STUDIA PODYPLOMOWE. Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STUDIA PODYPLOMOWE. Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. www.wzieu.pl"

Transkrypt

1 STUDIA PODYPLOMOWE Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego

2 KRAKOWSKA Kontakt: mgr Kinga Cieślicka Dziekanat WZiEU(pokój 014) ul. Cukrowa 8, Zapraszamy do elektronicznej rejestracji:

3 4 5 STUDIA DOFINANSOWANE PRZEZ NBP MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO EKONOMIA SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW (CSR) INWESTYCJĄ W RENTOWNY BIZNES 6 METODY I NARZĘDZIA ANALIZY PROCESÓW LOGISTYCZNYCH PUBLIC RELATIONS I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA AUTOPREZENTACJA I NEGOCJACJE W BIZNESIE E-COMMERCE ZARZĄDZANIE MARKĄ ZARZĄDZANIE PODMIOTAMI EKONOMII SPOŁECZNEJ ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKIMI - PERSPEKTYWA MENEDŻER PROJEKTÓW ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI I POTENCJAŁEM KADROWYM RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA I CONTROLLING RACHUNKOWOŚĆ BANKOWOŚĆ I POŚREDNICTWO FINANSOWE 19 GOSPODARKA FINANSOWA I ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 1

4

5 Uczyć się można i trzeba przez całe życie. My to umożliwiamy! Naszym celem jest tworzenie nowoczesnych i innowacyjnych kompetencji. Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego to nowoczesna i dynamicznie rozwijająca się jednostka. Dysponujemy najnowocześniejszą infrastrukturą dydaktyczną i badawczą. Jesteśmy dumni, że swoim studentom możemy udostępniać nowatorskie w skali całego Województwa Zachodniopomorskiego centrum Service Inter-Lab, które jest bogato wyposażone w laboratoria i pracownie. prof. dr hab. Piotr Niedzielski Dziekan Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Studia podyplomowe to inwestycja w przyszłość. To możliwość świadomego kreowania swojej ścieżki zawodowej poprzez podniesienie swoich kompetencji, zdobycie nowej wiedzy i praktycznych umiejętności. Doskonale rozumiemy, że jest to szansa na zdobycie ciekawej pracy, awans zawodowy, na założenie i rozwijanie własnego biznesu. Dlatego, aktywnie obserwując zmiany w otoczeniu gospodarczym, społecznym i prawnym, identyfikujemy aktualne i przyszłe potrzeby w zakresie kompetencji. Dokładamy wszelkich starań, by nasza oferta była coraz bogatsza. Proponujemy ponad dwadzieścia programów studiów podyplomowych z zakresu zarządzania, marketingu, logistyki i transportu, finansów i rachunkowości. Wysoki poziom zajęć i nowoczesne programy studiów to dowód na to, że wsłuchujemy się w opinie naszych studentów i doskonale znamy ich oczekiwania. dr hab. Wojciech Downar, prof. US Prodziekan ds. Kształcenia Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług 3

6 Przedmioty: Zarys integracji gospodarczej walutowej w Europie Teoretyczne podstawy integracji monetarnej Europejski Bank Centralny Polityka pieniężna w unii walutowej Budżet UE Polityka fiskalna w unii walutowej Integracja rynków finansowych w UE i strefie euro Euro w roli waluty międzynarodowej i szanse wynikające z uczestnictwa w unii walutowej na gruncie teorii i doświadczeń strefy euro Koszty i zagrożenia wynikające z uczestnictwa w unii walutowej na gruncie teorii i doświadczeń strefy euro Specyfika polskiej gospodarki a zdolność do czerpania korzyści i ekspozycji na koszty Perspektywy integracji walutowej w Europie Sztuka prezentacji MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO Przedstawienie słuchaczom zasad funkcjonowania strefy euro oraz przekazanie wiedzy na temat wpływu polityki walutowej UE na sytuację w poszczególnych sferach gospodarki Unii i krajów członkowskich. W toku kształcenia słuchacz studiów podyplomowych nabywa rzetelną wiedzę dotyczącą szczególnie integracji walutowej i korzyści oraz kosztów funkcjonowania gospodarki we wspólnym obszarze walutowym. Uczestnik nabywa także umiejętności praktyczne związane z zarządzaniem finansami w strefie Euro. Dodatkowo, kształtuje świadomość w zakresie współczesnych trendów w ekonomii i finansach, co umożliwia świadome podejmowanie decyzji finansowych, tj. oparte na racjonalnych i rzetelnych analizach z bezpośrednich obserwacji zmieniającej się rzeczywistości społecznogospodarczej. Studia są adresowane do wszystkich, którzy chcą nabyć, poszerzyć lub usystematyzować wiedzę z zakresu funkcjonowania strefy Euro w celu wykorzystywania jej w praktyce gospodarczej. Wymogiem formalnym jest posiadanie tytułu licencjata, inżyniera lub magistra. Suma godzin: 200 Czy wiesz, że... prof. dr hab. Piotr Niedzielski Szacuje się, że poziom stóp procentowych, dzięki wejściu do strefy euro, powinien się obniżyć o 2-3% w porównaniu do stanu przed przyjęciem wspólnej waluty. Studia są studiami realizowanymi wspólnie i współfinansowanymi z NBP. Słuchacze otrzymają dyplom wydany przez NBP i US. Całkowity koszt uczestnictwa słuchacza wynosi 300 złotych. 4

7 SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW (CSR) INWESTYCJĄ W RENTOWNY Celem studiów jest dostarczenie wiedzy praktycznej i teoretycznej niezbędnej do sprawnego zarządzania procesami CSR w organizacjach. Absolwenci studiów posiądą wiedzę i umiejętności, dzięki którym będą mogli planować i realizować skuteczną strategię, polegającą na poprawie pozycji konkurencyjnej, przede wszystkim poprzez umiejętne zarządzanie projektami CSR, budowaniu klimatu społecznej odpowiedzialności z perspektywy przedsiębiorstwa oraz otoczenia lokalnego, jak też wykorzystania narzędzi promocji do kreowania nowoczesnego przedsiębiorstwa, wpisującego się w istniejący na świecie i w Polsce nurt liderów społecznie odpowiedzialnego biznesu. Studia są adresowane do kadry menedżerskiej niższego i wyższego stopnia sektora MSP oraz dużych przedsiębiorstw, absolwentów wyższych uczelni, zainteresowanych podstawowymi działaniami społecznymi, narzędziami i efektami związanymi z wdrażaniem koncepcji społecznie odpowiedzialnego biznesu, przedstawicieli organizacji samorządowych i pozarządowych. Przedmioty: Istota społecznej odpowiedzialności biznesu CSR regulacje i standardy międzynarodowe CSR a ekonomia zrównoważonego rozwoju Etyka w biznesie jako ważny element CSR Zarządzanie współczesnym przedsiębiorstwem Źródła finansowania projektów Zarządzanie projektami CSR wykład/konserwatorium ujęcie praktyczne CSR a zachowania konsumenckie Społeczna odpowiedzialność w miejscu pracy CSR w gospodarkach Unii Europejskiej Metody ilościowe w CSR Menedżer społecznie odpowiedzialnego biznesu Kryteria oceny projektów Komunikacja interpersonalna w przedsiębiorstwie Promocja społecznie odpowiedzialnego biznesu Seminaria Suma godzin: 188 dr hab. Grażyna Wolska prof. US 5

8 Przedmioty: Zarządzanie procesami logistycznymi Mapowanie procesów logistycznych Informatyczne narzędzia optymalizacji procesów logistycznych Analiza procesów zaopatrzenia Analiza procesów dystrybucji Analiza i usprawnianie procesów transportowych Analiza i usprawnianie gospodarki magazynowej Analiza efektywności procesów logistycznych Analiza procesów logistycznych - gra symulacyjna Suma godzin: 200 METODY I NARZĘDZIA ANALIZY PROCESÓW LOGISTYCZNYCH Słupsk,, Zielona Góra Wyposażenie słuchaczy w praktyczną wiedzę, skuteczne metody i narzędzia analizy procesów i systemów logistycznych. Słuchacz nabywa praktyczne umiejętności i kompetencje niezbędne w zarządzaniu procesami logistycznymi. Dzięki uczestniczeniu w zajęciach warsztatowych, laboratoryjnych oraz ćwiczeniowych, prowadzonych przez doświadczoną kadrę dydaktyczną oraz praktyków, słuchacz jest przygotowany do wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce. Zajęcia odbywają się z wykorzystaniem najnowocześniejszej infrastruktury w Service Inter-Lab. Studia są adresowane do menedżerów logistyki pracujących w firmach produkcyjnych, handlowych oraz usługowych. Kierowane są również do absolwentów studiów oraz tych osób, które swoją przyszłość zawodową zamierzają związać z logistyką. Kierownik studiów (): dr hab. Mariusz Jedliński, prof. US Kierownik studiów (Słupsk): dr Izabela Dembińska Kierownik studiów (Zielona Góra): dr Blanka Tundys 6 Czy wiesz, że... W I kwartale 2014r. liczba ofert pracy w obszarze logistyka/zakupy/transport wzrosła sześciokrotnie w stosunku do analogicznego okresu 2013r.

