SigmaDSP+ Procesor DSP do urządzeń audio AVT 5483 PROJEKTY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SigmaDSP+ Procesor DSP do urządzeń audio AVT 5483 PROJEKTY"

Transkrypt

1 PROJEKTY SigmaDSP AVT Procesor DSP do urządzeń audio Przestawiony w EP/ projekt STK_ADAU0 pozwalał na zapoznanie się z obsługą i podstawowymi zastosowaniami procesorów sygnałowych z rodziny Sigma DSP firmy Analog Devices. Celem, który postawiono przy opracowaniu SigmaDSP było skonstruowanie samodzielnego bloku funkcjonalnego do zastosowania w własnych projektach urządzeń audio. Rekomendacje: urządzenie wzbogaci funkcjonalność niejednego zestawu audio. Schemat blokowy SigmaDSP pokazano na rysunku. Moduł pracuje tylko z cyfrowym sygnałem wejściowym w standardzie S/PDIF. Dzięki zastosowaniu konwertera częstotliwości próbkowania, synchroniczny procesor sygnałowy ADAU0 (schemat blokowy przedstawiony na rysunku ) może bez zmian w układzie i oprogramowaniu pracować z sygnałami o fs z zakresu khz. Obróbka sygnału odbywa się Odbiornik SPDIF WM0 Konwerter częstotliwości próbkowania ASRC AD Rysunek. Schemat blokowy SigmaDSP_Plus -CHANNEL FILTA/ ADC_.V VDD.V REGULATOR STEREO ADC ET/ MODE SELECT GROUND VDD GROUND -/-BIT, 0MIPS AUDIO PROCESSOR CORE 0ms DELAY MEMORY PLL PLL LOOP MODE FILTER GPIO / MATRIX CRYSTAL CONTROL INTERFACE AND SELFBOOT -CH ET SELFBOOT I C/SPI IN AND WRITEBACK OR GPIO ADAU0 PERFORMANCE AUDIO -BIT AUX ADC AUX ADC OR GPIO Rysunek. Schemat blokowy ADAU0 (za notą AD) z fs= khz, co odpowiada maksymalnej obsługiwanej przez wbudowane przetworniki C/A częstotliwości próbkowania. Taka konfiguracja umożliwia wykorzystanie układu w charakterze zwrotnicy aktywnej, korektora charakterystyki przenoszenia itp. Schemat ideowy Sigma DSP jest podzielony na bloki funkcjonalne. Na rysunku pokazano odbiornik/konwerter S/PDIF na I S z konwerterem częstotliwo- PLL CLOCK OSCILLATOR OUT OR GPIO DAC DAC -CH DSP ADAU0 FILTD/CM -CHANNEL W ofercie AVT* AVT- A Podstawowe informacje: Sygnałem wejściowy w standardzie S/PDIF. Możliwość pracy (bez zmian w układzie i oprogramowaniu) z sygnałami o fs z zakresu khz. Obróbka sygnału odbywa się z fs= khz. Sygnał wyjściowy w formacie IS, słowo -bitowe. Zasilanie z zewnętrznego transformatora, V AC o mocy minimalnej VA. Dodatkowe materiały na FTP: ftp://ep.com.pl, user:, pass: ofq wzory płytek PCB Projekty pokrewne na FTP: (wymienione artykuły są w całości dostępne na FTP) AVT- STK_ADAU Moduł wyjść analogowych (EP 0/0) AVT- STK_ADAU Mega DSP (EP /0) AVT-0 DSP dla każdego ADAU0 (EP -/0) AVT- Przetwornik D/A z układem TDA (EP /0) AVT- -bitowy przetwornik A/D wysokiej klasy (EP /0) AVT- Wielobitowy przetwornik cyfrowo- -analogowy audio z PCM0 (EP -/0) AVT- Kompaktowy przetwornik C/A dla Audiofilów (EP /00) AVT- SDSP procesor (EP /00) AVT- Stereofoniczny kodek z interfejsem SPDIF (EP /00) AVT- DsPICorder (EP /00) AVT-0 Przetwornik A/C z interfejsem ADAT (EP -/00) AVT- Przetwornik audio analogowo- -cyfrowy z wyjściem S/PDIF (EP /00) * Uwaga: Zestawy AVT mogą występować w następujących wersjach: AVT xxxx UK to zaprogramowany układ. Tylko i wyłącznie. Bez elementów dodatkowych. AVT xxxx A płytka drukowana PCB (lub płytki drukowane, jeśli w opisie wyraźnie zaznaczono), bez elementów dodatkowych. AVT xxxx A płytka drukowana i zaprogramowany układ (czyli połączenie wersji A i wersji UK) bez elementów dodatkowych. AVT xxxx B płytka drukowana (lub płytki) oraz komplet elementów wymieniony w załączniku pdf AVT xxxx C to nic innego jak zmontowany zestaw B, czyli elementy wlutowane w PCB. Należy mieć na uwadze, że o ile nie zaznaczono wyraźnie w opisie, zestaw ten nie ma obudowy ani elementów dodatkowych, które nie zostały wymienione w załączniku pdf AVT xxxx CD oprogramowanie (nieczęsto spotykana wersja, lecz jeśli występuje, to niezbędne oprogramowanie można ściągnąć, klikając w link umieszczony w opisie kitu) Nie każdy zestaw AVT występuje we wszystkich wersjach! Każda wersja ma załączony ten sam plik pdf! Podczas składania zamówienia upewnij się, którą wersję zamawiasz! (UK, A, A, B lub C). ELEKTRONIKA PRAKTYCZNA /0

