SigmaDSP+ Procesor DSP do urządzeń audio AVT 5483 PROJEKTY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SigmaDSP+ Procesor DSP do urządzeń audio AVT 5483 PROJEKTY"

Transkrypt

1 PROJEKTY SigmaDSP AVT Procesor DSP do urządzeń audio Przestawiony w EP/ projekt STK_ADAU0 pozwalał na zapoznanie się z obsługą i podstawowymi zastosowaniami procesorów sygnałowych z rodziny Sigma DSP firmy Analog Devices. Celem, który postawiono przy opracowaniu SigmaDSP było skonstruowanie samodzielnego bloku funkcjonalnego do zastosowania w własnych projektach urządzeń audio. Rekomendacje: urządzenie wzbogaci funkcjonalność niejednego zestawu audio. Schemat blokowy SigmaDSP pokazano na rysunku. Moduł pracuje tylko z cyfrowym sygnałem wejściowym w standardzie S/PDIF. Dzięki zastosowaniu konwertera częstotliwości próbkowania, synchroniczny procesor sygnałowy ADAU0 (schemat blokowy przedstawiony na rysunku ) może bez zmian w układzie i oprogramowaniu pracować z sygnałami o fs z zakresu khz. Obróbka sygnału odbywa się Odbiornik SPDIF WM0 Konwerter częstotliwości próbkowania ASRC AD Rysunek. Schemat blokowy SigmaDSP_Plus -CHANNEL FILTA/ ADC_.V VDD.V REGULATOR STEREO ADC ET/ MODE SELECT GROUND VDD GROUND -/-BIT, 0MIPS AUDIO PROCESSOR CORE 0ms DELAY MEMORY PLL PLL LOOP MODE FILTER GPIO / MATRIX CRYSTAL CONTROL INTERFACE AND SELFBOOT -CH ET SELFBOOT I C/SPI IN AND WRITEBACK OR GPIO ADAU0 PERFORMANCE AUDIO -BIT AUX ADC AUX ADC OR GPIO Rysunek. Schemat blokowy ADAU0 (za notą AD) z fs= khz, co odpowiada maksymalnej obsługiwanej przez wbudowane przetworniki C/A częstotliwości próbkowania. Taka konfiguracja umożliwia wykorzystanie układu w charakterze zwrotnicy aktywnej, korektora charakterystyki przenoszenia itp. Schemat ideowy Sigma DSP jest podzielony na bloki funkcjonalne. Na rysunku pokazano odbiornik/konwerter S/PDIF na I S z konwerterem częstotliwo- PLL CLOCK OSCILLATOR OUT OR GPIO DAC DAC -CH DSP ADAU0 FILTD/CM -CHANNEL W ofercie AVT* AVT- A Podstawowe informacje: Sygnałem wejściowy w standardzie S/PDIF. Możliwość pracy (bez zmian w układzie i oprogramowaniu) z sygnałami o fs z zakresu khz. Obróbka sygnału odbywa się z fs= khz. Sygnał wyjściowy w formacie IS, słowo -bitowe. Zasilanie z zewnętrznego transformatora, V AC o mocy minimalnej VA. Dodatkowe materiały na FTP: ftp://ep.com.pl, user:, pass: ofq wzory płytek PCB Projekty pokrewne na FTP: (wymienione artykuły są w całości dostępne na FTP) AVT- STK_ADAU Moduł wyjść analogowych (EP 0/0) AVT- STK_ADAU Mega DSP (EP /0) AVT-0 DSP dla każdego ADAU0 (EP -/0) AVT- Przetwornik D/A z układem TDA (EP /0) AVT- -bitowy przetwornik A/D wysokiej klasy (EP /0) AVT- Wielobitowy przetwornik cyfrowo- -analogowy audio z PCM0 (EP -/0) AVT- Kompaktowy przetwornik C/A dla Audiofilów (EP /00) AVT- SDSP procesor (EP /00) AVT- Stereofoniczny kodek z interfejsem SPDIF (EP /00) AVT- DsPICorder (EP /00) AVT-0 Przetwornik A/C z interfejsem ADAT (EP -/00) AVT- Przetwornik audio analogowo- -cyfrowy z wyjściem S/PDIF (EP /00) * Uwaga: Zestawy AVT mogą występować w następujących wersjach: AVT xxxx UK to zaprogramowany układ. Tylko i wyłącznie. Bez elementów dodatkowych. AVT xxxx A płytka drukowana PCB (lub płytki drukowane, jeśli w opisie wyraźnie zaznaczono), bez elementów dodatkowych. AVT xxxx A płytka drukowana i zaprogramowany układ (czyli połączenie wersji A i wersji UK) bez elementów dodatkowych. AVT xxxx B płytka drukowana (lub płytki) oraz komplet elementów wymieniony w załączniku pdf AVT xxxx C to nic innego jak zmontowany zestaw B, czyli elementy wlutowane w PCB. Należy mieć na uwadze, że o ile nie zaznaczono wyraźnie w opisie, zestaw ten nie ma obudowy ani elementów dodatkowych, które nie zostały wymienione w załączniku pdf AVT xxxx CD oprogramowanie (nieczęsto spotykana wersja, lecz jeśli występuje, to niezbędne oprogramowanie można ściągnąć, klikając w link umieszczony w opisie kitu) Nie każdy zestaw AVT występuje we wszystkich wersjach! Każda wersja ma załączony ten sam plik pdf! Podczas składania zamówienia upewnij się, którą wersję zamawiasz! (UK, A, A, B lub C). ELEKTRONIKA PRAKTYCZNA /0

