STUDIA PODYPLOMOWE. Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STUDIA PODYPLOMOWE. Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. www.wzieu.pl"

Transkrypt

1 STUDIA PODYPLOMOWE Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego

2 KRAKOWSKA Kontakt: mgr Kinga Cieślicka Dziekanat WZiEU(pokój 014) ul. Cukrowa 8, Zapraszamy do elektronicznej rejestracji:

3 4 5 STUDIA DOFINANSOWANE PRZEZ NBP MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO EKONOMIA SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW (CSR) INWESTYCJĄ W RENTOWNY BIZNES 6 METODY I NARZĘDZIA ANALIZY PROCESÓW LOGISTYCZNYCH PUBLIC RELATIONS I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA AUTOPREZENTACJA I NEGOCJACJE W BIZNESIE E-COMMERCE ZARZĄDZANIE MARKĄ ZARZĄDZANIE PODMIOTAMI EKONOMII SPOŁECZNEJ ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKIMI - PERSPEKTYWA MENEDŻER PROJEKTÓW ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI I POTENCJAŁEM KADROWYM RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA I CONTROLLING RACHUNKOWOŚĆ BANKOWOŚĆ I POŚREDNICTWO FINANSOWE 19 GOSPODARKA FINANSOWA I ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 1

4

5 Uczyć się można i trzeba przez całe życie. My to umożliwiamy! Naszym celem jest tworzenie nowoczesnych i innowacyjnych kompetencji. Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego to nowoczesna i dynamicznie rozwijająca się jednostka. Dysponujemy najnowocześniejszą infrastrukturą dydaktyczną i badawczą. Jesteśmy dumni, że swoim studentom możemy udostępniać nowatorskie w skali całego Województwa Zachodniopomorskiego centrum Service Inter-Lab, które jest bogato wyposażone w laboratoria i pracownie. prof. dr hab. Piotr Niedzielski Dziekan Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Studia podyplomowe to inwestycja w przyszłość. To możliwość świadomego kreowania swojej ścieżki zawodowej poprzez podniesienie swoich kompetencji, zdobycie nowej wiedzy i praktycznych umiejętności. Doskonale rozumiemy, że jest to szansa na zdobycie ciekawej pracy, awans zawodowy, na założenie i rozwijanie własnego biznesu. Dlatego, aktywnie obserwując zmiany w otoczeniu gospodarczym, społecznym i prawnym, identyfikujemy aktualne i przyszłe potrzeby w zakresie kompetencji. Dokładamy wszelkich starań, by nasza oferta była coraz bogatsza. Proponujemy ponad dwadzieścia programów studiów podyplomowych z zakresu zarządzania, marketingu, logistyki i transportu, finansów i rachunkowości. Wysoki poziom zajęć i nowoczesne programy studiów to dowód na to, że wsłuchujemy się w opinie naszych studentów i doskonale znamy ich oczekiwania. dr hab. Wojciech Downar, prof. US Prodziekan ds. Kształcenia Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług 3

6 Przedmioty: Zarys integracji gospodarczej walutowej w Europie Teoretyczne podstawy integracji monetarnej Europejski Bank Centralny Polityka pieniężna w unii walutowej Budżet UE Polityka fiskalna w unii walutowej Integracja rynków finansowych w UE i strefie euro Euro w roli waluty międzynarodowej i szanse wynikające z uczestnictwa w unii walutowej na gruncie teorii i doświadczeń strefy euro Koszty i zagrożenia wynikające z uczestnictwa w unii walutowej na gruncie teorii i doświadczeń strefy euro Specyfika polskiej gospodarki a zdolność do czerpania korzyści i ekspozycji na koszty Perspektywy integracji walutowej w Europie Sztuka prezentacji MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO Przedstawienie słuchaczom zasad funkcjonowania strefy euro oraz przekazanie wiedzy na temat wpływu polityki walutowej UE na sytuację w poszczególnych sferach gospodarki Unii i krajów członkowskich. W toku kształcenia słuchacz studiów podyplomowych nabywa rzetelną wiedzę dotyczącą szczególnie integracji walutowej i korzyści oraz kosztów funkcjonowania gospodarki we wspólnym obszarze walutowym. Uczestnik nabywa także umiejętności praktyczne związane z zarządzaniem finansami w strefie Euro. Dodatkowo, kształtuje świadomość w zakresie współczesnych trendów w ekonomii i finansach, co umożliwia świadome podejmowanie decyzji finansowych, tj. oparte na racjonalnych i rzetelnych analizach z bezpośrednich obserwacji zmieniającej się rzeczywistości społecznogospodarczej. Studia są adresowane do wszystkich, którzy chcą nabyć, poszerzyć lub usystematyzować wiedzę z zakresu funkcjonowania strefy Euro w celu wykorzystywania jej w praktyce gospodarczej. Wymogiem formalnym jest posiadanie tytułu licencjata, inżyniera lub magistra. Suma godzin: 200 Czy wiesz, że... prof. dr hab. Piotr Niedzielski Szacuje się, że poziom stóp procentowych, dzięki wejściu do strefy euro, powinien się obniżyć o 2-3% w porównaniu do stanu przed przyjęciem wspólnej waluty. Studia są studiami realizowanymi wspólnie i współfinansowanymi z NBP. Słuchacze otrzymają dyplom wydany przez NBP i US. Całkowity koszt uczestnictwa słuchacza wynosi 300 złotych. 4

