SigmaDSP+ Procesor DSP do urządzeń audio AVT 5483 PROJEKTY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SigmaDSP+ Procesor DSP do urządzeń audio AVT 5483 PROJEKTY"

Transkrypt

1 PROJEKTY SigmaDSP AVT Procesor DSP do urządzeń audio Przestawiony w EP/ projekt STK_ADAU0 pozwalał na zapoznanie się z obsługą i podstawowymi zastosowaniami procesorów sygnałowych z rodziny Sigma DSP firmy Analog Devices. Celem, który postawiono przy opracowaniu SigmaDSP było skonstruowanie samodzielnego bloku funkcjonalnego do zastosowania w własnych projektach urządzeń audio. Rekomendacje: urządzenie wzbogaci funkcjonalność niejednego zestawu audio. Schemat blokowy SigmaDSP pokazano na rysunku. Moduł pracuje tylko z cyfrowym sygnałem wejściowym w standardzie S/PDIF. Dzięki zastosowaniu konwertera częstotliwości próbkowania, synchroniczny procesor sygnałowy ADAU0 (schemat blokowy przedstawiony na rysunku ) może bez zmian w układzie i oprogramowaniu pracować z sygnałami o fs z zakresu khz. Obróbka sygnału odbywa się Odbiornik SPDIF WM0 Konwerter częstotliwości próbkowania ASRC AD Rysunek. Schemat blokowy SigmaDSP_Plus -CHANNEL FILTA/ ADC_.V VDD.V REGULATOR STEREO ADC ET/ MODE SELECT GROUND VDD GROUND -/-BIT, 0MIPS AUDIO PROCESSOR CORE 0ms DELAY MEMORY PLL PLL LOOP MODE FILTER GPIO / MATRIX CRYSTAL CONTROL INTERFACE AND SELFBOOT -CH ET SELFBOOT I C/SPI IN AND WRITEBACK OR GPIO ADAU0 PERFORMANCE AUDIO -BIT AUX ADC AUX ADC OR GPIO Rysunek. Schemat blokowy ADAU0 (za notą AD) z fs= khz, co odpowiada maksymalnej obsługiwanej przez wbudowane przetworniki C/A częstotliwości próbkowania. Taka konfiguracja umożliwia wykorzystanie układu w charakterze zwrotnicy aktywnej, korektora charakterystyki przenoszenia itp. Schemat ideowy Sigma DSP jest podzielony na bloki funkcjonalne. Na rysunku pokazano odbiornik/konwerter S/PDIF na I S z konwerterem częstotliwo- PLL CLOCK OSCILLATOR OUT OR GPIO DAC DAC -CH DSP ADAU0 FILTD/CM -CHANNEL W ofercie AVT* AVT- A Podstawowe informacje: Sygnałem wejściowy w standardzie S/PDIF. Możliwość pracy (bez zmian w układzie i oprogramowaniu) z sygnałami o fs z zakresu khz. Obróbka sygnału odbywa się z fs= khz. Sygnał wyjściowy w formacie IS, słowo -bitowe. Zasilanie z zewnętrznego transformatora, V AC o mocy minimalnej VA. Dodatkowe materiały na FTP: ftp://ep.com.pl, user:, pass: ofq wzory płytek PCB Projekty pokrewne na FTP: (wymienione artykuły są w całości dostępne na FTP) AVT- STK_ADAU Moduł wyjść analogowych (EP 0/0) AVT- STK_ADAU Mega DSP (EP /0) AVT-0 DSP dla każdego ADAU0 (EP -/0) AVT- Przetwornik D/A z układem TDA (EP /0) AVT- -bitowy przetwornik A/D wysokiej klasy (EP /0) AVT- Wielobitowy przetwornik cyfrowo- -analogowy audio z PCM0 (EP -/0) AVT- Kompaktowy przetwornik C/A dla Audiofilów (EP /00) AVT- SDSP procesor (EP /00) AVT- Stereofoniczny kodek z interfejsem SPDIF (EP /00) AVT- DsPICorder (EP /00) AVT-0 Przetwornik A/C z interfejsem ADAT (EP -/00) AVT- Przetwornik audio analogowo- -cyfrowy z wyjściem S/PDIF (EP /00) * Uwaga: Zestawy AVT mogą występować w następujących wersjach: AVT xxxx UK to zaprogramowany układ. Tylko i wyłącznie. Bez elementów dodatkowych. AVT xxxx A płytka drukowana PCB (lub płytki drukowane, jeśli w opisie wyraźnie zaznaczono), bez elementów dodatkowych. AVT xxxx A płytka drukowana i zaprogramowany układ (czyli połączenie wersji A i wersji UK) bez elementów dodatkowych. AVT xxxx B płytka drukowana (lub płytki) oraz komplet elementów wymieniony w załączniku pdf AVT xxxx C to nic innego jak zmontowany zestaw B, czyli elementy wlutowane w PCB. Należy mieć na uwadze, że o ile nie zaznaczono wyraźnie w opisie, zestaw ten nie ma obudowy ani elementów dodatkowych, które nie zostały wymienione w załączniku pdf AVT xxxx CD oprogramowanie (nieczęsto spotykana wersja, lecz jeśli występuje, to niezbędne oprogramowanie można ściągnąć, klikając w link umieszczony w opisie kitu) Nie każdy zestaw AVT występuje we wszystkich wersjach! Każda wersja ma załączony ten sam plik pdf! Podczas składania zamówienia upewnij się, którą wersję zamawiasz! (UK, A, A, B lub C). ELEKTRONIKA PRAKTYCZNA /0