2 SigmaDSP. Procesor DSP do urządzeń audio LD V R 0k U C R TR DA0MC SPDIF V C FB OSC,MHz GEN_SMD V EN R k V CE 0uFT LD V R k FB C uf V WM0 K IFM/GPO0 SDI/HWM SDO/GPO CSB/GPO ETB PVDD P 0 CLKOUT XOP C pf XT MHz RX0 TX0 MCLK LRCLK BCLK DIN DOUT XIN 0 C pf WLRCK WBCLK WDATA LD FB C RA RB RC RD RP R V R k V RA RB RC RD V C MCLKO OUT NC MCLKI MCLKO SDI SCKI LRCKI VDDIO BYPASS 0 SMI0 SMI SMI! MUTEI U AD ISOM MM MM MM0 SCKO LRCKO SDO VDDC TDMI SMO0 SMO WLO0 WLO MUTEO 0 BCKO LRCKO DATAO C FB V CE 0uFT Rysunek. Schemat ideowy modułu ADAU0_MB ści próbkowania ASRC. Wejściowy sygnał S/PDIF poprzez transformator separujący TR jest doprowadzony do odbiornika/dekodera U (WM0). Układ pracuje w typowej aplikacji, z konfiguracją sprzętową I S/ bity. Dioda świecąca LD sygnalizuje prawidłowy odbiór sygnału cyfrowego, natomiast LD załączenie napięcia zasilającego. Sygnał wyjściowy I S o częstotliwości fs z zakresu khz jest doprowadzony do U (AD) pełniącego rolę konwertera częstotliwości próbkowania. Ze względu na synchroniczną pracę DSP nie jest możliwe obrabianie sygnałów o różnych częstotliwościach fs bez zmian w układzie i oprogramowaniu, co ograniczałoby zastosowania modułu. Układ U (AD, rysunek ), przelicza próbki sygnału wejściowego o różnych częstotliwościach próbkowania na jedną fs= khz, z którą pracuje DSP. Układ AD jest konfigurowany sprzętowo poprzez odpowiednie wymuszenie poziomów na doprowadzeniach konfigura- MUTE_IN TA_I K_I LRCLK_I SMODE_IN_0 SMODE_IN_ SMODE_IN_ BYPASS SERIAL FIFO PLL ET cyjnych. Wyprowadzeniami SMIx jest ustalany format sygnału wejściowego w prototypie jest to I S (SMI 0=00). Wejście BYPASS umożliwia pominięcie bloku ASRC (w prototypie jest on zawsze aktywny). Wyprowadzeniami SMO/SMO0 jest ustalany format sygnału wyjściowego (I S=0), natomiast WLOx długość słowa wyjściowego ( bity=00). Wejścia MMx ustawiają tryb master/slave i krotność częstotliwości próbkowania. W modelu U jest skonfigurowany do pracy w trybie master dla sygnału wyjściowego, przy krotności fs= (MMx=0). Dla poprawnej pracy układu ASRC jest wymagany generator sygnału taktującego wykonany w oparciu o lokalny oscylator kwarcowy lub zewnętrzny generator. Maksymalna częstotliwość współpracującego generatora to 0 MHz. Dodatkowym wymogiem jest zapewnianie warunku fosc> fs. Zewnętrzny generator o częstotliwości, MHz spełnia ten warunek FS OUT FS IN FIR FILTER VDD_IO AD VDD_CORE SERIAL TA_O K_O LRCLK_O TDM_IN SMODE_OUT_0 SMODE_OUT_ z zapasem dla fs= khz będąc jednocześnie źródłem sygnału zegarowego dla ASRC i DSP. Układ uzupełniają elementy filtrujące zasilanie. Każdy z bloków funkcjonalnych układów U i U jest zasilany poprzez filtr LC. Na złącze LD są wyprowadzone sygnały sterujące diodami LED. W wypadku, gdy jest konieczna sygnalizacja stanu pracy, można pominąć diody LD oraz LD na płytce drukowanej i wyprowadzenie sygnałów np. na front obudowy. Wyjściowy sygnał I S o ustalonej fs jest doprowadzony wraz z sygnałem zegarowym MCLK do bloku procesora DSP. Schemat DSP pokazano na rysunku. Aplikacja układu ADAU0 (U) jest typowa. Pracuje on w trybie samodzielnym SELFBOOT, parametry i program przechowywane są w pamięci EEPROM (U). Zwora służy do wprowadzenia DSP w tryb programowania EEPROM za pomocą programatora USBi. Układ ADMT (U) zapewnia restart układów po włączeniu zasilania, natomiast ADML (U) jest odpowiedzialny za generowanie sygnału WB (Writeback) zapisującego do pamięci EEPROM parametry DSP przy zaniku napięcia zasilania. Układ REKLAMA MUTE_OUT CLOCK DIVIDER ROM WLNGTH_OUT_0 WLNGTH_OUT_ MCLK_IN MMODE_0 MMODE_ MCLK_OUT MMODE_ Rysunek. Schemat blokowy AD (za notą AD) ELEKTRONIKA PRAKTYCZNA /0

3 ELEKTRONIKA PRAKTYCZNA /0 PROJEKTY 0 DAC DAC DAC DAC0 R k R k C,nF C,nF R 0 R 0 R 0 R 0 DAC DAC DAC DAC0 CE uf CE uf CE uf CE uf R k R0 k C0,nF C,nF C CE 0uFT C U R 00k V MR R k V MCLKD MCLK0 LRCK0 BCK0 DATA0 R RP RA RB RC RD RA RB RC RD ADMT!ET!MR RP k USBI MR 0 V RA RB RC RD RA RB RC RD VA CE0 0uFT FB V C V FB C nf C,nF C C CE 0uFT CE 0uFT V C C0 GPIO V MP MP MP MP MP MP MP MP C MCLKD R 0R RA RB RC RD RA RB RC RD 0 C MP MP CE 0uFT R k V 0 BC0-0 CE 0uFT C WB R k R 0k V0 C U U LC ADML ET!MR A0 A A V C V SW R 0k R 0k RP MP MP 0R DIPSW P P P P RA RB RC RD RA RB RC RD U ADAU0 0 0 AVDD FILTA UT0 UT UT UT A FLITD CM PLLM PLLM0 A MP/SDO MP/SDO0 MP0/LRCKO VDRIVE IOVDD MP/BO ADDR/CDATA/WB CLT/ /COUT /CCKL AVDD PLLLF PVDD P MCLKI OSC0 RSVD SDI/MP SDI/MP SDO/MP SDO/MP A ADC0 ADC ADC!ET SELFBOOT ADDR0 MP/LRCKI MP/BCLKI MP/SDI MP0/SDI0 D RSD D RSD C D RSD D RSD...,V/0,A R 0 R0 0 V0 U LM- CE 0uF/V CE 0uF/V V VA U ADPAKC- C,uF C,uF U ADPAKC- C0,uF C,uF CE 00uF/0V Rysunek. Schemat bloku DSP Rysunek. Schemat zasilacza SigmaDSP

4 Committed to excellence CATALOG PROCUREMENT MASSQUOTATION PRODUCT CHANGE NOTIFICATION e-commerce made easy Rysunek. Rozmieszczenie elementów Rutronik is the modular Internet platform for the procurement of electronic components. The business processes are thereby simplifi ed substantially. The advantages of faster Online orders combine with customized advice to meet your needs. We thereby do not replace our service, quite the opposite: we complement it. Rysunek. Konfiguracja USBi jest zasilany napięciem, V. Stabilizator z tranzystorem Q zapewnia zasilanie, V dla rdzenia DSP. Przetworniki C/A procesora DSP pracują z filtrami biernymi RC. Do złącza GPIO doprowadzone są cztery uniwersalne sygnały GPIO przeznaczone do dołączenia zewnętrznych manipulatorów sterujących lub sygnalizujących pracę DSP. Dwa dodatkowe sygnały GPIO doprowadzone są do przełącznika SW umożliwiając np. wybór konfiguracji DSP. Poszczególne bloki DSP zasilane są poprzez filtry LC. Układ uzupełnia zasilacz, którego schemat zamieszczono na rysunku. Jest on zbudowany w oparciu o typowe układy: LM (U) dostarczający napięcie V oraz dwa niskoszumne stabilizatory ADP (U i U) dostarczające napiecia, V, osobno dla częsci cyfrowej i analogowej. Moduł jest zasilany z zewnętrznego transformatora, V o mocy minimalnej VA. Układ U wymaga zastosowania radiatora. Montaż i uruchomienie Moduł SigmaDSP jest zmontowany na niewielkiej, dwustronnej płytce drukowanej. Jej schemat montażowy pokazano na rysunku. Sposób montażu jest typowy i nie wymaga opisu, należy tylko sprawdzić jego poprawność. Moduł nie wymaga uruchamiania. Konfiguracja i oprogramowanie odbywa się za pomocą graficznego środowiska Sigma Studio i programatora USBi. Konfiguracja sprzętowa modułu jest stała i może zostać wykorzystana jako szablon we własnych aplikacjach. Na ry- REKLAMA ELEKTRONIKA PRAKTYCZNA /0

