 1992, 1993 i 1994 rok, młodzieŝowcy w wieku lat, urodzeni 1989, 1990 i 1991 rok, seniorzy, urodzeni 1989 rok i starsi weterani 40-49, 50-59, 60-64, 65-69, 70-74, i powyŝej 80 lat. 1.3 Warunkiem uczestnictwa w zawodach wszystkich szczebli jest: posiadanie aktualnej licencji okresowej PZTS; zawodnik, który nie zmienia barw klubowych i nie wyraŝa woli na reprezentowanie tego klubu w następnym sezonie powinien zło- Ŝyć do klubu stosowne oświadczenie w terminie wynikającym z niniejszego regulaminu, posiadanie waŝnego badania lekarskiego, określającego zdolność do udziału w zawodach na okres nie dłuŝszy niŝ 6 miesięcy, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia (Dz.U. Nr 282 poz. 2815) i Ustawą o Sporcie Kwalifikowanym z 29 lipca 2005 (Dz.U. Nr 155 poz. 1298). Odpowiedzialność za posiadanie właściwego badania lekarskiego zawodnika spoczywa na jednostce lub osobie, delegującej zawodnika na zawody posiadanie waŝnego ubezpieczenia od NNW zgodnie z Ustawą o sporcie kwalifikowanym z dnia (Dz.U. Nr 1555 z dnia , rozdz. 3, art. 31). Obowiązek ubezpieczenia zawodnika spoczywa na klubie sportowym posiadanie przepisowego sprzętu i stroju sportowego, w tym jednakowych koszulek przez zawodników z tego samego klubu w grach podwójnych.

2 2/ spełnienie innych warunków, określonych w szczegółowych regulaminach zawodów. 1.4 Kluby, uczestniczące w rozgrywkach druŝynowych i indywidualnych, muszą posiadać licencję klubową PZTS. 1.5 Trenerzy, prowadzący zespoły ekstraklasy i I ligi, winni posiadać licencję trenera PZTS. 1.6 Sędziowie główni, prowadzący spotkania ekstraklasy i I ligi, winni posiadać licencje sędziego PZTS. 1.7 Sędzia główny jest odpowiedzialny za sprawdzenie przed zawodami uprawnień zawodników do startu w zawodach, zgodności z przepisami, uŝywanego przez zawodników, sprzętu i odzieŝy sportowej oraz zgodności z przepisami warunków rozgrywania meczu. 1.8 W Indywidualnych i DruŜynowych Mistrzostwach Polski juniorów i kadetów oraz w Pucharze Polski młodzików i w Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików zawodnik (czka) moŝe na wszystkich szczeblach (województwo, półfinał i finał) grać tylko w jednej (swojej) kategorii, tzn. w tej, w której ze względu na rok urodzenia powinien w danym roku startować W uzasadnionych przypadkach PZTS, na wniosek klubu, zaopiniowany przez Wojewódzką Przychodnię Sportowo-Lekarską (lub równorzędna jednostkę medyczną), moŝe przenieść zawodnika na stałe do wyŝszej kategorii wiekowej bez prawa powrotu w roku następnym. Jest to zgodne z Regulaminem współzawodnictwa dzieci i młodzieŝy Decyzję o przeniesieniu zawodnika do wyŝszej kategorii wiekowej PZTS podejmuje na piśmie i przekazuje do Działu Analiz Wyników Sportowych Ministerstwa Sportu na początku sezonu (lipiec sierpień). 2. ROZGRYWKI INDYWIDUALNE i DRUśYNOWE 2.1 ZASADY OGÓLNE Ustalanie kolejności uczestników rozgrywek W zawodach indywidualnych rozgrywanych systemem "kaŝdy z kaŝdym" ( round robin ) o kolejności miejsc decyduje suma uzyskanych punktów. Za zwycięstwo w kaŝdym przypadku otrzymuje się 2 punkty, za poraŝkę w rozegranym meczu - 1 punkt, a w przegranym walkowerem 0 punktów. W zawodach druŝynowych, w których istnieje moŝliwość uzyskania remisu, za zwycięstwo przyznaje się 2 punkty, za remis - 1 punkt, a za poraŝkę - 0 punktów JeŜeli dwóch lub więcej zawodników lub druŝyn uzyska tą samą liczbę punktów, to w kaŝdym przypadku o kolejności decydują wyniki bezpośrednich spotkań pomiędzy zawodnikami lub druŝynami, które uzyskały równą ilość punktów. W takim przypadku sporządza się tabelę pomocniczą, w której uwzględnia się tylko wyniki uzyskane pomiędzy zainteresowanymi zawodnikami lub druŝynami O kolejności miejsc w tabeli decyduje kolejno: - ilość punktów, - stosunek gier, - stosunek setów, - stosunek piłek W trakcie oceny wyników - o ile jest moŝliwość wyłączenia lepszego lub gorszego miejsca - naleŝy to uczynić i rozpatrywać ponownie bilans zainteresowanych zawodników aŝ do ustalenia ostatecznej kolejności W przypadku idealnej równości powyŝszych kryteriów o kolejności miejsc decyduje losowanie W rozgrywkach druŝynowych rozgrywanych systemem bezpośredniej eliminacji (pucharowy) przy wyniku remisowym decyduje kolejno stosunek setów oraz piłeczek. W przypadku dwumeczu (mecz i rewanŝ) sumuje się wyniki obu spotkań i rozpatruje kolejno stosunek gier, stosunek setów oraz stosunek piłeczek. JeŜeli nie ma moŝliwości wyłonienia zwycięzcy według powyŝszych kryteriów to o zwycięstwie decyduje dodatkowy mecz, którego gospodarzem jest druŝyna ustalona drogą losowania.

3 3/ Zasady gry zawodników zagranicznych: Klub do rozgrywek moŝe zgłosić dowolną liczbę zawodników zagranicznych, z tym Ŝe w meczu ligowym moŝe występować jednocześnie tylko jeden zawodnik spoza Unii Europejskiej oraz musi występować minimum jeden zawodnik posiadający polskie obywatelstwo. Zawodnik spoza Unii Europejskiej, który rozpoczął serię gier pojedynczych, moŝe być zastąpiony innym zawodnikiem spoza UE od drugiej serii gier, natomiast w grze podwójnej moŝe wystąpić nowy, ale tylko jeden zawodnik spoza UE. Jeden polski zawodnik musi koniecznie grać w pierwszej i drugiej rundzie gier pojedynczych oraz w deblu W Wojewódzkich Turniejach Kwalifikacyjnych i Ogólnopolskich Turniejach Kwalifikacyjnych oraz w Mistrzostwach Polski i Mistrzostwach Województw prawo startu mają wyłącznie zawodnicy, posiadający polskie obywatelstwo Zawodnicy, grający w ligach zagranicznych, gdzie sezon kończy się później niŝ w Polsce, mogą grać w polskiej lidze, o ile uzyskają licencję okresową w wymaganym terminie, pod warunkiem, Ŝe ostatni mecz rozegrali przed rozpoczęciem rozgrywek ligowych w Polsce. 2.2 ROZGRYWKI INDYWIDUALNE Ogólnopolski Turniej Kwalifikacyjny rozgrywany jest wyłącznie w grach pojedynczych (trzy OTK w sezonie) w kategoriach: senior, junior, kadet, młodzik i weteran Ogólnopolski Turniej Kwalifikacyjny seniorów W I OTK startuje 40 zawodników (czek) według następującego klucza: - 20 zawodników imiennie z rankingu PZTS za ubiegły sezon, - 16 zawodników wyłonionych z eliminacji wojewódzkich (po 1 z województwa), - 4 zawodników z limitu PZTS Lista rankingowa PZTS seniorów (ek) obejmuje takŝe zawodników polskich grających w klubach zagranicznych, a mieszczących się w przedziale 1-64 listy światowej. Zawodnicy z listy światowej umieszczani są na pierwszych miejscach rankingu PZTS w kolejności zajmowanych miejsc na liście światowej Turniej OTK rozgrywa się w trzech etapach: - I etap turniej grupowy - w 8 grupach po 4 zawodników (załącznik nr 1) - 32 zawodników z miejsc 9-40 na liście startowej, zgodnej z rankingiem krajowym, umieszczonych jest kolejno w poszczególnych grupach z zastrzeŝeniem, Ŝe zawodnicy z tego samego klubu nie mogą być w tej samej grupie; są oni wtedy przesuwani do następnej grupy, - klucz rozgrywek: I runda: 1-3, 2-4, II runda: 1-4, 2-3, III runda: 1-2, 3-4. W tym etapie gra się partie do 3 wygranych setów. - II etap - turniej pocieszenia (załącznik nr 2) z udziałem zawodników: - którzy zajęli miejsca 2-3 w grupach A-H, Na tym etapie gra się partie do 3 wygranych setów. - III etap - turniej główny (załącznik nr 4) z udziałem zawodników: - którzy zajmują miejsca 1-8 na liście startowej, - którzy wygrali grupy A-H, Na tym etapie gra się partie do 4 wygranych setów Zasady rozstawiania zawodników do turnieju głównego: Zawodnicy (czki) z pozycji 1-8 wchodzą bezpośrednio do turnieju głównego (grają w drugim dniu OTK) i są rozstawiani następująco: - zawodnicy (czki) nr 1 i 2 w rankingu rozstawieni są na pozycje 1 i 2, zawodnicy (czki) z nr 3 i 4 w rankingu losowani są na pozycje 3-4, zawodnicy (czki) z nr 5 i 6 są losowani na pozycjach 5-6, zawodnicy (czki) z pozycji 7 i 8 na pozycjach 7-8, natomiast zawodnicy (czki), którzy wygrali grupy A-D są losowani pozycjach 9-12, natomiast zwycięzcy grup E-H są losowani na pozycjach

4 4/ Zasady rozstawiania zawodników do turnieju pocieszenia: Zawodnicy (czki), którzy zajęli miejsca drugie w grupach E-H są losowani na pozycjach 17-20, zawodnicy (czki) z drugich pozycji w grupach A-D są losowani do pozycjach 21-24, natomiast zawodnicy (czki) z trzecich pozycji w grupach A-H są losowani na miejscach 25-32, z zastrzeŝeniem, Ŝe zawodnicy (czki) z tej samej grupy oraz z tego samego klubu nie mogą spotkać się w pierwszej rundzie, Rozstawienia dokonuje się według aktualnego rankingu; do I OTK z rankingu poprzedniego sezonu, a do II OTK z rankingu po I OTK, natomiast do III OTK z rankingu po drugim OTK Zawodnicy (czki), którzy wyszli z jednej grupy oraz zawodnicy (czki) z tego samego klubu nie mogą się spotkać w pierwszej grze turnieju pocieszenia lub głównego. JeŜeli jednocześnie zaistnieją obydwa te przypadki, to priorytetem jest przynaleŝność klubowa, czyli wtedy dopuszcza się grę ze sobą zawodników (czek) z tej samej grupy W II i III OTK system rozgrywek pozostaje bez zmian, z tym Ŝe 20 imiennych limitów dla zawodników wyznacza się z poprzedzającego turnieju OTK seniorów rozgrywa się do ustalenia miejsc i przedziałów 1, 2, 3-4, 5-8, 9, 10, 11-12, 13-16, 17-20, 21, 22, 23-24, i oraz (czwarta pozycja w grupach) Zawodnik (czka), który nie rozegrał minimum 2 gier w grupie, nie jest klasyfikowany, a jego dotychczasowe wyniki w grupie są anulowane. Zawodnik (czka) z pierwszej ósemki, który nie przystąpił do turnieju głównego nie będzie klasyfikowany. JeŜeli zawodnik (czka) z pierwszej czwórki turnieju głównego nie przyjedzie na OTK, wtedy delegat PZTS dokonuje przelosowania turnieju głównego Zawodnik (czka), który w czasie rozgrywania OTK, reprezentuje Polskę w zawodach międzynarodowych, otrzymuje średnią punktów z poprzednich turniejów OTK lub z OTK poprzedniego sezonu w przypadku I OTK oraz limit do następnego OTK, przez co zmniejsza się ilość limitów z tego OTK. W takim przypadku rozgrywa się niezbędne gry, pozwalające wyłonić mniejszą liczbę limitów. Informacja o tym musi być podana uczestnikom przed rozpoczęciem turnieju Zawodnik (czka), który ma limit bezpośredni do OTK, a nie wystartuje w nim z uzasadnionego powodu otrzyma na wniosek macierzystego okręgu minimalną ilość punktów jaka przysługuję za ostatni przedział miejsc W przypadku rezygnacji z udziału w OTK zawodnika (czki), który ma limit imienny z poprzedniego OTK, to stawkę zawodników (czek) w bieŝącym OTK uzupełnia się następnym zawodnikiem (czką) z poprzedniego OTK lub z listy końcowej poprzedniego sezonu w przypadku I OTK Lista startowa zawodników (czek) posiadających limit imienny moŝe ulec zmianie nie później niŝ na 24 godziny przed rozpoczęciem odprawy technicznej i losowania. W przypadku stwierdzenia niepełnej liczby uczestników w OTK organizator (województwo) ma prawo uzupełnić stawkę tylko jednym zawodnikiem (czką) Ogólnopolski Turniej Kwalifikacyjny (OTK) juniorów, kadetów i młodzików W sezonie rozgrywa się trzy OTK-i w kaŝdej kategorii wiekowej W I OTK udział bierze 40 zawodników według następującego klucza: - 16 zawodników imiennie ze zweryfikowanej listy rankingowej PZTS za ubiegły sezon - 24 zawodników z półfinałów (po 6 z kaŝdego z czterech półfinałów) W II i III OTK liczba uczestników jest taka sama, z tym Ŝe 24 limity ustala się na podstawie wyników z poprzedniego OTK i dodatkowo po jednym zawodniku z kaŝdego województwa (łącznie 16).