2 SigmaDSP. Procesor DSP do urządzeń audio LD V R 0k U C R TR DA0MC SPDIF V C FB OSC,MHz GEN_SMD V EN R k V CE 0uFT LD V R k FB C uf V WM0 K IFM/GPO0 SDI/HWM SDO/GPO CSB/GPO ETB PVDD P 0 CLKOUT XOP C pf XT MHz RX0 TX0 MCLK LRCLK BCLK DIN DOUT XIN 0 C pf WLRCK WBCLK WDATA LD FB C RA RB RC RD RP R V R k V RA RB RC RD V C MCLKO OUT NC MCLKI MCLKO SDI SCKI LRCKI VDDIO BYPASS 0 SMI0 SMI SMI! MUTEI U AD ISOM MM MM MM0 SCKO LRCKO SDO VDDC TDMI SMO0 SMO WLO0 WLO MUTEO 0 BCKO LRCKO DATAO C FB V CE 0uFT Rysunek. Schemat ideowy modułu ADAU0_MB ści próbkowania ASRC. Wejściowy sygnał S/PDIF poprzez transformator separujący TR jest doprowadzony do odbiornika/dekodera U (WM0). Układ pracuje w typowej aplikacji, z konfiguracją sprzętową I S/ bity. Dioda świecąca LD sygnalizuje prawidłowy odbiór sygnału cyfrowego, natomiast LD załączenie napięcia zasilającego. Sygnał wyjściowy I S o częstotliwości fs z zakresu khz jest doprowadzony do U (AD) pełniącego rolę konwertera częstotliwości próbkowania. Ze względu na synchroniczną pracę DSP nie jest możliwe obrabianie sygnałów o różnych częstotliwościach fs bez zmian w układzie i oprogramowaniu, co ograniczałoby zastosowania modułu. Układ U (AD, rysunek ), przelicza próbki sygnału wejściowego o różnych częstotliwościach próbkowania na jedną fs= khz, z którą pracuje DSP. Układ AD jest konfigurowany sprzętowo poprzez odpowiednie wymuszenie poziomów na doprowadzeniach konfigura- MUTE_IN TA_I K_I LRCLK_I SMODE_IN_0 SMODE_IN_ SMODE_IN_ BYPASS SERIAL FIFO PLL ET cyjnych. Wyprowadzeniami SMIx jest ustalany format sygnału wejściowego w prototypie jest to I S (SMI 0=00). Wejście BYPASS umożliwia pominięcie bloku ASRC (w prototypie jest on zawsze aktywny). Wyprowadzeniami SMO/SMO0 jest ustalany format sygnału wyjściowego (I S=0), natomiast WLOx długość słowa wyjściowego ( bity=00). Wejścia MMx ustawiają tryb master/slave i krotność częstotliwości próbkowania. W modelu U jest skonfigurowany do pracy w trybie master dla sygnału wyjściowego, przy krotności fs= (MMx=0). Dla poprawnej pracy układu ASRC jest wymagany generator sygnału taktującego wykonany w oparciu o lokalny oscylator kwarcowy lub zewnętrzny generator. Maksymalna częstotliwość współpracującego generatora to 0 MHz. Dodatkowym wymogiem jest zapewnianie warunku fosc> fs. Zewnętrzny generator o częstotliwości, MHz spełnia ten warunek FS OUT FS IN FIR FILTER VDD_IO AD VDD_CORE SERIAL TA_O K_O LRCLK_O TDM_IN SMODE_OUT_0 SMODE_OUT_ z zapasem dla fs= khz będąc jednocześnie źródłem sygnału zegarowego dla ASRC i DSP. Układ uzupełniają elementy filtrujące zasilanie. Każdy z bloków funkcjonalnych układów U i U jest zasilany poprzez filtr LC. Na złącze LD są wyprowadzone sygnały sterujące diodami LED. W wypadku, gdy jest konieczna sygnalizacja stanu pracy, można pominąć diody LD oraz LD na płytce drukowanej i wyprowadzenie sygnałów np. na front obudowy. Wyjściowy sygnał I S o ustalonej fs jest doprowadzony wraz z sygnałem zegarowym MCLK do bloku procesora DSP. Schemat DSP pokazano na rysunku. Aplikacja układu ADAU0 (U) jest typowa. Pracuje on w trybie samodzielnym SELFBOOT, parametry i program przechowywane są w pamięci EEPROM (U). Zwora służy do wprowadzenia DSP w tryb programowania EEPROM za pomocą programatora USBi. Układ ADMT (U) zapewnia restart układów po włączeniu zasilania, natomiast ADML (U) jest odpowiedzialny za generowanie sygnału WB (Writeback) zapisującego do pamięci EEPROM parametry DSP przy zaniku napięcia zasilania. Układ REKLAMA MUTE_OUT CLOCK DIVIDER ROM WLNGTH_OUT_0 WLNGTH_OUT_ MCLK_IN MMODE_0 MMODE_ MCLK_OUT MMODE_ Rysunek. Schemat blokowy AD (za notą AD) ELEKTRONIKA PRAKTYCZNA /0

3 ELEKTRONIKA PRAKTYCZNA /0 PROJEKTY 0 DAC DAC DAC DAC0 R k R k C,nF C,nF R 0 R 0 R 0 R 0 DAC DAC DAC DAC0 CE uf CE uf CE uf CE uf R k R0 k C0,nF C,nF C CE 0uFT C U R 00k V MR R k V MCLKD MCLK0 LRCK0 BCK0 DATA0 R RP RA RB RC RD RA RB RC RD ADMT!ET!MR RP k USBI MR 0 V RA RB RC RD RA RB RC RD VA CE0 0uFT FB V C V FB C nf C,nF C C CE 0uFT CE 0uFT V C C0 GPIO V MP MP MP MP MP MP MP MP C MCLKD R 0R RA RB RC RD RA RB RC RD 0 C MP MP CE 0uFT R k V 0 BC0-0 CE 0uFT C WB R k R 0k V0 C U U LC ADML ET!MR A0 A A V C V SW R 0k R 0k RP MP MP 0R DIPSW P P P P RA RB RC RD RA RB RC RD U ADAU0 0 0 AVDD FILTA UT0 UT UT UT A FLITD CM PLLM PLLM0 A MP/SDO MP/SDO0 MP0/LRCKO VDRIVE IOVDD MP/BO ADDR/CDATA/WB CLT/ /COUT /CCKL AVDD PLLLF PVDD P MCLKI OSC0 RSVD SDI/MP SDI/MP SDO/MP SDO/MP A ADC0 ADC ADC!ET SELFBOOT ADDR0 MP/LRCKI MP/BCLKI MP/SDI MP0/SDI0 D RSD D RSD C D RSD D RSD...,V/0,A R 0 R0 0 V0 U LM- CE 0uF/V CE 0uF/V V VA U ADPAKC- C,uF C,uF U ADPAKC- C0,uF C,uF CE 00uF/0V Rysunek. Schemat bloku DSP Rysunek. Schemat zasilacza SigmaDSP

4 Committed to excellence CATALOG PROCUREMENT MASSQUOTATION PRODUCT CHANGE NOTIFICATION e-commerce made easy Rysunek. Rozmieszczenie elementów Rutronik is the modular Internet platform for the procurement of electronic components. The business processes are thereby simplifi ed substantially. The advantages of faster Online orders combine with customized advice to meet your needs. We thereby do not replace our service, quite the opposite: we complement it. Rysunek. Konfiguracja USBi jest zasilany napięciem, V. Stabilizator z tranzystorem Q zapewnia zasilanie, V dla rdzenia DSP. Przetworniki C/A procesora DSP pracują z filtrami biernymi RC. Do złącza GPIO doprowadzone są cztery uniwersalne sygnały GPIO przeznaczone do dołączenia zewnętrznych manipulatorów sterujących lub sygnalizujących pracę DSP. Dwa dodatkowe sygnały GPIO doprowadzone są do przełącznika SW umożliwiając np. wybór konfiguracji DSP. Poszczególne bloki DSP zasilane są poprzez filtry LC. Układ uzupełnia zasilacz, którego schemat zamieszczono na rysunku. Jest on zbudowany w oparciu o typowe układy: LM (U) dostarczający napięcie V oraz dwa niskoszumne stabilizatory ADP (U i U) dostarczające napiecia, V, osobno dla częsci cyfrowej i analogowej. Moduł jest zasilany z zewnętrznego transformatora, V o mocy minimalnej VA. Układ U wymaga zastosowania radiatora. Montaż i uruchomienie Moduł SigmaDSP jest zmontowany na niewielkiej, dwustronnej płytce drukowanej. Jej schemat montażowy pokazano na rysunku. Sposób montażu jest typowy i nie wymaga opisu, należy tylko sprawdzić jego poprawność. Moduł nie wymaga uruchamiania. Konfiguracja i oprogramowanie odbywa się za pomocą graficznego środowiska Sigma Studio i programatora USBi. Konfiguracja sprzętowa modułu jest stała i może zostać wykorzystana jako szablon we własnych aplikacjach. Na ry- REKLAMA ELEKTRONIKA PRAKTYCZNA /0