9 PUBLIC RELATIONS I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA Bądź otwarty i widoczny. Wzbudzaj ciekawość. Kłopot prasy polega na tym, że nic co normalne, nie jest interesujące." (Saul Bellow) Przekazanie profesjonalnej wiedzy i doskonalenie praktycznych umiejętności z zakresu public relations w podmiotach rynkowych i ich relacji z mediami oraz komunikacji społecznej. Obecnie coraz więcej podmiotów poszukuje osób odpowiedzialnych za działania public relations i kontakty z mediami. Słuchacz nabędzie praktyczne umiejętności i kompetencje niezbędne w tym zakresie, co umożliwi lepszą współpracę z otoczeniem oraz skuteczniejsze kształtowanie pozytywnego wizerunku. Słuchacze będą doskonalić m.in. umiejętności z zakresu sytuacji negocjacyjnych, zarządzania kampaniami informacyjnymi, współpracy z mediami czy poznają metody efektywnego zarządzania czasem i autoprezentacji. Dzięki udziale w zajęciach warsztatowych i wykładach słuchacz będzie przygotowany do wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce. Wiek XXI to bowiem wiek informacji i komunikacji. Studia są adresowane do absolwentów studiów wyższych różnych kierunków; do osób, które reprezentują organizację na zewnątrz, są odpowiedzialne za kontakty z mediami i dbają o dobry wizerunek firmy oraz osób pragnących zdobyć nowe kwalifikacje zawodowe. Przedmioty: Podstawy public relations i komunikacji społecznej Sztuka wystąpień publicznych Autoprezentacja i komunikacja interpersonalna Warsztat pisania tekstów w PR Efektywność i skuteczność PR, monitoring mediów Negocjacje i protokół dyplomatyczny Wywiady w mediach (telewizja, radio, prasa) Komunikacja wewnętrzna Lobbing I sponsoring Zarządzanie sytuacją kryzysową System identyfikacji wizualnej Social media i wykorzystanie Internetu w PR Nowe media w komunikacji społecznej Marketing polityczny Społeczna odpowiedzialność biznesu Konsultacje społeczne Etyka PR i prawo Organizacja wydarzeń specjalnych Zarządzanie czasem Radzenie sobie ze stresem Suma godzin: 190 dr Agnieszka Smalec 7

10 Przedmioty: Techniki negocjacyjne w praktyce biznesu Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych przez negocjacje Negocjacje międzynarodowe i protokół dyplomatyczny Psychologia stresu Zarządzanie czasem Techniki prezentacji oferty rynkowej Sztuka autoprezentacji Warsztaty umiejętności negocjacyjnych Suma godzin: 180 AUTOPREZENTACJA I NEGOCJACJE W BIZNESIE Przekazanie wiedzy o technikach negocjacyjnych oraz sztuce autoprezentacji. Umiejętności te przydadzą się osobom mającym częsty kontakt z ludźmi, a w szczególności tym, którzy pracują bezpośrednio z klientami. Program studiów obejmuje zajęcia, na których przedstawione zostaną techniki negocjacyjne, sposoby rozwiązywania konfliktów za pomocą negocjacji i mediacji oraz sztuka dobrej autoprezentacji. studiów zdobędą również wiedzę z zakresu protokołu dyplomatycznego i zrozumieją znaczenie różnic międzykulturowych w komunikacji. Czy wiesz, że... Celem negocjacji nie jest porozumienie za wszelką cenę ani zwycięstwo. Ich celem jest znalezienie optymalnego rozwiązania korzystnego dla obu stron. Studia są adresowane w szczególności do właścicieli firm, kadry zarządzającej oraz specjalistów pracujących w handlu, działach obsługi klienta i administracji publicznej. dr Izabela Ostrowska 8

11 E-commerce Przekazanie wiedzy i umiejętności w zakresie kompleksowego zarządzania przedsięwzięciami e-commerce. Wiedza przekazywana przez zespół 8 praktyków uzupełniona podstawą naukową, wykładaną przez doświadczoną kadrę akademicką. Bogaty program zajęć. 200 godzin zajęć dydaktycznych, w tym nauka poprzez doświadczenie. Zajęcia warsztatowe i laboratoryjne, m.in. prowadzenie własnego e-sklepu. Zdobyte umiejętności, przydatne na stanowiskach zarządczych, jak menedżer ds. e-commerce, oraz specjalistycznych - specjalista ds. e-commerce, specjalista ds. marketingu internetowego. Przedmioty: Modele biznesowe w internecie Oprogramowanie e-commerce Aspekty prawne e-commerce Analityka internetowa marketing M-commerce Pozycjonowanie stron www Podstawy budowy e-sklepu Zarządzanie bezpieczeństwem sklepów internetowych Wprowadzenie do Google AdWords Suma godzin: 200 Adresatami są specjaliści do spraw sprzedaży, marketingu i strategii rozwoju, kadra zarządzająca oraz osoby zainteresowane rozwojem swoich kompetencji w zakresie e-commerce.. Czy wiesz, że % wynosi średni współczynnik konwersji w e-commerce (stosunek kupujących do odwiedzających). W Polsce działa e-sklepów. Przewiduje się, że ta liczba oraz zapotrzebowanie na wykwalifikowaną kadrę będą rosły. We Francji w przeliczeniu na ilość miesz-kańców działa 2-3 razy więcej e-sklepów niż w Polsce. Przy współpracy z: dr hab. Wojciech Downar, prof. US 9

12 Przedmioty: Strategiczne aspekty zarządzania marką Autoprezentacja i komunikacja interpersonalna Wizerunek marki Badania jakościowe w zarządzaniu marką Architektura marki i strategie pozycjonowania marek Budowanie relacji w B2B i B2C Zarządzanie marką miasta i regionu Strategie marek w Internecie Storytelling jako narzędzie zarządzania marką Wycena wartości marki Merchandising w zarządzaniu marką Internal branding i employer branding System identyfikacji wizualnej (CI) w zarządzaniu marką Media społecznościowe w zarządzaniu marką ZARZĄDZANIE MARKĄ Dostarczenie specjalistycznej wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania marką oraz nabycie umiejętności reagowania na zmiany w otoczeniu. Słuchacz nabywa praktyczne umiejętności i kompetencje niezbędne w zarządzaniu marką różnorodnych podmiotów, jak również regionów, co zostało uwzględnione w programie studiów. Dzięki uczestniczeniu w zajęciach warsztatowych i wykładach prowadzonych przez doświadczoną kadrę dydaktyczną oraz praktyków, słuchacz jest przygotowany do wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce. Studia są adresowane do absolwentów studiów wyższych różnych kierunków, do osób, które chcą pogłębić swoją wiedzę i nabyć umiejętności w zakresie zarządzania marką w różnych podmiotach, zarówno przedsiębiorstwach, organizacjach non profit oraz jednostkach samorządu terytorialnego. Suma godzin: 188 Czy wiesz, że... dr Leszek Gracz Wartość marki ma znaczenie. Wszystko może się zmienić. W 2013 roku wartość marki Apple wzrosła o 28%, i zdetronizowała lidera Coca-Cola, a Google osiągnął wzrost o 34%! Istotna jest zatem wiedza o zarządzaniu marką. 10

13 ZARZĄDZANIE PODMIOTAMI EKONOMII SPOŁECZNEJ Przygotowanie specjalistów, którzy będą posiadali odpowiednią wiedzę zarówno z zakresu zarządzania, finansów, jak i aspektów społecznych, dzięki czemu będą mogli skutecznie i efektywnie organizować wszelką działalność związaną z ekonomią społeczną. Uzyskanie wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie problematyki organizacji i zarządzania podmiotami ekonomii społecznej oraz działalności trzeciego sektora. Studia są adresowane do absolwentów studiów wyższych, pracowników podmiotów ekonomii społecznej, instytucji pomocy i integracji społecznej, instytucji rynku pracy, organizacji pozarządowych i instytucji ekonomii społecznej zajmujących się statutowo problematyką pomocy i integracji społecznej, administracji samorządowej i publicznej działających bezpośrednio w obszarze pomocy i integracji społecznej. Osób indywidualnych, które zainteresowane są uruchomieniem przedsięwzięcia z zakresu ekonomii społecznej. Przedmioty, m.in.: Podstawy ekonomii i gospodarki społecznej Marketing podmiotów ekonomii społecznej Formy prawno-instytucjonalne tworzenia podmiotów ekonomii społecznej Działalność gospodarcza organizacji pozarządowych Polityka społeczna Tworzenie partnerstw lokalnych Podstawy zarządzania organizacją Biznesplan w podmiotach ekonomii społecznej Zarządzanie zespołami ludzkimi Zarządzanie projektami i przedsięwzięciami społecznymi Rola lidera w podmiotach ekonomii społecznej Podstawy zarządzania finansami firmy Fundusze unijne w finansowaniu podmiotów ekonomii społecznej przygotowanie projektów Źródła pozyskiwania środków finansowych Suma godzin: 180 Czy wiesz, że... " W ekonomii społecznej z y s k n i e j e s t c e l e m działalności gospodarczej, ale środkiem do realizacji celów społecznych." dr hab. Wiesław M. Maziarz 11