7 SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW (CSR) INWESTYCJĄ W RENTOWNY Celem studiów jest dostarczenie wiedzy praktycznej i teoretycznej niezbędnej do sprawnego zarządzania procesami CSR w organizacjach. Absolwenci studiów posiądą wiedzę i umiejętności, dzięki którym będą mogli planować i realizować skuteczną strategię, polegającą na poprawie pozycji konkurencyjnej, przede wszystkim poprzez umiejętne zarządzanie projektami CSR, budowaniu klimatu społecznej odpowiedzialności z perspektywy przedsiębiorstwa oraz otoczenia lokalnego, jak też wykorzystania narzędzi promocji do kreowania nowoczesnego przedsiębiorstwa, wpisującego się w istniejący na świecie i w Polsce nurt liderów społecznie odpowiedzialnego biznesu. Studia są adresowane do kadry menedżerskiej niższego i wyższego stopnia sektora MSP oraz dużych przedsiębiorstw, absolwentów wyższych uczelni, zainteresowanych podstawowymi działaniami społecznymi, narzędziami i efektami związanymi z wdrażaniem koncepcji społecznie odpowiedzialnego biznesu, przedstawicieli organizacji samorządowych i pozarządowych. Przedmioty: Istota społecznej odpowiedzialności biznesu CSR regulacje i standardy międzynarodowe CSR a ekonomia zrównoważonego rozwoju Etyka w biznesie jako ważny element CSR Zarządzanie współczesnym przedsiębiorstwem Źródła finansowania projektów Zarządzanie projektami CSR wykład/konserwatorium ujęcie praktyczne CSR a zachowania konsumenckie Społeczna odpowiedzialność w miejscu pracy CSR w gospodarkach Unii Europejskiej Metody ilościowe w CSR Menedżer społecznie odpowiedzialnego biznesu Kryteria oceny projektów Komunikacja interpersonalna w przedsiębiorstwie Promocja społecznie odpowiedzialnego biznesu Seminaria Suma godzin: 188 dr hab. Grażyna Wolska prof. US 5

8 Przedmioty: Zarządzanie procesami logistycznymi Mapowanie procesów logistycznych Informatyczne narzędzia optymalizacji procesów logistycznych Analiza procesów zaopatrzenia Analiza procesów dystrybucji Analiza i usprawnianie procesów transportowych Analiza i usprawnianie gospodarki magazynowej Analiza efektywności procesów logistycznych Analiza procesów logistycznych - gra symulacyjna Suma godzin: 200 METODY I NARZĘDZIA ANALIZY PROCESÓW LOGISTYCZNYCH Słupsk,, Zielona Góra Wyposażenie słuchaczy w praktyczną wiedzę, skuteczne metody i narzędzia analizy procesów i systemów logistycznych. Słuchacz nabywa praktyczne umiejętności i kompetencje niezbędne w zarządzaniu procesami logistycznymi. Dzięki uczestniczeniu w zajęciach warsztatowych, laboratoryjnych oraz ćwiczeniowych, prowadzonych przez doświadczoną kadrę dydaktyczną oraz praktyków, słuchacz jest przygotowany do wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce. Zajęcia odbywają się z wykorzystaniem najnowocześniejszej infrastruktury w Service Inter-Lab. Studia są adresowane do menedżerów logistyki pracujących w firmach produkcyjnych, handlowych oraz usługowych. Kierowane są również do absolwentów studiów oraz tych osób, które swoją przyszłość zawodową zamierzają związać z logistyką. Kierownik studiów (): dr hab. Mariusz Jedliński, prof. US Kierownik studiów (Słupsk): dr Izabela Dembińska Kierownik studiów (Zielona Góra): dr Blanka Tundys 6 Czy wiesz, że... W I kwartale 2014r. liczba ofert pracy w obszarze logistyka/zakupy/transport wzrosła sześciokrotnie w stosunku do analogicznego okresu 2013r.

9 PUBLIC RELATIONS I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA Bądź otwarty i widoczny. Wzbudzaj ciekawość. Kłopot prasy polega na tym, że nic co normalne, nie jest interesujące." (Saul Bellow) Przekazanie profesjonalnej wiedzy i doskonalenie praktycznych umiejętności z zakresu public relations w podmiotach rynkowych i ich relacji z mediami oraz komunikacji społecznej. Obecnie coraz więcej podmiotów poszukuje osób odpowiedzialnych za działania public relations i kontakty z mediami. Słuchacz nabędzie praktyczne umiejętności i kompetencje niezbędne w tym zakresie, co umożliwi lepszą współpracę z otoczeniem oraz skuteczniejsze kształtowanie pozytywnego wizerunku. Słuchacze będą doskonalić m.in. umiejętności z zakresu sytuacji negocjacyjnych, zarządzania kampaniami informacyjnymi, współpracy z mediami czy poznają metody efektywnego zarządzania czasem i autoprezentacji. Dzięki udziale w zajęciach warsztatowych i wykładach słuchacz będzie przygotowany do wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce. Wiek XXI to bowiem wiek informacji i komunikacji. Studia są adresowane do absolwentów studiów wyższych różnych kierunków; do osób, które reprezentują organizację na zewnątrz, są odpowiedzialne za kontakty z mediami i dbają o dobry wizerunek firmy oraz osób pragnących zdobyć nowe kwalifikacje zawodowe. Przedmioty: Podstawy public relations i komunikacji społecznej Sztuka wystąpień publicznych Autoprezentacja i komunikacja interpersonalna Warsztat pisania tekstów w PR Efektywność i skuteczność PR, monitoring mediów Negocjacje i protokół dyplomatyczny Wywiady w mediach (telewizja, radio, prasa) Komunikacja wewnętrzna Lobbing I sponsoring Zarządzanie sytuacją kryzysową System identyfikacji wizualnej Social media i wykorzystanie Internetu w PR Nowe media w komunikacji społecznej Marketing polityczny Społeczna odpowiedzialność biznesu Konsultacje społeczne Etyka PR i prawo Organizacja wydarzeń specjalnych Zarządzanie czasem Radzenie sobie ze stresem Suma godzin: 190 dr Agnieszka Smalec 7

