REGULAMIN ROZGRYWEK OPOLSKIEGO ZWIĄZKU TENISA STOŁOWEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN ROZGRYWEK OPOLSKIEGO ZWIĄZKU TENISA STOŁOWEGO"

Transkrypt

1 REGULAMIN ROZGRYWEK OPOLSKIEGO ZWIĄZKU TENISA STOŁOWEGO POSTANOWIENIA OGÓLNE na sezon 2012/2013 (zwany dalej Regulaminem ) Sezon rozgrywkowy w tenisie stołowym trwa od 1 lipca do 30 czerwca roku następnego. 1. ROZGRYWKI SZCZEBLA WOJEWÓDZKIEGO Polski Związek Tenisa Stołowego ( PZTS ) organizuje i sprawuje nadzór nad rozgrywkami szczebla centralnego. 1.1 Rozgrywki szczebla wojewódzkiego obejmują: Indywidualne Mistrzostwa Województwa, seniorów, juniorów, kadetów, młodzików, żaków, Wojewódzkie Turnieje Klasyfikacyjne w kategoriach: seniorów, juniorów, kadetów, młodzików, żaków, Drużynowe Mistrzostwa Województwa w kategoriach: juniorów, kadetów i młodzików, Rozgrywki drużynowe III, IV i V ligi mężczyzn, I, II, III ligi juniorów /w zależności od ilości zgłoszonych drużyn/, Rozgrywki o Drużynowy Puchar Polski kobiet i mężczyzn, oraz inne imprezy, w tym m.in. Puchar Przeglądu Sportowego i PZTS, PucharPZTS dla Uczniowskich Klubów Sportowych, Mini Olympic Games, Memoriał imienia Andrzeja Grubby, IMW amatorów, turnieje amatorów w cyklu Cała Polska gra w pingponga, 1.2 OZTS prowadzi rozgrywki w następujących kategoriach wiekowych, w których w sezonie 2012/2013 obowiązują roczniki: Żacy - urodzeni 2002 rok i młodsi, 1.2.2Młodzicy - urodzeni 2000 rok i młodsi, 1.2.3Kadeci - urodzeni 1998 i 1999 rok, 1.2.4Juniorzy - urodzeni 1995, 1996 i 1997 rok, 1.2.5Młodzieżowcy - urodzeni 1992, 1993 i 1994 rok, 1.2.6Seniorzy, urodzeni 1994 rok i starsi, 1.3Warunkiem uczestnictwa zawodnika w zawodach wszystkich szczebli jest: Strona 1 z 22

2 1.3.1 Posiadanie aktualnej licencji okresowej PZTS, chyba, że regulamin danych rozgrywek stanowi inaczej, Posiadanie ważnego badania lekarskiego, określającego zdolność do udziału w zawodach na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2004 r. (Dz.U. z 2004 r., Nr 282 poz. 2815) i Ustawą o sporcie z 25 czerwca 2010 r. (Dz.U. z 2010 r., Nr 127 poz. 857), co potwierdzi przez rozpoczęciem zawodów w przypadku rozgrywek drużynowych - pisemne oświadczenie kierownika drużyny, natomiast w przypadku rozgrywek indywidualnych oświadczenie opiekuna, lub samego zawodnika jeśli ten jest pełnoletni, Posiadanie ważnego ubezpieczenia od NNW zgodnie z Ustawą o sporcie, Posiadanie przepisowego sprzętu i stroju sportowego, w tym jednakowych koszulek przez zawodników z tego samego klubu w grach podwójnych, Nieposiadanie zaległości finansowych względem PZTS i OZTS, Spełnienie innych warunków, określonych w regulaminach poszczególnych zawodów. 1.4Klub uczestniczący w rozgrywkach musi posiadać licencję klubową PZTS. 1.5Trener prowadzący zespół Ekstraklasy / Superligi i I ligi musi posiadać licencję trenera lub instruktora PZTS. 1.6Sędzia główny prowadzący spotkanie ekstraklasy lub I ligi musi posiadać licencję sędziego PZTS. 1.7Sędzia główny jest odpowiedzialny za sprawdzenie przed zawodami, czy zawodnicy spełniają warunki uczestnictwa w zawodach, o których mowa w pkt.1.4 Regulaminu, czy używany przez zawodników sprzęt iodzież sportowa są zgodne z przepisami Międzynarodowej Federacji Tenisa Stołowego ITTF ( ITTF ) oraz czy zachodzi zgodność z przepisami PZTS warunków rozgrywania zawodów. 1.8W IMW, DMW juniorów, kadetów i młodzików zawodnik może na wszystkich szczeblach (województwo, półfinał i finał) grać tylko w jednej (swojej) kategorii, tzn. w tej, w której ze względu na rok urodzenia powinien w danym roku startować W uzasadnionych przypadkach PZTS, na wniosek klubu, zaopiniowany przez Wojewódzką Przychodnię Sportowo-Lekarską (lub równorzędną jednostkę medyczną), może przenieść zawodnika na stałe do wyższej kategorii wiekowej bez prawa powrotu w roku następnym Decyzję o przeniesieniu zawodnika do wyższej kategorii wiekowej PZTS podejmuje na piśmie i przekazuje do Departamentu Sportu Wyczynowego Ministerstwa Sportu i Turystyki do 31 sierpnia danego roku kalendarzowego W zawodach indywidualnych i drużynowych obowiązują przepisy ITTF oraz regulaminy PZTS. Strona 2 z 22

3 1.10Wszystkie rodzaje rozgrywek na szczeblu wojewódzkim winny być przeprowadzone z przestrzeganiem przepisów ITTF oraz regulaminów PZTS. Odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów i regulaminów spoczywa na organie prowadzącym rozgrywki. 2. ROZGRYWKI INDYWIDUALNE i DRUŻYNOWE 2.1 ZASADY OGÓLNE Ustalanie kolejności uczestników rozgrywek: W zawodach indywidualnych rozgrywanych systemem "każdy z każdym" ( roundrobin ) o kolejności miejsc decyduje suma uzyskanych punktów. Za zwycięstwo w każdym przypadkuotrzymuje się 2 punkty, za porażkę w rozegranym meczu - 1 punkt, a w przypadku oddania meczu walkowerem 0 punktów. W zawodach drużynowych, w których istnieje możliwość uzyskania remisu, za zwycięstwo przyznaje się 2 punkty, za remis - 1 punkt, a za porażkę - 0 punktów Jeżeli dwóch lub więcej zawodników lub drużyn uzyska tą samą liczbę punktów, to w każdym przypadku o kolejności decydują wyniki bezpośrednich spotkań pomiędzy zawodnikami lub drużynami, które uzyskały równą ilość punktów. W takim przypadku sporządza się tabelę pomocniczą, w której uwzględnia się tylko wyniki uzyskane pomiędzy zainteresowanymi zawodnikami lub drużynami O kolejności miejsc w tabeli decyduje kolejno: - ilość punktów, - stosunek gier, - stosunek setów, - stosunek piłek. W przypadku równości powyższych kryteriów o kolejności miejsc decydujelosowanie, które przeprowadza sędzia główny zawodów W trakcie oceny wyników - o ile jest możliwość wyłączenia lepszego lub gorszego miejsca (z większą i mniejszą ilością punktów) - należy to uczynić i rozpatrywać bilans zainteresowanych zawodników (z taką samą ilością punktów) aż do ustalenia ostatecznej kolejności W rozgrywkach drużynowych rozgrywanych systemem bezpośredniej eliminacji (system pucharowy) przy wyniku remisowym decyduje kolejno stosunek setów oraz piłeczek. W przypadku dwumeczu (mecz i rewanż) sumuje się wyniki obu spotkań i rozpatruje kolejno stosunek gier, stosunek setów oraz stosunek piłeczek. Jeżeli nie ma możliwości wyłonienia zwycięzcy według powyższych kryteriów to o zwycięstwie decyduje dodatkowy mecz, którego gospodarzem jest drużyna ustalona drogą losowania Zawodnicy, którzy bez uzasadnionych przyczyn i zgody sędziego głównego rezygnują z dalszego udziału w zawodach indywidualnych, nie będą sklasyfikowani Zasady gry zawodników zagranicznych: Strona 3 z 22

4 Klub ekstraklasy kobiet, I ligi kobiet mężczyzn oraz niższych klas może do rozgrywek zgłosić dowolną liczbę zawodników zagranicznych, z tym, że w danym meczu ligowym może występować tylko jeden zawodnik spoza Unii Europejskiej (dla uniknięcia wątpliwości, chodzi o zawodnika, który nie posiada obywatelstwa, któregokolwiek z państw członkowskich Unii Europejskiej) oraz musi występować minimum jeden zawodnik posiadający polskie obywatelstwo. W rozgrywkach I ligi i niższych lig zawodnik spoza Unii Europejskiej, który w danym meczu ligowym rozpoczął serię gier pojedynczych, może być zastąpionyinnym zawodnikiem spoza Unii Europejskiej od drugiej serii gier, natomiast w grze podwójnej może wystąpić nowy, ale tylko jeden zawodnik spoza UE. Jeden zawodnik posiadający polskie obywatelstwa musi koniecznie grać w pierwszej i drugiej rundzie gier pojedynczych oraz w deblu W wojewódzkich turniejach klasyfikacyjnych ( WTK ) oraz w Mistrzostwach Województw prawo startu mają wyłącznie zawodnicy posiadający polskie obywatelstwo Zawodnicy, grający w ligach zagranicznych, gdzie sezon kończy się już po rozpoczęciu w Polsce sezonu 2012/2013, mogą grać w lidze polskiej (o ile uzyskają licencję okresową PZTS w wymaganym terminie) pod warunkiem, że ostatni mecz w lidze zagranicznej rozegrali przed pierwszym meczem ligowym w Polsce. 2.2 ROZGRYWKI INDYWIDUALNE WTK rozgrywany jest wyłącznie w grach pojedynczych (trzy WTK w sezonie) w kategoriach: seniora, juniora, kadeta, młodzika,żaka Zawodnicy biorący udział w WTK zgłaszani są w dniu zawodów przez macierzyste kluby lub swoich opiekunów w godz Losowanie odbywa się we wszystkich kategoriach wiekowych przed rozpoczęciem turnieju w godz Losowanie każdego WTK przeprowadza delegat OZTS w obecności sędziego głównego oraz przedstawicieli zainteresowanych klubów WTK we wszystkich kategoriach wiekowych rozgrywane są do trzech wygranych setów WTK seniorów rozgrywane są systemem do dwóch przegranych. Wygrywający walczą o miejsca 1,2,natomiast przegrywający /od tyłu/ o miejsca 3,4,5,6,7,8, 9 12, 13 16, 17 24, 25 32, 33 48, itd WTK juniorów, kadetów, młodzików i żaków rozgrywane są systemem do dwóch przegranych o miejsca 1,2,3,4 natomiast przegrywający /od tyłu/ o miejsca 5,6,7,8, 9 12, 13 16, 17 24, 25 32, 33 48, itd Rozstawienia dokonuje się według aktualnego rankingu; do I WTK z rankingu poprzedniego sezonu, a do II WTK z rankingu po I WTK, natomiast do III WTK z rankingu po II WTK. Strona 4 z 22

5 2.2.9 Zawodnik, który ma prawo do gry w WTK, a nie wystartuje w nim z uzasadnionego powodu otrzyma na pisemny wniosek swojego klubu - minimalną ilość punktów jaka przysługuję za ostatni przedział miejsc w danym WTK /dotyczy tylko jego kategorii wiekowej/. Decyzję w tej sprawie podejmuje zarząd OZTS Wojewódzki Turniej Kwalifikacyjny seniorów W I WTK uczestniczy dowolna ilość zawodników, W drugim i trzecim WTK seniorów prawo gry w wyższej kategorii mają:8 juniorów, 8 kadetów, 4 młodzików z listy rankingowej OZTS, Zasady rozstawiania zawodników w WTK W I WTKobowiązuje rozstawienie zawodników według klucza: - układ par odpowiada aktualnej liście rankingowej OZTS po sezonie 2011/2012, tzn. zawodnicy wpisywani są do tabeli bez losowania na pozycję, jaką zajmują na liście rankingowej, przy czym stosuje się zasadę, że dwaj pierwsi zawodnicy z jednego klubu muszą być przydzieleni do różnych połówek tabeli (na pierwsze wolne numery) oraz zawodnicy z tego samego klubu nie mogą się spotkać w pierwszej rundzie. W drugim przypadku zawodnika niżej sklasyfikowanego należy przesunąć o jedno miejsce w dół. W przypadku, gdy na liście rankingowej zawodnicy są sklasyfikowani na tym samym miejscu, np.7-9, wtedy o wpisaniuich na odpowiedni numer w tabeli decyduje losowanie (pomiędzy nimi) miejsca w wymienionym przedziale, - zawodników niesklasyfikowanych, losuje się do tabeli po wpisaniu do niej w pierwszej kolejności zawodników z listy rankingowej W II i III WTK system rozgrywek pozostaje bez zmian, z tym, że układ par zawodnikówodpowiada miejscom zajętym odpowiednio na I i II WTK, WTK juniorów, kadetów, młodzików i żaków W I WTK udział bierze dowolna ilość zawodników W II i III WTK zawodnicy startują w swoich kategoriach wiekowych. Prawo gry w wyższej kategorii wiekowej mają: w juniorach 8 kadetów, 8 młodzików z listy rankingowej OZTS, w kadetach 8 młodzików z listy rankingowej OZTS, Zasady rozstawiania zawodników w WTK, W I WTK obowiązuje rozstawienie zawodników według klucza: - układ par odpowiada aktualnej liście rankingowej OZTS po sezonie 2011/2012, tzn. zawodnicy wpisywani są do tabeli bez losowania na pozycję, jaką zajmują na liście rankingowej, przy czym stosuje się zasadę, że dwaj pierwsi zawodnicy z jednego klubu muszą być przydzieleni do różnych połówek tabeli (na pierwsze wolne numery) oraz zawodnicy z tego samego klubu nie mogą się spotkać w pierwszej rundzie. W drugim przypadku zawodnika niżej sklasyfikowanego należy przesunąć o jedno miejsce w dół. W przypadku, gdy na liście rankingowej zawodnicy są sklasyfikowani na tym samym miejscu, np.7-9, wtedy o wpisaniu Strona 5 z 22