5 PROJEKTY Wykaz elementów Rezystory: (SMD 00) R, R, R, R: kv/% R, R, R, R: 0 kv/% R: V/% R, R, R, R0: kv/% R, R, R, R: 0 V/% R, R: kv/% R: 00 kv/% R: V/% R: 0 V/% R0: 0 V/% RP, RP: V (CRA0S0, drabinka SMD, %) RP:, kv (CRA0S0, drabinka SMD, %) RP, RP: 0 V (CRA0S0, drabinka SMD, %) Kondensatory: C: mf (SMD 00) C, C: pf (SMD 00) C C, C C, C C, C: 0, mf (SMD 00) C C:, nf (SMD 00) C:, nf (SMD 00) C: nf (SMD 00) C C0:, mf (SMD 00) CE, CE, CE CE: 0 mf (SMD A ) CE CE: mf (elektrolityczny, FC) CE: 00 mf/0 V (elektrolityczny, FC) CE, CE: 0 mf/ V (elektrolityczny, FC) Półprzewodniki: D D: dioda uniwersalna, prostownicza SMD LD, LD: dioda LED SMD Q: BC0-0 (SOT-) U: WM0 (SSOP0-00) U: AD (SSOP) U: ADAU0 (VQFP) U: ADMT (SOT-) U: LC (SO) U: ADML (SOT-) U: LM- (TO-0) U, U: ADPAKC- (SOT-) Inne: DAC0 DAC, SPDIF: gniazdo RCA do druku FB FB: dławik SMD PBY00T-0Y GPIO: gniazdo IDC- proste LD: listwa SIL- kątowa OSC:, MHz (generator kwarcowy, V) : złącze ARK/ mm SW: DIP-SWITCH -poz TR: DA0MC (transformator S/PDIF) USBI: złącze IDC0, proste : zwora SIP XT: MHz (kwarc SMD) sunku pokazano konfigurację USBi, DSP i pamięci EEPROM. Konfigurację sprzętową DSP przedstawia rysunek. Przetwornik A/C niewykorzystany w projekcie jest wyciszony i wyłączony dla obniżenia poboru mocy, podobnie wyjściowy interfejs szeregowy. Wyprowadzenia MP, MP, MP Rysunek. Konfiguracja sprzętowa DSP Rysunek 0. Aplikacja testowa Rysunek. Zmiana fs= khz skonfigurowane są jako wejściowy interfejs I S. Wyprowadzenia MP i MP służą jako wejścia cyfrowe tych ustawień nie należy zmieniać. Pozostałe piny (MP, MP, MP, MP) mogą być użyte w dowolny sposób. Nieskomplikowaną aplikację testową zamieszczono na rysunku 0. W wypadku tworzenia własnych aplikacji należy pamiętać o zmianie w menu Sigma Studio fs na khz Rysunek. Programowanie pamięci EEPROM dla całego projektu (rysunek ). Sygnał wejściowy z portu szeregowego SDI jest doprowadzony bez obróbki do wyjść prztwornika C/A. Umożliwia to szybkie sprawdzenie poprawności działania DSP. Aplikację w trybie symulowania F (zwora zdjęta) można sprawdzić po załadowaniu skompilowanego programu do DSP. Programowanie pamięci EEPROM do pracy samodzielnej (WriteLatestCompilation to EPROM) należy wykonać przy założonej zworze (rysunek ). Pozostaje życzyć powodzenia w tworzeniu własnych projektów! W wypadku problemów pomocne może być forum ez.analog.com w dziale Sigma DSP. Adam Tatuś, EP ELEKTRONIKA PRAKTYCZNA /0

SigmaDSP - zestaw uruchomieniowy dla procesora ADAU1701. SigmaDSP - zestaw uruchomieniowy dla procesora ADAU1701.

SigmaDSP - zestaw uruchomieniowy dla procesora ADAU1701. SigmaDSP - zestaw uruchomieniowy dla procesora ADAU1701. SigmaDSP - zestaw uruchomieniowy. SigmaDSP jest niedrogim zestawem uruchomieniowym dla procesora DSP ADAU1701 z rodziny SigmaDSP firmy Analog Devices, który wraz z programatorem USBi i darmowym środowiskiem

Bardziej szczegółowo

Audio_Gen generator sygnału sinusoidalnego z DSP

Audio_Gen generator sygnału sinusoidalnego z DSP PROJEKTY Audio_Gen generator sygnału sinusoidalnego z DSP W czasach, gdy studiowałem, w jednej z gablotek, w której były umieszczane tematy prac dyplomowych, na nieco już pożółkłej kartce wisiała propozycja

Bardziej szczegółowo

SPDIF_Gen generator/ tester sygnału cyfrowego S/PDIF

SPDIF_Gen generator/ tester sygnału cyfrowego S/PDIF PROJEKTY SPDIF_Gen generator/ tester sygnału cyfrowego S/PDIF AVT 5451 Od ostatniego opisu generatora sygnału cyfrowego audio w Elektronice Praktycznej minęło niemal piętnaście lat (EP 12/99 Generator

Bardziej szczegółowo

Przetwornik audio. Wysokiej jakości przetwornik DAC z kultowym układem Analog Devices PROJEKTY

Przetwornik audio. Wysokiej jakości przetwornik DAC z kultowym układem Analog Devices PROJEKTY Przetwornik audio DAC z AD9 Wysokiej jakości przetwornik DAC z kultowym układem Analog Devices Przetwornik audio DAC opisywany w artykule składa się z dwóch bloków: cyfrowego z odbiornikiem S/PDIF typu

Bardziej szczegółowo

Przetwornik D/A z układem TDA1541

Przetwornik D/A z układem TDA1541 Przetwornik D/A z układem PROJEKTY TDA1541 Przetwornik D/A z układem TDA1541 Układ TDA1541(A) firmy Philips zgodnie z informacjami podawanymi przez producenta był przeznaczony do wysokiej klasy odtwarzaczy

Bardziej szczegółowo

DSP1701_SUB cyfrowy filtr do subwoofera aktywnego

DSP1701_SUB cyfrowy filtr do subwoofera aktywnego AVT DSP70_SUB cyfrowy filtr do subwoofera aktywnego W artykule opisano projekt aktywnego filtru do subwoofera aktywnego wykonanego w oparciu o procesor DSP ADAU70 z rodziny SigmaDSP. Zastosowanie układu

Bardziej szczegółowo

PC_Speaker cyfrowe głośniki komputerowe

PC_Speaker cyfrowe głośniki komputerowe PROJEKTY PC_Speaker cyfrowe głośniki komputerowe AVT 5497 Od kilku lat systemy audio migrują w kierunku komputerów PC. Przy komputerze spędzamy większość czasu czy to pracując, czy odpoczywając, a ponieważ

Bardziej szczegółowo

ZL4PIC. Uniwersalny zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów PIC

ZL4PIC. Uniwersalny zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów PIC ZL4PIC uniwersalny zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów PIC (v.1.0) ZL4PIC Uniwersalny zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów PIC 1 Zestaw jest przeznaczony dla elektroników zajmujących się aplikacjami

Bardziej szczegółowo

MODUŁ UNIWERSALNY UNIV 3

MODUŁ UNIWERSALNY UNIV 3 1. Cechy Moduł służy do budowy modułów systemu automatyki domowej HAPCAN. - Zawiera procesor CPU (PIC18F26K80) - Transceiver CAN MCP2551 - Układ wyprowadzeń zgodny z DIL-24 (15,24mm) - Zgodny z CAN 2.0B

Bardziej szczegółowo

Sterownik uniwersalny

Sterownik uniwersalny Sterownik uniwersalny zgodny z Arduino, do montażu na szynie TH35 Jak kiedyś usprawnianie popularnego malucha było niekończącym się tematem, tak dzisiaj amatorskie systemy automatyki domowej stały się

Bardziej szczegółowo

ZL4PIC. Uniwersalny zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów PIC

ZL4PIC. Uniwersalny zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów PIC ZL4PIC uniwersalny zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów PIC (v.1.0) ZL4PIC Uniwersalny zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów PIC 1 Zestaw jest przeznaczony dla elektroników zajmujących się aplikacjami

Bardziej szczegółowo

ZL4PIC uniwersalny zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów PIC (v.1.0) Uniwersalny zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów PIC

ZL4PIC uniwersalny zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów PIC (v.1.0) Uniwersalny zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów PIC 1 ZL4PIC Uniwersalny zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów PIC Zestaw jest przeznaczony dla elektroników zajmujących się aplikacjami mikrokontrolerów PIC. Jest on przystosowany do współpracy z mikrokontrolerami

Bardziej szczegółowo

Moduł wykonawczy z interfejsem Ethernet Sterowanie 8 przekaźnikami i pomiar napięć przez sieć LAN lub WAN

Moduł wykonawczy z interfejsem Ethernet Sterowanie 8 przekaźnikami i pomiar napięć przez sieć LAN lub WAN AVT 5350 Moduł wykonawczy z interfejsem Ethernet Sterowanie 8 przekaźnikami i pomiar napięć przez sieć LAN lub WAN Gdy zachodzi potrzeba sterowania urządzeniami dużej mocy przez Internet lub sieć LAN,