14 Przedmioty: Fundusze unijne a pomoc publiczna Zarządzanie zespołem projektowym i kreatywnością Instrumenty zewnętrznego wsparcia finansowego dla projektów unijnych Podstawy wiedzy o Funduszach Europejskich Zarządzanie projektem Zasady pozyskiwania środków z wybranych Funduszy Europejskich konsultacje eksperckie Informatyczne narzędzia wspierające zarządzanie projektem Procedura aplikacyjna Studium wykonalności Procedura zamówień publicznych Kwalifikowalność wydatków, monitorowanie, sprawozdawczość i kontrola oraz budżet projektu Przygotowanie wniosku na przykładzie wybranych Funduszy Europejskich w oparciu o generator laboratoria - warsztaty ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKIMI PERSPEKTYWA Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z wiedzą na temat mechanizmów tworzenia, podziału i możliwości korzystania z funduszy i programów Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem środków dedykowanych samorządom lokalnym, przedsiębiorcom oraz organizacjom pozarządowym. Po ukończeniu studiów podyplomowych absolwent posiada wiedzę i umiejętności z zakresu: funduszy unijnych, projektów europejskich i metod zarządzania nimi zastosowania w praktyce poznanych metod zarządzania projektami, pisania wniosków oraz monitorowania i sprawozdawczości projektów. Będzie miał doświadczenie w stosowaniu informatycznych narzędzi wspomagających zarządzanie projektem i pisania wniosków za pomocą generatorów. Słuchaczem studiów podyplomowych może być osoba mająca ukończone studia wyższe (z tytułem magistra, licencjata lub inżyniera). W szczególności studia adresowane są do kadry zarządzającej, jak i specjalistów pracowników instytucji powiązanych z funduszami europejskimi. Suma godzin: 190 Czy wiesz, że... dr Rafał Szymański Skala inwestycji w Polsce w latach przekroczy 82,5 mld euro. Dołącz do beneficjentów i zarządzających tymi środkami! 12

15 MENEDŻER PROJEKTÓW Celem studiów jest podniesienie poziomu kwalifikacji przedsiębiorców w zakresie możliwości nowoczesnego prowadzenia projektów biznesowych według międzynarodowych metod zarządzania projektami. Koncepcja zakłada przedstawienie zarówno teorii zarządzania projektem, jak i dobrych praktyk w dziedzinie prowadzenia projektów. Program studiów obejmuje zagadnienia z zakresu: metodyki zarządzania projektami, zarządzania projektem europejskim, rachunkowości zarządczej i budżetowania projektów. Słuchacze studiów zdobędą również wiedzę i umiejętności dotyczące kierowania zespołem projektowym, efektywnej komunikacji i zarządzania portfelem projektów. Zapoznają się również z narzędziami wspierającymi realizację projektów, w tym narzędziami informatycznymi. Słuchaczem studiów podyplomowych może być osoba mająca ukończone studia wyższe. W szczególności studia adresowane są do kadry zarządzającej oraz specjalistów wykonujących zadania merytoryczne z zakresu zarządzania projektami. Przedmioty: Metodyka zarządzania projektami Zarządzanie projektem europejskim Narzędzia wspierające realizację projektu Narzędzia informatyczne wspomagające zarządzanie projektami Przywództwo w zarządzaniu projektami Rachunek opłacalności projektów Rachunkowość zarządcza i budżetowanie projektów Techniki wywierania wpływu i efektywna komunikacja Zarządzanie portfelem projektów Zarządzanie zespołem projektowym Suma godzin: 200 dr hab. Wojciech Downar, prof. US 13

16 Przedmioty: Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi Planowanie zasobów ludzkich Systemy ocen pracowniczych Motywowanie i systemy motywacji Zagadnienia prawa pracy Ubezpieczenia społeczne Zarządzanie czasem Kierowanie zespołami Audyt personalny Suma godzin: 180 ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI I POTENCJAŁEM KADROWYM Wyposażenie słuchaczy w praktyczną wiedzę, skuteczne metody i narzędzia z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi i potencjałem kadrowym. Słuchacz nabywa praktyczne umiejętności i kompetencje niezbędne w zarządzaniu zasobami ludzkimi i potencjałem kadrowym. Dzięki uczestnictwu w zajęciach warsztatowych oraz ćwiczeniowych prowadzonych przez doświadczoną kadrę dydaktyczną i praktyków słuchacz jest przygotowany do wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce. Studia są adresowane do kadry zarządzającej oraz specjalistów - menedżerów wykonujących zadania merytoryczne z zakresu ekonomii, finansów, rachunkowości lub logistyki. wynagrodzenie całkowite wynagrodzenie na stanowisku jako % wynagrodzenia w kategorii dr hab. Wojciech Downar, prof. US Czy wiesz, że... Najczęściej oferowane wynagrodzenie dla dyrektora personalnego dużej firmy wynosi zł % wynagrodzenie w kategorii % dyrektor personalny (DI) 93% 90% dyrektor dyrektor ds. kluczowych ds. administracyjnych klientów (DI) (DI) 103% 106% 109% dyrektor dyrektor dyrektor działu finansowy działu logistyki zakupów (DI) (DI) (DI) 152% dyrektor ds. marketingu (DI) 150% 130% 110% 90% 70% 50% 30% 10% -10% 14

17 RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA Konin, Wyposażenie słuchaczy w nowoczesną i zarazem praktyczną wiedzę z zakresu rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań ewidencyjnych, podatkowych i finansowych jednostek samorządu terytorialnego, samorządowych jednostek i zakładów budżetowych. Dzięki uczestnictwu w zajęciach, prowadzonych przez wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną i praktyków, słuchacz nabywa praktyczne umiejętności i kompetencje niezbędne dla tworzenia i wykorzystywania informacji generowanych przez system rachunkowości budżetowej, jak również w zakresie podatków. Studia są adresowane do wszystkich, którzy chcą nabyć, poszerzyć lub usystematyzować wiedzę z zakresu rachunkowości budżetowej w celu wykorzystywania jej w praktyce gospodarczej. Wymogiem formalnym jest posiadanie tytułu licencjata, inżyniera lub magistra. Czy wiesz, że... Rachunkowość budżetowa prowadzona jest w każdej jednostce sektora finansów publicznych Ministerstwo Finansów zwalnia absolwentów tych studiów z egzaminu państwowego przy ubieganiu się o koncesję na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych (pod warunkiem posiadania wykształcenia magisterskiego lub równorzędnego i trzyletniej praktyki w księgowości) Przedmioty, m.in: Organizacja rachunkowości budżetowej Rachunkowość jednostek samorządu terytorialnego Rachunkowość samorządowych jednostek i zakładów budżetowych Kodeks postępowania administracyjnego i Ordynacja Podatkowa Zobowiązania podatkowe w sferze budżetowej Sprawozdawczość budżetowa I finansowa Podatek VAT w sektorze finansów publicznych Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza Rachunkowość zarządcza jednostek sektora finansów publicznych Partnerstwo publicznoprywatne Zamówienia publiczne Budżet zadaniowy Controlling środków unijnych E-learning Suma godzin: 207 dr Beata Sadowska 15

18 Przedmioty: Wprowadzenie do rachunkowości i controllingu Rachunkowość finansowa jako źródło informacji Strategiczna rachunkowość zarządcza Rachunek kosztów zmiennych i analiza progu rentowności Budżetowa metoda zarządzania Controlling zasobów ludzkich Procesowa rachunkowość zarządcza Controlling podatkowy Controlling środków unijnych Controlling projektów Controlling działalności marketingowej Rachunek odpowiedzialności w controllingu Controlling zorientowany na wartość przedsiębiorstwa Syst. informatyczne w rachunkowości zarządczej i controllingu E-learning Suma godzin: 212 RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA I CONTROLLING Wyposażenie słuchaczy w nowoczesną i zarazem praktyczną wiedzę z zakresu: prawa bilansowego podatkowego - przydatną dla efektywnego i etycznego wykonywania zawodu księgowego oraz usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, rachunkowości zarządczej i controllingu - przydatną do zarządzania strategicznego oraz operacyjnego. Studia umożliwiają zdobycie aktualnej wiedzy z zakresu rachunkowości i controllingu. Program zawiera także zagadnienia z zarządzania środkami unijnymi, zarządzania zasobami ludzkimi oraz wykorzystania rozwiązań informatycznych wspomagających system rachunkowości zarządczej i controllingu. Na zajęciach prowadzonych w formie warsztatów oraz ćwiczeń, słuchacze poznają zasady i specyfikę rachunkowości i controllingu oraz nabywają umiejętność w zakresie rachunkowości finansowej, zarządczej i controllingu. Zajęcia uczą samodzielnego proponowania rozwiązań konkretnego problemu. Osoby po ukończonych studiach wyższych z tytułem magistra, licencjata lub inżyniera. dr Adam Lulek 16