6 ich na odpowiedni numer w tabeli decyduje losowanie (pomiędzy nimi) miejsca w wymienionym przedziale, - zawodników niesklasyfikowanych, losuje się do tabeli po wpisaniu do niej w pierwszej kolejności zawodników z listy rankingowej W II i III WTK system rozgrywek pozostaje bez zmian, z tym, że układ par zawodników odpowiada miejscom zajętym odpowiednio na I i II WTK, Ocena wyników: Po zakończeniu każdego WTK zostanie wydany komunikat z wynikami Awans na OTK seniorów uzyskuje trzech pierwszych zawodników z WTK Awans na OTK juniorów, kadetów, młodzików uzyskuje tylko pierwszy zawodnik z WTK Powyższe nie dotyczy pierwszego WTK w kategoriach juniorów, kadetów i młodzików. Z tego turnieju 6 pierwszych zawodników awansuje do turnieju półfinałowego rozgrywanego w układzie województw: dolnośląskiego, lubuskiego, śląskiego i opolskiego. Z turnieju półfinałowego awans na I OTK uzyskuje 6 najlepszych w każdej kategorii wiekowej Indywidualne Mistrzostwa Województwa Organizator zawodów zostaje ustalony przez OZTS i znajduje się pod jego bezpośrednim nadzorem Indywidualne Mistrzostwa Województwa rozgrywane są w następujących kategoriach wiekowych: weteranów, seniorów, juniorów, kadetów, młodzików, żaków Indywidualne Mistrzostwa Województwa w kategoriach: weteranów, seniorów, juniorów i kadetów rozgrywane są w pięciu konkurencjach; - gry pojedyncze kobiet i mężczyzn, - gry podwójne kobiet i mężczyzn, - gry mieszane Indywidualne Mistrzostwa Województwa w kategorii młodzików rozgrywane są w czterech konkurencjach; - gry pojedyncze dziewcząt i chłopców, - gry podwójne dziewcząt i chłopców Indywidualne Mistrzostwa Województwa w kategorii żaków rozgrywane są tylko w grach pojedynczych Uczestnictwo w Indywidualnych Mistrzostwach Województwa W Indywidualnych Mistrzostwach Województwa Weteranów mogą uczestniczyć wszyscy chętni, którzy spełniają wymogi regulaminowe (ukończone 40 lat), W Indywidualnych Mistrzostwach Województwa w kategorii seniorek prawo startu mają wszystkie zawodniczki bez ograniczeń wiekowych. Strona 6 z 22

7 W kategorii seniorów prawo startu ma 32 zawodników według następującego klucza: - zawodnicy, którzy po trzech OTK i WTK zajmują na liście rankingowej seniorów OZTS miejsca 1 24 /niezależnie od kategorii wiekowej/, - juniorzy, którzy na aktualnych listach rankingowych OZTS zajmują miejsca 1 6 /niezależnie od kategorii wiekowej/, - kadeci, którzy na aktualnych listach rankingowych OZTS zajmują miejsca 1 2 /niezależnie od kategorii wiekowej/, W przypadku, gdy juniorzy i kadeci uprawnieni do gry w IMW, w swojej kategorii wiekowej, znajdują się na liście rankingowej seniorów to wolne miejsce uzupełniają seniorzy zgodnie z kolejnością zajętych miejsc na liście rankingowej W Indywidualnych Mistrzostwach Województwa weteranów, juniorów, kadetów, młodzików i żaków zawodnicy startują w swoich kategoriach wiekowych Zgłoszenia Zawodnicy biorący udział w Indywidualnych Mistrzostwach Województwa zgłaszani są w dniu zawodów przez macierzyste kluby, W przypadku niemożności uczestnictwa w zawodach zawodników zakwalifikowanych do gry w IMW prawo startu mają zawodnicy rezerwowi z listy rankingowej seniorów Zasady rozstawienia i system rozgrywek Losowanie odbywa się w dniu mistrzostw Podstawą rozstawienia zawodników jest lista rankingowa OZTS /uwzględniająca listę PZTS/ dla danej kategorii wiekowej po trzech OTK i WTK, W Indywidualnych Mistrzostwach Województwa zawodnicy z nr 1 i 2 z poszczególnych list startowych umieszczani są w tabeli odpowiednio na pozycjach 1 i 2, pozostali zawodnicy z pierwszej ósemki losowani są dwójkami (3 4, 5 6 i 7 8) a dalsi zawodnicy losowani są czwórkami (9 12, 13 16, 17 20, 21 24, 25-28, itd.), z zastrzeżeniem że zawodnicy z jednego klubu powinni być, w miarę możliwości, losowani jak najdalej od siebie Losowanie par w grach podwójnych i mieszanych odbywa się analogicznie według zasad podanych w powyższym punkcie /przynależność klubowa nie dotyczy par reprezentujących różne kluby/ System rozgrywek Indywidualne Mistrzostwa Województwa seniorów w grach pojedynczych rozgrywane są według systemu bezpośredniej eliminacji, tj. systemem pucharowym Zawodnicy IMW seniorów po przegraniu pojedynków w pierwszych dwóch rundach grają w turnieju pocieszenia o 9 miejsce W IMW seniorów gra się do ustalenia kolejności miejsc 1, 2, 3-4, 5-8, 9, 10, 11-12, 13 16, 17 24, Strona 7 z 22

8 W grach podwójnych i mieszanych obowiązuje system bezpośredniej eliminacji do ustalenia kolejności miejsc 1, 2, 3 4, 5 8, Indywidualne Mistrzostwa Województwa juniorów, kadetów, młodzików w grach pojedynczych rozgrywane są systemu bezpośredniej eliminacji, gra od tyłu o 2 miejsce, do ustalenia kolejności 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 12, 13 16, 17 24, itd W grach podwójnych i mieszanych juniorów i kadetów oraz w grach podwójnych młodzików, obowiązuje system bezpośredniej eliminacji do ustalenia kolejności miejsc 1, 2, 3 4, 5 8, Indywidualne Mistrzostwa Województwa żaków w grze pojedynczej rozgrywane są według systemu bezpośredniej eliminacji, tj. systemem pucharowym gra od tyłu o 3 miejsce, do ustalenia kolejności 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 12, 13 16, itd Indywidualne Mistrzostwa Województwa Weteranów rozgrywane są według systemu ustalonego w dniu zawodów w zależności od ilości startujących zawodników. Zawodnicy przegrywający muszą rozegrać przynajmniej dwie gry W grach pojedynczych Indywidualnych Mistrzostw Województwa w kategorii seniorów mecze rozgrywa się do 4 wygranych setów. Natomiast w pozostałych kategoriach do 3 wygranych setów. Turniej pocieszenia we wszystkich kategoriach gra się do 3 wygranych setów W turnieju gier podwójnych i mieszanych pojedynki toczą się do 3 wygranych setów Ocena wyników Wyniki Indywidualnych Mistrzostw Województwa podane zostaną w formie oddzielnego komunikatu, Awans do Indywidualnych Mistrzostw Polski Seniorów w grze pojedynczej uzyskuje po jednym zawodniku w kategorii kobiet i mężczyzn, z wyjątkiem tych, którzy uzyskali już limity imienne z rankingu PZTS, Awans do Indywidualnych Mistrzostw Polski Młodzieżowców uzyskują dwie/dwóch zawodniczki/zawodników, którzy zostali najwyżej sklasyfikowani w Indywidualnych Mistrzostwach Województwa Seniorów, Awans do półfinałów Indywidualnych Mistrzostw Polski Juniorów, OOM Kadetów, Pucharu Polski Młodzików uzyskuje dwóch zawodników - pierwszy zawodnik/czka z Indywidualnych Mistrzostw Województwa oraz pierwszy zawodnik/czka z klasyfikacji po trzech OTK / WTK. Z wyłączeniem tych zawodników, którzy mają imienne limity po trzech OTK Uczestnicy Indywidualnych Mistrzostw Województwa Weteranów mogą uczestniczyć w Indywidualnych Mistrzostwach Polski Weteranów. Warunkiem uczestnictwa w IMP Weteranów jest udział przynajmniej w jednym z trzech OTK Weteranów danego sezonu oraz posiadanie przez zawodników aktualnej licencji PZTS. 2.3 ROZGRYWKI DRUŻYNOWE Strona 8 z 22

9 2.3.1 Drużynowe rozgrywki szczebla wojewódzkiego obejmują: - III ligę mężczyzn, - IV liga mężczyzn, - V liga mężczyzn, - I liga juniorów, - II ligajuniorów, - III ligajuniorów, - Drużynowe Mistrzostwa Województwa juniorek, kadetek, kadetów, młodziczek i młodzików. - Puchar Polski na szczeblu wojewódzkim Rozgrywki drużynowe nadzorowane przez OZTS Rozgrywki mają na celu wyłonienie drużynowych mistrzów województwa we wszystkich kategoriach oraz wyłonienie najlepszych drużyn w kategorii seniorów uprawniających do awansu na wyższy szczebel rozgrywek oraz do startu w barażach o II ligę Przed rozpoczęciem rozgrywek - w terminie do 10wrześniawszystkie kluby uczestniczące w rozgrywkach zobowiązane są przesłać do OZTS następujące dokumenty: - potwierdzenie wpłaty wpisowego do rozgrywek, - ankieta informacyjna klubu, - imienny skład drużyny w przypadku gdy, dwie drużyny z tego samego klubu uczestniczą na tym samym szczeblu rozgrywek., Kluby, które nie dopełnią wszystkich wyżej wymaganych procedur, nie będą dopuszczone do rozgrywek Terminarz rozgrywek drużynowych opracowany jest przez Wydział Gier i Dyscypliny OZTS zgodnie z kalendarzem sportowym OZTS Miejsce i termin rozgrywek Poszczególne mecze ligowe rozgrywane są u drużyn wymienionych w terminarzu rozgrywek na pierwszym miejscu i te drużyny zwane są gospodarzami Wszystkie rozgrywki drużynowe przeprowadzane turniejowo odbywają się w miejscach ustalonych w kalendarzu OZTS Gospodarz spotkania ligowego zawsze otrzymuje ustawienie A Uzupełnianie składu drużyn ligowych W przypadku powstania wolnych miejsc w III i IV lidze prawo do uzupełnienia tych miejsc mająw wymienionej kolejności: - zespoły, które przegrały baraż o wejście do wyższej ligi, - zespoły, które spadły do niższej ligi -zespoły klasyfikowane w niższej lidze na kolejnych miejscach w poprzednim sezonie Uczestnictwo Strona 9 z 22

10 Zawodnik, który w danym sezonie rozgrywek rozegrał 3 mecze w drużynie wyższej klasy rozgrywkowej traci prawo gry w tym samym sezonie w drużynach niższych klas rozgrywkowych Powyższa zasada nie dotyczy: - juniorów, kadetów, młodzików grających w ekstraklasie lub I lidze, którzy tracą prawo do gry w niższej klasie po rozegraniu 7 meczów w wyższych klasach, - kadetów i młodzików, grających w II lidze, którzy tracą prawo do gry w niższej klasie po rozegraniu 7 meczów w wyższych klasach Junior grający w II lidze traci prawo do gry w niższej lidze po rozegraniu 3 meczów w II lidze Zawodnik, który w okresie ostatnich 3 sezonów (2009/2010, 2010/2011, 2011/2012) nie miał wykupionej licencji okresowej oraz nie grał w żadnych rozgrywkach za granicą, uważany jest za zawodnika bez przynależności klubowej i może otrzymać licencję jako zawodnik nowo zgłaszany Obowiązuje zakaz gry zawodnika na różnych szczeblach rozgrywkowych w dwóch meczach w jednym terminie ligowym (piątek-niedziela lub wtorek-czwartek), przy czym bez znaczenie dla powyższego zakazu pozostaje przełożenie meczu z danego terminu ligowego na inny termin W przypadku występowania dwóch drużyn z tego samego klubu w jednej klasie rozgrywkowej, przed rozpoczęciemrozgrywek klub zgłasza do organu prowadzącego rozgrywki imienne składy tych zespołów. Zawodnik zgłoszony do składu w jednym zespole nie może grać w drugim zespole tego samego klubu w tej samej klasie rozgrywkowej Nie mają prawa awansu do ekstraklasy zespoły rezerwowe klubów, które już uczestniczą w rozgrywkach tej klasy. Do I ligi może maksymalnie awansować jeden zespół rezerwowy tego klubu, który ma już zespół w tej klasie rozgrywkowej Zawodnik nie może reprezentować różnych drużyn jednego klubu w tym samymcyklu rozgrywkowym (dotyczy to DMW juniorów, kadetówi młodzików). Jeżeli klub wystawi więcej niż jedną drużynę w eliminacjach wojewódzkich Pucharu Polski, DMP, to drużyny te muszą w tych samych składach występować do końca cyklu rozgrywkowego. Dopuszcza się udział zawodnika w drużynie uczestniczącej w rozgrywkach wyższego szczebla, jeżeli zawodnik ten nie wystąpił w innej drużynie tego samego klubu w rozgrywkach niższego szczebla Przez udział w meczu należy rozumieć występ w grze pojedynczej lub podwójnej oraz w meczu wygranym walkowerem, gdzie zawodnik wpisany jest do podstawowego składu. Nie dotyczy to zawodnika rezerwowego, nie grającego w meczu Zawodnik zagraniczny, który w trakcie sezonu uzyska polskie obywatelstwo kontynuuję dalej rozgrywki (drużynowe i indywidualne), jako zawodnik polski. 2.4 III LIGA MĘŻCZYZN Strona 10 z 22