Bardziej szczegółowo

Wstęp...9. 1. Architektura... 13

Wstęp...9. 1. Architektura... 13 Spis treści 3 Wstęp...9 1. Architektura... 13 1.1. Schemat blokowy...14 1.2. Pamięć programu...15 1.3. Cykl maszynowy...16 1.4. Licznik rozkazów...17 1.5. Stos...18 1.6. Modyfikowanie i odtwarzanie zawartości

Bardziej szczegółowo

Uniwersalna karta I/O

Uniwersalna karta I/O Uniwersalna P R karta O J E KI/O T Y Uniwersalna karta I/O Do zbierania danych i sterowania urządzeniami elektrycznymi często budowane są dedykowane do tego celu autonomiczne przyrządy. Nie zawsze jednak

Bardziej szczegółowo

PRZYCISK DO PUSZKI UNIV x

PRZYCISK DO PUSZKI UNIV x . Cechy 3 kanałowy moduł przycisku do puszki. Obsługuje do 3 bezpotencjałowych przycisków podłączonych do modułu Możliwość podłączenia diod LED sygnalizujących stan innych urządzeń w sieci Używa cyfrowego

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Schemat ideowy karty przekaźników. AVT 5250 Karta przekaźników z interfejsem Ethernet

Rys. 1. Schemat ideowy karty przekaźników. AVT 5250 Karta przekaźników z interfejsem Ethernet Głównym elementem jest mikrokontroler PIC18F67J60, który oprócz typowych modułów sprzętowych, jak port UART czy interfejs I2C, ma wbudowany kompletny moduł kontrolera Ethernet. Schemat blokowy modułu pokazano

Bardziej szczegółowo

Aplikacja sterownika LED RGB UNIV 1.0.8.1

Aplikacja sterownika LED RGB UNIV 1.0.8.1 Aplikacja sterownika LED RGB UNIV 1.0.8.1 1. Cechy Trzykanałowy sterownik napięciowy o mocy do 120VA dla każdego kanału. Regulacja napięcia poprzez PWM (modulację szerokości impulsu) Sterownik służy do

Bardziej szczegółowo

LITEcompLPC1114. Zestaw ewaluacyjny z mikrokontrolerem LPC1114 (Cortex-M0) Sponsorzy:

LITEcompLPC1114. Zestaw ewaluacyjny z mikrokontrolerem LPC1114 (Cortex-M0) Sponsorzy: LITEcompLPC1114 Zestaw ewaluacyjny z mikrokontrolerem LPC1114 (Cortex-M0) Bezpłatny zestaw dla Czytelników książki Mikrokontrolery LPC1100. Pierwsze kroki LITEcompLPC1114 jest doskonałą platformą mikrokontrolerową

Bardziej szczegółowo

Karta dźwiękowa USB z nagrywaniem i analogowymi oraz cyfrowymi we/wy

Karta dźwiękowa USB z nagrywaniem i analogowymi oraz cyfrowymi we/wy Karta P R dźwiękowa O J E K USB T Yz nagrywaniem i analogowymi oraz cyfrowymi we/wy Karta dźwiękowa USB z nagrywaniem i analogowymi oraz cyfrowymi we/wy AVT 509 W interfejs USB wyposaøone s¹ wszystkie

Bardziej szczegółowo

PRE4562 przedwzmacniacz liniowy audio

PRE4562 przedwzmacniacz liniowy audio PROJEKTY AVT 5382 PRE4562 przedwzmacniacz liniowy audio Przedwzmacniacz liniowy audio z przełącznikiem wejść sygnałowych jest niezbędnym elementem każdego rozbudowanego toru wzmacniacza. Opisywany projekt

Bardziej szczegółowo

WIZUALIZACJA DANYCH SENSORYCZNYCH MINISTACJA METEOROLOGICZNA

WIZUALIZACJA DANYCH SENSORYCZNYCH MINISTACJA METEOROLOGICZNA WIZUALIZACJA DANYCH SENSORYCZNYCH MINISTACJA METEOROLOGICZNA Prowadzący: dr inż. Bogdan Kreczmer Autor: Jakub Malewicz Wrocław, 15 VI 2007 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 3 2. DANE STACJI 3 3. SCHEMAT IDEOWY 4 4.

Bardziej szczegółowo

Programator ZL2PRG jest uniwersalnym programatorem ISP dla mikrokontrolerów, o budowie zbliżonej do STK200/300 (produkowany przez firmę Kanda).

Programator ZL2PRG jest uniwersalnym programatorem ISP dla mikrokontrolerów, o budowie zbliżonej do STK200/300 (produkowany przez firmę Kanda). ZL2PRG Programator ISP dla mikrokontrolerów AVR firmy Atmel Programator ZL2PRG jest uniwersalnym programatorem ISP dla mikrokontrolerów, o budowie zbliżonej do STK200/300 (produkowany przez firmę Kanda).

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika MMcodec01 Minimoduł z Kodeka Audio układem TLV320AIC23B firmy Texas Instruments. REV 1.0 Instrukcja użytkownika Wersja wstępna. Evalu ation Board s for 51, AVR, ST, PIC microcontrollers Sta- rter Kits

Bardziej szczegółowo

ECHO CYFROWE Krzysztof Górski

ECHO CYFROWE Krzysztof Górski ECHO CYFROWE Krzysztof Górski Jeszcze nie tak dawno wykonanie układu echa w warunkach amatorskich było bardzo trudne, konstrukcje przybierały ogromne rozmiary a uzyskiwane czasy opóźnień były niewielkie.

Bardziej szczegółowo

Aplikacja przekaźnika monostabilnego UNIV

Aplikacja przekaźnika monostabilnego UNIV Aplikacja przekaźnika monostabilnego UNIV 1.0.2.1 1. Cechy: Sterownik sześciu przekaźników monostabilnych 5A 250V. Napięcie zasilania z magistrali 16-24V. Pobór prądu z magistrali 17mA, maksymalnie 125mA.

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy generator sygnału prostokątnego

Cyfrowy generator sygnału prostokątnego Cyfrowy generator sygnału prostokątnego AVT 5418 Nieodzownym przyrządem w pracowni każdego elektronika jest generator. Jeśli zajmujemy się techniką cyfrową, to do większości zastosowań wystarczy generator

Bardziej szczegółowo

U W A G I D O M O N T A ś U Z E S T A W U L A B O R A T O R Y J N E G O A B C 0 1 U S B 3, A B C 0 2

U W A G I D O M O N T A ś U Z E S T A W U L A B O R A T O R Y J N E G O A B C 0 1 U S B 3, A B C 0 2 U W A G I D O M O N T A ś U Z E S T A W U L A B O R A T O R Y J N E G O A B C 0 1 U S B 3, A B C 0 2 MontaŜ płytki ABC-02 naleŝy prowadzić w następującej kolejności: 1. wlutować zwory Z2 Z17. Zworę Z1

Bardziej szczegółowo

STM32Butterfly2. Zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów STM32F107

STM32Butterfly2. Zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów STM32F107 Zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów STM32F107 STM32Butterfly2 Zestaw STM32Butterfly2 jest platformą sprzętową pozwalającą poznać i przetestować możliwości mikrokontrolerów z rodziny STM32 Connectivity

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Opis ATMEGA128 MINI MODUŁ VE-APS-1406

Wstęp. Opis ATMEGA128 MINI MODUŁ VE-APS-1406 ATMEGA128 MINI MODUŁ VE-APS-1406 Wstęp Instrukcja użytkownika Opis Instrukcja prezentuje mini moduł z mikrokontrolerem rodziny AVR (firmy ATMEL) Atmega128 w obudowie TQFP 64. Procesor ATmega128 wyposażony

Bardziej szczegółowo

INTERFEJS RS232C UNIV x

INTERFEJS RS232C UNIV x DO KOMPUTERA DO INTERFEJSU INTERFEJS RSC. Cechy Izolowany interfejs portu szeregowego RSC dla systemu HAPCAN. Służy do programowania systemu z komputera PC, a także jako sterownik urządzeń posiadających