2 SigmaDSP. Procesor DSP do urządzeń audio LD V R 0k U C R TR DA0MC SPDIF V C FB OSC,MHz GEN_SMD V EN R k V CE 0uFT LD V R k FB C uf V WM0 K IFM/GPO0 SDI/HWM SDO/GPO CSB/GPO ETB PVDD P 0 CLKOUT XOP C pf XT MHz RX0 TX0 MCLK LRCLK BCLK DIN DOUT XIN 0 C pf WLRCK WBCLK WDATA LD FB C RA RB RC RD RP R V R k V RA RB RC RD V C MCLKO OUT NC MCLKI MCLKO SDI SCKI LRCKI VDDIO BYPASS 0 SMI0 SMI SMI! MUTEI U AD ISOM MM MM MM0 SCKO LRCKO SDO VDDC TDMI SMO0 SMO WLO0 WLO MUTEO 0 BCKO LRCKO DATAO C FB V CE 0uFT Rysunek. Schemat ideowy modułu ADAU0_MB ści próbkowania ASRC. Wejściowy sygnał S/PDIF poprzez transformator separujący TR jest doprowadzony do odbiornika/dekodera U (WM0). Układ pracuje w typowej aplikacji, z konfiguracją sprzętową I S/ bity. Dioda świecąca LD sygnalizuje prawidłowy odbiór sygnału cyfrowego, natomiast LD załączenie napięcia zasilającego. Sygnał wyjściowy I S o częstotliwości fs z zakresu khz jest doprowadzony do U (AD) pełniącego rolę konwertera częstotliwości próbkowania. Ze względu na synchroniczną pracę DSP nie jest możliwe obrabianie sygnałów o różnych częstotliwościach fs bez zmian w układzie i oprogramowaniu, co ograniczałoby zastosowania modułu. Układ U (AD, rysunek ), przelicza próbki sygnału wejściowego o różnych częstotliwościach próbkowania na jedną fs= khz, z którą pracuje DSP. Układ AD jest konfigurowany sprzętowo poprzez odpowiednie wymuszenie poziomów na doprowadzeniach konfigura- MUTE_IN TA_I K_I LRCLK_I SMODE_IN_0 SMODE_IN_ SMODE_IN_ BYPASS SERIAL FIFO PLL ET cyjnych. Wyprowadzeniami SMIx jest ustalany format sygnału wejściowego w prototypie jest to I S (SMI 0=00). Wejście BYPASS umożliwia pominięcie bloku ASRC (w prototypie jest on zawsze aktywny). Wyprowadzeniami SMO/SMO0 jest ustalany format sygnału wyjściowego (I S=0), natomiast WLOx długość słowa wyjściowego ( bity=00). Wejścia MMx ustawiają tryb master/slave i krotność częstotliwości próbkowania. W modelu U jest skonfigurowany do pracy w trybie master dla sygnału wyjściowego, przy krotności fs= (MMx=0). Dla poprawnej pracy układu ASRC jest wymagany generator sygnału taktującego wykonany w oparciu o lokalny oscylator kwarcowy lub zewnętrzny generator. Maksymalna częstotliwość współpracującego generatora to 0 MHz. Dodatkowym wymogiem jest zapewnianie warunku fosc> fs. Zewnętrzny generator o częstotliwości, MHz spełnia ten warunek FS OUT FS IN FIR FILTER VDD_IO AD VDD_CORE SERIAL TA_O K_O LRCLK_O TDM_IN SMODE_OUT_0 SMODE_OUT_ z zapasem dla fs= khz będąc jednocześnie źródłem sygnału zegarowego dla ASRC i DSP. Układ uzupełniają elementy filtrujące zasilanie. Każdy z bloków funkcjonalnych układów U i U jest zasilany poprzez filtr LC. Na złącze LD są wyprowadzone sygnały sterujące diodami LED. W wypadku, gdy jest konieczna sygnalizacja stanu pracy, można pominąć diody LD oraz LD na płytce drukowanej i wyprowadzenie sygnałów np. na front obudowy. Wyjściowy sygnał I S o ustalonej fs jest doprowadzony wraz z sygnałem zegarowym MCLK do bloku procesora DSP. Schemat DSP pokazano na rysunku. Aplikacja układu ADAU0 (U) jest typowa. Pracuje on w trybie samodzielnym SELFBOOT, parametry i program przechowywane są w pamięci EEPROM (U). Zwora służy do wprowadzenia DSP w tryb programowania EEPROM za pomocą programatora USBi. Układ ADMT (U) zapewnia restart układów po włączeniu zasilania, natomiast ADML (U) jest odpowiedzialny za generowanie sygnału WB (Writeback) zapisującego do pamięci EEPROM parametry DSP przy zaniku napięcia zasilania. Układ REKLAMA MUTE_OUT CLOCK DIVIDER ROM WLNGTH_OUT_0 WLNGTH_OUT_ MCLK_IN MMODE_0 MMODE_ MCLK_OUT MMODE_ Rysunek. Schemat blokowy AD (za notą AD) ELEKTRONIKA PRAKTYCZNA /0