10 Przedmioty: Techniki negocjacyjne w praktyce biznesu Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych przez negocjacje Negocjacje międzynarodowe i protokół dyplomatyczny Psychologia stresu Zarządzanie czasem Techniki prezentacji oferty rynkowej Sztuka autoprezentacji Warsztaty umiejętności negocjacyjnych Suma godzin: 180 AUTOPREZENTACJA I NEGOCJACJE W BIZNESIE Przekazanie wiedzy o technikach negocjacyjnych oraz sztuce autoprezentacji. Umiejętności te przydadzą się osobom mającym częsty kontakt z ludźmi, a w szczególności tym, którzy pracują bezpośrednio z klientami. Program studiów obejmuje zajęcia, na których przedstawione zostaną techniki negocjacyjne, sposoby rozwiązywania konfliktów za pomocą negocjacji i mediacji oraz sztuka dobrej autoprezentacji. studiów zdobędą również wiedzę z zakresu protokołu dyplomatycznego i zrozumieją znaczenie różnic międzykulturowych w komunikacji. Czy wiesz, że... Celem negocjacji nie jest porozumienie za wszelką cenę ani zwycięstwo. Ich celem jest znalezienie optymalnego rozwiązania korzystnego dla obu stron. Studia są adresowane w szczególności do właścicieli firm, kadry zarządzającej oraz specjalistów pracujących w handlu, działach obsługi klienta i administracji publicznej. dr Izabela Ostrowska 8

11 E-commerce Przekazanie wiedzy i umiejętności w zakresie kompleksowego zarządzania przedsięwzięciami e-commerce. Wiedza przekazywana przez zespół 8 praktyków uzupełniona podstawą naukową, wykładaną przez doświadczoną kadrę akademicką. Bogaty program zajęć. 200 godzin zajęć dydaktycznych, w tym nauka poprzez doświadczenie. Zajęcia warsztatowe i laboratoryjne, m.in. prowadzenie własnego e-sklepu. Zdobyte umiejętności, przydatne na stanowiskach zarządczych, jak menedżer ds. e-commerce, oraz specjalistycznych - specjalista ds. e-commerce, specjalista ds. marketingu internetowego. Przedmioty: Modele biznesowe w internecie Oprogramowanie e-commerce Aspekty prawne e-commerce Analityka internetowa marketing M-commerce Pozycjonowanie stron www Podstawy budowy e-sklepu Zarządzanie bezpieczeństwem sklepów internetowych Wprowadzenie do Google AdWords Suma godzin: 200 Adresatami są specjaliści do spraw sprzedaży, marketingu i strategii rozwoju, kadra zarządzająca oraz osoby zainteresowane rozwojem swoich kompetencji w zakresie e-commerce.. Czy wiesz, że % wynosi średni współczynnik konwersji w e-commerce (stosunek kupujących do odwiedzających). W Polsce działa e-sklepów. Przewiduje się, że ta liczba oraz zapotrzebowanie na wykwalifikowaną kadrę będą rosły. We Francji w przeliczeniu na ilość miesz-kańców działa 2-3 razy więcej e-sklepów niż w Polsce. Przy współpracy z: dr hab. Wojciech Downar, prof. US 9

12 Przedmioty: Strategiczne aspekty zarządzania marką Autoprezentacja i komunikacja interpersonalna Wizerunek marki Badania jakościowe w zarządzaniu marką Architektura marki i strategie pozycjonowania marek Budowanie relacji w B2B i B2C Zarządzanie marką miasta i regionu Strategie marek w Internecie Storytelling jako narzędzie zarządzania marką Wycena wartości marki Merchandising w zarządzaniu marką Internal branding i employer branding System identyfikacji wizualnej (CI) w zarządzaniu marką Media społecznościowe w zarządzaniu marką ZARZĄDZANIE MARKĄ Dostarczenie specjalistycznej wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania marką oraz nabycie umiejętności reagowania na zmiany w otoczeniu. Słuchacz nabywa praktyczne umiejętności i kompetencje niezbędne w zarządzaniu marką różnorodnych podmiotów, jak również regionów, co zostało uwzględnione w programie studiów. Dzięki uczestniczeniu w zajęciach warsztatowych i wykładach prowadzonych przez doświadczoną kadrę dydaktyczną oraz praktyków, słuchacz jest przygotowany do wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce. Studia są adresowane do absolwentów studiów wyższych różnych kierunków, do osób, które chcą pogłębić swoją wiedzę i nabyć umiejętności w zakresie zarządzania marką w różnych podmiotach, zarówno przedsiębiorstwach, organizacjach non profit oraz jednostkach samorządu terytorialnego. Suma godzin: 188 Czy wiesz, że... dr Leszek Gracz Wartość marki ma znaczenie. Wszystko może się zmienić. W 2013 roku wartość marki Apple wzrosła o 28%, i zdetronizowała lidera Coca-Cola, a Google osiągnął wzrost o 34%! Istotna jest zatem wiedza o zarządzaniu marką. 10