Bardziej szczegółowo

8 kanałowy przedłużacz analogowy z RS485

8 kanałowy przedłużacz analogowy z RS485 P R O J E K T Y 8 kanałowy przedłużacz analogowy z RS485 AVT 439 Przesyłanie sygnału analogowego na większe odległości narażone jest na powstanie dużych zakłóceń, a jeśli ma być przesyłanych kilka sygnałów,

Bardziej szczegółowo

Płytka uruchomieniowa AVR oparta o układ ATMega16/ATMega32. Instrukcja Obsługi. SKN Chip Kacper Cyrocki Page 1

Płytka uruchomieniowa AVR oparta o układ ATMega16/ATMega32. Instrukcja Obsługi. SKN Chip Kacper Cyrocki Page 1 Płytka uruchomieniowa AVR oparta o układ ATMega16/ATMega32 Instrukcja Obsługi SKN Chip Kacper Cyrocki Page 1 Spis treści Wstęp... 3 Wyposażenie płytki... 4 Zasilanie... 5 Programator... 6 Diody LED...

Bardziej szczegółowo

STM32 Butterfly. Zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów STM32F107

STM32 Butterfly. Zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów STM32F107 Zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów STM32F107 STM32 Butterfly Zestaw STM32 Butterfly jest platformą sprzętową pozwalającą poznać i przetestować możliwości mikrokontrolerów z rodziny STM32 Connectivity

Bardziej szczegółowo

ZL1MSP430 Zestaw startowy dla mikrokontrolerów MSP430F11xx/11xxA ZL1MSP430

ZL1MSP430 Zestaw startowy dla mikrokontrolerów MSP430F11xx/11xxA ZL1MSP430 ZL1MSP430 Zestaw startowy dla mikrokontrolerów MSP430F11xx/11xxA ZL1MSP430 Zestaw startowy dla mikrokontrolerów MSP430F11xx/11xxA Mikrokontrolery z rodziny MSP430 słyną z niewielkiego poboru mocy i możliwości

Bardziej szczegółowo

Dekodery akcesoriów DCC (2)

Dekodery akcesoriów DCC (2) Dekodery akcesoriów DCC (2) Dekodery akcesoriów Projekty DCC Dodatkowe materiały na CD i FTP W poprzednim numerze EP opisaliśmy dekodery akcesoriów do makiety kolejowej: uniwersalny dekoder mocy oraz kontroler

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK ROLET UNIV

STEROWNIK ROLET UNIV STEROWIK ROET UIV 1.0.7.1 1. Cechy: 4-ro kanałowy sterownik rolet z silnikami dwufazowymi 230V 500VA. Kierunek jazdy rolety określa podanie napięcie na jeden z dwóch zacisków fazowych silnika. Konstrukcja

Bardziej szczegółowo

1-bitowy przetwornik A/D wysokiej klasy (1)

1-bitowy przetwornik A/D wysokiej klasy (1) 1-bitowy przetwornik A/D wysokiej PROJEKTY klasy 1-bitowy przetwornik A/D wysokiej klasy (1) Przetwornik D/A z układem WM8741 ciąg dalszy bitwy przetworników W czerwcowym i lipcowym numerze EP opublikowaliśmy

Bardziej szczegółowo

Jednym z najlepszych sposobów poznawania nowego typu mikrokontrolera

Jednym z najlepszych sposobów poznawania nowego typu mikrokontrolera Zestaw startowy dla P R O J E K T Y procesora MSP430F413, część 1 AVT 920 Z dostępnych na rynku mikrokontrolerów trudno jest jednoznacznie wybrać najlepszy. Każdy ma jakieś swoje zalety i wady. Nawet popularność

Bardziej szczegółowo

Aplikacja przekaźnika monostabilnego 16A UNIV

Aplikacja przekaźnika monostabilnego 16A UNIV Aplikacja przekaźnika monostabilnego 16A UNIV 1.0.2.3 1. Cechy: Sterownik sześciu przekaźników monostabilnych 16A 250V. Napięcie zasilania z magistrali 16-24V. Pobór prądu z magistrali 17mA, maksymalnie

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM ELEKTRONIKA I ENERGOELEKTRONIKA BADANIE GENERATORÓW PRZEBIEGÓW PROSTOKĄTNYCH I GENERATORÓW VCO

LABORATORIUM ELEKTRONIKA I ENERGOELEKTRONIKA BADANIE GENERATORÓW PRZEBIEGÓW PROSTOKĄTNYCH I GENERATORÓW VCO LABORATORIUM ELEKTRONIKA I ENERGOELEKTRONIKA BADANIE GENERATORÓW PRZEBIEGÓW PROSTOKĄTNYCH I GENERATORÓW VCO Opracował: mgr inż. Andrzej Biedka . Zapoznać się ze schematem ideowym płytki ćwiczeniowej 2.

Bardziej szczegółowo

ZL28ARM. Zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów AT91SAM7XC

ZL28ARM. Zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów AT91SAM7XC ZL28ARM Zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów AT91SAM7XC Zestaw ZL28ARM jest uniwersalnym zestawem uruchomieniowym dla mikrokontrolerów AT91SAM7XC. Dzięki wyposażeniu w szeroką gamę układów peryferyjnych

Bardziej szczegółowo

Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Automatyki i Elektroniki

Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Automatyki i Elektroniki Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Automatyki i Elektroniki ĆWICZENIE Nr 10 (3h) Implementacja interfejsu SPI w strukturze programowalnej Instrukcja pomocnicza do laboratorium z przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Tester samochodowych sond lambda

Tester samochodowych sond lambda Tester samochodowych P R O sond J E lambda K T Y Tester samochodowych sond lambda Elektroniczny analizator składu mieszanki AVT 520 Przyrz¹d opisany w artykule s³uøy do oceny sprawnoúci sondy lambda oraz

Bardziej szczegółowo

ZL6PLD zestaw uruchomieniowy dla układów FPGA z rodziny Spartan 3 firmy Xilinx

ZL6PLD zestaw uruchomieniowy dla układów FPGA z rodziny Spartan 3 firmy Xilinx ZL6PLD Zestaw uruchomieniowy dla układów FPGA z rodziny Spartan 3 firmy Xilinx 1 ZL6PLD jest zestawem uruchomieniowym dla układów FPGA z rodziny Spartan 3 firmy Xilinx. Oprócz układu PLD o dużych zasobach

Bardziej szczegółowo

AVTduino Automation Board Arduino w automatyce

AVTduino Automation Board Arduino w automatyce AVTduino Automation PROJEKTY Board AVTduino Automation Board Arduino w automatyce AVTduino znajduje zastosowanie w różnorodnych obszarach elektroniki, dlaczego nie poszerzyć możliwości o inne dziedziny

Bardziej szczegółowo

MultiTool instrukcja użytkownika 2010 SFAR

MultiTool instrukcja użytkownika 2010 SFAR MultiTool instrukcja użytkownika 2010 SFAR Tytuł dokumentu: MultiTool instrukcja użytkownika Wersja dokumentu: V1.0 Data: 21.06.2010 Wersja urządzenia którego dotyczy dokumentacja: MultiTool ver. 1.00

Bardziej szczegółowo

Zestaw Startowy EvB. Więcej informacji na stronie: http://and-tech.pl/zestaw-evb-5-1/

Zestaw Startowy EvB. Więcej informacji na stronie: http://and-tech.pl/zestaw-evb-5-1/ Zestaw Startowy EvB Zestaw startowy EvB 5.1 z mikrokontrolerem ATMega32 jest jednym z najbardziej rozbudowanych zestawów dostępnych na rynku. Został zaprojektowany nie tylko z myślą o początkujących adeptach

Bardziej szczegółowo

Moduły rozszerzeń dla Raspberry Pi (3)

Moduły rozszerzeń dla Raspberry Pi (3) PROJEKTY Moduły rozszerzeń dla Raspberry Pi (3) AVT 5412 RaspbPI_DIO16, RaspbPI_HUB, RaspbPI_DCM Komputerek Raspberry Pi staje się coraz popularny, zakres jego aplikacji rośnie niemal w tempie, geometrycznym.