5 5/ Turniej rozgrywa się systemem mieszanym w trzech etapach: - I etap - zawodnicy podzieleni są na dwie kategorie, - I kategoria - zawodnicy na miejscach 1-20 rankingu PZTS - 4 grupy po 5 zawodników, - II kategoria - zawodnicy na miejscach rankingu PZTS - 4 grupy po 5 zawodników (załącznik nr 6), - II etap - turniej dodatkowy (załącznik nr 7), - III etap - turniej główny (załącznik nr 8), Zawodnicy z tego samego klubu oraz ci, którzy wyszli z jednej grupy nie mogą spotkać w pierwszej grze turnieju dodatkowego lub głównego. JeŜeli jednocześnie zaistnieją obydwa te przypadki to priorytetem jest przynaleŝność klubowa, czyli wtedy dopuszcza się grę ze sobą zawodników z tej samej grupy Lista rankingowa PZTS juniorów i kadetów uwzględnia takŝe zawodników mieszczących się w przedziale 1-16 w kategorii juniora i 1-8 w kategorii kadeta na aktualnej europejskiej liście rankingowej ETTU. Zawodnicy z listy europejskiej umieszczani są na pierwszych miejscach rankingu PZTS w kolejności zajmowanych miejsc na liście europejskiej, niezaleŝnie od pozycji w krajowym rankingu, wynikającej z sumy punktów zdobytych w OTKach i MP Zasady rozstawiania i losowania zawodników w OTK są następujące: zawodnicy na miejscach 1 i 2 listy rankingowej PZTS wpisywani są na pozycje 1 i 2, zawodnicy 3 i 4 losowani są na pozycje 3 i 4, a pozostali zawodnicy, biorący udział w OTK, są rozlosowywani w przedziałach: 5-8, 9-12, 13-16, 17-20, 21-24, 25-28, 29-32, 33-36, zgodnie z aktualnym rankingiem; do I OTK z rankingu poprzedniego sezonu, a do II OTK z rankingu po pierwszym OTK, natomiast do III OTK z rankingu po drugim OTK Zawodnicy (czki) z jednego klubu winni być równomiernie rozlosowani do róŝnych grup pierwszej kategorii, natomiast pozostali - równomiernie do róŝnych grup drugiej kategorii W OTK ustala się następujące miejsca: 1, 2, 3-4, 5-8, 9-12, 13-16, 17-20, 21-24, 25-28, 29-32, i Zawodnik (czka), który nie rozegrał minimum 2 gier w grupie, nie jest klasyfikowany, a jego dotychczasowe wyniki w grupie są anulowane Turniej główny juniorów (-ek) i kadetów (-ek) rozgrywa się do 4 wygranych setów, natomiast gry w grupach i w turnieju dodatkowym gra się do 3 wygranych setów. W kategorii młodzików na kaŝdym etapie rozgrywa się partie do 3 wygranych setów W przypadku niepełnej liczby startujących, organizator (województwo) ma prawo uzupełnić stawkę tylko jednym zawodnikiem w kaŝdej kategorii Lista startowa zawodników (czek) posiadających limit imienny moŝe ulec zmianie nie później niŝ na 24 godziny przed rozpoczęciem odprawy technicznej i losowania Zawodnik (czka), który w czasie rozgrywania OTK, reprezentuje Polskę w zawodach międzynarodowych, otrzymuje średnią punktów z poprzednich OTK-ów lub z OTK-ów poprzedniego sezonu w przypadku I OTK oraz limit do następnego OTK. W takim przypadku liczba limitów imiennych z tego OTK zmniejsza o taką ilość, jaka liczba zawodników (czek) reprezentuje Polskę na zawodach międzynarodowych. Informacja ta musi być podana uczestnikom przed rozpoczęciem turnieju Zawodnik (czka), który ma limit bezpośredni do OTK, a nie wystartuje w nim z uzasadnionego powodu otrzyma na wniosek macierzystego okręgu minimalną ilość punktów jaka przysługuję za ostatni przedział miejsc.

6 6/ Do ustalenia kolejności miejsc w przedziałach wprowadza się dodatkową punktację. Za kaŝde zwycięstwo w grupie I kategorii zawodnik otrzymuje 2 punkty, a za zwycięstwo w grupie II kategorii zawodnik otrzymuje 1 punkt. Punkty te dodawane będą do punktów, które zawodnik otrzyma za zajęty przedział (zgodnie z punktacja za OTK) po zakończeniu turnieju. JeŜeli dodatkowa punktacja nie ustali kolejności miejsc w przedziałach to pod uwagę przy ustalaniu kolejności brane będą: - w I OTK - wyŝsza pozycja w rankingu za ubiegły sezon, - w II OTK - wyŝsza pozycja w rankingu po I OTK, - w III OTK - wyŝsza pozycja w rankingu po dwóch OTK-ach. JeŜeli i ta metoda nie wyłoni kolejności w przedziałach to o ostatecznym miejscu w OTK decyduje losowanie W przypadku rezygnacji z udziału w OTK zawodnika (czki), który ma limit imienny z poprzedniego OTK, stawkę zawodników (czek) w bieŝącym OTK uzupełnia się następnym zawodnikiem (czką) z poprzedniego OTK lub ze zaktualizowanej listy końcowej poprzedniego sezonu w przypadku I OTK, z zachowaniem zasady z punktu Półfinały do I OTK juniorów, kadetów i młodzików W półfinałach startuje maksymalnie po 6 zawodników z województwa, a turniej ten rozgrywa się systemem pucharowym z turniejem od tyłu i wyłania się 6 najlepszych zawodników (czterech z przodu i dwóch od tyłu ). Tabela rozgrywek półfinałowych zawarta jest w załączniku nr Zawodników rozstawia się zgodnie z krajowym rankingiem (końcowy za ubiegły sezon) z zastrzeŝeniem, Ŝe kaŝdy kolejny zawodnik z tego samego województwa jest wprowadzany do tabeli rozgrywkowej jak najdalej od poprzednich zawodników Ogólnopolski Turniej Kwalifikacyjny (OTK) weteranów Warunkiem uczestnictwa w OTK weteranów jest posiadanie aktualnej licencji okresowej PZTS i spełnienie kryterium wiekowego W kaŝdym OTK weteranów startuje dowolna liczba uczestników w kategoriach wiekowych jak w punkcie 1.2.6, a warunkiem rozegrania OTK w danej kategorii jest udział minimum 8 zawodników. Dopuszcza się udział starszych zawodników w młodszej kategorii, o ile nie jest rozgrywana starsza kategoria W I OTK weteranów obowiązuje rozstawienie zawodników na podstawie rankingu końcowego po ubiegłym sezonie, w II OTK rozstawia się zawodników na podstawie wyników I OTK, zaś w III OTK - na podstawie sumy punktów z I i II OTK Zasady rozstawiania i losowania są następujące: zawodnicy na miejscach 1 i 2 wpisywani są na pozycje 1 i 2, zawodnicy z nr 3 i 4 są losowani na pozycje 3 i 4, a pozostali zawodnicy, biorący udział w OTK są rozlosowywani w przedziałach 5-8, 9-12, 13-16, 17-24, i dalej ósemkami. Zawodników bez punktu losuje się na końcu Ostateczne zgłoszenia do OTK muszą wpłynąć do bezpośrednich organizatorów na 7 dni przed imprezą. Warunkiem przyjęcia zawodnika na listę startową jest wpłacenie w określonym terminie wpisowego na konto podane przez organizatora.

7 7/ Turniej OTK rozgrywa się w kaŝdej kategorii wiekowej w trzech etapach: - I etap - w grupach - po 3, 4, 5 lub 6 zawodników, w zaleŝności od ilości zgłoszeń w danej kategorii wiekowej. W kaŝdej kategorii wiekowej z grupy wychodzi taka ilość zawodników, by moŝna z nich utworzyć turniej główny na 16 osób (w przypadku mniejszej liczby uczestników niŝ 16 do turnieju głównego zakwalifikuje się 8 zawodników), - II etap turniej pocieszenia dla zawodników, którzy nie zakwalifikowali się do turnieju głównego. Turnieje pocieszenia rozegrane zostaną systemem pucharowym do wyłonienia miejsc 17-20, 33-36, 49-52, itd. - III etap turniej główny pucharowy z wyłonieniem miejsc 9-12 (załącznik nr 8) W turnieju głównym pierwszych zawodników z pierwszych czterech grup wpisuje się do tabeli odpowiednio na pozycje od 1 do 4, a następnie dalszych zawodników kolejno losuje się czwórkami na miejscach 5-8, 9-12 i W pierwszym turnieju pocieszenia startują zawodnicy, którzy zajęli najwyŝsze miejsca nie premiowane awansem do turnieju głównego, a w drugim turnieju pocieszenia - z drugich nie premiowanych miejsc, itd Zawodnicy z tego samego województwa i tej samej grupy nie powinni spotkać się w pierwszej rundzie turnieju głównego lub pocieszenia W OTK ustala się następujące miejsca: 1, 2, 3-4, 5-8, 9-12, 13-16, 17-20, 21-24, 25-28, 29-32, i 37-40, itd Zaleca się, aby kolejne OTK-i były organizowane w róŝnych regionach kraju Indywidualne Mistrzostwa Polski Organizatorem IMP jest: - na szczeblu wojewódzkim (IMW) - właściwy Wojewódzki Związek (WZTS), - na szczeblu finałów (IMP) - zatwierdzony przez PZTS - organizator pod bezpośrednim nadzorem PZTS Indywidualne Mistrzostwa Polski seniorów, młodzieŝowców, juniorów, kadetów (OOM) i weteranów oraz Puchar Polski młodzików rozgrywane są w kaŝdym roku kalendarzowym i mają na celu wyłonienie Mistrzów Polski w poszczególnych konkurencjach Konkurencje Indywidualnych Mistrzostw Polski oraz Pucharu Polski młodzików: seniorzy, młodzieŝowcy, juniorzy, kadeci (OOM) i weterani: - gra pojedyncza kobiet, - gra pojedyncza męŝczyzn, - gra podwójna kobiet, - gra podwójna męŝczyzn, - gra mieszana młodzicy - gra pojedyncza dziewcząt, - gra pojedyncza chłopców, - gra podwójna dziewcząt, - gra podwójna chłopców weterani w kaŝdej kategorii wiekowej - gra pojedyncza kobiet, - gra pojedyncza męŝczyzn, - gra podwójna kobiet, - gra podwójna męŝczyzn, - gra mieszana jeden turniej niezaleŝnie od kategorii wiekowej Warunkiem rozegrania konkurencji w Indywidualnych Mistrzostwach Polski jest udział przynajmniej 8 zawodników lub 4 par.

8 8/ Uczestnictwo w Mistrzostwach Polski Seniorzy 48 zawodników wg klucza: - 30 kolejnych zawodników z rankingu PZTS po III OTK, - 2 zawodników z limitu PZTS, - 16 najlepszych zawodników (oprócz mających limit z rankingu) z poszczególnych województw. W rankingu PZTS uwzględnieni są takŝe polscy zawodnicy na pozycjach 1-64 w rankingu światowym MłodzieŜowcy 48 zawodników według klucza: - 16 kolejnych zawodników z listy rankingowej PZTS seniorów po III OTK, będących w wieku młodzieŝowca, - 32 zawodników wyłonionych z eliminacji wojewódzkich (po 2 zawodników z województwa) Juniorzy, Kadeci oraz Puchar Polski Młodzików 32 zawodników według klucza: - 24 kolejnych zawodników ze zweryfikowanej listy rankingowej PZTS po trzecim OTK danej kategorii wiekowej, z wyłączeniem młodszych zawodników w kategorii juniorów i kadetów, - 8 zawodników z 4 półfinałów (po 2 zawodników z kaŝdego z czterech półfinałów) W grach podwójnych i grze mieszanej mogą występować tylko zawodnicy uprawnieni do gier indywidualnych W przypadku niepełnej obsady IMP we wszystkich kategoriach wiekowych, oprócz weteranów, organizator (wojewódzki związek) ma prawo wstawić swego jednego zawodnika i jedną zawodniczkę. MoŜe to mieć miejsce tylko przy nieparzystej liczbie zgłoszonych uczestników Półfinały Indywidualnych Mistrzostw Polski juniorów, kadetów i młodzików Półfinały Indywidualnych Mistrzostw Polski w kategorii juniorów, kadetów oraz Pucharu Polski młodzików rozgrywa się w takim samym układzie terytorialnym jak półfinały DruŜynowych Mistrzostw Polski Juniorów, Kadetów i Młodzików i w tym samym terminie W kaŝdej kategorii prawo startu w półfinałach Indywidualnych Mistrzostw Polski mają po dwie zawodniczki i po dwóch zawodników z województwa Półfinały rozgrywa się systemem określonym w załączniku nr 8 i wyłania się dwóch zawodników (jeden zawodnik kwalifikuje się z przodu i jeden zawodnik od tyłu ) Zawodnicy są kolejno wstawiani do tabeli na podstawie listy rankingowej PZTS po III OTK /WTK Drugi zawodnik z tego samego województwa jest wstawiany na pierwszy wolny numer w drugiej połówce tabeli Weterani Warunkiem udziału w IMP Weteranów jest udział przynajmniej w jednym z trzech OTK weteranów danego sezonu oraz posiadanie przez zawodników aktualnej licencji PZTS Wszystkich zgłoszonych zawodników losuje się, zgodnie rankingiem po trzecim OTK, następująco: - zawodnicy na miejscach 1 i 2 wpisywani są na pozycje 1 i 2, zawodnicy nr 3 i 4 są losowani na pozycje 3 i 4, a pozostali zawodnicy, biorący udział w OTK są rozlosowywani w przedziałach 5-6, 7-8, 9-12, 13-16, 17-20, i dalej ósemkami, zgodnie z miejscami, jakie mieli w rankingu po trzech OTK z zastrzeŝeniem, Ŝe zawodnicy z tego samego województwa nie mogą się spotkać w pierwszym meczu.

9 9/ Turniej indywidualny - system pucharowy z turniejem pocieszenia o miejsce W grach podwójnych i mieszanych rozstawia się pary zgodnie z sumą punktów zawodników (tylko z tej samej kategorii wiekowej) z rankingu po trzecim OTK. Zasady losowania są takie same jak w grach pojedynczych Turniej gier podwójnych (dla kaŝdej kategorii wiekowej) i mieszanych (tylko jeden turniej gier mieszanych niezaleŝnie od kategorii wiekowej zawodniczek i zawodników) - system pucharowy Wszystkie spotkania rozgrywa się do 3 wygranych setów Zasady losowania Mistrzostw Polski, OOM i Pucharu Polski młodzików Ustalanie rankingu zawodników (czek) w IMP odbywa się na podstawie aktualnej krajowej listy klasyfikacyjnej PZTS po III OTK z następującymi zmianami: - seniorzy; zawodników (czki) z miejsc 1-64 Rankingu ITTF rozstawia się na początku listy w kolejności, w jakiej się znajdują w światowym rankingu, - juniorzy; zawodników (czki) z miejsc 1-16 Rankingu ETTU juniorów (ek) rozstawia się na początku listy w kolejności, w jakiej się znajdują w europejskim rankingu, - kadeci; zawodników (czki) z miejsc 1-8 Rankingu ETTU kadetów (ek) rozstawia się na początku listy w kolejności, w jakiej się znajdują w europejskim rankingu Zawodnicy z numerami 1 i 2 są umieszczani w tabeli odpowiednio na pozycjach 1 i 2, a pozostali zawodnicy z pierwszej ósemki losowani są dwójkami (3-4, 5-6 i 7-8), a dalsi zawodnicy losowani są czwórkami aŝ do końca (9-12, 13-16, 17-20, 21-24, 25-28, w juniorach, kadetach i młodzikach oraz w seniorach i młodzieŝowcach 33-36, 37-40, i 44-48), przy czym stosuje się zasadę, Ŝe zawodnicy z jednego klubu nie mogą grać ze sobą w I rundzie Ustalanie rankingu dla par podwójnych i mieszanych odbywa się podobnie jak dla gier pojedynczych, tzn. na pierwszych pozycjach są pary w skład, których wchodzą zawodnicy z rankingu światowego, a następnie pary od najwyŝszej do najniŝszej sumy punktów z rankingu indywidualnego PZTS Losowanie par w grach podwójnych i mieszanych odbywa się według zasad podanych w punkcie Losowanie finałów IMP przeprowadza Delegat PZTS w obecności Sędziego Głównego i przedstawicieli zainteresowanych klubów System rozgrywania IMP oraz Pucharu Polski W kategorii seniorów turniej rozgrywa się systemem bezpośredniej eliminacji (pucharowy) do ustalenia miejsc 1, 2, 3-4, 5-8, 9-16, 17-32, (załącznik nr 13). Turnieje w kategoriach młodzieŝowców, juniorów, kadetów i młodzików rozgrywa się systemem bezpośredniej eliminacji (pucharowy) i turniejem pocieszenia o miejsca 9-12 w grach pojedynczych i do ustalenia miejsc: 1, 2, 3-4, 5-8, 9-12, 13-16, i (załączniki 11 i 12) oraz w młodzieŝowcach (załączniki 13 i 14) W grach pojedynczych turnieju głównego seniorów, młodzieŝowców, juniorów i kadetów mecze rozgrywa się do 4 wygranych setów, natomiast w młodzikach oraz weteranach do 3 wygranych setów, a w turnieju pocieszenia we wszystkich kategoriach - do 3 wygranych setów Turniej gier podwójnych i mieszanych we wszystkich kategoriach rozgrywa się systemem bezpośredniej eliminacji (pucharowy), bez turnieju pocieszenia, a pojedynki toczą się do 3 wygranych setów Program minutowy IMP ustala organizator w porozumieniu z PZTS Indywidualne Mistrzostwa Polski seniorów i MłodzieŜowe Mistrzostwa Polski trwają trzy dni, DruŜynowe i Indywidualne mistrzostw Polski juniorów i kadetów (OOM) trwają 4 dni, natomiast DruŜynowy i Indywidualny Puchar Polski młodzików trwa 3 dni. Mistrzostwa Polski weteranów trwają trzy dni z tym, Ŝe kategorie męŝczyzn i lat zaczynają gry w piątek po południu, a pozostałe w sobotę rano.