3 ELEKTRONIKA PRAKTYCZNA /0 PROJEKTY 0 DAC DAC DAC DAC0 R k R k C,nF C,nF R 0 R 0 R 0 R 0 DAC DAC DAC DAC0 CE uf CE uf CE uf CE uf R k R0 k C0,nF C,nF C CE 0uFT C U R 00k V MR R k V MCLKD MCLK0 LRCK0 BCK0 DATA0 R RP RA RB RC RD RA RB RC RD ADMT!ET!MR RP k USBI MR 0 V RA RB RC RD RA RB RC RD VA CE0 0uFT FB V C V FB C nf C,nF C C CE 0uFT CE 0uFT V C C0 GPIO V MP MP MP MP MP MP MP MP C MCLKD R 0R RA RB RC RD RA RB RC RD 0 C MP MP CE 0uFT R k V 0 BC0-0 CE 0uFT C WB R k R 0k V0 C U U LC ADML ET!MR A0 A A V C V SW R 0k R 0k RP MP MP 0R DIPSW P P P P RA RB RC RD RA RB RC RD U ADAU0 0 0 AVDD FILTA UT0 UT UT UT A FLITD CM PLLM PLLM0 A MP/SDO MP/SDO0 MP0/LRCKO VDRIVE IOVDD MP/BO ADDR/CDATA/WB CLT/ /COUT /CCKL AVDD PLLLF PVDD P MCLKI OSC0 RSVD SDI/MP SDI/MP SDO/MP SDO/MP A ADC0 ADC ADC!ET SELFBOOT ADDR0 MP/LRCKI MP/BCLKI MP/SDI MP0/SDI0 D RSD D RSD C D RSD D RSD...,V/0,A R 0 R0 0 V0 U LM- CE 0uF/V CE 0uF/V V VA U ADPAKC- C,uF C,uF U ADPAKC- C0,uF C,uF CE 00uF/0V Rysunek. Schemat bloku DSP Rysunek. Schemat zasilacza SigmaDSP