11 2.4.1 W rozgrywkach III ligi mężczyzn bierze udział po 10 zespołów klubowych, uprawnionych do udziału w tej klasie rozgrywek na podstawie wyników osiągniętych w ubiegłym sezonie Drużyna składa się z minimum 4 a maksimum 8 zawodników, z prawem gry zawodników rezerwowych w grach podwójnych oraz w grach pojedynczych po pierwszej serii gier Mecz składa się z 10 gier rozgrywanych kolejno na dwóch stołach przez dwie czteroosobowe drużyny systemem Davis Cup wg poniższego klucza Stół I Stół II 1. A-X 2. C-W 3. B-Y 4. D-Z 5. gra podwójna 6. gra podwójna 7. A-Y 8. C-Z 9. B-X 10. D-W Mecz toczy się zgodnie z wyżej przedstawioną kolejnością gier i rozgrywa się wszystkie 10 partii Ustawienie zawodników do protokołu w całych rozgrywkach jest dowolne (nie obowiązuje ranking) Rozgrywki III ligi są przeprowadzane dwurundowo systemem każdy z każdym: mecz i rewanż W każdym terminie ligowym każda drużyna rozgrywa jeden mecz Z III ligi mężczyzn spada drużyna, która po zakończeniu II rundy zajmie 10 miejsce. Natomiast drużyna zajmująca 9 miejsce gra baraż o utrzymanie z drugą drużyną IV ligi. 2.5IV liga mężczyzn W rozgrywkach IV ligi mężczyzn bierze udział 10 zespołów, uprawnionych do udziału w tej klasie rozgrywek na podstawie wyników osiągniętych w poprzednim sezonie Drużyna składa się z minimum 4 a maksimum 8 zawodników, z prawem gry zawodników rezerwowych w grach podwójnych oraz w grach pojedynczych po pierwszej serii gier Mecz składa się z minimum 8 a maksimum 14 gier i rozgrywa się na dwóch stołach w następującej kolejności: 1. gra podwójna, 2. gra podwójna, 3. A1 B2, 4. A2 B1, 5. A3 B4, 6. A4 B3, 7. A1 B1, 8. A2 B2, 9. A3 B3, 10. A4 B4, 11. A3 B1, 12. A1 B3, 13. A2 B4, 14. A4 B Mecz toczy się zgodnie z wyżej przedstawioną kolejnością gier. a kończy się w momencie uzyskania przez jedną z drużyn 8 zwycięstw Ustawienie zawodników do protokółu w całych rozgrywkach jest dowolne (nie obowiązuje ranking) Rozgrywki IV ligi są przeprowadzane dwurundowo systemem każdy z każdym: mecz i rewanż. Strona 11 z 22

12 W każdym terminie ligowym każda drużyna rozgrywa jeden mecz Z IV ligi mężczyzn spada drużyna która po zakończeniu II rundy zajmuje 10 miejsce natomiast drużyna zajmująca 9 miejsce gra baraż o utrzymanie z drugą drużyną V ligi. 2.6 V liga mężczyzn W rozgrywkach V ligi mężczyzn w sezonie 2012/2013 występują pozostałe zespoły zgłoszone do rozgrywek Drużyna składa się z minimum 4 a maksimum 8 zawodników, z prawem gry zawodników rezerwowych w grach podwójnych oraz w grach pojedynczych po pierwszej serii gier Mecz składa się z minimum 8 a maksimum 14 gier i rozgrywa się na dwóch stołach w następującej kolejności 1. gra podwójna, 2, gra podwójna, 3. A1 B2, 4. A2 B1, 5. A3 B4, 6. A4 B3, 7. A1 B1, 8. A2 B2, 9. A3 B3, 10. A4 B4, 11. A3 B1, 12. A1 B3, 13 A2 B4, 14. A4 B Mecz toczy się zgodnie z wyżej przedstawioną kolejnością gier, a kończy w momencie uzyskania przez jedną z drużyn 8 zwycięstw Ustawienie zawodników do protokołu w całych rozgrywkach jest dowolne /nie obowiązuje ranking/ Rozgrywki V ligi są przeprowadzane dwurundowo systemem każdy z każdym: mecz i rewanż Drużyna, która zajmie 1 miejsce awansuje do IV ligi, drużyna zajmująca 2 miejsce gra baraż o IV ligę z 9 drużyną IV ligi. 2.7 W przypadku gdy do rozgrywek V ligi zgłosi się więcej zespołów decyzję co do sposobu jej rozegrania podejmie Zarząd OZTS. 2.8 Wszystkie mecze w III, IV i V lidze muszą być rozegrane w piątek o godz Rozgrywki I, II, ewentualnie III ligi juniorów Każdy klub występujący na szczeblu III ligi i wyższym ma obowiązek wystawienia drużyny juniorów. W przypadku braku drużyny juniorów uiszcza opłatę w wysokości 1 000,- PLN na rzecz OZTS. Jeżeli opłata nie zostanie wniesiona drużyna seniorów zostanie wycofana z rozgrywek W sezonie 2012/2013 prowadzone są rozgrywki w I i II lidze. Rozgrywki rozgrywane są turniejowo wg odrębnych terminarzy. (planowane są do rozegrania 3 turnieje) Drużyna juniorów składa się z minimum 3, maksimum 5 zawodników. Zawodnicy rezerwowi mają prawo gry po pierwszej serii gier pojedynczych. W skład drużyny mogą wchodzić zawodnicy z innych kategorii wiekowych /kadet, młodzik/. W drużynie mogą występować też dziewczęta. Strona 12 z 22

13 Mecz składa się maksymalnie z 5 gier zgodnie z podanym poniższym kluczem aż do osiągnięcia 3 zwycięstw przez jedną z drużyn: 1. A X, 2. B Y, 3. C Z, 4. A Y, 5. B X Drużyny rozgrywają między sobą po jednym meczu, nie przewiduje się meczy rewanżowych Rozgrywki prowadzone są systemem turniejowym. Rozegrane zostaną trzy turnieje w każdej lidze Drużyny, które w I lidze juniorów zajmą miejsca 1 i 2 mają prawo startu w Drużynowych Półfinałach Mistrzostw Polski Juniorów, pod warunkiem, że spełniają regulaminowe wymogi, tj. wszyscy zawodnicy mają wiek juniora. W przypadku nie spełnienia tego wymogu do dalszych rozgrywek przechodzi kolejna drużyna spełniająca wymogi regulaminowe Drużyny, które w I i II lidze juniorów zostaną sklasyfikowane na 10 miejscu spadają do niższej klasy rozgrywek, a drużyny sklasyfikowane na 9 miejscu grają baraż z drużynami sklasyfikowanymi na 2 miejscu w II i III lidze juniorów o utrzymanie się w dotychczasowej klasie rozgrywek W przypadku, gdy do rozgrywek III ligi zgłosi się więcej lub mniej drużyn decyzję co do systemu rozgrywek podejmie Zarząd OZTS Drużynowe Mistrzostw Województwa w kategoriach juniorek, kadetów/tek, młodzików/czek Całokształtem spraw związanych z przeprowadzeniem DMW kieruje OZTS Drużynowe Mistrzostwa Województwa w kategoriach juniorek, kadetów/tek, młodzików/czek mają na celu wyłonienie Drużynowych Mistrzów Województwa. Drużyny, które w DMW zostaną sklasyfikowane na miejscach 1 i 2 uzyskują prawo gry w półfinałach Drużynowych Mistrzostw Polski Warunki uczestnictwa; Ranking dla drużyn będzie ustalany przez zsumowanie punktów po III WTK/OTK dwóch najwyżej sklasyfikowanych zawodników z danego klubu w kategorii juniorek, kadetek i młodziczek oraz dwóch najwyżej sklasyfikowanych zawodników danego klubu w kategorii kadetów i młodzików Listy drużyn, uprawnionych do startu w DMP, OOM i Pucharze Polski zostaną opublikowane przez wydział rozgrywek PZTS i muszą być potwierdzone na piśmie przez klub Zawodnicy, zaliczeni do drużyn, o których mowa w powyższym punkcie Regulaminu nie mogą już grać w innych drużynach danego klubu Drużyny nie mogą występować w zdekompletowanym składzie Składy drużyn: Drużyny juniorek, kadetów/tek, młodzików/czek składają się z minimum 2, a maksimum 4 zawodników, bez prawa gry zawodników rezerwowych w grach pojedynczych w danym meczu. Zawodnicy rezerwowi mogą występować w grze podwójnej. Mecz składa się maksymalnie z pięciu gier rozgrywanych w kolejności: Strona 13 z 22

14 A X, B Y, gra podwójna, A Y, B - X, kończy się z chwilą uzyskania przez jedną z drużyn trzech zwycięstw jednym z wyników: 3 : 0, 3 : 1, 3 : 2, Drużyna zgłoszona do udziału w DMW nie może liczyć mniej zawodników niż tego wymaga Regulamin. Zawodnicy na podstawie, których dokonano ustawienia drużyn w rankingu, muszą być na sali bezpośrednio przed rozpoczęciem I rundy zawodów Drużyny biorące udział w DMW są zgłaszane w dniu zawodów w godzinach 9.00 do 9.30 przez macierzyste kluby Zasady rozstawiania i system rozgrywania DMW Rozstawianie przeprowadza się w dniu zawodów w godz do Rozstawienie DMW przeprowadza delegat OZTS w obecności sędziego głównego oraz przedstawicieli zainteresowanych klubów Rozstawienie drużyn odbywa się na podstawie rankingu drużynowego, tj. z sumy punktów wynikającej z rankingu indywidualnego zawodników danej drużyny. Drużyna najwyżej sklasyfikowana w rankingu wpisywana jest na nr 1 i tak kolejno aż do uwzględnienia wszystkich drużyn. Drużyny bez punktów są losowane na odpowiednie pozycje w tabeli DMW rozgrywane są systemem bezpośredniej eliminacji, tj. pucharowym do ustalenia kolejności miejsc: 1, 2, 3-4, 5 8, 9 12, W DMW partie rozgrywane są do trzech wygranych setów, tj. 3 : 0, 3 : 1, 3 : W przypadku, gdy mistrz i kolejne drużyny zakwalifikowały się do finału DMP o dalsze miejsca rozgrywane są mecze aż do wyłonienia reprezentanta na półfinał DMP Ocena wyników Wynik DMW zostaną podane zainteresowanym klubom w formie oddzielnego komunikatu, Awans z DMW do półfinałów Drużynowych Mistrzostw Polski, OOM i Pucharu Polski uzyskują dwie pierwsze drużyny w kategorii juniorek, kadetek, młodziczek oraz kadetów i młodzików W przypadku, gdy któraś z drużyn uzyska awans do finałów DMP bez eliminacji /ranking/ awans do półfinałów uzyskuje kolejna drużyna Pucharu Polski Celem rozgrywek o Puchar Polski jest wyłonienie zwycięzcy w konkurencji kobiet i mężczyzn. Na szczeblu centralnym prawo startu przysługuje wyłącznie zdobywcy pucharu na szczeblu wojewódzkim. Rozgrywki prowadzone są systemem bezpośredniej do fazy półfinałowej. Następnie rozgrywany jest finał z udziałem 4 drużyn Zestawienie par odbywa się w drodze losowania. Gospodarzami spotkań, w każdej rundzie, są zespoły niżej sklasyfikowane w rozgrywkach ligowych. Rozgrywa się tylko jedno spotkanie. Strona 14 z 22