5 PROJEKTY Wykaz elementów Rezystory: (SMD 00) R, R, R, R: kv/% R, R, R, R: 0 kv/% R: V/% R, R, R, R0: kv/% R, R, R, R: 0 V/% R, R: kv/% R: 00 kv/% R: V/% R: 0 V/% R0: 0 V/% RP, RP: V (CRA0S0, drabinka SMD, %) RP:, kv (CRA0S0, drabinka SMD, %) RP, RP: 0 V (CRA0S0, drabinka SMD, %) Kondensatory: C: mf (SMD 00) C, C: pf (SMD 00) C C, C C, C C, C: 0, mf (SMD 00) C C:, nf (SMD 00) C:, nf (SMD 00) C: nf (SMD 00) C C0:, mf (SMD 00) CE, CE, CE CE: 0 mf (SMD A ) CE CE: mf (elektrolityczny, FC) CE: 00 mf/0 V (elektrolityczny, FC) CE, CE: 0 mf/ V (elektrolityczny, FC) Półprzewodniki: D D: dioda uniwersalna, prostownicza SMD LD, LD: dioda LED SMD Q: BC0-0 (SOT-) U: WM0 (SSOP0-00) U: AD (SSOP) U: ADAU0 (VQFP) U: ADMT (SOT-) U: LC (SO) U: ADML (SOT-) U: LM- (TO-0) U, U: ADPAKC- (SOT-) Inne: DAC0 DAC, SPDIF: gniazdo RCA do druku FB FB: dławik SMD PBY00T-0Y GPIO: gniazdo IDC- proste LD: listwa SIL- kątowa OSC:, MHz (generator kwarcowy, V) : złącze ARK/ mm SW: DIP-SWITCH -poz TR: DA0MC (transformator S/PDIF) USBI: złącze IDC0, proste : zwora SIP XT: MHz (kwarc SMD) sunku pokazano konfigurację USBi, DSP i pamięci EEPROM. Konfigurację sprzętową DSP przedstawia rysunek. Przetwornik A/C niewykorzystany w projekcie jest wyciszony i wyłączony dla obniżenia poboru mocy, podobnie wyjściowy interfejs szeregowy. Wyprowadzenia MP, MP, MP Rysunek. Konfiguracja sprzętowa DSP Rysunek 0. Aplikacja testowa Rysunek. Zmiana fs= khz skonfigurowane są jako wejściowy interfejs I S. Wyprowadzenia MP i MP służą jako wejścia cyfrowe tych ustawień nie należy zmieniać. Pozostałe piny (MP, MP, MP, MP) mogą być użyte w dowolny sposób. Nieskomplikowaną aplikację testową zamieszczono na rysunku 0. W wypadku tworzenia własnych aplikacji należy pamiętać o zmianie w menu Sigma Studio fs na khz Rysunek. Programowanie pamięci EEPROM dla całego projektu (rysunek ). Sygnał wejściowy z portu szeregowego SDI jest doprowadzony bez obróbki do wyjść prztwornika C/A. Umożliwia to szybkie sprawdzenie poprawności działania DSP. Aplikację w trybie symulowania F (zwora zdjęta) można sprawdzić po załadowaniu skompilowanego programu do DSP. Programowanie pamięci EEPROM do pracy samodzielnej (WriteLatestCompilation to EPROM) należy wykonać przy założonej zworze (rysunek ). Pozostaje życzyć powodzenia w tworzeniu własnych projektów! W wypadku problemów pomocne może być forum ez.analog.com w dziale Sigma DSP. Adam Tatuś, EP ELEKTRONIKA PRAKTYCZNA /0

SigmaDSP - zestaw uruchomieniowy dla procesora ADAU1701. SigmaDSP - zestaw uruchomieniowy dla procesora ADAU1701.

SigmaDSP - zestaw uruchomieniowy dla procesora ADAU1701. SigmaDSP - zestaw uruchomieniowy dla procesora ADAU1701. SigmaDSP - zestaw uruchomieniowy. SigmaDSP jest niedrogim zestawem uruchomieniowym dla procesora DSP ADAU1701 z rodziny SigmaDSP firmy Analog Devices, który wraz z programatorem USBi i darmowym środowiskiem

Bardziej szczegółowo

Audio_Gen generator sygnału sinusoidalnego z DSP

Audio_Gen generator sygnału sinusoidalnego z DSP PROJEKTY Audio_Gen generator sygnału sinusoidalnego z DSP W czasach, gdy studiowałem, w jednej z gablotek, w której były umieszczane tematy prac dyplomowych, na nieco już pożółkłej kartce wisiała propozycja

Bardziej szczegółowo

Przetwornik audio. Wysokiej jakości przetwornik DAC z kultowym układem Analog Devices PROJEKTY

Przetwornik audio. Wysokiej jakości przetwornik DAC z kultowym układem Analog Devices PROJEKTY Przetwornik audio DAC z AD9 Wysokiej jakości przetwornik DAC z kultowym układem Analog Devices Przetwornik audio DAC opisywany w artykule składa się z dwóch bloków: cyfrowego z odbiornikiem S/PDIF typu

Bardziej szczegółowo

Przetwornik D/A z układem TDA1541

Przetwornik D/A z układem TDA1541 Przetwornik D/A z układem PROJEKTY TDA1541 Przetwornik D/A z układem TDA1541 Układ TDA1541(A) firmy Philips zgodnie z informacjami podawanymi przez producenta był przeznaczony do wysokiej klasy odtwarzaczy

Bardziej szczegółowo

PC_Speaker cyfrowe głośniki komputerowe

PC_Speaker cyfrowe głośniki komputerowe PROJEKTY PC_Speaker cyfrowe głośniki komputerowe AVT 5497 Od kilku lat systemy audio migrują w kierunku komputerów PC. Przy komputerze spędzamy większość czasu czy to pracując, czy odpoczywając, a ponieważ

Bardziej szczegółowo

Moduł wykonawczy z interfejsem Ethernet Sterowanie 8 przekaźnikami i pomiar napięć przez sieć LAN lub WAN

Moduł wykonawczy z interfejsem Ethernet Sterowanie 8 przekaźnikami i pomiar napięć przez sieć LAN lub WAN AVT 5350 Moduł wykonawczy z interfejsem Ethernet Sterowanie 8 przekaźnikami i pomiar napięć przez sieć LAN lub WAN Gdy zachodzi potrzeba sterowania urządzeniami dużej mocy przez Internet lub sieć LAN,

Bardziej szczegółowo

ZL4PIC uniwersalny zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów PIC (v.1.0) Uniwersalny zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów PIC

ZL4PIC uniwersalny zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów PIC (v.1.0) Uniwersalny zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów PIC 1 ZL4PIC Uniwersalny zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów PIC Zestaw jest przeznaczony dla elektroników zajmujących się aplikacjami mikrokontrolerów PIC. Jest on przystosowany do współpracy z mikrokontrolerami

Bardziej szczegółowo

Wstęp...9. 1. Architektura... 13

Wstęp...9. 1. Architektura... 13 Spis treści 3 Wstęp...9 1. Architektura... 13 1.1. Schemat blokowy...14 1.2. Pamięć programu...15 1.3. Cykl maszynowy...16 1.4. Licznik rozkazów...17 1.5. Stos...18 1.6. Modyfikowanie i odtwarzanie zawartości

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Schemat ideowy karty przekaźników. AVT 5250 Karta przekaźników z interfejsem Ethernet

Rys. 1. Schemat ideowy karty przekaźników. AVT 5250 Karta przekaźników z interfejsem Ethernet Głównym elementem jest mikrokontroler PIC18F67J60, który oprócz typowych modułów sprzętowych, jak port UART czy interfejs I2C, ma wbudowany kompletny moduł kontrolera Ethernet. Schemat blokowy modułu pokazano

Bardziej szczegółowo

Uniwersalna karta I/O

Uniwersalna karta I/O Uniwersalna P R karta O J E KI/O T Y Uniwersalna karta I/O Do zbierania danych i sterowania urządzeniami elektrycznymi często budowane są dedykowane do tego celu autonomiczne przyrządy. Nie zawsze jednak

Bardziej szczegółowo

Aplikacja sterownika LED RGB UNIV 1.0.8.1

Aplikacja sterownika LED RGB UNIV 1.0.8.1 Aplikacja sterownika LED RGB UNIV 1.0.8.1 1. Cechy Trzykanałowy sterownik napięciowy o mocy do 120VA dla każdego kanału. Regulacja napięcia poprzez PWM (modulację szerokości impulsu) Sterownik służy do

Bardziej szczegółowo

Karta dźwiękowa USB z nagrywaniem i analogowymi oraz cyfrowymi we/wy

Karta dźwiękowa USB z nagrywaniem i analogowymi oraz cyfrowymi we/wy Karta P R dźwiękowa O J E K USB T Yz nagrywaniem i analogowymi oraz cyfrowymi we/wy Karta dźwiękowa USB z nagrywaniem i analogowymi oraz cyfrowymi we/wy AVT 509 W interfejs USB wyposaøone s¹ wszystkie

Bardziej szczegółowo

LITEcompLPC1114. Zestaw ewaluacyjny z mikrokontrolerem LPC1114 (Cortex-M0) Sponsorzy:

LITEcompLPC1114. Zestaw ewaluacyjny z mikrokontrolerem LPC1114 (Cortex-M0) Sponsorzy: LITEcompLPC1114 Zestaw ewaluacyjny z mikrokontrolerem LPC1114 (Cortex-M0) Bezpłatny zestaw dla Czytelników książki Mikrokontrolery LPC1100. Pierwsze kroki LITEcompLPC1114 jest doskonałą platformą mikrokontrolerową

Bardziej szczegółowo

WIZUALIZACJA DANYCH SENSORYCZNYCH MINISTACJA METEOROLOGICZNA

WIZUALIZACJA DANYCH SENSORYCZNYCH MINISTACJA METEOROLOGICZNA WIZUALIZACJA DANYCH SENSORYCZNYCH MINISTACJA METEOROLOGICZNA Prowadzący: dr inż. Bogdan Kreczmer Autor: Jakub Malewicz Wrocław, 15 VI 2007 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 3 2. DANE STACJI 3 3. SCHEMAT IDEOWY 4 4.