19 RACHUNKOWOŚĆ Kołobrzeg, Konin, Słupsk, Zielona Góra Wyposażenie Słuchaczy w nowoczesną i zarazem praktyczną wiedzę z zakresu prawa bilansowego i podatkowego, przydatną dla efektywnego i etycznego wykonywania zawodu księgowego oraz usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Dzięki uczestnictwu w zajęciach, prowadzonych przez wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną i praktyków, Słuchacz nabywa praktyczne umiejętności i kompetencje niezbędne dla tworzenia i wykorzystywania informacji generowanych przez system rachunkowości finansowej i zarządczej, jak również w zakresie podatków. Przedmioty: Rachunkowość finansowa Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza Sprawozdawczość finansowa Rachunkowość małych firm Elementy prawa działalności gospodarczej Elementy prawa cywilnego i prawa pracy System podatkowy w Polsce Podatek dochodowy Podatek VAT System ubezpieczeń społecznych Pozostałe podatki, opłaty i cło Suma godzin: Kołobrzeg, Słupsk, Zielona Góra - 205; Konin Studia są adresowane do wszystkich, którzy chcą nabyć, poszerzyć lub usystematyzować wiedzę z zakresu rachunkowości w celu wykorzystywania jej w praktyce gospodarczej. Wymogiem formalnym jest posiadanie przez Słuchaczatytułu licencjata, inżyniera lub magistra. Czy wiesz, że... Rachunkowość jest prowadzona w każdym przedsiębiorstwie Świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych Rachunkowość stanowi wiarygodne potwierdzenie nabytej praktycznej wiedzy, umiejętności i kompetencji w świetle deregulacji usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych Kierownicy studiów: Rachunkowość (Konin, Zielona Góra) dr hab. Piotr Szczypa, prof. US Rachunkowość (Kołobrzeg) dr inż. Małgorzata Cieciura Rachunkowość (Słupsk) dr Konrad Kochański 17

20 Przedmioty: Współczesna polityka pieniężna Regulacje prawne w bankowości Kredytowanie i ocena zdolności kredytowej Prawne zabezpieczenia wierzytelności bankowych Zarządzanie ryzykiem bankowym Zarządzanie instytucją finansową Analizy stosowane w inwestowaniu Systemy wymiany informacji finansowej i gospodarczej Finanse osobiste w doradztwie finansowym Suma godzin: 210 BANKOWOŚĆ I POŚREDNICTWO FINANSOWE Zdobycie praktycznej wiedzy na temat współczesnych zachowań banków, tendencji i procesów zachodzących na rynkach finansowych oraz procesów zarządzania instytucją finansową. Ponadto celem jest zaprezentowanie słuchaczom zasad i analiz przydatnych w procesie inwestowania. Po zakończeniu studiów każdy uczestnik uzyskuje możliwość przystąpienia do międzynarodowego egzaminu na Europejski Certyfikat Bankowca EFCB, który jest elementem Systemu Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej. Uzyskanie certyfikatu upoważnia do ubiegania się o stopień zawodowy Dyplomowanego Pracownika Bankowego. Podczas warsztatowych i laboratoryjnych zajęć słuchacz nabywa praktyczne umiejętności i kompetencje niezbędne w pracy we współczesnej instytucji finansowej. Przyszli i obecni pracownicy banków komercyjnych, banków spółdzielczych, firm doradztwa i pośrednictwa finansowego oraz pozostałych instytucji rynku finansowego pragnący zdobyć praktyczną wiedzę na temat współczesnych systemów bankowych, rynków finansowych, wyzwań związanych z zarządzaniem instytucją finansową oraz zasad i sposobów inwestowania. Absolwenci kierunków finansowych i ekonomicznych, którzy swoją przyszłość zawodową zamierzają związać z instytucjami finansowymi. Czy wiesz, że... dr hab. Przemysław Pluskota Jesteśmy jedyną uczelnią na Pomorzu Zachodnim, w k t ó r e j m o ż e s z z d a ć międzynarodowy egzamin na Europejski Certyfikat Bankowca EFCB. 18

21 GOSPODARKA FINANSOWA I ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Przygotowanie profesjonalnej kadry dla sektora finansów publicznych, doskonalenie oraz rozwój umiejętności specjalistów zawodowo zajmujących się zagadnieniami z zakresu gospodarki finansowej oraz zamówień publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego. Dynamicznie zmieniający się sektor samorządowy wymaga profesjonalnie przygotowanych kadr menadżerów publicznych, którzy będą zdolni efektywnie zarządzać finansami samorządowymi w warunkach zaburzeń finansowych i niestabilnego otoczenia, a także będą potrafili poruszać się w zmiennych uwarunkowaniach prawnych. Zarządzanie długiem, pozyskiwanie źródeł finansowania (ze szczególnym uwzględnieniem środków unijnych), planowanie finansowe, zarządzanie finansami i zamówienia publiczne to jedynie wybrane zagadnienia będące przedmiotem dyskusji w ramach oferty dedykowanej słuchaczom. Program studiów został silnie osadzony na zagadnieniach praktycznych, w tym na powiązaniach pomiędzy finansami samorządowymi a gospodarką odpadami, czy zarządzaniem usługami publicznymi. Elitarne grono prowadzących zajęcia ekonomistów i prawników, w tym pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Uniwersytetu Szczecińskiego oraz regionalnych izb obrachunkowych zapewnia najwyższe standardy kształcenia i pozwala na wymianę doświadczeń w zakresie funkcjonowania samorządu terytorialnego i zarządzania finansami JST w przekroju ogólnopolskim. Oferta studiów dedykowana jest urzędnikom, pracownikom sektora samorządowego wszystkich szczebli oraz wszystkim osobom, które w ujęciu zarówno teoretycznym, jak i praktycznym interesują się problematyką gospodarki finansowej i zamówień publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego. Przedmioty, m.in.: Ustrój i zadania jednostek samorządu terytorialnego Podatkowe i niepodatkowe dochody jednostek samorządu terytorialnego Pozyskiwanie i zarządzanie funduszami unijnymi w jednostkach samorządu terytorialnego Budżet oraz wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego Udzielanie dotacji z budżetów samorządowych Zarządzanie długiem jednostek samorządu terytorialnego Współpraca jednostek samorządu terytorialnego z instytucjami finansowymi Dyscyplina finansów publicznych Sprawozdawczość budżetowa i finansowa Prawo administracyjne Analiza finansowa w jednostkach samorządu terytorialnego Zarządzanie usługami publicznymi a finanse JST Gospodarka odpadami komunalnymi a finanse JST Odpowiedzialność urzędników i funkcjonariuszy publicznych Zasady tworzenia aktów prawa miejscowego w zakresie spraw finansowych Audyt i kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego Suma godzin: 198 dr hab. Magdalena Zioło, prof. US 19

STUDIA PODYPLOMOWE. Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. www.wzieu.pl

STUDIA PODYPLOMOWE. Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. www.wzieu.pl STUDIA PODYPLOMOWE Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego www.wzieu.pl STUDIA DOFINANSOWANE PRZEZ NBP SERVICE INTER-LAB Nowoczesne Laboratoria i Pracownie w zasięgu Twojej ręki!

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE. Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Komunikacja społeczna i public relations (miejsce: Wrocław)

STUDIA PODYPLOMOWE. Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Komunikacja społeczna i public relations (miejsce: Wrocław) STUDIA PODYPLOMOWE Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Celem studiów jest przygotowanie specjalistów z zakresu administrowania kadrami i płacami. Studia mają pogłębić wiedzę z dziedziny

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek: Zarządzanie Zarządzanie przedsiębiorstwem Absolwenci specjalności zarządzanie przedsiębiorstwem

Bardziej szczegółowo

NOWE STUDIA PODYPLOMOWE REALIZOWANE WSPÓLNIE PRZEZ WARSZAWSKĄ SZKOŁĘ ZARZĄDZANIA SZKOŁĘ WYŻSZĄ WSPOŁNIE Z FIRMĄ GOWORK.PL

NOWE STUDIA PODYPLOMOWE REALIZOWANE WSPÓLNIE PRZEZ WARSZAWSKĄ SZKOŁĘ ZARZĄDZANIA SZKOŁĘ WYŻSZĄ WSPOŁNIE Z FIRMĄ GOWORK.PL NOWE STUDIA PODYPLOMOWE REALIZOWANE WSPÓLNIE PRZEZ WARSZAWSKĄ SZKOŁĘ ZARZĄDZANIA SZKOŁĘ WYŻSZĄ WSPOŁNIE Z FIRMĄ GOWORK.PL Podyplomowe Studia ZARZĄDZANIE SYSTEMAMI BAZ DANYCH Celem studiów jest przekazanie

Bardziej szczegółowo

Kierunek Ekonomia Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar

Kierunek Ekonomia Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar Kierunek Ekonomia Rok I Semestr 1 Semestr 2 Matematyka wstęp 60 1 30 30 1 Matematyka A 60 6 30 30 E 2 Podstawy statystyki A 60 6 30 30 E 3 Podstawy mikroekonomii A 60 6 30 30 E 4 Podstawy makroekonomii