4 Committed to excellence CATALOG PROCUREMENT MASSQUOTATION PRODUCT CHANGE NOTIFICATION e-commerce made easy Rysunek. Rozmieszczenie elementów Rutronik is the modular Internet platform for the procurement of electronic components. The business processes are thereby simplifi ed substantially. The advantages of faster Online orders combine with customized advice to meet your needs. We thereby do not replace our service, quite the opposite: we complement it. Rysunek. Konfiguracja USBi jest zasilany napięciem, V. Stabilizator z tranzystorem Q zapewnia zasilanie, V dla rdzenia DSP. Przetworniki C/A procesora DSP pracują z filtrami biernymi RC. Do złącza GPIO doprowadzone są cztery uniwersalne sygnały GPIO przeznaczone do dołączenia zewnętrznych manipulatorów sterujących lub sygnalizujących pracę DSP. Dwa dodatkowe sygnały GPIO doprowadzone są do przełącznika SW umożliwiając np. wybór konfiguracji DSP. Poszczególne bloki DSP zasilane są poprzez filtry LC. Układ uzupełnia zasilacz, którego schemat zamieszczono na rysunku. Jest on zbudowany w oparciu o typowe układy: LM (U) dostarczający napięcie V oraz dwa niskoszumne stabilizatory ADP (U i U) dostarczające napiecia, V, osobno dla częsci cyfrowej i analogowej. Moduł jest zasilany z zewnętrznego transformatora, V o mocy minimalnej VA. Układ U wymaga zastosowania radiatora. Montaż i uruchomienie Moduł SigmaDSP jest zmontowany na niewielkiej, dwustronnej płytce drukowanej. Jej schemat montażowy pokazano na rysunku. Sposób montażu jest typowy i nie wymaga opisu, należy tylko sprawdzić jego poprawność. Moduł nie wymaga uruchamiania. Konfiguracja i oprogramowanie odbywa się za pomocą graficznego środowiska Sigma Studio i programatora USBi. Konfiguracja sprzętowa modułu jest stała i może zostać wykorzystana jako szablon we własnych aplikacjach. Na ry- REKLAMA ELEKTRONIKA PRAKTYCZNA /0