Bardziej szczegółowo

Programator ZL2PRG jest uniwersalnym programatorem ISP dla mikrokontrolerów, o budowie zbliżonej do STK200/300 (produkowany przez firmę Kanda).

Programator ZL2PRG jest uniwersalnym programatorem ISP dla mikrokontrolerów, o budowie zbliżonej do STK200/300 (produkowany przez firmę Kanda). ZL2PRG Programator ISP dla mikrokontrolerów AVR firmy Atmel Programator ZL2PRG jest uniwersalnym programatorem ISP dla mikrokontrolerów, o budowie zbliżonej do STK200/300 (produkowany przez firmę Kanda).

Bardziej szczegółowo

8 kanałowy przedłużacz analogowy z RS485

8 kanałowy przedłużacz analogowy z RS485 P R O J E K T Y 8 kanałowy przedłużacz analogowy z RS485 AVT 439 Przesyłanie sygnału analogowego na większe odległości narażone jest na powstanie dużych zakłóceń, a jeśli ma być przesyłanych kilka sygnałów,

Bardziej szczegółowo

U W A G I D O M O N T A ś U Z E S T A W U L A B O R A T O R Y J N E G O A B C 0 1 U S B 3, A B C 0 2

U W A G I D O M O N T A ś U Z E S T A W U L A B O R A T O R Y J N E G O A B C 0 1 U S B 3, A B C 0 2 U W A G I D O M O N T A ś U Z E S T A W U L A B O R A T O R Y J N E G O A B C 0 1 U S B 3, A B C 0 2 MontaŜ płytki ABC-02 naleŝy prowadzić w następującej kolejności: 1. wlutować zwory Z2 Z17. Zworę Z1

Bardziej szczegółowo

STM32Butterfly2. Zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów STM32F107

STM32Butterfly2. Zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów STM32F107 Zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów STM32F107 STM32Butterfly2 Zestaw STM32Butterfly2 jest platformą sprzętową pozwalającą poznać i przetestować możliwości mikrokontrolerów z rodziny STM32 Connectivity

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Opis ATMEGA128 MINI MODUŁ VE-APS-1406

Wstęp. Opis ATMEGA128 MINI MODUŁ VE-APS-1406 ATMEGA128 MINI MODUŁ VE-APS-1406 Wstęp Instrukcja użytkownika Opis Instrukcja prezentuje mini moduł z mikrokontrolerem rodziny AVR (firmy ATMEL) Atmega128 w obudowie TQFP 64. Procesor ATmega128 wyposażony

Bardziej szczegółowo

ECHO CYFROWE Krzysztof Górski

ECHO CYFROWE Krzysztof Górski ECHO CYFROWE Krzysztof Górski Jeszcze nie tak dawno wykonanie układu echa w warunkach amatorskich było bardzo trudne, konstrukcje przybierały ogromne rozmiary a uzyskiwane czasy opóźnień były niewielkie.

Bardziej szczegółowo

Dekodery akcesoriów DCC (2)

Dekodery akcesoriów DCC (2) Dekodery akcesoriów DCC (2) Dekodery akcesoriów Projekty DCC Dodatkowe materiały na CD i FTP W poprzednim numerze EP opisaliśmy dekodery akcesoriów do makiety kolejowej: uniwersalny dekoder mocy oraz kontroler

Bardziej szczegółowo

STM32 Butterfly. Zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów STM32F107

STM32 Butterfly. Zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów STM32F107 Zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów STM32F107 STM32 Butterfly Zestaw STM32 Butterfly jest platformą sprzętową pozwalającą poznać i przetestować możliwości mikrokontrolerów z rodziny STM32 Connectivity

Bardziej szczegółowo

ZL1MSP430 Zestaw startowy dla mikrokontrolerów MSP430F11xx/11xxA ZL1MSP430

ZL1MSP430 Zestaw startowy dla mikrokontrolerów MSP430F11xx/11xxA ZL1MSP430 ZL1MSP430 Zestaw startowy dla mikrokontrolerów MSP430F11xx/11xxA ZL1MSP430 Zestaw startowy dla mikrokontrolerów MSP430F11xx/11xxA Mikrokontrolery z rodziny MSP430 słyną z niewielkiego poboru mocy i możliwości

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM ELEKTRONIKA I ENERGOELEKTRONIKA BADANIE GENERATORÓW PRZEBIEGÓW PROSTOKĄTNYCH I GENERATORÓW VCO

LABORATORIUM ELEKTRONIKA I ENERGOELEKTRONIKA BADANIE GENERATORÓW PRZEBIEGÓW PROSTOKĄTNYCH I GENERATORÓW VCO LABORATORIUM ELEKTRONIKA I ENERGOELEKTRONIKA BADANIE GENERATORÓW PRZEBIEGÓW PROSTOKĄTNYCH I GENERATORÓW VCO Opracował: mgr inż. Andrzej Biedka . Zapoznać się ze schematem ideowym płytki ćwiczeniowej 2.

Bardziej szczegółowo

Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Automatyki i Elektroniki

Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Automatyki i Elektroniki Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Automatyki i Elektroniki ĆWICZENIE Nr 10 (3h) Implementacja interfejsu SPI w strukturze programowalnej Instrukcja pomocnicza do laboratorium z przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Tester samochodowych sond lambda

Tester samochodowych sond lambda Tester samochodowych P R O sond J E lambda K T Y Tester samochodowych sond lambda Elektroniczny analizator składu mieszanki AVT 520 Przyrz¹d opisany w artykule s³uøy do oceny sprawnoúci sondy lambda oraz

Bardziej szczegółowo

ZL6PLD zestaw uruchomieniowy dla układów FPGA z rodziny Spartan 3 firmy Xilinx

ZL6PLD zestaw uruchomieniowy dla układów FPGA z rodziny Spartan 3 firmy Xilinx ZL6PLD Zestaw uruchomieniowy dla układów FPGA z rodziny Spartan 3 firmy Xilinx 1 ZL6PLD jest zestawem uruchomieniowym dla układów FPGA z rodziny Spartan 3 firmy Xilinx. Oprócz układu PLD o dużych zasobach

Bardziej szczegółowo

Wyświetlacz ethernetowy, część 1

Wyświetlacz ethernetowy, część 1 Wyświetlacz P R O J E K T Y ethernetowy Wyświetlacz ethernetowy, część 1 AVT 5118 W kolejnym artykule prezentującym możliwości zastosowania mikrokontrolerów w sieci Ethernet przedstawiamy projekt wirtualnego

Bardziej szczegółowo

PRZEDWZMACNIACZ PASYWNY Z SELEKTOREM WEJŚĆ. dokumentacja. (wersja 1.1

PRZEDWZMACNIACZ PASYWNY Z SELEKTOREM WEJŚĆ. dokumentacja. (wersja 1.1 PRZEDWZMACNIACZ PASYWNY Z SELEKTOREM WEJŚĆ dokumentacja (wersja 1.1 damian@unisonus.com) 1 PŁYTKA STEROWNIKA Tryb nauki kodów pilota Oprogramowanie sterownika współpracuje z dowolnym pilotem pracującym