Bardziej szczegółowo

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Kierunek Analityka Gospodarcza Analiza ryzyka działalności gospodarczej Business Intelligence Ekonometria Klasyfikacja i analiza danych Metody ilościowe na rynku kapitałowym Metody ilościowe w analizach

Bardziej szczegółowo

KWALIFIKACJE ABSOLWENTA: Absolwent specjalności Branding jest przygotowany do realizacji zadań zawodowych w trzech obszarach:

KWALIFIKACJE ABSOLWENTA: Absolwent specjalności Branding jest przygotowany do realizacji zadań zawodowych w trzech obszarach: PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU: Komunikacja wizerunkowa (reklama, public relations, branding) Studia niestacjonarne II stopnia (magisterskie) SPECJALNOŚĆ: branding PROGRAM OBOWIĄZUJĄCY OD ROKU AKADEMICKIEGO

Bardziej szczegółowo

Promocja i techniki sprzedaży

Promocja i techniki sprzedaży Promocja i techniki sprzedaży Specjalność stanowi zbiór czterech kursów specjalnościowych umożliwiających studentom nabycie profesjonalnej wiedzy i szerokich umiejętności w zakresie promocji i technik

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE. Menedżerskie dla MŚP

STUDIA PODYPLOMOWE. Menedżerskie dla MŚP STUDIA PODYPLOMOWE Menedżerskie dla MŚP Rodzaj studiów: doskonalące Liczba godzin: 280 Liczba semestrów: dwa semestry Kierownik studiów: dr Leszek Pruszkowski Koszt studiów podyplomowych: 1400 zł - semestr

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKA SZKOŁA BIZNESU Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

WIELKOPOLSKA SZKOŁA BIZNESU Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu WIELKOPOLSKA SZKOŁA BIZNESU Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Wielkopolska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu jako wydzielona jednostka koncentruje się na działalności edukacyjnej

Bardziej szczegółowo

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Kierunek Analityka Gospodarcza Analiza ryzyka działalności gospodarczej Business Intelligence Klasyfikacja i analiza danych Metody ilościowe na rynku kapitałowym Metody ilościowe w analizach regionalnych

Bardziej szczegółowo

Organizacja i zarządzanie oświatą (studia modułowe) WSB Poznań we współpracy z NODN EURO CREATOR Piła - Studia podyplomowe

Organizacja i zarządzanie oświatą (studia modułowe) WSB Poznań we współpracy z NODN EURO CREATOR Piła - Studia podyplomowe Organizacja i zarządzanie oświatą (studia modułowe) WSB Poznań we współpracy z NODN EURO CREATOR Piła - Studia podyplomowe Opis kierunku Organizacja i zarządzanie oświatą (studia modułowe) studia podyplomowe

Bardziej szczegółowo

słuchaczom uzyskanie praktycznych rozwiązań i wskazówek będących skutkiem zdobytych doświadczeń w pracy z wieloma spółkami giełdowymi.

słuchaczom uzyskanie praktycznych rozwiązań i wskazówek będących skutkiem zdobytych doświadczeń w pracy z wieloma spółkami giełdowymi. Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 156610 Temat: Studia Podyplomowe Rachunkowość Zarządcza i Controlling. Nowoczesne systemy oparte na technologii informatycznej - III edycja 9-12 Październik

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI Cele kształcenia Celem kształcenia w ramach tej specjalności jest wyposażenie przyszłych absolwentów w wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne niezbędne do wykonywania

Bardziej szczegółowo

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi DR GRAŻYNA KUŚ specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi 1. Motywacja pracowników jako element zarządzania przedsiębiorstwem 2. Pozapłacowe formy motywowania pracowników na przykładzie wybranej organizacji

Bardziej szczegółowo

Kierunek studiów: STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Specjalność: międzynarodowe stosunki ekonomiczne STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA SYLWETKA ABSOLWENTA

Kierunek studiów: STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Specjalność: międzynarodowe stosunki ekonomiczne STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA SYLWETKA ABSOLWENTA Specjalność: międzynarodowe stosunki ekonomiczne STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Specjalność międzynarodowe stosunki ekonomiczne skierowana jest do osób, które pragną aktywnie działać na rynkach międzynarodowych,

Bardziej szczegółowo

Nazwa kierunku Finanse i rachunkowość. Tryb studiów stacjonarne/niestacjonarne. Wydział Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

Nazwa kierunku Finanse i rachunkowość. Tryb studiów stacjonarne/niestacjonarne. Wydział Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Nazwa kierunku Finanse i rachunkowość Tryb studiów stacjonarne/niestacjonarne Profil studiów ogólnoakademicki Wydział Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Opis kierunku Celem kształcenia studentów drugiego

Bardziej szczegółowo

P Zal. I Zk zarządzaniu 3. Matematyka P Zk 4. Ekonomia P E 5. Podstawy zarządzania

P Zal. I Zk zarządzaniu 3. Matematyka P Zk 4. Ekonomia P E 5. Podstawy zarządzania KIERUNEK: GOSPODARKA PRZESTRZENNA Specjalność: Gospodarka lokalna i globalna Lp. Nazwa przedmiotu Grupa I ROK STUDIÓW 1. Geografia ekonomiczna P 2 20 - Zal 2. Technologie informacyjne \ Informatyka w I

Bardziej szczegółowo

Wykaz wszystkich przedmiotów/modułów wykładanych na kierunku

Wykaz wszystkich przedmiotów/modułów wykładanych na kierunku Wykaz wszystkich przedmiotów/modułów wykładanych na kierunku Lp. Nazwa przedmiotu Blok ECTS Specjalność 1. Koncepcje zarządzania A 5 wszystkie 2. Doktryny ekonomiczne i ich rozwój A 3 wszystkie 3. Ekonomiczna

Bardziej szczegółowo

PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE

PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE Jak zarządzać efektywnie - praktyczny, wieloaspektowy trening umiejętności menedżerskich TERMIN od: 21.10.2017 TERMIN do: 14.10.2018 CZAS TRWANIA:24 dni MIEJSCE: Gdańsk

Bardziej szczegółowo

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH Podyplomowe Studia Zarządzania Zasobami Ludzkimi Dzięki skutecznemu zarządzaniu zasobami ludzkimi firma moŝe budować trwałą przewagę konkurencyjną. Dobrze zmotywowany, lojalny zespół efektywniej przyczynia

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II TEMATYKI SEMINARIÓW Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II Zapisy na seminarium: 18 lutego w godz. 13:15 Proponowane tematy (obszary) prac licencjackich: Prof. nadzw. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Temat szkolenia: Termin Miejsce Cena netto

Temat szkolenia: Termin Miejsce Cena netto HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH 2011r SZKOLENIA Z ZAKRESU FINANSÓW: ANALIZA FINANSOWA DLA NIEFINANSISTÓW 26-28 września ANALIZA FINANSOWA PRZEDSIĘBIORSTWA 28-29 listopada 5-7 grudnia Łódź- 1100 ANALIZA I

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku ZARZĄDZANIE - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015

Program studiów dla kierunku ZARZĄDZANIE - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 Program studiów dla kierunku ZARZĄDZANIE - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 I. Ogólna charakterystyka studiów Studia pierwszego stopnia studia licencjackie

Bardziej szczegółowo

Finanse dla menedżerów i niefinansistów

Finanse dla menedżerów i niefinansistów Finanse dla menedżerów i niefinansistów Miejsce: BODiE PKU Warszawa, ul. Wolska 191 (Hotel COLIBRA) Termin: 21-22.09; 27-28.11.2017r. Wykładowca: Trener biznesu, posiadający międzynarodowy dyplom ACCA

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 881013 Temat: Studia Podyplomowe Rachunkowość Zarządcza i Controlling. Nowoczesne systemy oparte na technologii informatycznej 18 Październik - 5 Lipiec Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe. Zarządzanie Projektami Badawczymi. udział jest bezpłatny

Studia podyplomowe. Zarządzanie Projektami Badawczymi. udział jest bezpłatny Studia podyplomowe Zarządzanie Projektami Badawczymi udział jest bezpłatny Misja programu kształcenia Misją studiów podyplomowych Zarządzanie projektami badawczymi prowadzonych w Uczelni Łazarskiego w

Bardziej szczegółowo

Wybór specjalności na kierunku ekonomia

Wybór specjalności na kierunku ekonomia Studia II stopnia Rok akademicki 2016/2017 Wybór specjalności na kierunku ekonomia Katedry organizujące dydaktykę na kierunku ekonomia (Wydział NE) Katedra Mikroekonomii i Ekonomii Instytucjonalnej Katedra

Bardziej szczegółowo

Program i efekty kształcenia studiów podyplomowych MBA-SGH. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Cel studiów i adresaci

Program i efekty kształcenia studiów podyplomowych MBA-SGH. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Cel studiów i adresaci Załącznik do uchwały nr 457 Senatu SGH z dnia 25 maja 2016 r. Program i efekty kształcenia studiów podyplomowych MBA-SGH Organizator Stopień studiów Prowadzący Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Studia

Bardziej szczegółowo

Menedżer Fitness & Wellness

Menedżer Fitness & Wellness Menedżer Fitness & Wellness Studia Podyplomowe Zostań pierwszym w Polsce Dyplomowanym Menedżerem Fitness & Wellness. Kreowanie standardów zarządzania sportem poprzez edukowanie i podnoszenie kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU DLA KIERUNKU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE STUDIA TRZYSEMESTRALNE

KARTA MODUŁU DLA KIERUNKU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE STUDIA TRZYSEMESTRALNE KARTA MODUŁU DLA KIERUNKU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE STUDIA TRZYSEMESTRALNE I. Informacje podstawowe Nazwa modułu Język wykładowy RACHUNKOWOŚĆ polski Wymiar godzin 164 Liczba punktów

Bardziej szczegółowo

MANAGER INNOWACJI MODUŁY WARSZTATOWE

MANAGER INNOWACJI MODUŁY WARSZTATOWE MANAGER INNOWACJI MODUŁY WARSZTATOWE WARSZTAT I-A PRAWNO-TEORETYCZNE PODSTAWY PROJEKTÓW INNOWACYJNYCH Czym jest innowacja? Możliwe źródła Wewnętrzne i zewnętrzne źródła informacji o innowacji w przedsiębiorstwie.