10 10/ Ogólnopolskie Turnieje Open seniorów (ek) W sezonie mogą być rozgrywane turnieje Open, jeŝeli organizator zgłosi taki turniej do PZTS z odpowiednim wyprzedzeniem (minimum 2 miesiące) i uzyska akceptację, Prawo startu w turnieju Open mają wszyscy zawodnicy(czki), mający aktualne licencje okresowe, niezaleŝnie od wieku i poziomu sportowego. Dopuszcza się do startu zawodników bez licencji, ale jedynie tych którzy grają zagranicą System rozgrywania turnieju, jest zaleŝny od moŝliwości organizatora i liczby uczestników, a program turnieju organizator musi uzgodnić z PZTS. Organizator winien zapewnić kaŝdemu uczestnikowi rozegranie minimum dwóch pojedynków Organizator, w komunikacie organizacyjnym, winien określić wysokość nagród finansowych oraz kwotę wpisowego. 2.3 ROZGRYWKI DRUśYNOWE DruŜynowe rozgrywki szczebla centralnego obejmują: - ekstraklasę kobiet i męŝczyzn, - I ligę kobiet i męŝczyzn, - mecze o wejście do I ligi, - II ligę kobiet i męŝczyzn prowadzą wytypowane województwa, - Puchar Polski na szczeblu centralnym, - DruŜynowe Mistrzostwa Polski juniorów, kadetów i młodzików, - półfinały DMP juniorów i kadetów oraz Pucharu Polski młodzików prowadzą wytypowane województwa Rozgrywki mają na celu wyłonienie druŝynowych mistrzów Polski we wszystkich kategoriach oraz wyłonienie najlepszych druŝyn w kategorii seniorów uprawniających do startu w rozgrywkach organizowanych przez ETTU Przed rozpoczęciem rozgrywek - w terminie do 20 lipca dla ekstraklasy i do 28 lipca dla I ligi - wszystkie kluby ekstraklasy i I ligi zobowiązane są przesłać do PZTS następujące dokumenty: - potwierdzenie wpłaty wpisowego do rozgrywek, - ankieta informacyjna klubu, - imienny skład druŝyny Zasady ustalania ligowych list rankingowych Jako pierwsza jest brana pod uwagę ostatnia ligowa lista rankingowa w kolejności ekstraklasa i I liga, a następnie indywidualny ranking PZTS Zawodnik zagraniczny (spoza Unii Europejskiej) - po raz pierwszy występujący w rozgrywkach - musi znajdować się na pierwszym miejscu klubowej listy rankingowej W szczególnych przypadkach pozycję zawodnika w rankingu klubowym moŝe ustalić Wydział Szkolenia PZTS, Za zwycięstwo druŝyna otrzymuje 2 punkty, za remis 1 punkt, za poraŝkę - 0 punktów Terminarz rozgrywek ekstraklasy i I ligi opracowany jest zgodnie z kalendarzem sportowym PZTS DruŜyny, uczestniczące w rozgrywkach ekstraklasy i I ligi, wpłacają wpisowe przed rozpoczęciem kaŝdego sezonu na konto PZTS. Wysokość wpisowego co rocznie ustala PZTS DruŜyny ekstraklasy i I ligi zobowiązane są do regulowania obowiązujących naleŝności wobec PZTS, zgodnie z terminami zawartymi w regulaminie rozgrywek i regulaminie przynaleŝności klubowych, wypoŝyczeń, zwolnień okresowych i potwierdzeń zgłoszeń zawodników Miejsce i termin rozgrywek Poszczególne mecze ekstraklasy i I ligi rozgrywane są u druŝyn wymienionych w terminarzu rozgrywek na pierwszym miejscu, zwanych gospodarzami Wszystkie rozgrywki druŝynowe przeprowadzane turniejowo odbywają się w miejscach ustalonych w kalendarzu PZTS Gospodarz spotkania ligowego zawsze otrzymuje ustawienie A.

11 11/ Uzupełnianie składu druŝyn ligowych W przypadku powstania wolnych miejsc w ekstraklasie (do 10 sierpnia) prawo gry o te miejsca mają w pierwszej kolejności 2 zespoły spadające z ekstraklasy, a następnie 2 zespoły, które przegrały rywalizacje o ekstraklasę W przypadku powstania wolnych miejsc w I lidze prawo do gry o uzupełnienie tych miejsc mają w pierwszej kolejności zespoły, które przegrały w play down Po wyczerpaniu w/w moŝliwości o kolejne wolne miejsca w I lidze rywalizować jednocześnie dwa zespoły spadające z I ligi i 4 zespoły z II ligi, które w wyniku baraŝy nie uzyskały awansu do I ligi Uczestnictwo Zawodnik(czka), który w danym cyklu rozgrywek rozegrał 3 mecze w druŝynie wyŝszej klasy nie ma juŝ prawa gry w tym samym cyklu rozgrywek w druŝynie niŝszej klasy PowyŜsza zasada nie dotyczy: - juniorów (ek), kadetów (ek), młodzików (ek) grających w ekstraklasie i I lidze, którzy tracą prawo do gry w niŝszej klasie po rozegraniu 7 meczów, - kadetów (ek) i młodzików (ek), grających w II lidze, którzy tracą prawo do gry w niŝszej klasie po rozegraniu 7 meczów Junior (ka) grający w II lidze traci prawo do gry w klasie niŝszej po rozegraniu 3 meczów Zawodnicy potwierdzani do klubu w trakcie sezonu (zmiana klubu ze względu na wojsko potwierdzona do 31 grudnia) - muszą rozegrać minimum 2 mecze w II lidze, aby mogli występować w meczach o wejście do I ligi Zawodnik (czka), który w okresie ostatnich 3 sezonów (2006/2007, 2007/2008, 2008/2009) nie miał wykupionej licencji okresowej oraz nie grał w Ŝadnych rozgrywkach zagranicą, uwaŝany jest za zawodnika bez przynaleŝności klubowej i moŝe otrzymać licencje jako zawodnik nowo zgłaszany Obowiązuje zakaz gry zawodnika (czki) na róŝnych szczeblach rozgrywkowych w dwóch meczach w jednym terminie ligowym (piątek-niedziela lub wtorek-czwartek) oraz w przełoŝonych meczach z danej kolejki na inny termin W przypadku gry dwóch druŝyn z tego samego klubu w jednej klasie rozgrywkowej przed rozpoczęciem rozgrywek klub zgłasza do organu prowadzącego rozgrywki imienne składy tych zespołów. Zawodnik (czka) zgłoszony do składu w jednym zespole nie moŝe grać w drugim zespole tego samego klubu w tej samej klasie rozgrywkowej Nie mają prawa awansu do ekstraklasy zespoły rezerwowe klubów, które juŝ uczestniczą w rozgrywkach tej klasy. Do I ligi moŝe maksymalnie awansować jeden zespół rezerwowy tego klubu, który ma juŝ zespół w tej klasie rozgrywkowej Zawodnik(czka) nie moŝe reprezentować róŝnych druŝyn jednego klubu w tym samym cyklu rozgrywkowym (dotyczy to DruŜynowego Pucharu Polski i DruŜynowych Mistrzostw Polski juniorów, kadetów i młodzików). JeŜeli klub wystawi więcej niŝ jedną dru- Ŝynę w eliminacjach wojewódzkich PP i DMP to druŝyny te muszą w tych samych składach występować do końca cyklu rozgrywkowego. Dopuszcza się udział zawodnika w druŝynie, uczestniczącej w rozgrywkach wyŝszego szczebla, jeŝeli on nie wystąpił w innej druŝynie tego samego klubu w rozgrywkach niŝszego szczebla Przez udział w meczu naleŝy rozumieć występ w grze pojedynczej lub podwójnej oraz w meczu wygranym walkowerem, gdzie zawodnik wpisany jest do podstawowego składu. Nie dotyczy to zawodnika rezerwowego, nie grającego w meczu Zawodnik(czka) zagraniczny, który w trakcie sezonu uzyska polskie obywatelstwo kontynuuję dalej rozgrywki (druŝynowe i indywidualne) jako zawodnik polski.

12 12/ EKSTRAKLASA KOBIET i MĘśCZYZN W rozgrywkach ekstraklasy kobiet i męŝczyzn bierze udział po 10 zespołów klubowych, uprawnionych do udziału w tej klasie na podstawie wyników osiągniętych w ubiegłym sezonie W ekstraklasie kobiet i męŝczyzn druŝyna składa się z minimum 3, a maksymalnie z 5 zawodników (-czek), z prawem gry zawodników rezerwowych w grach pojedynczych po pierwszej serii Spotkanie składa się z 3 do 5 gier rozgrywanych kolejno na jednym stole według poniŝszego klucza, a mecz kończy się z chwilą uzyskania przez jedną z druŝyn 3 zwycięstw: 1. A-X, 2. B-Y, 3. C-Z, 4. A-Y, 5. B-X Wzór protokółu stanowi załącznik nr Ustawienie zawodników (-czek) do protokołu dowolne (bez rankingu). Gospodarz moŝe zarządzić 10 minutową przerwę przed trzecią grą singlową na występ artystyczny, losowanie nagród, itp.) Rozgrywki ekstraklasy są prowadzone dwurundowo systemem kaŝdy z kaŝdym: mecz i rewanŝ. W kaŝdym terminie ligowym druŝyna rozgrywa jeden mecz Po zakończeniu rund zasadniczych rozgrywa się fazę play-off o tytuły Mistrza Polski. W fazie play off uczestniczą 4 najlepsze druŝyny i grają one w półfinale według klucza 1-4 i 2-3 z tabeli po rundzie zasadniczej. W drugiej rundzie o tytuł mistrza Polski grają zwycięzcy z obu par, natomiast przegrani otrzymują brązowe medale. Gospodarzami pierwszego meczu w fazie play off są druŝyny niŝej sklasyfikowane po rundzie zasadniczej Zwycięzcą w spotkaniu półfinałowym i finałowym zostaje ta druŝyna, która wygra dwa spotkania. W przypadku wygrania przez obie druŝyny po jednym meczu o zwycięstwie decyduje trzeci mecz, którego gospodarzem jest druŝyna wyŝej sklasyfikowana po rundzie zasadniczej. W rundzie rewanŝowej zmianie ulega gospodarz meczu Układ spotkań druŝyn w poszczególnych kolejkach ligowych ekstraklasy kobiet i męŝczyzn jest następujący: I II III IV V VI VII VIII IX Numery dla kaŝdej druŝyny do klucza gier w terminarzu będą ustalone na podstawie indywidualnego rankingu zawodników (-czek) kaŝdej druŝyny (suma punktów trzech najlepszych zawodników (czek). Numery te będą obowiązywały w terminarzu pierwszej i drugiej rundy Z ekstraklasy kobiet i męŝczyzn spadają druŝyny, które po zakończeniu drugiej rundy zajmą miejsca 9. i I LIGA KOBIET i MĘśCZYZN W rozgrywkach I ligi kobiet i męŝczyzn występuje po 20 zespołów, podzielonych terytorialnie na dwie grupy po 10 zespołów DruŜyna kobiet i męŝczyzn składa się minimum z 4, a maksymalnie z 8 zawodniczek lub zawodników, z prawem gry zawodniczek i zawodników rezerwowych w grach podwójnych oraz w grach pojedynczych po pierwszej serii gier.

13 13/ Mecz składa się z 10 gier rozgrywanych kolejno na dwóch stołach przez dwie dwuosobowe druŝyny systemem "Davis Cup" według poniŝszego klucza: Stół I Stół II 1. A-X 2. C-W 3. B-Y 4. D-Z 5. gra podwójna 6. gra podwójna 7. A-Y 8. C-Z 9. B-X 10. D-W Mecz toczy się zgodnie z wyŝej przedstawioną kolejnością gier i rozgrywa się wszystkie 10 partii. Protokół meczu stanowi załącznik nr 20. Pierwsza para deblowa w druŝynie to ta para, w której występuje zawodnik z najwyŝszym rankingiem ligowym druŝyny Za niezgodne z rankingiem ustawienie zawodników do protokółu ligowego weryfikuje się walkowerem: - w grze podwójnej - tylko gry podwójne, - w grach pojedynczych - cały mecz Układ spotkań druŝyn w kolejkach ligowych w I lidze kobiet i męŝczyzn: I II III IV V VI VII VIII IX Numery dla poszczególnych druŝyn w I rundzie ustala się drogą losowania, przydzielenie numerów do rundy rewanŝowej jest zgodne z miejscami zajętymi w tabeli po pierwszej rundzie W I lidze kobiet i męŝczyzn obowiązuje ranking zgodnie z poniŝszą zasadą. Zawodnicy, oznaczeni literami A i B oraz X i Y, muszą być zawodnikami, znajdującymi się na najwyŝszych miejscach klubowej listy rankingowej. Zestawienie par w grach podwójnych jest dowolne i moŝe być podane bezpośrednio przed rozpoczęciem gier. Pierwsza para deblowa w druŝynie to ta para, w której występuje zawodnik z najwyŝszym rankingiem ligowym druŝyny Awans do ekstraklasy Do ekstraklasy kobiet i męŝczyzn awansują dwa zespoły według poniŝszej zasady: Po zakończeniu II rundy rozgrywek I ligi zespoły, które zajmą miejsca 1. i 2. w swoich grupach I ligi, grają baraŝe o awans do ekstraklasy. W przypadku rezygnacji z udziału w tych baraŝach druŝyn z 1. i 2. pozycji prawo gry uzyskuje kolejna druŝyna z danej grupy I ligi. Rezygnacja ta nie skutkuje karami regulaminowymi. W pierwszym terminie grają drugi zespół z grupy północnej z pierwszym zespołem grupy południowej, a drugi zespół z grupy południowej z pierwszym zespołem grupy północnej. Gospodarzami pierwszych meczów są drugie zespoły. W drugim terminie grane są mecze rewanŝowe, w których gospodarzami są mistrzowie grup. Zwycięzcy tych dwumeczów awansują do ekstraklasy.