Bardziej szczegółowo

MultiTool instrukcja użytkownika 2010 SFAR

MultiTool instrukcja użytkownika 2010 SFAR MultiTool instrukcja użytkownika 2010 SFAR Tytuł dokumentu: MultiTool instrukcja użytkownika Wersja dokumentu: V1.0 Data: 21.06.2010 Wersja urządzenia którego dotyczy dokumentacja: MultiTool ver. 1.00

Bardziej szczegółowo

ZL8AVR. Płyta bazowa dla modułów dipavr

ZL8AVR. Płyta bazowa dla modułów dipavr ZL8AVR Płyta bazowa dla modułów dipavr Zestaw ZL8AVR to płyta bazowa dla modułów dipavr (np. ZL7AVR z mikrokontrolerem ATmega128 lub ZL12AVR z mikrokontrolerem ATmega16. Wyposażono ją w wiele klasycznych

Bardziej szczegółowo

Programator WillemProg 3.0, część 1

Programator WillemProg 3.0, część 1 Programator WillemProg 3.0, część 1 AVT 5070 P R O J E K T Programator Y Z WillemProg S I E C 3.0I Ze wzglídu na prostotí konstrukcji WillemProg jest jednym z najbardziej popularnych wúrûd amatorûw na

Bardziej szczegółowo

KIT ZR-01 Zasilacz stabilizowany V, 1.5A

KIT ZR-01 Zasilacz stabilizowany V, 1.5A KIT ZR-01 Zasilacz stabilizowany 1.2...30V, 1.5A Zestaw do samodzielnego montaŝu 1) MontaŜ elementów na płytce rys.1 rys.2 MontaŜ elementów na płytce naleŝy zacząć od wlutowania rezystora (R1=220Ω). Rezystor

Bardziej szczegółowo

Programator ICP mikrokontrolerów rodziny ST7. Full MFPST7. Lite. Instrukcja użytkownika 03/09

Programator ICP mikrokontrolerów rodziny ST7. Full MFPST7. Lite. Instrukcja użytkownika 03/09 Full Lite MFPST7 Programator ICP mikrokontrolerów rodziny ST7 Instrukcja użytkownika 03/09 Spis treści WSTĘP 3 CZYM JEST ICP? 3 PODŁĄCZENIE PROGRAMATORA DO APLIKACJI 4 OBSŁUGA APLIKACJI ST7 VISUAL PROGRAMMER

Bardziej szczegółowo

Zestaw Startowy EvB. Więcej informacji na stronie: http://and-tech.pl/zestaw-evb-5-1/

Zestaw Startowy EvB. Więcej informacji na stronie: http://and-tech.pl/zestaw-evb-5-1/ Zestaw Startowy EvB Zestaw startowy EvB 5.1 z mikrokontrolerem ATMega32 jest jednym z najbardziej rozbudowanych zestawów dostępnych na rynku. Został zaprojektowany nie tylko z myślą o początkujących adeptach

Bardziej szczegółowo

Uniwersalny zestaw uruchomieniowy ZL4PIC

Uniwersalny zestaw uruchomieniowy ZL4PIC Uniwersalny zestaw uruchomieniowy ZL4PIC Uniwersalny zestaw uruchomieniowy ZL4PIC przeznaczony jest testowania aplikacji realizowanych na bazie mikrokontrolerów PIC. Jest on przystosowany do współpracy

Bardziej szczegółowo

Programator mikrokontrolerów PIC współpracujący z programem MPLAB AVT 5100

Programator mikrokontrolerów PIC współpracujący z programem MPLAB AVT 5100 Programator mikrokontrolerów PIC współpracujący z programem MPLAB AVT 5100 P R O J E K JuPIC T Y Konstruktorzy s¹ bez w¹tpienia ludümi rûwnie leniwymi, jak wszyscy inni. St¹d pomys³ tworzenia dla nich,

Bardziej szczegółowo

Programator mikrokontrolerów AVR

Programator mikrokontrolerów AVR Programator mikrokontrolerów AVR Marek SP9XUH www.sp9xuh.pl poczta@sp9xuh.pl Moja przygoda z mikrokontrolerami firmy ATMEL zaczęła się w 1999 roku od układu AT89C2051. Minęło parę lat, pojawiły się nowe

Bardziej szczegółowo

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA Projekt z kursu Programowalne układy cyfrowe Temat: Implementacja interfejsu UART (nadajnik) z portem SPI

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacze słuchawkowe i klasy D

Wzmacniacze słuchawkowe i klasy D Wybór konstruktora Scalone wzmacniacze akustyczne (4) Wzmacniacze słuchawkowe i klasy D Dodatkowe materiały na CD i FTP Scalone wzmacniacze mocy używane we wzmacniaczach słuchawkowych wysokiej klasy już

Bardziej szczegółowo

Elektrolityczny kondensator filtrujący zasilanie stabilizatora U12 po stronie sterującej

Elektrolityczny kondensator filtrujący zasilanie stabilizatora U12 po stronie sterującej Designator Part Type Description AM2 DC/DC QDC2WSIL 5V Przetwornica DC/DC 12V/5V zasilanie logiki AM3 DC/DC QDC2WSIL 5V Przetwornica DC/DC 12V/5V ujemne zasilanie drivera U23 Przetwornica DC/DC 12V/5V

Bardziej szczegółowo

NUDA PHONO. Projekt przedwzmacniacza gramofonowego obsługującego wkładki MM, MC HO, MC LO. projekt: ahaja typ dokumentu: manual wersja: 2011.02.

NUDA PHONO. Projekt przedwzmacniacza gramofonowego obsługującego wkładki MM, MC HO, MC LO. projekt: ahaja typ dokumentu: manual wersja: 2011.02. NUDA PHONO Projekt przedwzmacniacza gramofonowego obsługującego wkładki MM, MC HO, MC LO projekt: ahaja typ dokumentu: manual wersja: 2011.02.05 Strona 1 z 1 KONSTRUKCJA Konstrukcyjnie jest to wersja dual

Bardziej szczegółowo

USB Audio DAC Karta muzyczna z interfejsem USB

USB Audio DAC Karta muzyczna z interfejsem USB PROJEKTY USB Audio DAC Karta muzyczna z interfejsem USB AVT 5449 Na łamach EP 1/2014 opisywałem kartę USB Audio Codec mającą wejścia/wyjścia analogowe i cyfrowe. Zauważyłem, że wiele osób było zainteresowanych

Bardziej szczegółowo

Podobny zestaw ewaluacyjny dla mikrokontrolerów

Podobny zestaw ewaluacyjny dla mikrokontrolerów Płytka ewaluacyjna dla mikrokontrolerów ATmega8 PROJEKTY i ATmega32 ZEAVR Płytka ewaluacyjna dla mikrokontrolerów ATmega8 i ATmega32 Dodatkowe materiały na CD/FTP Nasz zestaw ewaluacyjny powstał z myślą

Bardziej szczegółowo

MOD - 40. STM32 explorem0 z STM32F051C8T6. sklep.modulowo.pl akademia.modulowo.pl zestawy.modulowo.pl app.modulowo.pl blog.modulowo.