15 Drużyny występujące w I iii lidze przystępują do gier od ćwierćfinałów Rozgrywki Pucharu Polski kobiet będą prowadzone wg odrębnych ustaleń Drużyna składa się z minimum 3 zawodników/czek, a maksimum z 4 zawodników/czek Mecz składa się z 4 do 7 gier, kolejno rozgrywanych na jednym stole, zgodnie z poniższym kluczem: 1. A-Y, 2. B-X, 3. C-Z, 4. gra podwójna, 5. A-X, 6. C-Y, 7. B-Z z prawem wprowadzenia zawodnika rezerwowego po 3 grze pojedynczej. Mecz toczy się do osiągnięcia 4 zwycięstw przez jedną z drużyn. 3.1 Badanie prawidłowości stosowanych rakietek Badanie stosować się będzie za pomocą atestowanych urządzeń, kontrolę rakietek (na obecność w klejach niedozwolonych substancji lotnych) na imprezach tenisa stołowego, organizowanych pod egidą PZTS Osobami upoważnionymi do kontroli rakietek będą: - na meczach ligowych sędzia główny, - na zawodach indywidualnych delegat PZTS lub sędzia główny Kontroli podlegać będą zawodnicy: - w meczu ligowym wszyscy zawodnicy, - w pozostałych imprezach - wybrani losowo uczestnicy Kontrola będzie mogła być przeprowadzona: - przed rozpoczęciem pojedynku w meczu drużynowym lub zawodach indywidualnych, - po rozegranym pojedynku w meczu drużynowym lub zawodach indywidualnych, - w szczególnych przypadkach pomiędzy setami pojedynku Kary regulaminowe za stosowanie nieprawidłowych rakietek: Stwierdzenie niewłaściwego kleju przed spotkaniem skutkuje żółtą kartką oraz umożliwia kontrolę rezerwowej rakietki. Jej brak spowoduje odsunięcie zawodnika od danego spotkania i ukaranie czerwoną kartką Stwierdzenie niewłaściwego kleju po lub w trakcie spotkania skutkuje walkowerem w danym meczu i żółtą kartką. Jeżeli zawodnik nie przedstawi rezerwowej rakietki nastąpi wycofanie z turnieju i otrzyma on czerwoną kartką PZTS przewiduje rejestrację zawodników karanych za używanie niewłaściwych klejów, a po trzecim przypadku odsunięcie od meczu ligowego lub turnieju indywidualnego. 4.1 Procedury ligowe. Strona 15 z 22

16 4.1.1 Weryfikacja rozgrywek III, IV, V ligi seniorów, I, II, i III ligi juniorów, Pucharu Polski należy do Wydziału Gier i Dyscypliny OZTS Od decyzji Wydziału Gier i Dyscypliny przysługuje odwołanie do Zarządu OZTS. Decyzje Zarządu OZTS są ostateczne Mecz zweryfikowany, jako walkower dla przeciwnika: - jeżeli drużyna, z własnej winy nie stanęła do zawodów lub spóźniła się więcej niż 30 minut, - jeżeli drużyna gospodarzy nie dostarczyła odpowiedniej ilości oraz jakości stołów i piłek, - jeżeli drużyna gospodarzy w ciągu 30 minut od wyznaczonej godziny rozpoczęcia meczu nie zapewni właściwych warunków do gry (sala, światło, stoły, piłeczki, oświetlenie, pola gry, itp.) lub gdy w przepisowym czasie nie usunie awarii sprzętu spowodowanej zaistniałą sytuacją w czasie meczu. Przepisowym czasem usunięcia awarii światła jest jedna godzina w przypadku wyłączenia przez zakład energetyczny 2 godziny. Gdy spotkanie nie zostanie dokończone na skutek awarii sprzętu gry zakończoneweryfikuje się zgodnie z uzyskanymi wynikami, a pozostałe walkowerami dla gości, - jeżeli przeciwna drużyna stawi się do prezentacji zdekompletowana, tzn. w składzie mniejszym niż minimum określone w regulaminie rozgrywek, - jeżeli przeciwna drużyna wstawiła do gry zawodnika nieuprawnionego, - jeżeli drużyna gospodarzy nie powiadomiła o zmianie miejsca rozgrywek lub nie załatwiła miejsc hotelowych drużynie przyjezdnej, która prosiła o to przynajmniej na 2 tygodnie przed zawodami, - jeżeli przeciwna drużyna przed terminem meczu nie dopełniła formalności finansowych wobec PZTS lub innego organu prowadzącego rozgrywki, -jeżeli dwie drużyny ligowe nie przystąpią do rozegrania meczu w nowym terminie wyznaczonym przez Wydział Rozgrywek PZTS, to mecz ten - po bezskutecznym zakończeniu negocjacji może być zweryfikowany obopólnym walkowerem ze wszelkimi konsekwencjami tej decyzji W przypadkach spornych ostateczną decyzję, dotyczącą rozegrania lub nie rozegrania zawodów podejmuje sędzia główny zawodów Czas oczekiwania na zawodnika wywołanego do gry, zarówno w grach indywidualnych jak i drużynowych wynosi 5 minut. Po tym czasie zawodnik przegrywa mecz walkowerem, ale ani on ani jego drużyna nie tracą prawa do gry w dalszym ciągu zawodów lub następnych grach Drużyny uczestniczące w rozgrywkach ligowych, mają obowiązek powiadomić organ prowadzący rozgrywki oraz zainteresowane drużyny występujące w tych samych rozgrywkach o zmianie miejsca i terminu rozgrywania meczu Przed rozpoczęciem każdego meczu obowiązuje prezentacja i powitanie drużyn W drużynach mężczyzn nie mogą występować kobiety chyba, że organ prowadzący rozgrywki wyrazi na to zgodę. Strona 16 z 22

17 Drużyna ma prawo prosić, w uzasadnionych przypadkach Wydział Gier i Dyscypliny o zmianę terminu meczu na inny niż planowany. Prośba będzie rozpatrzona, jeżeli wpłynie do organu prowadzącego rozgrywki nie później niż 7 dni przed terminem meczu. Wyrażenie zgody na przełożenie meczu na inny termin może wynikać jedynie z wyjątkowych okoliczności. Wnioskująca drużyna - w pierwszej kolejności - powinna uzgodnić nowy termin z drużyną przeciwną i uzyskać akceptację Wydziału Gier i DyscyplinyOZTS (wniosek składany na piśmie) Ustala się następującą procedurę przekładania meczy z urzędu : - w przypadku zakwalifikowania się zawodnika do rozgrywek na szczeblu centralnym oraz uczestnictwa zawodnika w rozgrywkach resortowych zainteresowany klub, na 7 dni przed terminem, występuje z prośbą o przełożenie meczu z urzędu. - jeśli taka prośba nie wpłynie, to uważa się, że klub może rozegrać mecz ligowy we wcześniej ustalonym terminie Godziny rozpoczęcia meczów są ustalone w terminarzu rozgrywek ligowych. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość zmiany tych godzin. Muszą się one jednak mieścić w określonych przedziałach czasowych: w dni powszednie w dni świąteczne. Przy ewentualnej zmianie godziny rozpoczęcia meczu należy kierować się możliwością dogodnego dojazdu drużyny gości Do obowiązków gospodarza meczu III ligi i IV ligi należy niezwłoczne powiadomienie prowadzącego rozgrywki o wyniku rozegranego meczu oraz w pierwszym dniu roboczym wysłanie protokołu meczu listem poleconym na adres Wydziału Gier i Dyscypliny Za oddanie meczu walkowerem nakłada się karę finansową o określonej przez OZTS kwocie Oddanie 3 meczów walkowerem powoduje wycofanie drużyny z rozgrywek W przypadku wycofania drużyny z rozgrywek stosuje się następujące zasady postępowania: Jeżeli drużyna została wycofana w trakcie I rundy, wszystkie jej dotychczasowe wyniki zostają anulowane, Jeżeli drużyna została wycofana w II rundzie, wyników I rundy nie anuluje się, natomiast wszystkie wyniki meczów II rundy anuluje się Odpowiedzialnym za weryfikację sal do rozgrywek jest Wydział Gier i DyscyplinyOZTS.Weryfikacji podlega sala pod kątem warunków do gry, takich jak rozmiary pola gry, rodzaj oświetlenia, wyposażenie w sprzęt, stan podłogi, itp Jeżeli klub zwróci się o przysłanie obserwatora OZTS na mecz, wnosi do OZTS opłatę w wysokości 300 zł. Obserwator - po przedstawieniu pisemnego sprawozdania z meczu będzie miał wypłacony ekwiwalent przez OZTS. Strona 17 z 22

18 4.1.18W przypadku rezygnacji z udziału drużyny w rozgrywkach istnieje możliwość przekazania miejsca w danej klasie rozgrywkowej dla drużyny z innego klubu pod następującymi warunkami: - zgłoszenie stosownego wniosku w okresie 01 czerwca września 2013, - wniesienie opłaty na rzecz OZTS prowadzącego dane rozgrywki za kluby niższych lig w wysokości do złotych. 5.1 Sprawy finansowe Koszty organizacyjne zawodów tenisa stołowego pokrywają przygotowujący i przeprowadzający według odrębnych ustaleń. Koszty uczestnictwa zawodników i drużyn pokrywają jednostki delegujące. Koszty udziału drużyn w rozgrywkach pokrywają jednostki uczestniczące Wysokość wpisowego do centralnych imprez ustala PZTS Wpisowe do IMP: - seniorzy 120 zł. - młodzieżowcy 70 zł. - juniorzy 40 zł. - młodzicy 40 zł. - weterani 50 zł Wpisowe do DMP: - juniorzy - 30 zł. - młodzicy - 30 zł Wpisowe do półfinału DMP: - juniorzy - 25 zł. - młodzicy - 25 zł Wpisowe do półfinału IMP: - juniorzy - 25 zł. - młodzicy - 25 zł Wpisowe do OTK: - seniorzy - 50 zł. - juniorzy - 35 zł. - kadeci - 35 zł. - młodzicy - 35 zł Wpisowe do półfinału przed I OTK: - juniorzy - 25 zł. - kadeci - 25 zł. - młodzicy - 25 zł. 5,1,2.7 Opłata za licencję klubową PZTS 100 złotych Strona 18 z 22

19 5.1.3 Wysokość wpisowego do rozgrywek organizowanych przez OZTS Wpisowe do WTK: - seniorzy 20 zł. - juniorzy i kadeci 15 zł. - młodzicy 10 zł. - żacy 10 zł. - turnieje szkolne 8 zł Wpisowe do Indywidualnych Mistrzostw Województwa. - seniorzy 30 zł. - juniorzy i kadeci 20 zł. - młodzicy i żacy 15 zł Wpisowe do rozgrywek drużynowych OZTS. - III liga seniorów 250 zł. (II drużyna i każda następna 50%), - lv liga seniorów 200 zł. (II drużyna i każda następna 50%), - V liga seniorów 150 zł. ( II drużyna i każda następna 50 %), - I, II, III liga juniorów 100 zł. (II drużyna 50%) Wpisowe do DMW juniorek, kadetów, młodzików: - juniorzy i kadeci 30 zł, - młodzicy 20 zł Kary finansowe za mecz przegrany walkowerem: - III liga 50 zł. - IV liga 30 zł. - V liga 25 zł. - liga juniorów 20 zł. - Puchar Polski 30 zł Opłata za potwierdzenie zawodnika, który nie ma obywatelstwa polskiego i nie pochodzi z kraju należącego do Unii Europejskiej zł Opłata za używanie nazwy sponsora przy nazwie klubu w rozgrywkach ligowych zł. od jednego sponsora Opłaty za licencje okresowe: - młodzieżowe (juniorzy, kadeci i młodzicy) - 25 zł. - seniorskie - 30 zł. - dla niestowarzyszonych - 35 zł. W cenie licencji jest zawarte ubezpieczenie NW Kary za żółte kartki: - pierwsza żółta kartka - 20 zł. - druga żółta kartka - 30 zł. - trzecia żółta kartka - 40 zł. Po trzeciej żółtej kartce zawodnik otrzymuje karę dodatkową odsunięcie od jednego kolejnego meczu w lidze. Strona 19 z 22

20 5.1.9 Kary za czerwone kartki 50 zł. Po każdej czerwonej kartce zawodnik otrzymuje karę dodatkową odsunięcie od jednego kolejnego meczu w lidze Opłata za przełożenie meczu 50 zł Powyższe kary winny być uregulowane w terminie 14 dni od daty ukarania Kluby oraz zawodnicy mający nieuregulowane zobowiązania finansowe wobec PZTS i OZTS, będą traktowani jako kluby i zawodnicy nieuprawnieni do współzawodnictwa sportowego prowadzonego przez OZTS, PZTS, Ministerstwo Sportu i Turystyki. 6.1 Rankingi. Listy rankingowe współzawodnictwa indywidualnego we wszystkich kategoriach Wydział Gier i Dyscypliny publikuje po każdym WTK na stronie internetowej OZTS, a po IMW (uwzględniając wyniki IMP) ogłasza ranking końcowy. Wojewódzka lista rankingowa w danej kategorii wiekowej tworzona jest na podstawie wyników z poszczególnych OTK i WTK. Końcowy ranking w juniorach, kadetach i młodzikach tworzy się przez zsumowanie punktów z trzech najlepszych rezultatów OTK i IMP oraz WTK i IMW. Końcowy ranking w seniorach tworzy się przez zsumowanie punktów z czterech kolejnych rezultatów w OTK i IMP oraz WTK i IMW. Prawo interpretacji Regulaminu rozgrywek Opolskiego Związku Tenisa Stołowego należy do Zarządu OZTS w Opolu. Procedury nie ujęte w niniejszym regulaminie należy interpretować zgodnie z Regulaminem rozgrywek Polskiego Związku Tenisa Stołowego. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem r. Strona 20 z 22