13 ZARZĄDZANIE PODMIOTAMI EKONOMII SPOŁECZNEJ Przygotowanie specjalistów, którzy będą posiadali odpowiednią wiedzę zarówno z zakresu zarządzania, finansów, jak i aspektów społecznych, dzięki czemu będą mogli skutecznie i efektywnie organizować wszelką działalność związaną z ekonomią społeczną. Uzyskanie wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie problematyki organizacji i zarządzania podmiotami ekonomii społecznej oraz działalności trzeciego sektora. Studia są adresowane do absolwentów studiów wyższych, pracowników podmiotów ekonomii społecznej, instytucji pomocy i integracji społecznej, instytucji rynku pracy, organizacji pozarządowych i instytucji ekonomii społecznej zajmujących się statutowo problematyką pomocy i integracji społecznej, administracji samorządowej i publicznej działających bezpośrednio w obszarze pomocy i integracji społecznej. Osób indywidualnych, które zainteresowane są uruchomieniem przedsięwzięcia z zakresu ekonomii społecznej. Przedmioty, m.in.: Podstawy ekonomii i gospodarki społecznej Marketing podmiotów ekonomii społecznej Formy prawno-instytucjonalne tworzenia podmiotów ekonomii społecznej Działalność gospodarcza organizacji pozarządowych Polityka społeczna Tworzenie partnerstw lokalnych Podstawy zarządzania organizacją Biznesplan w podmiotach ekonomii społecznej Zarządzanie zespołami ludzkimi Zarządzanie projektami i przedsięwzięciami społecznymi Rola lidera w podmiotach ekonomii społecznej Podstawy zarządzania finansami firmy Fundusze unijne w finansowaniu podmiotów ekonomii społecznej przygotowanie projektów Źródła pozyskiwania środków finansowych Suma godzin: 180 Czy wiesz, że... " W ekonomii społecznej z y s k n i e j e s t c e l e m działalności gospodarczej, ale środkiem do realizacji celów społecznych." dr hab. Wiesław M. Maziarz 11

14 Przedmioty: Fundusze unijne a pomoc publiczna Zarządzanie zespołem projektowym i kreatywnością Instrumenty zewnętrznego wsparcia finansowego dla projektów unijnych Podstawy wiedzy o Funduszach Europejskich Zarządzanie projektem Zasady pozyskiwania środków z wybranych Funduszy Europejskich konsultacje eksperckie Informatyczne narzędzia wspierające zarządzanie projektem Procedura aplikacyjna Studium wykonalności Procedura zamówień publicznych Kwalifikowalność wydatków, monitorowanie, sprawozdawczość i kontrola oraz budżet projektu Przygotowanie wniosku na przykładzie wybranych Funduszy Europejskich w oparciu o generator laboratoria - warsztaty ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKIMI PERSPEKTYWA Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z wiedzą na temat mechanizmów tworzenia, podziału i możliwości korzystania z funduszy i programów Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem środków dedykowanych samorządom lokalnym, przedsiębiorcom oraz organizacjom pozarządowym. Po ukończeniu studiów podyplomowych absolwent posiada wiedzę i umiejętności z zakresu: funduszy unijnych, projektów europejskich i metod zarządzania nimi zastosowania w praktyce poznanych metod zarządzania projektami, pisania wniosków oraz monitorowania i sprawozdawczości projektów. Będzie miał doświadczenie w stosowaniu informatycznych narzędzi wspomagających zarządzanie projektem i pisania wniosków za pomocą generatorów. Słuchaczem studiów podyplomowych może być osoba mająca ukończone studia wyższe (z tytułem magistra, licencjata lub inżyniera). W szczególności studia adresowane są do kadry zarządzającej, jak i specjalistów pracowników instytucji powiązanych z funduszami europejskimi. Suma godzin: 190 Czy wiesz, że... dr Rafał Szymański Skala inwestycji w Polsce w latach przekroczy 82,5 mld euro. Dołącz do beneficjentów i zarządzających tymi środkami! 12

15 MENEDŻER PROJEKTÓW Celem studiów jest podniesienie poziomu kwalifikacji przedsiębiorców w zakresie możliwości nowoczesnego prowadzenia projektów biznesowych według międzynarodowych metod zarządzania projektami. Koncepcja zakłada przedstawienie zarówno teorii zarządzania projektem, jak i dobrych praktyk w dziedzinie prowadzenia projektów. Program studiów obejmuje zagadnienia z zakresu: metodyki zarządzania projektami, zarządzania projektem europejskim, rachunkowości zarządczej i budżetowania projektów. Słuchacze studiów zdobędą również wiedzę i umiejętności dotyczące kierowania zespołem projektowym, efektywnej komunikacji i zarządzania portfelem projektów. Zapoznają się również z narzędziami wspierającymi realizację projektów, w tym narzędziami informatycznymi. Słuchaczem studiów podyplomowych może być osoba mająca ukończone studia wyższe. W szczególności studia adresowane są do kadry zarządzającej oraz specjalistów wykonujących zadania merytoryczne z zakresu zarządzania projektami. Przedmioty: Metodyka zarządzania projektami Zarządzanie projektem europejskim Narzędzia wspierające realizację projektu Narzędzia informatyczne wspomagające zarządzanie projektami Przywództwo w zarządzaniu projektami Rachunek opłacalności projektów Rachunkowość zarządcza i budżetowanie projektów Techniki wywierania wpływu i efektywna komunikacja Zarządzanie portfelem projektów Zarządzanie zespołem projektowym Suma godzin: 200 dr hab. Wojciech Downar, prof. US 13