Bardziej szczegółowo

Moduły do komunikacji szeregowej Xbee dla Raspberry Pi i nie tylko

Moduły do komunikacji szeregowej Xbee dla Raspberry Pi i nie tylko Moduły do komunikacji szeregowej Xbee dla Raspberry Pi i nie tylko Opisana w numerze czerwcowym płytka rozszerzeń GPIO dla Raspberry Pi (AVT) ma zainstalowane gniazdo dla modułów komunikacji radiowej,

Bardziej szczegółowo

PRZEDWZMACNIACZ PASYWNY Z SELEKTOREM WEJŚĆ. dokumentacja. (wersja 1.1

PRZEDWZMACNIACZ PASYWNY Z SELEKTOREM WEJŚĆ. dokumentacja. (wersja 1.1 PRZEDWZMACNIACZ PASYWNY Z SELEKTOREM WEJŚĆ dokumentacja (wersja 1.1 damian@unisonus.com) 1 PŁYTKA STEROWNIKA Tryb nauki kodów pilota Oprogramowanie sterownika współpracuje z dowolnym pilotem pracującym

Bardziej szczegółowo

Programator ICP mikrokontrolerów rodziny ST7. Full MFPST7. Lite. Instrukcja użytkownika 03/09

Programator ICP mikrokontrolerów rodziny ST7. Full MFPST7. Lite. Instrukcja użytkownika 03/09 Full Lite MFPST7 Programator ICP mikrokontrolerów rodziny ST7 Instrukcja użytkownika 03/09 Spis treści WSTĘP 3 CZYM JEST ICP? 3 PODŁĄCZENIE PROGRAMATORA DO APLIKACJI 4 OBSŁUGA APLIKACJI ST7 VISUAL PROGRAMMER

Bardziej szczegółowo

ZL8AVR. Płyta bazowa dla modułów dipavr

ZL8AVR. Płyta bazowa dla modułów dipavr ZL8AVR Płyta bazowa dla modułów dipavr Zestaw ZL8AVR to płyta bazowa dla modułów dipavr (np. ZL7AVR z mikrokontrolerem ATmega128 lub ZL12AVR z mikrokontrolerem ATmega16. Wyposażono ją w wiele klasycznych

Bardziej szczegółowo

Programator WillemProg 3.0, część 1

Programator WillemProg 3.0, część 1 Programator WillemProg 3.0, część 1 AVT 5070 P R O J E K T Programator Y Z WillemProg S I E C 3.0I Ze wzglídu na prostotí konstrukcji WillemProg jest jednym z najbardziej popularnych wúrûd amatorûw na

Bardziej szczegółowo

KIT ZR-01 Zasilacz stabilizowany V, 1.5A

KIT ZR-01 Zasilacz stabilizowany V, 1.5A KIT ZR-01 Zasilacz stabilizowany 1.2...30V, 1.5A Zestaw do samodzielnego montaŝu 1) MontaŜ elementów na płytce rys.1 rys.2 MontaŜ elementów na płytce naleŝy zacząć od wlutowania rezystora (R1=220Ω). Rezystor

Bardziej szczegółowo

Aplikacja ściemniacza UNIV (CPU)

Aplikacja ściemniacza UNIV (CPU) Aplikacja ściemniacza UIV 1.0.6.2 (CPU) 1. Cechy Ściemniacz o mocy 300VA - Sterowany fazowo z odcinaniem fazy (trailing edge) R C - Odpowiedni dla obciąŝeń rezystancyjnych i pojemnościowych: o lampy Ŝarowe

Bardziej szczegółowo

Wyświetlacz ethernetowy, część 1

Wyświetlacz ethernetowy, część 1 Wyświetlacz P R O J E K T Y ethernetowy Wyświetlacz ethernetowy, część 1 AVT 5118 W kolejnym artykule prezentującym możliwości zastosowania mikrokontrolerów w sieci Ethernet przedstawiamy projekt wirtualnego

Bardziej szczegółowo

Aplikacja przekaźnika bistabilnego 16A UNIV

Aplikacja przekaźnika bistabilnego 16A UNIV Aplikacja przekaźnika bistabilnego 16A UNIV 1.0.2.4 1. Cechy: Sterownik sześciu przekaźników bistabilnych 16A 250V. Napięcie zasilania z magistrali 16-24V. Pobór prądu z magistrali 17mA, szczytowo 70mA.

Bardziej szczegółowo

STM32 dla początkujących (i nie tylko)

STM32 dla początkujących (i nie tylko) PROJEKTY AVT 5465 STM32 dla początkujących (i nie tylko) Łatwy do wykonania panel edukacyjny, który jest przeznaczony do nauki programowania oraz eksperymentowania z mikrokontrolerem z rodziny STM32F.

Bardziej szczegółowo

Uniwersalny zestaw uruchomieniowy ZL4PIC

Uniwersalny zestaw uruchomieniowy ZL4PIC Uniwersalny zestaw uruchomieniowy ZL4PIC Uniwersalny zestaw uruchomieniowy ZL4PIC przeznaczony jest testowania aplikacji realizowanych na bazie mikrokontrolerów PIC. Jest on przystosowany do współpracy

Bardziej szczegółowo

Kod produktu: MP01611-ZK

Kod produktu: MP01611-ZK ZAMEK BEZSTYKOWY RFID ZE ZINTEGROWANĄ ANTENĄ, WYJŚCIE RS232 (TTL) Moduł stanowi gotowy do zastosowania bezstykowy zamek pracujący w technologii RFID dla transponderów UNIQUE 125kHz, zastępujący z powodzeniem

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacze słuchawkowe i klasy D

Wzmacniacze słuchawkowe i klasy D Wybór konstruktora Scalone wzmacniacze akustyczne (4) Wzmacniacze słuchawkowe i klasy D Dodatkowe materiały na CD i FTP Scalone wzmacniacze mocy używane we wzmacniaczach słuchawkowych wysokiej klasy już

Bardziej szczegółowo

Programator mikrokontrolerów AVR

Programator mikrokontrolerów AVR Programator mikrokontrolerów AVR Marek SP9XUH www.sp9xuh.pl poczta@sp9xuh.pl Moja przygoda z mikrokontrolerami firmy ATMEL zaczęła się w 1999 roku od układu AT89C2051. Minęło parę lat, pojawiły się nowe

Bardziej szczegółowo

Programator mikrokontrolerów PIC współpracujący z programem MPLAB AVT 5100

Programator mikrokontrolerów PIC współpracujący z programem MPLAB AVT 5100 Programator mikrokontrolerów PIC współpracujący z programem MPLAB AVT 5100 P R O J E K JuPIC T Y Konstruktorzy s¹ bez w¹tpienia ludümi rûwnie leniwymi, jak wszyscy inni. St¹d pomys³ tworzenia dla nich,

Bardziej szczegółowo

a) dolno przepustowa; b) górno przepustowa; c) pasmowo przepustowa; d) pasmowo - zaporowa.

a) dolno przepustowa; b) górno przepustowa; c) pasmowo przepustowa; d) pasmowo - zaporowa. EUROELEKTRA Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej Rok szkolny 2009/2010 Zadania dla grupy elektroniczno-telekomunikacyjnej na zawody I. stopnia 1 Na rysunku przedstawiony jest schemat

Bardziej szczegółowo

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA Projekt z kursu Programowalne układy cyfrowe Temat: Implementacja interfejsu UART (nadajnik) z portem SPI

Bardziej szczegółowo

Kod produktu: MP-1W-2480

Kod produktu: MP-1W-2480 Kod produktu: MODUŁ INTERFEJSU -WIRE, CHIPSET DS480B zbudowane jest na bazie kontrolera DS480B firmy Dallas-Maxim (konwerter RS3 - Wire). posiada układ zawierający unikalny numer seryjny (DS40), wykorzystywany