21 Załącznik 20 I LIGI KOBIET / MĘŻCZYZN rozegranego w dniu... w... pomiędzy drużynami: "A" - v "X" - Nazwisko Imię Licencja Kartki Nazwisko Imię Licencja Kartki A B C D R1 R2 X Y W Z R1 R2 Stół 1 Nazwisko S T Nazwisko S T I set II Set III set IV set V set Sety Wynik 1 A X 3 B Y 5 gra pod gra pod 7 A Y 9 B X Stół 2 Nazwisko S T Nazwisko S T I set II set III set IV set V set Sety Wynik 2 C W 4 D Z 6 gra pod Gra pod 8 C Z 10 D W ZWYCIĘZCA: WYNIK KOŃCOWY: Oświadczam, że zawodnicy naszej drużyny, wpisani do protokółu meczu, posiadają aktualne badania lekarskie, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Druż. Nazwisko Imię Funkcja Podpis A X Strona 21 z 22

22 KAPITANOWIE DRUŻYN Weryfikacja meczu Druż. A Nazwisko Imię Podpis X TRENERZY DRUŻYN Druż. A Nazwisko Imię Podpis X SĘDZIOWIE MECZU Lp. Nazwisko Imię Podpis 1 2 Strona 22 z 22

REGULAMIN ROZGRYWEK WIELKOPOLSKIEGO ZWIAZKU TENISA STOŁOWEGO na sezon 2015/2016 od 1 września 2015 do 31 lipca 2016 roku

REGULAMIN ROZGRYWEK WIELKOPOLSKIEGO ZWIAZKU TENISA STOŁOWEGO na sezon 2015/2016 od 1 września 2015 do 31 lipca 2016 roku REGULAMIN ROZGRYWEK WIELKOPOLSKIEGO ZWIAZKU TENISA STOŁOWEGO na sezon 2015/2016 od 1 września 2015 do 31 lipca 2016 roku 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Wielkopolski Związek Tenisa Stołowego w Poznaniu (WZTS)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK WIELKOPOLSKIEGO ZWIAZKU TENISA STOŁOWEGO na sezon 2012/2013 od 1 września 2012 do 30 czerwca 2013 roku

REGULAMIN ROZGRYWEK WIELKOPOLSKIEGO ZWIAZKU TENISA STOŁOWEGO na sezon 2012/2013 od 1 września 2012 do 30 czerwca 2013 roku REGULAMIN ROZGRYWEK WIELKOPOLSKIEGO ZWIAZKU TENISA STOŁOWEGO na sezon 2012/2013 od 1 września 2012 do 30 czerwca 2013 roku 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Wielkopolski Związek Tenisa Stołowego w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

PODKARPACKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK TENISA STOŁOWEGO

PODKARPACKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK TENISA STOŁOWEGO PODKARPACKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK TENISA STOŁOWEGO 35-011 Rzeszów, ul. Pułaskiego 13a tel. 882 109 470 e-mail: podkarpacki@pzts.pl, zgloszenia@pozts.pl REGULAMIN Mistrzostw Województwa i Grand Prix Podkarpacia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK DRUŻYNOWYCH III, IV i V LIGI MĘŻCZYZN

REGULAMIN ROZGRYWEK DRUŻYNOWYCH III, IV i V LIGI MĘŻCZYZN REGULAMIN ROZGRYWEK DRUŻYNOWYCH III, IV i V LIGI MĘŻCZYZN SEZON 2012/2013 Rozdział I Przepisy ogólne 1. Regulamin Rozgrywek Drużynowych III, IV i V Ligi Mężczyzn sezon 2012/2013 jest integralną częścią

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK DRUŻYNOWYCH II LIGI KOBIET I MĘŻCZYZN

REGULAMIN ROZGRYWEK DRUŻYNOWYCH II LIGI KOBIET I MĘŻCZYZN REGULAMIN ROZGRYWEK DRUŻYNOWYCH II LIGI KOBIET I MĘŻCZYZN DLA WOJEWÓDZTW MAZOWIECKIEGO I WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO SEZON 2012/2013 Rozdział I Przepisy ogólne 1. Regulamin Rozgrywek Drużynowych II Ligi Kobiet

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK LUBUSKIEGO OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU TENISA STOŁOWEGO SEZON

REGULAMIN ROZGRYWEK LUBUSKIEGO OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU TENISA STOŁOWEGO SEZON REGULAMIN ROZGRYWEK LUBUSKIEGO OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU TENISA STOŁOWEGO SEZON 2016/2017 Projekt Gorzów Wielkopolski 20 sierpnia 2016 r. Skład komputerowy: Henryk Michalak SPIS TREŚCI Rozdział 1... 5 PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK POLSKIEGO ZWIĄZKU TENISA STOŁOWEGO na sezon 2012/2013 (zwany dalej Regulaminem )

REGULAMIN ROZGRYWEK POLSKIEGO ZWIĄZKU TENISA STOŁOWEGO na sezon 2012/2013 (zwany dalej Regulaminem ) REGULAMIN ROZGRYWEK POLSKIEGO ZWIĄZKU TENISA STOŁOWEGO na sezon 202/203 (zwany dalej Regulaminem ) POSTANOWIENIA OGÓLNE Sezon rozgrywkowy w tenisie stołowym trwa od lipca do 30 czerwca roku następnego..

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK POLSKIEGO ZWIĄZKU TENISA STOŁOWEGO na sezon 2007/2008

REGULAMIN ROZGRYWEK POLSKIEGO ZWIĄZKU TENISA STOŁOWEGO na sezon 2007/2008 1/53 REGULMIN ROZGRYWEK POLSKIEGO ZWIĄZKU TENIS STOŁOWEGO na sezon 2007/2008 POSTNOWIENI OGÓLNE Sezon rozgrywkowy w tenisie stołowym trwa od 1 lipca do 30 czerwca roku następnego. 1. ROZGRYWKI SZCZEBL

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK ŚOZTS na sezon 2015/2016

REGULAMIN ROZGRYWEK ŚOZTS na sezon 2015/2016 REGULAMIN ROZGRYWEK ŚOZTS na sezon 2015/2016 POSTANOWIENIA OGÓLNE Sezon rozgrywkowy w tenisie stołowym trwa od 1 lipca 2015 do 30 czerwca roku następnego. ROZGRYWKI SZCZEBLA WOJEWÓDZKIEGO Świętokrzyski

Bardziej szczegółowo

jeszcze 6 kolejek (mecz i rewanż) z drużynami, z którymi nie grały.

jeszcze 6 kolejek (mecz i rewanż) z drużynami, z którymi nie grały. System Rozgrywek w sezonie 2017/2018. I Liga Małopolska (Kobiet) Do rozgrywek zgłosiło się 20 zespołów, które zostały podzielone na dwie grupy: A i B, po 10 zespołów każda. Rozegrają one fazę zasadniczą

Bardziej szczegółowo

ZWIĄZEK TENISA STOŁOWEGO

ZWIĄZEK TENISA STOŁOWEGO ZWIĄZEK TENISA STOŁOWEGO 35-011 Rzeszów, ul. Pułaskiego 13a tel. 882 109 470 e-mail: podkarpacki@pzts.pl, zgloszenia@pozts.pl, REGULAMIN ROZGRYWEK III LIGI TENISA STOŁOWEGO MĘŻCZYZN WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Bardziej szczegółowo

ZWIĄZEK TENISA STOŁOWEGO

ZWIĄZEK TENISA STOŁOWEGO ZWIĄZEK TENISA STOŁOWEGO 35-011 Rzeszów, ul. Pułaskiego 13a tel. 882 109 470 e-mail: podkarpacki@pzts.pl, zgloszenia@pozts.pl REGULAMIN ROZGRYWEK III LIGI TENISA STOŁOWEGO MĘŻCZYZN WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Bardziej szczegółowo

PODKARPACKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK TENISA STOŁOWEGO

PODKARPACKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK TENISA STOŁOWEGO PODKARPACKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK TENISA STOŁOWEGO 35-011 Rzeszów, ul. Pułaskiego 13a tel. 882 109 470 e-mail: podkarpacki@pzts.pl, zgloszenia@pozts.pl, REGULAMIN Mistrzostw Województwa i Grand Prix Podkarpacia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rozgrywek Mazowieckiego Związku Tenisa Stołowego na sezon 2014 / 2015 SPIS TREŚĆI

Regulamin Rozgrywek Mazowieckiego Związku Tenisa Stołowego na sezon 2014 / 2015 SPIS TREŚĆI Regulamin Rozgrywek Mazowieckiego Związku Tenisa Stołowego na sezon 2014 / 2015 SPIS TREŚĆI Słownik...3 Zastosowanie Regulaminu Rozgrywek...3 Sprawy finansowe...4 Warunki uczestnictwa...6 Rozgrywki indywidualne...6

Bardziej szczegółowo

PODKARPACKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK TENISA STOŁOWEGO

PODKARPACKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK TENISA STOŁOWEGO PODKARPACKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK TENISA STOŁOWEGO 35-011 Rzeszów, ul. Pułaskiego 13a tel. 882 109 470 e-mail: podkarpacki@pzts.pl, zgloszenia@pozts.pl REGULAMIN ROZGRYWEK II LIGI TENISA STOŁOWEGO KOBIET WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

Projekt Regulaminu Rozgrywek ŚLZTS w sezonie 2017/2018

Projekt Regulaminu Rozgrywek ŚLZTS w sezonie 2017/2018 SPIS TREŚCI: Projekt Regulaminu Rozgrywek ŚLZTS w sezonie 2017/2018 Artykuł 01 - Postanowienia ogólne. Artykuł 02 - Licencje PZTS. Artykuł 03 - Organizatorzy zawodów sportowych. Artykuł 04 - Nadzór nad

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK LUBUSKIEGO OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU TENISA STOŁOWEGO SEZON 2017/2018 PROJEKT

REGULAMIN ROZGRYWEK LUBUSKIEGO OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU TENISA STOŁOWEGO SEZON 2017/2018 PROJEKT REGULAMIN ROZGRYWEK LUBUSKIEGO OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU TENISA STOŁOWEGO SEZON 2017/2018 PROJEKT Gorzów Wielkopolski 12 sierpnia 2017 r. Skład komputerowy: Henryk Michalak SPIS TREŚCI Rozdział 1... 5 PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK ŚOZTS na sezon 2016/2017

REGULAMIN ROZGRYWEK ŚOZTS na sezon 2016/2017 REGULAMIN ROZGRYWEK ŚOZTS na sezon 2016/2017 POSTANOWIENIA OGÓLNE Sezon rozgrywkowy w tenisie stołowym trwa od 1 lipca 2016 do 30 czerwca roku następnego. ROZGRYWKI SZCZEBLA WOJEWÓDZKIEGO Świętokrzyski

Bardziej szczegółowo

ZWIĄZEK TENISA STOŁOWEGO

ZWIĄZEK TENISA STOŁOWEGO ZWIĄZEK TENISA STOŁOWEGO 35-011 Rzeszów, ul. Pułaskiego 13a tel. 882 109 470 e-mail: podkarpacki@pzts.pl, zgloszenia@pozts.pl, REGULAMIN ROZGRYWEK IV LIGI TENISA STOŁOWEGO MĘŻCZYZN WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Bardziej szczegółowo

ZWIĄZEK TENISA STOŁOWEGO

ZWIĄZEK TENISA STOŁOWEGO ZWIĄZEK TENISA STOŁOWEGO 35-011 Rzeszów, ul. Pułaskiego 13a tel. 882 109 470 e-mail: podkarpacki@pzts.pl, zgloszenia@pozts.pl, REGULAMIN ROZGRYWEK IV LIGI TENISA STOŁOWEGO MĘŻCZYZN WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Bardziej szczegółowo

ZWIĄZEK TENISA STOŁOWEGO

ZWIĄZEK TENISA STOŁOWEGO ZWIĄZEK TENISA STOŁOWEGO 35-011 Rzeszów, ul. Pułaskiego 13a tel. 882 109 470 e-mail: podkarpacki@pzts.pl, zgloszenia@pozts.pl, REGULAMIN ROZGRYWEK V LIGI TENISA STOŁOWEGO MĘŻCZYZN WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Bardziej szczegółowo

Mazowiecko-Warszawski Związek Piłki Siatkowej

Mazowiecko-Warszawski Związek Piłki Siatkowej Komunikat Organizacyjny Mazowiecko-Warszawskiego Związku Piłki Siatkowej Sezon 2017/2018 Zatwierdzony przez Zarząd MWZPS w dniu 26.06.2017 r. Spis treści I. Składka członkowska II. Zgłoszenia do rozgrywek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK OPOLSKIEGO ZWIĄZKU TENISA STOŁOWEGO SEZON 2016/2017

REGULAMIN ROZGRYWEK OPOLSKIEGO ZWIĄZKU TENISA STOŁOWEGO SEZON 2016/2017 REGULAMIN ROZGRYWEK OPOLSKIEGO ZWIĄZKU TENISA STOŁOWEGO SEZON 2016/2017 17 sierpnia 2016 roku Spis treści 1. Postanowienia ogólne... 3 2. Warunki uczestnictwa... 5 3. Mistrzostwa Województwa... 6 4. Wojewódzkie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK LIGOWYCH Opolskiego Związku Tenisa Stołowego SEZONU 2014/2015