MOD - 40. STM32 explorem0 z STM32F051C8T6. sklep.modulowo.pl akademia.modulowo.pl zestawy.modulowo.pl app.modulowo.pl blog.modulowo. MOD - 40 STM32 explorem0 z STM32F051C8T6 Sklep firmowy: Kursy i instrukcje: Dokumentacje techniczne: Aplikacje i projekty: Aktualności: sklep.modulowo.pl akademia.modulowo.pl zestawy.modulowo.pl app.modulowo.pl

Bardziej szczegółowo

Płytka laboratoryjna do współpracy z mikrokontrolerem MC68332

Płytka laboratoryjna do współpracy z mikrokontrolerem MC68332 Płytka laboratoryjna do współpracy z mikrokontrolerem MC68332 Jan Kędzierski Marek Wnuk Wrocław 2009 Spis treści 1 Wstęp 3 2 Opis płytki 3 3 Schematy płytki 7 2 1 Wstęp Płytka laboratoryjna opisywana w

Bardziej szczegółowo

ZL9AVR. Płyta bazowa dla modułów ZL7AVR (ATmega128) i ZL1ETH (RTL8019)

ZL9AVR. Płyta bazowa dla modułów ZL7AVR (ATmega128) i ZL1ETH (RTL8019) ZL9AVR Płyta bazowa dla modułów ZL7AVR (ATmega128) i ZL1ETH (RTL8019) ZL9AVR to płyta bazowa umożliwiająca wykonywanie różnorodnych eksperymentów związanych z zastosowaniem mikrokontrolerów AVR w aplikacjach

Bardziej szczegółowo

ZL29ARM. Zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów STM32F107

ZL29ARM. Zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów STM32F107 ZL29ARM Zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów STM32F107 Zestaw ZL29ARM jest platformą sprzętową pozwalającą poznać i przetestować możliwości mikrokontrolerów z rodziny STM32 Connectivity Line (STM32F107).

Bardziej szczegółowo

Konwerter USB2.0<->IDE część 1 AVT-387

Konwerter USB2.0<->IDE część 1 AVT-387 Konwerter P R O J EUSB2.0IDE K T Y Konwerter USB2.0IDE część 1 AVT-387 W artykule opisujemy prosty i przydatny konwerter interfejsów USB i IDE. Ponieważ najczęściej stosowanymi urządzeniami wykorzystującymi

Bardziej szczegółowo

Płytka ewaluacyjna z ATmega16/ATmega32 ARE0021/ARE0024

Płytka ewaluacyjna z ATmega16/ATmega32 ARE0021/ARE0024 Płytka ewaluacyjna z ATmega16/ATmega32 ARE0021/ARE0024 Płytka idealna do nauki programowania mikrokontrolerów i szybkiego budowanie układów testowych. Posiada mikrokontroler ATmega16/ATmega32 i bogate

Bardziej szczegółowo

Moduł uruchomieniowy AVR ATMEGA-16 wersja 2

Moduł uruchomieniowy AVR ATMEGA-16 wersja 2 Dane aktualne na dzień: 30-08-2016 20:09 Link do produktu: /modul-uruchomieniowy-avr-atmega-16-wersja-2-p-572.html Moduł uruchomieniowy AVR ATMEGA-16 wersja 2 Cena Cena poprzednia Dostępność 211,00 zł

Bardziej szczegółowo

Dekoder DCC z funkcją SUSI

Dekoder DCC z funkcją SUSI Dekoder DCC z funkcją SUSI W EP /200x opisano prosty dekoder DCC. W poniższym artykule opisana będzie bardziej zaawansowana wersja. Co ważne, powstał wariant dla AVT-5201 oraz AVT-1617, dzięki czemu użytkownicy

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacz słuchawkowy z interfejsem USB

Wzmacniacz słuchawkowy z interfejsem USB PROJEKTY Dodatkowe materiały >> Wzmacniacz słuchawkowy z interfejsem USB Miłośnicy dobrej muzyki zrobią wszystko, aby utwory zapisane na przykład na płycie CD były odtworzone w domowym odtwarzaczu najwierniej

Bardziej szczegółowo

PILIGRIM SMD wg SP5JPB

PILIGRIM SMD wg SP5JPB PILIGRIM SMD wg SP5JPB WYKAZ CZĘŚCI PŁYTKI PODSTAWOWEJ. Piligrim SMD Rezystory SMD 0805 1% Układy scalone SMD Kondensatory SMD 0805 50V 10 ohm - 2 szt 180p -2 szt NE5532-6 szt 100 ohm -4 szt 430p -2 szt

Bardziej szczegółowo

ARS3 RZC. z torem radiowym z układem CC1101, zegarem RTC, kartą Micro SD dostosowany do mikro kodu ARS3 Rxx. dokument DOK 01 05 12. wersja 1.

ARS3 RZC. z torem radiowym z układem CC1101, zegarem RTC, kartą Micro SD dostosowany do mikro kodu ARS3 Rxx. dokument DOK 01 05 12. wersja 1. ARS RZC projekt referencyjny płytki mikrokontrolera STMF z torem radiowym z układem CC0, zegarem RTC, kartą Micro SD dostosowany do mikro kodu ARS Rxx dokument DOK 0 0 wersja.0 arskam.com . Informacje

Bardziej szczegółowo

Rysunek 1 Schemat ideowy sterownika GSM

Rysunek 1 Schemat ideowy sterownika GSM Wejścia cyfrowe 3x510 Wyjścia cyfrowe Rysunek 1 Schemat ideowy sterownika GSM zostały wyprowadzone na złącze Z4. Zasilanie modułu i jego peryferii odbywa się poprzez złącze GSM_ZAS. Opisywany moduł wraz

Bardziej szczegółowo

Sterownik z interfejsem GSM

Sterownik z interfejsem GSM Sterownik z interfejsem GSM Większości osób rozwój technologii telefonii komórkowej kojarzy się głównie z niezliczoną liczbą modeli telefonów komórkowych, które w bardzo szybkim tempie są wprowadzane na

Bardziej szczegółowo

W ofercie AVT: AVT 5159A płytka drukowana

W ofercie AVT: AVT 5159A płytka drukowana Kompletny system DSP zawarła w jednym układzie scalonym FV-1 firma SPIN Semiconductor. Układ ten ma pamięć efektów audio, które można tworzyć przy użyciu dedykowanego asemblera. Przedstawiamy projekt płyty

Bardziej szczegółowo

Aplikacja ściemniacza UNIV

Aplikacja ściemniacza UNIV Aplikacja ściemniacza UIV 1.0.6.0 1. Cechy: Ściemniacz o mocy 300VA - Sterowany fazowo z nacinaniem fazy (leading edge) R - Odpowiedni dla obciąŝeń indukcyjnych: o transformatory indukcyjne, M o silniki

Bardziej szczegółowo

Kod produktu: MP01611

Kod produktu: MP01611 CZYTNIK RFID ZE ZINTEGROWANĄ ANTENĄ, WYJŚCIE RS232 (TTL) Moduł stanowi tani i prosty w zastosowaniu czytnik RFID dla transponderów UNIQUE 125kHz, umożliwiający szybkie konstruowanie urządzeń do bezstykowej

Bardziej szczegółowo

. Polski. Dekoder rozjazdów GEODec C1O. DEKODER ROZJAZDÓW ROCO GeoLine. GEODec C1O. Instrukcja obsługi, programowania i budowy dekodera

. Polski. Dekoder rozjazdów GEODec C1O. DEKODER ROZJAZDÓW ROCO GeoLine. GEODec C1O. Instrukcja obsługi, programowania i budowy dekodera DEKODER ROZJAZDÓW ROCO GeoLine GEODec C1O Instrukcja obsługi, programowania i budowy dekodera Wprowadzenie 1 Funkcje dekodera 2 Instalacja 2 Programowanie 3 Ustawienie adresu urządzenia 3 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Zestaw edukacyjny dla mikrokontrolerów ST62

Zestaw edukacyjny dla mikrokontrolerów ST62 Zestaw edukacyjny dla mikrokontrolerów P R O J E K ST62 T Y Zestaw edukacyjny dla mikrokontrolerów ST62 AVT 5072 ZachÍceni duøym zainteresowaniem jakim cieszy³ sií program ST-Realizer oraz opublikowany

Bardziej szczegółowo

ZL2ARM easyarm zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów LPC2104/5/6 (rdzeń ARM7TDMI-S)

ZL2ARM easyarm zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów LPC2104/5/6 (rdzeń ARM7TDMI-S) ZL2ARM easyarm zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów LPC2104/5/6 (rdzeń ARM7TDMI-S) ZL2ARM Zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów LPC2104/5/6 (rdzeń ARM7TDMI-S) 1 Zestaw ZL2ARM opracowano z myślą