5 PROJEKTY Wykaz elementów Rezystory: (SMD 00) R, R, R, R: kv/% R, R, R, R: 0 kv/% R: V/% R, R, R, R0: kv/% R, R, R, R: 0 V/% R, R: kv/% R: 00 kv/% R: V/% R: 0 V/% R0: 0 V/% RP, RP: V (CRA0S0, drabinka SMD, %) RP:, kv (CRA0S0, drabinka SMD, %) RP, RP: 0 V (CRA0S0, drabinka SMD, %) Kondensatory: C: mf (SMD 00) C, C: pf (SMD 00) C C, C C, C C, C: 0, mf (SMD 00) C C:, nf (SMD 00) C:, nf (SMD 00) C: nf (SMD 00) C C0:, mf (SMD 00) CE, CE, CE CE: 0 mf (SMD A ) CE CE: mf (elektrolityczny, FC) CE: 00 mf/0 V (elektrolityczny, FC) CE, CE: 0 mf/ V (elektrolityczny, FC) Półprzewodniki: D D: dioda uniwersalna, prostownicza SMD LD, LD: dioda LED SMD Q: BC0-0 (SOT-) U: WM0 (SSOP0-00) U: AD (SSOP) U: ADAU0 (VQFP) U: ADMT (SOT-) U: LC (SO) U: ADML (SOT-) U: LM- (TO-0) U, U: ADPAKC- (SOT-) Inne: DAC0 DAC, SPDIF: gniazdo RCA do druku FB FB: dławik SMD PBY00T-0Y GPIO: gniazdo IDC- proste LD: listwa SIL- kątowa OSC:, MHz (generator kwarcowy, V) : złącze ARK/ mm SW: DIP-SWITCH -poz TR: DA0MC (transformator S/PDIF) USBI: złącze IDC0, proste : zwora SIP XT: MHz (kwarc SMD) sunku pokazano konfigurację USBi, DSP i pamięci EEPROM. Konfigurację sprzętową DSP przedstawia rysunek. Przetwornik A/C niewykorzystany w projekcie jest wyciszony i wyłączony dla obniżenia poboru mocy, podobnie wyjściowy interfejs szeregowy. Wyprowadzenia MP, MP, MP Rysunek. Konfiguracja sprzętowa DSP Rysunek 0. Aplikacja testowa Rysunek. Zmiana fs= khz skonfigurowane są jako wejściowy interfejs I S. Wyprowadzenia MP i MP służą jako wejścia cyfrowe tych ustawień nie należy zmieniać. Pozostałe piny (MP, MP, MP, MP) mogą być użyte w dowolny sposób. Nieskomplikowaną aplikację testową zamieszczono na rysunku 0. W wypadku tworzenia własnych aplikacji należy pamiętać o zmianie w menu Sigma Studio fs na khz Rysunek. Programowanie pamięci EEPROM dla całego projektu (rysunek ). Sygnał wejściowy z portu szeregowego SDI jest doprowadzony bez obróbki do wyjść prztwornika C/A. Umożliwia to szybkie sprawdzenie poprawności działania DSP. Aplikację w trybie symulowania F (zwora zdjęta) można sprawdzić po załadowaniu skompilowanego programu do DSP. Programowanie pamięci EEPROM do pracy samodzielnej (WriteLatestCompilation to EPROM) należy wykonać przy założonej zworze (rysunek ). Pozostaje życzyć powodzenia w tworzeniu własnych projektów! W wypadku problemów pomocne może być forum ez.analog.com w dziale Sigma DSP. Adam Tatuś, EP ELEKTRONIKA PRAKTYCZNA /0

USB Audio Karta muzyczna z interfejsem USB

USB Audio Karta muzyczna z interfejsem USB Karta muzyczna z interfejsem PROJEKTY USB USB Audio Karta muzyczna z interfejsem USB Współcześnie prawie każdy komputer osobisty stacjonarny, laptop a nawet miniaturowe komputery z układami SoC mają wbudowane

Bardziej szczegółowo

Konwerter VGA LCD, część 1

Konwerter VGA LCD, część 1 Konwerter P R O J E KVGA T Y LCD Konwerter VGA LCD, część 1 AVT 949 Monitory LCD stają się coraz bardziej popularne, ale tym, których nie stać na wydatek kilkuset złotych lub potrzebują dodatkowego wyświetlacza

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WRAZ ZE SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WRAZ ZE SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ. MODYFIKACJA SIWZ Nr 1 W POSTĘPOWANIU 5-T-PN-2013 Zgodnie z art. 38 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zapisami części VII C. SIWZ Zamawiający modyfikuje treść Specyfikacji istotnych warunków

Bardziej szczegółowo

Kreatywna technologia. c o m. p l. e r. s t. w w w. m a. Mikrokontrolery MEMS. Tranzystory Power-MOS, IGBT, Triaki. Moduły IPM

Kreatywna technologia. c o m. p l. e r. s t. w w w. m a. Mikrokontrolery MEMS. Tranzystory Power-MOS, IGBT, Triaki. Moduły IPM w w w. m a s t e r s. c o m. p l Mikrokontrolery MEMS Tranzystory Power-MOS, IGBT, Triaki Moduły IPM Sterowniki silników krokowych Przetwornice DC/DC Komparatory i wzmacniacze operacyjne Zasilanie i oświetlenie

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowe sieci WPAN Zestaw ewaluacyjny NXP/Jennic

Bezprzewodowe sieci WPAN Zestaw ewaluacyjny NXP/Jennic Bezprzewodowe sieci WPAN zestaw ewaluacyjny NXP/Jennic SPRZĘT Bezprzewodowe sieci WPAN Zestaw ewaluacyjny NXP/Jennic Firma Jennic jest od dawna obecna na rynku układów do krótkodystansowej łączności radiowej.