16 Przedmioty: Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi Planowanie zasobów ludzkich Systemy ocen pracowniczych Motywowanie i systemy motywacji Zagadnienia prawa pracy Ubezpieczenia społeczne Zarządzanie czasem Kierowanie zespołami Audyt personalny Suma godzin: 180 ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI I POTENCJAŁEM KADROWYM Wyposażenie słuchaczy w praktyczną wiedzę, skuteczne metody i narzędzia z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi i potencjałem kadrowym. Słuchacz nabywa praktyczne umiejętności i kompetencje niezbędne w zarządzaniu zasobami ludzkimi i potencjałem kadrowym. Dzięki uczestnictwu w zajęciach warsztatowych oraz ćwiczeniowych prowadzonych przez doświadczoną kadrę dydaktyczną i praktyków słuchacz jest przygotowany do wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce. Studia są adresowane do kadry zarządzającej oraz specjalistów - menedżerów wykonujących zadania merytoryczne z zakresu ekonomii, finansów, rachunkowości lub logistyki. wynagrodzenie całkowite wynagrodzenie na stanowisku jako % wynagrodzenia w kategorii dr hab. Wojciech Downar, prof. US Czy wiesz, że... Najczęściej oferowane wynagrodzenie dla dyrektora personalnego dużej firmy wynosi zł % wynagrodzenie w kategorii % dyrektor personalny (DI) 93% 90% dyrektor dyrektor ds. kluczowych ds. administracyjnych klientów (DI) (DI) 103% 106% 109% dyrektor dyrektor dyrektor działu finansowy działu logistyki zakupów (DI) (DI) (DI) 152% dyrektor ds. marketingu (DI) 150% 130% 110% 90% 70% 50% 30% 10% -10% 14

17 RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA Konin, Wyposażenie słuchaczy w nowoczesną i zarazem praktyczną wiedzę z zakresu rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań ewidencyjnych, podatkowych i finansowych jednostek samorządu terytorialnego, samorządowych jednostek i zakładów budżetowych. Dzięki uczestnictwu w zajęciach, prowadzonych przez wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną i praktyków, słuchacz nabywa praktyczne umiejętności i kompetencje niezbędne dla tworzenia i wykorzystywania informacji generowanych przez system rachunkowości budżetowej, jak również w zakresie podatków. Studia są adresowane do wszystkich, którzy chcą nabyć, poszerzyć lub usystematyzować wiedzę z zakresu rachunkowości budżetowej w celu wykorzystywania jej w praktyce gospodarczej. Wymogiem formalnym jest posiadanie tytułu licencjata, inżyniera lub magistra. Czy wiesz, że... Rachunkowość budżetowa prowadzona jest w każdej jednostce sektora finansów publicznych Ministerstwo Finansów zwalnia absolwentów tych studiów z egzaminu państwowego przy ubieganiu się o koncesję na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych (pod warunkiem posiadania wykształcenia magisterskiego lub równorzędnego i trzyletniej praktyki w księgowości) Przedmioty, m.in: Organizacja rachunkowości budżetowej Rachunkowość jednostek samorządu terytorialnego Rachunkowość samorządowych jednostek i zakładów budżetowych Kodeks postępowania administracyjnego i Ordynacja Podatkowa Zobowiązania podatkowe w sferze budżetowej Sprawozdawczość budżetowa I finansowa Podatek VAT w sektorze finansów publicznych Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza Rachunkowość zarządcza jednostek sektora finansów publicznych Partnerstwo publicznoprywatne Zamówienia publiczne Budżet zadaniowy Controlling środków unijnych E-learning Suma godzin: 207 dr Beata Sadowska 15

18 Przedmioty: Wprowadzenie do rachunkowości i controllingu Rachunkowość finansowa jako źródło informacji Strategiczna rachunkowość zarządcza Rachunek kosztów zmiennych i analiza progu rentowności Budżetowa metoda zarządzania Controlling zasobów ludzkich Procesowa rachunkowość zarządcza Controlling podatkowy Controlling środków unijnych Controlling projektów Controlling działalności marketingowej Rachunek odpowiedzialności w controllingu Controlling zorientowany na wartość przedsiębiorstwa Syst. informatyczne w rachunkowości zarządczej i controllingu E-learning Suma godzin: 212 RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA I CONTROLLING Wyposażenie słuchaczy w nowoczesną i zarazem praktyczną wiedzę z zakresu: prawa bilansowego podatkowego - przydatną dla efektywnego i etycznego wykonywania zawodu księgowego oraz usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, rachunkowości zarządczej i controllingu - przydatną do zarządzania strategicznego oraz operacyjnego. Studia umożliwiają zdobycie aktualnej wiedzy z zakresu rachunkowości i controllingu. Program zawiera także zagadnienia z zarządzania środkami unijnymi, zarządzania zasobami ludzkimi oraz wykorzystania rozwiązań informatycznych wspomagających system rachunkowości zarządczej i controllingu. Na zajęciach prowadzonych w formie warsztatów oraz ćwiczeń, słuchacze poznają zasady i specyfikę rachunkowości i controllingu oraz nabywają umiejętność w zakresie rachunkowości finansowej, zarządczej i controllingu. Zajęcia uczą samodzielnego proponowania rozwiązań konkretnego problemu. Osoby po ukończonych studiach wyższych z tytułem magistra, licencjata lub inżyniera. dr Adam Lulek 16