Bardziej szczegółowo

Elektrolityczny kondensator filtrujący zasilanie stabilizatora U12 po stronie sterującej

Elektrolityczny kondensator filtrujący zasilanie stabilizatora U12 po stronie sterującej Designator Part Type Description AM2 DC/DC QDC2WSIL 5V Przetwornica DC/DC 12V/5V zasilanie logiki AM3 DC/DC QDC2WSIL 5V Przetwornica DC/DC 12V/5V ujemne zasilanie drivera U23 Przetwornica DC/DC 12V/5V

Bardziej szczegółowo

4 Adres procesora Zworkami A0, A1 i A2 umieszczonymi pod złączem Z7 ustalamy adres (numer) procesora. Na rysunku powyżej przedstawiono układ zworek dl

4 Adres procesora Zworkami A0, A1 i A2 umieszczonymi pod złączem Z7 ustalamy adres (numer) procesora. Na rysunku powyżej przedstawiono układ zworek dl 1 Wstęp...1 2 Nie zamontowane elementy...1 3 Złącza...1 4 Adres procesora...2 5 Zasilanie...2 6 Podłączenie do komputera...3 7 Proste połączenie kilku modułów z komputerem i wspólnym zasilaniem...3 8 Wejścia

Bardziej szczegółowo

NUDA PHONO. Projekt przedwzmacniacza gramofonowego obsługującego wkładki MM, MC HO, MC LO. projekt: ahaja typ dokumentu: manual wersja: 2011.02.

NUDA PHONO. Projekt przedwzmacniacza gramofonowego obsługującego wkładki MM, MC HO, MC LO. projekt: ahaja typ dokumentu: manual wersja: 2011.02. NUDA PHONO Projekt przedwzmacniacza gramofonowego obsługującego wkładki MM, MC HO, MC LO projekt: ahaja typ dokumentu: manual wersja: 2011.02.05 Strona 1 z 1 KONSTRUKCJA Konstrukcyjnie jest to wersja dual

Bardziej szczegółowo

ISP ADAPTER. Instrukcja obsługi rev.1.1. Copyright 2009 SIBIT

ISP ADAPTER. Instrukcja obsługi rev.1.1. Copyright 2009 SIBIT Instrukcja obsługi rev.1.1 Spis treści 1.Wprowadzenie... 3 2. Rozmieszczenie elementów...4 3. Opis wyprowadzeń złącza ISP...6 4. Zasilanie adaptera...7 5. Wybór źródła taktowania...8 6. Wybór programowanego

Bardziej szczegółowo

Dekoder DCC z funkcją SUSI

Dekoder DCC z funkcją SUSI Dekoder DCC z funkcją SUSI W EP /200x opisano prosty dekoder DCC. W poniższym artykule opisana będzie bardziej zaawansowana wersja. Co ważne, powstał wariant dla AVT-5201 oraz AVT-1617, dzięki czemu użytkownicy

Bardziej szczegółowo

USB SerialMultiport Uniwersalny adapter USB

USB SerialMultiport Uniwersalny adapter USB PROJEKT USB SerialMultiport CZYTELNIKA USB SerialMultiport Uniwersalny adapter USB Podczas programowania i testowania urządzeń wykorzystujących komunikację szeregową często napotyka się problemy z dostępnością

Bardziej szczegółowo

Podobny zestaw ewaluacyjny dla mikrokontrolerów

Podobny zestaw ewaluacyjny dla mikrokontrolerów Płytka ewaluacyjna dla mikrokontrolerów ATmega8 PROJEKTY i ATmega32 ZEAVR Płytka ewaluacyjna dla mikrokontrolerów ATmega8 i ATmega32 Dodatkowe materiały na CD/FTP Nasz zestaw ewaluacyjny powstał z myślą

Bardziej szczegółowo

ZL11AVR. Zestaw uruchomieniowy z mikrokontrolerem ATtiny2313

ZL11AVR. Zestaw uruchomieniowy z mikrokontrolerem ATtiny2313 ZL11AVR Zestaw uruchomieniowy z mikrokontrolerem ATtiny2313 Zestaw przeznaczony do budowania prostych aplikacji z mikrokontrolerem ATtiny2313 (w podstawkę można również zamontować AT90S1200 lub AT90S2313).

Bardziej szczegółowo

USB Audio DAC Karta muzyczna z interfejsem USB

USB Audio DAC Karta muzyczna z interfejsem USB PROJEKTY USB Audio DAC Karta muzyczna z interfejsem USB AVT 5449 Na łamach EP 1/2014 opisywałem kartę USB Audio Codec mającą wejścia/wyjścia analogowe i cyfrowe. Zauważyłem, że wiele osób było zainteresowanych

Bardziej szczegółowo

ZL9AVR. Płyta bazowa dla modułów ZL7AVR (ATmega128) i ZL1ETH (RTL8019)

ZL9AVR. Płyta bazowa dla modułów ZL7AVR (ATmega128) i ZL1ETH (RTL8019) ZL9AVR Płyta bazowa dla modułów ZL7AVR (ATmega128) i ZL1ETH (RTL8019) ZL9AVR to płyta bazowa umożliwiająca wykonywanie różnorodnych eksperymentów związanych z zastosowaniem mikrokontrolerów AVR w aplikacjach

Bardziej szczegółowo

MOD - 40. STM32 explorem0 z STM32F051C8T6. sklep.modulowo.pl akademia.modulowo.pl zestawy.modulowo.pl app.modulowo.pl blog.modulowo.

MOD - 40. STM32 explorem0 z STM32F051C8T6. sklep.modulowo.pl akademia.modulowo.pl zestawy.modulowo.pl app.modulowo.pl blog.modulowo. MOD - 40 STM32 explorem0 z STM32F051C8T6 Sklep firmowy: Kursy i instrukcje: Dokumentacje techniczne: Aplikacje i projekty: Aktualności: sklep.modulowo.pl akademia.modulowo.pl zestawy.modulowo.pl app.modulowo.pl

Bardziej szczegółowo

ZL29ARM. Zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów STM32F107

ZL29ARM. Zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów STM32F107 ZL29ARM Zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów STM32F107 Zestaw ZL29ARM jest platformą sprzętową pozwalającą poznać i przetestować możliwości mikrokontrolerów z rodziny STM32 Connectivity Line (STM32F107).

Bardziej szczegółowo

Płytka ewaluacyjna z ATmega16/ATmega32 ARE0021/ARE0024

Płytka ewaluacyjna z ATmega16/ATmega32 ARE0021/ARE0024 Płytka ewaluacyjna z ATmega16/ATmega32 ARE0021/ARE0024 Płytka idealna do nauki programowania mikrokontrolerów i szybkiego budowanie układów testowych. Posiada mikrokontroler ATmega16/ATmega32 i bogate

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY Zasilacz warsztatowy (1)

PROJEKTY Zasilacz warsztatowy (1) PROJTY Zasilacz warsztatowy () lika lat temu opisywałem na łamach lektroniki Praktycznej projekt zasilacza sterowanego cyfrowo. Ten zasilacz jest moim podstawowym zasilaczem i pracuje bezawaryjnie do dzisiaj,

Bardziej szczegółowo

Moduł uruchomieniowy AVR ATMEGA-16 wersja 2

Moduł uruchomieniowy AVR ATMEGA-16 wersja 2 Dane aktualne na dzień: 30-08-2016 20:09 Link do produktu: /modul-uruchomieniowy-avr-atmega-16-wersja-2-p-572.html Moduł uruchomieniowy AVR ATMEGA-16 wersja 2 Cena Cena poprzednia Dostępność 211,00 zł

Bardziej szczegółowo

Aplikacja ściemniacza UNIV

Aplikacja ściemniacza UNIV Aplikacja ściemniacza UIV 1.0.6.0 1. Cechy: Ściemniacz o mocy 300VA - Sterowany fazowo z nacinaniem fazy (leading edge) R - Odpowiedni dla obciąŝeń indukcyjnych: o transformatory indukcyjne, M o silniki

Bardziej szczegółowo

Zegar tekstowy PROJEKTY

Zegar tekstowy PROJEKTY PROJEKTY Zegar tekstowy Zdarza się, że w dzisiejszym, zabieganym życiu codzienne czynności mamy zaplanowane z dokładnością do minut. W dotrzymaniu terminów zaplanowanych zajęć może nam pomóc zegarek inny

Bardziej szczegółowo

ARS3 RZC. z torem radiowym z układem CC1101, zegarem RTC, kartą Micro SD dostosowany do mikro kodu ARS3 Rxx. dokument DOK 01 05 12. wersja 1.