Bardziej szczegółowo

Lista przedmiotów przewidzianych do uruchomienia w semestrze zimowym 2017/2018 na studiach niestacjonarnych sobotnio-niedzielnych Sygnatura

Lista przedmiotów przewidzianych do uruchomienia w semestrze zimowym 2017/2018 na studiach niestacjonarnych sobotnio-niedzielnych Sygnatura Lista przedmiotów przewidzianych do uruchomienia w semestrze zimowym 2017/2018 na studiach niestacjonarnych sobotnio-niedzielnych Sygnatura Tytuł przedmiotu 120110-0395 Badania marketingowe 120490-1227

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA I FINANSE

ADMINISTRACJA I FINANSE INFORMACJE O KIERUNKU (DŁUŻSZY OPIS KIERUNKU) ADMINISTRACJA I FINANSE 1. SEMESTR ROZPOCZĘCIA ZAJĘĆ + CZAS TRWANIA Okres trwania studiów: październik 2017 czerwiec 2018 (dwa semestry). 2. OPIS STUDIÓW Na

Bardziej szczegółowo

Kontrola i audyt wewnętrzny w przedsiębiorstwach i w administracji publicznej

Kontrola i audyt wewnętrzny w przedsiębiorstwach i w administracji publicznej Nazwa: Rodzaj: Charakterystyka: Kontrola i audyt wewnętrzny w przedsiębiorstwach i w administracji publicznej Studia podyplomowe realizowane we współpracy z Polskim Instytutem Kontroli Wewnętrznej w Warszawie

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Rekrutacja 2016/2017

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Rekrutacja 2016/2017 WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Rekrutacja 2016/2017 Studia I stopnia - licencjackie ekonomia zarządzanie Studia I stopnia - inżynierskie zarządzanie i inżynieria produkcji Studia II stopnia - zarządzanie ekonomia

Bardziej szczegółowo

Podstawowe obszary, jakie wchodzą w zakres kształcenia, są następujące:

Podstawowe obszary, jakie wchodzą w zakres kształcenia, są następujące: PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: Komunikacja wizerunkowa (reklama, public relations, branding) SPECJALNOŚĆ: public relations FORMA STUDIÓW : niestacjonarne POZIOM KSZTAŁCENIA : II stopnia PROGRAM OBOWIĄZUJĄCY

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 12/000/2015 RWE z dnia 29 czerwca 2015 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 12/000/2015 RWE z dnia 29 czerwca 2015 r. PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH II stopnia Forma zaliczenia w ćw lab p w ćw lab p w ćw lab p w ćw lab p w. ćw. lab p A. Przedmioty podstawowe 227 116 111 0 0 36 1 Język obcy z.o.i 30 3 30 0 30 0 0 3 2 Wychowanie

Bardziej szczegółowo

Wybór specjalności na kierunku ekonomia

Wybór specjalności na kierunku ekonomia Studia I stopnia Rok akademicki 2016/2017 Wybór specjalności na kierunku ekonomia Katedry organizujące dydaktykę na kierunku ekonomia (Wydział NE) Katedra Mikroekonomii i Ekonomii Instytucjonalnej Katedra

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Zarządzanie projektami

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Zarządzanie projektami Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Zarządzanie projektami edycja 15 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr nr 1/2012 i 15/2012 organizowanego przez Wydział Informatyki i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE Leader szansą rozwoju polskiej wsi 1

STUDIA PODYPLOMOWE Leader szansą rozwoju polskiej wsi 1 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie we współpracy z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizują STUDIA PODYPLOMOWE Leader szansą rozwoju polskiej wsi 1. Informacja

Bardziej szczegółowo

Absolwenci specjalności Public Relations pracować w następujących obszarach:

Absolwenci specjalności Public Relations pracować w następujących obszarach: PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU: Komunikacja wizerunkowa (reklama, public relations, branding) Studia niestacjonarne I stopnia (licencjackie) SPECJALNOŚĆ: public relations PROGRAM OBOWIĄZUJĄCY OD ROKU AKADEMICKIEGO

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych Studia niestacjonarne II stopnia, rok akademicki 2013/2014. Wybór specjalności na kierunku: Zarządzanie

Wydział Nauk Ekonomicznych Studia niestacjonarne II stopnia, rok akademicki 2013/2014. Wybór specjalności na kierunku: Zarządzanie Wydział Nauk Ekonomicznych Studia niestacjonarne II stopnia, rok akademicki 2013/2014 Wybór specjalności na kierunku: Zarządzanie Katedry organizujące dydaktykę na kierunku Zarządzanie (Wydział NE) Katedra

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr./2014 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 27 czerwca 2014 r.

UCHWAŁA Nr./2014 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 27 czerwca 2014 r. PSP.40-4/14 (projekt) UCHWAŁA Nr./014 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 7 czerwca 014 r. w sprawie utworzenia specjalności kształcenia Zarządzanie zasobami ludzkimi na studiach

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU DLA KIERUNKU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE STUDIA DWUSEMESTRALNE

KARTA MODUŁU DLA KIERUNKU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE STUDIA DWUSEMESTRALNE KARTA MODUŁU DLA KIERUNKU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE STUDIA DWUSEMESTRALNE I. Informacje podstawowe Nazwa modułu Język wykładowy RACHUNKOWOŚĆ polski Wymiar godzin 106 Liczba punktów ECTS

Bardziej szczegółowo

P 5 18 10 E 2. Makroekonomia P 5 10 10 Zk 3. Statystyka mat. P 4 10 10 Zk 4. Zarządzanie. K 6 20 10 E strategiczne 5. Rachunkowość zarządcza

P 5 18 10 E 2. Makroekonomia P 5 10 10 Zk 3. Statystyka mat. P 4 10 10 Zk 4. Zarządzanie. K 6 20 10 E strategiczne 5. Rachunkowość zarządcza KIERUNEK: ZARZĄDZANIE Specjalność: Administracja i gospodarka samorządowa Lp. Nazwa przedmiotu Grupa Koncepcje P 5 18 10 E 4. K 6 20 10 E strategiczne 10 Historia myśli 1 Prawo cywilne P 3 20 - Zk 12.

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU Załącznik nr do Uchwały Nr 0/00 z dnia czerwca 00 r. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU PLAN NAUCZANIA LATA STUDIÓW: 009 00 00 0 0-0 STUDIA STACJONARNE KIERUNEK: SOCJOLOGIA (PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU Załącznik nr 1 do Uchwały Nr /01 z dnia PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU PLAN NAUCZANIA LATA STUDIÓW: 01 01 01 01 01-016 STUDIA STACJONARNE KIERUNEK: SOCJOLOGIA (PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO,

Bardziej szczegółowo

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH Podyplomowe Studia Psychologii w Biznesie Zajęcia w formie warsztatów i treningów umożliwiają słuchaczom kształtowanie umiejętności niezbędnych w pracy z ludźmi: zaangażowania, umiejętności prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży zaprasza na Studia Podyplomowe na czterech kierunkach.

Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży zaprasza na Studia Podyplomowe na czterech kierunkach. PWSIiP w Łomży zaprasza na Studia Podyplomowe Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży zaprasza na Studia Podyplomowe na czterech kierunkach. Zarządzanie finansami banków i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 22/2011. Rada Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie. z dnia 13 grudnia 2011 r.