19 RACHUNKOWOŚĆ Kołobrzeg, Konin, Słupsk, Zielona Góra Wyposażenie Słuchaczy w nowoczesną i zarazem praktyczną wiedzę z zakresu prawa bilansowego i podatkowego, przydatną dla efektywnego i etycznego wykonywania zawodu księgowego oraz usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Dzięki uczestnictwu w zajęciach, prowadzonych przez wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną i praktyków, Słuchacz nabywa praktyczne umiejętności i kompetencje niezbędne dla tworzenia i wykorzystywania informacji generowanych przez system rachunkowości finansowej i zarządczej, jak również w zakresie podatków. Przedmioty: Rachunkowość finansowa Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza Sprawozdawczość finansowa Rachunkowość małych firm Elementy prawa działalności gospodarczej Elementy prawa cywilnego i prawa pracy System podatkowy w Polsce Podatek dochodowy Podatek VAT System ubezpieczeń społecznych Pozostałe podatki, opłaty i cło Suma godzin: Kołobrzeg, Słupsk, Zielona Góra - 205; Konin Studia są adresowane do wszystkich, którzy chcą nabyć, poszerzyć lub usystematyzować wiedzę z zakresu rachunkowości w celu wykorzystywania jej w praktyce gospodarczej. Wymogiem formalnym jest posiadanie przez Słuchaczatytułu licencjata, inżyniera lub magistra. Czy wiesz, że... Rachunkowość jest prowadzona w każdym przedsiębiorstwie Świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych Rachunkowość stanowi wiarygodne potwierdzenie nabytej praktycznej wiedzy, umiejętności i kompetencji w świetle deregulacji usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych Kierownicy studiów: Rachunkowość (Konin, Zielona Góra) dr hab. Piotr Szczypa, prof. US Rachunkowość (Kołobrzeg) dr inż. Małgorzata Cieciura Rachunkowość (Słupsk) dr Konrad Kochański 17

20 Przedmioty: Współczesna polityka pieniężna Regulacje prawne w bankowości Kredytowanie i ocena zdolności kredytowej Prawne zabezpieczenia wierzytelności bankowych Zarządzanie ryzykiem bankowym Zarządzanie instytucją finansową Analizy stosowane w inwestowaniu Systemy wymiany informacji finansowej i gospodarczej Finanse osobiste w doradztwie finansowym Suma godzin: 210 BANKOWOŚĆ I POŚREDNICTWO FINANSOWE Zdobycie praktycznej wiedzy na temat współczesnych zachowań banków, tendencji i procesów zachodzących na rynkach finansowych oraz procesów zarządzania instytucją finansową. Ponadto celem jest zaprezentowanie słuchaczom zasad i analiz przydatnych w procesie inwestowania. Po zakończeniu studiów każdy uczestnik uzyskuje możliwość przystąpienia do międzynarodowego egzaminu na Europejski Certyfikat Bankowca EFCB, który jest elementem Systemu Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej. Uzyskanie certyfikatu upoważnia do ubiegania się o stopień zawodowy Dyplomowanego Pracownika Bankowego. Podczas warsztatowych i laboratoryjnych zajęć słuchacz nabywa praktyczne umiejętności i kompetencje niezbędne w pracy we współczesnej instytucji finansowej. Przyszli i obecni pracownicy banków komercyjnych, banków spółdzielczych, firm doradztwa i pośrednictwa finansowego oraz pozostałych instytucji rynku finansowego pragnący zdobyć praktyczną wiedzę na temat współczesnych systemów bankowych, rynków finansowych, wyzwań związanych z zarządzaniem instytucją finansową oraz zasad i sposobów inwestowania. Absolwenci kierunków finansowych i ekonomicznych, którzy swoją przyszłość zawodową zamierzają związać z instytucjami finansowymi. Czy wiesz, że... dr hab. Przemysław Pluskota Jesteśmy jedyną uczelnią na Pomorzu Zachodnim, w k t ó r e j m o ż e s z z d a ć międzynarodowy egzamin na Europejski Certyfikat Bankowca EFCB. 18