REGULAMIN ROZGRYWEK LIGOWYCH Opolskiego Związku Tenisa Stołowego SEZONU 2014/2015 REGULAMIN ROZGRYWEK LIGOWYCH Opolskiego Związku Tenisa Stołowego SEZONU 2014/2015 I Cel i kierownictwo 1. Celem rozgrywek jest: a) wyłonienie drużyn, które będą awansować i spadać z poszczególnych lig.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Mistrzostw Polski Kadetów 7 U16

Regulamin Mistrzostw Polski Kadetów 7 U16 Sezon 2016/2017 * najważniejsze i nowe zapisy na czerwono 1 Celem rozgrywek jest wyłonienie Mistrza Polski Kadetów oraz srebrnego i brązowego medalisty w rugby 7" na 2017 r. 2 Zawody odbywają się na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rozgrywek Opolskiego Związku Tenisa Stołowego na sezon 2017/2018

Regulamin Rozgrywek Opolskiego Związku Tenisa Stołowego na sezon 2017/2018 Regulamin Rozgrywek Opolskiego Związku Tenisa Stołowego na sezon 2017/2018 www.ozts strona internetowa Tel. 600801133 www.ozts Strzelce Opolskie ul. Kozielska 34 47-100 Strzelce Op. KONTO ING 36 1050 1504

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rozgrywek MZTS na sezon 2015 / 2016 SPIS TREŚĆI

Regulamin Rozgrywek MZTS na sezon 2015 / 2016 SPIS TREŚĆI Regulamin Rozgrywek MZTS na sezon 2015 / 2016 SPIS TREŚĆI Słownik... 2 Zastosowanie Regulaminu Rozgrywek... 2 Sprawy finansowe... 3 Warunki uczestnictwa... 5 Rozgrywki indywidualne... 5 Rozgrywki ligowe

Bardziej szczegółowo

IV MIKOŁAJKOWY TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ MĘŻCZYZN Góra Kalwaria 2013

IV MIKOŁAJKOWY TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ MĘŻCZYZN Góra Kalwaria 2013 IV MIKOŁAJKOWY TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ MĘŻCZYZN Góra Kalwaria 2013 REGULAMIN TURNIEJU SIATKÓWKI I. Organizator rozgrywek: *Ośrodek Sportu i Rekreacji w Górze Kalwarii * Uczniowski Klub Sportowy Budowlani

Bardziej szczegółowo

(*2013) Tenis stołowy

(*2013) Tenis stołowy Tenis stołowy (*2013) 1. Organizator Komitet organizacyjny na terenie którego rozgrywana jest OOM. Kierownictwo sportowe sprawuje Polski Związek Tenisa Stołowego oraz WZTS na terenie którego organizowane

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK POLSKIEGO ZWIĄZKU TENISA STOŁOWEGO na sezon 2009/2010

REGULAMIN ROZGRYWEK POLSKIEGO ZWIĄZKU TENISA STOŁOWEGO na sezon 2009/2010 REGULAMIN ROZGRYWEK POLSKIEGO ZWIĄZKU TENISA STOŁOWEGO na sezon 2009/2010 POSTANOWIENIA OGÓLNE Sezon rozgrywkowy w tenisie stołowym trwa od 1 lipca do 30 czerwca roku następnego. 1. ROZGRYWKI SZCZEBLA

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 36 par. 1 pkt 9) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:

Na podstawie art. 36 par. 1 pkt 9) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: Uchwała nr IX/86 z dnia 27 października 2016 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zmiany Uchwały nr X/158 z dnia 15 października 2014 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej dot. przyjęcia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK O HALOWY PUCHAR POLSKI NA SEZON 2012/2013

REGULAMIN ROZGRYWEK O HALOWY PUCHAR POLSKI NA SEZON 2012/2013 REGULAMIN ROZGRYWEK O HALOWY PUCHAR POLSKI NA SEZON 2012/2013 Rozgrywki o Halowy Puchar Polski są masową imprezą piłkarską, mającą na celu wyłonienie najlepszej spośród wszystkich polskich drużyn futsalowych,

Bardziej szczegółowo

PODKARPACKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK TENISA STOŁOWEGO

PODKARPACKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK TENISA STOŁOWEGO PODKARPACKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK TENISA STOŁOWEGO 35-011 Rzeszów, ul. Pułaskiego 13a tel. 882 109 470 e-mail: podkarpacki@pzts.pl, zgloszenia@pozts.pl, REGULAMIN ROZGRYWEK II LIGI TENISA STOŁOWEGO MĘŻCZYZN

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rozgrywek Super 7

Regulamin Rozgrywek Super 7 Regulamin Rozgrywek Super 7 I. Wstęp Na potrzeby niniejszego Regulaminu pod poszczególnymi skrótami lub pojęciami rozumie się: a) PZR - Polski Związek Rugby, b) KR7 - Komisja Rugby7, c) WR - World Rugby

Bardziej szczegółowo

DECYZJA NR 092/2016/2017 WYDZIAŁU ROZGRYWEK POLSKIEGO ZWIĄZKU TENISA STOŁOWEGO

DECYZJA NR 092/2016/2017 WYDZIAŁU ROZGRYWEK POLSKIEGO ZWIĄZKU TENISA STOŁOWEGO DECYZJA NR 092/2016/2017 WYDZIAŁU ROZGRYWEK POLSKIEGO ZWIĄZKU TENISA STOŁOWEGO z dnia 7 czerwca 2017 roku w sprawie protestu PKS POLONIA BIAŁOGON Kielce Działając na podstawie 1 pkt 5.2 i 5.7 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK sezon (sezon startowy trwa od do )

REGULAMIN ROZGRYWEK sezon (sezon startowy trwa od do ) Zachodniopomorski Związek Tenisa Stołowego Tel. 605351540, E-mail zachodn27iopomorski@pzts.pl 75-529 Koszalin ul. Piłsudskiego 90 Tam znajdziesz nasze wiadomości: http://www.atsstargard.hekko.pl/ REGULMIN

Bardziej szczegółowo

Halowe Mistrzostwa Wielkopolski. Wielkopolska Klubowa Liga Tenisowa / Wielkopolskiego Związku Tenisowego/

Halowe Mistrzostwa Wielkopolski. Wielkopolska Klubowa Liga Tenisowa / Wielkopolskiego Związku Tenisowego/ Halowe Mistrzostwa Wielkopolski Wielkopolska Klubowa Liga Tenisowa / Wielkopolskiego Związku Tenisowego/ 1. Organizatorem Halowej Wielkopolskiej Klubowej Ligi Tenisowej jest Wielkopolski Związek Tenisowy.

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT NR 407/2015/2016 Terminarz rozgrywek I rundy Ligi Okręgowej Mężczyzn ŚLZTS - GRUPA 1 (Bielsko - Biała) - sezon 2015/2016

KOMUNIKAT NR 407/2015/2016 Terminarz rozgrywek I rundy Ligi Okręgowej Mężczyzn ŚLZTS - GRUPA 1 (Bielsko - Biała) - sezon 2015/2016 KOMUNIKAT NR 407/2015/2016 Terminarz rozgrywek I rundy Ligi Okręgowej Mężczyzn ŚLZTS - GRUPA 1 (Bielsko - Biała) - sezon 2015/2016 17.09.2015r. Lp. Nazwa klubu Dzień i godzina rozgrywania meczu jako gospodarz

Bardziej szczegółowo

Komunikat Organizacyjny rozgrywek wojewódzkich w piłce siatkowej w sezonie 2017 / 2018

Komunikat Organizacyjny rozgrywek wojewódzkich w piłce siatkowej w sezonie 2017 / 2018 Wojewódzki Związek Piłki Siatkowej w Lublinie Wydział Gier i Dyscypliny ul. Montażowa 16, 20-074 Lublin www.wzps.lublin.pl wzps@wzps.lublin.pl Komunikat Organizacyjny rozgrywek wojewódzkich w piłce siatkowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TURNIEJ SIATKARSKI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO POD PATRONATEM STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO

REGULAMIN TURNIEJ SIATKARSKI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO POD PATRONATEM STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO REGULAMIN TURNIEJ SIATKARSKI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO POD PATRONATEM STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO 1 Organizatorzy 1. Organizatorami Turnieju Siatkarskiego Szkół Podstawowych Powiatu Wołomińskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN V EDYCJI GMINNEJ LIGI SIATKÓWKI O PUCHAR BURMISTRZA BLACHOWNI 2013

REGULAMIN V EDYCJI GMINNEJ LIGI SIATKÓWKI O PUCHAR BURMISTRZA BLACHOWNI 2013 REGULAMIN V EDYCJI GMINNEJ LIGI SIATKÓWKI O PUCHAR BURMISTRZA BLACHOWNI 2013 1. CEL Celem ligi jest popularyzacja piłki siatkowej, jako jednej z form rekreacji fizycznej, promowanie aktywnego wypoczynku,

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy prawne

Rozdział 1 Przepisy prawne REGULAMIN ROZGRYWEK POLSKIEGO ZWIĄZKU TENISA STOŁOWEGO SEZON 2013/2014 SPIS TREŚCI: Rozdział 01 - Przepisy prawne - 3 Rozdział 02 - Postanowienia ogólne - 4 Rozdział 03 - Wybór organizatora zawodów - 6

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAWODÓW NA SEZON 2015/2016

REGULAMIN ZAWODÓW NA SEZON 2015/2016 REGULAMIN ZAWODÓW NA SEZON 2015/2016 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Organizatorem rozgrywek jest Zachodniopomorski Okręgowy Związek Koszykówki w Szczecinie. 2 Zawody rozgrywane są według obowiązujących Przepisów

Bardziej szczegółowo

Ranking PZT Podstawowe informacje o rankingu Zasady ukazywania się list kroczących:

Ranking PZT Podstawowe informacje o rankingu Zasady ukazywania się list kroczących: Ranking PZT PZT prowadzi rankingi w następujących kategoriach wiekowych: - skrzaty - do 12 lat - młodzicy - do 14 lat - kadeci - do 16 lat - juniorzy - do 18 lat - kobiety i mężczyźni Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

I. Przyjmuje się Regulamin rozgrywek o Halowy Puchar Polski na sezon 2014/2015 i następne w następującym brzmieniu:

I. Przyjmuje się Regulamin rozgrywek o Halowy Puchar Polski na sezon 2014/2015 i następne w następującym brzmieniu: t.j.u.nr X/158 z 15.10.2015 r. zm. U. nr IX/150 z 2.09.2015 r. Uchwała nr X/158 z dnia 15 października 2014 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek o Halowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Amatorskiej Gimnazjalnej Ligii Piłki Siatkowej Dziewcząt W SEZONIE 2013 / 2014

REGULAMIN Amatorskiej Gimnazjalnej Ligii Piłki Siatkowej Dziewcząt W SEZONIE 2013 / 2014 REGULAMIN Amatorskiej Gimnazjalnej Ligii Piłki Siatkowej Dziewcząt W SEZONIE 2013 / 2014 I. Cel. 1. Popularyzacja siatkówki jako dyscypliny sportu. 2. Rywalizacja sportowa i rozwijanie kontaktów między

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT NR 407/2015/2016 Terminarz rozgrywek I rundy Ligi Okręgowej Mężczyzn ŚLZTS - GRUPA 1 (Bielsko - Biała) - sezon 2015/2016

KOMUNIKAT NR 407/2015/2016 Terminarz rozgrywek I rundy Ligi Okręgowej Mężczyzn ŚLZTS - GRUPA 1 (Bielsko - Biała) - sezon 2015/2016 KOMUNIKAT NR 407/2015/2016 Terminarz rozgrywek I rundy Ligi Okręgowej Mężczyzn ŚLZTS - GRUPA 1 (Bielsko - Biała) - sezon 2015/2016 17.09.2015r. Lp. Nazwa klubu Dzień i godzina rozgrywania meczu jako gospodarz

Bardziej szczegółowo

Kruszwicka Amatorska Liga Siatkówki Kobiet UKS SŁOWAK NKA KRUSZWICA. Regulamin KRUSZWICKIEJ AMATORSKIEJ LIGI SIATKÓWKI KOBIET.

Kruszwicka Amatorska Liga Siatkówki Kobiet UKS SŁOWAK NKA KRUSZWICA. Regulamin KRUSZWICKIEJ AMATORSKIEJ LIGI SIATKÓWKI KOBIET. Regulamin KRUSZWICKIEJ AMATORSKIEJ LIGI SIATKÓWKI KOBIET Sezon 2013 Organizatorem Kruszwickiej Amatorskiej Ligi Siatkówki Kobiet, zwanej dalej Ligą jest UKS SŁOWAK NKA w Kruszwicy dalej zwany Organizatorem.