Bardziej szczegółowo

UNO R3 Starter Kit do nauki programowania mikroprocesorów AVR

UNO R3 Starter Kit do nauki programowania mikroprocesorów AVR UNO R3 Starter Kit do nauki programowania mikroprocesorów AVR zestaw UNO R3 Starter Kit zawiera: UNO R3 (Compatible Arduino) x1szt. płytka stykowa 830 pól x1szt. zestaw 75 sztuk kabli do płytek stykowych

Bardziej szczegółowo

Zestaw uruchomieniowy USB z PIC18F4550, część 1

Zestaw uruchomieniowy USB z PIC18F4550, część 1 Zestaw uruchomieniowy USB z P PIC18F4550 R O J E K T Y Zestaw uruchomieniowy USB z PIC18F4550, część 1 AVT 971 Interfejs USB jest obecnie najczęściej stosowanym portem do lokalnej komunikacji między komputerem,

Bardziej szczegółowo

dokument DOK 02-05-12 wersja 1.0 www.arskam.com

dokument DOK 02-05-12 wersja 1.0 www.arskam.com ARS3-RA v.1.0 mikro kod sterownika 8 Linii I/O ze zdalną transmisją kanałem radiowym lub poprzez port UART. Kod przeznaczony dla sprzętu opartego o projekt referencyjny DOK 01-05-12. Opis programowania

Bardziej szczegółowo

Tab. 1. Zestawienie najważniejszych parametrów wybranych mikrokontrolerów z rodziny LPC2100, które można zastosować w zestawie ZL3ARM.

Tab. 1. Zestawienie najważniejszych parametrów wybranych mikrokontrolerów z rodziny LPC2100, które można zastosować w zestawie ZL3ARM. ZL3ARM płytka bazowa dla modułu diparm_2106 (ZL4ARM) ZL3ARM Płytka bazowa dla modułu diparm_2106 Płytkę bazową ZL3ARM opracowano z myślą o elektronikach chcących szybko poznać mozliwości mikrokontrolerów

Bardziej szczegółowo

Programator procesorów rodziny AVR AVR-T910

Programator procesorów rodziny AVR AVR-T910 Programator procesorów rodziny AVR AVR-T910 Instrukcja obsługi Opis urządzenia AVR-T910 jest urządzeniem przeznaczonym do programowania mikrokontrolerów rodziny AVR firmy ATMEL. Programator podłączany

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK RGB LED UNIV x

STEROWNIK RGB LED UNIV x 1. Cechy Trzykanałowy sterownik napięciowy o mocy do 360W (120W dla każdego kanału). Regulacja napięcia poprzez PWM (modulację szerokości impulsu) Sterownik służy do regulacji jasności i koloru świecenia

Bardziej szczegółowo

CDIRO-360 Karta wejść binarnych i wyjść przekaźnikowych Instrukcja obsługi

CDIRO-360 Karta wejść binarnych i wyjść przekaźnikowych Instrukcja obsługi CDIRO-360 Karta wejść binarnych i wyjść przekaźnikowych Instrukcja obsługi AN-CDIRO-360v1_2 Data aktualizacji: 03/2013r. 03/2013 AN-CDIRO-360v1_2 1 Spis treści Symbole i oznaczenia... 3 Ogólne zasady instalacji

Bardziej szczegółowo

Kompaktowy przetwornik C/A dla Audiofilów

Kompaktowy przetwornik C/A dla Audiofilów PROJEKTY Dodatkowe materiały na CD Test odsłuchowy:... rewelacyjnie brzmi gitara akustyczna w repertuarze klasycznym, ale też rockowym... Przetwornik potrafi zafascynować w większości dobrze zrealizowanych

Bardziej szczegółowo

Programowalne Układy Cyfrowe Laboratorium

Programowalne Układy Cyfrowe Laboratorium Zdjęcie opracowanej na potrzeby prowadzenia laboratorium płytki przedstawiono na Rys.1. i oznaczono na nim najważniejsze elementy: 1) Zasilacz i programator. 2) Układ logiki programowalnej firmy XILINX

Bardziej szczegółowo

PRZEKAŹNIK BISTABILNY 5A UNIV x

PRZEKAŹNIK BISTABILNY 5A UNIV x 1. Cechy Sterownik sześciu przekaźników bistabilnych 5A 250V Napięcie zasilania z magistrali 16-24V DC Maksymalny pobór prądu z magistrali 100mA Do montażu na szynie DIN Wymiary 90x106x53 mm (6 modułów)

Bardziej szczegółowo

ZL15AVR. Zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów ATmega32

ZL15AVR. Zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów ATmega32 ZL15AVR Zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów ATmega32 ZL15AVR jest uniwersalnym zestawem uruchomieniowym dla mikrokontrolerów ATmega32 (oraz innych w obudowie 40-wyprowadzeniowej). Dzięki wyposażeniu

Bardziej szczegółowo

ZL2AVR. Zestaw uruchomieniowy z mikrokontrolerem ATmega8

ZL2AVR. Zestaw uruchomieniowy z mikrokontrolerem ATmega8 ZL2AVR Zestaw uruchomieniowy z mikrokontrolerem ATmega8 ZL2AVR jest uniwersalnym zestawem uruchomieniowym dla mikrokontrolerów ATmega8 (oraz innych w obudowie 28-wyprowadzeniowej). Dzięki wyposażeniu w

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowe, stereofoniczne słuchawki z mikrofonem

Bezprzewodowe, stereofoniczne słuchawki z mikrofonem PROJEKTY Bezprzewodowe, stereofoniczne słuchawki z mikrofonem Dodatkowe materiały na CD Technologia bezprzewodowego przesyłania danych rozpowszechniła się na dobre w komputerach czy telefonach komórkowych.

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 5 Zegar czasu rzeczywistego na mikrokontrolerze AT90S8515

Ćwiczenie 5 Zegar czasu rzeczywistego na mikrokontrolerze AT90S8515 Laboratorium Techniki Mikroprocesorowej Informatyka studia dzienne Ćwiczenie 5 Zegar czasu rzeczywistego na mikrokontrolerze AT90S8515 Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest poznanie możliwości nowoczesnych

Bardziej szczegółowo

centralnego ogrzewania,

centralnego ogrzewania, PROJEKTY Z A G R ZAGRANICZNEA N I C Z N Inteligentny sterownik centralnego ogrzewania, część 1 W artykule przedstawiono koncepcjí, budowí i sposûb eksploatacji sterownika systemu centralnego ogrzewania.

Bardziej szczegółowo

VoclanO - kontroler v1.1

VoclanO - kontroler v1.1 VoclanO - kontroler v1.1 element wartosć opis komentarz rezystory R01 20K rezystor R02 20K rezystor R03 4k7 rezystor R04 4k7 rezystor R05 4R7 rezystor R06 - rezystor nie lutować, pozostawić otwarty R10

Bardziej szczegółowo

Konwerter Ethernet/UART Łatwe dołączenie mikrokontrolera do sieci cyfrowej

Konwerter Ethernet/UART Łatwe dołączenie mikrokontrolera do sieci cyfrowej Łatwe dołączenie mikrokontrolera do sieci PROJEKTY cyfrowej Konwerter Ethernet/UART Łatwe dołączenie mikrokontrolera do sieci cyfrowej Aplikacje z mikrokontrolerami coraz częściej komunikują się z różnymi

Bardziej szczegółowo

MSP430 w przykładach (2)

MSP430 w przykładach (2) MSP430 w przykładach (2) Konfigurowanie zegarowego Charakterystyczną cechą MSP430 jest rozbudowany system zegarowy. Najbardziej zaawansowane układy posiadają 3 wewnętrzne sygnały zegarowe, które można

Bardziej szczegółowo

Modułowy programowalny przekaźnik czasowy firmy Aniro.

Modułowy programowalny przekaźnik czasowy firmy Aniro. Modułowy programowalny przekaźnik czasowy firmy Aniro. Rynek sterowników programowalnych Sterowniki programowalne PLC od wielu lat są podstawowymi systemami stosowanymi w praktyce przemysłowej i stały

Bardziej szczegółowo

MOD - 11. Xmega explore z ATXmega256A3BU. sklep.modulowo.pl akademia.modulowo.pl zestawy.modulowo.pl app.modulowo.pl blog.modulowo.