ARS3 RZC. z torem radiowym z układem CC1101, zegarem RTC, kartą Micro SD dostosowany do mikro kodu ARS3 Rxx. dokument DOK 01 05 12. wersja 1. ARS RZC projekt referencyjny płytki mikrokontrolera STMF z torem radiowym z układem CC0, zegarem RTC, kartą Micro SD dostosowany do mikro kodu ARS Rxx dokument DOK 0 0 wersja.0 arskam.com . Informacje

Bardziej szczegółowo

Sterownik z interfejsem GSM

Sterownik z interfejsem GSM Sterownik z interfejsem GSM Większości osób rozwój technologii telefonii komórkowej kojarzy się głównie z niezliczoną liczbą modeli telefonów komórkowych, które w bardzo szybkim tempie są wprowadzane na

Bardziej szczegółowo

CAN-BOX adapter gniazda OBD II

CAN-BOX adapter gniazda OBD II PROJEKTY CAN-BOX adapter gniazda OBD II Projekt jest interfejsem zewnętrznym gniazda OBDII, który umożliwia łatwy dostęp do magistrali CAN oraz innych linii transmisyjnych stosowanych przez producentów

Bardziej szczegółowo

Zestaw edukacyjny dla mikrokontrolerów ST62

Zestaw edukacyjny dla mikrokontrolerów ST62 Zestaw edukacyjny dla mikrokontrolerów P R O J E K ST62 T Y Zestaw edukacyjny dla mikrokontrolerów ST62 AVT 5072 ZachÍceni duøym zainteresowaniem jakim cieszy³ sií program ST-Realizer oraz opublikowany

Bardziej szczegółowo

ADuCino 360. Zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów ADuCM360/361

ADuCino 360. Zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów ADuCM360/361 Zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów ADuCM360/361 ADuCino 360 Zestaw ADuCino jest tanim zestawem uruchomieniowym dla mikrokontrolerów ADuCM360 i ADuCM361 firmy Analog Devices mechanicznie kompatybilnym

Bardziej szczegółowo

PILIGRIM SMD wg SP5JPB

PILIGRIM SMD wg SP5JPB PILIGRIM SMD wg SP5JPB WYKAZ CZĘŚCI PŁYTKI PODSTAWOWEJ. Piligrim SMD Rezystory SMD 0805 1% Układy scalone SMD Kondensatory SMD 0805 50V 10 ohm - 2 szt 180p -2 szt NE5532-6 szt 100 ohm -4 szt 430p -2 szt

Bardziej szczegółowo

Rysunek 1 Schemat ideowy sterownika GSM

Rysunek 1 Schemat ideowy sterownika GSM Wejścia cyfrowe 3x510 Wyjścia cyfrowe Rysunek 1 Schemat ideowy sterownika GSM zostały wyprowadzone na złącze Z4. Zasilanie modułu i jego peryferii odbywa się poprzez złącze GSM_ZAS. Opisywany moduł wraz

Bardziej szczegółowo

2.1 Przesył danych między procesorem a tabelą zmiennych

2.1 Przesył danych między procesorem a tabelą zmiennych 1 Wstęp...1 2 Jak aplikacja obsługuje procesory?...2 2.1 Przesył danych między procesorem a tabelą zmiennych...2 2.2 Polecenia wysyłane do procesorów...2 3 Podstawowe peryferia procesora HallChip...3 3.1

Bardziej szczegółowo

MOD Xmega explore z ATXmega256A3BU. sklep.modulowo.pl akademia.modulowo.pl zestawy.modulowo.pl app.modulowo.pl blog.modulowo.

MOD Xmega explore z ATXmega256A3BU. sklep.modulowo.pl akademia.modulowo.pl zestawy.modulowo.pl app.modulowo.pl blog.modulowo. MOD - 11 Xmega explore z ATXmega256A3BU Sklep firmowy: Kursy i instrukcje: Dokumentacje techniczne: Aplikacje i projekty: Aktualności: sklep.modulowo.pl akademia.modulowo.pl zestawy.modulowo.pl app.modulowo.pl

Bardziej szczegółowo

Płytka laboratoryjna do współpracy z mikrokontrolerem MC68332

Płytka laboratoryjna do współpracy z mikrokontrolerem MC68332 Płytka laboratoryjna do współpracy z mikrokontrolerem MC68332 Jan Kędzierski Marek Wnuk Wrocław 2009 Spis treści 1 Wstęp 3 2 Opis płytki 3 3 Schematy płytki 7 2 1 Wstęp Płytka laboratoryjna opisywana w

Bardziej szczegółowo

KAmodRPiADCDAC. Moduł przetwornika A/C i C/A dla komputerów RaspberryPi i RaspberryPi+

KAmodRPiADCDAC. Moduł przetwornika A/C i C/A dla komputerów RaspberryPi i RaspberryPi+ Moduł przetwornika A/C i C/A dla komputerów RaspberryPi i RaspberryPi+ jest ekspanderem funkcjonalnym dla komputerów RaspberryPi oraz Raspberry Pi+ zapewniającym możliwość konwersji A/C i C/A z rozdzielczością

Bardziej szczegółowo

Konwerter USB2.0<->IDE część 1 AVT-387

Konwerter USB2.0<->IDE część 1 AVT-387 Konwerter P R O J EUSB2.0IDE K T Y Konwerter USB2.0IDE część 1 AVT-387 W artykule opisujemy prosty i przydatny konwerter interfejsów USB i IDE. Ponieważ najczęściej stosowanymi urządzeniami wykorzystującymi

Bardziej szczegółowo

Kod produktu: MP01611

Kod produktu: MP01611 CZYTNIK RFID ZE ZINTEGROWANĄ ANTENĄ, WYJŚCIE RS232 (TTL) Moduł stanowi tani i prosty w zastosowaniu czytnik RFID dla transponderów UNIQUE 125kHz, umożliwiający szybkie konstruowanie urządzeń do bezstykowej

Bardziej szczegółowo

1 Badanie aplikacji timera 555

1 Badanie aplikacji timera 555 1 Badanie aplikacji timera 555 Celem ćwiczenia jest zapoznanie studenta z podstawowymi aplikacjami układu 555 oraz jego działaniem i właściwościami. Do badania wybrane zostały trzy podstawowe aplikacje

Bardziej szczegółowo

Programowalne Układy Cyfrowe Laboratorium

Programowalne Układy Cyfrowe Laboratorium Zdjęcie opracowanej na potrzeby prowadzenia laboratorium płytki przedstawiono na Rys.1. i oznaczono na nim najważniejsze elementy: 1) Zasilacz i programator. 2) Układ logiki programowalnej firmy XILINX

Bardziej szczegółowo

UNO R3 Starter Kit do nauki programowania mikroprocesorów AVR

UNO R3 Starter Kit do nauki programowania mikroprocesorów AVR UNO R3 Starter Kit do nauki programowania mikroprocesorów AVR zestaw UNO R3 Starter Kit zawiera: UNO R3 (Compatible Arduino) x1szt. płytka stykowa 830 pól x1szt. zestaw 75 sztuk kabli do płytek stykowych

Bardziej szczegółowo