Bardziej szczegółowo

MISTRZOSTWA POLSKI MĘŻCZYZN

MISTRZOSTWA POLSKI MĘŻCZYZN Regulaminy PFP MISTRZOSTWA POLSKI MĘŻCZYZN Spis treści 1. Zasady ogólne... 1 2. Zasady rozgrywania turniejów eliminacyjnych... 2 3. Zasady rozgrywania turniejów strefowych... 2 4. Turniej finałowy... 5

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DRUŻYNOWYCH MISTRZOSTW WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO JUNIORÓW - III LUBUSKA LIGA JUNIORÓW

REGULAMIN DRUŻYNOWYCH MISTRZOSTW WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO JUNIORÓW - III LUBUSKA LIGA JUNIORÓW Lubuski Związek Szachowy 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Chrobrego 28 tel.: (+48) 606 921 188 NIP: 925-18-27-612 REGON: 971278321 Nr konta Bank Zachodni WBK: 34 1090 1900 0000 0001 2105 1799 e-mail: anmodz@gmail.com

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DRUŻYNOWYCH MISTRZOSTW WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO - III LIGA SENIORÓW

REGULAMIN DRUŻYNOWYCH MISTRZOSTW WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO - III LIGA SENIORÓW Lubuski Związek Szachowy 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Chrobrego 28 tel.: (+48) 606 921 188 NIP: 925-18-27-612 REGON: 971278321 Nr konta Bank Zachodni WBK: 34 1090 1900 0000 0001 2105 1799 e-mail: anmodz@gmail.com

Bardziej szczegółowo

Mistrzostwa Polski Mężczyzn

Mistrzostwa Polski Mężczyzn Uchwała Zarządu Polskiej Federacji Petanque Związku Sportowego z dnia 26.01. 2016 r. nr 10/ 2016 w sprawie Regulaminu Mistrzostw Polski Mężczyzn 1. Zarząd PFP działając na podstawie 29, pkt.15 Statutu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK O WEJŚCIE DO II LIGI KOBIET I MĘŻCZYZN SEZON 2017/2018

REGULAMIN ROZGRYWEK O WEJŚCIE DO II LIGI KOBIET I MĘŻCZYZN SEZON 2017/2018 REGULAMIN ROZGRYWEK O WEJŚCIE DO II LIGI KOBIET I MĘŻCZYZN SEZON 2017/2018 Zatwierdzony uchwałą Zarządu Polskiego Związku Piłki Siatkowej nr 163/2017 z dnia 20 września 2017 roku SPIS TREŚCI: 1. Podział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK LUBELSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR POLSKI ROZGRYWKI NA TERENIE WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA SEZON 2014/2015

REGULAMIN ROZGRYWEK LUBELSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR POLSKI ROZGRYWKI NA TERENIE WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA SEZON 2014/2015 REGULAMIN ROZGRYWEK LUBELSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR POLSKI ROZGRYWKI NA TERENIE WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA SEZON 2014/2015 Rozgrywki o Puchar Polski pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rozgrywek w piłce nożnej o mistrzostwo IV ligi na sezon 2014/2015

REGULAMIN rozgrywek w piłce nożnej o mistrzostwo IV ligi na sezon 2014/2015 REGULAMIN rozgrywek w piłce nożnej o mistrzostwo IV ligi na sezon 2014/2015 1 Rozgrywki będą prowadzone na podstawie niniejszego regulaminu i terminarza rozgrywek, a także w oparciu o: Przepisy gry w piłkę

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK O WEJŚCIE DO II LIGI KOBIET I MĘŻCZYZN SEZON 2016/2017

REGULAMIN ROZGRYWEK O WEJŚCIE DO II LIGI KOBIET I MĘŻCZYZN SEZON 2016/2017 REGULAMIN ROZGRYWEK O WEJŚCIE DO II LIGI KOBIET I MĘŻCZYZN SEZON 2016/2017 SPIS TREŚCI: 1. Podział na grupy województw. 2. System rozgrywek o wejście do II ligi. 3. Turnieje półfinałowe o wejście do II

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN IV EDYCJI GMINNEJ LIGI SIATKÓWKI O PUCHAR BURMISTRZA BLACHOWNI 2012

REGULAMIN IV EDYCJI GMINNEJ LIGI SIATKÓWKI O PUCHAR BURMISTRZA BLACHOWNI 2012 REGULAMIN IV EDYCJI GMINNEJ LIGI SIATKÓWKI O PUCHAR BURMISTRZA BLACHOWNI 2012 1. CEL Celem ligi jest popularyzacja piłki siatkowej, jako jednej z form rekreacji fizycznej, promowanie aktywnego wypoczynku,

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 36 par. 1 pkt 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:

Na podstawie art. 36 par. 1 pkt 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: Uchwała nr IX/150 z dnia 2 września 2015 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zmiany Uchwały nr X/158 z dnia 15 października 2014 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej dot. przyjęcia

Bardziej szczegółowo

2 Organizator : - Kolegium Sędziów Śl.ZPN Podokręgu Racibórz, - Śląski Związek Piłki Nożnej Podokręg Racibórz.

2 Organizator : - Kolegium Sędziów Śl.ZPN Podokręgu Racibórz, - Śląski Związek Piłki Nożnej Podokręg Racibórz. REGULAMIN ORGANIZACYJNY IV HALOWYCH MISTRZOSTW ŚLĄSKA SĘDZIÓW PIŁKI NOŻNEJ im. EDWARDA KONOPKI 1 Cel imprezy : - wyłonienie Mistrza Śląska Sędziów spośród KS Śl. ZPN, - wymiana doświadczeń sędziów, integracja

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT 01/2015 WYDZIAŁU SIATKÓWKI PLAŻOWEJ WARMIŃSKO MAZURSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI SIATKOWEJ W OLSZTYNIE,

KOMUNIKAT 01/2015 WYDZIAŁU SIATKÓWKI PLAŻOWEJ WARMIŃSKO MAZURSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI SIATKOWEJ W OLSZTYNIE, Olsztyn, dnia 04 05 2015r. w/g rozdzielnika Kluby Piłki Siatkowej Województwa Warmińsko - Mazurskiego KOMUNIKAT 01/2015 WYDZIAŁU SIATKÓWKI PLAŻOWEJ WARMIŃSKO MAZURSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI SIATKOWEJ W OLSZTYNIE,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Mistrzostw Polski Rugby 7

Regulamin Mistrzostw Polski Rugby 7 Sezon 2015/2016 I. Wstęp Na potrzeby niniejszego Regulaminu pod poszczególnymi skrótami lub pojęciami rozumie się: 1. PZR - Polski Związek Rugby 2. WR - World Rugby (Światowa Federacja Rugby) 3. RE - Rugby

Bardziej szczegółowo

I. Cel zawodów 1. Wyłonienie zdobywcy tytułu Mistrza Polski Kadetów oraz srebrnego i brązowego medalisty w sezonie 2016/2017.

I. Cel zawodów 1. Wyłonienie zdobywcy tytułu Mistrza Polski Kadetów oraz srebrnego i brązowego medalisty w sezonie 2016/2017. * najważniejsze informacje i zmiany zaznaczono na czerwono Sezon 2016/2017 I. Cel zawodów 1. Wyłonienie zdobywcy tytułu Mistrza Polski Kadetów oraz srebrnego i brązowego medalisty w sezonie 2016/2017.

Bardziej szczegółowo

Łódź, dnia r. KOMUNIKAT ROZGRYWEK WOJEWÓDZKICH NR 3/2015/2016

Łódź, dnia r. KOMUNIKAT ROZGRYWEK WOJEWÓDZKICH NR 3/2015/2016 KOMUNIKAT ROZGRYWEK WOJEWÓDZKICH NR 3/2015/2016 Łódź, dnia 27.09.2015r. Treść: I. Rozgrywki wojewódzkie MŁODZIKÓW II. Sprawy regulaminowe i organizacyjne I. Rozgrywki wojewódzkie MŁODZIKÓW 1. System rozgrywek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DRUŻYNOWYCH MISTRZOSTW MAZOWSZA JUNIORÓW W SZACHACH 2015

REGULAMIN DRUŻYNOWYCH MISTRZOSTW MAZOWSZA JUNIORÓW W SZACHACH 2015 REGULAMIN DRUŻYNOWYCH MISTRZOSTW MAZOWSZA JUNIORÓW W SZACHACH 2015 Cele wyłonienie Mistrza Województwa Mazowieckiego Juniorów w Szachach oraz drużyn awansujących do II Ligi Juniorów 2015; popularyzacja

Bardziej szczegółowo

Rozgrywki będą prowadzone na podstawie niniejszego regulaminu i terminarza rozgrywek w oparciu o:

Rozgrywki będą prowadzone na podstawie niniejszego regulaminu i terminarza rozgrywek w oparciu o: REGULAMIN ROZGRYWEK MŁODZIEŻOWYCH MISTRZOSTW POLSKI W FUTSALU U-14 NA SEZON 2017/2018 1 Rozgrywki będą prowadzone na podstawie niniejszego regulaminu i terminarza rozgrywek w oparciu o: 1. Przepisy gry

Bardziej szczegółowo

Regulamin. organizowanym. przez Polski Związek Tenisa Stołowego

Regulamin. organizowanym. przez Polski Związek Tenisa Stołowego Regulamin zasad udziału we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez Polski Związek Tenisa Stołowego Postanowienia ogólne.... 3 Uprawnieni do udziału w rozgrywkach.... 3 Rozgrywki klubowe.... 4 Kategorie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK MŁODZIEŻOWYCH MISTRZOSTW POLSKI W FUTSALU U-18 NA SEZON 2012/2013

REGULAMIN ROZGRYWEK MŁODZIEŻOWYCH MISTRZOSTW POLSKI W FUTSALU U-18 NA SEZON 2012/2013 REGULAMIN ROZGRYWEK MŁODZIEŻOWYCH MISTRZOSTW POLSKI W FUTSALU U-18 NA SEZON 2012/2013 1 Rozgrywki będą prowadzone na podstawie niniejszego regulaminu i terminarza rozgrywek w oparciu o: przepisy gry w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAWODÓW NA SEZON 2013/2014. Organizatorem rozgrywek jest Zachodniopomorski Okręgowy Związek Koszykówki w Szczecinie.

REGULAMIN ZAWODÓW NA SEZON 2013/2014. Organizatorem rozgrywek jest Zachodniopomorski Okręgowy Związek Koszykówki w Szczecinie. ZACHODNIOPOMORSKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK KOSZYKÓWKI 71-346 SZCZECIN AL.WOJSKA POLSKIEGO 246 Tel. / fax.091-439-55-16, 091-439-55-17 e`mail zozkosz@wp.pl, www.zozkosz.com.pl Konto: 19 1240 3927 1111 0010 4148

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK LIGOWYCH W TENISA ZIEMNEGO AMATORÓW O MISTRZOSTWO MIASTA TORUNIA SEZON 2015. ORGANIZACJA ROZGRYWEK (www.liga.tenis.torun.

REGULAMIN ROZGRYWEK LIGOWYCH W TENISA ZIEMNEGO AMATORÓW O MISTRZOSTWO MIASTA TORUNIA SEZON 2015. ORGANIZACJA ROZGRYWEK (www.liga.tenis.torun. REGULAMIN ROZGRYWEK LIGOWYCH W TENISA ZIEMNEGO AMATORÓW O MISTRZOSTWO MIASTA TORUNIA SEZON 2015 ORGANIZACJA ROZGRYWEK (www.liga.tenis.torun.pl) 1. Patronat nad rozgrywkami sprawuje: - Prywatna Szkoła Tenisa

Bardziej szczegółowo

2. Klasy rozgrywek klubowych

2. Klasy rozgrywek klubowych Klubowe Mistrzostwa Polski 1. Zasady ogólne 1. Prawo do udziału w rozgrywkach KMP mają reprezentacje klubów zrzeszonych w PFP. 2. Klub może zgłosić więcej niż jedną reprezentację do rozgrywek KMP. 3. Kluby

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK POLSKIEGO ZWIĄZKU TENISA STOŁOWEGO na sezon 2011/2012 (zwany dalej Regulaminem )

REGULAMIN ROZGRYWEK POLSKIEGO ZWIĄZKU TENISA STOŁOWEGO na sezon 2011/2012 (zwany dalej Regulaminem ) REGULMIN ROZGRYWEK POLSKIEGO ZWIĄZKU TENIS STOŁOWEGO na sezon 2011/2012 (zwany dalej Regulaminem ) POSTNOWIENI OGÓLNE Sezon rozgrywkowy w tenisie stołowym trwa od 1 lipca do 30 czerwca roku następnego.