Bardziej szczegółowo

4.2.7 TCP/IP forwarding...19 4.2.8 VLAN...20 4.2.9 Static routes...21 4.2.10 Dynamic DNS...22 4.2.11 Access control...23 4.2.12 Open VPN...25 4.2.

4.2.7 TCP/IP forwarding...19 4.2.8 VLAN...20 4.2.9 Static routes...21 4.2.10 Dynamic DNS...22 4.2.11 Access control...23 4.2.12 Open VPN...25 4.2. 1 Index 1 Opakowanie i zawartość...5 1.1 Opakowanie...5 1.2 Zawartość opakowania...5 1.3 Wersje modemu...6 2 Opis ogólny...7 2.1 Panel przedni...7 2.2 Panel tylni...7 2.3 Złącza zewnętrzne...8 2.3.1 Interfejsy

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja dostawy sprzętu

Specyfikacja dostawy sprzętu 1. Projektor multimedialny szt. 1 Specyfikacja dostawy sprzętu Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów 1. Jasność 3500 lumenów (wg standardu ANSI) 2. Współczynnik Kontrast

Bardziej szczegółowo

KOMPENSACJA MOCY BIERNEJ

KOMPENSACJA MOCY BIERNEJ KOMPENSACJA MOCY BIERNEJ M R M 1 2 Regulator mocy biernej www.twelvee.com.pl Wprowadzenie Racjonalna gospodarka mocą bierną w przedsiębiorstwie polega na utrzymaniu współczynnika mocy cosφ na poziomie

Bardziej szczegółowo

GE Fanuc Automation. Seria 90-30/VersaMax/Micro. Sterowniki programowalne. Opis funkcji

GE Fanuc Automation. Seria 90-30/VersaMax/Micro. Sterowniki programowalne. Opis funkcji GE Fanuc Automation Sterowniki programowalne Seria 90-30/VersaMax/Micro Opis funkcji Kraków, wrzesień 1999 Znaki ostrzegawcze i uwagi Niebezpieczeństwo Symbolem tym oznaczone są w niniejszej publikacji

Bardziej szczegółowo

Automatyka budynkowa i przemysłowa. o m. s. c. . p l. t e r. w w w. m a s. Elementy i układy półprzewodnikowe. Technologia LED. Technologia LCD, OLED

Automatyka budynkowa i przemysłowa. o m. s. c. . p l. t e r. w w w. m a s. Elementy i układy półprzewodnikowe. Technologia LED. Technologia LCD, OLED w w w. m a s t e r s. c o m. p l Elementy i układy półprzewodnikowe Technologia LED Technologia LCD, OLED Technologia fotowoltaiczna Technologia łączeniowa Technologia bezprzewodowa Pozostałe elementy

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ AUTOMATYKI, ELEKTRONIKI I INFORMATYKI. Projekt inżynierski KIERUNEK INFORMATYKA

POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ AUTOMATYKI, ELEKTRONIKI I INFORMATYKI. Projekt inżynierski KIERUNEK INFORMATYKA POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ AUTOMATYKI, ELEKTRONIKI I INFORMATYKI KIERUNEK INFORMATYKA Projekt inżynierski Adaptacja systemu operacyjnego Rockbox na odtwarzacz Sandisk Sansa Connect Autor: Tomasz Moń Kierujący

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Program Creative Sound Blaster Live! Oprogramowanie dźwiękowe firmy Creative Technology Ltd.

Instrukcja obsługi. Program Creative Sound Blaster Live! Oprogramowanie dźwiękowe firmy Creative Technology Ltd. Instrukcja obsługi Program Creative Sound Blaster Live! Oprogramowanie dźwiękowe firmy Creative Technology Ltd. Zastrzega się prawo do zmiany informacji zawartych w tym dokumencie bez uprzedzenia. Informacje

Bardziej szczegółowo

ADA-13040MG. Instrukcja obsługi ADA-13040MG. Konwerter ETHERNET na RS485/RS422 z MODBUS GATEWAY. Copyright 2001-2014 CEL-MAR sp.j.