14 14/ Mecze o utrzymanie się w I lidze kobiet i męŝczyzn Po zakończeniu drugiej rundy obowiązują następujące zasady spadku z I ligi: - dziesiąte zespoły z obu grup automatycznie spadają z I ligi, - dziewiąty zespół z grupy południowej rozgrywa mecz i rewanŝ z ósmym zespołem grupy północnej, - ósmy zespół z grupy południowej gra mecz i rewanŝ z dziewiątym zespołem północnej. Gospodarzami pierwszych meczów są druŝyny z miejsc dziewiątych. Zespoły, które mają gorszy bilans w tych dwumeczach, spadają z I ligi. W przypadku rezygnacji z udziału w tych grach baraŝowych druŝyna rezygnująca spada, a przeciwnicy utrzymują się w I lidze. Rezygnacja nie skutkuje karami regulaminowymi ROZGRYWKI II LIGI KOBIET i MĘśCZYZN Rozgrywki II ligi prowadzone są w 8 grupach terytorialnych w niŝej podanym układzie: Grupa I Grupa III 1. Zachodniopomorskie 1. Lubelskie 2. Wielkopolskie 2. Podlaskie Grupa II Grupa IV 1. Pomorskie 1. Mazowieckie 2. Kujawsko-Pomorskie 2. Warmińsko-Mazurskie 2. Grupa V Grupa VII 1. Łódzkie 1. Śląskie 2. Świętokrzyskie 2. Opolskie Grupa VI Grupa VIII 1. Podkarpackie 1. Dolnośląskie 2. Małopolskie 2. Lubuskie BaraŜe o awans do I ligi odbywają się według następującego klucza: - Mistrz grupy I gra z mistrzem grupy II - Mistrz grupy III gra z mistrzem grupy IV - Mistrz grupy V gra z mistrzem grupy VI - Mistrz grupy VII gra z mistrzem grupy VIII Zwycięzcy dwumeczów awansują do I ligi kobiet i męŝczyzn W baraŝach o I ligę nie stosuje się rankingu, a mecze rozgrywa się równolegle na dwóch stołach System rozgrywek II ligi ustalają zainteresowane województwa, a rozgrywki prowadzi ustalony przez nich organizator (wojewódzki związek), który jest zobowiązany wyłonić mistrza II ligi w terminie wyznaczonym przez PZTS DruŜyny kobiet i męŝczyzn, grające w II lidze, składają się z minimum 4, a maksimum 8 zawodników(czek), z prawem gry zawodników(czek) rezerwowych w grach podwójnych i grach pojedynczych po pierwszej serii W II lidze kobiet i męŝczyzn dopuszcza się występowanie maksimum dwóch druŝyn z tego samego klubu PUCHAR POLSKI DruŜyna składa się z minimum 3 zawodników(czek), a maksimum z 4 zawodników(czek) Rozgrywki PP na szczeblu centralnym prowadzone są systemem turniejowym w grupach. W półfinałach druŝyny z poszczególnych województw są pogrupowane w czterech grupach, województwami tak jak przy półfinałach do I OTK i mistrzostw Polski.

15 15/ Gospodarzem turnieju półfinałowego jest druŝyna, która występuje na najniŝszym szczeblu rozgrywkowym lub zajmuje najniŝsze miejsce w aktualnej tabeli rozgrywkowej. JeŜeli jednak w okresie czterech lat jakaś druŝyna z danego województwa była juŝ organizatorem turnieju półfinałowego, to gospodarzem zostaje druŝyna z kolejnego województwa, licząc od najniŝszego poziomu w rozgrywkach ligowych JeŜeli najniŝej sklasyfikowana druŝyna rezygnuje z roli gospodarza, to rolę tą przejmuje kolejna z najniŝej sklasyfikowanych druŝyn Zestawienia par druŝyn dokonuje się na drodze losowania i rozgrywa się najpierw dwa mecze, z których zwycięzcy grają o pierwsze miejsce. W turniejach półfinałowych i w finale rozgrywa się takŝe mecz o 3 miejsce z udziałem druŝyn, które przegrały w pierwszych meczach W przypadku zgłoszenia się do półfinału 3 druŝyn rozgrywa się turniej systemem kaŝdy z kaŝdym, zgodnie z wylosowanym kluczem gier Zwycięzcy półfinałów grają w turnieju finałowym, którego gospodarzem jest klub który złoŝy najbardziej korzystną ofertę dla PZTS i uczestniczących klubów (decyzja Wydziału Rozgrywek), Mecz składa się z 4 do 7 gier, kolejno rozgrywanych na jednym stole, zgodnie z poniŝszym kluczem: 1. A-Y, 2. B-X, 3. C-Z, 4. gra podwójna, 5. A-X, 6. C-Y, 7. B-Z z prawem wprowadzenia zawodnika rezerwowego w grze podwójnej i po pierwszej rundzie gier pojedynczych (załącznik nr 21). Mecz toczy się do osiągnięcia 4 zwycięstw przez jedną z druŝyn Zasady rozgrywek Pucharu Polski na szczeblu wojewódzkim ustala właściwy wojewódzki związek, ale wymagany jest wyŝej podany system rozgrywania meczu W rozgrywkach centralnych prawo startu mają wyłącznie zdobywcy pucharu na szczeblu wojewódzkim lub kolejna druŝyna, jeŝeli zwycięzca zrezygnuje ze startu Zwycięzca rozgrywek Pucharu Polski otrzymuje puchar PZTS i ma prawo startu w europejskich rozgrywkach o Puchar Nancy Evans DRUśYNOWE MISTRZOSTWA POLSKI juniorów, kadetów i młodzików W finałach DMP juniorów, kadetów i młodzików, zarówno dziewcząt jak i chłopców, występuje po 16 zespołów, według klucza: - bez eliminacji osiem druŝyn z najwyŝszym rankingiem po III OTK/WTK, - po dwie druŝyny wyłonione z czterech półfinałów Ranking dla druŝyn będzie ustalany przez zsumowanie punktów po III OTK/WTK dla dwóch najlepszych w kategorii juniorek, kadetek i młodzików oraz dwóch najlepszych zawodników kategorii kadetów i młodzików oraz trzech zawodników w kategorii juniorów Listy druŝyn, uprawnionych do startu w DMP, zostaną opublikowane przez Wydział Rozgrywek PZTS i muszą być potwierdzone na piśmie przez klub Zawodnicy, zaliczeni w ten sposób do awansującej druŝyny, nie mogą juŝ grać w innych dru- Ŝynach tego samego klubu Turniej rozgrywa się systemem mieszanym: - w pierwszej fazie w czterech grupach kaŝdy z kaŝdym według klucza: - I runda - 1-4, 2-3, - II runda - zwycięzcy z pokonanymi z pierwszej rundy, - III runda - pozostałe mecze wynikające z klucza. - zwycięzcy grup grają systemem pucharowym do wyłonienia miejsc 1 i 2 oraz 3 i 4, - zespoły, które zajęły w swoich grupach miejsca drugie, trzecie i czwarte zostają sklasyfikowane odpowiednio w przedziałach 5-8, 9-12 i Rozstawianie druŝyn do grup odbywa się na podstawie rankingu druŝynowego, tj. z sumy punktów rankingu indywidualnego zawodników.

16 16/ W DMP druŝyna juniorów składa się z minimum 3 a maksimum 5 zawodników, bez prawa gry zawodnika rezerwowego w danym meczu Mecz składa się maksymalnie z 5 gier, kolejno rozgrywanych na jednym stole, zgodnie z poniŝszym kluczem aŝ do osiągnięcia 3 zwycięstw przez jedną z druŝyn: 1. A-X, 2. B-Y, 3. C-Z, 4. A-Y, 5. B-X Wzór protokółu stanowi załącznik nr DruŜyna kadetów(ek) i młodzików(ek) oraz juniorek składa się z minimum 2, a maksimum 4 zawodników(czek) z prawem gry zawodników(czek) rezerwowych tylko w grach podwójnych Mecz składa się maksymalnie z 5 gier, kolejno rozgrywanych na jednym stole, zgodnie z poniŝszym kluczem aŝ do osiągnięcia 3 zwycięstw przez jedną z druŝyn: 1. A-X, 2. B-Y, 3. gra podwójna, 5. A-Y, 6. B-X. Wzór protokółu stanowi załącznik nr DruŜyna zgłoszona do udziału w DMP (na kaŝdym szczeblu rozgrywek) nie moŝe liczyć mniej zawodników niŝ to wymaga Regulamin. Zawodnicy na podstawie, których dokonano ustawienia druŝyny w rankingu, muszą być na sali przed rozpoczęciem zawodów PÓŁFINAŁY DRUśYNOWYCH MISTRZOSTW POLSKI JUNIORÓW, KADETÓW i MŁODZIKÓW Półfinały rozgrywane będą w niŝej wymienionym układzie terytorialnym Strefa I Strefa II 1. Zachodniopomorskie 1. Warmińsko-Mazurskie 2. Wielkopolskie 2. Podlaskie 3. Pomorskie 3. Mazowieckie 4. Kujawsko-Pomorskie 4. Lubelskie Strefa III Strefa IV 1. Łódzkie 1. Śląskie 2. Świętokrzyskie 2. Opolskie 3. Podkarpackie 3. Dolnośląskie 4. Małopolskie 4. Lubuskie Prawo gry w turniejach półfinałowych DMP juniorów, kadetów i młodzików mają po dwie druŝyny z kaŝdego województwa Poszczególne druŝyny są rozstawiane do dwóch grup zgodnie z druŝynowym rankingiem (suma punktów indywidualnego rankingu zawodników) z zasadą, Ŝe druŝyny z tego samego województwa muszą być rozstawiane do róŝnych grup. Przesuwa się tę druŝynę na kolejny wolny numer w drugiej grupie Klucz do rozstawienia druŝyn w grupach (załącznik 9): Grupa I: 1, 4, 5, 8 Grupa II: 2, 3, 6, System rozgrywania meczów w grupach jest taki jak w DMP z tym, Ŝe zwycięzcy grup uzyskują bezpośredni awans do finałów DMP bez konieczności rozgrywania dalszych spotkań Zespoły, które zajęły w swoich grupach miejsca drugie, trzecie i czwarte zostają sklasyfikowane odpowiednio w przedziałach 17-24, i w klasyfikacji DMP Gospodarza półfinałów DMP ustalają pomiędzy sobą zainteresowane województwa ze strefy SPRAWY FINANSOWE Koszty organizacyjne zawodów tenisa stołowego pokrywają bezpośredni organizatorzy według odrębnych ustaleń. Koszty uczestnictwa zawodników i druŝyn pokrywają jednostki delegujące. Koszty udziału druŝyn w rozgrywkach ekstraklasy i I ligi oraz Pucharu Polski pokrywają jednostki uczestniczące.

17 17/ Wysokość wpisowego do centralnych imprez ustala PZTS Wpisowe do ekstraklasy wynosi złotych, a do I ligi złotych Wpisowe do Indywidualnych Mistrzostw Polski: - seniorzy złotych, - młodzieŝowcy - 50 zł. - juniorzy - 35 zł. - młodzicy (Puchar Polski) - 25 zł. - weterani - 50 zł Wpisowe do DruŜynowych Mistrzostw Polski: - juniorzy - 40 zł. - młodzicy (Puchar Polski) - 30 zł Wpisowe do półfinału DruŜynowych Mistrzostw Polski: - juniorzy - 20 zł. - młodzicy (Puchar Polski) - 20 zł Wpisowe do półfinału Indywidualnych Mistrzostw Polski: - juniorzy - 15 zł. - młodzicy (Puchar Polski) - 15 zł Wpisowe do OTK: - seniorzy - 35 zł. - juniorzy - 25 zł. - kadeci - 25 zł. - młodzicy - 25 zł. - weterani - 30 zł Wpisowe do półfinału przed I OTK: - juniorzy - 15 zł. - kadeci - 15 zł. - młodzicy - 15 zł Kary finansowe za mecz przegrany walkowerem - ekstraklasa i I liga zł. Uwaga! W przypadku, gdy mecz został zweryfikowany jako walkower w następstwie przekroczenia regulaminu, w innym niŝ nieprzybycie na zawody, kara jest o połowę mniejsza. - Puchar Polski zł Opłata za potwierdzenie zawodnika, który nie ma obywatelstwa polskiego i nie pochodzi z kraju naleŝącego do Unii Europejskiej zł Opłata za uŝywanie nazwy sponsora przy nazwie klubu w rozgrywkach ekstraklasy i I ligi zł. od jednego sponsora Opłaty za licencje okresowe - młodzieŝowe (juniorzy, kadeci i młodzicy) - 25 zł. - seniorskie - 30 zł. - dla niestowarzyszonych zawodników - 35 zł. W cenie licencji jest zawarte ubezpieczenie NNW Opłata za licencję klubową PZTS 100 złotych Kary za Ŝółte kartki - pierwsza Ŝółta kartka - 50 zł. - druga Ŝółta kartka zł. - trzecia i następna Ŝółta kartka zł. Kartki w rozgrywkach ligowych są oddzielnie liczone i po trzeciej Ŝółtej kartce, otrzymanej w tych rozgrywkach, zawodnik otrzymuje karę dodatkową: odsunięcie od jednego kolejnego meczu w lidze.