MOD - 11. Xmega explore z ATXmega256A3BU. sklep.modulowo.pl akademia.modulowo.pl zestawy.modulowo.pl app.modulowo.pl blog.modulowo. MOD - 11 Xmega explore z ATXmega256A3BU Sklep firmowy: Kursy i instrukcje: Dokumentacje techniczne: Aplikacje i projekty: Aktualności: sklep.modulowo.pl akademia.modulowo.pl zestawy.modulowo.pl app.modulowo.pl

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowe łącze gitarowe

Bezprzewodowe łącze gitarowe Bezprzewodowe łącze gitarowe AVT 5347 Muzyk z gitarą podpięty grubym kablem do wzmacniacza to nierzadki widok na scenie. Ale coraz częściej od tego kabla udaje się uwolnić zamieniając tradycyjne łącze

Bardziej szczegółowo

Instrukcja MM-717 Tarnów 2010

Instrukcja MM-717 Tarnów 2010 Instrukcja MM-717 Tarnów 2010 Przeznaczenie modułu komunikacyjnego MM-717. Moduł komunikacyjny MM-717 służy do realizacji transmisji z wykorzystaniem GPRS pomiędzy systemami nadrzędnymi (systemami SCADA)

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO (19)

WZORU UŻYTKOWEGO (19) RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (19) (21) Numer zgłoszenia: 115040 Urząd Patentowy (22) Data zgłoszenia: 14.09.2004 Rzeczypospolitej Polskiej EGZEMPLARZ ARCHIWALNY PL di)63297

Bardziej szczegółowo

OSTER 2 Sterownik programowalny z wbudowanym modemem GPRS

OSTER 2 Sterownik programowalny z wbudowanym modemem GPRS MIKOM s.c. Grzegorz Idzikowski, Jacek Moczulewski ul. Tyrmanda 40/12 54-608 Wrocław tel: 501291951 mikom@pnet.pl OSTER 2 Sterownik programowalny z wbudowanym modemem GPRS Urządzenie OSTER jest połączeniem

Bardziej szczegółowo

Moduł Komunikacyjny MCU42 do systemu AFS42

Moduł Komunikacyjny MCU42 do systemu AFS42 Moduł Komunikacyjny MCU42 do systemu AFS42 IOT - Instrukcja Obsługi - Informacja Techniczna Aktualizacja 2015-05-05 13:04 www.lep.pl biuro@lep.pl 32-300 Olkusz, ul. Wspólna 9, tel/fax (32) 754 54 54, 754

Bardziej szczegółowo

Uniwersalna płytka generatora tonów CTCSS, 1750Hz i innych.

Uniwersalna płytka generatora tonów CTCSS, 1750Hz i innych. 1 Uniwersalna płytka generatora tonów CTCSS, 1750Hz i innych. Rysunek 1. Schemat ideowy Generatora tonów CTCSS V5. Generator tonów CTCSS został zbudowany w oparciu o popularny mikrokontroler firmy Atmel

Bardziej szczegółowo

nagrywarka dźwięku Próbkowanie sygnału

nagrywarka dźwięku Próbkowanie sygnału Dodatkowe materiały na CD i FTP AVT 5167 AVt 5167 w ofercie AVt: AVT 5167A płytka drukowana AVT 5167B płytka drukowana + elementy Podstawowe informacje: Płytka o wymiarach 83 47 mm Zasilanie 8...15 V Próbkowanie

Bardziej szczegółowo

Terminal TR01. Terminal jest przeznaczony do montażu naściennego w czystych i suchych pomieszczeniach.

Terminal TR01. Terminal jest przeznaczony do montażu naściennego w czystych i suchych pomieszczeniach. Terminal TR01 Terminal jest m, umożliwiającym odczyt i zmianę nastaw parametrów, stanów wejść i wyjść współpracujących z nim urządzeń automatycznej regulacji wyposażonych w port komunikacyjny lub i obsługujących

Bardziej szczegółowo

LUZS-12 LISTWOWY UNIWERSALNY ZASILACZ SIECIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 1999 r.

LUZS-12 LISTWOWY UNIWERSALNY ZASILACZ SIECIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 1999 r. LISTWOWY UNIWERSALNY ZASILACZ SIECIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Wrocław, kwiecień 1999 r. 50-305 WROCŁAW TEL./FAX (+71) 373-52-27 ul. S. Jaracza 57-57a TEL. 602-62-32-71 str.2 SPIS TREŚCI 1.OPIS

Bardziej szczegółowo

Moduł AIC3262 EVM Szaleństwo cyfrowego audio

Moduł AIC3262 EVM Szaleństwo cyfrowego audio Szaleństwo cyfrowego SPRZĘT audio Moduł AIC3262 EVM Szaleństwo cyfrowego audio Od jakiegoś czasu firmy oferują rozbudowane układy służące do przetwarzania zapisu cyfrowego na dźwięk, wyposażone w więcej

Bardziej szczegółowo

Sterownik pojazdów RC do aparatury lotniczej

Sterownik pojazdów RC do aparatury lotniczej Sterownik pojazdów RC do aparatury lotniczej AVT 5477 Niemal każdy modelarz lub osoba bawiąca się gotowymi zestawami do budowy modeli latających dysponuje aparaturą do zdalnego sterowania i czasami ma

Bardziej szczegółowo

MAXimator. Zestaw startowy z układem FPGA z rodziny MAX10 (Altera) Partnerzy technologiczni projektu:

MAXimator. Zestaw startowy z układem FPGA z rodziny MAX10 (Altera) Partnerzy technologiczni projektu: Zestaw startowy z układem FPGA z rodziny MAX10 (Altera) MAXimator Zestaw startowy z nowoczesnym układem FPGA z rodziny Altera MAX10, wyposażony w złącze zgodne z Arduino Uno Rev 3, interfejsy wideo HDMI+CEC+DCC

Bardziej szczegółowo

PRZEKAŹNIK MONOSTABILNY 16A UNIV x

PRZEKAŹNIK MONOSTABILNY 16A UNIV x 1. Cechy Sterownik sześciu przekaźników monostabilnych 16A 250V Napięcie zasilania z magistrali 16-24V DC Maksymalny pobór prądu z magistrali 160mA Do montażu na szynie DIN Wymiary 90x106x53 mm (6 modułów)

Bardziej szczegółowo

AVT-381. Radiomodem z USB P R O J E K T Y

AVT-381. Radiomodem z USB P R O J E K T Y P R O J E K T Y Radiomodem z USB AVT-381 W ostatnim czasie można zaobserwować szybki wzrost liczby oferowanych urządzeń komunikujących się bezprzewodowo. Największe zapotrzebowanie na ten rodzaj transmisji

Bardziej szczegółowo

Przetwornik cyfrowo analogowy, część 1

Przetwornik cyfrowo analogowy, część 1 Przetwornik R O J E K T Ycyfrowo analogowy Przetwornik cyfrowo analogowy, część 1 Przetworniki cyfrowo analogowe są chętnie budowane przez entuzjastów urządzeń cyfrowej techniki audio. Jest to element

Bardziej szczegółowo

Wielopunktowy termometr z rejestracją

Wielopunktowy termometr z rejestracją PROJEKTY Wielopunktowy termometr z rejestracją Projekty związane z pomiarem temperatury cieszą się ogromna popularnością. Wielopunktowe termometry przydają się w systemach inteligentnych budynków mieszkalnych,

Bardziej szczegółowo

ZL27ARM. Zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów STM32F103

ZL27ARM. Zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów STM32F103 ZL27ARM Zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów STM32F103 Zestaw ZL27ARM jest uniwersalnym zestawem uruchomieniowym dla mikrokontrolerów STM32F103. Dzięki wyposażeniu w szeroką gamę zaawansowanych układów

Bardziej szczegółowo