21 GOSPODARKA FINANSOWA I ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Przygotowanie profesjonalnej kadry dla sektora finansów publicznych, doskonalenie oraz rozwój umiejętności specjalistów zawodowo zajmujących się zagadnieniami z zakresu gospodarki finansowej oraz zamówień publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego. Dynamicznie zmieniający się sektor samorządowy wymaga profesjonalnie przygotowanych kadr menadżerów publicznych, którzy będą zdolni efektywnie zarządzać finansami samorządowymi w warunkach zaburzeń finansowych i niestabilnego otoczenia, a także będą potrafili poruszać się w zmiennych uwarunkowaniach prawnych. Zarządzanie długiem, pozyskiwanie źródeł finansowania (ze szczególnym uwzględnieniem środków unijnych), planowanie finansowe, zarządzanie finansami i zamówienia publiczne to jedynie wybrane zagadnienia będące przedmiotem dyskusji w ramach oferty dedykowanej słuchaczom. Program studiów został silnie osadzony na zagadnieniach praktycznych, w tym na powiązaniach pomiędzy finansami samorządowymi a gospodarką odpadami, czy zarządzaniem usługami publicznymi. Elitarne grono prowadzących zajęcia ekonomistów i prawników, w tym pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Uniwersytetu Szczecińskiego oraz regionalnych izb obrachunkowych zapewnia najwyższe standardy kształcenia i pozwala na wymianę doświadczeń w zakresie funkcjonowania samorządu terytorialnego i zarządzania finansami JST w przekroju ogólnopolskim. Oferta studiów dedykowana jest urzędnikom, pracownikom sektora samorządowego wszystkich szczebli oraz wszystkim osobom, które w ujęciu zarówno teoretycznym, jak i praktycznym interesują się problematyką gospodarki finansowej i zamówień publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego. Przedmioty, m.in.: Ustrój i zadania jednostek samorządu terytorialnego Podatkowe i niepodatkowe dochody jednostek samorządu terytorialnego Pozyskiwanie i zarządzanie funduszami unijnymi w jednostkach samorządu terytorialnego Budżet oraz wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego Udzielanie dotacji z budżetów samorządowych Zarządzanie długiem jednostek samorządu terytorialnego Współpraca jednostek samorządu terytorialnego z instytucjami finansowymi Dyscyplina finansów publicznych Sprawozdawczość budżetowa i finansowa Prawo administracyjne Analiza finansowa w jednostkach samorządu terytorialnego Zarządzanie usługami publicznymi a finanse JST Gospodarka odpadami komunalnymi a finanse JST Odpowiedzialność urzędników i funkcjonariuszy publicznych Zasady tworzenia aktów prawa miejscowego w zakresie spraw finansowych Audyt i kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego Suma godzin: 198 dr hab. Magdalena Zioło, prof. US 19

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 22 KIERUNKI I AŻ 14 NOWOŚCI GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY DOBRA ORGANIZACJA PROCESU KSZTAŁCENIA A o uczelni Kształcimy kadrę dla regionu...1 W biznesie

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 51 ATRAKCYJNYCH KIERUNKÓW STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PEDAGOGIKA

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2014/2015 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2014/2015 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY studia podyplomowe www.wsb.pl 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI Y OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY 4 BEZPŁATNE SZKOLENIA BIZNESOWE FAKULTATYWNE KURSY JĘZYKOWE CAN-DO Informator 2014/2015

Bardziej szczegółowo

www.akademiamddp.pl WIEDZA TO NASZ NAJWIĘKSZY ATUT KURSY ZAWODOWE STUDIA PODYPLOMOWE

www.akademiamddp.pl WIEDZA TO NASZ NAJWIĘKSZY ATUT KURSY ZAWODOWE STUDIA PODYPLOMOWE www.akademiamddp.pl WIEDZA TO NASZ NAJWIĘKSZY ATUT KURSY ZAWODOWE STUDIA PODYPLOMOWE KURSY Akademia księgowości - kurs od podstaw do samodzielnego księgowego s. 4 Akademia głównego księgowego - kurs dla

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe. Wyróżnij się na rynku pracy. w Uczelni Kwiatkowskiego. Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków

Studia podyplomowe. Wyróżnij się na rynku pracy. w Uczelni Kwiatkowskiego. Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków Studia podyplomowe w Uczelni Kwiatkowskiego Wyróżnij się na rynku pracy Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków Współpraca z partnerami biznesowymi oraz organizacjami Zajęcia w formie warsztatów,

Bardziej szczegółowo

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1.1. Nazwa kierunku studiów ZARZĄDZANIE 1.2. Poziom kształcenia Studia I stopnia 1.3. Profil kształcenia Ogólnoakademicki 1.4. Forma studiów (stacjonarne/niestacjonarne)

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Korczaka w Warszawie jest odpowiedzią

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR

KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR 2015/2016 Spis treści Informacje o Uczelni Słowo od Rektora...4 Władze Uczelni...5 Nasi wykładowcy...6 Dlaczego warto studiować w KPSW?...8 Dołącz

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY kierunek ZARZĄDZANIE Studia II Stopnia ROK AKADEMICKI 2013/2014 EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU PUNKTÓW 1 CZĘŚĆ II.A. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości. Pomyśl o studiach podyplomowych

Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości. Pomyśl o studiach podyplomowych Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości Pomyśl o studiach podyplomowych Studia podyplomowe 2012/2013 Studia podyplomowe w WSE Dlaczego my? Na pierwszym miejscu stawiamy jakość dydaktyki oraz

Bardziej szczegółowo

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny 03 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Szanowni Państwo! Przekazujemy Państwu publikację, której celem jest przybliżenie najważniejszych wydarzeń z historii i współczesności

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. SZKOLENIA GÓRNOŚLĄSKA AGENCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ROZWOJU SP. Z O.O.

Bardziej szczegółowo

W WIT można studiować w systemie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).

W WIT można studiować w systemie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym). Jesteśmy już 15 lat na rynku edukacyjnym Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT powstała w 1996 roku z inicjatywy Prezesa Polskiej Akademii Nauk. Uczelnia jest członkiem KRASP (Konferencji

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych.