ADA-13040MG. Instrukcja obsługi ADA-13040MG. Konwerter ETHERNET na RS485/RS422 z MODBUS GATEWAY. Copyright 2001-2014 CEL-MAR sp.j. Instrukcja obsługi Konwerter ETHERNET na RS485/RS422 z MODBUS GATEWAY Copyright 2001-2014 CEL-MAR sp.j. 1 io_ada-13040mg_v1.12 Spis treści 1. INFORMACJE OGÓLNE... 4 1.1. INFORMACJE GWARANCYJNE... 4 1.2.

Bardziej szczegółowo

Opis Ogólny. Zakres zamówienia

Opis Ogólny. Zakres zamówienia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA MPTI Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu i oprogramowania na potrzeby Centrum Zaawansowanych Technologii Multimedialnych (Laboratorium Multimedialnego) w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwisy. Panele operatorskie DOP11B. Podręcznik systemowy. Wydanie 11/2008 16666941 PL

Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwisy. Panele operatorskie DOP11B. Podręcznik systemowy. Wydanie 11/2008 16666941 PL Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwisy Panele operatorskie DOP11B Wydanie 11/28 Podręcznik systemowy 16666941 PL SEW-EURODRIVE Driving the world Spis tresci 1 Wskazówki

Bardziej szczegółowo

CM-180-20 ModBus RTU slave Floodline System

CM-180-20 ModBus RTU slave Floodline System CM-180-20 ModBus RTU slave Floodline System AN-CM-180-20-1-v1_2 Data aktualizacji: 07/2012r. 07/2012 AN-CM-180-20-1-v1_2 1 Spis treści Symbole i oznaczenia... 3 Ogólne zasady instalacji i bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

Temat Komponenty do prototypów i produkcji

Temat Komponenty do prototypów i produkcji Temat Komponenty do prototypów i produkcji 2007 Str. 6 11 Złącza przystosowane do prądu o dużym natężeniu, str. 3 Programy antywirusowe, str. 5 Kamery termiczne, str. 18 Urządzenia bezprzewodowe, str.

Bardziej szczegółowo

SPRZĘŻENIE RÓŻNYCH STANDARDÓW INTERFEJSÓW Z WYKORZYSTANIEM UKŁADÓW FPGA

SPRZĘŻENIE RÓŻNYCH STANDARDÓW INTERFEJSÓW Z WYKORZYSTANIEM UKŁADÓW FPGA Romuald Maśnicki, Damian Hallmann Akademia Morska w Gdyni SPRZĘŻENIE RÓŻNYCH STANDARDÓW INTERFEJSÓW Z WYKORZYSTANIEM UKŁADÓW FPGA Układy FPGA, ze względu na ich otwartą konfigurację oraz sposób ich implementacji,

Bardziej szczegółowo

Polska instrukcja obsługi

Polska instrukcja obsługi Polska instrukcja obsługi E-MU 1616m 1616 Podręcznik użytkownika 2003 E-MU Systems All Rights Reserved Software Version: 1.8 Instrukcja obsługi do Dźwiękowego Systemu Cyfrowego 1- Wprowadzenie... 4 Witamy!...4

Bardziej szczegółowo

Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwisy. Złącze fieldbus DFE33B EtherNet/IP. Podręcznik. Wydanie 04/2008 11637552 / PL

Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwisy. Złącze fieldbus DFE33B EtherNet/IP. Podręcznik. Wydanie 04/2008 11637552 / PL Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwisy Złącze fieldbus DFE33B EtherNet/IP Wydanie 04/2008 11637552 / PL Podręcznik SEW-EURODRIVE Driving the world 1 Wskazówki ogólne...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA LB-856

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA LB-856 ELEKTRONIKA LABORATORYJNA Herbaciana 9 05-816 Reguły PL tel: +48 22 7536130 fax: +48 22 7536135 www: www.label.pl email: info@label.pl INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA LB-856 Wydanie1.1 2 kwietnia 2015 Copyright

Bardziej szczegółowo

SIMATIC. Rozproszony system wejść/wyjść ET200M. Przedmowa. Opis produktu. Szybkie uruchomienie. Planowanie zastosowania. Montaż.