UCHWAŁA Nr 22/2011. Rada Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie. z dnia 13 grudnia 2011 r. UCHWAŁA Nr 22/2011 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia planu studiów i ramowych programów przedmiotów na studiach

Bardziej szczegółowo

Program Podyplomowych Studiów Akademia Liderów Samorządowych III edycja

Program Podyplomowych Studiów Akademia Liderów Samorządowych III edycja Program Podyplomowych Studiów Akademia Liderów Samorządowych III edycja Lp. Tematyka Forma zajęć Liczba BLOK OGÓLNY/WSPÓLNY 10 I. Sprawne zarządzanie w JST 1. Podstawy teorii organizacji i zarządzania

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW niestacjonarnych zaocznych drugiego stopnia. Finanse i rachunkowość

PLAN STUDIÓW niestacjonarnych zaocznych drugiego stopnia. Finanse i rachunkowość Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Ekonomii PLAN STUDIÓW niestacjonarnych zaocznych drugiego stopnia Finanse i rachunkowość Obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015

PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Wydział Ekonomiczny PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

Studia menadżerskie z modułem zarządzania w opiece zdrowotnej

Studia menadżerskie z modułem zarządzania w opiece zdrowotnej Studia menadżerskie z modułem zarządzania w opiece zdrowotnej WSB Szczecin - Studia podyplomowe Opis kierunku Studia menadżerskie z modułem zarządzania w opiece zdrowotnej - studia na WSB w Szczecinie.

Bardziej szczegółowo

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku ZARZĄDZENIE Nr 84/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku zmieniające zasady organizacji studiów podyplomowych Zarządzanie jakością Na podstawie 7 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK: SOCJOLOGIA (PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO, PODSTAWOWEGO, KIERUNKOWEGO, SPECJALNOŚCIOWE BEZ SPECJALIZACYJNYCH)

KIERUNEK: SOCJOLOGIA (PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO, PODSTAWOWEGO, KIERUNKOWEGO, SPECJALNOŚCIOWE BEZ SPECJALIZACYJNYCH) Załącznik nr do Uchwały Nr 08/010 z dnia 1 czerwca 010 r. PAŃSTWOWA WYśSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU PLAN NAUCZANIA LATA STUDIÓW: 010 011 011 01 01-01 STUDIA NIESTACJONARNE KIERUNEK: SOCJOLOGIA (PRZEDMIOTY

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 12/000/2015 RWE z dnia 29 czerwca 2015 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 12/000/2015 RWE z dnia 29 czerwca 2015 r. PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH II stopnia Forma zaliczenia w ćw lab p w ćw lab p w ćw lab p w ćw lab p w. ćw. lab p A. Przedmioty podstawowe 360 195 165 0 0 36 1 Język obcy z.o.i 30 3 30 0 30 0 0 3 2 Wychowanie

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka studiów Podyplomowe studia skierowane są do:

Charakterystyka studiów Podyplomowe studia skierowane są do: Akademia Sztuki w Szczecinie ogłasza nabór na drugą edycję dwusemestralnych studiów podyplomowych: Zarządzanie kulturą z wybranymi aspektami zarządzania szkolnictwem artystycznym 219 godzin zajęć zostanie

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia)

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia) Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia) Specjalności: finanse przedsiębiorstw informatyka w finansach Ulotka

Bardziej szczegółowo

Kierownik studiów: dr Mariola Szewczyk Jarocka

Kierownik studiów: dr Mariola Szewczyk Jarocka STUDIA PODYPLOMOWE Rachunkowość budżetowa Rodzaj studiów: doskonalące Liczba godzin: 190 Liczba semestrów: dwa semestry Kierownik studiów: dr Mariola Szewczyk Jarocka (m.szewczyk-jarocka@pwszplock.pl Sekretarz

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II TEMATYKI SEMINARIÓW Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II Zapisy na seminarium: 18 lutego w godz. 13:15 Proponowane tematy (obszary) prac licencjackich: Prof. nadzw. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Zainwestuj w siebie! Pomyśl o swojej przyszłości!

Zainwestuj w siebie! Pomyśl o swojej przyszłości! Zainwestuj w siebie! Pomyśl o swojej przyszłości! Polska liderem branży logistycznej w Europie Środkowo-Wschodniej Raport Banku Światowego Logistyka w transporcie drogowym Wybitni specjaliści i praktycy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 05/000/2016 RWE z dnia 21 czerwca 2016 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 05/000/2016 RWE z dnia 21 czerwca 2016 r. PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH II stopnia Forma zaliczenia w ćw lab p w ćw lab p w ćw lab p w ćw lab p w. ćw. lab p A. Przedmioty podstawowe 36 195 165 36 1 Język obcy z.o.i 3 3 2 Wychowanie fizyczne zal.

Bardziej szczegółowo

PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE ORGANIZACJI I ZARZADZANIA W KULTURZE FIZYCZNEJ Program ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO PROGRAMOWE

PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE ORGANIZACJI I ZARZADZANIA W KULTURZE FIZYCZNEJ Program ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO PROGRAMOWE PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE ORGANIZACJI I ZARZADZANIA W KULTURZE FIZYCZNEJ Program ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO PROGRAMOWE I. Informacje ogólne Podyplomowe Studia Menedżerskie Organizacji i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Kładziemy nacisk na zdobywanie praktycznych umiejętności i wykorzystanie narzędzi, które od razu po

Kładziemy nacisk na zdobywanie praktycznych umiejętności i wykorzystanie narzędzi, które od razu po Projekt dyplomowy to: Wspólna praca zespołu od 2 do 4 studentów iiiiidyplomantów Rozwiązywanie problemu biznesowego lub iiiiispołecznego według standardów PMI Praca pod okiem doświadczonych mentorów Kładziemy

Bardziej szczegółowo

Psychologia w zarządzaniu organizacjami - certyfikat Franklin University

Psychologia w zarządzaniu organizacjami - certyfikat Franklin University Psychologia w zarządzaniu organizacjami - certyfikat Franklin University WSB Szczecin - Studia podyplomowe Opis kierunku Psychologia w zarządzaniu organizacjami - certyfikat Franklin University - studia

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku ZARZĄDZANIE

Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku ZARZĄDZANIE Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku ZARZĄDZANIE Katedry zasilające tzw. minimum kadrowe dla kierunku Zarządzanie (Wydział NE) Katedra Badan

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Zarządzanie Specjalność KOMUNIKACJA MARKETINGOWA

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Zarządzanie Specjalność KOMUNIKACJA MARKETINGOWA Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Zarządzanie Specjalność KOMUNIKACJA MARKETINGOWA Profil absolwenta MARKETING COMMUNICATION MANAGER menedżer/ekspert/doradca w zakresie komunikacji

Bardziej szczegółowo

Punkty Zal.przedm.w semestrze

Punkty Zal.przedm.w semestrze Wydział Nauk Ekonomicznych wykładów 110 Studia niestacjonarne II stopnia, ZAOCZNE ćwiczeń 42 Rok II laborat. 52 Kierunek: Ekonomia 204 Specjalność: Gospodarka publiczna (GP) 1. EKONOMETRIA I PROGNOZOWANIE

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015

PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Wydział Ekonomiczny PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW Kierunek studiów: Finanse i rachunkowość, studia I stopnia, forma studiów: stacjonarne, profil praktyczny

PLAN STUDIÓW Kierunek studiów: Finanse i rachunkowość, studia I stopnia, forma studiów: stacjonarne, profil praktyczny PLAN STUDIÓW Kierunek studiów: Finanse i rachunkowość, studia I stopnia, forma studiów: stacjonarne, profil praktyczny Semestr I 1 Podstawy prawa 30 15 15 E 3 2 Matematyka w ekonomii 45 15 30 E 4 3 Mikroekonomia

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE. Rachunkowość budżetowa. Podstawa prawna: Liczba godzin: 330. Kierownik studiów: dr Mariola Szewczyk Jarocka

STUDIA PODYPLOMOWE. Rachunkowość budżetowa. Podstawa prawna: Liczba godzin: 330. Kierownik studiów: dr Mariola Szewczyk Jarocka STUDIA PODYPLOMOWE Rachunkowość budżetowa Rodzaj studiów: doskonalące Liczba godzin: 330 Liczba semestrów: dwa semestry Kierownik studiów: dr Mariola Szewczyk Jarocka Koszt studiów podyplomowych: 1200

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość zarządcza, operacyjna i strategiczna

Rachunkowość zarządcza, operacyjna i strategiczna Rachunkowość zarządcza, operacyjna i strategiczna WSB Toruń - Studia podyplomowe Opis kierunku Rachunkowość zarządcza, operacyjna i strategiczna - studia podyplomowe w WSB w Toruniu W praktyce controlling

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 05/000/2016 RWE z dnia 21 czerwca 2016 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 05/000/2016 RWE z dnia 21 czerwca 2016 r. PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH II stopnia Forma zaliczenia w ćw lab p w ćw lab p w ćw lab p w ćw lab p w. ćw. lab p A. Przedmioty podstawowe 227 116 111 0 0 36 1 Język obcy z.o.i 3 0 0 0 3 2 Wychowanie

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Łódzki. Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny. Instytut Finansów PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH FINANSE W PRAKTYCE

Uniwersytet Łódzki. Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny. Instytut Finansów PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH FINANSE W PRAKTYCE Uniwersytet Łódzki Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Instytut Finansów PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH FINANSE W PRAKTYCE 1. Nazwa studiów podyplomowych: Finanse w praktyce 2. Zwięzły opis studiów:

Bardziej szczegółowo

Specjalizacja: Zarządzanie projektami (I)