18 18/ Kary za czerwone kartki - czerwona kartka otrzymana podczas gry zł. - czerwona kartka otrzymana z ławki rezerwowej 100 zł. Po kaŝdej czerwonej kartce zawodnik otrzymuje karę dodatkową odsunięcie od jednego kolejnego meczu w lidze za wyjątkiem czerwonej kartki, otrzymanej z ławki rezerwowej Kary regulaminowe za niewłaściwe postępowanie w meczu druŝynowym lub grze podwójnej : - za niezgodne z rankingiem ustawienie zawodników w grze podwójnej zł. - za brak jednolitych strojów podczas prezentacji i w grze podwójnej - 50 zł Kary regulaminowe za niewłaściwe postępowanie po meczu druŝynowym : - za brak informacji o wyniku zakończonego meczu ligowego zł. - za niedostarczenie protokółu w wyznaczonym terminie 20 zł. za kaŝdy dzień zwłoki Opłata za przełoŝenie meczu na inny termin, wnoszona przez druŝynę wnioskującą w wysokości 100 złotych w momencie składania wniosku, a brak jej powoduje nierozpatrywanie przedmiotowej sprawy (nie dotyczy meczów przekładanych przez Wydział Rozgrywek z urzędu ) PowyŜsze kary winny być uregulowane w terminie 14 dni od daty ukarania. Za datę ukarania uznaję się, w przypadku : - ukarania Ŝółtą/czerwoną kartą - data jej pokazania, - niewłaściwego postępowania w meczu i po meczu druŝynowym data wydania decyzji przez Wydziału Rozgrywek, ZłoŜenie odwołania od decyzji Wydziału Rozgrywek nie powoduje wstrzymania wpłaty kar regulaminowych i opłat w określonych wyŝej terminach Konsekwencje zaległości finansowych Kluby oraz zawodnicy, mający nie uregulowane zobowiązania finansowe wobec PZTS, będą traktowani jako kluby i zawodnicy nieuprawnieni do współzawodnictwa sportowego, prowadzonego przez PZTS i Ministerstwo Sportu i Turystyki Badanie prawidłowości stosowanych rakietek W dalszym ciągu będzie się stosować, za pomocą atestowanych urządzeń, kontrolę rakietek (na obecność w klejach niedozwolonych substancji lotnych) na imprezach tenisa stołowego, organizowanych pod egidą PZTS. 1. Osobami upowaŝnionymi do kontroli rakietek będą: - na meczach ligowych sędzia główny, - na zawodach indywidualnych delegat PZTS lub sędzia główny. 2. Kontroli podlegać będą zawodnicy: - w meczu ligowym wszyscy zawodnicy, - w pozostałych imprezach - wybrani losowo uczestnicy. 3. Kontrola będzie mogła być przeprowadzona: - przed rozpoczęciem pojedynku w meczu druŝynowym lub zawodach indywidualnych, - po rozegranym pojedynku w meczu druŝynowym lub zawodach indywidualnych, - w szczególnych przypadkach pomiędzy setami pojedynku Kary regulaminowe za stosowanie nieprawidłowych rakietek 1. Stwierdzenie niewłaściwego kleju przed spotkaniem skutkuje Ŝółtą kartką oraz umoŝliwia kontrolę rezerwowej rakietki. Jej brak spowoduje odsunięcie od danego spotkania i ukaranie czerwoną kartkę. 2. Stwierdzenie niewłaściwego kleju po lub w trakcie spotkania skutkuje walkowerem w danym meczu i Ŝółtą kartkę. JeŜeli zawodnik nie przedstawi rezerwowej rakietki nastąpi wycofanie z turnieju i otrzyma on czerwoną kartkę. 3. PZTS przewiduje rejestrację zawodników karanych za uŝywanie niewłaściwych klejów, a po trzecim przypadku odsunięcie od meczu ligowego lub turnieju indywidualnego.

19 19/ PROCEDURY LIGOWE Weryfikacja rozgrywek ekstraklasy, I ligi, Pucharu Polski i rozgrywek o wejście do I ligi oraz półfinałów i finałów DMP naleŝy do Wydziału Rozgrywek PZTS Od decyzji Wydziału Rozgrywek przysługuje odwołanie do Zarządu PZTS. Decyzje Zarządu PZTS są ostateczne Weryfikacja rozgrywek niŝszego szczebla naleŝy do Wydziału Rozgrywek, prowadzącego rozgrywki. Od tych decyzji przysługuje odwołanie do Zarządu właściwego związku, następnie Wydziału Rozgrywek w pierwszej instancji i do Zarządu PZTS w drugiej instancji. Decyzje Zarządu PZTS są ostateczne Mecz zweryfikowany jako walkower dla przeciwnika: jeŝeli druŝyna, z własnej winy nie stanęła do zawodów lub spóźniła się więcej niŝ 30 minut, jeŝeli druŝyna gospodarzy nie dostarczyła odpowiedniej ilości oraz jakości stołów i piłek, jeŝeli druŝyna gospodarzy w ciągu 30 minut od wyznaczonej godziny rozpoczęcia meczu nie zapewni właściwych warunków do gry (sala, światło stoły, piłeczki, oświetlenie, pola gry, itp) lub gdy w przepisowym czasie nie usunie awarii sprzętu spowodowanej zaistniałą sytuacją w czasie meczu. Przepisowym czasem usunięcia awarii światła jest jedna godzina w przypadku wyłączenia przez Zakład Energetyczny 2 godziny. Gdy spotkanie nie zostanie dokończone na skutek awarii sprzętu gry zakończone weryfikuje się zgodnie z uzyskanymi wynikami, a pozostałe walkowerami dla gości, jeŝeli przeciwna druŝyna stawi się do prezentacji zdekompletowana, tzn. w składzie mniejszym niŝ minimum określone w regulaminie rozgrywek, jeŝeli przeciwna druŝyna wstawiła do gry zawodnika nieuprawnionego, jeŝeli druŝyna gospodarzy nie powiadomiła o zmianie miejsca rozgrywek lub nie załatwiła miejsc hotelowych druŝynie przyjezdnej, która prosiła o to przynajmniej na 2 tygodnie przed zawodami, jeŝeli przeciwna druŝyna przed terminem meczu nie dopełniła formalności finansowych wobec PZTS lub innego organu prowadzącego rozgrywki jeŝeli dwie druŝyny ligowe nie przystąpią do rozegrania meczu w nowym terminie, wyznaczonym przez Wydział Rozgrywek, to mecz ten - po wyczerpaniu wszystkich moŝliwych argumentów moŝe być zweryfikowany obopólnym walkowerem ze wszelkimi konsekwencjami tej decyzji W przypadkach spornych ostateczną decyzję, dotyczącą rozegrania lub nie rozegrania zawodów podejmuje sędzia główny zawodów Czas oczekiwania na zawodnika wywołanego do gry, zarówno w grach indywidualnych jak o druŝynowych wynosi 5 minut. Po tym czasie zawodnik przegrywa mecz walkowerem, ale ani on ani jego druŝyna nie tracą prawa do gry w dalszym ciągu zawodów lub następnych grach Zawodnicy, którzy bez uzasadnionych przyczyn i zgody sędziego głównego rezygnują z dalszego udziału w zawodach nie będą sklasyfikowani DruŜyny, uczestniczące w rozgrywkach ligowych, mają obowiązek powiadomić organ prowadzący rozgrywki oraz druŝyny, występujące w tych samych rozgrywkach, o zmianie miejsca i terminu rozgrywania meczu Przed rozpoczęciem kaŝdego meczu obowiązuje prezentacja i powitanie druŝyn. Brak jednolitego ubioru w czasie prezentacji powoduje nałoŝenie kary porządkowej W druŝynach męŝczyzn nie mogą występować kobiety chyba, Ŝe organ prowadzący rozgrywki wyrazi na to zgodę.

20 20/ DruŜyna ma prawo prosić, w uzasadnionych przypadkach, organ prowadzący rozgrywki o zmianę terminu meczu na inny niŝ planowany. Prośba będzie rozpatrzona, jeŝeli wpłynie do organu prowadzącego rozgrywki nie później niŝ 7 dni przed terminem meczu. WyraŜenie zgody na przełoŝenie meczu na inny termin moŝe wynikać jedynie z wyjątkowych okoliczności. Wnioskująca druŝyna - w pierwszej kolejności - powinna uzgodnić nowy termin z druŝyną przeciwną i uzyskać akceptację Wydziału Rozgrywek PZTS (wniosek składany na piśmie). Jeśli mecz jest przekładany na inny termin niŝ właściwy dla danej kolejki ligowej, wówczas klub jest zobowiązany do uiszczenia opłaty regulaminowej w kwocie 100 zł. Wynika to z procedur administracyjnych; konieczności poinformowania sędziego lub zmiany sędziego, opóźnień w ustalaniu tabeli ligowej i rankingów ligowych (informacje wysyłane do mediów) Powołanie zawodnika do reprezentacji Polski stanowi podstawę do przełoŝenia meczu na inny termin. Ustala się następującą procedurę przekładania meczu "z urzędu": - Polski Związek Tenisa Stołowego informuje klub o powołaniu zawodnika do reprezentacji Polski. - Klub w odpowiedzi powinien wystosować do Wydziału Rozgrywek PZTS pismo z prośbą o przełoŝenie meczu "z urzędu". Jeśli takie pismo nie wpłynie, to uwaŝa się, Ŝe klub moŝe rozegrać mecz ligowy we wcześniej ustalonym terminie. - W pierwszej kolejności mecze przekłada się na terminy ustalone jako rezerwowe. Jeśli w terminie rezerwowym zawodnik nadal będzie uczestniczył w zgrupowaniu reprezentacji Polski lub jeśli termin rezerwowy nie został z góry ustalony w terminarzu rozgrywek, wówczas nowy termin rozgrywania meczu ustala się na drodze negocjacji pomiędzy zainteresowanymi klubami Godziny rozpoczęcia meczów są ustalone w terminarzu rozgrywek ligowych. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się moŝliwość zmiany tych godzin. Muszą się one jednak mieścić w określonych przedziałach czasowych: w dni powszednie w dni świąteczne Przy ewentualnej zmianie godziny rozpoczęcia meczu naleŝy kierować się moŝliwością dogodnego dojazdu druŝyny gości Do obowiązków gospodarza meczu ekstraklasy i I ligi naleŝy niezwłoczne powiadomienie prowadzącego rozgrywki o wyniku rozegranego meczu i przesłanie protokółu faksem oraz w pierwszym dniu roboczym wysłanie oryginału protokołu meczu listem poleconym na adres biura PZTS Za oddanie meczu walkowerem nakłada się karę finansową o określonej przez PZTS kwocie. Oddanie 3 meczów walkowerem powoduje wycofanie druŝyny rozgrywek DruŜynę wycofującą się z rozgrywek w I lub II rundzie zasadniczej traktuje się jako spadkowicza z danej klasy rozgrywkowej. DruŜyna ta nie otrzymuje punktów do współzawodnictwa PZTS W przypadku wycofania druŝyny w trakcie sezonu stosuje się następujące zasady postępowania: jeŝeli druŝyna została wycofana w trakcie I rundy, wszystkie jej dotychczasowe wyniki zostają anulowane, jeŝeli druŝyna została wycofana w II rundzie, wyników I rundy nie anuluje się, natomiast wszystkie wyniki meczów II rundy anuluje się.

REGULAMIN ROZGRYWEK WIELKOPOLSKIEGO ZWIAZKU TENISA STOŁOWEGO na sezon 2015/2016 od 1 września 2015 do 31 lipca 2016 roku

REGULAMIN ROZGRYWEK WIELKOPOLSKIEGO ZWIAZKU TENISA STOŁOWEGO na sezon 2015/2016 od 1 września 2015 do 31 lipca 2016 roku REGULAMIN ROZGRYWEK WIELKOPOLSKIEGO ZWIAZKU TENISA STOŁOWEGO na sezon 2015/2016 od 1 września 2015 do 31 lipca 2016 roku 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Wielkopolski Związek Tenisa Stołowego w Poznaniu (WZTS)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK POLSKIEGO ZWIĄZKU TENISA STOŁOWEGO na sezon 2012/2013 (zwany dalej Regulaminem )

REGULAMIN ROZGRYWEK POLSKIEGO ZWIĄZKU TENISA STOŁOWEGO na sezon 2012/2013 (zwany dalej Regulaminem ) REGULAMIN ROZGRYWEK POLSKIEGO ZWIĄZKU TENISA STOŁOWEGO na sezon 202/203 (zwany dalej Regulaminem ) POSTANOWIENIA OGÓLNE Sezon rozgrywkowy w tenisie stołowym trwa od lipca do 30 czerwca roku następnego..

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK WIELKOPOLSKIEGO ZWIAZKU TENISA STOŁOWEGO na sezon 2012/2013 od 1 września 2012 do 30 czerwca 2013 roku

REGULAMIN ROZGRYWEK WIELKOPOLSKIEGO ZWIAZKU TENISA STOŁOWEGO na sezon 2012/2013 od 1 września 2012 do 30 czerwca 2013 roku REGULAMIN ROZGRYWEK WIELKOPOLSKIEGO ZWIAZKU TENISA STOŁOWEGO na sezon 2012/2013 od 1 września 2012 do 30 czerwca 2013 roku 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Wielkopolski Związek Tenisa Stołowego w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK POLSKIEGO ZWIĄZKU TENISA STOŁOWEGO na sezon 2011/2012 (zwany dalej Regulaminem )

REGULAMIN ROZGRYWEK POLSKIEGO ZWIĄZKU TENISA STOŁOWEGO na sezon 2011/2012 (zwany dalej Regulaminem ) REGULMIN ROZGRYWEK POLSKIEGO ZWIĄZKU TENIS STOŁOWEGO na sezon 2011/2012 (zwany dalej Regulaminem ) POSTNOWIENI OGÓLNE Sezon rozgrywkowy w tenisie stołowym trwa od 1 lipca do 30 czerwca roku następnego.

Bardziej szczegółowo

PODKARPACKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK TENISA STOŁOWEGO

PODKARPACKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK TENISA STOŁOWEGO PODKARPACKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK TENISA STOŁOWEGO 35-011 Rzeszów, ul. Pułaskiego 13a tel. 882 109 470 e-mail: podkarpacki@pzts.pl, zgloszenia@pozts.pl REGULAMIN Mistrzostw Województwa i Grand Prix Podkarpacia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK POLSKIEGO ZWIĄZKU TENISA STOŁOWEGO na sezon 2007/2008

REGULAMIN ROZGRYWEK POLSKIEGO ZWIĄZKU TENISA STOŁOWEGO na sezon 2007/2008 1/53 REGULMIN ROZGRYWEK POLSKIEGO ZWIĄZKU TENIS STOŁOWEGO na sezon 2007/2008 POSTNOWIENI OGÓLNE Sezon rozgrywkowy w tenisie stołowym trwa od 1 lipca do 30 czerwca roku następnego. 1. ROZGRYWKI SZCZEBL

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK DRUŻYNOWYCH II LIGI KOBIET I MĘŻCZYZN

REGULAMIN ROZGRYWEK DRUŻYNOWYCH II LIGI KOBIET I MĘŻCZYZN REGULAMIN ROZGRYWEK DRUŻYNOWYCH II LIGI KOBIET I MĘŻCZYZN DLA WOJEWÓDZTW MAZOWIECKIEGO I WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO SEZON 2012/2013 Rozdział I Przepisy ogólne 1. Regulamin Rozgrywek Drużynowych II Ligi Kobiet

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK DRUŻYNOWYCH III, IV i V LIGI MĘŻCZYZN

REGULAMIN ROZGRYWEK DRUŻYNOWYCH III, IV i V LIGI MĘŻCZYZN REGULAMIN ROZGRYWEK DRUŻYNOWYCH III, IV i V LIGI MĘŻCZYZN SEZON 2012/2013 Rozdział I Przepisy ogólne 1. Regulamin Rozgrywek Drużynowych III, IV i V Ligi Mężczyzn sezon 2012/2013 jest integralną częścią

Bardziej szczegółowo

PODKARPACKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK TENISA STOŁOWEGO

PODKARPACKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK TENISA STOŁOWEGO PODKARPACKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK TENISA STOŁOWEGO 35-011 Rzeszów, ul. Pułaskiego 13a tel. 882 109 470 e-mail: podkarpacki@pzts.pl, zgloszenia@pozts.pl REGULAMIN ROZGRYWEK II LIGI TENISA STOŁOWEGO KOBIET WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK OPOLSKIEGO ZWIĄZKU TENISA STOŁOWEGO

REGULAMIN ROZGRYWEK OPOLSKIEGO ZWIĄZKU TENISA STOŁOWEGO REGULAMIN ROZGRYWEK OPOLSKIEGO ZWIĄZKU TENISA STOŁOWEGO POSTANOWIENIA OGÓLNE na sezon 2012/2013 (zwany dalej Regulaminem ) Sezon rozgrywkowy w tenisie stołowym trwa od 1 lipca do 30 czerwca roku następnego.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK ŚOZTS na sezon 2015/2016