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych. ZAŁĄCZNIK do wniosku o utworzenie studiów podyplomowych Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Projekt studiów podyplomowych: Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika

Bardziej szczegółowo

1 WPROWADZENIE. Streszczenie. Abstract. Waldemar ŁABUDA 1

1 WPROWADZENIE. Streszczenie. Abstract. Waldemar ŁABUDA 1 ZESZYTY NAUKOWE 173-194 Waldemar ŁABUDA 1 KONCEPCJA ORGANIZACJI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WWSI Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI INFORMATYCZNYMI W ASPEKCIE WYKORZYSTANIA DOŚWIADCZEŃ WYBRANYCH OŚRODKÓW EUROPEJSKICH

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE OFERTA PROGRAMOWA

STUDIA PODYPLOMOWE OFERTA PROGRAMOWA STUDIA PODYPLOMOWE OFERTA PROGRAMOWA Kraków 2009 Rekrutację na prezentowane kierunki prowadzi WYDZIAŁ ROZWOJU REGIONALNEGO w Dębicy UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO w Krakowie Dębica 39-200 ul. Kościuszki 32

Bardziej szczegółowo

SKIEROWANA SPECJALNIE DO

SKIEROWANA SPECJALNIE DO OFERTA SZKOLENIOWA SKIEROWANA SPECJALNIE DO DORADCÓW ZAWODOWYCH str. 1 WSTĘP Niniejsza oferta szkoleniowa została przygotowana specjalnie dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Brodnicy, w szczególności

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR O STUDIACH PODYPLOMOWYCH I MBA

INFORMATOR O STUDIACH PODYPLOMOWYCH I MBA INFORMATOR O STUDIACH PODYPLOMOWYCH I MBA 2015/2016 www.kozminski.edu.pl www.podyplomowe.kozminski.edu.pl www.mba.kozminski.edu.pl www.studiapodyplomowe.pl 1 Władze uczelni Prezydent prof. dr hab. Andrzej

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE A POTRZEBY RYNKU PRACY

STUDIA PODYPLOMOWE A POTRZEBY RYNKU PRACY Studia podyplomowe a potrzeby rynku pracy XIX Ogólnopolska Konferencja Dydaktyczna pt. Nauczanie przedmiotów ilościowych a potrzeby rynku pracy Łódź, 7 8 czerwca 2010 Grażyna Trzpiot Zakład Demografii

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Informator o jednolitych studiach magisterskich, studiach II stopnia, podyplomowych, MBA oraz seminariach doktorskich 2010 www.ka.edu.pl Nasza uczelnia

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR O STUDIACH PODYPLOMOWYCH I MBA

INFORMATOR O STUDIACH PODYPLOMOWYCH I MBA INFORMATOR O STUDIACH PODYPLOMOWYCH I MBA 2014/2015 www.kozminski.edu.pl www.studiapodyplomowe.pl 1 Władze uczelni Prezydent prof. dr hab. Andrzej K. Koźmiński Rektor prof. ALK dr hab. Witold T. Bielecki

Bardziej szczegółowo

DORADZTWO. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

DORADZTWO. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. DORADZTWO 1 2 GAPR sp. z o.o. 3 GAPR sp. z o.o. Górnośląska Agencja

Bardziej szczegółowo

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG Plan i sylabusy przedmiotów studiów niestacjonarnych I stopnia KIERUNEK STUDIÓW FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE TURYSTYKA I REKREACJA MAGISTERSKIE

ZARZĄDZANIE TURYSTYKA I REKREACJA MAGISTERSKIE ZARZĄDZANIE TURYSTYKA I REKREACJA BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE LICENCJACKIE MAGISTERSKIE Non scholae, sed vitae discimus. Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia SZANOWNI PAŃSTWO! prof. dr hab. Kamila Wilczyńska

Bardziej szczegółowo

WYNIKI DZIĘKI SZKOLENIOM. WIEDZA ZAPEWNIAJĄCA

WYNIKI DZIĘKI SZKOLENIOM. WIEDZA ZAPEWNIAJĄCA SAFER, SMARTER, GREENER DNV GL - Business Assurance assurance.dnvgl.com business.assurance@dnvgl.com DNV GL Kierując się swoją misją ochrony życia, mienia i środowiska, DNV GL umożliwia organizacjom podniesienie

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Doświadczenia związane z realizacją Działania 2.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Warszawa

Bardziej szczegółowo

Raport z wykonania projektu Akademia Liderów Samorządowych

Raport z wykonania projektu Akademia Liderów Samorządowych Raport z wykonania projektu Akademia Liderów Samorządowych Priorytet V, Działanie. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Projekt Akademia Liderów Samorządowych realizowany w partnerstwie przez Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Harvard Business Review Polska poleca

Harvard Business Review Polska poleca Harvard Business Review Polska poleca General Management Program Uwaga: Tylko 175 miejsc. Start od września 2012 r. Najnowsze światowe metody i sprawdzone narzędzia zwiększenia efektywności menedżerów!

Bardziej szczegółowo

demos Szkolenia Finanse, Rachunkowość, Prawo Szkolenia IT Szkolenia dla Administracji Strategia i Kierowanie Przedsiębiorstwem

demos Szkolenia Finanse, Rachunkowość, Prawo Szkolenia IT Szkolenia dla Administracji Strategia i Kierowanie Przedsiębiorstwem demos 2013 Strategia i Kierowanie Przedsiębiorstwem Zarządzanie Zespołem i Przywództwo Sprzedaż i Marketing Zarządzanie Zasobami Ludzkimi Szkolenia Rozwój Osobisty i Efektywność Umiejętności Komunikacyjne

Bardziej szczegółowo

Innowacje technologiczne. Innowacje technologiczne

Innowacje technologiczne. Innowacje technologiczne dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 12 czerwiec 2013 Innowacje technologiczne Innowacje technologiczne Jak przygotować pracowników na wdrożenie innowacji? Audyt

Bardziej szczegółowo