Specjalizacja: Zarządzanie projektami (I) Specjalizacja: Zarządzanie projektami (I) Osoba koordynująca: dr inż. Tomasz Pieciukiewicz Tomasz.Pieciukiewicz1@pjwstk.edu.pl Czego uczymy. Umiejętności po ukończeniu specjalizacji. Celem specjalizacji

Bardziej szczegółowo

Szkolenia i studia dla organizacji pozarządowych z województwa wielkopolskiego dofinansowane w 100% z EFS

Szkolenia i studia dla organizacji pozarządowych z województwa wielkopolskiego dofinansowane w 100% z EFS Szkolenia i studia dla organizacji pozarządowych z województwa wielkopolskiego dofinansowane w 100% z EFS Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu i Centrum Innowacji Społecznej SIC! zapraszają do udziału w studium

Bardziej szczegółowo

Forma zaliczenia Razem. Egz.\zal. po sem. O F SN. Po sem. 3 i 4 - ZZO

Forma zaliczenia Razem. Egz.\zal. po sem. O F SN. Po sem. 3 i 4 - ZZO Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania PLAN STUDIÓW pierwszego stopnia KIERUNEK: Zarządzanie studia niestacjonarne Profil kształcenia: ogólnoakademicki specjalność/i: Kompetencje menedżerskie, Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Studia menedżerskie. Opis kierunku. WSB Opole - Studia podyplomowe. ,,Studia menedżerskie'' - studia podyplomowe w WSB w Opolu- edycja VI.

Studia menedżerskie. Opis kierunku. WSB Opole - Studia podyplomowe. ,,Studia menedżerskie'' - studia podyplomowe w WSB w Opolu- edycja VI. Studia menedżerskie WSB Opole - Studia podyplomowe Opis kierunku,,studia menedżerskie'' - studia podyplomowe w WSB w Opolu- edycja VI. Zarządzanie przedsiębiorstwem wymaga od menedżerów zdolności do osiągania

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK EKONOMIA studia stacjonarne i niestacjonarne uzupełniające magisterskie (II stopnia)

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK EKONOMIA studia stacjonarne i niestacjonarne uzupełniające magisterskie (II stopnia) Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK EKONOMIA studia stacjonarne i niestacjonarne uzupełniające magisterskie (II stopnia) Specjalności: ekonomia menedżerska finanse i rynki finansowe NOWOŚĆ!

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 39/2012. Rada Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie. z dnia 3 kwietnia 2012 r.

UCHWAŁA Nr 39/2012. Rada Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie. z dnia 3 kwietnia 2012 r. UCHWAŁA Nr 39/2012 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 3 kwietnia 2012 r. w sprawie uchwalenia planu studiów i ramowych programów przedmiotów na studiach

Bardziej szczegółowo

1. Wybrane psychologiczne problemy organizacji i zarządzania (12 godz.) 2. Zachowania ludzi w organizacji (8 godz.)

1. Wybrane psychologiczne problemy organizacji i zarządzania (12 godz.) 2. Zachowania ludzi w organizacji (8 godz.) 1. Wybrane psychologiczne problemy organizacji i zarządzania (12 godz.) Kulturowe i społeczne uwarunkowania kierowania ludźmi Style kierowania Menedżer a przywódca Ewolucja koncepcji przywództwa Zachowania

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia Wydział: Zarządzanie i Finanse Nazwa kierunku kształcenia: Zarządzanie Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: dr Robert Nowacki Poziom studiów (I lub II stopnia): I stopnia Tryb studiów: Niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku EKONOMIA - studia drugiego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015

Program studiów dla kierunku EKONOMIA - studia drugiego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 Program studiów dla kierunku EKONOMIA - studia drugiego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 I. Ogólna charakterystyka studiów Studia drugiego stopnia studia magisterskie trwają

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE. Menedżer Farmacji

STUDIA PODYPLOMOWE. Menedżer Farmacji STUDIA PODYPLOMOWE Menedżer Farmacji Rodzaj studiów: doskonalące Liczba godzin: 200 Liczba semestrów: dwa semestry Kierownik studiów: dr Andrzej Jagodziński Koszt studiów podyplomowych: 1200 zł - semestr

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 12/2011 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 18 października 2011 r.

UCHWAŁA Nr 12/2011 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 18 października 2011 r. UCHWAŁA Nr 12/2011 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 18 października 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia planów studiów podyplomowych

Bardziej szczegółowo

3. Sprawozdawczość finansowa S E 4. Zastosowanie komputerów w rachunkowości

3. Sprawozdawczość finansowa S E 4. Zastosowanie komputerów w rachunkowości Kierunek: GOSPODARKA PRZESTRZENNA Specjalność: ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA 1. Ekonomika miast i regionów K 7 18 10 E 2. Planowanie przestrzenne K 7 18 10 E 3. Przyrodnicze podstawy gospodarowania K 5 18

Bardziej szczegółowo

Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami

Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami Opis Odwzorowanie strategii przedsiębiorstwa w łańcuchu dostaw na niższe poziomy zarządzania operacyjnego, wymaga w praktyce odpowiedniej organizacji

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych,

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK EKONOMIA studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia)

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK EKONOMIA studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia) Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK EKONOMIA studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia) Specjalności: transport, spedycja i przewozy NOWOŚĆ! międzynarodowe - gospodarka

Bardziej szczegółowo

ENGLISH FOR BUSINESS, LAW AND ADMINISTRATION

ENGLISH FOR BUSINESS, LAW AND ADMINISTRATION INFORMACJE O KIERUNKU (DŁUŻSZY OPIS KIERUNKU) ENGLISH FOR BUSINESS, LAW AND ADMINISTRATION 1. SEMESTR ROZPOCZĘCIA ZAJĘĆ + CZAS TRWANIA Okres trwania studiów: październik 2017 czerwiec 2018 (dwa semestry).

Bardziej szczegółowo

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE WARSZTAT C- A IDEA SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU. PODSTAWY CSR. Skąd się wziął CSR? Historia społecznej odpowiedzialności biznesu. Koncepcja zrównoważonego rozwoju.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 142/2011 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 8 marca 2011 r.

UCHWAŁA Nr 142/2011 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 8 marca 2011 r. UCHWAŁA Nr 142/2011 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 8 marca 2011 r. w sprawie nowych specjalności studiów na kierunku zarządzanie Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA POMOCY SPOŁECZNEJ Przewodnik po szkoleniu specjalizacyjnym

ORGANIZACJA POMOCY SPOŁECZNEJ Przewodnik po szkoleniu specjalizacyjnym ORGANIZACJA POMOCY SPOŁECZNEJ 2017 Przewodnik po szkoleniu specjalizacyjnym Organizacja pomocy społecznej S Z K O L E N I E S P E C J A L I Z A C Y J N E Program szkolenia jest zgodny z minimum programowym

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość. Opis kierunku. WSB Opole - Studia podyplomowe. ,,Rachunkowość'' - studia podyplomowe w WSB w Opolu- edycja IV.

Rachunkowość. Opis kierunku. WSB Opole - Studia podyplomowe. ,,Rachunkowość'' - studia podyplomowe w WSB w Opolu- edycja IV. Rachunkowość WSB Opole - Studia podyplomowe Opis kierunku,,rachunkowość'' - studia podyplomowe w WSB w Opolu- edycja IV. Rachunkowość jest międzynarodowym językiem biznesu. Prowadzenie ksiąg rachunkowych

Bardziej szczegółowo

Studia II stopnia - niestacjonarne KIERUNEK: ZARZĄDZANIE Specjalność: Inwestycje i nieruchomości

Studia II stopnia - niestacjonarne KIERUNEK: ZARZĄDZANIE Specjalność: Inwestycje i nieruchomości Studia II stopnia - niestacjonarne KIERUNEK: ZARZĄDZANIE Specjalność: Inwestycje i nieruchomości 7 Zarzadzanie nieruchomościami 5 Z 52 26 26 RAZEM 30 3 229 149 80 4 Wprowadzenie do gospodarki przestrzennej

Bardziej szczegółowo

Propozycja nr 1 Rachunkowość i podatki od podstaw lub Podstawy rachunkowości i podatków

Propozycja nr 1 Rachunkowość i podatki od podstaw lub Podstawy rachunkowości i podatków Propozycja studiów podyplomowych z zakresu rachunkowości w Bytowie rientacyjny koszt to: 3200-3600 zł za 2 semestry. Poniżej przedstawione zostały 3 warianty studiów, niemniej organizatorzy są otwarci

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Firmie

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Firmie Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Firmie OTREK Training and Consulting Sp. Z o.o. Ul. Fabryczna 10; Wrocław 09-10.05.2017 r. Termin szkolenia: 09-10 maja 2017 r. 1. Adresaci szkolenia: Szkolenie skierowane

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Zarządzanie Specjalność KOMUNIKACJA MARKETINGOWA

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Zarządzanie Specjalność KOMUNIKACJA MARKETINGOWA Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Zarządzanie Specjalność KOMUNIKACJA MARKETINGOWA Profil absolwenta Absolwenci specjalności są przygotowani do: pracy na stanowiskach menedżerów i

Bardziej szczegółowo