REGULAMIN ROZGRYWEK ŚOZTS na sezon 2015/2016 REGULAMIN ROZGRYWEK ŚOZTS na sezon 2015/2016 POSTANOWIENIA OGÓLNE Sezon rozgrywkowy w tenisie stołowym trwa od 1 lipca 2015 do 30 czerwca roku następnego. ROZGRYWKI SZCZEBLA WOJEWÓDZKIEGO Świętokrzyski

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK O WEJŚCIE DO II LIGI KOBIET I MĘŻCZYZN SEZON 2017/2018

REGULAMIN ROZGRYWEK O WEJŚCIE DO II LIGI KOBIET I MĘŻCZYZN SEZON 2017/2018 REGULAMIN ROZGRYWEK O WEJŚCIE DO II LIGI KOBIET I MĘŻCZYZN SEZON 2017/2018 Zatwierdzony uchwałą Zarządu Polskiego Związku Piłki Siatkowej nr 163/2017 z dnia 20 września 2017 roku SPIS TREŚCI: 1. Podział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK O WEJŚCIE DO II LIGI KOBIET I MĘŻCZYZN SEZON 2016/2017

REGULAMIN ROZGRYWEK O WEJŚCIE DO II LIGI KOBIET I MĘŻCZYZN SEZON 2016/2017 REGULAMIN ROZGRYWEK O WEJŚCIE DO II LIGI KOBIET I MĘŻCZYZN SEZON 2016/2017 SPIS TREŚCI: 1. Podział na grupy województw. 2. System rozgrywek o wejście do II ligi. 3. Turnieje półfinałowe o wejście do II

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK O KLUBOWE MISTRZOSTWO POLSKI JUNIOREK MŁODSZYCH W PIŁCE NOŻNEJ W SEZONIE 2013/2014

REGULAMIN ROZGRYWEK O KLUBOWE MISTRZOSTWO POLSKI JUNIOREK MŁODSZYCH W PIŁCE NOŻNEJ W SEZONIE 2013/2014 Warszawa, lipiec 2013 POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ KOMISJA DS. PIŁKARSTWA KOBIECEGO REGULAMIN ROZGRYWEK O KLUBOWE MISTRZOSTWO POLSKI JUNIOREK MŁODSZYCH W PIŁCE NOŻNEJ W SEZONIE 2013/2014 Celem rozgrywek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK CENTRALNYCH MISTRZOSTW POLSKI JUNIORÓW I JUNIOREK ORAZ OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY MŁODZIEŻY W SIATKÓWCE PLAŻOWEJ

REGULAMIN ROZGRYWEK CENTRALNYCH MISTRZOSTW POLSKI JUNIORÓW I JUNIOREK ORAZ OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY MŁODZIEŻY W SIATKÓWCE PLAŻOWEJ REGULAMIN ROZGRYWEK CENTRALNYCH MISTRZOSTW POLSKI JUNIORÓW I JUNIOREK ORAZ OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY MŁODZIEŻY W SIATKÓWCE PLAŻOWEJ 1. Podział na grupy Podział na grupy: Grupa I Grupa II Grupa III 1 / 13

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK LUBUSKIEGO OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU TENISA STOŁOWEGO SEZON

REGULAMIN ROZGRYWEK LUBUSKIEGO OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU TENISA STOŁOWEGO SEZON REGULAMIN ROZGRYWEK LUBUSKIEGO OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU TENISA STOŁOWEGO SEZON 2016/2017 Projekt Gorzów Wielkopolski 20 sierpnia 2016 r. Skład komputerowy: Henryk Michalak SPIS TREŚCI Rozdział 1... 5 PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

jeszcze 6 kolejek (mecz i rewanż) z drużynami, z którymi nie grały.

jeszcze 6 kolejek (mecz i rewanż) z drużynami, z którymi nie grały. System Rozgrywek w sezonie 2017/2018. I Liga Małopolska (Kobiet) Do rozgrywek zgłosiło się 20 zespołów, które zostały podzielone na dwie grupy: A i B, po 10 zespołów każda. Rozegrają one fazę zasadniczą

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 36 par. 1 pkt 9) i 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:

Na podstawie art. 36 par. 1 pkt 9) i 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: Uchwała nr V/72 z dnia 21 kwietnia 2015 roku Zarządu PZPN w sprawie przyjęcia Regulaminu Krajowych Rozgrywek Eliminacyjnych w ramach Pucharu Regionów UEFA REGIONS CUP dziesiąta edycja 2015-2017 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZWIĄZEK TENISA STOŁOWEGO

ZWIĄZEK TENISA STOŁOWEGO ZWIĄZEK TENISA STOŁOWEGO 35-011 Rzeszów, ul. Pułaskiego 13a tel. 882 109 470 e-mail: podkarpacki@pzts.pl, zgloszenia@pozts.pl, REGULAMIN ROZGRYWEK III LIGI TENISA STOŁOWEGO MĘŻCZYZN WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Bardziej szczegółowo

PODKARPACKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK TENISA STOŁOWEGO

PODKARPACKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK TENISA STOŁOWEGO PODKARPACKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK TENISA STOŁOWEGO 35-011 Rzeszów, ul. Pułaskiego 13a tel. 882 109 470 e-mail: podkarpacki@pzts.pl, zgloszenia@pozts.pl, REGULAMIN Mistrzostw Województwa i Grand Prix Podkarpacia

Bardziej szczegółowo

Mazowiecko-Warszawski Związek Piłki Siatkowej

Mazowiecko-Warszawski Związek Piłki Siatkowej Komunikat Organizacyjny Mazowiecko-Warszawskiego Związku Piłki Siatkowej Sezon 2017/2018 Zatwierdzony przez Zarząd MWZPS w dniu 26.06.2017 r. Spis treści I. Składka członkowska II. Zgłoszenia do rozgrywek

Bardziej szczegółowo

Regulamin Mistrzostw Polski Kadetów 7 U16

Regulamin Mistrzostw Polski Kadetów 7 U16 Sezon 2016/2017 * najważniejsze i nowe zapisy na czerwono 1 Celem rozgrywek jest wyłonienie Mistrza Polski Kadetów oraz srebrnego i brązowego medalisty w rugby 7" na 2017 r. 2 Zawody odbywają się na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK O KLUBOWE MISTRZOSTWO POLSKI JUNIOREK MŁODSZYCH W PIŁCE NOŻNEJ W SEZONIE 2015/2016

REGULAMIN ROZGRYWEK O KLUBOWE MISTRZOSTWO POLSKI JUNIOREK MŁODSZYCH W PIŁCE NOŻNEJ W SEZONIE 2015/2016 Warszawa, czerwiec 2015 POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ KOMISJA DS. PIŁKARSTWA KOBIECEGO REGULAMIN ROZGRYWEK O KLUBOWE MISTRZOSTWO POLSKI JUNIOREK MŁODSZYCH W PIŁCE NOŻNEJ W SEZONIE 2015/2016 Celem rozgrywek

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rozgrywek Mazowieckiego Związku Tenisa Stołowego na sezon 2014 / 2015 SPIS TREŚĆI

Regulamin Rozgrywek Mazowieckiego Związku Tenisa Stołowego na sezon 2014 / 2015 SPIS TREŚĆI Regulamin Rozgrywek Mazowieckiego Związku Tenisa Stołowego na sezon 2014 / 2015 SPIS TREŚĆI Słownik...3 Zastosowanie Regulaminu Rozgrywek...3 Sprawy finansowe...4 Warunki uczestnictwa...6 Rozgrywki indywidualne...6

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK O KLUBOWE MISTRZOSTWO POLSKI W KATEGORIACH MŁODZIEśOWYCH

REGULAMIN ROZGRYWEK O KLUBOWE MISTRZOSTWO POLSKI W KATEGORIACH MŁODZIEśOWYCH REGULAMIN ROZGRYWEK O KLUBOWE MISTRZOSTWO POLSKI W KATEGORIACH MŁODZIEśOWYCH I. Postanowienia ogólne 1 Rozgrywki o klubowe Mistrzostwo Polski w kategoriach młodzików, juniorów młodszych i juniorów prowadzone

Bardziej szczegółowo

Projekt Regulaminu Rozgrywek ŚLZTS w sezonie 2017/2018

Projekt Regulaminu Rozgrywek ŚLZTS w sezonie 2017/2018 SPIS TREŚCI: Projekt Regulaminu Rozgrywek ŚLZTS w sezonie 2017/2018 Artykuł 01 - Postanowienia ogólne. Artykuł 02 - Licencje PZTS. Artykuł 03 - Organizatorzy zawodów sportowych. Artykuł 04 - Nadzór nad

Bardziej szczegółowo

DECYZJA NR 092/2016/2017 WYDZIAŁU ROZGRYWEK POLSKIEGO ZWIĄZKU TENISA STOŁOWEGO

DECYZJA NR 092/2016/2017 WYDZIAŁU ROZGRYWEK POLSKIEGO ZWIĄZKU TENISA STOŁOWEGO DECYZJA NR 092/2016/2017 WYDZIAŁU ROZGRYWEK POLSKIEGO ZWIĄZKU TENISA STOŁOWEGO z dnia 7 czerwca 2017 roku w sprawie protestu PKS POLONIA BIAŁOGON Kielce Działając na podstawie 1 pkt 5.2 i 5.7 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rozgrywek Super 7

Regulamin Rozgrywek Super 7 Regulamin Rozgrywek Super 7 I. Wstęp Na potrzeby niniejszego Regulaminu pod poszczególnymi skrótami lub pojęciami rozumie się: a) PZR - Polski Związek Rugby, b) KR7 - Komisja Rugby7, c) WR - World Rugby

Bardziej szczegółowo

(*2013) Tenis stołowy

(*2013) Tenis stołowy Tenis stołowy (*2013) 1. Organizator Komitet organizacyjny na terenie którego rozgrywana jest OOM. Kierownictwo sportowe sprawuje Polski Związek Tenisa Stołowego oraz WZTS na terenie którego organizowane

Bardziej szczegółowo

Warszawa, czerwiec 2014 r. POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ KOMISJA DS. PIŁKARSTWA KOBIECEGO

Warszawa, czerwiec 2014 r. POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ KOMISJA DS. PIŁKARSTWA KOBIECEGO Warszawa, czerwiec 2014 r. POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ KOMISJA DS. PIŁKARSTWA KOBIECEGO REGULAMIN ROZGRYWEK MISTRZOSTW POLSKI REPREZENTACJI WOJEWÓDZKICH ZWIĄZKÓW PIŁKI NOŻNEJ W PIŁCE NOŻNEJ KOBIET W KATEGORII

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK O MIĘDZYWOJEWÓDZKIE MISTRZOSTWA MŁODZICZEK W PIŁCE NOŻNEJ W SEZONIE 2014/2015 (zawodniczki do lat 13)

REGULAMIN ROZGRYWEK O MIĘDZYWOJEWÓDZKIE MISTRZOSTWA MŁODZICZEK W PIŁCE NOŻNEJ W SEZONIE 2014/2015 (zawodniczki do lat 13) Warszawa, luty 2014 r. POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ KOMISJA DS. PIŁKARSTWA KOBIECEGO REGULAMIN ROZGRYWEK O MIĘDZYWOJEWÓDZKIE MISTRZOSTWA MŁODZICZEK W PIŁCE NOŻNEJ W SEZONIE 2014/2015 (zawodniczki do lat

Bardziej szczegółowo

ZWIĄZEK TENISA STOŁOWEGO

ZWIĄZEK TENISA STOŁOWEGO ZWIĄZEK TENISA STOŁOWEGO 35-011 Rzeszów, ul. Pułaskiego 13a tel. 882 109 470 e-mail: podkarpacki@pzts.pl, zgloszenia@pozts.pl REGULAMIN ROZGRYWEK III LIGI TENISA STOŁOWEGO MĘŻCZYZN WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK O HALOWY PUCHAR POLSKI NA SEZON 2012/2013

REGULAMIN ROZGRYWEK O HALOWY PUCHAR POLSKI NA SEZON 2012/2013 REGULAMIN ROZGRYWEK O HALOWY PUCHAR POLSKI NA SEZON 2012/2013 Rozgrywki o Halowy Puchar Polski są masową imprezą piłkarską, mającą na celu wyłonienie najlepszej spośród wszystkich polskich drużyn futsalowych,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK ŚOZTS na sezon 2016/2017

REGULAMIN ROZGRYWEK ŚOZTS na sezon 2016/2017 REGULAMIN ROZGRYWEK ŚOZTS na sezon 2016/2017 POSTANOWIENIA OGÓLNE Sezon rozgrywkowy w tenisie stołowym trwa od 1 lipca 2016 do 30 czerwca roku następnego. ROZGRYWKI SZCZEBLA WOJEWÓDZKIEGO Świętokrzyski

Bardziej szczegółowo

PODKARPACKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK TENISA STOŁOWEGO

PODKARPACKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK TENISA STOŁOWEGO PODKARPACKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK TENISA STOŁOWEGO 35-011 Rzeszów, ul. Pułaskiego 13a tel. 882 109 470 e-mail: podkarpacki@pzts.pl, zgloszenia@pozts.pl, REGULAMIN ROZGRYWEK II LIGI TENISA STOŁOWEGO MĘŻCZYZN

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK O KLUBOWE MISTRZOSTWO POLSKI W KATEGORIACH MŁODZIEśOWYCH

REGULAMIN ROZGRYWEK O KLUBOWE MISTRZOSTWO POLSKI W KATEGORIACH MŁODZIEśOWYCH REGULAMIN ROZGRYWEK O KLUBOWE MISTRZOSTWO POLSKI W KATEGORIACH MŁODZIEśOWYCH I. Postanowienia ogólne 1 Rozgrywki o klubowe Mistrzostwo Polski w kategoriach młodzików, juniorów młodszych i juniorów prowadzone

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK O MIĘDZYWOJEWÓDZKIE MISTRZOSTWA MŁODZICZEK W PIŁCE NOŻNEJ W SEZONIE 2015/2016 (zawodniczki do lat 13)

REGULAMIN ROZGRYWEK O MIĘDZYWOJEWÓDZKIE MISTRZOSTWA MŁODZICZEK W PIŁCE NOŻNEJ W SEZONIE 2015/2016 (zawodniczki do lat 13) Warszawa, czerwiec 2015 r. POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ KOMISJA DS. PIŁKARSTWA KOBIECEGO REGULAMIN ROZGRYWEK O MIĘDZYWOJEWÓDZKIE MISTRZOSTWA MŁODZICZEK W PIŁCE NOŻNEJ W SEZONIE 2015/2016 (zawodniczki do

Bardziej szczegółowo

Warszawa, lipiec 2013 r. POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ KOMISJA DS. PIŁKARSTWA KOBIECEGO

Warszawa, lipiec 2013 r. POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ KOMISJA DS. PIŁKARSTWA KOBIECEGO Warszawa, lipiec 2013 r. POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ KOMISJA DS. PIŁKARSTWA KOBIECEGO REGULAMIN ROZGRYWEK OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY MŁODZIEŻY W PIŁCE NOŻNEJ KOBIET W SEZONIE 2013/2014 (MISTRZOSTWA POLSKI

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 36 par. 1 pkt 9) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:

Na podstawie art. 36 par. 1 pkt 9) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: Uchwała nr IX/86 z dnia 27 października 2016 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zmiany Uchwały nr X/158 z dnia 15 października 2014 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej dot. przyjęcia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK III LIGI SEZON 2011/2012

REGULAMIN ROZGRYWEK III LIGI SEZON 2011/2012 REGULAMIN ROZGRYWEK III LIGI SEZON 2011/2012 I. ZałoŜenia organizacyjne 1.Organizatorem rozgrywek jest Kujawsko-Pomorski Związek BrydŜa Sportowego, w którego imieniu rozgrywki prowadzi Wydział Gier. 2.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK LUBUSKIEGO OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU TENISA STOŁOWEGO SEZON 2017/2018 PROJEKT

REGULAMIN ROZGRYWEK LUBUSKIEGO OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU TENISA STOŁOWEGO SEZON 2017/2018 PROJEKT REGULAMIN ROZGRYWEK LUBUSKIEGO OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU TENISA STOŁOWEGO SEZON 2017/2018 PROJEKT Gorzów Wielkopolski 12 sierpnia 2017 r. Skład komputerowy: Henryk Michalak SPIS TREŚCI Rozdział 1... 5 PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

ZWIĄZEK TENISA STOŁOWEGO

ZWIĄZEK TENISA STOŁOWEGO ZWIĄZEK TENISA STOŁOWEGO 35-011 Rzeszów, ul. Pułaskiego 13a tel. 882 109 470 e-mail: podkarpacki@pzts.pl, zgloszenia@pozts.pl, REGULAMIN ROZGRYWEK IV LIGI TENISA STOŁOWEGO MĘŻCZYZN WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK O MIĘDZYWOJEWÓDZKIE MISTRZOSTWO MŁODZICZEK W PIŁCE NOŻNEJ W SEZONIE 2016/2017 (zawodniczki do lat 13)

REGULAMIN ROZGRYWEK O MIĘDZYWOJEWÓDZKIE MISTRZOSTWO MŁODZICZEK W PIŁCE NOŻNEJ W SEZONIE 2016/2017 (zawodniczki do lat 13) Uchwała nr VII/58 Zarządu PZPN z dnia 30 sierpnia 2016 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek o Międzywojewódzkie Mistrzostwo Młodziczek w piłce nożnej w sezonie 2016/2017 Na podstawie art. 36 1

Bardziej szczegółowo

Halowe Mistrzostwa Wielkopolski. Wielkopolska Klubowa Liga Tenisowa / Wielkopolskiego Związku Tenisowego/

Halowe Mistrzostwa Wielkopolski. Wielkopolska Klubowa Liga Tenisowa / Wielkopolskiego Związku Tenisowego/ Halowe Mistrzostwa Wielkopolski Wielkopolska Klubowa Liga Tenisowa / Wielkopolskiego Związku Tenisowego/ 1. Organizatorem Halowej Wielkopolskiej Klubowej Ligi Tenisowej jest Wielkopolski Związek Tenisowy.

Bardziej szczegółowo

Finał Centralny jest dofinansowany ze środków i Turystyki

Finał Centralny jest dofinansowany ze środków i Turystyki R E G U L A M I N 30 Jubileuszowego Ogólnopolskiego Turnieju Chłopców Piłkarska Kadra Czeka im. Stanisława Tymowicza 14 Ogólnopolskiego Turnieju Dziewcząt Piłkarska Kadra Czeka I. CEL Upowszechnianie sportu

Bardziej szczegółowo

ZWIĄZEK TENISA STOŁOWEGO

ZWIĄZEK TENISA STOŁOWEGO ZWIĄZEK TENISA STOŁOWEGO 35-011 Rzeszów, ul. Pułaskiego 13a tel. 882 109 470 e-mail: podkarpacki@pzts.pl, zgloszenia@pozts.pl, REGULAMIN ROZGRYWEK IV LIGI TENISA STOŁOWEGO MĘŻCZYZN WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK O KLUBOWE MISTRZOSTWO POLSKI JUNIOREK W PIŁCE NOŻNEJ W SEZONIE 2015/2016

REGULAMIN ROZGRYWEK O KLUBOWE MISTRZOSTWO POLSKI JUNIOREK W PIŁCE NOŻNEJ W SEZONIE 2015/2016 Warszawa, czerwiec 2015 POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ KOMISJA DS. PIŁKARSTWA KOBIECEGO REGULAMIN ROZGRYWEK O KLUBOWE MISTRZOSTWO POLSKI JUNIOREK W PIŁCE NOŻNEJ W SEZONIE 2015/2016 1 Celem rozgrywek jest:

Bardziej szczegółowo

ZWIĄZEK TENISA STOŁOWEGO

ZWIĄZEK TENISA STOŁOWEGO ZWIĄZEK TENISA STOŁOWEGO 35-011 Rzeszów, ul. Pułaskiego 13a tel. 882 109 470 e-mail: podkarpacki@pzts.pl, zgloszenia@pozts.pl, REGULAMIN ROZGRYWEK V LIGI TENISA STOŁOWEGO MĘŻCZYZN WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Bardziej szczegółowo

2. Klasy rozgrywek klubowych

2. Klasy rozgrywek klubowych Klubowe Mistrzostwa Polski 1. Zasady ogólne 1. Prawo do udziału w rozgrywkach KMP mają reprezentacje klubów zrzeszonych w PFP. 2. Klub może zgłosić więcej niż jedną reprezentację do rozgrywek KMP. 3. Kluby

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DRUŻYNOWYCH MISTRZOSTW MAZOWSZA JUNIORÓW W SZACHACH 2015

REGULAMIN DRUŻYNOWYCH MISTRZOSTW MAZOWSZA JUNIORÓW W SZACHACH 2015 REGULAMIN DRUŻYNOWYCH MISTRZOSTW MAZOWSZA JUNIORÓW W SZACHACH 2015 Cele wyłonienie Mistrza Województwa Mazowieckiego Juniorów w Szachach oraz drużyn awansujących do II Ligi Juniorów 2015; popularyzacja

Bardziej szczegółowo

Ranking PZT Podstawowe informacje o rankingu Zasady ukazywania się list kroczących:

Ranking PZT Podstawowe informacje o rankingu Zasady ukazywania się list kroczących: Ranking PZT PZT prowadzi rankingi w następujących kategoriach wiekowych: - skrzaty - do 12 lat - młodzicy - do 14 lat - kadeci - do 16 lat - juniorzy - do 18 lat - kobiety i mężczyźni Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

IV.ZAŁOśENIA ORGANIZACYJNE

IV.ZAŁOśENIA ORGANIZACYJNE R E G U L A M I N 25 Ogólnopolskiego Turnieju Chłopców Piłkarska Kadra Czeka im. Stanisława Tymowicza 9 Ogólnopolskiego Turnieju Dziewcząt Piłkarska Kadra Czeka I. C E L Upowszechnianie kultury fizycznej

Bardziej szczegółowo

6.Po rozegraniu rund eliminacyjnych zostanie przeprowadzone losowanie par w meczach 1/32, 1/16, 1/8 i 1/4 Finału rozgrywek.

6.Po rozegraniu rund eliminacyjnych zostanie przeprowadzone losowanie par w meczach 1/32, 1/16, 1/8 i 1/4 Finału rozgrywek. Kluby Ekstraklasy i I ligi zobowiązane są do przesłania kserokopii dowodu wpłaty do Departamentu Rozgrywek Krajowych PZPN. Kluby II ligi i drużyny środowiskowe zobowiązane są do przesłania kserokopii dowodu

Bardziej szczegółowo

Mistrzostwa Polski Mężczyzn

Mistrzostwa Polski Mężczyzn Uchwała Zarządu Polskiej Federacji Petanque Związku Sportowego z dnia 26.01. 2016 r. nr 10/ 2016 w sprawie Regulaminu Mistrzostw Polski Mężczyzn 1. Zarząd PFP działając na podstawie 29, pkt.15 Statutu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK MISTRZOSTW POLSKI KADR WOJEWÓDZKICH U-16 W PIŁCE NOŻNEJ KOBIET im. IRENY PÓŁTORAK W SEZONIE 2015/2016

REGULAMIN ROZGRYWEK MISTRZOSTW POLSKI KADR WOJEWÓDZKICH U-16 W PIŁCE NOŻNEJ KOBIET im. IRENY PÓŁTORAK W SEZONIE 2015/2016 Warszawa, czerwiec 2015 r. POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ KOMISJA DS. PIŁKARSTWA KOBIECEGO REGULAMIN ROZGRYWEK MISTRZOSTW POLSKI KADR WOJEWÓDZKICH U-16 W PIŁCE NOŻNEJ KOBIET im. IRENY PÓŁTORAK W SEZONIE 2015/2016

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK LUBELSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR POLSKI ROZGRYWKI NA TERENIE WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA SEZON 2014/2015

REGULAMIN ROZGRYWEK LUBELSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR POLSKI ROZGRYWKI NA TERENIE WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA SEZON 2014/2015 REGULAMIN ROZGRYWEK LUBELSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR POLSKI ROZGRYWKI NA TERENIE WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA SEZON 2014/2015 Rozgrywki o Puchar Polski pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 36 par. 1 pkt 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:

Na podstawie art. 36 par. 1 pkt 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: Uchwała nr IX/150 z dnia 2 września 2015 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zmiany Uchwały nr X/158 z dnia 15 października 2014 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej dot. przyjęcia

Bardziej szczegółowo

2.3. Klasy sportowe okręgowe: drugą, trzecią i młodzieŝową nadają Komisje Klasyfikacji i Rankingu WZSzach i ogłaszają je w komunikatach.

2.3. Klasy sportowe okręgowe: drugą, trzecią i młodzieŝową nadają Komisje Klasyfikacji i Rankingu WZSzach i ogłaszają je w komunikatach. C.V REGULAMIN KLASYFIKACJI SPORTOWEJ Gra bezpośrednia Regulamin Klasyfikacji Sportowej w szachach dla gry bezpośredniej (zwany dalej Regulaminem") jest dokumentem ustalającym warunki i sposób postępowania

Bardziej szczegółowo

II. REGULAMIN INDYWIDUALNYCH MISTRZOSTW POLSKI I MŁODZIEŻOWYCH INDYWIDUALNYCH MISTRZOSTW POLSKI

II. REGULAMIN INDYWIDUALNYCH MISTRZOSTW POLSKI I MŁODZIEŻOWYCH INDYWIDUALNYCH MISTRZOSTW POLSKI II. REGULAMIN INDYWIDUALNYCH MISTRZOSTW POLSKI I MŁODZIEŻOWYCH INDYWIDUALNYCH MISTRZOSTW POLSKI Art. 631. 1. W Indywidualnych Mistrzostwach Polskich (IMP) oraz w Młodzieżowych Indywidualnych Mistrzostwach

Bardziej szczegółowo

V. REGULAMIN MŁODZIEŻOWYCH DRUŻYNOWYCH MISTRZOSTW POLSKI

V. REGULAMIN MŁODZIEŻOWYCH DRUŻYNOWYCH MISTRZOSTW POLSKI V. REGULAMIN MŁODZIEŻOWYCH DRUŻYNOWYCH MISTRZOSTW POLSKI Art. 801. 1. W rozgrywkach biorą udział drużyny polskich klubów, które posiadają ważne licencje PZM, otrzymaną na podstawie regulaminu przyznawania

Bardziej szczegółowo

I. Cel zawodów 1. Wyłonienie zdobywcy tytułu Mistrza Polski Kadetów oraz srebrnego i brązowego medalisty w sezonie 2016/2017.

I. Cel zawodów 1. Wyłonienie zdobywcy tytułu Mistrza Polski Kadetów oraz srebrnego i brązowego medalisty w sezonie 2016/2017. * najważniejsze informacje i zmiany zaznaczono na czerwono Sezon 2016/2017 I. Cel zawodów 1. Wyłonienie zdobywcy tytułu Mistrza Polski Kadetów oraz srebrnego i brązowego medalisty w sezonie 2016/2017.

Bardziej szczegółowo

I. Przyjmuje się Regulamin rozgrywek o Halowy Puchar Polski na sezon 2014/2015 i następne w następującym brzmieniu:

I. Przyjmuje się Regulamin rozgrywek o Halowy Puchar Polski na sezon 2014/2015 i następne w następującym brzmieniu: t.j.u.nr X/158 z 15.10.2015 r. zm. U. nr IX/150 z 2.09.2015 r. Uchwała nr X/158 z dnia 15 października 2014 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek o Halowy

Bardziej szczegółowo

(*2013) Tenis. 2. Termin zawodów Finały - lipiec Eliminacje wojewódzkie

(*2013) Tenis. 2. Termin zawodów Finały - lipiec Eliminacje wojewódzkie Tenis (*2013) 1. Organizator Komitet organizacyjny na terenie którego rozgrywana jest OOM. Kierownictwo sportowe sprawuje Polski Związek Tenisa oraz WZT na terenie którego organizowane są zawody. 2. Termin

Bardziej szczegółowo

Regulamin Mistrzostw Polski Rugby 7

Regulamin Mistrzostw Polski Rugby 7 Sezon 2015/2016 I. Wstęp Na potrzeby niniejszego Regulaminu pod poszczególnymi skrótami lub pojęciami rozumie się: 1. PZR - Polski Związek Rugby 2. WR - World Rugby (Światowa Federacja Rugby) 3. RE - Rugby

Bardziej szczegółowo

POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOśNEJ

POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOśNEJ POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOśNEJ DEPARTAMENT SZKOLENIA Warszawa,luty 2007 XII Puchar TP w Piłce NoŜnej dla Dzieci im. Marka Wielgusa REGULAMIN ROZGRYWEK 1 1. Celem rozgrywek jest wyłonienie mistrza Polski w

Bardziej szczegółowo

Rozgrywki będą prowadzone na podstawie niniejszego regulaminu i terminarza rozgrywek w oparciu o:

Rozgrywki będą prowadzone na podstawie niniejszego regulaminu i terminarza rozgrywek w oparciu o: REGULAMIN ROZGRYWEK MŁODZIEŻOWYCH MISTRZOSTW POLSKI W FUTSALU U-14 NA SEZON 2017/2018 1 Rozgrywki będą prowadzone na podstawie niniejszego regulaminu i terminarza rozgrywek w oparciu o: 1. Przepisy gry

Bardziej szczegółowo

Łódź, dnia r. KOMUNIKAT ROZGRYWEK WOJEWÓDZKICH NR 3/2015/2016

Łódź, dnia r. KOMUNIKAT ROZGRYWEK WOJEWÓDZKICH NR 3/2015/2016 KOMUNIKAT ROZGRYWEK WOJEWÓDZKICH NR 3/2015/2016 Łódź, dnia 27.09.2015r. Treść: I. Rozgrywki wojewódzkie MŁODZIKÓW II. Sprawy regulaminowe i organizacyjne I. Rozgrywki wojewódzkie MŁODZIKÓW 1. System rozgrywek

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N V Mistrzostwa Województwa Pomorskiego w Piłce Siatkowej Amatorów

R E G U L A M I N V Mistrzostwa Województwa Pomorskiego w Piłce Siatkowej Amatorów I. ORGANIZATOR Lęborskie Towarzystwo Sportowe UNIA. II. CEL Popularyzacja piłki siatkowej wśród mieszkańców województwa pomorskiego, rekreacja, podnoszenia sprawności fizycznej, integracja środowiska sympatyków