Bardziej szczegółowo

(*2013) Tenis. 2. Termin zawodów Finały - lipiec Eliminacje wojewódzkie

(*2013) Tenis. 2. Termin zawodów Finały - lipiec Eliminacje wojewódzkie Tenis (*2013) 1. Organizator Komitet organizacyjny na terenie którego rozgrywana jest OOM. Kierownictwo sportowe sprawuje Polski Związek Tenisa oraz WZT na terenie którego organizowane są zawody. 2. Termin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Krajowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Lublinie

REGULAMIN. Krajowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Lublinie REGULAMIN 55 Ogólnopolskiego Turnieju Szachowego o Złotą Wieżę I. CEL Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu Popularyzacja szachów w środowisku wiejskim Wyłonienie Drużynowego Mistrza

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN 2016/2017 III

REGULAMIN 2016/2017 III REGULAMIN Drużynowych Mistrzostw Województwa Dolnośląskiego w sezonie 2016/2017 III Dolnośląska Liga Szachowa I. CEL ROZGRYWEK 1. Wyłonienie drużyny awansującej do Drużynowych Mistrzostw Polski II Ligi

Bardziej szczegółowo

Gimnazjalna Liga Piłki Siatkowej

Gimnazjalna Liga Piłki Siatkowej Gimnazjalna Liga Piłki Siatkowej 2014-2015 REGULAMIN I. Cele i zadania rozgrywek. II. III. IV. 1. Wdrażanie młodzieży do aktywnego spędzania wolnego czasu. 2. Propagowanie piłki siatkowej wśród uczniów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORLIKOWEJ LIGI MISTRZÓW ŁÓDZKIE 2011

REGULAMIN ORLIKOWEJ LIGI MISTRZÓW ŁÓDZKIE 2011 I. ORGANIZATOR REGULAMIN ORLIKOWEJ LIGI MISTRZÓW ŁÓDZKIE 2011 Pomysłodawcą i głównym organizatorem Orlikowej Ligi Mistrzów - Łódzkie 2011, zwaną dalej Ligą, jest Województwo Łódzkie, na jego zlecenie organizatorem

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 12 do Regulaminu Rozgrywek Indywidualnych pod patronatem PFS w sezonie 2016/2017

Załącznik nr 12 do Regulaminu Rozgrywek Indywidualnych pod patronatem PFS w sezonie 2016/2017 Załącznik nr 12 do Regulaminu Rozgrywek Indywidualnych pod patronatem PFS w sezonie 2016/2017 Zasady rozgrywania Indywidualnych Mistrzostw Polski 2017 1. Indywidualne Mistrzostwa Polski 2017 (dalej: IMP)

Bardziej szczegółowo

Pomorski Wojewódzki Związek Tenisa Stołowego w Gdańsku

Pomorski Wojewódzki Związek Tenisa Stołowego w Gdańsku Pomorski Wojewódzki Związek Tenisa Stołowego w Gdańsku Regulamin Rozgrywek Pomorskiego Wojewódzkiego Związku Tenisa Stołowego na sezon 2017/2018 Strona 1 . Spis treści 1. ROZGRYWKI SZCZEBLA WOJEWÓDZKIEGO...

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT NR 037/2014/2015 WYDZIAŁU ROZGRYWEK POLSKIEGO ZWIĄZKU TENISA STOŁOWEGO z dnia 18 czerwca 2015 roku

KOMUNIKAT NR 037/2014/2015 WYDZIAŁU ROZGRYWEK POLSKIEGO ZWIĄZKU TENISA STOŁOWEGO z dnia 18 czerwca 2015 roku KOMUNIKAT NR 037/2014/2015 WYDZIAŁU ROZGRYWEK POLSKIEGO ZWIĄZKU TENISA STOŁOWEGO z dnia 18 czerwca 2015 roku w sprawie przygotowań do sezonu 2015/2016 1. Procedura nadawania licencji okresowych W sezonie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK O PUCHAR POLSKI PODKARPACKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ

REGULAMIN ROZGRYWEK O PUCHAR POLSKI PODKARPACKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ PODKARPACKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ 35-010 Rzeszów ul. Ks. Jałowego 6a Tel. 17-853-43-25; fax 17-853-43-30 www.podkarpackizpn.pl e-mail: podkarpacki@zpn.pl Podkarpacki Bank Spółdzielczy 35 8642 1126 2012

Bardziej szczegółowo

Polski Związek Szachowy

Polski Związek Szachowy Polski Związek Szachowy Fédération Polonaise des Echecs Polish Chess Federation Tel./fax: (+48) 22 841 41 92 00-697 Warszawa, Al. Jerozolimskie 49 Fax/tel.: (+48) 22 841 94 60 KRS 0000143874 NIP: 526-16-67-148

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Amatorskiej Ligi Siatkówki Gminy Hrubieszów sezon 2015/2016

REGULAMIN. Amatorskiej Ligi Siatkówki Gminy Hrubieszów sezon 2015/2016 REGULAMIN Amatorskiej Ligi Siatkówki Gminy Hrubieszów sezon 2015/2016 Organizatorem Amatorskiej Ligi Siatkówki Gminy Hrubieszów, zwanej dalej Ligą jest Urząd Gminy Hrubieszów dalej zwana Organizatorem.

Bardziej szczegółowo

6.Po rozegraniu rund eliminacyjnych zostanie przeprowadzone losowanie par w meczach 1/32, 1/16, 1/8 i 1/4 Finału rozgrywek.

6.Po rozegraniu rund eliminacyjnych zostanie przeprowadzone losowanie par w meczach 1/32, 1/16, 1/8 i 1/4 Finału rozgrywek. Kluby Ekstraklasy i I ligi zobowiązane są do przesłania kserokopii dowodu wpłaty do Departamentu Rozgrywek Krajowych PZPN. Kluby II ligi i drużyny środowiskowe zobowiązane są do przesłania kserokopii dowodu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ligi Juniorów i Indywidualnych Mistrzostw Ligi Juniorów

Regulamin Ligi Juniorów i Indywidualnych Mistrzostw Ligi Juniorów Regulamin Ligi Juniorów i Indywidualnych Mistrzostw Ligi Juniorów Rozdział 1 System rozgrywek Art. 871. W rozgrywkach Ligi Juniorów i Indywidualnych Mistrzostw Ligi Juniorów biorą udział kluby, które w

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N V Mistrzostwa Województwa Pomorskiego w Piłce Siatkowej Amatorów

R E G U L A M I N V Mistrzostwa Województwa Pomorskiego w Piłce Siatkowej Amatorów I. ORGANIZATOR Lęborskie Towarzystwo Sportowe UNIA. II. CEL Popularyzacja piłki siatkowej wśród mieszkańców województwa pomorskiego, rekreacja, podnoszenia sprawności fizycznej, integracja środowiska sympatyków

Bardziej szczegółowo

Zaprasza wszystkich chętnych do wzięcia udziału. w UNIWERSYTECKIEJ AMATORSKIEJ LIDZE SIATKÓWKI

Zaprasza wszystkich chętnych do wzięcia udziału. w UNIWERSYTECKIEJ AMATORSKIEJ LIDZE SIATKÓWKI Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu oraz Wydziałowa Rada Pracodawców przy Wydziale Nauk o Wychowaniu Zaprasza wszystkich chętnych do wzięcia udziału w UNIWERSYTECKIEJ AMATORSKIEJ LIDZE SIATKÓWKI W rozgrywkach

Bardziej szczegółowo

Nazwa rachunku: Polski Związek Golfa Al. Jerozolimskie 65/ Warszawa

Nazwa rachunku: Polski Związek Golfa Al. Jerozolimskie 65/ Warszawa Regulamin Zawodów Citi Handlowy XVI Klubowe Mistrzostwa Polski Grupa Kwalifikacyjna Kraków Valley Golf Club 8-11 czerwca 2017 Ranking PZG Klubowy Puchar Polski 1. Uprawnieni do gry w turnieju: a) Wg zapisu

Bardziej szczegółowo

ANEKS do Regulaminu Rozgrywek Młodzieżowych Tarnowskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej na sezon 2016/2017

ANEKS do Regulaminu Rozgrywek Młodzieżowych Tarnowskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej na sezon 2016/2017 ANEKS do Regulaminu Rozgrywek Młodzieżowych Tarnowskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej na sezon 2016/2017 Tarnowski Okręgowy Związek Piłki Nożnej prowadzi rozgrywki w oparciu o Regulaminy Młodzieżowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 59 Ogólnopolskiego Masowego Turnieju Szachowego LZS o Złotą Wieżę

REGULAMIN. 59 Ogólnopolskiego Masowego Turnieju Szachowego LZS o Złotą Wieżę REGULAMIN 59 Ogólnopolskiego Masowego Turnieju Szachowego LZS o Złotą Wieżę I. CEL Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu Popularyzacja szachów w środowisku wiejskim Inicjowanie i realizowanie

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO RAMOWEGO REGULAMINU ROZGRYWEK W PIŁCE NOŻNEJ CZ. OZPN OBOWIĄZUJĄCY W SEZONIE 2012-2013

ZAŁĄCZNIK DO RAMOWEGO REGULAMINU ROZGRYWEK W PIŁCE NOŻNEJ CZ. OZPN OBOWIĄZUJĄCY W SEZONIE 2012-2013 ZAŁĄCZNIK DO RAMOWEGO REGULAMINU ROZGRYWEK W PIŁCE NOŻNEJ CZ. OZPN OBOWIĄZUJĄCY W SEZONIE 2012-2013 1 Liczba drużyn biorących udział w rozgrywkach organizowanych: 1. Przez OZPN Częstochowa a. Klasa Okręgowa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zawodów. Bank: Nr rachunku:

Regulamin Zawodów. Bank: Nr rachunku: Ci# Handlowy XIV Klubowe Mistrzostwa Polski Grupa Kwalifikacyjna Binowo Park Golf Club 18-21 czerwca 2015 Ranking PZG Klubowy Puchar Polski 1. Uprawnieni do gry w turnieju: a) Wg zapisu Regulaminu Głównego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Mistrzostw Polski Juniorów/OOM pzrugby.pl

Regulamin Mistrzostw Polski Juniorów/OOM pzrugby.pl Sezon 2016/2017 Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży/Mistrzostwa Polski Juniorów U18 * najważniejsze i nowe zapisy na czerwono. I. Cel zawodów Wyłonienie mistrza, wicemistrza i brązowego medalisty Ogólnopolskiej

Bardziej szczegółowo

Między Sołecki Turniej Piłki Siatkowej

Między Sołecki Turniej Piłki Siatkowej Między Sołecki Turniej Piłki Siatkowej REGULAMIN ROZGRYWEK II EDYCJA SEZON 2012/2013 Witoszyce, 30.08.2012 r ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Zespoły sportowe obowiązane są znać i przestrzegać przepisy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK sezon (sezon startowy trwa od do )

REGULAMIN ROZGRYWEK sezon (sezon startowy trwa od do ) Zachodniopomorski Związek Tenisa Stołowego Tel. 605351540, E-mail zachodn27iopomorski@pzts.pl 75-529 Koszalin ul. Piłsudskiego 90 Tam znajdziesz nasze wiadomości: http://www.atsstargard.hekko.pl/ REGULMIN

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK O KLUBOWE MISTRZOSTWO POLSKI JUNIOREK MŁODSZYCH W PIŁCE NOŻNEJ W SEZONIE 2013/2014

REGULAMIN ROZGRYWEK O KLUBOWE MISTRZOSTWO POLSKI JUNIOREK MŁODSZYCH W PIŁCE NOŻNEJ W SEZONIE 2013/2014 Warszawa, lipiec 2013 POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ KOMISJA DS. PIŁKARSTWA KOBIECEGO REGULAMIN ROZGRYWEK O KLUBOWE MISTRZOSTWO POLSKI JUNIOREK MŁODSZYCH W PIŁCE NOŻNEJ W SEZONIE 2013/2014 Celem rozgrywek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK O PUCHAR POLSKI PODKARPACKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ

REGULAMIN ROZGRYWEK O PUCHAR POLSKI PODKARPACKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ PODKARPACKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ 35-010 Rzeszów ul. Ks. Jałowego 6a Tel. 17-853-43-25; fax 17-853-43-30 www.podkarpackizpn.pl e-mail: podkarpacki@zpn.pl Podkarpacki Bank Spółdzielczy 35 8642 1126 2012

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 36 par. 1 pkt 9) i 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:

Na podstawie art. 36 par. 1 pkt 9) i 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: Uchwała nr V/72 z dnia 21 kwietnia 2015 roku Zarządu PZPN w sprawie przyjęcia Regulaminu Krajowych Rozgrywek Eliminacyjnych w ramach Pucharu Regionów UEFA REGIONS CUP dziesiąta edycja 2015-2017 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU ROZGRYWEK SENIORÓW IV LIGI, KLAS NIŻSZYCH ORAZ KLAS MŁODZIEZOWYCH NA SEZON 2017/2018. AWANSE I SPADKI drużyny seniorskie

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU ROZGRYWEK SENIORÓW IV LIGI, KLAS NIŻSZYCH ORAZ KLAS MŁODZIEZOWYCH NA SEZON 2017/2018. AWANSE I SPADKI drużyny seniorskie ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU ROZGRYWEK SENIORÓW IV LIGI, KLAS NIŻSZYCH ORAZ KLAS MŁODZIEZOWYCH NA SEZON 2017/2018 AWANSE I drużyny seniorskie WIELKOPOLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ W Sezonie 2018/2019 wprowadzona

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK MŁODZIEŻOWYCH MISTRZOSTW POLSKI W FUTSALU U-14 NA SEZON 2012/2013

REGULAMIN ROZGRYWEK MŁODZIEŻOWYCH MISTRZOSTW POLSKI W FUTSALU U-14 NA SEZON 2012/2013 REGULAMIN ROZGRYWEK MŁODZIEŻOWYCH MISTRZOSTW POLSKI W FUTSALU U-14 NA SEZON 2012/2013 1 Rozgrywki będą prowadzone na podstawie niniejszego regulaminu i terminarza rozgrywek w oparciu o: przepisy gry w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OGÓLNY AKADEMICKICH MISTRZOSTW ŚLĄSKA W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017

REGULAMIN OGÓLNY AKADEMICKICH MISTRZOSTW ŚLĄSKA W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017 REGULAMIN OGÓLNY AKADEMICKICH MISTRZOSTW ŚLĄSKA W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017 Koordynator Akademickich Mistrzostw Śląska Ryszard Borys Kontakt z Klubami Uczelnianymi AZS Katarzyna Karpińska-Szemes I. CEL

Bardziej szczegółowo