SIMATIC. Rozproszony system wejść/wyjść ET200M. Przedmowa. Opis produktu. Szybkie uruchomienie. Planowanie zastosowania. Montaż. s Przedmowa Opis produktu 1 Szybkie uruchomienie 2 Planowanie zastosowania 3 Montaż 4 Podłączanie 5 Uruchomienie 6 Konserwacja i serwis 7 Funkcje 8 Alarmy, błędy i komunikaty systemowe 9 Specyfikacja techniczna

Bardziej szczegółowo

Praca dyplomowa inżynierska

Praca dyplomowa inżynierska POLITECHNIKA WARSZAWSKA Rok akademicki: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych 2003/2004 Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej Praca dyplomowa inżynierska Krzysztof Ślusarczyk Opracowanie,

Bardziej szczegółowo

SERWER PORTU SZEREGOWEGO Z MODBUS GATEWAY

SERWER PORTU SZEREGOWEGO Z MODBUS GATEWAY Instrukcja obsługi na Wi-Fi(802.11b) BEZPRZEWODOWY SERWER PORTU SZEREGOWEGO Z MODBUS GATEWAY Copyright 2001-2014 CEL-MAR sp.j. 1 io_ada-14110_v1.11 Spis treści 1. INFORMACJE OGÓLNE... 4 1.1. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE

WYMAGANIA TECHNICZNE WYMAGANIA TECHNICZNE ZESTAWIENIE WYMAGAŃ DLA ARCHITEKTURY I FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU INFORMATYCZNEGO WSPIERAJĄCEGO SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI W LOTNICTWIE SZ RP 1. Przedmiot zamówienia 1) Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

KURTYNY I BARIERY ŚWIETLNE

KURTYNY I BARIERY ŚWIETLNE KURTYNY I BRIERY ŚWIETLNE www.oemautomatic.pl www.oemautomatic.pl SPIS TREŚCI Informacje ogólne strona 192 Kurtyny świetlne GuardShield strona 196 Bariery świetlne GuardShield PC strona 200 Kurtyny świetlne

Bardziej szczegółowo

Zakład Systemów Zasilania (Z5)

Zakład Systemów Zasilania (Z5) Zakład Systemów Zasilania (Z5) Zastosowanie techniki bezprzewodowej transmisji danych cyfrowych do celów monitoringu telekomunikacyjnych systemów zasilania, baterii akumulatorów oraz sterowania funkcją

Bardziej szczegółowo

Kaseta Sygnalizacyjna KSR-16. Typ: KSR-16-A-24-XXX. Instrukcja użytkowania. (wersja 2.06)

Kaseta Sygnalizacyjna KSR-16. Typ: KSR-16-A-24-XXX. Instrukcja użytkowania. (wersja 2.06) Spółka z o.o. 80-180 Gdańsk Kowale, ul. Kwiatowa 3/1, tel.(058)32 282 31, fax.(058)32 282 33, www.kared.com.pl, e-mail: kared@kared.com.pl, KRS:0000140099, NIP: 583-001-80-84, Regon: 008103751, BZWBK S.A.

Bardziej szczegółowo

CM-180-18 ModBus RTU Slave T3B-T3P Valves Master

CM-180-18 ModBus RTU Slave T3B-T3P Valves Master CM-180-18 ModBus RTU Slave T3B-T3P Valves Master AN-CM-180-18-1-v_1 Data aktualizacji: 09/2009r. 01/2009 AN-CM-180-18-1-v_1 1 Spis treści Symbole i oznaczenia... 3 Ogólne zasady instalacji i bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

CA-4v1 INSTRUKCJA OBSŁUGI GDAŃSK. ca4v1_pl 10/04

CA-4v1 INSTRUKCJA OBSŁUGI GDAŃSK. ca4v1_pl 10/04 Centrala alarmowa CA-4v1 INSTRUKCJA OBSŁUGI GDAŃSK ca4v1_pl 10/04 OSTRZEŻENIA Ze względów bezpieczeństwa system alarmowy powinien być instalowany przez wykwalifikowanych specjalistów. W skład systemu alarmowego

Bardziej szczegółowo