Bardziej szczegółowo

2 Organizator : - Kolegium Sędziów Śl.ZPN Podokręgu Racibórz, - Śląski Związek Piłki Nożnej Podokręg Racibórz.

2 Organizator : - Kolegium Sędziów Śl.ZPN Podokręgu Racibórz, - Śląski Związek Piłki Nożnej Podokręg Racibórz. REGULAMIN ORGANIZACYJNY IV HALOWYCH MISTRZOSTW ŚLĄSKA SĘDZIÓW PIŁKI NOŻNEJ im. EDWARDA KONOPKI 1 Cel imprezy : - wyłonienie Mistrza Śląska Sędziów spośród KS Śl. ZPN, - wymiana doświadczeń sędziów, integracja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK O PUCHAR POLSKI PODKARPACKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ

REGULAMIN ROZGRYWEK O PUCHAR POLSKI PODKARPACKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ PODKARPACKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ 35-010 Rzeszów ul. Ks. Jałowego 6a Tel. 17-853-43-25; fax 17-853-43-30 www.podkarpackizpn.pl e-mail: podkarpacki@zpn.pl Podkarpacki Bank Spółdzielczy 35 8642 1126 2012

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Krajowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Lublinie

REGULAMIN. Krajowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Lublinie REGULAMIN 55 Ogólnopolskiego Turnieju Szachowego o Złotą Wieżę I. CEL Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu Popularyzacja szachów w środowisku wiejskim Wyłonienie Drużynowego Mistrza

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT 01/2015 WYDZIAŁU SIATKÓWKI PLAŻOWEJ WARMIŃSKO MAZURSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI SIATKOWEJ W OLSZTYNIE,

KOMUNIKAT 01/2015 WYDZIAŁU SIATKÓWKI PLAŻOWEJ WARMIŃSKO MAZURSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI SIATKOWEJ W OLSZTYNIE, Olsztyn, dnia 04 05 2015r. w/g rozdzielnika Kluby Piłki Siatkowej Województwa Warmińsko - Mazurskiego KOMUNIKAT 01/2015 WYDZIAŁU SIATKÓWKI PLAŻOWEJ WARMIŃSKO MAZURSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI SIATKOWEJ W OLSZTYNIE,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rozgrywek MZTS na sezon 2015 / 2016 SPIS TREŚĆI

Regulamin Rozgrywek MZTS na sezon 2015 / 2016 SPIS TREŚĆI Regulamin Rozgrywek MZTS na sezon 2015 / 2016 SPIS TREŚĆI Słownik... 2 Zastosowanie Regulaminu Rozgrywek... 2 Sprawy finansowe... 3 Warunki uczestnictwa... 5 Rozgrywki indywidualne... 5 Rozgrywki ligowe

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N Sezon 2014/2015

R E G U L A M I N Sezon 2014/2015 I. ORGANIZATOR Lęborskie Towarzystwo Sportowe UNIA, MB Sport, Agencja reklamy Innovatory Ideas, Centrum Sportu i Rekreacji w Lęborku. II. CEL Popularyzacja piłki siatkowej wśród społeczeństwa miasta Lębork

Bardziej szczegółowo

Regulamin. organizowanym. przez Polski Związek Tenisa Stołowego

Regulamin. organizowanym. przez Polski Związek Tenisa Stołowego Regulamin zasad udziału we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez Polski Związek Tenisa Stołowego Postanowienia ogólne.... 3 Uprawnieni do udziału w rozgrywkach.... 3 Rozgrywki klubowe.... 4 Kategorie

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU ROZGRYWEK SENIORÓW IV LIGI, KLAS NIŻSZYCH ORAZ KLAS MŁODZIEZOWYCH NA SEZON 2017/2018. AWANSE I SPADKI drużyny seniorskie

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU ROZGRYWEK SENIORÓW IV LIGI, KLAS NIŻSZYCH ORAZ KLAS MŁODZIEZOWYCH NA SEZON 2017/2018. AWANSE I SPADKI drużyny seniorskie ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU ROZGRYWEK SENIORÓW IV LIGI, KLAS NIŻSZYCH ORAZ KLAS MŁODZIEZOWYCH NA SEZON 2017/2018 AWANSE I drużyny seniorskie WIELKOPOLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ W Sezonie 2018/2019 wprowadzona

Bardziej szczegółowo

MISTRZOSTWA POLSKI MĘŻCZYZN

MISTRZOSTWA POLSKI MĘŻCZYZN Regulaminy PFP MISTRZOSTWA POLSKI MĘŻCZYZN Spis treści 1. Zasady ogólne... 1 2. Zasady rozgrywania turniejów eliminacyjnych... 2 3. Zasady rozgrywania turniejów strefowych... 2 4. Turniej finałowy... 5

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK MŁODZIEŻOWYCH MISTRZOSTW POLSKI W FUTSALU U-18 NA SEZON 2012/2013

REGULAMIN ROZGRYWEK MŁODZIEŻOWYCH MISTRZOSTW POLSKI W FUTSALU U-18 NA SEZON 2012/2013 REGULAMIN ROZGRYWEK MŁODZIEŻOWYCH MISTRZOSTW POLSKI W FUTSALU U-18 NA SEZON 2012/2013 1 Rozgrywki będą prowadzone na podstawie niniejszego regulaminu i terminarza rozgrywek w oparciu o: przepisy gry w

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art pkt 9) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:

Na podstawie art pkt 9) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 112 Uchwała nr VII/112 z dnia 7 lipca 2017 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek o Klubowe Mistrzostwo Polski Juniorek w piłce nożnej w sezonie 2017/2018

Bardziej szczegółowo

ROZGRYWKI PUCHARU POLSKI NA TERENIE WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA SEZON 2014/2015 REGULAMIN ROZGRYWEK DLA DRUŻYN LUBELSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ

ROZGRYWKI PUCHARU POLSKI NA TERENIE WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA SEZON 2014/2015 REGULAMIN ROZGRYWEK DLA DRUŻYN LUBELSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ ROZGRYWKI PUCHARU POLSKI NA TERENIE WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA SEZON 2014/2015 REGULAMIN ROZGRYWEK DLA DRUŻYN LUBELSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ Rozgrywki o Puchar Polski pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

IV MIKOŁAJKOWY TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ MĘŻCZYZN Góra Kalwaria 2013

IV MIKOŁAJKOWY TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ MĘŻCZYZN Góra Kalwaria 2013 IV MIKOŁAJKOWY TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ MĘŻCZYZN Góra Kalwaria 2013 REGULAMIN TURNIEJU SIATKÓWKI I. Organizator rozgrywek: *Ośrodek Sportu i Rekreacji w Górze Kalwarii * Uczniowski Klub Sportowy Budowlani

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 59 Ogólnopolskiego Masowego Turnieju Szachowego LZS o Złotą Wieżę

REGULAMIN. 59 Ogólnopolskiego Masowego Turnieju Szachowego LZS o Złotą Wieżę REGULAMIN 59 Ogólnopolskiego Masowego Turnieju Szachowego LZS o Złotą Wieżę I. CEL Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu Popularyzacja szachów w środowisku wiejskim Inicjowanie i realizowanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PUCHAR SZKOŁY GORTATA 3X3

REGULAMIN PUCHAR SZKOŁY GORTATA 3X3 REGULAMIN PUCHAR SZKOŁY GORTATA 3X3 I. CEL I NAZWA IMPREZY Celem imprezy pod nazwą PUCHAR SZKOŁY GORTATA 3x3 w koszykówce 3X3 jest: - wyłonienie najlepszych zespołów, - szeroka popularyzacja tej dyscypliny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Mistrzostw Polski Kobiet Rugby 7 w sezonie 2016/17

REGULAMIN Mistrzostw Polski Kobiet Rugby 7 w sezonie 2016/17 REGULAMIN Mistrzostw Polski Kobiet Rugby 7 w sezonie 2016/17 I. Cel zawodów 1. Wyłonienie medalistek Mistrzostw Polski Kobiet Rugby 7 w sezonie 2016/2017. II. Uczestnictwo 1. Do rozgrywek według pełnych

Bardziej szczegółowo

(*2013) Lekkoatletyka

(*2013) Lekkoatletyka Lekkoatletyka (*2013) 1. Organizator Komitet organizacyjny na terenie którego rozgrywana jest OOM. Kierownictwo sportowe sprawuje Polski Związek Lekkiej Atletyki oraz Woj. ZLA na terenie którego organizowane

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK LIGOWYCH W TENISA ZIEMNEGO AMATORÓW O MISTRZOSTWO MIASTA TORUNIA SEZON 2015. ORGANIZACJA ROZGRYWEK (www.liga.tenis.torun.

REGULAMIN ROZGRYWEK LIGOWYCH W TENISA ZIEMNEGO AMATORÓW O MISTRZOSTWO MIASTA TORUNIA SEZON 2015. ORGANIZACJA ROZGRYWEK (www.liga.tenis.torun. REGULAMIN ROZGRYWEK LIGOWYCH W TENISA ZIEMNEGO AMATORÓW O MISTRZOSTWO MIASTA TORUNIA SEZON 2015 ORGANIZACJA ROZGRYWEK (www.liga.tenis.torun.pl) 1. Patronat nad rozgrywkami sprawuje: - Prywatna Szkoła Tenisa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. rozgrywek druŝynowych II ligi kobiet tenisa stołowego w sezonie 2013/2014 (województwa podkarpackie i małopolskie)

REGULAMIN. rozgrywek druŝynowych II ligi kobiet tenisa stołowego w sezonie 2013/2014 (województwa podkarpackie i małopolskie) REGULAMIN rozgrywek druŝynowych II ligi kobiet tenisa stołowego w sezonie 2013/2014 (województwa podkarpackie i małopolskie) I Cel i kierownictwo 1. Celem rozgrywek jest wyłonienie mistrza II ligi, który

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rozgrywek Opolskiego Związku Tenisa Stołowego na sezon 2017/2018

Regulamin Rozgrywek Opolskiego Związku Tenisa Stołowego na sezon 2017/2018 Regulamin Rozgrywek Opolskiego Związku Tenisa Stołowego na sezon 2017/2018 www.ozts strona internetowa Tel. 600801133 www.ozts Strzelce Opolskie ul. Kozielska 34 47-100 Strzelce Op. KONTO ING 36 1050 1504

Bardziej szczegółowo

Komunikat organizacyjny

Komunikat organizacyjny Komunikat organizacyjny VIII MIĘDZYNARODOWY NOWOROCZNY TURNIEJ SZACHOWY KOSZALIN, 30-31 styczeń 2010r. 1. Sponsorzy: Firmy Koszalińskie 2. Organizatorzy: MK BOWLING Centrum Rozrywki Koszalin, ul. Okrzei

Bardziej szczegółowo

Regulamin Klubowych Rozgrywek o Mistrzostwo Polski w kategoriach młodzieżowych

Regulamin Klubowych Rozgrywek o Mistrzostwo Polski w kategoriach młodzieżowych Regulamin Klubowych Rozgrywek o Mistrzostwo Polski w kategoriach młodzieżowych SPS TREŚC:. System rozgrywek o Mistrzostwo Polski w kategoriach młodzieżowych.. Terminy sezonu 2014/2015 w rozgrywkach młodzieżowych..

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 12 do Regulaminu Rozgrywek Indywidualnych pod patronatem PFS w sezonie 2016/2017

Załącznik nr 12 do Regulaminu Rozgrywek Indywidualnych pod patronatem PFS w sezonie 2016/2017 Załącznik nr 12 do Regulaminu Rozgrywek Indywidualnych pod patronatem PFS w sezonie 2016/2017 Zasady rozgrywania Indywidualnych Mistrzostw Polski 2017 1. Indywidualne Mistrzostwa Polski 2017 (dalej: IMP)

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ligi Juniorów i Indywidualnych Mistrzostw Ligi Juniorów

Regulamin Ligi Juniorów i Indywidualnych Mistrzostw Ligi Juniorów Regulamin Ligi Juniorów i Indywidualnych Mistrzostw Ligi Juniorów Rozdział 1 System rozgrywek Art. 871. W rozgrywkach Ligi Juniorów i Indywidualnych Mistrzostw Ligi Juniorów biorą udział kluby, które w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK O PUCHAR POLSKI PODKARPACKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ

REGULAMIN ROZGRYWEK O PUCHAR POLSKI PODKARPACKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ PODKARPACKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ 35-010 Rzeszów ul. Ks. Jałowego 6a Tel. 17-853-43-25; fax 17-853-43-30 www.podkarpackizpn.pl e-mail: podkarpacki@zpn.pl Podkarpacki Bank Spółdzielczy 35 8642 1126 2012

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zawodów. Bank: Nr rachunku:

Regulamin Zawodów. Bank: Nr rachunku: Ci# Handlowy XIV Klubowe Mistrzostwa Polski Grupa Kwalifikacyjna Binowo Park Golf Club 18-21 czerwca 2015 Ranking PZG Klubowy Puchar Polski 1. Uprawnieni do gry w turnieju: a) Wg zapisu Regulaminu Głównego

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art pkt 9) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:

Na podstawie art pkt 9) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: t.j.u nr XI/292 z 22.11.2013r. zm.u. nr X/160 z 15.10.2014r. Uchwała XI/292 z dnia 22 listopada 2013 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek Młodzieżowych Mistrzostw

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK LIGOWYCH Opolskiego Związku Tenisa Stołowego SEZONU 2014/2015

REGULAMIN ROZGRYWEK LIGOWYCH Opolskiego Związku Tenisa Stołowego SEZONU 2014/2015 REGULAMIN ROZGRYWEK LIGOWYCH Opolskiego Związku Tenisa Stołowego SEZONU 2014/2015 I Cel i kierownictwo 1. Celem rozgrywek jest: a) wyłonienie drużyn, które będą awansować i spadać z poszczególnych lig.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN V EDYCJI GMINNEJ LIGI SIATKÓWKI O PUCHAR BURMISTRZA BLACHOWNI 2013

REGULAMIN V EDYCJI GMINNEJ LIGI SIATKÓWKI O PUCHAR BURMISTRZA BLACHOWNI 2013 REGULAMIN V EDYCJI GMINNEJ LIGI SIATKÓWKI O PUCHAR BURMISTRZA BLACHOWNI 2013 1. CEL Celem ligi jest popularyzacja piłki siatkowej, jako jednej z form rekreacji fizycznej, promowanie aktywnego wypoczynku,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Mistrzostw Polski Juniorów/OOM pzrugby.pl

Regulamin Mistrzostw Polski Juniorów/OOM pzrugby.pl Sezon 2016/2017 Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży/Mistrzostwa Polski Juniorów U18 * najważniejsze i nowe zapisy na czerwono. I. Cel zawodów Wyłonienie mistrza, wicemistrza i brązowego medalisty Ogólnopolskiej

Bardziej szczegółowo

Gimnazjalna Liga Piłki Siatkowej

Gimnazjalna Liga Piłki Siatkowej Gimnazjalna Liga Piłki Siatkowej 2014-2015 REGULAMIN I. Cele i zadania rozgrywek. II. III. IV. 1. Wdrażanie młodzieży do aktywnego spędzania wolnego czasu. 2. Propagowanie piłki siatkowej wśród uczniów

Bardziej szczegółowo